ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gjerpen Kirkebok

Døpte og fødte barn

1796 - 1814

Dette er en redigert avskrift og ikke en transkripsjon. GS.

Oppdatert 26.05.2024


All ære til Jon Hvitsand (1901-1980), som skrev av alle kirkebøkene for Gjerpen 1681-1814 for hånd på 1930-1940- tallet, og til
Reidar Ballestad (1926-2007), som skrev alt dette inn på sin PC for Grenland Ættehistorielag på 1990-tallet.
I alle tilfeller er det selvsagt rom for feil. Derfor er det viktig å
sjekke med de originale kildene på Digitalarkivet.

Det er her gjort en del rettelser i forhold til Hvitsands transkripsjon.
En del innsendte rettelser har også blitt dobbeltskjekket mot originalen og lagt inn.
G.S.

Sogneprest/ prost i Gjerpen på denne tiden:
Edvard Munch.

Les om prestene i Gjerpen.

Noen forkortelser:
dpt. = døpt
Fadd: = Faddere.
f. = født

Søketips.
Søk på denne siden. [CONTROL] + [f]

Alle døpte barns navn ender med punktum og er uthevet.

Grenland Ættehistorielag eier dette dokumentet.


Døpte/ fødte barn i Gjerpen:
| 1681 - 1746 | 1746 - 1795 | 1796 - 1814 |
| 1814 - 1823 | 1823 - 1829 | 1829 - 1834 | 1834 - 1856 | 1857 - 1871 | 1872 - 1885 | 1886 - 1895 | 1896 - 1904 |
| 1905 - 1913 | 1901 - 1919 kl. | 1920 - 1931 kl. |dpt. 1/1-1796. Torkild Olssøn fra Nordre Limies Gullik. Fadd: Halvor Leegaases kone, Berthe Gulliksd., Halvor Leegaas, Laers Gullikssøn, Anders Nielssøn.

dpt. 1/1-1796. Isaac Anundssøn fra S. Løbergs Erich. Fadd: Laers Torgrimssøns kone, Inger Jonsd., Ole Torgrimssøn, Laers Anunssøn, Gunder Evenssøn.

dpt. 1/1-1796. Anders Olssøn fra BbKlevs Isaac. Fadd: Bergit Kittilsd., Maren Olsd., Christopher Olssøn, Halvor Anderssøn, Abraham Nielssøn.

dpt. 3/1-1796. Hans Knudssøn und. S. Breches Anne Karine. Fadd: Gunder Haraldssøns kone, Sophie Thomædatter, Peder Limie, Søren Tofte, Laers Knudssøn.

dpt. 3/1-1796. Niels Jacobssøn und. Meens Inger. Fadd: Isaac Christenssøns kone, Kirsten Olsd., Isaac Christenssøn, Niels Nielssøn, Ole Nielssøn.

dpt. 3/1-1796. Ole Anderssøn fra Aasebachens Kirsten. Fadd: Niels Hanssøns kone, Ellen Sivertsd., Ole Halvorssøn, Rollev Sørenssøn, Halvor Anderssøn.

dpt. 4/1-1796. Lovis Vouverts Christen Tobiesen. Fadd: Provstinde Tobiesen, jomfru Kiill, forvalter Møldrup, Sivert Bache, Just Wright.

dpt. 10/1-1796. Erich Olssøn Kiises Ole. Fadd: Johannis Janssøns kone, Margarete Christensd., Peder Hanssøn Bøe, Rasmus Laerssøn, Halvor Hanssøn.

dpt. 10/1-1796. Ole Monssøn fra Fossum Værks Svend. Fadd: Zacharias Hermanssøns kone, Berthe Pedersd., Gunder Monssøn, Laers Riisberg, Sondre Kittlssøn.

dpt. 10/1-1796. Hans Nærums Anne. Fadd: Jacob Simonssøns kone, Inger Laersd., Jacob Nærum, Anders Sørenssøn, Even Hanssøn.

dpt. 10/1-1796. Jacob Pederssøn und. Toftes Pernelle. Fadd: Hans Knudssøns kone, Maren Nielsd., Amund Olssøn, Anders Olssøn, Ellev Olssøn.

dpt. 10/1-1796. Uægte Gunder. fra BbKlev. Moderen Maren Rasmusdatter tient på Folloug. Til barnefader udlagt Johannes Danielssøn und. Bradsberg.
Fadd: Herlof Pederssøns enke, Amborg Nielsd., Niels Laerssøn, Abraham Poulssøn, Christen Laerssøn.

dpt. 17/1-1796. Laers Jonssøn und. Bradsbergs Ole. Fadd: Anders Svenchessøns kone, Kirsten Hansd., Laers Skyer, Tollev Anderssøn, Knud Jonssøn.

dpt. 17/1-1796. Tolv Nielssøn und. N. Bøes Ole. Fadd: Jacob Nielssøns kone, Anne Jonsd., Niels Lien, Sigur Jermundssøn, Michel Engelbertssøn.

dpt. 17/1-1796. Isaac Laerssøn fra Aasebachens Ovet Karine. Fadd: Ovet Christensd., Maren Nielsd., Wilhelm Christianssøn, Anders Johanssøn, Niels Nielssøn.

dpt. 21/1-1796. Simon Simonssøn und. S. Breches Niels. Fadd: Even Nielssøns kone, Maren Knudsd., Abraham Christenssøn, Jacob Hanssøn, Johannes Jacobssøn.

dpt. 24/1-1796. Halvor Franssøn fra Glørsmyrs Margarete. Fadd: Gisle Aases kone, Maren Isaacsd., Hans Erichssøn, Rasmus og Mads Franssøn.

dpt. 30/1-1796. Søren Toftes Maren. Fadd: Peder Haraldssøns kone, Ingebor Kirstine Christensd., Daniel Wenstøb, Peder Limie, Ole Borge.

dpt. 31/1-1796. Peder Halvorssøn und. Meens Jon. Fadd: Live og Anne Halvorsdøtre, Halvor Pederssøn, Hans Halvorssøn, Peder Nygaard.

dpt. 31/1-1796. Jens Zachariæsøn Klevens Ingebor. Fadd: Niels Hougerøes kone, Ingebor Jacobsd., Niels Hougerøe, Ole Skilbred, Zacharias Jacobssøn.

dpt. 7/2-1796. Ole Halvorssøn fra Aasebachens Zacharias. Fadd: Isaach Borges enke, Mette Sivertsd., Halvor Olssøn, Isaac Laerssøn, Hans Andreas Realfssøn.

dpt. 21/2-1796. Peter Hanssøn fra Fossum Værks Anders. Fadd: Ole Hanssøns kone, Karen Margarete Andersd., Anders Hanssøn, Ole Simonssøn, Magnus Nielssøn.

dpt. 21/2-1796. Lars Nielssøn fra Fossum Værks Tollev. Fadd: Laers Haagenssøns kone, Karen Baltzersd., Anders Jenssøn, Jens Svenchessøn, Sigfried Svendssøn.

dpt. 21/2-1796. Ole Halvorssøn fra Aasebachens Anders. Fadd: Halvor Riises kone, Else Kirstine Jensd., Rasmus Halvorssøn, Ole Anderssøn, Halvor Anderssøn.

dpt. 28/2-1796. Simon Jonssøn und. S. Grinies Anders. Fadd: Laers Berulfssøns kone, Karen Clausdatter,Søren og Isaac Grinie, Christen Berulfssøn.

dpt. 28/2-1796. Anders Olssøn und. Bradsbergs Ole. Fadd: Tone Evensd., Berthe Laersd., Anders Erichssøn, Laers Anunssøn, Christen Pederssøn.

dpt. 28/2-1796. Halvor Asbjørnssøn fra Roeligheds Asbjørn. Fadd: Gunder Johannissøns kone, Inger Pedersd., Jon og Gunder Asbjørnssønner, Isaac Anderssøn.

dpt. 28/2-1796. Jon Torkildssøn fra Luxefjelds Ingebor. Fadd: Anders Hanssøns kone, Ellen Johannisd., Engelbert Christenssøn, Tord Anderssøn, Gunder Jonssøn.

dpt. 28/2-1796. Sivert Evenssøn und. Bakkens Karen Bolette. Fadd: Hans Ramsaasens kone, Sønnev Olsd., Laers Knudssøn, Laers Matthiæsøn, Erich Nielssøn.

dpt. 2/3-1796. Isaac Gunderssøn und. Gulsets Anne Dorothea. Fadd: Hans Bjerings og Erich Henricssøns koner, Henric Engelbertssøn, Halvor Corneliisøn, Niels Halvorssøn.

dpt. 6/3-1796. Johan Peter Rosenberg fra Meenstads Ole. Fadd: Jermund Jermundssøns kone, Marthe Kittilsd., Christen Claussøn, Ole og Hans Sørenssøn.

dpt. 6/3-1796. Torbjørn Nielssøn fra østre Suchens Niels. Fadd: Hans Tormoessøns kone, Anne Nielsd., Ole Hobæk, Jon Alfssøn, Jørgen Torstenssøn.

dpt. 6/3-1796. Søren Danielssøn fra BbKlevs Daniel. Fadd: Johannes Bøles kone, Dorthe Ovesd., Rasmus Ovessøn, Anders Evenssøn, Isaac Jacobssøn.

dpt. 6/3-1796. Ole Torgrimssøn fra S. Ballestads Ragnil Maria. Fadd: Isaac Anunssøns kone, Ingebor Jensd., Laers Torgrimssøn, Tord Heljessøn, Erich Erichssøn.

dpt. 8/3-1796. Tore Pedersdatter fra Meens uægte Hans Peter. Hun lod udlegge til barnefader Even Olssøn.
Fadd: Laers Walens kone, Marechen Halvorsd., Johannes Hanssøn, Isaac Anderssøn, Michel Engelbertssøn.

dpt. 13/3-1796. Rasmus Isaachssøn fra Eikornrøe und. Moes Ole. Fadd: Jon Eikornrøes kone, Kirsten Isaacsd., Ole Eikornrøe, Halvor og Sigur Ersrøe.

dpt. 13/3-1796. Børge Jørgenssøn fra Nordre Sems drengebarn Børge. Fadd: Anders Findals kone, Ingebor Nielsd., Simon Lund, Niels Sem, Sigvard Sem.

dpt. 13/3-1796. Ole Pederssøn und. S. Breches Lisbeth Kirstine. Fadd: Maren Knudsd., Inger Pedersd., Hans og Laers Knudssøn, Christen Abrahamssøn.

dpt. 21/3-1796. JusticeRaad og Amtmand Petersens Jonas Ramus. hjemmedøbt 19de Febr. Fadd: Madame D. Cappelens den ældre og yngre, Maria Blom, Auditeur Wessel, Søren Rasch, Jacob Aall ældre og yngre.

dpt. 24/3-1796. Isaac Jenssøn und. N. Fosses Maren Margarete. Fadd: Karen Magdalene Gasman, Anne Olsd., Ole Simonssøn, Jan Jacobssøn, Tolv Waldemarssøn.

dpt. 28/3-1796. Halvor Halvorssøn fra Leegaases Karen. Fadd: Torkild Limies kone, Berthe Gulliksd., Laers Gullikssøn, Anders og Christian Limie.

dpt. 2/4-1796. Saamund Christenssøn und. S. Breches Berthe Maria. Fadd: Anne Margarete Jørgensd., Anne Clarine Erlandsd., Aslach og Ole Christenssøn, Johannes Isaachssøn.

dpt. 3/4-1796. Ole Olssøn Henningsdals Abraham. Fadd: Jon Fjeldets kone, Christen Claussøns kone, Christen Claussøn, Anders Jonssøn, Erich Berreberg.

dpt. 3/4-1796. Niels Laerssøn und. Strømdals Laers. Fadd: Thomas Anderssøns kone, Karen Isaacsd., Isaac Laerssøn, Niels Tormossøn, Hans Kruse.

dpt. 3/4-1796. Erich Christenssøn fra BbKlevs Gjertrud. Fadd: Sophie Isaacsd., Berthe Maria Christensd., Laers Nielssøn, Halvor og Anders Christenssøn.

dpt. 3/4-1796. Laers Hanssøn und. Lies Pernelle. Fadd: Hans Knudssøns kone, Margarete Christensd., Even og Søren Høyset, Tord Torstenssøn.

dpt. 10/4-1796. Rejer Anderssøn und. N. Fosses Ole. Fadd: Ingebor Olsd., Zarche Olsd., Anders Tovssøn, Anders og Peder Nirissøn.

dpt. 10/4-1796. Ole Sørenssøn und. Borrestads Peder. Fadd: Søren Olssøns kone, Marthe Andersd., Ole Olssøn, Anders Olssøn, Hans Johannissøn.

dpt. 10/4-1796. Michel Michelssøn fra Aasebachens Anne Maria. Fadd: Gunnil Jensd., Anne Maria Lavesd., Christian Mejer, Erich Kart, Johan Rosenstet.

dpt. 10/4-1796. Christopher Olssøn fra BbKlevs Marthe. Fadd: Anne Maria Nielsd., Maren Pedersd., Anders Olssøn, Erich Nielssøn, Peder Pederssøn.

dpt. 16/4-1796. Niels Gregoriisøn fra M. Sems Inger Karine. Fadd: Maria Skavan, Asloug Tofte, Aslach Tofte, Daniel Jønnevald, Simon Lund.

dpt. 17/4-1796. Knud Jacobssøn und. Meens Margarete. Fadd: Christopher Rollevssøns kone, Inger Laersd., Jon Pederssøn, Hans Gunderssøn, Peder Nyegaard.

dpt. 24/4-1796. Ole Pederssøn und. Øvrums Inger. Fadd: Inger Christophersd., Live Jonsd., Anders Nielssøn, Engelbert Pederssøn, Peder Nyegaard.

dpt. 29/4-1796. Jørgen Olssøn fra S. Grinies Ole. Fadd: Karen Paus, Anne Kirstine Falchum, Marcus Barnholt, Jesper Watzel, Peder Falchum.

dpt. 1/5-1796. Halvor Knudssøn und. Bradsbergs Knud. Fadd: Jacob Ballestads kone, Inger Jonsd., Knud og Jes Halvorssøn, Isaac Jonssøn.

dpt. 1/5-1796. Torsten Jermundssøn und. Moes drengebarn Ole. Fadd: Ole Levorssøns kone, Kirsten Isaacsd., Ole Levorssøn, Sigur Jermundssøn, Tolv Nielssøn.

dpt. 1/5-1796. Rasmus Haraldssøn fra N. Søelies Inger Maria. Fadd: Ole Søelies kone, Inger Haraldsd., Ole Sande, Hans Ouestad, Jacob Søelie.

dpt. 5/5-1796. Torkild Simonssøn fra Aasebachens Johannes. Fadd: Karen Johannisd., Torbor Simonsd., Søren Olssøn, Isaac Laerssøn, Sivert Hanssøn.

dpt. 5/5-1796. Matthias Rejerssøn und. Gulsets Berthe Kirstine. Fadd: Peder Stianssøns kone, Kirsten Knudsd., Isaac Gunderssøn, Peder Stianssøn, Frideric Skjo(ld?).

dpt. 8/5-1796. Rasmus Ovessøn und. Strømdals Engelbert. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Lisbeth Nielsd., Søren Danielssøn, Jan Olssøn, Niels Svenossøn.

dpt. 8/5-1796. Laers Skejessøn und. Sørbøes Margarete. Fadd: Sara Skejesd., Inger Laersd., Søren Røsager, Jon Svenchessøn, Hans Christianssøn.

dpt. 8/5-1796. Arne Thomæsøn fra Aasebachens Ellen Margarete. Fadd: Gullik Christenssøns kone, Anne Sørene Michelsd., Hans Torjussøn, Thomas Jørgenssøn, Peder Aslachssøn.

dpt. 8/5-1796. Christen Knudssøn fra N. Fossum-Ejes Anne. Fadd: Henric Jenssøns kone, Maren Madsd., Enevold Knudssøn, Halvor Jonssøn, Peder Madssøn.

dpt. 8/5-1796. Halvor Gunderssøn und. Berrebergs Anne Kirstine. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Karen Christensd., Engelbert Pederssøn, Peder Laerssøn, Rasmus Laerssøn.

dpt. 8/5-1796. Anund Jørgenssøn Høgelies Ragne. Fadd: Ole Hobæks kone, Anne Nielsd., Ole Hobæk, Hans Kikut, Jørgen Torstenssøn.

dpt. 16/5-1796. Halvor Laerssøn fra N. Wenstøbs Hans. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Ingebor Danielsd., Ole Monssøn, Knud Nielssøn, Gunder Laerssøn.

dpt. 16/5-1796. Mads Franssøn fra Rosvalds Maren. Fadd: Halvor Glørsmyrs kone, Ingebor Engelbertsd., Gisle Franssøn, Ole Halvorssøn, Rasmus Franssøn.

dpt. 16/5-1796. Hans Jonssøn Kruuse und. Strømdals Marthe Maria. Fadd: Maren Jensd., Ingebor Jensd., Isaac og Niels Laerssøn, Niels Tormossøn.

dpt. 22/5-1796. Peter Conradssøn und. Gulsets Inger Catharine. Fadd: Gunder Strømdals kone, Ingebor Nielsd., Hans Biering, Søren Henricssøn, Christen Ejnerssøn.

dpt. 22/5-1796. Inger Tolvsdatter fra Doxrøes uægte Zacharias. Til barnefader udlagt Ellev Poulssøn. Fadd: Henric Doxrøes kone, Karen Hansd., Torsten Doxrøe, Claus Olssøn, Halvor Torstenssøn.

dpt. 29/5-1796. Hellik Amundssøn und. S. Breches Amund. Fadd: Aagot Olsd., Berthe Axelsd., Christopher Torstenssøn, Gullik og Jens Amundssøn.

dpt. 29/5-1796. Michel Sigurssøn fra Østre Hougerøes Anne Kirstine. Fadd: Knud Klevens kone, Clarine Andersd., Sigur Aamot, Niels Sigurssøn, Gudmund Knudssøn.

dpt. 29/5-1796. Ole Torjussøn fra Øvrums Marthe. Fadd: Hans Nærums kone, Barbara Knudsd., Kittil Hougen, Kittil Riis, Kittil Gulset.

dpt. 3/6-1796. Laers Knudssøn und. S. Breches Marcus. Fadd: Jan Toftes kone, Inger Jostsd., Anders Henricssøn, Aslach, Jan og Jost Tofte.

dpt. 5/6-1796. Christen Olssøn fra nedre Hoppestads Ole. Fadd: Henric Pederssøns kone, Ingebor Christensd., Henning Berg, Peder Erichssøn, Laers Beruldssøn.

dpt. 5/6-1796. Gunder Asbjørnssøn und. S. Grinies Asbjørn. Fadd: Ole Hobæks kone, Ingebor Jacobsd., Halvor og Jon Asbjørnssøn, Hans Christopherssøn.

dpt. 12/6-1796. Ole Lien fra Luxefjelds Anund. Fadd: Halvor Godals kone, Aaste Torkildsd., Halvor Godal, Ole Bestuul, Ellev Fikjen.

dpt. 12/6-1796. Jan Friderichssøn und. N. Limies Kirsten. Fadd: Torjer Sæterets kone, Helje Olsd., Niels Nielssøn, Aslach Rasmussøn, Engelbert Christenssøn.

dpt. 12/6-1796. Isaac Hanssøn und. N. Bøes Berthe. Fadd: Jens Liens kone, Dorthe Pedersd., Halvor Hanssøn, Peder Gunderssøn, Knud Østenssøn.

dpt. 19/6-1796. Gunder Christenssøn fra Kjølnæses Anders. Fadd: Anders Hegnes kone, Karen Bendixdatter, Peder Laerssøn, Peder Christenssøn, Jacob Jonssøn.

dpt. 19/6-1796. Ellev Olssøn fra Fjelddalens Anne. Fadd: Bergit Halvorsd., Gjertrud Henricsd., Halvor Fjelddalen, Ole Berreberg, Anders Christianssøn.

dpt. 26/6-1796. Christen Pederssøn fra Erlands Wenstøbs Kirsten Maria. Fadd: Engelbert Pederssøns kone, Aase Maria Arnesd., Ole Olssøn, Christen Hanssøn, Laers Christianssøn.

dpt. 26/6-1796. Laers Hanssøn und. Bradsbergs Anne Kirstine. Fadd: Isaac Holms kone, Anne Rasmusd., Laers Kjær, Christen Pederssøn, Jon Anderssøn.

dpt. 3/7-1796. Magnus Nielssøn und. Fossum Værks Daniel. Fadd: Svend Engelssøns kone, Marthe Baltzersd., Laers Nielssøn, Sondre Kittilssøn, Anders Jenssøn.

dpt. 10/7-1796. Halvor Pederssøn fra BbKlevs Gunder. Fadd: Hans Anderssøns kone, Maren Olsd., Thomas Anderssøn, Niels Jacobssøn, Ole Pederssøn.

dpt. 10/7-1796. Halvor Olssøn fra Ersrøes Anne. Fadd: Christian Fossums kone, Berthe Axelsd., Christen Pederssøn, Amund Anderssøn, Henric Torstenssøn.

dpt. 17/7-1796. Haavar Alfssøn fra Puttekaasens Alf. Fadd: Jan Friderichssøns kone, Karen Sigursd., Ole Asbjørnssøn, Jon Alfssøn, Ole Torjerssøn.

dpt. 17/7-1796. Brynild Pederssøn fra BbKlevs Maren. Fadd: Karen Andersd., Tore Hansd., Ole Pederssøn, Christen Abrahamssøn, Laers Halvorssøn.

dpt. 17/7-1796. Daniel Pederssøn fra BbKlevs Ellen Kirstine. Fadd: Anne Margarete Pedersd., Ingebor Pedersd., Ole Nielssøn, Halvor Knudssøn, Christen Hanssøn.

dpt. 24/7-1796. Levor Torjerssøn fra BbKlevs Niels. Fadd: Karen Andersd., Else Knudsd., Ellev Ellevssøn, Axel Støchel, Knud Torjerssøn.

dpt. 24/7-1796. Jens Hanssøn und. N. Fossums Ole. Fadd: Johannes Pederssøns kone, Karen Andersd., Ole Aas, Engelbert Pederssøn, Peder Olssøn.

dpt. 24/7-1796. Engelbert Halvorssøn und. Erlands Wenstøbs Johan Peter. Fadd: Simon Zachariæsøns enke, Else Petersd., Peter Adtzleu, Frideric Barnholt, Watzel.

dpt. 31/7-1796. Ole Einerssøn und. S. Grinies Halvor. Fadd: Anders Torjerssøns kone, Karen Clausd., Ole og Albert Claussøn, Jens Olssøn.

dpt. 7/8-1796. Rasmus Olssøn und. N. Falchums Jon. Fadd: Karen Hansd., Karen Andersd., Isaac Abrahamssøn, Peder Olssøn, Knud Olssøn.

dpt. 7/8-1796. Christian Mejer fra Aasebachens Isaac. Fadd: Jørgen Mejers kone, Kirstine Halvorsd., Torgrim Tollevssøn, Halvor Jenssøn, Halvor Bjerketvet.

dpt. 7/8-1796. Anders Hanssøns Ødegaardens Ingebor. Fadd: Gunnild Sivertsd., Karen Iversd., Matthias Anderssøn, Anders Olssøn, Laers Matthiæssøn.

dpt. 7/8-1796. Ole Olssøn und. N. Fosses Asloug. Fadd: Rasmus Eikornrøes kone, Karen Arntsd., Sigur Olssøn, Jacob Halvorssøn, Helje Erichssøn.

dpt. 7/8-1796. Niels Knudssøn Kousenrøes Karen Kirstine. Fadd: Anders Hanssøns kone, Guri Olsd., Niels Knudssøn, Gudmund Knudssøn, Isaac Grinie.

dpt. 14/8-1796. Ole Hanssøn und. N. Hynies Christopher. Fadd: Peter Hanssøns kone, Lisbeth Aslachsd., Isaac Sørenssøn, Christen Jenssøn, Jacob Peterssøn.

dpt. 14/8-1796. Ole Gunnuldssøn und. Østre Bøe i Luxefjelds Knud. Fadd: Poul Webjørnssøns kone, Helge Halvorsd., Poul Webjørnssøn, Gundbjørn Olssøn, Christen Laerssøn.

dpt. 16/8-1796. Elias Winter Jørgenssøns Simon Jørgensen. f. 24de Junii og hjemmedbt 6te Julii. Fadd: Mad. Lieungh, Mad. Flood, jomfru Inger Aall, Diderich og Ulric v. Cappelen, Jørgen Wright, Niels og Jørgen Aall.

dpt. 21/8-1796. Ole Aslachssøn Moes Peder. Fadd: Søren Toftes kone, Anne Kirstine Aslachsd., Søren Tofte, Niels Danielssøn, Ole Halvorssøn.

dpt. 21/8-1796. Gunder Axelssøn und. N. Falchums Anders. Fadd: Karen Maria Hansd., Asloug Olsd., Hans Axelssøn, Knud Jonssøn, Hans Biering.

dpt. 21/8-1796. Anders Tovssøn und. Toftes Inger. Fadd: Rejer Anderssøns kone, Guri Nielsd., Niri Wattenberg, Østen Tovssøn, Anders Nirissøn.

dpt. 21/8-1796. Niels Torbjørnssøn fra S. Hynies Kirsten Torine. Fadd: Ole Simonssøns kone, Karen Arnesd., Ole Alfssøn, Jens Anderssøn, Jacob Jenssøn.

dpt. 3/9-1796. Procurator Gasmanns hjemmedøbte Johan Gotfred., som var født 7de Julii. Fadd: Madame Gasman, Anne Kirstine Falchum, Proc. Gasmann, Ole Leth, Hans Henric Brangstrup.

dpt. 4/9-1796. Jon Halvorssøn fra N. Wenstøbs Johannes. Fadd: Anders Engelbertssøns kone, Lisbeth Nielsd., Niels Christopherssøn, Niels Gunderssøn, Tolv Waldemarssøn.

dpt. 4/9-1796. Isaac Poulssøn fra BbKlevs Margarete. Fadd: Margarete Nielsd., Anne Kirstine Andersd., Christen Anderssøn, Abraham Poulssøn, Jens Nielssøn.

dpt. 11/9-1796. Ole Sørenssøn und. Otterholts Hans. Fadd: Ole Christenssøns kone, Karen Olsd., Halvor Ersrøe, Isaac Olssøn, Anders Sørenssøn.

dpt. 11/9-1796. Christen Hanssøn und. Aarhuuses Jørgen. Fadd: Christian Fossums kone, Marthe Pedersd., Christen Pederssøn, Ole Alfssøn, Anders Nielssøn.

dpt. 18/9-1796. Jørgen Mejer fra Aasebachens Jens. Fadd: Gundbor Knudsd., Aase Maria Noring, Jon Sande, Hans Matthiæsøn Smith, Christian Mejer.

dpt. 25/9-1796. Peter Jacobssøn und. Moes Rollev. Fadd: Jon Eikornrøes kone, Margit Pedersd., Ole Eikornrøe, Bastian Pederssøn, Tord Halvorssøn.

dpt. 25/9-1796. Bendix Andreæssøns Benedicte Wilhelmine Birgitte. Fadd: Thore Christensd., Ulrica Bendixdatter, Engelbert Olssøn, Ole Borge, Jacob Jonssøn.

dpt. 29/9-1796. Christen Schrøder fra BbKlevs Christen. Fadd: Hans Knudssøns kone, Karen Andersd., Laers Knudssøn, Peter Berg, Ole Pederssøn.

dpt. 2/10-1796. Anders Gunderssøn fra Lies Anne Karine. Fadd: Halvor Aaltveds kone, Maren Rasmusd., Ole Buer, Gunder Bækkevald, Tov Haraldssøn.

dpt. 2/10-1796. Rasmus Franssøn fra Dyrkolds Karen Kirstine. Fadd: Engelbert Dyrkolds kone, Anne Jensd., Mads Janssøn, Gisle og Mads Franssøn.

dpt. 2/10-1796. Jens Henricssøn und. Erlands Wenstøbs Maren Karine. Fadd: Niels Jenssøns kone, Anne Dorothea Aslachsd., Peder Sørenssøn, Anders og Gunder Jenssøn.

dpt. 9/10-1796. Even Henricssøn und. Aarhuuses Anders. Fadd: Kallenskyes kone, Kirsten Nielsd., Jens Henricssøn, Jacob Jenssøn, Christen Claussøn.

dpt. 9/10-1796. Niels Nielssøn und. N. Bøes Johannes. Fadd: Mads Erichssøns kone, Anne Nielsd., Mads Janssøn, Aslach Nielssøn, Erich Madssøn.

dpt. 9/10-1796. Henric Jenssøn und. N. Fossums Anne Karine. Fadd: Anders Jenssøns kone, Else Halvorsd., Amund Anderssøn, Hans Janssøn, Laers Christenssøn.

dpt. 9/10-1796. Laers Laerssøn fra Bakkens Live Kirstine. Fadd: Else Isaacsd., Karen Christensdatter,Thomas Christenssøn, Anders og Niels Tordssøn.

dpt. 11/10-1796. Solve Laerssøn Kjærs hjemmedøbte Signe. Fadd: Gunder Johannissøns kone, Maren Axelsd., Isaac Holm, Niels Gunderssøn, Gregers Mustved.

dpt. 22/10-1796. Jens Jonssøn Aarhuuses Anne. Fadd: Laers Skavans kone, Anne Melfald, Anders og Laers Aarhuus, Ole Meltved, Jens Christian Jacobssøn.

dpt. 23/10-1796. Niels Jonssøn und. Gulsets Jon. Fadd: Asloug Olsd., Karen Hansd., Knud og Jon Jonssøn, Christen Laerssøn.

dpt. 23/10-1796. Sondre Nirissøn und. S. Breches Hans Andreas. Fadd: Ragnil Hansd., Tore Hansd., Aslach Christenssøn, Anders Olssøn, Carl Sørenssøn.

dpt. 23/10-1796. Laers Hanssøn fra Meens Inger Maria. Fadd: Jacob Nyegaards kone, Live Jonsd., Stephen Engrav, Hans Jacobssøn, Erich Erichssøn.

dpt. 23/10-1796. Hans Tormoessøn Kikuts Signe. Fadd: Anund Høgelies kone, Anne Nielsd., Niels Røsager, Jon Alfssøn, Niels Sigurssøn.

dpt. 23/10-1796. Jacob Hanssøn und. Berrebergs Live. Fadd: Ingebor Olsd., Zarche Olsd., Ole Pederssøn, Laers Christenssøn, Jørgen Hermanssøn.

dpt. 30/10-1796. Niels Gunderssøn Holms Gunder. Fadd: Ole Falchums kone, Inger Gundersd., David og Isaac Holm, Torsten Laerssøn.

dpt. 30/10-1796. Alf Nielssøn fra Baaserøes Ole. Fadd: Isaac Anderssøns kone, Askjer Tollevsd., Kittil og Niels Nielssøn, Niels Tollevssøn.

dpt. 30/10-1796. Isaac Nielssøn fra Troldsaasens Niels. Fadd: Live Pedersd., Karen Jacobsd., Gunder Espedalen, Christen Langerøe, Gunder Olssøn.

dpt. 9/11-1796. Anne Margarete Torjersdatter fra BbKlevs uægte Laers. Til Barnefader udlagt matros Carl Peter Søeberg.
Fadd. Gunnil Johannisd., Maria Christensd., Niels Tollevssøn, Niels Aslachssøn, Niels Hanssøn.

dpt. 13/11-1796. Anders Sørenssøn fra Aasebachens Simon. Fadd: Hans Nærums kone, Dorthe Sophie Sørensd., Halvor Søelie, Jacob Siljen, Niels Nenset.

dpt. 16/11-1796. Ole Olssøn und. nedre Sems Ole. Fadd: Peder Haraldssøns kone, Harald Pederssøns kone, Niels Knudssøn, Peder Herbrandssøn, Torbjørn Halvorssøn.

dpt. 20/11-1796. Knud Nielssøn und. Borrestads Ole. Fadd: Peder Aslachssøns kone, Edel Margarete Laersd., Hans Pedessøn, Niels Nielssøn, Niels Erichssøn.

dpt. 20/11-1796. Laers Haagenssøn und. Erlands Wenstøbs Anders. Fadd: Marthe Kirstine Baltzersd., Anne Karine Haagensd., Haagen Janssøn, Jens Riisberg, Engelbert Sørenssøn.

dpt. 20/11-1796. Rasmus Hanssøn und. Bradsbergs Karen Johanne. Fadd: Anne Aasille Simonsd., Anne Margarete Olsd., Christen og Jørgen Hanssøn, Peder Engelbertssøn.

dpt. 23/11-1796. Torkild Olssøn fra Lille Fosss Christine. Fadd: Gullik Rønningens enke, Berthe Gulliksd., Laers og Hans Gullikssøn, Anders Christianssøn.

dpt. 27/11-1796. Daniel Gregoriussøn fra Jønnevolds Maren Gurine. Fadd: Zacharias Lies kone, Karen Aslachsd., Simon Lund, Niels Sem, Anders Limie.

dpt. 27/11-1796. Kittil Kittilssøn fra S. Riises Anne. Fadd: Laers Sneltveds kone, Kirsten Olsd., Ole Løberg, Rasmus Riis, Torjus Øvrum.

dpt. 27/11-1796. Bendix Buchvald fra Aasebachens Anne Barbara. Fadd: Ole Evenssøns kone, Margarete Maria Bendixdatter, Niels Olssøn, Knud Jonssøn, Sivert Jørgenssøn.

dpt. 4/12-1796. Jan Jørgenssøn und. Gulsets Karen Maria. Fadd: Gunder Nielssøns kone, Karen Hansd., Erich Henricssøn, Børge Nielssøn, Kittil Pederssøn.

dpt. 4/12-1796. Aslach Nielssøn und. N. Bøes Karen. Fadd: Jens Nielssøns kone, Maren Nielsd., Aslach Isaacssøn, Peder Laerssøn, Niels Nielssøn.

dpt. 11/12-1796. Niels Olssøn und. Skilbreds Abraham. Fadd: Anders Skilbreds kone, Berthe Nielsd., Christen Skilbred, Tord Jacobssøn, Anders Skilbred.

dpt. 11/12-1796. Gunder Isaacssøn fra Espedalens Anne. Fadd: Isaac Nielssøns kone, Inger Johannisd., Johannes og Jens Hanssøn, Isaac Nielssøn.

dpt. 18/12-1796. Afdøde Niels Olssøn Prossen und. N. Breches Niels. Fadd: Ragnil Jensd., Clarine Henricsd., Henric Doxrøe, Knud Jenssøn, Halvor Rasmussøn.

dpt. 18/12-1796. Amund Anderssøn und. Fossum Værks Karen Margarete. Fadd: Christen Wenstøbs kone, Anne Maria Andersd., Ole og Henric Jenssøn, Peder Madssøn.

dpt. 26/12-1796. Ole Rønnichssøn fra Hougedals Halvor. Fadd: Rasmus Eikornrøes kone, Siri Olsd., Rasmus Isaachssøn, Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe.

dpt. 26/12-1796. Helje Erichssøn und. N. Fosses Torine. Fadd: Ingebor og Jøran Erichsdøtre, Laers Svendssøn, Engelbert Olssøn, Søren Halvorssøn.

dpt. 26/12-1796. Hans Olssøn und. Gulsets Kirsten. Fadd: Peder Stianssøns kone, Inger Olsd., Tollev Gunderssøn, Mons Olssøn, Rasmus Olssøn.


dpt. 1/1-1797. Zacharias Claussøn und. Moes Anne. Fadd: Claus Hoppestads kone, Inger Hansd., Niels Otterholt, Berulf Haagenssøn, Halvor Halvorssøn.

dpt. 1/1-1797. Jacob Anderssøn und. Skougsrøes Inger. Fadd: Tore Evensd., Karen Olsd., Søren Grinie, Laers Evenssøn, Kolbjørn Knudssøn.

dpt. 3/1-1797. Jacob Anderssøn fra N. Mælums (Mæla) Andrea Joachime. Fadd: Gunder Tevessøns kone, Christen Mælums kone, Hans Jacob Isaacssøn, Laers Nielssøn, Jacob Jenssøn.

dpt. 8/1-1797. Johannes Jenssøn und. S. Grinies Jens. Fadd: Inger Pedersd., Ingebor Halvorsd., Jon Løvaas, Gudmund Knudssøn, Ole Halvorssøn.

dpt. 8/1-1797. Guri Anundsdatter und. N. Løbergs uægte Anund. Til barnefader udlagt Ole Torkildssøn, gevorben Soldat i Nordenfjeldske Regimente.
Fadd: Gunnil Prossen, Anne Poulsd., Anders og Hans Laerssøn, Christen Laerssøn. Disse forældre findes ægteviede den 14/9-1797.

dpt. 15/1-1797. Hans Olssøn und. Strømdals Ole. Fadd: Gunder Strømdals kone, Asloug Jensd., Christen Einerssøn, Hans Axelssøn, Rasmus Olssøn.

dpt. 15/1-1797. Laers Halvorssøn fra S. Aases Hans. Fadd: Erich Kiises kone, Anne Hedvig Christophersd., Niels Berreberg, Hans Hougerøe, Ole Olssøn.

dpt. 15/1-1797. Anders Olssøn fra Aasebachens Ole. Fadd: Aganete Jensd., Maren Olsd., Kittil Jonssøn, Engelbert Anderssøn, Anders Halvorssøn.

dpt. 15/1-1797. Hans Hanssøn fra Aasebachens Maren Kirstine. Fadd: Mette Kirstine Nielsd., Kirsten Simonsd., Niels Hanssøn, Laers Simonssøn, Ole Sørenssøn.

dpt. 15/1-1797. Søren Engelbertssøn und. S. Breches Ingebor Dorothea. Fadd: Else og Laurentse Engelbertsdøtre, Knud og Halvor Laerssøn, Niels Jacobssøn.

dpt. 15/1-1797. Berthe Nielsdatter und. Borrestads uægte Ole. Til barnefader udlagt Ole Nielssøn paa Borrestad.
Fadd: Laers Danielssøns kone, Maren Isaacsd., Ole Nielssøn, Laers Amundssøn, Aslach Anderssøn.

dpt. dpt. 22/1-1797. Engelbert Jostssøn fra Doxrøes Halvor. Fadd: Anders Amundssøns kone, Berthe Andersd., Erich Gravelie, Michel Doxrøe, Henric Doxrøe.

dpt. 22/1-1797. Rasmus Christopherssøn fra Berrebergs Niels. Fadd: Erich Berrebergs kone, Maren Olsd., Laers Aas, Christopher Hougerøe, Ole Nøklegaard.

dpt. 22/1-1797. Gunder Jenssøn und. Gulsets Kirstine. Fadd: Anders Jenssøns kone, Marthe Jonsd., Jens Henricssøn, Niels Jenssøn, Jens Riisberg.

dpt. 29/1-1797. Abraham Christenssøn fra Aasebachens Hans Andreas. Fadd: Ingebor Olsd., Gunnil Maria Rasmusd., Ole Amundssøn, Hans Halvorssøn, Gunder Anderssøn.

dpt. 29/1-1797. Jacob Anundssøn und. N. Løbergs Erich. Fadd: Ole Løbergs kone, Ingerliv Jonsd., Laers og Isaac Anundssøn, Anders Olssøn.

dpt. 29/1-1797. Abraham Nielssøn und. øvre Søelies Inger Maria. Fadd: Anders Ødegaardens kone, Live Matthiædatter, Daniel Gunderssøn, Gunder Matthiæsøn, Halvor Aavoldssøn.

dpt. 29/1-1797. Abraham Gunderssøn fra S. Sneltveds Karen. Fadd: Ole Falchums kone, Inger Gundersd., Niels Holm, Knud Sneltved, Laers Olssøn.

dpt. 29/1-1797. Laers Jørgenssøn fra Aasebachens Karen Maria. Fadd: Henric Hambergs kone, Karen Halvorsd., Halvor Bruun, Halvor Jonssøn, Tollev Svendssøn.

dpt. 29/1-1797. Henric Torjerssøn fra Lundsaass Gunnil. Fadd: Erich Bergs kone, Bergit Jonsd., Kittil Gregerssøn, Ole Monssøn, Niels Sigurssøn.

dpt. 5/2-1797. Peder Olssøn und. Nøklegaards Gunnil. Fadd: Ole Nøklegaards kone, Anne Hedvig Christophersd., Ole Aas, Mads Bøe, Ole Nøklegaaard.

dpt. 5/2-1797. Claus Monssøn fra N. Hoppestads Karen. Fadd: Zacharias Slettenes kone, Karen Hansd., Christopher og Wilhelm Hoppestad, Halvor Hanssøn.

dpt. 12/2-1797. Anders Simonssøn fra BbKlevs Simon. Fadd: Maren Arnesd., Elisabeth Eliædatter, Singdal Simonssøn, Laers og Ole Olssøn.

dpt. 12/2-1797. Ole Knudssøn fra Dale i Luxefields Ole. Fadd: Ole Poulssøns kone, Ingebor Halvorsd., Halvor Halvorssøn, Ole Poulssøn, Christen Hanssøn.

dpt. 26/2-1797. Laers Erichssøn fra BbKlevs tvilling-døttre Inger. Fadd: Christian Asmussøns kone, Karen Halvorsd., Isaac Olssøn, Abraham Nielssøn, Hans Tordssøn.

dpt. 26/2-1797. Laers Erichssøn fra BbKlevs tvilling-døttre Elisabeth Sophie. Fadd: Kirsten Laersd., Guri Gulliksd., Ole Anderssøn, Jon Jonssøn, Christen Laerssøn.

dpt. 26/2-1797. Anders Svendssøn und. Meens Anders. Fadd: Simon Søelies kone, Siri Rollevsd., Simon Rollevssøn, Christopher Rollevssøn, Laers Knudssøn.

dpt. 26/2-1797. Ole Torjerssøn und. Skilbreds Peder. Fadd: Anne Olsd., Berthe Andersd., Jens Kleven, Tord Jacobssøn, Aslach Halvorssøn.

dpt. 26/2-1797. Ole Anderssøn fra BbKlevs Christian. Fadd: Christian Olssøns enke, Karen Kirstine Andersd., Herman og Helle Christianssøn, Niels Anderssøn.

dpt. 26/2-1797. Aslach Rasmussøn fra Tvetens Ingebor Maria. Fadd: Anders Putens kone, Asloug Jonsd., Sigur Aamot, Laers Gregerssøn, Ole Torjerssøn.

dpt. 26/2-1797. Tord Erichssøn und. S. Breches Anne Maria. Fadd: Sondre Grønnerøes kone, Karen Christophersd., Isaac Jacobssøn, Halvor Anderssøn, Niels Knudssøn.

dpt. 5/3-1797. Hans Pederssøn und. Borrestads Jon. Fadd: Peder Aslachssøns kone, Anne Hansd., Aslach Halvorssøn, Hans Torjerssøn, Tollev Halvorssøn.

dpt. 12/3-1797. Christen Nielssøn Langerøes Niels. Fadd: Anders Bakkens kone, Else Jacobsd., Isaac Nielssøn, Niels Tordssøn, Hans Knudssøn.

dpt. 12/3-1797. Søren Christianssøn Høysets Hans. Fadd: Laers Aaltvets kone, Anne Evensd., Anders Engrav, Hans Ramsaasen, Laers Matthiæsøn.

dpt. 12/3-1797. Isaac Gunderssøn fra BbKlevs Marthe Gurine. Fadd: Steen Follougs kone, Karen Haraldsd., Ole Isaacssøn, Hans Sørenssøn, Ole Haraldssøn.

dpt. 19/3-1797. Tolv Waldemarssøn und. S. Aases Waldemar. Fadd: Jørgen Halvorssøns kone, Maria Waldemarsd., Ole Simonssøn, Isaac Jenssøn, Jan Jacobssøn.

dpt. 19/3-1797. Hans Nielssøn fra BbKlevs Ole. Fadd: Mads Halvorsens kone, Karen Jacobsd., Erich Engelbertssøn, Torsten Sondressøn, Ole Olssøn.

dpt. 19/3-1797. Christen Einerssøn und. Gulsets Endre. Fadd: Ingebor Nielsd., Hans Biering, Peder Conradssøn, Frideric Skjold.

dpt. 19/3-1797. Dorthe Laersdatter fra Aasebachens uægte Dorthe. Til barnefader udlagt Tord Halvorssøn fra Aasebachen.
Fadd: Anders Hanssøns kone, Sara Laersd., Henric Nielssøn, Jens Olssøn, Niels Olssøn.

dpt. 26/3-1797. Niels Tovssøn fra Houkeraasens Peder. Fadd: Isaac Nielssøns kone, Guri Torsd., Hans Olssøn, Jon Jonssøn, Svend Zacharias Tordssøn.

dpt. 26/3-1797. Anders Olssøn fra Stulen ved Lies Anne. Fadd: Jens Olssøns kone, Anne Bjørnsd., Laers og Ole Olssøn, Simon Rollevssøn.

dpt. 2/4-1797. Peter Hanssøn fra Fossum Værks Maren Christine. Fadd: Christopher Hanssøns kone, Lisbeth Aslachsd., Isaac Christenssøn, Ole Hanssøn, Henric Danielssøn.

dpt. 5/4-1797. Johan Peter Berg fra BbKlevs Johanne Margarete. Fadd: Hans Bentssøns kone, Maria Eilersd., Jochum Pederssøn, Jens Peter Rosenberg, Niels Henric Buchvald.

dpt. 13/4-1797. Michel Engelbertssøn fra Bradsbergs Kirsten Maria. Fadd: Christen Kildals kone, Ellen Johanne Halvorsd., Aslach Gunvoldssøn, Niels Kildal, Engelbert Nielssøn.

dpt. 14/4-1797. Ole Olssøn fra Dale i Luxefjelds Live. Fadd: Ole Nøklegaards kone, Maren Tronsd., Ole Nøklegaard, Ole Dybedal, Ole Halvorssøn.

dpt. 17/4-1797. Halvor Christenssøn fra BbKlevs Hans. Fadd: Anne Isaacsd., Anne Poulsd., Hans Sørenssøn, Erich Christenssøn, Peder Corneliisøn.

dpt. 17/4-1797. Rasmus Ovessøn und. Strømdals Isaac. Fadd: Ingebor og Dorthe Ovesd., Jan Olssøn, Anders Evenssøn, Søren Danielssøn.

dpt. 17/4-1797. Sigur Torkildssøn Kittilrøe und. S. Riisings Niels. Fadd: Anders Skilbreds kone, Anne Kittilsd., Ole og Anders Skilbred, Ole Jacobssøn.

dpt. 17/4-1797. Laers Halvorssøn Skjold fra Langgangens Karen Maria. Fadd: Laers Madssøns kone, Maria Halvorsd., Laers og Jens Riisberg, Frideric Skjold.

dpt. 17/4-1797. Engelbert Rasmussøn Dyrkolds Anne Margarete. Fadd: Rasmus Franssøns kone, Mads Janssøns kone, Mads og Halvor Janssøn, Rasmus Franssøn.

dpt. 23/4-1797. Tollev Anderssøn fra Bradsberg Skovs Karen Johanne. Fadd: Laers Ovessøns kone, Tone Davidsd., Laers Ovessøn, Børge Halvorssøn, Anders Olssøn.

dpt. 30/4-1797. Niels Gunderssøn fra BbKlevs Jørgine. Fadd: Maren Tollevsd., Bergit Kittilsd., Anund Tollevssøn, Torsten Sondressøn, Erich Nielssøn.

dpt. 14/5-1797. Niels Christopherssøn fra N. Wenstøbs Christopher. Fadd: Jon Wenstøbs kone, Aagot Jansd., Niels Holm, Torsten Laerssøn, Hans Halvorssøn.

dpt. 14/5-1797. Daniel Gunderssøn fra Aasebachens Christine. Fadd: Laers Christenssøns kone, Olea Sørensd., Laers Christenssøn, Ole Gunderssøn, Jacob Isaachssøn.

dpt. 14/5-1797. Ole Torjussøn fra Aasebachens Marthe Kirstine. Fadd: Ole Øvrums kone, Kirsten Knudsd., Isaac Jacobssøn, Jens Kittilssøn, Torjus Erichssøn.

f. 18/4-1797, dpt. 19/5-1797. Gotfred Schutze fra Aasebachens Anne Lucie. Fadd: Mad. Møldrup, jomfru Anne Hellene Kiill, Aslach Pederssøn, Hans Michael Hals, Christian Kruuse, S. Elster.

dpt. 21/5-1797. Mads Franssøn fra Rosvalds Simon. Fadd: Hans Røes kone, Ingebor Engelbertsd., Gisle og Rasmus Franssøn, Ole Halvorssøn.

dpt. 21/5-1797. Jan Olssøn und. Toftes Isaac. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Lisbeth Sophie Nielsd., Rasmus Ovessøn, Jacob Arnessøn, Niels Svenossøn.

dpt. 25/5-1797. Torjer Olssøn und. M. Fosses Børre. Fadd: Bergit Halvorsd., Asloug Olsd., Laers og Hans Gullikssøn, Anders Hanssøn.

dpt. 28/5-1797. Torbjørn Nielssøn fra Suchen østres Niels. Fadd: Elling Høymyrs kone, Helge Olsd., Jan Fridericssøn, Ole Torjerssøn, Niels Sigurssøn.

dpt. 28/5-1797. Sivert Evenssøn und. Bakkens Karen Bolette. Fadd: Isaac Troldsaasens kone, Sønnev Olsd., Laers Laerssøn, Laers Knudssøn, Anders Tordssøn.

dpt. 30/5-1797. Jacob Aalls Edel Margarete. Fadd: Frue Kammer=Herinde Løvenskjold, Madame Rasch, jomfru Inger Aall, hr. Kammer-Junker S. Løvenskjold, JusticeRaad Rasch, Nic. Benj. Aall, Søren Paus, Ulr. Frid. v. Cappelen.

dpt. 1/6-1797. Jens Peterssøn Rudes Andreas. Fadd: Mad. Mouritsen, jomfrue Weisner, Gotfred Schutz, Christian Jynge, Christen Kraft, Schaaning.

dpt. 5/6-1797. Knud Østenssøn fra S. Bøes Marthe. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Dorthe Pedersd., Ole Heljessøn, Gunder Nielssøn, Jacob Laerssøn.

dpt. 5/6-1797. Michel Michelssøn fra Aasebachens Maren Kirstine. Fadd: Ellen Johanne Halvorsd., Inger Kirstine Andersd., Hans Bernstof, Anders Jonssøn, Niels Aslessøn.

dpt. 5/6-1797. Wijer Anderssøn fra Luxefjelds Gunnil. Fadd: Ole Hougedals kone, Anne Olsd., Ole Hougedal, Halvor og Sigur Ersrøe.

dpt. 5/6-1797. Inger Jensdatter fra BbKlevs uægte Andreas. Til barnefader udlagt Anders Nielssøn ved Jæger-Corpset.
Fadd: Niels Hanssøns enke, Margarete Torjersd., Christen Langerøe, Even Olssøn, Halvor Doxrøe.

dpt. 11/6-1797. Andreas Johan Storm fra Aasebachens Jens Andreas. Fadd: Kirsten Jonsd., Maren Olsd., Michel Michelssøn, Christopher Sivertssøn, Søren Hanssøn.

dpt. 11/6-1797. Laers Kittilssøn fra S. Sneltveds Kirstine. Fadd: Jon Sandes kone, Karen Maria Nielsd., Kittil Riis, Jens Olssøn, Abraham Gunderssøn.

dpt. 11/6-1797. Hans Sørenssøn fra BbKlevs Karen Maria. Fadd: Halvor Christenssøns kone, Gunnil Margarete Arnesd., Isaac Gunderssøn, Ole Isaacssøn, Isaac Sørenssøn.

dpt. 11/6-1797. Ole Pederssøn und. N. Fosss Karen. Fadd: Jacob Hanssøns kone, Anne Olsd., Anders og Niri Rejerssøn, Claus Vasbrække.

dpt. 18/6-1797. Johannes Janssøn fra N. Bøes Ole. Fadd: Pernelle Olsd., Karen Christensd., Erich Olssøn, Peder Hanssøn, Solve Laerssøn.

dpt. 18/6-1797. Peter Laerssøn Ferman fra BbKlevs Laers Ulric. Fadd: Anne Matthæa Olsd., Sara Rasmusd., Ole Isaacssøn, Christian Noord, Ole Jacobssøn.

dpt. 18/6-1797. Knud Jonssøn und. N. Falchums Johan. Fadd: Asloug Olsd., Hedevig Hansd., Halvor Jonssøn, Niels Olssøn, Gunder Axelssøn.

dpt. 18/6-1797. Laers Olssøn fra Follougs Karen. Fadd: Halvor Meens kone, Marechen Halvorsd., Even Olssøn, Anders og Erich Erichssøn.

dpt. 18/6-1797. Isaac Jacobssøn Espedalens Marthe. Fadd: Ole Torjussøns kone, Kirsten Knudsd., Ole Søelie, Matthias Fløtterøe, Laers Christianssøn.

dpt. 25/6-1797. Peder Hanssøn N. Falchums Hans Christian. Fadd: Jørgen Madssøns kone, Anne Kirstine Falchum, Torsten og Hans Hanssøn, Peder Jørgenssøn, Hans Steensrøe.

dpt. 9/7-1797. Jon Alfssøn Løvaasen und. S. Risings Niels. Fadd: Johannes Jenssøns kone, Johanne Halvorsd., Haavold Alfssøn, Gudmund Knudssøn, Johannes Jenssøn.

dpt. 9/7-1797. Knud Haagenssøn fra Goupaasens Anne. Fadd: Anders Svenchessøns kone, Anne Jacobsd., Christen og Hans Jacobssøn, Christen Torjussøn.

dpt. 9/7-1797. Ole Asbjørnssøn fra Hobæks Karen. Fadd: Gunder Asbjørnssøns kone, Anne Sigursd., Halvor Asbjørnssøn, Hans Tormossøn, Jon Torstenssøn.

dpt. 16/7-1797. Peder Fridericssøn und. N. Limies Marthe. Fadd: Wijer Anderssøns kone, Hedevig Isaacsd., Guldbrand Laerssøn, Ole Christopherssøn, Isaac Anderssøn.

dpt. 23/7-1797. Ole Halvorssøn fra Troldsaasen und. S. Grinies Harald. Fadd: Kirsten Halvorsd., Ingebor Halvorsd., Halvor Troldsaas, Peder Gunderssøn, Samuel Evenssøn.

dpt. 23/7-1797. Torjer Sivertssøn und. Kleps Anne Maria. Fadd: Hans Lies kone, Siri Knudsd., Hans Ramsaasen, Christopher Knudssøn, Laers Knudssøn.

dpt. 6/8-1797. Halvor Bjørnssøn und. N. Fosses Groe. Fadd: Ole Grumstulens kone, Ingebor Engelbertsd., Ole Grumstul, Niels Danielssøn, Gunder Jonssøn.

dpt. 13/8-1797. Jacob Halvorssøn fra Aasebachens Jacob. Fadd: Niels Laerssøns kone, Else Nielsd., Erich Olssøn, Laers Danielssøn, Anders Jonssøn.

dpt. 20/8-1797. Anders Tordssøn fra Bachens Tord. Fadd: Isaac Børgessøns kone, Gunnil Isaacsd., Niels Tordssøn, Laers Laerssøn, Christen Nielssøn.

dpt. 20/8-1797. Ole Gunderssøn fra S. Breche ejets Niels. Fadd: Gunnil Nielsd., Hedevig Torsd., Laers Halvorssøn, Jon Torjerssøn, Jon Jonssøn.

dpt. 20/8-1797. Laers Nielssøn und. Gulsets Ole. Fadd: Abraham Melfals kone, Kirsten Poulsd., Jes Olssøn, Gunder Jenssøn, Børge Nielssøn.

dpt. 20/8-1797. Jens Zachariæsøn Klevens Pernelle. Fadd: Knud Klevens kone, Margit Andersd., Knud Kleven, Niels Hougerøe, Zacharias Jacobssøn.

dpt. 20/8-1797. Isaac Anderssøn fra Øde Sneltveds Karen Kirstine. Fadd: Abraham Anderssøns kone, Anne Maria Arnesd., Søren Grinie, Ole Rasmussøn, Kolbjørn Olssøn.

dpt. 27/8-1797. Erich Christenssøn fra Bergs Inger Maria. Fadd: Henric Torjerssøns kone, Guri Tordsd., Halvor Jonssøn, Isaac Olssøn, Laers Gregerssøn.

dpt. 27/8-1797. Tord Halvorssøn fra Aasebachens Anne Dorthe. Fadd: Hans Halvorssøns kone, Live Halvorsd., Halvor Buer, Ole Nielssøn, Aslach Anderssøn.

dpt. 3/9-1797. Ole Halvorssøn fra Aasebachens Halvor. Fadd: Anders Olssøns kone, Ingebor Kistine Kart, Halvor Olssøn, Jon Laerssøn, Johan Rosensted.

dpt. 3/9-1797. Halvor Anderssøn fra Aasebachens Anders. Fadd: Anders Olssøns kone, Anne Andersd., Kittil Jenssøn, Christopher Sivertssøn, Niels Aslessøn.

dpt. 3/9-1797. Hans Halvorssøn fra Ramsaasens Marthe Maria. Fadd: Christen Olssøns kone, Anne Halvorsd., Even Høyset, Søren Høyset, Sivert Nielssøn.

dpt. 24/9-1797. Niels Tollevssøn fra BbKlevs Tollev. Fadd: Niels Gunderssøns kone, Maren Tollevsd., Niels Jenssøn, Kittil Nielssøn, Erich Nielssøn.

dpt. 24/9-1797. Engelbert Hanssøn fra Aasebachens Gunnil Maria. Fadd: Hans Hanssøns kone, Mette Maria Bentsd., Niels Simonssøn, Hans Hanssøn, Hans Laerssøn.

dpt. 29/9-1797. Ole Evenssøn fra Aasebachens Hans Peter. Fadd: Halvor Michelssøns kone, Ingebor Sigvardsd., Bendix Buchvald, Niels Olssøn, Niels Sivertssøn.

dpt. 1/10-1797. Beruld Haagenssøn und. Moes Rasmus. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Anne Nielsd., Halvor Janssøn, Rasmus Mortenssøn, Zacharias Claussøn.

dpt. 1/10-1797. Ole Anderssøn Nøklegaards Gunnil. Fadd: Peder Olssøns kone, Maren Christophersd., Niels og Erich Berreberg, Ole Christopherssøn.

dpt. 1/10-1797. Johannes Jacobssøn und. S. Breches Karen. Fadd: Simon Simonssøns kone, Gunnil Hansd., Torsten Sondressøn, Johannes Bøle, Niels Laerssøn.

dpt. 8/10-1797. Anders Torjerssøn fra Ramsaasens Jacob. Fadd: Søren Høysets kone, Sønev Olsd., Hans Ramsaasen, Jon Stulen, Ole Olssøn.

dpt. 8/10-1797. Isaac Christenssøn fra Fossum Værks Christen. Fadd: Guri Olsd., Dorthe Pedersd., Engelbert og Peder Sørenssøn, Sondre Kittilssøn.

dpt. 8/10-1797. Gunder Jonssøn fra Foss Qværns Anne. Fadd: Engelbert Dyrkolds kone, Gunnil Nielsd., Halvor Bjørnssøn, Jon Jonssøn, Ellev Poulssøn.

dpt. 11/10-1797. Peder Nirissøn fra Wattenbergs Peder. Fadd: Anne Maria Nielsd., Margit Torjersd., Anders Nirissøn, Engelbert Nielssøn, Simon Jonssøn.

dpt. 15/10-1797. Gullik Amundssøn fra S. Wenstøbs Niels. Fadd: Hellik Amundssøns kone, Svanou Pedersd., Jens og Hellik Amundssøn, Jens Jacobssøn.

dpt. 15/10-1797. Knud Jonssøn fra Aasebachens Jon. Fadd: Ole Olssøns kone, Berthe Torkildsd., Søren og Anders Olssøn, Henric Nielssøn.

dpt. 22/10-1797. Søren Danielssøn und. Bradsbergs Daniel. Fadd: Inger Johannisd., Inger Johanne Danielsd., Ove Rasmussøn, Engelbert Johannessøn, Christen Pederssøn.

dpt. 22/10-1797. Jacob Nielssøn fra Bækkevolds Hans. Fadd: Søren Høysets kone, Anne Evensd., Erich Klep, Anders Lie, Ole Bekkevold.

dpt. 22/10-1797. Gunder Nielssøn fra Bækkevolds Karen. Fadd: Hans Lies kone, Inger Laersd., Ole Laerssøn, Jacob Søelie, Knud Hanssøn.

dpt. 22/10-1797. Anders Olssøn Bommen fra BbKlevs Kirsten. Fadd: Peder Drengssøns kone, Else Knudsd., Rasmus Hanssøn, Gregers Halvorssøn, Frideric Pederssøn.

dpt. 26/10-1797. Laers Barnholdts Pouline Maria. Fadd: Madame Barnholdt, Marie Dahl, Marcus og Frideric Barnholdt, Peder Haraldssøn, Christen Lund.

dpt. 27/10-1797. Lovis Vauverts Niels Carl Barfod. Fadd: frue KammerHerinde Løvenskjold, Jomfru Constance Aall, Auditeur Wessel, Rædisch, Hans Møller.

dpt. 29/10-1797. Lars Hanssøn und. Meens Anne Catharine. Fadd: Gunnil Hansd., Kirsten Olsd., Hans Jacobssøn, Ole Jacobssøn, Anders Nielssøn.

dpt. 29/10-1797. Peter Conradssøn und. Gulsets Inger Karine. Fadd: Gunder Strømdals kone, Inger Olsd., Kittil Knudssøn, Erich Henricssøn, Christen Ejnerssøn.

dpt. 30/10-1797. Lehnsmand Peder S. Limies Søren. Fadd: Christen Lunds kone, Asloug Tofte, Aslach og Søren Tofte, Peder Haraldssøn.

dpt. 5/11-1797. Sigvard Jørgenssøn fra Nordre Sems Anne. Fadd: Simon Lunds kone, Hedevig Torsd., Børge Sem, Simon Jonssøn, Kittil Nielssøn.

dpt. 5/11-1797. Ole Gunderssøn fra Bækkevolds Anne. Fadd: Torjus Lundes kone, Anne Jacobsd., Ole Haraldssøn, Jacob Nielssøn, Isaac Espedalen.

f. 28/10-1797, dpt. 17/11-1797. Elias Winter Jørgensens Jochum Jørgensen. Fadd: Madame Ambor Aall, Mad. Anne Plesner, Jomfru Constance Aall, Major Rehbinder, Poul Fr. Lieungh, Peder Flood, H. Chrystie.

dpt. 19/11-1797. Ole Haraldssøn fra N. Søelies Niels. Fadd: Isaac Espedalens kone, Maren Jacobsd., Anders og Ole Gunderssøn, Sivert Hanssøn.

dpt. 19/11-1797. Christopher Christianssøn fra øvre Hoppestads Halvor. Fadd: Willum Hoppestads kone, Karen Hansd., Claus Monssøn, Halvor Hanssøn, Niels Danielssøn.

dpt. 19/11-1797. Ole Henniningsdalens Anne. Fadd: Christen Claussøns kone, Gunnil Arnesd., Anders Jonssøn, Gunder Gunderssøn, Erich Berreberg.

dpt. 26/11-1797. Jens Rasmussøn fra Forevolds Rasmus. Fadd: Rasmus Glennes kone, Karen Rasmusd., Niels Christenssøn, Rasmus Nielssøn, Mons Rasmussøn.

dpt. 26/11-1797. Aslach Hanssøn fra Bergs Anne. Fadd: Margarete Gundersd., Anne Gurine Larsd., Halvor og Knud Jonssøn, Lars Nielssøn.

dpt. 3/12-1797. Ole Poulssøn fra Østre Fjeldets Poul. Fadd: Wijer Anderssøns kone, Ragnil Torstensd., Guldbrand Laerssøn, Laers Svendssøn, Anders Jonssøn.

dpt. 3/12-1797. Gisle Franssøn fra N. Aases Maren. Fadd: Rasmus Franssøns kone, Maren Isaacsd., Mads Franssøn, Halvor Isaacssøn, Simon Aslachssøn.

dpt. 3/12-1797. Halvor Rasmussøn fra S. Riises Karen Kirstine. Fadd: Lars Knudssøns kone, Gunnil Kirstine Hansd., Kittil og Rasmus Riis, Isaac Hanssøn.

dpt. 6/12-1797. Torkild Olssøn fra Lille Fosses Gullik. Fadd: Aslach Toftes og Anders N. Limies koner, Aslach og Jan Tofte, Peder Limie.

dpt. 10/12-1797. Jacob Hanssøn fra N. Ballestads Hans. Fadd: Hans Larssøns enke, Karen Hansd., Johannes Hanssøn, Niels og Jacob Jonssøn.

dpt. 10/12-1797. Engelbert Christenssøn und. S. Limies Peder. Fadd: Torjer Sæterets kone, Aagot Jansd., Jan og Peder Fridericssøn, Christen Olssøn.

dpt. 10/12-1797. Jacob Langerøes tvillingbørn Even. Fadd: Anders Ballestads kone, Maren Olsd., Niels Jacobssøn, Christen Langerøe, Lars Matthiæsøn.

dpt. 10/12-1797. Jacob Langerøes tvillingbørn Maria. Fadd: Niels Jacobssøns kone, Marthe Christensd., Jon Svenchessøn, Lars Olssøn, Jacob Anderssøn.

dpt. 10/12-1797. Maren Arntsdatter und. Gulsets uægte Niels. Til barnefader udlagt Niels Jonssøn, gift mand og gevorben soldat.
Fadd: Ole Gaashølens kone, Karen Arntsd., Ellev Pederssøn, Christen Larssøn, Jacob Alfssøn.

dpt. 17/12-1797. Ole Nielssøn fra Fossum Værks Niels Jacob. Fadd: Ingebor Maria Hansd., Marthe Pedersd., Søren Henricssøn, Lars Sørenssøn, Niels Magnussøn.

dpt. 17/12-1797. Simon Simonssøn und. S. Breches Maren Kirstine. Fadd: Niels Knudssøns kone, Sophie Thomædatter, Halvor Anderssøn, Isaac Jacobssøn, Johannes Isaacssøn.

dpt. 17/12-1797. Karen Andersdatter und. Bratsbergs uægte Johanne Maria. Til barnefader udlagt Johannes Monssøn wed Jæger-Corpset.
Fadd: Maren Rasmusd., Gunnil Margarete Andersd., Jon Christenssøn, Erich Nielssøn, Christen Larssøn.

dpt. 26/12-1797. Rasmus Halvorssøn fra S. Riises Søren. Fadd: Halvor Riises kone, Karen Clausd., Kittil Riis, Erich Knudssøn, Peder Sivertssøn.

dpt. 26/12-1797. Ole Larssøn fra Fossejores Gunder. Fadd: Jacob Nielssøns kone, Karen Isaacsd., Anders og Hans Lie, Hans Knudssøn.

dpt. 26/12-1797. Ole Halvorssøn fra Aasebachens Ole. Fadd: Ole Anderssøns kone, Kirsten Olsd., Niels Hanssøn, Anders Olssøn, Peder Anderssøn.

dpt. 26/12-1797. Peder Aslachssøn und. Borrestads Bartholomæus. Fadd: Arne Thomæsøns kone, Ellen Margarete Larsd., Hans Torjussøn, Hans Pederssøn, Ole Nielssøn.

dpt. 26/12-1797. Hans Knudssøn und. S. Breches Ole. Fadd: Søren Toftes kone, Margrete Thomædatter, Christen Schrøder, Hans Olssøn, Lars Knudssøn.

dpt. 26/12-1797. Søren Halvorssøn und. Stulens Hedevig. Fadd: Helge Erichssøns kone, Karen Aslachsd., Jan Tolvssøn, Simon Aslachssøn, Helje Erichssøn.

dpt. 31/12-1797. Lars Halvorssøn fra Aaltveds Halvor. Fadd: Søren Høysets kone, Maren Solvesd., Jacob Nærum, Niels og Laers Halvorssøn.

dpt. 31/12-1797. Poul Webjørnssøn und. Gjerpen lilles Jan. Fadd: Abraham Bergs kone, Helge Halvorsd., Henning, Erich og Abraham Berg.

dpt. 31/12-1797. Jon Tordssøn fra Hougens Ingebor Maria. Fadd: Ingebor Kittilsd., Anne Hansd., Johan Rosenberg, Ole Kittilssøn, Abraham Olssøn.

dpt. 31/12-1797. Christen Knudssøn und. N. Fossums Anne. Fadd: Jens Hanssøns kone, Karen Clausd., Envold Knudssøn, Anders Jenssøn, Knud Tollevssøn.

dpt. 31/12-1797. Ole Monssøn fra Fossum Værks Maria. Fadd: Christopher Hanssøns kone, Anne Halvorsd., Peder Sørenssøn, Gunder Monssøn, Gunder Jacobssøn.

dpt. 31/12-1797. Lars Jonssøn und. Bradsbergs Berthe. Fadd: Søren Røsagers kone, Inger Larsd., Jon Svenchessøn, Anders Larssøn, Christen Abrahamssøn.

dpt. 31/12-1797. Peter Dyressøn fra Fikjens Gunnil. Fadd: Ole Dales kone, Gunnil Tronsd., Ole Torbjørnssøn, Ole Nirissøn, Ole Olssøn.

dpt. 1/1-1798. Anders Olssøn und. Borrestads Ole. Fadd: Ole Olssøns kone, Else Olsd., Østen Jonssøn, Hans Nielssøn, Søren Olssøn.

dpt. 7/1-1798. Christen Gunderssøn und. Hougens Ingebor. Fadd: Gunnil Olsd., Berthe Larsd., Ole og Anders Olssøn, Niels Jacobssøn.

dpt. 7/1-1798. Lars Larssøn fra Bachens Anne. Fadd: Karen og Jøran Christensd., Ole Larssøn, Thomas Christenssøn, Isaac Olssøn.

dpt. 7/1-1798. Halvor Halvorssøn fra Holt ødes Ellen. Fadd: Anne Halvorsd., Hedevig Aslachsd., Christen Eikornrøe, Lars Liene, Hans Gullikssøn.

dpt. 7/1-1798. Torkild Simonssøn fra Aasebachens Magnil. Fadd: Karen Johannisd., Bergit Torkildsd., Niels Christenssøn, Søren Olssøn, Anders Evenssøn.

dpt. 7/1-1798. Jon Olssøn fra Bestuuls pigebarn Tore. Fadd: Ellev Olssøns kone, Karen Kirstine Aslachsd., Anders Limie, Ellev Olssøn, Jacob Alfssøn.

dpt. 7/1-1798. Anne Maria Jacobsdatter fra Tambur-plads und. Østre Borges uægte Niels. Manden Herbrand Halvorssøn har nogle aar sejlet udenlands.
Til barnefader er udlagt Lars Nielssøn fra Herre. Fadd: Lars Hanssøns kone, Maren Christensd., Lars Hanssøn, Ole Danielssøn, Tord Tostenssøn.

dpt. 14/1-1798. Anders Hanssøn fra Fossum Værks Christen. Fadd: Ole Hanssøns kone, Anne Dorthe Aslachsd., Christen Claussøn, Jacob Peterssøn, Ole Jacobssøn.

dpt. 14/1-1798. Anders Halvorssøn und. S. Aases Inger. Fadd: Lars Halvorssøns kone, Askjer Tollevsd., Lars Halvorssøn, Ole Olssøn, Rasmus Halvorssøn.

dpt. 14/1-1798. Henric Jenssøn fra Bøe-Rønnings Anne Karine. Fadd: Ole Jenssøns kone, Karen Margarete Andersd., Erich Henricssøn, Hans Janssøn, Amund Anderssøn.

dpt. 14/1-1798. Halvor Olssøn fra Godals pigebarn Tore. Fadd: Ole Olssøns kone, Maren Axelsd., Ole Olssøn, Tollev Gunderssøn, Jan Hougen.

dpt. 21/1-1798. Isaac Christenssøn fra Holms Ole. Fadd: Solve Kjærs kone, Ingebor Sophie Larsd., David Holm, Michel Doxrøe, Lars Hanssøn.

dpt. 28/1-1798. Sigur Jermundssøn und. Moes Ole. Fadd: Torsten Jermundssøns kone, Pernelle Aslachsd., Torsten Jermundssøn, Peter Jacobssøn, Lars Madssøn.

dpt. 4/2-1798. Henric Nielssøn fra Asebachens Ole. Fadd: Knud Jonssøns kone, Sara Larsd., Peder Anderssøn, Hans Anderssøn, Knud Jonssøn.

dpt. 4/2-1798. Ole Jenssøn fra N. Løbergs Lars. Fadd: Kittil Riises kone, Marthe Kittilsd., Lars og Anund Løberg, Kittil Erichssøn.

dpt. 4/2-1798. Biørguv Olssøn und. Nordre Bøes Ole. Fadd: Johannes Janssøns kone, Johanne Hansd., Aslach Isaacssøn, Peder Larssøn, Aslach Nielssøn.

dpt. 4/2-1798. Niels Hanssøn fra Aasebachens Grete. Fadd: Hans Hanssøns kone, Ellen Jensd., Ole Halvorssøn, Ole Hanssøn, Engelbert Hanssøn.

dpt. 4/2-1798. Svend Turvildssøn fra Aasebachens Karen. Fadd: Marthe Margarete Turvildsd., Inger Knudsd., Thomas Jonssøn, Erich Knudssøn, Peder Olssøn.

dpt. 4/2-1798. Lars Christenssøn fra Lienes Maren Margarete. Fadd: Anne Halvorsd., Karen Kirstine Aslachsd., Halvor Halvorssøn, Simon Aslachssøn, Isaac Christenssøn.

dpt. 4/2-1798. Henric Torstenssøn fra Doxrøes Torsten. Fadd: Engelbert Doxrøes enke, Inger Tolvsd., Michel Doxrøe, Jan Stulen, Halvor Ersrøe.

dpt. 4/2-1798. Maria Waldemarsdatter fra Aas-Hammers uægte Hans. Til barnefader udlagt Jon Brynildssøn ved det Norske Jæger-Corps.
Fadd: Jørgen Halvorssøns kone, Gunnil Nielsd., Jacob Halvorssøn, Jørgen Halvorssøn, Isaac Jonssøn.

dpt. 10/2-1798. Jan Halvorssøn fra Toftes Inger Margarete. Fadd: Niels Sems kone, Anne Berg, Peder Limie, Aslach Tofte, Christen Andr. Lund, Jochum Monrad.

dpt. 11/2-1798. Rollev Sørenssøn fra Aasebachens Anders. Fadd: Abraham Christenssøns kone, Ingebor Kirstine Andersd., Ole og Poul Sørenssøn, Ole Rollevssøn.

dpt. 11/2-1798. Rejer Anderssøn und. N. Fosses Anders. Fadd: Jacob Hanssøns kone, Zarche Olsd., Jacob Hanssøn, Lars Christenssøn, Anders Rejerssøn.

dpt. 11/2-1798. Hans Knudssøn fra Kragetoes Lars. Fadd: Ole Larssøns kone, Else Jacobsd., Christen Langerøe, Anders Bækkevold, Lars Knudssøn.

dpt. 11/2-1798. Jacob Anderssøn fra øvre Søelies Inger. Fadd: Hans Wallers kone, Karen Halvorsd., Rasmus Søelie, Niels Anderssøn, Christen Larssøn.

dpt. 18/2-1798. Lars Christenssøn Riisberg fra Fossum Værks Aslach Christian. Fadd: Walborg Jonsd., Johanne Larsd., Christen og Jens Riisberg, Svend Aslachssøn.

dpt. 18/2-1798. Lars Olssøn und. Lies tvillingebørn Ole. Fadd: Søren Høysets kone, Anne Evensd., Even Høyset, Hans Lie, Lars Halvorssøn.

dpt. 18/2-1798. Lars Olssøn und. Lies tvillingebørn Anne Kirstine. Fadd: Anne Bjørnsd., Maren Solvesd., Even Anderssøn, Christen Fløtterøe, Anders Olssøn.

dpt. 18/2-1798. Jens Amundssøn fra Eegaasens Jens. Fadd: Lars Follougs kone, Askjer Tollevsd., Anders Nielssøn, Bent Jonssøn, Ole Torkildssøn.

dpt. 18/2-1798. Tollev Rasmussøn und. S. Breches Ellen Maria. Fadd: Rasmus Hanssøns kone, Anne Clarine Andersd., Lars Nielssøn, Jørgen Hanssøn, Halvor Larssøn.

dpt. 25/2-1798. Knud Jacobssøn und. Borrestads Anders. Fadd: Karine Hansd., Karen Maria Hansd., Christen Larssøn, Christopher Rollevssøn, Niels Tordssøn.

dpt. 25/2-1798. Peder Stianssøn fra Gulsets Knud. Fadd: Hans Olssøns kone, Ingebor Larsd., Hans Halvorssøn, Kittil Knudssøn, Gunder Nielssøn.

dpt. 25/2-1798. Johannes Pederssøn fra Fossum Værks Anne Lisbeth. Fadd: Lars Christianssøns kone, Marthe Engelbertsd., Jens Hanssøn, Rasmus Larssøn, Peder Madssøn.

dpt. 25/2-1798. Rasmus Olssøn und. N. Falchums Anne Kirstine. Fadd: Dorthe Ovesd., Karen Andersd., Isaach Abrahamssøn, Peder og Knud Olssøn.

dpt. 4/3-1798. Halvor Olssøn und. Meens Lars. Fadd: Jens Follougs kone, Guri Torsd., Abraham Anderssøn, Niels Nielssøn, Lars Evenssøn.

dpt. 4/3-1798. Maren Olesdatter fra Griniliens uægte Ole. Til barnefader udlagt Engelbert Olssøn ved Jæger-Corpset.
Fadd: Peder Nirissøns kone, Ragnil Olsd., Peder Nirissøn, Anders Olssøn, Niels Anderssøn.

dpt. 8/3-1798. Christen Andreas Lunds Christen Lund. Fadd: Peder Haraldssøns kone, Else Magdalene Engelbertsd., Søren Tofte, Simon Lund, Niels Sem, Peder Pederssøn.

dpt. 11/3-1798. Ole Anderssøn fra Aasebachens Anders. Fadd: Ole Halvorssøns kone, Anne Karine Jonsd., Tollev Jonssøn, Niels Larssøn, Torjer Torkildssøn.

dpt. 11/3-1798. Ole Pederssøn und. Øvrums Inger. Fadd: Anders Nyegaards kone, Tore Skejesd., Engelbert Pederssøn, Ole Nielssøn, Peder Halvorssøn.

dpt. 11/3-1798. Lars Skejessøn und. Sørbøes Ellen. Fadd: Søren Røsagers kone, Inger Larsd., Anders Svenchessøn, Anders Larssøn, Anders Jonssøn.

dpt. 11/3-1798. Anders Tovssøn und. Toftes Karen. Fadd: Bergit Halvorsd., Asloug Erichsd., Anders Rejerssøn, Anders og Peder Nirissøn.

dpt. 18/3-1798. Ole Nielssøn und. Borrestads Niels. Fadd: Peder Aslachssøns kone, Berthe Nielsd., Hans Pederssøn, Isaac Eikornrøe, Hans Isaacssøn.

dpt. 18/3-1798. Mads Christenssøn fra N. Bøes Anne Maria. Fadd: Lars Skavens kone, Karen Christensd., Peder Christenssøn, Lars Fossum, Peder Mortenssøn.

dpt. 1/4-1798. Ole Sørenssøn fra Fossum Værks Engelbert. Fadd: Lars Sørenssøns kone, Dorthe Pedersd., Peder Sørenssøn, Isaac Jenssøn, Lars Haagenssøn.

dpt. 1/4-1798. Jens Mortenssøn fra N. Ballestads Siri. Fadd: Jon Hougens kone, Ingebor Mortensd., Jacob og Jens Hanssøn, Ole Helgessøn.

dpt. 5/4-1798. Halvor Anderssøn fra BbKlevs Anne Karine. Fadd: Isaac Jacobssøns kone, Berthe Olsd., Niels Knudssøn, Simon Simonssøn, Erich Engelbertssøn.

dpt. 9/4-1798. Rasmus Haraldssøn fra N. Søelies Inger Maria. Fadd: Jacob Søelies kone, Kirsten Simonsd., Lars Lunde, Hans Ouestad, Sivert Hanssøn.

dpt. 9/4-1798. Ole Heljessøn fra Bøe Rønnings Barbara. Fadd: Engelbert Lucæssøns kone, Giertrud Hansd., Engelbert Lucæssøn, Knud Østenssøn, Niels Hanssøn.

dpt. 15/4-1798. Laers Nielssøn fra M. Løbergs Anne Maria. Fadd: Lars Hanssøns kone, Ingerliv Jonsd., Ole og Anund Løberg, Jens Olssøn.

dpt. 18/4-1798. Peder Haraldssøn fra Nedre Sems Karen Dorothea. Fadd: Niels Sems kone, Christen Lunds kone, Lars Barnholt, Realf Ording, Peder Limie, Gunder Tevessøn.

dpt. 25/4-1798. Halvor Hanssøn Søelie fra Aasebachens Kirsten Maria. Fadd: Svend Borgs enke, Maren Jørgensd., Lave Knudssøn, Henric Hamberg, Niels Kildal.

dpt. 29/4-1798. Niels Anderssøn und. Nordre Bøes Anders. Fadd: Tollev Grønsteens kone, Else Nielsd., Gunder Ellevssøn, Peder Bougerøe, Tollev Grønsteen.

dpt. 29/4-1798. Ole Olssøn und. Nordre Fosses Ole. Fadd: Ellev Olssøns kone, Anne Olsd., Halvor Jacobssøn, Anders Nielssøn, Niels Anderssøn.

dpt. 29/4-1798. Anders Olssøn fra Aasebachens Erich. Fadd: Ole Halvorssøns kone, Else Henrichsd., Johan Andreas Storm, Ole Halvorssøn, Anders Jonssøn.

dpt. 6/5-1798. Anders Nielssøn fra Follestads Engelbert. Fadd: Maren Jacobsd., Maren Hermansd., Peder Mælum, Niels Sørenssøn, Lars Amundssøn.

dpt. 6/5-1798. Zacharias Gregoriisøn fra Gravelies Anne Margarete. Fadd: Halvor Fjelddalens kone, Engelbert Dyrkolds kone, Peder Haraldssøn, Erich Gravelie, Isaac Grinie.

dpt. 6/5-1798. Asloug Olesdatter fra N. Falchum ejes uægte Marthe. Til barnefader udlagt Niels Olssøn fra S. Falchum.
Fadd: Knud Jonssøns kone, Else Sivertsd., Niels og Christen Larssøn, Jens Olssøn.

dpt. 13/5-1798. Jens Olssøn und. Nærums Anders. Fadd: Anders Ramsaasens kone, Marthe Olsd., Ole Olssøn, Anders Olssøn, Christen Olssøn.

dpt. 13/5-1798. Christen Olssøn und. N. Hynies Dorthe Maria. Fadd: Lars Skjolds kone, Maren Nielsd., Jens Hynie, Jens Olssøn, Henric Danielssøn.

dpt. 17/5-1798. Lars Torgrimssøn fra S. Ballestads Ragnil Maria. Fadd: Ole Torgrimssøns kone, Gunnil Torkildsd., Anders Jacobssøn, Anders og Erich Erichssøn, Lars Folloug.

dpt. 20/5-1798. Ole Heljessøn fra BbKlevs Lars. Fadd: Helje Ballestads kone, Ingebor Mortensd., Tord Heljessøn, Hans og Anders Jenssøn.

dpt. 24/5-1798. Niels Pederssøn und. S. Breches Anne Gurine. Fadd: Anders Aarhuuses kone, Karen Larsd., Anders Nirissøn, Halvor og Anders Larssøn.

dpt. 28/5-1798. Christen Pederssøn fra Erlands Wenstøbs Peder. Fadd: Christen Hanssøns kone, Anne Olsd., Engelbert Pederssøn, Lars og Peder Christianssøn.

dpt. 28/5-1798. Isaac Hanssøn fra S. Grinies Margarete. Fadd: Simon Lunds kone, Karen Aslachsd., Erich Gravelie, Zacharias Lie, Halvor Fjelddalen.

dpt. 28/5-1798. Ole Johannissøn fra BbKlevs Kirsten. Fadd: Rasmus Hanssøns kone, Karen Clausd., Ole Bentssøn, Ellev Pederssøn, Christen Larssøn.

dpt. 28/5-1798. Isaac Anderssøn fra Sæteret i Luxefjelds Karen. Fadd: Isanne Isaacsd., Berthe Andersd., Jens Nielssøn, Rønnich Hanssøn, Ole Sæteret.

dpt. 29/5-1798. Søren Pederssøn Toftes Dorthe Hellene. Fadd: Niels Sems kone, Asloug Tofte, Gunder Tevessøn, Aslach Tofte, Hans Knudsøn, Peder Pederssøn.

dpt. 3/6-1798. Axel Nielssøn fra S. Hynies Gunder. Fadd: Alf Aarhuuses enke, Sara Dorothea Jensd., Jacob Jenssøn, Niels Gunderssøn, Solve Larssøn.

dpt. 3/6-1798. Afdøde Gunder Jenssøn und. Gulsets Gunder. Fadd: Niels Jenssøns kone, Hans Olssøns kone, Anders Jenssøn, Kittil Knudssøn, Halvor Torbjørnssøn.

dpt. 3/6-1798. Christen Nielssøn fra Langerøes Niels. Fadd: Anders Bakkens kone, Karen Isaacsd., Isaac Nielssøn, Niels Tordssøn, Erich Nielssøn.

dpt. 3/6-1798. Arne Usler fra Aasebachens Vincens Christian. Fadd: Arne Hanssøns kone, Kirstine Olsd., Jørgen og Arne Olssøn, Engelbert Hanssøn.

dpt. 10/6-1798. Ole Halvorssøn und. Moes Ole. Fadd: Anders Limies kone, Hedevig Aslachsd., Anders Limie, Ole og Hans Aslachssøn.

dpt. 10/6-1798. Jens Johannissøn fra Skougsrøes Karen. Fadd: Jacob Anderssøns kone, Inger Johannisd., Even Olssøn, Søren Danielssøn, Lars Evenssøn.

dpt. 10/6-1798. Niels Jenssøn fra BbKlevs Anne Lisbeth. Fadd: Maren Tollevsd., Ingebor Jonsd., Erich Engelbertssøn, Erich Nielssøn, Gunder Jenssøn.

dpt. 24/6-1798. Ole Olssøn und. Meens Kirsten. Fadd: Guri Tordsd., Gunnil Olsd., Svend Zacharias Tordssøn, Lars Nielssøn, Anders Olssøn.

dpt. 8/7-1798. Niels Gunderssøn fra BbKlevs Tollev. Fadd: Bergit Kittilsd., Karen Clausd., Anund Tollevssøn, Lars Anundssøn, Ole Olssøn.

dpt. 8/7-1798. Erich Christenssøn fra BbKlevs Dorothea. Fadd: Ingebor Larsd., Asloug Pedersd., Anders Nielssøn, Anders Christenssøn, Christopher Pederssøn.

dpt. 15/7-1798. Ole Torjerssøn und. S. Risings Hans. Fadd: Karen Torjersd., Bergit Jonsd., Torjer Evenssøn, Engelbert Christenssøn, Niels Olssøn.

dpt. 15/7-1798. Gudmund Knudssøn und. S. Breches Karen Gurine. Fadd: Margit Jensd., Ingebor Pedersd., Niels Knudssøn, Ole og Knud Olssøn.

dpt. 22/7-1798. Ole Monssøn fra N. Grinies Johannes. Fadd: Anne Thomædatter, Margarete Monsd., Niels og Anders Engelbertssøn, Simon Jonssøn.

dpt. 22/7-1798. Gunder Johannissøn fra Øde Sneltveds Maren. Fadd: Solve Kjærs kone, Ingebor Sophie Larsd., Tyge Kjær, Even Sneltved, Isaac Berg.

f. 30/5-1798, dpt. 22/7-1798. Procurator Gasmanns Carl Egidius. Fadd: Mad. Brangstrup, Jfr. Gasmann, Auditeur Wessel, R. Realfssøn Ording, Schaaning.

dpt. 29/7-1798. Jon Svenchessøn und. N. Frogners Svenche. Fadd: Søren Hanssøns kone, Kirsten Jonsd., Hans Knudssøn, Niels og Even Jacobssøn.

dpt. 29/7-1798. Peder Nielssøn fra Bougerøes Johannes. Fadd: Engelbert Bougerøes kone, Maria Nielsd., Niels Lien, Niels og Tolv Grønsteen.

dpt. 29/7-1798. Isaac Jacobssøn Bommen fra BbKlevs Jacob. Fadd: Halvor Anderssøns kone, Alet Jacobsd., Anders Olssøn, Niels Knudssøn, Simon Simonssøn.

dpt. 4/8-1798. Dorthe Maria Jansdatters uægte Dorothea. Til barnefader udlagt Sondre Kittilssøn.
Fadd: Hans Thomæsøns kone, Dorthe Pedersd., Engelbert Halvorssøn, Peder Jonssøn fra Fossum Værk, Jens Haraldssøn.

dpt. 19/8-1798. Anders Jenssøn Liens Ingebor Maria. Fadd: Niels Jenssøns kone, Kirsten Einersd., Jens Henricssøn, Johannes Isaacssøn, Hans Janssøn.

dpt. 19/8-1798. Amund Anderssøn fra Ulsvandets Marthe Maria. Fadd: Halvor Ersrøes kone, Karen Margarete Andersd., Henric Jenssøn, Christen Knudssøn, Engelbert Pederssøn.

dpt. 24/8-1798. Skoleholder Hans Wilsbech fra Aasebachens Anne Friis. Fadd: Jørgen Aalls kone, Jfr. Inger Aall, Niels Aall, Carl Møller, Frid. Arentz.

dpt. 24/8-1798. Halvor Jenssøn fra Aasebachens Kirsten Dorothea. Fadd: Lave Knudssøns kone, Maren Jørgensd., Halvor Søelie, Ole Borge, Michel Halvorssøn.

dpt. 26/8-1798. Tord Heljessøn fra S. Ballestads Niels. Fadd: Ole Torgrimssøns kone, Gunnild Torkildsd., Ole Heljessøn, Kittil Sondressøn, Anders Ballestad.

dpt. 26/8-1798. Aslach Nielssøn und. N. Bøes Christen. Fadd: Niels Nielssøns kone, Maria Christensd., Jacob Jonssøn, Jens Nielssøn, Abraham Isaacssøn.

dpt. 26/8-1798. Ole Olssøn und. Borrestads Christen. Fadd: Anne Ellingsd., Gunnil Matthiædatter, Christen Larssøn, Ole Sørenssøn, Ole Simonssøn.

dpt. 26/8-1798. Anders Evenssøn fra Aasebachens Even. Fadd: Ole Danielssøns kone, Tone Danielsd., Ole Evenssøn, Erich Klep, Halvor Isaacssøn.

dpt. 26/8-1798. Halvor Tordssøn und. S. Falchums Maren. Fadd: Ingebor Larsd., Ragnil Halvorsd., Niels Heljessøn, Halvor Rasmussøn, Rasmus Anderssøn.

dpt. 26/8-1798. Enken Anne Hansdatter fra Aasebachens uægte Dorthe Maria. Udlagt til barnefader matros Hans Larssøn paa Aasebachen.
Fadd: Harald Høgs kone, Marthe Halvorsd., Halvor Bjørnssøn, Niels Tordssøn, Tord Doxrøe.

dpt. 2/9-1798. Anders Engelbertssøn fra N. Wenstøbs Christian. Fadd: Rasmus Ovessøns kone, Lisbeth Nielsd., Niels Svenossøn, Ole Monssøn, Engelbert Lucæssøn.

dpt. 2/9-1798. Niels Aslessøn und. Fossum Værks Zacharias. Fadd: Zacharias Hermanssøns enke, Maren Andersd., Jens Christenssøn, Knud Olssøn, Jacob Peterssøn.

dpt. 2/9-1798. Erich Gregoriisøn fra Gravelies Ingebor. Fadd: Halvor Fjelddalens kone, Isaac Grinies kone, Simon Lund, Daniel Jønnevold, Zacharias Lie.

dpt. 9/9-1798. Johannes Jenssøn fra Gunborsdals Maren. Fadd: Knud Klevens kone, Johanne Halvorsd., Engelbert Bougerøe, Niels Halvorssøn, Torbjørn Kijse.

dpt. 9/9-1798. Michel Michelssøn fra Aasebachens Maren Kirstine. Fadd: Abraham Christenssøns kone, Anne Halvorsd., Joh. Frid. Storm, Christopher Sivertssøn, Anders Nielssøn.

dpt. 16/9-1798. Lars Nielssøn und. Gulsets Niels. Fadd: Gunder Nielssøns kone, Maren Hansd., Peder Stianssøn, Erich Henrichssøn, Jan Jørgenssøn.

dpt. 16/9-1798. Erich Abrahamssøn fra Berrebergs Maren. Fadd: Anders Amundssøns kone, Maren Olsd., Rasmus Berreberg, Ole Nøklegaard, Amund Olssøn.

dpt. 16/9-1798. Bendix Andreæsøn fra Aasebachens Susanne Marie. Fadd: Gunnil Marie Olsd., Karen Bendixdatter, Jacob Jonssøn, Erich Arnessøn, Frans Bendixsøn.

dpt. 23/9-1798. Halvor Larssøn fra N. Wenstøbs Rasmus. Fadd: Christen Wenstøbs kone, Anne Marine Nielsd., Christian Fossum, Christen Hoppestad, Knud Torjerssøn.

dpt. 23/9-1798. Michel Christenssøn und. Doxrøes Christen. Fadd: Isaac Holms kone, Berthe Andersd., Erich Gravelie, Anders og Henric Doxrøe.

dpt. 23/9-1798. Ole Sørenssøn fra Aasebachens Ole. Fadd: Else Alfsd., Anne Catharine Nielsd., Thomas Tobiæsøn, Niels Nielssøn, Even Halvorssøn.

dpt. 29/9-1798. Michel Engelbertssøn fra Bradsbergs Torjer. Fadd: Niels Kildals kone, Antonette Kildal, Christen Kildal, Niels Kildal, Hans Olssøn.

dpt. 30/9-1798. Ellen Margarete Olesdatter und. Gulsets uægte Niels. Til barnefader udlagt Kittil Halvorssøn, gevorben Soldat ved Det Syndenfjeldske Regiment.
Fadd: Peder Stianssøns kone, Anne Margarete Colding, Hans Bjering, Christen Einerssøn, Børre Nielssøn.

dpt. 7/10-1798. Erich Olssøn fra Kiises Gunder. Fadd: Johannis Bøes kone, Else Jacobsd., Lars Halvorssøn, Halvor Hanssøn, Rasmus Larssøn.

dpt. 7/10-1798. Sivert Evenssøn und. Bakkens Hans. Fadd: Anders Bakkens kone, Lars Bakkens kone, Anders Torjerssøn, Jens Olssøn, Isaac Nielssøn.

dpt. 7/10-1798. Torjer Evenssøn und. Klevens Even. Fadd: Siri og Aagot Evensd., Niels Hougerøe, Helje Kousenrøe, Ole Torjerssøn.

dpt. 7/10-1798. Hans Jacobssøn fra Nærums Inger Karine. Fadd: Anders Sørenssøns kone, Dorthe Sørensd., Even Hanssøn, Simon Lund, Niels Tordssøn.

dpt. 7/10-1798. Ole Christenssøn fra Bugots Lisbeth. Fadd: Aslach Christenssøns kone, Inger Larsd., Kittil Gregerssøn, Saamund Christenssøn, Anders Evenssøn.

dpt. 14/10-1798. Jens Zachariæssøn fra Kleven gaards Peder. Fadd: Ole Berrebergs kone, Gunnil Jacobsd., Knud Kleven, Torjer Evenssøn, Zacharias Jacobssøn.

dpt. 14/10-1798. Michel Sigurssøn fra Hougerøe østres Ole. Fadd: Niels Hougerøes kone, Clarine Andersd., Niels Knudssøn, Niels Sigurssøn, Henric Torjerssøn.

dpt. 21/10-1798. Bent Bentssøn fra Aasebachens Bent. Fadd: Mette Maria Bentsd., Berthe Karine Pedersd., Torjer Tollevssøn, Ole Torjussøn, Herman Ludvigssøn.

dpt. 21/10-1798. Ole Pederssøn und. S. Fossums Karen. Fadd: Niels Grønsteens kone, Anne Pedersd., Gunder Ellevssøn, Hans Jenssøn, Jens Janssøn.

dpt. 28/10-1798. Isaac Jenssøn und. N. Fosses Christian. Fadd: Ingebor Engelbertsd., Guri Rasmusd., Ole Simonssøn, Tolv Waldemarssøn, Engelbert Sørenssøn.

dpt. 28/10-1798. Jon Torkildssøn fra Kaasen i Luxefjelds Anne. Fadd: Ole Gunnuldssøns kone, Helge Halvorsd., Ole Olssøn, Ole Gunnuldssøn, Webjørn Halvorssøn.

dpt. 4/11-1798. Peder Pederssøn Buse fra Fossum Værks Hans. Fadd: Ole Hanssøns kone, Dorthe Maria Pedersd., Engelbert og Lars Sørenssøn, Lorents Larssøn.

dpt. 4/11-1798. Anders Erichssøn fra Puttens Asloug. Fadd: Henric Torjerssøns kone, Clarine Andersd., Erich Gravelie, Peder Fjelddalen, Christen Erichssøn.

dpt. 4/11-1798. Søren Engelbertssøn fra BbKlevs Anne Kirstine. Fadd: Inger Engelbertsd., Lisbeth Kirstine Andersd., Halvor Larssøn, Niels Jacobssøn, Lars Christenssøn.

dpt. 11/11-1798. Christen Jacobssøn fra Goupaasens Margarete. Fadd: Halvor Hanssøns kone, Anne Jacobsd., Christen Torjerssøn, Knud Haagenssøn, Hans Jacobssøn.

dpt. 11/11-1798. Anders Nirissøn und. S. Breches Ellen. Fadd: Peder Nirissøns kone, Hellene Nielsd., Niri Wattenberg, Halvor Tordssøn, Erich Nielssøn.

dpt. 18/11-1798. Rasmus Isaacssøn Eikornrøe und. Moes Isaac. Fadd: Wijer Anderssøns kone, Siri Olsd., Vijer Anderssøn, Ole Eikornrøe, Sigur Ersrøe.

dpt. 18/11-1798. Marthe Gundersdatter und. Bradsbergs uægte Ingebor. Til barnefader udlagt Halvor Larssøn, commandered matros.
Fadd: Anne Poulsd., Berthe Jensd., Thomas Gunderssøn, Ole Poulssøn, Christen Larssøn.

dpt. 22/11-1798. Ole Christenssøn Borges Christen. Fadd: Anne Maria og Maren Engelbertsd., Aslach Tofte, Brynild Borge, Jon Sande.

dpt. 25/11-1798. Rasmus Hanssøn Kudsk fra BbKlevs Ole. Fadd: Walborg Jonsd., Anne Olsd., Jørgen Hanssøn, Rasmus Larssøn, Christen Larssøn.

dpt. 25/11-1798. Hans Olssøn und. Gulsets Ole. Fadd: Peder Stianssøns kone, Maren Hansd., Tollev Svenossøn, Gjert Jacobssøn, Kittil Knudssøn.

dpt. 25/11-1798. Ole Christenssøn und. N. Løbergs Dorthe. Fadd: Anne Svendsd., Guri Olsd., Christen Anderssøn, Anders Christenssøn, Rasmus Christopherssøn.

dpt. 2/12-1798. Christen Berulfssøn fra Follestads Berulf. Fadd: Maren Berulfsd., Else Maria Nielsd., Simon Jonssøn, Lars Berulfssøn, Carl Olssøn.

dpt. 2/12-1798. Anders Olssøn fra Stulen ved Lies Ole. Fadd: Hans Ramsaasens kone, Anne Bjørnsd., Ole og Niels Olssøn, Isaac Nielssøn.

dpt. 9/12-1798. Tolv Waldemarssøn fra Aashammers Anne Margarete. Fadd: Elisabeth Nielsd., Dorthe Maria Halvorsd., Jon Wenstøb, Isaac Jenssøn, Jacob Halvorssøn.

dpt. 9/12-1798. Helje Erichssøn fra Kousenrøes Guri. Fadd: Margit Andersd., Karen Pedersd., Niels Høgelie, Michel Aamot, Torjer Evenssøn.

dpt. 16/12-1798. Ole Sørenssøn fra Aasebachens Søren. Fadd: Marthe Larsd., Olea Sørensd., Hans Olssøn, Hans Kart, Rollev Sørenssøn.

dpt. 16/12-1798. Søren Olssøn und. Øvrums Ole. Fadd: Isaac Christenssøns kone, Anne Matthiædatter, Even Nærum, Torjus Torkildssøn, Christopher Rollefssøn.

dpt. 26/12-1798. Elling Olssøn fra Høymyrs Halvor. Fadd: Ole Asbjørnssøns kone, Inger Jensd., Jacob Olssøn, Anund Jørgenssøn, Jon Torstenssøn.

dpt. 26/12-1798. Halvor Torbjørnssøn fra Langgangens Jens. Fadd: Berthe Knudsd., Torbor Torjersd., Christen Knudssøn, Amund Anderssøn, Jon Tormossøn.

dpt. 26/12-1798. Hans Anderssøn und. Gulsets Ole. Fadd: Anne Andersd., Sara Andersd., Gunder Nielssøn, Peder Rasmussøn, Ole Nirissøn.

dpt. 26/12-1798. Halvor Knudssøn und. Bradsbergs Jon. Fadd: Abraham Anderssøns kone, Inger Jonsd., Lars og Niels Jonssøn, Anders Christenssøn.

dpt. 26/12-1798. Jon Halvorssøn fra Wenstøbs Karen. Fadd: Zacharias Claussøns kone, Maria Gundersd., Niels Otterholt, Ole Monssøn, Hans Olssøn.

dpt. 26/12-1798. Niels Larssøn Tydskland und. Strømdals Anne Karine. Fadd: Christen Nielssøns kone, Berthe Maria Isaacsd., Niels Christenssøn, Hans Realfssøn, Ole Jenssøn.

dpt. 26/12-1798. Niels Jacobssøn und. Meens Ellen. Fadd: Kirsten Hansd., Gjertrud Olsd., Anders Hanssøn, Isaac Christenssøn, Isaac Anderssøn.

dpt. 30/12-1798. Jon Alfssøn fra Løvaas und. S. Risings Alf. Fadd: Torbjørn Nielssøns kone, Ingebor Halvorsd., Halvor Troldsaas, Johannes Jenssøn, Hans Kikut.

dpt. 1/1-1799. Anders Nielssøn fra N. Limies Niels. Fadd: Tollev Tollevssøns kone, Anne Madsd., Halvor Halvorssøn, Halvor Fjelddalen, Christian Nielssøn.

dpt. 1/1-1799. Anders Erichssøn fra Doxrøes tvillingbørn Erich. Fadd: Anne Erichsd., Live Halvorsd., Isaac Anundssøn, Erich Bøle, Ole Torgrimssøn.

dpt. 1/1-1799. Anders Erichssøn fra Doxrøes tvillingbørn Birthe. Fadd: Isaac Holms kone, Birthe Andersd., Michel Doxrøe, Henric Doxrøe, Aamund Anderssøn.

dpt. 6/1-1799. Christopher Christianssøn fra øvre Hoppestads Christian. Fadd: Inger Danielsd., Karen Hansd., Wilhelm Christianssøn, Claus Monssøn, Niels Danielssøn.

dpt. 6/1-1799. Hans Tormoessøn fra Kikuts Tormoe. Fadd: Torbjørn Nielssøns kone, Sidsel Tormoesd., Søren og Niels Røsager, Jon Tormoessøn.

dpt. 6/1-1799. Ole Torkildssøn fra Bugslottens Marthe Torine. Fadd: Anders Engelbertssøns kone, Christine Nielsd., Claus Olssøn, Christen Larssøn, Anders Nielssøn.

dpt. 9/1-1799. Johan Peter Berg fra BbKlevs Johan Peter. Fadd: Matthias Madssøns kone, Antonette Kildal, Hans Bentssøn, Even Nielssøn, Lars Nørholm.

dpt. 13/2-1799. Sondre Nirissøn und. S. Breches Birthe. Fadd: Kirsten Pedersd., Dorthe Sørensd., Anders Olssøn, Hans Olssøn, Lars Sivertssøn.

dpt. 20/1-1799. Kittil Kittilssøn fra S. Riiss Jens. Fadd: Halvor Riises kone, Berthe Ellingsd., Ole Løberg, Even Olssøn, Lars Kittilssøn.

dpt. 20/1-1799. Isaac Anundssøn fra S. Løbergs Anund. Fadd: Anders Olssøns kone, Karen Clausd., Jon Løberg, Lars Anundssøn, Erich Erichssøn.

dpt. 20/1-1799. Solve Larssøn fra Kjærs Anne Margarete. Fadd: Isaac Grinies kone, Aganete Tygesd., Isaac Holm, Kittil og Lars Muustved.

dpt. 27/1-1799. Christen Olssøn fra N. Hoppestads Christian. Fadd: Halvor Wenstøbs kone, Anne Marine Nielsd., Aslach Hoppestad, Lars Christianssøn, Knud Torjerssøn.

dpt. 27/1-1799. Ole Larssøn und. N. Fossums Halvor. Fadd: Jørgen Olssøns kone, Maren Madsd., Hans Sørenssøn, Jens Hanssøn, Christen Riisberg.

dpt. 27/1-1799. Niels Tovssøn fra Houkeraasens Gunnild. Fadd: Hans Olssøns kone, Guri Torsd., Hans Olssøn, Niels Anderssøn, Jon Jonssøn.

dpt. 3/2-1799. Niels Christenssøn und. Strømdals Lorents. Fadd: Niels Tydsklands kone, Ingebor Christensd., Christen Nielssøn, Jon Torjerssøn, Christen Larssøn.

dpt. 3/2-1799. Tollev Anderssøn und. Bradsbergs Anders. Fadd: Antonette Christensd., Ingebor Halvorsd., Michel Engelbertssøn, Lars Olssøn, Lars Børgessøn.

dpt. 3/2-1799. Hans Jacobssøn und. N. Bøes Jon. Fadd: Barbara Olsd., Inger Isaacsd., Jacob Jonssøn, Gundbjørn Olssøn, Abraham Isaacssøn.

dpt. 3/2-1799. Hans Christopherssøn fra V. Hougerøes Ingebor. Fadd: Erich Kiises kone, Anne Hed. Christophersd., Peder Hanssøn Bøe, Johannes Janssøn, Lars S. Aas.

dpt. 3/2-1799. Bjørguv Olssøn und. N. Bøes Ingebor. Fadd: Dorthe Pedersd., Asloug Halvorsd., Hans Jenssøn, Niels Aslachssøn, Christopher Jenssøn.

dpt. 10/2-1799. Erich Henricssøn und. Gulsets Isaac. Fadd: Peder Stianssøns kone, Ingebor Knudsd., Peter Conradssøn, Jan Jørgenssøn, Henric Jenssøn.

dpt. 10/2-1799. Tord Halvorssøn fra Aasebachens Ragnil Catharina. Fadd: Hans Halvorssøns kone, Anne Halvorsd., Jon Sande, Ole Halvorssøn, Christopher Sivertssøn.

dpt. 13/2-1799. Christen Schrøder fra BbKlevs Knud. Fadd: Hans og Lars Knudssøns koner, Ole Pederssøn, Joh. Peter Berg, Anders Knudssøn.

dpt. 17/2-1799. Lars Halvorssøns tvillinger fra S. Aas, Christopher. Fadd: Erich Kiises kone, Maren Hansd., Niels Berreberg, Ole Nielssøn Aas, Rasmus Halvorssøn.
 
dpt. 17/2-1799. Lars Halvorssøns tvillinger fra S. Aas, Ingebor. Fadd: Anders Halvorssøns kone, Pernelle Abrahamsd., Ole Olssøn Aas, Gisle Franssøn, Hans Halvorssøn.

dpt. 17/2-1799. Niels Gunderssøn fra Holms Inger Margarete. Fadd: Halvor Fjelddalens kone, Hans Thomæsøns kone, Isaac Holm, Niels Hougerøe, Abraham Olssøn.

dpt. 17/2-1799. Aslach Rasmussøn fra Tvetens Margarete. Fadd: Maren Torsd., Else Nielsd., Kittil og Lars Gregerssøn, Halvor Rasmussøn.

dpt. 24/2-1799. Ole Jenssøn fra N. Løbergs Lars. Fadd: Lars Kittilssøns kone, Ingerliv Jonsd., Kittil Hougen, Kittil Riis, Lars Løberg.

dpt. 24/2-1799. Lars Olssøns tvillinger und. Lie, Ole. Fadd: Rasmus Søelies kone, Siri Knudsd., Lars Simonssøn, Even Høyset, Jon Svendssøn.

dpt. 24/2-1799. Lars Olssøns tvillinger und. Lie, Anne. Fadd: Live Matthiædatter, Anne Bjørnsd., Jacob Anderssøn, Lars Halvorssøn, Christen Larssøn.

dpt. 24/2-1799. Jens Rasmussøn fra Forevalds Margarete. Fadd: Engelbert Dyrkolds kone, Margarete Christensd., Mons og Niels Rasmussøn, Niels Christenssøn.

dpt. 27/2-1799. Hans Christenssøn fra Ouestads Inger Maria. Fadd: Ole Sandes kone, Karen Jonsd., Brynild Borge, Hans Smith, Hans Larssøn Meen.

dpt. 27/2-1799. Lovis Vouverts Anne Magdalene. Fadd: S. Mouritsens kone, Christian Krusses kone, jomfrue Qvist, Christen Berg, Hans Qvist, Peder Elster.

dpt. 10/3-1799. Anders Hansøn fra Engravs Jon. Fadd: Ole Søelies kone, Maren Hansd., Rasmus Søelie, Søren Høyset, Anders Stephenssøn.

dpt. 10/3-1799. Gunder Nielssøn fra Gulsets Niels. Fadd: Anders Findals kone, Maren Hansd., Gunder Larssøn, Kittil Knudssøn, Børge Nielssøn.

dpt. 10/3-1799. Mads Dithmanssøn und. Gjerpen lilles Daniel. Fadd: Ingebor Torsd., Guri Torjersd., Kittil Muustved, Halvor Tordssøn, Lars Halvorssøn.

dpt. 10/3-1799. Even Anderssøn und. Nærums Birthe. Fadd: Hans Ramsaasens kone, Maren Solvesd., Isaac Anderssøn, Ole Olssøn, Niels Olssøn.

dpt. 16/3-1799. Isaac Olssøn fra BbKlevs Henric Jørgen. Fadd: Ole Isaacssøns kone, Anne Matthæa Olsd., Anders Henricssøn, Jan Tofte, Henric Jørgen Noord.

dpt. 17/3-1799. Anders Torjerssøns Torjer. Fadd: Ole Einerssøns kone, Karen Sigursd., Anders Amundssøn, Tord Jacobssøn, Amund Anderssøn.

dpt. 21/3-1799. Johan Peter Rosenberg fra Borge Østres Maren. Fadd: Maria Sørensd., Ellen Sivertsd., Ole Sørenssøn, Hans Sørenssøn, Jermund Jermundssøn.

dpt. 21/3-1799. Henric Torjerssøn und. Lunds Christen. Fadd: Peder Haraldssøns kone, Zacharias Lies kone, Lars Aarhuus, Christen Lund, Erich Berg.

dpt. 31/3-1799. Ole Gunderssøn fra Bækkevolds Jacob. Fadd: Ole Sølies kone, Karen Jacobsd., Daniel Bækkevold, Torjus Lunde, Torjus Sørenssøn.

dpt. 31/3-1799. Niels Olssøn fra Bergs Marthe. Fadd: Jon Tordssøns kone, Ingebor Olsd., Knud Jonssøn, Gudmund Knudssøn, Abraham Olssøn.

dpt. 7/4-1799. Isaac Nielssøn fra Stulen ved Lies Jacob. Fadd: Gunder Espedalens kone, Else Jacobsd., Engelbert Isaacssøn, Christen og Erich Nielssøn.

f. 5/3-1799, dpt. 8/4-1799. Jacob Aalls Dideriche. Fadd: Frue Rehbinder, Mad. Benedicta v. Cappelen, Jomfru Constance Aall, kammerherre S. Løvenskjold, Jørgen Aall, Søren Rasch, Carl Møller, Realf Ording.

dpt. 9/4-1799. Christen Andreas Lunds Maren Dorothea. Fadd: Peder Limies kone, Else Magdalene Engelbertsd., Peder Haraldssøn, Lars Aarhuus, Lars Roeholt.

dpt. 21/4-1799. Christen Heljessøn fra S. Ballestads Ingebor. Fadd: Even Hanssøns kone, Gunnil Torkildsd., Christopher Rollevssøn, Ole Heljessøn, Kittil Sondressøn.

dpt. 21/4-1799. Lars Ovessøn und. N. Løbergs Maren Kirstine. Fadd: Ole Løbergs kone, Lisbeth Halvorsd., Anun Løberg, Jon Svendssøn, Tollev Anderssøn.

dpt. 2/5-1799. Tord Erichssøn und. S. Breches Kirsten. Fadd: Simon Simonssøns kone, Karen Erichsd., Sondre Nirissøn, Erich Tordssøn, Kittil Sondressøn.

dpt. 5/5-1799. Niels Hanssøn und. S. Bøes Anders. Fadd: Ole Flittigs kone, Gjertrud Hansd., Ole Flittig, Ole Heljessøn, Amund Aslachssøn.

dpt. 13/5-1799. Engelbert Pederssøn und. N. Ballestads Hans. Fadd: Isaac Jonssøns kone, Anne Pedersd., Ole Pederssøn, Hans Pederssøn, Peder Halvorssøn.

dpt. 13/5-1799. Ellev Olssøn und. Toftes Henric. Fadd: Barbara Olsd., Karen Lindberg, Gundbjørn Olssøn, Ole Olssøn, Peder Mortenssøn.

dpt. 13/5-1799. Søren Christianssøn fra Høysets Anne. Fadd: Lars Matthiæsøns kone, Live Matthiædatter, Even Høyset, Lars Aaltvet, Hans Halvorssøn.

dpt. 13/5-1799. Hellich Amundssøn fra S. Wenstøbs Berthe Gurine. Fadd: Berthe Axelsd., Ragnil Olsd., Gullik og Jens Amundssøn, Anders Anderssøn.

dpt. 19/5-1799. Anders Olssøn und. Bratsbergs Anund. Fadd: Gunnild Isaacsd., Karen Clausd., Lars og Isaac Anundssøn, Christen Pederssøn.

dpt. 19/5-1799. Jacob Nielssøn Bergman fra BbKlevs Ingebor Maria. Fadd: Axel Støchels kone, Amborg Nielsd., Lars Christenssøn, Jon Sørenssøn, Isaac Gunderssøn.

dpt. 19/5-1799. Johannes Pederssøn und. Fossum Værks Pernelle. Fadd: Peter Conradssøns kone, Karen Margarete Andersd., Peder Madssøn, Sigfried Svendssøn, Hans Jenssøn.

dpt. 19/5-1799. Simon Jonssøn und. S. Grinies Ellen. Fadd: Niels Jacobssøns kone, Ingebor Jonsd., Christen og Lars Beruldssøn, Ole Monssøn.

dpt. 2/6-1799. Lars Heljessøn und. S. Bøes Halvor. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Maren Nielsd., Ole Heljessøn, Peder Larssøn, Knud Østenssøn.

dpt. 2/6-1799. Ole Gunnuldssøn fra Luxefields Karen Hellene. Fadd: Tore Liestuls kone, Berthe Nielsd., Erich Berg, Webjørn Halvorssøn, Christen Larssøn.

dpt. 2/6-1799. Gunder Monssøn fra Forevolds Hedevig. Fadd: Karen Christensd., Ingebor Christensd., Lars og Rasmus Christenssøn, Søren Halvorssøn.

dpt. 9/6-1799. Lars Haagenssøn und. Erlands Wenstøbs Melchior. Fadd: Anne Karine Haagensd., Karen Baltzersd., Haagen Janssøn, Baltzer Jenssøn, Ole Knudssøn.

dpt. 9/6-1799. Anders Nielssøn fra Nyegaards Karen. Fadd: Ole Pederssøns kone, Askjer Tollevsd., Jacob Anderssøn, Peder Nyegaard, Isaac Nielssøn.

dpt. 9/6-1799. Lars Halvorssøns Johanne Friderica Skjold. Fadd: Walborg Jonsd., Gunnil Hansd., Henric Danielssøn, Christian Skjold, Lorentz Larssøn.

dpt. 9/6-1799. Engelbert Hanssøn fra Aasebachens Karen. Fadd: Anne Maria Nielsd., Ingebor Kirstine Andersd., Lars Haagenssøn, Niels Hanssøn, Tolv Jonssøn.

dpt. 23/6-1799. Christen Abrahamssøn und. Bradsbergs tvillingsønner, Abraham. Fadd: Antonette Christensd., Karen Larsd., Erich Engelbertssøn, Peder Drengssøn, Anders Christenssøn.

dpt. 23/6-1799. Christen Abrahamssøn und. Bradsbergs tvillingsønner, Isaac. Fadd: Peder Drengssøns kone, Maria Abrahamsd., Lars Jonssøn, Halvor Knudssøn, Sondre Kittilssøn.

dpt. 30/6-1799. Jan Engelbertssøn fra Bougerøes Jacob. Fadd: Jacob Bougerøes enke, Anne Rasmusd., Peder og Engelbert Bougerøe, Michel Engelbertssøn.

dpt. 30/6-1799. Lars Torgrimssøn fra S. Ballestads Anne Kirstine. Fadd: Anders Ballestads kone, Gunnil Torkildsd., Ole Torgrimssøn, Isaac Anundssøn, Erich Erichssøn.

dpt. 30/6-1799. Ole Halvorssøn fra Troldsaas und. S. Grinies Karen. Fadd: Helge Erichssøns kone, Karen Pedersd., Jørgen Torstenssøn, Niels Halvorssøn, Helje Erichssøn.

dpt. 7/7-1799. Isaac Jacobssøn fra BbKlevens Jon. Fadd: Erich Engelbertssøns kone, Marthe Matthiædatter, Jacob Isaacssøn, Matthias Engelbertssøn, Jon Jonssøn.

dpt. 7/7-1792. Christen Hanssøn und. Aarhuuses Tollev. Fadd: Christen Wenstøbs kone, Rasmus Hanssøns kone, Engelbert Pederssøn, Jørgen Hanssøn, Lars Christianssøn.

dpt. 7/7-1799. Jens Olssøn fra Fossum Værks Anne Karine. Fadd: Berthe Olsd., Karen Matthiædatter, Niels Nielssøn, Christopher Jenssøn, Niels Aslachssøn.

dpt. 14/7-1799. Ole Einerssøn und. S. Grinies Halvor. Fadd: Anne Sørine Clausd., Ingebor Jensd., Peder Hanssøn, Søren Grinie, Niels Olssøn.

dpt. 14/7-1799. Christian Mejer fra Aasebachens Maren Anne. Fadd: Jon Sandes kone, Henric Hambergs kone, Torjus Torkildssøn, Anders Jonssøn, Arne Arvessøn.

dpt. 14/7-1799. Peder Aslachssøn und. Borrestads Jesine. Fadd: Anne Hansd., Karen Maria Hansd., Knud Nielssøn, Lorens P. Arnessøn, Christen Larssøn.

dpt. 21/7-1799. Lars Erichssøn fra BbKlevs Dorthe Maria. Fadd: Clarine Andersd., Maria Margarete Thomædatter, Halvor Berg, Niels Berg, Ole Jonssøn.

dpt. 28/7-1799. Halvor Bjørnssøn fra Berrebergs Gregorius. Fadd: Jan Toftes kone, Isaac Grinies kone, Simon Lund, Niels Sem, Anders Limie.

dpt. 28/7-1799. Augustinus Olssøn fra Nordre Sems Peter. Fadd: Guri Olsd., Hedevig Halvorsd., Ole Monssøn, Simon Jonssøn, Jon Peterssøn.

dpt. 28/7-1799. Tollev Rasmussøn und. S. Breches Rasmus. Fadd: Poul Christenssøns kone, Anne Halvorsd., Ole Christenssøn, Jens Amundssøn, Jørgen Hanssøn.

dpt. 28/7-1799. Haavard Alfssøn und. S. Risings Hans. Fadd: Ole Sæterets kone, Birgit Jonsd., Ole Torjerssøn, Engelbert Christenssøn, Ole Jacobssøn.

dpt. 28/7-1799. Hans Olssøn und. Strømdals Inger. Fadd: Aslach Kiises kone, Rasmus Olssøns kone, Peter Conradssøn, Erich Henricssøn, Christen Einerssøn.

dpt. 28/7-1799. Isaac Samuelssøns pigebarn Asloug und. Doxrøe. Fadd: Henric Doxrøes kone, Ingebor Jacobsd., Peder Fjelddalen, Lars Johannissøn, Torsten Doxrøe.

dpt. 30/7-1799. Ole Anderssøn fra BbKlevs Anders Christian. Fadd: Maren Christiansd., Anne Margarete Tobiædatter, Niels Knudsøn, Niels Madssøn, Niels Anderssøn.

dpt. 4/8-1799. Lars Knudssøn fra N. Riises Karen. Fadd: Anders Jacobssøns kone, Inger Knudsd., Jacob Søelie, Thomas Jonssøn, Erich Knudssøn.

dpt. 11/8-1799. Jens Henricssøn und. Erlands Wenstøbs Abraham. Fadd: Aslach Olssøns kone, Anne Solvesd., Anders Jenssøn, Gunder Asbjørnssøn, Ole Knudssøn.

dpt. 18/8-1799. Hans Knudssøn und. S. Breches Ole. Fadd: Peder Limies kone, Aase Maria Andersd., Søren Tofte, Lars Knudssøn, Jon Svenchessøn, Erich Olssøn.

dpt. 18/8-1799. Ole Torgrimssøn fra S. Ballestads Anne Kirstine. Fadd: Tord Heljessøns kone, Berthe Tordsd., Lars Torgrimssøn, Isaac Anundssøn, Erich Erichssøn.

dpt. 18/8-1799. Anders Simonssøn fra BbKlevs Marthe. Fadd: Maren Tordsd., Maren Jonsd., Singdal Simonssøn, Lars Olssøn, Jan Haagenssøn.

dpt. 18/8-1799. Torsten Jermundssøn und. Moes Ingebor. Fadd: Ole Flittigs kone, Pernelle Aslachsd., Ole Flittig, Hans Aslachssøn, Ole Engelbertssøn.

dpt. 19/8-1799. Jens Peterssøn Rudes Edel Margarete. Fadd: Madame Aall fra Borrestad, Jomfru A. H. Kiill, Niels Aall, Jacob W. Rasch, Jacob Aall junior, Studiosus Schanche.

dpt. 25/8-1799. Daniel Gunderssøn fra Aasebachens Gunder. Fadd: Torjus Lundes kone, Maren Olsd., Christopher Sivertssøn, Gunder Nielssøn, Ole Flogstad.

dpt. 25/8-1799. Ole Pederssøn und. Ersrøes tvillingsønner Ole. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Elisabeth Sivertsd., Sigur og Halvor Ersrøe, Jørgen Hermanssøn.

dpt. 25/8-1799. Ole Pederssøn und. Ersrøes tvillingsønner Jørgen. Fadd: Berthe og Karen Henricsd., Tor Halvorssøn, Rejer Anderssøn, Niels Larssøn.

dpt. 1/9-1799. Ole Sørenssøn und. Otterholts Kirsten. Fadd: Margarete Sørensd., Gunnil Olsd., Sigur Olssøn, Niels Otterholt, Erich Nielssøn.

dpt. 8/9-1799. Halvor Olssøn fra Ersrøes Maren. Fadd: Christen Wenstøbs kone, Margit Andersd., Christen Wenstøb, Sigur Ersrøe, Christen Christianssøn.

dpt. 22/9-1799. Anders Tordssøn fra Bakkens Isaac. Fadd: Gunnil Isaacsd., Karen Isaacsd., Niels Tordssøn, Anders Isaacssøn, Christen Nielssøn.

dpt. 22/9-1799. Lars Larssøn fra Bakkens Christen. Fadd: Ole Larssøns kone, Karen Christensd., Thomas Christenssøn, Ole Isachssøn, Hans Knudssøn.

dpt. 22/9-1799. Lars Knudssøn fra BbKlevs Marthe Margarete. Fadd: Anders Henricssøns kone, Aslach Toftes kone, Jan Tofte, Hans Knudssøn, Hans Olssøn.

dpt. 22/9-1799. Anders Olssøn fra Aasebachens Mette Maria. Fadd: Ellen Jensd., Maren Olsd., Kittil Jonssøn, Halvor Anderssøn, Østen Jonssøn.

dpt. 29/9-1799. Ole Aslachssøn fra Moes Aslach. Fadd: Johannes Nielssøns kone, Hedevig Aslachsd., Johannes Nielssøn, Christopher Hoppestad. Niels Danielssøn.

dpt. 29/9-1799. Knud Nielssøn und. Borrestads Niels. Fadd: Berthe Nielsd., Johanne Maria Larsd., Hans Pederssøn, Ole Nielssøn, Ole Halvorssøn.

dpt. 29/9-1799. Jon Halvorssøn fra Eikornrøe und. Moes Ingebor. Fadd: Rasmus Eikornrøes kone, Zarche Olsd., Peter Jacobssøn, Thore Halvorssøn, Halvor Nielssøn.

dpt. 29/9-1799. Engelbert Rasmussøn fra Dyrkolds Karen Dorothea. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Anne Rasmusd., Mads Janssøn, Halvor Hanssøn, Rasmus Franssøn.

dpt. 29/9-1799. Knud Jonssøns tvillingdøttre, Berthe Maria. Fadd: Lars Jonssøns kone, Karen Hansd., Jan Jørgenssøn, Aslach Hanssøn, Halvor Jonssøn.

dpt. 29/9-1799. Knud Jonssøns tvillingdøttre, Gunnil. Fadd: Jan Jørgenssøns kone, Anne Jacobsd., Jon Jonssøn, Niels Olssøn, Jens Olssøn.

f. 15/9-1799, dpt. 3/10-1799. Herr Greve og Amtmand Otto Joachim Moltkes Christian Frideric.
Fadd: Frue Kammerherrinde Løvenskjold, Madame Rasch, Jomfru Constance Aall, Stiftamtmand Adeler, Kammerjunker Løvenskjold, Auditeur Wessel, Jacob Aall, Niels Aall.

dpt. 6/10-1799. Jacob Nielssøn fra Kleps Anders. Fadd: Ole Bakkens kone, Tone Nielsd., Anders Lie, Even og Søren Høyset, Gunder Bækkevold.

dpt. 6/10-1799. Peder Gunderssøn fra Baaserøes Solve. Fadd: Isaac Anderssøns kone, Live Halvorsd., Kittil Sondressøn, Erich Erichssøn, Anders Olssøn.

dpt. 6/10-1799. Ole Knudssøn fra Dale i Luxefjelds Knud. Fadd: Ole Olssøns kone, Berthe Andersd., Ole Olssøn, Anders Jonssøn, Christen Hanssøn.

dpt. 6/10-1799. Ole Asbjørnssøn fra Hobæks Maria. Fadd: Elling Høymyrs kone, Sidsel Tormosd., Torbjørn Nielssøn, Anund Høgelie, Jon Torstenssøn.

dpt. 6/10-1799. Jacob Hanssøn und. Berrebergs Pernelle. Fadd: Tore Skreuas kone, Asloug Erichsd., Jacob Halvorssøn, Ole Pederssøn, Lars Christenssøn.

dpt. 6/10-1799. Ole Halvorssøn fra Aasebachens Lene Maria. Fadd: Michel Michelssøns kone, Anne Karine Jonsd., Ole Halvorssøn, Anders Jonssøn, Tord Halvorssøn.

dpt. 9/10-1799. Christian Krusses Michaeline Hedevig. Fadd: Madame Krusse, Madame Møller, Jomfru Kiill, Henric Erboe, Lovis Vouvert, Sivert Bache.

dpt. 13/10-1799. Jon Torkildssøn fra Grumstuul i Luxefjelds Rasmus. Fadd: Tore Listuls kone, Jon Torkildssøns kone, Jon Torkildssøn, Ole Gunnuldssøn, Ole Olssøn.

dpt. 13/10-1799. Anders Sørenssøn fra Aasebachens Karen Kirstine. Fadd: Tollev Svenossøns kone, Anne Maria Nielsd., Hans Hanssøn, Hans Olssøn, Jacob Simonssøn.

dpt. 16/10-1799. Anders Hanssøn und. Østre Borges Anders. Fadd: Stoe Sørenssøns kone, Live Matthiædatter, Jacob Jonssøn, Knud og Lars Nielssøn, Peder Christenssøn.

dpt. 20/10-1799. Lars Hanssøn und. Meens Peder. Fadd: Ole Riises kone, Kirsten Hansd., Levor Christopherssøn, Erich Knudssøn, Halvor Olssøn.

dpt. 27/10-1799. Peder Nirissøn fra Wattenbergs Andreas. Fadd: Christine Nielsd., Ingebor Jonsd., Anders, Christopher og Niels Nirissøn.

dpt. 27/10-1799. Hans Matthiæsøn Smith fra Aasebachens Matthias. Fadd: Ole Borges kone, Inger Knudsd., Brynild Borge, Hans Ouestad, Erich Knudssøn.

dpt. 27/10-1799. Johannes Jacobssøn und. S. Breches Gurine. Fadd: Walborg Jonsd., Ingebor Fransd., Simon Simonssøn, Niels Larssøn, Christopher Pederssøn.

dpt. 27/10-1799. Claus Monssøn fra N. Hoppestads Inger. Fadd: Willum Hoppestads kone, Karen Hansd., Christopher Hoppestad, Zacharias Claussøn, Ole Gullikssøn.

dpt. 27/10-1799. Ole Olssøn fra Stulen ved Lies Ole. Fadd: Even Anderssøns kone, Gunnil Andersd., Hans Lie, Jens Olssøn, Jacob Olssøn.

dpt. 3/11-1799. Abraham Gunderssøn fra S. Sneltveds Gunder. Fadd: Niels Hougerøes kone, Marthe Jørgensd., Niels Holm, Niels Hougerøe, Anders Evenssøn.

dpt. 3/11-1799. Even Olssøn fra
Bøles Maria. Fadd: Lars Olssøns kone, Karen Maria Larsd., Lars Walen, Erich Erichssøn, Jens Johannissøn.

dpt. 3/11-1799. Hans Hanssøn fra Aasebachens Kirsten. Fadd: Niels Hanssøns kone, Kirsten Simonsd., Lars Haagenssøn, Lars Simonssøn, Christopher Sivertssøn.

dpt. 17/11-1799. Hans Gunderssøn fra Lies Ole. Fadd: Gunder Bækkevolds kone, Anne Rasmusd., Jacob Nærum, Laers Aaltved, Lars Zachariæsøn.

dpt. 17/11-1799. Peter Jacobssøn fra Teigens Anne. Fadd: Jon Halvorssøns kone, Margit Pedersd., Jon Halvorssøn, Jens Nielssøn, Brynild Pederssøn.

dpt. 21/11-1799. Michel Michelssøn fra Aasebachens Ole. Fadd: Jon Larssøns kone, Severine Wærech, Abraham Christenssøn, Anders Jonssøn, Christen Hanssøn.

dpt. 21/11-1799. Torkild Simonssøn fra Aasebachens Jens. Fadd: Ole Olssøns kone, Ellen Nielsd., Søren Olssøn, Isaac Larssøn, Torjus Torkildssøn.

f. 11/10-1799, dpt. 21/11-1799. Hans Qvists Eleonore Caroline. Fadd: Mad. Wisløf, Anne Bruun Quist, Anne Elisabeth Bagge, Christian Monrad, Jacob Aalborg, Job Kiill.

dpt. 23/11-1799. Peder Hanssøn fra N. Falchums Søren Falchum. Fadd: Hans J. Bloms kone, Maren Jørgensd., Hans J. Blom, Dideric Forbech, Realf R. Ording.

dpt. 24/11-1799. Erich Christensøn fra Bergs Halvor. Fadd: Abraham Henningssøns kone, Clarine Andersd., Poul Webjørnssøn, Henric Torjerssøn, Christen Erichssøn.

dpt. 24/11-1799. Halvor Gunderssøn und. Berrebergs Pernelle. Fadd: Anders Skilbreds kone, Berthe Andersd., Anders Amundssøn, Anders Skilbred, Ole Rasmussøn.

dpt. 27/11-1799. Niels Gregoriissøn fra M. Sems Maren. Fadd: Peder Haraldssøns kone, Ingebor Maria Pedersd., Lars Aarhuus, Søren, Jan og Aslach Tofte.

dpt. 8/12-1799. Hans Halvorssøn fra Ramsaasens Anne. Fadd: Søren Høysets kone, Live Matthiædatter, Even og Lars Høyset, Anders Ramsaasen.

dpt. 8/12-1799. Ole Heljessøn fra BbKlevs Pernelle. Fadd: Christen Heljessøns kone, Siri Mortensd., Tord Heljessøn, Daniel Hanssøn, Jens Mortenssøn.

dpt. 22/12-1799. Torsten Torkildssøn fra Skilbreds Anne. Fadd: Anders Torjerssøns kone, Kirsten Sigurdsd., Peder Fjelddalen, Lars Johannissøn, Christen Larssøn.

dpt. 22/12-1799. Johannes Hanssøn fra N. Ballestads Anne. Fadd: Ole Halvorssøns kone, Anne Lisbeth Danielsd., Gunder Isaacssøn, Jens Mortenssøn, Jens Hanssøn.

dpt. 26/12-1799. Wijer Anderssøn fra Luxefjelds Halvor. Fadd: Rasmus Isaacssøns kone, Siri Olsd., Sigur og Halvor Ersrøe, Rasmus Isaacssøn.

dpt. 26/12-1799. Christen Nielssøn fra Langerøes Karen. Fadd: Anders Bakkens kone, Else Jacobsd., Isaac og Erich Nielssøn, Lars Larssøn.

dpt. 26/12-1799. Niels Svenossøn und. S. Grinies Johanne. Fadd: Kirsten Isaacsd., Karen Rasmusd., Anders Engelbertssøn, Knud og Anders Nielssøn.

dpt. 26/12-1799. Halvor Tordssøn und. S. Falchums Maren. Fadd: Maren Jessd., Ragnil Halvorsd., Niels Heljessøn, Gunnul og Lars Tordssøn.

f. 24/10-1799, dpt. 27/12-1799. Gotfred Lebrect Schutzs Henrica. Fadd: Madame Jacob Aalls, jomfru Constance Aall, Christen Berg, Niels og Jørgen Aall, Carl Møller.

f. 1/11-1799, dpt. 29/12-1799. Peter Adtzlevs Joachim. Fadd: Clara Hanssøn, Inger Bugge Monrad, Else Bøysøn, Bøye Ording, inspecteur Høch, Jacob Bøysøn, Nicolai Plesner.

dpt. 29/12-1799. Christen Knudssøn und. N. Fossums Knud. Fadd: Jacob Rasmussøns enke, Dorthe Maria Madsd., Enevold Knudssøn, Engelbert og Solve Pederssøn.

dpt. 1/1-1800. Søren Pederssøn fra Toftes Niels. Fadd: Jan Toftes kone, Margarete Nielsd., Aslach Tofte, Daniel Jønnevold, Peder Pederssøn.

dpt. 1/1-1800. Anders Jenssøn und. Fossum Værks Ingebor Maria. Fadd: Niels Jenssøns kone, Karen Olsd., Johannes Isaacssøn, Jens Henricssøn, Halvor Torbjørnssøn.

dpt. 1/1-1800. Ole Torjussøn junior fra Aasebachens Torbor. Fadd: Lars Christianssøns kone, Marthe Kittilsd., Kittil Gulset, Isaac Espedalen, Kittil Erichssøn.

dpt. 5/1-1800. Anders Hanssøn fra Fossum Værks Lisbeth Maria. Fadd: Christen Claussøns kone, Laurentse Knudsd., Christen Jenssøn, Gunder Larssøn, Hans Janssøn.

dpt. 19/1-1800. Jacob Jonssøn und. N. Søelies Isaac. Fadd: Isaac Ballestads kone, Inger Jonsd., Jacob Hanssøn, Jens Mortenssøn, Gunder Matthiæsøn.

dpt. 19/1-1800. Torbjørn Nielssøn fra Suchen østres Ole. Fadd: Hans Kikuts kone, Sara Andersd., Ole Asbiørnssøn, Jørgen Olssøn, Jørgen Torstenssøn.

dpt. 26/1-1800. Erich Nielssøn fra BbKlevs Niels. Fadd: Anders Nirissøns kone, Birthe Thomædatter, Steen Folloug, Ole Isaacssøn, Abraham Nielssøn.

dpt. 26/1-1800. Andreas Johan Storm fra Aasebachens Anders. Fadd: Kirsten Jensd., Anne Karine Jonsd., Anders Jacobssøn, Gunder Jonssøn, Even Olssøn.

dpt. 2/2-1800. Jens Hanssøn fra N. Ballestads Hans. Fadd: Jens Mortenssøns kone, Kirsten Larsd., Lars Jonssøn, Gunder Espedalen, Anders Larssøn.

dpt. 2/2-1800. Lars Matthiæsøn fra Høysets Hans. Fadd: Søren Høysets kone, Live Matthiædatter, Even Høyset, Hans Halvorssøn, Harald Matthiæsøn.

dpt. 9/2-1800. Peder Haraldssøn fra Ned. Sems Harald. Fadd: Peder Limies kone, Margarete Nielsd., L. Barnholdt, Albert Willumssøn, Christian Kraft.

dpt. 9/2-1800. Rasmus Ovessøn und. Strømdals Engelbert. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Elisabeth Nielsd., Jan Olssøn, Søren Danielssøn, Anders Nielssøn.

dpt. 9/2-1800. Ole Rønnikssøn fra Hougedal i Luxefjelds Anders. Fadd: Rasmus Eikornrøes kone, Siri Olsd., Sigur Olssøn, Rasmus Isaacssøn, Wijer Anderssøn.

dpt. 23/2-1800. Jens Andreas Ravns Joachim Bartholomæus. Fadd: Did. Forbechs kone, Cicilia Bagge, Barbara Monrad, Christian Monrad, Ole Paus, Peder Holmer.

dpt. 23/2-1800. Halvor Aslachssøn fra BbKlevs Aslach. Fadd: Christen Christenssøns kone, Ingebor Pedersd., Aslach Isachssøn, Johannes Tollevsøn, Søren Aslakssøn.

dpt. 23/2-1800. Anund Jørgenssøn fra Høgelies Jørgen. Fadd: Torbjørn Sukkens kone, Johanne Halvorsd., Elling Høymyr, Ole Hobæk, Niels Aamot.

dpt. 23/2-1800. Zacharias Claussøn fra Slettenes Karen. Fadd: Jon Wenstøbs kone, Gunnil Olsd., Niels Otterholt, Søren Hanssøn, Lars Gullikssøn.

dpt. 23/2-1800. Hans Knudssøn fra Kragetoes Live. Fadd: Lars Bakkens kone, Siri Knudsd., Tord Bakken, Ole Larssøn, Lars Knudssøn.

dpt. 23/2-1800. Jørgen Torstenssøn fra Markers Anne. Fadd: Peder Hanssøns kone, Ingebor Halvorsd., Halvor Troldsaas,Torbjørn Sukken, Jørgen Olssøn.

dpt. 23/2-1800. Knud Jacobssøn fra Aasebachens Else. Fadd: Christopher Rollefssøns kone, Inger Olsd., Hans Pederssøn, Hans Gunderssøn, Jan Olssøn.

dpt. 2/3-1800. Engelbert Pederssøn fra M. Bøes Marthe Maria. Fadd: Dorthe Maria Jansd., Dorthe Maria Pedersd., Anders Jenssøn, Peder Hanssøn, Amund Aslachssøn.

dpt. 9/3-1800. Simon Simonssøn und. S. Breches Knud. Fadd: Even Nielssøns kone, Johanne Maria Knudsd., Isaac Jacobssøn, Niels Knudssøn, Halvor Anderssøn.

dpt. 9/3-1800. Lars Halvorssøn fra Aaltvets Maria. Fadd: Søren Høysets kone, Maren Solvesd., Niels Halvorssøn, Even Høyset, Jacob Nærum.

dpt. 9/3-1800. Rasmus Hanssøn fra BbKlevs Anne. Fadd: Laurence Engelbertsd., Karen Olsd., Niels Olssøn, Lars Christenssøn, Søren Engelbertssøn.

dpt. 16/3-1800. Anders Nirissøn und. S. Breches Niels. Fadd: Marthe Maria Isaacsd., Guri Olsd., Christen Claussøn, Christopher Nirissøn, Abraham Nielssøn.

dpt. 16/3-1800. Ole Haraldssøn fra N. Søelies Anders. Fadd: Ole Bechevolds kone, Kirsten Simonsd., Rasmus Søelie, Isaac og Niels Jacobssøn.

dpt. 16/3-1800. Maren Olesdatter fra Griniliens uægte Rønnik. Til barnefader udlagt Rønnik Hanssøn, gevorben Soldat.
Fadd: Christine Nielsd., Karen Christensd., Henric Nielssøn, Tord Halvorssøn, Anders Nielssøn.

dpt. 16/3-1800. Ole Anderssøn fra Nøklegaards Karen. Fadd: Ole Sæterets kone, Maren Christophersd., Ole Christopherssøn, Guldbrand Larssøn, Peder Myren.

dpt. 16/3-1800. Søren Halvorssøn und. Stulens Maren. Fadd: Gunder Forevolds kone, Karen Christensd., Mons Rasmussøn, Hans Hougerøe, Jan Tolvssøn.

dpt. 19/3-1800. Isaac Hanssøn fra S. Grinies tvillinger Ingebor. Fadd: Zacharias Lies kone, Margarete Nielsd., Simon Lund, Halvor Fjelddalen, Niels Aamot.

dpt. 19/3-1800. Isaac Hanssøn fra S. Grinies tvillinger Anne. Fadd: Niels Bøes kone, Maren Axelsd., Daniel Jønnevold, Solve Kjær, Erich Gravelie.

dpt. 23/3-1800. Ole Olssøn Gaashølen und. N. Fosses Jens. Fadd: Ellev Olssøns kone, Barbara Olsd., Ole Torbjørnssøn, Ellev Olssøn, Rejer Anderssøn.

dpt. 23/3-1800. Ole Nielssøn fra V. Borges Isaac. Fadd: Berthe Nielsd., Inger Isaacsd., Knud og Niels Nielssøn, Aslach Anderssøn.

dpt. 23/3-1800. Isaac Christenssøn fra Holms Kirsten. Fadd: Anders Doxrøes kone, Ingebor Sophie Larsd., Niels og David Holm, Michel Doxrøe.

dpt. 30/3-1800. Peder Halvorssøn und. Meens Niels. Fadd: Live Halvorsd., Anne Larsd., Ole Pederssøn, Ole Jacobssøn, Anders Larssøn.

dpt. 30/3-1800. Rasmus Franssøn fra Dyrkolds Anne Maria. Fadd: Engelbert Dyrkolds kone, Karen Rasmusd., Engelbert Dyrkold, Mads Franssøn, Zacharias Anderssøn.

dpt. 30/3-1800. Rasmus Halvorssøn fra BbKlevs Marthe Kirstine. Fadd: Niels Tollevssøns kone, Tore Olsd., Niels Jenssøn, Christopher Olssøn, Peder Sivertssøn.

dpt. 30/3-1800. Berulf Haagenssøn und. Moes Karen Kirstine. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Karen Jansd., Hans Haagenssøn, Halvor Janssøn, Søren Hanssøn.

dpt. 30/3-1800. Torkild Nielssøn und. M. Fosses Maria. Fadd: Tore Liestuuls kone, Maria Solvesd., Tore Liestuul, Lars Grinielien, Henric Nielssøn.

dpt. 6/4-1800. Mads Franssøn fra Rosvolds Maren. Fadd: Gisle Franssøns kone, Maren Engelbertsd., Halvor og Gisle Franssøn, Lars Halvorssøn.

dpt. 6/4-1800. Niels Nielssøn und. N. Bøes Karen. Fadd: Johannis og Mads Janssøns koner, Jens Nielssøn, Hans Larssøn, Ole Aslachssøn.

dpt. 10/4-1800. Knud Østenssøn fra S. Bøes Maria. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Barbara Larsd., Niels Gunderssøn, Ole Heljessøn, Jacob Østenssøn.

dpt. 14/4-1800. Engelbert Halvorssøn und. Erland Wenstøbs Johannes Christian. Fadd: Hans Thomæsøns kone, Karen Bendixdatter, Amund Larssøn, Frideric Storm, Peder Jonssøn.

dpt. 14/4-1800. Lars Jonssøn und. Bratsbergs Ragnil. Fadd: Søren Røsagers kone, Inger Larsd., Halvor Knudssøn, Jens Hanssøn, Anders Evenssøn.

dpt. 14/4-1800. Anders Evenssøn fra Aasebachens Berthe Kirstine. Fadd: Tone Olsd., Maren Christensd., Niels Erichssøn, Daniel Olssøn, Peder Sivertssøn.

dpt. 27/4-1800. Ole Simonssøn fra Aas-Hammers Simon. Fadd: Anders Henricssøns kone, Johannis Nielssøns kone, Tolv Waldemarssøn, Isaac Jenssøn, Christen Olssøn.

dpt. 27/4-1800. Knud Erichssøn fra Fossum Værks Sivert. Fadd: Guri Olsd., Maren Andersd., Jacob Peterssøn, Knud Olssøn, Jacob Larssøn.

dpt. 27/4-1800. Lars Olssøn fra Follougs Berthe Kirstine. Fadd: Even Olssøns kone, Ingebor Halvorsd., Lars Walen, Steen Folloug, Abraham Nielssøn.

dpt. 28/4-1800. Lars Nielssøn und. Gulsets Andreas. Fadd: Peder Stianssøns kone, Christine Nielsd., Jes Olssøn og Abraham Olssøn, Erich Nielssøn.

dpt. 30/4-1800. Niels Kildal fra BbKlevs Jens. Fadd: Halvor Søelies kone, Anthonette Christensd., Halvor Søelie, Jon Sande, Anthon Kildal.

dpt. 30/4-1800. Jacob Anderssøn fra Øvre Søelies Lars. Fadd: Lars Riises kone, Kirsten Simonsd., Ole Sande, Rasmus Søelie, Sivert Hanssøn.

dpt. 4/5-1800. Gunder Isaacssøn fra Espedalens Maren. Fadd: Jens Hanssøns kone, Hedevig Jacobsd., Isaac Nielssøn, Johannes Hanssøn, Engelbert Isaacssøn.

dpt. 8/5-1800. Anders Anderssøn fra Aarhuuss Knud. Fadd: Peder Falchums kone, Maren Catharine Kystolsd., Lars og Jens Anderssøn, Ole Alfssøn, Jacob Jenssøn.

dpt. 9/5-1800. Gunder Christenssøn fra Kjølnæses Christen. Fadd: Karen Torstensd., Anne Ulrica Bendixdatter, Ole Olssøn Bratterue, Peder Gunderssøn, Erich Arnessøn.

dpt. 11/5-1800. Ole Olssøn fra S. Aases Anne Maria. Fadd: Lars Halvorssøns kone, Maren Jonsd., Niels Berreberg, Gisle Aas, Hans Halvorssøn.

dpt. 11/5-1800. Peter Conradssøn und. Gulsets Anne Kirstine. Fadd: Erich Henricssøns kone, Maren Hansd., Kittil og Børge Gulset, Hans Reinholtssøn.

dpt. 11/5-1800. Ole Olssøn und. Borrestads Christiana. Fadd: Maren Olsd., Karen Matthiædatter, Christopher Sivertssøn, Christen Larssøn, Søren Olssøn.

dpt. 11/5-1800. Anders Olssøn und. Borrestads Anne Karine. Fadd: Marechen Aamundsd., Anne Matthiædatter, Even Halvorssøn, Torjus Torkildssøn, Lars Peter Arnessøn.

dpt. 18/5-1800. Halvor Bjørnssøn und. N. Fosses drengebarn Helje. Fadd: Barbara Olsd., Ingebor Engelbertsd., Torjer Olssøn, Tord Jacobssøn, Jon Kittilssøn.

dpt. 18/5-1800. Lars Hanssøn und. Bratsbergs Hans. Fadd: Anne Rasmusd., Kirsten Larsd., Rasmus Hanssøn, Lars Larssøn, Lars Løberg.

dpt. 22/5-1800. Niels Hanssøn und. S. Bøes Christen. Fadd: Karen Abrahamsd., Johanne Hansd., Anun Aslachssøn, Rasmus Larssøn, Ole Levorssøn.

dpt. 22/5-1800. Halvor Anderssøn fra Aasebachens Gregers. Fadd: Tollev Anderssøns kone, Maren Olsd., Tollev Anderssøn, Søren Rollevssøn, Kittil Jonssøn.

dpt. 25/5-1800. Knud Bjørnssøn und. Gulsets Søren. Fadd: Peder Fjelddalens kone, Inger Johanne Danielsd., Christen Claussøn, Egil Peterssøn, Hans Anderssøn.

dpt. 25/5-1800. Johannes Jenssøn und. Bratsbergs Halvor. Fadd: Anders Olssøns kone, Ingebor Halvorsd., Isaac Jacobssøn, Christen Pederssøn, Søren Danielssøn.

dpt. 25/5-1800. Jens Christenssøn Riisberg und. S. Fossums Peder. Fadd: Lars Riisbergs kone, Karen Maria Andersd., Lars Haagenssøn, Jan Haagenssøn, Lars Skjold.

dpt. 2/6-1800. Amund Anderssøn und. Fossum Værks Jens. Fadd: Halvor Ersrøes kone, Anne Aslachsd., Henric Jenssøn, Hans Tordssøn, Henric Torjerssøn.

dpt. 2/6-1800. Christen Ejnerssøn und. Gulsets Marthe. Fadd: Peter Conradssøns kone, Karen Rasmusd., Hans Knudssøn, Kittil Pederssøn, Peder Rasmussøn.

dpt. 2/6-1800. Niels Sørenssøn fra S. Grinies Karen Maria. Fadd: Karen Sørensd., Anne Olsd., Isaac Grinie, Anders Halvorssøn, Tord Olssøn.

dpt. 2/6-1800. Peder Olssøn und. Nøklegaards Ingebor. Fadd: Mads Christenssøns kone, Margarete Gundersd., Ole Aas, Ole Nøklegaard, Ole Rasmussøn.

dpt. 8/6-1800. Lars Kittilssøn fra S. Sneltveds Pernelle Catharine. Fadd: Ole Løbergs kone, Dorthe Ovesd., Kittil Riis, Gregers Muustved, Guttorm Knudssøn.

dpt. 15/6-1800. Halvor Halvorssøn fra Holt ødes Gullik. Fadd: Gunder Jacobssøns kone, Berthe Gulliksd., Gunder Jacobssøn, Lars Gullikssøn, Halvor Halvorssøn.

dpt. 15/6-1800. Jon Tordssøn fra Engravs Tord. Fadd: Anne Hansd., Berthe Tordsd., Abraham og Niels Olssøn, Christopher Stephenssøn.

dpt. 15/6-1800. Peder Fridericssøn fra Lyngaasens Ingebor. Fadd: Engelbert Christenssøns kone, Inger Jensd., Engelbert Christenssøn, Torbjørn Halvorssøn, Jon Peterssøn.

dpt. 15/6-1800. Marthe Jørgensdatter und. S. Falchums uægte Ingebor. Til Barnefader udlagt Gunnuld Jonssøn, gevorben grenadeer i Fridericswærn.
Fadd: Rasmus Ovessøns kone, Ragnil Jensd., Erich Madssøn, Anders Larssøn, Niels Anderssøn.

dpt. 22/6-1800. Gunder Nielssøn fra Gulsets Anne Maria. Fadd: Gunder Larssøns kone, Inger Gundersd., Anders Findal, Kittil Knudssøn, Ole Ejnerssøn.

dpt. 22/6-1800. Inger Hansdatter und. Moes uægte Maren. Til barnefader udlagt Hans Aslachssøn Moe.
Fadd: Zacharias Slettenes kone, Søren Hanssøns kone, Lars Gullikssøn, Søren Hanssøn, Halvor Leegaas.

dpt. 22/6-1800. Lehnsmand Peder Christenssøn fra S. Limies Dorothea. Fadd: Peder Haraldssøns kone, Elisabeth Dor. Barnholdt, Anders Holsteen, Aslach, Søren og Jan Tofte.

dpt. 29/6-1800. Henric Kjønige und. N. Breches Jessine. Fadd: Ragnil Jensd., Marthe Christensd., Gudmund Knudssøn, Ole Matthiæsøn, Niels Anderssøn.

dpt. 6/7-1800. Gullik Torstenssøn fra Aarhuuses Lars. Fadd: Lars Aarhuuses kone, Sara Jensd., Lars, Jens og Ole Alfssøn Aarhuus.

dpt. 6/7-1800. Simon Gregoriisøn fra Lunds Anne Magdalene. Fadd: Isaac Grinies kone, Margarete Nielsd., Aslach Stulen, Hans Nærum, Erich Gravelie.

dpt. 6/7-1800. Engelbert Lucæsøn und. Moes Maren Maria. Fadd: Knud Østenssøns kone, Pernelle Aslachsd., Lars Sørenssøn, Jacob Larssøn, Helje Olssøn.

dpt. 6/7-1800. Gunnil Olesdatter fra Aakerøes uægte Torjus. Til barnefader udlagt Torjus Torkildssøn.
Fadd: Christen Gunderssøns kone, Ole Olssøns kone, Christen Gunderssøn, Ole Olssøn, Jacob Østenssøn.

dpt. 6/7-1800. Ragnil Olesdatters uægte Pernelle. Til barnefader udlagt Peter Gasmann.
Fadd: Siri Evensd., Inger Jensd., Gunnul Nielssøn, Zacharias Anderssøn, Christen Larssøn.

dpt. 22/7-1800. Christian Jynges Isaac Kirstinus. Fadd: Forvalter Jynges kone, jomfru A. B. Qvist, jomfru A. H. Kiill, forvalter Møldrup, J. Aalborg, C. Bruun, C. Kraft.

dpt. 27/7-1800. Christen Hanssøn und. Aarhuuss Christen. Fadd: Rasmus Hanssøns kone, Clarine Andersd., Ole Alfssøn, Jørgen Hanssøn, Christen Christianssøn.

dpt. 27/7-1800. Isaac Christenssøn fra Fossum Værks Hans. Fadd: Lars Lienes kone, Karen Olsd., Jan Stulen, Lars Madssøn, Henric Doxrøe.

dpt. 27/7-1800. Lars Gunderus Nielssøn und. Baaserøes Maren Margarete. Fadd: Lars Larssøns kone, Anne Kar. Nielsd., Ole Larssøn, Anders Tordssøn, Anders Isaacssøn.

dpt. 3/8-1800. Gunder Larssøn fra Gulsets Rejer. Fadd: Gunder Nielssøns kone, Marthe Maria Olsd., Jacob Mælum, Ole Einerssøn, Christen Nyehuus.

dpt. 3/8-1800. Christen Hanssøn fra Griniliens Rønnich. Fadd: Wijer Anderssøns kone, Berthe Hansd., Anders Jonssøn, Sigur Ersrøe, Anders Hanssøn.

f. 25/7-1800, dpt. 10/8-1800. Jacob Aalls Friderica Sophie. Fadd: Grevinde Moltke, M. S. Blom, M. K. Pous, KammerHerre Adeler, Diderich v. Cappelen, Niels Aall, Jacob Rasch.

dpt. 17/8-1800. Søren Engelbertssøn fra BbKlevs Lars. Fadd: Anne Svendsd., Ingebor Fransd., Knud Johannissøn, Anders Christenssøn, Ole Anderssøn.

dpt. 17/8-1800. Ole Danielssøn und. Ned. Søelies Ole. Fadd: Jacob Jonssøns kone, Ellen Rasmusd., Jacob Anderssøn, Tord Torstenssøn, Daniel Olssøn.

dpt. 24/8-1800. Lars Johannissøn und. Skilbreds Johannes. Fadd: Erich Berrebergs kone, Berthe Maria Nielsd., Anders Hanssøn, Knud Johannissøn, Kittil Halvorssøn.

dpt. 24/8-1800. Jacob Anderssøn und. Skougsrøes Niels. Fadd: Jens Johannissøns kone, Inger Olsd., Søren Grinie, Gunder Evenssøn, Kolbjørn Knudssøn.

dpt. 28/8-1800. Halvor Christenssøn fra BbKlevs Anne Dorthe. Fadd: Inger Hansd., Ingebor Pedersd., Rasmus Hanssøn, Ole Olssøn, Christen Anderssøn.

dpt. 7/9-1800. Ole Pederssøn und. Øvrums Christen. Fadd: Ole Nielssøns kone, Gunnil Matthiædatter, Anders Nielssøn, Engelbert Pederssøn, Niels Anderssøn.

dpt. 7/9-1800. Isaac Olssøn fra BbKlevs hjemmedøbte tvillinger Hans. Fadd: Christen Mælums kone, Dorthe Matthiædatter, Berthe Jacobsd., Mette Jacobsd., Alet Jacobsd.,

dpt. 7/9-1800. Isaac Olssøn fra BbKlevs hjemmedøbte tvillinger Ole. Fadd: Hans Nyehuus, Matthias Turvildssøn, Claus Kaasen, Ole Isaacssøn, Anders Halvorssøn, Abraham Nielssøn.

dpt. 12/9-1800. Frideric Jacobssøn fra Fossum Værks hjemmedøbte Maren Maria. Fadd: Anne Aasille Simonsd., Ingebor Christensd., Jacob Jacobssøn, Henric Danielssøn, Gunder Jacobssøn.

dpt. 14/9-1800. Christen Jacobssøn fra Goupaasens Margarete. Fadd: Niels Hanssøns kone, Anne Jacobsd., Christen Larssøn, Knud Haagenssøn, Hans Jacobssøn.

dpt. 14/9-1800. Ole Torkildssøn fra Bugslottens Gundbor. Fadd: Anne Torkildsd., Ellen Tollevsd., Gullik og Jens Amundssøn, Knud Nielssøn.

dpt. 14/9-1800. Christopher Olssøn fra BbKlevs Maren Maria. Fadd: Erich Nielssøns kone, Kirsten Isaacsd., Rasmus Halvorssøn, Christopher Christopherssøn, Lars Olssøn.

dpt. 14/9-1800. Rasmus Isaacssøn und. Moes Maria. Fadd: Jon Eikornrøes kone, Siri Olsd., Sigur og Halvor Olssøn, Hans Aslachssøn.

dpt. 14/9-1800. Enken Anne Hansdatter fra Aasebachens uægte Aase Karine. Til barnefader udlagt Tollev Knudssøn, gevorben Soldat i Fredericswærn.
Fadd: Niels Larssøns kone, Anne Sørensd., Halvor Bjørnssøn, Niels Anderssøn, Niels Larssøn.

dpt. 21/9-1800. Henric Nielssøn fra Aasebachens Johan Ulric With. Fadd: Amund Engelbertssøns kone, Kirsten Olsd., Amund Engelbertssøn, Even Halvorssøn, Niels Tordssøn.

dpt. 21/9-1800. Ellev Torgrimssøn fra N. Falchums Torgrim. Fadd: Christen Claussøns kone, Maria Halvorsd., Egild Peterssøn, Christen Claussøn, Hans Tordssøn.

dpt. 21/9-1800. Søren Danielssøn und. Bratsbergs Karen Maria. Fadd: Rasmus Ovessøns kone, Anne Elisabeth Danielsd., Johannes Bøle, Jens Johannissøn, Christen Pederssøn.

dpt. 28/9-1800. Anders Halvorssøn und. S. Aases Inger. Fadd: Lars Aases kone, Inger Larsd., Peder Mortenssøn, Hans og Rasmus Halvorssøn.

dpt. 28/9-1800. Sondre Kittilssøn und. N. Løbergs Kirsten Maria. Fadd: Ole Løbergs kone, Bergit Kittilsd., Isaac Sørenssøn, Erich Arnessøn, Christen Jenssøn.

dpt. 5/10-1800. Isaac Jacobssøn fra Espedalens Knud. Fadd: Ole Torjussøns kone, Kiersten Knudsd., Ole Søelie, Lars Matthiæsøn, Kittil Erichssøn.

dpt. 5/10-1800. Ole Anderssøn fra Aasebachens Aagot. Fadd: Knud Jacobssøns kone, Pernelle Andersd., Halvor Asbjørnssøn, Lars Danielssøn, Ole Gunderssøn.

dpt. 12/10-1800. Hans Jacobssøn fra Nærums Niels. Fadd: Even Hanssøns kone, Inger Larsd., Simon Lund, Christen Larssøn, Søren Olssøn.

dpt. 12/10-1800. Halvor Torbjørnssøn fra Fossum Værks Else Maria. Fadd: Anders Jenssøns kone, Marthe Pedersd., Niels Jenssøn, Peder Pederssøn, Hans Janssøn.

dpt. 19/10-1800. Isaac Anderssøn fra øde Sneltveds Maria. Fadd: Gunder Johannissøns kone, Karen Jonsd., Søren Grinie, Jon Svendssøn, Hans Pederssøn.

dpt. 26/10-1800. Tron Olssøn paa N. Riisings Johanne. Fadd: Anne Svendsd., Tore Olsd., Tord Halvorssøn, Halvor Tordssøn, Jan Haagenssøn.

dpt. 9/11-1800. Jens Hanssøn und. M. Fossums Erich. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Helge Halvorsd., Peder Madssøn, Hans Jenssøn, Christen Christianssøn.

dpt. 9/11-1800. Anders Hanssøn und. N. Løbergs Kirsten. Fadd: Søren Røsagers kone, Kirsten Hansd., Isaac Hanssøn, Anders Olssøn, Torbjørn Jonssøn.

dpt. 9/11-1800. Even Anderssøn fra Stulen ved Lies Magnil. Fadd: Ole Olssøns kone, Anne Gulliksd., Ole Olssøn, Lars Knudssøn, Jens Olssøn.

dpt. 16/11-1800. Jon Halvorssøn fra N. Wenstøbs Anders. Fadd: Zacharias Slettenes kone, Maren Nielsd., Niels Otterholt, Torsten Hanssøn, Ole Gunderssøn.

dpt. 16/11-1800. Ole Monssøn fra Fossum Værks Guri. Fadd: Halvor Torbjørnssøns kone, Maren Madsd., Johannes Pederssøn, Hans Anderssøn, Hans Jenssøn.

dpt. 16/11-1800. Jens Olssøn und. Langerøes Gunnil. Fadd: Isaac Espedalens kone, Karen Pedersd., Ole Olssøn, Even Anderssøn, Sivert Evenssøn.

dpt. 23/11-1800. Gunder Jacobssøn und. Kiises Maren. Fadd: Karen Jacobsd., Else Jacobsd., Hans Bøe, Erich Kiise, Halvor Hanssøn.

f. 21/10-1800, dpt. 28/11-1800. Ole Pauses Christian Cornelius. Fadd: Did. v. Cappelens kone, Johan Altenburgs kone, Ellen Marg. Blom, Hans J. Blom, Johan Blom, P. Adtzleu, Jon Peter Hansen.

dpt. 30/11-1800. Søren Christianssøn fra Høysets Marthe. Fadd: Lars Aaltveds kone, Karen Maria Gundersd., Jacob Nielssøn, Lars Matthiæsøn, Gunder Matthiæsøn.

dpt. 7/12-1800. Anders Torjerssøn fra Ramsaasens Torjer. Fadd: Kirsten Torjersd., Maria Stenersd., Hans Halvorssøn, Jacob Olssøn, Lars Knudssøn.

dpt. 7/12-1800. Torbjørn Jonssøn fra N. Løbergs Birthe. Fadd: Ole Løbergs kone, Ingerliv Jonsd., Jon Svendssøn, Gunder Evenssøn, Knud Sondressøn.

dpt. 7/12-1800. Afdøde Ole Sørenssøn fra Norig und. Otterholts Anne. Fadd: Margarete Sørensd., Marthe Engelbertsd., Gundbjørn Olssøn, Halvor og Sigur Ersrøe.

dpt. 14/12-1800. Søren Hanssøn und. Moes Isaac. Fadd: Jens Forevolds kone, Randi Larsd., Halvor Janssøn, Rasmus Nielssøn, Lars Gullikssøn.

dpt. 1/1-1801. Isaac Anderssøn fra Sæteret i Luxefjelds Anders. Fadd: Lars Fjeldets kone, Kirsten Nielsd., Guldbrand Larssøn, Ole Sigurssøn, Jens Nielssøn.

dpt. 11/1-1801. Even Olssøn fra Bøles Ole. Fadd: Abraham Sneltveds kone, Lisbeth Johannisd., Lars Walen, Isaac Aasterøe, Engelbert Johannissøn.

dpt. 11/1-1801. Jens Johannissøn fra Skougsrøes Even. Fadd: Ingerliv Jonsd., Ingebor Johannisd., Søren Danielssøn, Lars Evenssøn, Gunder Evenssøn.

dpt. 11/1-1801. Anders Tovssøn und. Toftes Jon. Fadd: Margit Olsd., Ingebor Jonsd., Rejer Anderssøn, Anders Olssøn, Østen Tovssøn.

dpt. 11/1-1801. Engelbert Hanssøn fra Aasebachens Hans. Fadd: Marthe Larsd., Anne Maria Nielsd., Niels Hanssøn, Hans Olssøn, Niels Simonssøn.

dpt. 11/1-1801. Hans Matthiæsøn Smiths Maren Christine. Fadd: Hans Ouestads kone, Maren Engelbertsd., Engelbert Wetlessøn, Jon Sande, Erich Knudssøn.

dpt. 18/1-1801. Ole Olssøn und. Meens Michel. Fadd: Dorthe Olsd., Karen Olsd., Ole Løkenberg, Anders Olssøn, Ole Tordssøn.

dpt. 18/1-1801. Anders Erichssøn fra Doxrøes Birthe Maria. Fadd: Isaac Løbergs kone, Birthe Andersd., Isaac Holm, Michel Doxrøe, Lars Ballestad.

dpt. 18/1-1801. Anders Nielssøn fra Follestads Karen Kirstine. Fadd: David Holms kone, Gunnil Andersd., Helle Christianssøn, Torbjørn Torstenssøn, Niels Olssøn.

dpt. 19/1-1801, hjemmed. 1/1. Peter Adtzleus Bøyine Petronelle. Fadd: Madame Krag, Madme Maria Ording, jomfru Mogensine Sophie Bentsen, Hans Chrystie, Peder Flood, Christian Monrad, Peder Holmer.

dpt. 24/1-1801. Michel Engelbertssøn fra Bratsbergs Christen. Fadd: Anthonette Kildal, Kirsten Lydersd., Niels Kildahl, Anthon Kildahl, Anders Nøklegaard.

dpt. 24/1-1801. Christen Schrøder fra BbKlevs Knud. Fadd: Hans Olssøns kone, Karen Andersd., Hans Knudssøn, Lars Knudssøn, Isaac Jacobssøn.

dpt. 25/1-1801. Anders Torjerssøn und. Skilbreds Ole. Fadd: Ellev Olssøns kone, Inger Olsd., Tord Jacobssøn, Amund Anderssøn, Ole Claussøn.

dpt. 1/2-1801. Niels Monssøn fra Aashammers Karen Kirstine. Fadd: Birgit Olsd., Gunnil Nielsd., Isaac Jenssøn, Hans Halvorssøn, Jan Tolvssøn.

dpt. 3/2-1801. Aslach Christenssøn und. S. Breches Ragnild Maria. Fadd: Christopher Bloms kone, C. I. Blom, Christen Blom, Ole Cudrio, Jon Peter Hansen, Niels J. Schlytter.

dpt. 8/2-1801. Isaac Hanssøn fra S. Grinies Hans. Fadd: Halvor Fjelddalens kone, Magnil Simonsd., Erich Gregoriissøn, Zacharias Gregoriisøn, Simon Aslachssøn.

dpt. 8/2-1801. Solve Madssøn fra BbKlevs Karen. Fadd: Jan Jacobssøns kone, Anne Maria Hansd., Lars Madssøn, Hans Tordssøn, Ole Christenssøn.

dpt. 8/2-1801. Christopher Sivertssøn fra Aasebachens Maren. Fadd: Tord Halvorssøns kone, Karen Sivertsd., Halvor Buer, Even Halvorssøn, Hans Halvorssøn.

dpt. 15/2-1801. Daniel Gregoriissøn fra Jønnevolds Johan. Fadd: Niels Sems kone, Inger Aslacsd., Søren Tofte, Jan Tofte, Halvor Fjelddalen, Halvor Anderssøn.

dpt. 15/2-1801. Henric Torjerssøn fra Lundsaasens Torjer. Fadd: Ole Kreppens kone, Berthe Maria Nielsd., Christen Erichssøn, Torbjørn Halvorssøn, Gunder Larssøn.

dpt. 15/2-1801. Ole Larssøn fra Fossejores Jan. Fadd: Lars Bakkens kone, Karen Olsd., Niels Anderssøn, Jacob Nielssøn, Anders Tordssøn.

dpt. 15/2-1801. Halvor Olssøn fra Godals Sigur. Fadd: Ole Dales kone, Karen Jonsd., Ole Knudssøn, Ole Olssøn, Ole Jonssøn.

dpt. 22/2-1801. Rasmus Christopherssøn fra Berrebergs Ingebor. Fadd: Erich Berrebergs kone, Ambor Isaacsd., Niels Berreberg, Erich Berreberg, Ole Olssøn Aas.

dpt. 1/3-1801. Rasmus Haraldssøn fra N. Søelies Wetle. Fadd: Ole Søelies kone, Anne Jacobsd., Jacob Søelie, Søren Hanssøn, Sivert Hanssøn.

dpt. 1/3-1801. Hans Olssøn und. Gulsets Svend. Fadd: Karen Maria Gundersd., Anne Borgesd., Kittil Knudssøn, Tollev Gunderssøn, Erich Svendssøn.

dpt. 1/3-1801. Gunder Nielssøn fra Bækkevolds Christen. Fadd: Hans Lies kone, Karen Olsd., Niels Bækkevold, Ole Larssøn, Jacob Nielssøn.

dpt. 1/3-1801. Kittil Gregerssøn fra Mustveds Gregers. Fadd: Aslach Tvetens kone, Inger Sophie Larsd., Solve Kiær, Lars Kiær, Lars Gregerssøn.

dpt. 1/3-1801. Tolv Anund Waldemarssøn und. S. Aases Hans. Fadd: Jørgen Halvorssøns kone, Barbara Waldemarsd., Ole Simonssøn, Henric Anderssøn, Jacob Peterssøn.

dpt. 1/3-1801. Halvor Jacobssøn fra Kleven gaards Marthe Kirstine. Fadd: Maren Halvorsd., Inger Jensd., Henric Doxrøe, Even Nielssøn, Kittil Halvorssøn.

dpt. 1/3-1801. Erich Christenssøn fra Bergs Else Malene. Fadd: Niels Olssøns kone, Karen Pedersd., Christen Erichssøn, Henning Berg, Poul Webjørnssøn.

dpt. 1/3-1801. Christen Knudssøn und. S. Fossums Ingebor. Fadd: Jacob Rasmussøns enke, Marthe Engelbertsd., Amund Anderssøn, Engelbert Pederssøn, Solve Pederssøn.

dpt. 4/3-1801. Simon Simonssøn und. S. Breches Knud. Fadd: Isaac Jacobssøns kone, Maren Erichsd., Halvor Anderssøn, Niels Knudssøn, Aslach Christenssøn.

dpt. 8/3-1801. Hans Larssøn und. M. Bøes Lars. Fadd: Guri Olsd., Maria Christensd., Mads Christenssøn, Solve Larssøn, Peder Madssøn.

dpt. 8/3-1801. Ole Anundssøn fra Oredalens Anund. Fadd: Gunder Johannissøns kone, Helge Olsd., Gunder Øde Sneltvet, Isaac Øde Sneltvet, Christen Larssøn.

dpt. 8/3-1801. Tollev Anderssøn und. Bratsbergs Ole. Fadd: Lisbeth Halvorsd., Tone Davidsd., Michel Bratsberg, Lars Jonssøn, Lars Ovessøn.

dpt. 8/3-1801. Jon Alfssøn fra Løvaases Halvor. Fadd: Johannes Jenssøns kone, Live Petersd., Even Olssøn, Niels Larssøn, Peder Sivertssøn.

dpt. 8/3-1801. Kittil Kittilssøn fra S. Riises Ingebor Kirstine. Fadd: Ole Løbergs kone, Inger Andersd., Lars Kittilssøn, Halvor Olssøn, Knud Olssøn.

dpt. 15/3-1801. Solve Larssøn fra Kjærs Lars. Fadd: Tyge Kjærs kone, Marthe Axelsd., Kittil Gregerssøn, Lars Gregerssøn, Aslach Axelssøn.

dpt. 15/3-1801. Lars Christenssøn Riisberg und. S. Fossums Christen. Fadd: Anne Gundersd., Anne Dorthe Aslachsd., Christen Riisberg, Jens Riisberg, Svend Aslachssøn.

dpt. 15/3-1801. Engelbert Sørenssøn fra Fossum Værks Jens. Fadd: Engelbert Sørenssøns kone, Karen Pernelle Jochumsd., Engelbert Sørenssøn, Isaac Jenssøn, Peder Sørenssøn.

dpt. 22/3-1801. Christopher Christianssøn fra Ø. Hoppestads Abraham. Fadd: Wilhelm Hoppestads kone, Margarete Christensd., Niels Danielssøn, Ole Aslachssøn, Claus Monssøn.

dpt. 22/3-1801. Tord Heljessøn fra S. Ballestads Ole. Fadd: Lars Torgrimssøns kone, Gunnil Torkildsd., Ole Torgrimssøn, Daniel Hanssøn, Christen Heljessøn.

dpt. 22/3-1801. Anders Hanssøn und. Ø. Borges Anders. Fadd: Jacob Jonssøns kone, Maria Rasmusd., Ole Rasmussøn, Anders Gunderssøn, Jacob Anderssøn.

dpt. 29/3-1801. Ole Nielssøn und. Borrestads Anne Catharine. Fadd: Anne Hansd., Ellen Larsd., Halvor Pederssøn, Knud Nielssøn, Christopher Stephenssøn.

dpt. 29/3-1801. Rejer Anderssøn und. N. Fosses Ingebor. Fadd: Gunnil Sørensd., Dorthe Ovesd., Even Olssøn, Niels Larssøn, Niels Anderssøn.

dpt. 12/4-1801. Halvor Asbjørnssøn und. S. Breches Halvor. Fadd: Gunder Johannissøns kone, Ragnil Brynildsd., Lars Olssøn, Johannes Jacobssøn, Niels Larssøn.

dpt. 12/4-1801. Ole Gunderssøn fra Bechevolds Gunder. Fadd: Ole Søelies kone, Netten Nielsd., Jon Espedalen, Isaac Jacobssøn, Daniel Gunderssøn.

dpt. 12/4-1801. Halvor Larssøn und. S. Breches Ole. Fadd: Inger Olsd., Gjertine Olsd., Anders Larssøn, Christen Larssøn, Poul Christenssøn.

dpt. 12/4-1801. Sondre Nirissøn und. S. Breches Gjertrud Dorothea. Fadd: Anne Andersd., Karen Olsd., Hans Anderssøn, Amund Sørenssøn, Anders Olssøn.

dpt. 19/4-1801. Joachim Monrad fra Aasebachens Isaac. Fadd: Gunder Tevessøns kone, Jacob Nielssøns kone, Hans Torjussøn, Halvor Søelie, Jon Hanssøn.

dpt. 19/4-1801. Ole Bjørnssøn und. S. Breches Knud. Fadd: Niels Olssøns kone, Tore Olsd., Anders Nirissøn, Gudmund Knudssøn, Erich Tordssøn.

dpt. 19/4-1801. Christen Abrahamssøn und. Bratsbergs Jacob. Fadd: Elisabeth Danielsd., Anne Poulsd., Ole Claussøn, Anders Anderssøn, Ole Amundssøn.

dpt. 24/4-1801. Hans Halvorssøn fra Aas-Hammers Anne Maria. Fadd: Ole Simonssøns kone, Abigael Halvorsd., Engelbert Dyrkold, Halvor Anderssøn, Hans Halvorssøn.

dpt. 26/4-1801. Helje Erichssøn fra Kousenrøes Erich. Fadd: Niels Hougerøes kone, Else Isaacsd., Niels Høgelie, Tollev Gunderssøn, Niels Aamot.

dpt. 26/4-1801. Lars Olssøn und. Lies Ole. Fadd: Hans Ouestads kone, Maren Halvorsd., Even Lie, Peder Sivertssøn, Harald Matthiæssøn.

dpt. 26/4-1801. Jørgen Torstenssøn fra Markers Anne. Fadd: Ole Hobæks kone, Anne Sigursd., Jørgen Olssøn, Anun Høgelie, Ole Jacobssøn.

dpt. 26/4-1801. Isaac Sørenssøn fra Fossum Værks Kirsten. Fadd: Sondre Kittilssøns kone, Karen Maria Gundersd., Erich Arnessøn, Lorents Larssøn, Søren Sørenssøn.

dpt. 3/5-1801. Peter Hanssøn fra Fossum Værks Hans Andreas. Fadd: Gunnil Olsd., Maren Pedersd., Jacob Petersen, Hans Janssøn, Hans Anderssøn.

dpt. 3/5-1801, f. 7/2, hjemmed. 20/2. Amtmand Selmers Johanne Catharine. Fadd: Frue Selmer, jomfrue Branmejer, Amtmand Selmer, Ole Christian Friis, Peder Haraldssøn.

dpt. 10/5-1801. Lars Haagenssøn und. Erlands Wenstøbs Lars. Fadd: Jan Jacobssøns kone, Karen Andersd., Jan Jacobssøn, Haagen Janssøn, Jens Riisberg.

dpt. 14/5-1801. Ole Halvorssøn fra Troldsaas und. S. Grinies Peder. Fadd: Torbjørn Nielsens kone, Anne Sigursd., Torbjørn Nielssøn, Helje Erichssøn, Jens Olssøn.

dpt. 25/5-1801. Gisle Franssøn fra N. Aases Isaac. Fadd: Halvor Glørsmyrs kone, Maren Isaacsd., Mads Franssøn, Halvor Janssøn, Halvor Isaacssøn.

dpt. 25/5-1801. Lorents Larssøn fra Fossum Værks Berthe Kirstine. Fadd: Lars Lorentssøns kone, Karen Arnesd., Lars Lorentssøn, Johannes Larssøn, Ole Arnessøn.

dpt. 31/5-1801. Jens Anundssøn und. Bratsbergs Lars. Fadd: Tone Davidsd., Maria Nielsd., Abraham Nielssøn, Jon Svendssøn, Christen Erichssøn.

dpt. 31/5-1801. Jens Rasmussøn fra Forevolds Karen. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Karen Nielsd., Ole Rasmussøn, Jens Christenssøn, Mons Rasmussøn.

dpt. 5/6-1801. Hans Qvists Bartholomæus. Fadd: Jørgen Aalls kone, Jomfru Inger Aall, Niels Aall, Jens Kill, Christen Berg, Hans Møller.

dpt. 7/6-1801. Isaac Jenssøn und. N. Fosses Christian. Fadd: Ole Simonssøns kone, Anne Olsd., Engelbert Sørenssøn, Henric Danielssøn, Henric Nielssøn.

dpt. 7/6-1801. Niels Jacobssøn und. Meens Isaac. Fadd: Birthe Nielsd., Maren Olsd., Isaac Christenssøn, Anders Larssøn, Jermund Jermundssøn.

dpt. 14/6-1801. Anders Jonssøn und. Meens Jon. Fadd: Anne Maria Jacobsd., Anne Jacobsd., Anders Larssøn, Svend Zacharias Tordssøn, Niels Jonssøn.

dpt. 14/6-1801. Thomas Gunderssøn und. Bratsbergs Inger Maria. Fadd: Ulrica Wærek, Alet Jacobsd., Anders Halvorssøn, Ole Larssøn, Mons Henricssøn.

dpt. 14/6-1801. Sara Dorothea Jensdatter fra Aarhuuses uægte Dorothea. Udlagt barnefader Ole Alfssøn.
Fadd: Anders Anderssøns kone, Ingeborg Pedersd., Anders Aarhuus, Hans Thomæsøn, Jacob Alfssøn.

dpt. 21/6-1801. Michel Sigurssøn fra Østre Hougerøes pigebarn Helge. Fadd: Niels Hougerøes kone, Clarine Andersd., Niels Hougerøe, Niels Sigurssøn, Niels Knudssøn.

dpt. 28/6-1801. Lars Matthiæsøn fra Fløtterøes Karen Kirstine. Fadd: Lars Christianssøns kone, Anne Borgesd., Jacob Langerøe, Ole Torjussøn, Isaac Jacobssøn.

dpt. 28/6-1801. Hans Kruuse und. Strømdals Anne Dorthe. Fadd: Niels Tydsklands kone, Ingebor Jensd., Niels Hjorth, Lars Isaacssøn, Christen Larssøn.

dpt. 5/7-1801. Christian Mejer fra Aasebachens Jørgen Mejer. Fadd: Jørgen Mejers Enke, Johanne Maria Larsd., Jon Sande, Halvor Søelie, Christen Larssøn.

dpt. 5/7-1801. Hans Rejerssøn und. S. Grinies Niels. Fadd: Niels Svenossøns kone, Ingebor Jensd., Ole Monssøn, Isaac Grinie, Peder Langeland.

dpt. 5/7-1801. Christopher Nirissøn fra S. Mælums Ellen Margarete. Fadd: Anne Thomædatter, Gunnil Torsd., Christen Taule, Ole Christenssøn, Ole Olssøn.

dpt. 12/7-1801. Peder Stianssøn fra Gulsets Stian Sannæs. Fadd: Lars Christianssøns kone, Anne Børgesd., Anders Nielssøn, Matthias Rejerssøn, Christen Christianssøn.

dpt. 12/7-1801. Jon Torkildssøn fra Kaasen i Luxefjelds Maren. Fadd: Berthe Olsd., Aaste Torkildsd., Niels Monssøn, Tord Jacobssøn, Torkild Olssøn.

dpt. 13/7-1801. Lars Barnholdts Christen Lund. Fadd: Marcus Barnholdts kone, Maria Cathar. Barnholdt, Lieutnt. Barnholdt, Marcus Barnholdt junior, Peder Limie, Lars Roholt Barnholdt.

dpt. 19/7-1801. Ole Claussøn und. S. Grinies Claus. Fadd: Gunnil Christensd., Anne Larsd., Søren Grinie, Engelbert Grinie, Hans Knudssøn.

dpt. 19/7-1801. Ole Halvorssøn und. Moes Peder. Fadd: Johannes Nielssøns kone, Anne Halvorsd., Anders Limie, Halvor Halvorssøn, Hans Aslachssøn.

dpt. 19/7-1801. Lars Matthiæsøn fra Høysets Anne. Fadd: Søren Høysets kone, Live Matthiædatter, Matthias Hanssøn, Even Tollevssøn, Engelbert Matthiæsøn.

dpt. 19/7-1801. Ole Poulssøn und. Bratsbergs Inger Maria. Fadd: Else Knudsd., Pernelle Andersd., Rasmus Halvorssøn, Christen Haraldssøn, Ole Hanssøn.

dpt. 26/7-1801. Jan Fridericssøn und. N. Limies Halvor. Fadd: Engelbert Christenssøns kone, Ingebor Jørgensd., Engelbert Christenssøn, Halvor Torbjørnssøn, Frideric Janssøn.

dpt. 2/8-1801. Mads Dithmanssøn fra N. Risings Johannes. Fadd: Gunnil Rejersd., Gunnil Tordsd., Tord Halvorssøn, Halvor Tordssøn, Niels Olssøn.

dpt. 9/8-1801. Gartner Peder Holmstrøm fra S. Mælums Gustav. Fadd: Christine J. Blom, jomfru Olavsen, Dideric v. Cappelen, Hans Schulse, Carl Carlssøn.

dpt. 9/8-1801. Niels Gunderssøn fra Holms Niels. Fadd: Abraham Sneltveds kone, Niels Hougerøe og kone, Isaac Holm, David Holm.

dpt. 9/8-1801. Niels Hanssøn fra Aasebachens Ole. Fadd: Engelbert Hanssøns kone, Else Maria Henricsd., Jon Sande, Lars Haagenssøn, Aslach Anderssøn.

dpt. 16/8-1801. Jacob Hanssøn fra N. Ballestads Daniel. Fadd: Jacob Jonssøns kone, Karen Kirstine Hansd., Halvor Knudssøn, Isaac Jenssøn, Niels Jonssøn.

dpt. 16/8-1801. Jørgen Hanssøn fra BbKlevs Christopher. Fadd: Anne Svendsd., Clarine Andersd., Christen Hanssøn, Rasmus Hanssøn, Christopher Torstenssøn.

dpt. 16/8-1801. Ole Sørenssøn fra Aasebachens Ingebor Dorothea. Fadd: Maren Berulfsd., Ingebor Johannisd., Hans Olssøn, Niels Jacobssøn, Lars Halvorssøn.

dpt. 23/8-1801. Anders Nielssøn fra N. Limies Halvor. Fadd: Tollev Milekaasens kone, Gunnil Halvorsd., Anders Engelbertssøn, Ole Halvorssøn, Halvor Halvorssøn.

dpt. 30/8-1801. Halvor Anderssøn fra BbKlevs Knud. Fadd: Niels Knudssøns kone, Maren Erichsd., Simon Simonssøn, Ole Hanssøn, Isaac Jacobssøn.

f. 28/3-1801, dpt. 6/9-1801. Procurator Gasmanns Oluf Leth. Fadd: Madme Gasmann ældre og yngre, Ole Leth, Jens Gasmann, Realf R. Ording.

dpt. 6/9-1801. Anders Tordssøn fra Bachens Isaac. Fadd: Halvor Isaacssøns kone, Karen Isaacsd., Lars Bakken, Niels Tordssøn, Ole Larssøn.

dpt. 6/9-1801. Poul Webjørnssøn fra Bergs Else Maria. Fadd: Erich Christenssøns kone, Live Petersd., Henning Berg, Erich Christenssøn, Christen Nielssøn.

dpt. 13/9-1801. Maren Madsdatter und. Fossum Værks uægte Andrea. Udlagt til barnefader Muurmester Anders Sivertssøn, som blev begravet d. 22de Maji 1801. Han var kommet her fra Østlandet.
Fadd: Jens Moes kone, Dorthe Maria Madsd., Christen Knudssøn, Peder og Jost Madssøn.

f. 19/8-1801, dpt. 16/9-1801. Procurator John Gotfred Brangstrups Anne Hirscholm. Fadd: Mad. Rougtved, Mad. Barnholdt, Jomfru E. Bøyesen, Did. v. Cappelen, Jacob Bøysøn, Realf R. Ording.

dpt. 20/9-1801. Christen Olssøn fra N. Hoppestads Beruld. Fadd: Halvor Venstøbs kone, Margarete Christensd., Christian Fossum, Lars Beruldssøn, Halvor Venstøb.

dpt. 20/9-1801. Gunder Jonssøn fra BbKlevs Abraham. Fadd: Rasmus Halvorssøns kone, Anne Maria Jonsd., Christopher Pederssøn, Ole Anderssøn, Jon Jonssøn.

dpt. 20/9-1801. Ole Olssøn fra Henningsdals Niels. Fadd: Erich Berrebergs kone, Marthe Olsd., Erich Berreberg, Jon Rønnichssøn, Amund Olssøn.

dpt. 23/9-1801. Christen Beruldssøn fra Follestads Rasmus. Fadd: Maren Beruldsd., Ingebor Jacobsd., Simon Jonssøn, Lars Beruldssøn, Jens Olssøn.

dpt. 25/9-1801. Peder Aslachssøn und. Borrestads Jens Carl. Fadd: Jon Hanssøns kone, Inger Anthonette Evensd., Hans Torjussøn, Kittil Jenssøn, Aslach Anderssøn.

dpt. 27/9-1801. David Christianssøn fra Holms Jacob. Fadd: Niels Holms kone, Maren Christiansd., Isaac Holm, Knud Nielssøn, Anders Nielssøn.

dpt. 27/9-1801. Isaac Anundssøn fra S. Løbergs Ragnil Maria. Fadd: Lars Torgrimssøns kone, Inger Jonsd., Erich Bøle, Ole Torgrimssøn, Lars Anundssøn.

dpt. 27/9-1801. Jens Olssøn fra Fossum Værks Anne Maria. Fadd: Peter Hanssøns kone, Else Maria Olsd., Knud Erichssøn, Ole Torkildssøn, Jens Janssøn.

dpt. 4/10-1801. Ole Gunderssøn fra BbKlevs Jacob. Fadd: Karen Kirstine Søeberg, Kirsten Olsd., Niels Olssøn, Halvor Tordssøn, Christopher Pederssøn.

dpt. 18/10-1801. Ole Torgrimssøn fra S. Ballestads Erich. Fadd: Tord Heljessøns kone, Maria Isaacsd., Lars Torgrimssøn, Anders Erichssøn, Isaac Anundssøn.

f. 3/9-1801, dpt. 31/10-1801. Gotfred Lebrecht Schutzes Bente Hellene. Fadd: Madame Bened. v. Cappelen, frøken Gyldenpalm, Søren Rasch, Jørgen Wright, Job Kiill, Hans Møller.

dpt. 8/11-1801. Hans Knudssøn fra S. Breche ejets Anne Karine. Fadd: Jon Svenchessøns kone, Anne Svendsd., Peder Limie, Jon Erichstrup, Niels Kildal, Anders Knudssøn.

dpt. 8/11-1801. Ole Torjerssøn fra Sæterets Groe. Fadd: Torjer Hanssøns kone, Bergit Jonsd., Jon Tormoessøn, Christen Olssøn, Peder Jonssøn.

dpt. 14/11-1801. Ole Christenssøn Borge fra Aasebachens Marthe Maria. Fadd: Aslach Toftes kone, Anne Engelbertsd., Brynild Borge, Jon Sande, Ole Sande, Michel Halvorssøn.

dpt. 15/11-1801. Jens Zachariæsøn fra Kleven gaards Anders. Fadd: Maren Olsd., Inger Jensd., Zacharias Jacobssøn, Zacharias Jenssøn, Zacharias Anderssøn.

dpt. 22/11-1801. Niels Hanssøn und. M. Bøes Abraham. Fadd: Ole Flittigs kone, Anne Aslachsd., Rasmus Larssøn, Hans Monssøn, Ole Flittig.

dpt. 22/11-1801. Isaac Nielssøn fra Eegaasens Ingebor Maria. Fadd: Tore Olsd., Kirsten Jonsd., Knud Johannessøn, Peder Sivertssøn, Jon Halvorssøn.

dpt. 29/11-1801. Niels Olssøn und. S. Breches Ole. Fadd: Ingebor Olsd., Karen Hansd., Aslach Berg, Anders Larssøn, Gudmund Knudssøn.

dpt. 29/11-1801. Lars Halvorssøn Skjold und. Fossum Værks Halvor. Fadd: Anne Pedersd., Anne Maria Halvorsd., Jens Riisberg, Svend Aslachssøn, Christian Skjold.

dpt. 29/11-1801. Amund Aslachssøn und. M. Bøes Engelbert. Fadd: Dorthe Maria Jansd., Anne Aslachsd., Ole Heljessøn, Engelbert Pederssøn, Rasmus Aslachssøn.

dpt. 13/12-1801. Henric Torstenssøn fra Doxrøes Jan. Fadd: Lars Johannissøns kone, Asloug Nielsd., Kittil Halvorssøn, Zacharias Jacobssøn, Jens Hanssøn.

dpt. 13/12-1801. Ole Christenssøn fra Bugots Halvor. Fadd: Anders Sneltveds kone, Anne Maria Nielsd., Anders Sneltved, Gregers Mustved, Lars Gregerssøn.

dpt. 13/12-1801. Ole Asbjørnssøn fra Hobæks Halvor. Fadd: Torjer Sæterets kone, Live Petersd., Jan Fridericssøn, Jørgen Torstenssøn, Jørgen Olssøn.

dpt. 13/12-1801. Ole Halvorssøn fra Aasebachens Karen Kirstine. Fadd: Halvor Riises kone, Anne Kirstine Nielsd., Rasmus Halvorssøn, Ole Anderssøn, Børre W. Anderssøn.

dpt. 26/12-1801. Ole Olssøn fra S. Aases Niels. Fadd: Peder Nøklegaards kone, Maren Jonsd., Mads Bøe, Erich Kiise, Hans Hougerøe.

dpt. 26/12-1801. Jon Torkildssøn fra Grumstuul i Luxefjelds Ellev. Fadd: Jon Torkildssøns kone, Ingebor Knudsd., Ole Olssøn, Anders Hanssøn, Rasmus Halvorssøn.

dpt. 26/12-1801. Claus Monssøns tvillingbørn fødte paa N. Hoppestad, Mons. Fadd: Wilhelm Hoppestads kone, Christen Claussøns kone, Christopher Hoppestad, Halvor Kiise, Hans Monssøn.

dpt. 26/12-1801. Claus Monssøns tvillingbørn fødte paa N. Hoppestad, Inger. Fadd: Karen Madsd., Maren Isaacsd., Aslach Aasen, Christen Claussøn, Zacharias Claussøn.

dpt. 26/12-1801. Ole Monssøn fra N. Grinies Johanne. Fadd: Ole Risings kone, Karen Rasmusd., Simon Jonssøn, Jon Nielssøn, Mons Olssøn.

dpt. 27/12-1801. Rasmus Olssøn und. N. Falchums Tollev. Fadd: Anne Kirstine Andersd., Maren Christiansd., Peder Olssøn, Peder Sørenssøn, Ole Anderssøn.

dpt. 1/1-1802. Anders Jonssøn fra Ø. Bøe i Luxefjelds Jon. Fadd: Isaac Sæterets kone, Karen Jonsd., Isaac Anderssøn, Erich Berreberg, Ellev Olssøn.

dpt. 3/1-1802. Berthe Maria Jørgensdatter fra Aasebachens uægte Gunder. Til barnefader udlagt Gunder Jenssøn.
Fadd: Truels Peterssøns kone, Anne Kirstine Isaacsd., Niels Larssøn, Peter Nielssøn, Niels Anderssøn.

dpt. 10/1-1802. Halvor Nielssøn fra Moes Karen. Fadd: Pernelle Aslachsd., Maria Nielsd., Christian Limie, Jens Nielssøn, Hans Aslachssøn.

dpt. 10/1-1802. Knud Bjørnssøn und. Fjelddalens Berthe Maria. Fadd: Ellev Olssøns kone, Maren Olsd., Peder Fjelddalen, Zacharias Olssøn, Niels Larssøn.

dpt. 10/1-1802. Gunder Johannissøn fra øde Sneltveds Gunnil. Fadd: Halvor Asbjørnssøns kone, Karen Hansd., Halvor Asbjørnssøn, Isaac Anderssøn, Hans Pederssøn.

dpt. 17/1-1802. Henric Jenssøn und. M. Bøes Ole. Fadd: Christen Knudssøns kone, Anne Aslachsd., Amund Anderssøn, Erich Henricssøn, Hans Larssøn.

dpt. 17/1-1802. Lars Christenssøn fra Lienes Gunnil. Fadd: Halvor Leegaases kone, Karen Aslachsd., Halvor Halvorssøn, Simon Aslachssøn, Lucas Aslachssøn.

dpt. 24/1-1802. Lars Knudssøn fra Meens Peder. Fadd: Hans Knudssøns kone, Lars Follougs kone, Ole Nielssøn, Lars Hanssøn, Anders Knudssøn.

dpt. 24/1-1802. Halvor Olssøn fra Aasebachens Lene Dorothea. Fadd: Else Jensd., Karen Marie Olsd., Ole Halvorssøn, Thomas Olssøn, Hans Hanssøn.

dpt. 31/1-1802. Sigur Olssøn fra Ersrøes Ole. Fadd: Rasmus Eikornrøes kone, Siri Olsd., Halvor Ersrøe, Vijer Anderssøn, Ole Rønnikssøn.

dpt. 31/1-1802. Hans Jacobssøn fra Bøe Rønningenes Kirsten. Fadd: Gunnil Olsd., Asloug Maria Olsd., Gunbjørn Olssøn, Knud Olssøn, Niels Aslachssøn.

dpt. 31/1-1802. Jens Christenssøn Riisberg fra Langgangens Ingebor. Fadd: Walborg Jonsd., Anne Pedersd., Haagen Janssøn, Lars Riisberg, Lars Skjold.

dpt. 31/1-1802. Søren Olssøn und. Øvrums Mariane. Fadd: Anders Olssøns kone, Anne Olsd., Ole Olssøn, Hans Jacobssøn, Jacob Christenssøn.

f. 9/1-1802, dpt. 7/2-1802. Søren Halvorssøn und. Stulens Erich. Fadd: Karen Aslachsd., Maren Aslachsd., Hans Hougerøe, Simon Aslachssøn, Lucas Aslachssøn.

dpt. 14/2-1802. Anders Erichssøn fra Putens Marthe. Fadd: Engelbert Olssøns kone, Clarine Andersd., Engelbert Olssøn, Niels Nielssøn, Gunder Larssøn.

dpt. 15/2-1802. Christian Kruuses hjemmedøbte Anne Erboe. Fadd: Madame Baar og Madame Schutz, Jomfru Aamodt, S. Mouritsen, Hans Quist, Job Kiill, Christian Paus.

dpt. 21/2-1802. Gunder Larssøn fra Gulsets Ole. Fadd: Peder Stianssøns kone, Maren Hansd., Hans Olssøn, Anders Nielssøn, Ole Nirissøn.

dpt. 28/2-1802. Jacob Jonssøn und. N. Søelies Jens. Fadd: Jacob Hanssøns kone, Siri Mortensd., Jens Mortenssøn, Halvor Knudssøn, Jacob Anderssøn.

 f. 25/1-1802, dpt. 3/3-1802. Henric Pederssøn fra Fossum Værks Karen Christine. Fadd: Tillige med forældrene, Anne Haraldsd., Hans Thomæsøn, Peder Jonssøn.

dpt. 7/3-1802. Niels Gregoriisøn fra M. Sems Inger Karine. Fadd: Jan Toftes kone, Anne Sørensd., Aslach Tofte, Daniel Jønnevold, Halvor Anderssøn.

dpt. 10/3-1802. Søren Pederssøn fra Toftes Christen. Fadd: Peder Limies kone, Anne Dorthe Christensd., Aslach Tofte, Jan Tofte, Niels Sem, Henric Anderssøn.

dpt. 14/3-1802. Tord Heljessøn fra S. Ballestads Ole. Fadd: Ole Torgrimssøns kone, Gunnil Torkildsd., Lars Torgrimssøn, Ole Helgessøn, Christen Helgessøn.

dpt. 14/3-1802. Jon Svendssøn fra M. Løbergs Inger. Fadd: Jon Jonssøns kone, Abigael Svendsd., Niels Anderssøn, Torbjørn Jonssøn, Jens Olssøn.

dpt. 21/3-1802. Peder Madssøn und. Fossum Værks Erich. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Dorthe Maria Madsd., Johannes Janssøn, Mads Janssøn, Halvor Gunderssøn.

dpt. 21/3-1802. Lars Gunderus Nielssøn fra Bækkevolds Niels. Fadd: Anne Catharine Nielsd., Kirsten Halvorsd., Lars Bakken, Anders Bakken, Anders Isachssøn.

dpt. 21/3-1802. Hans Larssøn fra Fossum Værks Dorthe Maria. Fadd: Mads Christenssøns kone, Maria Christensd., Peder Larssøn, Solve Larssøn, Peder Gundersøn.

dpt. 21/3-1802. Christen Haraldssøn fra BbKlevs tvillinger Marthe Karine. Fadd: Clarine Andersd., Tone Davidsd., Erich Knudssøn, Jon Olssøn, Gunder Jonssøn.

dpt. 21/3-1802. Christen Haraldssøn fra BbKlevs tvillinger Karen. Fadd: Anne Margarete Jensd., Maria Nielsd., Ole Jonssøn, Ole Halvorssøn, Jacob Larssøn.

dpt. 28/3-1802. Niels Larssøn und. Strømdals Niels. Fadd: Isaac Larssøns kone, Ingebor Christensd., Rasmus Ovessøn, Niels Christenssøn, Lars Isaacssøn.

dpt. 28/3-1802. Eric Abrahamssøn fra Berrebergs Ingebor. Fadd: Anders Jonssøns kone, Maren Olsd., Anders Jonssøn, Rasmus Berreberg, Amund Olssøn.

dpt. 28/3-1802. Knud Nielssøn und. Borrestads Birthe Maria. Fadd: Ole Nielssøns kone, Johanne Maria Tordsd., Niels Nielssøn, Ole Nielssøn, Aslach Anderssøn.

dpt. 4/4-1802. Hans Halvorssøn fra S. Aases Inger. Fadd: Lars Halvorssøns enke, Pernelle Abrahamsd., Anders Halvorssøn, Rasmus Halvorssøn, Rasmus Nielssøn.

dpt. 4/4-1802. Isaac Jacobssøn Bommen fra BbKlevs Sophie. Fadd: Birthe Jacobsd., Anne Karine Jacobsd., Niels Knudssøn, Simon Simonssøn, Christopher Pederssøn.

dpt. 4/4-1802. Dorthe Ovesdatter und. Strømdals uægte Anne Maria. Til barnefader udlagt Anders Anderssøn Tvet i Holden Sogn.
Fadd: Christopher Nirissøns kone, Ingebor Ovesd., Ove Rasmussøn, Søren Danielssøn, Erich Svendssøn.

f. 22/2-1802, dpt. 7/4-1802. Peder Haraldssøn fra Nedre Sems Ole Peter. Fadd: Lars Skavens kone, Karen Bendixdatter, Niels Hyberdt, Amund Larssøn, Peder Jonssøn.

dpt. 11/4-1802. Jens Mortenssøn fra N. Ballestads Jens. Fadd: Jacob Engelbertssøns kone, Ingebor Kittilsd., Jens Hanssøn, Jacob Jonssøn, Jens Thorssøn.

dpt. 11/4-1802. Tord Halvorssøn fra Aasebachens Halvor. Fadd: Even Halvorssøns kone, Maren Solvesd., Peder Halvorssøn, Christopher Sivertssøn, Ole Nielssøn.

dpt. 19/4-1802. Jacob Anderssøn fra Ø. Søelies Anne Maria. Fadd: Lars Buses kone, Ellen Sivertsd., Matthias Fløtterøe, Sivert Hanssøn, Søren Hanssøn, Anders Jacobssøn.

dpt. 25/4-1802. Lars Larssøn fra Bakkens Lars. Fadd: Anders Bakkens kone, Karen Christensd., Ole Larssøn, Niels Tordssøn, Ole Isaacssøn.

dpt. 25/4-1802. Svend Turvildssøn fra Aasebachens Knud. Fadd: Hans Smiths kone, Kirsten Olsd., Lars Knudssøn, Erich Knudssøn, Thomas Jonssøn.

dpt. 25/4-1802. Halvor Pederssøn fra BbKlevs Maren Elisabeth. Fadd: Gunnil Tordsd., Sara Halvorsd., Ole Olssøn, Jens Nielssøn, Peder Anderssøn.

dpt. 2/5-1802. Ole Torjussøn fra Øvrums Torjus. Fadd: Lars Fløtterøes kone, Gunnil Pedersd., Lars Kittilssøn, Kittil Knudssøn, Ole Torjussøn.

dpt. 2/5-1802. Christen Jenssøn und. S. Hynies Kirsten Dorothea. Fadd: Sondre Kittilssøns kone, Karen Bendixdatter, Isaac Sørenssøn, Lorents Larssøn, Ole Arnessøn.

dpt. 9/5-1802. Michel Michelssøn fra Aasebachens Peder. Fadd: Else Maria Olsd., Anne Pernelle Jonsd., Christopher Sivertssøn, Engelbert Aslessøn, Christen Larssøn.

dpt. 9/5-1802. Ole Knudssøn Dale fra Luxefjelds Jon. Fadd: Ole Olssøns kone, Karen Jonsd., Erich Berreberg, Ole Olssøn, Ellev Olssøn.

dpt. 9/5-1802. Ole Christopherssøn fra Luxefjelds Karen. Fadd: Ole Nøklegaards kone, Maren Christophersd., Gulbrand Larssøn, Ole Anderssøn, Hans Aslachssøn.

dpt. 16/5-1802. Lars Torgrimssøn fra S. Ballestads Gurine. Fadd: Ole Torgrimssøns kone, Kirsten Andersd., Tord Heljessøn, Børge Nielssøn, Anders Erichssøn.

dpt. 16/5-1802. Anders Simonssøn fra BbKlevs Hedevig. Fadd: Karen Sigurdsd., Pernelle Andersd., Hans Sindalssøn, Lars Olssøn, Rasmus Halvorssøn.

dpt. 23/5-1802. Rasmus Hanssøn und. S. Breches Hans. Fadd: Laurentse Knudsd., Margarete Halvorsd., Søren Engelbertssøn, Lars Christenssøn, Peder Sørenssøn.

dpt. 23/5-1802. Haavard Alfssøn und. S. Risings Torjer. Fadd: Torjer Sæterets kone, Helge Olsd., Ole Torjerssøn, Jørgen Olssøn, Jon Tormossøn.

dpt. 23/5-1802. Daniel Gunderssøn fra Aasebachens Christen. Fadd: Christence Sivertsd., Ellen Nielsd., Christen Engelbertssøn, Lars Sørenssøn, Gunder Jenssøn.

dpt. 23/5-1802. Jacob Jacobssøn fra Fossum Værks Maren Kirstine. Fadd: Peter Conradssøns kone, Ingebor Nielsd., Isaac Christenssøn, Jan Haagenssøn, Gunder Jacobssøn.

dpt. 23/5-1802. Isaac Jacobssøn fra BbKlevs Anne Karine. Fadd: Inger Erichsd., Maren Erichsd., Erich Engelbertssøn, Niels Jacobssøn, Anders Halvorssøn.

dpt. 27/5-1802. Christen Knudssøn und. Fossum Værks Jon. Fadd: Jacob Rasmussøns enke, Sidsel Tormoesd., Engelbert Pederssøn, Jon Kikut, Jost Madssøn.

dpt. 30/5-1802. Isaac Sørenssøn und. S. Hynies Kirsten Gurine. Fadd: Christen Jenssøns kone, Lorentz Larssøns kone, Sondre Kittilssøn, Aslach Axelssøn, Søren Sørenssøn.

dpt. 7/6-1802. Anders Larssøn fra Skyers Niels. Fadd: Jens Ballestads kone, Kirsten Larsd., Søren Røsager, Lars Jonssøn, Johannes Olssøn.

dpt. 7/6-1802. Ole Olssøn fra Bestuuls Ole. Fadd: Ellev Olssøns kone, Karen Jonsd., Ellev Olssøn, Zacharias Olssøn, Gunnul Nielssøn.

dpt. 7/6-1802. Sivert Hanssøn fra N. Søelies Lars. Fadd: Jacob Søelies kone, Kirsten Simonsd., Søren Hanssøn, Lars Simonssøn, Christen Larssøn.

§dpt. 8/6-1802. Jan Halvorssøn fra Toftes Maren Gurine. Fadd: Aslach Toftes kone, Margarete Nielsd., Søren Tofte, Daniel Jønnevold, Peder Pederssøn.

dpt. 13/6-1802. Knud Jonssøn und. Gulsets Hans. Fadd: Gunder Nielssøns kone, Karen Matthiædatter, Gunder Nielssøn, Jon Jonssøn, Niels Olssøn.

dpt. 13/6-1802. Svend Svendssøn und. Gulsets Svend. Fadd: Maren Hansd., Kirsten Hansd., Hans Anderssøn, Helje Erichssøn, Børge Nielssøn.

dpt. 20/6-1802. Engelbert Rasmussøn fra Dyrkolds Rasmus. Fadd: Rasmus Franssøns kone, Anne Rasmusd., Mads Janssøn, Halvor Hanssøn, Rasmus Franssøn.

dpt. 27/6-1802. Rasmus Larssøn fra N. Fossums Morten. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Johanne Hansd., Christian Fossum, Lars Christianssøn, Erich Kiise.

dpt. 27/6-1802. Maren Jonsdatter fra S. Aass uægte Halvor. Til barnefader udlagt Rasmus Halvorssøn, soldat fra S. Aas.
Fadd: Peder Nøklegaards kone, Karen Rasmusd., Ole Olssøn, Mads Christenssøn, Halvor Isaacssøn.

dpt. 27/6-1802. Lars Halvorssøn fra Aaltveds Kirsten. Fadd: Søren Høysets kone, Maren Solvesd., Jacob Nærum, Even Lie, Hans Lie.

dpt. 4/7-1802. Ole Nielssøn und. Borrestads Anne. Fadd: Lars Christenssøns enke, Signe Isaacsd., Christopher Stephenssøn, Knud Nielssøn, Lars Danielssøn.

dpt. 18/7-1802. Erich Olssøn fra Kiises Christopher. Fadd: Johannes Janssøns kone, Else Jacobsd., Peder Hanssøn, Rasmus Larssøn, Hans Christopherssøn.

dpt. 18/7-1802. Simon Simonssøn und. S. Breches Erich. Fadd: Niels Knudssøns kone, Johanne Maria Knudsd., Halvor Anderssøn, Isaac Jacobssøn, Even Steensaasen.

dpt. 18/7-1802. Lars Ovessøn und. Bratsbergs Ingebor. Fadd: Torbjørn Løbergs kone, Pernelle Christensd., Anund Løberg, Torsten Hanssøn, Børge Halvorssøn.

dpt. 18/7-1802. Jens Henricssøn und. Erland Wenstøbs Live Sophie. Fadd: Jan Jacobssøns kone, Anne Madsd., Anders Jenssøn, Niels Jenssøn, Henric Evenssøn.

dpt. 25/7-1802. Jon Alvssøn fra Løvaass Halvor. Fadd: Kirsten Halvorsd., Anne Sigursd., Jørgen Olssøn, Johannes Jenssøn, Jens Olssøn.

dpt. 25/7-1802. Hans Rejnholtssøn und. Gulsets Else Dorothea. Fadd: Peter Conradssøns kone, Olea Kallenskye, Peter Conradssøn, Borge Nielssøn, Jens Anderssøn.

dpt. 1/8-1802. Thore Olssøn fra Griniliens Bent. Fadd: Anders Jonssøns kone, Berthe Nielsd., Anders Jonssøn, Ole Olssøn, Biørn Larssøn.

dpt. 1/8-1802. Aslach Anderssøn und. Borrestads Hans Andreas. Fadd: Madame Aall, jomfru Schow, jomfru Iversen, Hans Møller, Job Kiill, Christian Paus.

f. 5/5-1802, dpt. 5/8-1802. Ole Pauses Maria Marthine. Fadd: Ole Cudrios kone, Petronelle Cornelia Blom, Christiana Blom, Gerhard v. d. Lippe, Nicolai Plesner, Mogens Riegels.

dpt. 13/8-1802. Christen Olssøn fra Aas-Hammers Søren. Fadd: Margit Jonsd., Ingebor Jensd., Peder Jonssøn, Henric Anderssøn, Isaac Jenssøn.

dpt. 22/8-1802. Halvor Olssøn fra Ersrøes Halvor. Fadd: Sigur Ersrøes kone, Anne Olsd., Sigur Ersrøe, Ole Olssøn, Peder Nirissøn.

dpt. 22/8-1802. Jacob Nielssøn Bergman fra BbKlevs Christen. Fadd: Ingebor Hansd., Anne Kirstine Jacobsd., Simon Jonssøn, Anders Halvorssøn, Ole Halvorssøn.

dpt. 22/8-1802. Frideric Jacobssøn fra Fossum Værks Maria. Fadd: Jacob Jacobssøns kone, Maren Madsd., Lars Nielssøn, Svend Aslachssøn, Hans Anderssøn.

dpt. 22/8-1802. Ole Ejnerssøn und. S. Grinies Kirsten. Fadd: Ole Claussøns kone, Barbara Waldemarsd., Jens Olssøn, Niels Olssøn, Berthel Olssøn.

dpt. 29/8-1802. Knud Nielssøn fra N. Wenstøbs Else. Fadd: David Holms kone, Anne Torkildsd., Anders Engelbertssøn, Rasmus Ovessøn, Anders Nielssøn.

f. 10/8-1802, dpt. 3/9-1802. Procurator John Godtfred Brangstrups Hans. Fadd: J. Bøyssøns kone, K. H. Gasmann, P. Rougtved, Inspecteur Høch, Realf P. Ording.

dpt. 5/9-1802. Ole Olssøn fra Stulen und. Lies Hans. Fadd: Even Anderssøns kone, Anne Gulliksd., Hans Knudssøn, Lars Knudssøn, Christen Larssøn.

dpt. 12/9-1802. Lars Larssøn fra Kjærs Lars. Fadd: Halvor Gunderssøns kone, Ingebor Sophie Larsd., Isaac Holm, David Holm, Isaac Grinie, Aslach Axelssøn.

dpt. 12/9-1802. Lars Johannissøn und. Skilbreds Maren. Fadd: Halvor Langerøes kone, Birthe Maria Nielsd., Michel Doxrøe, Henric Doxrøe, Lars Gregerssøn.

dpt. 12/9-1802. Anders Olssøn und. Borrestads Tone Maria. Fadd: Ellen Margarethe Amundsd., Karine Maria Jonsd., Søren og Ole Olssøn, Halvor Nielssøn.

dpt. 19/9-1802. Ole Heljessøn fra BbKlevs Lars. Fadd: Tord Heljessøns kone, Anne Andersd., Christen Heljessøn, Jens Hanssøn, Erich Sondressøn.

dpt. 19/9-1802. Rasmus Ovessøn und. Strømdals Inger Maria. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Ingebor Ovesd., Jan Olssøn, Niels Svenossøn, Knud Nielssøn.

f. 20/8-1802, dpt. 26/9-1802. Lovis Vouverts Lovise Marthea. Fadd: Christian Monrads kone, A. H. Wille, Christen Blom, Hans J. Blom, Jon Peter Hansen, Job Kiill.

dpt. 3/10-1802. Anders Evenssøn fra N. Sneltveds Ragnil. Fadd: Søren Røsagers kone, Kirsten Larsd., Ole Bugot, Niels Aamot, Jens Hanssøn.

dpt. 3/10-1802. Halvor Asbjørnssøn und. S. Breches Anne Gurine. Fadd: Aslach Rugstads kone, Karen Erichsd., Lars Olssøn, Halvor Jonssøn, Kittil Kittilssøn.

dpt. 3/10-1802. Anders Nielssøn und. Fossum Værks Ingebor. Fadd: David Holms kone, Maren Madsd., Knud Nielssøn, Niels Svenossøn, Gunder Engelbertssøn.

f. 17/9-1802, dpt. 10/10-1802. Hans Møllers Nicolai Benjamin. Fadd: Mad. Amborg Aall, Bened. v. Cappelen, Jomfru Adelhej Rasch, Kammer-Herre Løvenskjold, Jacob Aall, Niels Aall, Jørgen Aall, N. B. Aall.

dpt. 10/10-1802. Anders Olssøn fra Stulen und. Lies Ole. Fadd: Hans Halvorssøns kone, Inger Andersd., Christen Olssøn, Simon Rollevssøn, Lars Olssøn.

dpt. 10/10-1802. Jon Tordssøn fra Engravs Olea Maria. Fadd: Jacob Engelbertssøns kone, Ingebor Olsd., Jacob Engelbertssøn, Anders Stephenssøn, Ole Olssøn.

dpt. 10/10-1802. Christen Pederssøn fra Aasebachens Anne Aasille. Fadd: Kittil Riises kone, Anne Pernelle Jonsd., Ole Riising, Lars Knudssøn, Christen Christianssøn.

dpt. 17/10-1802. Hans Hanssøn fra Aasebachens Lars. Fadd: Engelbert Hanssøns kone, Gunnil Nielsd., Niels Anderssøn, Lars Simonssøn, Christen Abrahamssøn.

dpt. 17/10-1802. Johannes Jacobssøn und. S. Breches Hans Jacob. Fadd: Inger Johannisd., Ingebor Olsd., Lars Olssøn, Jens Nielssøn, Jens Johannissøn.

dpt. 17/10-1802. Erich Henricssøn und. Gulsets Anne Karine. Fadd: Peter Conradssøns kone, Karen Maria Gundersd., Kallenskye, Borge Nielssøn, Henric Jenssøn.

dpt. 17/10-1802. Tollev Anderssøn fra Aasebachens Lisbeth Maria. Fadd: Tone Davidsd., Kirsten Nielsd., Jon Jacobssøn, Børge Halvorssøn, Jens Olssøn.

dpt. 17/10-1802. Christopher Knudssøn fra Svinholts Maren. Fadd: Anders Hanssøns kone, Siri Knudsd., Lars Matthiæsøn, Harald Matthiæsøn, Lars Knudssøn.

dpt. 24/10-1802. Jacob Hanssøn und. Berrebergs Hans. Fadd: Tore Halvorssøns kone, Ellen Halvorsd., Ole Pederssøn, Tore Halvorssøn, Tord Jacobssøn.

dpt. 24/10-1802. Christen Heljessøn fra BbKlevs Lars. Fadd: Even Hanssøns kone, Siri Knudsd., Tor Heljessøn, Christopher Rollevssøn, Kittil Sondressøn.

dpt. 24/10-1802. Torkild Simonssøn fra Aasebachens Jens. Fadd: Michel Michelssøns kone, Maren Nielsd., Andreas Johan Storm, Ole Halvorssøn, Knud Jenssøn.

dpt. 24/10-1802. Ole Heljessøn und. M. Bøes Karen. Fadd: Amund Aslachssøns kone, Inger Maria Østensd., Christian Østenssøn, Jacob Larssøn, Amund Aslachssøn.

dpt. 31/10-1802. Jan Olssøn und. Borrestads Inger. Fadd: Karen Olsd., Karen Sivertsd., Tollev Svenossøn, Abraham Pederssøn, Isaac Christenssøn.

f. 1/10-1802, dpt. 4/11-1802. Peter Adtzleus Kirstine Maria Hall. Fadd: Madam Inger Monrad, Anne Bøysøn, Live Land, CancelieRaad Schlanbusch, H. Chrystie, Anders Hall, Simon Wright.

f. 9/9-1802, dpt. 7/11-1802. Amtmand Selmers Hannibal Peter. Fadd: Frue Selmer, jomfru Høyer, Amtmand Selmer, Friis, Peder Haraldssøn.

dpt. 12/11-1802. Halvor Aslachssøn fra BbKlevs Christen. Fadd: Karen Baltsersd., Anne Aslachsd., Ole Anderssøn, Søren Aslachssøn, Rasmus Aslachssøn.

dpt. 14/11-1802. Halvor Janssøn und. Dyrkolds Isaac. Fadd: Engelbert Dyrkolds kone, Randi Larsd., Engelbert Dyrkold, Halvor Hanssøn, Halvor Isaacssøn.

dpt. 14/11-1802. Torsten Jermundssøn und. Moes Halvor. Fadd: Ole Levorssøns kone, Maren Aslachsd., Ole Levorssøn, Hans Aslachssøn, Sigur Jermundssøn.

dpt. 14/11-1802. Jens Hanssøn und. Fossum Værks Erich. Fadd: Ole Monssøns kone, Anne Pedersd., Ole Monssøn, Peder Olssøn, Hans Jenssøn.

dpt. 14/11-1802. Ole Jacobssøn fra Fossum Værks Anne Kirstine. Fadd: Friderica Olsd., Margarete Nielsd., Jacob Jacobssøn, Henric Danielssøn, Anders Christenssøn, Jens Olssøn.

f. 20/9-1802, dpt. 14/11-1802. Jochum Monrads Hedevig Isaachine. Fadd: Anne Gurine Isaacsd., Kirsten Maria Isaacsd., Anders Tollevssøn, Iver Førre, Peder Førre.

dpt. 17/11-1802. Niels Kildals Christen Hellevard. Fadd: Michel Bratsbergs kone, Ellen Johannisd., Halvor Søelie, Jørgen Mejer, Michel Halvorssøn.

dpt. 21/11-1802. Lars Jonssøn und. Bratsbergs Lars. Fadd: Jon Svenchessøns kone, Kirsten Larsd., Anders Evenssøn, Halvor Knudssøn, Isaac Larssøn.

dpt. 5/12-1802. Niels Svenossøn und. S. Grinies Engelbert. Fadd: Tron Olssøns kone, Kirsten Isaacsd., Niels Engelbertssøn, Ole Monssøn, Mads Dithmanssøn.

dpt. 5/12-1802. Ole Pederssøn und. N. Fosses Ragnil. Fadd: Tore Halvorssøns kone, Gunnil Larsd., Gunbjørn Olssøn, Matthias Johannissøn, Tore Halvorssøn.

dpt. 12/12-1802. Lars Halvorssøn fra N. Falchums Halvor. Fadd: Inger Halvorsd., Ragnil Torjersd., Niels Olssøn, Ole Halvorssøn, Jon Torjerssøn.

dpt. 12/12-1802. Mads Franssøn fra Rosvalds Halvor. Fadd: Hans Bøes kone, Maren Engelbertsd., Rasmus Franssøn, Gisle Franssøn, Lars Halvorssøn.

dpt. 12/12-1802. Halvor Christenssøn fra BbKlevs Hans. Fadd: Ole Olssøns kone, Anne Rasmusd., Erich Christenssøn, Jens Michaelssøn, Engelbert Sørenssøn.

dpt. 12/12-1802. Jacob Nielssøn fra Kleps Anne. Fadd: Hans Gunderssøns kone, Tone Erichsd., Even Lie, Anders Lie, Søren Høyset.

dpt. 14/12-1802. Aslach Christenssøn und. S. Breches Christen. Fadd: Ole Bugots kone, Guri Jørgensd., Saamund Christenssøn, Lars Olssøn, Christopher Pederssøn.

dpt. 22/12-1802. Rasmus Hanssøn Kudsk fra BbKlevs Karen Johanne. Fadd: Clarine Andersd., Margarete Collin, Jørgen Hanssøn, Michel Gullikssøn, Peder Halvorssøn.

dpt. 26/12-1802. Ole Anderssøn fra Nøklegaards Anders. Fadd: Ole Christopherssøns kone, Maren Christophersd., Anders Nøklegaard, Christopher Glende, Ole Christopherssøn.

dpt. 26/12-1802. Lorents Larssøn fra Fossum Værks Arne. Fadd: Gunnil Arnesd., Karen Bendixdatter, Christen Jenssøn, Erich Arnessøn, Ole Arnessøn.

dpt. 26/12-1802. Jan Jørgenssøn und. Gulsets Børge. Fadd: Maren Hansd., Maren Hansd., Helje Erichssøn, Lars Nielssøn, Jan Haagenssøn.

dpt. 26/12-1802. Erich Christenssøn fra BbKlevs Hans Andreas. Fadd: Margit Jonsd., Anne Kirstine Nielsd., Halvor Christenssøn, Anders Christenssøn, Gunder Christenssøn.

dpt. 26/12-1802. Knud Østenssøn fra S. Bøes Hans. Fadd: Karen Østensd., Kirstine Alfsd., Ole Heljessøn, Lars Halvorssøn, Jacob Østenssøn.

dpt. 26/12-1802. Halvor Halvorssøn fra Holt ødes Maren. Fadd: Lars Lienes kone, Berthe Gulliksd., Christen Eikornrøe, Gunder Jacobssøn, Simon Aslachssøn.

f. 19/12-1802, dpt. 30/12-1802. Jacob Aalls Maria Regine. Fadd: Madam Amborg Aall, K. D. Paus, jomfru Fabricius, J. Bøysøn, Lieutn. Rasch, Jacob Aall, N. B. Aall.

dpt. 1/1-1803. Peter Dyressøn fra Dale i Luxefjelds Tron. Fadd: Ole Knudssøns kone, Birthe Nielsd., Ole Knudssøn, Peder Mortenssøn, Mons Rasmussøn.

dbt. 2/1-1803. Sivert Evenssøn und. Bakkens Johan Frideric. Fadd: Anders Bakkens kone, Ole Bakkens kone, Anders Bakken, Ole Bakken, Lars Gunnerus Nielssøn.

dbt. 2/1-1803. Anders Anderssøn fra Aarhuuss Kirsten. Fadd: Anders Aarhuuses kone, Sara Dorothea Jensd., Lars Anderssøn, Jens Anderssøn, Ole Alfssøn.

f. 8/12-1802, dbt. 4/1-1803. Hans Qvist (fra Osebakkens) Bertholemine. Fadd: Madame Møller, Madame Jynge, Cicilia Bagge, Christ. Krusse, G. L. Schutz, Jens J. Storm, Niels Jenssøn.

dbt. 9/1-1803. Knud Rasmussøn fra BbKlevs Rasmus. Fadd: Rasmus Halvorssøns kone, Anne Sigursd., Aslach Rasmussøn, Halvor Rasmussøn, Lars Gregerssøn.

dbt. 9/1-1803. Anders Hanssøn fra øde Sandes Anne. Fadd: Arne Andreæsøns kone, Maren Hansd., Rasmus Søelie, Ole Søelie, Lars Simonssøn.

dbt. 9/1-1803. Torbjørn Nielssøn fra Markers Maren. Fadd: Jørgen Torstenssøns kone, Marthe Halvorsd., Niels Halvorssøn, Niels Knudssøn, Gjert Ellingssøn.

dpt. 9/1-1803. Karen Andersdatters uægte pigebarn Karen Maria. fra BbKlev. Udlagt barnefader Hans Tordssøn, husar i Christiania.
Fadd: Siri Olsd., Karen Tobiædatter, Niels Carlssøn, Tron Olssøn, Gunder Jonssøn.

dbt. 16/1-1803. Søren Danielssøn fra BbKlevs Johannes. Fadd: Jens Bøles kone, Inger Johanne Danielsd., Daniel Hanssøn, Halvor Anderssøn, Lars Matthiæssøn.

dbt. 16/1-1803. Henric Torjerssøn fra Lundsaasens Gunnil. Fadd: Ole Kreppes kone, Ingebor Sigursd., Erich Christenssøn, Halvor Jonssøn, Berthel Olssøn.

dbt. 16/1-1803. Kittil Knudssøn fra Gulsets Marthe Kirstine. Fadd: Lars Christianssøns kone, Dorthe Olsd., Anders Findal, Børge Nielssøn, Jørgen Børgessøn.

dbt. 30/1-1803. Erich Nielssøn fra BbKlevs Thomas. Fadd: Isaac Gunderssøns kone, Karen Andersd., Abraham Nielssøn, Anders Nirissøn, Christopher Olssøn.

dbt. 30/1-1803. Hans Jacobssøn fra Grumstuuls Birthe. Fadd: Niels Nielssøns kone, Anne Olsd., Gunbjørn Olssøn, Knud Olssøn, Christopher Nielssøn.

dbt. 30/1-1803. Ole Torkildssøn fra Bugslottens Karen Maria. Fadd: Gunnil Rejersd., Ragnil Brynildsd., Ole Rui, Jens Anundssøn, Ole Halvorssøn.

dbt. 30/1-1803. Engelbert Sørenssøn fra Fossum Værks Karen Margarete. Fadd: Lars Sørenssøns kone, Birgit Halvorsd., Peter Gasmann, Isaac Jenssøn, Peder Danielssøn.

dbt. 6/2-1803. Søren Hanssøn und. Moes Halvor. Fadd: Halvor Nielssøns kone, Inger Hansd., Anders Nielssøn, Halvor Nielssøn, Halvor Halvorssøn.

dbt. 6/2-1803. Engelbert Lucæsøn und. Moes Lucas. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Inger Lucædatter, Jacob Larssøn, Jacob Østenssøn, Jan Pederssøn.

dbt. 6/2-1803. Knud Johannissøn und. Bratsbergs Johannes. Fadd: Anne Svendsd., Tore Olsd., Tron Olssøn, Jacob Jonssøn, Peder Sivertssøn.

dbt. 6/2-1803. Gunder Asbjørnssøn und. S. Grinies Henric. Fadd: Ole Asbjørnssøns kone, Inger Jensd., Ole Hobæk, Niels Knudssøn, Jørgen Torstenssøn.

dbt. 6/2-1803. Anne Jensdatter fra BbKlevs uægte drengebarn Rasmus. Til barnefader udlagt Kittil Halvorssøn ved Søndenfjeldske gevorbene.
Fadd: Margarete Evensd., Anne Rasmusd., Christen Haraldssøn, Anders Simonssøn, Niels Prossen.

dbt. 6/2-1803. Peder Drengssøn fra BbKlevs Anne Maria. Fadd: Clarine Andersd., Berthe Kirstine Andersd., Ole Claussøn, Anders Anderssøn, Engelbert Anderssøn.

dbt. 13/2-1803. Isaac Jacobssøn und. Øvrums Jacob. Fadd: Ole Søelies kone, Anne Larsd., Kittil Gulset, Lars Christianssøn, Engelbert Jacobssøn.

dbt. 13/2-1803. Hans Janssøn fra Fossum Værks Jan. Fadd: Jacob Peterssøns kone, Anne Maria Halvorsd., Jens Janssøn, Svend Aslachssøn, Hans Anderssøn.

dbt. 13/2-1803. Lars Matthiæsøn fra Fløtterøes Marthe. Fadd: Jacob Langerøes kone, Else Jacobsd., Christen Fløtterøe, Niels Fløtterøe, Anders Knudssøn.

dbt. 13/2-1803. Jørgen Ramundssøn und. Bratsbergs Maria. Fadd: Kirsten Nielsd., Anne Poulsd., Knud Bjørnssøn, Ole Larssøn, Igild Peterssøn.

dbt. 20/2-1803. Peter Olssøn und. Nøklegaards Ole. Fadd: Mads Bøes kone, Peder Dyrendals kone, Ole Aas, Mads Bøe, Ole Nøklegaard.

dbt. 27/2-1803. Peder Gunderssøn fra Baaserøes Lars. Fadd: Ole Olssøns kone, Karen Pedersd., Erich Erichssøn, Kittil Nielssøn, Gunder Isaacssøn.

dbt. 27/2-1803. Halvor Knudssøn und. Bratsbergs Isaac. Fadd: Lars Jonssøns kone, Inger Jonsd., Jacob Hanssøn, Isaac Jonssøn, Jacob Jonssøn.

dbt. 27/2-1803. Hans Halvorssøn fra Ramsaasens Niels. Fadd: Anders Olssøns kone, Inger Andersd., Anders Torjerssøn, Lars Matthiæsøn, Even Lie.

dbt. 27/2-1803. Anders Nirissøn und. S. Breches tvillinger Elias. Fadd: Tore Olsd., Christopher Nirissøns kone, Peder Sivertssøn, Jon Halvorssøn, Peder Nirissøn.

dbt. 27/2-1803. Anders Nirissøn und. S. Breches tvillinger Abraham. Fadd: Hellene Nielsd., Anne Karine Nielsd., Christen Claussøn, Erich Tordssøn, Abraham Nielssøn.

dbt. 27/2-1803. Anders Jonssøn und. Meens Maren. Fadd: Else Jacobsd., Maren Olsd., Peder Halvorssøn, Jacob Anderssøn, Jacob Olssøn.

dbt. 27/2-1803. David Christianssøn fra Holms Anne Maria. Fadd: Knud Nielssøns kone, Anders Nielssøns kone, Isaac Holm, Niels Holm, Niels Svenossøn.

dbt. 27/2-1803. Ole Sørenssøn fra Aasebachens Anne Aasille. Fadd: Maren Beruldsd., Severine Wærek, Hans Kart, Engelbert Hanssøn, Lars Halvorssøn.

dbt. 5/3-1803. Michel Engelbertssøn fra Bratsbergs Anne Tarine. Fadd: Halvor Søelies kone, Anthonette Christensd., Niels Kildal, Anthon Kildal, Niels Christian Strøm.

dbt. 6/3-1803. Lars Matthiæsøn fra Høysets Jacob. Fadd: Live Matthiædatter, Live Andersd., Even Lie, Gunder Matthiæsøn, Engelbert Matthiæsøn.

dbt. 6/3-1803. Hans Tormoessøn fra Kousenrøes Jørgen. Fadd: Niels Hougerøes kone, Sidsel Tormoesd., Niels Hougerøe, Anund Høgelie, Jens Tormoessøn.

dbt. 6/3-1803. Abraham Isaacssøn und. Otterholts Isaac. Fadd: Else Margarete Isaacsd., Inger Isaacsd., Erich Poulssøn, Gundbjørn Olssøn, Knud Olssøn.

dbt. 6/3-1803. Ole Pederssøn und. N. Fossums Pernelle. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Anne Pedersd., Peder Madssøn, Lars Christianssøn, Anders Johannissøn.

dbt. 13/3-1803. Frideric Christopherssøn Storm und. S. Fossums Lars Storm. Fadd: Engelbert Halvorssøns kone, Anne Gurine Hyberdt, Amund Larssøn, Halvor Foslund, Christian Wagner.

dbt. 13/3-1803. Lars Halvorssøn Skjold und. S. Fossums Karen Maria. Fadd: Anne Knudsd., Maria Skjold, Christen Riisberg, Jens Riisberg, Christian Skjold.

dbt. 20/3-1803. Halvor Torbjørnssøn fra Fossum Værks Jan. Fadd: Ole Hanssøns kone, Torbor Torbjørnsd., Svend Aslachssøn, Lars Madssøn, Frideric Janssøn.

dbt. 20/3-1803. Erich Christenssøn fra Bergs Halvor. Fadd: Henric Torjerssøns kone, Live Petersd., Christen Erichssøn, Poul Webjørnssøn, Abraham Henningssøn.

dbt. 20/3-1803. Engelbert Pederssøn und. N. Ballestads Karen. Fadd: Ole Pederssøns kone, Anne Kirstine Pedersd., Jacob Hanssøn, Peder Halvorssøn, Hans Pederssøn.

dbt. 27/3-1803. Halvor Jacobssøn fra Mustveds Jacob. Fadd: Karen Jacobsd., Gunnil Jacobsd., Gunder Jacobssøn, Halvor Tordssøn, Zacharias Jacobssøn.

dbt. 27/3-1803. Jon Halvorssøn fra N. Wenstøbs Inger. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Zacharias Slettenes kone, Niels Otterholt, Gunder Halvorssøn, Jørgen Halvorssøn.

dbt. 3/4-1803. Vijer Anderssøn fra Rønningen i Luxefjeld und. Moes Sigur. Fadd: Sigur Ersrøes kone, Siri Olsd., Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe, Halvor Hanssøn.

dbt. 3/4-1803. Amund Anderssøn und. M. Fossums Maria. Fadd: Ole Monssøns kone, Maren Jostsd., Henric Jenssøn, Christen Knudssøn, Jost Madssøn.

dbt. 11/4-1803. Rasmus Franssøn und. Dyrkolds Rasmus. Fadd: Engelbert Dyrkolds kone, Maren Christophersd., Engelbert Dyrkold, Mads Franssøn, Gisle Franssøn.

dbt. 11/4-1803. Hans Jacobssøn fra Nærums Simon. Fadd: Even Myrens kone, Magnil Simonsd., Anders Sørenssøn, Søren Olssøn, Niels Simonssøn.

dbt. 11/4-1803. Solve Larssøn fra Kjærs Lars. Fadd: Lars Larssøns kone, Maren Axelsd., Isaac Grinie, Aslach Axelssøn, Lars Tygessøn.

dbt. 11/4-1803. Hans Knudssøn und. Bakkens Inger. Fadd: Ole Bakkens kone, Karen Matthiædatter, Lars Bakken, Jon Troldsaasen, Lars Knudssøn.

dbt. 11/4-1803. Peter Conradssøn und. Gulsets Karen Maria. Fadd: Erich Henricssøns kone, Borge Nielssøns kone, Erich Henricssøn, Søren Henricssøn, Henric Danielssøn.

f. 25/3-1803, dbt. 18/4-1803. Peter Hanssøn Falchums Birthe Maria. Fadd: Torsten Hanssøns kone, Maren Madsen, Jørgen Madsen, Hans Hanssøn, Hans Christenssøn.

dbt. 24/4-1803. Abraham Pederssøn fra Ø. Borges Inger Hansine. Fadd: Madame Møller, frøken Rejersen, Jørgen Wright, N. Aall, Jørgen Aall, Christian Paus.

dbt. 8/5-1803. Aslach Hanssøn Bergs Ole. Fadd: Niels Olssøns kone, Kirsten Olsd., Niels Olssøn, Halvor Berg, Henric Larssøn.

dbt. 8/5-1803. Isaac Christenssøn fra Engravs Christen. Fadd: Jon Tordssøns kone, Anne Karine Jonsd., Stephen Engrav, Anders Stephenssøn, Halvor Nielssøn.

dbt. 8/5-1803. Kittil Nielssøn und. S. Breches Ole. Fadd: Maren Olsd., Else Margr. Isaacsd., Niels Knudssøn, Ole Olssøn, Knud Olssøn.

dbt. 8/5-1803. Lars Nielssøn und. Fossum Værks Else Margarete. Fadd: Christine Nielsd., Karen Baltsersd., Christen Knudssøn, Knud Erichssøn, Jens Amundssøn.

dbt. 8/5-1803. Ole Gunnuldssøn fra Luxefjelds pigebarn Jøran. Fadd: Berthe Nielsd., Kirsten Sigursd., Ole Jenssøn, Ole Ellevssøn, Frideric Janssøn.

dbt. 8/5-1803. Anders Torjerssøn fra Ramsaasens Hedevig. Fadd: Halvor Hanssøns kone, Inger Andersd., Jon Torjerssøn, Hans Halvorssøn, Jacob Olssøn.

dbt. 8/5-1803. Svend Olssøn fra Oredals Marthe. Fadd: Anders Evenssøns kone, Karen Olsd., Jan Jacobssøn, Peder Jacobssøn, Isaac Øde-Sneltved.

dbt. 8/5-1803. Jacob Anderssøn fra Aasebachens Marthe. Fadd: Christopher Sivertssøns kone, Ellen Sivertsd., Daniel Gunderssøn, Poul Anderssøn, Niels Jacobssøn.

dbt. 11/5-1803. Ole Einerssøn und. N. Løbergs Birthe Maria. Fadd: Thomas Jenssøns kone, Lars Kittilssøns kone, Thomas Jenssøn, Lars Kittilssøn, Lars Nielssøn.

dbt. 15/5-1803. Niels Gunderssøn fra BbKlevens Gunder. Fadd: Maren Tolvsd., Berthe Anunsd., Erich Engelbertssøn, Isaac Jacobssøn, Simon Simonssøn.

dbt. 22/5-1803. Erich Olssøn fra Follougs Inger Kirstine. Fadd: Ingebor Hansd., Kirsten Isaacsd., Lars Olssøn, Abraham Nielssøn, Rasmus Aslachssøn.

dbt. 30/5-1803. Ole Haraldssøn fra N. Søelies Engelbert. Fadd: Maria Jacobsd., Anne Larsd., Isaac Jacobssøn, Niels Jacobssøn, Lars Simonssøn.

dbt. 30/5-1803. Ole Gunderssøn und. S. Breches Hans. Fadd: Laurentse Engelbertsd., Anne Halvorsd., Christen Nielssøn, Gunder Jonssøn, Jens Hanssøn.

dbt. 30/5-1803. Lars Peter Rosenvold fra BbKlevens Dorthe Maria. Fadd: Inger Olsd., Birthe Rasmusd., Knud Larssøn, Halvor Anderssøn, Hans Larssøn.

dbt. 5/6-1803. Isaac Samuelssøn und. Doxrøes tvillinger, Erich. Fadd: Anders Torjerssøns kone, Inger Olsd., Henric Doxrøe, Michel Doxrøe, Zacharias Jacobssøn.

dbt. 5/6-1803. Isaac Samuelssøn und. Doxrøes tvillinger,Torine. Fadd: Lars Johannissøns kone, Christine Jacobsd., Gunnul Nielssøn, Erich Nielssøn, Even Nielssøn.

dbt. 5/6-1803. Lars Hanssøn und. Bratsbergs Ingebor Sophie. Fadd: Alet Jacobsd., Anne Margarete Rasmusd., Anders Halvorssøn, Ole Larssøn, Jens Pederssøn.

dbt. 5/6-1803. Isaac Christenssøns und. S. Riis Ellen Maria. Fadd: Halvor Riises kone, Maren Halvorsd., Matthias Fløtterøe, Søren Hanssøn, Niels Askildsbakken.

dbt. 5/6-1803. Johannes Jenssøn und. S. Breches Gunnil. Fadd: Aslach Christenssøns kone, Johanne Halvorsd., Christen Nielssøn, Sondre Nirissøn, Christopher Pederssøn.

dbt. 12/6-1803. Hans Christenssøns fra Sande (Sanni. GS.) Christen. Fadd: Ole Borges kone, Maria Andersd., Aslach Tofte, Ole Sande, Hans Smith.

dbt. 12/6-1803. Jens Hanssøn fra Doxrøes Hans. Fadd: Inger Jensd., Kirsten Hansd., Thomas Jenssøn, Ole Gunderssøn, Isaac Hanssøn.

f. 1/6-1803, dbt. 18/6-1803. Amtmand og Kammer-Junker Severin v. Løvenskjolds Severin Henric Ernst.
Fadd: Frue Kammerherinde v. Løvenskjold, Madame Rasch, frøken Gyldenpalm, Stiftamtmand Adeler, Kammer-Herre v. Løvenskjold, Jacob Aall, Niels Aall, Jørgen Aall, Jacob Rasch.

dbt. 19/6-1803. Isaac Christenssøn fra Holms Anders. Fadd: Anders Doxrøes kone, Birthe Kirstine Larsd., Niels Hougerøe, Niels Holm, Niels Larssøn.

dbt. 19/6-1803. Ole Halvorssøn fra Troldsaasens Elisabeth. Fadd: Jørgen Torstenssøns kone, Marthe Halvorsd., Niels Knudssøn, Torbjørn Nielssøn, Niels Halvorssøn.

dbt. 24/6-1803. Halvor Foslunds Johan Christian. Fadd: Anne Marie Foslund, Sophie Dorothea Condrup, Klokker Lassen, Ole Hougen den ældre, Ole Hougen den yngere.

dbt. 3/7-1803. Niels Sigurssøn fra Aamodts Niels. Fadd: Niels Hougerøes kone, Else Nielsd., Sigur Aamodt, Niels Hougerøe, Michel Hougerøe, Zacharias Jenssøn.

dbt. 10/7-1803. Christopher Nirissøn fra S. Mælums Ellen Margarete. Fadd: Maria Sev. Cappelen, Christine Joh. Blom, Capitaine Grønvold, Lieutenant Prytz, Hjelm.

dbt. 10/7-1803. Alf Nielssøn fra Kragetoes Marthe. Fadd: Guri Torsd., Ragnil Olsd., Matthias Fløtterøe, Ole Tordssøn, Niels Nielssøn.

dbt. 17/7-1803. Engelbert Pederssøn und. M. Fossums Peder. Fadd: Amund Aslachssøns kone, Karen Gundersd., Peder Engelbertssøn, Aslach Isaacssøn, Sigfried Svendssøn.

dbt. 17/7-1803. Anne Jonsdatter fra Tofte-Ejets uægte Asle. Til barnefader udlagt Engelbert Aslessøn, gevorben soldat i Fridericswærn.
Fadd: Berthe Nielsd., Kirsten Sigursd., Frideric Janssøn, Jens Hanssøn, Jens Olssøn.

dbt. 17/7-1803. Peder Holmstrøm fra S. Mælums Gustava. Fadd: Else Wolers, Sara Halvorsd., Teilstrøm, Even Larssøn, Christen Thaule.

dbt. 17/7-1803. Anders Olssøn und. Bratsbergs Marthe Maria. Fadd: Kirsten Nielsd., Laurentse Engelbertsd., Niels Olssøn, Christen Pederssøn, Torbjørn Torbjørnssøn.

dbt. 17/7-1803. Anders Hanssøn und. Meens Johanne Maria. Fadd: Kirsten Hansd., Birthe Hansd., Anders Olssøn, Gunder Isaacssøn, Isaac Hanssøn.

dbt. 17/7-1803. Aslach Rasmussøn fra Tvetens Anne Kirstine. Fadd: Engelbert Christenssøns kone, Else Nielsd., Kittil Gregerssøn, Lars Gregerssøn, Halvor Rasmussøn.

f. 9/6-1803, dbt. 21/7-1803. Gotfred Lebrecht Schutzes Bente Hellene. Fadd: A. S. Kruuse, Karen Møller, Peder Holmer, Jens Petersen, Storm.

dbt. 24/7-1803. Christen Knudssøn und. S. Fossums Knud. Fadd: Lars Nielssøns kone, Sidsel Tormosd., Enevold Knudssøn, Amund Ulsvand, Jost Madssøn.

dbt. 24/7-1803. Søren Olssøn und. Øvrums Ole. Fadd: Hans Nærums kone, Marechen Halvorsd., Ole Olssøn, Anders Olssøn, Engelbert Matthiæsøn.

dbt. 31/7-1803. Isaac Hanssøn fra S. Grinies Gregorius. Fadd: Daniel Jønnevolds kone, Magnil Simonsd., Niels Sem, Halvor Fjelddalen, Axel Hynie.

dbt. 31/7-1803. Christen Jenssøn und. S. Hynies Arne. Fadd: Isaac Sørenssøns kone, Lorents Larssøns kone, Jens Hynie, Sondre Kittilssøn, Ole Arnessøn.

dbt. 31/7-1803. Christen Einerssøn und. Gulsets Niels. Fadd: Kittil Knudssøns kone, Maren Hansd., Kittil Knudssøn, Niels Jacobssøn, Peter Conradssøn.

dbt. 31/7-1803. Ole Sørenssøn und. Borrestads Christen. Fadd: Knud Jacobssøns kone, Kirsten Halvorsd., Even Halvorssøn, Daniel Gunderssøn, Jon Engelssøn.

dbt. 7/8-1803. Jacob Engelbertssøn fra Hougens tvillinger, Engelbert. Fadd: Gullich Olssøns kone, Karen Olsd., Jens Mortenssøn, Jens Kittilssøn, Jens Thorssøn.

dpt. 7/8-1803. Jacob Engelbertssøn fra Hougens tvillinger, Christiana. Fadd: Anders Ulebergs kone, Ingeborg Kittilsd., Jon Thorssøn, Hans Thorssøn, Niels Engelbertssøn.

dpt. 14/8-1803. Niels Hanssøn fra Aasebachens Jacob. Fadd: Ole Sørenssøns kone, Ingebor Andersd., Halvor Olssøn, Hans Hanssøn, Hans Nielssøn.

dbt. 28/8-1803. Ole Johannissøn fra BbKlevs Ragnil Kirstine. Fadd: Ingebor Ovesd., Anne Christensd., Anders Halvorssøn, Christen Larssøn, Christen Abrahamssøn.

dpt. 28/8-1803. Christen Haraldssøn fra BbKlevs Marthe Karine. Fadd: Niels Jacobssøns kone, Lisbeth Johannisd., Niels Jacobssøn, Anders Christenssøn, Jon Olssøn.

dbt. 4/9-1803. Bjørguf Olssøn und. N. Bøes Ole. Fadd: Maren Madsd., Kirsten Jansd., Aslachssøn, Just Madssøn, Christen Knudssøn.

dbt. 4/9-1803. Knud Hermanssøn fra BbKlevens Maren Gurine. Fadd: Anne Rasmusd., Anne Karine Jacobsd., Niels Jacobssøn, Niels Prossen, Jørgen Hermanssøn.

dbt. 11/9-1803. Zacharias Claussøn und. Moes Claus. Fadd: Jon Wenstøbs kone, Maren Isaacsd., Niels Otterholt, Claus Monssøn, Hans Monssøn.

f. 4/7-1803, dbt. 15/9-1803. Jens Severin Gasmanns Kirstine Caroline. Fadd: Madame Gasmann, K. H. Gasmann, Proc. Gasman, Brangstrup, Kreidal.

dbt. 18/9-1803. Isaac Anderssøn fra Sæteret i Luxefjelds Niels. Fadd: Halvor Nielssøns kone, Birthe Andersd., Ole Christopherssøn, Jens Nielssøn, Gulbrand Larssøn.

dbt. 18/9-1803. Sivert Hanssøn fra N. Søelies Anne Kirstine. Fadd: Halvor Søelies kone, Ellen Margarete Larsd., Jacob Søelie, Ole Ouestad, Christen Larssøn, Søren Hanssøn.

dbt. 25/9-1803. Engelbert Halvorssøn und. M. Wenstøbs Peder. Fadd: Frideric Storms kone, Anne Gurine Hyberdt, Lars Roeholt, Peder Jonssøn, Amund Larssøn.

dbt. 25/9-1803. Borge Nielssøn fra Gulsets Niels. Fadd: Anders Findals kone, Gunder Nielssøns kone, Anders Findal, Kittil Gulset, Jørgen Borgessøn.

dbt. 25/9-1803. Abraham Gunderssøn fra S. Sneltveds Karen Kirstine. Fadd: Niels Holms kone, Marthe Maria Jørgensd., Niels Hougerøe, Lars Folloug, Ole Olssøn.

dbt. 25/9-1803. Børge Halvorssøn fra Kolkinds Karen Pernelle. Fadd: Ole Helgessøns kone, Karen Isaacsd., Ole Pederssøn, Jens Mortenssøn, Jacob Jonssøn.

dbt. 2/10-1803. Sondre Kittilssøn und. N. Løbergs Ingebor Kirstine. Fadd: Christen Jenssøns kone, Karen Bendixdatter, Isaac Sørenssøn, Erich Arnessøn, Christen Jenssøn.

dbt. 9/10-1803. Kittil Kittilssøn fra S. Riiss Ole. Fadd: Ole Øvrums kone, Marthe Olsd., Ole Løkenberg, Isaac Jacobssøn, Kittil Kittilssøn.

dbt. 9/10-1803. Halvor Bjørnssøn fra Berrebergs Gregorius. Fadd: Isaac Grinies kone, Karen Zachariædatter, Niels Moe, Simon Lund, Lucas Aslachssøn.

dbt. 9/10-1803. Ole Torjerssøn und. S. Riisings Gunnuld. Fadd: Margit Jonsd., Live Petersd., Christen Olssøn, Peder Jonssøn, Haavor Alfssøn.

dbt. 9/10-1803. Tron Olssøn und. S. Breches Ingebor Maria. Fadd: Anne Svendsd., Anne Jacobsd., Jon Halvorssøn, Erich Tordssøn, Niels Olssøn.

dbt. 9/10-1803. Webjørn Halvorssøn und. Gulsets Anne Kirstine. Fadd: Ole Olssøns kone, Helge Halvorsd., Ole Olssøn, Ole Matthiæsøn, Rejer Matthiæsøn.

dbt. 16/10-1803. Niels Hanssøn und. M. Bøes Hans. Fadd: Rasmus Larssøns kone, Pernelle Abrahamsd., Ole Levorssøn, Aslach Isaacssøn, Hans Monssøn.

f. 2/9-1803, dbt. 19/10-1803. Ole Pauses Christine Pauline. Fadd: Elisabeth Cath. Blom og Holmer, Jfr. Maria Hofgaard, Provst v. d. Lippe, Hr. Hagerup, forvalter Jynge, Jens Blom.

dbt. 23/10-1803. Ingebor Jørgensdatter und. S. Falchums uægte Erich. Til barnefader udlagt svensk Erich Erichssøn.
Fadd: Peder Wattenbergs kone, Karen Jørgensd., Niels Larssøn, Jacob Jonssøn, Christen Larssøn.

dbt. 28/10-1803. Christopher Pederssøn und. S. Breches Jacob. Fadd: Isaac Jacobssøns kone, Anne Dorthe Pedersd., Rasmus Bommen, Simon Simonssøn, Anders Halvorssøn.

dbt. 30/10-1803. Gunder Jonssøn fra BbKlevens Abraham. Fadd: Rasmus Halvorssøns kone, Anne Torsd., Kolbjørn Knudssøn, Jens Tordssøn, Jon Jonssøn.

dbt. 30/10-1803. Christine Nielsdatter und. Toftes uægte Jon Jacob.. Til barnefader udlagt omløbende Skræder Anders Olssøn.
Fadd: Ellen Jonsd., Aagot Larsd., Lars Christenssøn, Tore Halvorssøn, Ole Olssøn.

dbt. 30/10-1803. Maren Pedersdatter fra N. Wenstøbs uægte Peder. Til barnefader udlagt Hans Larssøn fra Holden Sogn paa Øen ved Schien.
Fadd: Knud Nielssøns kone, Karen Larsd., Rasmus Ovessøn, Anders Nielssøn, Ole Janssøn.

dbt. 2/11-1803. Aslach Anderssøn und. Borrestads Ole. Fadd: Turi Olsd., Askjer Andersd., Hans Tordssøn, Ole Hanssøn, Christen Larssøn.

dbt. 6/11-1803. Afdøde Svend Turvildssøn und. Ø. Borges Ingebor. Fadd: Lars Riises kone, Marthe Jonsd., Lars Knudssøn, Erich Knudssøn, Thomas Jonssøn.

dbt. 13/11-1803. Anne Marie Halvorsdatter und. Fossum Værks uægte Frideric. Til barnefader udlagt Egild Peterssøn som tiener i Schien.
Fadd: Jens Riisbergs kone, Marthe Marie Andersd., Lars Skjold, Christian Skjold, Solve Danielssøn.

f. 26/10-1803, dbt. 19/11-1803. Hans Matthiæsøn Smiths Matthias. Fadd: Jørgen Mejers enke, Anne Pernelle Jonsd., Ole Buer, Brynild Borge, Hans Ouestad, O. Houen.

dbt. 20/11-1803. Ole Halvorssøn fra Holms Halvor. Fadd: Ole Aslachssøns kone, Ingebor Aslachsd., Isaac Holm, Anders Limie, Ole Aslachssøn.

dbt. 27/11-1803. Arne Andreæsøn fra Ouestads Anne Dorthe. Fadd: Hans Sandes kone, Maren Solvesd., Ole Sande, Rasmus Søelie, Ole Søelie.

dbt. 27/11-1803. Anders Simonssøn fra BbKlevens Ingebor Kirstine. Fadd: Gunnil Jonsd., Pernelle Andersd., Peder Sivertssøn, Niels Olssøn, Anders Olssøn.

dbt. 11/12-1803. Jens Johannissøn fra N. Ballestads Johannes. Fadd: Halvor Anderssøns kone, Lisbeth Johannisd., Gunder Evenssøn, Halvor Anderssøn, Engelbert Johannissøn.

dbt. 11/12-1803. Jacob Hanssøn fra N. Ballestads Ingebor Karine. Fadd: Niels Jonssøns kone, Inger Jonsd., Halvor Knudssøn, Niels Jonssøn, Jacob Jonssøn.

dbt. 11/12-1803. Jon Svendssøn fra M. Løbergs Karen Maria. Fadd: Engelbert Dyrkolds kone, Abigael Svendsd., Torbjørn Jonssøn, Lars Gregerssøn, Jens Olssøn.

dbt. 11/12-1803. Christen Nielssøn fra Langerøes Ingebor Maria. Fadd: Niels Thorssøns kone, Anne Jacobsd., Anders Thorssøn, Isaac Nielssøn, Erich Nielssøn.

dbt. 11/12-1803. Gunder Larssøn fra Lies Anne Matthæa. Fadd: Hans Sandes kone, Karen Zachariædatter, Ole Sande, Matthias Fløtterøe, Even Lie.

dbt. 18/12-1803. Halvor Olssøn fra Godals Kirsten. Fadd: Ole Knudssøns kone, Gunnil Sørensd., Ole Halvorssøn, Ole Knudssøn, Tønnes Jacobssøn.

f. 5/11-1803, dbt. 26/12-1803. Peter Adtzleus Bøye Petersen. Fadd: Madame Else Wettergreen, M. K. Paus, CancellieRaad Schlanbusch, Dr. Nelle, G. Myhre, Hans Norss.

dbt. 26/12-1803. Anders Halvorssøn und. S. Aas Lars. Fadd: Gunnil Christophersd., Inger Larsd., Hans Halvorssøn, Peder Mortenssøn, Mons Rasmussøn.

dbt. 26/12-1803. Lars Gunderus Nielssøn und. Bækkevolds Hans. Fadd: Kirsten Halvorsd., Anne Kirstine Christophersd., Gunder Nielssøn, Ole Larssøn, Hans Isaacssøn.

dbt. 26/12-1803. Isaac Christenssøn fra Fossum Værks Karen Margarete. Fadd: Maren Andersd., Maren Andersd., Henric Danielssøn, Svend Aslachssøn, Christen Olssøn.

dbt. 26/12-1803. Amund Olssøn fra Berrebergs Ingebor. Fadd: Even Nielssøns kone, Maria Sigursd., Erich Berreberg, Zacharias Jacobssøn, Zacharias Olssøn.

dbt. 1/1-1804. Erich Henricssøn und. Gulsets Anne Henrica. Fadd: Børge Gulsets kone, Anne Poulsd., Kalenskye, Peter Conradssøn, Stian Pederssøn.

dbt. 8/1-1804. Mads Christenssøn fra N. Bøes Peder. Fadd: Hans Larssøns kone, Hedevig Christensd., Peder Gunderssøn, Peder Larssøn, Ole Olssøn.

dbt. 8/1-1804. Anders Engelbertssøn fra N. Wenstøbs Østen. Fadd: Knud Wenstøbs kone, Barbara Larsd., Knud Østenssøn, Anders Limie, Jan Olssøn.

dbt. 8/1-1804. Enken Anne Hansdatter fra Aasebachens uægte Erich. Udlagt barnefader Lars Erichssøn, gevorben Soldat i Fridericswærn.
Fadd: Kirsten Olsd., Walborg Hansd., Jens Olssøn, Kittil Kittilssøn, Jacob Jonssøn.

dbt. 8/1-1804. Jon Henricssøn fra Aasebachens Gunnil Maria. Fadd: Birthe Nielsd., Guri Olsd., Christen Larssøn, Tord Halvorssøn, Svend Zacharias Tordssøn.

dbt. 8/1-1804. Knud Erichssøn fra Fossum Værks Kirstine Maria. Fadd: H. Foslunds kone, Maren Pedersd., Svend Aslachssøn, Hans Nielssøn, Rasmus Erichssøn.

dbt. 8/1-1804. Peder Fridericssøn fra Lyngaasens Anne. Fadd: Jan Toftes kone, Margarete Nielsd., Torbjørn Halvorssøn, Jon Peterssøn, Anders Olssøn.

dbt. 15/1-1804. Helje Erichssøn und. Gulsets Anne. Fadd: Maren Hansd., Kirsten Isaacsd., Anders Nielssøn, Svend Svendssøn, Stian Pederssøn.

dbt. 22/1-1804. Ole Anundssøns Ingebor. Fadd: Jacob Anderssøns kone, Inger Olsd., Gunder Evenssøn, Lars Evenssøn, Jens Olssøn.

dbt. 29/1-1804. Gunder Nielssøn fra Bækkevolds Niels. Fadd: Hans Lies kone, Anne Maria Nielsd., Matthias Fløtterøe, Jacob Klep, Ole Larssøn, Knud Hanssøn.

f. 27/12-1803, dbt. 2/2-1804. Christian Jynges Simon Elias. Fadd: Madame K. S. Qvist, Madame Kraft, jomfru Inger Mannal, L. Vouvert, J. Petersen, Christian Paus.

dbt. 2/2-1804. Halvor Anderssøn fra Aasebachens Gregers. Fadd: Anne M. Hamberg, Severine Wærek, Halvor Olssøn, Torkild Anderssøn, Ole Anderssøn.

dbt. 5/2-1804. Lars Haagenssøn und. Erlands Wenstøbs Jan. Fadd: Peder Engelbertssøns kone, Anne Haraldsd., Jan Haagenssøn, Knud Olssøn, Anders Kjeldssøn.

dbt. 5/2-1804. Abraham Anderssøn und. S. Grinies Claus. Fadd: Simon Jonssøns kone, Kirsten Clausd., Isaac Anderssøn, Albert Claussøn, Jon Olssøn.

dbt. 5/2-1804. Christen Hanssøns und. Aarhuus Karen Johanne. Fadd: Jørgen Hanssøns kone, Clarine Andersd., Engelbert Pederssøn, Peder Halvorssøn, Peder Christianssøn.

dbt. 17/2-1804. Peder Sivertssøn fra BbKlevens Boel Kirstine. Fadd: Daniel Olssøns kone, Margarete Olsd., Tron Olssøn, Erich Thorssøn, Jon Halvorssøn.

dbt. 19/2-1804. Torbjørn Halvorssøn und. N. Sems Halvor. Fadd: Niels Hougerøes kone, Anne Halvorsd., Henric Torjerssøn, Rollev Halvorssøn, Jens Halvorssøn.

dbt. 19/2-1804. Torbjørn Jonssøn fra N. Løbergs Gurine. Fadd: Jon Svendssøns kone, Marthe Olsd., Lars Nielssøn, Gunder Evenssøn, Sveno Jonssøn.

dbt. 26/2-1804. Hans Aslachssøn fra Moes Peder. Fadd: Karen Kirstine Aslachsd., Pernelle Aslachsd., Jacob Jenssøn, Ole Halvorssøn, Ole Aslachssøn.

dbt. 26/2-1804. Peder Madssøn und. Toftes Mads. Fadd: Peder Olssøns kone, Dorthe Maria Madsd., Erich Madssøn, Halvor Gunderssøn, Jacob Larssøn.

dbt. 26/2-1804. Christopher Christianssøn fra Ø. Hoppestads Karen Kirstine. Fadd: Willum Hoppestads kone, Margarete Christensd., Claus Monssøn, Niels Danielssøn, Peder Danielssøn.

dbt. 26/2-1804. Ole Torkildssøn fra Bugslottens Anne. Fadd: Jon Wenstøbs kone, Anne Torkildsd., Anders Engelbertssøn, Halvor Thorssøn, Ole Gullikssøn.

dbt. 4/3-1804. Bent Bentssøn fra Aasebachens Tollev. Fadd: Mette Maria Bentsd., Marthe Maria Pedersd., Johan Scov, Halvor Pederssøn, Lars Peter Arnessøn.

dbt. 4/3-1804. Knud Evenssøn fra Aasebachens Even. Fadd: Gunnil Hansd., Ellen Margarete Larsd., Sveno Michelssøn, Halvor Nielssøn, Anders Stephenssøn.

dbt. 4/3-1804. Hans Halvorssøns fra S. Aas Maren. Fadd: Gunnild Christophersd., Pernelle Abrahamsd., Rasmus Nielssøn, Anders Halvorssøn, Rasmus Halvorssøn.

dbt. 4/3-1804. Erich Svendssøn fra N. Falchums Ragnil Maria. Fadd: Anne Poulsd., Anne Kirstine Isaacsd., Børge Nielssøn, Hans Olssøn, Stian Pederssøn.

dbt. 11/3-1804. Anders Hanssøn und. Østre Borges Rasmus. Fadd: Kirsten Simonsd., Anne Andersd., Ole Buer, Jacob Jonssøn, Jacob Anderssøn.

dbt. 11/3-1804. Ingebor Jacobsdatter fra Mustveds uægte Gurine. Til barnefader udlagt ungkarl Guttorm Knudssøn fra S. Sneltved.
Fadd: Halvor Jacobssøns kone, Karen Jacobsd., Halvor Jacobssøn, Christen Larssøn, Zacharias Anderssøn.

dbt. 18/3-1804. Anders Evenssøn fra N. Sneltveds Halvor. Fadd: Søren Røsagers kone, Kirsten Larsd., Isaac Larssøn, Jens Hanssøn, Lars Jonssøn.

dbt. 18/3-1804. Ole Claussøn und. S. Grinies tvillinger Abraham. Fadd: Margarete Nielsd., Inger Johanne Haraldsd., Peder Drengssøn, Lars Anundssøn, Simon Janssøn.

dbt. 18/3-1804. Ole Claussøn und. S. Grinies tvillinger Anne Maria. Fadd: Ingebor Jensd., Gunnil Olsd., Jon Simonssøn, Christen Olssøn, Solve Engelbertssøn.

dbt. 18/3-1804. Gunder Jacobssøn und. Kiises Marthe. Fadd: Ingebor Engelbertsd., Marthe Hansd., Hans Røe, Halvor Kiise, Halvor Leegaas.

dbt. 29/3-1804. Engelbert Rasmussøn fra Dyrkolds Gunnil. Fadd: Zacharias Gravelies kone, Peder Haraldssøns kone, Peder Haraldssøn, Peder Jonssøn, Zacharias Gravelie, Lars Roeholt.

dbt. 29/3-1804. Isaac Sørenssøn und. Hynies Sara. Fadd: Sondre Kittilssøns kone, Maren Axelsd., Christen Jenssøn, Lorents Larssøn, Søren Sørenssøn.

dbt. 29/3-1804. Ole Henningsdalens Inger. Fadd: Halvor Franssøns kone, Karen Lindberg, Halvor Franssøn, Mads Franssøn, Anders Jonssøn.

dbt. 29/3-1804. Anders Jonssøn fra Luxefjelds Anne Margarete. Fadd: Ellev Olssøns kone, Maria Henricsd., Erich Berreberg, Ellev Olssøn, Abraham Jonssøn.

dbt. 2/4-1804. Even Nielssøn fra Kleven gaards Karen. Fadd: Amund Olssøns kone, Kirsten Olsd., Amund Olssøn, Zacharias Jacobssøn, Gunnuld Nielssøn.

dbt. 11/4-1804. Rasmus Haraldssøn fra N. Søelies Ingebor. Fadd: Ole Søelies kone, Kirsten Simonsd., Ole Søelie, Søren Hanssøn, Hans Rasmussøn.

dbt. 12/4-1804. Henric Nielssøn fra Aasebachens Anders. Fadd: Anne Karine Jonsd., Maria Andersd., Anders Stephenssøn, Even Halvorssøn, Amund Engelbertssøn.

f. 2/4-1804, dbt. 12/4-1804. Jacob Aalls Nicoline Maria. Fadd: Frue Møller, Jørg. Aalls kone, A. C. Iversen, Postmester Chryslie, Jens Kiill, J. Jørgensen, N. B. Aall, Chr. Paus.

dbt. 15/4-1804. Ole Olssøn und. Ersrøes Halvor. Fadd: Halvor Ersrøes kone, Siri Olsd., Halvor Ersrøe, Anders Tovssøn, Aslach Erichssøn.

dbt. 15/4-1804. David Christianssøn fra Holms Anne Maria. Fadd: Isaac Holms kone, Anne Kirstine Nielsd., Knud Nielssøn, Anders Nielssøn, Christian Nielssøn.

dbt. 15/4-1804. Jon Torkildssøn fra Grumstuul i Luxefjelds Ingebor. Fadd: Thor Liestuuls kone, Ole Bestuuls kone, Ole Bestuul, Thor Liestuul, Anders Hanssøn.

dbt. 15/4-1804. Anders Jenssøn und. Fossum Værks Karen Johanne. Fadd: Niels Jenssøns kone, Maren Madsd., Jens Jenssøn, Niels Jenssøn, Christen Larssøn.

dbt. 22/4-1804. Lorents Larssøn fra Fossum Værks Birthe Kirstine. Fadd: Sondre Kittilsøns kone, Christen Jenssøns kone, Isaac Sørenssøn, Ole Arnessøn, Johannes Larssøn.

dbt. 29/4-1804. Niels Olssøn und. S. Grinies Ole. Fadd: Anne Sørine Clausd., Anne Olsd., Abraham Anderssøn, Ole Claussøn, Jon Simonssøn.

dbt. 29/4-1804. Niels Sørenssøn fra S. Grinies Sara. Fadd: Karen Sørensd., Marthe Sørensd., Isaac Hanssøn, Simon Jonssøn, Peder Sørenssøn.

dbt. 6/5-1804. Michel Sigurssøn fra Hougerøe Østres Niels. Fadd: Niels Hougerøes kone, Inger Jensd., Niels Hougerøe, Niels Knudssøn, Jon Tormossøn.

dbt. 6/5-1804. Christen Berulfssøn fra Follestads Andreas. Fadd: Dorthe Jensd., Anne Dorthe Pedersd., Lars Berulfssøn, Engelbert Gunderssøn, Jon Simonssøn.

dbt. 6/5-1804. Rasmus Isaacssøn und. Moes tvillinger Peder. Fadd: Halvor Ersrøes kone, Sigur Ersrøes kone, Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe, Ole Flittig.

dbt. 6/5-1804. Rasmus Isaacssøn und. Moes tvillinger Isaac. Fadd: Siri Olsd., Maren Aslachsd., Tønnes Jacobssøn, Niels Larssøn, Christen Larssøn.

dbt. 6/5-1804. Lars Halvorssøn fra N. Wenstøbs Karen. Fadd: Ole Nøklegaards kone, Karen Halvorsd., Anders Engelbertssøn, Ole Nøklegaard, Christian Halvorssøn.

dbt. 6/5-1804. Rejer Anderssøns und. N. Foss Karen. Fadd: Zarche Olsd., Ellen Jonsd., Anders Tovssøn, Thor Halvorssøn, Lars Christenssøn.

dbt. 13/5-1804. Ole Monssøn fra Fossum Værks Ole. Fadd: Jens Hanssøns kone, Ingebor Olsd., Jens Hanssøn, Anders Nielssøn, Gunder Engelbertssøn.

dbt. 13/5-1804. Niels Jonssøn fra S. Løbergs Isaac. Fadd: Halvor Knudssøns kone, Inger Jonsd., Jacob Hanssøn, Isaac Anundssøn, Lars Tygessøn.

dbt. 13/5-1804. Jacob Anderssøn und. Schougsrøes Ole. Fadd: Jens Johannissøns kone, Aldis Olsd., Lars Evenssøn?, Kolbjørn Knudssøn, Peder Isaacssøn.

dbt. 21/5-1804. Isaac Jacobssøn und. Øvrums Knud. Fadd: Ole Øvrums kone, Birthe Jacobsd., Kittil Gulset, Lars Christianssøn, Knud Olssøn.

dbt. 21/5-1804. Jacob Jonssøn und. N. Søelies Abraham. Fadd: Borge Kolkinds kone, Kirsten Simonsd., Halvor Knudssøn, Jacob Hanssøn, Jens Mortenssøn.

dbt. 21/5-1804. Hans Larssøn fra Meens Karen. Fadd: Niels Strømdals kone, Live Larsd., Ole Buer, Lars Knudssøn, Zacharias Stephenssøn.

dbt. 21/5-1804. Ole Asbjørnssøn fra Hobæks Margarete. Fadd: Anund Høgelies kone, Ingebor Torjersd., Gunder Asbjørnssøn, Halvor Jonssøn, Anders Olssøn.

dbt. 27/5-1804. Lars Kittilssøn fra S. Sneltveds Frideric Christian. Fadd: Ole Ejnerssøns kone, Marthe Olsd., Jon Sande, Jens Olssøn, Kittil Kittilssøn.

dbt. 27/5-1804. Anders Thorssøn fra Bakkens Karen Kirstine. Fadd: Lars Bakkens kone, Inger Isaacsd., Hans Kart, Thor Bakken, Ole Bakken.

dbt. 27/5-1804. Rasmus Christopherssøn fra Berrebergs Ingebor. Fadd: Lars Aases enke, Maren Aslachsd., Hans Hougerøe, Simon Aslachssøn, Lucas Aslachssøn.

dbt. 27/5-1804. Jan Haagenssøn und. S. Breches Ingebor Maria. Fadd: Anne Thomædatter, Gunnil Thorsd., Abraham Berg, Aslach Rugstad, Lars Haagenssøn.

dbt. 3/6-1804. Jacob Knudssøns und. M. Foss Knud. Fadd: Zarche Olsd., Pernelle Abrahamsd., Ole Knudssøn, Thore Halvorssøn, Gunbjørn Olssøn.

dbt. 3/6-1804. Jens Christenssøn Riisberg und. Fossum Værks Ingebor Dorothea. Fadd: Ingebor Hansd., Maren Nielsd., Christen Riisberg, Lars Riisberg, Henrich Danielssøn.

dbt. 10/6-1804. Christopher Stephenssøn fra Aasebachens Erich. Fadd: Gunnil Isaacsd., Karine Jonsd., Anders Stephenssøn, Zacharias Stephenssøn, Søren Rollevssøn.

dbt. 10/6-1804. Hans Halvorssøn fra Houkerøe i Luxefjelds Niels. Fadd: Jan Jacobssøns kone, Johanne Hansd., Jon Torkildssøn, Hans Grinilien, Christen Olssøn.

dbt. 10/6-1804. Ole Larssøn fra Fossejordets Margarete. Fadd: Jacob Kleps kone, Else Hansd., Niels Bækkevold, Jacob Bækkevold, Lars Bakken.

dbt. 17/6-1804. Lars Hanssøn Svartangen und. Meens Halvor. Fadd: Anne Gundersd., Karen Hansd., Anders Halvorssøn, Ole Anderssøn, Christen Larssøn.

dbt. 17/6-1804. Even Anderssøn und. Sandes (Sanni) Ole. Fadd: Ole Stulens kone, Inger Andersd., Isaac Nielssøn, Anders Torjerssøn, Lars Knudssøn.

dbt. 17/6-1804. Anders Nielssøn fra N. Limies Christine. Fadd: Halvor Fjelddalens kone, Anne Halvorsd., Ole Halvorssøn, Halvor Halvorssøn, Ole Torkildssøn.

dbt. 17/6-1804. Anne Kittilsdatter und. Borrestads uægte Anne Gulline. Udlagt til barnefader Tollev Poulssøn i tjeneste paa N. Falchum.
Fadd: Isaac Christenssøns kone, Anne Maria Larsd., Isaac Christenssøn, Gunder Anderssøn, Ellev Anderssøn.

dbt. 24/6-1804. Isaac Nielssøn fra Troldsaasens Maren. Fadd: Gunder Espedalens kone, Maria Johannisd., Christen Langerøe, Erich Langerøe, Jens Olssøn.

dbt. 24/6-1804. Hans Kruuse und. Strømdals Inger Maria. Fadd: Rasmus Ovessøns kone, Ingebor Jensd., Erich Madssøn, Christen Larssøn, Isaac Hanssøn.

dbt. 1/7-1804. Ole Torgrimssøn fra Ballestads Torgrim. Fadd: Lars Torgrimssøns kone, Gunnild Torkildsd., Thor Heljessøn, Jacob Engelbertssøn, Erich Erichssøn.

dbt. 8/7-1804. Maren Nielsdatter fra Houkeroens uægte Christen. Til barnefader udlagt Hans Christenssøn hos Snedker Watner i Schien.
Fadd: Ole Duesteens kone, Gunnil Sørensd., Peder Nirissøn, Christen Larssøn, Jens Olssøn.

dbt. 8/7-1804. Claus Monssøn fra N. Hoppestads Karen. Fadd: Wilhelm Hoppestads kone, Karen Hansd., Christopher Hoppestad, Halvor Hanssøn, Hans Monssøn.

dbt. 15/7-1804. Christen Hanssøn fra Griniliens Hans. Fadd: Birthe Nielsd., Anne Hansd., Tolv Nielssøn, Sveno Olssøn, Thor Olssøn.

dbt. 15/7-1804. Gunder Larssøn und. Fossum Værks Kirsten Christine. Fadd: Birthe Maria Petersd., Birgit Larsd., Jacob Peterssøn, Lars Haagenssøn, Saamund Gunderssøn.

dbt. 22/7-1804. Christen Olssøn fra N. Hoppestads Maren. Fadd: Marthe Maria Isaacsd., Karen Halvorsd., Niels Madssøn, Knud Torjerssøn, Knud Christenssøn.

dbt. 22/7-1804. Jørgen Torstenssøn fra Markers Guro. Fadd: Ole Hobæks kone, Marthe Halvorsd., Peder Hanssøn, Hans Tormossøn, Anund Jørgenssøn.

dbt. 29/7-1804. Lars Knudssøns fra N. Riis Anders. Fadd: Hans Smiths kone, Inger Knudsd., Erich Knudssøn, Halvor Olssøn, Anders Jacobssøn.

dbt. 29/7-1804. Christian Halvorssøn Skjold fra Langgangens Frideric. Fadd: Sara Pedersd., Maria Halvorsd., Christen Riisberg, Lars Skjold, Lars Riisberg.

dbt. 5/8-1804. Lars Knudssøn fra Meens Hans Peter. Fadd: Lars Follougs kone, Karen Kirstine Matthiædatter, Hans Knudssøn, Anders Knudssøn, Johannes Hanssøn.

dbt. 5/8-1804. Svend Svendssøn und. Gulsets Jacob. Fadd: Kittil Gulsets kone, Maren Olsd., Gunder Nielssøn, Kittil Pederssøn, Aslach Evenssøn.

dbt. 12/8-1804. Søren Halvorssøn und. Stulens Halvor. Fadd: Engelbert Dyrkolds kone, Maren Aslaksd., Helje Erichssøn, Simen Aslakssøn, Lucas Aslakssøn.

dbt. 12/8-1804. Halvor Hanssøn fra Kiises Kirsten. Fadd: Willum Hoppestads kone, Karen Jansd., Jens Forevold, Erich Olssøn, Niels Christenssøn.

dbt. 12/8-1804. Søren Christianssøn fra Høysets Anne. Fadd: Lars Lies kone, Ingebor Matthiædatter, Even Lie, Jacob Klep, Lars Høyset.

dbt. 12/8-1804. Niels Hanssøn fra Aasebachens Kirsten Maria. Fadd: Lisken Andersd., Ellen Maria Larsd., Michel Olssøn, Christen Abrahamssøn, Hans Andreas Nielssøn.

dbt. 19/8-1804. Niels Gregoriisøn fra M. Sems Halvor. Fadd: Halvor Fjelddalens kone, Inger Johanne Haraldsd., Aslach Tofte, Søren Tofte, Jan Tofte, Isaac Grinie.

dbt. 19/8-1804. Gunder Christenssøns fra Kjølnæs Christen. Fadd: Karen Thorstensd., Maria Christensd., Lars Kittilssøn, Peder Gunderssøn, Saamund Gunderssøn.

dbt. 19/8-1804. Ole Olssøns fra S. Aas Ingebor. Fadd: Mads Bøes kone, Maren Jonsd., Mads Christenssøn, Hans Hougerøe, Peder Olssøn.

dbt. 19/8-1804. Halvor Johannissøn fra Aasebachens Maria. Fadd: Kirsten Hansd., Margarete Pedersd., Sivert Jørgenssøn, Rasmus Olssøn, Christen Nielssøn.

dbt. 26/8-1804. Christopher Knudssøn und. N. Søelies Knud. Fadd: Anders Ødegaardens kone, Ingebor Matthiædatter, Lars Knudssøn, Lars Matthiæsøn, Engelbert Matthiæsøn.

dbt. 26/8-1804. Anne Thorsdatter fra BbKlevens uægte Thor. Til barnefader udlagt Jon Jonssøn und. M. Løberg.
Fadd: Clarine Andersd., Anne Hedevig Thorsd., Hans Abrahamssøn, Christen Haraldssøn, Christen Nielssøn.

dbt. 26/8-1804. Jacob Peterssøn fra Fossum Værks Anne Catharine. Fadd: Anders Holsteens kone, Anne Gurine Hyberdt, Amund Larssøn, Frideric Storm, Halvor Anderssøn.

dbt. 26/8-1804. Niels Aslessøn fra Fossum Værks Else Maria. Fadd: Zacharias Hermanssøns kone, Karen Pedersd., Ole Knudssøn, Hans Knudssøn, Knud Olssøn.

dbt. 2/9-1804. Hans Jacobssøn und. N. Bøes Ole. Fadd: Barbara Olsd., Maren Nielsd., Niels Nielssøn, Ole Aslachssøn, Knud Olssøn.

dbt. 2/9-1804. Inger Pedersdatter und. Meens uægte Peder. Udlagt barnefader Thor Knudssøn, tiener hos JustitsRaad Kløcher.
Fadd: Anders Nyegaards enke, Hedevig Jacobsd., Brynild Pederssøn, Anders Jonssøn, Peder Halvorssøn.

dbt. 2/9-1804. Halvor Nielssøn und. Moes Maren Kirstine. Fadd: Isaac Anderssøns kone, Maren Aslachsd., Hans Aslachssøn, Jens Nielssøn, Isaac Anderssøn.

dbt. 6/9-1804. Ole Christenssøn Borge fra Aasebachens Isaac. Fadd: Niels Sørenssøns kone, Anne Engelbertsd., Jon Sande, Brynild Borge, Hans Ouestad, Michel Halvorssøn.

dbt. 9/9-1804. Anders Nirissøn und. S. Breches Elias. Fadd: Gunder Larssøns kone, Hellene Nielsd., Peder Nirissøn, Christopher Nirissøn, Abraham Nielssøn.

dbt. 9/9-1804. Inger Nielsdatter fra Aasebachens uægte Peder. Udlagt barnefader Thomas Pederssøn, gevorben Soldat i Fridericswærn.
Fadd: Maren Nielsd., Kirsten Pedersd., Knud Evenssøn, Jacob Christenssøn, Kittil Kittilssøn.

dbt. 9/9-1804. Isaac Anundssøn fra S. Løbergs Anne. Fadd: Niels Jonssøns kone, Kirsten Andersd., Lars Torgrimssøn, Erich Bøle, Lars Anundssøn.

dbt. 9/9-1804. Haaver Alfssøn fra Puttekaass Asloug. Fadd: Jon Alfssøns kone, Ingebor Torjersd., Jon Alfssøn, Jon Tormossøn, Gjert Ellingssøn.

dbt. 9/9-1804. Lars Matthiæsøn fra Høysets Anne Larine. Fadd: Ole Stenerssøns kone, Anne Andersd., Søren Høyset, Harald Matthiæsøn, Gunder Matthiæsøn.

dbt. 16/9-1804. Daniel Gunderssøn fra Aasebachens Inger. Fadd: Marthe Christensd., Marthe Andersd., Niels Thorssøn, Amund Engelbertssøn, Hans Isaacssøn.

dbt. 23/9-1804. Tønnes Jacobssøn und. Moes Jacob. Fadd: Engelbert Røes kone, Kirsten Jacobsd., Engelbert Røe, Niels Moe, Jens Nielssøn.

dbt. 23/9-1804. Hans Larssøn fra Fossum Værks Dorthe Maria. Fadd: Anne Christensd., Hedevig Christensd., Peder Gunderssøn, Mads Bøe, Solve Larssøn.

dbt. 23/9-1804. Jon Torkildssøn fra Kaasen i Luxefjelds Karen. Fadd: Thore Liestuuls kone, Maria Sigursd., Thore Liestuul, Thor Jacobssøn, Aslach Halvorssøn.

dbt. 23/9-1804. Gunbjørn Olssøn fra Dybedals pigebarn Svanou. Fadd: Karen Olsd., Karen Nielsd., Knud Olssøn, Hans Jacobssøn, Halvor Leegaas.

dbt. 30/9-1804. Ellev Halvorssøn fra Aasebachens Berthel. Fadd: Even Halvorssøns kone, Karen Nielsd., Thor Halvorssøn, Even Halvorssøn, Christopher Sivertssøn.

dbt. 30/9-1804. Mads Dithmanssøn fra N. Riisings Ingebor. Fadd: Anne Torkildsd., Gunnil Thorsd., Ole Christenssøn, Ole Olssøn, Halvor Gertssøn.

dbt. 30/9-1804. Ole Torjerssøn fra Stulen und. S. Riisings Gunnild. Fadd: Karen Torjersd., Ingebor Torjersd., Engelbert Christenssøn, Ole Jacobssøn, Ole Jonssøn.

dbt. 7/10-1804. Frans Wagner fra Sandes (Sanni) Johan Wenceslaus. Fadd: Mad. Kraft, jfr. Schwarck, Lars Roeholdt, Abraham Bruun, Johannes Olssøn.

dbt. 7/10-1804. Ellev Olssøn fra Ramsmyrs Anne Maria. Fadd: Anders Jonssøns kone, Ingebor Halvorsd., Peder Fjelddalen, Anders Jonssøn, Abraham Jonssøn.

dbt. 14/10-1804. Niels Jacobssøn fra Strømdals Jacob. Fadd: Hans Larssøns kone, Marthe Kirstine Larsd., Jon Espedalen, Kittil Gulset, Jacob Olssøn.

dbt. 17/10-1804. Erich Arnessøn fra Fossums Kirsten Andrea. Fadd: Karen Arnesd., Kirsten Arnesd., Peder Jonssøn, Johannes Olssøn, Ole Arnessøn.

dbt. 18/10-1804. Peder Haraldssøn fra Ned. Sems Christian Frideric. Fadd: Sara Barnholdt, Maren Gravelie, Peder Limie, Peder Christopherssøn, Peder Haraldssøn.

dbt. 21/10-1804. Jens Nielssøn fra Moes Niels. Fadd: Isaac Anderssøns kone, Torine Nielsd., Halvor Fjelddalen, Gunbjørn Olssøn, Lars Pederssøn.

dbt. 21/10-1804. Jørgen Hanssøn fra BbKlevs Hans Andreas. Fadd: Rasmus Hanssøns kone, Hellene Christophersd., Erich Engelbertssøn, Christen Hanssøn, Peder Halvorssøn.

dbt. 21/10-1804. Michel Michelssøn Woxvold fra Aasebachens Gjøe Lorentsia. Fadd: Anders Bommens kone, Birgit Larsd., Halvor Olssøn, Christen Schildrup, Ole Houen.

dbt. 28/10-1804. Henric Torjerssøn fra Lundsaasens Gunnil. Fadd: Erich Bergs kone, Barbara Waldemarsd., Erich Berg, Torbjørn Halvorssøn, Jens Halvorssøn.

dbt. 28/10-1804. Ole Knudssøn fra Dale i Luxefjelds Karen. Fadd: Anders Jonssøns kone, Maria Sigursd., Ole Ellevssøn, Erich Berreberg, Zacharias Olssøn.

dbt. 8/11-1804. Peder Pederssøn Buse junior fra Fossum Værks Hans. Fadd: Engelbert Sørenssøns kone, Maren Margarete Pedersd., Peder Buse senior, Hans Knudssøn, Ole Pederssøn.

dbt. 11/11-1804. Rasmus Larssøn und. M. Fossums Christen. Fadd: Niels Hanssøns kone, Johanne Hansd., Christian Fossum, Erich Kiise, Peder Mortenssøn.

dbt. 11/11-1804. Lars Christenssøn und. Leegaasens Gunnil. Fadd: Barbara Olsd., Ingebor Halvorsd., Halvor Leegaas, Hans Gullikssøn, Knud Olssøn.

dbt. 11/11-1804. Anders Larssøn fra Skyers Ragnil. Fadd: Jens Hanssøns kone, Kirsten Larsd., Jens Hanssøn, Johannes Olssøn, Lars Jonssøn.

dbt. 18/11-1804. Hans Olssøn und. Strømdals Anders. Fadd: Børge Nielssøns kone, Anne Kirstine Isaacsd., Ove Rasmussøn, Erich Matthiæsøn, Henric Evenssøn.

dbt. 18/11-1804. Anne Karine Jacobsdatter fra BbKlevens uægte Engelbert. Udlagt barnefader Peder Nielssøn fra Langeland, Lister.
Fadd: Anne Rasmusd., Birthe Kirstine Andersd., Christopher Pederssøn, Anders Jacobssøn, Anders Anderssøn.

dbt. 18/11-1804. Jochum Monrad fra Aasebachens Sophie Friderica. Fadd: Halvor Søelies kone, Inger Margrete Jonsd., David Monrad, Jens Petersen, Michel Halvorssøn.

dbt. 18/11-1804. Gunder Monssøn fra Forevolds Torbor. Fadd: Søren Stulens kone, Karen Christensd., Jens Forevold, Lars Christenssøn, Rasmus Christenssøn.

dbt. 9/12-1804. Erich Knudssøn und. Borrestads Knud. Fadd: Hans Smiths kone, Maren Haaversd., Lars Knudssøn, Thomas Jonssøn, Christian Claussøn.

dbt. 9/12-1804. Kittil Gregerssøn fra Kjærs Johanne. Fadd: Inger Jensd., Karen Jacobsd., Solve Kjær, Lars Kjær, Halvor Thorsen.

f. 8/11-1804, dbt. 23/12-1804. Hans Eleonardus Møllers Hans Eleonardus. Fadd: Frue Møller, Niels Aalls kone, jomfru Wrigt, Amtmand Løvenskjold, JustitzRaad Rasch, Ulr. Frid. v. Cappelen, Carl D. Møller.

dbt. 23/12-1804. Sivert Evenssøn und. Lies Haaver. Fadd: Erich Svendssøns kone, Anne Jacobsd., Anders Bakken, Erich Svendssøn, Alf Nielssøn.

dbt. 26/12-1804. Thor Heljessøn fra S. Ballestads Anne Barbara. Fadd: Ole Torgrimssøns kone, Inger Sondresd., Lars Torgrimssøn, Ole Heljessøn, Christen Heljessøn.

dbt. 26/12-1804. Lars Matthiæsøn fra Fløtterøes Anne. Fadd: Kittil Gulsets kone, Karen Kirstine Matthiædatter, Isaac Espedal, Lars Christianssøn, Anders Knudssøn.

dbt. 26/12-1804. Jon Thorssøn fra Engravs Ingeborg. Fadd: Jacob Engelbertssøns kone, Anders Larssøns kone, Anders Stephenssøn, Ole Olssøn, Christian Olssøn.

dbt. 27/12-1804. Michel Engelbertssøn fra Bratsbergs Maren Maria. Fadd: Anders Tollevssøns kone, Antonette Kildal, Iver Førre, Niels Kildal, Anthon Kildal, Niels Anderssøn.

dbt. 30/12-1804. Niels Christenssøn fra Ø. Hoppestads Hans. Fadd: Halvor Kiises kone, Magnil Christensd., Jens Forevold, Claus Monssøn, Jens Christenssøn.

dbt. 1/1-1805. Aslach Anderssøn fra Aasebachens Margareta Christiana. Fadd: Siri Wenstøb, Tore Rusch, Hans Thorssøn, Ole Hanssøn, Ole Anderssøn.

dbt. 6/1-1805. Zacharias Jacobssøn fra Klevens Ingebor Kirstine. Fadd: Jørgen Markers kone, Gunnil Jacobsd., Jens Kleven, Niels Aamot, Zacharias Anderssøn.

dbt. 6/1-1805. Sara Andersdatter und. Gulsets uægte Marthe Kirstine. Til Barnefader udlagt Niels Anderssøn Aarhuus.
Fadd: Margarete Larsd., Anne Karine Jonsd., Amund Jenssøn, Anders Nielssøn, Peder Anderssøn.

dbt. 13/2-1805. Erich Christenssøn fra BbKlevens Hans Andreas. Fadd: Anders Christenssøns kone, Marthe Gundersd., Halvor Christenssøn, Peder Corneliisøn, Jens Michaelssøn.

dbt. 27/1-1805. Anders Olssøn fra Stulen ved Lies Anne Kirstine. Fadd: Hans Ouestads kone, Gunnil Solvesd., Gunder Christenssøn, Jacob Jonssøn, Lars Simonssøn.

dbt. 27/1-1805. Isaac Christenssøn und. Borrestads Ingebor Maria. Fadd: Christopher Stephenssøns kone, Johanne Maria Larsd., Knud Nielssøn, Elev Anderssøn, Zacharias Stephenssøn.

dbt. 9/2-1805. Niels Kildal fra BbKlevens Nicolai Severin. Fadd: Halvor Søelies kone, Michel Bratsbergs kone, Georg Mejer, Aslach Bratsberg. Gullik Qvælle, Niels Anderssøn.

dbt. 10/2-1805. Lars Jonssøn und. Bratsbergs Svenche. Fadd: Jens Hanssøns kone, Maria Larsd., Jens Hanssøn, Anders Larssøn, Isaac Larssøn.

dbt. 10/2-1805. Erich Madssøn fra Sandes (Sanni. GS) Ingebor Kirstine. Fadd: Gunder Christenssøns kone, Karen Madsd., Lars Simonssøn, Peder og Rasmus Madssøn.

dbt. 10/2-1805. Jens Hanssøn und. Bratsbergs Kirsten. Fadd: Dorthe Kirstine Nielsd., Magnil Simonsd., Ole Larssøn, Hans Nielssøn, Helje Olssøn.

dbt. 17/2-1805. Lars Larssøn fra Bakkens Anders. Fadd: Ole Larssøns kone, Karen Christensd., Anders Bakken, Anders Isaacssøn, Ole Isaacssøn.

dbt. 17/2-1805. Ole Nielssøn fra Eikornrøe und. Bratsbergs Niels. Fadd: Inger Isaacsd., Karen Isaacsd., Hans Isaacssøn, Halvor Anderssøn, Christen Rasmussøn.

dbt. 17/2-1805. Hans Reinholtssøn und. Gulsets Reinholt. Fadd: Peder Rasmussøns kone, Asloug Olsd., Peder Rasmussøn, Jens Anderssøn, Jacob Alfssøn.

dbt. 17/2-1805. Peder Christianssøn fra Aasebachens Anne Kirstine. Fadd: Lars Christianssøns kone, Ingebor Maria Rollevsd., Ole Riising, Christen Pederssøn, Halvor Christianssøn.

dbt. 21/2-1805. Abraham Olssøn und. S. Breches Dorothea. Fadd: Jon Thorssøns kone, Marthe Jørgensd., Jon Thorssøn, Christopher Condrup, Ole Olssøn.

dbt. 24/2-1805. Abraham Isaacssøn und. Otterholts Ole. Fadd: Else Margarete Isaacsd., Inger Isaacsd., Halvor Ersrøe, Gunbjørn Olssøn, Knud Olssøn.

dbt. 24/2-1805. Anders Olssøn Stubberøe und. S. Ballestads Hans. Fadd: Anders Hanssøns kone, Ragnil Olsd., Anders Hanssøn, Isaac Hanssøn, Lars Olssøn.

dbt. 24/2-1805. Ole Nielssøn und. Borrestads Niels. Fadd: Maria Engelbertsd., Inger Johanne Larsd., Halvor Buer, Ole Olssøn, Rasmus Hanssøn.

dbt. 27/2-1805. Niels Rejerssøn fra Aasebachens Hans Horn. Fadd: Magdalene Horn, Anne Kirstine Fischer, Halvor Søelie, Jon Sande, Ole Houen.

f. 28/12-1804, dbt. 28/2-1805. Peter Pawels Hjelms Hans Arent Wilhelm. Fadd: Forvalter Saxilds kone, forvalter Malthes kone, Catharine Jørgensen, Auditeur Wessel, Did. v. Cappelen, Niels Carl Coch, Jens Lud. Saxild, P. J. Damm.

dbt. 3/3-1805. Gunder Nielssøn und. Gulsets Niels. Fadd: Børge Nielssøns kone, Kirsten Hansd., Kittil Gulset, Anders Nielssøn, Jørgen Børgessøn.

dbt. 3/3-1805. Gunder Evenssøn und. N. Løbergs Christine. Fadd: Torbjørn Løbergs kone, Anne Jonsd., Anund Løberg, Sveno Jonssøn, Lars Evenssøn.

dbt. 3/3-1805. Amund Aslachssøn und. M. Bøes Maren. Fadd: Engelbert Pederssøns kone, Anne Aslachsd., Søren Aslachssøn, Jan Pederssøn, Poul Olssøn.

dbt. 3/3-1805. Niels Olssøn und. S. Breches Ingebor Maria. Fadd: Jon Thorssøns kone, Karen Hansd., Jon Thorssøn, Ole Olssøn, Christian Olssøn.

f. 9/2-1805, dbt. 8/3-1805. Hans Qvists Magdalene Maria. Fadd: Gotf. L. Schutzs kone, Ellen Kok, Jens Petersen, Frideric Grønneberg, P. J. Damm, Hans Hansen.

dbt. 10/3-1805. Peder Gunderssøn fra Baaserøes Marthe Maria. Fadd: Lars Svartangens kone, Karen Pedersd., Erich Bøle, Gunder Isaacssøn, Niels Nielssøn.

dbt. 10/3-1805. Kittil Knudssøn fra Gulsets Anne. Fadd: Barbara Knudsd., Gunnil Børgesd., Ole Øvrum, Sigvard Sem, Børge Nielssøn.

dbt. 10/3-1805. Inger Lucasdatter und. Moes uægte tvillingbørn Ole. Til barnefader udlagt Knud Olssøn i tienest hos Jon Pederssøn, og Soldat.
Fadd: Engelbert Lucæsøns kone, Maren Olsd., Mads Franssøn, Isaac Hanssøn, Peder Engelbertssøn.

dbt. 10/3-1805. Inger Lucasdatter und. Moes uægte tvillingbørn Anne Gurine. Til barnefader udlagt Knud Olssøn i tienest hos Jon Pederssøn, og Soldat.
Fadd: Anne Lucædatter, Gunnil Simonsd., Engelbert Lucæsøn, Lars Christianssøn, Niels Jacobssøn.

dbt. 17/3-1805. Ole Monssøn fra N. Grinies Henric. Fadd: Margarete Monsd., Inger Nielsd., Simon Jonssøn, Anders Wenstøb, Sveno Olssøn.

dbt. 17/3-1805. Anne Poulsdatter und. Gulsets uægte Peder. Til barnefader udlagt Stian Pederssøn Gulset.
Fadd: Inger Danielsd., Maren Poulsd., Christen Claussøn, Egild Peterssøn, Tollev Poulssøn. Forældrene er ægteviet 11. Febr. 1808.

dbt. 24/3-1805. Christopher Halvorssøn fra Glendes Halvor. Fadd: Hedevig Halvorsd., Inger Jensd., Ole Nøklegaard, Peder Olssøn, Ole Rasmussøn.

dbt. 24/3-1805. Tolv Waldemarssøns und. S. Aas Johan. Fadd: Ole Simonssøns kone, Barbara Waldemarsd., Isaac Jenssøn, Lars Halvorssøn, Gunder Halvorssøn.

dbt. 24/3-1805. Kittil Nielssøn fra Skilbreds Groe. Fadd: Randi Larsd., Maria Sigursd., Niels Knudssøn, Ole Olssøn, Peder Jonssøn.

dbt. 31/3-1805. Anders Simonssøn fra BbKlevens Ole. Fadd: Maren Thorsd., Ingebor Sigursd., Ole Larssøn, Anders Pederssøn, Peder Sivertssøn.

dbt. 31/3-1805. Jon Alfssøn fra Løvaasens Asloug Maria. Fadd: Ole Torjerssøns kone, Marthe Halvorsd., Jon Kikut, Ole Torjerssøn, Christen Larssøn.

dbt. 7/4-1805. Lars Torgrimssøn fra S. Ballestads Laurentse. Fadd: Thor Heljessøns kone, Ingebor Johannisd., Jacob Engelbertssøn, Isaac Anundssøn, Lars Folloug, Erich Bøle.

dbt. 7/4-1805. Hans Nirissøn fra N. Hynies Anne Cicilia. Fadd: Asloug Olsd., Maren Haraldsd., Christen Jenssøn, Solve Danielssøn, Søren Sørenssøn.

dbt. 7/4-1805. Sigur Sigurssøn fra Solum i Luxefjelds Aasil. Fadd: Jens Moes kone, Torine Nielsd., Jens Moe, Isaac Anderssøn, Lars Pederssøn.

dbt. 11/4-1805. Rasmus Hanssøn Kudsk fra BbKlevens Ole. Fadd: Jørgen Hanssøns kone, Anne Margarete Rasmusd., Ole Nielssøn, Ole Olssøn, Niels Anderssøn.

dbt. 11/4-1805. Ole Heljessøn fra S. Ballestads Ingebor Maria. Fadd: Borge Koldkins kone, Anne Elisabeth Danielsd., Thor Ballestad, Jacob Ballestad, Ole Ballestad, Jens Mortenssøn.

dbt. 15/4-1805. Sigur Olssøn fra Ersrøes Halvor. Fadd: Halvor Ersrøes kone, Wejer Anderssøns kone, Halvor Ersrøe, Rasmus Eikornrøe, Halvor Olssøn.

dbt. 15/4-1805. Amund Olssøn fra Berrebergs Ole. Fadd: Maren Olsd., Anne Sigursd., Even Kleven, Zacharias Olssøn, Aslach Halvorssøn.

dbt. 19/4-1805. Ole Anderssøn fra BbKlevens Jørgen Herman. Fadd: Helle Christianssøns kone, Inger Sørensd., Christopher Olssøn, Ole Alfssøn, Jens Pederssøn.

dbt. 21/4-1805. Hans Halvorssøn fra Ramsaasens Halvor. Fadd: Halvor Ramsaasens kone, Inger Andersd., Even Lie, Jacob Olssøn, Lars Knudssøn.

dbt. 28/4-1805. Ole Halvorssøn fra Aasebachens Halvor. Fadd: Rasmus Halvorssøns kone, Maria Andersd., Hans Nielssøn, Lars Danielssøn, Ole Halvorssøn.

dbt. 28/4-1805. Halvor Janssøn und. Dyrkolds Anne. Fadd: Engelbert Dyrkolds kone, Karen Jansd., Engelbert Dyrkold, Halvor Hanssøn, Gisle Aas.

dbt. 1/5-1805. Jacob Anderssøn fra øvre Søelies Niels. Fadd: Lars Riises kone, Kirsten Simonsd., Ole Haraldssøn, Søren Hanssøn, Niels Halvorssøn, Lars Halvorssøn.

dbt. 5/5-1805. Lars Gregerssøn fra øde Sneltveds Ingebor Gurine. Fadd: Svend Oredals kone, Albertine Holmstrøm, Isaac Anderssøn, Kittil Gregerssøn, Hans Pederssøn.

dbt. 5/5-1805. Niels Thorssøn fra Aasebachens Anne Karine. Fadd: Anders Thorssøns kone, Birthe Jacobsd., Christen Nielssøn, Isaac Jacobssøn, Engelbert Jacobssøn.

dbt. 5/5-1805. Henric Jenssøn fra Bøe-Rønnings Kirsten Maria. Fadd: Siegfrid Svendssøns kone, Asloug Halvorsd., Erich Henricssøn, Christen Knudssøn, Amund Anderssøn.

dbt. 12/5-1805. Lars Halvorssøn fra Aaltveds Peder. Fadd: Søren Høysets kone, Gunnil Solvesd., Jacob Nærum, Even Lie, Hans Lie.

dbt. 12/5-1805. Ole Christenssøn fra Bugots Hedevig Maria. Fadd: Niels Aamots kone, Gurine Olsd., Anders Evenssøn, Lars Gregerssøn, Christen Anderssøn.

dbt. 12/5-1805. Hans Janssøn und. Fossum Værks Anne Kirstine. Fadd: Jacob Peterssøns kone, Lisbeth Christophersd., Peter Hanssøn, Hans Anderssøn, Ole Janssøn.

dbt. 19/5-1805. Jacob Nielssøn fra Kleps Karen. Fadd: Ole Larssøns kone, Karen Olsd., Anders Lie, Søren Høyset, Gunder Nielssøn.

dbt. 19/5-1805. Svend Pederssøn fra S. Hynies Maren Pernelle. Fadd: Maren Hedevig Nielsd., Dorthe Kirstine Nielsd., Hans Nirissøn, Ole Larssøn, Jacob Jenssøn.

dbt. 23/5-1805. Rasmus Isaacssøn fra Eikornrøe und. Moes Isaac. Fadd: Engelbert Lucæsøns kone, Birthe Olsd., Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe, Ole Olssøn.

dbt. 23/5-1805. Jens Olssøn und. Fossum Værks Niels. Fadd: Knud Erichssøns kone, Ingebor Petersd., Isaac Christenssøn, Anders Olssøn, Christen Larssøn.

dbt. 26/5-1805. Knud Jonssøn und. Gulsets Ole. Fadd: Børge Nielssøns kone, Karen Hansd., Børge Nielssøn, Peder Rasmussøn, Stian Pederssøn.

dbt. 26/5-1805. Jon Peterssøn und. øvre Sems Anne. Fadd: Augustinus Olssøns kone, Live Knudsd., Peder Jonssøn, Niels Knudssøn, Gullik Thomæsøn.

dbt. 3/6-1805. Ole Anderssøn fra Nøklegaards Halvor. Fadd: Lars Wenstøbs kone, Anne Rasmusd., Ole Sæteret, Peder Myren, Lars Wenstøb.

dbt. 3/6-1805. Christen Jenssøn und. S. Hynies Jens. Fadd: Gunder Engelbertssøns kone, Inger Jensd., Isaac Sørenssøn, Lorentz Larssøn, Sondre Kittilssøn.

dbt. 3/6-1805. Anders Olssøn und. Borrestads Amund. Fadd: Søren Olssøns kone, Margarete Rasmusd., Ole Olssøn, Hans Hanssøn, Engelbert Matthiæsøn.

dbt. 9/6-1805. Halvor Anderssøn fra Bøles Even. Fadd: Karen Andersd., Lisbeth Johannisd., Engelbert Johannissøn, Anders Anderssøn, Torsten Anderssøn.

dbt. 9/6-1805. Inger Evensdatter fra Aasebachens uægte Knud. Til barnefader udlagt Thor Knudssøn hos JusticeRaad Kløcker.
Fadd: Hans Larssøns kone, Ellen Maria Larsd., Hans Larssøn, Zacharias Stephenssøn, Jacob Christenssøn.

dbt. 16/6-1805. Gunder Nielssø fra Bækkevoldn Anders. Fadd: Ole Larssøns kone, Lars Gunneri kone, Jacob Klep, Hans Lie, Anders Lie, Anders Olssøn.

dbt. 23/6-1805. Ole Jacobssøn fra Fossum Værks Jacob. Fadd: Ingebor Olsd., Maria Hansd., Hans Knudssøn, Ole Pederssøn, Gunder Jacobssøn.

dbt. 23/6-1805. Tone Erichsdatter fra Aasebachens uægte Ole. Til barnefader udlagt Anders Nielssøn, Væstlending Matros.
Fadd: Niels Larssøns kone, Maren Ericsd., Niels Ericssøn, Knud Nielssøn, Jacob Nielssøn.

dbt. 30/6-1805. Torkild Simonssøn fra Aasebachens Jens. Fadd. Halvor Søelies kone, Inger Margarete Jonsd., Michel Woxvold, Valentin Simonssøn, Hans Nielssøn.

dbt. 30/6-1805. Anders Stephenssøn fra Aasebachens Tollev. Fadd: Tollev Jonssøns kone, Anne Olsd., Isaac Christenssøn, Christopher Stephenssøn, Zacharias Stephenssøn.

dbt. 30/6-1805. Afdøde Aslach Rasmussøn fra Tvetens Anne. Fadd: Lars Gregerssøns kone, Anne Maria Ericsd., Kittil Gregerssøn, Halvor Rasmussøn, Thor Rasmussøn.

dbt. 6/7-1805. Jens Peter Rosenberg fra Aasebachens Jacob. Fadd: Margarete Borge, Anne Engelbertsd., Jon Sande, Ole Buer, Michel Halvorssøn.

dbt. 14/7-1805. Zacharias Claussøn fra Slettenes Hedevig. Fadd: Jon N. Wenstøbs kone, Anders N. Wenstøbs kone, Niels Otterholt, Halvor Leegaas, Hans Gullikssøn.

dbt. 21/7-1805. Isaac Samuelssøn und. Doxrøes Ole. Fadd: Jan Jacobssøns kone, Anne Madsd., Henric Doxrøe, Michel Doxrøe, Jens Hanssøn.

dbt. 28/7-1805. Isaac Anderssøn fra Aasterøes Inger. Fadd: Anders Olssøns kone, Maria Isaacsd., Lars Folloug, Abraham Sneltved, Gunder Isaacssøn.

dbt. 4/8-1805. Ole Haraldssøns Kirsten. Fadd: Rasmus Søelies kone, Birthe Jacobsd., Jacob Søelie, Lars Simonssøn, Søren Hanssøn.

dbt. 4/8-1805. Svend Aslachssøn und. Fossum Værks Anne Maria. Fadd: Karen Olsd., Anne Dorthe Aslachsd., Gunder Larssøn, Hans Anderssøn, Jens Olssøn.

dbt. 11/8-1805. Peter Dyressøn fra Luxefjelds tvillinger Anne. Fadd: Halvor Fjelddalens kone, Ellev Olssøns kone, Ole Ellevssøn, Simon Jonssøn, Torsten Doxrøe.

dbt. 11/8-1805. Peter Dyressøn fra Luxefjelds tvillinger Karen. Fadd: Barbara Waldemarsd., Ingebor Sophie Larsd., Henric Doxrøe, Tron Nielssøn, Christen Larssøn.

dbt. 18/8-1805. Isaac Jacobssøn fra BbKlevens Knud. Fadd: Niels Knudssøns kone, Johanne Maria Knudsd., Christopher Pederssøn, Anders Jacobssøn, Simon Simonssøn.

dbt. 24/8-1805. Aslach Christenssøn und. S. Breches Johanne Gurine. Fadd: Johan Bloms kone, Susanne Blom, G. Monrad, Hans Blom, Jens Blom.

dbt. 25/8-1805. Johannes Janssøn fra N. Bøes Karen. Fadd: Anne Larsd., Maren Nielsd., Mads Janssøn, Hans Pederssøn, Anders Johannissøn.

dbt. 25/8-1805. Niels Tollevssøn und. S. Breches Else Turine. Fadd: Margarete Olsd., Karen Olsd., Niels Gunderssøn, Erich Thorssøn, Hans Jacobssøn.

dbt. 1/9-1805. Thor Andreæsøn fra Aasebachens Hans Andreas. Fadd: Christen Pederssøns kone, Karen Nielsd., Knud Evenssøn, Christen Larssøn, Jens Olssøn.

dbt. 8/9-1805. Niels Christenssøn fra Tydsklands Anne Gurine. Fadd: Christen Nielssøns kone og datter, Niels Larssøn. Rasmus Christenssøn, Hans Christenssøn.

dbt. 8/9-1805. Jan Jacobssøn fra Roeligheds Marthe. Fadd: Lars Gregerssøns kone, Maria Jacobsd., Lars Nielssøn, Niels Jacobssøn, Peder Isaacssøn.

dbt. 8/9-1805. Knud Nielssøn fra N. Wenstøbs Ingebor. Fadd: Anders Engelbertssøns kone, Marthe Danielsd., David Holm, Zacharias Danielssøn, Ole Torkildssøn.

dbt. 8/9-1805. Jacob Larssøn und. Fossum Værks Maria. Fadd: Maren Solvesd., Karen Madsd., Peder Madssøn, Rasmus Madssøn, Helge Larssøn.

dbt. 15/9-1805. Isaac Hanssøn fra S. Grinies Aslach. Fadd: Zacharias Gravelies kone, Ingebor Halvorsd., Niels Sem, Simon Lund, Solve Engelbertssøn.

dbt. 15/9-1805. Lars Peter Rosenvolds Hans Larssøn. Fadd: Laurentse Engelbertsd., Kirsten Olsd., Anders Hanssøn, Engelbert Knudssøn, Engelbert Matthiæsøn.

dbt. 15/9-1805. Christen Erichssøn fra Orekaass Karen Kirstine. Fadd: Abraham Norigs kone, Inger Nielsd., Lars Nielssøn, Jens Nielssøn, Aslach Erichssøn.

dbt. 22/9-1805. Solve Larssøn fra Kjærs Hans. Fadd: Halvor Gunderssøns kone, Maren Nielsd., Axel Hynie, Lars Kjær, Niels Nielssøn.

dbt. 22/9-1805. Tron Olesøn fra S. Frogners Ole. Fadd: Jon Svenchessøns kone, Birthe Maria Jonsd., Knud Johannissøn, Hans Jacobssøn, Christen Torjerssøn.

dbt. 22/9-1805. Søren Engelbertssøn fra BbKlevens Abraham. Fadd: Inger Olsd., Laurentse Engelbertsd., Rasmus Hanssøn, Engelbert Knudssøn, Halvor Jenssøn.

dbt. 22/9-1805. Ingebor Petersdatter und. Erlands Wenstøbs uægte Aslach. Til barnefader udlagt Aslach Axelssøn fra S. Hynie.
Fadd: Gunder Larssøns kone, Marthe Petersd., Gunder Larssøn, Halvor Christianssøn, Gullik Amundssøn.

dbt. 29/9-1805. Gulbrand Larssøn fra V. Bøe i Luxefjelds Anders. Fadd: Isaac Anderssøns kone, Ole Christopherssøns kone, Ole Christopherssøn, Isaac Anderssøn, Ole Larssøn.

dbt. 29/9-1805. Børge Halvorssøn fra Kolkinds Halvor. Fadd: Jacob Jonssøns kone, Anne Lisbeth Danielsd., Isaac Børgessøn, Ole Pederssøn, Ole Heljessøn.

dbt. 29/9-1805. Erich Thorssøn und. S. Breches Anne Maria. Fadd: Karen Olsd., Karen Andersd., Peder Sivertssøn, Simon Simonssøn, Niels Olssøn.

dbt. 3/10-1805. Halvor Christenssøn fra BbKlevens Christen. Fadd: Anders Jacobssøns kone, Anne Margarete Rasmusd., Erich Christenssøn, Ole Christenssøn, Engelbert Sørenssøn.

dbt. 6/10-1805. Ole Ejnerssøn und. N. Løbergs Ejner. Fadd: Gunder Larssøns kone, Marthe Olsd., Thomas Jenssøn, Lars Kittilssøn, Jens Halvorssøn.

dbt. 6/10-1805. Erich Christenssøn und. Gjerpen lilles Isaac. Fadd: Abraham Bergs kone, Guri Thorsd., Abraham Berg, Christen Erichssøn, Ole Thorssøn.

dbt. 6/10-1805. Anders Knudssøn fra Fløtterøes Hedevig. Fadd: Lars Knudssøns kone, Anne Kirstine Jacobsd., Hans Knudssøn, Christen Schrøder, Lars Matthiæsøn.

dbt. 6/10-1805. Peter Conradssøn und. Gulsets Karen Maria. Fadd: Erich Henricssøns kone, Kirsten Hansd., Jacob Alfssøn, Stian Pederssøn, Henric Sørenssøn.

dbt. 6/10-1805. Anders Nielssøn und. Fossum Værks Hedevig. Fadd: Peder Mortenssøns kone, Maren Pedersd., David Holm, Anders Engelbertssøn, Gunder Engelbertssøn.

dbt. 6/10-1805. Jens Nielssøn und. Moes Karen. Fadd: Gunbiørn Olssøns kone, Maria Nielsd., Gunbjørn Olssøn, Halvor Nielssøn, Lars Pederssøn.

dbt. 6/10-1805. Hans Hanssøn fra Aasebachens Anne Guline. Fadd: Kirsten Simonsd., Karen Maria Olsd., Engelbert Hanssøn, Jacob Anderssøn, Hans Andreas Nielssøn.

dbt. 13/10-1805. Niels Larssøn und. Strømdals Ingebor Maria. Fadd: Karen Isaacsd., Anne Matthæa Eskildsd., Berthel Olssøn, Christen Nielssøn, Niels Christenssøn.

dbt. 13/10-1805. Rasmus Ovessøn und. Strømdals Jørgine. Fadd: Christopher Nirissøns kone, Ingebor Ovesd., Søren Danielssøn, Jens Halvorssøn, Ole Janssøn.

dbt. 13/10-1805. Ole Halvorssøns fra Troldsaas Maren. Fadd: Jon Alfssøns kone, Inger Jensd., Anund Høgelie, Johannes Jenssøn, Zacharias Jenssøn.

dbt. 13/10-1805. Engelbert Hanssøn fra Aasebachens Inger Kirstine. Fadd: Anne Karine Jonsd., Maren Nielsd., Niels Hanssøn, Abraham Christenssøn, Ole Anderssøn.

dbt. 13/10-1805. Jacob Sivertssøn fra Aasebachens med Kirsten Nielsd., Anne. Fadd: Sivert Jacobssøns kone, Karen Nielsd., Simon Rollevssøn, Ole Evenssøn, Knud Evenssøn.
For barnets forældre er lyst til ægteskab. De bleve copulerede d. 25. Sept. 1806.

dbt. 20/10-1805. Hans Halvorssøn fra N. Bøes Lars. Fadd: Knud Bøes kone, Karen Olsd., Isaac Hanssøn, Lars Halvorssøn, Solve Olssøn.

dbt. 20/10-1805. Lars Olssøn fra Follougs Ole. Fadd: Karen Poulsd., Maren Pernelle Nielsd., Steen Folloug, Erich Folloug, Michel Bratsberg.

dbt. 20/10-1805. Ole Pederssøn und. Ersrøes Pernelle. Fadd: Thor Halvorssøns kone, Anne Olsd., Thor Halvorssøn, Jacob Hanssøn, Lars Christenssøn.

dbt. 20/10-1805. Anne Olesdatter fra Hougedal i Luxefjelds uægte Karen. Udlagt til barnefader Enevold Nielssøn Søland i Slemdal.
Fadd: Rasmus Eikornrøes kone, Berthe Olsd., Rasmus Eikornrøe, Hans Houkeroe, Ole Olssøn.

dbt. 3/11-1805. Borge Nielssøn fra Gulsets Gunder. Fadd: Kittil Gulsets kone, Kirsten Hansd., Anders Rejerssøn, Erich Henricssøn, Jørgen Borgessøn.

dbt. 3/11-1805. Engelbert Sørenssøn fra Aas-Hammers Jessine. Fadd: Maren Olsd., Karen Olsd., Lorents Larssøn, Christopher Larssøn, Anders Olssøn.

dbt. 10/11-1805. Bjørguv Olssøn und. N. Bøes Jan. Fadd: Dorthe Pedersd., Anne Maria Jansd., Anders Johannissøn, Christen Knudssøn, Christen Janssøn.

dbt. 17/11-1805. Halvor Halvorssøn fra Holt ødes Halvor. Fadd: Lars Lienes kone, Gunnil Olsd., Lars Liene, Gundbjørn Olssøn, Knud Olssøn.

dbt. 17/11-1805. Søren Hanssøn und. Moes Hans. Fadd: Margit Leegaas, Inger Hansd., Hans Haagenssøn, Hans Gullikssøn, Jens Nielssøn.

dbt. 17/11-1805. Afdøde Anders Halvorssøn fra BbKlevens Anne Sophie. Fadd: Christopher Pederssøns kone, Anne Karine Jacobsd., Rasmus Hanssøn, Isaac Jacobssøn, Anders Bommen.

dbt. 24/11-1805. Peder Sivertssøn fra BbKlevs Daniel. Fadd: Rasmus Halvorssøns kone, Margarete Olsd., Anders Simonssøn, Sivert Pederssøn, Daniel Olssøn.

dbt. 24/11-1805. Johannes Jacobssøn und. S. Breches Christopher. Fadd: Gunnil Hansd., Else Knudsd., Anders Anderssøn, Niels Olssøn, Christian Olssøn.

dbt. 24/11-1805. Engelbert Aslessøns Asle., med Ragnil Rejersd. Fadd: Karen Pedersd., Karine Aslesd., Knud Evenssøn, Niels Aslessøn, Christen Gunderssøn.
For barnets forældre lyst til ægteskab. Copulerede 22. Jan. 1807.

dbt. 24/11-1805. Jan Olssøn und. Borrestads Maren. Fadd: Karen Isaacsd., Inger Johanne Halvorsd., Thomas Jonssøn, Svend Jonssøn. Ole Wijerssøn.

dbt. 24/11-1805. Hans Anderssøn und. Gulsets Maren Dorothea. Fadd: Kittil Pederssøns kone, Kirsten Olsd., Kittil Pederssøn, Svend Svendssøn, Gunder Nielssøn.

dbt. 1/12-1805. Jacob Anderssøn fra Aasebachens Anders. Fadd: Aslach Anderssøns kone, Anne Karine Abrahamsd., Christopher Sivertssøn, Niels Larssøn, Søren Rollevssøn.

dbt. 1/12-1805. Lars Nielssøn fra Fossum Værks Niels. Fadd: Søren Aslachssøns kone, Maria Hansd., Jens Amundssøn, Johannes Hanssøn, Gunder Jacobssøn.

dbt. 1/12-1805. Rollev Halvorssøn fra Ø. Borges Andrea. Fadd: Abraham Pederssøns kone, Johanne Nielsd., Ole Anderssøn, Torbjørn Torbjørnssøn, Ole Halvorssøn.

f. 13/10-1805, dbt. 2/12-1805. Jens Severin Gasmanns Jørgen Zachariæsøn. Fadd: Proc. Gasmanns kone, Proc. Brangstrups kone, Maren Kirst. Gasmann, Peter Adtzleu, H. A. Hals, Zacharias Winther.

dbt. 22/12-1805. Lars Halvorssøn fra N. Wenstøbs Halvor. Fadd: Christen Hoppestads kone, Karen Halvorsd., Christen Hoppestad, Ole Nøklegaard, Christian Halvorssøn.

dbt. 26/12-1805. Isaac Anderssøn fra Sæteret i Luxefjelds Anders. Fadd: Anne Nielsd., Maria Nielsd., Niels Moe, Ole Sigurssøn, Isaac Larssøn.

dbt. 26/12-1805. Torsten Jermundssøn fra Moe Ejets Jermund. Fadd: Ole Levorssøns kone, Anne Olsd., Ole Levorssøn, Sigur Jermundssøn, Jacob Peterssøn.

dbt. 26/12-1805. Wijer Anderssøn fra yttre Rønningen i Luxefjelds Ole. Fadd: Sigur Ersrøes kone, Marthe Henricsd., Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe, Ole Wijerssøn.

dbt. 26/12-1805. Ole Christopherssøn fra Luxefjeld-Sæters Maria. Fadd: Ole Anderssøns kone, Gulbrand Larssøns kone, Gulbrand Larssøn, Ole Larssøn, Ole Anderssøn.

dbt. 26/12-1805. Knud Hermanssøn fra BbKlevens Marthe Karine. Fadd: Anne Margarete Rasmusd., Birthe Kirstine Andersd., Knud Jonssøn, Solve Madssøn, Lars Hanssøn.

dbt. 29/12-1805. Gunder Larssøn fra Lies Lars. Fadd: Hans Sandes kone, Dorothea Larsd., Even Lie, Hans Lie, Erich Bøle.

dbt. 29/12-1805. Isaac Hanssøn und. Doxrøes Hans. Fadd: Jens Hanssøns kone, Kirsten Hansd., Henric Doxrøe, Jens Hanssøn, Erich Nielssøn.

dbt. 29/12-1805. Erich Olssøn fra Follougs Maren. Fadd: Lars Follougs kone, Karen Thomædatter, Niels Folloug, Anders Thorssøn, Christen Pederssøn.

dbt. 29/12-1805. Anders Hanssøn Ødegaardens Anne Maria. Fadd: Ingebor Rasmusd., Live Andersd., Jacob Jonssøn, Niels Erichssøn, Ole Anderssøn.

dbt. 5/1-1806. Søren Danielssøn fra BbKlevens Ove. Fadd: Ingebor Ovesd., Dorthe Ovesd., Jens Mortenssøn, Rasmus Ovessøn, Jens Halvorssøn

dbt. 5/1-1806. Niels Jonssøn fra S. Løbergs Maren. Fadd: Jacob Jonssøns kone, Kirsten Tygesd., Jacob Hanssøn, Isaac Anundssøn, Lars Tygessøn.

dbt. 12/1-1806. Michel Michelssøn Woxvold fra Aasebachens Halvor. Fadd: Maren Olsd., Aase Olsd., Anders Sørenssøn, Anders Jonssøn, Christen Abrahamssøn.

dbt. 12/1-1806. Isaac Sørenssøn und. S. Hynies Arne. Fadd: Christen Jenssøns kone, Inger Jensd., Sondre Kittilssøn, Lorents Larssøn, Ole Arnessøn.

dbt. 12/1-1806. Engelbert Pederssøn und. M. Bøes Inger. Fadd: Amund Aslachssøns kone, Maren Andersd., Sigfrid Svendssøn, Jan Pederssøn, Jens Pederssøn.

dbt. 19/1-1806. Halvor Asbjørnssøn und. S. Breches Gunder. Fadd: Lars Gregerssøns kone, Anne Hedvig Thorsd., Lars Gregerssøn, Lars Olssøn, Peder Isaacssøn.

dbt. 19/1-1806. Christen Knudssøn und. S. Fossums Mads. Fadd: Ole Døls kone, Maria Jensd., Anders Jenssøn, Hans Jacobssøn, Jon Kikut.

dbt. 19/1-1806. Johannes Hanssøn fra N. Ballestads Inger Maria. Fadd: Jens Mortenssøns kone, Karen Pedersd., Jens Hanssøn, Daniel Hanssøn, Ole Halvorssøn.

dbt. 19/1-1806. Niels Hanssøn fra Stulen ved Lies Anne Hedevig. Fadd: Maren Hansd., Gunnil Solvesd., Even Anderssøn, Ole Olssøn, Hans Halvorssøn.

dbt. 19/1-1806. Frans Bendixssøn fra Aasebachens Anne Ulrica. Fadd: Arne Erichssøns kone, Ingebor Bendixdatter, Ole Bratterud, Michel Halvorssøn, Carl Lundstrøm.

dbt. 26/1-1806. Erich Nielssøn fra BbKlevens Isaac. Fadd: Karen Thomædatter, Marthe Pedersd., Abraham Nielssøn, Jens Pederssøn, Erich Knudssøn.

dbt. 26/1-1806. Christen Heljessøn fra BbKlevens Ole. Fadd: Thor Heljessøns kone, Guri Torkildsd., Ole Heljessøn, Even Hanssøn, Christopher Rollevssøn.

dbt. 2/2-1806. Peder Olssøn und. Nøklegaards Erich. Fadd: Ole Aases kone, Karen Pedersd., Mads Bøe, Ole Nøklegaard, Peder Madssøn.

dbt. 2/2-1806. Torbjørn Nielssøn fra Marker und. S. Grinies Ellev. Fadd: Jørgen Thorstenssøns kone, Marthe Halvorsd., Peder Hanssøn, Jørgen Thorstenssøn, Gjert Ellingssøn.

dbt. 2/2-1806. Lars Halvorssøn Skjold und. S. Fossums Halvor. Fadd: Walborg Jonsd., Maria Halvorsd., Christen Riisberg, Lars Riisberg, Ole Pederssøn.

dbt. 9/2-1806. Rasmus Olssøn fra Glendes Lars. Fadd: Christopher Glendes kone, Karen Rasmusd., Christopher Glende, Aslach Halvorssøn, Jens Nielssøn.

dbt. 16/2-1806. Even Nielssøn fra Kleven gaards Niels. Fadd: Inger Jensd., Asloug Nielsd., Zacharias Jenssøn, Erich Nielssøn, Christian Nielssøn.

dbt. 16/2-1806. Mads Franssøn und. Moes Anne Hedevig. Fadd: Ingebor Engelbertsd., Hedevig Engelbertsd., Lars Halvorssøn, Christopher Hanssøn, Solve Engelbertssøn.

dbt. 16/2-1806. Jon Halvorssøn und. Moes Maren. Fadd: Rasmus Eikornrøes kone, Maria Nielsd., Rasmus Eikornrøe, Halvor Jonssøn, Jacob Peterssøn.

dbt. 16/2-1806. Maria Knudsdatter fra Goupaasens uægte Kirsten. Til barnefader udlagt gift mand og gevorben Soldat Christen Torjussøn Goupaasen.
Fadd: Christen Jacobssøns kone, Anne Jacobsd., Knud Johannissøn, Aslach Hanssøn, Jørgen Knudssøn.

dbt. 23/2-1806. Lorents Larssøn fra Fossum Værks Arne. Fadd: Sondre Kittilssøns kone, Birthe Pedersd., Erich Arnessøn, Ole Arnessøn, Christopher Larssøn.

dbt. 23/2-1806. Frideric Jacobssøn fra Fossum Værks Ole. Fadd: Karen Maria Nielsd., Christine Sophie Sem, Knud Olssøn, Anders Kjeldssøn, Isaac Christenssøn.

dbt. 23/2-1806. Arne Andreæsøn fra Ouestads Gunder. Fadd: Rasmus Søelies kone, Ingebor Olsd., Rasmus Søelie, Gunder Lie, Niels Erichssøn.

dbt. 23/2-1806. Sivert Hanssøn fra Nærums Karen. Fadd: Christen Larssøns kone, Anne Olsd., Søren Hanssøn, Isaac Christenssøn, Herman Larssøn.

f. 14/12-1805, dbt. 28/2-1806. Forvalter Peder Schaannings Arent Nicolai. Fadd: Mad. Inger Monrad, Christiana Blom, Lieutnt. Bjørn, Christen Blom, Folkman, Poul Lund.

dbt. 2/3-1806. Anders Torjerssøn fra Ramsaasens Anders. Fadd: Søren Høysets kone, Inger Andersd., Jon Torjerssøn, Jacob Olssøn, Niels Erichssøn.

dbt. 2/3-1806. Christopher Pedersøn fra BbKlevens Peder. Fadd: Anne Karine Jacobsd., Maren Pedersd., Steen Folloug, Isaac Jacobssøn, Anders Christenssøn.

dbt. 2/3-1806. Sigfried Svendssøn und. N. Fossums Maria Elisabeth. Fadd: Mads Bøes kone, Inger Hedevig Pedersd., Engelbert Pederssøn, Peder Larssøn, Hans Larssøn.

dbt. 9/3-1806. Kittil Nielssøn fra Wallerdal, Meensejets Niels. Fadd: Asloug Nielsd., Dorthe Olsd., Niels Nielssøn, Knud Olssøn, Ole Thorssøn.

dbt. 9/3-1806. Peder Halvorssøn und. Gulsets Anne Kirstine. Fadd: Svend Svendssøns kone, Ragnil Hansd., Kittil Pederssøn, Rasmus Hanssøn, Frideric Janssøn.

f. 26/1-1806, dbt. 17/3-1806. Peter Pawels Hjelms Lovis Napoleon Sylvester. Fadd: Provstinde Tobiesen, Karen Jensine Bloch, Elisabeth Cathrine Saxild. Pastor Hagerup, Forvalter Saxild, Frideric Plesner, Ole Møller, Poul Lund.

dbt. 23/3-1806. Hans Halvorssøns fra S. Aas Halvor. Fadd: Gisle Aases enke, Inger Larsd., Anders Halvorssøn, Rasmus Halvorssøn, Rasmus Nielssøn.

dbt. 23/3-1806. Halvor Torbjørnssøn fra Fossum Værks Hans. Fadd: Ole Jacobssøns kone, Anne Pedersd., Isaac Christenssøn, Ole Christenssøn, Jacob Jacobssøn.

dbt. 23/3-1806. Ole Aslachssøn und. N. Bøes Maren. Fadd: Amund Aslachssøns kone, Maren Aslachsd., Christopher Aslachssøn, Jens Nielssøn, Niels Nielssøn.

dbt. 23/3-1806. Even Anderssøn fra Myrerøes Gunnil. Fadd: Anne Bjørnsd., Anne Andersd., Hans Gunderssøn, Lars Knudssøn, Niels Hanssøn.

dbt. 30/3-1806. Lars Hanssøn fra Svartangen und. Meens Lars. Fadd: Karen Hansd., Maren Halvorsd., Peder Hanssøn, Anders Halvorssøn, Gunder Isaacssøn.

dbt. 30/3-1806. Ole Asbjørnssøn fra Hobæks Gunnil. Fadd: Karen Pedersd., Ingebor Torjersd., Gunder Asbjørnssøn, Anund Høgelie, Jon Høgelie.

dbt. 7/4-1806. Halvor Hanssøn fra Kiises Hans. Fadd: Niels Christenssøns kone, Magnil Christensd., Erich Kiise, Vilhelm Hoppestad, Jens Christenssøn.

dbt. 7/4-1806. Halvor Olssøns fra N. Riis Hans. Fadd: Lars Riises kone, Zarche Clausd., Ole Halvorssøn, Niels Halvorssøn, Kittil Kittilssøn.

dbt. 7/4-1806. Anders Hanssøn und. S. Ballestads Maria. Fadd: Kirsten Hansd., Birthe Hansd., Kittil Sondressøn, Gunder Isaacssøn, Halvor Hanssøn.

dbt. 7/4-1806. Torbjørn Jonssøn fra Aasebachens Ingebor Maria. Fadd: Anne Sophie Christensd., Ellen Nielsd., Sivert Jørgenssøn, Ole Nielssøn, Hans Christenssøn.

f. 25/2-1806, dbt. 14/4-1806. Peter Adtzleus Joachim Bartholomæus. Fadd: Madame Clara Hansen, Madame Hall, jfr. Anne Zachariassøn, Kanc.Raad Schlanbusch, Nic. Plesner, Hans Bentsen.

dbt. 20/4-1806. Engelbert Rasmussøn fra Dyrkolds Rasmus. Fadd: Halvor Janssøns kone, Anne Rasmusd., Mads Janssøn, Rasmus Franssøn, Lars Zachariæsøn.

dbt. 27/4-1806. Ole Olssøn fra BbKlevens Peder. Fadd: Halvor Christenssøns kone, Marthe Olsd., Ole Christenssøn, Erich Christenssøn, Christopher Pederssøn.

dbt. 27/4-1806. Anders Jonssøn und. Meens Marthe Kirstine. Fadd: Isaac Christenssøns kone, Karen Pedersd., Jacob Engelbertssøn, Jacob Thomæsøn, Halvor Hanssøn.

dbt. 4/5-1806. Afdøde Peder Amundssøns drengebarn Peder fra Gaashølen und. S. Aas. Fadd: Karen Engelbertsd., Maren Jacobsd., Anders Engelbertssøn, Jan Mouraasen, Kittil Kittilssøn.

dbt. 4/5-1806. Ole Heljessøn und. S. Bøes Jacob. Fadd: Karen Østensd., Barbara Larsd., Thor Olssøn, Jacob og Helje Larssøn.

dbt. 11/5-1806. Thor Torstenssøn und. S. Breches Anne. Fadd: Ole Gunderssøns kone, Asloug Nielsd., Henric Doxrøe, Isaac Hanssøn, Helje Olssøn.

dbt. 26/5-1806. Christen Christianssøn und. Wenstøbs Christian. Fadd: Lars Christianssøns kone, Maren Christiansd., Peter Christopherssøn, Peder Christianssøn, Halvor Christianssøn.

dbt. 26/5-1806. Christian Halvorssøn Skjold und. S. Fossums Halvor. Fadd: Maria Halvorsd., Maren Andersd., Hans Nirissøn, Amund Olssøn, Christopher Skjold.

dbt. 26/5-1806. Thomas Gunderssøn und. Bratsbergs Christine. Fadd: Karen Knudsd., Maren Pedersd., Anders Nirissøn, Ellev Poulssøn, Ole Poulssøn.

dbt. 26/5-1806. Jens Christenssøn Riisberg und. Fossum Værks Karen Maria. Fadd: Halvor Aslachssøns kone, Maria Hansd., Jan Jørgenssøn, Christen Riisberg, Lars Riisberg.

dbt. 8/6-1806. Ole Sørenssøn und. Borrestads Anders. Fadd: Inger Knudsdatter, Karen Pedersd., Jan Olssøn, Hans Christenssøn, Harald Matthiæsøn.

dbt. 8/6-1806. David Christianssøn fra Holms Elisabeth. Fadd: Marthe Engelbertsd., Marthe Isaacsd., Niels Hougerøe, Ole Holm, Christian Nielssøn.

dbt. 15/6-1806. Gunder Evenssøn und. N. Løbergs Jon. Fadd: Marthe Olsd., Maren Jonsd., Anund Løberg, Jens Olssøn, Kittil Olssøn.

dbt. 22/6-1806. Knud Nielssøn und. Borrestads Maren. Fadd: Peder Holmens kone, Maria Larsd., Herman Larssøn, Ole Nielssøn, Gunder Anderssøn.

dbt. 22/6-1806. Anne Thorsdatter und. Bratsbergs uægte Johanne. Til Barnefader udlagt Johannes Hanssøn som tjener paa N. Sneltved.
Fadd: Thomas Jenssøns kone, Christine Nielsd., Niels Larssøn, Jens Olssøn, Ole Olssøn.

dbt. 29/6-1806. Jens Mortenssøn fra N. Ballestads Daniel. Fadd: Børge Kolkinds kone, Inger Johanne Danielsd., Ole Heljessøn, Jacob Jonssøn, Søren Danielssøn.

dbt. 29/6-1806. Rasmus Hanssøn Kudsk fra BbKlevens tvillingbørn Ole. Fadd:  Inger Poulsd., Anne Maria Conradsd., Halvor Christenssøn, Niels Anderssøn, Erich Folloug.

dbt. 29/6-1806. Rasmus Hanssøn Kudsk fra BbKlevens tvillingbørn Karen. Fadd: Aagot Olsd., Abigael Hansd., Jon Larssøn, Jens Pederssøn, Kittil Olssøn.

dbt. 29/6-1806. Birthe Pedersdatter fra Fjelddalens uægte Maria. Til barnefader udlagt Torkild Torstenssøn Skilbred, gevorben Soldat ved Søndenfjeldske Regiment.
Fadd: Ellev Olssøns kone, Anne Sigursd., Ellev Olssøn, Henric Doxrøe, Knud Pederssøn.

dbt. 6/7-1806. Abraham Isaacssøn und. Otterholts Aslach. Fadd: Randi Larsd., Else Isaacsd., Halvor Isaacssøn, Amund Aslachssøn, Niels Hanssøn.

dbt. 6/7-1806. Jacob Hanssøn und. Berrebergs Ole. Fadd: Anders Erichssøns kone, Maren Andersd., Matthias Gaashølen, Halvor Jacobssøn, Thor Jacobssøn.

dbt. 13/7-1806. Isaac Christenssøn fra Aasebachens Anders. Fadd: Anders Stephenssøns kone, Anne Stephensd., Amund Waller, Ole Nielssøn, Christopher Stephenssøn.

dbt. 13/7-1806. Knud Johannissøn und. S. Breches Jacob. Fadd: Jon Halvorssøns kone, Karen Andersd., Jon Svenchessøn, Tron Olssøn, Lars Johannissøn.

dbt. 13/7-1806. Erich Henricssøn und. Gulsets Karen Maria. Fadd: Peter Conradssøns kone, Gunnil Borgesd., Kallenskye, Peter Conradssøn, Jan Jørgenssøn.

dbt. 13/7-1806. Hans Larssøns Ellen. Fadd: Karen Nielsd., Kirsten Them, Hans Jenssøn, Peder Larssøn, Sigfried Svendssøn.

dbt. 20/7-1806. Daniel Gunderssøn fra Aasebachens Inger. Fadd: Torjus Lundes kone, Kirsten Evensd., Lars Christenssøn, Engelbert Jacobssøn, Gunder Torjerssøn.

dbt. 27/7-1806. Halvor Gertssøn fra N. Mælums Gert. Fadd: Andrea Blom, Johanne Schlanbusch, Inspecteur Høch, Hans Schytte, Marcus Barnholdt.

dbt. 27/7-1806. Hans Jacobssøn fra Nærums Isaac. Fadd: Jacob Siljens kone, Gunnil Simonsd., Anders Sørenssøn, Simon Lund, Ole Jacobssøn.

dbt. 27/7-1806. Lars Gunderus Nielssøn fra Bækkevolds Anne Catharine. Fadd: Anders Isaacssøns kone, Margarete Jonsd., Lars Bakken, Anders Bakken, Anders Hanssøn.

dbt. 27/7-1806. Rasmus Christophersøn fra Berrebergs Maren. Fadd: Ole Aases kone, Simon Stulens kone, Hans Hougerøe, Simon Aslachssøn, Lucas Aslachssøn.

dbt. 17/8-1806. Ole Olssøn und. Aarhuuss Karen Hellene. Fadd: Maren Olsd., Karen Kirstine Pedersd., Lars Anderssøn, Knud Olssøn, Hans Eliæsøn.

dbt. 24/8-1806. Lars Kittilssøn Houen fra Aasebachens Thomas. Fadd: Anne Kittilsd., Ingebor Kittilsd., Jens Kittilssøn, Anders Kittilssøn, Isaac Anderssøn.

dbt. 31/8-1806. Ole Olssøn fra Stulen ved Lies Birthe. Fadd: Sønnev Olsd., Anne Andersd., Niels Olssøn, Hans Gunderssøn, Hans Halvorssøn.

dbt. 7/9-1806. Niels Hanssøn und. M. Bøes Ole. Fadd: Ole Levorssøns kone, Johanne Hansd., Ole Levorssøn, Rasmus Larssøn, Hans Monssøn.

dbt. 7/9-1806. Hans Aslachssøn fra Moes Maren Dorothea. Fadd: Ole Aslachssøns kone, Inger Jensd., Peder Danielssøn, Ole Aslachssøn, Jacob Jonssøn.

dbt. 14/9-1806. Lars Christianssøn und. Gulsets Knud. Fadd: Kittil Gulsets kone, Marthe Christiansd., Christen Christianssøn, Børge Nielssøn, Tollev Gunderssøn.

dbt. 14/9-1806. Peder Madssøn und. Toftes Maria. Fadd: Peder Myrens kone, Karen Madsd., Halvor Gunderssøn, Jacob Larssøn, Erich Madssøn.

dbt. 14/9-1806. Gunder Larssøn fra Fossum Værks Ulrica Maria. Fadd: Maren Turine Solvesd., Ingebor Kirstine Bendixdatter, Peder Cramer, Niels Strøm, Lars Anderssøn Aarhuus.

dbt. 19/9-1806. Kuur-Smed Niels Rejerssøn fra Aasebachens Anne Magdalene. Fadd: Anders Sørenssøns kone, Anne Pernelle Jonsd., Ole Bratterud, Brynild Borge, Christopher Engrav, Anders Engrav.

dbt. 28/9-1806. Jacob Larssøn und. Fossum Værks Aslach. Fadd: Sigfried Svendssøns kone, Barbara Larsd., Peder Madssøn, Rasmus Madssøn, Poul Olssøn.

dbt. 28/9-1806. Jens Johannissøn fra N. Ballestads Johannes. Fadd: Johannes Hanssøns kone, Aldis Olsd., Johannes Hanssøn, Jens Hanssøn, Halvor Anderssøn.

dbt. 28/9-1806. Anders Olssøn und. S. Ballestads Lars. Fadd: Karen Olsd., Birthe Hansd., Anders Hanssøn, Lars Olssøn, Jacob Olssøn.

dbt. 28/9-1806. Knud Østenssøn fra S. Bøes Karen Maria. Fadd: Hans Halvorssøns kone, Inger Maria Østensd., Niels Gunderssøn, Hans Halvorssøn, Jacob Østenssøn.

f. 24/8-1806, dbt. 2/10-1806. Jochum Monrad fra Aasebachens Joachime Sophie. Fadd: Inger B. Monrad, Edel Amalia Fischer, Hans Schwarch, Lars Glose, Abraham Bruun.

dbt. 5/10-1806. Niels Aslessøn und. Fossum Værks Asle. Fadd: Zacharias Hermanssøns kone, Karine Aslesd., Ole Knudssøn, Hans Knudssøn, Knud Jonssøn.

dbt. 5/10-1806. Peder Pederssøn Buses fra Fossum Værk Maren Dorothea. Fadd: Anne Matthiædatter, Karen Dorothea Pedersd., Solve Pederssøn, Ole Pederssøn, Hans Anderssøn.

dbt. 5/10-1806. Hans Larssøn fra Meens Gunnil Kirstine. Fadd: Niels Strømdals kone, Live Larsd., Ole Buer, Stephen Engrav, Knud Larssøn.

dbt. 5/10-1806. Peder Pederssøn fra BbKlevens pigebarn Jøran. Fadd: Magnil Simonsd., Turi Olsd., Peder Fjelddalen, Knud Pederssøn, Hans Jacobssøn.

dbt. 5/10-1806. Lars Matthiæsøn fra Høysets pigebarn Thore. Fadd: Halvor Aaltveds enke, Ingebor Matthiædatter, Niels Thorssøn, Christopher Knudssøn, Engelbert Matthiæsøn.

dbt. 12/10-1806. Kittil Kittilssøns fra S. Riis Jacob. Fadd: Barbara Knudsd., Margarete Jonsd., Ole Rasmussøn, Niels Jacobssøn, Engelbert Jacobssøn.

dbt. 12/10-1806. Niels Danielssøns fra M. Foss Marthe Maria. Fadd: Lars Aarhuuses kone, Ole Aslachssøns kone, Christopher Hoppestad, Petter Danielssøn, Abraham Danielssøn.

dbt. 12/10-1806. Gunder Christenssøns fra Kjølnæs Maren. Fadd: Margit Jonsd., Ingebor Gurine Bendixdatter, Lars Kittilssøn, Christen Østenssøn, Niels Rasmussøn.

dbt. 19/10-1806. Simon Rollevssøn fra Aasebachens Christopher. Fadd: Rollev Halvorssøns kone, Marthe Nielsd., Christopher Rollevssøn, Even Hanssøn, Halvor Nielssøn.

f. 8/9-1806, dbt. 19/10-1806. Hans Smith fra Aasebachens Ingebor Maria. Fadd: Ole Borges kone, Maria Andersd., Niels Anderssøn, Christen Tofte, Michel Halvorssøn.

dbt. 26/10-1806. Peder Danielssøn fra N. Wenstøbs Daniel. Fadd: Karen Kirstine Aslachsd., Marthe Kirstine Danielsd., Christopher Hoppestad, Hans Aslachssøn, Ole Aslachssøn, Peder Sørenssøn.

dbt. 2/11-1806. Lars Larssøns drengebarn Isaac fra Kjær. Fadd: Maren Axelsd., Ingebor Sophie Larsd., Solve Kjær, Niels Røsager, Jacob Jonssøn.

f. 24/9-1806, dbt. 4/11-1806. Amund Larssøn fra Fossum Værks Nicolai Gotfred. Fadd: N. Hyberdts kone, jomfru Jørgenssøn, Peder Haraldssøn, Lars R. Barnholdt, Peder Jonssøn.

f. 21/9-1806, dbt. 7/11-1806. Afdøde Jens Andreas Ravn fra Aasebachens Jens Andreas. Fadd: Jochum Monrads kone, Inger Margarete Jonsd., Hans Smith, Jens Coucheron, Joh. Frid. Monrad.

dbt. 7/11-1806. Ole Olssøn und. Borrestads Christen. Fadd: Karen Nielsd., Henrica Glose, Anders Olssøn, Søren Olssøn, Halvor Nielssøn.

f. 17/9-1806, dbt. 7/11-1806. Christian Jynges Severine Henriette. Fadd: Kammer-Herreinde Løvenskjold, Jørgen Aalls kone, Birgitte Wright, Inspecteur Hammond, Jacob Aall, Carl Møller.

dbt. 7/11-1806. Halvor Johannissøn fra Aasebachens Christiana. Fadd: Aase Kirstine Olsd., Anne Christine Isaacsd., Amund Nielssøn, Christen Abrahamssøn, Anders Gregerssøn.

dbt. 7/11-1806. Jacob Christenssøn fra Aasebachens Anne Hellene. Fadd: Anne Pernelle Jonsd., Anne Tolvsd., Anders Stephenssøn, Amund Engelbertssøn, Jacob Nielssøn.

dbt. 16/11-1806. Christian Nielssøn fra Gjeldens Niels. Fadd: Jan Toftes kone, Torine Halvorsd., Søren Tofte, Niels Sem, Daniel Jønnevold.

dbt. 16/11-1806. Ole Jonssøn und. Meens Amund. Fadd: Guri Thorsd., Karen Hansd., Kittil Sondressøn, Halvor Hanssøn, Børge Halvorssøn.

dbt. 16/11-1806. Lars Gregerssøn fra Øde-Sneltveds Gurine. Fadd: Kittil Gregerssøns kone, Anne Maria Arnesd., Jon Svendssøn, Svend Oredal, Hans Pederssøn.

dbt. 16/11-1806. Søren Olssøn und. Øvrums Ingebor. Fadd: Ole Jacobssøns kone, Karen Gurine Sørensd., Ole Olssøn, Jacob Hanssøn, Engelbert Matthiæsøn.

dbt. 16/11-1806. Erich Knudssøn und. Borrestads Birgitte. Fadd: Pernelle Christensd., Asloug Hansd., Thomas Jonssøn, Hans Thorstenssøn, Christen Isaacssøn.

f. 16/10-1806, dbt. 21/11-1806. Ole Pauses Jacob von der Lippe. Fadd: Johan Bloms kone, Johanne Cic. Schlanbusch, Susanne Blom, Ole Cudrio, Joh. Altenburg, H. M. Hals, C. Echstorm.

dbt. 23/11-1806. Anders Kjeldssøn und. Erlands Wenstøbs Kjeld. Fadd: Gunder Larssøns kone, Kirsten Olsd., Peder Jenssøn, Knud Olssøn, Jon Evenssøn.

dbt. 23/11-1806. Jon Svendssøn fra M. Løbergs Svend. Fadd: Torbjørn Løbergs kone, Anne Dorthe Svendsd., Lars Gregerssøn, Jens Olssøn, Hans Pederssøn.

dbt. 23/11-1806. Lars Halvorssøn und. Fossejords Maren. Fadd: Isaac Christenssøns kone, Gunnil Solvesd., Even Høyset, Erich Madssøn, Christen Pederssøn.

dbt. 23/11-1806. Engel Christenssøn fra Langgangens Christen. Fadd: Jon Wenstøbs kone, Maren Andersd., Christen Jenssøn, Hans Nirissøn, Søren Sørenssøn.

dbt. 23/11-1806. Christopher Knudssøn und. N. Søelies Søren. Fadd: Harald Aaltveds kone, Ingebor Matthiædatter, Lars Høyset, Gunder Matthiæsøn, Aslach Engelbertssøn.

dbt. 23/11-1806. Lars Peter Arnessøn fra Aasebachens Anne Margarete. Fadd: Arne Thomæsøns kone, Hedevig Arnesd., Jens Kittilssøn, Anders Kittilssøn, Lars Jacobssøn.

dbt. 7/12-1806. Peder Aslachssøn und. Borrestads Karen Birthea. Fadd: Birthe Andersd., Ellen Maria Larsd., Amund Waller, Lars Pederssøn, Daniel Hanssøn.

dbt. 7/12-1806. Jacob Jonssøn und. N. Søelies Siri. Fadd: Niels Jonssøns kone, Inger Jonsd., Jacob Hanssøn, Jens Mortenssøn, Børge Halvorssøn.

dbt. 14/12-1806. Ole Johannissøn fra BbKlevens Maren. Fadd: Anders Jacobssøns kone, Abigael Svendsd., Erich Christenssøn, Knud Pederssøn, Hans Pederssøn.

dbt. 20/12-1806. Frans Wagner fra Sandes (Sanni) Severin Nicolai. Fadd: Barnets forældre, Anne Olsd., Rasmus Søelie, Ole Søelie.

dbt. 21.12.1806. Anders Larssøn fra Skyers Niels. Fadd: Jens Johannissøns kone, Birthe Larsd., Anders Evenssøn, Jon Jonssøn, Ole Anderssøn.

dbt. 26/12-1806. Anders Evenssøn fra N. Sneltveds Even. Fadd: Ole Bugots kone, Kirsten Larsd., Søren Røsager, Isaac Larssøn, Jens Hanssøn.

dbt. 26/12-1806. Jon Thorssøn fra Engravs Ole. Fadd: Jacob Engelbertssøns kone, Marthe Olsd., Anders Larssøn, Jens Thorssøn, Ole Olssøn.

dbt. 28.12.1806. Børge Nielssøn fra Gulsets Gunder. Fadd: Kittil Knudssøns kone, Gunnil Simonsd., Gunder Nielssøn, Erich Henricssøn, Jens Gunderssøn.

dbt. 28.12.1806. Søren Hanssøn fra N. Søelies Hans. Fadd: Ole Søelies kone, Anne Kirstine Rasmusd., Sivert Hanssøn, Knud Olssøn, Anders Jacobssøn.

f. 30/10-1806, dbt. 29/12-1806. Peder Haraldssøn fra N. Sems Karen Dorothea. Fadd: Søren Bergs kone, Karen Abrahamsen, Anders Tygessøn, Fejlberg, Lars Aarhuus, Resch.

dbt. 1/1-1807. Amund Olssøn fra Berrebergs Marthe Maria. Fadd: Maren Olsd., Maria Sigursd., Zacharias Olssøn, Tron Nielssøn, Christen Christianssøn.

dbt. 1/1-1807. Greger Rollevssøn fra Gulsets Maren. Fadd: Kittil Gulsets kone, Niels Strømdals kone, Lars Christianssøn, Børge Nielssøn Gulset, Lars Gunderssøn.

dbt. 4/1-1807. Jacob Nielssøn fra Kleps Karen. Fadd: Ole Larssøns kone, Karen Olsd., Even Lie, Gunder Nielssøn, Niels Erichssøn.

dbt. 11/1-1807. Anders Thorssøn fra Bachens Niels. Fadd: Lars Bakkens kone, Karen Maria Isaacsd., Halvor Isaacssøn, Børge Peter Isaacssøn, Hans Anderssøn.

dbt. 11/1-1807. Jacob Peterssøn fra Fossum Værks Andrea. Fadd: Lorents Larssøns kone, Marthe Clarine Storm, Frans Wagner, Peter Hanssøn, Johannes Olssøn.

dbt. 18/1-1807. Søren Danielssøns fra BbKleven Isaac. Fadd: Jens Mortenssøns kone, Inger Johanne Danielsd., Halvor Anderssøn, Jens Halvorssøn, Jens Pederssøn.

dbt. 18/1-1807. Isaac Jenssøns und. N. Foss Karen Ellene. Fadd: Karen Pernelle Jochumsd., Marthe Danielsd., Ole Simonssøn, Christen Olssøn, Thor Jacobssøn.

dbt. 22/1-1807. Aslach Anderssøn fra Aasebachens Ole. Fadd: Birthe Nielsd., Laurentse Jonsd., Hans Thorssøn, Abraham Pederssøn, Ole Hanssøn.

dbt. 25/1-1807. Jon Torkildssøn fra Grumstuul i Luxefjelds Ole. Fadd: Lars Lienes kone, Gjertrud Nielsd., Thor Liistuul, Sigur Solum, Ole Knudssøn.

dbt. 25/1-1807. Niels Halvorssøn Troldsaasen und. S. Grinies Halvor. Fadd: Karen Pedersd., Marthe Halvorsd., Jørgen Marker, Torbjørn Marker, Niels Knudssøn.

dbt. 25/1-1807. Gunbjørn Olssøn fra Dybedals Karen. Fadd: Halvor Leegaases kone, Maria Nielsd., Jens Nielssøn, Lars Pederssøn, Knud Olssøn.

dbt. 25/1-1807. Lars Halvorssøns und. S. Aas Anne. Fadd: Else Isaacsd., Ingebor Halvorsd., Anders Halvorssøn, Halvor Isaacsøn, Ole Halvorssøn.

dbt. 25/1-1807. Knud Evenssøn fra Aasebachens Aase Maria. Fadd: Anne Margarete Larsd., Karen Pedersd., Simon Rollevssøn, Amund Jacobssøn, Halvor Nielssøn.

dbt. 25/1-1807. Knud Erichssøn fra Fossum Værks Jørgine. Fadd: Anne Olsd., Pernelle Petersd., Isaac Christenssøn, Ole Pederssøn, Ole Janssøn.

dbt. 25/1-1807. Ingebor Jensdatter und. Strømdals uægte Ingebor Johanne. Til barnefader udlagt Jon Simonssøn und. S. Grinie.
Fadd: Lars Isaacssøns kone, Gunnil Rasmusd., Isaac Larssøn, Niels Larssøn, Thor Anderssøn.

dbt. 1/2-1807. Hans Knudssøn und. Bakkens Maren. Fadd: Halvor Olssøns kone, Karen Pedersd., Lars Knudssøn, Halvor Olssøn, Kittil Kittilssøn.

dbt. 8/2-1807. Knud Olssøn fra Aanna und. Kleps Hans. Fadd: Lisbeth Nielsd., Maria Engelbertsd., Jacob Klep, Hans Nielssøn, Aslach Engelbertssøn.

dbt. 8/2-1807. Simon Aslachssøn und. Stulens Maren. Fadd: Rasmus Berrebergs kone, Maren Aslachsd., Halvor Isaacssøn, Lucas Aslachssøn, Christopher Hanssøn.

f. 13/1-1807, dbt. 12/2-1807. Ole Christenssøn Borge fra Aasebachens Christian. Fadd: Hans Smiths kone, Marthe Maria Engelbertsd., Lundstrøm, Michel Halvorssøn, Christen Tofte.

dbt. 15/2-1807. Svend Pederssøn fra S. Hynies Anne. Fadd: Maren Hedevig Nielsd., Dorthe Kirstine Nielsd., Halvor Anderssøn, Peder Olssøn, Elias Jenssøn.

dbt. 22/2-1807. Erich Madssøn fra Øde Sandes Anders. Fadd: Gunder Kjølnæses kone, Gunnil Solvesd., Hans Sande, Peder Madssøn, Jacob Larssøn.

dbt. 22/2-1807. Christen Haraldssøns fra BbKleven Niels. Fadd: Rasmus Halvorssøns kone, Anne Karine Nielsd., Halvor Hanssøn, Jon Olssøn, Lars Olssøn.

dbt. 22/2-1807. Ragnil Hansdatter und. Gulsets uægte Frideric. Til barnefader udlagt Frideric Janssøn.
Fadd: Clarine Andersd., Gunnil Gulliksd., Peder Halvorssøn, Peder Nirissøn, Mads Ditmanssøn.

dbt. 22/2-1807. Halvor Jacobssøn und. S. Breches Gunnil Andrea. Fadd: Gunnil Jacobsd., Christine Jacobsd., Gunder Jacobssøn, Hans Jacobssøn, Christen Larssøn.

dbt. 22/2-1807. Svend Svendssøn und. Gulsets Anne Hedevig. Fadd: Børge Nielssøns kone, Gunnil Børgesd., Knud Jonssøn, Ole Svendssøn, Erich Olssøn.

dbt. 1/3-1807. Halvor Isaacssøns tvillinger fra N. Aas Isaac. Fadd: Gunnil Aas, Maren Halvorsd., Rasmus Halvorssøn, Halvor Janssøn, Simon Aslachssøn.

dbt. 1/3-1807. Halvor Isaacssøns tvillinger fra N. Aas Anne. Fadd: Maren Isaacsd., Maren Aslachsd., Ole Halvorssøn, Lars Halvorssøn, Lucas Aslachssøn.

dbt. 1/3-1807. Gunder Larssøn fra Lies Lars. Fadd: Hans Sandes kone, Karen Zachariædatter, Zacharias Gravelie, Arne Ouestad, Hans Lie, Even Lie.

dbt. 1/3-1807. Ole Jacobssøn und. Øvrums Jacob. Fadd: Søren Olssøns kone, Anne Matthiædatter, Engelbert Matthiæsøn, Engelbert Jacobssøn, Harald Rasmussøn.

dbt. 1/3-1807. Ole Heljessøn fra S. Ballestads Ingebor. Fadd: Thor Heljessøns kone, Anne Andersd., Halvor Anderssøn, Jens Mortenssøn, Kittil Sondressøn.

dbt. 8/3-1807. Lars Halvorssøn fra Aaltveds Lars. Fadd: Harald Matthiæsøns kone, Inger Jacobsd., Even Lie, Hans Lie, Hans Larssøn.

dbt. 15/3-1807. Rasmus Franssøn und. Dyrkolds Jon. Fadd: Engelbert Dyrkolds kone, Anne Rasmusd., Mads Janssøn, Christopher Hanssøn, Frans Halvorssøn.

dbt. 15/3-1807. Anders Hanssøn und. Ø. Borges Hans. Fadd: Anne Andersd., Live Andersd., Jacob Jonssøn, Jacob Anderssøn, Ole Anderssøn.

dbt. 15/3-1807. Helje Erichssøn und. Gulsets Svend. Fadd: Børge Nielssøns kone, Gunnil Borgesd., Tollev Gunderssøn, Gunder Nielssøn, Stian Pederssøn.

dbt. 15/3-1807. Christen Knudssøn und. Fossum Værks Kirsten. Fadd: Ole Døls kone, Maren Jensd., Amund Anderssøn, Knud Jacobssøn, Anders Engelbertssøn.

dbt. 22/3-1807. Halvor Anderssøn fra Bøles Johannes. Fadd: Lisbeth Johannesd., Anne Andersd., Anders Anderssøn, Torsten Anderssøn, Engelbert Johannissøn.

dbt. 22/3-1807. Torbjørn Halvorssøn und. Nedre Sems Johanne. Fadd: Rollev Halvorssøns kone, Barbara Waldemarsd., Peder Fridericssøn, Jens Halvorssøn, Jens Tronssøn.

dbt. 26/3-1807. Abraham Pederssøn fra Ø. Borges Torkild. Fadd: Gunnil Hansd., Simonine Johanne Hansd., Aslach Anderssøn, Halvor Anderssøn, Ole Wijerssøn.

dbt. 30/3-1807. Erich Christenssøn fra Berg und. L. Gjerpens Zacharias. Fadd: Guri Thorsd., Inger Isaacsd., Henric Torjerssøn, Halvor Berg, Jon Olssøn.

dbt. 30/3-1807. Jacob Anderssøn fra Ø. Sølies Ellen. Fadd: Ole Søelies kone, Karen Jacobsd., Rasmus Søelie, Søren Hanssøn, Amund Larssøn.

dbt. 30/3-1807. Jon Torkildssøn fra Kaasen i Luxefjelds Maria. Fadd: Anne Sigursd., Inger Sigursd., Torkild Jonssøn, Torkild Torstenssøn, Aslach Larssøn.

dbt. 30/3-1807. Ole Halvorssøn fra Holms Karen. Fadd: Peder Danielssøns kone, Ingebor Aslachsd., Peder Danielssøn, Anders Limie, Abraham Halvorssøn.

dbt. 5/4-1807. Rasmus Larssøn fra Aasebachens Halvor. Fadd: Michel Voxvolds kone, Anne Larsd., Halvor Olssøn, Hans Larssøn, Christen Larssøn.

dbt. 5/4-1807. Siri Knudsdatter und. Bakkens uægte Anders. Til barnefader udlagt Anders Olssøn fra Qvælle Sogn, gevorben Soldat i Fridericsværn.
Fadd: Jens Olssøns kone, Ragnil Olsd., Christopher Knudssøn, Lars Knudssøn, Jacob Olssøn.

dbt. 5/4-1807. Hans Anderssøn fra Fossum Værks Pernelle. Fadd: Karen Maria Pedersd., Live Pedersd., Hans Janssøn, Hans Anderssøn, Jon Evenssøn.

f. 18/3-1807, dbt. 11/4-1807. Peder Hanssøn fra N. Falchums Christen. Fadd: Ingebor Gundersd., Marthe Gundersd., Gunder Anderssøn, Anders Gunderssøn, Hans Christenssøn.

dbt. 12/4-1807. Haaver Alfssøn und. S. Riisings Svend. Fadd: Ole Torjerssøns kone, Anne Olsd., Ole Torjerssøn, Jørgen Olssøn, Ole Jonssøn.

dbt. 12/4-1807. Christen Berulfssøn fra Follestads Lars. Fadd: Ole Halvorssøns kone, Maren Olsd., Simon Jonssøn, Niels Nielssøn, Anders Olssøn.

dbt. 12/4-1807. Christopher Sivertssøns tvillinger fra Aasebachen Sivert. Fadd: Even Halvorssøns kone, Rollev Halvorssøns kone, Peder Halvorssøn, Hans Halvorssøn, Even Halvorssøn.

dbt. 12/4-1807. Christopher Sivertssøns tvillinger fra Aasebachen Ellen Dorthea. Fadd: Marthe Hansd., Karen Jacobsd., Thor Halvorssøn, Amund Waller, Berulf Solvessøn.

dbt. 12/4-1807. Hans Jenssøn fra Fossum Værks Adamine. Fadd: F. Wagners kone, Kirst. M. Jynge, forvalter Skaanning, H. M. Resch, Lars R. Barnholdt.

dbt. 19/4-1807. Aslach Axelssøn fra S. Hynies Halvor. Fadd: Lars Kjærs kone, Margarete Axelsd., Solve Kjær, Hans Nirissøn, Aslach Halvorssøn, Isaac Sørenssøn.

dbt. 19/4-1807. Simon Simonssøn und. S. Breches Karen Kirstine. Fadd: Abraham Bergs kone, Anne Torkildsd., Even Nielssøn, Niels Knudssøn, Isaac Jacobssøn.

dbt. 3/5-1807. Hans Janssøn fra Fossum Værks Anders. Fadd: Engelbert Pederssøns kone, Gjertrud Turine Neuman, Peter Hanssøn, Jon Evenssøn, Ole Knudssøn.

dbt. 3/5-1807. Isaac Christenssøn fra Troldsaasens Birthe. Fadd: Gunder Espedalens kone, Margarete Jonsd., Engelbert Isaacssøn, Hans Isaacssøn, Christen Nielssøn.

dbt. 7/5-1807. Daniel Gregoriissøn fra Jønnevolds Ingebor. Fadd: Christian Limies kone, Groe Nielsd., Jan Tofte, Isaac Grinie, Zacharias Berreberg, Børge Halvorssøn.

dbt. 10/5-1807. Isaac Jacobssøn und. Øvrums Knud. Fadd: Kittil Kittilssøns kone, Karen Olsd., Kittil Kittilssøn, Engelbert Jacobssøn, Lars Hanssøn.

dbt. 10/5-1807. Jens Halvorssøn und. S. Mælums Inger. Fadd: Rasmus Ovessøns kone, Ingebor Halvorsd., Halvor Gertssøn, Søren Danielssøn, Jon Jonssøn.

dbt. 18/5-1807. Henric Torjerssøn fra Lundsaasens Torjer. Fadd: Barbara Waldemarsd., Anne Rasmusd., Eric Berg, Niels Pederssøn, Mons Olssøn.

dbt. 18/5-1807. Anders Halvorssøns und. S. Aas Margarete. Fadd: Gunnil Aas, Pernelle Abrahamsd., Peder Mortenssøn, Hans Halvorssøn, Lars Halvorssøn.

dbt. 24/5-1807. Kittil Knudssøn fra Gulsets Knud. Fadd: Borge Nielssøns kone, Jørgen Borgessøns kone, Niels Jacobssøn, Greger Rollevssøn, Lars Matthiæsøn.

dbt. 24/5-1807. Sivert Evenssøn fra Aasebachens Karen Kirstine. Fadd: Halvor Johannissøns kone, Maria Carlsd., Thor Halvorssøn, Even Halvorssøn, Hans Ramsaasen.

dbt. 31/5-1807. Ole Christenssøns Ole., med Anne Margarete Olesdatter und. Fossum Værk. Forbenævnte Forældre lyst til Ægteskab. De bleve ægteviede 28de Julii d.a. (dette anno. GS.)
Fadd: Peter Hanssøns kone, Karen Sophie Olsd., Ole Knudssøn, Anders Jenssøn, Jens Nielssøn.

dbt. 31/5-1807. Lars Halvorssøn Skjold und. Fossum Værks Maren. Fadd: Jens Riisbergs kone, Kirsten Jansd., Christen Ericssøn, Henric Evenssøn, Ole Pederssøn.

f. 2/4-1807, dbt. 3/6-1807. Peter Adtzleus Jørgen Flood. Fadd: Madame Krag, Else Kirstine Ording, CancellieRaad Schlanbusch, Frid. Plesner, Jon Erichstrup.

f. 5/5-1807, dbt. 7/6-1807. Mads Ditmanssøn fra N. Riisings Thor. Fadd: Gunnil Thorsd., Else Knudsd., Halvor Thorssøn, Frideric Janssøn, Peder Nirissøn.

dbt. 7/6-1807. Ole Asbjørnssøn fra Hobæks Gunnil. Fadd: Jørgen Thorstenssøns kone, Anne Anundsd., Gunder Asbjørnssøn, Jon Thorstenssøn, Anders Olssøn.

dbt. 7/6-1807. Niels Jacobssøn fra Strømdals Anne Margarete. Fadd: Kittil Riises kone, Live Larsd., Kittil Gulset, Isaac Jacobssøn, Engelbert Jacobssøn.

dbt. 21/6-1807. Ole Torkildssøn fra Bugslottens Karen Maria. Fadd: Maren Engelbertsd., Marthe Olsd., Jens Amundssøn, Gullik Amundssøn, Ole Gullichssøn.

dbt. 28/6-1807. Jacob Hanssøn fra N. Ballestads Jon. Fadd: Isaac Jonssøns enke, Inger Jonsd., Halvor Knudssøn, Niels Jonssøn, Jacob Jonssøn.

dbt. 28/6-1807. Anders Jonssøn fra Fjeldet østres Hedevig. Fadd: Halvor Fjeldets kone, Maria Lindberg, Eric Berreberg, Ellev Olssøn, Abraham Halvorssøn.

dbt. 5/7-1807. Lars Pederssøns fra Moe Peder. Fadd: Gunbjørn Olssøns kone, Torine Nielsd., Gunbjørn Olssøn, Jens Nielssøn, Knud Olssøn.

dbt. 5/7-1807. Lars Matthiæsøn fra Fløtterøes Torine. Fadd: Anders Knudssøns kone, Kirsten Olsd., Niels Matthiæsøn, Anders Matthiæsøn, Jacob Anderssøn.

dbt. 5/7-1807. Ole Nielssøn und. Borrestads Mariane. Fadd: Christopher Stephenssøns kone, Maren Axelsd., Henric Hamberg, Amund Waller, Herman Larssøn.

dbt. 5/7-1807. Halvor Olssøn fra Aasebachens Else Maria. Fadd: Niels Rejerssøns kone, Ingebor Maria Rollevsd., Isaac Anderssøn, Rasmus Larssøn, Jens Sørenssøn.

dbt. 5/7-1807. Sidsel Johannisdatter fra Aasebachens uægte Christine. Til barnefader udlagt Christen Christianssøn, en Matros, død paa SøeRejse.
Fadd: Ellen Nielsd., Karen Maria Olsd., Christen Olssøn, Niels Nielssøn, Søren Johannissøn.

dbt. 12/7-1807. Isaac Hanssøn und. N. Løbergs Hans. Fadd: Anders Olssøns kone, Maren Olsd., Anders Olssøn, Jon Olssøn, Jon Jonssøn.

f. 23/6-1807, dbt. 26/7-1807. Hans Eleonardus Møllers Simon. Fadd: Frue Kammer-Herinde Løvenskjold, Jørgen Aalls kone, jfr. Cath. Jørgensen, J. W. Rasch, Jørgen Wright, Simon Wright, Just Wright.

dbt. 26/7-1807. Christen Larssøn fra S. Falchums Lars. Fadd: Birthe Gulliksd., Anne Thorsd., Hans Pederssøn, Jens Thorssøn, Jørgen Olssøn.

dbt. 26/7-1807. Tolv Anund Waldemarssøn fra Aashammers Inger. Fadd: Barbara Waldemarsd., Kirsten Olsd., Halvor Aas, Ole Aas, Hans Halvorssøn.

dbt. 26/7-1807. Hans Halvorssøn fra Houkeroens Karen. Fadd: Maren Olsd., Anne Nielsd., Torjer Olssøn, Christen Hanssøn, Tron Olssøn.

dbt. 16/8-1807. Anders Jacobssøn fra BbKlevens Jacob. Fadd: Anne Joh. Monrad, Barbara Monrad, Lars Jacobssøn, Ole Jacobssøn, Matthias Borch, Niels Christ. Noordt.

dbt. 16/8-1807. Ole Olssøns fra S. Aas Christopher. Fadd: Gunnil Aas, Hans Aases kone, Mads Christenssøn, Hans Halvorssøn, Peder Olssøn.

dbt. 16/8-1807. Rasmus Isaacssøns und. Moe Isaac. Fadd: Engelbert Lucæsøns kone, Torine Nielsd., Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe, Engelbert Lucæsøn.

dbt. 16/8-1807. Jan Pederssøn fra M. Bøes Karen Margarete. Fadd: Engelbert Pederssøns kone, Kirstine Alfsd., Anund Aslachssøn, Peder Jenssøn, Jens Pederssøn.

dbt. 23/8-1807. Halvor Anderssøn fra BbKlevens Anders. Fadd: Simon Simonssøns kone, Johanne Maria Knudsd., Niels Knudssøn, Isaac Jacobssøn, Søren Danielssøn.

dbt. 30/8-1807. Isaac Christenssøn fra Fossum Værks Johanne. Fadd: Inger Tolvsd., Kirsten Larsd., Ole Simonssøn, Henric Doxrøe, Lars Liene.

dbt. 30/8-1807. Jacob Anderssøn fra N. Søelies Ingebor. Fadd: Hans Hanssøns kone, Live Andersd., Lars Simonssøn, Niels Olssøn, Ole Anderssøn.

dbt. 5/9-1807. Lars Nørholm und. V. Borges tvilling Kirsten Gurine. Fadd: Jan Toftes kone, Hæge Evensd., Aslach Tofte, Christen Tofte, Halvor Anderssøn.

dbt. 6/9-1807. Hans Halvorssøn fra Ramsaasens Anne Maria. Fadd: Jacob Isaacssøns kone, Inger Stenersd., Even Lie, Lars Knudssøn, Niels Hanssøn.

dbt. 13/9-1807. Niels Svenossøn und. S. Grinies Niels. Fadd: Anders Engelbertssøns kone, Inger Pedersd., Ole Monssøn, Mons Olssøn, Sveno Olssøn.

dbt. 17/9-1807. Aslach Christenssøn und. S. Breches Jørgen. Fadd: Erich Bentssøns enke, Anne Christine Saamundsd., Ole Christenssøn, Jan Haagenssøn, Christen Anderssøn.

f. 14/8-1807, dbt. 18/9-1807. Christian Kruusses Christian. Fadd: H. Møllers kone, Ellen Marg. Mannal, Christen Berg, Johan Baar, Jens Johan Storm, S. Wamberg.

dbt. 18/9-1807. Torbjørn Jonssøn fra Aasebachens Ingebor Maria. Fadd: Jørgen Mejers enke, Anne Pernelle Jonsd., Sivert Jørgenssøn, Lars Nørholm, Søren Johannissøn.

dbt. 18/9-1807. Henric Nielssøn fra Aasebachens Dorthe Maria. Fadd: Johanne Maria Olsd., Marthe Hansd., Anders Stephenssøn, Johannes Nielssøn, Rasmus Larssøn.

dbt. 20/9-1807. Birthe Andersdatter und. Toftes uægte Hans. Til Barnefader udlagt Hans Jacob Gasmann.
Fadd: Peder Myrens kone, Anne Kirstine Pedersd., Lars Christenssøn, Jan Olssøn, Ole Jonæsøn.

dbt. 20/9-1807. Inger Lucædatter fra Lyngaasens uægte Rasmus. Til Barnefader udlagt Rasmus Ericssøn Orekaas.
Fadd: Isaac Hanssøns kone, Barbara Olsd., Isaac Hanssøn, Rasmus Halvorssøn, Peder Fridericssøn.

f. 8/9-1807, dbt. 27/9-1807. Forvalter Peder Schaannings Hans Thomas Lange. Fadd: Eil. Wrights kone, Bol. Folkman, const. Foged Malthe, Aasold Rougtved, Christian Bruun.

f. 9/9-1807, dbt. 27/9-1807. Christopher Nirissøn fra S. Mælums Jacob. Fadd: D. v. Cappelens kone, Joh. Schlanbusch, D. v. Cappelen, H. Schytte, C. Coch.

dbt. 27/9-1807. Christen Erichssøn und. Otterholts Niels. Fadd: Abraham Norigs kone, Anne Rasmusd., Lars Nielssøn, Niels Ericssøn, Rasmus Ericssøn.

dbt. 27/9-1807. Jon Tormossøn fra Kikuts Groe. Fadd: Sidsel Tormosd., Maren Nielsd., Søren Røsager, Ole Torjerssøn, Niels Nielssøn.

dbt. 4/10-1807. Isaac Anundssøn fra S. Løbergs Engelbert. Fadd: Lars Torgrimssøns kone, Erich Bøles kone, Niels Jonssøn, Anders Doxrøe, Jon Jacobssøn.

dbt. 6/10-1807. Michel Engelbertssøns fra Bratsberg Karen Jørgine. Fadd: Anthon Kildals kone, Inger Christensd., Aslach Bratsberg, Niels Kildal, Georg Mejer.

dbt. 11/10-1807. Halvor Nielssøns fra Moe Niels. Fadd: Ole Flittigs kone, Pernelle Aslachsd., Ole Flittig, Jens Nielssøn, Gundbjørn Olssøn.

dbt. 11/10-1807. Tønnes Jacobssøn und. Moes Ole. Fadd: Engelbert Lucæsøns kone, Kirsten Jacobsd., Lars Pederssøn, Engelbert Lucæsøn, Halvor Jonssøn.

dbt. 11/10-1807. Christian Halvorssøn fra N. Wenstøbs Halvor. Fadd: Anders Engelbertssøns kone, Kirsten Andersd., Halvor Ersrøe, Lars Halvorssøn, Knud Nielssøn.

dbt. 11/10-1807. Christen Olssøn Skræder fra N. Wenstøbs Bodil. Fadd: Augustinus Olssøns kone, Anne Olsd., Gunder Larssøn, Hans Jacobssøn, Hans Monssøn.

dbt. 18/10-1807. Isaac Hanssøn fra S. Grinies Niels. Fadd: Daniel Jønnevolds kone, Ingebor Halvorsd., Simon Lund, Zacharias Gravelie, Erich Gravelie, Lucas Aslachssøn.

dbt. 18/10-1807. Sigur Sigurssøn fra Solum i Luxefjelds Sigur. Fadd: Ellev Olssøns kone, Birthe Pedersd., Peder Fjelddalen, Ellev Olssøn, Torkild Skilbred.

dbt. 18/10-1807. Hans Nirissøn und. N. Hynies Harald. Fadd: Svend Hynies kone, Margarete Axelsd., Christen Jenssøn, Isaac Sørenssøn, Jørgen Sørenssøn.

dbt. 18/10-1807. Christen Larssøn und. Borrestads Kirstine Dorothea. Fadd: Signe Isaacsd., Simonine Hansd., Peder Aslachssøn, Sivert Hanssøn, Jacob Olssøn.

dbt. 18/10-1807. Thor Helgessøn fra S. Ballestads Ingebor Gurine. Fadd: Jacob Engelbertssøns kone, Inger Sondresd., Ole Helgessøn, Christen Helgessøn, Lars Torgrimssøn, Ole Torgrimssøn.

f. 19/9-1807, dbt. 23/10-1807. Niels Kildal fra Aasebachens Jens Johan. Fadd: Christen Hanssøns kone, Anthonette Kildal, Lave Knudssøn, Jon Sande, Christen Tofte.

dbt. 25/10-1807. Ole Gunderssøn und. S. Breches Isaac. Fadd: Isaac Hanssøns kone, Kirsten Hansd., Søren Engelbertssøn, Anders Nirissøn, Helge Olssøn.

dbt. 25/10-1807. Anders Nielssøn fra N. Limies Inger Karine. Fadd: Christian Limies kone, Dorothea Larsd., Niels Sem, Lars Zachariæsøn, Niels Pederssøn.

dbt. 25/10-1807. Uægte Dorthe Christine. Moderen Gunnil Rasmusd. und. S. Grinie, separeret fra Hans Rejerssøn, lod udlegge til barnefader Christen Olssøn som tjener paa Grinie.
Fadd: Jan Jacobssøns kone, Dorthe Halvorsd., Niels Svenossøn, Mons Olssøn, Sveno Olssøn.

dbt. 1/11-1807. Lars Kittilssøn fra Sneltveds Karen Kirstine. Fadd: Anne Pernelle Jonsd., Marthe Olsd., Thomas Jenssøn, Kittil Kittilssøn, Jens Olssøn.

f. 17/9-1807, dbt. 4/11-1807. Gotfred Lebrecht Schutzes Gotfred Lebrecht. Fadd: Anne S. Bruun, Mette S. Smith, Abr. Petersen, Dichman, Frans Cudrio.

dbt. 8/11-1807. Lars Knudssøn fra Meens Margarete. Fadd: Hans Larssøns kone, Live Larsd., Ole Buer, Hans Knudssøn, Anders Knudssøn.

dbt. 22/11-1807. Gunder Jacobssøn fra Røe und. Kiises Halvor. Fadd: Lars Christenssøns kone, Ingebor Jacobsd., Halvor Kiise, Halvor Leegaas, Solve Olssøn.

dbt. 29/11-1807. Jan Jacobssøn fra Roeligheds Anne. Fadd: Lars Gregerssøns kone, Kirsten Larsd., Lars Nielssøn, Christen Anderssøn, Peder Isaacssøn.

dbt. 1/12-1807. Peder Halvorssøn und. Gulsets Carl. Fadd: Greger Gulsets kone, Magdalene Abrahamsd., Jørgen Hanssøn, Halvor Knudssøn, Frideric Janssøn.

dbt. 20.12.1807. Erich Matthiæsøn und. Gulsets Matthias. Fadd: Borge Nielssøns kone, Marthe Halvorsd., Børge Nielssøn, Ole Matthiæsøn, Lars Gunderssøn.

dbt. 26/12-1807. Abraham Olssøn fra BbKlevens Ole. Fadd: Karen Høst, Marthe Olsd., Christopher Condrup, Christen Abrahamssøn, Christian Olssøn.

dbt. 26/12-1807. Ole Knudssøn fra Dale i Luxefjelds Abraham. Fadd: Anders Jonssøns kone, Birthe Jonsd., Ole Olssøn, Abraham Jonssøn, Anders Jonssøn.

dbt. 26/12-1807. Halvor Halvorssøn fra V. Bøe i Luxefjelds Karen Maria. Fadd: Anne Halvorsd., Ingebor Clemetsd., Johannes Clemetssøn, Abraham Halvorssøn, Lars Pederssøn.

dbt. 26/12-1807. Tron Olssøn fra S. Frogners Maren. Fadd: Maren Pedersd., Kirsten Dorothea Bødker, Jacob Langerøe, Knud Johannissøn, Jacob Jonssøn.

dbt. 27/12-1807. Afdøde Ole Olssøn fra Henningsdalens Ole. Fadd: Condrups kone, Birthe Jensd., Jacob Gunderssøn, Niels Jacobssøn, Christopher Condrup.

dbt. 27/12-1807. Isaac Sørenssøn und. N. Hynies Søren. Fadd: Sondre Kittilssøns kone, Karen Larsd., Christen Jenssøn, Søren Sørenssøn, Lorents Larssøn.

dbt. 30/12-1807. Jens Christian Jacobssøn fra N. Mælums Kirsten Andrea. Fadd: Christentse Jacobsd., Ellen Jacobsd., Johannes Ericssøn, Abraham Hanssøn, Ole Gunderssøn.

dbt. 1/1-1808. Mads Christenssøn fra N. Bøes Christen. Fadd: Ole Aases kone, Anne Christensd., Peder Gunderssøn, Hans Larssøn, Sigfrid Svendssøn.

dbt. 3/1-1808. Eric Abrahamssøn fra Berrebergs Abraham. Fadd: Zacharias Berrebergs kone, Inger Ericsd., Anders Amundssøn, Rasmus Berreberg, Zacharias Berreberg.

dbt. 3/1-1808. Sivert Hanssøn fra Nærums Maria. Fadd: Søren Hanssøns kone, Maria Jacobsd., Christen Larssøn, Hans Jacobssøn, Ole Jacobssøn.

dbt. 3/1-1808. Ole Torgrimssøn fra S. Ballestads Anne Kirstine. Fadd: Jacob Engelbertssøns kone, Birthe Larsd., Thor Heljessøn, Erich Ericssøn, Anders Ericssøn.

dbt. 10/1-1808. Ole Ellevssøn fra Fikjen i Luxefjelds Ole. Fadd: Anne Olsd., Anne Thorsd., Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe, Borge Halvorssøn.

dbt. 10/1-1808. Hans Larssøn und. Fossum Værks Maria. Fadd: Hedevig Christensd., Inger Maria Østensd., Peder Larssøn, Mads Christenssøn, Lars Svendssøn.

dbt. 17/1-1808. Ole Torjerssøn Sæteret und. S. Riisings Ingebor. Fadd: Jon Tormossøns kone, Anne Olsd., Kittil Nielssøn, Gregers Aslackssøn, Anund Høgelie.

dbt. 24/1-1808. Gulbrand Larssøn fra V. Bøe i Luxefjelds Lars. Fadd: Ole Christopherssøns kone, Karen Pedersd., Ole Christopherssøn, Ole Larssøn, Anders Larssøn.

dbt. 24/1-1808. Halvor Halvorssøn fra Holt ødes Svanou. Fadd: Gunbjørn Olssøns kone, Svanou Halvorsd., Lars Halvorssøn, Gunbjørn Olssøn, Knud Olssøn.

f. 30/12-1807, dbt. 31/1-1808. Frans Bendixssøn fra Aasebachens Andreas. Fadd: Niels Jacobssøns kone, Andrea Bendixdatter, Jon Grorud, Michel Halvorssøn, Ole Arnessøn.

dbt. 31/1-1808. Lars Torgrimssøn fra S. Ballestads Ragnil Maria. Fadd: Thor Heljessøns kone, Maria Isaacsd., Erich Bøle, Ole Torgrimssøn, Ole Heljessøn.

dbt. 31/1-1808. Jørgen Børgessøn fra N. Sems Anne. Fadd: Kittil Gulsets kone, Ingebor Sigvardsd., Simon Lund, Børge Nielssøn, Zacharias Berreberg.

dbt. 31/1-1808. Lars Knudssøns fra N. Riis Ingebor Kirstine. Fadd: Jacob Søelies kone, Inger Knudsd., Eric Knudssøn, Johannes Nielssøn, Kittil Kittilssøn.

f. 23/12-1807, dbt. 7/2-1808. Joachim Monrad fra Aasebachens Joachim. Fadd: Jon Hanssøns kone, Pernelle Jonsd., Jens Joh. Storm, Marc. D. Monrad, Isaac Gunderssøn.

dbt. 7/2-1808. Lars Jonssøn fra Bratsberg Skovs Knud. Fadd: Jens Hanssøns kone, Kirsten Larsd., Halvor Knudssøn, Jens Hanssøn, Isaac Larssøn.

dbt. 14/2-1808. Peder Ludvigssøns Petronelle Catharine., født paa N. Mælum, hvor konen Ingebor Jacobsdatter var ved Mandens Søe-Rejse.
Fadd: Karen Jacobsd., Christence Jacobsd., Johan Herm. Ludvigssøn, Hans And. Thomæsøn, Helle Christianssøn.

dbt. 14/2-1808. Niels Olssøns fra BbKlev Anne. Fadd: Inger Hansd., Maren Poulsd., Anders Gertssøn, Anders Stenerssøn, Jan Haagenssøn.

dbt. 20/2-1808. Halvor Christenssøns fra BbKlev Dorothea. Fadd: Anders Christenssøns kone, Ingebor Pedersd., Jens Michaelssøn, Christopher Pederssøn, Eric Christenssøn.

dbt. 21/2-1808. Kirsten Halvorsdatter fra S. Riis uægte Hans. Barnefader udlagt uconfirmeret Jon Hanssøn i Schien hos Snedker Watner.
Fadd: Halvor Riises kone, Maria Aavoldsd., Ole Halvorssøn, Rasmus Halvorssøn, Harald Halvorssøn.

dbt. 21/2-1808. Anders Simonssøns fra BbKlev Hedevig. Fadd: Ole Thorssøns kone, Ingebor Sigursd., Singdal Simonssøn, Ole Halvorssøn, Peder Sivertssøn.

dbt. 6/3-1808. Aslach Hanssøn und. Gjerpen lilles Halvor. Fadd: Eric Bergs kone, Anne Pedersd., Halvor Berg, Isaac Berg, Lars Tygessøn.

dbt. 6/3-1808. Torbjørn Jonssøn fra N. Løbergs Jon. Fadd: Gunder Evenssøns kone, Maren Jacobsd., Jens Olssøn, Sveno Jonssøn, Anund Nielssøn.

dbt. 6/3-1808. Daniel Olssøn und. S. Breches Rasmus. Fadd: Anne Karine Abrahamsd., Karen Maria Olsd., Christen Abrahamssøn, Ole Danielssøn, Hans Jacobssøn.

dbt. 6/3-1808. Ole Anderssøn fra Nøklegaards Christopher. Fadd: Ole Christopherssøns kone, Karen Pedersd., Christopher Glende, Lars Wenstøb, Ole Christopherssøn.

dbt. 6/3-1808. Christen Jenssøn und. S. Hynies Kirsten Dorothea. Fadd: Hans Nirissøns kone, Dorthe Andersd., Lorents Larssøn, Isaac Sørenssøn, Sondre Kittilssøn.

dbt. 6/3-1808. Zacharias Olssøn fra Berrebergs Gunnil. Fadd: Jørgen Sems kone, Maren Olsd., Amund Berreberg, Erich Berreberg, Rasmus Berreberg, Simon Simonssøn.

dbt. 13/3-1808. Ole Christenssøn Bugot und. Gjerpen Præstegaards Even. Fadd: Lars Kjærs kone, Gurine Olsd., Anders Evenssøn, Aslach Christenssøn, Saamund Christenssøn.

dbt. 13/3-1808. Niels Hanssøn und. Lies Ole. Fadd: Karen Knudsd., Maren Magnusd., Hans Halvorssøn, Niels Olssøn, Lars Knudssøn.

dbt. 13/3-1808. Ole Amundssøn Nisterøes Niels. Fadd: Karen Jacobsd., Dorthe Maria Olsd., Hans Halvorssøn, Solve Olssøn, Christopher Nielssøn.

dbt. 20/3-1808. Thor Anderssøn und. S. Grinies Hans. Fadd: Ingebor Kirstine Nielsd., Gunnil Christensd., Niels Nielssøn, Peder Poulssøn, Frideric Janssøn.

dbt. 20/3-1808. Hans Peter Peterssøn fra Aasebachens Anne Karine. Fadd: Halvor Riises kone, Johanne Christensd., Peter Hanssøn, Hans Anderssøn, Christopher Condrup.

dbt. 20/3-1808. Knud Hermanssøns fra BbKlev Marthe Karine. Fadd: Else Maria Christensd., Else Knudsd., Lars Olssøn, Peder Isaacssøn, Daniel Aslachssøn.

dbt. 27/3-1808. David Christianssøn fra Holms Niels. Fadd: Niels Klevens kone, Marthe Isaacsd., Niels Holm, Anders Nielssøn, Peder Janssøn.

dbt. 27/3-1808. Anders Olssøn und. Borrestads Jens. Fadd: Ellen Amundsd., Karen Sørensd., Søren Olssøn, Hans Hanssøn, Daniel Larssøn.

dbt. 27/3-1808. Anne Karine Nielsdatter fra BbKlevens uægte Niels. Barnefader Lars Olssøn und. Meen.
Fadd: Inger Nielsd., Inger Thomædatter, Ole Halvorssøn, Anders Halvorssøn, Gunder Anderssøn.

dbt. 27/3-1808. Ole Nielssøn fra Eikornrøes Ellen Kirstine. Fadd: Signe Isaacsd., Inger Jonsd., Christen Rasmussøn, Knud Nielssøn, Knud Jacobssøn.

dbt. 3/4-1808. Engelbert Sørenssøn fra Fossum Værks Jens. Fadd: Henric Danielssøns kone, Marthe Danielsd., Lars Sørenssøn, Henric Danielssøn, Anders Danielssøn.

dbt. 10/4-1808. Erich Knudssøn und. Borrestads Hans Smith. Fadd: Hans Smiths enke, Maren Haaversd., Lars Riis, Thomas Jonssøn, Peder Olssøn.

dbt. 14/4-1808. Hans Halvorssøns fra S. Aas Niels. Fadd: Gunnil Christophersd., Anne Hedevig Christophersd., Ole Olssøn, Anders Halvorssøn, Jens Forevold.

dbt. 18/4-1808. Rasmus Larssøn und. S. Fossums Lars. Fadd: Erich Kiises kone, Helge Olsd., Engelbert Pederssøn, Christen Hanssøn, Christen Larssøn.

dbt. 18/4-1808. Lorents Larssøn fra Fossum Værks Ingebor. Fadd: Sondre Kittilssøns kone, Ingebor Larsd., Christen Jenssøn, Ole Arnessøn, Christopher Larssøn.

dbt. 18/4-1808. Peder Pederssøn fra BbKlevens pigebarn Helge. Fadd: Birthe Pedersd., Marthe Olsd., Peder Fjelddalen, Ole Pederssøn, Torkild Torstenssøn.

dbt. 18/4-1808. Solve Madssøn fra BbKlevens Kirsten. Fadd: Karen Halvorsd., Lisbeth Hansd., Ole Christenssøn, Lars Madssøn, Erich Madssøn.

dbt. 24/4-1808. Helie Olssøn født paa N. Wenstøbs Maren. Fadd: Jon Wenstøbs kone, Anne Madsd., Ole Gunderssøn, Isaac Hanssøn, Henric Doxrøe.

dbt. 1/5-1808. Lars Hanssøn und. M. Bøes Jens. Fadd: Ingebor Engelbertsd., Hedevig Engelbertsd., Aslach Pederssøn, Christopher Jenssøn, Solve Engelbertssøn.

dbt. 1/5-1808. Halvor Janssøn und. Dyrkolds Inger. Fadd: Randi Larsd., Maren Aslachsd., Engelbert Dyrkold, Halvor Isaacssøn, Frans Halvorssøn.

dbt. 8/5-1808. Niels Jonssøn fra S. Løbergs Ingebor. Fadd: Halvor Knudssøns kone, Kirsten Tygesd., Isaac Løberg, Jon Løberg, Peder Tygessøn.

dbt. 8/5-1808. Rollev Halvorssøn fra Aasebachens Anne Kirstine. Fadd: Christopher Sivertssøns kone, Anne Halvorsd., Torbjørn Halvorssøn, Jens Halvorssøn, Jens Thorssøn.

dbt. 22/5-1808. Solve Larssøn fra Kjærs Lars. Fadd: Lars Kjærs kone, Maren Nielsd., Kittil Gregerssøn, Peder Tygessøn, Niels Nielssøn.

dbt. 22/5-1808. Ole Aslachssøn und. N. Bøes Aslach. Fadd: Maren Aslachsd., Askjer Aslachsd., Anders Johannissøn, Christopher Jenssøn, Christopher Aslachssøn.

dbt. 22/5-1808. Halvor Haraldssøn fra Stubberøes Marthe. Fadd: Maren Haraldsd., Ragnil Olsd., Lars Olssøn, Jacob Olssøn, Ole Christenssøn.

dbt. 29/5-1808. Even Nielssøn fra Kleven gaards Ole. Fadd: Zacharias Jacobssøns kone, Kirsten Olsd., Gunder Halvorssøn, Zacharias Jenssøn, Niels Nielssøn.

dbt. 29/5-1808. Christen Christianssøn und. S. Fossums Simon. Fadd: Anne Sigursd., Marthe Christiansd., Peder Christianssøn, Jørgen Christianssøn, Halvor Christianssøn.

dbt. 29/5-1808. Niels Tollevssøn fra S. Breche-ejets Marthe. Fadd: Siri Olsd., Asloug Nielsd., Jørgen Olssøn, Jacob Jonssøn, Christen Larssøn.

f. 16/4-1808, dbt. 29/5-1808. Lieutenant Constantius Raschs Constantse Adelheide. Fadd: Frue Just. R. Rasch, Madam I. Møller, jfr. B. Wright, Jacob Aall, Inspecteur Hammond, Christian Rejersen, Christian Paus.

dbt. 6/6-1808. Peter Dyressøn und. Skougsrøes Ole. Fadd: Gunnil Torkildsd., Inger Sondresd., Herman Larssøn, Hans Pederssøn, Erich Larssøn.

dbt. 6/6-1808. Christopher Pederssøn fra BbKlevens Sophie. Fadd: Alet Kirstine Jacobsd., Birthe Kirstine Andersd., Steen Folloug, Isaac Bommen, Hans Pederssøn.

dbt. 12/6-1808. Kittil Nielssøn fra Stulen und. S. Riisings Birthe Gurine. Fadd: Ole Sæterets kone, Inger Sigursd., Niels Knudssøn, Ole Sæteret, Anders Olssøn.

dbt. 19/6-1808. Ole Olssøn fra Bestuuls Anne Gurine. Fadd: Ellev Olssøns kone, Torine Halvorsd., Ellev Olssøn, Borge Halvorssøn, Ole Halvorssøn.

dbt. 26/6-1808. Gunder Matthiæsøn fra Ramsaasens Matthias. Fadd: Jacob Kleps kone, Inger Olsd., Matthias Svinholt, Anders Olssøn, Engelbert Matthiæsøn.

dbt. 26/6-1808. Torbjørn Nielssøn fra Markers Kirstine. Fadd: Jørgen Thorstenssøns kone, Anne Anundsd., Ole Hobæk, Gudmund Knudssøn, Lars Ellingssøn.

dbt. 3/7-1808. Niels Christianssøn fra Kleven gaards Niels. Fadd: Helle Christian Christianssøns kone, Marthe Sørensd., Niels Hougerøe, Isaac Sørenssøn, Anders Sørenssøn, Søren Sørenssøn.

dbt. 3/7-1808. Ole Levorssøn fra Flittig und. Moes Karen. Fadd: Gundbjørn Olssøns kone, Torine Olsd., Jens Nielssøn, Lars Pederssøn, Torsten Jermundssøn, Halvor Nielssøn.

dbt. 9/7-1808. Jens Peter Rosenberg fra Aasebachens Maria. Fadd: Guri Gjertsd., Anne Kirstine Madsen, Anders Knap, Jon Hjemler, Jørgen Lollik.

dbt. 10/7-1808. Ole Haraldssøn fra N. Søelies Jon. Fadd: Jacob Søelies kone, Anne Olsd., Jon Espedal, Rasmus Søelie, Lars Søelie.

dbt. 24/7-1808. Lars Christenssøn und. Holt ødes Karen. Fadd: Halvor Holts kone, Ingebor Halvorsd., Halvor Halvorssøn, Mons Rasmussøn, Lucas Aslachssøn.

dbt. 24/7-1808. Stian Pederssøn fra Gulsets Anne Maria. Fadd: Lars Christianssøns kone, Anne Poulsd., Kittil Gulset, Niels Børgessøn, Egild Peterssøn.

dbt. 29/7-1808. Andreas Noordt fra BbKleven Christian. Fadd: Christen Abrahamssøns kone, Anne Hellene Fejlberg, Lars Jacobssøn, Niels Noord, Christian Noord, Gert Noord.

dbt. 31/7-1808. Eric Ericssøn fra Bøles Ragnil. Fadd: Ole Torgrimssøns kone, Birthe Larsd., Isaac Anundssøn, Halvor Gunderssøn, Lars Larssøn.

dbt. 7/8-1808. Børge Halvorssøn fra Kolkinds Ingebor. Fadd: Ole Heljessøns kone, Jens Mortenssøns kone, Ole Heljessøn, Jens Mortenssøn, Lars Folloug.

dbt. 21/8-1808. Jan Jørgenssøn und. Gulsets Jon. Fadd: Henric Jenssøns kone, Gunnil Jacobsd., Jens Pederssøn, Østen Larssøn, Webjørn Halvorssøn.

f. 26/7-1808, dbt. 21/8-1808. Peter Pawels Hjelms Olava Elisa. Fadd: Madame Schaanning, jfr. Ing. Magd. Simonssøn, G. F. Myhre, Hans H. Schytte, Lars Barnholdt.

dbt. 31/8-1808. Jacob Christenssøn fra Aasebachens Christen. Fadd: Lars Christenssøns enke, Johanne Maria Christensd., Johan Herman Larssøn, Niels Ericssøn, Lars Danielssøn.

f. 19/8-1808, dbt. 3/9-1808. Capitaine Johan Hybner v. Holsts Hans Gram Holst., da moderen frue Johanne Maria Holst var hos forældrene paa Meen.
Fadd: Amtmand Løvenskjolds Frue, Jørgen Aalls kone, frøken Frid. Sophia Løvenskjold, General Major Holst, Jacob Aall, Did. v. Cappelen, Dideric Jørgensen.

dbt. 8/9-1808. Jens Hanssøn fra Lyngaasens Anne. Fadd: Isaac Hanssøns kone, Kirsten Hansd., Thorsten Doxrøe, Thor Jacobssøn, Isaac Hanssøn.

dbt. 11/9-1808. Niels Christenssøn und. Strømdals Gunder. Fadd: Birthe Østensd., Gunnil Christensd., Niels Gunderssøn, Rasmus Christenssøn, Hans Christenssøn.

dbt. 11/9-1808. Daniel Hanssøn fra Baaserøes Hans. Fadd: Gunder Espedals kone, Anne Pedersd., Johannes Hanssøn, Jens Hanssøn, Gunder Larssøn.

dbt. 11/9-1808. Jacob Jonssøn und. N. Søelies Ingebor Maria. Fadd: Margit Jonsd., Gunnil Solvesd., Solve Sande, Christian Østenssøn, Saamund Gunderssøn.

dbt. 18/9-1808. Jens Nielssøn fra Teigen und. Moes  Peder. Fadd: Ole Flittigs kone, Torine Nielsd., Lars Pederssøn, Ole Flittig, Knud Olssøn.

dbt. 24/9-1808. Anders Anderssøn fra BbKlevens Andreas. Fadd: Gunnil Olsd., Birthe Kirstine Andersd., Gunder Olssøn, Engelbert Matthiæsøn, Jacob Anderssøn.

dbt. 25/9-1808. Søren Christianssøn fra Bækkevolds Christiana. Fadd: Birgit Larsd., Anne Kirstine Christophersd., Even Lie, Gunder Bækkevold, Jacob Klep.

dbt. 9/10-1808. Anders Johannissøn und. N. Bøes Johannes. Fadd: Ole Aslachssøns kone, Maren Johannisd., Christopher Jenssøn, Christopher Nielssøn, Niels Nielssøn.

dbt. 26/10-1808. Erich Christenssøn fra BbKlevens Christen. Fadd: Alet Jacobsd., Kirsten Hansd., Halvor Christenssøn, Anders Christenssøn, Jens Michaelssøn.

dbt. 26/10-1808. Engelbert Rasmussøn fra Dyrkolds Maren. Fadd: Anders Limies kone, Dorothea Larsd., Mads Janssøn, Rasmus Franssøn, Peder Zachariæsøn.

dbt. 26/10-1808. Jens Nielssøn und. Fossum Værks Hedevig. Fadd: Niels Jenssøns kone, Birthe Jensd., Tolv Nielssøn, Jens Anderssøn, Niels Nielssøn.

dbt. 26/10-1808. Isaac Anderssøn fra Sæteret i Luxefjelds Ingebor. Fadd: Guldbrand Larssøns kone, Torine Nielsd., Ole Christopherssøn, Lars Pederssøn, Guttorm Larssøn.

dbt. 6/11-1808. Anders Kjeldssøn fra Fossum Værks Ole. Fadd: Lars Haagenssøns kone, Karen Jonsd., Jon Evenssøn, Isaac Jenssøn, Isaac Poulssøn.

dbt. 6/11-1808. Halvor Hanssøn und. Meens Ragnil Maria. Fadd: Karen Hansd., Ingebor Olsd., Peder Halvorssøn, Gunder Espedal, Kittil Sondressøn.

dbt. 6/11-1828. Karen Pedersdatter fra Aasebachens uægte Isine. Udlagt barnefader Isaac Gunderssøn hos Hans Ericssøn i Brevig.
Fadd: Engelbert Aslessøns kone, Guline Aslesd., Amund Waller, Thor Halvorssøn, Rasmus Halvorssøn.

dbt. 13/11-1808. Ole Heljessøn fra S. Ballestads Anne Barbara. Fadd: Thor Heljessøns kone, Inger Sondresd., Thor Heljessøn, Borge Kolkind, Kittil Sondressøn.

dbt. 13/11-1808. Knud Jonssøn und. Gulsets Birthe Maria. Fadd: Borge Gulsets kone, Gunnil Jacobsd., Eric Matthiæsøn, Ole Matthiæsøn, Niels Borgessøn.

dbt. 18/11-1808. Kuursmed Niels Rejerssøn fra Aasebachens Niels Colstrup. Fadd: Rasmus Søelies kone, Marthe Margarete Hansd., Jon Sande, Anders Engrav, Jens Sørenssøn.

dbt. 18/11-1808. Afdøde Aslach Anderssøn fra Aasebachens Aslach. Fadd: Birthe Nielsd., Andrea Bendixdatter, Ole Nielssøn, Christian Østenssøn, Saamund Gunderssøn.

dbt. 20/11-1808. Hans Jacobssøn fra Nærums Engelbert. Fadd: Anders Sørenssøns kone, Maria Jacobsd., Sivert Hanssøn, Even Hanssøn, Simon Simonssøn.

dbt. 27/11-1808. Erich Thorssøn und. S. Breches Thor. Fadd: Ole Thorssøns kone, Maren Jacobsd., Jens Olssøn, Zacharias Anderssøn, Jacob Jonssøn.

dbt. 27/11-1808. Thorsten Henricssøns Henric., født paa Houchedal i Luxefjeld hvor faderen fra Sandsvær opholdt sig da.
Fadd: Marthe Christiansd., Gunnil Olsd., Ole Halvorssøn, Lars Pederssøn, Christen Janssøn.

dbt. 4/12-1808. Knud Nielssøn fra N. Wenstøbs Ingebor. Fadd: David Holms kone, Maren Pedersd., David Holm, Anders Engelbertssøn, Lars Halvorssøn.

dbt. 8/12-1808. Lars Peter Arnessøn fra Aasebachens Marthe. Fadd: Lars Houens kone, Anders Houens kone, Kittil Houen, Jens Houen, Niels Meltved, Jørgen Halvorssøn.

dbt. 11/12-1808. Amund Olssøn fra Berrebergs Ole. Fadd: Anne Sigursd., Ingebor Sigursd., Zacharias Olssøn, Zacharias Jenssøn, Halvor Christianssøn.

dbt. 11/12-1808. Jens Christenssøn Riisberg und. Fossum Værks Ole. Fadd: Jan Jørgenssøns kone, Marthe Hansd., Jens Anderssøn, Peder Aslachssøn, Jon Torkildssøn.

dbt. 18/12-1808. Knud Evenssøn und. V. Borges Even. Fadd: Anne Margr. Larsd., Anne Andersd., Stephen Engrav, Jens Jenssøn, Anund Jacobssøn.

dbt. 18/12-1808. Halvor Hanssøn fra Kiises Jens. Fadd: Erich Kiises kone, Magnil Christensd., Christopher Hanssøn, Gunder Jacobssøn, Jens Aslachssøn.

dbt. 18/12-1808. Rasmus Hanssøn Kudsk fra BbKlevens Anne Karine. Fadd: Jørgen Hanssøns kone, Ragnil Halvorsd., Jørgen Hanssøn, Halvor Hanssøn, Knud Hanssøn.

dbt. 26/12-1808. Ole Aslachssøn fra Moes Daniel. Fadd: Hedevig Aslachsd., Marthe Danielsd., Hans Aslachssøn, Abraham Danielssøn, Peder Sørenssøn.

dbt. 26/12-1808. Christian Nielssøn fra Gieldens Christian. Fadd: Groe Nielsd., Anne Kirstine Pedersd., Søren Tofte, Daniel Jønnevold, Anders Limie, Gregorius Nielssøn.

dbt. 26/12-1808. Søren Hanssøn und. Moes Anders. Fadd: Inger Hansd., Karen Andersd., Lars Christenssøn, Hans Gullikssøn, Halvor Larssøn.

dbt. 26/12-1808. Peter Conradssøn und. Gulsets Conrad. Fadd: Borge Gulsets kone, Marthe Kirstine Larsd., Niels Strømdal, Henric Danielssøn, Henric Sørenssøn.

dbt. 26/12-1808. Ole Christopherssøn fra Sæteret i Luxefjelds Maren Sophie. Fadd: Ole Nøklegaards kone, Birthe Olsd., Anders Larssøn, Guldbrand Larssøn, Ole Anderssøn.

f. 13/11-1808, dbt. 29/12-1808. Bartholomæus Herman Bruuns Jens Gustav. Fadd: Forvalter Bruuns kone, Juditte Høst, C. Berg, C. Kruusse, J. Aalborg, Dichman.

dbt. 30/12-1808. Peder Aslachssøn und. Borrestads Petronelle Jessine. Fadd: Jon Hanssøns kone, Marthe Hansd., Christen Larssøn, Ole Taraldssøn, Johan Herman Larssøn.

dbt. 1/1-1809. Sigfrid Svendssøn und. N. Fossums Svend. Fadd: Mads Christenssøns kone, Hans Larssøns kone, Peder Larssøn, Hans Larssøn, Engelbert Pederssøn.

dbt. 1/1-1809. Gunder Jacobssøn fra Røe und. Kiises Halvor. Fadd: Ingebor Engelbertsd., Ingebor Halvorsd., Halvor Halvorssøn, Christopher Halvorssøn, Solve Engelbertssøn.

dbt. 1/1-1809. Maren Jensdatter und. V. Borges uægte Peter. Til barnefader udlagt Stolmager Lars Nørholm.
Fadd: Tore Hansd., Maren Haaversd., Kittil Kittilssøn, Joh. H. Larssøn, Knud Nielssøn.

dbt. 1/1-1809. Peder Danielssøn fra N. Wenstøbs Anne Kirstine. Fadd: Niels Danielssøns kone, Ingebor Aslachsd., Ole Halvorssøn, Niels Danielssøn, Abraham Danielssøn.

f. 14/10-1808, dbt. 6/1-1809. Ole Pauses Mariane Nicoline Elisabeth. Fadd: Nicolai Plesners kone, Hans J. Bloms enke, Charl. Coucheron, Foged Plesner, Frid. Plesner, Christen Blom, Cornelius Blom.

dbt. 15/1-1809. Engelbert Aslessøn fra Aasebachens Rejer. Fadd: Anne Christine Isaacsd., Anne Karine Aslesd., Lars Isaacssøn, Kittil Kittilssøn, Johan Herman Larssøn.

dpt. 22/1-1809. Lars Matthiæsøn fra Høysets Matthias. Fadd: Live Pedersd., Ingebor Matthiædatter, Niels Tovssøn, Christopher Knudssøn, Harald Matthiæsøn.

dbt. 22/1-1809. Jan Christenssøn fra BbKlevs hjemmedøbte Jon. Fadd: Ingebor Halvorsd., Anne Kirstine Evensd., Jens Olssøn, Christopher Olssøn, Christen Larssøn.

dbt. 22/1-1809. Kittil Kittilssøn fra Espedalens Karen. Fadd: Gunder Espedalens kone, Anne Olsd., Kittil Riis, Jon Espedalen, Engelbert Jacobssøn.

dbt. 22/1-1809. Helje Erichssøn und. Gulsets Gunnil. Fadd: Greger Gulsets kone, Karen Olsd., Greger Gulset, Tollev Gunderssøn, Kittil Pederssøn.

dbt. 26/1-1809. Gunder Larssøn und. Fossum Værks Christen. Fadd: Maren Cath. Solvesd., Birthe Pedersd., Niels Christian Strøm, Hans Jenssøn Moe. Ole Hanssøn Riis.

dbt. 5/2-1809. Isaac Hanssøn fra S. Grinies Simon. Fadd: Halvor Fjelddalens kone, Anne Maria Erichsd., Simon Lund, Zacharias Gravelie, Gregorius Danielssøn.

dbt. 5/2-1809. Halvor Olssøn Holtong fra Aasebachens Ole. Fadd: Marthe Larsd., Christine Olsd., Anders Larssøn, Rasmus Larssøn, Søren Rollevssøn.

f. 6/12-1808, dbt. 12/2-1809. Apotheker Henric Adolph Mulertz Frideric Carl. Fadd: Madame Mulertz, Hammond og jfr. Ørn, hr. KammerHerre Løvenskjold, J. R. Kløcker, Jørgen Aall.

dbt. 12/2-1809. Anders Knudssøn fra Fløtterøes Knud. Fadd: Lars Knudssøns kone, Karen Svensd., Jacob Langerøe, Hans Knudssøn, Anders Matthiæsøn.

dbt. 12/2-1809. Peder Madssøn und. Toftes Anne. Fadd: Peder Myrens kone, Karen Madsd., Jacob Larssøn, Peder Aslachssøn, Jacob Madssøn.

dbt. 16/2-1809. Peder Hanssøn Falchums Christen. Fadd: Sergeant Omdals kone, Marthe Gundersd., Hans Steensrøe, Søren Matthiæsøn, Peder Madssøn.

dbt. 17/2-1809. Gartner Johannes Erichssøn fra S. Mælums Jan. Fadd: Anne Gurine Olsd., Anne Kirstine Evensd., Anders Tollevssøn, Johannes Anderssøn, Niels Michelssøn.

dbt. 19/2-1809. Søren Hanssøn fra N. Søelies Hans. Fadd: Ole Søelies kone, Karen Jacobsd., Ole Søelie, Hans Rasmussøn, Søren Johannissøn.

dbt. 22/2-1809. Ellen Maria Nielsdatter fra Aasebachens uægte Jens. Udlagt barnefader gift mand og Skrædder Jens Peter Rosenberg paa Aasebachen.
Fadd: Marthe Ellingsd., Anne Isaacsd., Ole Danielssøn, Kittil Kittilssøn, Ole Olssøn.

dbt. 26/2-1809. Niels Hanssøn und. M. Bøes Christian. Fadd: Claus Hoppestads kone, Maren Henricsd., Hans Pederssøn, Ole Aslachssøn, Poul Olssøn.

dbt. 26/2-1809. Niels Olssøn fra Stulen ved Lies Ole. Fadd: Margarete Olsd., Live Andersd., Hans Lie, Jacob Anderssøn, Ole Anderssøn.

dbt. 26/2-1809. Arne Andreæssøn fra Ouestads Andreas. Fadd: Eric Sandes kone, Anne Kirstine Rasmusd., Rasmus Søelie, Hans Sande, Gunder Hanssøn.

dbt. 26/2-1809. Greger Rollevssøn fra Gulsets Aase Maria. Fadd: Kittil Gulsets kone, Gunnil Jacobsd., Kittil Gulset, Niels Anderssøn, Reier Matthiæssøn.

dbt. 26/2-1809. Niels Anderssøn fra Fossum Værks Karen. Fadd: Anne Kirstine Madsd., Karen Jonsd., Ole Madssøn, Mads Madssøn.

f. 11/1-1809, dbt. 1/3-1809. Amund Larssøn fra Fossum Værks Nicolai. Fadd: Kirstine Kolding, Caroline Frid. Hyberdth, Henric Resch, Lars R. Barnholdt, Carl Gentz, Hans Pederssøn.

dbt. 5/3-1809. Niels Halvorssøns drengebarn Claus fra Troldsaas und. S. Grinie. Fadd: Jørgen Markers kone, Marthe Halvorsd., Johannes Jenssøn, Zacharias Jenssøn, Jørgen Torbjørnssøn.

dbt. 5/3-1809. Christopher Knudssøn und. Ø. Søelies Maren Margarete. Fadd: Jacob Anderssøns kone, Ingebor Matthiædatter, Ole Anderssøn, Ole Matthiæsøn, Lars Matthiæsøn.

dbt. 5/3-1809. Mads Franssøn und. Moes Ingebor. Fadd: Ingebor Engelbertsd., Marthe Hansd., Frans Halvorssøn, Solve Engelbertssøn, Christopher Hanssøn.

dbt. 12/3-1809. Biørguv Olssøn und. N. Bøes Dorthe Maria. Fadd: Kirsten Jansd., Margarete Olsd., Østen Larssøn, Christen Janssøn, Knud Nielssøn.

f. 17/2-1809, dbt. 31/3-1809. Peder Haraldssøns Sara Elisabeth. Fadd: Madame Rougtved, Christiana Blom, Forvalter Schaanning, L. Barnholdt, Peder Limie, Lars Aarhuus.

f. 27/3-1809, dbt. 10/4-1809. Jens Severin Gasmanns Boel. Fadd: Ulr. F. Cappelens kone, Frue Rasch, jfr. Wright, Søren Rasch, Carl og Hans Møller.

dbt. 16/4-1809. Jon Svendssøn fra M. Løbergs Birthe. Fadd: Abigael og Gunnil Svendsd., Kittil Gregerssøn, Peder Isaacssøn, Hans Pederssøn.

dbt. 16/4-1809. Lars Larssøn fra Bakkens Marthe. Fadd: Ole Larssøns kone, Anne Olsd., Kittil Kittilssøn, Jon Pederssøn, Anders Thorssøn.

dbt. 23/4-1809. Gjestgiver David Monrad fra BbKlevs Knud Olaus. Fadd: Hjelms kone, Margarete Høst, Anders Tygesen, Frid. Plesner, Striboldt.

dbt. 23/4-1809. Christopher Nirissøn fra S. Mælums Marthe. Fadd: Anne Gurine Olsd., Ingebor Halvorsd., Johannes Ericssøn, Knud Henricssøn, Ole Reinholt.

dbt. 23/4-1809. Inger Maria Østensdatter fra S. Bøes uægte Birthe. Udlagt barnefader Abraham Olssøn, tjener paa Fossum.
Fadd: Anders Engelbertssøns kone, Kirsten Alfsd., Hans Halvorssøn, Poul Olssøn, Østen Larssøn.

dbt. 29/4-1809. Hans Jenssøn Moe fra Fossum Værks Maren Karine. Fadd: Birthe Pedersd., Maren Catharine Solvesd., Hans Larssøn, Niels Christian Strøm, Isaac Jenssøn Moe.

f. 5/10-1808, dbt. 4/5-1809. Peter Adtzleus Peter Bøyesen. Fadd: Madame I. B. Monrad, Mette Margarete Ording, Gregers Forbech, Frid. Plesner, Jørgen Flood Ording.

dbt. 11/5-1809. Christen Hanssøns und. Aarhuus Maria. Fadd: Christen Christianssøns kone, Marthe Christiansd., Hans Christianssøn, Halvor Christianssøn, Gunder Engelbertssøn.

dbt. 11/5-1809. Anne Kirstine Christophersdatter fra Aasebachens uægte tvillinger, Anders. Til barnefader udlagt Peder Olssøn fra Qvelle sogn og han sagt at være død.
Fadd: Siri Wenstøb, Anne Maria Stephensd., Jens Olssøn, Peder Isaacssøn, Christen Larssøn.

dbt. 11/5-1809. Anne Kirstine Christophersdatter fra Aasebachens uægte tvillinger, Anne Catharine. Til barnefader udlagt Peder Olssøn fra Qvelle sogn og han sagt at være død.
Fadd: Inger Olsd., Gunnil Larsd., Torjer Olssøn, Peder Nirissøn, Jens Thorssøn.

dbt. 22/5-1809. Niels Danielssøn fra M. Fosses Daniel. Fadd: Peder Wenstøbs kone, Kirsten Larsd., Peder og Abraham Danielssøn, Peder Sørenssøn.

dbt. 22/5-1809. Zacharias Jacobssøn fra Klevens Simon. Fadd: Christine Jacobsd., Anne Jensd., Michel Doxrøe, Zacharias Jenssøn, Christen Isaacssøn.

dbt. 4/6-1809. Christopher Jenssøn und. N. Bøes Niels. Fadd: Ingebor Engelbertsd., Maren Jensd., Ole Aslachssøn, Lars Hanssøn, Christopher Nielssøn.

dbt. 4/6-1809. Anders Jonssøn und. Meens Hans Peter. Fadd: Ellen Evensd., Maria Andersd., Jermund Jermundssøn, Jørgen Olssøn, Peder Jacobssøn.

dbt. 11/6-1809. Simon Aslachssøn fra Stulens Helle. Fadd: Halvor Holts kone, Marthe Hansd., Rasmus Berreberg, Lucas Aslachssøn, Christopher Hanssøn.

dbt. 9/7-1809. Halvor Isachssøn fra N. Aass Inger. Fadd: Gunnil Christophersd., Karen Larsd., Ole O. Aas, Ole H. Aas, Lucas Aslachssøn.

dbt. 15/7-1809. Aslach Christenssøn und. S. Breches Jørgen. Fadd: Guri Jørgensd., Anne Christine Saamundsd., Hans Bentssøn, Jon Torjerssøn, Peder Arnessøn.

dbt. 16/7-1809. Lars Hanssøn fra Svartangen und. Meens Anders. Fadd: Aase Kirstine Olsd., Karen Hansd., Anders Hanssøn, Hans Jacobssøn, Peder Isaacssøn.

f. 18/7-1809, dbt. 26/7-1809. Lars Kittilssøn Houen fra Aasebachens Anders. Fadd: Herman Ludvigssøns kone, Hans Thomæsøns kone, Kittil Houen, Henric Hoffenberg, Lars Peter Arnessøn, Gunder Kjølnæs.

f. 14/2-1809, dbt. 30/7-1809. Ole Gunnuldssøn fra Drengen i Luxefjelds Ellev. Fadd: Ellev Fikjens kone, Anne Ellevsd., Ellev Fikjen, Niels Nielssøn, Zacharias Jacobssøn.

f. 22/6-1809, dbt. 30/7-1809. Jens Jenssøn fra Ouestads Birthe. Fadd: Arne Ouestads kone, Inger Thomædatter, Iver Anderssøn, Hans Rasmussøn, Jacob Olssøn.

f. 2/8-1809, dbt. 6/8-1809. Svend Olssøns drengebarn Ole fra S. Sneltved. Fadd: Anders Evenssøns kone, Hedevig Nielsd., Isaac Hanssøn, Ole Abrahamssøn, Anders Evenssøn.

f. 29/7-1809, dbt. 6/8-1809. Engelbert Matthiæsøn fra Svinholts Anders. Fadd: Dorothea Kirstine Jensd., Ingebor Matthiædatter, Harald Matthiæsøn, Ole Matthiæsøn, Peder Gullikssøn.

f. 3/8-1809, dbt. 13/8-1809. Anders Thorssøn fra Bachens Erich. Fadd: Gunnil Isaacsd., Karen Isaacsd., Thor Bachen, Lars Bachen, Christen Nielssøn.

f. 3/8-1809, dbt. 13/8-1809. Erich Madssøns Peder. Fadd: Hans Sandes kone, Gunnil Solvesd., Arne Ouestad, Solve Isaacssøn, Rasmus Madssøn.

f. 18/8-1809, dbt. 28/8-1809. Johannes Jacobssøn und. S. Breches Engelbert. Fadd: Anne Clarine Henricsd., Anne Halvorsd., Lars Olssøn, Ole Halvorssøn, Amund Torjerssøn.

f. 17/8-1809, dbt. 28/8-1809. Jon Tormossøn fra Kikuts Anne Gurine. Fadd: Maren Nielsd., Sidsel Tormosd., Søren Hanssøn, Ole Hobæk, Niels Nielssøn.

f. 22/8-1809, dbt. 3/9-1809. Johannes Kittilsøn und. Gulsets Peder. Fadd: Ingebor Halvorsd., Anne Kirstine Evensd., Ole Jonssøn, Lars Olssøn, Isaac Poulssøn.

f. 24/8-1809, dbt. 3/9-1809. Gunder Evenssøns Even. Fadd: Torbjørn Løbergs enke, Birthe Nielsd., Jens Johannissøn, Gunder Thomæsøn, Thor Olssøn.

f. 30/7-1809, dbt. 3/9-1809. Ole Jonssøn fra Liestuuls pigebarn Jøran. Fadd: Thor Halvorssøns kone, Hedevig Abrahamsd., Thor Halvorssøn, Ole Halvorssøn, Peder Janssøn.

f. 29/8-1809, dbt. 10/9-1809. Lars Larssøn fra Kiærs Peder. Fadd: Solve Kjærs kone, Margarete Axelsd., Solve Kjær, Hans Axelssøn, Niels Axelssøn.

f. 26/8-1809, dbt. 10/9-1809. Rasmus Ovessøn und. Strømdals Marthe. Fadd: Ingebor Ovesd., Anne Torkildsd., Søren Danielssøn, Eric Madssøn, Niels Strømdal.

f. 4/9-1809, dbt. 17/9-1809. Jacob Peterssøn fra Fossum Værks Ole Peter. Fadd: Anders Holsteens kone, Maren Solvesd., Peter Hanssøn, Hans Janssøn, Ole Hanssøn Riis.

f. 29/8-1809, dbt. 17/9-1809. Christen Jenssøn und. S. Hynies Christense. Fadd: Hans Nirissøns kone, Marthe Danielsd., Lorents Larssøn, Hans Nirissøn, Henric Danielssøn.

f. 12/9-1809, dbt. 24/9-1809. Lars Halvorssøn fra Aaltveds Gunnil. Fadd: Ole Sørenssøns kone, Maren Larsd., Even Lie, Jacob Nærum, Hans Larssøn.

f. 20/8-1809, dbt. 28/9-1809. Job Kiils Maria. Fadd: Madame Kiill, Madame Winther, jomfru Jynge, just. Raad Rasch, Jacob Aall, Søren og Jac. Wilh. Rasch, inspekteur Hammond, Lieutn. Kløcker.

f. 19/9-1809, dbt. 1/10-1809. Anders Hanssøn und. Ø. Borges Anders. Fadd: Ingebor Rasmusd., Live Andersd., Simon Søelie, Iver Anderssøn, Ole Anderssøn.

f. 24/9-1809, dbt. 8/10-1809. Anders Nielssøn fra N. Limies Harald. Fadd: Gunder Lies kone, Ingebor Simonsd., Christian Limie, Lars Zachariæsøn, Peder Zachariæsøn.

f. 23/9-1809, dbt. 8/10-1809. Lars Gunnerus Nielssøn fra Aasebachens Isaac. Fadd: Kirsten Nielsd., Aase Kirstine Olsd., Anders Isaacssøn, Hans Isaacssøn, Anders Hanssøn.

f. 4/10-1809, dbt. 8/10-1809. Jacob Larssøn und. Fossum Værks Maria. Fadd: Barbara Larsd., Karen Madsd., Helje Larssøn, Østen Larssøn, Peder Aslachsøn.

f. 22/9-1809, dbt. 8/10-1809. Hans Anderssøn fra Fossum Værks Birthe Petronelle. Fadd: Hans Knudssøns kone, Marthe Pedersd., Ole Knudssøn, Ole Janssøn, Jens Janssøn.

f. 27/9-1809, dbt. 15/10-1809. Halvor Thorstenssøn fra Aas-Hammers Peder. Fadd: Karen Pedersd., Kirsten Pedersd., Lars Hanssøn, Jan Pederssøn, Aslach Pederssøn.

f. 5/10-1809, dbt. 15/10-1809. Lars Pederssøn fra Moes Niels. Fadd: Karen Nielsd., Torine Nielsd., Jens Nielssøn, Ole Levorssøn, Borge Halvorssøn.

f. 11/10-1809, dbt. 22/10-1809. Hans Larssøn fra Fossum Værks Maren. Fadd: Maren Solvesd., Birthe Pedersd., Niels Christian Strøm, Hans Jenssøn Moe, Hans Pederssøn.

f. 20/10-1809, dbt. 29/10-1809. Torkild Thorstenssøn fra Skilbreds Simon. Fadd: Ingebor Sigursd., Marthe Isaacsd., Amund Berreberg, Torkild Sigurssøn, Ole Jonæsøn.

f. 22/10-1809, dbt. 29/10-1809. Christen Knudssøn und. Fossum Værks Christen. Fadd: Hans Knudssøns kone, Anne Jacobsd., Ole Christenssøn, Amund og Jens Anderssøn.

f. 26/10-1809, dbt. 5/11-1809. Jan Pederssøn fra M. Bøes Jon. Fadd: Mads Christenssøns kone, Anne Aslaksd., Jens Pederssøn, Amund Aslakssøn, Peder Jonssøn.

f. 2/11-1809, dbt. 12/11-1809. Ole Ejnerssøn und. N. Løbergs Anders. Fadd: Maren Jacobsd., Kirsten Thomæsd., Jens Olssøn, Kittil Olssøn, Gunder Thomæsøn.

f. 26/10-1809, dbt. 12/11-1809. Isaac Jenssøns und. N. Foss Margarete. Fadd: Inger Jacobsd., Marthe Isaacsd., Ole Simonssøn, Christen Olssøn, Thor Jacobssøn.

f. 5/10-1809, dbt. 12/11-1809. Christense Jacobsdatters fra N. Mælum uægte pigebarn Andrea. Til barnefader udlagt Anders Westerien, Svensk tjener hos Grev Mørner, med hvem han er reist til Sverrig.
Fadd: Ingebor Jacobsd., Anne Olsd., Knud Henricssøn, Abraham Hanssøn, Christopher Nirissøn.

f. 3/9-1809, dbt. 12/11-1809. Birthe Kirstine Anundsdatters und. S. Breche uægte pigebarn Oline. Til barnefader udlagt Ole Svendssøn Kopper fra Schien.
Fadd: Margarete Evensd., Ingebor Henricsd., Rasmus Halvorssøn, Knud Nielssøn, Anders Thomæsøn.

f. 16/10-1809, dbt. 19/11-1809. Hans Erichssøn fra Henningsdalens Jon. Fadd: Hedevig Abrahamsd., Anne Jonsd., Helje Ericssøn, Ole Ericssøn, Abraham Larssøn.

f. 20/11-1809, dbt. 26/11-1809. Amund Olssøn fra Berrebergs Gunnil. Fadd: Zacharias Berrebergs kone, Ingebor Sigursd., Torkild Torstenssøn, Torkild Sigurssøn, Ellev Olssøn.

f. 21/11-1809, dbt. 3/12-1809. Daniel Olssøn und. S. Breches Christen. Fadd: Karen Maria Olsd., Anne Karine Abrahamsd., Peder Sivertssøn, Simon Simonssøn, Hans Jacobssøn.

f. 30/11-1809, dbt. 3/12-1809. Gunbjørn Olssøn fra Dybedals Svanou. Fadd: Ole Levorssøns kone, Torine Nielsd., Ole Levorssøn, Lars Pederssøn, Knud Olssøn.

f. 3/12-1809, dbt. 10/12-1809. Hans Larssøn fra Meens Lars. Fadd: Live og Birthe Larsd., Lars Knudssøn, Niels Jacobssøn, Jon Olssøn.

f. 10/12-1809, dbt. 24/12-1809. Svend Svendssøn und. Gulsets Ingebor. Fadd: Greger Gulsets kone, Gunnild Aslesd., Greger Gulset, Peder Halvorssøn, Niels Børgessøn.

f. 9/12-1809, dbt. 26/12-1809. Anders Olssøn fra Stubberøe und. S. Ballestads Ole. Fadd: Isaac Hanssøns kone, Birthe Hansd., Isaac Aasterøe, Jacob Olssøn, Anders Hanssøn.

f. 26/11-1809, dbt. 26/12-1809. Frans Bendixssøn fra Aasebachens Bendix. Fadd: Bendix Andreæsøns enke, Anne Lise Bendixdatter, Ole Arnessøn, Valentin Simonssøn, Niels Sivertssøn.

f. 23/12-1809, dbt. 31/12-1809. Anders Nielssøn fra N. Wenstøbs Niels. Fadd: David Holms kone, Hedevig Engelbertsd., David Holm, Knud Nielssøn, Gunder Engelbertssøn.

f. 24/12-1809, dbt. 1/1-1810. Jacob Anderssøn fra N. Søelies Simon. Fadd: Lars Søelies kone, Gunnil Kirstine Hansd., Matthias Hanssøn, Ole Anderssøn, Ole Hanssøn.

f. 18/12-1809, dbt. 7/1-1810. Lorents Larssøn fra Fossum Værks Lars. Fadd: Eric Arnessøns kone, Gurine Carlsen, Sondre Kittilssøn, Christen Jenssøn, Ole Arnessøn.

f. 30/12-1809, dbt. 13/2-1810. Erich Henricssøn und. Gulsets Karen Maria. Fadd: Christiana Blom, Else Caroline Blom, Christian Stochman, Jens Blom, Christopher Blom.

f. 3/1-1810, dbt. 14/1-1810. Halvor Christianssøn fra Ø. Wenstøbs Rasmus. Fadd: Christen Hoppestads kone, Marthe Christiansd., Peder Christianssøn, Jørgen Christianssøn, Ole Christianssøn.

f. 18/12-1809, dbt. 15/1-1810. Forvalter Peder Schaannings Hedevig Bolette. Fadd: Barnets Forældre, Bolette Folkman, Resch, Christen Lund.

f. 10/1-1810, dbt. 21/1-1810. Halvor Halvorssøn fra V. Bøe i Luxefjelds Halvor. Fadd: Anne Halvorsd., Ingebor Clemetsd., Ole Jonssøn, Ole Halvorssøn, Abraham Halvorssøn.

f. 19/1-1810, dbt. 28/1-1810. Erich Knudssøn fra Aasebachens Jon. Fadd: Thomas Jonssøns kone, Maren Olsd., Lars Riis, Even Halvorssøn, Gunder Isaacssøn.

f. 7/2-1810, dbt. 18/2-1810. Anders Larssøn fra Skyers Lars. Fadd: Lars Jonssøns kone, Maria Larsd., Jens Hanssøn, Johannes Olssøn, Niels Olssøn.

f. 23/2-1810, dbt. 4/3-1810. Peder Halvorssøn und. Gulsets Karine. Fadd: Greger Gulsets kone, Gunnil Aslesd., Greger Gulset, Ole Olssøn, Peder Isaacssøn.

f. 20/2-1810, dbt. 10/3-1810. Lars Halvorssøn Skjold und. Fossum Værks Ingebor. Fadd: Hedevig Engelbertsd., Margarete Pedersd., Christen Riisberg, Ole Knudssøn, Peder Aslachssøn.

f. 1/3-1810, dbt. 11/3-1810. Solve Larssøn fra Kjærs Lars. Fadd: Lars Kjærs kone, Margarete Axelsdatter. Lars Kjær, Niels Røsager, Niels Axelssøn.

f. 6/3-1810, dbt. 11/3-1810. Christopher Pederssøn fra BbKlevens Christen. Fadd: Birthe Kirstine Andersd., Anne Karine Jacobsd., Isaac Jacobssøn, Erich Poulssøn, Johannes Olssøn.

f. 15/3-1810, dbt. 24/3-1810. Jacob Jenssøn fra Gulsets Jens Steen. Fadd: Kittil Gulsets kone, Inger Jensd., Hans Thomæsøn, Jørgen Halvorssøn, Elias Jenssøn.

f. 15/3-1810, dbt. 25/3-1810. Anders Evenssøn fra N. Sneltveds Lisbeth. Fadd: Ole Bugots kone, Marthe Abrahamsd., Svend Olssøn, Jens Hanssøn, Jens Abrahamssøn.

f. 13/3-1810, dbt. 25/3-1810. Lars Hanssøn fra Bøe-Rønningens Inger. Fadd: Christopher Jenssøns kone, Inger Thorstensd., Hans Jenssøn, Aslach Pederssøn, Solve Engelbertssøn.

f. 18/2-1810, dbt. 25/3-1810. Knud Erichssøns Catharine. Fadd: Anne Isaacsd., Kirsten Larsd., Ole Christenssøn, Henric Evenssøn, Anders Danielssøn.

f. 21/3-1810, dbt. 29/3-1810. Halvor Johannissøn fra Aasebachens Johan Christian. Fadd: Ellen Johanne Kildal, Margarete Høst, Sivert Jørgenssøn, Isaac Nielssøn, Søren Johannissøn.

f. 23/3-1810, dbt. 29/3-1810. Jens Halvorssøn fra Aasebachens Halvor. Fadd: Johanne Severine Andersd., Kirsten Johannisd., Even Halvorssøn, Rollev Halvorssøn, Greger Torbjørnssøn.

f. 17/3-1810, dbt. 29/3-1810. Jacob Aalls Benedicta Henrica Charlotte Dorothea. Fadd: Kammer-Herinde Sophie Løvenskiold, Frøken Løvenskjold, von Schlanbusch, Kammer-Junker v. Adeler, JustisRaad Kløcker, Raadmand Bentsen, P. Herlofsen, Lieut. Løvenskiold.

f. 18/2-1810, dbt. 1/4-1810. Ole Olssøn fra Solum i Luxefjelds Gunnild. Fadd: Ellev Olssøns kone, Ingebor Halvorsd., Halvor Fjelddalen, Lars Moe, Niels Torkildssøn.

f. 11/3-1810, dbt. 8/4-1810. Jon Torkildssøn fra Grumstuul i Luxefjelds Ole. Fadd: Thor Liestuuls kone, Lars Lienes kone, Thor Liestuul, Thor Halvorssøn,Ole Larssøn.

f. 28/3-1810, dbt. 8/4-1810. Ole Olssøn fra Beestuuls Rasmus. Fadd: Ole Liens enke, Karen Henricsd., Jon Torkildssøn, Hans Olssøn, Tron Olssøn.

f. 27/3-1810, dbt. 8/4-1810. Niels Jacobssøn fra Strømdals Karen. Fadd: Live Larsd., Marthe Kirstine Larsd., Kittil Gulset, Hans Larssøn Meen, Engelbert Jacobssøn.

f. 4/4-1810, dbt. 15/4-1810. Knud Østenssøn fra S. Bøes Østen. Fadd: Inger Maria Østensd., Birthe Østensd., Jacob Østenssøn, Lars Halvorssøn, Helje Larssøn.

f. 7/4-1810, dbt. 15/4-1810. Jens Mortenssøn fra N. Ballestads Anne Kirstine. Fadd: Jens Pederssøns kone, Johanne Johannisd., Jens Pederssøn, Borge Kolkind, Ole Heljessøn.

f. 9/4-1810, dbt. 19/4-1810. Peder Sivertssøn fra BbKlevs Inger Margarete. Fadd: Isaac Jacobssøns kone, Karen Rasmusd., Anders Simonssøn, Daniel Olssøn, Johannes Hanssøn.

f. 13/4-1810, dbt. 23/4-1810. Zacharias Anderssøn und. S. Breches Anders. Fadd: Karen Pedersd., Maren Jacobsd., Eric Jonæsøn, Niels Nielssøn, Zacharias Jenssøn.

f. 25/3-1810, dbt. 23/4-1810. Gunder Jacobssøn fra Fossum Værks Maren. Fadd: Ole Jacobssøns enke, Gunnil Christensd., Christen Nielssøn, Jacob Jacobssøn, Niels Nielssøn.

f. 17/2-1810, dbt. 29/4-1810. Peter Adtzleus Peter. Fadd: R. Ordings kone, Gunnil Ording, Anders Tygessøn, Ole Møller, Munthe, Jens Blom.

f. 19/4-1810, dbt. 30/4-1810. Michel Engelbertssøn fra Bradtsbergs Anne Maria. Fadd: Ellen Johanne Kildal, Dorthe Andersd., Aslach Bradtsberg, Iver Kystolssøn, Lars Jenssøn.

f. 22/4-1810, dbt. 6/5-1810. Peder Janssøn fra Fjelddalens Jørgine. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Barbara Jansd., Peder Fjelddalen, Ole Pederssøn, Engelbert Janssøn.

f. 2/5-1810, 19/5-1810. Kuursmed Niels Rejerssøn fra Aasebachens Maren Margarete. Fadd: Elisabeth Wiegers, Maren Søelie, Chr. Møller, Jon Sande, Jens Sørenssøn, Rasmus Bjerketved.

f. 10/5-1810, dbt. 27/5-1810. Hans Janssøn und. Fossum Værks Birthe. Fadd: Engelbert Pederssøns kone, Maria Jensd., Lars Christianssøn, Peder Madssøn, Jacob Madssøn.

f. 26/5-1810, dbt. 3/6-1810. Johan Herman Larssøn fra Aasebachens Inger Hansine. Fadd: Hans Møllers kone, Birgitte Wright, JustisRaad Wexelsen, Jacob Aall, Carl Møller, Christian Paus.

f. 25/5-1810, dbt. 3/6-1810. Zacharias Olssøn fra Berrebergs Karen. Fadd: Amund Olssøns kone, Gunnil Olsd., Ole Larssøn, Jørgen Børgessøn, Simon Simonssøn.

f. 31/5-1810, dbt. 11/6-1810. Niels Sigurssøn fra Aamots Sigur. Fadd: Ole Bugots kone, Anne Maria Ericsd., Niels Hougerøe, Zacharias Kleven, Halvor Ericsøn.

f. 1/6-1810, dbt. 11/6-1810. Ole Torjerssøn Sæteret und. S. Riisings Torjer. Fadd: Margit Jonsd., Anne Olsd., Jon Kikut, Ole Olssøn, Eric Christenssøn.

f. 23/5-1810, dbt. 11/6-1810. Ole Jacobssøn und. Øvrums Matthias. Fadd: Anne Matthiædatter, Christine Sørensd., Engelbert Matthiæsøn, Engelbert Jacobssøn, Ole Olssøn.

f. 30/5-1810, dbt. 11/6-1810. Lars Christianssøn und. Gulsets Marthe. Fadd: Kittil Gulsets kone, Maria Sigursd., Peder Christianssøn, Jørgen Christianssøn, Ole Christianssøn.

f. 17/6-1810, dbt. 24/6-1810. Simon Aslachssøn fra Stulens Ingebor. Fadd: Halvor Halvorssøns kone, Marthe Hansd., Rasmus Berreberg, Halvor Isaacssøn, Peder Aslachssøn.

f. 18/6-1810, dbt. 24/6-1810. Isaac Christenssøn fra Aasebachens Anders. Fadd: Anders Engravs kone, Maria Andersd., Christopher Stephenssøn, Ole Halvorssøn, Even Halvorssøn.

f. 12/6-1810, dbt. 24/6-1810. Hans Halvorssøn fra Ramsaasens Ole. Fadd: Anders Hanssøns kone, Ingebor Maria Rollevsd., Even Lie, Niels Hanssøn, Lars Knudssøn.

f. 23/6-1810, dbt. 1/7-1810. Gunnil Jacobsdatter und. S. Breches uægte Jacob. Udlagt barnefader Rejer Matthiæsøn gevorben Soldat i Fridericswærn.
Fadd: Zacharias Anderssøns kone, Christine Jacobsd., Zacharias Anderssøn, Halvor Jacobssøn, Christen Torjerssøn.

f. 18/6-1810, dbt. 8/7-1810. Gunder Larssøn fra Lies Jon. Fadd: Karen Møller, Marthe Maria Olsd., Arne Ouestad, Anders Lie, Even Lie, Peder Zachariæsøn.

f. 28/6-1810, dbt. 8/7-1810. Isaac Nielssøn und. Nærums Lars. Fadd: Signe Isaacsd., Kirsten Larsd., Gunder Espedal, Ole Nielssøn, Anders Knudssøn.

f. 1/7-1810, dbt. 15/7-1810. Eric Olssøn fra Follougs Karen. Fadd: Ellen Ericsd., Hedevig Abrahamsd., Borge Kolkind, Engelbert Johannissøn, Ole Heljessøn.

f. 3/7-1810, dbt. 20/7-1810. Mads Madssøn fra Fossum Værks Maren Kirstine. Fadd: Maren Cath. Solvesd., Kirsten Larsd., Jan Houen, Hans Larssøn, Abraham Olssøn, Ole H. Riis.

f. 20/6-1810, dbt. 22/7-1810. Tron Olssøn fra S. Frogners Isaac. Fadd: Christian Monrads kone, Else Car. Blom, forvalter Schaanning, Peder Haraldssøn, H. Resch.

f. 7/7-1810, dbt. 22/7-1810. Jon Halvorssøn fra BbKlevs Peter. Fadd: Walborg Olsd., Hellene Maria Henricsd., Hans Olssøn, Jens Olssøn, Jacob Jonssøn.

f. 12/7-1810, dbt. 22/7-1810. Anders Halvorssøn fra Otterholts Randi. Fadd: Gunnil Christophersd., Karen Nielsd., Rasmus Halvorssøn, Peder Mortenssøn, Mons Rasmussøn.

f. 17/6-1810, dbt. 22/7-1810. Isaac Sørenssøn und. S. Hynies Karen Kirstine. Fadd: Sondre Kittilssøns kone, Maria Axelsd., Christen Jenssøn, Solve Danielssøn, Søren Sørenssøn.

f. 11/7-1810, dbt. 26/7-1810. Lars Isaacssøn und. Strømdals Jens Peter. Fadd: Ingebor Jensd., Anne Eskildsd., Peter Christopherssøn, Rasmus Christenssøn, Jon Evenssøn.

f. 18/6-1810, dbt. 29/7-1810. Anders Anderssøn fra Dale i Luxefjelds Anders. Fadd: Lars Lienes kone, Anne Andersd., Kittil Kittilssøn, Knud Nielssøn, Jacob Jonssøn.

f. 18/7-1810, dbt. 29/7-1810. Christen Christianssøn fra Skilbreds Halvor. Fadd: Amunds Berrebergs kone, Ingebor Sigursd., Peder Christianssøn, Halvor Christianssøn, Jørgen Christianssøn.

f. 22/7-1810, dbt. 29/7-1810. Lars Knudssøn fra Meens Amborg Kirstine. Fadd: Anders Knudssøns kone, Marthe Maria Olsd., Anders Hanssøn, Hans Larssøn, Christen Schrøder.

f. 25/7-1810, dbt. 5/8-1810. Hans Nielssøn Lie fra Aasebachens Niels Jørgen. Fadd: Niels Lies enke, Hedevig Cathrine Arnesd., Jon Sande, Jens Sørenssøn, Isaac Nielssøn, Niels Nielssøn.

f. 17/7-1810, dbt. 5/8-1810. Apotheker Henric Adolph Mulertz Mariane Catharine. Fadd: Jørgen Aalls kone, jomfru Wølner, Friderich Mulertz, Apotheker Mulertz selv, Jacob Aall, Carl E. Mulertz.

f. 31/7-1810, dbt. 5/8-1810. Isaac Hanssøn fra Fossum Værks Anne. Fadd: Jan Pederssøns kone, Kirsten Larsd., Lars Hanssøn, Jens Hanssøn, Isaac Christenssøn.

f. 29/7-1810, dbt. 5/8-1810. Abraham Olssøn fra BbKlevs Karen Sophie. Fadd: Sophia Dor. Condrup, Marthe Olsd., Søren Christian Condrup, Christopher Condrup, Niels Olssøn.

f. 4/7-1810, dbt. 5/8-1810. Hans Halvorssøn fra Houkerøe i Luxefjelds Karen. Fadd: Halvor Torbjørnssøns kone, Anne Nielsd., Ole Olssøn, Ole Halvorssøn, Halvor Thorstenssøn.

f. 25/7-1810, dbt. 5/8-1810. Lars Halvorssøn Sollies Lisbeth. Fadd: Ole Sørenssøns kone, Maren Olsd., Even Lie, Solve Sande, Jon Torjerssøn.

f. 3/8-1810, dbt. 12/8-1810. Kittil Gregerssøn und. S. Frogners Thor. Fadd: Gunbor Tveten, Hedevig Abrahamsd., Halvor Thorssøn, Lars Gregerssøn, Peder Isaacssøn.

f. 2/8-1810, dbt. 12/8-1810. Niels Aslessøn fra Fossum Værks Tone. Fadd: Karen Pedersd., Gunnil Aslesd., Hans Knudssøn, Knud Jonssøn, Christopher Hanssøn.

f. 20/7-1810, dbt. 12/8-1810. Christian Halvorssøn Skjold fra Fossum Værks Anne. Fadd: Hans Jenssøns kone, Gunder Larssøns kone, Helje Larssøn, Ole Madssøn, Isaac Jenssøn.

f. 30/7-1810, dbt. 12/8-1810. Halvor Christenssøn fra BbKlevs Andrea. Fadd: Anders Christenssøns kone, Marthe Olsd., Jan Haagenssøn, Eric Christenssøn, Ole Christenssøn.

f. 2/8-1810, dbt. 12/8-1810. Niels Hanssøn und. Lies Anne Hedevig. Fadd: Anders Bakkens kone, Aaste Maria Jensd., Anders Bakken, Eric Svendssøn, Hans Halvorssøn.

f. 29/7-1810, dbt. 12/8-1810. Anne Pedersdatter und. N. Wenstøbs uægte Maria. Til barnefader udlagt Tollev Jenssøn, tjenende hos Peder Flood i Schien.
Fadd: Maren Haraldsd., Maren Magnusd., Niels Olssøn, Jens Anderssøn, Christen Pederssøn.

f. 9/8-1810, dbt. 19/8-1810. Ole Levorssøn und. Moes Kirsten. Fadd: Karen Nielsd., Torine Nielsd., Lars Pederssøn, Jens Nielssøn, Johannes Halvorssøn.

f. 20/8-1810, dbt. 26/8-1810. Søren Halvorssøn und. Stulens Ingebor. Fadd: Halvor Janssøns kone, Maren Aslachsd., Halvor Janssøn, Simon Aslachssøn, Lucas Aslachssøn.

f. 31/8-1810, dbt. 9/9-1810. Rasmus Christopherssøn fra Berrebergs Anne. Fadd: Zacharias Berrebergs kone, Anne Rasmusd., Hans Hougerøe, Simon Aslachssøn, Lucas Aslachssøn.

f. 22/8-1810, dbt. 9/9-1810. Helje Olssøn N. Wenstøbs Ellen. Fadd: Jon Wenstøbs kone, Gurine Andersd., Gunder Halvorssøn, Eric Nielssøn, Even Nielssøn.

f. 11/9-1810, dbt. 16/9-1810. Jens Nielssøn fra Lien und. S. Fossums Niels. Fadd: Karen Maria Nielsd., Maren Jonsd., Christen Levorssøn, Tolv Nielssøn, Niels Nielssøn.

f. 22/8-1810, dbt. 16/9-1810. Anders Jonssøn fra Ø. Bøe i Luxefjelds Anne Hedevig. Fadd: Halvor Fjeldets kone, Karen Olsd., Halvor Halvorssøn, Abraham Halvorssøn, Halvor Olssøn.

f. 3/9-1810, dbt. 16/9-1810. Christian Halvorssøn fra N. Wenstøbs Karen Gurine. Fadd: Peder Danielssøns kone, Gurine Andersd., Christen Christenssøn, Halvor Christianssøn, Ole Christianssøn.

f. 30/8-1810, dbt. 23/9-1810. Tolv Waldemarssøn und. S. Aases Ole. Fadd: Ole Halvorssøns kone, Barbara Waldemarsd., Halvor Isaacssøn, Ole Olssøn Aas, Ole Olssøn Aas-Hammer.

f. 10/9-1810, dbt. 23/9-1810. Isaac Jacobssøn und. Øvrums Anne. Fadd: Lars Fløtterøes kone, Ingebor Olsd., Jon Pederssøn, Kittil Kittilssøn, Engelbert Jacobssøn.

f. 21/9-1810, dbt. 30/9-1810. Harald Rasmussøn und. S. Breches Halvor. Fadd: Anne Andersd., Maren Halvorsd., Halvor Anderssøn, Peder Arnessøn, Halvor Aarhuus.

f. 16/9-1810, dbt. 30/9-1810. Sivert Hanssøn fra Nærums Margarete. Fadd: Hans Nærums kone, Maria Jacobsd., Søren Hanssøn, Christen Larssøn, Ole Jacobssøn.

f. 23/9-1810, dbt. 7/10-1810. Rasmus Madssøn fra Øvrums Ole. Fadd: Antonette Christensd., Karen Olsd., Jacob Anderssøn, Iver Kiøstolssøn, Christian Østenssøn.

f. 28/9-1810, dbt. 7/10-1810. Sivert Olssøn und. S. Fossums Anne Karine. Fadd: Hedevig Halvorsd., Gurine Olsd., Hans Anderssøn, Gunder Jacobssøn, Hans Hanssøn.

f. 1/10-1810, dbt. 14/10-1810. Eric Nielssøn fra BbKlevens Marthe Maria. Fadd: Alet Kirstine Jacobsd., Karen Thomædatter, Christopher Pederssøn, Isaac Jacobssøn, Gunder Thomæsøn.

f. 9/10-1810, dbt. 21/10-1810. Niels Jonssøn fra S. Løbergs Lars. Fadd: Halvor Knudssøns kone, Kirsten Tygesd., Isaac Anundssøn, Lars Evenssøn, Peder Tygessøn.

f. 10/10-1810, dbt. 21/10-1810. Halvor Isaacssøn fra N. Aases Lars. Fadd: Maren Isaacsd., Karen Larsd., Halvor Janssøn, Halvor Jonssøn, Lucas Aslachssøn.

f. 3/10-1810, dbt. 21/10-1810. Søren Engelbertssøn fra BbKlevens Kirsten. Fadd: Laurence Engelbertsd., Maren Pedersd., Halvor Christenssøn, Isaac og Niels Jacobssøn.

f. 10/10-1810, dbt. 21/10-1810. Børge Halvorssøn fra Kolkinds Maren. Fadd: Jens Hanssøns kone, Anne Tollevsd., Eric Folloug, Jens Mortenssøn, Ole Heljessøn.

f. 8/10-1810, dbt. 28/10-1810. Ole Pauses Christopher Blom. Fadd: Jon P. Hansens kone, Johan Plesners kone, Caroline Lieungh, Inspecteur Høch, Procurator Brangstrup, Knud R. Ørn, Christopher Blom.

f. 15/10-1810, dbt. 28/10-1810. Anders Thorssøn fra Bachens Niels. Fadd: Hans Nærums kone, Karen Isaacsd., Isaac Børgessøn, Lars Bachen, Christen Nielssøn.

f. 2/11-1810, dbt. 11/11-1810. Zacharias Jacobssøn fra Kleven Gaards Sigur. Fadd: Ingebor Jacobsd., Hedevig Jensd., Halvor Jacobssøn, Niels Aamot, Halvor Poulssøn.

f. 30/10-1810, dbt. 15/11-1810. Jacob Sivertssøn fra Aasebachens Marthe. Fadd: Hans Smiths enke, Ingebor Andersd., Even Halvorssøn, Christopher Sivertssøn, Rollev Halvorssøn, Anders Engrav.

f. 10/11-1810, dbt. 18/11-1810. Jens Pederssøn und. Bratsbergs Peder. Fadd: Jens Mortenssøns kone, Anne Pedersd., Jens Mortenssøn, Ole Pederssøn, Christen Pederssøn.

f. 23/10-1810, dbt. 22/11-1810. Jens Severin Gasmanns Niels Egidius. Fadd: Barnets forældre, Maren Kirst. Gasmann, Oluf Leth, Zacharias Zachariæsøn.

f. 11/11-1810, dbt. 25/11-1810. Hans Larssøn Kudsk fra Fossum Værks Dorothea. Fadd: Karen Nielsd., Kirsten Larsd., Niels Christian Strøm, Børge Engelbertssøn, Ole Riis.

f. 23/11-1810, dbt. 2/12-1810. Erich Madssøn fra øde Sandes Maren. Fadd: Rasmus Øvrums kone, Karen Madsd., Arne Ouestad, Lars Madssøn, Niels Rasmussøn.

f. 28/11-1810, dbt. 9/12-1810. Ole Halvorssøn fra N. Aases Halvor. Fadd: Ingebor Halvorsd., Hedevig Jensd., Jens Kleven, Zacharias Jenssøn, Solve Engelbertssøn.

f. 29/11-1810, dbt. 9/12-1810. Ole Halvorssøn fra Ersrøes Karen. Fadd: Halvor Christianssøns kone, Johanne Hansd., Christian Fossum, Peder Christianssøn, Ole Christianssøn.

f. 28/9-1810, dbt. 14/12-1810. Christian Kruusses Susanne. Fadd: H. Erboes kone, Maren Baar, Anne Baar, Abr. Pharo, Barth, Herman og Abr. Bruun, Munthe.

f. 5/12-1810, dbt. 16/12-1810. Christopher Aslachssøn fra Fossum Værks Aslach. Fadd: Gunnil Andersd., Maren Aslachsd., Anders Olssøn, Ole Aslackssøn, Jens Aslachssøn.

f. 5/12-1810, dbt. 16/12-1810. Christopher Nirissøn fra S. Mælums Christine. Fadd: Anne Marg. Knudsd., Marthe Arnesd., Peder Nirissøn, Rasmus Clemetssøn, Ole Olssøn.

f. 4/12-1810, dbt. 16/12-1810. Niels Olssøn fra Stulen ved Lies Ingebor. Fadd: Sønnev Olsd., Live Andersd., Jacob Anderssøn, Ole Anderssøn, Iver Anderssøn.

f. 26/11-1810, dbt. 23/12-1810. Solve Engelbertssøn fra S. Grinies Søren. Fadd: Birthe Hansd., Maren Nielsd., Isaac Grinie, Cornelius Jonssøn, Peder Sørenssøn.

f. 5/12-1810, dbt. 23/12-1810. Peder Olssøn und. Gulsets Ole. Fadd: Birthe Nielsd., Karen Christiansd., Kittil Pederssøn, Thomas Olssøn, Halvor Anderssøn.

f. 10/12-1810, dbt. 26/12-1810. Anders Stephenssøn fra Aasebachens Christian. Fadd: Christopher Stephenssøns kone, Anne Stephensd., Niels Rejersen, Halvor Olssøn, Isaac Christenssøn.

f. 20/12-1810, dbt. 26/12-1810. Søren Danielssøn fra BbKlevens Ove. Fadd: Jens Pederssøns kone, Anne Jensd., Jens Mortenssøn, Jens Pederssøn, Engelbert Johannissøn.

f. 5/12-1810, dbt. 26/12-1810. Niels Christenssøn und. Strømdals Anne Gurine. Fadd: Lars Isaacssøns kone, Karen Gundersd., Niels Gunderssøn, Gunder Jacobssøn, Hans Christenssøn.

f. 21/12-1810, dbt. 30/12-1810. Even Nielssøn fra Kleven gaards Peder. Fadd: Hedevig Jensd., Anne Jensd., Eric Nielssøn, Zacharias Jenssøn, Ellev Olssøn.

f. 26/11-1810, dbt. 30/12-1810. Erich Christenssøn fra Puttekaas und. S. Riisings Christen. Fadd: Jon Kikuts kone, Inger Hansd., Jon Kikut, Ole Sæteret, Matthias Hanssøn.

f. 13/10-1810, dbt. 30/12-1810. Hans Jacob Gasmanns (N. Foss) Christine Caroline. Fadd: N. E. Gasmanns kone, Kirstine Storch, N. E. Gasmann, H. G. Gasmann, Hans Abr. Abrahamssøn.

f. 24/12-1810, dbt. 1/1-1811. Ole Aslachssøn und. N. Bøes Niels. Fadd: Christopher Aslachssøns kone, Askjer Aslachsd., Christopher Nielssøn, Christopher Aslachssøn, Johan Halvorssøn.

f. 25/12-1810, dbt. 1/1-1811. Jens Hanssøn fra Lyngaasens Marthe. Fadd: Jon Peterssøns kone, Marthe Nielsd., Gunder Monssøn, Ole Jonæsøn, Isaac Hanssøn.

f. 26/12-1810, dbt. 6/1-1811. Johannes Anderssøn fra Aasebachens Anders. Fadd: Siri Andersd., Else Andersd., Gunder Christenssøn, Hans Nielssøn, Lars Peter Arnessøn.

f. 21/1-1811, dbt. 27/1-1811. Rasmus Larssøn und. S. Fossums Hans. Fadd: Niels Hanssøns kone, Maren Halvorsd., Engelbert Sørenssøn, Peder Mortenssøn, Christen Janssøn.

f. 13/1-1811, dbt. 27/1-1811. Thor Anderssøn und. S. Grinies Anders. Fadd: Anne Nielsd., Ingebor Svenosd., Solve Engelbertssøn, Lars Ellingssøn, Niels Pederssøn.

f. 22/12-1810, dbt. 27/1-1811. Frans Wagners Sophia Maria Theresia. Fadd: Forvalter Schaannings kone, jomfru Høst, Peder Dam, Christen Kraft, Jens Petersen, Henric Resch.

f. 20/1-1811, dbt. 27/1-1811. Hans Halvorssøn fra S. Aases Randi. Fadd: Gunnil Aas, Maren Aslachsd., Anders Halvorssøn, Rasmus Halvorssøn, Lucas Aslachssøn.

f. 16/1-1811, dbt. 27/1-1811. Christen Haraldssøn fra BbKlevs Marthe Karine. Fadd: Halvor Gertssøns kone, Karen Knudsd., Halvor Gertssøn, Jon Olssøn, Lars Nielssøn.

f. 24/1-1811, dbt. 3/2-1811. Ole Larssøn fra Otterholts Lars. Fadd: Kirsten Nielsd., Birthe Andersd., Gunbiørn Olssøn, Anders Larssøn, Torkild Jenssøn.

f. 29/1-1811, dbt. 3/2-1811. Halvor Hanssøn fra Kiises Maren. Fadd: Karen Hansd., Magnil Christensd., Gunder Røe, Christopher Hanssøn, Niels Ericssøn.

f. 21/1-1811, dbt. 3/2-1811. Anders Nielssøn fra N. Limies Christine. Fadd: Gunder Lies kone, Ingebor Maria Zachariædatter, Christian Nielssøn, Jon Torkildssøn, Peder Zachariæsøn.

f. 26/1-1811, dbt. 3/2-1811. Lars Olssøn fra BbKlevens Hedevig. Fadd: Anne Olsd., Anne Marg. Knudsd., Ole Christenssøn, Ole Jonssøn, Ole Gullikssøn.

f. 18/2-1811, dbt. 24/2-1811. Eric Ericssøn fra Bøles Eric. Fadd: Karen Maria Larsd., Johanne Engelbertsd., Lars Torgrimssøn, Ole Torgrimssøn, Anders Doxrøe, Torsten Larssøn.

f. 14/2-1811, dbt. 24/2-1811. Isaac Anundssøn fra S. Løbergs Isaac. Fadd: Maren Jacobsd., Kirsten Andersd., Niels Jonssøn, Jon Jonssøn, Jon Jacobssøn.

f. 16/2-1811, dbt. 27/2-1811. Peder Aslachssøn und. Borrestads Inger Gurine. Fadd: Madame Aall, jomfru Schou og Maren Paus, Søren Rasch, Hans Møller, Christian Paus, Realf Cappelen.

f. 12/1-1811, dbt. 3/3-1811. Joachim Monrad fra Aasebachens Isaac. Fadd: Herman Ludvigssøns kone, Maren Sophie Isaacsd., E. Aalborg, Anders Tygessøn, Isaac Gunderssøn.

f. 24/2-1811, dbt. 3/3-1811. Gunder Thomæsøn fra N. Løbergs Torbjørn. Fadd: Maren Jacobsd., Kirsten Thomædatter, Gunder Evenssøn, Sveno Jonssøn, Anders Thomæsøn.

f. 21/2-1811, dbt. 3/3-1811. Ole Wigerssøn (Wiersen) fra Aasebachens Henric. Fadd: Anne Pernelle Jonsd., Ingebor Bendixdatter, Iver Kiøstolssøn, Christian Østenssøn, Johannes Nielssøn.

f. 24/2-1811, dbt. 3/3-1811. Niels Ericssøn fra Ø. Borges Ole. Fadd: Birthe Nielsd., Inger Olsd., Jacob Klep, Isaac Nielssøn, Søren Hanssøn.

f. 24/2-1811, dbt. 3/3-1811. Henric Torjerssøn fra Lundsaasens Inger. Fadd: Anne Rasmusd., Maren Olsd., Christen Haraldssøn, Niels Halvorssøn, Lars Jessøn.

f. 3/3-1811, dbt. 17/3-1811. Jacob Østenssøn fra Aakres Anne Karine. Fadd: Madame Inger Møller, jomfru Birgitte Wright, Christian Østenssøn, Johan Herman Mejer, Ole Wigerssøn, Niels Ericssøn.

f. 8/3-1811, dbt. 17/3-1811. Gunder Isaacssøn fra Waaserøe-klevs Kirsten. Fadd: Isaac Jacobssøns kone, Anne Isaacsd., Isaac Aasterøe, Kittil Grønnerøe, Ole Isaacssøn.

f. 14/3-1811, dbt. 20/3-1811. Anne Maria Jansdatter paa Sygehuusets uægte Hans. Til barnefader udlagt Ole Hanssøn i Fossum Værks arbejde, nu paa Sygehuuset.
Fadd: Christence Christensd., Kirsten Jansd., Børge Kolkind, Jacob Jonssøn, Gregorius Danielssøn.

f. 14/3-1811, dbt. 24/3-1811. Inger Thomædatter und. N. Løbergs uægte Maria. Til barnefader udlagt Halvor Aslacssøn Tofte.
Fadd: Kirsten Larsd., Kirsten Thomædatter, Jens Olssøn, Gunder Thomæsøn, Anders Thomæssøn.

f. 10/2-1811, dbt. 28/3-1811. Bartholomæus Herman Bruuns Elisabeth Lucie. Fadd: Gotfr. E. Schutzs og Chr. Kruusses koner, Anne Karine Bruun, Iver Førre, Christian, Abraham og Carl Frideric Bruun.

f. 22/3-1811, dbt. 31/3-1811. Lars Matthiæsøn fra Fløtterøes Kirsten. Fadd: Anne Jacobsd., Maria Jacobsd., Anders Knudssøn, Ole Matthiæsøn, Anders Matthiæsøn.

f. 16/3-1811, dbt. 3/4-1811. Uægte Ole. Moderen Gunnil Rasmusdatter und. S. Grinie, separeret fra Hans Rejerssøn, lod udlægge til barnefader Christen Olssøn Dahl i Mælum Sogn.
Fadd: Peder Rasmussøns kone, Karen Rasmusd., Niels Svenossøn, Peder Rasmussøn, Sveno Olssøn.

f. 27/3-1811, dbt. 7/4-1811. Rasmus Truelssøn fra BbKlevens Ole. Fadd: Helje Christianssøns kone, Maren Ericsd., Eric Madssøn, Jacob Jonssøn, Abraham Hanssøn.

f. 26/3-1811, dbt. 7/4-1811. Lene Maria Larsdatter fra BbKlevs uægte Aslach. Til barnefader udlagt separeret mand Aslach Axelssøn fra S. Hynie.
Fadd: Ellen Margarete Olsd., Anne Andersd., Rasmus Halvorssøn, Christen Larssøn, Mons Olssøn.

f. 26/3-1811, dbt. 7/4-1811. Henric Evenssøn und. Fossum Værks Kirsten. Fadd: Jens Hanssøns kone, Kirsten Larsd., Peder Engelbertssøn, Jon Evenssøn, Jens Evenssøn.

f. 21/3-1811, dbt. 11/4-1811. Halvor Jacobssøn und. S. Breches Ingebor. Fadd: Karen Jacobsd., Anne Olsd., Zacharias Jacobssøn, Hans Jacobssøn, Rejer Matthiæsøn.

f. 31/3-1811, dbt. 15/4-1811. Jens Christian Jacobssøn fra N. Mælums Inger Sophie. Fadd: Helje Christianssøns kone, Ellen Jacobsd., Gunder Hynie, Abraham Hanssøn, Christopher Condrup.

f. 14/4-1811, dbt. 21/4-1811. Jørgen Børgessøn fra nordre Sems Børge. Fadd: Zacharias Berrebergs kone, Ingebor Simonsd., Anund Sivertssøn, Kittil Gulset, Niels Børgessøn.

f. 15/4-1811, dbt. 21/4-1811. Hans Nirissøn fra N. Hynies Niels. Fadd: Christen Jenssøns kone, Maren Haraldsd., Hans Axelssøn, Ole Nielssøn, Niels Olssøn.

f. 13/4-1811, dbt. 21/4-1811. Christen Larssøn fra Holmen und. Borrestads Kirsten. Fadd: Joh. Herm. Mejers kone, Hed. Cath. Arnesd., Sivert Hanssøn, Gunder Anderssøn, Anders Larssøn.

f. 19/4-1811, dbt. 28/4-1811. Jon Thorssøn fra Aasebachens Ole. Fadd: Anne Marg. Larsd., Christiana Jansd., Ole Torgrimssøn, Knud Nielssøn, Jacob Jonssøn.

f. 22/4-1811, dbt. 28/4-1811. Gunder Matthiæsøn fra Ramsaasens Margarete. Fadd: Ole Larssøns enke, Inger Olsd., Hans Ramsaasen, Jacob Klep, Anders Matthiæsøn.

f. 18/4-1811, dbt. 28/4-1811. Jacob Nielssøn Bergman fra BbKlevs Karen Maria. Fadd: Gunnil Pedersd., Marthe Andersd., Halvor Levorssøn, Anders Hanssøn, Thomas Anderssøn.

f. 2/4-1811, dbt. 5/5-1811. Hans Hanssøn fra Fossum Værks Peder. Fadd: Hedevig Halvorsd., Gurine Olsd., Gunder Larssøn, Hans Anderssøn, Christen Larssøn.

f. 15/4-1811, dbt. 5/5-1811. Niels Olssøn fra BbKlevens Hans. Fadd: Marthe Olsd., Maren Halvorsd., Abraham Olssøn, Jens Abrahamssøn, Hans Aslachssøn.

f. 18/4-1811, dbt. 5/5-1811. Anders Anderssøn fra BbKlevens Ole. Fadd: Birthe Kirstine Andersd., Maren Andersd., Niels Olssøn, Isaac Jacobssøn, Jacob Anderssøn.

f. 23/4-1811, dbt. 5/5-1811. Peter Dyressøn fra Engravs Ole. Fadd: Anne Stephensd., Marthe Pedersd., Anders Gjertssøn, Tron Olssøn, Ole Olssøn.

f. 5/3-1811, dbt. 7/5-1811. Lieutenant Constantius Raschs pigebarn Lovise Jacobine. Fadd: Kammerherinde B. H. Løvenskjold, Madame Lovise Aall, Maren, Frans Paus, Kammerherre Amtmand Løvenskjold, Niels og Jørgen Aall, Henric Jørg. Rasch.

f. 26/4-1811, dbt. 12/5-1811. Ole Christenssøn und. Præstegaardens Even. Fadd: Niels Aamodts kone, Gurine Olsd., Solve Kjær, Anders Evenssøn, Johannes Gunderssøn.

f. 28/4-1811, dbt. 12/5-1811. Kudsk Rasmus Hanssøn fra BbKlevens Hans. Fadd: Hellene Christophersd., Ragnil Halvorsd., Jacob Gunderssøn, Jørgen Hanssøn, Rasmus Hanssøn.

f. 30/4-1811, dbt. 12/5-1811. Afdøde Rasmus Hanssøn Smed fra BbKlevens Tarine. Fadd: Laurentse Engelbertsd., Inger Hansd., Jan Haagenssøn, Ole Olssøn, Anders Christenssøn.

f. 14/5-1811, dbt. 23/5-1811. Ole Olssøn fra S. Aases Ole. Fadd: Hans Halvorssøns kone, Karen Madsd., Hans Hougerøe, Mads Christenssøn, Hans Halvorssøn Aas.

f. 18/5-1811, dbt. 26/5-1811. Daniel Hanssøn fra Baaserøes Hans. Fadd: Gunder Isaacssøns kone, Marechen Johannisd., Gunder Espedal, Jens Hanssøn, Gunder Pederssøn.

f. 19/5-1811, dbt. 26/5-1811. Gunder Engelbertssøn und. N. Fossums Karen. Fadd: Henric Evenssøns kone, Hedevig Engelbertsd., Anders Nielssøn, Peder Mortenssøn, Peder Engelbertssøn.

f. 26/4-1811, dbt. 2/6-1811. Frideric Wieger und. N. Fossums Friderica Elisabeth. Fadd: Aalborgs kone, Anne Kirstine Hansen, Jens Petersen, Lars Glose, Jacob Dam, Dithman.

f. 10/5-1811, dbt. 3/6-1811. Jan Jacobssøn fra Roelighed und. Præstegaardens Jacob. Fadd: Lars Gregerssøns kone, Birthe Hansd., Lars Gregerssøn, Niels Nielssøn, Niels Jacobssøn.

f. 26/5-1811, dbt. 3/6-1811. Jacob Nielssøn Kleps Anne. Fadd: Niels Jacobssøns kone, Kirsten Hansd., Gunder Bækkevold, Niels Ericssøn, Anders Olssøn.

f. 27/3-1811, dbt. 3/6-1811. Ole Knudssøn Dale fra Luxefjelds Hedevig. Fadd: Torjer Olssøns kone, Anne Abrahamsd., Torjer Olssøn, Frans Halvorssøn, Christopher Hanssøn.

f. 20/5-1811, dbt. 4/6-1811. Frans Bendixssøn fra Aasebachens Ulrica. Fadd: Karen Arnesen, Karen Abrahamsen, Abraham Bruun, Michel Halvorssøn, Iver Kiøstolssøn, Christen Tofte.

f. 25/5-1811, dbt. 9/6-1811. Gartner Borge Engelbertssøn fra Fossum Værks Engelbert. Fadd: Kirsten Larsd., Maren Jonsd., Johannes Erichssøn, Hans Larssøn, Ole Hanssøn Riis.

f. 25/5-1811, dbt. 9/6-1811. Rasmus Clemetssøn fra N. Mælums Ingebor. Fadd: Christopher Nirissøns kone, Marthe Arnesd., Niels Michelssøn, Claus Kittilssøn, Jon Tollevssøn.

f. 6/6-1811, dbt. 13/6-1811. Lars Peter Arnessøn fra Aasebachens Karen Kirstine. Fadd: Niels Meltveds kone, Hedevig Arnesd., Catharine Arnesd., Jens Kittilssøn, Lars Kittilssøn, Hans Nielssøn, Niels Nielssøn.

f. 29/5-1811, dbt. 16/6-1811. Anders Danielssøn fra Fossum Værks Daniel. Fadd: Ellen Margarete Amundsd., Anne Pedersd., Solve Danielssøn, Peder Danielssøn, Solve Sørenssøn.

f. 25/5-1811, dbt. 16/6-1811. Jens Jenssøn fra Fossum Værks Birthe Kirstine. Fadd: Lars Isaacssøns kone, Anne Eskildsd., Isaac Larssøn, Lars Haagenssøn, Henric Jenssøn.

f. 14/6-1811, dbt. 23/6-1811. Niels Jonssøn Døl fra BbKlevens Andreas. Fadd: Niels Jacobssøns kone, Birthe Rasmusd., Anders Jacobssøn, Niels Heljessøn, Knud Nielssøn.

f. 14/6-1811, dbt. 23/6-1811. Aslach Erichssøns pigebarn Karen und. Otterholt, født 14de ds. Fadd: Ole Ersrøes kone, Anne Nielsd., Ole Halvorssøn, Morten Ericssøn, Niels Ericssøn.

f. 14/5-1811, dbt. 24/6-1811. Kammerherre og Amtmand Severin v. Løvenskjolds Otto Joachim. Fadd: Frue Generalkrigskomissairinde Rasch, Jacob Aalls kone, Frøken Frid. Soph. Løvenskjold, Kammerjunker Adeler, N. A. og C. Løvenskjold, D. v. Cappelen, Carl og H. Møller, Søren Rasch.

f. 9/5-1811, dbt. 27/6-1811. Peder Haraldssøn fra Nedre Sems Anne Karine. Fadd: Forvalter Schaannings kone, A. B?. Qvist, Chr. Frid. Barnholdt, Peder Limie, Resch, Chr. Lund.

f. 20/6-1811, dbt. 30/6-1811. Ole Aslachssøn fra Moes Daniel. Fadd: Peder Christopherssøns kone, Niels Danielssøns kone, Peder Danielssøn, Ole Holm, Abraham Danielssøn.

f. 23/6-1811, dbt. 30/6-1811. Halvor Nielssøn fra Moes Aslach. Fadd: Karen Nielsd., Pernelle Aslachsd., Jens Nielssøn, Gunbiørn Olssøn, Knud Olssøn.

f. 25/6-1811, dbt. 30/6-1811. Jon Svendssøn fra M. Løbergs Peder. Fadd: Abigael Svendsd., Anne Isaacsd., Peder Isaacssøn, Johannes Olssøn, Niels Olssøn.

f. 17/6-1811, dbt. 30/6-1811. Jacob Christenssøn und. Borrestads Lars. Fadd: Anne Jacobsd., Anne Christine Christensd., Anders Hanssøn, Knud Nielssøn, Isaac Nielssøn.

f. 21/6-1811, dbt. 30/6-1811. Niels Anderssøn und. Øvrums Marthe. Fadd: Gunder Anderssøns kone, Sidzel Andersd., Rasmus Madssøn, Ole Anderssøn, Engelbert Anderssøn.

f. 19/6-1811, dbt. 7/7-1811. Uægte Jacob. Moderen Inger Lucædatter fra Holmen und. S. Riising, lod udlægge til barnefader separeret mand Ole Jacobssøn Holmen.
Fadd: Ole Sæterets kone, Tone Jacobsd., Jon Kikut, Ole Sæteret, Giert Ellingssøn.

f. 9/7-1811, dbt. 14/7-1811. Ole Torgrimssøn fra S. Ballestads Torgrim. Fadd: Eric Bøles kone, Birthe Larsd., Thor Heljessøn, Ole Heljessøn, Eric Larssøn.

f. 7/7-1811, dbt. 14/7-1811. Uægte Peder. Moderen Anne Halvorsdatter fra Puten und. S. Riising, lod udlægge til barnefader ungkarl Peder Sørenssøn Tofte.
Fadd: Rollev Halvorssøns kone, Anne Rasmusd., Torbjørn Halvorssøn, Rollev Halvorssøn, Jens Halvorssøn.

f. 5/7-1811, dbt. 21/7-1811. Bjørguv Olssøn und. Otterholts Johannes. Fadd: Niels Ericssøns kone, Anne Hansd., Niels Ericssøn, Morten Ericssøn, Christen Janssøn.

f. 14/7-1811, dbt. 21/7-1811. Johannes Olssøn fra Skyers Birthe. Fadd: Jon Svendssøns kone, Gunnil Svensd., Jon Svendssøn, Isaac Larssøn, Niels Olssøn.

f. 13/7-1811, dbt. 21/7-1811. Anders Hanssøn und. Østre Borges Anne Kirstine. Fadd: Niels Olssøns kone, Live Andersd., Matthias Svinholt, Jacob Anderssøn, Ole Anderssøn, Iver Anderssøn.

f. 18/7-1811, dbt. 28/7-1811. Aslach Pederssøn und. M. Bøes Peder. Fadd: Hedevig Christensd., Kirsten Pedersd., Lars Hanssøn, Jens Henricssøn, Niels Isaacssøn.

f. 14/7-1811, dbt. 28/7-1811. Hans Jacobssøn fra Follougs Jacob. Fadd: Christine Jacobsd., Maren Nielsd., Halvor Jacobssøn, Eric Olssøn, Thor Anderssøn.

f. 15/7-1811, dbt. 28/7-1811. Gunder Larssøn fra Fossum Værks Lars. Fadd: Else Kirstine Jacobsd., Marthe Johannisd., Henric Evenssøn, Isaac Jenssøn, Peder Arnessøn.

f. 28/7-1811, dbt. 4/8-1811. Uægte Anders. Moderen Karen Pedersdatter und. Nøklegaard lod udlægge til barnefader Anders Pederssøn fra S. Limie.
Fadd: Birthe Andersd., Maren Andersd., Ole Nøklegaard, Christopher Glende, Peder Madssøn.

f. 4/8-1811, dbt. 11/8-1811. Isaac Anderssøn fra Sæteret i Luxefjelds Niels. Fadd: Ole Levorssøns kone, Karen Nielsd., Anders Jonssøn, Lars Pederssøn, Isaac Pederssøn.

f. 4/8-1811, dbt. 11/8-1811. Lars Jonssøn und. Bratsbergs Kirsten. Fadd: Anders Evenssøns kone, Birthe Larsd., Anders Evenssøn, Anders Larssøn, Isaac Larssøn.

f. 25/7-1811, dbt. 11/8-1811. Ole Christenssøn fra Fossum Værks Maren Dorothea. Fadd: Kirsten Madsd., Karen Maria Hansd., Ole Madssøn, Jon Evenssøn, Jacob Christenssøn.

f. 2/8-1811, dbt. 11/8-1811. Peder Tygessøn fra Bøles Maria. Fadd: Engelbert Johannissøns kone, Kirsten Tygesd., Niels Jonssøn, Halvor Anderssøn, Jens Johannissøn.

f. 1/8-1811, dbt. 11/8-1811. Guldbrand Larssøn fra Fjeldets Maria. Fadd: Ole Otterholts kone, Birthe Olsd., Ole Christopherssøn, Ole Larssøn, Anders Larssøn.

f. 2/8-1811, dbt. 11/8-1811. Eric Knudssøn und. Borrestads Ingebor. Fadd: Thomas Jonssøns kone, Christen Isaacssøns kone, Lars Riis, Isaac Hanssøn, Anders Jonssøn.

f. 9/8-1811, dbt. 18/8-1811. Halvor Jonssøn und. S. Aases Maren. Fadd: Halvor Isaacssøns kone, Else Jonsd., Halvor Isaacssøn, Jacob Jonssøn, Peder Jonssøn.

f. 21/8-1811, dbt. 1/9-1811. Uægte Ole. Moderen ugift Karen Ericsdatter und. Tofte, lod udlægge til barnefader ugift Gunnuld Olssøn Drengen i Luxefjeld.
Fadd: Karen Pedersd., Ellen Jonsd., Anders Olssøn, Zacharias Olssøn, Mons Olssøn.

f. 20/8-1811, dbt. 1/9-1811. Søren Hanssøn fra Aasebachens Anne Susanne. Fadd: Ellen Johanne Halvorsd., Birthe Johannisd., Sivert Hanssøn, Isaac Christenssøn, Søren Johannissøn.

f. 24/8-1811, dbt. 1/9-1811. Knud Olssøn und. Kleps Anne. Fadd: Jacob Kleps kone, Tore Engelbertsd., Arne Ouestad, Hans Gunnuldssøn, Asbjørn Eliæsøn.

f. 27/8-1811, dbt. 8/9-1811. Knud Johannissøn fra Goupaasens Jon. Fadd: Tron Olssøns kone, Ingebor Jonsd., Jacob Jonssøn, Svenche Anderssøn, Knud Nielssøn.

f. 30/8-1811, dbt. 8/9-1811. Ole Nielssøn fra Eikornrøe und. Bratsbergs Lars. Fadd: Signe Isaacsd., Karen Isaacsd., Halvor Anderssøn, Hans Isaacssøn, Ole Jacobssøn.

f. 30/8-1811, dbt. 8/9-1811. Procurator Johan Gotfred Brangstrups Sara Marine. Fadd: Realf Ordings kone, Sara Bøyson, Marcus Barnholdt, Peder Haraldssøn, Ole Olssøn.

f. 7/9-1811, dbt. 15/9-1811. Amund Aslachssøn und. M. Bøes Aslach. Fadd: Anne Lucædatter, Kirsten Aslachsd., Poul Olssøn, Jan Pederssøn, Jens Pederssøn.

f. 9/9-1811, dbt. 15/9-1811. Christopher Jenssøn und. N. Bøes Niels. Fadd: Ingebor Engelbertsd., Maren Jensd., Solve Engelbertssøn, Niels Isaacssøn, Niels Jenssøn.

f. 6/9-1811, dbt. 15/9-1811. Torkild Torstenssøn fra Skilbreds Ingebor. Fadd: Anne Sigursd., Inger Torstensd., Zacharias Olssøn, Ole Sigurssøn, Even Nielssøn.

f. 7/9-1811, dbt. 15/9-1811. Thor Heljessøn fra S. Ballestads Maria. Fadd: Ole Torgrimssøns kone, Birthe Larsd., Ole Heljessøn, Lars Torgrimssøn, Torgrim Thorssøn.

f. 7/9-1811, dbt. 15/9-1811. Christopher Nielssøn und. N. Bøes Maren. Fadd: Johannes Janssøns kone, Dorthe Engelbertsd., Anders Johannissøn, Hans Jacobssøn, Niels Nielssøn.

f. 13/9-1811, dbt. 22/9-1811. Ole Anderssøn fra Nøklegaards Simon. Fadd: Ole Christopherssøns kone, Maren Christophersd., Ole Christopherssøn, Lars Halvorssøn, Ole Olssøn.

f. 17/9-1811, dbt. 22/9-1811. Jon Halvorssøn fra Jønnevolds Peter. Fadd: Zarche Olsd., Ellen Jonsd., Thore Halvorssøn, Halvor Jonssøn, Peder Jonssøn.

f. 8/9-1811, dbt. 22/9-1811. Uægte pigebarn Anne Sirine. Moderen Anne Catharine Olesdatter fra BbKlev., lod udlægge til barnefader Simon Simonssøn hos Auditeur Juel i øvre Tellemarken.
Fadd: Alet Kirstine Jacobsd., Gurine Olsd., Isaac Jacobssøn, Christopher Pederssøn, Gunder Thomæssøn.

f. 19/8-1811, dbt. 26/9-1811. Rasmus Larssøn fra Aasebachens Zacharias. Fadd: Niels Rejerssøns kone, Anne Larsd., Jon Sande, Johan Herman Mejer, Jens Sørenssøn.

f. 15/9-1811, dbt. 29/9-1811. Jan Jacobssøn und. S. Grinies Jacob. Fadd: Mads Madssøns kone, Karen Isaacsd., Ole Madssøn, Mons Olssøn, Sveno Olssøn.

f. 23/9-1811, dbt. 29/9-1811. Jens Nielssøn und. Moes Niels. Fadd: Lars Moes kone, Karen Andersd., Ole Levorssøn, Gunbjørn Olssøn, Lars Pederssøn.

f. 16/9-1811, dbt. 29/9-1811. Jacob Anderssøn fra N. Søelies Simon. Fadd: Anders Ødegaardens kone, Gunnil Hansd., Matthias Svinholt, Lars Simonssøn, Ole Anderssøn, Iver Anderssøn.

f. 10/9-1811, dbt. 29/9-1811. Anders Pederssøn fra BbKlevs Birthe Kirstine. Fadd: Peder Anderssøns kone, Anne Andersd., Niels Olssøn, Lars Nielssøn, Christen Pederssøn.

f. 3/9-1811, dbt. 3/10-1811. Ole Christenssøn Borge fra Aasebachens Christen Borge. Fadd: Engelbert Sandes kone, Inger Marg. Jonsd., Frans Bendixsøn, Halvor Tofte, Christen Tofte.

f. 20/9-1811, dbt. 6/10-1811. Kittil Nielssøn fra Stulen und. S. Risings Niels. Fadd: Ole Olssøns kone, Guro Olsd., Gudmund Knudssøn, Sondre Madssøn, Aslach Svendssøn.

f. 28/9-1811, dbt. 6/10-1811. Hans Jenssøn Moe fra Fossum Værks Niels Høyer. Fadd: Jens Moes kone, Gunnil Rasmusd., Abraham Olssøn, Helje Larssøn, Henric Evenssøn.

f. 22/9-1811, dbt. 6/10-1811. Kittil Kittilssøn fra S. Riises Kirsten. Fadd: Lars Riises kone, Anne Olsd., Halvor Olssøn, Isaac Jacobssøn, Erich Kittilssøn.

f. 2/10-1811, dbt. 13/10-1811. Niels Rasmussøn fra Sandes Rasmus. Fadd: Erich Øde Sandes kone, Gunnil Rasmusd., Mads Christenssøn, Erich Madssøn, Solve Sande, Ole Rasmussøn.

f. 30/9-1811, dbt. 13/10-1811. Torbjørn Nielssøns drengebarn Simon fra Marker und. S. Grinie. Fadd: Ole Hobæks kone, Marthe Halvorsd., Ole Hobæk, Jon Høgelie, Jørgen Torbjørnssøn.

f. 3/10-1811, dbt. 13/10-1811. Jens Jenssøn fra Ouestads Anders. Fadd: Birthe Nielsd., Anne Kirstine Rasmusd., Arne Ouestad, Greger Olssøn, Hans Rasmussøn.

f. 1/10-1811, dbt. 13/10-1811. Anders Simonssøn fra BbKlevens Marthe Kirstine. Fadd: Peder Anderssøns kone, Hedevig Olsd., Peder Sivertssøn, Anders Olssøn, Isaac Christenssøn.

f. 4/10-1811, dbt. 19/10-1811. Christian Nielssøn fra Gjeldens Lars. Fadd: Anne Jønnevold, Marthe Nielsd., Halvor Anderssøn, Anders Limie, Peder Sørenssøn, Gregorius Danielssøn.

f. 5/10-1811, dbt. 20/10-1811. Peter Conradssøn und. Gulsets Catharine. Fadd: Niels Strømdals kone, Anne Eskildsd., Kittil Gulset, Solve Danielssøn, Henric Sørenssøn.

f. 16/10-1811, dbt. 27/10-1811. Abraham Isaacssøn und. S. Aas Ole. Fadd: Inger Nielsd., Birthe Larsd., Rasmus Franssøn, Halvor Jonssøn, Lars Christenssøn.

f. 20/10-1811, dbt. 27/10-1811. Peder Halvorssøn und. Gulsets Halvor. Fadd: Helje Ericssøns kone, Maren Hansd., Helje Ericssøn, Gunder Halvorssøn, Ole Olssøn.

f. 10/10-1811, dbt. 27/10-1811. Arne Andreæssøn fra Ouestads Hans. Fadd: Jens Sørenssøns kone, Marthe Nielsd., Eric Nielssøn, Lars Søelie, Jacob Olssøn.

f. 11/10-1811, dbt. 27/10-1811. Hans Peter Peterssøn fra Aasebachens Peter. Fadd: Rollev Halvorssøns kone, Andrea Storm, Even Halvorssøn, Lars Nielssøn, Greger Nielssøn.

f. 21/10-1811, dbt. 27/10-1811. Gundbjørn Olssøn fra Dybedals Karen. Fadd: Ole Flittigs kone, Barbara Olsd., Lars Moe, Jens Nielssøn, Halvor Halvorssøn.

f. 12/10-1811, dbt. 27/10-1811. Gunder Anderssøn und. Borrestads Maren Dorothea. Fadd: Joh. Herm. Mejers kone, Maren Hoversd., Halvor Anderssøn, Christen Larssøn, Anders Larssøn.

f. 14/10-1811, dbt. 27/10-1811. Svend Svendssøn und. Gulsets Ingebor. Fadd: Karen Gundersd., Ingebor Andersd., Jacob Jenssøn, Kittil Pederssøn, Eric Olssøn.

f. 27/10-1811, dbt. 10/11-1811. Lars Larssøn fra Kjærs Niels. Fadd: Maren Axelsd., Birthe Kirstine Larsd., Solve Kjær, Rasmus Christenssøn, Niels Nielssøn.

f. 9/10-1811, dbt. 10/11-1811. Erich Matthiæsøn und. Gulsets Østen. Fadd: Niels Strømdals kone, Karen Dorothea Matthiædatter, Niels Strømdal, Stian Pederssøn, Rejer Matthiæsøn.

f. 25/10-1811, dbt. 10/11-1811. David Christianssøn fra Holms Ingebor Kirstine. Fadd: Helle Christianssøns kone, Marthe Isaacsd., Niels Kleven, Knud Nielssøn, Christopher Nielssøn.

f. 4/11-1811, dbt. 17/11-1811. Niels Halvorssøn fra Troldsaas und. S. Grinies Ole. Fadd: Johannes Jenssøns kone, Marthe Halvorsd., Johannes Jenssøn, Torbjørn Nielssøn, Jon Torstenssøn.

f. 7/11-1811, dbt. 17/11-1811. Jacob Gunderssøn fra BbKlevens Ellen Maria. Fadd: Niels Olssøns kone, Dorthe Hansd., Ole Christenssøn, Abraham Olssøn, Niels Olssøn.

f. 25/10-1811, dbt. 17/11-1811. Halvor Olssøn fra Aasebachens Ellen. Fadd: Ole Hellessøns kone, Kirstine Ellevsd., Jon Sande, Rasmus Bjerketved, Joh. Herman Mejer.

f. 12/11-1811, dbt. 23/11-1811. Niels Danielssøn Skaven fra M. Fosses Lars. Fadd: Maria Aarhuus, Dorothea Larsd., Christopher Hoppestad, Ole Moe, Peder Danielssøn, Abraham Danielssøn.

f. 16/11-1811, dbt. 24/11-1811. Peder Madssøn und. Toftes Gunder. Fadd: Jacob Larssøns kone, Karen Madsd., Peder Olssøn, Lars Madssøn, Peder Aslachssøn.

f. 19/11-1811, dbt. 24/11-1811. Anders Nielssøn fra N. Wenstøbs Niels. Fadd: Gunder Engelbertssøns kone, Hedevig Engelbertsd., Knud Nielssøn, Lars Svendssøn, Peder Engelbertssøn.

f. 12/11-1811, dbt. 24/11-1811. Halvor Hanssøn Lien und. Meens Kirsten. Fadd: Kittil Wallerdals kone, Karen Hansd., Gunder Espedal, Kittil Wallerdal, Peder Pederssøn.

f. 21/11-1811, dbt. 1/12-1811. Jens Mortenssøn fra N. Ballestads Ole. Fadd: Jacob Jonssøns kone, Marthe Pedersd., Jens Pederssøn, Ole Heljessøn, Børge Kolkind.

f. 18/11-1811, dbt. 1/12-1811. Sivert Nielssøn und. Lies Inger. Fadd: Lars Sollies kone, Birthe Torjersd., Jacob Olssøn, Torsten Olssøn, Torjer Jonssøn.

f. 24/11-1811, dbt. 8/12-1811. Christen Jenssøn und. S. Hynies Christence. Fadd: Lars Sørenssøns kone, Dorthe Andersd., Anders Engelbertssøn, Lorents Larssøn, Isaac Sørenssøn.

f. 1/12-1811, dbt. 8/12-1811. Lars Larssøn fra Bakkens Anne Karine. Fadd: Anders Bakkens kone, Hedevig Olsd., Ole Haraldssøn, Engelbert Jacobssøn, Anders Olssøn.

f. 28/11-1811, dbt. 8/12-1811. Niels Hanssøn und. Lies Anne Hedevig. Fadd: Eric Svendssøns kone, Ingebor Olsd., Lars Halvorssøn, Isaac Christenssøn, Eric Svendssøn.

f. 17/11-1811, dbt. 13/12-1811. Jacob Christenssøn fra Aasebachens Halvor Christian. Fadd: Jørgen Mejers enke, Anne Jacobsd., Amund Waller, Jørgen Hanssøn, Svend Halvorssøn.

f. 9/12-1811, dbt. 15/12-1811. Anders Johannissøn und. N. Bøes Johannes. Fadd: Hedevig Engelbertsd., Kirsten Johannisd., Mads Johannissøn, Helje Larssøn, Christopher Nielssøn.

f. 9/12-1811, dbt. 15/12-1811. Christen Knudssøn fra S. Sneltveds Birthe Maria. Fadd: Guttorm Knudssøns kone, Gunnil Svendsd., Jon Svendssøn, Johannes Olssøn, Niels Abrahamssøn.

f. 12/12-1811, dbt. 22/12-1811. Thor Thorstenssøn fra Aasebachens Thorsten. Fadd: Niels Høysets kone, Maren Henricsd., Thor Nielssøn, Thor Halvorssøn, Anders Engrav.

f. 15/12-1811, dbt. 22/12-1811. Jens Johannissøn fra N. Ballestads Hedevig. Fadd: Peder Tygessøns kone, Anne Johannisd., Peder Tygessøn, Engelbert Johannissøn, Hans Johannissøn.

f. 13/12-1811, dbt. 26/12-1811. Peder Danielssøn fra N. Wenstøbs Peder. Fadd: Peder Christopherssøns kone, Karen Sørensd., Ole Holm, Niels Foss, Peder Sørenssøn.

f. 20/12-1811, dbt. 26/12-1811. Niels Hanssøn und. M. Bøes Engelbert. Fadd: Rasmus Larssøns kone, Johanne Hansd., Rasmus Larssøn, Ole Halvorssøn, Mons Monssøn.

f. 12/12-1811, dbt. 26/12-1811. Gunder Nielssøns pigebarn Maria und. Tofte, født 12te ds. Fadd: Birthe Andersd., Maren Halvorsd., Ole Jacobssøn, Tron Nielssøn, Ellev Olssøn.

f. 10/11-1811, dbt. 29/12-1811. Ole Gunnuldssøn fra Drengen i Luxefjelds Ellev. Fadd: Thore Halvorssøns kone, Anne Ellevsd., Ole Olssøn, Thore Halvorssøn, Anders Tovssøn.

f. 19/12-1811, dbt. 29/12-1811. Engelbert Rasmussøn fra Dyrkolds Maria. Fadd: Anders Limies kone, Karen Kirstine Engelbertsd., Anders Limie, Rasmus Franssøn, Lars Zachariæsøn.

f. 24/12-1811, dbt. 29/12-1811. Ole Gunderssøn und. S. Breches Kirsten. Fadd: Harald Rasmussøns kone, Laurentse Engelbertsd., Ole Olssøn, Christen Torjerssøn, Helje Olssøn.

f. 20/12-1811, dbt. 1/1-1812. Isaac Hanssøn fra S. Grinies Ingebor. Fadd: Halvor Fjelddalens kone, Ingebor Maria Zachariædatter, Simon Lund, Lucas Aslachssøn, Gregorius Danielssøn.

f. 25/11-1811, dbt. 5/1-1812. Forvalter Peder Schaannings Folkman Frek. Fadd: Madame Folkman, Sophie Christence Folkman, Ejler Wright, Christian Monrad, Johan Jørgen Monrad, Peter Hjortdal.

f. 31/12-1811, dbt. 5/1-1812. Lars Kittilssøn fra S. Løbergs Karen. Fadd: Jens Løbergs kone, Ingebor Jonsd., Sondre Kittilssøn, Ole Ejnerssøn, Kittil Olssøn.

f. 24/12-1811, dbt. 9/1-1812. Christence Sophie Davidsdatter Monrads uægte pigebarn Jensine. Til barnefader udlagt Justus Glad hos hr. Auditeur Wessel.
Fadd: David Monrads enke, Else Maria Monrad, Gullik Bommen, Iver Larssøn, Jan Krins.

f. 5/1-1812, dbt. 12/1-1812. Hans Larssøn fra Meens Peder. Fadd: Niels Strømdals kone, Marthe Kirstine Larsd., Lars Knudssøn, Jacob Anderssøn, Elias Jenssøn.

f. 23/12-1811, dbt. 12/1-1812. Stian Pederssøn und. Gulsets Peder. Fadd: Egil Pederssøns kone, Birthe Evensd., Egild Peterssøn, Erich Matthiæsøn, Jens Evenssøn.

f. 27/12-1811, dbt. 12/1-1812. Ole Olssøn fra BbKlevens Ole. Fadd: Zacharias Klevens kone, Anne Olsd., Halvor, Erich Christenssøn, Anders Christenssøn.

f. 13/12-1811, dbt. 12/1-1812. Gartner Johannes Erichssøns Inger Maria. Fadd: Christen Pederssøns kone, Oline Andersd., Even Nielssøn, Christen Pederssøn, Jens Pederssøn.

f. 6/1-1812, dbt. 19/1-1812. Gunder Halvorssøn fra N. Wenstøbs Inger. Fadd: Jon Wenstøbs kone, Maren Isaksd., Claus Monssøn, Tolv Waldemarssøn, Søren Sørenssøn.

f. 1/1-1812, dbt. 19/1-1812. Gurine Olesdatter fra Bugots uægte pigebarn Johanne. Til barnefader udlagt Johan Halvorssøn ved Fossum Værk.
Fadd: Jan Roeligheds kone, Anne Isaacsd., Lars Gregerssøn, Peder Isaacssøn, Christen Olssøn.

f. 18/1-1812, dbt. 26/1-1812. Sigfried Svendssøn und. N. Fossums Peder. Fadd: Hans Larssøns kone, Maren Andersd., Peder Larssøn, Lars Svendssøn, Eric Svendssøn.

f. 7/1-1812, dbt. 26/1-1812. Gunder Berntssøn paa BbKlevens Jon. Fadd: Christen Torjussøns kone, Maren Zachariædatter, Christen Torjussøn, Isaac Anderssøn, Gunder Clemetssøn.

f. 6/1-1812, dbt. 26/1-1812. Karen Pedersdatter und. Sandes uægte Peder. Til barnefader udlagt fremmed og bortreist Axel Christopherssøn som tjente en tiid i Ejdanger.
Fadd: Kirsten Isaacsd., Aaste Maria Jensd., Jens Olssøn, Gunder Matthiæssøn, Ole Anderssøn.

f. 20/1-1812, dbt. 26/1-1812. Halvor Anderssøn fra Bøles Kirsten. Fadd: Ingebor Johannisd., Johanne Johannisd., Jens Johannissøn, Engelbert Johannissøn, Torsten Anderssøn.

f. 26/12-1811, dbt. 2/2-1812. Sveno Olssøn fra Mælums Jacob. Fadd: Peder Ludvigssøns kone, Kirsten Sophie Jacobsd., Jens Christn Jacobssøn, Mons Olssøn, Halvor Gjertssøn.

f. 16/1-1812, dbt. 2/2-1812. Lars Hanssøn fra Svartangen und. Meens Ole. Fadd: Jon Jacobssøns kone, Maren Solvesd., Jens Olssøn, Lars Halvorssøn, Gunder Stenerssøn.

f. 22/1-1812, dbt. 2/2-1812. Anders Olssøn fra Fossejords Ole. Fadd: Gunder Matthiæsøns kone, Live Olsd., Lars Bakken, Anund Jacobssøn, Jens Jenssøn.

f. 23/1-1812, dbt. 2/2-1812. Anders Jonssøn Broen und. Meens Maren. Fadd: Gunder Espedalens kone, Maren Andersd., Christopher Sivertssøn, Isaac Gunderssøn, Peder Pederssøn.

f. 30/1-1812, dbt. 10/2-1812. Anders Hanssøn und. Meens Isaac. Fadd: Marthe Larsd., Karen Hansd., Isaac Hanssøn, Gunder Isaacssøn, Christen Nielssøn.

f. 23/1-1812, dbt. 10/2-1812. Anund Sivertssøn fra Nordre Sems Ingebor Andrea. Fadd: Jørgen Sems kone, Marthe Nielsd., Kittil Gulset, Jacob Sivertssøn, Gregorius Nielssøn.

f. 2/2-1812, dbt. 23/2-1812. Isaac Hanssøn und. N. Løbergs Ole. Fadd: Kirsten Hansd., Birthe Hansd., Isaac Berg, Anders Hanssøn, Anders Olssøn.

f. 31/1-1812, dbt. 23/2-1812. Ole Olssøn Snedker fra Aasebachens Søren. Fadd: Inger Olsd., Live Olsd., Jens Jenssøn, Anund Jacobssøn, Engelbert Matthiæsøn.

f. 2/2-1812, dbt. 23/2-1812. Ole Christenssøn fra Fossum Værks Svend. Fadd: Mads Madssøns kone, Kirsten Larsd., Tollev Jenssøn, Jon Evenssøn, Johan Halvorssøn.

f. 5/2-1812, dbt. 23/2-1812. Halvor Halvorssøn fra V. Bøe i Luxefjelds Tone Gurine. Fadd: Gulbrand Larssøns kone, Ingebor Clemetsd., Lars Pederssøn, Anders Jonssøn, Abraham Halvorssøn.

f. 16/2-1812, dbt. 1/3-1812. Johan Herman Larssøn fra Aasebachens Laurentse Dorothea. Fadd: Christen Holmens kone, Berthe Pernelle Larsd., Bøye Larssøn, Jon Sande, Halvor Anderssøn.

f. 20/2-1812, dbt. 1/3-1812. Jan Pederssøn fra M. Bøes Karen. Fadd: Amund Aslachssøns kone, Karen Madsd., Engelbert Pederssøn, Jens Pederssøn, Ole Pederssøn.

f. 20/2-1812, dbt. 1/3-1812. Isaac Jacobssøn fra BbKlevs Karen. Fadd: Christopher Pederssøns kone, Anne Karine Jacobsd., Niels Knudssøn, Gunder Thomæsøn, Iver Christenssøn.

f. 25/2-1812, dbt. 8/3-1812. Christen Ericssøn und. Otterholts Eric. Fadd: Anne Hedevig Rasmusd., Maren Nielsd., Niels Ericssøn, Morten Ericssøn, Peder Berulfssøn.

f. 29/1-1812, dbt. 8/3-1812. Johannes Olssøn fra Godals Ole. Fadd: Ragne Thorstensd., Ingebor Jonsd., Torgrim Anderssøn, Kittil Kittilssøn, Anders Larssøn.

f. 15/2-1812, dbt. 8/3-1812. Jens Anderssøn fra Fossum Værks Anders. Fadd: Lars Sørenssøns kone, Maren Andersd., Jens Nielssøn, Niels Nielssøn, Ole Nielssøn.

f. 27/2-1812, dbt. 8/3-1812. Solve Olssøn fra Nisterøes Jacob. Fadd: Søren Stulens kone, Hellene Olsd., Gunder Jacobssøn, Hans Halvorssøn, Lars Halvorssøn.

f. 25/2-1812, dbt. 8/3-1812. Rasmus Madssøn fra Øvrums Maren. Fadd: Eric Madssøns kone, Karen Madsd., Jacob Madssøn, Christian Østenssøn, Gunder Christenssøn.

f. 4/3-1812, dbt. 8/3-1812. Christen Knudssøn fra Fossum Værks Ingebor. Fadd: Hans Knudssøns kone, Anne Jacobsd., Ole Christenssøn, Christen Janssøn, Lars Svendssøn.

f. 27/2-1812, dbt. 8/3-1812. Hans Anderssøn und. Fossum Værks Lisbeth Maria. Fadd: Anne Hansd., Dorthe Andersd., Ole Knudssøn, Jens Jenssøn, Hans Anderssøn.

f. 15/1-1812, dbt. 8/3-1812. Ole Olssøn fra Solum i Luxefjelds Birthe Karine. Fadd: Ole Nøklegaards kone, Hedevig Abrahamsd., Anders Knudssøn, Christen Larssøn, Ole Olssøn.

f. 5/3-1812, dbt. 15/3-1812. Ole Halvorssøn fra Ersrøes Halvor. Fadd: Aslach Ericssøns kone, Karen Kirstine Pedersd., Halvor Christianssøn, Jørgen Christianssøn, Engelbert Janssøn.

f. 7/3-1812, dbt. 15/3-1812. Jacob Peterssøn fra Fossum Værks Else. Fadd: Karen Christensd., Kirstine Alfsd., Johan Bøydler, Engelbert Olssøn, Anders Danielssøn.

f. 12/3-1812, dbt. 22/3-1812. Anders Evenssøn fra N. Sneltveds Even. Fadd: Ole Bugots kone, Kirsten Larsd., Ole Bugot, Christen Olssøn, Jens Abrahamssøn.

f. 18/2-1812, dbt. 22/3-1812. Anne Karine Aslesdatter paa Amtets Sygehuuses uægte Karen. Barnefader blev meldt at være en svensk Matros Joseph Gustavus.
Fadd: Tore Torstensd., Kirsten Aslesd., Hans Ramsaasen, Kittil Kittilssøn, Gregorius Erichssøn.

f. 15/2-1812, dbt. 26/3-1812. Ole Olssøn fra Houkeroes Ingebor. Fadd: Jon Gromstuls kone, Karen Olsd., Jon Gromstul, Halvor Olssøn, Torkild Jonssøn.

f. 23/3-1812, dbt. 30/3-1812. Herman Hanssøn fra Bratsberg Skovs Peder. Fadd: Christen Pederssøns kone, Anne Pedersd., Christen Pederssøn, Jens Pederssøn, Sivert Berthelssøn.

f. 7/3-1812, dbt. 30/3-1812. Lorents Larssøn und. Fossum Værks Andrea. Fadd: Christen Hynies kone, Ingebor Larsd., Lars Jonssøn, Solve Danielssøn, Christopher Larssøn.

f. 20/3-1812, dbt. 30/3-1812. Bent Jonssøn und. Lies Anne. Moderen Marthe Kirstine Nielsdatter. Til ægteskab lyst for Forældrene, de bleve ægteviede 22/4-1812.
Fadd: Gunder Lies kone, Karen Maria Nielsd., Even Lien, Anders Lien, Hans Lien.

f. 26/3-1812, dbt. 5/4-1812. Helje Ericssøn und. Gulsets Svend. Fadd: Peder Halvorssøns kone, Hedevig Heljesd., Peder Halvorssøn, Kittil Pederssøn, Lars Gunderssøn.

f. 3/4-1812, dbt. 12/4-1812. Niels Christenssøn fra Ø. Hoppestads Maren. Fadd: Halvor Kiises kone, Magnil Christensd., Halvor Kiise, Jens Furuvold, Christopher Hanssøn.

f. 1/4-1812, dbt. 12/4-1812. Amund Olssøn fra Berrebergs Maren. Fadd: Ole Otterholts kone, Gunnil Olsd., Zacharias Berreberg, Zacharias Jenssøn, Ellev Olssøn.

f. 1/4-1812, dbt. 12/4-1812. Mads Franssøn und. Moes (pigebarn) Helge. Fadd: Engelbert Lucæsøns kone, Dorthe Engelbertsd., Engelbert Lucæsøn, Solve Engelbertssøn, Eric Hanssøn.

f. 27/3-1812, dbt. 12/4-1812. Engelbert Aslessøn fra Aasebachens Anne Turine. Fadd: Ellen Nielsd., Maria Halvorsd., Niels Aslessøn, Halvor Asbjørnssøn, Lars Wetlessøn.

f. 9/4-1812, dbt. 19/4-1812. Niels Olssøn fra Skyers Birthe. Fadd: Johannes Skyers kone, Marthe Isaacsd., Jon Svendssøn, Anders Larssøn, Ole Larssøn.

f. 11/4-1812, dbt. 19/4-1812. Hans Halvorssøn fra N. Bøes Maren. Fadd: Mads Bøes kone, Karen Olsd., Mads Christenssøn, Knud Østenssøn, Niels Anderssøn.

f. 26/3-1812, dbt. 19/4-1812. Halvor Johannissøn fra Aasebachens Anne Maria. Fadd: Ole Wijerssøns kone, Niels Ericssøns kone, Ole Wijerssøn, Niels Ericssøn, Gregorius Danielssøn.

f. 18/4-1812, dbt. 26/4-1812. Kjøstol Clemetssøn fra Follestads Anne. Fadd: Rasmus Halvorssøns enke, Christine Olsd., Ole Olssøn, Isaac Johannissøn, Thor Anderssøn.

f. 20/4-1812, dbt. 3/5-1812. Anders Knudssøn fra Fløtterøes Karen. Fadd: Hans Knudssøns kone, Anne Jacobsd., Christen Schrøder, Lars Matthiæsøn, Anders Matthiæsøn.

f. 26/4-1812, dbt. 10/5-1812. Solve Larssøn fra Kjærs Axel. Fadd: Lars Kjærs kone, Anne Larsd., Lars Kjær, Hans Axelssøn, Niels Axelssøn.

f. 29/4-1812, dbt. 10/5-1812. Lars Kittilssøn Houen fra Aasebachens Hans Thomas. Fadd: Lars Peter Arnessøns kone, Dorthe Hansd., Jens Kittilssøn, Lars P. Arnessøn, Thor Olssøn.

f. 25/4-1812, dbt. 10/5-1812. Ole Ejnerssøn und. N. Løbergs Karen. Fadd: Gunder Løbergs kone, Ingebor Jonsd., Sondre Nirissøn, Thomas Jenssøn, Jens Olssøn Løberg.

f. 27/4-1812, dbt. 10/5-1812. Niels Hanssøn fra Aasebachens tvillinger Mette Maria. Fadd: Mette Maria Nielsd., Maria Olsd., Hans Hanssøn, Ole Halvorssøn, Halvor Anderssøn.

f. 27/4-1812, dbt. 10/5-1812. Niels Hanssøn fra Aasebachens tvillinger Anne Turine. Fadd: Christine Nielsd., Christine Hansd., Søren Johannissøn, Peder Olssøn, Niels Nielsøn.

dbt. 10/5-1812. Ole Jonssøns pigebarn Kirsten fra Liestuel, født 11te Apr. Fadd: Thor Halvorssøns kone, Kirsten Torkildsd., Thor Halvorssøn, Ole Halvorssøn, Niels Nielssøn.

f. 9/5-1812, dbt. 18/5-1812. Anders Larssøn fra Skyers tvillingbørn Niels. Fadd: Lars Jonssøns kone, Birthe Larsd., Jens Hanssøn, Engelbert Johannissøn, Halvor Thorssøn.

f. 9/5-1812, dbt. 18/5-1812. Anders Larssøn fra Skyers tvillingbørn Ingebor. Fadd: Johannes Olssøns kone, Maria Larsd., Anders Evenssøn, Isaac Larssøn, Ole Larssøn.

f. 30/4-1812, dbt. 18/5-1812. Jørgen Thorstenssøn fra Markers Karen. Fadd: Ole Hobæks kone, Anne Anundsd., Ole Hobæk, Peder Fridericssøn, Ole Hanssøn.

f. 3/5-1812, dbt. 18/5-1812. Niels Ericssøn fra Orekaases Maren. Fadd: Ole Ersrøes kone, Kirsten Torkildsd., Christen Janssøn, Christen Ericssøn, Morten Ericssøn.

f. 27/4-1812, dbt. 24/5-1812. Brynild Anundssøn fra BbKlevens Kirsten. Fadd: Christen Torjussøns kone, Maren Zachariædatter, Peder Sivertssøn, Christen Torjussøn, Isaac Johannissøn.
Forældrene vare fra Seude, og strax bør flytte tilbage.

f. 2/5-1812, dbt. 31/5-1812. Christen Christianssøn und. S. Fossums Niels. Fadd: Anne Sigursd., Maria Torstensd., Lars Christianssøn, Peder Christianssøn, Ole Christianssøn.

f. 25/5-1812, dbt. 7/6-1812. Aslach Halvorssøn und. Berrebergs Isaac. Fadd: Hedevig Halvorsd., Anne Kirstine Halvorsd., Peder Christianssøn, Gunder Halvorssøn, Christen Isaacssøn.

f. 26/5-1812, dbt. 7/6-1812. Gunder Jacobssøn und. Kiises Jacob. Fadd: Halvor Holts kone, Marthe Hansd., Halvor Holt, Halvor Kiise, Christopher Hanssøn.

f. 2/6-1812, dbt. 13/6-1812. Christian Østenssøn fra Aasebachens Ole. Fadd: Margit Jonsd., Ingebor Gurine Bendixdatter, Rasmus Madssøn, Ole Wigerssøn, Harald Halvorssøn, Thor Olssøn.

f. 24/5-1812, dbt. 14/6-1812. Inger Nielsdatter fra Aasebachens uægte Søn Lars. Til barnefader udlagt Thomas Pederssøn, gevorben soldat i Fridericswærn.
Fadd: Engelbert Aslessøns kone, Ellen Maria Nielsd., Hans Wetlessøn, Isaac Smith, Gregorius Danielssøn.

f. 31/5-1812, dbt. 14/6-1812. Zacharias Olssøn fra Berrebergs Ingebor. Fadd: Ole Otterholts kone, Ingebor Simonsd., Amund Berreberg, Jørgen Sem, Søren Simonssøn.

f. 5/6-1812, dbt. 14/6-1812. Halvor Thorssøn und. S. Frogners Ragnil. Fadd: Tron Olssøns kone, Gunnil Olsd., Kittil Gregerssøn, Ole Larssøn, Ole Pederssøn.

f. 12/6-1812, dbt. 21/6-1812. Lars Christenssøn und. S. Aases Maren. Fadd: Halvor Jonssøns kone, Karen Nielsd., Gunder Monssøn, Peder Berulfssøn, Ole Pederssøn.

f. 10/6-1812, dbt. 21/6-1812. Engelbert Sørenssøn fra Fossum Værks Inger Johanne. Fadd: Lars Sørenssøns kone, Marthe Johannisd., Lars Sørenssøn, Hans Anderssøn, Christen Hanssøn.

f. 8/6-1812, dbt. 27/6-1812. Amund Larssøn fra Fossum Værks Christian Hyberdth. Fadd: Forvalter Schaannings kone, Christiana Barnholdt, Niels Hyberdt, H. Resch, Christen Lund, A. Poulsen.

f. 1/6-1812, dbt. 27/6-1812. Jacob Jenssøn fra Gulsets Maren Kirstine. Fadd: Inger Jensd., Marthe Kirstine Larsd., Søren Tofte, Elias Jenssøn, Abraham Jenssøn, Rejer Anderssøn.

f. 13/6-1812, dbt. 28/6-1812. Jon Tormossøn fra Kikut und. S. Riisings Tormo. Fadd: Sidsel Tormosd., Anne Hansd., Ole Torjerssøn, Jon Alfssøn, Niels Nielssøn.

f. 8/6-1812, dbt. 28/6-1812. Jacob Rasmussøn und. Strømdals Rasmus. Fadd: Lars Isaacssøns kone, Karen Nielsd., Anders Rasmussøn, Isaac Larssøn, Jacob Larssøn.

f. 16/6-1812, dbt. 28/6-1812. Peder Sivertssøn fra BbKlevens Sivert. Fadd: Anders Olssøns kone, Kirsten Olsd., Sivert Pederssøn, Ole Danielssøn, Daniel Olssøn.

f. 14/6-1812, dbt. 28/6-1812. Eric Abrahamssøn fra Berrebergs Torine. Fadd: Rasmus Berrebergs kone, Inger Ericsd., Rasmus Berreberg, Ole Holm, Anders Amundssøn.

f. 12/6-1812, dbt. 5/7-1812. Rasmus Christenssøn und. Strømdals Christen. Fadd: Lars Kjærs kone, Margarete Axelsd., Solve Kjær, Thor Anderssøn, Niels Axelssøn.

f. 29/6-1812, dbt. 5/7-1812. Knud Nielssøn fra N. Wenstøbs Isaac. Fadd: David Holms kone, Karen Halvorsd., Anders Wenstøb, Niels Wenstøb, Jan Mouraasen.

f. 5/6-1812, dbt. 8/7-1812. Skibscapitaine Hans Thuesens Antonette Catharine. Fadd: Mouritsens enke, Birg. Wright, J. Aalborg, Jens P?. Gasmann, S. Rasch, Jacob Ottesen.

f. 29/6-1812, dbt. 12/7-1812. Gullik Halvorssøn und. S. Breches Marthe. Fadd: Anne Margr. Christiansd., Anne Eskildsd., Christen Abrahamssøn, Daniel Olssøn, Zacharias Anderssøn.

f. 10/7-1812, dbt. 25/7-1812. Anders Hanssøn fra Aasebachens Hans Buer. Fadd: Margit Jonsd., Marte Maria Olsd., Jon Sanne, Michel Halvorssøn, Søren Johannissøn.

f. 1/7-1812, dbt. 26/7-1812. Ole Christopherssøn fra Sæteret i Luxefjelds Lars. Fadd: Ole Nøklegaards kone, Lars Wenstøbs kone, Ole Nøklegaard, Gulbrand Larssøn, Ole Larssøn.

f. 19/7-1812, dbt. 26/7-1812. Jacob Peterssøn fra Tejen und. Moes Maren. Fadd: Jens Tejens kone, Ingebor Petersd., Lars Pederssøn, Jens Nielssøn, Ole Abrahamssøn.

f. 19/7-1812, dbt. 2/8-1812. Marthe Pedersdatter fra Fossum Værks uægte Peder. Til barnefader udlagt Johan Halvorssøn ved Fossum Værk.
Fadd: Anne Hansd., Marthe Clar. Storm, Ole Knudssøn, Helje Larssøn, Henric Jenssøn.

f. 19/7-1812, dbt. 2/8-1812. Halvor Christianssøn fra S. Fossums tvillinger Karen. Fadd: Maren Larsd., Kirsten Knudsd., Ole Ersrøe, Amund Berreberg, Lars Christenssøn.

f. 19/7-1812, dbt. 2/8-1812. Halvor Christianssøn fra S. Fossums tvillinger Ingebor. Fadd: Anne Sigursd., Marthe Christiansd., Peder Christianssøn, Jørgen Christianssøn, Ole Christianssøn.

f. 2/8-1812, dbt. 9/8-1812. Daniel Hanssøn fra Baaserøes Lars. Fadd: Jens Hanssøns kone, Anne Pedersd., Eric Bøle, Isaac Gunderssøn, Isaac Pederssøn.

f. 22/7-1812, dbt. 16/8-1812. Hans Jacobssøn fra Nærums Birthe Kirstine. Fadd: Anders Bakkens kone, Anne Hansd., Simon Lund, Anders Bommen, Niels Jacobssøn.

f. 15/8-1812, dbt. 23/8-1812. Lars Christenssøn und. Moes Christen. Fadd: Halvor Holts kone, Ellen Larsd., Lars Moe, Halvor Holt, Halvor Larssøn.

f. 11/8-1812, dbt. 23/8-1812. Zacharias Jenssøn fra Kleven gaards Kirsten. Fadd: Inger Jensd., Anne Olsd., Jens Kleven, Zacharias Kleven, Even Kleven.

f. 9/8-1812, dbt. 30/8-1812. Anders Jonssøn fra Ø. Bøe i Luxefjelds Maria. Fadd: Gulbrand Larssøns kone, Birthe Jonsd., Halvor Fjeldet, Ellev Olssøn, Christopher Olssøn.

f. 11/8-1812, dbt. 30/8-1812. Ole Jonssøn und. Meens Kirstine. Fadd: Lars Svartangens kone, Maren Andersd., Anders Hanssøn, Peder Halvorssøn, Gunder Pederssøn.

f. 17/8-1812, dbt. 3/9-1812. Ole Svendssøn und. S. Breches Svend. Fadd: Inger Thomædatter, Anne Christine Saamundsd., Michael Sivertssøn, Jonas Selou, Isaac Nielssøn.

f. 31/8-1812, dbt. 6/9-1812. Jacob Larssøn und. Nede Sems Lars. Fadd: Anders Engelbertssøns kone, Birthe Olsd., Helje Larssøn, Østen Larssøn, Lars Madssøn.

f. 22/8-1812, dbt. 6/9-1812. Berthel Olssøn fra Kreppens Andreas. Fadd: Maren Olsd., Birthe Olsd., Niels Halvorssøn, Henric Torjerssøn, Lars Jessøn.

f. 22/8-1812, dbt. 6/9-1812. Mons Olssøn fra N. Risings Johanne. Fadd: Ingebor Jensd., Magd. Elisabeth Abrahamsd., Tron Olssøn, Halvor Thorssøn, Ole Hanssøn.

f. 25/8-1812, dbt. 6/9-1812. Peder Olssøn und. Gulsets Dorothea. Fadd: Kittil Pederssøns kone, Birthe Evensd., Stian Pederssøn, Niels Anderssøn, Jacob Jonssøn.

f. 10/8-1812, dbt. 6/9-1812. Ole Olssøn Skinnert fra BbKlevs Anne Cicilia. Fadd: Gunder Thomæssøns kone, Inger Halvorsd., Christopher Pederssøn, Halvor Christenssøn, Anders Christenssøn.

f. 17/8-1812; dbt. 19/9-1812. Christopher Condrups Karen Christine Møller. Fadd: Skræder Møllers kone, Margarete Skreiberg, Søren Chr. Condrup, Frans Bendixssøn, Ole Olssøn.

f. 3/9-1812, dbt. 20/9-1812. Christen Pederssøn und. Bradtsbergs Hans. Fadd: Ole Pederssøns enke, Anne Pedersd., Herman Hanssøn, Anders Rasmussøn, Jens Pederssøn.

f. 13/9-1812, dbt. 27/9-1812. Lars Halvorssøn fra Aaltveds Peder. Fadd: Hans Larssøns kone, Maren Larsd., Niels Halvorssøn, Jacob Nærum, Hans Larssøn, Ole Larssøn.

f. 17/9-1812, dbt. 27/9-1812. Jon Jonssøn und. N. Løbergs Anders. Fadd: Jon Jonssøns kone, Else Andersd., Jon Jonssøn, Jens Thorssøn, Isaac Anundssøn.

f. 18/9-1812, dbt. 27/9-1812. Gunder Evenssøn und. N. Løbergs Lars. Fadd: Jens Johannissøns kone, Anne Jonsd., Lars Evenssøn, Gunder Thomæsøn, Kittil Olssøn.

f. 9/9-1812, dbt. 27/9-1812. Anders Isaacssøn fra BbKlevs Maria. Fadd: Hans Jacob Halvorssøns kone, Inger Kirstine Nielsd., Niels Pederssøn, Ole Christenssøn, Hans Jacob Halvorssøn.

f. 18/9-1812, dbt. 4/10-1812. Niels Aslessøn fra Fossum Værks Jon. Fadd: Karen Olsd., Anne Isaacsd., Jacob Jacobssøn, Jon Evenssøn, Christopher Hanssøn.

f. 24/9-1812, dbt. 4/10-1812. Jens Janssøn fra Fossum Værks Jan. Fadd: Maren Aslachsd., Karen Isaacsd., Christopher Aslachssøn, Ole Janssøn, Jan Janssøn.

f. 23/9-1812, dbt. 4/10-1812. Solve Engelbertssøn fra S. Grinies Johan Erboe. Fadd: Cornelius Øens kone, Karen Sørensd., Isaac Grinie, Peder Sørensøn, Hans Axelssøn.

f. 9/9-1812, dbt. 4/10-1812. Christopher Halvorssøn Skjold fra Follestads Halvor. Fadd: Asloug Hansd., Pernelle Halvorsd., Hans Isaacssøn, Kiøstol Clemetssøn, Anders Olssøn.

f. 25/9-1812, dbt. 11/10-1812. Sivert Hanssøn fra Nærums Hans. Fadd: Signe Isaacsd., Maria Jacobsd., Isaac Christenssøn, Christen Larssøn, Søren Johannissøn.

f. 21/9-1812, dbt. 11/10-1812. Ole Torjerssøn fra Sæteret und. S. Riisings Jon. Fadd: Jon Kikuts kone, Anne Hansd., Jon Kikut, Ole Hobæk, Halvor Poulssøn.

f. 5/10-1812, dbt. 11/10-1812. Peder Janssøn fra Fjelddalens Maria. Fadd: Halvor Fjelddalens kone, Torine Halvorsd., Peder Fjelddalen, Jan Olssøn, Børge Halvorssøn.

f. 20/9-1812, dbt. 11/10-1812. Simon Aslachssøn und. Stulens Kirsten. Fadd: Halvor Isaacssøns kone, Maren Aslachsd., Halvor Isaacssøn, Lucas Aslachssøn, Eric Hanssøn.

f. 6/10-1812, dbt. 15/10-1812. Andreas Rougtved Bloms Kirsten. Fadd: Provst Bloms kone, Else Caroline Blom, Raadmand N. Aall, Hans Blom, Dideric Cappelen, Realf Cappelen.

f. 19/9-1812, dbt. 15/10-1812. Reier Matthiæsøn fra BbKlevs Inger Andrea. Fadd: Halvor Jacobssøns kone, Karen Dorothea Matthiædatter, Halvor Jacobssøn, Hans Jacobssøn, Eric Matthiæsøn.

f. 9/10-1812, dbt. 25/10-1812. Niels Jonssøn fra BbKlevs Andreas. Fadd: Niels Jacobssøns kone, Marthe Larsd., Christen Haraldssøn, Ole Olssøn, Kittil Kittilssøn.

f. 19/10-1812, dbt. 1/11-1812. Niels Halvorssøn fra Suchens Halvor. Fadd: Barbara Waldemarsd., Birthe Olsd., Mads Janssøn, Christen Haraldssøn, Lars Jessøn.

f. 28/10-1812, dbt. 12/11-1812. Michel Engebretsen fra Bradtsbergs pigebarn (mangler navn). Fadd: Mad. Christence Sophia Førre, Inger Paus, Iver Hystolsen, Aslach Gundvoldsen, Thor Andersen, Gullich Qvælle.

f. 9/7-1812, dbt. 13/11-1812. Capt. Johan Caspar Barths Georg Daniel. Fadd: Jacob Aalls kone, Nicolay Aalls enke, jfr. Iversen, Capt. v. Deurs, Capt. v. Hageman, Louis Vauvert, Chr. Paus.

f. 6/11-1812, dbt. 15/11-1812. Even Nielsen fra Klevens Ole. Fadd: Zacharias Jensens kone, Kirsten Olsd., Zacharias Jensen, Zacharias Jacobsen, Halvor Poulsen.

f. 6/11-1812, dbt. 15/11-1812. Engelbreth Andersen fra Riises Anders. Fadd: Gunder Andersens kone, Maren Jacobsd., Laers Riis, Isach Larsen, Niels Andersen.

f. 30/10-1812, dbt. 15/11-1812. Knud Evensen fra Aasebachens Aase Maria. Fadd: Søren Sølies kone, Christine Olsd., Søren Hansen, Isach Sanne, Halvor Andersen.

f. 10/11-1812, dbt. 15/11-1812. Engelbreth Johannessen fra Bøhles Johannes. Fadd: Halvor Bøhles kone, Johanne Johannesd., Jens Hansen, Jens Johannesen, Hans Johannesen.

f. 25/10-1812, dbt. 15/11-1812. Christian Halvorsen fra Wenstøbs Maren. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Lars Halvorsens kone, Sigur Ersrøe, Anders Wenstøb, Lars Halvorsen.

f. 10/5-1812, dbt. 20/11-1812. Capitain Conrad Christopher van Deurs Conradine. Fadd: Frue Kløcher, frue Rasch, Ernstine Løvenskiold, inspecteur Hammond, Oberkrigscommisair Kløcher, Jacob Aall, Christian Monrad, Hans Møller, Realf Cappelen.

f. 9/11-1812, dbt. 29/11-1812. Zacharias Jacobsen fra Klevens Marthe Maria. Fadd: Niels Christiansens kone, Anne Olsd., Niels Christiansen, Even Nielsen, Halvor Poulsen.

f. 5/11-1812, dbt. 29/11-1812. Anders Danielsen fra Mellem Fossums Marthe Maria. Fadd: Maren Olsd., Martha Jacobsd., Solve Danielsen, Peder Danielsen, John Evensen.

f. 17/11-1812, dbt. 29/11-1812. Borger Halvorsen fra Kolkins Lars. Fadd: Ole Helgesens kone, Anne Tollefsd., Ole Helgesen, Jens Mortensen, Ove Tollefsen.

f. 7/11-1812, dbt. 29/11-1812. Maren Kirstine Eriksdatter fra BbKlevs uægte Anne. Udlagt til barnefader Abraham Hansen fra Schien.
Fadd: Isach Jacobsens enke, Marthe Larsd., Erik Engelbretsen, Christopher Pedersen, Niels Knudsen.

f. 24/11-1812, dbt. 29/11-1812. Marthe Johannesdatter fra Fossums uægte Johannes. Barnefader Lars Barnholt senior.
Fadd: Gunder Laersens kone, Kirsten Johannesd., Christen Jansen, Hans Christensen, Henrik Evensen.

f. 15/11-1812, dbt. 29/11-1812. Christopher Knudsen fra Øvrums Mathias. Fadd: Jacob Andersens kone, Ingebor Mathiasd., Anders Hansen, Anders Mathiasen, Laers Christophersen.

f. 28/10-1812, dbt. 2/12-1812. Hans Gasman (fra N. Fosses) Karen Helene. Fadd: Lehnsmand Peder Limies kone, Karen Pedersd., H. Gasman, Peder Pedersen Limie, Anders Pedersen Limie, Niels Pedersen Limie.

f. 26/11-1812, dbt. 6/12-1812. Lars Gregersen fra Øde Sneltveds Ingebor. Fadd: Kittil Gregersens kone, Marta Gundersd., Kittil Gregersen, Gregers Aslaksen, Peder Isaksen.

f. 28/11-1812, dbt. 13/12-1812. Jens Christensen fra Fossums tvillinger John. Fadd: Christen Knudsens kone, Kirsten Larsd., Christen Knudsen, Hans Jørgensen, Hans Andersen.

f. 28/11-1812, dbt. 13/12-1812. Jens Christensen fra Fossums tvillinger Ingebor. Fadd: Anne Hansd., Maren Andersd., Jens Andersen, Christen Eriksen, Morten Erichsen.

f. 1/12-1812, dbt. 13/12-1812. Anders Pedersen fra Bauerøes Karen Maria. Fadd: Jan Jacobsens kone, Ingebor Knudsd., Engelbreth Bauerøe, Christen Pedersen, Peder Pedersen.

f. 14/11-1812, dbt. 26/12-1812. Lars Isachsen fra Tyslands Anne Clarine. Fadd: Ingebor Petersd., Gunild Marie Eskildsd., Niels Larsen, Hans Christensen, Lars Nielsen.

f. 29/11-1812, dbt. 26/12-1812. Tron Olsen fra Frogners Jacob. Fadd: Anne Kirstine Jacobsd., Else Johnsd., Jacob Johnsen, Jacob Jacobsen, Anders Jacobsen.

f. 19/12-1812, dbt. 26/12-1812. Halvor Hansen fra Meens Karen Kirstine. Fadd: Kittil Nielsens kone, Ingebor Olsd., Peder Halvorsen, Peder Pedersen, John Olsen.

f. 20/12-1812, dbt. 26/12-1812. Lars Svendsen und. Fossums Maria. Fadd: Sigfred Svendsens kone, Marte Christensd., Sigfred Svendsen, Gunder Engelbrethsen, Peder Engelbrethsen.

f. 19/12-1812, dbt. 26/12-1812. Isach Hansens Hans. Fadd: Jens Pedersens kone, Kirsten Hansd., Jens Pedersen, Isach Christensen, Jens Hansen.

f. 13/12-1812, dbt. 26/12-1812. Ole Jacobsen fra Sannes Søren. Fadd: Niels Christophersens kone, Christine Sørensd., Engelbreth Jacobsen, Sivert Nielsen, Christen Sørensen.

f. 15/12-1812, dbt. 27/12-1812. Johannes Andersen fra Aasebachens Niels. Fadd: Karen Olsd., Kirsten Steffensd., Anders Jacobsen, Thoer Olsen, Anders Gundersen.

f. 12/11-1812, dbt. 27/12-1812. Sigur Sigursen fra Luxefields Ingebor. Fadd: Ellef Olsens kone, Helge Nielsd., Ellef Olsen, Niels Nielsen, Ole Andersen.

f. 20/12-1812, dbt. 27/12-1812. Niels Sivertsen fra Brekkes Inger Maria. Fadd: Tone Davidsd., Dorte Maria Pedersd., Sivert Nielsen, Svend Hansen, Niels Helgesen.

f. 9/12-1812, dbt. 27/12-1812. Niels Jacobsen fra Bbklevens Kirsten Maria. Fadd: Martha Kirstine Larsd., Berthe Larsd., Hans Larsen, Jacob Andersen, Kittil Knudsen, Elias Jensen.

f. 13/12-1812, dbt. 1/1-1813. Anders Nielsen fra Limies Maren. Fadd: Christian Nielsens kone, Ingebor Maria Zachariadatter, Peder Zachariasen, Halvor Erichsen, John Torkelsen.

f. 4/12-1812, dbt. 1/1-1813. Hans Eriksen fra Henningsdalens (und. Moe) Erik. Fadd: Christopher Glendes kone, Pernille Aslaksd., Lucas Aslaksen, Borre Torkelsen, Christian Torkelsen.

f. 20/12-1812, dbt. 3/1-1813. Hans Larsen fra Meens Peder. Fadd: Live Larsd., Karen Hansd., Lars Knudsen, Elias Jensen, John Olsen.

f. 27/12-1812, dbt. 6/1-1813. Jacob Østensen fra Borges Inger Maria. Fadd: Christian Østensens kone, Inger Østensd., Knud Østensen, Gunder Isachsen, Niels Eriksen.

f. 31/12-1812, dbt. 11/1-1813. Isak Jacobsen und. Øvrums Knud. Fadd: Engelbreth Jacobsens kone, Anne Olsd., John Espedalen, Jacob Olsen, Kittil Kittilsen.

f. 31/10-1812, dbt. 13/2-1813. Apoteker Mulertz Jørgen Adolf. Fadd: Frue v. Deurs, Jfr. Heuch, Carl Mulerts, Henrik Mulerts, Job Kiil, Oberkrigscommisaire Kløcher.

f. 31/12-1812, dbt. 13/2-1813. Hans Nielsen Blokmagers Marthe Maria. Fadd: Marthe Bøyesen, Karen Frederique Bøyesen, Thomas Jørgensen, John Sanne, Lars Haugen.

f. 3/1-1813, dbt. 13/2-1813. Lars Gunnerius Nielsens Chatarine. Fadd: Aase Kirstine Olsd., Ole Andersen, Thomas Olsen, Rollef Halvorsen.

f. 3/1-1813, dbt. 17/1-1813. Ellev Olsen und. Toftes Ingebor Maria. Fadd: Peder Myrens kone, Maria Andersd., Aamund Andersen, Ole Johnsen, Halvor Foss.

f. 7/1-1813, dbt. 17/1-1813. Jens Mortensen fra Ballestads Ingebor. Fadd: Jens Pedersens kone, Anne Jacobsd., Jens Pedersen, Søren Danielsen, Jens Olsen.

f. 7/1-1813, dbt. 17/1-1813. Knud Olsen und. Kleps Ole. Fadd: Jacob Kleps kone, Thore Engelbrethsd., Hans Nielsen, Asbiørn Eliasen, Niels Aagesen.

f. 13/1-1813, dbt. 24/1-1813. Engelbreth Pedersen fra Bøe Rønnings Karen Elisabeth. Fadd: Jan Pedersens kone, Marthe Maria Gundersd., Anders Jensen, Aamund Aslaksen, Jens Pedersen.

f. 14/1-1813, dbt. 24/1-1813. Hans Larsen und. Fossums Maren. Fadd: Sigfred Svendsens kone, Karen Madtsd., Sigfred Svendsen, Peder Larsen, Peder Aslaksen.

f. 17/1-1813, dbt. 24/1-1813. Ole Levorsen fra Flittigs Marthe Carine. Fadd: Gunbiørn Olsens kone, Karen Andersd., Lars Pedersen, Gunbiøn Olsen, Johan Halvorsen.

f. 15/1-1813, dbt. 24/1-1813. Halvor Johnsens und. N. Aas Lars. Fadd: Halvor Isaksens kone, Karen Larsd., Halvor Isaksen, Jacob Johnsen, Peder Johnsen.

f. 22/1-1813, dbt. 31/1-1813. Henrik Evensøn und. Fossums Kirsten. Fadd: Jens Hansens kone, Berthe Evensd., Hans Jensen, Ole Jensen, Ole Evensen.

f. 8/1-1813, dbt. 6/2-1813. Anun Siversen og Ingeborg Sigvaldsdatter fra Sembs Sigvald. Fadd: Gunild Simonsd., Ingeborg Simonsd., Kittil Knudsen, Niels Børresen, Børre Børresen.

f. 29/1-1813, dbt. 6/2-1813. Christopher Pedersen fra BbKlevens Hedevig. Fadd: Gunder Thomesens kone, Hedevig Olsd., Isach Jacobsen, Halvor Christensen, Anders Christensen.

f. 25/1-1813, dbt. 7/2-1813. Kittil Knudsen fra Gulsets Gunild. Fadd: Lars Christiansens kone, Karen Olsd., Jacob Jensen, Niels Jacobsen, Aamund Sivertsen.

f. 26/1-1813, dbt. 7/2-1813. Niels Rasmussen fra Sannes Isach. Fadd: Arne Auestads kone, Anne Rasmusd., Solve Sanni, Søren Christiansen, Erik Madtsen.

f. 16/1-1813, dbt. 14/2-1813. Gunder Larsen fra Lies Zacharias. Fadd: Hans Gundersens kone, Marthe Maria Olsd., Even Tollefsen, Anders Gundersen, Ole Torkildsen.

f. 9/2-1813, dbt. 14/2-1813. Ole Isaksen fra Lies Niels. Fadd: Niels Isaksens kone, Elen Larsd., Hans Isachsen, Niels Isachsen, Ole Nielsen.

f. 10/2-1813, dbt. 21/2-1813. Gunder Isachsen fra Waaserøes (Vosserødklev. GS.) Kirsten. Fadd: Daniel Hansens kone, Berthe Isachsd., Daniel Hansen, Isach og Gunder Pedersen.

f. 31/1-1813, dbt. 21/2-1813. Abraham Olsen fra BbKlevens Christine Condrup. Fadd: Dorothea Condrop, Marthe Olsd., Christopher Condrop, Andreas Christensen, Christian Jensen.

f. 22/2-1813, dbt. 28/2-1813. Gunder Thomesen fra N. Løbergs Jens. Fadd: Jens Olsens kone, Inger Thomesd., Thomas Jensen, Gunder Evensen, Anders Thomesen.

f. 7/2-1813, dbt. 28/2-1813. Abraham Halvorsen fra Bestuls Karen Maria. Fadd: Halvor Halvorsens kone, Ragnild Tostensd., Halvor Halvorsen, Niels Torkildsen, Børre Torkildsen.

f. 18/2-1813, dbt. 28/2-1813. Erik Madsens fra Sanne Magnild. Fadd: Niels Rasmussens kone, Rasmus Madsens kone, Jacob Andersen, Arne Auestad, Niels Rasmussen.

f. 21/2-1813, dbt. 7/3-1813. Hans Knudtsen und. Brekkes Hans. Fadd: Anders Knudtsens kone, Inger Andersd., Jacob Hansen, Lars Knudsen, Knud Hansen.

f. 24/2-1813, dbt. 7/3-1813. Halvor Olsens fra N. Riis Ole. Fadd: Johannes Jensens kone, Dorthea Maria Tollefsd., Johannes Jensen, Tollef Rasmussen, Hans Pettersen.

f. 22/2-1813, dbt. 7/3-1813. Peder Halvorsen und. Gulsets Karine. Fadd: Gunder Halvorsens kone, Gunild Abrahamsd., Halvor Knudtsen, Ole Gulliksen, Simon Gulliksen.

f. 28/2-1813, dbt. 7/3-1813. Christopher Nirisen fra Mælas Maria Didrika Elisabeth. Fadd: Didrik Cappellens kone, frøken Johanne Schlanbusch, Didrik Cappelen, Peder Smith, Klein.

f. 2/2-1813, dbt. 14/3-1813. Tollef Nielsen fra Aasebachens Gunild Maria. Fadd: Tron Aasaaldsens kone, Karen Larsd., Niels Aasaaldsen, Tron Aasaaldsen, Johannes Nielsen.

f. 28/2-1813, dbt. 14/3-1813. Rasmus Trulsen fra BbKlevens Rasmus. Fadd: Anne Maria Larsd., Inger Kirstine Trulsd., Helle Christiansen, Gunder Olsen, Anders Rasmussen.

f. 24/2-1813, dbt. 14/3-1813. Søren Engebretsen fra BbKlevens Knud. Fadd: Niels Jacobsens kone, Anne Jacobsd., Halvor Christensen, Anders Christensen, Niels Jacobsen.

f. 7/3-1813, dbt. 14/3-1813. Aslak Pedersen und. Bøes Gunild. Fadd: Karen og Kirsten Pedersd., Lars Hansen, Jens Henriksen, Claus Kittilsen.

f. 6/3-1813, dbt. 14/3-1813. Gunder Mathiesen fra Ramsaasens Karen. Fadd: Jacob Kleps kone, Inger Torjersd., Hans Halvorssen, Jacob Nærum, Ole Mathiesen.

f. 16/2-1813, dbt. 26/3-1813. Ole Pauses (S. Rising. GS.) Johanne Caroline. Fadd: Johan Altenburgs kone, Hans M. Hallses kone, jomfru Nicoline Plow, Johan Blom, Andreas Blom, Fredrich Plesner.

f. 16/3-1813, dbt. 28/3-1813. Rasmus Christophersen fra Berbergs Christopher. Fadd: Rasmus Halvorsens kone, Anne Rasmusd., Rasmus Halvorsen, Lucas Aslaksen, John Aslaksen.

f. 25/3-1813, dbt. 4/4-1813. Søren Danielsen fra BbKlevens Jens. Fadd: Jens Mortensens kone, Anne Jensd., Jens Mortensen, Engelbreth Johannesen, Jens Johannesen.

f. 18/3-1813, dbt. 4/4-1813. Christopher Aslaksen fra Fossum Værks Halvor. Fadd: Anders Wenstøbs kone, Askiær Aslaksd., Jens Hansen, Jens Jansen, Poul Aslaksen.

f. 18/2-1813, dbt. 4/4-1813. Enken Maren Torkelsdatter fra Luxefields uægte Hans. Til Barnefader udlagt Hans Hansen fra Grinilien.
Fadd: Ole Gundersens kone, Jøran Sigursd., Wiar Andersen, Ole Larsen, Anders Larsen.

f. 7/3-1813, dbt. 8/4-1813. Isak Nielsen fra Aasebachens Niels. Fadd: Niels Larsens enke, Anne Wetlesd., Hans Nielsen, Michael Halvorsen, Jens Sørensen.

f. 23/3-1813, dbt. 11/4-1813. Lucas Halvorsen fra Stulens Maren. Fadd: Halvor Isaksens kone, Ingebor Aslaksd., Rasmus Berreberg, Simon Stulen, Peder Aslaksen.

f. 29/3-1813, dbt. 11/4-1813. Hans Halvorsens und. N. Foss Hansine. Fadd: Anne Nielsd., Ingebor Johnsd., Jørgen Torbiørnsen, Sigur Johnsen, Halvor Jacobsen.

f. 30/3-1813, dbt. 15/4-1813. Ole Johnsen und. Brækkes Jørgine. Fadd: Margith Johnsd., Anne Margrethe Knudsd., Aslak Christensen, Simon Simonsen, Isak Paulsen.

f. 7/4-1813, dbt. 19/4-1813. Peder Fredriksen und. S. Grinies Peder. Fadd: Karen Pedersd., Anne Hansd., Anund Høgelie, Jørgen Tostensen, Ole Asbiørnsen.

f. 3/3-1813, dbt. 21/4-1813. Ole Svendsens fra Aarhuus Jens. Fadd: Jacob Jensens kone, Anne Jensd., Elias Jensen, Knud Larsen, Niels Andersen.

f. 17/4-1813, dbt. 2/5-1813. Lars Gulliksen und. Gulsets Maren. Fadd: Anders Engelbretsens kone, Karen Halvorsd., Rasmus Halvorsen, Ole Larsen, Anders Engebretsen.

f. 7/4-1813, dbt. 2/5-1813. Engelbret Jacobsen fra Espedalens Jacob. Fadd: Ole Søelies kone, Maren Aslaksd., Isak Gundersen, Jacob Gundersen, Lars Larsen.

f. 28/3-1813, dbt. 2/5-1813. Isak Sørensen und. Hynies Gurine. Fadd: Lars Sørensens kone, Maren Thorsd., Sondre Kittilsen, Hans Christensen, Niels Nielsen.

f. 27/3-1813, dbt. 2/5-1813. Jacob Christensen fra Aasebachens Maren. Fadd: Maren Olsd., Anne Larsd., Hans Wetlesen, Ole Mathiesen, Ole Andersen.

f. 2/5-1813, dbt. 9/5-1813. Niels Nielsen fra Fossum Værks Hans. Fadd: Maren Gundersd., Maren Johnsd., Jens Anderssen, Jens Nielsen, Christen Engelbretsen.

f. 30/4-1813, dbt. 9/5-1813. Hans Halvorsens fra S. Aas Margrethe. Fadd: Gisle Aases enke, Maren Aslaksd., Rasmus Halvorsen, Anders Halvorsen, Hans Larsen.

f. 26/4-1813, dbt. 9/5-1813. Ole Halvorsens fra Aas Jens. Fadd: Ingebor Halvorsd., Maren Halvorsd., Zacharias Jensen, Halvor Isaksen, Solve Engelbrethsen.

f. 24/3-1813, dbt. 9/5-1813. Jens Jensen fra Aasebachens Ole. Fadd: Jacob Nærums kone, Karen Larsd., Ole Wiarsen, Jens Andersen, Anders Olsen.

f. 4/4-1813, dbt. 9/5-1813. Halvor Herbrandsen fra Aasebachens Anne Maria. Fadd: Jens Sørensens kone, Christine Jensd., Ole Jacobsen, Hans Hansen, Tron Olsen.

f. 24/4-1813, dbt. 16/5-1813. Ole Wiarsen fra Aasebachens Andreas Wilhelm. Fadd: Hans Møllers kone, jomfr. B. Wright, Carl Møller, William Harway, Christian Bruun.

f. 7/5-1813, dbt. 23/5-1813. Peder Johnsen fra N. Jønnevalds Maren. Fadd: Madts Christensens kone, Torber Petersd., Ole og Peder Olsen, Jens Isaksen.

f. 23/4-1813, dbt. 23/5-1813. Anders Andersen fra Dales Halvor. Fadd: Ole Houedals kone, Gunild Henriksd., Lars Christensen, Ole Pedersen, Rejer Andersen.

f. 12/5-1813, dbt. 23/5-1813. Halvor Jansen fra Kaasens Maren. Fadd: Halvor Isaksens kone, Karen Jansd., Halvor Isaksen, Isak Hansen, Peder Bæruldsen.

f. 31/3-1813, dbt. 25/5-1813. Kammerherre Løvenskiolds Leopold Herman Severin. Fadd: Kammerfrue Løvenskiold, frøken Haxtousen, Baron Løvenskiold, Justisraad Kløker, Realf Cappellen.

f. 19/5-1813, dbt. 27/5-1813. Niels Jonsen fra S. Løbergs Ingebor. Fadd: Lars Tygesens kone, Kirsten Tygesd., Peder Tygesen, Jacob Jonsen, Isak Anundsen.

f. 21/5-1813, dbt. 30/5-1813. Niels Jacobsen fra BbKlevs Kisten. Fadd: Marthe Pedersd., Kirsten Andersd., Ole Olsen, Christen Hansen, Anders Rasmussen.

f. 19/5-1813, dbt. 30/5-1813. Maren Gulliksdatter fra Bugslottens uægte Mons. Udlagt til barnefader Mons Monsen Hoppestad.
Fadd: Anne Madtsd., Kirsten Gulliksd., Jens Amunssen, Simon Gulliksen, Ole Gulliksen.

f. 25/5-1813, dbt. 7/6-1813. Borger Engelbrethsen fra Fossums Anne Maria. Fadd: Hans Larsens kone, Marthe Storm, Johan Boydler, Claus Fredriksen, Mads Madsen.

f. 25/5-1813, dbt. 7/6-1813. Hans Jensen fra Fossums Jens. Fadd: Maren Solvesd., Kirsten Larsd., Henrik Sørensen, Isak Jensen, Helge Larsen.

f. 5/6-1813, dbt. 13/6-1813. Peder Aslaksen und. Borrestads Aslak. Fadd: John Hansens kone, Pernille Larsd., Hans Torgersen, Herman Mejer, Christen Larsen.

dbt. 20/6-1813. Peder Haraldsen fra Sembs Peder. (Født i Juni. fødselsd. heller ikke nevnt ved konf. 1829. GS.) Fadd: Lensmandens kone, Dorothea Larsd., Lars Aarhuus, John Grorud, Zacharias Gravelie.

f. 4/6-1813, dbt. 20/6-1813. Johannes Kittilsen und. Brækkes Dorothea. Fadd: Karen Christiansd., Anne Andersd., Christopher Nirisen, Ole Johnsen, Isak Paulsen.

f. 27/5-1813, dbt. 20/6-1813. Thor Olsen fra Grinieliens Gurine. Fadd: Gulbrand Larsens kone, Halvor Halvorsens kone, Halvor Olsen, Halvor Halvorsen, Anders Hansen.

f. 10/6-1813, dbt. 20/6-1813. Lars Hansen fra S. Bøes Maren. Fadd: Maren Engelbrethsd., Hedevig Engelbrethsd., Christopher Jensen, Johan Halvorsen, Johannes Nielsen.

f. 10/6-1813, dbt. 27/6-1813. Lars Christiansen und. Gulsets Anne Kirstine. Fadd: Kittil Gulsets kone, Anne Isaksd., Halvor Christiansen, Jørgen Christiansen, Ole Christiansen.

f. 11/6-1813, dbt. 27/6-1813. Aslak Eriksen fra Aashammers Maren. Fadd: Anne Nielsd., Marthe Pedersd., Jørgen Torbiørnsen, Christen Eriksen, Morten Eriksen.

f. 8/6-1813, dbt. 27/6-1813. Niels Olsen und. Fossums Birthe Kirstine. Fadd: Hans Nirisens kone, Marthe Olsd., Hans Nirisen, Hans Christensen, Hans Andersen.

f. 10/6-1813, dbt. 27/6-1813. Gunder Nielsen fra Gulsets Torgrim. Fadd: Jan Pedersens kone, Gunder Halvorsens kone, Anders Nielsen, Gunder Halvorsen, Niels Børresen.

f. 10/6-1813, dbt. 27/6-1813. Svend Svendsen und. Gulsets pigebarn Turine. Fadd: Ingebor Larsd., Aslau Torstensd., Peder Conradsen, Webiørn Halvorsen, Erik Olsen.

f. 4/6-1813, dbt. 4/7-1813. Johan Gotfried Bøjdler fra Fossums Gotfried Severin Fossum. Fadd: Kirstine Dahl, Marthe Storm, Fredrik Storm, Peder Mortensen, Børjer Engelbretsen.

f, 8/6-1813, dbt. 4/7-1813. Madts Frantzen und. Moes (pige) Helge. Fadd: Ingebor Engelbrethsd., Karen Rasmusd., Solve Engelbrethsen, Frans Halvorsen, Tov Johnsen.

f. 27/6-1813, dbt. 4/7-1813. Johan Halvorsen und. Bøs Halvor. Fadd: Niels Hansens kone, Marthe Johansd., Østen Larsen, Harald Halvorsen, Lars Svendsen.

f. 13/7-1813, dbt. 18/7-1813. Christopher Hansen fra Røes Christen. Fadd: Gunder Jacobsens kone, Marthe Hansd., Gunder Jacobsen, Erik Hansen, Christen Jansen.

f. 9/6-1813, dbt. 18/7-1813. Hans Peter Petersen fra Aasebachens Anne Carine. Fadd: Jacob Sivertsens kone, Andreas Storm, Even Halvorsen, Tollef Halvorsen.

f. 9/7-1813, dbt. 18/7-1813. Erik Knudsen und. Borrestads Birgitte Dorthea. Fadd: Karen Knudsd., Berthe Johnsd., Lars Riis, Thomas Johnsen, Isak Hansen.

f. 3/7-1813, dbt. 18/7-1813. Ole Gundersen Fossums Marthe Pernille. Fadd: Anders Danielsens kone, Maren Christensd., Gunder Olsen, Rasmus Trost, Lars Trost.

f. 1/7-1813, dbt. 25/7-1813. Hans Jansen fra Fossums Maren Turine. Fadd: Jens Nielsens kone, Jens Andersens kone, Jens Nielsen, Ole Nielsen, Jens Andersen.

f. 18/7-1813, dbt. 5/8-1813. Herman Mejer fra Aasebachens Maren Bendikte. Fadd: Christen Taules kone, Andrea Bendixd., Frants Bendixsen, Ole Olsen, Ole Arnesen.

f. 16/7-1813, dbt. 7/8-1813. Andreas Paulsen fra Gulsets Kirsten Caroline. Fadd: Amund Larsens kone, Caroline Nielsd., Niels Hybert, Amund Larsen, Ellef Hansen.

f. 22/7-1813, dbt. 8/8-1813. Mads Madsen fra Fossums Karen. Fadd: Jan Jacobsens kone, Margarethe Hansd., Jan Jacobsen, Ole Madsen, Niels Isachsen.

f. 26/7-1813, dbt. 8/8-1813. Ole Olsen Houedals Marthe. Fadd: Halvor Halvorsens kone, Birthe Olsd., Erich Wiarsen, Ole Olsen, Kittil Stulen.

f. 25/7-1813, dbt. 15/8-1813. Niels Erichssen fra Bekkevalds Christen. Fadd: Jacob Kleps kone, Gunild Larsd., Gunder Nielsen, Jacob Østensen, Ole Monsen.

f. 6/8-1813, dbt. 15/8-1813. Claus Kittilsen N. Mælas Kittil. Fadd: Christopher Nirisens kone, Anne Olsd., Niels Mikkelsen, Rasmus Klemetsen, Isak Paulsen.

f. 18/8-1813, dbt. 29/8-1813. Lars Evensen und. S. Løbergs Even. Fadd: Jens Johannesens kone, Anne Jacobsd., Isaach Anundsen, Gunder Evensen, Ole Anundsen.

f. 19/8-1813, dbt. 29/8-1813. Geert Ellingsøn fra Høimyrs Gundborg. Fadd: Ole Hobeks kone, Anne Anunsd., Lars Ellingsen, Ole Ellingsen, Niels Nielsen.

f. 17/8-1813, dbt. 29/8-1813. Ole Larsen Otterholdts Ole. Fadd: Berthe Andersd., Gunnild Olsd., Gulbrand Larsen, Anund Olsen, Ole Christensen.

f. 22/8-1813, dbt. 29/8-1813. Gunder Isaachsen und. Moes Isaach. Fadd: Knud Østensens kone, Anne Halvorsd., Knud Østensen, Engelbret Reiarsen, Christen Hanssen.

f. 21/8-1813, dbt. 5/9-1813. Thor Andersen und. Grinies Svend. Fadd: Hans Nielsens enke, Anne Nielsd., Jacob Larsen, Jørgen Torbjørnsen, Anders Christensen.

f. 2/9-1813, dbt. 12/9-1813. Hans Jacobsen fra Follougs Ingeborg. Fadd: Torbjørn Jensens kone, Marthe Nielsd., Erich Follaug, Thor Andersen, Rejer Mathiæsen.

f. 14/9-1813, dbt. 19/9-1813. Lars Tychesøn fra Kierras Lars. Fadd: Niels Johnsens kone, Kirsten Tykesd., Niels Johnsen, Lars Larsen, Peder Tychesen.

f. 10/9-1813, dbt. 19/9-1813. Rasmus Olsen fra Glennas Else. Fadd: Christopher Glennas kone, Gunild Rasmusd., Christopher Glenna, Gunder Halvorsen, Rasmus Rasmussen.

f. 31/8-1813, dbt. 19/9-1813. Niels Johnsen Skilbreds John. Fadd: Kittil Giønnevals kone, Maren Andersd., Lars Hansen, John Olsen, Isach Pedersen Sandbakken.

f. 7/9-1813, dbt. 21/9-1813. Christen Larsen fra Holmen und. Borrestads pigebarn Mari Anne. Fadd: Lars Meiers enke, Pernille Larsd., Anun Holmen, Peder Aslaksen, Jon Jørgensen, Sivert Larsen, Anders Larsen, Gunder Andersen.

f. 15/9-1813, dbt. 26/9-1813. Arne Jacobsen Ø. Borges og Inger Olsdatters Anne Oline. Fadd: Karen Larsd., Anne Nielsd., Anders Olsen, John Jacobsen, Niels Aanesen, Jens Jonsen, Johannes Nielsen.

f. 11/9-1813, dbt. 26/9-1813. Mons Olsen N. Riising og Hedevig Thorsdatters Madts. Fadd: Svend Olsens kone, Anne Nielsd., Ole Olsen, Anders Olsen, Ole Halvorsen.

f. 5/9-1813, dbt. 26/9-1813. Engelbret Jansen und. Tofte og Karen Pedersdatters Niels. Fadd: Peder Jansens kone, Barbara Jansd., Jan Olsen, Peder Jansen, Isak Jansen.

f. 5/9-1813, dbt. 26/9-1813. Elias Jensen Aarhuus og Marthe Larsdatters Anne. Fadd: Inger Jansd., Inger Maria Larsd., Jacob Jensen, Gunder Jacobsen, Anders Nyegaard, Hans Larsen, Halvor Larsen, Abraham Johnsen.

f. 25/9-1813, dbt. 3/10-1813. Jens Pedersen fra M. Bøe og Jørgine Andersdatters Peder. Fadd: Engelbret Pedersens kone, Astrie Aslaksd., Jan Pedersen, Engelbret Andersen, Amund Aslaksen.

f. 23/9-1813, dbt. 3/10-1813. Jens Gundersen und. Gulset og Hedevig Gundersdatters Gunder. Fadd: Jacob Jensens kone, Inger Pedersd., Peder Olsen, John Nielsen, Ole Jansen.

f. 23/9-1813, dbt. 3/10-1813. Anders Pedersen fra Bakken og Lisbet Thorsdatters Hansine. Fadd: Hans Nærums kone, Anne Isaksd., Isak Folloug, Lars Bakken, Anders Olsen, Christen Nielsen.

f. 7/9-1813, dbt. 10/10-1813. Christian Halvorsen Fossum og Maria Larsdatters Kirsten. Fadd: Anders Engelbretsens kone, Marte Torstensd., Jacob Jacobsen, Gunder Jacobsen, Isak Christensen.

f. 24/9-1813, dbt. 10/10-1813. Anders Sørensen Ouestad og Inger Østensdatters Østen. Fadd: Søren Høisets kone, Maren Sørensd., Jacob Østensen, Thor Nielsen, Hans Sørensen.

f. 13/10-1813, dbt. 7/11-1813. Knud Eriksen Fossum og Cathrine Evensdatters Karen Maria. Fadd: Henrik Evensens kone, Else Hermansd., Jacob Hansen, Tollev Olsen, Christopher Olsen.

f. 1/11-1813, dbt. 7/11-1813. Johannes Jansen Bøe og Hedevig Olsdatters Anne Maria. Fadd: Christhoper Nielsens kone, Karen Rasmusd., Niels Nielsen, Harald Halvorsen, Ole Pedersen.

f. 5/10-1813, dbt. 11/11-1813. Geert Nord og Margrethe Høsts Henrike Jørgine. Fadd: Madame Nord, jfr. Christence Monrad, forvalter Dahl, Capt. Johan Monrad, capt. Niels Christian Nord, Frederic Plesner, Joh. Vamberg.

f. 3/11-1813, dbt. 14/11-1813. John Svendsen M. Løberg og Karen Pedersdatters Birthe. Fadd: Niels Skyers kone, Marte Isaksd., Johannes Olsen, Christen Knudsen, Peder Isaksen.

f. 23/10-1813, dbt. 14/11-1813. Søren Hansen fra Osebachen og Anne Olsdatters Gunnild. Fadd: Anne Olsd., Cathrine Andersd., Ole Halvorsen, Søren Johannesen, Isak Hansen.

f. 31/10-1813, dbt. 21/11-1813. Andreas Meier Osebachen og Gunild Hansdatters Lorentz Henrik. Fadd: Marthe Larsd., Pernille Larsd., Herman Meier, Christen Larsen, Gunder Andersen, Ole Riis.

f. 26/10-1813, dbt. 21/11-1813. Christine Condrup. (Uægte). Moder Sophie Condrup, til barnefader udlagt Andreas Christensen Moe født i Drammen.
Fadd: Margrethe Condrup, Dorthea Condrup, Abraham Olsen, Knud Nielsen.

f. 21/10-1813, dbt. 27/11-1813. Christopher Pedersen og Anne Cathrine Knudsdatters Berthe Dorthea. Fadd: Ingeborg Aslaksdatter Moe, Caroline Nielsd., Hybert, Amund Larsen, Christian Poulsen fra Gulset, Peder Christophersen Organist.

f. 27/11-1813, dbt. 5/12-1813. Gunder Larsen Fossum og Maria Christensdatters Peter Frøberg. Fadd: Marthe Jacobsd., Maren Nielsd., Ole Peter Lund, Abraham Olsen, Jørgen Christiansen.

f. 29/10-1813, dbt. 12/12-1813. Ole Olsen Scheinert, Kleven og Anne Margrethe Rasmusdatters Anne Cicilia. Fadd: Ole Nielsens kone, Inger Nielsd., Christopher Pedersen, Isak Jacobsen, Johannes Christiansen, Halvor Christensen.

f. 5/12-1813, dbt. 19/12-1813. Gunder Halvorsen fra Gulset og Anne Olsdatters Karen. Fadd: Peder Halvorsens kone, Anne Gurine Christensd., Peder Halvorsen, Jens Gundersen, Ole Jansen.

f. 9/11-1813, dbt. 19/12-1813. Anders Isaksen fra BbKlev. og Anne Andersdatters Anders. Fadd: Anne Olsd., Ingebor Olsd., Hans Jacob Halvorsen, Christian Halvorsen, Lars Svendsen.

f. 9/12-1813, dbt. 19/12-1813. Helge Larsen Nordre Bøe og Maren Johannesdatters Erik. Fadd: Maren Nielsd., Kirsten Johannesd., Mads Jansen, Østen Larsen, Harald Hobek.

f. 4/12-1813, dbt. 26/12-1813. Gullik Michelsen BbKlev. og Karen Thomesdatters Gunild. Fadd: Isak Bommens kone, Gunder Thomesens kone, Gunder Thomesen, Christopher Pedersen.

f. 13/12-1813, dbt. 26/12-1813. Anders Olsen Fossejordet og Kirsten Hansdatters Hans. Fadd: Inger Olsd., Karen Gundersd., Lars Larsen, Anders Thorsen, Jens Jensen, Jacob Nærum.

f. 13/12-1813, dbt. 26/12-1813. Anne Elisabeth. Uægte. Moder Berthe Pedersdatter fra BbKlev, barnefader udlagt Lars Nielsen fra Næs Sogn.
Fadd: Christine Jacobsd., Marthe Jacobsd., Jens Thorsen, Erik Thorsen, Peder Isaksen.

f. 12/12-1813, dbt. 26/12-1813. Ole. Uægte. Moder Marthe Olsdatter fra Fossum, udlagt barnefader Ole Pedersen Fielddalen.
Fadd: Anne Maria Jonasd., Margrethe Olsd., Jens Jensen, Gunder Larsen, Ole Olsen.

f. 12/12-1813, dbt. 26/12-1813. Halvor Jacobsen Foss Eje og Inger Erichsdatters Jacob. Fadd: Isak Jensen, Ole Otterholt, Rasmus Jacobsen, Berthe Arnesd., Mari Olsdatter.

f. 28/10-1813, dbt. 30/12-1813. Iver Førre og Christence Sophie Monrads David. Fadd: Ole Halvorsens kone, Ole Jacobsens kone, jfr. Schweder, Gregers Forbek, Frederik Plesner, Frederik Dahl.

f. 24/12-1813, dbt. 2/1-1814. Knud Jacobsen og Maren Olsdatter fra Osebachens Karen. Fadd: Thomas Jensens kone, Kirsten Michelsd., Anders Hansen, Christen Nielsen. Jacob Christophersen.

f. 1/12-1813, dbt. 2/1-1814. Knud Johannessen Goupaasen og Kirsten Johnsdatters Birthe Maria. Fadd: Ingeborg Johnsd., Kirsten Larsd., Kittil Olsen, Thron Olsen, John Halvorsen.

f. 23/12-1813, dbt. 2/1-1814. Ole Andersen fra Osebachen og Karine Abrahamsdatters Birthe Kirstine. Fadd: Kirsten Simonsd., Karen Olsd., Anders Hansen, Hans Andreas Abrahamsen, Ole Johansen.

f. 4/12-1813, dbt. 4/1-1814. Jacob Christensen Osebachen og Ellen Maria Larsdatters Elisa Anne Berthea. Fadd: Anna Christiana Christensd., Anne Carine Larsd., Lars Olsen, Ole Knudsen. Isak Halvorsen, Halvor Asbjørnsen.

f. 8/1-1814, dbt. 15/1-1814. Jens Olsen Nordre Løberg og Maren Jacobsdatters Ole. Fadd: Ingeborg Johnsd., Marthe Gundersd., Kittil Olsen, Thor Olsen, John Jacobsen, Bent Jacobsen.

f. 7/1-1814, dbt. 15/1-1814. Ole Christiansen Sønd. Fossum og Anne Isaksdatters Marthe. Fadd: Maria Sigurdsd., Maren Isaksd., Peder Christiansen, Jørgen Christiansen, Ole Halvorsen.

f. 23/12-1813, dbt. 15/1-1814. Lorents Larsen fra Fossum og Kirsten Arnesdatters Kirsten Laurence. Fadd: Marthe Tollevsd., Ingeborg Larsd., Isak Sørensen, Johannes Pedersen, Christopher Larsen.

f. 7/12-1813, dbt. 15/1-1814. Ingebret Haslesen Osebachen og Ragnild Rejersdatters Ole Peter. Fadd: Ragnild Rejersd., Ingeborg Jacobsd., Michel Olsen, Anders Johnsen, Jens Gundersen.

f. 16/12-1813, dbt. 23/1-1814. Jokum Monrad fra Osebachen og Ingebor Isaksdatters Johan Nikolai. Fadd: Ingeborg Monrad, Sara Koch, Hans Torgersen, John Hansen, Isak Gundersen, Anders Haagensen.

f. 8/1-1814, dbt. 23/1-1814. Christen Haraldsen fra BbKlev. og Amborg Nielsdatters Marthe Karine. Fadd: Helene Christophersd., Ingeborg Olsd., Ole Olsen, John Olsen, Hans Rogstad.

f. 4/12-1813, dbt. 23/1-1814. Ole Borge fra Osebachen og Margrete Ingebretsdatters Inger Dorthea. Fadd: Anne Ingebretsd., Marthe Ingebretsd., Frans Bendixen, Niels Sørensen, John Sanne, Halvor Mikelsen, Christen Thofte.

f. 15/1-1814, dbt. 30/1-1814. Jørgen. Uægte. Moder Kirsten Hansdatter fra Fossum, udlagt barnefader Jørgen Torbjørnsen fra Marker und. Grinie.
Fadd: Isak Hansens kone, Margrethe Hansd., Isak Hansen, Isak Christensen, Gunder Jacobsen.

f. 24/1-1814, dbt. 30/1-1814. Gundbjørn Olsen und. Otterholt og Kirsten Nielsdatters Ole. Fadd: Ole Levorsens kone, Karen Isaaksd., Lars Pedersen, Halvor Halvorsen, Knud Olsen.

f. 12/1-1814, dbt. 30/1-1814. Lars Arnesen Osebachen og Ingeborg Kittilsdatters Andrea. Fadd: Anne Turine Tomesd., Elisabeth Johannesd., Niels Pedersen Meltvedt, Jens Kittilsen Houen, Thor Olsen Løberg.

f. 31/12-1813, dbt. 30/1-1814. Karen Christine. Uægte. Moder Anne Andersdatter fra Osebachen, udlagt barnefader gevorben soldat Christopher Andersen.
Fadd: Thron Aanesen, Torger Johnsen, Ole Rejersen, Anne Cathrine Petersd., Kari Boldevinsdatter.

f. 26/1-1814, dbt. 14/2-1814. Vebjørn Halvorsen Gulset og Asloug Torgrimsdatters Halvor. Fadd: Karen Maria Jensd., Anne Jensd., Jacob Jensen, Abraham Jensen, Anders Pedersen.

f. 12/12-1813, dbt. 15/2-1814. Henrik Rasch og Maren Gasmanns Thora. Fadd: Mad. Brangstrup, Barbara Skiønning, Christiane Gasmann, forvalter Schaanning, Jens Gasmann, Christian Monrad, Ole Leth, Lars Barnholt, Christen Lund, Pavels Hjelm.

f. 9/2-1814, dbt. 20/2-1814. Arne Andreassen Ouestad og Anne Maria Gundersdatters Anders. Fadd: Gunild Solvesd., Anne Olsd., Søren Christiansen, Rasmus Haraldsen, Lars Simonsen, Erich Madsen, Jaob Olsen.

f. 19/1-1814, dbt. 20/2-1814. Niels Christophersen Houen og Anne Mathisdatters Anne Elisabeth. Fadd: Ole Jacobsens kone, Karen Sørensd., Ole Jacobsen, Christen Sørensen, Johan Pedersen.

f. 7/2-1814, dbt. 20/2-1814. Anders Mathisen Langerøe og Ragnild Maria Johnsdatters Karen. Fadd: Anders Fløtterøes kone, Anne Jacobsd., Anders Knudsen, Lars Mathisen, Lars Jacobsen, Hans Andersen.

f. 25/1-1814, dbt. 20/2-1814. Hans Halvorsen und. Lie og Anne Stenersdatters Hans. Fadd: Anne Stenersd., Karen Andersd., Even Lie, Anders Lie, Lars Knudsen.

f. 8/2-1814, dbt. 20/2-1814. Solve Larsen Kiærra og Anne Axelsdatters Andreas. Fadd: Mari Hynie, Anne Larsdatter Kiærra, Lars Larsen Kiærra, Niels Nielsen Røsager, Hans Hynie.

f. 4/2-1814, dbt. 20/2-1814. Kjøstol Klemetsen Follestad og Ingeborg Jørgensdatters Jørgen. Fadd: Asloug Hansd., Anne Maria Tomesd., Ole Olsen, Niels Pedersen, Hans Isaksen.

f. 18/2-1814, dbt. 27/2-1814. Jan Pedersen Mellem Bøe og Maren Johnsdatters Peder. Fadd: Engebret Pedersens kone, Anne Maria Christensd., Engelbret Pedersen, Jens Pedersen, Peder Engelbretsen.

f. 18/2-1814, dbt. 27/2-1814. Lars Pedersen Moe og Karen Nielsdatters Sara. Fadd: Torine Nielsd., Anne Torine Halvorsd., Gunbjørn Olsen, Jan Nielsen, Ole Aslaksen, Børre Halvorsen.

f. 2/1-1814, dbt. 27/2-1814. Christofer Condrup paa Osebachen og Margrethe Høsts Søren Christian Condrup. Fadd: Simonine Meier, Sophie Dorothea Condrup, Frants Bendixen, John Sanne, Anders Sørensen Bommen, Christian Møller, Valentin Simonsen, Søren Johansen Sølie.

f. 27/2-1814, dbt. 6/3-1814. Gunder Engebretsen S. Fossum og Gunild Rollefsdatters Engebret. Fadd: Hans Jensens kone, Kirstine Johannesd., Anders Nielsen, Peder Engebretsen, Ole Jensen.

f. 27/2-1814, dbt. 6/3-1814. Lars Svendsen S. Fossum og Hedevig Engebretsdatters Anne. Fadd: Sigfried Svendsens kone, Anders Nielsens kone, Peter Larsen, Lars Madsen, Christen Jansen.

f. 12/2-1814, dbt. 13/3-1814. Søren Halvorsen Stulen og Jørand Erichsdatters Halvor. Fadd: Lucas Halvorsens kone, Hedevig Sørensd., Lucas Aslaksen, John Aslaksen, Halvor Halvorsen Holt.

f. 13/2-1814, dbt. 13/3-1814. Jens Jensen Fossum og Karen Isaksdatters Ingeborg Sophie. Fadd: Henrik Evensens kone, Karen Nielsd., Henrik Jensen, Niels Nielsen, Ole Jensen.

f. 10/2-1814, dbt. 13/3-1814. Gunder Andersen und. Borrestad og Johanne Maria Larsdatters Anne. Fadd: Johanne Maren Larsd., Ellen Margrethe Larsd., Christen Larsen, Anders Larsen, Daniel Larsen.

f. 9/3-1814, dbt. 20/3-1814. Halvor Isaksen N. Aas og Randi Larsdatters Halvor. Fadd: Halvor Johnsens kone, Dorte Larsd., Halvor Johnsen, Halvor Jansen Kaasa, Ole Halvorsen N. Aas.

f. 17/3-1814, dbt. 20/3-1814. Torkild Torstensen Skilbred og Inger Sigurdsdatters Ole. Fadd: Anne Sigurdsd., Maria Tostensd., Christian Davidsen, Niels Sigurdssen, Ole Johannesen.

f. 11/3-1814, dbt. 20/3-1814. Niels Hansen N. Mæla og Ingebor Olsdatters Anne Sophia. Fadd: Ingeborg Halvorsd., Maren Halvorsd., Niels Andersen, Gunder Halvorsen, Aamund Andersen.

f. 14/3-1814, dbt. 20/3-1814. Halvor Thorsen N. Frogner og Kirsten Larsdatters Johanne. Fadd: Inger Larsd., Birthe Larsd., Tron Olsen, Niels Larsen, Ole Larsen.

f. 14/3-1814, dbt. 27/3-1814. Isaak Andersen Sæter i Luxefield og Karen Nielsdatters Isaak. Fadd: Anne Nielsd., Maria Nielsd., Ole Levorsen, Ole Sigursen, Guttorm Larsen.

f. 23/3-1814, dbt. 27/3-1814. Rasmus Larsen Fossum og Gjertrud Hansdatters tvillinger Maren. Fadd: Niels Hansens kone, Dorthe Engelbretsd., Rasmus Nielsen, Niels Nielsen, Ole Eriksen.

f. 23/3-1814, dbt. 27/3-1814. Rasmus Larsen Fossum og Gjertrud Hansdatters tvillinger Karen. Fadd: Peder Mortensens kone, Marthe Klarine Fredriksd., Peder Mortensen, Christian Hansen, Niels Hansen.

f. 26/3-1814, dbt. 3/4-1814. Christopher Jensen N. Bøe og Maren Engebretsdatters Maren. Fadd: Christopher Nielsens kone, Maren Jensd., Anders Johannesen, Lars Hansen, Niels Jensen.

f. 19/3-1814, dbt. 3/4-1814. Christen Engebretsen Fossum og Ingeborg Jensdatters Marte. Fadd: Anne Nielsd., Marte Margrete Engebretsd., Niels Engebretsen, Gunder Jacobsen, Tollev Olsen.

f. 29/3-1814, dbt. 8/4-1814. Tollev Valdemarsen Aashammer og Abigael Halvorsdatters Marthe Maria. Fadd: Gunder Halvorsens kone, Kisten Olsd., Halvor Tolvsen, Ole Jonasen Houen, Johannes Johnsen Venstøb.

f. 3/4-1814, dbt. 11/4-1814. Helge Olsen S. Brække og Asloug Nielsdatters Maren. Fadd: Anne Olsd., Maria Isaksd., Even Nielsen, Isak Hansen, Ole Gundersen.

f. 26/3-1814, dbt. 11/4-1814. Jørgen Børresen Nordre Semb og Gunild Simensdatters tvillinger Karen Kirstine. Fadd: Kittil Knudsens kone, Amund Sivertsens kone, Zacharias Olsen, Gregorius Danielsen, Simen Danielsen.

f. 26/3-1814, dbt. 11/4-1814. Jørgen Børresen Nordre Semb og Gunild Simensdatters tvillinger Gunild. Fadd: Ingeborg Simonsd., Margrethe Isaksd., Børre Halvorsen, Lars Zachariasen, Børre Børresen.

f. 28/3-1814, dbt. 11/4-1814. Daniel Olsen und. S. Brække og Ellen Rasmusdatters Anne Kirstine. Fadd: Karen Maria Olsd., Ingeborg Jacobsd., Simen Simonsen, Jan Haagensen, Isak Poulsen.

f. 24/3-1814, dbt. 17/4-1814. Lars Hansen und. Meen og Inger Halvorsdatters Karen Gurine. Fadd: Lars Hansens kone, John Jacobsens kone, Lars Hansen, John Jacobsen, Hans Larsen.

f. 25/2-1814, dbt. 21/4-1814. Forvalter Peder Schaanning og Anne Cathrine Folkmanns Kirstine Maria. Fadd: Madame Schaanning, Peder Schaanning, And. Blom, Peder Haraldsen, Johan Fredrik Monrad, Ulrik Cudrio, Madame Resch, Ifver Jynge.

f. 12/4-1814, dbt. 24/4-1814. Jens Abrahamsen S. Sneltved og Maren Aslaksdatters Ingeborg. Fadd: Inger Larsd., Marte Maria Abrahamsd., Anders Evensen, Niels Abrahamsen, Jens Aslaksen.

f. 9/3-1814, dbt. 27/4-1814. Søren Hansen Osebachen og Anne Olsdatters Helene Maria. Fadd: Karen Olsdatter Solum, Marthe Johannesd., Christopher Condrop, Ole Viarsen, Halvor Christian Kildal, Ole Olsen, Christen Olsen.

f. 7/3-1814, dbt. 27/4-1814. Andreas Mejer Osebachen og Malene Andreasdatters Jørgen Mejer. Fadd: Ellen Johanne Mejer, Christine Hansd., Rasmus Halvorsen, Jens Sørensen, Christen Larsen, Herman Mejer, Anders Mejer.

f. 14/4-1814, dbt. 1/5-1814. Christian Nielsen Gjelden og Margrete Nielsdatters Marthe Christine. Fadd: Groe Nielsdatter Semb, Inger Margrethe Jensdatter Tufte, Gregorius Nielsen Semb, Knud Nielsen Rønningen, Gregorius Danielsen Jønnevald, Simon Danielsen.

f. 8/4-1814, dbt. 1/5-1814. Ole Jacobsen fra Pladsen Holmen og Inger Lucasdatters Asloug. Fadd: Anne Lucasd., Thore Jacobsd., Ole Torgersen, Kittil Nielsen, Anders Henriksen.

f. 20/4-1814, dbt. 1/5-1814. Christen Knudsen S. Fossum og Anne Kirstine Madsdatters Ingeborg. Fadd: Aagoth Jensd., Anne Jacobsd., Ole Christensen, Lars Svendsøn, Niels Hansen.

f. 24/4-1814, dbt. 1/5-1814. Lars Halvorsen Bøe og Else Olsdatters Gunild. Fadd: Knud Østensens kone, Lene Olsd., Hans Halvorsen, Hans Pedersen, Niels Isaksen.

f. 10/4-1814, dbt. 1/5-1814. Thor Nielsen Høgset og Inger Sørensdatters Peder. Fadd: Anders Sørensens kone, Maren Sørensd., Niels Tovsen, Hans Olsen, Anders Sørensen, Hans Sørensen.

f. 19/2-1814, dbt. 4/5-1814. Hans Jacob Gasmann og Anne Kirstine Pedersdatters Egidia. Fadd: Anders Pedersen Limies kone, Karen Pedersdatter Limie, Christen Pedersen Limie, Niels Pedersen Limie, Peder Sørensen Tufte, Hans Jacob Gasmann.

f. 28/4-1814, dbt. 8/5-1814. Niels Halvorsen Trolsaas og Sarine Cathrine Clausdatters Maren. Fadd: Karen Pedersd., Marte Halvorsd., Jørgen Torstensen, Jørgen Torbjørnsen, Niels Torbjørnsen.

f. 1/5-1814, dbt. 15/5-1814. Aamund Olsen Berreberg og Karen Sigurdsdatters Simon. Fadd: Ole Otterholts kone, Gunild Olsd., Zacharias Olsen, Halvor Christensen, Ole Sigurdsen.

f. 1/5-1814, dbt. 15/5-1814. Niels Andersen und. Hynie og Anne Madsdatters Anders. Fadd: Jan Houens kone, Kisten Nielsd., Jan Andersen, Hans Nirisen, Peder Isaksen.

f. 23/4-1814, dbt. 15/5-1814. Gulbrand Larsen fra Luxefjeld og Birte Andersdatters Karen. Fadd: Karen Nielsd., Karen Isaksd., Ole Christophersen, Karen Nielsd., Ole Larsen, Guttorm Larsen, Anders Larsen.

f. 24/4-1814, dbt. 15/5-1814. Lars Nielsen Blegbakken i Skien og Sidsel Tormosdatters Maren. Fadd: Maren Olsdatter Kreppa, Ingeborg Kikut, Helge Jermundsen, Ole Nielsen, Niels Nielsen Røsager.

f. 30/4-1814, dbt. 15/5-1814. Peder Pedersen Fjelddalen og Margit Vetlesdatters Vetle. Fadd: Birte Bolvig, Anne Andersd., Børre Halvorsen, Ole Pedersen, Børre Halvorsen.

f. 11/5-1814, dbt. 19/5-1814. Peder Halvorsen und. Gulset og Gurine Gulliksdatters Karen Maria. Fadd: Gunder Halvorsens kone, Magdalena Abrahamsd., Gunder Halvorsen, Anders Olsen Hobek, Erik Olsen.

f. 20/5-1814, dbt. 30/5-1814. Egil Petersen und. Gulset og Inger Hansdatters Hans Peter. Fadd: Madame Susanne Hald, Mad. Andrea Blom, Jens H. Blom, Christen Blom junior, Cornelius Blom.

f. 20/5-1814, dbt. 5/6-1814. Solve Olsen Nisterø und. N. Bøe og Ingeborg Jacobsdatters Ole. Fadd: Dorthea Maria Olsd., Marte Knudsd., Hans Halvorsen, Christopher Nielsen, Halvor Jacobsen.

f. 15/5-1814, dbt. 12/6-1814. Isak Nielsen und. Nærum og Kirsten Isaksdatters Margrethe. Fadd: Kirsten Isaksd., Karen Pedersd., Gunder Isaksen, Jens Olsen, Niels Isaksen.

f. 11/6-1814, dbt. 26/6-1814. Lars Larsen Kiærra og Marthe Axelsdatters Anne Gurine. Fadd: Maren Axelsd., Signe Solvesd., Solve Larsen, Hans Axelsen, Niels Nielsen.

f. 6/6-1814, dbt. 28/6-1814. Jacob Pedersen Tejen und. Moe og Karen Abrahamsdatters Anne. Fadd: Jens Nielsens kone, Torbør Petersd., Lars Moe, Jacob Tostensen, Rollev Petersen.

f. 23/6-1814, dbt. 3/7-1814. Kittil Sondresen Grønnerød og Maria Andersdatters Lars. Fadd: Gunder Isaksens kone, Ragnild Andersd., Jacob Andersen, Hans Andersen, Isak Pedersen.

f. 13/6-1814, dbt. 11/7-1814. Kuursmed Niels Reiersen og Inger Hansdatter Horns Inger Dorthea. Fadd: Madame Condrup, Laurence Johnsdatter Sanne, Anders Sørensen Bommen, Halvor Holtong, Malermester Hovlandt, Jens Sørensen Kusk, Niels Aanesen.

f. 17/7-1814, dbt. 24/7-1814. Hans Larsen Fossum og Karen Christensdatters Maren. Fadd: Hedevig Landgangen, Gunild Rasmusdatter Fossum, Mads Christensen Bøe, Peder Aslaksen Fossum.

f. 10/6-1814, dbt. 24/7-1814. Ole Olsen und. Aas og Anne Jacobsdatters Karen Kirstine. Fadd: Birgitte Johnsd., Maren Larsd., Lars Christensen, Christen Olsen, Hans Olsen.

f. 14/7-1814, dbt. 24/7-1814. Christopher Aslaksen Fossum og Dorthea Halvorsdatters Maren. Fadd: Maren Olsd., Karen Aslaksd., Jens Aslaksen, Knud Olsen, Christopher Olsen, Herman Halvorsen.

f. 13/7-1814, dbt. 24/7-1814. Niels Hansen und. Lie og Margrete Olsdatters Ragnild Maria. Fadd: Hans Halvorsens kone, Inger Torgersd., Tollef Olsen, Hans Gundersen, Erik Madsen.

f. 19/7-1814, dbt. 31/7-1814. Peder Danielsen Mid-Venstøb og Maren Aslaksdatters Aslak. Fadd: Pernille Aslaksdatter Moe, Marte Danielsd., Ole Aslaksen, Ole Aslaksen Holm, Halvor Nielsen Moe.

f. 17/7-1814, dbt. 7/8-1814. Jens Jensen Osebachen og Anne Maria Andersdatters Anne Karine. Fadd: Anne Maria Thorsd., Anne Maria Thomesd., Erich Follaug, Ole Erichsen, Anders Jacobsen.

f. 2/7-1814, dbt. 7/8-1814. Solve Danielsen und. Hynie og Maren Thorsdatters Henrik. Fadd: Karen Jacobsd., Maren Andersd., Isak Jensen, Knud Jensen, Gunder Axelsen.

f. 5/8-1814, dbt. 21/8-1814. Thron Aanesen Osebachen og Anne Cathrine Pedersdatters Arne. Fadd: Søren Søelies kone, Anne Dorthea Nielsd., Niels Aanesen, Jens Sørensen, Ole Olsen, Johannes Nielsen, Arne Hansen.

f. 17/8-1814, dbt. 28/8-1814. Rasmus Madsen Øvrum og Kirsten Olsdatters Mads. Fadd: Christen Østensens kone, Kirsten Olsd., Peder Madsen, Erik Madsen, Jacob Madsen, Peder Aslaksen.

f. 22/8-1814, dbt. 4/9-1814. Zacharias Olsen Berreberg og Magnhild Simonsdatters Maren. Fadd: Aamund Berrebergs kone, Maren Danielsd., Simon Lund, Jørgen Børresen, Ole Andersen.

f. 26/8-1814, dbt. 4/9-1814. Halvor Nielsen Moe og Hedevig Aslaksdatters Anne. Fadd: Maren Aslaksd., Pernille Aslaksd., Gudmund Olsen, Knud Olsen, Jens Sigurdsen.

f. 28/8-1814, dbt. 11/9-1814. Hans Jacob Halvorsen BbKlev. og Anne Pedersdatters Christen. Fadd: Christopher Pedersens kone, Karen Pedersd., Christopher Pedersen, Anders Nielsen, Christian Halvorsen.

f. 9/8-1814, dbt. 11/9-1814. Niels Aanesen Osebachen og Karen Larsdatters Andreas. Fadd: Niels Aanesens kone, Karen Isaksd., Niels Reiersen, Jens Sørensen, Tron Aanesen, Halvor Andersen.

f. 12/8-1814, dbt. 16/9-1814. Ole Olsen Osebachen og Mette Maria Bendixdatters Hedda Andriette. Fadd: Madame Brangstrup, Madame Venstøb, Jfr. Gasmand, Christian Bruun, Poul Linaae, Frans Bendixen.

f. 10/9-1814, dbt. 20/9-1814. Christen Isaksen Osebachen og Anne Nicolaisdatters Nicolai. Fadd: Inger Knudsd., Pernille Jensd., Lars Knudssøn, Erich Riis, Isak Nielsen, Anders Mejer, Hans Holm.

f. 9/9-1814, dbt. 18/9-1814. Lars Johnsen und. Bradsberg og Anne Larsdatters Isak. Fadd: Halvor Thorsens kone, Birte Larsd., Jens Hansen Ballestad, Halvor Knudsen, Ole Larsen.

f. 2/9-1814, dbt. 18/9-1814. Gunder Jacobsen Fossum og Anne Nielsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Margrete Hansd., Anne Jacobsd., Jacob Jacobsen, Niels Nielsen, Isak Hansen.

f. 12/9-1814, dbt. 18/9-1814. Jacob Nielsen Bergmann BbKlev. og Karen Kirstine Hansdatters Pernille. Fadd: Jens Pedersens kone, Marte Maria Jacobsd., Abraham Jacobsen, Hans Isaksen.

f. 17/9-1814, dbt. 25/9-1814. Anders Henriksen Lindberg fra Porsgrund, boende i Sukken og Else Rejersdatters Henrik. Fadd: Berthe Henriksd., Anne Olsd., Ole Torgersen Sætre, John Torstensen Høglie, Ole Jansen und. Tufte.

f. 10/9-1814, dbt. 25/9-1814. Niels Andersen N. Mæla og Ingeborg Halvorsdatters Anders. Fadd: Hedevig Halvorsd., Anne Kirstine Halvorsd., Aslak Halvorsen, Gunder Halvorsen, Anders Olsen.

f. 2/9-1814, dbt. 25/9-1814. Niels Axelsen und. S. Brekke og Anne Christine Saamundsdatters Anne Gurine. Fadd: Gunild Margrethe Axelsd., Gurine Saamundsd., Saamund Christensen, Aslak Christensen, Hans Axelsen, Rasmus Christensen, Solve Kiær, Lars Kiær.

dbt. 25/9-1814. Solve Ingebretsen Grinie og Marte Sørensdatters Ingebret. Fadd: Isak Grinies kone, Karen Sørensdatter Fossum, Peder Sørensen Grinie, Solve Sørensen Grinie, Niels Sørensen Grinie.

f. 17/9-1814, dbt. 25/9-1814. Christen Christensen und. Aarhuus og Kirsten Sigurdsdatters Anders. Fadd: Anne Sigurdsd., Peder Christensen, Jørgen Christensen, Hans Christensen.

f. 22/9-1814, dbt. 2/10-1814. Jens Pedersen und. Moe og Margit Petersdatters Sara. Fadd: Ole Levorsens kone, Kirsten Nielsd., Lars Pedersen, Ole Levorsen, Gunbjørn Olsen.

f. 22/7-1814, dbt. 2/10-1814. Niels Andersen Aarhuus og Karen Olsdatters tvillinger Lars. Fadd: Lars Andersens kone, Dorthea Larsd., Christen Lund, Halvor Andersen, Jacob Jensen.

f. 22/7-1814, dbt. 2/10-1814. Niels Andersen Aarhuus og Karen Olsdatters tvillinger Birthe Kirstine. Fadd: Maren Solvesd., Maren Johnsd., Elias Jensen, Abraham Olsen, Ole Nielsen.

f. 27/9-1814, dbt. 9/10-1814. Jens Andersen fra S. Fossum og Ingebor Nielsdatters Karen. Fadd: Maren Gundersd., Kirstine Nielsd., Jens Nielsen, Ole Nielsen, Ole Nielsen Hynie.

f. 4/10-1814, dbt. 9/10-1814. Peder Tychesen Kiærra og Kirsten Johannesdatters Johannes. Fadd: Ingebor Johannesd., Lisbet Johannesd., Niels Johnsen, Hans Johansen, Lars Gregersen, Johannes Gundersen.

f. 1/10-1814, dbt. 9/10-1814. Lars Tychesen Kiærra og Maren Frederiksdatters Lars. Fadd: Anne Tychesd., Kirsten Tychesd., Solve Kiærra, Isak Olsen, Elias Petersen.

f. 11/10-1814, dbt. 16/10-1814. Truels Nielsen Fossum og Inger Thomesdatters Kirsten Maria. Fadd: Hans Knudsens kone, Kirsten Thomesd., Henrik Jensen, Christen Knudsen, Erik Grosvold, Thomas Jensen.

f. 1/7-1814, dbt. 16/10-1814. Jens Christian Jacobsen Mæla og Karen Kirstine Jacobsdatters Jacob. Fadd: Peder Ludvigsens kone, Andrea Joakime Jacobsdatter Mela, Gunder Hynie, Sveno Olsen, Abraham Hansen, Jørgen Christensen.

f. 12/9-1814, dbt. 23/10-1814. John Torkelsen Grumstulen og Gunild Rasmusdatters John. Fadd: Niels Holms kone, Anne Nielsd., Christopher Nielsen, Christian Davidsen, Christopher Davidsen.

f. 18/10-1814, dbt. 30/10-1814. Niels Olsen Berg og Hedevig Hansdatters Aslak. Fadd: Karen Christensd., Maren Nielsd., Ole Hansen, Elias Pedersen, Gunder Aslaksen.

f. 4/10-1814, dbt. 30/10-1814. Harald Rasmusen S. Brække og Anne Halvorsdatters Marte Andrea. Fadd: Maren Halvorsd., Bergit Eilevsd., Abraham Abrahamsen, Amund Torgersen, Peder Isaksen.

f. 4/9-1814, dbt. 30/10-1814. Capitaine Constantius Rask og Dorthea Reiersens Jensine Elise Sophie. Fadd: Madame J. Aall, frue Hammond, S. Jacobsen, Cornelius Paus, Hans Møller, Carl Møller, Jens Gasmann, Søren Rask, N. A. Løvenskiold, styrmand Paus.

f. 27/9-1814, dbt. 6/11-1814. John Thorsen BbKlev. og Karen Olsdatters Christian. Fadd: Jacob Engelbretsens kone, Marte Andersd., Abraham Olsen, Niels Olsen, Isak Jacobsen.

f. 3/11-1814, dbt. 13/11-1814. Christopher Nielsen und. Bøe og Hedevig Engelbretsdatters Anne. Fadd: Christopher Jensens kone, Ingebor Engelbretsd., Anders Johannesen, Niels Nielsen, Johannes Nielsen.

f. 11/11-1814, dbt. 20/11-1814. Niels Larsen N. Frogner og Severine Poulsdatters Marte Maria. Fadd: Isak Holms kone, Gunnild Olsd., Christen Isaksen, Hans Olsen, Jens Olsen.

f. 6/10-1814, dbt. 20/11-1814. Kirstine Maria. Forældrene var det udlyst for, men de vare endnu ikke ægteviede. Faderen var Samuel Evensen, moderen Inger Hansdatter Suken.
Fadd: Ingeborg Kikut, Anne Hansd., Amund Tostensen Høglie, John Tostensen Høglie, Aslak Svendsen.

f. 7/11-1814, dbt. 27/11-1814. Ole. Uægte. Moderen Anne Pedersdatter S. Fossum, udlagt til barnefader Ole Jensen und. Fossum.
Fadd: Anders Danielsens kone, Kirsten Larsd., Henrik Jensen, Tollef Olsen, Niels Nielsen.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

© post@gamlegjerpen.no