ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 09.05.2023


Løberg nordre A - Løberg 4 - Stensrød
Gammelt løpenr. 392. Siden Norges matrikkel 1889: 112/4.

Adresse i dag: Skyerv. 174, 3719 Skien.

Opprinnelig landskyld etter utskilling 

Bonde, leilending
Tollef Nilsen
fra Skyer dpt. 17/3-1726 bg. 9/1-1790. ”Tollef Nilsen f. Bradsb.kl. 66 aar.”, s.a. Nils Tormodsen.
g1g m. Gyrid Nilsdatter f. ca. 1722 bg. 26/11-1780. ”Tollef Nilsens kone f. Bradsberg ejet 58 aar.”
g2g 27/12-1783 m. Karen Jonsdatter f. ca. 1727 bg. 9/1-1790. ”… og hans kone 63 aar.”
Bruker ca. 1770.

Tollefs søster Ingeborg var gift med Jon Isaksen Løberg og bodde på S. Løberg(B).
Tollef flyttet til Bratsbergkleiva i 1780. Se Familie 11 - Kleiva 1784.

Bonde, leilending
Jon Jonsen Løberg
fra S. Løberg(A) dpt. 8/9-1754 d. 24/4-1821. ”John Johnsen boede paa Løberg, 67 aar.”, s.a. Jon Jacobsen Løberg.
g1g 3/10-1776 m. Anne Nilsdatter fra M. Løberg(B) dpt. 24/3-1754 i Eidanger bg. 12/12-1790. ”
Jon Jonssøn Løbergs kone Anne Nilsdtr. 36 aar.”, d.a. Nils Olsen Løberg.
g2g 2/7-1792 m. enke Marthe Rollefsdatter fra Trollsåsen under Grini dpt. 17/12-1752 d. 9/9-1818. ”gift med John Johnsen Løberg, 66 aar.”, d.a. Rollef Thorsen Trolsaasen.
1. Maria Jonsdatter dpt. 12/1-1777 bg. 10/12-1797. ”Jon Jonssøns pb. Maria f. N. Løberg Ejet 21 aar.”
2. Inger Jonsdatter dpt. 6/12-1778 g.m. Gunder Jonsen. Se Familie 30 - S. Brekke 1801.
3. Anne Maria Jonsdatter dpt. 24/6-1781.
4. Jon dpt. 4/1-1784. Død som liten.

5. Jon Jonsen dpt. 20/3-1785.
Se nedenfor.
6. Berthe dpt. 1/7-1787 bg. 7/11-1790. ”
Jon Jonssøns pb. Berthe und. Løberg 3 1/4 aar.”
7. Nils dpt. 23/8-1789 bg. 22/9-1789. ”
Jon Jonsens s. Nils und. Løberg 3 uger.“
8. Anne dpt. 3/10-1790 bg. 7/12-1806. ”Jon Jonssøns pb. Anne und. N. Løberg 16 1/6 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
9. Gunhild dpt. 28/4-1793 bg. 23/6-1805. ”Jon Jonssøns pb.
Gunnil und. N. Løberg 12 1/6 aar.”
Bruker 1778.

F.f. Jon Jonsen fra Løberg Ejets Maria: Svend Løbergs kone, Karen Gulbrandsdatter, Ole Schyer, Anders Sneltvet, Lars Nilsen.
F.f. Jon Jonsen fra Løberg Ejets Inger: Lars Løbergs kone, Marthe Svenchesdatter, Ole Schyer, Ole Nilsen.
F.f. Jon Jonsen Løbergs pb. Anne Maria: Nils Aasterøes kone, Karen Evensdatter, Anders Sneltvet, Jacob Grinietejen, Lars Svenchesen Schyer.
F.f. Jon Jonsen fra Løberg Ejets Jon: Svend Løbergs kone, Sidsel Andersdatter, Svend Løberg, Anders Nilsen, Amund Isaksen.
F.f. Jon Jonsen fra Løberg Ejet Jon: Hans Larsens kone, Marthe Svenchesdatter, Rasmus Dyrchol, Jørgen Hansen.
F.f. Jon Jonsen und Løbergs Berthe: Svend Løbergs kone, Maren Johannesdtr., Lars Evensen, Isak Jacobsen, Lars Hansen.
F.f. Jon Jonsen und Løbergs Nils: Lars Løbergs kone, Anun Nilsen, Jørgen Hansen.
F.f. Jon Jonssøn und Løbergs Anne: Jacob Løvaasens k., Marthe Evensdtr., Inger Rasmusdtr., Anders Laerssøn, Anders Jonssøn.
F.f. Jon Jonssøn und N. Løbergs Gunnild: Tore Evensdtr, Anne Laersdtr, Anders Jonssøn, Gunder Evenssøn, Jens Olessøn.

17/3-1792      ANNE NILSDATTER     Bamble Skifteprot. nr. 11, side 595b.
Stensrød       Arvinger:                           
u/N. Løberg     Enkem. Jon Jonssen og barna:
               1. Jon Jonssen          7 år.
               2. Maria Jonsdtr.      15 "
               3. Inger Jonsdtr.      13 "
               4. Anne Maria Jonsdtr. 10 "
               5. Anne Jonsdtr.    1 1/2 "
               Faren formynder for Jon.
               Halvor Christenssen Mellom Løberg for Maria og Inger.
               Anund Nilssen Nordre Løberg for Anne Maria og Anne.
Brt: 57 - 3 - 12
Net: 34 - 3 - 12.

Marthe Rollefsdatter var enke etter Thor JacobsenSvarverplass under Tufte. Hennes barn fra første ekteskap,
som bodde her i 1801 var Anne Thorsdatter(20) og Jens Thorsen(15).
Jens kom senere til en plass under N. Frogner.

Anne Thorsdatter tjente på Skyer da hun giftet seg den 18/4-1816 med enkemann Ole Torkildsen.
Se Buslotten under Venstøp.

G.br., leilending
John Johnsen Stensrød
herfra dpt. 20/3-1785 d. 4/8-1839. ”John Johnsen Stensrød N. Løberg, 54 aar.”
g. 26/9-1811 m. Kirsten Andersdatter fra Bratsberg(18) "Skauen" dpt. 1/2-
1784 d. 29/1-1855. ”... Stensrud, 70 aar.”, d.a. Anders Olsen.
Forlovere: "Isak (Johnsen) Løberg og Isak Hansen."
1. Anders Johnsen f. 17/9-1812. Se nedenfor.
2. John Johnsen f. 20/4-1815. Bodde på N. Brekkejordet. Se Familie 21 - N. Brekke 1845.
3. Ole Johnsen f. 27/12-1817. Se S. Sneltvedt(E).
4. Nils Johnsen f. 23/3-1820. Nils emigrerte til N. Amerika med ”Salvator” fra Porsgrunn 1/5-1843. Han slo seg ned i Delafield i Waukesha county, Wisconsin. Se Emigranter 1843.
    Gift i Delafield den 1/7-1849 med Anne Stensaasen f. ca. 1828, d.a. Erik Jacobsen Stensaasen og Anne Karine Henriksdatter (de emigrerte i 1847). Se Emigranter 1847.
    Barn 1. Caroline C. Johnsen f. 1849/50.
    Barn 2. John Johnsen f. 11/4-1852.
    Barn 3. Elise Marie Johnsen f. 9/9-1854.
    Barn 4.
Edward Johnsen f. 4/9-1856.
    Barn 5. Nils Johnsen f. 14/7-1859.
    Barn 6. Mary A. Johnsen f. ca. 1865.

    Barn 7. Antonette Johnsen f. ca. 1871.
5. Maren Johnsdatter f. 24/5-1824 g.m. Nils Olsen Vallerdalen. De emigrerte til N. Amerika i 1855. Se Vallerdalen under Meen.
Br. 1811

F.f. Jon Jonssøns Anders u/N.Løberg: Jon Jonssøns k., Else Andersdtr., Jon Jonssøn, Jens Thorssøn, Isaac Anundssøn.
F.f. John Johnsen og Kirsti Andersdatters Ole u. Stensrød: Johannes Skyers k., p. Ingeborg Christensd., Isak Løberg, Johannes Skyer, Niels Skyer.
F.f. John Johnsen og Kirsti Andersdatters Niels paa Løberg: Isak Skyers k., p. Pernille Sneltved, Niels Skyer, Isak Larsen Skyer, Isak Hansen Skyer.
F.f. John Johnsen og Kirsti Andersdatters Maren paa N. Løberg: Isak Skyers kone, p. Kirsten Andersd. Løberg, Isak Anundsen Løberg, Isak og Anders Skyer, Fredrik Larsen Sneltved.

Barnedåp i Gjerpen krk. den 26/8-1804:
”Anne Thorsdtrs-hj.db. Thor  -  uægte db. f. Bratsb.kl. Til barnets fader udlagt Jon Jonssøn u/Ml. Løberg.
Faddere: Clarine Andersdtr., Anne Hedevig Thorsdtr., Hans Abrahamssøn, Christen Haraldssøn, Christen Nilssøn.”

Tjenestepike i 1825: Anne Olsdatter(24).
Tjenestepike i 1835: Jøran Thorsdatter(32).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

392

Løberg nordre - Stensrød

John Johnsen

0 huder 9 skind

1 daler - 3 ort - 9 skilling


10/1-1840      JOHN JOHNSSEN STENSRØD  Bamble Skifteprot. nr. 18, side 196, nr. 21, s. 392 og nr. 23, s. 407.
Stensrød       - død i august 1839 -                
u/N.Løberg     Arvinger:
               Enka Kirsti Andersdatter og barna:
              
1. Anders Johnssen ca. 27 år. Heime.
               2. John Johnssen   -"- 25 " .
Bor på Klostertangen.
               3. Ole Johnssen    -"- 23 " . Bor på Sneltvet.
              
4. Nils Johnssen   -"- 20 " . Heime.
               
5. Marie Johnsdtr.     16 " . --"--.
               Laugverge for enka ble Amund Isachssen Skogsrød.
               Kurator for Ole og Nils, og formynder for Marie ble naboen Nils Olssen Skyer.

Brt: 54 - 2 -  4
Net:  8 - 3 - 16.

G.br., leilending
Anders Johnsen Stensrød
(Stensrud) herfra f. 17/9-1812.
g. 20/9-1839 m. Ingeborg Nilsdatter fra S. Løberg(B) dpt. 19/5-1813, d.a. Nils Jonsen Løberg.
Forlovere: "Ole Jonsen Stensrød og Lars Nilsen Løberg."
1. Kirsten Andersdatter f. 17/8-1840.
2. Anne Andersdatter f. 26/10-1843.
3. Johanne Maris Andersdatter f. 29/7-1847.
4. John Andersen f. 10/4-1851.
Drev farm ved New Hope, Wisconsin. Ugift i 1880.
Br. 1840.

Anders Johnsens mor Kirsten Andersdatter hadde føderåd her i 1845. Hun var da 62 år gammel.
Tjenestefolk i 1845: Anders Gundersen f. ca. 1819 og Ingeborg Olsdatter f. ca. 1831. Dessuten
bodde hans halvsøster Maren Johnsdatter her 22 år gml.

Denne familien emigrerte til Amerika den 28/4-1855. Dato ifølge kirkebokens utflyttingslister. De
reiste sammen med Ingeborgs bror, enkemannen Lars Nilsen Løberg og hans 5 barn.
De bosatte seg alle i Wisconsin.

I Folketellingen 1880 for byen New Hope (Portage County), bodde Anders Johnsen som pensjonert
bonde (”retired farmer, 68”), hos sin sønn John som hadde overtatt gården.
Ifølge samme folketelling, var Anders sterkt plaget av raumatisme.
I Amerika skrev familien seg, av åpenbare grunner, for Stensrud.

G.br., leilending
Isak Eriksen Stensrød
fra S. Løberg(A) f. 23/6-1825 d. 11/4-1881 på Stensrød, s.a. Erik Isaksen Løberg.
g. 27/12-1850 m. Marie Hansdatter fra Ballestad(3) f. 13/9-1828 d. 30/3-1881 på Stensrød, d.a. Hans Jensen Ballestad.
1. Erik Isaksen Stensrød  f. 12/5-1851. Se Løberg(5) ”Stensrød”.
2. Lars f. 16/5-1854 d. 11/6-1854.
3. Marthe Marie Isaksdatter f. 27/2-1859 g.m. enkemann Lars Andersen Fossjordet. Se Fossjordet.
4. Lars Isaksen f. 30/8-1861 g.m. Anne Marie Reiersdatter fra Hjelsmyr under Tufte.
Br. ca. 1865. 

Hans mor, enka Berthe Larsdatter(76), bodde her under folketellingen 1865.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

392

Løberg nordre

Haukeraas Brug

1 daler - 3 ort - 11 skilling

G.br., leilending
Lars Olsen fra Løberg(5) ”Stensrød” f. 7/6-1851, s.a. Ole Isaksen Stensrød.
g. 11/6-1875 m. Karen Maria Madsdatter fra Sørbø(2) f. 14/2-1852, d.a. Mads Pedersen Sørbøe.
1. Marie Stensrød f. 6/1-1896 g.m. Johan Ingebretsen Glenna. Se Glenna(1).
Br. 1875.

Gårdens besetning i 1875: 2 hester, 3 kuer, 3 sauer.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

112

4

392

Løberg nordre

Steinsrød

Haukeraas Brug

1 - 3 - 9

4 mark 36 øre

Denne familien fikk 9 barn her. De flyttet i 1897 til Skyer(4).

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

112

4

Løberg

Steinsrød

Lars Olsen

4 mark 05 øre

Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Isak Larsen

Br. 1931.

G.br., selveier
Martin K. Skogsrød

g.m. Borghild Ødesneltvedt.
Br. 1932.

Se nedre Ødesneltvedt.

G.br., selveier
Knut Haugland
.
g.m. Inga Tveit fra Tørdal.
Br. 1935.

G.br., selveiere
Hans Torkilsen Lia
f. 10/1-1896 i Liagrenda i Sauherad. Ble 100 år gammel.
og
Sveinung Torkilsen Lia
f. 16/5-1900 i Liagrenda i Sauherad d. 1990 på Lunden i Gjerstad.
Br. 1940.

Disse brødrene ble kalt for "Liakarane". Se Luksefjellv. 766

Avisutklippet forteller det meste.

Fra Varden 6/1-1996. Innsendt av Halvard Skårdal 2014.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

4

Løberg - Steinsrød

Hans T. Lia og Sveinung T. Lia

3 mark 18 øre

G.br., selveier
Johannes Magnussen
f. 24/6-1908 d. 20/11-1981.
g.m. Ruth f. 30/10-1913 d. 24/4-1994.
Br. 1955.

Dette ekteparet er gravlagt på Gimsøy gravplass i Skien.

Fra Grunnboka.
"
Andel av Skyervegen 174 (Gnr 112, bnr 4) er overdradd til Jan Vinkenes (13.02.1987). Overdragelsen omfatter også andel av Skyervegen 197
(Gnr 112, bnr 147). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 112, bnr 148. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 112, bnr 149
."

Jan Vinkenes.
Eier 1987.

Fra Grunnboka.
"
Skyervegen 174 (Gnr 112, bnr 4) er solgt for kr 900.000 fra Jan Vinkenes til Kjell Tore Halvorsen og Karin Kittilsen (23.04.1997)."

Kjell Tore Halvorsen.
og Karin Kittilsen.
Eiere 1997.

Fra Grunnboka.
"Skyervegen 174 (Gnr 112, bnr 4) er solgt for kr 2.400.000 fra Kjell Tore Halvorsen til Roar Bø og Janne Engebretsen Bø (21.08.2008)
."

Roar Bø.
g.m. Janne Engebretsen.
Eiere 2008.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no