| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune. En større del ble overført til Skien kommune i 1917. Resten i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.
                      

Oppdatert 05.03.2021
 


Falkum 1910
Kilder: Folketellingen for Gjerpen 31/12-1910. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter og andre kilder.

Mellom 1900 og 1910 har det vært stor husbygging her. Det var 48 bolighus/ gårder her i 1910.


Falkum i andre tellinger:
| 1700 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 |

 


Familie 1.
Falkum 1910. Under 3/1.

Brødkjører, enkemann
Nils Olsen Lunde fra Lunde i Telemark f. 12/11-1874?
1. Olaf Olsen f. 18/6-1897 i Berg, Brunlanes, Vestfold.
2. Alf Olsen f. 21/10-1899 i Berg.
3. Asta Olsen f. 15/2-1902 i Skien.

Andre i huset i 1910:
Enke Marie Olsen fra Tanum i Brunlanes f. 4/7-1852.
Fattiglem, ugifte  Ida Hansen f. 17/10-1840 i Danmark. "Forsørges af sin Svoger."


Familie 2.
Falkum 1910. Hustomt u. S. Falkum.

Bestyrer for Bratsberg møbelforretning
Kristian Matre fra Lindås, Hordaland f. 25/1-1877.
g.m. Karin fra Lindås f. 24/2-1880.
1. Karen Matre f. 5/9-1902 i Skien.
2. Ingebjørg Matre f. 4/1-1904 i Skien.
3. Margit Matre f. 7/11-1905.
4. Nils Matre f. 27/9-1909.


Familie 3.
Falkum 1910. Hustomt u. S. Falkum. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført vognmand Nils Svenungsen med familie. Se Familie 11 - Falkum 1900.


Familie 4.
Falkum 1910. Hustomt u. S. Falkum. Hus med 2 husstander. 2/2.

Matros
Jens Olaf Jensen fra Solum f. 2/6-1878.
g.m. Hansine fra Solum f. 11/8-1883.
1. Henrik Jensen f. 21/10-1905 i Skien.


Familie 5.
Falkum 1910. Under 3/1.

Flaatemand
Sigurd Olsen fra Nes (i Sauherad?) f. 19/12-1864.
g.m. Marta fra Kragerø f. 17/6-1876.
1. Anne Olsen f. 14/11-1885 i Sauherad.
2. Signe Olsen f. 4/8-1897 i Bamble.
3. Klara Olsen f. 3/3-1900 i Skien.

Losjerende: Enkem. Anders Pedersen fra Sverige f. ca. 1855. Kjører i 1910.


Familie 6.
Falkum 1910. 3/2. Drengstuebygningen.

Gårdsbestyrer på Falkum(2).
Hans Paulsen fra Ramnes i Vestfold f. 8/2-1876.
g.m. Kirsten fra Solum f. 27/2-1884.
1. Halvdan Paulsen f. 4/4-1909 i Gjerpen.
2. Kaspara Paulsen f. 6/11-1906 i Skien.


Familie 7.
Falkum 1910. 3/2. Drengstuebygningen.

Jordarbeider på gården Falkum(2)
Paul Nilsen fra Lardal f. 14/1-1834.
g.m. Elen fra Sandsvær f. 2/9-1837.


Familie 8.
Falkum 1910. Under 3/2.

Her var oppført celulosefabrikkarbeider Ole Kittilsen fra Sauherad med familie. Se Gulsetv. 20 under Strømdal


Familie 9.
Falkum 1910. 3/8. Alderdomshjemmet. Hovedbygning.

Se også Falkum(8).
Se også Familie 1 - Falkum 1900.

Bestyrer
Peder Haraldsen fra Mæla f. 17/2-1856 på Sem nedre, s.a. undertollbetjent Andreas Christinus Haraldsen. Se Familie 3 - Mæla 1875.
g. i Solum 28/6-1888 m. Hanna Olea Pedersdatter Aafos fra Solum f. 4/8-1852, d.a. Peder Jacobsen Aafos.
1. Sofie Haraldsen f. 29/4-1889 i Solum.

Andre beboere i hovedbygningen:
Sykepleierske Jørgine Hansen fra Skien f. 2/9-1884. Ugift.
Kokke Anne Gundersen fra Bamble f. 19/6-1879. Ugift.
Budeie Kristine Kittilsen fra Solum f. 23/9-1882. Ugift.
Gårdsgutt Martin Jensen fra Nevlunghavn f. 12/5-1888. Ugift.

Belægget på Alderdomshjemmet.
Julie Larsen fra Holmestrand f. 12/6-1845. Enke.
Petra Pettersen fra Sandøya, Eidanger f. 7/8-1883. Ugift.
Caspara Brandt fra Skien f. 4/9-1882. Ugift.
Johanne Marie Hansen fra Skien f. 13/9-1832. Ugift.
Anne Elin Tommasdatter fra Skien f. 10/10-1840. Ugift.
Margrethe Hansen fra Kilebygden, Solum f. 7/8-1857. Ugift.
Maren Hansen fra Ulefoss f. 12/2-1823. Ugift.
Karen Arnesen fra Skien f. 8/8-1832. Ugift.
Andrea Pedersen fra Skien f. 7/8-1849. Ugift.
Karen Skyer fra Gjerpen f. 4/5-1934. Enke.
Gunhild Halvorsen fra Drangedal f. 3/4-1856. Enke.
Anne Sigurdsen fra sauherad f. 14/4-1921. Enke.
Torine Andersen fra Kvelle i Hedrum f. 5/8-1829. Enke.
Inger Sørensen fra Hjartdal f. 8/9-1818. Ugift.
Gunhild Svendsen fra Skien f. 8/10-1819. Enke.
Paal Paalsen fra Ulefoss f. 7/8-1828. Enkem.
Gregorius Nilsen fra Skien f. 13/5-1831. Enkem.
Ole Torsen fra Siljan f. 7/10-1834. Enkem.
Johannes Løkenberg fra Gjerpen f. 13/9-1833. Enkem.
Gullik Gundersen fra Holla f. 14/10-1834.
Hagbart Jacobsen fra Kilebygda, Solum f. 14/12-1863. Ugift.
Ole Hansen fra Gjerpen f. 4/3-1825. Enkem.
Kristian Olsen Erse fra Gjerpen f. 4/10-1816. Enkem.
Hans Olsen Oredalen fra Gjerpen f. 31/12-1820. Enkem.
Per Torgersen fra Skien f. 14/12-1881. Ugift.
Knut Qvindsgaard fra Skien f. 4/2-1828. Ugift.
Gjohanne Morissi fra Italia f. 4/11-1829. "Betaler selv for sit ophold. Statsbidrag."
Anders Olsen fra Gøteborg f. 20/7-1841. Enkem.
Jørgen Jørgensen fra Skien f. 27/5-1867. Ugift.
Anders Kristiansen fra Lunde i Telemark f. 3/4-1842. Ugift.
Isak Ellefsen fra Gjerpen f. 23/7-1825. Enkem.
Arne Arnesen fra Solum f. 3/3-1843. Enkem.
Hans Olsen fra Bø i Telemark f. 22/12-1830. Enkem.
Torger Olsen fra Fyresdal f. 7/12-1860. Ugift.
Marie Pauline Holte fra Skien f. 4/4-1853. Ugift.
Valborg Andersen fra Skien f. 6/7-1889. Ugift.
Tora Kittilsen fra Skien f. 4/7-1861. Ugift.
Ragna Marie Pedersen fra Skien f. 3/4-1882. Ugift.
Karen Sørum fra Skien f. 21/7-1824. Enke.


Familie 10.
Falkum 1910. 3/9 "Haven". Hus med 3 husstander. 1/3.

Her var oppført proprietær, cand. jur. Bernt Sverdrup Torstenson med familie. Se Falkum(9).


Familie 11.
Falkum 1910. 3/9 "Haven". Hus med 3 husstander. 2/3.

Adjunkt
Walter Zernin
fra Pommern i Tyskland f. 29/12-1873.
g.m. Ingeborg fra Kristiania f. 17/11-1878.


Familie 12.
Falkum 1910. 3/9 "Haven". Hus med 3 husstander. 3/3.

Maskinist
Charles Johannesen fra Bamble f. 17/10-1882.
g.m. Lovis fra Bamble f. 13/8-1886.
1. Milli Johannesen f. 28/3-1909 i Gjerpen.
2. Datter Johannesen f. 27/11-1910 i Gjerpen.


Familie 13.
Falkum 1910. 3/11. "Haven". Hus med 2 husstander. 1/2.

Kasserer i Skien Kredittbank
Jacob Aasoldsen Aasland fra Solum f. 15/9-1836 i Haukedalen i Kilebygda d. 9/10-1906 i Skien, s.a. Aasold Jacobsen Aasland.
g. i Solum 15/6-1862 m. Marthe Kirstine Thorsdatter
fra Solum f. 6/8-1841 på V. Gisholt  i Kilebygda d. 8/11-1895 i Skien, d.a. Thor Halvorsen Gisholt.
Forlovere: "Ole Christian Johnsen Stavdal og John Johnsen Warpet."
1. Aasold Andreas f. 9/1-1863 i Haukedalen.
2. Halvor Thoresius f. 23/1-1865 d. 16/7-1866. Han døde av skarlagensfeber.
3. Aase Kirstine Berthea Aasland f. 9/11-1866.
4. Halvor Thoresius Aasland f. 3/7-1868.
5. Jacob Aasland f. 16/3-1870 g.m. Gunda Jørgine fra Bamble f. 19/12-1867.
6. Ole Kristian Aasland f. 10/12-1871 i Solum.
7. Halvor Gisholt Aasland f. 3/11-1873 i Solum.
8. Gustav Martinius Aasland f. 17/12-1875 d. 11/2-1893 på Falkum.
9. Martine Elisabeth Aasland f. 10/10-1877 i Solum.
10. Abraham Randinius Aasland f. 22/12-1879 i Solum.
11. Jonas Mathias Aasland f. 14/12-1882 i Solum.
12. Anna Aasland f. 22/11-1886 i Solum.

Mange takk til Toril Skovly for hjelp til "opprydding" i denne familien.

Jacob Aasland med sin kone og 6 barn, flyttet fra Kilebygda i Solum til Falkum i Gjerpen i ca. 1892.
Marthe Kirstines søster Ingebjørg Olea ble gift med Anders Jørgensen Hustvedt. Se Gulset(6).


Familie 14.
Falkum 1910. 3/11. "Haven". Hus med 2 husstander. 2/2.

Enke
Gusta Carlsen fra Solum f. 9/1-1858.
1. Martha Carlsen f. 5/6-1883 i Skien.
2. Aslaug Carlsen f. 20/3-1888 i Skien.

Losjerende: Lærerinde ved off. skole, Marie Kittilsen fra Solum f. 17/3-1860. Ugift.


Familie 15.
Falkum 1910. 3/11 "Haven". Hus med 5 husstander. 1/5.

Arbeider, huseier
Anton Andersen fra Toten f. 14/5-1849.
g.m. enke Aavidt Hansine Petrea Christensdatter fra Vindalen i Solum f. 20/8-1843 i Solum, d.a. g.br. Christen Clausen og Gunhild Karine Andrea Haraldsdatter.
1. Karl Andersen f. 15/2-1882 i Gj.
2. Andrea Andersen f. 15/5-1884.

Haakon Fjeldal f. 4/1-1898 i Gjerpen ble forsørget av husmoderen her. Han bodde her bare midlertidig.
Arbeider Jacob Nærum f. 2/4-1870, bodde også her midlertidig.

Denne familien bodde her også 10 år tidligere.

Aavidt Hansine Petrea var enke etter farver Isak Hansen Nærum. Se Familie 1 - N. Brekke 1845.


Familie 16.
Falkum 1910. 3/11 "Haven". Hus med 5 husstander. 2/5.

Her var oppført g.br. Lars Olsen Brække med familie. Se Familie 12 - Strømdal 1900.

Tjenestgutt på gårdsbruket: Hans Østensen fra Gjerpen f. 2/10-1859. Ugift i 1910.


Familie 17.
Falkum 1910. 3/11 "Haven". Hus med 5 husstander. 3/5.

Handelsreisende
Martinius Isaksen fra Tjølling f. 17/3-1861.
g.m. Kristiane fra Skien f. 12/9-1862.
1. Astrid Isaksen f. 28/4-1891 i Skien.
2. Sigurd Isaksen f. 4/12-1893 i Skien.
3. Ingerid Isaksen f. 11/7-1895 i Skien.

Enke Lilla Kildal bodde her i 1910 og ble forsørget av Martinius Isaksen.
Hun var f. 21/2-1839 i Skien.


Familie 18.
Falkum 1910. 3/11 "Haven". Hus med 5 husstander. 4/5.

Gartner
Olaus Frøberg fra Solum f. 16/1-1871.
g.m. Linda fra Tønsberg f. 1/7-1876.


Familie 19.
Falkum 1910. 3/11 "Haven". Hus med 5 husstander. 5/5.

Arbeider
Ole Halvorsen fra Bø i Telemark f. 27/10-1875.
g.m. Anne fra Bø i Telemark f. 22/3-1862.
 


Familie 20.
Falkum 1910. 3/12 "Falkum søndre."

Gårdskarl på Falkum(12)
Karl Olsen fra Østfold f. 29/12-1864.
g.m. Alfreda fra Hedrum f. 29/12-1865.
1. Alfred Olsen f. 20/3-1899 i Kristiania.
2. Anna Olsen f. 4/10-1901 i Kristiania.
3. Karen Olsen f. 14/12-1909 i Solum.


Familie 21.
Falkum 1910. 3/16 "Aas".

Urmaker, instrumenthandel
Olaf P. Gulseth fra Brevik f. 23/8-1862. Ugift.

Tjenestpike: Laurine Hansen fra Bamble f. 10/11-1878. Ugift.
Losjerende: Volontør Fritjof K. Sand fra Skien f. 15/7-1893. Ugift.


Familie 22.
Falkum 1910. 3/25 "Solglimt". Hus med 3 husstander. 1/3.

Regningsbud
Ole Olsen fra Bø i Telemark f. 10/7-1864.
g.m. Kirsten fra Nes i Sauherad f. 26/6-1855.
1. Ingvald Olsen f. 27/7-1884 i Gjerpen.
2. Karl Olsen f. 23/1-1887.
3. Ingeborg Olsen f. 9/2-1889.
4. Andreas Olsen f. 16/3-1897.
5. Sverre Olsen f. 19/1-1899.Familie 23.
Falkum 1910. 3/25 "Solglimt". Hus med 3 husstander. 2/3.

 

Vaskekone, enke
Lovise Isaksen f. 30/4-1857 i Eidanger.
1. Anna Isaksen f. 6/1-1887 i Skien.
 Familie 24.
Falkum 1910. 3/25 "Solglimt". Hus med 3 husstander. 3/3.

 

Rørlegger
Gustav Wahlstrøm f. 27/10-1881 i Gjerpen.
g.m. Gusta Anette fra Odden under Eie øvre i Holla f. 19/3-1879, d.a. Nils Olsen Odden.
1. Ingrid Wahlstrøm f. 30/7-1897 i Skien.
2. Eigild Wahlstrøm f. 27/11-1903 i Skien.
3. Dagny Wahlstrøm f. 1/6-1906 i Skien.
 

 

Kilde: Varden 26/10-1946. Innsendt av Hans Aas.

 Familie 25.
Falkum 1910. Festetomt 2/31 "Barskog".

Agent, huseier
Rasmus Hansen f. 11/9-1855 i Skien.
g.m. Valborg fra Kragerø f. 23/7-1871.
1. Solveig Hansen f. 15/8-1889 i Skien.
2. Karl Hansen f. 8/3-1890 i Skien.
3. Erling Hansen f. 11/7-1895 i Skien.
4. Valdemar Hansen f. 6/2-1898 i Skien.
5. Frøydis Hansen f. 5/9-1899 i Skien.
6. Rakel Hansen f. 8/10-1904 i Skien.

 


 

Familie 26.
Falkum 1910. 3/60 "Solberg". Hus med 3 husstander. 1/3.

Snekker v/ Lundetangens bryggeri
Hans Olsen fra Heddal f. 16/9-1855.
g.m. Anne fra Sauherad f. 9/10-1855.
1. Ingerid Olsen f. 20/10-1890 i Gjerpen.
2. Ludvig Olsen f. 26/6-1892 i Gjerpen.
3. Eugenie Olsen f. 26/9-1894.
4. Alfred Olsen f. 13/11-1897.


 

Familie 27.
Falkum 1910. 3/60 "Solberg". Hus med 3 husstander. 2/3.

Kjørekarl
Jens Torgersen fra Solum f. 24/12-1858.
g.m. Maren fra Solum f. 28/6-1836.

Det er oppført ei datter her: Maren Isaksen f. 5/7-1878 i Solum.
 Familie 28.
Falkum 1910. 3/60 "Solberg". Hus med 3 husstander. 3/3.

Arbeider
Hans Aslaksen f. 11/11-1868 i Gjerpen.
g.m. Aslaug fra Sauherad f. ????
1. Marta Aslaksen f. 18/12-1893 i Gj.
2. Arne Aslaksen f. 21/12-1897 i Gj.
3. Hjalmar Aslaksen f. 4/3-1900 i Gj.

 


 

Familie 29.
Falkum 1910. 3/31 "Rønning".

Arbeider v/ cellulosefabrikk
Halvor Rønning fra Sauherad f. 2/5-1880.
g.m. Anlaug f. 9/11-1886 i Gjerpen.
1. Astrid Rønning f. 12/5-1905.
2. Lars Rønning f. 28/5-1908.

 


 

Familie 30.
Falkum 1910. 3/56 "Solberg". Hus med 2 husstander. 1/2.

 

Arbeider v/ cellulosefabrikk
Ole Hansen fra Sauherad f. 12/3-1865.
g.m. Karoline fra Melum f. 10/7-1865.
1. Bertel Hansen f. 12/3-1897 i Gjerpen.
 Familie 31.
Falkum 1910. 3/56 "Solberg". Hus med 2 husstander. 2/2.

 

Arbeider ("syg"), enkemann
Hans Nilsen fra Melum f. 20/7-1839.
1. Thora Skau f. 1/7-1878 i Gjerpen.
2. Anna Skau f. 23/4-1880 i Gj.
3. Gustav Skau f. 13/10-1896 i Gj.

 


 

Familie 32.
Falkum 1910. 3/65 "Solhaug". Hus med 2 husstander. 1/2.

 

Smed ved Union fabrikker
John Olsen f. 22/5-1865 i Gj.
g.m. Othilie fra Skien f. 5/11-1872.
1. Margot Olsen f. 29/5-1894 i Skien.
2. Anne Olsen f. 18/6-1895 i Skien.
3. Solbjørg Olsen f. 10/7-1897 i S.
4. Esther Olsen f. 22/3-1901 i S.
5. Øivind Olsen f. 9/1-1903 i S.
6. John Olsen f. 23/9-1909 i S.


 

Familie 33.
Falkum 1910. 3/65 "Solhaug". Hus med 2 husstander. 2/2.

Kommisjonær for A. Anker i Horten
Bernhard Matre fra (Matre i Lindås?) Hamre f. 10/9-1884.
g.m. Hilda fra Sarpsborg f. 6/7-1883.
1. Olav Matre f. 10/5-1909(!?) i Skien.

Bosatt her: Den ugifte Olufine Matre (Olafine Matre) f. 3/2-1893 i Hamre. Hjalp til med husstell.

 


 

Familie 34.
Falkum 1910. 3/82 "Aspheim".

Murer og reparatør v/ cellulosefabrikken
Kristen Trondsen fra Holla f. 30/4-1880.
g.m. Elise fra Skien f. 17/9-1884.
1. Didrik Trondsen f. 10/12-1905 i Gjerpen.
2. Ingerid Trondsen f. 23/8-1907 i Gj.
3. Einar Trondsen f. 6/9-1909 i Gj.

 


 

Familie 35.
Falkum 1910. 3/55 "Solstad". Hus med 2 husstander. 1/2.

Cellulosefabrikkarbeider, veivokter
Laurits Knudsen fra Kongstvedt i Kilebygda f. 16/9-1855, s.a. arbeider Knud Henriksen Ekelund.
g. i Kilebygda 22/3-1882 m. Karen Marie Olsdatter fra Bugten i Solum f. 3/9-1855, d.a. av husmann Ole Tolfsen Oterkil.
Forlovere: "G.br. Lars Jacobsen og g.br. Laurits Johnsen Sandbugt."
1. Lovise Kaspara Knudsen f. 9/7-1889 på Bugten i Solum (Farbukta).

Se folketellingen for Solum 1900. De bodde da i et hus under Bakkane (i Farbukta).
Laurits jobbet visstnok på Skotfoss papirfabrikk. Han kan nok også ha jobbet på Vadrette cellulosefabrikk,
som var i drift på denne tiden. De skal visstnok ha flytta til Gulset.
 


 

Familie 36.
Falkum 1910. 3/55 "Solstad". Hus med 2 husstander. 2/2.

Maskinist
Hans P. Lie fra Solum f. 6/7-1873.
g.m. Inga fra Kristiania f. 8/9-1876.
1. Dagfinn Lie f. 30/3-1910.

 


 

Familie 37.
Falkum 1910. 3/81 "Gerar". Hus med 2 husstander. 1/2.

 

Amtsagronom
Ambros Sollid fra Heddal f. 21/5-1880.
g.m. Aagot fra Holla f. 4/12-1882.
1. Gunvor Sollid f. 8/2-1908 i Solum.
2. Arne Sollid f. 20/10-1909 i Solum.

Tjenestepike Valborg Andersen f. 15/2-1892 i Holla.

 


 

Familie 38.
Falkum 1910. 3/81 "Gerar". Hus med 2 husstander. 2/2.

 

Bokholder v/ Helios skofabrikk
Ragnvald Egeland fra Skien f. 20/6-1885.
g.m. Asta fra Drammen f. 21/2-1881.
1. Astrid Egeland f. 1/8-1908 i Skien.
 Familie 39.
Falkum 1910. 3/44 "Fagerlund". Hus med 2 husstander. 1/2.

 

Bankdirektør v/ Skiens Ørebank
A. H. Danielsen fra Skien f. 14/3-1860.
g.m. Dorthea fra Skien f. 11/12-1872.
1. Herman Danielsen f. 8/8-1902 i Skien.
2. Finn Danielsen f. 6/2-1904 i Skien.

3. Liv Danielsen f. 22/7-1906 i Skien.
4. Arne Danielsen f. 25/7-1908 i Skien.

 

Tjenestepike: Halvarda Eliasen fra Brevik f. 10/4-1890.

 


 

Familie 40.
Falkum 1910. 3/44 "Fagerlund". Hus med 2 husstander. 2/2.

 

Menighetsforstander
C. M. Sehus fra Kristiansund, Møre og Romsdal f. 20/5-1864.
g.m. Ida f. 3/10-1868 i USA f. 3/10-1868.
1. Esther Sehus f. 15/7-1889 i Langesund.
2. Inga Sehus f. 13/7-1894 i Moss.
3. Karl Rein Sehus f. 12/6-1900 i Skien.
4. Aida Sehus f. 8/9-1903 i Skien.

 


 

Familie 41.
Falkum 1910. Hus uten bruksnummer. Hus med 3 husholdninger. 1/3.

Kontorist hos Statsadvokaten
Karl Storm fra Skien f. 8/6-1861 i Skien.
Han var ugift i 1910. Tjenestepike: Elisabeth Olsen fra Gjerpen f. 2/8-1884.

 


 

Familie 42.
Falkum 1910. Hus uten bruksnummer. Hus med 3 husholdninger. 2/3.

 

Kontorist v/ overretssakførers kontor
Arnt Tollefsen fra Skien f. 6/9-1868.
Husbestyrinde (trolig hans søster) Anne Tollefsen fra Skien f. 1/10-1854.

 


 

Familie 43.
Falkum 1910. Hus uten bruksnummer. Hus med 3 husholdninger. 3/3.

Bestyrinde ved syetablissement, husleier
Aslaug Sandaker fra Kviteseid f. 23/11-1879.
Og Hennes søster: Sypike Sigrid Sandaker fra Kviteseid f. 10/5-1881.

 Familie 44.
Falkum 1910. 3/46 "Kveldsro". Hus med 2 husholdninger. 1/2.

 

Postekspeditør
Karl Aksel Bergstrøm fra Brevik f. 29/4-1866.
g.m. Emilie Konstanse Eriksen fra Brevik f. 23/8-1876.
1. Betty Bergstrøm f. 4/5-1901 i Kristiania.
2. Astrid Bergstrøm f. 14/4-1904 i Kristiania.
3. Elsa Helene Bergstrøm f. 16/4-1909 i Brevik.

 

Denne familien bodde på Øya i Brevik 25. juni 1909, da Elsa Helene ble døpt.

 


 

Familie 45.
Falkum 1910. 3/46 "Kveldsro". Hus med 2 husholdninger. 2/2.

Enke, huseier
Andrea Bentsen fra Kvelde, Vestfold f. 21/1-1851.
1. Olga Bentsen f. 22/11-1882 i Eidanger.
2. Karen Bentsen f. 14/2-1884.
3. Alfred Bentsen f. 3/4-1891 i Eidanger.

 


 

Familie 46.
Falkum 1910. 3/47 "Bakkehuset".

Yrkesoffiser
Aage Stabell Castberg fra Strinda ved Trondheim f. 15/7-1874.
g.m. Berna Kristiane fra Skien f. 23/11-1876.
1. Caspara Elisabeth Kathrine Castberg f. 14/12-1904 i Skien.

 

Tjenestepike: Anna Severina Jensen fra Bamble f. 26/10-1886.

 


 

Familie 47.
Falkum 1910. 3/72 "Borg".

 

Cellulosefabrikkarbeider, huseier
Nils Aslaksen fra Gjerpen f. 10/3-1868.
g.m. Martine fra Skien f. 6/11-1872.
1. Margot Aslaksen f. 20/12-1906 i Skien.
2. Kristian Arnholt Aslaksen f. 7/9-1907 i Skien.
3. Dordi Aslaksen f. 20/4-1909 i Skien.
 Familie 48.
Falkum 1910. 3/51 "Fredvang".

Bankkasserer, huseier
Hans A. Gulseth fra Gjerpen f. 7/9-1873.
g.m. Martine fra Solum f. 10/11-1877.

Ingen barn var nevnt her under folketellingen dette året.

Losjerende familiemedlem: Anna Aasland fra Solum f. 22/11-1886. Husstell. Ugift.
Enslig losjerende:
Aasne Vinjerui fra Vinje f. 29/11-1880. Husstell. Ugift.
Maren Nilsen fra Stathelle f. 29/10-1850. Husstell. Ugift.
Marta Nilsen fra Skåtøy f. 19/3-1878. "Modehandlerinde". Ugift.
Reisesekretær Ole Brattekaas fra Drangedal f. 1859. Var gift.
 Familie 49.
Falkum 1910. 3/79 "Solli". Hus med 2 husstander. 1/2.

Cellulosefabrikkarbeider
Oskar Solberg fra Larvik f. 18/7-1887.
g.m. Karen fra Skien f. 14/3-1884.
1. Erna Solberg f. 1/7-1906 i Skien.
2. Olaf Solberg f. 6/9-1908 i Skien.
3. Magnhild Solberg f. 28/6-1909 i Skien.Familie 50.
Falkum 1910. 3/79 "Solli". Hus med 2 husstander. 2/2.

Reparatør v/ fabrikk, gråstensmurer
Ole Olsen Ekornrød fra Gjerpen f. 14/1-1853, s.a. Ole
g.m. Thora fra Skien f. 20/9-1854, d.a.
1. Otto Olsen f. 22/3-1885 i Skien.
 Familie 51.
Falkum 1910. 3/78 "Falkumhøi". Hus med 3 husstander. 1/3.

Huseier, "lever af formue"
Ludvig Nilsen fra Skien f. 17/9-1851.
Ludvig Nilsen var ugift i 1910.
 Familie 52.
Falkum 1910. 3/78 "Falkumhøi". Hus med 3 husstander. 2/3.

Murersvenn, leieboer
Severin Nilsen fra Skien f. 4/2-1876.
g.m. Olga fra Fredrikshald (Halden) f. 16/9-1878.
1. Liv Nilsen f. 14/2-1909 i Kristiania.
2. Gutt Nilsen f. 12/7-1910 i Trondheim.

 


Familie 53.
Falkum 1910. 3/78 "Falkumhøi". Hus med 3 husstander. 3/3.

Fabrikkarbeider ved tresliperi
Lorentz Andreas Jensen Warholm (Lorentz Warholm) fra Varholmen i Brønnøy på Helgeland, Nordland f. 12/1-1873 d. 6/6-1938. Borgestad kirkegård, s.a. Jens A. Lorentzen oh Johanne A, Haagensd.
g1g med Olinda Magdalene Olsdatter fra Risør, Aust-Agder f. 30/4-1876 i Risør d. 5/10-1901 i Grøtsund av "Lungebetændelse", d.a. smedmester Ole Nilsen og Marie Magdalene f. Skoglund.
g2g 1911 m. Hanna f. 8/4-1887 d. 21/4-1940. Borgestad kirkegård.
1. Thoralf Warholm f. 26/1-1901 på Skotfos d. 17/5-1971 g.m. Lilly f. 11/2-1905 d. 30/9-1982. Borgestad kirkegård.
Barn i 2. ekteskap:
2. Peder Steen Warholm f. 28/2-1911 d. 11/4-1989 g.m. Ruth f. 2/4-1914 d. 25/6-2003. Borgestad kirkegård.

Johanna (Olsen) Warholm f. 10/8-1897 i Kragerø. Dette er datter til Warholms 1. kone Olinda, som døde i 1901.

Tjenestepike 1910: Marie Hansen fra Hedrum f. 21/12-1887.

Under folketellinga 1900 bodde Lorentz Warholm med sin første kone og hennes datter på Kastet på Skotfos, hvor
han var i arbeide på "Skotfos brug".

Denne familien flytta siden til Borgestad-området.


Familie 54.
Falkum 1910. 3/69 "Furuheim".

Her var oppført flåtemann Gullik Gulliksen med familie.
Se Gulsetv. 24 under Strømdal.


Familie 55.
Falkum 1910. 3/24 "Solli". Hus med 2 husstander. 1/2.

Regningsbud for manufakturforretning, huseier
Nils Sigurdsen fra Kjendalen i Valebø, Holla f. 10/9-1867, s.a. arbeider Sigurd Gundersen og Oline Andersdatter.
g. i Gjerpen 12/5-1889 m. Nikoline Johansdatter fra Bø i Gjerpen f. 20/4-1870, d.a. Anne Kirstine Olsdatter på Bø og uk. Johan Olsen på Bjørntvedt i Eidanger.
1. Anne Kirstine Sigurdsen f. 25/9-1889 på Bakken i Skien (døpt i Gjerpen 3/11-1889).
2. Signe f. 1892 i Skien.
3. Hjalmar Sigurdsen f. 30/7-1894 i Skien.
4. Ingvald Sigurdsen f. 20/4-1898 i Gjerpen.
5. Hanna Sigurdsen f. 10/5-1900 i Gj.
6. Johanne Sigurdsen f. 30/6-1901 på Falkum.
7. Olaf Sigurdsen f. 11/7-1902 på Falkum.
8. Signe Sigurdsen f. 8/5-1904 på Falkum.
9. Nilsine Sigurdsen f. 8/4-1907 på Falkum.

Losjerende familiemedlem: Anne Olsen fra Gjerpen f. 23/12-1843. Ugift. "Vaskekone" (trolig svigermor).

Se også Familie 9 - Falkum 1900.

 Familie 56.
Falkum 1910. 3/24 "Solli". Hus med 2 husstander. 2/2.

Anleggsarbeider, leieboer
Martenius Andersen fra Gjerpen f. 12/2-1888.
g.m. Anne fra Skien f. 25/9-1889.
1. Nils Andersen f. 16/2-1909 på Falkum.
 Familie 57.
Falkum 1910. 3/42 "Hegedal". Falkum gartneri?

Gartner og jordbruker
H. C. Amundsen fra Ås i Akershus f. 22/12-1860.
g.m. Walborg fra Fredrikshald (Halden) f. 25/6-1864.
1. Erling Amundsen f. 8/7-1889 i Ås.
2. Arthus Amundsen (ingen andre opplysninger).
3. Bjarne Amundsen f. 25/8-1894 i Norderhaug.
4. William Amundsen f. 19/10-1897 i Kragerø.
5. Arve Amundsen f. 17/1-1899 i Kragerø.
6. Leif Amundsen f. 31/8-1903 i Gjerpen.
7. Gunvor Amundsen f. 18/9-1906 i Gjerpen.

Tjenestefolk:
Karoline Braatene fra Bamble f. 1/9-1887. Husstell.
Anders Pettersen fra Sverige f. 20/12-1853. Tjenestegutt ved gårdsbruk og gartneri.
 Familie 58.
Falkum 1910. 3/47 "Solheim". Hus med 2 husstander. 1/2.

Arbeider ved tresliperi
Svennung Svennungsen fra Lunde i Telemark f. 2/7-1880.
g.m. Gunhild fra Fyresdal f. 3/5-1882.
1. Karen Svennungsen f. 10/2-1905 i Skien.
2. Sigrid Svennungsen f. 2/10-1907 i Skien.

 Familie 59.
Falkum 1910. 3/47 "Solheim". Hus med 2 husstander. 2/2.

Arbeider ved tresliperi, enkemann
Hans Mathias Olausen fra Siljan f. 17/7-1864.
g.m. Hansine Lovise Sørensdatter.
1. Olaus Severin Hansen f. 11/6-1893 i Skien. Konf. i Gjerpen 1908 med bopel Venstøp.
2. Alfred Hansen f. 20/7-1895 i Skien?
3. Anna Hansen f. 19/12-1897.
4. Karl Hansen f. 12/6-1902.
5. Ingeborg Hansen f. 31/5-1905.

Husbestyrinde: Marte Nilsdatter f. 17/7-1861 i Gjerpen. Ugift.

 


 

Familie 60.
Falkum 1910. 3/52 "Røste". Hus med 2 husstander. 1/2.

 

G.br.
Anders Røste fra Sauherad f. 12/7-1865.
g.m. Guro fra Fyresdal f. 2/10-1874.

Ingen barn nevnt her i 1910.
 Familie 61.
Falkum 1910. 3/52 "Røste". Hus med 2 husstander. 2/2.

Skreddersvenn
Johan Stenberg fra Sverige f. 31/5-1872.
g.m. Martha fra Eidskog f. 16/7-1862.
1. William Stenberg f. 19/10-1896 i Sarpsborg.

 Familie 62.
Falkum 1910. Hus med 2 husstander. 1/2.

Rentenist, huseier
Martine Valen fra Solum f. 9/11-1843.
Hun var ugift.

 Familie 63.
Falkum 1910. Hus med 2 husstander. 2/2.

Fabrikarbeider, leieboer
Hans Halvorsen fra Sandsvær f. 3/9-1881.
g.m. Inger fra Gjerpen f. 5/7-1889.
1. Gudrun Halvorsen f. 19/7-1910 på Falkum?
 Familie 64.
Falkum 1910. 3/38 "Solhaug".

Fabrikkarbeider ved tresliperi, huseier
Hans Johnsen fra Siljan f. 2/3-1855.
g.m. Gunhild fra Gjerpen f. 6/12-1872.
1. Johannes Johnsen f. 5/10-1885 i Gjerpen.
2. Karen Johnsen f. 23/10-1895 i Gjerpen.
3. Haakon Johnsen f. 14/1-1898 i Gjerpen.
 

 Familie 65.
Falkum 1910. 3/54 "Westby". Hus med 2 husstander. 1/2.

Skredder, huseier
Severin Westby fra Hedrum f. 24/10-1877.
g.m. Ingeborg fra Skien f. 23/7-1875.
1. Svennung Westby f. 14/9-1900 i Skien.
2. Thorleif Westby f. 22/9-1905 i Skien.
3. Bjørgvin Westby f. 27/4-1907 i Gjerpen.
 Familie 66.
Falkum 1910. 3/54 "Westby". Hus med 2 husstander. 2/2.

Agent, leieboer
Anders Sevaldsen fra Verdalen i Trøndelag f. 21/1-1862.
g.m. Anna Jørgine fra Skåtøy f. 1/8-1875.
1. Karl Magnus Sevaldsen f. 20/1-1896 i Bergen.
2. Karen Sally Sevaldsen f. 1/9-1897 i Holmestrand.
3. Sara Linea Sevaldsen f. 8/11-1901 i Moss.
4. Lina Sevaldsen f. 14/4-1909 i Hadsel.

Losjerende: Skreddersvenn Hans Nilsen fra Larvik f. 3/1-1887.

 Familie 67.
Falkum 1910. 3/66 "Valberg". Hus med 2 husstander. 1/2.

Hjulmakersvenn
Emil Wahlstrøm fra Gjerpen f. 6/1-1879.
g.m. Benedikte fra Skien f. 21/7-1886.
1. Leif Wahlstrøm f. 25/4-1907 på Kongsberg.
2. Kaare Wahlstrøm f. 14/7-1909 i Gjerpen.

 Familie 68.
Falkum 1910. 3/66 "Valberg". Hus med 2 husstander. 2/2.

Reparatør v/ cellulosefabrikk
Kristian Gonsholt fra Siljan f. 12/9-1875.
g.m. Selma fra Arendal f. 24/2-1886.
1. Agnes Gonsholt f. 19/9-1906 i Amerika.
2. Inga Gonsholt f. 30/11-1909 (1910?) i Gjerpen.

 Familie 69.
Falkum 1910. 3/71 "Solfjeld". Hus med 2 husstander. 1/2.

Kjørekarl (vognmann)
Gustav Madsen fra Sverige f. 5/3-1861.
g.m. Kaia fra Gjerpen f. 15/2-1871.
1. Peder Madsen f. 6/4-1898 i Gjerpen.
2. Anna Madsen f. 9/3-1907 i Gjerpen.
 Familie 70.
Falkum 1910. 3/71 "Solfjeld". Hus med 2 husstander. 2/2.

Murersvenn
Ole Torgrimsen fra Solum f. 21/7-1870.
g.m. Inga fra Sandsvær f. 4/8-1880.
1. Esther Torgrimsen f. 29/7-1908 i Gjerpen.
2. Jente Torgrimsen f. 25/5-1910 i Gjerpen.

 


 

Familie 71.
Falkum 1910. 3/76 "Solvang". Hus med 2 husstander. 1/2.

Bankkorrespondent
Jørgen Andersen fra Skien f. 10/4-1881.
g.m. Dagmar fra Skien f. 25/11-1882.
1. Ingerid Andersen f. 11/5-1908 i Skien.Familie 72.
Falkum 1910. 3/76 "Solvang". Hus med 2 husstander. 2/2.

Cellulosefabrikkarbeider
Nils Holt fra Gjerpen f. 2/6-1879.
g.m. Marie fra Skien f. 1/2-1884.
1. Arne Holt f. 19/7-1904 i Skien.
2. Nils Olaf Holt f. 17/4-1907 i Skien.
3. Karsten Holt f. 13/4-1909 i Skien.
 Familie 73.
Falkum 1910. 3/32 "Ringsjaa".

Gartner, selveier
Adolf Fredrik Ringstrøm fra Lindköping län i Sverige f. 31/7-1857. ”Naturalisert” (Norsk statsborger).
g.m. Selma Vilhelmine Bergstrøm fra Larvik f. 24/2-1857.
1. Selma Sofie Ringstrøm f. 11/12-1882 i Kristianstad len, Skåne, Sverige. ”Naturalisert”.
2. Ulla Vilhelmine Ringstrøm f. 29/10-1884 i Skåne. Misjonær i 1910.
3. Stefania Marie Ringstrøm f. 6/6-1887 på Mæla.
4. Adolf Fredrik Ringstrøm f. 2/2-1888 på Mæla.
5. Karl Set Ringstrøm f. 2/1-1890 på Mæla. Gartner i 1910.
6. Magnus Ringstrøm f. 2/10-1892 i Gjerpen.
7. Linea Ringstrøm f. 10/2-1894 i Gjerpen.

Fra kirkebokas lister over "indflyttede".
"Fra Skien til Mæla S. Vaaren 1886.
Gartner Adolf Fredrik Ringstrøm f. 1851.
Hans Hustru Selma Wilhelmine Bergstrøm f. 1855.
Deres Børn:Selma Sofie f. 1882 og Ulla Wilhelmina f. 1884.
Attest om Alder, Fødested, af Brunnstrøm, Tarjø, Kristianstad 24/10-1885."

Se også Familie 48 - Mæla 1900.
 


Familie 74.
Falkum 1910. 3/75 "Svendby".

Denne eiendommen har i dag adresse Raulandsv. 2.


Raulandsv. 2. Foto: Fredrik Andersen 2018 for Gamle Gjerpen

Tresliperiarbeider, huseier
Andreas Olaus Svendby (Andreas O. Solberg - Andreas Torgrimsen) fra Århusv. 73 under Falkum f. 8/2-1882 på Follestad i Skien d. 27/9-1967, s.a. Torgrim Olsen Solberg.
g. i Gjerpen 27/10-1906 m. Augusta Amalie Hansen fra Vadrette under Strømdal f. 9/1-1886(89?) d. 1/12-1972, d.a. fabrikkarbeider Karelius Hansen.
1. Agnes Wilhelmine Svendby f. 28/5-1907 i Solum d. 3/9-2004 g.m. NN Gam. Hun er gravlagt på Nordre gravlund i Skien ved sine foreldre.
2. Toralf Svendby f. 24/2-1909 i Gjerpen d. 10/8-1993 g.m. Ruth NN f. 26/12-1917 d. 11/11-2005.
3. Ferdinand Andreas Svendby f. 25/1-1914 d. 21/9-1991 g.m. Else NN f. 6/12-1912 d. 7/1-1982.
4. Bjarne Svendby f. 14/4-1916.

Andreas Olaus Svendby kjøpte eiendommen i 1909 av sin bror Ole Johannes Torgrim Solberg. Den hadde da en
skyld på 39 Øre og var omtrent 91 ar, dvs 9100 m2. Siden er en rekke hustomter utskilt.

Mange takk til Fredrik Andersen for samarbeidet!


Familie 75.
Falkum 1910. 3/53 "Lendaheim" (Lindheim?). Hus med 2 husstander. 1/2.

Tresliperiarbeider, huseier
Nils Gundersen fra Kåsa under Dyrkoll f. 10/3-1855 i Mastdalen ved Valebø i Holla, s.a. Gunder Olsen Kaasa.
g. 29/1-1883 m. Andrea Jensine Jensdatter (Sina Gundersen) fra S. Gåshølen under Ås f. 8/4-1858 d. 27/3-1920, d.a. Jens Halvorsen Gaasehølen.
1. Kristian Nilsen (tvilling) f. 28/9-1883 på Gløsmyr. Brukte slektsnavnet Lindheim.
2. Kirstine Nilsen (tvilling) f. 28/9-1883 på Gløsmyr.
3. Gunnar Nilsen f. 11/5-1885 på Gløsmyr.
4. Anna Sofie Nilsen f. 2/4-1888 på Gløsmyr.

Denne familie bodde tidligere på Skriua under Bø.


Familie 76.
Falkum 1910. 3/53 "Lendaheim" (Lindheim?). Hus med 2 husstander. 2/2.

Tresliperiarbeider, leieboer
Kristen Jansen fra Fossum f. 7/4-1879, s.a. murer Jan Isaksen. Se Familie 20 - Fossum 1891.
g. i Gjerpen 25/9-1910 m. Anne Torgersen fra Gjerpen f. 5/2-1891, d.a. sliperiarbeider Nils Torgersen.
Forlovere: "Torvald Nilsen Strømdal og Kristian Johannessen Hyni."


Familie 77.
Falkum 1910. 3/34 "Solberg". Småbruk. Bestående av 2 husstander. 1/2.

G.br., selveier
Torgrim Olsen fra Sauherad f. 11/11-1860.
g.m. Theodora fra Kristiansand f. 8/3-1860.
1.
Ole T. Solberg herfra f. 8/3-1886 i Holla. Se nedenfor.
2. Sander Olsen f. 11/10-1895 i Holla.
3. Ingeborg Olsen f. 9/12-1897 i Holla.
4. Rosalia Olsen f. 19/12-1899 i Holla.
5. Martin Solberg f. 29/4-1902 i Gjerpen.
 


Familie 78.
Falkum 1910. 3/34 "Solberg". Småbruk. Bestående av 2 husstander. 2/2.

G.br., innerst
Ole T. Solberg herfra f. 8/3-1886 i Holla.
g.m. Annette fra Skien f. 8/10-1890.
1. Torgrim Solberg f. 4/12-1910 på Mæla.


Familie 79.
Falkum 1910
. 3/36.

Tresliperiarbeider
Sveinung Bjerk fra Kviteseid f. 2/1-1878.
g.m. Karoline fra Solum f. 18/3-1872.
1. Ingeborg Bjerk f. 17/3-1905 i Skien.
2. Anny Bjerk f. 16/9-1907 i Gjerpen.
3. Solveig Bjerk f. 1/3-1909 i Gjerpen.

Losjerende i familien: Enkemann Karl Andersen fra Sverige f. 24/4-1836.


Familie 80.
Falkum 1910. 3/43 "Solvang".

Rentenist, enkemann, huseier
NN Blichfeldt fra Drammen f. 9/2-1832.
1. Elise Blichfeldt f. 25/11-1857 i Kristiania.
2. Julie Blichfeldt f. 12/12-1863 i Brevik. Lærerinde ved privatskole i 1910.

Tjenestepike: Martha Simonsen fra Brunlanes, Vestfold f. 18/3-1893.Familie 81.
Falkum 1910. 3/49 "Gimle".

Disponent ved papirfabrikk
Axel Breien fra Ringerike, Buskerud f. 23/6-1870.
g.m. Dagny fra Kristiania f. 25/6-1875.
1. Ebba Breien f. 26/3-1901 i Sverige.

Tjenestepike: Gustava Marie Grønsen fra Solum f. 21/10-1888.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no