| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 382.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 13.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Søli 15 - Søli øvre - Rønningene
Gammelt løpenr. 309.

G.br., selveier

John Rasmussen
fra Søli(3) dpt. 29/9-1793 d. på Bjerketvedt 1836, s.a. Rasmus Haraldsen Søli.
g. 22/10-1830 m. Anne Dorthea Arnesdatter fra Augestad(1)
f. 27/11-1803 d. 1883, d.a. Arne Andreasen Augestad.
Forlovere: "Gunder Augestad og Vetle Rasmussen Søli."

-   ”Dødfød pigebarn” f. 27/8-1831 bg. 3/9-1831 i Gj.

1. Andreas Johnsen f. 11/9-1832 i Eidanger.
Overtok bruket.
Br. 1822.

F.f. John Rasmussen Søli-ødegårdens sønn Andreas: Gunder Augestads kone Osebakken, pige Maren Jacobsdatter Klepp, Hans Rasmussen Søli, Vetle Rasmussen Augestad, Simon Jacobsen Søli.

John Rasmussen kjøpte i 1834 en del av Bjerketvedt(1) i Eidanger. De flyttet til Bjerketvedt og drev begge gårdene.
Anne Dorthea ble tidlig enke og giftet seg på nytt.

Enka Anne Dorthea Arnesdatter ble g2g med
Lars Gundersen fra Lid(6). Se Bjerketvedt(1) i Eidanger.

G.br., selveier

Andreas Johnsen
fra Bjerketvedt(6) "Sanna" i Eidanger f. 11/9-1832 i Eidanger d. 20/7-1889, s.a. John Rasmussen. Se ovenfor.
g1g 24/4-1857 m. Marie Gundersdatter fra Vosserødklev f. 28/11-1827 d. før 1865, d.a. Gunder Isaksen.
Forlovere: "Gunder Augestad og skipper E.V. Stribolt."
g2g 2/6-1865 m. Nella Eriksdatter fra Frogner(7) f. 3/2-1839, d.a. Erik Pedersen Frogner.
Forlovere: "John og Godtfred Larsen Bjerketvedt i Eidanger."
1. John f. 14/4-1860 d. 29/4-1862. Tæring.
Br. 1836.

F.f. Andreas Johnsens sønn John på Søli: Anne Dorthea Arnesdatter fra Bjerketvedt i Eid., Maren Kristine Knudsdatter Søli, faderen, John Larsen og Godtfred Larsen Bjerketvedt.

Tjenestepike som bodde her i 1875: Karen Jacobsdatter f. 1863 i Gjerpen.

Da Andreas døde, solgte enka bruket samme året til Gotfred Larsen Sanna i Eidanger, som var halvbror til
hennes avdøde mann.
Les mer om Gotfred Larsen's familie og eiendomsforhold i Eidangerboka bind III s. 89/90 og Bjerketvedt(6) "Sanna" i Eidanger.

Denne eiendommen ble sammenslått med Søli(4) i 1898. De gamle husene ble etter hvert revet og
bruket ble tilleggsjord til Søli(4).

Se Søli(4).

(C) Gard Strøm.