| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Venstøp
Gård nr. 8 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
                             

Oppdatert 23.01.2019.

 

Venstøp 13 - Venstøp midtre
Gammelt løpenr. 64b av Midt - Venstøp. Siden 1886: Gnr 8 - bnr 13.

Utskilt fra løpenr. 64 (bnr 11) i 1862.

 


Venstøp bnr 13. Foto: Gard Strøm 11/8-2013.


Adresse i dag: Venstøphøgda 62, 3721 Skien.


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 242a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.

"Skjøde fra Simon Isaksens bo ved skifteretten til Ole Nilsen, dat. 19. sep., tinglyst 1. okt. 1862."
"Obligation fra Ole Nilsen til Simon Isaksens dødsbo for 796 spd., 63 skilling, dat. 18. sep., tinglyst 1. okt. 1862."

 

Skylddaler ved salget: 1 daler - 1 ort - 10 skilling.

 

G.br., selveier

Ole Nilsen Schiold (tvilling) fra Skjelbred i Eiker f. 20/3-1816 d. 5/11-1874 på Hyni, s.a. gbr. Nils Amundsen Skjelbred og Anne Mathea Larsdatter.

g. i Gjerpen 19/12-1864 m. Kirsten Sørine Sørensdatter fra Holla f. 9/5-1839, d.a. pige Birthe Isaksdatter og uk. Søren Brynildsen Bøe.

1. Nils Schiold f. 26/8-1868 på Venstøp g.m. Anna Caroline fra Grimstad f. 27/1-1866. Bodde i Helgesensg. 42, Kristiania i 1923. 
    Barn 1. Anna Josefine Schiold f. 3/2-1892 i Drammen. 
    Barn 2. Kirsten Olivia Schiold f. 25/1-1898 i Kr.a. 
    Barn 3. Astrid Marie Schiold f. 7/5-1900 i Kr.a. 
    Barn 4. Erling Arthur Schiold f. 29/11-1903 i Kr.a.
Eier 1862.

 

"Ole Nielsen Schjøl" og kona ble gift i Gjerpen i desember 1864. Forut for dette var de begge bosatt på Venstøp.
Trolig i tjeneste på samme gård. En ikke uvanlig start på et kjærlighetsforhold før i tiden.
"Ole Skjoll" på 50 år og kona på 27, bodde her under folketellingen 1865.

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 242a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Auktionsskjøde til lærer Bjørn Taraldsen for 1200 spd., dat. 6. med paategning fra sagfører Lie af 8., tinglyst 30. jan. 1875."


 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

64b              

Midt Venstøb

Hans Isachsen (feilplassert!)

1 daler - 1 ort - 6 skilling

 

 

Lærer, selveier

Bjørn Tharaldsen fra Kviteseid.

Eier 1875. Se Venstøp 15.

 

Jordarbeider, leieboer

Kittil Tovsen fra S. Hagen under Haugholt i Sauherad f. 7/1-1817 d. 1901, s.a. husmann Tov Kittilsen og Ingeborg Pedersdatter.

g1g i Sauherad 22/11-1838 m. Aaste Eriksdatter fra Åsen under Klevar f. 25/8-1817 d. av tæring 19/6-1872 på Kittilsrød i Sauherad, d.a. Erik Eriksen og Rønnaug Gudmundsdatter.
Forlovere: "Thor Søgaarden, Niels Lommerud."
g2g i Gjerpen 11/7-1875 m. enke Guro Christensdatter fra Hegna under Låvell, Sauherad f. 1825, d.a. Christen Halvorsen.
1. Tov Kittilsen f. 25/1-1839 i Hagen under Haugholt. Bodde på Kittilsrud under Haugholt i Sauherad.
2. Aslaug Kittilsdatter f. 21/9-1840 i Åsen under Haugholt.
3. Aaste Kittilsdatter f. 18/8-1842 på Arud i Sauherad. Se Familie 15 - Gulset 1891.
4. Ingeborg Kittilsdatter f. 28/3-1846 i Hagen "under Kaljord" i Sauherad d. 1868.
5. Margith Kittilsdatter f. 2/9-1850 under Haugholt.
6. Erik Kittilsen f. 15/12-1855 på Kåsene under Haugholt g. i Skien 1880 m. Ingeborg Mikkelsen fra Lårdal i Telemark. Bodde i Skien i 1900. Han var rørlegger.
7. Anne Kittilsdatter f. 12/6-1861 i Kaasa under Haugholt g. i Gjerpen 23/11-1888 m. Johan Karl Fredrik Duviere.
Br. i 1875.

 

Hans foreldre, Tov Kittilsen og Ingeborg Pedersdatter, emigrerte visstnok til N. Amerika i 1843. Kilde: Sauherad bygdebok.


Kittil Tovsen og den yngste av barna, har trolig kommet til Gjerpen i ca. 1866.


Guro Christensdatter var enke etter Peder Tjostolfsen på Kåsin under Svalastoga i Sauherad. Hun hadde flere
barn som bosatte seg i Gjerpen og Skien.
Se Siljanv. 30 under Grini og Familie 43 - Fossum 1891. Hun hadde også en sønn Tjostolf Pedersen, som var
vognmann i Skien i 1900.
Annen beboer her i 1875: Ole Pedersen, hennes sønn fra hennes første ekteskap f. 1867 Sauherad.
Se også fattighuset på Venstøp i 1891.

 

 

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

13

64b

Venstøp       

Midt- Venstøp

Bjørn Taraldsen

1 - 1 - 10

4 mark 81 øre

 

 

Tømmerhugger, fløtningsarbeider, huseier med litt jord

Nils Halvorsen fra Kåsin under Gvannes, Sauherad f. 11/4-1846 d. 9/8-1902 på Venstøp, s.a. Halvor Nilsen og Gunhild Olsdatter.

g. i Siljan 2/10-1874 m. Maren Kirstine Thoresdatter fra Romsdalen under Island i Siljan f. 12/7-1851, d.a. Thore Knudsen og Kirsti Olsdatter.

1. Julie Karine Nilsdatter f. 1/12-1877 på Romsdalen i Siljan.

2. Hanna Tomine Nilsdatter f. 17/8-1890 i Bjørndalen under Bø i Gjerpen.

3. Kristian Martinius Nilsen f. 6/8-1894 på Venstøp.

 

Nils Halvorsen flyttet først fra Sauherad til Siljan i 1864. I 1891 var Nils Halvorsen murerhåndtlanger og huseier her.
 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 242a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra B. Taraldsen til Ole Gundersen Kaasa for kr. 8.000, dat. 27., tinglyst 29. aug. 1903."

 

G.br., selveier 

Ole Gundersen Kaasa fra Kåsa under Dyrkoll f. 15/1-1857 d. 8/3-1949, s.a. Gunder Olsen Kaasa.

Eier 1903. Ole Kaasa var ugift.
 

 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

13

Venstøp

Midt-Venstøp

Ole Gundersen Kaasa

3 mark 22 øre

 

 


 


   Kilde: Avisen Fremskritt 9/3-1949. Innsendt av Hans Aas 2015.

 


Ole Kaasas svoger Gregorius Lyngaas overtok denne gården i 1913.

 

Det er ikke funnet noe skjøte, men Gregorius Lyngaasen lånte kr. 10.000 i Gjerpens sparebank 2. nov. 1921
med pant i denne gården. Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 242a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.

G.br., selveier
Gregorius Lyngaas.
Eier 1913. Se Venstøp 5.

 

Postkjører

Karl Lyngaas eide gården fra 1948. Ugift.

Br. 1948. Se Venstøp 5.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 8

13

Midt - Venstøp

Karl Lyngaas

2 mark 97 øre

 


Våningen ble satt opp i 1862, ombygd i 1902 og påbygd i 1989. Låven ble bygd i 1914. Den første traktoren ble
kjøpt inn her i 1958.

 

Gunnar og Svein Odd Lyngaas overtok eiendommen i 1969. Svein Odd overtok Gunnars del i 1987.


Postkjører  

Svein Odd Lyngaas fra Mælag. 149 under Mæla f. 1944.

g.m. Bjørg f. 1938.
1. Merete Lyngaas f. 1974.

Br. 1969.Venstøp bnr 13 på 1990-tallet Foto fra Norge Gardsbruk Telemark, bind IV.
 

(C) Gard Strøm.