ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Skilbred
Gård nr. 126 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.10.2017


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012. Kartdelen med bl.a. Skilbred fra 1845, er ikke funnet.

Skilbred 4
Gammelt løpenr. 430a. Siden Norges matrikkel 1889: 126/4.

Landskyld 1801: 1 hud 1/2 skinn.

Adresse i dag: Holmsv. 288, 3721 Skien.

G.br., selveier
Sigurd Torkildsen
fra S. Sønstegård i Hovin i Tinn, Tel. dpt. 8/7-1752 d. 30/8-1836, s.a. Torkild Kjetilsen på S. Sønstegård (1716-1771) og Anne Thorsdatter fra Rue i Hovin (1725-1759).
g. 14/6-1777 m. Marthe Torjersdatter fra Skilbred(3) dpt. 24/8-1755 d. 16/4-1817.
Br. ca. 1777. 

Denne familien flyttet til Kittilsrød under Rising i ca. 1780, men "de gamle" kom tilbake hit før 1801.

Sigurd var bror til Torstein Torkildsen på Skilbred(1) og Jon Torkildsen på Kåsa under Bø i Luksefjell.

G.br., selveier
Torkild Sigurdsen
fra Kittilsrød under Rising dpt. 4/12-1791 d. 3/9-1853 på Skilbred, s.a. Sigurd Torkildsen.
g. 21/5-1840 m. sitt søskenbarn Maren Jonsdatter fra Kåsa under Bø i Luksefjell dpt. 12/7-1801.
1. Sophie Marie Torkildsdatter f. 12/5-1841 på Skilbred g.m. den 19 år eldre skomakeren Daniel Solvesen Hyni fra Hyni(15) "Skotland".
Br. 1837.

Maren Jonsdatter var tjenestepike på gården i 1835, før hun giftet seg med sønnen i huset nesten 5 år senere. 
Som enke bodde hun, i 1865, hos sin datter og svigersønn på Hyni(15) "Skotland".

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

430a

Skjældbred

Torkild Sigurdsen

6 1/4 skind

0 daler - 4 ort - 4 skilling


Av folketellingen 1865 kan vi se at Daniel Solvesen brukte denne gården (jorda), som da var ubebodd.
Se Hyni(15) "Skotland".

Gårdsarbeider, innerst
Nils Sigurdsen
fra Kittilsrød under Rising dpt. 14/4-1797 d. 15/10-1855 på Skilbred, s.a. Sigurd Torkildsen.
g. 21/9-1820 m. Anne Margrethe Zachariasdatter fra Gravli(1) dpt. 6/5-1798 d. 8/7-1862, d.a. Zacharias Gregoriusen Gravli.
Forlovere: "Zacharias Berreberg, Christen Halvorsen."

1. Simon Nilsen f. 25/3-1821.
2. Zacharias Nilsen f. 25/9-1822. Han skrev seg for Zacharias Nilsen Holm.
Se N. Holm.
3. Ole Nilsen f. 5/10-1824. Se Sagplassen under Skifjell.
4. Maren Nilsdatter f. 22/5-1826 g.m. Peder Olsen Fjelddalen. Se Fjelldalen(2)
5. Gregorius Nilsen f. 20/7-1828. Se Skilbred(2).
6. Harald Nilsen f. 3/9-1830.

7. Marthe Gurine f. 11/5-1834.
8. Gunder Nilsen f. 17/4-1836.

9. Marthe Gurine Nilsdatter f. 17/4-1836.
10. Marthe Maria Nilsdatter f. 25/9-1837 g.m. Ole Sørensen. Se Bratsberg(31) “Skauen”.

Nils Sigurdsen med familie bodde på gården i flere år. Flere av barna døde trolig som små.

G.br., vognmann, selveier
David Jacobsen Skilbred
fra Glenna(2) f. 6/3-1840, s.a. Jacob Davidsen Glende fra Holm.
g. 11/6-1869 m. Ingeborg Larsdatter (tvilling) fra Høymyr(1) f. 12/2-1842, d.a. Lars Ellingsen Høimyr.
1. Inger Karine Davidsdatter f. 19/11-1869 g.m. Hans A. Fjelddal. Se Familie 25 - Gjerpen lille 1910.
2. Maren Davidsdatter f. 16/8-1871 g.m. Ebbe Øvrom. Se Sem nedre.
3. Andrea Davidsdatter f. 15/6-1873.
4. Laura Davidsdatter f. 30/3-1875.
5. Kristian f. 2/4-1877 d. 2/6-1877 på Skilbred.
Br. 1866.

Gården har vært brukt sammen med Davids farsgård Glenna(2) siden 1866.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

430a

Skjældbred

David J. Glænde

1 daler - 0 ort - 9 skilling

425 Glænde (Glenna) ditto 1 daler - 0 ort - 10 skilling


Under folketellingen 1875 bodde hans far, Jacob Davidsen, her med føderåd.
Tjenestefolk: Peder Pederson fra Sverige f. 1851, Anna Olsdatter f. 1856 og
Maren Gurine Olsdatter f. 1860.
Besetning: 1 hest, 9 kuer, 2 kalver, 1 gris.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

126 

4

430a

Skjelbrei

Skjelbrei

David Jacobsen

0 - 4 - 4

2 mark 77 øre

124 2 426 m.fl. Glenne Løkken, Kaasa ditto 2 - 2 - 16 3 mark 96 øre


David Jacobsen Skilbred eide også husmannsplassen Kåsa og påliggende hus.

G.br., selveier
Ingebret Nilsen Skilbred
fra S. Bakken f. 27/12-1847 d. 14/6-1941, s.a. Nils Andersen Bakken.
g1g 8/6-1871 m. Anne Gurine Isaksdatter fra Kleven(11) f. 18/6-1846 d. 19/6-1890, d.a. Isak Christensen Kleven.
g2g 16/2-1892 m. Karen Abrahamsdatter fra Nøklegård(2) f. 21/1-1860 d. 11/12-1952 d.a. Abraham Nilsen.
Forlovere: Anders Nilsen Glenna og Kristian Abrahamsen Nøklegaard.
1. Martin Skilbred f. 17/8-1872 på Kittilsrød under Rising. Han var snekker og bodde på Petersborg under Mæla.
2. Karen Marie Skilbred f. 20/12-1873 på Kittilsrød g.m. Torgrim Gunnersen fra Venstøp(11). Se Familie 2 - V. Borge 1910.
    Han bygde siden huset Bølehøgda 16.
3. Isak Ingebretsen Skilbred f. 21/3-1876 på Kittilsrød. Se S. Berberg.
4. Andreas Skilbred (tvilling) f. 23/3-1879. Født på Venstøp.
5. Nils (tvilling) f. 23/3-1879 d. 5/9-1879. Født og død på Venstøp.
6. Karl Nikolai Skilbred f. 7/1-1887. Se Fjelldalen(1).
7. Anne Gurine Skilbred f. 18/6-1890 d. ca. 1950. Ugift. Anne vokste opp hos NSB ansatte Hans Moholt og hans kone, som var hennes tante,
    Ingeborg Nilsdatter fra Bakken. De bodde i Håvundvn. 451 ved Hammerkrysset på Borgeskogen.
Barn i 2. ekteskap:
8. Ingebret Skilbred f. 20/10-1892 d. 19/7-1969 g. på Rjukan 8/2-1918 m. Aasta Amalie Halland fra Øvrebø ved Kristiansand f. 6/11-1892 d. 5/8-1977,
    d.a. G.br. Ole Endresen Halland og Ingeborg Torulfsdatter. Ingebret og familien bodde på Rjukan.
    Barn 1. Sigmund Skilbred f. 21/9-1920 (ing.) flyttet til Oslo i 1939 g. 14/9-1946 m. Gerd Kristiansen fra nedre Eiker f. 22/4-1916. Bodde på Abildsø i Oslo.
9. Abraham Skilbred f. 30/7-1894 g.m. Ragna Oredalen f. 4/3-1896. Bodde i Nedre Ilenveg 6 på Bøle.
10. Nils Skilbred f. 6/11-1896. Se nedenfor.
11. Oskar Skilbred f. 7/2-1899 d. 18/1-1980 g.m. Agnes Sanni f. 11/6-1900 d. 21/3-1986. Bodde i Rising Terrasse 19.
12. Kristian Skilbred f. 4/10-1901. Overtok gården.
13. Sverre Skilbred f. 10/8-1904. Se Skilbred(1).
Br. 1889.

Denne familien bodde først på Kittilsrød under Rising fra ca. 1871- ca. 1878. De bodde deretter på
Venstøp i ca. 10 år.

Ingebret Skilbred var medlem av herredsstyre i Gjerpen i flere år. Han var dessuten formannskaps-
medlem i flere perioder.
Han var meget aktiv i flere av Gjerpensbøndenes fellestiltak og ble i mange år benyttet som skjønns-
mann både i og utenfor bygda. 

19/1-1892      ANNE GURINE ISAKSDATTER         Gjerpen Skifteprot. nr. 4 side 331.
Skilbred       - død 19.6.1890 -
               Arvinger: Enkem. Ingebret Nilssen Skjelbred og barna:
               1. Martin Ingebretssen       19 år.
               2. Karen Marie Ingebretsdtr. 18 ”     Kurator og
               3. Isak Ingebretssen         16 ”     verge for alle:
               4. Andreas Ingebretssen      13 ”     Nils Isakssen
               5. Karl Nicolai Ingebretssen  5 ”     Kleven.
               6. Anne Gurine Ingebretsdtr.  2 ”
Boet eide Skjelbred, g.nr.126, br.nr.4 av skyld 2 mark 77 øre og gd. Glenne, g.nr.124, br.nr.2 av skyld 2 mark 49 øre.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

126 

4

Skjelbrei

Skjelbrei

Ingebret Nilsen

2 mark 27 øre

124 2 Glenne m. Løkken og Kåsa Ingebret N. Skilbred 2 mark 48 øre


G.br. selveier

Nils Skilbred
herfra f. 6/11-1896 d. 27/4-1950, s.a. Ingebret Nilsen Skilbred.
g.m. Anne Rising fra Rising(1) f. 27/7-1903 d. 16/10-1987, d.a. Jørgen J. Rising.
Br. 1925.

De overtok Annes farsbruk Rising(1) og flyttet dit i ca. 1936.

G.br., selveier
Kristian I. Skilbred
 herfra f. 4/10-1901 d. 10/4-1989, s.a. Ingebret Nilsen Skilbred.
g.m. Berna Marie Skyer fra Skyer(1) f. 3/7-1909 d. 27/12-1990 d.a. Nils Pedersen Skyer.
1. Karin Skilbred f. 1941 g.m. Enok Reino Limi. Bosatt på Limi.
2. Ingar Skilbred f. 1948. Overtok gården.
Br. 1936.

Kristian kjøpte i 1929 Skilbred(1). Hans bror Sverre Skilbred overtok Skilbred(1) i 1936.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

126

4

Skjelbrei

Kristian I. Skilbred

1 mark 86 øre

126 11 Skjelbrei - Tangen ditto 0 mark 10 øre
124 2 Glenne med Løkken og Kåsa ditto 2 mark 48 øre


G.br., selveier

Ingar Skilbred
herfra f. 1948.
g.m. Inger Johanne f. 1951.
1. Kristian Skilbred f. 1974.
2. Sven Ingar Skilbred f. 1975.
Br. ca. 1985?


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.