| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 31.03.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Venstøp 11 - Venstøp mellom - Haugen vestre
Gammelt løpenr. (64a – 66)a og (64a – 66)b. Siden Norges matrikkel 1889: 8/11,12.

Løpenr. 64b ble skilt ut herfra i 1862. Se Venstøp 13.


Venstøp bnr 11. Foto: Gard Strøm 11/8-2013.


Adresse i dag: Venstøphøgda 77, 3721 Skien.

Dette er en gård som ble til ved at jorda på Erlands Venstøp (Ibsens Venstøp) ble skilt ut fra de gamle husene der,
samt en annen jordlapp (64a), ble slått sammen til bnr 11 og 12 av Venstøp i 1863.

 

Hans Isaksen eide denne jorda fra 1863 til 1875.


Det var GunnarTorgrimsen som satte opp de første husene her rundt 1875.


Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Hans Isaksen v/ værge til Gunder Torgrimsen Hyni paa løbenr. 64a, dat. 26. april og 66b, tinglyst 1. mai 1875."

 

G.br., selveier

Gunnar Torgrimsen fra Mohus i Fyresdal f. 1/11-1829 d. 14/3-1887 på V. Haugen under Berberg, s.a. Torgrim Gundersen Mohus og Astrid Alfsdatter Rinden.

g1g ca. 1863 m. Gunvor Gjermundsdatter fra Moland (Fyresdal) f. ca. 1840 d. før 1875.

g2g 18/5-1875 m. Hedvig Knudsdatter fra Stulen ved Jarseng f. 6/6-1850, d.a. Knud Andersen Stulen.

1. Signe Gundersdatter f. 1864 i Fyresdal g. 1887 m. Kristian Martin Steen.

2. Margith Gundersdatter f. 1866 i Fyresdal.
Barn i 2. ekteskap:

3. Torgrim Gunnarsen f. 31/7-1876. Kjøpte Fjelldalen(5). Skrev seg deretter for Torgrim Fjelddalen. Se Familie 2 - V. Borge 1910.
    Han bygde siden huset Bølehøgda 16.

4. Knut Gunnarsen Haugen f. 6/6-1879. Se V. Haugen under Berberg.

5. Gunvor Haugen f. 26/12-1882 g.m. Peder P. Marum. Se Østens Mæla.

6. Gunnar Haugen f. 25/1-1886 på V. Haugen under Berberg d. ca. 1952. Han var snekkerlærling i 1900 og studerte til møbelsnekker i Paris. Han fant der sin utkårede Gudrun Nordal fra Alta/ Råde
    med far opprinnelig fra Sunnmøre. De giftet seg visstnok i Skien. Han skapte mange flotte møbler og hadde siden sitt virke som snekker ved Kjeller flyplass.

Br. 1875.

 

Gunnar Torgrimsen er meldt innflyttet våren 1848, som 19 ½ åring, fra gården Brevig i
Moland (i Telemark) til Gjerpen for å gå på landbruksskolen på Mæla.

 

I 1865 bodde Gunder Torgrimsen på N. Svalestuen i Molands pr.gj. i Telemark. Han
var da 37 år, ganske nygift med sin første kone og tømmerfløter.

Denne familien kom til Gjerpen i 1873. Han eide Hyni 13 fra 1874 – 1878. Han kjøpte i 1875 denne gården, hvor de bodde
under folketellingen 1875, samt Venstøp(12) - jord.

 

Tjenestefolk her i 1875:
Johan Andersen fra Värmland i Sverige f. 1852 og Gunhild Hansdatter fra Sauherad f. 1852.

Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 5 kuer, 1 kalv og 1 gris.


Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Gunder Torgrimsens konkursbo v/ curator A. Halvorsen til Ingebret Nilsen paa bnr 11 og 12, dateret og tingl. 15. mai 1882."

 

Familien flyttet dermed til V. Haugen under Berberg.

 

Ingebret Nilsen Skilbred fra S. Bakken, s.a. Nils Andersen Bakken.

Br. 1882. Se Skilbred(4).


Ingebret Skilbred bodde her fra ca. 1882 – 1889. Han solgte senere denne gården til sin bror Gunnar. 
 

G.br., tømmermann, selveier

Gunnar Nilsen Venstøp fra S. Bakken f. 6/8-1834 d. 24/9-1932, s.a. Nils Andersen Bakken.

g1g i Skien 18/10-1861 m. Christiane Johannesdatter fra Follestad f. 19/1-1830 d. 9/3-1869 i Follestad, d.a. kobberslager Johannes Hansen. Se Familie 1 - Follestad 1835.

Forlovere: "Tobias Hansen og Hans Johannesen."

g2g m. Hanna Kirstine Jensdatter fra Porsgrunn f. 10/5-1835 d. 20/8-1908.

1. Johan Gundersen f. 1862 i Skien g. i Gjerpen 30/5-1893 m. Olga Wilhelmine Wang fra Levanger f. 1866. Bodde i Skien i 1893. Han var kasserer v/ gods og trelastkontor.

2. Nils Gunnarsen f. 27/2-1864 i Skien. Var bakersvend og bodde hos sin søster Kristiane på Kjølnes i 1910.
3. Kristiane Karoline Gunnarsdatter f. 22/12-1868 i Skien g.m. Hans Helgesen. Se Familie 2 - Kjølnes 1910.
Barn i 2. ekteskap:
3. Jens Gunnarsen f. 1872 Skien. Var i 1891 kontorbetjent ved kanal og fløtningskontoret.

4. Laura Marie Gunnarsen f. 1873 i Skien.

5. Hans Gustav Gunnarsen Venstøp f. 14/5-1875 i Skien. Se nedenfor.

Br. 1889.


Gunnar Venstøp, som han skrev seg, bodde flere år i Skien. Det var slektsskap mellom Gunnar og hans 2. kone.
Tj.pike i 1891: Ingeborg Isaksdatter, budeie, ug., f. 1856 i Gjerpen.

Alle barna var konfirmert i Skien kirke.

Andre beboere her i 1900: Enke Amborgline Rasmussdatter fra Porsgrunn f. 1832 og budeie Signe Olsdatter
fra Flåbygd f. 1876.


   Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

8

11

(64a – 66)a

Venstøp

ditto

Ingebret Nilsen

1 - 3 - 7

5 mark 85 øre

8 12 (64a - 66)b ditto ditto ditto 1 - 3 - 7 5 mark 85 øre

 

G.br., selveier

Hans Gustav Gunnarsen Venstøp herfra f. 14/5-1875 i Skien d. 14/4-1929, s.a. Gunnar Nilsen Venstøp.

g. 2/4-1903 m. sitt søskenbarn Ida Nilsen fra Ø. Borge f. 15/12-1871 d. 21/5-1952, d.a. skredder Isak Nilsen. Se Familie 26 - Ø. Borge 1875.
Forlovere: "Gunnar N. Venstøp og Jens Venstøp."

1. Georg Hansen Venstøp f. 9/1-1904. Overtok gården.

Br. 1905.

 

Br. nr. 66 ”Høybo” ble utskilt i 1906. Se Venstøp 66.

 

G.br., selveier

Georg Hansen Venstøp herfra f. 9/1-1904 d. 12/3-1973.

g.m. Randi Aslaksen f. 26/9-1906 d. 29/9-1978.

1. Oddrun Johanne Venstøp f. 1950. Overtok gården.
Br. 1934.


Georg og Randi er gravlagt på Johannes kirkegård i Skien. De bodde i Skien.


   Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

8

11

Bæreberg - Haugen vestre

Knud Gundersen Haugen

0 mark 82 øre

 

Matrikkelutkastet av 1950: 8/11  ”Midt-Venstøp”. Landskyld 1950: 5 mark 72 øre. Eier: Georg Hansen Venstøp.

Selveier
Oddrun Johanne Venstøp herfra f. 1950.
g. 1982 m. Kjell Wilhelm Salvesen f. 1955.
1. Svenn Wilhelm Salvesen f. 1981.
2. André Alexander Salvesen f. 1983.
3. Thomas Christoffer Salvesen f. 1986.
Br. 1980.

(C) Gard Strøm.