ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gjerpen Kirkebok

Døpte barn

1746 - 1795

Oppdatert 26.05.2024


All ære til Jon Hvitsand (1901-1980), som skrev av alle kirkebøkene for Gjerpen 1681-1814 for hånd på 1930-1940- tallet, og til
Reidar Ballestad (1926-2007), som skrev alt dette inn på sin PC for Grenland Ættehistorielag på 1990-tallet.
I begge tilfeller er det selvsagt rom for feil. Derfor er det viktig å
sjekke med original-kildene på Digitalarkivet.

Det er her gjort en del rettelser i forhold til Hvidsands transkripsjon.
En del innsendte rettelser har også blitt dobbeltskjekket mot originalen og lagt inn.
G.S.

Prester i Gjerpen på denne tiden:
Johan Frederik Monrad (1713 - 1790)
Frederik Christophersen Blom (1749 - 1812)


Les om prestene i Gjerpen.

Noen forkortelser:
Fadd: = Faddere (godparents)
ib. = ibid. = ibidem = samme sted (same place)

Sl. = Sal. = Salige = avdød (deceased).

Søketips:
Søk på denne siden: [CONTROL] + [F]

Alle døpte barns døpenavn ender med punktum og er skrevet i fet skrift.

Alle datoer her er dåpsdatoer, ikke fødselsdatoer!

Grenland Ættehistorielag eier dette dokumentet.


Døpte/ fødte i Gjerpen:
| 1681 - 1746 | 1746 - 1795 | 1796 - 1814 |
| 1814 - 1823 | 1823 - 1829 | 1829 - 1834 | 1834 - 1856 | 1857 - 1871 | 1872 - 1885 | 1886 - 1895 | 1896 - 1904 |
| 1905 - 1913 | 1901 - 1919 kl. | 1920 - 1931 kl. |


Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

1/1-1746. Carl Pedersons Kisten. Fadd: Ole Moe, Arve Storm, Johannes Pedersen fra Porsgrund, Søren Sørensens kone, Anne Knudsd. fra Porsgrund.

16/1-1746. Sigfrid Jonasens Ole. Fadd: Jens Olsen, Jacob Jacobsen, Just Andersen, Henriik Sørensens Kone, Margrete Andersd..

16/1-1746. Christen Larsen fra Bøe-Rønningens Gunder. Fadd: Hieronymus Jensen, Christopher Smed, Hans Olsen, Ole skoemagers Kone, Sara Andersd. fra Hytten.

16/1-1746. Anders Engravs Stephen. Fadd: Even Borge, Roer Engrav, Daniel Stephensen, Lars Borges Enke, Karen Olsd..

23/1-1746. Søren Riises Kirsten. Fadd: Hans Riis, Abraham Lia, Anders Sørensen fra Riis, Gunder Myrens kone, og Else Olsd. fra Høyset.

23/1-1746. Hans Tostensens fra Limie-Ejets Agatha. Fadd: Lars Pedersen fra Riising Ejet, Niels Berg, Torcel Omots kone, Anne Tostensd..

6/2-1746. Ingebret Fielles Peder. Fadd: Michel Fielles kone, Karen Jensd. Micel Fielle, Jens Gundersen fra Sneltvet.

6/2-1746. Halvor Larsen BbKlevs Ole. Fadd: Jacob Olsens kone Berthe Corneliusd., Jacob Olsen, Niels Andersen.

13/2-1746. Gunder Bøes Aslach. Fadd: Knud Bøes kone, Maren Aslachsd. fra Kiise, Henning Jønnevald, Isach Hoppestad, Jacob Knudsen fra Bøe.

13/2-1746. Erich Dyrendals Anne. Fadd: Isach Jacobsens kone, Beata Pedersd., Christen Fossum, Ole Jørgensen fra BøeRønningen, Anders Jacobsen fra BbKlev.

13/2-1746. Ole Pedersens fra Strømdal-ejets Helvig. Fadd: Hans Strømdals kone, Maren Rasmusd. fra Strømdal-ejet, Jan Grinie, Svennung Falchum, Anders Gundersen.

20/2-1746. Jens Tronsen fra Hyttens Johanne. Fadd: Ole Hansens kone fra Scheen, Karen Tronsd., Hieronomus Jensen, Joen Jensen, Herman Tronsen, alle fra Hytten.

27/2-1746. Solve Rosvalds Gunder. Fadd: Gunder Hynis enke, Karen Johannesd., Halvor Glørsmyr, Hans Larsen Aas, Christopher Halvorsen.

27/2-1746. Ole Isachsen fra Bratsberg-Klevens Michel. Fadd: Niels Isachsens kone, Giertrud Andersd., Ole Knudsen, Niels Jørgensen, Knud Povelsen.

6/3-1746. Halvor Faarevolds Halvor. Fadd: Engebret Dyrcols kone, Helvig Nielsd., Peder Fossum, Hans Larsen Aas, Morten Rasmusen fra Faareval.

13/3-1746. Mogens Schous Niels. Fadd: Catrine Elmer, Anette Brodal, Borge Halvorsen, Henric Erboe, Mathias Nielsen fra Scheen.

13/3-1746. Borger Ballestads Berthe. Fadd: Jon Løbergs kone, Anne Jacobsd., Peder Eiconrøe, Ole Johannesen fra Ballestad, Tollef Isachsen fra Søli.

13/3-1746. Gunder Sems Maria. Fadd: Lars Giertsen fra Scheen, Niels Grinie, Christen Christophersen, Aslach Grinis kone, Maren Tolfsd. fra Tofte.

16/3-1746. Christopher Smeds Jens. Fadd: Jens Aabys kone, Maren Straale, Stephen Skredder fra Scheen, Johan Vogt, Lucas Erichsen fra AasHammeren.

20/3-1746. Haagen Haagensens Lars. Fadd: Rønniche Jonsens kone, Barbara Povelsd., Lars Haagensen, Isach Clausen.

24/3-1746. Helvig Olsd.s uægte fra BbKlevs Halvor. Fadd: Lars Christensens kone fra Ballestad, Maren Christensd., Lars Ballestad, Hans Schouen, Anders Jacobsen fra BbKlev.
Faderen Jens Christensen som tjener ved grenader til foeds.

26/3-1746. Christen Vattenbergs Margrethe. Fadd: Sognepræsten J. F. Monrads kone, Maren Flor, Zidsel Bomhof, Marius Monrad, Simen Schweder.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

27/3-1746. Willem Doxerøes Henrich. Fadd: Niels Hennichsens kone fra Risingejet, Kirsten Tostensd., Erich Erlandsen, Tolf Venstøb, Halvor Tostensen.

27/3-1746. Hans Poppes Enke Berthe Olsdatters uægte Maren., fra Hytten. Fadd: Sigfrid Jonasens kone, Margrethe Andersd., Niels Grinie, Jost Andersen fra BøeRønningen.
Faderen Jon Halvorsen belgemager.

30/3-1746. Morten Tollefsens fra Sørbøes Jon. Fadd: Rollef Sneltvets kone, Anne Torbiørnsd., Isach Sneltvedt, Peder Gundersen fra Sneltvedt.

3/4-1746. Christen Monsens fra Hoppestads Niels. Fadd: Niels Lucasens kone, Kisten Nielsd. fra Grinie, Claus Hoppestad, Tollef Hoppestad, Jacob Knudsen fra Bøe.

3/4-1746. Anders Rejersens fra Moe ejet Anne. Fadd: Ledvor Christensens kone fra Succen, Ellen Rejersd., Ledvor Christensen, Hans Pedersen.

2/4-1746. Klokkeren Christen Greves Kisten. Fadd: Jon Jonsens kjereste, Elen Vendelboe, rector Vinther, Claus Nielsen Bugge, Marius Monrad.

7/4-1746. Sergiant Ole Moes Johanna Maria. Fadd: Hr. Major Deichmans frue, Jomfrue Hanneman, Hr. Cancelieraad Løvenskiold, Hr. Lieutnant Tode.

11/4-1746. Solve Gulsets Peder. Fadd: Jon Jensens kone, Jan Lerches kone, Niels Klyve, Gunder Gulset, Teves Monsen.

11/4-1746. Niels Houerøs Marthe. Fadd: Jørgen Klevens kone, Ingebor Olsd. fra Schielbred, Aslach Grinie, Jørgen Kleven, Torjer Olsen fra Schielbred.

17/4-1746. Ingebret Bøles Johannes. Fadd: Isach Ballestads kone, Maren Nielsd., Hans Folloug, Ole Bøle, Erich Jacobsen.

17/4-1746. Lars Lies Niels. Fadd: Aslach Bergs kone, Elen Hansd., Niels Klep, Knud Aaltved, Hans Hansen.

15/5-1746. Arve Grinies Hans. Fadd: Jan Grinis kone, Kisten Nielsd. fra Grinie, Niels Grinie, Jens Højmyr, Jørgen Nielsen.

19/5-1746. Søren Rollufsens Anne. Fadd: Søren Sørensens kone, Zidsel Rollufsd., Christen Smed, Knud Knudsen, Ole Tollefsen.

25/5-1746. Hans Olsens fra Hoppestad-ejet Ole. Fadd: Erich Halvorsens kone, Marthe Olsd., Niels Hansen, Ole Christensen.

31/5-1746. Maria Jansdatters uægte fra Berreberg ejet Jan. Fadd: Johannes Hafbackens kone.
Udlagde til barnefader Ole Christensen fra Holm. 

5/6-1746. Abraham Riisings Anne. Fadd: Tosten skoemagers kone og Berthe Clausd. fra Scheen, Niels Grinie, Christian Venstøb, Ole Hansen.

5/6-1746. Gunder Monsen fra Luxefjelds Ole. Fadd: Michel Lucassens kone, Anne Kolbiørnsd., Helje Sneltvet.

5/6-1746. Gunder Baaserøds Marthe. Fadd: Amun Sølis kone, Anne Pedersd., Gunder Borge, Jacob Tofte, Gregorius Schaven.

19/6-1746. Johannes Sneltveds Johannes. Fadd: Niels Bergs kone, Johanna Pedersd., Knud Pedersen, Isach Sneltvet, Povel Johannesen.

19/6-1746. Andreas Hansens fra Osebachens Bendix. Fadd: Anders Kiølnes kone, Dorthe Andersd., Anders Kiølnes, Anders Olsen.

19/6-1746. Knud Aaltvets Amun. Fadd: Søren Nielsens kone fra Porsgrund, Ellen Thorsd., Niels Klep, Laers Lie, Ole Larsen.

26/6-1746. Karen Jacobsd.s uægte fra Ballestad Søren. Fadd: Anders Ballestads kone, Ingeborg Nielsd., Lars Ballestad, Ole Andersen Strømdal.
Udlagt til barnefader Rollef Christophersen. 

3/7-1746. Tolf Venstøbs Anne Maria. Fadd: Ole Lyches enke, Anders Abrahamsens kone, Anders Abrahamsen, Vilhelm Doxerøe, Just Henricsen fra Doxerøe.

3/7-1746. Erich Gundersens Martha. Fadd: Engebret Rønningens kone, Anna Engelsd., Engebret Rønningen, Christopher Hansen.

3/7-1746. Martha Jansdatters uægte fra Bouerøe Jan. Fadd: Niri Bouerøs kone, Karen Drengsd., Torcil Omot, Ole Andersen.
Udlagde til barnefader Erich Pedersen fra Fieldet. 

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

10/7-1746. Hans Mathisens Pernille. Fadd: Karen Christophersd., Berthe Hansd., Henrich Monsen, Johannes Biørnsen, Falentin Hansen. -

17/7-1746. Henrich Sørensens Søren. Fadd: Jan Hammersmeds kone, Maren Straale, Christen Larsen, Christopher Smed, Abraham Andersen.

17/7-1746. Jens Simensens Niels. Fadd: Ingebret Nielsens kone, Ingebor Nielsd., Niels Nielsen, Lars Simensen, Anun Løve.

17/7-1746. Engebret Sems Niels. Fadd: Abraham Riisings kone, Marthe Nielsd., Jon Berreberg, Ole Sem, Just Henrichsen

31/7-1746. Lucas Erichsens Karen. Fadd: Jens Christiansens kone, Maria Christophersd., Ole Voigt, Hans Christensen, Petter Erichsen.

14/8-1746. Christen Borges tvillingdatter Magnil. Fadd: Solve Isachsens kone, Søren Sørensens kone, Peder Bradsberg, Gunder Borge, Solve Isachsen.

14/8-1746. Christen Borges tvillingdatter Maria. Fadd: Pernille Brynilsd., Magnil Olsd., Niels Andersen, Solve Bradsberg og Lars Isachsen.

21/8-1746. Clas Hoppestads Christian. Fadd: Christen Zachariasens kone, Anna Isachsd., Niels Hoppestad, Christen Hoppestad, Jacob Knudsen.

21/8-1746. Thor Engravs Anna. Fadd: Even Borges kone, Anna Stephensd., Anders Engrav, Lars Fossejore, Jacob Evensen.

21/8-1746. Halvor Oredalens Peder. Fadd: Hans Rysagers kone, Karen Pedersd., Hans Rysager, Ole Sverrig, Knud Olsen.

21/8-1746. Henrich Roligheds Karen. Fadd: Hans Goupaasens kone, Aslou Erichsd., Hans Goupaasen, Engebret Løberg.

28/8-1746. Peder Bergs Ole. Fadd: Aslach Bergs kone, Anna Hansd., Thomas Løberg, Helge Sneltvet, Ole Hansen.

28/8-1746. Niels Nielsens fra BbKlevs Ingebor. Fadd: Ingebret Nielsens kone, Ingebor Nielsd., Simen Corfitzsen, Jens Simensen.

28/8-1746. Aslach Wenstøbs Magnil. Fadd: Lars Christiansens kone, Ragnil Svendsd., Ole Sem, Falentin Hansen, Engel Larsen.

28/8-1746. Lars Riising ejets Karen. Fadd: Niels Hennichsens kone, Catrine Olsd., Lars Olsen, Christen Olsen.

28/8-1746. Siur Kittilsens Ole. Fadd: Christen Wattenbergs kone, Anna Olsd., Hans Fos, Tormo Aslachsen.

28/8-1746. Et uægte fra Schouen døbt Ole. Fadd: Tollef Christensens kone, Maren Nielsd., Hans Schouen, Christen Jørgensen.
Moderen Giertrud Olsdatter. Faderen udlagt Solve Bradsberg.

31/8-1746. Petter Christians Helvig Jacoba. Fadd: Karen Borman, Jacobine Borman, Anders Kirchetorp, Hans Tysker, Søren Borman.

4/9-1746. Jens Povelsens Abraham. Fadd: Anders Wibes kone, Malene Stephensd., Jørgen Kollier, Peder Bradsberg, Abraham Tysk.

4/9-1746. Niels Hoppestads Karen. Fadd: Guttorm Hoppestads kone, Inger Halvorsd., Christen Hoppestad, Claus Hoppestad, Peder Gundersen.

4/9-1746. Christian Hances Christopher. Fadd: Stephen Gulbrandsens Enke, Kirsten Gregersd., Christopher Andersen, Torjus Hansen, Søren Erichsen.

4/9-1746. Ingebret Mathisens fra Løberg Marthe. Fadd: Ingebret Løbergs kone, Aslou Erichsd., Hennich Torsen, Niels Berg, Scheje Christensen.

11/9-1746. Hieronomus Jensens tvillingsøn Jens. Fadd: Jan Jensens kone, Ole Larsens kone, Jan Jensen, Christopher Smed, Christen Larsen. 

11/9-1746. Hieronomus Jensens tvillingsøn Lars. Fadd: Karen Tronsd., Maren Straale, Ole Larsen, Jens Tronsen, Ole Andersen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

11/9-1746. Ener Torbiønsens fra BbKlevs Torbiøn. Fadd: Jan Grinis kone, Else Jonsd., Niels Axelsen Grinie, Anders Torsen, Peder Sørensen Grinie.

25/9-1746. Knud Fiedalens p. Karen. Fadd: Jørgen Klevens kone, Anna Halvorsd., Halvor Pedersen, Hans Pedersen, Erich Pedersen.

25/9-1746. Ledvor Halvorsens fra Bøle ejet Catrine. Fadd: Ole Bøles kone, Maren Nielsd., Ingebret Bøle, Peder Ejchonrøe, Halvor Haralsen.

29/9-1746. Even Olsens fra Ejdanger (mangler. G.S.). Fadd: Lorens Nielsens kone, Dorthe Nielsd., Christen Jacobsen, og Søren Rolfsen.       

2/10-1746. Torgrim Sillevigs Tosten. Fadd: Ingebret Fielles kone, Gunne Gislesd., Gunder Monsen, Ingebret Fiellet.

2/10-1746. Anders Thorsens Siri. Fadd: Ener Torsens kone, Aslou Erichsd., Rasmus Nielsen, Knud Pedersen.

2/10-1746. Jon Tvetens Halvor. Fadd: Marthe Andersd., Anna Jonsd., Anders Anderssen, Halvor Pedersen.

13/10-1746. Halvor Mælums Tor. Fadd: Søren Falcums kone, Hans Falcums kone, Anders Mælum, Gunder Gulset, Solve Gulset.

16/10-1746. Jens Riises Ouen. Fadd: Anders Ballestads kone, Kisten Ouensd., Ole Becheval, Ouen Olsen. -

16/10-1746. Jacob Steensaasens Anders. Fadd: Peder Buuses kone, Anna Larsd., Henriik Sørensen, Ole Friderichsen, Christopher Sørensen.

23/10-1746. Osmun Haucheraasens Lars. Fadd: Christen Asstrøes kone, Karen Isachsd., Christen Studserøe, Osmun Olsen.

30/10-1746. Ole Christensens fra Hytten Maren Anne. Fadd: Lucas Erichsens kone, Jens Baltzersens kone, Berthe Gandrup, Christopher Smed, Jens Baltzersen, Hans Christensen.

30/10-1746. Abraham Wenstøbs Just. Fadd: Niels Bakkens kone, Martha Nielsd., Gunder Borge, Jacob Tofte, Halvor Justsen fra Tofte.

1/11-1746. Gunder Halvorsens Anne. Fadd: Christen Jønnevalds kone, Karen Larsd., Arne Limie, Anders Andersen.

1/11-1746. Rejer Knudsens Gunne. Fadd: Christen Vattenbergs kone, Aaste Christophersd., Halvor Sneltvet, Ole Jonsen

6/11-1746. Hans Larsen Aases Halvor. Fadd: Gunder Gulsets kone, Helvig Hansd., Solve Rosval, Halvor Gløssmyr, Haral Rasmusen.

6/11-1746. Ole Olsens fra Nærums Niels. Fadd: Tollef Aaltvets Enke, Ingebor Alexandersd., Jacob Nirisen, Niels Thorsen, Niels Olsen.

20/11-1746. Niels Grinies Anna. Fadd: Tolf Toftes kone, Marthe Hansd., Lars Giertsen, Peder Tofte, Gunder Tofte.

20/11-1746. Anders Kiølnæs Christense. Fadd: Andreas Hansens kone, Ragnil Nielsd., Ingebret Ingebretsen, Jacob Erichsen.

20/11-1746. Jon Løbergs Per. (Peder.) Fadd: Ole Johannesens kone, Anna Isachsd., Børger Ballestad, Engebret Løberg, Anders Jacobsen.

27/11-1746. Jens Olsens Ole. Fadd: Jacob Jyskes kone, Karen Johannesd., Erich Solvesen, Sigfri Jonasen, Knud Arentsen.

27/11-1746. Gunder Gundersens Bent. Fadd: Ingebret Løbergs kone, Anna Gundersd., Ole Jacobsen, Abraham Lia, Christen Gundersen.

4/12-1746. Lars Haagensens Haagen. Fadd: Maria Christophersd., Helvig Hansd., Haagen Haagensen, Torger Aanesen.

4/12-1746. Niels Gundersens Gunnil. Fadd: Ole Jacobsens kone, Maren Abrahamsd., Ingebret Gundersen, Christopher Andersen.

3/12-1746. Jens Aabys Peder Berreberg. Fadd: Hans Richelssens Kjæreste, Elen Vendelboe, apoteker Volf, Nicolaj Kal?s, Hans Brangstrup.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

18/12-1746. Hans Falchums Mathis. Fadd: Niels Hansens kone, Maren Pedersd., Ole Pedersen, Hans Danielsen, Peder Bradsberg

21/12-1746. Isach Hoppestads Aslach. Fadd: Ingebret Dyrcols kone, Kisten Aslachsd., Halvor Kiise, Gunder Bøe, Morten Rasmusen.

25/12-1746. Ole Follovs Abraham. Fadd: Anders Solverøes kone, Maria Andersd., Halvor Follou, Christen Præstgaarden, Poul Andersen.

27/12-1746. Sven Svanbergs Anna Maria. Fadd: Lars Prosens Enke, Martha Nielsd., Hans Follou, Halvor Follou, Christen Hansen fra Follou.

1/1-1747. Hans Bradsbergs Niels Hafsund. Fadd: Jens Madsens Kone, Inger Aslachsdtr, Peder og Solve Bradsberg, Niels og Ole Engebretsønner.

1/1-1747. Engel Otterholts Karen. Fadd: Christen Larsens kone, Maren Halvorsd., Lars Jønneval, Halvor Ersrøe, Søren Halvorsen.

6/1-1747. Thomas Christensen fra Bøe Rønningens Christen. Fadd: Knud Bøes kone, Maren Olsdtr, Elluf Halvorsen, Hans Olsen, Knud Arentsen.

8/1-1747. Aslach Grinies Haral. Fadd: Teves Monsens kone, Inger Sørensd., Abraham Riising, Wilhelm Albretsen, Peder Sørensen.

8/1-1747. Anders Enersen fra Hyttens Christen. Fadd: Peder Buuses kone, Kirsten Christensd., Ole Jensen, Gunder Tolfsen, Ole Andersen.

15/1-1747. Ole Vammens Guttorm. Fadd: Engebret Lucasens kone, Karen Jensd., Engebret og Gulbrand Lucassønner.

22/1-1747. Ole Jørgensen fra Bøe Rønningens Jørgen. Fadd: Hans Larsen Aases kone, Helvig Hansdtr, Jon Berreberg, Eric Solvesen, Østen Knudsen.

22/1-1747. Ole Olsen fra Luxefjelds Marthe. Fadd: Micel Lucassens kone, Karen Asbiønsd., Gulbrand og Michel Lucassønner.

22/1-1747. Rasmus Nielsen fra Riising Ejets Niels. Fadd: Torchil Aamots kone, Hans Ellefsen, Lars Pedersen, Peder Grinitejen.

2/2-1747. Jens Tronsen fra Hyttens Catrine. Fadd: Hieronomi Jensens kone, Karen Tronsd., Jan Jensen, Christopher Smed, Jon Halvorsen.

2/2-1747. Lars Tvetens Anders. Fadd: Torchil Omotts kone, Anne Olsdtr, Torcil Omott, Niels Larsen, Christen Olsen.

2/2-1747. Halvor Puttens Aslach. Fadd: Knud Fieldalens kone, Marthe Nielsd., Jens Højmyr, Knud Fieldalen, Erich Pedersen.

5/2-1747. Jon Erichsen fra BbKlevs Petter. Fadd: Catrine Fleischer, Johanne Gasman, Hans Løve, Knud Smed, Peder Bradsberg.

12/2-1747. Jens Christiansen fra Hyttens Christence. Fadd: Ole Steers kone, Regine Steer, Ole Steer, Rasmus Holleman, Christopher Knoff.

26/2-1747. Gunder Sølies Simen. Fadd: Søren Aaltvets kone, Anne Engebretsd., Engebret Sølie, Ammun Tollefsen, Anders Jonsen.

26/2-1747. Christopher Venstøbs Berthe. Fadd: Tolf Venstøbs kone, Maren Olsd., Niels Hoppestad, Zacharias Mustvet, Niels Andersen.

5/3-1747. Christopher Hansen fra BbKlevs Ingebor. Fadd: Madame Vorlied(?), Karen Elkier, Volf, Rigelsen, Brangstrup.

5/3-1747. Jacob Bommens Engebret. Fadd: Jan Lerches kone, Anne Jacobsd., Lars Lerche, Hans Torstensen, Valentin Hansen.

5/3-1747. Torbiøn Torbiønsen fra Ballestad Ejets Torbiør. Fadd: Ole Ballestads kone, Aase Torbiønsd., Abraham Lia, Anders Danielsen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

12/3-1747. Ole Friderichsen fra Hyttens Karen. Fadd: Henric Sørensens kone, Anne Larsd., Lars Hynie, Anders Jansen.

 12/3-1747. Knud Povelsen fra BbKlevs Povel. Fadd: Povel Knudsens enke, Giøran Povelsd., Erich Bommen, Niels Larsen, Ole Isachsen.

15/5-1747. Jan Jensen fra Hyttens Karen. Fadd: Jens Aabyes kone, Solve Gulsets kone, Gunder Gulset, Solve Gulset, Christen Berreberg.

19/3-1747. Isach Jacobsen fra BbKlevs Ole. Fadd: Engebret Espedalens kone, Gunnil Gundersd., Peder Bradsberg, Jon Erichsen, Sergiant Nord. -

19/3-1747. Niels Hennichsen fra Riising Ejets Maria. Fadd: Tollef Venstøbs kone, Marthe Henrichsd., Henrich Doxerøe, Tolf Venstøb.

20/3-1747. Christen Greves Anne Viel. Fadd: Bent Gregersens enke, Lorents Andersens kone, Lorents Andersen, Jan Bogbinder, Albert Norman.

26/3-1747. Even Nielsen fra Lies Ingebor. Fadd: Knud Aaltvets kone, Anne Nielsd., Niels Haralsen, Lars Hansen, Hans Olsen.

29/3-1747. Hr. CancelieRaad Løvenskiolds Petter Carl Vilhelm. Fadd: Hr. ObristeLieutnant Deichmans frue, Tolder Langes Kjærste, Hr. Cammerraad Deichman, Tolder Lange, Monsieur Løvenskiold.

30/3-1747. Torjus Hansen fra Borrestad Ejets Ole. Fadd: Claus Henningssens kone, Anne Christensd., Carl Pedersen, Even Borge, Halvor Amundssen.

30/3-1747. Peder Rejersens Anne. Fadd: Daniel Stephensens kone, Anne Engebretsd., Gunder Sølie, Knud Aaltvet, Ole Tollefsen.

4/4-1747. Niels Larsen fra BbKlevs Lars. Fadd: Ole Bøles kone, Maren Henningsd., Ingebret Espedalen, Solve Bøe, Ole Erichsen.

5/4-1747. Thor Amundsen fra Falchum Ejets Maren. Fadd: Maren Erichsdtr, Berthe Maria Christensd., Anders Mathisen, Ole Pedersen, Niels Evensen.

12/4-1747. Abraham Falchums Karen. Fadd: Hans Falchums kone, Kirsten Thomesd., Søren Falchum, Johannes Rejersen, Hans Amundssen.

9/4-1747. Svennung Falchums Jan. Fadd: Maria Pedersd., Bodil Thorsd., Johannes Rejersen, Hans Amundsen, Frans Thommesen.

16/4-1747. Peder Aslachsen Bøes Aslach. Fadd: Halvor Kiises kone, Maren Aslachsdtr, Isach Hoppestad, Morten Rasmusen.

16/4-1747. Mads Maalers Anne Catrine. Fadd: Christian Garvers kone, Berthe Maria Rasmusd., Rasmus Henningsen, Christian Garver, Rasmus Tygesen.

23/4-1747. Erich Pedersens Peder. Fadd: Knud Fieldalens kone, Anne Halvorsd., Knud Fieldalen, Hans Pedersen, Biøn Biønsen.

30/4-1747. Borger Ballestads Zidsel. Fadd: Ole Ballestads kone, Anne Johannisd., Peder Eiconrøe, Anders Jacobsen, Ole Johannessen.

30/4-1747. Tollef Sørbøes Jon. Fadd: Peder Gundersens kone, Kisten Olsd., Gunder Sneltvet, Helje Sneltvet, Isach Sneltvet.

30/4-1747. Halvor Rasmusens Johannes. Fadd: Engebret Dyrchols kone, Maren Thorsd., Johan Lorentsen, Engebret Dyrcol, Berulf Christensen.

30/4-1747. Anders Rejersens Anne. Fadd: Hans Pedersens kone, Elen Rejersd., Knud Olsen, Hans Pedersen.

7/5-1747. Jan Hammersmeds Lisbeth. Fadd: Lucas Erichsens kone, Jens Baltzersens kone, Christen Larsen, Christopher Smed, Hans Olsen.

7/5-1747. Niels Thorsens Jens. Fadd: Christen Scyers kone, Thore Larsd., Ole Nærum, Thor Omot.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

7/5-1747. Gunder Hansens Halvor. Fadd: Lars Lies kone, Elen Halvorsd., Even Borge, Hans Larsen Aas, Abraham Gundersen.

14/5-1747. Christen Smeds Maren. Fadd: Even Borges kone, Guri Thorsd., Niels Andersen, Søren Rollefsen, Peder Olsen.

17/5-1747. Christian Gasmans Niels Egidius. Fadd: Knud Smeds kone, Inger Aslachsd., Peder Bradsberg, Solve Gulset, Halvor Tofte.

23/5-1747. Christen Gundersens Karen. Fadd: Anders Sems kone, Karen Johannesd., Johannes Bøe, Niels Grinie, Christopher Justsen.

23/5-1747. Erich Erlandsen fra Lunds Ejets Erland. Fadd: Torcel Omuths kone, Helje Elevsd., Torchel Omuth, Peder Grinietejen, Peder Knudsen.

28/5-1747. Hans Moes Erich. Fadd: Engebret Fieldets kone, Kisten Aslachsd., Anders Moe, Isach Hoppestad, Niels Jensen.

28/5-1747. Christopher Hansen fra BbKlevs Peder. Fadd: Niels Pedersens kone, Ingebor Brynilsd., Hans Ellefssen, Christopher Larsen, Frans Pedersen.

4/6-1747. Peder Toftes Anders. Fadd: Ole Bøles kone, Inger Aslachsd., Jacob Tofte, Niels Grinie, Gunder Tofte.

11/6-1747. Hans L. Aases Inger. Fadd: Engebret Dyrchols kone, Zidsel Pedersd., Rasmus Aas, Christen Fossum, Anders Halvorsen.

11/6-1747. Engel Larssen fra Jønnevals Jacob. Fadd: Sven Fosses enke, Maren Halvorsdtr, Aslach Venstøb, Søren Halvorsen, Christen Larsen.

18/6-1747. Peder Tollefsen Bøes Niels. Fadd: Knud Bøes kone, Maren Larsd., Tollef Hoppestad, Østen Knudsen.

2/7-1747. Halvor Nielsen fra Osebachens Anne Maria. Fadd: Anders Olsens kone, Anne Henriksd., Søren Nielsen, Engebret Kiølnæs, Abraham Gundersen.

9/7-1747. Svend Engebretsen fra Osebachens Knud. Fadd: Christen Smeds kone, Dorthe Nielsd., Hans Nielsen, Solve Isachsen, Ole Tollefsen.

9/7-1747. Søren Aaltvets Christopher. Fadd: Halvor Saltboens kone, Anne Engebretsd., Engebret Sølie, Henning Snedker, Tollef Isachsen.

9/7-1747. Hans Grumstuulens Halvor. Fadd: Engebret Lucasens kone, Inger Halvorsd., Isach Sneltvet, Peder Gundersen, Lars Olsen.

16/7-1747. Ole Johannessens Johannes. Fadd: Jon Løbergs kone, Kisten Larsdtr, Jon Løberg, Borger Ballestad, Isach Larsen.

16/7-1747. Anders Vetlesens Gunnil. Fadd: Vetle Ballestads kone, Anne Lisbeth Vetlesd., Hans Folloug, Ole Johannesen, Hans Pedersen.

23/7-1747. Christen Fossums Kisten. Fadd: Hans Aases Kone, Gregori Schavens kone, Peder Fossum, Gunder Baaserød, Morten Rasmusen.

23/7-1747. Aaste Christophersdtrs uægte Anne. Fadd: Christen Vattenbergs kone, Inger Henrichsd., Lars Grinie, Erich Erlandsen.
Aflet med soldat Jens Thorsen.

30/7-1747. Søren Hansen fra Hyttens Anders. Fadd: Henrich Sørensens kone, Sara Andersdtr, Peder Nielsen, Just Andersen.

30/7-1747. Jacob Nirisen fra Meens Ejets Niels. Fadd: Niels Schougsrøes kone, Karen Jacobsd., Ole Nærum, Ole Nirisen.

20/8-1747. Gunder Gulsets Isach. Fadd: Solve Gulsets kone, Inger Aslachsdtr, Jan Jensen, Hans Bøe, Haral Christensen.

20/8-1747. Jørgen Klevens Giøran. (Gunborg.) Fadd: Jan Grinies kone, Sara Larsd., Aslach Grinie, Niels Grinie, Isach Sørensen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

10/9-1747. Hans Schouens Maren. Fadd: Borger Ballestads kone, Ingebor Nielsd., Peder Eichonrøe, Lars Christensen, Halvor Isachsen.

10/9-1747. Søren Vernersen Riises Live. Fadd: Christen Kleps kone, Karen Larsd., Hans Vernersen, Abraham Lia, Niels Olsen.

24/9-1747. Peder Fossums Karen. Fadd: Engebret Dyrchols kone, Elen Jensdtr, Christen Fossum, Gregorius Schaven, Mons Jensen.

24/9-1747. Christen Monsen Hoppestads Maren. Fadd: Claus Hoppestads kone, Anne Isachsd., Niels og Claus Hoppestad, Jacob Knudsen.

29/9-1747. Vetle Sannis Jon. Fadd: Anders Ballestads kone, Anne Engebretsd., Halvor Saltboen, Søren Aaltvet, Haral Rasmusen.

29/9-1747. Tron Olsen fra Aas Ejets Maria. Fadd: Anders Jonsens kone, Berthe Torjersdtr, Anders Jonsen, Ledvor Christensen, Christen Olsen.

8/10-1747. Christen Zachariasens Vilhelm. Fadd: Vilhelm Østensens enke, Sara Andersd., Knud Bøe, Ole Hansen, Christen Villelmsen.

8/10-1747. Ole Jacobsen fra Meens Ejets Ragnil. Fadd: Niels Øfrums kone, Else Jacobsd., Christen Øfrum, Anders Jacobsen, Isach Jacobsen.

11/10-1747. Jens Povelsen fra Follestads Maren. Fadd: Rector Winthers kjæreste, jomfr. Verlich, Rigelsen, Bindrup, Brangstrup.

15/10-1747. Lars Nyegaards Anders. Fadd: Engebret Espedalens kone, Sara Larsd., Abraham Lia, Jon Højset, Christopher Andersen.

19/10-1747. Cornet Barnholts Frideric Christian. Fadd: Major Barnholts frue, Susanne Cappellen, Rigelsen, Ulrich og Casper Barnholt.

22/10-1747. Lars Isachsen fra Osebachens Isach. Fadd: Solve Isachsens kone, Christen Borges kone, Niels Andersen, Christen Borge.

22/10-1747. Vebiøn Fieldets Margit. Fadd: Engebret Lucasens kone, Maria Andersd., Niels Hoppestad, Rønnich Jonsen.

22/10-1747. Hans Pedersen fra Moe Ejets Live. Fadd: Anders Rejersens kone, Elen Rejersd., Halvor Putten, Knud Fieldalen.

24/10-1747. Min datter Kistine. Fadd: Sorenskriver Bangs kjæreste, Anne Bindrup, Lars Bindrup, Jens og Maurits Schweder.
Død den 1. Marts 1748.

29/10-1747. Torcel Omuts Inger. Fadd: Anders Elisens kone, Ingebor Michelsd., Michel Gravelid, Peder Grinitejen, Hans Amundsen.

5/11-1747. Lars Wenstøbs Halvor. Fadd: Aslach Wenstøbs kone, Guri Hansd., Søren Falchum, Aslach Venstøb, Jørgen Heljesen.

8/11-1747. Knud Smeds Peder. Fadd: Halvor Toftes kone, Ingebor Stephensd., Christen Olsen, Hans Thorsen, Lars Sørensen.

12/11-1747. Barbara Jonsdatter fra Riising Ejets uægte Maren. Fadd: Hans Torstensens kone, Ingebor Torbiønsd., Jørgen Glende, Lars Pedersen.
Udlagde Anders Jørgensen. 

19/11-1747. Christian Venstøbs Niels. Fadd: Anders Clausens kone, Marthe Nielsd., Ole Sem, Abraham Riising, Jan Clausen.

26/11-1747. Jens Olsen fra Fossum Ejets Maren. Fadd: Jacob Tydskes kone, Berthe Olsd., Knud Arentsen, Just Andersen.

3/12-1747. Hans Bradsbergs Niels Hafsund. Fadd: Ole WindHolmens kone, Inger Buer, Hans Jacob Bomhof, Lars Jensen Forbeck, Gunder Hansen Buer.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

3/12-1747. Zacharias Muustvets Sven. Fadd: Aslach Bergs kone, Karen Larsd., Niels Berg, Povel Johannisen.

3/12-1747. Amun Sølies Maren. Fadd: Christen Schyers kone, Kisten Andersdtr, Isach Løberg, Christen Schyer, Tollef Isachsen.

10/12-1747. Guttorm Hoppestads Ingebor. Fadd: Anders Abrahamsens kone, Marthe Henrichsd., Tolf og Christopher Venstøb, Just Dokserøe.

17/12-1747. Niels Biøndalens Marthe. Fadd: Thomas Christensens kone, Karen Johannisd., Peder Schaven, Peder Christensen.

24/12-1747. Niels Kleps Gunder. Fadd: Knud Aaltvets kone, Anne Nielsd., Christen Klep, Knud Aaltvet, Ole Hansen.

26/12-1747. Anders Mælums Jacob. Fadd: Hans Falchums kone, Ingebor Halvorsd., Søren Falchum, Knud Hansen, Christen Halvorsen.

26/12-1747. Erich Thorsen fra Brecke Ejets Anders. Fadd: Aslach Grinies kone, Else Jonsd., Jan Grinie, Abraham Riising, Hans Thorsen.

27/12-1747. Hans Olsen fra Hyttens Ole. Fadd: Jens Baltzersens kone, Maren Olsd., Peder Buuse, Jens Baltzersen, Christopher Sørensen.

4/1-1748. Hans Christensen fra Aas Ejets Kisten. Fadd: Lucas Erichsens kone, Maren Straale, Lucas Erichsen, Rasmus Aas, Berulf Christensen.

6/1-1748. Solve Gulsets Aslach. Fadd: Gunder Gulsets kone, Halvor Toftes kone, Niels Klyve, Jan Jensen, Haral Pedersen.

14/1-1748. Niels Friborgs Christen. Fadd: Tron Friborgs enke, Anne Jacobsd., Zacharias Wenstøb, Peder Berge.

21/1-1748. Rasmus Aases Karen. Fadd: Hans Aases kone, Anne Engebretsd., Christen Olsen, Hans Aas, Hans Christensen.

28/1-1748. Erich Larsen fra BbKlevs Bent. Fadd: Bent Bentsens kone, Sara Larsd., Christian Asmusen, Even Borge, Ole Folloug.

28/1-1748. Anders Jonsen fra Lunds Ejets Christence. Fadd: Engebret Sems kone, Anne Olsd., Ledvor Christensen, Ole Kittilsen.

2/2-1748. Gregorii Schavens Lars. Test:Gunder Baaserøes kone, Zidsel Pedersd., Jacob Foss, Christen Fossum, Isach Clausen.

18/2-1748. Christen Hansen fra BbKlevs Hans. Fadd: Anders Vetlesens kone, Kisten Ouensd., Hans Folloug, Niels Prossen.

25/2-1748. Halvor Puttens Marthe. Fadd: Knud Fieldalens kone, Anne Halvorsd., Anders Sem, Knud Fieldalen.

25/2-1748. Jens Schouens Helvig. Fadd: Niels Nielsens kone, Anne Christensd., Hans Schouen, Lars Christensen, Niels Nielsen.

3/3-1748. Torbiøn Hynies Niels. Fadd: Jens Baltzersens kone, Inger Henrichsd., Tolf Hynie, Jens Baltzersens, Jens Thorsen.

3/3-1748. Ole Christensen fra Aashammerens Karen. Fadd: Hans Aases kone, Maren Straale, Jan Jansen, Zigfrid Jonasen, Haral Rasmusen.

10/3-1748. Knud Flittigs Marthe. Fadd: Engebret Eichonrøes kone, Kisten Engebretsd., Lars Haagensen, Knud Olsen, Peder Nielsen.

17/3-1748. Abraham Løbergs Hans. Fadd: Jon Løbergs kone, Maren Olsdtr, Helje Sneltvet, Ole Grinie, Povel Thommesen.

17/3-1748. Christian Hanches Rasmus. Fadd: Jon Saavesens kone, Anne Christensd., Søren Saavesen, Halvor Gudmundsen.

24/3-1748. Anders Danielsens Daniel. Fadd: Vetle Sannis kone, Kisten Larsdtr, Abraham Wenstøb, Niels Bachen, Ole Becheval.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

31/3-1748. Hans Strømdals Hans. Fadd: Hans Falchums kone, Giertrud Larsd., Peder Hansen, Claus Ledvorsen.

31/3-1748. Christen Olsens Maren. Fadd: Anders Jonsens kone, Anne Olsd., Ledvor Christensen, Ole Andersen.

3/4-1748. Carl Pedersen fra Osebachens Peder. Fadd: Torjus Hansens kone, Kisten Andersd., Solve Isachsen, Johannes Pedersen.

11/4-1748. Halvor Follougs Jens. Fadd: Niels Bachens kone, Marthe Isachsd., Aslach Berg, Erich Engebretsen, Jon Nielsen.

15/4-1748. Halvor Kastes Christopher. Fadd: Halvor Rasmusens kone, Anne Hansd., Hans Aas, Ole Rasmusen.

15/4-1748. Daniel Stephensens Lars. Fadd: Anders Engravs kone, Inger Pedersd., Anders Engrav, Engebret Engebretsen.

16/4-1748. Ole Follougs Jens. Fadd: Christen Præstegaardens kone, Maria Andersd., Halvor Folloug, Anders Moe, Erich Larsen.

16/4-1748. Amun Tollefsens fra Meens Ejet, Anne. Fadd: Amund Sølies kone, Anne Jacbsd., Christen Schyer, Gunder Sølie, Halvor Isachsen.
(Rettet: G.S.)

28/4-1748. Niels Glendes Karen. Fadd: Gregorii Schavens kone, Marthe Jansdtr, Gunder Baaserøe, Abraham Thomesen, Hans Heljesen.

28/4-1748. Halvor Monsen fra Osebachens Dorthe. Fadd: Sven Engebretsens kone, Anne Gundersd., Engebret Engebretsen, Jacob Halvorsen, Peder Isachsen.

5/5-1748. Jan Grinies Gunbiør. Fadd: Aslach Grinies kone, Margrethe Olsd., Jørgen Kleven, Rasmus Riising, Isach Sørensen.

5/5-1748. Ole Grinies Hans. Fadd: Niels Glendes kone, Lisbeth Larsd., Lars Giertsen, Helje Sneltvet, Berulf Holm.

5/5-1748. Søren Erichsen fra Osebachens Niels. Fadd: Søren Rollefsens kone, Kisten Nielsd., Rasmus Nielsen, Jon Gundersen, Peder Erichsen.

26/5-1748. Solve Rosvals Lars. Fadd: Halvor Aases, Johanne Aslachsd., Johannes Bøe, Hans Bøe, Hans Halvorsen.

26/5-1748. Engebret Fieldets Niels. Fadd: Hans Moes kone, Maria Andersd., Gulbrand Lucasen, Christen Andersen.

26/5-1748. Marthe Erichsdatters uægte Ingebor. Fadd: Halvor Kiises kone, Kisten Aslachsd., Hans Ellefsen, Turvil Torgrimsen.
Udlagd til barnefader; Jacob Knudsen fra Bøe. 

29/5-1748. Tollef Sørbøes Jon. Fadd: Lars Kiærs kone, Live Torjeirsdtr, Zacharias Muustvet, Jens Gundersen.

4/6-1748. Niels Grumstulens Guri. Fadd: Gunder Monsens kone, Helvig Zachariasd., Anders Rønningen, Ole Busterøe, Christen Andersen.

16/6-1748. Jens Højmyrs pb Gunnil. Fadd: Jørgen Klevens kone, Inger Larsdtr, Niels Grinie, Even Nielsen.

23/6-1748. Engebret Løbergs Jon. Fadd: Niels Øfrums kone, Anne Gundersd., Thomas Løberg, Christen Øfrum, Povel Thomesen.

23/6-1748. Lars Houens Peder. Fadd: Halvor Houens kone, Maren Christensd., Jens og Hans Schouen.

2/7-1748. Zigfrid Jonasens Jonas. Fadd: Jacob Abrahamsens kone Maria, Marthe Jonasd., Peder Buuse, Christen Larsen, Anders Jansen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

2/7-1748. Lars Hynies Johannes. Fadd: Henrich Sørensens kone, Elen Hansd., Hans Olsen, Anders Jacobsen, Christen Jørgensen.

2/7-1748. Knud Povelsen fra BbKlevs Maren. Fadd: Niels Bergs kone, Anne Larsd., Aslach Berg, Giert Danielsen, Ole Pedersen.

2/7-1748. Inger Aschoutsdatters uægte Maren. Fadd: Anders Rejersens kone, Marthe Andersd., Johannes Nielsen, Peder Sørensen.
Barnefader Ole Jansen fra Aarhuus.

14/7-1748. Hans Eiconrøes Anne. Fadd: Jens Amundsens kone, Peder Eiconroes kone, Engebret Bøle, Simon Corfitsen.

14/7-1748. Anders Nielsen fra BbKlevs Lisbeth. Fadd: Engebret Nielsens kone, Kisten Jonsd., Niels Nielsen, Lars Jacobsen.

14/7-1748. Anders Langerøes Anne. Fadd: Engebret Espedalens kone, Live Mathisd., Hans Meen, Ole Bøle, Hans Olsen.

14/7-1748. Anders Engravs Tvillingbørn Zacharias. Fadd: Daniel Stephenses kone, Jens Pedersens kone, Even Borge, Thor Engrav, Ouen Olsen.

14/7-1748. Anders Engravs Tvillingbørn Ambor. Fadd: Maren Haagensd., Anne Stephensd., Jacob Evensen, Jens Pedersen, Niels Olsen.

28/7-1748. Engel Larsen fra Jønnevals Karen. Fadd: Sven Fosses enke, Maren Larsd., Halvor Rasmusen, Christen Larsen, Turvil Svensen.

4/8-1748. Gunder Baaserøes Lars. Fadd: Gregorii Schavens kone, Ingebor Pedersd., Christen Fossum, Jacob Foss, Niels Glende.

11/8-1748. Abraham Jacobsen fra Follestads Anne. Fadd: Jens Povelsens kone, Inger Truelsdtr, Jens Povelsen, Truels Krabbe, Valentin Jansen.

11/8-1748. Jens Baltzersens Live. Fadd: Jan Jansens kone, Inger Henrichsd., Christen Larsen, Hans Olsen, Hans Andersen.

11/8-1748. Anders Vetlesens Hans. Fadd: Vetle Ballestads kone, Marthe Vetlesd., Hans Folloug, Ole Johannesen, Scheje Christensen.

12/8-1748. Ole Ottersen fra Follestads Knud. Fadd: Hans Rigelsens Kiæreste, Christian Bugges Kiæreste, Lars Bindrup, Petter Mosgaard, Hans Brangstrup.

18/8-1748. Hans Bøes Jacob. Fadd: Gunder Gulsets kone, Helvig Halvorsd., Solve Rosval, Halvor Aas, Christopher Halvorsen.

25/8-1748. Engebret Kiølnæses Anne. Fadd: Anne Knudsd., Anne Jensd., Daniel Stephensen, Ole Tollefsen, Giert Danielsen.

25/8-1748. Mons Andersens Ingebor. Fadd: Lars Myres kone, Inger Henrichsd., Jens Thorsen, Hans Andersen.

1/9-1748. Gunder Bøes Halvor. Fadd: Peder Bøes kone, Inger Halvorsd., Henning Jønneval, Isach Hoppestad, Ole Aslachsen.

1/9-1748. Søren Sørensen fra Osebachens Kistine. Fadd: Christen Borges kone, Christense Andersd., Solve Isachsen, Anders Hansen, Johannes Pedersen.

8/9-1748. Ole Sems Gunder. Fadd: Christian Wenstøbs kone, Johanne Jansd., Jan Berreberg, Aslach Wenstøb, Haral Berreberg.

29/9-1748. Torjus Hansen fra Borrestad Ejets Hans. Fadd: Jens Pedersens kone, Marthe Kieldsd., Even Borge, Peder Kudsk, Niels Andersen.

29/9-1748. Sven Olsen fra Osebachens Jon. Fadd: Christen Pedersens kone, Ragnil Erichsd., Søren Rollefsen, Halvor Monsen.

29/9-1748. Abraham Tollefsen fra Bøe Rønningens Ole. Fadd: Niels Siursens kone, Anne Larsd., Peder Bøe, Tollef Halvorsen, Ole Thorsen.

29/9-1748. Engebret Sems Marthe. Fadd: Abraham Riisings kone, Sara Larsd., Christian Venstøb, Rasmus Riising, Jan Clausen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

29/9-1748. Maria Christopherdatters uægte Maren. Fadd: Ole Friderichs. kone, Elen Jansd., Søren Jonsen, Hans Pedersen.
Udlagt til barnefader Christopher Knoff. 

6/10-1748. Peder Toftes Anne. Fadd: Niels Grinies kone, Marthe Vetlesd., Tolf Hynie, Ole Bøle, Ole Andersen.

6/10-1748. Anders Gundersen fra Øfrum Ejets Marthe. Fadd: Niels Øfrums kone, Berthe Amundsd., Abraham Lia, Even Lia.

6/10-1748. Christopher Smeds Petter. Fadd: Knud Smeds kone, Karen Tronsd., Lucas Erichsen, Jens Baltzersen, Jon Halvorsen.

6/10-1748. Erich Dyrendals Mads. Fadd: Isach Jacobsens kone, Catrine Pedersd., Peder Fossum, Ole Jørgensen, Lars Jacobsen.

6/10-1748. Gunder Halvorsen fra Tofte Ejets Maria. Fadd: Engel Larsens kone, Karen Larsd., Anders Rejersen, Anders Andersen.

6/10-1748. Ole Sverges Peder. Fadd: Hans Moes kone, Maria Andersd., Torjer Aanisen, Halvor Oredalen, Povel Andersen.

6/10-1748. Knud Hoppestads Ingebor. Fadd: Jon Torsholts kone, Ingebor Kiøstolsd., Jon Torsholt, Torjer Olsen.

13/10-1748. Lucas Erichsen fra Hyttens Erich. Fadd: Jan Jensens kone, Maren Straale, Hans Christensen, Christopher Smed, Christen Isachsen.

13/10-1748. Jacob Vadrettes Anne. Fadd: Solve Gulsets kone, Kisten Heljesd., Giert Eliasen, Gunder Gulset, Lars Arentsen.

13/10-1748. Jon Nielsens Niels. Fadd: Halvor Follougs kone, Anne Isachsd., Niels Bachen, Halvor Sneltvet, Ole Gundersen.

20/10-1748. Aslach Bergs Christen. Fadd: Niels Bergs kone, Elen Halvorsd., Halvor Folloug, Erich Jacobsen, Hans Hansen.

1/11-1748. Peder Sneltvets Maria. Fadd: Christopher Aasterøes kone, Inger Pedersd., Niels Hoppestad, Gunder Baaserøe, Jens Gundersen.

1/11-1748. Halvor Toftes Just. Fadd: Gunder Gulsets kone, Knud Smeds kone, Peder Bradsberg, Niels Klyve, Jacob Foss.

3/11-1748. Thomes Follestads Maren. Fadd: Anders Jansens kone, Berthe Hansd., Abraham Jacobsen, Peder Hansen, Andreas Borgesen.

3/11-1748. Engel Otterholts Kisten. Fadd: Ingebor Olsd., Engel Jønnevals kone, Halvor Kaste, Søren og Isach Halvorssønner.

3/11-1748. Vetle Sølies Anne. Fadd: Hans Lies kone, Anne Christophersd., Søren Aaltvet, Anders Danielsen, Peder Olsen.

10/11-1748. Gunder Nirisens Ole. Fadd: Ole Johannesens kone, Sara Larsd., Jacob Nirisen, Christopher Rollefsen.

17/11-1748. Christen Larsen fra Jønnevals Christopher. Fadd: Engel Jønnevals kone, Karen Larsd., Henning Jønneval, Engel Jønneval, Niels Erichsen.

17/11-1748. Claus Hoppestads Maren. Fadd: Niels Hoppestads kone, Helvig Zachariasd., Christen Monsen, Christen Zachariasen, Jacob Knudsen.

24/11-1748. Engebret Bøles Erich. Fadd: Simon Corfitsens kone, Maren Nielsd., Ole Bøle, Isach Rønningen, Knud Johannesen.

24/11-1748. Hans Gaupaasens Lisbeth. Fadd: Engebret Løbergs kone, Aslov Erichsd., Zacharias Muustvet, Haagen Gaupaasen, Jon Pedersen.

24/11-1748. Lars Lies Anne. Fadd: Ole Larsens kone, Elen Halvorsd., Ole Larsen, Anders Langerøe, Hans Hansen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

24/11-1748. Torjer Sivertsens Ole. Fadd: Ole Svingelers kone, Anne Hansd., Jens Jacobsen, Christen Fossejore, Rasmus Nirisen.

3/12-1748. Jacob Nielsens Kisten. Fadd: Borger Ballestads kone, Anne Jacobsd., Anders og Borger Ballestad.

3/12-1748. Christen Øfrums Gunder. Fadd: Ole Jacobsens kone, Maren Abrahamsd., Engebret Løberg, Niels Øfrum, Knud Simensen.

4/12-1748. Ole Moes Friderich. Fadd: Hr. CanselieRaad Løvenskiolds frue, Jomfrue Ermandinger, Capitain Rasch, Lieutnant Davidsen.

8/12-1748. Henrich Sørensen fra Hyttens Peder. Fadd: Peder Phillipsens kone, Kisten Arntsd., Thomas Christensen, Ole Friderichsen, Anders Jansen.

14/12-1748. Søren Rollefsen fra Osebachens Else. Fadd: Anne Elisabeth Vulfsberg, Lisbeth Arveskoug, Berthel Arveskoug, Niels Gundersen, Marius D. Monrad.

15/12-1748. Haagen Gaupaasens Knud. Fadd: Hans Gaupaasens kone, Aslov Erichsd., Isach Jacobsen, Hans Gaupaasen, Lars Jacobsen.

22/12-1748. Peder Eichonrøes Lars. Fadd: Ole Buers kone, Gunnil Isachsd., Niels Schyer, Borger Ballestad, Tollef Nielsen.

22/12-1748. Peder Olsens Ragnil. Fadd: Gunder Myras kone, Berthe Amundsd., Niels Øfrum, Niels Børresen.

26/12-1748. Peder Buuse fra Hyttens Peder. Fadd: Hans Jørgensens kone, Elen Jansd., Zigfrid Jonasen, Hans Olsen, Ole Andersen.

26/12-1748. Friderich Hansen fra Moe Ejets Hans. Fadd: Anders Moes kone, Karen Jensd., Anders Moe, Gulbrand Lucasen.

26/12-1748. Halvor Larens Berthe. Fadd: Mette Olsd., Anne Arntsd., Anders Hansen, Bastian Clausen.

27/12-1748. Osmun Haucheraasens Christen. Fadd: Niels Schougserøes kone, Aaste Olsd., Hans Vernersen, Rasmus Nirisen.

27/12-1748. Isach Succens Niels. Fadd: Maren Henningsd., Guri Hansdtr, Knud Kiær, Niels Henrichsen.

1/1-1749. Halvor Houens Maren. Fadd: Lars Houens kone, Marthe Isachsd., Isach Løberg, Lars Houen, Jacob Evensen.

1/1-1749. Lars Engebretsen fra BbKlevs Knud. Fadd: Anne Monsd., Sønneve Gudmundsd., Niels Nielsen, Lars Erichsen.

5/1-1749. Zacharias Muustvets Peder. Fadd: Johanne Pedersd., Live Torjusd., Erich Gaupaasen, Peder Berg, Abraham Pedersen.

12/1-1749. Engebret Nielsen fra BbKlevs Maria. Fadd: Jens Schougens kone, Kisten Nielsd., Jens Schougen, Jens Simensen, Ole Erichsen.

12/1-1749. Berthe Olsdatters uægte Jon. Fadd: Knud Arentsens kone, Maren Nielsd., Knud Arentsen, Abraham Lia.
Udlagde til barnefader: Jon Halvorsen Belgemager.

13/1-1749. Christen Zachariasens Giert. Fadd: Michel Jonsens kone, Rasmus Thommesens kone, Christopher Smed, Bastian Clausen, Abraham Andersen.

13/1-1749. Isach Larsen fra Ballestad Ejets Lars. Fadd: Ole Bøles kone, Sara Andersd., Engebret Bøle, Abraham Lia, Knud Simonsen.

19/1-1749. Andreas Hansen fra Osebachens Karen. Fadd: Christen Jacobsens kone, Maren Jensd., Knud Kiølnæs, Vilhelm Albretsen, Christen Pedersen.

19/1-1749. Mads Sørensen fra Holms Ejets Aslef. Fadd: Anders Olsens kone, Ingebor Olsd., Niri Bouerøe, Hans Pedersen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

26/1-1749. Johannes Rejersen fra Falchum Ejets Margrethe. Fadd: Jens Povelsens kone, Elisabeth Bugslekejs, Hans Smidt, Christen Rasch, Jan Høest.

2/2-1749. Ole Ouestads Solve. Fadd: Vetle Sannis kone, Gunnil Isachsd., Christen Øfrum, Tollef Stulen, Halvor Isachsen.

2/2-1749. Haagen Haagensen fra Aas Ejets Jan. Fadd: Halvor Larsens enke, Helvig Halvorsd., Lars Haagensen, Morten Rasmussen.

2/2-1749. Gunder Sems Bodil. Fadd: Niels Grinies kone, Margrethe Hansd., Niels Grinie, Ole Grinie, Even Nielsen.

2/2-1749. Niels Biøndalens Marthe. Fadd: Knud Arentsens kone, Johanne Jonsd., Peder Schaven, Simon Corfitsen

7/2-1749. Christen Greves Jens Christian. Fadd: Madame Monrad, Hanna Kistine Wulfsberg, Børger Halvorsen, Kiel Jensen, Hans Arnesen.

9/2-1749. Aslach Venstøbs Christian. Fadd: Lars Venstøbs kone, Inger Thorsd., Ole Sem, Lars Venstøb, Turvil Svensen.

16/2-1749. Niri Bauerøes Erich. Fadd: Anders Abrahamsens kone, Marthe Henrichsd., Niels Grinie, Gunder Sem, Peder Christensen.

16/2-1749. Engebret Mathisen Løbergs Maren. Fadd: Abraham Thommesens Kone, Aslov Erichsd., Jon Løberg, Henrich Thorsen, Ole Lia.

16/2-1749. Ole Isachsen fra BbKlevs Anna. Fadd: Niels Jørgensens kone, Berthe Thorchilsd., Ole Knudsen, Niels Jørgensen, Peder Larsen.

2/3-1749. Jan Jansens Hamersmeds Maren. Fadd: Christen Houens kone, Inger Maria Mortensd., Ole Christensen, Hans Christensen, Ole Jansen.

2/3-1749. Ole Pedersen fra Falchum Ejets Marthe. Fadd: Aslach Grinies kone, Inger Rasmusdtr, Jan Grinie, Ole Grinie, Ole Gundersen.

2/3-1749. Hieronomi Jensen fra Hyttens Jens. Fadd: Ole Skomagers kone, Jens Tronsens kone, Jan Jensen, Lucas Erichsen, Ole Skomager.

2/3-1749. Svennung Røsagers Marthe. Fadd: Inger Henrichsd., Mette Olsd., Aslach Berg, Rasmus Pedersen.

9/3-1749. Jens Olsen fra Fossum Ejets Ole. Fadd:  Sigfrid Jonasens kone, Just Andersens kone, Just Andersen, Ole Skomager, Hans Bøe.

9/3-1749. Abraham Riisings Isach. Fadd: Jan Grinies kone, Sara Larsd., Rasmus Riising, Jan Berreberg, Engebret Sem.

16/3-1749. Hans Falchums Peder. Fadd: Hans Danielsens kone, Elen Siversd., Jacob Vessel, Ole Bechman, Claus Ledvorsen.

16/3-1749. Thor Engravs Even. Fadd: Jens Pedersens kone, Elen Isachsdtr, Anders Engrav, Lars Pedersen, Ole Evensen.

16/3-1749. Christen Schyers Anna. Fadd: Amun Sølies kone, Giertrud Mogensd., Amun Sølie, Niels Schyer, Ole Pedersen.

16/3-1749. Jon Tvetens Ragnild. Fadd: Halvor Steensaasens enke, Anne Jonsd., Christen Olsen, Lars Olsen.

16/3-1749. Ledvor Halvorsens Ingebor. Fadd: Anders Rejersens kone, Kisten Jansd., Ole Christensen, Peder Olsen, Ole Jansen.

25/3-1749. Niels Henrichsen fra Riising Ejets Maren. Fadd: Jørgen Klevens kone, Inger Henrichsd., Vilhelm Doxerøe, Anders Højelie, Christen Olsen.

25/3-1749. Tollef Venstøbs Anne. Fadd: Guttorm Hoppestads kone, Guri Andersd., Henrich Doxerøe, Guttorm Hoppestad, Christopher Venstøb.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

25/3-1749. Lars Haagensen fra Moe Ejets Randi. Fadd: Halvor Rasmusens kone, Marthe Jansd., Haagen Haagensen, Torger Aanisen, Peder Knudsen.

25/3-1749. Anders Evensens Karen. Fadd: Jacob Ramsaasens kone, Anne Jacobsdtr, Niels Haralsen, Jens Jacobsen.

25/3-1749. Aaste Christophersdatters uægte Thor. Fadd: Anders Amundsens kone, Anne Jensd., Søren Mathisen, Christen Olsen.
Udlagde soldat Jens Thorsen. 

25/3-1749. Barbara Larsdtrs uægte Anne. Fadd: Knud Povelsens enke, Sønneve Gudmundsd., Erich Gaupaasen, Gunder  Nirisen.
Udlagde til barnefader en enkemand fra Brevig, Hans Olsen.

30/3-1749. Hans Schouens Maren. Fadd: Lars Houens kone, Anne Christensd., Isach Sølie, Borger Ballestad, Scheje Christensen.

30/3-1749. Hans Mathisen fra Mælum Ejets Arve. Fadd: Arve Grinies enke, Inger Henrichsd., Ole Grinie, Valentin Hansen, Peder Olsen.

3/4-1749. Peder Tollefsen Bøes Else. Fadd: Knud Bøes kone, Maren Larsd., Solve Bøe, Peder Aslachsen Bøe, Østen Knudsen.

8/4-1749. Ole Christophersen fra Hyttens Anne Margrete. Fadd: Just Andersens kone, Maren Christophersd., Rasmus Christophersen, Herman Tronsen.

9/4-1749. Min datter Kistine. fød d. 31. Martj. Fadd: Tolder Langes Kiærste, Jomfru Keutel, Hr. Jørgen Herman Monrad, Hr. Ole Schweder, Halvordus Borse.

13/4-1749. Christen Borges Brynil. Fadd: Hans Rolfsens kone, Maren Isachsd., Niels Andersen, Solve Isachsen, Lars Isachsen.

13/4-1749. Even Lies Anders. Fadd: Hans Lies kone, Karen Jacobsd., Jacob Løchenberg, Gunder Hansen, Jacob Evensen.

13/4-1749. Halvor Oredalens Joen. Fadd: Henrich Thorsens kone, Aslav (Aslaug) Erichsdtr, Henrich Thorsen, Jon Pedersen.

4/5-1749. Jon Højsets Søren. Fadd: Anne Mortensd., Anne Hansd., Christian Hansen, Torjer Siversen.

4/5-1749. Erich Bommens Karen. Fadd: Jacob Bommens kone, Marthe Isachsd., Aslach Berg, Halvor Folloug, Erich Engebretsen.

4/5-1749. Even Haavordsens Kisten. Fadd: Johanne Pedersd., Anne Jensd., Halvor Sneltvet, Lars Pedersen, Aslach Larsen.

7/5-1749 Jan Jensens Peder. Fadd: Solve Gulsets kone, Karen Tronsd., Christopher Smed, Jon Halvorsen, Haral Berreberg.

11/5-1749. Rasmus Jensen fra Strømdal Ejets Ambor. Fadd: Hans Amundsens kone, Lisbeth Jensd., Hans Strømdal, Ole Skomager, Ole Gundersen.

21/5-1749. Sergiant Nords Anne Catrine. Fadd: Jon Erichsens kone, Maren Kistine Roholt, Hans Bradsberg, Peder Bradsberg, Solve Bradsberg.

8/6-1749. Ole Vammens Torchil. Fadd: Guttorm Hoppestads kone, Kisten Nielsd., Gulbrand Fieldet, Guttorm Andersen, Ole Jensen.

8/6-1749. Vedbiøn Fieldets Targu. Fadd: Engebret Lucasens kone, Karen Asbiønsd., Gulbrand Jislesen, Ole Andersen, Jens Gundersen.

8/6-1749. Christopher Venstøbs Berthe. Fadd: Tollef Venstøbs kone, Maria Andersd., Guttorm Hoppestad, Christian Venstøb, Christen Andersen.

15/6-1749. Anders Mælums Jacob. Fadd: Knud Smeds kone, Kisten Heljesd., Hans Falchum, Halvor Pedersen, Ole Jansen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

15/6-1749. Knud Fieldalens Ingebor. Fadd: Jan Grinies kone, Marthe Jansd., Halvor Putten, Erich Pedersen, Biøn Biønsen.

22/6-1749. Jon Erichsen fra BbKlevs Erich Setter. Fadd: Catrine Fleischer, Idde Juliana Roholt, sergiant Løve, Storm og Nord.

29/6-1749. Ole Jørgensen fra Bøe Rønningens Jacob. Fadd: Christen Fossums kone, Sidsel Pedersd., Hans Bøe, Thomas Christensen, Arve Jacobsen.

29/6-1749. Haral Sølies Engebret. Fadd: Hans Christensens kone, Maria Halvorsd., Vetle Sannie, Søren Aaltvet, Ole Rasmusen.

6/7-1749. Hans Strømdals Hans. Fadd: Jacob Vadrettes kone, Inger Isachsd., Hans Falchum, Lars Isachsen, Rasmus Jensen.

6/7-1749. Ole Follougs Anna. Fadd: Halvor Follougs kone, Maria Andersd., Ole Gundersen, Erich Larsen, Niels Andersen.

6/7-1749. Gulbrand Fieldets Maria. Fadd: Engebret Fieldets kone, Karen Jensd., Michel Fieldet, Christen Andersen.

13/7-1749. Halvor Rasmusen fra Foss Ejets Johannes. Fadd: Engebret Dyrchols kone, Hans Aases kone, Johan Lorensen, Engebret Dyrchol, Isach Halvorsen.

24/7-1749. Fogden Hansens Christian Wilhelm. Fadd: Madame Kall, Johanne Elkier, Hr. Ole Schweder, Nicolaj Kal, Jens Schweder.

27/7-1749. Erich Halvorsen fra Hoppestad Ejets Hans. Fadd: Peder Steensens kone, Sidsel Pedersd., Isach Sneltvet, Simon Corfitsen.

30/7-1749. Christen Vattenbergs Gunder. Fadd: Mad. Hofgaard, Lisbeth Arveskoug, Elias Winther, Marcus Ditlef Monrad

3/8-1749. Knud Kiølnæses Anders. Fadd: Jacob Svendsens kone, Ragnil Nielsd., Engebret Engebretsen, Scheje Christensen.

10/8-1749. Ole Olsens Isach. Fadd: Søren Riises kone, Berthe Isachsd., Niels Schougserøe, Osmun Houcheraasen, Niels Olsen.

17/8-1749. Peder Fossums Aslach. Fadd: Christen Fossums kone, Elen Jensd., Engebret Dyrchol, Gregorius Schaven, Henrich Rasmusen.

17/8-1749. Tron Olsen fra Aas Ejets Ole. Fadd: Halvor Larsens enke, Kisten Antonidtr., Haagen Haagensen, Morten Rasmusen.

24/8-1749. Johannis Pedersen fra Osebachens Johannes. Fadd: Christen Jacobsens kone, Catrine Larsd., Peder Kudsk, Iver Pedersen.

24/8-1749. Hans Meens Jacob. Fadd: Anders Langerøes kone, Ambor Jacobsd., Even Borge, Engebret Espedalen, Ole Jacobsen.

24/8-1749. Erich Thorsen fra Breche Ejets Anders. Fadd: Malene Madsd., Ingebor Olsdtr, Abraham Riising, Niels Grinie, Peder Sørensen.

1/9-1749. Jens Povelsen fra Follestads Berthe Kistine. Fadd: Jomfrue Karen Møller, Jomfrue Hofman, Hans Brangstrup, Peder Nielsen Bang, Søren Rasmusen.

7/9-1749. Abraham Venstøbs Claus. Fadd: Anders Danielsens kone, Kisten Andersd., Peder Bradsberg, Gunder Borge, Halvor Tofte.

7/9-1749. Berulf Christensen fra Aas Ejets Dorthe Helvig. Fadd: Hans Christensens kone, Kisten Heljesd., Hans Christensen, Ole Andersen, Abraham Andersen.

7/9-1749. Anders Grønsteens Niels. Fadd: Christen Hofbachens kone, Anne Larsd., Solve Bøe, Johannes Bøe, Jacob Østensen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

14/9-1749. Carl Pedersens Kisten. Fadd: Torjus Hansens kone, Maren Hansd., Ole Bøle, Engebret Bøle, Jørgen Pedersen.

14/9-1749. Børger Ballestads Halvor. Fadd: Peder Eichonrøes kone, Else Vetlesd., Anders Ballestad, Hans Schouen, Niels Johannesen.

21/9-1749. Niels Nielsen fra BbKlevs Maria. Fadd: Jens Schouens kone, Maria Nielsd., Anders Nielsen, Anders Vetlesen, Knud Simensen.

21/9-1749. Amun Tollefsen fra Meens Ejets Ole. Fadd: Daniel Stephensens kone, Elen Olsdtr, Gunder Sølie, Ole Jacobsen, Jacob Pedersen.

28/8-1749. Hans Bradsbergs Gunder. Fadd: Halvor Jobsens kone, Anne Dorothea Buer, Sergiant Nord, Hans Hansen Qvist, Solve Bradsberg.

28/8-1749. Søren Otterholts Margrethe. Fadd: Engel Larsens kone, Anne Halvorsd., Henning Jønneval, Engel Larsen, Jens Erichsen.

29/9-1749. Gulbrand Jislesens Ole. Fadd: Vebiøn Fielles kone, Gunne Jislesd., Halvor Rasmusen, Gulbrand Fieldet, Rasmus Andersen.

5/10-1749. Peder Rejersen fra Osebachens Maria. Fadd: Engebret Engebretsens kone, Maren Olsd., Gunder Sølie, Anders Nielsen, Christopher Olsen.

5/10-1749. Jon Løbergs Berthe. Fadd: Engebret Espedalens kone, Dorthe Andersd., Ole Egaasen, Børger Ballestad, Niels Johannesen.

5/10-1749. Niels Schougserøes Anna. Fadd: Ole Johannesens kone, Marthe Isachsd., Ole Olsen, Niels Olsen, Jens Thorsen.

5/10-1749. Søren Erichsen fra Osebachens Erich. Fadd: Torjus Hansens kone, Anne Larsd., Søren Rollefsen, Jon Gundersen.

5/10-1749. Engebret Gundersen Løbergs Jon. Fadd: Ole Jacobsens kone, Lisbeth Hansd., Niels og Christen Øfrum, Povel Thomesen.

12/10-1749. Christopher Jørgensens Jørgen. Fadd: Søren Riises kone, Lisbeth Alexandersd., Torjus Hansen, Jacob Evensen, Niels Jensen.

26/10-1749. Anders Vetlesens Knud. Fadd: Hans Follougs kone, Maren Hansd., Vetle Ballestad, Niels Nielsen, Erich Hansen.

26/10-1749. Anders Jonsen fra Lunds Ejets Christen. Fadd: Torchel Omoths kone, Helje Eliædtr., Ledvor Christensen, Christen Olsen.

2/11-1749. Niels Galthes Ingebor. Fadd: Niels Jonsens kone, Karen Nielsd., Niels Pedersen, Christopher Larsen, Anders Halvorsen.

9/11-1749. Gulbrand Stephensens Stephen. Fadd: Jon Løbergs kone, Kisten Gregersd., Engebret Espedalen, Isach og Anders Jacobsønner.

9/11-1749. Niels Houerøes Lars. Fadd: Jørgen Klevens kone, Ingebor Olsd., Aslach Grinie, Isach Sørensen.

9/11-1749. Engebreth Sems Marthe. Fadd: Abraham Riisings kone, Gunder Holms kone, Abraham Riising, Ole Sem, Gunder Holm.

9/11-1749. Peder Bergs Pernille. Fadd: Niels Glendes kone, Kisten Olsd., Helje Sneltvet, Abraham Løberg, Povel Thommesen.

9/11-1749. Christopher Riises Elen. Fadd: Lars Houens kone, Maren Abrahamsd., Abraham Øfrum, Ole Evensen.

9/11-1749. Lars Tvetens Else. Fadd: Torchil Omuts kone, Helje Eliædtr, Niels Larsen, Lars Pedersen, Christen Olsen.

16/11-1749. Gunder Sølies Thore. Fadd: Haral Sølies kone, Gunnil Isachsd., Hans Amundsen, Vetle Sanni, Amun Engebretsen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

16/11-1749. Jacob Nirisens Haral. Fadd: Ole Egaasens kone, Guri Larsd., Hans Lie, Gunder og Ole Nirisønner.

23/11-1749. Hans Moes Christopher. Fadd: Anders Moes kone, Kisten Andersd., Niels Hoppestad, Halvor Kiise, Isach Hoppestad.

30/11-1749. Niels Kleps Karen. Fadd: Christen Kleps kone, Inger Larsd., Hans Vernersen, Hans Højset, Anders Andersen.

7/12-1749. Ole Røsagers Marthe. Fadd: Gunder Sems kone, Maren Hansd., Niels Grinie, Niels Glende, Hans Heljesen.

21/12-1749. Halvor Toftes Just. Fadd: Niels Klyves kone, Solve Gulsets kone, Halvor Danielsen, Jacob Foss, Haral Berreberg.

26/12-1749. Rollef Thorsens Thor. Fadd: Jørgen Klevens kone, Ingebor Michelsd., Zacharias Muustvet, Peder Sørensen.

28/12-1749. Abraham Løbergs Peder. Fadd: Niels Glendes kone, Maren Olsd., Helje Sneltvet, Engebret Løberg, Povel Thomesen.

6/1-1750. Torjer Schielbreds Karen. Fadd: Johannes Larsens kone, Ingebor Olsd., Tiøstol Nøglegaard, Niels Olsen.

11/1-1750. Sigfrid Jonasens Ole. Fadd: Henrich Sørensens kone, Jens Olsens kone, Jacob Jacobsen, Erich Dyrendal, Ole Thorsen.

11/1-1750. Mons Bradstages Maren. Fadd: Halvor Rasmusens kone, Anne Stephensd., Christen Houen, Johan Lorentsen, Ole Rasmusen.

11/1-1750. Jens Tronsen fra Hyttens Ole. Fadd: Ingebor Stephensdtr, Ingebor Maria Mortensd., Christopher Smed, Lucas Erichsen, Abraham Andersen.

25/1-1750. Ole Buers Ragnhild. Fadd: Peder Eichonrøes kone, Berthe Olsd., Niels Schyer, Jacob Evensen.

25/1-1750. Erich Pedersens Christine. Fadd: Knud Tejens kone, Helje Halvorsd., Halvor Ersrøe, Knud Fieldalen, Biøn Biønsen.

25/1-1750. Anders Thorsens Thor. Fadd: Hans Gaupaasens kone, Aslou Erichsd., Henrich Thorsen, Even Haavorsen.

2/2-1750. Anders Langerøes Mathis. Fadd: Hans Højsets kone, Ambor Jacobsd., Hans Meen, Ole Bøle, Ole Jacobsen.

8/2-1750. Aslach Grinies Søren. Fadd: Abraham Riisings kone, Margrethe Hansd., Lars Grinie, Niels Grinie, Peder Sørensen.

8/2-1750. Erich Erlandsens Hans. Fadd: Gunder Sems kone, Anne Olsd., Peder Grinitejen, Lars Pedersen, Anders Larsen.

8/2-1750. Ole Christensen fra AasHammerens Anne Kistine. Fadd: Hans Christensens kone, Karen Larsd., Christen Houen, Johan Lorentsen, Niels Erichsen.

8/2-1750. Hans Larsen Aases Karen. Fadd: Engebret Dyrchols kone, Zidsel Pedersd., Christen og Peder Fossum, Morten Rasmusen.

8/2-1750. Engebret Engebretsen fra Kiølnes Ejets Inger. Fadd: Jacob Erichsens kone, Ragnil Erichsd., Gunder Sølie, Jacob Erichsen.

22/2-1750. Vilhelm Henrichsens Kisten. Fadd: Peder Lyngaasens kone, Anne Halvorsdtr, Tolf Aas, Niels Henrichsen, Engebret Olsen.

22/2-1750. Knud Simensens Karen. Fadd: Anders Vetlesens kone, Ingebor Larsd., Hans Vernersen, Niels Nielsen, Niels Olsen.

22/2-1750. Ole Lovens Anne. Fadd: Niels Schougserøes kone, Marthe Hansd., Jon Olsen, Niels Olsen, Anders Larsen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

1/3-1750. Christopher Aasterøes Anders. Fadd: Peder Sneltvets kone, Gunnil Andersd., Anders Aasterøe, Niels Øfrum, Ole Andersen.

8/3-1750. Torjer Sivertsens Kisten. Fadd: Ole Birchetvets kone, Anne Hansd., Jon Høyset, Jens Ramsaasen, Halvor Hansen.

13/3-1750. Johan Voigtes Anne Dorthe. Fadd: Jomfrue Edele Rasch, Jomfrue Else Kistine Løvenskiold, hr. CancelieRaad Løvenskiold, hr. Capitain Rasch, Junker Løvenskiold.

15/3-1750. Lisbeth Maria Larsdatter fra Osebachens. uægte Hans Christian. Fadd: Johannes Pedersens enke, Anne Dorthe Larsd., Rasmus Aas, Berulf Christensen.
Udlagte til barnefader Abraham Jansen fra Gulset-Ejet.

22/3-1750. Niels Grinies Karen. Fadd: Peder Toftes kone, Gunder Toftes kone, Niels Grinie, Aslach Grinie, Peder Sørensen.

31/3-1750. Niels Langerøes Karen. Fadd: Ole Follougs kone, Karen Jensd., Ole Folloug, Christopher Venstøb, Anders Andersen.

31/3-1750. Christen Larsens Marthe. Fadd: Engel Jønnevals kone, Karen Larsd., Engel Jønneval, Niels Otterholt, Søren Otterholt.

31/3-1750. Erich Olsens Maren. Fadd: Lars Olsens kone, Karen Tønnesd., Lars Pedersen, Lars Olsen.

5/4-1750. Torbiøn Hynies Niels. Fadd: Knud Bøes kone, Maren Straale, Tolf Hynie, Anders Tolfsen, Ole Jansen.

19/4-1750. Mads Sørensen fra Holms Ejets Søren. Fadd: Torjer Schielbreds kone, Ingebor Olsd., Jens Berg, Knud Olsen.

27/4-1750. Min datter Kistine Maria. Fadd: Madame Rose, Kistine Adszlef, Lieutnant Schweder, Petter Adtzlef, Simen Schweder. - Død den 2. Maj.

3/5-1750. Hans Amundsen fra Falchum Ejets Giert. Fadd: Berthe Hansd., Rachel Christophersd., Anders Andersen, Ole Gundersen, Frans Thommesen.

14/5-1750. Fenrich Barnholts Lars. Fadd: Didrich Cappellens kone, Susanne Capellen, Ole Jensen Steen, Ulrich Sommer, Uldrich Cappellen.

19/5-1750. Jon Lovens Kisten. Fadd: Niels Schougserøes kone, Guri Larsd., Niels Schougserøe. Ole Olsen, Niels Olsen.

19/5-1750. Henric Roligheds Knud. Fadd: Hans Gaupaasens kone, Aslov Erichsd., Engebret Løberg, Halvor Oredalen, Niels Berg.

19/5-1750. Peder Lyngaasens Dorthe. Fadd: Tollef Christensens kone, Anne Halvorsd., Tollef Aas, Gunder Sem, Niels Olsen.

20/5-1750. Gunder Baaserøes Peder. Fadd: Christen Fossums kone, Sara Larsd., Gregorius Schaven, Niels Glende, Lars Lie.

24/5-1750. Niels Glendes Karen. Fadd: Ole Røsagers kone, Marthe Jonsd., Helje Sneltvet, Christen Fossum, Jørgen Nielsen.

31/5-1750. Halvor Nielsen fra Osebachens Henricha. Fadd: Knud Nielsens kone, Anne Henrichsd., Søren Nielsen, Niels Nielsen.

31/5-1750. Engebret Bøles Søren. Fadd: Peder Eichonrøes kone, Karen Jacobsd., Ole Bøle, Hans Eichonrøe, Knud Johannisen.

31/5-1750. Maren Thorsdatter fra Puttens uægte Hans. Fadd: Hans Tostensens kone, Turvil Mathisens kone, Anders Eliesen, Rollef Trolsaasen, Biøn Biønsen.
Til barnefader udlagt Sven Gundersen fra Sillejord.

7/6-1750. Daniel Henrichsen fra BbKlevs Gunder. Fadd: Gulbrand Stephensens kone, Barbara Pedersd., Abraham Olsen, Isach Jacobsen, Anders Jacobsen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

7/6-1750. Sven Engebretsen fra Osebachens Anders. Fadd: Jacob Olsens kone, Pernille Andersd., Halvor Monsen, Christen Olsen, Iver Pedersen.

7/6-1750. Anders Hansens Guri. Fadd: Jan Grinies kone, Mette Christensd., Jan Grinie, Anders Nielsen, Isach Sørensen.

14/6-1750. Erich Larsen fra BbKlevs Anne Catrine. Fadd: Bent Bentsens kone, Pernille Asmunsd., Johannes Bomhof, Bent Bentsen, Jens Povelsen.

14/6-1750. Jens Schouens Christen. Fadd: Anne Halvorsd., Kisten Alexandersd., Jens Simensen, Lars Houen, Lars Jacobsen.

14/6-1750. Niels Øfrums Maren. Fadd: Christopher Aasterøes kone, Gunnil Andersd., Engebret Løberg, Ole Jacobsen, Ole Andersen.

21/6-1750. Abraham Jacobsen fra Follestads Marthe. Fadd: Jacob Jacobsens kone, Inger Truelsd., Jens Povelsen, Jacob Jacobsen, Anders Borgesen.

21/6-1750. Tollef Stulens Kisten. Fadd: Hans Svinholts kone, Gunnil Isachsd., Niels Haralsen, Jacob Ramsaasen, Halvor Isachsen.

24/6-1750. Andreas Hansen fra Osebachens tvillingsønner Isach. Fadd: Simon Pedersens kone, Knud Kiølnæses kone, Gunder og Christen Borge.

24/6-1750. Andreas Hansen fra Osebachens tvillingsønner Andreas. Fadd: Kisten Gregersd., Margrethe Pedersd., Anders og Halvor Christensønner, Isach Stephensen.

2/7-1750. Anders Olsen fra Osebachens Ingebor. Fadd: Erich Olsens kone, Maren Jensd., Niels Tiømøe, Sven Olsen, Christopher Eeg.

2/7-1750. Søren Riises Tollef. Fadd: Christen Kleps kone, Anne Christophersd., Hans Vernersen, Abraham Lia, Knud Johannesen.

5/7-1750. Gunder Holms Marthe. Fadd: Niels Grinies kone, Engebret Sems kone, Tolf Hynie, Jan Berreberg, Haral Berreberg.

19/7-1750. Lars Kiærs Anne. Fadd: Ole Hansens kone, Anne Heljesd., Jon Jacobsen, Mads Trost, Halvor Olsen.

19/7-1750. Abraham Falchums Niels. Fadd: Ole Bechmans kone, Karen Christensd., Lars Garver, Hans Thorsen, Lars Olsen.

26/7-1750. Søren Sørensen fra Osebachens Erich. Fadd: Solve Isachsens kone, Karen Stephensd., Carl Pedersen, Christen Smed, Morten Hennrich Snedker.

26/7-1750. Thor Engravs Jon. Fadd: Jens Pedersens kone, Elen Larsd., Anders Engrav, Jacob Evensen, Daniel Larsen.

2/8-1750. Christen Mælums Anders. Fadd: Hans Falchums kone, Inger Isachsd., Søren Falchum, Anders Abrahamsen, Ole Halvorsen.

2/8-1750. Jacob Meens Johannes. Fadd: Christen Borges kone, Magnil Olsd., Solve og Lars Isachssønner.

2/8-1750. Ole Follougs Jacob. Fadd: Niels Langeroes kone, Maren Hansd., Niels Langerøe, Erich Sem, Povel Andersen.

9/8-1750. Isach Jacobsen fra BbKlevs Sophia. Fadd: Jacob Svensens kone, Anne Lisbeth Nielsd., Engebret Espedalen, Halvor Folloug, Anders Jacobsson.

9/8-1750. Hans Christensen fra Aas Ejets Anne Helvig. Fadd: Ole Christensens kone, Sidsel Pedersd., Haral Sølie, Berulf Christensen, Ole Rasmusen.

12/8-1750. Gunder Gulsets Maren Christence. Fadd: Halvor Aases kone, Anne Larsd., Solve Gulset, Hans Aas, Haral Berreberg.

16/8-1750. Siur Kittilsen fra Stulen Ejets Hans. Fadd: Catrine Olsdtr, Anne Hansd., Lars Pedersen, Hans Schouen, Ole Jansen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

23/8-1750. Knud Smeds Christian. Fadd: Halvor Toftes kone, Ingebor Halvorsd., Peder Bradsberg, Sergiant Nord, Ole Engebretsen.

23/8-1750. Povel Johannisens Hans. Fadd: Peder Steensens kone, Maren Olsd., Johannes øde Sneltvet, Isach Sneltvet, Christen Andersen.

30/8-1750. Halvor Monsen fra Osebachens Dorthe. Fadd: Christen Jacobsens kone, Anne Halvorsd., Sven Engebretsen, Jacob Halvorsen.

30/8-1750. Hans Svinholts Karen. Fadd: Søren Ochlungens kone, Kisten Ammundsd., Ole Svinholt, Ole Bøle, Hans Heljesen.

30/8-1750. Friderich Hansen fra Moe Ejets Jon. Fadd: Engebret Eichonrøes kone, Karen Jensd., Lars Hansen, Peder Engebretsen, Ole Thorsen.

30/8-1750. Anders Rejersen fra Tofte Ejets Engebret. Fadd: Christen Jønnevals kone, Anne Larsd., Gunder Halvorsen, Engel Halvorsen.

6/9-1750. Hans Olsen fra Hyttens Petter. Fadd: Henrich Sørensens kone, Maria Jansd., Peder Buuse, Hieronomus Jensen, Herman Tronsen.

6/9-1750. Søren Saavesen fra Osebachens Saave. Fadd: Anders Andersens Kone, Maren Jensd., Børre Nielsen, Morten Henrich Amundsen.

6/9-1750. Vetle Sannes Engebret. Fadd: Anders Danielsens kone, Gunnil Isachsd., Søren Aaltvet, Edvert Nielsen, Amun Engebretsen.

6/9-1750. Daniel Lies Stephen. Fadd: Anders Lies kone, Ragnil Erichsd., Anders Engrav, Gunder Hansen, Lars Lie.

6/9-1750. Erich Olsens Ole. Fadd: Anders Olsens kone, Kistine Larsd., Christen Jacobsen, Henrich Olsen, Peder Nielsen.

12/9-1750. Jan Jensens Dorthe Maria. Fadd: Pouline Vendelboe, Elen Vindelboe, apotequer Vulff, Hans Rigelsen, Marcus D. Monrad.

13/9-1750. Peder Aslachsen Bøes Karen. Fadd: Niels Bøes kone, Inger Halvorsd., Isach Hoppestad, Gunder Bøe, Jacob Knudsen.

13/9-1750. Lars Pedersen fra Gulset Ejets Anders. Fadd: Anders Jacobsen Ballestads kone, Guri Andersd., Anders Ballestad, Ouen Pedersen.

27/9-1750. Lars Pedersen fra Riising Ejets Inger. Fadd: Torchil Omuths kone, Helje Eliædtr, Thorchel Omuth, Halvor Putten, Aslach Larsen.

27/9-1750. Erich Bommens Kisten. Fadd: Aslach Bergs kone, Kisten Larsd., Jacob Bommen, Halvor Folloug, Erich Simensen,

4/10-1750. Abraham Riisings Isach. Fadd: Mad. Monrad, Marthe Cudrio, Hans Brangstrup, Hans Arnesen, Simen Schweder.

4/10-1750. Ole Jansen fra Gulset Ejets Pernille. Fadd: Torbiøn Hynies kone, Anne Rasmusd., Torbiøn Hynie, Aslach Jensen, Hans Andersen.

11/10-1750. Engebret Fiellets Karen. Fadd: Niels Hoppestads kone, Karen Asbiønsd., Gulbrand Fieldet, Niels Bøe, Ole Pedersen.

11/10-1750. Guttorm Hoppestads Rønnov. Fadd: Tolf Aases kone, Kisten Nielsd., Christopher Venstøb, Erich Halvorsen, Christen Andersen.

18/10-1750. Gregorii Schavens Marthe. Fadd: Halvor Michelsens kone, Inger Clausd., Gunder Baaserøe, Erich Dyrendal, Isach Clausen.

18/10-1750. Christen Fossums Dorthe Maria. Fadd: Gunder Baaserøes kone, Sidsel Pedersd., Jacob Foss, Hans Larsen Aas, Frans Rasmusen.

18/10-1750. Lars Venstøbs Ole. Fadd: Aslach Venstøbs kone, Guri Hansd., Aslach Venstøb, Christopher Smed, Anders Hansen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

18/10-1750. Torbiøn Torbiønsens Johannes. Fadd: Borger Ballestads kone, Maren Nielsd., Ole Folloug, Hans Folloug, Niels Nielsen.

18/10-1750. Hans Tostensen fra Riising Ejets Giert. Fadd: Hans Gaupaasens kone, Marthe Nielsdtr, Ledvor Christensen, Jørgen Berg.

 18/10-1750. Rollef Christophersen fra Meens Ejets Anders. Fadd: Christopher Aasterøes kone, Lisbeth Alexandersd., Niels Berg, Engebret Engebretsen, Rasmus Nirisen.

25/10-1750. Jon Halvorsen fra Hyttens Halvor. Fadd: Christopher Smeds kone, Maria Jansd., Jan og Hieronomus Jenssønner, Herman Tronsen.

25/10-1750. Peder Sneltvets Maria. Fadd: Christopher Aasterøes kone, Gunnil Gundersd., Johannes Sneltvet, Jon Sørbøe, Jon Pedersen.

25/10-1750. Jens Gundersens Maria. Fadd: Gulbrand Jislesens kone, Ingebor Pedersd., Vebiøn Fieldet, Gulbrand Jislesen, Friderich Pedersen.

1/11-1750. Just Andersen fra Fossum Ejets Karen. Fadd: Christen Larsens kone, Jens Olsens kone, Jens Olsen, Christen Jacobsen.

1/11-1750. Ole Jacobsen fra Meens Ejets Anders. Fadd: Anders Jacobsen Ballestads kone, Anne Jacobsd., Engebret Løberg, Amun Tollefsen, Ole Jacobsen.

22/11-1750. Hans Christensens Christen. Fadd: Vetle Sannis kone, Ole Andersens kone, Gunder og Haral Sølie, Berulf Christensen.

22/11-1750. Jon Højsets Anders. Fadd: Ole Bierchetvets kone, Anne Hansd., Ole Bierchetvet, Christian Højset, Hans Hansen.

22/11-1750. Henrich Evensen fra Hynie Ejets Kisten. Fadd: Hans Eichonrøes kone, Maren Olsd., Lars Hynie, Jens og Thor Amundssønner.

13/12-1750. Hans Thorsens Kisten. Fadd: Tollef Stulens kone, Live Jacobsd., Rasmus Riising, Jens Jacobsen, Anders Nielsen.

13/12-1750. Inger Antonidatters uægte Engebret. Fadd: Johannes Biønsens kone, Kisten Antonidatter, Peder Schaven, Henrich Monsen.
Til barnefader udlagt - Engebret Sem.

16/12-1750. Engebret Nielsen fra BbKlevs Karen. Fadd: Erich Thorsens kone, Kisten Nielsd., Isach Jacobsen, Simen Corfitsen, Ole Erichsen.

20/12-1750. Gunder Halvorsen fra Tofte Ejets Halvor. Fadd: Peder Toftes kone, Ingebor Gundersd., Halvor Rasmusen, Anders Andersen, Halvor Arnesen.

26/12-1750. Engel Jønnevals Svend. Fadd: Christen Jønnevals kone, Margrethe Erichsdtr, Henning Jønneval, Erich Pedersen, Turvil Svendsen.

27/12-1750. Kisten Larsdatters uægte Karen. Fadd: Niels Schougserøes kone, Anne Larsd., Niels Schyer, Ole Larsen.
Udlagd til barnefader Jacob Christophersen.

1/1-1751. Hans Bøes Halvor. Fadd: Knud Bøes kone, Anne Larsd., Gunder Gulset, Ole Jørgensen, Østen Knudsen.

3/1-1751. Solve Gulsets Peder. Fadd: Jan Jensens kone, Halvor Toftes kone, Niels Klyve, Christen Lund, Haral Berreberg.

10/1-1751. Christian Venstøbs Anders. Fadd: Peder Hansens kone, Viviche Larsd., Peder Hansen, Abraham Riising, Jan Hansen.

10/1-1751. Peder Toftes Anders. Fadd: Halvor Toftes kone, Gunder Holms kone, Peder Bradsberg, Jacob Foss, Ole Bøle.

10/1-1751. Lars Hynies Johanne. Fadd: Torbiøn Hynies kone, Anne Olsd., Anders Ballestad, Henrich Evensen, Christen Jørgensen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

13/1-1751. Halvor Bechevals Ole. Fadd: Anders Danielsens kone, Ingebor Nielsd., Helje Sneltvet, Niels Bachen, Daniel Larsen.

31/1-1751. Søren Rollefsen fra Osebachens Maren. Fadd: Søren Erichsens kone, Inger Larsdtr, Christen smed, Povel Olsen.

31/1-1751. Christopher Larsen fra BbKlevs Gunnil. Fadd: Berthe Jensdtr, Lisbeth Alexandersd., Søren Mathisen, Anders Hansen.

2/2-1751. Engel Otterholts Halvor. Fadd: Christen Jønnevalds kone, Maren Halvorsd., Søren, Isach og Henning Halvorssønner.

2/2-1751. Christoper Riises Ole. Fadd: Torjus Hansens kone, Thore Larsd., Even Borge, Niels Corneliisen.

7/2-1751. Halvor Rasmusens Hans Jacob. Fadd: Berulf Christensens kone, Elen Jansd., Jens Foss, Henning Jønneval, Berulf Christensen.

7/2-1751. Niels Bøes Karen. Fadd: Peder Bøes kone, Karen Jensd., Niels Hoppestad, Gunder Bøe, Peder Engebretsen.

7/2-1751. Ole Christophersen fra Hyttens Christopher. Fadd: Rasmus Christophersens kone, Maren Christophersd., Halvor Abrahamsen, Rasmus Povelsen, Christen Andersen.

21/2-1751. Ole Vammens Ole. Fadd: Engebret Fieldets kone, Tallene Jacobsd., Gulbrand Fieldet, Isach Gulbrandsen.

21/2-1751. Jon Sørbøes Isach. Fadd: Halvor Sneltvets kone, Maren Olsd., Niels Bachen, Halvor Folloug, Ole Gundersen.

21/2-1751. Gunder Bøes Peder. Fadd: Hans Moes kone, Kisten Aslachsd., Peder Bøe, Niels Bøe, Ole Aslachsen.

28/2-1751. Hans Andersen fra Aarhuus Ejets Bodil Maria. Fadd: Solve Gulsets kone, Helvig Andersd., Gunder Gulset, Christen Lund, Haral Berreberg.

28/2-1751. Søren Aaltvets Maren. Fadd: Vetle Sannis kone, Anne Christophersd., Haral Sølie, Edvert Nielsen, Anun Engebretsen.

10/3-1751. Tron Olsen fra Aas Ejets Berthe. Fadd: Sidsel Gaashølen, Anne Olsd., Torjer Onisen (Aanesen), Abraham Gundersen.

12/3-1751. Knud Kiølnæses Anders. Fadd: Madselle Due, Mad. selle Rids, Jens Karhoff, Henrich Ybervasser, Hans Thomas Wejer.

14/3-1751. Christen Øfrums Gunhild. Fadd: Ole Jacobsens kone, Maren Abrahamsd., Hans Folloug, Engebret Løberg.

14/3-1751. Gunder Nirisens Anders. Fadd: Halvor Houens kone, Karen Pedersd., Lars Houen, Jon Hansen.

14/3-1751. Anders Nielsens Anders. Fadd: Jan Grinies kone, Margrethe Hansd., Aslach Grinie, Abraham Riising, Knud Olsen.

17/3-1751. Ole Holms Christen. Fadd: Gunder Holms kone, Else Nielsd., Niels Grinie, Christian Venstøb, Peder Knudsen.

25/3-1751. Jacob Vadrettes Anne. Fadd: Giert Eliasens kone, Anne Heljesd., Claus Ledvorsen, Lars Hansen, Jens Nielsen.

25/3-1751. Jens Riises Berthe. Fadd: Niels Bachens kone, Kisten Ouensd., Anders Ballestad, Halvor Becheval.

25/3-1751. Halvor Oredalens Kisten. Fadd: Henrich Roligheds kone, Aslov Erichsd., Ole Sverrig, Knud Olsen, Niels Berg.

4/4-1751. Hans Bradsbergs Anne Carine. Fadd: Lars Forbechs kone, Gunnil Arveskoug, Hans Qvist, Peder og Solve Bradsberg.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

8/4-1751. Abraham Venstøbs Ingebor. Fadd: Abraham Riisings kone, Kisten Andersd., Christian Venstøb, Anders Danielsen, Abraham Andersen.

8/4-1751. Aslach Venstøbs Magnil. Fadd: Ole Sems kone, Inger Thorsd., Lars Venstøb, Anders Hansen, Turvil Svendsen

8/4-1751. Morten Henrich Snedkers Ingebor Kistine. Fadd: Johannes Sivertsens kone, Helvig Larsd., Gulbrand Stephensen, Christen Olsen, Christopher Anundsen.

18/4-1751. Peder Olsens Søren. Fadd: Ole Lies kone, Kisten Nielsd., Ole Torjersen, Jens Olsen, Christen Andersen.

31/4-1751. Henrich Faarevalds Karen. Fadd: Engebret Dyrchols kone, Hans Aases kone, Christen og Peder Fossum, Morten Faarevald.

9/5-1751. Aslach Grinies Sven. Fadd: Jørgen Klevens kone, Inger Sørensd., Rasmus Riising, Niels Grinie, Isach Sørensen.

9/5-1751. Abraham Løbergs Peder. Fadd: Niels Glendes kone, Marthe Isachsd., Helje Sneltvet, Jon Løberg, Povel Thommesen.

16/5-1751. Anders Thorsen fra Limie Ejets Engebret. Fadd: Henrich Roligheds kone, Kisten Arntsd., Christen Olsen, Even Haavordsen.

16/5-1751. Niels Larsen fra BbKlevs Anders. Fadd: Aslach Bergs kone, Anna Larsd., Simen Corfitsen, Lars Jacobsen.

20/5-1751. Christen Larsen fra Fossum Ejets Lars. Fadd: Engebret Danielsens kone, Kisten Arntsd., Jens Baltzersen, Hans Olsen, Giert Danielsen.

23/5-1751. Rasmus Sneltvets Maren. Fadd: Peder Sneltvets kone, Kisten Olsd., Johannes Sneltvet, Hans Clementsen, Hans Heljesen.

1/6-1751. Haral Sølies Anna. Fadd: Vetlef Sannis kone, Gunnil Isachsd., Hans Christensen, Søren Aaltvet, Ole Rasmusen.

2/6-1751. Anders Danielsen Ballestads Daniel. Fadd: Hans Lies kone, Kisten Heljesd., Abraham Venstøb, Halvor Becheval, Gunder Hansen.

 6/6-1751. Anders Jørgensens Maria. Fadd: Mette Olsd., Anne Pedersd., Jon Tveten, Turvil Svensen.

20/6-1751. Jacob Nærums Karen. Fadd: Niel Bachens kone, Karen Olsd., Hans Bradsberg, Niels Andersen, Solve Meen.

20/6-1751. Peder Eichonrøes Gunnil. Fadd: Anders Jacobsens kone, Maren Hansd., Engebret og Ole Bøle, Ole Andersen.

20/6-1751. Niels Otterholts Anne. Fadd: Engel Jønnevals kone, Margrethe Erichsd., Hans Moe, Erich Pedersen, Tollef Erichsøn.

24/6-1751. Amun Sølies Jacob. Fadd: Christen Schyers kone, Inger Amundsd., Isach Løberg, Christen Schyer, Gunder Hansen.

24/6-1751. Henrich Sørensen fra Hyttens Dorthe. Fadd: Ole Friderichsens kone, Elen Jansd., Jon Larsen, Christen Hofbachen, Abraham Andersen.

24/6-1751. Christen Hansen fra BbKlevs Lars. Fadd: Knud Povelsens kone, Kisten Hansd., Hans Folloug, Niels Prossen, Anders Larsen.

27/6-1751. Svennung Grinies Anne. Fadd: Aslach Grinies kone, Thore Isachsd., Abraham Riising, Niels Grinie, Isach Sørensen.

27/6-1751. Haagen Haagensen fra Aas Ejets Maren. Fadd: Halvor Larsens kone, Margrethe Hermansd., Lars Haagensen, Morten Rasmusen.

27/6-1751. Hans Pedersen fra Tofte Ejets Jacob. Fadd: Anders Rejersens kone, Inger Pedersdtr, Engel Jønneval, Engel Otterholt.

4/7-1751. Borger Nielsens Anders. Fadd: Karen Jacobsd., Lisbeth Alexandersdtr, Borger Ballestad, Niels Nielsen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

4/7-1751. Hans Pedersens Christopher. Fadd: Christen Jønnevals kone, Karen Sørensd., Lars Jønneval, Engel Otterholt.

11/7-1751. Sigfrid Jonasens Svend. Fadd: Jacob Jacobsens kone, Maria Jansd., Christen Houen, Ole Christensen, Ole Olsen.

11/7-1751. Halvor Larsen fra BbKlevs Ole. Fadd: Knud Povelsens enke, Gunnil Jacobsd., Peder Houen (Stoven?), Bent Brynilsen.

11/7-1751. Christian Hanche fra Osebachens Anne Maria. Fadd: Jon Saavesens kone, Berthe Monsd., Frands Andersen, Jon Saavesen, Gunder Saavesen.

11/7-1751. Jan Grinies Anders. Fadd: Niels Grinies kone, Maren Rasmusd., Lars Grinie, Jørgen Kleven, Anders Larsen.

11/7-1751. Lars Hauens Christen. Fadd: Halvor Houens kone, Maren Pedersd., Jens Schouen, Hans Schouen, Jacob Evensen.

16/7-1751. Johan Mejers Jørgen. Fadd: Hr. CancelieRaad B. H. Løvenskiolds Frue, frøken Anne Barbara Løvenskiold, hr. CancelieRaad Løvenskiold, Hans Rigelsen, Christian Bugge.

1/8-1751. Knud Simensens Anne Maria. Fadd: Christen Kleps kone, Ingebor Larsdtr, Hans Vernersen, Knud Knudsen, Christen Larsen.

8/8-1751. Hans Falcums Anne Kistine. Fadd: Niels Hansens kone, Peder Meltvets kone, Hans Daniel, Hans Thorsen, Ole Gladser.

10/8-1751. Johan Voigthes Ole. Fadd: Anne Them, Ole Voigthes kone, Christian Morland, Christian Bugge, Ole Voigth, Hans Knoff.

15/8-1751. Johannes øde Sneltvets Maren. Fadd: Johanne Pedersd., Kisten Olsd., Peder Sneltvet, Knud Pedersen, Ole Gundersen.

22/8-1751. Anders Mælums Peder. Fadd: Knudt Bøes kone, Karen Andersd., Søren og Hans Falchum, Jan Clausen.

22/8-1751. Jens Simensen fra BbKlevs Anne. Fadd: Jens Schouens kone, Anne Jacobsd., Bent Brynildsen, Erich Simensen.

29/8-1751. Jacob Bommens Jacobine. Fadd: Hans Tostensens kone, Erich Bommens kone, Lars Lerche, Hans Tostensen, Daniel Larsen.

5/9-1751. Lucas Erichsens Karen. Fadd: Hans Christensens kone, Ole Andersens kone, Peder Buuse, Berulf Christensen, Abraham Andersen.

5/9-1751. Lars Nielsens Else. Fadd: Knud Bøes kone, Berthe Olsd., Herman Ludvigsen, Torbiøn Hynie, Østen Knudsen.

5/9-1751. Jens Olsen fra Fossum Ejets Anders. Fadd: Henrich Sørensens kone, Sidsel Pedersd., Christen og Peder Fossum, Mads Erichsen.

5/9-1751. Knud Kreppas Ole. Fadd: Anders Olsens kone, Karen Jensd., Jon Tvetten, Anders Olsen, Anders Larsen.

5/9-1751. Niels Hoppestads Erich. Fadd: Niels Bøes kone, Margrethe Erichsd., Isach Hoppestad, Christen Jensen, Christen Andersen.

5/9-1751. Anders Engravs Stephen. Fadd: Daniel Stephensens kone, Anne Stephensd., Thor Engrav, Jens Pedersen, Jacob Evensen.

12/9-1751. Hans Amundsens Inger. Fadd: Ammun Jensens kone, Anne Jensd., Torchil Omuth, Peder Grinitejen, Jørgen Tygesen.

19/9-1751. Aslach Bergs Niels. Fadd: Halvor Follougs kone, Marthe Isachsdtr, Erich Bommen, Hans Hansen, Lars Larsen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

26/9-1751. Ole Moes Johanne Maria. Fadd: Hr. Capitajn Rasches frue, frøken Deichman, hr. CancelieRaad Løvenskiold den ældre og yngre, hr. CammerRaad Deichman.

26/9-1751. Jon Ericsen fra BbKlevs Anders. Fadd: Jens Povelsens kone, Karen Christensd., Christian Asmusen, Isach Jacobsen, Lars Isachsen.

26/9-1751. Torbiøn Torbiønsens Eilert. Fadd: Borger Nielsens kone, Ingebor Nielsd., Borger og Anders Ballestad, Niels Nielsen.

26/9-1751. Gulbrand Jislesens Jacob. Fadd: Niels Otterholts kone, Margrethe Erichsd., Christen Jønneval, Jens Gundersen, Christen Asbiønsen.

26/9-1751. Anders Nielsens Ragnil. Fadd: Anders Vetlesens kone, Maren Hansd., Niels Nielsen, Knud Simensen, Jens Simensen.

26/9-1751. Anders Einersens Inger. Fadd: Hans Christensens kone, Maren Halvorsd., Erich Pedersen, Hans Pedersen, Anders Halvorsen.

29/9-1751. Christen Borges tvillingsøn og datter Isach. Fadd: Solve Isachsens kone, Hans Rolfsens kone, Gunder Borge, Niels Andersen, Jacob Nærum.

29/9-1751. Christen Borges tvillingsøn og datter Gunnil. Fadd: Maria Isachsd., Kisten Andersd., Lars Isachsen, Christen Olsen, Jacob Evensen.

3/10-1751. Halvor Houens Gunnil. Fadd: Lars Houens kone, Marthe Isachsd., Isach Løberg, Abraham Øfrum, Jacob Evensen.

3/10-1751. Ole Isachsens Thomas. Fadd: Niels Jørgensens kone, Kirsten Larsd., Ole Knudsen, Erich Engebretsen, Jon Nielsen.

3/10-1751. Jacob Andersen fra Gulset Ejets Else. Fadd: Knud Smeds kone, Solve Gulsets kone, Gunder Gulseth, Anders Erichsen.

5/10-1751. Min datter Kistine Maria. Fadd: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, frøken Løvenskiold, hr. Obriste Deichman, hr. Capitain Rasch, hr. CancelieRaad H. Løvenskiold.
Fød den 28. sept. Død den 12. dec. 1775.

7/10-1751. Erich Andersen fra Osebachens Helvig. Fadd: Mad. Karhoff, Kisten Aal, Søren Borman, Henrich Ybervasser, Anders Rasmusen.

17/10-1751. Jens Baltzersens Johanne. Fadd: Lars Erichsens kone, Anne Lisbeth Gundersd., Christen Larsen, Peder Tofte.

24/10-1751. Christopher Venstøbs Rasmus. Fadd: Guttorm Fieldets kone, Inger Thorsd., Abraham Venstøb, Tolf Aas, Christen Andersen.

24/10-1751. Claus Hoppestads Christen. Fadd: Ole Hoppestads kone, Helvig Zachariædatter, Claus Houerøe, Erich Halvorsen, Niels Nielsen.

24/10-1751. Hans Pedersen fra Tofte Ejets Ole. Fadd: Anders Rejersens kone, Elen Rejersd., Anders Rejersen, Engel Jønnevald.

24/10-1751. Carl Pedersen fra Osebachens Kisten. Fadd: Torjus Hansens kone, Karen Groth, Morten Henrich Snedker, Halvor Christensen.

28/10-1751. Gulbrand Stephensen fra Osebachens Niels. Fadd: Madame Vesseltoft, Lisbeth Arveskoug, Hans Qvist, Bendix Plesner.

31/10-1751. Johannis Rejersen fra Falchum Ejets Johanne. Fadd: Hans Carlsens kone, Karen Christensd., Hans Løblich, Ole Bechman, Thor Pedersen.

31/10-1751. Engebret Mathisen Løbergs Gunder. Fadd: Engebret Gundersens kone, Anne Sørensd., Isach Løberg, Hans Gaupaasen, Povel Thommesen.

1/11-1751. Christen Jørgensens Engebret. Fadd: Lars Hynies kone, Margrethe Hermansd., Lars Pedersen, Henrich Andersen, Anders Jørgensen.

7/11-1751. Lars Haagensens Johanne. Fadd: Friderich Hansens kone, Margrethe Erichsd., Haagen Haagensen, Jens Gundersen, Anders Halvorsen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

14/11-1751. Knud Fieldalens Aschier. Fadd: Torjer Schilbreds kone, Ingebor Olsd., Halvor Pedersen, Erich Pedersen, Biøn Biønsen.

21/11-1751. Hans Meens Lars. Fadd: Anders Langerøes kone, Maria Engebretsd., Engebret Espedalen, Lars Isachsen, Ole Jacobsen.

5/12-1751. Jon Halvorsen fra Hyttens Lisbeth Maria. Fadd: Jan Jensens kone, Maria Jansd., Christopher Smed, Jens Tronsen, Herman Tronsen.

5/12-1751. Jens Schouens Helvig. Fadd: Lars Houens kone, Karen Nieldtr., Jens Simensen, Hans Schouen, Ole Larsen.

5/12-1751. Niels Houcheraasens Live. Fadd: Niels Thorsens kone, Thore Larsd., Ole Olsen, Jon Olsen, Christopher Larsen.

12/12-1751. Jon Højsets Ole. Fadd: Hans Svinholts kone, Margrethe Hansd., Ole Svinholt, Hans Thorsen, Ole Olsen.

12/12-1751. Borger Olsen fra BbKlevs Ole. Fadd: Povel Knudsens enke, Berthe Torjusd., Simon Corfitsen, Jon Løberg, Daniel Aslachsen.

26/12-1751. Engebret Engebretsen fra Osebachens Erich. Fadd: Knud Kiølnæses kone, Ragnil Erichsd., Ole Bierketvet, Jørgen Nielsen, Christen Pedersen.

26/12-1751. Anders Jonsen fra Lunds Ejets Maria. Fadd: Ole Kittelrøes kone, Johanna Jansd., Christen Lund, Gregorius Lund, Erich Erlandsen.

27/12-1751. Christian Højsets Marthe. Fadd: Niels Kleps kone, Anne Hansd., Jon Højset, Niels Mortensen, Halvor Hansen.

29/12-1751. Jens Povelsens Sarcha Margrethe. Fadd: Mad. Rigelsen, Madselle Brangstrup, Ole Pedersen Vejer, Henrich Braacher, Frans Kroger.

1/1-1752. Haagen Gaupaasens Karen. Fadd: Hans Gaupaasens kone, Margith Nicolajdtr., Hans Gaupaasen, Henrich Rolighed, Lars Olsen.

1/1-1752. Peder Olsen fra BbKlevs Kisten. Fadd: Niels Øfrums kone, Elen Andersd., Christen Øfrum, Anders Gundersen, Niels Olsen.

2/1-1752. Povel Aschoutsens Aslach. Fadd: Christen Jønnevalds kone, Marthe Aschoutsd., Henning og Christen Jønneval, Henning Otterholt.

9/1-1752. Hans Hansens Hans. Fadd: Ole Bierchetvets kone, Anna Halvorsd., Christian Højset, Niels Berg, Gunder Hansen.

13/1-1752. Ole Andersen fra BbKlevs Kisten. Fadd: Hans Christensens kone, Dorthe Halvorsd., Lucas Erichsen, Hans Andersen, Ole Andersen.

23/1-1752. Berulf Christensens Halvor. Fadd: Halvor Rasmusens kone, Berthe Halvorsd., Ole og Hans Christenssønner, Abraham Andersen.

23/1-1752. Anders Vetlesens Margrethe. Fadd: Torjus Hansens kone, Anne Lisbeth Vetlesd., Tolf Hynie, Niels Nielsen, Ole Erichsen.

23/1-1752. Hans Mathisens Anne Maria. Fadd: Jan Grinies kone, Maren Andersd., Aslach Grinie, Valentin Hansen, Peder Sørensen.

23/1-1752. Jon Lovens Niels. Fadd: Niels Schougserøes kone, Marthe Hansd., Ole Olsen, Niels Olsen, Anders Nirisen.

23/1-1752. Ole Olsen fra Moe Ejets Ole. Fadd: Anders Moes kone, Karen Pedersd., Halvor Oredalen, Anders Olsen, Ole Olsen.

30/1-1752. Bent Brynilsen fra BbKlevs Hans. Fadd: Søren Mathisens kone, Kisten Heljesd., Daniel Larsen, Søren Mathisen, Ole Alexandersøn.

2/2-1752. Ole Follougs Erich. Fadd: Niels Langerøes kone, Anne Hansd., Halvor Folloug, Niels Langerøe, Christen Andersen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

2/2-1752. Hans Gaupaasens Erich. Fadd: Aslach Bergs kone, Gunnil Pedersdtr, Peder Steensaasen, Rasmus Sneltvet.

13/2-1752. Knud Fingersens Martha. Fadd: Halvor Rasmusens kone, Marthe Vetlesd., Johan Lorentsen, Jens Stephensen, Ole Thorsen.

13/2-1752. Et uægte fra BradsbergKleven Else. Fadd: Niels Jansens kone, Else Jonsd., Isach Nielsen, Christen Olsen.
Moderen Karen Jonsdatter, til barnefader udlagt Friderich Pedersen.

20/2-1752. Christopher Smeds Marthe Catrine. Fadd: Jan Jansens kone, Maria Jansd., Knud Smed, Jan Jensen, Jon Halvorsen.

20/2-1752. Erich Dyrendals Anne. Fadd: Isach Jacobsens kone, Anders Jacobsens kone, Isach Jacobsen, Anders Jacobsen, Gregorius Schaven.

20/2-1752. Vebiøn Fieldets Povel. Fadd: Rønniche Jonsens kone, Kisten Olsd., Henning Jønneval, Michel Lucasen, Isach Gulbrandsen.

27/2-1752. Søren Erichsen fra Osebachens Kisten. Fadd: Vilhelm Jørgensens kone, Marthe Hansd., Søren Rollefsen, Jon Halvorsen.

27/2-1752. Frans Rasmusens Maren. Fadd: Christen Fossums kone, Kisten Aslachsd., Engebret Dyrchol, Peder Fossum, Morten Rasmusen.

27/2-1752. Tolf Aases Ronnøv. Fadd: Halvor Aases kone, Marthe Hansd., Christopher Venstøb, Guttorm Fieldet, Peder Doxerøe.

27/2-1752. Hans Røsagers Søren. Fadd: Aslach Bergs kone, Signe Knudsd., Halvor Sneltvet, Isach Sneltvet, Niels Berg.

5/3-1752. Henrich Roligheds Gunnil. Fadd: Hans Gaupaasens kone, Ingebor Pedersd., Halvor Oredalen, Hans Gaupaasen, Jon Pedersen.

12/3-1752. Turvil Mathisens Anne. Fadd: Torchil Omuths kone, Barbara Hansd., Ledvor Christensen, Lars Hansen, Niels Hansen.

22/3-1752. Maren Olsdatter fra Kauserøes uægte Maria. Fadd: Rollef Thorsens kone, Ingebor Olsd., Rasmus Riising, Isach Sølie.
Til barnefader udlagt Johannes Erichsen fra V. Porsgrund.

22/3-1752. Halvor Toftes Aslach. Fadd: Jan Jensens kone, Peder Toftes kone, Knud Smed, Niels Klyve, Christen Lund.

22/3-1752. Anders Langerøes Jacob. Fadd: Hans Meens kone, Else Jacobsd., Engebret Espedalen, Ole Bøle, Ole Jacobsen.

22/3-1752. Niels Grinies Axel. Fadd: Gunder Holms kone, Anne Lisbeth Nielsd., Peder Tofte, Peder Sørensen, Even Nielsen.

22/3-1752. Ole Jansen fra Gulset Ejets Karen. Fadd: Johannes Rejersens kone, Inger Hansd., Ole Pedersen, Ole Andersen, Isach Sørensen.

27/2-1752. Mads Maalers Jens Christian. Fadd: Jacob Vessels kone, Johan Seiffers kone, Jon Jacobsen, Gregers Bentsen, Johan Albret.

27/2-1752. Johannes Biønsens Marthe. Fadd: Teves Monsens kone, Elen Jansd., Christopher Smed, Jens Tronsen, Haral Berreberg.

27/2-1752. Niels Larsens Anne Sophia. Fadd: Anders Myras Enke, Anne Lisbeth Alexandersd., Hans Vernersen, Abraham Lia, Knud Johannisen.

27/2-1752. Hans Tostensens Anne. Fadd: Niels Henrichsens kone, Marthe Nielsd., Niels Henrichsen, Lars Tveten, Ledvor Christensen.

23/4-1752. Niels Nielsen fra BbKlevs Niels. Fadd: Anders Vetlesens kone, Karen Nielsd., Lars Engebretsen, Anders Nielsen, Erich Simensen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

30/4-1752. Erich Thorsen fra Breche Ejets Anne. Fadd: Jan Grinies kone, Else Jonsdtr, Abraham Riising, Aslach Grinie, Peder Sørensen.

14/5-1752. Christen Zachariasens Rasmus. Fadd: Halvor Rasmusens kone, Helvig Zachariasd., Johan Lorentsen, Halvor Rasmusen, Claus Hoppestad.

27/5-1752. Ole Christensen fra Aas Hammerens Christen. Fadd: Hans Christensens kone, Berulf Christensens kone, Anders Einersen, Berulf Christensen, Ole Rasmusen.

28/5-1752. Halvor Nielsens Karen. Fadd: Christen Jacobsens kone, Karen Hansd., Giert Danielsen, Lars Nielsen.

4/6-1752. Engebret Gundersen Løbergs Gunder. Fadd: Jon Løbergs kone, Marthe Isachsd., Engebret og Abraham Løberg, Niels Johannisen.

11/6-1752. Andreas Hansen fra Osebachens Daniel. Fadd: Christen Molhouens kone, Anne Larsd., Knud Kiølnæs, Jacob Svensen, Engebr. Engebr. sen.

11/6-1752. Ole Pedersen fra Falcum Ejets Peder. Fadd: Hans Strømdals kone, Inger Isachsd., Ole Jansen, Mons Jensen, Ole Andersen.

18/6-1752. Christian Vilhelmsens Christopher. Fadd: Hans Strømdals kone, Dorthe Halvorsd., Halvor Kiise, Isach Hoppestad, Østen Knudsen.

18/6-1752. Ole Christophersen fra Hyttens Anne Margrethe. Fadd: Henrich Sørensens kone, Anne Jensd., Christen Larsen, Hieromus Jensen, Ole Friderichsen.

24/6-1752. Sven Olsens Tollef. Fadd: Giert Danielsens kone, Kisten Gregersd., Even Borge, Anders Olsen, Jacob Halvorsen.

24/6-1752. Karen Kittilsdatter fra Stulens uægte Kittel. Fadd: Siur Stulens kone, Marthe Olsd., Erich Erlandsen, Borger Johannesen.
Barnefader Herbrand Linaas fra Sandsvær.

12/7-1752. Søren Rollefsens Anne Maria. Fadd: Jacob Svenssens kone, Anne Tallacsd., Søren Erichsen, Frideric Storm, Ole Pedersen.

9/7-1752. Gunder Holms Anne. Fadd: Ole Bingholts kone, Else Jansd., Jon Berreberg, Peder Tofte, Haral Berreberg.

9/7-1752. Hans Moes Erich. Fadd: Niels Bøes kone, Karen Jensd., Niels Hoppestad, Ole Aslachsen, Christen Andersen.

9/7-1752. Gregorii Lunds Simen. Fadd: Gunder Baaserøes kone, Sara Larsd., Erich Larsen, Christen Lund, Niels Jansen.

9/7-1752. Abraham Gundersens Hans. Fadd: Knud Olsens kone, Thore Jonsd., Gunder Bøe, Lars Haagensen, Erich Gundersen.

16/7-1752. Ole Vammens Gunnil. Fadd: Webiøn Fieldets kone, Thore Jonsd., Vebiøn Fieldet, Ole Sivertsen.

23/7-1752. Lars Danielsens Anne. Fadd: Anders Danielsens kone, Kisten Larsd., Jens Riis, Erich Bommen, Daniel Larsen.

30/7-1752. Hans Svinholts Mathis. Fadd: Christen Kleps kone, Live Nielsdtr, Jacob Foss, Ole Bøle, Ellef Nielsen.

30/7-1752. Erich Andersens Else. Fadd: Knud Smeds kone, Catrine Pedersd., Gunder Gulset, Henrich Pedersen.

6/8-1752. Mads Sørensens Niels. Fadd: Berthe Jensd., Karen Jensd., Gunder Sem, Lars Pedersen, Henrich Alfsen.

13/8-1752. Niri Bouerøes Aslov. Fadd: Even Nøglegaards kone, Maren Olsd., Niels Grinie, Gregorius Lund, Anders Halvorsen.

13/8-1752. Friderich Hansen fra Moe Ejets Maria. Fadd: Lars Hansens kone, Knud Olsens kone, Lars Hansen, Knud Olsen, Tollef Erichsen.

13/8-1752. Peder Knudsens Jan. Fadd: Anders Rejersens kone, Marthe Nielsd., Knud Schouen, Lars Haagensen, Johannes Nielsen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

13/8-1752. Lars Tveten fra Riising Ejets Lars. Fadd: Helje Eliædtr., Maren Andersd., Niels Larsen, Ole Hansen, Anders Larsen.

3/9-1752. Abraham Løbergs Elen. Fadd: Jon Løbergs kone, Marthe Isachsd., Engebret Løberg, Ole Hansen, Hans Heljesen.

3/9-1752. Erich Pedersens Ingebor. Fadd: Christen Jønnevals kone, Gunnil Halvorsd., Knud Fieldalen, Halvor Putten, Biøn Biønsen.

3/9-1752. Niels Langeroes Ole. Fadd: Ole Follougs kone, Maren Olsd., Ole Folloug, Anders Andersen, Christen Andersen.

15/9-1752. Hr. Major Schubarts Margrethe Maria. Fadd: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, hr. Capitain Rasches frue, hr. Obriste Deichman, hr. CancelieRaad Løvenskiold, hr. CancelieRaad Beicman, hr. Cammerraad Deichman.

17/9-1752. Christen Vattenbergs Margrethe. Fadd: Turgil Torgrimsens kone, Mette Olsd., Gunder Sem, Niels Sørensen Grinie, Niels Axelsen Grinie.

23/9-1752. Ole Pedersen fra Osebachens Catrine. Fadd: Simen Pedersens kone, Margrethe Pedersd., Knud Kiølnæs, Arne Lavesen, Peder Olsen.

24/9-1752. Sven Torbiønsens Aschier. Fadd: Engel Jønnevals kone, Maren Thorsd., Arne Limie, Turvil Svensen, Anders Halvorsen.

29/9-1752. Isach Nielsen fra Riising Ejets Gunnil. Fadd: Niels Henrichsens kone, Pernille Hansd., Ledvor Christensen, Lars Peder, Niels Henrichsen.

1/10-1752. Niels Bøes Aslach. Fadd: Hans Moes kone, Dorthe Halvorsd., Ole Kiise, Christian Hoppestad, Christen Nielsen.

1/10-1752. Søren Sørensen fra Osebachens Pauline. Fadd: Knud Kiølnæses kone, Anne Larsd., Solve og Lars Isachsønner, Iver Pedersen.

8/10-1752. Anders Riisings Niels. Fadd: Jørgen Klevens kone, Live Jacobsdtr, Niels Grinie, Peder Sørensen, Jens Ramsaasen.

8/10-1752. Ellef Halvorsen fra Bøe Rønningens Anders. Fadd: Knud Bøes kone, Karen Pedersdtr, Hans Bøe, Halvor Oredalen, Ole Thorsen.

15/10-1752. Gregorii Schavens Isach. Fadd: Christen Fossums kone, Inger Clausd., Jacob Foss, Peder Fossum, Isach Clausen.

15/10-1752. Halvor Larsens Karen. Fadd: Ole Grumstulens kone, Maren Pedersd., Lars Hansen, Hans Gaupaasen.

22/10-1752. Christen Smed fra Osebachens Karen.Fadd: Solve Isachsens kone, Dorthe Gundersd., Søren Rollfsen, Lars Isachsen, Gullich Stephensen.

22/10-1752. Gunder Baaserøes Marthe. Fadd: Christen Fossums kone, Sara Larsd., Lars Lie, Gregorius Lund, Hans Pedersen.

22/10-1752. Abraham Jonsens Ingebor. Fadd: Ole Buers kone, Maren Andersd., Herman Stulen, Jan Sem, Ole Jansen.

22/10-1752. Siur Stulens Maren. Fadd: Haagen Haagensen, Maren Christophersd., Lars Haagensen, Jon Jensen.

29/10-1752. Christen Lunds Karen. Fadd: Halvor Toftes kone, Kisten Aabye, Jacob Vadrette, Solve Gulset, Christian Høst.

29/10-1752. Hans Larsen Aases Maren. Fadd: Solve Rosvolds kone, Ingebor Gundersd., Engebret Dyrchol, Morten Faarevol, Frans Rasmusen.

1/11-1752. Gunder Sems Gunnil. Fadd: Niels Grinies kone, Maren Olsd., Anders Sem, Kittil Sem, Even Nielsen.

1/11-1752. Torjer Schielbreds Anne. Fadd: Niels Torbiønsens kone, Ingebor Olsd., Tiostol Nøglegaard, Ole og Gunder Schielbred.

5/11-1752. Peder Buuses Maren. Fadd: Jon Halvorsens kone, Pernille Andersd., Lucas Erichsen, Christopher Smed. Herman Tronsen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

5/11-1752. Hans Olsen fra Hyttens Jan. Fadd: Henrich Sørensens kone, Maren Olsd., Jens Baltzersen, Christen Larsen, Ole Jensen.

12/11-1752. Gunder Gulsets Aslach. Fadd: Niels Klyves kone, Helvig Andersd., Jan Jensen, Hans Bøe, Lars Isachsen

12/11-1752. Giert Danielsen fra Osebachens Daniel. Fadd: Knud Ulrichsens kone, Anne Larsd., Anders Olsen, Hans Nielsen, Daniel Aslachsen.

12/11-1752. Rollef Christophersen fra Meens Ejets Gunnil. Fadd: Peder Sneltvets kone, Maren Christophersd., Nies Berg, Ole Alxandersen.

19/11-1752. Aslach Venstøbs Else. Fadd: Johan Mejers kone, Karen Andersd., Lars Christiansen, Anders Hansen, Niels Hansen.

19/11-1752. Engebret Sems Kirsten. Fadd: Gunder Holms kone, Sara Larsd., Jan Berreberg, Isach Sørensen, Jacob Abrahamsen.

20/11-1752. Christen Præstgaarden fra Slemdals Anne. Fadd: Peder Høysets kone, Ingebor Rasmusd., Anders Sem, Guttorm Rasmusen.

22/11-1752. Ole Hoppestads Karen. Fadd: Claus Hoppestads kone, Maren Andersd., Isach Hoppestad, Niels Bøe, Jacob Knudsen.

26/11-1752. Peder Olsen fra Fossum Ejets Karen. Fadd: Erich Dyrendals kone, Maren Christensd., Jens Olsen, Just Andersen, Mads Erichsen.

26/11-1752. Henrich Evensens Karen. Fadd: Hans Eichonrøes kone, Margrethe Hansdtr, Lars Hynie, Truels Amundsen, Christen Hansen.

26/11-1752. Anders Gundersens Gunder. Fadd: Lars Lies kone, Maren Nielsd., Abraham Øfrum, Engebret Løberg, Anders Jonsen.

3/12-1752. Erich Bommens Marthe. Fadd: Jacob Bommens enke, Kisten Larsd., Isach Løberg, Aslach Berg, Gunder Halvorsen.

3/12-1752. Just Andersen fra Fossum Ejets Mads. Fadd: Jens Baltzersens kone, Abelone Madsd., Jens Olsen, Isach Jacobsen, Sivert Nielsen.

6/12-1752. Maren Jacobsdatter fra Ramsaasens uægte Knud. Fadd: Lars Lies kone, Live Jacobsd., Rasmus Riising, Niri Fløtterøe.
Udlagde til barnefader: Ole Pedersen.

6/12-1752. Karen Pedersdatters uægte Peder. Fadd: Niels Jonsens kone, Barbara Simensd., Turvil Torgrimsen, Bent Brynildsen.
Barnefader: Jon Olsen.

10/12-1752. Peder Fossums Henrich. Fadd: Christen Fossums kone, Randi Jensd., Gregorius Schaven, Morten Faareval, Jon Stulen.

10/12-1752. Maren Nielsdatters uægte Maren. Fadd: Engebret Nielsens kone, Else Jacobsd., Jens Ballestad, Jacob Jacobsen.
Barnefader: Solve Bradsberg. 

17/12-1752. Rollef Trolsaases Marthe. Fadd: Gregorii Lunds kone, Berthe Asbiønsd., Zacharias Muustvet, Einer Kauserøe, Hans Mathisen.

17/12-1752. Tron Olsens Anne. Fadd: Frans Glørsmyrs kone, Ingebor Thorsd., Halvor og Morten Faareval, Frans Glørsmyr.

26/12-1752. Abraham Jacobsens Karen. Fadd: Christen Jacobsens kone, Anne Larsd., Solve Olsen, Anun Christensen, Ole Solvesen.

26/12-1752. Niels Henrichsen fra Riising Ejets Christen. Fadd: Peder Sems kone, Maren Olsd., Jan Christensen, Peder Grinitejen, Einer Kausenrøe.

26/12-1752. Guttorm Fieldets Knud. Fadd: Tolf Aases kone, Kisten Gundersd., Christopher Venstøb, Tolf Aas, Christen Jensen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

26/12-1752. Daniel Stephensens Inger. Fadd: Gunder Sølies kone, Anne Gundersd., Anders Engrav, Amun Sølie, Christian Christophersen.

26/12-1752. Catrine Pedersdatters uægte Christen. Fadd: Erich Dyrendals kone, Dorthe Christensd., Hans Olsen, Hieronomus Jensen, Ole Friderichsen.
Barnefader: Soldat Ole Jensen.

27/12-1752. Hans Pedersen fra Tofte Ejets Just. Fadd: Hans Pedersens kone, Inger Pedersd., Engel Otterholt, Isach Sørensen.

31/12-1752. Knud Sverrigs Berthe. Fadd: Engebret Eichonrøes kone, Anne Olsd., Friderich Hansen, Abraham Gundersen, Ole Olsen.

6/1-1753. Hans Christensen fra Aas Hammerens Christence. Fadd: Ole Christensens kone, Ole Rasmusens kone, Haral Sølie, Berulf Christensen, Isach Halvorsen.

6/1-1753. Christopher Aasterøes Karen. Fadd: Niels Øfrums enke, Ingebor Pedersd., Peder Sneltvet, Ole Andersen, Lars Larsen.

7/1-1753. Jan Jensens Jens. Fadd: Teves Monsens kone, Kisten Aabye, Christopher Smed, Jens og Herman Tronssønner.

13/1-1753. Niels Glendes Lars. Fadd: Ole Aases kone, Margrethe Hansd., Christen Fossum, Gregorius Schaven, Gunder Baaserøe.

13/1-1753. Niels Schougerøes Ragnild. Fadd: Ole Schyers kone, Ragnild Nielsd., Ole Johannesen, Niels Olsen.

13/1-1753. Scheje Christensens Christen. Fadd: Engebret Løbergs kone, Anne Isachsd., Isach Løberg, Engebret Løberg, Even Larsen.

21/1-1753. Niels Otterholts Erich. Fadd: Christen Jønnevals kone, Anne Halvorsd., Engel og Christen Jønnevald, Henning Halvorsen.

21/1-1753. Børre Nielsens Niels. Fadd: Torbiøn Torbiønsens kone, Ingebor Nielsd., Anders Ballestad, Lars Pedersen, Niels Nielsen.

21/1-1753. Knud Kreppas Jon. Fadd: Anders Olsens kone, Karen Jensd., Zacharias Muustvet, Anders Olsen, Anders Jørgensen.

21/1-1753. Lars Lies Maren. Fadd: Gunder Baaserøes kone, Kisten Andersd., Gunder Baaserøe, Lars Lie, Gunder Hansen.

28/1-1753. Anders Mælums Peder. Fadd: Giertrud Larsd., Viveche Hansd., Mons Jensen, Niels Larsen, Isach Hansen.

28/1-1753. Jon Løbergs Inger. Fadd: Gulbrand Stephensens kone, Karen Stephensd., Ingebret Espedalen, Ole Schyer, Isach Stephensen.

11/2-1753. Morten Henrich fra Osebachens Lovise. Fadd: Christopher Amundsens kone, Karen Christophersd., Niels Amundsen, Iver Pedersen.

11/2-1753. Povel Grumstuulens Maren.Fadd: Erich Halvorsens kone, Inger Halvorsd., Johannes Sneltvet, Isach Sneltvet, Anders Larsen.

11/2-1753. Gunnil Halvorsdatters uægte Anne. Fadd: Halvor Larsens kone, Marthe Knudsd., Hans Biønsen, Borger Ballestad.
Barnefader Jon Osmundsen.

18/2-1753. Lars Venstøbs Anne. Fadd: Johannis Biønsens kone, Pernille Hansd., Aslach Venstøb, Anders Hansen, Niels Hansen.

18/2-1753. Christopher Jørgensens Børre. Fadd: Torjus Hansens kone, Berthe Torjusd., Even Borge, Hans Vernersen, Niels Corneliesen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

18/2-1753. Hans Gaupaasens Erich. Fadd: Elen Andersd., Barbara Simensdtr, Halvor Sneltvet, Bent Brynildsen, Anders Hansen.

23/2-1753. Hr. CancelieRaad Løvenskiolds Margrethe. Fadd: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, jomfrue Friderica Rasch, hr. Obreste Deichman, hr. CancelieRaad Løvenskiold, hr. CancelieRaad Deichman, hr. Capitain Rasch.

25/2-1753. Ole Omuths Peder. Fadd: Niels Glendes kone, Maria Andersd., Abraham Løberg, Hans Sneltvet, Ole Simensen.

25/2-1753. Gulbrand Jislesens Jacob. Fadd: Christen Jønnevals kone, Barbara Povelsdtr, Henning Jønneval, Halvor Rasmusen, Christen Jønneval.

11/3-1753. Ole Follougs Niels. Fadd: Niels Langerøes kone, Dorthe Halvorsd., Halvor Folloug, Niels Langerøe, Christen Andersen.

11/3-1753. Torbiøn Hynies Henrich. Fadd: Abraham Andersens kone, Karen Andersd., Tolf Hynie, Jens Baltzersen, Niels Henrichsen.

11/3-1753. Ole Olsens Anne. Fadd: Vetle Sannis kone, Karen Jacobsd., Jon Olsen, Niels Olsen, Sivert Hansen.

9/3-1753. Min søn David. Fadd: Tolder Langes Kiærste, jumfru Stranger, hr. Biscop Dorph, hr. Jørgen Herman Monrad, hr. Peder Bloch. Fød den 1. martj.

18/3-1753. Halvor Olsens Lars. Fadd: Engebret Eichonrøes kone, Maria Asbiønsd., Kittil Sem, Ole Engebretsen

21/3-1753. Ole Moes Isach. Fadd: Evert Jonsens kone, Karen Stephensd., Andreas Christensen, sergeant Storm, Haral Berreberg.

25/3-1753. Christen Mælums Halvor. Fadd: Hans Falchums kone, Anne Hansd., Anders Mælum, Hans Biøntvet, Hans Abrahamsen.

25/3-1753. Aslach Grinies Gunbiør. Fadd: Jan Grinies kone, Inger Sørensd., Lars Grinie, Jørgen Kleven, Isach Sørensen.

25/3-1753. Lars Engebretsens Thomas. Fadd: Hans Rolfsens kone, Malene Thomesd., Ole Knudsen, Erich Bommen, Gunder Halvorsen.

28/3-1753. Christian Gasmans Jacob. Fadd: Niels Klyves kone, Solve Gulsets kone, Knud Smed, Peder Bradsberg, Solve Bradsberg.

1/4-1753. Frans Meltofts Povel. Fadd: Niels Thorsens kone, Johanne Gundersd., Lorens Skomager, Jens Hass.

1/4-1753. Knud Smeds Mette Kistine. Fadd: Gunder Gulsets kone, Ingebor Halvorsd., Christopher Smed, Jon Belgemager, Herman Tronsen.

1/4-1753. Abraham Falchums Jørgen. Fadd: Hans Strømdals kone, Inger Isachsd., Christen Mælum, Rejer Johannesen, Ouen Rasmusen.

1/4-1753. Jens Thorsen fra Riising Ejets Hans. Fadd: Niels Thorsens kone, Ragnil Nielsd., Turvil Mathisen, Niels Thorsen, Aslach Larsen.

4/4-1753. Hans Pedersen fra Tofte Ejets Justine. Fadd: Gregorii Schavens kone, Ole Aases kone, Jacob Foss, Niels Glende, Rasmus Christensen.

4/4-1753. Ledvor Halvorsen fra Moe Ejets Anders. Fadd: Haagen Haagensens kone, Karen Halvorsd., Abraham Gundersen, Jacob Arnesen.

8/4-1753. Hans Pedersen Aasens Maren. Fadd: Christen Jønnevolds kone, Karen Thorsd., Povel Aschoutsen, Hans Pedersen, Engel Otterholt.

15/4-1753. Gunder Halvorsen fra Tofte Ejets Berthe. Fadd: Christen Jønnevals kone, Maren Halvorsd., Halvor Rasmusen, Anders Halvorsen, Halvor Arnesen.

19/4-1753. Lars Larsens Inger. Fadd: Anders Danielsens kone, Karen Andersd., Halvor Becheval, Jens Ballestad, Christopher Larsen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

19/4-1753. Knud Simensens Anne. Fadd: Hans Meens kone, Maria Engebretsd., Engebret Espedalen, Abraham Lia, Lars Simensen.

19/4-1753. Christen Hansen fra BbKlevs Maren. Fadd: Isach Gundersens kone, Maren Hansd., Hans Folloug, Niels Prosen, Anders Larsen.

24/4-1753. Anders Grønsteens Anne. Fadd: Erich Dyrendals kone, Maria Johannisd., Solve Rosval, Erich Dyrendal, Jon Johannesen.

29/4-1753. Ole Aases Anne. Fadd: Hans Christensens kone, Maren Christensd., Ole Christensen, Gregorius Schaven, Rasmus Christensen.

29/4-1753. Et uægte Anne Maria. Fadd: Ole Buers kone, Christen Jørgensens kone, Erich Andersen, Christen Jørgensen.
Moderen et fremet qvindfolk Catrine Jensdatter. Udlagde til barnefader Lars Larsen. 

30/4-1753. Johan Mejers Dorthe Margrethe. Fadd: Mad. Karhoff, Berthe Borses datter, Ole Vejer, Ulrich Cappelen.

18/3-1753. Peder Sems Christen. Fadd: Frans Glorsmyrs kone, Anne Christensd., Engebret Sem, Vilhelm og Peder Henrichsønner.

18/3-1753. Anne Arntsdatters uægte Dorthe. Fadd: Mads Sørensens kone, Anne Olsd., Hans Schouen, Christen Vattenberg.
Barnefader Anders Halvorsen.

13/5-1753. Peder Toftes Niels. Fadd: Jens Baltzersens kone, Anne Tolfsd., Tolf Hynie, Halvor Tofte, Ole Andersen.

13/5-1753. Jens Tronsens Jens. Fadd: Ole Hansens kone, Ingebor Olsd., Solve Gulset, Isach Hansen, Herman Tronsen.

13/5-1753. Engel Jønnevals Lars. Fadd: Niels Erichsens kone, Gunnil Halvorsd., Christen Jønneval, Turvil Svensen, Halvor Svensen.

20/5-1753. Rasmus Sneltvets Kisten. Fadd: Jon Sørbøes kone, Kisten Olsd., Halvor og Hans Sneltvet, Aslach Berg.

20/5-1753. Niels Bergs Anne. Fadd: Maren Christophersd., Margrethe Green, Søren Mathisen, Henning Hansen, Ole Alexandersen.

20/5-1753. Søren Riises Anders. Fadd: Rollef Buers kone, Anne Sørensd., Hans Vernersen, Abraham Lia, Sivert Sørensen.

27/5-1753. Jens Gundersens Peder. Fadd: Johannes Sneltvets kone, Christence Gundersd., Isach og Peder Sneltvet, Jon Pedersen.

30/5-1753. Erich Andersen fra Osebachens Ingebor. Fadd: Jomfrue Eleonora Rasch, Kisten Aal, Peder Johannisen, Lars Borman, Henrich Berggreen.

31/5-1753. Engebret Mathisen Løbergs Gunnil. Fadd: Engebret Gundersens kone, Karen Tønnesd., Isach Sneltvet, Hans Gaupaasen, Jon Pedersen.

17/6-1753. Michel Gravelies Gunnil. Fadd: Rollef Trolsaases kone, Lisbeth Pedersd., Biøn Fieldalen, Gregorius Lund, Hans Michelsen.

18/6-1753. Jon Halvorsens Ole. Fadd: CancelieRaad Løvenskiolds frue, frøken Løvenskiold, hr. CancelieRaad Løvenskiold, hr. Capitain Rasch.

8/7-1753. Gunder Schielbreds Maren. Fadd: Lisbeth Pedersd., Ingebor Olsd., Torjer Schielbred, Povel Aschoutsen, Anders Olsen.

15/7-1753. Christopher Venstøbs Margrethe. Fadd: Tolf Aases kone, Helvig Hansdtr, Abraham Venstøb, Lars Venstøb, Christen Andersen.

21/7-1753. Knud Kiølnæses Hans. Fadd: Jomfrue Kisten Aall, Jomfrue Pros, Anders Rasmusen, Henrich Berggreen, Hans Thomas Vejer.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

22/7-1753. Engebret Hoppestads Inger. Fadd: Niels Bøes kone, Christian Hoppestads kone, Isach Hoppestad, Hans Moe, Christen Nielsen.

22/7-1753. Rasmus Tollefsen fra BbKlevs Karen. Fadd: Ingebor Pedersd., Anne Sophia Larsd., Niels Prossen, Christopher Larsen, Niels Hansen.

26/7-1753. Hans Qvistes Hans. Fadd: Niels Gundersens kone, Antonette Arveschoug, Berthel Jobsen, Hans Tveten, Simen Qvist.

29/7-1753. Halvor Rasmusens Rasmus. Fadd: Berulf Christensens kone, Maren Engebretsd., Johan Lorentsen, Christen Zachariasen, Jens Stephensen.

29/7-1753. Peder Eichonroes Ole. Fadd: Hans Moes kone, Inger Halvorsd., Niels Bøe, Christen Jensen, Tollef Erichsen.

1/9-1753. Ole Kiises Aslach. Fadd: Niels Bøes kone, Dorthe Halvorsd., Isach Hoppestad, Morten Faareval, Hans Halvorsen.

1/9-1753. Peder Sneltvets Jacob. Fadd: Rollef Buers kone, Else Jacobsd., Isach Sneltvet, Søren Mathisen, Ole Alexandersen.

1/9-1753. Søren Otterholts Anne. Fadd: Engel Otterholts kone, Anne Halvorsd., Henning Jønneval, Isach og Henning Halvorssønner.

8/9-1753. Berulf Holms Elias. Fadd: Christian Høstes kone, Kisten Aabye, Jacob Vadrette, Gunder Gulset, Christen Lund.

8/9-1753. Ole Andersen fra BbKlevs Peder. Fadd: Abraham Andersens kone, Barbara Simensd., Hans Christensen, Christen Asmusen, Daniel Aslachsen.

15/9-1753. Ole Jansen fra Strømdal Ejets Jon. Fadd: Hans Strømdals kone, Ingebor Nielsd., Ole Andersen, Mons Jensen, Ouen Rasmusen.

15/9-1753. Hans Bøes Isach. Fadd: Halvor Aases kone, Else Jansd., Gunder Gulset, Ole Jørgensen, Jacob Knudsen.

15/9-1753. Thor Amundsens Hans. Fadd: Hans Gaupaasens kone, Malene Thomasd., Aslach Berg, Hans Gaupaasen, Even Nielsen.

15/9-1753. Ole Nirisens Christen. Fadd: Anders Langerøes kone, Karen Olsd., Jacob Nærum, Torjer Aanesen, Anders Nirisen.

19/9-1753. Forvalter Karhofs Giert. Fadd: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, jomfrue Friderica Rasch, hr. CammerRaad Deichman. hr. Cap: Rasch, Niels Aal.

22/9-1753. Gulbrand Stephensens Lisbeth Maria. Fadd: Isach Jacobsens kone, Karen Stephensd., Jon Løberg, Anders Jacobsen, Jacob Engebretsen.

22/9-1753. Christopher Smeds Marthe Catrine. Fadd: Jon Halvorsens kone, Malene Hansd., Knud Smed, Jens og Herman Trondssønner.

22/9-1753. Erich Andersens Anders. Fadd: Torbiøn Hynies kone, Karen Andersdtr, Herman Stulen, Ole Jensen, Hans Olsen

29/9-1753. Jacob Aaltvets Anders. Fadd: Lars Larsens kone, Else Jacobsd., Niels Bachen, Jens Pedersen, Ole Evensen.

30/9-1753. Svennung Limies Niels. Fadd: Abraham Riisings kone, Karen Gundersd., Rasmus og Abraham Riising, Niels Grinie.

7/10-1753. Christian Venstøbs Jan. Fadd: Gunder Holms kone, Else Jansd., Peder Bingholt, Jan Clausen, Abraham Riising.

7/10-1753. Hans Sneltvets Maren. Fadd: Abraham Løbergs kone, Anne Isachsd., Niels Glende, Ole Omuth, Ammun Isachsen.

7/10-1753. Anders Rejersen fra Tofte Ejets Ingebor. Fadd: Engel Jønnevals kone, Marthe Nielsd., Gunder Halvorsen, Asle Rejersen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

7/10-1753. Anders Halvorsen fra BbKlevs Halvor. Fadd: Ingebor Christensd., Gunnil Nielsd., Søren Mathisen, Anders Andersen, Thormoe Nielsen.

14/10-1753. Mads Maalers Jens Christian. Fadd: Ole Jonasens kone, Abelone Madsd., Ole Jonasen, Ole Stolt, Niels Hansen.

14/10-1753. Christopher Larsen fra BbKlevs Lisbeth. Fadd: Maren Erichsd., Marthe Isachsd., Søren Mathisen, Anders Halvorsen, Ole Alexandersen.

14/10-1753. Hieronomi Jensens Anne Sophia. Fadd: Peder Buuses kone, Dorthe Christensd., Jan Jensen, Christen Larsen, Jan Christophersen.

14/10-1753. Ole Øfrums Marthe. Fadd: Christopher Aasteroes kone, Maren Christophersd., Aslach Grinie, Christen Højset, Christopher Larsen.

14/10-1753. Biøn Fieldalens Christine. Fadd: Frans Glorsmyrs kone, Gunnil Halvorsd., Halvor Ersrøe, Erich Pedersen, Halvor Halvorsen.

14/10-1753. Torjus Tejens Gunnild. Fadd: Gulbrand Jislesens kone, Knud Tejen, Lars Haagensen, Anders Olsen.

28/10-1753. Sergiant Nords Engebret. Fadd: Hans Bradsbergs kone, Maren Jensd., Sergiant Storm, Lars Meen, Solve Bradsberg.

28/10-1753. Lucas Erichsens Jacob. Fadd: Gregers Bentsens kone, Pernille Andersd., Jacob Vessel, Berulf Christensen, Jens Nielsen.

28/10-1753. Borger Ballestads Peder. Fadd: Anders Ballestads kone, Anne Jacobsd., Ole Schyer, Hans Schouen, Isach Johannisen.

1/11-1753. Niels Langerøes Ole. Fadd: Ole Follougs kone, Dorthe Halvorsd., Ole Folloug, Christopher Venstøb, Christen Andersen.

1/11-1753. Tollef Stulens Even. Fadd: Hans Svinholts kone, Live Nielsd., Niels Klep, Halvor Aaltvet, Niels Simensen.

11/11-1753. Jens Ballestads Lars. Fadd: Abraham Venstøbs kone, Kisten Larsd., Gunder Borge, Anders Ballestad, Anders Jonsen.

18/11-1753. Solve Gulsets Aslach. Fadd: Niels Klyves kone, Halvor Toftes kone, Haral Berreberg, Mons og Gunder Tevessønner.

18/11-1753. Haral Sølies Vetle. Fadd: Hans Christensens kone, Gunnil Nielsd., Hans Christensen, Gunder Sølie, Amun Engebretsen.

18/11-1753. Peder Fossums Henrich. Fadd: Henrich Faarevalds enke. Maren Engebretsd., Morten og Frans Faareval, Mons Jensen.

18/11-1753. Peder Aslachsen Bøes Maren. Fadd: Christen Fossums kone, Mads Erichsens kone, Niels Bøe, Ole Kiise, Hans Halvorsen.

25/11-1753. Vetle Sannis Maren. Fadd: Niels Siljens kone, Lisbeth Isachsd., Hans Christensen, Haral Sølie, Gunder Hansen.

25/11-1753. Just Doxerøes Halvor. Fadd: Peder Sems kone, Maren Olsd., Tolf Aas, Vilhelm Henrichsen, Halvor Halvorsen.

25/11-1753. Lars Pedersen fra Gulset Ejets Peder. Fadd: Ole Buers kone, Else Vetlesd., Ouen Pedersen, Sven Pedersen, Ole Jansen.

2/12-1753. Gunder Bøes Christopher. Fadd: Ole Kiises kone, Karen Isachsd., Henning Jønneval, Mads Erichsen, Jan Johannisen.

2/12-1753. Lucas Andersens Giertrud. Fadd: Anders Halvorsens kone, Karen Jonsd., Erich Andersen, Anders Andersen.

16/12-1753. Hans Bradsbergs Niels Hafsund. Fadd: Jens Madsens enke, Maren Jensdtr, Solve, Niels og Ole Bradsberg.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

23/12-1753. Søren Erichsen fra Osebachens Niels. Fadd: Søren Sørensens kone, Anne Larsd., Giert Danielsen, Kiostol Simensen, Amun Engebretsen.

30/12-1753. Christen Lunds Peder. Fadd: Christian Høstes kone, Sara Larsd., Niels Grinie, Berulf Holm, Gregorius Lund.

30/12-1753. Rollef Christophersens Alexander. Fadd: Søren Riises kone, Sara Christophersd., Søren Mathisen, Knud Simensen, Christopher Larsen.

30/12-1753. Peder Larsens Lars. Fadd: Berthe Svendsd., Anne Sørensd., Gunder Røsager, Simon Corfitsen, foreldrene Peder Larsen og Malene Larsd., medbragde attest fra hr. Huss i Omblie (Åmli).

1/1-1754. Mads Erichsens Lars. Fadd: Erich Madsens kone, Marthe Erichsd., Niels Larsen, Niels Bøe, Jan Johannisen.

1/1-1754. Jens Riises Johan. Fadd: Hans Christensens kone, Else Jacobsd., Søren Riis, Christopher Johannisen.

27/1-1754. Hans Larsen Aases Lars. Fadd: Ole Aases kone, Karen Larsd., Frans Glørsmyr, Berulf Christensen, Anders Halvorsen.

13/1-1754. Hans Jacobsen Meens tvillingbørn Jacob. Fadd: Engebret Espedalens kone, Anders Langerøes kone, Anders Engrav, Ole Jacobsen, Knud Simensen.

13/1-1754. Hans Jacobsen Meens tvillingbørn Maren. Fadd: Ambor Jacobsd., Marthe Olsd., Ole Jacobsen, Jacob Engebretsen.

20/1-1754. Gunder Thommesens Marthe. Fadd: Maren Erichsd., Ingebor Olsd., Søren Mathisen, Anders Halvorsen, Isach Sørensen.

20/1-1754. Haagen Haagensens Halvor. Fadd: Abraham Gundersens kone, Anne Halvorsd., Lars Haagensen, Tollef Jansen.

27/1-1754. Christen Borges Magnil. Fadd: Solve Isachsens kone, Karen Olsd., Gunder Borge, Hans Rolfsen, Peder Olsen.

27/1-1754. Jens Olsen fra Bøe Rønningens Kisten. Fadd: Sigfrid Jonasens kone, Kisten Sørensd., Sigfrid Jonasen, Henrich Sørensen, Just Kure.

27/1-1754. Knud Fingersens Gunnil. Fadd: Engel Jønnevals kone, Maren Olsd., Vebiøn Fielle, Halvor Olsen.

2/2-1754. Lars Haagensens Karen. Fadd: Peder Knudsens kone, Anne Jansd., Haagen Haagensen, Abraham Gundersen.

2/2-1754. Amun Haagensen fra Luxefjelds Torchil. Fadd: Guttorm Fieldets kone, Gulbrand Jislesens kone, Guttorm Fieldet, Gulbrand Jislesen, Gunder Svensen.

10/2-1754. Frans Glørsmyrs Karen. Fadd: Just Doxerøes kone, Karen Halvorsdtr, Isach Hoppestad, Morten Faareval, Halvor Halvorsen.

10/2-1754. Gregorii Lunds Anne. Fadd: Christen Lunds kone, Sara Larsd., Erich Larsen, Niels Berg, Berulf Holm.

17/2-1754. Jon Højsets Anders. Fadd: Christian Højsets kone, Else Knudsd., Jens Ramsaasen, Tollef Stulen, Halvor Hansen.

17/2-1754. Mons Henrichsen fra Grinie Ejets Ole. Fadd: Margrethe Olsd., Kisten Olsd., Peder Sørensen, Gunder Tevesen, Jan Christophersen.

3/3-1754. Halvor Aaltvets Gunnil. Fadd: Tollef Stulens kone, Gunnil Nielsd., Ole Bøle, Halvor Becheval, Gunder Nielsen.

3/3-1754. Jacob Arnesen fra Aas Ejets Kisten. Fadd: Ole Thorsens kone, Helvig Thorsd., Ole Thorsen, Lars Myra, Ole Jensen.

10/3-1754. Johannes Reijersen fra Falchum Ejets Jens. Fadd: Lars Arentsens kone, Berthe Nielsd., Isach Aafos, Jacob Vadrette, Jens Nielsen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

10/3-1754. Niels Larsen fra BbKlevs Ole. Fadd: Isach Jacobsens kone, Barbara Simensd., Simen Corfitsen, Solve Bøe, Arne Hansen.

10/3-1754. Christen Jørgensens Christian. Fadd: Anders Ballestads kone, Marthe Olsd., Ole Buer, Christen Jonsen, Ole Nielsen.

17/3-1754. Henrich Sørensens Daniel. Fadd: Johan Mejers kone, Abraham Andersens kone, Johan Mejer, Christopher Smed, Haagen Jansen.

17/3-1754. Ole Andersen fra Strømdal Ejets Anders. Fadd: Hans Strømdals kone, Anne Eschilsd., Ole Pedersen, Lars Isachsen, Ouen Rasmusen.

25/3-1754. Povel Aschoutsens Zacharias. Fadd: Gunder Schilbreds kone, Kistine Zachariædtr., Henning Jønneval, Gunder Schielbred, Ole Aschoutsen.

31/3-1754. Jon Sørbøes Jacob. Fadd: Ole Gundersens kone, Anne Isachsd., Halvor Folloug, Ole Gundersen, Lars Olsen.

7/4-1754. Even Haavorsens Haavor. Fadd: Anun Jensens kone, Anne Jensd., Lars Pedersen, Aslach Larsen, Alf Alfsen.

11/4-1754. Jens Baltzersens Niels. Fadd: Abraham Andersens kone, Anne Tolfsd., Tolf Hynie, Hans Olsen, Ole Nielsen.

16/4-1754. Anders Olsen fra Osebachens Siri. Fadd: Christen Jacobsens kone, Maren Henrichsd., Halvor Monsen, Sven Olsen, Hans Jensen.

21/4-1754. Anders Engravs Zacharias. Fadd: Daniel Stephensens kone, Elen Isachsd., Hans Meen, Ouen Kiolkiøn, Lars Simensen.

21/4-1754. Halvor Manassesøns Maren. Fadd: Ole Gundersens kone, Anders Larsens kone, Ole Gundersen, Anders Larsen, Manasse Larsen.

21/4-1754. Giert Danielsen fra Osebachens Anne Maria. Fadd: Halvor Nielsens kone, Maria Olsd., Søren Rollefsen, Søren Erichsen, Hans Olsen.

21/4-1754. Tolf Jansens Karen. Fadd: Peder Knudsens kone, Marthe Olsd., Haagen Haagensen, Jacob Jonsen, Peder Knudsen.

24/4-1754. Ole Moes Inger. Fadd: Gregers Jensens kone, Dorothea Cappelen, Henrich Erboe, Hans Arnesen, Didrich Cappelen.

28/4-1754. Knud Larsens Anna. Fadd: Anders Jacobsens kone, Karen Andersd., Johannes Borresen, Lars Houen, Isach Johannisen.

28/4-1754. Hans Pedersen fra Tofte Ejets Ingebor. Fadd: Hans Pedersens kone, Inger Pedersd., Anders Rejersen, Hans Pedersen.

5/5-1754. Hans Falchums Maria. Fadd: Niels Hansens kone, Elen Siversd., Claus Ledvorsen, Lars Siversen.

5/5-1754. Henning Hansens Christopher. Fadd: Ole Andersens kone, Barbara Simensd., Niels Olsen, Niels Nielsen, Knud Johannisen.

5/5-1754. Hans Mathisens Helvig. Fadd: Helje Eliædtr., Maren Andersd., Even Nielsen, Daniel Larsen, Svend Pedersen.

5/5-1754. Haagen Gaupaasens Erich. Fadd: Aslach Bergs kone, Ingebor Pedersd., Isach Jacobsen, Anders Jacobsen.

12/5-1754. Jens Thorsens Dorthe. Fadd: Turvil Mathisens kone, Karen Hansd., Christen Olsen, Hans Mathisen.

19/5-1754. Knud Fieldalens Peder. Fadd: Biøn Fieldalens kone, Maren Olsd., Erich Pedersen, Gunder Schielbred.

19/5-1754. Hans Kastes Ingebor. Fadd: Christen Jønnevals kone, Marthe Olsd., Anders Rejersen, Niri Rejersen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

23/5-1754. Anders Mælums Ingebor. Fadd: Niels Larsens kone, Giertrud Larsd., Niels Larsen, Isach Hansen, Hans Rasch.

23/5-1754. Jacob Nærums Anne Maria. Fadd: Lars Sannis kone, Maria Olsd., Solve Isachsen, Christen Borge, Peder Olsen.

26/5-1754. Søren Sørensen fra Osebachens Erich. Fadd: Christen Greves kone, Mette Catrine Kiil, Niels Gundersen, Hans Thomas Vejer, Rasmus Helles.

26/5-1754. Ole Sems Niels. Fadd: Gunder Holms kone, Maren Olsd., Anders Sem, Engebret Sem, Jacob Abrahamsen.

26/5-1754. Halvor Houens Else. Fadd: Lars Houens kone, Anne Isachsd., Lars Houen, Hans Sneltvet, Jon Hansen.

4/6-1754. Christen Øfrums Anders. Fadd: Ole Jacobsens kone, Gunnil Olsd., Engebret Espedalen, Engebret Gundersen, Sivert Hansen.

4/6-1754. Hans Hansen fra Sølie Ejets Halvor. Fadd: Hans Lies enke, Kisten Ammundsdtr, Aslach Berg, Lars Lie, Ole Halvorsen.

4/6-1754. Halvor Puttens Karen Maria. Fadd: Hans Tostensens kone, Marthe Nielsd., Knud Fieldalen, Hans Pedersen, Erich Pedersen.

 5/6-1754. Ole Thorsen fra BøeRønningens Ole. Fadd: Erich Madsens kone, Anne Jensdtr, Erich Madsen, Erich Halvorsen, Jan Johannisen.

9/6-1754. Søren Rollefsen fra Osebachens Rollef. Fadd: Giert Danielsens kone, Kisten Gregersd., Søren Erichsen, Isach Stephensen, Martinus Christiansen.

9/6-1754. Hans Gaupaasens Niels. Fadd: Engebret Løbergs kone, Maria Andersd., Thor Amundsen, Anders Nielsen.

16/6-1754. Lars Venstøbs Magnil. Fadd: Johannis Biønsens kone, Margrethe Hansd., Christopher Venstøb, Anders Hansen, Niels Hansen.

16/6-1754. Hans Østensens Torjus. Fadd: Ole Schyers kone, Ambor Hansd., Scheje Christensen, Even Larsen.

23/6-1754. Engebret Engebretsen fra Kiølnæs Ejets Jens. Fadd: Ole Bierchetvets kone, Elen Tollefsd., Ole Bierchetvet, Gunder Thommesen, Ole Halvorsen.

24/6-1754. Abraham Tollefsen fra Bøe Rønningens Morten. Fadd: Peder Tollefsens kone, Live Gundersd., Ole Jørgensen, Thomas Christensen, Tollef Abrahamsen.

24/6-1754. Anders Thorsen fra Limie Ejets Anders. Fadd: Erich Thorsens kone, Karen Hansd., Lars Pedersen, Henrich Rolighed.

24/6-1754. Jan Clausen fra Strømdal Ejets Karen. Fadd: Anders Clausens kone, Anne Olsd., Christian Venstøb, Niels Sørensen, Niels Olsen.

24/6-1754. Johannis øde Sneltvets Peder. Fadd: Lars Pedersens kone, Christence Gundersdtr, Knud Pedersen, Povel Johannisen, Even Larsen.

7/7-1754. Christen Moes Helvig. Fadd: Hans Moes kone, Maren Halvorsd., Ole Folloug, Christian Hoppestad, Hans Halvorsen.

7/7-1754. Anders Olsen fra Breche Ejets Gunbiør. Fadd: Christen Vattenbergs kone, Margrethe Olsd., Turvil Mathisen, Christen Vattenberg, Niri Rejersen.

21/7-1754. Anders Grønsteens tvillingdøtre Maren. Fadd: Erich Dyrendals kone, Erich Madsens kone, Solve Bøe, Gunder Bøe, Hans Bøe.

21/7-1754. Anders Grønsteens tvillingdøtre Marthe. Fadd: Maria Johannisd., Anne Olsd., Solve Rosval, Jacob Knudsen, Jan Johannisen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

26/7-1754. Hr. CancelieRaad Løvenskiolds Jacob. Fadd: Hr. CancelieRaad Schneels frue, frøken Anne Barbara Løvenskiold, hr. CancelieRaad Schneel, hr. CammerRaad Deichman, Niels Aal, Ditlef Rasch.

28/7-1754. Borger Roses Mons. Fadd: Knud Povelsens enche, Maren Nielsd., Jon Løberg, Erich Bommen, Jens Simensen.

4/8-1754. Marthe Saamundsdatters uægte Christian. Fadd: Christen Vattenbergs kone, Barbara Simensd., Christen Vattenberg, Zacharias Muustvet.
Barnefader: Hasle Rejersen.

11/8-1754. Berulf Christensens Berulf. Fadd: Ole Andersens kone, Abraham Andersens kone, Ole og Abraham Anderssønner, Hans Christensen.

11/8-1754. Lars Lies Karen. Fadd: Hans Lies enke, Anne Andersd., Hans Berg, Hans Hansen, Knud Hansen.

11/8-1754. Erich Olsen fra Osebachens Peder. Fadd: Søren Saavesens kone, Margrethe Olsd., Abraham Nielsen, Andreas Hansen.

17/8-1754. Friderich Storms Lisbeth Maria. Fadd: Hr. Capitain Rasches frue, frøken Løvenskiold, hr. CammerRaad Deichman, hr. CancelieRaad Løvenskiold, Lieutenant Achbon.

18/8-1754. Hans Svinholts Ingebor. Fadd: Tollef Stulens kone, Inger Ammundsd., Lars Fløtterøe, Anders Langerøe, Thor Andersen.

18/8-1754. Niels Hansen fra BbKlevs Inger. Fadd: Ingebor Pedersd., Ingebor Hansd., Ole Knudsen, Christopher Hansen, Halvor Hansen.

25/8-1754. Jon Olsen fra Meens Ejets Marthe. (Gjelder Laaven. Navnet mangelet i KB. Rettet av G.S.) Fadd: Maren Erichsd., Maren Andersd., Ole Olsen, Niels Olsen, Knud Olsen.

1/9-1754. Niels Olsen Bergs Anne. Fadd: Gregorii Lunds kone, Ingebor Olsd., Zacharias Muustvet, Rollef Trolsaas, Anders Olsen.

8/9-1754. Ole Gundersen fra Laugmands Ejets Ole. Fadd: Jon Sørbøes kone, Halvor Manassesens kone, Halvor Manassesen, Halvor Sneltvet, Lars Olsen.

8/9-1754. Jens Schouens Hans. Fadd: Lars Houens kone, Kisten Nielsd., Anders Nielsen, Niels Nielsen, Jens Simensen.

8/9-1754. Jon Løbergs Jon. Fadd: Borjer Ballestads kone, Anne Jacobsd., Isach Løberg, Ole Schyer, Niels Johannisen.

8/9-1754. Claus Hoppestads Zacharias. Fadd: Ole Hoppestads kone. Helvig Zachariasd., Erich Halvorsen, Just Pedersen, Christen Zachariasen.

13/9-1754. Hr. Capitain Fleischers Anne Maria. Fadd: Hr. Capitain Fermans frue, jomfru Fleischer, hr. Obriste L. Koss, Christen Morland, Realf Wrigt. -

15/9-1754. Engebret Mathisen Løbergs Erich. Fadd: Abraham Løbergs kone, Karen Tønnesdtr, Henrich Thorsen, Engebret Gundersen, Tormoe Nielsen.

15/9-1754. Ole Isachsen fra BbKlevs Jan. Fadd: Jens Simensens kone, Kisten Nielsd., Ole Knudsen, Niels Jørgensen, Peder Larsen.

24/9-1754. Christen Greves Helle Christian. Fadd: Niels Gundersens kone, Lisbeth Arveskoug, Berthel Jobsen, Hans Qvist, Mads Trost.

27/9-1754. Min søn Christian. Fadd: Hr. Jørgen Herman Monrads Kiæreste, Kistine Koppe, Vilhelm Schweder, Giert Lange, Joachim Adtzlef. Fød den 22de. 

29/9-1754. Jens Thomesen fra Luxefjelds Thomas. Fadd: Guttorm Fieldets kone, Gulbrand Jislesens kone, Gunder Sneltvet, Guttorm Fieldet, Niels Olsen.

6/10-1754. Erich Pedersen Schreuas Peder. Fadd: Aslach Venstøbs kone, Engel Jønnevals kone, Lars Venstøb, Anders Hansen, Niels Hansen.

6/10-1754. Christian Hoppestads Giertrud. Fadd: Christen Moes kone, Karen Andersd., Niels Bøe, Ole Kiise, Hans Halvorsen.

Døpt, Foreldre, Barnets navn, Faddere.

6/10-1754. Peder Tollefsen Bøes Peder. Fadd: Knud Bøes kone, Live Gundersd., Abraham Løberg, Jan Johannisen.

6/10-1754. Henrich Roligheds Maria. Fadd: Johannes Sneltvets kone, Margrethe Olsd., Engebret Løberg, Jens Gundersen, Ole Hansen.

6/10-1754. Lars Danielsens Maren. Fadd: Christen Hansens kone, Kisten Larsd., Erich Bommen, Daniel Larsen.

6/10-1754. Halvor Christensen fra Osebachens Christen. Fadd: Andreas Christensens kone, Helvig Hansd., Peder Olsen, Morten Henrich, Ole Pedersen.

6/10-1754. Knud Olsen fra Moe Ejets Ole.
Fadd: Engebret Eiconrøes kone, Anne Olsd., Friderich Hansen, Abraham Gundersen, Ole Olsen.

13/10-1754. Jon Halvorsen fra Hyttens Maren Cathrine.
Fadd: Hieronomi Jensens kone, Kisten Olsd., Christopher Smed, Gunder Tevesen, Christen Olsen.

27/10-1754. Christian Høstes David Gregorius.
Fadd: Hans Arnesens kone, Dorothea Fransd., Jens Schweder, Realf Vrigt. Ulrich Cudrio.

27/10-1754. Niels Bøes Niels.
Fadd: Ole Kiises kone, Maren Halvorsd., Isach Hoppestad, Herman Tronsen.

27/10-1754. Ole Siursen fra Ericsrøds Marthe.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Engel Jønnevalds kone, Biøn Fieldalen, Engel Jønneval.

1/11-1754. Erich Thorsen fra Breke Ejets Jon.
Fadd: Niels Larsens kone, Barbara Simensd., Rasmus Riising, Ole Isachsen, Jacob Abrahamsen.

10/11-1754. Ole Pedersen fra Osebachens Thor.
Fadd: Solve Isachsens kone, Kisten Jonsd., Peder Olsen, Gulbrand Stephensen, Halvor Christensen.

11/11-1754. Karen Jørgensdtrs uægte Karen.
Barnefader: Christen Povelsen.
Fadd: Helje Eliædtr., Maren Andersd., Niri Rejersen, Jens Aslachsen.

17/11-1754. Ole Christensen fra Aashammerens Justa.
Fadd: Hans Christensens kone, Ole Aases kone, Jon Halvorsen, Halvor Rasmusen, Ole Jensen.

17/11-1754. Aslach Bergs Ole.
Fadd: Halvor Follougs kone, Berthe Amundsdtr, Jon Sørbøe, Lars Lie.

17/11-1754. Søren Otterholts Anne.
Fadd: Niels Otterholts kone, Maren Halvorsd., Henning Jønneval, Christen Jønneval, Henning Halvorsen.

17/11-1754. Ole Follougs Karen.
Fadd: Niels Langerøes kone, Karen Jensd., Niels Langerøe, Christen Moe, Isach Jensen.

17/11-1754. Niels Henrichsen fra Riising Ejets Peder.
Fadd: Hans Tostensens kone, Karen Jacobsd., Peder Christensen, Vilhelm Henrichsen.

30/11-1754. Hans Qvistes Karen.
Fadd: Christen Greves kone, Maria Qvist, Niels Gundersen, Henrich Beergre?en, Petter Vrigth.

1/12-1754. Torjus Hansen fra Borrestad Ejets Kisten.
Fadd: Peder Hansens kone, Anne Torjusd., Claus Henningsen, Christen Hansen, Johannes Olsen.

1/12-1754. Østen Løbergs Ingebor.
Fadd: Peder Bøes kone, Maren Christensd., Niels Bøe, Abraham Løberg, Jacob Knudsen.

8/12-1754. Halvor Nielsen fra Osebachens Karen.
Fadd: Knud Kiølnæses kone, Margith Niculsd., Giert Danielsen, Sivert Hansen.

8/12-1754. Anders Danielsen Ballestads Inger.
Fadd: Lars Sannis kone, Karen Andersd., Jens Ballestad, Lars Larsen, Knud Larsen.

8/12-1754. Christian Høgsets Hans.
Fadd: Christen Kleps kone, Live Nielsd., Niels Mortensen, Niels Klep, Halvor Hansen.

16/12-1754. Solve Bradsbergs Marthe.
Fadd: Jens Madsens enke, Maren Jensd., Sergiant Nord, Niels og Ole Engebretssønner.

22/12-1754. Johannis Biønsens Jørgen.
Fadd: Lars Venstøbs kone, Anne Larsd., Lars Venstøb, Anders Larsen, Jan Christophersen.

22/12-1754. Tollef Otterholts Margrethe.
Fadd: Hans Moes kone, Randi Jensd., Niels Erichsen, Peder Fossum, Halvor Sørensen.

27/12-1754. Isach Jacobsen fra BbKlevs Anne.
Fadd: Anders Follestads kone, Johanna Kistine Olsd., Engebret Espedalen, Isach og Gulbrand Stephensønner.

31/12-1754. Morten Faarevals Rasmus.
Fadd: Christen Fossums kone, Anne Halvorsd., Peder Fossum, Isach Hoppestad, Rasmus Engebretsen.

1/1-1755. Morten Henrich fra Osebachens Johan Friderich.
Fadd: Halvor Christensens kone, Berthe Hansd., Ole Pedersen, Gullich Stephensen.

5/1-1755. Ole Andersen fra BbKlevs Berulf.
Fadd: Hans Christensens kone, Anne Maria Olsd., Abraham Andersen, Erich Simensen, Daniel Aslachsen

5/1-1755. Rasmus Nirisens Ingebor Catrine
Fadd: Rollef Christophersens kone, Ingebor Andersd., Ole Nirisen, Anders Nirisen.

13/1-1755. Abraham Gundersen fra Moe Ejets Anne.
Fadd: Hans Moes kone, Maren Engebretsd., Gunder Bøe, Lars Haagensen, Niels Gundersen.

19/1-1755. Christen Smed fra Osebachens Abraham.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Kisten Gregersd., Michel Olsen, Carl Pedersen, Christen Gregersen.

19/1-1755. Hans Amundsen fra Falchum Ejets Anne Margrethe.
Fadd: Lars Isachsens kone, Marthe Pedersd., Peder Grinietejen, Aslach Larsen, Niels Henrichsen.

2/2-1755. Henrich Evensen fra Follestads Jens.
Fadd: Abraham Olsens kone, Maren Hansd., Amun Schouen, Lars Hynie, Christian Christophersen.

2/2-1755. Hans Olsen fra Hyttens Anders.
Fadd: Ole Thorsens kone, Johanne Jensd., Christen Larsen, Jens Baltzersen, Christen Andersen.

2/2-1755. Gulbrand Jislesens Maria.
Fadd: Christen Jønnevals kone, Jens Thommesens kone, Christen Jønneval, Jens Thommesen.

9/2-1755. Jan Jensen fra Hyttens Peder.
Fadd: Jon Halvorsens kone, Karen Olsd., Jens Tronsen, Christen Lund, Gunder Tevesen.

16/2-1755. Niels Glendes Lars.
Fadd: Gregorii Schavens kone, Maren Christensd., Ole Omuth, Hans Sneltvet, Ole Aas

 16/2-1755. Just Døxerøes Halvor.
Fadd: Frans Glørsmyrs kone, Biøn Fieldalens kone, Tolf Aas, Biøn Fieldalen, Halvor Lyngaasen.

16/2-1755. Lars Pedersen fra Gulset Ejets Maren.
Fadd: Ole Buers kone, Maren Henrichsd., Sven Pedersen, Ouen Pedersen.

23/2-1755. Michel Gravelies Anne.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Ingebor Olsd., Jens Høymyr, Gregorius Lund, Halvor Lyngaasen.

23/2-1755. Mads Sørensen fra Holms Ejets Anders.
Fadd: Niri Bouerøes kone, Margrethe Engebretsd., Niri Bouerøe, Christen Madsen.

26/2-1755. Gunder Gulsets Lars.
Fadd: Hans Falchums kone, Helvig Andersd., Peder Hansen, Hans Brataas, Isach Christensen.

26/2-1755. Isach Suchas Marthe.
Fadd: Jens Thorsens kone, Ingebor Olsd., Thor Omuth, Christen Olsen.

2/3-1755. Gunder Baaserøes Erich.
Fadd: Chrisren Fossums kone, Ole Aases kone, Gregorius Schaven, Niels Glende, Isach Johannisen.

2/3-1755. Turvil Mathisens Mathis.
Fadd: Jens Thorsens kone, Pernille Hansd., Christen Olsen, Jens Thorsen, Niels Hansen.

2/3-1755. Svennung Limies Johanne.
Fadd: Jan Grinies kone, Karen Gundersd., Abraham Riising, Jonas Pedersen, Ole Larsen.

2/3-1755. Arne Hansen fra BbKlevs Jacob.
Fadd: Anders Ballestads kone, Marthe Olsd., Peder Døxerøe, Daniel Aslacsen, Anders Jonsen.

2/3-1755. Berulf Holms Maren.
Fadd: Christian Holms kone, Karen Larsd., Gunder Holm, Gunder Sem, Niels Jansen.

5/3-1755. Ole Kiises Niels.
Fadd: Hans Moes kone, Karen Isachsd., Halvor Kiise, Morten Faareval, Christen Nielsen.

9/3-1755. Abraham Jansen fra Gulset Ejets Lars.
Fadd: Ole Andersens kone, Maren Jansd., Ole Jansen, Sven Jansen.

16/3-1755. Tolf Aases Maren.
Fadd: Halvor Aases kone, Maren Olsd., Christopher Venstøb, Just Døxerøe, Halvor Halvorsen.

19/3-1755. Halvor Toftes Marthe.
Fadd: Niels Klyves Kone, Peder Toftes kone, Peder Bradsberg, Jacob Foss, Hans Gasman.

19/3-1755. Et fremmed fruentimer fra Moss Ingebor Jacobi hendes pb Johanne Christiana.
Udlagde til barnefader, en skipper Johan Christian.
Fadd: Jacob Svensens enke, Anne Andersd., Ole Moe, Hans Christensen.

25/3-1755. Jacob Vadrettes Giert.
Fadd: Lars Hansens kone, Karen Isachsd., Lars Stranden, Chrisen Lund, Niels Olsen.

25/3-1755. Peder Øfrums Karen.
Fadd: Knud Sverrigs kone, Anne Larsd., Christen Jensen, Ole Engebretsen.

26/3-1755. Gregorii Lunds Gunnil.
Fadd: Fadd: Niels Bergs kone, Sara Larsd., Michel Gravelie, Erich Larsen, Halvor Halvorsen.

31/3-1755. Niels Alexandersen Bergs tvillingbørn, Jens. og Anna.
Fadd: Rollef Buers kone, Peder Sneltvets kone, Inger Amundsd., Anne Maria Christophersd., Rollef Buer, Søren Mathisen, Jørgen Christophersen, Ole Alexandersen.

31/3-1755. Gunder Schielbreds Ole.
Fadd: Povel Aschoutsens kone, Marthe Aschoutsd., Torjer Schielbred, Niels Berg, Ole Aschoutsen.

31/3-1755. Niels Grinies Marthe.
Fadd: Peder Toftes kone, Inger Sørensd., Tolf Hynie, Gunder Sem, Claus Hansen

13/4-1755. Gunder Nirisens Sven.
Fadd: Anna Jacobsd., Ragnil Nielsd., Jacob Nirisen, Niels Schyer, Isach Johannisen.

13/4-1755. Hans Christensen Sølies Berthe.
Fadd: Haral Sølies kone, Inger Isachsd., Lars Sanni, Ole Andersen, Gunder Hansen.

13/4-1755. Lars Tvetens Maria.
Fadd: Peder Grinitejens kone, Kisten Nielsd., Niels Larsen, Christen Olsen, Christen Jonsen.

20/4-1755. Anders Langerøes Lars.
Fadd: Hans Svinholts kone, Ambor Jacobsd., Engebret Espedalen, Hans Meen, Jacob Engebretsen.

4/5-1755. Christen Jacobsen fra Osebachens Anne Kistine.
Fadd: Jens Juuls kone, Anne Jacobsd., Erich Olsen, Anders Olsen.

4/5-1755. Jacob Aaltvets Berthe.
Fadd: Jens Pedersens kone, Karen Andersd., Christen Borge, Abraham Øfrum, Ole Evensen.

8/5-1755. Lars Sannis Vetle.
Fadd: Christen Borges kone, Haral Sølies kone, Hans Christensen, Solve Isachsen, Jacob Hansen.

8/5-1755. Anders Jørgensen fra Hyttens Christense.
Fadd: Ole Friderichsens kone, Dorthe Christensd., Hans Olsen, Christen Jørgensen.

11/5-1755. Hans Jacobsen Meens Jon.
Fadd: Ole Eltvets kone, Else Jacobsd., Hans Buer, Anders Langerøe, Jacob Engebretsen.

20/5-1755. Christopher Larsen fra BbKlevs Hans.
Fadd: Anne Johanne Madsd., Anders Halvorsen, Anders Hansen, Knud Johannisen.

20/5-1755. Abraham Løbergs Ole.
Fadd: Hans Sneltvets kone, Margrete Hansd., Ole Omuth, Østen Løberg, Povel Thommesøn.

20/5-1755. Torbiøn Hynies Dorthe Kistine.
Fadd: Berthe Andersd., Maren Henrichsd., Johan Mejer, Christen Andersen, Niels Henrichsen.

21/5-1755. Christian Bruchevalds Anne Maria.
Fadd: Anders Jacobsens kone, Alet Smidt, Jon Jacobsen, Jørgen Muller, Niels Madsen.

21/5-1755. Solve Gulsets Aslach.
Fadd: Halvor Toftes kone, Kisten Aabye, Niels Klyve, Jan Jensen, Niels Isachsen.

21/5-1755. Knud Simensens Karen.
Fadd: Christen Kleps kone, Elen Isachsd., Niels Olsen, Jens Abrahamsen.

21/5-1755. Anne Andersd. fra BbKlevs uægte Anders.
Barnefader: Soldat Søren Aschoutsen.
Fadd: Christen Hansens kone, Ingebor Olsd., Borger Ballestad, Hans Jensen.

25/5-1755. Vebiøn Fiellets Niels.
Fadd: Rønniche Jonsens kone, Ole Sivertsens kone, Ole Vammen, Gulbrand Fieldet.

25/5-1755. Knud Kreppas Aase.
Fadd: Ander Olsens kone, Kisten Jensd., Anders Jonsen, Jon Pedersen.

1/6-1755. Gunder Olsen fra Gravelie Ejets Isach.
Fadd: Hans Tostensens kone, Ingebor Pedersd., Thor Sucha, Jon Andersen.

1/6-1755. Ole Jacobsen fra Meens Ejets Gunder.
Fadd: Anders Ballestads kone, Else Jacobsd., Hans Meen, Christen Øfrum, Ole Jacobsen.

1/6-1755. Friderich Flittigs Berthe.
Fadd: Knud Olsens kone, Helvig Zachariasd., Knud Olsen, Anders Olsen, Christen Engebretsen.

1/6-1755. Maren Jacobsd. fra Ramsaasens uægte Marthe.
Barnefader: Anders Nielsen.
Fadd: Christian Høgsets kone, Maren Nielsd., Jens Ballestad, Rasmus Nirisen.

8/6-1755. Sigfred Jonassen fra BøeRønningens Else Margrethe.
Fadd: Jacob Jacobsens kone, Anne Larsd., Christen Larsen, Jens Olsen, Gunder Nielsen.

15/6-1755. Lars Limies Halvor.
Fadd: Aslach Grinies kone, Karen Olsd., Jon Berreberg, Torbiøn Hynie, Niels Jansen.

22/6-1755. Abraham Jacobsen fra Follestads Abraham.
Fadd: Abraham Svidses kone, Anne Pedersd., Anders Jacobsen, Jacob Jacobsen, Andreas Børresen.

22/6-1755. Peder Sneltvets Jacob.
Fadd: Anders Halvorsens kone, Marthe Isachsd., Søren Mathisen, Jens Gundersen, Ole Alexandersen.

2/7-1755. Halvor Rasmusen fra Foss ejets Engebret.
Fadd: Christen Jønnevalds kone, Maren Engebretsd., Ole Christensen, Johan Lorentsen, Rasmus Engebretsen.

2/7-1755. Jacob Andersen fra Gulset Ejets Anders.
Fadd: Johannis Gundersens kone, Karen Gulbrandsd., Lars Pedersen, Abraham Jansen.

6/7-1755. Daniel Stephensen fra Sølie Ejets Lars. 
Fadd: Gunder Sølies kone, Gunnil Ammunddatter, Anders Engrav, Amun Tollefsen, Tollef Amundsen.

6/7-1755. Ole Kittilsen fra Luxefjelds Kittil.
Fadd: Gulbrand Jislesens kone, Christen Jønnevals kone, Michel Fiellet, Halvor Alfsen.

20/7-1755. Johan Mejers Berthe.
Fadd: Ole Voigtes kone, Herman Ludvigsens kone, Anders Jacobsen, Hans Knopfs, Søren Hilleberg.

20/7-1755. Niels Olsen fra Meens Ejets Anders.
Fadd: Knud Simensens kone, Karen Andersd., Knud Simensen, Hans Vernersen, Christen Larsen.

24/7-1755. Jens Christiansens Jessine Christiana.
Fadd: Madame Karhoff, Else Kistine Steen, Christen Morland, Giert Sørensen.

27/7-1755. Hans Pedersen fra Tofte Ejets Peder.
Fadd: Christen Fossums kone, Johanne Christensd., Gregorius Schaven, Ole Aas, Anders Hansen.

27/7-1755. Peder Olsen fra BbKlevs Kisten.
Fadd: Ole Follougs kone, Kisten Nielsd., Engebret Gundersen, Thor Amundsen, Jens Jonsen.

3/8-1755. Gunder Thommesen fra Falchum Ejets Thomes.
Fadd: Johan Røslers kone, Catrine Coto, Johan Røsler, Peder Hansen, Lars Hartvigsen.

10/8-1755. Erich Follougs Kisten.
Fadd: Anders Vetlesens kone, Barbara Simensd., Sergiant Nord, Jens Schouen, Anders Larsen.

17/8-1755. Peder Olsen fra Bøe Ejets Johannes.
Fadd: Erich Dyrendals kone, Kirsten Sørensd., Christen Fossum, Ole Torjersen, Mons Tevesen.

17/8-1755. Ole Ledvorsen fra Moe Ejets (Flittig) Anne.
Fadd: Ole Siversens kone, Groe Jonsd., Halvor Ersrøe, Ole Sivertsen.

17/8-1755. Maren Olsd. fra Gulset Ejets uægte Ingebor.
Barnefader: Frans Krøger.
Fadd: Ole Erichsens kone, Else Hansd., Ole Erichsen, Niels Olsen.

24/8-1755. Jens Gundersen fra Bugoths Peder.
Fadd: Johannes øde Sneltvets kone, Christen Gundersd., Johannes Sneltvet, Henrich Rolighed, Jon Pedersen.

24/8-1755. Torjer Schielbreds Marthe.
Fadd: Peder Grinitejens kone, Elbiør Kiøstolsd., Niels Berg, Gunder Olsen, Povel Aschoutsen.

24/8-1755. Christen Vattenbergs Maren.
Fadd: Ole Gundersens kone, Aldis Knudsdtr, Gunder Grinie, Niels Grinie, Niri Rejersen.

7/9-1755. Aslach Venstøbs Helvig.
Fadd: Turvil Svensens kone, Maren Evensdtr, Christen Fossum, Christian Venstøb, Anders Hansen.

7/9-1755. Mons Henrichsens Anna.
Fadd: Aslach Grinies kone, Gunnil Henrichsd., Abraham Riising, Tollef Halvorsen, Gunder Tevesen.

21/9-1755. Niels Jonsen fra Breche Ejets Giert Niman.
Fadd: Provstinde Monrad, Berthe Børresd., Maurits og Vilhelm Schweder, Rasmus Adtzlef.

21/9-1755. Rollef Trolaases Peder.
Fadd: Niels Bergs kone, Guri Andersd., Zacharias Muustvet, Niels Berg, Søren Jørgensen.

21/9-1755. Ole Andersen Løbergs Kisten.
Fadd: Niels Løbergs kone, Gunnil Andersd., Engebret Løberg, Christopher Aasterøe, Povel Thomesen.

27/9-1755. Hr. Capitain Fleischers Mette Elisabeth.
Fadd: Madme Frisenberg, Maren Schierven, hr. Capitain Ferman, Hans Arnesen, Andreas Frisenberg.

28/9-1755. Ole Aases Rasmus.
Fadd: Jacob Fosses kone, Ingebor Gundersd., Gregorius Schaven, Niels Glende, Halvor Arnesen.

19/10-1755. Peder Døxeroes Jacob.
Fadd: Anders Ballestads kone, Ingebor Olsdtr, Peder Sem, Arne Hansen, Isach Jacobsen.

19/10-1755. Sven Jansens Anne.
Fadd: Abraham Jansens kone, Karen Jansd., Jan Sem, Abraham Jansen, Ole Jonsen.

26/10-1755. Margith Olsdtrs uægte Bergith.
Barnefader: Povel Knudsen fra Rolloug i Nommedal.
Fadd: Anun Liestuuls kone, Bergith Olsd., Anun Listuul, Ole Knudsen.
(Bergit Paulsd.)

9/11-1755. Knud Smeds Maren.
Fadd: Halvor Toftes kone, Helvig Andersd., Christopher Smed, Solve Gulset, Jan Christophersen.

9/11-1755. Gunder Grinies Niels.
Fadd: Jan Grinies kone, Kisten Jansd., Niels Løberg, Berulf Holm, Jacob Abrahamsen.

11/11-1755. Min søn Christen. - fød den 5. nov. - død den 10. martj 1756. (Prestens sønn)
Fadd: hr. RegimentsqvarterMester Holms frue, jomfru Eleonara Rasch, hr. CancelieRaad B. H. Løvenskiold, hr CammerRaad Hansen, hr. Borgermester Bentsen. 

16/11-1755. Friderich Storms Johan Andreas.
Fadd: Morten Henrichs kone, Anne Dorthe Larsd., Iver Pedersen, Søren Hansen.

16/11-1755. Ole Pedersen fra Falchum Ejets Rasmus.
Fadd: Maren Erichsd., Giertrud Andersd., Frans Rasch, Aslach Larsen, Isach Sørensen.

23/11-1755. Jonas Pedersen fra BbKlevs Peder.
Fadd: Engebret Nielsens kone, Else Christophersd., Svennung Grinie, Niels Torgersen, Halvor Jonsen.

23/11-1755. Gunder Halvorsen fra Tofte Ejets Anders.
Fadd: Anders Andersens kone, Marthe Olsd., Anders Andersen, Anders Halvorsen, Halvor Arnesen.

30/11-1755. Gulbrand Stephensen fra Osebachens Niels.
Fadd: Niels Løbergs kone, Maria Engebretsd., Christen Olsen, Isach Jacobsen, Ole Isachsen.

30/11-1755. Engel Jønnevals Marthe.
Fadd: Christen Jønnevals kone, Maren Halvorsd., Christen Jønneval, Turvil og Halvor Svendsønner.

30/11-1755. Maren Thorsd.s uægte Adslof (Aslaug.)
Barnefader: Isach Madsen.
Fadd: Hans Tostensens kone, Gunder Olsens kone, Gunder Olsen, Peder Siversen, Jon Pedersen.

8/12-1755. Ole Steensaasens Anne.
Fadd: Ole Røsagers kone, Gunnil Olsd., Haagen Gaupaasen, Ole Røsager, Sondre Kittilsen.

14/12-1755. Peder Toftes Karen.
Fadd: Niels Grinies kone, Inger Johannisd., Ole Bøle, Gunder Holm, Thor Andersen.

14/12-1755. Ole Jansen fra Gulset Ejets Inger.
Fadd: Lars Isachsens kone, Kisten Jansd., Ole Andersen, Ouen Rasmusen, Niels Isachsen.

21/12-1755. Anders Gundersens Sidsel.
Fadd: Even Nielsens enke, Maren Nielsd., Ole Jacobsen, Christen Jensen, Hans Larsen.

21/12-1755. Søren Otterholts Ole.
Fadd: Christen Jønnevals kone, Johanne Andersd., Christen Jønneval, Jens Stephensen, Isach Halvorsen.

21/12-1755. Knud Kiølnæses Anne Sybella.
Fadd: Andreas Hansens kone, Ingebor Nielsd., Simon Pedersen, Christen Jonsen, Jørgen Engebretsen.

26/12-1755. Niels Andersen fra BbKlevs Jacob.
Fadd: Hans Tostensens kone, Christense Andersd., Lars Lerche, Hans Tostensen, Engebret Erichsen.

26/12-1755. Ouen Rasmusen fra Strømdal Ejets Maren.
Fadd: Lars Isachsens kone, Karen Hansd., Lars Isachsen, Isach Sørensen, Isach Hansen.

26/12-1755. Haral Sølies Inger.
Fadd: Lars Sannis kone, Ammun Engebretsens kone, Hans Christensen, Edvert Nielsen, Ole Aas.

26/12-1755. Niels Otterholts Lars.
Fadd: Tollef Otterholts kone, Maren Halvorsd., Hans Moe, Christen Jønneval, Jens Erichsen.

27/12-1755. Sergiant Nords Marthe.
Fadd: Anne Dorthe Buer, Maren Jensd., Solve, Ole og Niels Bradsberg.

27/12-1755. Hans Høgsets Haral.
Fadd: Tollef Høgsets kone, Gunnil Nielsd., Ole Svinholt, Ole Bøle, Lars Hansen.

27/12-1755. Halvor Houens Haral.
Fadd: Hans Sneltvets kone, Maren Pedersd., Gunder Borge, Amun Sølie, Jon Hansen.

27/12-1755. Halvor Alfsen fra Luxefjelds Gunnil.
Fadd: Gulbrand Jislesens kone, Gunne Jislesd., Gulbrand Lucasen, Gulbrand Jislesen, Isach Gulbrandsen.

28/12-1755. Halvor Christensen fra Osebachens Christen.
Fadd: Ole Pedersens kone, Rebecha Hansd., Morten Henrich, Edvert Jonsen, Iver Pedersen.

1/1-1756. Engebret Engebretsen fra Kiølnæs Ejets Tone.
Fadd: Daniel Stephensens kone, Anne Andersd., Jacob Erichsen, Ole Bierchetvet, Gunder Nielsen.

1/1-1756. Sondre Halvorsen fra Luxefjelds Tosten.
Fadd: Gunder Monsens kone, Bergith Halvorsd., Ole Silevigen, Peder Olsen.

4/1-1756. Christian Hoppestads Karen.
Fadd: Knud Bøes kone, Karen Halvorsd., Isach Hoppestad, Gunder Bøe, Hans Halvorsen.

4/1-1756. Knud Fingersen fra Moe Ejets Ole.
Fadd: Engebret Eichonrøes kone, Ingebor Tronsd., Engebret Eichonrøe, Ole Olsen.

6/1-1756. Ole Andersen fra Strømdal Ejets Hans.
Fadd: Johannis Rejersens kone, Anne Svensd., Ole Pedersen, Ole Jansen, Rasmus Eschildsen.

12/1-1756. Hans Qvistes Berthel.
Fadd: Anders Rasmusens kone, Lisbeth Arveskoug, Christen Greve, Lars Herøen, Ole Thue.

13/1-1756. Gregorii Schavens db, Christen.
Fadd: Halvor Michelsens kone, Inger Clausd., Christen Fossum, Ole Aas, Mons Tevesen.

13/1-1756. Halvor Manassesens Anne.
Fadd: Torjus Melfalds kone, Anders Stochenes kone, Lars Kiær, Ole Gundersen, Jens Jonsen.

13/1-1756. Jon Nielsens Agnethe.
Fadd: Niels Isachsens kone, Kisten Nielsd., Engebret Gundersen, Ole Isachsen, Ole Larsen.

18/1-1756. Jens Riises Anne Maria.
Fadd: Inger Solvesd., Maria Jensd., Gunder Sølie, Christopher Strømbech.

18/1-1756. Herman Tronsens Tron.
Fadd: Maren Olsd., Anne Pedersd., Jan Christophersen, Gunder Tevesen, Sivert Pedersen.

18/1-1756. Abraham Jansens Karen.
Fadd: Sven Jansens kone, Maren Henrichsd., Jan Sem, Ole og Johannes Janssønner.

18/1-1756. Maren Andersdtrs uægte Gunnil.
Barnefader: Peder Kiærulf.
Fadd: Anne Johannisd., Karen Andersd., Johannes Børresen, Hans Nielsen.

23/1-1756. Hans Bradsbergs Hans.
Fadd: Halvor Jobsens kone, Susanne Maria Kiil, Ole Vindholmen, Berthel Jobsen, Rasmus Helles.

25/1-1756. Johannis øde Sneltvets Peder.
Fadd: Jens Gundersens kone, Christense Gundersd., Lars Pedersen, Peder Sneltvet. Ellef Knudsen.

25/1-1756. Lars Bachens Isach.
Fadd: Jacob Aaltvets kone, Gunnil Olsd., Christen Borge, Halvor Folloug, Knud Larsen.

25/1-1756. Hans Pedersen fra Tofte Ejets Lars.
Fadd: Friderich Jacobsens kone, Karen Thorsd., Engel Jønneval, Just Pedersen.

1/2-1756. Aslach Grinies Sven.
Fadd: Niels Løbergs kone, Karen Jansd., Abraham Riising, Niels Olsen, Hans Jørgensen.

1/2-1756. Niels Michelsen fra Luxefjelds Anders.
Fadd: Ole Sivertsens kone, Gunnil Michelsd., Jacob Arnesen, Ole Ledvorsen, Abraham Slettene.

1/2-1756. Hans Grumstulens Knud.
Fadd: Torjer Schielbreds kone, Groe Jonsd., Halvor Ersrøe, Erich Pedersen.

8/2-1756. Ole Gundersens Inger.
Fadd: Anders Klyves kone, Christence Gundersd., Halvor og Isach Sneltvet, Jon Sørbøe.

8/2-1756. Peder Sivertsen fra Riising Ejets Sivert.
Fadd: Jens Thorsens kone, Karen Hansd., Halvor Oredalen, Turvil og Hans Mathissønner.

11/2-1756. Haral Berrebergs Maren.
Fadd: Provstinde Monrad, Helene Hermansd., Jens, Simen og Wilhelm Schweder.

15/2-1756. Søren Riises Johannes.
Fadd: Rollef Buers kone, Anne Sørensdtr, Jens Riis, Christen Hansen, Christen Larsen.

15/2-1756. Scheje Christensens Lars.
Fadd: Ole Schyers kone, Ragnil Nielsd., Niels Schyer, Christopher Riis, Anun Larsen.

15/2-1756. Jon Andersen fra Lunds Ejets Simen.
Fadd: Anders Jonsens kone, Kisten Jensd., Ledvor Christensen, Christen Olsen, Niri Rejersen.

15/2-1756. Tollef Otterholts Jens.
Fadd: Niels Otterholts kone, Randi Jensdtr, Hans Moe, Mons Jensen, Isach Halvorsen.

15/2-1756. Ole Nielsen fra BbKlevs Niels.
Fadd: Hans Gundersens kone, Anders Olsens kone, Anders Olsen, Niels Prossen, Daniel Aslachsen.

15/2-1756. Christen Jønnevals Lars.
Fadd: Engel Jønnevals kone, Karen Pettersd., Halvor Rasmusen, Søren og Henning Halvorsønner.

18/2-1756. Christen Greves Ole Vulfsberg.
Fadd: Hans Qvistes kone, Maren Arveschoug, Niels Gundersen, Hans Arnesen, Realf Vrigth.

22/2-1756. Christopher Aasterøes Margrethe.
Fadd: Gunder Baaserøes kone, Elen Pedersd., Ole Andersen, Christopher Larsen, Jon Pedersen.

22/2-1756. Peder Thorsen fra Hyttens Halvor.
Fadd: Ole Friderichsens kone, Gunnil Thorsd., Thor Sucha, Jens Baltzersen.

22/2-1756. Amun Listuuls Hellich.
Fadd: Christen Vattenbergs kone, Aldis Knudsd., Christen Vattenberg, Niri Rejersen.

22/2-1756. Ole Thorsen fra Bøe Rønningens Maren.
Fadd: Peder Tollefsens kone, Maren Johannisd., Ole Jørgensen, Halvor Oredalen, Jon Johannisen.

28/2-1756. Hr. CancelieRaad Løvenskiolds Anne Sophia.
Fadd: Hr. Capitain Rasches frue, frøchen Else Deichman, hr.
Borgemester Bentsen, hr. Herman Løvenskiold, Søren Nielsen.

29/2-1756. Ole Hieromisens Hieronomus.
Fadd: Berthe Hansd., Ingebor Olsd., Jens Tronsen, Michel Jonsen, Isach Sørensen.

29/2-1756. Biøn Fieldalens Gunnil.
Fadd: Ole Sivertsens kone, Groe Jonsd., Ole Sivertsen, Erich Pedersen, Halvor Glørsmyr.

29/2-1756. Hans Sneltvets Gunnil.
Fadd: Abraham Løbergs kone, Anne Lisbeth Larsd., Isach Sneltvet, Ole Omuth, Ammun Isachsen.

29/2-1756. Jens Olsen fra Fossum Ejets Anne Margrethe.
Fadd: Hieronimus Jensens kone, Anne Christensd., Henrich Sørensen, Peder Knudsen, Christen Andersen.

7/3-1756. Lucas Erichsens Gustavus.
Fadd: Jon Jacobsens kone, Inger Isachsd., Johan Mejer, Hans Christensen, Ole Christensen.

7/3-1756. Engebret Sems Anders.
Fadd: Abraham Riisings kone, Else Jonsd., Lars Sem, Jan Berreberg, Niels Olsen.

7/3-1756. Hans Østensens Marthe.
Fadd: Anne Jacobsd., Sara Christophersd., Ole Schyer, Sondre Kittilsen.

14/3-1756. Anders Tejens Ole.
Fadd: Hans Moes kone, Karen Pettersdtr, Christen Zachariæsen, Erich Pedersen, Jens Erichsen.

14/3-1756. Henrich Sørensens Søren.
Fadd: Thomas Christensens kone, Pernille Pedersd., Hans Olsen, Ole Thorsen, Haagen Jansen.

21/3-1756. Niels Nielsens Anne Lisbeth.
Fadd: Marthe Isachsd., Barbara Simensd., Daniel Aslachsen, Halvor Jonsen, Gunder Halvorsen.

25/3-1756. Hans Larsen Aases Maren.
Fadd: Morten Faarevalds kone, Maren Engebretsd., Solve Rosval, Ole Aas, Rasmus Engebretsen.

28/3-1756. Christian Høysets Morten.
Fadd: Hans Svinholts kone, Live Nielsd., Niels Klep, Tollef Højseth, Knud Larsen.

4/4-1756. Christopher Smeds Christopher.
Fadd: Jan Jensens kone, Kisten Aabye, Knud Smed, Jon Halvorsen, Ole Nielsen.

15/4-1756. Hans Christensen fra Aas Hammerens Maren.
Fadd: Lucas Erichsens kone, Ole Aases kone, Johan Mejer, Ole Christensen, Just Pedersen.

25/4-1756. Christen Mælums Ole.
Fadd: Hans Biørntvets kone, Anne Hansd., Hans Falchum, Abraham Falchum.

25/4-1756. Gunder Holms Niels.
Fadd: Peder Toftes kone, Anne Tolfsd., Tolf Hynie, Abraham Riising, Jacob Abrahamsen.

2/5-1756. Niels Larsen fra BbKlevs Anne.
Fadd: Elen Andersd., Barbara Simensd., Mads Løberg, Hans Sneltvet, Ole Larsen.

2/5-1756. Jacob Arnesens Thor.
Fadd: Ole Thorsens kone, Marthe Thorsd., Mons Henrichsen, Christen Sørensen, Halvor Sørensen.

2/5-1756. Ellef Halvorsen fra Bøe Rønningens Aase.
Fadd: Erich Dyrendals kone, Maria Johannisd., Hans Bøe, Halvor Oredalen, Jacob Knudsen.

9/5-1756. Christen Moes Ole.
Fadd: Knud Sverrigs kone, Maren Halvorsd., Anders Moe, Hans Moe, Hans Halvorsen.

9/5-1756. Einer Andersens Christen.
Fadd: Haral Berrebergs kone, Else Jansd., Christian Bradsberg, Gunder Holm, Ole Jensen.

9/5-1756. Engebret Hoppestads Erich.
Fadd: Niels Bøes kone, Karen Erichsdtr, Erich Halvorsen, Ole Riise.

9/5-1756. Anders Halvorsen fra BbKlevs Anne Kistine.
Fadd: Peder Sneltvets kone, Giertrud Halvorsd., Søren Mathisen, Ole Isachsen, Knud Johannisen.

9/5-1756. Lisbeth Pedersd. fra Hyttens uægte Marthe.
Barnefader: Erich Kabbe.
Fadd: Anders Jørgensens kone, Kisten Larsd., Engebret Kiølnæs, Johannes Larsen.

9/5-1756. Live Torjusdtrs uægte Gunnil.
Barnefader Anun Siulsen. 
Fadd: Niels Bergs kone, Maren Olsd., Zacharias Muustvet, Hans Torjusen.

8/6-1756. Jens Schouens Henrich.
Fadd: Jens Simensens kone, Anne Christensd., Lars Houen, Niels Nielsen, Anders Halvorsen.

8/6-1756. Hans Hansen fra Sølies Anne.
Fadd: Lars Lies kone, Anne Halvorsd., Aslach Berg, Daniel Stephensen, Hans Larsen.

20/6-1756. Anders Rejersens Rejer.
Fadd: Engel Jønnevals kone, Johanne Andersd., Niri og Asle Rejersønner.

20/6-1756. Knud Hermandsens Anne.
Fadd: Knud Olsens kone, Ingebor Tronsd., Lars Haagensen, Hans Pedersen, Niels Gundersen.

27/6-1756. Gregorii Lunds Erich.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Ingebor Pedersd., Lars Sneltvet, Peder Wenstøb,
Niels Muustvet.

27/6-1756. Christen Engebretsen fra Moe Ejets Isach.
Fadd: Knud Sverrigs kone, Dorthe Christensd., Hans Løve, Peder Øfrum, Niels Andersen.

27/6-1756. Christen Jonsen fra Gulset Ejets Jon.
Fadd: Sidsel Nielsd., Barbara Henrichsd., Lars Olsen, Frans Russel, Søren Paus.

27/6-1756. Hans Moes Jens.
Fadd: Christen Moes kone, Maren Halvorsd., Tollef Otterholt, Ole Kiise, Christen Nielsen.

18/7-1756. Torjus Tejens Anne.
Fadd: Anders Tejens kone, Marthe Olsd., Knud Tejen, Jens Stephensen.

25/7-1756. Peder Venstøbs Engebret.
Fadd: Engebret Venstøbs kone, Marthe Christensd., Gregorius Lund, Peder Doxerøe, Daniel Abrahamsen.

25/7-1756. Vebiøn Fiellets Ole.
Fadd: Christen Jønnevals kone, Ragnil Gundersd.. Gulbrand Jislesen, Jon Olsen.

1/8-1756. Jacob Nærums Karen Kistine.
Fadd: Christen Borges kone, Maria Olsd., Lars Sanni, Haral Berreberg, Peder Olsen.

1/8-1756. Peder Knudsens Jennert.
Fadd: Christen Fossums kone, Karen Madsd., Erich Dyrendal, Ole Torjersen, Jacob Jansen.

8/8-1756. Peder Bøes Anne.
Fadd: Erich Dyrendals kone, Maren Christensd., Peder Tollefsen, Gunder Bøe, Jan Johannisen.

8/8-1756. Christen Hansen fra Borrestad Ejets Ingebor.
Fadd: Søren Riises kone, Inger Johannisd., Anders Nielsen, Jens Pedersen, Johannes Larsen.

22/8-1756. Aslach Kaasi fra Luxefjelds Gunnil.
Fadd: Gunder Monsens kone, Lisbeth Andersd., Gunder Sneltvet, Lars Olsen.

29/8-1756. Jon Hansen fra Houens Hans.
Fadd: Ole Follougs kone, Dorthe Christensd., Lars Houen, Anders Nielsen, Bent Hansen.

29/8-1756. Niels Langerøes Anders.
Fadd: Halvor Houens kone, Dorthe Christensd., Ole Folloug, Niels Andersen, Christen Andersen.

29/8-1756. Frans Glørsmyrs Aslov.
Fadd: Morten Faarevals kone, Maren Engebretsd., Isach Hoppestad, Peder Stulen, Rasmus Christensen.

29/8-1756. Rasmus Nirisen fra Fløtterøes Karen.
Fadd: Rollef Christophersens kone, Aslov Andersd., Osmun Olsen, Anders Nirisen.

5/9-1756. Povel Aschoutsens Berthe.
Fadd: Gunder Olsens kone, Kistine Zachariædatter, Gunder Olsen, Jens Stephensen, Ole Aschoutsen.

12/9-1756. Søren Sørensen fra Osebachens Marthe Kistine.
Fadd: Solve Isachsens kone, Alet Siversd., Jens Sørensen, Anders Finch.

12/9-1756. Amun Engebretsens Ole.
Fadd: Haral Sølies kone, Maren Gundersd., Anders Skoemager, Giert Danielsen, Lars Olsen.

19/9-1756. Jens Baltzersens Anders.
Fadd: Abraham Andersens kone, Kisten Jacobsd., Hans Olsen, Ole og Ingebret Gunderssønner.

19/9-1756. Erich Bommens Karen Kistine.
Fadd: Niels Andersens kone, Anne Halvorsd., Niels Andersen, Isach Løberg. Gunder Halvorsen.

19/9-1756. Erich Olsen fra Osebachens Ole.
Fadd: Knud Kiølnæses kone, Astri Nielsd., Peder Olsen, Halvor Olsen.

19/9-1756. Knud Kragetoes Søren.
Fadd: Lars Larsens kone, Sara Christophersd., Rollef Buer, Christopher Larsen, Knud Larsen.

26/9-1756. Hans Falchums Anna.
Fadd: Hans Daniel Glasers kone, Gunnil Olsd., Søren Falchum, Hans Biørntvet, Bernt Hiøring.

26/9-1756. Christen Jørgensens Ole fra Ballestad Ejet.
Fadd: Ole Erichsens kone, Marthe Olsd., Anders Jacobsen, Anders Isachsen, Jens Abrahamsen.

29/9-1756. Anders Mælums Christen.
Fadd: Isach Hansens kone, Elen Larsd., Lars Knop (Knap?), Isach Hansen, Thomas Hansen.

29/9-1756. Niels Muustvets Ole.
Fadd: Rollef Trolsaases kone, Maren Olsd., Torjer Schielbred, Gregorius Lund, Anders Olsen.

29/9-1756. Anders Grønsteens Johannes.
Fadd: Erich Dyrendals kone, Berthe Johannisd., Ole Jørgensen, Thomas Christensen, Jacob Gundersen. .

30/9-1756. Hr. Capitain Fleischers Philip Johan.
Fadd: Maren Schierven, jomfrue Ferman, hr. Capitain Schilling, hr. Lieutenant Achton, Petter Frisenberg.

10/10-1756. Anna Olsd. fra Follestads uægte Johanna.
Barnefader: Johannes Nielsen fra Porsgrund.
Fadd: Abraham Svidses kone, Johanne Olsd., Abraham Svids, Christen Olsen.

17/10-1756. Mads Løbergs Hans.
Fadd: Niels Løbergs kone, Marthe Erichsd., Niels Larsen, Østen Løberg, Ole Larsen.

17/10-1756. Knud Aarhuuses Tollef.
Fadd: Anders Tollefsens kone, Tyri Andersd., Jon Aarhuus, Alf Aarhuus, Tollef Andersen.

17/10-1756. Jacob Aaltvets Maren.
Fadd: Lars Bachens kone, Giertrud Lorentsd., Niels Bachen, Jacob Larsen, Thor Anderssen.

24/10-1756. Lars Lies Aaste.
Fadd: Hans Lies enke, Gunnil Larsd., Ole Flogstad, Hans Hansen, Gunder Hansen.

24/10-1756. Jens Thorsen fra Riising Ejets Pernille.
Fadd: Turvil Mathisens kone, Aldis Knudsd., Turvil Mathisen, Christen Olsen, Sivert Pedersen.

31/10-1756. Niels Magnusen fra Fossum Ejets Margrethe.
Fadd: Jørgen Jansens kone, Anne Svensd., Ole Jensen, Jon Christophersen.

31/10-1756. Jens Thomesen fra Luxefjelds Karen.
Fadd: Johannis Sneltvets kone, Christence Gundersd., Vebiøn Fielle, Jens Gundersen, Johannes Andersen.

1/11-1756. Niels Olsen fra Grinies Anders.
Fadd: Aslach Grinies kone, Maren Olsd., Abraham Riising, Peder Sørensen, Søren Jørgensen.

14/11-1756. Jon Sørbøes Inger Maria.
Fadd: Aslach Bergs kone, Marthe Isachsd., Niels Bachen, Ole Gundersen, Gunder Halvorsen.

21/11-1756. Østen Løbergs Berthe.
Fadd: Anders Andersens kone, Aldis Knudsd., Jacob Knudsen, Povel Thommesen, Halvor Arnesen.

21/11-1756. Hans Mathisens Thore.
Fadd: Mons Henrichsens kone, Maren Hansd., Mons Henrichsen, Hans Hansen, Niels Arvesen.

28/11-1756. Tollef Højsets Marthe.
Fadd: Hans Svinholts kone, Lisbeth Isachsd., Isach Sølie, Christian Højset, Niels Simensen.

28/11-1756. Haagen Haagensens Randi.
Fadd: Frans Glørsmyrs kone, Maren Engebretsd., Lars Haagensen, Christen Sørensen.

28/11-1756. Et uægte Niels.
Moderen Anne Erichsd.. Barnefader: Christian Nielsen fra Stoche.
Fadd: Niri Bouerøs kone, Margrethe Tønnisd., Lars Kiær, Peder Olsen.

5/12-1756. Peder Olsens Live.
Fadd: Ole Erisrøes kone, Aslov Halvorsd., Halvor Ersrøe, Ole Ersrøe.

5/12-1756. Anders Nielsen fra Ramsaasens Jacob.
Fadd: Lars Nielsens kone, Else Jacobsd., Jacob Ramsaasen, Jens Ramsaasen.

5/12-1756. Christopher Nyegaards Inger.
Fadd: Lars Bachens kone, Gunnil Andersd., Christopher Aasterøe, Knud Kragetoe, Johannes Hansen.

12/12-1756. Christen Lunds Maren.
Fadd: Jens Aabyes enke, Pernille Jansd., Solve Gulset, Christian Høst, Jan Christophersen.

12/12-1756. Daniel Aslachsen fra BbKlevs Aslach.
Fadd: Berthe Knudsd., Marthe Isachsd., Ole Isachsen, Erich Simensen, Gunder Halvorsen.

12/12-1756. Abraham Slettenes Hans.
Fadd: Hans Moes kone, Ingebor Tronsd., Gunder Bøe, Halvor Faareval, Jacob Gundersen.

12/12-1756. Isach Gulbrandsen fra Luxefjelds Anne.
Fadd: Morten Faarevalds kone, Karen Halvorsd., Ole Kiise, Frans Glørsmyr, Christen Nielsen.

12/12-1756. Et uægte fra Osebachen Antodeus.
Moderen et fremmet fruentimmer Østen fra.  Barnefader udlagt Arnt Pedersen.
Fadd: Jacob Svendsens enke, Maria Engebretsd., Johannes øde Sneltvet, Ole Tollefsen.

15/12-1756. Gunnil Rejersd. fra Falchum Ejets uægte Anne.
Barnefader: Erich Andersen.
Fadd: Gunnil Thomesens kone, Elen Pedersd., Niri Rejersen, Niels Jensen.

19/12-1756. Knud Olsen fra Moe Ejets Inger.
Fadd: Peder Øfrums kone, Karen Olsd., Abraham Gundersen, Christen og Ole Engebretssønner.

1/1-1757. Ole Sivertsen fra Erichsrøes Ole.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Aslov Halvorsd., Biøn Fieldalen, Frans Glørsmyr, Halvor Lyngaasen.

2/1-1757. Johannes Rejersens Maren.
Fadd: Jacob Thorsens kone, Marthe Jansd., Hans Carlsen, Niels Andersen, Andreas Jørgensen.

6/1-1757. Morten Henrichs fra Osebachens Gunder.
Fadd: Lars Hansens kone, Helvig Isachsdtr, Christopher Anundsen, Iver Pedersen.

6/1-1757. Halvor Nielsen fra Osebachens Else Helene.
Fadd: Giert Danielsens kone, Tone Jensd., Søren Olsen, Anders Olsen.

9/1-1757. Niels Bøes Jens.
Fadd: Niels Hoppestads enke, Margrethe Engebretsd., Peder Bøe, Ole Kiise, Jacob Knudsen.

13/1-1757. Ole Moes Friderich.
Fadd: Halvor Michelsens kone, Margrethe Olsd., Gulbrand Stephensen, Isach Clausen, Søren Olsen.

13/1-1757. Gunder Bøes Anne.
Fadd: Christian Hoppestads kone, Live Gundersd., Isach Hoppestad, Erich Solvesen, Christopher Pedersen.

15/1-1757. Jens Schweders Kistine.
Fadd: Provstinde Monrad, Kistine Adtzlef, Regiments. qv., Mester Holm, Mauritz og Simon Schweder.

16/1-1757. Hans Pedersen fra Tofte Ejets Rejer.
Fadd: Engel Jønnevals kone, Marthe Olsd., Knud Fieldalen, Anders og Niri Rejersønner.

23/1-1757. Berulf Holms Ingebor.
Fadd: Gunder Holms kone, Else Jansd., Christian Høst, Haral Berreberg, Niels Jansen.

30/1-1757. Ole Kiises Christopher.
Fadd: Christian Hoppestads kone, Margrethe Engebretsd., Niels Bøe, Morten Faareval, Christen Nielsen.

13/2-1757. Jon Saavesen fra Osebachens Bodil Maria.
Fadd: Gunder Saavesens kone, Margith Niculsd., Christopher Andersen, Søren Sørensen, Amun Engebretsen.

13/2-1757. Lars Olsen fra Riising Ejets Anne.
Fadd: Jens Thorsens kone, Dorthe Nielsd., Christen Olsen, Christen Jonsen, Frans Rusch.

13/2-1757. Tolf Jansen fra Stulen Ejets Gunnil.
Fadd: Siur Stulens kone, Anne Jensd., Haagen Haagensen, Halvor Sørensen,

27/2-1757. Solve Grinies Inger.
Fadd: Sergiant Nords kone, Maren Jensd., Peder og Ole Bradsberg, Niels Hansen Buer.

6/3-1757. Friderich Storms Christian.
Fadd: Provstinde Monrad, Kistine Koppe, Lieut. Storm, Junker Løvenskiold, Vilhelm Schweder.

6/3-1757. Halvor Aaltvets Kisten.
Fadd: Lars Isachsens kone, Gunnil Nielsd., Jacob Aaltvet, Hans Olsen.

13/3-1757. Jon Løvens Else.
Fadd: Niels Olsens kone, Marthe Olsd., Niels Olsen, Ole Olsen, Isach Hansen.

20/3-1757. Henrich Evensen fra Follestads Sara.
Fadd: Peder Eichonrøes enke, Karen Larsd., Lars Evensen, Niels Torjersen.

25/3-1757. Knud Olsen fra Venstøbs Engvold. (Ingvald).
Fadd: Anders Olsens kone, Helvig Corneliidatter, Anders Olsen, Anders Jørgensen, Rasmus Biønsen.

27/3-1757. Jacob Jansen fra Berreberg Ejets Karen.
Fadd: Peder Knudsens kone, Anne Stephensd., Peder Knudsen, Mons Henrichsen, Ole Aschoutsen.

7/4-1757. Hans Pedersen Sandbachens Marthe.
Fadd: Jacob Fosses kone, Maren Christensd., Gregorius Schaven, Rasmus Faarevol, Niels Engebretsen.

11/4-1757. Christian Hørtes Egidia Maria.
Fadd: Christen Lunds kone, Berulf Holms kone, Christen Lund, Haral Berreberg, Jan Christophersen.

11/4-1757. Ole Ledvorsen fra Moe Ejets Ledvor.
Fadd: Ole Ersrøes kone, Vebiøn Fiellets kone, Ole Vammen, Vebiøn Fielle.

12/4-1757. Haagen Gaupaasens Lars.
Fadd: Aslach Bergs kone, Elen Pedersd., Henrich Rolighed, Ole Steensaasen, Hans Gaupaasen.

17/4-1757. Solve Gulsets Aslach.
Fadd: Niels Klyves kone, Margrethe Aabye, Gunder Gulset, Halvor Tofte, Hans Gasman.

17/4-1757. Jan Jensens Melchior.
Fadd: Kisten Aabye, Pernille Jansd., Ole Nielsen, Jon Pedersen, Petter Christophersen.

17/4-1757. Hans Olsen fra Hyttens Christopher.
Fadd: Jens Baltzersens kone, Marthe Jansd., Christen Larsen, Ole Thorsen, Ole Jensen.

17/4-1757. Iver Pedersen fra Osebachens Abigael Maria.
Fadd: Christopher Annundsens kone, Karen Maria Christensdtr, Carl Pedersen, Christopher Anundsen.

17/4-1757. Lars Limies Maren.
Fadd: Rejer Andersens kone, Else Jansd., Engebret Venstøb, Rejer Andersen, Niels Jansen.

1/5-1757. Giert Sørensen Condrops Søren Christian.
Fadd: Søren Christensens enke, Anna Usgaard, Christen Morland, forvalter Karhoff, Ole Pedersen Vejer.

8/5-1757. Haral Berrebergs Elen Maria.
Fadd: Gunder Gulsets kone, Margrethe Aabye, Jacob Nærum, Teves Monsen, Christen Olsen.

8/5-1757. Jon Alfsen fra Aarhuuss Kisten.
Fadd: Knud Aarhuuses kone, Anna Ammundsd., Jens Aarhuus, Alf Aarhuus, Anders Tollefsen.

8/5-1757. Hans Pedersens tvillingbørn fra Foss Ejet, Peder. og Ingebor.
Fadd: Anders Rejersens kone, Hans Pedersens kone, Maren og Inger Pedersdøtter, Engel Jønneval, Christen Larsen, Anders og Hasle Rejersønner.

15/5-1757. Morten Faarvals Maren.
Fadd: Ole Kiises kone, Karen Halvorsd., Peder Stulen, Frans Glørsmyr, Rasmus Dyrchol.

15/5-1757. Gunder Nirisens Christen.
Fadd: Jacob Sivertsens kone, Ragnil Nielsd., Even Larsen, Tormoe Nielsen.

19/5-1757. Isach Sølies Solve.
Fadd: Tollef Højsets kone.  Inger Ammundsd., Ammun Sølie, Ole Ouestad, Niels Simensen.

19/5-1757. Christian Ramsaasens Marthe.
Fadd: Isach Clausens kone, Anne Clausd., Gregorius Schaven, Jacob Christophersen, Sivert Pedersen.

22/5-1757. Jørgen Jansen fra Hyttens Anne Maria.
Fadd: Margrethe Olsd., Karen Berulfsd., Jan Christophersen, Ole Jensen, Søren Olsen.

31/5-1757. Maren Pedersd. fra Hyttens uægte Elen.
Barnefader: Erich Kabbe.
Fadd: Peder Buuses kone, Jens Olsens kone, Johannes Biønsen, Engebret Engebretsen.

31/5-1757. Live Ellefdatter fra Gulset Ejets uægte Anders.
Barnefader: Johan Michelsen.
Fadd: Lars Pedersens kone, Kisten Jansd., Jørgen Glende, Anders Gundersen.

5/6-1757. Rollef Buers Simen.
Fadd: Søren Riises kone, Sara Christophersd., Søren Mathisen, Knud Larsen.

5/6-1757. Jens Stephensen fra Foss Ejets Karen.
Fadd: Halvor Rasmusens kone, Anne Stephensd., Johan Lorentsen, Povel Aschoutsen, Isach Halvorsen.

12/6-1757. Gulbrand Jislesens Karen.
Fadd: Engel Jønnevalds kone, Jens Thommesens kone, Jens Bugoth, Johannes Andersen.

19/6-1757. Abraham Christensen fra Bradsberg Ejets Morten.
Fadd: Niels Løbergs kone, Anne Jonsd., Niels og Isach Johannessønner, Tormoe Nielsen.

24/6-1757. Christopher Venstøbs Rønnov.
Fadd: Niels Sneltvets kone, Anne Jonsd., Christian Bradsberg, Peder Venstøb, Daniel Abrahamsen.

24/6-1757. Hans Christensen fra Aashamerens Maren.
Fadd: Ole Aases kone, Anne Friderichsd., Ole Christensen, Haral Sølie, Isach Rasmussen.

26/6-1757. Knud Anunsen fra Kiølnæs Knud.
Fadd: Ole Solvesens kone, Anne Arntsd., Johannes Olsen, Ole Solvesen, Hans Jensen.

2/7-1757. Lars Haagensen fra Moe Ejets Hans.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Karen Petterdtr., Haagen Haagensen, Jens Erichsen.

10/7-1757. Jon Halvorsen fra Hyttens Dorthe.
Fadd: Heronomi Jensens kone, Pernille Jansd., Jon Pedersen, Mons Tevesen, Peder Christophersen.

10/7-1757. Ouen Rasmusen fra Strømdal Ejets Giertrud.
Fadd: Mons Jensens kone, Anne Olsd., Søren Hansen, Lars Isachsen, Ole Andersen.

10/7-1757. Gunder Schelbreds Berthe.
Fadd: Torjer Schielbreds kone, Maren Olsd., Povel Aschoutsen, Niels Olsen, Anders Olsen.

17/7-1757. Anders Larsen fra BbKlevs Lars.
Fadd: Christen Hansens kone, Marthe Andersd., Jens Høymyr, Sivert Pedersen, Niels Jensen.

31/7-1757. Ole Pedersen fra Osebachens Anne Catrine.
Fadd: Peder Ellefsens kone, Gunnulf Jespersens kone, Peder Olsen, Arne Lavesen, Sivert Hansen.

31/7-1757. Hans Bøes Berthe.
Fadd: Erich Dyrendals kone, Margrethe Halvorsd., Gunder Gulset, Jacob Bøe, Niels Jansen.

31/7-1757. Lars Danielsen fra BbKlevs Jacob.
Fadd: Ole Nielsens kone, Kisten Larsdtr, Anders Ballestad, Peder Larsen.

14/8-1757. Peder Jonsen fra Mælum Ejets Anne Maria.
Fadd: Anne Gulbrandsdtr, Helvig Corneliidatter, Knud Kreppa, Hans og Christian Anderssønner.

14/8-1757. Lars Isachsen fra Strømdal Ejets Isach.
Fadd: Pernille Nielsd., Anne Johanne Madsd., Isach Sørensen, Isach og Claus Hansønner.

19/8-1757. Hr. ObristeLieutenant Schubachs Magdalena Charlotte Hedevig.
Fadd: Obristinde Deichman, Madame Aal, hr. CancelieRaad Schneel, hr.
Capit. Rasch, B. H. Løvenskiold.

21/8-1757. Engebret Mathisen Løbergs Mathis.
Fadd: Anders Andersens kone, Anne Jonsd., Henrich Thorsen, Hans Erichsen, Halvor Arnesen.

21/8-1757. Ole Isachsen fra Bradsberg Klevens Margrethe.
Fadd: Jon Nielsens kone, Kisten Nielsd., Jens Simensen, Ole Larsen, Hans Andersen.

21/8-1757. Lars Venstøbs Anna.
Fadd: Engebret Venstøbs kone, Anne Svensd., Abraham Venstøb, Christen Fossum, Anders Hansen.

21/8-1757. Ole Andersen fra Gulset Ejets Marthe.
Fadd: Ouen Rasmusens kone, Anne Eschilsd., Ole Pedersen, Christen Jonsen, Rasmus Eschildsen.

28/8-1757. Christen Borges tvillingbørn Hans. og Maren.
Fadd: Solve Isachsens kone, Lars Sannis kone, Jacob Nærums kone, Karen Andersd., Gunder Borge, Lars Sanni, Ole Evensen, Christen Olsen.

28/8-1757. Anun Siursen fra Muustvets Jens.
Fadd: Jon Pedersens kone, Maren Halvorsd., Aslach Berg, Jon Pedersen, Henrich Alfsen.

28/8-1757. Abraham Isachsen fra BbKlevs Hans.
Fadd: Niels Pedersens enke, Maren Knudsd., Daniel Aslachsen, Halvor Hansen, Scheje Christensen.

28/8-1757. Rasmus Faarevalds Kisten.
Fadd: Tollef Otterholts kone, Johanne Christensd., Gregorius Schaven, Mons Jensen, Christen Sørensen.

28/8-1757. Anders Simensen Finche fra Osebachens Anne Dorthe.
Fadd: Søren Sørensens kone, Marthe Sivertsd., Morten Henrich, Niels Andersen, Anders Melberg.

28/8-1757. Ole Christensen fra Aas Hamerens Karen Kistine.
Fadd: Hans Christensens kone, Dorthe Nielsdtr, Lucas Erichsen, Sigfrid Jonasen, Isach Halvorsen.

3/9-1757. Christen Greves Kisten Berthea.
Fadd: Prostinde Monrad, Antonette Arveskoug, Realf og Petter Bøjesen, Bøje Vright.

4/9-1757. Herman Tronsens Ole.
Fadd: Ole Thorsens kone, Anne Pedersd., Christopher Smed, Jens Tronsen, Sivert Pedersen.

11/9-1757. Friderich Pedersen fra Riising Ejets Anne Maria.
Fadd: Jens Thorsens kone, Jøran Thorsd., Jens Gundersen, Claus Olsen.

11/9-1757. Ole Olsen fra Osebachens Maren.
Fadd: Amun Engebretsens kone, Gunnil Olsd., Sven Olsen, Niels Olsen, Sivert Sørensen.

11/9-1757. Peder Stulens tvillingsønner Jens. og Jon.
Fadd: Christen Fossums kone, Morten Faarevals kone, Maren Engebretsd., Anne Halvorsd., Halvor Faareval, Frans Glørsmyr, Tollef Otterholt, Rasmus Dyrchol, Niels Sørensen.

11/9-1757. Friderich Flittigs Kistine.
Fadd: Knud Sverrigs kone, Aslov Halvorsd., Christen Engebretsen, Isach Hansen.

11/9-1757. Ole Jacobsen fra Meens Ragnild.
Fadd: Jacob Nærums kone, Else Jacobsd., Christen Borge, Haral Berreberg, Peder Olsen.

11/9-1757. Halvor Alfsen fra Luxefjelds Alf.
Fadd: Christen Jønnevals kone, Gunne Jislesd., Ole Kittilsen, Johannes Andersen.

18/9-1757. Peder Øfrums Margrethe.
Fadd: Knud Sverrigs kone, Karen Christensd., Niels Bøe, Friderich Hansen, Ole Engebretsen.

25/9-1757. Jacob Rasmusen fra Osebachens Anne Catrine.
Fadd: Halvor Johannisens kone, Kisten Gregersd., Iver Pedersen, Jon Sovesen.

25/9-1757. Søren Hansen fra Osebachens Marthe Dorthe.
Fadd: Solve Isachsens kone, Marthe Gundersd., Niels Andersen, Andreas Hansen.

25/9-1757. Gunder Svendsen Liestuuls Sven.
Fadd: Christen Vattenbergs kone, Siri Haagensd., Christen Vattenberg, Niels Jensen.

25/9-1757. Even Larsen fra Løberg Ejets Karen.
Fadd: Johannis Sneltvets kone, Aslov Christophersd., Peder Gundersen, Scheje Christensen, Bent Larsen.

9/10-1757. Jonas Pedersen fra BbKlevs Jon.
Fadd: Niels Torjersens kone, Anne Simensd., Jens Simensen, Gunder Halvorsen, Isach Jensen.

9/10-1757. Mons Henrichsen fra Grinie Ejets Margrethe.
Fadd: Ole Thorsens kone, Helvig Thorsd., Aslach Grinie, Peder Sørensen, Jacob Abrahamsen.

16/10-1757. Abraham Falchums Ingebor.
Fadd: Jacob Nærums kone, Karen Hansd., Johannes Rejersen, Realf Johannisen, Søren Hansen.

23/10-1757. Ole Thorsen fra Bøe Rønningens Ingebor.
Fadd: Peder Bøes kone, Anne Siursd., Ellef Halvorsen, Halvor Oredalen, Jacob Knudsen.

30/10-1757. Just Døxeroes Maren.
Fadd: Frans Glørsmyrs kone, Aslov Halvorsd., Peder Venstøb, Biøn Fieldalen, Jisle Halvorsen.

2/11-1757. Hr. Capitain Fleischers Christian. 
Fadd: Hr. Capitain Ryes frue, Inger Jørgensd., hr. Major Deichman, hr. Capit.
Achton, Niels Zachariasen.

6/11-1757. Jon Andersen fra Limie Ejets Ingebor.
Fadd: Jens Thorsen kone, Maren Andersd., Anders Jonsen, Niri og Asle Rejersønner.

6/11-1757. Elling Jensen fra Fieldal Ejets Anne.
Fadd: Sven Asbiønsens kone, Anne Olsd., Biøn Fieldalen, Halvor Lyngaasen, Gunder Olsen.

13/11-1757. Johan Mejers Christian Friderich.
Fadd: Jan Jensens kone, Kisten Aabye, Christopher Smed, Ole Nielsen, Jørgen Hermandsen.

27/11-1757. Christen Engebretsen fra Moe Ejets Engebret.
Fadd: Knud Olsens kone, Karen Olsd., Knud Olsen, Peder Engebretsen, Ole Olsen.

27/11-1757. Niels Olsens tvillingsønner fra Meens Ejets Lars. og Ole.
Fadd: Christen Nielsens kone, Isach Johannisens kone, Elen Olsd., Karen Gundersd., Christen Nielsen, Osmund Olsen, Christen Larsen, Jens Abrahamsen.

4/12-1757. Niels Grinies Niels.
Fadd: Gunder Holms kone, Anne Tolfsd., Peder Tofte, Gunder Simensen, Gunder Grinie.

4/12-1757. Svennung Grinies Niels.
Fadd: Rejer Ellefsens kone, Marthe Abrahamsd., Thor Amundsen, Ledvor Nielsen.

4/12-1757. Niels Bouerøes Dorthe.
Fadd: Niri Bouerøes kone, Berthe Christensd., Just og Peder Døxerøe.

4/12-1757. Anders Grønsteens Johannes.
Fadd: Thomes Christensens kone, Berthe Johannisd., Peder Bøe, Ole Jørgensen, Engebret Johannisen.

18/12-1757. Aslach Bradsbergs Maren.
Fadd: Lars Venstøbs kone, Anne Christensd., Ole Sem, Niels Engrav, Niels Engebretsen.

18/12-1757. Niels Glendes Hans.
Fadd: Gregorii Schavens kone, Maren Christensd., Abraham Løberg, Hans Sneltvet, Christen Fossum.

22/12-1757. Hans Qvistes Kisten Wrigth.
Fadd: Isach Jynges kone, Maren Arveskoug, Berthel Arveskoug, Peder Bradsberg, Simen Qvist.

26/12-1757. Erich Thorsen fra Breche Ejets Thor.
Fadd: Else Jonsd., Margrethe Erichsd., Knud Pedersen, Anders Hansen, Christen Madsen.

27/12-1757. Jacob Fosses Marthe.
Fadd: Halvor Toftes kone, Johanne Christensd., Gregorius Schaven, Niels Glende, Hans Jørgensen.

27/12-1757. Thor Amundsen fra BbKlevs tvillingsønner Abraham. og Isach.
Fadd: Lars Engebretsens kone, Hans Gaupaasens kone, Malene Thommesd., Anne Amundsd., Hans Gaupaasen, Svennung Grinie, Tollef Halvorsen, Ole Larsen.

1/1-1758. Ole Hieronomisen fra BbKlevs Jørgen.
Fadd: Maren Erichsd., Anna Amundsd., Ole Andersen, Ole Isachsen, Knud Johannisen.

1/1-1758. Ouen Pedersens Anne.
Fadd: Ole Thorsens kone, Johanne Jensd., Lars Pedersen, Hans Sørensen, Sven Pedersen.

6/1-1758. Ole Olsen fra Moe Ejets Giertrud.
Fadd: Provstinde Monrad, Kistine Koppe (Poppe?), Realf Vrigth, Vilhelm Schweder, Giert Lange.

7/1-1758. Sergiant Nords Anne Carine.
Fadd: Solve Grinies kone, Anne Hansd., Peder og Ole Bradsberg, Engebret Jenssøn.

22/1-1758. Lars Sannis Isach.
Fadd: Anders Ballestads kone, Ole Jacobsens kone, Solve Isachsen, Christen Borge, Gunder Hansen.

29/1-1758. Kiel Larsen fra Osebachens Sven.
Fadd: Ole Bierketvets kone, Gunnil Olsd., Søren Hansen, Povel Andersen.

29/1-1758. Michel Gravelies Ambor.
Fadd: Jens Thorsens kone, Elen Pedersd., Anders Eliesen, Gregorius Lund, Niels Jensen.

29/1-1758. Henrich Roligheds Erich.
Fadd: Anders Andersens enke, Margrethe Olsd., Engebret Løberg, Halvor Arnesen.

5/2-1758. Erich Follougs Maren.
Fadd: Jens Schouens kone, Karen Nielsd., Simon Corfitsen, Niels Nielsen, Axel Larsen.

5/2-1758. Ole Andersen fra BbKlevs Karen.
Fadd: Abraham Andersens kone, Maria Olsd., Hans Christensen, Ole Hieronomisen, Ole Larsen.

12/2-1758. Ole Steensaasens Anne Maria.
Fadd: Halvor Sneltvets kone, Margrethe Erichsd., Jon Sørbøe, Haagen Gaupaasen, Lars Olsen.

12/2-1758. Christen Jønnevalds Karen.
Fadd: Engel Jønnevals kone, Karen Pettersd., Henning Jønneval, Engel Jønneval.

12/2-1758. Anders Rejersens tvillingbørn fra Tofte Ejet, Jon. og Anne.
Fadd: Einer Andersens kone, Hans Pedersens kone, Johanne Andersd., Maren Olsd., Einer Andersen, Gunder Halvorsen, Niri Rejersen, Niels Jensen.

19/2-1758. Ole Ersrøes Ole.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Anne Halvorsd., Biøn Fieldalen, Halvor Lyngaasen, Jisle Halvorsen.

5/3-1758. Abraham Løbergs Maren.
Fadd: Hans Sneltvets kone, Anne Jonsd., Ole Omuth, Østen Løberg, Povel Thomesen

5/3-1758. Arne Hansens Anne.
Fadd: Hans Rolfsens kone, Anne Johannisd., Anders Ballestad, Peder Døxerøe, Niels Andersen.

12/3-1758. Gunder Gulsets Jens.
Fadd: Jan Jensens kone, Solve Gulsets kone, Søren Falchum, Jacob Vadrette, Niels Isachsen.

12/3-1758. Erich Simensen fra BbKlevs Knud.
Fadd: Ole Hieronomisens kone, Giertrud Andersd., Simen Corfitsen, Daniel Aslachsen, Ole Isachsen.

12/3-1758. Erich Olsen fra Osebachens Ole.
Fadd: Andreas Hansens kone, Aase Nielsd., Knud Kiølnæs, Thor Larsen.

12/3-1758. Niels Otterholts Karen.
Fadd: Engel Jønnevals kone, Anne Olsd., Christen Jønneval, Engel Jønneval, Jens Erichsen.

25/3-1758. Erich Thorsen fra BbKlevs Anne Maria.
Fadd: Ingebor Jensd., Giøran Thorsd., Niels Arvesen, Elias Thommesen.

28/3-1758. Ole Jansen fra Gulset Ejets Dorthe.
Fadd: Mons Jensens kone, Kisten Jansd., Ouen Rasmusen, Christen Jonsen, Børre Gundersen.

29/3-1758. Ole Solvesen fra Osebachens Solve.
Fadd: Andreas Hansens kone, Maren Andersd., Erich Olsen, Rejer Andersen.

2/4-1758. Tollef Jansen fra Stulen Ejets Jan.
Fadd: Jacob Arnesens kone, Ingebor Tronsd., Lars Haagensen, Halvor Sørensen.

9/4-1758. Christen Sneltvets Pernille.
Fadd: Hieronomi Jensens kone, Karen Bærulfsd., Christopher Venstøb, Niels Langerøe, Ole Nielsen.

9/4-1758. Niels Høgelies Engebret.
Fadd: Jørgen Klevens kone, Guri Jansd., Ole Sem, Søren Jørgensen, Jacob Abrahamsen.

16/4-1758. Even Haavordsen fra Limie Ejets Sivert.
Fadd: Jens Thorsens kone, Ingebor Pedersd., Christen Olsen, Jon Pedersen.

16/4-1758. Johannis Larsens Anne Kistine.
Fadd: Even Nielsens kone, Berthe Andersd., Christen Larsen, Hans Vernersen, Ole Jensen.

16/4-1758. Inger Torjersdtrs uægte Maria.
Barnefader: Henrich Jacobsen fra Kongsberg.
Fadd: Lars Olsens kone, Ingebor Pedersd., Christen Olsen, Jon Pedersen.

23/4-1758. Niels Jansens Jacob.
Fadd: Gunder Holms kone, Else Jansd., Christian Bradsberg, Abraham Riising, Jacob Abrahamsen.

23/4-1758. Gunder Halvorsen fra Tofte Ejets Jørgen.
Fadd: Peder Toftes kone, Anne Clausd., Hans Halvorsen, Anders Halvorsen, Halvor Arnesen.

23/4-1758. Rasmus Fløtterøes Anders.
Fadd: Niels Langerøes kone, Karen Andersd., Knud Kragetoe, Anders Langerøe, Anders Nirisen.

4/5-1758. Gunder Andersen fra Laugmandsgaardens Thomes.
Fadd: Jens Nielsens kone, Ingebor Trondtr., Niels Isachsen, Anders Gundersen, Rasmus Tiøstolsen.

4/5-1758. Jens Bugoths Karen.
Fadd: Ingebor Pedersd., Elen Pedersd., Peder Gundersen, Jon Pedersen.

7/5-1758. Peder Olsen fra Ersrøe Ejets Jon.
Fadd: Ole Sivertsens kone, Aslov Halvorsd., Halvor Ersrøe, Ole Sivertsen.

7/5-1758. Hans Pedersen fra Aasshamerens Jacob.
Fadd: Friderich Jacobsens kone, Dorthe Nielsd., Hans Pedersen, Anders Rejersen.

16/5-1758. Johannis Biønsens Ole.
Fadd: Jørgen Jansens kone, Helje Olsd., - Lars Venstøb, Haagen Jansen, Christen Sørensen.

16/5-1758. Halvor Houens Else.
Fadd: Anun Løbergs kone, Pernille Pedersd., Lars Houen, Hans Sneltvet, Jon Isachsen.

17/5-1758. Halvor Christensens Margrethe.
Fadd: Ole Pedersens kone, Helvig Isachsd., Peder Olsen, Andreas Hansen. 

18/5-1758. Hr. Capitaine Hamburgs Cappel.
Fadd: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, frøken Else Deichman, hr.
CammerRaad Deichman, Borgermester Bentsen, Niels Aal.

21/5-1758. Jon Nielsen fra BbKlevs Hans.
Fadd: Daniel Aslachsens kone, Dorthe Pedersd., Ole Isachsen, Hans Andersen, Halvor Hansen.

21/5-1758. Ole Borges Lisbeth.
Fadd: Torjus Hansens kone, Marthe Engebretsd., Christen Borge, Jacob Aaltvet, Jacob Engebretsen.

21/5-1758. Borger Olsens Maren Kistine.
Fadd: Povel Knudsens enke, Karen Larsd., Jon Løberg, Jens Aslachsen.

28/5-1758. Ole Aases Karen.
Fadd: Haral Sølies kone, Ingebor Gundersd., Ole og Hans Christensønner, Hans Rasmusen.

28/5-1758. Ole Sillevigens Aslov.
Fadd: Ole Sivertsens kone, Jon Olsens kone, Ole Sivertsen, Jon Olsen.

11/6-1758. Peder Sivertsen fra Riising Ejets Ingebor.
Fadd: Jens Thorsens kone, Ingebor Pedersd., Turvil Mathisen, Halvor Oredalen, Niels Jensen.

18/6-1758. Christian Høgsets Jacob.
Fadd: Halvor Ramsaasens kone, Maren Nielsd., Tollef Stulen, Niels Mortensen, Niels Knudsen.

18/6-1758. Ole Olsen fra Luxefjelds Giertrud.
Fadd: Christen Vattenbergs kone, Marthe Halvorsd., Christen Vattenberg, Niri Rejersen.

25/6-1758. Gregorii Schavens Claus.
Fadd: Christen Fossums kone, Karen Clausd., Jacob Foss, Niels Glende, Niels Engebretsen.

25/6-1758. Engel Jønnevals Halvor.
Fadd: Svend Fosses enke, Christen Jønnevals kone, Henning og Christen Jønneval.

27/6-1758. Peder Bradsbergs Engebret.
Fadd: Hans Qvistes kone, Anne Dorothea Buer, Hans Qvist, Simen Qvist, Ole Bradsberg.

2/7-1758. Johannes Nyeqvistes Ingebor Catrine.
Fadd: Ole Thorsens kone, Catrine Pedersd., Hans Biørbech, Morten Faarevald, Christen Sørensen.

9/7-1758. Anders Pedersen fra BbKlevs Peder.
Fadd: Jens Pedersens kone, Berthe Amundsd., Jens Pedersen, Hans Andersen.

9/7-1758. Anders Evensen fra Gulset Ejets Karen.
Fadd: Christen Jonsens kone, Tyri Andersd., Svend Pedersen, Niels Abrahamsen.

23/7-1758. Halvor Toftes Margrethe.
Fadd: Christian Gasmans kone, Pernille Jensd., Niels Klyve, Solve Gulset, Haral Gulset.

23/7-1758. Ole Jensen fra Hyttens Inger.
Fadd: Ole Thorsens kone, Johanne Jensd., Ole Nielsen, Peder Christophersen, Gunder Engebretsen.

23/7-1758. Ole Riises Marthe.
Fadd: Ole Borges kone, Aslov Christophersd., Hans Olsen, Lars Haagensen.

23/7-1758. Torjer Schielbreds Kirsten.
Fadd: Gunder Schielbreds kone, Maren Olsd., Niels Muustvet, Ole Thorsen Nøglegaard.

23/7-1758. Thor Olsen fra Falchum Ejets Halvor.
Fadd: Elen Pedersd., Anne Olsd., Lars Halvorsen, Lars Olsen.

30/7-1758. Halvor Arnesens Maren.
Fadd: Engebret Løbergs kone, Karen Tønnisd., Gunder og Anders Halvorsønner, Jacob Haagensen.

6/8-1758. Niels Engebretsens Engebret.
Fadd: Gregorii Schavens kone, Johanne Christensd., Peder Stulen, Rasmus Faareval, Gunder Engebretsen.

6/8-1758. Abraham Pedersen fra BbKlevs Dorthe.
Fadd: Erich Thorsens kone, Margrethe Erichsd., Lars Pedersen, Knud Pedersen.

6/8-1758. Gunnil Olsdtrs uægte Halvor.
Barnefader: Friderich Hansen.
Fadd: Ole Olsens kone, Karen Friderichsd., Gunder Frougne, Rasmus Strømdal.

13/8-1758. Anun Løbergs Jacob.
Fadd: Ole Buers kone, Maren Jonsd., Niels Løberg, Ole Borge, Jon Isachsen.

13/8-1758. Ole Aschoutsens Aslach.
Fadd: Povel Aschoutsens kone, Marthe Aschoutsd., Povel Aschoutsen, Knud Olsen.

13/8-1758. Henning Hansen fra Ballestad Ejets Christopher.
Fadd: Anders Jacobsens kone, Anne Johannisd., Anders Danielsen, Hans Jensen.

13/8-1758. Christen Moes Karen.
Fadd: Hans Moes kone, Margrethe Engebretsd., Ole Folloug, Niels Langerøe, Christen Andersen.

13/8-1758. Alf Aarhuuses Kisten.
Fadd: Jens Aarhuuses kone, Kisten Larsd., Jon og Knud Aarhuus, Engebret Nielsen.

20/8-1758. Hans Svinholts Anders.
Fadd: Søren Ochlungens kone, Inger Ammundsd., Ole Svinholt, Anders Langerøe, Ole Sørensen.

25/8-1758. Anders Ledvorsens Ledvor.
Fadd: Elen Kylle, Karen Nielsd., Jørgen Eeg, Jens Ancher Bloch, Lars Bache.

27/8-1758. Ole Stulens Jon.
Fadd: Aslov Gundersd., Anne Olsd., Anders Olsen, Jens Ramsaasen, Halvor Pedersen.

1/9-1758. Søren Hyllebergs Christen Steen.
Fadd: Christen Steens enke, Berthe Børresd., Christen Morland,
Peder Bredsdorph, Simon Schweder.

3/9-1758. Halvor Johannisen fra Osebachens Johannes.
Fadd: Kisten Gregersd., Aase Johannisd., Erich Olsen, Anders Olsen.

3/9-1758. Ole Andersen fra Osebachens Halvor.
Fadd: Erich Follougs kone, Maren Andersd., Anders Nielsen, Engebret Engebretsen.

17/9-1758. Jens Aarhuuses Christen.
Fadd: Morten Rasmusens kone, Anne Halvorsd., Knud Aarhuus, Anders Tollefsen, Rasmus Dyrchol.

24/9-1758. Jon Lias Abraham.
Fadd: Ole Riises kone, Aslov Christophersd., Lars Houen, Bent Hansen, Christen Larsen.

24/9-1758. Biøn Fieldalens Maria.
Fadd: Ole Ersrøes kone, Halvor Lyngaasens kone, Halvor Ersrøe, Just Døxerøe, Jisle Halvorsen.

24/9-1758. Jon Sillevigens Abraham.
Fadd: Gunder Andersens kone, Kirsten Gundersd., Gulbrand Lucasen, Anders Gundersen.

24/9-1758. Sigfrid Jonasens Ole.
Fadd: Peder Buuses kone, Anne Larsd., Erich Dyrendal, Christen Sørensen, Jacob Bøe.

24/9-1758. Ole Thorsen fra Nøglegaards Thor.
Fadd: Torjer Schielbreds kone, Maren Thorsd., Niels Berg, Gunder og Anders Olsønner.

24/9-1758. Johannes øde Sneltvets Maren.
Fadd: Henrich Roligheds kone, Johanne Johannisd., Knud Pedersen, Halvor Oredalen, Lars Olsen.

29/9-1758. Gunder Thommesen fra Falchum Ejets Gunnil.
Fadd: Abraham Falchums kone, Karen Abrahamsd., Peder Knudsen, Knud Johannissen.

1/10-1758. Friderich Storms Andreas Johan.
Fadd: Iver Pedersens kone, Anne Margrete Andreasd., Jens Sørensen, Iver Gundersen, Anders Jonsen.

1/10-1758. Ole Larsen fra BbKlevs Marthe.
Fadd: Niels Pedersens enke, Else Knudsd., Lars Engebretsen, Niels Knudsen, Knud Aslachsen.

8/10-1758. Knud Aarhuuses Tollef.
Fadd: Anders Tollefsens kone, Tyri Andersd., Jon Aarhuus, Alf Aarhuus, Jens Aarhuus.

8/10-1758. Hans Hansen fra Sølie Ejets Karen.
Fadd: Jacob Aaltvets kone, Marthe Halvorsd., Aslach Berg, Jacob Hansen.

8/10-1758. Ingebor Olsd. fra Schielbreds uægte Ole.
Barnefader: Mons Tevesen.
Fadd: Gunder Schielbreds kone, Anne Olsd., Ole Jørgensen, Christen Vattenberg.

15/10-1758. Jacob Andersen fra Gulset Ejets Peder.
Fadd: Christen Jonsens kone, Kirsten Jansd., Abraham Jansen, Niels Abrahamsen.

15/10-1758. Halvor Alfsens Gunnil.
Fadd: Ole Aases kone, Gunne Jislesd., Ole Aas, Hans Rasmusen.

29/10-1758. Lars Nirisen fra Foss Ejets Ellef.
Fadd: Christen Jønnevals kone, Helvig Zachariasd., Henning Jønneval, Johan Lorensen.

1/11-1758. Halvor Lyngaasens Halvor.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Aslov Halvorsd., Halvor Lyngaasen, Just Døxerøe, Jisle Halvorsen.

5/11-1758. Henrich Sørensens tvillingbørn Hans. og Maria.
Fadd: Jon Halvorsens kone, Kisten Aabye, Abraham Andersens kone, Elen Lucædatter, forvalter Karhoff, Peder Bredsdorph, Erich Kabbe, Johan Mejer, Jon Pedersen, Hans Olsen.

12/11-1758. Jørgen Jansen fra Hyttens Karen.
Fadd: Ole Friderichsens kone, Gunnil Henrichsd., Johannes Biønsen, Haagen Jo?nsen, Peder Christophersen.

12/11-1758. Niels Muustvets Jens.
Fadd: Anders Kiærs kone, Berthe Larsd., Torjer Schielbred, Gunder Olsen.

19/11-1758. Anders Hansen fra Follestads Marthe.
Fadd: Niels Hansens kone, Ragnil Nielsd., Søren Mathisen, Tormoe Nielsen.

26/11-1758. Ole Buers Ole.
Fadd: Ammun Løbergs kone, Marichen Olsd., Jacob Nærum, Christen Borge, Christen Olsen.

26/11-1758. Knud Øfrums Kisten.
Fadd: Anders Langerøes kone, Ragnil Engebretsd., Engebret Espedalen, Ole Borge, Lars Simensen.

26/11-1758. Isach Johannisens Karen.
Fadd: Borger Ballestads kone, Magnil Pedersd., Niels Løberg, Abraham Christensen, Sivert Pedersen.

3/12-1758. Jens Schweders Joachima Hermanna.
Fadd: Mad: Bang, Kistine Poppe, Jacob og Vilhelm Schweder, Joachim Adtzlef.

10/12-1758. Ole Johannisens Barbara.
Fadd: Karen Friderichsd., Turi Vebiønsd., Niri Rejersen, Isach Jensen.

10/12-1758. Christian Hoppestads Vilhelm.
Fadd: Ole Hoppestads kone, Margrethe Nielsd., Gunder Bøe, Peder Bøe, Christopher Isachsen.

17/12-1758. Gunder Olsens Knud.
Fadd: Friderich Pedersens kone, Aaste Jonsd., Simon Corfitsen, Ole Schyer.

26/12-1758. Hans Christensen fra Sølies Even.
Fadd: Ole Andersens kone, Elen Lucædatter, Haral Sølie, Gunder Sølie, Lars Sanni.

26/12-1758. Jens Stephensen fra Foss Ejets Stephen.
Fadd: Halvor Rasmusens kone, Anne Stephensd., Halvor Rasmusen, Henning Jønneval, Børre Gundersen.

26/12-1758. Jens Olsen fra Fossum  Ejets Henrich.
Fadd: Just Kures kone, Maren Olsd., Sivert Nielsen, Hans Sørensen.

31/12-1758. Hans Grumstuuls Jon.
Fadd: Ole Ersrøes kone, Aslof Halvorsd., Ole Andersen, Ole Gundersen.

6/1-1759. Jacob Arnesens Karen.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Karen Pettersd., Lars Myra, Arne Gaashølen, Niels Gundersen.

7/1-1759. Gregorii Lunds Michel.
Fadd: Niels Muustvets kone, Signe Michelsd., Christen Lund, Peder Venstøb, Henrich Alfsen.

21/1-1759. Ole Kises Elen.
Fadd: Peder Bøes kone, Anne Isachsd., Peder Bøe, Hans Moe, Hans Halvorsen.

28/1-1759. Hans Falchums Ingebor.
Fadd: Hans Daniels kone, Mads Trostes kone, Claus Ledvorsen, Hans Brataas, Niels Lollech.

2/2-1759. Peder Halvorsen fra Mælum Ejets Halvor.
Fadd: Ole Olsens kone, Berthe Halvorsd., Erich Halvorsen, Hans Mathisen, Hans Andersen.

2/2-1759. Scheje Christensens Sara.
Fadd: Ole Riises kone, Maren Christophersd., Even Larsen, Jon Lia, Bent Larsen.

18/2-1759. Daniel Aslachsen fra BbKlevs Anders.
Fadd: Simon Corfitsens kone, Maren Halvorsd., Erich Simensen, Arne Hansen, Jens Aslachsen.

18/2-1759. Peder Toftes Maren Kistine.
Fadd: Gunder Holms kone, Inger Johannisd., Niels Grinie, Ole Andersen, Thor Andersen.

18/2-1759. Anders Jørgensen fra Hyttens Lars.
Fadd: Niels Engebretsens kone, Karen Larsd., Knud Olsen, Johannes Biønsen.

18/2-1759. Halvor Ramsaasens Inger.
Fadd: Christen Kleps kone, Live Jacobsd., Jens Ramsaasen, Christian Højset.

25/2-1759. Henning Otterholts Abraham.
Fadd: Einer Andersens kone, Marthe Abrahamsd., Niels Berreberg, Søren Halvorsen, Jacob Riising.

4/3-1759. Jens Riises Halvor.
Fadd: Agnethe Strombech, Aslov Christophersd., Søren Riis, Haral Tollefsen.

4/3-1759. Vilhelm Jørgensen fra Borge Ejets Kisten.
Fadd: Jacob Rasmusens kone, Inger Larsd., Engebret Engebretsen, Jacob Jonsen.

11/3-1759. Halvor Monsens Niels.
Fadd: Knud Kiølnæses kone, Berthe Torjusd., Engebret Engebretsen, Søren Erichsen.

11/3-1759. Niels Knudsen fra Kleps Anne.
Fadd: Tollef Høysets kone, Else Knudsd., Ole Larsen, Halvor Aaltvet, Jacob Hansen.

11/3-1759. Isach Gulbrandsen fra Luxefjelds Karen.
Fadd: Provstinde Monrad, Kistine Bindrup, forvalter Karhoff, Peder Bredsdorph, Vilhelm Schweder.

25/3-1759. Hans Sneltvets Aaste.
Fadd: Niels Glendes kone, Anne Isachsd., Isach Sneltvet, Halvor Houen, Jon Isachsen.

25/3-1759. Sondre Halvorsen fra Moe Ejets Peder.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Sønneve Olsd., Lars Haagensen, Thor Sondresen.

1/4-1759. Søren Sørensen fra Osebachens Erich Simon.
Fadd: Christen Olsens kone, Kisten Gregersd., Kal Pedersen, Solve Isachsen.

1/4-1759. Tollef Otterholts Erich.
Fadd: Hans Moes kone, Anne Olsdtr, Peder Stulen, Rasmus Faareval, Christen Erichsen.

1/4-1759. Hans Olsens Niels.
Fadd: Lars Isachsens kone, Anne Nielsd., Ole Riis, Lars Haagensen.

1/4-1759. Ole Nirisens Anne.
Fadd: Rasmus Nirisens kone, Kisten Christensd., Asmun Olsen, Torjer Siversen.

18/4-1759. Hans Qvistes Karen.
Fadd: Peder Bradsbergs kone, Anne Lisbeth Jobsd., Isach Jynge, Anders Rasmusen, Simen Qvist.

2/5-1759. Knud Kiølnæses Sivert.
Fadd: Anne Barbara Lange, Anne Susanna Kiil, Sorenskriver Tyrholm, Inspecteur Sundval, Giert Lange.

6/5-1759. Niels Jensens Kisten fra Højmyr.
Fadd: Anders Larsens kone, Ingebor Pedersd., Peder Sivertsen, Jon Pedersen, Sven Arvesen.

13/5-1759. Niels Jansen Berrebergs Ingebor.
Fadd: Hans Bøes kone, Anne Kistine Andersd., Ole Kreppa, Mons Tevesen, Jacob Riising.

15/5-1759. Giert Condrops tvillingsønner Bartholomæus. og Jens Karhoff.
Fadd: Søren Christensens enke, forvalter Karhoffs Kjæreste, Elen Jensd., Margrethe Karhoff, Tobias Hoffgaard, Ole Pedersen Høg, Peder Bredsdorph, Claus Ledvorsen, Vilhelm Karhoff.

20/5-1759. Haral Sølies Maren.
Fadd: Lars Sannis kone, Maren Gundersd., Christen Sneltvet, Peder Venstøb, Daniel Venstøb.

5/6-1759. Christopher Venstøbs Rasmus.
Fadd: Tollef Aases kone, Karen Abrahamsd., Christen Sneltvet, Peder Venstøb, Daniel Venstøb.

5/6-1759. Jacob Løchenbergs Knud.
Fadd: Hans Knudsens enke, Sara Christophersd., Engebret Bøle, Niels Olsen, Lars Olsen.

17/6-1759. Aslach Sillevigens Anne.
Fadd: Gunder Monsens kone, Gunnil Michelsd., Peder Olsen, Niels Olsen.

1/7-1759. Christen Lunds Karen.
Fadd: Christian Høstes kone, Hans Klevens kone, Gunder Holm, Gregorius Lund, Mons Tevesen.

1/7-1759. Peder Stulens Jon.
Fadd: Christen Fossums kone, Karen Sørensd., Morten Houerøe, Rasmus Faareval, Halvor Sørensen.

1/7-1759. Christen Hansen fra Borrestad Ejets Margrethe.
Fadd: Søren Riises kone, Berthe Torjusd., Hans Vernersen, Jens Pedersen, Knud Johannesen.

1/7-1759. Amun Liestuuls Jens.
Fadd: Ole Friderichsens kone, Marthe Henrichsd., Abraham Andersen, Peder Christophersen.

1/7-1759. Hans Pedersen fra Foss Ejets Just.
Fadd: Marthe Sommundsd., Anna Olsd., Vilhelm Schweder, Halvor Rasmusen.

1/7-1759. Morten Henrich fra Osebachens Anne Kistine.
Fadd: Søren Sørensens kone, Margrethe Christiansd., Osmun Sivertsen, Hans Johannesen.

1/7-1759. Peder Gundersen fra BbKlevs Karen.
Fadd: Rollef Buers kone, Karen Nielsd., Søren Mathisen, Jens Gundersen.

2/7-1759. Frans Glørsmyrs Halvor.
Fadd: Jens Aarhuuses kone, Anne Knudsd., Isach Hoppestad, Halvor Lyngaasen, Rasmus Halvorsen.

8/7-1759. Gunder Halvorsen fra BbKlevs Maria.
Fadd: Isach Jacobsens kone, Karen Gundersd., Halvor Folloug, Jon Sørbøe, Jacob Isachsen.

8/7-1759. Gunder Lies Hans.
Fadd: Ouen Rasmusens kone, Magnil Halvorsd., Anders Ballestad, Lars Isachsen, Lars Hansen.

8/7-1759. Jacob Aaltvets Ingebor.
Fadd: Lars Bachens kone, Pernille Pedersd., Halvor Aaltvet, Lars Bachen, Peder Larsen.

15/7-1759. Jens Baltzersens Ole.
Fadd: Abraham Andersens kone, Johanne Christophersd., Hans Olsen, Ole og Engebret Gundersønner.

15/7-1759. Arne Hansen fra BbKlevs Anne.
Fadd: Daniel Aslachsens kone, Maren Evensd., Hans Rolfsen, Niels Larsen, Aslach Larsen.

22/7-1759. Erich Olsen fra Osebachens Mette Maria.
Fadd: Ole Solvesens kone, Maren Andersd., Halvor Nielsen, Hans Petter Knudsen.

29/7-1759. Herman Tronsens Zacharias.
Fadd: Jon Halvorsens kone, Pernille Jansd., Ole Nielsen, Friderich Vessel, Peder Christophersen.

4/8-1759. Jan Jensens Dorthe Maria.
Fadd: Madame Karhoff, Kistine Bindrup, Peder Bredsdorph, Vilhelm Karhoff, Solve Gulset.

12/8-1759. Østen Løbergs Knud.
Fadd: Erich Povelsens kone, Ingebor Knudsd., Ole Schyer, Tormoe Nielsen, Jacob Bøe.

12/8-1759. Einer Andersens Marthe.
Fadd: Niels Jansens kone, Anne Kistine Andersd., Niels Berreberg, Henning Otterholt, Jacob Tønnisen.

12/8-1759. Christen Jonsens Ragnil.
Fadd: Abraham Jonsens kone, Dorthe Nielsd., Niels Larsen, Ole Andersen, Anders Jensen.

19/8-1759. Gunder Holms Abraham.
Fadd: Niels Grinies kone, Maren Olsd., Jan Berreberg, Tolf Hynie, Mons Tevesen.

19/8-1759. Hans Jørgensen fra Lunds Anne.
Fadd: Gregorii Lunds kone, Anne Aslachsd., Jan Grinie, Søren Jørgensen, Lars Christensen.

19/8-1759. Jens Kittilsen fra Osebachens Anne Dorothea.
Fadd: Anders Olsens kone, Gunnil Olsd., Jens Sørensen, Johannes Olsen.

26/8-1759. Solve Gulsets Maren Margrethe.
Fadd: Christian Gasmans kone, Pernille Jansd., Niels Klyve, Halvor Tofte, Søren Aabye.

26/8-1759. Jon Sørbøes Karen.
Fadd: Gunder Halvorsens kone, Karen Halvorsd., Niels Bachen, Aslach Berg, Even Halvorsen.

2/9-1759. Berulf Holms Christen.
Fadd: Christen Lunds kone, Marthe Abrahamsd., Christian Høst, Haral Berreberg, Mons Tevesn.

2/9-1759. Peder Knudsen fra Fossum Ejets Ole.
Fadd: Christen Fossums kone, Sidsel Madsd., Erich Dyrendal, Jan Bøe, Gunder Nielsen.

2/9-1759. Peder Herlofsens Christen.
Fadd: Ole Erichsens kone, Ingebor Olsd., Hans Biorbech, Lars Pedersen.

9/9-1759. Rasmus Faarevals Jens.
Fadd: Niels Engebretsens kone, Karen Sørensd., Tollef Otterholt, Peder Stulen, Rasmus Dyrchol.

9/9-1759. Mads Bøes Solve.
Fadd: Erich Madsens kone, Maren Johannisd., Niels Larsen, Jan Bøe, Ole Larsen.

9/9-1759. Iver Pedersens Berthe Kistine.
Fadd: Lars Hansens kone, Ragnil Arntsd., Jacob Olsen, Christen Christensen.

9/9-1759. Hans Østensens Jacob.
Fadd: Isach Hansens kone, Ingebor Kittilsd., Isach Hansen, Ole Christensen.

9/9-1759. Halvor Houens Hans.
Fadd: Anun Løbergs kone, Maren Jonsd., Lars Houen, Anders Isachsen, Anders Jonsen.

9/9-1759. Engel Jønnevalds Rasmus.
Fadd: Christen Jønnevals kone, Karen Pettersd., Halvor Rasmusen, Ole Vetlesen.

9/9-1759. Amun Engebretsens Engebret.
Fadd: Christopher Olsens enke, Astri Niculsd., Haral Sølie, Anders Valler.

16/9-1759. Niels Larsen fra BbKlevs Ole.
Fadd: Arne Hansens kone, Else Hansd., Mads Bøe, Ole Larsen, Hans Larsen.

16/9-1759. Jacob Hansens Mathis.
Fadd: Gunder Myras enke, Thore Andersd., Arne Langerøe, Anders Gundersen.

23/9-1759. Gunder Baaserøes Isach.
Fadd: Ole Aases kone, Anne Halvorsd., Gregorius Schaven, Jacob Foss, Jens Abrahamsen.

23/9-1759. Christen Schiefjelds Maren.
Fadd: Niels Olsens kone, Karen Christophersd., Ole Borge, Niels Olsen.

29/9-1759. Søren Otterholts Karen.
Fadd: Henning Otterholts kone, Anne Kistine Andersd., Engel Halvorsen, Henning Otterholt.

29/9-1759. Christen Øfrums Niels.
Fadd: Ole Jacobsens kone, Margrethe Hansd., Engebret Gundersen, Peder Øfrum, Anders Engebretsen.

29/9-1759. Jon Løvens Anne.
Fadd: Niels Olsens kone, Anne Halvorsd., Niels Olsen, Christen Larsen.

30/9-1759. Lars Bachens Ole.
Fadd: Jacob Aaltvets kone, Karen Andersd., Halvor Becheval, Christopher Nygaard.

30/9-1759. Anne Torjersdtr fra Borrestad Ejets uægte Ole.
Barnefader: Jens Tollefsen.
Fadd: Christen Hansens kone, Berthe Torjusd., Jens Pedersen, Jacob Halvorsen, Michel Johannisen.

7/10-1759. Niels Langerøes Erich.
Fadd: Peder Øfrums kone, Karen Jensd., Ole Folloug, Christen Sneltvet, Niels Andersen.

14/10-1759. Gunder Tevesens Haral.
Fadd: Hans Olsens kone, Jørgen Jansens kone, Jørgen Kleven, Mons Tevesen, Hans Jørgensen.

14/10-1759. Jens Gundersen fra BbKlevs Peder.
Fadd: Christopher Aasterøes kone, Elen Pedersd., Peder Gundersen, Even Larsen.

14/10-1759. Ole Borges Berthe.
Fadd: Jacob Aaltvets kone, Ragnil Engebretsd., Jacob Aaltvet, Lars Pedersen, Søren Mathisen.

14/10-1759. Søren Riises Marthe.
Fadd: Rollef Buers kone, Ingebor Andersd., Ole Riis, Sivert Sørensen.

20/10-1759. Anders Ledvorsens Karen Elisabeth.
Fadd: Niels Hansens kone, Abraham Eeges kone, Johan David Kalmer, Jens Ancher Bloch, Friderich Bruun.

28/10-1759. Niels Bøes Christopher.
Fadd: Christian Hoppestads kone, Maren Halvorsd., Gunder Bøe, Christian Hoppestad, Christopher Isachsen.

28/10-1759. Morten Houerøes Elen.
Fadd: Frans Glørsmyrs kone, Maren Engebretsd., Hans Aas, Peder Stulen, Hans Halvorsen.

28/10-1759. Haagen Haagensens Berulf.
Fadd: Knud Olsens kone, Dorthe Solvesd., Lars Haagensen, Tolf Jansen.

28/10-1759. Abraham Jansens Anne.
Fadd: Alf Aarhuuses kone, Karen Larsd., Torbiøn Hynie, Ole Jansen, Johannes Jansen.

1/11-1759. Anders Tejens Marthe.
Fadd: Knud Sverrigs kone, Maren Olsd., Johan Lorentsen, Knud Tejen, Ole Olsen.

4/11-1759. Gunder Thommesen fra Falchum Ejets Anders.
Fadd: Ouen Rasmusens kone, Anne Olsd., Søren Mathisen, Anders Halvorsen, Halvor Olsen.

4/11-1759. Jens Schouens Anna.
Fadd: Johannes Nielsens kone, Kisten Jensd., Lars Houen, Jens Simensen, Knud Aslachsen.

4/11-1759. Christopher Nyegaards Johanne.
Fadd: Lars Bachens kone, Gunnil Larsd., Christopher Aasterøe, Knud Kragetoe, Johannes Hansen.

4/11-1759. Engebret Venstøbs Berthe.
Fadd: Lars Venstøbs kone, Sara Larsd., Peder Venstob, Daniel Abrahamsen.

4/11-1759. Abraham Gundersen fra Moe Ejets Karen.
Fadd: Frans Glørsmyrs kone, Maren Engebretsd., Haagen Haagensen, Niels Gundersen.

11/11-1759. Abraham Falchums Knud.
Fadd: Jørgen Lollichs kone, Berthe Larsd., Ole Bechman, Halvor Huustvet, Isach Halvorsen.

11/11-1759. Gregorii Schavens Niels.
Fadd: Ole Aases kone, Anne Clausd., Niels Glende, Niels Engebretsen, Lars Christensen.

11/11-1759. Jan Bøes Anna.
Fadd: Erich Dyrendals kone, Berthe Johannisd., Erich Dyrendal, Mads Bøe, Engebret Johannisen.

13/11-1759. Christen Greves Anne Weel.
Fadd: Anders Rasmusens kone, Gunnil Catrine Arveskoug, forvalter Müller, Hans Christian Arveskoug, Ole Thue.

13/11-1759. Niels Buers Hans Buer.
Fadd: Lars Forbechs kone, Anne Dorthea Buer, Ole Vindholmen, Hans Jensen Qvist, Ole Bradsberg.

18/11-1759. Christen Moes Karen.
Fadd: Knud Olsens kone, Ingebor Tronsd., Niels Andersen, Hans Andersen.

18/11-1759. Ole Thorsen fra Bøe Rønningens Berthe.
Fadd: Niels Siursens enke, Marthe Halvorsd., Jacob Gundersen, Thor Halvorsen.

2/12-1759. Christen Kittilsrøes Ole.
Fadd: Jens Thorsens kone, Ingebor Olsd., Jens Thorsen, Turvil Mathisen. Tormoe Jonsen.

2/12-1759. Christian Høstes Karen.
Fadd: Haral Gulsets kone, Marthe Abrahamsd., Halvor Tofte, Christen Lund, Mons Berreberg.

9/12-1759. Peder Venstøbs tvillingbørn Henrich. og Karen.
Fadd: Gunder Holms kone, Just Døxeroes kone, Maren Olsd., Ingebor Hansd., Engebret Venstøb, Vilhelm og Niels Døxerøe, Daniel Abrahamsen.

16/12-1759. Isach Hansen fra Meens Ejets Aslach.
Fadd: Rollef Buers kone, Maren Hansd., Niels Andersen, Halvor Arnesen, Lars Andersen.

16/12-1759. Henning Hansens Karen Kistine.
Fadd: Kistine Bindrup, Barbara Monrad, Henrich Erboe, Peder Bredsdorph, Vilhelm Schweder.

16/12-1759. Johannis Rønningens Anders.
Fadd: Engel Halvorsens kone, Lisbeth Andersd., Christopher Venstøb, Christen Sneltvet, Anun Olsen.

16/12-1759. Lars Nirisen fra Foss Ejets Niri.
Fadd: Christen Jønnevals kone, Karen Pettersd., Henning Jønneval, Christen Jønneval.

16/12-1759. Knud Kragetoes Marthe.
Fadd: Christian Høysets kone, Gunnil Larsd., Christopher Nyegaard, Anders Engebretsen.

16/12-1759. Peder Tejens søn Ole.
Fadd: Anders Tejens kone, Aslov Halvorsd., Gullich Thovsen, Peder Jonsen.

16/12-1759. Hans Pedersen fra Sandbachens Niels.
Fadd: Niels Engebretsens kone, Anne Clausd., Niels Glende, Lars Christensen.

16/12-1759. Anders Halvorsen fra BbKlevs Marthe.
Fadd: Peder Hansens kone, Anne Maria Sørensd., Niels Schyer, Niels Galt.

23/12-1759. Gunder Bechevals Gunnil.
Fadd: Hans Olsens kone, Anne Nielsd., Halvor Aaltvet, Lars Bachen, Halvor Jacobsen.

26/12-1759. Hans Gaupaasens Anders.
Fadd: Halvor Arnesens kone, Maren Hansd., Engebret Løberg, Thor Amundsen, Isach Hansen.

26/12-1759. Just Kuures Anders.
Fadd: Jens Olsens kone, Margrethe Knudsd., Hans Olsen, Gulbrand Nielsen, Gunder Nielsen.

26/12-1759. Vilhelm Døxerøes Anna.
Fadd: Hans Jørgensens kone, Kisten Gundersd., Christen Lund, Peder Døxeroe, Peder Venstøb.

26/12-1759. Svend Asbiønsens Gunnil.
Fadd: Niels Pedersens kone, Anne Hansd., Jens Gundersen, Jon Nielsen, Halvor Hansen.

27/12-1759. Abraham Pedersens (ikke nevnt)
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Gunnil Olsd., Søren Jørgensen, Asbiøn Svensen.

30/12-1759. Jens Sørensen fra Osebachens Dorthe Maria.
Fadd: Iver Pedersens kone, Berthe Halvorsd., Friderich Storm, Ole Jermstad, Jacob Larsen.

30/12-1759. Christian Christophersens Margrethe.
Fadd: Anne Olsd., Karen Clausd., Gregorius Schaven, Jens Stephensen, Ole Knudsen.

1/1-1760. Thor Amundsen fra BbKlevs Jan.
Fadd: Arne Hansens kone, Marthe Ammundsd., Svennung Grinie, Hans Gaupaasen, Hans Larsen.

1/1-1760. Erich Thorsens Maren Kistine.
Fadd: Giøran Thorsd., Marthe Andersd., Lars Simonsen, Sven Hieronomisen.

1/1-1760. Knud Olsen fra Buugslottens Ingebor.
Fadd: Anders Olsens kone, Thore Hansd., Anders Olsen, Hans Andersen, Tormoe Jonsen.

1/1-1760. Maria Pedersdtr fra Hyttens uægte Pernille.
Barnefader: Torjer Amundsen.
Fadd: Erich Madsens kone, Margrethe Knudsd., Abraham Schyer, Niels Gundersen.

13/1-1760. Gregorii Lunds Zacharias.
Fadd: Hans Jørgensens kone, Signe Michelsd., Erich Larsen, Peder Venstøb, Lars Evensen.

13/1-1760. Gulbrand Jislesens Jacob.
Fadd: Christen Jønnevals kone, Gunne Jislesd., Christen Jønneval, Christen Zachariasen, Povel Olsen.

13/1-1760. Halvor Lyngaasens Maren.
Fadd: Frans Glørsmyrs kone, Aslov Halvorsd., Ole Ersrøe, Biøn Fieldalen, Jisle Halvorsen.

13/1-1760. Abraham Schyers Berthe.
Fadd: Borger Ballestads kone, Isach Johannisens kone, Ole Schyer, Ole Larsen.

2/2-1760. Hans Christensen fra Aashamerens Rasmus.
Fadd: Ole Aases kone, Karen Pettersd., Ole Christensen, Henning Jønneval, Hans Rasmusen.

2/2-1760. Gunder Nirisens Berthe.
Fadd: Isach Johannisens kone, Anne Halvorsdtr, Jacob Nirisen, Daniel Jensen.

3/2-1760. Niels Alfsens Karen.
Fadd: Berthe Jensd., Anne Jensd., Jon Pedersen, Halvor Alfsen.

10/2-1760. Niels Bouerøes Jacob.
Fadd: Christen Lunds kone, Else Olsd., Peder Døxerøe, Tolf Aas, Søren Jørgensen.

10/2-1760. Ouen Rasmusen fra Strømdal Ejets Karen.
Fadd: Lars Isachsens kone, Gunnil Iversd., Ole Jansen, Ole Pedersen, Anders Hansen.

10/2-1760. Niels Magnusens Anne.
Fadd: Johannes Nyeqvistes kone, Anne Jensd., Peder Knudsen, Svend Pedersen.

17/2-1760. Margrethe Tolfsdtr fra Aases. uægte (ikke nevnt).
Barnefader: Anders Jonsen fra Kongsberg.
Fadd: Guttorm Knudsens kone, Christopher Venstøbs kone, Guttorm Knudsen, Christopher Venstøb.

24/2-1760. Ole Christensen fra Aashammerens Lars.
Fadd: Halvor Rasmusens kone, Ole Aases kone, Johan Lorentsen, Hans Christensen, Hans Rasmusen.

27/2-1760. Her Capitain Ryes Karen Andrea.
Fadd: Hr. Capit. Fleischers frue, Barbara Monrad, hr. Major Deichman, hr. JustiseRaad Bentsen, Contr.
Leut Bre?ner.

2/3-1760. Peder Øfrums Ole.
Fadd: Knud Øfrums kone, Margrethe Nielsd., Christen Øfrum, Christen Jensen, Isach Engebretsen.

2/3-1760. Ole Løbergs Anders.
Fadd: Aslach Grinies kone, Anne Jonsd., Ole Kreppa, Isach Nielsen, Annun Jensen.

2/3-1760. Isach Halvorsen fra Falchum Ejets Marthe.
Fadd: Abraham Falchums kone, Anne Johannisd., Lars Stranda, Realf Johannisen, Jacob Riising.

2/3-1760. Mons Bradstages Marthe Maria.
Fadd: Ole Friderichsens kone, Catrine Pedersd., Johan Mejer, Ole Pedersen.

1/3-1760. Hr. CancelieRaad Løvenskiolds Herman.
Fadd: Mad.
Aal, jomfrue Eleonora Rasch, hr. Major Deichman, Niels Aal, Jacob Juel.

4/3-1760. Solve Grinies Inger.
Fadd: Peder Bradsbergs kone, Anne Dorothea Buer, Christian Asmusen, Niels Buer, Mads Jensen.

9/3-1760. Friderich Pedersens Peder.
Fadd: Jøran Thorsd., Berthe Larsd., Erich Thorsen, Ole Hansen.

12/3-1760. Johannis Jansens Anne.
Fadd: Niels Corneliisøns kone, Gunnil Iversd., Isach Sørensen, Knud Johannisen, Jørgen Carlsen.

16/3-1760. Lucas Erichsens Erich.
Fadd: Jon Halvorsens kone, Elen Lucædatter, Erich Kabbe, Hans Christensen, Peder Christophersen.

19/3-1760. Johanne Larsdtrs uægte Ingebor.
Barnefader: Thomas Blær.
Fadd: Jens Thorsens kone, Christen Olsens kone, Gunder Borge, Thor Halvorsen.

23/3-1760. Lars Sannis Jon.
Fadd: Christen Borges kone, Gunder Lies kone, Solve Isachsen, Anders Danielsen, Lars Hansen.

23/3-1760. Ole Hieronomisen fra BbKlevs Helje.
Fadd: Isach Sørensens kone, Anlov Andersd., Peder Krabbe, Knud Pedersen, Hans Isachsen.

23/3-1760. Ole Jensen fra Hynie Ejets Christen.
Fadd: Ole Thorsens kone, Johanne Jensd., Ole Jørgensen, Jens Smed, Christen Sørensen.

23/3-1760. Torjer Sivertsens (Tollef Sivertsen) Anders.
Fadd: Christen Kleps kone, Else Jacobsd., Ole Nirisen, Lars Bachen, Peder Larsen.

3/4-1760. Christen Engebretsen fra Moe Ejets Kisten.
Fadd: Friderich Hansens kone, Marthe Hovorsd., Friderich Hansen, Knud Olsen.

8/4-1760. Christian Højsets Søren.
Fadd: Niels Kleps kone, Gunnil Larsd., Niels Qverstad, Halvor Ramsaasen, Hans Nielsen.

8/4-1760. Peder Aslachsen Bøes Aslach.
Fadd: Christen Fossums kone, Karen Gundersd., Ole Kiise, Christian Hoppestad, Hans Halvorsen.

8/4-1760. Ole Gundersen fra Steensaasens Marthe.
Fadd: Lars Muustvets kone, Johanne Johannisd., Isach Sneltvet, Anders Kiær, Even Halvorsen.

13/4-1760. Hans Pedersens Just.
Fadd: Inger Pedersdtr, Maren Pedersd., Anders Einersen, Gulbrand Jislesen, Jacob Friderichsen.

20/4-1760. Niels Nielsen fra Osebachens Niels.
Fadd: Jens Vorchums kone, Ingebor Olsd., Otter Leth, Magnus Vrigtman, Ole Larsen.

20/4-1760. Peder Sivertsens tvillinger Kisten. og Ingebor.
Fadd: Jens Thorsens kone, Christen Olsens kone, Anne Sivertsd., Ingebor Olsdt., Turvil Mathisen, Isach Jensen, Sven Hansen, Halvor Oredalen, Torjer Olsen.

20/4-1760. Thormoe Schyers Peder.
Fadd: Tollef Nielsens kone, Maren Torjersd., Ole Erichsen, Niels Eichonrøe, Peder Hansen.

27/4-1760. Christen Sneltvets Anders.
Fadd: Ole Friderichsens kone, Tora Larsd., Christen Larsen, Halvor Sneltvet, Simon Erlandsen.

27/4-1760. Anders Kiærs Sidsel.
Fadd: Lars Muustvets kone, Berthe Larsd., Isach Sneltvet, Ole Gundersen, Manasse Larsen.

27/4-1760. Halvor Aaltvets Niels.
Fadd: Isach Sølies kone, Anne Nielsd., Niels Knudsen, Gunder Becheval, Niels Simensen.

27/4-1760. Rasmus Nirisens Niels
Fadd: Knud Aaltvets kone, Aslov Andersd., Osmund Olsen, Halvor Larsen.

4/5-1760. Tolf Aases Rønnov.
Fadd: Anders Abrahamsens kone, Anne Engebretsd., Niels Bouerøe, Isach Halvorsen, Peder Venstøb.

4/5-1760. Engebret Løbergs Karen.
Fadd: Halvor Arnesens kone, Karen Jonsd., Ole Løberg, Anun Larsen, Hans Gaupaasen.

4/5-1760. Jonas Pedersen fra BbKlevs Hans Petter.
Fadd: Jens Simonsens kone, Kirsten Jensd., Hans Jonsen, Jacob Isachsen, Isach Jensen.

4/5-1760. Anders Erichsen fra Gulset Ejets Michel.
Fadd: Ole Erichsens kone, Dorthe Nielsd., Niels Larsen, Lars Pedersen, Børre Gundersen.

4/5-1760. Ole Aschoutsens Marthe.
Fadd: Halvor Lyngaasens kone, Bergith Jacobsd., Thor Sucha, Gunder Schielbred.

11/5-1760. Christen Zachariæsens Claus.
Fadd: Claus Hoppestads enke, Karen Pettersd.. Henning Jønneval, Halvor Rasmusen, Christen Larsen.

15/5-1760. Haral Gulsets Peder.
Fadd: Kisten Aabye, Pernille Jansd., Gunder Gulset, Halvor Tofte, Christen Olsen.

15/5-1760. Ole Ledvorsens Anne.
Fadd: Ole Ersrøes kone, Aslov Halvorsd., Ole Ersrøe, Anun Olsen.

15/5-1760. Christen Sørensen fra Bøe Rønningens Else Margrethe.
Fadd: Jens Aarhuuses kone, Karen Gundersd., Rasmus Faareval, Gunder Nielsen, Rasmus Halvorsen.

18/5-1760. Lars Andersen fra Meens Ejets Anne.
Fadd: Gunder Baaserøs kone, Gunnil Larsd., Anders Gundersen, Ole Løberg, Hans Larsen.

18/5-1760. Jermun Tejens Siur.
Fadd: Anders Tejens kone, Groe Andersd., Anders Tejen, Thor Sondresen.

18/5-1760. Gunlich Thorsens Niels.
Fadd: Ole Ersrøes kone, Helje Halvorsd., Halvor Ersrøe, Ole Ersrøe.

26/5-1760. Knud Sverrigs Ole.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Karen Olsd., Peder Øfrum, Christen Engebretsen, Isach Engebretsen.

26/5-1760. Giert Danielsen fra Osebachens Giertrud.
Fadd: Søren Rollefsens kone, Maren Pedersd., Halvor Nielsen, Søren Erichsen.

27/5-1760. Gunder Bøes Jens.
Fadd: Ole Kiises kone, Maria Johannisd., Niels Bøe, Jan Bøe, Lars Pedersen.

27/5-1760. Jørgen Jansens Karen Maria.
Fadd: Gunder Tevesens kone, Pernille Jansd., Abraham Andersen, Gulbrand Nielsen, Haagen Jansen.

1/6-1760. Povel Aschoutsens Jens.
Fadd: Lars Nirisens kone, Marthe Aschoutsd., Lars Nirisen, Anders Jensen.

8/6-1760. Just Døxerøes Aslov.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Aslov Halvorsd., Ole Ersrøe, Jisle Jønneval, Peder Venstøb.

8/6-1760. Hans Pedersens Solve.
Fadd: Ole Thorsens kone, Maren Olsd., Gunder Aasen, Niri Rejersen.

8/6-1760. Jon Olsen fra Luxefjelds Marthe.
Fadd: Johannis Rønningens kone, Groe Andersd., Jens Thommesen, Povel Olsen.

8/6-1760. Bent Larsen fra Breche Ejets Karen.
Fadd: Scheje Christensens kone, Johanne Jensd., Erich Thorsen, Anders Thorsen, Anun Larsen.

15/6-1760. Svennung Grinies Peder.
Fadd: Mad. Bang, Elsebeth Vejer, Regim. qv. Holm, forvalter Karhoff, Peder Bredsdorph.

15/6-1760. Henning Otterholts Abraham.
Fadd: Einer Andersens kone, Helje Olsd., Engebret Wenstøb, Engel Otterholt, Jacob Riising.

15/6-1760. Even Larsen fra Løberg Ejets Marthe.
Fadd: Johannis Sneltvets kone, Ingebor Andersd., Scheje Christensen, Bent Larsen, Anun Larsen.

15/6-1760. Jens Thorsen fra Riising Ejets Randi.
Fadd: Christen Olsens kone, Ingebor Olsd., Lars Pedersen, Turvil Mathisen, Tormoe Jonssøn.

24/6-1760. Ole Olsen fra Venstøbs Ingebor.
Fadd: Christen Vattenbergs kone, Anne Jensd., Niri Rejersen, Christen Vattenberg, Christian Andersen.

5/7-1760. Anders Olsen fra Osebachens Gregers.
Fadd: Frøken Else Deichman, Eleonora Rasch, Herman Løvenskiold, Niels Aal.

6/7-1760. Peder Olsen fra BbKlevs Karen.
Fadd: Karen Gundersd., Johanne Olsd., Michel Larsen, Thomas Hansen, Ole Isachsen.

13/7-1760. Aslach Grinies tvillingsønner Jørgen. og Peder.
Fadd: Niels Løbergs kone, Isach Sørensens kone, Marthe Abrahamsd., Guri Jansd., Jon Grinie, Gunder Grinie, Niels Grinie, Rasmus Hansen, Claus Olsen.

13/7-1760. Hans Bøes Lars.
Fadd: Niels Berrebergs kone, Maren Solvesd., Halvor Aas, Ellef Halvorsen, Christen Gundersen.

13/7-1760. Hans Olsen fra Hyttens Ingebor Maria.
Fadd: Ole Thorsens kone, Inger Abrahamsd., Christen Larsen, Jens Baltzersen, Anders Henrichsen.

20/7-1760. Jacob Nærums Kistine Karen.
Fadd: Ole Buers kone, Marichen Olsd., Christen Borge, Peder Meen, Christen Olsen.

20/7-1760. Niels Engebretsen fra Bøe Rønningens Ingebor Maria.
Fadd: Gregorii Schavens kone, Margrethe Nielsd., Peder Stulen, Rasmus Faareval, Hans Halvorsen.

20/7-1760. Torjus Tejens Halvor.
Fadd: Jon Olsens kone, Gunnil Michelsd., Lars Haagensen, Halvor Olsen.

27/7-1760. Hans Grumstuulens Jon.
Fadd: Ole Ersrøes kone, Aslov Halvorsd., Ole Ersrøe, Gunlech Thovsen.

2/8-1760. Sergiant Nords Anne Carine.
Fadd: Peder Bradsbergs kone, Marthe Bradsberg, Solve Grinie, Niels Meen, Ole Bradsberg.

3/8-1760. Ole Andersen fra Borrestad Ejets Anders.
Fadd: Haral Sølies kone, Maren Andersd., Hans Vernersen, Erich Folloug, Halvor Pedersen.

3/8-1760. Marthe Thorsd.s uægte Gunder.
Barnefader: Mons Tevesen.
Fadd: Ole Thorsens kone, Marthe Pedersd., Jan Jensen, Ole Jansen.

10/8-1760. Jon Andersen fra Sems Ejets Christence. 
Fadd: Maren Anders', Elen Pedersd., Ledvor Kreppa, Asle Rejersen.

10/8-1760. Anun Bugoths Marthe.
Fadd: Berthe Jensdtr, Karen Andersd., Jon Pedersen, Sivert Ellefsen.

10/8-1760. Giertrud Nielsdtrs. uægte Berthe.
Barnefader: Sven Hieronomisen.
Fadd: Engebret Gundersens kone, Jens Simensens kone, Anders Jonsen, Even Gundersen.

19/8-1760. Halvor Christensen fra Osebachens Andreas.
Fadd: Simen Pedersens kone, Mette Maria Andersd., Peder Olsen, Knud Kiølnæs, Erich Olsen.

24/8-1760. Niels Haucheraasens Ole.
Fadd: Christen Larsens kone, Anne Sørensd., Christen Larsen, Osmun Olsen, Ammund Nielsen.

24/8-1760. Vebiøn Fielles Gunnil.
Fadd: Johannis Rønningens kone, Jøran Olsd., Johannes Rønningen, Anun Olsen.

31/8-1760. Abraham Løbergs Maria.
Fadd: Niels Glendes kone, Ragnil Engebretsd., Povel Thomesen, Anne? Larsen, Rasmus Hansen.

31/8-1760. Elling Jensens Maren.
Fadd: Peder Tvetens kone, Bergith Olsd., Sven Røsager, Jacob Tønnisen.

31/8-1760. Friderich Storms Agnethe Catrine.
Fadd: Maren Andersd., Anne Andersd., Jens Sørensen, Jens Aslachsen.

7/9-1760. Henrich Roligheds Hans.
Fadd: Engebret Løbergs kone, Margrethe Olsd., Engebret Løberg, Sven Røsager, Thor Halvorsen.

14/9-1760. Lars Venstøbs Johanne.
Fadd: Niels Glendes kone, Helle Olsd., Christopher Venstøb, Johannes Biønsen, Daniel Abrahamsen.

14/9-1760. Halvor Johannisen fra Osebachens Thor.
Fadd: Søren Rollefsens kone, Gunnil Olsd., Erich Olsen, Thor Larsen.

21/9-1760. Peder Jonsens Jon.
Fadd: Prostinde Monrad, Anne Bindrup, Mauritz Schweder, Joachim Adtzlef, Bøje Winther.

28/9-1760. Tollef Schyers Kisten.
Fadd: Ole Schyers kone, Karen Christensd., Niels Schyer, Christen Eegaasen.

28/9-1760. Jacob Jansen fra Berreberg Ejets Maren.
Fadd: Peder Knudsens kone, Anne Stephensd., Jacob Arnesen, Povel Aschoutsen, Tolf Jansen.

1/10-1760. Ole Pedersen fra Osebachens Peder.
Fadd: Gulbrand Stephensens kone, Anne Tallachsd., Peder Olsen, Martinus Christensen.

5/10-1760. Ole Larsen fra BbKlevs Inger.
Fadd: Niels Pedersens kone, Else Knudsd., Knud Pedersen, Niels Knudsen.

5/10-1760. Østen Løbergs Karen.
Fadd: Christen Eegaasens kone, Maren Christophersd., Jacob Knudsen, Gunder Nielsen.

12/10-1760. Søren Klevens Jørgen.
Fadd: Aslach Grinies kone, Guri Jansd., Gunder Tevesen, Anders Gundersen, Siur Nielsen.

12/10-1760. Annun Løbergs Maren.
Fadd: Niels Løbergs kone, Karen Jonsd., Ole Jacobsen, Jens Gudmundsen, Jon Isachsen.

12/10-1760. Marthe Gundersd. fra BbKlevs uægte Ragnil.
Barnefader: Jens Aslachsen.
Fadd: Ole Nielsens kone, Anne Maria Sørensd., Engebret Gundersen, Anders Larsen.

26/10-1760. Ole Solvesen fra Osebachens Berthe.
Fadd: Kisten Torchilsd., Ingebor Olsd., Knud Anundsen, Hans Jensen.

1/11-1760. Erich Simensen fra BbKlevs Inger.
Fadd: Anne Johanne Madsd., Anne Catrine Gundersd., Isach  Jacobsen, Gunder Halvorsen, Ole Isachsen.

9/11-1760. Hans Svinholts Anne.
Fadd: Søren Ochlungens kone, Inger Ammundsd., Ole Svinholt, Ole Bøle, Erich Andersen.

9/11-1760. Ouen Pedersens Gunnil.
Fadd: Ole Thorsens kone, Anne Jansd., Lars Pedersen, Anders Henrichsen.

9/11-1760. Ole Jermundsens Ole.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Anne Arnesd., Tron Olsen, Jacob Arnesen.

16/11-1760. Niels Knudsen fra Kleps Knud.
Fadd: Christian Høysets kone, Else Knudsd., Ole Larsen, Lars Lie, Lars Hansen.

16/11-1760. Anders Hieronomisens Maren.
Fadd: Mathis Grødesunds kone, Karen Larsd., Ole Hieromisen, Knud Pedersen.

16/11-1760. Gunder Aasens Claus.
Fadd: Halvor Rasmusens kone, Gunnil Rolfsd., Henning Jønneval, Halvor Arnesen, Niri Rejersen.

23/11-1760. Ammund Engebretsen fra Osebachens Engebret.
Fadd: Edvert Nielsens kone, Kistine Olsd., Haral Sølie, Hans Olsen.

23/11-1760. Jens Aarhuuses Marthe.
Fadd: Realf Johannisens kone, Maren Engebretsd., Knud Aarhuus, Abraham Andersen, Jens Jonsen.

30/11-1760. Ole Aases Gunnil.
Fadd: Gunder Baaserøes kone, Dorthe Maria Hansd., Ole og Hans Christensønner, Hans Rasmusen.

30/11-1760. Halvor Nielsen fra Osebachens Anders.
Fadd: Rasmus Holtenes kone, Maria Jacobsd., Christen Jonsen, Erich Olsen.

30/11-1760. Ole Ersrøes Anne.
Fadd: Halvor Lyngaasens kone, Aaste Sivertsd., Halvor Lyngaasen, Just Døxerøe, Jisle Jønneval.

3/12-1760. Ole Andersen fra Gulset Ejets Ovit. (Aavit.)
Fadd: Lars Isachsens kone, Ingebor Hansd., Ole Pedersen, Isach Hansen.

3/12-1760. Lars Pedersen fra Gulset Ejets Peder.
Fadd: Ole Erichsens kone, Marthe Olsd., Ole Jansen, Sven Pedersen.

12/12-1760. Johannis Nyeqvistes Anne Kistine.
Fadd: Mad. Karhoff, Elen Lucædatter, Peder Bredsdorph, Jens So?etz, Vilhelm Karhoff.

14/12-1760. Ole Hansen fra Breche Ejets Gunnil.
Fadd: Kittil Grunderøes kone, Anne Hansd., Jonas Pedersen, Lars Kittilsen.

20/12-1760. Jens Schweders Joachim.
Fadd: Regimentsqvarter-mester Holms frue, Barbara Monrad, hr.
CancelieRaad Tyrholm, Rasmus Adtzlef, Christen Bindrup.

21/12-1760. Simon Erlandsens Ole.
Fadd: Hieronomi Jensens kone, Inger Margrethe Jensd., Mads Olsen, Christen Larsen, Peder Christophersen.

21/12-1760. Niels Olsens Inger.
Fadd: Ole Sems kone, Else Olsd., Isach Sørensen, Jacob Riising, Peder Tollefsen.

26/12-1760. Ole Kiises Erich.
Fadd: Morten Houerøes kone, Margrethe Nielsd., Niels Bøe, Christian Nielsen, Christopher Isachsen.

26/12-1760. Jacob Friderichsen fra Aas Hammers Maren.
Fadd: Einer Andersens kone, Karen Pettersd., Einer Andersen, Henning Otterholt, Ole Knudsen.

28/12-1760. Niels Berrebergs Margrethe.
Fadd: Henning Otterholts kone, Maren Olsd., Engebret Venstøb, Mons Berreberg, Jacob Riising.

28/12-1760. Niels Halvorsens Kisten.
Fadd: Søren Klevens kone, Anne Jensd., Bent Larsen, Anders Gundersen.

1/1-1761. Gunder Tevesens Ole.
Fadd: Aslach Grinies kone, Maren Lisbeth Jansdtr, Søren og Hans Kleven, Gunder Nielsen.

1/1-1761. Lars Muustvets Niels.
Fadd: Anders Kiærs kone, Malene Zachariædatter, Isach Sneltvet, Zacharias Berg, Ole Gundersen.

6/1-1761. Daniel Aslachsens Simon.
Fadd: Gunder Halvorsens kone, Maria Halvorsd., Simen Corfitsen, Ener Simensen, Knud Aslachsen.

13/1-1761. Peder Toftes Søren.
Fadd: Niels Grinies kone, Karen Andersd., Halvor Tofte, Gunder Holm, Thor Andersen.

18/1-1761. Knud Øfrums Hans.
Fadd: Hans Meens enke, Marthe Engebretsd., Engebret Espedalen, Anders Langerøe, Christen Olsen.

18/1-1761. Hans Hansen fra Sølie Ejets Niels.
Fadd: Aslach Bergs kone, Maren Hansd., Aslach Berg, Gunder Lie, Hans Larsen.

18/1-1761. Ole Riises Gunnil.
Fadd: Hans Olsens kone, Aslov Christophersd., Jon Lia, Jacob Olsen.

18/1-1761. Jens Gundersens Peder.
Fadd: Ingebor Pedersd., Elen Pedersd., Jon Pedersen, Peder Gundersen, Niri Rejersen.

25/1-1761. Peder Knudsen fra Riising Ejets Knud.
Fadd: Peder Grinitejens kone, Maren Nielsd., Ole Omuth, Ole Nielsen, Tormoe Jonsen.

25/1-1761. Niels Hoppestads (Skal være: Christen Nielsen Hoppestads?) Ingebor.
Fadd: Niels Engebretsens kone, Margrethe Knudsd., Ole Kiise, Hans Bøe, Niels Engebretsen.

25/1-1761. Christen Jensens Johanne Maria.
Fadd: Frans Rusches kone, Dorthe Nielsd., Niels Larsen, Hans Rusch, Ole Rusch.

25/1-1761. Alf Aarhuuses Søren.
Fadd: Knud Aarhuuses kone, Else Halvorsd., Anders Mæla, Jens Aarhuus, Jens Jonsen.

1/2-1761. Kiel Larsen Kiel.
Fadd: Erich Simensens kone, Karen Halvorsd., Simen Corfitsen, Peder Jonsen, Jacob Isachsen.

1/2-1761. Gulbrand Jislesens Anne.
Fadd: Hans Christensens kone, Maren Hansd., Ole og Hans Christensønner, Jisle Jønneval.

1/2-1761. Gunder Lies Anders.
Fadd: Lars Sannis kone, Gunnil Hansd., Lars Lie, Isach Hansen, Claus Hansen.

1/2-1761. Anders Grønsteens Ole.
Fadd: Jan Bøes kone, Ole Larsens kone, Thomes Christensen, Ole Larsen, Jacob Gundersen.

2/21761. Johannis Hansen fra Schielbred Ejets Hans.
Fadd: Gregorii Lunds kone, Karen Hansd., Ole Kreppe, Lars Evensen, Anders Hansen.

8/2-1761. Anders Jonsen fra Hyttens Jon.
Fadd: Niels Tronsens kone, Malene Erichsd., Ole Friderichsen, Niels Abrahamsen.

8/2-1761. Jens Stephensens Marthe.
Fadd: Halvor Rasmusens kone, Anne Stephensd., Henning Jønneval, Halvor Rasmusen, Rasmus Halvorsen.

15/2-1761. Mons Berrebergs Maren.
Fadd: Teves Monsens kone, Gunder Holms kone, Christian Bradsberg, Christian Høst, Jacob Riising.

15/2-1761. Thor Olsen fra Falchum Ejets Engebret. 
Fadd: Abraham Falchums kone, Maren Jonsd., Ole Pedersen, Gunder Thomesen, Halvor Olsen.

21/2-1761. Giert Condrops Edele Margrethe.
Fadd: Hr. Capit.
Rasches frue, frøchen Else Deichman, hr.
CancelieRaad Løvenskiold, Herman Løvenskiold, Christian Rasch.

22/2-1761. Giermund Schougserøes Ingebor.
Fadd: Kittil Grunderøes kone, Ingebor Kittilsd., Ole Schyer, Niels Løberg, Lars Kittilsen.

22/2-1761. Anders Rejersen fra Tofte Ejets Gunnil.
Fadd: Jacob Friderichsens kone, Anne Olsd., Niri og Asle Rejersønner.

28/2-1761. Søren Larsen fra Moe Ejets Lars.
Fadd: Kistine Bindrup, Barbara Monrad, Peder Bredsdorph, Jens Sartz.

1/3-1761. Jon Nielsen fra BbKlevs Christen.
Fadd: Christen Christensens kone, Johanne Olsd., Ole Isachsen, Jens Christensen, Knud Aslachsen.

1/3-1761. Halvor Alfsen fra Luxefjelds Alf.
Fadd: Michel Fieldets kone, Berthe Michelsd., Gulbrand Jislesen, Aslach Sillevigen.

5/3-1761. Anders Ledvorsen fra Osebachens Karen Maria.
Fadd: Hr. Regim: qv: Holms frue, Kistine Bindrup, Christen Morland, Jørgen Møller, Joachim Adtzlef.

8/3-1761. Halvor Lyngaasens Halvor.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Ole Ersrøes kone, Gregorius Lund, Frans Glørsmyr, Sivert Nielsen.

8/3-1761. Anders Larsen fra BbKlevs Gudmund.
Fadd: Hans Gundersens kone, Berthe Larsd., Jens Højmyr, Niels Jensen, Isach Jensen.

8/3-1761. Jon Lias Peder.
Fadd: Scheje Christensens kone, Pernille Pedersd., Halvor Haralsen, Christen Larsen, Anun Larsen.

8/3-1761. Mathis Engebretsens Gunnil.
Fadd: Engebret Gundersens kone, Karen Andersd., Niels Øfrum, Anders Engebretsen.

3/4-1761. Hr. CancelieRaad Løvenskiolds Magdalena Charlotte Hedevig.
Fadd: Eleonora Rasch, Kisten Aal, hr. Capit. Hamburg, hr.
Jørgen Herman Monrad, Christian Rasch.

12/4-1761. Ole Omuths Niels.
Fadd: Gunder Holms kone, Inger Jørgensd., Peder Tofte, Niels Grinie, Siur Nielsen.

12/4-1761. Ole Hoppestads Marthe.
Fadd: Christian Hoppestads kone, Marichen Clausdtr, Berulf Holm, Christen Nielsen, Christopher Isachsen.

12/4-1761. Christen Hansen fra Borrestad Ejets Gunlich
Fadd: Søren Riises kone, Anne Sørensd., Jacob Halvorsen, Ole Andersen, Ole Gullichsen.

19/4-1761. Engel Jønnevals Jon.
Fadd: Gunder Aasens kone, Karen Nielsd., Christen Hafbachen, Ole Stulen, Anders Hansen.

19/4-1761. Tolf Jansen fra Stulen Ejets Karen.
Fadd: Jacob Jansens kone, Margrethe Halvorsdtr, Peder Knudsen, Hans Haagensen.

19/4-1761. Ole Jansen fra Gulset Ejets Rasmus.
Fadd: Ouen Rasmusens kone, Margrethe Isachsd., Ole Pedersen, Ole Andersen, Niels Isachsen.

19/4-1761. Hans Klevens Jørgen.
Fadd: Halvor Lyngaasens kone, Guri Jonsd., Aslach Grinie, Rasmus Faareval, Søren Jansen.

8/5-1761. Peder Bradsbergs Hans Qvist.
Fadd: Simen Qvistes kone, Helvig Andersd., Hans Jensen Qvist, Hans Hansen Qvist, Ole Bradsberg.

17/5-1761. Iver Pedersen fra Osebachens Ragnil.
Fadd: Christopher Baches kone, Marthe Siversd., Jens Sørensen, Johan Michelsen.

17/5-1761. Gunder Thommesen fra Falchum Ejets Marthe.
Fadd: Abraham Falchums kone, Johanne Pedersd., Thor Olsen, Asle Rejersen, Torchil Michelsen.

24/5-1761. Anders Thorsen fra Limie Ejets Thor.
Fadd: Aslach Bergs kone, Kisten Hansd., Henrich Thorsen, Erich Thorsen, Even Halvorsen.

24/5-1761. Knud Aarhuuses Lars.
Fadd: Jens Aarhuuses kone, Marthe Larsd., Jon Aarhuus, Alf Aarhuus, Jens Jonsen.

31/5-1761. Torjer Schielbreds Ole.
Fadd: Haagen Povelsens kone, Ingebor Olsd., Haagen Povelsen, Ole Thorsen, Jacob Tønnisen.

31/5-1761. Sondre Halvorsens Peder.
Fadd: Ole Ersrøes kone, Helje Halvorsd., Ole Ersrøe, Thor Sondresen.

7/1-1761. Niels Grinies Tolf.
Fadd: Peder Toftes kone, Barbara Christensd., Gunder Holm, Gunder Grinie, Jacob Riising.

14/6-1761. Biøn Fieldalens Halvor.
Fadd: Ole Ersrøes kone, Aslov Halvorsd., Halvor Lyngaasen, Frans Glørsmyr, Jisle Jønneval.

14/6-1761. Gulbrand Stephensens Niels.
Fadd: Ole Pedersens kone, Anne Jonsd., Engebret Espedalen, Christen Jonsen, Jacob Isachsen.

2/7-1761. Johannis øde Sneltvets Ole.
Fadd: Even Larsens kone, Karen Johannisd., Peder Gundersen, Lars Skrædder, Knud Pedersen.

14/6-1761. Niels Langerøes Anne.
Fadd: Ole Follougs kone, Lisbeth Andersd., Anders Langerøe, Halvor Larsen, Erich Andersen.

2/7-1761. Jon Løvens Ole.
Fadd: Ole Nielsens kone, Elen Olsd., Ole Nielsen, Christen Larsen, Anun Nielsen.

5/7-1761. Aslach Torjusen fra Luxefjelds Aagoth.
Fadd: Engel Jønnevals kone, Turi Vebiønsd., Simon Corfitsen, Anders Olsen.

12/7-1761. Lars Limies Ingebor.
Fadd: Erich Povelsens kone, Ingebor Olsd., Torbiøn Hynie, Jacob Bøe, Ludvig Hermandsen.

12/7-1761. Hans Pedersen fra Tofte Ejets Peder.
Fadd: Jacob Friderichsens kone, Christian Christophersens kone, Friderich Jacobsen, Anders Einersen.

19/7-1761. Thor Amundsen fra BbKlevs Amun.
Fadd: Isach Hansens kone, Marthe Amundsd., Svennung Grinie, Isach Hansen, Christian Hansen.

19/7-1761. Ole Engebretsen fra Moe Ejets Engebret.
Fadd: Christen Moes kone, Aslov Halvorsd., Niels Moe, Christen og Isach Engebretsønner.

9/8-1761. Christen Lunds Sara.
Fadd: Abraham Andersens kone, Christence Heljesd., Jacob Vadrette, Solve Gulset, Niels Isachsen.

16/8-1761 Ole Nøglegaards Ole.
Fadd: Torjer Schielbreds kone, Maren Thorsd., Henning Jønneval, Haagen Povelsen, Halvor Thorsen.

23/8-1761. Ole Borges Marthe.
Fadd: Marthe Engebretsen, Ragnil Engebretsd., Jacob Aaltvet, Christen Nærum, Jacob Engebretsen.

23/8-1761. Niels Erichsen fra Otterholt Ejets Jens.
Fadd: Gulbrand Jislesens kone, Anne Engebretsd., Hans Moe, Tollef Otterholt, Christen Erichsen.

23/8-1761. Tollef Høysets Marthe.
Fadd: Hans Svinholts kone, Lisbeth Isachsd., Christian Højset, Niels Simensen, Hans Nielsen.

23/8-1761. Lars Isachsen fra Strømdal Ejets Jens.
Fadd: Abraham Falchums kone, Maria Hansd., Hans Isachsen, Claus Hansen, Anders Hansen.

30/8-1761. Ole Hieronomisens Hieronomus.
Fadd: Daniel Aslachsens kone, Karen Hansd., Christian Asmusen, Lars Isachsen, Ole Isachsen.

30/8-1761. Jens Riises Jacob.
Fadd: Ole Riises kone, Karen Andersd., Søren Riis, Erich Olsen.

6/9-1761. Jacob Aaltvets Even.
Fadd: Lars Bachens kone, Karen Andersd., Ole Borge, Lars Bachen, Thor Andersen.

27/9-1761. Niri Rejersens Peder.
Fadd: Asle Rejersens kone, Anne Jonsd., Jens Gundersen, Jon Pedersen.

29/9-1761. Jacob Halvorsens Magnil.
Fadd: Torjus Hansens kone, Maren Andersd., Hans Vernersen, Ole Torjersen, Søren Erichsen.

29/9-1761. Johannis Mælums Maria.
Fadd: Anne Carlsd., Inger Hansd., Hans Hansen, Abraham Andersen, Thomas Kielsen.

4/10-1761. Halvor Toftes Jan.
Fadd: Jens Schweders kone, Halvor Danielsens kone, Jan Jansen, Niels Klyve, Søren Aabye.

4/10-1761. Gunder Halvorsen fra BbKlevs Karen.
Fadd: Anders Ballestads kone, Karen Halvorsd., Isach Jacobsen, Ole Isachsen, Simen Jacobsen.

4/10-1761. Niels Larsen fra Bøe Rønningens Jacob.
Fadd: Niels Engebretsens kone, Berthe Olsd., Ole Jensen, Christen Sørensen, Lars Christensen.

4/10-1761. Hans Olsen fra Osebachens Ole.
Fadd: Ole Riises kone, Karen Larsd., Halvor Aaltvet, Gunder Becheval, Lars Haagensen.

4/10-1761. Ole Stulens Lars.
Fadd: Hans Lies enke, Inger Kittilsd., Gunder Lie, Helje Hansen.

11/10-1761. Søren Sørensen fra Osebachens Peder.
Fadd: Iver Pedersens kone, Marthe Sivertsd., Solve Isachsen, Johan Michel, Hans Andersen.

11/10-1761. Halvor Nirisens Ole.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Signe Michelsd., Niels Houerøe, Peder Henrichsen, Siur Nielsen.

18/10-1761. Christian Hoppestads Anne.
Fadd: Elen Jansd., Marthe Henrichsd., Christen Nielsen, Erich Halvorsen, Hans Halvorsen.

18/10-1761. Rasmus Berthe fra Hyttens Morten.
Fadd: Elsebeth Mejer, Inger Maria Bentsd., Niels Abrahamsen, Haral Jansen.

18/10-1761. Jens Olsen fra Fossum Ejets Maren.
Fadd: Tollef Abrahamsens kone, Margrethe Knudsd., Peder Knudsen, Gunder Nielsen, Anders Henrichsen.

18/10-1761. Anders Nielsen fra BbKlevs Hans.
Fadd: Ole Nielsens kone, Aase Svensd., Isach Hansen, Torjer Thorsen.

17/10-1761. Hr. Capitain Ryes Andreas.
Fadd: Børger Halvorsens kone, Kistine Bindrup, Christen Morlan, rector Vinther, Kiel Jensen.

25/10-1761. Berulf Holms Lars.
Fadd: Christen Lunds kone, Pernille Jansd., Christian Høst, Isach Sørensen, Simen Erlandsen.

25/10-1761. Johannis Biønsens Johanne.
Fadd: Abraham Andersens kone, Maren Jansd., Christopher Smed, Jon Pedersen.

25/10-1761. Rasmus Faarevals Mons.
Fadd: Niels Engebretsens kone, Anne Olsd., Hans Jørgensen, Rasmus Dyrchol, Tollef Otterholt.

1/11-1761. Jens Sneltvets Hans.
Fadd: Niels Glendes kone, Anne Clausd., Anun Løberg, Halvor Houen, Jon Isachsen.

1/11-1761. Jens Thommesens Inger.
Fadd: Jens Gundersens kone, Marthe Tolfsd., Niels Christophersen, Ole Olsen.

8/11-1761. Jens Baltzersens Marthe Kistine.
Fadd: Ole Thorsens kone, Ingebor Jensdtr, Abraham Andersen, Engebret Hynie, Petter Christophersen.

15/11-1761. Halvor Arnesens Anne.
Fadd: Engebret Løbergs kone, Maren Hansd., Hans Gaupaasen, Isach Hansen.

15/11-1761. Jacob Andersen fra Gulset Ejets Maren.
Fadd: Ole Erichsens kone, Maren Nielsd., Anders Evensen, Hans Biørbech.

29/11-1761. Isach Sølies Lars.
Fadd: Tollef Høysets kone, Maren Larsd., Halvor Aaltvet, Niels Simensen, Jens Amundsen.

29/11-1761. Erich Olsen fra Osebachens Anne Sophia.
Fadd: Ole Pedersens kone, Mette Maria Andersd., Halvor Christensen, Johannes Larsen, Martinus Christiansen.

6/12-1761. Erich Thorsen fra BbKlevs Lisbeth.
Fadd: Pernille Pedersd., Jøran Thorsd., Abraham Pedersen, Hans Torjersen, Torjer Thorsen.

6/12-1761. Tollef Otterholts Margrethe.
Fadd: Engel Jønnevals kone, Anne Olsd., Peder Stulen, Rasmus Faareval, Christen Erichsen.

20/12-1761. Isach Gulbrandsens Inger.
Fadd: Jens Thommesens kone, Maren Isachsd., Christen Hoppestad, Hans Halvorsen, Christopher Isachsen.

26/12-1761. Christopher Aasteroes Knud.
Fadd: Lars Andersens kone, Maren Knudsd., Ole Løberg, Niels Larsen.

1/1-1762. Lars Venstøbs Maren.
Fadd: Johan Mejers kone, Marthe Olsd., Engebret og Peder Venstøb, Niels Christophersen.

10/1-1762. Haral Limies Peder.
Fadd: Jacob Nærums kone, Marichen Olsd., Peder Tofte, Christen Nærum, Ole Buer.

13/1-1762. Christen Sneltvets Niels.
Fadd: Jens Sneltvets kone, Johanne Johannisd., Christopher Venstøb, Halvor Sneltvet, Aslach Larsen.

17/1-1762. Ole Aschoutsens Berthe. (Navnet er opprinnelig utelatt. G.S.).
Fadd: Rollef Trolsaases enke, Ingebor Olsd., Povel Aschoutsen, Halvor Thorsen.

17/1-1762. Peder Sivertsens Kisten.
Fadd: Turvil Mathisens kone, Ingebor Nielsd., Jens Højmyr, Niels Jensen.

31/1-1762. Haral Sølies Rasmus.
Fadd: Ole Aases kone, Christence Heljesd., Knud Kiølnæs, Lars Sanne, Anders Andersn.

2/2-1762. Ole Nielsen fra Hyttens Maren.
Fadd: Jon Halvorsens kone, Pernille Jansd., Jon Pedersen, Søren Aabye, Gunder Nielsen.

2/2-1762. Ouen Rasmusen fra Strømdal Ejets Ingebor.
Fadd: Abraham Falchums enke, Ingebor Hansd., Ole Andersen, Ole Pedersen, Claus Hansen.

2/2-1762. Mons Berrebergs Abraham.
Fadd: Abraham Riisings enke, Niels Jansens kone, Gunder Holm, Gunder Tevesen, Jacob Riising.

2/2-1762. Isach Løvens Ole.
Fadd: Anun Ochlungens kone, Anne Christensd., Christen Larsen, Ole Sørensen.

2/2-1762. Peder Gundersens Gunder.
Fadd: Anders Halvorsens kone, Ragnil Engebretsd., Johannes Sneltvet, Jens Gundersen.

2/2-1762. Mathis Engebretsens Engebret.
Fadd: Hans Vernersens kone, Karen Andersd., Hans Vernersen, Anders Engebretsen, Abraham Lia.

7/2-1762. Mons Bradstages Kistine.
Fadd: Simen Erlandsens kone, Maren Lisbeth Jansd., Erich Kabbe, Christen Larsen, Haral Jansen.

7/2-1762. Niels Moes Anders.
Fadd: Christen Andersens kone, Ragnil Asbiønsd., Christen Andersen, Isach Jensen.

7/2-1762. Ole Andersen fra Gulset Ejets Gunnil.
Fadd: Abraham Falchums kone, Maria Hansd., Ole Pedersen, Ouen Rasmusen, Hans Eschilsen.

21/2-1762. Hans Falchums Hans.
Fadd: Christen Bruuns kone, Sophie Vessel, Hans Brangstrup, Jørgen Muller, Søren Falchum.

21/2-1762. Hans Bøes Lars.
Fadd: Niels Gulsets kone, Else Halvorsd., Christen Fossum, Erich Dyrendal, Christen Gundersen.

21/2-1762. Lars Bachens Magnil.
Fadd: Thor Bachens kone, Marthe Larsd., Christian Høyset, Jacob Aaltvet, Peder Larsen.

21/2-1762. Knud Kreppas Christen.
Fadd: Anders Kreppas kone, Inger Andersd., Svend Røsager, Ole Omuth.

23/2-1762. Capitain Fleischers Lars Johan.
Fadd: Anne Clarine Jørgensd., Ambor Jørgensd., Cap: Rye, fendrik Hansen, Jens Sartz.

24/2-1762. Peder Herlufsens Niels.
Fadd: Gunder Omdals kone, Kisten Halvorsd., Lars Evensen, Ole Hansen.

28/2-1762. Isach Halvorsens Johannes.
Fadd: Johannes Rejersens enke, Berthe Johannisd., Lars Arnesen, Realf Johannisen, Arne Johannisen.

28/2-1762. Anne Halvorsdtrs. uægte Anne.
Barnefader: Gunder Jonsen.
Fadd: Hans Christensens kone, Marthe Gundersd., Hans Christensen, Erich Dyrendal.

5/3-1762. Niels Buers Maren Margrethe.
Fadd: Peder Bradsbergs kone, Helvig Andersd., Hans Buer, Christen Brun, Engebret Bradsberg.

7/3-1762. Scheje Christensens Christen.
Fadd: Bent Larsens kone, Karen Christophersd., Even Larsen, Halvor Houen, Annun Larsen.

7/3-1762. Asle Rejersens Anne.
Fadd: Anne Olsd., Bergith Olsd., Gunder Thommesen, Christen Hansen, Christen Torchilsen.

10/3-1762. Sven Pedersens Peder.
Fadd: Mauritz Schweders Kjærste, Barbara Monrad, Henrich Erboe, Jacob og Vilhelm Schweder.

14/3-1762. Ole Christensens Lars.
Fadd: Mad: Karhoff, Barbara Monrad, forvalter Karhoff, Peder Bredsdorph, Giert Monrad.

14/3-1762. Lars Nirisen fra Foss Ejets Sidsel.
Fadd: Karen Jacobsdtr, Anne Stephensd., Henning Jønneval, Halvor Rasmusen, Rasmus Halvorsen.

17/3-1762. Lars Muustvets Marthe.
Fadd: Anders Kiærs kone, Malene Zachariasd., Isach Sneltvet, Zacharias Berg, Ole Gundersen.

21/3-1762. Gregorii Lunds Lucas.
Fadd: Peder Venstøbs kone, Anne Jensd., Erich Larsen, Halvor Lyngaasen, Siur Nielsen.

21/3-1762. Abraham Schouens Maren.
Fadd: Borger Ballestads kone, Elen Andersd., Ole Schyer, Isach Johannisen, Rejer Andersen.

21/3-1762. Christen Schiefjelds Lars.
Fadd: Anders Langerøes kone, Pernille Pedersd., Jon Lia, Sivert Sørensen, Ole Isachsen.

21/3-1762. Hans Pedersen Tambours Daniel.
Fadd: Hans Pedersens kone, Maren Pedersd., Jens Stephensen, Christen Pedersen.

28/3-1762. Christen Engebretsen fra Moe Ejets Niels.
Fadd: Friderich Hansens kone, Karen Petterdtr., Knud Olsen, Ole Engebretsen.

4/4-1762. Christen Moes Lisbeth.
Fadd: Niels Moes kone, Pernille Halvorsd., Christen Hoppestad, Niels Moe, Hans Halvorsen.

4/4-1762. Hans Christensen fra AasHamerens Christen.
Fadd: Halvor Rasmusens kone, Dorthe Maria Hansd., Haral Sølie, Ole Aas, Halvor Rasmusen.

5/4-1762. Christen Greves Else Vilhelmine.
Fadd: Hans Chrysties kone, Catrine Cudrio, Lars Vrigth, Johan Antoni Vrigth, Isach Jynge.

7/4-1762. Jens Sørensen fra Osebachens Else Kistine.
Fadd: Søren Vallers kone, Anne Kistine Olsd., Hans Olsen, Ole Bierchetvet.

7/4-1762. Johannis Hansen fra Sems Hans.
Fadd: Christen Lunds kone, Kisten Hansd., Gregorius Lund, Lars Evensen, Christian Hansen.

7/4-1762. Christopher Isachsens Rasmus.
Fadd: Christian Hoppestads kone, Maren Isachsd., Ole Kiise, Frans Glørsmyr, Lars Pedersen.

12/4-1762. Rasmus Smittes Sidsel Catrine.
Fadd: Jan Jespersens kone, Kistine Fransd., Jon Jacobsen, David Garver, Jens Jespersen.

12/4-1762. Hans Svinholts Lars.
Fadd: Tollef Høysets kone, Anne Nielsd., Ole Bøle, Anders Langerøe, Halvor Jacobsen.

14/4-1762. Niels Halvorsen fra Laugmands Ejets Kistine.
Fadd: Regim. qv.
Holms frue, Barbara Monrad, Peder Bredsdorph, Simon Schweder, Giert Monrad.

18/4-1762. Tollef Abrahamsens Sigfrid.
Fadd: Jens Olsens kone, Inger Abrahamsd., Ole Gundersen, Niels Abrahamsen, Rasmus Pedersen.

18/4-1762. Halvor Lyngaasens Jon.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Helje Halvorsd., Biøn Fieldalen, Halvor Ersrøe, Jisle Jønneval.

25/4-1762. Isach Sneltvets Anne Margrethe.
Fadd: Ouen Rasmusens kone, Maria Hansd., Erich Larsen, Jon Sørbøe, Anders Hansen.

25/4-1762. Anders Olsen fra Osebachens Mette.
Fadd: Halvor Johannisens kone, Anne Torjersd., Anders Børresen, Rasmus Biønsen.

2/5-1762. Ole Jensen fra Hynie Ejets Lisbeth.
Fadd: Johannis Nyeqvistes kone, Johanne Jensd., Ole Jørgensen, Ole Thorsen, Lars Christensen.

16/5-1762. Isach Jensen fra Eichonrøes Jens.
Fadd: Ole Follougs kone, Ingebor Engebretsd., Gunder Halvorsen, Johannes Engebretsen.

26/5-1762. Hans Qvistes Berthe Kistine.
Fadd: Simon Qvistes kone, Helvig Andersd., Hans Jensen Qvist, Peder og Ole Bradsberg.

31/5-1762. Henning Hansens Kisten.
Fadd: Karen Valentinsd., Anne Christensd., Ole Løberg, Abraham Isachsen.

31/5-1762. Hans Jensen Ballestads Maren.
Fadd: Anders Ballestads kone, Karen Larsd., Engebret Bøle, Knud Johannsen, Isach Jensen.

31/5-1762. Anders Pedersen fra BbKlevs Peder.
Fadd: Anne Maria Sørensd., Karen Hansd., Hans Erichsen, Jens Pedersen, Peder Jensen.

31/5-1762. Ole Kittilsens Sønneve.
Fadd: Christen Jønnevalds kone, Niri Rejersens kone, Gunder Halvorsen, Charsten Larsen.

6/6-1762. Friderich Storms Jens.
Fadd: Ole Bierchetvets kone, Anne Andersd., Rejer Andersen.

9/6-1762. Solve Grinies Engebret.
Fadd: Peder Bradsbergs kone, Marthe Hansd., Engebret Berntsen, Ole Bradsberg, Claus Nicolaisen.

13/6-1762. Gunder Holms Niels.
Fadd: Peder Toftes kone, Mons Berrebergs kone, Jan Berreberg, Niels Grinie, Jacob Riising.

13/6-1762. Anders Jonsens Simon.
Fadd: Maren Andersd., Anne Jonsd., Gregorius Lund, Jacob Tønnisen.

13/6-1762. Halvor Pedersens Peder.
Fadd: Ole Kreppas kone, Else Olsd., Niels Olsen, Rasmus Hansen, Anders Erichsen.

20/6-1762. Ole Ersrøes Anne.
Fadd: Niri Rejersens kone, Aslov Halvorsd., Gunleich Tovsen, Anun Olsen.

20/6-1762. Svenche Steensaasens Berthe.
Fadd: Johannis Sneltvets kone, Karen Johannnisd., Johannes Sneltvet, Zacharias Berg.

24/6-1762. Niels Jensens Ole.
Fadd: Niels Grinies kone, Groe Andersd., Jens Høymyr, Claus Olsen, Jacob Jonsen.

27/6-1762. Jacob Røes Else.
Fadd: Ole Kiises kone, Dorthe Solvesd., Halvor Oredalen, Abraham Gundersen, Niels Gundersen.

11/7-1762. Niels Gulsets Isach.
Fadd: Provstinde Monrad, Mad. Clausen, Peder Bredsdorph, Rasmus Adtzlef, Vilhelm Karhoff.

11/7-1762. Anders Halvorsens Marthe.
Fadd: Peder Gundersens kone, Karen Nielsd., Isach Hansen, Knud Johannisen.

11/7-1762. Daniel Aslachsens Karen.
Fadd: Knud Povelsens enke, Catrine Pedersd., Engebret Danielsen, Arne Hansen, Knud Aslachsen.

11/7-1762. Lars Sannis Ole.
Fadd: Jacob Nærums kone, Maren Hansd., Christen Borge, Mads Nielsen, Haral Sølie.

11/7-1762. Peder Olsens Peder.
Fadd: Bergith Halvorsd., Anne Nirisd., Ole Stulen, Jacob Ramsaasen.

11/7-1762. Einer Andersens Anne.
Fadd: Otter Danielsens kone, Niels Berrebergs kone, Niels Berreberg, Henning Otterholt, Jacob Friderichsen.

25/7-1762. Thor Bachens Anne.
Fadd: Lars Bachens kone, Ingebor Larsd., Gunder Borge, Peder Tofte, Erich Andersen.

1/8-1762. Gunder Bechevals Isach.
Fadd: Lars Isachsens kone, Anne Nielsd., Halvor Aaltvet, Hans Olsen, Halvor Jacobsen.

1/8-1762. Niels Engebretsens Kisten. 
Fadd: Hans Klevens kone, Sidsel Madsd., Rasmus Faareval, Christen Hoppestad, Lars Christensen.

1/8-1762. Maren Isachsd. fra Hoppestads uægte Maren.
Barnefader: Hans Engebretsen.
Fadd: Christen Nielsens kone, Christopher Isachsens kone, Christian Hoppestad, Christopher Isachsen.

8/8-1762. Ole Aases Peder.
Fadd: Christen Fossums kone, Dorthe Maria Hansd., Gregorius Schaven, Niels Glende, Halvor Hansen.

15/8-1762. Ole Buers Maren.
Fadd: Anun Løbergs kone, Marthe Olsd., Haral Sem, Peder Meen, Christen Nærum.

22/8-1762. Jacob Riisings Guri.
Fadd: Mons Berrebergs kone, Else Olsd., Jan Grinie, Gunder Holm, Ole Abrahamsen.

29/8-1762. Jon Sørbøes Anne.
Fadd: Gunder Halvorsens kone, Anne Gundersd., Aslach Berg, Isach Sneltvet, Even Halvorsen.

29/8-1762. Anders Erichsen fra Gulset Ejets Amund.
Fadd: Ole Erichsens kone, Maren Gundersd., Ole Jermundsen, Niels Biørbech, Niels Povelsen.

29/8-1762. Ole Hansen fra Breche Ejets Helene.
Fadd: Aslov Hansd., Helje Hansd., Sven Røsager, Kittil Grunderøe.

5/9-1762. Peder Øfrums Engebret.
Fadd: Niels Langerøes kone, Margrethe Nielsd., Niels Bøe, Christen Øfrum.

5/9-1762. Rasmus Fløtterøes Ole.
Fadd: Tollef Halvorsens kone, Karen Gundersd., Ole Nirisen, Halvor Jacobsen.

5/9-1762. Bent Larsens Karen Kistine.
Fadd: Even Larsens kone, Kisten Erichsd., Scheje Christensen, Anun Larsen, Hans Larsen.

12/9-1762. Halvor Haralsen fra Ballestad Ejets Jacob.
Fadd: Annun Løbergs kone, Maren Jonsd., Scheje Christensen, Jon Lia, Jon Isachsen.

19/9-1762. Johannis Olsen fra Osebachens Marthe Maria.
Fadd: Søren Smeds enke, Marthe Halvorsd., Jacob Nærum, Hans Rønningen, Lars Hansen.

19/9-1762. Søren Klevens Anne.
Fadd: Gunder Tevesens kone, Anne Aslachsd., Hans Kleven, Søren Jansen, Hans Aslachsen.

19/9-1762. Jan Bøes Johannes.
Fadd: Maria Johannisd., Sidsel Madsd., Ole Bøe, Christen Gundersen.

26/9-1762. Borger Olsens Mons.
Fadd: Maren Jonsd., Ingebor Christensd., Simen Corfitsen, Ole Isachsen, Knud Aslachsen.

26/9-1762. Karen Christensd. fra Eegaasens uægte Ole.
Barnefader udlagd: Jacob Engebretsen.

Fadd: Tollef Schyers kone, Ingebor Christensd., Christen Eegaasen, Niels Schyer.

29/9-1762. Isach Hansen fra BbKlevs Christopher.
Fadd: Halvor Arnesens kone, Kisten Sivertsd., Anders Halvorsen, Knud Kragetoe, Christian Hansen.

29/9-1762. Jacob Friderichsens Inger.
Fadd: Karen Jacobsd., Maren Friderichsd., Otter Danielsen, Niels Berreberg, Einer Andersen.

3/10-1762. Solve Gulsets Maren Margrethe.
Fadd: Jan Jensens kone, Niels Gulsets kone, Niels Klyve, Jon Pedersen, Isach Gasman.

3/10-1762. Knud Schouens Anna.
Fadd: Anne Jensd., Ingebor Andersd., Peder Knudsen, Jens Abrahamsen.

10/10-1762. Knud Kragetoes Hans.
Fadd: Anders Langerøes kone, Gunnil Larsd., Rollef Christophersen, Isach Hansen, Knud Larsen.

10/10-1762. Anders Rejersen fra Tofte Ejets Rejer.
Fadd: Engel Jønnevalds kone, Karen Clausd., Engel Jønneval, Asle Rejersen.

16/10-1762. Giert Condrops Karen Kistine.
Fadd: Anne Steen, Elen Jensd., Peder Bredsdorph, Simon Schweder.

17/10-1762. Niels Schyers Kisten.
Fadd: Tellef Schyers kone, Maren Christophersd., Tormoe Schyer, Peder Hansen, Ole Christensen.

17/10-1762. Ole Andersen fra Borrestad Ejets Kisten.
Fadd: Ole Borges kone, Malene Erichsd., Hans Vernersen, Christen Hansen, Niels Abrahamsen.

24/10-1762. Jacob Nærums Maren.
Fadd: Haral Sems kone, Marichen Olsd., Gunder og Christen Borge, Lars Sanni.

24/10-1762. Niels Olsen fra Riising Ejets Karen.
Fadd: Gunder Holms kone, Guri Jansd., Lars Evensen, Aslach Grinie, Ole Kreppa.

24/10-1762. Halvor Johannisen fra Osebachens Hans.
Fadd: Thor Larsens kone, Marthe Kistine Olsd., Tollef Halvorsen, Jens Olsen.

31/10-1762. Erich Pedersen fra Liestuuls Knud.
Fadd: Ole Ersrøes kone, Helje Halvorsd., Ole Ersrøe, Christen Larsen.

31/10-1762. Anders Olsen fra Luxefjelds Ingebor.
Fadd: Simen Erlandsens kone, Berthe Michelsd., Torjer Olsen, Even Larsen.

14/11-1762. Gregorii Schavens Ingebor.
Fadd: Isach Clausens kone, Karen Clausd., Gunder Baaserøe, Ole Aas, Lars Christensen.

14/11-1762. Ole Halvorsen fra Riising Ejets Giertrud Malene.
Fadd: Jens Thorsens kone, Ingebor Olsd., Halvor Pedersen, Aslach Larsen, Peder Larsen.

14/11-1762. Siur Houeres Helje.
Fadd: Søren Klevens kone, Malene Zachariædatter, Gregorius Lund, Ole Omoth, Christen Madsen.

14/11-1762. Rasmus Pedersen fra Bøes Aslach.
Fadd: Tollef Abrahamsens kone, Margrethe Olsd., Niels Bøe, Helje Nirisen, Hans Nielsen.

14/11-1762. Ole Bøles Kisten.
Fadd: Maren Solvesd., Jon Bøles kone, Mads Bøle, Engebret Johannisen.

(OBS. Her sto det ”Ole Bøe” i Hvidsands avskrift. Jeg har endret dette til ”Ole Bøle”. Det er ingen Ole Bøe som får på samme tid,
men en Ole Andersen Bøle, som bodde på Bratsbergkleiva på denne tiden.
G. S. )

14/11-1762. Christopher Nyegaards Sara.
Fadd: Christian Høysets kone, Marthe Larsd., Christopher Rollefsen, Anders Hansen, Jens Abrahamsen.

21/11-1762. Torjer Sivertsens Helvig.
Fadd: Lars Bachens kone, Lisbeth Isachsd., Gunder Borge, Ole Bierchetvet, Halvor Jacobsen.

21/11-1762. Niels Bouerøes Inger.
Fadd: Vilhelm Døxeroes kone, Anne Nirisd., Tolf Aas, Peder Henrichsen.

21/11-1762. Niels Knudsen fra Kleps Berthe.
Fadd: Christen Kleps kone, Else Knudsd., Halvor Aaltvet, Ole Larsen, Halvor Nielsen.

21/11-1762. Ole Olsen fra Venstøbs Ole.
Fadd: Hr. Regm. qv. Holms frue, Barbara Monrad, Hans Arnesen, Ulrich Cudrio.

21/11-1762. Jørgen Jansen fra Hyttens Jon.
Fadd: Niels Gulsets kone, Margrethe Pedersd., Ole Friderichsen, Haagen Jansen, Christian Andersn.

21/11-1762. Ole Jermundsens Jermund.
Fadd: Ole Erichsens kone, Berthe Pedersd., Tron Olsen, Anders Erichsen, Even Larsen.

5/12-1762. Haagen Haagensen fra Aas Ejets Randi.
Fadd: Frans Glørsmyrs kone, Dorthe Maria Hansd., Tolf Jansen, Hans Haagensen.

5/12-1762. Jon Nielsen fra BbKlevs Jacob.
Fadd: Kisten Jensd., Johanne Olsd., Engebret Larsen, Hans Andersen, Hans Larsen.

12/12-1762. Hans Østensens Maren.
Fadd: Ingebor Andersd., Anne Hansd., Even Larsen, Jacob Nirisen.

12/12-1762. Lars Løchenbergs Anne.
Fadd: Christopher Aasterøes kone, Gunnil Larsd., Ole Løberg, Jacob Løchenberg, Knud Larsen.

19/12-1762. Otter Danielsens Jan.
Fadd: Elen Lucædatter, Anne Svensd., Erich Kabbe, Christopher Smed, Jacob Friderichsen.

26/12-1762. Jon Pedersen fra Hyttens Peder.
Fadd: Jens Nielsens kone, Maren Lisbeth Jonsd., Jon Halvorsen, Solve Gulset, Søren Aabye.

26/12-1762. Ole Hieronomisens Helle.
Fadd: Berthe Olsd., Else Nielsd., Christian Asmusen, Hans Isachsen, Elias Abrahamsen.

26/12-1762. Mads Bøes Erich.
Fadd: Niels Larsens kone, Maren Solvesd., Ole Larsen, Engebret Johannesen.

26/12-1762. Anun Siursens Sivert.
Fadd: Berthe Larsd., Karen Gundersd., Zacharias Berg, Jens Gundersen, Jon Pedersen.

26/12-1762. Jermun Tejens Tosten.
Fadd: Anders Tejens kone, Sønneve Olsd., Anders Tejen, Niels Gundersen.

26/12-1762. Abraham Gundersen fra Moe Ejets Engebret.
Fadd: Jacob Røes kone, Anne Engebretsd., Gunder Røe, Niels Røe, Rasmus Halvorsen.

1/1-1763. Rollef Christophersens Kisten.
Fadd: Christopher Nyegaards kone, Kisten Siursd., Knud Kragetoe, Isach Hansen.

1/1-1763. Henning Otterholts Karen.
Fadd: Hans Bøes kone, Ingebor Olsd., Jan og Niels Berreberg, Henning Jønneval.

11/1-1763. Hr. Capitain Ryes Johan Sigismund.
Fadd: Lars Bovmans kone, Berthe Borgesd., hr. Capitain Schilling, Lieutenant
Rye, Mathis Nielsen.

13/1-1763. Ole Kiises Jens.
Fadd: Niels Bøes kone, Margrethe Nielsd., Isach Hoppestad, Hans Kiise, Jens Engebretsen.

13/1-1763. Friderich Hansens Jørgen.
Fadd: Sven Sems kone, Karen Christensd., Anders Erichsen, Anders Jørgensen.

21/1-1763. Peder Bradsbergs Karen.
Fadd: Hans Qvistes kone, Marthe Bradsberg, Simon Qvist, Solve Grinie, Ole Bradsberg.

23/1-1763. Niels Berrebergs Jan.
Fadd: Gunder Holms kone, Mons Berrebergs kone, Jacob Friderichsen, Einer Andersen, Henning Otterholt.

23/1-1763. Frans Glørsmyrs Maren.
Fadd: Halvor Lyngaasens kone, Dorthe Hansd., Morten og Rasmus Faareval, Halvor Hansen.

30/1-1763. Niels Larsen fra Venstøbs Ole.
Fadd: Lars Venstøbs kone, Marthe Olsd., Engebret og Lars Venstøb, Niels
Christophersen.

2/2-1763. Ole Gundersens Gunder.
Fadd: Even Halvorsens kone, Kisten Halvorsd., Anders Kiær, Lars Muustvet, Even Larsen.

6/2-1763. Erich Olsen fra Osebachens Berthe.
Fadd: Halvor Johannisd., Christence Andersd., Thor Larsen, Hans Andersen.   

13/2-1763. Jacob Halvorsens Lars.
Fadd: Jens Riises kone, Agatha Larsd., Johan Mejer, Lars Jonsen, Niels Abrahamsen.

16/2-1763. Halvor Christensen fra Osebachens Peder.
Fadd: Simen Pedersens kone, Mette Maria Andreasd., Peder Olsen, Ole Pedersen.

17/2-1763. Jens Sartzes Johan Friderich.
Fadd: Provstinde Monrad, Jens Sveders kone, Barbara Monrad, Regiment qv.
Holm, Mauritz og Simon Schweder, Christen Bindrup.

23/2-1763. Niels Simensen fra Osebachens Gunnil.
Fadd: Hans Olsens kone, Lisbeth Isachsd., Abraham Justsen, Lars Simensen, Jørgen Simensen.

27/2-1763. Engebret Venstøbs Karen.
Fadd: Gunder Holms kone, Jacob Riisings kone, Daniel Abrahamsen, Niels Christophersen.

27/2-1763. Gunlich Tovsen fra Ersrøes Ole.
Fadd: Engel Jønnevals kone, Maren Lisbeth Jansd., Engel Jønneval, Halvor Pedersen.

27/2-1763. Jens Thorsens Maren.
Fadd: Jon Pedersens kone, Anne Halvorsd., Christen Olsen, Halvor Nirisen, Tormoe Jonsen.

2/5-1763. Ole Hoppestads Ingebor.
Fadd: Christian Hoppestads kone, Marthe Halvorsd., Christen Hoppestad, Christopher Isachsen, Hans Engebretsen.

6/3-1763. Niels Magnusens Guri.
Fadd: Simon Erlandsens kone, Margrethe Pedersd., Ole Friderichsen, Tollef Abrahamsen.

6/3-1763. Ole Ledvorsens Ole.
Fadd: Ole Sivertsens kone, Osne Sivertsd., Niri Rejersen, Jisle Jønneval.

13/3-1763.  Ole Omuths Tolf.
Fadd: Peder Toftes kone, Gunnil Jansd., Niels Houerøe, Siur Nielsen, Axel Gundersen.

16/3-1763. Halvor Nirisens Niri.
Fadd: Jon Pedersens kone, Bergith Olsd., Jens Thorsen, Christen Olsen, Jacob Olsen.

20/3-1763. Anun Løbergs Isach.
Fadd: Jon Løbergs kone, Marthe Isachsd., Ole Jacobsen, Ole Buer, Jon Løberg.

21/3-1763. Sergiant Nords Thore.
Fadd: Hans Bradsbergs enke, Maren Jonsd., Solve Grinie, Ole Bradsberg, Povel Jensen.

 25/3-1763. Elling Jensens Berthe.
Fadd: Peder Grinitejens kone, Inger Zachariædtr., Sven Røsager, Helje Nirisen, Halvor Thorsen.

27/3-1763. Hans Hansen fra Sølies Halvor.
Fadd: Lars Lies enke, Maren Hansd., Aslach Berg, Hans Larsen.

27/3-1763. Søren Halvorsen fra Otterholt Ejets Maria.
Fadd: Johannis Andersens kone, Anne Olsd., Isach Halvorsen, Johannes Andersen.

31/3-1763. Halvor Ramsaasens Anne.
Fadd: Christian Højsets kone, Live Jacobsd., Tollef Højset, Hans Svinholt, Hans Nielsen.

31/3-1763. Maren Hansdtr fra BbKlevs uægte Maria.
Barnefader udlagt: Anun Larsen.
Fadd: Isach Hansens kone, Bent Larsens kone, Claus Olsen, Christian Hansen.

10/4-1763. Ambor Hansdtrs. uægte Maria.
Til barnefader udlagt: Søren Christensen fra Jylland.

Fadd: Maria Corneliedtr., Barbara  Christensd., Lars Simonsen, Tormoe Jonsen.

17/4-1763. Jens Andersen Ballestads Anders.
Fadd: Anders Jacobsens kone, Christence Heljesd., Jens, Anders og Borger Ballestad.

17/4-1763. Christen Nærums Maren.
Fadd: Ole Borges kone, Ragnil Engebretsd., Christen Borge, Peder Meen, Jacob Engebretsen.

24/4-1763. Jon Olsen fra BbKlevs Inger.
Fadd: Even Larsens kone, Anne Maria Olsd., Børger Olsen, Anders Jonsen.

1/5-1763. Rasmus Halvorsen fra Faarevalds Christen.
Fadd: Morten Faarevals kone, Anne Olsd., Frans Glørsmyr, Rasmus Faareval, Rasmus Dyrchol.

8/5-1763. Svennung Grinies Thor.
Fadd: Anne Maria Olsd., Lisbeth Svennungsd., Gunder Grinie, Hans Aslachsen.

18/5-1763. Anne Jansdtrs. uægte Abraham.
Barnefader: Johan Ludvig Hansen.
Fadd: Erich Dyrendals kone, Peder Knudsens kone, Ole Omuth, Jens Thorsen.

23/5-1763. Helje Jønnevals Thor.
Fadd: Gulbrand Jønnevals kone, Anne Gundersd., Henning Jønneval, Halvor Svendsen, Sondre Kittilsen.

23/5-1763. Lars Danielsens Maria.
Fadd: Kisten Larsdtr, Kisten Larsd., Anders Danielsen Ballestad, Peder Larsen.

24/5-1763. Rejer Andersens Kisten.
Fadd: Christen Greves
kone, Maren Arvechoug, Lieut. Fleischer, Hans Christian Arveschoug, Niels Gundersen.

29/5-1763. Abraham Isachsen fra BbKlevs Christopher.
Fadd: Knud Povelsens enke, Maren Christophersd., Søren Mathisen, Halvor Hansen, Jens Aslachsen.

29/5-1763. Ole Hansens Hans fra Mælum.
Fadd: Bent Larsens kone, Bergith Olsd., Claus Hansen, Christen Torchilsen, Halvor Olsen.

29/5-1763. Povel Aschoutsens Marthe.
Fadd: Gulbrand Jønnevals kone, Marthe Aschoutsd., Henning og Gulbrand Jønneval.

2/6-1763. Et fremment qvindfolk Anne Andersd.s Anders.
Sagde at være gift i Holmstrand med Hans Andersen og giorde barsel paa Breche Ejet hos Ole Aschoutsen.
Fadd: Tarjer Povelsens enke, Inger Hansd., Peder Venstøb, Anders Jensen.

5/6-1763. Jacob Isachsen fra Breche Ejets Jon.
Fadd: Gunder Halvorsens kone, Karen Jonsd., Niels Løberg, Anders Follestad, Ole Isachsen.

12/6-1763. Christian Holms Niels.
Fadd: Christen Lunds kone, Christence Heljesd., Mons og Hans Berreberg, Berulf Holm.

12/6-1763. Jacob Christophersen fra Borge Ejets Anne Maria.
Fadd: Isach Johannesens kone, Maren Gundersd., Gunder Sølie, Hans Hansen.

12/6-1763. Marthe Larsdtrs uægte Johannes.
Barnefader udlagd: Jørgen Tollefsen.
Fadd: Ole Erichsens kone, Anders Erichsens kone, Alf Aarhuus, Jens Jonsen.

19/6-1763. Lars Evensens Karen.
Fadd: Søren Klevens kone, Anne Aslachsd., Niels Olsen, Søren Jansen, Jacob Jansen.

2/7-1763. Erich Follougs Halvor.
Fadd: Daniel Aslachsens kone, Johanne Simensd., Gunder Halvorsen, Anders Hansen.

10/7-1763. Hans Berrebergs Christen.
Fadd: Niels Engebretsens kone, Inger Jørgensd., Isach Sørensen, Søren Kleven, Halvor Gundersen.

10/7-1763. Jacob Røes Karen.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Maren Solvesd., Gunder Røe, Halvor Oredalen, Niels Gundersen.

17/7-1763. Anders Kiærs Anne Kistine.
Fadd: Halvor Olsens kone, Berthe Larsd., Ole Gundersen, Lars Muustvet, Gunder Olsen.

17/7-1763. Isach Engebretsen fra Moe Ejets Inger.
Fadd: Halvor Rasmusens kone, Anne Olsd., Ole Engebretsen, Rasmus Halvorsen.

17/7-1763. Gunder Aasens Groe.
Fadd: Ejner Andersens kone, Dorthe Maria Hansd., Helje Jønneval, Halvor Arnesen.

17/7-1763. Turi Vebiønsd. fra Luxefjelds uægte Berthe.
Barnefader: Soldat Ole Olsen.
Fadd: Abraham Fieldets kone, Joran Ols., Lars Haagensen, Halvor Olsen.             

24/7-1763. Christen Borges Ole.
Fadd: Ole Buers kone, Marichen Olsd., Gunder Borge, Solve Isachsen, Peder Meen.

24/7-1763. Anders Aases Jon.
Fadd: Guttorm Knudsens kone, Karen Halvorsd., Christopher Venstøb, Jens Thommesen, Niels Christophersen.

31/7-1763. Jens Gulsets Jørgen.
Fadd: Anders Tollefsens kone, Ingebor Hansd., Anders Tollefsen, Realf Johannisen, Isach Andersen.

31/7-1763. Margrethe Isachsdtr fra Gulsets uægte Karen Malene.
Fadd: Niels Gulsets kone, Margrethe Gasman, Gunder og Solve Gulset, Isach Gasman.

7/8-1763. Christen Hoppestads Niels.
Fadd: Christian Hoppestads kone, Margrethe Olsd., Gulbrand Lucæsen, Christopher Isachsen, Ole Nielsen.

7/8-1763. Lars Sannis Ole.
Fadd: Anders Danielsens kone, Maren Hansd., Christen Borge, Haral Sølie, Mads Sanni.

7/8-1763. Johannis Andersens Halvor.
Fadd: Christen Sneltvets kone, Even Sneltvets kone, Ole Sneltvet, Ole Christophersen.

7/8-1763. Hans Pedersens Anne.
Fadd: Niri Rejersens kone, Helvig Olsd., Niri og Hasle Rejersønner.        

7/8-1763. Tollef Otterholts Tolline.
Fadd: Hans Moes kone, Anne Olsd., Peder Stulen, Rasmus Faareval, Halvor Rasmusen.

14/8-1763. Peder Toftes Inger.
Fadd: Gunder Holms kone, Anne Catrine Gundersd., Niels Grinie, Ole og Erich Andersønner.

14/8-1763. Maren Pedersdtr fra BbKlevs uægte Pernille.
Barnefader: Ellef Halvorsen.
Fadd: Ole Nielsens kone, Anders Larsens kone, Svennung Grinie, Thor Amundsen.

21/8-1763. Iver Pedersen fra Osebachens Hans Petter.
Fadd: Anders Olsens kone, Jacob Rasmusens kone, Christopher Anundsen, Jens Sørensen.

21/8-1763. Ole Larsen fra BbKlevs Lisbeth.
Fadd: Niels Knudsens kone, Else Knudsd., Knud Pedersen, Lars Engebretsen, Simon Jacobsen.

27/8-1763. Peder Larsen fra BbKlevs Jens Jacob.
Fadd: Ole Nicolaysens kone, Anne Maria Sørensd., Hans Carlsen, Henrich Bruun, Claus Nicolaisen.

4/9-1763. Halvor Lyngaasens Marthe.
Fadd: Frans Glørsmyrs kone, Inger Jørgensd., Halvor Ersrøe, Jisle Jønneval, Hans Rasmusen.

4/9-1763. Gunder Thomesens Anders.
Fadd: Hans Falchums kone, Anne Jensd., Søren Falchum, Anders Mæla, Anders Olsen.

4/9-1763. Tollef Abrahamsen fra BøeRønningens Else Margrethe.
Fadd: Inger Abrahamsd., Margrethe Pedersd., Hans Nielsen, Baltzer, Halvor Pedersen.

4/9-1763. Berulf Holms Lars.
Fadd: Christian Holms kone, Karen Nielsd., Hans Kleven, Christen Lund, Gregorius Lund.

4/9-1763. Halvor Aaltvets Lars.
Fadd: Jacob Aaltvets kone, Anne Nielsd., Halvor Becheval, Niels Klep, Halvor Jacobsen.

11/9-1763. Just Døxerøes Engebret.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Anne Nirisd., Peder Venstøb, Ole Ersrøe, Jisle Jønneval.

11/9-1763. Niels Aslachsen fra Nøglegaards Ejets Halvor.
Fadd: Niels Glendes kone, Ingebor Olsd., Anders Olsen, Niels Larsen.

18/9-1763. Anun Olsen fra Ersrøes Gunnil.
Fadd: Ole Ersrøes kone, Giøran Olsd., Ole Ersrøe, Povel Olsen.

25/9-1763. Alf Aarhuuses Karen.
Fadd: Hans Rusches kone, Else Halvorsd., Knud Aarhuus, Christen Hansen, Jens Jonsen.

25/9-1763. Erich Thorsen fra BbKlevs Abraham.
Fadd: Jøran Thorsd., Else Nielsd., Ole Nielsen, Anders Nielsen, Ole Halvorsen.

9/10-1763. Jon Løbergs Maren.
Fadd: Annun Løbergs kone, Ingebor Christensd., Anun Løberg, Jens Sneltvet, Isach Nielsen.

9/10-1763. Mathis Engebretsens Engebret.
Fadd: Hans Vernersens kone, Maren Jonsd., Engebret Løberg, Anders Gundersen.

9/10-1763. Ole Eichonrøes Ole.
Fadd: Friderich Hansens enke, Niels Otterholts kone, Knud Olsen, Isach Engebretsen.

9/10-1763. Arne Hansens Johanne.
Fadd: Anders Ballestads kone, Kisten Larsd., Niels Arvesen, Jacob Olsen, Niels Andersen.

9/10-1763. Østen Løbergs Marthe.
Fadd: Gunder Baaserøes kone, Ragnil Olsd., Jacob Bøe, Niels Johannisen.

16/10-1763. Even Larsen fra Løberg Ejets Lars.
Fadd: Jens Thomesens kone, Malene Zachariædtr., Ole Gundersen, Jens Gundersen, Hans Larsen.

23/10-1763. Anders Jacobsen Holm fra Hyttens Anne Catrine.
Fadd: Jan Jensens kone, Elen Lucædatter, Christen Larsen, Jens Baltzersen, Peder Christophersen.

23/10-1763. Christopher Aasterøes Anne.
Fadd: Lars Andersens kone, Marthe Larsd., Christen Nærum, Knud Larsen.

23/10-1763. Anders Olsens Karen.
Fadd: Isach Johannesens kone, Anne Halvorsd., Ole Isachsen, Niels Olsen.

1/11-1763. Jacob Aaltvets Else.
Fadd: Christian Høysets kone, Anne Christensd., Christian Højset, Lars Bachen, Christen Larsen.

1/11-1763. Aslach Kaasa fra Luxefjelds Halvor.
Fadd: Vilhelm Døxerøes kone, Groe Andersd., Vilhelm Døxerøe, Niels Gundersen.

6/11-1763. Gunder Lies Ingebor.
Fadd: Lars Sannis kone, Ingebor Hansd., Anders Danielsen, Hans Larsen, Jacob Lie.

6/11-1763. Halvor Alfsens Ole.
Fadd: Anne Maria Sørensd., Else Nielsd., Ole Larsen, Isach Engebretsen.

13/11-1763. Knud Øfrums Lars.
Fadd: Peder Øfrums kone, Kisten Engebretsd., Engebret Espedalen, Anders Langerøe, Jacob Engebretsen.

13/11-1763. Peder Olsen fra Meens Ejets Niels.
Fadd: Christen Larsens kone, Karen Olsd., Christen Larsen, Carl Jensen.

17/11-1763. Hans Qvistes Jens Christian.
Fadd: Provstinde Monrad, Lisbeth Arveschoug, Hans Arnesen, Peder Bradsberg, Rasmus Fischer.

27/11-1763. Martini Christiansen fra Osebachens Karen.
Fadd: Andreas Hansens kone, Mette Andreædatter, Gulbrand Stephensen, Ole Pedersen, Johannes Larsen.

27/11-1763. Jens Gundersens Ingebor.
Fadd: Jens Thommesens kone, Niri Rejersens kone, Johannes øde Sneltvet, Thor Sondresen.

4/12-1763. Ole Nielsen fra Hyttens Niels.
Fadd: Jon Pedersens kone, Elen Jensd., Jan Jensen, Jan Christophersen, Søren Aabye.

4/12-1763. Knud Sverrigs Helvig.
Fadd: Hans Moes kone, Maren Olsd., Ole Olsen, Ole Engebretsen.

18/12-1763. Sivert Hansen fra Riises Karen.
Fadd: Ole Riises kone, Berthe Hansd., Hans Sanni, Ole Riis, Adrian
Christensen.

26/12-1763. Abraham Løbergs Thomes.
Fadd: Halvor Arnesens kone, Ingebor Nielsd., Ole Omuth, Povel Thommesen.

26/12-1763. Vilhelm Doxerøes Ole.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Kisten Olsd., Peder Venstøb, Niels Henrichsen, Anders Olsen.

28/12-1763. Peder Bradsbergs Niels.
Fadd: Hans Bradsbergs enke, Maren Jensd., Sergiant Nord, Ole Bradsberg, Engebret Bradsberg.

8/1-1764. Hans Svinholts Anne.
Fadd: Anders Langerøes kone, Anne Larsd., Ole Bøle, Christian Højset, Niels Andersen.

15/1-1764. Niels Gulsets Jan.
Fadd: Jens Gulsets kone, Maria Hansd., Halvor Haagensen, Haagen Jansen, Peder Isachsen.

15/1-1764. Gregorii Lunds Anne Malene.
Fadd: Siur Houerøes kone, Anne Nirisd., Halvor Lyngaasen, Peder Venstøb, Erich Larsen.

15/1-1764. Ole Jansen fra Gulset Ejets Mons.
Fadd: Lars Isachsens kone, Helvig Olsd., Isach Sørensen, Claus Hansen.

15/1-1764. Rasmus Christensen fra Faarevalds Halvor.
Fadd: Rasmus Halvorsens kone, Inger Pedersd., Morten Houerøe, Frans Glorsmyr, Lars Christensen.

15/1-1764. Hans Kiises Engebret.
Fadd: Frans Glorsmyrs kone, Karen Christensd., Ole Kiise, Christian Hoppestad, Rasmus Dyrchol.

22/1-1764. Niri Vattenbergs Anders.
Fadd: Niels Halvorsens kone, Lisbeth Christensd., Jens Thomesen, Jon Pedersen, Hasle Rejersen.

29/1-1764. Haral Sølies Ole.
Fadd: Lars Sannis kone, Annun Engebretsens kone, Hans Sølie, Knud Kiølnæs, Elias Evertsen.

29/1-1764. Jacob Løchenbergs Jacob.
Fadd: Lars Løchenbergs kone, Kisten Ommundsd., Rollef Buer, Johannes Engebretsen.

2/2-1764. Gulbrand Jislesens Malene.
Fadd: Niels Erichsens kone, Anne Olsd., Helje Jønneval, Einer Andersen, Christen Erichsen.

12/2-1764. Halvor Gundersen fra Klevens Jon.
Fadd: Lars Evensens kone, Anne Jensd., Aslach Grinie, Søren Kleven, Jacob Jansen.

19/2-1764. Christen Jonsens Niels.
Fadd: Berthe Nielsd., Maren Nielsd., Niels Larsen, Niels Galt, Børre Gundersen.

19/2-1764. Asle Rejersens Berthe.
Fadd: Niri Rejersens kone, Bergith Olsd., Hans Gundersen, Halvor Olsen.

26/2-1764. Christian Høysets Niels.
Fadd: Jacob Aaltvets kone, Anne Larsd., Hans Svinholt, Jacob Aaltvet,
Hans Nielsen.

3/3-1764. Vilhelm Schweders Joachim.
Fadd: Jens Schweders kone, Barbara Monrad, hr. Reg. ms. qv. Holm, Jon Jacobsen, Simen Schweder.

4/3-1764. Johannis øde Sneltvets Inger.
Fadd: Even Larsens kone, Johanne Johannisd., Lars Skrædder, Lars Pedersen, Thor Halvorsen.

11/3-1764. Vilhelm Jørgensen fra Borge ejets Engel.
Fadd: Tollef Halvorsens kone, Anne Christophersd., Jacob Christophersen, Hans Sørensen.

11/3-1764. Anders Olsen fra Borge Ejets Elisabeth.
Fadd: Hans Larsens kone, Anne Catrine Hansd., Ole Moe, Christen Ellefsen.

14/3-1764. Erich Simensen fra BbKlevs Marthe Kistine.
Fadd: Daniel Aslachsens kone, Karen Nielsd., Simon Corfitsen, Daniel Aslachsen, Knud Aslachsen.

17/3-1764. Hans Smed fra Osebachens Jan Jacob.
Fadd: Jens Sørensens kone, Marthe Sivertsdtr, Jacob Rasmusen, Engebret Engebretsen.

31/3-1764. Knud Halvorsen fra Luxefjelds Halvor.
Fadd: Christen Larsens kone, Anne Sørensd., Halvor Alfsen, Jens Halvorsen.

31/3-1764. Jacob Halvorsen fra Borrestad-Ejets Karen.
Fadd: Torjus Hansens kone, Anne Straale, Hans Vernersen, Peder Osoldsen.

31/3-1764. Gunder Hansen fra Luxefjelds Hans.
Fadd: Else Hansd., Lisbeth Christensd., Peder Olsen, Niels Jansen.

15/4-1764. Halvor Jacobsen fra Fløtterøes Jacob.
Fadd: Isach Sølies kone, Anne Nielsd., Halvor Aaltvet, Halvor Becheval, Jacob Erichsen.

23/4-1764. Niels Olsen Løbergs Anun.
Fadd: Anun Løbergs kone, Ingebor Christensd., Niels Sørensen Løberg, Anders Jonsen.

29/4-1764. Ole Isachsen fra Ballestad Ejets Lars.
Fadd: Anun Løbergs kone, Anne Isachsd., Halvor Meen, Jens Abrahamsen, Halvor Olsen.

29/4-1764. Henrich Roligheds Ingebor.
Fadd: Engebret Løbergs kone, Helje Hansd., Halvor Arnesen, Thor Halvorsen.

6/5-1764. Niels Simensen fra Osebachens Anne Maria.
Fadd: Isach Sølies kone, Gunnil Olsd., Halvor Aaltvet, Lars Haagensen.

13/5-1764. Otter Danielsens Helene Sophia.
Fadd: Forvalter Bredsdorphs kone, Elen Jensd., forvalter Bredsdorph, Giert Condrop, Vilhelm Karhoff.

13/5-1764. Hans Jensen Ballestads Anne.
Fadd: Anders Jacobsens kone, Christence Heljesd., Ouen Kolkiøn, Knud Johannisen, Daniel Jensen.

13/5-1764. Ole Riises Ole.
Fadd: Sivert Riises kone, Karen Christophersd., Sivert Riis, Jacob Olsen, Hans Olsen.

13/5-1764. Scheje Chrisensens Margrethe.
Fadd: Jon Hansens kone, Kisten Erichsd., Bent Larsen, Hans Larsen.

27/5-1764. Isach Halvorsens Halvor.
Fadd: Henning Otterholts kone, Ingebor Engelsd., Henning Otterholt, Henning Jønneval, Søren Halvorsen.

31/5-1764. Jon Nielsen fra BbKlevs Anders.
Fadd: Anne Gundersd., Karen Gundersd., Thor Halvorsen, Anders Nielsen, Engebret Larsen.

9/6-1764. Solve Grinies Solve.
Fadd: Sergeant Nords kone, Marthe Bradsberg, Niels Buer, Peder Meen, Niels Jensen

11/6-1764. Thor Bachens Anne Maria.
Fadd: Lars Bachens kone, Ragnil Engebretsd., Jacob Aaltvet, Ole og Erich Andersønner.

11/6-1764. Ole Olsen fra Øfrum Ejets Søren.
Fadd: Søren Riises enke, Kisten Sørensd., Abraham Lia, Anders Gundersen.

11/6-1764. Isach Gulbrandsen fra Luxefjelds Helvig.
Fadd: Christian Hoppestads kone, Maren Isachsd., Morten Houerøe, Christopher og Aslach Isachsønner.

17/6-1764. Gunder Bechevals Niels.
Fadd: Lars Bachens kone, Anne Nielsd., Halvor Becheval, Halvor Jacobsen, Peder Larsen.

24/6-1764. Ole Jacobsen fra Osebachens Jacob.
Fadd: Morten Henrichs kone, Maren Jacobsd., Engebret Engebretsen, Thomas Thomasen.

1/7-1764. Halvor Olsen fra S. Falchums Helvig.
Fadd: Hans Falchums kone, Karen Abrahamsd., Søren Falchum, Jacob Riising, Christen Hansen.

2/7-1764. Lars Simensen fra BbKlevs Simen.
Fadd: Barbara Monrad, Kistine Monrad, Giert Monrad, Jacob Flug, Friderich Christian Galtz.

 2/7-1764. Hr. Cap. Ryes tvillingdøtter Anne de Fine og Ingebor Fridericha.
Fadd: Hr. CammerJunker Adelers frue, frøchen Deichman, hr.
Herman Løvenskiolds frue, Kistine Monrad, Cammerjunker Adeler, hr. JustisRaad Bentsen, hr.
Herman Løvenskiold, Capitain Biørn, Jens Moes? og Nicolaj Aal.

8/7-1764. Jens Sølies Maren.
Fadd: Anders Nøglegaards kone, Inger Ammundsd., Annun Sølie, Isach Sølie, Anders Amundsen.

8/7-1764. Gunder Halvorsen fra BbKlevs Halvor.
Fadd: Halvor Gundersen(s kone?), Karen Halvorsd., Isach Jacobsen, Jacob og Ole Isachsønner.

15/7-1764. Isach Johannisens Anun.
Fadd: Rejer Andersens kone, Ragnil Olsd., Rejer Andersen, Engebret Engebretsen, Anders Jonsen.

22/7-1764. Erich Olsen fra Osebachens Erich.
Fadd: Thor Larsens kone, Ingebor Halvorsd., Halvor Nielsen, Halvor Johannesen.

29/7-1764. Rollef Christophersens Christopher.
Fadd: Isach Hansens kone, Kisten Siursd., Carl Valler, Knud Kragetoe.

5/8-1764. Jens Sneltvets Isach.
Fadd: Anun Løbergs kone, Anne Isachsd., Abraham Løberg, Jon og Gunder Isachsønner.

19/8-1764. Jacob Jansen fra Berreberg Ejets Jan.
Fadd: Mons Henrichsens kone, Anne Jansd., Peder Arnesen, Jacob Arnesen, Anders Olsen.

26/8-1764. Anders Olsen fra Luxefjelds Karen.
Fadd: Michel Lucasens kone, Marthe Olsd., Vebiøn Halvorsen, Ole Michelsen.

2/9-1764. Jens Olsen fra Fossum Ejets Karen.
Fadd: Simen Erlandsens kone, Margrethe Olsd., Just Andersen, Ole Tronsen, Hans Sørensen.

2/9-1764. Friderich Storms Johan Andreas.
Fadd: Jens Sørensens kone, Maren Andersd., Johannes Larsen, Clemet Nielsen.

6/9-1764. Johan Anthoni Gynther fra Follestads Johan Anthoni.
Fadd: Schumans kone, Sophia Schuman, Hans Ledvorsen, Bent Vittenberg, Frideric Vessel.

9/9-1764. Anders Grønsteens Maren.
Fadd: Christopher Pedersens kone, Johanne Olsd., Christopher og Jan Bøe.

9/9-1764. Friderich Pedersens tvillingbørn Hans. og  Anne Margrethe.
Fadd: Anders Olsens kone, Anne Jensd., Maren Svendsd., Agathe Hansd., Jens Højmyr, Jon Pedersen, Knud Olsen, Erich Jørgensen.

16/9-1764. Ole Borges Lars.
Fadd: Ole Bøles kone, Kisten Engebretsd., Jens Pedersen, Jacob Aaltvet, Jacob Espedalen.

16/9-1764. Ragnil Olsdtr fra Jønnevals uægte Ole.
Barnefader: Sondre Kittilsen.
Fadd: Helje Jønnevals kone, Anne Stephensd., Henning Jønneval, Halvor Rasmusen.

23/9-1764. Jon Hansen fra Ballestad Ejets Hans.
Fadd: Jens Ballestads kone, Kirsten Sørensd., Halvor Haralsen, Lars Houen, Jens Abrahamsen.

23/9-1764. Torjer Olsen fra Luxefjelds Karen.
Fadd: Abraham Fieldets kone, Maren Pedersd., Johannes Pedersen, Ole Olsen.

29/9-1764. Ole Jermundsen fra Fossejores Lars.
Fadd: Hans Svinholts kone, Thor Bachens kone, Rasmus Fløtterøe, Lars Bachen.

29/9-1764. Amun Engebretsen fra Osebachens Vetle.
Fadd: Engel Halvorsens kone, Sara Olsdtr, Edvert Jonsen, Rasmus Biørnsen, Elias Edvertsen.

30/9-1764. Jacob Lovens Anders.
Fadd: Rollef Christophersens kone, Anne Sørensd., Jon Olsen, Lars Osmundsen.

30/9-1764. Hans Andersen fra Osebachens Anders.
Fadd: Bent Bentsens kone, Christence Andersd., Andreas Hansen, Christen Jonsen, Bent Bentsen.

30/9-1764. Sigur Omuts Anne.
Fadd: Halvor Lyngaasens kone, Anne Jensd., Gregorius Lund, Ole Houerøe, Jon Pedersen.

7/10-1764. Christen Thomesen fra Hyttens Maren Kistine.
Fadd: Hans Pedersens kone, Maren Leth, Haral Jansen, Anders Thor(m?)osen, Jens Christophersen.

14/10-1764. Torjer Ramsaasens Ole.
Fadd: Halvor Ramsaasens kone, Karen Olsd., Tollef Højset, Ole Stulen, Jens Abrahamsen.

19/10-1764. Niels Arvesens Isach.
Fadd: Johanne Linx, Maren Ottersd., Ole Bradsberg, Johannes Linx, Giert Usgaard.

21/10-1764. Halvor Johannisen fra Osebachens Gunnil.
Fadd: Thor Larsens kone, Berthe Nielsd., Søren Valler, Rejer Pedersen.

28/10-1764. Hans Olsen fra Osebachens Hans.
Fadd: Lars Isachsens kone, Anne Haagensd., Halvor Becheval, Niels Simensen, Jacob Haagensen.

28/10-1764. Hans Østensens Helvig.
Fadd: Jacob Løchenbergs kone, Ragnil Olsd., Rollef Christophersen, Lars Andersen.

4/11-1764. Rejer Andersens Helvig Maria.
Fadd: Borger Follougs kone, Ragnil Olsd., Engebret Engebretsen, Lars Christensen, Hans Larsen.

11/11-1764. Niels Moes Jens.
Fadd: Christen Andersens kone, Ingebor Pedersd., Niels Langerøe, Isach Eiconrøe, Aslach Hansen.

11/11-1764. Svennung Grinies Gunnil.
Fadd: Jacob Riisings kone, Lisbeth Svennungsd., Rasmus Hansen, Søren Jansen, Axel Gundersen.

11/11-1764. Jens Sørensen fra Osebachens Agnethe Catrine.
Fadd: Friderich Storms kone, Christence Andersd., Rejer Pedersen, Niels Hansen.

11/11-1764. Niels Halvorsen fra Laugmands Ejets Halvor.
Fadd: Live Jensd., Kisten Halvorsd., Ole Jensen, Niri Rejersen, Niels Halvorsen.

25/11-1764. Jon Pedersen fra Hyttens Dorthe.
Fadd: Jacob Nielsens kone, Karen Jansd., Ole Nielsen, Haral Jansen, Peder Aabye.

25/11-1764. Knud Riises Karen.
Fadd: Lars Bachens kone, Maren Erichsd., Sivert Riis, Christopher Larsen, Jacob Erichsen.

9/12-1764. Christian Hoppestads Hans.
Fadd: Hans Kiises kone, Pernille Halvorsd., Østen Bøe, Christen Hoppestad, Hans Kiise.

16/12-1764. Peder Olsen fra BbKlevs Maren.
Fadd: Knud Engebretsens enke, Elen Andersd., Christian Asmusen, Anders og Thomes Hansønner.

16/12-1764. Daniel Aslachsen fra BbKlevs Gunder.
Fadd: Ole Erichsens kone, Knud Aslachsens kone, Erich Simensen, Ole Andersen, Gunder Halvorsen.

23/12-1764. Erich Thorsen fra BbKlevs Karen.
Fadd: Else Nielsd., Else Jacobsd., Igield Thorsen, Anders Nielsen, Ole Andersen.

23/12-1764. Ole Jensen fra Hyttens Jens.
Fadd: Niels Halvorsens kone, Berthe Olsdtr, Jacob Jansen, Lars Christensen, Jørgen Olsen.

26/12-1764. Anun Nielsen fra BbKlevs Niels.
Fadd: Else Nielsd., Karen Jensd., Anders Nielsen, Børre Gundersen, Engebret Larsen.

26/12-1764. Tollef Nielsen fra Løberg Ejets Karen.
Fadd: Jon Løbergs kone, Karen Jonsd., Tormoe Nielsen, Erich Ambrosissen, Isach Nielsen.

30/12-1764. Christen Lunds Helle Christian.
Fadd: Mad. Greve, Peder Meens kone, Ole Nielsen, Jon Pedersen, Søren Aabye.

6/1-1765. Aslach Kaasa fra Luxefjelds Jørgen.
Fadd: Ole Friderichsens kone, Aslach Christensens kone, Jens Gundersen, Aslach Christensen.

13/1-1765. Helje Jønnevals Lars.
Fadd: Knud Larsens kone, Ingebor Andersd., Henning og Jisle Jønneval, Lars Kittilsen.

13/1-1765. Torchil Olsens Aaste.
Fadd: Anders Rejersens kone, Ingebor Engelsd., Halvor Ersrøe, Anders Rejersen.

13/1-1765. Berthe Larsdtr fra BbKlevs uægte Jens.
Barnefader: Torjer Amundsen.
Fadd: Christen Hansens kone, Anders Larsens kone, Anders Larsen, Knud Johannisen.

20/1-1765. Knud Aslachsens Maren.
Fadd: Daniel Aslachsens kone, Anne Halvorsd., Engebret Danielsen, Søren Mathisen, Børre Gundersen.

27/1-1765. Ole Nielsen fra Hyttens Anne Dorthea.
Fadd: Jens Aabyes enke, Karen Jansd., Henrich Sørensen, Christen Lund, Haral Sem.

2/2-1765. Christian Andersen fra BbKlevs Anders.
Fadd: Søren Pauses enke, Halvor Pedersens enke, Hans Andersen, Thomas Paus, Hans Pedersen.

2/2-1765. Ole Ersrøes Asløf.
Fadd: Povel Fieldets kone, Aslov Olsd., Anun og Povel Olsønner, Jisle Jønneval.

2/2-1765. Engel Larsen fra Follestads Maria.
Fadd: Lisbeth Olsd., Maren Haagensd., Abraham Jansen, Sondre Kittilsen.

10/2-1765. Abraham Christensen fra Bradsberg Ejets Christen.
Fadd: Maren Andersd., Ragnil Olsd., Niels Løberg, Ole Schyer, Borger Folloug.

10/2-1765. Rasmus Pedersen fra S. Mælums (Mæla) Knud.
Fadd: Ole Hansens kone, Gunnil Nielsd., Christopher Pedersen, Jacob Jonsen.

10/2-1765. Tollef Halvorsen fra Osebachens Halvor.
Fadd: Ingebor Andersd., Maren Andersd., Rasmus Fløtterøe, Ole Andersen, Lars Kittilsen.

24/2-1765. Claus Olsen fra Grinie Ejets Kirsten.
Fadd: Niels Torjersens kone, Ingebor Olsd., Einer Torbiønsen, Peder Sivertsen, Ole Einersen.

24/2-1765. Niels Høymyrs Anne.
Fadd: Anders Olsens kone, Anne Jensdtr, Jens Højmyr, Isach Jensen, Jens Rollefsen.

3/3-1765. Jens Gulsets Jørgen.
Fadd: Niels Gulsets kone, Else Halvorsd., Gunder Gulset, Anders Tollefsen, Halvor Andersen.

3/3-1765. Simen Erlandsens Niels.
Fadd: Hans Berrebergs kone, Marthe Christensd., Mathis Erichsen, Tollef Abrahamsen, Lars Christensen.

10/3-1765. Halvor Pedersen fra N. Limies Inger.
Fadd: Gunder Nielsens kone, Else Olsd., Ole Kreppa, Jacob Riising, Hans Aslachsen.

10/3-1765. Johannis Nyeqvistes Johannes.
Fadd: Christen Thommesens kone, Karen Jansd., Ole Tronsen, Baltzer Jensen, Jens Christophersen.

17/3-1765. Thor Halvorsen fra Sørbøes Johannes.
Fadd: Johannis øde Sneltvets kone, Dorthe Johannisd., Johannes øde Sneltvet, Halvor Oredalen, Peder Halvorsen.

21/3-1765. Sergiant Nords Andrea Christine.
Fadd: Peder Bradsbergs kone, Peder Meens kone, Bernsen, Niels Hansen Buer, Ole Bradsberg.

25/3-1765. Halvor Meens Thor.
Fadd: Hans Ballestads kone, Kisten Hansd., Niels Engrav, Erich Bøle, Johannes Engebretsen.

25/3-1765. Jens Stephensens Else.
Fadd: Halvor Rasmusens kone, Anne Stephensd., Henning Jønneval, Halvor Rasmusen, Christen Pedersen.

31/3-1765. Hans Pedersen fra Aas Hamerens Niels.
Fadd: Otter Danielsens kone, Christen Thomesens kone, Halvor Rasmusen, Peder Larsen, Jacob Tønnisen.

 8/4-1765. Jacob Isachsen fra Breche Ejets Lars.
Fadd: Niels Løbergs kone, Kisten Engebretsd., Anders Jacobsen, Gunder Halvorsen, Anders Jonsen.

8/4-1765. Rasmus Fløtterøes Anne Maria.
Fadd: Karen Andersd., Maren Christensd., Tollef Halvorsen, Lars Kittilsen, Anders Nirisen.

14/4-1765. Jacob Riisings Abraham.
Fadd: Abraham Falchums enke, Anne Halvorsd., Christian Bradsberg, Gunder Tevesen, Ole Abrahamsen.

14/4-1765. Ole Kiises Pernille.
Fadd: Halvor Kielsens enke, Margrethe Nielsd., Hans Kiise, Christen Hoppestad, Ole Nielsen.

14/4-1765. Jacob Løchenbergs Johannes.
Fadd: Isach Johannisens kone, Ingebor Engebretsd., Ole Vernersen, Lars Andersen.

14/4-1765. Simon Corfitsens Jacob.
Fadd: Ole Erichsens kone, Daniel Aslachsens kone, Hans Larsen, Simon Bommen, Jacob Bommen.

21/4-1765. Henning Otterholts Anne.
Fadd: Isach Halvorsens kone, Karen Engebretsd., Halvor Rasmusen, Søren Halvorsen, Christen Erichsen.

21/4-1765. Tollef Jansen fra Stulen Ejets Jens.
Fadd: Ellef Halvorsens kone, Berthe Halvorsd., Ellef Halvorsen, Ole Knudsen.

21/4-1765. Elling Jensen fra Røsager Ejets Berthe.
Fadd: Peder Grinitejens kone, Helje Hansd., Christen Kittilsrøe, Jon Pedersen, Halvor Olsen.

28/4-1765. Jens Baltzersens Gunder.
Fadd: Abraham Andersens kone, Karen Jensd., Ole Tronsen, Engebret Hynie, Baltzer Jensen.

28/4-1765. Johannes Hansen fra Schielbred Ejets Gunder.
Fadd: Ingebor Olsd., Karen Hansd., Lars Evensen, Anders Hansen.

5/5-1765. Hans Falchums Inger Maria.
Fadd: Anders Mælas kone, Karen Abrahamsd., Søren Falchum, Abraham Andersen, Ole Abrahamsen.

5/5-1765. Morten Houerøes Aslach.
Fadd: Christopher Andersens kone, Karen Christensd., Frans Glørsmyr, Rasmus Dyrchol, Aslach Isachsen.

5/5-1765. Ole Olsen fra Breche Ejets Maria.
Fadd: Kisten Halvorsd., Bergith Olsd., Christen Torchilsen, Anders Gundersen, Thor Heljesen.

5/5-1765. Mathis Erichsen fra Hyttens Hans Jørgen.
Fadd: Roselene Nielsd., Berthe Olsd., Peder Christophersen, Lars Christensen, Christen Erichsen.

12/5-1765. Niels Glendes Lars.
Fadd: Rasmus Faarevals kone, Ingebor Nielsd., Christen Fossum, Gunder Baaserøe, Lars Gregorisen.

19/5-1765. Halvor Arnesen fra Frougners Anders.
Fadd: Engebret Mathisens enke, Maren Henrichsd., Isach Hansen, Jacob Haagensen.

19/5-1765. Ouen Kolchiøns Giertrud.
Fadd: Jens Ballestads kone, Ingebor Olsd., Peder Øfrum, Peder Hansen, Engebret Nielsen.

19/5-1765. Niels Bouerøes Tolf.
Fadd: Peder Venstøbs kone, Ingebor Olsd., Peder Øfrum, Anders Jonsen, Peder Larsen.

19/5-1765. Peder Larsen fra Aas Hamerens Helene.
Fadd: Otter Danielsens kone, Hans Pedersens kone, Otter Danielsen, Hans Pedersen, Jacob Tønnisen.

19/5-1765. Peder Sivertsen fra Riising Ejets Ole.
Fadd: Jon Pedersens kone, Marthe Halvorsd., Halvor Oredalen, Claus Olsen.

27/5-1765. Gunder Bechevals Daniel.
Fadd: Lars Isachsens kone, Anne Nielsd., Hans Olsen, Hans Larsen, Hans Nielsen.

27/5-1765. Christen Engebretsen fra Moe Ejets Lars.
Fadd: Hans Moes kone, Anne Larsd., Peder Øfrum, Ole Engebretsen.

27/5-1765. Halvor Jacobsen fra Fløtterøes Jacob.
Fadd: Tollef Høysets kone, Gunnil Olsd., Ole Bøle, Niels Simensen, Jacob Erichsen.

27/5-1765. Herman Knudsens Knud.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Karen Haagensd., Lars Haagensen, Haagen Haagensen.

2/6-1765. Povel Olsen fra Osebachens Ole.
Fadd: Ole Ersrøes kone, Giøran Olsd., Ole Ersrøe, Anun Olsen, Halvor Olsen.

2/6-1765. Ole Olsen fra Henningsdalens Anne Margrethe.
Fadd: Christen Clausens kone, Anne Pedersd., Christen Clausen, Axel Gundersen.

9/6-1765. Ouen Rasmusen fra Strømdal Ejets Rasmus.
Fadd: Ingebor Hansd., Helvig Olsd., Realf Johannisen, Ole Jansen, Arne Johannisen.

9/6-1765. Halvor Alfsen fra BbKlevs Ole.
Fadd: Borger Olsens kone, Sønneve Olsd., Ole Nielsen, Anders Nielsen.

9/6-1765. Christen Andersen fra Moe Ejets Anne.
Fadd: Niels Moes kone, Pernille Andersd., Ole Folloug, Hans Kiise, Lucas Engebretsen.

9/6-1765. Ole Eichonrøe fra Moe Ejets Anne.
Fadd: Friderich Hansens enke, Ingebor Pedersd., Christen Engebretsen, Knud Olsen.

16/6-1765. Rasmus Dyrchols Maren.
Fadd: Hans Kiises kone, Berthe Jons og Peder Stulen, Halvor Rasmusen, Anders Jonsen.

16/6-1765. Povel Aschoutsen fra Tofte Ejets Anne.
Fadd: Helje Jønnevals kone, Maren Torchilsd., Henning Jønneval, Anders Olsen.

23/6-1765. Isach Eichonrøe fra Moe Ejets Rasmus.
Fadd: Hans Moes kone, Friderich Hansens enke, Peder Øfrum, Ole Engebretsen.

23/6-1765. Niels Olsen fra Meens Ejets Anders.
Fadd: Niels Aasteroes kone, Marthe Halvorsd., Isach Johannisen, Ole Isachsen, Jacob Olsen.

24/6-1765. Niels Abrahamsen fra Bøe Rønningens Anne Maria.
Fadd: Tollef Abrahamsens kone, Anne Catrine Erichsd., Tollef Abrahamsen, Baltzer Jensen, Thor Knudsen.

30/6-1765. Jacob Røes Maren.
Fadd: Morten Houerøes kone, Gunnil Halvorsd., Gunder Røe, Halvor Oredalen, Peder Halvorsen.

2/7-1765. Sven Sems Anders.
Fadd: Aslach Grinies kone, Karen Jansd., Christopher Pedersen, Haral Sem, Søren Grinie.

2/7-1765. Lars Fossums Rasmus.
Fadd: Simen Erlandsens kone, Marthe Christensd., Erich Dyrendal, Christen Bøe, Morten Gundersen.

2/7-1765. Christopher Pedersen fra Bøes (Skal være Lars Pedersen. G. S. ) Elen.
Fadd: Christopher Pedersens kone, Inger Hansd., Rasmus Pedersen, Christopher Pedersen, Halvor Solvesen.

2/7-1765. Halvor Sørensen fra Dyrchol Ejets Søren.
Fadd: Christopher Isachsens kone, Karen Sørensd., Christen Hansen, Niels Sørensen, Hans Haagensen.

2/7-1765. Knud Halvorsen fra Luxefjelds Jisle.
Fadd: Lars Olsens kone, Anne Olsdtr, Gunder Halvorsen, Lars Olsen.

7/7-1765. Erich Bøles Anne.
Fadd: Peder Toftes kone, Kisten Engebretsd., Ole Borge, Thor Bachen, Jens Engebretsen.

7/7-1765. Jens Høymyrs Rollef.
Fadd: Lars Muustvets kone, Kisten Rolfsd., Niels Jensen, Isach Jensen, Jens Rollefsen.

14/7-1765. Ole Nærums Jacob.
Fadd: Christen Borges kone, Inger Hansd., Lars Sanni, Peder Meen, Jacob Engebretsen.

14/7-1765. Martini Christiansen fra Osbachens Bodel Kistine.
Fadd: Hans Andersens kone, Mette Maria Andreasd., Gulbrand Stephensen, Halvor Christensen, Christian Olsen.

14/7-1765. Anders Jonsen fra Lunds Ejets Berthe.
Fadd: Jacob Riisings kone, Anne Jensd., Gregorius Lund, Peder Erichsen.

14/7-1765. Christen Gundersens Helvig fra N. Bøe.
Fadd: Jan Bøes kone, Marthe Christensd., Jan Bøe, Lars Fossum, Aslach Gundersen.

19/7-1765. Claus Henrich Wejers Helvig Magdalena.
Fadd: Madame Sonvahl, Kistine Grubbe, hr. CancelieRaad Tyrholm, Bernt Grubbe.

21/7-1765. Niels Gulsets Karen.
Fadd: Niels Klyves kone, Karen Gundersd., Christen Lund, Jens Gulset, Anders Gundersen.  

21/7-1765. Ole Houerøes Niels.
Fadd: Siur Omuts kone, Anne Nielsd., Niels Grinie. Gunder Grinie, Sven Jørgensen.

21/7-1765. Niels Kleps Niels.
Fadd: Jacob Lies kone, Anne Nielsd., Ole Larsen, Hans Nielsen.

21/7-1765. Just Andersen fra Fossum Ejets Anders.
Fadd: Peder Christophersens kone, Kisten Christophersd., Ole Tronsen, Niels Tronsen, Jens Olsen.

21/7-1765. Tollef Høysets Anne.
Fadd: Halvor Jacobsens kone, Anne Larsd., Halvor Becheval, Halvor Aaltvet, Lars Hansen.

28/7-1765. Ole Hansen fra Mælums Ejets Kisten.
Fadd: Jacob Jonsens kone, Anne Olsd., Isach Sørensen, Claus Hansen, Isach Andersen.

4/8-1765. Lars Sannies Gunnil Catrine.
Fadd: Haral Sølies kone, Mads Sannis kone, Solve Isachsen, Christen Borge, Hans Jonsen.

11/8-1765. Hans Larsen fra BbKlevs Jens.
Fadd: Niels Larsens kone, Anne Andersd., Børre Gundersen, Niels Jensen, Lars Nielsen.

11/8-1765. Gunder Nielsen fra Bøe Rønningens Anne Maria.
Fadd: Ole Nielsens kone, Kisten Andersd., Aslach Grinie, Søren Grinie, Hans Aslachsen.

11/8-1765. Halvor Gundersen fra Lille Fosses Dorthe.
Fadd: Søren Klevens kone, Anne Jørgensd., Halvor Tofte, Gunder Tevesen.

11/8-1765. Einer Andersens Jan.
Fadd: Niels Bergs kone, Anne Kistine Andersd., Niels Berreberg, Henning Otterholt, Jacob Tønnisen.

11/8-1765. Anders Jonsen fra Aases Tolf.
Fadd: Niels Nielsens kone, Anne Tolfsd., Niels Nielsen, Niels Christophersen.

11/8-1765. Jon Løvens Anders.
Fadd: Ole Isachsens kone, Amun Nielsens kone, Christen Larsen, Søren Olsen, Ole Olsen.

18/8-1765. Abraham Fieldets Randi.
Fadd: Povel Fieldets kone, Giøran Olsd., - Povel Fieldet, Christen Erichsen.

18/8-1765. Knud Kragetoes Christopher.
Fadd: Isach Hansens kone, Anne Andersd., Lars Bachen, Christopher Nyegaard.

18/8-1765. Frans Glørsmyrs Rasmus.
Fadd: Rasmus Dyrchols kone, Anne Engebretsd., Peder Stulen, Morten Houerøe, Halvor Halvorsen.

18/8-1765. Ole Nøglegaards Lars.
Fadd: Jon Ephraimsens kone, Gunnil Olsd., Anders Thorsen, Ole Olsen.

20/8-1765. Capitaine Hamburgs Jean Gustav.
Fadd: Madame Nording, jomfru Eleonora Rasch, hr. CancelieRaad Løvenskiold, Nicolaj Aal, Rasmus Malling.

24/8-1765.  Capitain Ryes Magdalene Charlotte Hedevig.
Fadd: Frøcken Aheleje, Jomfru Rasch, Tolder Rasch, Controleur Biener, Niels Aal.

25/8-1765. Ole Erichsen fra BbKlevs Erich.
Fadd: Erich Simensens kone, Else Nielsd., Simen Corfitsen, Erich Simonsen, Anders Nielsen.

25/8-1765. Kiel Ballestads Abraham.
Fadd: Hans Ballestads kone, Karen Andersd., Anders Ballestad, Gunval Ballestad, Morten Ballestad.

25/8-1765. Torjer Thorsen fra BbKlevs Live.
Fadd: Gunnil Nielsd., Gøe Erichsd., Knud Aslachsøn, Jens Aslachsen.

25/8-1765. Torjer Schielbreds Niels.
Fadd: Johannis Hansens kone, Maren Torchilsd., Hans Sørensen, Niels Nielsen, Christen Torchilsen.

8/9-1765. Niels Bergs Jacob.
Fadd: Jacob Friderichsens enke, Else Olsd., Einer Andersen, Henning Otterholt, Jacob Halvorsen.

8/9-1765. Knud Larsen fra BbKlevs Lars.
Fadd: Borger Olsens kone, Inger Olsd., Abraham Lia, Peder Larsen.

8/9-1765. Jon Sneltvets Marthe.
Fadd: Isach Sneltvets kone, Anne Isachsd., Isach, Jens og Even Sneltvet.

8/9-1765. Ouen Pedersens Karen.
Fadd: Aslach Christensens kone, Ingebor Nielsd., Hans Olsen, Hans Sørensen, Isach Abrahamsen.

22/9-1765. Peder Meens Ole.
Fadd: Peder Bradsbergs kone, Maren Jensd., Sergiant Nord, Niels Hansen Buer, Povel Jensen.

22/9-1765. Gunder Hansen fra Sems Ejets Gunder.
Fadd: Halvor Lyngaasens kone, Ingebor Olsd., Anders Olsen, Anders Erichsen.

29/9-1765. Niels Venstøbs Karen.
Fadd: Lars Venstøbs kone, Inger Hansd., Engebret og Peder Venstøb, Halvor Solvesen.

6/10-1765. Jan Christophersen fra Hyttens Peder.
Fadd: Jacob Egelunds kone, Kisten Christophersd., Christopher Smed, Jon Povelsen, Haral Jansen.

6/10-1765. Niels Halvorsen fra Gulset Ejets Halvor.
Fadd: Lisbeth Christensd., Marthe Halvorsd., Lars Nielsen, Ole Jensen, Bent Larsen.

13/10-1765. Søren Halvorsen fra Otterholt Ejets Engel.
Fadd: Johannis Otterholts kone, Niels Erichsens kone, Johannes Otterholt, Niels Erichsen.

13/10-1765. Ellef Halvorsen fra Bøe Rønningens Gunder.
Fadd: Jan Bøes kone, Berthe Ellefsd., Østen Bøe, Erich Madsen, Christen Gundersen.

20/10-1765. Mads Sannies Christopher.
Fadd: Lars Sannis kone, Kisten Christophersd., Niels Siljen, Jacob Lie, Anders Nielsen.

27/10-1765. Søren Larsen fra Hynie Ejets Anders.
Fadd: Christen Hoppestads kone, Anne Larsd., Engebret Lucæsen, Peder og Jens Engebretsønner.

1/11-1765. Anders Kiærs Ole.
Fadd: Lars Muustvets kone, Berthe Simensd., Lars Kiær, Isach Sneltvet, Søren Olsen.

1/11-1765. Baltzer Jensens Ingebor Catrine.
Fadd: Engebret Hynies kone, Karen Abrahamsd., Peder Christophersen, Niels og Isach Abrahamsønner.

3/11-1765. Isach Eichonrøes Inger.
Fadd: Ole Follougs kone, Ingebor Engebretsd., Ole Folloug, Solve Nielsen, Daniel Jensen.  

10/11-1765. Tosten Doxerøes Henrich.
Fadd: Knud Kreppas kone, Ingebor Olsd., Knud Kreppa, Ole Sondresen.

10/11-1765. Halvor Haralsen fra Ballestad Ejets Isach.
Fadd: Annun Løbergs kone, Karen Andersd., Jon Løberg, Jon Lia, Anders Isachsen.

10/11-1765. Ole Hoppestads Knud.
Fadd: Halvor Kielsens enke, Maren Halvorsd., Christen Nielsen, Mons Clausen, Aslach Isachsen.

10/11-1765. Halvor Aases Lars.
Fadd: Niels Venstøbs kone, Inger Hansd., Christopher Venstøb, Ole Aas, Isach Halvorsen.

17/11-1765. Hans Kiises Christopher.
Fadd: Rasmus Dyrchols kone, Karen Jensd., Ole Kiise, Christian Hoppestad, Anders Thommesen.

17/11-1765. Jens Sneltvets Karen.
Fadd: Christen Holms kone, Anne Isachsd., Jon og Gunder Isachsønner.

17/11-1765. Hans Berrebergs Rasmus.
Fadd: Christen Fossums kone, Gunbior Jansd., Gunder Holm, Sven Jørgensen.

24/11-1765. Peder Øfrums Maren.
Fadd: Knud Øfrums kone, Ragnil Asbiønsd., Ole Nærum, Christen Øfrum, Rasmus Engebretsen.

30/11-1765. Simen Schweders Kistine Maria.
Fadd: Provstinde Monrad, Kistine Sarts, Barbara Monrad, hr. Reg. m. qv. Holm, postmester Gundersen, Jens Schweder, Hans Jochum
Bang.

1/12-1765. Jonas Pedersen fra BbKlevs Berthe.
Fadd: Gunder Halvorsens kone, Maren Christophersd., Ole Isachsen, Hans Jonsen, Hasle Nielsen.

1/12-1765. Johannis Alfsens Siri.
Fadd: Knud Kragetoes kone, Ragnil Olsd., Lars Bachen, Halvor Becheval.

1/12-1765. Johannis Otterholts Karen.
Fadd: Søren Otterholts kone, Karen Larsd., Henning Jønneval, Søren og Henning Otterholt.

1/12-1765. Arnt Knudsens Jens.
Fadd: Rasmus Pedersens kone, Maren Olsd., Tollef Abrahamsen. Hans Nielsen, Thor Knudsen.

8/12-1765. Hans Pedersens Just.
Fadd: Otter Danielsens kone, Maren Pedersd., Halvor Rasmusen, Jacob Tønnisen, Jacob Pedersen.

15/12-1765. Anders Schielbreds Torchil.
Fadd: Christen Torchilsens kone, Niels Nielsens kone, Christen og Ole Torchilsønner, Niels Nielsen.

22/12-1765. Hans Olsen fra Hyttens Ole.
Fadd: Jens Baltzersens kone, Maren Christophersd., Jacob Egelund, Ole Thorsen, Aslach Christensen.

26/12-1765. Hans Sølies Berthe.
Fadd: Hans Larsens kone, Anne Larsd., Hans Larsen, Johannes Olsen, Hans Aslachsen.

26/12-1765. Christian Høysets Ole.
Fadd: Niels Kleps kone, Live Jacobsd., Jacob Aaltvet, Lars Bachen, Søren Christophersen.

26/12-1765. Christopher Isachsens Hans.
Fadd: Frans Glørsmyrs kone, Maren Isachsd., Isach Hoppestad, Ole Knudsen, Hans Haagensen.

1/1-1766. Knud Fieldalens Berthe.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Karen Knudsd., Halvor Pedersen, Ole Sondresen.

1/1-1766. Jørgen Jansens Ole.
Fadd: Ole Friderichsens kone, Ingebor Melchiorsd., Søren Valler, Peder Isachsen, Even Larsen.

5/1-1766. Gunder Holms Inger.
Fadd: Niels Larsens kone, Anne Olsdtr, Peder Tofte, Ole Falchum, Hans Jonsen.

5/1-1766. Ole Aases Anne.
Fadd: Ole Kiises kone, Inger Hansd., Christen Hoppestad, Lars Gregoriisen.

5/1-1766. Isach Halvorsens Halvor.
Fadd: Jens Jonsens kone, Marthe Halvorsd., Niri Vattenberg, Christen Erichsen, Thor Knudsen.

26/1-1766. Arne Hansen fra BbKlevs Anne Lisbeth.
Fadd: Ole Andersens kone, Ragnil Olsd., Ole Isachsen, Niels Andersen, Jacob Olsen.

26/1-1766. Ole Jacobsen fra Osebachens Anders.
Fadd: Engebret Engebretsens kone, Maren Thomesd., Sven Pettersen, Christen Thommesen.

2/2-1766. Gregorii Lunds Daniel.
Fadd: Siur Omoths kone, Anne Catrine Erichsd., Erich Larsen, Peder Venstøb, Halvor Lyngaasen.

2/2-1766. Jon Løbergs Karen.
Fadd: Annun Løbergs kone, Anne Isachsd., Anun Løberg, Jens Sneltvet, Hans Larsen.

2/2-1766. Thor Bachens Inger.
Fadd: Erich Bøles kone, Maren Hansd., Lars Bachen, Halvor Becheval.

2/2-1766. Tollef Berrebergs Margrethe.
Fadd: Isach Sølies kone, Kisten Ammunsd., Christen Lund, Hans Berreberg.

9/2-1766. Erich Ambrosiisens Ambrosius.
Fadd: Ole Schyers kone, Ragnil Olsd., Ole Schyer, Simon Corfitsen.

16/2-1766. Jacob Aaltvets Niels.
Fadd: Lars Bachens kone, Lisbeth Andersd., Ole Borge, Christian Høyset, Thor Bachen.

23/2-1766. Rasmus Dybedals Anne.
Fadd: Abraham Slettenes kone, Ingebor Nielsd., Abraham Slettene, Niels Sørensen, Halvor Halvorsen.

23/2-1766. Hans Gunlichsen fra Meens Ejets Siur.
Fadd: Niels Olsens kone, Karen Ammundsd., Lars Andersen, Jon Olsen.

2/3-1766. Anders Henrichsens tvillingbørn fra Hytten, Anders. og  Kistine.
Fadd: Ole Friderichsens kone, Niels Bergs kone, Maren Christophersd., Gunnil Henrichsd., Niels Berg, Abraham Andersen, Christen Thommesen, Einer Andersen, Peder Christophersen.

2/3-1766. Christen Torgrimsens Anne.
Fadd: Halvor Meens kone, Live Sørensd., Hans Sørensen, Sivert Sørensen.

2/3-1766. Niels Nielsen fra Fossum Ejets Maria.
Fadd: Jens Olsens kone, Anders Schielbreds kone, Torjer Schielbred, Anders Garstad, Ole Tronsen.

9/3-1766. Jens Ballestads Anne.
Fadd: Ouen Kiolkiøns kone, Ingebor Engebretsd., Anders Ballestad, Hans Jensen, Daniel Jensen.

9/3-1766. Halvor Riises Karen.
Fadd: Haral Sølies kone, Malene Zachariædatter, Zachrias Bugoth, Lars Muustvet, Hans Rasmusen.

9/3-1766. Isach Hansen fra BbKlevs Christian.
Fadd: Knud Kragetoes kone, Maren Hansd., Halvor Arnesen, Jacob Haagensen.

16/3-1766. Christen Holms Niels.
Fadd: Halvor Moes kone, Christence Heljesd., Christian Holm, Søren Nielsen.

16/3-1766. Helje Jønnevals Ole.
Fadd: Johannis Otterholts kone, Maren Gundersd., Johannes Otterholt, Sondre Kittilsen.

16/3-1766. Aslach Christensen fra Fossum Ejets Peder.
Fadd: Engebret Hynies kone, Ingebor Jensd., Jacob Egelund, Peder Christophersen, Jens Aslachsen.

16/3-1766. Knud Kreppas Christen.
Fadd: Anders Olsen kone, Ingebor Olsd., Anders Olsen, Erich Jørgensen.

25/3-1766. Alf Aarhuuses Tollef.
Fadd: Engebret Hynies kone, Marthe Erichsd., Torbiøn Hynie, Jens Jonsen, Anders Knudsen.

23/3-1766. Lars Laugmandsgaardens Anne.
Fadd: Kisten Halvorsd., Lisbeth Christensd., Sven Hieronomisen, Anders Hansen.

31/3-1766. Jens Thorsen fra Riising Ejets Helje.
Fadd: Lars Pedersens kone, Marthe Halvorsd., Christen Olsen, Halvor Jonsen.

1/4-1766. Halvor Lyngaasens Anne.
Fadd: Gregorii Lunds kone, Anne Jørgensd., Jisle Jønneval, Frans Glørsmyr, Siur Omoth.

1/4-1766. 1/4-1766. Halvor Suchas Aslach.
Fadd: Ole Erichsens kone, Ingebor Olsd., Ole Aschoutsen, Tosten Vilhelmsen, Tosten Thorsen.

6/4-1766. Knud Sverrigs Anne.
Fadd: Abraham Slettenes kone, Maren Olsd., Ole og Isach Engebretsønner.

6/4-1766. Christen Jonsen fra BbKlevs Hans.
Fadd: Knud Johannisens kone, Anna Olsd., Søren Mathisen, Christen Erichsen.

6/4-1766. Sven Pettersen fra Osebachens Sven.
Fadd: Lars Jonsens kone, Live Jacobsd., Ole Jacobsen, Simon Corfitsen.

27/4-1766. Niels Arvesen fra BbKlevs Arve.
Fadd: Sven Arvesens kone, Anne Larsd., Isach Sørensen, Arne Hansen, Niels Olsen.

27/4-1766. Ole Larsen fra BbKlevs Thomas.
Fadd: Jacob Lies kone, Ingebor Larsd., Lars Engebretsen, Engebret Larsen.

27/4-1766. Lars Ouestads Marthe.
Fadd: Lars Sannies kone, Gunnil Haagensd., Halvor Aaltvet, Jacob Olsen, Niels Olsen.

4/5-1766. Haral Sølies Engebret.
Fadd: Lars Sannis kone, Halvor Riises kone, Amun Engebretsen, Elias Edvertsen, Hans Rasmusen.

8/5-1766. Niels Trolaases Anne.
Fadd: Jon Pedersens kone, Christ: Zidsel Hansd., Sven Røsager, Peder Henrichsen.

11/5-1766. Isach Knudsen fra BbKlevs Anne-Helvig.
Fadd: Ole Nielsens kone, Kistine Eliasd., Lars Engebretsen, Engebret Larsen, Jacob Erichsen.

19/5-1766. Christian Høstes Ingebor.
Fadd: Abraham Andersøns dtr., Christence Heljesd., Christen Lund, Christen Holm, Søren Nielsen. 

19/5-1766. Ole Henningsdalens Marthe.
Fadd: Christen Clausens kone, Lisbeth Svennungsd., Christen Clausen, Christian Christophersen, Lars Gregoriisen.

19/5-1766. Jacob Tønnesens Friderich.
Fadd: Ole Thorsens kone, Margrethe Tønnisd., Jens Stephensen, Jens Thommesen.

19/5-1766. Erich Liestuuls Siri.
Fadd: Ole Ersrøes kone, Maren Pedersd., Ole Ersrøe, Ole Olsen.

25/5-1766. Jens Abrahamsen fra Lias Ole.
Fadd: Ole Isachsens kone, Kisten Sørensd., Lars Bachen, Ole Olsen, Christen Larsen.

25/5-1766. Peder Christophersen fra Hyttens Andreas.
Fadd: Otter Danielsens kone, Karen Jansd., Aslach Christensen, Jens Christophersen.

1/6-1766. Haral Sems Ole.
Fadd: Aslach Grinies kone, Karen Jansd., Jacob Nærum, Peder Meen, Ole Nærum.

1/6-1766. Aslach Torjusen fra Luxefjelds Torjus.
Fadd: Johannis Otterholts kone, Anne Rønnichsd., Johannis Otterholt, Halvor Sondresen.

7/6-1766. Peder Bradsbergs Karen.
Fadd: Provstinde Monrad, Maren Arveskoug, Berthel Jobsen, Christen Greve, Jens Kiil.

7/6-1766. Niels Hansen Buers Andreas Johan.
Fadd: Peder Meens kone, Helvig Andersd., Rejer Andersen, Ole Pedersen.

8/6-1766. Hellich Andersens Germun.
Fadd: Halvor Lyngaasens kone, Sønneve Olsd., Aslach Grinie, Svennung Torbionsen.

15/6-1766. Sivert Sørensens Live.
Fadd: Halvor Meens kone, Kisten Sørensd., Niels Engrav, Halvor Riis, Hans Sørensen.

22/6-1766. Abraham Christensen fra BbKlevs Maria.
Fadd: Niels Aasterøes kone, Ingebor Olsdtr, - Ole Schyer, Mons Clausen.

24/6-1766. Claus Olsen fra Grinie Ejets Ole.
Fadd: Ingebor Olsd., Ingebor Olsd., Einer Torbiønsen, Niels Torjersen, Ole Einersen.

29/6-1766. Siur Omuths Niels.
Fadd: Jon Pedersens kone, Marthe Halvorsd., Gregorius Lund, Halvor Lyngaasen, Ole Houerøe.

29/6-1766. Anders Jonsen fra BbKlevs Kisten.
Fadd: Gunder Halvorsens kone, Maren Halvorsd., Lars Sanni, Anders Ballestad, Halvor Jonsen.

2/7-1766. Engebret Sneltvets Bent.
Fadd: Jon Sneltvets kone, Sara Andersd., Jens Sneltvet, Christopher Pedersen, Jan Bøe.

6/7-1766. Rollef Christophersens Ingebor.
Fadd: Knud Kragetoes kone, Maren Engebretsd., Isach Hansen, Jacob Nirisen.

6/7-1766. Knud Halvorsen fra Luxefjelds Lars.
Fadd: Lars Olsens kone, Kisten Michelsd., Jest Halvorsen, Jacob Jonsen.

13/7-1766. Povel Fieldets Ole.
Fadd: Ole Ersrøes kone, Giøran Olsd., Ole Ersrøe, Torchel Olsen.

13/7-1766. Peder Venstøbs Maren.
Fadd: Gregorii Lunds kone, Else Olsd., Vilhelm Døxerøe, Niels Venstøb, Christian Larsen.

13/7-1766. Niels Langerøes Christen.
Fadd: Anders Langerøes kone, Anne Christensd., Ole Folloug, Even Sneltvet, Mathis Andersen.

22/7-1766. Christian Hersleb fra Osebachens Sara Margrethe.
Fadd: Eleonora Rasch, Andrea Buul, Controleur Biener,
Henrich Berggreen, Nicolaj Aal.

27/7-1766. Anders Thommesen fra Hyttens Halvor.
Fadd: Christen Hoppestads kone, Maren Abrahamsd., Christen Andersen, Hans Halvorsen, Hans Nielsen.

27/7-1766. Lars Muustvets Kisten.
Fadd: Anders Kiæers kone, Berthe Jonsd., Ole Gundersen, Anders Jonsen, Manasse Danielsen.

3/8-1766. Halvor Christensen fra Osebachens Povel.
Fadd: Hans Andersens kone, Maria Andersd., Peder Olsen, Martinus Christiansen, Elias Evensen.

3/8-1766. Lars Løchenbergs Kisten.
Fadd: Christian Høysets kone, Ingebor Andersen, Niels Aasterøe, Isach Johannisen, Lars Gundersen.

3/8-1766. Ole Nisterøes Jens.
Fadd: Christopher Isachsens kone, Karen Nielsd., Christen Jensen, Halvor Sørensen, Peder Engebretsen.

3/8-1766. Ole Andersen fra Gulset-Ejets Inger.
Fadd: Ouen Rasmusens kone, Helvig Olsd., Ole Pedersen, Arne Johannisen, Peder Olsen.

10/8-1766. Ole Ledvorsen fra Venstøbs Christen.
Fadd: Ole Hansens kone, Peder Halvorsens enke, Jacob Jonsen, Hans Andersen.

10/8-1766. Hans Haagensen fra Moe Ejets Karen.
Fadd: Frans Glørsmyrs kone, Karen Haagensd., Haagen Haagensen, Niels Sørensen, Christen Halvorsen.

10/8-1766. Knud Johannisen fra BbKlevs Inger.
Fadd: Margrethe Larsd., Ingebor Engebretsd., Engebret Bøle, Søren Mathisen, Johannes Engebretsen.

10/8-1766. Engel Larsen fra Follestads Marthe.
Fadd: Anne Maria Edvertsd., Dorthe Tollefsd., Abraham Svits, Knud Olsen, Ole Pedersen.

17/8-1766. Otter Danielsens Anne Malene.
Fadd: Kistine Grubbe, jomfrue Berg, Christen Bruun, Bernt Grubbe, Niels Vendelboe.

17/8-1766. Niels Alfsens Henrich.
Fadd: Halvor Pedersens kone, Berthe Jensd., Anders Ballestad, Jon Pedersen, Rasmus Hansen.

24/8-1766. Ole Nielsen fra Hyttens Elen Margrethe.
Fadd: Jan Christophersens kone, Johanne Omuth, Søren Aabye, Haral Jansen, Gunder Nielsen.

25/8-1766. Bent Schudses Gotfrid Læbrecht.
Fadd: Schumans kone, Karen Slat, Thomas Blær, Carl Schuman, Johannes Linx.

31/8-1766. Engebret Hynies Gunder Christen.
Fadd: Jens Baltzersens kone, Live Jensd., Christen Larsen, Abraham Andersen, Aslach Christensen.

31/8-1766. Even Sneltvets Inger.
Fadd: Jon Sneltvets kone, Kisten Halvorsd., Halvor Sneltvet, Christopher Venstøb, Ole Gundersen.

31/8-1766. Lars Evensen fra BbKlevs Gunder.
Fadd: Johannes Hansens kone, Else Olsd., Christen Jonsen, Christian Andersen.

31/8-1766. Lars Michelsen fra BbKlevs Michel.
Fadd: Ole Nielsens kone, Maria Sivertsd., Christian Buchval, Bendix Erichsen, Abraham Pedersen.

7/9-1766. Hans Kleps Tone.
Fadd: Hans Olsens kone, Karen Nielsd., Christian Høyset, Halvor Becheval, Niels Larsen.

14/9-1766. Anun Løbergs Isach.
Fadd: Niels Løbergs kone, Marthe Engebretsd., Ole Nærum, Ole Jacobsen, Anders Jonsen.

14/9-1766. Hans Tronsen fra Aas Ejets Anne Sophia.
Fadd: Halvor Rasmusens kone, Jacob Tønnisens kone, Jacob Tønnisen, Jens Stephensen.

14/9-1766. Asbiøn Gravelies Johannes.
Fadd: Jon Gravelies kone, Jon Pedersens kone, Halvor Pedersen, Jon Pedersen.

17/9-1766. Lars Jensen fra Osebachens Jens.
Fadd: Jens Sørensens kone, Anne Larsd., Morten Henrich., Gudmund Hansen.

21/9-1766. Ole Isachsen fra BbKlevs Christopher.
Fadd: Isach Jacobsens kone, Jacob Isachsens kone, Anders Jacobsen, Gunder Halvorsen, Ole Isachsen.

21/9-1766. Christen Thomesen fra Hyttens Karen Maria.
Fadd: Haagen Jansens kone, Guri Hansd., Henrich Sørensen, Peder Buuse, Anders Thomesen.

21/9-1766. Engebret Venstøbs Maren.
Fadd: Jacob Riisings kone, Marthe Gundersd., Christopher Venstøb, Peder Venstøb, Christian Larsen.

21/9-1766. Jon Pedersen fra Hyttens Peder.
Fadd: Haral Sems kone, Karen Jansd., Christopher Smed, Ole Nielsen, Jan Christophersen.

21/9-1766. Mathis Engebretsen fra Øfrum Ejets Gunnil.
Fadd: Hans Vernersens kone, Karen Christophersd., Jon Lia, Anders Engebretsen, Bent Gundersen.

28/9-1766. Lars Venstøbs Rasmus.
Fadd: Peder Venstøbs kone, Maren Olsd., Mathis Erichsen, Anders Hansen, Niels Engebretsen.

29/9-1766. Christen Bøes Mads.
Fadd: Lars Fossums kone, Marthe Christensd., Morten og Aslach Gundersønner, Mads Erichsen.

5/10-1766. Hans Andersen fra Osebachens Bent.
Fadd: Anne
Maria Jacobsd., Thore Christensdtr, Ole Pedersen, Bendix Andreasen.

5/10-1766. Jacob Stulens Engebret.
Fadd: Christian Høysets kone, Christence Osmundsd., Christian Høyset, Rollef Christophersen.

5/10-1766. Halvor Aaltvets Niels.
Fadd: Hans Olsens kone, Lisbeth Andersd., Tollef Høyset, Gunder Becheval, Halvor Jacobsen.

5/10-1766. Knud Riises Anne.
Fadd: Christen Erichsens kone, Marthe Olsd., Lars Bachen, Ammun Lillegaarden, Niels Erichsen.

12/10-1766. Jacob Nærums Hans.
Fadd: Peder Christophersens kone, Kisten Hansd., Peder Meen, Haral Sem, Johannes Olsen.

12/10-1766. Johannis Sneltvets Gunder.
Fadd: Anders Kiærs kone, Karen Johannisd., Knud Larsen, Engebret Bøle, Lars Svenchesen.

12/10-1766. Rasmus Dyrchols Inger
Fadd: Jacob Isachsens kone, Kisten Engebretsd., Peder Stulen, Hans Kiise, Anders Jonsen.

12/10-1766. Jens Gundersen fra Bugslottens Anne.
Fadd: Peder Venstøbs kone, Peder Halvorsens enke, Brynil Jonsen, Hans Andersen.

19/10-1766. Niels Larsen fra BbKlevs Kisten.
Fadd: Simon Corfitsens kone, Hans Larsens kone, Knud Pedersen, Erich Simensen, Lars Nielsen.

19/10-1766. Ole Isachsen fra Ballestad Ejets Karen.
Fadd: Christen Larsens kone, Ragnil Olsd., Ole Nærum, Arne Hansen, Peder Gundersen.

19/10-1766. Knud Bergs Lars.
Fadd: Niels Bergs kone, Maren Svenchesd., Niels Berg, Lars Muustvet, Christen Aslachsen.

26/10-1766. Erich Simensen fra BbKlevs Dorthe.
Fadd: Ole Erichsens kone, Kisten Hansd., Simon Corfitsen, Niels Larsen, Ole Isachsen.

26/10-1766. Anders Nielsens Marthe Maria.
Fadd: Borger Olsens kone, Knud Aslachsens kone, Abraham Christensen, Gunder Isachsen.

26/10-1766. Ole Jansen fra Gulset Ejets Hans.
Fadd: Anders Christensens kone, Else Olsd., Anders Jensen, Ole Pedersen.

26/10-1766. Thor Sørbøes Maren.
Fadd: Jens Sneltvets kone, Anne Pedersd., Johannes Sneltvet, Peder Halvorsen, Lars Olsen.

26/10-1766. Ole Olsen fra Osebachens Lisbeth.
Fadd: Lars Jensens kone, Maren Olsd., Friderich Storm, Halvor Vebiønsen, Knud Sverrig.

15/11-1766. Peder Meens Maren.
Fadd: Hans Bradsbergs enke, Maren Arveskoug, Peder Bradsberg, Ole Thue, Mads Jensen.

16/11-1766. Haagen Jansen fra Hyttens Lars.
Fadd: Christen Thommesens kone, Gunnil Henrichsd., Niels og Peder Gulset, Ole Friderichsen.

16/11-1766. Hans Berrebergs Karen.
Fadd: Søren Klevens kone, Marthe Gundersd., Halvor Foss, Simen Erlandsen, Jacob Jonsen.

16/11-1766. Hans Larsen Ballestads Anne.
Fadd: Anders Danielsens kone, Daniel Venstøbs kone, Daniel Vensøb, Hans Jensen, Simen Bommen.

16/11-1766. Jacob Liens Gunnil.
Fadd: Niels Andersens kone, Kisten Hansd., Niels Knudsen, Lars Hansen, Isach Engebretsen.

16/11-1766. Jens Berrebergs Amun.
Fadd: Christen Lunds kone, Ole Eichaasens kone, Hans Strømdal, Tollef Berreberg, Ole Amundsen.

16/11-1766. Anders Olsen fra Osebachens Ole.
Fadd: Tollef Halvorsens kone, Else Sørensd., Søren Erichsen, Vilhelm Jørgensen, Halvor Olsen.

23/11-1766. Herman Knudsens Karen.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Bergit Knudsd., Christen Engebretsen, Lucas Engebretsen.

30/11-1766. Niels Aasterøes Johannes.
Fadd: Isach Johannisens kone, Berthe Jensd., Ole Schyer, Anders Jonsen, Peder Gundersen.

30/11-1766. Anders Jørgensens Peder fra Bøe Rønningen.
Fadd: Ellef Halvorsens kone, Maren Abrahamsd., Peder Knudsen, Christen Sørensen, Niels Nielsn.

7/12-1766. Gunder Tevesens Karen Dorothea.
Fadd: Isach Sørensens kone, Aslov Andersd., Jon Pedersen, Tyche Andersen, Lars Fossum.

14/12-1766. Friderich Storms Henrich.
Fadd: Ole Olsens kone, Anne Andersd., Jens Sørensen, Hans Larsen, Halvor Olsen.

14/12-1766. Gulbrand Jislesens Helvig.
Fadd: Johannis Otterholts kone, Ragnil Olsd., Johannes Otterholt, Niels Erichsen, Ole Abrahamsen.

14/12-1766. Ole Aschoutsens Marthe.
Fadd: Mette Holmgreen, Maren Haagensd., Halvor Sucha, Povel Aschoutsen, Tosten Thorsen.

21/12-1766. Jacob Espedalens Marthe.
Fadd: Erich Bøles kone, Kisten Engebretsd., Ole Borge, Isach Engebretsen, Halvor Nielsen.

27/12-1766. Sivert Riises tvillingdøtter Elen. og Anne.
Fadd: Ole Borges kone, Simen Buers kone, Karen Christophersd., Margrethe Hansd., Hans Andersen, Halvor Riis, Anders Engebretsen, Adrian Christensen.

1/1-1767. Knud Øfrums Simon.
Fadd: Anders Langerøes kone, Kisten Hansd., Halvor Meen, Ole Nærum, Isach Engebretsen.

1/1-1767. Christian Andersen fra BbKlevs Søren.
Fadd: Peder Halvorsens enke, Berthe Pedersd., Hans Andersen, Søren Sørensen, Tobias Pedersen.

18/1-1767. Søren Klevens Hans.
Fadd: Peder Bingholts kone, Hans Berrebergs kone, Isach Sørensen, Halvor Foss, Sven Jørgensen.

18/1-1767. Isach Høyelies Jens.
Fadd: Jens Høymyrs kone, Anne Jensd., Niels Berreberg, Jens Høymyr, Peder Henrichsen.

18/1-1767. Torchil Grumstuuls Maren.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Ole Ersrøes kone, Ole Ersrøe, Halvor Svendsen.

25/1-1767. Halvor Meens Peder.
Fadd: Jacob Espedalens kone, Kisten Hansd., Niels Engrav, Ole Haralsen, Haral Hansen.

1/2-1767. Anun Jensen fra Røsagers Guro.
Fadd: Helje Hansdtr, Anne Jensd., Sven Røsager, Jon Pedersen, Lars Svenchesen.

2/2-1767. Christen Engravs Anders.
Fadd: Ouen Kolkiøns kone, Berthe Andersd., Gunder Sølie, Christen Larsen, Niels Jacobsen.

8/2-1767. Peder Sivertsen fra Riising Ejets Jon.
Fadd: Jens Høymyrs kone, Ingebor Isachsd., Jens Høymyr, Knud Olsen.

8/2-1767. Anders Christensen fra Falchum Ejets Christen.
Fadd: Abraham Falchums enke, Berthe Johannisd., Realf Johannisen, Isach Halvorsen, Arne Johannisen.

8/2-1767. Isach Gulbrandsens Isanne.
Fadd: Povel Fieldets kone, Maren Isachsd., Povel Fieldet, Halvor Olsen.

13/2-1767. Christen Greves Dorothea Sophia.
Fadd: Ole Thues kone, Barbara Monrad, Peder og Ole Bradsberg, Jens Kiil.

15/2-1767. Hans Jensen Ballestads Johannes.
Fadd: Ingebor Engebretsd., Ingebor Larsdtr, Daniel og Anders Jensønner, Christen Larsen.

15/2-1767. Lars Bachens Gunnil.
Fadd: Jacob Aaltvets kone, Live Jacobsd., Knud Riis, Thor Bachen, Giert Amundsen.

15/2-1767. Niels Gundersen fra Luxefjelds Inger.
Fadd: Abraham Fieldets kone, Kistine Erichsd., Halvor Rasmusen, Erich Christophersen.

22/2-1767. Gunder Halvorsen fra Tofte Ejets Engebret.
Fadd: Anne Gundersd., Maria Gundersd., Helje Jønneval, Halvor Arnesen, Henrich Rønnichsen.

22/2-1767. Even Larsen fra Løberg Ejets Thore.
Fadd: Johannes Sneltvets kone, Ragnild Olsd., Johannes Sneltvet, Ole Gundersen, Hans Larsen.

22/2-1767. Ole Olsen fra Breche Ejets Anne.
Fadd: Christen Bruuns kone, jomfrue Usgaard, Christen Bruun, Niels Vendelboe, Jens Thure.

22/2-1767. Niels Olsen Løbergs Anders.
Fadd: Annun Løbergs kone, Berthe Nielsd., Niels Løberg, Anun Løberg, Niels Halvorsen.

1/3-1767. Jens Olsen fra Fossum Ejets Maria.
Fadd: Tollef Abrahamsens kone, Niels Abrahamsens kone, Ole Tronsen, Simen Erlandsen, Hans Sørensen.

8/3-1767. Christen Schiefjelds Isach.
Fadd: Ole Isachsens kone, Kisten Sørensd., Jens Lia, Peder Houcheraasen, Mathis Andersen.

15/3-1767. Mads Sannis Christopher.
Fadd: Lars Sannis kone, Maren Christophersd., Jacob Espedalen, Lars Lie, Halvor Nielsen.

15/3-1767. Halvor Riises Gunnil.
Fadd: Haral Sølies kone, Anne Rasmusd., Haral Sølie, Knud Riis, Halvor Rasmusen.

15/3-1767. Jens Thommesens Anne.
Fadd: Anne Pedersd., Maria Pedersd., Jacob Tønnisen, Christen Pedersen.

18/3-1767. Knud Fieldalens Berthe.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Karen Knudsd., Halvor Pedersen, Ole Sondresen.

22/3-1767. Niri Vattenbergs Peder.
Fadd: Berthe Hansd., Maria Jensd., Jens Gundersen, Jon Pedersen, Ole Torchilsen.

22/3-1767. Halvor Aases Halvor.
Fadd: Ole Aases kone, Karen Halvorsd., Ole Aas, Niels Venstøb, Isach Halvorsen.

25/3-1767. Christen Andersen fra Moe Ejets Halvor.
Fadd: Niels Moes kone, Inger Pedersd., Ole Folloug, Hans Kiise.

29/3-1767. Simon Corfitsens Marthe.
Fadd: Niels Larsens kone, Christence Heljesd., Borger Olsen, Peder Larsen, Ole Borgersen.

29/3-1767. Gunlich Povelsen fra Luxefjelds Karen.
Fadd: Povel Olsens kone, Torgund Gunlichsd., Povel og Torchil Olsønner.

29/3-1767. Ole Tronsen fra Fossum Ejets Niels.
Fadd: Karen Jansd., Johanne Jensd., Jens Baltzersen, Jens Olsen, Peder Buuse.

12/4-1767. Jens Ballestads Ouen.
Fadd: Hans Ballestads kone, Ingebor Larsd., Anders Ballestad, Christen Larsen, Peder Larsen.

16/4-1767. Gunder Halvorsen fra BbKlevs Anne Maria.
Fadd: Anders Jonsens kone, Sophia Isachsd., Anders Jacobsen, Jacob og Ole Isachsønner.

16/4-1767. Hans Sørensen fra Fossum Ejets Søren.
Fadd: Christen Thommesens kone, Ingebor Nielsd., Torjer Schelbred, Jens Olsen, Niels Nielsen.

20/4-1767. Baltzer Jensen fra Hyttens Abraham.
Fadd: Abraham Andersens kone, Live Jensd., Ole Tronsen, Niels og Isach Abrahamsønner.

26/4-1767. Ammun Nielsen fra BbKlevs Anders.
Fadd: Anne Hansd., Sara Bentsd., Ole Nielsen, Søren Olsen, Jens Nielsen.

26/4-1767. Christian Christophersens Lisbeth.
Fadd: Rasmus Hansens kone, Anne Christophersd., Christen Clausen, Jacob Christophersen.

26/4-1767. Hasle Rejersens Gunnil.
Fadd: Peder Grinjtejens kone, Maria Andersd., Anders og Niri Rejersønner.

3/5-1767. Ole Jensen fra Hynie Ejets Berthe.
Fadd: Niels Halvorsens kone, Johanne Olsd., Ole Nielsen, Jacob Jonsen, Jørgen Olsen.

10/5-1767. Hans Larsen fra BbKlevs Anne.
Fadd: Niels Larsens kone, Johanne Olsd., Hans Andersen, Niels og Simen Jonsønner.

10/5-1767. Ole Osmundsen fra Klevens Jørgen.
Fadd: Søren Riisings kone, Anne Jørgensd., Ole Houerøe, Ole Olsen.

10/5-1767. Ole Olsen fra Øfrum Ejets Ole.
Fadd: Sivert Riises kone, Kisten Sørensd., Mathis Engebretsen, Bent og Anders Gundersønner.

28/5-1767. Rasmus Hansen fra Grinie Ejets Peder.
Fadd: Lisbeth Svennungsd., Marthe Svennungsd., Svennung Grinie, Jacob Riising, Axel Gundersen.

28/5-1767. Peder Olsen fra Trolsaasens Peder.
Fadd: Thor Bachens kone, Kisten Hansd., Lars Bachen, Knud Kragetoe.

31/5-1767. Jon Lias Bent.
Fadd: Jens Ballestads kone, Anne Sørensd., Ole Borge, Jens Abrahamsen, Peder Larsen

31/5-1767. Tollef Nielsen fra Løberg Ejets Niels.
Fadd: Jon Løbergs kone, Ragnil Olsd., Jacob Løberg, Even Larsen.

8/6-1767. Peder Larsen fra Ballestad Ejets Anders.
Fadd: Rejer Andersens kone, Kisten Hansd., Anders Danielsen, Simen Corfitsen, Anders Jensen.

8/6-1767. Rasmus Fløtterøes Gunnil.
Fadd: Karen Andersd., Maren Christensd., Halvor Fløtterøe, Anders Nirisen.

14/6-1767. Hans Strømdals Anders.
Fadd: Realf Johannisens kone, Karen Abrahamsd., Jens Berreberg, Isach Sneltvet, Claus Hansen.

21/6-1767. Niels Erichsen fra Otterholt Ejets Kistine.
Fadd: Johannis Otterholts kone, Marthe Halvorsd., Johannes Otterholt, Søren Halvorsen.

28/6-1767. Peder Pedersen fra Foss Ejets Ingebor.
Fadd: Helje Jønnevals kone, Maren Svenchesdtr, Henning Jønneval, Lars Svenchesen.

2/7-1767. Gregorii Lunds Michel.
Fadd: Halvor Lyngaasens kone, Anne Jensd., Erich Larsen, Peder Venstøb, Siur Omoth.

5/7-1767. Halvor Christophersen fra Fieldal Ejets Karen.
Fadd: Halvor Lyngaasens kone, Gunnil Zachariædatter, Knud Fieldalen, Ole Sondresen.

12/7-1767. Jacob Jonsen fra S. Mælums Hans.
Fadd: Ole Hansens kone, Berthe Haagensd., Ole Jensen, Jørgen Olsen, Halvor Hansen.

16/7-1767. Anders Ledvorsen fra Osebachens Aaste Margrethe.
Fadd: Ole Bradsbergs kone, Malene Mortensd., Abraham Eeg, Bent Schudts, Carl Schuman.

19/7-1767. Jacob Rasmusen fra Osebachens Anne Carine.
Fadd: Friderich Storms kone, Helene Zachariædatter, Sergiant Nord, Sergiant Riis.

19/7-1767. Niels Lies Karen.
Fadd: Hans Lies enke, Ingebor Hansd., Realf Johannisen, Søren Hansen, Niels Larsen.

19/7-1767. Jacob Røes Else.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Gunnil Halvorsd., Halvor Oredalen, Thor Halvorsen, Abraham Gundersen.

19/7-1767. Torjer Thorsen fra BbKlevs Margrethe.
Fadd: Karen Halvorsd., Inger Olsd., Engebret Larsen, Hans Aslachsen, Ole Olsen.

19/7-1767. Jens Thorsen fra Riising Ejets Thor.
Fadd: Hans Riisings kone, Anne Jørgensdtr, Halvor Pedersen, Anders Thorsen, Christen Olsen.

25/7-1767. Simen Schweders Joachima Kistine.
Fadd: Reg. qv.
Holms frue, Anne Bindrup, Inspecteur Dangaard, Vilhelm Schweder, Hans Jørgen Solberg.

26/7-1767. Aslach Moes Maren.
Fadd: Niels Moes kone, Kisten Pedersd., Niels Moe, Knud Sverrig, Lucas Engebretsøn.

2/8-1767. Christen Limies Lensmand i Gjerpen Karen Dorothea.
Fadd: Peder Toftes kone, Dorthe Helvig Berulfsd., Søren Falchum, Christian Limie, Hans Abrahamsen, Anders Mæla, Haral Jansen. 

2/8-1767. Niels Langerøes Christen.
Fadd: Ole Eichaasens kone, Karen Nielsd., Even Sneltvet, Johannes Otterholt, Mathis Andersen.

2/8-1767. Mathis Erichsen fra Hyttens Anders.
Fadd: Gunder Tevesens kone, Helle Andersd., Engebret Hynie, Lars Hansen, Niels Torbiønsen.

16/8-1767. Niels Gulsets Isach.
Fadd: Ole Friderichsens kone, Karen Jansd., Niels Klyve, Halvor Tofte, Arne Erichsen.

16/8-1767. Niels Glendes Guri.
Fadd: Christen Fossums kone, Ingebor Nielsd., Gregorius Schaven, Ole Aas, Rasmus Hansen.

23/8-1767. Ole Erisrøes Halvor.
Fadd: Povel Fieldets kone, Maren Erichsd., Frans Glørsmyr,  Povel Fieldet, Jisle Jønneval.

30/8-1767. Ole Jermundsens Anders.
Fadd: Knud Kragetoes kone, Karen Hansd., Thor Bachen, Niels Andersen.

30/8-1767. Niels Nielsen fra Hyttens Niels.
Fadd: Gunder Schielbreds kone, Pernille Nielsd., Torjer Schielbred, Anders Jonsen.

30/8-1767. Ragnil Olsdtr fra Schyers uægte Johannes.
Barnefader: Tosten Thorsen.
Fadd: Abraham Christensens kone, Ragnil Olsd., Ole Schyer, Isach Johannisen, Even Larsen.

6/9-1767. Jacob Riisings Mons.
Fadd: Abraham Falchums enke, Marthe Gundersd., Christen Limie, Ole Falchum, Søren Grinie.

6/9-1767. Helje Grunderøes Ingebor.
Fadd: Lars Kittilsens kone, Anne Christensd., Peder Larsen, Ole Eichaasen, Sondre Kittilsen,

13/9-1767. Jacob Isachsen fra Breche Ejets Isach.
Fadd: Anders Jonsens kone, Berthe Jonsd., Rasmus Dyrchol, Ole Isachsøn den ældre, Ole Isachsen den yngre.

13/9-1767. Halvor Pedersens Helvig.
Fadd: Abraham Riisings enke, Else Olsd., Rasmus Hansen, Jacob Sørensen, Gunder Olsen.

13/9-1767. Berthe Larsdtr fra BbKlevs. uægte Niels.
Barnefader: Gunder Isachsen.
Fadd: Knud Johannisens kone, Ingebor Torgrimsd., Ole Gundersen, Thor Halvorsen.

20/9-1767. Knud Aslachsen fra Breche Ejets Niels.
Fadd: Halvor Meens kone, Anne Christophersd., Borger Olsen, Jens Aslachsen, Jens Pedersen.

20/9-1767. Johannes Olsen fra Osebachens Karen.
Fadd: Helene Zachariædtr., Christence Knudsd., Jacob Nærum, Thomas Pedersen, Halvor Jonsen.

20/9-1767. Ole Kiises Helvig.
Fadd: Ole Aases kone, Karen Nielsd., Ole Aas, Hans Kiise, Søren Grinie.

23/9-1767. Lars Nielsen fra Laugmandsgaardens Anne.
Fadd: Laugmand Gregers frue, Pauline Hansen, Inspecteur Daugaard, Byskriver Bendeke, Jon Jacobsen.

27/9-1767. Daniel Venstøbs Pernille.
Fadd: Hans Larsens kone, Marthe Gundersd., Halvor Tofte, Ole Bøle, Anders Pedersen.

27/9-1767. Niels Venstøbs Aschier.
Fadd: Even Sneltvets kone, Karen Hansd., Peder Venstøb, Halvor Aas, Knud Henrichsen.

27/9-1767. Morten Gundersen fra Fossums Peder.
Fadd: Simen Erlandsens kone, Marthe Siursd., Christen Bøe, Lars Fossum, Aslach Gundersen.

29/9-1767. Ole Hansen fra N. Mælums Kisten.
Fadd: Berthe Hansd., Berthe Hansd., Niri Vattenberg, Jacob Jonsen, Ole Olsen.

4/10-1767. Engebret Larsen fra BbKlevs Else.
Fadd: Ole Andersens kone, Maren Sørensd., Lars Engebretsen, Ole Larsen, Jacob Erichsen.

4/10-1767. Jens Abrahamsen fra Meens Ejets tvillingdøtter Live. og Barbra.
Fadd: Hans Biønnæses kone, Jon Lias kone, Kisten Sørensd., Kisten Torjersd., Lars Bachen, Torjer Ramsaasen, Ole Isachsen, Christen Schiefjeld.

11/10-1767. Scheje Christensens Christen.
Fadd: Knud Riises kone, Guri Larsd., Lars Bachen, Peder Hansen.

11/10-1767. Abraham Gundersen fra Moe Ejets Pernille.
Fadd: Jacob Røes kone, Karen Haagensd., Jacob Røe, Knud Sverrig, Halvor Faareval.

11/10-1767. Anders Jonsen fra Lunds Ejets Berthe Christence.
Fadd: Peder Grinitejens kone, Karen Johannisd., Gregorius Lund, Jens Rollefsen, Jon Andersen.

18/10-1767. Anders Nielsen fra Bøe Rønningens Jens.
Fadd: Christopher Bøes kone, Anne Haagensd., Christopher Bøe, Engebret Sneltvet.

18/10-1767. Jon Nielsen fra BbKlevs Thomas.
Fadd: Anders Andersens kone, Jytte Christensd., Anders Andersen, Hans Aslachsen, Christopher Jensen.

25/10-1767. Lars Fossums Anne Helvig.
Fadd: Simen Erlandsens kone, Marthe Gregoriidatter, Hans Riising, Gunder Fossum, Aslach Gundersen.

25/10-1767. Povel Otterholts Erich.
Fadd: Niels Erichsens kone, Marthe Olsd., Isach Aas, Niels Faareval, Aslach Pedersen.

1/11-1767. Ole Michelsen fra Luxefjelds Ole.
Fadd: Anders Rønnichsens kone, Maren Isachsd., Anders Rønnichsen, Aslach Isachsen.

1/11-1767. Jacob Gaupaasens Christen.
Fadd: Lars Nielsens kone, Maren Haagensd., Lars Nielsen, Halvor Arnesen, Knud Haagensen.

8/11-1767. Isach Johannisen fra Meens Ejets Johannes.
Fadd: Niels Aasterøes kone, Kisten Amundsd., Ole Schyer, Simen Gundersen, Lars Gundersen.

8/11-1767. Niels Bergs Anne Kistine.
Fadd: Knud Bergs kone, Anne Larsd., Anders Henrichsen, Henning Otterholt, Christen Aslachsen.

8/11-1767. Ouen Rasmusens Isach.
Fadd: Ingebor Hansd., Marthe Olsd., Ole Andersen, Søren Hansen, Hans Hansen.

8/11-1767. Lars Pedersen fra Gulset Ejets Gunnil.
Fadd: Niels Halvorsens kone, Gunnil Ebbesd., Jest Halvorsen, Haagen Amundsen.

15/11-1767. Ellef Halvorsen fra Bøe Rønningens Maria.
Fadd: Erich Solvesens kone, Maren Abrahamsd., Peder Knudsen, Østen Bøe, Mads Erichsen.

15/11-1767. Rasmus Biønsen fra Osebachens Gunnil Maria.
Fadd: Anders Olsens kone, Else Kistine Sørensd., Anders Carth, Søren Erichsen.

15/11-1767. Halvor Jacobsen fra Fløtterøes Lars.
Fadd: Tollef Høysets kone, Anne Nielsd., Rasmus Fløtterøe, Engebret Engebretsen, Jacob Erichsen.

18/11-1767. Jacob Schweders Jochum Andreas.
Fadd: Jens Schweder kone, Barbara Monrad, Postmester Gundersen, Niels Zachariasen, Christen Bindrup.

22/11-1767. Amun Engebretsen fra Osebachens Elen Maria.
Fadd: Engel Halvorsens kone, Else Kistine Sørensd., Søren Olsen, Anders Carth.

23/11-1767. Claus Henrich Vejers Claudine Caroline.
Fadd: Borger Halvorsens kone, Barbara Monrad, Postmester Gundersen, Procurator Ferman, Christian Schurman.

29/11-1767. Knud Aarhuuses Jens.
Fadd: Anders Mælas kone, Anne Kistine Hansd., Søren Falchum, Ole Tollefsen, Jens Jonsen.

3/12-1767. Johan David Verners Jacob David.
Fadd:
Fransicha Aal, Anne Bolette Lange, Jacob Schneel, Henrich Berggreen, Rasmus Malling.

6/12-1767. Jan Christophersens Elen Margrethe.
Fadd: Ole Nielsens kone, Dorthe Helvig Berulfsd., Christen Lund, Christopher Smed, Jon Pedersen.

6/12-1767. Niels Simensen fra Osebachens Lars.
Fadd: Lars Ouestads kone, Kisten Tollefsd., Tollef Høyset, Halvor Aaltvet, Niels Jensen.

13/12-1767. Ole Eichaasens Christen.
Fadd: Niels Langerøes kone, Karen Christensd., Peder Hansen, Sondre Grunderøe.

13/12-1767. Ole Gundersen fra Schougserøes Anders.
Fadd: Even Sneltvets kone, Kisten Andersd., Lars Muustvet, Even Larsen, Niels Jonsen.

13/12-1767. Berthe Ellefsdtr fra Bøe Rønningens uægte Anne.
Barnefader udlagt: Jens Andersen fra Gedeboen.
Fadd: Ellef Halvorsens kone, Maren Jensdtr, Johannes Sneltvet, Knud Olsen.

20/12-1767. Peder Olsen fra Trolsaases Aaste.
Fadd: Knud Kragetoes kone, Gunnil Christensd., Knud Kragetoe, Mathis Andersen.

26/12-1767. Lars Bøes Gunder.
Fadd: Jan Bøes kone, Karen Pedersd., Jan Bøe, Christopher Bøe, Engebret Solvesen.

27/12-1767. Hans Svinholts Maren.
Fadd: Tollef Høysets kone, Anne Andersd., Halvor Ramsaasen, Mathis Andersen.

1/1-1768. Hans Kiises Halvor.
Fadd: Christian Hoppestads kone, Anne Engebretsd., Ole Kiise, Christopher Houerøe, Jens Engebretsen.

1/1-1768. Peder Olsen fra Meens Ejets Ole.
Fadd: Carl Nielsens kone, Karen Johannisd., Carl Nielsen, Søren Olsen.

1/1-1768. Anders Jonsen fra Fossum Ejets Karen.
Fadd: Baltzer Jensens kone, Anne Tolfsd., Baltzer Jensen, Peder Pedersen Buuse.

3/1-1768. Peder Christophersens Anne.
Fadd: Haagen Jansens kone, Kisten Christophersd., Aslach Christensen, Jens Christophersen.

4/1-1768. Hr. Capitain Ryes Anne Beatha.
Fadd: Frøchen Maria Adeler, frøken Frideriche Adeler, frøchen Biørn, hr.
Cammerjunker Adeler, hr. Capit: Biørnsen, Jacob Schneel.

6/1-1768. Ole Knudsen Nisterøes Aslach.
Fadd: Christopher Houerøes kone, Karen Nielsd., Christopher Houerøe, Halvor Sørensen.

6/1-1768. Magnil Gundersdtr fra BbKlevs. uægte Anne.
Barnefader: Gunder Olsen fra Mælum sogn.
Fadd: Ole Nielsens kone, Anne Margrethe Gundersd., Erich Larsen, Søren Olsen, Johannes Solvesen.

10/1-1768. Ole Aases Ole.
Fadd: Niels Glendes kone, Karen Hansd., Christen Hoppestad, Halvor Aas, Lars Gregoriisen.

10/1-1768. Aslach Christensen fra Fossum Ejets Lisbeth Maria.
Fadd: Engebret Hynies kone, Lisbeth Jensd., Ole Vindalen, Abraham Andersen, Niels Hynie.

10/1-1768. Niels Moes Maria.
Fadd: Aslach Moes kone, Maren Borgersd., Aslach Moe, Isach Jensen, Halvor Olsen.

10/1-1768. Knud Kræppas Christen.
Fadd: Anders Olsens kone, Marthe Halvorsd., Anders Olsen, Erich Nirisen.

17/1-1768. Knud Gulsets Peder.
Fadd: Niels Gulsets kone, Margrethe Gasman, Gunder Gulset, Jørgen Jansen, Peder Solvesen.

17/1-1768. Tollef Berrebergs Amun.
Fadd: Isach Sølies kone, Ingebor Nielsd., Gunder Sølie, Jens Berreberg, Ole Amundsen.

31/1-1768. Isach Follougs Halvor.
Fadd: Rejer Andersens kone, Maren Halvorsdtr, Lyder Folloug, Ole Schyer, Gunder Halvorsen.

31/1-1768. Isach Jensen Eichonrøes Ole.
Fadd: Daniel Jensens kone, Sidsel Hansd., Sven Røsager, Jens Høymyr, Peder Halvorsen.

31/1-1768. Jon Gravelies Ragnil.
Fadd: Tormoe Jonsens kone, Sidsel Hansd., Sven Røsager, Jens Høymyr, Peder Halvorsen.

31/1-1768. Lars Andersen fra Meens Ejets Maria.
Fadd: Niels Aasterøes kone, Ingbor Andersd., Christen Larsen, Anders Evensen.

1/2-1768. Sergiant Nords Niels Christian.
Fadd: Berentsens kone, Poul Jensens kone, Erich Val?oe, Mads Jensen, Claus Nicolaisen.

2/2-1768. Abraham Fieldets Anne.
Fadd: Ole Michelsens kone, Marthe Olsd., Ole Michelsen, Thorchil Olsen.

2/2-1768. Torjer Ammundsen fra Grinie Ejets Berthe Maria.
Fadd: Mons Henrichsens kone, Berthe Svennungsd., Thor Amundsen, Anders Hansen, Isach Abrahamsen.

7/2-1768. Peder Øfrums Engebret.
Fadd: Niels Langerøes kone, Gunnil Christensd., Anders Langerøe, Ole Nærum.

7/2-1768. Hans Olsen fra Osebachens Engebret.
Fadd: Lars Ouestads kone, Gunnil Haagensd., Hans Klep, Gunder Becheval, Jacob Olsen.

7/2-1768. Anders Engebretsen fra Riiss Peder.
Fadd: Sivert Riises kone, Ingebor Andersd., Knud Riis, Mathis Engebretsen.

14/2-1768. Jacob Espedalens Gunlich.
Fadd: Anders Løbergs kone, Karen Nielsd., Erich Bøle, Anders Nielsen, Jacob Hansen.

14/2-1768. Niels Abrahamsen fra Bøe Rønningens Abraham.
Fadd: Baltzer Jensens kone, Catrine Erichsd., Jan Bøe, Hans Biøndalen, Isach Abrahamsen.

17/2-1768. Anne Gundersdtr fra Tofte Ejets uægte Inger.
Til barnefader udlagt: Engebret Larsen.
Fadd: Gunder Halvorsens kone, Maren Gundersd., Gunder Halvorsen, Christen Erichsen.

21/2-1768. Halvor Fosses Jon.
Fadd: Solve Grinies enke, Maren Gundersd., Jacob Grinitejen, Hans Aslachsen, Anders Erichsen.

21/2-1768. Johannis Otterholts Maren.
Fadd: Even Sneltvets kone, Kisten Halvorsd., Haral Pedersen, Henning Otterholt, Peder Hansen.

21/2-1768. Christen Engebretsen fra Moe Ejets Isach.
Fadd: Aslach Moes kone, Marthe Olsd., Abraham Gundersen, Ole Engebretsen.

21/2-1768. Anders Schielbreds Ole.
Fadd: Niels Nielsens kone, Ingebor Christensd., Torjer Schielbred, Niels Nielsen, Peder Grinitejen.

28/2-1768. Tollef Jansen fra Stulen Ejets Anne.
Fadd: Ellef Halvorsens kone, Maren Haagensd., Ellef Halvorsen, Aslach Pedersen.

28/2-1768. Østen Bøes Knud.
Fadd: Christen Thommesens kone, Catrine Jensd., Christian Hoppestad, Gunder Nielsen, Lars Gregoriisen.

28/2-1768. Christen Pedersen fra Aas Ejets Peder.
Fadd: Lars Halvorsens kone, Maren Pedersd., Anders Rejersen, Johannes Hansen.

2/3-1768. Ole Bradsbergs Kisten Wrigth.
Fadd: Peder Bradsbergs kone, Maren Jensd., Berthel Jobsen, Ole Thue, Bøje Vrigth.

 2/3-1768. Halvor Alfsens tvillingsønner Abraham. og Isach.
Fadd: Ole Nielsens kone, Lars Olsens kone, Sophia Isachsd., Maren Nielsd., Borger Olsen, Sondre Kittilsen, Ole Isachsen, Engebret Jacobsen.

13/3-1768. Anders Kiærs Lars.
Fadd: Carl Lindbergs kone, Anne Larsd., Johannes Sneltvet, Gunder Simensen, Manasse Danielsen.

13/3-1768. Erich Bøles Marthe.
Fadd: Peder Toftes kone, Anne Andersd., Isach Espedalen, Anders Jonsen, Anders Pedersen.

13/3-1768. Ole Olsen fra Osebachens Anne.
Fadd: Helene Zachariædtr., Else Hansd., Bøje Karhoff, Halvor Olsen, Halvor Vebiønsen.

13/3-1768. Ouen Kolkiøns Ole.
Fadd: Hans Ballestads kone, Christen Larsens kone, Jens Ballestad, Anders Jensen.

13/3-1768. Ole Justsen fra Fossum Ejets Marthe Maria.
Fadd: Haral Jansens kone, Helle Andersd., Anders Thomesen, Peder Henrichsen, Peder Buuse.

13/3-1768. Thor Olsen fra Falchum Ejets Ole.
Fadd: Edvert Nielsens kone, Marthe Jacobsd., Johan Henrich Katzenberg, Daniel Jensen, Niels Jacobsen.

16/3-1768. Jon Pedersen fra Hyttens Anne.
Fadd: Ole Nielsens kone, Karen Jonsd., Jacob Egelund, Christen Lund, Haral Jansen.

20/3-1768. Christian Hoppestads Halvor.
Fadd: Hans Kiises kone, Marichen Clausd., Aslach Isachsen, Østen Bøe, Christen Hoppestad.

25/3-1768. Isach Høyelies Gunnil.
Fadd: Jens Høymyrs kone, Anne Jensd., Jens Høymyr, Niels Berreberg.

25/3-1768. Elling Jensen fra Røsagers Marthe.
Fadd: Asbiøn Olsens kone, Margith Asbiønsd., Halvor Sucha, Jon Pedersen.

31/3-1768. Ole Nærums Ragnil.
Fadd: Anun Løbergs kone, Maria Christensd., Knud og Peder Øfrum, Jacob Olsen.

31/3-1768. Torjer Ramsaasens Hans. (NB! Jeg mener presten her har skrevet feil for Halvor Ramsaasen. G.S.)
Fadd: Christian Høysets kone, Kisten Torjersd., Hans Svinholt, Niels Klep.

4/4-1768. Søren Grinies Anne Margrethe.
Fadd: Jacob Riisings kone, Gunbor Jansd., Jacob Riising, Isach Sørensen, Sven Jørgensen.

4/4-1768. Jacob Grinies Else Kistine.
Fadd: Ole Kræppas kone, Ingebor Olsd., Søren Sem. Hans Riising, Jest Halvorsen.

4/4-1768. Gunder Nielsen fra Bøe Rønningens Maren.
Fadd: Aslach Grinies kone, Anne Jørgensd., Ole Nielsen, Arne Erichsen, Hans Aslachsen.

4/4-1768. Søren Larsen fra Hynie Ejets Jens.
Fadd: Niels Jensens kone, Anne Larsd., Lucas, Jens og Peder Engebretsønner.

4/4-1768. Lars Olsen fra Luxefjelds Ole.
Fadd: Anders Rønnichsens kone, Kisten Pedersd., Anders Rønnichsen, Ole Olsen.

10/4-1768. Haral Sølies Anne.
Fadd: Lars Ouestads kone, Anne Vetlesd., Halvor Riis, Hans Rasmusen, Simen Gundersen.

14/4-1768. Peder Meens Anne Maria.
Fadd: Hans Bradsbergs enke, Anne Carine Bradsberg, Peder Bradsberg, Christen Borge, Mads Jensen.

17/4-1768. Gunder Holms Karen.
Fadd: Peder Toftes kone, Karen Nielsd., Christen Lund, Christian Limie, Ole Falchum.

17/4-1768. Aslach Kaasa fra Luxefjelds Helje.
Fadd: Ole Hansens kone, Siri Aslachsd., Ole Hansen, Niri Vattenberg.

24/4-1768. Hans Ballestads Jacob.
Fadd: Simen Corfitsens kone, Ingebor Abrahamsd., Abraham Venstøb, Jacob Erichsen, Engebret Jacobsen.

24/4-1768. Hans Haagensen fra Aas Ejets Søren.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Karen Haagensdtr, Lars Haagensen, Halvor Sørensen, Jan Haagensen.

1/5-1768. Claus Olsen fra Grini Ejets Anne Sirene.
Fadd: Elen Andersd., Anne Jensd., Niels Berreberg, Ole Einersen, Jan Olsen.

1/5-1768. Jacob Jansen fra Berrebergs Ejets Thor.
Fadd: Ellef Halvorsens kone, Marthe Thorsd., Jens Berreberg, Povel Aschoutsen.

8/5-1768. Simen Erlandsens Karen.
Fadd: Ole Friderichsens kone, Marthe Christensd., Lars Fossum, Ole Jensen, Mads Erichsen.

12/5-1768. Isach Espedalens Gunder.
Fadd: Erich Bøles kone, Anne Vetlesd., Ole Borge, Jacob Lie, Lars Hansen.

12/5-1768. Halvor Hansen fra Aases Anders.
Fadd: Ole Knudsens kone, Karen Halvorsd., Halvor og Ole Aas, Niels Venstøb.

15/5-1768. Anders Christensen fra Falchum Ejets Karen.
Fadd: Isach Halvorsens kone, Kisten Halvorsd., Realf
Johannisen, Jens Jonsen, Niels Abrahamsen.

15/5-1768. Niels Gundersen fra Luxefjelds Anne.
Fadd: Christen Clausens kone, Marthe Olsd., Lars Haagensen, Søren Halvorsen.

23/5-1768. Jacob Nøglegaards Christopher.
Fadd: Niels Glendes kone, Guri Svensd., Niels Glende, Rasmus Pedersen, Ole Osmundsen.

23/5-1768. Ole Stabels Mette Maria.
Fadd: Mette Vernersd., Gunnil Andersd., Lave Knudsen, Anders Carlsen, Johan Thommesen.

23/5-1768. Jens Stephensen fra Foss Ejets Isach.
Fadd: Jens Thomesens kone, Anne Stephensd., Henning Jønneval, Aslach Gundersen.

23/5-1768. Daniel Jensen fra BbKlevs Søren.
Fadd: Hans Jensen Ballestads kone, Helvig Jensd., Ole Bøle, Isach Eichonrøe, Johannes Engebretsen.

23/5-1768. Peder Olsen fra BbKlevs Pernille.
Fadd: Anders Andersens kone, Dorthe Pedersd., Christopher Engebretsen, Peder Nielsen.

23/5-1768. Niels Gundersen fra Luxefjelds Giertrud.
Fadd: Jens Gundersens kone, Berthe Tronsd., Jens Gundersen, Tron Olsen.

23/5-1768. Lars Evensen fra BbKlevs Johannes.
Fadd: Ole Isachsens kone, Marthe Erichsd., Ole Nielsen, Johannes Hansen.

23/5-1768. Halvor Sørensen fra Dyrchol Ejets Gunnil.
Fadd: Christopher Houerøes Kone, Karen Haagensd., Ole Nielsen, Niels Faareval, Aslach Pedersen.

23/5-1768. Thomas Pedersen fra Osebachens Peder.
Fadd: Hans Andersens kone, Anne Maria Christensd., Gulbrand Stephensen, Rasmus Knudsen, Erich Knudsen.

23/5-1768. Jens Gulsets Anne.
Fadd: Torbiøn Bradsbergs kone, Maren Halvorsd., Alf Aarhuus, Christen Faareval, Jens Jonsen.

24/5-1768. Hans Nielsen fra Bøe Rønningens Christen.
Fadd: Christian Hoppestads kone, Maren Abrahamsd., Christian Hoppestad, Niels Abrahamsen, Giert Christensen.

29/5-1768. Thor Bachens Anders.
Fadd: Jacob Aaltvets kone, Maria Christensd., Lars Bachen, Erich Bøle, Ole Halvorsen.

31/5-1768. Bent Gregersen fra Osebachens Gregers Gotlob.
Fadd: Karen Slot, Dorothea Jonsd., Bent Vettergreen, Schuman, Anders Slot.

5/6-1768. Peder Hansen fra Foss Ejets Hans.
Fadd: Jens Thommesens kone, Karen Halvorsd., Jens Thommesen, Niri Vattenberg.

5/6-1768. Christen Jensen fra Foss Ejets Pernille.
Fadd: Ole Nisterøes kone, Marichen Clausd., Niels Jensen, Ole Nisterøe.

12/6-1768. Simen Bommen fra Osebachens Jacob.
Fadd: Ole Nensets kone, Marthe Hansd., Niels Biørntvet, Thomas Kielsen, Engebret Jacobsen.

19/6-1768. Torjer Schielbreds tvillingbørn Henrich. og Karen.
Fadd: Anders Schielbreds kone, Niels Nielsens kone, Ingebor Nielsd., Berthe Ammundsd., Gunder Schielbred, Johannes Hansen, Vilhelm og Just Doxerøe.

13/7-1768. Ole Borges Gunnil.
Fadd: Erich Bøles kone, Gunnil Haagensd., Søren Mathisen, Jacob Espedalen, Anders Løberg.

10/7-1768. Anders Løbergs Inger.
Fadd: Jacob Espedalens kone, Berthe Jonsd., Annun Løberg, Ole Borge, Erich Bøle.

10/7-1768. Jacob Christophersen fra Borge Ejets Anne Maria.
Fadd: Isach Sølies kone, Anne Christophersd., Gunder Sølie, Isach Christensen, Ole Danielsen.

17/7-1768. Halvor Haralsen fra Grinie Ejets Ole.
Fadd: Jens Høimyrs kone, Gunnil Ebbesd., Isach Højelie, Peder
Henrichsen, Jest Halvorsen.

17/7-1768. Einer Andersens Kistine.
Fadd: Henning Otterholts kone, Knud Bergs kone, Anders Henrichsen, Henning Otterholt, Gunder Schielbred.

31/7-1768. Mads Sannis Niels.
Fadd: Jacob Espedalens kone, Kisten Christophersd., Lars Lie, Anders Nielsen, Halvor Nielsen.

7/8-1768. Halvor Arnesens Inger.
Fadd: Knud Bergs kone, Maria Gundersd., Jon Pedersen, Gunder Halvorsen, Knud Henrichsen.

14/81768. Jan Bøes Mads.
Fadd: Isach Jacobsens kone, Maren Haagensd., Christopher Bøe, Ingebret Sneltvet, Ole Isachsen.

14/8-1768. Kittil Houens Ole.
Fadd: Jens Ballestads kone, Karen Andersd., Ole Bøle, Thor Houen, Thor Svensen.

14/8-1768. Tormoe Jonsen fra Riising Ejets Anne.
Fadd: Lars Nielsens kone, Sophie Nielsd., Sven Røsager, Halvor Suche, Halvor Jonsen.

21/8-1768. Knud Øfrums Jacob.
Fadd: Isach Espedalens kone, Anne Andersd., Ole Nærum, Jacob Hansen, Mathis
Andersen.

21/8-1768. Axel Grinies Elen.
Fadd: Jacob Riisings kone,
Marthe Svennungsd., Niels Grinie, Niels
Harchilsen, Søren Grinie.

21/8-1768. Povel Andersen fra Riising Ejets Isach.
Fadd: Lars Pedersens kone, Siri Andersdtr, Jon Pedersen, Halvor Nirisen, Niels Isachsen.

28/8-1768. Hans Bergs Aslach.
Fadd: Knud Bergs kone, Kisten Halvorsd., Niels Berg, Christopher Jansen, Christen Aslachsen.

7/9-1768. Vilhelm Schweders Kistine Maria.
Fadd: Niels Zachariasens kone, Kistine Bang, hr. Herman Løvenskiold, Jens Schweder, Jochum Adtzlef.

11/9-1768. Jacob Lies Hans.
Fadd: Isach Espedalens kone, Anne Vetlesd., Jacob Nærum, Niels Lie, Halvor Nielsen.

11/9-1768. Siur Omuts Michel.
Fadd: Ole Houerøes kone, Gunbiør Hansd., Niels Houerøe, Gregorius Lund, Halvor Lyngaasen.

11/9-1768. Hans Larsen fra BbKlevs Anne Maria.
Fadd: Abigael Kielsd., Karen Halvorsd., Niels Larsen, Niels Jensen, Simen Jensen.

11/9-1768. Christen Jonsen fra BbKlevs Lars.
Fadd: Helvig Halvorsd., Helvig Olsd., Niels Larsen, Even Larsen, Ole Borgersen.

11/9-1768. Isach Halvorsens Karen.
Fadd: Realf Johannisens kone, Johanne Johannisd., Brynil Jensen, Anders Christensen, Arne Johannisen.

18/9-1768.  Ole Aschoutsens tvillingsønner Thor. og Aslach.
Fadd: Ole Olsens kone, Povel Aschoutsens kone, Maren Hansd., Marthe Aschoutsd., Povel Aschoutsen, Halvor Thorsen, Even Larsen, Tosten Thorsen.

20/9-1768. Jochum Monrads Fridericha Sophia.
Fadd: Sorenskriver Bangs enke, Barbara Monrad, hr. Herman Løvenskiold, Jens Severin Schweder, Friderich Carl Bang.

25/9-1768. Ole Isachsen fra BbKlevs Hans.
Fadd: Johanne Olsd., Sidsel Andersd., Niels Engebretsen, Michel Olsen.

2/10-1768. Povel Olsen fra Luxefjelds Halvor.
Fadd: Ole Ersrøes kone, Torgund Gullichsd., Ole Ersrøe, Lars Olsen, Ole Olsen.

2/10-1768. Peder Larsen fra Ballestad-Ejets Engebret.
Fadd: Hans Ballestads kone, Anne Andersd., Rejer Andersen, Simon Jacobsen, Jacob Erichsen.

2/10-1768. Jacob Tønnisen fra Foss Ejets Tønnes.
Fadd: Anders Henrichsens kone, Anne Andersd., Jens Thommesen, Jacob Pedersen.

2/10-1768. Rollef Christophersen fra Meens Ejets Siri.
Fadd: Søren Riises enke, Kisten Sørensd., Lars Amundsen, Haral Jacobsen.

9/10-1768. Niels Arvesen fra BbKlevs Hans.
Fadd: Helvig Zachariædatter, Ingebor Olsd., Claus Hansen, Christopher Jansen, Gunder Danielsen.

16/10-1768. Ole Isachsen fra BbKlevs Anne Sophia.
Fadd: Erich Simensens kone, Inger Nielsd., Isach Jacobsen, Gunder Halvorsen, Ole Isachsen.

20/10-1768. Ole Thues Berthel.
Fadd: Jomfrue Eleonora Rasch, Karen Christy, Hans Christy, Berthel Jobsen, Simon Zachariæsen, Povel Schioldborg.

30/10-1768. Jens Sørensen fra Osebachens Søren.
Fadd: Ole Olsens kone, Anne Maria Christensd., Jacob Rasmusen, Bøje Karhoff, Lars Jonsen.

30/10-1768. Halvor Nirisen fra Riising Ejets Halvor.
Fadd: Jacob Riisings kone, Jon Pedersens kone, Helje Nirisen, Jon Pedersen, Ole Einersen.

30/10-1768. Maren Christophersdtr fra BbKlevs. uægte Rasmus.
Til barnefader udlagt: Clemet Rasmusen.

Fadd: Christian Christophersens kone, Maria Hansd., Christian Christophersen, Halvor Haralsen.

13/11-1768. Christen Torgrimsen fra Buers Live.
Fadd: Sivert Sørensens kone, Kisten Sørensd., Halvor Meen, Hans Sørensen, Tollef Sørensen.

20/11-1768. Anders Hansen fra Osebachens Kistine.
Fadd: Johannis Olsens kone, Anne Olsd., Søren Rollefsen, Rejer Pedersen.

20/11-1768. Morten Ballestads Jens.
Fadd: Thor Houens kone, Karen Andersd., Kittil Houen, Gunvol Ballestad, Anders Jensen.

20/11-1768. Baltzer Jensen fra Fossum Ejets Inger Margrethe.
Fadd: Johanne Jensd., Live Jensd., Tollef, Isach og Ole Abrahamsønner.

20/11-1768. Erich Jørgensen fra Mælums Anne.
Fadd: Niri Vattenbergs kone, Marthe Olsd., Ole Hansen, Thomas Thomasen, Hans Andersen.

27/11-1768. Knud Riises Sara.
Fadd: Peder Nyegaards kone, Maren Erichsd., Christian Høyset, Lars Bachen, Niels Erichsen.

28/11-1768. Christen Bergs Jacob.
Fadd: Marthe Post, Agnethe Post, Thomas Bler, Peder Smidh, Jacob Ørn.

4/12-1768. Hans Strømdals Karen.
Fadd: Ouen Rasmusens kone, Ingebor Hansd., Lars Isachsen, Claus og Hans Hanssønner.

11/12-1768. Bent Larsen fra Breche Ejets Lars.
Fadd: Even Larsens kone, Kisten Erichsd., Even Larsen, Ole Abrahamsen, Anders Erichsen.

18/12-1768. Torchil Grumstuuls Jon.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Karen Knudsd., Halvor Christophersen, Halvor Svensen.

18/12-1768. Ole Bestuuls Ellef.
Fadd: Jens Høymyrs kone, Gunnil Zachariasd., Halvor Lyngaasen, Ole Ersrøe,Ole Sondresen.

26/12-1768. Daniel Venstøbs Karen.
Fadd: Peder Toftes kone, Ingebor Abrahamsd., Erich Bøle, Hans Larsen Ballestad, Anders Pedersen.

26/12-1768. Hans Jensen Ballestads Inger.
Fadd: Jens Ballestads kone, Maren Christophersd., Morten Ballestad, Johannes Engebretsen.

26/12-1768. Jonas Pedersen fra BbKlevs Helvig Maria.
Fadd: Dorthe Gunnulsd., Karen Engebretsd., Jacob Erichsen, Lars Nielsen, Niels Engebretsen.

27/12-1768. Ole Olsen fra Luxefjelds tvillingbørn Ole. og Inger.
Fadd: Christian Christophersens kone, Marthe Olsd., Christen Clausens kone, Marthe Gregoriidatter, Ole Dybedal, Christian Christophersen, Christen Clausen, Lars Gregoriisen.

8/1-1769. Rasmus Dyrchols Engebret.
Fadd: Hans Kises kone, Berthe Jonsd., Anders Jonsen, Jens Engebretsen, Aslach Pedersen.

8/1-1769. Morten Houerøes Peder.
Fadd: Herman Tronsens enke, Marthe Christensd., Niels Bøe, Halvor Aslachsen.

15/1-1769. Lyder Follougs Anne Kistine.
Fadd: Gunder Tevesens kone, Anlov Andersd., Aslach Bradsberg, Tyge Andersen, Halvor Borgersen.

15/1-1769. Jørgen Olsen fra Bøe Rønningens Ole.
Fadd: Jacob Egelunds kone, Johanne Olsd., Mathis Erichsen, Jacob Jonsen, Peder Buuse.

15/1-1769. Niels Halvorsen fra Osebachens Jacob.
Fadd: Clemet Nielsens kone, Anne Maria Halvorsd., Jacob Halvorsen, Ulrich Knudsen.

22/1-1769. Halvor Lyngaasens Halvor.
Fadd: Biøn Fieldalen, Gunnil Zachariædatter, Jisle Jønneval, Gregorius Lund, Siur Omoth.

22/1-1769. Anders Jonsen fra BbKlevs Maria.
Fadd: Isach Borgersens kone, Anne Vetlesd., Isach Jacobsen, Gunder Halvorsen, Halvor Jonsen.

22/1-1769. Henning Halvorsen fra Follestads Halvor.
Fadd: Berthe Jensd., Ingebor Olsd., Jacob Riising, Niels Berg, Abraham Isachsen.

22/1-1769. Anders Thommesen fra Hyttens Pernille.
Fadd: Jacob Egelunds kone, Marthe Henrichsd., Arne Erichsen, Christen Thomesen, Lars Gregoriesen.

22/1-1769. Torbiøn Bradsbergs Halvor.
Fadd: Jens Gulsets kone, Tarjer Andersd., Aslach Bradsberg, Christen Nielsen, Isach Halvorsen.

27/1-1769. Thor Pedersen fra BbKlevs Tollef.
Fadd: Tollef Thorsens enke, Karen Michelsd., Christian Asmusen, Isach Christensen, Hans Tollefsen.

2/2-1769. Isach Engebretsen fra Moe Ejets Anne.
Fadd: Ole Engebretsens kone, Kisten Pedersd., Ole Engebretsen, Hans Friderichsen.

2/2-1769. Herman Knudsen fra Moe Ejets Sivert.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Karen Haagensd., Guttorm Knudsen, Peder Engebretsen.

5/2-1769. Anders Knudsen fra Aarhuuses Halvor.
Fadd: Lars Nielsens kone, Anne Jonsd., Alf Aarhuus, Jens Aarhuus, Niels Torbiønsen.

5/2-1769. Niels Halvorsen fra Gulset Ejets Jens.
Fadd: Ole Jensens kone, Live Jensd., Gunder Gundersen, Peder Solvesen.

12/2-1769. Christen Engravs Daniel.
Fadd: Halvor Meens kone, Kisten Hansd., Gunder Sølie, Niels Jacobsen, Stephen Andersen.

19/2-1769. Halvor Fieldets Ole.
Fadd: Jacob Riisings kone, Ingebor Olsd., Povel Fieldet, Ole Falchum, Ole Olsen

19/2-1769. Jon Gravelies Anun.
Fadd: Ole Torchilsens kone, Gunnil Olsd., Sven Røsager, Jon Pedersen, Peder Halvorsen.

19/2-1769. Frans Glørsmyrs tvillingbørn Mads. og Maren.
Fadd: Ole Ersrøes kone, Christopher Houerøes kone, Maren Halvorsd., Maren Isachsdtr, Peder Stulen, Lars Fossum, Jisle Jønneval, Halvor Faareval.

19/2-1769. Jacob Aaltvets Isach.
Fadd: Anders Riises kone, Marthe Christiansd., Ole Borge, Lars og Thor Bachen.

19/2-1769. Christen Thommesen fra Hyttens Peder.
Fadd: Henrich Sørensens kone, Kisten Christophersd., Jacob Egelund, Arne Erichsen, Haagen Jansen.

19/2-1769. Alf Aarhuuses Else.
Fadd: Jens Gulsets kone, Maria Johannisd., Knud Aarhuus, Jens Aarhuus, Niels Hynie.

26/2-1769. Christen Schiefields Elen.
Fadd: Ole Isachsens kone, Ragnil Olsd., Ole Isachsen, Mathis Andersen, Lars Andersen.

26/2-1769. Christen Larsens Lars.
Fadd: Ouen Kiolkiøns kone, Anne Nielsd., Jens Ballestad, Anders Jonsen.

26/2-1769. Kittil Johannisens Niels.
Fadd: Jacob Løchenbergs enke, Ingebor Andersd., Peder Olsen, Peder Pedersen.

8/3-1769. Jacob Pedersens tvilingdøtter fra Tofte Ejet, Kisten. og Karen.
Fadd: Peder Toftes kone, Kisten Michelsd., Christen Pedersens kone, Anne Pedersd., Halvor Rasmusen, Christen Pedersen, Hans Pedersen, Anders Pedersen.

11/3-1769. Hans Svinholts Lars.
Fadd: Hans Kleps kone, Anne Andersd., Anders Langerøe, Jacob Andersen, Mathis Hansen.

12/3-1769. Christen Olsen fra Follestads Ole.
Fadd: Herman Ludvigsens kone, Ludvig Hermandsens kone, Herman Ludvigsen, Christen Abrahamsen, Knud Olsen.

12/3-1769. Engel Larsen fra Follestads Peder.
Fadd: Dorthe Tobiasd., Gunnil Engelsd., Henning Halvorsen, Abraham Jansen, Hans Thommesen.

15/3-1769. Hans Riisings Abigael.
Fadd: Simen Erlandsens kone, Anders Erichsens kone, Jacob Riising, Søren Grinie, Sven Jørgensen.

19/3-1769. Jacob Stulens Ole.
Fadd: Torjer Ramsaaens kone, Karen Christensd., Torjer Ramsaasen, Jacob Christophersen.

19/3-1769. Jermun Jermundsen fra Ballestad Ejets Pernille.
Fadd: Simon Schweders kone, Kistine Monrad, procurator Ferman, Simon Schweder, Giert Monrad.

27/3-1769. Isach Aases Ingebor.
Fadd: Halvor Aases kone, Halvor Solvesens kone, Peder Stulen, Halvor Aas, Halvor Halvorsen.

27/3-1769. Johannes Hansen fra Schielbred Ejets Lars.
Fadd: Anne Hansd., Ingebor Olsd., Torjer Schielbred, Anders Hansen.

2/4-1769. Christen Gundersen fra Bøes Gunder.
Fadd: Herman Tronsens enke, Maren Haagensd., Lars Fossum, Aslach og Peder Gundersønner.

2/4-1769. Knud Johannisen fra BbKlevs Gunnil.
Fadd: Daniel Jensens kone, Helvig Jensd., Søren Mathisen, Johannes Engebretsen.

2/4-1769. Jacob Liens Knud.
Fadd: Lars Lies kone, Ingebor Evensd., Ole Larsen, Niels Lie, Niels Larsen.

15/4-1769. Jacob Schweders Mauritius Antonius.
Fadd: Simon Schweders kone, Kistine Monrad, Inspecteur Daugaard, Procurator Schweder, Proc. Ferman.

15/4-1769. Peder Berrebergs Lars.
Fadd: Christen Holms kone, Maren Ammundsd., Niels Berreberg, Christen Madsen.

15/4-1769. Knud Kragetoes Siri.
Fadd: Niels Langerøes kone, Anne Andersd., Christen, Jacob Fløtterøe, Jacob Andersen.

23/4-1769. Jens Jacobsen fra Aas Hamerens Jørgen.
Fadd: Haagen Jansens kone, Catrine Olsd., Aslach Gundersen, Einer Andersen, Hans Jacobsen.

30/4-1769. Haral Jansen fra Hyttens Bernt.
Fadd: Jomfrue Berg, Kistine Bang, Inspecteur Daugaard, Forvalter Kræfting, Friderich Carl Bang.

4/5-1769. Ole Jansen fra Gulset Ejets Ole.
Fadd: Ouen Rasmusens kone, Pernille Olsd., Niels Halvorsen, Knud Gulset, Anders Henrichsen.

4/5-1769. Isach Knudsen fra BbKlevs Inger Maria.
Fadd: Ole Erichsens kone, Sidsel Jacobsd., Knud Aslachsen, Annun Nielsen.

7/5-1769. Ole Nielsen fra Hyttens tvillingbørn Niels. og Karen Jessine.
Fadd: Jacob Egelunds kone, Christen Lunds kone, Maren Pernille Aabye, Karen Jansd., Jacob Egelund, Christen Lund, Jon Pedersen, Jan Christophersen, Arne Erichsen, Gunder Nielsen.

7/5-1769. Clemet Rasmusen fra BbKlevs Inger.
Fadd: Claus Olsens kone, Maren Rasmusd., Einer Torbiønsen, Ole Jansen.

15/5-1769. Halvor Meens Hans.
Fadd: Erich Bøles kone, Kisten Hansd., Engebret Bøle, Isach Espedalen, Jacob Olsen.

15/5-1769. Povel Aschoutsens Ellef.
Fadd: Anders Schielbreds kone, Marthe Thorsd., Henning Jønneval, Jens Stephensen.

21/5-1769. Mathis Erichsen fra Hyttens Anders.
Fadd: Anders Thommesens kone, Johanne Olsd., Jacob Jonsen, Jørgen Olsen, Claus Andersen.

21/5-1769. Torjer Amundsen fra Grinie Ejets Henrich.
Fadd: Elen Andersd., Gunbiør Jonsd., Jacob Riising, Thor Amundsen, Jest Halvorsen.

28/5-1769. Peder Meens Hans.
Fadd: Hans Bradsbergs enke, Anne Catrine Nord, Sergiant Nord, Ole Nærum, Isach Christensen.

28/5-1769. Ole Pedersen fra Gulset Ejets Olene.
Fadd: Marthe Pedersd., Kisten Jonsd., Halvor Sucha, Tosten Thorsen.

28/5-1769. Thor Houens Ingebor Maria.
Fadd: Morten Ballestads kone, Berthe Jonsd., Kittil Houen, Gunvol Ballestad, Halvor Borgersen.

28/5-1769. Ouen Pedersen fra Fossum Ejets Marthe.
Fadd: Aslach Christensens kone, Marthe Nielsd., Hans Olsen, Baltzer Jensen, Petter Hansen.

28/5-1769. Niels Jacobsen fra Meens Ejets Karen.
Fadd: Ole Eichaasens kone, Kisten Halvorsd., Christen Engrav, Jon Thorsen, Anders Hansen.

4/6-1769. Ole Engebretsen fra Moe Ejets Kisten.
Fadd: Friderich Hansens enke, Kisten Pedersd., Knud Olsen, Isach Engebretsen.

11/6-1769. Lars Olsen fra Luxefjelds Ole.
Fadd: Anders Rønnichsens kone, Kisten Pedersd., Anders Rønnichsen, Halvor og Torchil Olssønner.

11/6-1769. Halvor Riises Rasmus.
Fadd: Haral Sølies kone, Anne Maria Christophersd., Knud Riis, Sivert Sørensen.

11/6-1769. Thomas Pedersen fra Osebachens Peder.
Fadd: Christen Jonsens kone, Lisbeth Gulbrandsd., Hans Andersen, Halvor Olsen, Bendix Andreæsen.

18/6-1769. Christian Holms Helle Christian.
Fadd: Christen Lunds kone, Karen Gundersdtr, Haral, Peder og Haral Jansen, Thomas Hansen.

18/6-1769. Isach Borgersen fra Follougs Halvor.
Fadd: Gunder Halvorsens kone, Maria Halvorsd., Lars Svenchesen, Anders Jonsen, Jens Halvorsen.

18/6-1769. Peder Toftes Peder.
Fadd: Daniel Venstøbs kone, Karen Nielsd., Daniel Venstøb, Halvor Tofte, Just Halvorsen.

24/6-1769. Erich Liestuls Anne.
Fadd: Ole Erisrøes kone, Kistine Erichsdtr, Knud Fieldalen, Halvor Pedersen, Peder Halvorsen.

24/6-1769. Christen Jensens Pernille.
Fadd: Christen Clausens kone, Maria Jensd., Christen Larsen, Niri Vattenberg.

2/7-1769. Halvor Suchas Thor.
Fadd: Tormoe Jonsens kone, Marthe Halvorsd., Tormoe Jonsen, Ole Aschoutsen, Tosten Thorsen.

2/7-1769. Rasmus Fløtterøes Maren.
Fadd: Halvor Fløtterøes kone, Anne Andersd., Knud Kragetoe, Tollef Johannisen.

7/7-1769. Ole Bradsbergs Engel Marthea.
Fadd: Ole Thues kone, Lisbeth Arveskoug, Berthel Arveskoug, Realf Bøjesen, forvalter Schioldborg.

9/7-1769. Niels Glendes Guri.
Fadd: Ole Aases kone, Ingebor Svendsd., Gunder Baaserøe, Thor Svendsen, Rasmus Hansen.

9/7-1769. Anders Erichsen fra Lunds Ejets tvillingdøtter Abigael. og Clarine.
Fadd: Hans Riisings kone, Halvor Jønnevals kone, Gunbiør Jansd., Marthe Svennungsd., Isach Sørensen, Jacob Grinie, Halvor Jønneval, Hans Aslachsen, Peder Erichsen.

9/7-1769. Søren Larsen fra Hynie Ejets Engebret.
Fadd: Niels Venstøbs kone, Anne Larsd., Jens Engebretsen, Lucas Engebretsen.

9/7-1769. Rasmus Danielsen fra Jønneval Ejets Guri.
Fadd: Peder Hansens kone, Ingebor Kieldsd., Henning Jønneval, Jens Stephensen.

16/7-1769. Johannis øde Sneltvets Johanne.
Fadd: Anders Kiærs kone, Johanne Johannisd., Povel Johannisen, Thor Halvorsen, Lars Muustvet.

23/7-1769. Jens Engebretsen fra Dyrchol Ejets Anne.
Fadd: Hans Kiises kone, Rasmus Dyrchols kone, Frans Glørsmyr, Christopher Houerøe, Niels Engebretsen.

30/7-1769. Friderich Storms Agnete Catrine.
Fadd: Jens Fischers kone, Karen Karhoff, Lieut.
Bræmen, Thomas Blær, Johan Wærner.

30/7-1769. Gunder Bechevals Ingebor.
Fadd: Hans Olsens kone, Thor Bachens kone, Halvor Aaltvet, Hans Klep, Ole Halvorsen.

29/7-1769. Hr. Capitain Ryes Margrethe.
Fadd: Mad: Aal, frøchen Løvenskiold, Franciska Aal, hr.
Obriste Leut. Echleff, laugmand Greger, Ditlef Rasch.

6/8-1769. Jon Løbergs Isach.
Fadd: Niels Løbergs kone, Anne Christensd., Tollef Løberg, Isach Sneltvet, Jens Sneltvet.

6/8-1769. Christopher Hoppestads Halvor.
Fadd: Herman Tronsens enke, Maren Isachsd., Christopher Houerøe, Christian Hoppestad, Aslach Gundersen.

6/8-1769. Jacob Halvorsens Kisten.
Fadd: Søren Jonsens kone, Helvig Erichsd., Niels Løberg, Niels Halvorsen, Jacob Olsen.

19/8-1769. Simon Schweders Olaus Mauritius.
Fadd: Kistine Monrad, Giertrud Hofgaard, byeskriver Bendike, Jochum Adtzlef, Giert Monrad, Jon Jonsen.

20/8-1769. Engebret Hynies Christence.
Fadd: Aslach Christensens kone, Johanne Jensd., Abraham Andersen, Ole Vindalen, Niels Hynie.

20/8-1769. Peder Pedersen fra Bachen Ejets Karen.
Fadd: Niels Langerøes kone, Ingebor Andersd., Thor Bachen, Mathis Andersen.

27/8-1769. Lars Schwenchesen fra Schyers Berthe.
Fadd: Gunder Schyers kone, Hans Larsens kone, Ole og Gunder Schyer, Anders Schwenchesen.

3/9-1769. Simon Bommens Niels.
Fadd: Thomas Biørntvets kone, Anne Catrine Bradsberg, Niels Biørntvet, Ole Nielsen, Engebret Bommen.

3/9-1769. Axel Gundersen Grinies Johanna.
Fadd: Niels Grinies kone, Anne Nielsd., Rasmus Hansen, Axel Nielsen.

3/9-1769. Søren Halvorsen fra Otterholt Ejets Anne.
Fadd: Johannis Otterholts kone, Marthe Olsd., Lars Haagensen, Isach og Henning Halvorsønner.

3/9-1769. Giert Amundsens tvillingbørn fra Osebachen, Amund. og Anne.
Fadd: Knud Svendsens kone, Karen Christensd., Johanne Jonsd., Anne Maria Andersd., Engebret Engebretsen, Elias Amundsen, Knud Svendsen, Anders Svendsen.

10/9-1769. Ole Jensen fra Hynie Ejets Jens.
Fadd: Jacob Jonsens kone, Live Jensd., Ole Jørgensen, Jacob Jonsen, Claus Hansen.

17/9-1769. Ole Einersen fra Riising Ejets Jens.
Fadd: Jens Høymyrs kone, Kisten Rollefsd., Niels Berreberg, Claus Olsen, Isach Høyelie.

17/9-1769. Knud Pedersen fra Gulsets Karen.
Fadd: Haral Jansens kone, Christence Gundersd., Isach Gasman, Peder Solvesen.

24/9-1769. Jens Ballestads Anne.
Fadd: Daniel Jensens kone, Maria Halvorsd., Anders Danielsen, Anders Larsen, Peder Larsen.

24/9-1769. Helje Ballestads Lars.
Fadd: Morten Ballestads kone, Karen Andersd., Hans Sørensen, Sondre Kittilsen, Lars Kittilsen.

24/9-1769. Søren Sems Gunder.
Fadd: Anders Gundersens kone, Maren Gundersd., Gunder Gundersen, Gunder Andersen.

24/9-1769. Borger Gundersen fra Aarhuus Ejets Inger.
Fadd: Anders Aarhuuses kone, Anne Jonsd., Alf og Jens Aarhuus.

24/9-1769. Siur Omuths Niels.
Fadd: Ole Houerøes kone, Sidsel Hansd., Gregorius Lund, Halvor Lyngaasen, Ole Houerøe.

24/9-1769. Halvor Faarevals Marthe.
Fadd: Jens Gulsets kone, Marthe Thorsd., Peder Stulen, Niels Faareval, Christen Faareval.

29/9-1769. Ole Tronsen fra Fossum Ejets Jens.
Fadd: Live Jensd., Johanne Jensd., Christopher Smed, Baltzer Jensen, Peder Buuse.

29/9-1769. Abraham Christensen fra Bradsberg Ejets Christine.
Fadd: Torbiøn Bradsbergs kone, Jonas Pedersens kone, Ole Schyer, Borger Folloug, Mons Clausen.

29/9-1769. Johannis Trolsaases Ole.
Fadd: Lars Sannis kone, Marthe Olsd., Christen Olsen, Lars Lie.

30/9-1769. Ole Thues Anne Dorothea.
Fadd: Ole Bradsbergs kone, Marichen Nielsd., Berthel Arveskoug, Petter Buul, Peder Baar.

8/10-1769. Peder Pedersens Maren fra Sem.
Fadd: Halvor Jønnevals kone, Berthe Hansdtr, Halvor Lyngaasen, Jacob Zachariæsen.

15/10-1769. Mathis Engebretsen fra Øfrum Ejets Anders.
Fadd: Anders Riises kone, Gunnil Christensd., Abraham Lia, Anders Gundersen.

22/10-1769. Christian Andersen fra BbKlevs Johanne Margrethe.
Fadd: Søren Pauses enke, Johanne Jacobsd., Hans Andersen, Tobias Pedersen, Christen Sørensen.

22/10-1769. Jens Berrebergs Lars.
Fadd: Peder Hansens kone, Maren Ammundsd., Christian Holm, Haral Pedersen, Jacob Ammundsen.

22/10-1769. Hans Nielsens Niels.
Fadd: Marthe Nielsd., Marichen Clausd., Jan Bøe, Lars Heljesen, Giert Vilhelmsen.

22/10-1769. Thor Sondresen fra Breche Ejets Berthe Antonette.
Fadd: Sondre Halvorsens kone, Christine Biønsd., Sondre Halvorsen, Ole Sondresen, Helje Kielsen.

24/10-1769. Johan Verners Kirsten Malling.
Fadd: Jomfru Eleonora Rasch, Constance Aal, Capit: Rasch, toldm.
Rasch, Controleur Biener.

29/10-1769. Halvor Trolsaases Kisten.
Fadd: Anders Olsens kone, Saamund Høyelies kone, Sven Røsager, Giert Høyelie, Halvor Saamundsen.

1/11-1769. Jan Christophersens Jens Aabye.
Fadd: Jon Pedersens kone, Maren Pernille Aabye, Ole Nielsen, Haral Jonsen, Arne Erichsen.

1/11-1769. Asbiøn Olsens Anne fra Fieldal Ejet.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Margith Asbiønsd., Knud Fieldalen, Jacob Zachariæsen.

5/11-1769. Christen Holms Karen.
Fadd: Jens Jonsens kone, Anne Gundersd., Jens Sneltvet, Christen Clausen, Arne Johannisen.

5/11-1769. Ammun Nielsen fra BbKlevs Anne Carine.
Fadd: Ole Andersens kone, Maria Halvorsd., Jacob Erichsen, Jens Nielsen, Ole Nielsen.

12/11-1769. Halvor Solvesens Dorthe Maria fra Aas.
Fadd: Lars Bøes kone, Maren Solvesd., Lars Bøe, Niels Sondresen, Engebret Solvesen.

12/11-1769. Ole Isachsens Anders fra Ballestad Ejet.
Fadd: Niels Aasterøes kone, Ragnil Olsd., Niels Olsen, Jacob Olsen, Lars Gundersen.

12/11-1769. Thor Halvorsens Halvor fra Laugmands Ejet.
Fadd: Niri Vattenbergs kone, Maren Olsd., Johannes Sneltvet, Povel Johannisen, Peder Halvorsen.

19/11-1769. Isach Halvorsens Marthe Maria fra Sneltvet.
Fadd: Ole Gundersens kone, Anne Maria Olsd., Jon Løberg, Lars Muustvet, Halvor Erichsen.

26/11-1769. Bent Larsens Benthe Margrethe fra Bøe Rønningen.
Fadd: Jacob Egelunds kone, Maren Abrahamsd., Halvor Pedersen, Ole Abrahamsen.

3/12-1769. Ole Larsens Jacob fra BradsbergKleven.
Fadd: Engebret Larsens kone, Kisten Erichsd., Ole Erichsen, Knud Larsen.

3/12-1769. Ole Olsens Halvor fra Osebachen.
Fadd: Jens Sørensens kone, Anne Biønsd., Hans Larsen, Mads Nielsen, Carsten Christensen.

3/12-1769. Knud Øfrums Karen.
Fadd: Erich Bøles Kone, Kisten Hansd., Niels Simensen, Jacob Hansen, Jacob Andersen.

10/12-1769. Gregorii Lunds Lars.
Fadd: Peder Venstøbs kone, Gunnil Johannisd., Erich Larsen, Jens Rollefsen, Peder Gundersen.

17/12-1769. Mads Nielsen Sannis søn Johan fra Osebachen.
Fadd: Anders Siljens kone, Karen Nielsd., Ole Olsen, Johanne og Anders Stulen.

17/12-1769. Tollef Berrebergs Margrethe.
Fadd: Isach Sølies kone, Maren Ammundsd., Jens Berreberg, Christen Holm, Ole Amundsen.

17/12-1769. Kittil Houens Anne.
Fadd: Jens Ballestads kone, Johanne Jensd., Thor Houen, Morten Ballestad, Anders Jensen.

17/12-1769. Hans Kleps Niels.
Fadd: Christian Høysets kone, Ingebor Evensd., Tollef Høyset, Ole Halvorsen, Gunder Becheval.

17/12-1769. Jens Sneltvets Inger.
Fadd: Annun Løbergs kone, Ingebor Christensd., Jon Løberg, Engebret Sneltvet.

26/12-1769. Lars Nielsens Marthe fra Laugmandsgaarden.
Fadd: Anders Knudsens kone, Guri Larsd., Knud Aarhuus, Niels Hynie, Peder Halvorsen.

26/12-1769. Ole Kiises Hans.
Fadd: Aslach Hoppestads kone, Karen Pedersd.., Christen Hoppestad, Ole Aas, Giert Christiansen.

26/12-1769. Ole Osmundsens Aslov.
Fadd: Asle Rejersens kone, Marthe Gundersd., Jon Andersen, Jon Pedersen.

31/12-1769. Aslach Moes Ole.
Fadd: Hans Moes enke, Maren Isachsd., Niels Moe, Abraham Olsen, Christopher Hansen.

136 døpte barn. Alle datoer er dåpsdatoer, om ikke annet er nevnt.

1/1-1770. Ole Thorchilsens Søren.
Fadd: Jon Gravelies kone, Margrethe Olsd., Halvor Pedersen, Jon Pedersen, Tosten Vilhelmsen.

6/1-1770. Haral Sølies Dorthe.
Fadd: Lars Sannis kone, Hans Rasmusens kone, Lars Sanni, Halvor Riis, Simon Gundersen.

14/1-1770. Ole Lovens Christen.
Fadd: Ole Stoesens kone, Elen Christensd., Peder Haucheraasen, Thomas Christensen.

14/1-1770. Herman Knudsen fra Moe Ejets Knud.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Karen Olsd., Jacob Arnesen, Haagen Haagensen.

21/1-1770. Jens Olsen fra Fossum Ejets Karen.
Fadd: Tollef Abrahamsens kone, Christian Fossums kone, Christen Sørensen, Svend Sigfridsen, Mads Erichsen.

21/1-1770. Jacob Espedalens Maria.
Fadd: Ole Borges kone, Anne Andersd., Jacob Lie, Isach Espedalen, Halvor Jonsen.

21/1-1770. Thor Svendsen fra Meens Ejets Svend.
Fadd: Niels Hansens kone, Guri Svendsd., Niels Glenda, Christen Erichsen, Lars Gundersen.

28/1-1770. Lars Lies Hans.
Fadd: Niels Lies kone, Anne Vetlesd., Erich Bøle, Mads Sanni, Halvor Nielsen.

28/1-1770. Ole Hansen fra Mælum Ejets Aslov Maria.
Fadd: Live Jensd., Anne Brynilsd., Jacob Jonsen, Jacob Andersen, Torgrim Engebretsen.

2/2-1770. Niels Kleps søn Ole.
Fadd: Christen Kleps kone, Elen Olsd., Tollef Høyset, Ole Larsen, Lars Olsen.  

4/2-1770. Halvor Lyngaasens Aslov.
Fadd: Frans Glørsmyrs kone, Christine Biønsd., Halvor og Ole Ersrøe, Jisle Jønneval.

4/2-1770. Christen Hoppestads Niels.
Fadd: Ole Aases kone, Marichen Clausd., Ole Aas, Ole Kiise, Christen Olsen.

11/2-1770. Lars Haagensen fra Ouestads Kisten.
Fadd: Hans Olsens kone, Anne Olsd., Niels Simensen, Simen Gundersen, Engebret Vetlesen.

11/2-1770. Knud Fieldalens Anne Margrethe.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Aschier Knudsd., Halvor Pedersen, Ole Sondresen.

11/2-1770. Halvor Olsen fra Osebachens Ole.
Fadd: Ole Olsens kone, Guri Andersdtr, Hans Larsen, Erich Sørensen. Engebret Engebretsen.

11/2-1770. Engebret Larsen fra BbKlevs Søren.
Fadd: Maren Olsd., Anne Andersd., Borger Ro?se(Rasce?), Knud Larsen.

11/2-1770. Erich Povelsen fra Tofte Ejets Giøran.
Fadd: Halvor Rasmusens kone, Ingebor Olsd., Lars Haagensen, Gunder Olsen.

13/2-1770. Jens Fischers Søren.
Fadd: Hr. Capitain Rasces frue, frøcken Løvenschiold, hr. Herman Løvenskiold, tolder Rasch, Nicolai Aal.

18/2-1770. Lars Pedersen fra Gulset Ejets Hans.
Fadd: Johanne Jensd., Gunnil Zachariædatter., Kittil Pedersen, Haagen Amundsen.

4/3-1770. Søren Grinies Karen Margrethe.
Fadd: Isach Sørensens kone, Ingebor Olsd., Jacob Grinietejen, Søren Sem, Svend Jørgensen.

4/3-1770. Ole Nisterøes Hans.
Fadd: Christopher Houerøes kone, Randi Larsd., Halvor Sørensen, Christopher Houerøe.

4/3-1770. Gunder Nielsen Bøes Niels.
Fadd: Erich Solvesens kone, Gunbiør Aslachsd., Ole Nielsen, Christen Sørensen, Hans Aslachsen.

4/3-1770. Johannis Otterholts Christen.
Fadd: Even Sneltvets kone, Kisten Halvorsd., Jacob Pedersen, Hans Halvorsen.

11/3-1770. Halvor Jønnevals Jørgen.
Fadd: Anders Gulsets kone, Maren Gundersd., Hans Riising, Anders Erichsen.

18/3-1770. Anders Jensen fra Sørbøes Berthe.
Fadd: Dorthe Pedersd., Maren Olsd., Abraham Ellefsen, Even Larsen, Niels Engebretsen.

18/3-1770. Jacob Jonsen fra Bøe Rønningens Else Kistine.
Fadd: Ole Hansens kone, Johanne Olsd., Ole Jensen, Jørgen Olsen, Isach Abrahamsen.

18/3-1770. Christen Andersen fra Moe Ejets Erich.
Fadd: Niels Moes kone, Maria Andersd., Niels Moe, Hans Kiise.

25/3-1770. Anders Rønnichsen fra Luxefjelds Isach.
Fadd: Lars Fieldets kone, Aslach Isachsens kone, Rønniche Jonsen, Aslach Hoppestad, Søren Grinie.

25/3-1770. Niels Gundersen fra Luxefjelds Gunder.
Fadd: Ole Michelsens kone, Berthe Tronsd., Ole Michelsen, Halvor Vebiønsen.

25/3-1770. Gunder Aasens Inger.
Fadd: Anne Gundersd., Maria Gundersd., Halvor Arnesen, Jon Rønnichsen, Niels Pedersen.

25/3-1770. Lars Bøes Peder.
Fadd: Halvor Aases kone, Maren Solvesd., Christopher Bøe, Halvor Aas, Lars Heljesen

25/3-1770. Christen Faarevals Marthe.
Fadd: Halvor Faarevals kone, Maren Fransd., Rasmus Dyrchol, Jacob Arnesen, Aslach Pedersen.

1/4-1770. Hans Kiises Kisten.
Fadd: Rasmus Dyrchols kone, Maren Fransd., Isach Hoppestad, Jens Engebretsen, Christopher Christiansen.

12/4-1770. Anders Henrichsen ved Hyttens Dorthe Maria.
Fadd: Jørgen Møllers kone, Christen Thomesens kone, Ole Thorsen, Peder Buuse, Petter Hansen.

12/4-1770. Sivert Riises Christence.
Fadd: Knud Riises kone, Gunnil Christensd., Simen Lie, Anders Riis.

17/4-1770. Christen Lunds Helle.
Fadd: Hans Falchums kone, Anne Maria Hansd., Otter Leth, Søren Falchum, Knud Aarhuus, Haral Pedersen, Niels Christiansen, Peder Solvesen.

17/4-1770. Ole Gundersen Grinies Karen.
Fadd: Johanne Jensd., Gunbiør Aslachsd., Halvor Jønneval, Søren Grinie, Gunder Gundersen.

22/4-1770. Anders Schielbreds Christen.
Fadd: Torjer Schielbreds kone, Karen Justdatter, Peder Grinitejen, Hans Sørensen, Ole Torchilsen.

22/4-1770. Lars Fossums Kisten.
Fadd: Herman Tronsens enke, Dorthe Maria Christensd., Christian Larsen, Aslach og Peder Gundersen.

22/4-1770. Niri Vattenbergs Christopher.
Fadd: Mette Holmgreen, Maria Pedersd., Thor Halvorsen, Jon Pedersen, Jon Andersen.

29/4-1770. Henning Halvorsen fra Bergs Halvor.
Fadd: Torbiøn Bradsbergs kone, Anne Jensd., Søren Halvorsen, Even Sneltvet, Hans Berg.

6/5-1770. Jacob Grinitejens Else Kistine.
Fadd: Isach Sørensens kone, Gunbiør Aslachsd., Søren Grinie, Hans Riising, Sven Jørgensen.

6/5-1770. Rasmus Biørnsen fra Osebachens Elen.
Fadd: Amun Engebretsens kone, Karen Christensd., Niels Simensen, Amun Knudsen.

13/5-1770. Halvor Christophersen fra Dybedals Ole.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Karen Haagensd., Abraham Gundersen, Lars Haagensen.

20/5-1770. Abraham Isachsens Christopher.
Fadd: Maren Christophersd., Marthe Erichsd., Anders Olsen, Knud Aslachsen.

20/5-1770. Ellef Halvorsen fra Bøe Rønningens Halvor.
Fadd: Maren Haagensd., Maren Larsd., Niels Bøe, Jan Pedersen.

20/5-1770. Ole Jacobsen fra Osebachens Karen Maria.
Fadd: Halvor Olsens kone, Maria Jacobsd., Engebret Engebretsen, Jacob Thomesen, Thomes Thomesen.

20/5-1770. Niels Jacobsen fra Gulset Ejets Maria.
Fadd: Tosten Thorsens kone, Ingebor Christensd., Hans Svinholt, Christen Larsen.

21/5-1770. Bent Gregersens Agnethe Sophia.
Fadd: Jomfrue Rasch, Franciska Aal, Ditlef Rasch, Henrich Bergreen, Jens Kiil.

24/5-1770. Aslach Christensen fra Fossum Ejets Anne Dorthe.
Fadd: Jacob Egelunds kone, Dorthe Maria Mejer, Ole Thorsen, Petter Hansen, Ole Justsen.

5/6-1770. Ole Falchums Karen.
Fadd: Hans Abrahamsens kone, Anne Kistine Hansd., Gunder Holm, Halvor Olsen, Jacob Riising, Niels Abrahamsen.

5/6-1770. Ouen Rasmusen fra Strømdal Ejets Inger.
Fadd: Realf Johannisens kone, Marthe Olsd., Ole Pedersen, Anders Danielsen, Claus Hansen.

10/6-1770. Jens Thommesen fra Moe Ejets Niels.
Fadd: Aslach Moes kone, Ingeborg Guttormsd., Christopher Venstøb, Knud Guttormsen.

23/6-1770. Peder Meens Hans Petter.
Fadd: Ole Bradsbergs kone, Anne Carine Hansd., Jacob Nærum, Lave Knudsen, Gunder Hansen.

24/6-1770. Ole Isachsen fra BbKlevs Anders.
Fadd: Anne Catrine Nord, Anne Catrine Erichsd., Jacob Isachsen, Ole Isachsen, Jacob Erichsen.

24/6-1770. Engebret Sneltvets Johannes.
Fadd: Anders Sneltvets kone, Maren Hansd., Jan Bøe, Christopher Bøe, Even Larsen.

24/6-1770. Ole Michelsen fra Luxefjelds Berthe.
Fadd: Anders Rønnichsens kone, Berthe Michelsd., Anders Rønnichsen, Niels Abrahamsen.

24/6-1770. Catrine Nielsdtr fra Lunds Ejets uægte Halvorine Kistine.
Barnefader: Halvor Saamundsen.
Fadd: Mette Holmgreen, Inger Thomesd., Claus Olsen, Ole Einersen.

8/7-1770. Erich Christophersen fra Luxefjelds Christopher.
Fadd: Giøran Olsdtr, Ingebor Erichsd., Niri Vattenberg, Hans Jacobsen.

8/7-1770. Hans Larsen fra Løberg Ejets Lars.
Fadd: Lars Svenchesens kone, Anne Svenchesd., Tollef Nielsen, Even Larsen, Anders Svenchesen.

15/7-1770. Anders Evensen fra Lie Ejets Isach.
Fadd: Halvor Ramsaasens kone, Ingebor Evensd., Lars Andersen, Ole Isachsen.

15/7-1770. Anders Hansen fra Osebachens Hans.
Fadd: Ole Ammundsens kone, Anne Pedersd., Søren Rollefsen, Niels Simensen, Niels Jensen.

15/7-1770. Jacob Tønnesen fra Foss Ejets Tønnes.
Fadd: Christian Holms kone, Kistine Friderichsd., Peder Grinitejen, Jens Jacobsen, Hans Jacobsen.

22/7-1770. Ole Ersrøes Siur.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Povel Fieldets kone, Frans Glørsmyr, Povel Fieldet, Jisle Jønneval.

29/7-1770. Gunder Halvorsen fra BbKlevs Halvor.
Fadd: Isach Follougs kone, Sophia Isachsd., Peder Bingholt, Isach Eichonrøe, Jens Halvorsen.

29/7-1770. Daniel Jensen fra BbKlevs Johannes.
Fadd: Anders Jensens kone, Lisbeth Hansd., Johannes Engebretsen, Thomes Thomesen, Søren Paus.

5/8-1770. Peder Christophersen fra Hyttens Clara Sophia.
Fadd: Jan Christophersens kone, Kisten Christophersd., Jon Pedersen, Jens Christophersen, Peder Jensen.

5/8-1770. Claus Olsen fra Grinie Ejets Kisten.
Fadd: Clemet Rasmusens kone, Maria Jensd., Niels Torjersen, Ole Einersen, Ole Monsen.

5/8-1770. Hans Jensen fra Lunds Ejets Karen Kistine.
Fadd: Knud Kræppas kone, Anne Knudsd., Niri Vattenberg, Asle Rejersen.

5/8-1770. Johanne Larsdtr fra Riising Ejets uægte Henrich.
Barnefader: Henrich Henrichsen.

Fadd: Asbiøn Olsens kone, Friderich Hansens kone, Borger Folloug, Jacob Riising.

12/8-1770. Abraham Andersen fra Hyttens Marthe Maria.
Fadd: Giert Larsens kone, Anne Margrethe Andersd., Carsten Knudsen, Friderich Vessel, Anders Pedersen.

12/8-1770. Anders Kiærs Kisten.
Fadd: Carl Nielsens kone, Karen Johannisd., Niels Løberg, Lars Kiær, Søren Olsen.

12/8-1770. Niels Langerøes Isach.
Fadd: Ole Eichaasens kone, Anne Christensd., Knud Kragetoe, Jacob Andersen, Peder Hansen.

12/8-1770. Christen Engebretsen fra Moe Ejets Hans.
Fadd: Friderich Hansens enke, Karen Haagensd., Knud Olsen, Ole Engebretsen.

12/8-1770. Ingebor Hansd. fra Strømdals uægte Ingebor.
Barnefader: Soldat Hans Abrahamsen.
Fadd: Ouen Rasmusens kone, Aase Pedersd., Claus Olsen, Jens Christophersen.

19/8-1770. Ole Nielsen fra Hyttens Ester Kistine.
Fadd: Jacob Egelunds kone, Maren Pernille Aabye, Jan Christophersen, Haral Jansen, Arne Erichsen.

19/8-1770. Anders Christensen fra Falchum Ejets Halvor.
Fadd: Realf Johannisens kone, Margrethe Christensd., Isach Halvorsen, Arne Johannisen, Niels Abrahamsen.

19/8-1770. Lucas Engebretsen fra Moe Ejets Lucas. (Skal være Engebret. G.S.).
Fadd: Aslach Moes kone, Maren Haagensd., Niels Moe, Christopher Houerøe, Christopher Hansen.

19/8-1770. Peder Larsen fra Ballestad Ejets Hans.
Fadd: Simen Corfitsens kone, Anne Larsd., Engebret Bommen, Lars Houen, Sondre Kittilsen.

19/8-1770. Tosten Vilhelmsen fra Døxerøes Thor.
Fadd: Just Doxerøes kone, Turi Sondresd., Vilhelm Doxerøe, Ole Sondresen.

26/8-1770. Niels Moes Jens.
Fadd: Aslach Moes kone, Maria Jacobsd., Aslach Moe, Isach Eiconrøe, Abraham Olsen.

26/8-1770. Anders Jonsen fra Lunds Ejets Ole.
Fadd: Siur Omuths kone, Maria Andersd., Jon Pedersen, Jon Andersen, Simen Gregoriisen.

26/8-1770. Morten Ballestads Ingebor.
Fadd: Thor Houens kone, Turi Jonsd., Anders Jacobsen, Kittil Houen, Ole Hansen.

26/8-1770. Hans Andersen fra Osebachens Anders.
Fadd: Thomas Pedersens kone, Anne Maria Bentsd., Christen Jonsen, Lave Knudsen, Johan Thommesen.

2/9-1770. Jacob Aaltvets Magnil.
Fadd: Ole Borges kone, Magnil Christensd., Lars Bachen, Thor Bachen.

2/9-1770. Christian Høysets Søren.
Fadd: Hans Kleps kone, Kisten Torjersd., Simon Jacobsen, Niels Qvæsta, Christen Larsen.

2/9-1770. Daniel Venstøbs Karen.
Fadd: Peder Toftes kone, Ingebor Abrahamsd., Halvor Tofte, Hans Ballestad, Anders Pedersen.

2/9-1770. Niels Andersen Lies Gunder.
Fadd: Lars Lies kone, Kisten Hansd., Arne Hansen, Jacob Olsen.

2/9-1770. Mathis Erichsen fra Hyttens Erich.
Fadd: Christen Thomesens kone, Marthe Gregoriidatter, Isach
Abrahamsen, Anders Thomesen, Peder Henrichsen.

2/9-1770. Lars Evensen fra BbKlevs Margrethe.
Fadd: Christian Andersens kone, Sidsel Jacobsd., Jest Halvorsen, Ole Borgersen, Johannes Hansen.

2/9-1770. Christen Bøes Gunder.
Fadd: Aslach Gundersens kone, Maria Haagensd., Halvor Gundersen, Peder Gundersen, Mads Erichsen.

2/9-1770. Niels Jansen fra Bergs Anders.
Fadd: Maren Hansd., Ingebor Olsd., Henning Halvorsen, Halvor Hansen, Ole Cart(?).

2/9-1770. Jacob Røes Gunder.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Maren Solvesd., Halvor Oredalen, Thor Halvorsen, Abraham Gundersen.

5/9-1770. Jochum Monrads Vilhelmmine Margrethe.
Fadd: Procurator Fermans kone, Kistine Bang, Simon Schweder, Jochum Adtzlef, David Monrad.

16/9-1770. Even Sneltvets Anders.
Fadd: Niels Venstøbs kone, Kisten Halvorsd., Ole Gundersen, Anders Kielsen, Hans Berg.

16/9-1770. Povel Andersen fra Limie Ejets Anne Helvig.
Fadd: Jens Thorsens kone, Gunbiør Isachsd., Anders Thorsen, Jacob Andersen.

16/9-1770. Hans Larsen Ballestads Pernille.
Fadd: Anders Ballestads kone, Ingebor Abrahamsd., Simon Corfitsen, Daniel Venstøb, Jacob Erichsen.

16/9-1770. Erich Heljesen fra Hynies Hans.
Fadd: Gunder Schielbreds kone, Helje Olsd., Halvor Hansen, Ole Heljesen.

16/9-1770. Niels Jacobsen fra Meens Ejets Christopher.
Fadd: Peder Hansens kone, Berthe Andersd., Christen Engrav, Anders Hansen, Haral Jacobsen.

23/9-1770. Asle Rejersens Anne.
Fadd: Niri Rejersens kone, Maria Pedersd., Niri og Anders Rejersønner, Jon Andersen.

23/9-1770. Amun Engebretsen fra Osebachens Kisten.
Fadd: Rasmus Biønsens kone, Anne Haralsd., Søren Olsen, Lars Olsen.

29/9-1770. Christian Fossums Maren.
Fadd: Niels Fosses kone, Marthe Engebretsd., Aslach Gundersen, Lars Fossum, Niels Engebretsen.

29/9-1770. Simon Lies Thone.
Fadd: Sivert Riises kone, Margrethe Hansd., Christen Gundersen, Lars Larsen, Lars Gundersen.

29/9-1770. Ole Olsen fra Luxefjelds Isach.
Fadd: Christen Clausens kone, Marthe Olsd., Tosten Olsen, Erich Nirisen.

7/10-1770. Hans Strømdals Maren.
Fadd: Ouen Rasmusens kone, Inger Ammundsd., Lars Isachsen, Ouen Rasmusen, Hans Hansen.

7/10-1770. Hans Riisings Rasmus.
Fadd: Giert Larsens kone, Sophia Andersd., Isach Sørensen, Anders Andersen, Hans Pedersen.

7/10-1770. Halvor Høyelies Torbiøn.
Fadd: Jens Høymyrs kone, Marthe Rollefsd., Asle Rejersen, Halvor Jonsen.

7/10-1770. Giert Høyelies Giermund.
Fadd: Peder Kausenrøes kone, Halvor Trolsaases kone, Peder og Knud Kausenrøe.

7/10-1770. Gulbrand Jislesen fra Tofte Ejets Marthe.
Fadd: Johannes Otterholts kone, Anne Catrine Andersd., Knud Halvorsen, Jacob Arnesen, Ole Gudbrandsen.

14/10-1770. Lyder Gunvoldsen fra Follestads Gunder.
Fadd: Isach Sørensens kone, Anne Maria Hansdtr,.
Aslach Bradsberg, Gunder Tevesen, Christian Olsen.

14/10-1770. Scheje Christensen fra Ballestad Ejets Thore.
Fadd: Lars Bachens kone, Sara Fransd., - Knud Riis, Lars Fransen.

17/10-1770. Ole Einersen fra Riising Ejets Niels.
Fadd: Clemet Rasmusens kone, Marthe Olsd., Jens Høymyr, Claus Olsen.

21/10-1770. Jacob Riisings Halvor.
Fadd: Anders Feldbereeders kone, Ole Falchums kone, Gunder Holm, Niels Christiansen, Niels Abrahamsen.

21/10-1770. Jens Gundersen fra Bugslottens Gunder.
Fadd: Maria Pedersd., Karen Christophersd., Peder Gundersen, Thomas Thomasen.

28/10-1770. Haagen Jansens Niels.
Fadd: Ole Friderichsens kone, Gunnil Catrine Olsd., Anders Gulset, Christen Thommesen, Jens Hieronomisen.

1/11-1770. Haral Jansen fra Hyttens Bærulf.
Fadd: Abraham Andersens kone, Gunnil Catrine Olsd., Jon Pedersen, Ole Nielsen, Halvor Bærulfsen.

4/11-1770. Helje Ballestads Christen.
Fadd: Hans Ballestads kone, Karen Isachsd., Anders og Jens Ballestad, Sondre Kittilsen.

4/11-1770. Christen Erichsen fra Bugoths Erich.
Fadd: Lars Kiærs kone, Anne Svensd., Anders Erichsen, Erland Erichsen.

4/11-1770. Tormoe Jonsen fra Riising Ejets Hans.
Fadd: Lars Nielsens kone, Gunbiør Hansd., Siur Omuth, Halvor Sucha, Søren Hansen.

9/11-1770. Hr. Capitaine Ryes Paulina.
Fadd: Hr. ObristeLieut.
E?chlefs frue, Constance Aal, hr.
Lieutenant Adeler, hr. Herman Løvenskiold, Lucas Norss.

11/11-1770. Christopher Hauerøes Anne.
Fadd: Frans Glørsmyrs kone, Anne Halvorsd., Isach Hoppestad, Lucas Engebretsen.

11/11-1770. Isach Espedalens Hans.
Fadd: Erich Bøles kone, Anne Andersd., Ole Borge, Hans Lie, Jacob Hansen.

18/11-1770. Abraham Fieldets Inger.
Fadd: Ole Michelsens kone, Anne Christensd., Anders Kiær, Niels Olsen.

18/11-1770. Halvor Vebiønsen fra Luxefjelds Anne.
Fadd: Turi Vebiønsd., Ingebor Guttormsd., Gulbrand Jislesen, Povel Vebiønsen.

18/11-1770. Christen Larsen fra Kolkiøns Lars.
Fadd: Jens Ballestads kone, Karen Andersd., Ole Bøle, Hans Jensen Ballestad.

18/11-1770. Sivert Olsen fra Tofte Ejets Ole.
Fadd: Gunder Halvorsens kone, Marthe Olsd., Anders Rejersen, Jacob Halvorsen.

22/11-1770. Skipper Christen Bergs Karen Petronella.
Fadd: Catrine Post, Karen Karhoff, Jens Fischer, Friderich Blom, Albret Blom.

25/11-1770. Ole Borges Even.
Fadd: Jacob Aaltvets kone, Maria Christensd., Jacob og Isach Espedalen, Anders Jacobsen.

2/12-1770. Mathis Engebretsen fra Øfrum Ejets Ole.
Fadd: Anders Riises kone, Kisten Sørensd., Ole Olsen, Anders Gundersen.

9/12-1770. Ole Justsen fra Fossum Ejets Anders.
Fadd: Aslach Christensens kone, Dorthe Christensd., Ole Torchilsen, Ole Jensen, Jan Pedersen.

9/12-1770. Jens Sørensen fra Osebachens Abelone.
Fadd: Simen Bommens kone, Maren Jonsdtr, Bøje Karhoff, Peder Jensen.

16/12-1770. Ole Isachsen fra BbKlevs Anne Mathea.
Fadd: Gunder Halvorsens kone, Sophie Isachsd., Sergiant Nord, Jacob Isachsen, Engebret Erichsen.

23/12-1770. Ole Bradsbergs Engebret.
Fadd: Frøken Løvenskiold, Jomfrue Studios, hr.
Herman Løvenskiold, inspectour Daugaard, Ditlef Rasch.

26/12-1770. Hans Haagensen fra Aas Ejets Halvor.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Karen Haagensd., Haagen Haagensen, Halvor Stulen, Jan Haagensen.

26/12-1770. Niels Olsen fra Meens Ejets Maren.
Fadd: Ole Isachsens kone, Kisten Hansd., Jacob Olsen, Lars Hansen, Peder Gundersen.

30/12-1770. Ole Aases Niels.
Fadd: Niels Glendes kone, Else Aslachsd., Ole Kiise, Halvor Aas, Lars Gregoriisen.

 1/1-1771. Christen Jensen fra Hyttens Margrethe.
Fadd: Christen Thommesens kone, Ingebor Kielsd., Niri Rejersen, Ole Hansen.

1/1-1771. Jacob Rasmusen fra Osebachens Anne Dorothea.
Fadd: Povel Troholts kone, Anne Andersd., Jacob Bentsen, Ole Danielsen.

13/1-1771. Ole Eichaasens Anders.
Fadd: Niels Langerøes kone, Karen Christensd., Peder Nyegaard, Sondre Kittilsen, Peder Hansen.

13/1-1771. Jan Bøes Maren.
Fadd: Karen Jansd., Maren Haagensd., Peder Engebretsen, Jan Pedersen, Niels Andersen.

20/1-1771. Lars Olsen fra Borrestad Ejets Sara.
Fadd: Elias Amundsens kone, Maren Olsd., Jens Pedersen, Tollef Rasmusen, Jon Michelsen.

20/1-1771. Maren Margrethe Sørendatters uægte Søren.
Barnefader udlagt: Govert Nielsen - en smedesvend fra Brevig.
Fadd: Anders Nielsens kone, Henning Hansens kone, Anders Nielsen, Henning Hansen.

27/1-1771. Peder Halvorsen fra Laugmandsgaardens Niels.
Fadd: Anders Aarhuuses kone, Groe Jonsd., Halvor Pedersen, Thor Halvorsen, Niels Torbiønsen.

27/1-1771. Baltzer Jensen fra Hyttens Marthe.
Fadd: Isach Abrahamsens kone, Ingebor Jensd., Ole Abrahamsen, Jan Hansen, Svend Sigfridsen.

27/1-1771. Hans Bergs Ingebor.
Fadd: Anders Kiærs kone, Anne Nielsd., Henning Berg, Niels Aslachsen.

27/1-1771. Christian Christophersen fra Grinie Ejets Christopher.
Fadd: Maren Christophersd., Anne Nielsd., Svennung Grinie, Axel Grinie.

3/2-1771. Aslach Hoppestads Rasmus.
Fadd: Christopher Houerøes kone, Karen Olsd., Christopher Houerøe, Mons Clausen, Christopher Christiansen.

3/2-1771. Halvor Aaltvets Isach.
Fadd: Niels Knudsens kone, Kisten Tollefsd., Hans Klep, Niels Simensen.

10/2-1771. Erich Bøles Anders.
Fadd: Isach Espedalens kone, Anne Andersd., Jacob Espedalen, Johannes Engebretsen, Anders Pedersen.

10/2-1771. Ouen Kolkiøns Lars.
Fadd: Christen Larsens kone, Pernille Olsd., Hans Ballestad, Anders Jensen.

10/2-1771. Pernille Hansd. fra BbKlevs uægte Jørgen.
Barnefader ere Smedesvend fra Skien Christopher Nielsen.
Fadd: Ole Nielsens kone, Inger Nielsd., Ole Nielsen, Ammun Nielsen.

13/2-1771. Aslach Bradsbergs Friderich Anthon Beatus.
Fadd: Hr. Cammerherre Adelers frue, frøeken Deichman, hr.
Lieutenant Adeler, hr. Herman Løvenskiold, Lucas Norss.

17/2-1771. Simon Bommen fra Osebachens Hans.
Fadd: Ole Nænsets kone, Thomas Biørntvets kone, Ole Nænset,
Jacob Engebretsen, Engebret Jacobsen.

17/2-1771. Niels Abrahamsen fra Bøe Rønningens Anders.
Fadd: Ole Thorsens kone, Kisten Jensd., Tollef og Ole Abrahamsønner, Baltzer Jensen.

17/2-1771. Ole Olsen fra Øfrum Ejets Enok.
Fadd: Sivert Riises kone, Anne Olsd., Mathis Engebretsen, Bent Gundersen.

17/2-1771. Jacob Halvorsen fra Osebachens Anthonette.
Fadd: Niels Løbergs kone, Ingebor Erichsd., Niels Halvorsen, Niels Amundsen, Ulrich Knudsen.

17/2-1771. Peder Pedersen fra Bache Ejets Peder.
Fadd: Knud Kragetoes kone, Maren Hansd., Jacob Andersen, Peder Gundersen.

20/2-1771. Jens Gulsets Karen.
Fadd: Ole Knudsens kone, Anne Jonsd., Anders Gulset, Alf Aarhuus, Peder Solvesen.

24/2-1771. Anders Sneltvets Inger.
Fadd: Tollef Andersens kone, Berthe Jonsd., Jacob Isachsen, Jens Sneltvet, Sven Jørgensen.

24/2-1771. Gunder Bechevals Isach.
Fadd: Hans Kleps kone, Anne Vetlesd., Halvor Aaltvet, Lars Jacobsen, Ole Halvorsen.

24/2-1771. Marthe Erichsd. fra BbKlevs uægte Elen.
Udlagde til barnefader en fremmed sadelmager Johannes Berg.
Fadd: Maren Christophersd., Lisbeth Hansd., Knud Aslachsen, Abraham Isachsen.

3/3-1771. Herman Knudsens Jørgen.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Ingebor Knudsd., Jacob Arnesen, Abraham Gundersen.

10/3-1771. Rollef Christophersen fra Meens Ejets Sara.
Fadd: Knud Kragetoes kone, Kisten Torjersd., Lars Osmundsen, Anders Nirisen.

10/3-1771. Ole Olsen fra Osebachens Anne Maria.
Fadd: Søren Olsens kone, Ingebor Nielsd., Morten Svendsen, Mads Nielsen.

10/3-1771. Peder Knudsens Anne.
Fadd: Halvor Jønnevals kone, Karen Andersd., Halvor Jønneval, Halvor Gundersen.

10/3-1771. Anders Thommesen fra Hyttens Dorthe Helvig.
Fadd: Christen Thommesens kone, Peder Buuses kone, Arne Erichsen, Mathis Erichsen, Halvor Halvorsen.

25/3-1771. Jens Hellichsen fra BbKlevs Anders.
Fadd: Hans Børresens kone, Ingebor Hellichsd., Hellich Olsen, Lars Christensen.

25/3-1771. Erich Jørgensen fra Breche Ejets Hans.
Fadd: Guri Knudsd., Margith Hansd., Ole Hansen, Anders Erichsen.

25/3-1771. Simen Jensen fra Osebachens Lars.
Fadd: Sivert Riises kone, Anne Christiansd., Jørgen Simensen, Niels Simensen, Niels Jensen.

24/3-1771. Anders Jonsen fra BbKlevs Karen.
Fadd: Anders Jensens kone, Marthe Erichsd., Lars Sanni, Gunder Halvorsen, Halvor Jonsen.

24/3-1771. Christen Madsen fra Osebachens Aslov.
Fadd: Kisten Olsdtr, Tone Engebretsd., Jacob Rasmusen, Ole Olsen.

24/3-1771. Berthe Tronsd. fra Aas Ejets uægte Anne.
Til barnefader udlagt Biøn Kittilsen.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Karen Haagensd., Abraham Gundersen, Jacob Arnesen.

1/4-1771. Halvor Olsen fra Luxefjelds Abraham.
Fadd: Ole Johannisens enke, Maren Gundersd., Povel Olsen, Torchil Olsen, Jørgen Abrahamsen.

1/4-1771. Jon Nielsen fra BbKlevs Christian.
Fadd: Jytte Christensd., Magnil Gundersd., Jens Gundersen, Lars Nielsen, Niels Engebretsen.

7/4-1771. Isach Hansen fra BbKlevs Barbara.
Fadd: Maren Hansd., Lisbeth Hansd., Halvor Arnesen, Lars Olsen.

7/4-1771. Isach Abrahamsen fra BøeRønningens Else Margrethe.
Fadd: Maren Abrahamsd., Kisten Jensd., Ole Jensen, Jacob Jonsen, Svend Sigfridsen.

7/4-1771. Christen Torgrimsen fra Buers Søren.
Fadd: Kisten Hansd., Kisten Sørensd., Hans Sølie, Hans Sørensen, Tollef Sørensen.

7/4-1771. Torjer Schielbreds Anders.
Fadd: Anders Schielbreds kone, Aslov Andersd., Peder Grinitejen, Johannes Hansen.

14/4-1771. Jon Gravelies Ragnil.
Fadd: Ole Torchilsens kone, Anne Hansd., Jens Høymyr, Halvor Pedersen, Jon Pedersen.

14/4-1771. Simon Corfitsen fra BbKlevs Simon.
Fadd: Hans Larsens kone, Ingebor Abrahamsd., Ole Erichsen, Borger Olsen, Ole Borgersen.

14/4-1771. Halvor Buers Live.
Fadd: Kisten Hansd., Anne Christophersd., Knud Aslachsen, Erich Bøle, Jon Thorsen.

14/4-1771. Anders Jensen fra Follestads Jens.
Fadd: Lyder Gunvaldsens kone, Anne Erichsd., Hans Pedersen, Peder Hansen.

14/4-1771. Knud Riises Lars.
Fadd: Jacob Aases kone, Hovor Aases kone, Lars Bachen, Hovor Aas, Ole Erichsen.

21/4-1771. Hans Jensen Ballestads Jens.
Fadd: Daniel Jensens kone, Inger Andersd., Ouen Kiolkiøn, Hans Jensen, Johannes Engebretsen.

21/4-1771. Halvor Larsen fra Venstøbs Hans.
Fadd: Niels Venstøbs kone, Maren Olsd., Halvor Aas, Niels Foss, Hieromus Johannisen.

28/4-1771. Thor Bachens Niels.
Fadd: Jacob Aaltvetd kone, Maren Hansd., Lars Bachen, Gunder Becheval, Anders Jacobsen.

28/4-1771. Lars Olsen fra Luxefjelds Karen.
Fadd: Ole Johannisens enke, Anne Christensd., Povel Fieldet, Halvor Olsen, Ole Olsen.

28/4-1771. Jon Olsen fra Tofte Ejets Anne.
Fadd: Peder Hansens kone, Jacob Pedersens kone, Lars Haagensen, Jon Rønningen.

5/5-1771. Siur Omuths Marthe.
Fadd: Ole Houerøes kone, Gunnil Gregoriidatter, Ole Houerøe, Tormoe Jonsen, Simon Gregoriisen.

5/5-1771. Halvor Christensen fra Osebachens Helvig.
Fadd: Martinus Christiansens kone, Thore Christensd., Gulbrand Stephensen, Lave Knudsen, Bendix Andreasen.

5/5-1771. Giert Amundsens Sidsel.
Fadd: Maren Jacobsd., Maren Simonsd., Edvert Jonsen, Jacob Nielsen.

5/5-1771. Randi Larsd. fra Foss Ejets uægte Halvor.
Barnefader Ole Knudsen Nisterøe - soldat og gift.
Fadd: Jacob Pedersens kone, Karen Haagensd., Jacob Arnesen, Hans Haagensen.

12/5-1771. Tov Olsen fra Foss Ejets Anne.
Fadd: Johannes Otterholts kone, Marthe Olsd., Johannes Otterholt, Lars Haagensen, Erich Povelsen.

12/5-1771. Giertrud Maria Nielsd. fra Osebachens uægte Inger Kistine.
Barnefader udlagd: Niels Jacobsen fra Laurvigen.
Fadd: Halvor Olsens kone, Tone Engebretsd., Bøje Karhoff, Peder Jensen, Hans Larsen.

20/5-1771. Halvor Trolsaases Niels.
Fadd: Giert Høyelies kone, Saamund Høyelies kone, Jens Højmyr, Giert Høyelie.

20/5-1771. Povel Fieldets Anun.
Fadd: Ole Erisrøes kone, Joran Olsd., Ole Ersrøe, Lars Olsen, Torchil Olsen.

20/5-1771. Rasmus Hansen fra Grinie Ejets Karen Maria.
Fadd: Jacob Riisings kone, Lisbeth Svennungsd., Svennung Grinie, Thor Amundsen.

20/5-1771. Torbiøn Bradsbergs Jens.
Fadd: Friderich Vessels kone, Ingebor Andersd., Friderich Vessel, Lyder Folloug, Frans Rusch.

20/5-1771. Isach Halvorsens Christen Lund.
Fadd: Abraham Falchums enke, Margrethe Johannisd., Halvor Tofte, Anders Christensen, Arne Johannisen.

20/5-1771. Anders Aarhuuses Knud.
Fadd: Engebret Hynies kone, Live Jonsd., Alf Aarhuus, Niels Halvorsen, Jens Jonsen.

20/5-1771. Haral Pedersen fra Foss Ejets Magnil.
Fadd: Christen Lunds kone, Anne Pedersd., Peder Meen, Haral Jansen, Ole Nærum.

20/5-1771. Christen Faarevals Karen.
Fadd: Halvor Faarvals kone, Maren Fransd., Rasmus Dyrchol, Niels Faareval, Aslach Pedersen.

26/5-1771. Just Toftes Halvor.
Fadd: Anders Mælas kone, Abraham Andersens kone, Peder Tofte, Isach og Jacob Andersønner.

26/5-1771. Rasmus Dyrchols Kisten.
Fadd: Engebret Lucæsens kone, Anne Halvorsd., Lars Fossum, Svend Sørbøe, Halvor Gundersen.

2/6-1771. Alf Aarhuuses Else.
Fadd: Jens Gulsets kone, Dorthe Torbiønsd., Anders Aarhuus, Jens Aarhuus.

2/6-1771. Christen Nøglegaards Niels.
Fadd: Jacob Tønnisens kone, Guri Svensd., Niels Glende, Gunder Halvorsen, Anders Amundsen.

2/6-1771. Clemet Rasmusen fra Mælum Ejets Rasmus.
Fadd: Live Jensd., Maria Gundersd., Niels Torbiønsen, Claus Olsen, Torgrim Engebretsen.

9/6-1771. Knud Øfrums Jacob.
Fadd: Ole Nærums kone, Anne Andersd., Anders Langerøe, Jacob Espedalen, Jacob Hansen.

9/6-1771. Knud Aslachsen fra Breche Ejets Inger.
Fadd: Anne Kistine Nielsd., Maren Christophersd., Søren Mathisen, Erich Larsen, Bærulf Olsen.

9/6-1771. Jens Jacobsen fra AasHammerens Daniel.
Fadd: Johannes Otterholts kone, Else Aslachsd., Jacob Jensen, Jacob Tønnesen, Hans Jacobsen.

9/6-1771. Maria Andersd. fra Eichonrøes uægte Christen.
Barnefader: Isach Eichonrøe.
Fadd: Christen Nielsens kone, Lyder Follestads kone, Christen Clausen, Jacob Haagensen.

16/6-1771. Ole Torchelsen fra Fossum Ejets Anders.
Fadd: Abraham Andersens kone, Sille Olsd., Jens Olsen, Ole Isachsen, Jan Pedersen.

23/6-1771. Anun Løbergs Lars.
Fadd: Niels Løbergs kone, Maren Haralsd., Niels Løberg, Jens Sneltvet, Ole Nærum.

23/6-1771. Jan Christophersens Peder fra Hytten.
Fadd: Haral Jansens kone, Karen Gundersd., Otter Leth, Arne Erichsen, Peder Henrichsen.

23/6-1771. Anders Jensen Ballestads Jens.
Fadd: Lisbeth Østensd., Anne Hansdtr, Lars Jensen, Johannes Engebretsen, Jens Halvorsen.

30/6-1771. Simon Erlandsen fra Aarhuus Ejets Erich.
Fadd: Ole Friderichsens kone, Marthe Christensd., Lars Fossum, Jens Aarhuus, Niels Erichsen.

30/6-1771. Ole Jermundsen fra Bache Ejets Anne.
Fadd: Niels Jacobsens kone, Kisten Torjersd., Ole Fløtterøe, Simen Lie.

21/7-1771. Isach Høyelies Ole.
Fadd: Jens Høymyrs kone, Maria Jonsd., Jens Høymyr, Niels Berreberg.

21/7-1771. Anders Schielbreds Christen.
Fadd: Torjer Schielbreds kone, Gunnil Biønsd., Peder Grinitejen, Johannes Hansen.

27/7-1771. Johan David Verners Kistine Rosine.
Fadd: Rasmus Mallings kone, Benedicte Aal, Ditlef Rasch, Nicolaj Aal, Horster.

28/7-1771. Niels Faarevolds Rasmus.
Fadd: Rasmus Dyrchols kone, Dorthe Maria Christensd., Halvor Faareval, Halvor Sørensen, Aslach Pedersen.

28/7-1771. Gunlich Povelsen fra Luxefjelds Hans.
Fadd: Turi Vebiønsd., Marthe Christensd., Ole Michelsen, Torchil Olsen.

4/8-1771. Jacob Isachsen fra Breche Ejets Niels.
Fadd: Gunder Halvorsens kone, Sophia Isachsd., Ole Isachsen, Jacob Erichsen, Jon Jonsen.

11/8-1771. Peder Meens Thore.
Fadd: Anne Carine Hansd., Mette Catrine Andreædtr., Lave Knudsen, Lars Hansen, Søren Knudsen.

11/8-1771. Christen Thomesen fra Hyttens Søren.
Fadd: Catrine Pedersd., Karen Abrahamsd., Anders Henrichsen, Mathis Erichsen, Anders Thomesen.

11/8-1771. Thomes Pedersen fra Osebachens Marthe.
Fadd: Thore Christensd., Ingebor Knudsd., Erich Knudsen, Brynil Christensen.

12/8-1771. Michel Kruuses Christian.
Fadd: Francisca Aall, Constance Berggreen, Ditlef Rasch, Nicolaj Aall.

18/8-1771. Morten Gundersen fra Schaven Ejets Anne.
Fadd: Lars Fossums kone, Marthe Gregoriidtr, Christen Bøe, Halvor og Peder Gundersønner.

23/8-1771. Jens Fischers Jens Nicolaj.
Fadd: Madame Karhoff, jomfrue Lindegaard, procurator Rougtvet, Petter Steen, Rasmus Fischer.

25/8-1771. Halvor Suchas Thor.
Fadd: Halvor Lyngaasens kone, Gunnil Biønsd., Tosten Thorsen, Knud Kousenrøe, Thormoe Jonsen.

25/8-1771. Anders Erichsen fra Riising Ejets Kisten.
Fadd: Sven Sørbøes kone, Maren Nielsd., Christen Erichsen, Erland Erichsen.

25/8-1771. Lars Løve fra Breche Ejets Jens.
Fadd: Karen Larsd., Johanne Larsd., Anders Ballestad, Even Larsen.

8/9-1771. Lars Andersen fra Meens Ejets Anne Maria.
Fadd: Niels Olsens kone, Karen Christophersd., Anders Evensen, Stephen Andersen.

15/9-1771. Østen Bøes Anne Kistine.
Fadd: Catrine Hansd., Sille Olsd., Christian Hoppestad, Christen Clausen, Halvor Pedersen.

15/9-1771. Axel Grinies Simen.
Fadd: Maria Gundersd., Marthe Nielsd., Gunder Grinie, Christian Christophersen, Axel Nielsen.

15/9-1771. Niels Halvorsen fra Gulset Ejets Jens.
Fadd: Anders Henrichsens kone, Else Jacobsd., Niels Larsen, Ole Jensen, Tosten Thorsen.

29/9-1771. Ole Nielsen fra Hyttens Ester Jessine.
Fadd: Haral Jansens kone, Maren Pernille Aabye, Jacob Egelund, Jon Pedersen, Gunder Nielsen.

29/9-1771. Søren Larsen fra Hynie Ejets Peder.
Fadd: Karen Jansd., Maren Haagensd., Jens Engebretsen, Halvor Hansen.

29/9-1771. Tollef Jansen fra Stulen Ejets Inger.
Fadd: Ellef Halvorsens kone, Maren Fransd., Halvor Faareval, Jan Pedersen.

29/9-1771. Halvor Fløtterøes Maren.
Fadd: Tollef Høysets kone, Sophia Isachsd., Halvor Aaltvet, Jacob Bommen, Jacob Andersen.

29/9-1771. Niels Nielsen fra BbKlevs Kisten.
Fadd: Marthe Knudsd., Kisten Olsd., Halvor Hansen, Anders Olsen.

6/10-1771. Lars Bachens Lars.
Fadd: Thor Bachens kone, Karen Christophersd., Jacob Aaltvet, Knud Riis, Anders Jacobsen.

6/10-1771. Gregorii Lunds Michel.
Fadd: Siur Omuths kone, Gunnil Biønsd., Halvor Lyngaasen, Jacob Zachariæsen, Peder Christensen.

6/10-1771. Knud Johannisen fra BbKlevs Johannes.
Fadd: Hans Ballestads kone, Kisten Erichsd., Søren Mathisen, Johannes Engebretsen.

6/10-1771. Halvor Christophersen fra Dybedals Tollef.
Fadd: Søren Otterholts kone, Margrethe Sørensd., Søren Otterholt, Abraham Gundersen.

6/10-1771. Halvor Hansen fra Aass Inger.
Fadd: Niels Venstøbs kone, Karen Hansd., Halvor Aas, Ole Aas, Lars Hansen.

13/10-1771. Anders Christensen fra Falchum Ejets Anne.
Fadd: Abraham Falchums enke, Ingebor Christensd., Ouen Rasmusen, Niels Abrahamsen, Knud Knudsen.

13/10-1771. Ole Jensen fra Hynie Ejets Else.
Fadd: Ole Thorsens kone, Dorthe Torbiønsd., Ole Jørgensen, Jacob Jonsen, Halvor Hansen.

18/10-1771. Jacob Schweders tvillingbørn, søn Jens Severin.
Fadd: Jens Schweders enke, Inger Margrethe Bindrup, Simon Schweder, Giert Monrad, Jochum Bang.

18/10-1771. Jacob Schweders tvillingbørn, dtr. Kistine Maria.
Fadd: Jochum Monrads kone, Sille Berg, Friderich Carl Bang, Frans Hofgaard, David Monrad.

18/10-1771. Ole Thues Frans.
Fadd: Hr. Capit. Rasches frue, Francisca Aal, tolder Ybervasser, Ditlef Rasch, Povel Schioldborg.

20/10-1771. Erich Heljesen fra Moe Ejets Hans.
Fadd: Jacob Tejens kone, Siri Jermundsd., Ole Heljesen, Niels Aslachsen.

27/10-1771. Halvor Riises Ole.
Fadd: Hans Rasmusens kone, Maren Rasmusd., Jens Sørensen, Hans Rasmusen.

3/11-1771. Anders Gulsets Karen Maria.
Fadd: Søren Sems kone, Marthe Solvesd., Jens Gulset, Haagen Jansen, Peder Solvesen.

3/11-1771. Niels Arvesen fra BbKlevs Ingebor.
Fadd: Maren Hansd., Anne Hansd., Anders Hansen, Claus Hansen, Hans Hansen.

10/11-1771. Christen Larsen fra V. Borge Ejets Maren.
Fadd: Catrine Pedersd., Ingebor Jonsd., Halvor Amundsen, Knud Jonsen, Jacob Amundsen.

17/11-1771. Christian Follestads Herman Andreas.
Fadd: Thomes Pauses kone, Maren Erichsd., Jørgen og Ludvig Hermansønner, Christen Paus.

17/11-1771. Christen Erichsen fra Bugoths Marthe Carine.
Fadd: Lars Kiærs kone, Anne Nielsd., Anders Erichsen, Hans Erichsen, Erland Erichsen.

24/11-1771. Kittil Houens Jens.
Fadd: Jens Ballestads kone, Turi Olsd., Thor Houen, Morten Ballestad, Johannes Engebretsen.

24/11-1771. Isach Aases Karen.
Fadd: Halvor Aases kone, Karen Halvorsd., Torbiøn Bradsberg, Halvor Larsen, Henrich Pedersen.

8/12-1771. Thor Houens Jon.
Fadd: Morten Ballestads kone, Pauline Nielsd., Kittil Houen, Abraham Christensen, Halvor Borgersen.

8/12-1771. Hans Sølies Søren.
Fadd: Simon Sølies kone, Karen Larsd., Hans Svindholt, Niels Larsen, Halvor Hansen.

15/12-1771. Ole Isachsen fra BbKlevs Anders.
Fadd: Jacob Isachsens kone, Anne Isachsd., Christian Asmusen, Gunder Halvorsen, Ole Isachsen.

15/12-1771. Mathis Erichsen fra Hyttens Karen Helvig.
Fadd: Christen Thommesens kone, Catrine Hansd., Claus Andersen, Petter Hansen, Lars Gregoriisen.

15/12-1771. Jacob Sørensen fra Stulen ved Lies Søren.
Fadd: Christian Høysets kone, Berthe Jacobsd., Christian Høyset, Hans Klep.

22/12-1771. Abraham Andersen fra Hyttens Anders.
Fadd: Casten Knudsens kone, Sille Catrine Olsd., Anders Andersen, Lars Fossum, Christian Fossum.

22/12-1771. Hans Nielsens Christen.
Fadd: Christen Andersens kone, Marthe Nielsd., Christian Hoppestad, Mons Hoppestad, Aslach Nielsen.

26/12-1771. Knud Gulsets Anne.
Fadd: Karen Gundersd., Christence Gundersd..
Gunder Gulset, Peder Solvesen, Aslach Gundersen.

26/12-1771. Hans Kiises Halvor.
Fadd: Rasmus Dyrchols kone, Maren Fransd., Christian Hoppestad, Jens Engebretsen, Aslach Olsen.

26/12-1771. Ole Olsen fra Luxefjelds Claus.
Fadd: Christen Clausens kone, Kisten Christophersd., Christen Clausen, Niels Erichsen.

Innført kun i KB for Eidanger (hvor Siljan lå under på den tiden. G. S. ):
29/12-1771. Døbt i Gierpen Kirke: Halvor Olsen Grorøds Maren.
Fadd: Mette Holmgreen og Anne Andersd. hos Provsten, Neri Rejerson, Ole Andersen Høysæt.

1/1-1772. Johas Pedersen fra BbKlevs Peder.
Fadd: Magnil Andersd., Maren Pederdtr., Thomas Thomesen,
Niels Nielsen, Niels Engebretsen.

1/1-1772. Hans Larsen fra BbKlevs Lars.
Fadd: Anne Jensd., Helvig Hansd., Niels Jensen, Hans Andersen, Lars Nielsen.

5/1-1772. Jacob Pedersen fra Tofte Ejets Peder.
Fadd: Jacob Tønnesens kone, Anne Nielsd., Jacob Tønnesen, Hans Pedersen.

5/1-1772. Tosten Thorsens Ole.
Fadd: Niels Jacobsens kone, Live Jonsd., Halvor Thorsen, Niels Halvorsen, Peder Solvesen.

5/1-1772. Erich Christophersen fra Jønnevals Knud.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Christine Biønsd., Ole Sondresen, Ole Heljesen.

12/1-1772. Isach Follougs Lisbeth.
Fadd: Aslach Bradsbergs kone, Anders Jensens kone, Gunder og Jens Halvorsønner, Halvor Børgersøn.

12/1-1772. Hans Sørensen fra Bøe Rønningens Maria.
Fadd: Christen Thomesens kone, Marthe Christensd., Mads Erichsen, Jan Pedersen, Niels Erichsen.

19/1-1772. Engebret Bouerøes Jan.
Fadd: Peder Venstøbs kone, Gunnil Gregoriidtr., Peder Kausenrøe, Tosten Doxerøe.

26/1-1772. Ole Einersen fra Riising Ejets Anne.
Fadd: Jens Høymyrs kone, Maria Johannisd., Einer Torbiønsen, Niels Berreberg.

26/1-1772. Ole Falchums Abraham.
Fadd: Abraham Falchums frue, Anne Gundersd., Gunder Holm, Niels og Anders Christians sønner.

26/1-1772. Lars Schyers Anders.
Fadd: Hans Larsens kone, Ascher Svensd., Ole Schyer, Abraham Christensen, Halvor Borgersen.

26/1-1772. Peder Larsen fra Bradsberg Skouens Ole.
Fadd: Jens Ballestads enke, Marthe Olsd., Lars Christensen, Nies Eichonrøe, Christen Larsen.

26/1-1772. Simen Lies Marthe.
Fadd: Lars Sannis kone, Elen Olsd., Gunder Baaserøe, Lars Buer, Christen Larsen.

2/2-1772. Svend Sørbøes Jørgen.
Fadd: Søren Sems kone, Anne Nielsd., Niels Løberg, Jon Jonsen.

2/2-1772. Christen Hoppestads Anun.
Fadd: Christian Hoppestads kone,  Maren Clausd., Ole Kiise, Rasmus Hansen.

2/2-1772. Maren Pedersd. fra Tofte Ejets uægte Peder.
Barnefader: Niels Christiansen.
Fadd: Peder Hansens kone, Anne Nielsd., Anders Rejersen, Hans Pedersen.

10/2-1772. Jens Kiils Engel Maria.
Fadd: Halvor Jobsens kone, Guri Arveskoug, Ole Vindholmen, Povel Schioldborg, Jacob Manal.

16/2-1772. Jon Løbergs Niels.
Fadd: Ammun Løbergs kone, Sophia Nielsd., Niels Sørensen Løberg, Niels Olsen Løberg.

16/2-1772. Christen Holms Gudmun.
Fadd: Gunder Holms kone, Dorthe Christensdtr, Jens Berreberg, Arne Johannisen, David Christiansen.

16/2-1772. Lars Pedersen fra Gulset Ejets Ole.
Fadd: Gunnil Ebbesd., Gunnil Zachariasd., Haagen Amundsen, Anders Zachariæsen, Lars Jørgensen.

23/2-1772. Ole Houerøes Tolf.
Fadd: Halvor Lyngaasens kone, Gunnil Zachariædtr., Jon Jonsen, Jacob Zachariæsen.

23/2-1772. Ole Isachsen fra BbKlevs Isach.
Fadd: Anlov Andersd., Maren Hansd., Rasmus Hansen, Michel Olsen.

1/3-1772. Niels Hansen Buers Anne Catrine.
Fadd: Peder Meens kone, Maria Christensd., Sergiant Nord, Ole Isachsen.

1/3-1772. Christian Fossums Maren Helvig.
Fadd: Abraham Andersens kone, Else Aslachsd., Lars Fossum, Lars Venstøb, Peder Gundersen.

1/3-1772. Haral Sølies Vetle.
Fadd: Halvor Riises kone, Anne Haralsd., Halvor Riis, Amun Engebretsen.

1/3-1772. Halvor Kittilsen fra Fieldal Ejets Kittil.
Fadd: Gunder Schielbreds kone, Christine Biønsd., Ole Sondresen, Siur Kittilsen.

1/3-1772. Aasol Gundersen fra Meens Ejets Ragnil.
Fadd: Thor Svensens kone, Ingebor Jensd., Lars Andersen, Jens Aarhuus.

1/3-1772. Niels Jacobsen fra Gulset Ejets Jacob.
Fadd: Tollef Høysets kone, Kisten Jacobsd., Hans Larsen, Niels Larsen.

8/3-1772. Jacob Grinitejens Anne.
Fadd: Anders Kiærs kone, Ingebor Olsd., Søren Grinie, Hans Riising, Hans Aslachsen.

8/3-1772. Hans Aslachsen Bergs Karen Maria.
Fadd: Henning Bergs kone, Kisten Halvorsd., Henning Berg, Niels Aslachsen, Isach Jonsen.

15/3-1772. Haral Jansen fra Hyttens Sara.
Fadd: Ole Nielsens kone, Karen Jonsd., Jacob Egelund, Christen Lund, Haral Pedersen.

15/3-1772. Aslach Hoppestads Anne.
Fadd: Christian Hoppestads kone, Marichen Clausd., Christopher Houerøe, Lucas Engebretsen, Christen Olsen.

15/3-1772. Anders Rønnichsen fra Luxefjelds Isach.
Fadd: Ole Michelsens kone, Else Aslachsd., Ole Michelsen, Halvor Gundersen.

15/3-1772. Halvor Sørensen fra Stulens Hans.
Fadd: Frans Glørsmyrs kone, Maria Friderichsd., Christen Sørensen, Tolf Jansen, Aslach Pedersen.

18/3-1772. Anders Erichsen fra Breche Ejets Inger Margrethe.
Fadd: Anne Johannisd., Kisten Erichsd., Erich Thorsen, Halvor Gundersen.

22/3-1772. Christopher Houerøes Gunnil.
Fadd: Jens Engebretsens kone, Maren Fransd., Aslach Hoppestad, Ole Knudsen, Jens Engebretsen.

22/3-1772. Hans Haagensen fra Moe Ejets Inger.
Fadd: Friderich Hansens enke, Karen Haagensd., Abraham Gundersen, Jan Haagensen.

22/3-1772. Marthe Svennungsd. fra Grinies uægte Kisten.
Udlagt til barnefader Isach Andersen.
Fadd: Rasmus Hansens kone, Lisbeth Svennungsd., Svennung Grinie, Rasmus Hansen.

29/3-1772. Jon Pedersen fra Hyttens Jan.
Fadd: Jacob Egelunds kone, Karen Jansd., Giert Condrop, Ole Nielsen, Jan Christophersen.

29/3-1772. Niels Engebretsen fra Moe Ejets Anne.
Fadd: Lucas Engebretsens kone, Karen Haagensd., Lars Haagensen, Peder Engebretsen.

29/3-1772. Abraham Gundersen fra Moe Ejets Else.
Fadd: Jacob Gundersens kone, Berthe Tronsd., Halvor Christophersen, Hans Haagensen.

25/3-1772. Ole Jacobsen fra Osebachens Thomas.
Fadd: Morten Henrichs kone, Groe Jacobsd., Engebret Engebretsen, Thomes Thomesen.

25/3-1772. Mathis Svindholts Live.
Fadd: Erich Bøles kone, Marthe Gundersd., Christian Højset, Simen Gundersen, Mathis Andersen.

12/4-1772. Christian Holms Anne.
Fadd: Gunder Holms kone, Ingebor Christensd., Tollef Berreberg, Jens Berreberg, Peder Christensen.

12/4-1772. Tollef Nielsen fra Løberg Ejets Maren.
Fadd: Lars Svenchesens kone, Sophia Nielsd., Ole Schyer, Hans Larsen.

12/4-1772. Maren Vernersd. fra Schielbred Ejets uægte Ole.
Barnfader: Jacob Olsen Solverøe.
Fadd: Peder Grinjtejens kone, Else Aslachsd., Peder Grinjtejen, Zacharias Bugoth.

20/4-1772. Daniel Venstøbs Ingebor.
Fadd: Hans Ballestads kone, Karen Pedersd., Peder Tofte, Anders Jensen, Aslach Halvorsen.

20/4-1772. Hans Larsen fra Løberg Ejets Anders.
Fadd: Lars Svenchesens kone, Anne Svenchesd., Tollef Nielsen, Anders Svenchesen.

20/4-1772. Knud Kausenrøes Groe.
Fadd: Giert Høylies kone, Saamund Høyelies kone, Giert Højelie, Halvor Sucha.

26/4-1772. Jacob Olsen fra Meens Ejets Hans.
Fadd: Niels Olsens kone, Ragnil Olsd., Niels Olsen, Jacob Hansen, Lars Hansen.

26/4-1772. Isach Jensen fra Eichonrøes Hans.
Fadd: Anders Jensens kone, Helvig Jensd., Johannes Engebretsen, Jens Halvorsen.

10/5-1772. Ole Justsen fra Fossum Ejets Ole.
Fadd: Aslach Christensens kone, Maren Haagensd., Halvor Pedersen, Jan Pedersen.

10/5-1772. Thor Halvorsen fra Laugmands Ejets Ingebor.
Fadd: Johannes Sneltvets kone, Dorthe Johannisd., Johannes Sneltvet, Halvor Oredalen, Niri Vattenberg.

10/5-1772. Thor Sondresen fra Moe Ejets Christine Tonette.
Fadd: Ole Ersrøes kone, Turi Sondresd., Ole Ersrøe, Ole Sondresen.

10/5-1772. Aslach Moes Hans.
Fadd: Niels Moes kone, Niels Hynies kone, Niels Moe, Niels Hynie, Christopher Hansen.

17/5-1772. Even Larsens Gunder.
Fadd: Ole Gundersens kone, Gunbiør Isachsd., Ole Gundersen, Knud Engebretsen, Anun Larsen.

24/5-1772. Jon Gravelies Helje.
Fadd: Tormoe Jonsens kone, Gunbiør Hansd., Tormoe Jonsen, Ole Torchilsen, Halvor Jonsen.

28/5-1772. Halvor Jønnevals Abigael.
Fadd: Just Toftes kone, Maren Haralsd., Anders Gulset, Søren Sem, Gunder Gundersen.

8/6-1772. Aslach Bradsbergs Juliana Maria.
Fadd: Rasmus Clobergs kone, Christen Nøglegaards kone, Lyder
Follestad, Clemet Nielsen, Isach Folloug.

8/6-1772. Rasmus Fløtterøes Anne.
Fadd: Tollef Halvorsens enke, Karen Knudsatter, Knud Kragetoe, Christen Olsen.

8/6-1772. Halvor Erichsens fra Hoppestad Ejets Erich. (Navnet manglet, men skal være Erich. G.S.)
Fadd: Sille Catrine Olsd., Karen Nielsd., Abraham Andersen, Simen Trulsen, Ole Jensen.

8/6-1772. Søren Sems Isach.
Fadd: Sven Sørbøes kone, Maren Gundersd., Gunder Tevesen, Søren Grinie, Steen Gundersen.

8/6-1772. Peder Olsen fra Trolsaass Berthe.
Fadd: Kisten Erichsd., Anne Andersd., Jacob Andersen, Anders Christensen.

14/6-1772. Niels Moes Karen.
Fadd: Aslach Moes kone, Aslov Ledvorsd., Aslach Moe, Anders Nielsen, Christopher Hansen.

14/6-1772. Ole Nærums Christen.
Fadd: Peder Meens kone, Magnil Christensd., Christen Borge, Anun Løberg.

14/6-1772. Asle Rejersens Engebret.
Fadd: Niri Vattenbergs kone, Agatha Hansd., Jon Andersen, Ole Hansen.

28/6-1772. Ole Nisterøes Christen.
Fadd: Christopher Houerøes kone, Helje Nielsd., Halvor Sørensen, Tollef Jansen.

28/6-1772. Peder Jensen fra Osebachens Karen.
Fadd: Svend Borgs kone, Lisbeth Johanne Friderichsd., Tollef Ellingsen, Johan Thommesen, Jens Pedersen.

28/6-1772. Anders Sneltvets Ole.
Fadd: Niels Løbergs kone, Sven Sørbøes kone, Jacob Isachsen, Tollef Andersen.

28/6-1772. Johanne Larsd. fra Lunds Ejets uægte Lars.
Barnefader: Jon Nielsen fra Solum sogn.
Fadd: Anders Olsens kone, Anne Hansd., Jens Thomesen, Thor Halvorsen.

2/7-1772. Hr. Capitain Ryes Anne Margrethe Maria.
Fadd: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, Benedicte Aal, Hr. JusticieRaad Holm, Hr. CancelieRaad Deichman, Bent Bentsen.

5/7-1772. Lars Nielsen fra Laugmandsgaardens Christen.
Fadd: Anders Aarhuses kone, Groe Jonsd., Niri Vattenberg, Peder Halvorsen, Abraham Erichsen.

12/7-1772. Ouen Rasmusen fra Strømdal Ejets Dorthe.
Fadd: Ole Jansens kone, Karen Olsd., Lars Isachsen, Hans Hansen, Peder Olsen.

12/7-1772. Jens Engebretsen fra Dyrchol Ejets Inger.
Fadd: Rasmus Dyrchols kone, Peder Engebretsens kone, Hans Kiise, Christopher Houerøe, Niels Engebretsen.

14/7-1772. Hr. Løvenskiolds Margrethe.
Fadd: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, frøchen Deichman, hr. CancelieRaad Deichman, hr. Capit.
Rasch, Ditlef Rasch.

19/7-1772. Halvor Vebiønsen fra Luxefjelds Helje.
Fadd: Jacob Riisings kone, Siri Aslachsdtr, Anders Rejersen, Knud Guttormsen.

19/7-1772. Halvor Trolsaases Ingebor.
Fadd: Tormoe Jonsens kone, Karen Nielsd., Halvor Sucha, Erland Erichsen

21/7-1772. Ole Bradsbergs Berthel Arveskoug.
Fadd: Niels Gundersens kone, Anne Realfsd., Petter Bøjesen, Jochum Jørgensen, Peder Baar.

2/8-1772. Knud Kragetoes Lars.
Fadd: Halvor Fløtterøes kone, Sidsel Andersd., Lars Bachen, Rasmus Fløtterøe.

9/8-1772. Niels Hynies Maren-Helvig.
Fadd: Hans Moes enke, Dorthe Torbiønsd., Arne Erichsen, Aslach Moe, Christopher Hansen.

16/8-1772. Halvor Larsen fra Venstøbs Rasmus.
Fadd: Isach Aases kone, Else Aslachsd., Lars Fossum, Halvor Gundersen, Niels Christophersen.

16/8-1772. Simon Sølies Lars.
Fadd: Lars Ouestads kone, Mathis Svindholts kone, Haral Sølie, Hans Sølie, Tollef Berreberg.

16/8-1772. Haagen Jansen fra Hyttens Melchior.
Fadd: Anders Gulsets kone, Catrine Andersd., Jørgen Jonsen, Petter Hansen, Abraham Andersen.

16/8-1772. Thomes Pedersen fra Osebachens Margrethe.
Fadd: Helvig Erichsd., Sybille Knudsd., Christen Jonsen, Erich Sørensen, Anders Svendsen.

16/8-1772. Isach Espedalens Kisten.
Fadd: Jacob Espedalens kone, Inger Nielsd., Knud Øfrum, Erich Bøle, Lars Jacobsen.

16/8-1772. Niels Aslachsens Maren.
Fadd: Ingebor Andersd., Kisten Olsd., Søren Sørensen, Hans Pedersen.

23/8-1772. Siur Omuths Niels.
Fadd: Ole Houerøes kone, Gunnil Gregoriidtr., Niels Houerøe, Tormoe Jonsen, Simen Gregoriisen.

23/8-1772. Anders Aarhuuses Knud.
Fadd: Anders Mælas kone, Kisten Jonsd., Alf Aarhuus, Jens Gulset, Jacob Andersen.

23/8-1772. Peder Engebretsen fra Bøes Engebret.
Fadd: Jon Pedersens kone, Maren Engebretsd., Haral Jansen, Jens Engebretsen, Halvor Jonsen.

23/8-1772. Lars Bøes Dorthe Maria.
Fadd: Mons Hoppestads kone, Maren Pedersd., Mons Hoppestad, Halvor Aas, Engebret Solvesen.

23/8-1772. Christen Thommesen fra Hyttens Thomes.
Fadd: Peder Buuses kone, Dorthe Henrichsd., Mathis Erichsen, Anders Thomesen, Daniel Henrichsen.

23/8-1772. Simon Jensen fra Osebachens Lars.
Fadd: Anne Larsd., Maren Simensd., Niels Jensen, Søren Olsen, Jørgen Simensen.

30/8-1772. Engebret Sneltvets Maren.
Fadd: Jens Sneltvets kone, Gunnil Hansd., Jan Bøe, Jens Sneltvet, Niels Andersen.

30/8-1772. Frans Glørsmyrs Jisle (Gisle).
Fadd: Christopher Houerøes kone, Christine Biønsd., Halvor Lyngaasen, Halvor Faareval, Aslach Pedersen.

30/8-1772. Halvor Hansen Bøes Hans.
Fadd: Jan Bøes kone, Marthe Gundersd., Mads Erichsen, Knud Haagensen, Isach Hansen.

6/9-1772. Lars Lies Anne.
Fadd: Anne Vetlesd., Inger Andersd., Niels og Jacob Lie, Engebret Vetlesen.

6/9-1772. Ole Isachsen fra BbKlevs Alhed.
Fadd: Sergiant Nords kone, Sophia Isachsd., Gunder Halvorsen, Ole Isachsen, Jacob Erichsen.

6/9-1772. Peder Pedersen fra BbKlevs Marthe.
Fadd: Daniel Jensens kone, Kistine Christiansd., Rasmus Danielsen, Anders Svenchesen.

13/9-1772. Engebret Larsen fra BbKlevs Lars.
Fadd: Giertrud Andersd., Maria Jensd., Jens Gundersen, Knud Larsen, Thommes Thommesen.

14/9-1772. Bent Gregersens Sophia Benedicta.
Fadd: Nicolaj Aals kone, Guri Arveskoug, forvalter Schioldborg, Lars
Gartner.

27/9-1772. Christen Limies Christian Andreas.
Fadd: Hans Abrahamsens kone, Maria Hansd., Jon Pedersen, Haral Jansen, Just Tofte.

30/9-1772. Jens Fischers Anne Margrethe.
Fadd: Procurator Rougtvets kone, Giertrud Hofgaard, Lieutenant Usler, Controleur Holm, Giert Karhoff.

4/10-1772. Peder Berrebergs Peder.
Fadd: Ole Danielsens kone, Maria Andersd., Christen Madsen, Jon Asbiønsen.

4/10-1772. Niels Olsen fra Meens Ejets Kisten.
Fadd: Jacob Olsens kone, Ragnil Olsd., Jacob Olsen, Gunder Olsen, Erich Gundersen.

10/10-1772. Ole Thues Ulrich Friderich.
Fadd: Doctor Møllers frue, frøeken Løvenskiold, Berthel Arveskoug, Hans Kiemler Leth, Jacob Aall.

11/10-1772. Gunder Nielsen Bøes Aslach.
Fadd: Ole Nielsens kone, Marthe Gregoriidatter, Christen Sørensen, Hans Aslachsen, Peder Halvorsen.

11/10-1772. Brynil Jonsen fra BbKlevs Ragne.
Marthe Jonsd., Sophia Jansd., Jens Stephensen, Ole Nielsen.

11/10-1772. Povel Aschoutsen fra Tofte Ejets Ole.
Fadd: Halvor Jønnevals kone, Christine Biønsd., Peder
Friderichsen, Jacob Jansen.

18/10-1772. Niels Jensen fra Hyttens Maren.
Fadd: Christen Hoppestads kone, Maria Abrahamsd., Ole Kiise, Ellef Halvorsen.

25/10-1772. Axel Nielsen Grinies Isach.
Fadd: Søren Grinies kone, Marthe Nielsd., Søren Grinie, Axel Gundersen, Hans Aslachsen.

25/10-1772. Isach Hansen fra Løberg Ejets Ole.
Fadd: Mette Holmgreen, Dorthe Sivertsd., Jacob Gaupaasen, Michel Olsen.

25/10-1772. Hans Kleps Gunnil.
Fadd: Ole Bechevals kone, Gunnil Halvorsd., Halvor Becheval, Gunder Becheval, Isach Olsen.

1/11-1772. Ole Danielsen fra Sølie Ejets Karen.
Fadd: Simen Sølies kone, Inger Danielsd., Jacob Christophersen, Christen Madsen, Stephen Danielsen.

8/11-1772. Jens Hellichsen fra BbKlevs Dorthe.
Fadd: Christen Jonsens kone, Anne Andersd., Jon Nielsen, Rasmus Hellichsen.

12/11-1772. Hr. JustiseRaad Holms Eilert.
Fadd: Hr. Cammerherre Adelers frue, frøeken Løvenskiold, hr. CammerJunker Løvenskiold, Auditeur Engelhart, hr. Mechlenborg.     

Auditør (fransk) = sivil-militær embetsmann. Aktor i militære rettssaker. (Jon Hvidsand).

15/11-1772. Knud Larsen fra BbKlevs Laurense.
Fadd: Engebret Larsens kone, Karen Andersd., Arne Hansen, Engebret Jacobsen, Jens Halvorsen.

15/11-1772. Mathis Gundersen fra Øfrum Ejets Gunder.
Fadd: Ragnil Olsd., Martha Andersd., Bent Gundersen, Anders Gundersen.

22/11-1772. Lars Fossums Gunder.
Fadd: Christian Fossums kone, Maria Christensd., Christen Bøe, Halvor Gundersen, Peder Gundersen.

22/11-1772. Ammun Nielsen fra BbKlevs Jørgen.
Fadd: Anne Olsd., Live Nielsd., Ole Nielsen, Jens Nielsen, Niels Jonsen.

29/11-1772. Ole Isachsen fra Ballestad Ejets Jacob.
Fadd: Niels Olsens kone, Karen Christophersd., Peder Gundersen, Gunder Olsen.

6/12-1772. Anders Kiærs Manasse.
Fadd: Maren Simonsdtr, Anne Nielsd., Lars Kiær, Gunder Simonsen.

6/12-1772. Halvor Solvesen Aases Solve.
Fadd: Maren Solvesdtr, Giøran Sondresd., Thor Sondresen, Engebret Solvesen, Ole Ammundsen.

20/12-1772. Ole Larsen fra BbKlevs Lars.
Fadd: Knud Larsens kone, Kisten Erichsd., Gudmund Hansen, Jon Gundersen.

20/12-1772. Christen Gundersens Thomas.
Fadd: Thor Houens kone, Berthe Mejer, Halvor Annundsen, Anders Olsen.

20/12-1772. Christence Osmundsd. fra Sems Ejets uægte Ingebor.
Barnefader udlagt: Tollef Sørensen Østenfra.
Fadd: Karen Engelsdtr, Dorthe Torbiønsd., Even Larsen, Lars Svenchesen.

26/12-1772. Niels Christophersen Venstøbs Inger Helvig.
Fadd: Halvor Hansen Aases kone, Maren Solvesd., Engebret Venstøb, 2) Lars Hansen, 1) Halvor Hansen.

26/12-1772. Lars Fieldets Isach.
Fadd: Abraham Falchums enke, Halvor Fieldets kone, Povel og Halvor Fieldet, Niels Abrahamsen.

27/12-1772. Halvor Suchas Thor.
Fadd: Ole Olsens kone, Halvor Lyngaasens kone, Tormoe Jonsen, Tosten Thorsen.

1/1-1773. Halvor Faarevalds Anne.
Fadd: Rasmus Faarevolds enke, Maren Fransd., Rasmus Dyrchol. Frans Glørsmyr, Henrich Pedersen.

1/1-1773. Christen Engravs Ole.
Fadd: Niels Jacobsens kone, Karen Christophersd., Halvor Buer, Stephen Andersen, Jon Thorsen.

3/3-1773. Peder Meens Petrea.
Fadd: Lars Sannis kone, Magnil Christensd., Lave Knudsen, Gunder Hansen, Engebret Hansen.

3/3-1773. Aslach Christensen fra Fossums Svend.
Fadd: Knud Aslachsens kone, Dorthe Mejer, Jens Aarhuus, Jan Hansen, Jens Christophersen.

10/1-1773. Morten Ballestads Jens.
Fadd: Thor Houens kone, Ingebor Jensd., Hans L. Ballestad, Kittil Houen, Jens Jacobsen.

10/1-1773. Lars Olsens Ole.
Fadd: Kittil Houens kone, Berthe Torjersd., Knud Jonsen, Jon Thorsen.      

10/1-1773. Daniel Jensen fra BbKlevs Jens.
Fadd: Hans Jensen Ballestads kone, Inger Andersd., Engebret Bøle, Anders Jensen, Johannes Engebretsen.

24/1-1773. Just Toftes Inger.
Fadd: Peder Toftes kone, Marthe Halvorsd., Christen Lund, Halvor Tofte, Jacob Andersen.

24/1-1773. Jacob Espedalens Isach.
Fadd: Erich Bøles kone, Karen Nielsd., Ole Borge, Isach Espedalen, Mathis Andersen.

24/1-1773. Lars Kiærs Solve.
Fadd: Anders Kiærs kone, Berthe Simensd., Anders Kiær, Søren Grinie, Michel Solvesen

24/1-1773. Jens Nielsen fra BbKlevs Magnil.
Fadd: Live Jensd., Anne Carlsd., Amun Nielsen. Jest Halvorsen.

24/1-1773. Hans Jensen fra Lunds Ejets Anne.
Fadd: Asle Rejersens kone, Karen Tostensd., Gunder Olsen, Peder Jensen.

24/1-1773. Maren Hansd. fra BbKlevs uægte Anne.
Udlagt til barnefader: Capit. Hansen.
Fadd: Jest Halvorsens kone, Kisten Erichsd., Thor Halvorsen, Claus Olsen.

31/1-1773. Mons Hoppestads Claus.
Fadd: Lars Bøes kone, Maren Clausd., Lars Bøe, Christen Clausen, Zacharias Clausen.

3/2-1773. Lave Knudsens Knud.
Fadd: Halvor Knudsens kone, Margrethe Halvorsd., Engebret Hansen, Søren Knudsen, Berthel Knudsen.

7/2-1773. Christen Bøes Anne.
Fadd: Aslach Gundersens kone, Anne Erichsd., Lars Fossum, Halvor Gundersen, Mads Erichsen.

7/2-1773. Anders Christensen fra Falchum Ejets Christen.
Fadd: Ole Falchums kone, Dorthe Christensd., Jens Sneltvet, Niels Nielsen, Isach Christensen.

14/2-1773. Erich Povelsen fra Tofte Ejets Jon.
Fadd: Hans Bergs kone, Kisten Jonsd., Hans Berg, Halvor Gundersen.

21/2-1773. Jens Jacobsen fra AasHamerens Jacob.
Fadd: Jacob Tønnesens kone, Maren Aslachsd., Jacob Jensen, Hans Jacobsen, Magnus Nielsen.

28/2-1773. Ellef Halvorsen fra BøeRønningens Peder.
Fadd: Maren Abrahamsd., Jennert Pedersd., Jan Pedersen, Ole Heljesen.

28/2-1773. Niels Halvorsen fra Osebachens Marthe Maria.
Fadd: Knud Kiølnæses kone, Guri Svendsd., Hans Svindholt, Halvor Svendsen.

28/2-1773. Mathis Erichsen fra Hyttens Karen.
Fadd: Jan Christophersens kone, Kisten Nielsd., Halvor
Pedersen, Anders Thomesen, Daniel Henrichsen.

14/3-1773. Børre Gundersen fra Aarhuus Ejets Gunder.
Fadd: Maren Christophersd., Lisbeth Andersd., Peder Gulset, Anders Aarhuus.

14/3-1773. Christen Jensen fra Hyttens Jens.
Fadd: Petter Hansens kone, Dorthe Christophersd., Niri Vattenberg, Peder Hansen.

14/3-1773. Torchil Grumstuulens Torjus.
Fadd: Biøn Fieldalens kone, Christine Biønsd., Halvor Kittilsen, Peder Knudsen.

14/3-1773. Niels Jacobsen fra Meens Ejets Hans.
Fadd: Lars Andersens kone, Ambor Andersd., Christen Engrav, Haral Jacobsen.

4/4-1773. Ole Michelsen fra Luxefjelds Aagoth.
Fadd: Anders Rønnichsens kone, Maria Johannisd., Anders Rønnichsen, Engebret Solvesen.

4/4-1773. Live Eliædatter fra Breche Ejets uægte Anne.
Barnefader: Ole Isachsen fra Schien.
Fadd: Lars Nielsens kone, Else Larsd., Ole Gundersen, Anders Christensen.

8/4-1773. Jens Kiils Hans Nicolaj.
Fadd: Rasmus Hellesses? kone, Berthe Manal, Halvor Jobsen, Giert Lange, Peder Baar.

9/4-1773. Jacob Røes Halvor.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Anne Abrahamsd., Abraham Gundersen, Thor Halvorsen.

18/4-1773. Niels Gundersen fra Luxefjelds Maren.
Fadd: Berthe Tronsd., Kisten Jacobsd., Morten Faareval, Thor Jacobsen.

20/4-1773. Simen Bommens Inger.
Fadd: Ole Nensets kone, Marthe Erichsd., Niels Biørntvet, Thomes Biørntvet, Engebret Jacobsen.

25/4-1773. Søren Grinies Jan.
Fadd: Isach Sørensens enke, Axel Grinies kone, Jacob Riising, Axel Grinie, Hans Aslachsen.

25/4-1773. Thor Pedersen fra BbKlevs Inger.
Fadd: Gunder Halvorsens kone, Arne Hansens kone, Christen Olsen, Hans Jonsen.

25/4-1773. Ole Borgersen fra BbKlevs Tollef.
Fadd: Borger Olsens kone, Jacob Bommens kone, Anders Jonsen, Anders Olsen.

2/5-1773. Arne Erichsen fra Hyttens Dorthe Maria.
Fadd: Ole Nielsens kone, Maren Christensd., Hans Saxil, Jacob Egelund, Jan Christophersen.

2/5-1773. Henning Halvorsen fra Bergs Maren Margrethe.
Fadd: Ole Falchums kone, Hans Bergs kone, Even Sneltvet, Lars Muustvet, Niels Aslachsen.

9/5-1773. Hans Larsen Ballestads Ingebor Maria.
Fadd: Ingebor Abrahamsd., Inger Andersd., Daniel Ballestad, Hans J. Ballestad, Jacob Erichsen.

16/5-1773. Sivert Riises Maren.
Fadd: Anders Riises kone, Gunnil Christensd., Christen Riis, Knud Riis.

16/5-1773. Thor Svendsen fra Meens Ejets Guri.
Fadd: Aschier Svendsd., Guri Svendsd., Christen Erichsen, Lars Gundersen.

16/5-1773. Jacob Tønnisen fra Aashammerens Jacob.
Fadd: Anders Henrichsens kone, Maren Haralsd., Jens Jacobsen, Hans Jacobsen, Jacob Halvorsen.

23/4-1773. Ole Bechevals Lars.
Fadd: Hans Olsens kone, Anne Vetlesd., Gunder Becheval, Mathis Andersen, Jacob Andersen.

31/5-1773. Christen Faarevals Halvor.
Fadd: Halvor Faarevals kone, Karen Fransd., Frans Glørsmyr, Halvor Faareval.

31/5-1773. Abraham Christensen fra Bradsberg Ejets Christen.
Fadd: Lars Schyers kone, Kistine Christiansd., Ole Schyer, Amun Nielsen.

6/6-1773. Peder Hansen fra Tofte Ejets Ole.
Fadd: Anne Elise Pode, Maria Johannisd., Just Tofte, Anders Rejersen.

6/6-1773. Hans Rønnichsen fra Luxefjelds Rønnich.
Fadd: Søren Grinies kone, Christence Rønnichsd., Søren Grinie, Ole Ammundsen.

27/6-1773. Niels Andersen Lies Jacob.
Fadd: Arne Hansens kone, Karen Larsd., Lars Lie, Anders Jonsen.

4/7-1773. Johannis Otterholts Maren.
Fadd: Ole Christensens kone, Maren Johannisd., Henning Berg, Niels Langerøe, Even Sneltvet.

4/7-1773. Johannes Hansen fra Schielbred Ejets Knud.
Fadd: Torjer Schielbreds kone, Christine Biønsd., Anders Schielbred, Anders Hansen.

11/7-1773. Halvor Saamundsen fra Høyelies Anne.
Fadd: Anne Saamundsd., Marthe Rollefsd., Somund Høyelie, Peder Rollefsen.

8/8-1773. Christen Fossums Lars.
Fadd: Lars Venstøbs kone, Maren Tollefsd., Aslach Gundersen, Niels Foss, Christen Pedersen.

15/8-1773. Claus Olsen fra Grinie Ejets Albret.
Fadd: Berthe Simensd., Maria Johannisd., Clemet Rasmusen, Christen Nielsen.

15/8-1773. Anders Hansen Carthe fra Osebachens Erich.
Fadd: Halvor Olsens kone, Anne Olsd., Søren Rollefsen, Søren Erichsen, Ole Amundsen.

14/8-1773. Gunder Halvorsen fra BbKlevs Isach.
Fadd: Jacob Erichsens kone, Anne Erichsd., Isach Folloug, Jacob Isachsen, Jens Halvorsen.

29/8-1773. Rasmus Dyrchols Kisten.
Fadd: Hans Kiises kone, Anne Halvorsd., Jacob Isachsen, Lars Fossum, Peder Gundersen.

29/8-1773. Marthe Halvorsd. fra Fieldal Ejets uægte Tormoe.
Barnefader udlagt: Siur Omuth.
Fadd: Vilhelm Doxerøes enke, Karen Johanne Larsd., Tosten Doxerøe, Søren Grinie.

10/9-1773. Jochum Monrads Thomas Lange.
Fadd: Anne Bolette Lange, Margrethe Bang, Giert Monrad, Mathis Nielsen, Hans Jochum Bang.

19/9-1773. Niels Moes tvillingsønner Halvor. og Erich.
Fadd: Ole Solverøes kone, Aslach Moes kone, Karen Olsd., Karen Nielsd., Abraham Olsen, Isach Eichonrøe, Christopher Hansen, Erich Hansen.

19/9-1773. Christen Larsen fra Ballestad Ejets Jens.
Fadd: Helje Ballestads kone, Ingebor Jensd., Hans J. Ballestad, Halvor Kiolchiøn.

20/9-1773. Christen Bergs Hans.
Fadd: Peder Smittes kone, Margrethe Smit, Ulrich v. Cappelen, Diderich v. Cappelen, Hans Blom.

26/9-1773. Lisbeth Hansd. fra Bradsberg Klevens uægte Anne.
Til barnefader udlagt: Povel Nielsen fra Mælum Sogn.

Fadd: Maria Andersd., Ingebor Nielsd., Gunder Christensen, Tolf Nielsen.

2/10-1773. Jens Fischers Anne Dorothea.
Fadd: Controleur Holms kone, Constance Berggreen, Jacob Aal, Folchman Leth.

3/10-1773. Halvor Hansen Aases Hans.
Fadd: Niels Venstøbs kone, Maren Hansd., Isach Aas, Ole Aass, Halvor Halvorsen.

3/10-1773. Ole Hansen fra Breche Ejets Jon.
Fadd: Jacob Jonsens kone, Torbor Hansd., Niri Vattenberg, Thomes Thomesen, Ole Halvorsen.

10/10-1773. Hans Riisings Hans.
Fadd: Axel Nielsen Grinies kone, Dorthe Maria Christensd., Søren Sem, Lars Fossum, Hans Aslachsen.

17/10-1773. Østen Halvorsen fra Gulset Ejets Karen.
Fadd: Abraham Falchums enke, Maria Andersd., Arne Johannisen, Niels Abrahamsen, Jørgen Abrahamsen.

17/10-1773. Jon Nielsen fra BbKlevs Thomas.
Fadd: Christen Jonsens kone, Agnethe Jonsd., Søren Mathisen, Anders Larsen, Christen Larsen.

31/10-1773. Ole Falchums Karen Margrethe.
Fadd: Abraham Falchums enke, Anne Gundersd., Søren Falchum, Peder Hansen, Anders Christiansen.

1/11-1773. Michel Kruuses Anne Maria.
Fadd: Lars Wrigthes kone, Benedicta Aal, hr.
Cammerjunker Løvenskiold, hr. Herman Løvenskiold, Bent Monsen Bentsen.

7/11-1773. Halvor Øfrums Even.
Fadd: Jacob Olsens kone, Maren Hansd., Knud Øfrum, Jacob Hansen, Lars Hansen.

7/11-1773. Anders Jensen fra Ballestads Anne.
Fadd: Isach Follougs kone, Anne Andersd., Hans J. Ballestad, Johannes Engebretsen, Jens Halvorsen.

21/11-1773. Halvor Kolkiøns Lisbeth Johanne.
Fadd: Isach Follougs kone, Pernille Olsd., Ole Schyer, Christen Larsen, Lars Jensen.

21/11-1773. Peder Jonsen fra Hoppestad Ejets Marthe.
Fadd: Ellef Halvorsens kone, Kirsten Halvorsd., Thor og Peder Halvorsønner, Anders Ellefsen.

28/11-1773. Ole Ersrøes Siri.
Fadd: Povel Fieldets kone, Christine Biønsd., Halvor Lyngaasen, Frans Glørsmyr, Povel Fieldet.

28/11-1773. Lucas Engebretsen fra Moe Ejets Rasmus.
Fadd: Aslach Hoppestads kone, Karen Engebretsd., Christopher Houerøe, Niels Engebretsen.

5/12-1773. Peder Larsen fra Ballestad Ejets Anne.
Fadd: Hans Ballestads kone, Sidsel Andersd., Anders Danielsen, Jermund Jermundsen.

23/12-1773. Simen Schweders Mettea Dorothea Leganger.
Fadd: Niels Zachariasens kone, Margrethe Bang, procurator Ferman, Jens Sartz, Friderich Carl Bang.

26/12-1773. Niri Vattenbergs Niels.
Fadd: Maria Pedersd., Aslov Nirisd., Anders Nielsen, Jon Pedersen, Ole Hansen.

26/12-1773. Tormoe Jonsen fra Riising Ejets Anne.
Fadd: Gunbor Hansd., Aase Knudsd., Siur Omuth, Halvor Sucha, Halvor Jonsen.

26/12-1773. Anders Christensen fra Falchum Ejets Anne.
Fadd: Elias Abrahamsens enke, Dorthe Christensd., Ole
Christensen, Michel Christensen.

26/12-1773. Lars Olsen fra BbKlevs Giertrud Kistine.
Fadd: Borger Olsens kone, Anne Catrine Erichsd., Ole Borgersen, Anders Hansen.

26/12-1773. Ole Olsen Henningsdalen fra Luxefjelds Margrethe.
Fadd: Christen Clausens kone, Maria Johannisd., Christen Clausen, Erich Nirisen.

26/12-1773. Halvor Fieldets Halvor.
Fadd: Anders Rønnichsens kone, Lars Fieldets kone, Povel Olsen, Lars Olsen, Thorchil Olsen.

2/1-1774. Christen Nielsen fra Bradsbergs Anne Maria.
Fadd: Rasmus Clobergs kone, Aslach Bradsbergs kone, Rasmus Cloberg, Aslach Bradsberg.

6/1-1774. Erich Bøles Kisten.
Fadd: Jacob Espedalens kone, Kisten Pedersdtr, Ole Borge, Thor Bachen, Isach Espedalen.

8/1-1774. Knud Riises Inger.
Fadd: Sivert Riises kone, Ragnil Olsd., Halvor Riis, Anders Riis.

12/1-1774. Niels Engebretsen Venstøbs Elisabeth Sophia.
Fadd: Frue Cammerherinde Adeler, frøeken Cicignor, hr.
Cammerherre Adeler, Lieutn: Adeler, hr. Herman Løvenskiold.

12/1-1774. Anders Jonsen fra Lunds Ejets Andreas.
Lars Kiærs kone, Maria Andersd., Gregorius Lund, Niels Berreberg, Engebret Bouerøe.

12/1-1774. Mathis Svindholts Lars.
Fadd: Simen Sølies kone, Karen Larsd., Simon Sølie, Jacob Andersen, Halvor Hansen.

12/1-1774. Torgrim Ballestads Guroe.
Fadd: Kittil Houens kone, Ingebor Jensd., Helje Ballestad, Hans Larsen Ballestad, Lars Hansen.

12/1-1774. Jacob Erichsen fra BbKlevs Engebret.
Fadd: Gunder Follougs kone, Marthe Erichsd., Simon og Engebret Bommen, Jacob Isachsen.  

12/1-1774. Anders Jonsen fra BbKlevs Jon.
Fadd: Isach Follougs kone, Karen Erichsd., Jens Halvorsen, Halvor Jonsen, Vetle Larsen.

23/1-1774. Povel Fieldets Povel.
Fadd: Halvor Fieldets kone, Lars Fieldets kone, Halvor Olsen, Lars Olsen, Ole Olsen.

23/1-1774. Petter Hansen fra Hyttens Jacob.
Fadd: Arne Erichsens kone, Dorthe Henrichsd., Daniel Henrichsen, Lars Andersen, Jan Hansen.

6/2-1744. Halvor Riises Jacob.
Fadd: Knud Riises kone, Anne Haralsd., Haral Sølie, Knud Riis.

13/2-1774. Niels Langerøes Jacob.
Fadd: Ole Eichaasens kone, Anne Christensd., Johannes Otterholt, Peder Hansen, Ole Nielsen.

13/2-1774. Isach Knudsen fra Breche Ejets Knud.
Fadd: Ole Svendsens kone, Ole Borgersens kone, Ole Svendsen, Knud Aslachsen.

13/2-1774. Christen Engebretsen fra Moe Ejets Peder.
Fadd: Friderich Hansens enke, Maria Friderichsd., Ole Engebretsen, Knud Hermandsen.

13/2-1774. Ole Thorchildsen fra Fossum Ejets Ole. (Skal nok være Oline. Leif Biberg Kristensen.)
Fadd: Ingebor Halvorsd., Anne Pedersdtr, Jan Pedersen, Anders Jensen, Mads Justsen.

20/2-1774. Jon Rønnichsen fra Luxefjelds Anders.
Fadd: Anders Rønnichsens kone, Berthe Rønnichsd., Søren Grinie, Anders Rønnichsen.

23/2-1744. Anne Maria Green fra BbKlevs uægte Anne Catrine.
Barnefader andgivet Jens Glerup.
Fadd: Themsens kone, Anne Maria Erboe, Themsen, Poulsen, Erboe.

27/2-1774. Hans Andersen fra Osebachens Erich.
Fadd: Hans Christian Halvorsens kone, Ingebor Erichsd., Christen Jonsen, Halvor Jonsen, Hans Knudsen.

27/2-1774. Niels Engebretsen fra Moe Ejets Engebret.
Fadd: Engebret Lucæsens enke, Karen Haagensd., Peder Bøe, Jon Haagensen.

27/2-1774. Maria Andersd. fra BbKlevs uægte Anders.
Udlagd til barnefader: Biøn Kittilsen.
Fadd: Jon Andersens kone, Maren Nielsd., Jon Pedersen, Thor Halvorsen.

9/3-1774. Hr. Herman Løvenskiolds Anne Catrine.
Fadd: Hr. Capitain Rasches frue, frøeken Løvenskiold, Benedicta Aal, hr.
Obriste Lieutenant Deichman, hr Cammerjunker Løvenskiold, tolder Rasch.

13/3-1774. Ole Borges tvillingsønner Even. og Jacob.
Fadd: Jacob Aaltvets enke, Erich Bøles kone, Maria Christensd., Berthe Mejer, Lars Bachen, Jacob Espedalen, Isach Espedalen, Anders Kiær, Brynil Borge, Anders Jacobsen.

13/3-1774. Lars Schyers Anne.
Fadd: Hans Larsens kone, Anne Svenchesd., Niels Aasterøe, Anders Svenchesen, Jon Jonsen.

25/3-1774. Jacob Halvorsen fra Osebachens Anne.
Fadd: Knud Kiølnæses kone, Karen Halvorsd., Hans Nielsen, Niels Halvorsen.

27/3-1774. Baltzer Jensen fra Fossum Ejets Karen Kistine.
Fadd: Jacob Egelunds kone, Live Jensd., Mathis Erichsen, Petter Christophersen, Ole Abrahamsen.

27/3-1774. Isach Engebretsen fra Moe Ejets Kisten.
Fadd: Friderih Hansens enke, Berthe Knudsd., Christen og Ole Eichonrøe.

31/3-1774. Michel Olsen fra BbKlevs Ole.
Fadd: Niels Engebretsens kone, Gunnil Ebbesd., Niels Isachsen, Jon Nielsen, Niels Nielsen.

31/3-1774. Hans Jensen fra Lunds Ejets Gunder.
Fadd: Jon Hansens enke, Karen Knudsd., Jens Thomesen, Ole Gundersen.

4/4-1774. Niels Hynies Kisten.
Fadd: Aslach Moes kone, Dorthe Torbiønsd., Aslach Moe, Anders Aarhuus, Jens Hynie.

13/4-1774. Doctor Møllers Mariane.
Fadd: Hr. Capitain Rasches frue, frøeken Løvenskiold, Hr.
Cammerjunker Løvenskiold, Hr. Herman Løvenskiold, tolder Rasch, Niels Aal.

15/4-1774. Jens Kiils Job.
Fadd: Giert Langes kone, Rasmus Helleses? datter, Henrich Berggreen, Christen Lange, Clemet Jynge.

17/4-1774. Axel Nielsen Grinies Anne.
Fadd: Søren Grinies kone, Karen Nielsd., Niels Grinie, Axel Gundersen, Sven Aslachsen.

17/4-1774. Anders Thomesen fra Hyttens Pernille.
Fadd: Arne Erichsens kone, Marthe Henrichsd., Jan Hansen, Jens Hieromisen, Ole Gulbrandsen.

17/4-1774. Gunder Halvorsen fra Tofte Ejets Erich.
Fadd: Niels Fosses kone, Berthe Gundersd., Povel Otterholt, Halvor Arnesen, Halvor Gundersen.

17/4-1774. Erih Kleps Tone.
Fadd: Jon Kleps kone, Ingebor Evensd., Tollef Højset, Lars Larsen, Stoe? Olsen. "Stoe er et navn som vi finner i Bjørkedalen Eid. "(AB)

24/4-1774. Helje Knudsd. fra Kausenrøes uægte Ingebor.
Til barnefader udlagt Knut Halvorsen Grinilia.
Fadd: Jens Høymyrs enke, Friderich Pedersens kone, Knud Øfrum, Niels Jacobsen.

8/5-1774. Aslach Hoppestads Amun.
Fadd: Christian Hoppestads kone, Maren Fransd., Christopher Houerøe, Christen Hoppestad, Christopher Christiansen.

8/5-1774. Hans Aslachsen Bergs Hans.
Fadd: Even Sneltvets kone, Kisten Jonsd., Henning Berg, Johannes Jonsen, Niels Aslachsen.

8/5-1774. Jacob Andersen fra Gulset Ejets Anne Sophia.
Fadd: Anders Christensens kone, Aase Pedersd., Peder Solvesen, Herluf Pedersen.

8/5-1774. Herman Knudsen fra Moe Ejets Ingebor.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Berthe Knudsd., Abraham Gundersen, Christen Eichonrøe.

15/5-1774. Lars Michelsen fra BrasbergKlevens Michel.
Fadd: Niels Engebretsens kone, Anne Siursdtr, Hans Jonsen, Michel Michelsen.

29/5-1774. Engebret Sneltvets Maren.
Fadd: Christopher Tvetens kone, Jan Bøes kone, Christopher Tveten, Michel Christensen.

29/5-1774. Sven Løbergs Dorthe.
Fadd: Jacob Isachsens kone, Sophia Nielsd., Halvor Sem, Rasmus Dyrchol, Jon Jonsen.

5/6-1774. Valdemar Tolfsen fra Hyttens Maria.
Fadd: Petter Hansens kone, Dorthe Henrichsd., Mathis Erichsen, Arne Erichsen, Christopher Christophersen.

5/6-1774. Hans Jensen Ballestads Inger.
Fadd: Hans Larsen Ballestads kone, Anne Lisbeth Andersd., Torgrim Ballestad, Jens Ballestad, Johannes Engebretsen.

5/6-1774. Halvor Suchas Ragnil.
Fadd: Tormoe Jonsens kone, Gunbor Hansd., Knud Olsen, Christopher Tveten, Tormoe Jonsen.

12/6-1774. Christian Follestads Engel Dorthea.
Fadd: Knud Olsens kone, Johanne Maria Mejer, Ole Erichsen, Peder Abrahamsen, Søren Paus.

19/6-1774. Ole Bechevals Maren.
Fadd: Lars Sannis kone, Gunnil Christensd., Halvor Becheval, Mathis Andersen.

19/6-1774. Gunder Bechevals Ole.
Fadd: Jon Kleppes kone, Gunnil Christiansd., Thor Bachen, Hans Olsen.

10/7-1774. Arne Erichsen fra Hyttens Ole.
Fadd: Jomfrue Bluth, Anne Jessine Condrop, Marcus Barnholt, Henrich Sørensen, Jacob Egelund.

10/7-1774. Siur Aamoths Niels.
Fadd: Tormoe Jonsens kone, Anne Nielsd., Gregorius Lund, Simen Gregoriisen, Christopher Tveten.

10/7-1774. Rasmus Knudsen fra Osebachens Inger Maria.
Fadd: Knud Kiølnæses kone, Margrethe Halvorsdtr, Gulbrand Stephensen, Christen Olsen, Torchil Knudsen.

17/7-1744. Isach Follougs Borger.
Fadd: Gunder Follougs kone, Gunnil Gulbrandsd., Ole Schyer, Thor Houen, Halvor Kolkiøn.

22/7-1744. Ole Thues Frans Buul.
Fadd: Mad. Greve, Lisbeth Arveskoug, Jens Kiil, Petter Buul, Engebret Bomhoff.

24/7-1774. Abraham Andersen fra BbKlevs Alhed.
Fadd: Anders Andersens kone, Anne Margrethe Andersd., Christian Asmusen, Jens Halvorsen, Ole Andersen.

31/7-1774. Thor Houens Berthe.
Fadd: Kittil Houens kone, Turi Jonsd., Morten Ballestad, Jens Jacobsen, Hans Thorsen.

31/7-1774. Knud Gulsets Kisten.
Fadd: Anders Aarhuuses kone, Jens Aarhuuses kone, Torgrim Ballestad, Alf Aarhuus, Peder Gulset.

31/7-1774. Ole Knudsen Nisterøes Gunhild.
Fadd: Christopher Houerøes kone, Maren Fransd., Halvor Sørensen, Aslach Pedersen.

7/8-1774. Erich Heljesen fra Moe Ejets Giøran.
Fadd: Niels Moes kone, Malene Olsd., Niri Biønsen, Knud Jermundsen.

14/8-1774. Christen Engravs Ole.
Fadd: Jon Hansens kone, Else Friderichsdtr, Niels Jacobsen, Christen Andersen, Stephen Andersen.

21/8-1774. Niels Jacobsen fra Osebachens Else Kistine.
Fadd: Anne Jacobsd., Karen Larsd., Engebret Larsen, Christen Jacobsen.

21/8-1774. Niels Abrahamsen fra BbKlevs Abraham.
Fadd: Margrethe Erichsd., Inger Abrahamsd., Christen Clausen, Ole Abrahamsen.

21/8-1774. Ole Nielsen fra BbKlevs Anne.
Fadd: Ole Borgersens kone, Inger Christophersd., Ole Gundersen, Peder Hansen.

21/8-1774. Peder Knudsen fra Fieldalens Ingebor.
Fadd: Gunder Schielbreds kone, Aschier Knudsd., Halvor Pedersen, Sigur Torchilsen.

21/8-1774. Jacob Grinitejens Helvig.
Fadd: Lars Kiærs kone, Marthe Andersd., Jest Halvorsen, Halvor Jonsen, Ole Aanesen.

21/8-1774. Niels Torjersen fra S. Venstøbs Anne.
Fadd: Signe Knudsd., Peder Halvorsens enke, Hans Andersen, Ole Amundsen.

21/8-1774. Ole Jacobsen fra Osebachens Maren.
Fadd: Ingebor Olsd., Maria Jacobsd., Engebret Engebretsen, Jacob Thomesen.

4/9-1774. Isach Eichonrøes Maren.
Fadd: Gunder Follougs kone, Anne Christensd., Niels Moe, Jens Olsen.

4/9-1774. Thor Halvorsen fra Laugmands Ejets Søren.
Fadd: Johannis Sneltvets kone, Else Larsd., Peder Halvorsen, Halvor Larsen.

4/9-1774. Ole Nielsen fra Tofte Ejets Inger.
Fadd: Anders Nøglegaards kone, Maren Torchilsd., Gunder Halvorsen, Halvor Gundersen.

11/9-1774. Clemet Rasmusen fra Mælum N.'s Kisten.
Fadd: Niels Torjersens kone, Karen Rasmusd., Peder Hansen, Claus Olsen, Claus Hansen.

11/9-1774. Niels Nielsen fra BbKlevs Inger.
Fadd: Anne Maria Gundersd., Anne Catrine Erichsd., Clemet Nielsen, Halvor Hansen.

18/9-1774. Lars Fieldets Ole. (Navnet ikke nevnt, men skal være Ole. G.S.).
Fadd: Abraham Falchums enke, Anne Nielsd., Povel Fieldet, Niels Falchum, Torchil Olsen.

18/9-1774. Isach Aaes Anne Helvig.
Fadd: Halvor Aases kone, Karen Halvorsd., Halvor Aas, Christian Clausen, Aslach Pedersen.

18/9-1774. Ole Isachsen fra BrasbergKlevens Inger Kistine.
Fadd: Ole Isachsens kone, Marthe Nord, Jacob Bommen, Engebret Nord.

18/9-1774. Jacob Gaupaasens Anne.
Fadd: Lars Nielsens kone,Anne Haagensd., Erich Haagensen, Halvor Bøe.

18/9-1774. Aslach Moes Helvig.
Fadd: Niels Hynies kone, Berthe Knudsd., Niels Moe, Christopher Hansen, Erich Hansen.

25/9-1774. Ole Knudsen fra Limie Ejets Ingebor.
Fadd: Tormoe Jonsens kone, Kisten Halvorsd., Thor Halvorsen, Peder Halvorsen.

2/10-1774. Kittil Houens tvillingbørn Lars. og Marthe.
Fadd: Thor Houens kone, Berthe Mejer, Torgrim Ballestads kone, Ingebor Jensd., Ole Bøle, Jens Ballestad, Johannes Engebretsen, Ole Jensen, Gunder Torgrimsen.

2/10-1774. Asle Nielsen fra Osebachens Peder.
Fadd: Engebret Engebretsens kone, Ingebor Nielsd., Hans Bierchetvet, Berthel Knudsen, Ole Nielsen.

2/10-1774. Christen Hoppestads Margrethe.
Fadd: Ole Aases kone, Maren Clausd., Aslach Hoppestad, Ole Amundsen, Christen Olsen.

2/10-1774. Søren Sems Anders.
Fadd: Søren Grinies kone, Marthe Solvesd., Søren Grinie, Halvor Sem.

2/10-1774. Haral Jansen fra Hyttens Dorthe.
Fadd: Jon Pedersens kone, Jens Aarhuuses kone, Ole Nielsen, Halvor Berulfsen.

2/10-1774. Knud Johannisen fra BbKlevs Marthe.
Fadd: Marthe Olsd., Maren Engebretsd., Knud Aslachsen, Søren Mathisen.

9/10-1774. Rasmus Dyrchols Anne Kistine.
Fadd: Jacob Isachsens kone, Anne Nielsd., Lars Fossum, Christopher Houerøe, Jon Jonsen.

9/10-1774. Axel Gundersen Grinies Bernt.
Fadd: Axel Nielsens kone, Marthe Nielsd., Lars Nielsen, Niels Gundersen, Niels Svennungsen.

16/10-1774. Jon Gravelies Regine.
Fadd: Jens Høymyrs enke, Anne Saamundsd., Ole Kittilsen, Peder Rollefsen, Ole Jonsen.

23/10-1774. Peder Solvesen Gulsets Solve.
Fadd: Christence Gundersd., Maren Christensd., Niels Klyve, Lars Mathisen, Aslach Solvesen.

30/10-1774. Tov Kastes Ole.
Fadd: Johannes Otterholts kone, Christopher Hansens kone, Johannes Otterholt, Anders Nøglegaard, Christopher Hansen.

6/11-1774. Jon Andersen fra BbKlevs Anders.
Fadd: Ole Erichsens kone, Ragnil Andersd., Knud Pedersen, Jacob Christophersen, Hans Sørensen.

13/11-1774. Christen Madsen fra Osebachens Ole.
Fadd: Ole Danielsens kone, Karen Jacobsd., Knud Svendsen, Anders Svendsen.

20/11-1774. Erich Christophersen fra Grinie Ejets Elen.
Fadd: Jacob Riisings kone, Marthe Nielsd., Halvor Hansen, Niels Christiansen.

20/11-1774. Jon Løbergs Jacob.
Fadd: Anun Løbergs kone, Aaste Hansd., Ole Schyer, Jens Sneltvet, Svend Løberg.

20/11-1774. Hans Nielsen fra Bøe Rønningens Giertrud.
Fadd: Christian Hoppestads kone, Lars Heljesens kone, Christen Clausen, Ole Heljesen, Christopher Christiansen.

4/12-1774. Gregorii Lunds Sara.
Fadd: Christen Lunds kone, Anne Catrine Erichsd., Siur Omuth, Halvor Lyngaasen, Peder Gundersen.

4/12-1774. Mathis Erichsen fra Hyttens Frans.
Fadd: Valdemar Tolfsens kone, Maria Elisabeth Erichsd., Christen Thommesen, Anders Thommesen, Svend Sigfridsen.

4/12-1774. Anders Riises Engebret.
Fadd: Sivert Riises kone, Marthe Olsd., Knud Riis, Mathis Engebretsen.

4/12-1774. Ole Isachsen fra BbKlevs Isach.
Fadd: Jørgen Møllers kone, Dorthe Henrichsd., Jacob Isachsen, Ole Isachsen, Jacob Erichsen.

11/12-1774. Alf Sæteret fra Riising Ejets Svend.
Fadd: Jens Thorsens kone, Knud Olsens kone, Anders Thorsen, Knud Olsen.

11/12-1774. Halvor Trolsaases tvillingdøtter Torbor. og Ingebor.
Fadd: Jens Høymyrs enke, Ingebor Giertsd., Knud Kausenrøes kone, Anne Friderichsd., Sven Røsager, Søren Hansen, Anders Lorentsen.

16/12-1744. Jochum Monrads Barbara Abigael.
Fadd: Giert Monrads kone, Margrethe Borse, Niels Zachariæsen, Christian Lange, Christian Monrad.

18/12-1774. Ole Olsen fra Bradsberg Ejets ..... (Navn ikke nevnt. G.S.)
Fadd: Aslach Bradsbergs kone, Maria Michelsd., Anders Tejen, Niels Eichonrøe, Peder Larsen.

26/12-1774. Thor Pedersen fra BbKlevs Inger Kistine.
Fadd: Helvig Hansd., Anne Maria Hansd., Halvor Corneliisen, Knud Aslachsen.

26/12-1774. Jacob Olsen fra Meens Ejets Ole.
Fadd: Knud Øfrums kone, Ragnil Olsd., Jon Hansen, Aslach Christensen, Gunder Olsen.

26/12-1774. Jacob Riisings Ingebor.
Fadd: Ole Falchums kone, Anne Gundersd., Anders Christiansen, Jørgen Abrahamsen, Isach Abrahamsen.

1/1-1775. Hans Kiises Christen.
Fadd: Rasmus Dyrchols kone, Maren Fransd., Christian Hoppestad, Jan Haagensen, Aslach Olsen.

8/1-1775. Simon Erlandsen fra Aarhuus Ejets Karen Kistine.
Fadd: Anders Aarhuuses kone, Kisten Jonsd., Alf Aarhuus, Jan Pedersen, Tollef Nielsen.

15/1-1775. Jens Hynies Christen.
Fadd: Ole Vindalens kone, Kisten Christophersd., Aslach Christensen, Lars Christensen, Christopher Christophersen.

15/1-1775. Daniel Venstøbs Niels.
Fadd: Engebret Bommens kone, Karen Pedersd., Christen Lund, Halvor Tofte, Anders Pedersen.

15/1-1775. Niels Engebretsen fra BbKlevs Engebret.
Fadd: Anne Sivertsd., Karen Engebretsd., Michel Sivertsen, Hans Jonsen, Niels Nielsen.

15/1-1775. Ole Einersen fra Riising Ejets Sven.
Fadd: Jens Høymyrs enke, Maria Johannisd., Einer Torbiønsen, Niels Berreberg.

22/1-1775. Halvor Hansen Bøes Hans. 
Fadd: Isach Abrahamsens kone, Berthe Hansd., Mads Erichsen, Knud Haagensen, Isach Hansen.

22/1-1775. Peder Pedersen fra Bachen Ejets Anne.
Fadd: Aasne Olsd., Inger Christophersd., Lars Bachen, Thor Bachen.

22/1-1775. Niels Olsen fra Luxefjelds Vebiøn.
Fadd: Jon Rønnichsens kone, Marthe Røllefsd., Jon Rønnichsen, Ole Aslachsen.

29/1-1775. Ole Berrebergs Amun.
Fadd: Peder Hansens kone, Maren Amundsd., Jacob Kleven, Anders Kleven.

29/1-1775. Gunder Nielsen Bøes Maren.
Fadd: Søren Grinies kone, Hans Grinies kone, Axel Nielsen, Sven Aslachsen, Peder Pedersen.

29/1-1775. Ole Jermundsen fra Nærum Ejets Jermund.
Fadd: Ole Danielsens kone, Gunnil Christensd., Ole Danielsen, Christen Olsen.

29/1-1775. Peder Halvorsen fra Laugmandsgaardens Aslach.
Fadd: Lars Nielsens kone, Giertrud Olsd., Halvor Pedersen, Ole Halvorsen, Halvor Larsen.

29/1-1775. Anders Erichsen fra Breche Ejets Maren.
Fadd: Kisten Erichsd., Anne Erichsd., Niels Hansen, Knud Andersen.

12/2-1775. Simon Lies Lars.
Fadd: Lars Buers kone, Gunnil Christensd., Christen Aslachsen, Lars Gundersen.

19/2-1775. Jens Aarhuuses Jon.
Fadd: Knud Aarhuuses kone, Haral Jansens kone, Alf Aarhuus, Anders Aarhuus, Halvor Berulfsen.

19/2-1775. Povel Fieldets Ole.
Fadd: Halvor Fieldets kone, Marthe Olsdtr, Halvor Ersrøe, Lars Olsen, Torchil Olsen.

19/2-1775. Hans Haagensen fra Moe Ejets Halvor.
Fadd: Jan Haagensens kone, Anne Halvorsd., Abraham Gundersen, Christen Sørensen, Lars Haagensen.

19/2-1775. Ole Jonsen fra N. Løbergs Ole.
Fadd: Isach Hansens kone, Aschier Knudsd., Steener Jermundsen, Anun Tollefsen.

23/2-1775. Bent Schudses Gregers Daae.
Fadd: Jens Fischers kone, Mette Alsing, Møllerup, Michel Kruuse, Jens Schudts.

26/2-1775. Anders Schielbreds Niels.
Fadd: Torjer Schielbreds kone, Berthe Gundersd., Johannes Hansen, Ole Monsen.

26/2-1775. Lars Fossums Helvig.
Fadd: Jan Pedersens kone, Maria Johannisd..
Christian Fossum, Halvor Gundersen, Peder Gundersen.

26/2-1775. Christen Nielsen fra Strømdal Ejets Niels.
Fadd: Berthe Simensd., Karen Jansd., Jan Clausen, Anders Strømdal, Isach Larsen.

1/3-1775. Ole Borgersen fra BbKlevs Anne Maria.
Fadd: Ole Svendsens kone, Marthe Kistine Borgesd., Borger Olsen, Jacob Isachsen, Erich Jonsen.

5/3-1775. Christen Torgrimsen fra Buers Tollef.
Fadd: Lars Sannis kone, Live Sørensdtr, Hans Sølie, Anders Sørensen.

5/3-1775. Peder Engebretsen Bøes Dorthe.
Fadd: Jacob Egelunds kone, Karen Engebretsd., Haral Jansen, Jon Pedersen, Ole Nielsen.

5/3-1775. Abraham Isachsen fra BbKlevs Abraham.
Fadd: Sidsel Andersd., Karen Kistine Eiulsd., Knud Aslachsen, Halvor Hansen.

12/3-1775. Niels Venstøbs Christopher.
Fadd: Even Sneltvets kone, Rønnøf Christophersd., Halvor Aas, Christen Hoppestad, Anders Christiansen.

12/3-1775. Niels Moes Kisten.
Fadd: Aslach Moes kone, Karen Olsdtr, Aslach Moe, Isach Eichonrøe, Anders Nielsen.

12/3-1775. Johannis Bøles Jens.
Fadd: Hans Jensen Ballestads kone, Maren Rasmusd., Kittil Houen, Erich Bøle, Daniel Jensen.

19/3-1775. Jens Jacobsen fra AasHamerens Marthe Dorthea.
Fadd: Halvor Lyngaasens kone, Maren Haralsd., Jacob Jensen, Aslach Gundersen, Hans Jacobsen.

19/3-1775. Anders Larsen fra BbKlevs Ingebor.
Fadd: Michel Olsens kone, Gunnil Ebbesd., Christen Hansen, Niels Abrahamsen.

26/3-1775. Niels Halvorsen fra Gulset Ejets Ole.
Fadd: Knud Gulsets kone, Marthe Solvesd., Halvor Sem, Gunder Gundersen.

26/3-1775. Jon Friderichsens Jon.
Fadd: Friderich Hansens enke, Maria Friderichsd., Alf Sæteret, Hans Friderichsen.

26/3-1775. Halvor Pedersen Buers tvillingbørn Even. og Anne.
Fadd: Knud Riises kone, Lars Meens kone, Maren Hansd., Anne Christophersd., Christen Engrav, Stephen Andersen, Jon Thorsen, Jon Hansen, Jacob Olsen.

26/3-1775. Hans Larsen fra BbKlevs Ole.
Fadd: Anne Jenstr., Karen Engelsd., Niels Jensen, Lars Nielsen.

26/3-1775. Anders Sneltvets Jon.
Fadd: Lars Kiærs kone, Maria Johannisd., Jacob Isachsen, Henning Berg.

29/3-1775. Knud Aslachsen fra Breche Ejets Else.
Fadd: Anders Kielsens kone, Sybille Hartvigsd., Bent Vettergreen, Thor Pedersen, Ole Svensen.

2/4-1775. Jon Andersen fra Osebachens Tollef.
Fadd: Lars Kittilsens kone, Karen Rasmusd., Jacob Rasmusen, Jens Sørensen, Rasmus Nielsen.

2/4-1775. Lars Bøes Solve.
Fadd: Halvor Solvesen Bøes kone, Maren Pedersd., Christopher Tvetten, Engebret Rosval, Ole Amundsen.

2/4-1775. Ole Ovesen fra Kreppas Inger Margrethe.
Fadd: Gunder Holms kone, Maren Christensd., Lars Kiær, Jacob Grinitejen.

9/4-1775. Christen Thomesen fra Hyttens Maren.
Fadd: Haagen Jansens kone, Maria Henrichsd., Arne Erichsen, Mathis Erichsen, Peder Pedersen.

9/4-1775. Even Olsen fra N. Falchum Ejets Anne.
Fadd: Peder Hansens kone, Karen Nielsd., Jon Asbiønsen, Erland Erichsen.

9/4-1775. Jacob Klevens Zacharias.
Fadd: Ole Berrebergs kone, Christine Biønsd., Halvor Lyngaasen, Ole Berreberg, Anders Zachariæsen.

9/4-1775. Hans Larsen fra Løberg Ejets Kisten.
Fadd: Lars Svenchesens kone, Anne Svenchesd., Even Larsen, Anders og Jon Svenchessønner.

17/4-1775. Ole Nielsen fra Hyttens Gunnil Margrethe.
Fadd: Jacob Egelunds kone, Maren Pernille Aabye, Haral Jansen, Abraham Andersen, Gunder Nielsen Bøe.

17/4-1775. Ole Kiises Maren.
Fadd: Christen Hoppestads kone, Jacob Røes kone, Ole Aas, Niels Olsen, Aslach Olsen.

17/4-1775. Christopher Sæteret fra Luxefjelds Ole.
Fadd: Anders Sæterets kone, Tov Kastes kone, Anders Sæteret, Erich Hansen.

17/4-1775. Thor Sondresen fra Moe Ejets Niels.
Fadd: Aslach Moes kone, Turi Sondresd., Aslach Moe, Ole Sondresen.

23/4-1775. Mads Justsen fra Fossum Ejets Anne Kistine.
Fadd: Jacob Egelunds kone, Lisbeth Østensd., Petter Hansen, Ole Jensen, Anders Jensen.

23/4-1775. Herlof Pedersen fra Falchum Ejets Aase Kistine.
Fadd: Dorthe Nielsd., Maren Pedersd., Erich og Kittil Pedersønner, Henrich Thommesen.

25/4-1775. Anne Maria Greens uægte Enoch Green.
Udlagt til barnefader Anders Lessøe, een Søefarende. Ogivet af moderen.
Fadd: Annun Lundes kone, Kisten Gunnesd., Anun Lunde, Isach Ejchonrøe, Hans Knudsen.

30/4-1775. Hans Bergs Karen.
Fadd: Halvor Arnesens kone, Hans Bergs enke, Christen Aslachsen, Niels Aslachsen, Halvor Jonsen.

30/4-1775. Ole Torchilsens Jens.
Fadd: Jens Høymyrs enke, Maren Nielsd., Sigur Omuth, Søren Hansen.

30/4-1775. Engebret Bouerøes Maren.
Fadd: Anders Jonsens kone, Marthe Rollefsd., Christen Nielsen, Lars Nielsen, Halvor Justsen.

30/4-1775. Aslach Christensen fra Fossum Ejets Christen.
Fadd: Petter Hansens kone, Pernille Christensd., Jan Hansen, Niels Erichsen, Jens Hieronomisen.

7/5-1775. Daniel Jensens Anne Lisbeth.
Fadd: Johannes Bøles kone, Maren Hansd., Engebret Bøle, Hans Jensen Ballestad, Anders Jensen.

7/5-1775. Engebret Vetlesen fra Høysets Vetle.
Fadd: Lars Sannis kone, Maren Jacobsd., Niels Mortensen, Jon Larsen, Isach Larsen.

14/5-1775. Lars Lies Inger.
Fadd: Niels Lies kone, Ingebor Evensd., Anders Jacobsen Ballestad, Jacob Lie.

14/5-1775. Jacob Espedalens Niels.
Fadd: Halvor Siljens kone, Inger Nielsd., Erich Bøle, Isach Espedalen, Jacob Andersen.

21/5-1775. Anders Nøglegaards Michel.
Fadd: Tov Kastes kone, Karen Nielsd., Amun Thorsen, Niri Biørnsen, Ole Nielsen.

21/5-1775. Knud Larsen fra BbKlevs Elen.
Fadd: Ole Svendsens kone, Kisten Tollefsd., Jens Halvorsen, Niels Jacobsen.

21/5-1775. Et uægte fra N. Venstøb Aslov.
Moderen Anne Jensd. udlagde til barnefader Halvor Olsen. Ingen af dem været til Confirmation.
Fadd: Engebret Venstøbs kone, Lars Venstøbs kone, Rasmus Hansen, Ole Asbiønsen.

25/5-1775. Jacob Erichsen fra BbKlevs Isach.
Fadd: Gunder Follougs kone, Marthe Erichsd., Jacob Isachsen, Ole Isachsen, Tosten Povelsen.

25/5-1775. Mathis Engebretsen fra Øfrum Ejets Anne.
Fadd: Anders Riises kone, Anne Knudsd., Simen Lie, Anders Gundersen, Bent Gundersen.

25/5-1775. Jacob Stulens Karen.
Fadd: Lars Sørensens kone, Marthe Gundersd., Erich Klep, Even Tollefsen.

5/6-1775. Isach Abrahamsen fra Bøe Rønningens Abraham.
Fadd: Peder Engebretsens kone, Maren Abrahamsd., Jacob Jonsen, Niels og Ole Abrahamsønner.

11/6-1775. Lars Nielsen fra Breche Ejets Karen.
Fadd: Ole Erichsens kone, Agatha Pedersd., Jens Festrup, Niels Larsen, Anders Nielsen.

11/6-1775. Christen Gundersen Bøes Peder.
Fadd: Aslach Gundersens kone, Anne Gundersd., Halvor Gundersen, Peder Gundersen, Mads Erichsen.

11/6-1775. Niels Jensen fra Hyttens Karen.
Fadd: Tosten Hansens kone, Ingebor Nielsd., Ole Kiise, Anders Ellefsen, Niels Nielsen.

18/6-1775. Anders Kiærs Berthe Kistine.
Fadd: Lars Kiærs kone, Marthe Andersd., Lars Kiær, Gunder Simensen, Lars Nielsen.

18/6-1775. Lars Pedersen fra Gulset Ejets Ole.
Fadd: Niels Gulsets kone, Gunnil Ebbesd., Jacob Andersen, Johannes Myra, Ole Pedersen.

18/6-1775. Anders Nielsen fra BbKlevs Anders.
Fadd: Marthe Nielsd., Marthe Johannisd., Hans Nielsen, Jon Andersen, Niels Nielsen.

25/6-1775. Isach Espedalens Engebret.
Fadd: Erich Bøles kone, Berthe Olsd., Jacob Espedalen, Jacob Lie, Jon Meen.

25/6-1775. Jon Olsen fra Sillevigens Gunder.
Fadd: Christen Andersens kone, Maren Larsd., Thor Olsen, Niels Olsen.

9/7-1775. Halvor Meens Marichen.
Fadd: Ole Nærums kone, Maria Christensd., Lave Knudsen, Haral Pedersen, Hans Hansen Brasberg.

9/7-1775. Halvor Olsen fra Osebachens Zacharias.
Fadd: Hasle Nielsens kone, Lisbeth Maria Storm, Engebret Engebretsen, Hans Larsen, Christen Larsen.

9/7-1775. Mathis Langerøes Lars.
Fadd: Halvor Siljens kone, Inger Nielsd., Ole Bøle, Ole Bechedal, Jaob Andersen.

9/7-1775. Jens Jensen fra S. Breches Ole.
Fadd: Lars Lougmandsgaardens kone, Inger Povelsd., Simen Corfitsen, Thor Halvorsen.

16/7-1775. Anders Aarhuuses Lars.
Fadd: Jens Aarhuuses kone, Else Larsd., Alf Aarhuus, Knud Gulset, Niels Hynie.

16/7-1775. Ole Larsen fra BbKlevs Gunhild.
Fadd: Abraham Andersens kone, Berthe Andersd., Hans Larsen, Jens Halvorsen, Ole Nielsen.

16/7-1775. Lars Heljesen fra Bøe Rønningens Jacob.
Fadd: Gunder Nielsen Bøes kone, Berthe Østensd., Christian Hoppestad, Ole Heljesen.

23/7-1775. Halvor Solvesen Aases Ole.
Fadd: Lars Bøes kone, Karen Halvorsd., Lars Bøe, Engebret Rosval, Ole Amundsen.

23/7-1775. Jens Kiils Christopher Manal.
Fadd: Madame Nicolaj Aals, Constance Berggreen, Ditlef Rasch, Jacob Aal, Peder Baar.

30/7-1775. Engebret Larsen fra BradbergKlevens Laurence.
Fadd: Knud Larsens kone, Kisten Olsd., Hans Bingholt, Anders Jonsen, Tosten Povelsen.

6/8-1775. Halvor Venstøbs Lars.
Fadd: Ole Aases kone, Magnil Larsd., Niels Venstøb, Christian Fossum, Ole Larsen.

6/8-1775. Thor Svendsen fra Meens Ejets Marthe Kistine.
Fadd: Aschier Svendsd., Guri Svendsd., Zacharias Bugoth, Isach Gundersen.

6/8-1775. Anders Jensen fra Follestads Hans.
Fadd: Annun Lundes kone, Dorthe Tollesfdtr., Isach Eichonrøe, Peder Hansen, Ole Torjersen.

20/8-1775. Alf Aarhuuses Ole.
Fadd: Anders Aarhuuses kone, Jens Aarhuuses kone, Knud Aarhuus, Niels Gulset, Knud Gulset.

20/8-1775. Niels Jonsen fra Venstøbs Marthe.
Fadd: Anders Henrichsens kone, Marthe Engebretsd., Ejner Andersen, Henning Berg, Anders Hansen.

20/8-1775. Anders Christensen fra Aarhuus Ejets Christen.
Fadd: Karen Christensd., Johanne Larsdtr, Lars Løve, Even Larsen, Hans Halvorsen.

20/8-1775. Hasle Rejersen fra Sems Ejets Anne.
Fadd: Niri Vattenbergs kone, Karen Tostensd., Jon Andersen, Gunder Hansen, Simen Joensen.

20/8-1775. Peder Pedersen fra Bradsberg Ejets Karen.
Fadd: Jacob Bommens kone, Anne Svenchesd., Lars Svenchesen, Hans Svenchesen.

20/8-1775. Et uægte p.b. fra Ballestad Ejet, Gunnil.
Moderen Kisten Gundersd. udlagde til barnefader Jermund Jermundsen.
Fadd: Kisten Erichsd., Anne Larsd., Halvor Christophersen, Ejner Torbiønsen.

3/9-1775. Halvor Hansen Aases Halvor.
Fadd: Niels Venstøbs kone, Karen Olsd., Niels Venstøb, Isach Aas, Halvor Halvorsen.

3/9-1775. Jan Haagensen fra Dyrchol Ejets Jens.
Fadd: Rasmus Dyrchols kone, Aslov Fransd., Hans Kiise, Hans Haagensen, Lars Haagensen.

3/9-1775. Gunlich Povelsen fra Luxefjelds Berthe.
Fadd: Povel Fieldets kone, Marthe Olsd., Ole Gundersen, Peder Jacobsen.

3/9-1775. Jonas Pedersen fra BbKlevs Berthe Maria.
Fadd: Karen Engebretsd., Anne Kistine Erichsd., Niels Langsteen, Jacob Isachsen, Ole Pedersen.

3/9-1775. Jens Hellichsen fra BbKlevs Berthe.
Fadd: Hans Gundersens kone, Jon Nielsens kone, Henning Berg, Niels Berg, Halvor Hansen.

10/9-1775. Hans Aslachsen Grinies Isach.
Fadd: Axel Nielsen Grinies kone, Marthe Nielsd., Jacob Riising, Søren Grinie, Niels Nielsen.

10/9-1775. Niels Faarevalds Karen.
Fadd: Frans Glørsmyrs kone, Karen Fransd., Christen Sørensen, Halvor Faareval, Aslach Pedersen.

10/9-1775. Jon Jonsen fra Bradsberg Ejets Knud.
Fadd: Abraham Christensens kone, Karen Olsd., Abraham Christensen, Anders Erichsen.

17/9-1775. Ole Falchums Abraham.
Fadd: Gunder Holms kone, Karen Christensd., Niels Falchum, Isach Abrahamsen, Niels Christiansen.

10/9-1775. Petter Christophersen fra Hyttens Clara.
Fadd: Just Toftes kone, Dorthe Maria Jansd., Haral Jansen, Daniel Henrichsen, Christopher Christophersen.

10/9-1775. Lars Michelsen fra BbKlevs Anne Catharine.
Fadd: Ole Svendsens kone, Anne Sivertsd., Knud Aslachsen, Hans Jonsen, Svend Pedersen.

10/9-1775. Hans Sølies Sivert.
Fadd: Hans Aaltvets kone, Anne Hansd., Simen Sølie, Hans Aslachsen.

10/9-1775. Kisten Christophersd. fra Hyttens uægte Gunder.
Udlagde til barnfader Lars Christensen.
Fadd: Aslach Christensens kone, Pernille Christensd., Johannes øde Sneltvet, Petter Hansen.

24/9-1775. Sergiant Nords Henrich Jørgen.
Fadd: Ole Isachsens kone, Marthe Nord, Engebret Nord, Michael Jensen.

24/9-1775. Ole Eegaasens Lars.
Fadd: Karen Christensdtr, Anne Christensd., Peder Hansen, Sondre Grunderøe, Ole Nielsen.

24/9-1775. Jon Kleps Hans.
Fadd: Erich Kleps kone, Gunnil Halvorsd., Halvor Becheval, Niels Hansen.

24/9-1775. Niels Falchums Karen Maria.
Fadd: Lars Muustvets kone, Anne Gundersd., Ole Falchum, Jørgen Abrahamsen, Ole Nielsen.

24/9-1775. Christen Tøgersens Christian.
Fadd: Hasle Nielsens kone, Anne Maria Jonsd., Mons Aslachsen, Christen Tach.

24/9-1775. Christen Jensen fra Hyttens Jens.
Fadd: Jan Hansens kone, Karen Engebretsd., Niri Vattenberg, Ole Hansen.

1/10-1775. Bisgaard fra Follestads Elen Malene.
Fadd: Jacob Jacobsens kone, Berthe Jacobsd., Halvor Bærulfsen, Peder Jensen.

1/10-1775. Halvor Erichsen fra Hoppestad Ejets Karen.
Fadd: Aslach Hoppestads kone, Karen Olsd., Christen Clausen, Halvor Pedersen.

1/10-1775. Jan Pedersen fra Fossum Ejets Rasmus.
Fadd: Simen Erlandens kone, Jennert Pedersd.., Lars Fossum, Tollef Nielsen, Johannes Pedersen.

8/10-1775. Arne Erichsen fra Hyttens Gunhil Margrethe.
Fadd: Ole Nielsens kone, Maren Christensd., Jacob Egelund, Svend Povelsen, Voldemar Tolfsen.

8/10-1775. Peder Larsen fra Ballestad Ejets Christen.
Fadd: Ole Isachsens kone, Marthe Johannisd., Morten Ballestad, Niels Aslachsen, Jørgen Olsen.

15/10-1775. Niels Langsteen fra BbKlevs Christiana.
Fadd: Jacob Isachsens kone, Marthe Nord, Engebret Nord, Erich Simensen.

15/10-1775. Ole Nisterøes Maren.
Fadd: Christen Hoppestads kone, Marthe Larsd., Halvor Aas, Engebret Rosval, Lars Bøe.

15/10-1775. Niels Andersen fra Riisings Marthe.
Fadd: Abraham Falchums kone, Siri Halvorsd., Ole Monsen, Isach Riising.

15/10-1775. Ole Danielsen fra Sølie Ejets Tone.
Fadd: Halvor Svendsens kone, Inger Danielsd., Christen Madsen, Stephen Danielsen.

22/10-1775. Peder Hansen fra Foss Ejets Karen.
Fadd: Anne Lise Pode, Maren Haralsd., Niri Vattenberg, Jacob Halvorsen.

22/10-1775. Berthe Larsdtrs uægte Lars.
Lod udlegge til barnefader: Christen Nielsen fra Bouerøe.
Fadd: Karen Larsd., Anne Larsd., Haral Pedersen, Thor Halvorsen.

27/10-1775. Jens Fischers Edele Amalia.
Fadd: Hr. CancelieRaad Løvenskiolds frue, jomfrue Rasch, hr.
CammerJunker Løvenskiold, hr. CancelieRaad Deichman, Sorenskriver Norss.

5/11-1775. Engebret Rosvols Dorthe Maria:
Fadd: Lars Bøes kone, Magnil Larsd., Halvor Solvesen Aas, Ole Niesterøe, Niels Olsen.

5/11-1775. Ole Gulbrandsen fra Follestads Maren Catrine.
Fadd: Marthe Pedersd., Giøran Iversd., Christian Follestad, Torchel Sivertsen.

5/11-1775. Niels Jacobsen fra Lie Ejets Anne.
Fadd: Marthe Olsd., Inger Christophersd., Anders Gundersen, Giermund Giermundsen.

12/11-1775. Hans Larsen Ballestads Marthe.
Fadd: Engebret Bommens kone, Anne Larsdtr, Abraham Venstøb, Lars Jensen, Gunder Torgrimsen.

12/11-1775. Tollef Nielsen fra N. Løbergs Jacob.
Fadd: Hans Larsens kone, Sophia Nielsd., Lars Svenchesen, Annun Tollefsen.

19/11-1775. Anders Nielsen fra Breche Ejets Karen.
Fadd: Niri Vattenbergs kone, Anne Jensd., Niels Larsen, Lars Nielsen.

19/11-1775. Christen Faarevals Lars.
Fadd: Mons Henrichsens kone, Kirsten Jacobsd., Frans Glørsmyr, Halvor Faarevald.

19/11-1775. Torjer Thorsen fra BbKlevs Anne.
Fadd: Pernille Nielsd., Gunnil Halvorsd., Anders Tejen, Erich Thorsen, Halvor Jonsen.

19/11-1775. Christen Andersen fra Foss Ejets Anders.
Fadd: Niels Moes kone, Helvig Christensd., Christopher Christiansen, Ole Christensen.

3/12-1775. Halvor Saamundsen fra Riising Ejets Rollef.
Fadd: Ole Torchelsens kone, Anne Saamundsd., Ole Gundersen, Ole Olsen.

3/12-1775. Ole Torbiønsen fra Foss Ejets Ole.
Fadd: Anne Nielsdtr, Karen Jensdtr, Peder Hansen, Jacob Halvorsen.

10/12-1775. Halvor Riises Kisten.
Fadd: Anders Riises kone, Anne Haralsd., Sivert Riis, Hans Rasmusen, Isach Rasmusen.

10/12-1775. Michel Olsen fra BbKlevs Ole.
Fadd: Peder Larsens kone, Karen Jacobsd., Niels Isachsen, Jon Nielsen.

10/12-1775. Thor Pedersen fra BbKlevs Hans.
Fadd: Jacob Erichsens kone, Karen Thorsd., Aslach Bradsberg, Christen Nielsen.

10/12-1775. Petter Hansen fra Hyttens Hans Andreas.
Fadd: Jacob Egelunds kone, Kirsten Nielsd., Jon Pedersen, Ole Nielsen, Hans Olsen.

10/12-1775. Niels Engebretsen fra Moe Ejets Inger.
Fadd: Johannis Otterholts kone, Karen Engebretsd., Lars Haagensen, Anders Nielsen.

10/12-1775. Ingebor Kielsd. fra Osebachens uægte Maren.
Udlagde til barnefader Jens Halvorsen fra Osebachen.
Fadd: Halvor Svendsens kone, Gunhild Knudsd., Hans Svindholt, Halvor Svendsen.

17/12-1775. Christopher Houerøes Anne Helvig.
Fadd: Frans Glørsmyrs kone, Karen Fransd., Rasmus Dyrchold, Ole Knudsen, Niels Olsen.

17/12-1775. Jacob Tønnisens Ole.
Fadd: Marthe Jacobsd., Maren Haralsd., Magnus Nielsen, Hans Halvorsen, Jacob Halvorsen.

26/12-1775. Anders Christensen fra Falchum Ejets Niels.
Fadd: Hans Heljesens kone, Berthe Johannisd., Jens Sneltvet, Isach Christensen, Erland Erichsen.

26/12-1775. Svend Løbergs Anne Dorthe.
Fadd: Lars Kiærs kone, Anne Nielsd., Jon Sneltvet, Anders Sneltvet, Anders Halvorsen.

26/12-1775. Lars Haagensen fra Aas Ejets Maria.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Kirsten Jacobsd., Jan Haagensen, Niels Engebretsen.

26/12-1775. Ole Olsen fra Luxefjelds Ole.
Fadd: Christopher Hansens kone, Anne Isachsd., Christopher Hansen, Erich Hansen.

26/12-1775. Lars Olsen fra V. Borge Ejets Gunhild.
Fadd: Catrine Pedersd., Margrethe Erichsd., Zacharias Andersen, Vilhelm Engelsen.

26/12-1775. Marthe Olsd. fra Gravelie Ejets uægte Niels.
Lod udlegge til barnefader en Matros Ole Johannisen.
Fadd: Anne Saamundsd., Gunhild Olsd., Ole Kittilsen, Kittil Olsen.

1/1-1776. Mathis Svindholts Ole.
Fadd: Engebret Højsets kone, Marthe Gundersd., Ole Bøele, Simen Sølie, Anders Hansen.

7/1-1776. Ole Olsen Henningsdalen fra Luxefjelds Marthe.
 Fadd: Lars Schavens kone, Christen Clausens kone, Christen Clausen, Knud Guttormsen.

7/1-1776. Ole Knudsen fra Limie Ejets Anne.
Fadd: Knud Kreppas kone, Kisten Halvorsd., Tormoe Jonsen, Peder Halvorsen.

14/1-1776. Halvor Olsen fra Luxefjelds Karen.
Fadd: Povel Fieldets kone, Lars Olsens kone, Povel Fieldet, Niels Falchum, Torchil Olsen.

19/1-1776. Lave Knudsen fra Osebachens Anne Maria.
Fadd: Svend Borgs kone, Marthe Larsd., Halvor Meen, Halvor Knudsen, Gunder Bradsberg, Hans Bradsberg.

21/1-1776. Christian Fossums Halvor.
Fadd: Lars Fossums kone, Marthe Halvorsd., Aslach Solverøe, Aslach Gundersen, Engebret Pedersen.

21/1-1776. Peder Larsen fra Lille Fosses Berthe.
Fadd: Anne Elise Pode, Live Jonsd., Jens Henrichsen, Hans Halvorsen.

28/1-1776. Jens Sneltvets Gudmund.
Fadd: Amun Løbergs kone, Maren Hansd., Engebret Sneltvet, Arne Johannisen, Isach Christensen.

28/1-1776. Even Tollefsen fra Højsæts Anne.
Fadd: Engebret Vetlesens kone, Kisten Tollefsd., Halvor Aaltvet, Hans Aaltvet, Anders Hansen.

4/2-1776. Niels Gundersen fra Luxefjelds Gunhild.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Berthe Tronsd., Ole Olsen, Abraham Christensen.

10/2-1776. Michel Kruuses Hans.
Fadd: Jens Fischers kone, jomfrue Mulenhorst, Simen Qvist, Christen Berg, Bent Schuds, Folkman.

18/2-1776. Jacob Andersen fra N. Mælums Kisten Sophia.
Fadd: Just Toftes kone, Margrethe Halvorsd., Giert Condrop, Isach Andersen, Lars Nielsen.

25/2-1776. Engebret Bommens søn Jacob.
Fadd: Daniel Venstøbs kone, Sidsel Andersd., Simen Bommen, Hans Larsen Ballestad, Hans Hansen.

25/2-1776. Niels Hansen Buers Gunder.
Fadd: Halvor Meens kone, Ingebor Hellichsd., Isach Christensen Borge, Hans Hansen Buer.

3/3-1776. Halvor Gundersen fra Grinie Ejets Karen.
Fadd: Anders Gulsets enke, Marthe Gundersd., Søren Sem, Hans Aslachsen, Gunder Gundersen.

3/3-1776. Ole Jensen fra Bøe Rønningens Jens.
Fadd: Jan Hansens kone, Berthe Johannisd., Petter Hansen, Anders Jensen, Niels Olsen.

3/3-1776. Jon Nielsen fra BbKlevs Kirsten.
Fadd: Michel Olsens kone, Marthe Jonsd., Niels Isachsen, Hans Jonsen.

3/3-1776. Christen Larsen fra Osebachens Elen Carine.
Fadd: Halvor Olsens kone, Anne Olsd., Johan Jacob Møller, Hans Larsen, Mathis Vadrette, Lars Mathisen.

3/3-1776. Niri Biørnsen fra Tofte Ejets Niri.
Fadd: Anders Nøglegaards kone, Bergitte Torjersd., Anders Nøglegaard, Amun Thorsen.

10/3-1776. Erich Kleps Maren.
Fadd: Lars Buers kone, Ingebor Evensd., Hans Aaltvet. Stoe Olsen.

12/3-1776. Petter Floer Varsøes (Worsøes) Vilhelm Adolph. (Han ble sogneprest. Se: http://www. nose. dk/Norge/kruse. html ).
Fadd: Procurator Fermans enke, Anna Dorothea Ferman, David Monrad, Christian Monrad.

13/3-1776. Isach Follougs Gunhild.
Fadd: Anders Jensens kone, Helvig Knudsd., Jens Halvorsen, Jon Jonsen.

17/3-1776. Ole Isachsen fra Ballestad Ejets Isach.
Fadd: Ingebor Jensd., Aase Nielsd., Niels Olsen, Gunder Olsen.

20/3-1776. Daniel Henrichsen fra Hyttens Solve.
Fadd: Dorthe Henrichsdtr, Maria Henrichsd., Anders Henrichsen, Peder Pedersen, Christopher Christophersen.

24/3-1776. Abraham Andersen fra BbKlevs Bent.
Fadd: Karsten Knudsens kone, Anne Margrethe Andersd., Sergiant Nord, Anders Andersen, Erich Bentsen.

24/3-1776. Jens Thommesen fra Lunds Ejets Gunder.
Fadd: Engebret Bouerøes kone, Karen Jensd., Knud Guttormsen, Thomes Jensen.

24/3-1776. Ole Hansen fra Breche Ejets Niels.
Fadd: Karen Andersd., Margith Hansd., Jacob Jonsen, Ole Halvorsen.

24/3-1776. Ole Gundersen under Sems Gunder.
Fadd: Anders Olsens kone, Marthe Rollefsd., Jert Halvorsen, Erich Nielsen.

31/3-1776. Gunder Nielsen Bøes Peder.
Fadd: Ole Nielsens kone, Hans Aslachsen Grinies kone, Søren Grinie, Axel Nielsen Grinie, Svend Aslachsen.

31/3-1776. Anders Berrebergs Berthe.
Fadd: Jens Berrebergs kone, Maren Amundsd., Ole Berreberg, Jacob Ammundsen, Isach Christensen.

4/4-1776. Anders Jonsen fra BbKlevs Inger.
Fadd: Berthe Amundsd., Marthe Erichsd., Jacob Erichsen, Anders Tejen, Jens Halvorsen.

4/4-1776. Halvor Kittilsen fra Fieldal Ejets Kittil.
Fadd: Biøn Fieldalens enke, Maria Biønsd., Tosten Torchilsen, Sigur Kittilsen.

4/4-1776. Et uægte fra Osebachen, Halvor.
Moderen Anne Andersd., Til Barnefader udlagd Jens Halvorsen.
Fadd: Engebret Højsets kone, Anne Christensd., Engebret Engebretsen, Knud Aslachsen.

8/4-1776. Svend Sigfridsen fra Bøe Rønningens Sigfrid.
Fadd: Anders Pedersens kone, Kisten Nielsd., Jens Nielsen Møller, Anders Pedersen, Tollef Abrahamsen.

8/4-1776. Ole Halvorsen fra Tofte Ejets Sarcha.
Fadd: Christen Andersens kone, Anne Nielsd., Knud Andersen, Halvor Pedersen.

14/4-1776. Sergiant Nors Magnil.
Fadd: Knud Riises kone, Anne Hansd., Halvor Meen, Ole Nærum.

14/4-1776. Rasmus Hansen fra Grinie Ejets Gunhild.
Fadd: Jacob Riisings kone, Johanne Svennungsd., Niels Nielsen, Niels Svennungsen.

14/4-1776. Søren Sems Anders.
Fadd: Svend Løbergs kone, Marthe Gundersd., Søren Grinie, Halvor Gundersen, Steen Gundersen.

21/4-1776. Niels Halvorsen fra Osebachens Anna Carine.
Fadd: Else Larsd., Karen Halvorsd., Christen Aslachsen, Torchil Knudsen.

21/4-1776. Sigur Aamoths Helje.
Fadd: Gregorii Lunds kone, Helje Hansd., Tormoe Jonsen, Christopher Tveten, Simen Gregorisen.

18/4-1776. Jens Festrup fra BbKlevs Karen Margrethe.
Fadd: Christian Bojesens enke, jomfru Berthe Manal, Paulsen, Christen Larsen.

28/4-1776. Sivert Riises Christopher.
Fadd: Anders Riises kone, Marthe Olsd., Hans Sanni, Anders Christensen.

28/4-1776. Henrich Pedersen fra Stulens Jens.
Fadd: Isach Aases kone, Karen Fransd., Frans Glørsmyr, Niels Faareval, Aslach Pedersen.

29/4-1776. Niels Huus og Andrea Maria Erichsdtrs Anne Kistine.
Fadd: Madme Ferman, Anne Dorothea Ferman, Jens Sastz, Giert Monrad, David Monrad.

5/5-1776. Peder Knudsen fra Fieldalens Ole.
Fadd: Ascher Knudsd., Maria Biønsd., Erich Christophersen, Amun Tollefsen.

5/5-1776. Ole Hansen fra Meens Ejets Maren.
Fadd: Anne Lisbeth Nielsd., Karen Hansd., Laurants Hansen, Niels Nielsen.

12/5-1776. Lars Nielsen fra Laugmandsgaardens Anders.
Fadd: Peder Halvorsens kone, Giertrud Olsd., Peder Halvorsen, Ole Halvorsen.

12/5-1776. Hans Jensen fra Lunds ejets Gunhild.
Fadd: Anders Olsens kone, Giertrud Gundersd., Ole Gundersen, Svend Aslachsen.

12/5-1776. Rasmus Dyrchols Anne Kistine.
Fadd: Jan Haagensens kone, Anne Halvorsd., Hans Kiise, Niels Faarevald, Jacob Halvorsen.

12/5-1776. Christen Thomesen fra Hyttens Dorthe.
Fadd: Isach Abrahamsens kone, Maren Abrahamsd., Mathis Erichsen, Jacob Jonsen.

12/5-1776. Niels Olsen fra Meens Ejets Halvor.
Fadd: Aslach Christensens kone, Marthe Hansd., Aslach Christensen, Gunder Olsen.

12/5-1776. Jacob Røes Niels.
Fadd: Abraham Gundersens kone, Anne Abrahamsd., Abraham Gundersen, Hans Abrahamsen.

16/5-1776. Lars Hansen Meens Anne.
Fadd: Stephen Engravs kone, Maria Jensd., Halvor Buer, Jon Hansen, Niels Olsen.

19/5-1776. Halvor Faarevalds Halvor.
Fadd: Frans Glørsmyrs kone, Kirsten Rasmusd., Niels og Christen Faarevald.

19/5-1776. Peder Christophersen fra Foss Ejets Lucas.
Fadd: Peder Christophersens kone, Pernille Christensd., Jens Hynie, Christopher Christophersen.

9/6-1776. Claus Olsen fra Grinies Karen.
Fadd: Niels Torjersens kone, Marthe Hansd., Niels Berreberg, Simen Nielsen.

9/6-1776. Christen Engravs Maren.
Fadd: Niels Jacobsens kone, Inger Danielsd., Anders Gundersen, Zacharias Andersen, Jon Thorsen.

9/6-1776. Lucas Engebretsen fra Moe Ejets Anne.
Fadd: Abraham Slettenes kone, Karen Engebretsd., Peder Engebretsen Bøe, Isach Engebretsen.

9/6-1776. Anders Schielbreds Torchil.
Fadd: Peder Grinitejens kone, Marthe Torjersd., Torjer Schielbred, Torsten Schielbred.

9/6-1776. Et uægte drengeb. fra Strømdals ejet (intet navn nevnt).   
Moderen Ingebor Hansd. Udlagde til barnefader Knud Knudsen en gift mand fra Blegebakken.
Fadd: Ouen Rasmusens kone, Giertrud Ougensd., Ougen Rasmusen, Knud Johannisen.

14/6-1776. Niels Egedii Gasmans Jens Severin.
Fadd: Frue Cammerherinde Adler, frøeken Prins, hr. Camerherre Adeler, hr. CancelieRaad Ramshart, Bent Bentsen.

16/6-1776. Niels Christiansen fra Fieldalens Anders.
Fadd: Ole Falchums kone, Gunhild Biønsd., Gunder Holm, Halvor Jønnevald, Anders Christiansen.

23/6-1776. Just Toftes Kirsten Gurine.
Fadd: Isach Mælas kone, Marthe Halvorsd., Niels Larsen, Jacob Mæla, Aslach Halvorsen.

23/6-1776. Ole Heljesen fra Falchum Ejets Niels.
Fadd: Anders Danielsens kone, Maren Halvorsd., Hans Aslachsen, Niels Aslachsen, Jan Olsen.

30/6-1776. Jacob Andersen fra Gulset Ejets Anders.
Fadd: Niels Gulsets kone, Inger Olsd., Knud Gulset, Ole Jansen, Anders Johannisen.

30/6-1776. Jon Rønnichsen fra Luxefjelds Anne.
Fadd: Lars Fielles kone, Karen Rønnichsd., Søren Grinie, Povel Vebiønsen.

7/7-1776. Anders Thomesen fra Hyttens Thomes.
Fadd: Jan Hansens kone, Berthe Christophersd., Mathis Erichsen, Christopher Hansen, Hans Evendsen.

7/7-1776. Margit Jonsdtrs uægte Ole. Hun tjente i Graaten, gjorde barsel paa N. Grinie.
Til barnefader udlagde Lieutenant v. Krogh.
Fadd: Jacob Riisings kone, Anne Svennungsd., Jacob Riising, Rasmus Hansen.

14/7-1776. Ole Isachsen fra BbKlevs Isach.
Fadd: Sergiant Nords kone, Jacob Erichsens kone, Sergiant Nord, Christen Abrahamsen, Jacob Isachsen.

14/7-1776. Christen Hansen fra BbKlevs Anders.
Fadd: Isach Hansens kone, Jens Hellichsens kone, Hans Gundersen, Anders Tejen.

14/7-1776. Halvor Vebiønsen fra Luxefjelds Anne.
Fadd: Christopher Sæterets kone, Christence Rønnichsd., Knud Gulbrandsen, Povel Vebiønsen.

14/7-1776. Jacob Pedersen fra Tofte Ejets Tønnis.
Fadd: Christen Andersens kone, Ingebor Hansd., Niels Erichsen, Christen Engebretsen.

21/7-1776. Lars Olsen fra BbKlevs Giertrud Dorothea.
Fadd: Herlof Pedersens kone, Maria Jensd., Jon Pedersen, Thomes Jensen, Thomes Gundersen.

21/7-1776. Henning Halvorsen fra Foss Ejets Jon.
Fadd: Johannes Otterholts kone, Kirsten Jonsd., Hans Berg, Niels Aslachsen, Engebret Halvorsen.

21/7-1776. Anders Rønnichsen fra Luxefjelds Berthe.
Fadd: Halvor Fieldets kone, Anne Isachsd., Søren Grinie, Christopher Sæteret.

25/7-1776. Hr. Capitain Ryes Friderich Andreas.
Fadd: Hr. Herman Løvenskiolds frue, jomfru Marthe Maria Rye, hr.
CammerJunker Løvenskiold, Doctor Møller, Jacob Aal.

28/7-1776. Aslach Christensen fra Fossum Ejets Christen.
Fadd: Jacob Egelunds kone, Maren Jacobsd., Lars Christensen, Jens Hieronomisen, Anders Hansen.

28/7-1776. Anders Sneltvets Jon.
Fadd: Jacob Isachsens kone, Anne Helvig Tollefsd., Erich Pedersen, Jon Jonsen.

28/7-1776. Niels Andersen fra Suchens Anne Maria.
Fadd: Even Sneltvets kone, Marthe Andersd., Halvor Sneltvet, Jan Bøe, Johannes Andersen.

11/8-1776. Niels Langerøes Erich.
Fadd: Inger Olsd., Gunnil Christensd., Johannes Otterholt, Knud Kragetoe, Ole Nielsen.

11/8-1776. Mathis Fløtterøes Lars.
Fadd: Anders Rønningens kone, Gunhild Christensd., Halvor Siljen, Jacob Andersen, Jon Nielsen fra Siljen.

11/8-1776. Halvor Halvorsen fra Fossum Ejets Anne Cathrine.
Fadd: Isach Aases kone, Karen Olsd., Isach Aas, Halvor Hansen Aas, Niels Hansen.

11/8-1776. Anders Gundersen fra Meens Ejets Live.
Fadd: Niels Jacobsens kone, Berthe Gundersd., Christen Engrav, Hans Sørensen, Christen Gundersen.

18/8-1776. Peder Solvesen Gulsets Maren Carine.
Fadd: Peder Isachsens kone, Anne Mathisd., Knud og Niels Gulset, Lars Mathisen.

30/8-1776. Jens Kiils Anne Helene.
Fadd: David Langes kone, Inger Bomhof, sorenskriver Lange, inspecteur Qvislin, Folnman.

1/9-1776. Niels Moes Anne.
Fadd: Aslach Moes kone, Karen Nielsd., Aslach Moe, Isach Eichonrøe, Ole Nielsen.

15/9-1776. Lars Kiærs Lars.
Fadd: Svend Løbergs kone, Berthe Simonsd., Anders Kiær, Gunder Simonsen, Halvor Jonsen.

15/9-1776. Mads Erichsen fra Bøe Rønningens Peder.
Fadd: Aslach Gundersens kone, Anne Erichsd., Lars Fossum, Halvor Hansen Bøe, Peder Gundersen.

22/9-1776. Engebret Sannis Anne Maria.
Fadd: Christian Høysets kone, Anne Nielsd., Christen Larsen, Aslach Christensen, Isach Larsen.

22/9-1776. Thor Halvorsen fra Laugmands Ejets Helvig.
Fadd: Niri Vattenbergs kone, Kisten Halvorsd., Lars Nielsen, Niri Vattenberg.

22/9-1776. Halvor Trolaase under Grinies Johanne.
Fadd: Jørgen Grinies enke, Anne Erichsd., Jacob Kleven, Halvor Jonsen.

22/9-1776. Peder Engebretsen Bøes Inger.
Fadd: Erich Nirisens kone, Dorthe Maria Jansd., Aslach Nielsen, Lucas Engebretsen, Melchior Jansen.

29/9-1776. Aslach Hoppestads Søren.
Fadd: Christen Hoppestads kone, Anne Jensd., Christopher Houerøe, Ole Heljesen, Christen Clausen.

29/9-1776. Stephen Engravs Christopher.
Fadd: Lars Meens kone, Maren Hansd., Niels Aasterøe, Stephen Danielsen, Zacharias Andersen.

29/9-1776. Alf Sæteret fra Riising Ejets Svend.
Fadd: Ole Hansens kone, Anne Tostensd., Christopher Tveten, Ole Holmen.

29/9-1776. Johannis Bøles Inger.
Fadd: Daniel Jensens kone, Berthe Olsd., Anders Ballestad, Hans Ballestad, Anders Olsen.

29/9-1776. Anders Evensen fra Meens Ejets Even.
Fadd: Ingebor Maria Hansd., Anne Pedersd., Lars Halvorsen, Niels Hansen.

6/10-1776. Niels Nielsen fra BbKlevs Karen.
Fadd: Abraham Andersens kone, Anne Halvorsd., Halvor Hansen, Niels Nielsen.

6/10-1776. Jon Andersen fra BbKlevs Marthe Kistine.
Fadd: Marthe Nielsd., Karen Jacobsd., Jacob Christophersen, Jon Svenchesen.

6/10-1776. Aslach Bradsbergs Anthon.
Fadd: Rasmus Klobergs kone, Christen Nielsens kone, Rasmus Kloberg, Clemet Kloberg, Lyder Follestad.

6/10-1776. Lars Nielsen fra Tofte Ejets Anne Gurine.
Fadd: Anne Gundersd., Berthe Gundersd., Halvor Arnesen, Halvor Gundersen, Anders Gundersen.

6/10-1776. Jacob Gaupaasens Hans.
Fadd: Halvor Hansen Bøes kone, Karen Haagensd., Knud Haagensen, Ole Pedersen.

6/10-1776. Maren Larsd. fra Foss Ejets uægte Kisten.
Til barnefader udlagt Ole Torbiønsen.
Fadd: Randi Larsd., Karen Larsd., Thor Halvorsen, Elias Berulfsen.

13/10-1776. Østen Bøes Christian.
Fadd: Christian Hoppestads kone, Ingebor Østensd., Haagen Haagensen, Jan Haagensen, Christopher Christiansen.

13/10-1776. Waldemar Tolfsen fra Aas Hamerens Anne Barbara.
Fadd: Arne Erichsens kone, Maren Haralsd., Anders Henrichsen, Magnus Nielsen, Jacob Halvorsen.

20/10-1776. Einer Pedersen fra BbKlevs Ole.
Fadd: Herluf Pedersens kone, Ascher Svensd., Peder Pedersen, Anders Olsen, Anders Svenchesen.

20/10-1776. Borger Gundersen fra BbKlevs Gunder.
Fadd: Dorthe Tollefsd., Anne Maria Buchvald, Hans Gundersen, Lars Fransen.

20/10-1776. Hans Jensen Ballestads Jens.
Fadd: Anders Jensens kone, Ingebor Jensd., Torgrim Ballestad, Morten Ballestad, Johannes Bøle.

27/10-1776. Aslach Moes Karen Kistine.
Fadd: Niels Hynies kone, Karen Nielsd., Niels Moe, Christopher Hansen, Erich Hansen.

27/10-1776. Axel Gundersen Grinies Gunder.
Fadd: Axel Nielsens kone, Marthe Nielsd., Anders Harchilsen, Niels Gundersen.

27/10-1776. Hans Jensen fra Bøe Rønningens Lars.
Fadd: Gunder Bøes kone, Ingebor Nielsd., Jan Pedersen, Hans Nielsen, Peder Pedersen.

27/10-1776. Hans Larsen Ballestads tvillingdøtter Marthe. og Kisten.
Fadd: Simon Corfitsens kone, Ingebor Jensd., Daniel Venstøbs kone, Berthe Olsd., Simon Bommen, Engebret Bommen, Helje Ballestad, Gunder Torgrimsen, Jens Jacobsen, Isach Christensen.

27/10-1776. Peder Larsen fra Ballestad Ejets Anne Kistine.
Fadd: Kirsten Erichsd., Anne Larsd., Rejer Andersen, Lars Jensen, Niels Jensen.

3/11-1776. Niels Gulsets Ingebor.
Fadd: Knud Gulsets kone, Ingebor Jensd., Torgrim Ballestad, Anders Aarhuus, Tollef Gundersen.