| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Tufte
Gård nr. 54 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.05.2017Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Tufte 10 - Mauråsen - Myraas

Tidligere husmannsplass under Tufte.

Skyldsatt i ca. 1810 som løpenummer 144a. Fra 1886: 54/10.

Landskyld i 1835: 1 skinn.
Landskyld i 1845: 0 mark 77 øre.

Hammersmed, leilending
Johan Lorentsen fra Fossum dpt. 6/3-1707, s.a. hammersmed Lorents Jansen. Se Familie 13 - Fossum 1711.

g1g 4/9-1733 m. enke Siri Christensdatter f. ca. 1687 bg. 29/8-1761. ”Johan Lorentsens kone 74 aar.”
Forlover: "Tolf Tofte."
g2g 10/8-1762 m. Sidsel Pedersdatter. Ikke funnet gravlagt i Gjerpen.
Br. ca. 1760.

Johan Lorentsen var her fra ca. 1760 med sin 2. kone. Han bodde tidligere på Kverna under Foss.
Han hadde ingen livsarvinger. Han er ikke funnet gravlagt verken i Gjerpen, Solum eller Skien.

Arbeider, husmann, senere selveier
Jan Olsen
f. ca. 1753 d. 9/2-1838 i Mauråsen.
g. 26/5-1781 m. Kirsten Engebretsdatter fra N. Venstøp(D) dpt. 19/11-1752 d. 1/9-1829 i Mauråsen, d.a. Engebret Nilsen Venstøb.
1. Ole Jansen dpt. 5/8-1781. Se nedenfor.
2. Peder dpt. 22/2-1784 bg. 18/4-1784. ”Jan Olsens s. Peder 8 uger.”
3. Peder Jansen dpt. 11/9-1785. Se Tufte(11) Mauråsen.
4. Ingebret Jansen dpt. 12/10-1788. Se Tufte(11) Mauråsen.
5. Barbara Jørgine Jansdatter dpt. 13/6-1791 g.m. Jens Henriksen. Se Doksrød(3).
6. Isak Jansen dpt. 21/5-1797. Se Tufte(11) Mauråsen.
Br. ca. 1780.

F.f. Jan Olsens db. Ole under Tofte: Nils Engebretsens kone, Karen Engebretsdtr., Engebret Venstøb, Nils Christophersen Venstøb, Anders Engebretsen.
F.f. Jan Olsens db.
Peder under Tofte: Maren Larsdtr., Karen Engebretsdtr., Engebret Venstøb, Nils Engebretsen, Anders Engebretsen.
F.f. Jan Olsens db.
Peder under Tofte: Nils Engebretsen Venstøbs kone, Maren Engebretsen, Nils Engebretsen, Anders Engebretsen, Gunder Aasen.
F.f. Jan Olsens db.
Engebret (Ingebret) fra Tofte Ejet: Jacob Arnesens kone, Maren Engebretsdatter, Nils Engebretsen Venstøb, Ole Skreua.
F.f. Jan Olessøns pb.
Barbara Jørgine
u/Tofte: Karen Engelbertsdtr., Maren Engelbertsdtr., Anders Engelbertssøn, Rasmus Ovessøn, Erik Gunderssøn.
F.f. Jan Olessøns db Isak u/Tofte: Anders Wenstøbs k., Lisbeth Sophie Nilsdatter, Rasmus Ovessøn, Jacob Arnessøn, Nils Svenssøn.

Jan Olsen fikk kjøpt en 1/2 part av Mauråsen i 1810. Før den tiden var han husmann/leilending her.
Det ser ikke ut til at han er født i Gjerpen. Mauråsen ble delt mellom brødrene Ole og Peder Janssønner før 1835.

Skomaker, selveier (½ part i Mauråsen)
Ole Jansen Mauraasen
herfra dpt. 5/8-1781 d. i Ashippun, Wisconsin, s.a. Jan Olsen Mauraasen.
g. 21/9-1815 m. Ingeborg Engebretsdatter fra Rosvald(1) dpt. 9/2-1777 d. i Ashippun, d.a. Engebret Rosvald.
Forlovere: "Jan Olsen u. Tufte, Solve Engebretsen Rosvald."
1. Kirsten Olsdatter f. 13/5-1816 g. 17/3-1842 m. Even Henriksen fra Langangen(C) under Fossum. Emigrerte til N. Amerika i 1845. Se Presteattest av 23/5-1845.
2. Nils f. 1/2-1818 d. 1/4-1818.
3. Nils Olsen Mauraasen  f. 6/8-1819.
Eier
ca. 1816.

Oles gamle far, enkemannen Jan Olsen (80), bodde her i 1835.

Ole, Ingeborg og deres sønn Nils, emigrerte til N. Amerika i mai 1845. Se Presteattest av 23/5-1845.
Han kjøpte jord og ryddet gård i Ashippun, Dodge Co., Wisconsin.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 2a, side 50a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Ole Jahnsen til skrædder John Bjørgufsen, dat. 21. juni, tinglyst 11. juli 1845."

Skredder, enkemann
Jahn Bjørgufsen Skou (Jahn Schou, eller Jahn Skau) f. ca. 1805.
g1g i Skien 12/9-1834 m. Maren Gurine Johannesdatter f. ca. 1802 d. 9/5-1841 på N. Brekkejordet.
Forlovere: "Anders Thorsen, Hans Christensen."
g2g m. Anne H. Pedersdatter fra Siljan f. ca. 1812 d. før 1875.
1. Karen Andrea Jansdatter f. 17/11-1834 på N. Brekkejordet.
2. Johan Severin Bernhard f. 27/9-1840 på N. Brekkejordet d. 23/3-1842 på N. Brekkejordet. "
Døde under midlertidigt Ophold i Solum Sogn. ."
Eier 1845.

Denne familien bodde tidligere på N. Brekkejordet.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 2a, side 50a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra John Bjørgufsen til landhandler John Pedersen, mod at forsørge sælgeren til hans død, dat. 22. juni, tinglyst 1. juli 1880."

Landhandler, poståpner, steinbruddeier, selveier, m.m.
John Pedersen Eriksrød
fra Sauherad f. 20/7-1854.
Eier 1880. Se Eriksrød(5).

Tjenestepike her i 1891: Karen Olava Olsdatter f. 1870 i Gjerpen. I tillegg bodde 6 menn her som alle
var ugifte og som arbeidet i Steinbruddet som John Eriksrød drev:

Josef Albert Jørgensen, stenhugger f. 1862 i Larvik.
Ferdinand Kristiansen, stenhugger f. 1865 i Kristiania.
Johan Anton Jørgensen, stenhugger f. 1870 i Larvik.
Ole Halvorsen, stenhugger f. 1837 i Eidanger.
Johannes Andersen, stenhugger f. 1839 i Värmland, Sverige.
Karl Georg Isaksen, smed for egen regning f. 1859 i Dalarne, Sverige.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 2a, side 50a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Delings- og skylddelingsforretning afholdt 16. sept. 1898, hvorved bnr 15 er udskilt, tinglyst 17. sept. 1898." Se Tufte(15) "Grønli".


Arbeider, husmann
Ole Anundsen
fra Venstøp f. 21/1-1845, s.a. Anund Torstensen. Se Familie 28 - Venstøp 1845.
g. 7/12-1879 m. Ingeborg Gundersdatter Hynne fra Sauherad f. 1851 d. 1/1-1890 på Berg,  d.a. Gunnar Andresen Hynne.
Forlovere: Jon T. Eriksrød, Sigurd O. Eriksrød.
1. Anton Carenius Olsen f. 23/8-1880. Se Berberg(8) ”Åsen”.

F.f. husmand Ole Ammundsen og Ingeborg Gunnarsd. u. Tuftes Anton Karenius: Forældrene, Olea Olsd. Røsaaker, Halvor Amundsen Tufte, Isak Eivinsen Røsaaker.

Ved vielsen til Ole og Ingeborg er det nevnt at han er født på Venstøp, men bor på Eriksrød.
Kona døde på Berg i 1890.
I folketellingen 1891 var Ole enkemann og i tjeneste som landbruksarbeider på lensmannsgården på Limi.
Det var ingen andre barn enn Anton som vokste opp.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 2a, side 50a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra John Pedersen Eriksrød til Peder Johnsen Eriksrød paa dette med flere bruk for kr. 15.000, dat. 29/3-1926, tinglyst 14/4-1926."

Stenhugger, leilending
Peder Johnsen Eriksrød fra Eriksrød(5) f. 12/3-1888 d. 15/1-1968, s.a. John Pedersen Eriksrød.
g1g borgerlig 19/12-1907 m. Anna Marie Olsdatter fra Siljan f. 23/10-1884 d. 23/11-1918 på Mauråsen, d.a. Ole Berntsen og Maren Olausdatter.
Forlovere: "Jon Pedersen Eriksrød og Abraham Eriksrød."
g2g 31/8-1926 m. Martha Arnesen Bye fra Grue f. 19/10-1887 d. 20/6-1967.
1. Jonas Martinius Eriksrød f. 29/2-1908 på Eriksrød. Overtok eiendommen.
2. Signe Marie Eriksrød f. 6/10-1910 g.m. Harald Edvard Follaug f. 17/5-1909. Se Bekkevold(3).
3. Karoline Eriksrød f. 6/10-1916 g.m. Georg Karl Høymyhr. Se Høymyr(1).
Br. 1926.

Da Peder Johnsen giftet seg første gang, var han medlem av Den Evangeliske Lutherske Kirke. Hans første kone
døde av sukkersyke (diabetes).


Peder Johnsen Eriksrød frakter melk. Foto: Tilhører Kari Høimyr Karlsen.


Jonas Martinius Eriksrød
herfra f. 29/2-1908 d. 15/1-1993.
g.m. Karen Haugen fra Berberg(5) "V. Haugen" f. 10/2-1912 d. 28/9-1970
Br. 1960.

Jonas Eriksrød bygde huset Parkv. 25 på Rising.

A/S Skien Tomteselskap kjøpte denne eiendommen i 1968.

(C) Gard Strøm.