ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |

Oppdatert 26.05.2024


Gjerpen Kirkebok

Fødte barn

1814 - 1823


Sogneprest i Gjerpen (1813-1834) Edvard Storm Munch.

Tips! Av faddere kan man, i de aller fleste tilfeller, finne dåpsbarnets nærmeste familie.
Alle barns dåpsnavn er uthevet og slutter alltid med punktum.
+++
"Døpte Qvindekiøn" er feilnummerert av presten fra 1823 nr. 53 og ut året. Dette er her rettet opp.

Fra Kirkeåret 1815 som begynner 1. Søndag i Advent hvert år.

Forkortelser her:
Gmd. = Gaardmand.
Hm. = Huusmand.
ib. = ibid. = ibidem = samme sted.
K. = Kone.
P. = Pige.


Søk på denne siden:
Hold nede [CONTROL] og trykk [F].


Døpte/ fødte i Gjerpen:
| 1681 - 1746 | 1746 - 1795 | 1796 - 1814 |
| 1814 - 1823 | 1823 - 1829 | 1829 - 1834 | 1834 - 1856 | 1857 - 1871 | 1872 - 1885 | 1886 - 1895 | 1896 - 1904 |
| 1905 - 1913 | 1901 - 1919 kl. | 1920 - 1931 kl. |

No. Født Døbt Navn Forældrene Bopæl Fadderne
1 3/12-1814 11/12-1814 Niels. Anders Jonsen, Maren Nielsdatter Huusmand under Bøe Helge Larsens k., Anne Olsd. Christiania, John Nielsen, Niels Nielsen, Jens Nielsen.
2 16/10-1814 18/12-1814 John. Johannes Olsen, Karen Johnsdatter Luxefield Christian Limis k., Marte Nielsd., Christen Limi, Anders Limi, Ole Pedersen.
3 12/12-1814 26/12-1814 Carl. (Uægte) Moder: Kari Olsdatter
Udlagt til Barnefader: Anders Hansen
Erserøe
Grinilien i Fieldet
Ole Erserøes k., Anna Halvorsd., Halvor Olsen Mo, Christen Halvorsens k., Ole Olsen.
4 13/12-1814 26/12-1814 Jens. Zacharias Jensen, Marte Olsdatter Kleven Anne Olsd., Hedevig Jensd., Hans Engebrets., Ole Olsen, Niels Nielsen Houerød
5 10/12-1814 26/12-1814 Anders. Arbeider Niels Andersen, Anne Halvorsdatter Bratsbergklev Jens Halvorsens k., Maria Hansd., Niels Hansen?, Jens Halvorsen, Ole Pedersen.
6 17/11-1814 26/12-1814 Hans. Arbeider Halvor Jacobsen, Ingebor Jacobsdatter Bratsbergklev Christine Ingebretsd., Marte Pedersd., Jens Thors., Peder Isaksen, Hans Jacobsen.
7 4/12-1814 26/12-1814 Ole. Niels Aslesen, Birte Johnsdatter Fossum Jernverk Maren Eriksd., Kirsten Larsd., Jacob Jacobsen, Knud Johnsen, Christopher Olsen.
8 13/10-1814 27/12-1814 Edvard Storm. Edvard Munch og Johanne Sophie Hoffgaard Sognepræst til Gjerpen Mads Paus paa Rising, Mad. Hauen i Skien, Jomfru Else Blom ibid, Tosten Taraldsen i Skien, Peder Haraldsen til Semb, Christian Bouman, Kiøbmand paa Osebakken.
1 30/11-1814 18/12-1814 Kirsten. Hm. Jan Jacobsen, Lisbeth Olsdatter Pl. Rolighed under Præstegaarden Jens Abrahamsen Sneltveds kone, Kirsten Larsd., Lars Nielsen, Svend Nielsen, Johannes Gundersen.
2 28/10-1814 18/12-1814 Ingeborg. (uægte) Moderen: Anne Olsdatter
Udlagt til Barnefader: Søren Pedersen
V. Luxefjeld
Tufte
Maren Olsd., Anne Hansd., Thor Olsen, John Olsen, Torkild Johnsen.
3 18/12-1814 26/12-1814 Anne. Gmd. Niels Olsen, Gunhild Svendsdatter Skyer John Svendsens kone, Kirsten Larsd., Christen Knudsen, Isak og Johannes Olsen.
4 25/11-1814 26/12-1814 Karen. Anders Andersen, Margit Andersdatter Dalie i Luxefield Anne Aaden, Torgrim Andersen, Gregorius Eriksen, Ole Pedersen, Oue Aaden(?)
5 21/11-1814 27/12-1814 Andriette. Kjøbmand Frants Bendixen, Anne Clausen Osebakken Mad. Olsen, Christen Aalborg, N. Andersen, N. Sørensen, Chr. Thofte.
6 9/1-1815 22/1-1815 Maren. Gmd. Jacob Nielsen, Gunild Hansdatter Klep Karen Gundersd., Niels Jacobsens kone, Gunder ..., Niels Eriksen, Knud Olsen.
7 10/12-1814 26/1-1815 Birte Andrea. Matros Ole Johnsen, Maren Poulsdatter under S. Brække Anun Torgersens kone, Johanne Torgersd., Abraham Abrahamsen, Lars Johansen, John Larsen.
8 28/1-1815 15/2-1815 Kirsten. Gmd. Niels Rasmussen, Gunild Solvesdatter Sanden (Sanni) Kone Maren Solvesd., pige Ingeborg Jacobsd., Erik Madsen Sanden, Arne Andersen Augestad, Søren Christiansen Høyset
9 24/11-1814 7/1-1815 Børge Christian. Strøm. Jacob Jensen, Karen Maria Gundersdatter Nordre Gulset Anne Kirstine Nielsd. Findahl, Anne Jensd. Aarhuus, Elias og Abraham Jenssønner, Halvor Andersen Aarhuus.
10 14/12-1814 8/1-1815 Aslak. Gmd. Greger Aslaksen, Marie Halvorsdatter Tveten Ingeborg Halvorsd. Aas, Dorthe Kirstine Aslaksd. Tveten, Lars Gregersen Øde Sneltved, Halvor Rasmussen Tobakspinder, John Tormodsen Kikut.
11 23/12-1814 8/1-1815 Hans. Johannes Andersen, Maren Nielsdatter Osebakken Knud Halvorsens kone, Maren Nielsd., Isak Nielsen, Isak Hansen, Sivert Halvorsen.
12 18/12-1814 8/1-1815 Gunder. Anders Christiansen, Karen Zachariasdatter N. Limie Halvor Toftes kone, Anne Margrete Zachariasd., Peder Zachariasen, Simon Sigurdsen, Gregorius Danielsen.
13 2/1-1815 16/1-1815 Laurits Bonsak. Amund Larsen, Anne Gurine Hybert Fossum J. verk Mad. Haraldsen, Caroline Hubert, Peder Haraldsen, Stiger Paulsen, Christen Lund.
14 5/1-1815 16/1-1815 Aslak. Skoleholder Ole Pedersen, Maren Henriksdatter Gaasehølen Randi Larsd. Aas, Berte Larsd., Halvor Isaksen, Peder Bærulfsen, Mons Monsen.
9 27/1-1815 19/2-1815 Inger Johanne. Jens Pedersen, Gunild Pedersdatter under Bratsberg Herman Hansens kone, Marte Marie Jacobsd., Peder Gullichsen, Anders Gullichsen, Christen Pedersen.
10 22/1-1815 12/2-1815 Gundborg. (Uægte) Moder: Helene Maria Larsdatter
Barnefader: Soldat Aslak Axelsen
under S. Brækkejordet
Hynie
Magnhild Kiønicsd., Pernille Larsd., Svend Sneltved, Sven Hansen, Abraham Torgersen.
11 10/2-1815 19/2-1815 Maren. Hm. Peder Madsen, Margrete Gundersdatter under Tufte Kone Dorte Maria Madsd., Gunild ...., Peder Olsen Nøglegaard, Jacob Madsen, Peder Aslaksen.
12 9/2-1815 26/2-1815 Karen Maria. Gmd. Isak Paulsen, Anne Olsdatter Mæla Christopher Nirisens k., Hege Torbjørnsd., Anders Olsen, Ole Olsen, Halvor Paulsen, Ole Olsen.
13 7/2-1815 5/3-1815 Margrete. Arbeider Amund Jacobsen, Inger Olsdatter Osebakken Konen Live Olsd., p. Anne Eliasd., Jens Jensen, Johannes Nielsen, Claus Christensen.
14 20/2-1815 12/3-1815 Laurentze. Blokmager Hans Nielsen, Anne Turine Thomasdatter Osebakken Kone Simonine Hansd., p. Karen Maria Gulliksd., Herman Meyer, Handelbetjent Isak Nielsen, Jens Sørensen R....., Mikkel Halvorsen.
15 1/3-1815 12/3-1815 Karen Sophia. Gartner ved Fossum, Borger Engebrigtsen, Marte Kirstine Einarsdatter Klem Fossum Mad. Bøydler, Marte Storm, Byggmester Bøydler, Jacob Petersen, Claus Høier.
15 3/1-1815 22/1-1815 Gunder. Gmd. Even Nielsen, Inger Olsdatter Kleven Kirsten Jansd., Ingebor Knudsd., Henrik Døxrøe, Niels Nielsen Hauerød, Isak Hauerød.
16 13/1-1815 22/1-1815 Svenke. Gmd. Anders Larsen, Hedvig Nielsdatter Skyer Halvor Thorsens kone, Birte Larsd., Isak Larsen, Jens Hansen, Ole Larsen.
17 2/1-1815 22/1-1815 Isak. Gmd. Ole Jacobsen, Signe Isaksdatter Nærum Karen Isaksd., Maria Jacobsd., Jacob Olsen, Sivert Hansen, Halvor Andersen, Gunder Olsen.
18 26/1-1815 5/2-1815 Thor. Gmd. Kittil Kittilsen, Birte Jacobsdatter Riis Engelbret Espedalens K., Maren Jacobsd., Lars Knudsen Riis, Erik Kittilsen, Engelbret Espedalen.
19 9/1-1815 19/2-1815 Halvor. Gmd. Halvor Halvorsen, Anne Clemmetsdatter Luxefield Anders Johnsens k., Birte R...d., Abraham Halvorsen, Lars Pedersen, Anders Johnsen.
20 13/2-1815 13/2-1815 (hj.d.) Sivert. Anund Sivertsen, Ingeborg Sigvaldsdatter Semb Levede kun 1 time.
21 22/2-1815 5/3-1815 Jacob. Hm. Anders Johnsen, Hedevig Jacobsdatter under Meen Konen Else Jacobsd., p. Anne Stephensd., Peder Halvorsen, Erik Thoresen, Christopher Sivertsen.
16 1/3-1815   Dødfødt pigebarn. Jordbr. Ole Olsen, Ellen Rasmusdatter Houkeroa, Luxefield  
17 5/3-1815 19/3-1815 Lisbeth. Arbeider Even Lavransen, Anne Olsdatter. Begge nu for tiden paa Amtssygehuuset. Sillejord Christiane Storm, Karen Thorsd., Hans Peter Petersen, Tollev Jensen, Thor Torkildsen. Alle af arbeiderstanden, boende paa Osebakken.
18 19/3-1815 2/4-1815 Karen Margrete. Ole Christensen, Maren Andersdatter Fossum Jernverk Dortea Sørensd. Condrup, Marte Karine Tostensd., Amund Andersen, Frederik Bøydler, Peter Hybert.
19 19/3-1815 2/4-1815 Anne Sirene. Arbeider Gunder Nielsen, Maren Isaksdatter Bradsbergklev Anne Olsd., Anne Olsd., Thron Nielsen, Anders Simonsen, Peder Isaksen.
20 5/4-1815 9/4-1815 Ingeborg. Gmd. Christian Halvorsen, Siri Olsdatter Venstøb Kone Kari Østensd., Kari Germundsd.(?), Sigurd Olsen Eriksrød, Lars Halvorsen,  Christen Halvorsen.
21 15/3-1815 9/4-1815 Maren. Lars Halvorsen Schiold, Marte Hansdatter Fossum Truls Nielsens k., Maren Andersd., Hans Andersen, Hans Knudsen, Johan Halvorsen.
22 24/3-1815 23/4-1815 Guri. (Uægte) Moderen: Pige Askjer Knudsdatter
Udlagt til Barnefader: Knud Nielsen
Under Løberg
Limi
Jens Olsens kone, Anne Isaksd., Gunder T...., Amund Torgersen, Svend Knudsen.
22 11/2-1815 23/3-1815 Mikkel. Gmd. Mikkel Engebretsen, Anne Marie Christensdatter Bradsberg K. Inger Christensd., p. Marte Gurine Olsd., Sven Kiøstolsen, Gunnuld Tygesen, Abraham Olsen.
23 28/2-1815 23/3-1815 Jens. Gmd. Elias Jensen, Marte Kirstine Larsdatter Aarhuus K. Birte Gundersd., p. Birte Larsd., Hans Larsen, Jacob Jacobsen, Jacob Jensen, Halvor Andersen.
24 17/3-1815 27/3-1815 Christen. Gmd. Niels Christensen, Karen Hansdatter Hoppestad K. Magnhild Christensd. Rød, p. Gunild Pedersd. Nøglegaard, Jens Furevald, Christopher Hansen Røe, Halvor Hansen Kise.
25 19/3-1815 27/3-1815 Lars. Gmd. Anders Evensen, Inger Larsdatter N. Sneltvedt Halvor Thorsens kone, p. Karen Olsd., Jens Abrahamsen, Ole Christensen, Halvor Thorsen.
26 11/3-1815 27/3-1815 Niels. Anders Knudsen, Karen Mathiasdatter Fløtterød Hans Knudsens kone, p. Karen Jacobsd., Lars Knudsen, Hans Knudsen, Lars Mathiasen.
27 9/3-1815 27/3-1815 Christopher. Ole Christophersen, Karen Larsdatter Luxefield Gulbrand Larsens k., Gunild Olsd., Gulbrand Larsen, Ole Larsen, Guttorm Larsen.
28 25/3-1815 2/4-1815 Christian. Henrik Torgersen, Marte Christensdatter Lundsaasen Birte Olsd., Anne Johnsd., Niels Halvorsen, Torbjørn Halvorsen, Thomas Olsen.
29 26/3-1815   Et Drengebarn. Verksarb. Jens Jensen, Karen Isaksdatter Fossum Jernverk Barnet døde 8 dage efter at det var fød til Werden.
23 9/4-1815 23/4-1815 Maren Kirstine. Frederik Jacobsen, Ingeborg Olsdatter Fossum Jernverk K. Anne Nielsd., p. Ellen Larsd., Jacob Jacobsen, Gunder Larsen, Hans Andersen.
24 16/4-1815 23/4-1815 Hedevig Sophia. Skomager Christopher Pedersen, Birte Jacobsdatter Bradsbergklev Anders Christophersens kone, Karen Pedersd., Jacob Rasmussen, Erik Paulsen, Gunder Thomasen.
25 6/3-1815 27/4-1815 Hanna Frederikke. Skibscapitain Andreas Blom, Christiane Blom Falkum Mad. Hans Blom, Frøken Aall, Ole Cudrio, Stokmann, D. Cappelen junior.
26 30/4-1815 7/5-1815 Karen. Kudsk for Kammerherre Løvenskiold paa Fossum, Christian Østensen, Karen Olsdatter Osebakken K. Kirsten Olsd., p. Karen Andersd., Jacob Jonsen, Thor Olsen, Tosten Andersen, Anders Gundersen.
27 4/5-1815 15/5-1815 Hedevig. (Uægte) Moder: Pigen Anne Knudsdatter
Udlagt til Barnefader: Knud Nielsen af Bradsbergkleven
Kleven
 
Ole Clasens, p. Inger Tofsd., Peder Isaksen, Gregorius ....., Jens Olsen.
28 27/4-1815 15/5-1815 Karen Dorthea. (Uægte) Moder: Pigen Anne Maria Jansdatter
Udlagt til Barnefader: Soldat Aslak Axelsen
Orekaasen under Oterholt
Hynie
Bjørguv Olsens kone, Kirsten Torkildsd., Torkild Johnsen, Jacob Johnsen, Halvor Andersen.
29 7/3-1815   Maren. Hans Aslaksen, Thore Jacobsdatter Under Lille Gjerpen Hjemmedøbt - døde forhen daaben kunde konfirmeres.
30 13/5-1815 30/5-1815 Gunild Oline. Skibstømmermand Niels Hansen, Anne Hansdatter Osebakken Tone Diesen(?) Rasch, Jfr. Edel Margrete Aall, Realf Cappelen, Niels Cappelen Ottesen, Chr. Paus.
30 20/3-1815 30/4-1815 Johan. Gulsmed Johan Henrik Lillebjelke, Anne Cathrine Boested Osebakken Anne Johnsd. Sølie, Karen Andersd., Anders Mejer, Anker Olsen Holland, Niels Christensen Lillebjelke.
31 20/4-1815 30/4-1815 John. Hm. John Johnsen, Kirsten Andersdatter under Nordre Løberg Kone Christine Jacobsd., Anne Thorsd., Jens Thorsen, John Johnsen, Halvor Herbrandsen.
32 7/5-1815 15/5-1815 Sondre. Gunder Thomassen, Ragnild Sondresdatter under Nordre Løberg Jens Løbergs kone, Kirsten Thomasd., Gunder Evensen, Thomas ...., Kittil Olsen.
33 28/5-1815   Et Drengebarn. Peder Johnsen, Johanne Hansdatter under Eriksrød Barnet var dødfød.
34 22/5-1815 4/6-1815 Jacob. Torger Jonsen, Anne Jacobsdatter Langerød Anders Langerøds kone, Anne Knudsd., Jacob Jacobsen, Lars Jacobsen, Anders Mathisen.
35 18/6-1815 26/6-1815 Anders. Hm. John Olsen, Anne Eriksdatter Skriua under Foss Thor Olsen Griniliens kone, p. Anne Pedersd., Thor Olsen Grinilien, Ellef Olsen, Ole Jansen.
36 5/6-1815 25/6-1815 Mathias. Afskjedigede Jæger (dimmiterte) Reier Mathiasen, Gunild Jacobsdatter under S. Brække Zacharias Jacobsens enke, Marie Evensd., Hans Jacobsen, Jens Thorsen, Isak Andersen.
31 30/3-1815 9/6-1815 Petronelle. Gmd. Hans Gassmann, Anne Kirstine Pedersdatter N. Foss Lensmand Peder Limis kone, Jfr. Christiane Barnholt, Jørgen Jørgensen fra Skien, Niels Pedersen, Anders Pedersen.
32 6/6-1815 18/6-1815 Hedevig. Gmd. Simon Aslaksen, Maren Christophersdatter Stulen Christopher Røes kone, Ingeborg Aslaksd., Halvor Isaksen Aas, Lucas Aslaksen Stulen, Erik Hansen Røe.
33 21/4-1815 19/6-1815 Marte Maria. Skomager Isak Nielsen, Anne Kirstine Nielsen Osebakken Anne Turine Nielsen, Karen Halvorsen, Jens Sørensen, Anders Meier, Mikkel Olsen.
34 17/6-1815 25/6-1815 Anne. Hm. Ole Levorsen, Maren Nielsdatter under Moe Karen Nielsd., Karen Isaksd., Gundbjørn Olsen, Jacob Tostensen, Ole Sigurdsen, Ellef Sigurdsen.
35 26/6-1815 2/7-1815 Anne. Hm. Ole Halvorsen, Marte Christiansdatter under Erserød Ole Fossums kone, Anne Halvorsd., Halvor Christiansen, Peder Christiansen, Ole Rasmussen.
36 22/6-1815 2/7-1815 Elisabet. Gmd. Børger Halvorsen, Siri Mortensdatter Kolkinn Jacob Jensens kone, Anne Tollefsd., Ole Helgesen, Jens Andersen, Jacob Johnsen.
37 25/6-1815 9/7-1815 Gunild Maria. (tvilling) Jacob Petersen, Gunild Maria Olsdatter.
Tvilling til 39 af Drengebørn.
Fossum jernverk Mad. Bøydler, Maren Eriksd., Dortea Condrup, Marthe Jacobsd., Byggmester Bøydler.
37 27/1-1815 25/6-1815 Gerhard. Søe.Capitain van Deurs, Birgitte Elisabet van Deurs. Osebakken Sven von Deurs, Capitain v. Deurs, Al... Schiønning, Karen "Hellefod"?, Klokker Monrad.
38 24/6-1815 Hjemmedøbt Rasmus. Saugmester Anders Rasmussen, Anne Pedersdatter Bradsbergklev Oplævde ikke Konfirmationen af Hjemmedaaben.
39 25/6-1815 9/7-1815 John Jacob. (tvilling) Jacob Petersen, Gunild Maria Olsdatter
Tvilling til 37 af Pigebørn.
Fossum jernverk Jan Varme, Fredr. Storm, Knud Nielsen, gbr. Danielsen, Peder Danielsen.
30(!) 30/5-1815 23/7-1815 Abraham. Ole Knudsen, Anne Johnsdatter Dalie i Luxefield Isak Andersens kone, Bergitte Knudsd., Sigurd Jermundsen, Engelbret Sigurdsen, Isak Andersen.
40 18/6-1815 23/7-1815 Halvor. Gunder Halvorsen, Anne Olsdatter Aashammer Kone Anne Olsd., Karen Johnsd., Mons Monsen, Halvor Tollefsen, Johannes Johnsen.
41 18/6-1815 23/7-1815 Halvor. Abraham Halvorsen, Anne Torine Torkilsdatter Bestul, Luxefield Christian Levorsens kone, Anne Clemmetsd., Christian Nielsen, Børre Torkildsen, Christian Torkildsen.
42 13/6-1815 27/7-1815 Frederik Wilhelm Find. Baron Wedel von Jarlsberg, Amtmand over Bradsberg, Ingeborg Haffner S. Mela Frue Statsraadinde Løvenskiold, Frue Statsraadinde Aall, Jfr. Ellen Blom, Didrik Cappelen senior, Baron Wedel Jarlsberg junior.
38 3/7-1815 9/7-1815 Maren. Amund Jensen, Karen Hansdatter und. S. Ballestad Kone Dortea Halvorsd., Marte Marie Olsd., Halvor Hansen, Isak Gundersen, Peder Pedersen, John Pedersen.
39 28/5-1815 22/7-1815 Dorothea. Gestgiver Christopher Condrup, Margrete Høst paa Osebakken Anders Bommens kone, Sophie Condrup, John Sanne, Herman Meier, Mikkel Halvorsen.
40 16/5-1815 23/7-1815 Anne. Ole Gunuldsen, Karen Ellefsdatter Drengen, Luxefield Kone Anne Halvorsd., Kirsten Torkildsd., Ole Olsen, Isak Pedersen.
41 17/7-1815 23/7-1815 Maren Torine. Ellef Olsen, Birte Sofia Henriksdatter Ramsmyr under Fjelddalen Enke Inger Gundersd., Marte Nielsd., Anders Lindberg, Niels Nielsen, John Høglie.
42 20/5-1815 23/7-1815 Alison. SkibsCap. Ekstorm til Grinie, Alison Lieungh Grinie Enke Mad. Lieungh fra Skien, Hustru Maria Ording, Giestgiver Nicolai Plesner fra Skien, Skolelærer(?) Johan Plesner, Pastor Taraldsen.
43 20/7-1815   Et dødfødt Pigebarn Jens Nielsen, Maren Gundersdatter Fossum jernverk  
43 31/5-1815 30/7-1815 Ellef. Tømmermand Halvor Olsen Holtung, Else Ellefsdatter Osebakken Kone Christine Meier, Maren S. Steffensen, Anders Meier, H. Høglund, Halvor Holtung.
44 27/7-1815 13/8-1815 Peter. Former Engebret Sørensen, Karen Malene Petersdatter Fossum Rasmus Larsens kone, p. Maren Isaksd., Isak Jenssen, Jens Isaksen, Anne Andersd.
45 13/8-1815 20/8-1815 Ole. Hm. Isak Olsen, Maria Isaksdatter under N. Ballestad Kittil Grønnerøds kone, p. Anne Kirstine Larsd., Niels og Johannes Olsen, Kittil Sondresen.
46 8/8-1815 27/8-1815 Peder. Soldat Lars Isaksen, Margrete Marie Pedersdatter under Strømdal Marte Pedersd., Karen Nielsd., Ole Johansen, Christopher Olsen, Jens Mikkelsen.
47 28/6-1815 27/8-1815 Tobias Peder. Lærer ved Barneskolen i Skien, Frederik Georg Wiibe, Frederike Hansine Timmermann Follestad Mad. Petronelle Hansen, Jfr. A. M. Wiibe, ......, Apoteker Mülerts, Pastor Taraldsen.
48 19/8-1815 27/8-1815 Niels. Gmd. Ole Torgrimsen, Kirsten Eriksdatter Søndre Ballestad Erik Bøles kone, Birte Larsd., Thor Helgesen, Ole Helgesen, Erik Larsen.
49 14/8-1815 3/9-1815 Simon. Aslak Pedersen, Ingeborg Simonsdatter Fossum jernverk Halvor Christensens kone, Anne Simonsd., Ole Simonsen, Jens Henriksen, Niels Pedersen.
50 20/8-1815 9/9-1815 Aslak. Gmd. Lucas Aslaksen, Hedevig Abrahamsdatter Stulen Karen Abrahamsd., Ingeborg Olsd., Jacob Petersen, Gullik Nielsen, Svend Aslaksen.
44 23/4-1814 (!) 27/7-1815 Hildur. Amtmand over Bradsberg, Baron Vedel Jarlsberg, Ingeborg Haffner (S. Mela) Fød i Finmarken saasom faderen blev forflytted til Bradsberg. Mad. Did. Cappelen, Jfru Roverud, Baron Jmfru Wedel Jarlsberg, Auditør Castrup, Major Rutenstiern.
45 23/6-1815 30/7-1815 Maren Dorthea. Christen Pedersen, Karen Marie Hansdatter under Bradsberg Jens Pedersens kone, Siri Jonsd., Herman Hansen, Anders Rasmussen, Jens Pedersen.
46 23/6-1815 30/7-1815 Maren. Ole Ellefsen, Gunild Olsdatter Fekjan i Luxefield Anders Limis kone, Ingeborg Maria Rollefsd., Gunjørn Olsen, Isak Jensen, Ellef Fikjand.
47 13/7-1815 30/7-1815 Kirsten. Kudsk paa Fossum, Hans Larsen - Karen Christensdatter Fossum Var hjemmedøbt, men oplevde ej Konfirmation af hjemmedaaben.
48 26/7-1815 6/8-1815 Maria. Lars Halvorsen, Marte Christensdatter und. Fossejordet Kone Live Svendsd., p. Maren Larsd., Even Lie, Isak Christensen, Solve Sande (Sanni).
49 4/4-1815 9/8-1815 Sophie Magdalene. Statsraad Severin von Løvenskiold, ejer af Fossum jernverk, Sophie Løvenskiold fød Baronesse Knudht Fossum Mad. Charlotte Rasch, Frøken Henriette Løvenskiold, Casserer Jørgen? Rasch?, Christian Paus, Diderik Cappelen junior.
50 30/5-1815 13/8-1815 Inger Maria. Matros Gunder Isaksen, Margit Halvorsdatter Osebakken Hans Smiths Enke, Karine Larsd., Lars Riis, Thormod Johnsen, Isak Hansen.
51 23/8-1815 3/9-1815 Hans. Hm. Helge Eriksen, Jørand Svendsdatter under Gulset Hedevig Helgesd., Turine Helgesd., Hans Eriksen, Arne Christiansen, Sigurd Sigurdsen.
52 26/8-1815 3/9-1815 Kittil. Hm. Peder Olsen, Maren Sigurdsdatter under Gulset Maren Nielsd., Ingeborg Olsd., Peder Olsen, Even Halvorsen, Jørgen Hansen.
53 26/8-1815 3/9-1815 Halvor. Hm. Peder Halvorsen, Gurine Gulliksdatter under Gulset Kone Inger Hansd., p. Johanne Falkum, Peder Nirisen, Ole Pedersen, Jørgen Torbjørnsen.
54 26/8-1815 3/9-1815 Jens. Arbeider Henrik Evensen, Maria Jensdatter ved Fossum K. Karen Nielsd., p. Birte Evensd., Johan Evensen, Jens Evensen, Isak Jensen.
55 29/8-1815 10/9-1815 Knud. Kittil Nielsen, Guri Olsdatter Stulen under Grinie P. Anne Olsd. Hobek, Karen Nielsd., Gudmund Hansen Rød, John Thorstensen Høglie, Jørgen Olsen Hobek.
56 6/9-1815   Ole. Skomager Anders Hansen, Aase Kirstine Olsdatter Osebakken Var hjemmedøbt, men oplevede ej Konfirmation af Hjemmedaaben.
57 10/9-1815 17/9-1815 Hans. John Tormosen, Ingeborg Torgersdatter Kikut K. Sidsel Tormosd., p. Anne Hansd., Ole Torgersen Sætre, Niels Nielsen Røsager, John Olsen Løvaas.
58 6/9-1815 17/9-1815 Ole. Gunder Mathiassen, Karen Olsdatter Ramsaasen Jacob Kleps kone, Inger Torgersd., Jacob Nærum, Anders Olsen, Asbjørn Eliassen.
51 6/8-1815 20/8-1815 Christine. Arbeider Christopher Knudsen, Live Mathiasdatter und. Nedre Sølie K. Ingeborg Mathiasd., Gunild Nielsd., Jacob Andersen, Knud Olsen, Lars Knudsen.
52 5/8-1815 20/8-1815 Hella. Peder Jansen, Berte Pedersdatter Aasen under Tufte Anders Engebretsens kone, p. Anne Andersd., Engebret Jansen, Isak Jansen, Ole Pedersen.
53 21/8-1815   Marte. Gunder Isaksen, Inger Sondresdatter Vosserødkleven Døde strax efter Fødselen, men blev dog Hjemmedøbt.
54 17/8-1815 27/8-1815 Anne Gurine. Rasmus Christensen, Mari Axelsdatter under Gulset K. Marte Kjærra, p. Margrete Solvesd., Solve Kiærra, Niels Axelsen Hynie.
55 14/8-1815 27/8-1815 Marte Gurine. Arbeider Gunder Thomesen, Aleth Jacobsdatter Bradsbergklev Christopher Pedersens kone, Sidsel Rasmusd., Isak Jacobsen, Jacob Rasmussen, Ole Nielsen.
56 10/8-1815 27/8-1815 Ingeborg Karine. Underofficer Peder Siversen, Tone Olsdatter Bradsbergklev Rasmus Rises kone, Maren Hansd., Kittil Olsen, Anders Simonsen, Anders Olsen.
57 25/1-1815 27/8-1815 Anne Karine. Hm. Ole Jonsen, Karen Henriksdatter Listul i Luxefield Kirsten Torkildsd., Maria Torkildsd., Ole Olsen, Torkild Jonsen.
58 18/8-1815 27/8-1815 Maria. Gmd. Erik Madsen, Maren Solvesdatter Ødegaarden Gunild Solvesd., Karen Madsd., Rasmus Madsen, Arne Ouestad, Lars Madsen.
59 12/9-1815 24/9-1815 Niels. Niels Nielsen, Margrete Hansdatter und. S. Fossum Gunder Jacobsens kone, Ingeborg Hansd., Jens og Ole Nielsen, Ole Jansen.
60 23/9-1815 1/10-1815 Jørgen. Niels Johnsen, Annette Tykesdatter Søndre Løberg Peder Tykesens kone, Kirsten Tykesd., Lars Tykesen, Halvor Knudsen, Jacob Hansen.
61 26/9-1815 1/10-1815 Ole. Anders Jørgensen, Karen Christensdatter under Houen Niels Skyers kone, Maren Christensd., Jens Kittilsen, Niels Skyer, Ole Olsen.
62 24/9-1815 1/10-1815 Knud. Guttorm Knudsen, Marte Gundersdatter Bradsbergklev Christen Knudsens kone, Dorte Eriksd., Christen Knudsen, Anders Christensen, Christen Halvorsen.
63 27/9-1815 1/10-1815 Ole. Povel Olsen, Maria Jacobsdatter und. Søndre Bøe Kone Else Halvorsd., Birte Olsd., Amund Aslaksen, Helge Larsen, Ole Larsen.
64 10/9-1815   Aslak. Arbeider Einar Fredriksen Bradsbergkleven Var kun Hjemmedøbt da han døde.
65 14/10-1815   Et dødfødt Drengebarn Kittil Knudsen, Anne Børresdatter Gulset  
59 26/8-1815 3/9-1815 Ingeborg Maria. Erik Mathiassen, Karen Østensdatter under Gulset Jacob Jensens kone, Karen Mathiasd., Sigur Pedersen, Reier Mathiassen, Jørgen Christensen.
60 5/8-1815 4/9-1815 Judithe Amalia. Skibs Capitaine Hans Thuesen, Anne C. Fischer Osebakken Madm. Kruse, Madm. Schultz, Jfr. Manal, Gross. H. Møller, Jacob Ottesen, Realf Cappelen.
61 27/8-1815 10/9-1815 Ingeborg. Ole Andersen, Anne Karine Abrahamsdatter Osebakken Anders Ødegaardens kone, Live Andersd., Jacob Andersen, Ole Johannessen, Thrond Torkildsen.
62 18/9-1815 17/9-1815 Maren. Engelbret Jacobsen, Maren Pedersdatter Espedalen Kittil Rises kone, Gurine Pedersd., Ole Sølie, Niels Sørbøe, Isak Gundersen.
63 21/9-1815 8/10-1815 Marte. Gmd. Niels Jacobsen, Anne Larsdatter Strømdal Jacob Jacobsens kone, Hedevig Olsd., Kittil Knudsen, Engelbret Jacobsen, Jacob Andersen.
64 27/9-1815 8/10-1815 Maren. Gmd. Halvor Olsen, Johanne Halvorsdatter Riis Dorte Maria Tellevsd., Anne Lisbeth Tollevsd., Kittil og Erik Kittilssønner, Isak Larsen.
65 15/9-1815 9/10-1815 Karen. Anders Jonsen, Karen Lindberg Luxefield Halvor Halvorsens kone, Gulbrand Larsens kone, Halvor Halvorsen, Halvor Olsen, Anders Larsen.
66 30/9-1815 15/10-1815 Søren. Henrik Sørensen, Hedevig Olsdatter Fossum Kone Gunild Johnsd., p. Karen Sørensd., Ole Andersen, Solve Sørensen, Ole Christiansen.
67 4/10-1815 15/10-1815 Torjus. Engelbret Andersen, Maren Aavoldsdatter Osebakken Maren Andersd., Gunild Aavoldsd., Gunder Isaksen, Gunder Andersen, Trond Torkildsen.
68 1/10-1815 15/10-1815 Knud. Jørgen Knudsen, Maren Olsdatter Goupaasen under S. Frogner Birte Olsd., Thone Larsd., Knud Johannessen, Christen Andersen, Hans Jacobsen.
69 23/9-1815 22/10-1815 Christopher. (Uægte) Moder: Pige Ingeborg Christophersdatter
Udlagt til Barnefader: Soldat Ole Jansen
Fossum
Fossum
Anders Venstøbs kone, Anne Olsd., Jens Jansen, Jan Jansen, Christopher Olsen.
70 10/10-1815 22/10-1815 Niels. Tømmermand Halvor Nielsen Hørta, Margrete Jensdatter Osebakken Kone Ingeborg Andersd., pige Ragnild Maria Isaksd., Gunder Olsen, Mikkel Olsen, Anders Stephensen.
71 18/10-1815 24/10-1815 Bartolomæus Herman. Peder Aslaksen, Marthe Olsdatter Holmen und. Borrestad Kone Birthe Andersd., Marie Jacobsd., Herman Meier, Christen Larsen, Gunder Andersen.
72 27/10-1815   Et Dødfødt Drengebarn Hans Engebretsen, Anne Olsdatter Fossum jernverk  
73 18/10-1815 6/11-1815 Peder. Hans Larsen, Gunild Pedersdatter Meen Live Larsd., Inger Larsd., Elias Jensen, Jacob Jensen, John Olsen.
66 6/10-1815 15/10-1815 Anne Cathrine. Bertil Olsen, Live Andersdatter Kræppen Pige Maren Olsd., Anne Johansd., Thomas Olsen, Gunder Bentsen, Anders Hansen.
67 23/9-1815 15/10-1815 Maren Anne. (Uægte) Moder: Pige Birte Maria Aslesdatter
Udlagt Barnefader: Peter Wilhelmsen, Søefarende
Osebakken
Søefarende
Karen Nielsd., Anne Karine Isaksd., Hans Evensen, Engelbret Nielsen, Niels Nielsen.
68 3/10-1815 15/10-1815 Ellen Margrete. Sivert Hansen, Inger Larsdatter Riis Signe Isaksd., Kirsten Jacobsd., Isak Christensen, Jacob Olsen, Niels Eriksen.
69 2/10-1815 15/10-1815 Marte Maria. Ole Nielsen, Birte Kirstine Andersdatter Bradsbergklev Gunder Thomesens kone, Kirsten Andersd., Anders Andersen, Jacob Andersen, Hans Jacobsen.
70 12/10-1815 22/10-1815 Johanne Margrete. Hm. Søren Thorsen, Birte Hansdatter Under Lille Gierpen Kone Kirsten Hansd., Birte Andreasd., Kittil Gregersen, Halvor Thorsen.
71 22/10-1815 29/10-1815 Anne. Gmd. Isak Hansen, Sara Gregoriusdatter Grinie Kone Anne .....vald(?), pige Ingeborg Halvorsd., Fieldahlen, Simon Danielsen, Simon Kokind(?), Solve Engebretsen.
72 8/9-1815 29/10-1815 Ingeborg Karine. Gunder Nielsen, Anne Torgrimsdatter Gulset Peder Conradsens kone, Karen Torgrimsd., .... og Ole Torjussen, Anders Gundersen.
73 30/10-1815 5/11-1815 Inger Christine. Arbeider Anders Christensen, Helene Nielsdatter Bradsbergkleven Anne Olsd., Ingeborg Hansd., Torger Mikkelsen, Gunder Thomasen, Hans "Jaren"? Halvorsen.
74 27/10-1815   Et dødfødt Drengebarn Erik Madsen Riis, Marte Johnsdatter Braaten ved Osebakken  
75 5/11-1815 12/11-1815 Lars. Hans Halvorsen, Kari Nielsdatter S. Aas Kone Gunhild Christophersd., pige Ingeborg Larsd., Ole Olsen, Anders Halvorsen, Hans Larsen.
76 6/11-1815 12/11-1815 Anders. Jens Pedersen, Gurine Andersdatter M. Bøe Dorte Pedersd., Marte Hansd., Jan Pedersen, Ole Pedersen, Engebret Andersen.
77 3/11-1815 12/11-1815 Christian. Thor Nielsen, Ingeborg Sørensdatter Høiset Niels Torsens kone, Maren Sørensd., Søren Høiset, Anders Sørensen, Isak Larsen.
78 31/10-1815 12/11-1815 Ole. Niels Olsen, Anne Andersdatter Stulen Live Andersd., Ingeborg Andersd., Anders Hansen, Jacob Andersen, Erik Svendsen.
79 30/10-1815 12/11-1815 Erik. Anders Andersen, Karen Kirstine Knudsdatter under Borrestad Kittil Grønnerøds kone, Ragnild Andersd., Gunder Isaksen, Anders Jacobsen, Niels Andersen.
80 4/11-1815 19/11-1815 Niels. Gunder Stenersen, Marja Andersdatter under Meen Live Larsd., Ingeborg Andersd., Hans Andersen, Hans Andersen, Lars Nielsen.
74 19/10-1815 12/11-1815 Maren Pernille. Ole Olsen, Birte Sophie Nielsdatter Osebakken Marte Pedersd., Gunild Olsd., Niels Torgrimsen(?), Gunder Olsen, Anders Thorsen.
75 22/10-1815 12/11-1815 Karen Christine. Underofficer Ole Johannessen Nordbye, Karen Marie Olsdatter Osebakken Karine Abrahamsd., Ingeborg Jacobsd., Ole Amundsen, Niels Aanesen, John Christensen.
76 16/11-1815 26/11-1815 Karen Kirstine. Aslak Halvorsen, Marte Isaksdatter Langerud, Ophougen Niels Andersens kone, Mari Halvorsd., Peder Christiansen, Gunder Foss, Christen Holm.
77 10/11-1815 26/11-1815 Anne Maria. Mads Madsen, Inger Kirstine Jansdatter Fossum Kone Anne Maria Clemetsd., pige Inger Johannesd., Tollef Olsen, Jan Jacobsen, Hans Jørgensen.
78 17/11-1815 26/11-1815 Helene. (Tvilling) Knud Olsen, Anne Engebretsdatter Aanna under Klep Karen Olsd., Karen Jensd., Jacob Nielsen, Christen Knudsen, Ole Engebretsen.
79 5/10-1815 26/11-1815 Tomasine Sophie. (Tvilling) Musicant Geert Noord, Margrete Høst Bradsbergklev Mad. Dahl, Jfr. Sara Bøisen, Realf Ording, Henrik Møller, Niels Christian Noord.
81 9/11-1815   Lars. Peder Bærulfsen, Birte Larsdatter under Moe Oplevde ikke Konfirmation af hjemmedaaben.
82 17/11-1815 26/11-1815 Hans. (Tvilling) Knud Olsen, Anne Engebretsdatter Aanna under Klep Hedevig Engebretsd., Tore Engebretsd., Saamund Gundersen, Sivert Nielsen, Christopher Knudsen.
83 21/11-1815 26/11-1815 Engebret. Anders Nielsen, Marte Engebretsdatter (S.?) Venstøb Lars Landgangens kone, pige Birte Olsd., Gunda Engebretsd., Peder Engebretsen, David Holm.
84 5/10-1815 26/11-1815 Engelbret Iddel. (Tvilling) Musicant Geert Noord, Margrete Høst Bradsbergklev Mad, Monrad, jfrue Nelle Boyesen, Andreas Noord, John Blom, Christen Monrad.
1 30/11-1815 Kun hjemmed. Knud. Engebret Sigurdsen, Marte Hansdatter und. Moe Levede kun 1/4 time efter Fødselen.
2 13/11-1815 10/12-1815 Isak.(Uægte) Moderen: Enken Kirstine Nielsdatter Hørta
Udlagt til Barnefader: Matros Lars Isaksen
af Osebakken
af Holden (Holla)
Maren Sophie Rankenberg, Margit Thorsd., Halvor Nielsen Hørta, Ole Gulliksen.
3 30/11-1815 28/12-1815 Niels. Gunder Halvorsen, Ingeborg Maria Pedersdatter Foss Lars Aarhuuses kone, pige Marte Pedersd., Niels Gregoriusen Semb, Peder Danielsen Venstøb, Aslak Halvorsen.
1 29/10-1815 3/12-1815 Inger Margrete. Anders Danielsen, Grete Pedersdatter Fossum Pige Anne Pedersd., pige Kirsti Larsd., Solve Danielsen, Peder Danielsen, Ole Gundersen.
2 4/11-1815 3/12-1815 Marte Christine. Sto Engebretsen, Johanne Maria Christensdatter Skotland Kone Pernille Nielsd., pige Ingeborg Larsd., Søren Engebretsen, Jacob Engebretsen, Solve Sørensen.
3 20/11-1815 3/12-1815 Anne. Engebret Pedersen, Karen Margrete Andersdatter Mellem Bøe Christen Knudsens kone, Karen Madsd., Sigfried Svendsen, Aanund Aslaksen, Jacob Madsen.
4 21/11-1815 3/12-1815 Inger. Lars Gregersen, Inger Jensdatter Øde Sneltvedt Kone Johanne Johannesd., Maren Gundersd., Kittil Gregersen, Peder Tygesen, Hans Johannessen.
5 12/9-1815 3/12-1815 Olava Pauline. Marsovnmester Jahn Warme, Anne Catharine Rosenberg Fossum j.verk Mad. Schaanning, Mad. Schanke, Masmester Svendsen fra Holden, Pro... Rosenberg ved Laurvig, Chr. Lund.
6 3/12-1815 10/12-1815 Anne Maria. Soldat John Johnsen, Anne Andersdatter Bradsbergklev Kirsten Andersd., Aaste Olsd., Halvor Herbrandsen, John Johnsen, Anna? Andersen?
4 17/12-1815 31/12-1815 Johannes. Hm. Halvor Thorsen, Kirstine Larsdatter under Frogner Inger Larsd., Birte Larsd., Lars Johansen, Jens Hansen, Engebret Johannesen.
5 22/12-1815 31/12-1815 Aslak. Peder Aslaksen, Gunild Rasmusdatter Fossum Marte Fredriksd., Maren Christensd., Peder Madsen, Ole Gundersen, Rasmus Rasmussen.
6 17/12-1815 31/12-1815 Halvor. Gmd. Christopher Christiansen, Juliane Fredrikke Halvorsdatter Hoppestad Pige Ingeborg Kirstine Andersd.?, Mari Isaksd., Wilhelm Christiansen, Claus Monsen, Mons Monsen.
7 13/11-1815 31/12-1815 Anders. Ellev Olsen, Birte Andersdatter und. Tufte Pige Asloug Andersd., Mari Olsd., Thov Olsen, John Olsen, Ole Engebretsen.
8 15/12-1815 7/1-1816 Lars. Arbeidsmand Peder Nielsen, Marte Olsdatter Osebakken Niels Jacobsens kone, Birte Hansd., Tollev Antonsen, Niels Isaksen.
9 22/12-1815 14/1-1816 Jacob. Matros Jacob Christensen, Anne Maria Stephansdatter Osebakken Karine Larsd., Live Tollevsd., Lars Evensen, Bertil Monsen?, Ole Knudsen.
10 5/12-1815 27/1-1816 Hans Edelnardus. Handelsbetjent Herman Meier, Simonine Johanne Taule Osebakken Niels Johnsens kone fra Gaasegrund, pige Karen Nicolsd., Ch. Arveschoug, C. Thaule, N. Jacobsen, C. Condrup.
7 6/12-1815 17/12-1815 Maria. Aslak Eriksen, Giertrud Nielsdatter Orekaasen under Otterholt Gunder Isaksens kone, pige Ingeborg Hansd., Ole Olsen, Hans Olsen Aas, Halvor Reiersen.
8 18/12-1815 26/12-1815 Maren. Halvor Johnsen, Inger Larsdatter Slettene under Aas Kone Rangdi Larsd., pige Maria Larsd., Halvor Isaksen, Peder Johnsen, Ole Johnsen.
9 2/12-1815 26/12-1815 Maren. Isak Hansen, Karen Olsdatter under N. Løberg Birte Hansd., Birte Larsd., Anders Hansen, Anders Olsen, John Olsen.
10 26/11-1815 26/12-1815 Mariane. Jens Thorsen, Anne Margrete Larsdatter N. Ballestad Erik Bøles kone, Oline Andersd., Lars Simonsen, Jacob Engebretsen, Jens Kittilsen.
11 13/12-1815 26/12-1815 Maria. Peder Johnsen, Ingeborg Pedersdatter Jønnevald Torborg Pedersd., Ingeborg Larsd., Peder Aslaksen, Christopher Larsen, Rollev Pedersen.
12 21/12-1815 Hjemmedøbt Johanne Andrea. (Uægte) Moder: Pige Else Hansdatter
Udlagt til Barnefader: Under Offiser ved Jægerkorpset i Skien, Christian Aanderud.
Bratsbergkleven
Skien
 
Oplevde ej Konfirmation af Hjemmedaaben.

 
13 22/12-1815 31/12-1815 Anne Torine. Halvor Eriksen, Anne Torine Halvorsdatter Gravlie Pige Anne Maria Eriksd., Marte Halvorsd., Børge Halvorsen, Gregorius Eriksen, Just Eriksen, Mathias Hansen.
11 9/1-1816 28/1-1816 Lucas. Isak Hansen, Anne Lucasdatter Søndre Fossum Birgitte Jonsd., Anne Dortea Isaksd., Gunder Jacobsen, Hans Olsen, Sivert Olsen.
12 16/1-1816 28/1-1816 Mads. Rasmus Madsen, Kirsten Olsdatter Øvrum Karen Olsd., Torberg Olsd., Erik Madsen, Anders Gundersen, Lars Madsen.
13 13/1-1816 4/2-1816 Peder. Jacob Pedersen, Karen Abrahamsdatter under Moe Laers Aslaksens kone, Torberg Pedersd., Laers Aslaksen, Peder Johnsen?, Rollef Pedersen.
14 24/1-1816   Torstein. Vebjørn Halvorsen, Asloug Torsteinsdatter under Gulseth Var hjemmedøbt, men oplevede ej konfirmation af hjemmedaaben.
15 29/1-1816 18/2-1816 Sivert. Anund Sivertsen, Ingeborg Sigvaldsdatter Semb Anne Gulseth, Marte Nielsd., Gregorius Semb, Jørgen Semb, Simon Lund.
16 9/2-1816   Jacob. Hans Jacobsen, Maria Knudsdatter Brækkejordet Var kun Hjemmedøbt, da han døde 8 dage gammel.
17 14/1-1816 25/2-1816 Christian. Snedker Johan Halvorsen, Lisbeth Christophersdatter Fossum Jernverk Anders Verges enke, Kirsten Larsdatter, Hans Knudsen, Halvor Tolvsen?, Helge Larsen.
18 11/2-1816 3/3-1816 Ole. Hm. Ole Torgersen, Asloug Jensdatter Sæteret John Torgersens kone, Marie Olsd., Christen Olsen, Kittil Nielsen, Anders Lindberg.
14 7/10-1815 30/12-1815 Pauline Ovidia. Stiger Andreas Paulsen, Ragnild Olsdatter Gulseth Organist Christophersens kone, Caroline Hybert, Andreas Krabbe, Amund Larsen, Iver Kittilsen?
15 27/10-1815 30/12-1815 Ida. Kjøbmand Ole Olsen, Mette Bendixen Osebakken Frans Bendixens kone, Ingeborg Bendixen, Herman Meier, Sigurd Andersen, Christen Larsen.
16 29/12-1815 7/1-1816 Hedevig. Gmd. Peder Tygesen, Lisbet Johannesdatter Kiærra Niels Johnsens kone, Inger Johannesd., Halvor Andersen, Jens Mortensen, Lars Tygesen.
17 3/1-1816 7/1-1816 Marte Maria. Ole Isaksen, Karen Maria Hansdatter "under"? Lie Margrete Isaksd., Karen Andersd.?, Hans & Niels Isaksen, Even Lie.
18 19/12-1815 7/1-1816 Inger Margrete. Hans Jacobsen, Inger Simonsdatter Nærum Elisbet Isaksd., Karine Andersd., Niels Jacobsen, Simon Simonsen, Anders Andersen.
19 19/12-1815 7/1-1816 Anne Maria. Niels Jonsen, Kirsten Nielsdatter Osebakken Inger Olsd., Margrete Halvorsd., Amund Jensen, Lars Johnsen, Christen Nielsen.
20 4/1-1816 14/1-1816 Ingeborg. Gmd. Geert Ellingsen, Mari Nielsdatter Høimyr Anne Anundsd., Dorte Aslaksd., Lars Ellingsen, Niels Nielsen, Ole Ellingsen.
19 18/2-1816 10/3-1816 Knud. Lars Mathiasen, Ingeborg Knudsdatter Borge vestre Anders Fløtterøds kone, Karen Olsd., Tollef Nielsen, Anders Mathiasen, Even Halvorsen.
20 17/2-1816 10/3-1816 Even. Thron Olsen, Else Jacobsdatter Søndre Frogner Jacob Jacobsens kone, Ingeborg Johnsd., Jacob Johnsen, Kittil Olsen, Abraham Danielsen.
21 22/2-1816 10/3-1816 Christen Andreas. Hans Andersen, Else Christensdatter Fossum Jernverk Gunild Christensd. Reinholt, Dortea Andersd., Ole Knudsen, Ole Christensen, Hans Andersen.
22 27/2-1816 10/3-1816 Hans. Thor Tostensen, Walborg Hansdatter und. S. Brække Frederike Hansd., Gunild Hansd., Aslak Christensen, Simon Simonsen, Tosten Henriksen.
23 26/2-1816 17/3-1816 Andreas. Skomager og Soldat Thron Olsen, Henrike Andersdatter Osebakken Kirsten Jacobsd. eller Johnsd., Aaste Johannesd., Thron Aanesen, Hans Guttormsen, John Nielsen.
24 26/2-1816 17/3-1816 Aslak. Greger Aslaksen, Maren Halvorsdatter Tveten Ingeborg Aslaksd., Lars Gregersen, Johannes Gundersen, Halvor Pedersen, Niels Nielsen.
25 2/3-1816 17/3-1816 Hans. Lars Hansen, Ellen Engebretsdatter und. Mel. Bøe Christopher Jensens kone, Solve Rosvalds kone, Jens Henrichsen, Solve Engebretsen, Sigbiørn Jensen.
21 1/1-1816 14/1-1816 Anne Dorthea. Ole Hansen, Inger Jørgensdatter und. S. Brække Rasmus Ouensens kone, Anne Kirstine Jørgensd., Svend Hansen, Halvor Andersen, Ole Olsen.
22 28/12-1815 14/1-1816 Inger. Knud Evensen, Kirsten Hansdatter Osebakken Ellen Nielsd., Birte Marie ...d., Isak Christensen, Engelbret Andersen, Lars Isaksen.
23 31/12-1815 14/1-1816 Karen Maria. Arbeider Johannes Kittilsen, Kirsten Andersdatter under Gulseth Jens Thorsens kone, Ane Andersd., Christopher Nirisen, Isak Andersen, Peder Halvorsen.
24 14/1-1816 28/1-1816 Anne. Sigurd Sigurdsen, Karen Andersdatter under Limie Christian Gieldens (Hjellens) kone, pige Marte Nielsd. Semb, Christian Limie, Gregorius Jermundsen, John Kastdal.
25 18/1-1816 28/1-1816 Anne Laurine. Jens Gundersen, Birte Larsdatter Osebakken Lars Larsens kone, Ane Larsd., Solve Larsen, Lars Larsen, Søren Rollevsen.
26 16/1-1816 28/1-1816 Anne. Stian Pedersen, Anne Poulsdatter N. Falkum Marte Pedersd., Johanne Abrahamsd., Peder Isaksen, Johannes Hansen, Jens Evensen.
27 6/1-1816 28/1-1816 Maren Margrete. Christen Hansen, Ingeborg Maria Olsdatter Fossum Maren Haraldsd., Kirsten Olsd., Isak Christensen, Niels Jacobsen, Jørgen Magnussen?
28 19/1-1816 28/1-1816 Maren Kirstine. Jens Jansen, Maren Tostensdatter S. Fossum Ingeborg Christophersd., Ingeborg Jansd., Ole Jansen, Christopher Olsen, Ole Christensen.
26 9/3-1816 24/3-1816 Lars. Arbeider Jacob Østensen, Johanne Maria Larsdatter und. V. Borge Christian Østensens kone, Marte Knudsd., Jacob Larsen, Anders Sivertsen, Niels Isaksen.
27 8/3-1816 31/3-1816 Gunder. Hm. Knud Johannesen, Kirsten Jonsdatter Gaupaasen und. S. Frogner Maren Olsd., Ingeborg Johnsd., Jørgen Knudsen, Jacob Johnsen, Svenke Jonsen.
28 5/3-1816 31/3-1816 Andreas. Lars Gunnerius Nielsen, Karen Isaksdatter Osebakken Oline Andersd., Maren Sophia Amundsd., Lars Larsen, Hans Sørensen, Anders Sørensen.
29 25/2-1816 7/4-1816 Peder. Hans Peter Petersen, Barbara Pedersdatter Osebakken Giestgiver Condrups kone, pige Inger M. Sanna, Giestgiver Condrup, Lars Aanerød?, Søren Sølie.
30 2/4-1816 11/4-1816 Svend. Aslak Svendsen, Anne Olsdatter Høglie Pige Gunild Ekornrød, Kari Olsd., John Høglie, Gudmund Kausanrød, Anders Olsen.
31 7/4-1816 22/4-1816 Peder. Zacharias Andersen, Maren Pedersdatter Brækkejordet Aslak Rustans kone, Ragnild Aslaksd., Christopher Haagensen, Niels Hougerød, Engelbret Andersen.
32 14/4-1816 28/4-1816 Niels. Saugmester Anders Andersen, Kirsten Olsdatter Bradsbergklev Birte Andersd., Kirsten Andersd., Anders Pedersen, Jacob Andersen, Peder Christensen.
33 14/3-1816 5/5-1816 Christopher. Christopher Pedersen Berg, Anne Cathrine Knudsd. Aashammeren Amund Larsens kone, Caroline Hybert, Organist Christophersen, Abraham? Olsen, Jacob Petersen Bøidler.
29 7/1-1816 28/1-1816 Karen. Torgrim Andersen, Anne Andersdatter Dalie, Luxefield Anders Limies kone, Margrete Andersd., Anders Andersen, Anders Limie, Lars Zachariassen.
30 28/1-1816 4/2-1816 Inger Maria. Erik Hansen, Marte Maria Johannesdatter Fossum Jernverk Maren Hansd., Pernille Johansd., Christen Knudsen, Jan Jansen, Ole Jansen.
31 23/1-1816 4/2-1816 Anne Gurine. Hans Nirisen, Anne Haraldsdatter under Hyni Niels Olsens kone, Karen Haraldsd., .... Andersen, Ole Nielsen, Gunder Eriksen.
32 31/1-1816   Et dødfødt Pigebarn Halvor Hansen, Margrete Christensdatter Kiise  
33 27/1-1816 11/2-1816 Johanne. Torkild Johnsen, Birte Hansdatter under Jønnevald Jacob Levorsens? kone, Kirsti Torkildsd., Peder Johnsen, John Olsen, Halvor Hansen.
34 29/1-1816 11/2-1816 Karen. Ole Jacobsen, Karen Mathiasdatter Osebakken Gunild Olsd., Maren Olsd., Engebret Jacobsen, Engebret Mathiasen, Sivert Nielsen.
35 28/1-1816 11/2-1816 Maria. Ole Larsen, Maren Olsdatter Otterholt Gulbrand Larsens kone, Gunild Olsd., Guttorm Larsen, Ole Christophersen, Zacharias Olsen.
34 7/5-1816   Et dødfødt Drengebarn Christopher Olsen, Kirsti Jensdatter under Øvrum  
35 30/4-1816 12/5-1816 Lars. Ole Halvorsen, Inger Jensdatter Nordre Aas Ingeborg Halvorsd., Hedevig Jensd., Halvor Isaksen, Zacharias Kleven, Greger Tveten.
36 21/4-1816   Niels. Arbeider Helge Olsen, Asloug Nielsdatter Brækkejordet Oplevede ej Konfirmationen af hjemmedaaben.
37 17/4-1816 19/5-1816 Johannes. Lorentz Larsen, Kirsten Arnesdatter Fossum Jernverk Sondre Kittilsens Kone, Ingeborg Larsd., Sondre Kittilsen, Christen Jensen, Christopher Larsen.
38 17/4-1816 26/5-1816 Halvor. Isak Christensen, Maren Christensdatter Osebakken Ole Halvorsens Kone, Margrete Nielsd., Anders Olsen, Knud Jacobsen, Jens Olsen.
39 10/5-1816 3/6-1816 Elias. Hm. Asbjørn Eliasen, Ingeborg Mathiasdatter under Klep Jacob Kleps Kone, Gunild Nielsd., Harald Mathiasen, Christopher Knudsen, Gunder Mathiasen.
40 26/4-1816 3/6-1816 Jens Martinus. Matros Ole Olsen Scheinert, Anne Margrete Rasmusdatter Bradsbergklev Christopher Pedersens Kone, Inger Halvorsd., Isak Jacobsen, Jacob Rasmussen, Ole Nielsen.
41 1/5-1816 3/6-1816 Halvor Christian. Skomager Lars Arnesen, Ingeborg Kittilsdatter Osebakken Margrete Condrup, Ellen Arnesd., Søren Sølie, Hans Nielsen, Jacob Petersen, ..... (brett på papiret).
36 5/11-1815 11/2-1816 Christine Mathilde. Sognepr. til Gierpen Edvard Munch, Johanne Sophie Hofgaard (Præstegaarden) Moderen selv, Madme Skanke, Kammerraad Oxholm, Forvalter Schaanning, Skibs Capitain Ole Paus.
37 17/12-1815 15/2-1816 Kirsten Sophia. Jørgen Christensen, Andrea Jacobsdatter Nordre Mela Clara Jacobsd., Christiane Jacobsd., Jens Jacobsen, Abraham Hansen, Ole Gundersen.
38 1/1-1816 18/2-1816 Gunnild. Claus Kittilsen, Karen Kirstine Pedersdatter Nordre Mela Ingeborg Halvorsd., Karen Halvorsd., Isak Paulsen, Ole Olsen, Ole Olsen.
39 9/2-1816 18/2-1816 Marte. John Svendsen, Karen Pedersdatter Mellem Løberg Marte Pedersd., Karen Kirsti Isaksd., Peder Isaksen, Christen Knudsen, Johannes Olsen.
40 10/2-1816 3/3-1816 Aase Maria. Ole Gundersen, Pernille Rasmusdatter Fossum Jernverk Peder Aslaksens Kone, Anne Rasmusd., Lucas Andersen, Lars Rasmussen, Thor Gundersen.
41 20/2-1816 3/3-1816 Berte Maria. Hm. Thomas Jensen, Marte Pedersdatter under Løberg Gunder Løbergs kone, Kirsten Thomasd., Ole Enersen, Jørgen Pedersen, Truels Nielsen.
42 16/2-1816 10/3-1816 Kirsten Karine. Hans Christiansen, Ellen Nielsdatter Bradsbergkleven Kone Karen Christensd., Giertrud Eriksd., Gullik ....., Halvor Hansen, Ole Hansen.
42 30/5-1816   Et dødfødt Drengebarn Ole Mathiasen, Inger Torgersdatter Svinholt Dødfødt.
43 18/4-1816 9/6-1816 Jens. Jens Jensen, Live Olsdatter Osebakken Kone Kirsti Bakken, Live Kirstine Larsd., Jacob Nærum, Jens Andersen, Gunder Olsen.
44 16/5-1816 9/6-1816 Søren. Niels Axelsen, Anne Saamundsdatter under S. Brække Aslak Rustads kone, Gurine Saamundsd., Solve og Lars Kiærra, Ole Christensen.
45 16/5-1816 9/6-1816 Engelbret. Mads Frandsen, Dorthe Maria Engelbretsdatter Ekornrød under Moe Anne Olsd., Engelbret Sigurdsen, Anders Johnsen, Magdalene Abrahamsdatter.
46 2/6-1816 9/6-1816 Christen. Christen Christensen, Kirsti Alfsdatter Hoppestad Halvor Fossums kone, Birte Nielsd., Niels Gundersen Bøe, Lars Christensen, Ole Christensen.
47 30/5-1816 23/6-1816 Tosten. John Tostensen, Kari Nielsdatter Høglie Aslak Høglies kone, Anne Anunsd.?, Ellef Ramsmyr, Ole Hansen, Anders Lindberg.
48 14/6-1816 30/6-1816 Hans. Mathias Hansen, Ane Maria Erksdatter Sukken Halvor Gravlies kone, Ingeborg Eriksd., Gregorius Eriksen, Isak Eriksen, Halvor Amundsen?
43 19/2-1816 10/3-1816 Andrea. (Uægte) Moder: Pige Maren Nielsdatter
Udlagt til Barnefader: Anders Torkildsen
paa Bradsbergkleven
 
Kone Hedevig Hansd., Gunnild Olsd., Hans Aslaksen, Gunder Aslaksen, Simon Gulliksen.
44 25/12-1815 10/3-1816 Andrea. Isak Sørensen, Gunnild Arnesdatter Nordre Hynie Sondre Kittilsens kone, Marte Christensd., Sondre Kittilsen, Solve Danielsen, Christopher Larsen.
45 4/3-1816 17/3-1816 Ingeborg Maria. Lars Gulliksen, Barbara Larsdatter Gulseth Jens P. Bøes kone, pige Kari Legna?, Jacob Larsen, Østen Larsen, Rasmus Halvorsen.
46 16/2-1816 24/3-1816 Aase. Lars Tygesen, Maren Fredriksdatter Kiærra Niels Løbergs kone, Kirsten Fredriksd., Niels Løberg, Lars Fredriksen, Tyge Kiærra.
47 4/3-1816 24/3-1816 Laurence. Gunder Larsen, Maria Christensdatter Fossum jernverk Maren Madsd.?, Marte Eltved, Hans Larsen, Abraham Olsen, Gregorius Danielsen.
48 12/1-1815 24/3-1816 Edel Margrete. Iver Førre, Christence Sophie Monrad Bradsberg Gaard Mad. Anne Johanne Monrad, Mariane Saxild, Lieutnant Saxild, Niels Christian Noord, Povel Lund.
49 12/6-1816 30/6-1816 Niels. Solve Larsen, Anne Axelsdatter Kiær Anne Ch. Saamundsd., Anne Larsd., Lars Larsen, Niels Nielsen, Rasmus Christensen.
50 30/5-1816 30/6-1816 Ole. Tømmermand Abraham Olsen, Sara Condrup Bradsbergklev Dortea Condrup, Sophia Condrup, Christopher Condrup, Svend Olsen, Simon Corfizen.
51 16/1-1816 30/6-1816 Halvor. Hm. Harald Halvorsen, Maren Johnsdatter Mellem Bøe Maren Engelbretsd., Asloug Halvorsd., Niels Johnsen, Ole Halvorsen, Aslak Pedersen.
52 18/6-1816 30/6-1816 Aslak. Hm. Hans Aslaksen, Thore Jacobsdatter Berg Ole Jacobsens kone, Anne Aslaksd., Niels Olsen, Gunder Aslaksen, Elias Pedersen.
53 16/6-1816 6/7-1816 Halvor. Jørgen Halvorsen, Maren Laurine Larsdatter Osebakken Ingeborg Tollevsd., Hanne Larsd., Christian Halvorsen, Jens Olsen, Isak Olsen.
54 24/6-1816 7/7-1816 Jacob. Hans Halvorsen, Anne Steensdatter Ramsaasen Karen Olsd., Marte Hansd., Even Lie, Anders Lie, Anders Jacobsen.
55 30/6-1816 14/7-1816 Engebret. Solve Engebretsen, Karen Gundersdatter Rosvold Christopher Grønsteens kone, Dorte Engebretsd., Mads Frandsen, Christopher Jensen, Lars Hansen.
49 10/3-1816 31/3-1816 Inger Maria. Svend Olsen, Ingeborg Nielsdatter Sneltvedt Jan Jacobsens kone, Marte Isaksd., Peder Isaksen, Lars Gregoriusen, Christen Knudsen.
50 14/2-1816 31/3-1816 Andrea Maria. Forvalter ved Fossum Peder Christensen Schaaning, Anne Catharine Folkmann Fossum Moderen selv, Jfr. Bolette Folkmann, Faderen selv, Christen Lund, Arnt Folkmann.
51 22/2-1816 3/4-1816 Laurence Andrea. Jacob Christensen, Ellen Maria Larsdatter Osebakken Birte Larsd., Anne Karine Larsd., Isak Halvorsen, Ole Halvorsen, Anders Christiansen (Anders Christensen?)
52 25/3-1816 7/4-1816 Ingeborg. John Olsen Berg, Inger Isaksdatter Logerende paa gaarden Lund Jørgen Sembs kone, Kari Olsd., Jørgen Semb, Isak Stensrød, Simon Lund.
53 30/3-1816 11/4-1816 Karen. Anders Sørensen, Inger Maria Østensdatter Augestad Inger Sørensd., Karen Gundersd., Jacob Østensen, Anne Sørensd.?, Hans Sørensen.
54 22/3-1816 15/4-1816 Dorte Maria. Bjørgu Olsen, Karen Jansdatter Norrig und. Oterholt Ole Larsens kone, Karen Andersd., Ole Larsen, Hans Andersen, Johannes Mathiasen.
55 17/3-1816 15/4-1816 Dorte. Halvor Christiansen, Maria Sigurdsdatter Fossum jernverk Anne Sigurdsd., Kirsten Olsd., Ole Sigurdsen, Ole Christiansen, Peder Christiansen.
56 27/3-1816 15/4-1816 Pernille. (Uægte) Moder: Pige Anne Stephansdatter
Udlyst til Barnefader: Jæger Peder Ludvigsen
Engrav
af Kongsvinger
Christopher Stephansens kone, Ingeborg Andersd., Anders og  Christopher Stephansen, Ole Jacobsen.
56 7/7-1816 14/7-1816 Peder. Daniel Hansen, Karen Pedersdatter Baaserød Maren Pedersd., Maren Gundersd., Gunder Pedersen, Isak Pedersen, Hans Johnsen.
57 24/6-1816 28/7-1816 Ole. Ole Olsen, Karen Knudsdatter Solum, Luxefield Marthe Isaksd., Anne Rasmusd., Aslak Halvorsen, Ole Houen, Christian Neetz.
58 15/5-1816 28/7-1816 Carl. (tvilling) Ole Wiarsen, Marie Henriksdatter Osebakken Frue Admiralinde Fabricius, Frue Rasch, Frøken Henriette Løvenskiold, Jfru Edel Margrethe Aall, Capit. von Deurs.
59 15/5-1816 28/7-1816 Johan. (tvilling) Ole Wiarsen, Marie Henriksdatter Osebakken Lieutnant. Bruun, Ltn. Rasch, Jens Gasmann, SkibsCapt. Zachariassen, Skibscaptain Ottesen.
60 11/7-1816 11/8-1816 Lars. Christian Nielsen, Margrete Nielsdatter Limie Anders Limies kone, Maren Nielsd. Semb, Halvor Tufte, Gregorius Jønnevald, Knud Rønningen.
61 29/7-1816 11/8-1816 Simon. Jørgen Børresen, Gunnild Simonsdatter Semb Barnets Fødsel kosted Moderen Livet - det døde og saa kort efter og blev begravet med Moderen.
62 27/3-1816 12/8-1816 Jonas Frederik. Captain v. Barth, Maria Cathrine Amundsen f. Barnholt   Frue Munthe, Marianne Barnholt af Skien, Jfrue Mikkeline Kruse, Oberst Kruse, Commisaire v. Kløcker, Lietn. von Krogh, Kiøbmand Møller af Skien.
63 6/8-1816 12/8-1816 Et Dødfødt Drengebarn Christopher Nirisen, Margrete Jacobsdatter Mela  
57 30/3-1816 15/4-1816 Karen. Peder Sørensen, Birte Olsdatter Grinie Solve Grinies kone, Kari Olsd., Christopher Nirisen, Isak Poulsen, Niels Nielsen "Røenge"(?). 
58 2/4-1816 22/4-1816 Marte. Ole Larsen, Ingeborg Evensdatter Mellem Løberg Severine Thorsd., Kirsten Larsd., Kittil Olsen, Niels Larsen, Lars Olsen.
59 7/4-1816 22/4-1816 Karen Margrete. Halvor Jacobsen, Inger Eriksdatter under Foss Maren Zachariasd., Mari Eriksd., Jacob Jensen, Rasmus Jacobsen, Johannes Hansen.
60 10/4-1816   Karen. Svenke Svenkesen, Guri Larsdatter ved Fossum Døde 7 dage efter fødselen og var kun hjemmedøbt.
61 8/4-1816 28/4-1816 Anne Karine. Skomager Knud Hermansen, Anne Maria Torstensdatter Bradsbergklev Ellen Johnsd., Zidsel Rasmusd., Ole Johnsen, Jacob Engebretsen, Ole Asbjørnsen.
62 27/3-1816 28/4-1816 Johanne. Niels Pedersen, Hedvig Thorsdatter Nordre Rising Kone Else Thorsd., Maren Johansd., Peder Pedersen, Ole Pedersen, Daniel Madsen.
63 18/4-1816 5/5-1816 Kari. Torkild Tostensen, Inger Sigurdsdatter Skilbred Anne Sigurdsd., Marie Tostensd., Ole Sigurdsen, Ole Jansen, Christen Davidsen.
64 1/5-1816 12/5-1816 Karen. Jens Olsen, Maren Jacobsdatter Nordre Løberg Ingeborg Jonsd.(?), Anne Tronsd.(?), Bent Jacobsen, Kittil Olsen, Lars Olsen.
64 7/7-1816 18/8-1816 Hans Andreas. Matros Johannes Andersen, Maren Nielsdatter Osebakken Karen Hansd., Birte Marie Hansd., Sivert Larsen, Isak Nielsen, Ole Nielsen.
65 28/7-1816 18/8-1816 Ole. Peder Engebretsen, Birte Olsdatter Fossum Povel Olsens kone, Marte Knudsd. Bøe, Anders Nielsen Venstøb, Gunder Engebretsen Fossum, Lars Svendsen Landgangen.
66 7/8-1816 18/8-1816 Carl Daniel. Niels Kiøstolsen, Anne Danielsdatter Bradsbergklev Kone Siri(?) "Barfoed"(?), Oberjæger Wiiger, Mald.....? Lymmers?, Anne Klarine Nøglebye, Karen Danielsd.
67 12/8-1816 25/8-1816 Niels. Jens Andersen, Ingeborg Nielsdatter Fossum jernverk Kone Pernille Nielsd. Hynie, pige Live Andersd., Jens Nielsen Fossum, Ole Nielsen Fossum, Hans Nirisen under Hynie.
68 22/8-1816 8/9-1816 Rasmus. Arne Andreasen, Anne Marine Gundersdatter Augestad Maren Solvesd., Inger Maria Rasmusd., Søren Høiseth, Anders Augestad, Niels Sanden (Sanni). 
69 9/8-1816 15/9-1816 Niels. Hans Jacobsen, Karen Maria Nielsdatter Follaug Halvor Riises kone, Pernille Nielsd., Ole og Abraham Nielsen Folloug, Jens Thorsen.
70 14/9-1816   Et døfødt drengebarn Knud Eriksen, Cathrine Eriksd. Fossum jernverk  
65 1/5-1816 12/5-1816 Anne Kirstine. Jens Christensen, Anne Karine Haagensd. Fossum verk Dorthea Aslaksd., Karen Maria Jansdatr., Jørgen Jansen, Hans Jørgensen, Peder Jansen.
66 11/4-1816 12/4-1816 Ingeborg Maria. Lars Hansen og Inger Halvorsdatter Svarttangen under Meen Aase Kirstine Olsd., Anne Cathrine Larsd., John Jacobsen, Lars Nielsen, Hans Larsen.
67 15/4-1816 12/5-1816 Karen Aletta. Arbeidsmand Anders Stephensen Engrav, Anne Larine Johnsdatter Osebakken Pige Olie Andersd., p. Maren Sophie Pedersd., Christopher Stephensen, Zacharias Stephensen, Anders Rollefsen.
68 19/5-1816 26/5-1816 Inger Kirstine. Hammersmed Gunder Jacobsen, Anne Nielsdatter Fossum Jernverk Isak Hansen, kone Anne Halvorsd., John Torstensen, Jacob Jacobsen, Hans Andersen.
69 13/5-1816 3/6-1816 Kirsten. Ole Jansen, Ingeborg Engebretsd. Mauraas under Tufte Christopher Gundersens kone, Barbara Jansd., Peder Jansen, Engebret Jansen, Isak Jansen.
70 17/3--1816 3/6-1816 Wilhelmine. Ole Borge, Margrethe Engelbretsdatter Osebakken Frans Bendixens Kone, Grete Sanna, Niels Sørensen, Mikkel Halvorsen, Daniel Tofte.
71 3/5-1816 9/6-1816 Ragnhild. Engelbret Johansen (Engebret Johansen), Maria Larsdatter Bøle Maren Isaksd., Birthe Larsd., Jens Johannesen, Jens Hansen, Halvor Andersen.
71 10/9-1816 22/9-1816 Hans. Møller Christen Knudsen, Anne Kirstine Madsdatter Fossum Engelbret Bøes Kone, Anne Christensd., Ole Christensen, Lars Svendsen, Erik Henriksen.
72 19/9-1816 22/9-1816 Halvor. Halvor Jertsen (Halvor Gjertsen) , Mariken Halvorsdatter under Meen Maren Hedevig Nielsd., Anne Johannesd., Lars Knudsen, Johannes Knudsen, Lars Giertsen.
73 8/9-1816 22/9-1816 Hans. Jacob Bergman, Karen Kirstine Hansdatter Bratsbergklev Svend Olsens Kone, Lisbeth Olsdatter, Ole Bergene, Anders Isaksen, Jacob Rasmussen.
74 15/9-1816 22/9-1816 Lars. Trond Torkildsen, Ellen Haraldsdatter under Lie (Lid) Kari Lie, Hedevig Torkildsd.,Lars Riis, Erik Riis, Halvor Holtung.
75 22/9-1816 29/9-1816 Peder. Engebret Jansen, Gunhild Andersdatter under Tufte Anders Engebretsens Kone, Barbara Jansd., Ole Jansen, Peder Jansen, Isak Pedersen.
76 18/9-1816 6/10-1816 Niels. Amund Nielsen, Anne Olsdatter Nordre Løberg Ole Larsens Kone, Gunhild Jacobsd., Isak Olsen, Ole Larsen, Bent Jacobsen.
77 18/9-1816 6/10-1816 Peder. Johannes Olsen, Karen Jacobsdatter Godal i Luxefield Anne Turine Torkildsd., Anne Clemmetsd., Abraham Halvorsen, Halvor Halvorsen, Peder Nielsen.
78 11/10-1816 3/11-1816 Isak. Anders Isaksen, Anne Olsdatter Bratsbergkleven Anders Brændseters Kone, pige Maren Nielsd., Hans Jacob Halvorsen, Christen Halvorsen, Ole Pedersen.
79 8/9-1816 10/11-1816 Christian. Niels Christiansen, Ingeborg Maria Sørensdatter Kleven (Se Kleven 5) Anders Haukenæs' Kone fra Solum, pige Karen Davidsd. Holm, Christian Davidsen Holm, Niels Hoerød, Isak Sørensen Østgaard af Solum.
72 14/6-1816 23/6-1816 Inger. Isak Pedersen, Helge Olsdatter under Nordre Brække (Brekke) Ole Olsens Kone, Aagot Olsd., Ole Olsen, Hans Halvorsen, Peder Isaksen.
73 4/6-1816 24/6-1816 Kirsten Gurine. Knud Jacobsen, Maren Olsdatter Osebakken Christopher Myhrens kone, Margrethe Knudsdatter, Saamund Gundersen, Ole Olsen, Isak Christensen.
74 13/6-1816 30/6-1816 Hedevig Christine. Huusmand Solve Danielsen, Maren Thorsdatter under S. Hyni Maren Olsd., Anne Jørgensd., Henrik Danielsen, Halvor Larsen, Johannes Paalsen(?).
75 18/6-1816 30/6-1816 Maren. Huusmand Jan Pedersen, Maren Jensdatter under M. Bøe Gurine Andersd., Maren Madsd., Anund Aslaksen, Anders Nielsen.
76 3/6-1816 30/6-1816 Ingeborg Margrethe. Tobakspindersvend Ole Larsen, Ingeborg Olsdatter Bratsbergklev Einer Fredriksens Kone, Karine Olsd., Anders Isaksen, Isak Olsen, Peder Ludvigsen.
77 28/5-1816 30/6-1816 Andrea Bertea. Niels Aanesen, Karen Larsdatter Osebakken Karen Larsd., Karen Nielsd., Tron Aanesen, Halvor Olsen, Jørgen Jensen.
78 2/6-1816 30/6-1816 Hedevig. Hans Eriksen, Margrethe Olsdatter Henningsdalen i Luxefield Ingeborg Eriksd., Anne Olsd., Peder Engebretsen, Ole Olsen, Abraham Olsen.
80 18/10-1816 3/11-1816 Christopher. Arbeidsmand Christen Hansen, Birthe Pedersdatter under Borrestad (Borgestad) Kone Kirsti Johansd., Anne Dorte Thorsd., Christopher Syversen, Johannes Taule, Ole Knudsen.
81 6/10-1816 7/11-1816 Hans. Arbeidsmand Tollev Nielsen, Anniken Andersdatter boed paa Borge Østre Kone Simonine Meier, Gunhild Marie Johnsd., Lars Søli, Harald Sølie, Ole Viarsen.
82 29/10-1816 17/11-1816 Ole. Torger Jonsen, Anne Jacobsdatter Skotte under Lie (Skottet) Anders Langerøds Kone, Jacob Langerøds Kone, Thron Olsen, Lars Jacobsen, Sivert Nielsen.
83 4/10-1816 7/11-1816 Jens. Niels Andersen, Karen Olsdatter Aarhuus Marie Aarhuus, Lene Olsd., Abraham Olsen, Anders Aarhuus, Kirkesanger Lund.
84 1/11-1816 24/11-1816 Jens. død 1817. Henrik Jensen, Karen Hansdatter Fossum Jens Jensen Fossums Kone, Marte Hansd. Graaten, Tollev Olsen, Niels Hansen, Thor Rasmussen Skoven fra Solum.
1 26/11-1816 1/12-1816 Niels. Knud Nielsen, Inger Gundersdatter Fossum Jernværk Henrik Evensens Kone, pige Kirsti Lien, Fossum, Christen Knudsen Fossum, Gunder Thommesen under Løberg, Jørgen Pedersen N. Løberg.
79 30/5-1816 6/7-1816 Edel Margrethe. Gunder Andersen, Johanne Marie Larsdatter under Borrestad Herman Mejers Kone, Andreas Mairs Kone, Christen Larsen, Gunhild Meier, Isak Isaksen.
80 30/5-1816 6/7-1816 Karen Serine. Garver Søren Johannessen, Anne Olsdatter Osebakken Maren Aalborg, Karen Marie Olsd., Ole Olsen, Christopher Condrup, Lars ......
81 23/6-1816 7/7-1816 Gunhild Maria. Jens Abrahamsen, Maren Aslaksdatter Sneltvedt Karen Larsdatter, Karen Aslaksdatter, Anders Evensen, Niels Abrahamsen, Jens Aslaksen.
82 13/6-1816 7/7-1816 Gunhild Maria. (tvilling) Christopher Olsen, Anne Hedvig Sigurdsdatter Kleven Niels Aamodts Kone, Zacharias Jensens Kone, Kari Nielsd., Maren Torstensdatter, Christen Isaksen.
83 13/6-1816 7/7-1816 Karen. (tvilling) Christopher Olsen, Anne Hedvig Sigurdsdatter Kleven Christian Davidsen, Ole Olsen, Halvor Engebretsen, Erik Mikkelsen, Anders Jensen.
84 4/6-1816 21/7-1816 Kirsten. John Halvorsen, Maren Hansdatter under Erserød (Eriksrød) Ole Halvorsens Kone, Maren Halvorsdatter, Ole Halvorsen, Peder Johnsen, Ole Halvorsen Erserød.
85 12/7-1816 21/7-1816 Kirsten. Gundbjørn Olsen, Kirsten Nielsdatter Gromstulen Ole Levorsens Kone, Ingeborg Jacobsd., Lars Moe, Jens Nielsen, Halvor Halvorsen.
86 18/7-1816 28/7-1816 Maren. Gunder Jacobsen, Anne Halvorsdatter Rød (under Kise) Magnhild Christensd., Maren Larsdatter, Christopher Hansen, Erik Hansen, Rasmus Halvorsen.
87 29/7-1816 4/8-1816 Live. Johannes Olsen, Anne Dorthea Svendsdatter Skyer Niels Olsens Kone, Ingeborg Olsd., John Svendsen, Christen Knudsen, Isak Olsen.
2 6/11-1816 1/12-1816 Mads. (Uægte) Moder: Enken Gunhild Maria Larsdatter
Fader: Lars Hansen, Kostemager.
Brækkejordet
paa Brækkejordet
Helene Thorsd. fra Skien, Maren Nielsd. fra Skien, Peder Ødesneltvedt, Svenke Johnsen, Christen Thorsen Brække.
3 7/11-1816 1/12-1816 Zacharias. Niels Haraldsen, Birthe Johnsdatter Fossum Anne Halvorsd. Fossum, Karen Solvesd.(?) Fossum, Halvor Solvesen Aashammer, Christopher Olsen Fossum, Christen Andersen Wenstøb.
4 26/10-1816 Udøbt Et Drengebarn Anders Hansen, Birte Johnsdatter Grinilien i Luxefield Døde uden at være bliven døbt.
5 21/11-1816 26/12-1816 Rasmus. Anders Rasmussen, Anne Pedersdatter Bratsbergklev Enken Anne Halvorsd., pigen Karen Marie Hansd., Christen Pedersen Skougen, Jens Pedersen ibid., Herman Hansen af Skien.
6 21/11-1816 26/12-1816 Ole. Erik Wiarsen, Karen Olsdatter Luxefield Sigurd Eriksrøds Kone, Gunhild Olsd., Haugedal, Anders Hansen, Halvor Olsen, Halvor Viarsen.
7 16/12-1816 26/12-1816 Ole. Isak Jacobsen, Barbara Knudsdatter under Øvrum Engebret Espedalens kone, Marte Olsd. Øvrum, John Pedersen, Rasmus Øvrum, John Løkenberg.
8 16/11-1816 29/12-1816 Ole. Jahn Jacobsen, Lisbeth Olsdatter under Gierpen Præstegaard Lars Ødesneltvedts Kone, Marte Isaksdatter Ødesneltvedt, Niels Jacobsen Bratsbergklev, Peder Ødesneltvedt, Niels Nielsen Røsager.
88 8/7-1816 11/8-1816 Gunhild. Rasmus Christophersen, Kari Aslaksdatter Berreberg (Berberg) Anne Rasmusd., Ingeborg Stulen, Hans Honerød, Christen Holm, Niels Rasmussen.
89 20/7-1816 18/8-1816 Dorthea. Værksarbeider Ole Christiansen, Anne Isaksdatter Fossum Halvor Fossums Kone, pige Kirsti Madsd., Halvor Fossum, Lars Christiansen, Ole Pedersen.
90 29/7-1816 18/8-1816 Karen Torbine. Husmand Niels Halvorsen, Anne Rasmusdatter Lysa under Sem Birte Olsd., Marte Nielsd., Gunder Bentsen, Niels Nielsen, Ellef Rasmussen.
91 15/8-1816 25/8-1816 Anne Maria. Søren Hansen, Anne Olsdatter Osebakken Knud Olsens Kone, pige Christiane Arnesd. Storm, Sivert Hansen, Isak Christensen, Søren Johannesen.
92 7/8-1816 25/8-1816 Ragnhild. Matros Ole Svendsen, Birte Anundsdatter Brækkejordet Pige Anne Maria Olsd., Anne Olsd., Jan Haagensen, Lars Svendsen, Isak Andersen.
93 11/7-1816 8/9-1816 Karen. Anund Torgersen, Guri Knudsdatter Under S. Brække Christen Torgersens Kone, Marte Pedersd., Peder Isaksen, Gunder Olsen, Lars Olsen.
94 31/8-1816 8/9-1816 Ingeborg. Lars Kittilsen, Agnethe Fredriksdatter S. Sneltvedt Jens Løbergs Kone, Kittil Kittilsen Riis, Erik Kittilsen Riis, Anne Pedersd., Sondre Kittilsen.
95 2/9-1816 15/9-1816 Marte Maria. Jens Jensen, Karen Isaksdatter Fossum Jernværk Marie Petersd., Karine Petersd., Hans Andersen, Henrik Evensen, Isak Larsen.
9 29/9-1816 29/12-1816 Andreas Christinus. Proqurator, handelsmand Peder Haraldsen, Helle Christensdatter Sem Madme Schaanning, mdme Bamle af Skien, Wilhelm Lagaard af Skien, Skipper Søren Bergsted, Lars Aarhuus.
10 19/11-1816 2/1-1817 Jacob. Jacob Jacobsen, Maria Madsdatter Fossum Gurine Olsd., Dorthea Sondresd., Niels Hansen, Jens Henriksen, Ole Gundersen. Alle fra Fossum.
11 18/11-1816 5/1-1817 Andreas. Halvor Andersen, Anne Olsdatter Ekornrød under Bøle Pige Anne Andersd., p. Hedevig Olsd., Daniel Larsen Meier, Anders Olsen Semb, Christen Ekornrød.
12 10/12-1816 5/1-1817 Johan. (Uægte) Moder: Anne Hedevig Rasmusdatter
Udlagt til Barnefader: Anders Nielsen af Sandsværd (Sansvær)
under Foss
Sandsvær
Aslak Langerøds kone, Pige Gunhild Olsd. Gaasehølen under Foss, Aslak Langerød, Peder Gaashølen.
13 22/9-1816 9/1-1817 Hans Carl. Skipper Jacob Hansen Funnemark, Anne Bertine Koch Osebakken Elisabeth Funnemark, Anne Bertine Funnemark, Jacob Funnemark, Abraham Funnemark, Ellef Funnemark.
14 2/11-1816 11/1-1817 Carl Benedictus. Frans Bendixen, Anne Clausdatter Osebakken Madme Wenstøb, Peder Mannal, Jørgen Tomsen, Jens Aalborg, Jacob Petersen.
15 8/12-1816 12/1-1817 Gunder. (Uægte) Moder: Pige Anne Maria Jonasdatter
Udlagt til barnefader: Gunder Eriksen, tienende for Torvald Schaanning
ved Fossum
ved Follestad
Pige Ingeborg Rollevsd., pige Anne Jensd., Christen Hansen, Peder Ødesneltvedt, Svenke Johnsen
96 26/8-1816 29/9-1816 Margrete. Jæger Niels Johansen, Gunhild Andersdatter Osebakken Ole Nordbyes Kone, Dorte Jensd., Ole Nordbye, Isak Nielsen, Hans Sørensen.
97 17/9-1816 29/9-1816 Maren. Peder Johnsen, Johanne Hansdatter under Erserød (Eriksrød) Halvor Johnsens Kone, Ellen Johnsd., Halvor Johnsen, Jacob Johnsen, Rasmus Larsen.
98 21(?) /9-1816 6/10-1816 Karen Gurine. Lars Eliassen, Margrete Andersdatter under Gulseth Kone Anne Larsd. Strømdal, pige Anne Margrete Rasmusd., Niels Rønningen, John Kiærra, Johannes Falkum.
99 24/9-1816 6/10-1816 Anne Karine. Christopher Stephensen, Ingeborg Andersdatter Osebakken Pige Ingeborg Rollefsd., p. Oline Andersd., Anders Stephansen, Zacharias Stephansen, Søren Rollefsen.
100 25/9-1816 6/10-1816 Karen. Gunder Isaksen, Birte Østensdatter Norrig under Otterholt Anne Evensd., Anne Dorte Hansd., Engebret Lukassen, Engebret Venstøb, Jens Bøe.
101 29/9-1816 19/10-1816 Birte Andrea. Kittil Knudsen, Anne Børgesdatter Gulseth Kone Ingeborg Syvertsd. Semb, pige Marthe Olsd.Øvrum, Anders Findal, Jens Jensen Gulseth, Niels Jacobsen Strømdal.
102 26/8-1816 20/10-1816 Maren. Hans Olsen, Ingeborg Hansdatter Aashammer Christen Olsens Kone, pige Mari Zachariasd., Isak Jensen Foss, Ole Olsen Aas, Knud Zachariassen Kleven.
16 7/1-1817 26/1-1817 Andreas. Niels Olsen, Maren Haraldsdatter Fossum Hans Nirisens Kone Hynie, Karen Olsd. fra Fossum, Hans Nirisen, Tollef Olsen, Jørgen Magnusen.
17 27/10-1816 26/1-1817 Børre Andreas. Anders Meier, Malene Andreasdatter Osebakken Kone Margrethe Hansd. Osebakken, Pernille Sanne, ibid., Søren Johannesen Solid, Christen Larsen, Erik Trondsen.
18 24/1-1817   Dødfødt Drengebarn Afskjediget Matros John Jacobsen, Karete Hansdatter Bratsbergklev Fosteret født uden Livstegn. Moderens første fødsel. Gjordemoderen Anna Eriksdatter Løberg.
19 15/1-1817 2/2-1817 Lars. Knud Larsen, Inger Marie Larsdatter Meen Hans Larsen Meens Kone, Marthe M. Larsdatter Follaug, Hans Larsen Meen, Jacob Nyegaard, Jacob Langerød.
20 2/2-1817 9/2-1817 Ole. Christen Christiansen, Kirsten Sigurdsdatter under Aarhuus Ole Christiansen Fossums Kone, pige Kirsten Olsd. ibid., Peder Christiansen, Jørgen Christiansen, Ole Christiansen, alle ved Fossum.
21 3/12-1816 9/2-1817 John. (Uægte) Moder: Pigen Berte Olsdatter Hougedal i Luxefield. Udlagt
Barnefader: Tov Johnsen "Hoten" under Moe.
Haugedal i Luxefield
"Hoten" under Moe
Kone Asloug Ekornrød, pige Kari Rasmusdatter, Ole Olsen Hougedal, Erik Viarsen Fiellet, Ole Rasmussen Ekornrød.
22 18/1-1817   John. (Uægte) Moder: Pige Anne Johnsdatter. Udlagt til
Barnefader: Skipper Hans Christophersen
Bratsbergklev.
 
Var kun hiemmedøbt.
 
103 18/10-1816 27/10-1816 Maren. Lars Halvorsen, Else Maria Olsdatter under Fossum Knud Østensen Bøes Kone, pige Mathea Olsd., Halvor Bøe, Hans Halvorsen Bøe, Hans Pedersen Bøe.
104 5/10-1816 27/10-1816 Margrete. Lars Larsen Kierra, Marte Axelsdatter Kjær Kone Margrete Axelsd., pige Margrete Solvesd., Solve Larsen Kierra, Rasmus Gulseth, Niels Røsager.
105 1/10-1816 3/11-1816 Anne Torine. Anders Nielsen, Karen Zachariasdatter Limie Christian Limies Kone, pige Anne Margrete Zachariasd. Gravlie, Christian Andreasen Venstøb, Rasmus Jacobsen.
106 30/10-1816   Maren. Lars Svendsen, Anne Jacobsdatter under S. Brække Oplevede ej Hiemmedaabens Konfirmation.
107 14/10-1816 17/11-1816 Maria. Hans Jansen, Ellen Andersdatter Lien under Fossum Henrik Jensens Kone, Anne Christensd., Fossum, Engebret Bøerønningen, Jens Henriksen, Jan Jansen.
108 26/9-1816 24/11-1816 Halvordine. Styrmand Jens Aalborg, Maren Halvorsdatter Sølie Osebakken Madam Aalborg, Kirsten Sølie, Skipper Kruuse, Skipper Thuesen, "Præsten"(?) Wessel.
23 30/1-1817 16/2-1817 Peder. (Uægte) Moder: Pige Karen Hansdatter. Udlagt til
Barnefader: Peder Heinreth, underoffiser
Paa Hynie
ved Garnisonen i Skien
Niels Olsens Kone, Enken Asloug Olsd., Niels Olsen, Sivert Knudsen, Christen Isaksen, Alle fra Fossum.
24 5/1-1817 16/2-1817 Lars. Harald Rasmussen, Anne Halvorsdatter Brækkejordet Kone Maren Halvorsd., pige Dorte Hansd., Amund Torgersen, Ole Olsen, Gunder Olsen.
25 6/2-1817 16/2-1817 Rasmus. Harald Rasmussen, Anne Karine Rasmusdatter Lie (Lid) Kone AnneKirstine Rasmusd. Sølie, pige Inger Marie Rasmusd. Sølie, John Rasmussen Sølie, Hans Lie, Anders Lie.
26 14/1-1817 16/2-1817 Lars. Hans Larsen, Kudsk paa Fossum, Karen Christensdatter Fossum Sifrid Langgangens Kone, Karen Matisd. Bøe, Peder Larsen, Hans Jensen, Skrædder Neetz.
27 10/2-1817 16/2-1817 Søren. Lars Thorsen, Karen Gurine Sørensdatter Ballestad Thor Helgesens Kone, pige Ingeborg Christophersd. under Lie, Thor Helgesen Ballestad, Torgrim Jensen Ballestad, Christen Myhra.
28 7/2-1817 22/2-1817 Ole. Tolv Olsen, Marte Engebretsdatter Fossum værk. NIls Olsens Kone fra Fossum, Anne Nielsd., Niels Olsen, Jørgen Magnusen, Peder Engebretsen, alle af Fossum.
29 13/2-1817   Ole. Hans Halvorsen, Dorthe Maria Olsdatter   Var kun Hiemmedøbt og oplevede ej Hjemmedaabens Konfirmation.
109 30/10-1816 24/11-1816 Live. Isak Gundersen, Marte Maria Olsdatter Espedalen Ole Lies Kone, Inger Maria Hansd. Buer, Gunder Espedal, John Olsen Buer, Hans Larsen Meen.
1 22/11-1816 1/12-1816 Dorte Maria. Jens Nielsen, Maren Gundersdatter Fossum Karen Nielsd. Grini, Karen Jacobsd. Grini, Niels Nielsen Fossum, Jens Andersen Fossum, Søren Reiersen Grini.
2 25/11-1816   Et dødfødt pigebarn (Uægte) Moderen: Pigen Jørand Olsdatter af Sandsværd, tjener paa ...
Barnefader: Ole Olsen, tjenende hos Halvor Fjeldet
Moe
Fjeldet
 
3 29/10-1816 15/12-1816 Marte Margrete. Snedker Ole Olsen, Gunhild Olsdatter Brækkejordet Kittil Stulens Kone, pige Aaved Olsd., Kittil Stulen, Isak Pedersen, Ole Pedersen fra Wattenberg.
4 20/11-1816 15/12-1816 Anne Karine. (Uægte) Moder: Pige Kirsti Hansdatter, opholder sig for tiden paa
Barnefader: Gevorben Kittil Knudsen af Seufde (Sauherad)
- Brækkejordet
 
Ole Gundersens Kone, pige Inger Torstensd. af Skien, Jens Hansen Lyngaas, John Kastet Mela, Gunder Olsen. Moderens 2det uægte barn.
5 9/12-1816   Hedevig. Matros Hans Jacob Halvorsen, Maren Pedersdatter Bratsbergkleven Var levendes, men oplevede ej Hjemmedaabens Konfirmation.
30 8/2-1817 23/2-1817 Niels. Peder Danielsen, Maren Aslaksdatter Venstøb Kone Ingeborg Danielsd., pige Marte Danielsd., Ole Halvorsen(?) Holm, Hans Hoppestad, Gunder Foss.
31 17/1-1817   Johan. Waldemar Tolfsen, Anne Olsdatter Aashammer Var kun Hjemmedøbt og oplevede ej hjemmedaabens Konfirmation.
32 21/2-1817   En Dødfødt Dreng Christen Berulfsen, Birthe Marie under Follestad Fød uden Livstegn.
33 18/2-1817   Morten. (Uægte) Moder: Pigen Hedevig Mortensdatter
Udlagt til Barnefader: Niri Sondresen.
Tjente paa Osebakken.
 
Pigen er af Skien. Barnet døde førend dets Hjemmedaab var bleven Konfirmeret.
 
34 16/2-1817 2/3-1817 Lars. Jacob Andersen, Live Larsdatter Meen Hans Meens Kone, pige Karen Andersd., Lars Knudsen Meen, Kittil Grunderøe, John Buer.
35 22/2-1817 2/3-1817 Halvor. Frans Halvorsen, Karen Kirstine Engebretsdatter Gløsmyr Rasmus Kise, Margrete Ingebretsd. Dyrkold, Rasmus Hagen, Erik Hansen Rød, Christopher Hansen Rød.
36 21/1-1817 5/3-1817 Christen Hellevart. Niels Kildal, Ellen Johannesdatter Osebakken Kone Ellen Johanne Kildal, Anne Marie Bradsberg, Aslak Gundersen Bradsberg, Inger Mikkelsen Bradsberg, Halvor Christian Kildal.
6 1/11-1816 26/12-1816 Anne. Gulbrand Larsen, Birte Andersdatter Luxefield Ole Sætres Kone, Ole Otterholts Kone, Isak Larsen Fieldet, Guttorm Larsen Fieldet, Anders Larsen ib.
7 16/12-1816 26/12-1816 Anne Gurine. Gunder Engebretsen, Gunhild Rollevsdatter Fossum Anders Nielsen Venstøbs Kone, Ingeborg Olsd., Fossum, Lars Svendsen, Peder Engebretsen, Ole Jensen. "Vaccineret den 19. Sept. 1818 av Karen Højer ved Fossum."
8 25/11-1816 27/12-1816 Maren Pernille. Ole Jacobsen, Sophie Rankenberg Osebakken Kone Ingeborg Jacobsd., pige Oline Thomsd., Christopher Engrav, Anders Engrav, Anders Rollevsen.
9 13/10-1816 27/12-1816 Sophia Dorothea. Skipper Hans Thuesen, Anne Kirstine Fichen Osebakken Madame A. Fichen af Tunsberg, Mdm. Olsen, Jmfrue Aalborg, Capt. von Deurs, Lieutn. Biørn, Skipper Kruuse, Frans Bendixen.
10 17/12-1816 29/12-1816 Maren. Jens Nielsen, Maria Pedersdatter Tejen under Moe Gundbjørn Gromstuls Kone, Karen Anrahamsd. Tejen, Lars Moe, Gundbjørn Gromstul, Jacob Tejen.
11 28/8-1816 30/12-1816 Sara Regine. Hans Jacob Gasmann, Anne Kirstine Pedersdatter Foss Kone Maria Aarhuus, pige Dorothea Pedersd., Ole Riis, Knud Aarhuus, Christen Lund.
12 23/12-1816 5/1-1817 Gurine. Ole Torkildsen, Anne Torkildsdatter Bugslotten Pige Torberg Pettersd., pige Tomine Marie Jacobsd., Jens Thorsen, Johannes Nøkkelbær, Ole Olsen.
37 27/2-1817 16/3-1817 Ole. Jens Mortensen, Anne Johannesdatter Ballestad Jacob Frogners Kone, pige Siri Jensd., Jacob Frogner, Ole Helgesen Ballestad, Jens Johannesen ibid.
38 6/3-1817 23/3-1817 Gunder. Even Nielsen, Inger Olsdatter Kleven Zacharias Klevens Kone, Pige Ingeborg Knudsd., Zacharias Jensen, Christopher Olsen, Erik Mikkelsen, alle Houerød.
39 26/2-1817 7/4-1817 Johan. Anders Olsen, Karen Johannesdatter under Søndre Brække Kone Karen Johannesd., Pige Gunhild Andersd., Peder Ødesneltvedt, Christopher Haagensen, Sveinung Grini.
40 2/4-1817 13/4-1817 Niels. Halvor Bærulfsen, Karen Nielsdatter under Moe Kone Inger Larsd. Aas, pige Marie Larsd., Engebret Nielsen, Peder Bærulfsen, Rasmus Bærulfsen.
41 27/1-1817 17/4-1817 Andreas Karinus. Apotheker M. O. Torsdahl, Anne Marie Tygesen Osebakken Madame Torsdahl, Jfru Johanne Tygesen, Kjøbmand Tygesen af Skien Sogn, Lieutnant von Krogh, Apotheker Torsdahl af Osebakken.
42 24/4-1817 4/5-1817 Niels. Christopher Nielsen, Hedevig Ingebretsdatter under Bøe Solve Rosvolds Kone, pige Marie Nielsd. und. Bøe, Povel Aslaksen und. Bøe, Niels Nielsen und. Bøe, Anders Johansen und. Bøe.
43 12/4-1817 4/5-1817 Gunder. Ole Eriksen Lie, Kari Johansdatter Lie (Lid) Isak Espedals Kone, pige Inger Marie Hansd. Buer, John Olsen Buer, Isak Espedal, Johannes Halvorsen fra Buer.
13 24/8-1816 7/1-1817 Anne Margrete. Abraham Hansen Funnemark, Gjertrud Elisabeth Heide Osebakken Anne Rosine Funnemark, Elisabeth Funnemark, Jacob Funnemark, Abraham Funnemark, Ellef Funnemark.
14 5/12-1816 10/1-1817 Kirstine. Ole Olsen, Helge Halvorsdatter Hougedal i Luxefield Gunhild Olsd., Kari Olsd., Sigurd Olsen, Rønnik Olsen, Halvor Olsen.
15 3/12-1816 12/1-1817 Anne Kirstine. Jacob Andersen, Kirsten Simensdatter Sølie nedre Ole Andersens Kone, pige Ingeborg Andersd., Lars Sølie, Erik Madsen Øde-sanne, Niels Stulen.
16 14/1-1817 26/1-1817 Karen. Halvor Hansen, Margrete Christensdatter Kiise (Kise) Niels Hoppestads kone, Christopher Hansens Kone fra Røe (Rød), Christopher Hansen, Ole Eriksen, Rasmus Furuvald.
17 16/1-1817 26/1-1817 Anne. Gunder Isaksen, Inger Sondresdatter under Meen (Vosserødklev) Gjæstgiver Torgersens Kone, Berthe Isaksd. Aasterød, Kittil Grønnerød, Ole Isaksen, Gunder Pedersen.
18 14/1-1817 26/1-1817 Gunhild. (Uægte) Moder: Anne Jensdatter Kleven
Udlagt til Barnefader: Gunnuld Olsen fra Luxefjeld
Kleven
Luxefjeld
Zacharias Klevens kone, Helvig Jensd., Kleven, Zacharias Kleven, Niels Houerød, Ellef Olsen Ramsmyr.
19 10/1-1817 2/2-1817 Gunhild. Peder Pedersen, Margit Vetlesdatter Fielddalen (Fjelldalen) Pige Ingeborg Halvorsdatter Fielddal, Jens Doxrød, Niels Hourød, Erik Houerød.
20 22/1-1817 2/2-1817 Anne. Niels Jensen, Anne Marie Madsdatter Lien under Bøe Christopher Grønstens Kone, Kari Nordre Bøe, Christopher Grønsten, Hans Halvorsen, Niels Nielsen Bøe.
44 15/3-1817 11/5-1817 Hans. Sømand Gunder Hansen, Kirsti Johnsdatter Osebakken Thron Aanesen, Anders Jacobsen Langerød, Ole Einersen, pige Maren Laurine Kiølnæs, p. Christense Christensdatter.
45 27/4-1817 11/5-1817 Peder. (Uægte) Moder: Pige Anne Rasmusdatter Glende
Udlagt til Barnefader: Dægn Peder Ludvigsen
Glende (Glenna)
 
Pige Anne Olsd. Hougedal, p. Gunhild Olsd. Nøglegaard, Ole Olsen Nøglegaard, Ole Christensen Skilbred, Rasmus Rasmussen Glende.
46 7/5-1817 18/5-1817 Ole. Anders Larsen, Hedvig Nielsdatter Skyer Isak Skyers Kone, pige Birthe Larsd. Skyer, Engebret Bøle, Hans Jensen Ballestad, Ole Bratsbergskoven.
47 27/4-1817 18/5-1817 John. Anders Mathiasen, Ragnhild Maria Johnsdatter Langerød Anders Fløtterøds Kone, pige Anne Knudsd. Kiølnæs, Lars Jacobsen, Jacob Jacobsen, Ole Mathiasen.
48 1/4-1817 27/5-1817 Thomes. Christen Pedersen, Kirsten Thomesdatter Osebakken Sivert Larsens Kone, pige Maren Hansd., Anders Gulbrandsen, Johannes Gundersen, Ole Haraldsen.
49 19/3-1817 27/5-1817 Jens. Jens Jensen, Inger Andersdatter Osebakken Thron Aanesens Kone, Sara Johnsd. Sølie, Arne Augestad, Ole Andersen, Lars Halvorsen.
50 17/5-1817 27/5-1817 Aslak. Halvor Isaksen, Randi Larsdatter Aas - N. Ås(A) Halvor Slettenes Kone, Pige Kari Larsd., Halvor Kaasa, Halvor Johnsen, Ole Nielsen Aas.
21 31/1-1817 9/2-1817 Sara. Svend Svendsen, Anne Sophie Jacobsdatter Under Gulset (Nygaard) Pige Maren Kittilsd., pige Karen Jansd., Jørgen Jansen, Sigurd Sigurdsen, Peder Olsen.
22 3/1-1817 23/2-1817 Thone Karine. Peter Wilumsen, Matros, Birte Maria Haslesdatter Osebakken Kone Mari Hovaldsd., Oseb., Mari Jacobsd. Sølie, Lars Isaksen Sande, Isak Riis, Christian Torkildsen.
23 19/2-1817 23/2-1817 Dødfødt Pigebarn Erik Knudsen Riis, Marthe Johnsdatter Osebakken Fosteret Fuldbaaren, fødtes naturlig, men langsomt og Lyteærligt(?). Konen atgav ingen Angst til fosterets død. Gjordemoder var den gammle Madame Jørgensen i Porsgrund.
24 20/2-1817 2/3-1817 Birte. Jørgen Pedersen, Kirsti Tomasdatter Under Løberg Thomas Leppens kone, Pernille Petersdatter, Thomas Leppen, Gunder Thomasen, Jens Løberg.
25 7/2-1817 2/3-1817 Maren Pauline. Murmester Tron Aanesen, Anne Catrine Pedersdatter Osebakken Anne Kirstine Pedersd., Anne Catrine Olsd., Lars Aanesen, Lars Arnesen, Gunder Hansen, alle af Oseb.
26 13/2-1817 2/3-1817 Anne. (tvilling) Erik Eriksen, Ingeborg Biørnsdatter Bøle Anne Sørbys kone, pige Birte Larsd., Lars Larsen Aabye, Isak Anundsen Løberg, Erik Larsen Ballestad.
27 13/2-1817 2/3-1817 Birte. (tvilling) Erik Eriksen, Ingeborg Biørnsdatter Bøle Tosten Killingsteins kone, p. Birte Kistine, Engebret Johannesen, Halvor Andersen, Ole Larsen.
51 19/5-1817 27/5-1817 Hans. Søren Thorsen, Birte Hansdatter Under Lille Gjerpen Kone Kirsti Hansd. Skyer, pige Anne Halvorsd., Anders Stubberød, Daniel Skyer, Peder Wattenberg.
52 4/4-1817 28/5-1817 Christian. Ole Sigurdsen, Maren Tostensdatter Skilbred P.Inger Tostensd., Anne Tostensd. Skilbred, Ole Isaksen Holm, Halvor Doxrød, Christian Davidsen Holm.
53 17/5-1817 8/6-1817 Elias. Torjer Danielsen, Marie Ellefsdatter Hynie Hans Nirisens kone fra Hynie, pige Karen Olsd., Hans Nirisen Hynie, Ole Nielsen ibid., Hans Pedersen .?
54 8/6-1817 22/6-1817 Peder. Ole Hansen, Ingeborg Torgersdatter (Torgrimsdatter. G.S.) Marker Jørgen Markers kone, Jørgen Marker, Marte Halvorsd. Troldsaas, John Høglie, Jørgen Torbjørnsen Marker.
55 25/5-1817 22/6-1817 Hans Christian Antonius. Irgenist (?) Peder Christophersen, Ingeborg Aslaksdatter Fossum Jernværk Overstiger Poulsens kone, Caroline Nielsd. Hybert, Christen Hansen Semb, Masmester Warme, Murermester Boydler.
56 28/5-1817 22/6-1817 Lars. Svenke Svendsen, Guri Larsdatter Landgangen ved Fossum Lars Larsens kone fra Melum, p. Siri Jensd., Jens Riser ved Fossum, Hans Jensen ibid., Lars Larsen af Melum.
57 9/6-1817 29/6-1817 Amund. Solve Olsen, Ingeborg Jacobsdatter Nisterud under Bøe Hans Halvorsens kone fra Bøe, Maren "Løraudporten"?, Hans ..... Bøe, Lars Halvorsen Fossum, Christopher Nielsen under Bøe.
28 4/2-1817 5/3-1817 Hanna Henriette. Skibskaptein Christian Ekstorm, Alison Kirstine Lieungh Grinie Madamme Lieungh af Skien, Jomfru Caroline Lieungh, John Ekstorm, Bendix Svang, Christian Ekstorm.
29 6/3-1817 23/3-1817 Karen Kirstine. Vebjørn Halvorsen, Asloug Torstensdatter under Gulset Pige Helge Halvorsd., p. Gunhild Helgesd., Isak Poulsen Mela, Svend Gulliksen Gulset, Jens Evensen Falkum.
30 18/3-1817 23/3-1817 Kirsten. Jan Jansen, Kirstine Johannesdatter Fossum Erik Grosvolds kone, p. Anne Dorthe Isaksd., Jens Jansen, Hans Andersen, Erik Grosvold fra Fossum
31 21/1-1817   Joakime Christine. Jens Jacobsen, Karen Kirstine Jacobsdatter Mela Barnet var Hiemmedøbt, men døde førend Hiemmedaaben blev konfirmeret.
32 12/3-1817 30/3-1817 Kirsti Larine. Ole Jansen Lien, Ingeborg Christophersdatter Fossum P. Karen Maria Pedersd., Ingeborg Jensd., Hans Jansen, Christopher Olsen, Hans Jørgensen, alle fra Fossum
33 16/3-1817 3/4-1817 Anne. Engebret Pedersen, Karen Margrete Andersdatter under Fossum Christen Møllers kone, p. Guri Olsd., Jens Bøe, Jens Henriksen ibid., Amund Aslaksen under Bøe.
34 23/3-1817 7/4-1817 Maren Margrete. Jacob Jacobsen, Birte Jacobsdatter Langerød Hans Larsen Meens kone, p. Anne Jacobsd. Langerød, Trond Frogner, Anders Langerød, Lars Langerød.
58 27/6-1817 6/7-1817 Niels. Solve Engebretsen, Marte Sørensdatter Grinie Isak Grinies kone, p. Karen Marie Nielsd., Niels Sørensen, Peder Sørensen, Solve Sørensen, alle Grinie.
59 11/7-1817 20/7-1817 Peder. Christopher Olsen, Kirsti Jensdatter Ødegaarden under Øvrum Kone Mari Olsd., Myren, p. Ragnild Pedersd. Lien, Ole Nyrønningen, Christen Olsen ibid., Jens Nielsen Lien.
60 8/6-1817 23/7-1817 Otto Frederik. Skolelærer paa Oseb, Johan Werner Wold, Marte Marie fød Wold Osebakken Frue van deurs, Jomfr. Inger Manal, Grosserer Hans Møller, Kiøbmand Ole Olsen, Proprietær Christian Paus til Kiølnæs.
61 13/6-1817 23/7-1817 Simon Jørgen. Captain i Søe-Etaten, Constantine Bastian, Dorthea Reiersen Osebakken Fuldmegtiginde Fabrisius, Frue Didric Aall, Giest... Carl Møller, Grosserer Borch af Kiøbenhavn, Grosserer Jørgen Aall.
62 15/7-1817 27/7-1817 Jens. Ole Pedersen, Maren Henriksdatter Gaasehølen under Aas Halvor Gaasehølens kone, p. Karen Halvorsd. Legaas, Peder og Halvor Bæruldssønner, Maren Hoppestad.
63 23/5 3/8-1817 Stephanus. Jacob Christensen, Anne Maria Stephansdatter Osebakken Kone Anne Maria Stephansd., Kirsten Nielsd., Halvor Nielsen, Lars Isaksen, Anders Halvorsen, alle af Osebakken.
64 27/7-1817 10/8-1817 Niels. Christen Haraldsen, Amborg Nielsdatter Bradsbergklev P. Giertrud Olsd., p. Anne Sophie Christophersd., Osebakken, John Olsen under Meen, Ole Brændsæter, Bradsbergklev, Lars Christensen Bradsbergklev.
35 17/1-1817 7/4-1817 Anne Sophie. Underjæger Ole Gulbrandsen Ulven, Barbara Boldevinsdatter Osebakken Kone Barbara Boldevinsd., p. Maren Olsd., Fenrik Moresrud, Jægere Simon og Ole Ulven, Engebret Ulven.
36 31/3-1817 7/4-1817 Birte. Jens Aslaksen, Lene Olsdatter Skiua under Bøe Kone Askier Aslaksd., p. Gunild Rasmusd., Hans Halvorsen Bøe, Paul Aslaksen, Johannes Nielsen.
37 2/3-1817 4/5-1817 Karen Syrene. Ole Olsen, Maren Hansdatter Osebakken Henrik Jensens kone fra Fossum, p. Anne Maria Christensd. fra Solum, Hans Guttormsen Skogsrød, Jacob Siversen, Oseb., Thor Christensen fra Solum.
38 15/4-1817 4/5-1817 Gunild. Niels Rasmussen, Gunhild Solvesdatter Sanden (Sanni) Erik Sandens kone, Ingeborg Jacobsd. Sanden, Solve Sanden, Erik Madsen Sanden, Anne Augestad.
39 8/4-1817 4/5-1817 Ingeborg Kirstine. Thor Andersen, Pernille Nielsdatter under Grinie Ole Wilhelmsens kone af Skien, p. Ingeborg Knudsd. af Rising, Jacob Larsen Smed, Hans Isaksen Grini, Niels Torbjørnsen Marker.
40 7/4-1817 18/5-1817 Ingeborg. Lars Nielsen, Guri Nielsdatter Skiefield Kittil Wallerdalens kone, p. Kirsti Larsd., Skifield, Kittil Wallerdal, Lars Houkeraasen, Anders Stubberød.
41 6/3-1817 18/5-1817 Anne Benedicte. Skipper Jacob Bentsen, Karen Maria Isaksdatter (Osebakken?) Jacob Bentsens kone, p. Elisabeth Isaksd., Jacob Bentsen, Anders Bakken, Thor Bakken.
65 29/6-1817 14/8-1817 Ole. Rasmus Olsen, Anne Olsdatter Glende (Glenna) P. Gunild Olsd., p. Ingeborg Pedersd., Peder Aslaksen Fossum, Ole Nøglegaard, Rasmus Rasmussen.
66 19/7-1817 24/8-1817 Ole. Peder Sivertsen, Thone Olsdatter Bradsbergklev Enke Anne Tangen, p. Ragnild Marie Aslaksd., Kittil Olsen Løberg, Anders Aulie, John Johnsen.
67 3/8-1817 24/8-1817 Halvor. Halvor Tolvsen, Kari Johnsdatter Venstøb Anders Venstøbs kone, p. Karen Halvorsd., Johannes Johnsen Venstøb, Anders Johnsen ibid., Valdemar Tolvsen Aashammer.
68 1/8-1817 24/8-1817 Halvor. Ole Halvorsen, Kirsti Torkildsdatter Jønnevald P. Maria Torkildsd., p. Anne Kirstine Andersd., Skiua, Anders Torgiersen Tufte, Gunder Foss, Thone Sandbakken.
69 18/6-1817 23/8-1817 Halfdan. Kiøbmand Ole Olsen, Mette Marie Bendixen Osebakken Moderen Mette Marie Olsen, p. Wilhelmine Bendixd., Postmester Bendixen, Halvor Venstøb, faderen Ole Olsen.
70 16/7-1817 25/8-1817 Lars Edelnardus. Skomager Anders Meier, Gunild Hansdatter Osebakken Enke Dorthe Meier, p. Kirsti Larsd., Herman Meier, Gunder Andersen, Christen Larsen.
71 20/8-1817 31/8-1817 Rasmus. Niels Eriksen, Kirsten Jansdatter Orekaasen under Oterholt Morten Eriksens kone, p. Anne Marie Jensd., Morten Eriksen, Aslak Eriksen, Christen Jansen.
72 18/8-1817 7/9-1817 Simon. Zacharias Olsen, Magnild Simonsdatter Berreberg Ole Otterholts kone, p. Anne Malene Simonsd., Amund Berreberg, Jørgen Semb, Gregorius Jønnevald.
42 20/5-1817 27/5-1817 Maria. Lars Svendsen, Hedevig Engebretsdatter Fossum Peder Engebretsens kone, Erik Grosvolds kone, Sigfried Svendsen Fossum, Gunder Engebretsen Fossum, Anders Nielsen Venstøb.
43 6/5-1817 27/5-1817 Caroline Sophie. Giæstgiver Christopher Condrup, Margrete Høst Osebakken Kone Ingeborg Kittilsd. Hougen, p. Karen Kirstine Bommen, Lars Arnesen Oseb., Søren Sølie ibid., Valentin Simonsen Bommen.
44 25/4-1817 27/5-1817 Karen Kirstine. Ole Johnsen, Maren Paulsdatter S. Brække Kone Karen Gundersd., p. Ragnild Larsd., Paul Christensen, Lars Johnsen, Ole Larsen.
45 2/5-1817 1/6-1817 Anne. Anders Jørgensen, Kari Christensdatter under Hougen (Hauen) P. Kirsti Larsd. Skiefield, p. Maren Christensd. Falkum, John Pedersen, Halvor Johnsen ibid., Ole Olsen under Meen
46 25/5-1817 1/6-1817 Christine. Lars Evensen, Birte Nielsd. under Løberg Jens Ballestads kone, p. Anne Jacobsd. Løberg, Gunder Evensen ibid., Thrond Nielsen Aas, Erik Isaksen Løberg.
47 13/5-1817 1/6-1817 Sirene. Afschediget Jæger Søren Brøter, Anne Isaksdatter   Christen Halvorsens kone, p. Ingeborg Isaksd., Peder Isaksen, Niels Houen(?), Christopher Nielsen Holm.
48 6/5-1817 8/6-1817 Johanne Maria. Afschediget Jæger Peder Johansen, Anne Kirstine Isaksdatter Brækkejordet Anders Clausens kone fra Wold, p. Ellen Nielsd., Anders Clausen fra Wold, Claus Andersen ibid., Jacob Andersen ibid. (fra Wold).
73 28/8-1817 7/9-1817 Mathias. Engebret Mathiassen, Maren Olsdatter under Øvrum Christopher Ødegaardens kone, Dorthea Pedersd. under Meen, Niels Christophersen af Porsgrund, Christen Olsen under Øvrum, Christen Sørensen under Øvrum.
74 9/8-1817 14/9-1817 Halvor. Ole Christophersen, Kari Larsdatter Sæteret i Luxefield Ole Nøglegaards kone, p. Kari Olsd. Nøglegaard, Ole Otterholt, Lars Venstøb, Guttorm Larsen Fieldet.
75 1/9-1817   Abraham. Ole Andersen, Anne Karine Abrahamsdatter Osebakken Døde 9 dage efter fødselen, uden at Hjemmedaaben blev Confirmered.
76 30/8-1817 21/9-1817 Niels. Gunder Nielsen Houkeroen, Marie Isaksdatter Bradsbergklev P, Siri Knudsd. af Skien, p. Asloug Isaksd., Christen Hansen af Bradsbergklev, Christen Larsen Falkum, Peder Ødesneltved.
77 22/7-1817 28/9-1817 Halvor Christian. Skomager Anders Hansen, Aase Kirstine Olsdatter Osebakken John Olsens kone fra Wold, Marte Maria Olsd., Anders Hansen, John Olsen, Hans Peter Olsen af Oseb.
78 9/9-1817 28/9-1817 Ole. Hans Engebretsen, Anne Olsdatter Mustvedt Zacharias Klevens kone, p. Karen Olsd., Zacharias Kleven, Christen Engebretsen, Gunder Berg.
79 11/9-1817 28/9-1817 Lars. (Uægte) Moder: Pigen Maren Isaksdatter
Fader: Matros Lars Corneliussen
under Gulset.
fra Brevig
P. Anne Larsdatter, p. Maren Christensd., Zacharias Ellefsen, Anders Petersen, Jørgen Jensen Gulset.
49 10/6-1817 15/6-1817 Maria. Isak Hansen, Kirsti Larsdatter Røsager Christen Steensaasens kone, Ellen Larsd., Steensaasen, Søren Røsager, Lars Hansen af Slemdal.
50 10/5-1817 15/6-1817 Elisabeth Cathrine. Skibs-Capitain Andreas Blom, Christine Blom Falkum Madame Didrik von Cappelen senior, Jomfru Andrea Blom af Skien, Urtegaardsmand Gventer Ovre, Pastor Taraldsen af Skien, Kiøbmand John Peter Hansen af Skien.
51 8/5-1817 22/6-1817 Aase Maria. Skræder Anders Lindberg, Else Rejersdatter Løvaas Zacharias Klevens kone, p. Inger Eriksd., Zacharias Kleven, Gregorius Gravlie, Henrik Ellevsen Ramsmyr.
52 26/4-1817 24/6-1817 Anne Christine. Jacob Jensen, Karen Maria Gundersdatter Gulset Inger Jensd. af Bamble, Anne Andersd. af Solum, Kittil Gulset, Rejer Knudsen af Solum, Elias Aarhus.
53 5/5-1817 29/6-1817 Anne Christine. Abraham Halvorsen, Anne Torine Torkildsdatter Bestul i Luxefield Christian Limis kone, Helene Andersd., Børre Torkildsen fra Luxefield, Torgrim Andersen, Christen Torkildsen.
54 20/6-1817 29/6-1817 Karen Maria. Peder Halvorsen, Guri Gulliksdatter under Gulset P. Magdalene Abrahamsd. fra Rising, Kisten Gulliksd. fra Fossum, Vebjørn Halvorsen Gulset, Ole og Simon Gullikssønner fra Brevig.
55 8/6-1817 29/6-1817 Maren. Ellef Olsen, Birte Andersdatter Svarverpladsen under Tufte Peder Myhrens kone, p. Birte Andersd. Hougen, Amund Andersen Hougen, Ole Jansen Hougen, John Olsen Skriua.
80 2/10-1817 19/10-1817 Engebret. Jens Pedersen, Jørgine Andersdatter Bøe Engebret Bøes kone, Kirstine Engebretsd. Moe, Jan Pedersen Bøe, Christian Wenstøb, Amund Andersen Bøe.
81 26/9-1817 19/10-1817 Mathias. Anders Knudsen, Kari Mathiasdatter Fløtterød Moderen selv, p. Karine Hansd. Kragetoe, Anders Knudsen, Ole Mathisen af Porsgrund, Hans Isaksen.
82 16/10-1817 26/10-1817 Christen. Lars Christensen, Karen Madsdatter Hoppestad Christen Bøes kone, p. Kari Gundersd., Christen Christensen Hoppestad, Ole Christensen ibid., Niels Jensen under Bøe.
83 151/10-1817 26/10-1817 Lars. Elias Jensen, Marte Kirstine Larsdatter Aarhus Niels Strømdals kone, p. Kirsten Larsd. Aarhus, Jacob Gulset, Ole Alfsen Aarhus, Hans Meen.
84 20/9-1817 9/11-1817 Ole. Jens Gundersen, Hedevig Gundersdatter under Gulset Jacob Gulsets kone, p. Karen Maria Jansd., Halvor Andersen Aashammer, Jacob Gundersen, Jens Nielsen under Fossum.
85 1/11-1817 9/11-1817 Ole. Niels Olsen, Gunhild Svendsdatter Skyer Johannes Skyers kone, p. Anne Kirstine Larsd., Christen Knudsen, Johannes Gundersen, Isak Olsen.
86 12/10-1817 9/11-1817 Isak. Børger Halvorsen, Sigrid Mortensdatter Kolkind Ole Helgesen Ballestads kone, p. Marte Maria Jensd. Ballestad, Ole Helgesen Ballestad, Jens Mortensen Ballestad, Jens Hansen Ballestad.
87 14/7-1817 9/11-1817 Christopher. (Uægte) Moder: Pige Marte Pedersdatter
Barnefader: Skomager Christen Giertsen af Skien
under Erlands Venstøb
Skien
Pige Pernille Pedersd. af Fossum, p. Kari Jansd. Venstøb, Tollev Olsen Fossum, Henrik Jensen Fossum, Christen Pedersen Wenstøb.
56 28/6-1817 6/7-1817 Karen. Lars Pedersen, Kari Nielsdatter Moe Jens Tejens kone, Pernille Aslaksdatter Moe, Ole Flittig, Gundbjørn Gunnulfsen, Aslak Olsen Moe.
57 24/6-1817 13/7-1817 Anne Gurine. Greger Aslaksen, Maren Halvorsdatter Tveten under Rising Pige Ingeborg Halvorsd. Aas, p. Ingeborg Aslaksd. Tveten, Niels Røsager, Ole Aas, Hans Olsen Sætre.
58 13/5-1817 13/7-1817 Stine Alette. Mads Eriksen, Anne Christine Isaksdatter Osebakken Pige Marte Danielsd., p. Aavet Isaksd. Sanne, Erik Madsen Falkum, Peder Danielsen Fossum, Lars Isaksen Sanne.
59 8/7-1817 20/7-1817 Birte. Engebret Rasmussen, Magnild Haraldsdatter Dyrkold Frans Gløsmyrs kone, p. Margrete Engebretsd., Frans Gløsmyr, Frans Dyrkold, Østen Bøe.
60 4/6-1817 20/7-1817 Anne Gurine. Niels Andersen, Anne Madsdatter under Hynie Jan Hougens kone under Grini, Mads Madsen Fossum, Anders Olsen Aarhus, Sigurd Sigurdsen ibid.
61 7/7-1817 27/7-1817 Maren. Ole Pedersen, Hella Nielsdatter Fielddalen Peder Mouraases kone, p. Anne Andersd. Limie, Niels Houerud, Peder Fielddal, Børge Halvorsen ibid.
62 14/7-1817   Maren. Morten Eriksen, Anne Halvorsdatter under Eriksrød Barnet var hjemmedøbt og oplevde ej hjemmedaabens Konfirmation.
63 29/6-1817 3/8-1817 Anne. Kudsk ved Fossum Hans Jensen Moe, Karen Maria Nielsdatter Fossum Hans Halvorsens kone Maren fra Porsgrund, p. Dorthe Halvorsd. ibid., Christen Larsen Tjener paa Fossum, Ole Jensen ibid., Hans Hansen Styrmand af Porsgrund.
88 18/10-1817 16/11-1817 Christen. (Uægte) Moder: Pige Marte Jacobsdatter, tjener paa
Udlagt til Barnefader: Sagmester Engebret Strand
Laugmandsgaarden
? (kryptisk!)
Kone Maria Hansd., Brækkejordet, p. Anne Halvorsd., Peder Ødesneltved, Christian Torkildsen, Svenke Johnsen.
89 9/11-1817 16/11-1817 Mathias. Anders Mathiassen, Gunild Nielsdatter Svinholt (under Høgset) Thor Høisets kone, p. Ingeborg Andersd., Lars Mathiassen Høiset, Harald Mathiassen ibid., Ole Olsen.
90 13/10-1817 16/11-1817 Simon. (Uægte) Moder: Pige Marta Svendsdatter.
Udlagte til Barnefader: Anders Simonsen.
Begge af Osebakken.
 
P. Gunild Haavoldsd., p. Lisbeth Hougen, Trond Torkildsen, Isak Riis, Halvor Holberg.
 
91 29/10-1817 23/11-1817 Erik. Gunder Eriksen, Gunild Kathrine Andersdatter under Nøglegaard Peder Madsens kone under Fossum, Ingeborg Pedersd. under Nøglegaard, Gunder Eriksen, Peder Olsen, Markus Larsen under Tufte.
1 21/11-1817 30/11-1817 Thomas. Gunder Thomassen, Ragnild Sondresdatter Nordre Løberg Jørgen Leppens kone, p. Birte Johnsd. Løberg, Jens Olsen Løberg, Ole Larsen ibid., Johannes Gundersen Øde-Sneltved.
2 2/11-1817 7/12-1817 Ole Andreas. Jens Pedersen, Gunild Pedersdatter Bratsbergskougen Christen Skougens kone, p. Siri Jensd. Ballestad, Anders Rasmussen Bratsbergkl., Herman Persen af Skien, Thor Andersen Skougen.
3 16/11-1817 4/12-1817 Halvor. Christopher Aslaksen, Dorthe Maria Halvorsdatter Fossum Murmester Bøydlers kone, p. Kirsten Gulliksd. Fossum, Poul Aslaksen under Bøe, Jens Christensen Fossum, Peder Jensen Fossum.
4 2/12-1817 26/12-1817 Anders. Kittil Sondresen, Maria Andersdatter Grunderød (Grønnerød) Jacob Andersen Meens kone, p. Kari Andersd. Grinie, Gunder Isaksen, Gunder Sigmundsen Nyegard, Niels Andersen Grinie.
64 4/8-1817 17/8-1817 Christine. Halvor Eriksen, Anne Torine Halvorsen Gravlie Pige Ingeborg Halvorsd. Fielddal, p. Ingeborg Eriksd. Gravlie, Gregorius Eriksen, Borge Halvorsen, Erik Houerød.
65 6/7-1817 17/8-1817 Karen Maria. (Uægte) Moder: Pige Anne Hansdatter
Udlagte til Barnefader: Karsten Christopher Jensen af Eger.
Grinilia i Luxefjeld
af Eger (Eiker)
Ole Otterholts kone, p. Gunild Larsd. under Tufte, Ole Otterholt, Hans Otterholt, Erik Viarsen Fieldet.
66 12/6-1817 17/8-1817 Pernille. Christopher Hansen, Juliane Halvorsdatter Hoppestad Wilhelm Hoppestads kone, p. Maria Isaksd., Claus Hoppestad, Hans Hoppestad, Mads Madsen paa Fossum.
67 28/5-1817 17/8-1817 Kirsten Oline. Ole Olsen, Anne Jacobsdatter Aas Kone Bergit Johnsd., p. Maren Isaksd., Isak Jensen, Jens Isaksen, Ole Halvorsen Erserød (Eriksrød).
68 27/7-1817 24/8-1817 Anne Marie. Tollev Jensen, Ellen Amundsdatter Jarsengen under Langerød Moderen selv, pige Maria Jensd., Simon Venstøb, Jens Olsen, Isak Trolsaas.
69 3/4-1817 24/8-1817 Isine. (Uægte) Moderen: Enken Maren Nielsdatter.
Barnefader: Mikkel Olsen, Seglmager
Osebakken
Osebakken
Pige Christiane Storm, p. Maren Vetlesd., Lars Isaksen, matros Hans Vetlesen, Niels Nielsen. Alle af Osebakken.
70 28/8-1817 4/9-1817 Maren. Søren Rejersen, Karen Nielsdatter Grinie Jens Nielsen Fossums kone, Maren Hansd., Bratsbergkl., Jens Nielsen, Ole og Niels Nielssønner, alle af Fossum.
71 1/9-1817 14/9-1817 Maria. Ole Levorsen, Maria Nielsdatter Flittig under Moe Gundbjørn Gunulfsens kone, Kari Isaksd., Luxefield, Lars Moe, Jens Nielsen Tejen, Rollef Petersen Tejen.
5 1/12-1817 26/12-1817 Gunder. Solve Engebretsen, Kari Gundersdatter Rosvald Christopher Gunnulfsens kone, Dorte Engebretsd. Bouerød, Lars Hansen Bøe, Christopher Nielsen Bøe, Ole Jansen Tufte (Ole Jensen Tufte?)
6 28/11-1817 28/12-1817 Peter. Engebret Jacobsen, Maren Pedersdatter Espedalen Isak Espedalens kone, p. Karen Pedersd., John Espedalen, Lars Bakken(?), Rasmus Pedersen.
7 10/11-1817 2/1-1818 Peder. (tvilling) Gunder Pedersen, Birte Isaksdatter Baaserød Karen Pedersd. Baaserød, Anne Pedersd. ibid., Daniel Hansen, Isak Aasterød, Ole Aasterød.
8 10/11-1817 2/1-1818 Isak. (tvilling) Gunder Pedersen, Birte Isaksdatter Baaserød Lars Svarttangens kone, Anne Christine Gulliksd., Hans Olsen Skogsrød, Isak Baaserød, Anund Tollevsen Bøle.
9 18/12-1817 2/1-1818 Isak. Isak Olsen, Maren Isaksdatter under Ballestad Kittil Gunderøds kone, kone Ingeborg Andersd., Jens Hansen Ballestad, Isak Gundersen, Gunder Asbjørnsen.
10 25/11-1817 11/1-1818 Rasmus. Niels Rasmussen, Karen Maria Nielsdatter Fløtterød Hans Hansens enke paa Kraaketoe, p. Ingeborg Maria Sande (Sanni), Ole Buer, Anders Lie, Harald Aaltvedt.
11 10/12-1817 11/1-1818 Christian. Bjørge Olsen, Karine Jensdatter under Tufte Pige Birte Nielsd., p. Mari Jacobsd., Halvor Reiersen, Halvor Jacobsen, John Andersen.
12 30/12-1817 11/1-1818 Gunder. Lars Gundersen, Anne Larsdatter Gulset Jacob Gulsets kone, p. Karen Jensd., Gunder Gulset, Kittil Gulset, Lars Christiansen Gulset, Anders Gundersen Gulset.
72 11/8-1817 14/9-1817 Maren Gurine. Hans Christensen, Gunild Torsdatter under N. Brække P. Marte Arnesd. af Skien, p. Marte Christensd. af Fossum, Peder Christensen, Jørgen Christensen, Lars Thorsen af Holden (Holla).
73 5/9-1817 14/9-1817 Anne Gurine. Simon Aslaksen, Maren Christophersdatter Stulen paa Ophougen Frans Gløsmyrs kone, p. Maria Sørensd. Kleven, Lucas og Gregorius Stulen, Erik Hansen Rød.
74 31/8-1817 21/9-1817 Ingeborg Maria. Aslak Halvorsen Langerød, Marte Isaksdatter Langerød Gunder Foss' kone, p. Kirsti Isaksd. Holm, Peder Christiansen Fossum, Niels Andersen Bratsbergklev., Ole Isaksen Holm.
75 13/9-1817 28/9-1817 Dortea. Ole Halvorsen, Marte Christiansdatter under Eriksrød Morten Eriksens kone, p. Maren Halvorsd., Morten Eriksen, Tor Johnsen, Ole Olsen.
76 16/9-1817 28/9-1817 Karen. Peder Madsen, Margrete Gundersdatter under Tufte Peder Aslaksens kone fra Fossum, Karen Madsdatter ibid., Jacob Larsen Smed, Peder Aslaksen, Lars Madsen.
77 22/9-1817 5/10-1817 Lisbet. Anders Evensen, Inger Larsdatter Sneltvedt Halvor Thorsens kone, p. Karen Olsd. Bugot, Jens Sneltved, Engebret Bøle, Hans Ballestad.
78 26/9-1817 5/10-1817 Maren. Engebret Sigurdsen, Marte Hansdatter under Moe Engebret Larsens kone, Kisti Larsd. Fossum, Jens Sigurdsen Moe, Christopher Hansen Rød, Erik Hansen Rød.
13 Des. 1817 11/1-1818 Amund. (Uægte) Moder: Pige Regine Amundsdatter
Udlagt til Barnefader: Amund Olsen
Høglie
Berreberg
Kone Kari Pedersd. Marker, p. Maria Olsd., Torbjørn Marker, Jørgen Torbjørnsen ibid., Ole Hansen ibid.
14 1/12-1817 11/1-1818 Anders. Anders Pedersen Slemdøling, Inger Andersdatter Bratsbergklev. Enke Anne Maria Pedersd., p. Anne Karine Halvorsd., Einar Fredriksen Bratsbergkl., Halvor Levorsen, Anders Huken.
15 16/11-1817 11/1-1818 Christen. Ole Christensen, Maren Andersdatter Fossum Kone Karen Ballestad(?) Fossum, p. Anne Dorte Isaksd., Jens Jensen, Isak Hansen, Christopher Olsen.
16 27/12-1817 11/1-1818 Ole. John Johnsen, Kirsti Andersdatter under Steensrød Johannes Skyers kone, p. Ingeborg Christensd., Isak Løberg, Johannes Skyer, Niels Skyer.
17 6/11-1817 13/1-1818 Johan Herman. Handelsbetjent Herman Meier, Simonine Johanne Meier Osebakken Seiglmager Halvorsens kone af Porsgrund, p. Birgitte, Johnsd., Christen Taule, Ellef Funnemark, Even Halvorsen.
18 16/9-1817 15/1-1818 Christian. Sognepræst Edvard Munck, Johanna Sophie Hofgaard Gierpen Præstegaard Statsraadinde Løvenskiold, frøken Ernstine Løvenskiold, Grosserer Diderik Cappelen, Jagtjunker Niels Løvenskiold, Statsmand Niels Aall.
19 10/1-1818 18/1-1818 Johannes. Lars Johnsen, Anne Larsdatter Bratsbergskou Pige Birte Larsd., p. Ragnild Larsd., John Larsen, Lars Johnsen, Ole Larsen.
20 6/1-1818   Hans Frederik. Isak Larsen, Karen Nielsdatter Skyer Levde kun 24 timer, men blev dog hiemmedøbt.
79 2/10-1817 13/10-1817 Ingeborg. Gunder Mathiesen, Kari Olsdatter Ramsaasen Asbjørn Kleps kone, p. Marte Hansd. Ramsaas, Gunder Nærum, Anders Jacobsen Klep, Ole Mathiesen under Ramsaas.
80 12/10-1817   Et dødfødt Pigebarn Jens Nielsen, Maren Gundersdatter ved Fossum Fosteret fødtes 17 uger for tidlig uden Livstegn. Gjordemoder, Anders Engebretsens kone under Fossum.
81 11/9-1817 19/10-1817 Maren. Ole Jacobsen, Inger Larsdatter Holmen Pige Guro Olsd. Hobek, p. Signe Tormosd., Lars Ellingsen Høimyr, Ole Ellingsen ibid., Hans Sætre.
82 18/10-1817 26/10-1817 Kari. Thor Nielsen, Inger Sørensdatter Høiset Anders Sandes kone, Mari Sørensd. ibid., Niels Høiset, Anders Mathisen, Anders Flaten.
83 11/10-1817 9/11-1817 Maren Kirstine. Helge Olsen, Asloug Nielsdatter Brekkejordet Zacharias Andersens kone, Brekkejordet, p. Anne Maria Thorsd., ibid., Gunder Olsen, Daniel Olsen, Ole Gundersen.
84 26/10-1817 9/11-1817 Inger Kirstine. Peder Bærulfsen, Birte Larsdatter Slettene under Moe Ole Gaasehølens kone, p. Mari Larsd., Ole Pedersen Gaasehølen, Haagen og Halvor Bærulfssønner under Moe.
85 26/10-1817   Aase Maria. Matros Lars Svendsen, Anne Jacobsdatter Brækkejordet S. Døde uden hjemmedaabens konfirmation i Kirken.
86 31/10-1817 16/11-1817 Ingeborg. Halvor Nielsen, Hedevig Aslaksdatter Moe Gunbjørn Gunnulfsens kone, p. Maren Larsd. Gaaseh., Anne Gunnulfsd., Ole Holm, Jens Sigurdsen Moe.
21 26/12-1817 1/2-1818 Isak. (Uægte) Pige Marte Nielsdatter Berg
Udlagt til Barnefader: Isak Hansen Stensrød
Berg
Stensrød
Kone Thore Jacobsd. Berg, p. Asloug Nielsd. Berg, John Thorsen Bratsbergkl., Hans Aslaksen Berg, Ole Nielsen Kiær.
22 6/1-1818 8/2-1818 Halvor. Knud Halvorsen, Johanne Jacobsdatter under Tufte Kone Johanne Jacobsd. Aasen, p. Birte Jacobsd., Ole Halvorsen Eriksrød, Torkild Johnsen Aasen, Ole Aasen.
23 1/2-1818 15/2-1818 Niels. Ole Jansen, Ingeborg Engebretsdatter Mauraasen under Tufte Solve Rosvalds kone, p. Barbara Jansd., Ole Eriksen K....?, Engebret Jansen u. Tufte, Isak Jensen.
24 20/1-1818 15/2-1818 Ole. Anders Johannessen, Mari Nilsdatter under Bøe Christopher Bøes kone, Kirsti Johannesd. ibid., Niels Nielsen under Bøe, Johannes Nielsen under Bøe, Poul Aslaksen under Bøe.
25 3/2-1818 1/3-1818 Lars. Halvor Throndsen, Kirsti Larsdatter under Frogner Anders Sneltvedts kone Lisbeth, pige Anne Halvorsd., Lille Gierpen, Anton Sneltved, Thrond Frogner.
26 28/9-1817 2/3-1818 Ole. Ole Gunuldsen, Kari Ellefsdatter Drengen i Luxefield Ole Drengens kone, pige Karen Helene Olsd. Drengen, Niels Abrahamsen Sneltved, Ole Torbjørnsen Marker, Hans Nielsen Asker(!?)
27 25/2-1818 15/3-1818 Halvor. Niels Olsen, Hedevig Hansdatter Bergs plads u. Lille Gierpen Aslak Bergs Enke, p. Anne Aslaksd. Berg, Jens Abrahamsen Sneltved, Ole Nielsen Berg, Gunder Aslaksen Berg.
87 12/11-1817 16/11-1817 Anne Torine. Ole Mathiasen, Inger Torgersdatter under Klep Gunder Ramsaases Kone, Anne Maria Torgersd., Jacob Klep, Jacob Olsen, Asbjørn Eliassen Klep.
88 9/11-1817 16/11-1817 Ingeborg Maria. Anders Olsen, Kirsti Hansdatter Fossejordet Jens Jensens kone af Osebakken, p. Live Larsd. ibid., Lars Bakken, Anders Bakken, Gunder Bækkevold.
1 21/11-1817 30/11-1817 Kirsten. Anders Johnsen, Hedevig Jacobsdatter under Meen Pige Live Tollevsd. Borrestad, p. Dorte Pedersd. u. Meen, Isak Isaksen Borrestad, Jermund Jermundsen Myhren, Anders Andersen Myhren.
2 16/11-1817 30/11-1817 Anne. (Uægte) Moder: Pige Maren Nielsdatter
Udlagt til Barnefader: Knud Nielsen ved Jeger korpset
Bratsbergklev
 
Niels Døls kone, p. Anne Johanne Hansd. af Skien, Anders Isaksen, Hans Jacob Halvorsen, Ole Biørnsen.
3 24/11-1817 24/11-1817 Maren Margrethe. Henrik Sørensen, Hedevig Olsdatter under Hynie Peder Skavans kone, Ingeborg Larsd. Fossum, Christen Jansen Skavan, Solve Sørensen, Lars Olsen af Skien.
4 1/12-1817 14/12-1817 Inger Andrea. Matros Anders Ch. Kildal, Lene Nielsdatter Bratsbergklev. Pige Marte Pedersd. Skyer, Ingeborg Knudsd. Skyer, Søren Jacobsen Skyer, Rasmus Pedersen Skyer, Christen Mikkelsen.
5 15/11-1817 26/12-1817 Anne Bertea. Johan Rasmussen, Marte Karine Tostensdatter Bratsbergklev. Kone Birte Jacobsd., p. Inger Jansd., Anders Christensen, Jacob Isaksen, John Larsen.
6 20/12-1817 28/12-1817 Dorothea. Ole Christiansen, Anne Isaksdatter Fossum Lars Christiansens kone, Kirsten Larsd. Fossum, Halvor Fossum, Jørgen Christiansen Graaten, Peder Christiansen.
28 26/2-1818 19/3-1818 Niels. (Uægte) Moder: Pige Barbara Nielsdatter Wenstøb
Udlagt til Barnefader: Sivert Knudsen, forhenv. arbeider ved -
Wenstøb
- Fossum
Jens Bøes kone, p. Christine Jacobsd. Holm, Johannes Johnsen Wenstøb, Christian Andersen Wenstøb, Lars Haagensen Fossum.
29 7/3-1818 28/3-1818 Christopher. Skredder Niels Kiøstolsen Holt, Anne Elisabet Danielsdatter Bratsbergklev. Kone Gunnild Dortea Christiansd., Bratsbergkl., p. Ellen Kirstine Danielsd. ibid., Peder Nøglebye af Skien, Ole Hansen af Klosteret, Jens Torgersen af Skien.
30 10/12-1817   Christen. (tvilling) Christen Jensen Hynie, Karen Arnesdatter Osebakken Var kun hjemmedøbt, da han ej oplevde hjemmedaabens konfirmation.
31 15/3-1818 29/3-1818 Even. Henrik Evensen, Maria Jensdatter Fossum Hans Rudsaases kone Fossum, p. Kirsti Larsd., ibid., Ole Jensen ibid., Jens Evensen Falkum, Anders Evensen Aarhus.
32 26/3-1818 5/4-1818 Andreas Jørgen. Anund Sivertsen, Ingeborg Sigvaldsdatter Nordre Semb Kittil Gulsets kone, p. Anne Maria Simonsd. Lund, Jørgen Børresen Semb, Børre Børresen Semb, Simon Simonsen Lund.
33 23/3-1818   Anders . Gunder Stenersen, Maren Andersdatter Nygaard under Meen Oplevede ej Hjemmedaabens Konfirmation.
34 29/3-1818   Hans. (tvilling) Anders Hansen, Birte Jonsdatter Grinilien i Luxefield Oplevede ej Hjemmedaabens Konfirmation.
35 6/3-1818 19/4-1818 Jens. Jens Jensen, Karen Isaksdatter Fossum Truls Nielsens kone, Anne Dorthe Isaksd., Jens Nielsen, Jens Andersen, Henrik Jensen, alle fra Fossum
36 22/4-1818   Niels. (trilling) Peder Jansen, Birte Pedersdatter Mauraasen under Tufte Ware Hjemmedøbt, men oplevede ej Hjemmedaabens Konfirmation.
37 22/4-1818   Peder. (trilling) Peder Jansen, Birte Pedersdatter Mauraasen under Tufte Ware Hjemmedøbt, men oplevede ej Hjemmedaabens Konfirmation.
38 22/4-1818   Jan. (trilling) Peder Jansen, Birte Pedersdatter Mauraasen under Tufte Ware Hjemmedøbt, men oplevede ej Hjemmedaabens Konfirmation.
7 1/11-1817 28/12-1817 Anne Karine. Lars Isaksen, Margrete Marie Pedersdatter Tydskland under Strømdal Hans Tydsklands kone, p. Gunild Eskildsd., Lars Nielsen Tydskland, Niri ibid., Rasmus Pedersen.
8 18/11-1817 30/12-1817 Anne Bolette. Gunder Isaksen, Margith Halvorsdatter Borgeskoven Hans Ellefsens kone af Osebakken, p. Maren Christine Smith, Hans Ellefsen, Christen Isaksen, Isak Smih.
9 14/12-1817 11/1-1818 Birte. Niels Olsen, Anne Andersdatter Stulen under Lie Jacob Ødegaardens kone, p. Ingeborg Andersd., Jacob Ødegaarden, Ole Andersen Osebakken, Erik Svendsen Bakkeskougen.
10 3/12-1817 11/1-1818 Karen Kirstine. Aslak Svendsen, Anne Olsdatter Høglie Kone Kari Kausanrød, p. Kari Olsd. Hobek, Jørgen Olsen Hobek, Anders Olsen Hobek, Gudmund Kausanrød.
11 3/12-1817 11/1-1818 Rønnaug. Thor Larsen, Maren Margrete Henningsdatter Puttekaasen Kone Ingeborg Kikut, p. Gunild Larsd., Halvor Poulsen under Semb, Jacob Isaksen af Slemdal, Ole Andersen ibid.
12 10/12-1817 11/1-1818 Anne Kirstine. Mathias Hansen, Anne Maria Eriksdatter Sukken (Sokka) Pige Inger Hansd. Sukken, Ingeborg Eriksd., Gregorius Gravlie, Halvor Eriksen, Just Eriksen.
13 24/11-1817 11/1-1818 Maren. Lars Nielsen, Boel Jacobsdatter Osebakken Maren Jensd., Oseb., Anne Marie Stephansd., ibid., Isak Pedersen, Gunder Nyegaard, Niels Johnsen.
39 25/10-1817 11/5-1818 Ole. Hans Hansen Kaalstad, Lisbet Pedersdatter Bratsbergklev Kone Tangen(?) Bratsbergkl., p. Anne Karine Isaksd., Thor Olsen Løken, Hans Svendsen Klosterhougen, Svenke Johnsen Frogner.
40 2/3-1818   Jens. Arbeidsmand Jens Jensen, Karen Isaksdatter Fossum Oplevede ej Hjemmedaabens Konfirmation.
41 2/3-1818 11/5-1818 Erik. Ole Eriksen, Dorte Engebretsdatter Kiise Solve Rosvalds Kone, p. Inger Nielsd. Bøe, Solve Rosvald, Niels Kiise, Halvor Kiise.
42 15/4-1818 17/5-1818 John. Peder Johnsen, Ingeborg Pedersdatter Jønnevald P. Torborg Pedersd. Falkum, p. Ingeborg Larsd. Aas, Christopher Larsen Aas, Rollef Pedersen Teigen, Peder Olsen Myhra.
43 9/4-1818 17/5-1818 Ole. Jacob Jacobsen, Maren Madsdatter Fossum P. Kirsten Gulliksd., p. Margrete Eriksd., Christen Knudsen, Gunder Jacobsen, Niels Hansen, alle fra Fossum.
44 29/4-1818 24/5-1818 Isak. John Olsen Berg, Inger Isaksdatter Vasbrække under Grinie Zacharias Slettenes kone, p. Karen Zachariasd. ibid., Isak Steensrød, Isak Berg, Zacharias Slettene.
45 10/2-1818 31/5-1818 Ole. Søren Hansen Sølie, Anne Olsdatter Osebakken Halvor Holts kone, p. Edel Katrine Andersd., Gunbjørn Olsen Gromstul, Knud Olsen ibid., Ole Knudsen af Eidanger.
46 6/4-1818 31/5-1818 Frederik. Einar Frederiksen, Anne Aslaksdatter Bratsbergklev Kone Anne Hedvig Løvaas, p. Kirsti Aslaksd. af Solum, John Løvaas, Halvor Levorsen Bratsbergkl., John Levorsen ibid.
14 31/12-1817 18/1-1818 Anne Dorothea. Ole Hansen, Inger Jørgensdatter Brekkejordet Enke Ingeborg Jørgensd. Follestad, pige Cathrine Olsd. af Porsgrund, Halvor Andersen af Skien, Lars Isaksen Brekkejordet, Isak Rasmussen Tydskland.
15 21/12-1817 3/2-1818 Wilhelmine. Hans Nielsen, Anne Turine Thomesdatter Osebakken Isak Nielsens kone, pige Ellen Margrete Houen, Lars Houen, Lars Arnesen, Niels Nielsen. Alle fra Osebakken.
16 14/1-1818 15/2-1818 Maria. Jens Mortensen, Anne Johannesdatter Ballestad Halvor Bøles kone, p. Karen Jensd. Bøle, Jens Olsen Ballestad, Hans Jensen ibid., Jens Johannesen Bøle.
17 17/7-1817 15/2-1818 Helene. Kuursmed Niels Reiersen, Inger Hansdatter Horn Osebakken Kone Margrete Hansd., p. Karen Andersd. Bommen, C. Condrup, Simon Bommen, Erik Trondsen. Alle af Osebakken.
18 20/1-1818 15/2-1818 Marte. Aslak Pedersen, Ingeborg Sigurdsdatter under Bøe P. Anne Sigurdsd. Skilbred, Live Andersd., Niels Skilbred, Poul Olsen Bøe, Anders Nielsen ibid.
19 3/2-1818 15/2-1818 Marte. Niels Johnsen, Agnete Tygesdatter Løberg Lars Klevens kone, p. Kirsti Tygesd. Kiær, Peder Thygesen ibid., Erik Isaksen, Reier Andersen Løberg.
20 7/1-1818 22/2-1818 Helene Maria. Knud Olsen Aanna, Marte Engebretsdatter under Klep P. Anne Marie Engebretsd., p. Thore Engebretsd., Jacob Klep, Lars Aaltvedt, Christen Knudsen af Eidanger.
47 25/3-1818 31/5-1818 Peder. (Uægte) Pige Karine Haslesdatter
Barnefader: Daniel Pedersen paa Sygehuset
Osebakken
Sygehuset
Rollev Halvorsens Enke, p. Maren Kirstine Olsd., begge af Osebakken, Knud Nielsen Fossum, Svenke Johnsen Frogner, Peder Ødesneltved.
48 19/3-1818 2/6-1818 Tallak Mølbak. Isak Nielsen, Anne Kirstine Mølbak Osebakken Anders Meiers kone, Osebakken., p. Inger Margrete Sanne ibid., Jens Sørensen Smed, ibid., Halvor Holtung, ibid., Even Halvorsen, ibid.
49 22/5-1818 7/6-1818 Mads. Erik Madsen, Mari Solvesdatter Sanden (Sanni) Rasmus .....s kone, Ingeborg Jacobsd. Sanden, Niels Rasmussen ibid., Rasmus Madsen Fossum, Lars Madsen ibid.
50 23/3-1818 7/6-1818 Lars. Helge Eriksen, Jørand Svendsdatter under Gulset P. Hedevig Helgesd. af Skien, Peder Halvorsen Gulset, Eigild Pedersen ibid., Jørgen Jensen ibid.
51 21/5-1818 14/6-1818 Jens. Henrik Jensen, Karen Haraldsdatter Fossum Christen Knudsens kone, Fossum, p. Dorthe Aasen ibid., Ole Olsen, Porsgrund, Jens Jensen, Fossum, Tollef Olsen, Fossum.
52 8/5-1818 14/6-1818 Helge. Povel Olsen, Anne Maria Sørensdatter under Bøe Moderen selv, Peder Engebretsens kone, Fossum, Aslak Pedersen under Bøe, Ole Larsen, ibid., Halvor Larsen, ibid.
53 28/4-1818 14/6-1818 Hans Snedker Jacob Bergman, Karen Kirstine Hansdatter Bratsbergklev Ole Brændsæters kone, Bratsbergkl., p. Anne Pedersd., tiener paa Limie, Ole Olsen, ibid., Peder Gundersen, ibid., Isak Andersen, Bratsbergklev.
21 29/1-1818 25/2-1818 Hedevig. (tvilling) Zacharias Jensen, Marte Olsdatter Kleven Ole Aasens kone, p. Karen Olsd. af Skien, Anders Christensen Bratsbergklev, Halvor Christensen, ibid., Ole Olsen.
22 29/1-1818 25/2-1818 Gunild. (tvilling) Zacharias Jensen, Marte Olsdatter Kleven P. Anne Jensd. Kleven, p. Anne Maria ?, Jens Engebretsen Aaltvedt(?), Anders Jensen Kleven, Henrik Ellefsen Ramsmyr.
23 5/2-1818 5/3-1818 Anne Kirstine. Thron Torkildsen, Ellen Haavardsdatter Lie (Lid) Kone Inger Larsd., Osebakken, p. Gunild Haavardsd., Engebret Andersen, Osebakken, Isak Hansen Riis, Thrond Torkildsen Lie.
24 7/2-1818 15/3-1818 Stine Maria. Gunder Thomesen, Alet Kirstine Jansdatter Bratsbergklev Enke Karen Thomasd. af Skien, Margrete Tygesd., ibid., Christopher Pedersen, B.klev., Isak Bommen, ibid., Ole Nielsen ibid.
25 3/1-1818 15/3-1818 Karen Kirstine. (uægte) Moder: Pige Marte Halvorsdatter.
Fader: John Nielsen af Tind Sogn.
Der var Lyst for forældrene og de ble Ægtevied den 18/9-1818.
Trolsaasen
Tinn
Kone Kirsti Huken, p. Maren Johannesd. Huken, Halvor Olsen Riis, Jens Johannesen af Skien, Jørgen Anundsen Høglie.
26 20/2-1818 19/3-1818 Marthe. Borge Engebretsen, gartner ved Fossum, Marte Kirstine Enersdatter Fossum Bygmester Boydlers kone, p. Birte Arnesd., Fossum, Christin Larsd., tiener paa Fossum, Hans Larsen Kudsk, ibid., Jacob Petersen, ibid.
27 11/3-1818 23/3-1818 Birte Andrea. Niels Jacobsen, Anne Larsdatter Strømdal Kittil Gulseths kone, Enke Ingeborg Sophie Larsd. Kiær, Hans Larsen Meen, Rasmus Christensen Strømdal, Elias Aarhuus.
28 14/2-1818 23/3-1818 Karen. Amund Olsen, Hedevig Jensdatter Bereberg Jørgen Sems kone, Ingeborg Olsd., Fossum, Zacharias Berberg, Ole Halvorsen Aas, Anders Jensen Kleven.
54 29/12-1817 14/6-1818 Iver Hirscholm. Skipper Niels Jørgen Hirsholm, Kristine Marie Jynge   Madame Maren Kirstine Holm, Madame Maren Kull(?), Jomfru Anne Elise Bruun, Marius Barnholt til Brække, Forvalter Resch af Skien, Ulrik Cudrio ibid.
55 5/3-1818 21/6-1818 Wilhelm. Kjøbmand Frants Bendixen, Anne Clausdatter Osebakken Madame Paus af Porsgrund, Jomfru Abrahamsen, Jacob Aals Osebakken, Jens Petersen, ibid., Erik Arnesen fra Wold.
56 13/6-1818 28/6-1818 Østen. Christian Østensen, Karen Olsdatter Osebakken Rasmus Øvrums kone, p. Kirsten Stephansd. af Porsgrund, Gunder Kiølnæs, Rasmus Øvrum, Jacob Johnsen Løberg.
57 12/6-1818 28/6-1818 Thorstein. Afdøde Thorstein Andersen, Birte Torgersdatter Saubrækka under Klep Pige Anne Andersd. af Porsgrund, p. Anne Marie Torgersd., Jacob Nielsen Klep, Halvor Jørgensen, Jens Wetlesen af Porsgrund.
58 22/5-1818 28/6-1818 Thor. Solve Danielsen, Maren Thorsdatter Under Hyni Pige Anne Christensd. Aarhuus, p. Gunnild Olsd. af Hollen, Halvor Larsen Meen, Solve Sørensen Skotland, Jørgen Christensen under Aarhuus.
59 4/3-1818 30/6-1818 Tollesius Andreas. Musikant Geert Noord, Margaret Høst Bratsbergklev Madame Christopher Albrechtsen Blom af Skien, Jomfru Volkmann paa Mela, Stadskapitain Jens Hansen Blom af Skien, Skibskapitain Noord, Christopher Myre af Skien.
60 3/3-1818 1/7-1818 Niels Egedius. Hans Jacob Gasmann, Anne Kirstine Pedersdatter Nordre Foss Lensmand Limis kone Dorothea Pedersd. Limi, Niels Pedersen, Peder Pedersen, Skipper Christensen Lund.
29 22/2-1818 23/3-1818 Monsine. Niels Pedersen, Hedevig Thorkilsdatter Rising P. Magdalene Abrahamsd., Rising, p. Gunild Haslesd. ibid., Christen Pedersen Baugerød, Johannes Pedersen ibid, Daniel Madsen Rising.
30 8/2-1818 23/3-1818 Anne. Christen Engebretsen, Ingeborg Olsdatter Bratsbergskov Hans Engebretsen Mustveds kone, p. Ingeborg Andersd., Hans Engebretsen Mustved, Tollev Olsen Fossum, Christen Isaksen af Skien.
31 6/3-1818 23/3-1818 Anne. Amund Jensen, Kari Hansdatter under Grunderød (Grønnerød) Pige Gro Jensd. Graaten, p. Dorte Pedersd. Meen, John Olsen Løkenberg, Erik Olsen af Solum, John Pedersen Ballestad.
32 10/12-1817 24/3-1818 Karen. (tvilling) Christen Jensen Hynie, Karen Anne Osebakken Sondre Løbergs kone, p. Birte Evensd. Osebakken, Skomager Anders Meier, Snedker Jens Jensen, alle af Osebakken.
33 14/3-1818 29/3-1818 Ingeborg. Jacob Petersen, Karen Abrahamsdatter Tejen under Moe Pige Torberg Petersd. Falkum, p. Anne Petersd. Flittig, Lars Moe, Rollef Petersen, Ole Torstensen Flittig.
34 19/1-1818 5/4-1818 Caroline Marie. Søren Johannesen Sølie, Garver paa Osebakken, Anne Olsdatter Osebakken Madame Condrup, p. Maren Skougen, Jens Aalborg, Skomager Lars Arnesen, Ole Skougen, alle af Osebakken.
35 7/2-1818 5/4-1818 Inger Sophie. Ole Olsen Skinnert, Anne Margrete Rasmusdatter Bratsbergklev Pige Ingeborg Pedersd., Bratsbergkl., Sidsel Rasmusd., ibid., Engebret Mathiasen ibid., John Larsen ibid., Jacob Rasmussen ibid.
36 21/3-1818 12/4-1818 Kirsten Helene. Anders Arvesen, Anne Cathrine Brynildsdatter Osebakken Pige Anne Solvesd.,Porsgrund, p. Marte Kirstine Halvorsd., Osebakken, Erik Torsen Smedsvend, Simen Andersen, Oseb.Jan Petersen ibid.
37 3/4-1818 12/4-1818 Maria. Rasmus Madsen, Kirsti Olsdatter Øvrum Pige Mari Madsd., Fossum, p. Marte Kirstine Olsd., Erik Sanne, Jacob Madsen Fossum, Christian Østensen Osebakken.
61 23/3-1818 5/7-1818 Knud Frederik Clemens. Apotheker Trosdahl, Anne Marie Thygesen Ikke nevnt (Osebakken) Madame Melsom af Skien, Jfru. Lagaard, ibid., Toldbetjent ...sehlog, Porsgrund, Kiøbmand Olsen, Osebakken, Tyge Tygesen ibid.
62 22/5-1818 5/7-1818 Ole. Ole Olsen, Birte Sophia Nielsdatter Bratsbergklev Pige Alet Olsd. af Skien, p. Karen Pedersd., Gunder Olsen af Skien, Snedker Christian Nielsen ibid., Paal Paalsen Berg ibid.
63 11/6-1818 5/7-1818 Ole. (Uægte) Moder: Pige Christine Sørensdatter
Barnefader: Niels Thordsen
Myra under Øvrum
Ballestad
Lars Thordsen Ballestads Kone, p. Karen Olsd., Oseb., Lars Thorsen Ballestad, Christen Sørensen under Øvrum, Engebret Mathiasen ibid.
64 7/3-1818 15/7-1818 Jacob. Jens Jacobsen, Karen Jacobsdatter Mela (Mæla) Svennung Olsens Kone af Skien, p. Halvordine Gundersd. Mela, Skipper Peder Ludvigsen af Skien, Abraham Hansen ibid., Jørgen Christiansen af Graaten.
65 6/4-1818 19/7-1818 Erik. Lorentz Larsen, Kirsten Arnesdatter ved Fossum Pige Ingeborg Larsd. Fossum, p. Kirsten Maria Pedersd. Løberg, Christopher Larsen Fossum, Henrik Evensen ibid., Ole Nielsen ibid.
66 14/5-1818 19/7-1818 Niels. Torkild Torstensen, Inger Sigurdsdatter Skilbred Pige Anne Sigurdsd. Skilbred, p. Marte Nielsd. Holm, Halvor Torstensen Skilbred, Niels Sigurdsen ibid., Ole Jonasen Hougen.
67 8/7-1818 19/7-1818 Tyge. Lars Tygesen, Mari Fredriksdatter Kiær Niels Løbergs kone, p. Kirsti Tygesd., Peder Tygesen Kiær, Lars Fredriksen af Mælum, Niels Trondsen (?) ibid.
68 12/7-1818 26/7-1818 Simon. Ole Sigurdsen, Maria Torstensdatter Kittilsrød under Rising Pige Anne Sigurdsd., p. Anne Andersd., Niels Sigurdsen Skilbred, Halvor Torstensen ibid., Gunder Nielsen Holm.
38 29/3-1818   Marte. (tvilling) Anders Hansen Grinelien, Birthe Johnsdatter Grinielien Oplevde ej Hjemmedaabens Konfirmation. (Se også drengebørn no. 34. G.S.)
39 5/3-1818 19/4-1818 Kirsten. (tvilling) Peder Tygesen, Lisbeth Johannesdatter Kiær Lars Kiærs kone, pige Johanne Johannesd. Bøle, Engebret Johannesen Bøle, Halvor Andersen ibid., Hans Johannesen ibid.
40 5/3-1818 19/4-1818 Karen. (tvilling) Peder Tygesen, Lisbeth Johannesdatter Kiær Niels Løbergs kone, pige Ingeborg Johannesd. Bøle, Niels Johnsen Løberg, Lars Gregersen Ødesneltvedt, Johannes Gundersen Ødesneltvedt.
41 15/4-1818 19/4-1818 Dorthe. Christen Jansen, Karen Dortea Sørensdatter Under Fossum Henrik Sørensens kone Fossum, Marthe Clarine Fredriksd. Skavan, Søren Henriksen, Solve Sørensen, Rasmus Larsen, alle fra Fossum.
42 24/3-1818 26/4-1818 Marte Maria. Christopher Olsen, Ingeborg Jansdatter Fossum Henrik Evensens kone, Birte Mathiasd., ....... Evensd. (Anne Evensdatter?), Ole Jansen, Hans Jørgen Jørgensen, alle fra Fossum.
43 14/3-1818 26/4-1818 Anne Laurine. (uægte) Moder: Enke Gunil Maria Larsdatter
Barnefader: Enkemann Lars Hansen Kostemager
fra Brækkejordet
Bratsbergklev
Ole Svendsens Kone, Brekkejorde, p. Lene Larsd., ibid., Skoleholder Svenke Jensen, Ole Larsen Bratsbergskov, Kittil Olsen Løberg.
44 25/2-1818   Karen Maria. Thron Johnsen, Anne Andersdatter Osebakken Oplevde ej Hjemmedaabens Konfirmation.
45 28/3-1818 11/5-1818 Gunild. Ole Larsen, Maren Olsdatter Otterholt (Oterholt) Pige Karen Andersd., p. Inger Andersd., Isak Larsen Otterholt, Torger Torgersen Gaashølen, Hans Andersen Otterholt.
46 20/3-1818 11/5-1818 Anne Gurine. Ole Hansen Bergene, Karen Margrete Christensdatter Bratsbergklev Hedevig Bertelsd., Maren Hansd., Niels Larsen, Christian Halvorsen, Peter Monrad, alle af Brastsb.kl.
69 28/6-1818 1/8-1818 Anders. Torgrim Andersen, Anne Andersdatter Dalie i Luxefield Pige Ingeborg Aslaksd. Stulen, p. Maren Marie Engebretsd. under Moe, Engebret Andersen under Moe, Gregorius Aslaksen Stulen, Hans Andersen Otterholt.
70 13/7-1818   Erik. Morten Eriksen Orekaasen, Anne Halvorsdatter Eriksrød Orekaasen/ Eriksrød Oplevde ej Hjemmedaabens Konfirmation.
71 30/7-1818 16/8-1818 Henrik. Erik Henriksen Grosvold, Marthe Johannesdatter Fossum Jan Jansens Kone, Fossum, Anne Dorthe Isaksd., Christen Knudsen Møller, Fossum, Lars Svendsen, ibid., Ole Jensen, ibid.
72 30/7-1818 16/8-1818 Isak. Christen Isaksen, Anne Rasmusdatter Holm Aslak Langerøds kone, Birte Marie Andersd. Doxrød, Christian Davidsen Holm, Niels Rasmussen Berreberg, Ole Isaksen Holm.
73 16/7-1818 23/8-1818 Christian. Halvor Christiansen, Maria Sigurdsdatter Fossum Ole Christiansens kone, Fossum, p. Anne Sigurdsd. Skilbred, Niels Sigurdsen ibid., Peder Christiansen Fossum, Jørgen Christiansen Graaten (i Solum).
74 12/8-1818 23/8-1818 Isak. Halvor Larsen, Ingeborg Hansdatter Hougerød (Haugerød) Pige Maren Larsd. Vestermoe, pige Ingeborg Larsd., ibid., Ole Eriksen Kise, Ole Johannesen Bøe, Christopher Larsen Aas.
75 12/8-1818 23/8-1818 Kittil. Johannes Kittilsen, Kirsti Andersdatter Gulset Kone Dorthe Hedvig fra Mela, p. Aase Larsd., ibid., Vebjørn Halvorsen under Gulset, Peder Halvorsen, ibid., Ole Rasmusen Bratsbergklev(?).
47 26/4-1818 11/5-1818 Karen Maria. Østen Larsen, Margrete Engebretsdatter Dyrkold Frans Gløsmyrs Kone, Margrete Halvorsd. Gløsmyr, Helge Larsen Bøe, Halvor Larsen, Frans Rasmussen Dyrkold.
48 30/4-1818   Gunild. Jørgen Børresen, Gunild Olsdatter Semb Oplevede ej Hjemmedaabens Konfirmation.
49 15/3-1818 31/5-1818 Anne. Carl Bendixen, Birthe Jørgensdatter Osebakken Pige Christense Christensd., p. Sara Bendixd., Christopger Svendsen, Erik Andersen, Jacob Andersen. Alle af Osebakken.
50 20/1-1818 4/6-1818 Gurine. Niri Knudsen, Anne Karine Mathiasdatter under Gulset Pige Kari Mathiasd., under Gulset, p. Birte Kirstine Mathiasd., ibid., Erik Mathiasen, ibid., Jacob Christensen under Hynie, Erik Aasholdsen af Solum.
51 19/3-1818 14/6-1818 Maren Gurine. Niels Johnsen Traaholt, Kirsti Nielsdatter, Osebakken Osebakken Amund Jacobsens Enke, p. Kari Gundersd. Bækkevold, Lars Nielsen Houen, Lars Traaholt af Eidanger, Peder Pedersen fra "Odense Faklunden"?
52 21/3-1818 14/6-1818 Gunild Maria. Reier Mathisen, Gunild Jacobsdatter. Tjenende på Bratsberg. Bratsberg Jens Thorsen Falkums kone, p. Anne Bolette Nielsd. af Skien, Halvor Rød, John Løvaas, Jens Thorsen (Jens Tovsen?) Falkum.
53 7/6-1818 21/6-1818 Inger. Mads Madsen, Maren Isaksdatter Fossum Jan Hougens kone fra Gimsø, p. Anne Maria Christophersd. af Solum, Hans Larsen, Kudsk paa Fossum, Mons Monsen Hoppestad, Hans Christophersen, ibid.
76 27/7-1818 23/8-1818 Jørgen. Ole Jansen, Guro Olsdatter Kaasa Pige Maren Olsd. Hobek, p. Kirsti Jansd. Kaasa, Anders Olsen Hobek, Aslak Svendsen Høglie, Ole Olsen Hobek.
77 25/7-1818 30/8-1818 Gullik. Halvor Leulfsen, Gunild Maria Gulliksdatter Bratsbergklev Jon Jacobsens kone, p. Sophie Isaksd., Rasmus Danielsen, Einer Fredriksen, alle af Bratsbergkleven, Ander Olsen Brækkejordet.
78 26/7-1818 30/8-1818 Ole. Ole Olsen, Helge Halvorsdatter Hougedal i Luxefield Rasmus Glendes kone, p. Gunild Olsd., Luxefield, Rønnik Olsen Fekiend, Halvor Olsen, ibid., Niels Christensen Hoppestad.
79 25/7-1818 30/8-1818 Ole. Ole Viarsen, Maria Henriksdatter Osebakken Skipper Erik Knudsens kone Osebakken, p. Anne Viarsd., ibid., Høker Condrup, ibid., Ellef Funnemark, ibid., Ole Larsen, ibid.
80 20/8-1818 6/9-1818 Niels. Peder Danielsen, Maren Aslaksdatter Venstøb Ole Hynies kone, p. Live Tollevsd. af Porsgrund, Abraham Danielsen Venstøb, Halvor Telle(?) fra Porsgrund, Ole Olsen Melum(?).
81 16/8-1818 6/9-1818 Jens. Niels Nielsen, Grethe Hansdatter Fossum Jens Nielsens kone, Fossum, Truels Nielsens kone ibid., Ole Nielsen ibid., Søren Andersen ibid., Hans Jørgen Jørgensen ibid.
82 6/9-1818 13/9-1818 Peder. Peder Olsen, Maren Kittilsdatter under Aarhus Niels Aarhuuses kone, p. Ingeborg Gulliksd. ibid., Ole Alfsen ibid., Anders Evenden ibid., Johannes Kittilsen under Gulset.
54 8/5-1818 21/6-1818 Mariane. Matros Anders Clasen, Ingeborg Nielsdatter Bratsbergklev Simen Haavelsens kone, Bratsb.kl., p. Anne Johanne Andersd. af Skien, Christopher Pedersen, Niels Enersen af Skien, Anders Andersen Langøen, Brækkejordet.
55 30/5-1818 5/7-1818 Andrea. Lars Eliasen, Margrete Axelsdatter Bratsbergklev Lars Kiærras kone, p. Anne Olsd. Sørbøe, Solve Kiærra, Lars Kiærra, Gunder Axelsen Hynie.
56 24/5-1818 19/7-1818 Anne Maria. (uægte) Moder: Pige Ingeborg Andersdatter
Barnefader: Gunder Hansen Berg af Christiania "........." i Skien.
Bratsbergklev
Christiania
Pige Maren Nielsd., p. Magnil Nielsd. af Skien, Isak Andersen Bratsbergkl., Anders Isaksen ibid., Halvor Brændsæter ibid.
57 23/6-1818 12/7-1818 Laurentse. Gunder Larsen, Marie Christensdatter under Fossum Pige Birte Arnesd. Fossum, Severine ....... ibid., Andreas Engebretsen ibid., Knud Nielsen ibid., Hans Andersen ibid.
58 3/6-1818 19/7-1818 Birte. Ole Larsen, Ingeborg Evensdatter Løberg Amund Løbergs kone, p. Inger Johnsd. Løberg, Anund Nielsen Løberg, Gunder Thomesen ibid., Kittil Olsen Løberg.
59 11/7-1818 19/7-1818 Sara. Ole Isaksen, Marie Nielsdatter Lie (Lid) Karen Johnsd. Lie, Karine Andersd. ibid., Even Lie, Hans Lie, Tron Ttorkildsen under Lie.
60 15/6-1818 19/7-1818 Christiane. Anders Sørensen, Inger Marie Østensdatter Sanden (Sanni) Inger Sørensd. Høiset, Karen Gunliksd.(?), Søren Christensen, Jacob Nielsen Klep, Ole Mathiasen.
83 6/9-1818   Gunder. Ole Gundersen, Pernille Mathea Rasmusdatter Fossum Levede kun 1 dag, men blev dog Hjemmedøbt.
84 18/8-1818 20/9-1818 Andreas. Snedker Niels Aanesen, Karen Larsdatter Osebakken Moderen selv, p. Anne Halvorsd., Osebakken, Muurmester Thron Aanesen, Jens Jensen, Christen Halvorsen. Alle af Osebakken.
85 11/9-1818 4/10-1818 Abraham. Jens Abrahamsen, Maren Aslaksdatter Sneltved Anders Hobechs kone, Karen Aslaksd. Semb, Anders Evensen Sneltved, Niels Abrahamsen ibid., Gunder Abrahamsen ibid.
86 3/9-1818 4/10-1818 Peder. Engelbret Jansen, Karen Kirstine Pedersdatter Mauraasen under Tufte Pige Barbara Jansd. under Tufte, p. Maren Gurine Jansd. Tufte, Ole Jansen, Isak Jansen, Ellef Olsen. Alle under Tufte.
87 23/9-1818 4/10-1818 Gunder. Johannes Gundersen, Johanne Johannesdatter Øde-Sneltved Peder Kiærras kone, p. Gunild Gundersd. Øde-Sneltved, Lars Gregersen ibid., Peder Isaksen ibid., Hans Johannesen Bøhle.
88 23/9-1818 11/10-1818 Niels. Peder Aslaksen, Gunild Rasmusdatter Fossum Peder Madsens kone, under Tufte, p. Kirsten Larsd. Fossum, Ole Rasmussen under Grinie, Ole Gundersen ...., Lars Madsen Fossum.
89 11/9-1818 18/10-1818 Isak. Lars Isaksen, Kirsti Nielsdatter Osebakken Kone Johanne Halvorsd., Oseb., p. Aavet Olsd. ibid., Jørgen Halvorsen ibid., Ole Petersen ibid., Anders Rollevsen ibid.
90 4/10-1818 18/10-1818 Christopher. Hans Pedersen, Asgierd Aslaksdatter Bøe Ole Kises kone, p. Kirsti Johannesd. Bøe, Jens Pedersen Bøe, Jens Aslaksen under Bøe, Ole Pedersen Bøe.
91 18/8-1818 6/11-1818 Johan Jørgen Lange. Forvalter G. Schaaning, Anne Cathrine Folkmann   Madame Jynge, Venstøb, Jfru Talia Jessen, af Skien, Administrator Hielm, Forvalter Resch af Skien, Studiosus Lange, Brække.
92 2/11-1818 15/11-1818 Niels. Giert Ellevsen, Maren Nielsdatter Høimyr Pige Anne Andersd. Høglie, p. Signe Hansd. Røsager, Lars Ellingsen Høimyhr, Ole Ellingsen ibid., Niels Nielsen Røsager.
61 16/5-1818 26/7-1818 Hedevig Dorthea. Hans Jacob Halvorsen, Maren Pedersdatter Bratsbergklev Lars "Torkildsens"? kone, Aas, p. Maren Halvorsd., Bratsb.klev, Christopher Pedersen, Bratsbkl., Christian Halvorsen, ibid., Claus Eidorff af Skien.
62 4/8-1818 16/8-1818 Anne Karine. Peder Pedersen, Ingeborg Kirstine Nielsdatter Baugerød Pige Margrete Pedersd. Semb, Anne Pedersd. af Mælum, Ole, Anders og Christen Pederssønner Baugerød.
63 5/8-1818   Gurine. Peder Sørensen, Inger Andersdatter Tufte Oplevede ej Hjemmedaabens Konfirmation.
64 5/7-1818 24/8-1818 Karen Maria. Hans Larsen, kudsk paa Fossum, Karen Christensdatter Fossum Sigfried Landgangens kone, Mads Madsens kone, Peder Larsen Bøe, Peder Aslaksen ibid., Hans Christensen Bøe.
65 ?-1818 23/8-1818 Anne Karine. Ole Nordbøe, ........... Olsdatter Osebakken Kone Anne Karine Abrahamsd. Oseb., p. Ingeborg Jacobsd. ibid., Ole Amunsen ibid., Hans Andreas Abrahamsen ibid., Ole Andersen ibid.
66 19/8-1818 6/9-1818 Inger Maria. Halvor Bærulfsen, Karen Nielsdatter Gaasehølen under Aas Ole Pedersens kone, p. Maria Larsd. under Aas, Ole Pedersen, Peder Bærulfsen Slettene, Rasmus Bærulfsen Slettene.
67 8/8-1818 6/9-1818 Marthe Karine. Valdemar Tolvsen, Anne Olsdatter Aashammer Pige Birte Olsd. Brække, p. Anne Margrete Tolvsd., Thomes Olsen af Skien, Halvot Tolvsen Venstøb, Gunder Halvorsen Aashammer.
68 3/8-1818 6/9-1818 Ingeborg. Anders Johnsen, Karen Henriksdatter Bøe i Luxefield Isak Sætres kone, Halvor Olsens kone, Luxefield, Ole Olsen ibid., Christian Torkildsen ibid., Abraham Olsen ibid.
69 18/7-1818 6/9-1818 Anne. (Uægte) Moder: Pige Anne Olsdatter.
Barnefader: Kittil Olsen af Solum.
Grinelien.
... af Solum
Ole Halvorsen Erses (Eriksrøds) kone, p. Kari Andersd. under Tufte, Ole Halvorsen  Erse, Ole Halvorsen Godal, Torkild Johnsen under Foss.
93 10/10-1818 15/11-1818 Abraham. Lars Aslaksen, Hedvig Abrahamsdatter Stulen, Ophougen Kari Helgesd. Legard, p. Anne Pedersd. Fossum, Halvor Aas, John Aslaksen Stulen, Rasmus Legard.
94 17/10-1818 15/11-1818 Ole. Ole Torgersen, Asloug Johnsdatter Sætre John Kikuts Kone, p. Groe Olsd. Sætre, Peder Johnsen Bratsbergkl., Hans Olsen Sætre, Kittil Nielsen Rising.
95 3/11-1818 15/11-1818 Christen. Jens Christensen, Anne Karine Hansdatter Fossum Christopher Aslaksens kone, Fossum, Kari Jensd.(?) Gulset, Johan Wiersdalen, Peder Jensen, Christopher Aslaksen.
1 13/11-1818 29/11-1818 Lars. Halvor Johnsen, Inger Larsdatter Slettene under Aas (!! = Moe) Pige Maria Larsd., p. Dorte Larsd., Halvor Isaksen Aas, Peder Johnsen under Eriksrød, Ole Johnsen Rosvald.
2 19/9-1818 6/12-1818 Lars. Ole Larsen, Ingeborg Olsdatter Bratsbergklev Pige Lene Larsd., Bratsb.kl., p. Margrete Andersd., Skien, Jens Johnsen Br.kl., Anders Isaksen ibid., Isak Andersen ibid.
3 17/11-1818   Isak. Jens Andersen, Ingeborg Nielsdatter under Fossum Blev kun Hjemmedøbt uden at opleve Konfirmationen i kirken.
4 14/7-1818 13/12-1818 John. Ole Johnsen, Karen Henriksdatter. Logerende hos Tid..(?) i Kleven fra Luxefield Ellef Rasmussens kone, p. Ingeborg Halvorsd. Fieldet, Christopher Kleven, Zacharias ibid., Anders Jensen Kleven.
5 27/11-1818 20/12-1818 Niels. Kittil Kittilsen, Birte Jacobsdatter Riis Pige Hedevig Olsd. Sølie, Karen Larsd. Riis, John Espedalen, Jens Olsen Løberg, Erik Kittilsen Oustad.
6 16/11-1818 26/12-1818 Jacob. Jens Jacobsen, Birte Larsdatter Langerød (Udhougen) Torger Skottets kone, p. Marte Olsd., Anders Langerøe, Jacob Meen, Lars Meen.
7 14/12-1818 27/12-1818 Lars. Jens Nielsen, Margit Pedersdatter Tejen under Moe Lars Moes kone, p. Kari Isaksd., Luxefield, Ole Flittig, Gundbjørn Gromstulen, Rollev Pedersen Tejen.
70 10/8-1818 6/9-1818 Birte. (tvilling) Ole Johnsen, Inger Thorsteinsdatter Skilbred Pige Torberg Petersd. Trolsaasen, p. Maren Christensd. Sætre, Erik Olsen Skomager, Christopher Nielsen Holm, Ole Isaksen ibid.
71 10/8-1818 6/9-1818 Gurine. (tvilling) Ole Johnsen, Inger Thorsteinsdatter Skilbred Pige Anne Sigurdsd. Skilbred, p. Anne Thorsteinsd. ibid., Niels Sigurdsen ibid., Ole Christensen ibid.
72 2/9-1818 19/9-1818 Ingeborg. Poul Aslaksen, Gunild Rasmusdatter under Bøe Jens Skriues kone,Kari Rasmusd. under Moe, Hans Pedersen Bøe, Christopher Aslaksen Fossum, Ole Rasmussen under Moe.
73 15/8-1818 20/9-1818 Mariane. Matros Ole Olsen, Birte Maria Hansdatter Osebakken Pige Gunild Sørensd., Osebakken, p. Maren Hansd., ibid., Sivert Larsen ibid., Kirsti Abrahamsd. ibid., Jacob Hansen ibid.
74 30/8-1818 20/9-1818 Mariane. Lars Hansen, Inger Halvorsdatter under Meen Kone Mari Halvorsd. af Skien, pige Marie Olsd. Meen, Isak Jacobsen Ødegaarden, Isak Pedersen Meen, John Olsen Løkenberg.
75 24/8-1818 27/9-1818 Hanne Cathrine. Kjøbmand Christian Bruun, Maria Linaae Osebakken Madame Linaae, Madame Kiil, Kirstine S. Rasch, Grosserer Carl Møller, Skibs- Kapitain Jørgen Linaae.
76 14/8-1818 4/10-1818 Anne. Erik Mathiasen, Karen Østensdatter under Gulset Niri T.....sens kone, pige Kirsti Isaksd., Peder Halvorsen under Gulset, Jørgen Jansen ibid., Ole Gundersen Myhren.
77 6/9-1818 4/10-1818 Kirsten. Knud Johannesen, Kirsti Johnsdatter Goupaasen Jacob Johnsens kone af Skien, pige Else Johnsd. Frogner, Skipper Erik Hansen, Osebakken, Kittil Olsen Løberg, Svenke Johnsen Frogner.
78 9/4-1818 7/10-1818 Christine Hansine. Hans Sørensen Høiset, Christiane Storm Osebakken Hans Eliassens kone, Osebakken, pige Maren Sørensd. Høiset, Erik Johnsen Bakken, Anders Sørensen Sanne, Thor Nielsen Høiset.
79 26/8-1818 18/10-1818 Anne Sirene. Halvor Nielsen, Margrete Jensdatter Osebakken Kone Kirsti Hansd., Osebakken, pige Ragnild Olsd. ibid., Hans Petersen ibid., Anders Jensen ibid., Christopher Sivertsen ibid.
80 29/9-1818 18/10-1818 Marthe Kirstine. Halvor Andersen, Anne Olsdatter Ekornrød under Bøhle Kone Gunild Andersd. Semb, pige Anne Andersd. Ekornrød, Erik Bøhle, Hans Skougsrød, Christen Ekornrød.
8 30/11-1818 27/12-1818 Isak. Christen Nielsen, Anne Marie Halvorsdatter under Meen Pige Birte Olsd. Kræppen, p. Kirsti Larsd. Skiefield, "Thorine Grensted"(?), Lars Meen, Johannes Meen.
9 12/12-1818 27/12-1818 Ole. Niels Kittilsen, Pernille Pedersdatter Bratsbergkleven Jørgen Pedersens kone, Bratsbergskov, pige Signe Hansd. Røsager, Thomas Leppen, Abraham Christensen Bratsbergklev, Niels Torstensen, ibid.
10 1/12-1818 27/12-1818 Erik. Aslak Eriksen, Giertrud Nielsdatter Orekaasen under Aas(!) Morten Eriksens kone, Erse (Eriksrød), Pige Anna Maria Hansd. under Fos, Christen Eriksen Orekaasen, Niels Eriksen ibid., Morten Orekaasen.
11 9/12-1818 27/12-1818 Gullik. Lars Gulliksen, Barbara Larsdatter under Gulset Kone Kari Venstøb, pige Mari Halvorsd., Legaas, Helge Larsen Bøe, Halvor Larsen ibid., Rasmus Halvorsen Legaas (under Holt øde).
12 24/12-1818 3/1-1819 Lars. Isak Larsen, Karen Nielsdatter Skyer Engebret Nielsens kone, Birte Larsd., Skyer, Lars Johnsen, Bratsbergskov, Ole Larsen ibid., Jens Hansen Ballestad.
13 11/12-1818 3/1-1819 Gunder. Mads Christensen, Kari Gundersdatter Bøe Sigfred Langangens kone, Lars Hoppestads kone, Peder Larsen Bøe, Ole Arnesen af Mælum.
14 4/1-1819 10/1-1819 Christopher. Anders Nielsen Venstøb, Marte Engebretsdatter Wenstøb (Venstøp) Hans Halvorsens kone, Peder Engebretsens kone under Hynie, Gunder Engebretsen Fossum, Lars Svendsen ibid., Christian Andersen Wenstøb.
15 21/9-1818 18/1-1819 Iver Henrik. Iver Førre, Christense Sophie Monrad (Bradsberg Gaard. G.S.) Madame Torgersen fra Furestrand, Arne "Sørbytam"(?) Aaby, Iver Fløtterøe, Niels Henriksen.
16 12/1-1819 24/1-1819 Abraham. Ole Andersen, Karine Abrahamsdatter Osebakken Ole Nordbyes kone, Oseb., pige Ingeborg Andersd. Ødegaarden, Jacob Andersen ibid., Christen Abrahamsen ibid., Anders Hansen Ødegaarden.
17 31/12-1818 24/1-1819 Jahn Andreas. Christian Nielsen, Margrete Nielsdatter Limie Knud Bøerydningens kone, Fossum, pige Inger Karine Nielsd. Semb, Halvor Tufte, Gregorius Lund, Christian Torkildsen.
81 25/10-1818 1/11-1818 Karen Andrea. Ole Andersen, Inger Thoresdatter under S. Brække Kone Maren Jacobsd., Løberg, pige Karen Christiansd., Bengt Løberg, Anders Olsen Brække, Peder Syvertsen Bratsbergklev.
82 17/10-1818 1/11-1818 Anne. Christen Christensen, Kirstine Alfsdatter Bøe Lars Hoppestads Kone, Marte Knudsd., Ole Christensen Hoppestad, Mons Monsen ibid., Ole Alfsen Aarhuus.
83 16/10-1818 1/11-1818 Thore. Asbjørn Eliassen, Ingeborg Mathiasdatter Klep (Klepp) Gunder Ramsaasens kone, pige Anne Hansd. Nærum, Anders Klep, Niels Høiset, Anders Mathisen Svinholt.
84 10/10-1818 8/11-1818 Johanne Sirene. Johannes Andersen, Maren Nielsdatter Osebakken Moderen selv, pige Sophie Larsd., Oseb., Even Jacobsen ibid., Jacob Hansen ibid., Isak Nielsen ibid.
85 2/11-1818 15/11-1818 Gurine. Peder Halvorsen, Gurine Guliksdatter Gulset Peder Nykaases kone, Vebjørn Halvorsens kone, Vebjørn Halvorsen, Arne Christiansen, Johannes Gundersen Myhren.
86 9/10-1818 22/11-1818 Anne Christine. Halvor Jacobsen Bøe, Ingeborg Jacobsdatter Bratsbergklev Moderen selv, pige Anne Jensd., Knud Christensen Bratsbergklev, John Helgesen ibid., Jens Thordsen Gulset.
1 24/10-1818 29/11-1818 Ingeborg Maria. Anders Nielsen, Karen Zachariasdatter Limie Peder Tuftes kone, pige Ingeborg Zachariasd. Gravelid, Lars Zachariassen ibid., Christen Andersen Venstøb, Christen ......
2 5/10-1818 29/11-1818 Hansine. Niels Hansen, Anne Hansdatter Osebakken Kone Kirstine Nielsd. ibid., pige Grete Nielsd., ib., Ole Halvorsen ib., Jens Meier ib., Ole Nielsen ib.
3 14/7-1818 6/12-1818 Inger Hansine. Christen Isaksen Borge, Anne Nicolaisdatter Osebakken Erik Riises kone, pige Maria Smith, Isak Smith, Simon Bommen, Gunder Borge.
4 26/11-1818 6/12-1818 Ragnhild Maria. Ole Torgrimsen, Kirsten Eriksdatter Ballestad Lars Thorsens kone, pige Anne Kirstine Larsd., Erik Larsen, Torgrim Thorsen, Erik Olsen, alle fra Ballestad.
18 2/11-1818 29/1-1819 Zacharias. Skibsfører I.H. Funnemark, Anne Rosine Kock Osebakken Kone Anne Rosine Funnemark, pige Elisabet Funnemark, Abraham Funnemark, Anders Funnemark, Ellef Funnemark.
19 26/12-1818 31/1-1819 Anders. Hans Andersen, Else Christensdatter Fossum Pige Dorthe Andersd., Fossum, pige Ingeborg Larsd., ib., Hans Andersen, Knud Johnsen, Ole Knudsen.
20 13/1-1819 31/1-1819 Niels. Ole Pedersen, Hella Nielsdatter Fielddalen Elef Rasmussens kone, pige Anne Andersd. Fieldal, Niels Hougerød, Børre Halvorsen Fieldal, Peder Amunsen(?).
21 29/9-1818 31/1-1819 Johannes. Johannes Olsen, Karen Johannesdatter Grinilien i Luxefield Ole Nøglegaards Kone, pige Birte Olsd. Nøglegaard, Ole Olsen ib., Aslak Eriksen Aashammer, Ole Christensen Hoppestad.
22 29/1-1819 7/2-1819 Peder. Christopher Olsen, Kirsti Johnsdatter under Øvrum Engebret Mathiassens kone Øvrum, pige Kari Olsd. Borgestad(?), Peder Halvorsen Meen, Anders Langerød, Christen Olsen under Øvrum.
23 15/1-1819 14/2-1819 Daniel. Simon Simonsen, Maren Gurine Danielsdatter Lund Gregorius Lunds kone, Petrine Malene Simonsd. Lund, Zacharias Berreberg, Simon Danielsen, Jacob Hansen Nærum.
24 25/1-1819 28/2-1819 Isak. (Uægte Barn) Afdøde Isak Hansen af Lundeherred, Gunild Haavoldsdatter Borge Trond Torkildsens Kone, Borge, Ingeborg Haavoldsd., ib., Tron Torkildsen, ib., Ingebret Andersen, Osebakken, Isak Larsen Riis.
25 27/12-1818 14/3-1819 Hans Christian. Christopher Pedersen, Anne Cathrine Knudsdatter Aashammer Madame Bøydler, Fossum, pige Maren Isaksd., ib., Jens Isaksen Foss, Niels Pedersen Langesund, Ole Christensen Hoppestad.
26 7/2-1819   Niels. John Nielsen, Marte Halvorsdatter Riis Oplevede ej Konfirmation af Hjemmedaaben.
5 18/11-1818 13/12-1818 Christine. Christopher Pedersen, Skomager, Birte Jacobsdatter Bratsbergklev Gunder Thommesens kone, pige Anne Margrete Torgersd., af Skien, Isak Jacobsen, Br.klev., Niels Christensen ib., Jacob Rasmussen ibid.
6 3/11-1818 25/12-1818 Benedicte Marie Severine. Diderik Cappelen, Edel Margrete Henriette Løvenskiold Nordre Mela Madame Cappelen Mela, Frøken Ernstine Løvenskiold, Statsminister Løvenskiold Fossum, Grosserer Jacob Aall Borrestad, Mægler Søren Rasch af Porsgrund.
7 14/12-1818 26/12-1818 Dorthe Kirstine. Ole Nielsen, Anne Pedersdatter Hynie Ole Halvorsens kone Porsgrund, pige KirstenTurine Nielsdatter ib., Lars Sørensen under Hynie, Hans Nirisen ib., Jens Andersen, Fossum.
8 24/11-1818 26/12-1818 Inger. Johan Thomas Larsen, Karen Pedersdatter under Sanden (Sanni) Moderen selv, pige Ingeborg Isaksd., Trolsaas, Faderen selv, Christen Olsen under Øvrum, Knud Hansen, Sanden.
9 23/11-1818 27/12-1818 Anne Laurine. Matros Lars Svendsen, Anne Jacobsdatter Bratsbergklev Christen H....ens kone, pige Margrete Olsd., Skien, Jan Haagensen, Bratsbergkl., Hans Jacob Halvorsen, ib., Niels Christensen(?), ib.
10 17/11-1818 28/12-1818 Maren Kirstine. Matros Niels Simonsen, Karen Marie Rasmusdatter Bratsbergkleven Pige Karen Maria Christensd., Bratsb.kl., pige Anne Margrete Rasmusd., ib., Rasmus Truelsen, Even Nielsen, ib.
11 16/12-1818 3/1-1819 Inger. Halvor Tolvsen, Kari Johnsdatter Venstøb Waldemar Tolfsens Kone, Aashammeren, pige Anne Margrete Tolvsd., ib., Hans Tolvsen, Fossum, Anders Johnsen Venstøb.
12 22/12-1818 3/1-1819 Kari. Torkild Johnsen, Birte Hansdatter under Foss Jacob Larsens Kone, Tufte, pige Anne Kirstine Andersd., Foss, Torjer Torjusen, Johannes Mathiasen, Christopher Olsen.
13 22/12-1818 17/1-1819 Anne. Isak Pedersen, Helje Olsdatter Brækkejordet Pige Maren Olsd., Bratsbergklev, pige Inger Torstensd., ib., Ole Olsen Brækkejordet, Peder Isaksen ib., Gunder Aslaksen Rising.
27 5/2-1819 28/3-1819 Christian Waldemar. Fuldmægtig Ebbe Nielsen hos Sorenskriver Kløcker, Charlotte Amalie Borse Hougen (Hauen) Madame Smith af Brevig, Hans Borse paa Meen, Bent Wettergreen, Skien, Henrik Paus i Fahret, Harald Haraldsen Meen.
28 18/3-1819 28/3-1819 Jens. Halvor Jestesen, Mariken Halvorsdatter under Meen Lars Knudsen Meens Kone, pige Mariken Johansd., Ballestad, Jacob Andersen Meen, Maria Larsd. ib., Peder Larsen ib.
29 12/3-1819 28/3-1819 Rasmus. Afdøde Rasmus Christophersen, Kari Aslaksdatter Berberg Christen Halvorsens Kone, pige Ingeborg Aslaksd. Stulen, Lars Stulen, John Stulen, Halvor Larsen Hougerød.
30 17/2-1819 28/3-1819 Johannes. (Uægte) Moder: Pige Hedevig Torkildsdatter
Udlagt til Barnefader: Johannes Olsen, Søemand
Lie (Lid)
Vestre Porsgrund
Moderen selv, pige Marie Hansd., Lie, Harald Rasmussen Lie, Ole Hansen Lie, Peder Isaksen Øde-Sneltvedt.
31 12/3-1819 28/3-1819 Lars. Rasmus Christensen, Ingeborg Sophie Larsdatter under Strømdal Niels Strømdals Kone, pige Anne Larsd. ib., Niels Strømdal, Zacharias Poulsen Falkum, Erik Olsen under Falkum.
32 6/1-1819 22/3-1819 Herman. Statsraad Severin de Løvenskiold til Fossum, afdød Sophie Hedevig Løvenskiold, fød Comtesse Knuht. Fossum Madame Aall af Borrestad, Madame Sophie Munck Gierpen, Statsraad Niels Aall af Brække, Jagtjunker Niels Løvenskiold fra Walth jernverk, Søe- Leutenant Frits Løvenskiold fra "Raenen" (Rana? G.S.).
33 12/3-1819 4/4-1819 Andreas. Niels Axelsen Hynie, Anne Kirstine Saamundsdatter under Nordre Brække Peder Bagers Kone, Skien, Pige Gurine Saamundsd., Solve Kierra, Hans Axelsen Hynie, Niels Nielsen Røsager.
34 23/3-1819 8/4-1819 Jens. Isak Hansen "Soldat"?, Anne Lucasdatter Fossum Peder Aslaksens Kone, Fossum, pige Else Larsd., ib., Isak Christensen, Fossum, Gunder Jacobsen ib., Erik Mikkelsen Haugerød.
35 28/3-1819 8/4-1819 Lars Andreas. Lars Gundersen, Anne Larsdatter Vestre Gulset Erik Halvorsens Kone af Mæhlum, pige Pernille Johansd., Falkum, Erik Halvorsen, Johannes Gundersen, Anders Gundersen, Gulset.
14 1/12-1818 17/1-1819 Anne Margrete. Isak Gundersen, Marte Marie Olsdatter Espedalen Engebret Espedalens Kone, pige Anne Gundersd., John Pedersen Espedalen, Ole Eriksen Lie, John Olsen Buer.
15 17/12-1818 23/1-1819 Johanne Mariane. Styrmand Jens Aalborg, Maren Halvorsdatter Sølie Osebakken Madame Bendixen, Oseb., Jomfrue Aalborg, ib., Marthe Halvorsd., John Torgersen, Iver Kiostolfsen af Porsgrund.
16 1/1-1819 24/1-1819 Birte Christine. Ole Jacobsen, Mathea Sophie Pedersdatter Osebakken Tron Aanesens Kone, Oseb., pige Ingeborg Jacobsd. ib., Niels Aanesen ib., Gunder Hansen ib., Søren Olsen ib.
17 24/12-1818 24/1-1819 Anne Gurine. John Nielsen, Karen Andersdatter Bratsbergklev Niels Johannesens Kone, Br.bergkl., pige Maren Andersd. ib., Christen Haraldsen ib., John Larsen ib., John Sørensen.
18 7/1-1819 14/2-1819 Maria. Harald Halvorsen, Maren Jensdatter under Bøe Niels Jensens Kone under Bøe, Ole Aslaksens Enke ib., Johan Biørndal, Christopher og Niels Jansønner.
19 9/2-1819 28/2-1819 Maren. Jens Gundersen, Birthe Kirstine Larsdatter Osebakken Moderen selv, Margrete Solvesd Kjærra, Rasmus Christensen Strømdal, Anders Rollefsen, Oseb., Ole Hansen, Osebakken.
20 8/1-1819 28/2-1819 Anne Gurine. Jon Jacobsen, Karen Hansdatter Bratsbergklev Moderen selv, pige Karen Hansd., Bratsbergkl., Jens Olsen Løberg og Bent Jacobsen ibid., Peder Hansen af Melum.
21 13/8-1818 6/3-1819 Maria Chatrine. Kaptein Barth, Maria Catrine fød Barnholdt (Osebakken) Madame Watzel, Jomfru Lagaard og Dahl af Skien, Captain van Deurs, Kaptain van Slepegreen, Ebbe Nielsen, Hougen.
36 12/3-1819 12/4-1819 Ole. Jørgen Jansen, Ingeborg Olsdatter under Gulset Lars Christensens Kone, Gulset, Karen Jansd. ib., Sigurd Sigurdsen Aarhuus, Peder Jansen Fossum, Jan Jørgensen Gulset.
37 21/3-1819 12/4-1819 Niels. Jens Henriksen, Gurine Olsdatter under Bøe Henrik Jensens Kone Bøe, Lisbeth Olsd. Bugot, Christen Olsen ib., Ole Henriksen Bøe, Anders Nielsen ibid.
38 7/3-1819 12/4-1819 Ole. Jørgen Børresen, Gunhild Olsdatter Semb Ole Otterholts Kone, Amund Berbergs Kone, Zacharias Berberg, Anund Sivertsen Semb, Kittil Hansen Gulset.
39 21/3-1819 12/4-1819 Andreas. Gunder Axelsen Hynie, Gunhild Rolfsdatter Bratsbergklev Niels Hynies Kone, pige Karen Olsd. af Holden, Solve Kiærra, Hans Axelsen Hynie.
40 14/2-1819   Torstein. Niels Torsteinsen, Ellen Johnsdatter under Eriksrød Oplevde eikke Hjemmedaabens Konfirmation.
41 4/3-1819 18/4-1819 Østen. Gunder Isaksen, Birte Østensdatter under Otterholt Knud Bøes Kone, pige Anne Dorthe Isaksd. ib., Knud Østensen Bøe, Christen Christensen ib., Christen Andersen Venstøb.
42 7/4-1819 18/4-1819 Jens. Lars Hansen, Ellen Engebretsdatter Gedeboen under Bøe Christopher Gromstuls Kone, pige Karen Andersd. Rosvald, Ole Johnsen "Rosvald"? Poul Olsen ib., Niels Isaksen Bøe.
43 13/3-1819 25/4-1819 Daniel. Anders Danielsen, Grete Pedersdatter Fossum Pige Anne Pedersd. Venstøb, Pige Kirsti Larsd. Fossum, Hans Jørgen Jørgensen ib., Tolv Jensen Jarsengen, Peder Danielsen Hynie.
44 23/3-1819 25/4-1819 Isak. Ole Halvorsen, Inger Jensdatter Aas Pige Anne Jensd. Kleven, Pige Karen Rasmusd., Zakarias og Anders Kleven, Ole Halvorsen Bjørndalen.
45 9/2-1819 25/4-1819 Zakarias. Christopher Olsen, Anne Hedevig Sigurdsdatter Kleven Pige Marte Nielsd. Holm, pige Anne Kirstine Mikkelsd. Houerød, Erik Kleven, Henrik Ramsmyhr.
46 1/1-1819   Marcus Barnholt. Skipper Niels Jørgen Hirschholm, Kirstine Marie Jynge Erlands Venstøb Oplevde ej Hjemmedaabens Konfirmation.
22 28/12-1818 14/3-1819 Marte Maria. Christen Pedersen, Karen Maria Hansdatter Bratsbergklev Fredrik Pedersens Kone, Skien, Anders Rasmussens Kone, ib., Thor Andersen Skoven, Jens Pedersen ib., Herman Hansen, Skien.
23 19/2-1819 14/3-1819 Gunild. Gunbjørn Olsen, Kirsti Nielsdatter Gromstul Ole Flittis Kone, Lars Moes Kone, Jens Nielsen Tejen, Halvor Holt, Knud Olsen Gromstul.
24 27/12-1818 14/3-1819 Margit. Anders Andersen, Margit Andersdatter Dahli, Luxefield Ole Nielsens Kone, Luxefield, Pige Maren Engebretsd., Moe, Torgrim Andersen Luxefield, Anders Viersen ib., Lars Olsen, Sandsværd.
25 21/2-1819 21/3-1819 Christense. Christen Hansen, Ingeborg Olsdatter Fossum Pige Inger Jensd. Fossum, p. Ingeborg Olsd. ib., Isak Christensen ib., Isak .....? ib., Lars Fredriksen ib.
26 4/3-1819 21/3-1819 Gunild. Peder Isaksen, Marte Pedersdatter Øde - Sneltved (Ødesneltvedt) Pige Anne Isaksd. ib., pige Marte Isaksd. ib., Isak Andersen ib., Lars Gregersen ib., Johannes Gundersen ib.
27 29/1-1819 21/3-1819 Birte Kathrine. Afdøde Ole Halvorsen, Turine Helgesdatter Liestul, Luxefield Pige Helvig Helgesd. af Skien, pige Giertrud Eliasd. ib., Torkild Johnsen Luxefield, Rasmus Johnsen ib., Christian Torkildsen.
28 17/3-1819 28/3-1819 Maria. Gunder Tommesen, Ragnild Sondresdatter Løberg Pige Anne Jansd. Løberg, pige Birte Rorbjørnsd., ib., Jens Olsen ib., Kittil Olsen ib., Anders Tommesen ib.
29 18/2-1819 28/3-1819 Pernille. Ingebret Sørensen, Karen Malene Petersdatter Fossum Pige Maren Isaksd. Aashammer, pige Kathrine Kittilsd. af Skien, Anne Kittilsd. af Skien, Jens Isaksen Aashammer, Hans Andersen Fossum.
30 12/3-1819 28/3-1819 Ingeborg Maria. Peder Sørensen, Birte Olsdatter Grinie Pige Helge Torbjørnsd. Marker, p. Karen Nielsd. Grinie, Jacob Larsen Grinie, Niels Abrahamsen Sneltved, Jørgen Torbjørnsen Marker.
31 2/3-1819 4/4-1819 Ingeborg Karine. Gunder Bentsen, Anne Johnsdatter Sukken (Sokka) Pige Maren Semb, p. Anne Halvorsd. ib., Henrik Aasen, Gregorius Nielsen Semb, Niels Halvorsen Lysa(?).
47 7/1-1819 16/5-1819 Even. Knud Evensen, Kersti Hansdatter Osebakken Kone Christine Storm, pige Ragnil ..... Stubberød, Thor Løberg, Svenke Johnsen, Ole Hansen Osebakken.
48 1/5-1819 16/5-1819 Hans. Christopher Hansen Rød, Magnild Christensdatter under Tufte Niels Hoppestad Kone, pige Inger Nielsd. Fossum, Halvor Kiise, Erik Hansen Rød, Engebret Sigurdsen under Moe.
49 30/3-1819   Torstein. (tvilling) Knud Hermansen, Anne Maria Torsteinsdatter Bratsbergklev Oplevde ej Hjemmedaabens Konfirmation
50 11/5-1819 23/5-1819 Anders. Christen Andersen, Anne Trondsdatter Steensaasen under Lille-Gjerpen Kone Kirsti Røsager, pige Lisbeth Olsd. Bugot, Anders Steensaasen, Isak Røsager, Stina Pedersd. ibid.
51 14/5-1819 23/5-1819 Anders. Niels Andersen, Ragnild Andersdatter Grunderød (Grønnerød) Anders Ballestads kone, Gunder Nyegaards kone, Jacob Andersen Meen, Gunder Isaksen Meen, Hans Nyegaard.
52 18/3-1819 31/5-1819 Kield Andreas. Lars Arnesen, Ingeborg Kittilsdatter Osebakken Kone Birte Larsd. Holmen, pige Anne Mathea Nielsd., byggmester Bøythler Fossum, hjulmager Lars Hougen (Hauen), Peter Petersen Wisted, Osebakken.
53 14/5-1819 31/5-1819 Andreas. (Uægte). Forældrene har siden blivet viede. Moder: Lene Maria Larsdatter
Udlagt til Barnefader: Isak Andreassen
Follestad Pige Sara Larsd. Aasen, pige Marte Olsd. af Skien, Anders Hansen Bioug(?), Ole Andersen Bratsbergkl., Anund Torgersen Borrestad.
54 29/4-1819 31/5-1819 Niels. John Torsteinsen, Kari Nielsdatter Høgelie Aslak Høgelies Kone, Ole Olsen Hobek, pige Karen Gudmundsdatter Kausanrød, Aslak Høgelie, Jørgen Anundsen Høgelie.
55 18/2-1819 31/5-1819 Johannes. (Uægte) Moder: Inger Maria Nielsdatter Lie
Udlagt til Barnefader: Johannes Gundersen
Osebakken
Gulset
Moderen selv, Pige Ingeborg Jacobsd., Osebakken, Jens Gundersen, Oseb., Knud Eriksen, ib., Anders Halvorsen ib.
56 27/3-1819 13/6-1819 Torkild. Ole Halvorsen, Kirsti Torkildsdatter under Foss Pige Kari Olsd. Otterholt (Oterholt), pige Mari Torkildsd. Fossum, Sigurd Solum, John Olsen Skauen, Peder Johnsen under Eriksrød.
32 10/3-1819 12/4-1819 Margrete. Halvor Jacobsen, Inger Eriksdatter under Foss Pige Birte Nielsd. Foss, pige Margrete Eriksd. Berreberg, Isak Jensen Foss, Halvor Reiersen Foss, Rasmus Jacobsen, Porsgrund.
33 9/4-1819 18/4-1819 Birte. Truels Nielsen, Inger Thomasdatter Fossum Niels Nielsens Kone Fossum, pige Karen Olsd. ib., Niels Nielsen ib., Jens Jensen ib., Anders Thomesen Løberg.
34 10/4-1819 18/4-1819 Ingeborg. Isak Hansen, Karen Isaksdatter under Løberg Søren Hagens kone, pige Ingeborg Isaksd., Anders Hansen under Meen, Anders Olsen Stubberød, John Olsen Vadrette.
35 24/2-1819 18/4-1819 Ellen. John Halvorsen Ekornrød, Maria Hansdatter under Tufte Ole Torkildsens kone under Tufte, pige Kari Andersd. ib., John Andersen ib., Peder Johnsen ib., Halvor Johnsen ib.
36 28/3-1819 26/4-1819 Hella. Peder Jansen, Birte Pedersdatter Aasen under Tufte Jens Doxrøds kone, pige Ingeborg Pedersd. Myhren, Isak, Ole og Peder Janssønner Aasen.
37 28/1-1819   Birte Maria. Niels Hansen, Gunild Andersdatter Osebakken Oplevde ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
38 6/1-1819 9/5-1819 Maren Karine. Johannes Hansen Taule, Anne Dorthe Thorsdatter Osebakken Kone Anne Dorthe Thorsd., Oseb., pige Dorthe Pedersd. Lien, Christopher Sivertsen, Even Halvorsen, John Pedersen Lien.
39 13/3-1819 16/5-1819 Karen. Niels Haslesen, Birte Maria Johansdatter Fossum Pige Ellen Larsd. Fossum, pige Torborg Jensd. Aarhuus, Ole Knudsen Fossum, Knud Johnsen ib., Johannes Johnsen ib.
40 12/1-1819 20/5-1819 Anne Margarete. Frederik Georg Wibe, Henderikke Hansine fød Timmermann Follestad Madame Ørn af Skien, Jomfru Else Blom ib., Canseliraad Beners...(?) ib., Inspecteur Hiorth ib., Henrik Johan Paus.
41 10/3-1819 20/5-1819 Karen Sophie. Knud Hermansen, Anne Maria Torstensdatter Bratsbergklev Enke Ingeborg Nielsd. Bratsbergkl., Ole Asbjørnsen af Skien, Svenke Johnsen Frogner, Hans Jacob Halvorsen Bratsbergklev.
42 8/4-1819 31/5-1819 Anne Dorthea. Rasmus Pedersen, Ingeborg Jansdatter Bratsbergklev Moderen selv, Karen Aslaksd. Semb, Christen Mikkelsen, Peder Kittilsen af Skien, Ole Tollefsen Mæla.
57 22/5-1819 13/6-1819 Anders. Even Nielsen, Inger Olsdatter Kleven Pige Anne Jensd. Kleva, pige Ingeborg Knudsd. ib., Jens Kleva, Anders Kleva, Christopher Kleva (Kleven).
58 13/4-1819 13/6-1819 Andreas. Hans Jacobsen, Karen Maria Nielsdatter Folloug (Follaug) Moderen selv, pige Marte Nielsd. Folloug, Ole Nielsen Bratsbergkl., Ole Hansen ib., Jacob Halvorsen ib.
59 9/4-1819 13/6-1819 Torkild. Abraham Halvorsen, Anne Torine Torkildsdatter Bestul Anders Johnsens kone Luxefjeld, pige Anne Margrete Andersd. ib., Halvor Fieldet, Anders Johnsen ib., Christian Torkildsen ib.
60 7/6-1819 13/6-1819 John. Johannes Olsen, Anne Dorte Svendsdatter Skyer Niels Skyers kone, pige Inger Johnsd. Løberg, Christen Sneltved, Isak Skyer, Niels Skyer, Ole Larsen ib.
61 15/4-1819 24/6-1819 Poul. Skiper Andreas Poulsen, Ragnild Olsdatter Gulset Madame Kolberg af Skien, Jomfru Hedevig Stribolt, Skiper Hybert, Skiper Tofte, Hyttemester Poulsen, Garvermester Holm.
62 9/6-1819 4/7-1819 Lars. Gulbrand Larsen, Birthe Andersdatter Vestre Bøe - Luxefield Ole Otterholts kone, pige Kari Olsd., Ole Sætre, Isak Sætre, Guttorm Larsen Fieldet.
63 25/6-1819 11/7-1819 Niels. Jan Pedersen Bøe, Maren Johnsdatter Bøe Isak Hansens kone Fossum, pige Karen Rasmusd. Bøe, Amund Aslaksen ib., Anders Nielsen ib., Ole Olsen ib.
64 1/7-1819 18/7-1819 Halvor. Solve Engebretsen, Karen Gundersdatter Rosvald Ole Kises kone, pige Karen Larsd., Ole Johnsen Rosvald, Ole Eriksen Kise, Christopher Nielsen under Bøe.
65 2/7-1819 18/7-1819 Niels Jacob. Gunder Jacobsen, Anne Nielsdatter Fossum Isak Hansens kone Fossum, pige Maria Hansd. Aashammer, Jacob Jacobsen Fossum, Niels Lien, Isak Westermoe.
66 20/7-1819 8/8-1819 Niels. Lars Evensen, Birte Nielsdatter under Løberg Jens Ballestads kone, pige Maria Isaksd. Løberg, Gunder Løberg, Erik Isaksen Løberg, Anund Løberg.
67 3/7-1819 8/8-1819 Christen. Johan Halvorsen, Elisabeth Christiansdatter under Fossum Kone Asloug Halvorsd. under Bøe, Helene Hansd. Fossum, Jens Andersen ib., Harald Halvorsen Bøe, Peder Jensen Fossum.
68 14/4-1819 15/8-1819 Peder. Gunder Halvorsen, Anne Pedersdatter under Aas Anne Olsd. Aas, Anne Tolvsd. ib., Valdemar Tolvsen, Mons Monsen Hoppestad, Johannes Jensen Venstøb.
43 27/5-1819 6/6-1819 Ingeborg. Halvor Jansen, Maria Isaksdatter under Dyrkold Halvor Aasens kone, pige Kari Isaksd., Halvor Aas, Frants Gløsmyr, Erik Hansen Rød.
44 21/4-1819 6/6-1819 Erikke Maria. Mads Eriksen, Christine Isaksdatter Osebakken Moderen selv, pige Aavet Isaksd., Erik Madsen under Falkum, Saamund Gundersen Porsgrund, Anders Gundersen ib.
45 15/3-1819 13/6-1819 Marthe. Erik Viarsen, Kari Olsdatter Luxefield Ole Hougedals kone, pige Birte Olsd. ib., Ole Hougedal, Ole Viarsen Osebakken, Anders Viarsen Luxefield.
46 28/5-1819 20/6-1819 Lisbeth. Anders Evensen, Inger Larsdatter Nordre Sneltved Halvor Thordsens kone, pige Karen Olsd. Bugot, Jens Sneltved, Jens Ballestad, Christen Olsen Bugot.
47 17/4-1819 27/6-1819 Marthe. Anders Hansen, Birte Johnsdatter Luxefield Christopher Olsens kone Fossum, pige Anne Margrete Andersd., Ole Gunuldsen Luxefield, Vebjørn Halvorsen, Ole Olsen Høglid.
48 8/7-1819 + 18/7-1819 Maren. Christen Halvorsen Skjold, Maria Andersdatter Fossum Pige Maria Andersd. Fossum, pige Kari Olsd., Solve Sørensen ib., Erik Engebretsen Fossum, Ole Sigurdsen Fossum.
49 25/5-1819 1/8-1819 Caroline Mathea. John Knudsen Søemoe, Karen Maria Larsdatter Osebakken Lars Arnesens kone, Oseb., pige Henrikke Maren Larsd. Oseb., Anders Aulie Brækkejordet. Ole Olsen Berg af Porsgrund, Anders Knudsen ib.
50 14/7-1819 15/8-1819 Jens. Jens Hansen, Karen Isaksdatter Fossum Inger Thomesd.(?) Fossum, Karen Olsd. ib., Ole Nielsen Lien, Niels Nielsen ib., Henrik Jensen ib.
51 26/7-1819 22/8-1819 Sophie Hedevig. Kudskknegt paa Fossum Hans Jensen, Karen Høier Fossum Madame Bøydtler, pige Marte Eltvedt, Hans Tangen af Porsgrund, Hans Stiansen ib., Hans Larsen Engh ib.
- 23/8-1819   Dødfødt pige Anders Olsen Hobek, Gunild Andersdatter Skilbred Fød uden Livstegn. Moderens første fødsel. Jordemoder var mandens moder Asloug Jørgensdatter Hobek.
69 6/8-1819 29/8-1819 Niels. Ole Jansen, Ingeborg Engebretsdatter under Tufte Pige Ingeborg Pedersd. Nøglegaard, Engebret Jansens kone under Tufte, Peder Jansen ib., Isak Jansen ib., Peder Nielsen(?) ib.
70 24/7-1819 12/9-1819 Jacob. Rasmus Jacobsen, Gunild Danielsdatter Osebakken Ole Olsens kone Osebakken, pige Anne Halvorsd. ib., Christopher Olsen ib., Anders Torstensen ib., Peter Wisted Bredsdorph ib.
71 19/8-1819 24/9-1819 Halvor. Niels Andersen, Karen Olsdatter Aashammer Knud Bøes kone, pige Kirsten Aarhuus, Elias Aarhuus, Torsten Torstensen af Skien.
72 14/9-1819 26/9-1819 Christian. Ole Halvorsen, Marte Christiansdatter Eriksrød Halvor Ersøes (Eriksrøds) Enke, pige Kirsti Olsd. Fossum, Ole Sigurdsen Erse, Trond Fladen, Marte Erse. (Erse = Eriksrød).
73 13/8-1819 26/9-1819 Hans. Jacob Nielsen Bergmann, Karen Kirstine Hansdatter Bratsbergklev Pige Anne Margrete Rasmusd. Brække, pige Boel Brynildsd. ib., Ole Christensen Bratsbergkl., Peder Hansen ib., Ole Andersen ib.
74 15/9-1819 26/9-1819 Andreas. (Uægte) Moder: Pige Live Torstensdatter
Udlagt til Barnefader: Jens Olsen Ballestad
Meenstad
Ballestad
Ole Nielsens kone Borrestad, pige Pernille Olsd. Ballestad, Ole Helgesen ib., Isak Trolsaas, Niels Knudsen Borrestad.
75 7/10-1819 10/10-1819 Christopher. Gunder Engebretsen, Gunild Rollefsdatter Fossum Peder Engebretsens kone under Hynie, Ingeborg Andersd. ib., Lars Bøe, Peder Skotten, Lars Fossum.
76 27/9-1819 10/10-1819 Gunder. Ole Gundersen, Pernille Rasmusdatter Fossum Peder Aslaksens kone Fossum, Kirsten Marie Gundersd., Thor Gundersen, Lars Rasmussen, Henrik Evensen, alle af Fossum.
77 28/9-1819 17/10-1819 Hans Severin. Henrik Jensen, Karen Hansdatter Fossum Thor Olsens kone af Solum, Maren Jansd. Fossum, Ole Christiansen ib., Ole Olsen Bratsbergkl., Niels Nielsen Fossum.
52 24/7-1819 29/8-1819 Dorthe. Mads Frantsen, Dorte Marie Engebretsdatter Ekornrød under Moe Pige Kari Rasmusd. ib., pige Maren Engebretsd. ib., Ole Eriksrød, Engebret Sigurdsen ib., Ole Eriksrød, Engebret Sigurdsen under Moe, Tov Jonsen under Moe.
53 28/8-1819 12/9-1819 Magnild. Hans Halvorsen, Dorte Maria Olsdatter Bøe Lars Halvorsens kone Fossum, pige Birte Isaksd. Bøe, Solve Christensen(?), Jens Aslaksen Bøe, Hans Knudsen Bøe.
54 7/8-1819 12/9-1819 Marthe. Arne Andreasen, Anne Maria Gundersdatter Augestad Pige Maren Solvesd. Sanne (Sanni), pige Sara Johnsd. Sølie, Lars Simensen Sølie, Erik Madsen Sanne, Hans Rasmussen Sølie.
55 13/8-1819 12/9-1819 Karen Gurine. Niels Eriksen, Ingeborg Olsdatter Bækkevad (Bekkevold) Jacob Kleps kone, pige Marte Gundersd. Oseb., Sivert Riis, Isak Christensen ib., Gunder Nielsen Bækkevad.
56 28/8-1819 12/9-1819 Sirene. (Uægte) Moder: Christine Torstensdatter af Sandsverd.
Udlagt til Barnefader: Gift mand Sigurd Sigurdsen
Sandsverd
under Aarhuus
Peder Olsens kone, under Aarhuus, Arne Christiansens kone under Falkum, Lars Gulliksen under Gulset, Peder Olsen Aarhuus, Erik Helgesen Gulset.
57 17/9-1819 26/9-1819 Karen. Christopher Nielsen, Hedevig Engebretsdatter under Bøe Solve Evensens kone, pige Inger Nielsd. Fossum, Johannes Nielsen Osebakken, Niels Nielsen Bøe, Christopher Jensen Bøe.
58 28/8-1819 26/9-1819 Marte. Gunder Isaksen, Inger Sondresdatter Vosserødkleven Kittil Grunderøds Enke, pige Giertrud Løkenberg, Daniel Baaserød, Isak Pedersen ib., Ole Aasterød.
59 4/9-1819 26/9-1819 Thone Gurine. Halvor Halvorsen, Anne Clemetsdatter Luxefield Gulbrand Fieldets kone, pige Torine Nielsd. Groerød, Abraham Bestul, Børre Torkildsen Luxefield, Christian Torkildsen ib.
60 24/4-1819 3/10-1819 Gunild Christine. Jacob Christensen, Anna Marie Stephansdatter Osebakken Pige Anne Karine Larsd., pige Maren Christine Smith, Ole Pedersen, Zakarias Stephansen, Lars Isaksen.
61 7/9-1819 10/10-1819 Marthe. Jacob Andersen, Live Larsdatter Meen Kittil Grunderøes Enke, Knud Meens kone, Elias Aarhuus, Niels Strømdal, Gunder Nyegaard.
78 1/3-1819 19/10-1819 Christian Severin. Skibskapitain Ekstorm, Alison Lieung Grinie (Grini) Fru Magnhild Rehbinder, Jomfru Christine Paus, Pastor Lieungh, Skibskapitain Paul Lieungh, Knud Ibsen.
79 22/10-1819 24/10-1819 Niels. (tvilling) Torbjørn Halvorsen, Birte Marie Nielsdatter Puttekaasen under Rising Pige Maren Larsd. Follaug, pige Kirsti Larsd. Semb, Henrik Larsen(?), Jens Halvorsen af Porsgrund, Gregorius Gravelie (Gravli).
80 13/9-1819 31/10-1819 Mads. Smed Jacob Larsen, Dorte Maria Madsdatter under Grinie Ole Larsen Bøes kone, pige Marte Knudsd. Bøe, Jacob Madsen Fossum, Ole Larsen ib., Halvor Larsen ib.
81 1/10-1819 31/10-1819 Anders. (Uægte) Moder: Enken Johanne Andersdatter
Farnefader: Gift mand Matros Engebret Haslesen
Osebakken
Osebakken
Lars Isaksens kone, Oseb., pige Maren Margrete Larsd. ib., Halvor Hørta, Jens Halvorsen Lysa af Osebakken, Jørgen Halvorsen Oseb.
82 14/10-1819 7/11-1819 Anders. Jens Jensen, Maren Andersdatter Fossum Christopher Olsens kone Fossum, pige Kirstine Marie Knudsd., Christopher Olsen Fossum, Niels Jacob Olsen ib., Jens Olsen Hoppestad (Jan Olsen?).
83 4/10-1819 14/11-1819 Andreas. Niels Kiøstolsen Holt, Anne Elisabeth Danielsdatter Bratsbergkleven Birte Andersd., Bratsbergkl., Anne Malene Tronsd., ib., Rasmus Trulsen ib., Isak Jensen ib., Jens Isaksen af Skien.
84 17/10-1819 14/11-1819 Torstein. Vebjørn Halvorsen, Aslaoug Torsteinsdatter Gulset Eje Stian Gulsets kone, pige Inger Maria Torsteinsd. Gulset, Stian Pedersen ib., Peder Halvorsen ib., Anders Gundersen ib.
62 27/9-1819 10/10-1819 Karen Kirstine. Niels Rasmussen, Gunhild Solvesdatter Sanden (Sanni) Arne Augestads kone, Mari Isaksd. Sanden, Solve Sanne, Erik Sanne, Ole Olsen ib.
63 23/5-1819 13/10-1819 Inger. Ole Alfsen, Ingeborg Gulliksdatter under Aarhuus Lars Aarhuuses kone, pige Torborg Johnsd. Aarhuus, Jacob Gulset, Anders Aarhuus, Elias Aarhuus.
64 24/10-1819 (22?) 24/10-1819 Kirsten. (tvilling) Torbjørn Halvorsen, Birte Marie Nielsdatter Puttekaasen under Rising Pige Margrete Zakariasd. Gravlie, pige Maria Olsd. Hobek, Halvor Paulsen under Semb, Gunder Nielsen Holm, Ole Ellingsen Høimyr.
65 9/9-1819 24/10-1819 Johanne Marine. Jacob Østensen, Johanne Marie Larsdatter Osebakken Anne Knudsd. Oseb., pige Lisbeth Olsd. ib., Christian Østensen ib., Niels Isaksen ib., Peder Pedersen ib.
66 12/10-1819 24/10-1819 Anne Gurine. Hans Jacobsen, Anne Gundersdatter Ballestad Jens Ballestads kone, pige Karen Gundersd. Espedalen, Jacob Hansen Ballestad, Abraham Jacobsen ib., Isak Espedalen.
67 17/10-1819 24/10-1819 Dorthe Maria. Jens Nielsen, Maren Gundersdatter Fossum Søren Reiersens kone Mela, pige Maren Hansd. Bratsbergkl., Jens Andersen Fossum, Ole Nielsen ib., Levor Christensen under Omdal (i Solum).
68 11/10-1819 31/10-1819 Kirsten Maria. Torger Johnsen Skotte, Anne Kirstine Jacobsdatter (Skottet) under Lie Jacob Langerøds kone, pige Marte Kirstine Olsd. Øvrum, Sivert Nielsen Oseb., Anders Jacobsen Langerød, Even Jacobsen ib.
69 16/10-1819 31/10-1819 Karen. John Tormodsen, Ingeborg Torgersdatter Kikut under Rising Pige Anne Kikut, pige Groe Olsd. Sætre, Ole Sætre, Niels Nielsen Røsager, Wetle Haavardsen Puttekaasen.
70 27/9-1819 31/10-1819 Kirsten. Børger Halvorsen, Sigrid Mortensdatter Kolkind Pige Live Tollevsd., pige Pernille Olsd. Ballestad, Jens og Lars Olssønner Ballestad, Aase Tollevsd. Bratsberg.
71 8/10-1819 31/10-1819 Aaste Maria. Tron Olsen, Else Jacobsdatter Frogner Pige Ingeborg Hansd. Bratbergkl., pige Ingeborg Trondsd. Frogner, Halvor Torsen ib., Herman Olsen af Skien, Rasmus Pedersen ib.
1 31/7-1819 29/11-1819 Jens Christian. Christopher Condrup, Margrete Høst Osebakken Madame Sommer Porsgrund, Jomfru Simonsen(?) ib., Erik Trondsen Smed, Styrmand Simon Bomann, Skibskapitain Johannes Nielsen.
2 22/11-1819 12/12-1819 Isak. Jens Andersen, Ingeborg Nielsdatter under Fossum Ole Hynies kone, Jens Gundersen Gulsets kone, Lars Sørensen under Hynie, Jens Nielsen under Fossum, Niels Isaksen Bøe.
3 21/11-1819 26/12-1819 Jens. Niels Jansen, Anne Maria Madsdatter Bøe-rønningen Mads Bøes kone, pige Karen Nielsd. Grønsteen, Margit Biørndal, Christopher Grønsteen, Lars Christensen Hoppestad.
4 12/11-1819 26/12-1819 Reier. Kuursmed Niels Reiersen, Inger Hansdatter Horn Osebakken Moderen Inger Hansd., pige Kirsten Hansd., Peder Aslaksen, Gunder Nielsen, Ole Ballestad, alle af Osebakken.
5 8/12-1819 26/12-1819 Jacob. Anders Jørgensen, Kari Christensdatter Meen Kittil Grunderøes enke, pige Marie Christensd., Peder Lien, Mikkel Hørta, Niels Grunderøe.
6 6/12-1819 29/12-1819 Andreas. Anders Larsen Aulie, Ragild Maria Aslaksdatter under S. Brække Kone Guri Jørgensd. Bratsb.klev, pige Gurine Saamundsd. Brekkejordet, Aslak Christensen, Christen Aslaksen, Hans Arnesen(?).
7 15/11-1819 29/12-1819 Hans. Skbskapitain Anders Blom, Christiane Blom Falkum Skibsreder Aall, jomfru Inger Blom, grosserer Diderik Cappelen, kjøbmand Hans Hofgaard af Drammen, Christopher Blom af Skien.
8 18/9-1819 30/12-1819 Carl Severin. Hans Jacob Gasmann, Anne Kirstine Limie Foss Moderen selv, Christian Saxild, ......... ........., k.... Jørgensen af Skien, skipper Christen Lund.
9 30/11-1819 30/12-1819 Peter. Murmester Tron Aanesen, Anne Cathrine Pedersdatter Osebakken Ole Jacobsens kone Osebakken, pige Frederikke Helgesd. af Porsgrund, Niels Aanesen, Oseb., Johannes Nielsen ib., Thor Jensen Lunde herred.
72 7/8-1819 7/11-1819 Anne. Snedker Jens Jensen, Live Olsdatter Osebakken Moderen selv, pige Ingeborg Jensd. Oseb., Niels Aanesen ib., Ole Pedersen ib., Anders Jansen ib.
73 10/9-1819 7/11-1819 Maren Dorthea. Anders Andersen, Kirstine Olsdatter Bratsbergklev Birte Kirstine Andersd., pige Anne Olsd. ib., Jacob Andersen Porsgrund, Ole Nielsen Bratsbergkl., Gunder Tormodsen ib.
1 29/10-1819 29/11-1819 Ingeborg Kirstine. Hans Jacobsen, Dorthe Olsdatter Nyegaard under Meen Kittil Wallerdals Kone, pige Dorthe Olsd. Løkenberg, John Olsen ib., Hans Larsen Meen, Gunder Nyegaard.
2 5/11-1819 29/11-1819 Anne. Hans Aslaksen, Thore Jacobsdatter Bergspladsen (Berg) Moderen selv, pige Anne Aslaksd., Gunder Aslaksen, Ole Aslaksen, Ole Nielsen Berg.
3 9/10-1819 29/11-1819 Ellen Kirstine. Jacob Christensen Lie, Ellen Maria Larsdatter Osebakken Pige Karine Larsd. Borrestad, pige Margrete Eidorph af Skien, oldermand Thomas Olsen, Niels Pedersen Borrestad, Hans Vetlesen Osebakken.
4 9/11-1819 5/12-1819 Turine. Tov Johnsen, Maren Halvorsdatter Flaten under Moe Ole Erses kone, pige Anne Larsd., Vestermoe, Niels Johnsen Flaten, Halvor Erse, Morten Eriksen ib.
5 10/11-1819 12/12-1819 Laurense Andrea. Gunder Andersen Holmen, Johanne Larsdatter Meier under Borrestad Moderen selv, Maria Jacobsd. Borrestad, Anders Giertsen af Solum, Engebret Andersen Osebakken, Isak Isaksen Borrestad.
6 29/11-1819 12/12-1819 Anne. Morten Eriksen, Anne Halvorsdatter under Eriksrød Ole Erses kone, Tov Flatens kone, Christen Orekaasen, Halvor Halvorsen Erse, Ole Sigurdsen Erse.
7 2/12-1819 12/12-1819 Karen. Jens Aslaksen, Lene Olsdatter Bøe Paul Aslaksens kone Bøe, Karen Aslaksd. Semb, Hans Halvorsen Bøe, Hans Pedersen Bøe, Christopher Aslaksen Fossum.
8 11/11-1819 26/12-1819 Dorothea. Christen Christiansen, Kirsten Sigurdsdatter Aarhuus Halvor Fossums kone, pige Kari Christensd. Aarhuus, Halvor Fossum, Ole Fossum, Peder Aarhuus.
10 15/12-1819 2/1-1820 Tollev. Tollev Nielsen, Anniken Andersdatter Aakre Enke Ragnild Anunsdatter, pige Karen Halvorsd. af Porsgrund, Hans Olsen, Simon Olsen, Anders Andersen Osebakken.
11 14/9-1819 6/1-1820 Severin. Sognepræst Edvard Munch, Johanne Sophie Hofgaard Gjerpen præstegaard Madame Cappelen af Mela, frue Hofgaard af Christiania, jomfru Diderikke Aall af Bre...(?), kapitain, skibsreder Ottesen, Diderik Cappelen junior, Lille Mela, Fogdefuldmegtig Hoel fra Bamble.
12 18/12-1819 9/1-1820 Anders. Thor Andersen, Mari Jacobsdatter under Bradsberg Oline Andersd. Oseb., Anne Jacobsd. Siljan, Isak og Lars Siljan af Mælum, Lars Larsen af Østre Porsgrund.
13 30/12-1819 16/1-1820 Thor. Søren Thorsen, Birte Hansdatter under Lille Gierpen (Hagen) Halvor Thorsens kone Lille Gierpen, pige Birte Hansd.(?) ib., Elias Wattenberg, Peder Wattenberg, Rasmus Wattenberg af Skien.
14 12/12-1819 23/1-1820 Thor. Lars Thorsen, Karen Sørensdatter Ballestad Christen Sørensens kone, pige Christine Sørensd. under Øverum, faderen selv, Torgrim Tollefsen, Christen Sørensen under Øvrum.
15 21/12-1819 23/1-1820 Ole. Skomager Erik Olsen, Torborg Petersdatter under Falkum Pige Anne Kierra, pige Anne Petersd. Falkum, Erik Madsen ib., Halvor Olsen ib., Rollev Petersen Aas(?).
16 20/1-1820 6/2-1820 Rasmus. Jacob Olsen, Anne Kirstine Rasmusdatter Sølie Sara Johnsd., Sølie, Harald Rasmussen ib., John Rasmussen ib., Niels Olsen ib., Anders Olsen ib.
17 10/10-1819 6/2-1820 Isak. Skipper Jacob Bentsen, Karen Isaksdatter Augestad Gunhild Isaksd. Porsgrund, Anne Maria Hansd. ib., Christen Olsen under Sølie, Brynild Olsen af Solum, Isak Andersen Bakken.
18 2/1-1820 13/2-1820 Halvor. Lars Halvorsen Skiold, Marte Hansdatter Fossum Hans Wægters kone, Fossum, Helene Hansd. ib., Jens Henriksen ib., Hans Aad... ib., Helge Haagensd.(?) ib.
19 22/11-1819 15/2-1820 Hans Olavus Møller. Ellef Funnemark, Olea Elisabeth Møller Osebakken Elisabeth Funnemark, Jomdru Anne Funnemark, Abraham Funnemark, Anders Funnemark, Skolelærer Johannes Nielsen.
9 28/7-1819 26/12-1819 Anne Oline. Hans Peter Petersen, Barbra Pedersdatter Osebakken Hans Ellefsens kone, Oseb., pige Maria Andersd., Faderen selv, Peder Øde-Sanden, Christen Falkum.
10 6/11-1819 26/12-1819 Jensine. Agangne (avdøde) Jens Jensen, Inger Maria Andersdatter Osebakken Karen Johnsd. Lie, Lisbeth Olsd., Oseb., Ole Pedersen Oseb., Arne Augestad, Jacob Rasmussen.
11 22/12-1819 9/1-1820 Birte Maria. Niels Iversen Bratstad, Kari Olsdatter under Eriksrød Morten Eriksens kone, Ole Halvorsens kone, Morten Eriksen, Halvor Halvorsen, Ole Sigurdsen, alle af Erse (Eriksrød).
12 30/12-1819   Karen Margrete. Ole Jensen, Margrete Eriksdatter under Fossum Oplevde ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
13 19/9-1819 16/1-1820 Anne Maria. Afskjedigede Jæger Jens Christensen "Grahn"(?), Karen Svendsdatter Bratsbergklev Marte Andersd. Bratsbergkl., Anne Rasmusd. af Skien, Svenke Torgersen, Thomes Andersen Bratsbergkl., Ole Kaasen ib.
14 2/12-1819 16/1-1820 Anne Gurine. Ole Olsen, Margrete Aslaksdatter under Limie Gregers Tvetens kone, pige Dorte Kirstine Aslaksd., Lars Øde-Sneltved, Niels Røsager, Peder Gundersen Limie.
15 6/1-1820 30/1-1820 Johanne Maria. Anders Engrav(?), Anne Karine Johnsdatter Osebakken Pige Ingeborg Rollevsd. Oseb., pige Inger Olsd. ib., Anders Johnsen ib., Zakarias Stephensen ib., Anders Rollevsen Osebakken.
16 18/1-1820 6/2-1820 Margrete. Anders Olsen, Kirsten Hansdatter Bakken Kirsten Hansd. Bakken, Maren Jacobsd. ib., Jacob Olsen Nærum, Lars Olsen ib., Anders Klep (Klepp).
17 14/1-1820 14/2-1820 Anne Margrete. Engebret Jacobsen, Maren Pedersdatter Espedalen Isak Espedalens kone, pige Sigrid Halvorsd., Jon Pedersen Espedalen, Isak Jacobsen Ødegaarden, Isak Baaserød.
18 7/2-1820 14/2-1820 Maria. Jørgen Petersen, Kirsti Thomasdatter Bratsbergskov Gunder Løbergs kone, pige Ragnil Larsd. Bratsbergkl., Gunder Løberg, Anders Thomasen Bratsbergkl., Erik Jacobsen ibid.
20 16/1-1820   Peder. Christopher Christiansen, Juliane Frederikke Halvorsdatter Hoppestad Oplevde ikke Hjemmedaabens Konfirmation.
21 1/3-1820 12/3-1820 Henrik Peter. Ole Pedersen, Maria Henriksdatter Gaasehølen Peder Slettenes kone, pige Maren Halvorsd. Langerød, Halvor Gaasehølen, Mons Hoppestad, Peder Bærulfsen.
22 22/2-1820 12/3-1820 Ole. Aslak Svendsen, Anne Olsdatter Høglie under Grinie Anders Skilbreds kone, pige Margrete Olsd. Hobek, John Kausanrød, Halvor Hobek, Ole Kaasen.
23 27/2-1820 12/3-1820 Anders. Ole Larsen, Karen Andersdatter under Bøe Knud Bøes kone, pige Inger Andersd. Otterholt, Helge Larsen Bøe, Jacob Larsen Grinie, Hans Otterholt.
24 6/2-1820 12/3-1820 Lars. Gunder Hansen, Kirsten Johnsdatter Osebakken Thron Aanesens kone Oseb., pige Christense Christensd. ib., Gunder Hansen ib., Ole Jacobsen ib., Lars Hansen ib.
25 22/2-1820 19/3-1820 Anders. Gunder Stenulfsen, Mari Andersdatter under Meen Jacob Meens kone, pige Kari Rasmusd. Grunderød, Niels Stenulfsen, Niels Jacobsen Nygaard, Niels Andersen Grunderød.
26 11/3-1820 19/3-1820 Axel. Afdøde Lars Larsen, Marte Axelsdatter Kiær Niels Hynies kone, pige Anne Larsd. Kiær, Solve Kiær, Hans Hynie, Gunder Hynie.
27 8/12-1819 24/3-1820 Julius. Apotheker Thorsdal, Anne Marie Thygesen Osebakken Moderen selv, Jomfru Tygesen, postmester Bentsen af Skien, Anders Thygesen, Faderen selv.
28 15/3-1820 26/3-1820 Svend. Lars Svendsen, Hedevig Engebretsdatter under Fossum Peder Engebretsens kone Hynie, pige Ingeborg Andersd. Venstøb, Gunder Engebretsen Fossum, Erik Grøsvald ib., Lars Madsen ib.
29 28/2-1820 26/3-1820 Halvor. Jens Henriksen, Barbara Jansdatter Doxrød Peder Myhrens kone, pige Birte Amundsd. Doxrød, Halvor Doxrød, Jan Henriksen Doxrød, Isak Madsen(?).
30 23/3-1820 30/3-1820 Niels. John Johnsen, Kirsten Andersdatter Løberg Isak Skyers kone, pige Pernille Sneltved, Niels Skyer, Isak Larsen Skyer, Isak Hansen Skyer.
19 7/1-1820 14/2-1820 Martine. Jacob Jensen, Karen Marie Gundersdatter Gulset Lars Myhres kone, pige Marte Kittilsd. Gulset, Elias Aarhuus, Abraham Jensen ib., Niels Strømdal.
20 6/6-1819 15/2-1820 Hermine. Skipper Abraham Funnemark, Gjærtrud Elisabeth Heide Osebakken Olia Funnemark, Jomfru Heide, Ellef Funnemark, Anders Funnemark, Abraham Funnemark.
21 4/12-1819 18/2-1820 Ida. Kjøbmand Ole Olsen, Mette Maria Bendixen Osebakken Karen Arnesdatter fra Wold, Anne Lise Bendixen, Hermand Meier, Abraham Bommen, Ole Arnesen.
22 29/1-1820 20/2-1820 Mariane. Knud Jacobsen, Maren Olsdatter Osebakken "Prestens" Margrete (?), Else Knudsd. Oseb., Christopher Rollevsen, Niels Knudsen, Ole Hansen ib.(?)
23 19/1-1820 20/2-1820 Karen. Jacob Pedersen, Karen Abrahamsdatter Tejen under Moe Peder Johnsens kone fra Jønnevald, Anne Pedersd. Tejen, Jens Doxrød, Jan Henriksen ib., Rollev Pedersen Tejen.
24 20/12-1819 24/2-1820 Inger Maria. Lars Gundersen, Karen Isaksdatter Osebakken Anders Hansens kone Oseb., pige Maren Larsd. ib., Gunder Bekkevald, Niels Larsen Oseb., Jacob Andersen ib.
25 15/1-1820 24/2-1820 Edel Margrethe. Christen Larsen, Birte Larsdatter Holmen under Borrestad Erik Bøles kone, pige Anne Larsd. Ballestad, Ole Nærum, Isak Borrestad, Erik Larsen Ballestad.
26 11/2-1820 24/2-1820 Birthe Andrea. Kittil Knudsen, Anne Børresdatter Gulset Børre Børresens kone af Bamble, Torberg Olsd. Øvrum, Jacob Jensen Gulset, Niels Strømdal.
27 18/1-1820 27/2-1820 Inger Margrethe. Kontorbetjent ved Fossum Knud Nielsen, Marthe Nielsdatter Fossum Christian Limies kone, pige Maren Gurine Jansd. Tufte, Gregorius Lund, Simon Jønnevald, Gregorius Semb.
28 25/12-1819 12/3-1820 Maren. Ole Jacobsen, Inger Lucasdatter Holmen, Ophougen Isak Reiersens kone, pige Signe Hansd. ib., Isak Røsager, Peder Gravelie, Peder Øde-Sneltved.
31 20/2-1820 3/4-1820 Johan Peter. George Hale, Ulrica Holmstrøm Mela (Mæla) Jomfr. Bolette Velkom Mela, jomfr. Maria Cappelen Mela, "Hans Bortig" Mela, Niels Pedersen ib., Giertrud Holmstrøm ib.
Merknad: "Moderen gjest i Engeland og for Tiden Egtemand her giør fahv." (?)
32 4/4-1820 16/4-1820 Lars. Helge Larsen, Mari Jansdatter Bøe Mads Bøes kone, Ingeborg Larsd. Aas, Mads Jansen Bøe, Ole Johansen ib., Ole Larsen ib.
33 29/3-1820 23/4-1820 Andreas. Ole Aslaksen, Ingeborg Danielsdatter Moe Gunbjørn Gunulfsens kone, Abraham Venstøbs kone, Lars Moe, Peder Holm, Johannes Johnsen Venstøb.
34 2/4-1820 23/4-1820 John. Niels Olsen, Gunild Svendsdatter Skyer Isak Skyers kone, pige Karen Maria Johnsd. Løberg, Isak Larsen Skyer, Christen Sneltved, Lars Larsen Bratsbergskov.
35 24/4-1820 22/5-1820 Rasmus. Hans Rasmussen, Sara Johnsdatter Sølie Anne Kirstine Rasmusd. Sølie, pige Inger Maria Rasmusd. Sølie, Harald Lie, Christen Øvrum, Jacob Sølie.
36 27/4-1820 22/5-1820 Johannes. Jens Mortensen, Anne Johannesdatter Ballestad Pige Ingeborg Johannesd. Hougen, pige Marie Evensd. Bøhle, Jens Bøle, Ole Bøle, Jon Bøle.
37 30/3-1820