ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |

Oppdatert 26.05.2024


Gjerpen Kirkebok

Fødte barn

1834 - 1856


Sogneprester i Gjerpen i denne tiden:
Fredrik Rode (1834 - 1855).
Knud Gislesen (1855 - 1856).

Tips! Av faddere kan man, i de aller fleste tilfeller, finne dåpsbarnets nærmeste familie.
Alle barns dåpsnavn er her uthevet og slutter alltid med punktum.
Ved doble fornavn er det siste fornavnet som ender med punktum.

Avskrevet av G.S. Uten ansvar for eventuelle feil.
Presten har skrevet personnavn og stedsnavn slik han har oppfattet det, eller selv mente det burde skrives.
"Vanlige folk" som arbeidere, husmenn og bønder, behersket vanligvis ikke skrivekunsten på denne tiden.
Språkmessig er vi her i "dansketiden", selv om vi siden 1814 hadde vært i union med Sverige.

Forkortelser her:
Arb. = Arbeidsmand = Arbeider (workingman)
BbKlev. eller BbKl. = Bratsbergkleven = Bratsbergkleiva
BbSkov = Bratsbergskov
dbt. = døbt = døpt (christened)
ib. = ibidem = samme sted (same place)
E. = Enke, Enkemand
Fadd: = Faddere (Godparents)
f. = født (born)
Gmd. = Gaardmand = Bonde (Farmer)
HD = Hjemmedøbt (af/ av)
Hmd./ Hm. = Huusmand
Jfr. = Jomfru (virgin)
K. = Kone (wife)
KLB = Klokkerbok (parish clercks register)
Oseb. = Osebakken
P. = Pige (maide)
Skoleh. = Skoleholder (teacher)
Skolel. = Skolelærer (teacher)
Uk. = Ungkar (bachelor)
und. = under (eiendom - property)

Fredrik Rode skrev aldri Ingebret. Han skrev gjennomført Engebregt.
Her finner du derfor svært få Ingebret i tiden 1834-1855.
Alle som het Margrethe, stavet han gjennomført som Magrethe.
Gunhild ble for det meste stavet som "Gunild". De siste åra skrev han "Gunnild".
De fleste Kittil ble til Kittel. Når Gislesen overtok skrev han gjennomført Jakob.
Jeg har valgt å fortsette med å skrive Jacob av hensyn til søkemuligheter. G.S.

Søk på denne siden: Hold nede [CONTROL] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1850.


Andre døpte/ fødte i Gjerpen:
| 1681 - 1746 | 1747 - 1795 | 1796 - 1814 |
| 1814 - 1823 | 1823 - 1829 | 1829 - 1834 | 1834 - 1856 | 1857 - 1871 | 1872 - 1885 | 1886 - 1895 | 1896 - 1904 |
| 1905 - 1913 KLB | 1901 - 1919 KLB | 1920 - 1931 KLB |


| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | eventuel hjemmedåp |

f. 24/11-1834. dbt. 30/11- 1834. Paul Andersen Brekkejordet og Karen Ingebretsdatters Dorthe. Fadd: Marthe Larsd. Brekkejordet, Birthe Ingebretsd. Dyrkold, Isak Pedersen Brekkejordet, Erik Andersen Gaupaasen, Niels Hansen Hynie.

f. 22/11-1834. dbt. 7/12- 1834. Svend Knudsen Lie under Meen og Dorthe Pedersdatters Anne Karine. Fadd: Kirsten Larsd. Skifjeld, Karen Amundsd. Brekkejordet, Peder Pedersen Ballestad, John Pedersen ib., Gunder Olsen Brekkejordet.

f. 4/12-1834. dbt. 14/12- 1834. Jacob Davidsen Glende og Maren Rasmusdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Margrethe Olsd. Holm, Gunild Rasmusd. Berberg, Christian Davidsen Holm, Niels Davidsen Holm, Arve Nielsen Berberg.

f. 26/10-1834. dbt. 26/12-1834. Lars Jacobsen Langerød og Elen Jacobsdatters Maren. Fadd: John Buers kone, P. Marthe Kirstine Olsd. Ballestad, Anders Jacobsen Sølie, Anders Hansen Kragetoe, Jacob Thronsen. HD af Anders Sølie.

f. 24/6-1834. dbt. 26/12-1834. Rasmus Berulfsen Slettene under Moe og Live Jacobsdatters Maren Kirstine. Fadd: Berthe Larsd. Søndre Aas, Halvor Berulfsen under Aas, Haagen Berulfsen Slettene, Hans Jacobsen Berberg, Karen Berulfsd. Slettene.

f. 5/10-1834. dbt. 28/12-1834. Hans Johannesen under Strømdal og Karen Marie Nielsdatters Karen Elise. Fadd: Maren Jørgensd. under Strømdal, P. Helvig Jensd. Ballestad, John Jacobsen ib., Jens Jacobsen under Strømdal, Søren Pedersen Blegebakken. HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 30/9-1834. dbt. 26/12-1834. (tvilling) Gunder Aslaksen Berg, BbKlev og Anne Andersdatters Anne Gurine. Fadd: Halvor Aslaksen Bergs K., Gurine Olsd., Knud Guttormsen, Ole Olsen Bugslotten, Alle paa BbKlev., Knud Olsen fra Solum. HD Gjordemoder Mad. Amundsen.

f. 30/9-1834. dbt. 26/12-1834. (tvilling) Gunder Aslaksen Berg, BbKlev og Anne Andersdatters Hans. Fadd: Ole Bergenes K., Karen Christensd. BbKlev, Maren Christensd. ib., Hans Aslaksen Berg, Brekke, Ole Nielsen Falkum, BbKlev, Hans Nielsen Falkum af Solum.  HD af ib.

f. 23/8-1834. dbt. 26/12-1834. Rorskarl ved Toldboden Rasmus Wiig, Follestad og Cicilia Wenstøbs Johanne Georgine. Fadd: Johanne Johnsen fra Porsgrund, P. Anne Margrethe Winther, Farger Isak Hansen i Skien, Thor Andersen Skoven, Johannes Hansen Follestad. HD af Gjordemoder Madame Amundsen.

f. 6/11-1834. dbt. 26/12-1834. Peder Johnsen Brekkejordet og Gunild Andrea Halvorsdatters Hanna Caroline. Fadd: Halvor Andersen Brekkejordet, Jacob Halvorsen ib., Reier Olsen Lunde af Skien, Kirstine Halvorsd. Brekkejord, P. Gurine Olsd. Frogner.

f. 16/11-1834. dbt. 26/12-1834. Jens Henriksen under Bøe og Karen Kirstine Olsdatters Inger Karine. Fadd: Even Christophersen Folloug, Even Olsen Bugot, Christen Olsen Mustvedt, Maria Olsd. ib., P. Helvig Maria Olsd. fra Bugot, i Skien. HD af Karen Nielsd. under Bøe.

f. 9/11-1834. dbt. 26/12-1834. Knud Halvorsen BbKlev og Ingeborg Olsdatters Olave. Fadd: Bærulf Simonsen af Skien, Erik Simonsen Brekkejord, Isak Sørensen BbKlev, Ingeborg Halvorsd. ib., P. Kirsten Knudsd. i Skien. HD af Madame. Amundsen.

f. 15/10-1834. dbt. 30/11-1834. Lars Pedersen Skiefield og Anne Marie Olsdatters Andreas. Fadd: Ingeborg Isaksd. Skiefield, Maren Isaksd. Stængset, Hans Andersen Stubberød, Hans Sørensen Hagen, Isak Andersen under Meen.

f. 23/9-1834. dbt. 7/12-1834. Styrmand Thomas Ludvigsen, Oseb. og Ullrike f. Bendixens Hermann Franciscus. Fadd: Mad. Anne Margrethe Ludvigsen, Jfr. Benedicte Bendixen, Kiøbm. Niels Pedersen, Skien, Skibskapitain  Thomas Hansen ib., Styrmand Boye P. Adzlew ib. HD af Gjordemoder Jfr. Olsen.

f. 2/9-1834. dbt. 7/12-1834. Skoleholder Gunder Arnesen Auestad paa Oseb., og Anne Kittelsdatters Knud. Fadd: Kittel Knudsen Gulseth, John Rasmussen Sølie, Hans Arnesen Augestad, P. Marthe Arnesd. ib., Begge forældrene selv. HD af Faderen.

f. 30/10-1834. dbt. 7/12-1834. Simon A. Bommen paa Oseb. og Karen Halvorsdatters Anders Halvardus. Fadd: Ole Peter Halvorsen Porsgrund, Sivert Halvorsen ib., Simon Bommen Oseb., N. Jacobsen ib., Moderen selv, P. Pernille Sanne, Oseb. HD af Gjordemoder Jfr. Olsen.

f. 17/10-1834. dbt. 7/12-1834. Solve Sørensen under Hynie og Ingeborg Tollefsdatters Andreas. Fadd: Solve Ingebrigtsen Grinie, Ole Johannesen Falkum, Henrik Solvesen under Hynie, Ingeborg Larsd. under Fossum, P. Dorthe Christensd. ib. HD af Gjordem. Hans Knudsens kone under Fossum.

f. 12/10-1834. dbt. 14/12-1834. Rasmus Jensen Furuvold og Mari Hansdatters Jens. Fadd: Ole Eriksen Kiise, Christen Christophersen Rød, Ole Johnsen Furuvold, Randi Hansd. Rød, Maren Halvorsd. Kiise. HD af Gunild Aas.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | eventuel hjemmedåp |

f. 25/11-1834. dbt. 14/12-1834. Niels Jacobsen under Skogsrød og Karen Isaksdatters Hans. Fadd: Marthe Isaksd. Kolkind, P. Berthe Johnsd. Løberg, Reier Andersen Brekkejord, Peder Johnsen Løberg, Lars Borgersen Løberg.

f. 16/11-1834. dbt. 21/12-1834. Isak Larsen Aaltvedt og Anne Jacobsdatters Lars. Fadd: Harald Mathisen Aaltvedt, Tollef Tollefsen Waller af Eidanger, Andreas Halvorsen Oseb., Ole Biørntvedts K. og P. Kirsten Larsd. Aaltvedt.

f. 6/12-1834. Niels Thorsen under Grinie og Maren Olsdatters Knud. Fadd: (Ingen faddere). HD af Madame Jacobsen. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 11/8-1834. dbt. 21/12-1834. Snedker Tollef Kittelsen Hildahl, BbKlev og Karen Sondresdatters Magnus. Fadd: Ingeborg Nielsd. BbKlev, Maren Gurine Hansd. ib., Jacob Eriksen ib., Jacob Knudsen ib., Ingebregt Jacobsen ib. HD af Gjordemoder Mad. Amundsen.

f. 9/11-1834. dbt. 26/12-1834. Peder Aslaksen Stulen og Berthe Pedersdatters Ingebregt. Fadd: Gregorius Aslaksen Stulen, Lucas Aslaksen ib., Jens Isaksen Foss, Gurine Simonsd. Stulen, Ingeborg Aslaksd. Hoppestad. HD af Gunild Aas.

f. 1/10-1834. dbt. 26/12-1834. Simon Madsen under Moe og Maren Ingebregtsdatters Mads. Fadd: Anne Olsd. under Moe, Halvor Madsen ib., Isak Halvorsen Aas, Ingebregt Madsen Moe, Helge Madsd. under Moe. HD af Gjordemoderen Madame Jacobsen.

f. 18/9-1834. dbt. 26/12-1834. Ole Pedersen Gaasehølen, nu afdød og Gunild Olsd. Nøklegaards Sophie. Fadd: Dorthe Nielsd. Nøklegaard, Kari Olsd. ib., Ole Olsen ib., Anders Olsen Falkum, Niels Ingebregtsen Nøklegaard. HD af Berthe Olsd. Nøklegaard.

f. 18/11-1834. dbt. 26/12-1834. Svenke Larsen Follestad og Cathrine Olsdatters Karen. Fadd: Anne Isaksd. Bratsbergskoven, P. Johanne Christensd. Skien, Anund Isaksen Løberg, Johannes Larsen Bratsbergskov, Lars Larsen af Skien. HD af Mad. Amundsen.

f. 15/2-1834. dbt. 28/12-1834. (Uægte). Magdalene. Pige Anne Kirstine Petersd. N. Mela og Uk. Isak Jynge forhen Forvalter for Fossum Wærk i Skien. Skal nu opholde sig i Trondhjem.
Fadd: Johanne Susanne Abrahamsd., Gulseth, P. Grethe Rasmusd. i Skien, Ole Carlsen Mela, Ole Johannesen i Skien, Hans Olsen ib. HD af Madame Ødegaard. Uægte. Anmeldt af Moderens Broder, Anders Petersen Gulseth.

f. 10/10-1834. dbt. 1/1-1835. Lars Nielsen under Strømdal og Anne Marie Johannesdatters Ingeborg Karine. Fadd: Ingeborg Johnsd. af Solum, P. Elen Jacobsd, Gjert Andersen af Solum, Christen Jacobsen under Strømdal, Jens Jacobsen ib. HD af Skoleholder John Jacobsen Ballestad.

f. 5/12-1834. dbt. 1/1-1835. Anders Hansen Fossum og Andrea Johannesdatters Birthe. Fadd: Anne Monsd. Fossum, Christopher Henriksen, Christopher Larsen, Niels Jensen, P. Maria Monsd. Alle paa Fossum.

f. 16/10-1834. dbt. 1/1-1835. Gregers Halvorsen, Oseb. og Anne Cathrine Olsdatters Mariane. Fadd: Lars Sørensen Oseb., Niels Olsem ib., Ole Andersen ib., Anders Halvorsens K., P. Karen Hansd. ib. HD af Skoleholder Gunder Augestad.

f. 25/11-1834. dbt. 4/1-1835. Anders Rollefsen Oseb. og Anne Marine Amundsdatters Else Kirstine. Fadd: Karen Johannesd. Oseb., P. Gunhild Saamundsd. Waller, Søren Rollefsen Oseb., Lars Isaksen Troldsaasen, Knud Andersen Fløtterød.

f. 17/11-1834. dbt. 4/1-1835. Skrædder Jan Skou, N. Brekke og Maren Gurine Johannesdatters Karen Andrea. Fadd: Lucas Thorsens K. af Skien, P. Karen Marie Pedersd., Hans Christensen BbKlev, Jacob Halvorsen N. Brekke, Ole Hansen ib.

f. 13/12-1834. dbt. 11/1-1835. Harald Hansen Fossum og Marthe Marie Pedersdatters Maren Karine. Fadd: Ole Christiansens K., Anne Fossum, P. Maren Henriksd. ib., Ole Nielsen Hynie, Hans Rasmussen Fossum, Niels Hansen ib.

f. 30/12-1834. dbt. 11/1-1835. Niels Pedersen Flittig og Kirsten Olsdatters Anne. Fadd: Karen Olsd. Tormodsrød i Slemdal, Karine Olsd. under Moe, John Olsen Tormodsrød i Slemdal, Jacob Torstensen under Moe, Peder Pedersen Tveten i Slemdal.

f. 5/1-1835. Skræddermester Iver Ugelstad Oseb. og Susanne Kruses Marie Henriette. Fadd: (Ingen faddere). HD af Gunder Auestad. Død før Daabens Konfirmation.

f. 24/12-1834. dbt. 18/1-1835. Lars Anundsen Fossum og Georgine Knudsdatters Cathrine Margrethe. Fadd: Maren Dorthea Olsd. Fossum, P. Karen Marie Knudsd. ib., Ole Carlsen Mela, Hans Isaksen Fossum, Johannes Larsen Fossum.

f. 17/1-1835. Forvalter ved Fossum Wærk, Lieutenant Hans Andreas Halls og Nicoline født Schietlie. "Udøbt da det døde med et plutseligt Slag."

f. 4/11-1834. dpt. 26/12-1834. Ingebregt Ingebregtsen Skavan og Inger Maria Sørensdatters Lauritz. Fadd: Ole Lunds K., Maren Madsd., Inger Ingebregtsd. Holden, Christen Larsen Fossum, Lars Iversen Fossum, Niels Høyer Hansen ib. HD af Gjordemoder Mad. Jacobsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | eventuel hjemmedåp |

f. 22/8-1834. dbt. 30/12-1834. (Uægte). Uk. Halvor Haraldsen BbKlev og Pige Berthe Marie Ellefsdatters Hans Edvard. Fadd: Karine Ellefsd. BbKlev, Marthe Andrea Haraldsd. ib., Lars Haraldsen Brekkejordet, Hans Halvorsen Rød, Ingebregt Nord, BbKlev. HD af Mad. Amundsen. Anmeldt af Faderen som senere er viet med pigen.

f. 26/11-1834. dbt. 28/12-1834. Ole Jensen N. Brekkejord og Karen Clemetsdatters Knud. Fadd: Isak Pedersen Brekkejord, John Olsen ib., Ole Hansen ib., Inger Isaksd. ib.

f. 29/10-1834. dbt. 26/12-1834. Anders Larsen Riis og Asjer Gjermundsdatters Jørgen. Fadd: Isak Larsens K., Karen Hansd. Riis, P. Inger Gundersd. Borge, Jens Olsen Riis, Niels Mikkelsen Haurød, Jacob Hansen Ødegaard af Eidanger. HD af Gjermund Halvorsens Enke, Marthe.

f. 21/10-1834. dbt. 26/12-1834. John Andersen Wenstøb og Maren Olsdatters Andreas. Fadd: Peder Pedersen Wenstøb, Ole Halvorsen Brekke, Halvor Johansen Fossum, Karen Andersd. BbKlev, P. Karen Olsd. Kiær. HD af Mad. Jacobsen.

f. 7/9-1834. dbt. 26/12-1834. Søren Olsen Oseb. og Maren Christine Hansdatters Isak Olaus. Fadd: Anders Jensens K. Oseb., P. Anne Bolette Gundersd. Borge, Erik Thronsen Oseb., Jens Jensen ib., Hans Wetlesen ib. HD af Gjermund Halvorsens Enke.

f. 21/12-1834. dbt. 4/1-1835. Christen Hansen Sanne og Anne Maria Jacobsdatters Hans. Fadd: Nicolai Wagner Sanne, Ole Eriksen Lie, Lars Jacobsen Sølie, Elen Jacobsd. Langerud, P. Sophie Wagner Sanne.

f. 18/12-1834. dbt. 11/1-1835. Gunder Thomasen Folloug, BbKlev og Maren Olsdatters Thomas. Fadd: Marthe Isaksd., Skien, P. Gunild Gulliksd. BbKlev, Ole Nielsen Folloug ib., Thomas Eriksen ib.,  Jacob Isaksen ib.

f. 11/12-1834. dbt. 11/1-1835. Christian Halvorsen BbKlev og Maren Hansdatters Hans. Fadd: Skomager E. Christophersens K., Torger Henriksen BbKlev, Hans Jacob Halvorsen ib., Sivert Pedersen ib., P. Johanne Rosenblad, Skien. HD af Mad. Amundsen.

f. 22/12-1834. dbt. 11/1-1835. Ole Nielsen Berg, BbKlev og Anne Aslaksdatters Ole. Fadd: Halvor Aslaksens K., BbKlev, P. Guri Halvorsd., Solum, Isak Isaksen Folloug, Hans Nielsen, Solum, Ole Aslaksen Brekke.

f. 6/12-1834. dbt. 11/1-1835. Halvor Aslaksen Fossum og Helvig Zachariasdatters Christian. Fadd: Lars Halvorsen Bøe, Halvor Christiansen Fossum, Peder Christiansen ib., Anne Kirstine Halvorsd. Aasterød, Karen Aslaksd. Langerød. HD af Mad. Jacobsen.

f. 30/12-1834. dbt. 18/1-1835. Ole Olsen, Oseb. af Borge og Karen Nielsdatters Ole. Fadd: Hans Olsens K., Oseb., P. Kirstine Torgersd., Porsgrund, Lars Andersen ib., Lars Gundersen Lie, Hans Rasmussen Frogner.

f. 22/12-1834. Asle Nielsen Lille Mela og Inger Hansdatters Niels. Fadd: (Ingen faddere). HD af Kirstine Knudsd. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 6/12-1834. dbt. 29/1-1835. Skoleholder Gregorius Lund og Maren Nielsdatters Marthe Gurine. Fadd: Dorthea Pedersd. Jønnevald, P. Anne Isaksd. Grinie, Hans Isaksen ib., Peder Zachariassen Lund, Niels Christiansen Lund. HD af Faderen.

f. 31/12-1834. Abraham Eriksen under S. Frogner og Ragnild Halvorsdatters Maren. Fadd: (Ingen faddere). HD af Hans Isaksen. Døde før Daabs Konfirmation.

f. 28/10-1834. dbt. 5/2-1835. Hans Ingebregtsen Osebakken og Ingeborg Jensdatters Anne Berthea. Fadd: Søren Olsens K, Oseb., P. Maren Christiane Ingebregtsd., Porsgrund, Søren Ingebregtsen ib., Hans Wetlesen Oseb., Knud Hansen ib., Jens Jensen ib. HD af Gunder Augestad.

f. 24/12-1834. dbt. 8/2-1835. Christen Christiansen Oseb. og Anne Helene Jacobsdatters Anne Maria. Fadd: Fredrikke Christiansd. Langesund, Helene Dorthe Torstensd. Fiærestrand, Hans Peter Pedersen ib., Halvor Christian Jacobsen Oseb., Amund Andersen ib.

f. 6/1-1835. dbt. 8/2-1835. Ole Michelsen Kastdalen under Øvre Semb og Anne Johnsdatters Anne Kirstine. Fadd: Erik Michelsen Haurød, Niels Michelsen ib., Hans Olsen Marker, Karen Mathiasd. Haurød, P. Kirsten Olsd. Semb.

f. 15/11-1834. dbt. 19/2-1835. (Uægte) Uk. Niels Andersen Luxefjeld og Pige Anne Barbroe Anundsdatters Ingeborg. Fadd: Ole Olsen Fekjan, Luxefjeld, Anders Torgrimsen Dalie, Ole Olsen Haugedal, Karen Olsd. Fækjan, P. Kari Andersd. Dalie.
HD af Ole Olsen Houkeroen. Uægte født men Forældrene ble viet den 19. Febr., barnets Daabsdag.

f. 30/12-1834. Niels Steenuldsen Nygaard under Meen og Karen Andersdatters Stine. Fadd: (Ingen faddere). HD af Michel Evensen Eegaasen. Ej Konfirmert da Barnet døde forinden.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | eventuel hjemmedåp |

f. 1/2-1835. dbt. 22/2-1835. Ole Eriksen Kiise og Dorthe Engebregtsdatters Anne Kirstine. Fadd: Anne Kirstine Larsd. Fossum, P. Margrethe Hansd. Aas, Hans Halvorsen Kiise, Engebregt Solvesen Rosvald, Hans Rasmussen Fossum.

f. 2/2-1835. dbt. 22/2-1835. Niels Jensen Lien under Fossum og Georgine Rasmusdatters Maren Regine. Fadd: Inger Maria Rasmusd. Nøglegaard, P. Karen Maria Sørensd. BbKlev, Ole Nielsen Lien, Isak Rasmussen Strømdal, Auen Sørensen BbKlev.

f. 2/2-1835. dbt. 22/2-1835. Anund Isaksen Skogsrud og Berthe Larsdatters Anne. Fadd: Engebregt Isaksen Løberg, Even Larsen ib., Isak Isaksen under Bratsberg, Anne Isaksd. ib., P. Ingeborg Larsd. Svartangen (under Meen. G.S.).

f. 3/2-1835. Udøbt pigebarn. (Uægte). Uk. Isak Sørensen Nykaas og P. Karen Ingvoldsd. Glænde.

f. 7/12-1834. dbt. 1/3-1835. Jacob Ingebregtsen Riis og Ingeborg Lorentsdatters Jacobine. Fadd: Ole Nielsens Kone, P. Kirsten Hansd., Gunder Hansen, alle fra Oseb., samt Arne Lorentzen og Lars Lorentzen fra Fossum. HD af Skoleholder Augestad.

f. 12/6-1834. dbt. 18/1-1835. Guldsmed Hans Gotfred Svennek Sørensen Oseb. og Elisabeth Marie født Olsens Jacob Marinius. Fadd: P. Wilhelmine Olsd. Borge, Anders Bommen ib., Gotfred Severin Beutler ib., Begge Foreldrene selv. HD af Skolemester Auestad.

f. 27/12-1834. dbt. 25/1-1835. Ole Jansen Kaasa og Guro Olsdatters Ole. Fadd: Maria Olsd. Mustvedt, P. Karen Aslaksd. Høglie, Aslak Svendsen ib., Jørgen Olsen Hobek, Kittil Nielsen Stulen.

f. 10/1-1835. dbt. 8/2-1835. Jacob Torstensen under Moe og Maren Larsdatters Torsten. Fadd: Gunild Larsd. Kiise, P. Maria Olsd. under Moe, Ole Torstensen ib., Ole Rasmussen ib., Christen Larsen ib.

f. 26/12-1834. dbt. 8/2-1835. Jens Olsen Ballestad og Inger Maria Johannesdatters Johannes. Fadd: Lars Olsen Ballestad, Hans Jensen ib., Søren Larsen ib., K. Marthe Hansd. ib., P. Helvig Jensd. ib. HD af John Ballestad.

f. 17/1-1835. dbt. 8/2-1835. Niels Nielsen Marker under Grinie og Karen Jørgensdatters Niels. Fadd: Anne Jørgensd. af Solum, P- Anne Olsd. Marker, Aslak Knudsen Høglie, Amund Torstensen ib., Søren Andersen Lillegaard, Eidanger.

f. 14/1-1835. 8/2-1835. Anders Hansen Kragetoe og Maren Margrethe Jacobsdatters Ole. Fadd: Anne Marie Jacobsd. Sølie, P. Kirsten Larsd. Kragetoe, John Olsen Buer, Lars Jacobsen Sølie, Lars Jacobsen Langerød.

f. 25/1-1835. dbt. 15/2-1835. Smed Peder Aslaksen Fossum Jern Wrk. og Ingeborg Maria Jacobsdatters Peder. Fadd: Inger Jahnsd. Fossum, P. Karen Maria Hansd. ib., Ole Olsen fra Brevig, Sigurd Sigurdsen Bratsberg, Hans Johannesen Fossum.

f. 26/1-1835. dbt. 15/2-1835. Lars Hansen Sanne og Ingeborg Kirstine Eriksdatters Hans. Fadd: Christen Hansen Sanne, Anders Eriksen ib., Søren Sørensen, Porsgrund, Kirsti Jensd. Oseb., P. Maria Eriksd. Sanne.

f. 16/2-1835. dbt. 1/3-1835. Halvor Andersen Ekornrød og Anne Olsdatters Hans. Fadd: Gunild Andersd. Skilbred, P. Marthe Kirstine Halvorsd. Ekornrød, Halvor Andersen ib., Andreas Halvorsen ib., Anders Olsen Sølie.

f. 14/1-1835. dbt. 1/3-1835. Rasmus Olsen Rødningen i Luxefield og Mari Andersdatters Anders. Fadd: Erik Andersen Goupaasen, Ole Olsen Luxefield, Henrik Jacobsen Løberg, Maren Andersd. Goupaas, Thurine Halvorsd. Gjerpen.

f. 13/2-1835. dbt. 8/3-1835. Lars Larsen Aabye, Meen og Kirsten Larsdatters Christian. Fadd: Lars Larsen Meen, Abraham Larsen ib., Ole Larsen ib., Maren Kirstine Larsd. af Solum, Anne Eriksd. Bøhle.

f. 4/2-1835. dbt. 8/3-1835. Jan Jensen under Fossum og Maren Amundsdatters Ingebregt. Fadd: Jan Jansen under Fossum, Christian Nielsen Biørndalen, Niels Olsen Skriva, Maren Sørensd. Stulen, P. Maren Jensd.Fossum.

f. 20/2-1835. Christen Larsen Oseb. og Aavet Olsdatters Andreas. Fadd: (Ingen faddere). HD af Gunder Auestad. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 31/1-1835. dbt. 1/3-1835. Hans Andersen Stubberød og Anne Kirstine Larsdatters Kirsten. Fadd: Lars Skiefields K., Anne Maria Olsd., P. Marthe Halvorsd. Stubberød, Lars Andersen Skiefield, Hans Danielsen Baaserød, Isak Andersen under Meen.

f. 10/12-1834. dbt. 1/3-1835. Torger Andersen Oseb. og Anne Kirstine Eriksdatters Else. Fadd: Knud Johnsens K., Oseb., P. Kirsten Eriksd. af Eidanger, Jens Olsen Oseb., Hans Michelsen ib., Jens Jensen ib. HD Anders Ramsaasens Kone.

f. 6/2-1835. dbt. 8/3-1835. Skomager Ole Carlsen Lille Mela og Kirstine Marie Knudsdatters Kirsten Cathrine. Fadd: Kirsten Hansd., Skien, P. Karen Maria Knudsd. ib., Hans Christian Pedersen, Skien, Tobias Pedersen og Hans Andreas Pedersen ib.

f. 11/2-1835. dbt. 8/3-1835. Lars Solvesen Kiær og Gunild Olsdatters Anne Karine. Fadd: Isak Larsen Kiær, Andreas Larsen ib., Svend Olsen Mela, Maria Olsd. Mustvedt, P. Karen Larsd. BbKlev.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | eventuel hjemmedåp |

f. 21/2-1835. dbt. 15/3-1835. Rasmus Halvorsen Lekaas under Holt og Marthe Knudsdatters Anne. Fadd: Halvor Halvorsen Holt, Christen Larsen Westre Moe, Østen Knudsen Bøe, Karen Knudsd. ib., Karen Halvorsd. Hoppestad.

f. 9/3-1835. dbt. 22/3-1835. Anders Evensen under Aarhuus og Andrea Andersdatters Karen Kirstine. Fadd: Jens Henriksen Fossum, Knud Andersen Aarhuus, Jens Eliassen ib., Berthe Nielsd. ib., Maria Jensd. Fossum.

f. 1/2-1835. dbt. 22/3-1835. Sigurd Johnsen Kaasa i Luxefield og Else Torkildsdatters Maren. Fadd: K. Maria Johnsd. BbKlev, P. Maren Johnsd. Holm, Christian Davidsen Holm, Ole Jacobsen under Foss.

f. 13/3-1835. Østen Eriksen Tysland og Gunild Evensdatters Aslaug Karine. Fadd: (Ingen faddere). HD af Kirsti Jensd. Gulseth. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 15/1-1835. dbt. 5/4-1835. Ole Ingebrigtsen Guldbergdalen (Gunborgdalen) under Limie og Ingeborg Johnsdatters Inger. Fadd: Niels Halvorsen Lysa, Gunder Bentsen ib., Halvor Nielsen ib., Anne Johnsd. Lysa, P. Maren Ingebrigtsd. Semb.

f. 27/1-1835. dbt. 16/4-1835. Østen Andersen Mela og Kirsten Andrea Jensdatters Sophie Christiane. Fadd: Karen Jacobsd. Mela, Kirsten Jørgensd. ib., Børsemager Larsen, Skien, Ludvig Pedersen ib., Gjestgiver Johnsen ib. HD af Klokker Lund.

f. 19/2-1835. dbt. 20/4-1835. Skomager Erik Simonsen S. Brekke og Anne Jacobsdatters Maren. Fadd: Niels Simonsens K., Karen Rasmusd. S. Brekke, P. Karen Maria Gundersd., Skien, Skomager Aulie, S. Brekke, Smed Knud Halvorsen BbKlev, Sivert Pedersen ib.
HD af Skomager Aulie.

f. 21/4-1835. dbt. 3/5-1835. Skoleholder Hans Isaksen Grini og Maren Gurine Danielsdatters Anne Sophie. Fadd: Simon Jønnevalds K., Dorthea Pedersd., P. Ingeborg Isaksd. Grinie, Simon Danielsen Jønnevald, Gregorius Isaksen Grini, Simon Isaksen, Skien.

f. 24/12-1834. dbt. 22/3-1835. Halvor Nielsen Lyngaas og Ingeborg Danielsdatters Daniel. Fadd: Simon Danielsen Jønnevald, Hans Isaksen Grini, Niels Christiansen Limie, Marthe Christine Christiansd. ib, Maren Gurine Danielsd. Grinie. HD af Hans Isaksen Grinie.

f. 13/2-1835. dbt. 22/3-1835. Kontoristbetient ved Fossum Jernw. John Paulsen Foss og Karen Sarine Foss født Dahl's Hans Elias. Fadd: Stiger Andreas Poulsen, marsmester Jan Warme, Handelsbetient Johannes Stoesen i Skien, Styrmandskone Johanne Aass dødt Dahl i Brevig, Jfr. Christine Gasmann. HD af Klokker Lund.

f. 14/3-1835. dbt. Hans Rasmussen Sølie og Sara Johnsdatters Hans. Fadd: Christen Olsen under Øvrum, Harald Rasmussen Lie, Wetle Rasmussen Austad, K. Ingeborg Rasmusd. Klep, P. Inger Jensd. Riis.

f. 16/3-1835. dbt. 29/3-1835. Hans Sørensen Liene under Holt og Maren Kirstine Halvorsdatters Anders. Fadd: Aslak Halvorsen under Moe, Halvor Sørensen Nykaas, Ole Johnsen Furuvald, P. Ingeborg Halvorsd. under Moe, K. Karen Johanne Christensd.

f. 9/3-1835. dbt. 29/3-1835. Johannes Halvorsen Hørta under Meen og Marthe Jansdatters John. Fadd: Lars Skiefields K. Anne Maria Olsd., P. Anne Isaksd. Riis, Gunder Halvorsen Buer, Ole Olsen Hørta, Jacob Jahnsen Rolighed.

f. 22/3-1835. dbt. 12/4-1835. Erik Kittelsen Riis og Karen Larsdatters Lars. Fadd: Karen Hansd. Riis, P. Maren Andersd., Kittel Kittelsen Riis, Jens Kittelsen ib., Anders Larsen ib.

f. 16/3-1835. dbt. 12/4-1835. Anders Amundsen Ulsvandet under Fossum og Barbro Gurine Nielsdatters Rasmus. Fadd: Marie Rasmusd. under Falkum, P. Gjertrud Larsd. fra Skien, Niels Nielsen, Falkum, Niels Sivertsen Fossum, Even Abrahamsen Hynie.

f. 2/4-1835. dbt. 12/4-1835. Ole Aslaksen N. Brekkejordet og Ingeborg Johnsdatters John Andreas. Fadd: Hans Aslaksen Brekkejord, Halvor Aslaksen BbKlev, Ole Nielsen ib., Thone Jacobsd. Brekkejord, P. Anne Hansd. ib.

f. 18/3-1835. Ole Olsen Tvedten og Anne Aslaksdatters Niels. Fadd: (Ingen faddere). HD af Ole Jansen Kaasa. Døde før (Hjemmedaabens) Konfirmation.

f. 23/3-1835. dbt. 20/4-1835. Ole Christensen Skilbred og Kirsti Andersdatters Isak. Fadd: Gunild Andersd. Skilbred, P. Johanne Andersd. under Skyer, Anders Olsen Skilbred, Ole Ellingsen ib., Isak Andersen under Skyer.

f. 7/3-1835. dbt. 20/4-1835. Hans Olsen Marker af Stulen og Anne Kirstine Michelsdatters Michel. Fadd: Karen Mathiasd. Hougerød, P. Anne Olsd. Marker, Erik Michelsen Hougerød, Niels Michelsen ib., Peder Olsen Marker.

f. 6/2-1835. dpt. 20/4-1835. Hans Hansen Kleven og Ingeborg Zachariasdatters Hans. Fadd: Anne Rasmusd. Kleven, P. Maren Ellefsd. Tufte, Sigurd Zachariassen Kleven, Christian Nielsen ib., Ellef Olsen under Tufte. HD af Berthe Henriksd. Fieldalen.

f. 11/3-1835. dbt. 20/4-1835. Ole Mathisen under Klep og Inger Torgersdatters Gunder. Fadd: Karen Gundersd. Bakken, Marthe Hansd. Ramsaas, Lars Larsen Klep, Mathis Gundersen Ramsaas, Gunder Olsen Lie.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | eventuel hjemmedåp |

f. 12/3-1835. dbt. 20/4-1835. Jørgen Kiøstolfsen Follestad og Anne Kirstine Isaksdatters Jørgen Andreas. Fadd: Mari Jacobsd. Bratsberskov, Anne Kirstine Danielsd. Brekkejord, Jens Isaksen Graaten, Hans Christiansen Bratsbergskov, Niels Nielsen, Skien. HD af Mad. Amundsen.

f. 2/4-1835. dbt. 3/5-1835. Erik Pedersen Frogner og Karen Nielsdatters Marthe Karine. Fadd: Mads Pedersen Sørbøe, Jacob Nielsen Strømdal, Jens Eliassen Aarhuus, Anne Pedersd. under Foss, P. Magrethe Nielsd. Wenstøb. HD af Peder Madsen Aasen.

f. 11/4-1835. dbt. 3/5-1835. Daniel Aslaksen Tufte og Gurine Andrea Eriksdatters Inger Maria. Fadd: Peder Tuftes K., Inger Jacobsd., P. Anne Regine Eriksd. Hellestvedt, Peder Sørensen Tufte, Lars Nielsen Foss.

f. 7/3-1835. dbt. 3/5-1835. Jens Jensen Ballestad og Anne Magrethe Hansdatters Mariane. Fadd: Daniel Jensen Kiølnæs, Ole Hansen fra Solum, Anders Hansen ib., Maren Hansd., Maren Christophersd. fra Solum. HD af Skoleholder John Jacobsen (Ballestad).

f. 22/4-1835. dbt. 3/5-1835. John Larsen BbKlev og Kathrine Kittelsdatters Agnethe. Fadd: Ingeborg Nielsd. BbKlev, P. Anne Kirstine Danielsd., Skien, Knud Larsen Bratsbergskov, Isak Larsen ib., Isak Isaksen ib.

f. 9/1-1835. dbt. 10/5-1835. Halvor Olsen S. Brekkejord og Gjertrud Dorthea Sondresdatters Olia. Fadd: Andreas Andersen N. Brekkejord, Niels Andersen ib., Tillev Kildal BbKlev, Marie Hansd. Klosterhougen, Johanne Olsd. i Skien.

f. 10/2-1835. dbt. 17/5-1835. Peder Olsen Oseb. og Karen Christine Christophersdatters Karen Andrea. Fadd: Jacob Andersens K., Pauline Christensd., P. Birthe Jensd., Ole Olsen, Halvor Larsen og Jens Jensen, alle paa Oseb. HD Anders Ramsaasens Enke.

f. 18/4-1835. dbt. 17/5-1835. Lars Larsen Kiær og Anne Olsdatters Inger Maria. Fadd: Lars Solvesens K., Gunild Kiær, P. Gurine Larsd. ib., Isak Larsen ib., Niels Larsen ib., Lars Solvesen ib. HD Skoleholder Johan Solvesen.

f. 30/3-1835. Peder Engebregtsen under Aarhuus og Berthe Olsdatters Karen Maria. Fadd: (Ingen faddere). HD af Gulliksen Gulseth. Døde før Hendes Konfirmation.

f. 24/4-1835. dbt. 24/5-1835. Jens Gundersen S. Brekke og Anne Jansdatters Marie. Fadd: Gunder Thomesens K., Ragnild Løberg, P. Thone Andersd., Skien, Thorbjørn Gundersen af Solum, Sondre Gundersen af Skien, Jacob Jansen Rolighed. HD Gunder Thronsens Kone paa Løberg.

f. 1/4-1835. dbt. 28/5-1835. (Uægte). Uk. Aslak Christophersen Blegebakken og pigen Kirsten Jensdatter Kausanrøds Anne Dorthe. Fadd: Christopher Hansen Bøe, Niels Johnsen Kausanrød, Halvor Olsen Brekkejord, Anne Olsd. Høglie, P. Maren Christophersd. Mela. HD af Ole Jansen Kaasa. Anmeldt af Barnefaderen. Forældrene ere viede Samme dag som Barnet var til Kirke (daab).

f. 6/4-1835. dbt. 31/5-1835. Ole Thorbiørnsen Marker og Anne Hansdatters Inger Andrea. Fadd: Jørgen Thorbiørnsen Grinie, Niels Nielsen Marker, Peder Pedersen ib., Kari Pedersd. Marker, P. Kirsten Thorbiørnsd. HD af Ole Kaasa.

f. 3/5-1835. dbt. 31/5-1835. Erik Michelsen Hougerød og Marthe Halvorsdatters Anne Maria. Fadd: Karen Mathisd. Hougerød, P. Anne Halvorsd. Putten, Gregorius Halvorsen Fielddalen, Ole Michelsen Kastdal, Niels Michelsen Hougerød.

f. 10/4-1835. 9/6-1835. Henrik Torjersen under Lund og Kirsten Halvorsdatters Marthe Clarine. Fadd: Madame Melsom i Skien, Jfr. Sara Haraldsen Semb, Ole Peter Holm i Skien, Anders Melsom i Skien, Peder Haraldsen i Skien. HD Skoleholder Hans J. Grinie.

f. 14/3-1835. dbt. 20/4-1835. Smedmester Erik Thronsen Oseb. og Anne Magdalene Reiersens Niels Christian. Fadd: Kiøbmand Niels Jacobsen, Skolelærer Gunder Augestad, P. Helene Reiersen og Forældrene selv. HD Gjordemoder Jfr. Olsen.

f. 5/4-1835. dbt. 3/5-1835. Anders Larsen Bakken og Karen Andersdatters Niels. Fadd: Anders Thorsen Bakken, Knud Andersen Kiølnæs, Niels Andersen Fløtterød, Kirsten Hansd. Fossjordet og P. Marthe Larsd. Bakken.

f. 27/2-1835. dbt. 17/5-1835. Torsten Thorsen Brekkejordet og Marthe Marie Kieldsdatters Hans Thomas. Fadd: Maren Thurine Engebregtsd., Skien, Maren Iversd. ib., Niels Jacob Andreasen Brekkejord, Anders Nielsen Lysa, BbKlev, Søren Pedersen, Skien. HD Inger Pedersd. Brekkejordet.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | eventuel hjemmedåp |

f. 19/4-1835. dbt. 17/5-1835. Ole Larsen Brekkejord og Sara Jensdatters Lars. Fadd: Harald Rasmussen Brekkejord, Isak Andersen ib., Ole Hansen, Skien, Andreas Nielsens K. Anne Axelsd. Brekkej., P. Marthe Haraldsd. ib. HD Andersen.

f. 30/12-1834. dbt. 18/5-1835. Kiøbmand Hans Eleonardus Møller, Aakre og Ambor Laura født Aalls Jacob Aall. Fadd: Jernværkseier Jacob Aall fra Næs, Hr. Hans Møller sen., Hr. Nicolai Aall, Jfr. Marie Flood og moderen selv. HD Sognepræst Rode.

f. 4/5-1835. dbt. 24/5-1835. Peder Pedersen S. Brekke og Inger Andersdatters Peder. Fadd: Halvor Reiersens K., Kari Olsd. Foss, P. Marthe Gulliksd. S. Brekke, Hans Jacob Johannesen ib., Christen Danielsen ib., Peder Zachariassen ib.

f. 10/5-1835. dbt. 31/5-1835. Christen Madsen under Bøe og Inger Engebregtsdatters Mads. Fadd: Peder Madsens Kone Maren Bøe, P. Karen Lisbeth Engebregtsd. Fossum, Lars Madsen under Fossum, Lars Christensen Hoppestad, Niels Jansen under Bøe.

f. 29/4-1835. dbt. 31/5-1835. Ola Ellingsen Skilbred og Dorthe Kirstine Aslaksdatters Ola. Fadd: Ingeborg Aslaksd. Sukken, P. Anne Gurine Olsd. ib., Lars Ellingsen Høymyhr, Niels Gjertsen ib., Ole Olsen Tvedten.

f. 13/4-1835. dbt. 31/5-1835. Skibsfører Christian Ekstorm paa gaarden Grinie og Alison Kirstine fød Lieunghs Ole Nicolay Lieungh. Fadd: Madame Inger Flood, Jfr. Marthe E. Lieungh, Christopher B. Hansen, Skien, Johan Blom ibid.

f. 15/3-1835. dbt. 31/5-1835. Ole Olsen Drengen i Luxefield og Ingeborg Rollefsdatters Ole. Fadd: Ellef Olsen, Lille Gjerpen, Ole Olsen Haukeroe, Niels Isaksen Luxefield, Karen Halvorsd. ib., P. Karen Guldbrandsd. ib. HD Ole Haukeroe.

f. 11/3-1835. dbt. 8/6-1835. Thor Olsen Løberg paa S. Brekke og Anne Thomine Offenbergs Martin. Fadd: Ingeborg Johnsd. Løberg, P. Petronelle Offenberg i Skien, malemester Frogner(?) ib., Jacob Eriksen BbKlev, Ole Jensen Løberg. HD Skomager Aulie.

f. 3/4-1835. dbt. 8/6-1835. Skomager Lars Christensen S. Brekke og Berthe Olsdatters Carl. Fadd: Wirika Gundersd. Brekkej., P. Johanne Solvesd. i Skien, Rasmus Christensen Skomager i Skien, Uhrmager Isaksen ib., Skomager Arne Pedersen ib. HD Skomager Aulie.

f. 27/4-1835. dbt. 8/6-1835. Mads Monsen Fossum og Anne Thurine Andersdatters Martin. Fadd: Ingeborg Madsd. under Hynie, P. Monsine Nielsd. Brekkej., Ole Nielsen Hynie, Johannes Madsen Mela, Ole Peter Jacobsen Fossum. HD Anders Jensen Lie.

f. 4/5-1835. dbt. 8/6-1835. Niels Halvorsen Berberg og Marthe Nielsdatters Maren Karine. Fadd: Gunder Nielsen Holm, Zacharias Jensen Kleven, Knud Halvorsen fra Slemdal, Inger Nielsd. Holm, P. Anne Nielsd. Holm. HD Berthe Ramsmyhr.

f. 28/4-1835. dbt. 8/6-1835. Anders Amundsen under Borge og Elen Maria Isaksdatters Maren. Fadd: Gunder Halvorsen Buer, Hans Tollefsen Borge, Anne Isaksd. under Riis, Gunild Oline Nielsd. Oseb.

f. 15/4-1835. dbt. 21/6-1835. Anders Mathiassen Svinholt og Gunild Nielsdatters Anne Gurine. Fadd: Thor Nielsens K., Inger Sørensd. Høisæth, P. Maren Rasmusd. Øvrum, Jacob Larsen Høysæth, Mathias Larsen ib., Peder Thorsen ib.

f. 22/5-1835. dbt. 28/6-1835. Johannes Jensen Ballestad og Helvig Jacobsdatters Ingeborg Thurine. Fadd: Erik Larsen Ballestad, Abraham Jacobsen ib., Jacob Jacobsen fra Slemdal, Gro Olsd., Helvig Jensd.

f. 16/5-1835. dbt. 28/6-1835. Aslak Nielsen Ballestad og Jøran Olsdatters Anne. Fadd: Ole Nielsen BbKlev, Hans Nielsen Ballestad, Ole Aslaksen Berg, Brekkej., Karen Olsd. BbKlev, P. Berthe Olsd. ib.

f. 1/6-1835. dbt. 28/6-1835. Ole Hansen Lie og Helvig Andersdatters Karen Kirstine. Fadd: K. Karen Andersd. Fløtterød, P. Maria Hansd. Lie, Harald Rasmussen ib., Christen Pedersen ib., Knud Andersen Fløtterød.

f. 20/3-1835. dbt. 12/7-1835. Hattemager Lars Petersen Sylvander, Oseb. og Elen Severine Hansdatters Elen Johanne. Fadd: Helvig Arnesd. Oseb., P. Fredrikke Madsd. ib., Anders Engebregtsen, Ole Norbye, Niels Kittelsen, alle paa Osebakken. HD Gunder Augestad.

f. 25/5-1835. dbt. 6/7-1835. Fredrik Rode, Sogneprest til Gjerpen og Anne Lucie fød Holters Olava Magdalene. Fadd: Baron Hoff Rosenkrone fra Bergen, Overtoldbetient Iver Holter fra Drammen og Kone, Frue Wilhelmine Holter, født Rode, Student Casper Holter, Jfr. Caroline Børresen fra Drammen.

f. 17/6-1835. dbt. 12/7-1835. Lars Christensen Hoppestad og Karen Madsdatters Maren.  Fadd: Karen Halvorsd. Hoppestad, Inger Engebregtsd. under Bøe, Christen Christensen Bøe, Peder Madsen Bøe, Niels Olsen Aas.

f. 4/5-1835. dbt. 12/7-1835. Ole Pedersen Fielddalen og Hella Nielsdatters Anne. Fadd: Anne Anundsd. Hougerød, Maren Ellefsd. Ramsmyhr, Peder Jansen Mauraasen, Aslak Larsen Tufteputten.

f. 10/6-1835. dbt. 19/7-1835. (Uægte) Nicoline. Pigen Anne Jacobsd. Oseb., udlagt til Barnefader, Uk. Niels Larsen Hasler af Eidanger sogn. HD Jermund Halvorsens Enke Marthe. Anmeldelse giort af Pigens Moder, Christence Sivertsd., Enke efter Jacob Andersen paa Oseb. Fadd: Niels Nanseths Kone, Maren Christophersd. fra Solum, Pigen Isine Michelsd. Oseb., Ole Andersen ib., Jens Thorkildsen, ib., Halvor Olsen ib.

f. 22/6-1835. dbt. 19/7-1835. Isak Pedersen N. Brekke og Helge Olsdatters Gurine. Fadd: Inger Isaksd. N. Brekke, Anne Isaksd. ib., Paul Paulsen ib., Ole Isaksen ib., Svend Olsen ib.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 7/5-1835. dbt. 8/6-1835. Bogholder Ellef Funnemark, Oseb. og Olea Elisabeth Funnemarks Michael Jørgen Møller. Fadd: Madame Maren Aalborg, Oseb., Jfr. Hanne Christiansen ib., Skibsfører Ole Christensen ib., Halvor Petersen, Hans Carl Funnemark.

f. 14/3-1835. dbt. 8/6-1835. Jacob Isaksen under Augestad og Live Hansdatters Jacob. Fadd: Isak Jacobsens K. under Øvrum, P. Anne Isaksd. ib., Knud Isaksen ib., Lars Hansen Sanne, Søren Olsen Borgeskoven. HD Skoleholder Hans S,. Riis.

f. 28/5-1835. dbt. 14/6-1835. (Uægte). Niels. Pigen Maren Pedersd. under Tufte og Uk. Erik Christensen Orekaasa under Oterholt. HD Ole Halvorsen Aasen. Anmeldt af Pigens Moder Ingeborg Petersd. under Tufte.
Fadd: Erik Olsen Falkum og K. Torberg Petersd., Karen Olsd. Erse, Halvor Halvorsen Erse, Peder Johnsen under Jønnevald.

f.  16/4-1835. dbt. 14/6-1835. Anders Johnsen under Moe og Maren Sørensdatters Hans. Fadd: Thor Johnsen Semb, Jacob Torstensen under Moe, Simon Madsen ib., Maren Halvorsd. Semb, P. Thurine Thorsd. Mustvedt.

f. 6/6-1835. dbt. 21/6-1835. Peder Jensen Teien under Moe og Synneve Gundbiørnsdatters Ole. Fadd: Karen Jensd. Moe, P. Karen Gundbiørnsd. Dybedal, Niels Larsen Moe, Niels Jensen ib.

f. 22/5-1835. dbt. 21/6-1835. Lars Olsen Sætret i Luxefield og Anne Gulbrandsdatters Ole. Fadd: Christian Torkildsen, Christopher Olsen, Lars Gulbrandsen, Kari Olsd., P. Karen Gulbrandsd. alle i Luxefield.

f. 14/5-1835. dbt. 5/7-1835. Skomager Anders Larsen Aulie S. Brekke og Ragnild Marie Aslaksdatters Aslak. Fadd: Even Follaugs Kone, Elisabeth Olsd., P. Maren Andersd. fra Skien, Sigurd Halvorsen BbKlev, Lars Halvorsen ib., Skomager Ole Thronsen ib.

f. 5/6-1835. dbt. 5/7-1835. Ole Sigurdsen Kittelsrød under Rising og Maria Torstensdatters Niels. Fadd: Mathis Hansen Høgaas, Halvor Torkildsen Putten, Christian Henriksen Aasen, Guro Olsd. Kaasa, pige Anne Kirstine Mathiasd.

f. 22/6-1835. dbt. 5/7-1835. Peder Pedersen Aasen under Semb og Elen Maria Nielsdatters Anders. Fadd: Johannes Pedersen Baugerød, Niels Knudsen Rønningen, Niels Abrahamsen Wattenberg, pige Karen Marie Andersd. Bøhle, pige Anne Pernille Andersd. Kleven.

f. 27/6-1835. dbt. 12/7-1835. Erik Helgesen under Gulseth og Anne Kirstine Pedersdatters Søn Helge. Fadd: Sigrid Knudsd. under Gulseth, Pige Gunild Helgesd. ib., Svend Helgesen ib., Hans Helgesen ib., Anders Christensen under Aarhuus.

f. 1/7-1835. dbt. 19/7-1835. (Uægte). Hans Peter. Pigen Christine Condrup Abrahamsd. BbKlev. Angiver som Barnefader Uk. Peder Hansen, Oseb.
Fadd: Halvor Olsen i Skien, John Olsen ib., Ole Nielsen BbKlev, Amalie Elisabeth Olsd. ib., Karen Sophie Abrahamsd. ib.

f. 20/6-1835. dbt. 19/7-1835. (Uægte). Ole. Pigen Ingeborg Johnsd. BbKlev. Angiver som Barnefader Uk. Niels Olsen Lie, tiener hos Ebbe Nielsen paa Ballestad.
Fadd: Clarine Nøklebye, pige i Skien, P. Pernille Sørensd. ib., Andreas Nielsen BbKlev., Peder Hansen ib., Christian Johnsen ib.

f. 27/6-1835. dbt. 19/7-1835. Gregorius Eriksen Gravelie og Anne Malene Simonsdatters Karen Andrea. Fadd: Zacharias Berbergs K., Magnild Simonsd., P. Anne Halvorsd. Putten, Peder Zachariassen Lund, Børre Halvorsen Fielddalen, Mathias Hansen Høgaas, Just Eriksen Mustvedt.

f. 30/4-1835. dbt. 19/7-1835. Hans Ingebregtsen Oseb. og Kirsten Jensdatter Backs Marie. Fadd: Ingeborg Lorentsd. Oseb., P. Karen Christiansd. ib., Abraham Jacobsen ib., Christen Olsen ib., Christian Andersen ib. HD G. Augestad.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 21/6-1835. dbt. 26/7-1835. Sigurd Zachariassen Kleven og Anne Rasmusdatters Karen. Fadd: Arve Nielsen Berberg, Jacob Davidsen Glende, Hans Hansen Kleven, Maren Rasmusd. Glende, P. Gunild Rasmusd. Berberg. HD Berthe Ramsmyhr.

f. 2/6-1835. dbt. 9/8-1835. Ole Jensen Riser under Fossum og Gunild Olsdatters Olava Marie. Fadd: Peter Gundersen under Fossum, Asle Nielsen ib., Lars Nielsen under Aarhuus, pigen Dorthea Olsd. Fossum, Kone Karen Maria Jansd. Gulseth. HD Kirsten Hansd. Fossum.

f. 18/5-1835. dbt. 9/8-1835. Snedkermester Jens Jensen, Osebakken og Live Olsdatters Hanne Christine. Fadd: Søren Olsens Kone, Maren Christine Oseb., P. Anne Jensd. ib., Thron Aanesen Oseb., Anders Olsen Bakken. HD Skoleholder G. Augestad.

f. 25/7-1835. dbt. 16/8-1835. Lars Rasmussen Hynie og Maren Karine Hansdatters Karen Marie. Fadd: Jacob Olsens K., Adamine Hansd. Fossum, P. Anne Hansd. ib., Lars Fredriksen Skavan, Hans Rasmussen Fossum, Even Gundersen Løberg. HD Klokker Lund.

f. 14/7-1835. dbt. 16/8-1835. Harald Andersen Limie, Kuttere og Mari Hansdatters Maren Karine. Fadd: Niels Sørensen Tufte, Gunder Andersen Limie, Mads Hansen Kuttere, Magrethe Hansd. Aas, P. Anne Hansd. Kuttere.

f. 30/7-1835. dbt. 27/8-1835. Niels Nielsen Tysland og Maria Pedersdatters Nicoline. Fadd: Marthe Pedersd, Søren Justens Kone, Blegebakken, pige Elen Jacobsd. Tysland, Jens Jacobsen, Isak Rasmussen, begge Tysland, Peter Larsen Blegebakken.

f. 16/7-1835. dbt. 30/8-1835. Johannes Madsen Mela og Juliane Andersdatter Kelps (?) Anne Helvig. Fadd: Ole Andersen Brekkej., Arne Isaksen Skotland, Hans Sørensen under Lien, Gjerpen, Anne Andersd. Fossum, P. Ingeborg Ellefsd. Mela.

f. 29/7-1835. dbt. 30/8-1835. Isak Tollefsen under Follestad og Anne Kirstine Olsdatters Telephine. Fadd: Bent Svenkesen i Skien, Peder Christensen Bratsbergskoven, Hans Christensen ib., P. Inger Olsd. Follestad og Moderen selv.

f. 19/7-1835. dbt. 6/9-1835. Iver Gunder Henriksen Førre, Bratsberg og Maren Elisabeth Andersdatters Christence Sophie. Fadd: Ole Torgersen BbKlev, Ole Olsen Grinie ib., Fredrik Georg Adler Førre, Bratsberg, Enke Anne Jørgensd. Klosterhougen, P. Christine Christophersd. BbKlev.

f. 29/8-1835. dbt. 13/9-1835. Ole Olsen Bugslaatten, BbKlev og Asloug Isaksdatters Karen. Fadd: Peder Christensen under Bratsberg, Niels Olsen BbKlev, Simon Gulliksen Brekkejord, Anne Aslaksd. BbKlev, P. Anne Olsd. Bratsberg.

f. 7/6-1835. dbt. 2/8-1835. Jahn Pedersen BbKlev og Berthe Kirstine Andersdatters Peder. Fadd: Ole Larsen BbKlev, Isak Andersen ib., Anders Andersen ib., Anne Marie Olsd. ib., Karen Mathisd. i Skien. HD Madame Amundsen.

f. 19/6-1835. dbt. 9/8-1835. Halvor Engebregtsen Doxrød og Anne Marie Eriksdatters Halvor. Fadd: Jens Henriksen Doxrød, Halvor Paulsen ib., Ole Isaksen ib., P. Elen Helgesd. fra Skien, og Moderen selv. HD Ole Isaksen Doxrød.

f. 25/7-1835. dbt. 16/8-1835. Hans Halvorsen Riis og Helvig Jensdatters Lies Halvor. Fadd: Erik Kittelsen Riis, Isak Larsen ib., Ole Halvorsen ib., Asgier Giermundsd. Riis og p. Maren Halvorsd. ib.

f. 13/6-1835. dbt. 16/8-1835. Jørgen Jansen under Gulseth og Ingeborg Olsdatters Jørgen. Fadd: Peder Olsen Goberg under Aarhuus, Børre Jacobsen Aarhuus, Hans Helgesen under Gulseth, P. Ingeborg Larsd. ib., Moderen selv.

f. 8/5-1835. dbt. 16/8-1835. (Uægte). Erik. Pigen Karen Aslaksd. Orekaasen under Oterholt. Barnefader er Enkemand Niels Olsen fra Skien. HD Thor Hougen. Uægte. Dog ere Forældrene sammen viede strax efter Barnets Daab.
Fadd: Anders Reiersen under Foss, Amund Olsen under Mela, Peder Pedersen Wenstøb, Karen Nielsd. under Foss, P. Maren Aslaksd. Orekaasen.

f. 31/7-1835. dbt. 23/8-1835. Anders Olsen Sølie og Anne Larsdatters Ole. Fadd: Halvor Ekornrøds Kone, Anne Olsd., P. Anne Jacobsd. Klep, Ingebregt Olsen Sølie, John Olsen ib., Andreas Halvorsen Ekornrød.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 17/2-1835. dbt. 23/8-1835. Proprietair Hans Jacob Gasmann, N. Foss og Anne Kirstine Pedersdatters Findanus Mathæus. Fadd: Simon Jønnevalds K., Dorthea Pedersd., P. Petronelle Gasmann, Simon Danielsen Jønnevald, Niels Gasmann Foss, Skriverkarl for Lehnsmanden, "Persen"(?). HD Klokker Lund.

f. 1/8-1835. dbt. 23/8-1835. Christopher Larsen Hoppestad og Marie Davidsdatters Lars. Fadd: Niels Rasmussen Hoppestad, Christopher Olsen Aas, Niels Davidsen Holm, Magrethe Olsd. Holm, P. Ingeborg Larsd. Bøe. HD Gunild Aas.

f. 25/7-1835. dbt. 23/8-1835. Engebregt Jansen under Tufte og Karen Kirstine Pedersdatters Anders. Fadd: Ole Olsens Kone, Dorthe Nielsd. Nøklegaard, P. Maren Jacobsd. Berberg, Niels Engebregtsen og Peder Engebregtsen, Isak Jansen under Tufte.

f. 26/7-1835. dbt. 23/8-1835. Ole Jensen Berberg og Magrethe Eriksdatters Jens. Fadd: Zacharias Olsen Berberg, Arve Nielsen ib., Halvor Jacobsen under Foss, P. Karen Halvorsd. ib., Moderen selv. HD Anne Isaksd. under Fossum.

f. 12/7-1835. dbt. 23/8-1835. Peder Knudsen BbKlev og Fredrikke Larsdatters Johan Fredrik. Fadd: Ole Olsen BbKlev og Kone, Gunder Halvorsen ib., Niels Jacobsen ib., P. Gunild Gulliksd., Skien. HD Mad. Amundsen.

f. 24/8-1835. dbt. 6/9-1835. Skomager Niels Gundersen N. Brekkej. og Anne Andersdatters Gunder. Fadd: Karen Aslaksd. N. Brekke, P. Anne Maria Gundersd. ib., Halvor Olsen Hobek ib., Svend Olsen ib., Ole Larsen Svarttangen.

f. 17/1-1835. dbt. 6/9-1835. (Uægte). Carl Bernhard. Pigen Edel Magrethe Førre, Bratsberg, angiver som Barnefader Theodor Carlsen forhen Tiener paa Fossum, skal nu være i Sverrig. HD Christine Bommen , BbKlev.
Fadd: Engebregt Pedersen BbKlev, Lars Halvorsen ib., Christen Michelsen under Bratsberg, Kone Maren Elisabeth Førre ib., P. Marthe Zachariasd. Bratsberg.

f. 23/8-1835. dbt. 20/9-1835. Peder Olsen Holm under Bratsberg og Kirsten Maria Sondresdatters Ole Peter. Fadd: Sara Larsd. Holm, P. Kirsten Christensd. Holmen, Knud Larsen under Bratsberg, Isak Isaksen ib., Christopher Løkenberg.

f. 6/8-1835. dbt. 20/9-1835. Skomager Ole Thronsen BbKleven og Maria Olsdatters Karen Gurine. Fadd: Lars Halvorsen Bøe, Ole Andersens Hustru, Brekke, Johan Andersens Hustru ib., Kone Else Olsd. Bøe, P. Gunhild Halvorsd. Bøe. HD Madame Amundsen.

f. 1/9-1835. dbt. 20/9-1835. Niels Hansen Fossum og Karen Andersdatters Anne Dorthe. Fadd: Ole Nielsen Hynie, Paul Andersen under Brække, Hans Isaksen Fossum, Anne Gurine Hansd. ib., Marthe Marie Pedersd. ib.

f. 30/8-1835. dbt. 20/9-1835. Niels Sørensen Tufte og Inger Karine Andersdatters Ingeborg Maria. Fadd: Harald Andersen Limie, Gunder Andersen ib., Ole Olsen Aasen, Mari Hansd. Kuttere, P. Maren Andersd. Limie.

f. 5/9-1835. dbt. 4/10-1835. (tvilling). Niels Knudsen Borrestadstranden og Gurine Saamundsdatters Christine. Fadd: Maria Thorsd. Borrestad, Anne Guline Tollefsd. ib., Lars Christian Larsen Borge, Arne Pedersen, Skien, Lars Olsen Ekornrød. HD Torgrim Olsen (begge).

f. 5/9-1835. dbt. 4/10-1835. (tvilling). Niels Knudsen Borrestadstranden og Gurine Saamundsdatters Carl. Fadd: Ole Olsens Kone, Oseb., P. Kirstine Torgersd. Borge, Jens Kittelsen Hougen, Ole Knudsen under Borrestad, Niels Olsen Ekornrød.

f. 27/9-1835. dbt. 11/10-1835. Isak Isaksen Bratsbergskoven og Kirsten Larsdatters Mariane. Fadd: Knud Larsen Bratsbergskoven, Isak Larsen og Johannes Larsen ib., Anne Isaksd. ib., P. Ragnild Maria Isaksd. Løberg.

f. 28/8-1835. dbt. 11/10-1835. Jens Torstensen BbKlev og Kirsten Tollefsdatters Telephine. Fadd: Amalia Torgersd. BbKlev, P. Karen Solvesd. i Skien, Jacob Engebregtsen BbKlev, Hans Christensen ib., Harald Halvorsen, Skien. HD Mad. Amundsen.

f. 28/8-1835. dbt. 11/10-1835. Niels Axelsen N. Brekkejordet og Anne Kirstine Saamundsdatters Christine. Fadd: Niels Larsen Kiær, Lars Solvesen ib., Lars Eliassen BbKlev, K. Anne Olsd. Kiær, P. Gurine Nielsd. Brekkejord.

f. 15/9-1835. dbt. 25/10-1835. Hans Andersen under Ø. Borge og Amborg Kirstine Larsdatters Marthe Magrethe. Fadd: Peder Larsen K. paa Meen, Anders Eriksens K. Sanden, Hans Peter Larsen Meen, Rasmus Andersen Bratsberghaven, Isak Christensen Borge.

f. 20/7-1835. dbt. 25/10-1835. Anders Arvesen Oseb. og Karen Madsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Christen Larsen Oseb., John Nielsen ib., Niels Halvorsen ib., Marthe Larsd. Lierne ib., P. Karen Jacobsd. ib. HD Marthe Gjermundsd.

f. 8/9-1835. dbt. 25/10-1835. Hans Nielsen Kolkind og Inger Nielsdatters Anne Kirstine. Fadd: Ole Nielsen BbKlev, Isak Isaksen Folloug, Isak Larsen Putten, Kari Olsd. Folloug, Anne Aslaksd. BbKlev.

f. 2/10-1835. dbt. 25/10-1835. Poul Nielsen BbKlev og Dorthea Halvorsdatters Hansine. Fadd: Niels Larsens K., BbKlev, P. Thore Marie Sørensd. ib., Christen Halvorsen Mela, Christen Eriksen Bratsbergskov, Johan Peter Berg, Skien.

f. 23/10-1835. dbt. 1/11-1835. Jacob Larsen Høgseth og Maren Nielsdatters Ingeborg Thurine. Fadd: Auen Mathisen Svinholt, Christian Thorsen Høogseth, Jørgen Nielsen Løberg, Marthe Nielsd. ib., Maren Rasmusd. Øvrum.

f. 12/9-1835. Auen Tellefsen Ballestad og Magrethe Jensdatters Jens. Fadd: (Ingen faddere). Hjemmedøbt. Døde før Daabens Konfirmation.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 19/9-1835. dbt. 4/10-1835. Jacob Madsen under Fossum og Kirsten Johannesdatters Peder. Fadd: Ole Johannesen Bøe, Ole Pedersen ib., Peder Sigfridsen under Fossum, Ingeborg Maria Jacobsd., P. Anne Helvig Andersd.

f. 26/7-1835. dbt. 4/10-1835. Halvor Jahnsen N. Brekkejord og Kirstine Lorentsdatters Johannes. Fadd: Ole Nielsen, Skien, Jacob Halvorsen Brekkejord, Andreas Andersen ib., Ingeborg Johnsd. ib., Inger Isaksd. ib. HD Anders Jensen Lie.

f. 29/8-1835. dbt. 4/10-1835. Daniel Pedersen Wenstøb og Grethe Wollertsdatters Nicolay. Fadd: Peder Pedersen Wenstøb, Lars Nielsen Foss, Peder Hansen, Skien, Anne Maria, Hans Olsens Kone, Fahret, P. Karen Olsd. Kiær.

f. 11/8-1835. dbt. 4/10-1835. Ole Larsen BbKlev og Ragnild Tollefsdatters Tollef. Fadd: Ole Olsen BbKlev, Christian Larsen ib., Isak Larsen Skouen, P. Henrike Tollefsd. Wold, og Moderen selv.

f. 3/9-1835. dbt. 11/10-1835. Niels Nielsen Aamodt og Sara Nielsdatters Niels. Fadd: Halvor Thorbiørnsen Puttekaasen, Jørgen Thorbiørnsen Grinie, Engebregt Solvesen Grinie, P. Ingeborg Thorsd. Aamodt, P. Karen Pedersd. Gjerpen. HD Johan Solvesen.

f. 27/7-1835. dbt. 11/10-1835. Hans Olsen Sætret i Puttene under Rising og Signe Hansdatters Ole. Fadd: John Olsen Sætret, Peder Pedersen Marker, Daniel Pedersen Brekkejord, Ingeborg Olsd. Sætret, Gro Olsd. Myhren under Gjerpen Lille. HD Ole Jahnsen Kaasa.

f. 19/9-1835. dbt. 25/10-1835. Peder Engebregtsen Fossum og Johanne Andersdatters Anders. Fadd: Inger Engebregtsd. Fossum, P. Anne Engebregtsd. ib., Engebregt Pedersen ib., Christen Madsen under Bøe, Niels Engebregtsen, Skien.

f. 16/9-1835. dbt. 25/10-1835. John Hansen under Bøe og Gunild Johannesdatters Ole. Fadd: Kirstine Johannesd. under Bøe, P. Anne Christophersd. ib., Ole Nielsen ib., Hans Nielsen ib., Christen Nielsen ib.

f. 30/8-1835. dbt. 25/10-1835. Rebslager Michel Nissen, Mela og Pernille Andersdatters Johan. Fadd: Niels Rasmussen Klostertangen, Snedker Peder Bentzen i Skien, Niss Nissen, Mela, Else Maria Andersd., Skien, P. Aleth Bentzen ib.

f. 12/10-1835. dbt. 1/11-1835. Hans Johnsen N. Brækkejord og Marthe Johnsdatter Ryes Halvor. Fadd: Svend Olsen Brække, Peder Evensen ib., Peder Pedersen Marker, Anne Johnsd.(?) Brække, Karen Christine ib.

f. 22/10-1835. dbt. 8/11-1835. Halvor Christophersen Glende og Gunild Zachariasdatters Zacharias. Fadd: Niels Davidsen Glende, Jacob Davidsen ib., Zacharias Olsen Berberg, Magnild Simonsd. Berberg, Karen Zachariasd. ib.

f. 23/9-1835. dbt. 8/11-1835. Isak Pederseen Ballestad og Gurine Larsdatters Peder. Fadd: Torgrim Olsen Ballestad, Anund Jensen ib., Faderen selv, Ragnild Olsd. ib., Anne Kirstine Larsd. Holmen. HD Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 12/10-1835. dbt. 8/11-1835. Jens Aslaksen N. Bøe og Lene Olsdatters Aslak. Fadd: Gunild Rasmusd. Bøerødningen, P. Magnild Hansd. Bøe, Christopher Hansen Bøe, Niels Aslaksen ib., Halvor Christophersen, Skien.

f. 13/10-1835. dbt. 1/11-1835. Lars Thorsen Skiefield under Enggrav og Maren Andersdatters Anne. Fadd: Ingeborg Isaksd. Skiefield, P. Rønnou Thorsd. ib., Ole Isaksen Stensrød, Lars Andersen Skyer, Thor Sørensen Stensrød.

f. 30/7-1835. dbt. 1/11-1835. Skomager Lars Jacobsen under Grinie og Grethe Sophie Andreasdatters Laura Getsine Sophie. Fadd: Østen Andersens K. Mela, P. Marthe Olia Jacobsd., Niels Abrahamsen Wattenberg, Tollef Jensen Grinie, Hans Johannesen Fossum.

f. 15/6-1835. dbt. 1/11-1835. Gregorius Nielsen Tufte og Maren Gurine Jansdatters Maren Gurine. Fadd: Niels Christiansen Limie, Anders Olsen Grinie, P. Christine Christiansd. Limie, Begge Forældre selv.
HD Hans (Isaksen) Grinie.

f. 16/10-1835. dbt. 8/11-1835. Peder Madsen Bøe og Maren Halvorsdatters Anne. Fadd: Christen Madsen under Bøe, Niels Jensen und. Bøe, Svend Sigfridsen ib., Karen Madsd. Hoppestad, Maren Halvorsd. ib.

f. 31/10-1835. dbt. 15/11-1835. Christopher Olsen Fossum og Ingeborg Johnsdatters Elise. Fadd: Maren Johnsd. Luxefield, Marthe Maria Christophersd., Christen Jansen, Hans Andresen, Christopher Olsen Lien, Alle paa Fossum.

f. 8/11-1835. dbt. 22/11-1835. Johan Solvesen Ødesneltvedt og Ingeborg Larsdatters Marthe Maria. Fadd: Einer Olsens Kone, Gurine Larsd. Sneltvedt, P. Inger Larsd. Ødesneltvedt, Einer Olsen ib., Engebregt Solvesen Grinie, Niels Solvesen ibid.

f. 29/9-1835. dbt. 22/11-1835. Anders Jensen Kleven og Maria Jacobsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Zacharias Jensen Kleven, Ole Gunuldsen ib., Torsten Johnsen Kausanrød, Anne Halvorsd. Kleven, P. Marthe Jensd. ibid.

f. 17/7-1835. dbt. 22/11-1835. Procurator og constituerende Sorenskriver Edvard Christie Heiberg, S. Brekke og Engel Arentz Heiberg født Scheels Lagerta Mathilde:
Fadd: Hr. Amtsphysicus Dr. Munch, Hr. Kiøbm. H. Børthig i Skien og Hr. Theodor Scheel fra Christiania, Frue Paludan, Jfr. Adelaide Hammond og Jfr. Hanne Blom, Alle i Schien.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 31/10-1835. dbt. 22/11-1835. Johannes Andersen under Bøe og Berthe Andersdatters Niels. Fadd: Niels Halvorsen Lysa, Niels Andersen under Bøe, Christen Nielsen ib., Anne Maria Johannesd., Bøe, Anne Maria Engebregtsd.
HD Skoleh. Lars Oterholt.

f. 4/11-1835. dbt. 22/11-1835. Saugmester Christian Tenderup BbKlev og Anne Karine Ellefsdatters Carl Martin. Fadd: Maren Dothea Michelsd. Haven, Ingeborg Nielsd. Skien, Ole Larsen BbKlev, Sivert Pedersen ibid., Ole Olsen i Skien.

f. 2/10-1835. dbt. 22/11-1835. Christen Eriksen Puttekaasen og Berthe Gurine Kittelsdatters Kittel. Fadd: Johanne Johansd. Røsager, Pige Rønnou Thorsd. Puttekaasen, Niels Kittelsen Stulen, Christian Henriksen Hobek, Hans Johnsen Kikut.
HD Skoleh. Halvor Thorbiørnsen.

f. 3/11-1835. dbt. 22/11-1835. Erik Jacobsen Steensaasen og Anne Karine Henriksdatters Henrik. Fadd: Anne Thronsd. Steensaasen, P. Birthe Maria Knudsd. Gaupaasen, Christen Andersen Steensaas, Ole Evensen Sørbøe, Andreas Christensen Steensaas.

f. 23/10-1835. dbt. 29/11-1835. Knud Christophersen under Sølie og Marthe Marie Eriksdatters Christopher. Fadd: Sara Andersd. fra Brunlaugnæs, P. Christine Christophersd. Sølie, Anders Mathiesen Svinholt, Thomas Eriksen fra Eidanger, Søren Christophersen under Sølie.

f. 22/9-1835. dbt. 29/11-1835. Ole Olsen Osebakken og Maren Andersdatters Anders Reinholdt. Fadd: Søren Nielsens Kone, P. Kirsten Johnsd., Kield Jacobsen, Søren Nielsen, alle fra Graaten, samt Ole Olsen Osebakken.
HD Skolelærer Gunder Augestad.

f. 6/9-1835. dbt. 13/12-1835. Skomagermester Christen Halvorsen BbKlev og Anne Marie Bøidtlers Herman. Fadd: Karen Asbiørnsen i Skien, Else Fander ibid, Christen Gundersen ib., Gotfried Severin Bøidtler i Porsgrund.
HD Mad. Anundsen.

f. 16/9-1835. dbt. 13/12-1835. Uk. Svend Thorsen under Grinie og Pigen Helge Pedersdatter Fielddals (Uægte) Svend. Fadd: Christen Michelsen Doxrød, Knud Knudsen Kleven, Peder Pedersen Fielddal, Ingeborg Knudsd. Doxrød, moderen selv.
HD Berthe Ramsmyhr.

f. 16/11-1835. dbt. 26/12-1835. Hans Knudsen Myren under Sande (Sanna) og Magrethe Amundsdatters Ole. Fadd: Ingeborg Nielsd. Stulen, P. Marthe Clausd. af Solum, Knud Olsen Aadna under Klep, Christen Knudsen i Eidanger, Ole Nielsen Stulen.
HD Skoleh. Hans S. Riis.

f. 14/12-1835. Halvor Torstensen Skilbred og Maren Magrethe Isaksdatters Isak. (Ingen faddere). HD Anders Skilbreds Kone Gunnild, men døde før Daabens Konfirmation (i kirken).

f. 17/11-1835. dbt. 26/12-1835. Jørgen Torbiørnsen Grinie og Karen Maria Nielsdatters Niels. Fadd: Berthe Olsd. under Grinie, Karen Pedersd. Gjerpen, Niels Nielsen Aamodt, Engebregt Solvesen Grinie, Claus Olsen under Grinie.

f. 1/11-1835. dbt. 26/12-1835. Ole Nielsen BbKleven og Dorthe Abrahamsdatters Niels Christian. Fadd: Anne Olsd. af Solum, P. Marthe Karine Christensd. og Hans Johnsen BbKlev, Halvor Olsen i Skien, John Olsen ibid.
HD Christine Abrahamsd.

f. 13/12-1835. dbt. 26/12-1835. Kittel Nielsen Falkum og Karen Kiøstolfsdatters Andreas. Fadd: Ragnild Engebretsd. Ballestad, Anne Olsd. Falkum, Erik Olsen ib., Halvor Kiøstolfsen fra Solum, Christopher Anundsen Falkum.
HD John Jacobsen (Ballestad).

f. 21/9-1835. dbt. 29/11-1835. Jens Torkildsen Osebakken og Dorthea Christophersdatters Anne Christine. Fadd: Hans Engebregtsens K., Signe Torkildsd., og Even Halvorsen, alle af Osebakken, Hans Halvorsen af Porsgrund, Niels Hansen Nænseth, Solum. HD G. Augestad.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 22/11-1835. dbt. 13/12-1835. Christen Rasmussen Store Mæla og Anne Kirstine Larsdatters Kirsten Gurine. Fadd: Magrethe Hansd. Fossum, Maren Pedersd. Jønnevald, Christen Halvorsen Mæla, Lars Rasmussen Fossum, Hans Rasmussen ibid.

f. 7/11-1835. dbt. 13/12-1835. Claus Olsen Wasbrække under Grinie og Elen Karine Gundersdatters Oline. Fadd: Peder Sørensen under Grinie, Niels Solvesen ibid., Johanne Larsd. fra Skien, P. Karen Pedersd. Gjerpen, faderen selv.

f. 5/11-1835. dbt. 20/12-1835. Halvor Halvorsen Eriksrød og Anne Petersdatters Helene. Fadd: Torberg Petersd. Falkum, Thurine Tovsd. Semb, Halvor Olsen Eriksrød, Peder Jacobsen Teien, Ole Eriksen Falkum.

f. 23/11-1835. dbt. 27/12-1835. Anders Rasmussen BbKlev. og afdøde Anne Pedersdatters Anne Karine. Fadd: Karen Marie Hansd., Skien, P. Maren Pernille Christensd. Bratsbergskoven, Herman Hansen, Skien, Peder Christensen og Hans Christensen Bratsb.skoven.

f. 1/12-1835. dbt. 26/12-1835. Anders Hansen under Fossum og Christine Christophersdatters Elen Magrethe. Fadd: Niels Larsen Ekornrød, Anders Jensen, Christopher Henriksen under Fossum, Elen Christophersd. und. Borrestad, Maria Christophersd. Fossum.

f. 2/12-1835. dbt. 27/12-1835. John Olsen Buer og Kirsten Jacobsdatters Maren. Fadd: Maria Jacobsd. Sande (Sanni), Anne Magrethe Isaksd. Espedal, Anders Jacobsen Sølie, Peder Hansen Meen.

f. 25/11-1835. dbt. 26/12-1835. John Pedersen S. Ballestad og Sigrid Jensdatters Karen. Fadd: Anne Knudsd. Ballestad, Karen Tollefsd. Oseb., Svend Knudsen und. Meen, Daniel Jensen Kiølnæs, Jacob Tollefsen Ballestad.

f. 1/11-1835. dbt. 28/12-1835. Peder Aslaksen Fossum og Maren Kirstine Madsdatters Inger Kirstine. Fadd: Simon Aslaksen und. Bøe, Rasmus Halvorsen Fossum, Jens Nielsen Aarhuus, Karen Clausd. Hoppestad, P. Marthe Christophersd, Fossum. HD Hans Isaksen.

f. 10/10-1835. dbt. 26/12-1835. Christen Larsen Fossum og Karen Engebregtsdatters Sophie Magdalene. Fadd: Marthe Einersd. Fossum, Anne Hansd. ib., Engebregt Engebregtsen Skaven, Lars Fredriksen Storm ib., Lars Iversen ib., Ole Lund under Fossum. HD H. Isaksen Grinie.

f. 26/11-1835. dbt. 26/12-1835. Lars Olsen S. Ballestad og Marthe Hansdatters Karen Jensine. Fadd: Niels Thorsen Ballestad, Jens Olsen ibid., Halvor Hansen af Eidanger, Ole Hansens Kone Marthe Hansd. ibid., P. Maria Thorsd. Ballestad. HD Skoleh. Torgrim Olsen.

f. 25/11-1835. dbt. 26/12-1835. Knud Hansen Oseb. og Kirsten Jensdatters Gunild Kirstine. Fadd: Hans Engebregtsen Oseb., Lars Hansen ib., Lars Olsen ib., Ingeborg Kirstine Eriksd. Sande (Sanni), Anne Jensd. Oseb. HD Skoleh. Gunder Augestad.

f. 2/11-1835. dbt. 27/12-1835. Halvor Sørensen Nykaas og Karen Johanne Christensdatters Christian. Fadd: Isak Sørensen Nykaas, Rasmus Bæruldsen Slettene, Haagen Bæruldsen ibid., Maren Halvorsd. Lierne, Karen Kirstine Bæruldsd.

f. 12/11-1835. dbt. 26/12-1835. Niri Knudsen Gulseth og Anne Karine Mathisdatters Peder. Fadd: Berthe Mathisd. Porsgrund, Gurine Nirisd. Gulseth, Erik Mathisen ib., Lars Larsen ib., Henrik Johnsen ib. HD John Ballestad.

f. 12/11-1835. dbt. 27/12-1835. Skomager Engebregt Pedersen BbKlev og Marie Johnsdatters Christopher. Fadd: Berthe Jacobsd. BbKl., Boel Knudsd. i Skien, Paul Eriksen ib., Mathis Knudsen ib., Jacob Halvorsen ibid. HD Mad. Amundsen.

f. 25/10-1835. dbt. 27/12-1835. Hans Olsen S. Brækkejord og Karen Olsdatters Isak. Fadd: Christine Jacobsd. und. Frogner, Kisten Olsd. Semb, Ole Brynjulfsen i Skien, Jacob Thorsen und. Grinie, Lars Haraldsen S. Brække.

f. 22/11-1835. dbt. 27/12-1835. Rasmus Johnsen Gromstulen i Luxefield og Dorthe Nielsdatters Jacob. Fadd: Arve Nielsen Berberg, Simon Nielsen Wenstøb, P. Gunild Rasmusd. Berberg, Begge forældrene selv. HD Anund Olsen und. Brække.

f. 19/9-1835. dbt. 1/1-1836. Ole Andersen Tangen BbKlev og Anne Christensdatters Christian. Fadd: Gunder Thomassen Folloug, Knud Isaksen, Engebregt Jacobsen, Hans Jacob Halvorsen og Jacob Eriksen, Berthe Jacobsd. og Kirsten Nielsd. alle af BbKl. HD Mad. Amunds.

f. 19?/11-1835. dbt. 1/1-1836. Lars Svendsen Langgangen og Helvig Engebregtsdatter, under Bøes Ole. Fadd: Helvig Andersd. Langgangen, Anne Larsd. Fossum, Anders Nielsen Wenstøb, Peder Engebregtsen Gulseth, Peder Sigfridsen Langgangen. HD Henrik Jermundsens Enke.

f. 18/12-1835. dbt. 3/1-1836. Gunnuld Nielsen Semb og Marthe Maria Carlsdatters Niels. Fadd: Kirsten Larsd. i Solum, P. Marthe Gundersd. Semb, Lars Pedersen Værpe i Solum, Anders Carlsen Elseth ib., John Nielsen Riis.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 28/12-1835. dbt. 3/1-1836. Niels Larsen Moe og Karen Jensdatters Jens. Fadd: Daniel Olsen Foss, Niels Jensen und. Moe, Halvor Olsen Holm, Niels Pedersen und. Moe, Svennoug Gundbiørnsd. Dybedal, Karen Larsd. Moe.

f. 10/12-1835. dbt. 3/1-1836. Isak Larsen Bratsbergskoven og Johanne Christensdatters Christen. Fadd: Knud Larsen Bbergskov, Svenke Larsen Follestad, Christen Tobiassen i Skien, Cathrine Kittilsd. BbKlev., Marie Isaksd. under Bratsberg.

f. 14/10-1835. dbt. 17/1-1836. Skomager Tollef Pedersen Wenstøb og Wilhelmine Bendixens Carl Eduard. Fadd: Mad. Reiersen Fossum, Jomfr. Lovise Lundberg ib., Jens Kildal i Skien, Knud Petersen Wenstøb. HD Klokker Lund.

f. 23/9-1835. dbt. 17/1-1836. Christen Jacobsen Oseb. og Maren Magrethe Hansdatters Eduard Christian. Fadd: Birgitte Eriksd. Oseb., Berthe Oline Sørensd. ib., Hans Gundersen ib., Lars Jacobsen ib., Lorentz Christian Isaksen ib. HD G. Augestad.

f. 21/11-1835. dbt. 26/12-1835. John Andersen und. Meen og Karen Pernille Børresdatters Anne Serine. Fadd: Halvor Børresen und. Bratsberg, Hans Peter Andersen und. Borrestad, Abraham Jensen i Porsgrund, Kirsten Andersd. und. Meen, Lisbeth Børresd. Riis. HD Mad. Jacobsen.

f. 14/10-1835. dbt. 27/12-1835. Jacob Pedersen Lund og Bergith Hansdatters Anne Helene. Fadd: Ingeborg Simonsd. Lund, Thone Sigurdsd. Lund, Henrik Rasmussen Semb.

f. 12/11-1835. dbt. 26/12-1835. Simon Nielsen Wenstøb og Karen Gurine Christiansdatters Ingeborg. Fadd: Christian Halvorsen Wenstøb, Halvor Larsen ib., Niels Nielsen Rønningen, Anne Jacobsd. Wenstøb, og P. Christine Christiansd. Limie. HD John Jacobsen Ballestad.

f. 27/11-1835. dbt. 26/12-1835. Erik Eriksen Ballestad og Maria Pedersdatters Inger Andrea. Fadd: Berthe Eriksd. N. Brække, P. Anne Eriksd. Bøhle, Torgrim Thorsen Ballestad, Engebregt Hansen Nærum, Anders Brynildsen Eidanger. HD Erik Bøhle den gamle.

f. 6/11-1835. dbt. 26/12-1835. Mathis Gundersen Ramsaas og Anne Karine Larsdatters Karen Maria. Fadd: Karen Gundersd. Bakken, P. Magrethe Gundersd. Ødegaard, Lars Larsen Bakken, Peder Christensen Riis, Ole Gundersen Ramsaas. HD Hans Sivertsen Riis.

f. 16/11-1835. dbt. 27/12-1835. Amund Jensen und. Mæla og Karen Hansdatters Inger Gurine. Fadd: Halvor Madsen und. Mæla, Hasle Nielsen ib., Svend Larsen Løberg, Maria Hansd. und. Foss, P. Inger Hansd. und. Løberg. HD Klokker Lund.

f. 16/10-1835. dbt. 27/12-1835. John Olsen Høglie i Luxefield og Dorthe Andersdatters Dorthe. Fadd: Niels Hansen Fossum, Harald Hansen ib., Gurine Hansd. ib., Karen Andersd. und. Fossum, Faderen selv. HD Ole Knudsen Høglie.

f. 7/10-1835. dbt. 29/12-1835. Stiger Andreas Paulsen Gulseth og Anne Dorthea fød Falkenbergs Regine Benedicte. Fadd: Madame Larsen i Skien, Jomfr. Kirsten Caroline Paulsen, Marsmester J. Warme, Bogholder J. Foss, begge Fossum, Klokker C. Lund, Aarhuus, Garver O. P. Holm og O. J. Colberg i Skien. HD Klokker Lund.

f. 16/12-1835. dbt. 1/1-1836. Ole Pedersen Mel. Bøe og Kari Johannesdatters Anne.  Fadd: Helge Larsen Lille Foss, Niels Isaksen Bøe, Hans Knudsen Bøe, Kirsten Johannesd. Dyrendal und. Fossum, Ingeborg Olsd. Bøe.

f. 23/11-1835. dbt. 3/1-1836. Lars Lorentzen Fossum og Inger Kirstine Engebregtsdatters Gunild Maria. Fadd: Svend Andersen Fossum, Christopher Larsen ib., Erik Lorentzen ib., Andrea Lorentzd., og Anne Svendsd. ibid.

f. 11/10-1835. dbt. 12/1-1836. Skibscapt. Jean Borelly Erboe Osebakken og Maren Magrethe født Bulls Elise Charlotte. Fadd: Lieutenant Poul Thrane fra Christiania, Skibscapt. Jørgen Linaae fra Porsgrund, ....... Adolph Holfeldt, Jomfr. Hanne Bruun Oseb. og Begge forældrene selv.

f. 27/11-1835. dbt. 17/1-1836. Møller Lars Iversen, Fossum og Inger Jansdatters Johanne Karine. Fadd: Ingeborg Jacobsd. Fossum, Karen Iversd. Oseb., Christen Larsen Fossum, Engebregt Engebregtsen ib., Knud Peter Christophersen ib., Lars Fredriksen Skavan. HD Skoleh. Hans Grinie.

f. 4/10-1835. dbt. 17/1-1836. Gunder Nielsen under Aarhuus og Karen Olsdatters Ole Christian. Fadd: Marthe Engebregtsd. Holm, Dorthea Hansd. Aarhuus, Peder Olsen Holm, Halvor Olsen ib., Niels Halvorsen Berberg. HD Elias Aarhuus.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 24/12-1835. dbt. 17/1-1836. Thor Nielsen Høgseth og Inger Sørensdatters Hans. Fadd: Jacob Larsens Kone, Maren Nielsd. Høgseth, P. Stine Hansd. Oseb., Anders Mathisen Svinholt, Ole Olsen Bakkeskoven, Peder Thorsen Høgseth.

f. 10/12-1835. dbt. 24/1-1836. Niels Isaksen Ødegaarden (Øvre Sølie) og Lisbeth Kirstine Olsdatters Andreas. Fadd: Berthe Isaksd. Borrestad, Caroline Christiansd. Troldsaas, Isak Isaksen Borrestadholmen, Lars Isaksen Kiølnæs, Lars Hansen Oseb.

f. 18/11-1835. dbt. 24/1-1836. Niels Nielsen Lie, Oseb. og Grethe Nielsdatters Johan Wilhelm. Fadd: Anne Thurine Thomasd. Oseb., P. Gunild Nielsd. ib., Jens Jørgensen Meier ib., Isak Nielsen ib., Ole Nielsen ib. HD Skoleholder Augestad.

f. 16/12-1835. dbt. 31/1-1836, Ole Andersen Usterud, S. Brækkejord og Marthe Larsdatters Anders. Fadd: Helvig Arnesd. Oseb., Andrea Torkildsd. Skien, Sivert Pedersen BbKl., Knud Guttormsen ib., Johan Andersen Usterud Brækkejord.

f. 24/12-1835. dbt. 31/1-1836. Ole Nielsen BbKlev. og Anne Hovelsdatters Lars. Fadd: Engebregt Andersen Oseb., Ole Jacobsen i Skien, Hans Nielsen ib., Ingeborg Hovelsd. Oseb., Ragnild Maria Nielsd. Follestad.

f. 19/1-1836. dbt. 7/2-1836. Knud Isaksen Bommen, BbKlev og Anne Sophie Andersdatters Andreas. Fadd: Niels Børresens Kone BbKlev, P. Stine Marie Gundersd. ib., Gunder Thomassen Folloug ib., Jacob Isaksen Bommen ib., Isak Sørensen ib.

f. 31/12-1835. dbt. 14/2-1836. Halvor Olsen N. Aas og Maren Simonsdatter Stulens Ole. Fadd: Jens Olsen og Lars Olsen Aas, Aslak Halvorsen ib., Ingeborg Simonsd. Stulen, Kirsten Simonsd. ib. HD Skoleh. Lars Oterholt.

f. 6/1-1836. dbt. 14/2-1836. Isak Jansen Mauraasen und. Tufte og Maren Larsdatters Andreas. Fadd: Anne Maria, Lars Follougs Enke BbKlev, P. Hella Pedersd. und. Tufte, Ole Andersen Nøglegaard, Christian Christiansen und. Tufte, Engebregt Jansen ibid.

f. 2/10-1835. dbt. 14/2-1836. Lars Gundersen BbKlev og Berthe Maria Hansdatters Hans Christian. Fadd: Peder Frøberg Gundersen Fossum, Peder Hansen BbKlev, Bertel Andersen ib., Isak Christensen ib., Berthe Marie Ellefsd. ib., P. Fredrikke Adolphsd. Rosenblad i Skien. HD Madame Anundsen.

f. 3/1-1836. dbt. 14/2-1836. Rasmus Engebregtsen Dyrkold og Marie Jacobsdatters Jacob. Fadd: Smed Jacob Larsen i Skien, Lars Jacobsen ib., Engebregt Østensen Dyrkold, Marthe Thorsd. Gjerpen, C. Karen Østensd. Dyrkold. HD Skoleholder Lars Oterholt.

f. 29/1-1836. dbt. 21/2-1836. Hans Olsen Oseb. og Karen Christensdatters Niels. Fadd: Ingeborg Christensd. Oseb., Berthe Olsd. Fossum, Ole Olsen Oseb., Gunder Christensen Skoven, Abraham Jacobsen Oseb. HD Marthe Asjersd.

f. 27/12-1835. dbt. 17/1-1836. Hans Isaksen S. Frogner og Inger Andersdatters Berthe. Fadd: Jens Thorsen und. Frogner, Erik Pedersen ib., Ole Thronsen i Skien, Anne Pedersd. Lille Foss, P. Maren Thronsd. Frogner.

f. 9/1-1836. dbt. 31/1-1836. Isak Larsen Riis og Karen Kirstine Hansdatters Kirstine. Fadd: Asgjer Gjermundsd. Riis, P. Elen Hansd. af Eidanger, Knud Larsen Buer, Erik Kittilsen Riis, Jacob Hansen Ødegaarden i Eidanger.

f. 10/12-1835. dbt. 31/1-1836. Hans Wetlesen Oseb. og Sara Hansdatters Anne Berthea. Fadd: Magdalene Thronsd. Oseb., Sara Bentsd. Porsgrund, Jens Jensen Oseb., Niels Nielsen ib., Stian Michelsen ib. HD Skoleholder Augestad.

f. 25/1-1836. dbt. 7/2-1836. Knud Larsen Bratsbergskougen og Anne Isaksdatters Anne Marie. Fadd: Isak Isaksens Kone BbKlev, P. Ingeborg Marie Larsd. Svarttangen, Svenke Larsen Follestad, Lars Larsen Skien, Engebregt Isaksen Løberg.

f. 16/1-1836. dbt. 7/2-1836. Niels Olsen Oseb. og Marthe Larsdatters Marie Anne. Fadd: Niels Helgesens K., Oseb., P. Kirsten Olsd. Buer, Lars Larsen i Eidanger, Knud Johnsen Oseb., Lars Gundersen Aakre.

f. 9/1-1836. dbt. 7/2-1836. Smed Jacob Eriksen S. Brækkejord og Ingeborg Sørensdatters Aastine Marie. Fadd: Thor Eriksens K., Vold i Solum, P. Helvig Larsd. Gjemsøe Kloster, Lars THorsen Ballestad, Abraham Iversen Falkum, Gunder Axelsen Hynie, BbKlev.

f. 8/2-1836. dbt. 28/2-1836. Anders Jensen Hovland, Oseb. og Maren Knudsdatters Anne Maria Dorthe. Fadd: Maren Kirstine Hansd. Oseb., P. Berthe Isaksd. Holmen, Gunder Christensen und. Kiølnæs, Isak Isaksen und. Borrestad, Lars Olsen Oseb.

f. 15/1-1836. dbt. 28/2-1836. Lars Olsen und. Løberg og Anne Magrethe Knudsdatters Marthe Kirstine. Fadd: Jens Olsen Løberg, Kittil Olsen og Ole Jensen Løberg, P. Karen Jensd. Løberg og Moderen selv.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 10/11-1836. dbt. 28/2-1836. Skipper Christian Kruuse, Oseb. og Marthe født Christensens Henriette Christiane Schiøtt. Fadd: Skibskapt. Ole Christensen Oseb., Jens Christensen Porsgrund, Anders Larsen Houen ib., Madame Kirsten Olsen ib., Jonfr. Hanna Hansen ibid. HD Gunder Augestad.

f. 25/12-1835. dbt. 28/2-1836. Hans Engebregtsen Fossum og Anne Helene Anundsdatters Karen Maria. Fadd: Anund Halvorsen Wenstøb, Halvor Aslaksen Fossum, Christen Olsen ib., Helvig Halvorsd. ib., Moderen selv. HD Skoleholder Hans Grinie.

f. 20/2-1836. dbt. 6/3-1836. Abraham Jacobsen und. Ø. Borge og Inger Gurine Pedersdatters Petrine. Fadd: Karen Pedersd. Porsgrund, P. Karen Christiansd. Oseb., Gunder Isaksen Borgeskoven, Isak Jacobsen Kolkind, Hans Olsen und. Borge. HD G. Augestad.

f. 28/2-1836. dbt. 6/3-1836. Ole Tollefsen Bratsberg og Kirstine Larsdatters Anne Larine. Fadd: Sigurd Sigurdsen Bratsberg, Halvor Borgersen und. Bratsberg, Fredrik Larsen Sneltvedt, Karen Maria Nielsd. Bratsberg, P. Anne Olsd. ibid.

f. 1/2-1836. dbt. 21/2-1836. Even Nielsen N. Løberg og Gurine Torbiørnsdatters Torbiørn. Fadd: Ragnild Sondresd. N. Løberg, Maria Gundersd. ib., Gunder Thomassen ib., Niels Torbiørnsen ib., Ole Jansen ib.

f. 29/2-1836. Christen Isaksen Holm og Anne Rasmusdatters Christopher. Fadd: (Ingen faddere). HD Anne Kirstine Andersd. Holm. Død før Daabens Konfirmation.

f. 11/2-1836. dbt. 6/3-1836. Ole Gullichsen Follestad og Gunild Nielsdatters Niels. Fadd: Christen Kiøstolfsen Follestad, Lars Johnsen i Skien, Lars Halvorsen ib., Anne Nielsd. und. Brække, Moderen selv.

f. 15/2-1836. Ole Thoresen Moe, Osebakken og Helvig Arvesdatters Et udøbt (Drenge) Barn. Døde 17 dage gml. ved et plutseligt Slagtilfælde.

f. 21/1-1836. dbt. 20/3-1836. Even Jacobsen Ballestad og Karen Pedersdatters Jacob Peter. Fadd: Lars Jacobsens K., Elen Jacobsd. Langerød, P. Aaste Maria Thronsd. Ballestad, Jacob Jacobsen Langerød, Thorgrim Thorsen Ballestad, Erik Eriksen ib. HD Torgrim Olsen.

f. 21/2-1836. dbt. 27/3-1836. Halvor Aslaksen BbKlev og Kirsten Halvorsdatters Aslak. Fadd: Hans Aslaksen Brækkejordet, Ole Aslaksen ib., Ole Nielsen BbKlev, Anne Aslaksd. ib., P. Inger Halvorsd. Skien.

f. 7/10-1835. dbt. 27/3-1836. NB. Ludvig August. Pige Agnette Mathea Halvorsen p.t. hos moderen paa BbKlev. Som Barnefader opgiver moderen Uk. Ludvig Hundevadt, som nu skal være i nærheden af Christiania.
Fadd: Skrædder Gundersens K. i Skien, Jomfr. Kirstine Røed ib., Blikkenslager Mønnich ib., Høker Lucas Thorsen ib., Skomager Christen Halvorsen BbKlev. HD Mad. Anundsen. Uægte. Anmeldt af Barnets Moder selv.

f. 9/3-1836. dbt. 27/3-1836. Anders Olsen N. Brækkejord og Johanne Halvorsdatters Ole. Fadd: Einar Olsen Sneltvedt, Rejer Andersen Brækkejord, Johannes Halvorsen und. Frogner, Gurine Larsd. Sneltvedt, P. Karen Olsd. ib.

f. 5/2-1836. dbt. 27/3-1836. Abraham Olsen Houkeroe i Luxefield, nu død, og Gurine Anne Olsdatters Abraham. Fadd: John Hansen Henningsdal, Anders Nielsen fra Sandsværd, Ole Olsen Gjerpen Lille, Inger Thurine Andersd. Luxefield, Magrethe Olsd. Henningsdal. HD Ole Olsen Houkeroe.

f. 10/3-1836. dbt. 4/4-1836. Jacob Jansen Rolighed og Anne Gurine Halvorsdatters John. Fadd: Ole Jansen Sølie, Gunder Halvorsen under Riis, Svend Olsen Berg, Anne Johnsd. Brækkejord, P. Kirsten Johnsd., Solum.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 7/3-1836. dbt. 4/4-1836. Peder Bæruldsen Aas og Berthe Larsdatters Peder. Fadd: Rasmus Bæruldsen Slettene, Halvor Bæruldsen Gaasehølen, Hans Jacobsen und. Tufte, Maren Christensd. Aas, Karen Bæruldsdatter.

f. 29/2-1836. dbt. 4/4-1836. Erik Olsen S. Ballestad og Elen Dorthea Christiansdatters Thor. Fadd: Daniel Jacobsens K., Anne Kirstine Olsd. Ballestad, P. Ragnild Maria Olsd. Ballestad, Erik Larsen ib., Torgrim Olsen ib., Niels Olsen ibid. HD Skoleholder Torgrim Olsen Ballestad.

f. 5/2-1836. dbt. 6/3-1836. John Jensen Riser und. Fossum og Kirsten Henriksdatters Karen Elise. Fadd: Jens Henriksen und. Fossum, Simon Aslaksen ib., Christen Christensen und. Bøe, Anne Christensd. ib., Karen Olsd. Bugodt.

f. 1/2-1836. dbt. 6/3-1836. Ole Nielsen und. Bøe og Kirstine Johannesdatters Else. Fadd: Aslaug Maria Johnsd. und. Bøe, Anne Abrahamsd. Fossum, Christen Nielsen und. Bøe, Christian Nielsen ib., Andreas Olsen Bøe.

f. 14/2-1836. dbt. 6/3-1836. Hans Nielsen und. Bøe og Aslaug Maria Johnsdatters Elise. Fadd: Anne Christophersd. und. Bøe, Kirstine Johannesd. ib., Niels Christophersen ib., Niels Andersen ib., Johannes Andersen ibid.

f. 7/2-1836. dbt. 6/3-1836. Overjæger Jacob Knudsen BbKlev og Anne Berthea Johannesdatters Johanne Marthine. Fadd: Jens Davidsens Enke, Westre Porsgrund, P. Birthe Marie Knudsd. Frogner, Jacob Hansen Frogner i Skien, Hans Halvorsen Jøntvedt ib., John Knudsen ib.

f. 9/10-1835. dbt. 13/3-1836. Andreas Antoniusen Oseb. og Else Birgithe Andreasdatters Karen Kirstine. Fadd: Magdalene Reiersd. Oseb., Anne Knudsd. ib., Isak Nielsen Herrøe, Niels Halvorsen Oseb., Peder Hansen ibid. HD G. Augestad.

f. 16/2-1836. dbt. 13/3-1836. Abraham Jacobsen N. Ballestad og Karen Jensdatters Ingeborg Karine. Fadd: Ragnild Engebregtsd. Bøhle, P. Anne Gurine Hansd. Ballestad, Johannes Jensen ib., Hans Jensen ib., Daniel Jacobsen ibid.

f. 3/10-1835. dbt. 17/3-1836. NB. Berthe Karine. Uk. Ole Grimersen Fækjan i Luxefield og Pigen Cathrine Marie Anundsdatter ib. Uægte født. Anmeldt af Faderen selv. Forældrene ægteviede samme Dag.
Fadd: Anne Helene Anundsd. Fossum, P. Thorine Johansd. ibid., Engebregt Solvesen Grinie, Peder Isaksen Gjerpen Præstegaard, Hans Engebregtsen Fossum. HD Ole Knudsen Høglie.

f. 22/1-1836. dbt. 20/3-1836. Ellef Johnsen Bæstul og Ingeborg Engebregtsdatters Helvig. Fadd: Erik Engebregtsen Wenstob, Kittel Kittelsen Riis og Sønnen Kittel, Karen Knudsd. Wenstøb, P. Maren Halvorsd. Hoppestad.

f. 13/1-1836. dbt. 24/3-1836. NB. Anne Elisabeth. Uk. Elias Hansen Follestad og Pigen Marthe Hansdatter BbKlev. Forældrene er Sammenviede samme Dag Barnets døbtes.
Fadd: Peder Hansen BbKl., Christian Christiansen i Brevig, Halvor Christensen Skien, Anne Kirstine Andersd. i Graaten, Pernille Sørensd. i Skien.

f. 22/2-1836. dbt. 27/3-1836. Aslak Olsen Moe og Maria Olsdatters Karen. Fadd: Christian Rønningens K., Kari Olsd. Luxefield, Anne Guldbrandsd. Sæter ib., Daniel Olsen Foss, Niels Larsen Moe, Halvor Olsen Holm.

f. 28/1-1836. dbt. 4/4-1836. Ole Olsen Rønningen, N. Brækkejord og Marthe Gundersdatters Johanne. Fadd: Ingeborg Larsd. Øde Sneltvedt, P. Karen Olsd. Sneltvedt, Johan Solvesen Øde Sneltvedt, Einer Olsen Sneltvedt, Johannes Gundersen Klosterhougen.

f. 21/8-1835. dbt. 31/3-1836. NB. Karen Thurine. Ole Olsen Solum i Luxefield og Anne Sophie Hansdatter. Barnet er uægte født, men Forældrene skal sammen være ægteviede i Hedenstad, Sandsværd 30. Dec. 1835.
Fadd: Thore Olsen Godal, Christen Larsen und. Moe, Rasmus Lekaas ib., Mari Olsd. Godal, Johanne Torkildsd. und. Moe. HD Anders Knudsen Øgter.

f. 2/5-1835. dbt. 4/4-1836. Arne Lorentzen Oseb. og Karen Olsdatters Lauritz. Fadd: Gunild Zachariasd. Glende, Ingeborg Lorentzd. Oseb., Halvor Christophersen Glende, Kittel Kittelsen Riis und. Borge. HD Kittel Riis.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 17/4-1836. (Tvilling). Niels Sigurdsen Skilbred og Anne Magrethe Zachariasdatters Gunder. Fadd: (Ingen faddere). HD Anders Skilbreds Kone, døde før Daabens Konfirmation.

f. 17/4-1836. (Tvilling). Niels Sigurdsen Skilbred og Anne Magrethe Zachariasdatters Marthe Gurine. Fadd: (Ingen faddere). HD Anders Skilbreds Kone, døde før Daabens Konfirmation.

f. 10/4-1836. dbt. 8/5-1836. Niels Torbiørnsen Løberg og Berthe Torbiørnsdatters John. Fadd: Gurine Torbiørnsd. Løberg, P. Maria Gundersd. ib., Gunder Torbiørnsen, Even Nielsen, Ole Jensen, Alle paa Løberg.

f. 15/4-1836. dbt. 15/5-1836. Knud Peter Christophersen Fossum og Ingeborg Kirstine Iversdatters Christopher. Fadd: Inger Jahnsd. Fossum, Maren Iversd. fra Solum, Lars Fredriksen Storm, Skavan, Abraham Iversen Skien, Christopher Christophersen i Skien.

f. 19/3-1836. dbt. 23/5-1836. Christen Danielsen S. Brækkejord og Ingeborg Jacobsdatters Daniel. Fadd: Sivert Pedersens K., Karen Gundersd. BbKlev, P. Anne Kirstine Danielsd. Skien, Peder Pedersen S. Brække, Sigurd Halvorsen Langeland, Daniel Pedersen BbKlev.

f. 5/5-1836. dbt. 23/5-1836. Christopher Jørgensen BbKlev og Pernille Olsdatters Jørgen. Fadd: Marthe Karine Torstensd. BbKlev, P. Anne Berthea Johannesd. ib., Hans Christensen ib., Lars Christensen ib., Christian Hansen ibid.

f. 18/3-1836. dbt. 23/5-1836. Hans Andersen Holmen und. Borrestad og Anne Magrethe Jacobsdatters Engebregt. Fadd: John Andersen und. Meen, Jacob Engebregtsen Holmen, Lars Andersen Laugmandsgaarden, Maren Andersd. und. Meen, P. Kirsten Andersd. ibid. HD Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 8/5-1836. dbt. 23/5-1836. Farver Isak Hansen Nærum und. N. Brække og Birthe Eriksdatters Hans Edvard. Fadd: Maria Pedersd. Ballestad, P. Anne Eriksd. Bøhle, Jacob Hansen Nærum, Simon Hansen Nærum, Engebregt Hansen Nærum i Kragerøe.

f. 30/3-1836. dbt. 23/5-1836. Ole Olsen Follestad og Karen Madsdatters Mads. Fadd: Anne Magrethe Rasmusd. Follestad, Inger Madsd. Fossum, Mads Madsen ib., Jens Nielsen Aarhuus, Lars Nielsen ibid.

f. 15/5-1836. dbt. 29/5-1836. Johannes Larsen Fossum og Maren Nielsdatters Erik. Fadd: Harald Hansen Fossum, Rasmus Nielsen, Lars Fredriksen Storm, Kirstine Johannesd., Inger Maria Eriksd. Alle paa Fossum.

f. 20/5-1836. dbt. 5/6-1836. Ole Evensen Sørbøe og Inger Johnsdatters Ole. Fadd: Mads Pedersen Sørbøe, Peder Johnsen Løberg, Johannes Halvorsen Bøhle og Kone Karen Johnsd., P. Berthe Johnsd. Løberg.

f. 31/5-1836. dbt. 12/6-1836. Ole Torstensen und. Eriksrød og Ingeborg Jacobsdatters Jacob. Fadd: Ole Rasmussen und. Moe, Anders Johnsen ib., Isak Sørensen ib., Ingeborg Torstensd. ib., Anne Olsd. Eriksrød.

f. 5/6-1836. dbt. 19/6-1836. Lars Eliasen BbKlev. og Magrethe Axelsdatters Lars. Fadd: Johanne Christensd. BbKlev, P. Karen Gurine Larsd. Skien, Niels Axelsen Hynie, Brækkejord, Søren Nielsen ib., Auen Sørensen BbKlev.

f. 18/2-1836. dbt. 31/3-1836. Halvor Olsen Hougedal i Luxefield og Anne Engebregtsdatters Ingeborg. Fadd: Erik Engebregtsen Wenstøb, Johannes Olsen Grinieeie, Hans Thronsen und. Moe, Karen Knudsd. Wenstøb, P. Helvig Johannesd. und. Fossum. HD Christian Torkildsen Rønningen.

f. 19/3-1836. dbt. 31/3-1836. Christen Olsen Sølie og Inger Marie Rasmusdatters Ingeborg. Fadd: Sara Johnsd. Sølie, P. Marie Haraldsd. Lie, Wetle Rasmussen Augestad, Anders Jacobsen Klep, Christopher Olsen und. Øvrum.

f. 25/2-1836. dbt. 31/3-1836. Christopher Pedersen Fossum og Anne Thorsdatters Caroline Kirstine. Fadd: Knud Peter Christophersen Fossum, Christopher Christophersen, Hans Christian Christophersen, Anne Thurine Torkildsd. Hoppestad, P. Berthe Dorthea Christophersdatter. HD Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 1/3-1836. dbt. 4/4-1836. Hans Knudsen Bøe og Johanne Olsdatters Thurine. Fadd: Hans Halvorsen Bøe, Rasmus Halvorsen Lekaas, Christen Christensen Bøe, Kari Johannesd. Bøe, Karen Knudsdatter.

f. 29/1-1836. dbt. 4/4-1836. Anders Andersen Myren und. Nøglegaard og Karine Pedersdatters Inger Petrea. Fadd: Peder Aslaksen Stulen, Peder Jansen Foss, Christen Olsen Aashammer, Anne Magrethe Pedersd. und. Foss, Inger Pedersd. Foss.

f. 3/1-1836. dbt. 24/4-1836. Anders Tollefsen Kolkind og Anne Lisbeth Iversdatters Karen. Fadd: Auen Tollefsen Ballestad, Christen Michelsen Bratsberg, Halvor (ikke mer), P. Anne Maria Johnsd. Kolkind og moderen selv. HD Skoleholder John Jacobsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 23/3-1836. dbt. 24/4-1836. Christen Pedersen Aasen und. Lund (Lundsaasen) og Karen Evensdatters Karen. Fadd: Tor Smeds Kone, Maren Halvorsd., Anne Andersd. Bougerød, Niels Evensen Kleven, Gunder Evensen ib., Anders Evensen ib.

f. 23/3-1836. dbt. 8/5-1836. NB. ("Uægte"). Karen Maria. Pigen Maren Jacobsd. Teien under Moe, angiver som Barnefader Uk. Jens Henriksen fra Fossum, nu tienende for Chr. H. Blom i Skien. Anmeldt af Pigens Moder.
Fadd: Peder Jacobsen Teien und. Moe, Niels Jensen ibid., Halvor Olsen Eriksrød, Karen Jacobsd. Teien, Maren Larsd. Brændsæther.

f. 1/4-1836. dbt. 8/5-1836. Abraham Eriksen und. Frogner og Ragnild Halvorsdatters Maren. Fadd: Kirsten Larsd. und. Frogner, P. Thurine Eriksd. i Skien, Johannes Halvorsen i Skien, Peder Olsen Holm, Niels Andersen Grønsteen. HD Madame Jacobsen.

f. 10/4-1836. dbt. 23/5-1836. Søren Olsen Stulen paa Udhougen og Ingeborg Nielsdatters Nilia. Fadd: Ole Nielsen Stulen, Simon Jacobsen Sølie, Rasmus Andersen Bratsberghagen (und. Ø. Borge. G.S.), Maren Jacobsd. Klep, Anne Andersd. Stulen. HD Skoleh. Hans Riis.

f. 16/3-1836. dbt. 23/5-1836. Halvor Ellingsen Sukken og Ingeborg Maria Aslaksdatters Ingeborg. Fadd: Anne Aslaksd. Tveten, P. Anne Gurine Olsd. Sukken, Ole Ellingsen Skilbred, Niels Giertsen Høimyr, Hans Johansen Kikut.

f. 26/3-1836. 19/6-1836. Thomas Frantzen N. Brækkejord og Caroline Fredrikke Bøydlers Christian. Fadd: Christopher Halvorsen i Skien, Jørgen Nielsen ibid., Christen Halvorsen BbKlev, Andreas Andersen N. Brækkejord, Dorthea Bøydler Skien, Karen Solvesd. i Skien. HD Skomager Aulie.

f. 10/4-1836. dbt. 19/6-1836. Abraham Olsen und. Westre Borge og Anne Larsdatters Lars. Fadd: Elem Maria Isaksd. Borgeskov, P. Anne Olsd. Porsgrund, Christen Isaksen Oseb., Anund Andersen Borgeskov. HD Skoleholder Kittel Riis.

f. 17/5-1836. dbt. 19/6-1836. Halvor Olsen Eriksrød og Anne Jacobsdatters Ole. Fadd: Maren Jacobsd, Teien, Anne Olsd. Eriksrød, Christian Olsen ibid., Halvor Halvorsen ib., Peder Jacobsen Teien. HD Skoleholder Lars Oterholt.

f. 4/3-1836. dbt. 19/6-1836. Peder Isaksen Follestad og Maren Karine Petersdatters Peder Sommer. Fadd: Gunder Isaksen und. Moe, Isak Gundersen ib., Ole Pedersen i Skien, P. Maren Tollefsd. ib. og Moderen selv.

f. 12/6-1836. dbt. 19/6-1836. Christopher Henriksen und. Fossum og Anne Monsdatters Knud Olaus Severin. Fadd: Christine Christophersd. Fossum, P. Sara Henriksd. ib., Henrik Christophersen ib., Lorentz Larsen ib., Johannes Henriksen ib.

f. 12/5-1836. dbt. 19/6-1836. Svend Andersen und. Fossum og Anne Christophersdatters Iver. Fadd: Inger Christine Engebregtsd. Fossum, P. Karen Jensd. ibid., Torger Henriksen Aashammer, Johannes Petersen ib., Niels Jensen Lien und. Fossum.

f. 21/5-1836. dbt. 26/6-1836. Peder Isaksen Øde-Sneltvedt og Marthe Pedersdatters Christian. Fadd: Johan Solvesen Øde-Sneltvedt, Peder Johnsen Løberg, Rejer Andersen BbKlev, Peder Drengsens Kone ib., Maria Isaksd. Øde-Sneltvedt.

f. 11/6-1836. dbt. 3/7-1836. Hans Jacobsen Ballestad og Anne Gundersdatters Isak. Fadd: Marthe Maria Jacobsd. Ballestad, Anne Gurine Hansd. ib., John Jacobsen ib., Hans Jensen ib., Peder Larsen Meen.

f. 4/5-1836. dbt. 10/7-1836. Ole Nielsen Oseb. og Berthe Maria Brynildsdatters Peter Magnus. Fadd: Grethe Nielsd. Oseb., P. Gunild Nielsd. ib., Søren Olsen ib., Gunder Isaksen und. Borge, Niels Helgesen Oseb. HD Skoleholder Gunder Augestad.

f. 5/7-1836. dbt. 24/7-1836. Anders Johnsen Wenstøb og Berthe Isaksdatters Halvor. Fadd: Halvor Tolvsens Kone, Kari Johnsd. und. Hynie, P. Maren Knudsd. Aarhuus, Mads Madsen Fossum, Niels Isaksen Bøe, Halvor Halvorsen und. Hynie.

f. 19/12-1835. dbt. 28/7-1836. Knud Ibsen Wenstøb og Mariken Cornelia fød Altenburgs Ole Paus. Fadd: Frue Christopher Blom Falkum, Jomfr. Caroline Paus, Rising, Procurator Henrik Paus, Proprietær H. Bagger, Folloug, Kjøbmand Eberhardt og Bøyesøn. HD Skoleholder John Jacobsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 21/5-1836. dbt. 31/7-1836. Mads Larsen Oseb. og Ingeborg Eriksdatters Lars. Fadd: Thomas Larsen und. Borrestad, Lars Torstensen i Solum, Jan Olsen und. Borrestad, Maren Hansd. ib., Anne Karine Larsd. i Solum. HD Skoleholder Gunder Augestad.

f. 18/7-1836. dbt. 14/8-1836. Hans Danielsen Baaserød og Else Dorthea Hansdatters Daniel. Fadd: Sigurd Bratsbergs K., Karen Maria Nielsd., P. Maren Magrethe Gundersd. Baaserød, Peder Danielsen ib., Isak Pedersen und. Folloug, Hans Jensen Ballestad.

f. 18/3-1836. dbt. 23/5-1836. Ole Olsen Tveten og Anne Aslaksdatters Maren Gurine. Fadd: Dorthe Kirstine Aslaksd. Skilbred, P. Anne Gurine Gregersd. Tveten, Ole Olsen Kullebund, Simon Olsen Kittelrød, Halvor Ellingsen Sukka.

f. 19/5-1836. dbt. 29/5-1836. Fattiglem Erik Andersen N. Brækkejord og Marthe Kirstine Halvorsdatters Ingeborg. Fadd: Ingeborg Halvorsd. Huken, Fredrikke Rosenblad Skien, Jacob Halvorsen BbKlev, Halvor Andersen Brækkejord, Peder Johnsen ibid.

f. 4/11-1835. dbt. 2/6-1836. Procurator Søren Martinus Blom og Gjertrud Christiane fød Wessels Severine Alethe. Fadd: Sorenskriver Jonas Wessel, Student Cornelius Wessel, Hr. H.M. Hals Falkum, Fru Christiane Blom, jfr. Berntine Plesner Falkum. HD Pr. Rode.

f. 15/3-1836. dbt. 5/6-1836. Torger Torgersen Gaasehølen und. Tufte og Gunild Pedersdatters Anne Karine. Fadd: Svennoug Gundbiørnsd., Grumstul, Kirsti Gundbiørnsd. ib., Johannes Mathisen Gaasehølen, Niels Jensen und. Moe, Søren Christensen und. Aas. HD Skoleholder Lars Oterholt.

f. 20/3-1836. dbt. 5/6-1836. John Andersen Wenstøb og Maren Olsdatters Ragnild Maria. Fadd: Morten Eriksen und. Aarhuus, Aslak Pedersen Wenstøb, Lars Anundsen ib., Aslaug Halvorsd. Fossum, Anne Mortensd. Wenstøb. HD Faderen selv.

f. 11/5-1836. dbt. 12/6-1836. Wetle Rasmussen Augestad og Karen Jacobsdatters Karen Guline. Fadd: Jacob Riis' K., Anne Rasmusd., Maren Jacobsd. Klep, Harald Rasmussen Lie, Rasmus Hansen Sølie, Simon Jacobsen Sølie.

f. 7/4-1836. dbt. 12/6-1836. Svend Knudsen und. Meen og Dorthe Pedersdatters Anne Karine. Fadd: Peder Pedersen Ballestad, John Pedersen ib., Niels Halvorsen Blegebakken, Kirsti Larsd. Fahret, Anne Anundsd. Ballestad. HD Skoleh. Torgrim Olsen.

f. 29/5-1836. dbt. 19/6-1836. NB. Christiane. Enken Jessine Magrethe Foss, Rasmus Pros's. Angiver som Barnefader Christian Johnsen, Begge paa BbKleven. HD Anders Aulie. Uægte. Angivet af Moderen.
Fadd: Andreas Johnsen BbKlev, Gunder Halvorsen ib., Isak Andersen ib., Inger Maria Sørensd. i Skien, Kari Johnsd. BbKlev.

f. 7/6-1836. Jens Jacobsen und. Sølie og Marthe Larsdatters Anne. Fadd: (Ingen faddere). HD Jfr Olsen. Døde 4 dage gml.

f. 23/3-1836. dbt. 26/6-1836. Guldsmed Johan Henrik Bjelke Oseb. og Anne Cathrine fød Breteds Johanne Cathrine. Fadd: Kjøbmand Niels Jacobsen Oseb., Gjestgiver T. Jacobsen Porsgrund, Smedmester Laure ib., Styrmand Henrik Wiersens K. ib., Inger Marie Breted. HD af Gjordemoder Jfr. Olsen.

f. 14/5-1836. dbt. 26/6-1836. Peder Jensen und. Fossum og Karen Maria Jahnsdatters Ingeborg. Fadd: Johannes Hansen Fossum, Niels Hansen ib., Christopher Christensen und. Mæla, Gunild Maria Olsd. Fossum, Karen Kirstine Webiørnsd. Gulseth.

f. 18/5-1836. dbt. 3/7-1836. Isak Jacobsen Kolkind og Karen Christophersdatters Aaste Maria. Fadd: Johannes Michelsen Eegaasen, Christopher Evensen Folloug, Kittel Olsen BbKlev., Lisbeth Olsd. Folloug, P. Karen Olsd. i Skien. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 24/6-1836. dbt. 10/7-1836. John Jacobsen Ballestad og Ragnild Engebregtsdatters Karen Marie. Fadd: Marthe Maria Jacobsd. Ballestad, P. Anne Eriksd. Bøhle, Daniel Jacobsen Ballestad, Hans Jensen ib., Kittel Nielsen Falkum.

f. 13/5-1836. dbt. 10/7-1836. Niels Stenuldsen Nyegaard und. Meen og Karen Andersdatters Stine. Fadd: Gunder Stenuldsen und. Hougen, Niels Gundersen Buer, Anders Jacobsen Meen, P. Marthe Jacobsd. Meen, Moderen selv. HD af M. Evensen Eegaasen.

f. 19/7-1836. dbt. 14/8-1836. Ole Johnsen Valderdal (Vallerdal) und. Meen og Jørran Wetlesdatters John. Fadd: Isak Andersen und. Meen, Ole Christensen Meen, Niels Gundersen Buer, Gunild Halvorsd. Sneltvedt, Moderen selv.

f. 31/7-1836. dbt. 28/8-1836. Ole Johannesen Norbye, Oseb. og Karen Johannesdatters Ole. Fadd: Niels Aanesen, Thron Aanesen, Abraham Olsen og Pigerne Berthe Olsd. og Ingeborg Olsd., Alle af Osebakken. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 8/6-1836. dbt. 28/8-1836. Søren Christensen Aashammer og Ingeborg Pedersdatters Isak. Fadd: Karine Pedersd. und. Nøglegaard, P. Karen Maria Knudsd. Fossum, Anders Andersen und. Nøglegaard, Jens Isaksen und. Foss, Hans Jacobsen und. Berberg.

f. 21/8-1836. dbt. 4/9-1836. Anders Jacobsen Meen og Marthe Nielsdatters Niels Jacob. Fadd: Karen Nielsd. Frogner, P. Marthe Jacobsd. Meen, Lars Jacobsen Meen, Peder Hansen ib., Lars Knudsen Buer.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 15/8-1836. dbt. 4/9-1836. Ole Jensen Løberg og Gunild Maria Larsdatters Jens. Fadd: Kittel Løbergs K. Ingeborg Johnsd., P. Karen Jensd. Løberg, Kittel Løberg, Lars Olsen ib., Thorbiørn Gundersen Fahret (i Solum. G.S.).

f. 16/8-1836. dbt. 4/9-1836. Peder Isaksen und. Semb og Inger Torstensdatters Peder. Fadd: Maren Halvorsd. und. Semb, Thurine Tovsd. ib., Ole Isaksen Brækkejord, Niels Abrahamsen Wattenberg, John Johnsen Gjerpen Præstegaard.

f. 1/6-1836. dbt. 11/9-1836. Peder Evensen S. Brækkejord og Wibike Gundersdatters Edvard Gunelius. Fadd: Niels Evensen Kleven, Gunder Evensen Brækkejord, Mathis Solvesen ibid., Hans Sivertsen Fladerud i Skien, Gunild Henriksd. ib., P. Petronelle Gundersd. ibid.

f. 31/8-1836. dbt. 11/9-1836. Gunder Aslaksen BbKlev og Anne Andersdatters Hans. Fadd: Hans Aslaksen Brækkejord, Halvor Aslaksen BbKlev, Ole Nielsen ib., Anne Aslaksd. ib., P. Gurine Olsd. ibid.

f. 28/8-1836. dbt. 18/9-1836. Aslak Olsen Gaasehølen und. Aas og Maren Larsdatters Ole. Fadd: Torberg Gundersd. Kaasa und. Dyrkold, P. Maren Halvorsd. Slettene und. Moe, Ole Johnsen Furuvald, Jens Olsen Gaasehølen, Niels Halvorsen ib.

f. 24/8-1836. dbt. 18/9-1836. Anders Zachariassen S. Brækkejord og Anne Maria Abrahamsdatters Lars. Fadd: Gunild Pedersd. fra Solum Sogn, Anne Larine Larsd. S. Brækkejord, Peder Pedersen ib., Peder Zachariassen ib., Niels Nielsen ibid.

f. 9/9-1836. dbt. 25/9-1836. Isak Gundersen Espedalen og Marthe Maria Olsdatters Ole. Fadd: Maren Gundersd. Meen, P. Anne Magrethe Isaksd. Espedalen, John Olsen Buer, Ole Eriksen Lie, Johannes Evensen Eegaasen.

f. 15/6-1836. dbt. 17/7-1836. Jacob Gundersen Rød und. Kiise og Maren Halvorsdatters Anne Maria. Fadd: Isak Halvorsen und. Dyrkold, Christen Christophersen und Kiise, Engebregt Olsen Kiise, Ingeborg Halvorsd. Kaasa, Thorberg Gundersd. und. Dyrkold.

f. 7/4-1836. dbt. 21/7-1836. Proprietair Christian Paus, Kiølnæs og Else Marie fød Biercks Christine Christiane Elisabeth. Fadd: Madame Christiane Blom paa Lougmandsgaarden, Frøken Benedicte Løvenskiold, Forvalter Abraham Bruun, Hr. Severin Løvenskiold, Wold, Hr. Fredrik Thomassen Skien og P- Riise Porsgrund. HD af Faderen.

f. 17/5-1836. dbt. 24/7-1836. Halvor Johannesen Follestad og Anne Olsdatters Marthe Thomine. (Martine.) Fadd: Svenke Larsen Follestad, Knud Larsen og Jens Larsen Bratsbergskov, Anne Halvorsd. Follestad og Thomine Nielsd. ibid.
Prestens notat: "Pigen Kaldes sædvanlig Martine og Faderen Johan Mørk."

f. 2/7-1836. dbt. 24/7-1836. Afdød Matros Niels Simonsen S. Brækkejord og Karen Maria Rasmusdatters Nilia Karine. Fadd: Erik Simonsen Brækkejord, Christopher Johannesen ib., Christen Danielsen ib., Anne Magrethe Rasmusd. und. Gjemsøe, Maren Kirstine Nielsd. Brækkej.

f. 27/6-1836. dbt. 24/7-1836. Anders Larsen Bakken og Karen Kirstine Andersdatters Marthe Kirstine. Fadd: Anders Olsen Fossjordet, Harald Olsen Bækkevold, Niels Andersen Bakken, Helvig Andersd. Lie, Marthe Larsd. Bakken. HD af Skoleholder Hans Riis.

f. 9/3-1836. dbt. 26/7-1836. Forvalter ved Fossum Jernværk Lieutenant Hans Andreas Hals og Nicoline Cathrine født Schietlies Marie Cathrine. Fadd: Kammerherreinde Løvenskiold, Jomfr. Mathea Schietlie, Kammerherre Løvenskiold, Foged Paludan, Lieutenant Hagemann, Postmester Krohn, Apotheker Mylertz, Korpslæge Faye, Chr. S. Myhre, Herman Løvenskiold. HD af Præst Rode.

f. 26/12-1835. dbt. 28/7-1836. Kirkesanger Christen Lund Aarhuus og Severine Wilhelmine født Hammers Laura. Fadd: Madame Warme Fossum, Jfr. Line Warme ib., Marsovnmester Jan Warme, Nicolay Svendsen, Faderen selv. HD af Faderen selv.

f. 13/7-1836. dbt. 31/7-1836. NB Kirsten. Uk. Ole Andersen BbKlev. og pigen Cathrine Solvesd. NB Moderen død i Barselsengen. HD af Gjordemoderen Mad. Anundsen. Uægte: anmeldt og indgivet af Barnefaderen selv.
Fadd: Engebregt Jacobsen BbKlev, Lars Christensen ib., Christopher Nielsen ib., Karen Sondresd. ib., Inger Andrea Reiersd. ibid.

f. 11/1-1836. dbt. 7/8-1836. Ole Johannesen Falkum og Cathrine Petersdatters Karen Maria. Fadd: Hans Jensen Ravneberget i Solum, Solve Sørensen Skotland, Henrik Solvesen ib., Johanne Andersd. Gulseth, Karen Halvorsd. Fossum. HD John Jacobsen Ballestad.

f. 12/4-1836. dbt. 7/8-1836. Østen Eriksen Tysland und. Strømdal og Gunild Evensdatters Aslaug Karine. Fadd: Ole Jacobsen Blegebakken, Hans Jacobsen ib., P. Berthe Kirstine Jensd. i Skien, Begge Forældrene selv.

f. 2/8-1836. dbt. 21/8-1836. Michel Olsen Ballestad og Ragnild Andersdatters Gunild. Fadd: Lars Andersen Ballestad, Svenke Andersen Hougen, Niels Andersen Skyer, Ingeborg Sophie Larsd., Ingeborg Andersd. Skyer.

f. 6/8-1836. dbt. 21/8-1836. Lars Ellingsen Høymyhr og Inger Karine Nielsdatters Inger Andrea. Fadd: Karen Nielsd. Kleven, P. Gunborg Jensd. Høymyhr, Gregorius Nielsen Tufte, Halvor Nielsen Lyngaas, Niels Limie.

f. 28/6-1836. dbt. 21/8-1836. Hans Christian Andersen und. Fossum og Helvig Olsdatters Pernille. Fadd: Ingeborg Gundersd. Follestad, Maren Henriksd. Mæla, Ole Olsen i Skien, Ole Nielsen ib., Niels Hansen Hynie. HD af Hans Knudsens Kone.

f. 23/7-1836. dbt. 25/9-1836. Sivert Pedersen BbKlev og Karen Marie Gundersdatters Ole Peter. Fadd: Daniel Pedersen BbKlev, Ole Andersen ib., Knud Guttormsen ib., Andreas Andersen fra Skien, Anne Kirstine Sørensd. ib., P. Anne Kirstine Danielsd. Brækkejord. HD af Mad. Anundsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 27/7-1836. dbt. 25/9-1836. Jacob Andersen Ramsaas og Pauline Caroline Christensdatters Jacob. Fadd: Halvor Michelsen Oseb., Christian Andersen Enggrav, Torger Andersen Ramsaas, Thone Karine Petersd. Oseb. og Moderen selv. HD af Torgrim Olsen.

f. 3/9-1836. dbt. 23/10-1836. Jacob Halvorsen BbKlev og Maren Johnsdatters Halvor. Fadd: Jens Thorsen Frogner, Engebregt Jacobsen BbKlev, Hans Halvorsen ib., Andreas Hansen Bratsbergskov, Gunild Halvorsd. Brækkejord, Helvig Larsd. Gjemsøe.

f. 28/9-1836. dbt. 23/10-1836. Lars Larsen N. Ballestad og Ingeborg Gurine Thorsdatters Thor. Fadd: Niels Thorsens K., Karen Rønningen und. Ballestad, P. Karen Gurine Svarttangen, Lars Thorsen Ballestad, Søren Larsen ibid. HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 22/9-1836. dbt. 23/10-1836. Hans Tollefsen BbKlev og Live Andersdatters Tollef. Fadd: Helvig Jensd. BbKlev, P. Ingeborg Ellefsd. Mæla, Ole Olsen ib., Ole Hansen Brækkejordet, Hans Halvorsen ibid.

f. 19/7-1836. dbt. 23/10-1836. Skrædder Iver Harkelsen Uglestad Oseb., og Susanne Kruses Harkel Magnus. Fadd: Caroline Laurelsd. og Karen Muggeberg, Porsgrund, Thor Sørensen Oseb., Anders Jacobsen Bommen ib., Henrik Anthon Olsen fra Sverig. HD af Girdemoder Mad. Thommesen.

f. 21/9-1836. dbt. 6/11-1836. Skibstømmermand Niels Jørgen Hansen Oseb. og Inger Thurine Tollefsdatters Hans Carl. Fadd: Anne Thurine Thomasd. Oseb., P. Marthe Marie Hansd. ib., Isak Nielsen Lie ib., Andreas Johnsen Porsgrund, Ole Christiansen ib. HD af Giordemoder Jfr. Olsen.

f. 2/10-1836. dbt. 13/11-1836. Christen Larsen und. Moe og Ingeborg Hansdatters Lars. Fadd: Maren Halvorsd. und. Moe, P. Anne Hansd. Kuttere, Hans Halvorsen Kiise, Jacob Torstensen und. Moe, Mads Hansen Kuttere.

f. 18/9-1836. dbt. 13/11-1836. NB. Ole. Pigen Karen Christensd. Orekaas und. Oterholt angiver som Barnets fader Uk. Ole Torkildsen fra Skilbred, som nu er i Flekkefiord. Uægte. Anmeldt af Barnets Moder. HD af Jacob Eriksen i Flekkefiord.
Fadd: Morten Eriksen Aarhuus, Johannes Eriksen Fossum, Niels Halvorsen Gaasehølen, Maren Pedersd. Orekaas og P. Maria Pedersd. und. Tufte.

f. 5/10-1836. dbt. 13/11-1836. Jan Henriksen Doxrød og Ingeborg Larsdatters Henrik. Fadd: Christen Michelsen Doxrød, Jens Henriksen ib., Halvor Jensen ib., P. Helvig Knudsd. Kleven, Moderen selv.

f. 16/7-1836. dbt. 28/8-1836. Jacob Jacobsen Langerød og Berthe Larsdatters Marthe Kirstine. Fadd: Hans Larsen Meen, Jacob Larsen ib., Jacob Thronsen Ballestad, Marthe Olsd. ib., Berthe Nielsd. Strømdal. HD af Skoleholder Hans Riis.

f. 24/6-1836. dbt. 28/8-1836. John Haraldsen Tysland und. Strømdal og Margith Biørnsdatters Johanne Maria. Fadd: Peder Jensen Tysland, Jens Jacobsen ib., Isak Rasmussen ib., Karen Nielsd. ib., Elen Jacobsd. (ibid?).

f. 29/5-1836. dbt. 4/9-1836. Torsten Henriksen Doxrød og Randi Jahnsdatters Karen. Fadd: Jens Henriksen Doxrød, Halvor Jensen ib., Christen Michelsen ib., Halvor Doxrøds Kone Anne Maria Eriksd., P. Ingeborg Knudsd. ibid.

f. 27/8-1836. dbt. 4/9-1836. Torsten Lassesen Dahle, Oseb. og Bergithe Dorthea Eriksdatters Hanne Mathilde. Fadd: Gurine Marie Nielsd. Langesund, Karen Eriksd. Oseb., Knud Eriksen ib., Hans Michelsen ib., Bernhard Lassesen Langesund. HD Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 26/6-1836. dbt. 4/9-1836. Morten Eriksen Aarhuus og Anne Halvorsdatters Marthe. Fadd: Anne Jacobsd. Eriksrød, P. Anne Mortensd., Tov Johnsen Semb, Erik Christensen Orekaas, Rasmus Nielsen Fossum. HD af Klokker Lund.

f. 8/7-1836. dbt. 11/9-1836. Lars Hansen Riis, Oseb. og Maren Isaksdatters Hanne Marie. Fadd: Berthe Isaksd. Borrestad, Kirsten Hansd. Oseb., Isak Isaksen Holmen, Niels Isaksen Ødegaarden, Simon Jacobsen ibid. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 3/7-1836. dbt. 18/9-1836. Lars Hartvigsen Borrestadholmen og Berthe Maria Knudsdatters Louise Maria. Fadd: Isak Isaksen und. Borrestad, Hans Andersen ib., Isak Nielsen ib., Guline Tollefsd. ib. og Moderen selv.

f. 1/9-1836. dbt. 18/9-1836. Niels Larsen Fossum og Inger Tolvsdatters Inger Karine. Fadd: Ole Tolvsens K. Karen Olsd. und. Aas, P. Else Magrethe Larsd., Johannes Eriksen Fossum, Niels Hansen ib., Henrik Solvesen und. Hynie.

f. 20/9-1836. dbt. 29/9-1836. Hans Christensen Wasenden und. Moe og Signe Solvesdatters Signe. Fadd: Lars Solvesen Kiær, Niels Solvesen ib., Andreas Solvesen ib., Margith Jensd. Teien, Gurine Olsd. Kiær. HD af Christen Hansen Wasend.

f. 6/9-1836. dbt. 25/9-1836. Andreas Nielsen BbKlev og Kirsten Maria Sørensdatters Maria Anne. Fadd: Peder Hansen BbKlev, Isak Larsen Bratsbergskoven, Isak Andersen BbKlev, Cathrine Kittelsd. ib., Anne Dorthea Nielsd. ibid.

f. 3/8-1836. dbt. 25/9-1836. Niels Olsen Ekornrød und. Bratsberg og Kirsten Hansdatters Maren. Fadd: Berthe Hansd. Graaten, P. Maria Hansd. Fossum, Anders Hansen ibid., Børre Jørgensen Semb, Lars Olsen. HD af Mad. Anundsen.

f. 15/9-1836. dbt. 9/10-1836. Christopher Johannesen Løkenberg, S. Brækkejord og Kirsten Christensdatters Elen Magrethe. Fadd: Anne Magrethe Rasmusd. und. Giemsøe Kloster, Elen Magrethe Christensd. Borrestad, Christen Larsen ib., Isak Larsen Kiær, Engebregt Jacobsen BbKlev.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 10/9-1836. dbt. 9/10-1836. Niels Nielsen Hougerd østre og Anne Anundsdatters Maren Thurine.  Fadd: Ole Fielddalens Kone, Helle Nielsd., Ragne Anundsd. Høglie, Zacharias og Anders Jansen Kleven, Torsten Johnsen Kausanrød.

f. 17/9-1836. dbt. 18/12-1836. Christen Olsen Oseb. og Anne Severine Christensdatters Ole. Fadd: Christen Olsen Rød af Eidanger, Anders J. Bommen, Oseb., Søren Olsen ib., P. Wilhelmine Hansd. ib. og Moderen selv.

f. 1/12-1836. dbt. 26/12-1836. Niels Andersen Bakken og Karen Gundersdatters Anders. Fadd: Anders Olsen Fossjordet, Anders Gundersen Bekkevold, Mathias Gundersen Ramsaas, Karen Andersd. Bakken, P. Ingeborg Gundersd. ib.

f. 7/11-1836. dbt. 26/12-1836. Lars Isaksen Fløtterød og Caroline Fredrikke Mudriks August Wilhelm. Fadd: Maren Isaksd. Oseb., Birthe Isaksd. Borrestad, Niels Isaksen Ødegaarden, John Olsen Skiefield, Jacob Jacobsen Langerød. HD af Skolelærer Hans Sivertsen Riis.

f. 15/9-1836. dbt. 26/12-1836. Knud Halvorsen und. Tufte og Johanne Jacobsdatters Peder. Fadd: Halvor Knudsen und. Tufte, Torkild Olsen und. Jønnevald, Kari Reiersd. und. Tufte, Begge Forældre selv. HD af Rønnik Christensen Skriva.

f. 8/12-1836. dbt. 26/12-1836. Niels Pedersen Flittig und. Moe og Kirsti Olsdatters Ole. Fadd: Maren Larsd. Brændsæter, P. Maria Olsd. fra Slemdal, Peder Johannesen Grinilie, John Olsen i Slemdal, Knud Jørgensen Gaupaasen.

f. 22/10-1836. dbt. 26/12-1836. Anders Gjertsen Fløtterød og Anne Kirstine Rasmusdatters Rasmus. Fadd: Anne Johannesd. Holmen, Ingeborg Andersd. Fløtterød, Christian Gjertsen af Solum, Ole Andersen Follestad, Peder Christophersen Ødegaard. HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 21/3-1836. dbt. 26/12-1836. Christen Christiansen Aarhuus og Inger Magrethe Nielsdatters Niels. Fadd: Niels Halvorsen Berberg, Halvor Aslaksen und. Fossum, Jørgen Christensen und. Aarhuus, Moderen selv, Dorthea Christensd. Aarhuus. HD af Elias Aarhuus.

f. 3/10-1836. dbt. 26/12-1836. Ole Andersen Oseb. og Marie Andersdatters Jacob. Fadd: Anders Hansen Oseb., Lars Jacobsen ib., Anders Halvorsen ib., P. Inger Jensd. Lie, Moderen selv. HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 28/11-1836. dbt. 26/12-1836. Niels Jensen (Lien) und. Bøe og Anne Maria Madsdatters Mads. (Tvilling). Fadd: Maren Engebregtsd. Bøe, P. Maren Christophersd. ib., Niels Christophersen ib., Christen Madsen ib., Halvor Haraldsen ibid. HD af Henrik Olsens Enke und. Bøe.

f. 28/11-1836. dbt. 26/12-1836. Niels Jensen (Lien) und. Bøe og Anne Maria Madsdatters Anne. (Tvilling). Fadd: Kari Madsd. Hoppestad, Inger Engebregtsd. Bøe, Peder Madsen ib., Lars Christensen Hoppestad, Ole Christensen ibid. (ditto)

f. 26/11-1836. dbt. 26/12-1836. Sigurd Zachariassen Kleven og Anne Rasmusdatters Zacharias. Fadd: Arve Nielsen Berberg, Jacob Davidsen Glende, Christopher Rasmussen Berberg, Gunild Rasmusd. Berberg, Maren Rasmusd. Glende.

f. 6/11-1836. dbt. 26/12-1836. Helge Knudsen Ekonrød und. Bratsberg og Ingeborg Østensdatters Lars. Fadd: Halvor Larsen Ekonrød, Jens Halvorsen ib., Kirstine Hansd. ib., Maria Hansd. ibid. HD af Giordemoderen.

f. 24/11-1836. dbt. 1/1-1837. Gunder Børresen Mæla og Maren Maria Michelsdatters Michael. Fadd: Jens Eliassen Aarhuus, Christen Halvorsen Mæla, Børre Jacobsen Gulseth, Anne Maria Michelsd. i Skien, Anne Christine Jacobsd. Gulseth. HD af Skoleholder And. Jensen.

f. 1/9-1836. dbt. 23/10-1836. Hans Engebregtsen Oseb. og Ingeborg Jensdatters Maren Christine. Fadd: Kirsti Jensd. Oseb., P. Maren Christiane Engebregtsd. i Porsgrund, Anders Jensen ib., Knud Eriksen Riis Oseb., Torsten Torstensen Porsgrund. HD af Torgrim Olsen.

f. 26/9-1836. dbt. 26/10-1836. Lars Solvesen Kiær og Gunild Olsdatters Thurine. Fadd: Lars Larsen Kiærs Kone Anne Olsd., Magrethe Larsd. ib., Svend Olsen und. Strømdal, Niels Larsen Kiær, Andreas Solvesen ibid. HD af Johan Solvesen.

f. 30/9-1836. dbt. 23/10-1836. Ole Isaksen Doxrød og Anne Larsdatters Anne Kirstine. Fadd: Christen Holms Kone, Anne Rasmusd., P. Ingeborg Maria Aslaksd. Langerød und. Berberg, Isak Christensen Holm, Christen Michelsen Doxrød, Isak Aslaksen und. Berberg.

f. 29/4-1836. dbt. 23/10-1836. Ole Alfsen Aarhuus og Ingeborg Gulliksdatters Kirsten Maria. Fadd: Andreas Olsen Bøe, Søren Olsen i Skien, Jens Eliassen Aarhuus, P. Marthe Christensd. Bøe, Moderen selv. HD af Klokker Lund.

f. 1/10-1836. Christian Christiansen BbKlev og Ingeborg Maria Nielsdatters Anne. (Ingen faddere). HD af Niels Olsens Kone. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 8/10-1836. dbt. 13/11-1836. Ole Hansen Ramsaas og Kirsten Larsdatters Inger Magrethe. Fadd: Anne Anundsd. Aaltvedt, P. Anne Hansd. Ramsaas, Ole Olsen Hørta, Hans Hansen Ramsaas, Halvor Hansen ibid. HD af Hans Ramsaases Kone.

f. 30/9-1836. dbt. 25/11-1836*. Lieutenant Thomas Gamborg Abelsted og Georgine Elise født Bryns Marie Susanne. Fadd: Mad. Thrane, Oseb., Jomfr. Lene Bryn ib., Fuldmægtig Thrane ib., Postmester Hansen ib. *NB. Daaben forretedes i Porsgrund Kirke.

f. 20/11-1836. John Olsen BbKlev og Marthe Karine Christensdatters Maren. (Ingen faddere). HD af Amundsen. Døde før Daabens Konfirmation.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 12/12-1836. dbt. 26/12-1836. Peder Jensen Dybedal og Svennoug Gundbiørnsens Kirsten. Fadd: Karen Jensd. Moe, P. Sara Jensd. Teien, Niels Larsen Moe, Niels Jensen Teien, Lars Jensen ib.

f. 25/10-1836. dbt. 26/12-1836. John Aslaksen Stulen og Ingeborg Olsdatters Maren. Fadd: Niels Olsen Aas, Niels Olsen und. Bøe, Abraham Lucasen Stulen, Mons Monsen Hoppestad, Ingeborg Larsd. Bøe, P. Anne Gurine Simonsd. Stulen. HD. af Gunild Christophersd. Aas.

f. 2/11-1836. dbt. 26/12-1836. Johannes Evensen(!) Eegaasen og Margith Hansdatters Karen Helene. Fadd: Even Follougs K., Lisbeth Olsd., Berthe Kirstine Hansd. Grønnerød, Isak Gundersen Espedal, Isak Jacobsen Kolkind, Simon Hansen Nærum. HD af Michel Evensen.

f. 7/12-1836. dbt. 26/12-1836. Niels Levorsen Hougen und. Berberg og Pernille Jacobsdatters Karen Andrea. Fadd: Hans Jacobsen und. Berberg, Ole Jacobsen, Isak Aslaksen, P. Ingeborg Aslaksd., Alle und. Berberg. Ingeborg Olsd. ibid. HD af Thor Jacobsen und. Berberg.

f. 23/10-1836. dbt. 26/12-1836. Styrmand Engebregt Gundersen und. Borrestad og Gunild Maria Johnsens Thora Marie. Fadd: Ingeborg Malene Eriksen Wold, P. Christiane Olsd. Tveten i Eidanger, Abraham Gundersen Graaten, Anders Olsen ib., Christen Holmen und. Borrestad. HD af Skolelærer John Jacobsen.

f.  26/12-1836. dbt. 6/1-1837. Gunder Arnesen Augestad, Gulseth og Anne Kittelsdatters Carl. Fadd: John Rasmussens Enke, Anne Dorthe Andersd. Sølie, P. Birthe Kittelsd. Gulseth, Niels Jacobsen Oseb., Niels Aanesen ib., Anders Halvorsen ib., Hans Arnesen Augestad.

f. 29/11-1836. dbt. 8/1-1837. Peder Christensen und. Westre Borge og Magrethe Gundersdatters Christen. Fadd: Karen Gundersd. Bakken, Lisbeth Larsd. Sølie, Niels Andersen Bakken, Mathis Gundersen Ramsaas, Lars Olsen und. Borrestad.

f. 12/12-1836. dbt. 8/1-1837. Isak Eriksen BbKlev og Anne Torgersdatters Erik. Fadd: Karen Thomasd. BbKlev, Jacobine Gundersd. ib., Niels Eriksen ib., Thomas Eriksen ib., Elias Andersen ib. HD af Gunder Folloug.

f. 6/10-1836. dbt. 8/1-1837. Ole Olsen Fækjen (i Luxefield. G.S.) og Karen Olsdatters Isak. Fadd: Lucas Aslaksen Stulen, Abraham Lucassen ib., P. Maren Lucasd., ib., Begge Forældrene selv. HD af Ole Knudsen Høglie.

f. 10/11-1836. dbt. 10/1-1837. Ole Isaksen N. Brækkejord og Kirsten Halvorsdatters Isak. Fadd: Hans Sørensen Gjerpen Lille, Paul Paulsen Brækkejord, John Olsen ib., Inger Christophersd. N. Brække, Kirsten Christensd. Gjerpen Lille.

f. 11/11-1836. dbt. 15/1-1837. Rasmus Olsen Rønningen und. Ø. Bøe i Luxefield og Maria Andersdatters Ole. Fadd: Niels Hansen Fossum, Harald Hansen ib., Ole Olsen Luxefield, Karen (Karine?) Andersdatter Fossum, Berthe Olsd. Liestul i Luxefield. HD af Ole Houkeroen.

f. 19/12-1836. dbt. 22/1-1837. Henrik Gundersen N. Brækkejord og Marthe Svendsdatters Gunder. Fadd: Niels Abrahamsen Wattenberg, Ole Svendsen i Skien, Gunder Knudsen ibid., Maren Johannesd. Brækkejord, P. Anne Hansd. ibid.

f. 6/1-1837. dbt. 22/1-1837. Niels Michelssen Kolkund og Karen Mathisdatters Mathias. Fadd: Anders Larsen Riis, Even Christophersen Folloug, Ole Thronsen und. Frogner, P. Lisbeth Borgersd. Riis, Moderen selv.

f. 9/1-1837. dbt. 29/1-1837. Svenke Larsen Follestad og Cathrine Olsdatters Gunder. Fadd: Cathrine Jensd. Bratsbergskov(?), Aaste Olsd. Øvald Meen, Knud Larsen Skoven, Isak Isaksen ib., Lars Sivertsen Enggrav.

f. 9/1-1837. dbt. 5/2-1837. Hans Sørensen Lierne und. Holt og Maren Kirstine Halvorsdatters Søren. Fadd: Karen Kirstine Bæruldsd. Slettene und. Moe, Ingeborg Halvorsd. und. Moe, Haagen Bæruldsen und. Aas, Isak Sørensen Nykaas, Aslak Halvorsen und. Moe.

f. 12/1-1837. dbt. 12/2-1837. Jacob Olsen und. Fossum og Adamine Hansdatters Olaus Høyer. Fadd: Isak Tollefsens K. Anne Kirstine Olsd. Follestad, P. Anne Marie Borgersd. Fossum, Aslak Pedersen ib., Jens Hansen ib., Christian Hansen ib. HD af Hans Isaksen Skolelærer.

f. 23/10-1836. dbt. 26/12-1836. Jens Eliassen Aarhuus og Maren Kirstine Jacobsdatters Karen Marie. Fadd: Gunder Børresen und. Mæla, Jens Jacobsen, Børre Jacobsen Gulseth, Sophie Isaksd. Bommen BbKlev, P. Anne Magrethe Nielsd. Strømdal. HD af Klokker Lund.

f. 2/11-1836. dbt. 26/12-1836. Isak Halvorsen Aas og Anne Helvig Madsdatters Anne Maria. Fadd: Anne Halvorsd. Stulen, P. Helge Madsd. i Skien, Halvor Halvorsen Aas, Engebregt Madsen Fossum, Lars Olsen Aas. HD af Lars Oterholt.

f. 3/12-1836. dbt. 26/12-1836. Christopher Olsen Fossum og Ingeborg Johnsdatters Elise. Fadd: Maria Johnsd. BbKlev, Marthe Maria Christophersd. Fossum, Svend Olsen ib., Christopher Olsen ib., Christian Johannesen ibid.

f. 5/11-1836. dbt. 26/12-1836. Børre Jørgensen Semb og Maren Thurine Hansdatters Gunild Andrea. Fadd: Henrik Torstensen Semb, Gregorius Eriksen Gravelie, Anders Hansen Lien, Jan Hansen Lien, Anders Pedersen Graaten, Kirsten Hansd. Ekornrød u. Bøhle, P. Gunild Kittelsd. Gulseth.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 13/11-1836. dbt. 26/12-1836. Daniel Jacobsen Ballestad og Anne Kirstine Olsdatters Ingeborg. Fadd: Anne Gundersd. Ballestad, P. Ragnild Maria Olsd. ib., John Jacobsen ib., Torgrim Olsen ib., Hans Jensen ib. HD af John Jacobsen Skoleholder.

f. 9/11-1836. dbt. 26/12-1836. Knud Halvorsen BbKlev og Ingeborg Olsdatters Inger Olava. Fadd: Marthe Karine Torstensd. BbKlev, P. Ingeborg Gundersd. ib., Jacob Isaksen ib., Erik Simonsen ib., Thomas Andersen ibid.

f. 22/11-1836. dbt. 26/12-1836. Bertel Andersen BbKlev og Anne Karine Isaksdatters Anne Berthea. Fadd: Hans Guttormsen BbKlev, Skorstensfeier Sørum ib., Lars Isaksen ib., Ingeborg Sørensd. ib., P. Ingeborg Andersd. i Skien.

f. 29/8-1836. dbt. 26/12-1836. Christen Jørgensen Oseb. og Aase Maria Levorsdatters Christine. Fadd: Hans Sørensen Oseb., Peder Hansen ib., Arne Larsen ib., P. Gunild Sørensd. ib., Moderen selv. HD af Skoleh. Torgrim Olsen.

f. 29/6-1836. dbt. 1/1-1837. Rønnek Christensen Skriva und. Foss og Marthe Magrethe Andersdatters Karen Andrea. Fadd: Hans Jacobsen und. Berberg, Hans Christensen und. Moe, Johannes Biørgusen und. Tufte, Marthe Magrethe Andersd., P. Maren Engebregtsd. und. Moe. HD af Faderen.

f. 9/10-1836. dbt. 29/12-1836. Skibscapt. Thomas Ludvigsen Oseb. og Ulrikke født Bendixens Anne Frantzine. Fadd: Skibscapt. Halvor Arveschou i Porsgrund, Stud. Christen Moe i Holmestrand, Ludvig P. Ludvigsen Skien, Madame Anne Cathrine Pederue i Skien, Jfr. Caroline Arnesen paa Wold. HD af Jomfr. Olsen.

f. 5/10-1836. dbt. 1/1-1837. Knud Olsen Godal og Gurine Thoresdatters Maren. Fadd: Lars Fredriksen Skavan, Lars Madsen Langgang, Christopher Jensen Biørndalen, Ingeborg Thorsd., Moderen selv. HD af Ole Knudsen Høglie.

f. 22/11-1836. dbt. 8/1-1837. Harald Mathiassen Aaltvedt og Gunild Tovsdatters Ingeborg Thurine. Fadd: Maren Nielsd. Høgseth, P. Larine Larsd. ib., Elias Asbiørnsen Klep, Knud Christophersen Sølie, Rasmus Nielsen Fløtterød.

f. 15/12-1836. dbt. 8/1-1837. Anders Hansen Kragetoe og Maren Magrethe Jacobsdatters Maria. Fadd: Kirsten Jacobsd. Buer, Karen Andersd. Sølie, Lars Jacobsen ib., Christen Hansen Sanden (Sanni), Rasmus Nielsen Fløtterød. HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 23/9-1836. dbt. 17/2-1837. Skibscapitain Ole Christensen paa Oseb. og Anne Marie Christensens Ole Christensen. Fadd: Madame Inger Knudsen Oseb., Jomfr. Johanne M. Aalborg ib., Mathea Birgitte Christensen, Kiøbmand Ole Arnesen Oseb., Ellef Funnemark ib., Skibscapt. Flørnæs ib.

f. 12/1-1837. dbt. 19/2-1837. Ellef Olsen und. Fossum og Karen Elisabeth Engebregtsdatters Ole. Fadd: Peder Engebregtsen og Lars Madsen und. Fossum, Christen Madsen und. Bøe, Jørrand Olsd. Lille Gjerpen, Anne Engebregtsd. i Skien.

f. 15/1-1837. dbt. 19/2-1837. Peder Johannesen Grinilie i Luxefield og Karine Birthe Olsdatters Johannes. Fadd: Ingeborg Johannesd. Grinilie, Kirsten Olsd. Flittig, Niels Pedersen ib., Carl Andersen Fieldet, Johannes Johannesen Grinilie.

f. 1/7-1836. dbt. 19/2-1837. Rasmus Jacobsen Oseb. og Gunild Danielsdatters Christian. Fadd: Hedevig Arvesd. Moe, Oseb., Kirsten Jacobsd. ib., Jacob Christensen Lie ib., Ole Thronsen Brækkejord. HD af Torgrim Olsen.

f. 2/12-1836. dbt. 26/2-1837. Jacob Engebregtsen Oseb. og Ingeborg Lorentzdatters Engebregt. Fadd: Lars Lorentzen Fossum, Erik Lorentzen ibid., P. Mathea Christensd. Oseb., Moderen selv. HD af Torgrim Olsen.

f. 26/12-1836. dbt. 26/2-1837. Hans Michelsen Oseb. og Inger Maria Eriksdatters Marie Anne. Fadd: Knud Johnsen Oseb., Jens Olsen ib., Gunder Olsen Lie, Thomas Lassesens K., Birgitte Eriksd. Oseb., P. Elen Olsd. ibid. HD af Torgrim Olsen.

f. 2/3-1837. dbt. 27/3-1837. Harald Olsen Bækkevald og Live Kirstine Larsdatters Lars. Fadd: John Olsen Sølie, Engebregt Olsen Bækkevald, Niels Haraldsen ib., Karen Andersd. Oseb., P. Anne Jacobsd. Klep.

f. 8/3-1837. dbt. 23/3-1837. Anders Larsen Riis og Asgjer Gjermundsdatters Eduard. Fadd: Isak Larsens Kone, Karen Kirstine Hansd. Riis, P. Kirsten Borgersd. Hougen, Niels Michelsen und. Folloug, Erik Kittelsen Riis, Christen Hansen fra Holden Sogn.

f. 19/3-1837. Hans Jacob Gasmann Foss og Anne Kirstine Pedersdatters Joseph Oscar. Fadd: (Ingen faddere). HD af Gjordemoder, død før Daabens Konfirmation.

f. 14/3-1837. dbt. 27/3-1837. Ole Christensen Hoppestad og Karen Halvorsdatters Lars. Fadd: Maren Halvorsd. Bøe, Anne Christensd. ib., Lars Christensen Hoppestad, Halvor Halvorsen Holt, Rasmus Halvorsen Lekaas.

f. 24/2-1837. dbt. 27/3-1837. Ole Sigurdsen Eriksrød og Anne Christine Nisdatters Martin. Fadd: Sigutd Olsen Eriksrød, Nis Nissen Mæhla, Martin Nissen i Skien, Anne Nielsd. Bøe i Luxefield, Pernille Andersd. Mæhla. HD af Lars Oterholt.

f. 10/12-1836. dbt. 8/1-1837. Niels Helgesen Braaten und. Borrestad og Ingeborg Christensdatters Mariane. Fadd: Hans Olsen Borgeskov, Jens Olsen Braaten, Tollef Larsen fra Solum sogn, Johanne Olsd. Braaten, P. Anne Helene Helgesd. i Porsgrund. HD Torgrim Olsen.

f. 3/11-1836. dbt. 8/1-1837. Skibscapt. Jean Borelly og Maren Magrethe født Bulls Gunild Marie. Fadd: Henrik Erboe, Skibsfører i Westre Porgrund, Postmester Hanssen Oseb., Jfr. Anne Sommer Erboe ib., Begge Forældrene selv. HD af Pr. Rode.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 8/12-1836. dbt. 29/1-1837. Anders Andersen BbKlev og Inger Magrethe Pedersdatters Inger Maria. Fadd: Jan Pedersen BbKlev, Niels Jacobsen ib., Isak Andersen ib., Ingeborg Pedersd. ib., Daniel Pedersens Kone Gunild Olsd. HD af Faderen selv.

f. 26/1-1837. Niels Pedersen Wenstøb og Anne Halvorsdatters Christine. Fadd: (Ingen faddere). HD af Kari Wenstøb, død før Daabens Konfirmation.

f. 12/12-1836. dbt. 5/2-1837. Skoleholder Anders Jensen Lie, Fossum og Dorthea Thorsdatters Anne Caroline. Fadd: Ole Nielsen Hynie, Niels Jensen Fossum, Ingeborg Nielsd. ib., Karen Jensd. ibid., Faderen selv.

f. 26/1-1837. dbt. 5/2-1837. Fredrik Larsen Sneltvedt (tvillinger) og Marthe Maria Andersdatters Anne Larine. Fadd: Maren Christophersd. und. Frogner, Ingeborg Larsd. Sneltvedt, Hans Rasmussen, Ole Jensen Løberg, Christian Henriksen i Skien.

f. 26/1-1837. dbt. 5/2-1837. Fredrik Larsen Sneltvedt (tvillinger) og Marthe Maria Andersdatters Else. Fadd: Berthe Maria Christensd. Sneltvedt, Gunild Maria Halvorsd. ib., Torger Olsen ib., Ole Johnsen Stensrød, Giemsøe Kloster.

f. 27/12-1836. dbt. 5/2-1837. Peder Jansen Berg und. Gierpen Lille og Inger Pedersdatters Maren Karine. Fadd: Maren Jansd. Stulen, Karine Pedersd. Myren und. Nøglegaard, Jens Isaksen und. Foss, John Jansen und. Fossum, Niels Jansen ibid.

f. 18/12-1836. dbt. 5/2-1837. NB. Inger Kirstine. Pigen Andrea Lorentzd. Fossum. Opgiver som Barnefader UK. Niels Hanssen paa Folloug. Uægte.Opgivet af Pigens Fader Lorentz Larsen og Solve Sørensen Hynie.
Fadd: Solve Sørensen Hynie, Lars Lorentzen Fossum, Erik Lorentzen ib., Inger Engebregtsd. ib., Gurine Hansd. ib.

f. 6/1-1837. dbt. 12/2-1837. Anders Engebregtsen Oseb. og Anne Kirstine Olsdatters Maren Sørine. Fadd: Niels Eriksen Borge, Torjus Engebregtsen ib., Mathias olsen i Porsgrund, Ingeborg Haraldsd. Borge, P. Maren Kirstine Engebregtsd. ibid. HD af  Skoleh. Torgrim (Olsen) Ballestad.

f. 30/1-1837. NB. Anne Kirstine. Pigen Ingeborg Christensd. fra Fossum, und. N. Rising. Barnefader angives Hans Nielsen Ungkarl, tienede hos Eberhardt i Skien. HD af Klokker Lund. Døde før Daabens Konfirmation. Uægte. Anmeldt af Moderen. Barnefaderen nægtet at møde. (Ingen faddere).

f. 11/12-1836. dbt. 19/2-1837. Ole Nielsen Hynie og Anne Pedersdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Peder Aslaksens Kone, Ingeborg Olsd. Fossum, P. Dorthe Kirstine Olsd. Hynie, Ole Peter Christensen Herøen, Anders Jensen og Niels Jensen Lien. HD af Skolelærer Anders Jensen Lie (Lien. G.S.).

f. 25/12-1836. dbt. 26/2-1837. Jacob Christensen Lie, Oseb. og Aaveth Karine Isaksdatters Ingeborg Isine Laurentze. Fadd: Niels Nielsen Lie, Isak Gundersen Oseb., Christen Jacobsen ib., Johanne Marie Christensd., Benedicte Marie Isaksd. Oseb.(!?).

f. 31/12-1836. Halvor Olsen Mustvedt og Maria Olsdatters Christian. Fadd: (Ingen faddere). HD af Ole Jansen Kaasa. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 5/4-1837. dbt. 16/4-1837. Einer Olsen Sneltvedt og Gurine Larsdatters Anders. Fadd: Ingeborg Larsd. Øde-Sneltvedt, P. Karen Olsd. Sneltvedt, Johan Solvesen Øde-Sneltvedt, Lars Gregersen ib., Christen Michelsen Doxrød.

f. 1/4-1837. dbt. 23/4-1837. Niels Abrahamsen Wattenberg og Karen Olsdatters Niels. Fadd: Magrethe Olsd. Holm, P. Maria Andersd. Skilbred, Anders Olsen Skilbred, Halvor Olsen Mustvedt, Halvor Olsen und. N. Brække.

f. 9/4-1837. Anders Hansen Næperud, Fossum og Andrea Johannesdatters Johannes. Fadd: (Ingen faddere). HD af Hans Knudsens Kone. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 24/3-1837. 7/5-1837. Ole Tolvsen Aashammer og Karen Kirstine Olsdatters Tollef. Fadd: Hans Tolvsens Kone, Inger Johnsd. Aashammer, Marthe Karine Waldemarsd., Halvor Tolvsen und. Hynie, Halvor Halvorsen ib., Jørgen Waldemarsen und. Aas. HD af Skoleh. Lars Oterholt.

f. 12/3-1837. dbt. 15/5-1837. Jens Jørgensen Meyer, Oseb. og Kirsten Christine Nielsdatters Jens Christian. Fadd: Maren Christine Smith, Søren Olsens Kone, Oseb. P. Mette Nielsd. ib., Anders Halvorsen ib., Niels Nielsen Lie ib., Ole Nielsen ib. HD af Torgrim Olsen.

f. 28/4-1837. dbt. 15/5-1837. Halvor Olsen und. N. Brække og Karen Aslaksdatters Aslak. Fadd: Aslak Christophersens Kone, Kirsten Jensd. Blegebakken, Maria Andersd. Skilbred, Christopher Aslaksen og Aslak Christophersen Blegebakken, Halvor Andersen N. Brække.

f. 11/9-1836. dbt. 21/5-1837. Kiøbmand Peter Boyesen Oseb. og Bolette Elisabeth født Disingthons Boye Christopher Thomas Edvard. Fadd: Enkemadame Thomsen, Oseb. Jomfr. Inger Manal ib., Postmester Hanssen ib., Kiøbmand Christen Vauvert i Porsgrund, Faderen selv. HD af Gjordemoderen Jfr. Olsen.

f. 31/3-1837. dbt. 28/5-1837. Gunder Thomassen Folloug, BbKlev og Maren Pedersdatters Thomas. Fadd: Kone Gunild Henriksd. Fladserud i Skien, P. Stine Marie Gundersd. ib., John Knudsen BbKlev, Ole Nielsen Folloug ib., Hans Jøntvedt i Skien. HD af Faderen selv.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 30/4-1837. dbt. 4/6-1837. Bogholder John Paulsen Foss paa Fossum og Karen Serine Dahls Lauritz. Fadd: Madame Anne Dorthea Paulsen paa Gulseth, Jfr. Kirsten Sophie Ludvigsen i Skien, Kiøbmand Jørgen Zachariassen ib., Christen Larsen Fossum, Mads Olaus Lund ibid. HD af Skoleholder Hans Isaksen.

f. 5/6-1837. dbt. 11/6-1837. Jacob Larsen Høgseth og Maren Nielsdatters Lars. Fadd: Anders Mathisen Svinholt, Lars Nielsen Løberg, Mathis Larsen Høgseth, Inger Sørensd. Høgseth og Maren Rasmusd. Øvrum.

f. 20/2-1837. Harald Hansen Fossum og Marthe Maria Pedersdatters Anne Maria. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Hans Grinie. Død før Daabens Konfirmation.

f. 5/2-1837. dbt. 12/3-1837. Halvor Madsen und N. Mæla og Dorthe Larsdatters Anne Dorthea. Fadd: Amund Jensen N. Mæla, Ole Pedersen Goberg, Isak Halvorsen Aas, Helvig Madsd. Aas, P. Inger Karine Halvorsd. Aas. HD af Klokker Lund.

f. 12/3-1837. dbt. 27/3-1837. Niels Olsen Aas og Maren Christensdatters Anne Maria. Fadd: Peder Bæruldsen Aas, John Aslaksen Stulen, John Pedersen Aas, Berthe Larsd. Aas, Marthe Rasmusd. ibid.

f. 16/3-1837. dbt. 27/3-1837. Christopher Larsen Hoppestad og Maria Davidsdatters Gunild Maria. Fadd: Ole Johannessen Bøe, Niels Rasmussen Hoppestad, Niels Davidsen Glende, Ingeborg Olsd. Stulen, Maren Nielsd. Hoppestad.

f. 11/3-1837. dbt. 27/3-1837. Christian Nielsen und. Bøe og Anne Abrahamsdatters Maren. Fadd: Kirstine Johannesd. und. Bøe, Anne Christophersd. ib., Hans Nielsen ib., Niels Christophersen ib., Mons Monsen Hoppestad.

f. 3/12-1836. dbt. 27/3-1837. Mathias Solvesen und. N. Brække og Karen Hansdatters Hansine. Fadd: Peder Evensen Brækkejord, John Knudsen BbKlev, Halvor Christensen Blegebakken, Johanne Thorsd. ib., P. Anne Magrethe Solvesd. i Skien. HD af John Wasbrække.

f. 12/2-1837. dbt. 27/3-1837. Lars Sivertsen Engrav og Malene Gurine Olsdatters Inger Karine. Fadd: Sivert Hansen Riis, Anders Hansen Enggrav, Hans Larsen i Skien, Marie Sivertsd. ib., Benedicte Bentsd. Aakre.

f. 24/11-1836. dbt. 27/3-1837. Ole Olsen Solum i Luxefield og Anne Sophie Hansdatters Berthe Karine. Fadd: Isak Christensen Nykaas, John Johnsen Gjerpen Præstegaard, Karen Christensd. Nykaas, Karen Pedersd. HD af Anders Knudsen Øgter.

f. 27/3-1837. dbt. 9/4-1837. Hans Rasmussen Fossum og Magrethe Hansdatters Karen. Fadd: Lars Rasmussens Kone, Maren Karine Hansd. Fossum, P. Karen Rasmusd. ib., Ole Eriksen Kiise, Christen Christophersen Rød, Lars Hansen Aas.

f. 8/3-1837. dbt. 9/4-1837. Niels Borgersen BbKlev og Sophie Isaksdatters Karen Elise. Fadd: Anne Sophie Andersd. BbKlev, Martine Jacobsd. Gulseth, Jens Steen Jacobsen ib., Jacob Eriksen BbKlev, Ole Andersen Tangen ib.

f. 28/1-1837. dbt. 9/4-1837. Christian Christiansen N. Brækkejord og Georgine Pedersdatters Berthe Magrethe. Fadd: Jan Andreas Christiansen Limie, Ole Olsen Mæla, Ole Isaksen Brækkejord, Marthe Christine Christiansd. Limie, Inger Christophersd. Brække. HD af John Olsen Brække.

f. 9/3-1837. dbt. 16/4-1837. Halvor Larsen N. Ballestad og Marthe Magrethe Larsdatters Inger Thurine. Fadd: Peder Larsens Kone, Mari Gundersd. Meen, P. Karen Larsd. ib., Hans Andersen Ødegaard, Lars Larsen Myren und. Meen, Even Larsen Rødningen und. Løberg.

f. 6/4-1837. dbt. 23/4-1837. Søren Olsen Oseb. og Maren Christine Hansdatters Sophie Marie. Fadd: Snedker Jensens Kone, Live Olsd. Oseb., P. Inger Marie Gundersd. und. Borge, Smed Stian Michelsen ib., Gunder Isaksen ib., Hans Engebregtsen Oseb.

f. 26/1-1837. dbt. 11/6-1837. Jacob Olsen Oseb. og Aase Maria Knudsdatters Knud. Fadd: Søren Olsen oseb., Mathis Olsen ib., Jens Jensen ib., Maria Hansd. Lie, Karen Olsd. Oseb. HD af Kittel Riis.

f. 6/4-1837. 11/6-1837. Torsten Thorsen BbKlev og Marthe Maria Kieldsdatters Jacob. Fadd: Maren Andersd. Borgsteen i Skien, P. Maren Thorsd. Brækkejordet, Jens Tollefsen BbKlev, Johan Jacobsen Borgsteen i Skien, Andreas Nielsen BbKleven. HD af Mad. Anundsen.

f. 4/3-1837. dbt. 11/6-1837. Solve Sørensen und. Hynie og Ingeborg Tollefsdatters Peter. Fadd: Karen Sørensd. Skavanhagen, Ingeborg Larsd. und. Fossum, Anders Petersen Moen und. Gulseth, Ole Johannesen Fossum, Søren Henriksen und. Fossum. HD af Skoleh. Anders Jensen Lie.

f. 2/3-1837. dbt. 18/6-1837. Christen Kiøstolfsen Follestad og Berthe Nielsdatters Christian. Fadd: Kittel Nielsen Falkum, Ole Gullichsen Follestad, Lars Halvorsen i Skien, Karen Pedersd., Halvor Kiøstolfsens Kone under Klyve i Solum Sogn, P. Christiane Larsd. i Skien.

f. 31/5-1837. dbt. 25/6-1837. Tollef Henriksen Fossum og Birgitte Caisa Petersdatters Johannes. Fadd: Henrik Christophersen Fossum, Johannes Henriksen ib., Johannes Petersen und. Aas, Elisabeth Henriksd. Fossum, Anne Monsd., Christopher Henriksens Kone, Fossum.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 26/4-1837. dbt. 25/6-1837. Skolelærer Hans Isaksen Grinie og Maren Gurine Danielsdatters Simon. Fadd: Gregorius Isaksen Grinie, Peder Hanssen Meen, Begge Forældrene selv, Pige Anne Isaksd. Grinie. HD af Faderen.

f. 12/4-1837. dbt. 2/7-1837. Rasmus Bæruldsen, Slettene und. Moe og Live Jacobsdatters Peder. Fadd: Berthe Larsd. Aas, Pige Karen Bæruldsd. Slettene, Peder Bæruldsen Aas, Niels Halvorsen Gaasehølen, Halvor Sørensen Nykaas.

f. 28/4-1837. dbt. 2/7-1837. Niels Larsen Oseb. og Maria Torkildsdatters Lars Christian. Fadd: Torgrim Olsen Ballestad, Hans Johannesen Oseb., Lars Gunerus Nielsen Oseb., Anne Olsd., Anders Engebregtsens Kone, Oseb., P. Cathrine Larsd. fra Christiania. HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 1/6-1837. dbt. 2/7-1837. Simon Madsen Ekornrød und. Moe og Maren Engebregtsdatters Simon. Fadd: Engebregt Madsen i Skien, Lucas Engebregtsen und. Moe, Isak Halvorsen Aas og Kone Helvig Madsd., P. Dorthe Madsdatter. HD af Ole Oterholt.

f. 6/3-1837. dbt. 16/7-1837. Ole Larsen Borgeskoven og Maren Gundersdatters Christen. Fadd: Anders Amundsens Kone, Elen Marie Isaksd. und. Borge, P. Ebiør(?) Olsd. Kiølnæs, Anders Gundersen fra Eidanger, Christen Gundersen Sande (Sanni. G.S.), Tollef Larsen Lie. HD af Kittel Riis.

f. 7/12-1836. dbt. 16/4-1837. Sognepræst Fredrik Rode og Anne Lucie fød Holters Charitte Wilhelmine Dorthea. Fadd: Kammerherreinde F. Løvenskiold paa Fossum, Frøken Wilhelmine Rode fra Christiania, Toldcasserer J. Rasch, Christ: S. Myhre, Korpslæge Faye.

f. 15/4-1837. dbt. 15/5-1837. Niels Nielsen Kleven og Karen Nielsdatters Magrethe. Fadd: Anne Pedersd. Kleven, P. Gundborg Gjertsd. Høimyhr, Lars Ellingsen ib., Zacharias Jensen Kleven, Jens Isaksen und. Foss.

f. 18/4-1837. dbt. 15/5-1837. Engebregt Engebregtsen Skavan og Inger Maria Sørensdatters Karen. Fadd: Karen Magrethe Engebregtsd. Fossum, Anne Maria Borgersd. ib., Hans Jensen ib., Lars Iversen ib., Lars Fredriksen Storm, Aarhuus.

f. 20/11-1836. dbt. 15/5-1837. Peder Johannessen paa Falkum og Elise Hansdatters Else Marie Høyer. Fadd: Simon Christensen Fahret, Erik Olsen Falkum, Ole Eriksen ib., Cathrine Knudsd. Fahret, Anne Larsd. Gierpen Lille. HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 22/2-1837. dbt. 21/5-1837. Lars Anundsen S. Mæla og Georgine Knudsdatters Amborg Maria. Fadd: Simon Christensens Kone, Kathrine Knudsd.Blegebakken, P. Karen Maria Knudsd. i Skien, Johannes Madsen Mæla, Harald Andersen Petersborg, Isak Sørensen BbKlev. HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 9/4-1837. dbt. 21/5-1837. Peder Pedersen Wenstøb mellem og Karen Olsdatters Maren Anne. Fadd: Daniel Pedersen BbKlev, Aslak Pedersen Wenstøb, Niels Pedersen ib., Lars Kiærs Kone, Anne Larsd., P. Anne Kirstine Pedersd. Wenstøb. HD af Ole Kaasen i Puttene.

f. 16/2-1837. dbt. 21/5-1837. Lehnsmand Peder Pedersen Limie og Anne Dorthea Lunds Nicoline Dorthea. Fadd: Madame Karen Nielsen, P. Maren Kirstine Lund, Snedkermester Niels Nielsen i Skien, Simon D. Jønnevald og Kontorist Jørgen Ibsen. HD af Klokker Lund.

f. 8/4-1837. dbt. 28/5-1837. NB. Maren Dorthea. Pigen Maren Andersdatter Limie og Uk. Thomas Svendsen Skrædder fra Laurdals Sogn i Laurvig Amt. Uægte. Anmeldt af Pigens Forældre, Anders Nielsen Limie og Rigtig forhen samme vedkiendt af Thomas Svendsen..
Fadd: Niels Tuftes Kone, Inger Karine Andersd., Anne Thurine Andersd. Limie, Harald Andersen Petersborg, Gunder Andersen Limie, Ole Peter Andersen ib.

f. 3/4-1837. dbt. 11/6-1837. Halvor Paulsen Doxrød og Inger Maria Andersdatters Berthe Maria. Fadd: Berthe Maria Olsd. Doxrød, P. Maria Amundsd. Berberg, Christen Michelsen Doxrød, Ole Isaksen ibid., Peder Zachariassen Lund. HD af Ole Isaksen Doxrød.

f. 6/5-1837. dbt. 11/6-1837. Ole Jensen Berberg og Magrethe Eriksdatters Karen. Fadd: Inger Eriksd. und. Foss, Ingeborg Zachariasd. Berberg, Halvor Jacobsen und. Foss, Zacharias Olsen Berberg, Simon Zachariassen ibid. HD af Anne Isaksd. Fossum.

f. 9/3-1837. dbt. 8/6-1837. Procurator Søren M. Blom, Falkum og Christiane Blom født Wessels Hanne Eline. Fadd: Enkefrue Marie Plesner, Jomfr. Hanne Paludan Konstituert fogd Borchsenius, Skibscapt. Cornelius Blom, Fuldmægtig N. Lund. HD af Pr. Rode.

f. 8/5-1837. dbt. 11/6-1837. Ole Hansen Lie og Helvig Andersdatters Anne Karine. Fadd: Ingeborg Rasmusd. Klep, Anne Marie Hansd. Ramsaas, Christen Pedersen Lie, Niels Andersen Fløtterød, Mathias Andersen ibid.

f. 20/5-1837. dbt. 18/6-1837. Ole Nielsen Troldsaas og Magrethe Isaksdatters Nicoline. Fadd: Hans Olsen Marker, Peder Olsen ib., Peder Pedersen ib., Maren Nielsd. Troldsaas, Anne Michelsd. Hougerød. HD af Halvor Torbiørnsen.

f. 22/6-1837. dbt. 23/7-1837. Engebregt Olsen Bækkevald og Karen Kirstine Larsdatters Niels. Fadd: Harald Bækkevalds Kone, Live Larsd., P. Thurine Larsd. Oseb., Anders Olsen Sølie, Jacob Christophersen Myra und. Lie og Iver Jacobsen Oseb. HD Hans Sivertsen Riis.

f. 25/6-1837. dbt. 23/7-1837. Jens Pedersen Bøe Mellem og Jørgine Andersdatters Jens. Fadd: Ole Pedersens Kone, Karen Johannesd. Bøe, P. Karen Elisabeth Engebregtsd. Fossum, Østen Andersen Mæla, Østen Knudsen Bøe, Hans Knudsen ibid.

f. 27/5-1837. dbt. 23/7-1837. NB. Carl Andreas. Pige Ingeborg Ammundsdatter fra Berberg, for Tiden paa Wattenberg, angiver som Barne fader Ungk. Mads Hansen Kuttere. Anmeldt af Barnets Moder selv.
Fadd: Simon Andersen Blegebakken, Simon Zachariassen Berberg, Christen Engebregtsen i Skien, Halvor Christophersens Kone, Gunild Zachariasd. Glende, P. Maren Amundsd. Lund.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 6/7-1837. dbt. 23/7-1837. Jørgen Kiøstolfsen Follestad og Anne Kirstine Isaksdatters Kiøstolf. Fadd: Ole Olsens Kone, Anne Kiøstolfsd. fra Uhlefoss, P. Anne Maria Larsd. i Skien, Johannes Hansen Follestad, Anders Thoresen Bratsbergskov, Niels Nielsen i Skien.

f. 5/5-1837. dbt. 30/7-1837. Anund Brynildsen S. Brækkejord og Sara Isaksdatters Andreas. Fadd: Brynild Anundsen BbKlev, Halvor Olsen und. Folloug, Niels Evensen Brækkejord, Karen Isaksd. i Skien, Gurine Isaksd. i Skien. HD af Anders Aulie.

f. 4/5-1837. dbt. 30/7-1837. Hans Johnsen BbKlev og Amalia Elisabeth Olsdatters Hans Johann. Fadd: Ole Nielsen BbKlev, Lars Halling Klosterhougen, Niels EngebregtsenØdegaard, P. Anne Kirstine Olsd. Gjemsøe, Moderen selv. HD af Faderen.

f. 27/6-1837. dbt. 6/8-1837. NB. Thomas. Pige Karen Svenningsdatter Steensaasen opgiver som Barnefader Ungk. Thomas Svendsen fra Laurdal Sogn. Anmeldt af Barnemoderen selv.
Fadd: Christen Andersen Steensaasens Kone Anne Thronsd., Ole Jansen Kaasa, Tormoe Johnsen Røsager, P. Maria Isaksd. Røsager.

f. 4/6-1837. dbt. 13/8-1837. Torger Andersen Oseb. og Anne Kirstine Eriksdatters Jacob. Fadd: Johanne Olsd., Knud Johnsens Kone, Oseb., P. Berthe Jensd., Jens Olsen, Jens Jensen, Hans Johansen, alle paa Oseb. HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 17/6-1837. dbt. 20/8-1837. Jan Pedersen BbKlev og Berthe Kirstine Andersdatters Andreas. Fadd: Daniel Pedersen BbKlev, Christopher Nielsen ib., Anders Andersen ib., Hans Andersens Kone i Porsgrund, Pernille Andersd., P. Karen Mathisd. i Skien. HD af Faderen.

f. 1/8-1837. dbt. 27/8-1837. Rasmus Jensen Furuvald og Mari Hansdatters Niels. Fadd: Østen Larsen Dykold og Kone, Anne Magrethe Engebregtsd., Christen Christophersen Rød, Lars Halvorsen Slettene, P. Karen Østensd. Dyrkold.

f. 27/6-1837. dbt. 27/8-1837. Smed Peder Aslaksen Fossum og Ingeborg Maria Jacobsdatters Olaus. Fadd: Sigurd Bratsbergs Kone, Karen Maria Nielsd., Anne Maria Borgersd., Fossum, Lars Iversen ibid., Jacob Madsen ibid., Ole Olsen i Brevig. HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 4/6-1837. dbt. 18/6-1837. Torgrim Thorsen Ballestad og Ingeborg Christophersdatters Gunild Maria. Fadd: Niels Thorsens Kone, Karen Maria Arnesd. Ballestad, Maria Thorsd. i Skien, Niels Thorsen Ballestad, Poul Christophersen Myren, Søren Larsen Ballestad. HD af John Jacobsen.

f. 6/5-1837. dbt. 2/7-1837. Jens Jacobsen Hegna und. Sølie og Marthe Larsdatters Anne Kirstine. Fadd: Inger Pedersd. und. Borge (Gunder Skougens kone), Thurine Larsd. Oseb., Anders Olsen Sølie, Knud Larsen ibid., Iver Isaksen Oseb.

f. 4/6-1837. dbt. 2/7-1837. NB. Christine. Pigen Marthe Gullichsd. und. S. Brække. Angiver som Barnefader Ungk. Christopher Nielsen fra Laurvig nu paa Søereise. Uægte.
Fadd: Ole Andersen S. Brækkejord, Ole Andersen Vægter ibid., Peder Zachariassen ibid., Karen Anundsd. i Skien, Oline Olsd. Folloug.

f. 1/5-1837. dbt. 2/7-1837. Christian Torkildsen Rødningen i Luxefield og Karen Olsdatters Anne Thurine. Fadd: Lars Olsen Sætret og Kone, P. Karen Olsd. Eriksrød, Aslak Olsen Moe, Christopher Olsen Sætret.

f. 22/5-1837. dbt. 16/7-1837. Andreas Johnsen Oseb. og Laurentze Hansdatters Mathilde Caroline. Fadd: Gunder Toftes Kone, Maria Thronsd. Porsgrund, Wilhelmine Hansd. Oseb., Hans Nielsen ibid., John Peter Johnsen, Stathelle, Torsten Jacobsen i Porsgrund. HD af Torgrim Olsen.

f. 31/5-1837. dbt. 16/7-1837. Halvor Tolvsen und. Hynie og Karen Johnsdatters Maren. Fadd: Hans Tolvsens Kone, Inger Johnsd. Aashammer, P. Inger Halvorsd. Aarhuus, Ole Tolvsen und. Aas, Anders Johnsen Wenstøb, Halvor Halvorsen und. Hynie. HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 22/5-1837. dbt. 16/7-1837. Mads Monsen Fossum og Anne Thorsdatters Elise. Fadd: Svend Olsen Fossum, Harald Hansen ibid., Christen Halvorsen ibid., P. Ingeborg Marie Gundersd. og Moderen selv. HD af Skoleholder Hans Grinie.

f. 25/5-1837. dbt. 16/7-1837. Anders Olsen N. Grinie og Magrethe Isaksdatters Sara Marine. Fadd: Gregorius Isaksen Grinie, Ole Andersen i Skien, P. Anne Isaksd. Grinie og Begge Forældrene selv.

f. 4/5-1837. dbt. 23/7-1837. Ole Nielsen Hørta Borgeskoven og Ingeborg Maria Haavaldsdatters Anne Marthine. Fadd: Hans Engebregtsens Kone, Anne Kirstine Olsd. Borgeskov, Maren Jensd. ibid., Engebregt Andersen ibid., Niels Eriksen ibid., Isak Isaksen und. Øvrum. HD af Kittel Riis.

f. 16/6-1837. dbt. 23/7-1837. Peder Thygesen Ballestad nu afdød og Ragnild Pedersdatters Anne Margrethe. Lisabeth. Fadd: Michel Nielsens Kone, Ragnild Andersd. Ballestad, P. Maria Pedersd., Svend Knudsen und. Meen, John Pedersen Ballestad, Peder Pedersen ibid. HD af Skoleholder John Jacobsen. NB. Børnets Navn var ved første anmeldelse urigtig opgivet.

f. 22/6-1837. dbt. 23/7-1837. Niels Olsen Stulen og Ingeborg Simonsdatters Anne Maria. Fadd: Halvor Olsens Kone, Maren Simonsd. Aas, P. Helvig Simonsd. Stulen, Halvor Olsen Aas, John Aslaksen Stulen, Abraham Lucassen Stulen. HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 3/5-1837. dbt. 30/7-1837. (tvillinger) Claus Nielsen BbKlev og Ingeborg Christensdatters Sara Cathrine. Fadd: Enke Cathrine Jensd. i Skien, P. Anne Gurine Olsd. ibid., Jens Tollefsen og Ole Andersen BbKlev., Ole Johannesen Huken, Brækkejord.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 3/5-1837. dbt. 30/7-1837. (tvillinger) Claus Nielsen BbKlev og Ingeborg Christensdatters Inger Marie. Fadd: P. Anne Hansd. i Skien, P. Maren Andersd. ibid., Niels Andersen BbKlev, Ole Andersen Follestad, Gunder Larsen i Skien. Begge HD af Mad. Ødegaard.

f. 17/5-1837. dbt. 3/9-1837. Skomager Thor Sørensen paa Oseb. og Elen Cathrine Christophersdatters Edvard Theodor. Fadd: Muurmester Thron Aanesen Oseb., Hjulmager Even Jacobsen ibid., Anders Bommen, ibid., Smedmester Laurs i Porsgrund, Pige Olalia Jacobsd. i Skien, og Moderen selv. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 26/7-1837. dbt. 3/9-1837. Anders Jacobsen Sølie og Anne Jacobsdatters Berthel. Fadd: Lars Gatas Kone, Berthe Kirstine Jacobsd. af Eidanger, P. Karen Marie Andersd. Sølie, John Olsen Buer, Christen Hansen Sanden (Sanni), Lars Jacobsen Sølie.

f. 28/7-1837. dbt. 10/9-1837. Hjulmager Thor Olsen Løberg S. Brækkejord og Anne Tomine Henriksdatters Jacob Offenberg. Fadd: Henrik Offenberg og Søn Thomas Offenberg i Skien, Ole Thorsen Brækkejord, P. Anne Cathrine Henriksd. i Skien, Kirsten Dorthea Henriksd. i Porsgrund.

f. 3/7-1837. dbt. 10/9-1837. Hans Olsen Oseb. og Karen Christensdatters Ole. Fadd: Niels Helgesens Kone, Ingeborg Christensd. Oseb., P. Marthe Tollefsd. ib., Gunder Christensen Borgeskov, Ole Olsen Meenstad, Abraham Jacobsen Borgeskov. HD af Kittil Riis.

f. 23/7(23/6?)-1837. dbt. 17/9-1837. Halvor Engebregtsen Doxrød og Anne Maria Eriksdatters Erik. Fadd: Johannes Andersen og Kone, Berthe Maria Andersd. und. Bøe, P. Ingeborg Knudsd. Doxrød, Halvor Paulsen og Ole Isaksen Doxrød. HD af Ole Isaksen.

f. 19/9-1837. dbt. 8/10-1837. Hans Andersen Stubberød und. S. Ballestad og Anne Kirstine Larsdatters Lars. Fadd: Ingeborg Sophie Larsd., Ole Fredriksens Kone paa Ballestad, P. Ingeborg Isaksd. Steensrud, Isak Andersen und. Meen, Ole Isaksen Aasterød, Lars Andersen Skiefield.

f. 24/6-1837. dbt. 8/10-1837. Anders Reiersen und. N. Foss og Maria Hansdatters Hans. Fadd: Halvor Reiersen og Kone, Kari Olsd. und. Foss, P. Kari Reiersd. Tufte, Anund Jensen Mæla, Ole Olsen und. Tufte. HD af Skoleh. Ole Oterholt.

f. 21/8-1837. dbt. 8/10-1837. John Endresen Bøe i Luxefield og Karen Maria Halvorsdatters Halvor. Fadd: Niels Christiansen Limie, Niels Christophersen og Halvor Abrahamsen Hoppestad, Anne, Abraham Hoppestads Kone, Thone Halvorsd. Findal. HD af Anders Larsen.

f. 30/8-1837. dbt. 15/10-1837. Afdøde Hans Peter Larsen, Meen og Enke Maria Hansdatter Smidts Hans Peter. Fadd: Hans Andersen Ødegaarden, Gunder Hansen Borgeskoven, Jens Halvorsen und. Meen, Søren Olsens Kone, Maren Christine Hansd. Oseb., P. Maren Halvorsd. und. Borge. HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 2/10-1837. dbt. 22/10-1837. Even Gundersen BbKlev. og Marie Isaksdatters Isak. Fadd: John Gundersen Rødning und. Løberg, Erik Isaksen Løberg, Engebregt Isaksen ibid., Isak Isaksens Kone, Kirsten Larsd. Bratsbergskoven, P. Marthe Johnsd. Løberg.

f. 1/9-1837. dbt. 22/10-1837. Halvor Haraldsen BbKlev. og Berthe Maria Ellefsdatters Andreas Martin. Fadd: Niels Andersen BbKlev, Hans Halvorsen ib., Ole Haraldsen Brækkej., P. Maren Andersd. i Skien, Inger Aslaksd. ib.

f. 3/9-1837. dbt. 22/10-1837. Claus Olsen Wasbrække und. Grinie og Elen Karine Gundersdatters Ole. Fadd: Anders Gundersens Kone, Gurine Marie Hansd. i Skien, P. Marie Bruun ib., Halvor Olsen Brækkej., Ole Rasmussen i Skien, Aage Aanesen ibidem.

f. 9/7-1837. dbt. 6/8-1837. Halvor Andersen Sneltvedt, nu Berg, og Elen Larsdatters Inger. Fadd: Enken Kirsti Larsd. Røsager, P. Lisbeth Andersd. Laugmandsgaarden, Even Andersen Gjemsøe Kloster, Lars Andersen i Skien, Halvor Olsen Mustvedt.

f. 23/5-1837. dbt. 20/8-1837. Secretair ved Banken Ole Lie N. Mæla og Thora Thomine født Bødtkers Kirsten Marie. Fadd: Madame Johnsen i Skien, Jomfr. Martine Hanssen ib., Handelsbetient Thygesen ib., Handelsbeti. Nielsen ib., Handelsbeti. Houen ib., Handelsbeti. Christophersen ib. HD af Klokker Lund.

f. 5/8-1837. John Peter Hansen Follestad og Dorthe Maria Pedersdatters Karen Maria. Fadd: (Ingen faddere). HD af mad. Anundsen, døde før Daabens Konfirmation.

f. 24/7-1837. Kirkesanger Christen Lund og Severine Wilhelmine Hammers Julie Petrea. Fadd: (Ingen faddere). HD af Faderen.

f. 25/8-1837. dbt. 10/9-1837. Jacob Davidsen Glende og Maren Rasmusdatters Elisabeth Sophie. Fadd: Halvor Christophersen Glende og Kone, P. Gunild Rasmusd. Aarhuus, Christopher Larsen Hoppestad, Niels Davidsen Glende.

f. 7/6-1837. Ole Halvorsen Aasen und. Foss og Kirsten Torkildsdatters Anne. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 22/8-1837. dbt. 17/9-1837. Gunder Pedersen Sørbøe og Berthe Johnsdatters Johanne Maria. Fadd: Mads Pedersen Sørbøe, Peder Johnsen Løberg, Engebregt Isaksen ib., Johannes Halvorsen Bøhles Kone, Karen Marie Johnsd., P. Maren Pedersd. und. Tufte. HD af Skoleholder Johan Solvesen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 20/9-1837. dbt. 8/10-1837. Zacharias Jensen Kleven og Anne Halvorsdatters Karen Kirstine. Fadd: Niels Nielsens Kone, Karen Jensd. Kleven, P. Marthe Jensd. Kleven, Niels Nielsen Hougerød, Anders Jensen Kleven, Jens Zachariassen ib.

f. 11/8-1837. dbt. 8/10-1837. Skrædder Søren Jensen Kolkind og Ingeborg Nielsdatters Aaste Christine. Fadd: Niels Michelsen Kolkind, Ole Jørgensen i Skien, Lars Nielsen Brækkej., John Larsens Kone Cathrine Kittelsd. ibid., P. Thore Maria Sørensd. i Skien.

f. 16/8-1837. dbt. 8/10-1837. Peder Hansen BbKlev og Pernille Sørensdatters Elisabeth. Fadd: Halvor Jensen Blegebakken, John Olsen BbKlev, Henrik Andersen und. Tveten, Elias Hansens Kone, Marthe Hansd. Follestad, P. Marthe Johnsd. i Skien.

f. 22/9-1837. dbt. 15/10-1837. Niels Andersen Grønsteen und. Bøe og Thurine Eriksdatters Maren. Fadd: Johannes Andersen und. Bøe, og Kone Berthe Maria Andersd., P. Maren Christophersd. und. Bøe, Niels Christophersen Grumstul, Mads Andersen Grønsteen. HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 16/3-1837. dbt. 15/10-1837. Sorenskriver Eduard Christie Heiberg og Engel Arentz født Scheels Constanie Emilie. Fadd: Madame Marie Munk, Jomfr. Didrike Borthig fra Semb, Sorenskriver L. B. Krogh, Kiøbmand Chr. H. Blom, Cand. jur. N. Lund, Solum. HD af Rode.

f. 25/9-1837. dbt. 15/10-1837. Niels Sigurdsen Skilbred og Anne Magrethe Zachariasdatters Marthe Maria. Fadd: Niels Røsagers Kone, Ingeborg Maria Zachariasd., P. Maria Andersd. Skilbred, Ole Isaksen Doxrød, Halvor Torstensen Skilbred, Simon Nielsen Røsager.

f. 15/5-1837. dbt. 22/10-1837. Tollef Larsen und. Lie og Maren Gurine Larsdatters Jacob. Fadd: Ole Eriksen Lie og Kone Kari Johnsd., Lars Tollefsen und. Lie, P. Johanne Sivertsd. Oseb. HD af Hans Rasmaases Kone, Anne Steensd.

f. 8/9-1837. dpt. 29/10-1837. Erik Christensen Orekaas og Maren Pedersdatters Peder. Fadd: Johannes Eriksen Fossum og Rasmus Nielsen ib., John Pedersen paa Bøe, P. Anne Pedersd. und. Dyrkold, P. Karen Christensd. Orekaas. HD af Skoleholder Ole Olsen Oterholt.

f. 27/8-1837. dbt. 29/10-1837. Hans Hanssen Kleven og Ingeborg Zachariasdatters Zacharias. Fadd: Sigurd Klevens Kone, Anne Rasmusd., P. Maren Ellefsd. Graaten, Gregorius Halvorsen Fielddal, Sigurd Zachariassen Kleven, Peder Olsen Fielddal.

f. 16/10-1837. dbt. 9/11-1837. Paul Nielsen BbKlev og Dorthea Halvorsdatters Halvor Arndt. Fadd: Peder Bergs Kone, Dorthea Eriksd. i Skien, P. Andrea Halvorsd. Fossum, Peder Hanssen i Skien, Knud Guttormsen BbKlev, Niels Hanssen i Skien.

f. 29/10-1837. dbt. 19/11-1837. Smed Jacob Eriksen S. Brækkej. og Ingeborg Sørensdatters Erik. Fadd: Enke Anne Eriksd. Gusholt, Mælum Sogn, P. Maren Mathisd. Herøe, Niels Børresen BbKlev, Ole Andersen Ib., Christopher Wenstøb ib., Søren Larsen Ballestad.

f. 12/11-1837. Peder Johnsen N. Brækkej. og Gunild Andrea Halvorsdatters John. Fadd: (Ingen faddere). HD af Madame Jacobsen. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 19/10-1837. dbt. 26/11-1837. Engebregt Andersen BbKlev og Ingeborg Christensdatters Carl. Fadd: Lars Christensens Kone, Elen Christensd. BbKlev, P. Kirsten Nielsd. und. Brække, Hans Guttormsen BbKlev, Isak Andersen Brækkej., Anders Isaksen ibid.

f. 25/10-1837. dbt. 26/11-1837. Lars Johansen und. N. Løberg og Kirsten Torbiørnsdatters Johan. Fadd: Niels Torbiørnsen Løberg, Hans Johannesen Tysland, Niels Andersen Wenstøb, P. Marie Gundersd. Løberg og moderen selv.

f. 12/11-1837. dbt. 10/12-1837. Simon Aslaksen und. Bøe og Anne Christophersdatters Aslak. Fadd: Hans Rasmussen Frogner og Kone Marthe Aslaksd. und. Bøe, Peder Aslaksen Fossum, Niels Christophersen Grumstulen.

f. 7/11-1837. dbt. 10/12-1837. Ole Michelsen Kastdalen und. Semb og Anne Johnsdatters Michel. Fadd: Michel Eriksen Hougerød, Niels Michelsen und. Kolkind, Niels Andersen und. Semb, P. Gunild Maria Isaksd. Lagmandsgaarden og Moderen selv.

f. 7/11-1837. dbt. 17/12-1837. Daniel Jensen Oseb. og Karen Torgersdatters Jens. Fadd: P. Anne Kirstine Torgersd. i Porsgrund, Ole Olsen Oseb. med sin Jone, Birthe Maria Larsd., Niels Larsen i Brevig, Lars Torgersen i Porsgrund.

f. 29/7-1837. dbt. 22/10-1837. Halvor Johansen Fossum og Inger Magrethe Andersdatters Elise. Fadd: Thone Andersd. i Skien, Anne Marie Tolvsd. Grinie, Ole Halvorsen Biørndalen, Christian Johanssen ib., Svend Olsen Fossum. HD af Skoleholder Hans Grinie.

f. 4/10-1837. dbt. 12/11-1837. Hans Larsen Meen og Anne Kirstine Jensdatters Gunild Andrine. Fadd: Jens Jensen Ballestads Kone, Anne Magrethe Hansd., P. Ingeborg Jensd. i Porsgrund, Daniel Jansen Oseb., John Pedersen Braanan und. Ballestad, Peder Hansen Meen. HD af Lars Aabye.

f. 14/8-1837. dbt. 12/11-1837. Hans Jacob Johannessen und. S. Brække og Marthe Maria Nielsdatters Karen. Fadd: Anund Brynildsens Kone, Sara Isaksd. Brækkejord., P. Elen Magrethe Christensd. i Skien, Erik Simonsen Brækkejord., Christopher Johannessen ibid., Peder Pedersen ibid. HD af Anders Aulie.

f. 3/10-1837. dbt. 12/11-1837. Halvor Nielsen Lyngsaasen (Lyngaasen) og Ingeborg Danielsdatters Marthe Gurine. Fadd: Niels Halvorsen Lysa und. Semb, Engebregt Nielsen ib., Daniel Gregoriussen Lund, Jønnevald, P. Thurine Halvorsd. Lysa og Moderen selv. HD af Hans Isaksen Grinie.

f. 24/10-1837. dbt. 19/11-1837. Isak Halvorsen Bratsbergskoven og Maren Pernille Fredriksdatters Ingeborg Johanne. Fadd: Jacob Bommens Kone, Ingeborg Halvorsd. BbKlev, P. Ingeborg Nielsd. Løberg, Mads Pedersen Sørbøe, Knud Larsen BbKlev, Christen Michelsen Bratsberg. HD af Isak Jacobsen Bommen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 15/9-1837. dbt. 10/12-1837. Christen Christiansen Braathen ved Oseb. og Anne Helene Jacobsdatters Karen Christine. Fadd: Ole Olsen Meenstad, Jacob Jacobsen Borrestadstrand, P. Anne Anundsd. Ballestad, Begge Forældrene selv. HD af Torgrim Ballestad.

f. 12/10-1837. dbt. 13/12-1837. Anders Wiersen Enggrav og Elen Berthea Halvorsdatters Aaste. Fadd: Lars Sivertsen Enggrav og Kone, Anders Hansen Enggrav og Begge Forældrene selv. HD af Skoleholder John Jacobsen Ballestad.

f. 26/11-1837. dbt. 26/12-1837. Hans Halvorsen Kiise og Gunild Larsdatters Maren Gurine. Fadd: Christen Larsen und. Moe, Christen Nielsen Hoppestad, Engebregt Olsen Kiise, Jacob Torstensens Kone, Maren Larsd. und. Moe, P. Maren Halvorsd. Kiise.

f. 11/10-1837. dbt. 26/12-1837. Even Jacobsen Ballestad og Karen Pedersdatters Caroline Dorthea. Fadd: Anders Jacobsens Kone, Marthe Kirstine Halvorsd. Ballestad, P. Maren Thronsd. Frogner, Torgrim Thorsen Ballestad, Jacob Thronsen ib., Erik Eriksen ib. HD af Skoleholder Torgrim Olsen Ballestad.

f. 30/9-1837. dbt. 26/12-1837. Østen Andersen Mæla og Kirsten Andrea Jensdatters Karen Elise. Fadd: John Johnsen i Skien, Skomager L. Jacobsen und. Grinie, Østen Knudsen Bøe, Børsemager Larsens Kone i Skien, P. Sophie Svennungsd. ibid.

f. 11/12-1837. dbt. 31/12-1837. Anders Olsen Sølie og Anne Larsdatters Marthe Kirstine. Fadd: Jacob Christophersens Kone, Helvig Olsd. under Lie, P. Marthe Kirstine Halvorsd. Ekornrød, Engebregt Olsen Bækkevald, John Olsen Sølie, Andreas Halvorsen Ekornrød.

f. 3/11-1837. dbt. 26/12-1837. Jens Isaksen und. N. Foss og Anne Magrethe Pedersdatters Isak. Fadd: Halvor Jacobsens Kone, Inger Eriksd und. N. Foss, P. Anne Olsd. Oterholt, Søren Christensen Aashammer, Anders Andersen und. Nøglegaard, Ole Olsen Oterholt. Hd. af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 1/12-1837. dbt. 26/12-1837. Erik Wiersen Tvindehelle und. Moe og Karen Olsdatters John. Fadd: Hans Christensen Wasenden, Ole Eriksen und. Moe, Ole Olsen Drengen, Karen Olsd. Eriksrød og moderen selv. HD af Christen Hansen Wasenden.

f. 17/7-1837. dbt. 1/1-1838. Hans Peter Olsen Oseb. og Margith Iversdatters Ole. Fadd: Gullich Hansen Oseb., Anders Hansen ib., Peder Olsen ib., P. Maren Svendsd. ib., moderen selv. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 6/12-1837. dbt. 7/1-1838. Isak Larsen N. Brækkejord og Mariane Christensdatters Lars. Fadd: Christen Holmens Kone, Anne Kirstine Larsd., P. Magrethe Larsd. Kiær, Christopher Johannesen Løkenberg, Niels Larsen Kiær, Niels Solvesen Kiær.

f. 20/10-1837. dbt. 11/1-1838. Skomager Christen Halvorsen BbKlev og Anne Marie Bøydlers Christian Eduard. Fadd: Enken Anne Elisabeth Holt paa BbKlev, P. Caroline Asbiørnsen i Skien, Lars Andersen Væver(?), Brækkejord, Aslak Halvorsen BbKlev, Christen Gundersen i Skien, Thomas Frantzen ibid.

f. 21/12-1837. Jacob Isaksen und. Ougestad og Live Hansdatters Niels. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Hans Riis. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 17/12-1837. dbt. 4/2-1838. Hans Olsen Marker og Anne Kirstine Michelsdatters Anders. Fadd: Niels Nielsen Kleven, Peder Olsen Marker, Michel Eriksen Hougerød, P. Anne Olsd. Huken, moderen selv.

f. 19/1-1838. dbt. 4/2-1838. Isak Eriksen und. Gulseth og Ragnild Larsdatters Ole. Fadd: Knud Larsen Bratsbergskov, Lars Larsen ib., Lars Andersen N. Sneltvedt, Svenke Larsens Kone, Cathrine Olsd. Follestad, P. Lisbeth Andersd. Laugmandsgaarden.

f. 21/1-1838. dbt. 11/2-1838. Isak Isaksen Bratsbergskoven og Kirsten Larsdatters Isak. Fadd: Erik Isaksen Løberg, Anund Isaksen Skogsrød, Engebregt Isaksen Løberg, Knud Larsens Kone, Anne Isaksd. Bratsbergskoven, Marthe Johnsd. Løberg.

f. 28/1-1838. dbt. 25/2-1838. Ole Pedersen Mell. Bøe og Karen Johannesdatters Johannes. Fadd: Niels Olsens Kone, Ingeborg Simonsd. Stulen, P. Maria Johannesd. Bøe, Jacob Madsen Dyrendal, Erik Helgesen Foss, Christopher Hansen Bøe.

f. 10/1-1838. dbt. 4/3-1838. Lars Gundersen Sølie øvre og Anne Dorthea Arnesdatters John. Fadd: Andreas Arnesens Kone, Simonine Larsd. i Porsgrund, Eulalia Jacobsd. i Skien, Gunder Ougestad paa Gulseth, Hans Arnesen Ougestad, Zacharias Gundersen Lie, Gunder Olsen Lie. HD af Gunder Ougestad.

f. 22/10-1837. dbt. 1/1-1838. Hans Engebregtsen Oseb. og Kirsten Jensdatters Hansine. Fadd: Jens Torkildsens Kone, Elen Christophersd. Oseb., P. Karen Andersd. ib., Christen Christensen ib., Carl Olsen ib., Peder Hammer ib. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 29/12-1837. dbt. 4/3-1838. Erik Olsen Ballestad og Elen Dorthea Christiansdatters Anne Magrethe. Fadd: Daniel Jacobsen Ballestad og Kone Anne Kirstine Olsd., Torgrim Olsen og Niels Olsen Ballestad, P. Ragnild Maria Olsd. ibid. HD af Torgrim Olsen Ballestad.

f. 19/2-1838. John Olsen BbKlev og Marthe Karine Christensdatters Mariane. Fadd: (Ingen faddere). HD af Faderen. Død førend Daabens Konfirmation.

f. 5/1-1838. dbt. 25/3-1838. NB. Lucas Engebregtsen Svarverplads under Moe og Anne Olsdatters Anne Thurine. Fadd: Simon Madsen Ekornrød und. Moe og Kone Maren Engebregtsd., Daniel Olsen Moe, Østen Knudsen Mæla, P. Karen Isaksd. fra Norrig, i Skien.
HD af Ole Oterholt. Dette Barnet kom formedelst sygdom ei til Kirken førend den 12 April næstefter.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 11/3-1838. dbt. 25/3-1838. Tov Larsen und. N. Mæla og Anne Isaksdatters Anne Maria. Fadd: Hans Isaksen Fossum og Kone Maren Dorthea Olsd., P. Maren Isaksd., Halvor Madsen und. Mæla, Jørgen Jørgensen Mæla.

f. 28/12-1837. dbt. 1/4-1838. NB. (Tvilling) Snedker Peder Olsen Holm Bratsbergmyra og Kirsten Maria Sondresdatters Andrea. Fadd: Enken Ragnild Halvorsd. und. Frogner, Even Gundersen BbKlev, Gullich Gullichsen ib., Andreas Nielsen i Skien. Tvilling til No. 1 af Dødfødte.

f. 22/3-1838. dbt. 8/4-1838. Lars Halvorsen BbKlev og Anne Karine Pedersdatters Inger Andrea. Fadd: Daniel Pedersens Kone, Grethe Christine Wollertsd. BbKlev, Inger Karine Halvorsd. Aas, Halvor Isaksen Aas, John Halvorsen i Skien, Hans Hansen BbKlev.

f. 16/3-1838. dbt. 8/4-1838. Mads Pedersen Sørbøe og Karen Jensdatters Maren. Fadd: Gunder Pedersens Kone, Berthe Johnsd. Sørbøe, P. Maren Pedersd. und. Tufte, Isak Halvorsen und. Bratsberg, Erik Pedersen und. Frogner, Rasmus Jensen Furuvald.
HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 5/3-1838. dbt. 12/4-1838. Gregorius Aslaksen Stulen og Anne Halvorsdatters Andrea. Fadd: Niels Olsens Kone, Ingeborg Simonsd., P. Karine Halvorsd. Aas, Abraham Lucassen Stulen, Lars Olsen Aas, Aslak Halvorsen Aas. HD af Skoleholder Ole Olsen Oterholt.

f. 14/2-1838. dbt. 16/4-1838. Mathias Gundersen Ramsaas og Anne Karine Larsdatters Anne Gurine. Fadd: Lars Larsen und. Klep, Niels Andersen Bakken, Ole Gundersen Romsaas, Anders Larsens Kone, Karen Andersd. Bakken, P. Thore Gundersd. Ramsaas.
HD af Anne Stenersd. Ramsaas.

f. 15/1-1838. dbt. 16/4-1838. Hans Nielsen Kolkind og Inger Nielsdatters Helvig. Fadd: Isak Isaksen Folloug, Niels Olsen Kolkind, Ole Nielsen BbKlev, Niels Michelsens Kone, Karen Mathisd. Kolkind, Anne Nielsd. ib. HD af Søren Jensen Kolkind.

f. 21/11-1837. dbt. 16/4-1838. Lars Nielsen Tysland und. Strømdal og Anne Maria Johannesdatters Caroline. Fadd: Hans Johannesens Kone, Karen Nielsd. Tysland, P. Kirsten Nielsd. Strømdal, Jens Jacobsen Tysland, Peder Larsen Blegebakken, Hans Larsen ib.

f. 2/1-1838. dbt. 11/3-1838. John Olsen Høgelie i Luxefield og Dorthe Andersdatters Ole. Fadd: Niels Hansen og Kone, Harald Hansen Hynie under Fossum, Anders Hansen Oseb., P. Inger Andersd. fra Slemdal. HD af Ole Knudsen Høgelie.

f. 9/2-1838. dbt. 18/3-1838. Hans Wetlesen Oseb. og Sara Hansdatters Martin Karinius. Fadd: Snedker Jens Jensen Oseb., Søren Olsen ib., Niels Christian Nielsen ib., Torgrim Olsen Ballestad ib., Lars Hansens Kone, Maren Isaksd. ib., Wilhelmine Isaksd. i Skien.
HD af Skoleholder Torgrim Ballestad (på Osebakken. G.S.).

f. 26/11-1837. dbt. 18/3-1838. Halvor Olsen Mustvedt og Maria Olsdatters Christian. Fadd: Even Follougs Kone, Lisbeth Olsd., P. Helvig Olsd. i Skien, Even Folloug, Niels Abrahamsen Wattenberg, Thyge Larsen Kiær. HD af Johan Solvesen.

f. 8/2-1838. dbt. 18/3-1838. Hans Olsen Meen og Anne Nielsdatters Ole. Fadd: Johannes Olsen Skyer, Ole Nielsen ib., Anders Andersen und. Meen, P. Berthe Nielsd. Skyer, Karen Olsd. Meen. HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 9/2-1838. dbt. 18/3-1838. Even Olsen Bugodt og Johanne Torbiørnsdatters Ole. Fadd: Christen Olsen Mustvedt, og Kone Anne Andersd., P. Johanne Johansd. Røsager, Halvor Torbiørnsen, Johan Solvesen Øde-Sneltvedt.

f. 14/11-1837. dbt. 25/3-1838. Ole Rasmussen Ekornrød und. Moe og Ingeborg Torstensdatters Peder. Fadd: Halvor Skiold Fossum og Kone, Karen Rasmusd., Paul Aslaksen Skriva und. Bøe og datter Ingeborg Paulsd. ib., Ole Torstensen Brændsæter.

f. 14/3-1838. dbt. 1/4-1838. Lars Andersen N. Grinie og Anne Pedersdatters Peder. Fadd: Hans Isaksens Kone, Inger Andersd. und. Frogner, P. Maren Pedersd. und. Tufte, Hans Andersen Oterholt, Erik Pedersen Frogner, Gunder Pedersen Sørbøe.

f. 10/12-1837. dbt. 1/4-1838. Ellef Johnsen Bæstul i Luxefield og Ingeborg Engebregtsdatters Ellef. Fadd: Erik Engebregtsen Wenstøb, Ole og John Johnsen Grumstulen, Erik Wenstøbs Kone, Karen Knudsd., P. Karen Larsd. Moe.3

f. 24/2-1838. dbt. 8/4-1838. Sigurd Halvorsen Langeland und. Bratsberg og Elisabeth Olsdatters Johan Peter. Fadd: Hans Christensen Bratsbergskov, Anders Thorsen ib., John Pedersen BbKlev, Daniel Sivertsens Kone, Ingvild Olsd. ib., P. Inger Michelsd. Bratsbergskov.

f. 9/3-1838. dbt. 8/4-1838. Torger Olsen Sneltvedt og Berthe Maria Christensdatters John. Fadd: Fredrik Larsen Sneltvedt og Kone Marthe Andersd., John Olsen Sæter, Ole Olsen Løberg, P. Ingeborg Olsd. Sæter.

f. 6/2-1838. dbt. 8/4-1838. Hans Andersen Bratsberghagen und. Ø. Borge og Amborg Kirstine Larsdatters Hans Andreas. Fadd: Halvor Larsens Kone, Marthe Magrethe Larsd. Ballestad, P. Karen Christensd. und. Borge, Jacob Andersen Sølie, Rasmus Andersen und. Borge, Anders Eriksen Øde-Sanden.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 3/6-1837. dbt. 8/4-1838. Johannes Gundersen Myhra und. Gulseth og Marthe Nielsdatters Anders. Fadd: Isak Eriksens Kone, Ragnild Larsd. und. Gulseth, P. Marthe Johannesd. Falkum, Gunder Larsen Gulseth, Kittel Johannesen ib.

f. 27/11-1837. dbt. 16/4-1838. NB. (Tvilling). Even Abrahamsen Fossum og Marthe Amundsdatters Maria. Fadd: Ole Nielsen Hynie, Zacharias Nielsen Fossum, Niels Sivertsen ib., Mads Monsen ib., Truels Nielsens Kone, Inger Nielsd. ibid., P. Berthe Truelsd. Grinie.
HD af Hans Andersens Kone.

f. 27/11-1837. dbt. 16/4-1838. NB. (Tvilling). Even Abrahamsen Fossum og Marthe Amundsdatters Abraham. Fadd: Christopher Olsen Fossum, Barbro Andersd., Amund Andersens Kone, Ulvsvandet, P. Ingeborg Jensd. Fossum, Faderen selv.
HD af Skoleholder Hans Isaksen.

f. 30/1-1838. dbt. 27/5-1838. Christen Olsen Oseb. og Anne Severine Christensdatters Elen Andrea. Fadd: Søren Engebregtsens Kone, Johanne Marie Christensd. i Porsgrund, P. Inger Nielsd. Oseb., Søren Olsen ib., Isak Christensen ib., Johannes Christensen fra Eidanger.
HD af Torgrim Olsen (Ballestad, Osebakken G.S.).

f. 14/5-1838. dbt. 4/6-1838. Halvor Olsen Holm og Sara Larsdatters Ingeborg. Fadd: Niels Larsen Holm, Peder Larsen Moe, Gunder Nielsen und. Aarhuus, Peder Holms Kone, Kirsten Sondresd. und Bratsberg, P. Karen Larsd. Moe.

f. 10/3-1838. dbt. 4/6-1838. Niels Jørgen Hansen Oseb. og Inger Thurine Tollefsdatters Andriette Thomasine. Fadd: Hans Nielsen Oseb., Torgrim Olsen Ballestad (ibid.), Jacob Olsen i Porsgrund, Andreas Johnsens Kone, Laurentze Hansd. i Brevig, P. Wilhelmine Hansd.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 1/11-1837. dbt. 4/6-1838. Waldemar Tolvsen Aashammer og Anne Olsdatters Wilhelmine. Fadd: Niels Larsens Kone, Inger Tolvsd. Fossum, P. Marthe Karine Waldemarsd., Johannes Petersen Aas, Christen Olsen Aas, Lars Olsen Aas.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 23/4-1838. dbt. 4/6-1838. Erik Eriksen Ballestad og Maria Pedersdatters Petronelle Dorthea. Fadd: Jacob Hansen Nærum, Isak Hansen Nærum und. Brække, Engebregt Hansen i Porsgrund, Moderen selv, P. Anne Eriksd. Bøhle.
HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 1/4-1838. dbt. 4/6-1838. Simon Jacobsen Sølie og Maren Jacobsdatters Kirsten Gurine. Fadd: Anders Jacobsens Kone, Ingeborg Rasmusd. Klep, P. Kirsten Hansd. Oseb., Niels Jacobsen ib., Wetle Rasmussen Ougestad, Rasmus Jacobsen Riis.
HD af Hans Sivertsen Riis.

f. 30/3-1838. dbt. 10/6-1838. Christen Pedersen Aasen und. Lund og Karen Evensdatters Elen Gurine. Fadd: Johannes Pedersen Bougerød, Ole Pedersen ib., Henrik Evensen Kleven, Thurine Johnsd. Semb, Moderen selv. HD af Zacharias Olsen Berberg.

f. 10/5-1838. dbt. 10/6-1838. NB. (Tvilling). Rasmus Halvorsen Lekaas und. Holt og Marthe Knudsdatters Anne. Fadd: Isak Sørensen Nykaas und. Moe, Hans Sørensen ib., Christen Larsen Westermoe, Andreas Olsens Kone, Maren Hansd. Bøe, P. Maren Engebregtsd. und. Moe.

f. 10/5-1838. dbt. 10/6-1838. NB. (Tvilling). Rasmus Halvorsen Lekaas und. Holt og Marthe Knudsdatters Halvor. Fadd: Halvor Halvorsen Holt, Hans Knudsen Bøe, Østen Knudsen Bøe, Peder Madsens Kone, Maren Halvorsd. Bøe, P. Karen Knudsd. ib.
HD af Ole Oterholt (begge).

f. 11/5-1838. dbt. 10/6-1838. Ole Nielsen und. Mæla og Anne Haavalsdatters Kirsten Andrea. Fadd: Halvor Isaksens Kone, Anne Isaksd. und. Mæla, P. Dorthe Hansd. i Skien, Hans Nielsen und. Lie, Ole Nielsen i Skien, Ole Jacobsen Blegebakken.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 13/4-1838. dbt. 10/6-1838. Peder Engebregtsen und. Fossum og Johanne Andersdatters Maren Karine. Fadd: Ellef Olsen Fossum og Kone Karen Engebregtsd., P. Ingeborg Engebregtsd. ib., Christen Madsen und. Bøe, Niels Engebregtsen und. Strømdal.

f. 21/3-1838. dbt. 16/4-1838. Ole Nielsen Grumstulen und. Bøe og Kirstine Johannesdatters Niels. Fadd: Christian Nielsen og Kone Anne Abrahamsd. und. Bøe, P. Ingeborg Paulsd. ibid., Hans Nielsen ib., Niels Christophersen ibid.

f. 5/2-1838. dbt. 29/4-1838. Jan Jensen Fossum og Maren Amundsdatters Jens. Fadd: Ellef Olsens Kone, Karen Engebregtsd., P. Maren Christiansd., Jan Jansen, Christian Johannesen, Henrik Eriksen, alle paa Fossum. HD af Skoleholder Hans J. Grinie.

f. 7/2-1838. dbt. 6/5-1838. Skomager Andersn Larsen Aulie S. Brækkejord og Ragnild Maria Aslaksdatters Anders. Fadd: Ole Olsens Kone, Guri Jørgensd. Gjemsøe Kloster, P. Johanne Magrethe Johannesd. Rising, Christopher Johannesen Løkenberg, S. Brække, Henrik Thorsen Løberg ib., Jens Andreas Hansen BbKlev.

f. 12/3-1838. dbt. 11/5-1838. Handelsbetient Ellef Funnemark paa Oseb. og Olea Elisabeth født Møllers Henrik Lauritz Holt. Fadd: Skibsbygmester Mathias Torkelsen, Hans J. M. Funnemark, Jomfr. Anne Magrethe Funnemark, begge forældre selv.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 21/4-1838. dbt. 13/5-1838. Hans Rasmussen und. Frogner og Maren Christophersdatters Rasmus. Fadd: Svenke Larsen Follestad, Niels Isaksen i Skien, Niels Christophersen und. Bøe, Simon Aslaksens Kone, Anne Christophersd. und. Bøe, P. Anne Berthea Johansd. BbKlev.

f. 7/2-1838. dbt. 20/5-1838. Augen Tollefsen Ballestad og Karen Gundersdatters Gunder. Fadd: Erik Eriksen Balletsad, Anders Tollefsen Kolkind, Ole Tollefsen Brækkejord, Erik Ballestads Kone Maria Pedersd., P. Aaste Karine Jørgensd. Enggrav.
HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 20/4-1838. dbt. 20/5-1838. Erik Kittelsen Riis og Karen Larsdatters Erik. Fadd: Isak Larsens Kone Karen Hansd. Riis, P. Elisabeth Borgersd. Riis, Kittel Kittelsen Borgeskov, Anders Larsen Riis, Halvor H. Riis.

f. 21/4-1838. dbt. 27/5-1838. Peder Aslaksen Fossum og Maren Kirstine Madsdatters Aslak. Fadd: Simon Aslaksen og Kone, Anne Christophersd. und Bøe, P. Marthe Kirstine Madsd. Fossum, Niels Rasmussen Hoppestad, Lars Nielsen Aarhuus.
HD af Madame Jacobsen.

f. 21/2-1838. dbt. 27/5-1838. Christopher Jørgensen BbKlev og Pernille Olsdatters Hans Andreas. Fadd: John Olsen BbKlev og Kone Marthe Christensd., Niels Christensen, Christian Hansen ib., P. Susanne Johannesd. i Skien. HD af Faderen selv.

f. 19/5-1838. Jens Aslaksen Bøe og Lene Olsdatters Niels. Fadd: (Ingen faddere). HD af Halvor Hoppestad. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 26/4-1838. dbt. 4/6-1838. Jacob Torstensen Brændsæter und. Moe og Maren Larsdatters Ole. Fadd: Niels Pedersens Kone, Kirsten Olsd. Flittig und. Moe, P. Karen Halvorsd. Kiise, Ole Rasmussen Ekornrød, Christen Larsen ib., Ole Torstensen und. Eriksrød.
HD af Skolelærer Ole Oterholt.

f. 23/5-1838. dbt. 10/6-1838. Ole Engebregtsen Sukken und. Semb(!) og Ingeborg Johnsdatters Inger Johanne. Fadd: Halvor Nielsen Lyngaasen, Christen Eriksen Puttekaasen, Niels Gjertsen Høimyhr, Enken Anne Johnsd. Lysa, P. Maren Anundsd. Semb.

f. 23/10-1837. dbt. 12/6-1838. Kiøbmand Hans Eleonardus Møller paa Aakre og Ambor Laura født Aalls Inger. Fadd: Hr. Jacob Aall fra Næs Jernværk, Auditeur J. C. Aall fra Bergen, Hr. Hans Møller sen. paa Egelie, Jomfr. Mariane Møller ibid., Begge foældrene selv.
HD af Præsten Rode.

f. 3/6-1838. dbt. 17/6-1838. Ole Nielsen BbKlev og Anne Aslaksdatters Inger Andrea. Fadd: Halvor Aslaksen Berg, BbKlev og Kone Kirsten Halvorsd., P. Maren Halvorsd. i Skien, Aslak Gundersen BbKlev, Isak Isaksen Folloug.

f. 24/4-1838. dbt. 17/6-1838. Lars Olsen Sætret og Anne Guldbrandsdatters Berthe Maria. Fadd: Christine Torkildsen Rødning og Kone Kari Larsd., Halvor Olsen Moe, Lars Guldbrandsen Westerbøe, p. Karen Guldbrandsd.

f. 24/3-1838. dbt. 1/7-1838. Jens Jensen N. Ballestad og Anne Magrethe Hansdatters Mariane. Fadd: Johannes Jensen Bøhle, Anders Hansen fra Solum Sogn, Niels Hansen ib., Hans Larsens Kone Anne Kirstine Jensd. Meen, P. Ingeborg Jensd. i Porsgrund.
HD af Skoleholder John Jacobsen.

f. 22/3-1838. dbt. 1/7-1838. Ole Larsen Aarhuus og Elisabeth Hansdatters Andrine Josephine Jacobine. Fadd: Jens Hansen Høyer, Aarhuus, Peder Engebregtsen ib., Anders Jensen Lie und. Mæla, P. Johanne Helliksd. i Skien, moderen selv.
HD af Klokker Lund.

f. 23/3-1838. dbt. 1/7-1838. Ole Olsen Drengen i Luxefield og Ingeborg Rollefsdatters Gurine. Fadd: Halvor Halvorsen Luxefield, Ole Rasmussen Ekornrød, Hans Eriksen Henningsdalen og Kone Magrethe Olsd., P. Anne Olsd. under Jønnevald.
HD af Ole Houkeroen.

f. 14/5-1838. dbt. 8/7-1838. Sivert Pedersen BbKlev og Karen Maria Gundersdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Ole Usteruds Kone, Marthe Larsdatter, P. Kirstine Olsd. i Skien, Daniel Pedersen BbKlev, Engebregt Pedersen ib., Anders Abrahamsen i Skien, Halvor Larsen ib.

f. 19/6-1838. dbt. 22/7-1838. Christen Michelsen Doxrød og Berthe Maria Olsdatters Maren. Fadd: Halvor Paulsens Kone, Inger Marie Andersd. Doxrød, P. Anne Michelsd. ib., Jens Henriksen ib., Halvor Jensen ib., Ole Isaksen Doxrød.

f. 19/6-1838. dbt. 22/7-1838. Rasmus Johnsen Grumstulen og Dorthe Nielsdatters Gunild. Fadd: Arve Nielsen Berberg, Zacharias Olsen ib., Peder Engebregtsen ib., Jacob Davidsens Kone, Maren Rasmusd. Glende, P. Ingeborg Zachariasd. Berberg.

f. 16/2-1838. dbt. 16/4-1838. Jacob Halvorsen BbKlev og Maren Thurine Johansdatters Johan. Fadd: Peder Johnsens Kone, Gunild Halvorsd. BbKlev, P. Maren Thurine Hansd. ib., Jens Thorsen Frogner, Niels Hansen Folloug, Hans Halvorsen BbKlev.

f. 7/4-1838. dbt. 4/6-1838. Peder Clausen und. Jønnevald og Maren Pedersdatters Christian. Fadd: Christen Rasmussen Mæhla, Lars Rasmussen Fossum, Peder Aslaksen ib., Hans Rasmussens Kone, Magrethe Hansd. Fossum, P. Gunild Olsd. Oterholt.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 6/5-1838. dbt. 4/6-1838. Svend Sigfridsen Fossum og Anne Helvig Andersdatters Anders. Fadd: Christen Pedersens Kone, Marie Elisabeth Sigfridsd. fra Wold, P. Karen Andersd. Luxefield, Gunder Eriksen Fossum, Peder Sigfridsen Langgangen, Even Henriksen und. Fossum.

f. 22/5-1838. dbt. 4/6-1838. John Gundersen Rødningen und. Løberg og Karen Andersdatters Gunder. Fadd: Even Gundersen BbKlev, Even Larsen Rødning und. Løberg, John Andersen Langerød, Even Gundersens Kone, Maria Isaksd. BbKlev, P. Karen Larsd. Svarttangen.

f. 15/4-1838. dbt. 4/6-1838. Knud Andersen paa Bakken og Marthe Larsdatters Lars. Fadd: Anders Bakkens Kone, Karen Andersd., P. Gunild Saamundsd. Kiølnæs, Harald Olsen Bækkevald, Niels Andersen Kiølnæs, Mathias Andersen fra Eidanger.
HD af Anders Olsen Fossjordet.

f. 28/4-1838. dbt. 4/6-1838. Johannes Halvorsen Bøhle og Karen Maria Johnsdatters John. Fadd: Gunder Pedersens Kone Berthe Johnsd. Sørbøe, P. Marthe Johnsd. Løberg, Ole Evensen Sørbøe, John Jacobsen Ballestad, Engebregt Isaksen Løberg.
HD af John Ballestad.

f. 21/3-1838. dbt. 4/6-1838. Harald Hansen Fossum og Marthe Maria Pedersdatters Peder. Fadd: Niels Hansen Fossum og Kone Karen Andersd., P. Anne Gurine Hansd. ib., Ole Nielsen Hynie, Johannes Larsen Fossum. HD af Ole Knudsen.

f. 21/5-1838. dbt. 10/6-1838. Christen Hansen Sanden og Anne Maria Jacobsdatters Jacob. Fadd: Isak Gundersens Kone Marthe Olsd. Espedalen, P. Wilhelmine Olsd. Oseb., Anders Hansen Kragetoe, Ole Eriksen Lie, John Olsen Buer.

f. 3/5-1838. dbt. 10/6-1838. Christen Larsen Westermoe und. Moe og Ingeborg Hansdatters Hans. Fadd: Harald Andersens Kone Mari Hansd. Wenstøb, P. Karen Halvorsd. Kiise, Aslak Halvorsen und. Moe, Mads Hansen Kuttere, Hans Halvorsen Kiise.

f. 8/3-1838. dbt. 10/6-1838. Anders Andersen Myren und. Nøglegaard og Karine Pedersdatters Peder.  Fadd: Jens Isaksen und. Foss og Kone Anne Magrethe Pedersd., P. Maren Pedersd. und. Tufte, Peder Jahnsen und. Foss, Daniel Peter Simonsen Jønnevald.

f. 17/5-1838. dbt. 24/6-1838. Ole Nielsen Kiendal, BbKlev og Dorthea Abrahamsdatters Carl Johan. Fadd: Christian Isaksen Blegebakken, Halvor Olsen Sneltvedt, Hans Andersens Kone Elisabeth Amalie BbKlev, P. Christine Abrahamsd. ib., Faderen selv.

f. 3/5-1838. dbt. 29/7-1838. Ole Christian Moe, Oseb. og Hedevig Arvesdatters Othilde Helvine. Fadd: Hans Wetlesens Kone Sara Hansd., Oseb., P. Karen Kirstine Thorsd. Mæla, Niels Jacobsen Oseb., Knud Olsen ib., Torgrim Olsen ib.
HD af Torgrim Olsen.

f. 5/5-1838. dbt. 29/7-1838. Isak Pedersen Ballestad og Gurine Larsdatters Laurentze. Fadd: Christen Larsen Holmen, Erik Larsen Ballestad, Peder Danielsen Baaserø, Christen Holmens Kone Anne Kirstine Larsd., P. Marthe Andersd. Ballestad.
HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 8/6-1838. dbt. 29/7-1838. Hans Hansen Fossum og Kirsten Olsdatters Kirstine. Fadd: Peder Sigfridsen Fossum, Rasmus Nielsen ib., Zacharias Nielsen Hynie, Moderen selv, P. Maren Olsd. Fossum.

f. 7/7-1838. dbt. 5/8-1838. Abraham Jacobsen und. Ø. Borge og Inger Pedersdatters Ingeborg Maria. Fadd: Jens Jacobsens Kone Marthe Larsd. und. Sølie, P. Karen Hansd. Oseb., Knud Eriksen ib., Iver Jacobsen ib., Gunder Isaksen und. Borge.

f. 19/7-1838. dbt. 12/8-1838. Anders Eriksen Sande (Sanni. G.S.) og Anne Kirstine Andersdatters Maren Anne. Fadd: Rasmus Andersen und. Borge og Mads Eriksen Sande, Christian Thorsen Høgseth, Maria Eriksd. Sande, Lars Hansens Kone Ingeborg Eriksd. Sande.

f. 3/7-1838. dbt. 12/8-1838. (Skoleholder. G.S.) John Jacobsen Ballestad og Ragnild Engebregtsdatters Maria. Fadd: Johannes Halvorsens Kone Karen Maria Johnd. Bøhle, P. Maria Jensd. Ballestad, Daniel Jacobsen ib., Hans Jensen ib., Kittel Nielsen Falkum.
HD af Faderen.

f. 5/7-1838. dbt. 12/8-1838. Hans Halvorsen Riis, N. Brækkejord og Helvig Jensdatters Anne Dorthea. Fadd: P. Anne Pedersd. fra Slemdal, P. Elen Olsd. Aakre, Ole Halvorsen Riis, Niels Gundersen N. Brækkejord. HD af Anders Lien.

f. 17/7-1838. dbt. 26/8-1838. Niels Nielsen S. Falkum og Inger Larsdatters Karen Elise. Fadd: Anders Anundsens Kone Barbro Nielsd. Ulfsvandet, P. Maren Larsd. Skien, Hans Larsen und. Bøe, Jens Larsen ib., Niels Sivertsen Ulfsvandet.

f. 11/7-1838. Ole Andersen Lundsaasen og Inger Henriksdatters Marthe. Fadd: (Ingen faddere). HD af Henrik Torgersen. Død førend Daabens Konfirmation.

f. 20/6-1838. dbt. 2/9-1838. Anders Mathiassen Svinholt og Gunild Nielsdatters Maren. Fadd: Jacob Larsens Kone Maren Nielsd. Høgseth, P. Karen Thorsd. ib., Peder Thorsen ib., Knud Christophersen Sølie og Mathias Andersen Svinholt.

f. 5/10-1837. dbt. 28/6-1838. Forvalter ved Fossum Jernverk, Lieutenant Hans Hals og frue Nicoline født Scheilies Peter Nicolay. Fadd: Sorenskriver Heiberg, Toldkasserer Rasch, cand. theol. Hammond, Forvalter Bøysson, mægler Schanke, madame Frost, Jfr. H. Paludan. HD af Rode.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 15/4-1838. dbt. 1/7-1838. Niels Nielsen Marker og Karen Jørgensdatters Jørgen. Fadd: Aslak Svendsen Høglie, Peder Pedersen Marker, Asbiørn Gundersen Fislerud, Thomas Henriksens Enke, Anne Jørgensd. paa Klosterhougene, P. Regine Anundsd. Høglie.
HD af Skoleholder Halvor Torbiørnsen.

f. 10/2-1838. dbt. 1/7-1838. Jacob Jansen Rolighed og Anne Gurine Halvorsdatters Halvor. Fadd: Halvor Olsens Kone Maria Olsd. Mustvedt, P. Maren Jansd. Rolighed, Lars Gregersen Øde-Sneltvedt, Niels Abrahamsen Wattenberg, Jørgen Olsen Kaasa.

f. 21/6-1838. dbt. 15/7-1838. Ole Olsen Bugslaatten BbKlev og Aslaug Isaksdatters Isak. Fadd: Anders Andersen BbKlev, Ole Hansen ib., Aslak Gundersen ib., P. Anne Olsd. Rising, Marthe Olsd. Gjerpen.

f. 16/6-1838. dbt. 15/7-1838. Tov Johnsen und. Ned. Semb og Maren Halvorsdatters Tov. Fadd: Gunnuld Nielsens Kone Marthe Carlsd. Semb, P. Thurine Tovsd. ib., Ole Isaksen Doxrød, Morten Eriksen Mæhla, Halvor Halvorsen Eriksrød.
HD af Ole Isaksen Doxrød.

f. 20/6-1838. dbt. 22/7-1838. Isak Gundersen Fossum og Karen Jansdatters Jan. Fadd: Halvor Rasmussens Kone Maren Dorthea Hansd. Jønnevald, P. Karen Gundersd. Fossum, Østen Gundersen und. Bøe, John Jansen ib., Peder Jansen und. Foss.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 19/6-1838. dbt. 22/7-1838. Anders Amundsen Borgeskoven og Elen Maria Isaksdatters Isak. Fadd: Gunder Halvorsen und. Riis, Peder Christensen Borgeskoven, P. Kirsten Andersd. Nærum, Begge Forældrene selv. HD af Kittel Riis.

f. 8/7-1838. dbt. 29/7-1838. Ole Aslaksen Berg und. N. Brække og Ingeborg Johnsdatters John Andreas. Fadd: Hans Aslaksens Kone Thore Jacobsd. und. Brække, P. Didrikke Brynildsd. Hougene i Solum Sogn, Ole Nielsen BbKlev, Jens Johannesen und. Brække, Anders Christensen Mustvedt. HD af Thore Jacobsd. Brækkejord.

f. 28/6-1838. dbt. 29/7-1838. Ole Christensen Braanen und. Ballestad og Kirsten Olsdatters Christian. Fadd: Peder Pedersens Kone Anne Knudsd. und. Ballestad, P. Maren Olsd. Meen, Jens Anundsen Ballestad, Faderen selv. HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 31/3-1838. dbt. 29/7-1838. NB. Uægte født. Forældrene senere ægteviede. Niels Evensen und. N. Brække og Anne Andersdatters Andreas. Fadd: John Andersen Langerød, J....(?) Isaksen und. Løberg, Gunder Evensen Wenstøb, P. Aslaug Isaksd. i Skien, P. Wivikke Gundersd. BbKlev.

f. 17/6-1838. dbt. 12/8-1838. Afdøde Hans Hansen Jarsengen und. Bakken og Aaste Marie Jensdatters Jens. Fadd: Tolv Jensen Grinie, Hans Olsen Smækerød i Eidanger, P. Inger Olsd. ib., Moderen selv. HD af Hans Ramsaasens Kone.

f. 18/6-1838. dbt. 19/8-1838. Simon Danielsen Jønnevald og Maren Christensdatters Christen Gregorius. Fadd: Lehnsmand Pedersens Kone Dorthea Christensd., P. Grethe Christensd., Halvor Nielsen Lyngaasen, Daniel Gregoriussen ib., Faderen selv.
HD af Hans Isaksen Grinie.

f. 5/7-1838. dbt. 2/9-1838. Anders Johnsen Flaten und. Moe og Maren Sørensdatters Anne. Fadd: Simon Madsens Kone Maren Maria Engebregtsd. Ekornrød, P. Thurine Tovsd. Semb, Tov Johnsen ib., Lucas Engebregtsen und. Moe, Simon Engebregtsen ib.
HD af Skoleholder Ole Olsen Oterholt.

f. 8/8-1838. dbt. 2/9-1838. Gunder Eriksen Fossum og Maria Andersdatters Karen. Fadd: Hans Rasmussen Fossum, Erik Olsen ib., Ole Eriksen Kiise, Svend Sigfridsens Kone Helvig Andersd. Langgangen, P. Ingeborg Andersd. Luxefield.
HD af Ole Johsnsen und. Fossum.

f. 7/7-1838. dbt. 2/9-1838. Halvor Christensen Fossum og Ingeborg Halvorsdatters Kirsten. Fadd: Ole Christiansen Fossum, Rasmus Halvorsen ib., Christian Halvorsen ib., P. Dorthea Halvorsd. ib., Moderen selv.

f. 26/4-1838. dbt. 2/9-1838. Ole Grimersen Skriva und. Foss og Chathrine Amundsdatters Anne. Fadd: Hans Andersen Foss og Kone Marthe Nielsd., Ole Jacobsen Aasen und. Berberg, Hans Jacobsen ib., P. Karen Torkildsd. Sandbakken und. Tufte.
HD af Rønnik Christensen Skriva.

f. 20/2-1838. dbt. 2/9-1838. Halvor Aslaksen und. Fossum og Helvig Zachariasdatters Elise. Fadd: Peder Christiansen Fossum, Hans J. Jørgensen ib., Christen Jacobsen ib., P. Marthe Kirstine Henriksd. ib. og moderen selv.
HD af Enken Karen Christensdatter.

f. 21/6-1838. dbt. 2/9-1838. Anders Gundersen und. Borrestad og Karen Andersdatters Anne Elise. Fadd: Niels Andersen Bakken og Kone Karen Gundersd., Niels Tollefsen und. Sølie og Karen Gundersd. ib. HD af Kittel Riis.

f. 12/4-1838. dbt. 2/9-1838. Lehnsmand Peder Pedersen Limie og Anne Dorthea født Lunds Else Helene. Fadd: Garvermester John Olsens Kone Sara Elisabeth Lund i Skien, Jfr. Grethe Maria Lund, Handelsbetient Christian Fredrik Haraldsen i Skien, Garver Ole Peter Holm ib., og Niels Egedius Gasmann Foss. HD af Klokker Lund.

f. 21/6-1838. dbt. 13/9-1838. Jens Torstensen Riis paa BbKlev og Kirsten Tollefsdatters Ingeborg Sophie. Fadd: Daniel Pedersens Kone Grethe Wollertsd., BbKlev, P. Karen Anundsd. i Skien, Harald Halvorsen ib., Hans Johnsen BbKlev, Christopher Nielsen ib.
HD af Madame Amundsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 14/8-1838. dbt. 16/9-1838. Johannes Larsen und. Fossum og Maren Nielsdatters Marthe Kirstine. Fadd: Rasmus Nielsen, Søren Henriksen, Harald Hansen og Kone Karen Sørensd., P. Inger Maria Eriksd., alle fra Fossum.

f. 18/7-1838. dbt. 16/9-1838. Halvor Olsen S. Brækkejord og Gjertrud Dorthea Sondresdatters Dorthea. Fadd: Andreas Andersen S. Brækkejord, Andreas Bertelsen ib., Hans Aslaksen Berg ib., Skrædder Schous Kone Maren Gurine Hansd. ib., P. Ingeborg Halvorsd. ib.

f. 30/8-1838. dbt. 23/9-1838. Niels Andersen Skyer og Ragnild Helgesdatters Helvig. Fadd: Michel Olsen Ballestad, Lars Andersen ib., Hans Olsen Smøkkerød i Eidanger, Ellef Helgesens Kone, Elen Jacobsd. Buer i Eidanger, P. Ingeborg Andersd. i Skien.

f. 28/7-1838. dbt. 23/9-1838. Jacob Jensen Liestul i Luxefield og Berthe Cathrine Olsdatters Ingeborg. Fadd: Fredrik Hansen i Skien og Kone Helvig Helgesd., P. Ingeborg Torkildsd. Liestul, Ole Torkildsen ib., Halvor Jensen Doxrød.

f. 6/6-1838. dbt. 19/8-1838. Isak Pedersen Rustad und. N. Brække og Helge Olsdatters Ole. Fadd: Halvor Andersens Kone Elen Larsd. Berg, P. Marthe Olsd. i Skien, Ole Olsen N. Brække, Halvor Olsen i Skien, Ole Isaksen Brækkejord.
HD af Ragnild Løberg.

f. 7/8-1838. dbt. 26/8-1838. Niels Jensen Lien und. Fossum og Jørgine Rasmusdatters Rasmus. Fadd: Isak Sørensen BbKlev, Hans Nielsen Fossum, Gunder Jensen Lien und. Fossum, P. Marthe Rasmusd. und. Strømdal, P. Dorthe Maria Jensd. ib.

f. 2/8-1838. dbt. 26/8-1838. Ole Fredriksen Møllerhuuset und. Ballestad og Ingeborg Larsdatters Lars. Fadd: Hans Andersens Kone, Anne Kirstine Larsd., P. Maren Fredriksd. Mæla, Lars Olsen und. Ballestad, Niels Thorsen ib., Michel Olsen ib.

f. 13/4-1838. dbt. 26/8-1838. Peder Jensen und. Hynie og Karen Jansdatters Jan. Fadd: Christen Jensen und. Fossum, Niels Sivertsen ib., Zacharias Nielsen ib., Christopher Olsens Kone Ingeborg Johnsd. ib., P. Anne Dorthea Jensd. ib.
HD af Kirsten Hansd. ved Fossum.

f. 28/6-1838. dbt. 26/8-1838. Peder Knudsen BbKlev og Fredrikke Larsdatters John Peter. Fadd: Isak Eriksens Kone Anne Torgersd. BbKlev, P. Olava Tollefsd. i Skien, Ole Olsen Grinie, BbKlev, Andreas Nielsen ib., Knud Pedersen ib.

f. 13/6-1838. dbt. 26/8-1838. Isak Tollefsen Follestad og Anne Kirstine Olsdatters Olaus. Fadd: Jacob Olsen Fossum, Ole Andersen Follestad, Halvor Olsen i Skien, Adamine Hansd. Follestad, Anne Olsd. ibid.

f. 7/5-1838. dbt. 2/9-1838. Anders Hansen Fossum og Christine Christophersdatters Hans Andreas. Fadd: Erik Lorentzen Fossum, Niels Jensen ib., Børre Jørgensen Semb og Kone Maren Thurine Hansd., P. Maria Hansd. Fossum.
HD af Hans Knudsens Kone.

f. 17/7-1838. dbt. 2/9-1838. Gunder Stenuldsen und. Hougen og Marie Christensdatters Gunder. Fadd: Anders Kittelsen Grønnerød, Niels Gundersen Buer, Anders Gundersen Meen, P. Anne Johannesd. Skyer, P. Berthe Nielsd. ibid.

f. 30/6-1838. dbt. 9/9-1838. Rasmus Engebregtsen Dyrkold og Maria Olsdatters Ole. Fadd: Ole Olsen Oterholt, Østen Larsen Dyrkold, Christen Christophersen ib., P. Gunild Olsd. ib. og Anne Olsd. ib.
HD af Skoleholder Ole Olsen Oterholt.

f. 11/8-1838. dbt. 9/9-1838. Even Eriksen Gulseth og Gunild Haraldsdatters Ole. Fadd: Lars Gundersen Gulseth og Kone Anne Larsd., Kittel Nielsen Falkum, Hans Sørensen und. Gjerpen lille, P. Anne Christophersd. Gulseth.

f. 28/8-1838. dbt. 16/9-1838. Christen Rasmussen S. Mælum og Anne Kirstine Larsdatters Rasmus. Fadd: Lars Rasmussen Fossum, Hans Rasmussen ib., Gunder Børresen Mæla, Hans Rasmussens Kone, Magrethe Hansd. Fossum, P. Maren Rasmusd. ib.

f. 16/7-1838. dbt. 16/9-1838. Aslak Pedersen Borgeskoven og Kirsten Olsdatters Ole. Fadd: Lars Olsen Gusfred af Eidanger, Anders Olsen ib., P. Anne Marie Olsd. ib., Mathias Olsen Oseb., Else Olsd. Holte i Eidanger. HD af Kittel Riis.

f. 14/7-1838. dbt. 23/9-1838. Halvor Haraldsen Biørndalen und. Bøe og Anne Evensdatters Harald. Fadd: Christian Johannesen und. Fossum, Niels Jensen ib., Jens Nielsen Lie (Lien?), Christian Nielsens Kone Anne paa Biørndalen, P. Anne Haraldsd. ib.

f. 28/8-1838. dbt. 7/10-1838. Niels Jacobsen und. Skogsrød og Karen Isaksdatters Ole. Fadd: Rejer Andersens Kone Anne Isaksd. BbKlev, P. Gunild Pedersd. Øde-Sneltvedt, Peder Johnsen Løberg, Anund Isaksen Skogsrød, Even Larsen Rødningen.
HD af Gunder Løbergs Kone.

f. 8/3-1838. dbt. 23/9-1838. Procurator Søren M. Blom, Falkum og Christiane Blom født Wessels Christiane Mathilde. Fadd: Frue Borchsenius, Kluve (Klyve?), Jomfr. Dorthea Bentzen, Skibscapit. Christian Blom, Kontorist Niels Chr. Nielsen, Faderen selv.
HD af Præsten Rode.

f. 29/8-1838. dbt. 7/10-1838. Gunder Andersen und. Borrestad og Anne Johannesdatters Gunhild Kirstine. Fadd: Ole Andersen i Follestad, Torjus Engebregtsen Borrestad, P. Inger Johannesd. Porsgrund, Maren Gundersd. und. Borrestad, Faderen selv.
HD af Skoleholder John Jacobsen.

f. 1/8-1838. dbt. 7/10-1838. Peder Hansen Meen og Anne Isaksdatters Gurine. Fadd: Gregorius Isaksen Grini, Ole Andersen ib., Peder Jacobsen fra Laurvig og Kone Gunild Kirstine Hansd., P. Ingeborg Isaksd. Grinie. HD af Torgrim O. Ballestad.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 24/5-1838. dbt. 7/10-1838. Anders Arvesen Oseb. og Karen Madsdatters Karen Andrea. Fadd: Jens Torkildsens Kone Elen Dorthea Christophersd. Oseb., P. Anne Karine Pedersd. ib., Christopher Steffensen ib., Knud Andersen ib., Thomas Halvorsen ib.
HD af Torgrim Ballestad.

f. 30/8-1838. dbt. 7/10-1838. Anders Olsen Sneltvedt og Johanne Halvorsdatters Kirsten. Fadd: Einer Olsen Sneltvedt, Johannes Halvorsen og Isak Halvorsen under Frogner, Einer Sneltvedts Kone, Gurine Larsd., P. Karen Olsd. Sneltvedt.
HD af Ragnild Løberg.

f. 30/8-1838. dbt. 14/10-1838. Christopher Johannesen Løkenberg, S. Brækkejord og Kirsten Christensdatters Elen Gurine. Fadd: Erik Simonsens Kone Anne Jacobsd. S. Brækkejord, P. Elen Magrethe Christensd. i Skien, Isak Gjertsen Gjemsøe Kloster, Andreas Nielsen i Skien, Isak Larsen N. Brækkejord.

f. 24/5-1838. dbt. 28/10-1838. Anders Evensen und. Aarhuus og Andrea Andersdatters Ingeborg Helene. Fadd: Jens Andersen Aarhuus, Even Henriksen Fossum, Jens Nielsen Aarhuus, Niels Andersens Kone, Anne Kirstine Thorsd. Aarhuus, P. Karen Thorsd. i Skien.
HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 20/9-1838. dbt. 4/11-1838. Johannes Andersen Kleven (und. Bøe) og Berthe Maria Andersdatters Maren. Fadd: Halvor Engebregtsens Kone Anne Maria Eriksd. Doxrød, P. Anne Halvorsd. ib., Anders Johannesen Grønsten, Mads Andersen ib., Niels Halvorsen Lysa.
HD af Ole Johnsens Kone Kirsten K........(?).

f. 29/9-1838. dbt. 4/11-1838. Christian Nielsen Kleven og Anne Pedersdatters Berthe Maria. Fadd: Niels Nielsens Kone, Karen Nielsd. Kleven, P. Thurine Sigurdsd. ib., Zacharias Jensen ib., Daniel Gregoriussen Lyngaasen, Niels Jensen Kollen i Slemdal.
HD af Halvor Thorbiørnsen Putten.

f. 5/8-1838. dbt. 4/11-1838. Lars Kittelsen Grønnerød og Berthe Kirstine Hansdatters Inger Andrea. Fadd: Farger Isak H. Nærum, Brækkejord, Engebregt Hansen Nærum i Porsgrund, Anders Kittelsen Grønnerød, Jacob Hansens Kone, Ragnild Eriksd. Nærum, P. Karen Larsd. BbKlev.

f. 17/8-1838. dbt. 4/11-1838. Aslak Pedersen Fossum og Anne Maria Borgersdatters Marthe Gurine. Fadd: Borger Engebregtsens KoneMarthe Kirstine Einersd. Fossum, P. Marthe Borgersd. i Skien, Lars Iversen Fossum, Jacob Olsen ib., Engebregt Borgersen ib., Olaus ....(?) i Skien. HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 6/5-1838. dbt. 7/10-1838. Halvor Christophersen Skiold, Aasen und. Tufte og Anne Olsdatters Christopher. Fadd: Morten Orekaasens Kone, Anne Halvorsd. und. Oterholt, P. Karen Jacobsd. Teien und. Moe, Torkild Olsen Aasen, Halvor Knudsen Aasen und. Tufte, Christian Olsen Eriksrød. HD af Ole Olsen Oterholt.

f. 29/8-1838. dbt. 14/10-1838. Jacob Pedersen Lund og Birgitte Hansdatters Ole. Fadd: Gunuld Sembs Kone, Marthe Tolfsd., P. Thurine Tovsd. ib., Halvor Andersen N. Brækkejordet, Anders Halvorsen ib., Faderen selv.

f. 19/9-1838. dbt. 14/10-1838. Anders Jacobsen Meen og Marthe Nielsdatters Hans. Fadd: Niels Strømdals Kone Magrethe Nielsd., P. Berthe Nielsd. Meen, Lars Jacobsen Meen, Isak Olsen Nærum, Lars Knudsen Buer.

f. 16/9-1838. dbt. 14/10-1838. Farver Isak Hansen Nærum paa N. Brækkejord og Birthe Eriksdatters Johan Anthon. Fadd: Kiøbmand A. Kiærs Kone Lene Johannesd. i Skien, P. Anne Eriksd. Bøhle, Børsemager Larsen i Skien, Bogbinder J. Melgaard ib., Erik Eriksen Ballestad, Engebregt Hansen Nærum i Porsgrund.

f. 2/8-1838. dbt. 14/10-1838. Niels Torbiørnsen Løberg og Berthe Torbiørnsdatters Johan.  Fadd: Lars Johannesens Kone, Kirsten Torbiørnsd. und. Løberg, P. Marie Gundersd. ib., Niels Anundsen ib., Thomas Gundersen Løberg, Rasmus Pedersen Blegebakken.

f. 1/10-1838. dbt. 21/10-1838. Johan Erboe Solvesen Øde-Sneltvedt og Ingeborg Larsdatters Engebregt. Fadd: Solve Engebregtsen Grinie, og Kone Marthe Sørensd., Einer Olsen Sneltvedt, Niels Solvesen Gjerpen, Marthe Jonsd. (Marthe Jensd?) Øde-Sneltvedt.

f. 5/1-1838. dbt. 26/10-1838. Proprietair Herman Bagger og Marthe Elise fød Winthers Nicolay Abraham Holten. Fadd: Enkefrue Schwach i Skien, Jomfr. Else Blom ib., Kiøbmand Halvor Stockmann, Bogtrykker Feilberg ib., Adjunkt Mulertz ib. HD af Rode.

f. 10/10-1838. dbt. 4/11-1838. Niels Gundersen N. Brækkejord og Anne Andersdatters Johan Christian. Fadd: Gjert Andersen og Kone Mari Larsd. af Solum Sogn, P. Anne Maria Gundersd. Brækkejord, Ole Thorsen ib., Hans Halvorsen Riis ib.

f. 12/9-1838. dbt. 4/11-1838. Thomas Lassesen Dahle, Oseb. og Birgitte Dorthea Eriksdatters Erik. Fadd: Knud Eriksen Oseb., Hans Michelsen ib., Abraham Jacobsen und. Borge, P. Grethe Caroline Olsd. Oseb., moderen selv.
HD af Torgrim Olsen Ballestad (Osebakken).

f. 9/10-1838. dbt. 4/11-1838. Jørgen Hansen Paus, Follestad og Nicoline Sophie Jensdatters Hans. Fadd: Svenke Larsen Follestad, Niels Jensen af Skien, Martin Hansen ib., Hans Jørgensens Kone, Marthe Mathiasd. i Skien, P. Maren Hansd. ib.

f. 19/10-1838. dbt. 11/11-1838. Ole Jensen Løberg og Gunild Maria Larsdatters Lars. Fadd: Kittel Olsen Løberg og Kone Ingeborg Johnsd., P. Karen Jensd. ib., Peder Johnsen Løberg, Lars Olsen Løberg.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 4/10-1838. dbt. 11/11-1838. Halvor Olsen N. Aas og Maren Simonsdatters Simon. Fadd: Niels Olsen Stulen, Lars Olsen Aas, Aslak Halvorsen ib., Niels Olsens Kone, Inger Simonsd. Stulen, P. Anne Helvig Olsd. Aas.

f. 12/10-1838. dbt. 11/11-1838. Svend Olsen Fossum og Marthe Olsdatters Anne Maria. Fadd: Rasmus Halvorsens Kone, Marthe paa Fossum, P. Dorthea Olsd. i Skien, Christian Halvorsen Fossum, Søren Henriksen ib., Christen Olsen ib.

f. 26/9-1838. dbt. 11/11-1838. Ole Olsen Houkeroe og Maren Jacobsdatters Ingeborg. Fadd: Peder Jacobsen Holm, Isak Christensen ib., Niels Aslaksen Orekaas, Enke Magrethe Olsd. Holm, P. Ingeborg Jacobsd. Teien.

f. 29/8-1838. dbt. 18/11-1838. Halvor Torstensen Skilbred og Maren Magrethe Isaksdatters Pernille. Fadd: Anders Olsen Skilbred, Niels Sigurdsen ib., Isak Aslaksen Langerød, P. Anne Gurine Halvorsd. Skilbred og moderen selv.

f. 7/8-1838. dbt. 18/11-1838. Underofficer Jacob Knudsen BbKlev og Anne Berthea Johannesdatters Kirsten Marie. Fadd: Ole Follougs Kone Berthe Kirstine Olsd. BbKlev, P. Andrea Olsd. ib., John Knudsen i Skien, Gunder Thomassen Folloug, BbKlev, Ole Andersen Usterud ib., Niels Hansen Folloug, Anders Pedersen Limie og Daniel Meyer i Skien.

f. 26/8-1838. dbt. 25/11-1838. Niels Pedersen und. N. Wenstøb og Anne Halvorsdatters Maren Karine. Fadd: Peder Pedersens Kone, Kari Olsd. und. Wenstøb, P. Anne Kirstine Pedersd. ib., Daniel Pedersen Bratsberg, Aslak Pedersen Wenstøb, Abraham Pedersen ib.

f. 9/9-1838. dbt. 18/11-1838. NB. Hans Andersen Borrestadholmen og Anne Magrethe Jacobsdatters Andreas. Fadd: John Andersens Kone Karen Borgersd. und. Meen, P. Kirsten Andersd. Buer, Gunder Knudsen Hougen, Niels Andersen BbKlev, Faderen selv.
HD af John Jacobsen Ballestad. Døde paa Veien til Kirken umiddelbart før Daabsforretningene.

f. 14/9-1838. dbt. 18/11-1838. Ole Tolvsen Aashammer og Karen Kirstine Olsdatters Halvor. Fadd: Hans Tolvsens Kone, Inger Johnsd. Aashammer, P. Inger Halvorsd. und. Hynie, Halvor Tolvsen ib., Halvor Halvorsen ib., Anders Johnsen Wenstøb.
HD af Halvor Abrahamsen Hoppestad.

f. 10/10-1838. dbt. 18/11-1838. John Larsen BbKleven og Cathrine Kittelsdatters Carl Johan. Fadd: Niels Larsen BbKlev, Elias Andersen ib., Lars Nielsen ib., P. Berthe Marie Thomasd. ib. og moderen selv.

f. 22/10-1838. dbt. 25/11-1838. NB. Halvor. Uk. Halvor Halvorsen Skottland und. Hynie og P. Ragnild Maria Nielsd. und. Mæhla. Fadd: Ole Nielsen og Kone Anne Haavaldsd. Mæhla, P. Anne Kirstine Jensd. i Skien, Anund Jensen Mæhla, Hans Nielsen und. Lie.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie. Uægte. Opgivet af Barnets moder.

f. 24/11-1838. dbt. 9/12-1838. Johannes Larsen BbKlev og Ingeborg Maria Larsdatters Lars. Fadd: Anund Isaksens Kone, Berthe Larsd. Skogsrød, P. Karen Larsd. Svarttangen, Svenke Larsen BbKlev, Knud Larsen Bratsbergskov, Ole Larsen Svarttangen.

f. 6/11-1838. dbt. 12/12-1838. Paul Paulsen Follestad og Anne Halvorsdatters Peder. Fadd: Snedker Gullichsens Kone Anne Jensd. i Skien, P. Karen Pedersd. ib., Thobias Pedersen ib., Paul Pedersen ib., Ole Rasmussen ib.

f. 24/9-1838. dbt. 16/12-1838. Ole Olsen N. Brækkej. og Inger Isaksdatters Ole. Fadd: Isak Pedersen Rustad, Halvor Olsen i Skien, Kittel Olsen BbKlev, P. Anne Isaksd. N. Brække, P. Berthe Maria Knudsd. Gaupaasen.

f. 12/11-1838. dbt. 16/12-1838. John Pedersen Ballestad og Sigrid Jensdatters Peder. Fadd: Svend Knudsen Liens Kone Dorthe Pedersd. und. Meen, P. Maren Anundsd. Braanan und. Ballestad, Ole Christensen og Jens Anundsen ib., Faderen selv.
HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 28/11-1838. dbt. 23/12-1838. Hans Isaksen und. S. Frogner og Inger Andersdatters Andreas. Fadd: Hans Rasmussen und. Frogner og Kone Maren Christophersd., P. Martine Hansd. ib., Johannes Halvorsen ib., Johannes Johnsen Bratsbergskoven.

f. 26/11-1838. dbt. 26/12-1838. Peder Jahnsen und. Foss og Inger Pedersdatters Johan. Fadd: Isak Gundersens Kone, Karen Jahnsd. Fossum, P. Kirstine Jensd. und. Foss, Anders Andersen Myhren und. Nøglegaard, Halvor Rasmussen Jønnevald, Niels Jansen Hoppestad.

f. 25/7-1838. dbt. 26/12-1838. Smed Stian Michelsen Oseb. og Magdalene Nielsdatters Martin Eduard. Fadd: Hans Michelsens Kone, Anne Maria Jacobsd. af Solum Sogn, P. Inger Nielsd. Oseb., Hans Wetlesen, Søren Olsen og Simon Andersen ib., Gunder Isaksen Borgeskoven. HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 2/11-1838. dbt. 9/12-1838. Johannes Hansen Fossum og Karen Hansdatters Aslaug Maria. Fadd: Christopher Olsen, Johannes Henriksen, Henrik Eriksen, P. Maren Christiansd. Alle paa Fossum, moderen selv. HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 28/7-1838. dbt. 9/12-1838. Anders Tollefsen Kolkind og Anne Lisbeth Iversdatters Karen Kirstine. Fadd: Augen Tollefsen Ballestad, Halvor Borgersen und. Bratsberg, John Johnsen Kolkind, P. Ingeborg Borgersd. und. Bratsberg, P. Kirsten Borgersd. Hougen.
HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 30/10-1838. dbt. 9/12-1838. Ellef Olsen Fossum og Karen Elisabeth Engebregtsdatters Karen Marie. Fadd: Peder Engebregtsens Kone Johanne Maria Larsd., P. Ingeborg Kirstine Engebregtsd., Lars Madsen. Alle fra Fossum, Christen Madsen und. Bøe, Ole Olsen Holm.

f. 10/10-1838. dbt. 9/12-1838. NB. Berthe Andrea. Uk. Ole Nielsen i Skien og Pigen Maren Ellefsd. Svarverplads und. Tufte. Fadd: Anders Andersen und. Nøglegaard og Kone Karine Pedersd., Anders Ellefsen Hynie, Hans Hansen Kleven, P. Ingeborg MariaEllefsd. i Skien. Uægte; Anmeldt af Ellef Olsen Svarverplads.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 11/10-1838. dbt. 16/12-1838. Halvor Olsen Eriksrød og Anne Jacobsdatters Karen Dorthea. Fadd: Ole Gunuldsen und. Tufte, Christian Olsen Eriksrød, Jacob Thomassen und. Eriksrød, P. Karen Olsd. ib., Karen Jacobsd. Teien und. Moe. HD af Ole Oterholt.

f. 21/9-1838. dbt. 16/12-1838. Lars Lorentzen Fossum og Inger Kirstine Engebregtsdatters Pauline Gurine. Fadd: Christopher Larsen, Erik Lorentzen, Niels Jensen Lien, P. Andrea Lorentzdatter. Alle paa Fossum, moderen selv.

f. 17/9-1838. dbt. 16/12-1838. NB. (Tvillinger). Aslak Olsen Moe og Maria Olsdatters Maria. Fadd: Daniel Olsen Moe, Halvor Olsen Sæteret, Moe, P. Gunild Olsd. Oterholt, moderen selv. HD af Skoleholder Ole Oterholt (begge).

f. 17/9-1838. dbt. 16/12-1838. NB. (Tvillinger). Aslak Olsen Moe og Maria Olsdatters Maren. Fadd: Andreas Olsen Moe, Halvor Reiersens Kone, Kari Olsd. und. Foss, P. Anne Olsd. Oterholt, Halvor Olsen Eriksrød.

f. 15/5-1838. dbt. 16/12-1838. Ole Olsen Solum i Luxefield og Anne Sophie Hansdatters Ingeborg Maria. Fadd: Isak Sørensen Nykaas, Niels Solvesen Gjerpen, Christian Larsen Westermoe, Karen Kirstine Bæruldsd. Nykaas, P. Maren Johnsd. Gjerpen.
HD af Anders Knudsen Øgter.

f. 16/10-1838. dbt. 16/12-1838. Skipper Thomas Ludvigsen, Oseb. og Ulrikke fød Bendixens Magrethe Dorthea. Fadd: Hr. Frantz Bendixen, Oseb., Herman Ludvigsen i Skien, Jørgen H. Ludvigsen ib., Jomfr. Ida Olsen fra Christiania, moderen selv.
HD af gjordemoderen Jfr. Olsen.

f. 30/10-1838. dbt. 26/12-1838. Lars Rasmussen Hynie og Maren Karine Hansdatters Gerhardine. Fadd: Niels Hansen Høyer, Jens Hansen og Christian Hansen, P. Anne Hansd. Alle paa Fossum, moderen selv.
HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 13/11-1838. dbt. 26/12-1838. Niels Nielsen Aamodt og Sara Nielsdatters Anne Maria. Fadd: Jørgen Thorbiørnsen Grinie, Engebregt Solvesen ib., Halvor Thorbiørnsen Putten, P. Marthe Thorsd. og Ingeborg Thorsd. Gjerpen.
Hjemmedøbt af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen.

f. 21/9-1838. dbt. 29/12-1838. Ole Olsen Meenstad og Karen Nielsdatters Christine. Fadd: Hans Rasmussens Kone, Maren Christophersd. und. Frogner, P. Berthe Jacobsd. i Porsgrund, Isak Isaksen und. Borrestad, Gunder Knudsen Hougen, Rasmus Nielsen i Porsgrund.
HD af Skolelærer Johan Jacobsen.

f. 8/10-1838. dbt. 26/12-1838. Materialskriver paa Fossum, Christen Larsen og Karen Engebregtsdatters Engebregt Carl. Fadd: Engebregt Engebregtsens Kone, Inger Maria Sørensd. Skavan, P. Andrea Jacobsd., John Foss, Lars Iversen, Peter Engebregtsen, Alle paa Fossum. HD af Skolelærer Hans Grinie.

f. 11/10-1838. dbt. 26/12-1838. Lars Isaksen Fløtterød og Caroline Fredrikke Muddriks Isak. Fadd: Niels Isaksen Ødegaard, Lars Hansen Oseb., Rasmus Nielsen Fløtterød, P. Birthe Isaksd. Borrestad, P. Kirsten Dorthea Isaksd. Borrestadholmen.
HD af Skolelærer Hans Sivertsen Riis.

f. 26/11-1838. dbt. 26/12-1838. Erik Helgesen Gulseth og Anne Pedersdatters Peder. Fadd: Jacob Andersens Kone Berthe Olsd. Tyskland, P. Gurine Pedersd. Wenstøb, Svend Helgesen Gulseth, Hans Helgesen ib., Jacob Hansen Wenstøb.

f. 11/11-1838. dbt. 26/12-1838. Iver Jacobsen Oseb. og Thurine Larsdatters Jacob. Fadd: Jens Jacobsen Hægna und. Sølie, Isak Jacobsen Skrubberød, Knud Larsen Ødegaard, Engebregt Bækkevalds Kone, Kari Larsd., P. Kirsten Jacobsd. Skrubberød.

f. 5/4-1838. dbt. 30/12-1838. Skomager Lars Jacobsen und. Grinie og Grethe Sophie Andreasdatters August. Fadd: Østen Andersen Mæhla, Ole Larsen Aarhuus, Niels Abrahamsen Wattenberg, Børsemager Larsens Kone Maren Hansd. i Skien, P. Erika Ødegaard ib.
HD af Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 15/11-1838. dbt. 30/12-1838. Halvor Hansen Tufte og Inger Karine Andersdatters Niels. Fadd: Harald Andersen Wenstøb, Gunder Andersen Limie, Hans Handen Ramsaas, Ole Hansens Kone Kirsti Larsd. Ramsaas, P. Marie Hansd. Biørndalen.
HD af Gregorius Tufte.

f. 17/6-1838. dbt. 1/1-1839. Rasmus Pedersen N. Brækkej. og Ingeborg Johnsdatters Rasmus. Fadd: Jens Johannesen Brækkej., Jens Christian Gullichsen ib., Claus Abrahamsen ib., P. Dorthea Anne Olsd. i Skien, P. Anne Dorthea Rasmusd. Foss.
HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 21/9-1838. dbt. 30/12-1838. Ole Jahnsen Kaasa af Limie og Guro Olsdatters Andreas. Fadd: Halvor Olsen Mustvedt og Kone Maria Olsd., P. Ingeborg Olsd. Sætret, Jørgen Olsen Hobæk, Jørgen Olsen Kaasa. HD af Faderen.

f. 17/12-1838. Peder Evensen S. Brækkejord og Wivike Gundersdatters Andreas. Fadd: (Ingen faddere). HD af Faderen, døde før (Daabens) Konfirmation.

f. 11/10-1838. dbt. 6/1-1839. Simon Hansen Nyegaard und. Meen og Ingeborg Kirstine Hansdatters Hans Jacob. Fadd: Jacob Hansen Nærum, Engebregt Hansen i Porsgrund, Isak Olsen Nærum, Isak Hansens Kone, Berthe Eriksd. N. Brækkej., P. Anne Eriksd.
HD af Michel Evensen Eegaasen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 27/12-1838. dbt. 13/1-1839. Harald Andersen Wenstøb, Petersborg og Maren Hansdatters Hans. Fadd: Niels Hansen Wenstøb, Mads Hansen Kuttere, Gunder Andersen Limie, Halvor Houens Kone Inger Karine Andersd. Tufte, P. Maren Andersd. Limie.

f. 23/8-1838. Johannes Mathiesen Gaasehølen und. Tufte og Anne Andersdatters Halvor. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Ole Oterholt. Død før Daabens Konfirmation.

f. 1/10-1838. dbt. 23/12-1838. John Andersen S. Wenstøb og Maren Olsdatters Inger Andrea. Fadd: Morten Eriksen und. Mæhla og Kone Anne Halvorsd., Gunder Evensen Wenstøb, Christen Olsen Fossum, P. Anne Johnsd. Grinie.
HD af Skolelærer Anders Lie.

f. 28/9-1838. dbt. 26/12-1838. Jens Eliassen Aarhuus og Maren Jacobsdatters Martine. Fadd: Jacob Jensens Kone, Ingeborg Hansd. Gulseth, P. Kirsten Nielsd. Strømdal, Gunder Børresen Mæla, Børre Jacobsen Gulseth, Lars Nielsen Aarhuus.
HD af Kirkesanger Lund.

f. 3/12-1838. dbt. 26/12-1838. Børre Jørgensen Semb og Maren Hansdatters Elen Elise. Fadd: Anders Hansen Fossum, Sigvald Anundsen Mæla, Henrik Torstensen Semb, Anders Pedersens Kone Berthe Hansd. i Graaten, P. Marthe Gundersd. Semb.

f. 21/11-1838. dbt. 26/12-1838. Simon Nielsen N. Wenstøb og Karen Gurine Christiansdatters Karen. Fadd: Ole Christensen Hoppestad, Niels Christiansen Limie, Niels Nielsen Rødningen i Slemdal, Peder Anundsens Kone, Maren Christiansd. af Solum Sogn, P. Karen Kirstine Sigurdsd. und. Tufte.

f. 5/12-1838. dbt. 27/12-1838. Knud Hansen, Oseb. og Kirsten Jensdatters Anne Berthea. Fadd: Lars Hansens Kone, Faderen, P. Maria Jensd. i Porsgrund, Hans Engebregtsen, Jens Jensen og Anders Jensen, Oseb.
HD af Skolelærer Torgrim Ballestad.

f. 23/12-1838. dbt. 30/12-1838. Niels Jensen Oterholt og Kirsten Gundbiørnsdatters Gunild Maria. Fadd: Peder Jensen Dybedal og Kone Svennoug Gundbiørnsd., P. Pige Karen Gundbiørnsd. Moe(?), Lars Jensen Teien, Ole Olsen Oterholt.

f. 12/10-1838. dbt. 30/12-1838. Halvor Olsen und. Kolkind og Kirsten Isaksdatters Ingeborg. Fadd: Peder Christensen Bratsbergskoven, Hans Christensen ib., Anders Christensen ib., P. Karen Isaksd. og Gurine Isaksd. i Skien.
HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 24/10-1838. dbt. 1/1-1839. Niels Larsen Holm og Karen Jensdatters Karen. Fadd: Halvor Holms Kone, Sara Larsd., P. Karen Larsd. Moe, Peder Jensen Grumstulen, Peder Larsen Moe, Lars Jensen und. Moe.

f. 27/10-1838. dbt. 30/12-1838. Ole Andersen Usterud og Marthe Larsdatters Johanne Magrethe. Fadd: Sivert Pedersens Kone, Karen Gundersd. BbKlev, P. Johanne Marie Torkildsd. i Skien, Smed Jacob Eriksen, Ole Olsen Grinie, Knud Isaksen Bommen, alle paa BbKlev.

f. 19/9-1838. dbt. 6/1-1839. Ole Olsen Tveten og Anne Aslaksdatters Karen. Fadd: Halvor Ellingsen Sukken og Kone Ingeborg Aslaksd., P. Ingeborg Gregersd. Tveten, Ole Olsen Kullebund, Hans Johnsen Kikut. HD af Ole Jahnsen Kaasa.

f. 14/12-1838. dbt. 13/1-1839. Anders Andersen BbKlev og Inger Magrethe Pedersdatters Olava. Fadd: Peder Sivertsens Kone, Thore Olsd. BbKlev, P. Ingeborg Pedersd. ib., Sivert Pedersen ib., Daniel Pedersen ib., Hans Andreas Olsen ib.

f. 20/6-1838. dbt. 25/1-1839. Kiøbmand Edvard Hald, Oseb. og Kone Marie Dorthea Petronelle fød Floods Elise Martine. Fadd: Artilleriecapit. K. Flood fra Christiania, Konsul Jørgen Flood Porsgrund, Kiøbmand H. E. Møller, Aakre og Riisse i Porsgrund, Madame Inger Flood, Jomfr. Johanne Marie Hald, Oseb. HD af Jomfr. Olsen (Gjordemoder).

f. 10/12-1838. dbt. 10/2-1839. Elias Hansen Follestad og Marthe Hansdatters Hans Olaus. Fadd: Hans Hansens Kone, Anne Hansd. Brevig, Elen Jacobsd. i Skien, Jacob Jacobsen ib., Halvor Hansen Graaten, Andreas Berthelsen BbKlev.

f. 8/3-1838. dbt. 10/2-1839. Christian Christiansen und. N. Brække og Georgine Pedersdatters Lars. Fadd: Rasmus Risings Kone, Ingeborg Jansd. Brækkej., P. Anne Hansd. ib., Ole Johannesen ib., Jens Johannesen ib., Jens Torkildsen ib.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 6/12-1838. dbt. 17/2-1839. Peder Engebregtsen und. Aarhuus og Berthe Olsdatters Gunder. Fadd: Even Eriksen Gulseth og Kone Gunild Haraldsd., Engebregt Gundersen Fossum, Niels Andersen Wenstøb, P. Ingeborg Kirstine Gundersd. Fossum.

f. 18/12-1838. dbt. 17/2-1839. NB. Hans. Pigen Ingeborg Anundsd. paa Fossum angiver som Barnefader Uk. Mads Hansen Kuttere. Anmeldt af Barnets Moder. Andet Leiermaal.
Fadd: Niels Sigurdsen Skilbred og Kone Anne Magrethe Zachariasd., Christian Halvorsen Fossum, Søren Henriksen ib., P. Dorthea Olsd. i Skien.

f. 3/10-1838. dbt. 10/3-1839. Christian Christiansen BbKlev og Ingeborg Maria Nielsdatters Martin Nicolay. Fadd: Niels Olsens Enke, Magnild Jensd., P. Nilsine Nielsd., Ole Nielsen, Gunder Aslaksen, alle paa BbKlev, Hans Nielsen Kolkind.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 27/2-1839. dbt. 1/4-1839. Aslak Olsen Gaasehølen und. Aas og Maren Larsdatters Lars. Fadd: Isak Halvorsens Kone, Torberg Gundersd. Kaasa, P. Maren Olsd. Gaasehølen, Ole Johnsen Furuvald, Jens Olsen Gaasehølen, Jens Halvorsen ib.

f. 2/2-1839. dbt. 28/3-1839. Rasmus Olsen S. Rønningen und. Bøe og Mari Andersdatters Jacob. Fadd: Niels Hansen Fossum og Kone Karen Andersd., Lars Olsen Sætret, Ole Johnsen Grumstul, P. Gurine Hansd. Fossum.
HD af Anders Larsen.

f. 14/3-1839. Anders Thorsen Haven und. Hynie og Maria Fredriksdatters Fredrik Jacob. Fadd: (Ingen faddere). HD af Gjordemoder madame Jacobsen.

f. 10/1-1839. dbt. 14/4-1839. Halvor Johansen Biørndalen Fossum (und. Bøe!) og Inger Andersdatters Andreas. Fadd: Gunder Larsens Kone, Marie Christensd. Fossum, P. Inger Hansd. ib., Ole Peder Jacobsen ibid., Christen Svendsen ib., Daniel Andersen ib.
HD af Hans Isaksen Grinie.

f. 14/3-1839. dbt. 14/4-1839. Jacob Madsen und. Fossum og Kirsti Johannesdatters Erik. Fadd: Peder Aslaksen, Svend Sigfredsen, Lars Madsen, alle paa Fossum, Ole Pedersens Kone Karen Johannesd. Bøe, P. Maria Johannesd. ib.

f. 8/12-1838. dbt. 14/4-1839. Halvor Olsen Hougedal i Luxefield og Anne Engebregtsdatters Anders. Fadd: Halvor Isaksen Nykaas, Thomas Jørgensen und. Eriksrød og Kone Berthe Olsd., Jacob Thomassen ib., P. Maren Engebregtsd. und. Moe.

f. 16/4-1839. dbt. 20/5-1839. Niels Pedersen Flittig und. Moe og Kirsten Olsdatters Peder. Fadd: John Olsen Tormodsrød i Slemdal og Kone Karen Olsd., Jacob Torstensen Brændsæter, Peder Nielsen Flittig, P. Ingeborg Olsd. ib.

f. 20/9-1838. dbt. 27/1-1839. Ole Nielsen Oseb. og Birthe Maria Brynildsdatters Mette Marie. Fadd: Jens Meiers Kone, Christine Nielsd., P. Mette Marie Nielsd., Niels Nielsen Lien, Amund Andersen, Hans Sørensen. Alle paa Osebakken.
HD af Skoleholder Torgrim Ballestad (på Osebakken).

f. 20/12-1838. dbt. 27/1-1839. Rasmus Jacobsen Riis og Anne Kirstine Jacobsdatters Kirsten Maria. Fadd: Anders Jacobsen Klep, Simon Jacobsen Sølie, Lars Jacobsen Meen, Kone Karen Jacobsd. Ougestad, P. Anne Maria Haraldsd. Lie.
HD af Hans Sivertsen Riis.

f. 1/1-1839. dbt. 10/2-1839. Svenke Larsen Follestad og Anne Cathrine Olsdatters Maren. Fadd: Anund Isaksens Kone Berthe Larsd. Skogsrød, P. Berthe Marie Johnsd. BbKlev, Lars Sivertsen Enggrav, Lars Larsen i Skien, Hans Rasmussen und. Frogner.

f. 15/12-1838. dbt. 10/2-1839. Niels Stenuldsen Nygaard og Karen Andersdatters Kirstine. Fadd: Anders Jacobsens Kone Marthe Nielsd. Meen, P. Marthe Jacobsd. ib., Niels Gundersen Buer, Anders Nielsen Hasleholt.
HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 28/1-1839. dbt. 10/2-1839. Knud Larsen Bratsbergskov og Anne Isaksdatters Maren. Fadd: Isak Isaksens Kone, Kirsten Larsd. und. Bratsberg, P. Marthe Jensd. Løberg, Erik Isaksen ib., Even Gundersen BbKlev., Peder Danielsen ib.

f. 16/8-1838. dbt. 17/2-1839. Christen Jacobsen Lie og Maren Magrethe Hansdatters Dorthea Marie. Fadd: Gunder Hansen Oseb., Isak Gundersen ib., Thomas Larsen ib., Hans Eriksens Kone Inger Larsd. ib., P. Karen Eriksd. i Porsgrund.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen (Ballestad).

f. 5/1-1839. dbt. 28/2-1839. Stiger Andreas Paulsen og Anne Dorthea Falkenbergs Johanne Mekarda Claussine. Fadd: Madame Christensen, Jfr. Pauline Ovidia Paulsen, Bogholder John Foss, Marsmester Nicolay Svendsen, Garver Ole Peter Holm, Fuldmægtig J. P. Naumann.

f. 6/12-1838. dbt. 10/3-1839. John Jensen Riiser, Fossum og Kirsten Maria Henriksdatters Caroline. Fadd: Jens Henriksen, Engebregt Gundersen, Andreas Nielsen, Jens Henriksens Kone, Karen Maria Olsd., P. Maria Hansd. alle paa Fossum.
HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 4/3-1839. Niels Nielsen Kleven og Karen Nielsdatters Nella. Fadd: (Ingen faddere). HD af Niels Klevens Enke. Døde før Hiemmedaabens Konfirmation.

f. 9/1-1839. dbt. 17/3-1839. Christen Olsen Sølie og Inger Maria Rasmusdatters Maren Anne. Fadd: Rasmus Jacobsens Kone, Anne Kirstine Jacobsd. Riis, P. Anne Maria Haraldsd. Lie, Lars Jacobsen Meen, Peder Christophersen und. Øvrum, Mathias Engebregtsen ibid.

f. 3/3-1839. dbt. 1/4-1839. Michel Olsen Ballestad og Ragnild Andersdatters Helvig. Fadd: Hans Olsens Kone, Ingeborg Andersd. Smøkkerød i Eidanger, P. Ingeborg Helgesd. Houkeraas, Ole Olsen Hørta, Ole Andersen Ballestad, Lars Andersen ib.

f. 22/1-1839. dbt. 28/3-1839. Niels Andersen Bakken og Karen Gundersdatters Karen Elise. Fadd: Mathias Gundersens Kone Karine Larsd. Ramsaas, P. Ingeborg Gundersd. Bakken, Anders Olsen Fossjordet, Anders Gundersen und. Borge, Gunder Gundersen Ramsaas.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 6/3-1839. dbt. 20/5-1839. Lars Larsen Kiær og Anne Olsdatters Andreas. Fadd: Isak Larsen Brækkejord, Peder Larsen Kiær, Niels Larsen i Skien, Peder Pedersens Kone, Karen Olsd. Wenstøb, P. Magrethe Larsd. i Skien.
HD af Joh. Solvesen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 12/4-1839. dbt. 20/5-1839. Hans Jacobsen Ballestad og Anne Gundersdatters Gunder. Fadd: John Jacobsen Ballestad, Daniel Jacobsen ib., Halvor Larsen ib., John Jacobsens Kone, Ragnild Engebregtsd. S. Ballestad, P. Anne Hansd. ib.
HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 23/5-1839. Hans Christensen BbSkov og Ragnild Halvorsdatters Halvor. Fadd: (Ingen faddere). HD af Christine Bommen. Død før Daabens Konfirmation.

f. 2/4-1839. dbt. 2/6-1839. Afdøde Lars Thorsen Skiefield og Maren Andersdatters Lars. Fadd: P. Rønnev og Jørran Thorsd. Langerød og Stensrød, Ole Isaksen ib., Lars Larsen Skifield. HD af Lars Jacobsen Langerød.

f. 7/4-1839. dbt. 2/6-1839. Henrik Ellefsen Hægna und. Meen og Gunild Johannesdatters Ellef. Fadd: Isak Andersen und. Meen, Gunder Gundersen Ersøe und. Hougen, Johannes Biørgusen und. Skiefield, Maren Thurine Ellefsd. und. Gjemsøe, Moderen selv.
HD af Michel Evensen Eegaasen.

f.  9/4-1839. dbt. 2/6-1839. Søren Henriksen Fossum og Dorthea Halvorsdatters Henrik. Fadd: Halvor Christensens Kone, Ingeborg Halvorsd. Blegebakken, P. Marthe Halvorsd. Fossum, Rasmus Halvorsen ib., Christian Halvorsen ib., Simon Aslaksen und. Bøe.
HD af Skolelærer Hans Isaksen (Grinie).

f. 26/4-1839. Niels Andersen BbKlev og Maren Andersdatters Andreas. Fadd: (Ingen faddere). HD af faderen selv. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 23/5-1839. dbt. 16/6-1839. Christian Nielsen Biørndalen und. Bøe og Anne Abrahamsdatters Niels. Fadd: Hans Nielsens Kone, Aslaug Maria Johnsd. und. Bøe, P. Anne Larsd. ib., Ole Nielsen ib., Christen Nielsen ib., Niels Jensen ib.

f. 23/5-1839. dbt. 16/6-1839. Niels Helgesen Oseb. og Ingeborg Marie Christensdatters Niels Christian. Fadd: Gunder Isaksen Borge, Engebregt Andersen ib., Erik Christiansen Oseb., P. Anne Helene Helgesd. i Porsgrund, moderen selv.

f. 10/5-1839. dbt. 16/6-1839. Niels Hansen Wenstøb og Inger Hansdatters Hans. Fadd: Harald Andersens Kone, Maren Hansd. (Petersd.?), P. Berthe Andrea Nielsd. Strømdal, Jacob Hansen Wenstøb, Gunder Evensen ib., Hans Hansen fra Helgen Sogn (i Holla).

f. 30/5-1839. Hans Rasmussen Fossum og Magrethe Hansdatters Rasmus. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Hans Isaksen. Døde før Hjemmedaabens Konfirmation.

f. 28/3-1839. dbt. 16/6-1839. Ole Olsen Fækjan i Luxefield og Karen Olsdatters Ole. Fadd: Abraham Olsen Høgelie, Knud Olsen Godal, Lucas Aslaksen Stulen, P. Maren Lucasd. og Gunild Lucasd. ib. HD af Ole Knudsen Høglie.

f. 28/5-1839. dbt. 23/6-1839. Christen Madsen und. Bøe og Inger Engebregtsdatters Engebregt. Fadd: Ellef Olsens Kone, Karen Elisabeth Engebregtsd., P. Anne Engebregtsd. i Skien, Peder Madsen, Ole Madsen, begge und. Bøe, Lars Christensen Hoppestad.

f. 3/2-1839. dbt. 1/4-1839. Knud Christophersen und. Ø. (øvre) Sølie og Marthe Eriksdatters Else. Fadd: Peder Jørgensen Ødegaard i Eidanger og Kone, Maren Christophersd., P. Thore Andersd. Svinholt, Jørgen Stribolt Biørntvedt, Mathis Andersen Svinholt.
HD af Skolelærer Hans Sivertsen Riis.

f. 12/3-1839. dbt. 1/4-1839. NB. Anne Kirstine. Pigen Aaste Olsd. fra Hitterdal, Senest i Tieneste paa Aarhuus og Uk. Halvor Nielsen Aarhuus. HD af Kone Inger Hansd. Houkenæsodden i Solum Sogn. 
Fadd: Lars Nielsen Aarhuus, Jens Eliassen ib., Jens Andersen ib., Ole Alfsens Kone, Ingeborg Gullichsd. ib., P. Inger Olsd. ib. Uægte, anmeldt af begge Forældre. Barnet er født i Houkenæsodden paa moderens reise til Hitterdal.

f. 15/11-1838. dbt. 1/4-1839. Arne Isaksen und. Hynie og Ingeborg Madsdatters Johanne Andrea. Fadd: Ole Nielsen Hynie, Halvor Tolvsen und. Hynie, Gunder Nielsen und. Aarhuus, P. Andrea Isaksd. i Skien, moderen selv.
HD af Skolelærer Anders Jensen Lie.

f. 15/12-1838. dbt. 14/4-1839. NB. Marthe Karine. Pigen Karen Olsd. Eriksrød og Uk. Ole Gunuldsen ib. HD af Rønnik Christensen Skriva und. Foss. Uægte. Anmeldt af Barnefaderen og moderens Broder Halvor Olsen.
Fadd: Halvor Olsen Eriksrød og Kone Anne Jacobsd., P. Marthe Pedersd. Holm, Christian Olsen Eriksrød, Halvor Christophersen und. Tufte.

f. 21/3-1839. dbt. 14/4-1839. Hans Nielsen und. Bøe og Aslaug Maria Johnsdatters Maren Thurine. Fadd: Ole Nielsens Kone Kirstine Johannesd. und. Bøe, Christian Nielsen ib., Mads Andersen ib., Ole Nielsen ib., P. Maren Christophersd. ib.

f. 15/3-1839. dbt. 14/4-1839. John Hansen und. Bøe og Gunild Johannesdatters Kirsten. Fadd: Niels Andersens Kone, Thurine Eriksd. und. Bøe, Anders Olsen ibid., Jens Nielsen ib., Østen Gundersen ib., P. Ingeborg Paulsd. ib.

f. 6/2-1839. dbt. 5/5-1839. Erik Pedersen und. Frogner og Karen Nielsdatters Nella. Fadd: Anders Jacobsen Meen og Kone Marthe Nielsd., P. Maren Thronsd. Frogner, Hans Isaksen ib., Hans Sørensen und. Gjerpen lille.
HD af Skolelærer Johan Solvesen.

f. 27/3-1839. dbt. 5/5-1839. John Olsen BbKlev og Marthe Karine Christensdatters Olava. Fadd: Anders Nilsen Lysa i Skien og Kone Maren Larsd., P. Cathrine Jensd. ib., Ole Nielsen BbKlev, Niels Christensen ib.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 20/3-1839. dbt. 20/5-1839. Sigvald Anundsen und. Mæhla og Dorthea Pedersdatters Maren Gurine. Fadd: Sivert Anundsen i Porsgrund, Peder Pedersen und. Aarhuus og Halvor Pedersen ib., P. Berthe Olsd. und. Bratsberg, moderen selv.
HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 4/3-1839. Christen Eriksen Puttekaas af Rising og Berthe Gurine Kittelsdatters Maren Gurine. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Halvor Torbiørnsen Putten. Døde før Hjemmedaabens Konfirmation.

f. 16/3-1839. dbt. 20/5-1839. Hans Andersen Foss lille og Marthe Maria Nielsdatters Thurine Marie. Fadd: Niels Jensen Oterholt, Halvor Gundersen Foss, P. Karen Gundersd. Wenstøb, Begge Forældrene selv.

f. 4/4-1839. dbt. 26/5-1839. Møller Lars Iversen Fossum og Inger Jansdatters Johanne Karine. Fadd: Aslak Pedersens Kone, Anne Maria Borgersd. Fossum, P. Maren Iversd. ib., Christen Larsen, Engebregt Engebregtsen, Thor Nielsen, alle paa Fossum.
HD af Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 3/1-1839. dbt. 2/6-1839. Gregorius Nielsen Tufte og Maren Gurine Jansdatters Johanne Helvig. Fadd: Ingeborg Danielsd. Lyngaasen, P. Inger Magrethe Gregoriusd. Tufte, Halvor Nielsen Lyngaasen, Daniel Gregoriussen Lund, Halvor Hansen Tufte.
HD af Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 11/4-1839. dbt. 23/6-1839. Lars Ellingsen Høimyhr og Inger Karine Nielsdatters Gregorius. Fadd: Halvor Nielsen Lyngaasen og Kone Ingeborg Danielsd., Daniel Gregoriussen ib., Jan Christiansen Limie, P. Christine Christiansd. ib.
HD af Skoleholder Halvor Torbiørnsen Putten.

f. 26/6-1839. dbt. 30/6-1839. Peder Jacobsen Holm og Magrethe Olsdatters Christian. Fadd: Jørgen Olsen Hobæk, Anders Olsen Skilbred, Halvor Olsen Eriksrød, Christen Isaksens Kone, Anne Rasmusd. Holm, P. Karen Jacobsd. Teien (und. Moe).

f. 23/5-1839. dbt. 30/6-1839. Mathis Solvesen N. Brækkejord og Karen Hansdatters Peder. Fadd: Anne Magrethe Solvesd. i Skien, Maren Solvesd. ib., Halvor Olsen Hobæk ib., Anders Halvorsen Brækkej., Gunder Solvesen Blegebakken.

f. 3/5-1839. dbt. 7/7-1839. Peder Christensen und. W. Borge og Magrethe Gundersdatters Gunder. Fadd: Enke Kirsten Larsd. Fahret, Mathis Gundersen og Kone Karine Larsd. Ramsaas, Niels Andersen Bakken, Aslak Pedersen und. Borge.
HD af Skolelærer Kittel Riis.

f. 30/5-1839. dbt. 14/7-1839. John Andersen Brua und. Meen og Karen Pernille Borgersdatters Andreas. Fadd: Halvor Borgersen und. Bratsberg, Isak Borgersen ib., Niels Andersen BbKlev og Kone Maren Andersd., P. Lisabeth Borgersd. i Skien.

f. 4/11-1838. dbt. 14/7-1839. Inderst paa Aarhuus, Anders Andersen Tvedthegna fra Holden og Kone Andrea Pedersdatters Peder. Fadd: Christian Neetz og Kone Magrethe Andersd. und. Tufte, Anders Larsen Falkum, Christen Olsen Fossum, P. Maren Andersd. i Skien.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen (Ballestad paa Osebakken). Barnet er født paa Osebakken.

f. 21/5-1839. Anders Andersen Tysland und. Strømdal og Thone Nielsdatters Niels. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skolelærer Anders Lie. Døde før Hjemmedaabens Konfirmation.

f. 2/4-1839. dbt. 21/7-1839. Engebregt Pedersen BbKlev og Marie Johnsdatters Christopher. Fadd: Erik Paulsens Kone, Anne Karine Jaobsd. af Skien, P. Maria Cathrine Eriksd. ib., Sivert Pedersen BbKlev, Engebregt Jacobsen ib., Ole Andersen Tangen ib.
HD af Faderen selv.

f. 23/3-1839. dbt. 28/7-1839. Peder Johannessen Grinilie i Luxefield og Berthe Karine Olsdatters Ole. Fadd: Niels Pedersens Kone Flittig, P. Ingeborg Olsd. ib., Peder Nielsen ib., Johannes Johannessen Grinilie, Peder Pedersen fra Slemdal.
HD af Anders Hansen Grinilie.

f. 2/5-1839. dbt. 4/8-1839. Niels Jensen Lien und. Bøe og Anne Maria Madsdatters Niels. Fadd: Niels Christophersen Grønsteen, Peder Madsen Bøe, Lars Christensen Hoppestad, Christen Madsens KoneInger Engebregtsd. und. Bøe, P. Maren Christophersd. ib.
HD af Mads Christensens Kone und. Bøe.

f. 12/5-1839. dbt. 4/8-1839. NB. Johannes. Pige Maren Christiansd. Fossum. Angiver som Barnefader Uk. Johannes Henriksen Fossum. HD af Madame Jacobsen. Anmeldt af Barnets moder selv.
Fadd: Niels Jensen Lien, Christen Jensen Riser, Erik Lorentzen Fossum, Hans Jørgensens Kone Anne Elisabeth Pedersd. ib., P. Anne Christensd. ib.

f. 14/2-1839. Svend Andersen Lien und. Fossum og Anne Christophersdatters Fredrik. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skolelærer Hans Isaksen (Grini). Dødt før Daabens Konfirmation.

f. 12/3-1839. dbt. 2/6-1839. Anders Hansen Næperud paa Fossum og Andrea Johannesdatters Johanne. Fadd: Mads Monsens Kone Anne Thorsd. Fossum, P. Karen Andersd. i Skien, Niels Hansen Wenstøb, Christen Olsen Fossum, Johannes Jensen ib.
HD af Skolelærer Hans Isaksen (Grinie).

f. 28/4-1839. dbt. 2/6-1839. Niels Larsen Fossum og Inger Tolvsdatters Ingeborg Cathrine. Fadd: P. Else Magrethe Larsd. i Skien, P. Inger Halvorsd. ib., Niels Hansen ib., Niels Jensen Lien, Rasmus Nielsen Fossum.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 22/2-1839. dbt. 2/6-1839. Gunder Børresen Mæhla og Maren Michelsdatters Kirsten Maria. Fadd: Jens Jacobsen Gulseth, Nis Nissen Mæhla, Christen Michelsen Bratsberg, Jens Eliassens Kone, Maren Jacobsd. Aarhuus, P. Anne Christine Jacobsd. Gulseth.

f. 16/3-1839. dbt. 23/6-1839. Johannes Jensen Ballestad og Helvig Jacobsdatters Helvig. Fadd: Erik Larsen Ballestad, og Kone, Marthe Jacobsd., Niels Olsen ib., Johannes Halvorsen BbKlev, P. Helvig Jensd. ib.
HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 26/4-1839. dbt. 23/6-1839. Hans Knudsen Bøe og Johanne Olsdatters Maria. Fadd: Ole Pedersens Kone, Karen Johannesd. Bøe, P. Karen Gundersd. Fossum, Isak Gundersen ib., Østen Knudsen Mæhla, Christen Christensen Bøe.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 14/4-1839. dbt. 23/6-1839. Hans Danielsen Baaserød og Else Dorthea Hansdatters Anne Karine. Fadd: Peder Danielsen BbKlev, Halvor Rasmussen Jønnevald, Jens Anundsen und. Ballestad, P. Margit Andersd. Bratsberg, moderen selv.

f. 22/3-1839. dbt. 23/6-1839. Lars Andersen Skiefield og Anne Maria Olsdatters Anne. Fadd: Hans Andersen og Kone, Stubberød, Isak Andersen und. Meen, Ole Johnsen Skiefield, P. Ingeborg Hansd. Ballestad.
HD af Christine Bommen, BbKlev.

f. 9/6-1839. dbt. 24/6-1839. Bogholder John P. Foss, Fossum og Karen Serine Dahls Mathea Conradine. Fadd: Enke Anne Elise Reiersen, Fossum, Jomfr. Caroline Paulsen Gulseth, Kirkesanger Lund, Bedemand Jacob Pettersen og Ole Lund.

f. 18/1-1839. dbt. 20/6-1839. Skibsfører Jean B. Erboe, Oseb. og Maren Magrethe Bulls Elise Charlotte. Fadd: Madame Petrine Bull, Jomfr. Betzy Bruun, Postmester Hanssen, Cand. med. Schaaning.
Hiemmedøbt af Sognepræsten, Konfirmeret i Porsgrund Kirke.

f. 9/4-1839. dbt. 23/6-1839. Gunder Arnesen Gulseth og Anne Kittelsdatters Birthe Andrea. Fadd: Arne Ougestads Kone, Anne Marie Gundersd., P. Berthe Kittelsd. Gulseth, Lars Gundersen Sølie, Andreas Arnesen i Porsgrund, Hans Arnesen Ougestad.
HD af Faderen.

f. 27/5-1839. dbt. 23/6-1839. Halvor Christophersen Glænde og Gunild Zachariasdatters Maren. Fadd: Jacob Davidsens Kone, Maren Rasmusd. Glænde, P. Ingeborg Zachariasd. Berberg, Peder Zachariassen Lund, Ole Zachariassen Berberg, Simon Gregoriussen Gravelie. HD af Zacharias Berbergs Kone.

f. 23/2-1839. dbt. 30/6-1839. Ole Olsen Oseb. og Maren Severine Andersdatters Jensine Andrea. Fadd: John Jacobsen Graaten, Anders Rollefsen Oseb., Ole Olsen ib., Christen Olsens Kone, Anne Christensd., Oseb., P. Kirsten Johnsd. Kluve(?).

f. 9/5-1839. dbt. 21/7-1839 (i Eidanger). Skipper Knud Olsen Skielsvig, Oseb. og Gunild Marie Knudsdatters Edvard. Fadd: Lars Andersen Tveten, Jacob Halvorsen Døvig, Knud Olsen Grønlie, Anne Knudsd. ib., alle af Eidanger, moderen selv.
Dette Barn er efter Sognepræst Steenbucks anmeldelse døbt af ham i Eidanger, men bliver, som født paa Osebakken indført her.

f. 28/6-1839. dbt. 11/8-1839. Niels Kittelsen Stulen af Rising og Johanne Johansdatters Ole. Fadd: Christen Eriksen Puttekaas, Ole Olsen Tvedten, John Olsen Sætret, Berthe Gurine Kittelsd. Puttekaas, P. Marthe Olsd. i Skien.
HD af Skolelærer Halvor Torbiørnsen (Putten?).

f. 21/7-1839. dbt. 18/8-1839. John Johnsen, tienende p.t. paa Gjemsøe Kloster og Kone Karen Pedersdatter und. Grinies Johan Paulus. Fadd: Jørgen Thorbiørnsen Grinie, Jan Solvesen og Søren Pedersen ib., P. Marthe Karine Thorsd. Gjerpen Præstegaard, P. Tarand Jørgensd. Grinie.

f. 27/3-1839. dbt. 18/8-1839. NB. Christen. Pige Karen Andersd. fra Ougestad, tienende paa Fossum Wrk., angiver som Barnefader Uk. Christen Johansen Fossum. HD af Madame Jacobsen. Uægte. Anmeldt af Moderen.
Fadd: Isak Gundersens Kone, Karen Jahnsd. Fossum, John Jahnsens Kone, Karen Gundersd. ib., Jens Larsen, Anders Olsen og Lars Olsen, alle und. Bøe.

f. 23/7-1839. dbt. 18/8-1839. Ole Evensen Sørbøe og Inger Johnsdatters Johan. Fadd: Peder Johnsen Løberg, Gunder Pedersen Sørbøe, Hans Larsen i Solum Sogn, Johannes Halvorsens Kone, Karen Johnsd. Bøhle, P. Marthe Johnsd. Løberg.

f. 2/8-1839. Anders Solvesen Kiær og Maren Engebregtsdatters Solve. Fadd: (Ingen faddere). HD af Ole Jahnsen Kaasa. Døde førend Daabens Konfirmation.

f. 9/7-1839. dbt. 1/9-1839. Daniel Pedersen Wenstøb paa BbKlev og Grethe Christina Wollers' Peder. Fadd: Hans Levorsens Kone, Hanna Hansd. i Skien, P. Anne Kirstine Pedersd. Wenstøb, Peder Pedersen ib., Aslak Pedersen ib., Abraham Pedersen ib.
HD af Ole Gundersen Brækkejordet.

f. 25/7-1839. dbt. 1/9-1839. Tolv Nielsen und. Bratsberg og Ingeborg Kiøstolfsdatters Halvor. Fadd: Sigurd Halvorsens Kone, Lisabeth Olsd. Langeland, P. Gunild Hansd. i Skien, Hans Christensen Skouen, Anund Halvorsen Bratsberg, Christian Biørgusen i Skien.

f. 20/8-1839. dbt. 15/9-1839. Lars Olsen Rødningen und. S. Ballestad og Marthe Hansdatters Niels. Fadd: Ole Hansen Østvedt i Eidanger, Halvor Hansen ib., Jacob Thronsen Ballestad, Niels Thorsens Enke, Karen Maria Arnesd. Ballestad, P. Marthe Arnesd. ib.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 25/2-1839. dbt. 15/9-1839. Ole Christensen und. Skilbred og Kirsten Andersdatters Ole. Fadd: Ole Ellingsen Skilbred, Isak Christensen Holm, P. Maria Andersd. Skilbred, moderen selv.

f. 5/9-1839. Peder Johnsen Løberg og Karen Jensdatters John. Fadd: (Ingen faddere). HD af Gunder Løbergs Kone. Dødt før Hjemmedaabens Konfirmation.

f. 10/6-1839. dbt. 22/9-1839. Torsten Henriksen Doxrød og Randi Jansdatters Halvor. Fadd: Christen Michelsen Doxrød og Kone Berthe, P. Anne Halvorsd. ib., Jens Henriksen ib., Halvor Jensen ib.

f. 26/12-1838. dbt. 7/7-1839. Jacob Isaksen und. Ougestad og Live Hansdatters Berthe Kirstine. Fadd: Christen Olsens Kone Anne Rasmusd. und. Sølie, P. Barbara Isaksd. i Skien, Anders Olsen Sølie, Rasmus Hansen ib., Niels Haraldsen ib.
HD af Hans Sivertsen Riis.

f. 6/4-1839. dbt. 7/7-1839. Peder Isaksen Ballestad og Maren Karine Pedersdatters Maren Karine. Fadd: Ole Pedersen i Skien, Thor Christensen und. Bratsberg, P. Marthe Abrahamsd. fra Solum Sogn, Begge Forældrene selv.

f. 24/11-1838. dbt. 30/6-1839. Sognepræst Fredrik Rode Gjerpen Præstegaard og Anne Lucie fød Holters Wilhelmine Elisabeth. Fadd: Baron, og Toldinspecteur F. Wedel Jarlsberg, postmester Korhen i Skien og (yrke?) Christopher Myhre ib., Fru Henriette Lammers i Bamble og Jfr. Elise Holter fra Drammen.

f. 24/12-1838. dbt. 7/7-1839. Hans Olsen Sætret og afdøde Hustrue Signe Hansdatters Ingeborg. Fadd: Ole Torbiørnsens Kone, Anne Hansd. Marker, P. Ingeborg Olsd. Sætret, John Olsen ib., Ole Olsen ib., Mathis Hansen ib.
HD af Ole Jahnsen Kaasa.

f. 3/3-1839. dbt. 28/7-1839. Ole Jacobsen und. Ø. Borge og Inger Maria Rasmusdatters Andrea. Fadd: Engebregt Andersen Borgeskov, Niels Jacobsen Løvaas und. Skogsrød, P. Maren Engebregtsd. Borgeskoven, Begge Forældrene selv. HD af Kittel Riis.

f. 6/7-1839. dbt. 4/8-1839. Andreas Olsen Bøe og Maren Hansdatters Maren Dorthea. Fadd: Niels Christophersens Kone Magnild Hansd. Grumstulen, P. Inger Olsd. Aarhuus, Søren Olsen ib., Ole Solvesen Nisterød, Jens Aslaksen Bøe.

f. 16/5-1839. dbt. 11/8-1839. Isak Eriksen BbKlev og Anne Georgine Torgersdatters Anne Kirstine. Fadd: Elias Andersen BbKlev, Anders Halvorsen ib., Niels Eriksen ib., P. Jacobine Gundersd. i Skien, moderen selv. HD af Madame Amundsen.

f. 2/6-1839. dbt. 18/8-1839. Daniel Jacobsen Ballestad og Anne Kirstine Olsdatters Maria. Fadd: Erik Olsen Ballestad og Kone Elen Christiansd., P. Ragnild Maria Olsd. ib., John Jacobsen ib., Hans Jansen ib. HF af Torbiørn Olsen Ballestad.

f. 1/8-1839. dbt. 18/8-1839. Ener Olsen Sneltvedt og Gurine Larsdatters Maren. Fadd: Lars Gregersen Øde-Sneltvedt, Johan Solvesen ib., Anders Olsen Sneltvedt, Kone Ingeborg Larsd. Øde-Sneltvedt, P. Karen Olsd. Sneltvedt.

f. 7/6-1839. dbt. 25/8-1839. Gunder Thomassen Folloug, BbKlev. og Maren Pernille Olsdatters Aleth Kirstine. Fadd: Isak Sørensen BbKlev, Jens Iversen Førre ib., P. Stine Gundersd. i Skien, Begge Forældrene selv. HD af Klokker Lund.

f. 31/7-1839. dbt. 25/8-1839. John Olsen Sølie og Anne Jacobsdatters Marthe Kirstine. Fadd: Wetle Ouestads Kone, Kari Jacobsd., P. Anne Thomasd. Sølie, Jacob Olsen Riis, Engebregt Olsen Bækkevald, Jacob Christophersen und. Lie.

f. 8/7-1839. dbt. 1/9-1839. Asle Nielsen und. N. Mæhla og Inger Halvorsdatters Berthe Maria. Fadd: Isak Halvorsens Kone, Torberg Gundersd. Kaasa und. Dyrkold, P. Ingeborg Halvorsd. ib., Ole Hansen Bugten i Solum, Ole Nielsen Fossum, John Nielsen ib.
HD af Skolelærer Anders Jensen Lie.

f. 13/7-1839. dbt. 13/10-1839. Knud Jørgensen Gaupaasen und. Frogner og Helvig Halvorsdatters Isak. Fadd: Peder Johnsen Løberg, Erik Andersen Gaupaasen, Ole Jørgensen ib., Erik Gaupaasens Kone, Maren Olsd., P. Maren Jørgensd. Løberg.
HD af Gunder Løbergs Kone Ragnild.

f. 22/8-1839. dbt. 13/10-1839. Isak Jansen Mauraasen und. Tufte og Maren Larsdatters Ole. Fadd: Ole Olsen Nøglegaard, Jens Henriksen Doxrød, Halvor Jensen ib., P. Hella Pedersd. Aasen, Moderen selv.

f. 28/7-1839. dbt. 13/10-1839. Knud Olsen Godal i Luxefield og Gurine Thoresdatters John. Fadd: Hans Jacobsens Kone, Helvig Olsd. Aasen und. Jønnevald, P. Ingeborg Sørensd. Grumstulen, Abraham Olsen Høgelie, John Johnsen Bæstul, Ellef Johnsen ib.
HD af Ole Knudsen Høgelie.

f. 16/9-1839. dbt. 20/10-1839. NB. Niels. Enke Anne Kirstine Hansd. Ekornrød und. Bratsberg og matros og Uk. Niels Torkildsen "Sossefiær" ved Christiansand. HD af Madame Anundsen. Anmeldt af Moderen selv.
Fadd: Jahn Hansen Biørntvedt og Kone Maren Halvorsd. af Solum Sogn, Lars Olsen Ekornrød, Anders Nielsen Ballestad, P. Maria Hansd. Fossum.

f. 7/8-1839. dbt. 27/10-1839. Søren Christensen Aashammer og Ingeborg Pedersdatters Lars. Fadd: Jens Isaksens Kone, Anne Magrethe Pedersd. und. Foss, P. Marthe Rasmusd. Aas, Jacob Svendsen und. Berberg, Anders Andersen Myhren und. Nøglegaard, Peder Jahnsen und. Foss.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 13/7-1839. dbt. 27/10-1839. Matros Johan Henrik Petersen, Oseb. og Karen Jacobsdatters Peter Olaus. Fadd: Ole Grinerud Oseb., Anders Olsen ib., Christian Jacobsen ib., P. Maren Engebregtsd. i Porsgrund, moderen selv.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen (Ballestad paa Oseb.).

f. 28/9-1839. 27/10-1839. Niels Nielsen Strømdal og Anne Magrethe Nielsdatters Niels Jacob. Fadd: Erik Pedersen und. Frogner, Jørgen Kiøstolfsen Follestad, Anders Pettersen Gulseth, Anders Nielsen i Skien, P. Kirsten Maria Nielsd. Strømdal, P. Maren Nielsd. i Skien.

f. 29/8-1839. dbt. 3/11-1839. Torger Olsen Sneltvedt og Berthe Maria Christensdatters Christian. Fadd: Ole Evensens Kone, Inger Johnsd. Sørbøe, P. Ingeborg Olsd. Sætret, Daniel Olsen Sneltvedt, John Olsen Sætret, Ole Olsen Løberg.

f. 25/9-1839. dbt. 3/11-1839. Ole Andersen Oseb. og Anne Marie Andersdatters Jens Andreas. Fadd: Harald Rasmussen Lie, og Kone Inger Jensd., Anders Knudsen Oseb., Knud Andersen ib., P. Caroline Olsd. ib.
HD af Torgrim Olsen.

f. 22/9-1839. dbt. 3/11-1839. Jens Gundersen und. S Brække og Anne Johnsdatters Johan. Fadd: Niels Torbiørnsens Kone Berthe Torbiørnsd. Løberg, P. Maria Gundersd. ib., Thomas Gundersen ib., Ole Jensen ib., Andreas Jens Hansen BbKlev.
HD af Ragnild Sondresd. Løberg.

f. 18/7-1839. dbt. 1/12-1839. Thor Olsen Løberg, S. Brækkejord og Anne Thomine Henriksdatters Lars. Fadd: Engebregt Andersens Kone Ingeborg Christensd. BbKlev, P. Karen Thorsd. i Skien, Anders Larsen Aulie, Svend Larsen og Ole Thorsen, alle paa S. Brækkej.

f. 10/7-1839. dbt. 1/9-1839. Gunnuld Nielsen Semb og Marthe Maria Carlsdatters Anne Maria. Fadd: Gunder Larsens Kone, Inger Thomasd. Semb, P. Karen Johnsd. ib., Peder Andersen Wærpe af Solum Sogn, Anders Carlsen Elseth, Anders Christensen Semb.

f. 9/6-1839. dbt. 15/9-1839. Hans Pedersen Hougen und. Berberg og Inger Gundersdatters Maria. Fadd: Ole Tolvsen Aashammeren, Halvor Halvorsen ib., Peder Gundersen ib., Ole Tolvsens Kone, Karen Kirstine Olsd. ib., P. Maren Kirstine Andersd. ibid.
HD af Thor Hougen.

f. 9/8-1839. dbt. 15/9-1839. Ole Sigurdsen Eriksrød og Anne Christine Nisdatters Anne Cathrina. Fadd: Niels Rasmussens Enke, Cathrine Nisdatter af Solum Sogn, P. Else Larsd. i Skien, Michel Nissen Mæhla, Nis Nissen ib., Østen Knudsen Bøe.

f. 1/8-1839. dbt. 22/9-1839. Engebregt Gundersen Borrestadholmen og Gunild Maria Olsdatters Elise Gurine. Fadd: Ingeborg Christensd. Oseb., Å. Kirsten Dorthea Isaksd. und. Borrestad, John Jacobsen Bøhle, Isak Isaksen und. Borrestad, Lars Christensen Enggrav.
HD af John Jacobsen Bøhle.

f. 20/12-1838. dbt. 22/9-1839. Halvor Jahnsen N. Brækkejord og Kirstine Lorentzdatters Gurine. Fadd: Harald Rasmussen und. Brække, Peder Johnsen ib., Ole Nielsen i Skien, Ole Olsens Kone, Inger Isaksd. Brække, P. Anne Hansd.
HD af Ole Jahnsen Kaasa.

f. 25/6-1839. dbt. 22/9-1839. Lars Gundersen BbKlev og Berthe Maria Hansdatters Maria Elisabeth. Fadd: Christen Halvorsen BbKlev, Peter Frøeberg Gundersen, Gjemsøe, Peder Hansen BbKlev, Gunder Larsens Kone Maria Christensd. Fossum, P. Laurentze Gundersd.
HD af Madame Amundsen.

f. 29/7-1839. NB. (Tvillinger) Hans Jacobsen und. Berberg og Helvig Olsdatters Anne. Fadd: (Ingen faddere). HD af Engebregt Jansens Kone. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 29/7-1839 dbt. 13/10-1839. NB. (Tvillinger) Hans Jacobsen und. Berberg og Helvig Olsdatters Karen Maria. Fadd: Knud Olsens Kone, Gurine Thoresd. Godal, P. Karen Torkildsd. und. Tufte, Ole Torstensen und. Eriksrød, Ole Jacobsen und. Berberg, Lars Petersen Aashammer.

f. 25/8-1839. dbt. 13/10-1839. John Gundersen Ougestad og Jacobine Eulalia Jacobsdatters Gurine Elise.  Fadd: Lars Gundersens Kone, Anne Dorthea Arnesd. und. Sølie, P. Maren Sophie Evensd. Oseb., Ole Eriksen Lie, Erik Olsen Lie, Zacharias Gundersen Lie.

f. 21/8-1839. dbt. 13/10-1839. Christian Torkildsen Rønningen i Luxefield og Kari Olsdatters Maren. Fadd: Lars Sæteret og Kone Anne Guttormsd., P. Karen Maria Abrahamsd. Hoppestad, Aslak Olsen Moe, Halvor Abrahamsen.

f. 25/7-1839. dbt. 20/10-1839. Jacob Olsen Aasen und. Fossum og Adamine Hansdatters Elise Marie. Fadd: Aslak Pedersens Kone, Anne Marie Borgersd. Fossum, Marie Christophersd. ib., Engebregt Engebregtsen ib., Jens Hansen Mæhla, Christian Hansen i Skien.
HD af Skoleholder Hans Isaksen.

f. 26/7-1839. 27/10-1839. Ole Olsen Follestad og Karen Madsdatters Inger Magrethe. Fadd: Ole Olsens Kone, Anne Magrethe Rasmusd. Follestad, P. Inger Sophie Olsd. i Skien, Halvor Olsen ib., Knud Guttormsen BbKlev, Hans Olsen Follestad.

f. 14/9-1839. dbt. 1/12-1839. Ole Hansen Ramsaas og Kirsti Larsdatters Jacob. Fadd: Halvor Hansens Kone Inger Karine Andersd. Tufte, P. Marthe Maria Hansd. Ramsaas, Ole Olsen und. Meen, Elias Asbiørnsen Klep, Hans Hansen Ramsaas.
HD af Anne Stenersd. Ramsaasen.

f. 18/10-1839. dbt. 26/12-1839. Lars Sivertsen Enggrav og Malene Olsdatters Ole. Fadd: Sivert Hansen Riis, Svenke Larsen Follestad, Lars Christensen Enggrav, Ole Øvalds Kone Karen Halvorsd. i Eidanger, P. Aasta Helene Olsd. Meen.
HD af Skoleholder Niels Olsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 27/9-1839. dbt. 26/12-1839. David Iversen Førre (BbKlev?) og Karen Johanne Gundersdatters Iver. Fadd: Jens K.(!?) Førre BbKlev, Lars Gundersen Blegebakken, Henrik Thorsen BbKlev, Iver Førres Kone Maren Elise Larsd. Bratsberg, P. Inger Christensd. i Skien.
HD af Ole Hansen BbKlev.

f. 10/9-1839. dbt. 26/12-1839. Lucas Engebregtsen und. Moe og Marie Gullichsdatters Østen. Fadd: Peder Larsen Moe, Gunder Solvesen Wenstøb, Østen Knudsen Mæhla, Simon Madsens Kone Maren Engebregtsd. und. Moe, P. Karen Larsd. ibid.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 13/10-1839. dbt. 29/12-1839. Morten Eriksen und. N. Mæhla og Anne Halvorsdatters Niels. Fadd: Tov Johnsens Kone Maren Halvorsd. und. Semb, P. Marthe Olsd. Rising, Aslak Pedersen Wenstøb, Anders Jensen Lie og Gunder Jensen und. Mæhla.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 16/10-1839. dbt. 3/11-1839. Peder Jensen Dybedal og Svennoug Gundbiørnsdatters Sara. Fadd: Niels Larsen og Peder Larsen Moe, Lars Jensen Teien, Niels Jensens Kone Kirsten Gundbiørnsd. Oterholt, P. Kari Gundbiørnsd. Holt.

f. 29/9-1839. dbt. 3/11-1839. Snedker Jens Hansen Mæhla og Dorthea Christensdatters Karen Marie. Fadd: Christen Jahnsen Skavan, Jacob Olsen Fossum, Christian Hansen ib., Lars Rasmussens Kone Maren Karine Hansd. ib., P. Maren Christensd. ib.

f. 21/9-1839. dpt. 10/11-1839. NB. Hansine. Pige Ingeborg Karine Pedersd. BbKlev og Uk. Hans Andreas Olsen Follestad. Anmeldt af Barnets Moder.
Fadd: Vægter(?) Sivert Pedersen, Daniel Pedersen og Ole Andersen, alle af BbKlev. Anders Andersens KoneInger Magrethe Pedersd. ibid., P. Anne Dorthea Nielsd. ibid.

f. 17/10-1839. dbt. 10/11-1839. Anders Engebregtsen Oseb. og Anne Kirstine Olsdatters Theoline. Fadd: Engebregt Andersen Borgeskov, Torjer Engebregtsen Borrestad, Mathis Olsen Borgeskov, P. Maren Kirstine i Skien, Inger Hansine Olsd. Oseb.
HD af Torgrim Olsen.

f. 1/10-1839. dbt. 24/11-1839. Jan Pedersen BbKlev. og Berthe Kirstine Andersdatters Anne Kirstine. Fadd: Anders Halvorsen BbKlev, Anders Andersen ib., Niels Nielsen ib., P. Anne Dorthea ib., moderen selv.

f. 5/10-1839. dbt. 1/12-1839. Niels Michelsen Kolkind und. Folloug og Karen Mathiasdatters Mariane. Fadd: Anders Larsen Riis, Hans Olsen Marker, Michel Eriksen Hougerød, Hans Markers Kone Anne Michelsd., P. Anne Christensd. Borgeskov.

f. 8/10-1839. dbt. 26/12-1839. Ole Nielsen Troldsaas af S. Grinie og Magrethe Isaksdatters Karine. Fadd: Halvor Nielsen og Kone, Lyngaasen, Daniel Gregoriussen Lund, Aslak Svendsen Høgelie, P. Maren Nielsd. Troldsaas.
HD af Skoleholder Halvor Torbiørnsen.

f. 18/9-1839. dbt. 26/12-1839. Peder Hansen Oseb. og Gunild Sørensdatters Anne Marie.  Fadd: Ole Sørensen Oseb., Niels Halvorsen ib., Carl Thronsen ib., Ole Nielsens Kone Berthe Marie Pedersd. ib., P. Anne Oline Hansd. ib.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen. Forældrene er ægteviede strax efter Barnets Daab.

f. 16/9-1839. dbt. 26/12-1839. John Olsen Skiefield und. Meen og Ingeborg Isaksdatters Maren. Fadd: Anne Maria Olsd. og Lars Andersen i Skiefield, P. Karen Zachariasd. ib., Ole Olsen Hørta, Ole Johnsen Skiefield.
HD af Skoleholder Niels Olsen.

f. 27/9-1839. dbt. 26/12-1839. Elias Asbiørnsen Klep og Gunild Larsdatters Ingeborg. Fadd: Jacob Larsens Kone Maren Nielsd. (og) Larine Larsd. Høgseth, Tollef Tollefsen Waller, Halvor Larsen Oseb., Ole Hansen Ramsaas.
HD af Hans Ramsaasens Kone.

f. 12/12-1839. dbt. 26/12-1839. Christopher Larsen Hoppestad og Maria Davidsdatters Magrethe. Fadd: Ole Johannesens Kone Ingeborg Larsd. Bøe, P. Karen Kirstine Andersd. BbKlev, Niels Olsen Aas, Jacob og Niels Davidsen Glende.

f. 9/11-1839. dbt. 26/12-1839. Aslak Halvorsen und. Moe og Anne Hansdatters Anne Helvig. Fadd: Christen Larsens Kone Ingeborg Hansd. Westermoe, P. Anne Halvorsd. und. Moe, Peder Halvorsen und. Moe, Mads Hansen Kuttere, Hans Sørensen Limie(?).

f. 17/8-1839. dbt. 29/12-1839. Lars Hanssen Oseb. og Maren Isaksdatters Laura Marie. Fadd: Hans Wetlesen, Jens Meier, Oseb., Isak Isaksen und. Borrestad, Berthe Isaksd. ib., Kirsten Hansd. Oseb.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 26/10-1839. dbt. 29/12-1839. Anders Andersen Myhren und. Nøglegaard og Karine Pedersdatters Christine. Fadd: Peder Jansens Kone Inger Pedersd. und. Foss, P. Kirstine Jansd. ib., Jacob Svendsen und. Berberg, Ole Sørensen Aas, Peder Aslaksen Stulen.

f. 24/12-1839. dbt. 1/1-1840. Niels Olsen Aas og Maren Christensdatters Christopher. Fadd: Ole Christensens Kone Kari Halvorsd. Hoppestad, P. Anne Christensd. Bøe, Lars Christensen Hoppestad, Ole Johannessen Bøe, Hans Larsen Gjemsøe Kloster.

f. 29/10-1839. dbt. 1/1-1840. Even Nielsen N. Løberg og Gurine Torbiørnsdatters Christian. Fadd: Niels Markers Kone Berthe Torbiørnsd., P. Maria Gundersd. Løberg, Niels Anundsen ib., Ole Jensen ib., Thomas Gundersen.
HD af Ragnild Sondresd. Løberg.

f. 26/10-1839. dbt. 1/1-1840. Styrmand Mathias Hanssen Paus i Follestad og Anne Gundersdatters Hans Severin. Fadd: Hans Jørgensen Paus's Kone Marthe Mathiasd. i Skien, P. Johanne Gundersd. ib., Jørgen Hanssen Paus i Follestad, Niels Engebregtsen i Skien, Niels Isaksen ibid. HD af (gjordemoder) Madame Amundsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 16/1-1840. dbt. 26/1-1840. Ole Olsen Oredal und. N. Sneltvedt og Helvig Pedersdatters Ole. Fadd: Einer Olsens Kone Gurine Larsd. Sneltvedt, P. Berthe Olsd. Kiølnæs, Gunder Nielsen ib., Mathis Borgersen Engelstad, Peder Nielsen Kløverød, Alle i Slemdal.
HD af Skolelærer Johan Solvesen.

f. 18/12-1839. dbt. 2/2-1840. Skolelærer Hans Sivertsen Riis og Kone Benedicte Christine Bentsdatters Severin. Fadd: Jørgen Johnsens Kone i Porsgrund, P. Magretha Sivertsd. Riis, Rasmus Jacobsen Riis, Hans Arnesen Ougestad, Peter Larsen i Skien, Ole Christensen i Porsgrund. HD af Faderen.

f. 24/1-1840. dbt. 16/2-1840. Anders Jacobsen Meen og Marthe Nielsdatters Hans Andreas. Fadd: Marthe Jacobsd. Meen, Anne Marie Haraldsd. Lie, Lars Jacobsen Meen, Isak Olsen Nærum, Erik Pedersen und. Frogner.
HD af Lars Aabye.

f. 10/1-1840. dbt. 23/2-1840. Erik Olsen Ballestad og Elen Dorthea Christiansdatters Eduard. Fadd: Erik Larsens Kone, Marthe Jacobsd. Ballestad, P. Ragnild Maria Olsd. Bratsbergskoven, Daniel Jacobsen Ballestad, Torgrim og Niels Olsen ibid.

f. 27/2-1840. dbt. 15/3-1840. Jacob Eriksen und. S. Brække og Ingeborg Sørensdatters Søren. Fadd: Lars Thorsens Kone, Karen Sørensd. Ballestad, P. Anne Kirstine Jensd. und. Brække, Ole Nielsen ib., Christen Sørensen Myhra und. Øvrum, Thor Larsen und. Brække.

f. 11/1-1840. dbt. 15/3-1840. Ole Nielsen Tysland und. Strømdal og Margith Jahnsdatters Niels. Fadd: Asle Nielsen Mæhla, John Nielsen Fossum, Ole Hansen Bugten i Solum, P. Karen Nielsd. Fossum, moderen selv.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 21/9-1839. dbt. 15/3-1840. Johannes Madsen und. N. Mæhla og Juliane Marie Andersdatters Johan. Fadd: Gunder Børresen und. Mæhla og Kone Maren Michelsd., P. Monsine Nielsd. und. Brække, Jens Nielsen Aarhuus, Mads Madsen Fossum.
HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 14/12-1839. dbt. 15/3-1840. Thyge Larsen Kiær og Ingeborg Gregersdatters Lars. Fadd: Halvor Olsen Mustvedt og Kone Maria Olsd., Niels Solvesen og  Andreas Solvesen Kiær, P. Aase Larsd. Sneltvedt.
HD af Ole Jansen Kaasa.

f. 27/10-1839. dbt. 1/1-1840. Søren Nielsen Kolkind og Karen Andrea Johnsdatters Petronelle. Fadd: John Jacobsen Graaten, Thor Nielsen ibid., P. Maren Gundersd. Kolkind, moderen selv. HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 2/11-1839. dbt. 1/1-1840. Halvor Engebregtsen Doxrød og Anne Maria Eriksdatters Ingeborg Maria. Fadd: Johannes Klevens Kone, Berthe Marie Andersd., P. Ingeborg Knudsd. Doxrød, Christen Michelsen, Halvor Jansen og Isak Olsen, alle paa Doxrød.
HD af Ole Isaksen Doxrød.

f. 19/9-1839. dbt. 1/1-1840. Christen Hansen und. W. Borge og Elen Maria Mathisdatters Maria. Fadd: Anders Larsen Riis, Niels Michelsen Kolkind, Thomas Lassesen Oseb., Enke Marthe Asgjersd. Borgeskov, P. Anne Christensd. Oseb.
HD af Skolelærer Kittel Riis.

f. 14/10-1839. dbt. 5/1-1840. Skræddermester Kirkegaard BbKlev og Maren Johannesdatter Biørnstads Nicoline Josephine Marie. Fadd: Hans Sondresens Kone, Anne Maria Klostertangen, P. Karen Hersleb i Skien, Paul Lund, BbKlev, Søren Hansen Gjemsøe Kloster, John Knudsen i Skien. HD af Faderen.

f. 22/12-1839. dbt. 19/1-1840. Isak Larsen Aaltvedt og Anne Anundsdatters Anne. Fadd: Ole Larsens Kone, Anne Wiersd. Tolvskoug i Eidanger, P. Grethe Anundsd. Egelie, Tollef Tollefsen Waller, Halvor Larsen Oseb.

f. 24/11-1839. dbt. 19/1-1840. Christen Olsen Mustvedt og Anne Andersdatters Christine. Fadd: Even Christophersen Folloug, Even Olsen Bugot og Kone Johanne Thorbiørnsd., P. Maria Helvig Olsd. Bugot, Niels Jensen und. Bøe.
HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 27/12-1839. dbt. 19/1-1840. Uk. Christopher Nielsen Holt og Pige Christiane Hansdatter BbKlevens Anne Nicoline. Fadd: Lars Thorsholts Kone Ingeborg Halvorsd. BbKlev., P. Anne Dorthea Nielsd. ib., Engebregt Pedersen ibid., Andreas Arnesen i Skien, Sivert Pedersen BbKlev. Forældrene er viede straks før Barnets Daab, som er født uægte.

f. 2/3-1839. dbt. 19/1-1840. Arne Lorentzen Oseb. og Karen Olsdatters Karen Andrea. Fadd: Isak Jacobsens Kone, Maria Olsd. Oseb., Klokker Lund, Skoleholder Anders Lien og Halvor Abrahamsen Hoppestad. HD af Kittel Riis.

f. 22/12-1839. dbt. 26/1-1840. Isak Sørensen Nykaas und. Moe og Karen Kirstine Bæruldsdatters Karen. Fadd: Halvor Sørensen Gløsmyhr, Jens Halvorsen Gaasehølen, Aslak Rasmussen Sukken, Rasmus Lekaases Kone, Marthe Knudsd., P. Inger Kirstine Pedersd. Aas.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 4/1-1840. NB. Ingeborg Hansine. Pige Anne Andersdatter Oseb. Angiver som Barnefader Uk. Hans Sørensen, Matros paa Oseb. HD af Skoleholder Torgrim Olsen. Døde før Hjemmedaabens Konfirmation fant sted.
Anmeldt af moderens Søster Ingeborg Andersd. Oseb.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 30/1-1840. dbt. 23/2-1840. Paul Nielsen BbKlev og Dorthea Halvorsdatters Nicoline Severine. Fadd: Niels Larsens Kone, Severine Paulsd. BbKlev, P. Ingeborg Gundersd. ib., Christen Halvorsen ib., Lars Nielsen ib., Faderen selv.
HD af Madame Amundsen.

f. 16/2-1840. dbt. 8/3-1840. Anders Larsen Riis og Asgier Gjermundsdatters Marthe. Fadd: Isak Larsens Kone, Karen Hansd. Riis, P. Anne Christensd. und. Borge, Christen Hansen ib., Niels Michelsen und. Folloug (Kolkind), Erik Kittelsen Riis.

f. 5/2-1840. dbt. 22/3-1840. Lars Larsen Meen og Ingeborg Thurine Thorsdatters Lauritz. Fadd: Torgrim Thorsens Kone, Ingeborg Christophersd. Ballestad, P. Karen Gurine Larsd. Svarttangen, Lars Thorsen Ballestad, Søren Larsen ib., Even Larsen Rønningen.
HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 14/1-1840. dbt. 29/3-1840. NB. Tvillinger. Niels Hansen Fossum og Kone Karen Andersdatters Hans. Fadd: Harald Hansen og Kone Marthe Maria Pedersd., P. Anne Gurine Hansd., Ole Hynie, Hans Andersen Fossum. HD af Skoleholder Hans Isaksen.

f. 14/1-1840. dbt. 29/3-1840. NB. Tvillinger. Niels Hansen Fossum og Kone Karen Andersdatters Anne Helvig. Fadd: Jacob Andersen Egelie, Hans Isaksen Fossum, John Hansen ib., P. Inger Gundersd. ib., moderen selv. HD af (samme som ovenfor).

f. 2/12-1839. dbt. 29/3-1840. NB. Olaus. Pigen Maren Thurine Ellefsd. fra Fielddalen, nu i Follestad, angiver som Barnefader Uk. Olaus Olsen fra Kongsberg. HD af Johannes Hansen Follestad. Uægte. Anmeldt af Moderen selv.
Fadd: Ole Olsen Oterholt, Søren Pedersen und. Grinie, Aslak Halvorsen und Moe, Niels Markers Kone Karen Jørgensd., P. Anne Magrethe Halvorsd. Follestad.

f. 17/2-1840. dbt. 5/4-1840 (17/5-1840). NB. Ole Johnsen Walderdal und. Meen og Jørand Wetlesdatters Jacob. Fadd: Halvor Hansen Sneltvedt, Ole Johnsen ib., Knud Wetlesen Holte, P. Maren Wetlesd. ib., Moderen selv.
Dette Barn, som var anmeldt og indskrevet til at døbes den her angivne Dag, frembragtes først til Daaben den 17. Mai.

f. 6/3-1840. dbt. 5/4-1840. Jacob Davidsen Glende og Maren Rasmusdatters David. Fadd: Halvor Christophersens Kone, Gunild Zachariasd. (Glende), P. Magrethe Arvesd. Berberg, Arve Nielsen Berberg, Christopher Larsen Hoppestad, Niels Davidsen Glende.
HD af Anders Skilbreds Kone.

f. 21/2-1840. dbt. 12/4-1840. Lars Jacobsen Sølie og Karen Christiansdatters Jacob. Fadd: Anders Hansens Kone, Maren Magrethe Jacobsd. Kragetoe, P. Karen Maria Andersd. Sølie, John Olsen Buer, Christen Hansen Sanden, Erik Christiansen Oseb.

f. 25/11-1839. dbt. 12/4-1840. Hans Jacob Johannesen S. Brækkejord og Marthe Maria Nielsdatters Jacob. Fadd: Christopher Løkenbergs Kone, Kirsten Christensd. Brækkejord, P. Anne Maria Pedersd. i Skien, Isak Larsen Brækkejord, Peder Pedersen ibid.
HD af Anders Aulie.

f. 14/11-1839. dbt. 12/4-1840. Ole Aslaksen N. Brækkejord og Ingeborg Johnsdatters John Andreas. Fadd: Hans Aslaksen Brækkejord, Jan Biørgussen ib., John Andersen fra Holden, Ole Olsens Kone Inger Isaksd. Brækkejord, P. Anne Hansd. ib.
HD af Hans Bergs Kone, Thore Jacobsd.

f. 21/1-1840. dbt. 16/4-1840. Hjulmager Jens Kittelsen Riis Oseb. og Inger Marie Gundersdatters Martin Osvald. Fadd: Erik Kittelsen Riis, Christian Østensen, Gunder Isaksen Borge, P. Anne Bolette Gundersd. ib., moderen selv.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 29/3-1840. dbt. 16/4-1840. Aslak Halvorsen N. Aas og Anne Helvig Madsdatters Isak. Fadd: Gregorius Aslaksen Stulen, Engebregt Madsen i Skien, Halvor Madsen Mæla, Simon Madsens Kone, Maren Maria Engebregtsd., P. Inger K. Halvorsd. Aas.

f. 15/10-1839. dbt. 20/4-1840. Peder Hansen BbKlev og Pernille Sørensdatters Hans. Fadd: Hans Eriksen Gulseth, Abraham Christensen BbKlev, Andreas Hansen ib., Lars Gundersens Kone, Berthe Hansd. ib., P. Maria Andersd. i Skien.

f. 11/3-1840. dbt. 20/4-1840. Thomas Svendsen S. Brækkejord og Elen Helgesdatters Sivert. Fadd: Peder Pedersen Brækkejord, Peder Danielsen BbKlev, Peder Evensens Kone, Wivike Gundersd. Brækkejord, P. Maren Kirstine Helgesd.

f. 26/12-1839. dbt. 8/3-1840. Isak Gundersen Fossum og Karen Jansdatters Berthe Dorthea. Fadd: Halvor Rasmussen Jønnevald, Peder Jahnsen und. Foss, Hans Knudsen Bøe, John Jahnsens Kone, Karen Gundersd. Fossum, P. Maren Jansd. Foss.
HD af Skolelærer Hans Grinie.

f. 29/1-1840. dbt. 15/3-1840. Anders Larsen Bakken og Karen Andersdatters Karen. Fadd: Harald Olsen Bækkevald, Knud Andersen Stulen, Ole Hansen Lie, Mathis Ramsaasens Kone Anne Karine Larsd., P. Magrethe Andersd. Fossjordet.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 1/2-1840. dbt. 22/3-1840. Halvor Larsen N. Ballestad og Marthe Magrethe Larsdatters Marie Anne. Fadd; Hans Ødegaards Enke Amborg Kirstine Larsd., P. Inger Karine Larsd. i Skien, Lars Andersen Svarttangen, Peder Larsen Meen, Johannes Larsen BbKlev.

f. 24/1-1840. dbt. 22/3-1840. Peder Pedersen N. Wenstøb og Karen Olsdatters Olava. Fadd: Lars Larsen Kiær og Kone Anne Olsd., P. Anne Kirstine Pedersd. Wenstøb, Aslak Pedersen ib., Abraham Pedersen ib.
HD af Skolelærer Hans Isaksen Grini.

f. 8/12-1839. dbt. 20/4-1840. Hans Peter Andersen Borrestadholmen og Anne Magrethe Jacobsdatters Anne Helvig. Fadd: Lars Hartvigsens Kone Berthe Maria Knudsd. und. Borrestad, P. Kirsten Andersd. Buer, John Andersen und. Meen, Jacob Larsen Borrestad, Faderen selv. HD af Kittel Riis.

f. 13/3-1840. dbt. 20/4-1840. Hans Sørensen Lierne und. Holt og Maren Kirstine Halvorsdatters Helvig. Fadd: Aslak Halvorsens Kone, Anne Hansd. Moe, P. Ingeborg Halvorsd. ib., Isak Sørensen Nykaas, Peder Halvorsen Moe, Halvor Sørensen Gløsmyhr.

f. 11/2-1840. dbt. 20/4-1840. Ole Johnsen Sneltvedt og Gunild Halvorsdatters Karen. Fadd: Anders Johnsen Steensrød og Kone, Niels Johnsen ib., Halvor Hansen Sneltvedt, P. Maren Johnsdatter.
HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 8/12-1839. dbt. 20/4-1840. NB. Ole Olsen Oseb. og Kirsten Gurine Knudsdatters Olava Caroline. Fadd: Torgrim Thorsens Kone Ballestad, P. Marie Anne Knudsd., Svend Olsen, Lars Jørgensen og Hans Olsen, alle i Porsgrund.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen. Barnet var født førend Forældrenes Vielse.

f. 2/2-1840. dbt. 20/4-1840. Peder Hansen Meen og Anne Isaksdatters Karen Sophie. Fadd: John Olsen Buer, Rasmus Haraldsen Lie, Ole Andersen Grinie, Gregorius Isaksens Kone Else Johnsd. Hougen, P. Ingeborg Isaksd. Grinie.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 10/1-1840. dbt. 20/4-1840. Ole Jacobsen und. Berberg og Aase Maria Rasmusdatters Anne Maria. Fadd: Hans Jacobsen og Kone und. Berberg, P. Karen Olsd. Eriksrød, Ole Torstensen Brændsæther, Gullich Rasmussen i Skien.
HD af Engebregt Jansens Kone i Mauraasen.

f. 14/4-1840. dbt. 3/5-1840. Johannes Caspersen Aashammer og Maren Aslaksdatters Maria. Fadd: Tollef Henriksen Fossum, og Kone Britha Caisa Caspersd., Johannes Henriksen ib., Lars Caspersen Aashammer, P. Anna Christiansd. ibid.
HD af Ole Oterholt.

f. 11/3-1840. dbt. 3/5-1840. Hans Hansen Aarhuus og Anne Cathrine Johannesdatters Hans. Fadd: Søren Henriksens Kone, Dorthea Halvorsd. Aarhuus, P. Anne Gundersd. ib., Niels Hansen Wenstøb, Halvor Nielsen Aarhuus, Christian Halvorsen Fossum.

f. 3/12-1839. dbt. 3/5-1840. Halvor Aslaksen Berg og Kirsten Halvorsdatters Halvor. Fadd: Hans Aslaksen Brækkejord, Niels Eriksen BbKlev, Aslak Gundersen ib., Halvor Aslaksens Kone Kirsten Halvorsd., P. Marthe Jensd. Øde-Sneltvedt.

f. 14/5-1839. dbt. 3/5-1840. Niels Jacob Olsen und. S. Brække og Karen Amundsdatters Jens Christian. Fadd: Simon Gullichsen, Arne Pedersen, Johannes Biørgussen, P. Karen Andersd., alle paa Brækkejordet, Moderen selv.
HD af Enken Ingeborg Doxrød.

f. 16/3-1840. dbt. 10/5-1840. Halvor Halvorsen Tysland und. Strømdal og Marthe Sørine Michelsdatters Halvor. Fadd: Anders Nøglegaards Kone, Marie Rasmusd. Tysland, P. Kirsten Nielsd. Strømdal, Jacob Jansen Tysland, Anund Halvorsen ib., Niels Hansen Blegebakken. HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 8/4-1840. dbt. 10/5-1840. Ole Andersen N. Ballestad og Hedvig Pedersdatters Svenke. Fadd: Michel Olsen Ballestad, Jacob Thronsen ib., Lars Andersen Skyer, P. Kirsti Pedersd. Ballestad, Moderen selv. HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 6/5-1840. Johannes Andersen Kleven og Berthe Maria Andersdatters Anders. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Bekræftelse. HD af Ole Johannesens Kone Kirsti Hansd.

f. 3/5-1840. dbt. 17/5-1840. Jørgen Kiøstolfsen i Follestad og Anne Kirstine Isaksdatters Isak. Fadd: Enke Anne Beathe Hansd. Follestad, P. Anne Dorthea Olsd. i Skien, Thor Andersen und. Bratsberg, Gunder Knudsen Follestad, Kittel Gundersen i Solum.

f. 30/4-1840. dbt. 24/5-1840. Niels Nielsen Kleven og Karen Nielsdatters Niels. Fadd: Christian Nielsen, Sigurd Zachariassen, og Johannes Andersen, alle fra Kleven, P. Thurine Sigurdsd. ib., moderen selv.

f. 19/4-1840. dbt. 24/5-1840. Niels Børresen BbKlev og Sophie Isaksdatters Severin Nicolay. Fadd: Jens Eliassens Kone Maren Kirstine Jacobsd. Aarhuus, P. Anne K. Jacobsd. Gulseth, Gunder Børresen und. Mæhla, Børre Jacobsen Gulseth, Jacob Isaksen Bommen, BbKlev.

f. 27/4-1840. dbt. 24/5-1840. Even Abrahamsen Fossum og Berthe Trulsdatters Abraham. Fadd: Lars Abrahamsen i Slemdal, Christopher Olsen Fossum, Erik Rasmussen ib., Truls Nielsens KoneInger Thomasd. ib., P. Kirsten Trulsd.

f. 24/4-1840. Erik Michelsen Ø. Hougerød og Marthe Halvorsdatters Simon. Fadd: (Ingen faddere). Døde førend Daabens Stadfæstelse. HD af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 9/5-1840. dbt. 31/5-1840. Niels Gjertsen Høimyhr og Maren Zachariasdatters Ole. Fadd: Halvor Christophersen Glende og Kone Gunild Zachariasd., P. Gunborg Gjertsd. Høimyhr, Simon Zachariassen Berberg, Ole Zachariassen ib.

f. 2/2-1840. dbt. 31/5-1840. Simon Danielsen Jønnevald og Maren Christensd. Lunds Christen Gregorius. Fadd: Niels Christiansen i Skien, Daniel Gregoriussen Lyngaasen, P. Petronelle Lorentzd. Wrigt, Limie, Begge Forældrene selv.
HD af Skolelærer Hans Grinie.

f. 27/3-1840. dbt. 10/5-1840. Niels Sigurdsen Skilbred og Anne Magrethe Zachariasdatters Ingeborg Maria. Fadd: Christen Isaksen Holm, Isak Christensen og Rasmus Christensen ib., P. Maren Johnsd. Skilbred, P. Maria Andersd. ib.

f. 4/4-1840. dbt. 10/5-1840. Halvor Larsen W. Hougerød og Ingeborg Hansdatters Maren. Fadd: Hans Halvorsen Kise og Kone Gunild Larsd., Christen Larsen Westermoe, Isak Halvorsen Kaasa og P. Karen Halvorsd. Kiise.

f. 11/3-1840. dbt. 17/5-1840. Michel Nissen und. Mæhla og Pernille Andersdatters Johanne Petronelle. Fadd: Ole Sigurdsens Kone Anne Christine Nisd., Eriksrød, P. Berthe Pedersd i Skien, Gunder Børresen Mæhla, Nis Nissen ib., Peder Sørensen i Skien.

f. 30/4-1840. dbt. 17/5-1840. NB. Pauline. Pigen Ragnild Paulsd. fra Næs Sogn, nu und. Gulseth. Angiver som Barnefader Garversvend Johan Schiffner i Skien. Uægte. Anmeldt af Barnets Moder selv.
Fadd: Engebregt Pedersen Skotten, Torsten Webiørnsen und. Gulseth, Ole Jørgensen Kaasa ib., Ingeborg Jensd. Limie og Jørgen Jansens Kone Ingeborg und. Gulseth.

f. 7/10-1839. dbt. 17/5-1840. NB. Nicoline. Enke Anne Magrethe Solvesd. Oseb. Angiver som Barnefader uk. John Nielsen Matros, Oseb. HD af Skolelærer Torgrim Olsen. Uægte. Anmeldt af Barnefaderens Fader.
Fadd: Niels Johnsen Traaholts Kone Kirsti Nielsd. Oseb., P. Mine Hansd. ib., Isak Jacobsen ib., Anders Jacobsen ib., Severin Sørensen ib.

f. 27/9-1839. dbt. 17/5-1840. Johannes Biørgussen und. S. Brække og Fredrikke Engebregtsdatters Karen Birgitte. Fadd: Lars Andersen Brækkejord, Jan Biørgussen ib., Arne Pedersen ib., P. Karen Arnesd. ib., moderen selv.
HD af Enken Ingeborg.

f. 27/1-1840. dbt. 24/5-1840. Lehnsmand Peder Pedersen Limie og Anne Dorthea Pedersens Christine Sophie. Fadd: Enke Marthe Marie Lund, Jfr. Karen Magdalene Wright, Garver John Olsen og Handelsbetient Henrik Flick i Skien, Niels Egedius Gasmann Foss.
HD af Klokker Lund.

f. 21/4-1840. dbt. 31/5-1840. John Olsen Wasenden und. Moe og Dorthe Andersdatters Anne. Fadd: John Hansen Henningsdal, Ole Eriksen Wasend, Niels Hansen Fossum, og Hans Jacobsens Kone Helvig Olsd. und. Eriksrød, P. Anne Olsd. Høgelie.

f. 21/12-1839. dbt. 31/5-1840. Niels Tollefsen und. Ougestad og Karen Gundersdatters Birthe Maria. Fadd: Enke Karen Andersd. und. Borrestad, P. Anne Nielsd. Ougestad, John Gundersen ib., Henrik Th. Wraalsen i Porsgrund.
HD af Skoleholder Hans Riis.

f. 28/2-1839. dbt. 31/5-1840. NB. (Tvilling). Rønneck Christensen Skriva, nu under N. Wenstøb og Marthe Magrethe Andersdatters Maren. Fadd: Erik Helgesen Foss, Isak Andersen Wenstøb, P. KIrsti Olsd. Tufte, Inger Magrethe Gregoriusd. ibid. HD af Faderen.

f. 28/2-1839. dbt. 31/5-1840. NB. (Tvilling). Rønneck Christensen N. Wenstøb og Marthe Magrethe Andersdatters Andreas. Fadd: Niels Engebregtsen, Jørgen Jørgensen og Østen Knudsen alle paa N. Mæla, P. Anne Johnsd. Kiste, Moderen selv. HD af Faderen.

f. 8/5-1839. dbt. 8/6-1840. Peder Clausen und. Jønnevald og Maren Pedersdatters Johanne Magrethe. Fadd: Ole Johnsen Furuvold, Halvor Olsen Eriksrød, Halvor Jacobsens Kone, Inger Eriksd. und. Foss, P. Maren Olsd.
HD af Halvor Abrahamsen Hoppestad.

f. 8/10-1839. dbt. 8/6-1840. Halvor Halvorsen Norrig und. Oterholt og Anne Østensdatters Maren. Fadd: Halvor Olsens Kone, Anne Jacobsd. Eriksrød, P. Anne Tovsd. und. Semb, Christian Olsen, Jacob Thommessen, Ole Halvorsen. Alle paa Eriksrød.
HD af Ole Oterholt.

f. 11/4-1840. dbt. 8/6-1840. Erik Christensen Orekaas und. Oterholt og Maren Pedersdatters Christen. Fadd: John Pedersen Bøe, Halvor Bæruldsen und. Aas, Rasmus Nielsen und. Fossum, Karen Christensd. Mæla, Karen Pedersd. Dyrkold. HD af Ole Oterholt.

f. 20/2-1840. dbt. 8/6-1840. Niels Isaksen Ødegaard und. Sølie og Lisbeth Olsdatters Lars. Fadd: Lars Isaksens Enke paa Fløtterød, P. Gunild Saamundsd. Kiølnæs, Isak Isaksen Borrestadholmen, Jens Olsen und. Borrestad, Ole Olsen Kiølnæs.
HD af Isak Nielsen, Porsgrund.

f. 20/11-1839. dbt. 8/6-1840. Kiøbmand Edvard Hald, Oseb. og Hustru Marie Dorthea Petronelle Floods Peter Josias. Fadd: Frue Hanna Flood i Porsgrund, Jomfr. Betzy Bruun, Postmester Hanssen, Kiøbmand Paulus Flood, Toldbetient Hoelfeldt.
HD af Pastor Bruun.

f. 8/5-1839. dbt. 16/6-1840. Proprietær Herman Bagger, Folloug og Marthe Elisa født Winthers Jens Møller. Fadd: Fru Gullichsen i Skien, Jomfr. Egertha Bagger paa Folloug, Adjunkt Plum, Proprietær Thorbiørnsen, Adjunct Arentz.
HD af Skoleholder John Jacobsen.

f. 30/5-1840. dbt. 21/6-1840. Ole Jensen Løberg og Gunild Maria Larsdatters Ole. Fadd: Peder Johnsen Løberg og Kone Karen Jensd. P. Maren Larsd. af Slemdal, Kittel Olsen Løberg, Lars Nielsen ibid.

f. 3/4-1840. dbt. 28/6-1840. Anders Jensen Kleven og Maria Jacobsdatters Jacob. Fadd: Niels Christiansens Kone, Karen Nielsd. Kleven, P. Gunild Johnsd. Holm, Jens Zachariassen Kleven, Halvor Zachariassen ib., Christen Hansen Fossum.

f. 24/5-1840. dbt. 28/6-1840. Niels Andersen und. N. Bøe og Thurine Eriksdatters Erik. Fadd: Johannes Andersen Kleven, og Kone Berthe Maria Andersd., Mads Andersen og Niels Olsen und. Bøe, P. Anne Olsd. ibid. HD af Abraham Halvorsen.

f. 21/5-1840. dbt. 12/7-1840. Christen Eriksen Puttekaas og Berthe Gurine Kittelsdatters Ole. Fadd: Niels Kittelsen Stulen og Kone Johanne Johansd., Kittel Nielsen ib., P. Rønnoug Thorsd. Langerød, Faderen selv. HD af Halvor Thorbiørnsen.

f. 25/5-1840. dbt. 12/7-1840. Anders Andersen Myhren und. Meen og Karen Olsdatters Even. Fadd: Jacob Chr. Myhrens Kone Helvig Olsd., P. Karen Hansd. Oseb., Ole Hansen und. Meen, Hans Olsen ib., Johannes Johannesen Meen.
HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 22/1-1840. dbt. 19/7-1840. Hans Wetlesen Oseb. og Sara Hansdatters Hans Severin. Fadd: Søren Olsens Enke, Maren Christine Smith Oseb., P. Kirsten Hansd. ibid., Stian Michelsen, Wilhelm Hansen og Torgrim Olsen, alle paa Oseb.
HD af Torgrim Olsen.

f. 9/6-1840. dbt. 19/7-1840. NB. Uægte. Uk. Niels Gundersen Holm og Pige Inger Larsdatter paa Øde-Sneltvedts Gunder. Fadd: Peder Isaksens Kone, Marthe Pedersd. Øde-Sneltvedt, P. Marthe Jensd. ib., Ole Olsen Oredal, Hans Pedersen Øde-Sneltvedt, Johan Solvesen ib. HD af Jens Sørbøes Kone. Anmeldt af begge Forældrene.

f. 1/6-1840. dbt. 19/7-1840. Niels Sivertsen und. Fossum og Anne Dorthea Jensdatters Jens Christian. Fadd: Ellef Olsens Kone, Karen E. Engebregtsd. und. Bøe, P. Johanne Andersd.Ullsvand, Amund Andersen ib., Peder Jensen und. Hynie, Ole Jørgensen und. Gulseth.

f. 18/10-1839. dbt. 14/6-1840. Snedker Gullich Gullichsen BbKlev og Anne Jensdatters Karen Sophie. Fadd: Engebregt Jacobsen, Jon Hansen og Andreas Nielsen BbKlev, P. Anne Nielsd. ibid., Moderen selv. HD af Madame Amundsen.

f. 26/5-1840. dbt. 21/6-1840. Sigurd Zachariassen Kleven og Anne Rasmusdatters Karen. Fadd: Niels Nielsen Kleven, og Kone Karen Nielsd., Christian Nielsen ib., Johannes Andersen ib., P. Marthe Zachariasd.

f. 1/5-1840. dbt. 21/6-1840. Svend Henriksen Fossum og Aaste Pedersdatters Berthe Kirstine. Fadd: Skomager Petersen i Skien, og Kone Marthe Singdal, P. Inger Olsd. Haven, Christen Olsen Fossum, Jacob Svendsen Aashammer.
HD af Madame Jacobsen.

f. 20/5-1840. dbt. 21/6-1840. Jacob Solvesen Nisterød und. Bøe og Maren Halvorsdatters Ingeborg. Fadd: Hans Halvorsen Kiise, Amund Solvesen Nisterød, Andreas Olsen Bøe og Kone Maren Hansd., P. Karen Halvorsd. Kiise. HD af Mad. Jacobsen.

f. 19/4-1840. dbt. 21/6-1840. Mads Monsen Fossum og Anne Thurine Andersdatters Helvig Madsilia. Fadd: Tollef Henriksens Kone, Britha Caisa Caspersd., P. Gunild Andersd. i Skien, Ole Pettersen Fossum, Christian Johansen Biørndalen, Christen Johansen.
HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 9/5-1840. dbt. 21/6-1840. Lars Anundsen Fossum og Jørgine Knudsdatters Caroline. Fadd: Isak Sørensens Kone, Karen M. Knudsd., BbKlev, P. Karen Sørensd. ib., Johannes Hansen Fossum, Johannes Henriksen ib., Christen Johansen ibid.
HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 31/10-1839. dbt. 21/6-1840. Skibsfører Christian Blom, Falkum og Dorthea Christine Bentzens Anthonette Augusta Amalia. Fadd: Madame A. Barnholdt, Brække, Jomfr. Boyine Hedevig Blom, Skibscapt. Cornelius Blom, ditto Frederik Blom og Styrmand Peder Bentzen.

f. 4/6-1840. dbt. 5/7-1840. Even Christophersen Folloug og Lisbeth Olsdatters Inger Aasthea. Fadd: Johannes Eegaasens Kone, Margith Hansd., P. Marie Olsd. Folloug, Christen Olsen Mustvedt, Even Olsen Bugodt, Hans Christensen und. Bratsberg.

f. 20/6-1840. dbt. 5/7-1840. Christen Rasmussen Fossum og Anne Kirstine Larsdatters Gerhardine. Fadd: Lars Rasmussens Kone, Maren Karine Hansd. Hynie, P. Karen Rasmusd. Fossum, Hans Rasmussen ibid., Ole Christiansen ibid., Svend Olsen ibid.

f. 20/5-1840. dbt. 5/7-1840. Jens Olsen Teien und. Moe og Ingeborg Jacobsdatters Maren Kirstine. Fadd: Halvor Olsen Eriksrød, Peder Jacobsen Holm og Kone Magrethe Olsd., P. Karen Jacobsd. Holm, Anund Anundsen Høgelie.

f. 12/8-1839. dbt. 19/7-1840. John Peter Hansen N. Brækkejordet og Dorthe Maria Pedersdatters Aase Karine. Fadd: Mathias Solvesen und. Brække, Ole Hansen ib., Ole Jansen(?) ib., P. Caroline Carlsd. i Skien, Moderen selv. HD af Faderen selv.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 27/3-1840. dbt. 19/7-1840. Amund Jensen Mæhla og Karen Hansdatters Hansine. Fadd: Anders Reiersens Kone, Maria Hansd. und. Foss, P. Johanne Torkildsd. Wenstøb, Rejer Andersen und. Foss, Niels Hansen Fossum, Halvor Madsen Mæhla.
HD af Giordemoder G. Jacobsen.

f. 20/6-1840. dbt. 19/7-1840. Mads Hansen Kutterø und. Foss og Aaste Olsdatters Anne Thurine. Fadd: Aslak Halvorsen Moe, Christen Larsen Westermoe, Anders Olsen Wale i Holden, Harald Andersens Kone, Maren Hansd. Wenstøb, P. Anne Christine Olsd. Wale.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 4/4-1840. dbt. 19/7-1840. Isak Pedersen Rugstad und. N. Brække og Helge Olsdatters Ole. Fadd: Ole Olsen Brækkejord og Kone, Inger Isaksd., P Anne Isaksd. ib., Ole Isaksen ib., Ole Hansen. HD af Ole Jansen Kaasa.

f. 29/5-1840. dbt. 19/7-1840. John Johannesen Fossum og Maren Jensdatters Olavus Andreas. Fadd: Hans Isaksen Fossum og Kone Marie Dorthea Olsd., Kone Maren Christiansd. ib., Jacob Iversen ib., Erik Hansen ib.
HD af Skoleholder Hans Isaksen.

f. 26/6-1840. NB. (tvillinger). Isak Halvorsen (Bratsbergskoven) og Maren Pernille Fredriksdatters Abraham. Fadd: (Ingen faddere). HD af Christine Bommen. Døde før Daabens Konfirmation Kunde finde Sted.

f. 26/6-1840. NB. (tvillinger). Isak Halvorsen (Bratsbergskoven) og Maren Pernille Fredriksdatters Isak. Fadd: (Ingen faddere). HD af Christine Bommen. Døde før Daabens Konfirmation Kunde finde Sted.

f. 11/6-1840. dbt. 2/8-1840. Hans Hansen und. Kleven og Ingeborg Zachariasdatters Ole. Fadd: Halvor Nielsens Kone Ingeborg Danielsd. Lyngaasen, Daniel Gregoriussen ib., P. Marthe Zachariasd. Kleven, Christian Nielsen ib., Sigurd Zachariassen ib.

f. 4/7-1840. dbt. 2/8-1840. Niels Christophersen Gromstuel und. Bøe og Magnild Hansdatters Christopher. Fadd: Andreas Olsen Bøe og K. Maren Hansd., Christian Nielsen Biørndal, Niels Jensen und. Bøe, P. Maren Christophersd. Grønsteen.
HD af Anders Johannessen.

f. 8/6-1840. dbt. 9/8-1840. Anders Olsen Sølie og Anne Larsdatters Niels. Fadd: Engebregt Olsens Kone Karen Larsd. Bækkevold, P. Marthe Kirstine Halvorsd. Ekornrød, Jacob Olsen Riis, John Olsen Sølie, Jacob Christophersen Myhren.

f. 20/6-1840. dbt. 23/8-1840. Isak Larsen Riis og Karen Kirstine Hansdatters Andreas. Fadd: Erik Kittelsens Kone, Karen Larsd. Riis, P. Elen Kar. Hansd. Eidanger, Anders Hansen Ødegaard ib., Jacob Hansen ib., Anders Larsen Riis.
HD af Kittel O. Riis.

f. 22/7-1840. dbt. 23/8-1840. Johannes Halvorsen Bøhle og Karen Maria Johnsdatters Johan. Fadd: Peder Johnsens Kone, Karen Jensd. Løberg, P. Marthe Johnsd. ib., Ole Evensen Sørbøe, Gunder Pedersen ib., John Jacobsen Ballestad.

f. 15/7-1840. dbt. 23/8-1840. Jens Torkildsen Oseb., og Elen Dorthea Christophersdatters Simon Therenius. Fadd: Johannes Torkildsen Oseb., Jens Torkildsen ib., Ole Hansen Nænseth af Solum, P. Isine Michelsd. Oseb., Moderen selv.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 6/5-1840. dbt. 23/8-1840. Christopher Kørgensen BbKlev og Pernille Olsdatters Christian. Fadd: John Olsen BbKlev og Kone Marthe Karine Christensd., P. Anne Maria Hansd. ib., Anders Halvorsen ib., Christian Hansen ib. HD af Faderen.

f. 15/4-1840. dbt. 23/8-1840. Halvor Sørensen Gløsmyhr og Karen Johanne Christensdatters Søren. Fadd: Isak og Hans Sørensen Nykaas og Lierne, Simon Engebregtsen und. Moe, Hans Sørensens Kone Maren Halvorsd. og P. Elen Halvorsd. Hougerød.

f. 27/7-1840. dbt. 30/8-1840. Hans Olsen und. Meen og Anne Nielsdatters Niels. Fadd: Anders Andersen og Kone Karen Olsd. und. Meen, P. Anne Dorthe Nielsd. Skyer, Ole Nielsen ib., Isak Isaksen Meen.
HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 30/3-1840. dbt. 2/8-1840. Ole Olsen Wadrætte, N. Brækkejord og Anne Olea Olsdatters Christiane. Fadd: Hans Sand, Blegebakken, Paul Olsen ib., Isak Johansen Brækkejord, Halvor Hukens Kone, Ingeborg Andersd., ib., P. Karen Andersd. Brække.
HD af Anders Lia.

f. 15/7-1840. dbt. 2/8-1840. Christian Nielsen Kleven og Anne Pedersdatters Ingeborg Maria. Fadd: Niels Nielsen Kleven og Kone Karen Nielsd., P. Thurine Sigurdsd. ib., Michel Eriksen Hougerød, Johannes Andersen Kleven.

f. 12/6-1840. dbt. 2/8-1840. NB. Lars Halvorsen Follestad og Anne Magrethe Solvesdatters Inger Maria. Fadd: Jørgen Hansens Kone, Karen Svendsd. Follestad, P. Anne S. Gundersd. i Skien, Gunder Solvesen Blegebakken, Andreas Bertelsen Gjemsøe, Halvor Halvorsen (Solvesen?) Follestad. Uægte født. Forældrene ere senere ægteviede. HD af Halvor Tormodsen Graaten.

f. 3/6-1840. dbt. 2/8-1840. Ole Isaksen N. Brækkejord og Kirsti Halvorsdatters Maren Gurine. Fadd: Ole Olsen og Kone Inger Isaksd. und. Brække, P. Ingeborg Halvorsd. ib., Ole Hansen ib., Hans Tollefsen ib.

f. 10/5-1840. dbt. 2/8-1840. Niels Andersen Bommen, BbKlev og Maren Andersdatters Anne Helvig. Fadd: Daniel Pedersen BbKlev, Christian Hansen ib., Søren Nielsen Brækkejord, P. Maren Andersd. i Skien, moderen selv.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 24/7-1840. dbt. 9/8-1840. Peder Engebregtsen und. Fossum og Johanne Andersdatters Maren Karine. Fadd: Ellef Olsen und. Fossum og Kone Karen Engebregtsd., P. Anne Engebregtsd. i Skien, Christen Madsen und. Bøe, Engebregt Pedersen und. Fossum.

f. 31/7-1840. dbt. 9/8-1840. NB. Uægte. Anne Maria. Pige Mari Olsd. fra Pladsen Korsmoe (Leufden) i Ullensvagn og Ungk. Lars Larsen und. Røgle ibid. Barnet fødtes paa Godal (i Luxefield).
Fadd: Madame Myhre og Jomfr. G. Funnemark, Gjerpen Præstegaard, Klokker Lund, Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 14/7-1840. NB. Thor Nielsen Høgseth og Inger Sørensdatters Maren Kirstine. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Hjemmedaabens Konfirmation. HD af Skoleholder Hans Sivertsen (Riis).

f. 27/2-1840. dbt. 16/8-1840. Sognepræst Fredrik Rode og Anne Lucie fød Holters Fredrikke Pauline Augusta. Fadd: Madame Inger Flood, Wenstøb, Jomfr. Mathea Schietlie, Fossum, Byefogd Cappelen, Procurator Søren Blom, Kiøbmand Christopher H. Blom.

f. 2/6-1840. dbt. 23/8-1840. Afdøde Ole Olsen Tveten og Anne Aslaksdatters Olava. Fadd: Ole Ellingsen Skilbred, Halvor Ellingsen Sukken, Niels Kittelsen Stulen, Ole Jansens Kone Guro Olsd. Kaasa, P. Anne Gurine Gregersd. Tveten.
HD af Ole Jansen Kaasa.

f. 23/6-1840. dbt. 23/8-1840. Johannes Hansen Fossum og Karen Hansdatters Aslaug Maria. Fadd: Isak Gundersen, Henrik Eriksen, Mads Larsen, P. Maren Christiansd., alle paa Fossum og Moderen selv.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 16/3-1840. dbt. 23/8-1840. Skipper Christen Krogh Flørenæs og Maren Dorthea født Hansens Marie Kirstine. Fadd: Madame Hanna Christensen i Porsgrund, Jfr. Andriette Bendixen, Skipper Ole Christensen og Kiøbmand Erik Knudsen Oseb., Toldbetient Hoelfeldt og Kiøbmand G. Kiise i Porsgrund. HD af Giordemoder Jfr. Olsen.

f. 2/8-1840. dbt. 23/8-1840. Daniel Jensen Oseb. og Karen Torgersdatters Karen. Fadd: Hans Meens Kone Anne Kirstine Jensd., P. Berthe Torgersd. af Eidanger, Ole Olsen Oseb., Niels Andersen Kiølnæs, Johannes Jensen Bøhle.

f. 20/8-1840. NB. (tvillinger) Halvor Olsen Mustvedt og Maria Olsdatters Christian. Fadd: (Ingen faddere). Oplevde ikke Hjemmedaabens Stadfæstelse. HD af Gjordemoderen.

f. 20/8-1840. NB. (tvillinger) Halvor Olsen Mustvedt og Maria Olsdatters Jacob. Fadd: (Ingen faddere). Oplevde ikke Hjemmedaabens Stadfæstelse. HD af Gjordemoderen.

f. 30/6-1840. dbt. 6/9-1840. Peder Aslaksen Fossum og Maren Kirstine Madsdatters Mads. Fadd: Mads Madsens Kone, Anne Sigurdsd. Fossum, P. Inger Madsd. i Skien, Simon Aslaksen und. Bøe, Gunder Aslaksen i Skien, Hans Rasmussen Fossum.
HD af Skoleholder Hans Isaksen (Grinie).

f. 2/8-1840. dbt. 6/9-1840. Svend Olsen Fossum og Marthe Olsdatters Ole. Fadd: Christian Olsen Fossum, Anders Olsen ib., Niels Olsen ib., Christen Rasmussens Kone Anne Kirstine Larsd. ib., P. Ingeborg Gundersd. ibid.

f. 15/7-1840. dbt. 6/9-1840. Solve Sørensen und. Hynie og Ingeborg Tollefsdatters Johan. Fadd: Jacob Olsens Kone Mine Hansd. (Adamine), Fossum, P. Stine Andersd. Gulseth, Christopher Larsen under Fossum, Hanna Solvesen und. Hynie, Christen Jansen Skavanhagen. HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 24/4-1840. dbt. 13/9-1840. Rasmus Bæruldsen Slettene und. Moe og Live Jacobsdatters Peder. Fadd: Rasmus Halvorsen Lekaas og Kone Marthe Knudsd., Aslak Pedersen Aas, Jens Halvorsen Gaasehølen, P. Inger Pedersd. Aas.
HD af Ole Oterholt.

f. 10/3-1840. dbt. 13/9-1840. Jens Jacobsen und. Sølie og Marthe Larsdatters Isak. Fadd: Abraham Jacobsen und. Borge, Iver Jacobsen ib., Knud Larsen ib., P. Karen Christensd. ib., moderen selv. HD af Hans (Sivertsen) Riis.

f. 3/8-1840. dbt. 20/9-1840. Anders Hansen und. Fossum og Christine Christophersdatters Hans Christian. Fadd: Anders Pedersens Kone Berthe Hansd. Graaten, P. Maria Hansd. Moe(?), Olaus Hansen Graaten, Børre Jørgensen Semb, Ole Peter Jacobsen Fossum.

f. 13/9-1840. dbt. 27/9-1840. Isak Halvorsen und. Dyrkold og Torberg Gundersdatters Gunder. Fadd: Gregorius Aslaksen Stulen, og Kone Anne Halvorsd., Ole Johnsen Furuvald, Isak Halvorsen Hougerød, P. Anne Halvorsd. und. Dyrkold.

f. 5/7-1840. Afdøde Anders Andersen und. Hynie og Maria Fredriksdatters Anders. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Stadfæstelse. HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 13/3-1840. dbt. 27/9-1840. Skoleholder Anders Jensen Lie und. Mæhla og Dorthea Thoresdatters Thomas Johan. Fadd: Kittel Falkums Kone, Karen Kiøstolfsd., P. Marthe Karine Thorsd. Gjerpen, Ole Nielsen Hynie, Gunder Børresen Mæhla, Jens Andersen Fossum.
HD af Faderen.

f. 12/9-1840. dbt. 11/10-1840. Lars Nielsen S. Løberg og Kirsti Larsdatters Niels. Fadd: Ole Jensens Kone, Gunild Larsd. Løberg, P. Maren Larsd. Høgseth, Erik Isaksen Løberg, Anders Johnsen Steensrød, Jacob Larsen Høgseth. HD af Ragnild Løberg.

f. 28/8-1840. dbt. 11/10-1840. Niels Jensen Lien, Fossum og Sara Henriksdatters Henrik. Fadd: Tollef Henriksens Kone, Britha Petersd. Fossum, P. Lisbeth Dorthea Henriksd. ib., Johannes Henriksen, Hans Nielsen, alle paa Fossum. HD af Skolelærer Hans Isaksen (Grini).

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 5/7-1840. dbt. 23/8-1840. Knud Monsen Oseb. og Karen Maria Andersdatters Martine Andriette. Fadd: P. Anne Susanne Gundersd. i Skien, P. Anne Elise Andersd. Oseb., Gunder Knudsen ib., Carl Wiersen ib., Johan Herman Meyer ib.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 14/6-1840. dbt. 23/8-1840. NB. (tvillinger). John Haraldsen Tysland und. Strømdal og Margith Biørnsdatters Anne. Fadd: Halvor Halvorsen Tyslands Kone Marthe Michelsd., P. Margith Johnsd. i Skien, Anund Halvorsen Tysland, Jacob Jensen ib., Jens Jacobsen ib.

f. 14/6-1840. dbt. 23/8-1840. NB. (tvillinger). John Haraldsen Tysland und. Strømdal og Margith Biørnsdatters Berthe Karine. Fadd: Anders Nøglegaards Kone Maria Rasmusd. Tysland, P. Inger Johannesd. ib., Niels Nielsen Strømdal, Isak Rasmussen Tysland, Ole Jacobsen Blegebakken. Begge HD af Marie Rasmusd. Strømdal.

f. 19/6-1840. dbt. 23/8-1840. Christen Larsen Westermoe und. Moe og Ingeborg Hansdatters Maren Thurine. Fadd: Aslak Larsens Kone Anne Hansd. und. Moe, P. Mari Jacobsd. Brændsæther, Mads Hansen Kuttere, Hans Halvorsen Kiise, Lars Christensen BbKlev.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 12/5-1840. dbt. 27/8-1840. Hofmarskalk m.m. Ernst Severin Løvenskiold, Fossum og Frue Fanny Løvenskiold født Baronesse Seckendorffs Fanny Caroline Sigfride Olga. Fadd: Generalinde, Baronesse Wedel Jarlsberg, Amtmandinde Falsen, Frøken Benedicte Løvenskiold, Statsminister Løvenskiold, Cand. jur. Otto Løvenskiold, Kammerherre H. Aall, Konsul Faye, Toldcasserer Rasch m. fl. HD af Pastor Rode.

f. 26/3-1840. dbt. 30/8-1840. NB. (tvilling). Anders Nielsen und. Hynie og Anne Isaksdatters Berthe Kirstine. Fadd: Niels Andersens Kone, Anne Madsd. und. Hynie, P. Anne Maria Halvorsd. ib., Engebregt Pedersen Aarhuus.
HD af Skoleholder Anders Lien (begge).

f. 26/3-1840. dbt. 30/8-1840. NB. (tvilling). Anders Nielsen und. Hynie og Anne Isaksdatters Marthe Pernille. Fadd: P. Ingeborg Hansd. ib., Halvor Halvorsen Aashammer, Begge forældrene selv.

f. 20/7-1840. dbt. 6/9-1840. NB. (Uægte). Maren Christine. Pige Marthe Gullicksd. S. Brækkejord. Angiver som Barnefader Enkemand Ole Olsen oprindlig fra Eriksrød. Uægte Anmældt af moderen.
Fadd: Kone Ragnild Maria Aulie og P. Inger Maria Aulie, John Andersen og Peder Zachariassen, alle paa Brækkejordet.

f. 23/6-1840. dbt. 6/9-1840. Anders Andersen Tysland og Tone Nielsdatters Berthe Maria. Fadd: Ole Nielsens K., Maria Jansd. Fossum, P. Kirsten Christensd. i Skien, Anders Christensen Semb, Niels Andersen Grinie, Halvor Olsen Nøglegaard.

f. 17/8-1840. dbt. 6/9-1840. Anders Johnsen Steensrød und N. Løberg og Ingeborg Nielsdatters Kirsten. Fadd: John Johnsen Gjemsøe Kloster, Niels Johnsen Steensrød, John Nielsen Løberg, Ole Johnsens Kone Gunild Halvorsd. Sneltvedt, P. Marthe Nielsd. Løberg.

f. 3/7-1840. dbt. 6/9-1840. Ole Christensen und. Ballestad og Kirsti Olsdatters Birthe Andrea. Fadd: John Olsen Skiefield, Christopher Christensen Falkum, Jacob Larsen Borrestad, P. Maren Olsd. Meen, moderen selv.
HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 1/5-1840. dbt. 6/9-1840. Iver Jacobsen und. Borge og Thorine Larsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Engebregt Olsens Kone Karen Larsd. Bækkevold, P. Gunild Jacobsd. Skrukkerød i Eidanger, Jens Jacobsen und. Sølie, Isak Jacobsen Oseb., Knud Larsen ibid.
HD af Kittel Riis.

f. 5/8-1840. dbt. 13/9-1840. Anders Nielsen N. Brækkejord og Maren Iversdatters Nicoline. Fadd: Gunder Pedersen Sørbøe, John Olsen BbKlev, Niels Engebregtsen Blegebakken, Andreas Nielsen i Skien, Kone Inger Abrahamsd. ib., P. Cathrine Nielsd. ib.
HD af Faderen.

f. 29/7-1840. dbt. 11/10-1840. John Endresen Bøe i Luxefield og Karen Maria Halvorsdatters Clemmet. Fadd: Christen Nielsen Hoppestad, og Kone Anne Christine Abrahamsd., P. Karen Maria Abrahamsd. ib., Halvor Abrahamsen ib., Ole Abrahamsen ib.
HD af Skoleholder Anders (Jensen Lien?).

f. 24/8-1840. dbt. 8/11-1840. Peder Pedersen Marker og Maren Halvorsdatters Peder. Fadd: Niels Markers Kone, Karen Jørgensd., P. Karen Aslaksd. Høglie, Aslak Svendsen ib., Ole Aslaksen ib., Amunjd Amundsen ib.
HD af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen.

f. 25/7-1840. dbt. 8/11-1840. Halvor Hansen Tufte og Inger Karine Andersdatters Anders. Fadd: Gunder Andersen Limie, Ole Andersen ib., Hans Hansen Ramsaas, Harald Andersens Kone, Maren Hansd. Wenstøb, P. Maria Hansd. Ramsaas.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 6/5-1840. dbt. 8/11-1840. Jacob Andersen Oseb. og Pauline Christensdatters Peter Marinius. Fadd: Anders Olsen Oseb., Anders Jacobsen ib., P. Inger Olsd. ib., Moderen selv. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 27/8-1840. dbt. 8/11-1840. NB. (tvillinger). Procurator Søren M. Blom, Falkum og Fru Christiane Blom født Wessels Hans. Fadd: Enkemadame A. C. Blom, Jfr. Marthe Blom, Sorenskriver J. Wessel, Fuldmægtigen Tonning, Bellmann og Tambs.
HD af Pastor Rode (begge).

f. 27/8-1840. dbt. 8/11-1840. NB. (tvillinger). Procurator Søren M. Blom, Falkum og Fru Christiane Blom født Wessels Augusta Maria. Fadd: Frue Krogh, Haven, Jfr. Hanna Wille, Falkum, Cand. jur., Hans Wessel, Skibsfører Frederik Blom, Hans A. Blom og Niels Nielsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 28/10-1840. dbt. 15/11-1840. Hans Rasmussen Fossum og Magrethe Hansdatters Morten. Fadd: Abraham Nielsens Enke, Helene Hansd. Fossum, P. Karen Rasmusd. ib., Christen Rasmussen, Lars Rasmussen ib., Lars Hansen Bøe.
HD af Skoleholder Hans Grinie.

f. 12/8-1840. dbt. 15/11-1840. NB. Henrik Eriksen Fossum og Ingeborg Jensdatters Jens. Fadd: Johannes Larsen, Johannes Jensen, Christen Johannesen, Karen Johannesd., P. Inger Maria Eriksd., alle paa Fossum. Barnet født før Forældrenes vielse.
HD af Hans Grinie.

f. 18/11-1840. Hans Helgesen Guseth og Berthe Kittelsdatters Knud. Fadd: (Ingen faddere). HD af Gunder Ougestad. Død før Daabens Stadfæstelse.

f. 15/10-1840. dbt. 6/12-1840. Engebregt Andersen BbKlev og Ingeborg Christensdatters David. Fadd: Berthel Andersen BbKlev, Lars Christensen ib., Jens Andreas Hansen ib., Kirsten Nielsd. i Skien, Moderen selv.

f. 6/10-1840. dbt. 13/12-1840. Hans Nielsen Fossum og Anne Rasmusdatters Johan Lauritz. Fadd: Hans Isaksens Kone Maren Dorthea Olsd., P. Karen Iversd., Knud Christophersen, Christen Olsen, Christen Johansen, alle paa Fossum.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grini.

f. 25/10-1840. dbt. 26/12-1840. Jørgen Hansen Paust Follestad og Nicoline Sophie Jensd. Lindbergs Jens Jørgen. Fadd: Mathias H. Pausts Kone, Anne Gundersd. Follestad, P. Maren Hansd. i Skien, Hans Jørgensen Paust, Niels Jansen ib., Niels Engebregtsen ib.
HD af Faderen selv.

f. 25/10-1840. dbt. 26/12-1840. Jens Olsen Stulen og Ingeborg Olsdatters Christopher. Fadd: Niels Olsen, Lars Olsen og Halvor Olsen Aas og Sidstes Kone Maren Simonsd., P. Helvig Olsd. HD af Ole Olsens Enke Gunild Aas.

f. 24/11-1840. dbt. 26/12-1840. Ole Tolvsen Aashammer og Karen Kirstine Olsdatters Ole. Fadd: Anders Wenstøbs Kone Berthe Isaksd., P. Anne Christiansd. Aashammer, Halvor Halvorsen ib., Jørgen Waldemarsen ib., Ole Sørensen ib.

f. 17/11-1839. dbt. 20/9-1840. Kittel Olsen und. Kolkind og Johanne Olsdatters Maren Maria. Fadd: Niels Olsen og Kone, Anne Nielsd. und. Kolkind, Halvor Nielsen ib., Gunild Maria Nielsd. ib., Ole Nielsen BbKlev. HD af Faderen selv.

f. 23/8-1840. dbt. 20/9-1840. Gunder Jensen und. Mæhla og Maren Sørensdatters Anne Helvig. Fadd: Gunder Børresens Kone, Maren Michaelsd. Mæhla, P. Inger Jensd. Fossum, Jens Nielsen ib., Niels Jensen ib., Gunder Jensen ibid.

f. 28/7-1840. dbt. 27/9-1840. Claus Olsen Wasbrække und. Grinie og Elen Karine Gundersdatters Elisabeth. Fadd: Hans Isaksens Kone Maren Danielsd. Grinie, P. Gunild Pedersd. Øde-Sneltvedt, Solve Engebregtsen Grinie, Ole Rasmussen i Skien, Lars Gundersen ibid.

f. 13/6-1840. dbt. 11/10-1840. Ellef Johnsen Bæstul og Ingeborg Engebregtsdatters Helvig. Fadd: John Johnsen Bæstul, Christopher Olsen Sætret, Fredrik Knudsen i Skien, Erik Wenstøbs Kone, Karen Knudsd., P. Ingeborg Olsd. Bæstul.

f. 15/9-1840. dbt. 18/10-1840. Mads Pedersen Sørbøe og Karen Jensdatters Magrethe. Fadd: Gunder Pedersens Kone, Berthe Johnsd. Sørbøe, P. Anne Jørgensd. Gaupaasen, Lars Andersen Frogner, Isak Halvorsen Skougen, Daniel Olsen Sneltvedt.

f. 26/9-1840. dbt. 25/10-1840. Christen Kiøstolfsen Follestad og Berthe Nielsdatters Maren Anne. Fadd: Anders Holms Kone, Maren Larsd. Follestad, P. Inger Christensd. ib., Kittel Nielsen Falkum, Niels Kittelsen ib., Faderen selv.

f. 20/9-1840. dbt. 1/11-1840. Niels Thorbiørnsen Løberg og Berthe Thorbiørnsdatters Kirsten Maria. Fadd: Even Nielsens Kone, Gurine Thorbiørnsd. Løberg, P. Marthe Olsd. ib., Ole Jensen ib., Even Olsen ib., Jacob Bentzen ibid.

f. 14/9-1840. dbt. 15/11-1840. Sondre Gundersen Falkum og Berthe Evensdatters Guldbertine. Fadd: Kittel Nielsen Falkum, Thomas Gundersen Løberg, P. Maren Gurine Kittelsd. Falkum, P. Marie Gundersd. Løberg og Faderen selv.

f. 3/10-1840. dbt. 29/11-1840. Ole Halvorsen und. Borge og Elen Kirstine Olsdatters Maren Anne. Fadd: Hans Halvorsen und. Brække, Halvor Halvorsen Riis, Isak Olsen Nærum, P. Kirsten Andersd. und. Meen, P. Maren Halvorsd. Fahret. Hjemmedøbt.

f. 2/10-1840. dbt. 13/12-1840. Andreas Solvesen Kiær og Maren Engebregtsdatters Anne Maline. Fadd: Lars og Niels Solvesen Kiær, Paul Andersen i Skien, Lars Larsens Kone, Anne Olsd. Kiær, P. Maria Engebregtsdatter.
HD af Johannes Solvesen.

f. 1/10-1840. dbt. 20/12-1840. Niels Pedersen Wenstøb og Anne Halvorsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Erik Hansens Kone, Karen Maria Larsd. Fossum, P. Anne Kirstine Pedersd. Wenstøb, Daniel Pedersen BbKlev, Peder Pedersen Wenstøb, Halvor Frantzen ibid.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 21/9-1840. dbt. 26/12-1840. Jacob Olsen Borgeskov og Aase Maria Knudsdatters Hans Carl. Fadd: Engebregt Mathiassen und. Øvrum, Mathias Olsen Oseb., Torjus Thronsen Borgeskov, P. Karen Olsd. og P. Anne Kirstine Thronsd. paa Borgeskov.
HD af Kittel Riis.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 23/10-1840. dbt. 26/12-1840. Peder Jansen und. Wenstøb og Inger Pedersdatters Engebregt. Fadd: John Jansens Kone, Karen Gundersd. Fossum, P. Maren Jansd. Bøe, Niels Jansen ib., Ole Jansen ib., Halvor Rasmussen Jønnevold.
HD af Niels Amundsen.

f. 11/12-1840. dbt. 26/12-1840. Simon Madsen Ekonrød und. Moe og Maren Maria Engebregtsdatters Anders. Fadd: Halvor Madsen und. Mæhla, Engebregt Madsen i Skien, Aslak Halvorsen Aas, Lucas Engebregtsens Kone Maria Gullichsd., P. Helge Madsd. i Skien.
HD af Skoleholder Ole Olsen Oterholt.

f. 17/11-1840. dbt. 26/12-1840. Halvor Olsen Holm og Sara Larsdatters Ole Peter. Fadd: Gunder Nielsen und. Aarhuus, Peder Larsen Moe, Halvor Paulsen Doxrød, Niels Larsens Kone Karen Jensd. Holm, P. Ingeborg Pedersd. und. Frogner.
HD af Ole Isaksen Doxrød.

f. 3/12-1840. dbt. 26/12-1840. Svenke Larsen Follestad og Cathrine Olsdatters Lars. Fadd: Isak Larsens Kone, Johanne Christensd. Follestad, P. Jensine Johnsd. BbKlev, Erik Eriksen Ballestad, Knud Larsen und. Bratsberg, Isak Isaksen ib.

f. 16/10-1840. dbt. 26/12-1840. Andreas Amundsen BbKlev og Marthe Marie Svendsdatters Svend Amandus. Fadd: Hans Christensens Kone Ragnild Halvorsd. BbSkov, P. Anne Marie Hansd. ib., Christian Hansen ib., Amund Amundsen Limie, Christen Svendsen Kaasene i Solum Sogn. HD af Faderen.

f. 7/10-1840. dbt. 26/12-1840. Clemmet Johannessen Bøe i Luxefield og Karen Andersdatters John. Fadd: Svend Sigfridsen Fossum, og Kone Helvig Andersd., Gunder Eriksen ib. og Kone Maria Andersd., Even Henriksen ibid.
HD af Skoleholder Anders Larsen.

f. 21/6-1840. dbt. 27/12-1840. Ole Grimersen Skriva und. Foss og Cathrine Maria Anundsdatters Ole. Fadd: Ole Olsen Oterholt, Peder Jensen Dybedal, Ole Christophersen Kleven, P. Sara Jensd. Teien, moderen selv.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 13/12-1840. dbt. 1/1-1841. Daniel Olsen Sneltvedt og Maren Pedersdatters Ole. Fadd: Lars Andersens Kone Anne Pedersd. und. Frogner, P. Ingeborg Johannesd. und. Bratsberg, Mads Pedersen Sørbøe, Gunder Pedersen ib., Andreas Olsen Sneltvedt.

f. 11/10-1840. dbt. 1/1-1841. Halvor Tolvsen und. Hynie og Kari Johnsdatters Carl. Fadd: Halvor Halvorsen und. Aas og Kone Berthe Nielsd., P. Inger Halvorsd. i Skien, Jørgen Waldemarsen Aas, Isak Andersen Wenstøb.
HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 30/10-1840. dbt. 1/1-1841. Knud Andersen Stulen (Udhougen) og Marthe Larsdatters Andreas. Fadd: Anders Larsens Kone Karen Andersd. Bakken, P. Anne Magrethe Pedersd. i Skien, Ole Hansen Lie, Mathias Gundersen Ramsaas, Mathias Andersen i Skien.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 22/9-1840. dbt. 26/12-1840. Ole Nielsen Berg BbKlev og Ragnild Tollefsdatters Anne. Fadd: Aslak Gundersen BbKlev, Hans Nielsen Berg ib., Halvor Nielsen Berg ib., P. Henrika Tollefsd. i Skien, P. Maren Maria Tollefsd. BbKlev.

f. 20/9-1840. dbt. 26/12-1840. Simon Christensen und. Aarhuus og Cathrine Knudsdatters Kirsten Cathrine. Fadd: Isak Sørensens Kone Karen Knudsd. BbKlev, P. Kirsten Solvesd. ib., Christian Christensen Blegebakken, Halvor Christensen ib., Ole Christensen ib.
HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 12/12-1840. dbt. 26/12-1840. Erik Eriksen Ballestad og Maria Pedersdatters Maria Anne. Fadd: Jacob Nærums Kone Ragnild Eriksd., P. Anne Eriksd. Bøhle, Isak Hansen Nærum, Even Jacobsen Ballestad, Lars Larsen Aabye, Lauritz Nielsen.
HD af Erik Bøhle.

f. 19/9-1840. dbt. 26/12-1840. Isak Christensen BbKlev og Maren Kirstine Christensdatters Gunild Maria. Fadd: Claus Olsen Wasbrække, Lars Christensen BbKlev, Hans Halvorsen ib., P. Anne Dorthea Holt ib., Moderen selv.

f. 21/8-1840. dbt. 26/12-1840. Jahn Jensen Fossum og Maren Anundsdatters Maren Dorthea. Fadd: Anders Hansen Lien, Halvor Aslaksen und. Fossum, Even Abrahamsen ib. og Kone Berthe Truelsd., P. Kirstine Olsd. ibid.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 6/11-1840. dbt. 26/12-1840. Lars Olsen Sætret i Luxefield og Anne Gulbrandsdatters Karen. Fadd: Aslak Olsen Moe og Kone Maria Olsd., Christopher Olsen Sætret, Lars Gulbrandsen, P. Karen Gulbrandsd. Luxefield.

f. 1/11-1840. dbt. 3/1-1841. Christen Pedersen Aasen und. Lund og Karen Evensdatters Inger Andrea. Fadd: Johannes Pedersen Bougerød og Niels Pedersen BbKlev, Henrik Evensen Kleven, P. Karine Pedersd. Brækkejord og moderen selv.
HD af Ole Isaksen Doxrød.

f. 19/12-1840. dbt. 1/1-1841. Jens Eliassen Aarhuus og Maren Jacobsdatters Marthe Kirstine. Fadd: Gunder Børresen Mæhla, Niels Børresen BbKlev, Jens Jacobsen Gulseth, P. Johanne Hansd. i Skien, P. Anne Jacobsd. Gulseth.
HD af Klokker Lund.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 31/10-1840. dbt. 3/1-1841. Anders Jensen Houland, Oseb. og Maren Knudsdatters Karen Jørgine. Fadd: Torgrim Olsens Kone Maren Smith, P. Karen Torgersd. i Porsgrund, Lars Olsen Oseb., Jens og Lars Torjussen i Solum.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 10/9-1840. dbt. 1/1-1841. Ole Thorsen Moe, Oseb. og Hedevig Arvesdatters Karen Johanne Marie. Fadd: Hans Wetlesens Kone Sara Hansd. Oseb., P. Berthe Kirstine Andersd. Kragetoe, Skibsfører O. O. Thorsen, Porsgrund, Styrmand G. S. Bøidler, Styrm. Carl Christensen Oseb. HD af Torgrim Olsen.

f. 3/6-1840. dbt. 3/1-1841. Ole Olsen Solum i Luxefield og Anne Sophie Hansdatters Karen Thurine. Fadd: Rasmus Johnsen Grumstul, John Johnsen ib., Niels Hansen ib., P. Marthe Thorsd. Gjerpen, Kari Andersd. ib.
HD af Anders Knudsen Øgter.

f. 27/9-1840. dbt. 3/1-1841. Skrædder Jan Skou og Maren Gurine Johannesdatters Johan Severin Bernhard. Fadd: Lucas Thorsen i Skien og Kone Anne Maria Clemmetsd., Christian Hansen BbKlev, Knud Torkildsen ib., P. Anne Hansd. ib.

f. 16/9-1840. dbt. 13/1-1841. Skibsfører Thomas Ludvigsen Oseb. og Ulrikke født Bendixens Niels Pedersen. Fadd: Madame Inger Ludvigsen Graaten, Jfr. Andriette Bendixen Oseb., Skipper Wamberg, Porsgrund, Kiøbmand Hans Houen, Skipper Florenæs.
HD af Gjordemoder Jfr. Olsen.

f. 9/10-1840. dbt. 14/1-1841. Knud Hansen Oseb. og Kirsten Jensdatters Jens. Fadd: Lars Hansen Sanden, Anders Hansen Oseb., Isak Gundersen Oseb., Hans Engebregtsens Kone Ingeborg Jensd. und. Biørntvedt, P. Karen Nielsd. Oseb.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 4/9-1840. dbt. 17/1-1841. Niels Nielsen Lie Oseb. og Grethe Nielsdatters Andreas. Fadd: Jens Jørgen Meyer, Herman Jensen Meyer, Hans Alb. Hansen, P. Isine Michelsd., alle af Osebakken. HD af Torgrim Olsen.

f. 28/12-1840. dbt. 24/1-1841. Augen Sørensen BbKlev og Marthe Christine Andersdatters Søren. Fadd: Isak Sørensens Kone, Karen M. Knudsd. P. Maria Knudsd. i Skien, Christian Knudsen ib., Ellef Abrahamsen ib., Hans Olsen ib.

f. 5/11-1840. dbt. 24/1-1841. Jacob Knudsen BbKlev og Anne Berthea Johannesdatters Carl Otto. Fadd: Ole Nielsen Folloug, Ole Andersen Usterud, John Pedersen, alle paa BbKlev, P. Kirsten Knudsd. i Skien, Moderen selv.

f. 25/12-1840. Aslak Pedersen Oseb. og Kirsten Olsdatters Lars. Fadd: (Ingen faddere). HD af Kittel Riis. Døde før Hjemmedaabens Stadfæstelse.

f. 19/9-1840. dbt. 31/1-1841. Christen Christiansen Oseb. og Anne Helene Jacobsdatters Jacob. Fadd: Ole Christiansen Oseb., Jacob Jacobsen ib., P. Stine Jacobsd. ib., Begge Forældrene selv. HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 6/1-1841. dbt. 14/2-1841. Mathias Gundersen Ramsaas og Anne Karine Larsdatters Gunder. Fadd: Peder Christensens Kone Magrethe Gundersd. Oseb., P. Ingeborg Gundersd. Aakre, Ole Gundersen und. Borge, (blank) Gundersen Ramsaas, Ole Nielsen Stulen.
HD af Hans Ramsaasens Kone.

f. 23/1-1841. dbt. 14/2-1841. Isak Christensen und. Ø. Borge og Maria Eriksdatters Christen. Fadd: Anders Eriksen Sandes Kone Anne K. Andersd., P. Karen Isine Christensd. i Porsgrund, Gunder Isaksen Skouen, Lars Hansen Sanden, Søren Olsen i Porsgrund.

f. 5/1-1841. dbt. 21/2-1841. Simon Jacobsen Sølie og Maren Jacobsdatters Jacob. Fadd: Wetle Rasmussens Kone, Ougestad, P. Marthe Arnesd. Sølie, Anders Jacobsen Klep, Rasmus Jacobsen Riis, Christen Gundersen Sanden.
HD af Skolelærer Hans Sivertsen Riis.

f. 5/1-1841. dbt. 28/2-1841. Abraham Jacobsen und. Ø. Borge og Inger Gurine Pedersdatters Jacob. Fadd: Thomas Lassesen Dahle Oseb., Knud Eriksen ib., Aslak Pedersen und. Borge, Jens Jacobsens Kone, Marthe Larsd. und. Sølie, P. Christiane Andersd. Oseb.
HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen.

f. 11/1-1841. Gunder Arnesen Gulseth og Anne Kittelsdatters Gunild Andrea. Fadd: (Ingen faddere). HD af Faderen. Døde fø Daaben Kunde Stadfæstes i Kirken.

f. 24/10-1840. dbt. 7/2-1841. NB. Anne Gurine. Pige Anne Mortensd. und. Mæhla og Ungk. Gunder Solvesen Rosvald, Wenstøb. HD af Skoleholder Anders Lien. Uægte. Anmeldt af begge Forældrene.
Fadd: Jens Nielsen Mæhla, Jacob Hansen Wenstøb, Erik Mortensen Mæhla, P. Karen Christensd. ib., Johanne Jacobsd. i Skien.

f. 27/1-1841. dbt. 14/2-1841. Peder Johnsen M. Løberg og Karen Jensdatters Karen Maria. Fadd: Ole Jensens Kone Gunild Larsd. Løberg, P. Marthe Johnsd. ib., Johannes Halvorsen Bøhle, Johan Solvesen Øde-Sneltvedt, Gunder Pedersen Sørbøe.

f. 27/9-1840. dbt. 14/2-1841. Peder Evensen S. Brækkejord og Wivika Gundersdatters Inger Andrea. Fadd: Kone Anne Andersd. Brækkejord, P. Elen Marie Gundersd. i Skien, Gunder Evensen ib., Anders Evensen Fossum, Ole Gundersen Brækkejord.

f. 12/12-1840. dbt. (21/2 NB) 25/3-1841. Ole Christiansen Oseb. og Berthe Maria Andersdatters Karen Kirstine. Fadd: Christian Østensens Kone Karen Olsd., P. Gurine Christiansd. og Erik Christiansen, alle af Oseb., Hans Andersen i Porsgrund Lars Jacobsen Sølie.
HD af Torgrim Olsen. NB. Fremkom formedelst sygdom (til daaben) først 25. Marts.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 24/9-1840. dbt. 21/2-1841 (i Ø. Porsgrund). Hans Kiøstolfsen Oseb. og Inger Knudsdatters Anne Kirstine. Fadd: John Halvorsen af Solum Sogn, Ole Tøversen ib., Kone Marthe Gundersd. og P. Maria Andersd af Skien, samt Jahn Olsen. HD af Torgrim Olsen.
Hjemmedaaben er stadfæstet af Pastor Schiøtt i Porsgrunds Kirke.

f. 12/12-1840. dbt. 28/2-1841. Svend Andersen Lien und. Fossum og Anne Christophersdatters Inger Maria. Fadd: Tollef Henriksen Fossum, Halvor Aslaksen ib., Lars Pettersen ib., Tollef Henriksens Kone Britha Petersd., P. Dorthe Sondresd. i Skien.

f. 9/12-1840. dbt. 26/2-1841. Andreas Nielsen und. Fossum, død, og Anne Gurine Hansdatters Inger Maria. Fadd: Henrik Eriksens Kone, Ingeborg Jensd., P. Anne Gurine Hansd., Even Henriksen, Rasmus Nielsen, Samtlige under Fossum, Levor Christensen Omdal.
HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 17/2-1841. dbt. 21/3-1841. Johannes Larsen BbKlev og Ingeborg Marie Larsdatters Inger Andrea. Fadd: Anund Skogsrøds Kone Berthe Larsd., P. Christine Larsd. Rønning und. Løberg, Svenke Larsen Follestad, Knud Larsen Bratsbergskov, Halvor Larsen Ballestad.

f. 23/12-1840. dbt. 21/3-1841. Ole Rasmussen Ekonrød und. Moe og Ingeborg Torstensdatters Anne. Fadd: Halvor Skiolds Kone Karen Rasmusd. Fossum, Jacob Torstensen og Kone Maren Larsd. Brændsæter, Lucas Engebregtsen Svarverplads, Poul Aslaksen Skriva.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 24/3-1841. dbt. 4/4-1841. Simon Andersen Bommen, Oseb. og Karen Halvorsdatters Simonine Caroline. Fadd: Skipper R. Skieldsvigs Kone, P. Martine Halvorsd. i Porsgrund, Niels Jacobsen Oseb., Halvor Jacobsen Jønholt, Faderen selv.

f. 8/12-1840. dbt. 28/2-1841. Ole Nielsen Kiendalen, BbKlev og Dorthea Abrahamsdatters Carl Johan. Fadd: Hans Johnsen BbKlev, Christian Isaksen ib., John Olsen ib., P. Benedicte Isaksd., ib., moderen selv.

f. 23/1-1841. dbt. 7/3-1841. John Gundersen und. Løberg og Karen Andersdatters Andreas. Fadd: Ole Jensen Løberg og Kone Gunild Larsd., P. Maren Andersd. Langerød, John Andersen ib., Even Gundersen BbKlev. HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 25/25-1841. John Jacobsen Bøhle og Ragnild Engebregtsdatters Johan. Fadd: (Ingen faddere). HD af Faderen. Døde før Daabens Stadfæstelse.

f. 29/1-1841. Anders Andersen BbKlev og Inger Pedersdatters Anders. Fadd: (Ingen faddere).  HD af Faderen. Døde før Hjemmedaabens Konfirmation.

f. 16/1-1841. dbt. 14/3-1841. Ole Nielsen und. Bøe og Kirstine Johannesdatters Johannes. Fadd: John Hansens Kone, Gunild Johannesd. und. Bøe, Christian Nielsen und. Bøe og Kone Anne Abrahamsd., Niels Christophersen ib., Hans Halvorsen Bøe.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 25/2-1841. dbt. 21/3-1841. Ole Evensen Sørbøe og Inger Johnsdatters Johan. Fadd: Peder Johnsen Løberg og Kone Karen Jensd., P. Marthe Johnsd. ib., Johan Solvesen, Gunder Pedersen Sørbøe.

f. 14/6-1840. dbt. 21/3-1841. NB. Peter Wilhelm. Uk. Simon Wilhelm Johannessen Kystad, matros fra Trondhjem nu Oseb. og Pige Maren Anne Petersdatter, ibid. HD af Skoleholder Torgrim Olsen. Uægte. Anmeldt af Barnefader.
Fadd: Knud Andersen Ougestad, Carl Thronsen Oseb., Andreas Nielsen ib., P. Kirsten Gurine Larsd. ibid, moderen selv.

f. 19/2-1841. dbt. 28/3-1841. Anders Olsen Sneltvedt og Johanne Halvorsdatters Halvor. Fadd: Christen Michalsen Doxrød, Einer Olsen Sneltvedt, Johannes Halvorsen und. Frogner, P. Karen Olsd. Sneltvedt, moderen selv.

f. 18/12-1840. dbt. 28/3-1841. Halvor Olsen und. N. Brække og Karen Aslaksdatters Niels. Fadd: Niels Wattenbergs Kone, Kari Olsd., P. Ingeborg Jensd. Gjemsøe, Anders Olsen Skilbred, Anders Halvorsen Brækkejord, Christopher Hansen Bøe.
HD af Ole Jahnsen Kaasa.

f. 9/1-1841. dbt. 28/3-1841. Møtte ikke før den 8. April. Peder Johannesen Grinilie og Karine Olsdatters Ole. Fadd: Niels Pedersen Flittig og Kone Kirsten Olsd., Ole Johannesen Grinilie, Halvor Frantzen Wenstøb, P. Ingeborg Johannesd.
HD af Anders Larsen.

f. 18/3-1841. dbt. 4/4-1841. Rasmus Jacobsen S. Riis og Anne Kirstine Jacobsdatters John. Fadd: Simon Jacobsens Kone Maren Jacobsd.Ødegaarden, P. Berthe Christine Olsd. Riis, Rasmus Jacobsen ib., Jacob Olsen ib., og Anders Olsen Sølie.

f. 28/5-1840. dbt. 4/4-1841. NB. Uk., Skomagersvend Hans Fredrik Murberg, Klosterhougene og Pige Anne Maria Jensd. BbKlevs Joseph Frantz Theodor. HD af Faderen. Forældrene ere nu ægteviede.
Fadd: Skomager Tollef Pedersen i Skien, Bogtrykker Johan F. Smidt ib., Skræddersvend Andrea Bergendahl BbKlev, P. Anne Engebregtsd. i Skien.

f. 23/11-1840. dbt. 12/4-1841. Lars Olsen Leppen und. Løberg og Anne Magrethe Knudsdatters Lars. Fadd:Ole Jensen Løberg og Kone Gunild Marie Larsd., Jens Olsen ib., Thomas Nielsen ib., P. Karen Magrethe Larsd. Leppen.
HD af Gunder Løbergs Kone.

f. 19/4-1841. Halvor Christophersen Skiold og Anne Olsdatters Ole. Fadd: (Ingen faddere). HD af Ole Halvorsen Aasen. Døde før Daabens Stadfæstelse.

f. 27/3-1841. Hans Christensen BbSkou og Ragnild Halvorsdatters Gunild. Fadd: (Ingen faddere). HD af A. Anundsen. Død før Hjemmedaabens Stadfæstelse.

f. 26/2-1841. dbt. 12/4-1841. Knud Thorkildsen BbKlev og Maren Gurine Hansdatters Gunild. Fadd: Lucas Thorsen og Kone, Anne Maria Clemmetsd. Øen, Hans Christensen BbSkouv, Christian Hansen ib., Anne Maria Hansd. ib. HD af A. Anundsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 9/4-1841. dbt. 31/5-1841. Aslak Olsen Gaasehølen og Maren Larsdatters Inger Maria. Fadd: Isak Halvorsens Kone Torberg Gundersd. Kaasa, Ole Johnsen Furuvold, Halvor Bæruldsen Gaasehølen, Jens Olsen Teien, P. Maren Kirstine Olsd. Furuvold.

f. 29/3-1841. dbt. 31/5-1841. Niels Nielsen Falkum og Inger Larsdatters Johanne Marie. Fadd: Anders Olsens Kone, Maria Rasmusd. Tysland, P. Marie(?) Christophersd. Griniteien, Anders Anundsen Ulvsvand, Hans Larsen und. Bøe, Lars Halvorsen Gjemsøe Kloster.

f. 9/3-1841. dbt. 31/5-1841. Halvor Christophersen Glende og Gunild Zachariasdatters Inger. Fadd: Peder Zachariassen Lunds Kone Ingeborg Simonsd., P. Karen Zachariasd. Berberg, Ole Jensen Fossum, Gregorius Gravlie, Simon Zachariassen Berberg.
HD af Madame Jacobsen.

f. 29/1-1841. dbt. 31/5-1841. Einer Olsen Sneltvedt og Gurine Larsdatters Inger Marie. Fadd: Anders Olsen og Kone, Karen Olsd. Sneltvedt, Johan Solvesen, Lars Gregersen Øde-Sneltvedt. HD af Johan Ødesneltvedt.

f. 1/3-1841. dbt. 31/5-1841. Engebregt Jacobsen BbKlev og Maren Bolette Mathiasdatters Jacobine. Fadd: Hans Mathiassens Kone, Karen Thorsd. Herre Værk, P. Oline Johnsd. i Skien, Jacob Engebregtsen Ballestad, Iver Hansen fra Slemdal, Ole Gundersen Graaten.
HD af Mad. Anundsen.

f. 8/5-1841. dbt. 31/5-1841. Niels Halvorsen Bøe og Magrethe Rasmusdatters Anne Thorine. Fadd: Anders Olsens Kone, Maren Hansd. Bøe, P. Maria Johannesd. ib., Ole Johannesen ib., Lars Hansen ib., John Pedersen ib.

f. 4/12-1840. dbt. 31/5-1841. Isak Pedersen Ballestad og Gurine Larsdatters Karen Maria. Fadd: Lars Eriksen Ballestad, Lars Isaksen ib., Niels Olsen ib., P. Anne Kirstine Torgrimsd. ib., moderen selv. HD af Skoleholder Niels Olsen.

f. 28/11-1840. dbt. 31/5-1841. Tollef Jansen Oseb. og Karen Kirstine Halvorsdatters Hanne. Fadd: Rasmus Pedersens Kone, Ingeborg Jansd. i Skien, P. Anne Rasmusd. ib., Mathias Olsen Oseb., Engebregt Engebregtsen und. Lønne i Eidanger, faderen selv.
HD af Torgrim Olsen.

f. 28/9-1840. dbt. 2/6-1841. NB. (tvillinger) Kiøbmand Hans Eleonardus Møller, Aakre og Amborg Laura født Aalls Mathilde. Fadd: Nicolay Aall jun. fra Næs, G. Riise i Porsgrund, Jfr. Gasmann ib., Begge forældrene selv. HD af Pastor Rode (begge).

f. 28/9-1840. dbt. 2/6-1841. NB. (tvillinger) Kiøbmand Hans Eleonardus Møller, Aakre og Amborg Laura født Aalls Nicolay. Fadd: Jernværkseier Jacob Aall, Toldskriver J. Rasch, H. Møller sen. Madame Simonine Gasmann, Jomfr. Birgitte Flood.

f. 7/3-1841. dbt. 2/5-1841. Lars Lorentzen Fossum og Inger Kirstine Engebregtsdatters Jacob. Fadd: Christopher Larsen, Erik Lorentzen og Ole Lorentzen, Jacob Engebregtsens Enke, Ingeborg Lorentsd. i Porsgrund, P. Andrea Lorentsd. Fossum.

f. 27/3-1841. dbt. 9/5-1841. Halvor Johansen Biørndalen, Fossum og Inger Magrethe Andersdatters Johan. Fadd: Christen Johansen, Christian Johansen og Daniel Andersen samt P. Anne Pernille Christensd. Alle paa Fossum, moderen selv.
HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 6/3-1841. dbt. 16/5-1841. Niels Pedersen Flittig und. Moe og Kirsti Olsdatters Jacob. Fadd: Jacob Torstensen Brændsæter og Kone, Peder Larsen und. Moe, Peder Nielsen Flittig, P. Maria Olsd. ib. HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 19/4-1841. dbt. 20/5-1841. Simon Aslaksen und. Bøe og Anne Christophersdatters Christopher. Fadd: Peder Aslaksen und. Fossum, Gunder Aslaksen und. Bøe, Niels Christophersen Grumstulen, Hans Rasmussens Kone Maren Christophersd. und. Frogner, P. Marthe Aslaksd.

f. 2/4-1841. dbt. 23/5-1841. Niels Larsen Holm og Karen Jensdatters Lars. Fadd: Halvor Olsen Holm og Kone Sara Larsd., Ole Isaksen ib., Ole Olsen Luxefield. HD af Ole Isaksen Holm.

f. 17/3-1841. dbt. 31/5-1841. Lars Halvorsen Aas, BbKlev og Karine Pedersdatters Halvor. Fadd: Daniel Wenstøbs Kone, Grethe Wollers BbKlev, P. Anne Cathrine Johnsd. i Skien, Ole Gundersen und. Brække, Halvor Isaksen Aas, Gregers Aslaksen Stulen.
HD af Ole Gundersen.

f. 16/2-1841. dbt. 31/5-1841. Tov Johnsen Lund og Maren Halvorsdatters Anders. Fadd: Gunder Nielsens Kone Marthe Maria Carlsd. Semb, P. Anne Tovsd., Anders Johnsen und. Moe, Ole Halvorsen Eriksrød, Halvor Halvorsen ib.
HD af Ole Isaksen Doxrød.

f. 13/10-1840. dbt. 26/5-1841. Skipper Gotfried Schultz (Osebakken) og Marie Magdalene Quists Hans Leberecht Quist. Fadd: Madame Anne Cathrine hos Schultz, Jfr. Anne Lucie Schultz, Skipper Knud Schielsvig, Hans Olaus Funnemark, Styrmand Carl Christensen.
HD af Torgrim Olsen.

f. 25/3-1841. dbt. 31/5-1841. Niels Andersen Bakken og Karen Gundersdatters Isak. Fadd: Peder Christensens Kone Magrethe Gundersd. und. Borge, P. Thore Gundersd. Lie, Anders Larsen Bakken, Mathias Gundersen Ramsaas, Faderen selv.
HD af Anders Olsen Fossjord.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 25/4-1841. dbt. 31/5-1841. Augen Tollefsen Ballestad og Karen Gundersdatters Johan. Fadd: John Jacobsens Kone, Ragnild Engebregtsd. Bøhle, P. Anne Hansd. Ballestad, Hans Jensen ib., Solve Engebregtsen Rosvald, Gunder Solvesen ib.
HD af John Jacobsen.

f. 19/4-1841. dbt. 31/5-1841. Christen Christophersen und. Dyrkold og Berthe Engebregtsdatters Engebregt. Fadd: Østen Larsen Dyrkold, og Kone Magrethe Engebregtsd., P. Maria Engebregtsd. i Skien, Rasmus Engebregtsen Dyrkold, Halvor Frantzen Brække.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 9/5-1841. dbt. 6/6-1841. Peder Sigfridsen und. Fossum og Karen Olsdatters Ole. Fadd: Svend Sigfridsen Fossum og Kone Helvig Andersd., P. Maria Jacobsd. ib., Lars Madsen Langgang, Mads Larsen ib.

f. 12/5-1841. dbt. 6/6-1841. Torkild Sigurdsen Skilbred og Maren Johnsdatters Sophie Maria. Fadd: Niels Sigurdsen Skilbred og Kone Magrethe Zachariasd., Mads Madsen Fossum, Anders Olsen Skilbred, P. Marthe Olsd. Rising.

f. 12/4-1841. dbt. 6/6-1841. NB. Anne Petrea. Pigen Anne Johnsd. fra Saufde, nu paa Glende, angiver som Barnefader Uk. Peder Gasmann. HD af Enken Anne Olsd. Glende. Uægte. anmeldt af Moderen.
Fadd: Halvor Christophersen Glende og Kone Gunild Zachariasd., Jacob Davidsen ib., Zacharias Olsen Berberg, P. Karen Ingvoldsd. Foss.

f. 16/4-1841. dbt. 6/6-1841. Halvor Olsen N. Aas og Maren Simonsdatters Karen. Fadd: Jens Olsen Stulen og Kone Ingeborg Olsd., Niels Olsen ib., Lars Olsen Aas, P. Gurine Simonsd. Stulen. HD af Ole Olsens Enke.

f. 7/4-1841. dbt. 13/6-1841. John Hansen und. N. Bøe og Gunild Johannesdatters Johanne. Fadd: Ole Nielsen und. Bøe og Kone Kirstine Johannesd., Niels Christophersens Kone, Magnild Hansd. und. Bøe, Jens Christophersen und. Bøe.

f. 7/5-1841. dbt. 20/6-1841. Aslak Pedersen Fossum og Anne Marie Borgersdatters Jacobine. Fadd: Lars Iversens Kone, Inger Jansd. Fossum, P. Elisabeth Borgersd. ib., Skrædder Olaus Rosenblad i Skien, Jacob Olsen Fossum, Niels Pedersen ib.
HD af Skoleholder Hans Grinie.

f. 4/6-1841. dbt. 20/6-1841. Christen Nielsen Hoppestad og Anne Christine Abrahamsdatters Kirsten. Fadd: Christen Chr. Røds Kone Randi Hansd. und. Kiise, P. Maren Nielsd. Hoppestad, Hans Halvorsen Kiise, Niels Christophersen Limie, Hans Christophersen und. Aas.

f. 1/12-1840. dbt. 20/6-1841. Anders Zachariassen S. Brækkejord og Anne Maria Olsdatters Maren. Fadd: Torger Henriksens Kone, Berthe Nielsd. BbKlev, P. Inger Olsd. Brækkejord, Christen Engebregtsen ib., Peder Zachariassen ib.

f. 7/4-1841. dbt. 20/6-1841. Halvor Aslaksen Fossum og Helvig Zachariasdatters Helvig. Fadd: Svend Andersen Fossum og Kone Anne Larsd., John Johannesen ib., Jahn Jensen ib., P. Dorthea Olsd. ib. HD af Skoleholder Hans Grinie.

f. 13/2-1841. dbt. 20/6-1841. Lehnsmand Peder Pedersen Limie og Anne Dorthea fød Lunds Andrea. Fadd: Simon Danielsen Jønnevald og Kone Maren Kirstine Lund, Snedker Niels Nielsen i Skien, Søren Pedersen Tufte, Jfr. Petronelle Kirstine Wright.
HD af Klokker Lund.

f. 20/5-1841. dbt. 27/6-1841. Hans Andersen Mellem Foss og Marthe Maria Nielsdatters Anne Gurine. Fadd: Lars Andersen Frogner, Hans Isaksen ib., Halvor Gundersen Foss, Lars Andersens Kone, Anne Pedersd. og P. Martine Hansd. Frogner.

f. 7/4-1841. dbt. 6/6-1841. Haagen Bæruldsen Slettene und. Aas og Karen Kirstine Rasmusdatters Lars. Fadd: Aslak Pedersen Aas, Isak Sørensen Nykaas, Jens Halvorsen und. Aas, Isak Sørensens Kone, Karen Kirstine Bæruldsd., P. Inger Pedersd. Aas.

f. 10/1-1841. dbt. 6/6-1841. Hans Nielsen Berg, BbKlev og Inger Nielsdatters Niels. Fadd: Gunder Aslaksens Kone, Anne Andersd. BbKlev, P. Gurine Olsd. ib., Ole Nielsen ib., Halvor Nielsen Kolkind, Aslak Gundersen BbKlev.
HD af Madame Anundsen.

f. 14/4-1841. dbt. 13/6-1841. Halvor Olsen Eriksrød og Anne Jacobsdatters Jacob. Fadd: Christen Olsen Eriksrød, Jacob Thomassen ib., Torkild Olsen und. Tufte, P. Karen Olsd. und. Eriksrød, moderen selv.
HD af Rønnik Christensen.

f. 11/2-1841. dbt. 13/6-1841. Skibscapitain Christian Blom, Falkum og Dorthea Christine Bentzens Hans Andreas. Fadd: Madame Anne Cathrine Blom, Jfr. Casparine Paus, Procurator Søren Blom, Kiøbmand Simon Jynge, Fuldmægtig Tambs.

f. 13/8-1840. dbt. 13/6-1841. Christen Halvorsen BbKlev og Anne Kirstine Bøydlers Carl Marinius Bøydler. Fadd: Tobakspinder Asbiørnsen i Skien, Christen Halvorsen Sandvigen, Gotfried Severin Bøydler, Oseb., P. Elen Kirstine Henriksd. i Skien, moderen selv.
HD af And. Aulie.

f. 30/5-1841. dbt. 20/6-1841. Niels Andersen Skyer og Ragnild Helgesdatters Anders. Fadd: Michel Olsen Ballestad, Lars Isaksen Skyer, Peder Christophersen Ødegaarden, Ellef Helgesens Kone, Elen Jacobsd. Buer i Eidanger, P. Ingeborg Helgesd. ib.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 1/12-1840. dbt. 20/6-1841. Ole Olsen Drengen i Luksefield og Ingeborg Rollefsdatters Peder. Fadd: Halvor Olsen, John Johannesen Grinilie, Torkild Johnsen Liestul og Kone Thorine Helgesd., alle i Luxefield, P. Ingeborg Engebregtsd. und Bøe.
HD af Skoleholder Anders Larsen.

f. 29/4-1841. dbt. 27/6-1841. Ole Gundersen und. S. Brække og Inger Svendsdatters Niels Olaus. Fadd: Lars Halvorsens Kone Anne Karine Pedersd. BbKlev, P. Anne Marie Jensd. i Skien, Svend Zacharias Thorsen, Andreas Christensen Gjerpen, faderen selv.
HD af Faderen.

f. 28/6-1841. NB. (Tvillinger). Gunder Børresen und. Mæhla og Maren Maria Michelsdatters Børre Christian. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Anders Jensen Lie. Døde begge før Hjemmedaabens Stadfæstelse.

f. 28/6-1841. NB. (Tvillinger). Gunder Børresen und. Mæhla og Maren Maria Michelsdatters Theodor Andreas. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Anders Jensen Lie. Døde begge før Hjemmedaabens Stadfæstelse.

f. 27/10-1840. dbt. 11/7-1841. Proprietair Herman Bagger, Folloug og Marthe Elise født Winthers Hans Winther. Fadd: Madame A. C. Sal. Blom, Folloug, Jomfr. Elise Mulertz, Skien, Kapitain Elias Lieung ib., Provisor Krohn og Otto Barnholdt i Skien.
HD af Faderen selv.

f. 3/4-1841. dbt. 27/6-1841. Niels Helgesen Oseb. og Ingeborg Maria Christensdatters Marthe Kirstine. Fadd: Anders Engebregtsen Oseb., Torjus Engebregtsen ib., Niels Andersen Bakken, P. Anne Helene Heljesd. i Porsgrund, moderen selv.
HD af Torgrim Olsen.

f. 28/5-1841. dbt. 27/6-1841. Niels Olsen Stulen (paa Ophougen) og Ingeborg Simonsdatters Maren. Fadd: Ole Pedersens Kone, Karen Johannesd. Bøe, P. Anne Gurine Simonsd. Stulen, Christopher Hansen Bøe, Abraham Lucassen Stulen, Halvor Olsen und. Fossum.

f. 19/5-1841. dbt. 27/6-1841. Halvor Ellingsen Sukken og Ingeborg Maria Aslaksdatters Gurine. Fadd: Enke Anne Aslaksd. Tvedten, P. Ingeborg Olsd. Gjerpen, Ole Ellingsen Skilbred, Niels Larsen Høimyhr, Thormod Johnsen Gjerpen.

f. 14/5-1841. dbt. 4/7-1841. Ellef Olsen und. Fossum og Karen Elisabeth Engebregtsdatters Inger Karine. Fadd: Peder Engebregtsen und. Fossum, og Kone, Johanne Andersd., Christen Madsen und. Bøe, Mads Larsen und. Fossum, P. Anne Engebregtsd. ib.

f. 17/4-1841. dbt. 4/7-1841. Johannes Jensen Eegaasen og Margith Hansdatters Karen Hansine. Fadd: Even Christophersens Kone, Lisbeth Olsd. Folloug, P. Johanne Ernstine Johannesd. Eegaasen, Isak Gundersen Espedal, Simon Hansen Nygaard, Lauritz Nielsen Ballestad. HD af Michel Evensen Eegaasen.

f. 20/2-1841. dbt. 4/7-1841. Christen Olsen, Oseb. og Anne Severine Christensdatters Olava. Fadd: Christen Olsen Rød i Eidanger, og P. Marthe Marie Christensd. ib., Søren Olsen Oseb., Isak Christensen Borge, moderen selv.
HD af Torgrim Olsen (Osebakken).

f. 28/2-1841. dbt. 11/7-1841. Christen Jacobsen Lie, Oseb. og Maren Magrethe Hansdatters Jacobine. Fadd: Jacob Ødegaardens Kone, Marie Olsd. Oseb., P. Karen Olsd. ib., Niels Larsen ib., Hans Johnsen BbKlev, faderen selv.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 2/5-1841. dbt. 11/7-1841. Jens Torstensen Riis, BbKlev og Kirsten Tollefsdatters Jessine. Fadd: Harald Halvorsen i Skien, Simon Bæruldsen og Severin Haraldsen ib., P. Anne Gurine Michelsd. ib., moderen selv.
HD af Madame Anundsen.

f. 7/4-1841. dbt. 25/7-1841. Lars Solvesen Kiær og Gunild Olsdatters Anne Karine. Fadd: Andreas Solvesen og Niels Solvesen Kiær, Axel Larsen Kiær, Andreas Solvesens Kone, Maren Engebregtsd., P. Magrethe Larsd. Kiær.
HD af Skoleholder John Solvesen.

f. 24/6-1841. dbt. 1/8-1841. NB. Olava. Pige Anne Sigurdsd. und. Tufte, angiver som Barnefader Uk. Ole Solvesen Nisterød, nu paa Fossum. Uægte. Anmeldt af moderen.
Fadd: Ole Jensen Berberg, Gunder Andersen Limie, Aslak Larsen und. Tufte og Kone Anne Andersd., P. Maren Kirstine Knudsd. Fossum.

f. 18/12-1840. dbt. 1/8-1841. Hans Michelsen Oseb. og Inger Eriksdatters Elen. Fadd: Ole Eriksen Lie, Hans Olsen og Erik Olsen ib., P. Maren Fredriksd. Oseb. og moderen selv. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 1/6-1841. dbt. 18/7-1841. Knud Peter Christophersen Fossum og Karen Iversdatters Iver. Fadd: Lars Iversens Kone, Inger Jansd. Fossum, P. Maren Iversd. fra Herrøe, Jacob Iversen ib., Hans Christian Christophersen i Skien, Christian Halvorsen Fossum.
HD af Madame Jacobsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 12/4-1841. dbt. 15/8-1841. Jørgen Hansen Follestad og Karen Svendsdatters Hans Sveder. Fadd: Knud Svendsens Enke, Anne Dorthe Sivertsd. Klosterhougene, P. Benedicte Brynildsd. ib., Svend Knudsen ib., Christen Kiøstolfsen Follestad og Hans Olsen Skinnert ib.
HD af Mad. Anundsen.

f. 13/10-1841. 18/7-1841. Niels Larsen Oseb. og Marie Torkildsdatters Niels. Fadd: Christen Jacobsens Kone Maren Hansd. Oseb., P. Stine Hansd. ib., Lars Nielsen, Torsten Lassesen og Isak Jacobsen, alle paa Oseb.
HD af Torgrim Olsen.

f. 3/6-1841. dbt. 25/7-1841. Niels Nielsen Marker og Karen Jørgensdatters Peder. Fadd: Aslak Svendsen Høgelie, Jens Zachariassen Kleven, Niels Johnsen Høgelie, P. Gunild Nielsd. i Skien, og P. Karen Aslaksd. Høgelie.
HD af Halvor Thorbiørnsen Putten.

f. 12/2-1841. dbt. 25/7-1841. Skomager Lars Christensen Follestad og Berthe Jacobsdatters Lauritz. Fadd: Jacob Andersen und. Borrestad, Mathias Sørensen i Skien, P. Elen Kirstine Sørensd. ib., P. Karen Marie Enersd. Espelien(?), faderen selv.
HD af Mad. Anundsen.

f. 22/6-1841. dbt. 1/8-1841. Rasmus Johnsen Grumstulen og Dorthe Nielsdatters Ole. Fadd: Jacob Davidsens Kone, Maren Rasmusd. Glænde, P. Maren Kirstine Arnesd. Berberg, Simon Zachariassen ib., Ole Zachariassen ib., Abraham Pedersen ib.

f. 12/7-1841. dbt. 15/8-1841. Ole Johannessen Wadræte und Gulseth og Ingeborg Kirstine Larsdatters Ole. Fadd: Uhrmager Iver Andersen i Skien, Gunder Hansen Sand i Mælum, Anders Jensen Gulseth, P. Stine Andersd. ib., moderen selv.
HD af Kari Mæhla.

f. 24/7-1841. dbt. 22/8-1841. Peder Jacobsen Holm og Magrethe Olsdatters Johan. Fadd: Niels Wattenbergs Kone Kari Olsd., P. Karen Jacobsd. Teien, Anders Olsen Skilbred, Jørgen Olsen Hobæk, Anund Anundsen Høgelie.

f. 27/7-1841. dbt. 29/8-1841. Johannes Henriksen Fossum og Aaste Cathrine Gundersdatters Henrik. Fadd: Niels Jensens Kone, Sara Henriksd., P. Maria Jacobsd., Tollef Henriksen, Niels Pedersen, alle paa Fossum, Lars Caspersen Aashammer.

f. 4/7-1841. dbt. 29/8-1841. Sognepræst Rode og Anne Lucie fød Holters Ludvig William. Fadd: Amtmandinde Falsen, Frøken Caroline Rode, Hofmarschal Løvenskiold, Bergmester Strøm, Overtoldbetient J. Holter.

f. 1/6-1841. dbt. 29/8-1841. Ole Nielsen Troldsaas und. Grinie og Magrethe Isaksdatters Isak. Fadd: Søren Isaksens Kone, Marthe Christensd. i Skien, P. Andrea Olsd. BbKlev, Daniel Pedersen ib., Ole Torbiørnsen Marker, Peder Pedersen ib.
HD af Skoleholder Halvor Torbiørnsen (Putten).

f. 29/7-1841. dbt. 29/8-1841. Ole Hansen Ramsaas og Kirsten Larsdatters Hans Jacob. Fadd: Mathis Gundersens Kone Karine Larsd. Ramsaas, P. Anne Maria Hansd. ib., Isak Larsen Aaltvedt, Hans Hansen Ramsaas, Ole Olsen und. Meen(?).
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 24/6-1841. dbt. 5/9-1841. Halvor Nielsen und. S. Hynie og Ingeborg Maria Ellefsdatters Niels. Fadd: Halvor Halvorsens Kone Berthe Kirstine Nielsd. und. Aas, P. Anne Gurine Gundersd. Aashammer, Lars Nielsen og Jens Nielsen ib., Anders Ellefsen und. Foss.
HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 29/6-1841. dbt. 8/8-1841. John Johnsen und. N. Brække og Karen Pedersdatters Kirsten. Fadd: Ole Johnsens Kone, Gunild Maria Hansd., P. Maren Johnsd. Steensrød, Anders Johnsen ib., Niels Johnsen ib., Søren Pedersen Klosterhoug.

f. 28/5-1841. dbt. 15/8-1841. Anders Amundsen Oseb. og Elen Maria Isaksdatters Anne Elise. Fadd: Niels Kittelsen Borge, Halvor Andersen ib., Christen Jensen fra Kragerøe, P. Kirsten Andersd. Oseb., moderen selv.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 2/5-1841. dbt. 22/8-1841. Børre Jørgensen Semb og Maren Hansdatters Hanne. Fadd: Anders Hansen Lien und. Fossum, Svend Helgesen Gulseth, Henrik Torstensen Semb, Zacharias Berbergs Kone, Magnild Simonsd., P. Maria Hansd. Mæhla.
HD af Hans Isaksen Grinie.

f. 3/6-1841. dbt. 22/8-1841. Ole Gundersen Bratsberghougen und. Ø. Borge og Amborg Kirstine Larsdatters Karen. Fadd: Peder Larsen Meen, Halvor Larsen Ballestad, Ole Nielsen Stulen, Mathias Gundersens Kone, Anne Karine Larsd., P. Ingeborg Gundersd. Ramsaas.
HD af Skoleholder Torgrim (Olsen) Ballestad (paa Osebakken).

f. 13/7-1841. dbt. 22/8-1841. Halvor Halvorsen Aashammer og Berthe Kirstine Nielsdatters Karen Kirstine. Fadd: Hans Tolvsen og Lars Caspersen Aashammer, Jens Nielsen Mæhla, Ole Tolvsens Kone Karen Olsd. Aashammer, P. Inger Halvorsd. i Skien.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 25/5-1841. dbt. 29/8-1841. Torger Andersen Oseb. og Anne Kirstine Eriksdatters Kirstine. Fadd: Erik Christiansen Oseb., P. Karen Kirstine Olsd. ib., Tormod Johnsen Gjerpen Præstegaard, Begge Forældrene selv. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 12/7-1841. dbt. 29/8-1841. Knud Christophersen Sølie og Marthe Eriksdatters Maren Christine. Fadd: Mathias Larsen Høgseth, Georg Stribolt, Thomas Eriksen, Kirsten Eriksd., Larine Larsd. Høgseth.

f. 18/7-1841. dbt. 29/8-1841. Torsten Lassesen Oseb. og Birgitte Dorthea Eriksdatters Inger Thomine. Fadd: Knud Eriksens Kone Maren Pedersd. Oseb., P. Gunild Maria Andersd. ib., Abraham Jacobsen, Jens Jensen og Hans Johannessen Oseb.
HD af Torgrim Olsen.

f. 11/4-1841. dbt. 5/9-1841. Ole Nielsen und. Mæhla og Anne Hovelsdatters Maren Anne. Fadd: Hans Andersens Kone, Christence Isaksd. Fossum, P. Ragnild Maria Nielsd. Lie, Anders Jensen Lie, Jens Zachariassen Kleven, Kittel Johannessen Mæhla.
HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 23/8-1841. dbt. 19/9-1841. Halvor Paulsen Doxrød og Inger Maria Andersdatters Ole. Fadd: Christen Michelsen og Kone Berthe Maria Olsd. Doxrød, P. Sara Andrea Halvorsd. ib., Ole Isaksen ib., Isak Olsen.

f. 30/6-1841. dbt. 19/9-1841. Ole Andersen BbKlev (g. i Skien 11/6-1841) og Inger Andrea Jensdatters Andreas. Fadd: Hans Johnsen BbKlev og Kone Benedicte Isaksd., Aslak Gundersen ib., Christian Lorentz Isaksen iv., P. Dorthea Christensd. ib.
HD af Knud J. Bommen.

f. 5/9-1841. dbt. 19/9-1841. Mads Hansen Kuttere und. Foss anden og Aaste Olsdatters Hans. Fadd: Christen Larsens Kone Ingeborg Hansd. Westermoe, P. Andrea Olsd. fra Walebøe, Aslak Halvorsen Sverrig, Halvor Hansen Tufte, Harald Andersen Wenstøb.
HD af Madame Jacobsen.

f. 19/5-1841. dbt. 19/9-1841. Ole Nielsen Oseb. og Berthe Marie Brynildsdatters Otto Christian. Fadd: Jens Jørgensen Meier, Herman Jensen Meier, Carl Thronsen, P. Kirsten Thurine Larsd., alle af Osebakken, moderen selv.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 24/8-1841. dbt. 26/9-1841. Tollef Henriksen Fossum og Birgitte Caisa Petersdatters Johan Peter. Fadd: Johannes Henriksens Kone Trine Gundersd. Fossum, P. Dorthea Svendsd. i Skien, Johannes Caspersen Aashammer, Lars Caspersen ib., Rasmus Halvorsen Fossum. HD af Skoleholder Hans Isaksen (Grinie).

f. 24/5-1841. dbt. 26/9-1841. Christian Christiansen N. Brækkejord og Jørgine Pedersdatters Martin Christian. Fadd: Niels Christiansen Limie, Jan Christiansen ib., P. Christine Christiansd. ib., P. Anne Gurine Christiansd. ib., faderen selv.
HD af Halvor Ekonrød.

f. 25/8-1841. dbt. 10/10-1841. Johanne Petersen Aashammer og Maren Aslaksdatters Johan Peter. Fadd: Tollef Henriksen og Kone Brithe Caisa Petersd. Fossum, P. Anne Hansd. Aashammer, Lars Pedersen ib., Ole Sørensen ib.
HD af Skoleholder Ole Olsen Oterholt.

f. 21/9-1841. dbt. 10/10-1841. Knud Larsen Bratsbergskougen og Anne Isaksdatters Isak. Fadd: Isak Isaksen Skougen og Kone Kirsten Larsd., P. Elisabeth Andersd. Løberg, Erik Isaksen og Isak Eriksen ibid.

f. 28/8-1841. dbt. 17/10-1841. Møtte ei formedelst Sygdomsforefald før 31/10-1841. Jens Olsen Teien und. Moe og Ingeborg Jacobsdatters Ole Jens. Fadd: Ole Olsen Houkeroe og Kone Maren Jacobsd., Aslak Olsen Gaasehølen, Halvor Olsen Eriksrød, P. Maren K. Olsd. Furuvald.

f. 25/8-1841. dbt. 17/10-1841. Hans Isaksen Frogner og Inger Andersdatters Andreas. Fadd: Lars Andersen und. Frogner og Kone Anne Pedersd., P. Maren Thronsd. ib., Ole Thronsen i Skien, faderen selv.

f. 7/9-1841. dbt. 24/10-1841. Hans Jacobsen und. Berberg og Helvig Olsdatters Jacob. Fadd: Rasmus Bæruldsens Kone, Live Jacobsd. und. Moe, P. Anne Olsd. Høgelie, Ole Torstensen und. Eriksrød, Ole Jacobsen und. Berberg, Hans Pedersen ib.

f. 15/9-1841. dbt. 24/10-1841. Farver Isak Hansen Nærum N. Brækkejord og Berthe Eriksdatters Carl August. Fadd: Jacob Hansens Kone, Ragnild Eriksd. Nærum, P. Anne Eriksd. Bøhle, Engebregt Hansen Nærum i Porsgrund, Simon Hansen Nygaard, Erik Eriksen Ballestad, Bogbinder Jens Melgaard i Skien.

f. 29/7-1841. dbt. 5/9-1841. Peder Christensen und. Borge og Magrethe Gundersdatters Karen Kirstine. Fadd: Niels Andersen Bakken og Kone Karen Gundersd., P. Thore Gundersd. Ramsaas, Mathias Gundersen ib., Ole Gundersen und. Borge.
HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen.

f. 17/8-1841. dbt. 12/9-1841. Christopher Olsen Fossum og Ingeborg Johnsdatters Karen. Fadd: Svend Olsen Fossum, Mads Larsen ib., Jens Nielsen Aarhuus, P. Marthe Maria Christophersd. Mæhla, P. Anne Olausd. Graaten.

f. 25/5-1841. dbt. 12/9-1841. Aslak Olsen Moe og Maria Olsdatters Anne. Fadd: Aslak Sveriges Kone, Anne Hansd., Halvor Wenstøbs Kone Anne Jacobsd., Christopher Olsen, Halvor Olsen Sætret, Peder Halvorsen Sverrig und. Moe.
HD af Skoleholder Ole Olsen Oterholt.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 11/6-1841. dbt. 12/9-1841. Mathias Andersen Svinholt og Kirsten Eriksdatters Elen Andrea. Fadd: Knud Christophersens Kone, Marthe Eriksd. af Sølie, P. Thore Andersd. Svinholt, Thor Nielsen Høgseth, Jacob Larsen ib., Thomas Eriksen Rønning. Hjemmedøbt.

f. 8/8-1841. dbt. 19/9-1841. Christen Michelsen Doxrød og Berthe Maria Olsdatters Sara Andrea. Fadd: Halvor Paulsen Doxrød og Kone Inger Maria Andersd., P. Anne Michelsd. ib., Jens Henriksen og Halvor Jansen ib.

f. 15/8-1841. dbt. 19/9-1841. Even Abrahamsen Fossum og Berthe Trulsdatters Inger Maria. Fadd: Hans Isaksen Fossum, Tov Larsen ib., Christopher Olsen Lien, Enke Inger Thomasd., P. Kirsten Maria Trulsd. ib.

f. 7/8-1841. dbt. 26/9-1841. Aslak Halvorsen Sverrig und. Moe og Anne Hansdatters Ingeborg. Fadd: Aslak Olsens Kone, Maria Olsd. Moe, P. Ingeborg Halvorsd. Semb, Christen Larsen Westermoe, Hans Sørensen Limie, Harald Andersen Wenstøb.

f. 21/8-1841. dbt. 24/9-1841. Bogholder John P. Foss, Fossum og Karen Sarine Foss fød Dahls Clara Ingerine. Fadd: Gjordemoder Jfr. Inger Olsen i Porsgrund, Louise Eriksen ib., Høker Hans Jensen, Skipper P. Paulsen jun., Kontorist John Jac. Pettersen.
HD af Skoleholder Hans Isaksen (Grinie).

f. 14/9-1841. dbt. 10/10-1841. Rasmus Engebregtsen Dyrkold og Maria Olsdatters Maren Karine. Fadd: Østen Larsen und. Dyrkold, Christen Christophersen Hagen, Ole Olsen Oterholt, Niels Oterholts Kone Gunild Olsd., P. Sara Jensd. Teien.

f. 12/9-1841. dbt. 10/10-1841. Elias Andersen BbKlev og Berthe Marie Thomasdatters Anne Marie. Fadd: Thomas Gundersen Løberg, Niels Eriksen og Thomas Andersen BbKlev, P. Berthe Marie Johnsd. ib., moderen selv.
HD af Niels Larsens Kone.

f. 30/8-1841. dbt. 17/10-1841. Christopher Olsen Aashammer og Berthe Abrahamsdattews Ingeborg Maria. Fadd: Ole Sørensen Aashammer, Hans Olsen og Ole Hansen Fossum, Halvor Halvorsens Kone, Berthe Nielsd. Aashammer, P. Kirsten Olsd. Fossum.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 5/9-1841. dbt. 17/10-1841. Ole Andersen und. Bratsberg og Ingeborg Torstensdatters Anne Maria. Fadd: Hans Jensen Ballestad, Anders Pedersen og Knud Pedersen und. Bratsberg, P. Anne Gurine Hansd. i Skien, P. Ingeborg Pedersd. und. Bratsberg.

f. 7/10-1841. dbt. 24/10-1841. Jacob Larsen Høiseth og Maren Nielsdatters Niels. Fadd: Anders Jansens Kone Ingeborg Nielsd. Steensrød, P. Inger Jansd., Christian Thorsen Høiseth, Mathis Larsen ib., Mathis Andersen Svinholt.

f. 29/9-1841. dbt. 31/10-1841. Jacob Pedersen Hynie og Birgitte Hansdatters Lars. Fadd: Halvor Andersen Brækkejord., Anund Brynildsen Hynie, Ole Hynies Kone Anne Pedersd., P. Dorthe Olsd. ib., faderen selv.

f. 24/9-1841. dbt. 7/11-1841. NB. Jacob. Pige Magrethe Anundsd. Oseb. Barnefader: Dagarbeidende uk. Jacob Andersen Egelie. HD af Skoleholder Torgrim Olsen. Uægte. Anmeldt af Moderen.
Fadd: Isak Larsens Kone, Anne Anundsd. Aaltvedt, P. Anne Wetlesd. i Porsgrund, Jacob Nielsen Oseb., Hans Andersen Fossjordet, Lars Andersen ib.

f. 6/10-1841. dbt. 14/11-1841. Lars Gundersen Sølie øvre og Anne Dorthe Arnesdatters Gotfried. Fadd: Simon Jacobsens Kone, Maren Jacobsd. Sølie, P. Karen Arnesd. Ougestad, Gunder Arnesen Gulseth, John Gundersen Ougestad, Zacharias Gundersen Lie.
HD af Gunder Arnesen.

f. 6/10-1841. dbt. 14/11-1841. Niels Hansen und. S. Wenstøb og Inger Hansdatters Hans Andreas. Fadd: Hans Hansens Kone, Anne Johansd. Mæhla, P. Inger Nielsd. Oseb., Harald Andersen Wenstøb, Gunder Evensen i Skien, Gunder Solvesen Wenstøb.

f. 29/9-1841. dbt. 21/11-1841. Anders Hansen Fossum og Andrea Johannesdatters Hans. Fadd: Johannes Hansen Fossum, Christen Johansen ib., Daniel Andersen ib., Niels Hansens Kone Unger Hansd. und. Wenstøb, P. Maren Christensd. Fossum.

f. 22/10-1841. dbt. 28/11-1841. Hans Halvorsen Riis, N. Brækkejord og Helvig Jensdatters Jens Hartvig. Fadd: Niels Jensen Lien, Gunder Jensen Lien, Jens Nielsen, alle paa Fossum, P. Inger Jensd. i Skien, moderen selv.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 23/3-1841. dbt. 28/11-1841. Giert Halvorsen Oseb. og Helvig Andersdatters Halvor. Fadd: Hans Sørensens Kone, Christiane Storm Oseb., P. Inger Olsd. ib., Engebregt Andersen ib., Torjus Engebregtsen ib., Hans Johansen ib.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 4/10-1841. dbt. 26/12-1841. Jacob Thronsen N. Ballestad og Kirsten Pedersdatters Thron. Fadd: Ole Thronsen i Skien, Ole Andersen Hougen, Niels Haraldsen Bækkevald, Ole Torstensens Kone, Maria Pedersd. af Solum, P. Aaste Maria Thronsd. Hougen.
HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 14/10-1841. dbt. 26/12-1841. Jens Jensen Ballestad og Anne Magrethe Hansdatters Jens. Erik Eriksens Kone Maria Pedersd. Ballestad, P. Ingeborg Hansd. Nænseth, Anders Hansen ib., Thomas Hansen ib., Johannes Jensen Bøhle.
HD af John Jacobsen (Ballestad).

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 19/11-1841. dbt. 26/12-1841. Hans Olsen Meen og Anne Nielsdatters Johan. Fadd: Anders Andersen und. Meen, Peder Christensen und. Bratsberg, Ole Nielsen Skyer, P. Berthe Nielsd. Skyer, P. Marthe Nielsd. Løberg.

f. 16/12-1841. dbt. 26/12-1841. Kittel Nielsen Fakum og Karen Kiøstolfsdatters Ole. Fadd: Anders Jensen Lie, Lars Nielsen Aarhuus, Sondre Gundersen Falkum, John Jacobsens Kone Ragnild Engebregtsd. Bøhle, P. Pernille Aslaksd.
HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 27/6-1841. dbt. 31/10-1841. Knud Jacobsen und. Frogner og Gro Olsdatters Ingeborg. Fadd: Jens Thorsen und. Frogner, Erik Larsen Ballestad og Kone Martha Jacobsd., Thor Sørensen Hagen, P. Ingeborg Olsd. Sæteret.
HD af Johan Solvesen.

f. 21/9-1841. dbt. 31/10-1841. Simon Hansen Nyegaard og Ingeborg Kirstine Hansdatters Inger Dorthea. Fadd: Farver Engebregt Hansens Kone, Anne Bolette Gundersd. i Porsgrund, P. Magrethe Sivertsd. Riis, Jacob Hansen Nærum, Farver Isak Hansen Nærum, Lars Kittelsen Grønnerød, Johannes M. Eegaasen.

f. 16/10-1841. dbt. 7/11-1841. Christian Nielsen und. Bøe og Anne Abrahamsdatters Anne Kirstine. Fadd: Niels Jensen und. Bøe, John Hansen ib., Svend Larsen ib., Ole Nielsens Kone Kirstine Johannesd. ib., P. Marthe Henriksd. Fossum.

f. 14/8-1841. dbt. 7/11-1841. Christen Nielsen und. Doxrød og Gurine Sørensdatters Anne Maria. Fadd: Rasmus Christensen Holm, Ole Olsen ib., Christen Isaksens Kone Anne Rasmusd. Holm, P. Marthe Pedersd. ibid.
HD af Johannes Andersen Kleven.

f. 22/9-1841. dbt. 14/11-1841. Isak Gundersen Fossum og Karen Jansdatters Maren. Fadd: Peder Jansens Kone Inger Pedersd. Wenstøb, P. Johanne Torkildsd. Petersborg, Niels Jansen Gjemsøe Kloster, Halvor Rasmussen Jønnevold, Lucas Engebregtsen.

f. 6/11-1841. dbt. 12/11-1841. Peder Olsen Holm, Bratsberg (Skougen) og Kirsten Sondresdatters Aminde Cicilie. Fadd: Halvor Holms Kone, Sara Larsd., P. Ingeborg Kirstine Pedersd., Halvor Olsen Holm, Niels Engebregtsen Blegebakken, Gunder Nielsen und. Aarhuus.
HD af Madame Sørbøe.

f. 15/10-1841. dbt. 14/11-1841. Peder Gundersen Aashammer og Ingeborg Elisabeth Arvesdatters Anne Martine. Fadd: Lars Caspersen Aashammer, Hans Pedersen ib., og Kone Inger Gundersd., Marcus Gundersen, P. Anne Christiansd. ib.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen Hoppestad.

f. 15/10-1841. dbt. 14/11-1841. Isak Eriksen und. Gulseth og Ragnild Larsdatters Louise. Fadd: Torsten Olsens Kone, Maria Thorsd. und. Meen, P. Anne Larsd. Laugmandsgaarden, Knud Larsen und. Bratsberg, Isak Isaksen ib., Svenke Larsen Follestad.

f. 3/9-1841. dbt. 21/11-1841. NB. Uk. Jens Jensen Oseb. og Enke Ingeborg Eriksdatters Maren Jensine. Fadd: Thomas Lassesen Oseb., Jens Halvorsen ib., P. Berthe Jansd. ib., moderen selv. Uægte. Anmeldt af moderen.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 11/9-1841. dbt. 28/11-1841. John Andersen S. Brækkejord og Maren Olsdatters Ragnild Maria. Fadd: Kone Inger Andersd. S. Brække, P. Anne Johnsd. Grinie, Gunder Solvesen Wenstøb, Halvor Olsen Fossum, Thomas Thomassen Brækkej.

f. 27/9-1841. dbt. 28/11-1841. Anders Andersen und. Nøglegaard og Karine Pedersdatters Kirstine. Fadd: Søren Christensens Kone, Ingeborg Pedersd. und. Aas, P. Kirstine Jensd. und Foss, Peder Aslaksen Stulen, Peder Jansen Wenstøb, Peder Sørensen und. Aas.

f. 21/10-1841. dbt. 5/12-1841. Engebregt Gundersen Borrestadholmen og Gunild Maria Johnsdatters Amalie. Fadd: Niels Helgesens Kone Ingeborg Marie Christensd. und. Borrestad, P. Kirsten Dorthea Isaksd. Holmen, John Jacobsen Ballestad, Lars Christensen Holmen, Mathias Engebregtsen und. Øvrum. HD af John Jacobsen Ballestad.

f. 1/10-1841. dbt. 26/12-1841. Johannes Andersen Kleven og Berthe Maria Andersdatters Anders. Fadd: Niels Andersens Kone, Thurine Eriksd. und. Bøe, P. Ingeborg Knudsd. Doxrød, Anders Johannesen und. Bøe, Halvor Engebregtsen Doxrød, Ole Isaksen ib.
HD af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen.

f. 28/9-1841. dbt. 26/12-1841. Lucas Engebregtsen und. Moe og Maria Gullichsdatters Gunder. Fadd: Isak Gundersen Fossum, Halvor Solvesen Rosvald, Simon Engebregtsen und. Moe, Simon Madsens Kone Maren Engebregtsd., P. Karine Andersd. Sneltvedt.
HD af Skoleholder Ole Olsen Oterholt.

f. 9/10-1841. dbt. 26/12-1841. Skoleholder Torgrim Olsen Oseb. og Maren Kirstine Hansdatters Severin Theodor. Fadd: Hans Wetlesens Kone Sara Hansd., P. Berthine Christensen oseb., Erik Olsen Ballestad, Niels Olsen ib., Jens Jørgensen Meyer Oseb.
HD af Faderen.

f. 8/10-1841. dbt. 26/12-1841. Halvor Olsen Mustvedt og Maria Olsdatters Christian. Fadd: Christen Olsen Mustvedt og Kone Anne Andersdatter, Even Olsen Bugot, Even Christophersen Folloug, P. Helvig Olsd. i Skien.
HD af Johan Solvesen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 13/12-1841. dbt. 26/12-1841. Jacob Hansen und. N. Wenstøb og Gurine Pedersdatters Peder. Fadd: Jens Eliassen Aarhuus, Hans Helgesen Gulseth, Aslak Pedersen Wenstøb, Erik Helgesens Kone Anne Pedersd. Gulseth, P. Ingeborg Hansd. Wenstøb.

f. 24/10-1841. dbt. 26/12-1841. Christian Christensen BbKlev og Ingeborg Maria Nielsdatters Martin Nicolay. Fadd: Halvor Nielsen Kolkind, Peder Jørgensen BbKlev, Peder Johnsen ib., Enke Magnild Jensd. ib., P. Marthe Johannesd. und. Gulseth.
HD af Madame Amundsen.

f. 25/11-1841. dbt. 2/1-1842. Isak Halvorsen und. Bratsberg og Maren Pernille Fredriksdatters Henrik Andreas Bruun. Fadd: Lucas Thorsen Øen og Kone Anne Maria Clemmetsd. af Skien, P. Maria Sigurdsd. Bratsberg, Lars Johannesen Løberg, Mads Pedersen Sørbøe.

f. 6/9-1841. dbt. 9/1-1842. Hans Engebregtsen Oseb. og Kirsten Jensdatters Hans Jacob. Fadd: Jens Torkildsens Kone Elen Christophersd. Oseb., P. Maren Berthea Engebregtsd. i Skien, Halvor Jørgensen Oseb., Christian Andersen ib., Andreas Lindstrøm i Porsgrund.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 27/12-1841. dbt. 23/1-1842. Tov Larsen Fossum og Anne Isaksdatters Isak. Fadd: Even Abrahamsen, Jacob Iversen, Ole Jensen, Hans Isaksens Kone Dorthea Olsd., alle paa Fossum, P. Maren Isaksd. Røsager.
HD af Skoleholder Hans Isaksen.

f. 13/9-1841. dbt. 23/1-1842. Johan Henrik Petersen, Oseb. og Karen Jacobsdatters Henrik Wilhelm. Fadd: Jacob Jacobsen Oseb., Halvor Jacobsen ib., Jan Olsen ib., P. Karen Lorentzd. i Porsgrund, moderen selv.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 25/12-1841. dbt. 13/2-1842. Isak Larsen N. Brækkejord og Mariane Christensdatters Christen. Fadd: Andreas Nielsens Kone Elen Magrethe Christensd. i Skien, P. Anne Gundersd. ib., Lars Christensen Holmen, Niels Larsen Brækkejord., Christopher Løkenberg ibid.

f. 17/12-1841. dbt. 20/2-1842. Christen Hansen Sanden og Anne Maria Jacobsdatters Niels. Fadd: Anders Sølies Kone Anne Jacobsd., P. Mine Olsd. (?) Oseb., Lars Jacobsen Sølie, John Olsen Buer, Ole Olsen Oseb., Zacharias Gundersen i Porsgrund.

f. 25/10-1841. dbt. 26/12-1841. Svend Sigridsen und. Fossum og Helvig Andersdatters Maria. Fadd: Peder Sigfridsens Kone, Karen Olsd. und. Fossum, P. Anne Larsd. und. Bøe, Gunder Eriksen Kiise, Jacob Madsen Dyrendal, Mads Larsen und. Fossum.
HD af Skoleholder Hans Isaksen.

f. 18/10-1841. dbt. 26/12-1841. Anders Engebregtsen Oseb. og Anne Kirstine Olsdatters Inger Othilde. Fadd: Ole Olsens Kone Karen Nielsd. Meenstad, P. Inger Hansine Olsd. Oseb., Lars Olsen ib., Engebregt Andersen und. Borge, Torjus Engebregtsen ib.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 1/9-1841. dbt. 26/12-1841. NB. (tvillinger) Halvor Nielsen Lyngaasen og Ingeborg Danielsdatters Magrethe. Fadd: Niels Klevens Kone Karen Nielsd., P. Adamine Gregoriusd. Lyngaasen, Daniel Simonsen Jønnevald, Gregor Tufte, John Christiansen Limie.

f. 1/9-1841. dbt. 26/12-1841. NB. (tvillinger) Halvor Nielsen Lyngaasen og Ingeborg Danielsdatters Maren. Fadd: Hans (Isaksen) Grinis Kone, Maren Danielsd., P. Gurine Christiansd. Limie, Christian Nielsen Kleven, Lars Ellingsen Høimyhr, Daniel Gregoriussen Lund.
HD af Skollærer Hans Isaksen (begge).

f. 5/9-1841. dbt. 26/12-1841. Sigvald Anundsen und. Mæhla og Dorthea Pedersdatters Petronelle. Fadd: Peder Olsen und. Aarhuus, Halvor Pedersen ib., Børre Christian Anundsen Blegebakken, Ole Hynies Kone, Anne Nielsd., P. Anne Halvorsd. und. Brække.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 8/11-1841. dbt. 26/12-1841. Lars Hansen Sanden og Ingeborg Kirstine Eriksdatters Sophie. Fadd: Anders Eriksens Kone Anne Kirstine Andersd. Øde-Sanden, P. Magnild Eriksd. Øvrum, Knud Hansen Borgeskov, Isak Christensen ib., Mads Eriksen Øde-Sanden.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 7/10-1841. dbt. 26/12-1841. Jens Kittelsen Oseb. og Inger Maria Gundersdatters Gurine Kirstine. Fadd: Farver Nærums Kone, Anne Bolette Gundersd. i Porsgrund, P. Karen Gundersd. Borge, Erik Kittelsen Riis, Erik Christiansen Oseb., Isak Gundersen Borge.
HD. af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 22/11-1841. dbt. 2/1-1842. Hans Hansen Kleven og Ingeborg Kirstine Zachariasdatters Berthe Kirstine. Fadd: Enke Anne Halvorsd. Kleven, P. Maren Ellefsd. Svarverplads, Ole Christophersen Kleven, Anders Ellefsen Svarverplads, Halvor Zachariassen Kleven.

f. 6/12-1841. dbt. 2/1-1842. Gunder Thomassen Folloug, BbKlev og Maren Olsdatters Olea. Fadd: Peder Olsens Kone, Marthe Isaksd. i Skien, P. Jacobine Gundersd. ib., Knud Isaksen Bommen, Isak Eriksen BbKlev, Thomas Eriksen i Skien.
HD af Klokker Lund.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 17/11-1841. dbt. 2/1-1842. Wetle Rasmussen Ougestad og Karen Jacobsdatters Karen Guline. Fadd: Anders Jacobsens Kone Ingeborg Rasmusd. Klep, P. Kirsten Maria Hansd. Sølie, Simon Jacobsen Sølie, Hans Arnesen Ougestad, Andreas Haraldsen Lie.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 15/11-1841. dbt. 23/1-1842. Jacob Solvesen und. Bøe og Maren Halvorsdatters Magrethe. Fadd: Hans Halvorsen Kiise, Anund Solvesen Fossum, Andreas Olsen Bøes Kone, Maren Hansd. Bøe, P. Karen Halvorsd. Kiise.
HD af Halvor Abrahamsen.

f. 22/10-1841. dbt. 23/1-1842. Lars Andersen Skiefjeld og Anne Marie Olsdatters Marie. Fadd: John Olsens Kone, Ingeborg Isaksd. Skiefjeld, P. Johanne Andersd. und. Meen, Ole Johansen Skiefjeld, Lars Larsen ib., Hans Andersen Stubberød.
HD af Live Hansd. Houkeraasen.

f. 30/9-1841. dbt. 27/2-1842. Skipper Knud Olsen Skielsvig, Oseb. og Gunild Maria Olsdatter Grønlies Clara Eulalia Georgine. Fadd: Styrmand Ullenæs's Kone Anna Ullenæs i Porsgrund, P. Karen Kirstine Simonsd. Bruun ib., Høker Niels Jacobsen, Styrmand John Olsen ib., faderen selv.

f. 6/2-1842. dbt. 27/2-1842. Johan Solvesen Øde-Sneltvedt og Marthe Johnsdatters John. Fadd: Peder Johnsen Løbergs Kone, Karen Jensd., P. Anne Maria Tolvsd. Grinie, Johannes Gundersen i Solum, Johannes Halvorsen Bøhle, Gunder Pedersen Sørbøe.
HD af faderen.

f. 4/11-1842. dbt. 6/3-1842. Gregorius Nielsen Tufte og Maren Gurine Jansdatters Jahn. Fadd: Halvor Lyngaasen og Kone Ingeborg Danielsd., P. Inger Magrethe Gregoriusd. Tufte, Daniel Gregoriussen Lyngaasen, faderen selv.
HD af Hans Isaksen Grinie.

f. 7/2-1842. dbt. 13/3-1842. Hans Sivertsen und. Riis og Benedicte Christine Bentsdatters Christian. Fadd: Gregers Halvorsens Enke Cathrine Olsd. Aakre, P. Berthe Kirstine Andersd. Kragetoe, Lars Sivertsen Enggrav, Johan Johnsen i Porsgrund, Rasmus Jacobsen Riis.
HD af Faderen.

f. 9/2-1842. dbt. 20/3-1842. Niels Christophersen Grumstulen und. Bøe og Magnild Hansdatters Lars. Fadd: Andreas Olsen Bøe og  Kone Maren Hansd., Simon Aslaksen Fossum, Mads Andersen und. Bøe, P. Ingeborg Paulsd. ibid.

f. 8/1-1842. dbt. 20/3-1842. Thyge Larsen Kiær og Ingeborg Gregersdatters Gunder. Fadd: Jacob Thronsen Ballestad og Kone, Kirsti Pedersd., P. Anne Gurine Gregersd. Tvedten, Gunder Larsen Kiæe, Peder Pedersen ibid.
HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 26/12-1841. dbt. 20/3-1842. Aslak Pedersen und. Ø. Borge og Kirsten Olsdatters Lars. Fadd: David Thorsens Kone i Porsgrund, P. Karen Kirstine Eriksd. ib., Ole Olsen Holte i Eidanger, Lars Olsen Siljan ib., Abraham Jacobsen und. Borge.
HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen.

f. 30/12-1841. dbt. 20/3-1842. Torkild Johnsen Liestul i Luxefjeld og Thurine Helgesdatters John. Fadd: Erik Helgesens Kone, Anne Kirstine Pedersd. Gulseth, P. Berthe Olsd., Tysland, Jacob Jensen ib., Anders Christensen Blegebakken, Fredrik Hansen i Skien.

f. 20/2-1842. dbt. 24/3-1842. Niels Isaksen Sætret i Luxefjeld og Gunild Maria Johannesdatters Isak. Fadd: Lars Olsen Sætret og Kone Anne Gulbrandsd., Isak Isaksen ib., Abraham Olsen Høgelie, P. Ingeborg Isaksd. Sætret.

f. 3/1-1842. dbt. 28/3-1842. Smed Peder Aslaksen Fossum og Ingeborg Maria Jacobsdatters Olaus. Fadd: Aslak Pedersens Kone, Anne Maria Borgersd. Fossum, P. Anne Maria Nielsd. Bratsberg, Lars Iversen Fossum, Jacob Madsen ib., Ole Olsen i Brevig.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 29/1-1842. dbt. 28/3-1842. Jens Jacobsen Tysland og Kirsten Jensdatters Jacob. Fadd: Jacob Jensen Tysland, Johannes Hansen i Skien, Fredrik Christ. Jacobsen ib., Christopher Aslaksens Kone, Elen Kirstine Jacobsd. af Skien, P. Kirsten M. Nielsd.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 12/2-1842. dbt. 28/3-1842. NB. (tvilling). Lars Ellingsen Høimyhr og Inger Karine Nielsdatters Halvor. Fadd: Niels Nielsens Kone, Karen Nielsd. Kleven, P. Gurine Christiansd. Limie, Gregorius Nielsen Tufte, Niels Christiansen Limie,

f. 12/2-1842. dbt. 28/3-1842. NB. (tvilling). Lars Ellingsen Høimyhr og Inger Karine Nielsdatters Ingeborg. Fadd: Giert Høimyhrs Kone Maren Nielsd., P. Marthe Gregoriusd. Tufte, Niels Giertsen Høimyhr, Niels Larsen ib., Aslak Olsen Skilbred.
HD af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen (begge tvillingene).

f. 15/1-1842. dbt. 28/3-1842. Harald Andersen und. N. Mæhla og Maren Hansdatters Andreas. Fadd: Halvor Hansen Tufte, Gunder Andersen Limie, Ole Peter Andersen i Skien, P. Johanne Torkildsd. Petersborg, P. Kari Andersd. Limie.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 2/12-1841. dbt. 13/2-1842. Søren Henriksen Fossum og Dorthea Halvorsdatters Marie. Fadd: Halvor Christensens Kone, Ingeborg Halvorsd. Blegebakken, P. Karen Halvorsd. Falkum, Simon Aslaksen Fossum, Christian Halvorsen ib., Erik Lorentzen ib.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 24/1-1842. dbt. 28/2-1842. Ole Andersen Usterud og Marthe Larsdatters Ingeborg Laurine. Fadd: Knud Bommens Kone Anne Sophie Andersd., BbKlev, P. Sophie Larsd. Hougen, Jacob Knudsen BbKlev, Smed Jacob Eriksen, Sivert Pedersen ib.

f. 15/1-1842. dbt. 13/3-1842. Niels Kittelsen Stulen (Ophoug) og Johanne Johansdatters Guri. Fadd: Christen Eriksen Puttekaas og Kone Berthe Gurine Kittelsd., Niels Nielsen Røsager, Jørgen Olsen Kaasa, P. Marthe Olsd. i Skien.
HD af Halvor Thorbiørnsen.

f. 26/2-1842. dbt. 20/3-1842. Smed Jacob Eriksen S. Brækkejord og Ingeborg Sørensdatters Aastine Marie. Fadd: Isak Sørensens Kone Karen Knudsd. BbKlev, P. Anne Maria Jensd. i Skien, Ole Andersen Usterud, Jacob Knudsen BbKlev, Søren Larsen i Skien.

f. 12/2-1842. dbt. 28/3-1842. Anders Larsen Bakken og Karen Andersdatters Anne Helvig. Fadd: Knud Andersens Kone, Marthe Larsd. Stulen, P. Magrethe Andersd. Fossjord, Niels Andersen Bakken, Mathias Gundersen Ramsaas, Hans Andersen Nærum.

f. 17/12-1841. dbt. 28/3-1842. Halvor Andersen Kiær og Elen Larsdatters Andrea. Fadd: Lars Andersen Klosteret, Søren Isaksen Røsager, Gunder Larsen Kiær, Isak Hansens Kone Kirsti Larsd. Røsager, P. Lisbeth Andersd. Løberg.
HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 22/2-1842. dbt. 28/3-1842. Christian Halvorsen N. Wenstøb og Gunild Olsdatters Christiane. Fadd: Peder Anundsen Gaasodden i Solum, Ole Olsen Nøglegaard, Halvor Larsen Wenstøb, Enke Karen Gurine Christiansd. ib., P. Kari Olsd. Nøglegaard.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 19/3-1842. Hans Christensen BbSkouv og Ragnild Halvorsdatters Gunild. Fadd: (Ingen faddere). HD af Gjordemoder Madame Anundsen. Døde før Hjemmedaabens Stadfæstelse.

f. 26/2-1842. dbt. 17/4-1842. NB. Anne. Pigen Dorthe Maria Jensd. Fossum, angiver som Fader, Uk. Ole Nielsen Skilbred i Slemdal. Uægte. Anmeldt af pigens Fader Jens Nielsen Lien. HD af Skolelærer Hans Isaksen Grinie.
Fadd: Ole Langgangens Kone, Maren Hansd. und. Fossum, P. Inger Jensd. ib., Niels Jensen ib., Gunder Jensen ib., Hans Halvorsen Brækkejord.

f. 1/4-1842. dbt. 24/4-1842. John Gundersen Rønningen und. Løberg og Karen Andersdatters Inger Maria. Fadd: Anders Mathisen Langerød og Kone Ragnild Maria Johnsd., P. Birthe Maria Jørgensd., John Andersen Langerød, Even Gundersen BbKlev.
HD af Ragnild Sondresd. Løberg.

f. 6/4-1842. dbt. 1/5-1842. Niels Giertsen Høimyhr og Maren Zachariasdatters Ingeborg. Fadd: Niels Larsen Høimyhr, Simon Zachariassen Berberg, Ole Zachariassen Berberg, P. Ingeborg og Gunborg Giertsdøttre Høimyhr.

f. 9/2-1842. dbt. 24/3-1842. Rasmus Olsen Rønningen und. Ø. Bøe (i Luxefield) og Mari Andersdatters Ellef. Fadd: John Olsen Wasenden, Niels Hansen og Kone Karen Andersd. Fossum, Rasmus Nielsen ib., P. Inger Gundersd. ib.
HD af Skoleholder Anders Larsen.

f. 8/3-1842. dbt. 28/3-1842. Isak Larsen Riis og Karen Hansdatters Andreas. Fadd: Erik Kittelsen Riis, Anders Larsen ib., Ole Jacobsen Kjendalen i Eidanger, Jacob Kjendalens Kone Inger Hansd. ib., P. Magrethe Sivertsd. Riis.

f. 25/3-1842. dbt. 10/4-1842. Lars Nielsen Løberg og Kirsti Larsdatters Lars. Fadd: Anders Johnsens Kone, Ingeborg Nielsd. Steensrød, P. Marthe Nielsd. Løberg, Jørgen Nielsen ib., Ole Jensen ib., Ole Nielsen Skyer.

f. 6/10-1841. dbt. 10/4-1842. Mathias Olsen, Oseb. og Ingeborg Marie Hansdatters Martin. Fadd: Jens Halvorsen Meen, Hans Smith Sørensen Oseb., P. Karen Olsd. ib., Begge forældrene selv. HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 5/7-1841. dbt. 10/4-1842. Nicolay Nicolaysen und. Mæhla og Aase Endresdatters Nicolay. Fadd: Gunder Børresens Kone Maren Michelsd. und. Mæhla, P. Olava Christensd. Mæhla, Anders Jensen Lie, Jens Nielsen, Kittel Johannesen, alle paa Mæhla.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 14/1-1842. dbt. 10/4-1842. John Olsen BbKlev og Marthe Karine Christensdatters Andreas. Fadd: Anders Nielsen N. Brækkejord og Kone Maren Andersd., P. Cathrine Olsd. i Skien, Christopher Jørgensen BbKlev, faderen selv. HD af Faderen.

f. 22/12-1841. dbt. 10/4-1842. Engebregt Pedersen BbKlev og Marie Johnsdatters Johan. Fadd: Sivert Pedersen BbKlev, Christopher Nielsen Holt ib., Christian Hansen ib., P. Marthe Marie Christophersd. i Graaten, P. Christiane Christophersd. Brække.
HD af Faderen.

f. 1/4-1842. Fredrik Larsen Øgter i Luxefield og Maren Engebregtsdatters Ole. Fadd: (Ingen faddere). HD af Kari Anundsd. Brække af Sandsværd. Død før Daabens Stadfæstelse.

f. 6/1-1842. dbt. 17/4-1842. Peder Olsen, S. Brækkejord og Nicolea Larsdatters Peder. Fadd: Anders Halvorsens Kone Sophie Larsd. BbKlev, P. Christine Hansd. i Skien, Lars Andersen Brækkej., Simon Gulliksen ib., Johannes Halvorsen und. Frogner.

f. 22/3-1842. dbt. 17/4-1842. Christopher Nielsen Holt, BbKlev og Christiane Hansdatters Hans Jacob. Fadd: Engebregt Pedersens Kone, Marie Johnsd. BbKlev, P. Helvig Elisabeth Nielsd. ib., Gunder Axelsen Hynie ib., Andreas Gundersen ib., Lars Olsen ib.
HD af Faderen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 11/4-1842. dbt. 1/5-1842. Michel Nissen und. Mæhla og Pernille Andersdatters Anders. Fadd: Gunder Børresens Kone Maren Maria Michelsd. paa Mæhla, Enke Cathrine Magrethe Nisd. Klosterhougene, Hans Andersen i Porsgrund, Christopher Iversen ib., Nis Nissen Mæhla.

f. 18/4-1842. dbt. 1/5-1842. Niels Michelsen Gulseth og Karen Mathiasdatters Niels. Fadd: Anders Pettersen Gulseth, Svend Helgesen, Gullich Larsen ib., Erik Helgesens Kone Anne Pedersd. ib., P. Helvig Andersd. ib.

f. 20/6-1842. dbt. 8/5-1842. Christen Olsen Fossum og Inger Olsdatters Mariane Christine. Fadd: Svend Olsen und. Fossum, Anders Hansen ib., Engebregt Nielsen ib., Jens Eliassens Kone, Maren Jacobsd. Aarhuus, P. Anne Christensd. und. Bøe.
HD af Skoleholder Anders Lie (Lien?).

f. 1/3-1842. dbt. 16/5-1842. Ole Olsen Oredal und. N. Sneltvedt og Helvig Pedersdatters Pauline. Fadd: Johan Solvesen og Kone Marthe Johnsd., Øde-Sneltvedt, P. Berthe Olsd. Kiølnæs i Slemdal, Peder Knudsen Gurholt ib., Gunder Nielsen Kiølnæs ib.
HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 2/4-1842. dbt. 16/5-1842. Christian Halvorsen Fossum og Dorthe Olsdatters Maria. Fadd: Svend Olsen, Christen Jensen, Christian Olsen, Søren Henriksens Kone Dorthea Halvorsd., P. Marthe Kirstine Madsd., alle paa Fossum.

f. 11/10-1841. dbt. 16/5-1842. Lars Gundersen BbKlev og Berthe Maria Hansdatters Gusta Olava. Fadd: Enke Marie Christensd., Fossum, P. Laurentse Gundersd i Skien, Ernst Andreas Hansen und. Aarhuus, Hans Johnsen BbKlev, Just Sørensen Blegebakken.
HD af Madame Anundsen.

f. 20/6-1841. dbt. 16/5-1842. Thorsten Thorsen Doxrød, BbKlev og Marthe Maria Kielsdatters Magrethe. Fadd: John Olsens Kone Marthe Karine Christensd. BbKlev, P. Maria Kielsd. Graaten, Anders Nielsen Lysa und. Brække, John Olsen BbKlev, Isak Andersen ib.
HD af Skrædder Jan Skou.

f. 26/2-1842. dbt. 16/5-1842. Niels Hansen Folloug und. Bratsberg og Hansine Biørnsdatters Karen Maria. Fadd: Jens Thorsen und. Frogner, Halvor Borgersen unf. Bratsberg, Peder Christensen ib., Christen Bratsbergs Kone Ingeborg Hansd., P. Laurine Nielsd. i Skien.
HD af Madame Amundsen.

f. 20/2-1842. dbt. 29/5-1842. Elias Asbiørnsen Klep og Gunild Larsdatters Larense. Fadd: Ole Olsen Hørta, Hans Hansen Ramsaas, Anders Asbiørnsen Klep, Tollef Wallers Kone Maria Larsd. af Eidanger, P. Anne Nielsd. Japperønning(?).
HD af Hans Sivertsen Riis.

f. 24/1-1842. dbt. 29/5-1842. Hans Hansen Fossum og Kirsten Olsdatters Pernille. Fadd: Niels Nielsen Liens Kone, Jørgine Rasmusd., P. Maren Lucasd. und. Moe, Abraham Lucassen ib., Ole Hansen Fossum, Christen Hansen ib.
HD af Skoleholder Hans Isaksen (Grinie).

f. 13/3-1842. dbt. 5/6-1842. Skoleholder Anders Jensen Lie und. Mæhla og Dorthea Thoresdatters Inger Thomine. Fadd: Gunder Børresen Mæla og Kone Maren Michelsd., P. Marthe Karine Thor(e?)sd. BbKlev, Jens Andersen Lien Fossum, Faderen selv.

f. 27/4-1842. dbt. 5/6-1842. Torger Johnsen Skottet und. Lie og Lisbeth Larsdatters Anne Larense. Fadd: Jacob Langerøds Kone Berthe Larsd., P. Maren Torgersd. Skottet, Christen Pedersen Lie, Lars Jacobsen Langerød, Jacob Torgersen Skottet.

f. 16/3-1842. dbt. 12/6-1842. Erik Christensen Orekaas und. Oterholt og Maren Pedersdatters Anne. Fadd: John Pedersen Bøe, Jens Halvorsen Gaasehølen und. Aas, Niels Aslaksen Orekaas, P. Karen Christensd. ib., P. Anne Pedersd. Hoppestad.
HD af Skoleholder Ole Olsen Oterholt.

f. 21/3-1842. dbt. 12/6-1842. Zacharias Nielsen und. Fossum og Ingeborg Andrea Fredriksdatters Berthe Kirstine. Fadd: Ole Jansens Kone, Karen Olsd. Graaten, Hasle Nielsen Mæhla, Torsten Webiørnsen und. Gulseth, Torsten Fredriksen Graaten, P. Anne Olea Fredriksd. ibid.

f. 25/4-1842. dbt. 16/5-1842. Even Gundersen BbKlev og Maria Isaksdatters Gunder. Fadd: John Gundersen Rønningen og Kone Karen Andersd., P. Anne Berthea Johannesd., Isak Isaksen BbSkov, Isak Eriksen Løberg.

f. 7/3-1842. dbt. 16/5-1842. Knud Jørgensen Gaupaasen und. Frogner og Helvig Halvorsdatters Halvor. Fadd: Peder Johnsen Løberg, Andreas Knudsen Gaupaasen, Jacob Olsen fra Slemdal, Erik Andersens Kone Maren Olsd. Gaupaasen, P. Maria Halvorsd. i Slemdal.
HD af Ole Isaksen Holm.

f. 1/3-1842. dbt. 16/5-1842. John Nielsen Fossum og Ingeborg Kirstine Thorsdatters Niels Theodor. Fadd: Hasle Nielsen und. Mæhla, Ole Nielsen Klosterhougene, Jacob Nielsen Fossum, P. Marthe Thorsd. Gjerpen, P. Johanne Magrethe Andersd. ibid.

f. 12/1-1842. dbt. 16/5-1842. Ole Olsen S. Brække og Inger Isaksdatters Isak. Fadd: Ole Isaksen und. N. Brække, Kittel Olsen ib., Niels Olsen Bøhle, P. Karen Andersd. N. Brækkejord, P. Maria Olsd. Meen.
HD af Christen Steensaasen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 4/5-1842. dbt. 29/5-1842. Anders Larsen Riis og Asgjer Gjermundsdatters Carl. Fadd: Isak Larsens Kone, Karen Hansd. Riis, P. Anne Christensd. ib., Erik Kittelsen ib., Niels Johnsen ib., Christen Hansen Borgeskov.

f. 7/2-1842. dbt. 29/5-1842. Erik Olsen Ballestad og Elen Dorthea Christiansdatters Anders. Fadd: Skoleholder Torgrim Olsens Kone Maren K. Hansd. Oseb., P. Anne Andersd. Gjerpen Li(lle), Niels Olsen Ballestad, Lars Eriksen ib., Daniel Jacobsen.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 19/4-1841. dbt. 5/6-1842. Hans Peter Olsen Oseb. og Margith Iversdatters Arne. Fadd: Gullich Hansen, Thomas og Jens Halvorsen, P. Live Iversd., moderen selv, alle af Osebakken. HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 4/4-1842. dbt. 12/6-1842. Ole Sigurdsen Eriksrød og Anne Christine Nisdatters Paul. Fadd: John Hansen og Kone Christine Torkildsd. Luxefjeld, Sigurd Olsen Eriksrød, Ole Olsen ib., P. Maria Nielsd. Luxefjeld.

f. 21/1-1842. dbt. 12/6-1842. Niels Hansen Øgter i Luxefjeld og Ingeborg Sørensdatters Halvor. Fadd: Knud Olsen Godal og Kone Gurine Thoresd., Anders Knudsen, Ole Olsen Solum, P. Ingeborg Olsd. Gjerpen.
HD af Anund Olsen Brække i Sandsværd.

f. 22/5-1842. dbt. 19/6-1842. Lars Larsen Meen og Berthe Sørensdatters Lars. Fadd: Abraham Larsen Meen, Hans Larsen ib., Anders Kittelsen Grønnerød, Lars Aabyes Kone, Kirsten Larsd. Meen, P. Berthea Gurine Larsd. ibid.

f. 14/5-1842. dbt. 26/6-1842. Johannes Larsen Fossum og Maren Nielsdatters Niels. Fadd: Rasmus Nielsen paa Fossum, Johannes Johnsen ib., Ole Brynildsen fra Holden, Harald Hansens Kone Ingeborg Gundersd., P. Inger Marie Eriksd. ib.
HD af Hans Knudsens Kone Kirsten Hansd.

f. 8/5-1842. dbt. 26/6-1842. Isak Larsen Aaltvedt og Anne Anundsdatters Jacob. Fadd: Tollef Tollefsens Kone, Maria Larsd. Waller, P. Wilhelmine Olsd. Tolleskoven i Eidanger, Ole Larsen ib., Halvor Larsen Oseb., Ole Hansen Ramsaas.
HD af Hans Ramsaasens Kone.

f. 17/4-1842. dbt. 26/6-1842. Peder Isaksen Follestad og Maren Karine Pedersdatters Carl Fredrik. Fadd: Lars Christensen Follestad, Henrik Thomassen ib., P. Maren Thorsd. und Bratsberg, Begge Forældrene.

f. 25/1-1842. dbt. 26/6-1842. Christian Henriksen und. Frogner og Ingeborg Larsdatters Marthe Clarine. Fadd: Hans Rasmussen Frogner, Isak Eriksen BbKlev, Anders Nielsen Grønnerød, Hans Rasmussens Kone Maren Christophersd. und. Frogner, P. Karen Larsd. Sneltvedt. HD af Christen And. Steensaasen.

f. 8/10-1841. dbt. 19/6-1842. Ole Larsen und. W. Borge og Maren Gundersdatters Maren Oline. Fadd: Simon Jacobsens Kone Maren Jacobsd. Sølie, Søren Svendsen Borgeskov, Peder Olsen ib., Torjus Thronsen ib., moderen selv.
HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen.

f. 10/6-1842. dbt. 26/6-1842. Christen Rasmussen Fossum (egentlig M. Wenstøb) og Anne Kirstine Nielsdatters Karen Marie. Fadd: Niels Jensens Kone Karen Rasmusd. und. Bøe, P. Berntine Kittelsd. Gulseth, Hans Rasmussen Fossum, Niels Mortensen ib., Peder Clausen und. Jønnevald.

f. 2/9-1841. dbt. 24/6-1842. Østen Andersen Mæhla og Kirsten Andrea Jensdatters Karen Elise. Fadd: Gjæstgiver Johnsen i Skien, Skomager L. Jacobsen und. Grinie, Østen Knudsen Mæhla, P. Thomine Olsd. i Skien, moderen selv.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 9/4-1842. dbt. 3/7-1842. Gunder Arnesen Gulseth og Anne Kittelsdatters Anne Gurine. Fadd: Hans Helgesens Kone Berthe Kittelsd. Gulseth, P. Berntine Kittelsd. ib., Svend Helgesen ib., Børre Jørgensen ib., Arne Andreassen Ougestad.
HD af Faderen.

f. 30/6-1842. Christen Johansen Fossum og Maren Kirstine Knudsdatters Johanne. Fadd: (Ingen faddere). Hd av Hans Knudsens Kone. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 20/4-1842. dbt. 10/7-1842. Tolv Nielsen und. Bratsberg og Ingeborg Kiøstolfsdatters Cathrine Maria. Fadd: Johannes Johnsen Bratsbergskov, Jacob Thorsen ib., Anders Christensen ib., P. Maria Reiersd. ib., moderen selv.
HD af Thor Andersen.

f. 11/5-1842. dbt. 17/7-1842. Halvor Larsen Ballestad og Marthe Magrethe Larsdatters Karen. Fadd: Peder Larsen Meen og Kone Mari Gundersd., Johannes Larsen BbKlev, Begge Forældrene selv.
HD af John Jacobsen Bøhle.

f. 29/5-1842. dbt. 31/7-1842. Henrik Eriksen Fossum og Ingeborg Jensdatters Anne Maria. Fadd: Ellef Hansens Kone, Karen Engebregtsd. Fossum, P. Karen Jensd. Aarhuus, Engebregt Nielsen Fossum, Henrik Henriksen ib., Johannes Hansen ib.
HD af Skoleholder Hans Isaksen (Grinie).

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 19/7-1842. dbt. 7/8-1842. Torsten Johnsen Kausanrød og Anne Thurine Halvorsdatters Anne Karine. Fadd: Niels Johnsen Kausanrød, Gregorius Halvorsen Putten, Simon Gregoriussen Gravelie, P. Christine Halvorsd. Putten, P. Anne Kirstine Johnsd. Kausanrød.

f. 16/6-1842. dbt. 14/8-1842. Halvor Halvorsen Norrig und. Oterholt og Anne Petersdatters Pernille. Fadd: Ole Halvorsen Eriksrød, Halvor Olsen ib., og Kone Anne Jacobsd., Tov Johnsen Semb, P. Maria Halvorsd. Norrig.

f. 25/5-1842. dbt. 21/8-1842. Rasmus Halvorsen Lekaas und. Holt og nu afdøde Hustru Marthe Knudsdatters Inger. Fadd: Christen Larsen Westermoe, Peder Madsen Bøe, Østen Knudsen Bøe, Ole Hoppestads Kone, Karen Halvorsd., P. Ingeborg Olsd. Gjerpen.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 7/6-1842. dbt. 3/7-1842. Ole Jensen Løberg og Gunild Maria Larsdatters Christian. Fadd: Peder Johnsen og Kone Karen Jensd. Løberg, Lars Nielsen, Harald Andersen, P. Karen Larsd., alle paa Løberg.

f. 25/5-1842. dbt. 10/7-1842. Niels Jensen und. Bøe og Karen Rasmusdatters Jens. Fadd: Hans Rasmussen Fossum, Christen Rasmussen ib., Isak Jensen und. Bøe, Enke Karen Olsd. ib., P. Helvig Olsd. Bugot.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 7/2-1842. dbt. 10/7-1842. Anders Nielsen und. Hynie og Anne Isaksdatters Martin. Fadd: Jacob Hansens Kone Bergith Hansd. Hynie, P. Karen Webiørnsd., Blegebakken, Niels Andersen und. Hynie, Engebregt Pedersen Aarhuus, Anders Ellefsen.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 10/5-1842. dbt. 17/7-1842. Christen Larsen und. Moe og Ingeborg Hansdatters Niels. Fadd: Aslak Halvorsen Sverrig og Kone Anne Hansd., P. Karina Johannesd. und. Moe, Hans Madsen Kuttere (und. Foss), Hans Halvorsen Kiise.

f. 10/1-1842. dbt. 17/7-1842. Hans Andreas Eriksen und. Aarhuus og Ingeborg Hansdatters Erik. Fadd: Lars Gundersens Kone Berthe Hansd. BbKlev, P. Stine Andersd. Gulseth, Jens Jacobsen Gulseth, Jens Eliassen Aarhuus, Ernst Andreas Hansen ib.
HD af Gunder Ougestad (paa Gulseth).

f. 9/6-1842. dbt. 17/7-1842. Peder Jensen Dybedal og Svennoug Gundbiørnsdatters Niels. Fadd: Ole Olsen Oterholt, Niels Jensen ib., Lars Jensen Teien, P. Sara Jensd. ib., P. Karen Gundbiørnsd. Holt.

f. 11/5-1842. dbt. 17/7-1842. Skipper Christen Krog Flørenæs, Oseb. og Maren Dorthe født Hansens Jørgen. Fadd: Madame Ingeborg Knudsen Oseb., Jfr. Hanne Arveschoug i Porsgrund, Kiøbmand Ole Arnesen Oseb., Skipper Thomas Ludvigsen ib., Fuldmægtig Niels Christian Nielsen.

f. 6/5-1842. dbt. 24/7-1842. Lars Iversen Fossum og Inger Jahnsdatters Johan Olaus. Fadd: Peder Aslaksens Kone, Ingeborg Maria Jacobsd. Fossum, P. Sophie Isaksd. fra Herrøe (Herre), Knud Peter Christophersen Fossum, Aslak Pedersen ib., Henrik Solvesen Hynie.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 22/3-1842. dbt. 24/7-1842. Niels Larsen Fossum og Inger Tolvsdatters Waldemar. Fadd: Niels Hansen, John Hansen og Christen Hansen, alle fra Fossum, P. Marthe Karine Waldemarsd. i Skien og Anne Christiansd. Aas. HD af Samme.

f. 29/11-1841. dbt. 20/7-1842. Hofmarskalk Ernst Severin Løvenskiold og Frue Fanny født Baronesse Seckendorffs Severin Carl August Ernst. Fadd: Grevinde H. Wedel Jarlsberg, Frue Sophie Faye, Jfr. H. Hansen, Ho. Ez(?) Statholder Løvenskjold, Kammerherre Adam Løvenskiold, Kammerh. Morgenstjerne, Kammerh. Heitmark(?), Toldkasserer Rasch, Byfoged Cappelen, Foged Hansen, Kandidat Severin Løvenskiold, Leopold Løvenskiold. HD af Præst Rode.

f. 16/7-1842. John Jacobsen Bøhle og Ragnild Engebregtsdatters Engebregt. Fadd: (Ingen faddere). HD af Faderen. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 9/4-1842. dbt. 24/7-1842. Lars Halvorsen Follestad og Anne Magrethe Solvesdatters Halvor. Fadd: Ole Olsen Skinnert, Christen Kjøstolfsen i Follestad, Halvor Halvorsen i Skien, P. Inger Halvorsd. Fossum, moderen selv.

f. 29/5-1842. dbt. 7/8-1842. Svend Olsen Fossum og Marthe Olsdatters Christian. Fadd: Anders Olsen, Christian Olsen, Rasmus Olsen, Christian Halvorsens Kone Dorthea Olsd., P. Marthe Henriksd., alle paa Fossum.
HD af Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 25/6-1842. dbt. 21/8-1842. Jacob Halvorsen Rød, BbKlev og Maren Helene Johnsdatters Christine. Fadd: Jens Thorssens Kone, Christiane Jacobsd. und. Frogner, P. Anne Berthea Johansd. BbKlev, Peder Johnsen und. Brække, Abraham Larsen BbKlev, faderen selv.

f. 3/2-1842. dbt. 28/8-1842. Jens Hansen Lille Mæhla og Dorthe Christensdatters Andrine Henriette. Fadd: Jacob Olsen Fossum, og Kone Adamine Hansd., Lars Rasmussen i Skien, Christen Jahnsen Skavan, P. Maren Christensd. Fossum.
HD af Skoleholder Anders Lien.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 11/5-1842. dbt. 28/8-1842. NB. Claudine. Pigen Maren Gurine Nielsd., Oseb. Som Barnets Fader opgivede Uk., matros Niels Clausen af Westre Porsgrund. HD af Skolelærer Torgrim Olsen. Uægte. Anmeldt af Pigens moder, Niels Johnsens Enke, Kirsten Nielsd.
Fadd: Anders Mathiasen Svinholt, Halvor Jørgensen, Oseb., Christian Andersen ib., Niels Johnsens Enke Kirsten Nielsd., Oseb. og P. Karine Christophersd. i Porsgrund.

f. 23/7-1842. dbt. 11/9-1842. Gunder Jensen Fossum og Kirsten Gurine Gundersdatters Maren Gurine. Fadd: Ole Lorentzen, Christen Jensen, Ole Jansen, alle paa Fossum, P. Anne Maria Gundersd. i Skien, P. Anne Cathrine Hansd. ibid.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 14/6-1842. dbt. 11/9-1842. Isak Jacobsen Ballestad og Karen Christophersdatters Ingeborg. Fadd: Even Christophersen Folloug, Augen Tollefsen Ballestad, Johannes Evensen Eegaasen, P. Ernestine Johannesd. Eegaasen, moderen selv.
HD af John Jacobsen Bøhle.

f. 1/8-1842. dbt. 11/9-1842. John Jensen Riiser Fossum og Kirsten Maria Henriksdatters Oliva. Fadd: Ole Peter Jacobsen Fossum, Christen Christensen Bøe, Ole Nielsen und. Fossum, Enke Karen Olsd. und. Bøe, P. Maria Hansd. und Fossum.

f. 11/3-1842. dbt. 11/9-1842. Peder Pedersen und. Sølie og Ingeborg Pedersdatters Anne Kirstine. Fadd: Anders Eriksen Sanden, Hans Knudsen Lie, Jens Jacobsen und. Sølie, Christen Olsens Kone, Anne Rasmusd. und. Sølie, P. Maren Eriksd. Sanden.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 5/8-1842. dbt. 18/9-1842. Anders Mathiasen und. Sølie og Gunild Nielsdatters Gunild Maria. Fadd: Knud Christophersens Kone Marthe Eriksd. und. Sølie, P. Marthe Olsd., Oseb., Mathias Andersen Høiseth, Mathias Larsen ib., Peder Thorsen ib.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 22/5-1842. dbt. 25/9-1842. Gunder Nielsen und. Aarhuus og Karen Olsdatters Kirsten. Fadd: Jens Eliassen Aarhuus og Kone Maren Jacobsd., Engebregt Pedersen ib., Jørgen Christensen und. Aarhuus, P. Ingeborg Hansd. Wenstøb.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 11/8-1842. dbt. 25/9-1842. Niels Larsen Kiær paaa BbKlev og Maria Giørand Gundersdatters Mariane. Fadd: Thomas Eriksens KoneAnne Johnsd. Semb, P. Magrethe Larsd. Kiær, Axel Larsen ib., Ole Olsen Fjelddal i Skien, Elias Larsen BbKlev.

f. 18/8-1842. dbt. 25/9-1842. Simon Christensen und. Aarhuus og Cathrine Knudsdatters Christiane. Fadd: Isak Sørensen Brækkejord., Jens Sivertsen BbKlev, Østen Knudsen Bøe, P. Dorthea Østensd. af Skien, moderen selv.

f. 15/6-1842. dbt. 7/8-1842. Niels Nielsen Aamodt og Sara Nielsdatters Simon. Fadd: Halvor Thorbiørnsen Putten, Søren Pedersen und. Grinie, Claus Knudsen Engelschøn i Skien, John Nielsens Kone Ingeborg Thorsd. Fossum, P. Ingeborg Jørgensd. Grinie.
HD af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen Putten.

f. 25/11-1841. dbt. 7/8-1842. Skipper Jacob Pettersen, Oseb. og Caroline Augusta født Kurtzhals, Jacob August. Fadd: Enkefru Marie Sophie Kurtzhals, Jfr. Jacobine Aalborg, Skipper Christen Flørenæs, Kontorist Edvard Funnemark, faderen selv, alle Osebakken.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 6/4-1842. dbt. 14/8-1842. Halvor Engebregtsen Doxrød og Anne Maria Eriksdatters Anders. Fadd: Ole Isaksen og Isak Olsen Doxrød, Halvor Jensen ib., Johannes Andersens Kone Berthe Maria Andersd. Kleven, P. Anne Nielsd. ib.
HD af Ole Isaksen Doxrød.

f. 16/7-1842. dbt. 21/8-1842. Daniel Jacobsen Ballestad og Anne Kirstine Olsdatters Jacob. Fadd: John Jacobsen Ballestad, Erik Olsen ib., Niels Olsen ib., P. Ragnild Maria Olsd., Oseb., moderen selv.

f. 19/6-1842. dbt. 28/8-1842. Niels Gundersen und. Mæhla og Maren Christine Iversdatters Gunder. Fadd: Jacob Iversen Fossum, Harald Hansen ib., Johan Christophersen ib., Knud Peter Christophersens Kone, Karen Iversd. ib., P. Inger Kirstine Gundersd. ib.
HD af Skoleholder Anders J. Lie.

f. 7/6-1842. dbt. 28/8-1842. Anders Jacobsen Meen og Marthe Nielsdatters Lars. Fadd: Thomas Eliassens Kone Berthe Nielsd. Strømdal, P. Kirsten Jacobsd. Meen, Lars Jacobsen ib., Isak Olsen Nærum, Jacob Jacobsen Langerød.
HD af Lars Aabye (Ballestad).

f. 8/8-1842. dbt. 4/9-1842. Rasmus Nielsen Fossum og Inger Gundersdatters Niels. Fadd: Johannes Eriksen Fossum, Erik Olsen ib., Ole Nielsen ib., Niels Hansens Kone, Karen Andersd. ib., P. Maren Christensd. ibid.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 3/5-1842. dbt. 4/9-1842. Isak Eriksen BbKlev og Anne Torgersdatters Niels Andreas. Fadd: Knud Isaksen Bommen, Niels Eriksen BbKlev, Elias Larsen ib., P. Stine Marie Gundersd. ib., moderen selv.
HD af Gunder Folloug (BbKlev).

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 13/6-1842. dbt. 11/9-1842. Hans Knudsen Bøe og Johanne Olsdatters Knud. Fadd: Hans Halvorsen Bøe, Christen Christensen ib., Østen Gundersen ib., Isak Gundersens Kone Karen Jansd. Fossum og P. Karen Maria Knudsd. Bøe.

f. 23/6-1842. dbt. 11/9-1842. Hasle Nielsen und. Mæhla og Inger Halvorsdatters Niels. Fadd: Isak Halvorsens Kone Thorberg Gundersd. und. Dyrkold, P. Gurine Isaksd. ib., Peder Sørensen und. Mæhla, Just Sørensen Blegebakken, Halvor Pedersen Goberg.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 15/7-1842. dbt. 11/9-1842. Lars Olsen und. Borrestad og Ingeborg Maria Thronsdatters Halvor. Fadd: Jacob Thronsens Kone Kirsti Pedersd., P. Isine Michelsd. Oseb., Anders Jensen ib., Gunder Olsen i Porsgrund, Ole Thronsen i Skien, Ole Andersen BbKlev.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen (Oseb.).

f. 17/10-1841. dbt. 25/9-1842. Hans Olsen Sætret (und. Rising. G.S.) og Ingeborg Anundsdatters Karine. Fadd: Niels K. Stulens Kone Johanne Johansd., P. Anne Kirstine Mathisd. Sætret, Jørgen Olsen Kaasa, Ole Olsen Sætret, Hans Hansen ib.
HD af Ole Jansen Kaasa.

f. 25/5-1842. dbt. 9/10-1842. Even Henriksen und. Fossum og Kirsten Olsdatters Anne Maria. Fadd: Peder Sigfridsen og Kone Karen Olsd. Fossum, P. Maren Jacobsd. ib., Ole Nielsen ib., Niels Olsen und. Tufte.
HD af Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 26/9-1842. Thomas Svendsen S. Brækkejord og Elen Helgesdatters Anne Berthea. Fadd: (Ingen faddere). HD af Mad. Jacobsen. Døde før Daabens Stadfæstelse.

f. 9/9-1842. dbt. 18/10-1842. Skibscapitain Søren Munch i Follestad og Marie Pauline Plesners Anna Nicoline. Fadd: Kiøbmand Christopher Myhre, Kiøbmand C. Bakka og Julius Plesner i Skien, moderen selv, Josef Petter Plesner i Skien.

f. 3/10-1842. dbt. 23/10-1842. Jacob Davidsen Glende og Maren Rasmusdatters Karen. Fadd: Halvor Christophersen Glende og Kone Gunild Zachariasd., P. Maren Arvesd. Berberg, Niels Davidsen Glende, Isak Olsen Berberg.

f. 2/10-1842. dbt. 6/11-1842. Niels Nielsen Kleven og Karen Nielsdatters Karen. Fadd: Christian Nielsen Kleven og Kone Anne Pedersd., Niels Larsen og Elling Larsen Høimyhr, P. Anne Nielsd. Kleven.

f. 22/9-1842. dbt. 6/11-1842. Jørgen Hansen Paus, Follestad og Nicoline Sophie Lindbergs Marthe Serine. Fadd: Johannes Hansens Kone, Anne Bathe Larsd. Follestad, P. Benedicte Jensd. i Porsgrund, Niels Jensen Sandvigen, Niels Engebregtsen i Skien, Mathias Hansen Paus, Follestad.

f. 2/9-1842. dbt. 13/11-1842. Lars Larsen Gulseth og Ingeborg Gurine Thorsdatters Anne Kirstine. Fadd: Lars Rasmussen und. Strømdal, Halvor Rasmussen ib., P. Anne Marine Rasmusd. ib., Begge Forældrene selv.
HD af Gunder Ougestad (Gulseth. G.S.)

f. 25/9-1842. dbt. 20/11-1842. Harald Hansen Fossum og Ingeborg Maria Gundersdatters Anne Gurine. Fadd: Niels Hansens Kone, Karen Andersd. Fossum, P. Anne Gurine Hansd. ib., Christopher Larsen ib., Ole Nielsen Hynie, Niels Gundersen und. Foss.
HD af Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 30/8-1842. dbt. 23/11-1842. Privatlærer Andreas Amundsen S. Brækkejord og Marthe Maria Svendsdatters Petronelle Magdalene. Fadd: Skrædder Thomas Svendsens Kone Elen Helgesd., S. Brækkejord, Pige Christence Christensd. Limie, Saugmester Hans Christensen BbSkouv, Ole Olsen Frogner, Peder Zachariassen Brækkejord. HD af Faderen selv.

f. 21/8-1842. dbt. 27/11-1842. Peder Hansen und. Ø. Borge og Gunild Sørensdatters Sophie Hansine. Fadd: Hans Sørensen, Oseb., Ole Sørensen ib., Carl Thronsen ib., P. Gunild Saamundsd. Kiølnæs og P. Susanne Sørensd. Osebakken.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 21/6-1842. dbt. 27/11-1842. NB. Karen Regine. Pige Anne Thurine Engebregtsd. Follestad og Enkemand Børre Olsen i Graaten. Anmeldt af moderen i faderens nærværelse. Pigens 2det Leiermaal. Jfr. Dødfødde No. 1.
Fadd: Tov Olsen i Skien, Christen Andersen ib., P. Johanne Albertine Johansd. ib., P. Maren Jensd. Follestad, Johan Pedersen ib.

f. 27/3-1842. dbt. 11/9-1842. Jan Henriksen Doxrød og Ingeborg Larsdatters Christian. Fadd: Thomas Eriksens Kone Anne Johnsd. und. Semb, P. Maren Johnsd. Riis, Halvor Jensen Doxrød, Halvor Nielsen Berberg, Rasmus Christensen Holm.
HD af Ole Isaksen Doxrød.

f. 9/8-1842. dbt. 11/9-1842. Ole Olsen Houkeroe i Luxefjeld og Maren Jacobsdatters Ole. Fadd: Thormod Johnsen Gjerpen, Ole Isaksen Doxrød, Ole Johnsen Luxefjeld, Enke Anne Gurine Olsd. Grinilien, P. Karen Sigurdsd. Kaasa.
HD af Skoleholder Anders Larsen.

f. 29/3-1842. dbt. 18/9-1842. Jahn Pedersen BbKlev og Berthe Kirstine Andersdatters Engebregt. Fadd: Isak Eriksen Løberg, Hans Johnsen BbKlev, Aslak Olsen ib., P. Karen Isaksd. S. Brække, P. Maren Hansd. Løberg.
HD af Knud Isaksen Bommen.

f. 16/7-1842. dbt. 25/9-1842. Lars Hansen Oseb. og Maren Isaksdatters Hans Olaus. Fadd: Isak Isaksen und. Borrestad, Simon Jacobsen Sølie, Niels Kittelsenund. Borge, P. Kirsten Hansd. Oseb., moderen selv.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 19/6-1842. dbt. 25/9-1842. Rasmus Haraldsen Lie og Ingeborg Isaksdatters Andreas. Fadd: Andreas Haraldsen Lie, Peder Hansen Meen, P. Anne Maria Haraldsd. Lie, Begge Forældrene selv.
HD af Hans Isaksen Grinie.

f. 10/8-1842. dbt. 25/9-1842. Peder Evensen BbKlev og Wivika Gundersdatters Lars Hjersøe. Fadd: Gunder, Anders og Henrik Evenssønner i Follestad, Pigerne Petronelle og Elen Marie Gundersdøttre i Skien.
HD af Skoleholder J. Olsen i Nøtterøe, hvor Barnet fødtes paa moderens reise hertil.

f. 29/4-1842. dbt. 25/9-1842. Hans Danielsen Baaserød og Else Dorthea Hansdatters Jens. Fadd: Gunder Pedersen Baaserød, Peder Hansen ib., Niels Amundsen Ballestad, P. Christine Larsd. Løberg, moderen selv.
HD af Lars Langerød.

f. 25/8-1842. dbt. 28/10-1842. Skipper Thomas Ludvigsen, Oseb. og Ulrika født Bendixens Ludvig Anthon Carl. Fadd: Madame Arveschoug af Porsgrund, Jfr. Annette Bendixen, Kiøbmand Hans Houen, Handelsbetjent Thoresius Arveschoug, Faderen selv.
HD af Jfr. Olsen.

f. 23/9-1842. dbt. 30/10-1842. Lars Jacobsen Sølie og Karen Christiansdatters Niels Christian. Fadd: Anders Hansens Kone Maren Magrethe Jacobsd., Kragetoe, P. Gurine Christiansd. Oseb., John Olsen Buer, Christen Hansen Sanden, Jacob Andersen Sølie.

f. 27/6-1842. dbt. 30/10-1842. Halvor Nielsen und. Mæhla og Ingeborg Maria Ellefsdatters Ole Peter. Fadd: Gunder Marums Kone Gundersd. Graaten, P. Maren Ellefsd. und. Tufte, Lars Nielsen Aarhuus, Jens Nielsen ib., Gunder Hansen Mæhla.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 27/10-1842. Iver Jacobsen und. Borge og Thurine Larsdatters Lars. Fadd: (Ingen faddere). HD af Jacob Isaksen. Død før Daabens Bekræftelse.

f. 13/10-1842. dbt. 13/11-1842. Hans Sørensen Lierne und Holt og Maren Kirstine Halvorsdatters Halvor. Fadd: Aslak Halvorsen Sverrig og Kone Anne Hansd., Peder Halvorsen ib., Isak Sørensen Nykaas, P. Ingeborg Halvorsd. Sverrig.

f. 19/9-1842. dbt. 13/11-1842. Christen Christensen Bøe og Marie Hansdatters Christen. Fadd: Ole Johannessen Bøe, Knud Christensen ib., Lars Helgesen Foss, Jacob Madsens Kone Kirsti Johannesd. Fossum, P. Anne Christensd. Bøe.
HD af Helge Larssen Foss.

f. 1/10-1842. dbt. 13/11-1842. Amund Amundsen Høgelie og Karen Jacobsdatters Jørgen. Fadd: Peder Jacobsen Holm, og Kone Magrethe Olsd., Niels Johnsen Kausanrød, Asbiørn Gundersen Fislerud, P. Anne Johnsd. Kausanrød.
HD af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen (Putten. G.S.).

f. 10/8-1842. dbt. 4/12-1842. Halvor Olsen S. Brækkejord og Anne Isaksdatters Anne Dorthea. Fadd: Jahn Biørgussen Skau, Ole Olsen, Begge paa Brækkejord, Tov Olsen i Skien, P. Marthe Olsd. ib., og moderen selv.
HD af Christen Andersen Brækkejord.

f. 20/11-1842. dbt. 18/12-1842. Fredrik Christian Styr, Gulseth og Kirsten Maria Nielsdatters Anne Jacobine. Fadd: Niels Nielsen Strømdal, John Svendsen i Skien, Koljer Sommer Pedersen ib., Thomas Eliassens Kone Bertha Andrea Nielsd. Strømdal, P. Elen Kirstine Andersd. Gulseth.

f. 7/11-1842. dbt. 26/12-1842. Hans Hansen Mæhla og Anne Cathrine Johansdatters Karen Jessine. Fadd: Arne Hansen Gisholt, Gunder Hansen Mæhla, Gullik Larsen Gulseth, Niels Hansens Kone, Inger Hansd. Wenstøb, P. Anne Gundersd. Aarhuus.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 11/11-1842. dbt. 26/12-1842. Peder Aslaksen Stulen (Ophougen) og Berthe Pedersdatters Gunild. Anders Andersens Kone Kariane Pedersd. und. Nøglegaard, P. Ingeborg Lucasd. Stulen, Abraham Lucassen ib., Jens Isaksen und. Foss, Peder Jansen Wenstøb.
HD af Ole Oterholt.

f. 16/11-1842. dbt. 26/12-1842. Niels Jensen Lien und. Fossum og Jørgine Rasmusdatters Inger Martine. Fadd: Kone Anne Maria Johnsd. und. Gjemsøe Kloster, P. Marthe Rasmusd. und. Strømdal, Isak Rasmussen ib., Ole Nielsen Lien, Anders Olsen Nøglegaard.

f. 24/11-1842. dbt. 26/12-1842. Christopher Larsen Hoppestad og Maria Davidsdatters Lise. Fadd: Niels Rasmussen Hoppestad, Niels Davidsen Glende, Jacob Davidsen ib., Ole Johannessens Kone, Ingeborg Larsd. Bøe, P. Anne Hansd. Aas.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 1/11-1842. dbt. 26/12-1842. Andreas Olsen Bøe og Maren Hansdatters Maren Dorthea. Fadd: Niels Grumstulens Kone, Magnild Hansd. und. Bøe, P. Anne Thurine Torkildsd. Bøe, Niels Christophersen und. Bøe, Hans Knudsen Bøe, Amund Solvesen Nisterød.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 2/11-1842. dbt. 26/12-1842. Knud Andersen Stulen (Udhougen) og Marthe Larsdatters Karen Kirstine. Fadd: Anders Bakkens Kone Karen Andersd., P. Ingeborg Jensd. Ballestad, Niels Andersen Kiølnæs, Hans Andersen Lie, Ole Olsen Bakkeskov.
HD af Lars J. Langerød.

f. 20/10-1842. dbt. 26/12-1842. Torsten Olsen Meen og Maria Thorsdatters Hanne Andrea. Fadd: Lars Larsens Kone, Ingeborg Thurine Thorsd. Gulseth, P. Anne Torgrimsd. Ballestad, Ole Torgrimsen ib., Lars Thorsen ib., Søren Larsen ib.
HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen.

f. 28/2-1842. dbt. 26/12-1842. Thor Olsen Løberg S. Brækkejord og Anne Thomine Offenbergs Olava. Fadd: Jens Andreas Hansen BbKlev, Niels Knudsen ib., Henrik Thorsen Brækkejord., P. Karen Andersd. Aulie, ib., moderen selv.

f. 15/8-1842. dbt. 27/11-1842. Thron Gundersen Gaasehølen und. Tufte og Anne Andersdatters Johannes. Fadd: Isak Halvorsens Kone Torberg Gundersd. und. Dyrkold, P. Berthe Torgersd. Gaasehølen, Halvor Andersen Brækkejord., Anders Halvorsen ib., Aslak Olsen Moe.

f. 2/6-1842. dbt.27/11-1842. NB. Svend. Pige Karen Svenkesd. Bredgangen under Fossum og Uk. Ole Hansen paa Fossum. HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie. Uægte. Anmeldt af Lars Svenkesen.
Fadd: Lars Svenkesen und. Aarhuus's Kone Karen Maria Andersd., Zacharias Nielsen und. Fossum, Niels Mortensen ib., P. Karen Olsd. ib.

f. 23/10-1842. Mathias Hansen Paud, Follestad og Anne Gundersdatters Gunder Martinius. Fadd: (Ingen faddere). HD af Johannes Hansen. Død før Dabbens Konfirmation.

f. 15/10-1842. dbt. 11/12-1842. Halvor Rasmussen Jønnevald og Maren Dorthea Hansdatters Johan. Fadd: Isak Gundersen Fossum, Engebregt Jansen Wenstøb, Ole Jansen Hoppestad, John Jansens Kone, Karen Gundersd. Wenstøb, P. Karen Jahnsd. Foss.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 5/10-1842. dbt. 11/12-1842. Christopher Johannessen Løkenberg, S. Brækkejord og Kirsten Christensdatters Johan. Fadd: Andreas Nielsens Kone, Elen M. Christensd. i Skien, P. Anne Gundersd. ib., Hans Jacob Johannessen Brækkejord., Ole Pedersen ib., Svend Larsen ib.

f. 18/1-1842. dbt. 11/12-1842. NB. Christian. Enke Inger Magrethe Nielsd. Berberg og gift mand Niels Halvorsen Berberg. Hjemmedøbt. Uægte. Anmeldt af begge Forældre selv.
Fadd: Peder Olsen Fielddal, Anders Michelsen Hougerød, Anders Ellefsen Svarverplads, P. Marthe Zachariasd. Kleven, P. Helvig Nielsd. Berberg.

f. 9/5-1842. dbt. 18/12-1842. Jacob Isaksen und. Ougestad og Live Hansdatters Christian. Fadd: Anders Olsens Kone Anne Larsd. Sølie, P. Barbara Isaksd. Sande, John Gundersen Ougestad, Rasmus Hansen Sølie, Rasmus Christensen ib.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 23/11-1842. dbt. 26/12-1842. Ole Pedersen Bøe og Karen Johannesdatters Hans. Fadd: Christen Bøes Kone, Maria Johannesd., P. Maria Jacobsd. Dyrendal, Ole Johannessen Bøe, Christopher Hansen ib., Erik Helgesen Foss.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 27/9-1842. dbt. 26/12-1842. Peder Hansen Meen og Anne Isaksdatters Hans. Fadd: Rasmus Haraldsens Kone Ingeborg Isaksd. Lie, P. Inger Johanne Andersd. Grinie, Gregorius Isaksen Hougen, Daniel Hansen Grinie.
HD af Skoleholder Niels Olsen.

f. 25/9-1842. dbt. 26/12-1842. Niels Jensen Lien und. Fossum og Sara Henriksdatters Jens. Fadd: Johannes Henriksens KoneTrine Gundersd. Fossum, P. Karen Jensd. ib., Tollef Henriksen, Hans Jørgen Jørgensen, Peder Clemmetsen, alle paa Fossum.
HD af Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 26/9-1842. dbt. 26/12-1842. Gunnuld Nielsen Semb og Marthe Maria Carlsdatters Carl. Fadd: Peder Lunds Kone Ingeborg Simonsd., P. Karen Johnsd. Aas, Anders Christensen Semb, Lars Gundersen ib., John Nielsen Riis.
HD af Ole Isaksen Døxrød.

f. 3/12-1842. dbt. 26/12-1842. Anund Halvorsen Bratsberg og Karen Olsdatters Halvor. Fadd: Anders Olsen Sneltvedt og Kone Johanne Halvorsd., Ener Olsen ib., Halvor Halvorsen Tysland, P. Anne Halvorsd. Doxrød.

f. 14/11-1842. dbt. 26/12-1842. Even Larsen Rønningen und. S. Løberg og Karen Larsdatters Lars. Fadd: Anund Isaksen Skogsrød, Johannes Larsen BbKlev, Peder Danielsen ib., Johannes Larsens Kone Ingeborg Larsd. BbKlev, P. Christine Larsd. i Skien.
HD af Ragnild Johnsd. N. Løberg.

f. 1/11-1842. dbt. 8/1-1843. Ole Tolvsen Aashammer og Karen Kirstine Olsdatters Anne Kirstine. Fadd: Hans Pedersen Hougen, Isak Andersen Wenstøb, Peder Sørensen Aashammer, Hans Pedersens Kone, Inger Gundersd. Hougen, P. Kirsten Olsd. Aashammer.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 18/10-1842. dbt. 8/1-1843. Anders Andersen BbKlev og Inger Magrethe Pedersdatters Inger Magrethe. Fadd: Daniel Pedersen BbKlev, Sigurd Pedersen ib., Jens Andreas Hansen ib., P. Maren Guttormsd. ib. moderen selv.
HD af Knud Isaksen Bommen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 28/8-1842. dbt. 8/1-1843. Styrmand Amund Andersen Oseb. og Gunild Nielsdatters Kirstine Andrea. Fadd: Jens Jørge Meier Oseb., Lars Jacobsen ib., Anders Amundsen ib., P. Anne Thurine Nielsd. ib., moderen selv.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 23/12-1842. dbt. 22/1-1843. Ole Nielsen und. Bøe og Kirstine Johannesdatters Anne Kirstine. Fadd: Christian Nielsens Kone Anne Abrahamsd. und. Bøe, P. Oline Jensd. Bøe, Hans Nielsen und. Bøe, Aslak Engebregtsen ib., Niels Christophersen ib.

f. 26/12-1842. dbt. 5/2-1843. Niels Olsen Stulen (Ophougen) og Ingeborg Simonsdatters Maren Maria. Fadd: Halvor Olsen Aas og Kone Maren Simonsd., P. Kirsten Simonsd. Wenstøb, Abraham Lucassen Stulen, Aslak Pedersen ib.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 21/11-1842. dbt. 12/2-1843. Johannes Hansen Fossum og Karen Hansdatters Ingeborg. Fadd: Christopher Olsens Kone Ingeborg Johnsd. (Fossum. G.S.), P. Anne Christensd., Hans Nielsen, Niels Jensen, alle paa Fossum, Hans Hansen und. Mæhla.
HD af Ingeborg Johnsd. Fossum.

f. 17/8-1842. dbt. 12/2-1843. NB. Ingeborg. Pige Ragnild Paulsd. und. Aarhuus og Uk. Halvor Larsen Skiold und. Aarhuus. Hjemmedøbt. Uægte. Anmeldt af Moderen.
Fadd: Niels Olsen Ballestad, Lars Eriksen ib., Anders Jensen Lie, P. Maren Nielsd. Hynie, moderen selv.

f. 11/8-1842. dbt. 12/3-1843. Ole Olsen Solum i Luxefjeld og Anne Sophie Hansdatters Gurine. Fadd: P. Anne Olsd. Oterholt, P. Maria Isaksd. Hoppestul, Ole Olsen Oterholt, Carl Andersen Grinilie, faderen selv.
HD af Ole Knudsen Høgelie.

f. 18/12-1842. dbt. 12/3-1843. Jens Zachariassen Kleven og Karen Kirstine Aslaksdatters Marthe Kirstine. Fadd: Niels Wattenbergs Kone Kari Olsd., P. Marthe Zachariasd. Kleven, Halvor Zachariassen ib., Ole Aslaksen Høgelie, Niels Aslaksen ibid.
HD af Halvor Thorbiørnsen (Putten. G.S.).

f. 26/11-1842. dbt. 19/3-1843. Ole Gunuldsen Kleven og Maren Ellefsdatters Karen. Fadd: Engebregt Sivertsen af Eidanger, Jens Zachariassen Kleven, Anders Eriksen Hougerød, P. Oline Engebregtsd. af Eidanger, moderen selv.
HD af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen.

f. 27/2-1843. dbt. 26/3-1843. Peder Clausen und. Jønnevald og Maren Pedersdatters Karen. Fadd: Ole Tolvsens Kone, Karen Olsd. Aashammer, P. Maren Olsd. Furuvald, Ole Johnsen ib., Peder Johnsen und. Jønnevald, Østen Gundersen Fossum.

f. 1/3-1843. dbt. 26/3-1843. Anders Olsen Sølie og Anne Larsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Rasmus Riis's Kone, Anne Kirstine Jacobsd., P. Marthe Kirstine Halvorsd. Ekonrød, Engebregt Olsen Enggrav, Martin Halvorsen Ekonrød, Niels Haraldsen Sølie.

f. 22/10-1842. dbt. 1/1-1843. Ole Johnsen S. Sneltvedt og Gunild Halvorsdatters John. Fadd: Anders og Niels Johnsen Steensrød, Anders Olsen Kittelrød, John Johnsens Kone Karen Pedersd. Brækkejord., P. Maren Johnsd. Steensrød.

f. 6/11-1842. Ole Halvorsen und. Borge og Elen Kirstine Olsdatters Ole. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 23/12-1842. dbt. 15/1-1843. Erik Helgesen Gulseth og Anne Kirstine Pedersdatters Carl. Fadd: Niels Michelsen Gulseth og Kone Karen Mathisd., Torsten Webiørnsen ib., Jacob Hansen BbKlev, P. Gurine Pedersd. Falkum.

f. 22/12-1842. dbt. 22/1-1843. Søren Olsen Stulen (Udhougen) og Ingeborg Nielsdatters Lars. Fadd: Simon Ødegaardens Kone Maren Jacobsd., P. Ingeborg Gundersd. Aakre, Anders Eriksen Sanden, Ole Nielsen Stulen, Anders Nielsen ib.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 3/12-1842. dbt. 29/1-1843. Peder Sørensen und. Mæhla og Berthe Pedersdatters Peder. Fadd: Michel Nissen og Nis Nissen und. Mæhla, Just Sørensen Blegebakken, P. Laurentze Gundersd. i Skien, P. Ingeborg Pedersd. ib.
HD af Madame Jacobsen.

f. 2/1-1842. dbt. 5/2-1843. NB. Ole. Pige Ingeborg Olsd. fra Hitterdal, nu paa S. Brækkejord, angiver Kontorist Jens Rørdam paa Amtscontoret . HD af A. Amundsen. Uægte. Anmeldt af moderen.
Fadd: Hans Halvorsen Riis og Kone Helvig Jensd. Brækkejord., Anders Nielsen Lysa ib., Sondre Gundersen ib., P. Karine Olsd. ib.

f. 2/9-1842. dbt. 5/2-1843. Halvor Sørensen Gløsmyr og Karen Johanne Christensdatters Hans. Fadd: Isak Halvorsen Kaasas Kone Torberg Gundersd. und. Dyrkold, P. Elen Halvorsd. Hougerød, Isak Sørensen Nykaas, Hans Sørensen Lierne und. Holt, Aslak Rasmussen Slettene und. Moe.

f. 29/12-1842. dbt. 19/2-1843. Ole Andersen Hougen og Anne Sophie Amalia Kløckers Andreas. Fadd: Lars Andersen Skyer, Niels Andersen ib. og Kone Ragnild Helgesd., Begge forældrene selv.
HD af John Jacobsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 15/2-1843. dbt. 5/3-1843. Aslak Halvorsen N. Aas og Anne Helvig Madsdatters Mads. Fadd: Engebregt Lucassens Kone, Maren Maria Simonsd. und. Moe, P. Inger Karine Halvorsd. Aas, Engebregt Madsen Ekonrød, Lars Halvorsen Wenstøb, Hans Christophersen Rød.

f. 30/10-1842. dbt. 12/3-1843. NB. Andreas. Enke Inger Maria Johannesd. Ballestad, angiver som Barnefader Uk. Anders Kittelsen Grønnerød. HD af Skoleholder Niels Olsen. Uægte. Anmeldt af moderen.
Fadd: P. Anne Stephensd. Ballestad, P. Karen Hansd. ib., Hans Jensen ib., Andreas Olsen ib., Aslak Jensen ib.

f. 20/11-1842. dbt. 12/3-1843. Ole Christiansen und. Ø. Borge og Berthe Maria Andersdatters Christian. Fadd: Lars Jacobsen Sølie, Erik Christiansen und. Borge, P. Gurine Christiansd., Begge forældrene selv.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 11/8-1842. dbt. 19/3-1843. Halvor Halvorsen Tysland und. Strømdal og Marthe Sørine Michelsdatters Carl. Fadd: Anund Halvorsen Bratsberg, Johannes Bæruldsen i Skien, Ole Andersen BbKlev, P. Karen Larsd. Tysland, moderen selv.
HD af Skoleholder Anders Lie.

f. 15/1-1843. dbt. 26/3-1843. Henrik Ellefsen Skiefield und. Enggrav og Gunild Johannesdatters Johannes. Fadd: Lars Isaksen Skyer, Hans Andersen Stubberød, Johannes Biørgusen Skiefield, P. Maren Isaksd. Steensrød, moderen selv.

f. 24/9-1842. dbt. 26/3-1843. Ellef Johnsen Bæstul og Ingeborg Engebregtsdatters Anders. Fadd: Skrædder Netz Kone Magrethe Andersd. und. Tufte, P. Ingeborg Johannesd. Erik Engebregtsen Wenstøb, Jahn Christiansen Limie. Peder Bæruldsen Aas.

f. 27/2-1843. dbt. 26/3-1843. Christian Nielsen Kleven og Anne Pedersdatters Berthe Kirstine. Fadd: Niels Nielsen Kleven og Kone Karen Nielsd., P. Anne Nielsd. ib., Ole Christophersen ib., Sigurd Zachariassen ib.

f. 17/1-1843. dbt. 17/4-1843. Isak Sørensen, Nykaas und. Moe og Karen Kirstine Bæruldsdatters Maria. Fadd: Haagen Bæruldsens Kone Karen Rasmusd. Slettene, P. Inger Kirstine Pedersd. Aas, Peder Bæruldsen ib., Jens Halvorsen Gaasehølen, Aslak Rasmussen Slettene. HD af Skoleholder Ole Olsen (Oterholt?).

f. 30/12-1842. dbt. 17/4-1843. Peder Pedersen und. N. Wenstøb og Karen Olsdatters Inger Andrea. Fadd: Aslak, Niels og Abraham Pederssønner, alle paa Wenstøb, P. Ingeborg Pedersd. ib., moderen selv.
HD af Skoleholder Niels Anundsen.

f. 9/3-1843. dbt. 13/4-1843. Peder Johannessen Grinilie i Luxefield og Berthe Karine Olsdatters Karen. Fadd: Niels Pedersen Flittig og Kone Kirsten Olsd., Abraham Andersen Luxefield, John Rasmussen Grumstul, P. Ingeborg Johannesd. Gjerpen.

f. 18/12-1842. dbt. 17/4-1843. Ole Olsen Follestad og Karen Madsdatters Anne Maria. Fadd: Søren Pedersen und. Grinie, Isak Tollefsen Follestad, Anders Evensen ib., P. Johanne Johannesd. ib., P. Inger Madsd. Fossum.
HD af Ole Olsen Skinnert.

f. 10/2-1843. dbt. 17/4-1843. Niels Gundersen N. Brækkejord og Maren Larsdatters Maria Anne. Fadd: Anders Nielsen Lysa og Kone Maren Iversd. Brækkejord., P. Maren Larsd. Lille Gjerpen, Isak Johnsen og Anders Halvorsen Brækkejord.

f. 24/2-1843. NB. Anne Christine. Pige Maren Gundersd. Rød und. Kiise, angiver Uk. Niels Christensen BbKlev. HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen. Død før Daabens Konfirmation. Uægte. Anmeldt af Barnets moder.

f. 7/5-1843. dbt. 5/6-1843. Afdøde Mads Hansen Kuttere og Aaste Olsdatters Maren Hansine. Fadd: Christen Larsen Westermoe, Harld Andersen Løberg, Anders Olsen Wahle fra Holden, Aslak Halvorsens Kone, Anne Hansd., P. Anne Christine Olsd. Wahle.
HD af Skoleholder Søren Tufte.

f. 15/2-1843. dbt. 5/6-1843. Søren Nielsen Kolkind og Karen Andrea Johnsdatters Regine. Fadd: John Jacobsen Graaten, Thore Nielsen ib., Jens Sørensen Kolkind, P. Karoline Olsd. i Skien, moderen selv.
HD af Skoleholder Niels Olsen Ballestad.

f. 4/4-1843. dbt. 11/6-1843. Sondre Gundersen N. Brækkej. og Berthe Evensdatters Elise Marie. Fadd: Anders Christensen Brækkejord og Kone Maren Larsd., P. Kirsten Maria Christensd. ib., Ole Jensen ib., Thomas Gundersen Løberg.

f. 22/1-1843. dbt. 18/6-1843. Niels Kittelsen und. W. Borge og Berthe Isaksdatters Kirsten Berthea. Fadd: Isak Isaksen Holmen, Niels Isaksen Ødegaarden und. Sølie, John Olsen Skiefield, Lars Isaksens Enke Caroline Wilhelmsd. Fløtterød, P. Silia Kittelsd. Borge.
HD af Skoleholder Mathis Engebregtsen.

f. 19/3-1843. dbt. 25/6-1843. Hans Christensen BbSkouv og Ragnild Halvorsdatters Gunild. Fadd: Christian Hansen BbKlev, Johannes Halvorsen Frogner, Tolesius Noord, BbKlev, Lucas Thorsens Kone Anne Maria Erlandsd. i Skien, P. Anne Hansd. BbKlev.

f. 28/3-1843. Gunder Børresen Mæhla og Maren Maria Michelsdatters Børre. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Niels Amundsen. Døde før Daabens Stadfæstelse.

f. 5/3-1843. dbt. 9/4-1843. Johannes Larsen BbKlev og Ingeborg Larsdatters Olaus. Fadd: Even Larsens Kone, Karen Larsd. und. Løberg, P. Christine Larsd. ib., Knud Larsen Bratsbergskov, Isak Isaksen ib., Peder Danielsen Baaserød.

f. 7/3-1843. dbt. 17/4-1843. Peder Aslaksen und. Fossum og Maren Kirstine Madsdatters Niels. Fadd: Simon Aslaksens Kone Anne Christophersd. Fossum, P. Marthe Aslaksd. und. Bøe, Niels Rasmussen Hoppestad, Hans Rasmussen Fossum, Lars Nielsen Aarhuus.
HD af Hans Knudsens Enke.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 7/2-1843. dbt. 17/4-1843. Peder Jansen N. Wenstøb og Inger Pedersdatters Andreas. Fadd: Halvor Rasmussens Kone Maren Hansd. Jønnevold, P. Maren Jansd. Foss, Hans Isaksen und. Foss, Anders Andersen und. Nøglegaard, Aslak Pedersen Stulen.
HD af Skoleholder Niels Amundsen.

f. 14/3-1843. dbt. 17/4-1843. Peder Jacobsen Holm og Magrethe Olsdatters Johan. Fadd: Anund Anundsens Kone Karen Jacobsd. Høgelie, P. Maria Olsd. Skilbred, Anders Olsen ib., Isak Christensen Holm, Abraham Nielsen Wattenberg.

f. 4/2-1843. dbt. 4/5-1843. Anders Larsen Aulie, S. Brækkejord og Ragnild Marie Aslaksdatters Martin. Fadd: Christopher Løkenberg og Kone Kirsten Christensd., Brækkejord., P. Anne Svendsd. ib., Hans Guttormsen BbKlev, Erik Simonsen.

f. 2/12-1842. dbt. 7/5-1843. Claus Olsen Wasbrække und. Grinie og Elen Karine Gundersdatters Christian. Fadd: Jørgen Grinis Kone, Karen Maria Nielsd., P. Maren Jensd. Grinie, Anders Johansen ib., Jahn Solvesen ib., Lars Gundersen i Skien.
HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 22/11-1842. dbt. 14/5-1843. Christopher Jørgensen BbKlev og Pernille Olsdatters Jørgen. Fadd: Engebregt Andersens Kone, Ingeborg Nielsd. BbKlev, P. Karen Jørgine Christophersd. und. Ballestad, Lars Olsen ib., John Olsen BbKlev, Christian Hansen ib.
HD af Faderen.

f. 20/4-1843. dbt. 28/5-1843. Hans Rasmussen Fossum og Magrethe Hansdatters Rasmus. Fadd: Christen Rasmussens Kone, Anne Kirstine Larsd. Fossum, P. Inger Pedersd. Aas, Rasmus Jensen Furuvold, Lars Rasmussen i Skien, Niels Mortensen Fossum.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 11/5-1843. dbt. 28/5-1843. Niels Andersen Grønsteen und. Bøe og Thurine Eriksdatters Anders. Fadd: Mads Andersen Grønsteen, Ole Tolvsen ib., Aslak Paulsen Skriva, Niels Grumstuls Kone Magnild Hansd. P. Anne Olsd. Grønsteen.

f. 13/4-1843. dbt. 5/6-1843. Niels Sivertsen Fossum og Anne Dorthea Jensdatters Lars Severin. Fadd: Anders Amundsens Kone, Barbro Nielsd. Ulvsvandet, P. Karen Andrea Hansd. Fossum, Niels Nielsen Falkum, Ole Jørgensen Gulseth, Amund Andersen Ulvsvand.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lie.

f. 6/4-1843. dbt. 5/6-1843. Bogholder John Foss, Fossum og Karen født Dahls John Paulsen. Fadd: Styrmand Dahls Kone, Johanne Marie Johansen i Brevig, Jfr. Kirstine Paulsen Gulseth, Ludvig Ludvigsen i Skien, Jacob Ludvigsen ib., Former Hans Nielsen Fossum.
HD sf Klokker Lund.

f. 10/3-1843. dbt. 5/6-1843. Isak Larsen Follestad og Johanne Christensdatters Hans. Fadd: Knud Larsen Bratsbergskoven, Andreas Christensen i Skien, Peder Christensen ib., Tobias Christensen Lone, Elen Gundersd. ib., P. Thore Marie Sørensd. ib.

f. 21/3-1843. dbt. 25/6-1843. John Andersen Brua und. Meen og Karen Pernille Borgersdatters Berthe Maria. Fadd: Ole Isaksens Kone, Lisbeth Borgersd. Steensrød, P. Ingeborg Borgersd. und. Meen, Halvor Borgersen und. Bratsberg, Erik Nielsen Ballestad, Anders Andersen und. Meen. HD af Skoleholder Niels Olsen Ballestad.

f. 10/5-1843. dbt. 25/6-1843. Fredrik Larsen Øgter i Luxefjeld og Maren Engebregtsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Carl Andersen Grinilie, Johannes Andersen Flata, Simon Engebregtsen und. Moe, P. Inger Maria Olsd. ib., P. Ingeborg Engebregtsd. ib.
HD af Niels Nielsen Øgter.

f. 6/4-1843. dbt. 9/7-1843. Anund Brynildsen S. Brækkejord og Sara Isaksdatters Gunild Magrethe. Fadd: Brynild Anundsen BbKlev, Lars Rasmussen i Skien, Niels Evensen S. Brækkej., P. Andrea Isaksd. i Skien, P. Gurine Isaksd. ib.
HD af Skoleholder Andreas Christensen.

f. 27/5-1843. dbt. 16/7-1843. Anders Wiersen und. Engrav og Elen Halvorsdatters Hanne. Fadd: Engebregt Olsen Engrav, Niels Haraldsen BbKlev, P. Karen Kirstine Larsd. Engrav, Jens Halvorsen Meen og moderen selv.

f. 6/8-1842. dbt. 16/7-1843. Simon Johansen Kystad und. Borrestad og Maren Anne Petersdatters Anne Guline. Fadd: Peder Olsen Borgeskoven, Peter Svendsen ib., P. Berthe Maria Hansd. und. Borrestad og moderen selv.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 18/2-1843. dbt. 23/7-1843. Anders Andersen Tysland und. Strømdal og Thone Nielsdatters Kirsten Andrea. Fadd: Jørgen Grinie, Anders Christensen ib., John Svendsen Blegebakkeb, Ole Nielsens Kone Maria Jahnsd. Graaten, P. Laurine Nielsd. Tysland.
HD af gjordemoder Madame Andersen.

f. 26/8-1842. dbt. 6/8-1843. Amund Torstensen und. Wenstøb og Karen Olsdatter Eriksrøds Thurine. Fadd: Halvor Olsen Eriksrød, Lars Helgesen Foss, Torkild Olsen und. Tufte, P. Maria Halvorsd. Norrig, moderen selv.
HD af Ole Halvorsen Eriksrød.

f. 16/4-1843. dbt. 6/8-1843. Niels Børresen BbKlev og Sophie Isaksdatters Martine. Fadd: Gunder Pedersen Sørbøe, Jens Eliassen Aarhuus, Børre Jacobsen Gulseth, P. Karen Maria Gundersd. Mæhla og moderen selv.

f. 15/7-1843. dbt. 13/8-1843. John Endresen, Hougedal i Luxefjeld og Karen Maria Halvorsdatters Anne Gurine. Fadd: Halvor Abrahamsen og Ole Abrahamsen Hoppestad, Christen Nielsen ib. og Kone Christine Abrahamsd., P. Ingeborg Halvorsd. Luxefjeld.

f. 24/7-1843. dbt. 20/8-1843. Søren Nielsen N. Brækkej. og Andrea Christensdatters Martine Christiane. Fadd: Jens Olsen og Anders Christensen und. Gjemsøe Kloster, Erik Asbiørnsen i Skien, Enke Gunild Andersd. und. Gjemsøe, P. Gurine Nielsd. Biørndalen.

f. 2/6-1843. dbt. 27/8-1843. Hans Helgesen Gulseth og Birthe Andrea Kittelsdatters Gunild Kirstine. Fadd: Svend og Helge Eriksen Gulseth, Anders Pedersen Nyhuus ib., Gunder Arnesens Kone, Anne Kittelsd. Gulseth, P. Berntine Kittelsd. ib.
HD af Gunder Arnesen Gulseth.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 25/3-1843. dbt. 5/6-1843. Jens Olsen Stulen (Ophoug) og Ingeborg Olsdatters Isak. Fadd: Gregorius Aslaksens kone Anne Halvorsd. Stulen, P. Anne Helvig Olsd. Aas, Halvor Olsen Aas, Abraham Lucassen Stulen, Aslak Pedersen, ib.
HD af Skoleholder Ole Oterholdt.

f. 3/4-1843. dbt. 5/6-1843. Anders Gundersen N. Brækkej. og Anne Halvorsdatters Andreas. Fadd: Aslak Halvorsen Sverrig und. Moe, Daniel Olsen Sneltvedt, Andreas Olsen ib., P. Ingeborg Halvorsd. i Skien, P. Ingeborg Andrea Johannesd. Bratsbergskov.

f. 27/2-1843. dbt. 11/6-1843. Peder Pedersen Fjelddal og Maren Halvorsdatters Halvor. Fadd: Ole Thorsen Markers Kone Anne Hansd. P. Ingeborg Jørgensd. Grinie, Jørgen Olsen Marker, Hans Hansen Kleven, Peder Olsen Fjelddal.
HD af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen.

f. 16/3-1843. dbt. 11/6-1843. Halvor Hansen Tufte og Inger Karine Andersdatters Hans. Fadd: Zacharias Andersen Limie, Halvor Knudsen und. Tufte, P. Marthe Hansd. Ramsaas, P. Maria Hansd. Løberg, faderen selv.
HD af Madame Jacobsen.

f. 7/2-1843. dbt. 18/6-1843. Knud Olsen Godal og Gurine Thoresdatters Anders. Fadd: Abraham Olsen Høgelie, Ole Olsen Fækjan, Ellef Johnsen Bæstul, P. Anne Olsd. Høgelie, moderen selv. HD af Ole Knudsen Høgelie.

f. 2/3-1843. dbt. 18/6-1843. Ole Olsen Fækjan og Maria Jacobsdatters Jacob. Fadd: Knud Olsen Godal, Niels Nielsen Øgter, Ole Nielsen ib., Solve Rosvalds Kone, Marthe Alfsd., P. Maren Lucasd. Stulen.
HD af Ole Knudsen Høgelie.

f. 10/3-1843. dbt. 25/6-1843. Peder Christensen und. W. Borge og Magrethe Gundersdatters Ole. Fadd: Christen Pedersens Enke, Kirsten Larsd. Fahret, P. Anne Gundersd. Ramsaas, Mathias Gundersen ib., Ole Nielsen Stulen, Niels Andersen Bakken.
HD af Mathias Engebregtsen.

f. 14/6-1843. dbt. 25/6-1843. Niels Jensen Oterholt og Gunild Olsdatters Ole. Fadd: Ole Olsen Oterholt, Peder Jensen Dybedal, Lars Jensen Teien, Rasmus Dyrkolds Kone, Maria Olsd., P. Anne Olsd. Oterholt.

f. 14/11-1842. dbt. 25/6-1843. Hans Peter Andersen und. Borrestad og Anne Magrethe Jacobsdatters Andreas. Fadd: Christen Holmens Kone Anne Kirstine Larsd., P. Kirsten Isaksd. Holmen, Isak Isaksen ib., Daniel Isaksen ib., faderen selv.
HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen.

f. 7/1-1843. dbt. 25/6-1843. Niels Andersen BbKlev og Maren Andersdatters Jacob. Fadd: Peder Hansen BbKlev, Andreas Andersen Brækkej., Ole Andersen ib., P. Maren Andersd. i Skien, moderen selv. HD af Anders Andersen Bommen.

f. 14/10-1842. dbt. 25/6-1843. Ole Jacobsen und. Ø. Borge og Inger Maria Rasmusdatters Olavus. Fadd: Niels Jacobsen und. Skogsrød, Abraham Jacobsen und. Borge, P. Josephine Michaelsd. Oseb., P. Gurine Hansd. ib., Faderen selv.
HD af Skoleholder Torgrim Olsen.

f. 18/12-1842. dbt. 25/6-1843. Sognepræst Fredrik Rode, Gjerpen og Anne Luice fød Holters Otto Fredrik Waldemar. Fadd: Fru Nicoline Hals, Fossum, Jfr. Elise Myhre, Sorenskriver Hansen, Hr. Andreas Blom lille Gjerpen og Cand. Jur. Enevold Falsen.

f. 1/12-1842. dbt. 25/6-1843. Ole Olsen Drengen og Ingeborg Rollefsdatters Halvor. Fadd: Lars Olsen Sætret, Anders Hansen Grinilie, Isak Sørensen Nykaas, Lars Sætrets Kone, Anne Gulbrandsd., P. Thone Halvorsd.

f. 1/6-1843. dbt. 2/7-1843. Torkild Børresen Follestad og Karen Kirstine Aslaksdatters Børre. Fadd: Ole Isaksen Doxrød, Anders Christensen und. Semb, Isak Aslaksen Langerød, P. Kirsten Aslaksd. ib., moderen selv.

f. 12/7-1843. dbt. 10/9-1843. Lars Olsen und. Ballestad og Marthe Hansdatters Anne. Fadd: Jens Olsens Enke, Inger Maria Johannesd. Ballestad, P. Karen Hansd. ib., Jacob Thronsen ib., Hans Andreas Olsen ib., Ole Torgrimsen ib.

f. 17/11-1842. dbt. 10/9-1843. Gullich Gullichsen BbKlev og Anne Jensdatters Jensine. Fadd: Peder Jensens Kone, Kirsti Jansd. i Skien, P. Olava Christophersd. Wenstøb, BbKlev, Engebregt Jacobsen ib., Sivert Engebregtsen ib., Jens Pedersen af Skien.
HD af Knud Isaksen Bommen (BbKlev).

f. 9/6-1843. dbt. 24/9-1843. NB. Olava Gurine. Pige Anne Marie Gundersd. und. Mæhla, angiver som Barnefader Uk. Ole Jensen Fossum. HD af Skoleholder Anders Jensen Lie. Uægte.Anmeldt af Moderen.
Fadd: Peder Sørensen und. Mæhla, Tov Larsen und. Wenstøb, Erik Moprtensen, P. Maren Gundersd. Rød und. Kiise og P. Anne Cathrine Hansd. Rising.

f. 30/7-1843. dbt. 24/9-1843. Niels Solvesen Grinie og Anne Maria Tolvsdatters Elline Martine. Fadd: Johan Solvesen Øde-Sneltvedt, John Solvesen Grinie, Jørgen Torbiørnsen ib., Torbiørn Gundersens Kone, Anne Svendsd. Fahre og P. Marthe Olsd. Rising.
HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 17/6-1843. dbt. 8/10-1843. NB. Marthe Kirstine. Enke Anne Kirstine Evensd. Biørndalen und. Bøe, siden und. Skilbred, angiver som Barnefader Halvor Nielsen fra Berberg, nu Kolkind. Uægte. Anmeldt af Moderen selv.
Fadd: Isak Aslaksen Langerød, Lars Helgesen Foss, Enken Aaste Olsd. Kuttere og P. Marthe Kirstine Arvesd. Sverrig und. Moe. HD af Skoleholder Søren Tufte.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 7/9-1843. dbt. 15/10-1843. Jacob Andersen und. Borrestad og Karen Marie Enersdatters Maria Anne. Fadd: Niels Olsens Kone Marthe Pedersd. und. Borrestad, P. Karine Sørensd. i Skien, Niels Andersen Tolnæs i Solum, Niels Hansen Hynie, Fossum, og Mathias Sørensen i Skien.

f. 5/10-1843. dbt. 22/10-1843. Lars Jensen Teien und. Moe og Maren Jacobsdatters Maren. Fadd: Ole Olsens Kone, Sara Jensd. Oterholt, P. Karen Larsd. Moe, Peder Jensen Dybedal, Niels Jensen Oterholt, Niels Larsen Moe.

f. 27/9-1843. dbt. 18/10-1843. Mathias Gundersen Ramsaas og Anne Karine Larsdatters Ingeborg. Fadd: Ole Nielsen Stulen, Hans Hansen Ramsaas, Isak Olsen Lie, P. Thore Gundersd. Ramsaas, moderen selv. HD af Hans Ramsaasens Kone.

f. 22/9-1843. dbt. 22/10-1843. Halvor Christophersen Glænde og Gunild Zachariasdatters Ingeborg. Fadd: Jacob Davidsen Glændes Kone Maren Rasmusd., P. Kirstine Zachariasd. Berberg, Ole og Simon Zachariassen Berberg.

f. 25/3-1843. dbt. 29/10-1843. Ole Grimersen Mauraasen und. Tufte og Cathrine Maria Anundsdatters Maria. Fadd: Even Jahnsen Fossum, Niels Olsen Mauraasen, Isak Engebregtsen ib., Hans Engebregtsens Enke Anne Helene Anundsdatter Fossum, P. Kirstine Isaksd. Mauraasen. HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 10/5-1843. dbt. 9/7-1843. Hans Pedersen Lerke, BbKlev og Maren Nielsdatters Niels Johan. Fadd: Ole Nielsen Troldsaas og Kone Magrethe Isaksd., P. Andrea Olsd. BbKlev, Andreas Hansen ib., Peder Pedersen ib. HD af Faderen.

f. 27/3-1843. dbt. 9/7-1843. Lars Svenkesen und. Gulseth og Karen Maria Andersdatters Svenke. Fadd: Jacob Nielsen und. Fossum, Lars Larsen und. Dahl i Mælum, Johan Christophersen S. Brækkejord, P. Anne Pernille Andersd. i Skien, P. Maren Kirstine Andersd. ib.
HD af Skoleholder Anders Jensen Limie.

f. 28/5-1843. dbt. 16/7-1843. Niels Nielsen Falkum og Inger Larsdatters Engebregt.  Fadd: Anders Olsens Kone Maria Rasmusd. Haven, P. Johanne Andersd. Ulvsvand, Lars Andersen Brækkej., Niels Sivertsen Fossum, Jens Larsen und. Bøe.

f. 3/5-1843. dbt. 16/7-1843. Christian Johansen Fossum og Anne Pedersdatters Carl Johan. Fadd: Anders Pedersen af Solum Sogn, Christen Johansen Fossum, Johannes Johansen ib., Halvor Johansens Kone, Inger Magrethe Andersd. ib., P. Elen Pedersd. i Skien.

f. 31/3-1843. dbt. 16/7-1843. Anders Hansen und. Fossum og Christine Christophersdatters Hans. Fadd: Anders Pedersen i Graaten, Arne Hansen Blegebakken, Mads Larsen Langgang, Tollef Henriksens Kone Britha Petersd. Fossum, P. Karen Jørgensd. ib.

f. 23/6-1843. dbt. 23/7-1843. Isak Sørensen BbKlev og Karen Knudsdatters Søren Thomas. Fadd: Augen Sørensens Kone Marthe Christine Stodsd. BbKlev, P. Maria Knudsd, i Skien, Knud Christensen ib., Simon Christensen und. Hynie, Lars Amundsen Fossum.

f. 1/5-1843. dbt. 23/7-1843. Jens Eliassen Aarhuus og Maren Jacobsdatters Elias. Fadd: Gunder Børresens Kone Maren Michelsd. Mæla, P. Anne Jacobsd. Gulseth, Børre Jacobsen ib., Peder Hansen i Skien, Fredrik Jacobsen Skyer i Skien.
HD af Klokker Lund.

f. 25/7-1843. dbt. 6/8-1843. Ole Olsen Oterholt og Sara Jensdatters Jacob. Fadd: Niels Jensen Oterholt og Kone Gunild Olsd., P. Anna Olsd. Oterholt, Ole Larsen ib., Jan Christiansen Limie. HD af Faderen.

f. 6/6-1843. dbt. 6/8-1843. John Gundersen Ougestad og Jacobine Eulalia Jacobsdatters Jacob. Fadd: Lars Gundersens Kone, Anne Dorthe Arnesd. und. Sølie, P. Maren Sophie Evensd. i Porsgrund, Gunder Olsen Lie, Erik Olsen ib., Zacharias Gundersen Lie.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 27/7-1843. dbt. 6/8-1843. Kittel Olsen Folloug og Johanne Olsdatters Christian. Fadd: Enke Ingeborg Sophie Larsd. Ballestad, P. Anne Halvorsd. BbKlev, Isak Sørensen ib., John Olsen ib., Halvor Borgersen.
HD af Skoleholder Niels Olsen Ballestad.

f. 29/8-1842. dbt. 6/8-1843. Rasmus Christensen und. Wenstøb og Marthe Magrethe Andersdatters Erik. Fadd: Jacob Thomassen und. Eriksrød, Simon Engebregtsen und. Moe, Andreas Olsen Wenstøb, P. Maren Gundersd. Rød, P. Ingeborg Johannesd. Petersborg.
HD af Faderen selv.

f. 7/7-1843. dbt. 13/8-1843. Ellef Olsen und. Fossum og Karen Elisabeth Engebregtsdatters Engebregt. Fadd: Peder Engebregtsens Kone, Johanne Maria Andersd. und. Fossum, P. Ingeborg Kirstine Engebregtsd. ib., Anund Andersen ib., Christen Madsen und. Bøe, Ole Olsen Moe.

f. 25/5-1843. dbt. 20/8-1843. Hans Halvorsen Kiise og Gunild Larsdatters Halvor. Fadd: Halvor Engebregtsen og Engebregt Olsen Kiise, Lars Christensen BbKlev, Karen Halvorsd. Kiise, Elen Larsd. BbKlev.

f. 5/6-1843. dbt. 20/8-1843. Johannes Caspersen und. Aas og Maren Aslaksdatters Andreas. Fadd: Jacob Svendsen und. Tufte, Peder Sørensen und. Aas, Erik Rasmussen, P. Anne Hansd., moderen selv.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 3/9-1843. dbt. 29/10-1843. Niels Andersen Bakken og Karen Gundersdatters Ingeborg. Fadd: Ole Nielsen Stulen, Lars Andersen Fossjordet, P. Ingeborg Gundersd. Ramsaas, Begge Forældrene selv.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 13/1-1843. dbt. 5/11-1843. Johannes Biørgusen und. Tufte og Fredrikke Engebregtsdatter Strands Gunild. Fadd: Anders Engebregtsen und. Tufte, Ole Knudsen und. Foss, Jahn Biørgusen Brækkej., P. Berthe Torgersd. Gaasehølen, moderen selv.
HD af Enken Karine Jahnsd.(?) und. Tufte.

f. 27/9-1843. dbt. 5/11-1843. Niels Larsen Moe og Karen Jensdatters Gunild. Fadd: Mari Jacobsd. Teien, P. Karen Larsd. Moe, Halvor Olsen Holm, Peder Jensen Dybedal, Aslak Halvorsen Moe.

f. 11/9-1843. dbt. 12/11-1843. Lars Caspersen und. Aas og Marthe Gundersdatters Caroline. Fadd: Tollef Henriksens Kone, Brithe Caisa Caspersd. Fossum, P. Karen Thronsd. Semb, Peter Casper Gäfvert Aashammer, Johannes Caspersen ib., Hans Gundersen Semb.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 25/10-1843. Niels Eriksen BbKlev og Maren Maria Pedersdatters Anne Maria. Fadd: (Ingen faddere). HD af Knud Bommen. Dødt før Daabens Konfirmation.

f. 24/3-1843. dbt. 19/11-1843. Halvor Aslaksen Berg und. Gjerpen lille og Kirsten Halvorsdatters Maren Anne. Fadd: Anders Gundersen BbKlev, Jacob Hansen Brækkej., Aslak Gundersen BbKlev, P. Inger Gundersd. ib., moderen selv.

f. 16/11-1843. dbt. 3/12-1843. Lars Halvorsen Slettene und. Aas og Anne Gurine Isaksdatters Inger Karine. Fadd: Hans Christophersen Rød, Engebregt Frantzen Aas, Jens Halvorsen Gaasehølen, Peder Markers Kone, Maren Halvorsd. Fjelddalen, P. Inger Karine Halvorsd. Aas.

f. 26/10-1843. dbt. 3/12-1843. Anders Johnsen Steensrød und. Løberg og Ingeborg Nielsdatters Anne. Fadd: Gunild Halvorsd. Sneltvedt, P. Maren Johnsd. Løberg, Lars Nielsen ib., Ole Nielsen Skyer, Niels Isaksen ib.

f. 31/10-1843. dbt. 10/12-1843. Augen Sørensen BbKlev og Marthe Christine Stoedsdatters Inger Johanne. Fadd: Isak Sørensens Kone, Karen Maria Knudsd., BbKlev, P. Karen Hansd. i Skien, Christian Knudsen ib., Jacob Andersen BbKlev, Elias Larsen ib.

f. 20/11-1843. Hans Jacobsen und. Berberg og Helvig Olsdatters Anne. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Ole Oterholt. Dødt før Daabens Konfirmation (i kirken).

f. 1/11-1843. dbt. 17/12-1843. Halvor Torstensen Skilbred og Maren Magrethe Isaksdatters Anne Gurine. Fadd: P. Karen Pernille Halvorsd. Skilbred, Anders Olsen ib., Niels Sigurdsen ib., Ole Olsen Nøglegaard, moderen selv.

f. 7/10-1843. Ole Andersen BbKlev og Inger Andrea Jensdatters Else. Fadd: (Ingen faddere). HD af Knud Bommen. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 28/5-1843. dbt. 27/8-1843. Christen Larsen Fossum og Karen Engebregtsdatters Jens. Fadd: Former Nielsens Kone, Andrea Svendsson Fossum, P. Christiane Engebregtsd. ib., John Pettersen, Borger Engebregtsen, Engebregt Engebregtsen, alle paa Fossum.
HD af Skolelærer Hans Isaksen (Grinie).

f. 4/8-1843. dbt. 27/8-1843. Peder Christensen und. Bratsberg og Berthe Nielsdatters Christian. Fadd: Ole Nielsen Skyer, Lucas Thorsen i Skien, Hans Christensen BbSkov, Hans Olsens Kone, Anne Nielsd. und. Meen, P. Berthe Maria Olsd. Skilbred i Solum Sogn.

f. 1/7-1843. dbt. 3/9-1843. Lars Halvorsen Petersborg og Karine Pedersdatters Peder. Fadd: Halvor Madsens Kone, Dorthe Larsd. und. Mæhla, P. Ingeborg Johannesd. ib., Peder Sørensen ib., Hans Christophersen und. Aas, Anders Isaksen Wenstøb.
HD af Skoleholder Niels Anundsen.

f. 13/8-1843. dbt. 3/9-1843. Hans Nielsen Berg, BbKlev og Inger Nielsdatters Ole. Fadd: Aslak Bergs Kone, Gjørand Olsd. BbKlev, P. Marthe Gundersd. Limie, Christian Netz und. Tufte, Ole Nielsen BbKlev, Halvor Nielsen Limie.

f. 29/6-1843. dbt. 3/9-1843. John Olsen Wasenden und. Moe og Dorthe Andersdatters John. Fadd: Paul Andersen i Skien og Kone Karen Engebregtsd., Anders Gundersen i Slemdal, P. Maren Engebregtsd. i Skien, Faderen selv.

f. 31/5-1843. dbt. 10/9-1843. Mathias Andersen Svinholt og Ingeborg Torkildsdatters Erik. Fadd: Mathias Larsens Kone, Ingeborg Torkildsd. Høiseth, P. Live Andersd. Svinholt, Niels Olsen Valler, Christen Gundersen Sanna i Eidanger, Isak Nielsen Kiølnæs.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 19/8-1843. dbt. 10/9-1843. Peder Johnsen M. Løberg og Karen Jensdatters John. Fadd: Ole Jensens Kone Gunild Maria Larsd. Løberg, P. Anne Maria Pedersd. i Skien, Johannes Halvorsen Bøhle, Johan Solvesen Øde-Sneltvedt, Gunder Pedersen Sørbø.

f. 18/8-1843. dbt. 17/9-1843. Isak Tollefsen Follestad og Kirstine Olsdatters Carl. Fadd: Jacob Olsen Fossum, Tollef Pedersen i Porsgrund, Peder Torstensen i Solum, P. Mathea Pedersd. i Porsgrund, og Maren Arvesd. ib.

f. 22/8-1843. dbt. 17/9-1843. Anders Olsen S. Sneltvedt og Johanne Halvorsdatters Lars. Fadd: Einer Olsen Sneltvedt, Anund Halvorsen und. Frogner, Johannes Halvorsen ib., Hans Christensens Kone Ragnild Halvorsd. BbSkouv, P. Maren Fredriksd. und. Frogner.

f. 18/8-1843. dbt. 24/9-1843. Ole Hansen Lie og Pernille Ellefsdatters Ellef. Fadd: Harald Lies Kone, Inger Jensd., P. Maren Fredriksd. Lie, Rasmus Haraldsen Lie, Gunder Olsen Lie, Christen Pedersen Lie.
HD af Skolelærer Hans Sivertsen (Riis).

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 21/8-1843. dbt. 24/9-1843. Hans Larsen und. Bøe og Maren Christophersdatters Lars. Fadd: Niels Christophersen Bøe og Kone Helge Madsd., P. Marthe Aslaksd. ib., Jens Christophersen ib., Jens Larsen ib.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 8/3-1843. dbt. 24/9-1843. Christen Eriksen Puttekaas und. Rising og Berthe Gurine Kittelsdatters Halvor. Fadd: Niels Kittelsen Stulen og Kone Johanne Johansd., Thormod Johnsen Kikut, Gregorius Larsen Gravelie, P. Rønnoug Thorsd. Lund.
HD af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen.

f. 21/9-1843. Daniel Pedersen BbKlev og Grethe Christine Wollersdatters Hans Elias. Fadd: (Ingen faddere). HD af Knud Bommen. Døde før Daabs Konfirmation.

f. 23/9-1843. dbt. 15/10-1843. Lars Nielsen Løberg og Kirsti Larsdatters Isak. Fadd: Ole Jensens Kone Gunild M. Larsd. Løberg, P. Inger Gundersd. ib., Anders Johnsen Steensrød, Ole Nielsen Skyer, Isak Eriksen Løberg.

f. 22/9-1843. dbt. 17/12-1843. Jørgen Kiøstolfsen Ekonrød und. Bratsberg og Anne Kirstine Isaksdatters Ingeborg Jørgine. Fadd: Anders Holms Kone, Maren Halvorsd. Ekonrød, P. Inger Maria Isaksd. Graaten, Jacob Thorsen BbSkov, Lars Johannesen und. Løberg, Isak Gundersen i Solum.

f. 20/10-1843. dbt. 26/12-1843. Peder Sigfridsen Fossum og Karen Olsdatters Marie. Fadd: Christen Pedersens Kone Maria Sigfridsd. Glørsmyr, P. Anne Larsd. und. Bøe, Svend Sigfridsen, Johannes Henriksen og Mads Larsen, alle paa Fossum.
HD af Skolelærer Hans Isaksen Grinie.

f. 11/7-1843. dbt. 26/12-1843. Lars Anundsen Fossum og Georgine Knudsdatters Caroline Andrea. Fadd: Ole Carlsens Kone, Kirstine Knudsd. Sandvigen, P. Karen Andersd. Fossum, Christen Hansen ib., John Hansen ib., Niels Sivertsen ib.
HD af Skoleholder Hans Isaksen Grinie.

f. 10/11-1843. dbt. 26/12-1843. Halvor Olsen Eriksrød og Anne Jacobsd. Teiens Marthe Maria. Fadd: Enke Ingeborg Jacobsd. Teien, P. Gunild Maria Johnsd. Kleven, Ole Halvorsen Eriksrød, Ole Olsen ib., Christian Olsen ib.

f. 25/8-1843. dbt. 24/12-1843. Niels Pedersen Wenstøb og Anne Halvorsdatters Maren Anne. Fadd: Peder Pedersens Kone, Kari Olsd. Wenstøb, P. Ingeborg Pedersd., Daniel Pedersen, BbKlev, Anders Christiansen Wenstøb, Abraham Pedersen ib.

f. 20/11-1843. dbt. 26/12-1843. Einar Olsen N. Sneltvedt og Gurine Larsdatters Ingeborg. Fadd: Halvor Paulsens Kone Inger Maria Andersd. Doxrød, og P. Andrea Halvorsd. Holm, Halvor Paulsen Doxrød, Johan Solvesen Øde Sneltvedt, Anders Olsen Sneltvedt.
HD af Johan Solvesen.

f. 24/11-1843. dbt. 26/12-1843. Børre Jørgensen Semb og Maren Hansdatters Karen. Fadd: Anders Hansen Lie und. Fossum, Anders Pedersen i Graaten, Niels Davidsen Semb, Jørgen Holm i Skien, Arne Hæntias Kone Susanne Hansd. Blegebakken, P. Maria Hansd. Fossum.

f. 7/9-1843. dbt. 26/12-1843. Andreas Solvesen Kiær og Maren Engebregtsdatters Anne Gurine. Fadd: Niels Solvesen Kiær, Lars Solvesen ib., Axel Larsen ib., Lars Larsens Kone Anne Tovsd. ib., P. Maria Engebregtsd. Semb.
HD af Johan Solvesen Øde Sneltvedt.

f. 10/5-1843. dbt. 26/12-1843. Lars Nielsen Tysland und. Strømdal og Marie Johannesdatters Laurine Marie. Fadd: Svend Eriksen Kone Dorthe Marie Monsd. Tysland, P. Maren Hansd. i Skien, Thomas Eliassen Tysland, Søren Hansen i Skien, Mons Monsen ib.
HD af Madame Andersen.

f. 8/11-1843. dbt. 31/12-1843. Hans Halvorsen BbKlev og Anne Berthea Johannesdatters Inger Karine. Fadd: Peder Johnsens Kone, Gunild Andrea Halvorsd. Brækkejord., P. Susanne Johannesd. BbKlev, Johan Rasmussen ib., Torsten Johannesen ib., John Torkildsen i Skien. HD af Knud Bommen.

f. 5/10-1843. dbt. 31/12-1843. Johannes Jensen Ballestad og Helvig Jacobsdatters Anne. Fadd: Niels Olsen Ballestad, Lars Eriksen ib., Ole Eriksen ib., P. Gunild Hansd. ib., moderen selv.
HD af (Skoleholder) John Jacobsen (Ballestad).

f. 4/9-1843. dbt. 15/10-1843. Daniel Olsen S. Sneltvedt og Maren Pedersdatters Peder. Fadd: Mads Pedersen Sørbøe, Andreas Olsen Sneltvedt, Aslak Johannessen und. Bratsberg, Gunder Pedersens KoneBerthe Johnsd. Sørbøe, P. Maren Olava Pedersd. Frogner.

f. 17/9-1843. dbt. 15/10-1843. Johan Erboe Solvesen Øde Sneltvedt og Marthe Johnsdatters Engebregt. Fadd: Johannes Gundersens Kone Martha Hansd. Gjemsøe, P. Maria Olsd. Sørbøe, Peder Johnsen Løberg, Gunder Pedersen Sørbøe, Jan Solvesen Grinie.

f. 18/8-1843. dbt. 22/10-1843. Lars Andersen N. Brækkejord og Maren Larsdatters Lars. Fadd: Gregorius Halvorsen Fjelddal, Jens Larsen und. Bøe, Even Andersen und. Gjemsøe, Niels Nielsens Kone, Inger Larsd. Falkum, P. Anna Larsd. Brække.
HD af gjordemoder madame Andersen.

f. 19/9-1843. Engebregt Gundersen (Borrestadholmen) og Gunild Maria Johnsdatters Thoresius. Fadd: (Ingen faddere). HD af (Skolelærer) John Jacobsen (Ballestad). Død før Daabens Konfirmation.

f. 12/9-1843. dbt. 22/10-1843. NB. Ole. Enke Anne Gurine Olsd. Grinilie i Luxefjeld og Uk. Ole Sigurdsen Kaasa i Luxefjeld. Uægte. Anmeldt af Moderen selv den samme dag.
Fadd: Lars Olsen Sætret, Lars Gulbrandsen Luxefjeld, Abraham Andersen Grinilie, Anne Gulbrandsd. Sætret, Karen Sigurdsd. Kaasa.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 4/10-1843. dbt. 25/10-1843. NB. Uk. Andreas Madsen Wenstøb og Pige Mari Nielsdatters Mads. Fadd: Erik Engebregtsen Wenstøb, Johannes Andersen ib., Østen Knudsen Mæhla, Erik Wenstøbs Kone, Karen Knudsd., P. Anne Pedersd. Hoppestad.
Anmeldt af Forældrene, der ægteviedes den 24 October.

f. 11/2-1843. dbt. 29/10-1843. Jahn Jensen Aashammer og Maren Amundsdatters Anders. Fadd: Johannes Caspersens Kone Maren Aslaksd. Aas, P. Anne Christiansd. ib., Erik Rasmussen ib., Ole Sørensen ib., Hans Christian Sørensen ib.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 6/10-1843. dbt. 29/10-1843. Niels Andersen Skyer og Ragnild Helgesdatters Hans. Fadd: Torsten Helgesen Buer i Eidanger, Helge Larsen ib., Lars Andersen Skyer, Michel Olsens Enke, Ragnild Andersd. Ballestad, Ole Andersens Kone, Amalie Kløcker Ballestad.

f. 14/10-1843. dbt. 5/11-1843. Christen Christophersen Rød og Maren Kirstine Solvesdatters Christopher. Fadd: Gunder Solvesen Rosvald, Halvor Solvesen ib., Hans Christophersen Rød, Solve Rosvalds Kone, Marthe Alfsd., P. Inger Karine Halvorsd. Aas.

f. 22/9-1843. dbt. 5/11-1843. Johannes Henriksen Fossum og Aaste Cathrine Gundersdatters Gunder. Fadd: Niels Jensens Kone, Sara Henriksd. Fossum, Maria Jacobsd., Henrik Henriksen, Hans Henriksen, alle paa Fossum.

f. 13/10-1843. dbt. 12/11-1843. Niels Halvorsen Bøe og Magrethe Jacobsdatters Jacob. Fadd: Ole Johannesen Bøe og Kone Ingeborg Larsd., P. Gurine Simonsd. ib., Ole Madsen ib., Engebregt Nielsen ib.
HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 12/10-1843. dbt. 19/11-1843. Halvor Olsen Aas og Maren Simonsdatters Aslak. Fadd: Niels Olsen Stulen og Kone Ingeborg Simonsd., Jens Olsen Stulen, Lars Olsen Aas, P. Gurine Simonsd. Stulen.

f. 15/9-1843. dbt. 19/11-1843. Aslak Halvorsen und. Moe og Anne Hansdatters Hans. Fadd: Hans Sørensens Kone Maren Halvorsd. und. Holt, P. Ingeborg Halvorsd. und. Moe, Peder Larsen Moe, Christen Larsen ib., Anders Olsen.
HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 2/8-1843. Peder Hansen und. Borge og Anne Karine Jacobsdatters Jacob. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 17/9-1843. dbt. 3/12-1843. Knud Torkildsen BbKlev og Maren Thurine Hansdatters Thomas. Fadd: Anne Maria Erlandsd. i Skien, P. Ingeborg Pedersd. ib., Torkild Børresen Follestad, Christian Hansen BbKlev, Tollesius Noord ib.
HD af A. Amundsen.

f. 15/10-1843. dbt. 17/12-1843. Ole Christensen BbKlev og Anne Maria Johnsdatters Johan Christian. Fadd: Christian Henriksen BbKlev og Kone Ingeborg Larsd., P. Ingeborg Johnsd. i Skien, Hans Sørensen Gjerpen lille, Halvor Johnsen BbKlev.
HD af Knud Bommen.

f. 16/9-1843. dbt. 26/12-1843. Christen Johannesen Fossum og Maren Kirstine Knudsdatters Johan. Fadd: Knud Peter Christophersen Fossum, Johan Christophersen ib., Johannes Johansen ib., Christian Johannesens Kone, Anne Magrethe Pedersd., P. Gunild Maria Halvorsd(?) ibid. HD af Madame Jacobsen.

f. 30/8-1843. dbt. 26/12-1843. Thomas Svendsen S. Brækkejord. og Elen Helgesdatters Hans Bernhard. Fadd: Christian Olsen Roberg i Skien, Erik Christophersen  ib., Gunder Knudsen Fossum, Peder Pedersens Kone, Inger Andersd. Brækkejord., P. Maren Helgesd. i Skien. HD af A. Amundsen.

f. 26/11-1843. Hans Peders Hougen und. Berberg og Inger Halvorsdatters Peter. Fadd: (Ingen faddere). HD af Thor Hougen. Døde før Daabens Konfirmation.

f. 1/12-1843. dbt. 26/12-1843. Svenke Larsen Follestad og Anne Cathrine Olsdatters Gunder. Fadd: Knud Larsens Kone Anne Isaksd. und. Bratsberg, P. Berthe Maria Johnsd. i Skien, Anund Isaksen Skogsrød, Isak Isaksen Bratsberg, Isak Larsen Follestad.

f. 12/8-1843. dbt. 26/12-1843. Solve Sørensen und. Mæhla og Ingeborg Tollefsdatters August. Fadd: Jens Riises Kone Kirsten Tollefsd., BbKlev, P. Maren Wetlesd. i Skien, Anders Pettersen Gulseth, Christopher Larsen Fossum, Jan Solvesen Grinie.
HD af Anders Lie.

f. 20/11-1843. dbt. 26/12-1843. Rasmus Jacobsen Riis og Anne Kirstine Jacobsdatters Jacob. Fadd: Anders Jacobsens Kone Ingeborg Rasmusd. Klep, P. Berthe Kirstine Olsd. Riis, Simon Jacobsen Sølie, Anders Olsen ib., faderen selv.
HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 27/11-1843. dbt. 31/12-1843. Christopher Nielsen Holt, BbKlev og Christiane Hansdatters Niels. Fadd: Lars Thorholts Kone, Ingeborg Halvorsd. BbKlev, P. Elen Olsd. i Skien, Engebregt Pedersen BbKlev, Halvor Halvorsen ib., Hans Nielsen ib.
HD af Knud Bommen.

f. 3/8-1843. dbt. 31/12-1843. Anders Isaksen Ekonrød und. Bratsberg og Maren Larsdatters Lars. Fadd: Jørgen Kiøstolfsens Kone, Kirsten Isaksd. Ekonrød, P. Kirsten Christensd. Holm, Ole Isaksen Doxrød, Andreas Halvorsen Ekonrød, Christen Andersen Follestad.
HD af Ole Isaksen Doxrød.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 10/9-1843. Christen Halvorsen BbKlev og Anne Marie Bøidlers Emanuel. Fadd: (Ingen faddere). HD af A. Amundsen. Døde før Daabens Konfirmation (i kirken).

(Ny handskrift og nye stavemåter. G.S.)

f. 29/12-1843. dbt. 21/1-1844. Gunder Jonsen Mela og hustru Maren Sørensdatters Jens Severin. Fadd: Maren Mikkelsd. Mela, P. Dorthe Marie Jensd. Fossum, Jens Eliassen Aarhuus, Hans Jensen Gulset, John Jensen Fossum.
HD af Skolelærer Anders Lie.

f. 18/10-1843. dbt. 21/1-1844. Peder Olsen Holm, Bratsberg og Anne Sophie Andersdatters Carl. Fadd: Kone Sara Larsd. Holm, P. Olava Pedersd. Bratsberg, Halvor O. Holm, Knud Pedersen Gulset, Niels Engebretsen fra Skien.
HD af Madame Amundsen fra Graaten.

f. (dato ikke oppført. G.S.) 1843. Morten Eriksen Mela og Anne Halvorsdatters Oline. Fadd: (Ingen faddere). HD af Skolelærer Anders Lie. Død før Daabens Confirmation.

f. 30/12-1843. dbt. 21/1-1844. Christian Nielsen und. Bøe og Anne Abrahamsdatters Else. Fadd: Ole Nielsens Kone: Kirsten Johannesd., P. Anne Larsd., Ole Nielsen, Hans Nielsen, Aslak Engebretsen, Alle und. Bøe.

f. 15/11-1843. dbt. 21/1-1844. Halvor Halvorsen und. Hynie og Birthe Nielsdatters Henriette. Fadd: Kone Marthe Marie Christophersd. Fossum, P. Inger Halvorsd., Ole Paulsen, Marcus Danielsen, Alle fra Skien, Lars Nielsen Aarhuus.
HD af Skolelærer Anders Lie.

f. 6/6-1843. dbt. 28/1-1844. Peder Hansen BbKlev og Pernille Sørensdatters Hansine. Fadd: Engebret Andersens Kone: Ingeborg Christensd., P. Anne Christensd., Niels Andersen Bommen, Andreas Hansen, Alle fra BbKlev, Ernst Andreas Hansen und. Aarhuus.
HD af Forvalter Amundsen.

f. 24/1-1844. dbt. 23/2-1844. Styrmand Poul Nielsen BbKlev og Dorthea Halvorsdatters Anne Marie. Fadd: Peder Hansens Kone: Marthe Marie Nielsd. fra Skien, P. Andrea Halvorsd. fra Fossum, Christen Halvorsen og Abraham Olsen BbKlev. og Jacob Iversen Aas.

f. 26/1-1844. dbt. 25/2-1844. Tømmermand Thomas Eliassen Tysland und. Strømdal og Birthe Andrea Nielsdatters Kirsten Marie. Fadd: Anders Melas Kone, Marthe Nielsd., P. Else Kirstine Andersd. Gulset, Niels Nielsen Strømdal, Lars Rasmussen und. Strømdal, Daniel Eliassen Lille Fjære i Solum Præstegjeld.

f. 11/1-1844. dbt. 3/3-1844. Snedker Jacob Olsen Fossum og Adamine Hansdatters Hulda Anette. Fadd: barnets Moder, P. Maren Christensd. Skavang, barnets Fader, Svend Sigfridsen und. Fossum, Peder Aslaksen ibidem.
HD af Skolelærer Isaksen paa Fossum.

f. 15/11-1843. dbt. 10/3-1844. Huusmand Ole Christensen und. Folloug og Kirstine Olsdatters Marthe Kirstine. Fadd: John Skifjelds Kone: Ingeborg Isaksd., P. Sara Pedersd. Falkum, Anders Pedersen und. Ballestad, Halvor Nielsen und. Folloug, Christopher Christensen tjeneste i Skien. HD af Skolelærer Niels Torgrimsen. "Dette Barn kom ikke til kirke førend den 10de Marts."

f. 13/4-1843. dbt. 3/3-1844. Huusmand Jens Jacobsen und. Sølie og Marthe Larsdatters Ingeborg Marie. Fadd: Jens Jacobsens Kone: Marthe Larsd., P. Anne Oline Hansd. und. Sølie, Engebret Olsen Engrav, Iver Jacobsen und. Borge og Knud Larsen Meen.
HD af Skolelærer Torgrim Olsen.

f. 7/12-1843. dbt. 21/1-1844. Christopher Jensen BbKlev og Gurine Olsdatters Jens Christian. Fadd: P. Anne Marie Jensd. BbKlev, P. Line Andersen, Peder Andersen, Reinholdt Jensen, alle fra Skien, og Anders Halvorsen BbKlev.

f. 10/10-1843. dbt. 21/1-1844. Jens Torstensen Riis, BbKlev og Kirsten Tollefsdatters Johan. Fadd: Barnets moder, P. Aase Marie Jensd. af Skien, Engebret Jacobsen, Hans Andreas Holt og Torsten Jensen, alle fra BbKlev.
HD af Knud Isaksen Bommen.

f. 23/10-1843. dbt. 28/1-1844. Matthias Hansen Paus, Follestad og Anne Gundersdatters Gunder Martinius. Fadd: Jørgen Pauses Kone Nicoline Lundberg, P. Maren Henriksd., Johannes Hansen, alle fra Follestad, Niels Engebretsen Blegebakken, Johannes Henriksen fra Fossum. HD af Thor Andersen Skoven.

f. 13/12-1843. dbt. 11/2-1844. Farver Isak Hansen Nærum und. N. Brække og Birthe Eriksdatters Erik Bøhle. Fadd: Jens Melgaards Kone, Karen Amundsd. fra Skien, P. Anne Eriksd. Bøhle, Jacob Hansen Nærum, Engebret Hansen Nærum fra Porsgrund, Erik Eriksen Ballestad og Lars Rasmussen fra Skien. HD af Erik Eriksen Bøhle.

f. 4/2-1843. dbt. 18/2-1844. NB. Arbeidsmand Halvor Larsen und. Aarhuus og Enke Andrea Andersdatters Anders Martinius. Fadd: Barnets moder, P. Anne Karine Larsd. und. Fossum, Gunder Jensen Lia, Christen Jacobsen og Niels Mortensen begge und. Fossum.
HD af Skolelærer Anders Jensen Lia. Barnet er uægte født, men Forældrene er ægteviede 2. Febr. 1844.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 3/1-1844. dbt. 18/2-1844. Huusmand Christen Christophersen und. Dyrkold og Birthe Engebretsdatters Lars. Fadd: Rasmus Dyrkolds Kone, Marie Olsd., Marie Engebretsd., Rasmus Engebretsen, Engebret Østensen, alle fra Dyrkoll. Rasmus Jensen  Furevald.
HD af Skolelærer Ole Olsen Oterholdt.

f. 19/1-1844. dbt. 22/2-1844. NB. Arbeidsmand Peder Pedersen Goberg under Aarhuus og Maren Kirstine Fredriksdatters und. Melas Frederik. Fadd: Gunder Børresen und Melas Kone Maren Mikalsd., P. Gurine Larsd. Mela, Halvor Pedersen Goberg, Ole Pedersen Brækkej., Kittil Johannesen Mela. HD af Skolelærer Anders Lien. Forældrene blev ægteviede samme dag som barnet blev døbt.

f. 14/1-1844. dbt. 17/3-1844. Huusmand Aslak Olsen Gaashølen und Aas og Maren Larsdatters Jens. Fadd: P. Maren Olsd. Dolva(?), P. Maren Halvorsd. Gaashølen, Jens Halvorsen, Aslak Halvorsen ib., Aslak Rasmussen Slettene.

f. 27/1-1844. dbt. 24/3-1844. Gaardmand Hans Olsen Meen og Anne Nielsdatters Peter. Fadd: Peder Christensen Bratsbergs Kone: Birthe Nielsd., P. Anne Dorthea Nielsd. Skyer, Anders Andersen Myra und. Meen, Ole Nielsen Skyer og Lars Isaksen ib.
HD af Skolemester Niels Olsen Ballestad.

f. 21/2-1844. dbt. 24/3-1844. NB. (Tvilling). Afdød Huusmand John Hansen Grumstul und. Bøe og Gunhild Johannesdatters John. Fadd: Peder Jensen Gromstuls Kone: Svanoug Gunbiørnsd., Niels Andersen Grønsteens Kone: Thurine Eriksd., Peder Jensen, Ole Nielsen og Niels Christophersen, alle fra Grumstul. HD af Skolelærer Halvor Abrahamsen Hoppestad (begge).

f. 21/2-1844. dbt. 24/3-1844. NB. (Tvilling). Afdød Huusmand John Hansen Grumstul und. Bøe og Gunhild Johannesdatters Gunhild Marie. Fadd: Ole Nielsen Grumstuls Kone: Kirstine Johannesd., Niels Christophersen Grumstuls Kone: Magnhild Hansd., Aslak Poulsen Skrivua, Lars Andersen Grønsteen og Lars Olsen und. Bøe.

f. 13/2-1844. dbt. 24/3-1844. Gmd. Isak Larsen Aaltvedt og Anne Oline Anundsdatters Halvor. Fadd: Ole Larsen Toldskovens Kone: Anne Viersd., P. Laurentze Halvorsd. fra Oseb., Ole Hansen Ramsaasen, Elias Asbiørnsen Klep, Jens Halvorsen fra Oseb.

f. 31/12-1843. dbt. 10/3-1844. Møllermester Lars Iversen, Fossum og Inger Johnsdatters Laura Ingerine. Fadd: Peter Christophersens Kone: Karen Iversd., P. Andrea Halvorsd., Aslak Pedersen, Henrik Solvesen, Jacob Iversen, alle fra Fossum.
HD af Klokker Lund.

f. 11/11-1843. dbt. 10/3-1844. Arb. Engebret Jacobsen BbKlev og Maren Bolette Matthiasdatters Karen Berthea. Fadd: Enke Aase Karine Matthiasd. i Porsgrund, Enke Christiane Jacobsd. fra Ballestad, Jacob Engebretsen ib., Jens Torstensen Riis og Torsten Jensen fra BbKlev. HD af medhjelper Knud Bommen.

f. 30/12-1843. dbt. 10/3-1844. Hmd. Ole Gundersen und. Borge og Ambor Anne Kirstine Larsdatters Gurine. Fadd: Barnets moder, P. Thore Gundersd., Ramsaasen, barnets Fader, Halvor Larsen Ballestad og Gunder Gundersen Ramsaasen.
HD af Skoleholder Matthias Engebretsen.

f. 12/2-1844. dbt. 17/3-1844. Gmd. Ole Isaksen Steensrud og Elisabeth Borgersdatters Karen Serine. Fadd: P. Ingeborg Borgersd. Bratsberg, P. Ingeborg Isaksd. Steensrud, Halvor Borgersen Bratsbergskoven, Isak Andersen und. Meen, Lars Isaksen Skyer.

f. 20/8-1843. dbt. 24/3-1844. Lars Halvorsen Ø. Follestad og Anne Margrethe Solvesdatters Karen Sophie. Fadd: Kone Anne Margrethe Solvesd., P. Inger Halvorsd., Matthias Solvesen, Gunder Solvesen og Anders Gundersen, Alle fra Teglværket (på Kleiva? G.S.).
HD af Ole Skinnert..

f. 21/12-1843. dbt. 24/3-1844. Tobakspinder Sivert Pedersen, BbKlev og Karen Marie Gundersdatters Gunhild Dorothea. Fadd: Daniel Pedersens Kone: Gunhild Olsd., Ingeborg Pedersd., Ole Andersen, Alle fra BbKlev, Johan Andersen ib., Rasmus Simonsen og Anders Abrahamsen, begge fra Skien.

f. 24/12-1843. dbt. 24/3-1844. Arbeidsformand Jacob Tronsen N. Ballestad og Kirsten Pedersdatters Elisabeth. Fadd: Christen Sørensen Øvrums Kone: Karen Pedersd., P. Karen Larsd. Kjær(?), Christen Sørensen Øvrum, Niels Haraldsen Bekkevald, Hans Olsen Ballestad.
HD af Skolelærer Niels Olsen Ballestad.

f. 24/12-1843. dbt. 31/3-1844. Hmd. Knud Christophersen Bjerketvedt (i Eidanger. G.S.) og Marthe Eriksdatters Anne Kirstine. Fadd: Rasmus Bjerketvedts Kone: Anne Jacobsd., P. Marthe Olsd. Klep, Simon Jacobsen Sølie, Lars Gundersen Sølie, Thomas Eriksen af Eidanger. HD af Skolelærer Hans Sivertsen Riis.

f. 21/2-1844. Gmd. Simon Hansen Nygaard og Ingeborg Kirstine Hansdatters Carl.  Fadd: (Ingen faddere). HD af Skolelærer Hans Sivertsen Riis. Døde inden Hjemmedaabens Stadfæstelse.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 2/3-1844. dbt. 31/3-1844. Smed Jacob Eriksen S. Brække og Ingeborg Sørensdatters Abraham. Fadd: Rasmus Halvorsen Gisholts Enke, Anne Eriksd. fra Meltvedt i Solum, P. Olava Venstøb, Ole Andersen Tangen, Ole Andersen Usterud, Jacob Knudsen "Ronet"(?).

f. 22/3-1844. Hmd. Peder Pedersen und. Søli og Ingeborg Pedersdatters Andreas. Fadd: (Ingen faddere). HD. af Skolelærer Hans Sivertsen Riis. Døde und. Hjemmedaabens Stadfæstelse.

f. 14/3-1844. dbt. 4/4-1844. Hmd. Erik Olsen Fossum og Marie Andersdatters Gunder. Fadd: Svend Landgangens Kone: Hedevig Andersd., P. Karen Gunbiørnsd. Holt, Jens Olsen Kiise, Engebret Olsen ib., Hans Rasmussen fra Fossum.
HD af Hans Isaksen Grinie.

f. 2/2-1844. dbt. 8/4-1844. Gmd. Lars Larsen Meen og Birthe Sørensdatters Lars Aabye. Fadd: Peder Hansen Meens Kone: Anne Isaksd., P. Berthea Larsd., Abraham Larsen, Lars Olsen, alle fra Meen og Erik Eriksen Ballestad.
HD af Skolemester Niels Olsen Ballestad.

f. 2/1-1844. dbt. 4/4-1844. Hmd. Simon Madsen Ekornrød und. Moe og Maren Engebretsdatters Lars. Fadd: Aslak Halvorsens Aases Kone, Helvig Madsd., P. Thorine Andersd., Engebret Madsen, Halvor Madsen, alle fra Bøe, og Gullik Halvorsen i Valebøe.
HD af Skolelærer Ole Olsen Oterholt.

f. 4/1-1844. dbt. 4/4-1844. Hmd. Lucas Engebretsen, Svarverpladsen und. Moe og Marie Gulliksdatters Andreas. Fadd: Simon Madsens Kone, Maren Engebretsd. und. Moe, P. Dorthe Madsd. und. Moe, Isak Gundersen Fossum, Gunder Halvorsen i Valebøe, Østen Simonsen und. Moe. HD af Skolelærer Ole Olsem Oterholt.

f. 4/2-1844. dbt. 8/4-1844. Smed Aslak Pedersen, Fossum og Anne Marie Borgersdatters Peter Bernhard. Fadd: Skrædder Rosenblads Enke, Karen Sophie Borgersd., Skien, Pige Kirsten Pedersd. fra Fossum, Lars Iversen, Hans Nielsen og Niels Pedersen, alle Fossum.

f. 1/11-1843, dpt. 8/4-1844. Matros Christen Christiansen und. Borrestad og Anne Helene Jacobsdatters Jacob. Fadd: Anne Pernille Larsd., pige Karen Lorentzd., Halvor, Jacob og Kristian Jacobsen, alle fra Porsgrund. HD af Skolelærer Mathias Engebretsen.

f. 13/1-1844. dbt. 8/4-1844. Huusmand Ole Halvorsen und. Borge og Elen Kirstine Olsdatters Olaus. Fadd: Pige Anne Kristine Johnsd. Aakre, pige Maren Halvorsd. Riis, Hans Andersen Aakre, Lars Olsen Fahret, Ole Isaksen Graaten, begge fra Solum sogn. HD ditto.

f. 23/11-1843. dbt. 8/4-1844. Gmd. Lars Solvesen Kjær og Gunhild Olsdatters Solve. Fadd: Andreas Kjærs Kone, Maren Engebretsd., pige Magrethe Larsd., Andreas Solvesen, Niels Solvesen, Axel Larsen, alle fra Kjær. HD Skolelærer Johannes Solvesen.

f. 7/4-1844. HD samme dag. Arbeider Iver Jacobsen und. Borge østre og Turine Larsdatters Iver. Fadd: (Ingen faddere) Døde inden Hjemmedaabens Konfirmation. HD af Kone Larine Eversd.

f. 27/3-1844. dpt. 21/4-1844. Gmd. Christen Rasmussen Midt Venstøb og Anne Kistine Larsdatters Morten. Fadd: Hans Rasmussen Fossums Kone, Margrethe Hansd., pige Maren Abrahamsd., Niels Jensen, Niels Gundersen, alle fra Fossum, Lars Rasmussen i Follestad.
HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 14/2-1844. dbt. 31/3-1844. Inderst Johannes Johannesen und. Ballestad og Anne Amundsdatters Inger Andrea. Fadd: Barnets Moder, pige Maren Amundsd. fra Ballestad, Anders Andersen Myhren und. Espedalen, Jens Amundsen Ballestad og Svend Evensen fra Laurvig. HD af Skolelærer Niels Olsen.

f. 3/1-1844. dbt. 4/4-1844. Gmd. Siul (Sigurd) Zachariassen Kleven (Kleven 7) og Anne Rasmusdatters Anne. Fadd: Zacharias Klevens Enke, Anne Halvorsd., pige Maren Kirstine Arvesd. Berberg, Halvor Zachariassen Kleven, Johannes Andersen ib., Hans Hansen ib.
HD af Skolelærer Halvor Thorbjørnsen.

f. 17/2-1844. dbt. 8/4-1844. Inderst Hans Hansen und. Venstøb og Anne Katrine Johannesdatters Karen Jensine. Fadd: Niels Hansens Kone, Inger Hansd. fra Venstøb, pige Anne Kirstine Johansd. Aarhuus, Østen Andersen Mæla(?), Gunder Hansen Wenstøb, Hans Andersen fra Skien. HD af Skolelærer Anders Jensen Lien.

f. 19/1-1844. dpt. 8/4-1844. (Tvillinger). Inderst og arb. Christen Nielsen und. Doxrød og Gurine Sørensdatters Gunhild. Fadd: Halvor Lyngaases Kone, Ingeborg Danielsd., pige Mine (Adamine) Halvorsd. ib., Halvor Nielsn ib., Christian Nielsen Kleven, Daniel Gregersen Lund.

f. 19/1-1844. dpt. 8/4-1844. (Tvillinger). Inderst og arb. Christen Nielsen und. Doxrød og Gurine Sørensdatters Maren. Fadd: Moderen, Mine Gregersd. Lund, Abraham Pedersen Doxrød, Lars Jansen ib., Halvor Jensen ib. Begge HD af Gmd. Johannes Kleven.

f. 23/2-1844. dpt. 5/5-1844. Inderst Niels Tollefsen Askildsbakke und. Meen og Gunhild Olsdatters Marte Larine. Moderen, pige Aslaug Olsd. Holmen, Jørgen Olsen Kaasen, Ole Olsen Kittilsrød, Gregorius Halvorsen Putten. HD af Skolelærer Halvor Thorbjørnsen.

f. 16/5-1844. HD samme dag. Lodsbruger Gunder Børresen Mæla og Maren Marie Mikkelsdatters Kirstine Martine. Fadd: (Ingen faddere). Døde uden Hjemmedaabens Stadfæstelse. HD af Skolelærer Anders Jensen Lien.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 18(?)/3-1844. dbt. 26/5-1844. Wægter Hans Halvorsen Riis S. Brækkejordet og Hedvig Jensdatters Anne Dorothea. Fadd: Jens Nielsens Kone, Anne Gundersd. Liepladserne, pige Inger Jensd. fra Fossum, Niels Jensen, Anders Hansen begge Fossum, Halvor Halvorsen Riis. HD af Skolelærer Amundsen.

f. 10/3-1844. dpt. 26/5-1844. Snedker Halvor Johannesen Bjørndalen, Fossum og Inger Margrethe Andersdatters Martine. Fadd: Christian Johansens Kone, Anne Margrethe, pige Inger Jørgine Hansd., Christen Johansen, Johannes Johansen, Peder Andersen. Alle fra Fossum. HD af Skolelærer H. Isaksen.

f. 19/3-1844. dpt. 26/5-1844. Snedker Lars Olsen und. Borrestad og Ingeborg Marie Tronsdatters Else Katrine. Fadd: Gunder Olsens kone, Anne Marie Hansd. fra Porsgrund, pige Aaste Marie Tronsd. fra Skien, Anders Jensen fra Oseb., Knud Hansen und. Borrestad, Ole Tronsen fra Skien.

f. 26/2-1844. dpt. 26/5-1844. Hammersvend Engebret Gundersen, Fossum og Margit Andersdatters Gunhild Marie. Fadd: Ellef Johnsens Kone, Anne Gurine Gundersd. fra Skien, pige Kari Andersd. fra Limi, Gunder Andersen Limi, Christian Halvorsen og Christopher Gundersen fra Fossum. HD af Skolelærer H. Isaksen.

f. 10/2-1844. dpt. 21/4-1844. Spigersmed Anders Hansen, Fossum og Andrea Johannesdatters Johannes. Fadd: Harald Hansen HYnis Kone, Ingeborg Gundersd., pige Ingeborg Christensd., Christen Johannesen, Anders Jahnsen. Alle fra Fossum. Niels Hansen Wenstøb.

f. 2/3-1844. dpt. 5/5-1844. Grubearb. Svend Larsen und. Bøe Rødningen og Marthe Kirstine Henriksdatters Lars. Fadd: Pige Anne Larsd., pige Marie Larsd., Engebret Larsen, alle und. Bøe - Christopher Gundersen og Mads Larsen, begge und. Fossum. HD af Skolel. Halvor Abrahamsen Hoppestad.

f. 13/12-1843. dbt. 5/5-1844. Skibscapitain Christian Blom S. Falkum og Dorothea Kristine født Bentzens Bendix. Fadd: Fru Christiane Blom, Jfr. Jensine Hirschholm, Sorenskr. Jonas Wessel fra Solum, Kjøbmand Niels Johnsen fra Skien og Cand. jur. Halvor Poulsen Falkum.

f. 6/8-1843. dbt. 5/5-1844. Skomager Lars Christensen, Follestad og Birthe Olsdatters Christen. Fadd: Thomas Henriksens enke, Anne Jørgensd., pige Inger Engebretsd., Johannes Hansen, Peder Thommesen, barnets Fader. Alle fra Follestad. HD af Johannes Hansen, Follestad.

f. 1/2-1844. dbt. 12/5-1844. NB! Inderst Hans Olsen N. Brække og Anne Hansdatters Ole. Fadd: pige Inger Halvorsd., pige Karen Carlsd.(?), begge fra Skien, Ole Aslaksen, Ole Andersen Bommen og Jacob Hansen, alle fra Brækkejordet. HD af Christen Stensaasen. Forældrene ægteviede d. 8. mai.

f. 4/5-1844. dbt. 19/5-1844. Gmd. Hans Andersen Foss mellem og Marthe Nielsdatters Niels. Fadd: Lars Andersens Kone, Anne Pedersd. Aasen, pige Marthe Hansd. Frogner, Lars Andersen Aasen, Hans Olsen Foss, Johan Olsen ib.

f. 24/2-1844. dbt. 26/5-1844. Arb. John Johnsen und. N. Brække og Karen Pedersdatters Niels Otto. Fadd: Anders Johnsens Kone, Ingeborg Nielsd. Stensrud, pige Inger Madsd. Fossum, Ole Johnsen Sneltvedt, Anders Johnsen Stensrud, Peder Sørensen Grini. HD af Skolel. Andreas Christensen.

f. 18/4-1844. dbt. 26/5-1844. Huusm. Niels Pedersen Flittig und. Moe og Kirsten Olsdatters Niels. Fadd: John Tormodsrøds Kone, Karen Olsd. fra Slemdal, pige Ingeborg Olsd. Flittig, John Olsen Tormodsrød, Peder Pedersen Tveten fra Slemdal og Peder Nielsen Flittig.

f. 12/2-1844. dbt. 9/6-1844. Hjulmager Jens Kittilsen Riis und. S. Borge og Inger Marie Gundersdatters Martin Osvald. Fadd: Farver Engebret Nærums Kone, Anne Bolette Gundersd., pige Marie Jensd. fra Porsgrund, Erik Christiansen und. Borge, Anders Eriksen Riis, Gunder Isaksen Skougen. HD af Skolel. Mathias Engebretsen.

f. 27/11-1843. dbt. 9/6-1844. Arb. Bent Johnsen und. S. Brække og Ragnhild Olsdatters John. Fadd: Pige Oline Olsd., pige Elen Knudsd. fra Brækkejordet, Mikkel Nissen und. Mæla, Nis Nissen ib., Engebret Madsen und. Kiise. HD af Madame Grethe Jacobsen.

f. 5/4-1844. dbt. 9/6-1844. Inderst Halvor Olsen, Aasen und. Foss og Anne Amundsdatters Anders.  Fadd: Halvor Olsen Esses Kone, Anne Jacobsd., pige Kirsti Olsd. Aasen, Torger Olsen ib., Abraham Jacobsen Rustad, Marcus Gundersen Aashammer. HD af Skolelærer Ole Olsen Oterholdt.

f. 7/5-1844. dbt. 16/6-1844. Leilending Anders Eriksen Sanden (Sanni) og Anne Kirstine Andersdatters Hans Andreas. Fadd: Søren Olsen Stulens Kone, Ingeborg Nielsd., pige Magnhild Eriksd. Øvrum, Lars Hansen, Isak Nielsen, Mads Eriksen. Alle fra Sanden (Sanni). HD af Skolelærer Hans Sivertsen Riis.

f. 28/4-1844. dbt. 16/6-1844. Inderst Ole Hansen Ramsaasen og Kirsten Larsdatters Lars. Fadd: Isak Larsen Aaltvedts Kone, Anne Anundsd., pige Anne Marie Hansd. Ramsaasen, Hans Hansen og Gunder Gundersen ib., Ole Olsen Hørta und. Meen. HD af Hans Halvorsen Ramsaasens Kone Anne Stenersd.

f. 24/3-1844. dbt. 7/6-1844. Personlig Capellan Christian Constantius Henrik Bruun, Pedersborg og Christiane fød Plesners Julie Rebekka. Fadd: Kjøbmand Telleph Plesners Kone, Margrethe fød Myhre, jfr. Elise Myhre, begge fra Skien, Kjøbmand Johan Christian Bruun fra Laurvig, cand. med. Johan Schvanning fra Porsgrund, Kjøbmand Johan Vauvert fra Skien. HD af Faderen.

f. 20/4-1844. dbt. 9/6-1844. NB! Arb. Ole Henriksen, Bratsbergklev. og Thurine Thorsdatters Hedvig. Fadd: pige Maren Margrethe Henriksd. Follestad, pige Anne Thorsd., Fossum, Henrik Solvesen und. Mæla, John Andreas Hansen, Fossum, Halvor Tovsen, Lund. HD af Knud Isaksen Bommen. Forældrene ægteviede den 5. juni 1844.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 11/4-1844. dbt. 9/6-1844. Arb. Halvor Engebretsen, Bratsbergkl. og Severine Olsdatters Inger Amalia. Fadd: Hans Johnsens Kone, Benedicte Isaksd., Bbklev., Margrethe Olsd., Egelie, Engebret Engebretsen fra Eidanger, Christian Henriksen fra BbKlev., Ole Andersen fra Skien.

f. 20/5-1844. dbt. 9/6-1844. Leilending Lars Gulbrandsen Ø. Bøe i Luxefjeld og Karen Larsdatters Birthe Marie. Fadd: Lars Olsen Sæterets kone, Anne Gulbrandsen fra Luxefjeld, pige Gunhild Larsd. fra Moe, Halvor Olsen Holm, Anders Gulbrandsen Fjeldet, Lars Olsen Sæteret.

f. 1/2-1844. dbt. 16/6-1844. Selveier Ole Nielsen Trolsaas og Margrethe Isaksdatters Katrine. Fadd: Niels Nielsen Markers kone, Karen Jørgensd., pige Pernille Pedersd. und. Foss, Peder Olsen Marker, Niels Torstensen Kousanrød, Torsten Johnsen Høgelie. HD af Skolelærer Halvor Thorbjørnsen.

f. 3/6-1844. dbt. 23/6-1844. Huusm. Christen Madsen und. Bøe nordre og Inger Engebretsdatters Karen. Fadd: Ellef Olsens kone, Karen Engebretsd. und. Fossum, pige Ingeborg Poulsd. und. Bøe, Ellef Olsen und. Fossum, Ole Madsen, Bøe, Christen Nielsen und. Bøe.

f. 28/2-1844. dbt. 23/6-1844. Arb. Zacharias Nielsen, Fossum og Ingeborg Andrea Frederiksdatters Nicoline Frederikke. Fadd: John Nielsens Kone, Ingeborg Thorsd., pige Anne Serine Nielsd., Ole Nielsen, Asle Nielsen, alle fra Fossum, Jacob Nielsen fra Skien.

f. 12/3-1844. dbt. 23/6-1844. Ole Rasmussen, Moe og Ingeborg Tostensdatters Ingeborg. Fadd: Pige Maren Engebretsd., pige Marie Rasmusd., Ole Torstensen, Simon Engebretsen, Østen Simonsen. Alle und. Moe.

f. 22/5-1844. dbt. 30/6-1844. Huusm. Niels Nielsen und. Grini og Karen Jørgensdatters Elen Karine. Fadd: Thomas Henriksens Enke, Anne Jørgensd. i Follestad, pige Gunhild Marie Nielsd. Gravelie, Aslak Svendsen og Niels Aslaksen Høgelie, Hans Olsen Marker. HD af Skolemester Halvor Thorbjørnsen.

f. 22/5-1844. dbt. 30/6-1844. Grdm. Rasmus Johnsen Bæstul og Dorthe Nielsdatters Anne. Fadd: Halvor Christophersen Glendes Kone, Gunhild Zachariasd., pige Maren Kirstine Arvesd. Berberg, Isak Olsen ib., Ole Olsen Solum, John Rasmussen Bæstul.

f. 29/5-1844. Arb. Christian Christiansen BbKlev og Ingeborg Nielsdatters Kristine. Fadd: (Ingen faddere). Døde uden Hjemmedaabens Konfirmation. HD af Moderens Broder, Saugmester Ole Nielsen Berg.

f. 24/1-1844. dbt. 16/6-1844. NB! Uk. Knud Pedersen BrKlev og pige Karen Klemetsdatters Martin. Fadd: Niels Larsens Kone, Marie Larsd. BbKlev., pige Larine Christensd. af Skien, Ole Olsen Grini fra BbKlev., Niels Gundersen ib., Peder Pedersen Riis. Uægte, men ikke i sin Tid anmeldt som saadant. (De ble gift i Gjerpen 16/7-1846. GS)

f. 2/3-1844 i Skien. dbt. 21/6-1844. Prokurator Georg Pettersen boende paa Bratsberg og Thora fød Rasch'es Guttorm. Fadd: Barnets Moder, Jfr. Elisabeth Rye og Lieutenant Christian Lerche Dietrichson, begge fra Tellemarken, Kjøbmand Otto Bernholt fra Skien, Barnets Fader.

f. 29/5-1844. dbt. 30/6-1844. Huusm. Jacob Solvesen Nisterød und. Bøe nordre og Maren Halvorsdatters Ole. Fadd: Niels Christophersens Kone, Magnhild Hansd. Grumstul, pige Ingeborg Lucasd., og Abraham Lucasen Stulen, Hans Halvorsen Kiise og Andreas Olsen Bøe. HD af Skolelærer Halvor Abrahamsen.

f. 1/6-1844. dbt. 30/6-1844. Mathias Larsen Søli og Ingeborg Torkildsdatters Thomas. Fadd: Jacob Larsens Kone, Maren Nielsd., pige Anne Larine Larsd., Christian Thorsen, Even Olsen, alle fra Høiset, Christen Gundersen Sanne (Sanni).

f. 24/6-1844. dbt. 14/7-1844. Selveier Ole Olsen Oredalen und. Sneltvedt og Helvig Pedersdatters Ole. Fadd: Johan Solvesen Sneltvedts Kone, Marthe Johnsd., Pige Marie Olsd. Kaasa, Johan Solvesen, Peder Isaksen, begge fra Øde-Sneltvedt, Jacob Johnsen Rolighed.

f. 10/6-1844. dbt. 14/7-1844. Matros Isak Christensen BbKlev. og Maren Christensdatters Jacob. Fadd: Jacob Røds Kone, Maren Helene Jacobsd., pige Helvig Nielsd., Hans Nielsen, Klas Larsen, Alle fra Bbklev., Claus Olsen Vasbrekke (und. Grini. GS). HD af Skolel. Gulbrandsen.

f. 7/4-1844. dbt. 21/7-1844. Herberger Gunder Thomassen Folloug, BbKlev. og Maren Olsdatters Thomas Gudmund. Fadd: Ole Andersens Kone, Anne Skjeldmyr(?), pige Stine Gundersd., Skolelærer Gulbrandsen, Alle fra Bbklev., Farver Halvor Halvorsen fra Kragerøe, Jacob Pedersen af Blegebakken, Gunder Axelsen Hyni, BbKlev. HD af Gunder Augestad.

f. 1/12-1843. dbt. 4/8-1844. Christen Jacobsen und. Borrestad og Maren Margrethe Hansdatters Hans Andreas. Fadd: Hans Johnsens Kone, Benedicte Margrethe Isaksd. BbKlev., pige Gurine Gundersd. af Porsgrund, Thomas Lassesen und. Borrestad, John Knudsen ib., Isak Isaksen BbKlev. HD af Skolelærer Mathias Engebretsen.

f. 13/4-1844. dbt. 4/8-1844. Provst og Sognepræst Frederik Rode, Gjerpen Præstegaard og Anne Lucia fød Holters Ferdinand Christopher. Fadd: Begge Forældrene, Jfr. Polly Holter, Owertoldbetjent Iver Holter, Cand. Philos. Blix, Alle fra Drammen, Hans Iver Rode fra Laurvig.

f. 20/6-1844. dbt. 18/8-1844. Tollef Henriksen Fossum og Britha Caisa Caspersdatters Henrik. Fadd: Lars Caspersen og Kone Marthe Gundersd. Aashammer, Johannes Henriksen Fossum, Niels Pedersen ib., pige Kirsten Pedersd. ib.

f. 20/7-1844. dbt. 18/8-1844. Harald Rasmussen Lie og Inger Jensdatters Carl Johan. Fadd: Lars Jacobsens Kone, Anne Maria Haraldsd., pige Kirsten Hansd. Sølie, Christen Olsen ib., Wetle Rasmussen Ougestad, Rasmus Haraldsen Lie.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 8/7-1844. dbt. 1/9-1844. Anders Andersen Myren und. Nøglegaard og Karine Pedersdatters Søren. Fadd: Jens Isaksens Kone, Anne Magrethe Pedersd. und. Foss, pige Inger Andrea Gundersd., Skien, Peder Sørensen Aas, Hans Christian Sørensen ib., Gunder Eriksen Brækkejord.

f. 22/5-1844. dbt. 7/7-1844. Kittil Nielsen Skyer og Anne Johannesdatters Anne Dorthea. Fadd: Kone Birthe Kirstine Hansd. Grønnerød, pige Anne Dorthea Nielsd. Skyer, Christen Knudsen Sneltvedt, Isak Olsen und. Engrav, Niels Isaksen Skyer. HD af Skolelærer Johan Solvesen.

f. 14/6-1844. dbt. 7/7-1844. Inderst Christen Nielsen Hoppestad og Christine Abrahamsdatters Karen. Fadd: Hans Halvorsen Kiises Kone, Gunhild Larsd., pige Karen Abrahamsd. Hoppestad, Halvor Abrahamsen ib., Halvor Johnsen Slettene, Abraham Abrahamsen Hoppestad.

f. 18/5-1844. dbt. 7/7-1844. NB! Anne Olava. Pige Kirsten Olsdatter Aashammer og uk. arb. i Skien, Christopher Christensen. Fadd: Halvor Olsen Erses Kone, Anne Jacobsd., pige Inger Halvorsd. tjener i Skien, Marcus Gundersen, Ole Sørensen og Peder Sørensen, alle fra Aashammer. Anmeldt af Barnets Moder og af dennes Moder, Anne Jacobsd. Aashammer.

f. 5/5-1843. Inderst Jacob Olsen und. Borge og Aase Marie Knudsdatters Karen Kirstine. Fadd: (Ingen faddere). Døde uden Hjemmedaabens Confirmation i Kirken. HD af Skolelærer Mathias Engebretsen.

f. 21/4-1844. 7/7-1844. NB! Karen Oline. Pige Aaste Larsd. Aarhuus Eie og Uk. og Matros Ole Svennungsen af Skien. Fadd: Gunder Børresen Mælas Kone, Marie Mikkelsd., pige Gurine Halvorsd., Gunder Jensen, Anders Jensen, Alle fra Mæla, Jens Eliassen Aarhuus. HD af Skolelærer Anders Jensen Lien.

f. 14/3-1844. dbt. 14/7-1844. Huusmand Lars Johannesen Myren und. Løberg og Kirsten Torbjørnsdatters Kirsten Dorothea. Fadd: Barnets moder, pige Karine Nielsd. Bratsbergskoven, Niels Thorbjørnsen Løberg, Simon Nielsen, Niels Amundsen, alle fra Løberg.

f. 7/6-1844. dbt. 28/7-1844. Gmd. Ole Jensen Løberg og Gunhild Marie Larsdatters Anne Marie. Fadd: Peder Johnsens Kone, Karen Jensd. Løberg, pige Anne Marie Hansd. Ramsaasen, Peder Johnsen Løberg, Thomas Nielsen ib., Lars Olsen ib.

f. 25/6-1844. dbt. 28/7-1844. Gmd. Ole Halvorsen Vestre Bøe i Luxefjeld og Johanne Marie Johannesdatters Anne Thurine. Fadd: Christen Nielsen Hoppestad og Kone, Christine Abrahamsd., pige Thone Halvorsd. fra Luxefjeld, Halvor og Ole Abrahamssønner fra Hoppestad.

f. 25/7-1844. Hans Olsen Marker og Anne Kirstine Mikkelsdatters Helge. (pige) Fadd: (Ingen faddere). Døde 1/4 Time gammel uden Hjemmedaabens Confirmation. HD af Kari Pedersd.

f. 29/4-1844. Lensmand Peder Pedersen Limi og Anne Dorothea Christensdatter Lunds Jacobine Kirstine. Fadd: (Ingen faddere). Døde uden Hjemmedaabens Confirmation. HD af Kirkesanger Lund.

f. 2/7-1844. dbt. 11/8-1844. Ole Johannesen Wadrætte und. Gulseth og Ingeborg Marie Larsdatters Anne Christine. Fadd: Niels Strømdal, Gullik Larsen und. Gulseth, Niels Christensen fra Eidanger, Niels Jansens Kone, Nella Hansd. Graaten, Gurine Pedersd. Gulseth.

f. 8/7-1844. dbt. 18/8-1844. Niels Hansen und. S. Wenstøb og Inger Hansdatters Karen Andrine. Fadd: Hans Hansens Kone, Anne Johansd. und. Wenstøb, pige Marthe Karine Nielsd. ib., Halvor Larsen "Bustrette"(?), Anders Hansen, Fossum, Gunder Hansen Wenstøb.

f. 26/5-1844. dbt. 25/8-1844. Hans Larsen Meen og Anne Kirstine Jensdatters Karen. Fadd: Peder Hansen Meen, Lars Knudsen Buer, Knud Larsen Meen, pige Anne Magrethe Jacobsd. Meen, Moderen selv. HD af Lars L. Aabye.

f. 28/5-1844. dbt. 1/9-1844. Ole Tolvsen Aashammer og Karen Kirstine Olsdatters Waldemar. Fadd: Hans Pedersens Kone, Inger Gundersd. Aashammer, pige Gurine Waldemarsd. ib., Marcus Gundersen ib., Erik Sørensen ib., Torkild Olsen Aasen.

f. 19/5-1844. dbt. 1/9-1844. Niels Andersen und. N. Wenstøb og Karen Olsdatters Andreas: Fadd: Engebregt Andersens kone, Anne Olsd. i Skien, pige Andrea Jacobsd. ib., Østen Knudssen Mæla, Christopher Olsen af Solum, Christopher Andersen i Skien. HD af Madame Jacobsen.

f. 20/7-1844. dbt. 15/9-1844. Christen Olsen Fossum og Inger Olsdatters Olaus. Fadd: Svend Olsen Fossum, Anders Olsen ib., Ole Jensen ib., Christen Johansens Kone, Maren Knudsd. ib., pige Karine Waldemarsd. und. Aas.

f. 30/7-1844. dbt. 29/9-1844. John Nielsen Fossum og Ingeborg Kirstine Thorsdatters Peder. Fadd: Søren Henriksens Kone, Dorthea Halvorsd. Fossum, pige Inger Madsd. ib., Ole Nielsen Klosterhougene (i Solum. GS), Hasle Nielsen und. Mæhla, Javob Nielsen Fossum.
HD af Skoleholder Anders Jensen Lien.

f. 14/6-1844. dbt. 29/9-1844. Gunder Arnesen Ougestad, Gulseth og Anne Kittilsdatters Arnt. Fadd: Andreas Ougestads Kone, Simonine Larsd., Porsgrund, pige Karen Arnesd. Ougestad, Hans Arnesen ib., Hans Helgesen Gulseth, Anders Pedersen Gulseth. HD af Faderen.

f. 15/9-1844. Ole Hansen N. Brækkejordet og Gunhild Maria Nielsdatters Hans Nicolay. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Konfirmation. HD af Madame Anundsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 12/7-1844. dbt. 29/9-1844. Hans Peder Pedersen und. W. Borge og Anne Kirstine Thronsdatters Torjus. Fadd: Isak Thronsen Meen, Niels Eriksen BbKlev., Christen Pedersen af Solum Sogn, Kone Anne Gurine Gundersd., pige Anne Maria Pedersd. Klovholt. HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen.

f. 26/8-1844. dbt. 13/10-1844. Ole Nielsen Skyer og Marthe Nielsdatters Niels. Fadd: Lars Nielsen Løberg, Jacob Larsen Høgseth, Kittil Nielsen Skyer, Peder Christensens Kone, Berthe Nielsd. Bratsberg, pige Maren Isaksd. Skyer. HD af Skolel. Hans Sivertsen Riis.

f. 7/9-1844. dbt. 13/10-1844. Rasmus Engebregtsen Dyrkold og Maria Olsdatters Lars. Fadd: Engebregt Østensen Dyrkold, Aslak Pedersen ib., Ole Johnsen Furuvald, pige Maria Rasmusd. Dyrkold, moderen selv.

f. 23/7-1844. dbt. 13/10-1844. NB! Uk. Niels Engebregtsen Øgter og pige Anne Nielsdatters Engebregt. Fadd: Erik Engebregtsen Grumstul og kone Karen, Østen Svendsen Mæhla, Anders Christiansen ib., pige Helge Nielsd. Øgter. HD af Niels Iversen Øgter.
Barnet er uægte født, men Forældrene samme sommer er viede (8/8-1844. GS).

f. 2/9-1844. dbt. 20/10-1844. Jens Hansen N. Mæhla og Dorthe Christensdatters Hans Christian. Fadd: Jacob Olsen og Ole Lorentzen, Fossum, Anders Jensen Lien und. Mæhla, Niels Høiers Kone, Marthe Borgersd. i Skien, pige Maren Christensd. Fossum.

f. 9/2-1844. dbt. 25/8-1844. NB! Anne Serine. Uk. Søren Brynjulfsen fra .... i Graaten, og pige Gurine Nirisd. Falkum. Fadd: Niels Nielsen Falkum og Kone Inger Larsd., pige Inger Abrahamsd. Graaten, Mathias Nirisen i Skien, Ole Nirisen Falkum. Anmeldt af Moderen.

f. 2/8-1844. dbt. 25/8-1844. Johannes Andersen Kleven og Berthe Maria Andersdatters Maren. Fadd: Sigurd Klevens Kone Anne Rasmusd., p. Anne Nielsd. Hoppestad, Ole Isaksen Doxrød, Halvor Jensen ib., Isak Aslaksen Langerød.

f. 30/6-1844. dbt. 8/9-1844. Ole Nielsen Kjendalen, BbKlev. og Dorthea Abrahamsdatters Anne Kirstine. Fadd: Karen Sophie Abrahamsd. BbKlev. og Anne Maria Nielsd. Bratsberg, Ole Nielsen BbKlev., John Olsen ib., Sigurd Olsen Bratsberg. HD af Knud Bommen.

f. 4/6-1844. dbt. 8/9-1844. Amund Jensen (Lien) und. N. Mæhla og Karen Hansdatters Karen Maria. Fadd: Hasle Nielsen Mæhla, Realf Andersen Hoppestad, Sigvald Amundsen und. Mæhla, pige Karen Knudsd. Bøe og pige Inger K. Gundersd. i Skien.

f. 12/7-1844. dbt. 15/9-1844. Skolelærer Johannes Gulbrandsen BbKlev. og Karen Mortensdatters Marith Gurine. Fadd: Engebregt Andersen og Kone, Ingeborg Christensd., Andreas Engebregtsen, Gunder Th. Folloug og Netta Mortensd. Alle fra BbKlev.

f. 7/7-1844. dbt. 29/9-1844. NB! Maren Anne. Pige Anne Karine Pedersd. N. Brækkejord opgiver som Barnets Fader, Dreiesmed Carl Lilieroth fra Sverige. HD af Christen A. Steensaasen.
Fadd: Lars Svenkesen Bredgang, og Kone, Karen Maria Pedersd., Isak Andersen Brækkejord, Ole Olsen ib., pige Karen Isaksd. ib. Anmeldt af Pigens Fader Peder Pedersen Bougerød.

f. 13/7-1844. dbt. 29/9-1844. Harald Hansen Fossum og Ingeborg Maria Gundersdatters Marthe Maria. Fadd: Christen Olsens Kone Inger Olsd. Fossum, pige Anne Gurine Hansd. Rising, Ole Nielsen Hynie, Niels Hansen Fossum, Niels Gundersen und. Fossum. HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 10/8-1844. dbt. 29/9-1844. Christian Halvorsen Fossum og Dothea Olsdatters Anne. Fadd: Engebregt Gundersen Fossum og Kone Margith Andersd., pige Karen Halvorsd. ib., Ole Lorentzen, Søren Henriksen.

f. 30/8-1844. dbt. 29/9-1844. Christen Sørensen Myhren und. Øvrum og Karen Pedersdatters Anne. Fadd: Jacob Thronsens Kone, Kirsten Pedersd. Ballestad, Pige Anne Barbara Larsd. ib., Engebregt Mathiassen Myhren, Ole Larsen Ballestad, Jørgen Pedersen Grinie. HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen.

f. 17/8-1844. dbt. 29/9-1844. Skoleholder Hans Sivertsen Riis og Benedicte Christine Bentsdatters Inger Berthea. Fadd: Peder Larsens Kone Maria Sivertsd. i Skien, pige Mariane Johnsen i Porsgrund, Lars Sivertsen Enggrav, Isak Larsen i Skien, Lars Olsen Meen.

f. 13/9-1844. dbt. 13/10-1844. Niels Olsen Stulen (Nordre) og Ingeborg Simonsdatters Anne. Fadd: Halvor Olsen Aas og Kone Maren Simonsd., Jens Olsen Stulen, Aslak Paulsen und. Bøe og pige Helvig Simonsd. Stulen.

f. 17/4-1844. dbt. 13/10-1844. Elias Andersen Bbklev. og Berthe Thomasdatters Marthe. Fadd: Hans Larsens Kone, Inger Christophersd. BbKlev., Abraham Olsen ib., Lars Nielsen ib., Peder Jørgensen ib. og Moderen selv. HD af Niels Løbergs Kone.

f. 17/9-1844. dbt. 20/10-1844. Svend Henriksen S. Wenstøb og Aaste Pedersdatters Henrik Christian. Fadd: Halvor Larsens Kone, Anne Jacobsd. Wenstøb, pige Inger Christensd. i Skien, John Andersen Brækkejordet, Anders Jacobsen Wenstøb, Ole Jacobsen Fossum. HD af Hans Isaksen Grinie.

f. 28/9-1844. dbt. 20/10-1844. Ole Johnsen S. Sneltvedt og Gunild Halvorsdatters Hans. Fadd: Halvor Hansen Sneltvedt, Hans Halvorsen ib., Sigurd Sigurdsen Putten, Einer Olsens Kone, Gurine Larsd. Sneltvedt, pige Anne Karine Larsd. ib.

f. 9/10-1844. dbt. 27/10-1844. Afdøde Ole Olsen Sørbøe, und. N. Brække og efterladte Enke Inger Isaksdatters Halvor. Fadd: Lars Christensen Brække, Isak Isaksen Rustad, Halvor Olsen Brækkejord., pige Thorine Maria Sørensd. Brække og pige Anne Larsd. ib. HD af Andreas Christensen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 10/10-1844. dbt. 10/11-1844. Niels Helgesen und. Borrestad og Maria Christensdatters Martin. Fadd: Hans Sørensens Kone, Christiane Christiansd. und. Borrestad, pige Christine Hansd. ib., Knud Johnsen ib., Jacob Andersen ib., Gunder Isaksen Skougen.

f. 27/8-1844. dpt. 17/11-1844. Halvor Nielsen Aarhuus og Ingeborg Maria Ellefsdatters Eduard. Fadd: Jens Nielsens Kone, Marthe Christensd. Hynie, pige Marthe Kirstine Eliasd. Aarhuus, Lars Nielsen ib., Engebregt Pedersen ib., Anders Ellefsen und. Tufte. HD af Klokker Lund.

f. 5/10-1844. dbt. Jens Andreas Hansen BbKlev. og Anne Gundersdatters Hans Andreas. Fadd: Abraham Olsen BbKlev., Ole Andersen ib., Andreas Engebregtsen ib., pige Laurentze Andrea Gundersd i Skien, Moderen selv.

f. 20/8-1844. dbt. 17/11-1844. Even Henriksen Fossum og Kirsten Olsdatters Henrik. Fadd: Niels Olsen und. Tufte, Ole Nielsen Fossum, Anders Eriksen ib., pige Maren Jacobsd. Fossum, Moderen selv. HD af Skolelærer Hans Isaksen.

f. 31/10-1844. dbt. 17/11-1844. Knud Larsen und. Bratsberg og Anne Isaksdatters Ole. Fadd: Isak Isaksen og Kone Kirsten Larsd. und. Bratsberg, pige Maria Anne Anundsd. Skogsrød, Anund Isaksen ib., Even Gundersen BbKlev.

f. 12/9-1844. dbt. 17/11-1844. Ole Andersen Usterud, BbKlev. og Marthe Larsdatters Lars. Fadd: Jacob Eriksens Kone, Ingeborg Sørensd. und. Brække, pige Andrea Olsd. Folloug, BbKlev., Sivert Pedersen i Skien, Jacob Knudsen BbKlev., Hans Andersen Ballestad.

f. 25/10-1844. Torkel Børresen Follestad og Karen Kirstine Aslaksdatters Ole. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Konfirmation. HD af Thor Andersen.

f. 8/10-1844. dbt. 1/12-1844. Anders Gundersen N. Brækkejord og Anne Halvorsdatters Andreas. Fadd: Jens Johannesen Huken, Brækkejord., Ole Isaksen ib., Lars Christensen Brække, pige Thora Sørensd. ib., pige Ingeborg Christophersd. ib. HD af Skoleholder Andreas Christensen.

f. 25/6-1844. dbt. 13/10-1844. Thorsten Thorsen Doxrød, BbKlev. og Marthe Maria Kieldsdatters Maren Thurine. Fadd: Bogbinder Bergstuens Kone, Ingeborg Kieldsd. i Skien, pige Monsine Nielsd. Brækkejord., John Olsen BbKlev., Isak Andersen ib., Kittil Rasmussen ib.
HD af A. Anundsen.

f. 4/9-1844. dbt. 13/10-1844. Anders Nielsen Dahle i Luxefjeld og Mari Torgrimsdatters Maren Andrea. Fadd: Gunder Andersen Limie, Engebregt Gundersen Fossum, og Kone Margith Andersd., Christopher Gundersen ib., pige Thorine Torgrimsd. Dahle. HD af Niels Fredriksen Trængen i Sandsværd.

f. 17/8-1844. dbt. 20/10-1844. Søren Henriksen Fossum og Dorthea Halvorsdatters Kirsten. Fadd: John Nielsens Kone Ingeborg Thorsd. Fossum, pige Inger Madsd. ib., Christen Halvorsen, John Hansen, Fossum, Ole Henriksen Brækkejord.

f. 9/7-1844. dbt. 20/10-1844. Even Abrahamsen Fossum og Berthe Trulsdatters Marthe Thorine. Fadd: Truls Nielsens Enke, Inger Thomasd. Fossum, pige Kirsten Maria Trulsd. i Solum, Ole Jensen Fossum, Lars Anundsen ib., Andreas Svendsen ib. HD af Skolelærer Hans Grinie.

f. 10/10-1844. dbt. 20/10-1844. Christian Henriksen BbKlev. og Ingeborg Larsdatters Anne Kirstine. Fadd: Bent Jacobsen og Isak Andersen BbKlev., Torger Henriksen ib., og Kone Berthe Nielsd., pige Berthea Pernille Nielsd. ib.

f. 26/7-1844. dbt. 20/10-1844. Thyge Larsen Kiær og Ingeborg Gregersdatters Maren. Fadd: Halvor Thorbjørnsen Putten, Halvor Olsen Mustvedt, Gunder Larsen Kiær, pige Anne Gurine Gregersd. Tveten og pige Aase Larsd. Semb. HD af Skoleholder Johan Solvesen.

f. 25/3-1844. dbt. 20/10-1844. Lars Gundersen Bbklev. og Berthe Maria Hansdatters Elise. Fadd: Gunder Evensen BbKlev., Peder Hansen Kolstad ib., Just Sørensen Blegebakken, piger Laurentze og Benedicte Marie Gundersdøttre, Fossum. HD af Gjordemoder Madame Amundsen.

f. 24/9-1844. dbt. 27/10-1844. Knud Andersen Stulen, Udhougen og Marthe Larsdatters Anne Maria. Fadd: Anders Larsen Bakken, Mathias Gundersen Ramsaas, Hans Andersen Bratsberg(?), pige Ingeborg Jensd. Fløtterød, moderen selv.

f. 12/3-1844. dbt. 27/10-1844. Halvor Jahnsen N. Brækkejord og Kirstine Lorentzdatters Andrea. Fadd: Ole Aslaksen Brækkej., Jørgen Olsen Kaasa und. Limie, Lorentz Lorentzen Fossum, Hans J. Olsens kone Anne Hansd. Brækkej., pige Andrea Lorentzd. Fossum.

f. 27/1-1844. dbt. 27/10-1844. Procurator Jørgen Adolph Dahl, Haven (und. Falkum. GS) og Sara Marine født Brangstrups Sara Charlotte. Fadd: Fru Thora Pettersen, Jfr. Betzy Juell, Brandkasserer(?) Hother Bøtger, Kjøbmand Hans Houen og Kjøbm. Boye Boysen.

f. 3/10-1844. dbt. 3/11-1844. Niels Gundersen und. Foss og Maren Kristina Iversdatters Anne Karine. Fadd: Jacob Iversen und. Foss, Knud Peter Christophersen Fossum, Harald Hansen ib., pige Marthe Solvesd. und. Hynie, moderen selv.

f. 20/10-1844. dbt. 3/11-1844. Lars Ellingsen Høimyhr og Inger Karine Nielsdatters Marthe Christine. Fadd: Amund Høglies Kone, Karen Jacobsd., pige Gundborg Gjertsd. Høimyhr, Niels Larsen ib., Elling Larsen ib., Jahn Christiansen Limie.

f. 23/10-1844. dbt. 15/12-1844. (Trillinger) Hans Jacobsen und. Berberg og Helvig Olsdatters Halvor. Fadd: John Olsen Wasend og Kone, Ole Torstensen und. Eriksrød, Abraham Olsen Høgelie, pige Anne Olsd. ib. HD af Engebregt Jansens Kone.

f. 23/10-1844. HD 23/10-1844. (Trillinger) Hans Jacobsen und. Berberg og Helvig Olsdatters Hans. Fadd: (Ingen faddere). Døde inden Daabens Konfirmation. HD af samme kone.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 23/10-1844. (Trillinger) Hans Jacobsen und. Berberg og Helvig Olsdatters udøbte drengebarn.

f. 20/11-1844. dbt. 26/12-1844. Niels Gjertsen Høimyhr og Maren Zachariasdatters Zacharias. Fadd: Ole Zachariassen Berberg, Niels Larsen Høimyhr, Elling Larsen ib., pige Signe Gurine Gjertsd. ib., moderen selv. HD af Skoleholder Halvor Thorbjørnsen.

f. 24/7-1844. dbt. 26/12-1844. Halvor Larsen Ballestad og Marthe Magrethe Larsdatters Hans. Fadd: Lars Andersen Svarttangen, Even Larsen Løberg, Ole Gundersen Ødegaard, Lars Larsens Kone Ingeborg Gurine Thorsd. Gulseth, Peder Meens Kone, Mari Gundersd. HD af John Jacobsen.

f. 19/8-1844. dbt. 26/12-1844. Sigvald Anundsen Mæhla og Dorthea Pedersdatters Peder Severin. Fadd: Nørre Christian Anundsen Blegebakken, Halvor Pedersen und. Aarhuus, Ole Pedersen Brækkejordet, Peder Gobergs Kone, Maren Kittilsd., pige Maren Fredriksd. Brækkejord. HD af Skoleholder Anders Lien.

f. 2/12-1844. dbt. 26/12-1844. Jens Zachariassen Kleven og Karen Kirstine Aslaksdatters Zacharias. Fadd: Halvor Zachariassen Kleven, Isak Zachariassen Øde-Sneltvedt, Niels Aslaksen Høgelie, Peder Holms Kone, Magrethe Olsd., pige Marthe Maria Zachariasd. Kleven. HD af Halvor Thorbjørnsen.

f. 18/10-1844. dbt. 26/12-1844. Christen Hansen Aashammer og Karen Andersdatters Hans Christian. Fadd: Christian Pedersen i Skien, og Kone, Gjertrud Olsd., Peder Christiansen ib., Marcus Gundersen Aas, pige Berthe Pernille Hansd. HD af Skoleholder Halvor Abr.

f. 12/11-1844. dbt. 29/12-1844. Svend Olsen Fossum og Marthe Olsdatters Olavus. Fadd: Christen Olsen Fossum, Rasmus Olsen ib., Lars Østensen Dyrkold, Christian Halvorsens Kone, Dorthea Olsd. Fossum, pige Karen Gurine Eriksd. Gulseth.

f. 16/12-1844. Hans Christensen und. Bratsberg og Berthe Maria Olsdatters Ole Christian. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Konfirmation. HD 16/12 af Even Folloug.

f. 4/11-1844. dbt. 29/12-1844. Abraham Jacobsen und. Borge og Inger Gurine Pedersdatters Karenus. Fadd: David Thorsens Kone, Karen Berthea Pedersd. i Porsgrund, pige Ingeborg Marie Christensd. ib., Jacob Andersen und. Borrestad, Thomas Lassesen ib., Jens Jacobsen und. Sølie. HD af Mathias Engebregtsen.

f. 17/3-1844. dbt. 10/11-1844. Christian Christiansen BbKlev. og Georgine Pedersdatters Nicoline Magrethe. Fadd: Ole Aslaksen Brækkejord, Ole Andersen BbKlev., Anders Andersen ib., pige ..... Pedersd. Blegebakken, moderen selv. HD af Magnhild Nielsd.

f. 23/8-1844. dbt. 17/11-1844. Thomas Lassesen und. Borrestad og Birgitte Dorthea Eriksdatters Anne Dorthea. Fadd:Abraham Jacobsen und. Borge, Hans Johannesen und. Borrestad, Jens Jensen ib., pige Stine Knudsd. i Porsgrund. HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen.

f. 14/10-1844. dbt. 1/12-1844. Tov Larsen, Erlands Wenstøb og Anne Isaksdatters Anne Marie. Fadd: Ole Olsen Fjelddal, Svend Larsen af Søvde Præstegjeld (Sauherad), Ole Larsen Sneltvedt, pige Anne Olsd. Holm og moderen selv. HD Hans Grinie.

f. 2/9-1844. dbt. 1/12-1844. Ole Sørensen und. Aas og Anne Christiansdatters Ingeborg Sophie. Fadd: Anders Andersen Myhrens Kone Karine Pedersd. und. Nøglegaard, pige Marthe Kirstine Madsd. Fossum, Peder Sørensen Aashammer, Hans Sørensen ib., Marcus Gundersen ib. HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 10/8-1844. dbt. 1/12-1844. Aslak Pedersen Borgeskov og Kirsten Olsdatters Anne Maria. Fadd: David Thorsens Kone, Karen Berthea Pedersd. i Porsgrund, pige Inger Nielsd. ib., Ole Olsen, Lars Olsen og Anders Olsen Øveraas i Eidanger, Johan Wiersen, Porsgrund. HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen.

f. 25/10-1844. dbt. 1/12-1844. Halvor Borgersen und. Bratsberg og Anne Henriksdatters Maria. Fadd: Isak Isaksen Bratsbergskov, John Andersen und. Meen, Ole Isaksen Steensrød, Enke Maria Jensd. Fossum, pige Kirsten Borgersd. Bratsbergskov. HD af Skoleholder Niels Amundsen.

f. 2/12-1844. Isak Gundersen Fossum og Karen Jahnsdatters Inger Maria. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Konfirmation. HD af Truls Nielsens Enke.

f. 22/11-1844. dbt. 22/12-1844. Ole Nielsen und. Mæhla og Margith Jahnsdatters Mariane. Fadd: John Nielsen Fossum, Jacob Nielsen ib., Christopher Nielsen i Skien, Halvor Andersen Hukens Kone, Ingeborg Andersd., pige Karen Nielsd. i Skien. HD af Skoleh. Anders Jensen Lien.

f. 3/11-1844. dbt. 26/12-1844. Anund Halvorsen und. Frogner og Karen Olsdatters Gurine. Fadd: Einer Olsen og kone, Gurine Larsd. Sneltvedt, Ole Einersen ib., Anders Olsen ib., pige Ingeborg Johansd.(?) ib.

f. 19/11-1844. dbt. 26/12-1844. Hans Olsen Ballestad og Marthe Arnesdatters Anne Berthea. Fadd: Kone Karen Maria Arnesd. Ballestad, pige Karen Georgine Carlsd. i Skien, Kittil Gundersen fra Solum, Isak Gundersen ib., Ole Andersen BbKlev. HD af Skoleholder Niels Olsen.

f. 16/11-1844. dbt. 26/12-1844. Hans Pedersen BbKlev. og Maren Nielsdatters Inger Sophie. Fadd: Enke Johanne Nielsd. i Skien, pige Ingeborg Engebregtsd., BbKlev., Daniel Pedersen, Halvor Halvorsen og Christopher Holt, BbKlev.

f. 25/9-1844. dbt. 26/12-1844. Hans Larsen und. Bøe og Maren Christophersdatters Maren Elise. Fadd: Lars Andersens Kone, Maren Larsd. Brækkejord., pige Anne Larsd. Brække, Niels Nielsen Falkum, Niels Christophersen Bøe, Engebregt Larsen und. Bøe. HD af Halvor Abrahamsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 28/9-1844. dbt. 26/12-1844. Niels Isaksen Sætret i Luxefjeld og Gunild Maria Johannesdatters Karen. Fadd: Børre Torkildsen Gaaserud af Sandsværd, Anders og Jens Isaksen Sætret, Clemet Johannesens Kone, Karen Andersd. Bøe, pige Thone Gurine Johannesd. Gaaserud.

f. 12/9-1844. dbt. 1/1-1845. Jørgen Hansen Paust, Follestad og Nicoline Sophie Lindbergs Søren Hansen. Fadd: Johannes Hansens kone, Anne Beate Follestad, pige Karine Guttormsd. Gjemsøe, Niels Engebregtsen Blegebakken, Benjamin Johnsen og John Johnsen Gjemsøe, Knud Guttormsen i Skien.

f. 15/12-1844. dbt. 5/1-1845. Jacob Nielsen Fossum (for øieblikket paa Haave i Mælum Sogn) og Ingeborg Kirstine Jensdatters Jens. Fadd: John Nielsens Kone, Ingeborg K. Thorsd. Fossum, pige Anne Jensd. i Mælum, Zacharias Nielsen Bredgang, Ole Arnesen fra Mælum, Ole Olsen ib. HD af Margith Nielsd. Barnet enskjøndt født i Mælum Sogn, døbt her med melte præsts Tilladelse.

f. 28/9(?)-1844. dbt. 12/1-1845. Hans Hansen Kleven og Ingeborg Kirstine Zachariasdatters Ole. Fadd: Enke Anne Halvorsd. Kleven, pige Anne Maria Nielsd. ib., Halvor Zachariassen Kleven, Peder Olsen Fjelddal, Abraham Pedersen Doxrød. HD af Skoleholder Halvor Thorbjørnsen.

f. 19/12-1844. dbt. 19/1-1845. Daniel Pedersen BbKlev. og Grethe Christine Wollersdatters Hans. Fadd: Hans Johnsens Kone, Benedicte Isaksd. BbKlev., pige Ingeborg Pedersd. Wenstøb, Aslak Pedersen ib., Abraham Pedersen ib., Peder Pedersen ib.

f. 14/12-1844. dbt. 26/1-1845. NB. Ole. Pige Karen Maria Olsd. und. Bøe og Uk. Ole Halvorsen tjenede hos L. Barnholt i Skien.
Fadd: Christen Madsens Kone, Inger Christensd. und Bøe, pige Marthe Rasmusd. Aas, Lars Olsen und. Bøe, Christen Nielsen Lie und Bøe, Aslak Engebregtsen ib. Anmeldt af pigens Broder Lars Olsen.

f. 11/1-1845. dbt. 26/1-1845. Anders Gundersen BbKlev. og Kirsten Gurine Helgesdatters Gunder. Fadd: Anders Andersens Kone, Inger Pedersd. BbKlev., pige Gurine Olsd. Gjemsøe, Aslak Gundersen BbKlev., Gunder Aslaksen ib., Ole Simonsen ib.

f. 1/11-1844. NB. Andreas. Pige Karen Ingvoldsdatter Glende, angiver som Barnefader Uk. Ole Jørgensen Semb, nu i Amerika. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Konfirmation. HD af Skoleholder Søren Tufte. Uægte.

f. 29/12-1844. dbt. 2/2-1845. Lars Andersen und. Tufte og Anne Pedersdatters Peder. Fadd: Hans Isaksens Kone, Inger Andersd. Frogner, pige Martine Hansd. ib., Mads Pedersen Sørbøe, Gunder Pedersen ib., faderen selv.

f. 14/12-1844. dbt. 9/3-1845. Engebregt Pedersen BbKlev. og Marie Johnsdatters Johan. Fadd: Andreas Arnesen i Skien, Christopher Nielsen Holt, BbKlev., pige Helvig Sophie Christophersd. ib., Begge forældrene selv. HD af Faderen.

f. 23/11-1844. dbt. 16/3-1845. NB. Martin. Pige Sophie Hedevig Borgersd. Fossum, angiver som Barnefader Uk. Christian Hansen Fossum, nu i Amerika. HD af Skoleholder Hans Isaksen.
Fadd: Aslak Pedersens Kone, Anne Maria Borgersd., pige Kirsten Pedersd., Hans Nielsen, Lars Iversen og Peder Aslaksen, alle paa Fossum. Anmeldt af Gartner Borger Engebregtsen.

f. 25/11-1844. dbt. 20/3-1845. Elias Asbjørnsen Klep og Ingeborg Larsdatters Andreas. Fadd: Rasmus Jacobsen Riis, Isak Larsen Aaltvedt, Ole Olsen Bakkeskov, pige Kirsten Christensd. Sølie, moderen selv.

f. 14/11-1844. Anders Hansen Lie und. Fossum og Dorthe Maria Jensdatters Maren Christine. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Konfirmation. HD af Anders Lien.

f. 20/11-1844. dbt. 12/1-1845. Isak Larsen Berg und. Gjerpen lille og Mariane Christensdatters Elen Magrethe. Fadd: Lars Larsens Kone, Anne Olsd. Kiær, pige Magrethe Larsd. ib., Axel Larsen ib., Niels Solvesen ib., Andreas Nielsen i Skien. HD af Ole Jansen Kaasa.

f. 12/12-1844. dbt. 2/2-1845. Even Larsen Rønningen und. Løberg og Karen Gurine Larsdatters Berthe. Fadd: Lars Larsens Kone, Ingeborg Gurine Thorsd. Gulseth, pige Christine Larsd. Løberg, Anund Isaksen Skogsrød, Halvor Larsen Ballestad, Anders Larsen Blegebakken.

f. 5/3-1845. Torjus Thronsen und. W. Borge og Berthe Christine Olsdatters Maren Elise. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Konfirmation. HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen.

f. 10/3-1845. dbt. 24/3-1845. Niels Olsen S. Aas og Maren Halvorsdatters Maren. Fadd: Ole Hoppestads Kone, Kari Halvorsd., pige Ingeborg Christophersd. ib., Lars Christensen ib., Ole Johannesen Bøe, Lars Hansen Skougen i Solum.

f. 28/12-1844. dbt. 24/3-1845. Christopher Olsen Fossum, og Berthe Abrahamsdatters Anne Oline. Fadd: Even Abrahamsen, Ole Peter Jacobsen, Hans Olsen, pige Anne Maria Gundersd., p. Kirsten Olsd. Samtlige paa Fossum.

f. 18/1-1845. dbt. 24/3-1845. Erik Rasmussen Aashammer og Karen Jørgensdatters Karen Maria. Fadd: Jørgen Larsen fra Holden, Lars Jørgensen ib., Rasmus Nielsen Fossum, pige Karine Rasmusd. i Skien, moderen selv. HD af Skoleholder Halvor Abrahamsen.

f. 28/10-1844. dbt. 20/3-1845. Abraham Olsen Liestul og Ingeborg Isaksdatters Karen. Fadd: Ole Solverød i Slemdal og Kone Kari Isaksd., Erik Olsen Berberg, Isak Olsen ib., pige Kirsten Zachariasd. ib. HD af Skoleholder Anders Larsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 22/2-1845. dbt. 24/3-1845. Anders Larsen N. Riis og Asgjerd Gjermundsdatters Anne. Fadd: Isak Larsens Kone, Karen Hansd. Riis, pige Anne Christensd. Borgeskov, Lars Isaksen Riis, Hans Isaksen ib., Anders Eriksen ib.

f. 5/3-1845. dbt. 24/3-1845. Jens Jacobsen und. Strømdal og Kirsten Jensdatters Gunild Maria. Fadd: Christopher Skrivas Kone, Elen K. Jacobsd. af Skien, pige Aase Olsd. und. Strømdal, Niels Christophersen i Skien, Hans Johannesen ib., Johannes Jørgensen ib.

f. 1/3-1845. dbt. 24/3-1845. Jens Halvorsen Meen og Kirsten Nielsdatters Hanna Nicoline. Fadd: Peder Larsen Meen, Lars Lars Christensen BbKlev., Andreas Engebregtsen ib., Engebregt Andersens Kone Ingeborg Christensd. ib., pige Berthea Larsd. Meen.

f. 1/11-1844. dbt. 24/3-1845. Ole Andersen BbKlev. og Inger Andrea Jensdatters Elise. Fadd: Hans Johnsen BbKlev. og Kone Benedicte Magrethe Isaksd., pige Petronelle Gundersd. ib., Peder Jørgensen ib., faderen selv. HD af Knud Isaksen Bommen.

f. 9/3-1845. dbt. 6/4-1845. Niels Nielsen Kleven og Karen Nielsdatters Ingeborg. Fadd: Christian Nielsen Kleven og Kone Anne Pedersd., Jens Zachariassen Kleven, Peder Olsen Fjelddal, pige Anne M. Nielsd. Kleven.

f. 8/11-1844. dbt. 20/3-1845. Ole Christiansen und. Ø. Borge og Berthe Maria Andersdatters Anders. Fadd: Lars Jacobsen Sølie, Erik Christiansen und. Børge, pige Gurine Christiansd. ib., Begge forældrene selv. HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen.

f. 7/2-1845. dbt. 24/3-1845. Anders Larsen Bakken og Karen Andersdatters Lars. Fadd: Knud Stulens kone Marthe Larsd., pige Karen Andersd. Fossjord, Niels Andersen Bakken, Niels Andersen Fløtterød, Martin Christensen Bakken.

f. 1/1-1845. dbt. 24/3-1845. Anders Nielsen und. Meen og Karen Christensdatters Christian. Fadd: Erik Nielsen Ballestad, Isak Larsen Borrestad, pige Anne Gurine Nielsd. Ballestad, Begge forældrene selv. HD af Mathias Engebregtsen.

f. 8/2-1845. dbt. 20/3-1845. Ole Nielsen Berg, BbKlev. og Ragnild Tollefsdatters Olaus. Fadd: Ole Nielsen Kiendalens Kone, Dorthea Abrahamsd. BbKlev., Ingeborg Christensd., ib., Halvor Nielsen Berg ib., Hans Nielsen ib., Christian Christiansen ib.

f. 26/1-1845. dbt. 24/3-1845. Christian Nielsen Kleven og Anne Pedersdatters Niels. Fadd: Jens Klevens Kone Karen Aslaksd., pige Anne Maria Nielsd. ib., Isak Zachariassen ib., Anders Eriksen Hougerød, Niels Jensen Kollen (und. Grorud) i Slemdal.

f. 21/2-1845. dbt. 24/3-1845. Lars Caspersen Aashammer og Marthe Gundersdatters Gunder. Fadd: Tollef Henriksen Fossum og Kone Brithe Caspersd., Lars Gundersen Semb og Johannes Caspersen Aashammer, pige Karen Thronsd. Semb.

f. 19/2-1845. Anders Jacobsen Meen og Marthe Nielsdatters Ludvig. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Konfirmation. HD af Lars Aabye.

f. 28/12-1844. dbt. 6/4-1845. Anund Brynildsen N. Brækkejord og Maren Anundsdatters Brynild. Fadd: Peder Nielsens Kone Ingeborg Anundsd. i Skien, Tollef Anundsen ib., Lars Andersen ib., Svend Olsen Brækkej., pige Hella Pedersd. i Skien.

f. 21/10-1844. dbt. 6/4-1845. Ole Olsen Solum i Luxefjeld og Anne Sophie Hansdatters Ole. Fadd: Ole Olsen Nøglegaards Kone Dorthe Abrahamsd., Niels Isaksen Sæteret, Niels Hansen Øgter, pige Kari Olsd. Nøglegaard. HD af Ole Knudsen af Sandsværd.

f. 21/1-1845. dbt. 6/4-1845. Niels Hansen Øgter og Ingeborg Sørensdatters Ole. Fadd: Niels Isaksens Kone Gunild Johannesd. Sætret, pige Maren Ellefsd. Svarverplads, Rasmus Johnsen Bæstul, Ellef Isaksen Svarverplads, Ole Olsen Solum.

f. 10/3-1845. dbt. 12/5-1845. Even Christophersen Folloug og Elisabeth Olsdatters Michael. Fadd: Johannes Eegaasens Kone Margith Hansd., pige Helvig Olsd. Folloug, Hans Christensen Skougen, Isak Jensen und. Bøe, Christopher Evensen Folloug. HD af John Jacobsen.

f. 18/2-1845. dbt. 12/5-1845. Anders Olsen Grønsteen und. Bøe mellem og Ingeborg Paulsdatters Ole. Fadd: Svend Larsen Grønsteens Kone Marthe Henriksd. und. Bøe, pige Karen Pedersd. Holm, Lars Olsen Rønningen, Aslak Paulsen og Christopher Hansen und. Bøe. HD af Anders Johannesen Grønsteen.

f. 21/12-1844. dbt. 12/5-1845. Jacob Knudsen BbKlev. og Anne Berthea Johannesdatters Bernhard Julius. Fadd: Ole Usteruds Kone Marthe Larsd., pige Andrea Olsd., Ole Nielsen Folloug BbKlev., Smed Jacob Eriksen Brækkejord og Andreas Knudsen. HD Klokker Lund.

f. 12/3-1845. dbt. 6/4-1845. Mads Pedersen Sørbøe og Karen Jensdatters Ingeborg. Fadd: Gunder Pedersen Sørbøe og Kone Berthe Johnsd., Daniel Olsen Brekke..., Lars Andersen und. Tufte, pige Maria Olsd. Sørbøe.

f. 3/11-1844. dbt. 6/4-1845. Skipper Engebregt Gundersen Hyni paa Borrestadholmen og Gunild Maria Johnsens Gurine Josephine. Fadd: Lensmand Ole Mathiassens Kone, Karen Marie Johnsen af Eidanger, pige Anne Gurine Abrahamsd. Hyni, Graaten, Svennung Nielsen Funnemark ib., Anders Olsen Skilbred i Solum, Andreas Halvorsen Ekonrød, Mathias Engebregtsen Øvrum. HD af Mathias Engebregtsen.

f. 13/3-1845. dbt. 13/4-1845. Lars Nielsen Bbklev. og Ingeborg Gundersdatters Gunild. Fadd: Paul Nielsens Kone Dorthea Halvorsd. BbKlev., pige Karen Larsd. ib., Peder Larsen Kiær, Andreas Gundersen og Niels Thomassen Brækkejord.

f. 2/3-1845. dbt. 27/4-1845. Lars Sivertsen Enggrav og Malene Gurine Olsdatters Anne Kirstine. Fadd: Lars Aabyes Kone, Berthe Sørensd. Meen, pige Johanne Nielsd. i Porsgrund, Isak Larsen i Skien, Engebret Olsen Enggrav, Lars Olsen Meen. HD Hans S. Riis.

f. 22/1-1845. dbt. 12/5-1845. Erik Christensen Orekaas und Oterholt og Maren Pedersdatters Anne. Fadd: Rasmus Nielsen und. Fossum, Niels Aslaksen und. Oterholt, John Pedersen und. Jønnevald, pige Maria Pedersd. Orekaas, pige Karen Christensd. ib. HD af Skoleholder Ole Olsen Oterholt.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 12/3-1845. dbt. 12/5-1845. Christen Christensen Bøe og Anne Maria Johannesdatters Anne Helvig. Fadd: Ole Pedersens Kone, Kari Johannesd. Bøe, pige Ingeborg Helgesd. Foss, Ole Johannesen Bøe, Jacob Madsen Dyrendal, Lars Christensen Hoppestad.

f. 22/4-1845. dbt. 12/5-1845. Ole Haraldsen Bøe og Anne Christensdatters Marthe Kirstine. Fadd: Ole Hoppestads Kone, Kari Halvorsdatter, pige Aaste Maria Thorsd., Knud Christensen Bøe, Niels Haraldsen Bekkevard, Christian Haraldsen ib.

f. 21/1-1845. dbt. 12/5-1845. Christian Johansen Fossum og Anne Magrethe Pedersdatters Petronelle. Fadd: Christen Johansens Kone, Maren Kirstine Knudsd. Fossum, pige Karen Olsd. ib., Johannes Johansen Fossum, Jens Nielsen ib., Jacob Pedersen fra Eidanger. HD af Skoleholder Hans Isaksen.

fr. 23/2-1845. dbt. 12/5-1845. Svend Helgesen Gulseth og Anne Gunhilde Nielsdatters Gunild Louise. Fadd: Erik Helgesen Gulseth, Gullik Larsen ib., Børre Jørgensen ib., Hans Helgesens Kone Birthe Andrea Kittilsd. ib., pige Dorthe Maria Andersd. ib. HD af Gunder Ougestad.

f. 10/2-1845. dbt. 12/5-1845. Niels Nielsen Falkum og Inger Larsdatters Inger Andrea. Fadd: Lars Andersens Kone Maren Larsd. Brækkejordet, pige Anne Larsd. Brække, Niels Nielsen i Skien, Ole Nirisen Falkum, Hans Eliassen Wattenberg.

f. 12/3-1845. dbt. 18/5-1845. Niels Larsen Kiær N. Brækkejord, og Maria Gundersdatters Gurine. Fadd: Lars Larsens Kone Anne Olsd. Kiær, pige Magrethe Larsd. ib., Peder Larsen ib., Axel Larsen ib., Andreas Gundersen BbKlev. HD af Skoleholder Amundsen.

f. 18/3-1845. dpt. 18/5-1845. NB. Niels. Pige Anne Magrethe Nielsd. BbKlev., angiver som Barnefader Jeregium ungkarl Niels Nielsen, Bøssemager fra Danmark, nu BbKlev. HD af Skolelærer Amundsen.
Fadd: Enke Magnild Jensd., pige Gunild Nielsd., Gunder Aslaksen Berg, Lars Simonsen og Hans Antonisen, alle fra BbKlev. Anmeldt af Barnets Moder.

f. 25/1-1845. dbt. 25/5-1845. Tolv Nielsen und. Bratsberg og Ingeborg Kiøstolfsdatters Hans Andreas. Fadd: Hans Christiansens Kone Berthe Maria Olsd. und. Bratsberg, pige Anne Thorsd. ib., Sigurd Halvorsen ib., Anund Halvorsen und. Frogner, Anders Thorsen und. Bratsberg.

f. 25/1-1845. dbt. 1/6-1845. Ole Gundersen Marker og Maren Thurine Ellefsdatters Ellef. Fadd: Michel Eriksen Hougerød, Gregorius Eriksen ib., Ole Olsen Doxrød, Niels Markers Kone Karen Jørgensd., pige Ingeborg Jørgensd. Grini. HD af Ole Isaksen Doxrød.

f. 19/4-1845. dbt. 1/6-1845. Niels Jensen Lie, Fossum og Georgine Rasmusdatters Jens. Fadd: Anders Olsens Kone, Maria Rasmusd. Haven und. Falkum, pige Inger Jensd. Lie und. Fossum, Isak Rasmussen Tyskland, Gunder Jensen Lien und. Fossum, John Jensen Lien ib. HD af Skoleholder Hans Isaksen.

f. 5/2-1845. dbt. 1/6-1845. Ole Andersen Ballestad og Anne Sophie Amalia Kløckers Lars. Fadd: Niels Andersen Skyer, Christen Mathisen Rønningen, Hans Kløcker, Hougen, pige Karen Christophersd. Ballestad, moderen selv. HD af John Jacobsen Bøhle.

f. 26/3-1845. dbt. 1/6-1845. Torsten Olsen und. Meen og Anne Kirstine Torgrimsdatters Martinus. Fadd: Isak Siljans Kone Karen Maria Arnesd., Ballestad, pige Anne Hansd. ib., Lars Thorsen ib., Ole Torgrimsen ib., Niels Jacobsen und. Øvrum. HD af Lars Isaksen Ballestad.

f. 14/4-1845. dbt. 8/6-1845. Christopher Larsen Hoppestad og Anne Maria Davidsdatters Hans. Fadd: Niels Olsens Kone, Maren Halvorsd. Aas, pige Kirsten Hansd. Bøe, Niels Rasmussen Hoppestad, Niels Davidsen Semb, Even Hansen Gjemsøe.

f. 8/3-1845. dbt. 8/6-1845. Rasmus Nielsen Fløtterød og Berthe Kirstine Andersdatters Niels Jacob. Fadd: Enke Karen Maria Nielsd. Bratsberg, pige Karen Maria Andersd. Sølie, Niels Andersen Fløtterød, Hans Olsen Krageto, Sigurd Olsen Bratsberg.

f. 6/1-1845. dbt. 15/6-1845. Isak Pedersen Ballestad og Gurine Larsdatters Gunder. Fadd: Amund Braanens Enke Anne Pedersd. und. Ballestad, pige Anne Magrethe Isaksd. ib., Ole Christian og Lars Eriksen ib., Lars Isaksen ib.

f. 6/4-1845. dbt. 15/6-1845. Lars Olsen Sætret i Luxefjeld og Anne Gulbrandsdatters Anders. Fadd: Lars Gulbrandsen, Halvor Olsen, Anders Gulbrandsen, Lars Gulbrandsens Kone Karen Larsd., pige Christine Christiansd., Alle i Luxefjeld. HD af Skoleholder Anders Larsen.

f. 18/4-1845. dbt. 22/6-1845. Engebregt Engebregtsen Skavan og Inger Maria Sørensdatters Engebregt. Fadd: Jacob Olsens Kone Adamine Hansd. Fossum, pige Christiane Engebregtsd. i Skien, Christen Larsen, Peder Aslaksen og Aslak Pedersen, alle paa Fossum.

f. 7/3-1845. dbt. 18/5-1845. John Jacobsen Bøhle og Ragnild Engebregtsdatters Mathilde Marie. Fadd: Johannes Halvorsens Kone Karen Johansd. Bøhle, pige Anne Eriksd. ib., Halvor Andersen ib., Carl Christensen Gjemsøe, Hans Jensen Ballestad.

f. 1/4-1845. dbt. 25/5-1845. Jacob Davidsen Glende og Maren Rasmusdatters Anne. Fadd: Halvor Christophersen Glende og Kone Gunild Zachariasd., pige Gunild Rasmusd. Bbklev., Arve Nielsen Berberg, Niels Davidsen Semb.

f. 8/5-1845. dbt. 1/6-1845. NB. Karen Olava. Enke Karen Gurine Christiansd. Wenstøb, angiver som Barnets fader Ole Johnsen Gravdahl i Solum Sogn, da uægte, men senere gifte. Anmældt af moderen selv.
Fadd: Anders Nielsen Wenstøb, Niels Solvesen ib., Christian Halvorsen Wenstøb nu i Solum, Halvor Larsens Kone, Anne Jacobsd. Buslaatten, Gunild Olsd., Christian Wenstøbs Kone.

f. 24/5-1845. Lars Jacobsen Øvrum og Anne Maria Haraldsdatters Karen Elisabeth. Fadd: (Ingen faddere). Dødt før Daabens Konfirmation. HD af Mari Hansd. Myhren.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 21/3-1845. dbt. 1/6-1845. Paul Paulsen Follestad og Johanne Albertine Johannesdatters Petrea. Fadd: Ole Rasmussen i Skien, og Kone Kirsten Paulsd., pige Johanne Pedersd. ib., Isak Tollefsen Follestad, Isak Larsen ib.

f. 20/4-1845. dpt. 8/6-1845. John Olsen Bækkevald og Anne Jacobsdatters Maren Gurine. Fadd: Anders Jacobsens Kone Ingeborg Rasmusd. Klep, pige Gunild Maria Jacobsd. und. Lie, Anders Olsen Sølie, Engebregt OlsenEnggrav, Wetle Rasmussen Ougestad. HD af Skoleholder Hans Sivertsen Riis.

f. 30/4-1845. dbt. 8/6-1845. Lars Hansen und. Mæhla og Maren Isaksdatters Anne Karine. Fadd: Hans Rasmussen Fossum, Hans Isaksen ib., Aslak Pedersen Aas, Tov Larsens Kone Anne Isaksd. Wenstøb, pige Inger Hansd. Fossum.

f. 9/5-1845. dbt. 8/6-1845. Niels Christophersen und. N. Bøe og Magnild Hansdatters Maren Dorthea. Fadd: Andreas Olsen Bøe og kone Maren Hansd., pige Oline Jensd. ib., Aslak Engebregtsen und. Bøe, Aslak Paulsen ib.

f. 11/1-1845. dbt. 8/6-1845. Anders Engebregtsen und. Borrestad og Anne Kirstine Olsdatters Kirsten Andrea. Fadd: Engebreht Andersen Borgeskov, Torjus Engebregtsen Braaten, Ellef Olsen Grinerud und. Borrestad, pige Maren Kirstine Engebregtsd. Borgeskov, pige Anne Hansd. und Borrestad. HD af Skolelærer Mathias Engebregtsen.

f. 3/12-1844. dbt. 15/6-1845. Jens Jensen und. Borrestad og Ingeborg Eriksdatters Inger Hansine. Fadd: Torsten Lassesen Dahle, Anders og Torjus Engebregtssen und. Borrestad, pige Berthe Jensd. fra Porsgrund, moderen selv. HD af Skolel. Mathias Engebregtsen.

f. 20/4-1845. dbt. 15/6-1845. Niels Nielsen Strømdal og Anne Magrethe Nielsdatters Anne Maria. Fadd: Andreas Nielsens Kone Elen Magrethe Christensd. i Skien, pige Marthe Magrethe Eliasd. Aarhuus, Thomas Eliassen Tysland, Lars Rasmussen Strømdal, Anders Jacobsen Meen. HD af Gunder Ougestad.

f. 24/10-1844. dbt. 15/6-1845. Ole Olsen Fækjan i Luxefjeld og Maria Jacobsdatters Karen. Fadd: Anders Nielsen Dahle, Abraham Lucassen Stulen, pige Gunild Lucasd. ib., begge forældre selv. HD af Ole Kiendalen Høgelie.

f. 31/3-1845. dbt. 22/6-1845. Jacob Iversen und. Aas og Andrea Halvorsdatters Iver. Fadd: Lars Iversens Kone Inger Jansd. Fossum, pige Lovise Eriksd. ib., Knud Peter Christophersen ib., Niels Pedersen ib., Niels Gundersen und. Foss. HD af Skolel. Søren Tufte.

f. 14/10-1844. dbt. 22/6-1845. Østen Knudsen Petersborg und. Mæhla og Ingeborg Johannesdatters Knud. Fadd: Østen Andersen Mæhla, Gunder Børresen ib., Halvor Larsen Wenstøb, pige Karen Knudsd. Bøe, moderen selv. HD af Skoleh. Anders Lie.

f. 16/4-1845. dbt. 29/6-1845. Ole Olsen Houkerøe i Luxefjeld og Maren Jacobsdatters Jacob. Fadd: Enke Ingeborg Jacobsd. Teien, Halvor Olsen Eriksrød og Kone Anne Jacobsd., Ole Halvorsen Aasen, Lars Olsen Sætret.

f. 8/4-1845. dbt. 6/7-1845. Halvor Hansen Tufte og Inger Karine Andersdatters Søren. Fadd: Pige Kari Andersd. Dahle, Limie, pige Gurine Nielsd. Tufte, Gunder Andersen Limie, Ole Peter Andersen ib., faderen selv.

f. 4/3-1845. dbt. 6/7-1845. Peder Isaksen Follestad og Maren Karine Pedersdatters Hans Jacob. Fadd: Johan Peter Pedersen Follestad, Niels Christensen ib., pige Ingeborg Johannesd. Skougen, Begge forældrene.

f. 15/6-1845. dbt. 20/7-1845. Ole Olsen Svinholt og Maren Karine Jacobsdatters Amund. Fadd: Jacob Larsen Høiseth, Niels Jacobsen Grønsholt af Eidanger, Anders Olsen Flogstad ib., Rasmus Sandens Kone Berthe Jacobsd., pige Anne Jacobsd. Grønsholt.

f. 12/6-1845. dbt. 20/7-1845. Lars Isaksen Skyer og Anne Dorthea Nielsdatters Isak. Fadd: Hans Olsens Kone Anne Nielsd. Myhrene und. Nærum, pige Maren Isaksd. Skyer, Peder Christensen und. Bratsberg, Ole Nielsen Skyer, Niels Isaksen ib. HD af Ragnild Løberg.

f. 23/6-1845. dbt. 20/7-1845. Ole Olsen und. Meenstad og Kirsten Dorthea Isaksdatters Carl. Fadd: Isak Isaksen og Lorentz Daniel Isaksen Holmen und Borrestad, pige Berthe Olsd. und. Brække, Begge forældrene. HD af Skoleholder Mathias Engebregtsen.

f. 27/3-1845. dbt. 20/7-1845. NB. Andreas. Pige Karen Reiersd. BrbKlev. angiver som fader: Uk. Anders Ellefsen Svarverplads under Tufte. HD af Slolelærer Gulbrandsen.
Fadd: Anders Jørgen Hansens Kone Inger Andrea Reirsd. i Porsgrund, pige Maren Fredriksd. und. Frogner, Daniel Pedersen, Ole Andersen og Peder Johnsen, alle fra BbKlev. Uægte. Anmeldt af Barnets moder.

f. 23/2-1845. dbt. 27/7-1845. Peder Hansen und. Østre Borge og Gunild Sørensdatters Severin. Fadd: Hans Sørensens Kone Gunild Saamundsd. Oseb., pige Anne Oline Hansd. ib., Halvor Sørensen ib., Ole Olsen ib., faderen selv. HD af Torgrim Olsen.

f. 13/6-1845. dbt. 27/7-1845. Afdøde John Andersen und. S. Brække og efterladte Enke Maren Olsdatters Johan. Fadd: Hans Isaksens Kone Maren Dorthea Olsd. Fossum, pige Anne Johnsd. Grinie, Christen Olsen Fossum, Halvor Olsen ib. HD af Amundsen.

f. 22/5-1845. dbt. 27/7-1845. Lars Andersen Skiefjeld og Anne Marie Olsdatters Isak. Fadd: Ole Johnsen Skiefjeld, Hans Andersen Stubberød, Claus Olsen Wasbrække, pige Johanne Andersd. und. Meen, pige Marthe Olsd. Aasterød. HD af John Olsen Skiefjeld.

f. 3/5-1845. dbt. 22/6-1845. Halvor Pedersen Mæhla og Gurine Andrea Larsdatters Anne Marie. Fadd: Just Sørensen og Tollef Olsen, Zacharias Larsen, alle af Skien, pige Karen Marie Gundersd. und. Mæhla, pige Else Kirstine Andersd. ib. HD Anders Lie (Lien).

f. 28/3-1845. dbt. 22/6-1845. Peder Jansen N. Wenstøb og Inger Pedersdatters Anne Kirstine. Fadd: Anders Andersens Kone Karine Pedersd. und. Nøglegaard, pige Kirstine Jensd. und. Foss, Aslak Pedersen Stulen und. Moe, John Jansen Fossum, Jens Isaksen und. Foss. HD af Skoleholder Niels Amundsen.

f. 13/3-1845. dbt. 22/6-1845. Niels Gundersen Berg und. Gjerpen lille og Inger Larsdatters Ingeborg Marie. Fadd: Isak Isaksen Sneltvedt, Isak Pedersen Øde-Sneltvedt, Hans Pedersen Gjerpen, pige Guild Pedersd. Øde Sneltvedt, moderen selv. HD af Ole Jansen Kaasa.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 3/6-1845. dbt. 22/6-1845. Afdøde Niels Halvorsen Bøe og Magrethe Jacobsdatters Nella. Fadd: Ole Johannesen Bøe, Johannes Olsen ib., Engebregt Nielsen ib., Andreas Hansens Kone Maren Hansd. ib., pige Karen Knudsd. Aasen. HD af Skolel. Halvor Abrahamsen.

f. 16/12-1844. dbt. 22/6-1845. Simon Christensen Aarhuus og Cathrine Knudsdatters Nicoline. Fadd: Christian Arnesen Fossum, Christen Olsen ib., pige Stine Christiansd. i Skien, begge forældrene selv. HD af Skoleholder Anders Lie.

f. 2/5-1845. dbt. 29/6-1845. Ole Aslaksen und. N. Brække og Ingeborg Johnsdatters Maren Anne. Fadd: Enke Maria Bentsd. Gjemsøe, pige Maria Brynildsd. ib., Benjamin Johansen ib., Hans Aslaksen Brækkej., Knud Christensen i Skien. HD af Skoleholder Amundsen.

f. 17/5-1845. dbt. 29/6-1845. Johannes Johansen Fossum og Maria Gunild Reiersdatters Elise. Fadd: Christian Johansen, Christen Johansen, Ole Lorentzen, alle paa Fossum, pige Maren Christiansd. ib., moderen selv.

f. 8/3-1845. dbt. 6/7-1845. Skomager Christian Emilius Oldrup, Follestad og Ingeborg Olsdatters Ingeborg Henriette. Fadd: Peder Thomassen i Follestad, Peder Olsen Marker, Ole Hansen Marker, Hans Markers Kone Anne, pige Berthe Gundersd. und. Gjemsøe.

f. 23/2-1845. dbt. 6/7-1845. Ole Isaksen N. Brækkejord og Kirsti Halvorsdatters Anne Kirstine. Fadd: Jens Johannesen N. Brække, Ole Olsen BbKlev., Peder Jørgensen ib., Ole Olsens Enke Inger Isaksd., pige Ingeborg Jensd. Brækkejordet.

f. 23/5-1845. dbt. 13/7-1845. Peder Clausen Foss og Maren Pedersdatters Gunild Maria. Fadd: Jens Isaksen und. Foss og Kone Anne Magrethe Pedersd., pige Karen Helgesd. ib., Peder Johansen ib., Lars Halvorsen ib.

f. 10/6-1845. dbt. 13/7-1845. NB. Elise. Pige Karen Andrea Olsd. S. Brækkejordet, angiver som Barnefader Uk. Ellef Evensen und. Gjemsøe. Uægte. Anmeldt af moderens fader Ole Andersen.
Fadd: Ole Andersens Kone Inger Magrethe Thorsd. S. Brækkejord, pige Inger Magrethe Olsd. ib., Amund Amundsen ib., Erik Christophersen ib., Julius Jansen ib.

f. 27/3-1845. dbt. 13/7-1845. Rollef Olsen Falkum og Cathrine Petersdatters Olava Kirstine. Fadd: Hans Jensen Ramberg i Solum og Kone Inger Karina Pedersd., pige Else Kirstine Andersd. Mæhla, Anders Pettersen Gulseth, Solve Sørensen und. Mæhla.

f. 25/7-1845. Peder Olsen Holm und. Bratsberg og Anne Sophie Andersdatters Hans. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Konfirmation. HD af Madame Anundsen.

f. 22/6-1845. dbt. 3/8-1845. Niels Kittilsen Stulen i Puttene og Johanne Johannesdatters Knud. Fadd: Niels Nielsen Røsager, Zacharias Nielsen ib., Jørgen Olsen Kaasa, pige Gurine Halvorsd. Mustvedt, moderen selv. HD af Skoleholder Halvor Thorbjørnsen.

f. 10/3-1845. dbt. 3/8-1845. Christian Thorsen Høiseth og Inger Jensdatters Jens. Fadd: Jacob Larsen Høiseth, Mathias Larsen ib., Peder Thorsen ib., Elias Halvorsens Kone Anne Kirstine Christiansd. i Porsgrund, pige Karen Thorsd. Høiseth. HD af Hans Sivertsen.

f. 30/6-1845. dbt. 10/8-1845. Hans Pedersen Gaupaasen und. Frogner og Berthe Maria Knudsdatters Christian. Fadd: Pige Tarand Jørgensd. Gjerpen, pige Gunild Pedersd. Øde Sneltvedt, Isak Pedersen ib., Andreas Knudsen Gaupaasen, Abraham Olsen BbKlev.

f. 9/9-1844. dbt. 10/8-1845. Christen Hansen Falkum og Gunild Kirstine Johannesdatters Hans. Fadd: Rollef Olsen Falkum, Johannes Kittilsen ib., Abraham Andersen Gulseth, pige Maren Kittilsd. Gjerpen og moderen selv.

f. 8/6-1845. dbt. 10/8-1845. John Olsen BbKlev. og Marthe Karine Christensdatters Niels Christian. Fadd: Hans Olsens Kone Cathrine Hansd. fra Holden, pige Anne Halvorsd. Bratsberg, Ole Nielsen BbKlev., Anders Nielsen Brækkejordet, Sigurd Olsen Bratsberg.

f. 2/7-1845. dbt. 17/8-1845. Knud Peter Christophersen Fossum og Karen Iversdatters Niels Peter. Fadd: Niels Gundersens Kone Maren Iversd. Aashammer, pige Karen Olsd. Fossum, Jacob Iversen und. Foss, Henrik Solvesen Skotland, Johan Christophersen i Skien.

f. 20/12-1844. dbt. 24/8-1845. Peder Olsen S. Brækkej. og Nicolea Larsdatters Søren. Fadd: Enke Sophie Larsd. BbKlev., pige Mariane Pedersd. Brækkej., Simon Gullichsen ib., Claus Abrahamsen ib., Olavus Pedersen ib.

f. 4/3-1845. dbt. 24/8-1845. Niels Larsen Fossum og Inger Tolvsdatters Niels Peter. Fadd: Ole Tolvsens Kone Karen Olsd. Aashammer, pige Karen Eriksd. Gulseth, Jørgen Waldemarsen Aashammer, Amund Andersen ib., Ole Sørensen ib.

f. 2/7-1845. dbt. 24/8-1845. Christian Christiansen BbKlev. og Ingeborg Nielsdatters Christian. Fadd: Halvor Nielsen Kolkind og Kone Marthe Gundersd., pige Ingeborg Christensd. BbKlev., Aslak Olsen ib., Hans Nielsen ib.

f.  11/7-1845. dbt. 24/8-1845. Isak Larsen Follestad og Johanne Christensdatters Peder. Fadd: Knud Larsen Bratsbergskov, Lars Larsen af Solum, Isak Isaksen und. Bratsberg, pige Maren Halvorsd. Follestad, moderen selv.

f. 20/7-1845. dbt. 7/9-1845. Henrik Ellefsen und. Skiefjeld og Gunild Johannesdatters Ole. Fadd: Johannes Bjørgussen Ryggen, Anund Isaksen Skogsrød, Ole Nielsen ib., pige Maria Anne Anundsd. ib., moderen selv.

f. 16/8-1845. dbt. 7/9-1845. Isak Andersen BbKlev. og Berthe Petronelle Hansdatters Hans Andreas. Fadd: Christian Pedersen i Skien og Kone Gjertrud Olsd., pige Berthe Jørgensd. BbKlev., Christen Hansen Aashammer, John Hansen Fossum. HD af Svend Hansen Nomme.

f. 11/6-1845. dbt. 13/7-1845. Gunder Børresen Mæhla og Maren Michelsdatters Maren Gurine. Fadd: Hans Pedersens Kone Inger Michelsd. i Skien, pige Tarine Torgersd. ib., Jens Eliassen Aarhuus, Jens Jacobsen Gulseth, Børre Jacobsen ib.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 22/3-1845. dbt. 13/7-1845. Halvor Olsen und. S. Brække og Anne Isaksdatters Caroline. Fadd: Ole Andersen Brækkejord, Knud Aslaksen ib., Isak Isaksen Sneltvedt, pige Karen Isaksd. Løberg, moderen selv.

f. 9/4-1845. dbt. 20/7-1845. Kittil Rasmussen BbKlev. og Anne Knudsdatters Maren Magrethe. Fadd: Andreas Nielsens Enke Kirsten Sørensd. BbKlev., pige Christine Pedersd. ib., Torsten Thorsen og Jacob Andersen ib., Halvor Gundersen.

f. 24/6-1845. dbt. 3/8-1845. Knud Jørgensen und. N. Løberg og Helvig Halvorsdatters Inger Maria. Fadd: Jacob Olsen Løberg, Thomas Gundersen ib., Ole Jørgensen Gjerpen, Jacob Olsens Kone Gurine Thorbjørnsd., pige Anne Jørgensd. Goupaas.

f. 4/7-1845. dbt. 10/8-1845. Peder Christensen und. Bratsberg og Berthe Nielsdatters Karen Maria. Fadd: Lars Isaksens Kone Anne Dorthe Nielsd. Skyer, pige Maria Andersd. BbKlev., Ole Nielsen Skyer, Hans Christensen Skougen, Anders Thorsen ib.

f. 29/4-1845. dbt. 17/8-1845. Peder Hansen und. Borge og Anne Karine Jacobsdatters Johanne Dorthea. Fadd: Jacob Isaksens Kone Inger Marie Jacobsd. af Eidanger, pige Johanne Marie Jacobsd. Borgeskov, Hans Pedersen i Eidanger, Ellef Gundersen i Solum, Even Christensen und. Borge, Lars Jacobsen i Brevig.

f. 2/6-1845. dbt. 17/8-1845. Niels Andersen S. Brækkejord og Maren Andersdatters Kirsten Andrea. Fadd: Ole Andersen N. Brækkej., Andreas Andersen ib., Kittil Gundersen af Solum Sogn, pige Karen Carlsd. Oseb., pige Maren Andersd. i Skien.

f. 28/6-1845. dbt. 31/8-1845. Ole Isaksen Steensrød und. Løberg og Lisbeth Borgersdatters Berthe. Fadd: Halvor Borgersens Kone Anne Henriksd. und. Bratsberg, pige Kirsten Borgersd. ib., John Andersen und. Meen, Isak Andersen ib., Anders Gundersen Steensrød. HD af Enke Karen Nielsd. Skyer.

f. 25/7-1845. dbt. 7/9-1845. Henrik Solvesen und. N. Hynie og Iverine Sophie Isaksdatters Marie Sophie. Fadd: Isak Iversens Kone Karen Dideriksd. fra Herre, pige Ingeborg Solvesd. und. Hynie, Solve Sørensen Meen, Knud Peter Christophersen Fossum, Daniel Solvesen Hynie.

f. 22/1-1845. dbt. 7/9-1845. Anders Nielsen und. S. Hynie og Anne Isaksdatters Berthe Kirstine. Fadd: Gunder Marums Kone Anne Gundersd. Graaten, pige Karen Jensd. Fossum, Engebregt Pedersen und. Aarhuus, Christen Olsen Fossum, Halvor Olsen ib.

f. 15/3-1845. dbt. 14/9-1845. Ole Olsen Drengen i Luxefjeld og Ingeborg Rollefsdatters Ingeborg. Fadd: Niels Jensen Oterholt, Ole Olsen Houkeroa, pige Inger Jensd. und. Foss, pige Anne Olsd. Oterholt, faderen selv. HD af Skoleholder Anders Larsen.

f. 19/8-1845. dbt. 21/9-1845. Hans Jensen Ballestad og Ingeborg Helgesdatters Marthe Maria. Fadd: John Jacobsen Bøhle og Kone Ragnild Engebregtsd., pige Marie Hansd. Ballestad, Niels Isaksen Bøhle, Isak Abrahamsen Ballestad. HD af John Jacobsen Bøhle.

f. 30/5-1845. dbt. 7/9-1845. Ole Christensen und. Tufte og Aslaug Nielsdatters Niels Christian. Fadd: Anders Johnsens Kone Berthe Isaksd. Wenstøb, pige Marie Nielsd. Hoppestad, Andreas Madsen ib., Østen Larsen Rosvald, Ole Gundersen i Skien.

f. 6/7-1845. dbt. 14/9-1845. Bent Johnsen BbKlev. og Ragnild Olsdatters Olavus. Fadd: Nis Nissen und. Mæhla, Svend Olsen und. Brække, Christen Engebregtsen ib., pige Oline Olsd. ib., pige Maren Andersd. ib.

f. 20/6-1845. dbt. 14/9-1845. Christopher Christensen Kolkind und Folloug og Sara Pedersdatters Christian. Fadd: Lars Pedersen Bugten, John Peter Larsen ib., Halvor Halvorsen Brækkej., pige Sophie Andersd. i Skien, pige Maren Kittilsd. Gjerpen. HD Lars Isaksen.

f. 8/7-1845. dbt. 21/9-1845. Peder Engebregtsen Fossum og Johanne Maria Andersdatters Johannes. Fadd: Christen Madsens Kone Inger Engebregtsd. und. Bøe, pige Ingeborg Engebregtsd. und. Fossum, Jacob Madsen Dyrendal, Christen Jansen Skavan, Johannes Henriksen und. Fossum.

f. 7/3-1845. dbt. 21/9-1845. Jan Pedersen BbKlev. og Berthe Andersdatters Peter. Fadd: Anders Andersens Kone Inger Pedersd. BbKlev., pige Karen Isaksd. i Skien, Gunder Knudsen paa Fossum, Peder Jørgensen BbKlev., Hans Johnsen ib.

f. 17/6-1845. dbt. 28/9-1845. Claus Thorsen und. Borrestad og Kirstine Olsdatters Thoresius. Fadd: Torjus Engebregtsens Kone Inger Hansine Olsd. und. Borrestad, pige Anne Thorsd. i Solum, Ole Svendsen und. Borge, Ole Ellingsen i Porsgrund, faderen selv.

f. 11/8-1845. dbt. 28/9-1845. Christopher Jensen Green, BbKlev. og Gurine Olsdatters Ole Johan. Fadd: Hans Solvesen BbKlev., Knud Torkildsen ib., pige Berthe Maria Jensd. ib., begge forældrene selv.

f. 2/9-1845. dbt. 28/9-1845. Ole Olsen Oterholt og Sara Jensdatters Lars. Fadd: Engebregt Jansen Mauraasen, Jan Andreas Christiansen Limie, Abraham Nielsen Wattenberg, pige Anne Olsd. Oterholt, moderen selv.

f. 23/2-1845. dbt. 3/10-1845. Skibscapitain Christian Frederik Wamberg, Meenstad og Monsine Jacobine f. Istads Elias Martinus Flood. Fadd: Jfr. Marie Gørresen og Jfr. Amalie Istad fra Størdalen, Julius Wamberg, og begge forældrene selv.

f. 24/8-1845. dbt. 12/10-1845. Hans Sørensen Lierne und. Holt og Maren Kirstine Halvorsdatters Peder. Fadd: Aslak Halvorsen Sverig og Kone Anne Hansd., pige Anne Halvorsd. Brækkejord, Isak Sørensen Nykaas, Anders Gundersen und. Brække.

f. 12/6-1845. dbt. 12/10-1845. Anders Andersen und. Strømdal og Thone Nielsdatters Niels. Fadd: Anders Christensen und. Semb, Christian Andersen ib., Lars Nielsen Tyskland, pige Laurine Nielsd. ib., pige Karen Guttormsd. ib.

f. 30/8-1845. dbt. 12/10-1845. Lars Jacobsen Sølie og Karen Christiansdatters Engebregt. Fadd: John Buers Kone Kirsten Jacobsd., pige Inger Nielsd. i Porsgrund, Anders Hansen Kragetoe, Jacob Andersen Sølie, Erik Christiansen Borge.

f. 10/9-1845. dbt. 26/10-1845. Lars Halvorsen Slettene und. Aas og Anne Gurine Isaksdatters Isak. Fadd: Gregorius Stulens Kone Anne Halvorsd., pige Ingeborg Halvorsd. Kaasa, Aslak Halvorsen Aas, Engebregt Halvorsen og Jens Halvorsen und. Aas.

f. 17/8-1845. dbt. 21/9-1845. Peder Johannesen Grinilie og Berthe Karine Olsdatters Maria. Fadd: Østen Knudsen Petersborg og Kone Ingeborg Johannesd., pige Marthe Halvorsd und. Wenstøb, Gunder Hansen ib., Niels Pedersen Flittig und. Moe.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 15/5-1845. dbt. 28/9-1845. Kittil Olsen und. Ballestad og Johanne Olsdatters Inger Andrea. Fadd: Enke Ingeborg Sophie Larsd. und. Ballestad, pige Asoug Olsd. Follestad, Halvor Nielsen und. Ballestad, Jens Sørensen Kolkind, Niels T. Folloug.

f. 14/7-1845. dbt. 28/9-1845. Niels Jensen Fossum og Sara Henriksdatters Anne Dorthea. Fadd: Niels Jensen Liens Kone Jørgine Rasmusd., pige Maren Lovise Jensd. und. Fossum, Johannes Henriksen og Henrik Henriksen samt Tollef Henriksen ib.

f. 4/9-1845. dbt. 28/9-1845. Ellef Olsen und. Fossum og Karen Elisabeth Engebregtsdatters Anne Gurine. Fadd: Christen Madsens Kone Inger Engebregtsd. und. Bøe, pige Elen Halvorsd. Hougerød, Ole Olsen Doxrød, Engebregt Pedersen und. Fossum, Niels Madsen ib.

f. 2/7-1845. dbt. 12/10-1845. Isak Eriksen BbKlev. og Anne Georgine Torjusdatters Nicoline. Fadd: Knud Isaksen Bommen, Rasmus Andersen BbKlev., Thomas Eriksen i Skien, pige Inger Gundersd. BbKlev., moderen selv.

f. 31/8-1845. dbt. 26/10-1845. Niels Sivertsen Fossum og Anne Dorthea Jensdatters Berntine. Fadd: Ellef Olsens Kone Karen Elisabeth Engebregtsd. und. Bøe og pige Johanne Andersd. und. Fossum, Engebregt Andersen ib., Amund Andersen und. Aas, Ole Jørgensen und. Gulseth.

f. 28/7-1845. dbt. 26/10-1845. Søren Nielsen Kolkind og Karen Johnsdatters Sophie Maria. Fadd: John Jacobsen Graaten, Jens Sørensen und. Kolkind, pige Andrea Sørensd. ib., Begge forældrene selv.

f. 20/10-1845. Peder Jensen Dybedal og Svenoug Gundbiørnsdatters Karen. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Konfirmation. HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 25/9-1845. dbt. 9/11-1845. Aslak Pedersen und. Tufte og Maria Nielsdatters Maren Martine. Fadd: Christian Neetzes Kone Magrethe Andersd. Wenstøb, pige Ingeborg Pedersd. ib., Abraham Pedersen ib., Peder Pedersen ib., Daniel Pedersen BbKlev.

f. 14/9-1845. dbt. 9/11-1845. Christen Andreas Mathisen Ballestad og Ragnild Andersdatters Maria Anne. Fadd: Ole Andersen Ballestad, Niels Andersen Skyer, Jacob Thronsen Ballestad, pigen Olava Larsd. ib., moderen selv.

f. 12/9-1845. dbt. 13/11-1845. Skibscaptain Christian Blom, Falkum og Dorthea Christine født Bentzens Anna Helene. Fadd: Madame Gerhard Jynge, Brække, Jfr. Anna Blom, Falkum, Foged Borchsenius, Kiøbmand Christopher Paus, Skien, Fuldmægtig Bollmann.

f. 31/5-1845. dbt. 23/11-1845. Anders Jensen Lie und. Mæhla og Dorthea Thoresdatters Petronelle Julie. Fadd: Ole Nielsen Hyni og Kone Anne Pedersd., pige Andrea Olsd. Fossum, Jens Jensen ib., faderen selv.

f. 12/7-1845. dbt. 26/10-1845. Halvor Nielsen Lyngaasen og Ingeborg Danielsdatters Gregorius. Fadd: Simon Jønnevalds Kone Maren Christensd. Foss, pige Inger Magrethe Knudsd. i Skien, Jan Christiansen Limi, Isak Hansen Grini, Daniel Gregoriussen Lund, Jørgen Olsen Kaasa.

f. 4/9-1845. dbt. 26/10-1845. Sondre Gundersen N. Brækkejord og Berthe Evensdatters Johan. Fadd: Pige Inger Halvorsd. i Skien, pige Christiane Andersd. BbKlev., Thorbjørn Gundersen Løberg, Jacob Andersen BbKlev., Erik Halvorsen Brækkejord.

f. 26/8-1845. dbt. 26/10-1845. Peder Pedersen und. Sølie og Ingeborg Pedersdatters Peter. Fadd: Ole Christensen Sølie, Christian Haraldsen ib., Christen Olsen und. Sølie og Kone, Anne Rasmusd., pige Christine Pedersd. i Skien.

f. 14/9-1845. dbt. 26/10-1845. Søren Pedersen Tufte og Anne Abrahamsdatters Peder. Fadd: Abraham Hansens Kone, Berthe Andersd. Hanæs i Mælum, pige Gurine Pedersd. Tufte, Anders Pedersen ib., Hans Abrahamsen Hanæs, Daniel Aslaksen Tufte.

f. 11/9-1845. dbt. 2/11-1845. Peder Hansen Meen og Anne Isaksdatters Isak. Fadd: Hans Meens Kone, Anne Kirstine Jensd., pige Inger Johanne Andersd. Grinie, John Olsen Buer, Gregorius Isaksen Hougen, Daniel Hansen i Skien.

f. 9/9-1845. dbt. 2/11-1845. Hans Jørgen Olsen S. Brækkejord og Anne Hansdatters Hans Andreas. Fadd: Hans Aslaksen N. Brækkejord, Jacob Hansen ib., Elias Larsen BbKlev., Hans Aslaksens Kone Thore Jacobsd., pige Christina Olsd. S. Brækkejord.

f. 17/9-1845. dbt. 9/11-1845. Andreas Johnsen BbKlev. og Maren Maria Tollefsdatters Johan. Fadd: Isak Andersen BbKlev., og Kone Berthe Pernille Hansd., pige Live Halvorsd. ib., Jacob Andersen ib., Lars Simonsen ib.

f. 5/7-1845. dbt. 9/11-1845. Skolelærer Andreas Amundsen und. S. Brække og Marthe Marie Svendsdatters Svend Amandus. Fadd: Peder Pedersens Kone Inger Andersd. S. Brækkejord., pige Gurine Hansd. Løkenberg, Ole Nielsen Folloug, Christopher Johannesen Løkenberg, Thomas Thomassen S. Brækkejord.

f. 27/11-1845. Peder Larsen Moe og Ingeborg Olsdatters Ole. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Konfirmation. HD af Skolelærer Ole Oterholt.

f. 16/11-1845. dbt. 21/12-1845. Johan Erboe Solvesen Øde Sneltvedt og Marthe Johnsdatters Engebregt. Fadd: Johannes Gundersens Kone Marthe Hansd. i Solum Sogn, pige Maria Olsd. Sørbøe, Solve Engebregtsen Grinie, Peder Johnsen Løberg, Gunder Pedersen Sørbøe.

f. 7/12-1845. dbt. 26/12-1845. Jacob Larsen Høyseth og Maren Nielsdatters John. Fadd: Mathias Larsens Kone Ingeborg Thorsd., pige Live Thorsd. Høyseth, Lars Nielsen Løberg, Ole Nielsen Skyer, Ole Olsen Svinholt.

f. 30/10-1845. dbt. 26/12-1845. John Nielsen Fossum og Ingeborg Kirstine Thorsdatters Bernt. Fadd: Pige Marthe Karine Thorsd. i Porsgrund, Hasle Nielsen Mæhla, Ole Nielsen ib., Engebregt Pedersen Fossum, moderen selv.

f. 26/6-1845. dbt. 26/12-1845. Hans Knudsen Bøe og Johanne Olsdatters Ole. Fadd: Østen Bøes Kone, Ingeborg Johannesd. Petersborg, pige Kari Knudsd. ib., Andreas Olsen Bøe, Christian Christensen ib., Knud Christensen i Skien.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 11/10-1845. dbt. 23/11-1845. Niels Jensen Oterholt og Gunild Olsdatters Kirsten. Fadd: Halvor Reiersen und. Foss, Christian Andersen i Skien, pige Anne Olsd. Oterholt, Begge forældrene selv.

f. 13/10-1845. Abraham Olsen BbKlev. og Anne Maria Pedersdatters Maria Anne. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Konfirmation. HD af J. Gulbrandsen.

f. 14/10-1845. dbt. 30/11-1845. Ole Simonsen BbKlev. og Maren Kirstine Helgesdatters Simonine Bertine. Fadd: Anders Gundersen og Kone Gurine Helgesd. BbKlev., Lars Simonsen og Peder Jørgensen ib., pige Inger Olsd. i Skien.

f. 20/8-1845. Ole Isaksen N. Brækkejord og Anne Rollefsdatters Gunild Kirstine. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Konfirmation. HD af Christen A. Steensaasen.

f. 23/11-1845. NB. Uk. Henrik Evensen Brækkejord. og pige Inger Marie Andersdatters Maria Anne. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Konfirmation. HD af Skolelærer Anundsen. Uægte.

f. 26/7-1845. dbt. 26/12-1845. Lars Larsen Gulseth og Ingeborg Gurine Thorsdatters Maria. Fadd: Even Larsens Kone, Karen Gurine Larsd. und. Løberg, pige Maria Jensd. Ballestad, Torgrim Thorsen ib., Halvor Larsen ib., Hans Larsen Myra af Solum.

f. 24/10-1845. dpt. 26/12-1845. Peder Christensen und. W. Borge og Magrethe Gundersdatters Karen Kirstine. Fadd: Enke Kirsten Larsd. Fahret, pige Thore Gundersd. Aakre, Mathias Gundersen Ramsaas, Ole Gundersen Ødegaard, Isak Olsen Lie.

f. 11/8-1845. dbt. 26/12-1845. Hans Christian Fander und. Grinie og Ingeborg Torgersdatters Thomine Marie. Fadd: Niels Davidsen Semb, Thomas Eriksen ib., Isak Jørgensen Grinie, pige Maren Olsd. Semb, moderen selv.

f. 15/10-1845. dbt. 26/12-1845. Simon Hansen Nygaard und. Meen og Ingeborg Kirstine Hansdatters Inger Dorthea. Fadd: Jacob Nærums Kone Ragnild Eriksd., pige Johanne Ernstine Johannesd. Eegaasen, Isak Hansen Nærum, Engebregt Hansen i Porsgrund, Isak Olsen Nærum.

f. 25/9-1845. dbt. 26/12-1845. Elias Larsen BbKlev. og Elen Maria Pedersdatters Karen. Fadd: Axel Larsen Kiær, Christian Johannesen Fossum, Christian Pedersen Blegebakken, Anders Pedersens Kone Maria Pedersd. Varpet i Solum, pige Karen Gurine Larsd.

f. 24/6-1845. dbt. 26/12-1845. Halvor Halvorsen Strømdal og Marthe Michelsdatters Ingeborg Andrea. Fadd: Anund Halvorsen und. Frogner, Johannes Bæruldsen i Skien, Halvor Bæruldsen ib., pige Gunild Olsd. Blegebakken, moderen selv.

f. 26/11-1845. dbt. 28/12-1845. Hans Christensen Bratsberskou og Ragnild Halvorsdatters Ingeborg. Fadd: Enke Anne Maria Noord BbKlev., pige Karen Johanne Hansd. i Skien, Lucas Thorsen ib., Christian Hansen Gjemsøe, Johannes Halvorsen Frogner.

f. 4/10-1845. dbt. 28/12-1845. Ole Olsen Skinnert, Follestad og Karen Madsdatters Karen Kirstine. Fadd: Hans Olsens Kone Marthe Hansd. Follestad, pige Line Johnsd. Gjemsøe, Peder Sørensen Fossum, Lars Nielsen Aarhuus, Even Johnsen i Skien.

f. 12/11-1845. dbt. 26/12-1845. Wetle Rasmussen Ougestad og Karen Jacobsdatters Jacob. Fadd: Harald Lies Kone Inger Jensd., pige Inger Christensd. Sølie, Jacob Nielsen Klep, Simon Jacobsen Sølie, John Olsen Ballestad (Bakken?).

f. 16/8-1845. dbt. 26/12-1845. Jens Eliassen Aarhuus og Maren Kirstine Jacobsdatters Jacob. Fadd: Gunder Børresens Kone Maren Michelsd. Mæhla, pige Anne Kirstine Jacobsd. Gulseth, Jens(?) Nielsen Kruse Fossum, Lars Eliassen Aarhuus, Børre Nielsen.

f. 12/11-1845. dbt. 26/12-1845. Jacob Pedersen Gulseth og Birgitte Hansdatters Jacob. Fadd: Isak Eriksens Kone Ragnild Larsd. Gulseth, pige Anne Isaksd. ib., Halvor Andersen N. Brække, Harald Evensen Gulseth, Peder Jacobsen Grinie.

f. 30/11-1845. dbt. 28/12-1845. Isak Larsen Aaltvedt og Anne Anundsdatters Marcus. Fadd: Ole Larsen og Kone Anne Wiersd. af Porsgrund, Halvor Larsen ib., Ole Olsen Hørta, pige Ragnild Olsd. Hørta (und. Meen. GS).

f. 7/11-1845. dbt. 28/12-1845. Afdøde Mathias Hansen Paus, Follestad og Anne Gundersdatters Jørgen. Fadd: Niels Engebregtsens Kone Maren Hansd. Blegebakken, pige Christiane Johannesd. Follestad, Johannes Hansen ib., Jørgen Hansen ib., Hans Jørgensen i Skien.

f. 14/11-1845. dbt. 28/12-1845. Christopher Nielsen Holt, BbKlev. og Christiane Hansdatters Andreas. Fadd: Pige Elen Olsd. i Skien, pige Helvig Nielsd. BbKlev., Engebregt Pedersen, Hans Nielsen og Lars Johansen, alle paa BbKlev.

f. 8/11-1845. dbt. 1/1-1846. Torsten Webiørnsen und. Gulseth og Marthe Kirstine Isaksdatters Isak. Fadd: Anders Petersens Kone Johanne Susanne Abrahamsd. Gulseth, pige Ingeborg Helene Webiørnsd. i Skien, Anders Ellefsen und. Gulseth, Abraham Andersen og Conrad Andersen ib.

f. 14/11-1845. dbt. 1/1-1846. Niels Thorbiørnsen N. Løberg og Berthe Thorbiørnsdatters Niels. Fadd: Ole Jensen Løberg og Kone Gunild Larsd., pige Tarand Nielsd. ib., Simon Nielsen ib., Jacob Jacobsen ib.

f. 25/9-1845. dbt. 4/1-1846. Lars Gulbrandsen Luxefield og Karen Larsdatters Lars. Fadd: Halvor Holm og Kone Sara Larsd., pige Kirsten Christensd. ib., Rasmus Christensen ib., Peder Larsen Moe.

f. 3/12-1845. dbt. 11/1-1846. Halvor Olsen Aas og Maren Simonsdatters Christopher. Fadd: Niels Olsen Stulen og Kone Ingeborg Simonsd., Aslak Johnsen ib., Aslak Halvorsen Aas, pige Anne Helvig Olsd. ib.

f. 9/12-1845. dbt. 11/1-1846. Even Christensen Borgeskov og Ingeborg Kittilsdatters Christian. Fadd: Simon Jacobsens Kone Kirsten Kittilsd. Skrukkerød, pige Aasilia Kittilsd. Biørntvedt, Niels Kittilsen Flaatten, Torjus Engebregtsen Borgeskov, Peder Hansen og Johan Wiersen ib.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 5/11-1845. dbt. 1/1-1846. Niels Andersen Bakken og Karen Gundersdatters Anne Thurine. Fadd: Magrethe Andersd. Fossjordet, pige Anne Kirstine Knudsd. Bakken, Anders Larsen ib., Martin Christensen ib., Gunder Gundersen Ramsaas.

f. 5/8-1845. dbt. 4/1-1846. Halvor Larsen Skiold und. Aarhuus og Andrea Andersdatters Andrine Mathilde. Fadd: Halvor Halvorsens Kone Berthe Nielsd. und. Hynie, pige Karen Wetlesd. Wenstøb, Engebregt Pedersen Aarhuus, Ernst Andreassen ib., Anders Solvesen Hynie.

f. 31/10-1845. dbt. 11/1-1846. Peder Pedersen und. Fjelddalen og Maren Halvorsdatters Inger Karine. Fadd: Niels Markers Kone Karen Jørgensd., pige Inger Andrea Bertelsd. Fjelddal, Gregorius Halvorsen ib., Peder Olsen ib., Aslak Olsen Skilbred.

f. 29/10-1845. dbt. 11/1-1846. NB. Anne Kirstine. Pige Ingeborg Torgersd. Langerød, forhen (tidligere) Tjenede hos afdøde Ebbe Nielsen Ballestad, hvor Barnet er født og som af pigen opgives som Barnets fader. Uægte. Anmeldt af moderen selv.
Fadd: Anders Langerøds Kone Ragnild Maria Johnsd., pige Kirsten Torgersd. i Skien, Lars Jacobsen Langrød, Jacob Torgersen Ballestad. HD af Lars Langerød.

f. 22/10-1845. dbt. 11/1-1846. Hans Olsen Sætret, BbKlev. og Ingeborg Amundsdatters Karine. Fadd: Daniel Pedersen og Kone Gunild Olsd. BbKlev., pige Anne Gurine Hansd. Løberg, Torger Olsen Sneltvedt, Ole Olsen Sætret.

f. 2/11-1845. dbt. 18/1-1846. Anders Olsen S. Sneltvedt og Johanne Halvorsdatters Kirsten. Fadd: Anund Halvorsens Kone Karen Olsd. und. Frogner, pige Pauline Halvorsd. Doxrød, Einer Olsen Sneltvedt, Ole Einersen ib., Thor Halvorsen und. Frogner.

f. 30/12-1845. dbt. 8/2-1846. Smed Aslak Pedersen Fossum og Anne Maria Borgersdatters Annette. Fadd: Niels Pedersens Kone Louise Hansd. og pige Elise Borgersd. Fossum, Niels Høyer i Skien, Borger Engebregtsen Fossum, Peder Aslaksen ib.

f. 29/12-1845. dbt. 15/2-1846. Einar Olsen N. Sneltvedt og Gurine Larsdatters Marthe Maria. Fadd: Ole Johnsens Kone Gunild Maria Halvorsd. Sneltvedt, pige Gurine Halvorsd. Mustvedt, Halvor Olsen ib., Halvor Paulsen Doxrød, Anund Halvorsen und. Frogner.

f. 29/11-1845. dbt. 1/3-1846. Johannes Jensen N. Ballestad og Helvig Jacobsdatters Anne. Fadd: Lars Eriksen Ballestad, Niels Isaksen Bøhle, Isak Abrahamsen Ballestad, pige Gunild Olsd. ib., moderen selv.

f. 1/10-1845. dbt. 23/3-1846. Jahn Jensen Fossum og Maren Amundsdatters Anne Maria. Fadd: John Johnsens Kone Karen Gundersd. Fossum, pige Anne Christensd. ib., Anders Jahnsen ib., Ole Olsen ib., Aslak Engebregtsen und Bøe.

f. 16/12-1845. dbt. 22/2-1846. John Gundersen Rønningen und. N. Løberg og Karen Andersdatters Gunder. Fadd: Niels Markers Kone Berthe Thorbiørnsd. Løberg, pige Maren Anne Andersd. Langerød, John Andersen ib., Even Gundersen BbKlev., Thomas Nielsen Løberg.

f. 11/12-1845. dbt. 22/2-1846. Christopher Hansen Bøe og Dorthe Eriksdatters Hans. Fadd: Christen Nielsen Lien, Aslak Paulsen und. Bøe, Mads Andersen Grønsteen, pige Maren Jacobsd. und. Fossum, pige Elen Olsd. Bøe.

f. 22/4-1845. dbt. 22/2-1846. Skomager Christen Halvorsen BbKlev. og Anne Marie Bøidlers Johan Dahl. Fadd: Gottfred Severin Bøidler og Kone Karen Moe, Oseb., pige Elen Kirstine Henriksd. i Skien, Christen Gundersen ib., Hans Nielsen Holt, BbKlev.

f. 20/10-1845. dbt. 1/3-1846. Knud Olsen Godal og Gurine Thoresdatters Abraham. Fadd: Fredrik Larsen Øgter, Hans Pedersen og Ole Knudsen Gjerpen, pige Maren Torkildsd. Mauraasen, moderen selv.

f. 6/12-1845. dbt. 1/3-1846. Fredrik Larsen Øgter og Maren Engebregtsdatters Engebregt. Fadd: Ole Sigurdsen und. Moe og datter Maria Olsd. ib., pige Ingeborg Engebregtsd. ib., Simon Engebregtsen ib., Johannes Andersen ib.

f. 12/2-1846. dbt. 15/3-1846. Christen Nielsen Hoppestad og Anne Christine Abrahamsdatters Hans. Fadd: Hans Halvorsen Kise og Kone Gunild Larsd., pige Ingeborg Abrahamsd. Hoppestad, Ole Abrahamsen ib., Niels Jansen Gjemsøe.

f. 30/1-1846. dbt. 22/3-1846. Lars Halvorsen Grinie og Karine Pedersdatters Lars. Fadd: Jørgen Grinies Kone Karen Maria Nielsd., pige Anne Andersd. ib., Halvor Isaksen Aas, Solve Engebregtsen Grinie, Anders Johannesen ib.

f. 1/11-1845. dbt. 22/3-1846. Halvor Aslaksen und. Wenstøp anden og Helvig Zachariasdatters Andreas. Fadd: Tov Larsen Wenstøb anden, Ole Peter Jacobsen Fossum, Ole Hansen ib., pige Anne KIrstine Aslaksd. Langerød, moderen selv.

f. 11/2-1846. dbt. 22/3-1846. Even Larsen Rødningen und. S. Løberg og Karen Gurine Larsdatters Halvor. Fadd: Anund Isaksen Skogsrød og Kone Berthe Larsd., Ole Nielsen ib., Lars Andersen Svarttangen, pige Christine Larsd. Løberg.

f. 22/12-1845. dbt. 29/3-1846. Lars Olsen und. Bøe og Marthe Gurine Rasmusdatters Rasmus. Fadd: Anders Olsen und. Bøe og Kone Ingeborg Paulsd., pige Maria Rasmusd. Aas, Mads Andersen und. Bøe, Isak Jensen ib.

f. 27/2-1846. dbt. 29/3-1846. NB. Lars. Pige Gunild Olsd. Drengen i Luxefjeld og gift mand Tollef Henriksen Fossum. Fadd: Gunder og Zacharias Andersen Limie, Ole Olsen Drengen og Kone Ingeborg Rollefsd., pige Anne Olsd. Oterholt. Uægte. Anmeldt af pigens fader Senere  pigen selv.

f. 24/1-1846. dbt. 9/4-1846. Niels Eriksen BbKlev. og Maren Kirstine Pedersdatters Peder. (Konf. fra Strømdal okt. 1862. GS) Fadd; Thomas Eriksen Sandvigen, Isak Eriksen BbKlev., Peder Andersen fra Solum Sogn, pige Kirsten Pedersd. ib., Anne Maria Pedersd. ib.

f. 15/3-1846. dbt. 9/4-1846. Niels Andersen Skyer og Ragnild Helgesdatters Lars. Fadd: Ellef Helgesen Houkeraas, Helge Larsen Buer i Eidanger, Christen Andreassen Ballestad, Hans Jensens Kone Ingeborg Helgesd., pige Maren Isaksd. Ballestad.

f. 17/12-1845. dbt. 22/3-1846. Knud Torkildsen BbKlev., og Maren Gurine Hansdatters Albertine. Fadd: Enkemadame Grethe Noord Blegebakken, pige Berthe Oline(?) Torkildsd. i Skien, Lucas Thorsen ib., Johannes Halvorsen Frogner, Christian Hansen Gjemsøe.

f. 21/12-1845. dbt. 29/3-1846. Afdøde Anders Andersen Myhren und. Meen og efterladte hustru Karen Olsdatters Inger Andrea. Fadd: Hans Olsens Kone Anne Nielsd. Myhren, pige Gunild Marie Jacobsd. ib., Andreas Andersen ib., Niels Jacobsen ib. og Gunder Isaksen Espedal.

f. 5/3-1846. dbt. 3/4-1846. Anders Pedersen Gulseth og afdød Kone Berntine Kittilsdatters Anne Severine. Fadd: Gunder Ougestads Kone Anne Kittilsd. Gulseth, pige Ingeborg Gurine Pedersd. Huken, Hans Helgesen Gulseth, Knud Pedersen ib., Johan Peter Conrad Andersen ib.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 21/3-1846. dbt. 5/4-1846. Peder Nielsen und. Bratsberg og Aslaug Olsdatters Berthe Petronelle. Fadd: Isak Andersens Kone Berthe Petronelle Hansd. BbKlev., pige Berthe Jørgensd. Løberg, Peder Jørgensen BbKlev., Halvor Andersen i Skien, Kittil Nielsen Bougerød.

f. 23/3-1846. Thomas Svendsen S. Brækkejord og Elen Helgesdatters Anne Berthea. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Konfirmation. HD af Amundsen.

f. 5/10-1845. dbt. 13/4-1846. Peder Pedersen N. Mæhla og Maren Kirstine Fredriksdatters Maren Johanne. Fadd: Ole Pedersen Goberg Brækkejord, Halvor Pedersen Mæhla, Sigvald Anundsen ib. og Kone Dorthea Pedersd., pige Inger Kirstine Gundersd. Fossum.

f. 21/11-1845. dbt. 13/4-1846. Niels Evensen S. Brækkejord og Anne Andersdatters Inger Marie. Fadd: Østen Helgesen i Skien, Niels Andersen BbKlev., pige Monsine Nielsd. Brækkejord, begge forældrene selv.

f. 19/12-1845. dbt. 13/4-1846. Harald Andersen N. Løberg og Maren Hansdatters Anne Thorine. Fadd: Halvor Hansen Tufte, Gunder Andersen Limie, Ole Peter Andersen ib., pige Kari Andersd. ib., pige Gurine Sørensd. Tufte.

f. 14/2-1846. dbt. 13/4-1846. Peder Pedersen N. Wenstøb og Karen Olsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Aslak Pedersen und. Tufte og Kone Maria Hansd., pige Ingeborg Pedersd. Wenstøb, Abraham Pedersen ib., Engebregt Jansen ib.

f. 22/2-1846. dbt. 26/4-1846. Farver Isak Hansen Nærum, N. Brækkejord og Berthe Eriksdatters Ida Berthea. Fadd: Engebregt Nærums Kone Anne Bolette Gundersd. i Porsgrund, pige Marthe Kirstine Halvorsd. Ekonrød, Jacob Hansen Nærum, Simon Hansen Nygaard, Jan Christiansen Limie.

f. 2/3-1846. dbt. 3/5-1846. Knud Hansen und. Borrestad og Kirsten Jensdatters Andrea. Fadd: Torjus Engebregtsen und. Borrestad, Torjus Thronsen ib., pige Inger Hansd. i Porsgrund, begge forældrene selv.

f. 21/3-1846. dbt. 13/4-1846. Kittil Nielsen Skyer og Anne Johannesdatters Johannes. Fadd: Ole Nielsen Skyer, Anders Gundersen Stensrød, Niels Isaksen Bøhle, Lars Isaksens Kone Anne Dorthe Nielsd. Skyer, pige Marthe Isaksd. Øde Sneltvedt.

f. 19/2-1846. dbt. 13/4-1846. Christen Christophersen Hagen und. Dyrkold og Berthe Engebregtsdatters Gunder. Fadd: Rasmus Engebregtsen Dyrkold og Kone Maria Olsd., Engebregt Frandsen Oterholt. Begge forældrene selv.

f. 8/3-1846. dbt. 9/4-1846. Ole Halvorsen und. Dyrkold og Johanne Marie Johannesdatters Halvor. Fadd: Niels Isaksen Sætret (i Luxefjeld. GS) og Kone Gunild Johannesd., pige Karen Børresd. Sætret, Christopher Halvorsen og Lars Halvorsen Hougerød.

f. 25/2-1846. dbt. 13/4-1846. Halvor Christophersen Glende og Gunild Zachariasdatters Christian. Fadd: Jacob Davidsen Glænde og Kone Maren Rasmusd., pige Kirstine Zachariasd. Berberg, Ole Zachariassen ib., Peder Zachariassen Limie.

f. 14/2-1846. dbt. 13/4-1846. Peder Johnsen M. Løberg og Karen Jensdatters Jens. Fadd: Gunder Pedersens Kone Berthe Johnsd. Sørbøe, pige Maria Olsd. ib., Johannes Halvorsen Bøhle, Ole Jensen Løberg, John Olsen Sørbøe.

f. 1/2-1846. dbt. 13/4-1846. Peder Sørensen Fossum og Marthe Kirstine Madsdatters Søren. Fadd: Peder Aslaksens Kone Maren Kirstine Madsd. Fossum, pige Maria Halvorsd. und. Foss, Ole Sørensen Aashammer, Hans Sørensen ib., Lars Nielsen.

f. 6/3-1846. dbt. 9/4-1846. Anders Nielsen Dale i Luxefjeld og Mari Torgrimsdatters Niels. Fadd: Gunder og Christian Andersen Limie, pige Kari Andersd. Limie, Begge forældrene selv.

f. 6/1-1846. dbt. 26/4-1846. Christen Johansen Fossum og Maren Kirstine Knudsdatters Knud. Fadd: Halvor Johansens Kone Inger Magrethe Andersd. Fossum, pige Maren Haraldsd. Bøe, Christian Johansen Fossum, Johannes Johansen ib., Peder Andersen ib.

f. 11/4-1846. dbt. 8/5-1846. Christen Rasmussen Fossum paa M. Wenstøb og Anne Kirstine Larsdatters Hans Christian. Fadd: Lars Rasmussens Kone Maren Karine Hansd. und. Brække, pige Maren Abrahamsd. Fossum, Niels Martinsen ib., Rasmus Olsen ib., Jens Isaksen und. Foss.

f. 2/3-1846. dbt. 8/5-1846. Hans Nielsen und. N. Brækkejord og Kirsten Marie Andersdatters Hans Andreas. Fadd: Peder Rød og Kone Gunild Andrea Halvorsd. N. Brækkejord, Hans Tollefsen ib., pige Maren Aslaksd. und Frogner, faderen selv.

f. 21/2-1846. dbt. 8/5-1846. Jens Olsen Stulen (ophougen) og Ingeborg Olsdatters Ole. Fadd: Lars Nielsen Aas, Halvor Olsen Aas, og Kone Maren Simonsd., Peder Pedersen Stulen, pige Anne Johnsd. ib.

f. 3/2-1846. dbt. 8/5-1846. Christen Kiøstolfsen Follestad og Berthe Nielsdatters Andreas. Fadd: Torkild Børresens Kone Karen Kirstine Aslaksd. Follestad, pige Inger Christensd. ib., Niels Christensen ib., Kiøstolf Christensen ib., Tyge Jacobsen BbKlev.

f. 24/2-1846. dbt. 17/5-1846. John Johnsen N. Brækkejord og Karen Pedersdatters Bernt. Fadd: Jørgen Grinis Kone Karen Maria Nielsd., pige Ingeborg Pedersd. und. Grinie, Peder Sørensen ib., Søren Jørgensen Grinie, Jan Solvesen ib.

f. 11/2-1846. dbt. 17/5-1846. Ole Christensen und. Kolkind og Anne Johnsdatters Niels. Fadd: John Johnsen Kolkind og Kone Maren Johnsd., Halvor Olsen ib., Ole Johnsen ib., pige Anne Marie Johnsd. ib.

f. 28/4-1846. dbt. 8/5-1846. Lars Larsen Aabye, Meen og Berthe Sørensdatters Inger Kirstine. Fadd: Lars Sivertsen Enggrav og Kone Malene Olsd., pige Karen Sørensd. Meen, Abraham Larsen ib., Lars Olsen Riis.

f. 23/4-1846. dbt. 17/5-1846. Anders Jacobsen Meen og Marthe Nielsdatters Lovise. Fadd: Lars Jacobsens Kone Anne Maria Haraldsd. Øvrum, pige Magrethe Jacobsd. Meen, Isak Olsen Nærum, Jacob Jacobsen Langerød, Lars Knudsen Buer.

f. 20/12-1845. dbt. 24/5-1846. Niels Larsen Moe og Karen Jensdatters Sara. Fadd: Rasmus Christensen Holm, Peder Jensen Dybedal, Lars Jensen Teien, Halvor Holms Kone Sara Larsd., pige Maren Larsd. Moe.

f. 20/3-1846. dbt. 24/5-1846. Aslak Halvorsen Aas og Anne Helvig Madsdatters Maren Karine. Fadd: Gregorius Aslaksens Kone Anne Halvorsd. Stulen, pige Inger Maria Johnsd. i Skien, Halvor Madsen Mæhla, Lars Halvorsen ib., Østen Simonsen und. Moe.

f. 28/4-1846. Anders Andersen Myhren und. Nøglegaard og Karine Pedersdatters Maren. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Stadfæstelse. HD af Madame Jacobsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 4/3-1846. dbt. 24/5-1846. Hans Christensen und. Bratsberg og Berthe Maria Olsdatters Karen Helene. Fadd: Peder Christensens Kone Berthe Nielsd. und. Bratsberg, pige Gunild Maria Hermansd. i Skien, Even Christophersen Folloug, Christopher Evensen Folloug, Anders Thorsen.

f. 1/4-1846. dbt. 24/5-1846. Lars Jensen Teigen und. Moe og Mari Jacobsdatters Sara. Fadd: Ole Oterholts Kone Sara Jensd., pige Svanoug Gunbjørnsd. Grumstul, Niels Larsen Moe, Niels Jensen Oterholt, Jacob Jacobsen Brændsæter.

f. 3/12-1845. dbt. 24/5-1846. Østen Gundersen N. Hynie og Helvig Olsdatters Berthe Karine. Fadd: Niels Gundersen Fossum, John Jansen ib., Ole Peter Jacobsen ib., John Jansens Kone Karen Gundersd.(ib.GS), pige Helge Olsd. ib.

f. 28/2-1846. dbt. 1/6-1846. Ole Hansen Lie og Pernille Ellefsdatters Helene. Fadd: Anders Kleps Kone Ingeborg Rasmusd., pige Amborg Larsd. Saubrække, Hans Olsen Lie, Christen Pedersen ib., Anders Nielsen Sanden (Sanni. GS).

f. 2/3-1846. dbt. 1/6-1846. Niels Christophersen M. Bøe og Ragnild Hansdatters Maren Kirstine. Fadd: Niels Jensen Lien, Jens Christophersen Bøe, Jens Olsen Kiise, Hans Larsens Kone Maren Christophersd. und. Bøe, pige Maren Haraldsd. Fossum.

f. 22/3-1846. dbt. 1/6-1846. Hans Helgesen Gulseth og Berthe Andrea Kittilsdatters Berntine. Fadd: Svend Helgesens Kone Anne Gunilde Nielsd. Gulseth, pige Mariane Gundersd. ib., Anders Pedersen ib., Abraham Andersen og Gullich Larsen ib.

f. 14/10-1845. dbt. 17/5-1846. Peder Hansen BbKlev. og Pernille Sørensdatters Olavus. Fadd: Abraham Olsen BbKlev., John Olsen ib., Thomas Thorsen Brækkejord, Lars Gundersens Kone Berthe Hansd. BbKlev., pige Karen Larsd. ib.

f. 19/3-1846. dbt. 17/5-1846. Halvor Sørensen Doxrød og Karen Johanne Christensdatters Lars. Fadd: Ole Jensen Berberg, Halvor Paulsen Doxrød og Kone Inger Olsd., Abraham Pedersen ib., pige Andrea Halvorsd. paa Wenstøb.

f. 26/3-1846. dbt. 21/5-1846. Andreas Christensen Follestad og Thore Marie Sørensdatters Christen. Fadd: Ole Niels Jørgensen i Skien, Mathias Thoresen ib., Peter Christensen ib., Tobias Christensens Kone Elen Maria Gundersd. ib., pige Andrea Sørensd. ib.

f. 9/2-1846. dbt. 24/5-1846. Andreas Madsen Kuttere (Foss anden), og Mari Nielsdatters Niels. Fadd: Rollef Nielsen fra Saufde (Sauherad. GS) og Niels Nielsen ib., Lars Anundsen Fossum, pige Karen Abrahamsd. Hoppestad, pige Maren Andersd. Wenstøb.

f. 6/1-1846. dbt. 1/6-1846. Peder Olsen Semb og Ingeborg Kirstine Jensdatters (barnet er født paa S. Brækkejord.) Ole. Fadd: Hans Olsen Markers Kone Anne Kirstine Michelsd., pige Ingeborg Kirstine Jørgensd. Grinie, Ole Hansen Marker, Søren Jørgensen Grinie, Jens Isaksen Brækkejord.

f. 20/2-1846. dbt. 1/6-1846. Engebregt Pedersen und. Aarhuus og Karen Jensdatters Jens Peter. Fadd: Ole Jensen Fossum, Hans Olsen ib., Halvor Nielsen Aarhuus, pige Jensine Jensd. ib., moderen selv.

f. 1/3-1846. dbt. 1/6-1846. Harald Hansen Fossum og Ingeborg Maria Gundersdatters Gunder. Fadd: Niels Gundersen Fossum og Kone Maren Iversd., pige Anne Gurine Hansd. ib., Niels Hansen ib., Anders Olsen ib.

f. 23/4-1846. dbt. 1/6-1846. Lars Andersen N. Brækkejord og Maren Larsdatters Even. Fadd: Niels Nielsens Kone Inger Larsd. Falkum, pige Marthe Halvorsd. Røsager, Gregorius Halvorsen Fjelddal, Halvor Andersen i Skien, Jens Larsen und. Bøe.

f. 4/3-1846. dbt. 1/6-1846. Christen Pedersen Gløsmyr og Maria Elisabeth Sigfridsdatters Christen. Fadd: Peder Sigfridsen Fossum, Mads Larsen Langgang, Christopher Halvorsen Hougerød, pige Anne Larsd. und. Bøe, pige Anne Helvig Olsd. und. Aas.

f. 3/2-1846. dbt. 1/6-1846. Rasmus Jacobsen Riis og Anne Kirstine Jacobsdatters Martin. Fadd: Erik Kittilsen Riis, Hans Sivertsen ib., Ole Tollefsen Waller, pige Kirsten Hansd. Sølie, pige Maren Nielsd. Riis.

f. 3/2-1846. dbt. 7/6-1846. Halvor Olsen Aasen und. N. Foss og Anundsdatters Ole. Fadd: Abraham Jacobsen og Jens Jacobsen i Slemdal (Siljan. GS), Torkild Olsen Ballestad, Niels Oterholts Kone Gunild Olsd., pige Kirsti Olsd. Ballestad.

f. 7/5-1846. dbt. 7/6-1846. Christen Hansen Sanden og Marthe Arnesdatters Martin. Fadd: Lars Rønningens Kone Anne Dorthe Arnesd. und. Sølie, pige Karen Arnesd. Ougestad, John Olsen Buer, Hans Arnesen Ougestad, Andreas Arnesen i Porsgrund.

f. 27/4-1846. dbt. 14/6-1846. Torkild Olsen Ballestad og Anne Malene Halvorsdatters Ole. Fadd: Lars Isaksen und. Ballestad, Halvor Olsen und. Tufte og Kone Anne Amundsd., Ole Halvorsen ib., pige Kirsten Olsd. Ballestad.

f. 17/3-1846. dbt. 14/6-1846. Aslak Halvorsen Sverrig und. Moe og Anne Hansdatters Peder. Fadd: Andreas Gundersen Brækkejord og Kone Anne Halvorsd., pige Gurine Waldemarsd. und. Aas, Jørgen Waldemarsen, faderen selv.

f. 15/2-1846. dbt. 1/6-1846. Hans Halvorsen BbKlev. og Anne Berthea Johansdatters Johanne. Fadd: Jacob Røds Kone Maren Helene Johnsd. BbKlev., pige Karine Johansd. Fossum, John Rasmussen BbKlev., Torsten Johansen ib., Peder Johnsen Stubberød, BbKlev.

f. 18/2-1846. dbt. 14/6-1846. Skolelærer Johannes Gulbrandsen BbKlev. og Karen Mortensdatters Mathilde. Fadd: Engebregt Andersen BbKlev., Daniel Pedersen ib., Andreas Engebregtsen ib., pige Netta Mortensd. ib., moderen selv.

f. 13/4-1846. dbt. 14/6-1846. Søren Nielsen N. Brækkejord og Andrea Christensdatters Nicoline. Fadd: Gunder Axelsen BbKlev., Andreas Gundersen ib., Lars Hansen Gjemsøe, Anders Christensens Kone Kirstine Abrahamsd. Gjemsøe, pige Inger Christensd. ib.

f. 25/1-1846. dbt. 21/6-1846. Halvor Johansen Fossum og Inger Magrethe Andersdatters Grethe Kirstine. Fadd: Christen Johansens Kone Maren Kirstine Knudsd. Fossum, pige Mariane Hansd. ib., Christian Johansen ib., Peder Andersen ib., Hans Rasmussen ib.

f. 26/3-1846. dbt. 21/6-1846. Andreas Solvesen Kiær og Maren Engebregtsdatters Sine. Fadd: Lars Solvesen Kiær og Kone Gunild Olsd., pige Maria Engebregtsd. Semb, Jørgen Olsen Mæhla, faderen selv.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 17/3-1846. dbt. 21/6-1846. Niels Gundersen Fossum og Maren Christensdatters Inger Marie. Fadd: Isak Gundersen und. Moe, Østen Gundersen Hynie, Ole Peter Olsen Lien und. Fossum, Gullich Larsens Kone Christence Christensd. und. Gulseth, pige Dorthe Gundersd. Fossum.

f. 2/6-1846. dbt. 21/6-1846. Christen Christiansen und. Borrestad og Anne Helene Jacobsdatters Christiane. Fadd: Niels Helgesen und. Borrestad, Jens Olsen ib., pige Anne Magrethe Christiansd. ib., Begge forældrene selv.

f. 12/2-1846. dbt. 28/6-1846. Mathias Andersen Svinholt og Kirsten Eriksdatters Elise Andrea. Fadd: Kone Berthe Olsd. Valler, pige Live Andersd. Svinholt, Ole Tollefsen Valler, Niels Olsen ib., Niels Isaksen Kiølnæs.

f. 31/5-1846. dbt. 28/6-1846. (Tvillinger). Peder Jacobsen Holm og Magrethe Olsdatters Karen. Fadd: Anders Olsen Skilbred, Jens Zachariassen Kleven, Niels Aslaksen Høgelie, Niels Wattenbergs Kone Kari Olsd., pige Karen Jacobsd. Høgelie.

f. 31/5-1846. dbt. 28/6-1846. (Tvillinger). Peder Jacobsen Holm og Magrethe Olsdatters Andrea. Fadd: Amund Amundsen Høgelie, Ole Jørgensen Hobæk, Abraham Nielsen Wattenberg, Ole Kaases Kone Guro Olsd., pige Ingeborg Jacobsd. Teien.

f. 28/5-1846. dbt. 5/7-1846. Jacob Olsen Fossum og Adamine Hansdatters Sophie Mathilde. Fadd: Engebregt Engebregtsen Kone Inger Maria Sørensd. Skavan, pige Andrea Isaksd. i Skien, Isak Tollefsen Follestad, Lars Rasmussen Brækkejord, Iver Larsen Fossum.

f. 18/3-1846. dbt. 14/6-1846. Anders Andersen Hoppestul (i Sandsvær. GS) og Maria Isaksdatters Anders. Fadd: Engebregt Gundersen Fossum, Rasmus Engebregtsen Dyrkold og Kone Maria Olsd., Ole Andersen Øgter, pige Maren Isaksd. Hoppestul.

f. 18/4-1846. dbt. 14/6-1846. Ole Andersen Øgter og Dorthe Olsdatters Ole. Niels Nielsen Øgter og Kone Gunild Olsd., Anders Andersen ib., Jacob Knudsen und. Tufte, pige Kirsti Olsd. Sætret i Sandsværd.

f. 29/4-1846. dbt. 21/6-1846. Svenke Larsen Follestad og Anne Cathrine Olsdatters Gunder Karenius. Fadd: Ole Andersen Bommen, Follestad, Christian Henriksen ib., Olaus Svenkesen ib., pige Anne Maria Paulsd. ib., moderen selv.

f. 19/4-1846. dpt. 21/6-1846. Augen Sørensen BbKlev. og Marthe Christine Stodsdatters Johannes. Fadd: Knud Christensens Kone Anne Jensd. i Skien, pige Johanne Stodsd. Meenstad, Isak Sørensen BbKlev., Henrik Solvesen und. Mæhla, Peter Andersen i Skien.

f. 30/4-1846. dbt. 21/6-1846. Engebregt Gundersen Fossum og Margith Andersdatters Gunder. Fadd: Ellef Johannesens Kone Anne Gurine Gundersd. Blegebakken, pige Thurine Torgrimsd., Fossum, Christian Halvorsen ib., Christopher Gundersen ib., Christen Gundersen ib.

f. 3/6-1846. dbt. 28/6-1846. Halvor Olsen Eriksrød og Anne Jacobsdatters Gunder. Fadd: Christian Olsen Mauraasen, Ole Olsen Limie, Peder Olsen Eriksrød, pige Gunild Marie Olsd. ib., moderen selv.

f. 5/6-1846. dbt. 5/7-1846. Christian Olsen Mauraasen und. Tufte og Gunild Maria Johnsdatters Ole. Fadd: Halvor Olsen Eriksrød, Peder Olsen ib., Ole Olsen ib., Enke (pige?) Anne Olsd. und. Tufte, moderen selv.

f. 15/1-1846. dbt. 5/7-1846. Johannes Biørgusen und Tufte og Fredrikke Engebregtsdatters Fredrik. Fadd: Anders Engebregtsen und. Tufte og Kone Kari Hansd., Hans Christensen ib., Jacob Andersen Brækkejordet, pige Karine Johnsd. und. Foss.

f. 28/3-1846. dbt. 12/7-1846. Lorentz Christian Isaksen BbKlev. og Petronelle Gundersdatters Isak. Fadd: Hans Johnsens Kone Benedicte Magrethe Isaksd. BbKlev., pige Boel Gundersd. i Skien, Engebregt Engebregtsen i Eidanger, Henrik Andersen i Skien, Olaus Pedersen Brækkej.

f. 18/5-1846. dbt. 19/7-1846. Johannes Larsen Fossum og Maren Nielsdatters Erik. Fadd: Anders Eriksen Fossum, Jan Nielsen, Andreas Svendsen ib., Rasmus Nielsens Kone Inger Gundersd., pige Anne Eriksd. alle paa Fossum.

f. 5/7-1846. dbt. 19/7-1846. Lars Svenkesen N. Brækkejord og Karen Maria Andersdatters Anders. Fadd: Ole Hansen Brækkejord., Elias Larsen ib., Peder Andersen Holmen fra Skien, pige Anne Pernille Andersd. Grinie, pige Aaste Evensd. i Skien.

f. 31/3-1846. dbt. 2/8-1846. NB. Wilhelm Martinus. Pigen Maren Gurine Guttormsdatter BbKlev. angiver som Barnets fader Kobberslager Werner Monruch(?), gift mand i Skien. Uægte. Anmeldt af moderen selv.
Fadd: Niels Eriksens Kone Maren Kirstine Pedersd. BbKlev., pige Anne Karine Guttormsd. Gjemsøe, Halvor Olsen Brækkej., Halvor Nielsen Berg, BbKlev., Knud Guttormsen i Sandvigen.

f. 22/5-1846. dbt. 5/7-1846. Hans Nielsen Fossum og Anne Gurine Nielsdatters Nicoline. Fadd: Christian Johannesens Kone Anne Magrethe, Fossum, pige Anne Christine Jacobsd. Gulseth, Jens Nielsen Fossum, Hans Rasmussen ib., Christen Olsen ib.

f. 8/4-1846. dbt. 5/7-1846. John Olsen Wasenden und. Moe og Dorthe Andersdatters Ingeborg. Fadd: Rasmus Nielsens Kone Inger Gundersd. Fossum, pige Dorthe Gundersd. i Slemdal, Gunder Aslaksen Afsøla, Anders Gundersen ib., Anders Paulsen i Skien.

f. 19/1-1846. dbt. 12/7-1846. Ole Grimersen Mauraasen und. Tufte og Maria Anundsdatters Karen. Fadd: Hans Engebregtsens Enke Anne Helene Anundsd. Fossum, pige Karen Helgesd. Foss, Engebregt Hansen Fossum, Lars og Johannes Helgesen Foss.

f. 23/5-1846. dbt. 15/7-1846. Konsul Søren Munck, Follestad og Marie Pauline født Plesners Karen. Fadd: Enkefru Caroline Seip, Jfr. Gunvor Taraldsen, Doctor med. Munck, Adjunct Plum, Kiøbmand Plesner.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 18/6-1846. dbt. 19/7-1846. Isak Christensen Skilbred og Maria Andersdatters Anne Gurine. Fadd: Rasmus Christensen Holm og Kone Gunild Kirstine Larsd., pige Kirsten Christensd. ib., Anders Olsen Skilbred, Ole Olsen Hobæk, Brækkejord.

f. 9/3-1846. dbt. 19/7-1846. Ole Larsen und. Borrestad og Maren Gundersdatters Elise. Fadd: Peter Svendsen und. Borge, Anders Gundersen Sanne, Christen Gundersen ib., pige Pernille Svendsd. Borgeskov, moderen selv.

f. 24/7-1845. dbt. 2/8-1846. Røneck Christensen und. N. Wenstøb og Marthe Magrethe Andersdatters Anne Kirstine. Fadd: Ole Olsen Eriksrød, Jacob Thomassen ib., Johannes Torkildsen und. Tufte, pige Maren Olsd. Fjelddalen, moderen selv.

f. 4/7-1846. dbt. 2/8-1846. Halvor Engebregtsen Ekonrød und. Bratsberg og Søvei Olsdatters Hansine. Fadd: Jørgen Kiøstolfsen Follestad, Jens Sørensen Folloug, pige Anne Olsd. Findal i Solum, begge forældrene selv.

f. 8/3-1846. dbt. 16/8-1846. NB. Johanne. Pige Ragnild Paulsd. und. Aarhuus, angiver som Barnefader Uk. Johannes Henriksen Redis i Skien. Uægte. Anmeldt af Moderen selv.
Fadd: Engebregt Pedersens Kone Karen Jensd. Aarhuus, pige Jensine Jensd. ib., Peder Isaksen Øde Sneltvedt, Abraham N. Wattenberg, Halvor Thorbjørnsen Putten.

f. 31/3-1846. dbt. 16/8-1846. Skibscapitain Andreas Walther Bomhoff N. Grinie og Dorthea Sophie Bomhoffs Benedicte Magrethe. Fadd: Madame Else Cathrine Bomhoff og Jfr. Magdalene Christine Bomhoff Grinie, Kiøbmand A. O. Evensen fra Brevig, M. Thorbiørnsen og J. Grøndahl paa Meen.

f. 7/4-1846. dbt. 2/8-1846. Peder Zachariassen S. Brækkejord og Maren Olsdatters Olaus Zacharias. Fadd: Skolelærer A. Amundsen, Thomas Thomassen, begge paa Brækkejord, pige Elen Maria Knudsd. i Skien, begge forældrene selv.

f. 18/5-1846. dbt. 2/8-1846. Jørgen Hansen Paust, Follestad og Nicoline Sophie Lindbergs Mathias. Fadd: Knud Guttormsens Kone Caroline Asbiørnsen i Skien, pige Christiane Johannesd. Follestad, Johannes Hansen ib., Niels Jensen Sandvig, Niels Engebregtsen Blegebakken.

f. 21/1-1845. dbt. 9/8-1846. Amund Torstensen und. N. Wenstøb og Karen Olsdatters Ole. Fadd: Halvor Olsen Eriksrød, Peder og Ole Olsen ib., pige Gunild Maria Olsd. ib., moderen selv.

f. 28/7-1846. dbt. 16/8-1846. Hans Levordsen Gulseth og Gurine Andrea Christensdatters Ludvig Gustav. Fadd: Christen Sørensen Aadna og Kone Maren Jensine Johnsdatter, pige Marthe Andrea Levordsd. Myhren, Levord Christiansen ib., Andreas Anundsen Tangen, alle af Solum Sogn.

f. 9/4-1846. dbt. 16/8-1846. Gullik Gulliksen BbKlev. og Anne Jensdatters Jens. Fadd: Engebregt Jacobsen BbKlev, Halvor Johnsen Brækkejord, Lars Isaksen Ballestad, pige Karen Pedersd. i Skien, moderen selv.

f. 28/6-1846. dbt. 6/9-1846. Mads Monsen Braaten und. Borrestad og Anne Andersdatters Martin. Fadd: Johannes Thorsen und. Gjerpen, Hans Thorsen ib., Johannes Madsen Aarhuus, Thor Thorsens Kone Maren Olsd. i Porsgrund, pige Karen Knudsd.

f. 18/8-1846. dbt. 6/9-1846. Ole Andersen BbKlev. og Karen Georgine Clausdatters Andreas.  Fadd: Svenke Larsen Follestad, Kittil Gundersen Kongerød, Halvor Jensen Blegebakken, Sigurd Langelands Kone Lisabeth Olsd., pige Benedicte Larsd. Oseb.

f. 7/4-1846. dbt. 6/9-1846. Zacharias Nielsen und. Fossum og Ingeborg Andrea Fredriksdatters Fredrik. Fadd: Torsten Jansen Graaten, Ole Nielsen Mæhla, John Nielsen Fossum, Jacob Nielsens Kone Ingeborg Jensd. i Solum, pige Karen Jensd. ib.

f. 9/7-1846. dbt. 13/9-1846. Christen Nielsen und. Doxrød og Gurine Sørensdatters Niels. Fadd: Engebregt Jansen Mauraasen, Halvor Jensen Doxrød, Halvor Paulsen ib., pige Andrea Sørensd. ib., pige Christine Sørensd. Foss.

f. 28/6-1846. dbt. 13/9-1846. Ole Pedersen M. Bøe og Karen Johannesdatters Erik. Fadd: Jacob Madsen Dyrendal, Christen Christensen Bøe, Johannes Olsen ib., Christopher Hansens Kone Dorthe Eriksd. und. Dyrkold, pige Ingeborg Helgesd. und. Foss.

f. 16/7-1846. dbt. 13/9-1846. Niels Pedersen Flittig und. Moe og Kirsti Olsdatters Anders. Fadd: John Olsen Tormodsrød og Kone Karen Olsd., pige Ingeborg Olsd. Flittig, Peder Pedersen Tveten i Slemdal, Ole Andersen Kløverød i Slemdal.

f. 23/6-1846. dbt. 6/9-1846. (Tvillinger). Isak Andersen und. Meen og Anne Thorine Nielsdatters Berthe Andrea. Fadd: Ole Steensrøds Kone Lisbeth Borgersd. und. Løberg, pige Maren Isaksd. Steensrød, Hans Andersen Stubberød, Lars Andersen Skiefjeld, Anders Olsen Aasterød.

f. 23/6-1846. dbt. 6/9-1846. (Tvillinger). Isak Andersen und. Meen og Anne Thorine Nielsdatters Karen. Fadd: Pige Johanne Andersd. Rønningen und. Meen, pige Maren Nielsd. Nyegaard, Anders Nielsen Meen, Lars Larsen Steensrød, Hans Petersen Løkenberg.

f. 28/5-1846. Gunder Jensen und. Mæhla og Maren Sørensdatters Gunild. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Konfirmation. HD af Skoleholder Anders Lie.

f. 25/7-1846. dbt. 6/9-1846. Engebregt Olsen Holt og Karen Gunbiørnsdatters Kirsten. Fadd: Erik Olsens Kone Maria Andersd. Rød, pige Anne Olsd. Kiise, Jens Olsen Fossum, Halvor Olsen Kiise, Peder Jensen Dybedal.

f. 2/6-1846. dbt. 6/9-1846. Ole Jensen Fossum og Mette Andrea Abrahamsdatters Kirsten Gurine. Fadd: Anders Christensens Kone Kirsten Abrahamsd. af Solum, pige Karen Abrahamsd. i Skien, Christen Andersen i Solum, Engebregt Pedersen Aarhuus, Hans Henriksen Fossum.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 22/7-1846. dbt. 13/9-1846. Hans Peter Andersen und. Borrestad og Anne Magrethe Jacobsdatters Martine. Fadd: John Andersen und. Meen, Herman Larsen und. Borrestad, Johan Gundersen ib., Niels Andersens Kone Maren Andersd. Blegebakken, pige Dorthe Stodsd. Meenstad.

f. 22/6-1846. dbt. 13/9-1846. Marcus Gundersen Aashammer og KIrsten Knudsdatters Anne Karine. Fadd: Isak Ellefsen und. Tufte, Jørgen Waldemarsen Aashammer, Johannes Caspersen ib., Hans Pedersens Kone Inger Gundersd. Hougen, pige Karen Knudsd. und. Tufte.

f. 15/7-1846. dbt. 13/9-1846. Niels Andersen N. Wenstøb og Karen Olsdatters Berthe Maria. Fadd: Halvor Larsen Buslaatten, Engebregt Andersen Mæhla, Andreas Andersen Wenstøb, Halvor Johannesens Kone Ingeborg Andersd. Mæhla, Christopher Andersens Kone Kirsten Nielsd. i Skien.

f. 12/7-1846. dbt. 13/9-1846. Ole Gundersen und. Ø. Borge og Amborg Kirstine Larsdatters Hansine. Fadd: Gunder Gundersen Ramsaas, Peder Christensen Borgeskov, Engebregt Olsen i Porsgrund, pige Anne Gundersd. Ramsaas, moderen selv.

f. 25/5-1846. dbt. 20/9-1846. Jens Jacobsen und. Sølie og Marthe Larsdatters Thorine. Fadd: Abraham Jacobsen und. Borge, Knud Larsen ib., John Jansen Enggrav, pige Gunild Jacobsd. und. Borge, moderen selv.

f. 21/4-1846. dbt. 20/9-1846. Isak Tollefsen und. Lie og Maren Kirstine Fredriksdatters Inger Maria. Fadd: Elis Asbiørnsen Klep, Even Tollefsen Skyer, pige Karen Kirstine Fredriksd. Lie, Begge forældrene selv.

f. 19/7-1846. dbt. 13/9-1846. Hans Olsen Marker og Gunild Pedersdatters Christian. Fadd: Hans Pedersen Gjerpen, Isak Pedersen Øde Sneltvedt, Jørgen Olsen Marker, Abraham Olsens Kone, BbKlev., pige Tarand Olsd. Marker.

f. 7/4-1846. dbt. 27/9-1846. Halvor Halvorsen und. Hynie og Berthe Nielsdatters Halvor. Fadd: Halvor Nielsen Aarhuus, Lars Nielsen Rolighed i Skien, Tollef Halvorsen Follestad, Jens Nielsens Kone Marthe Christophersd. Hynie, pige Andrea Olsd. ib.

f. 25/8-1846. dbt. 11/10-1846. Anund Halvorsen und. Frogner og Karen Olsdatters Ole. Fadd: Anders Olsen Sneltvedt, Einer Olsen ib., Halvor Halvorsen Gulseth, Anders Olsens Kone Johanne Halvorsd, Sneltvedt, pige Gunild Pedersd.

f. 28/8-1846. dbt. 18/10-1846. David Thorsen und. Ø. Borge og Berthea Pedersdatters Jacob Peter. Fadd: Abraham Jacobsen und. Borge, Aslak Pedersen ib., Ole Christensen und. Sølie, pige Inger Abrahamsd. i Porsgrund og moderen selv.

f. 19/8-1846. dbt. 25/10-1846. Peder Olsen Holm und. Bratsberg og Anne Sophie Andersdatters Adolph Severin. Fadd: Halvor Olsen Holm, Thoresius Noord BbKlev., Jens Pedersen Tufte und. Bratsberg, pige Sophie Pedersd. ib., moderen selv. HD af Gjordemoder Mad. Amundsen.

f. 15/9-1846. dbt. 1/11-1846. Johannes Johannesen und. Borrestad og Anne Amundsdatters Hans. Fadd: Niels Johnsen und. Ballestad, Anders Pedersen ib., Jens Amundsen und. Brække, pige Maria Olsd., moderen selv.

f. 3/10-1846. dbt. 15/11-1846. Johannes Gundersen und. Gulseth og Marthe Nielsdatters Hans. Fadd: Hans Helgesen Gulseth, Andreas Hansen und. Aarhuus, Abraham Andersen Gulseth, pige Dorthe Andersd. ib., pige Marthe Maria Johannesd. ib.

f. 15/5-1846. dbt. 15/11-1846. Jørgen Kiøstolfsen Ekonrød und. Bratsberg og Anne Kirstine Isaksdatters Abraham. Fadd: Halvor Engebregtsens Kone Søvei Olsd. Ekonrød, pige Anne Karine Nielsd. ib., Hans Olsen Follestad, John Pedersen ib., Daniel Halvorsen Ekonrød.

f. 29/8-1846. dbt. 22/11-1846. Anders Nielsen Lien und. Meen og Karen Christensdatters Niels. Fadd: Erik Nielsen Borrestad, Halvor Christensen i Porsgrund, pige Maren Christensd. Meen, Begge forældrene selv.

f. 27/11-1846. Isak Olsen Nærum og Marthe Jacobsdatters Ole. Fadd: Død føend Daabens Konfirmation (i kirken). HD af Skoleholder Hans Sivertsen.

f. 4/6-1846. dbt. 20/12-1846. Halvor Aslaksen Berg und. Gjerpen lille og Kirsten Halvorsdatters Gunder. Fadd: Isak Larsens Kone Marianne Christensd. Berg, pige Maren Larsd. Kiær, Gunder Larsen ib., Jacob Hansen Brækkejord., Ole Hansen ib.

f. 30/5-1846. dbt. 20/12-1846. Lars Christensen Follestad og Berthe Olsdatters Andreas Christensen. Fadd: Thomas Henriksens Enke Anne i Follestad, pige Dorthe Marie Isaksd. Gjemsøe, Henrik Thomassen, Kiøstolf Christensen og Niels Christensen, Alle i Follestad.

f. 21/8-1846. dbt. 20/9-1846. Torger Olsen S. Sneltvedt og Berthe Maria Christensdatters Anne Karine. Fadd: Daniel Pedersen BbKlev., Hans Olsen ib., Kittil Nielsen Skyer, Ole Olsens Kone Berthe Olsd. Setret, pige Ingeborg Olsd. Sneltvedt.

f. 7/9-1846. dbt. 27/9-1846. Peder Jensen Dybedal og Svanoug Gundbiørnsdatters Karen. Fadd: Engebregt Kiises Kone Karen Gundbiørnsd. Holt, pige Ingeborg Olsd. Moe, Niels Larsen ib., Niels Jensen Oterholt, Lars Jensen Teigen.

f. 12/7-1846. dbt. 27/9-1846. Anund Brynildsen S. Brækkejord. og Sara Isaksdatters Anne Berthea. Fadd: Peder Andersen i Skien, Ole Andersen ib., Gunder Knudsen Fossum, pige Karen Isaksd. i Skien, moderen selv.

f. 18/8-1846. dbt. 27/9-1846. Anders Olsen Sølie og Anne Larsdatters Kirsten. Fadd: Engebregt Olsens Kone Karen Larsd. Enggrav, pige Aase Maria Thronsd. Frogner, Niels Haraldsen Aakre, Niels Jacobsen Myhra, Knud Larsen Buer.

f. 14/9-1846. dbt. 11/10-1846. Rasmus Christensen Holm og Gunild Kirstine Larsdatters Anne. Fadd: Isak Christensens Kone Maria Andersd. Skilbred, pige Maren Larsd. Moe, Peder Larsen ib., Halvor Olsen Holm, Ole Isaksen Langerød.

f. 19/7-1846. dbt. 11/10-1846. Daniel Olsen S. Sneltvedt og Maren Pedersdatters Ingeborg Marie. Fadd: Mads Pedersen Sørbøe, Johannes Johnsen Bratsbergskov, Lars Andersen und. Tufte, Gunder Sørbøes Kone Berthe Johnsd., pige Ingeborg Johansd. Sneltvedt.

f. 21/6-1846. dbt. 18/10-1846. Svend Olsen Kopper S. Brækkej. og Maren Anundsdatters Berthe Kirstine. Fadd: Christen Engebregtsen Brækkejord., Thomas Thomassen ib., Peder Nielsen i Skien, Bernt Johnsens Kone Ragnild Olsd. BbKlev., pige Anne Laurine Larsd. Brækkejord.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 25/9-1846. dbt. 18/10-1846. Ole Jensen Løberg og Gunild Maria Larsdatters Ingeborg. Fadd: Peder Johnsen Løberg og Kone Karen Jensd., Lars Nielsen ib., Jacob Bentsen ib., pige Anne Helvig Olsd. Austad i Slemdal.

f. 9/9-1846. dbt. 18/10-1846. Halvor Abrahamsen W. Bøe i Luxefjeld og Thone Gurine Halvorsdatters Anne Thorine. Fadd: Christen Nielsen Hoppestad og Kone Christine Abrahamsd., Abraham Abrahamsen ib., Torsten Torstensen Luxefjeld og pige Ingeborg Abrahamsd. Hoppestad.

f. 3/2-1846. dbt. 18/10-1846. Ole Olsen Aamodt i Luxefjeld og Ingeborg Gurine Andersdatters Karen Karine. Fadd: Halvor Abrahamsen Bøe, Ole Peter Olsen Fossum, Østen Gundersen Hynie og Kone Helvig Nielsd., pige Helge Olsd. und. Fossum.

f. 25/12-1845. dbt. 25/10-1846. Isak Gundersen Svarverplads und. Moe og Karen Jahnsdatters Inger Maria. Fadd: Simon Madsens Kone Maria Engebregtsd. Ekonrød (und. Moe. GS), pige Karen Gundersd. Fossum, Østen Gundersen Hynie, Niels Gundersen Fossum, Hans Halvorsen Jønnevald.

f. 24/7-1846. dbt. 25/10-1846. Christen Olsen Fossum og Inger Olsdatters Mariane Christine. Fadd: Ole Jensens Kone Andrea Abrahamsd. Fossum, pige Berthe Henriksd. i Skien, Niels Gundersen Hynie, Anders Olsen ib., Lars Eliassen Aarhuus.

f. 2/11-1846. dbt. 26/12-1846. Svend Larsen und. N. Bøe og Marthe Kirstine Henriksdatters Lars. Fadd: Anders Olsens Kone Ingeborg Paulsd. und. Bøe, pige Maria Larsd. ib., Engebregt Larsen ib., Aslak Engebregtsen ib., Hans Henriksen Fossum.

f. 17/10-1846. dbt. 26/12-1846. Hans Olsen und. Meen og Anne Nielsdatters Martin. Fadd: Lars Isaksens Kone Anne Dorthe Nielsd. Skyer, pige Anne Kirstine Andersd. und. Meen, Andreas Andersen ib., Ole Nielsen Skyer, Peder Christensen und. Bratsberg.

f. 17/9-1846. dbt. 26/12-1846. Thyge Larsen Kiær og Ingeborg Gregersdatters Jørgen. Fadd: Gunder Larsen Kiær, Peder Pedersen Løberg, Jørgen Pedersen Gjerpen, Anne Gurine Gregersd. Tveten, pige Maren Larsd. Kiær.

f. 19/11-1846. dbt. 27/12-1846. Abraham Olsen BbKlev. og Anne Marie Pedersdatters Ole Peter. Fadd: Engebregt Andersens Kone Ingeborg Christensd. BbKlev., pige Maren Thronsd. Frogner, Hans Pedersen Gjerpen, Isak Pedersen Øde Sneltvedt, Jens Andreas Hansen BbKlev.

f. 23/10-1846. dbt. 27/12-1846. Jacob Andersen und. Borrestad og Karen Marie Einarsdatters Andreas Dortheus. Fadd: Niels Hansen Hynie, Fossum, Niels Andersen Tolnæs i Solum, Niels Olsen und. Borrestad, pige Elen Kirstine Sørensd. i Skien, moderen selv.

f. 8/11-1846. dbt. 27/12-1846. Lars Olsen Riis og Magrethe Sivertsdatters Severin. Fadd: Peder Larsen i Skien, Engebregt Olsen ib., Christian Olsen Troldsaas, pige Ingeborg Olsd. Bakken, moderen selv.

f. 4/9-1846. dbt. 25/10-1846. Niels Solvesen N. Wenstøb og Anne Maria Tolvsdatters Inger Johanne. Fadd: Tolv Jensen Wenstøb, Abraham Pedersen ib., Jan Solvesen Grinie, pige Anne Johnsd. ib., moderen selv.

f. 27/8-1846. dbt. 1/11-1846. Lars Caspersen Aashammer og Marthe Gundersdatters Inger Karine. Fadd: Lars Gundersen Semb, Johannes Caspersen Aashammer, Niels Aslaksen ib., pige Karen Olsd. ib., moderen selv.

f. 2/8-1846. dbt. 1/11-1846. NB. Hanne. Pige Inger Hansdatter fra Fossum, tjener paa Limie, angiver for Barnets fader, arrestant Abraham Åkerlund. Anmeldt af Anders Danielsen Fossum.
Fadd: Niels Solvesen Wenstøb og Kone Anne Maria Tolvsd., pige Mariane Hansd. Gulseth, Anders Danielsen Fossum, Jørgen Hansen ib.

f. 10/10-1846. dbt. 8/11-1846. Ole Andersen S. Brækkejord og Inger Jensdatters Maren. Fadd: Jens Nielsens Kone Anne Halvorsd. Fossum, pige Maren Andersd. ib., Andreas Jensen ib., Hans Halvorsen Brækkejord., Carl Andersen BbKlev.

f. 18/9-1846. dbt. 15/11-1846. Hans Pedersen BbKlev. og Maren Nielsdatters Petrea. Fadd: Halvor Halvorsen BbKlev., Engebregt Pedersen ib., Simon Gregoriussen Gravelie, Gregorius Gravelies Kone Anne Malene Simonsd., pige Inger Johnsd. i Skien.

f. 6/9-1846. dbt. 22/11-1846. Anders Hansen Lien und. Fossum og Dorthe Maria Jensdatters Maren Christine. Fadd: Jens Nielsens Kone Anne Pedersd. Fossum, pige Maren Lovise Jensd. ib., Gunder Jensen ib., Jens Jensen ib., John Jensen ib.

f. 15/11-1846. dbt. 29/11-1846. Christian Nielsen und. Bøe og Anne Abrahamsdatters Karen. Fadd: Hans Nielsens Kone Aslaug Johnsd., pige Maren Kirstine Olsd. und. Bøe, Ole Nielsen ib., Aslak Engebregtsen ib., Jacob Johnsen ib.

f. 19/10-1846. dbt. 6/12-1846. Ole Andersen und. Bratsberg og Ingeborg Torstensdatters Ingeborg. Fadd: Peder Holms kone Sophie Andersd. und. Bratsberg, pige Karen Eriksd. i Skien, Peder Johnsen Løberg, Jens Pedersen und. Bratsberg, Torsten Olsen ib.

f. 13/11-1846. dbt. 6/12-1846. Even Abrahamsen Fossum og Berthe Trulsdatters Maren. Fadd: Christopher Olsens Kone Berthe Abrahamsd. Fossum, pige Kirsten Maria Trulsd. ib., Niels Olsen Hynie, Sivert Johannesen BbKlev., Peder Sørensen Fossum.

f. 6/7-1846. dbt. 13/12-1846. Elias Andersen BbKlev. og Berthe Thomasdatters Andrea. Fadd: Isak Andersen BbKlev. og Kone Pernille Hansd., pige Berthe Jørgensd. ib., Christen Halvorsen ib., Kittil Nielsen ib. HD af Niels Løbergs Kone.

f. 22/10-1846. dbt. 20/12-1846. Ole Andersen Fløtterød, BbKlev. og Maren Dorthea Gundersdatters Marie Cecilie. Fadd: Jens Andreas Hansen BbKlev., Johannes Hansen Blegebakken, Anders Andersen Fløtterød, Anders Gjertsens Kone Anne K. Rasmusd. Fløtterød, pige Ingeborg Marie Andersd. Skotland (und. Hynie. GS).

f. 9/9-1846. dbt. 26/12-1846. Halvor Rasmussen paa Jønnevald og Anne Olsdatters Inger Maria.. Fadd: Lars Hansens Kone Maren Isaksd. Grinie, pige Aslaug Olsd. Fossum, Hans Isaksen ib., Peder Jahnsen Wenstøb, Tov Larsen ib.

f. 30/10-1846. dbt. 2/1-1847. Ole Jørgensen Hobæk und. Rising og Anne Larsdatters Johan. Fadd: Peder J. Holms Kone Magrethe Olsd., pige Ingeborg Larsd. Gjerpen lille, Peder Jacobsen Holm, Abraham Nielsen Wattenberg, Halvor Johnsen Brækkejord.

f. 4/9-1846. dbt. 17/1-1847. Møller Lars Iversen Fossum og Inger Jahnsdatters Carl Edvard. Fadd: Jacob Olsens Kone Adamine Hansd. Fossum, pige Anne Pedersd. ib., Knud Peter Christophersen ib., Henrik Solvesen und. Hynie, Niels Gundersen Fossum.

f. 27/12-1846. dbt. 24/1-1847. Ole Isaksen Steensrød und. N. Løberg og Elisabeth Borgersdatters Isak. Fadd: Anders Johnsen Steensrød, Isak Andersen und. Meen, Halvor Borgersen und. Bratsberg, Lars Isaksens Kone Anne Dorthe Nielsd. Skyer, pige Johanne Andersd. BbKlev.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 25/8-1846. dbt. 24/1-1847. Christian Henriksen Follestad og Ingeborg Larsdatters Lars. Fadd: Svenke Larsen Follestad, Isak Andersen BbKlev. og Kone Berthe Pernille Olsd., Torger Henriksen BbKlev., pige Pernille Olsd. ib.

f. 2/1-1847. dbt. 31/1-1847. Mathias Larsen Sølie og Ingeborg Torkildsdatters Lars. Fadd: Jacob Larsens Kone Høiseth, pige Karen Tovsd. ib., Christian Thorsen ib., Simon Jacobsen Sølie, Engebregt Engebregtsen Lunde i Eidanger.

f. 5/10-1846. Procurator (advokat GS) Adolph Jørgen Dahl. Haven und. Falkum og Sara Marine Brangstrups Anthon Johan. Fadd: (Ingen faddere). Død førend Daabens Konfirmation. HD af Provst Rode.

f. 16/1-1847. dbt. 14/2-1847. Fredrik Christian Styhr und. Strømdal og Kirsten Maria Nielsdatters Niels. Fadd: Anders Jacobsens Kone Marthe Nielsd. Meen, pige Anne Magrethe Jacobsd. ib., Jens Eliassen Aarhuus, Lars Knudsen Buer, Lars Rasmussen Strømdal.

f. 8/2-1847. dbt. 28/2-1847. Jan Solvesen Grinie og Anne Johnsdatters Johan. Fadd: Niels Solvesen Wenstøb og Kone Anne Maria Tolvsd., pige Ingeborg Jørgensd. Grinie, Søren Jørgensen ib., Ole Pedersen ib.

f. 17/12-1846. dbt. 7/3-1847. Simon Olsen Høgaas av Sæteret und. Rising og Anne Kirstine Mathiasdatters Mathias. Fadd: Ole Jørgensen Hobæk, Jørgen Olsen Kaasa, Just Eriksen Mustvedt, Ole Jansens Kone Guro Olsd. Kaasa, pige Anne Gurine Olsd. Kittilsrød.

f. 23/11-1846. dbt. 7/3-1847. Banksecretair Ole Lie, Petersborg og Thora født Bøttgers Ole Thorvald. Fadd: Madame Hanna Hansen i Skien, Jfr. Karen Lund Aarhuus, fuldmægtig Peder Thorbiørnsen, Hans Thosbiørnsen og Handelsbetjent Johannes Hoffgaard, alle i Skien. HD af Klokker Lund.

f. 26/9-1846. dbt. 26/12-1846. Engebregt Andersen und. Mæhla og Anne Dorthea Olsdatters Marthe Kirstine. Fadd: Lars Halvorsen Mæhla, Halvor Johansen ib., Andreas Andersen i Skien, Christopher Andersens Kone Kirsten Engebregtsd. ib., Karen Olsd. Wenstøb.

f. 29/10-1846. dbt. 26/12-1846. Halvor Borgersen und. Bratsberg og Anne Henriksdatters Severine Berthea. Fadd: Isak Isaksens Kone Kirsten Larsd. und. Bratsberg, pige Kirsten Borgersd. ib., Ole Isaksen Hougerød(?), Isak Olsen Berberg, Niels Hansen Nenseth, Solum Sogn.

f. 27/10-1846. dbt. 26/12-1846. Tollef Henriksen Fossum og Birgithe Caisa Petersdatters Line Dorthea. Fadd: Johannes Henriksen Fossum, Johannes Caspersen Aashammer, Henrik Henriksen Fossum, Lars Caspersens Kone Marthe Gundersd., Aashammer, pige Dorthea Henriksd. Fossum.

f. 21/8-1846. dbt. 26/12-1846. Peder Hansen und. Ø. Borge og Gunild Sørensdatters Bertine. Fadd: Ole Sørensens Kone Sine Michelsd. Oseb., pige Anne Oline Hansd. ib., Hans Sørensen Oseb., Halvor Sørensen ib., Peder Hansen Borgeskov.

f. 13/9-1846. dbt. 26/12-1846. Anders Hansen Fossum og Andrea Johannesdatters Bertine. Fadd: Niels Hansens Kone Inger Larsd. Wenstøb, pige Anne Christensd. Fossum, Christopher Larsen ib., Peder Sigfridsen ib., Peder Andersen ib.

f. 21/10-1846. dbt. 27/12-1846. Niels Pedersen Fossum og Lovise Hansdatters Hanne Gurine. Fadd: Peder Aslaksens Kone Ingeborg Marie Jacobsd., Fossum, pige Kirsten Pedersd., Aslak Pedersen, Hans Rasmussen, Arne Christensen.

f. 22/11-1846. dbt. 27/12-1846. Skoleholder Hans Sivertsen Riisrødning og Benedicte Bentsdatters Johanne Marie. Fadd: Jørgen Johnsen i Porsgrund, Isak Larsen i Skien, pige Inger Johnsen i Porsgrund, Begge forældrene selv.

f. 1/11-1846. dbt. 10/1-1847. Halvor Larsen Ballestad og Marthe Magrethe Larsdatters Karen. Fadd: Peder Larsens Kone Mari Gundersd. Meen, pige Christine Larsd. Ballestad, Even Larsen Rønningen und. Løberg, Ole Gundersen Ødegaarden, Lars Larsen Meen.

f. 13/12-1846. dbt. 10/1-1847. Jens Andreas Hansen BbKlev. og Anne Gundersdatters Marie Anne. Fadd: Christopher Løkenberg, Brækkejord., Abraham Olsen BbKlev., Ole Andersen ib., pige Laurentze Andrea Gundersd. i Skien, moderen selv.

f. 10/12-1846. dbt. 24/1-1847. Lars Nielsen BbKlev. og Ingeborg Gundersdatters Severine. Fadd: Christen Halvorsen BbKlev, Andreas Gundersen ib., Andreas Nielsen BbKlev., Enke Marthe Maria Nielsd. Blegebakken, pige Andrea Larsd. BbKlev.

f. 1/12-1846. dbt. 31/1-1847. Niels Andersen und. Tufte og Thurine Eriksdatters Magrethe. Ole Jensen Berberg, Johannes Andersen Kleven, Marcus Olsen Berberg, Mads Andersens Kone Maren K. Olsd. und. Bøe, og pige Anne Nielsd. Kleven.

f. 18/12-1846. dbt. 7/2-1847. Jacob Jacobsen Løberg og Gurine Thorbjørnsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Niels Thorbjørnsen Løberg, og Kone Berthe Thorbjørnsd., Ole Jensen og Thomas Nielsen ib., pige Johanne Evensd. i Skien.

f. 23/12-1846. dbt. 14/2-1847. Smed Carl Johan Eriksen und. Strømdal og Dorthe Maria Monsdatters Berthe Maria. Fadd: Lars Nielsens Kone Anna Maria Johannesd. und. Strømdal, pige Sina Jensd. BbKlev., Lars Andersen i Skien, Mads Jacobsen ib., Peder Johannesen Tysland.

f. 8/3-1847. John Andersen Brua und. Meen og Karen Pernille Borgersdatters Lars. Fadd: (Ingen faddere). Død førend Daabens Bekræftelse. HD af Enke Mari Jensd. Myrene.

f. 11/1-1847. dbt. 21/3-1847. Aslak Paulsen und. Bøe og Karen Pedersdatters Peder. Fadd: Anders Olsens Kone Ingeborg Paulsd. und. Bøe, pige Aslaug Paulsd. ib., Christen Nielsen Lien ib., Aslak Engebregtsen ib., Mads Andersen.

f. 8/12-1846. dbt. 21/3-1847. Knud Christophersen Sølie og Marthe Eriksdatters Edvard. Fadd: Isak Aaltvedts Kone Anne Anundsd., pige Larine Larsd. Høiseth, Simon Jacobsen Sølie, Lars Gundersen ib., J. Stribolt Bjerketvedt i Eidanger.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 26/12-1846. dbt. 21/3-1847. Gregorius Aslaksen N. Stulen og  Anne Halvorsdatters Halvor. Fadd: Aslak Aas's Kone Helvig Madsd., pige Anne Johnsd. Stulen, Niels Olsen og Jens Olsen Stulen, Aslak Halvorsen Aas.

f. 22/7-1845 (ja,1845 GS). dbt. 28/3-1847. Jacob Olsen Rostedal und. W. Borge og Aase Maria Knudsdatters Jacob. Fadd: Søren Svendsen Borgeskov, pige Magrethe Larsd. Løberg, Abraham Abrahamsen Hoppestad, moderen selv.

f. 2/1-1847. dbt. 1/4-1847. Halvor Hansen Tufte og Inger Karine Andersdatters Zacharias. Fadd: Jacob Gundersen Røds Kone Maren Andersd. und Kiise, pige Kari Andersd. Limie, Gunder Andersen Limie, Ole Andersen ib., faderen selv.

f. 24/3-1847. Christian Nielsen Kleven og Anne Pedersdatters Peder. Fadd: (Ingen faddere). Død førend Daabens Konfirmation. HD af Niels Nielsen Kleven.

f. 27/1-1847. dbt. 5/4-1847. Halvor Pedersen Goberg und. Aarhuus og Gurine Andrea Larsdatters Peter. Fadd: Gunder Børresens Kone Maren Michelsd. Bratsberg, pige Else Kirstine Andersd. Mæhla, Rasmus Pedersen Blegebakken, Zacharias Larsen i Skien, Nis Nissen und. Mæhla.

f. 27/1-1847. dbt. 2/5-1847. Hans Olsen und. Ballestad og Marthe Arnesdatters Jens Andreas. Fadd: Enke Karen Maria Arnesd. Ballestad, pige Elen Torgrimsd. ib., Lars Olsen ib., Halvor Nielsen ib., Jacob Halvorsen BbKlev.

f. 18/4-1847. dbt. 6/5-1847. Peder Pedersen paa Flittig und. Moe og Ingeborg Olsdatters Peder. Fadd: Niels Pedersen Flittig, Abraham Jacobsen Rugstad i Slemdal, Jacob Jacobsen Brændsæter, Lars Teigens Kone Mari Jacobsd., pige Anne Olsd.

f. 26/1-1847. dbt. 16/5-1847. Ole Olsen Skinnert i Follestad og Karen Madsdatters Christian. Fadd: Søren Pedersen Brækkejord., Peder Aslaksen Fossum, Lars Nielsen Aarhuus, Peder Sørensens Kone Marthe Kirstine Madsd. Fossum, pige Inger Sophie Olsd. Graaten.

f. 21/4-1847. dbt. 24/5-1847. Torjus Engebregtsen und. Borrestad og Inger Hansine Olsdatters Ole. Fadd: Ole Olsen Oseb., Thor Andersen ib., Anders Engebregtsen und. Borrestad, Enke Berthe Maria Hansd., Oseb., pige Maren Kirstine Engebregtsd. und. Borge.

f. 19/5-1847. dbt. 6/6-1847. Hans Rasmussen Fossum og Magrethe Hansdatters Christen. Fadd: Christen Rasmussens Kone Anne Kirstine Larsd. Wenstøb, pige Maren Abrahamsd. i Skien, Lars Rasmussen Brækkejord., Lars Hansen Grinie, Niels Mortensen Fossum.

f. 16/1-1847. dbt. 21/2-1847. Ole Olsen Meenstad og Kirsten Dorthea Isaksdatters Karen. Fadd: Isak Isaksen und. Borrestad, Daniel Isaksen ib., pige Ingeborg Knudsd. i Skien, Begge forældre.

f. 4/12-1846. dbt. 28/2-1847. Torjus Thronsen und. V. Borge og Berthe Kirstine Olsdatters Maren Elise. Fadd: Torjus Engenregtsen Borgeskov, Isak Tronsen ib., Olavus Olsen Biørntvedt, pige Berthe Serine Thronsd. Nærum, moderen selv.

f. 24/12-1846. dbt. 28/2-1847. John Hansen und. W. Borge og Magrethe Halvorsdatters Serine. Fadd: Hans Rasmussen Sølie, Rasmus Hansen ib., pige Kirsten Hansd. ib., Begge forældrene selv.

f. 4/1-1847. dbt. 14/3-1847. Thomas Gundersen N. Brækkejord og Anne Hansdatters Anne Maria. Fadd: Sondre Gundersen Brækkej., Thomas Nielsen Løberg, pige Maren Kittilsd. Gjerpen præstegrd., pige Grethe Hansd. ib., faderen selv.

f. 25/12-1846. dbt. 14/3-1847. Smed Jacob Eriksen S. Brækkejord og Ingeborg Sørensdatters Jacobine. Fadd: Ole Usteruds Kone Marthe Larsd. BbKlev., pige Christiane Engebregtsd. i Skien, Christopher Wenstøb BbKlev., Andreas Gundersen ib., Børre Nielsen ib.

f. 10/2-1847. dbt. 21/3-1847. Paul Nielsen BbKlev. og Dorthea Halvorsdatters Pauline. Fadd: Jacob Iversens Kone Andrea Halvorsd. Rørvig i Eidanger, pige Anne Maria Hansd. Blegebakken(?), Ole Andersen Tangen, Andreas Gundersen BbKlev., Niels Knudsen ib.

f. 25/10-1846. dbt. 5/4-1847. Niels Pedersen M. Wenstøb og Anne Halvorsdatters Caroline Nella. Fadd: Peder Pedersens Kone Karen Olsd. Wenstøb, pige Ingeborg Pedersd. ib., Abraham Pedersen ib., Anders Christiansen ib., Halvor Christiansen ib.

f. 14/1-1847. dbt. 5/4-1847. Hans Andersen Ballestad og Edel Sophie Larsdatters Anne Jensine. Fadd: Pige Maria Hansd. Ballestad, Hans Jensen ib., Jacob Thorsen Bratsbergskov, Begge forældrene selv.

f. 23/10-1846. Lars Amundsen Fossum og Georgine Knudsdatters Ingeborg. Fadd: (Ingen faddere). Døde førend Daabens Konfirmation (i kirkien). HD af Skoleholder Hans Grinie.

f. 16/10-1846. dbt. 25/4-1847. Christian Emilius Oldrup, Follestad og Ingeborg Olsdatters Ingeborg Henriette. Fadd: Svenke Larsens Kone Cathrine Olsd., Follestad, pige Berthe Gundersd. Solum Sogn, Ole Gundersen Gjemsøe, Olaus Svenkesen Follestad, Ole Andersen Bommen ib.

f. 30/3-1847. dbt. 9/5-1847. Ole Gunuldsen und. Kleven og Maren Thorine Ellefsdatters Berthe Gurine. Fadd: Isak Zachariassen Kleven, Anders Eriksen Hougerød, Ole Olsen Semb, pige Marthe Maria Zachariasd. Kleven, moderen selv.

f. 20/12-1846. dbt. 16/5-1847. Halvor Olsen Kolkind og Kirsten Isaksdatters Olava. Fadd: Even Christophersen Folloug, Ole Evensen ib., Ole Christensen Kolkind, pige Karen Halvorsd. ib., moderen selv.

f. 2/5-1847. dbt. 16/5-1847. Mads Andersen und. Bøe og Maren Kirstine Olsdatters Maren Karine. Fadd: Niels Andersens Kone Thurine Eriksd. und. Tufte, pige Berthe Johnsd. und. Bøe, Lars Olsen ib., Aslak Paulsen ib., Jacob Johnsen ib.

f. 8/5-1847. Hans Kittilsen Kiise og Karen Halvorsdatters Halvor. Fadd: (Ingen faddere). Død førend Daabens Bekræftelse i Kirken kunde finde stæd. HD af Ole Olsen Aases Enke.

f. 21/3-1847. dbt. 6/6-1847. Ole Olsen Svinholt og Maren Karine Jacobsdatters Anders. Fadd: Ole Anundsens Kone Maria Olsd. Flogstad i Eidanger, pige Boel Marie Jacobsd. Grønsholt i Eidanger, Rasmus Nielsen Sunnejord, Niels Jacobsen Grønsholt, Jacob Olsen Flogstad. HD af Ole Anundsen Flogstad.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 30/12-1846. dbt. 6/6-1847. Knud Pedersen BbKlev. og Karen Clemetsdatters Clemet. Fadd: Peder Pedersen Oseb. og Kone Ingeborg Pedersd., Halvor Nielsen BbKlev., Hans Anthonisen ib., pige Marthe Pernille Johannesd. ib.

f. 14/2-1847. dbt. 6/6-1847. Halvor Nielsen Aarhuus og Ingeborg Marie Ellefsdatters Anders. Fadd: Halvor Halvorsens Kone Berthe Nielsd. und. Hynie, pige Amonine Karine Amundsd Graaten, nu Aarhuus, Anders Ellefsen Gulseth, Isak Ellefsen und. Tufte, Lars Nielsen i Skien.

f. 10/4-1847. dbt. 6/6-1847. Gunder Thomassen Folloug, BbKlev. og Maren Pernille Olsdatters Ole. Fadd: Madame Maren Gundersd. Saabye i Skien, pige Inger Andrea Gundersd., Peder Olsen i Skien, Jacob Pedersen ib., Skolelærer Johannes Guldbrandsen und. BbKlev., Børre Nielsen ib.

f. 9/4-1847. dbt. 13/6-1847. Hans Ingvoldsen Teigen und. Moe og Ingeborg Jacobsdatters Ingvold. Fadd: Halvor Olsen Eriksrød og Kone Anne Jacobsd., Peder Jacobsen Holm, Amund Amundsen Høgelie, pige Karen Jacobsd. Teigen.

f. 28/1-1847. dbt. 13/6-1847. Aslak Olsen Gaasehølen und. Aas og Maren Larsdatters Peder. Fadd: Lars Halvorsen Slettene og Kone Gurine Isaksd., Halvor Olsen Furuvald, Aslak Halvorsen Gaasehølen, pige Gurine Olsd. Furuvald.

f. 27/5-1847. Niels Pedersen N. Brækkejord og Berthe Gurine Olsdatters Ole Peter. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Konfirmation. HD af Madame Jacobsen.

f. 5/2-1847. dbt. 20/6-1847. Erik Christensen Orekaas und. Oterholt og Maren Pedersdatters Jens. Fadd: John Pedersen Follestad, Ole Pedersen Teien, Niels Pedersen Oterholt, Aslak Paulsens Kone Karen Pedersd. Skriva, pige Maria Pedersd. Orekaas.

f. 24/1-1847. dbt. 28/6-1847. Abraham Olsen Høgelie (i Luxefjeld. GS) og Grethe Maria Pedersdatters Christian. Fadd: Erik Engebregtsen Grumstul, John Rasmussen og Niels Rasmussen Bæstul, pige Ingeborg Rasmusd. ib., moderen selv.

f. 22/10-1846. dbt. 20/6-1847. Ole Olsen Solum (i Luxefjeld. GS) og Anne Sophie Hansdatters Anders. Fadd: Niels Pedersen Flittig, Anders Isaksen und. Moe, Lars Olsen Sætret, Niels Flittigs Kone Maria Olsd., pige Karen Gulbrandsd. Teigen.

f. 13/5-1847. dbt. 27/6-1847. Peder Sigfridsen und. Fossum og Karen Olsdatters Simon. Fadd: Christen Pedersen Gløsmyr og Kone Maria Sigfridsd., pige Ingeborg Thomasd. und. Fossum, Svend Sigfridsen ib., Mads Larsen ib.

f. 10/10-1846. dbt. 25/6-1847. Procurator Georg "Reiersen"? og Frue Thora Resch, Bratsbergs Ingvard. Fadd: Kapitaine Mathias Rye, Jfr. Gunlode Resch, Moderen selv. HD af Provst Rode.

f. 4/4-1847. dbt. 24/5-1847. Erik Helgesen Gulseth og Anne Kirstine Pedersdatters Anne Karine. Fadd: Even Eriksens Kone Gunild Haraldsd. Gulseth, pige Karen Gurine Eriksd. ib., Svend Helgesen ib., Hans Helgesen ib., Harald Evensen ib.

f. 11/1-1847. dbt. 24/5-1847. Tov Larsen Erlands Wenstøb og Anne Isaksdatters Maren Lovise. Fadd: Anders Olsen Wenstøb og Kone Maria Isaksd., Ole Larsen ib., Lars Hansen Grinie, pige Karen Olsd. ib.

f. 19/7-1846. dbt. 24/5-1847. Lars Halvorsen BbKlev. og Anne Magrethe Solvesdatters Lovise. Fadd: Christen Kiøstolfsen Follestad, Niels Christensen ib., Kiøstolf Christensen ib., pige Ingeborg Kristiane Christensd. BbKlev., moderen selv.

f. 9/2-1847. dbt. 6/6-1847. Niels Nielsen Falkum og Karen Olsdatters Anne Marie. Fadd: Kittil Nielsen Fahrtangen, Kiøstolf Kittilsen ib., Niels Nielsen Falkums Enke Inger Koljersd. i Skien, pige Maria Olsd. ib.

f. 13/3-1847. dpt. 6/6-1847. Jens Zachariassen Kleven og Karen Kirstine Aslaksdatters Anne. Fadd: Ole Aslaksen Høgelie, Niels Aslaksen ib., Isak Zachariassen Kleven, pige Inger Eriksd. Steensaasen, pige Marthe Zachariasd. Kleven.

f. 14/4-1847. dbt. 6/6-1847. Ole Johnsen S. Sneltvedt og Gunild Halvorsdatters Kirsten. Fadd: Einar Olsen Sneltvedt og Kone Gurine Larsdatter, pige Anne Karine Andersd. ib., Anders Johnsen Steensrød, Hans Halvorsen Sneltvedt.

f. 5/3-1847. dbt. 13/6-1847. Peder Bæruldsen Aas og Torberg Gundersdatters Berthe Maria. Fadd: Aslak Pedersen Aas, Lars Pedersen Aas, Jens Halvorsen Gaasehølen und. Aas, Niels Aases Kone Maren Halvorsd., pige Inger Pedersd. Aas.

f. 12/5-1847. dbt. 13/6-1847. Jens Halvorsen Meen og Kirsten Nielsdatters Maren Serine. Fadd: Andreas Engebregtsen BbKlev., John Jensen Enggrav, pige Inger Engebregtsd. BbKlev., Begge forældrene selv.

f. 12/4-1847. dbt. 27/6-1847. Gullik Larsen und. Gulseth og Christence Christensdatters Benedicte Lovise Christine. Fadd: Ole Johannesens Kone Ingeborg Marie Larsd. Vadrette, pige Dorthe Marie Andersd. Gulseth, Abraham Conrad Andersen ib., Ole Jørgensen ib., Niels Gundersen Fossum.

f. 24/5-1847. dbt. 27/6-1847. Anders Larsen Bakken og Karen Andersdatters Maren Laurenze. Fadd: Niels Bakkens Kone Karen Gundersd., Niels Fløtterøds Kone Ingeborg Jensd., Harald Olsen Bækkevald, Ole Andersen Fossjordet, Martin Christensen Nærum.

f. 15/2-1847. dbt. 27/6-1847. Just Sørensen N. Brækkejord og Laurentze Gundersdatters Gundvor Severine. Fadd: Søren Justesen i Skien, Torsten Torstensen ib., Christen Sørensen ib., Peder Sørensens Kone Berthe Pedersd., pige Sophie Rasmusd. Falkum.
(Her er noen i min egen farsslekt. Just Sørensen er min tip-oldefar Christen Sørensens bror. Deres far, min tip-tip-oldefar Søren Justesen, er med her som fadder nr. 1. De kom fra Hanstensg. 8 på (Blege-) Bakken i Skien. GS)

f. 24/3-1847. dbt. 27/6-1847. Jens Kittilsen Riis und. Ø. Borge og Inger Maria Gundersdatters Ida Hansine. Fadd: Erik Kittilsen Riis, Gunder Isaksen Skouen, Ole Christiansen und. Ø. Borge, pige Gurine Christiansd. ib., moderen selv.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 28/4-1847. dbt. 27/6-1847. Engebregt Jacobsen BbKlev. og Maren Bolette Mathiasdatters Bernhard. Fadd: Jens Riis' Kone Kirsten Knudsd. BbKlev., pige Nicoline Nielsd. ib., Jacob Engebregtsen Ballestad, Torsten Jensen Riis, Jacob Jensen Riis, alle BbKlev.

f. 31/3-1847. dbt. 27/6-1847. Ellef Helgesen Houkeraas und. Meen og Elen Jacobsdatters Anders. Fadd: Jacob Præstsæters Kone, Karen Jacobsd. af Eidanger, pige Anne Maria Ellefsd. Houkeraas, Helge Larsen Buer (Eid. GS), Lars Andersen Skiefjeld, Ole Johnsen ib.

f. 13/6-1847. dbt. 4/7-1847. Mads Larsen Langgang und. Fossum og Karen Olsdatters Ole. Fadd: Svend Sigfridsens Kone Helvig Andersd. Fossum, pige Elen Hansd. ib., Jacob Madsen Dyrendal, Peder Sigfridsen ib., Johan Olsen Hogstad(?).

f. 24/5-1847. dpt. 18/6-1847. Thorsten Olsen Kleven og Anne Kirstine Torgrimsdatters Ole. Fadd: Ole Torgrimsen Ballestad, Lars Isaksen ib., pige Elen Gurine Torgrimsd. ib., Begge forældrene selv. HD af Niels Nielsen Kleven.

f. 24/6-1847. dbt. 18/7-1847. Rasmus Christensen nedre Sølie og Kirsten Maria Hansdatters Martin. Fadd: Mathias Engebregtsen und. Øvrum, Ole Christensen Sølie, pige Kirsten Maria Christensd. Klep, Begge forældrene selv.

f. 27/5-1847. dbt. 18/7-1847. Peder Olsen Marker und. Grinie og Ingeborg Kirstine Jensdatters Jens. Fadd: Gunnuld Sembs Enke Marthe Ovaldsd., pige Berthe Gundersd. i Solum, Jens Isaksen und. Brække, Lars Sørensen Semb, Ole Gundersen fra Solum.

f. 3/7-1847. dbt. 25/7-1847. Abraham Nielsen Nøglegaard og Karen Nielsdatters Ole. Fadd: Halvor Christophersen Glænde og Kone Gunild Zachariasd., Ole Olsen Nøglegaard, Anders Andersen Myhren und. Nøglegaard, pige Kari Olsd. ib.

f. 9/2-1847. dbt. 25/7-1847. Hans Christopher Johnsen und. Strømdal og Laurine Marie Larsdatters Johan Lauritz. Fadd: Hans Johannesen af Skien, Isak Larsen ib., Anund Hansen Strømdal, Ole Johnsens Kone Anne Isaksd. i Skien, pige Maren Nicoline Larsd. Tyskland.

f. 10/7-1847. dbt. 1/8-1847. Lars Jacobsen Øvrum og Anne Maria Haraldsdatters Hans Jacob. Fadd: Rasmus Haraldsens Kone Ingeborg Isaksd. Lie, pige Anne Magrethe Jacobsd. Meen, Anders Jacobsen Meen, Lars Knudsen Buer, Peder Rasmussen Øvrum.

f. 24/7-1847. dbt. 8/8-1847. Johannes Henriksen Fossum og Aaste Cathrine Gundersdatters Martinius. Fadd: (Ingen faddere). Død førend Daabens Stedfestelse. HD af Christen Jansen Skavan.

f. 5/7-1847. dbt. 15/8-1847. Knud Nielsen Aamodt og Adamine Gregoriusdatters Niels. Fadd: Hans Lyngaasens Kone Ingeborg Danielsd., pige Magrethe Knudsd. i Skien, Daniel Gregoriusen Lund, Niels Halvorsen Lyngaas, Ole Nielsen Høiseth i Slemdal.

f. 13/6-1847. dbt. 15/8-1847. Børre Jørgensen Semb og Maren Hansdatters Hans Jørgen. Fadd: Peder Lunds Kone Ingeborg Simonsd., pige Karine Gundersd. Semb, Ole Christiansen Semb, Bent Gundersen ib., Thomas Eriksen ib.

f. 21/5-1847. dbt. 4/7-1847. Ole Johannesen Vadrette und. Gulseth og Berthe Maria Larsdatters Berntine. Fadd: Gullik Larsens Kone Christence Christensd., Gulseth, pige Asloug Vebiørnsd. Gulseth, Gullik Larsen ib., Abraham Andersen ib., Conrad Andersen ib.

f. 14/4-1847. dbt. 4/7-1847. Østen Knudsen Petersborg und. Mæhla og Ingeborg Johannesdatters Karen Elise. Fadd: Mads Jacobsen i Skien, Andreas Olsen Brækkejord., Ole Hansen i Skien, pige Karen Knudsd. Brækkejord., moderen selv.

f. 5/4-1847. dbt. 4/7-1847. Hans Pedersen und. Ø. Borge og Anne Kirstine Thronsdatters Ingeborg Elise. Fadd: Peder Andersen Klosteret(?), Jacob Torgersen Sølie, Isak Thronsen Meen, pige Kirsten Pedersd. ????, pige Berthe Thronsd. Nærum.

f. 25/6-1847. dbt. 25/7-1847. Engebregt Østensen Rosvald og Anne Olsdatter Oterholts Anne Magrethe. Fadd: Aslak Pedersen Aas, Lars Østensen Rosvald, pige Karen Maria Østensd. ib., Begge forældrene selv.

f. 13/2-1847. dpt. 25/7-1847. Niels Christophersen und. Strømdal og Maren Solvesdatters Dorthea. Fadd: Gunder Solvesen af Skien, Mathias Solvesen ib., Johannes Bæruldsen ib., pige Ingeborg Christophersd. Brække, moderen selv.

f. 21/2-1847. dbt. 25/7-1847. Ole Christensen "Indspekteur"?, S. Wenstøb og Asloug Nielsdatters Anne Gurine. Fadd: Niels Hansens Kone, Inger Hansd. Wenstøb, pige Karen Brynildsd. i Skien, Østen Knudsen Petersborg, Ole Larsen N. Wenstøb, Jan Andreas Christiansen Limie.

f. 4/6-1847. dbt. 25/7-1847. Abraham Jacobsen und. Ø. Borge og Inger Gurine Pedersdatters Mariane Berthea. Fadd: David Thorsens Kone Berthea Pedersd. und. Ø. Borge, pige Ingeborg Torjusd. ib., Aslak Pedersen ib., Lars Jensen og John Jensen und. Sølie.

f. 30/6-1847. dbt. 25/7-1847. Andreas Svendsen Fossum og Anne Eriksdatters Inger Maria. Fadd: Gunder Jensens Kone Kirsten Maria Gundersd., Fossum, pige Ingeborg Helgesd. i Skien, Christen Gundersen Fossum, Anders Eriksen og Erik Eriksen Fossum.

f. 23/4-1847. dbt. 1/8-1847. Jacob Solvesen Nisterød und. Bø og Maren Halvorsdatters Anna Maria. Fadd: Andreas Olsen Bøe, og Kone Maren Hansd., Hans Kittilsen Mauraasen og Kone Karen Halvorsd., Christen Hansen Kiise.

f. 14/7-1847. dbt. 15/8-1847. Hans Halvorsen Riis, S. Brækkejord og Helvig Jensdatters Johanne. Fadd: Lars Kolles Kone Anne Magrethe Solvesd., Brækkej., pige Maren Andersd, i Skien, Ole Pedersen Goberg, Brækkej., Niels Andersen BbKlev., Hans Tollefsen Brækkej.

f. 9/6-1847. dbt. 15/8-1847. NB. Anne Marie. Pige Boel Gundersd, S. Brækkej. Angiven som Barnefader Skomager Henrik Evensen i Skien. Uægte.
Fadd: Christen Danielsens Kone Ingeborg Jacobsd. Brækkej., Berthe Marie Johnsd. BbKlev., Peder Olsen Wenstøb Brækkej., Torger Henriksen BbKlev., Isak Jensen ib.

f. 29/7-1847. dbt. 29/8-1847. Anders Johnsen Steensrød und. N. Løberg og Ingeborg Nielsdatters Johanne Maria. Fadd: Ole Johnsen Sneltvedt, Ole Isaksen Steensrød, Peder Pedersen Løberg, Jacob Høiseths Kone Maren Nielsd., pige Maren Johnsd. Steensrød.

f. 7/7-1847. dbt. 15/8-1847. Ole Nielsen Stulen (søndre) og Ingeborg Gundersdatters Niels. Fadd: Søren Olsen Stulen, Anders Nielsen ib., Mathias Gundersen Ramsaas, Niels Bakkens kone, Karen Gundersd., pige Anne Gundersd. Bakken.

f. 21/7-1847. dbt. 22/8-1847. Anders Ellefsen und. Gulseth og Karen Vebiørnsdatters Eduard. Fadd: Torsten Vebiørnsens Kone Marthe Isaksd. i Mælum, pige Ingeborg Vebiørnsd. i Skien, Halvor Nielsen Aarhuus, Isak Ellefsen und. Tufte, Ole Jørgensen Gulseth.

f. 27/7-1847. dbt. 22/8-1847. Just Wright Grøndahl, Meen og Nicoline Marie født Greendahls Michael Christopher. Fadd: Madame M.M.B. Grøndahl, Jfr. C. og M. Bomhoff, Jeime(?) Procurator Thorbiørnsen og Cand. Med. Schaanning i Skien, Peder Pedersen Limie.

f. 20/7-1847. dbt. 29/8-1847. Isak Sørensen BbKlev. og Karen Knudsdatters Carl.  Fadd: Ole Carlsens Kone Kirstine Knudsd. af Skien, pige Berthe Maria Johnsd. BbKlev., Augen Sørensen ib., Christian Knudsen i Skien, Hans Knudsen ib.

f. 25/7-1847. dbt. 29/8-1847. Erik Halvorsen BbKlev. og Christiane Andersdatters Andreas. Fadd: Jacob Andersen BbKlev. og Kone Inger Halvorsd., pige Ingeborg Thorsd. Bratsbergskov, Peder Jørgensen BbKlev., Hans Anthonisen ib.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 8/5-1847. dbt. 29/8-1847. Engebregt Johannesen Løkenberg S. Brækkejord og Joachime Andrea Gundersdatters Jacob. Fadd: Christopher Johannesen Løkenberg, Johannes Hansen Brækkej., Halvor Halvorsen BbKlev., pige Ingeborg Gurine Hansd. Brækkej., Moderen selv.

f.  29/6-1847. dbt. 29/8-1847. Styrmand Lauritz Winfeldt Nielsen, Ballestad og Caroline Christine Flecks Ebbe Stadsholm. Fadd: John Jacobsen og Erik Eriksen Bøhle, Gregorius Isaksen Houen, Hans Kløcker, Dorothea Kløcker, moderen selv.

f. 26/7-1847. dbt. 12/9-1847. Jens Nielsen und. S. Hynie og Marthe Maria Christophersdatters Niels Christian. Fadd: Christopher Olsens Enke Ingeborg Johnsd. Fossum, pige Andrea Olsd. ib., Lars Nielsen i Skien, Halvor Halvorsen Hynie, Hans Christophersen Fossum.

f. 15/7-1847. dbt. 12/9-1847. Torger Johnsen Solid und. Fossjordet og Maria Larsdatters Ole. Fadd: Lars Jacobsen Langerød, Hans Andersen Kragetoe, Jacob Torgersen Sølie, pige Andrea Torgersd. paa Ballestad, pige Ingeborg Torgersd. Langerød.

f. 11/8-1847. dbt. 12/9-1847. Hans Pedersen Bratsberg og Berthe Maria Knudsdatters Carl. Fadd: Abraham Olsens Kone Anne Maria Pedersd. BbKlev., pige Kirsten Knudsd. Bratsberg, Hans Olsen Marker, Isak Pedersen Øde Sneltvedt, Andreas Knudsen Gjerpen.

f. 20/8-1847. dbt. 12/9-1847. Anders Andersen BbKlev. og Inger Magrethe Pedersdatters Ole Peter. Fadd: Hans Pedersen BbKlev., Peder Sivertsen ib., Østen Halvorsen Bratsberg, pige Boel Kirstine Sørensd. BbKlev., moderen selv.

f. 16/2-1847. dbt. 29/8-1847. Anders Larsen Riis og Asgjerd Gjermundsdatters Karen.  Fadd: Anders Andersens Enke Karen Olsd. und. Meen, pige Anne Kirstine Andersd. ib., Hans Olsen ib., Jacob Isaksen Riis, og faderen selv.

f. 24/6-1847. Søren Henriksen Fossum og Dorthea Halvorsdatters Inger. Fadd: (Ingen faddere). Døde førend Hjemmedaabens Konfirmation. HD af Skolelærer  Hans Grini.

f. 23/5-1847. dbt. 12/9-1847. Aslak Pedersen und. Ø. Borge og Kirsten Olsdatters Maren Kirstine. Fadd: David Thorsens Kone Karen Berthea Pedersd. Borgeskov, pige Maren Olsd. af Eidanger, Lars og Anders Olsen ib., Abraham Jacobsen Borgeskov.

f. 13/8-1847. dbt. 12/9-1847. Johannes Hansen Fossum og Karen Hansdatters Hanne. Fadd: John Jansens Enke Karen Gundersd. Fossum, pige Karen Olsd. ib., Hans Rasmussen ib., Anders Eriksen ib., Ole Peter Olsen ib.

f. 19/10-1846. dbt. 12/9-1847. Christen Jacobsen Borrestadbraaten og Maren Magrethe Hansdatters Christine. Fadd: Carl Johan Larsen og Niels Jacobsen Osebakken, Hans Johnsen BbKlev., pige Benedicte Magrethe Isaksd. ib., moderen selv.

f. 30/8-1847. dbt. 12/9-1847. Skibscapitain Christian Blom Falkum og Dorthea Christine Bentzens Eleonore Magrethe. Fadd: Madame Helene Bentzen fra Arendal, Jfr. Marthe Blom Falkum, Iver og Henrik Hirschholm Brække, faderen selv.

f. 13/6-1847. dbt. 12/9-1847. Johan Fredrik Andreassen, S. Brækkejord og Anne Laurine Larsdatters Maren Andrea. Fadd: Andreas Sukkows Enke Rebekka Tomsen i Brevig, pige Christine Olsd. i Skien, Gunder Eriksen Brækkej., Eduard Anderud i Skien, Fredrik Andersen i Langesund.

f. 6/8-1847. dbt. 12/9-1847. Peder Johannesen Grinilie i Luxefjeld og Berthe Karine Olsdatters Maria. Fadd: Abraham Olsen Liestul, Abraham Andersen Grinilie, Ole Sigurdsen Kaasa, Niels Pedersens Kone Kirsti Olsd. Flittig, pige Karen Sigurdsd. Kaasa.

f. 3/8-1847. dbt. 26/9-1847. Ole Nielsen Kreppa og Dorthe Danielsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Daniel Olsen Kreppa, Ole Olsen Kullebund und. Frogner (und. Limi! GS), Lars Larsen Kiær, pige Ingeborg Karine Gundersd. und. Semb, pige Maren Danielsd. Kreppa.

f. 2/7-1847. dbt. 26/9-1847. John Jensen Riser und. Fossum og Kirsten Marie Henriksdatters Jensine. Fadd: Anders Lies Kone Dorthe Marie Jensd. Fossum, pige Lovise Jensd. ib., Christen Olsen ib., Niels Mortensen ib., John Hansen ib.

f. 12/7-1847. dbt. 3/10-1847. NB. (Tvillinger) Elias Asbiørnsen Klep og Gunild Larsdatters Karen. Fadd: Ole Olsen Bakkeskov, Lars Larsen Saubrække, Ole Christensen Sølie, pige Anne Nielsd. Klep, moderen selv.

f. 12/7-1847. dbt. 3/10-1847. NB. (Tvillinger) Elias Asbiørnsen Klep og Gunild Larsdatters Maren. Fadd: Ole Larsens Kone Anne Wiersd. Tolleskov i Eidanger, pige Laurine Larsd. Høiseth, Ole Christensen Sølie, Anders Asbiørnsen Klep, Isak Larsen Aaltvedt.

f. 21/7-1847. dbt. 12/9-1847. Niels Olsen Lie og Ingeborg Nielsdatters Ole. Fadd: Hans Olsen Lie, Isak Olsen ib., Anders Olsen ib., Sara Olsd. ib., moderen selv.

f. 7/8-1847. dbt. 26/9-1847. Svend Olsen Fossum og Marthe Olsdatters Martin. Fadd: Niels Jensen Fossum, Anders Olsen ib., Rasmus Olsen ib., Christian Halvorsens Kone Dorthea Olsd., ib., pige Inger Gundersd. ib.

f. 2/5-1847. dbt. 26/9-1847. Hans Jacobsen und. Berberg og Helvig Olsdatters Ole. Fadd: Ole Torstensen und. Eriksrød, Jacob Halvorsen Traaholt i Eidanger, Hans Halvorsen ib., pige Maren Torkildsd. und. Berberg, moderen selv.

f. 15/7-1847. dbt. 26/9-1847. Hans Hansen N. Wenstøb og Anne Cathrine Johannesdatters Ole Andreas. Fadd: Niels Hansens Kone Inger Hansd. Wenstøb, pige Inger Andersd. Fossum, Gunder Hansen Wenstøb, Anders Christiansen ib., Isak Ellefsen und. Tufte.

f. 3/6-1847. dbt. 26/9-1847. NB. Johan. Pige Maren Olsdatter Fjelddalen, angiver som Barnefader Johannes Torkildsen und. Tufte. Uægte. Anmeldt af moderen.
Fadd: Zacharias Klevens Enke, Anne Halvorsd., pige Helge Olsd. Fjelddal, Isak Zachariassen Kleven, Niels Nielsen Hougerød, Peder Olsen Fjelddal.

f. 5/1-1847. dbt. 3/10-1847. Hans Nielsen Berg, BbKlev. og Inger Nielsdatters Anders. Fadd: Ole Bergs Enke, Ragne Tollefsd., BbKlev., pige Maren Andersd. Wenstøb, Halvor Nielsen BbKlev., Bendix Svendsen ib., Tov Tovsen ib. HD af Svend Hansen Numme.

f. 20/9-1847. dbt. 17/10-1847. Peder Aslaksen Fossum og Maren Kirstine Madsdatters Simon. Fadd: Søren Pedersens Kone, Inger Madsd. Brækkej., pige Pernille Nielsd. Hoppestad, Peder Sørensen Fossum, Lars Nielsen Rolighed, Gunder Aslaksen und. Bøe.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 8/9-1847. Ole Olsen und. Borge og Maren Kirstine Engebregtsdatters Ole. Fadd: (Ingen faddere). Død førend Daabens Konfirmation. HD af Torgrim Olsen.

f. 8/8-1847. dbt. 17/10-1847. Isak Larsen Follestad og Johanne Christensdatters Peder. Fadd: Andreas Christensen Follestad og Kone Thore Maria Sørensd., ib., pige Berthe Maria Johannesd. BbKlev., Amund Isaksen Skogsrød, Isak Isaksen Bratsbergskov.

f. 10/7-1847. dbt. 17/10-1847. Andreas Arnesen Skredsholt, BbKlev. og Hedevig Sophie Christophersdatters Arnt. Fadd: Engebregt Pedersens Kone, Christine Christophersd. BbKlev., pige Elise Eriksd. i Skien, Ole Andersen Usterud, Engebregt Pedersen BbKlev., faderen.

f. 23/3-1847. dbt. 17/10-1847. Gunder Larsen Gulseth og Kirsten Hansdatters Lauritz Henrik Gundmand. Fadd: Skomager Christian Gundersen und. Mæhla, Hans Helgesen Gulseth, Gullik Larsen ib., pige Anne Henrikka Isaksd ib., moderen selv.

f. 31/5-1847. dbt. 17/10-1847. Ole Olsen Drengen, Luxefjeld og Ingeborg Rollefsdatters Niels. Fadd: Gunder Andersen Limie, Christian Andersen ib., Rasmus Olsen Rødning, pige Anne Olsd. Oterholt, moderen selv. HD af Ole Knudsen Høgelie.

f. 20/3-1847. dbt. 17/10-1847. Styrmand Jørgen Godtfried Olsen (Hill ved vielsen), Borgeskoven og Jacobine Jørgensens Andriette. Fadd: Olavus Olsen und. Børge, Lars Jacob Solvesen i Porsgrund, Thomas Jensen ib., Marie Christensen ib., moderen selv.
(Viet i Ø. Porsgrund kirke 10/2-1842. Hans far: Ole Jørgensen. Hennes far: Lars Jørgensen. Forlovere: "Mikkel Halvorsen og Godtfried Ulrichsen, Ø. Porsgrund." GS.)

f. 30/6-1847. dbt. 17/10-1847. Knud Andersen S. Stulen og Marthe Larsdatters Kirsten. Fadd: Søren Stulens Kone Ingeborg Nielsd., pige Ingeborg Jensd. Fløtterød, Anders Larsen Bakken, Anders Knudsen Stulen, Ole Olsen Bakkerødningen.

f. 26/9-1847. dbt. 24/10-1847. Ole Sørensen Aashammer og Anne Christiansdatters Maren Kirstine. Fadd: Hans Christian Sørensen Aashammer, Erik Sørensen ib., John(?) Sørensen Stulen, pige Pernille Jensd. Fossum, moderen selv.

f. 17/8-1847. dbt. 24/10-1847. Torkild Børresen Ekonrød und. Bratsberg og Karen Kirstine Aslaksdatters Marthe Marie. Fadd: Anund Brynildsen S. Brækkej., John Pedersen Follestad, Halvor Engebregtsen Ekonrød, pige Asloug Helgesd. Follestad, moderen selv.

f. 13/9-1847. dbt. 24/10-1847. Ole Haraldsen und. Bøe og Anne Christensdatters Marthe Kirstine. Fadd: Niels og Christen Haraldsen Ballestad, Knud Christensen Bøe, Andreas Olsens Kone Maren Hansd. Bøe, pige Sina Johansd. BbKlev.

f. 19/9-1847. dbt. 24/10-1847. Lars Hansen S. Grinie og Maren Isaksdatters Magrethe. Fadd: Hans Rasmussen Fossum, Hans Isaksen ib., Tov Larsen Wenstøb, pige Signe Gjertsd. Grinie, moderen selv.

f. 19/6-1847. dbt. 24/10-1847. Niels Hansen S. Wenstøb og Inger Hansdatters Berthine. Fadd: Anders Hansens Kone Andrea Johannesd. Fossum, pige Maren Nielsd. Wenstøb, Hans Hansen Hynie, Gunder Hansen Wenstøb, Ole Peter Jacobsen Fossum.

f. 8/9-1847. dbt. 7/11-1847. Christen Christensen N. Bøe og Anne Maria Johannesdatters Maren Kirstine. Fadd: Ole Pedersens Kone Kari Johannesd. Bøe, pige Ingeborg Helgesd. ib., Johannes Olsen ib., Lars Helgesen ib., Johannes Jacobsen Dyrendal.

f. 15/8-1847. dbt. 7/11-1847. Peder Johnsen Rød, N. Brækkej. og Gunild Andrea Halvorsdatters Ingeborg Christine. Fadd: Enke Karen Maria Arnesd. Ballestad, pige Anne Maria Pedersd. und. Frogner, Jacob Halvorsen BbKlev., Lars Eriksen Brækkej., faderen selv.

f. 17/10-1847. dbt. 7/11-1847. Anders Gundersen Berg, BbKlev. og Kirsten Gurine Helgesdatters Hanna Sophie. Fadd: Lars Halvorsen Kolles Kone Anne Magrethe Solvesd. Brækkej., pige Inger Andrea Gundersd. i Skien, Ole Simonsen BbKlev., Aslak Gundersen Berg  Kiær, Niels Helgesen Ballestad.

f. 4/8-1847. dbt. 14/11-1847. Sigvald Anundsen und. Mæhla og Dorthea Pedersdatters Ingeborg Andrea. Fadd: Halvor Madsen und. Mæhla, Anders Jensen Lie (Lien?) und. Mæhla, Hasle Nielsen ib., pige Inger Halvorsd. Kaasa ib., moderen selv.

f. 20/2-1847. dbt. 28/11-1847. Simon Christensen Aarhuus og Cathrine Knudsdatters Sophie. Fadd: Isak Sørensens Kone Karen Knudsd. BbKlev., pige Karen Jørgensd. Wenstøb, John Andersen Langerød, Christian Christensen i Skien, Anders Christensen ib.

f. 1/5-1847. dbt. 21/10-1847. Ole Tolvsen Aashammer og Karen Kirstine Olsdatters Søren. Fadd: Peder og Halvor Gundersen Aashammer, Jørgen Pedersen ib., pige Kirsten Olsd. ib., moderen selv.

f. 1/8-1847. dbt. 24/10-1847. Afdøde Isak Christensen BbKlev. og efterladte Enke Maren Chirstine Christensdatters Isak Martinius. Fadd: Isak Andersen BbKlev. og Kone Berthe Pernille Hansd., pige Guro Hansd. i Skien, Peder Nielsen BbKlev.

f. 7/10-1847. dbt. 7/11-1847. Ole Olsen Oterholt og Sara Jensdatters Ole. Fadd: Anders Larsen Luxefjeld, Engebregt Frandsen und. Dyrkold, Abraham Nielsen Wattenberg, pige Karine Johannesd. Gaasehølen og moderen selv.

f. 30/4-1847. dbt. 7/11-1847. Smed Aslak Pedersen Fossum og Anne Marie Borgersdatters Eduard. Fadd: Niels Pedersens Kone Lovise Eriksd. Fossum, pige Sophie Borgersd., Lars Iversen, Jacob Olsen og Adolph Thronsen, Alle paa Fossum.

f. 3/8-1847. Lars Gundersen BbKlev. og Berthe Marie Hansdatters Hans Christian. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Bekræftelse. HD af Knud Bommen.

f. 17/10-1847. dbt. 5/12-1847. Mathias Gundersen Ramsaas og Maria Eriksdatters Isak. Fadd: Ole Nielsen Stulens Kone Ingeborg Gundersd., pige Anne Gundersd. Ramsaas, Gunder Gundersen ib., Peder Eriksen Øde Sanden, Nicolay Christensen und. Borge.

f. 28/11-1847. Lars Isaksen Skyer og Anne Dorthe Nielsdatters Niels. Fadd: (Ingen faddere). Død førend Daabens Bekræftelse. HD af Hans Olsen Myhren und. Meen.

f. 15/7-1847. dbt. 19/12-1847. Søren Jespersen und. S. Brække og Marthe Gulliksdatters Jens Peder. Fadd: Christen Danielsen Brækkej., Thomas Thomassen ib., Christen Engebregtsen ib., pigerne Inger Andersd. og Karen Andersd. Aulie.

f. 16/9-1847. dbt. 26/12-1847. John Jensen Lien und. Fossum og Gunild Nielsdatters Jens. Fadd: Anders Hansens Kone Dorthe Maria Jensd. Fossum, pige Maren Andersd. i Skien, Niels Jensen Fossum, Gunder Jensen ib., Ole Andersen i Skien.

f. 7/12-1847. Niels Olsen Stulen Ophougen og Ingeborg Simonsdatters Simon. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Konfirmation. HD af Skoleholder Ole Oterholt.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 14/11-1847. dbt. 26/12-1847. Knud Peter Christophersen Fossum og Karen Iversdatters Carl. Fadd: Hans Christian Christophersen i Skien, Niels Gundersen Fossum, Johan Christophersen i Skien, pige Caroline Larsd. Wenstøb.

f. 24/10-1847. dbt. 28/11-1847. Halvor Olsen Aas og Maren Simonsdatters Inger Maria. Fadd: Jens Olsen Stulen, Niels Olsen ib., Anders Johannesen Aas, pige Anne Helvig Olsd. Tufte, og pige Helvig Simonsd. Stulen.

f. 7/7-1847. dbt. 28/11-1847. Erik Mortensen und. Mæhla og Inger Magrethe Olsdatters Anne Martine. Fadd: Christopher Nielsen i Skien, Engebregt Andersen Mæhla, Hans Anthonisen Brækkej., pige Anne Maria Gundersd., und. Mæhla, pige Gjertrud Olsd. Brækkej. (i Skien). Født Uægte, men Forældrene siden sammen viede. (Gift i Gjerpen 26/11-1847. GS.).

f. 6/10-1847. dbt. 19/12-1847. Ole Christiansen und. Ø. Borge og Berthe Maria Andersdatters Kirsten Maria. Fadd: Erik Christiansen und. Borge, Hans Andersen ib., pige Inger Nielsd. i Porsgrund, Begge forældrene selv.

f. 26/10-1847. dbt. 26/12-1847. Niels Solvesen N. Wenstøb og Anne Maria Tolvsdatters Maria Anne. Fadd: Christian Nielsens Kone Magrethe Larsd. Wenstøb, pige Maria Anne Hansd. Fossum, Jan Solvesen Grinie, Abraham Pedersen Wenstøb, Tolv Jensen ib.

f. 5/10-1847. dbt. 26/12-1847. John Johnsen N. Brækkejord og Karen Pedersdatters Berthea. Fadd: Søren Pedersen S. Brækkej., Ole Pedersen Grinie, Søren Jørgensen ib., Søren Pedersens Kone Inger Madsd. (S. Brækkej), pige Ingeborg Maria Pedersd. i Skien.

f. 21/10-1847. dbt. 26/12-1847. Hans Olsen Marker og Gunild Pedersdatters Maria Anne. Fadd: Abraham Olsen BbKlev., Isak Pedersen Øde Sneltvedt, Peder Pedersen ib., Hans Pedersens Kone Berthe Maria Knudsd. Bratsberg, pige Olava Olsd. Kaasa.

f. 8/9-1847. dbt. 26/12-1847. Anders Andersen Myhra und. Nøglegaard og Karine Pedersdatters Maria Anne. Fadd: Jens Isaksen und. Foss, Hans Christian Sørensen Aashammer, Peder Jansen Wenstøb, Ole Sørensens Kone Anne Christiansd. Aashammer, pige Karen Oline Olsd. Grinie.

f. 15/10-1847. dbt. 2/1-1848. Niels Nielsen S. Falkum og Inger Larsdatters Hedevig. Fadd: Lars Andersens Kone Maren Larsd. Brækkej., pige Ingeborg Engebregtsd. und. Fossum, Engebregt Larsen und. Bøe, Anund Andersen Ulsvand, Engebregt Andersen ib.

f. 19/9-1847. dbt. 2/1-1848. Christian Johansen Fossum og Anne Magrethe Pedersdatters Martine. Fadd: Halvor Johansens Kone Inger Andersd. Fossum, pige Karen Kirstine Halvorsd. ib., Johannes Johansen ib., Christen Johansen ib., Jørgen Hansen ib.

f. 15/10-1847. dbt. 2/1-1848. Gunder Børresen Ballestad og Maren Michelsdatters Nicoline Christiane. Fadd: Christen Bratsbergs Enke Ingeborg Hansd. Folloug, pige Karen Maria Gundersd. Falkum, Hans Andreas Pedersen i Skien, Tobias Pedersen ib., Isak Nielsen BbKlev.

f. 13/12-1847. dbt. 16/1-1848. Isak Olsen und. Ø. Borge og Thore Gundersdatters Ole. Fadd: Mathias Gundersen Ramsaas, Anders Olsen Lie, Hans Olsen i Porsgrund, Sara Olsd. Lie, moderen selv.

f. 19/11-1847. dbt. 16/1-1848. Christen Pedersen Lie og Magrethe Andersdatters Carl Peter. Fadd: Ole Hansen Lies Kone Pernille Ellefsd., pige Karen Andersd. Fossjordet, Ole Andersen ib., Lars Andersen ib., Isak Gundersen i Porsgrund.

f. 20/12-1847. dbt. 23/1-1848. Niels Jensen und. Fossum og Karen Rasmusdatters Rasmus. Fadd: Isak Jensen und. Bøe, Niels Mortensen und. Fossum, John Hansen ib., Christen Rasmussens Kone Anne Kirstine Larsd. und. Wenstøb, pige Maren Abrahamsd. i Skien.

f. 27/12-1847. dbt. 23/1-1848. Niels Andersen Bakken og Karen Gundersdatters Engebregt. Fadd: Ole Nielsens Kone Ingeborg Gundersd. Stulen, pige Anne Gundersd. Bakken, Anders Olsen Fossjord, Anders Larsen Bakken, Gunder Gundersen Ramsaas.

f. 29/12-1847. dbt. 23/1-1848. Niels Nielsen Kleven og Karen Nielsdatters David. Fadd: Christian Nielsen Kleven, Torsten Olsen ib., Jens Nielsen ib., Torsten Olsens Kone K. Torgrimsd., pige Anne Maria Nielsd. Kleven.

f. 23/1-1847. Jacob Davidsen Glende og Maren Jacobsdatters Christian. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Konfirmation. HD af Isak Grinie.

f. 18/11-1847. dbt. 13/2-1848. Torsten Johnsen Høgelie og Anne Thurine Halvorsdatters Halvor. Fadd: Niels Johnsen Kausanrød, Ole Aslaksen Høgelie, Amund Amundsen Høgelie, pige Ingeborg Halvorsd., pige Christine Halvorsd. Putten.

f. 16/1-1848. dbt. 13/2-1848. Gregorius Halvorsen Putten og Magrethe Arvesdatters Halvor. Fadd: Zacharias Nielsens Kone Maren Kirstine Arvesd. Berberg, pige Karen Arvesd. Berberg, Gregorius Halvorsen Fjelddal, Michel Eriksen Hougerød, Gregorius Larsen Gravelie.

f. 7/10-1847. dbt. 27/2-1848. Anders Andersen Tyskland und. Strømdal og Thone Nielsdatters Andreas. Fadd: Hans Johnsens Kone Laurine Nielsd. Tyskland, pige Karen Larsd. ib., Gunder Halvorsen Gjemsøe, Christopher Andersen i Skien, Lars Nielsen Tyskland.

f. 20/2-1848. dbt. 2/3-1848. Lars Ellingsen Høimyhr og afdøde Kone Inger Karine Nielsdatters Christian. Fadd: Knud Nielsens Kone Mine Danielsd., pige Ingeborg Gjertsd. Høimyhr, Halvor Nielsen Lyngaasen, Daniel Gregoriussen Lund, Jan Christiansen Limie.

f. 18/2-1848. dbt. 26/3-1848. Rasmus Nielsen Fløtterød og Berthe Kirstine Andersdatters Anders. Fadd: Niels Andersens Kone Ingeborg Hansd. Fløtterød, pige Anne Maria Nielsd. BbKlev., Andreas Hansen Folloug, Hans Andersen Kragetoe, Hans Olsen Fløtterød.

f. 4/2-1848. dbt. 26/3-1848. Christian Halvorsen und. Fossum og Dorthea Olsdatters Olavus. Fadd: Svend Olsens Kone Marthe Olsd. Fossum, pige Andrea Halvorsd. i Skien, Søren Henriksen Fossum, Rasmus Olsen ib., Simon Halvorsen ib.

f. 26/9-1847. dbt. 16/1-1848. Knud Jørgensen und. N. Løberg og Helvig Halvorsdatters Maren. Fadd: Ole Jensen Løberg, Simon Nielsen ib., Thomas Nielsen ib., Ole Jensens Kone Gunild Larsd., pige Ragnild Nielsd. Løberg.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 5/12-1847. dbt. 23/1-1848. NB. Inger Olava. Pige Asloug Olsd., Holmen i Puttene, angiver som Barnefader Sømand Hans Pedersen fra Drammen. Uægte. Anmeldt af moderen.
Fadd: Guro Olsd. Kaasa, pige Maren Olsd. Holmen, Halvor Rasmussen Jønnevald, Tov Larsen Wenstøb, Jørgen Olsen Kaasa.

f. 4/10-1847. dbt. 23/1-1848. NB. Karen Simonine. Pige Gurine Olsd. BbKlev. angiver som Barnefader Uk. Knud Knudsen i Graaten. Uægte. Anmeldt af moderen.
Fadd: Even Hansen und. Gjemsøe, Thorbiørn Pedersen ib., Halvor Torkildsen ib., pige Anne Olsd. ib., Gundborg Olsd. Brækkejord.

f. 4/12-1847. dbt. 23/1-1848. Christopher Nielsen Holt, BbKlev. og Christiane Hansdatters Anne Elisabeth. Fadd: Engebregt Pedersens Kone Maria Johnsd. BbKlev., pige Nicoline Nielsd. ib., Hans Pedersen ib., Halvor Halvorsen ib., Hans Nielsen ib.

f. 21/12-1847. dbt. 23/1-1848. Jens Jacobsen Myhren und. Strømdal og Kirsten Jensdatters Anne Karine. Fadd: Thorbiørn Gundersens Kone Anne Karine Andersd. Tyskland, pige Maren Nicoline Larsd. ib., Fredrik Jacobsen i Skien, Johannes Jørgensen ib., Jacob Christensen ib.

f. 25/8-1847. dbt. 13/2-1848. (Tvillinger). Rollef Olsen und. N. Brække og Cathrine Pedersdatters Regine Cathrine. Fadd: Jacob Henriksens Kone Anne Olsd. i Porsgrund, pige Else Kirstine Andersd. Gulseth, Conrad Andersen og Abraham Andersen ib., Christian Isaksen Mæhla.

f. 25/8-1847. dbt. 13/2-1848. (Tvillinger). Rollef Olsen und. N. Brække og Cathrine Pedersdatters Dorthe Maria. Fadd: Hans Jensens Kone Inger Pedersd. fra Solum, pige Dorthe Maria Andersd. Gulseth, Jens Hansen Rambierg, Jens Jørgensen ib., Jacob Rasmussen i Skien.

f. 17/12-1847. dbt. 13/2-1848. Peder Olsen und. Borge og Helene Knudsdatters Christine Othilde. Fadd: Niels Torgersens Kone Jacobine Marie Olsd., i Porsgrund, Hans Knudsen und. Ougestad, Torjus Thronsen und. Borge, Olavus Olsen ib.

f. 28/12-1847. dbt. 13/2-1848. Svenung Nielsen Mæhla og Inger Olsdatters Andrea. Fadd: Ole Nielsen Mæhla og Kone Maria Johnsd., pige Mathea Gulliksd. ib., Lars Andersen ib., Rasmus Haraldsen ib.

f. 5/10-1847. dbt. 27/2-1848. Ole Nielsen Troldsaas og Magrethe Isaksdatters Marthe. Fadd: Niels Johnsen Kausanrød, Erik Tollefsen Marker, Halvor Nielsen Troldsaas, pige Anne Aslaksd. Høgelie, moderen selv.

f. 20/12-1847. dbt. 27/2-1848. Niels Jensen Oterholt og Gunild Olsdatters Maren. Fadd: Niels Pedersen Oterholt, Engebregt Frantzen ib., pige Anne Olsd. ib., Begge forældrene selv.

f. 7/2-1848. dbt. 27/2-1848. Isak Andersen BbKlev. og Berthe Petronelle Hansdatters Anne Berthea. Fadd: Thomas Andersen BbKlev. og Kone Live Halvorsd., pige Marie Jørgensd. ib., Christen Hansen Aashammer, Hans Andreas Svendsen BbKlev.

f. 16/2-1848. dbt. 26/3-1848. Aslak Pedersen Rosvald og Karen Maria Østensdatters Berthe. Fadd: Jens Pedersen Stulen, og Kone Ingeborg Lucasd., pige Karen Pedersd. Aas, Lars Østensen Rosvald, Aslak Rasmussen Slettene und. Moe.

f. 12/3-1848. Gunder Halvorsen Westermoe og Inger Maria Olsdatters Halvor. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Bekræftelse. HD af Niels Moes Kone Karen Jensdatter.

f. 5/1-1848. dbt. 2/4-1848. Peder Sørensen Fossum og Marthe Kirstine Madsdatters Mads. Fadd: Ole Jensens Kone Andrea Abrahamsd. Fossum, pige Pernille Jensd. ib., Ole Sørensen Aashammer, Hans Christian Sørensen ib., Erik Sørensen ib.

f. 10/3-1848. dbt. 20/4-1848. Rasmus Engebregtsen Dyrkold og Maria Olsdatters Gunder. Fadd: Engebregt Østensens Kone Anne Olsd. Rosvald, pige Elen Rasmusd. Dyrkold, Isak Abrahamsen ib., Christen Christophersen Hagen, John Olsen Furuvald.

f. 24/3-1848. dbt. 23/4-1848. Simon Engebregtsen Rønning und. Moe og Anne Kirstine Pedersdatters Peder. Fadd: Abraham Pedersen Wenstøb og Kone Gurine Christiansd., Peder Pedersen og Aslak Pedersen ib., pige Ingeborg Pedersd. ib.

f. 28/3-1848. dbt. 20/4-1848. Engebregt Olsen Holt og Karen Gunbiørnsdatters Ole. Fadd: Peder Jensens Kone Svennoug Gunbiørnsd. Grumstulen, pige Anne Larsd. Brække, Erik Olsen Hoppestad, Jens Olsen i Skien, og Halvor Olsen Kiise.

f. 5/3-1848. dbt. 23/4-1848. Christen Gundersen Fossum og Dorthea Svendsdatters Gunder. Fadd: Ellef Johnsens Kone Gurine GFundersd. i Skien, pige Inger Gundersd. Fossum, Andreas Svendsen ib., Christopher Svendsen ib., Oeder Gundersen ib.

f. 9/12-1847. dbt. 23/4-1848. Ole Gundersen Aashammer og Maren Ellefsdatters Jacob. Fadd: Ole Sørensen Aashammers Kone Anne Hansd., Jørgen Waldemarsen ib., Thomas Gundersen ib., pige Gurine Waldemarsd. ib.

f. 7/3-1848. dbt. 23/4-1848. Jacob Pedersen Gulseth og Birgitte Hansdatters Martin. Fadd: Even Bjærvas Kone Gunnild Hansd. Gulseth, pige Aaste Evensd. ib., Hans Jacobsen Gulseth, Halvor Andersen Brækkejord., faderen selv.

f. 11/4-1848. Rasmus Johnsen Bæstul og Dorthe Nielsdatters Lars. Fadd: (Ingen Faddere). Døde før Daabens Konfirmation. HD af faderen.

f. 26/11-1847. dbt. 7/5-1848. Bager Berthel Paulsen BbKlev. og Ingeborg Christine Larsdatters Lars. Fadd: Sivert Pedersens Kone i Skien, pige Jensine Ravn ib., Tobakspinder Simonsen ib., Daniel Pedersen BbKlev. og Jacob Halvorsen Rød, Ballestad.

f. 10/2-1848. Thorsten Thorsen BbKlev. og Marthe Maria Kieldsdatters Thorvald. Fadd: (Ingen faddere). Døde uden Daabs Konfirmation. HD af Magnild Jensdatter.

f. 8/4-1848. dbt. 7/5-1848. Rasmus Christensen Holm og Gunild Larsdatters Lars. Fadd: Isak Christensen Skilbred og Kone Maria Andersd., pige Kirsten Christensd. BbKlev., Christen Christensen Holm, Ole Isaksen Langerød.

f. 28/1-1848. dbt. 21/5-1848. Christian Christiansen Kiær og Georgine Pedersdatters Niels. Fadd: Thyge Larsen Kiær og Kone Ingeborg Gregersd., pige Maren Fredriksd. und. Frogner, Gunder Larsen Kiær, Halvor Mustvedt.

f. 8/2-1848. dbt. 26/3-1848. Jens Pedersen Stulen og Ingeborg Lucasdatters Berthe Maria. Fadd: Aslak Pedersen Rosvald og Kone Karen Østensd., Lars Pedersen Aas, Aslak Johnsen Stulen, pige Gunnild Lucasd. ib.

f. 15/1-1848. dbt. 26/3-1848. Peder Clausen Foss mellem og Maren Pedersdatters Petrea. Fadd: Jens Isaksen und. Foss og Kone Anne Magrethe Pedersd., pige Maria Anne Hansd. ib., Abraham Nielsen Nøklegaard, Ole Olsen ib.

f. 10/3-1848. dbt. 2/4-1848. Johannes Johnsen Fossum og Gunild Maria Reiersdatters Caroline Augusta. Fadd: Christian Johansen Fossum, og Kone Anne Magrethe Pedersd., Christen Johnsen ib., Hans Rasmussen ib., pige Anette Simonsd.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 18/3-1848. dbt. 2/4-1848. Ellef Olsen und. Fossum og Karen Elisabeth Engebregtsens Marthe Maria: Fadd: Mads Larsens Kone Karen Olsd. und. Fossum, pige Anne Pedersd. und. Jønnevald, Hans Isaksen Fossum, Anund Andersen Ulvsvand, Engebregt Pedersen.

f. 6/2-1848. dbt. 9/4-1848. Anders Engebregtsen und. Borrestad og Anne Kirstine Olsdatters Anne Oline. Fadd: Ole Olsen und. Borge, Torjus Engebretsen und. Borrestad, Andrea Jacobsd. BbKlev., Begge forældrene.

f. 30/4-1848. Christian Nielsen Kleven og Anne Pedersdatters Anne. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Bekræftelse. HD af Niels Nielsen Kaasen.

f. 8/1-1848. dbt. 16/4-1848. Peder Larsen Moe og Ingeborg Maria Olsdatters Karen Maria. Fadd: Peder Jensen Grumstulen og Kone Svanoug Gunbiørnsd., Niels Larsen Moe, Erik Olsen Berberg, pige Maren Larsd. Moe.

f. 28/9-1847. dbt. 16/4-1848. Paul Paulsen Follestad og Johanne Johannesdatters Anne. Fadd: Ole Olsens Kone Karen Madsd. Follestad, pige Anne Maria Paulsd. i Skien, Paul Pedersen i Skien, Ole Rasmussen ib., Tollef Olsen ib.

f. 14/1-1848. dbt. 20/4-1848. Christen Sørensen Øvrum og Karen Pedersdatters Maren Elise. Fadd: Hans Olsens Kone Anne Nielsd. Meen, pige Gunild Maria Jacobsd. Lie, Niels Jacobsen Lie, Lars Thorsen og Jacob Thronsen Ballestad.

f. 21/9-1847. dbt. 20/4-1848. Christen Hansen Falkum og Gunild Kirstine Johannesdatters Marie Olava. Fadd: Bent Jacobsen Løberg, Hans Gundersen Falkum, Isak Thomassen ib., pige Karen Svenkesd. ib., moderen selv.

f. 30/3-1848. dbt. 23/4-1848. Christen Hansen Aashammer og Karen Andersdatters Anne Christine. Fadd: Niels Jensen Oterholt, Andreas Knudsen Gaupaasen, Christian Andersen Oterholt, Lars Caspersens Kone Marthe Gundersd. Aashammer, Anne Karine Andersd. Sneltvedt.

f. 1/1-1848. dbt. 20/4-1848. Hans Olsen Fossum og Jensine Jensdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Pige Anne Serine Rasmusd. Fossum, Ole Jensen ib., Hans Rasmussen ib., Engebregt Pedersen und. Aarhuus, moderen selv.

f. 21/12-1847. dbt. 7/5-1848. Jan Pedersen BbKlev. og Berthe Kirstine Andersdatters Inger Berthea. Fadd: Rasmus Andersen BbKlev., Torger Henriksen ib., Ole Christophersen ib., Anders Andersens Kone Inger Pedersd. ib., pige Maren Arvesd. i Skien.

f. 4/5-1848. dbt. 4/6-1848. Einar Olsen Sneltvedt og Gurine Larsdatters Anders. Fadd: Anders Olsen Sneltvedt og Kone Johanne Halvorsd., pige Maren Larsd. Kiær, Ole Johnsen Sneltvedt, Halvor Olsen Hustvedt.

f. 24/1-1848. dbt. 4/6-1848. Peder Pedersen und. øvre Sølie og Ingeborg Pedersdatters Christian. Fadd: Anders Olsen Sølie, Rasmus Hansen ib., Knud Pedersen BbKlev., pige Gunild Jensd. Sølie, moderen selv.

f. 19/12-1847. dbt. 4/6-1848. Claus Thorsen und. Borrestad og Kirsten Olsdatters Ole. Fadd: Halvor Halvorsen Buer, Olaus Olsen und. Borge, pige Birgith Olsd. und. Borrestad, Begge forældre selv.

f. 9/11-1847. dbt. 4/6-1848. Ole Olsen Aamoth i Luxefjeld og Ingeborg Andersdatters Ole. Fadd: Halvor Olsen Sætret, Ole Christiansen Rødningen, pige Ingeborg Halvorsd. Luxefjeld, pige Inger Thorine Andersd. Sætret, faderen selv.

f. 8/4-1848. dbt. 11/6-1848. Hans Knudsen Bøe og Johanne Olsdatters Ole. Fadd: Østen Knudsens Kone Ingeborg Johannesd. Wenstøb, pige Karen Knudsd. Brækkej., Andreas Johannesen ib., Ole Pedersen Bøe, Andereas Olsen ib.

f. 7/4-1848. dbt. 11/6-1848. Anders Olsen S. Sneltvedt og Johanne Halvorsdatters Andreas. Fadd: Einar Olsen Sneltvedt og Kone Gurine Larsd., pige Sara Andrea Halvorsd. Doxrød, Johannes Halvorsen und. Frogner, Thor Halvorsen ib.

f. 3/12-1847.dbt. 11/6-1848. Thomas Lassesen und. Borrestad og Birgitte Eriksdatters Theodor. Fadd: Jens Jensen und. Borrestad, Jacob Andersen ib., Abraham Jacobsen und. Borge, pige Inger Knudsd. i Porsgrund og moderen selv.

f. 29/8-1847. dbt. 18/6-1848. Ole Andersen Skiefjeld, BbKlev. og Inger Andrea Jensdatters Christian. Fadd: Aslak Bergs Kone Gjøran Olsd. BbKlev., pige Lisbeth Johansd. i Skien, Anders Andersen BbKlev., Hans Anthonisen ib., Jens Olsen ib.

f. 2/10-1847. dbt. 18/6-1848. Maskinmester Peder Christian Høgh Gullichsen og Cathrine Wigers Henrik Hartvig Ferdinand. Fadd: Madame R. Michelsen og Jfr. L. Grønn fra Laurvig, Høker Niels Høyer i Skien, Mekanicus C. Wurden (Würden) i Laurvig og S. Gullichsen Fossum.

f. 15/12-1847. dbt. 18/6-1848. Christopher Olsen und. Hynie og afdød Hustru Berthe Abrahamsdatters Bernt. Fadd: Engebregt Pedersens Kone Karen Jensd. und. Aarhuus, pige Marthe Jensd. ib., Hans Olsen Fossum, Daniel Andersen ib., Jens Olsen ib.

f. 21/2-1848. dbt. 25/6-1848. Jens Eliassen Aarhuus og Maren Kirstine Jacobsdatters Jacob. Fadd: Lars Eliassen fra Langesund og Kone Berthe Hansd., Børre Jacobsen Gulseth, Lorentz Lorentzen Fossum, pige Marthe Magrethe Eliasd. Aarhuus.

f. 5/4-1848. dbt. 14/5-1848. Andreas Christensen Follestad og Thore Maria Sørensdatters Boel. Fadd: Christen Tobiassen i Skien, Thobias Christensen ib., Johan Pedersen Follestad, Ole Jørgensens Kone Inger Sørensd. i Skien, pige Sina Johnsd. ib.

f. 27/11-1847. dbt. 14/5-1848. Peder Nielsen BbKlev. og Aslaug Maria Olsdatters Petronelle. Fadd: Daniel Pedersen BbKlev., Rasmus Andersen ib., Peder Johnsen ib., pige Maria Andersd. ib., moderen selv.

f. 12/4-1848. dbt. 21/5-1848. Abraham Olsen BbKlev. og Anne Marie Pedersdatters Maria Anne. Fadd: Jens Henriksen BbKlev., Hans Pedersen Bratsberg, Isak Pedersen Øde-Sneltvedt, pigeCaroline Olsd. BbKlev., moderen selv.

f. 22/3-1848. dbt. 21/5-1848. NB. Anne Karine. Pige Berthe Torgersdatter Gaasehølen und. Tufte og Uk. Aslak Gundersen Berg, tjener paa Holm. Uægte. Anmeldt af moderen.
Fadd: Peder Grumstulens Kone Svanoug Gundbiørnsd., pige Ingeborg Torgersd., Peder Torgersen Rosvald, Anders Johansen Gaasehølen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 19/1-1848. Procurator Adolph Dahl, Haven og afdøde Hustru Sara Marine født Brangstrups Sara Marine Adolphine. Fadd: (Ingen faddere). Døde førend Daabens Bekræftelse fandt Sted. HD af Provst Rode.

f. 11/5-1848. dbt. 1/6-1848. Lars Nielsen S. Løberg og Kirsti Larsdatters Maria Anne. Fadd: Anders Johnsens Kone Ingeborg Nielsd. Steensrød, Gunnild Magrethe Halvorsd. Løberg, Ole Jensen ib., Lars Eriksen ib., Peder Pedersen ib.

f. 26/10-1847. dbt. 1/6-1848. Niels Isaksen Sætret i Luxefjeld og Gunild Maria Johannesdatters Ingeborg Thorine. Fadd: Anders Isaksen Brændsæter, Jens Isaksen Sætret, Ole Halvorsen Dyrkold og Kone Johanne Maria Johannesd., pige Sophie Halvord. Wenstøb.

f. 14/4-1848. dbt. 1/6-1848. Ole Henriksen BbKlev. og Thorine Tovsdatters Maren Gurine. Fadd: Tov Johnsen BbKlev., Johan Tovsen ib., Halvor Tovsen Bougerød, Tov Johannesens Kone Maren Halvorsd., pige Anne Tovsd. i Skien.

f. 24/11-1847. dbt. 1/6-1848. Kontorist John Jacob Pettersen, Fossum og Sophie Hedevig Lunds Severine Wilhelmine Christine Sophie. Fadd: Madame Karen Foss paa Fossum, Jfr. Elise Lund, Høker Niels Høyer, Georg J. Cudrio, Constantius Riis.

f. 17/5-1848. dbt. 4/6-1848. Isak Zachariassen Kleven og Inger Karine Eriksdatters Anne Karine. Fadd: Jens Zachariassen Kleven og Kone Karen Aslaksd., Knud Zachariassen ib., Peder Olsen Fjelddal, pige Marthe Maria Zachariasd. Kleven.

f. 25/1-1848. dbt. 11/6-1848. Niels Pedersen Bøe og Maren Torstensdatters Kirstine Mathilde. Fadd: Ole Haraldsen Bøe og Kone Anne Christensd., pige Elen Hansd. Fossum, Christen Nielsen Lien, Halvor Johnsen Fossum.

f. 27/5-1848. dbt. 11/6-1848. Hans Levordsen Gulseth og Gurine Andrea Christensdatters Maren Jensine. Fadd: Søren Christensen Melfald, og Kone Kirsten Halvorsd., pige Karen Mathea Christensd. Aadna, Johan Christensen ib. alle i Mælum Sogn, Levord Christensen Myhren ib., Lars Rasmussen Gulseth.

f. 21/2-1848. dbt. 25/6-1848. Lars Guldbrandsen W. Bøe i Luxefjeld og Karen Larsdatters Lars. Fadd: Lars Olsen Sætret og Kone Anne Guldbrandsd., pige Karen Guldbrandsd. Teien, Rasmus Olsen Rønningen.

f. 28/12-1847. dbt. 25/6-1848. Jens Jensen und. Borrestad og Ingeborg Eriksdatters Eduard Martinius. Fadd: Thomas Lassesen, Niels Petersen og Jens Olsen, alle und. Borrestad, pige Maria Anne Knudsd. i Porsgrund, moderen selv.

f. 25/12-1847. dbt. 25/6-1848. Lehnsmand Peder Pedersen Limie og Anne Dorthea Lunds Peter Wendelboe. Fadd: Simon Jønnevalds Kone Maren Lund, Foss, Jfr. Karen Lund, Aashammeren, Stiger Paulsen Gulseth, J. Grøndahl paa Meen, Peder Haraldsen i Skien, Muuremester Nielsen fra Dannemark.

f. 17/5-1848. dbt. 2/7-1848. Afdøde Niels Hansen Hoppestul i Sandsværd og efterladte Enke Ingeborg Sørensdatters Niels. Fadd: Simon Madsens Kone Maren Maria Engebregtsd. und. Moe, pige Ingeborg Kirstine Thomasd. Fossum, Helge Larsen Foss, Aslak Halvorsen Sverrig, Østen Simonsen und. Moe. HD af Hans Olsen Brække (i Sandsvær. GS).

f. 28/4-1848. dbt. 2/7-1848. (Tvillinger). Aslak Halvorsen Sverrig und. Moe og Anne Hansdatters Peder. Fadd: Peder Johnsens Kone Svanoug Gundbjørnsd., Dybedal, pige Ingeborg Halvorsd., Hans Sørensen und. Holt, Jens Pedersen Dybedal.

f. 28/4-1848. dbt. 2/7-1848. (Tvillinger). Aslak Halvorsen Sverrig und. Moe og Anne Hansdatters Halvor. Fadd: Harald Andersen Løberg og Kone Maria Hansd., pige Gurine Waldemarsd. und. Aas, Gunder Andersen og Ole Pedersen Limie.

f. 27/5-1848. dbt. 2/7-1848. Ole Halvorsen Riis og Elen Olsdatters Halvor Thoresius. Fadd: Hans Halvorsen und. Brække, Halvor Halvorsen Buer, Anders Eriksen Riis, pige Nicoline Hansd. Aakre, moderen selv.

f. 13/5-1848. dbt. 2/7-1848. Gunder Jensen und. N. Mæhla og Maren Sørensdatters Søren Olavus. Fadd: Anders Jensen Lie, Hasle Nielsen und. Mæhla, Halvor Andersen und. Brække, pige Maren Maria Gundersd. Falkum, pige Ingeborg Halvorsd. Mæhla.

f. 10/4-1848. dbt. 2/7-1848. Hans Jacobsen und. Ougestad og Anne Oline Hansdatters Jørgen. Fadd: Rasmus Hansen Sølie, Christen Nielsen ib., Isak Jacobsen ib., pige Anne Hansd., moderen selv.

f. 2/2-1848. dbt. 16/7-1848. Niels Gundersen Steensaasen und. Sørbøe og Inger Larsdatters Lars. Fadd: Hans og Søren Isaksen Rødsager, Zacharias Nielsen ib., Gunder Steensaasens Kone Gurine Johannesd., pige Gjertrud Torbiørnsd. Brække.

f. 27/1-1848. dbt. 16/7-1848. Thomas Svendsen S. Brækkejord og Elen Helgesdatters Martinus. Fadd: Christen Engebregtsen S. Brækkej., Thomas Thomassen ib., pige Anne Svendsd. ib., pige Gurine Hansd. Løkenberg, ib., faderen selv.

f. 10/2-1848. dbt. 11/6-1848. Rasmus Jacobsen Riis og Anne Kirstine Jacobsdatters Maren. Fadd: Anders J. Kleps Kone Ingeborg Rasmusd., pige Maria Rasmusd. Sølie, Simon Jacobsen ib., Andreas Johansen ib., faderen selv.

f. 15/3-1848. dbt. 11/6-1848. Tolv Nielsen und. Bratsberg og Ingeborg Kiøstelsdatters Inger Maria. Fadd: Peder Christensen Skougen, og Kone Berthe Nielsd., pige Gurine Halvorsd. Bratsberg, Jacob Thorsen und. Bratsberg, Østen Halvorsen ib.

f. 29/12-1847. dbt. 11/6-1848. Hans Jørgen Olsen, S. Brækkejord og Anne Hansdatters Thora Kirstine. Fadd: Jacob Hansen Brækkej., Ole Hansen ib., Engebregt Andersen Mæhla og Kone Anne Dorthea Olsd., pige Kirstine Johnsd. i Skien.

f. 26/4-1848. dbt. 13/6-1848. Procurator Søren Martinius Blom og Christiane født Wessel, Falkums Anna Severine. Fadd: Fru E. Nielsen, Eidanger, Jfr. Julie Mesel(?), Sorenskriver Wessel, Cand. jur. H. Paulsen, Stud. Jonas Blom.

f. 27/4-1848. dbt. 18/6-1848. Farwer Isak Hansen Nærum, N. Brækkejord og Berthe Eriksdatters Ingeborg Elise. Fadd: Erik Bøhles Kone Ingeborg Bjørnsd., pige Christiane Christiansd. Limie, Jacob Hansen Nærum, Simon Hansen Nygaard, Erik Eriksen Ballestad.

f. 9/5-1848. dbt. 25/6-1848. Afdøde Svenke Larsen Follestad og Anne Cathrine Olsdatters Svenkine. Fadd: Lars Sivertsens Kone Malene Olsd. Enggrav, pige Anne Simonine Larsd. i Skien, Knud Larsen und. Bratsberg, Isak Isaksen ib.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 20/3-1848. dbt. 25/6-1848. Ole Halvorsen und. Dyrkold og Johanne Johannesdatters Ingeborg Maria. Fadd: Rasmus Engebregtsen Dyrkold og Kone Maria Olsd., Ole Abrahamsen Hoppestad, Abraham Abrahamsen ib., pige Karen Abrahamsd. ib.

f. 6/1-1848. dbt. 25/6-1848. Ole Olsen Houkeoe i Luxefjeld og Maren Jacobsdatters Karen. Fadd: Hans Ingvoldsen Teigen, og Kone Ingeborg Jacobsd., pige Anne Olsd. Jønnevald, Rasmus Olsen Rønningen, faderen selv.

f. 7/5-1848. dbt. 2/7-1848. Ole Simonsen BbKlev. og Maren Helgesdatters Simonine Andrea. Fadd: Isak Andersens Kone Berthe Hansd. BbKlev., pige Olava Johannesd., Anders Gundersen og Axel Larsen, alle fra BbKlev., Niels Helgesen Meen.

f. 15/5-1848. dbt. 2/7-1848. (Tvillinger). Peder Johnsen Løberg og Karen Jensdatters Maren. Fadd: Ole Jensen Løberg og Kone Gunild Larsd., pige Maria Olsd. Sørbøe, Johannes Halvorsen Bøhle, Ole Kittilsen(?) Løberg.

f. 15/5-1848. dbt. 2/7-1848. (Tvillinger). Peder Johnsen Løberg og Karen Jensdatters Johanne. Fadd: Johan Solvesens Enke Marthe Johansd. Øde-Sneltvedt, pige Maria Anne Anundsd. Ballestad, Gunder Pedersen Sørbøe, Even Olsen ib., Torger Johnsen Kikut.

f. 2/7-1848. dbt. 23/7-1848. Peder Engebregtsen und. Fossum og Johanne Andersdatters Niels. Fadd: Ellef Olsen und. Fossums Kone Karen Engebregtsd., pige Johanne Andersd. Ulsvand, Hans Isaksen und. Fossum, Henrik Henriksen ib., Engebregt Andersen Ulsvand.

f. 2/7-1848. dbt. 23/7-1848. Knud Larsen und. Bratsberg og Anne Isaksdatters Ole. Fadd: Anund Isaksen Ballestad og Kone Berthe Larsd., pige Gurine Maria Larsd. Bratsbergskov, Isak Isaksen ib., faderen selv.

f. 17/4-1848. dbt. 23/7-1848. Ole Christensen und. Kolkind og Kirstine Olsdatters Christian. Fadd: Christopher Christensen und. Folloug, Anders Pedersen und. Ballestad, Halvor Gulliksen Gjerpen, Enke Ragne Larsd. BbKlev., pige Maren Gurine Kittilsd. Gjerpen.

f. 10/5-1848. dbt. 23/7-1848. Niels Larsen N. Brækkejord og Maria Gundersdatters Lars. Fadd: Peder Larsen Kiær, Lars Larsen ib., Bent Gundersen Semb, pige Karine Gundersd. ib., pige Anne Gundersd. Aarhuus.

f. 11/3-1848. dbt. 6/8-1848. Niels Andersen BbKlev. og Maren Andersdatters Andreas. Fadd: John Andersen und. Meen og Kone Karen Borgersd., Ole Andersen BbKlev. og Kone Karen Carlsd., Andreas Andersen N. Brækkejord.

f. 11/4-1848. dbt. 6/8-1848. Lars Lorentsen Fossum og Inger Kirstine Engebregtsdatters Erik. Fadd: Gunder Jensens Kone Kirsten Gurine Gundersd., pige Gurine Jacobsd., Jens Jensen, Christopher Svendsen, Lorents Lorentsen, alle paa Fossum.

f. 24/7-1848. dbt. 6/8-1848. Aslak Eigildsen Grinie og Mari Evensdatters Eivind. Fadd: Jan Solvesens Kone Anne Johnsd. Grinie, pige Marie Jacobsd. i Skien, Solve Engebregtsen Grinie, Ole Pedersen ib., Anders Gundersen Semb.

f. 13/5-1848. dbt. 13/8-1848. Skomager Hans Christian Fander und. Grinie og Ingeborg Torgersdatters Wilhelm Marinius. Fadd: Jan Solvesens Kone Anne Jahnsd. Grinie, pige Ingeborg Jørgensd. ib., Isak Hansen ib., Thomas Eriksen Semb, Ole Olsen Nøklegaard.

f. 18/6-1848. dbt. 13/8-1848. Skomager Ebbe Raaberg N. Brækkejord og Anne Helene Isaksdatters Christian Olaus. Fadd: John Isaksen i Brevig, Skrædder Gundersen i Skien, Skomager Christen Raaberg, Hans Christophersen Kone Karen og pige Berthe Pedersd., alle i Skien.

f. 26/7-1848. dbt. 27/8-1848. NB. Ole. Enkemand Christen Isaksen Holm og Pige Gjørand Olsdatter fra Drengen. Uægte. Anmeldt af begge Forældre selv.
Fadd: Isak Christensens Kone Maria Andersd. Skilbred, pige Christine Sørensd. und. Doxrød, Peder Jacobsen Holm, Knud Zachariassen, Christen Christensen Holm.

f. 26/7-1848. dbt. 27/8-1848. Isak Olsen Nærum og Marthe Jacobsdatters Ole Johan. Fadd: Lars Jacobsens Kone Anne Maria Haraldsd. Øvrum, pige Magrethe Jacobsd. Meen, Jacob Jacobsen Langerød, Lars Knudsen Buer, Christian Olsen Troldsaas.

f. 23/5-1848. dbt. 2/7-1848. Lars Andersen Aasen und. Tufte og Anne Pedersdatters Anne Laurentze. Fadd: Gunder Pedersens Kone Bertha Johnsd. Sørbøe, pige Ingeborg Hansd. Frogner, Jacob Madsen Dyrendal, Daniel Olsen Sneltvedt, Jens Madsen Sørbøe.

f. 13/6-1848. dbt. 2/7-1848. Christen Rasmussen Fossum og Anne Kirstine Larsdatters Anne. Fadd: John Hansens Kone Maren Abrahamsd. Fossum, pige Gunild Pedersd. ib., Niels Jensen ib., Niels Mortensen ib., Lars Rasmussen und. N. Mæhla.

f. 27/6-1848. dbt. 16/7-1848. Knud Kittilsen Gulseth og Maria Olsdatters Kirsten Gurine. Fadd: Gunder Olsen Mastdalen og Kone Kari Nielsd., pige Anne Isaksd. Gulseth, Ole Jørgensen ib., Lars Kittilsen Kaasen i Holden.

f. 12/6-1848. dbt. 23/7-1848. NB. Karen Jørgine. Pige Kirsten Olsd. Aashammer, abgiver som Barnefader Muuresvend Jørgen Pedersen i Skien. Uægte. Anmeldt af Pigens moder Anne Jacobsdatter.
Fadd: Ole Tollevsens KoneKaren Kirstine Olsd. Aashammer, pige Marie Pedersd. ib., Peder Gundersen ib., Ole Gundersen ib., Niels Nielsen ib.

f. 11/7-1848. dbt. 6/8-1848. Peder Olsen und. Semb og Ingeborg Kirstine Jensdatters Ingeborg Marie. Fadd: Gunder Johnsens Kone Karen Olsd. Gjemsøe, pige Andrea Elise Jensd., Brækkej., Jens Isaksen ib., Christian Oldrup Follestad, Jens Torkildsen Brækkej.

f. 9/4-1848. dbt. 6/8-1848. Kudsk Marx Witteolk og Marie Magdalene Elisabeth Wenns Mathilde Marie Magdalene: Fadd: Jens Nielsen Fossum, Svend og Peder Sigfridsen ib., Maren Karine Nielsd. ib., moderen selv.

f. 22/4-1848. dbt. 13/8-1848. Lars Andersen Skiefjeld og Anne Maria Olsdatters Elen. Fadd: Ole Isaksen Stensrød og Kone Lisbeth Borgersd., pige Maren Olsd- Aasterød, Anders Olsen ib., Hans Andersen Stubberød.

f. 29/7-1848. dbt. 27/8-1848. Niels Larsen Moe og Karen Jensdatters Lava. Fadd: Peder Jensens Kone Svanoug Gunbiørnsd. Dybedal, pige Aavet Kirstine Svenkesd. ib., Ole Olsen Oterholt, Halvor Olsen Holm, Rasmus Christensen ib.

f. 11/7-1848. dbt. 27/8-1848. Simon Hansen Nygaard og Ingeborg Kirstine Hansdatters Anne Kirstine. Fadd: Engebregt Nærums Kone Anne Bolette Gundersd., pige Johanne Ernstine Johannesd. Eegaasen, Isak Hansen Nærum, N. Brækkejord., Lars Kittilsen Grønnerød, Tollef Christophersen Brækkej.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 29/5-1848. Johan Fredrik Richard N. Brækkejord og Elen Kirstine Gundersdatters Caroline Magrethe. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Bekræftelse (i kirken). HD af Skoleholder Anundsen.

f. 21/2-1848. dbt. 3/9-1848. Skipper Andreas Bomhoff, Grinie og Dorthea Sophie Bomhoffs Clara Elise. Fadd: Skibscapitain Christian Blom, Procurator Thorbiørnsen, faderen selv, madame Evensen i Brevig og Jfr. Marie Bomhoff paa Meen.

f. 7/7-1848. dbt. 27/8-1848. Christen Christophersen Hagen und. Dyrkold og Berthe Engebregtsdatters Christen. Fadd: Rasmus Engebregtsen Dyrkold og Kone Maria Olsd., pige Inger Haagensd. Bakken, Isak Abrahamsen Dyrkold, Engebregt Frantsen Oterholt.

f. 23/6-1848. dbt. 27/8-1848. Niels Andersen Svinholt og Anne Karine Nielsdatter Ougestads Andreas. Fadd: Hans Myhres Kone Anne Guline Hansd. und. Ougestad, pige Anborg Larsd. Saubrække, John Nielsen og Christen Nielsen und. Ougestad, Mathis Andersen Waller. Uægte født, men forældrene siden ægteviede.

f. 14/8-1848. dbt. 3/9-1848. Niels Nielsen und. Kolkind og Karen Jørgensdatters Andreas. Fadd: Ole Christensen und. Kolkind, Niels Thomasen i Follestad, Christen Mathisen Ballestad, Ole Bergs Enke, Ragne Tollefsd. BbKlev., pige Marie Johnsd.

f. 6/8-1848. dbt. 3/9-1848. Zacharias Nielsen Berberg og Maren Kirstine Arvesdatters Simon. Fadd: Jacob Davidsen Glænde, Gregorius Nielsen Skilbred, Gregorius Halvorsen Putten og Kone Magrethe Arvesd., pige Maren Nielsd. Skilbred.

f. 19/6-1848. dbt. 3/9-1848. Jacob Thronsen Ballestad og Kirsten Pedersdatters Peter. Fadd: Lars Olsen und. Borrestad og KoneIngeborg Thronsd., pige Maren Thronsd. Brækkejord., Lars Olsen Ballestad, Johannes Christiansen ib.

f. 26/7-1848. dbt. 17/9-1848. Christopher Larsen Hoppestad og Marie Davidsdatters Lars. Fadd: Niels Olsens Kone Maren Halvorsd. Aas, pige Anne Hansd. Gjemsøe, Ole Johannesen Bøe, Niels Rasmussen Hoppestad, Niels Davidsen Doxrød.

f. 5/4-1848. 17/9-1848. Niels Engebregtsen Øgter og Anne Nielsdatters Niels. Fadd: Torkild Olsens Kone Malene Halvorsd. Aasen, pige Kirsti Olsd. ib., Ole Olsen Eriksrød, Halvor Olsen ib., Nis Olsen ib.

f. 5/8-1848. dbt. 24/9-1848. Peder Pedersen und. Fjelddalen og Maren Halvorsdatters Lars. Fadd: Gregorius Halvorsen Fjelddal, Peder Olsen ib., Ole Pedersen S. Brækkej., Lars Halvorsens Kone Gurine Isaksd. Slettene, og pige Christine Halvorsd. Fjelddalen.

f. 3/9-1848. dbt. 24/9-1848. Isak Isaksen und. Bratsberg og Kirsten Larsdatters Lars. Fadd: Knud Larsen und. Bratsberg og Kone Anne Isaksd., Erik Isaksen og Anund Isaksen Løberg, pige Kirsten Borgersd. und. Bratsberg.

f. 15/9-1848. dbt. 15/10-1848. (Tvillinger). Lars Anundsen Fossum og Jørgine Knudsdatters Knud. Fadd: Sivert Christensen Skotland og Cathrine Knudsd. und. Hynie, Isak Sørensen BbKlev., Ole Peter Olsen Fossum, pige Mariken Hansd. ib.

f. 15/9-1848. dbt. 15/10-1848. (Tvillinger). Lars Anundsen Fossum og Jørgine Knudsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Hans Isaksen Fossum, Hans Rasmussen ib., Lars Nielsen ib., Christian Johannesens Kone Anne Magrethe Pedersd., pige Maren Haraldsd. Fossum.

f. 1/7-1848. dbt. 15/10-1848. Niels Pedersen Flittig und. Moe og Kirsti Olsdatters Christian. Fadd: John Olsens Kone Karen Olsd. Thormodsrød, pige Anne Helvig Johnsd. ib., Peder Johannesen Grinilie, Ole Pedersen Rød, Børre Pedersen Thveten.

f. 2/8-1848. dbt. 3/9-1848. John Helgesen BbKlev., og Maren Olsdatters Helene Marie. Fadd: Sigurd Halvorsen Langeland og Kone Elisabeth Olsd., Kittil Helgesen i Skien, Ole Sigurdsen Langeland, pige Hanne Lauritzd.

f. 25/8-1848. dbt. 17/9-1848. Rasmus Hansen Sølie og Gunild Maria Jensdatters Marthe Maria. Fadd: Anders Kleps Kone Ingeborg Rasmusd., pige Anne Hansd. Riis, John Hansen und. Borge, Andreas Haraldsen Lie, Andreas Johnsen Sølie.

f. 30/7-1848. Anders Isaksen und. Moe og Marthe Karine Halvorsdatters Ingeborg. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Konfirmation. HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 14/8-1848. dbt. 17/9-1848. Harald Evensen N. Brækkejord og Karen Gurine Eriksdatters Gunild Annette. Fadd: Erik Helgesens Kone Anne Kirstine Pedersd. Gulseth, pige Maren Evensd. ib. Even Eriksen og Erik Evensen ib., Knud Pedersen ib.

f. 29/5-1848. dbt. 24/9-1848. Ole Nielsen und. Mæhla og Margith Jansdatters Johanne Thomine. Fadd: Svennung Nielsen Mæhla, Hans Pedersen Blegebakken, John Nielsen Fossum, pige Maria Johnsd. Mæhla, pige Mathea Gulliksd. ib.

f. 18/6-1848. dbt. 24/9-1848. Christian Gundersen und. Mæhla og Anne Mortensdatters Elise Amalie. Fadd: Erik Mortensen BbKlev., Anund Brynildsen und. Brække, Halvor Mortensen und. Mæhla, pige Anne KIrstine Pedersd. ib., pige Inger Thomasd. i Skien.

f. 23/1-1848. dbt. 24/9-1848. Anders Nielsen und. Hynie og Anne Isaksdatters Anne Pernille. Fadd: Johan Johnsen Gulseth, Christen Olsen og Halvor Olsen Fossum, pige Maren Kirstine Nielsd. Gulseth, moderen selv.

f. 28/5-1848. dbt. 24/9-1848. Knud Olsen Godal og Gurine Thoresdatters Andrea. Fadd: Halvor Thorstensen Gjerpen, Anders Isaksen Brændsæter, pige Grethe Maria Thorstensd. Gjerpen, Begge forældrene selv.

f. 12/9-1848. dbt. 15/10-1848. Isak Nielsen Sanden (Sanni) og Maren Eriksdatters Kirstine. Fadd: Rasmus Nielsens Kone Berthe Jacobsd. i Porsgrund, pige Karen Nielsd. Sanden, Anders Eriksen, Peder Eriksen og Solve Nielsen ib.

f. 3/9-1848. dbt. 15/10-1848. Lars Olsen Ballestad og Magrethe Sivertsdatters Inger Karine. Fadd: Lars Sivertsens Kone Malene Olsd. Enggrav, pige Hanne Olsd. i Porsgrund, Hans Sivertsen Riis, Nicolai Christensen und. Borge, Skomager Knudsen i Porsgrund.

f. 6/5-1848. dbt. 15/10-1848. Amund Torstensen und. Wenstøb og Karen Olsdatters Halvor. Fadd: Halvor Olsen Eriksrød, Peder Olsen ib., Ole Eriksen und. Tufte, pige Anne Olsd. Eriksrød, moderen selv.

f. 16/8-1848. dbt. 15/10-1848. Jacob Andersen BbKlev. og Inger Halvorsdatters Anders. Fadd: Erik Halvorsen BbKlev. og Kone Christiane Andersd., Andreas Johnsen ib., Ditlef Taule Gjemsøe, pige Gunhild Andersd. i Mælum.

f. 4/8-1848. dbt. 15/10-1848. Erik Adolph Thronsen, Fossum og Christiane Engebregtsdatters Engebregt Eduard Gasmann. Fadd: Aslak Pedersen Fossum, Jens Engebregtsen ib., Søren Engebregtsen ib., Engebregt Skavans Kone Inger Maria Sørensd., pige Jacobine Gundersd. BbKlev.

f. 11/6-1848. dbt. 15/10-1848. Anders Nielsen Dahle (i Luxefjeld) og Mari Torgrimsdatters Anthon. Fadd: Christen Gundersen Fossum, og Dorthea Svendsd., Peder Gundersen ib., Ole Christiansen Rønningen, pige Thurine Torgrimsd. Dahle.

f. 22/8-1848. dbt. 29/10-1848. Hans Kittilsen Mauraasen und. Tufte og Karen Halvorsdatters Halvor. Fadd: Hans Halvorsen Kiise og Kone Gunild Larsd., Christen Hansen Kiise, Ole Isaksen Brækkejord., pige Maren Gurine Kittilsd. Gjerpen.
HD af Skoleholder Ole Oterholt. Barnet døde Søndag morgen paa weien til Kirken.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 1/6-1848. dbt. 29/10-1848. Ole Olsen Fækjan og Maria Jacobsdatters Abraham. Fadd: Halvor Abrahamsen Luxefjeld, John Rasmussen Bæstul, Ole Nielsen Øgter, pige Gunild Olsd. Limie, moderen selv. HD af Ole Knudsen Høgelie.

f. 20/8-1848. dbt. 5/11-1848. Halvor Halvorsen Rising og Maren Sophie Hansdatters Christian. Fadd: Aslak Halvorsen Aas og Kone Helvig Madsd., Lars Halvorsen Rising, Halvor Madsen Mæhla, pige Petrine Olsd. Rising.

f. 19/8-1848. dbt. 19/11-1848. Søren Pedersen S. Brækkejord og Inger Madsdatters Peder. Fadd: Amund Amundsen S. Brækkej., Johan Friderik Richard ib., John Johnsen ib., Peder Sørensens Kone Marthe Kirstine Madsd. Fossum, pige Ingeborg Pedersd. i Skien.

f. 14/9-1848. dbt. 26/11-1848. John Nielsen Fossum og Ingeborg Kirstine Thorsdatters Andreas. Fadd: Christopher Olsen i Skien og Kone Karen Nielsd., Ole Nielsen Mæhla, Engebregt Pedersen Fossum, pige Marthe Thord. i Porsgrund.

f. 14/10-1848. dbt. 26/11-1848. Anders Jahnsen Fossum og Anne Christensdatters Johannes. Fadd: Christopher Gundersens Kone Anne Johnsd. Fossum, pige Ingeborg Andersd. ib., Niels Jahnsen ib., Erik Eriksen ib., Engebregt Hansen ib.

f. 7/8-1848. dbt. 26/11-1848. Foged Fredrik Charlo Sophus Borchsenius, Mæhla og Anne Magrethe Wessels Jonas Wessel. Fadd: Madame Christiane Thrane i Porsgrund, Jfr. Sophie Blom, Falkum, Sorenskriwer Wessel, Sognepræst Nielsen i Eidanger og Casper Jensinius, Mæhla.

f. 24/8-1848. dbt. 3/12-1848. Thomas Andersen BbKlev. og Live Halvorsdatters Anders. Fadd: Niels Larsen Løberg, BbKlev., Anders Andersen ib., Lars Hansen ib., pige Anne Halvorsd. i Skien, moderen selv.

f. 16/7-1848. dbt. 15/10-1848. Svend Helgesen Gulseth og Anne Gunhilde Nielsdatters Jørgine. Fadd: Gullik Larsen Gulseth, Hans Helgesen ib., Børre Jørgensen ib., Erik Helgesens Kone Anne Pedersd. ib., pige Ingeborg Jørgine Fredriksd. i Skien.

f. 16/6-1848. dbt. 15/10-1848. Christopher Jensen Gran, Bratsbergskov(?) og Gurine Olsdatters Inger Caroline. Fadd: Christopher Nielsen Holt, BbKlev. og Kone Christiane Hansd., pige Olea Jensd. i Skien, Hans Anthinisen BbKle., Abraham Nielsen Doxrød.

f. 17/9-1848. dbt. 29/10-1848. Johannes Henriksen Fossum og Aaste Cathrine Gundersdatters Bertine Dorthea. Fadd: Henrik Henriksen Fossum, Hans Henriksen ib., Tollef Henriksen ib., Tollef Henriksens Kone Britha Caspersd. ib., pige Marthe Pedersd. ib.

f. 17/9-1848. dbt. 29/10-1848. Thormod Johnsen Løvaas og Maria Isaksdatters Maren. Fadd: Ole Jahnsens Kone Guro Olsd. Kaasa, pige Thurine Olsd. Løvaas, Hans Johnsen Kikut, Søren og Hans Isakssønner Røsager.

f. 1/7-1848. dbt. 5/11-1848. Bernt Johnsen (Bent Johnsen) BbKlev. og Ragnild Olsdatters Berthe Kirstine Elisabeth. Fadd: Christen Engebregtsen Strand, S. Brækkejord, Jacob Pedersen BbKlev., pige Monsine Nielsd. Laugmandsgaarden, Begge forældrene selv.

f. 17/9-1848. dbt. 9/11-1848. Anders Jensen Lie und. Mæhla og Dorthea Thoresdatters Inger Thomine. Fadd: Even Eriksens Kone, Gunild Haraldsd. Gulseth, pige Karen Jansd. i Skien, Niels Jensen Lien Fossum, Andreas Jensen Lie ib., Lars Andersen Mæhla.

f. 28/9-1848. dbt. 19/11-1848. Lars Jacobsen Sølie og Karen Christiansdatters Karen Maria. Fadd: Anders Sølies KoneAnne Jacobsd., pige Gurine Christiansd. und. Borge, Hans Olsen Fløtterød, Lars Jacobsen Langerød, Torjus Rasmussen Øvrum.

f. 10/10-1848. dbt. 19/11-1848. Harald Hansen Fossum og Ingeborg Maria Gundersdatters Marthe Maria. Fadd: Niels Hansen Fossum, Niels Gundersen Mæhla, Christopher Svendsen Fossum, pige Andrea Gundersd. ib., moderen selv.

f. 19/10-1848. dbt. 19/11-1848. Halvor Engebregtsen Follestad og Søvei Olsdatters Hanna Sophie. Fadd: Hans Johnsen BbKlev., Johan Pedersen Follestad, pige Gurine Jensd. Borge, Begge forældrene selv.

f. 21/7-1848. dbt. 19/11-1848. Isak Jacobsen und. Sølie og Anne Maria Nielsdatters Maren Elise. Fadd: Hans Jacobsen und. Sølie, Halvor Sørensen i Porsgrund, Christen Nielsen und. Sølie, pige Inger Andrea Olsd. i Porsgrund, moderen selv.

f. 28/9-1848. dbt. 19/11-1848. Andreas Gundersen Hynie, BbKlev. og Elisabeth Gurine Andersdatters Maren Elise. Fadd: Halvor Olsens Kone, Maren Kirstine Andersd. Østvedt i Eidanger, pige Karen Andersd. ib., Isak Olsen Skielsvig, Tollef Andersen Østvedt, Lars Nielsen Løberg.

f. 14/8-1848. dbt. 26/11-1848. Søren Henriksen Fossum og Dorthea Halvorsdatters Olava. Fadd: Christian Halvorsen Fossum, Simon Halvorsen ib., John Hansen ib., pige Elisabeth Hansd. i Skien, moderen.

f. 21/10-1848. dbt. 26/12-1848. Christopher Hansen Kaasa und. Dyrkold og Dorthe Eriksdatters Maren. Fadd: Christopher Halvorsen Hougerød, Aslak Paulsen Skriua, Hans Nielsen Bøe, pige Elen Halvorsd. Hougerød, moderen selv.

f. 19/11-1848. dbt. 10/12-1848. NB. Carl Johan. Pige Jensine Johnsdatter BbKlev og Uk. Knud Christensen fra Bøe, tienende i Skien. Uægte. Anmeldt af moderen selv.
Fadd: Isak Sørensen BbKlev. og Kone Karen Maria Knudsd., pige Anne Birgithe Johnsd. ib., John Larsen ib., Lars Johnsen ib.

f. 7/11-1848. dbt. 26/12-1848. Lars Halvorsen N. Rising og Anne Karine Pedersdatters Johan Jørgen. Fadd: Lars Hansens Kone Maren Isaksd. Grinie, pige Maren Jørgensd. ib., Halvor Halvorsen Rising, Anders Olsen Grinie, Halvor Madsen Mæhla.

f. 23/11-1848. dbt. 26/12-1848. Andreas Solvesen Kiær og Maren Engebregtsdatters Solve. Fadd: Lars Solvesen Kiær, Isak Larsen Berg, Severin Jacobsen Oseb., Lars Kiærs Kone Gunild Olsd., pige Annette Jacobsd. i Porsgrund.

f. 4/10-1848. dbt. 26/12-1848. Ole Nielsen Kreppa og Dorthe Danielsdatters Jacob. Fadd: Daniel Olsen Kreppa, Ole Olsen Frogner, Just Eriksen Mustvedt, Christian Henriksens Kone Ingeborg Larsd. Aasen, pige Maren Danielsd. Semb.

f. 13/11-1848. dbt. 26/12-1848. Anders Hansen Fossum og Andrea Johannesdatters Hans. Fadd: Niels Hansen und. Wenstøb, Peder Andersen Fossum, Peder Gundersen ib., Anders Jansens Kone Anne Christensd. Fossum, pige Ingeborg Andersd. ib.

f. 16/11-1848. dbt. 26/12-1848. Peder Christensen und. W. Borge og Magrethe Gundersdatters Andreas. Fadd: Mathias Gundersen Ramsaas, Ole Gundersen Ødegaarden, Niels Andersen Bakken, Thore Gundersd., Isak Olsens Kone Borgeskov, moderen selv.

f. 6/9-1848. dbt. 26/12-1848. Henrik Solvesen und. Hynie og Iverine Sophie Isaksdatters Herman Martin. Fadd: Knud P. Christophersens Kone Karen Iversd. Fossum, pige Stine Andersd. Gulseth, Anders Solvesen Hynie, Iver Larsen Wenstøb, Abraham Andersen Gulseth.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 26/11-1848. dbt. 31/12-1848. Østen Gundersen Hynie og Helvig Nielsdatters Gunder. Fadd: Ole Peter Olsen Fossum, Erik Eriksen ib., Hans Henriksen ib., Enke Karen Gundersd. Fossum, pige Dorthe Gundersd. ib.

(Ny håndskrift og ofte nye stavemåter. Trolig en kapellan. GS).

f. 9/11-1848. dbt. 14/1-1849. Jacob Torgersen und. Lie og Ragnild Marie Nielsdatters Martin. Fadd: Moderen, Marie Larsd. Langerød, Jacob Torgersen Lie, Ole Christensen Sølie, Hans Olsen Lie.

f. 3/1-1849. (Tvillinger) Peder Olsen Holm og Sophie Andersdatters Ole Peter. Fadd: (Ingen faddere). Død før hjemmedaabens Konfirmation. HD af Guldbrandsen.

f. 3/1-1849. (Tvillinger) Peder Olsen Holm og Sophie Andersdatters Maren Olava. Fadd: (Ingen faddere). Død før hjemmedaabens Konfirmation. HD af Guldbrandsen.

f. 11/12-1848. dbt. 28/1-1849. Andreas Jonsen BbKlev. og Maren Marie Thorersdatters Tollef. Fadd: Halvor Nielsen Berg BbKlev., Jacob Andersen ib., Anders Isaksen S. Brække, Gunhild Jonsd. fra Skien, Christiane Andersd. BbKlev.

f. 12/1-1849. dbt. 28/1-1849. Niels Andersen Falkum og Gurine Gundersdatters Anders. Fadd: Anders Larsen, Kjøstel Kittilsen fra Falkum, Andreas Hansen Gulseth, Maren Gundersd. Falkum og Marthe Petersd. ib.

f. 18/11-1848. dbt. 26/12-1848. Marcus Gundersen Aashammer og Kirsten Knudsdatters Inger Johanne. Fadd: Ole Gundersens Kone Maren Ellefsd. Aashammer, pige Karen Knudsd. Aas, Hans Pedersen Hougen, Jacob Knudsen und. Tufte, Halvor Gundersen Aasham.

f. 10/11-1848. Halvor Christophersen Glænde og Gunild Zachariasdatters Karen Kirstine. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Konfirmation. HD af Skoleholder Isak Andersen.

f. 7/9-1848. dbt. 26/12-1848. Niels Gundersen Fossum og Maren Magrethe Christensdatters Gurine Bertine. Fadd: Anders Eriksen Rosvald, Simon Halvorsen Fossum, Engebregt Hansen ib., Johannes Hansens Kone Kari Hansd. ib., pige Dorthe Gundersd. ib.

f. 9/10-1848. dbt. 26/12-1848. Gunder Arnesen Augestad, Gulseth og Anne Kittilsdatters Berntine. Fadd: Anders Pettersen Gulseth, Christen Hansen Sanne (Sanni), Lars Gundersen Sølie, pige Karen Arnesd. i Porsgrund, moderen selv.

f. 25/5-1848. dbt. 31/12-1848. Halvor Olsen N. Wenstøb og Anne Anundsdatters Anne Kirstine. Fadd: Niels Solvesen Wenstøb og Kone Anne Maria Tolvsd., Jan Solvesen Grinie, Torkild Olsen und. Eriksrød, pige Karine Olsd. Aarhuus.

f. 24/11-1848. dbt. 31/12-1848. Lars Rasmussen und. Strømdal og Karen Maria Kittilsdatters Inger Caroline. Fadd: Hans Levordsens Kone Gurine Christensd. Gulseth, pige Anne Marine Rasmusd. Strømdal, Christen Rasmussen Aafos, Halvor Rasmussen Borge., Hans og Carl Kittilsen Kleven i Mælum Sogn.

(Ny håndskrift og nye stavemåter. Trolig en kapellan. G.S..).

f. 8/11-1848. dbt. 14/1-1849. Gbr. Abraham Pedersen Venstøp og Anne Gurine Christiansdatter Limies Margrethe Petronelle. Fadd: Jan Christiansen Limie, Abraham Nielsen Wattenberg, Christine Olsen Tronsaasen(?), Christine Christiansd. Limie og moderen.

f. 16/10-1848. dbt. 21/1-1849. Hm. Ingebret Jansen und. Venstøp og Ingeborg Pedersdatters Maren Andrea. Fadd: Hans Halvorsen Bøe, Andreas Halvorsen Bøe, Aslak Pedersen Venstøp, Ingeborg Hansd. Fossum og Inger Hansd.

f. 25/11-1848. dbt. 28/1-1849. Gunder Andersen Limie og Kari Andersdatters Karen Marie. Fadd: Maren Hansd. Limie, Inger Andersd. Aulie, S. Brækkejord, Harald Andersen Limie, Peter Andersen og Christian Andersen ib.

f. 25/10-1848. dbt. 11/2-1849. Jacob Eriksen BbKlev. og Ingeborg Sørensdatters Anne Mathea. Fadd: Moderen, Anne Larsd. und. Ballestad, Lars Thorsen ib., Christen Sørensen Myra, Christen Larsen Haug.

f. 28/12-1848. dbt. 18/2-1849. Torger Olsen Sneltvedt og Dorthe Maria Christensdatters Olava. Fadd: Gunhild Olsd. BbKlev., Berthe Olsd. Sætret og Ole Olsen ib., Daniel Pedersen BbKlev. og Hans Olsen Steensaasen.

f. 22/1-1849. dbt. 4/2-1849. Olaus Andersen paa Kjølnæs og Kaisa Andersdatters Johan Martin. Fadd: Caroline Henriksd. i Porsgrund, Kirsten Andersd. Kjølnæs, Niels Isaksen ib., Ole Jensen og Jon Knudsen Borstad (Borrestad?).

f. 31/12-1848. dbt. 4/2-1849. Ole Jonsen Sneltvedt og Gunild Halvorsdatters Ole. Fadd: Einar Olsen Sneltvedt, Anders Jonsen Steensrød, Andreas Knudsen Gaupaasen, Gurine Larsd. Sneltvedt og Maren Jonsd. Steensrød.

f. 13/1-1849. dbt. 25/2-1849. Lars Isaksen Skyer og Anne Dorte Nielsdatters Niels. Fadd: Lisbet Borjesd. Steensrud, Hanna Svensd. Løberg, Niels Andersen Skyer, Ole Isaksen og Lars Larsen Steensrud.

f. 4/1-1849. dbt. 4/3-1849. Mads Pedersen Sneltvedt og Anne Jørgensdatters Ole. Fadd: Maren Jørgensd. Kjærra, Marthe Jørgensd. Gaupaasen, Gunder Pedersen Sørbøe, Knud Jørgensen Løberg, Jens Madsen Sneltvedt.

f. 12/10-1848. dbt. 4/3-1849. Jacob Pedersen BbKlev. og Maren Olsdatters Peder Olaus. Fadd: Bernt Olsen BbKlev., Thor Larsen Strømdal, faderen, Maren Isaksd. Grinie, Aslaug Olsd. Hormen(?).

f. 26/12-1848. dbt. 11/3-1849. Hans Christensen Skougen und. Folloug og Berthe Maria Olsdatters Christian. Fadd: Maren Nielsd. i Skien, Ingeborg Thorsd. Skougen, Anders Thorsen ib., Peder Christensen, ib., Ole Evensen Folloug.

f. 19/2-1849. dbt. 18/3-1849. Torger Jonsen Kittelrød og Marie Olsdatters Jon. Fadd: Mariane Amundsd. Ballestad, Karen Jensd. Løberg, Even Olsen Sørbøe, Jon Olsen ib., og Hans Jonsen Kikut.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 9/12-1848. dbt. 25/3-1849. Christen Olsen Fossum og Inger Olsdatters Olaus. Fadd: Andrea Olsd., moderen selv, Andreas Jensen, Hans Christophersen, og Anders Olsen, alle fra Fossum.

f. 10/1-1849. dbt. 25/3-1849. Amund Andersen Fossum og Ingeborg Kirstine Ingebretsdatters Jens Andreas. Fadd: Inger Larsd. Falkum, Johanne Andersd., Ingebret Andersen, Niels Sivertsen og Ole Jørgensen, alle fra Fossum.

f. 13/3-1849. (Tvilling). Christen Jacobsen Lie und. Borrestad og Maren Margrethe Andersdatters Isak. Fadd: (Ingen faddere). Død før Hjemmedaabens Stafæstelse.

f. 13/3-1849. (Tvilling). Christen Jacobsen Lie und. Borrestad og Maren Margrethe Andersdatters Jacob. Fadd: (Ingen faddere). Død før Hjemmedaabens Stafæstelse.

f. 28/2-1849. dbt. 9/4-1849. Isak Andersen BbKlev. og Berthe Petronelle Hansdatters Andreas. Fadd: Karen Andersd. Aashammer, Marie Jørgensd. Kleven, Christen Hansen Aashammer, Thomas Andersen og Elias Andersen BbKlev.

f. 28/3-1849. dbt. 9/4-1849. Hans Hansen Venstøp og Katrine Johannesdatters Ole Andreas. Fadd: Inger Hansd., Sophie Halvorsd., Niels Hansen, Gunder Hansen, Niels Solvesen, alle fra Venstøp.

f. 29/12-1848. dbt. 9/4-1849. Aslak Pedersen Fossum og Abbe Marie Borgersdatters Borger. Fadd: Adamine Hansd., Gunhild Pedersd., Niels Pedersen, Iver Larsen og Arne Christensen, alle fra Fossum.

f. 28/12-1848. dbt. 25/2-1849. Hans Larsen Meen og Anne Kirstine Jensdatters Karen. Fadd: Moderen selv, Grete Jensd., Jon Olsen Buer, Lars Knudsen ib., og Peder Hansen Meen.

f. 11/1-1849. dbt. 4/3-1849. Erik Rasmussen Øvrum og Anne Margrethe Isaksdatters Kirsten. Fadd: Karen Christiansd. Sølie, Live Isaksd. Espedalen, Simen Jacobsen Sølie, Torjus Rasmussen Øvrum, Gunder Isaksen Espedalen.

f. 14/1-1849. dbt. 18/3-1849. Halvor Rasmussen Bøe og Anne Olsdatters Maren Dorthea. Fadd: Moderen selv, Gurine Simensd. Fossum, Hans Isaksen ib., Andreas Halvorsen Bøe, Hans Halvorsen Hoppestad.

f. 31/1-1849. dbt. 25/3-1849. Kittil Nielsen Skyer og Anne Johannesdatters Gunhild Maria. Fadd: Johanne Johannesd. Skyer, Marthe Isaksd. Ødesneltvedt, Peder Jonsen Løberg, Ole Nielsen Skyer, Ole Jensen Ballestad.

f. 1/2-1849. dbt. 25/3-1849. Jacob Jacobsen Langerød og Kirsten Jacobsdatters Berthea Lovise. Fadd: Anne Margrethe Jacobsd. Meen, Maren Jacobsd. Langerød, Isak Olsen Nærum, Lars Jacobsen Øvrum, Lars Jacobsen Langerød.

f. 6/3-1849. dbt. 25/3-1849. Niels Andersen Skyer og Ragnild Helgesdatters Lina Maria. Fadd: Ellef Helgesen Haukeraasen, Lars Isaksen Skyer, Lars Larsen Steensrød, Elen Jacobsd. og Inger Johannesd. Skyer.

f. 26/1-1849. dbt. 1/4-1849. Niels Jensen Fossum og Margrete Halvorsdatters Hanna Sophie. Fadd: Marte Madsd., Grete Hammer, Andreas Jensen, Jens Jensen, Jacob Halvorsen, Alle fra Fossum.

f. 17/2-1849. dbt. 5/4-1849. Ole Olsen Mindaas (und. Menstad. GS) og Kirsten Dorthea Jacobsdatters Dorthea. Fadd: Forældrene selv, Anne Olsd. Meenstad, Isak Isaksen Holmen, Jon Jensen Enggrav.

f. 24/2-1849. dbt. 5/4-1849. Niels Tollefsen und. Meen og Gunhild Olsdatters Inger Oline. Fadd: Gunhild Olsd. Kjær, Margrete Larsd. ib., Søren Isaksen Røsager, Niels Nielsen ib., Gunder Pedersen Sørbøe.

f. 5/1-1849. dbt. 9/4-1849. Aslak Pedersen Stulen og Gunhild Andersdatters Anne. Fadd: Marine Pedersd. Myren, Andrea Jensd. Foss, Aslak Greogoriussen og Aslak Jonsen, begge fra Stulen, Peder Jansen Venstøp.

f. 15/2-1849. dbt. 9/4-1849. Ole Peter Jacobsen Fossum og Marte Karine Nielsdatters Gunhild Marie. Fadd: Moderen, Marte Marine Nielsd., Aslak Larsen Tufte, Marcus Olsen Berberg, Mathias Sørensen ib.

f. 20/3-1849. dbt. 9/4-1849. Hans Christopher Johnsen Tydskland og Laurine Marie Larsdatters Marie Dorthea. Fadd: Moderen, Maren Jensine Jensd., Lars Nielsen Tydskland, Augund Hansen Strømdal, Hendrik Jacobsen Skyer(?).

f. 7/2-1849. dbt. 5/4-1849. Ingebret Eriksen Gromstul og Karen Isaksdatters Ingeborg Karine. Fadd: Ingeborg Johannesd., Sophie Halvorsd., Buslaathen (und. Venstøp GS), Halvor Larsen ib., Jens Isaksen Sætre og Østen Simensen Eikornrød.

f. 19/2-1849. 9/4-1849. Just Wright Grøndal, Meen og Nicoline Mariel Greendals Olaus Krognæss. Fadd: Madame Hals paa Falkum, Jfr. Elisa Tollie, Anders Grøndal, A. O. Evensen fra Brevig, Kjøbm. Nerdrum fra Skien.

f. 10/12-1848. dbt. 9/4-1849. Per Persen Venstøp og Karen Olsdatters Peder. Fadd: Gurine Christiansd., Ingeborg Hansd., Abraham Pedersen, Aslak Pedersen, Daniel Pedersen, Alle fra Wenstøp undtagen de 2 sidste fra BbKlev.

f. 1/2-1849. dbt. 9/4-1849. Simon Jacobsen Sølie og Marie Rasmusdatters Martin. Fadd: Anne Isaksd. Øvrum, Gurine Christiansd. und. Borge, Anders Jacobsen Klep, Andreas Jonsen Sølie, Torjus Rasmussen Øvrum.

f. 2/1-1849. dbt. 22/4-1849. Halvor Johannesen Fossum og Inger Margrete Andersdatters Anders. Fadd: Moderen, Mariane Hansd., Christian Johansen, Peder Amundsen og Jørgen Hansen, Alle fra Fossum.

f. 17/11-1848. dbt. 22/4-1849. Christen Johansen Fossum og Maren Kirstine Knudsdatters Marcus. Fadd: Moderen, Dorthe Gundersd., Christen Jacobsen, Johannes Johansen og Ingeborg Hansen. Alle fra Fossum.

f. 18/3-1849. dbt. 22/4-1849. Christen Nielsen Hoppestad og Anne Christine Abrahamsdatters Niels. Fadd: Gunhild Larsd. Kiise, Maren Nielsd. Hoppestad, Hans Halvorsen Kiise, Ole Abrahamsen Hoppestad, Hans Halvorsen ib.

f. 19/12-1848. dbt. 22/4-1849. Kittil Torstensen und. Grini og Kari Torbjørnsdatters Torsten. Fadd: Inger Andersd. Grini, Anne Kittilsd. ib., Lars Halvorsen Rising, Isak Andersen Grini, Halvor Halvorsen Riising.

f. 6/3-1849. dbt. 29/4-1849. Peder Sigfridsen Fossum og Maren Olsdatters Hans. Fadd: Karen Olsd., Elen Hansd., Svend Sigfridsen, Hans Larsen, Johannes Jacobsen, Alle fra Fossum. (Konf. fra Fossum 3/4-1864. GS.)

f. 2/1-1849. dbt. 6/5-1849. Anders Hansen Fossum og Dorthe Maria Jensdatters Jens. Fadd: Maren Hansd. Semb, Maren Andersd. Fossum, Jon Jensen ib., Christopher Andersen ib., Zacharias Andersen Limie.

f. 2/3-1849. dbt. 6/5-1849. Daniel Gregoriussen Lund og Anne Mine Halvorsdatters Gregorius. Fadd: Ingeborg Danielsd. Lyngaasen, Marte Larsd. Høimyhr, Halvor Nielsen Lyngaasen, Niels Halvorsen ib., Knud Nielsen Aamodt.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 8/4-1849. dbt. 17/5-1849. Ingebret Østensen Rosvald og Anne Olsdatters Ole. Fadd: Maren Helgesd. Bøe, moderen selv, faderen, Lars Østensen og Aslak Pedersen und. Tufte.

f. 14/3-1849. dbt. 20/5-1849. Hans Olsen Myra og Anne Nielsdatters Gunder. Fadd: Berthe Nielsd. Bratsbergskougen, Maren Nielsd. Skyer, Peder Christensen Bratsbergsk., Ole Nielsen Skyer, Andreas Andersen Myra.

f. 5/3-1849. dbt. 9/4-1849. Peder Hansen Meen og Anne Isaksdatters Inger Margrete. Fadd: Else Jonsd. Hauen, Inger Andersd. Grini, Rasmus Harldsen Lie, Lars Knudsen Meen, Isak Hansen Grini.

f. 30/3-1849. Erik Christiansen Ø.  Borge og Inger Nielsdatters Karen. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Hjemmedaabens Stadfæstelse.

f. 1/2-1849. dbt. 9/4-1849. Lars Andersen N. Brækkej. og Maren Larsdatters Inger Elisa. Fadd: Berte Pedersd. Brekkej., Anne Larsd. ib., Niels Nielsen Falkum, Even Andersen Skaugen, Ingebret Larsen und. Bøe.

f. 14/2-1849. dbt. 9/4-1849. Jens Andreas Hansen BbKlev. og Anne Gundersdatters Anne Margrethe. Fadd: Anne Marie Pedersd. BbKlev., Inger Ingebretsd. ib., Ingebret Andersen ib., Jens Andreas Hansen ib., Johannes Hansen Blegebakken.

f. 9/1-1849. dbt. 22/4-1849. Peer Gundersen Aasen und. Tufte og Lisabeth Arvesdatters Gurine Andrie. Fadd: Maren Olsd. og Kirsti Olsd. Aasen, Jens Jensen Kampekaste, Anders Andersen ib., Halvor Gundersen Aashammer.

f. 25/3-1849. dbt. 22/4-1849. Rasmus Christensen Riis og Kirstine M. Hansdatters Maren Anne. Fadd: Gunhild Jensd. Sølie, Marte Christensd. Nærum, Anders Jacobsen Klep, Jon Hansen Borge, Ole Christensen Sølie.

f. 25/3-1849. dbt. 22/4-1849. Jon Hansen Fossum og Maren Abrahamsdatters Andrea. Fadd: Anne Kirstine Larsd., Gunhild Hansd., Søren Hartvigsen, Niels Mortensen, Ingebret Andersen, Alle fra Fossum.

f. 20/1-1849. dbt. 22/4-1849. Anders Eriksen Fossum og Karen Olsdatters Gunhild Maria. Fadd: Gunhild Zachariasd. und. Berberg, Karen Olsd., Johannes Hansen, Hans Rasmussen, Jan Nielsen, Alle fra Fossum.

f. 28/1-1849. dbt. 22/4-1849. Aslak Pedersen BbKlev. og Marie Nielsdatters Hansine. Fadd: Grete Nicolaisd., Ingeborg Johannesd., Daniel Pedersen, Alle fra BbKlev., Peder Pedersen Venstøp og Ingebret Jansen ib.

f. 29/11-1848. dbt. 22/4-1849. Ole Sivertsen Lialøkke og Maria Olsdatters Berte Gurine. Fadd: Gunhild Sandbakke, Karen Knudsd. Kaste, Jacob Knudsen ib., Ingebret Andersen Lien, faderen selv. GD af Ole Knudsen Haukelie.

f. 14/3-1849. Lars Jacobsen Øvrum og Anne Marie Haraldsdatters Live. Fadd: (Ingen faddere). Død før Hjemmedaabens Bekræftelse. HD af Isak Nærum.

f. 5/4-1849. dbt. 29/4-1849. Lars Peter Caspersen Aashammeren (Holmen) og Marte Gundersdatters Anne Semine. Fadd: Moderen selv, Kirstine Olsd., Johannes Caspersen, Lars Gundersen, Hans Gundersen Sem. (Til Ashippun, Wisc. med foreldr. 16/5-1849. GS.)

f. 16/12-1848. dbt. 6/5-1849. Skolelærer Andreas Amundsen og Marthe Marie Svendsdatters Hedevig Laurine. Fadd: Joachime Gundersd. Løkenberg, Inger Dorthea Rode, Saugmester Ingebret Løkenberg, Christopher Løkenberg, Zacharias Olsen Haugen.

f. 22/2-1849. dbt. 11/5-1849. Hr. Jaktjunker Bodehoff og Fru Louise Dorthea Bodenhoffs Marie Elise Wilhelmine. Fadd: Fru Hofmarskalkinde Løvenskiold, Frøken Eugenie Løvenskiold, Hr. Hofmarskalk Løvenskiold, Hr. Forstjunker Løvenskiold, Hr. Kandidat Løvenskiold, samt Hr. Lietenant Hals.

f. 24/3-1849. dbt. 27/5-1849. Niels Gjertsen Høimyr og Maren Zachariasdatters Ole. Fadd: Moderen, Anne Gjertsd. Høimyr, Smeden Gregoriussen Gravlie, Erik Gregoriussen Gravlie, Gregers Larsen Gravlie.

f. 12/5-1849. dbt. 27/5-1849. Jørgen Valdemarsen Aashammer og Karen Jonsdatters Valdemar. Fadd: Anne Christiansd. Aas, Anne Valdemarsd., Erik Sørensen Aas, Erik Rasmussen Aas, Ole Valdemarsen Aas.

f. 3/1-1849. dbt. 27/5-1849. Østen Knudsen Venstøp og Ingeborg Johannesdatters Johannes. Fadd: Johanne Olsd. Bøe, Marie Rasmusd. Lekaas, Halvor Larsen Venstøp, Andreas Andersen Bommen, Mads Jacobsen Qværndalen.

f. 1/5-1849. dbt. 27/5-1849. Lars Halvorsen Sletne og Anne Gurine Isaksdatters Halvor. Fadd: Kirsten Halvorsd. Sletne, Maren Larsd. Gaashølen, Hans Halvorsen Kiise, John Olsen Furuvald, Halvor Isaksen Kaasa.

f. 5/12-1848. dbt. 27/5-1849. Anders Johannesen Gaasehølen og Inger Karine Jonsdatters Johannes. Fadd: Moderen selv, Anne Karine Johannesd., Halvor Reiersen und. Foss, Solve Sørensen Grini, Jan Solvesen ib.

f. 9/2-1849. dbt. 27/5-1849. Knud Nielsen Aamodt og Adamine Gregoriusdatters Gregorius. Fadd: Anna Mine Halvorsd., Marte Larsd. Høimyr, Halvor Nielsen Lyngaasen, Daniel Gregoriussen Lund, Niels Andersen Lyngaasen.

f. 11/4-1849. dbt. 27/5-1849. Niels Eriksen BbKlev. og Maren Kirstine Pedersdatters Erik. Fadd: Anne Torgersd. BbKlev., Anne Marie Pedersd. fra Solum, Hans Pedersen ib., Hans Christensen ib., Rasmus Andersen BbKlev.

f. 26/2-1849. dbt. 27/5-1849. Erik Mortensen BbKlev. og Inger Margrete Olsdatters Olaus Martin. Fadd: Marte Gundersd. BbKlev., Tarand Olsd., Halvor Mortensen Mæla, Johan Thorsen og Østen Halvorsen Bratsberg.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 2/10-1848. dbt. 27/5-1849. Peder Pedersen Aarhuus og Maren Kirstine Fredriksdatters Peder. Fadd: Marte Thorsd. Falkum, moderen selv, Christian Johannesen Aarhuus, Halvor Nielsen Berg, Thomas Thomassen Brækkejordet.

f. 2/12-1848. dbt. 3/6-1849. Ingebret Pedersen und. Aarhuus og Maren Jensdatters Carl. Fadd: Moderen, Maren M. Andersd. Gulseth, Ole Jensen Fossum, Hans Olsen ib., Christian Johannesen Aarhuus.

f. 5/5-1849. dbt. 10/6-1849. Halvor Rasmussen Oterholt og Ingeborg Pedersdatters Rasmus. Fadd: Sara Jensd. Oterholt, Marte Rasmusd. Hokstad, Ole Olsen Oterholt, Aslak Rasmussen Hokstad, Halvor Isaksen Oterholt.

f. 29/4-1849. dbt. 10/6-1849. Gunder Larsen Kjæra og Maren Jørgensdatters Lars. Fadd: Anne Jørgensd. Sneltvedt, Larine Larsd. Kjæra, Tyge Larsen ib., Hans Peersen Sneltvedt, Ole Halvorsen Mustvedt.

f. 29/3-1849. dbt. 10/6-1849. Peder Nielsen BbKlev. og Aslaug Maria Olsdatters Carl. Fadd: Karen Marie Nielsd., Berte Jørgensd., Erik Halvorsen, Kittil Nielsen, Gregorius Nielsen, Alle fra BbKlev.

f. 12/4-1849. dbt. 27/5-1849. Niels Jensen Ødesneltvedt og Marte Jonsdatters Johanne Marie. Fadd: Ole Evensen Sørbøe, Peder Jonsen Løberg, John Olsen Sørbøe, Inger Johnsd. ib. og Kirsti Jensd. Rønningen.

f. 28/2-1849. dbt. 27/5-1849. Aslak Olsen Gaasehølen og Maren Larsdatters Maren Karine. Fadd: Gurine Isaksd. Sletne, Gurine Olsd. Furuvald, Ole Johnsen ib., Mads Andersen Rød, Halvor Olsen i Skien.

f. 23/1-1849. dbt. 27/5-1849. Procurator Pettersen paa Bratsberg og Fru Thora Pettersens Helga. Fadd: Madame H. Rasch fra Porsgrund, Jfr. Henriette Barnholt og Overlærer Musæus.

f. 14/3-1849. dbt. 27/5-1849. Auen Sørensen BbKlev. og Marte Christine Stoesdatters Mariane. Fadd: Moderen, Margrete Stoesd., Isak Sørensen, Hans Knudsen fra Skien, Jens Knudsen ib.

f. 5/12-1848. dbt. 27/5-1849. Svend Andersen Fossum og Inger Gundersdatters Anne Marie. Fadd: Ingeborg Gundersd., Lovise Jensd., Harald Hansen, Christopher Knudsen, Niels Svendsen, alle fra Fossum.

f. 21/3-1849. dbt. 3/6-1849. Ole Pedersen Bøe og Karen Johannesdatters Helvig. Fadd: Marie Johannesd., Elen Kirstine Olsd., Johannes Olsen, Johannes Helgesen, Alle fra Bøe, Mads Jacobsen Dyrendal (und. Fossum. GS).

f. 18/4-1849. dbt. 3/6-1849. Mathias Larsen Sølie øvre og Ingeborg Torkildsdatters Torine. Fadd: Sanna Andersd., Sande i Eidanger, Anne Laurine Larsd. Høiset, Jacob Larsen ib., Christian Thorsen ib., Ole Nielsen Sølie.

f. 24/4-1849. dbt. 3/6-1849. Johannes Johannesen und. Borrestad og Anne Amundsdatters Karen. Fadd: Lars Amundsen, Anders Pedersen und. Ballestad, faderen og moderen, Karen Amundsd. paa Bøle.

f. 17/2-1849. dbt. 10/6-1849. Hans Ingvoldsen Teien og Ingeborg Jacobsdatters Karen. Fadd: Karen Jacobsd. Høgelie, Kirsten Christensd. Holm, Amund Amundsen Høgelie, Anders Gulbrandsen Teien.

f. 18/5-1849. dbt. 24/6-1849. Jens Olsen Stulen og Ingeborg Olsdatters Inger Maria. Fadd: Maren Simensd. Aas, Maren Halvorsd. ib., Halvor Olsen, Peder Olsen, begge fra Aas, Gregorius Pedersen Stulen.

f. 1/2-1849. dbt. 24/6-1849. Christen Nielsen und. Doxrød og Gurine Sørensdatters Ingeborg. Fadd: Andrea Sørensd. und. Doxrød, Inger Ingebretsd. ib., Peder Olsen Fjelddalen, Ole Isaksen Doxrød, Søren Sørensen und. Doxrød.

f. 1/2-1849. dbt. 24/6-1849. Gunder Eriksen Kleven og Anne Kittilsdatters Caroline. Fadd: Karen Jansd., Gunhild Nielsd., Niels Nielsen, Christian Nielsen og Knud Nielsen, alle fra Kleven.

f. 4/3-1849. dbt. 10/6-1849. Anders Gundersen BbKlev. og Kirsten Gurine Eriksdatters Henrik. Fadd: Ulrikke Petersd., Inger Andrea Gundersd., Aslak Gundersen, Ole Simensen, Niels Helgesen, Alle fra BbKlev.

f. 15/3-1849. dbt. 24/6-1849. Even Abrahamsen Fossum og Berte Trulsdatters Abraham. Fadd: Moderen selv, Elen Hansd., Ole Jensen, Halvor Hansen, alle fra Fossum, Niels Olsen Hynie.

f. 22/4-1849. dbt. 24/6-1849. Halvor Borgersen Bratsbergskougen og Anne Henriksdatters Henrik. Fadd: Moderen, Karen Henriksd., Jens Henriksen, Rasmus Andersen, faderen.

f. 11/12-1848. dbt. 24/6-1849. Ole Olsen Solum, Luxefjeld og Anne Hansdatters Knud. Fadd: Rasmus Jonsen Bæstul, Niels Rasmussen ib., Lars Olsen Sætret, Dorte Olsd. Øgter, Aagot Svenkesd. Moe.

f. 27/1-1849. dbt. 24/6-1849. Ole Andersen Øgter, Luxefjeld og Dorte Olsdatters Knud. Fadd: Jon Hansen Fjeldet, Ole Olsen Solum, Jacob Knudsen Tufte, Christine Torkildsd. Fjeldet, Maria Rasmusd. Sletne.

f. 13/5-1849. dbt. 24/6-1849. Peder Johannesen Grinlia, Luxefjeld og Berte Karine Olsdatters Peder. Fadd: Niels Peersen Flittig, Abraham Olsen Liestul, Jon Andersen Grinlia, Kirsti Olsd. Flittig, Gunhild Johannesd. Sætret.

f. 12/5-1849. dbt. 1/7-1849. Niels Iversen Fossum og Anne Dorthea Jensdatters Jens Christian. Fadd: Moderen, Christine Paulsd., Ingebret Andersen, Jens Andreas Andersen, alle fra Fossum, Peder Olsen Hynie.

f. 13/3-1849. dbt. 1/7-1849. Ole Andersen Ballestad og Amalie Kløckers Martin. Fadd: Niels Andersen Skyer, Lars Isaksen ib., Christen Mathisen Ballestad, moderen, Kirsten Eriksd. Ballestad.

f. 19/2-1849. dbt. 1/7-1849. Isak Gundersen und. Moe og Karen Jansdatters Gunder. Fadd: Maren Ingebretsd. Moe, Dorte Gundersd. Fossum, Halvor Rasmussen ib., Niels Gundersen ib., Peter Jansen Venstøp. (Gunder ble konf. fra Svarverplads 1864. GS).

f. 6/3-1849. dbt. 1/7-1849. Ole Engebretsen Mæla og Anne Dorthea Olsdatters Ole. Fadd: Mathea Gulliksd. Mæla, Torberg Arnesd. ib., Helge Johannesen ib., Andreas Andersen Venstøp, Hans Olsen S. Brækkejord.

f. 28/6-1849. (Tvillinger) Ole Isaksen Steensrød og Lisbeth Borgersdatters Lars. Fadd: (Ingen faddere). Død før Hjemmedaabens Konfirmation. HD af Karen Nielsd. Skyer (trolig 28/6. GS).

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 28/6-1849. dbt. 2/9-1849. (Tvillinger) Ole Isaksen Steensrød und. Løberg og Lisbeth Borgersdatters Karen. Fadd: Anne Torine Nielsd. Meen, Maren Isaksd. Steensrud, Lars Larsen ib., Isak Andersen und. Meen, Halvor Borgersen Bratsb.skov.

f. 6/6-1849. dbt. 15/7-1849. Isak Andersen und. Meen og Anne Torine Nielsdatters Niels Jacob. Fadd: Johannes Andersen und. Meen, Marie Nielsd. ib., Ole Isaksen Løberg, Anders Nielsen Meen, Hans Andersen Stubberud.

f. 18/2-1849. dbt. 15/7-1849. Skomager Christian E. Oldrup, Follestad og Ingeborg Olsdatters Hans Carl. Fadd: Anne Nielsd. i Follestad, Andrea Jensd. BbKlev., Hans Jensen Follestad, Niels Thomassen ib., Olavus Svenkesen ib.

(Her fortsetter Rode å skrive igjen. G.S.)

f. 4/6-1849. dbt. 22/7-1849. Erik Christensen Orekaas und. Oterholt og Maren Pedersdatters Ole. Fadd: John Pedersen Follestad og Kone Maren Henriksd., Niels Pedersen ib., Ole Olsen Drengen und. Jønnevald(!) og Anne Pedersd. hans Kone.

f. 16/4-1849. dbt. 24/6-1849. Halvor Jonsen Fossum og Maren Christiansdatters Marte Maria. Fadd: Moderen, Inger Johannesd. Fossum, Hans Halvorsen Kise, Christen Olsen Skotland, Christian Halvorsen ib.

f. 20/3-1849. dbt. 24/6-1849. Knud Pedersen BbKlev. og Karen Clemetsdatters Christine. Fadd: Inger Peersd., Maren Kirstine Clemetsd., Anders Andersen, Svend Hansen, Niels Antoniussen, alle fra BbKlev.

f. 10/5-1849. dbt. 24/6-1849. Johannes Andersen Flata og Kristine Zachariasdatters Maren. Fadd: Maren Zachariasd. Høimyr, Anne Thorsd. BbKlev., Peder Zachariassen Lund, Simen Gregoriussen Gravlie, Søren Andersen Flata.

f. 19/2-1849. dbt. 24/6-1849. Ole Gundersen Borge og Amborg Kirstine Larsdatters Anne Oline. Fadd: Begge Forældrene, Karen Gundersd. Bakken, Niels Andersen Bakken, Halvor Larsen Ballestad.

f. 12/5-1849. dbt. 1/7-1849. Halvor Olsen Eriksrud og Anne Jacobsdatters Anne Helvig. Fadd: Moderen, Helvig Simensd. Stulen, Christian Olsen Eriksrød, Ole Olsen ib., Peder Olsen ib.

f. 10/5-1849. dbt. 1/7-1849. Tosten Olsen Kleven og Anne Kirstine Torgrimsdatters Ingeborg Sophie. Fadd: Anne Karine Olsd. fra Skien, Marte Marie Ingebretsd. Kleven, Ole Torgrimsen Ballestad, og Thor Torgrimsen ib.

f. 16/1-1849. dbt. 1/7-1849. Ole Eriksen Tydskland og Ingeborg Halvorsdatters Maren Karine. Fadd: Inger Halvorsd. Mæla, Moderen, Hasle Nielsen ib., Tov Larsen Tydskland, Carl Johan Eriksen ib.

f. 16/4-1849. dbt. 1/7-1849. Christian Nielsen Kleven og Anne Pedersdatters Anne. Fadd: Anne Kittilsd., Gunhild Nielsd., Niels Nielsen, Jens Nielsen, Gunder Eriksen, Alle fra Kleven.

f. 18/4-1849. dbt. 1/7-1849. Christen Mathisen Ballestad og Ragnhild Andersdatters Andrea. Fadd: Halvor Nielsen Folloug, Jacob Trondsen, Hans Larsen Ballestad, moderen, Fredrikke Olsd.

f. 28/5-1849. dbt. 15/7-1849. Even Christensen Borgeskoven og Ingeborg Kittilsdatters Grete Bertea. Fadd: K.(aren?) Kittilsd. i Porsgrund, Anne Kittilsd. Borgeskoven, Halvor Olsen Eidanger, Søren Andersen Herre, Even Christensen Borgeskoven.

f. 7/6-1849. Svend Sigfridsen Fossum og Helge Andersdatters Karen Sophie. Fadd: (Ingen faddere). Død før Hjemmedaabens Bekræftelse. HD af S... Jansen i Skavan.

f. 7/6-1849. dbt. 29/7-1849. Torkild Olsen und. Moe og Anne Malene Halvorsdatters Karen Kirstine. Fadd: Halvor Olsen Aasen, Halvor Olsen Eriksrød, pige Kirsten Olsd. Aasen, begge forældrene selv.

f. 29/4-1849. dbt. 29/7-1849. Karl Johan Eriksen Tydskland og Dorte Marie Mogensdatters Karen Mathilde. Fadd: Berte Marie Jonsd. og Anne Larsd. fra Skien, Lars Andersen Mæla, Anund Hansen Strømdal og Løvenhardt Veberg fra Skien. HD af Anne Marie Tydskland, Konen til Lars Nielsen Tydskland.

f. 3/11-1848. dbt. 5/8-1849. Kittil Andreas Gundersen i Follestad og Anne Gundersdatters Mathias. Fadd: Karen Dortea Gundersd. i Porsgrund, Christiane Johannesd. i Follestad, Gunder Kittilsen fra Solum, Jørgen Pedersen Follestad, Isak Gundersen, Porsgrund.

f. 6/7-1849. dbt. 12/8-1849. Niels Haraldsen Riis og Aaste Marie Tronsdatters Hans. Fadd: Moderen, Gunhild Marie Jacobsd. Myren, Hans S. Riis, Christian Haraldsen Bekkevald, Jacob Haraldsen  i Skien.

f. 5/7-1849. dbt. 19/8-1849. Halvor Halvorsen und. Strømdal og Marte Serine Michaelsdatters Anund. Fadd: Moderen selv, Gunhild Hansd. Strømdal, Jon Olsen Blegebakken, Ole Jonsen ib., Anund Hansen Strømdal.

f. 18/7-1849. dbt. 26/8-1849. Jahn Solvesen Grinie og Anne Johnsdatters Johan. Fadd: Niels Solvesens Kone Anne Maria Tolvsd Venstøb, pige Ingeborg Jørgensd. Grinie, Lars Hansen ib., Ole Pedersen und. Grinie, Henrik Solvesen und. Mæhla.

f. 1/6-1849. dbt. 26/8-1849. Ole Olsen Hougen und. Berberg og Karen Johannesdatters Ole. Fadd: Christian Olsen Sneltvedt, Peder Olsen Aas, Kittil Johannesen Gulseth, pige Dorthe Johannesd. i Skien, moderen selv.

f. 25/5-1849. dbt. 26/8-1849. Tollef Jonsen Høglie og Anne Tomine Halvorsdatters Niels. Fadd: Christine Halvorsd. Putten, Ingeborg Halvorsd. ib., Niels Jonsen Kausanrød, Halvor Olsen Houedal(?), Amund Amundsen Høglie.

f. 4/8-1849. dbt. 26/8-1849. Gregorius Halvorsen Putten og Margrethe Arvesdatters Andreas. Fadd: Anne Torine Halvorsd. Putten, Anne Jonsd. Hougerød, Gregorius Larsen Gravlie, Simen og Erik Gregoriussønner Gravlie.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 14/5-1849. dbt. 2/9-1849. Jacob Jonsen und. Bøe og Maren Jensdatters Jon. Fadd: Johanne Olsd., Anne Jonsd., Lars Olsen, Isak Jensen, Ole Hansen, Alle fra Bøe.

f. 22/5-1849. dbt. 16/9-1849. Jens Zachariassen Kleven og Karen Kirstine Aslaksdatters Aslak. Fadd: Isak Zachariassen Kleven og Kone Inger Eriksd., Niels Aslaksen og John Aslaksen Høgelie, pige Anne Aslaksd. ib.

f. 3/9-1849. dbt. 23/9-1849. Elias Larsen N. Brækkejord og Elen Marie Pedersdatters Lars Peter. (Konf. i Skien krk. 2/10-1864. GS). Fadd: Anund Brynildsen Brækkejord., Karen Oline Pedersd. i Eidanger, Tollef Olsen, Axel Larsen, Maren Karine Joensd. Alle fra Brækkejord.

f. 26/9-1849. (Tvilling) Hans Christensen BbKlev og Ragnild Halvorsdatters Johannes. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Stadfæstelse. HD af Faderen.

f. 26/9-1849. (Tvilling) Hans Christensen BbKlev og Ragnild Halvorsdatters Maria. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Stadfæstelse. HD af Faderen.

f. 17/9-1849. dbt. 14/10-1849. Peder Jacobsen Holm og Magrethe Olsdatters Halvor. (Konf. i Gj. 23/4-1865. GS). Fadd: Amund Amundsen Høgelie og Kone Karen Jacobsd., Niels Aslaksen Høgelie, Isak Christensen Skilbred, pige Maria Christensd. Holm.

f. 8/8-1849. dbt. 14/10-1849. Harald Rasmussen Lie og Inger Jensdatters Martin. Fadd: Anders Jacobsens Kone Ingeborg Rasmusd. Klep, pige Anne Rasmusd. Sølie, Lars Jacobsen Øvrum, Wetle Rasmussen Ougestad, Ole Andersen i Porsgrund.

f. 22/7-1849. dbt. 14/10-1849. Ellef Evensen BbKlev. og Karen Andrea Olsdatters Anders. Fadd: Morten Eriksen BbKlev., Erik Mortensen ib., Isak Rasmussens Enke Sophie Larsd. ib., pige Gjertrud Olsd. i Skien.

f. 15/7-1849. dbt. 12/8-1849. Ole Olsen Ø. Borge og Maren Kirstine Ingebretsdatters Othilde. Fadd: Anne Kirstine Olsd., Moderen, Kittil Torstensen i Skien, Torjus Ingebretsen Borge, Ole Olsen Borge.

f. 20/2-1849. dbt. 12/8-1849. Lars Christensen Follestad og Berte Olsdatters Anne Dorthea. Fadd: Anne Jørgensd., Christiane Larsd., Peder Isaksen, Kjøstolf Christensen, Niels Thomassen, Alle fra Follestad.

f. 7/12-1848. dbt. 12/8-1849. Christen Halvorsen Bbklev. og Anne Marie Beydlers (Bøydler. GS) Elen Christine. Fadd: Caroline Beydler, Karen Christine Beydler, Aslak Halvorsen, Hans Christian Sahri(?), Peder Andersen, Alle fra Bbklev.

f. 1/4-1849. dbt. 19/8-1849. Isak Ellefsen und. Tufte og Aslaug Vebiørnsdatters Anne Berntine. Fadd: Anders Ellefsens Kone Karen Vebiørnsd. Gulseth, pige Ingeborg Vebiørnsd. ib., Halvor Nielsen Aarhuus, Ole Gundersen Aashammer, Jahan Bæruldsen Jønnevald.

f. 17/7-1849. dbt. 19/8-1849. Mads Eriksen Løberg og Anne Marie Hansdatters Maren Anne. Fadd: Anders Eriksen Sanden, Peder Eriksen ib., Hans Hansen Ramsaasen, Magnild Eriksd. Sanden, Moderen.

f. 25/6-1849. dbt. 26/8-1849. Halvor Larsen Ballestad og Marthe Magrethe Larsdatters Hanna Marie. Fadd: Karen Larsd. Løberg, Christine Larsd., Even Larsen ib., Lars Halvorsen Ballestad, Gunder Pedersen Meen.

f. 5/7-1849. dbt. 2/9-1849. Ole Henriksen BbKlev. og Turine Torsdatters Andrea. Fadd: Maren Halvorsd., Elisabeth M. Hansd., Thor Jonsen, John Pedersen, Alle fra BbKlev., Christen Brække fra Skien.

f. 2/6-1849. dbt. 2/9-1849. Lars Gundersen BbKlev. og Berthe Marie Hansdatters Hanna Christine. Fadd: Moderen, Nicoline Nielsd. Holt, Ernst Andreas og Christen Hanssønner Gulseth, Ellef(?) Sørensen Brækkejordet.

f. 3/8-1849. dbt. 2/9-1849. Jon Gundersen Rønningen und. Løberg og Karen Andersdatters Anne Christine. Fadd: Maren Andersd., Karen Vetlesd., Even Gundersen BbKlev., Jon Andersen Langerød, Even Larsen Rønningen.

f. 20/7-1849. dbt. 2/9-1849. Ole Andersen Follestad og Maren Jørgine Carlsdatters Berthe Marie. Fadd: Elisabeth Olsd. Langeland, Lava Johannesd. BbKlev., Tollef Halvorsen Ekornrød, Andreas Andersen Brækkej., Niels Andersen BbKlev.

f. 13/3-1849. Hans Andersen Borrestadholmen og Anne Margrethe Jacobsdatters Jacobine. Fadd: (Ingen faddere). Død før Hjemmedaabens Stadfæstelse. HD af Skolelærer Lars Eriksen.

f. 3/7-1849. dbt. 16/9-1849. Abraham Pedersen Doxrød og Berthe Maria Jensdatters Andrea. Fadd: Moderen, Inger Ingebretsd. Doxrød, Halvor Jensen ib., Isak Ingebretsen ib., Bent Gundersen Semb.

f. 10/8-1849. dbt. 16/9-1849. Ole Olsen Svinholt og Maren Karine Jacobsdatters Inger Olia. Fadd: Berthe Jacobsd. Sundjorde fra Eidanger, Anne Jacobsd. Grønsholt, Ole Amundsen Flogstad, Abraham Olsen ib., Niels Jacobsen Grønsholt.

f. 24/8-1849. dbt. 14/10-1849. Abraham Olsen Høgelie i Luxefjeld og Grethe Maria Pedersdatters Peder. Fadd: Ole Pedersens kone Gunild Thronsd. und. Aas, pige Kari Thronsd. ib., Halvor Olsen Fossum, Christen Olsen ib., Jacob Madsen ib.

f. 26/6-1849. dbt. 21/10-1849. Daniel Andersen Fossum og Kirsten Laurine Olsdatters Olaus. Fadd: Halvor Biørndalens Kone Inger Magrethe Andersd. und. Fossum, pige Mariane Hansd. Limie, Peder Andersen Fossum, Jørgen Hansen ib., Ole Peter Olsen ib.

f. 22/9-1849. dbt. 28/10-1849. Anders Isaksen Brændsæter und. Moe og Marthe Karine Halvorsdatters Isak. Fadd: Østen Knudsen Wenstøb, Ole Halvorsen ib., Jens Isaksen Sætret, Østens Kone Ingeborg Johannesd. Wenstøb, pige Sophie Halvorsd. ib.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 10/10-1849. dbt. 28/10-1849. Anund Brynildsen und. N. Brække og Maren Amundsdatters Amund. Fadd: Elias Larsen Brækkej., Rollef Olsen ib., Anders Lysas Kone Maren Larsd., pige Dorthea Jensd. i Skien, faderen selv.

f. 12/10-1849. dbt. 4/11-1849. Torgrim Torkildsen, Rising og Inger Svennungsdatters Ellef.  Fadd: Lars Halvorsen, Halvor Halvorsen, Erik Rasmussen, Guro Svennungsd., Maren Hansd., Alle fra Rising.

f. 24/8-1849. dbt. 4/11-1849. Christen Pedersen Lie og Magrethe Andersdatters Andreas. Fadd: Ole Hansen Lie, Anders Olsen Fossjordet, Hans Olsen Lie, pige Maren Andersd. Lie, pige Maria Andersd. Fossjordet.

f. 16/9-1849. dbt. 11/11-1849. Knud Larsen Bekkevald og Maren Anundsdatters Lars. Fadd: Karen Larsd. Enggrav, Andrea Torgersd. Ballestad, Anders Olsen Sølie, Jon Jensen Enggrav, Lars Jensen und. Sølie.

f. 22/9-1849. dbt. 18/11-1849. Johan Fredrik Richard, N. Brækkej. og Elen Kirstine Gundersdatters Michael Fredrik. Fadd: Gunder Johnsen Gjemsøe, Ole Andersen Usterud, BbKlev., Jahan Marthinius Gundersen i Graaten, Engebregt Løkenbergs Kone Jensine Andrea Gundersd., pige Elen Marie Gundersd. i Skien.

f. 19/9-1849. dbt. 18/11-1849. Hans Jensen Ballestad og Ingeborg Helgesdatters Jens. Fadd: Moderen, Anne Hansd. Borrestad, Erik Nielsen ib., Anund Isaksen Ballestad, John Jacobsen Bøhle.

f. 8/11-1849. dbt. 16/12-1849. NB. Uk. Jens Torkildsen BbKlev. og Enke Marthe Karine Christensdatters Martin. Fadd: Isak Andersen BbKlev. og Kone Berthe Nielsd., Kittil Nielsen i Skien, pige Andrea Jensd. ib. Uægte. Anmeldt af Moderen.

f. 7/8-1849. dbt. 16/12-1849. Lars Halvorsen BbKlev. og Anne Margrethe Solvesdatters Mads. Fadd: Christen Kiøstolfsen, Follestad, Johan Peter Pedersen ib., Niels Thomassen ib., pige Anne Marine Gundersd. i Skien og Moderen selv.

f. 3/5-1849. dbt. 16/12-1849. Søren Jespersen S. Brækkej. og Marthe Gulliksdatters Jens Peder. Fadd: Peder Zachariassen Brækkej., Andreas Pedersen og Niels Hansen ib., Ole Hansens Kone Inger Jensd. ib., pige Gurine Hansd. ib.

f. 23/7-1849. dbt. 23/9-1849. Halvor Rasmussen und. Borge og Kirsten Andrea Jensdatters Julie Sophie. Fadd: Maler Bruns Kone Gurine Larsd. i Porsgrunn, pige Karen Olsd. ib., Børre Andersen Semb ib., Niels Pedersen ib., Andreas Hansen Gulseth.

f. 26/9-1849. (Tvilling) Hans Christensen BbKlev. og Ragnild Halvorsdatters Maria. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Bekræftelse. HD af Faderen.

f. 29/8-1849. dbt. 14/10-1849. Andreas Jensen Lien und. Fossum og Karen Marie Jacobsdatters Ingeborg Marie. Fadd: Anders Jensen Lie und. Mæhla, Jens Jansen Lie und. Fossum, Christopher Svendsen ib., Niels Jensens Kone Magrethe Halvorsd. ib., pige Maren Arvesd. Solum.

f. 8/7-1849. dbt. 14/10-1849. Halvor Hansen Tufte og Inger Karine Andersdatters Andrea. Fadd: Harald Limies Kone Marthe Hansd., pige Karen Nielsd. Tufte, Ole Andersen Limie, Zacharias Andersen ib., Jacob Gundersen Rød.

f. 28/8-1849. dbt. 28/10-1849. Søren Nielsen Kolkind og Karen Andrea Johnsdatters Petronelle. Fadd: Thor Nielsens Kone Mine Nielsd. Graaten, pige Fredrikke Olsd. und. Ballestad, Christopher Evensen Folloug, Ole Evensen ib., Even Evensen ib.

f. 11/9-1849. dbt. 26/10-1849. Kontorist John Jacob Pettersen, Fossum og Sophia Hedevig Lunds Gunild Marie. Fadd: Ole Lies Kone Thora Bødger i Skien, Jfr. Mathilde Carlsen Wenstøb, Toldbetient A. Hodseth i Skien, ...... Gulliksen Fossum, Wilhelm Lund Aarhuus.

f. 4/9-1849. dbt. 11/11-1849. Halvor Thorbjørnsen Thveten i Puttene og Anne Gurine Gregersdatters Maria. Fadd: Even Olsen Bugodt og Kone Johanne Thorbiørnsd., Thyge Larsen Kiær, Elling Halvorsen Sukka, pige Magrethe Olsd. Tveten.

f. 16/7-1849. dbt. 11/11-1849. Peder Jansen N. Wenstøb og Inger Pedersdatters Petronelle. Fadd: Halvor Rasmussens Kone Anne Olsd. Bøe, pige Pernille Jensd. Foss i Skien, Jens Isaksen und. Foss, Anders Andersen Myra und. Nøglegaard, Engebregt Jansen Wenstøb.

f. 2/7-1849. dbt. 11/11-1849. Ole Olsen Skinnert, Follestad og Karen Madsdatters Karen Kirstine. Fadd: Søren Pedersens Kone Inger Madsd. Brækkej., pige Anne Maria Paulsd. Follestad, Mads Madsen Fossum, Peder Aslaksen ib., Peder Sørensen ib.

f. 9/10-1849. dbt. 18/11-1849. Isak Svendsen N. Bøe og Berthe Pedersdatters Maren Tellie. Fadd: Christen Christensen Bøe og Kone Maria Johannesdatter, Peder Nielsen Bakkene i Slemdal (Siljan), Johannes Helgesen Bøe, pige Ingeborg Helgesd.

f. 29/9-1849. dbt. 18/11-1849. Torjus Thronsen Borgeskoven og Berte Kirstine Olsdatters Othilde. Fadd: Moderen, Berte Serine Thronsd., Hans Peter Pedersen, Peter Svendsen, Olaus Olsen, Alle und. Borge.

f. 24/9-1849. dbt. 25/11-1849. NB. Uk. Lars Gundersen Semb og pige Maren Danielsdatters Ingeborg Karine. Fadd: Anne Jonsd. Grinie, Ingeborg Karine Gundersd. Semb, Daniel Olsen Kreppa, Ole Olsen Frogner, Bent Gundersen Kreppa. Uægte.

f. 29/10-1849. dbt. 9/12-1849. Hans Helgesen Gulseth og Berthe Kittilsdatters Hanna Jørgine. Fadd: Moderen. Mariane Gundersd. Rugestad, Svend Helgesen Gulseth, Johan Peter Conrad Andersen Gulseth, Gullik Larsen Gulseth.

f. 30/11-1849. dbt. 23/12-1849. Hans Olsen Oredalen og Gunild Pedersdatters Ole Peter. Fadd: Abraham Olsen BbKlev., Isak Pedersen i Skien, Zacharias Nielsen Røsager, Hans Pedersens Kone Berthe M. Knudsd. Bratsberg, pige Maren Olsd. Kaasa.

f. 2/9-1849. dbt. 26/12-1849. Niels Andersen Venstøp og Karen Olsdatters Ole. Fadd: Kirsten Ellefsd. fra Skien, Sophie Halvorsd. Venstøp, Halvor Johannesen Mæla, Ingebret Andersen ib., Andreas Andersen Venstøp.

f. 1/12-1849. dbt. 26/12-1849. Jens Halvorsen Gaasehølen und. Aas og Kirstine Jensdatters Halvor. Fadd: Jens Isaksen und. Foss, Jens Rasmussen Slettene, Peder Halvorsen und. Aas, Peder Bæruldsens Kone Torberg Gundersd. Aas, pige Pernille Jensd. Foss.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 28/10-1849. dbt. 26/12-1849. Anders Larsen Riis og Asgjerd Gjermundsdatters Andreas. Fadd: Isak Larsens Kone Karen Hansd. Riis, pige Maren Andersd. ib., Hans Isaksen ib., Lars Andersen ib., faderen selv.

f. 19/9-1849. dbt. 26/12-1849. Hans Kittilsen Mauraasen und. Tufte og Karen Halvorsdatters Andreas. Fadd: Halvor Gulliksen Gjerpen, Hans Halvorsen Kiise og Kone Gunild Larsd., Ole Isaksen Brækkej., pige Maren Kittilsd. Gjerpen.

f. 22/5-1849. dbt. 30/12-1849. Halvor Halvorsen und. Hynie og Berthe Nielsdatters Niels. Fadd: Marcus Mejers Kone Inger Halvorsd. Gjemsøe, pige Grethe Pedersd. i Skien, Lars Nielsen ib., Jens Nielsen Hynie, Tollef Halvorsen Ekonrød und. Bratsberg.

f. 3/12-1849. dbt. 16/12-1849. Gullik Larsen und. Gulseth og afdøde Hustru Christence Christensdatters Christence. Fadd: Anders Pettersen Gulseth, Svend Helgesen ib., Andreas Jørgensen ib., Ole Johannesens Kone Ingeborg Larsd. Wadrette, pige Karine Eriksd. ib.

f. 10/9-1849. dbt. 26/12-1849. Zacharias Nielsen Fossum og Ingeborg Andrea Fredriksdatters Marianne. Fadd: Harald Hansen Fossum og John Nielsen ib., Hasle Nielsen und. Mæhla, Christopher Nielsens Kone Karen Nielsd. i Skien, pige Karen Svenkesd. Fossum.

f. 2/10-1849. dbt. 26/12-1849. Erik Olsen Hoppestad og Maria Andersdatters Anne Dorthea. Fadd: Engebregt Olsens Kone Karen Gundbiørnsd. Holt, pige Karen Andersd. Luxefjeld, Ole Christensen Hoppestad, Svend Sigfridsen Fossum, Halvor Olsen Kiise.

f. 7/10-1849. dbt. 26/12-1849. Aslak Paulsen und. Bøe og Karen Pedersdatters Anne Gurine. Fadd: Dorthe Eriksd. Sandvigen(?), Aslaug Paulsd. und. Bøe, Niels Pedersen Follestad, Aslak Engebregtsen und. Bøe, Ole Jensen ib.

f. 13/11-1849. dbt. 26/12-1849. Johannes Caspersen Aashammer og Anne Svennungsdatters Maren Helene. Fadd: Anne Christensd., Erik Rasmussen, Peter Caspersen, Berthe Svennungsd., Alle fra Aashammer, Thomas Gundersen Semb.

f. 24/10-1849. dbt. 26/12-1849. Christopher Hansen Semb og Hansine Jacobsdatters Jacobine. Fadd: Peder Isaksen und. Semb, Simon Pedersen ib., Hans Christensen und. Borge, John Nielsens Kone Magrethe Solvesd. i Porsgrund, pige Netta Jacobsd. ib.

f. 6/10-1849. dbt. 26/12-1849. Aslak Larsen und. Tufte og Karen Kirstine Aslaksdatters Maren Anne. Fadd: Sigurd Sigurdsen Orekaas og Kone Maria Aslaksd., pige Marie Anne Andersd. und. Tufte, Ole Sigurdsen Meen, Christen Larsen i Skien.

f. 2/9-1849. dbt. 26/12-1849. Halvor Pedersen Goberg und. Aarhuus og Gurine Andrea Larsdatters Laura. Fadd: Sigvald Anundsens Kone Dorthea Pedersd. und. Mæhla, pige Inger Olsd. Brækkejord, Ole Pedersen ib., Theodor Larsen Sandvigen, Christian Johannesen Falkum.

f. 3/11-1849. dbt. 26/12-1849. Christen Christiansen und. Borrestad og Anne Helene Jacobsdatters Helene. Fadd: Hans Christian Christensen und. Borrestad, Søren Christensen Holte i Eidanger, pige Anne Magrethe Christensen und. Borrestad, Begge Forældrene.

f. 8/11-1849. dbt. 26/12-1849. Lars Olsen und. Ballestad og Marthe Hansdatters Maren Laurine. Fadd: Jacob Halvorsens Kone Karen M. Arnesd. Ballestad, pige Olava Larsd. i Skien, Ole Torgrimsen Ballestad, Johannes Christiansen ib., Ole Christophersen BbKlev.

f. 20/10-1849. dbt. 23/12-1849. Elias Andersen BbKlev. og Berthe Maria Thomasdatters Elise. Fadd: Niels Andersen Løberg, BbKlev., Isak Andersen ib., Olavus Nielsen ib., Kone Karen Andersd. BbKlev., Moderen selv.

f. 20/10-1849. dbt. 26/12-1849. Jacob Larsen Høiseth og Maren Nielsdatters Agnethe. Fadd: Mathis Larsens Kone Ingeborg Torkildsd. und. Sølie, pige Inger Thorine Thorsd. Høiseth, Anders Jacobsen Klep, Anders Jacobsen Steensrød, Niels Thorsen Høiseth.

f. 23/9-1849. dbt. 30/12-1849. Lorentz Christian Isaksen BbKlev. og Petronelle Gundersdatters Marie. Fadd: Daniel Pedersens Kone Grethe Christine Wollertsd. BbKlev., pige Maren Laurine Hansd. i Skien, Jens Henriksen BbKlev., Anders Olsen ib., Ole Gundersen i Skien.

f. 8/10-1849. dbt. 30/12-1849. Halvor Abrahamsen V. Fjeldet i Luxefjeld og Thorine Gurine Halvorsdatters Karen. Fadd: Karen Abrahamsd. Hoppestad, Maren Nielsd. ib., Christen Nielsen ib., Ole Abrahamsen ib., Abraham Abrahamsen ib.

f. 13/12-1849. dbt. 1/1-1850. Paul Nielsen Løberg, BbKlev. og Dorthea Halvorsdatters Christen. Fadd: Lars Nielsens Kone Ingeborg Gundersd. BbKlev., pige Maria Olsd. ib., Ole Andersen Usterud, Gunder Axelsen paa BbKlev., Jacob Iversen Røra i Eidanger.

f. 30/12-1849. dbt. 6/1-1850. Even Olsen Sørbøe og Maria Anne Anundsdatters Isak. Fadd: Torger Johnsens Kone Maria Olsd. Kittilsrød, pige Kirsten Hansd. Skougen i Solum, Anund Isaksen Ballestad, John Olsen i Skien, Johannes Olsen Sørbøe.

f. 4/12-1849. dbt. 13/1-1850. Peder Olsen Semb øvre og Ingeborg Kirstine Jensdatters Hans. Fadd: Gunder Andersen LImie og Kone Kari Andersd., pige Andrea Jensd. BbKlev., Jens Isaksen ib., Gunder Johnsen und. Gjemsøe.

f. 23/9-1849. dbt. 17/1-1850. Skibscapitain Christian Blom, S. Falkum og Dorthea Christine Bentzens Bendix Christian. Fadd: Madame Anne Marie Martine Agerup, Jfr. Karen Jacobine Aalborg, Consul Hans Blom fra Moss, Skibscapitain Frederik Blom, Herre, Studiosus Jonas Blom i Brevig.

f. 2/11-1849. dbt. 10/2-1850. Lars Helgesen Langerød und. Berberg og Anne Helvig Olsdatters Halvor. Fadd: Halvor Olsen Aas og Kone Maren Simonsd., Johannes Helgesen Bøe, Johan Andersen Foss, pige Helvig Helgesd. Bøe.

f. 10/1-1850. dbt. 17/2-1850. John Pedersen Follestad og Maren Henriksdatters Peder. Fadd: Niels Pedersen Follestad, Hans Johannesen ib., Anders Hansen Fossum, pige Marie Eriksd. i Skien, moderen selv.

f. 21/12-1849. dbt. 17/2-1850. Hans Halvorsen Sørbøe og Maren Pedersdatters Hans. Fadd: Halvor Hansen Sneltvedt, Ole Johnsen ib., Jens Madsen ib., Ole Johnsens Kone Gunild Maria Halvorsd. ib., pige Maria Madsd. ib.

f. 18/10-1849. dbt. 24/2-1850. Daniel Olsen Sørbøe og Maren Pedersdatters Andreas. Fadd: Mads Pedersen Sneltvedt og Kone Anne Jørgensd., Gunder Pedersen Sørbøe, Aslak Johannesen und. Bratsberg, pige Ingeborg Johannesd. ib.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 31/12-1849. dbt. 10/3-1850. Lars Hansen Grinie og Maren Isaksdatters Hans. Fadd: Lars og Halvor Halvorsen Rising, Hans Isaksen Fossum, Jan Grinis Kone Anne Johnsd., pige Marthe Marine Nielsd. Grinie.

f. 8/1-1850. dbt. 10/3-1850. Aslak Halvorsen N. Aas og Anne Helvig Madsdatters Engebregt. Fadd: Østen Simonsen und. Moe, Halvor Olsen N. Aas, Halvor Isaksen ib., Simon Madsens Kone Maren Maria Engebregtsd. Ekonrød, pige Anne Gurine Halvorsd. Aas.

f. 2/1-1850. dbt. 13/1-1850. Rasmus Jacobsen Riis og Anne KIrstine Jacobsdatters Maren Johanne. Fadd: Simon Jacobsens Kone Maria Rasmusd. Sølie, pige Anne Hansd. ib., Anders Jacobsen Klep, Christen Olsen Sølie og Anders Olsen ib.

f. 4/10-1849. dbt. 13/1-1850. Amund Amundsen und. S. Brække og Sophie Wilhelmine Rasmusdatters Gurine Amalia. Fadd: Niels Halvorsen Blegebakken, og Kone Maria Hermansd., Rasmus Pedersen ib., Isak Tolvsen Falkum, pige Karen Amundsd. i Skien.

f. 21/7-1849. dbt. 13/1-1850. Peder Hansen BbKlev. og Pernille Sørensdatters Else Maria. Fadd: Skolelærer Guldbrandsen og Abraham Olen, BbKlev., Ernst And. Hansen und. Aarhuus, Andreas Hansens Kone Anne Gundersd. BbKlev., pige Inger Engebregtsd. ib.

f. 16/12-1849. dbt. 13/1-1850. Skoleholder Ole Olsen Oterholt og Sara Jensdatters Maren. Fadd: Halvor Rasmussens Kone Ingeborg Pedersd. Oterholt, pige Karen Maria Anundsd. Ballestad, Abraham Nielsen Wattenberg, Abraham Pedersen Wenstøb, Sigurd Olsen Eriksrød.

f. 23/12-1849. dbt. 20/1-1850. Ole Jensen Fossum og Andrea Abrahamsdatters Kirsten Gurine. Fadd: Christen Andersen Gjemsøe og Kone Andrea Andreasd., pige Inger Abrahamsd. ib., Engebregt Pedersen Gulseth, Hans Rasmussen Fossum.

f. 16/12-1849. dbt. 20/1-1850. Ole Jensen Løberg og Gunild Maria Larsdatters Olava. Fadd: Peder Johnsen Løberg og Kone Karen Jensd., pige Anne Isaksd. Høyseth i Slemdal (Siljan), Ole Kittilsen Løberg, Mads Eriksen ib.

f. 27/11-1849. dbt. 27/1-1850. Kittil Johannesen Gulseth og Karen Marie Gundersdatters Maren Johanne. Fadd: Moderen selv, Anne Nicoline Gundersd., Gunder Børresen Ballestad, Christian Johannesen Falkum, Niels Christiansen fra Skien.

f. 16/11-1849. dbt. 27/1-1850. Peder Christensen Bratsbergskougen og Berthe Nielsdatters Gunhild Dorthea. Fadd: Berte Marie Olsd. Bratsbergskougen, Maren Pernille Hermansd., Ole Nielsen Skyer, Hans Olsen Myren und. Meen, Even Evensen Folloug.

f. 19/11-1849. dbt. 10/2-1850. Isak Tollefsen und. Lie og Maren Kirstine Fredriksdatters Hanna. Fadd: Even Tollefsen Løberg, Hans Tollefsen Høgseth, pige Karen Kirstine Fredriksd. Nygaard, Begge forældrene selv.

f. 17/2-1850. Johan Johnsen und. Hynie og Maren Kirstine Nielsdatters Johan Peter. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Stadfæstelse. HD af Marthe Biring.

f. 25/1-1850. dbt. 24/3-1850. Niels Olsen N. Stulen og Ingeborg Simonsdatters Ole. Fadd: Halvor Olsen Aas og Kone Maren Simonsd., pige Anne Gurine Halvorsd. Aas, Christen Olsen und. Fossum, Halvor Olsen ib.

f. 11/12-1849. dbt. 28/3-1850. Hans Sivertsen Riisrødningen og Benedicte Christine Bentsdatters Johan. Fadd: Niels Haraldsens Kone Aaste Maria Thronsd. und. Riis, pige Inger Hansd. i Skien, Lars Olsen Ballestad, Simon Larsen Enggrav og Peter Larsen i Skien.

f. 2/3-1850. dbt. 1/4-1850. Christen Rasmussen Fossum (egentlig M. Wenstøb) og Anne Kirstine Larsdatters Niels. Fadd: Lars Rasmussens Kone Maren Karine Hansd. N. Brækkejord, pige Gunild Petersd. Fossum, Hans Rasmussen ib., Niels Jensen ib., John Hansen ib.

f. 1/3-1850. dbt. 1/4-1850. Lars Knudsen Meen og Anne Margrethe Jacobsdatters Carl. Fadd: Jacob Jacobsens Kone Kirsten Jacobsd. Langerød, pige Maren Margrethe Jacobsd. Bakken, Lars Jacobsen Øvrum, Isak Olsen Nærum, Peder Hansen Meen.

f. 31/1-1850. dbt. 1/4-1850. Peder Sørensen Fossum og Marthe Kirstine Madsdatters Christian. Fadd: Søren Pedersens Kone Inger Madsd. Brækkej., pige Pernille Nielsd. Hoppestad, Peder Aslaksen Fossum, Ole Sørensen Aashammer, John Sørensen ib.

f. 29/3-1850. Isak Olsen und. Ø. Borge og Thore Gundersdatters Gunder. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Bekræftelse. HD af Torgrim Olsen Osebakken.

f. 6/11-1849. dbt. 14/4-1850. Engebregt Engebregtsen Skavan og Inger Maria Sørensdatters Anthon Hagbarth. Fadd: Adolph Thronsens Kone Christine Engebregtsd., BbKlev., pige Anne Pedersd. Fossum, Abraham Qvisling i Porsgrund, Jacob Olsen Fossum, Martin Christensen i Skien.

f. 20/2-1850. dbt. 14/4-1850. NB. Torsten. Pige Anne Karine Nielsd. und. S. Frogner, angiver som Barnefader, uk. Torsten Olsen und. Bratsberg. Uægte. Anmeldt af Moderen.
Fadd: Peder Jørgensens Kone Anne Olsd. BbKlev., pige Karen Halvorsd. Skilbred, Bent Johnsen BbKlev., Andreas Pedersen S. Brækkejord., Christen Engebregtsen ib.

f. 8/12-1849. dbt. 28/4-1850. NB. Johan. Pige Anne Maria Gundersd. und. Mæhla, angiver som Barnefader uk. Ole Rasmussen, Muurersvend i Skien, nu i Amerika. Uægte. Anmeldt af Moderen selv. 2det Leiermaal. Ref. 1843 No. 38.
Fadd: Rollef Olsen Brækkej., Johannes Olsen ib., John Thorsen und. Mæhla, Ole Nielsens kone Maria Jahnsd. und. Mæhla, pige Maren Isaksd. ib.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 5/3-1850. dbt. 12/5-1850. Gunder Hansen und. Strømdal og Ingeborg Tarjesdatters Hans. Fadd: Lars Andersen Bakkene, Lars Pedersen Bugten, Johannes Hansen Strømdal, Tov Larsens Kone Anne Isaksd. ib., pige Maren Larsd. ib.

f. 12/12-1849. dbt. 17/2-1850. Ole Usterud BbKlev. og Marthe Larsdatters Karen Sophie. Fadd: Tolv(?) Køsqundt(?), Sivert Pedersen, Andreas Arnesen Skredsholt, Børre Børresen, Dorthea Halvorsd., Netta Mortensd., Alle fra BbKlev.

f. 30/12-1849. dbt. 24/2-1850. Ole Nielsen Stulen, Udhoug og Ingeborg Gundersdatters Gurine. Fadd: Mathias Gundersen Ramsaas, Elias Asbiørnsen Klep, Ole Olsen Bakkeskoug, Pige Anne Gundersd. Ramsaas, moderen selv.

f. 27/1-1850. dbt. 10/3-1850. Svend Olen Fossum og Marthe Olsdatters Dorthea. Fadd: Niels Jensens Kone Karen Rasmusd. Fossum, pige Andrea Eriksd. ib., Simon Halvorsen, Anders Olsen, Isak Olsen ib.

f. 29/9-1849. dbt. 10/3-1850. Peder Zachariassen S. Brækkejord og Maren Olsdatters Maren Marie. Fadd: Christen Engebregtsens Kone Anne Svendsd. Brækkej., pige Maren Olsd. Fjelddal, Peder Olsen ib., Claus Abrahamsen S. Brækkej., Thomas Thomassen ib.

f. 1/11-1849. dbt. 24/3-1850. Just Sørensen N. Brækkejordet og Laurentze Gundersdatters Benedicte Martine. Fadd: Peder Sørensens Kone Berthe Pedersd, Brækkej., pige Karen Anundsd. i Skien, Christen Sørensen Blegebakken, Andreas Sørensen ib., Nis Nissen und. Mæhla.

f. 17/2-1850. 24/3-1850. Abraham Olsen BbKlev. og Anne Maria Pedersdatters Christine. Fadd: Hans Pedersens KoneBerthe Maria Knudsd Bratsberg, pige Caroline Olsd. i Skien, Jens Henriksen BbKlev., Hans Olsen Oredal, Isak Pedersen i Skien.

f. 28/12-1849. dbt. 24/3-1850. Abraham Nielsen Nøklegaard og Karen Nielsdatters Ingeborg. Fadd: Ole Olsen Nøklegaard, Rasmus Jacobsen Glænde, Jacob Davidsens Kone Maren Rasmusd. Glænde, pige Gunild Olsd. Nøglegaard, faderen selv.

f. 17/1-1850. dbt. 1/4-1850. Aslak Pedersen N. Stulen og Gunild Amundsdatters Lise. Fadd: Anders Myhrens, Karine Pedersd. und. Nøklegaard, pige Anne Johnsd. Stulen, Jens Pedersen ib., Aslak Gregoriussen ib., Gregorius Pedersen ib.

f. 9/2-1850. dbt. 28/3-1850. Hans Pedersen Borgeskov og Anne Kirstine Thronsdatters Petrea. Fadd: Isak Thronsen Nygaard og Kone Kirsten Andersd., Lars Larsen Svarttangen, Lars Thronsen und. Borge, pige Berthe Thronsd. Meen.

f. 14/9-1849. dbt. 28/3-1850. Abraham Olsen Liestul og Ingeborg Isaksdatters Anne Helvig. Fadd: Anders Isaksen Brændsæter og Kone Marthe Halvorsd., Jens Isaksen Sætret, Ole Halvorsen Wenstøp, pige Inger Maria Eriksd. Rød.

f. 7/1-1850. dbt. 1/4-1850. Sivert Pedersen BbKlev. og Karen Maria Gundersdatters Mathilde. Fadd: Bager Poulsens Kone Ingeborg Larsd. BbKlev., pige Helvig Nielsd., Christopher Nielsen, Halvor Halvorsen, Peder Danielsen, alle paa BbKlev.

f. 21/6-1849. dbt. 12/5-1850. Jacob Olsen Roitedal und. W. Borge, og Aase Maria Knudsdatters Hans Carl. Fadd: Hans Johannesen und. Borrestad, Hans Kiøstolfsen Oseb., pige Gunild Olsd. Borge og Moderen selv.

f. 4/3-1850. dbt. 20/5-1850. Ole Gundersen Aashammer og Maren Ellefsdatters Gunder. Fadd: Halvor Gundersen Aashammer, Hans Peder Hougen und. Berberg, Isak Ellefsen S. Tufte, Marcus Gundersens Kone Kirsten Knudsd. Aashammer, pige Gurine Waldemarsd. ib.

f. 19/11-1849. dbt. 20/5-1850. Mathias Jacobsen M. Foss og Marthe Olsdatters Ole Christian. Fadd: John Olsen Furuvald, Anders Halvorsen ib., John Peter Larsen Fahret i Skien (Solum?), pige Maren Gurine Olsd. Furuvald, pige Maren Halvorsd. ib.

f. 31/3-1850. dbt. 2/6-1850. Ole Nielsen Skyer og Johanne Ernstine Johannesdatters Hans Mikael. Fadd: Peder Christensen und. Bratsberg, Hans Olsen Meen, Kittil Nielsen Skyer, Johannes Eegaasens Kone Margith Hansd., pige Karen Nielsd. Skyer.

f. 4/5-1850. dbt. 2/6-1850. Jan Andreas Christiansen Limie (Gjelden) og Anne Gurine Christophersdatters Christian Martinius. Fadd: Abraham Pedersen og Kone Anne Gurine Christiansd. Wenstøb, pige Sophie Nielsd. Wattenberg, Abraham Nielsen ib., Isak Engebregtsen Doxrød.

f. 28/4-1850. dbt. 2/6-1850. Niels Solvesen Wenstøb og Anne Maria Tolvsdatters Andreas. Fadd: Jan Solvesen Grinie og Kone Anne Johnsd., Pige Maren Jørgensd. ib., Tolv Jensen Wenstøb, Søren Jørgensen Grinie.

f. 17/1-1850. dbt. 2/6-1850. Knud Jørgensen und. N. Løberg og Helvig Halvorsdatters Ole. Fadd: Ole Jensen Løberg, Mads Eriksen ib., Jørgen Larsen Kiær, pige Marthe Jørgensd. Goupaasen, moderen selv.

f. 11/3-1850. dbt. 2/6-1850. Peder Isaksen Follestad og Maren Karine Pedersdatters Christian Fredrik. Fadd: Johan Peter Pedersen Follestad, Niels Thomassen ib., Paul Paulsen ib., pige Petrea Martine Pedersd. ib., moderen selv.

f. 24/2-1850. dbt. 2/6-1850. Hammersvend Niels Pedersen Fossum og Louise Hansdatters Peder. Fadd: Aslak Pedersens Kone Anne Marie Borgersdatter, pige Anne Pedersd., Svend Sigfridsen, Niels Mortensen og Jens Engebregtsen i Skien.

f. 30/8-1849. dbt. 2/6-1850. Halvor Aslaksen Berg und. Gjerpen lille og Kirsten Halvorsdatters Andreas. Fadd: Hans Aslaksen Berg, BbKlev., Jacob Hansen ib., Aslak Gundersen BbKlev., pige Inger Maria Halvorsd. Aamodt, moderen selv.

f. 27/3-1850. dbt. 1/4-1850. Mathis Gundersen Ramsaasen og Maria Eriksdatters Anne Karine. Fadd: Anders Jacobsen Klep, Niels Andersen Bakken, Ole Olsen Bakkeskov, Ole Nielsens Kone Ingeborg Gundersd. Stulen, pige Magnild Eriksd. Sanden.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 24/1-1850. dbt. 1/4-1850. Peder Olsen Borgeskov og Helene Knudsdatters Marie Sophie. Fadd: Niels Johnsen i Porsgrund, Engebregt Knudsen Klep, Olaus Olsen und. Borge, pige Anne Johnsd. i Porsgrund, moderen selv.

f. 24/12-1849. dbt. 21/4-1850. Andreas Gundersen N. Brækkejord og Ingeborg Olsdatters Anne Olava. Fadd: Daniel Pedersen og Kone Gunild Olsd., Peder Danielsen BbKlev., Erik Olsen BbKlev., pige Gurine Hansd. Sneltvedt.

f. 8/4-1850. dbt. 5/5-1850. Lars Nielsen S. Løberg og Kirsti Larsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Ole Jansen Løberg og Kone Gunild Maria Larsd., pige Berthe Maria Olsd. Løberg, Peder Pedersen ib., Halvor Isaksen ib.

f. 6/1-1850. dbt. 5/5-1850. Niels Andersen N. Brækkejord og Gurine Gundersdatters Maren Thurine. Fadd: Anders Larsen Brækkejord og Maren Gundersd., Abraham Gundersen ib., Kiøstolf Kittilsen Falkum, pige Karen Svenkesd.

f. 10/9-1849. dbt. 12/5-1850. NB. Thrine. Thurine.(?). Pigen Marthe Kirstine Christensd. und. Borge. Opgiver som Barnets Fader uk. Johan Henrik Tribler. Uægte. Anmeldt af moderen selv.
Fadd: Christen Hansens Kone Elen M. Mathiasd. Borgeskov, pige Anne Dorthea Andersd. i Porsgrund, Christopher Hansen Semb, Hans Christensen Borgeskov og Hans Knudsen ib.

f. 13/1-1850. dbt. 20/5-1850. Ole Christensen Kolkind og Anne Kirstine Christensdatters Kirsten Maria. Fadd: Anders Nielsen Lia und. Meen og Kone Karen Christensd., Christopher Christensen Kolkind, Niels Nielsen ib., pige Inger Christensd. (Lien) und. Meen.

f. 20/3-1850. dbt. 20/5-1850. Mads Andersen Rød und. Kiise og Maren Kirstine Olsdatters Andrea Olava. Fadd: Niels Andersen Doxrøds Kone Thurine Eriksd., pige Inger Marie Nielsd. Kleven, Johannes Andersen ib., Halvor Olsen Gaasehølen, Halvor Olsen Kiise.

f. 3/3-1850. dbt. 20/5-1850. Hans Jørgen Olsen, Brækkejord og Anne Hansdatters Inger Cathrine. Fadd: Hans Aslaksen Brækkejord, Ole Hansen ib., Jacob Hansen ib., pige KIrstine Johnsd. i Skien, pige Ingeborg Kirstine ib.

f. 29/4-1850. dbt. 2/6-1850. Anders Olsen Sølie og Anne Larsdatters Anne. Fadd: Niels Haraldsens Kone Maria Thronsd. Riis, pige Gunild Maria Jacobsd. Myhren, Engebregt Olsen Enggrav, John Olsen Bækkevald, Christian Haraldsen ib.

f. 1/4-1850. dbt. 2/6-1850. NB. Gunild. Pigen Gunild Olsd. und. Fossum angiver som Barnefader, Tollef Henriksen Fossum, nu i Amerika. Uægte. Anmeldt af moderen. Begges 2dre Leiermaal.
Fadd: Ellef Olsen und. Fossum, Ole Olsen und. Tufte, Niels Eriksen und. Fossum, pige Maren Andersd. und. Fossum, moderen selv.

f. 14/1-1850. dbt. 9/6-1850. Møller Mads Pedersen Fossum og afdød Hustru Elise Borgersdatters Emil. Fadd: John Foss' Kone Karen Sarina født Dahl, Fossum, pige Sophie Borgersd. Foss, Høker Niels Høyer i Skien, Høger C. Hansen Fossum, Smed Aslak Pedersen.

f. 27/3-1850. dbt. 9/6-1850. Andreas Madsen Kuttere og Mari Nielsdatters Niels. Fadd: Christen Nielsen Hoppestad og Kone Christine Abrahamsd., Ole Nielsen Bøe, Ole Abrahamsen Hoppestad, pige Maren Magrethe Andersd. Limie.

f. 26/3-1850. dbt. 9/6-1850. Christen Christophersen Hagen und. Dyrkold og Berthe Engebregtsdatters Rasmus. Fadd: Rasmus Engebregtsen Dyrkold og Kone Maria Olsd., Lars Halvorsen Slettene, Aslak Pedersen Stulen, pige Inger Haagensd. Slettene.

f. 28/3-1850. dbt. 23/6-1850. Lars Guldbrandsen Bøe i Luxefjeld og Karen Larsdatters Anders. Fadd: Halvor Abrahamsen Luxefjeld og Kone Thone Halvorsd., pige Maren Larsd. Holm, Lars Olsen Sætret, Niels Isaksen ib.

f. 28/4-1850. dbt. 23/6-1850. John Johnsen N. Brækkejord og Karen Pedersdatters Peder. Fadd: Søren Pedersens Kone Inger Madsd. Brækkej., pige Maren Fredriksd. Brække, Peder Johnsen ib., Christian Christensen ib., Ole Pedersen Grinie.

f. 7/5-1850. dbt. 23/6-1850. Halvor Nielsen Lyngaasen og Ingeborg Danielsdatters Halvor. Fadd: Daniel Lunds Kone Adamine Halvorsd. (Lund7), pige Marthe Larsd. Høimyhr, Knud Nielsen Aamodt, Niels Nielsen og Christian Nielsen Kleven.

f. 14/3-1850. dbt. 23/6-1850. Isak Larsen Follestad og Johanne Berthea Christensdatters Andreas. Fadd: Knud Larsen und. Bratsberg, Isak Isaksen ib., Lars Larsen Graaten, pige Mathea Sørensd. Follestad, moderen selv.

f. 13/3-1850. dbt. 23/6-1850. Halvor Nielsen Aarhuus og Ingeborg Maria Ellefsdatters Børre. Fadd: Lars Nielsen Blegebakken, Jens Nielsen Hynie, Anders Ellefsen Gulseth, pige Petronelle Gundersd., moderen selv.

f. 7/4-1850. dpt. 23/6-1850. Ole Olsen Drengen i Luxefjeld og Ingeborg Rollefsdatters Niels. Fadd: Lars Gulbrandsen Luxefjeld og Karen Larsd., Clemet Johannesen ib., Ole Olsen Houkeroen, pige Karen Abrahamsd. Hoppestad.

f. 20/5-1850. dbt. 30/6-1850. Jacob Pedersen Gulseth og Bergith Hansdatters Børre. Fadd: Halvor Andersen Brækkejord., Hans Jacobsen i Skien, pige Karen Jacobsd. ib., Begge forældrene selv.

f. 8/3-1850. dbt. 2/6-1850. Claus Thorsen und. Borrestad og Kirsten Olsdatters Johanne. Fadd: Hans Christensen und. Borge, Halvor Olsen ib., Hans Knudsen und. Borrestad, pige Anne Thorsd. und. Borge, Moderen selv.

f. 24/2-1850. dbt. 2/6-1850. Johan Andersen und. Foss og Marthe Olsdatters Anne Olava. Fadd: Torkild Halvorsen und. Gjemsøe og Kone Anne Olsd., Erik Rasmussen und. Foss, Ole Olsen Nøklegaard, pige Gurine Johannesd. i Skien.

f. 31/3-1850. dbt. 2/6-1850. Isak Andersen und. Tufte og Berthe Jensdatters Inger Andrea. Fadd: Johannes Andersen Gulseth, Ole Andersen Wenstøb, Jens Aslaksen und. Bøe, pige Karen Andersd. Falkum, moderen selv.

f. 22/12-1849. dbt. 2/6-1850. NB. Karen Andrea. Pigen Berthe Andersd. BbKlev.m angiver som Fader Uk. Lars Simonsen ib. Uægte. Anmeldt af moderen selv.
Fadd: Knud Pedersens Kone Karen Clemetsd. BbKlev., pige Boel Kirstine Simonsd. i Skien, Ole Andersen BbKlev., Jacob Andersen ib., Gunder Clausen Brækkejord.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 24/4-1850. dbt. 9/6-1850. Peder Olsen Fjelddalen og Maren Nielsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Gregorius Halvorsen Fjelddalen, Peder Pedersen ib., Gregorius Nielsen Skilbred, Zacharias Berbergs Kone Maren K. Arvesd., pige Helge Olsd. Fjelddalen.

f. 28/11-1849. dbt. 9/6-1850. NB. Elise. Pige Inger Jørgine Hansd. Fossum. Opgiver som Barnefader Uk. Abraham Aakerlund, Skrædder BbKlev., nu i Tinghuset. Uægte. Anmeldt af Moderen. Begges 2det Leiermaal.
Fadd: Jacob Gundersen Rød, Daniel Andersen Fossum, Niels Solvesen Wenstøb, pige Mariane Hansd. Limie, pige Mariken Hansd. paa Fossum.

f. 11/3-1850. dbt. 23/6-1850. Christen Pedersen Glænde og Helene Johnsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Hans Pedersen Hougen, Isak Olsen Berberg, Rasmus Jacobsen Glænde, Jacob Glændes Kone Maren Rasmusd., pige Ingeborg Nielsd. Nøklegaard.

f. 3/5-1850. dbt. 23/6-1850. Christen Hansen Aashammer og Karen Andersdatters Inger Elise. Fadd: Isak Andersen, BbKlev., Søren Andersen Flata, Andreas Sørensen und. Aas, Andreas Knudsens Kone Anne Karine Andersd. Gaupaasen, pige Anne Gundersd. Grinie.

f. 12/4-1850. dbt. 23/6-1850. Hans Jacobsen und. Berberg og Helvig Olsdatters Anne Helvig. Fadd: Abraham Olsen Høgelie og Kone Grethe Pedersd., Knud Olsen Godal, Jacob Olsen Langerød, pige Anne Jacobsd. Aashammer.

f. 24/9-1849. dbt. 23/6-1850. Ole Olsen Aamodt i Luxefjeld og Ingeborg Andersdatters Anne Helvig. Fadd: Ole Halvorsen og Engebregt Halvorsen Hougedal, Østen Gundersen Hynie og Kone Helvig Nielsd., Helge Olsd. Dyrkold.

f. 2/2-1850. dbt. 30/6-1850. Christian Henriksen Lundsaasen og Ingeborg Larsdatters Fredrik. Fadd: Knud Olsens Kone Mine Gregoriusd. Aamodt, Torger Hansen BbKlev., Gunder Christensen Lundsaasen, Lars Larsen Kiær, pige Maren Pernille Olsd. BbKlev.

f. 27/12-1849. dbt. 30/6-1850. Fredrik Larsen Øgter og Maren Engebregtsdatters Ole. Fadd: Ole Rasmussen Ekonrød, Gunder Halvorsen Westermoe, Christopher Engebregtsen und. Moe, pige Maria Olsd. ib., moderen selv.

f. 4/3-1850. Christian Julius Knudsen und. Ø. Borge og Maren Anne Abrahamsdatters Knud. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Bekræftelse. HD af Skoleholder Lars Eriksen.

f. 1/5-1850. dbt. 14/7-1850. Christopher Christensen Kolkind og Sara Pedersdatters Peder. Fadd: Isak Pedersen i Skien, Halvor Gulliksen Rising, John Peter Larsen Bugten, pige Maren Kittilsd., Falkum, pige Ingeborg Halvorsd. ib.

f. 28/5-1850. dbt. 14/7-1850. Lars Kittelsen und. Strømdal og Karonelle Larsdatters Kittel. Fadd: Knud Kittelsen fra Helgen sogn i Holden (Holla) og Kone Maria Olsd., Niels Abrahamsen Wattenberg, pige Christine Andersd. Tydskland, faderen selv.

f. 27/5-1850. dbt. 14/7-1850. Jacob Thronsen Ballestad og Kirsten Pedersdatters Lars. Fadd: Niels Haraldsens Kone Aase Maria Thronsd. Riis, pige Inger Gundersd. Løberg, Peder Pedersen ib., Jørgen Pedersen i Skien, Lars Olsen und. Borrestad.

f. 1/7-1850. dbt. 14/7-1850. Lars Svenkesen N. Brækkejordet og Karen Maria Andersdatters Gunder. Fadd: Anund Brynildsen Brækkej., Augen Sørensen BbKlev., Tarand Torjussen und. Gjemsøe, pige Anne Pernille Andersd. Limie, pige Anne Tovsd. i Skien.

f. 2/5-1850. dbt. 14/7-1850. Ole Gunuldsen Kleven og Thurine Ellefsdatters Ole. (Konf. fra Doksrød 23/4-1865). Fadd: Erik Michelsen Hougerød, Jens Zachariassen Kleven, Hans Hansen i Skien, pige Sara Hansd. ib., moderen selv.

f. 7/1-1850. dbt. 14/7-1850. Hans Andreas Johannesen und. Borrestad og Kirstine Knudsdatters Andreas. (Konf. fra Meen 1/10-1865). Fadd: Niels Johannesen und. Borrestad, Hans Kiøstolfsen i Porsgrund, Thomas Lassesen und Borrestad, pige Marthe Christensd. und. Borge, moderen.

f. 15/4-1850. dbt. 21/7-1850. John Nielsen Fossum og Ingeborg Kirstine Thorsdatters Jacob. Fadd: Engebregt Andersen Ulfsvand, Simon Halvorsen Fossum, Zacharias Nielsen ib., pige Ingeborg Hansd. ib., pige Andrea Marie Jahnsd. Hynie.

f. 30/3-1850. dbt. 21/7-1850. Christian Nielsen under Bøe og Anne Abrahamsdatters Abraham. Fadd: Aslak Paulsens Kone Karen Pedersd. und. Bøe, pige Maria Anne Hansd. ib., Ole Nielsen ib., Ole Hansen ib., Aslak Engebregtsen ib.

f. 16/2-1850. dbt. 27/6-1850. Skibsfører Andreas Wathner Bomhoff Grinie og Dorthea Sophie Bomhoffs Magdalene Christine. Fadd: Madame S. Hals, Falkum, Jfr. Petrrine (...) hos J. W. Grøndahl, Meen, Berthel Adtzlew, og pige Pedersen Limie.

f. 9/3-1850. dbt. 30/6-1850. Jens Kittilsen Riis und. Ø. Borge og Inger Marie Gundersdatters Ida Hansine. Fadd: Erik Kittilsen Riis, Anders Eriksen ib., Gunder Isaksen Skougen, pige Laurentze Hansd. i Porsgrund og moderen selv.

f. 22/3-1850. dbt. 30/6-1850. Carl Wilhelm Leisner, Gartner paa Fossum og Birthe Marie Olsdatters Amalie Mathilde. Fadd: Bogholder J. Foss, Fossum, Wilhelm Lund Aarhuus, Jæger Hansen, Fossum, Madame Christophersen i Skien, Jfr. Grethe Olsen.

f. 15/5-1850. dbt. 30/6-1850. Farver Isak Hansen Nærum und. N. Brække og Berthe Eriksdatters Inger Andrea. Fadd: Enke Anne Eriksd. Bøhle, pige Marthe Kirstine Halvorsd., Ekonrød, Jacob Hansen Nærum, Simon Hansen Nygaard, Erik Eriksen Ballestad.

f. 5/5-1850. dbt. 14/7-1850. Ole Larsen und. Borrestad og Maren Gundersdatters Anne Kirstine. Fadd: Gunder Olsen Sølie, Ole Christensen ib., Christen Gundersen ib., pige Inger Olsd. i Porsgrund, moderen selv.

f. 30/5-1850. dbt. 14/7-1850. Anders Andersen BbKlev. og Inger Magrethe Pedersdatters Thora Petrea. Fadd: Sivert Pedersens Kone Karen Gundersd. BbKlev., pige Boel Kirstine Simonsd. i Skien, Daniel Pedersen BbKlev., Ole Danielsen ib., Knud Pedersen ib.

f. 6/6-1850. dbt. 14/7-1850. Knud Andersen Stulen paa Uthougen og Marthe Larsdatters Helvig. Fadd: Niels Andersen Fløtterød, Mathias Andersen i Porsgrund, Anders Larsen Bakken, pige Kirsten Andersd. Kiørnæs, moderen selv.

f. 15/5-1850. dbt. 14/7-1850. Lars Jacobsen Øvrum og Anne Maria Haraldsdatters Live. Fadd: Jacob Langerøds Kone KIrsten Jacobsd., pige Live Christensd. Sande, Lars Knudsen Meen, Torjus Rasmussen Øvrum, Anders Haraldsen Lie.

f. 4/4-1850. dbt. 14/7-1850. Isak Jacobsen und. Ougestad og Anne Maria Nielsdatters Maren Elise. Fadd: Pige Inger Olsd. i Porsgrund, pige Inger Andrea Nielsd. Sølie, Jacob Isaksen und. Ougestad, Ole Isaksen und. Borrestad, Gullik Isaksen ib.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 29/1-1850. dbt. 21/7-1850. Johannes Waransen Ryero(?), Brækkejord. og Karen Dorthea Buchvalds Henriette Nicoline. Fadd: Andreas Nielsens Kone Elen Magrethe Christensd. i Skien, pige Gunild Hermansd. ib., Hans Larsen ib., Thomas Iversen ib., Lars Andersen Mæhla.

f. 13/2-1850. dbt. 21/7-1850. Hans Olsen Follestad og Marthe Arnesdatters Caoline. Fadd: Jacob Halvorsen Ballestad, Ole Torgrimsen ib., Ole Andersen Follestad, pige Andrea Isaksd. ib., moderen selv.

f. 4/5-1850. dbt. 25/8-1850. Jens Eliassen Aarhuus og Maren Kirstine Jacobsdatters Abraham. Fadd: Fredrik Styr i Skien og Kone Kirsten Maria Nielsd., pige Marthe Magrethe Eliasd. Aarhuus, Lorentz Lorentzen Fossum, Andreas Eliassen Aarhuus.

f. 2/7-1850. dbt. 25/8-1850. John Olsen Bækkevald og Anne Jacobsdatters Jacob. Fadd: Anders Olsens Kone Anne Larsd. Sølie, pige Mariane Wetlesd. Ougestad, Jacob Nielsen Klep, Engebregt Olsen Enggrav, Ole Christensen Sølie.

f. 10/4-1850. dbt. 25/8-1850. Niels Andersen Bommen, BbKlev. og Maren Andersdatters Christian. Fadd: Andreas Andersen, Brækkej., Ole Andersen Sandvigen, pige Helvig Johnsd. und. Meen, Begge forældrene selv.

f. 30/7-1850. dbt. 25/8-1850. Jens Pedersen N. Stulen og Ingeborg Lucasdatters Lars. Fadd: Jens Olsens Kone Kirsti Jensd. Gaasehølen, pige Karen Pedersd. Aas, Lars Pedersen ib., Gregorius Pedersen Stulen, Aslak Johnsen ib.

f. 2/6-1850. dbt. 25/8-1850. Anders Andersen und. Strømdal og Thone Nielsdatters Christian. Fadd: Johannes Bonu???iens Kone Anne Serine Nielsd. i Skien, pige Gunild Hansd. Strømdal, Hans Johnsen fra Solum, Lars Nielsen ib., Anders Hansen Strømdal.

f. 18/7-1850. dbt. 25/8-1850. John Andreas Hansen Fossum og Maren Abrahamsdatters Abraham. Fadd: Hans Rasmussens Kone Magrethe Hansd. Fossum, pige Gunild Hansd. ib., Christen Rasmussen ib., Niels Mortensen ib., Christen Olsen ib.

f. 5/7-1850. dbt. 2/9-1850. Anders Engebregtsen und. Borrestad og Anne Kirstine Olsdatters Andreas. Fadd: Ole Olsens Kone Maren Kirstine Engebregtsd. Borgeskov (g. i Gjerpen 23/6-1847. GS), pige Inger Andrea Andersd. Borrestad, Torjus Engebregtsen und. Borrestad, Ole Paulsen Blegebakken, Andreas Fredriksen Borrestad.

f. 30/4-1850. dbt. 8/9-1850. Abraham Andersen Grinilie og Anne Gurine Olsdatters Anders. Fadd: Anders Engebregtsen Lia, Engebregt Andersen ib., pige Karen Knudsd. Kaste, Begge forældrene selv.

f. 2/5-1850. dbt. 8/9-1850. Ole Nielsen Troldsaas og Magrethe Isaksdatters Christian. Fadd: Ole Thorbjørnsens Kone Anne Hansd. Marker, pige Sara Olsd. Troldsaas, Halvor Olsen Høglie, Niels Johnsen Kausanrød, Simon Olsen Marker.

f. 20/12-1849 (kilde: konf. i Skien 1864. GS). dbt. 8/9-1850. Torsten Thorsen Doxrød, BbKlev. og Marthe Maria Kieldsdatters Theodor. Fadd: Anders Christensen Graaten og Kone Maria Kjeldsd., Ole Hansen Berg BbKlev., Simon Simonsen ib., pige Stine Christiansd. i Skien.

f. 14/7-1850. dbt. 8/9-1850. Einar Olsen N. Sneltvedt og Gurine Larsdatters Isak. Fadd: Ole Johnsen Sneltvedt og Kone Gunild Halvorsd., pige Inger Andrea Olsd. ib., Anders Olsen ib., Halvor Olsen Mustvedt.

f. 26/5-1850. dbt. 21/7-1850. Hans Nielsen Berg BbKlev. og Inger Nielsdatters Maren Martine. Fadd: Halvor Bergs Kone Marthe Gundersd., pige Inger Marie Christiansd. Blegebakken, Bent Jacobsen BbKlev., Aslak Johannesen und. Bratsberg, Lars Olsen BbKlev.

f. 21/4-1850. dbt. 21/7-1850. Snedker Peder Olsen Holm und. Bratsberg og Anne Sophie Nords Elise. Fadd: Skolelærer Gulbrandsen BbKlev., Fredrik Aanundsen i Skien, Carl Gjertsen Bratsberg, pige Kirsten Maria Pedersd. Holm, moderen selv.

f. 20/5-1850. dbt. 21/7-1850. Peder Pedersen und. Sølie og Ingeborg Pedersdatters Anne Jørgine. Fadd: Lars Jansen(?) Sølie, Ole Christensen ib., Anders Christensen ib., pige Christine Pedersd. ib., moderen selv.

f. 8/4-1850. dbt. 4/8-1850. Engebregt Johannesen und. S. Brække og Joachime Andrea Gundersdatters Else Johanne. Fadd: Erik Christophersen Brækkejord, Skolelærer A. Amundsen ib., Christopher Johannesen ib., pige Inger Dorthea Olsd. ib., moderen selv.

f. 13/3-1850. dbt. 4/8-1850. Hans Jacob Larsen S. Brækkejord og pige Marthe Thorsdatters Inger Marie. Fadd: Isak Andersen Brækkej., Ole Olsen ib., Ole Peter Hansen ib., Hans Olsens Kone Karen Olsd. ib., pige Ingeborg Helgesd. i Skien.
Anmeldt af Forældrene med faderen. Trolovede i Skien.

f. 15/7-1850. dbt. 25/8-1850. Christen Sørensen Myhren und. Øvrum og Karen Pedersdatters Maria. Fadd: Jacob Thronsens Kone Kirsten Pedersd. Ballestad, pige Serine Olsd. und. Lie, Engebregt Mathiassen und. Øvrum, Peder Pedersen og Jørgen Pedersen Løberg.

f. 31/5-1850. dbt. 25/8-1850. Ole Olsen Drengen und. Jønnevald og Anne Pedersdatters Karen. Fadd: Aslak Paulsens Kone Karen Pedersd. und. Bøe, pige Anne Olsd. ib., Ellef Olsen Fossum, Ole Pedersen Wenstøb, Niels Pedersen und. Jønnevald.

f. 19/6-1850. dbt. 25/8-1850. Ole Pedersen Sandbakken und. Tufte og Gunild Thronsdatters Inger Thurine. Fadd: Hans Kittilsen Mauraasen, Jacob Knudsen Kastet, Halvor Gundersen Aashammer, pige Karen Thronsd. Jønnevald, moderen selv.

f. 4/6-1850. dpt. 8/9-1850. Niels Johnsen Kausanrød og Ingeborg Maria Jørgensdatters Karen Kirstine. Fadd: Aslak Svendsen Høgelie, Torsten Johnsen ib., Søren Jørgensen Grinie, pige Maren Jørgensd. ib., pige Anne Johnsd. Kausanrød.

f. 27/2-1850. dbt. 8/9-1850. Niels Andersen Doxrød og Thurine Eriksdatters Andrea. Fadd: Johannes Andersen Kleven, Isak Olsen Berberg, Marcus Olsen ib., pige Inger Maria Nielsd. Kleven, moderen selv.

f. 22/8-1850. dbt. 6/9-1850. Just Wright Grøndahl, Meen og Nicoline Maria født Grendals Marie Elise. Fadd: Bogtrykker Chr. Grøndahl i Christiania, Skibscapitain W. Bomhoff, Student Erik Cappelen, Madame Berith Grøndahl, og Madame Simonsen fra Trondhjem, Madame Maria Grøndahl fra Christiania.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 18/5-1850. dbt. 8/9-1850. Thomas Svendsen S. Brækkejord og Elen Helgesdatters Andreas. Fadd: Christen Danielsen Brækkej., Christen Engebregtsen ib., Thomas Thomassen ib., Christen Engebregtsens Kone Anne Svendsd., pige Inger Maria Andersd. ib.

f. 13/6-1850. dbt. 8/9-1850. Andreas Christensen Follestad og Thore Marie Sørensdatters Søren. Fadd: Ole Jørgensen i Skien, Jens Sørensen Kolkind, Isak Larsen Follestad, Enke Karen Jørgensd. i Skien, pige Thea Sørensd. Follestad.

f. 14/8-1850. Mathias Sørensen Fjelddalen og Anne Christine Børresdatters Børre. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Bekræftelse. HD af Skoleholder Halvor Thorbiørnsen.

f. 31/7-1850. dbt. 15/9-1850. Ellef Helgesen Houkeraasen og Elen Jacobsdatters Edvard. Fadd: Niels Andersen Skyer og Kone Ragnild Helgesd., Johannes Jensen Eegaasen, Lars Andersen Skiefjeld, pige Ingeborg Marine Ellefsd. Houkeraas.

f. 15/7-1850. dbt. 15/9-1850. Ole Gundersen Bougerød og Inger Svendsdatters Niels Olavus. Fadd: Daniel Lunds Kone Mina Halvorsd., pige Ingeborg Olsd. Bougerød, Niels Davidsen Doxrød, Thomas Eriksen Semb, Reier Andreas Olsen Brækkejord.

f. 14/8-1850. dbt. 6/10-1850. John Hansen und. W. Borge og Magrethe Halvorsdatters Halvor. Fadd: Hans Rasmussen Sølie og Kone Sara Johnsd., Hans Hansen ib., pige Marthe Hansd. i Porsgrund, faderen selv.

f. 27/8-1850. dbt. 6/10-1850. Gunder Halvorsen Westermoe og Inger Maria Olsdatters Ole. Fadd: Torkild Halvorsen und. Bøe, Jens Svenkesen Moe, Simen Engebregtsen Rønningen, pige Karen Olsd. Sverige, moderen selv.

f. 12/8-1850. dbt. 6/10-1850. Sigurd Sigurdsen und. Tufte og Maria Aslaksdatters Sigurd. Fadd: Johannes Caspersens Kone Anne Svennungsd. Aashammer, pige Maren Jessine Olsd. Berberg, Marcus Olsen ib., Ole Peter Andersen Limie, Even Larsen Rønningen.

f. 3/4-1850. dbt. 6/10-1850. Anders Nielsen Dahle og Mari Torgrimsdatters Niels. Fadd: Ole Pedersen Sandbakken og Kone Gunild Thronsd., pige Thorine Torgrimsd. Grinie, Ole Sigurdsen Lia i Luxefjeld, Faderen selv.

f. 20/5-1850. dbt. 20/10-1850. Johannes Pedersen und. Aarhuus og Dorthe Gundersdatters Gunder. Fadd: Jens Nielsen und. Hynie og Kone Marthe Gundersd., Lars Nielsen i Skien, Ole Johannesen und. Aarhuus, pige Karen Johnsd. Aarhuus.

f. 25/8-1850. dbt. 20/10-1850. Simon Engebregtsen Rønningen und. Moe og Anne Kirstine Pedersdatters Engebregt. Fadd: Daniel Pedersens Kone Grethe Christine Wollers, pige Gunild Larsd. und. Moe, Aslak Pedersen BbKlev., Peder Pedersen Wenstøb, Engebregt Jahnsen ib.

f. 2/7-1850. dbt. 20/10-1850. Ole Hansen Lie og Pernille Ellefsdatters Martin. Fadd: Magrethe Andersd., pige Karen Olsd. Lie, Anders Jacobsen Klep, Rasmus Haraldsen og Gunder Olsen Lie.

f. 9/7-1850. dbt. 8/9-1850. Niels Andersen Bakken og Karen Gundersdatters Anne. Fadd: Mathias Ramsaasens Kone Maria Eriksd., pige Berthe Kirstine Andersd. Løberg, Anders Olsen Fossjord, Anders Larsen Bakken, Ole Olsen Bakkeskov.

f. 27/7-1850. dbt. 8/9-1850. NB. Inger Andrea. Pige Anne Thurine Engebregtsdatter BbKlev. og Uk. Lars Simonsen BbKlev. Uægte. Anmeldt af Moderen. Jfr. No. 35 ovenfor.
Fadd: Svend Tangens Kone Anne paa BbKlev., pige Anne Gurine Iversd. i Skien, Ole Tolvsen ib., Ole Sigurdsen und. Berberg, Knud Pedersen BbKlev.

f. 24/8-1850. dbt. 15/9-1850. Isak Zachariassen Kleven og Inger Karine Eriksdatters Ingeborg Maria. Fadd: Jens Zachariassen Kleven og Kone Karen Aslaksd., pige Helvig Zachariasd. ib., Michel og Halvor Eriksen Hougerød.

f. 24/6-1850. dbt. 15/9-1850. Torger Johnsen und. Fossjordet og Maria Larsdatters Marthe Elise. Fadd: Niels Gundersen i Skien, Ole Mathiassen Skottet, Rasmus Nielsen Bakken, Jacob Torgersens Kone Maria Nielsd. und. Lie, pige Maren Torgersd. i Skien.

f. 26/9-1850. dbt. 20/10-1850. Niels Mortensen Fossum og Gunild Pedersdatters Martine. Fadd: John Hansens Kone Maren Abrahamsd. Fossum, pige Anne Pedersd. ib., Hans Rasmussen ib., Niels Pedersen og Lars Christensen ib.

f. 24/5-1850. dbt. 20/10-1850. Halvor Olsen Orekaas und. Oterholt og Anne Amundsdatters Maren Helvig. Fadd: Thorkild Olsen Sverrig og Kone Anne Malene Halvorsd., Ole Olsen Aasen, Ole Sigurdsen Langeland, pige Kirsten Olsd. Aasen.

f. 24/5-1850. dbt. 20/10-1850. Jahn Pedersen BbKlev. og Berthe Andersdatters Ingeborg Karine. Fadd: Peder Nielsen BbKlev., Isak Pedersen i Skien, Andreas Sukes ib., Anders Andersens Kone Inger Magrethe Pedersd. BbKlev., pige Mariane Sukes i Skien.

f, 14/11-1849. dbt. 20/10-1850. Gunder Larsen Gulseth og Kirsten Hansdatters Annette Mathea Regine. Fadd: Hans Levordsen Gulseth, Martinius Larsen ib., Amund Hansen Strømdal, pige Karen Isaksd. Hulseth, moderen selv.

f. 9/9-1850. dbt. 27/10-1850. Peder Clausen und. Foss og Maren Pedersdatters Christine. Fadd: Anders Andersen Myhren og Kone Karine Pedersd., Peder Johnsen Foss, Lars Helgesen Langerød, pige Kirsti Tovsd. Foss.

f. 9/9-1850. dbt. 27/10-1850. Rasmus Christensen Rosvald og Kirsten Maria Hansdatters Karen Maria. Fadd: Christen Olsen Sølie og Kone Inger Maria Rasmusd., pige Anne Hansd. Sølie, Rasmus Hansen ib., Christian Haraldsen Bækkevald.

f. 23/9-1850. dbt. 27/10-1850. Andreas Haraldsen Sande og Live Christensdatters Karen Marie. Fadd: Lars Jacobsens Kone Anne Maria Haraldsd. Øvrum, pige Karen Marie Arnesd. Ougestad, Rasmus Haraldsen Lie, Hans Christensen Sanden, Andreas Johnsen Sølie.

f. 24/6-1850. dbt. 20/10-1850. Ole Sigurdsen Lialøkke und. Godal og Maria Olsdatters Halvor. Fadd: Abraham Andersen Grinilie og Kone Anne Gurine Olsd., Jacob Knudsen Kastet, Ole Christiansen Rønningen og pige Live Olsd. Bestul.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 17/8-1850. dbt. 27/10-1850. Ole Haraldsen S. Bøe og Anne Christensdatters Christen. Fadd: Knud Christensen og Jacob Christensen Bøe, Niels Haraldsen Riis, Christen Bøes Kone Anne Maria Johannesd., pige Helvig Helgesd. und. Bøe.

f. 30/8-1850. dbt. 27/10-1850. NB. Lars. Pige Ingerid Rollefsdatter Eegaasen og Uk. Lars Larsen, tjener paa Meen. Uægte. Anmeldt af Moderen selv.
Fadd: Isak Thronsen Kaalerød og Kone Kirsten Andersd., pige Karen Rollefsd. i Skien, Johannes Jensen Eegaasen, Erik Nielsen ib.

f. 13/9-1850. dbt. 27/10-1850. Hans Jacobsen und. Ougestad og Anne Oline Hansdatters Hans. Fadd: Halvor Olsen Sølie, Ole Abdersen ib., Jacob Isaksen ib., pige Andrea Pedersd. ib., moderen selv.

f. 2/10-1850. dbt. 10/11-1850. Ole Jacobsen Ekonrød und. Moe og Karen Olsdatters Jacob. Fadd: Simon Madsens Kone Maren M. Engebregtsd. Ekonrød, pige Gunild Olsd. ib., Niels Jacobsen Rønningen, Ole Jacobsen ib., Østen Simonsen Ekonrød.

f. 29/8-1850. dbt. 10/11-1850. Even Christensen und. W. Borge og Ingeborg Kittelsdatters Carl Marthinius. Fadd: Simon Jacobsen i Eidanger, Hans Evensen i Porsgrund og Niels Kittelsen ib., pige Marie Kittelsd. i Eidanger, moderen selv.

f. 8/7-1850. dbt. 10/11-1850. Peder Hansen und. Ø. Borge og Gunild Sørensdatters Ole. Fadd: KOnen Susanne Sørensd. og pige Sara Michelsd., Osebakken, Hans Sørensen Braaten, Jens Halvorsen Oseb., Halvor Sørensen ib.

f. 14/9-1850. dbt. 10/11-1850. Kittel Andreas Gundersen Follestad og Anne Gundersdatters Gunder. Fadd: Gunder Kongerøds Kone Johanne Pedersd. af Solum, pige Inger Andrea Olsd. i Porsgrund, Jørgen Hansen Paus Follestad, Jacob Christensen i Porsgrund, Isak Gundersen ib., Abraham Gundersen af Solum.

f. 12/8-1850. dbt. 10/11-1850. Rollef Olsen und. Bratsberg og Cathrine Petersdatters Ole. Fadd: Jacob Henriksens Kone Anne Olsd. i Porsgrund, pige Karen Marie Andersd. Gulseth, Østen Halvorsen BbKlev., Elias Larsen Brækkejord., Conrad Andersen Gulseth.

f. 25/7-1850 (eller 15/7?). dbt. 17/11-1850. Anders Nielsen und. Meen og Karen Christensdatters Martin. Fadd: Ole Christensen Kolkind og Kone Maren Christensd., Erik Nielsen Borrestad, Niels Helgesen Lia und. Meen, pige Anne G. Nielsd. Nærum.

f. 11/9-1850. dbt. 17/11-1850. Isak Christensen Skilbred og Maria Andersdatters Anders. Fadd: Anders Olsen Skilbred, Peder Jacobsen Holm og Kone Magrethe Olsd., Christen Christensen Holm, pige Kirsten Christensd. ib.

f. 22/6-1850. dbt. 17/11-1850. Ole Halvorsen und. Dyrkold og Johanne Johannesdatters Johannes. Fadd: Ole Abrahamsen Hoppestad og Kone Ingeborg Halvorsd., Christopher Halcorsen Hougerød, Lars Halvorsen ib., pige Marthe Olsd. Gromstul.

f. 28/9-1850. dbt. 10/11-1850. Abraham Pedersen paa Doxrød og Berthe Maria Jensdatters Caroline. Fadd: Halvor Jensen Doxrød, Ole Christensen ib., Aslak Gundersen Holm, Karen Aslaksd. Kleven og pige Ingeborg Olsd. Bougerød.

f. 26/9-1850. dbt. 17/11-1850. Rasmus Hansen Sølie og Gunild Maria Jensdatters Sara Lovise. Fadd: Niels Jensen Bøhle, Rasmus Christensen Rosvald, Christian Haraldsen Bækkevald, Anders Kleps Kone Ingeborg Rasmusd., pige Anne Hansd. Sølie.
Dette Barn døde den 16. November uden at være Hjemmedøbt.

f. 11/7-1850. dbt. 17/11-1850. Anders Clausen und. N. Brække og Maria Guttormsdatters Karen Maria. Fadd: Elias Larsen Brækkejord, Anund Brynildsen ib., Peter Olsen ib., pige Karen Jacobsd. Blegebakken, moderen selv.

f. 25/5-1850. dbt. 17/11-1850. Ole Andersen Høg, BbKlev.. og Inger Andrea Jansdatters Karen. Fadd: Knud Pedersens Kone Karen Clemetsd., BbKlev., pige Ingeborg Hansd. i Skien, Isak Pedersen ib., Ole Olsen Buslaatten BbKlev., Simon Simonsen ib.

f. 23/10-1850. Ole Olsen Orekaas und. Oterholt og Karen Maria Johannesdatters Marthe Kirstine. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Bekræftelse i Kirken. HD af Skoleholder Ole Oterholt.

f. 21/9-1850. dbt. 8/12-1850. Sigvald Anundsen und. Mæhla og Dorthea Pedersdatters Berntine. Fadd: Halvor Madsen Mæhla, Niels Gundersen ib., og Kone Maren Iversd., Ole Nielsen ib., pige Inger Olsd. und. Brække.

f. 9/10-1850. dbt. 15/12-1850. Jacob Andersen BbKlev. og Inger Halvorsdatters Maren. Fadd: Isak Andersen BbKlev. og Kone Berthe Pernille Hansd., pige Marthe Andersd. i Skien, Erik Halvorsen BbKlev., Anders Andersen ib.

f. 22/8-1850. dbt. 27/12-1850. Niels Hansen und. S. Wenstøb og Inger Hansdatters Marthe Mathilde Thalie. Fadd: Østen Knudsens Kone Ingeborg Johannesd. und. Wenstøb, pige Inger Andersd. Fossum, Anders Hansen ib., Peder Gundersen fra Laurvig, Søren Andersen Flata und. Moe.

f. 5/10-1850. dbt. 29/12-1850. Anders Eriksen Fossum og Karen Olsdatters Elise. Fadd: Ole Brynjulfsens Kone Inger Maria Eriksd. Graaten, pige Gunild Olsd. Nøklegaard, Erik Eriksen og Niels Eriksen og Thor Olsen fra Fossum.

f. 28/9-1850. dbt. 29/12-1850. Ole Sørensen Aashammer og Anne Christiansdatters Inger Karine. Fadd: Peder Sørensens Kone Marthe Kirstine Madsd. Fossum, pige Ingeborg Andrea Halvorsd. Aashammer, Johannes Caspersen ib., John og Andreas Sørensen ib.

f. 1/10-1850. dbt. 29/12-1850. Torger Johnsen Kittelrød og Maria Olsdatters Inger Maria. Fadd: Farver John Olsen i Skien, Even Olsen Sørbøe, Johannes Olsen ib., Even Sørbøes Kone Mariane Anundsd., pige Anne Maria Andersd. i Skien.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 24/7-1850. dbt. 29/12-1850. NB. Harald Hansen Fossum og Ingeborg Maria Gundersdatters Caroline. Fadd: Niels Hansen Fossum, Niels Gundersen und. Mæhla, Ole Nielsen Hynie, pige Maren Karine Hansd. Fossum, moderen selv. HD af Skolel. Hans Isaksen Grinie.
Hjemmedaaben blev formedelst Barnets Sygdom og paafølgende død ikke Stadfæstet (i kirken. GS).

f. 26/10-1850. dbt. 1/12-1850. Michel Eriksen Ø. Hougerød og Karen Arvesdatters Erik. Fadd: Gregorius Halvorsen Fjelddalen, Anders Eriksen og Halvor Eriksen Hougerød, Gregorius Halvorsens Kone Magrethe Arvesd. Putten, pige Anne Marie Eriksd. Hougerød.

f. 14/9-1850. dbt. 8/12-1850. Jørgen Waldemarsen Aashammer og Karen Kirstine Johnsdatters Niels Carl. Fadd: Enke Marthe Carlsd. Semb, pige Gurine Waldemarsd. Aashammer, Erik Rasmussen Hougen, Ole Waldemarsen, Aashammer, Lars Waldemarsen ib.

f. 31/10-1850. dbt. 8/12-1850. Erik Halvorsen BbKlev. og Christiane Andersdatters Halvor. Fadd: Jacob og Anders Andersen samt Kittel Rasmussen paa BbKlev., pige Marthe Andersd. und. Bratsberg, Moderen selv.

f. 18/9-1850. dbt. 15/12-1850. Amund Andersen Aashammer og Ingeborg Engebregtsdatters Engebregt. Fadd: Niels Sivertsens Kone Anne Dorthea Jensd., pige Maren Christophersd., Jens A. Andersen Ulvsvand, Peder Andersen Wenstøb, Johannes Caspersen Aas: (hammer?).

f. 26/9-1850. dbt. 15/12-1850. Christen Jacobsen Lie und. Borrestad og Maren Magrethe Hansdatters Martin. Fadd: Halvor Olsen Borgeskoven, Jacob Andersen und. Borrestad, Thomas Lassesen, pige Anne Laurine Knudsd. ib., moderen selv.

f. 6/9-1850. dbt. 22/12-1850. Thyge Larsen Kiær og Ingeborg Gregersdatters Andreas. Fadd: Halvor Thorbiørnsen Putten og Kone Anne G. Gregersd., pige Aase Larsd. Kiær, Gunder Larsen ib., Ole Halvorsen Mustvedt.

f. 9/9-1850. dbt. 27/12-1850. Hans Christian Fander und. Grinie og Ingeborg Torgersdatters Thomas August. Fadd: Lars Aases Kone Maren Hansd. Grinie, pige Ingeborg Karine Gundersd. Semb, Ole Pedersen und. Grinie, Jan Solvesen ib., faderen selv.

f. 24/9-1850. dbt. 29/12-1850. Marcus Gundersen Aashammer (konf. okt. 1865 "nu Aarhuus. GS) og Kirsten Knudsdatters Carl Johan. Fadd: Ole Gundersens Kone Maren Ellefsd. und. Tufte, pige Gurine Knudsd. i Skien, Hans Pedersen Hougen, Jacob Knudsen Aasen, Ole Waldemarsen Aashammer.

f. 23/11-1850. dbt. 29/12-1850. Peter Jonassen (Rønningen) und. Bøe og Berthe Kirstine Johnsdatters Carl Johan. (Konf. und. Bøe i Gj. april 1866, hvor fødest. og dato er oppgitt. GS.) Fadd: Ole Nielsen und. Bøe, Jacob Johnsen ib. og Kone Karen Maria Jensd., Hans Johnsen ib., pige Anne Maria Johnsd. ib.

f. 5/10-1850. dbt. 29/12-1850. Søren Henriksen Fossum og Dorthea Halvorsdatters Rasmus. (Konf. i Porsgrund April 1867 hvor føds. dato er oppført. GS.) Fadd: John Hansen Fossum, Henrik Solvesen und. Mæhla, Anders Hansen Fossum, Pige Elisabeth Hansd. ib., moderen selv.

f. 22/9-1850. dbt. 29/12-1850. Christopher Nielsen Holt BbKlev. og Christiane Hansdatters Martin. Fadd: Sivert Pedersens Kone Karen Gundersd., Nielsine Nielsd. BbKlev., Halvor Halvorsen ib., Hna Nielsen Holt ib., Engebregt Pedersen ib.

f. 5/12-1850. dbt. 29/12-1850. Christian Thorsen Høiseth og Inger Jensdatters Engebregt. Fadd: Engebregt Engebregtsens Kone Karen Thorsd. i Eidanger, pige Live Thorsd. Meen, Mathias Larsen Høiseth, Johan Tovsen BbKlev., Søren Andersen Flata.

f. 13/11-1850. dbt. 1/1-1851. Lars Olsen Ballestad og Magrethe Sivertsdatters Hans Peter. Fadd: Lars Sivertsens Kone Malene Olsd. Enggrav, pige Inger Pedersd. i Skien, Erik Eriksen Ballestad, Nicolay Christensen und. Borge, Lars Halvorsen Ballestad.

f. 10/6-1850. dbt. 1/2-1851. Erik Mortensen BbKlev. og Inger Olsdatters Engebregt. Fadd: Halvor Mortensen Falkum, Morten Eriksen ib., Jan Nielsen Fossum, pige Gjertrud Olsd. i Skien, Karen Mortensd. Fossum.

f. 13/11-1850. dbt. 1/1-1851. Svend Helgesen Gulseth og Anne Gunhilde Nielsdatters Niels. Fadd: Hans Helgesens Kone Berthe Andrea Kittelsd. Gulseth, pige Inger Karine Eriksd. ib., Børre Nielsen Brevigstrand, Christian Jensen Rakstad i Skien, Knud Gundersen Gulseth.

f. 9/11-1850. dbt. 1/1-1851. Anders Andreassen Skogsrød og Helvig Evensdatters Even. Fadd: Even Larsen Løberg og Kone Karen Larsd., pige Anne Gurine Jansd. Ryggen, Jacob Torstensen Berberg, Hans Jacob Evensen Bøe.

f. 8/8-1850. dbt. 5/1-1851. Lars Olsen Sætre i Luxefjeld og Karen Gulbrandsdatters Anders. Fadd: Lars Gulbrandsen Bøe i Luxefj. og Kone Karen Larsd., Halvor Olsen Sætret, Halvor Larsen Wenstøb, pige Sophie Halvorsd. ib.

f. 20/12-1850. dbt. 5/1-1851. Niels Nielsen Kleven og Karen Nielsdatters Børre. Fadd: Gunder Klevens Kone Anne Kittelsd., Christen Nielsen Kleven, Jens Nielsen ib., Isak Nielsen ib., pige Inger Kirstine Engebregtsd. Doxrød.

f. 5/12-1850. dbt. 5/1-1851. Ole Andersen S. Brækkejord og Inger Jensdatters Anders. Fadd: Andreas Anundsen Brækkej., Engebregt Johannesen ib., Carl Andersen BbKlev., pige Siri Olsd. Bratsberg, moderen selv.

f. 4/12-1850. dbt. 19/1-1851. Halvor Jensen Doxrød og Pauline Halvorsdatters Johan. Fadd: Niels Davidsen Doxrød og Kone Inger Andersd., Engebregt Jensen ib., Isak Engebregtsen ib., pige Karen Halvorsd.

f. 18/11-1850. dbt. 19/1-1851. Hans Halvorsen Riis, S. Brækkejordet og Helvirg Jensdatters Halvor. Fadd: Lars Kolles Kone Magrethe Solvesd. BbKlev., pige Inger Dorthea Olsd. Brækkej., Jens Johannesen Huken ib., Hans Andreas Hansen ib., Halvor Halvorsen Riis.

f. 14/11-1850. dbt. 19/1-1851. Svend Sigfridsen und. Fossum og Helvig Anne Andersdatters Simon. Fadd: Erik Olsens Kone Maria Andersd. Hoppestad, pige Karen Maria Hansd. i Skien, Niels Pedersen Fossum, Peder Sigfridsen ib., Mads Larsen ib.

f. 1/1-1851. Bernt Johnsen BbKlev. og Ragnild Olsdatters Ole. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Bekræftelse (i kirken). HD af Faderen.

f. 3/12-1850. dbt. 26/1-1851. Halvor Halvorsen BbKlev. og Helvig Elisabeth Nielsd. Holts Niels Martinius. Fadd: Christopher N. Holts Kone Christiane Hansd., pige Nicoline Jensd., Engebregt Jacobsen, Hans Nielsen, Jacob Jensen Riis, alle fra BbKlev.

f. 12/12-1850. dbt. 5/1-1851. Zacharias Nielsen Berberg og Maren Kirstine Arvesdatters Karen. Fadd: Michel Eriksens Kone Karen Arvesd. Hougerød, pige Ingeborg Kirstine Jacobsd. Glænd, Peder Olsen Fjelddalen, Gregorius Nielsen Skilbred, Ole Nielsen Løberg.

f. 30/12-1850. Hans Andersen und. Borrestad og Anne Magrethe Jacobsdatters Jacobine. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Bekræftelse (i kirken). HD af Skoleholder Lars Eriksen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 20/11-1850. dbt. 19/1-1851. Abraham Pedersen Wenstøb og Anne Gurine Christiansdatters Nicoline Christine. Fadd: Jan Christiansen Limie, og Kone Anne Gurine Christensd. ib., pige Marthe Andrea Levordsd. i Mælum, Daniel Pedersen BbKlev., Abraham Nielsen Wattenberg.

f. 1/12-1850. dbt. 26/1-1851. Hans Olsen Baaserød og Anne Serine Anundsdatters Inger Maria. Fadd: Anders Wetlesen af Eidanger, Rasmus Nielsen Fløtterød, Niels Andersen Krageto, pige Maria Anundsd. Lillegaarden, moderen selv.

f. 29/9-1850. dbt. 9/2-1851. Gunder Eriksen Kleven og Anne Kittilsdatters Bredine. Fadd: Christian Nielsen Kleven og Kone Anne Pedersd., Niels Nielsen Kleven og Isak Nielsen ib., pige Helvig Zachariasd. Kleven.

f. 28/11-1850. dbt. 2/3-1851. NB. Petronelle. Pige Maria Anne Hansd. fra Fossum, nu und. Tufte, og UK. Peder Pedersen Limie. Uægte. Anmeldt af Pigen selv.
Fadd: Daniel Andersen Fossum, Peder Andersen ib., Jørgen Hansen Høiseth, pige Mariken Hansd. Fossum, pige Dorthe Gundersd. ib.

f. 5/1-1851. dbt. 2/3-1851. Halvor Olsen Kiise og Anne Olsdatters Anne Dorthea. Fadd: Erik Olsens Kone Maria Anne Andersd. Hoppestad, pige Karen Olsd. Rosvald, Engebregt Olsen Holt, Ole Olsen Kiise, Rasmus Christensen Rosvald.

f. 22/1-1851. dbt. 9/3-1851. Isak Thronsen Nygaard og Kirsten Andersdatters Inger Magrethe. Fadd: Jacob Andersens Kone Severine Jørgensd. Nygaard, pige Constance Andersd. ib., Torjus Thronsen Borgeskov, Hans Peter Pedersen ib., Lars Thronsen Meen.

f. 16/12-1850. dbt. 23/3-1851. Østen Halvorsen BbKlev. og Maren Johnsdatters Inger. Fadd: Hans Pedersen Bratsberg, Elias Larsen Brækkejord., Thomas Thomassen ib., pige Ingeborg Johnsd. Kolkind og moderen selv.

f. 9/1-1851. dbt. 23/3-1851. Torsten Larsen und. Strømdal og Gunhild Jørgensdatters Karen Maria. Fadd: Tov Larsen und. Strømdal og Kone Anne Isaksd., pige Maren Larsd. Blegebakken, Ole Larsen Limie, Gunder Nirisen und. Strømdal.

f. 9/9-1850. dbt. 23/3-1851. Ole Olsen Houkeroe og Maren Jacobsdatters Maren. Fadd: Peder Jacobsen Holm, Amund Amundsen Høgelie, pige Maria Pedersd. Holm, Begge forældrene selv.

f. 25/12-1850. dbt. 26/1-1851. Isak Jacobsen und. Ø. Borge og Gunhild Iversdatters Iver Johan. Fadd: Jens Jacobsen und. Borge, Iver Jacobsen ib., Abraham Jacobsen i Eidanger, pige Inger Karine Iversd. i Porsgrund, moderen selv.

f. 20/11-1850. dbt. 9/2-1851. Niels Andersen und. Ø. Borge og Anne Karine Nielsdatters Nicolay. Fadd: Niels Thorsen Høiseth, Niels Tollefsen und. Sølie, Gunder Olsen und. Borge, pige Gunild Maria Thorsd. Høiseth, moderen selv.

f. 21/12-1850. dbt. 9/2-1851. Kontorist Børre Børresen BbKlev. og Olava Kirstine Wenstøbs Otto Severin Nicolay. Fadd: Niels Børresens Enke Sophie Isaksd. BbKlev, pige Sophie Nielsen i Skien, Buntmager B. Wenstøb BbKlev., Handelsbetj. Søren Helgesen og Poul Poulsen i Skien, Hans A. Nielsen Holt, BbKlev.

f. 3/1-1851. (Tvilling til dødfødt dreng). Jacob Solvesen Nistrød und. Bøe og Elen Halvorsdatters Solve. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Bekræftelse. HD af Madame Amundsen.

f. 23/1-1851. dbt. 2/3-1851. Niels Tollefsen Sørbøe og Gunild Olsdatters Ole. Fadd: Lars Johannesens Kone Kirsten Thorbiørnsd. und. Løberg, Pige Maren Larsd. Sneltvedt, Gunder Larsen Kiær, Hans Isaksen Røsager, Ole Kolbiørnsen und. Sneltvedt.

f. 17/1-1851. dbt. 9/3-1851. Andreas Arnesen Skredsholt, BbKlev. og Hedevig Sophie Christophersdatters Christopher. Fadd: Ole Usteruds Kone Marthe paa BbKlev., pige Karen Magrethe Ingebregtsd. ib., Johannes Arnesen Skredsholt i Porsgrund, Engebregt Pedersen i Skien, Isak Nielsen BbKlev.

f. 24/12-1850. dbt. 23/3-1851. Lars Andersen N. Brækkejord og Maren Larsdatters Isak. Fadd: Peder Sørensen Brækkejord og Kone Berthe Pedersd., pige Karen Eline(?) Larsd. und. Bøe, Engebregt Larsen i Skien, Faderen selv.

f. 31/1-1851. dbt. 23/3-1851. Ole Johannesen Wadrætte und. Gulseth og Ingeborg Maria Larsdatters Hans. Fadd: Hans Tollefsen Strømdal, Anund Hansen ib., Conrad Andersen Gulseth, pige Karine Eriksd. ib., moderen selv.

f. 5/12-1850. dbt. 23/3-1851. Halvor Olsen S. Brækkejord og Anne Isaksdatters Isak. Fadd: Andreas Andersen Bommen Brækkejord. og Kone Kari Knudsd., Ole Olsen ib., Andreas Hansen ib., pige Ingeborg Maria Halvorsd. i Skien.

f. 13/2-1851. dbt. 23/3-1851. Jens Henriksen BbKlev. og Anne Elisabeth Larsdatters Henrik. Fadd: Abraham Olsens Kone Anne Marie Pedersd. BbKlev., pige Karen Kirstine Hansd. ib., Halvor Borgersen ib., Daniel Pedersen Wenstøb, Faderen selv.

f. 25/1-1851. dbt. 6/4-1851. Hans Larsen Meen og Anne Kirstine Jensdatters Lars. Fadd: Kone Ingeborg Jensd. Fløtterød, pige Inger Christophersd. Meen, Peder Hansen Meen, Lars Knudsen ib., Niels Johnsen und. Ballestad.

f. 6/1-1851. dbt. 13/4-1851. Svenung Nielsen Aarhuus og Inger Olsdatters Martin. Fadd: Jens Eliassen Aarhuus, Anders Jensen Lia, Lars Andersen Mæhla, pige Karen Olsd. Aarhuus, Moderen selv.

f. 24/2-1851. dbt. 20/4-1851. Jens Amundsen Dybedal og Dorthe Kirstine Olsdatters Andreas. Fadd: Johannes Johannesen Ballestad, Ole Knudsen Kaste, Fossum, Niels Olsen Hynie, Ole Hynies Kone Anne Pedersd., pige Karen Maria Amundsd. Nærum.

f. 13/2-1851. Torkild Halvorsen und. Bøe og Karen Helene Olsdatters Karen. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Bekræftelse (i kirken).

f. 3/1-1851. dbt. 6/4-1851. Ellef Olsen und. Fossum og Karen Elisabeth Engebregtsdatters Maren. Fadd: Peder Engebregtsen und. Fossum, Mads Jacobsen og Johannes Jacobsen ib., pige Marthe Pedersd. ib., moderen selv.

f. 2/3-1851. dbt. 6/4-1851. Simon Jacobsen Sølie og Maria Rasmusdatters Maren Kirstine. Fadd: Rasmus Jacobsens Kone Anne Kirstine Jacobsd. Riis, pige Anne Larsd. i Porsgrund, Anders Jacobsen Klep, Peder Rasmussen Øvrum, Anders Jahnsen Sølie.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 16/2-1851. dbt. 13/4-1851. Andreas Hansen und. Bratsberg og Anne Marie Nielsdatters Karen Marie. Fadd: Rasmus Nielsen Fløtterød, Peder Christensen BbKlev., Niels Hansen ib., Christen Bratsbergs Enke Ingeborg Hansd. ib., pige Aavet Laurine Nielsd. i Skien.

f. 4/3-1851. dbt. 20/4-1851. Isak Olsen und. Ø. Borge og Thore Gundersdatters Maren Gurine. Fadd: Mathias Gundersen Ramsaas og Kone Maria Eriksd., pige Sara Olsd. i Porsgrund, Mads Olsen Myhre og Anders Olsen Lie.

f. 3/3-1851. dbt. 20/4-1851. Anders Hansen Fossum og Andrea Johannesdatters Annette. Fadd: Niels Hansens Kone Inger Hansd. und. Wenstøb, pige Ingeborg Andersd. i Skien, Gunder Hansen i Laurvig, Peder Gundersen ib., Hans Rasmussen, Fossum.

f. 12/12-1850. dbt. 20/4-1851. Børre Jacobsen Guseth og Gunild Kirstine Hansdatters Karen Maria. Fadd: Gunder Larsens Kone Kirsten Hansd. Gulseth, pige Anne Hansd. ib., Jens Jacobsen ib., Andreas Jørgensen und. Gulseth, Faderen selv.

f. 9/2-1851. dbt. 20/4-1851. Anders Johannesen Gaasehølen und. Tufte og Inger Karine Johnsdatters Karen. Fadd: Jan Solvesen Grinie og Kone Anne Johnsd., Rejer Andersen und. Foss, Mathias Johannesen Langerød, pige Anne Karine Johannesd. und. Aas.

f. 17/3-1851. dbt. 4/5-1851. Adolph Thronsen S. Brækkejord og Christiane Engebregtsdatters Caroline Dorthea. Fadd: Ole Torgrimsen BbKlev., Jens Engebregtsen Fossum, Constantinus Thronsen Brækkej., pige Anne Pedersd. Fossum, moderen selv.

f. 24/2-1851. dbt. 4/5-1851. Jørgen Hansen Paust, Follestad og Nielsine Sophie Lindbergs Marthe Marie.  Fadd: Hans Gundersens Kone Karen Hansen, pige Marthe Marie Gundersd. Gjemsøe, Kittel Gundersen Follestad, Martin Hansen i Skien, Niels Jensen Lingberg ib., Hans Johannesen Follestad.

f. 21/12-1850. dbt. 16/5-1851. Peder Nielsen BbKlev. og Aslaug Olsdatters Berthe Maria. Fadd: Kittel Nielsen BbKlev., Gregorius Nielsen ib., Peder Andersen ib., pige Berthe Jørgensd. ib., moderen selv.

f. 19/2-1851. dbt. 20/4-1851. Christen Olsen Fossum og Inger Olsdatters Martin. Fadd: John Hansens Kone, Maren Abrahamsd., pige Andrea Gundersd. Fossum, Svend Olsen ib., Anders Olsen, Lorentz Lorentzen ib.

f. 17/2-1851. dbt. 20/4-1851. Engebregt Jansen N. Wenstøb og Ingeborg Pedersdatters Johan. Fadd: Abraham Pedersen Wenstøb og hustru Gurine Christiansd. Limie, pige Ingeborg Johannesd. und. Bratsberg, Peder Johnsen Wenstøb, Aslak Pedersen BbKlev.

f. 12/3-1851. dbt. 4/5-1851. Isak Ellefsen und. Gulseth og Aslaug Webiørnsdatters Erik. Fadd: Andreas Jørgensen og Fredrik Jørgensen und. Gulseth, John Thorsen Mæhla, Anders Ellefsen, Kone Karen Webiørnsd. und. Hyni, og pige Karine Pedersd. Langgang.

f. 8/2-1851. dbt. 4/5-1851. Jens Andreas Hansen BbKlev og Anne Gundersdatters Gunder. Fadd: Johannes Hansen Blegebakken, Christian Engebregtsen BbKlev., pige Ingeborg Andersd. i Skien, Begge forældere selv.

f.  3/10-1850. dbt. 11/5-1851. Jagtjunker Frantz Emil Bodenhof og Elise Louise Dorthea født Møllers Fredrik Ferdinand Waldemar Othar Bione. Fadd: Hofmarschal Løvienskiold og frue Anichen (?) Koregina(?) Løvenskiold, Borgermester Strøm, Chr. M. Blom, og Lisbet Schultz fra Holden.

f. 9/4-1851. Niels Gundersen Steensaasen und. Løberg og Inger Larsdatters Isak. Fadd: (Ingen faddere). Døde før hjemmedaabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Skoleholder Ole Hobæk.

f. 10/4-1851. dbt. 16/5-1851. Anders Johnsen Stensrød (Løberg) og Ingeborg Nielsdatters John. Fadd: Ole Johnsen Sneltvedt og Kone Gunnild Halvorsd., Niels Olsen Steensrød, Lars Nielsen Løberg, pige Karen Johansd. Steensrød.

f. 27/1-1851. dbt. 25/5-1851. Anders Olsen Sneltvedt og Johanne Halvorsdatters Johan. Fadd: Hans Christensen, Kone Ragnild Halvorsd. BbKlev., pige Laurine Larsd. Kise, Johannes Halvorsen und. Frogner, Lars Halvorsen ib., Einer Olsen Sneltvedt.

f. 26/3-1851. dbt. 25/5-1851. Torkild Børresen Ekonrød und. Bratsberg og Karen Kirstine Aslaksdatters Anders Christian. Fadd: Jens Halvorsen Ekonrød, Niels Thomassen Follestad, Niels Johnsen ib., pige Anne Kirstine Nielsd. ib., moderen selv.

f. 23/3-1851. dbt. 29/5-1851. Lars Andersen Ballestad og Karen Hansdatters Andreas. Fadd: Hans Jansen Ballestad og Kone Ingeborg Helgesd., pige Inger Andersd. Borrestad, Erik Nielsen ib. Faderen selv.

f. 2/1-1851. dbt. 1/6-1851. Anders Gulbrandsen Teigen und. Moe og Anne Pedersdatters Peder. Fadd: Niels Pedersen Flittig og Kone Kirsten Olsd., Lars Olsen Sætret, Ole Larsen ib., pige Anne Nielsd. Flittig.

f. 15/3-1851. dbt. 1/6-1851. Niels Pedersen Flittig und. Moe og Kirsten Olsdatters Anders. Fadd: John Olsen Tormodsrød, Anders Gulbrandsen og Kone Anne Pedersd., Børre Pedersen Thorsteins..., pige Dorthe Johnsd. Wasenden.

f. 24/1-1851. dbt. 16/5-1851. Christopher Jansen Gran BbKlev og Gurine Olsdatters Christiane. Fadd: Torstein Johannessen BbKlev., Hans Johnsen ib., Lars Nielsen Løberg ib., Pige Maren Johannesd. ib., moderen selv.

f. 29/1-1851. dbt. 25/5-1851. Erik Eriksen Fossum og Karen Gundersdatters Elise. Fadd: Anders Eriksen Fossum, Kone Karen Olsd., pige Dorthea Gundersd. ib., Jørgen Hansen ib., Niels Eriksen ib.

f. 2/4-1851. dbt. 29/5-1851. John Helgesen BbKlev. og Maren Olsdatters Berthe Kirstine. Fadd: Isak Andersens Kone Berthe Pernille Hansd., BbKlev., Pige Maria Anne Hansd. i Skien, Niels Larsen Løberg, Halvor Sigurdsen Langeland, Lars Larsen BbKlev.

f. 23/3-1851. dbt. 8/6-1851. Engebregt Christensen Wenstøb N. og Inger Johanne Andersdatters Tellephine Magrethe. Fadd: Gregorius Larsen Gravelie, Simon Gregoriussen ib., Isak Andersen Grinie, pige Maren Haavorsd. Holm, moderen selv.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 30/4-1851. dbt. 8/6-1851. Torsten Olsen Kleven og Anne Kirstine Torgrimsdatters Gunild Maria. Fadd: Niels Nielsens kone Karen Nielsd. Kleven, pige Elen Gurine Torgrimsd. Ballestad, Ole Torgrimsen ib., Thor Torgrimsen ib., Faderen selv.

f. 3/3-1851. dbt. 8/6-1851. Isak Andersen Rønningen und. Meen og Anne Thurine Nielsdatters Ingeborg. Fadd: Ole Isaksen Stensrød, Anders Nielsen Meen, Ole Christophersen Ødegaard, pige Johanne Andersd. und. Meen, pige Maren Nielsd. Øvrum.

f. 11/4-1851. dbt. 8/6-1851. Peder Hansen Meen og Anne Isaksdatters Else Georgine. Fadd: Lars Knudsens Kone Anne Magrethe Jacobsd. Meen, pige Anne Sophie Hansd. Grinie, Gregorius Isaksen Hougen, John Olsen Buer, Rasmus Haraldsen Lia.

f. 7/4-1851. dbt. 8/6-1851. Ernst Andreas Hansen und. Aarhuus og Anne Jensine Arnesdatters Hanne Arntine. Fadd: Arne Jensen i Solum, Christen Hansen Fossum, Hans Hansen und. Aarhuus, pige Maren Dorthea Arnesd. i Solum sogn, pige Andrea Arnesd. ib.

f. 4/4-1851. dbt. 8/6-1851. Christian Christiansen BbKlev. og Ingeborg Nielsdatters Anne Helvig. Fadd: Halvor Nielsen Bergs Kone Marthe Gundersd. BbKlev., pige Inger Maria Christiansd. Gulseth, Anders Andersen BbKlev., Ole Aslaksen BbKl. Hans Nielsen Berg ib.

f. 11/12-1850. dbt. 15/6-1851. John Olsen Wasenden und. Moe og Dorthe Andersdatters Ingeborg. Fadd: Niels Hansen Fossum og Kone Karen Andersd., pige Dorthe Gundersd. Afsøla, Anders Gundersen ib., Erik Hansen Henningsdal.

f. 10/5-1851. dbt. 15/6-1851. Peder Christensen und. W. Borge og Magrethe Gundersdatters Marianne. Isak Olsens Kone Thore Gundersd. und. Borge, pige Kirsten Olsd. Egelie, Isak Olsen ib., Mathias Gundersen Ramsaas, Peder Olsen und. Borrestad.

f. 6/4-1851. dbt. 29/5-1851. Job Engebregt Martinius Bryde, Dreiemester, BbKlev og Henrikka Sophie Sørensens Job Marinius Severin. Fadd: Skrædder M. Christensen, Skien, Snedker J. Larsen ib., Daniel Pedersen BbKlev., Madame D. Noord i Skien, pige Netta Mortensd. BbKlev.

f. 23/12-1850. dbt. 8/6-1851. Skolelærer Anders Jensen Lien, Hynie og Dorthea Thoresdatters Jens. Fadd: Ole Hynies Kone Anne Pedersd., pige Marie Jahnsd. Hynie, Lars Andersen Mæhla, Niels Jensen, Jens Jensen Fossum.

f. 18/5-1851. dbt. 8/6-1851. Mads Larsen und. Fossum og Karen Olsdatters Lars. Fadd: Peder Sigfridsens kone Karen Olsd. Fossum, pige Karen Maria Hansd., Skien, Svend Sigfridsen Fossum, Mads Jacobsen ib., Johan Olsen Hogstad.

f. 7/3-1851. dbt. 8/6-1851. Knud Pedersen BbKlev. og Karen Clemmetsdatters Clemet. Fadd: Svend Hansen BbKl., Christopher Jørgensen ib., Niels Andersen ib., pige Laurine Christensd., Skien, moderen selv.

f. 9/3-1851. dbt. 15/6-1851. Jacob Pedersen Ølger BbKl. og Maren Olsdatters Andreas. Fadd: Niels Larsen Brækkej., Even Johnsen Laugmandsgaarden, Halvor Rasmussen Bøe, og kone Anne Olsd., pige Asloug Olsd. Holmen.

f. 12/5-1851. dbt. 15/6-1851. Isak Eriksen Løberg og Maria Hansdatters Erik. Fadd: Hans Jensens Kone Ingeborg Helgesd. Ballestad, pige Berthe Hansd. Bøhle, Lars Nielsen Løberg, Ole Nielsen ib., Lars Eriksen ib.

f. 15/5-1851. dbt. 15/6-1851. Peder Johnsen Løberg og Karen Jensdatters John. Fadd: Ole Jensen Løberg, og Kone Gunnild Larsd., pige Maren Isaksd. Løberg, Niels Olsen ib., Johannes Olsen Sørbøe.

f. 23/3-1851. dbt. 15/6-1851. Aslak Pedersen Fossum og Anne Maria Borgersdatters Carl Emil. Fadd: Peder Aslaksen Smed, Fossum, Peder Pedersen ib., Thron Brynildsen ib., pige Maren Pedersd. ib. og moderen selv.

f. 2/3-1851. dbt. 15/6-1851. Peder Johannesen Grinilie og Berthe Karine Olsdatters Niels. Fadd: John Olsen Wasend, Halvor Olsen Setret, Ole Pedersen paa Wenstøb, Østen Knudsens Kone Ingeborg Johannesd. ib., pige Thurine Andersd. Luxefield.

f. 27/3-1851. (Tvilling) Halvor Engebregtsen Ekonrød und. Bratsberg og Søvei Olsdatters Engebregt. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Hjemmedaabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Halvor Ekonrød.

f. 27/3-1851. dbt. 15/6-1851. (Tvilling) Halvor Engebregtsen Ekonrød und. Bratsberg og Søvei Olsdatters Hanne Sophie. Fadd: Hans Johannesens Kone Benedicte Isaksd. BbKlev., pige Maren Nielsd. Holmen, Jørgen Kiøstolfsen Ekonrød, Engebregt Engebregtsen af Eidanger, Halvor Nielsen Fossum.

f. 19/4-1851. dbt. 22/6-1851. Tollef Henriksen und. Fossum og Nicoline Pedersdatters Henrik. Fadd: Johannes Henriksen, Fossum, Zacharias Andersen Limie, Ole Peter Andersen ib., pige Dorthea Henriksd., Fossum, Moderen selv.

f. 7/2-1851. dbt. 22/6-1851. Niels Isaksen Setret i Luxefj. og afdøde Kone Gunild Maria Johannesdatters Gunder. Fadd: Lars Olsen Setret og Karen Gulbrandsd., Clemet Johannesen Luxefj., Halvor Olsen Setret, pige Sophie Halvorsd. Wenstøb.

f. 31/3-1851. dbt. 22/6-1851. Ole Andersen Øgter og Dorthe Olsdatters Thorkild. Fadd: Olav Tollefsen Gromstul og Kone Karen Sigurdsd., Halvor Thorkildsen ib., Ole Nielsen Øgter, pige Helge Nielsd. ib.

f. 12/5-1851. dbt. 22/6-1851. Erik Christiansen und. Ø. Borge og Inger Nielsdatters Christiane. Fadd: Halvor Jacobsens Kone Gurine Christiansd., "Kørholt"?, pige Inger Andersd. Borrestad, Lars Jacobsen Sølie, Ole Christiansen und. Borge, Niels Jensen i Porsgrund.

f. 29/10-1850. dbt. 22/6-1851. Anders Nielsen und. Hynie og Anne Isaksdatters Karen Maria. Fadd: Halvor Halvorsens Kone Berthe Nielsd. und. Hynie, pige Maren Andersd., Fossum, Halvor Olsen Skotland, Niels Olsen Hynie, Christian Halvorsen und. Aadt(?).

f. 14/2-1851. dbt. 22/6-1851. Halvor Johansen Fossum og Inger Magrethe Andersdatters Elise. Fadd: Christen Johansens Kone, Maren Knudsd., Fossum, pige Mariken Hansd. ib., Daniel Andersen, Johannes Johansen og Peder Andersen, Fossum.

f. 12/2-1851. dbt. 22/6-1851. Ole Olsen Solum i Luxefj. og Anne Hansdatters Anne. Fadd: Niels Rasmussen Bestul, Thore Knudsen Godal, Ole Andersen Øgter, Clemet Johannesens kone, Karen Andersd. Luxefj., pige Karen Ellefsd. Øgter.

f. 15/6-1851. Halvor Halvorsen Rising og Maren Sophie Hansdatters Maren Sophie. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daavens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Faderen.

f. 21/3-1851. dbt. 13/7-1851. NB. Anne Kirstine. Pige Ingeborg Christensdatter, Fossum Angiver som Barnets Fader Bagersvend Erik Eriksen i Skien.
Fadd: Niels Solvesens kone, Anne Maria Tolvsd., Wenstøb, pige Sophie Halvorsd. ib., Hans Isaksen, Fossum, Hans Andreas Hansen, ib., Ole Pedersen Wenstøb.

f. 14/3-1851. dbt. 13/7-1851. Knud Olsen Godal og Gurine Thoresdatters Grethe. Fadd: Niels Abrahamsen Wattenberg, Peder Eliassen ib. pige Karen Christensd. Gjerpen, Begge Forældrene selv.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 23/5-1851. dbt. 20/7-1851. Knud Nielsen Aamodt og Adamine Gregoriusdatters Maren Gurine. Fadd: Halvor Lyngaasens kone Ingeborg Danielsd., pige Marthe Larsd. Høimyhr, Daniel Gregoriusen Lund, Niels Halvorsen Lyngaas, Daniel Halvorsen ib.

f. 25/5-1851. dbt. 20/7-1851. Torsten Johnsen Høgelie og Anne Thorine Halvorsdatters Anne Thorine. Fadd: Niels Johnsen Kausanrød og kone Ingeborg Jørgensd., pige Ingeborg Halvorsd. Putten, Ole Henriksen Kausanrød, John Aslaksen Høgelie.

f. 4/3-1851. dbt. 20/7-1851. Hans Ingvaldsen Teigen und. Moe og Ingeborg Jacobsdatters Anne Kirstine. Fadd: Anund Anundsen Høgelie og kone Karen Jacobsdatter, pige Maren Olsd. Sukka, Ole Engebregtsen ib., Asbiørn Gundersen Fislerød.

f. 29/3-1851. dbt. 13/7-1851. Anders Andersen Myhren und. Nøklegaard og Karine Pedersdatters Johan. Fadd: Peder Clausen Foss, Peder Jahnsen Wenstøb, Jan Christiansen Limie og kone Anne Gurine Christophersd., pige Karen Andrea Andersd. Fossum.

f. 20/4-1851. dbt. 13/7-1851. Svend Larsen und. Bøe og Marthe Kirstine Henriksdatters Carl. Fadd: Johan Petersens K. Berthe Johnsd. und. Bøe, pige Karen Larsd. ib., Engebregt Larsen ib., Anders Olsen ib., Henrik Jansen.

f. 28/5-1851. dbt. 13/7-1851. Ole Olsen Mindaas und. Menstad og Kirsten Dorthea Isaksdatters Isak. Fadd: Ole Christensen Menstad, Ole Olsen jr. Mindaas, pige Anna Sophie Larsd., Holmen, Begge Forældrene.

f. 4/6-1851. dbt. 13/7-1851. Aslak Eigildsen Rising og Maria Evensdatters Eigild. Fadd: Hans Kittelsen Mauraasen, Mikkel Evensen Grinie, Ole Pedersen ib., pige Martha Evensd. ib., Moderen selv.

f. 23/3-1851. dbt. 13/7-1851. Niels Andersen N. Brækkejord og Gurine Gundersdatters Gunder. Fadd: Anders Larsen Brækkej. og kone Maren Gundersd., Abraham Gundersen ib., Ellef Andersen Brække, pige Marie Johnsd. Follestad.

f. 4/3-1851. dbt. 13/7-1851. Engebregt Pedersen und. Aarhuus og Karen Jensdatters Olaus. Fadd: Hans Pedersen, Skien, Fredrik Jørgensen Gulseth, pige Berthe Nielsd. i Skien, Begge Forældrene selv.

f. 8/4-1851. dbt. 13/7-1851. Ole Simonsen BbKlev. og Maren Helgesdatters Henrik. Fadd: Christopher Grans kone Gurine Olsd. BbKlev., pige Maren Johansd. ib., Niels Helgesen Limie, Halvor Nielsen BbKlev., Peder Jørgensen ib.

f. 26/3-1851. dbt. 20/7-1851. Ole Nielsen und. Mæhla og Margith Jahnsdatters Hans. Fadd: Niels Michelsen Mæhla, Just Sørensen Brækkejord, Christopher Nielsen i Skien, Engebregt Andersen ib., Anne Dorthea Olsd. und. Mæhla, pige Thorborg Arnesd. ib.

f. 11/6-1851. dbt. 20/7-1851. Ole Rønneksen, Inderst paa Sølie, og Inger Christensdatters Carl. Fadd: Rasmus Christensen Rosvald, Ole Christensen Sølie, pige Karen Christensd. ib., Begge Forældrene selv.

f. 9/6-1851. dbt. 20/7-1851. Ole Isaksen Steensrød und. Løberg og Lisbeth Borgersdatters Lars. Fadd: Halvor Borgersen und. Bratsberg, Lars Larsen BbKlev., Christen Olsen Steensrød, pige Kirsten Borgersd. und. Bratsberg, Moderen selv.

f. 29/12-1850. dbt. 25/7-1851. Mechanicus, Wærksmester Peter Christian Gullichsen og Johanne Cathrine Wigers Ludvig August. Fadd: Madame Wagner, Porsgrund, Jomfrue Bendixen ib., Mechanicus S. Gullichsen og Hammersmedmester Wittington, Fossum, Faderen selv.

f. 3/6-1851. dbt. 3/8-1851. Jacob Gundersen Rød und. Kiise og Maren Andersdatters Andreas. Fadd: Harald Andersen Limie, Ole Peter af Zacharias Andersen ib., Gunder Andersens kone Kari Andersd. ib., pige Maren Gundersd. i Skien.

f. 16/4-1851. dbt. 20/7-1851. Even Abrahamsen Fossum og Berthe Trulsdatters Nicoline. Fadd: Niels Solvesen Wenstøb, Johannes Johannesen Fossum, Hans Olsen ib., pige Kirsten Maria Trulsd. i Skien, moderen selv.

f. 26/7-1851. dbt. 10/8-1851. Jens Zachariassen Kleven og Karen Aslaksdatters Olava. Fadd: Niels Aslaksen Høgelie, John Aslaksen ib., Svend Aslaksen ib., Maren Jørgensd. Grinie og Anne Aslaksd., Høglie.

f. 27/6-1851. dbt. 24/8-1851. Halvor Rasmussen Oterholt og Ingeborg Pedersdatters Maren. Fadd: Ole Olsen Oterholt, og kone Sara Jensd., Hans Rasmussen Hogstad, Niels Eriksen Oterholt, pige Magrethe Rasmusd. Hogstad.

f. 14/6-1851. dbt. 31/8-1851. Halvor Larsen Ballestad og Marthe Magrethe Larsdatters Maren. Fadd: Even Larsens Kone Karen Larsd., Rønningen und. Løberg, pige Maria Tollefsd. i Skien, Gunder Pedersen Meen, Lars Halvorsen Ballestad, Jens Halvorsen Meen.

f. 6/7-1851. dbt. 31/8-1851. Christian Andersen Foss og Sophie Hedevig Borgersdatters Caroline Marie. Fadd: Lars Rasmussens kone Maren Karine Hansd., Brækkejord, pige Karen Nielsd. Tufte, Ole Peter Andersen Limie, Harald Andersen ib., Johan Bæruldsen Foss.

f. 1/4-1851. dbt. 31/8-1851. NB. Anne Gurine. Pigen Karen Pernille Halvorsdatter Skilbred. Angiver som Barnefader Handelsbetient Julius Thomsen i Skien. Uægte. Anmeldt af Pigen selv. HD af Anders Olsens Kone paa Skilbred.
Fadd: Ole Nielsen Troldsaas og Kone Magrethe Isaksd., Ole Jacobsen und. Skilbred, Fredrik Jørgensen und. Gulseth, pige Berthe Halvorsd. Skilbred.

f. 3/7-1851. dbt. 31/8-1851. Lars Jacobsen Sølie og Karen Christiansdatters Elise. Fadd: Halvor Jønholt Kone Gurine Christiansd., pige Maren Johnsd. Buer, Peder Rasmussen Øvrum, Niels Andersen Kragetoe, Jacob Andersen Sølie.

f. 18/1-1851. dbt. 31/8-1851. Isak Gundersen und. Moe og Karen Jahnsdatters Anne Kirstine. Fadd: Simon Modums Kone Maren Maria Engebregtsd. und. Moe, pige Dorthe Gundersd. Fossum, Niels Gundersen ib., Halvor Rasmussen Bøe, Erik Eriksen Fossum.

f. 11/7-1851. dbt. 14/9-1851. Ole Christensen Kolkind og Kirstine Olsdatters Olava. Fadd: Erik Eriksen Ballestad, Ole Evensen Folloug, og Even Evensen ib., pige Marthe Thorsd., Ballestad, moderen selv.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 5/9-1851. dbt. 21/9-1851. Lars Amundsen Fossum og Jørgine Knudsdatters Anne Elise. Fadd: Erik Eriksens Kone. Karen Gundersd. Fossum, pige Gunhild Maria Andersd. i Skien, Carl Johan Olsen i Skien, Erik Olsen ib., Torger Amundsen, Gjerpen.

f. 22/9-1851. dbt. 12/10-1851. Anders Eriksen Hougerød Ø. og Kirsten Christensdatters Anne. Fadd: Isak Christensen Holm og kone Maria Andersd., Mickel Eriksen Hougerød, Halvor Eriksen ib., pige Anne Maria Eriksd. ib.

f. 8/6-1851. dbt. 3/8-1851. NB Alexander. Pige Johanne Marie Jacobsdatter und. W. Borge og Uk. Alexander Johannesen fra Christiania, tieneste i Laurvig. Uægte. Anmeldt af Jacob Isaksen Østvedt. HD af Skoleholder Lars Eriksen.
Fadd: Peder Hansens Kone Anne Karine Jacobsd. Herøen i Eidanger, pige Karen Hansd. Aakre, Jacob Isaksen Østvedt og Lars Jacobsen Heistad i Eidanger, Lars Eriksen Ballestad.

f. 5/7-1851. dbt. 10/8-1851. Hans Christensen Saugmester BbKlev. og Ragnild Halvorsdatters Hans. Fadd: Enke mad. Noord, BbKlev., pige Sidsel Hansd. ib., Høker Lucas Thorsen, Skien, Knud Thorkildsen, Gjemsøe, Johannes Halvorsen und. Frogner.

f. 7/6-1851. dbt. 24/8-1851. Søren Pedersen und. S. Brække og Inger Madsdatters Christian. Fadd: Peder Sørensens Kone Marthe Kirstine Madsdatter, Fossum, pige Berthe Maria Andersd. Kolkind, Mads Madsen, Fossum, Nicolay Christensen Brækkej., Ole Pedersen und. Grinie.

f. 6/8-1851. Knud Pedersen Gulseth og Marthe Marie Helgesdatters Peter Herman.  Fadd: (Ingen faddere). Døde før hjemmedåbens Bekræftelse. HD af Gunder Arnesen Augestad.

f. 16/7-1851. dbt. 31/8-1851. Peder Svendsen Skilbred og Marthe Gundersdatters Svend. Fadd: Isak Svendsen Bøe, og Kone Berthe Pedersd., Ole Christiansen Fossum, Isak Olsen ib., pige Inger Maria Olsd.

f.  29/7-1851. dbt. 31/8-1851. Isak Andersen, BbKlev. og Berthe Petronelle Hansdatters Hans. Fadd: Jacob Andersen BbKlev. og kone Inger Halvorsd., pige Gunild Hansd., Fossum, Christen Hansen Aashammer, Erik Halvorsen BbKlev.

f. 26/2-1851. dbt. 31/8-1851. Peder Pedersen Goberg, S. Brækkejord og Maren Kirstine Fredriksdatters Olavus. Fadd: Skomager Willemans Kone Karen Andersd. Brækkejordet, pige Fredrikka Olsd., und. Ballestad, Erik Mortensen Brækkej., Kittel Nielsen BbKlev., Østen Olsen ib.

f. 27/2-1851. dbt. 14/9-1851. Halvor Gundersen und. Aas og hans senere ægteviede Hustru Kari Throndsdatters NB Thor. Fadd: Ole Pedersens kone Gunild Thronsd. Sandbakken, pige Anne Karine Gundersd und. Berberg, Ole Gundersen Svarverplads, Marcus Gundersen, Aashammer, Peder Gundersen ib. Forældrene ægteviede 23. juni.

f. 17/6-1851. 21/9-1851. Henrik Ellefsen Skiefield (Enggrav) og Gunild Johannesdatters Martin. Fadd: Hans Andersen Stubberød og pige Marthe Hansd. ib., Lars Zachariassen Skifield, Niels Olsen ib., moderen selv.

f. 27/4-1851. dbt. 12/10-1851. (Tvilling). Abraham Olsen Høgelie og Grethe Marie Pedersdatters Anders. Fadd: Anders Nielsen Dahle og kone Marith Torgrimsd., Ole Olsen Fækjen, Niels Pedersen Flittig, pige Thurine Torgrimsd., Dahle.

f. 27/4-1851. dbt. 12/10-1851. (Tvilling). Abraham Olsen Høgelie og Grethe Marie Pedersdatters Ole. Fadd: Jacob Knudsen Kaste, Marcus Gundersen Aashammer, pige Maren Haraldsd., Limie, Begge Forældrene selv.

f. 28/8-1851. dbt. 26/10-1851. Christen Nielsen Hoppestad og Anne Christine Abrahamsdatters Niels. Fadd: Hans Halvorsen Kiise og kone Gunild Larsd., pige Maren Nielsd. Hoppestad, Ole Abrahamsen ib., Halvor Gundersen ib.

f. 1/7-1851. dbt. 26/10-1851. Halvor Hansen Fossum og Karen Andrea Thorsdatters Ole. Fadd: Hans Hansens kone Kirsten Olsd., Fossum, pige Sina Thorsd. i Skien, Jens Henriksen, Fossum, Hans Andreas Hansen ib., Hans Olsen ib.

f. 26/8-1851. dbt. 12/10-1851. Ole Thomassen Aasen und. Jønnevald og Karen Knudsdatters Andrea. Fadd: Jacob Knudsen Kastet og Niels Knudsen ib., Jacob Thomassen und. Eriksrød, pige Maren Thomasd. ib., Moderen selv.

f. 21/9-1851. dbt. 12/10-1851. Daniel Gregoriussen Lund og Annemine Halvorsdatters Maren Gurine. Fadd: Jan Limies kone Gurine Christophersd., pige Sophie Christophersd., Limie, Abraham Nielsen Wattenberg, Niels Halvorsen Lyngaasen, Daniel Halvorsen ib.

f. 15/8-1851. dbt. 12/10-1851. Anders Jahnsen Fossum og Anne Christensdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: John Hansens kone Maren Abrahamsd., Fossum, pige Maren Karine Haraldsd., Harald Hansen, Niels Jansen og Christen Jørgensen. Alle paa Fossum.

f. 19/8-1851. dbt. 12/10-1851. Torsten Torstensen, BbKlev. og Marie Jørgensdatters Marthe Kirstine. Fadd: Isak Andersen BbKlev., Peder Jørgensen ib., Ellef Olsen und. Fossum og Kone Karen E. Engebregtsd., pige Jørgine Jørgensd. i Skien.

f. 4/9-1851. dbt. 12/10-1851. NB. Anne. Pigen Ingerid Paulsdatter Haven og Uk. Erik Rasmussen fra Havbakken tjenede paa Haven.
Fadd: Tollef Hansen, Haven, Hans Rasmussen, Fossum, Niels Johannessen Myhren und. Gulseth, Isak Ellefsen Sværven(s) kone Asloug Webiørnsd. und. Gulseth, pige Karen Olsd. Haven.

f. 24/8-1851. dbt. 12/10-1851. Søren Pedersen Tufte og Anne Abrahamsdatters Julie Berthine. Fadd: Enke Gurine Pedersd. Tufte, pige Marthe Kirstine Abrahamsd. Hanæs, Daniel Aslaksen Tufte, Anders Pedersen ib., Hans Abrahamsen Hanæs, Rollef Halvorsen Omdal.

f. 14/8-1851. dbt. 26/10-1851. Peder Olsen und. Sem Ø. og Ingeborg Kirstine Jensdatters Marthe Karine. Fadd: Jens Isaksen BbKlev., Gunder Johansen und. Gjemsøe, Thomas Eriksen paa Semb, pige Karine Gundersd. ib., pige Sophie Hansd. Grinie.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 30/9-1851. dbt. 26/10-1851. Christian Christiansen Gundbiørnsdalen og Jørgine Pedersdatters Marthe Christine. Fadd: Abraham Pedersen Wenstøb og Kone Anne Gurine Christiansd., Jan Christiansen Limie, Daniel Gregoriussen Lund, pige Sophie Nielsd. Wattenberg.

f. 16/1-1851. Ole Olsen Fækjend i Luxefjeld og afdød Hustru Maria Jacobsdatters Maren. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Bekræftelse. HD af Ole Høgelie.

f. 27/9-1851. Jens Torkildsen und. Ø. Borge og Ragnild Marie Olsdatters Anne Dorthea. Fadd: (Ingen faddere). Døde før daabens Bekræftelse. HD af Skolelærer Mathias Øvrum.

f. 3/7-1851. dbt. 2/11-1851. Johannes Johansen, Fossum og Gunild Maria Mathiasdatters Julie. Fadd: Christen Johansen, Fossum og Kone Maren Christine Knudsd., pige Andrea Gundersd., ib., Anders Olsen ib., Christian Johansen ib.

f. 1/9-1851. dbt. 2/11-1851. John Torgersen Lundsaasen og Mari Stenersdatters Maren Gurine. Fadd: Hans Olsen Sørbøe, Simon Gregoriussen Gravelie, Johan Gundersen Holmen, Gregorius Gravelies Kone Anne Malene Simonsdatter, pige Karen Engebregtsd. BbKlev.

f. 6/9-1851. dbt. 2/11-1851. Hans Halvorsen Rød, BbKlev. og Anne Berthea Johansdatters Herman. Fadd: Torsten Johansen BbKlev., Anders Stulen i Follestad, Isak Andersen BbKlev., pige Olava Johansd. i Skien, Moderen selv.

f. 1/10-1851. dbt. 2/11-1851. Jens Halvorsen Gaasehølen und. Aas og Kirstine Jensdatters Engebregt. Fadd: Jens Isaksen und. Foss, Jens Rasmussen Slettene, Peder Halvorsen und. Aas, Jens Pedersens Kone Ingeborg Lucasd. Stulen, pige Maren Halvorsd. und. Aas.

f. 21/9-1851. dbt. 2/11-1851. Kittel Andreas Gundersen i Follestad og Anne Gundersdatters Gunder Johan. Fadd: Isak Gundersens Kone Sara Bentsd. Ø. Porsgrund, Gunder Kittelsen Kongerød, Ellef Abrahamsen, Porsgrund, Jørgen H. Paust i Follestad, Jacob Thorsen und. Bratsberg.

f. 20/6-1851. dbt. 2/11-1851. Svend Andersen Lien und. Fossum og Inger Gundersdatters Svend. Fadd: Harald Hansen, Fossum, Gunder Jensen ib. og Kone Kirstine Gundersd., Christopher Svendsen ib., pige Maren Karine Haraldsd. ib.

f. 1/8-1851. dbt. 2/11-1851. Ole Peter Jacobsen Wenstøb N. og Marthe Karine Nielsdatters Niels Peter. Fadd: Lars Pedersen Wenstøb, Jørgen Ellefsen ib., Rasmus Nielsen Bakken, pige Anne Cathrine Jacobsd., Fossum, Moderen selv.

f. 8/8-1851. dbt. 2/11-1851. Ole Mauritzen, Fossum og Elen Olalia Johnsdatters Ferdinand. Fadd: Adolph Thronsen Brækkejord, Jens Engebregtsen i Skien, Søren Engebregtsen ib., Engebregt Skavans Kone Inger Marie Johnsd., pige Helene Johnsd., Falkum.

f. 7/10-1851. dbt. 2/11-1851. Amtsfuldmægtig Christian Holm, Borrestad og Birgitte Dorthea født Plesners Caspar Bendix Plesner. Fadd: Enkefru Marie Plesner i Skien, Jomfrue Elise Plesner, Foged Borchsenius, Mæla, Sagfører Hans Wessel Kluves og Cand. jur. Emmanuel Plesner, Solum.

f. 5/7-1851. dbt. 16/11-1851. Lars Sørensen N. Brækkejord og Aaste Halvorsdatters Johannes. Fadd: Ole Paulsens Kone Maren Sørensd., Blegebakken, pige Aaste Halvorsd. Bakkene i Solum, Abraham Torgersen ib., Hans Sørensen, Gjerpen lille, Johannes Halvorsen und. Frogner. NB: Forældrene ægteviede effter Barnets fødsel.

f. 22/9-1851. dbt. 16/11-1851. Ole Andersen Follestad og Karen Jørgine Carlsdatters Carl. Fadd: Olaus Svenkesen, Follestad, Nils Lindberg, Sandvigen, Tollef Halvorsen i Follestad, Sigurd Langeland, Elisabeth Olsd. und. Bratsberg, pige Anne Svenkesd., Follestad.

f. 27/9-1851. dbt. 16/11-1851. John Pedersen, Follestad og Maren Magrethe Henriksdatters Hans Andreas. Fadd: Niels Pedersen, Follestad, Ole Olsen ib., Ole Pedersen, Skien, pige Christiane Johannesd., Follestad, moderen selv.

f. 29/9-1851. dbt. 23/11-1851. Engebregt Frantsen und. Tufte og Marie Andersdatters Engebregt. Fadd: Anders Hansen, Porsgrund, Isak Jensen und. Bøe, Jacob Johnsen Biørndalen, pige Nicoline Andersd., Porsgrund og moderen selv.

f. 2/8-1851. dbt. 23/11-1851. Anders Hansen und. Fossum og Dorthe Marie Jensdatters Ole. Fadd: Johannes Jacobsen und. Fossum, Mads Jacobsen ib., Niels Mortensen ib., pige Elen Magrethe Andersd. ib., moderen selv.

f. 10/10-1851. dbt. 16/11-1851. Ole Abrahamsen Hoppestad og Ingeborg Halvorsdatters Anne Thurine. Fadd: Christen Nielsen Hoppestad og Kone Christiane Abrahamsd., Ole Johnsen ib., Gunder Johannessen ib., pige Ingeborg Abrahamsd. ib.

f. 20/7-1851. dbt. 16/11-1851. NB. Gunild. Pige Magrethe Nielsdatter BbKlev. angiver som Barnefader foregiven Ungkarl Niels Nielsen i Skien. HD af Bernt Johnsen BbKlev. Uægte. Begges 2. Leiermaal.
Fadd: Hans Nielsen Berg, BbKlev. og Kone Inger Christophersd., Anders Andersen BbKlev., Christen Abrahamsen ib., pige Maren Andersd. ib.

f. 12/9-1851. dbt. 23/11-1851. Ole Christensen Kolkind og Anne Christensdatters Christine. Fadd: Anders Nielsen Lie, Christopher Christensen Kolkind, Ole Christensen ib, Anders Lies Kone Karen Christensd., pige Inger Christensd. Lie.

f. 16/6-1851. dbt. 23/11-1851. John Jensen Lia og Gunild Nielsdatters Maren Kirstine. Fadd: Gunder Jensen Lien og Kone Kirsten Gurine Gundersd., pige Maren Lovise Jensd., Jens Jensen Lien, Anders Hansen ib.

f. 15/10-1851. dbt. 30/11-1851. Jens Eliassen Aarhuus og Maren Kirstine Jacobsdatters Karen Maria. Fadd: Abraham Wenstøbs Kone Gurine Christiansd., pige Maren Nielsd. Aarhuus, Svenung Nielsen ib., Lorents Lorentsen, Fossum, Fredrik Styr i Skien.

f. 7/11-1851. dbt. 7/12-1851. Halvor Olsen Eriksrød og Anne Jacobsdatters Maren Christine. Fadd: Ole Olsen Eriksrød, Ole Halvorsen ib., Halvor Halvorsen Norrig, pige Kirsten Olsd. Aasen und. Tufte, moderen selv.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 22/10-1851. dbt. 7/12-1851. Rasmus Engebregtsen Dyrkold og Maria Olsdatters Anne. Fadd: Isak Abrahamsen Gaasehølen, Engebregt Rasmussen Dyrkold, Anders Halvorsen Furuvald, pige Helge Olsd. Dyrkold, moderen selv.

f. 18/8-1851. dbt. 21/12-1851. Lars Christensen, Follestad og Berthe Olsdatters Andrea. Fadd: Jacob Egelies Kone Karen und. Borge, pige Anne Kirstine Nielsd., Follestad, Johan Pedersen ib., Niels Thomassen ib., Hans Johannesen ib.

f. 13/10-1851. dbt. 28/12-1851. Ole Olsen Svinholt og Maren Karine Jacobsdatters Grethe Elise. Fadd: Jacob Flogstads Kone Grethe Jensd. af Eidanger, pige Olea Jacobsd. Grønsholt ib., Rasmus Nielsen Sunnjordet (af Eidanger), Abraham Olsen Flogstad, Knud Hansen Qvestad (af Eidanger).

f. 7/10-1851. dbt. 28/12-1851. John Andersen Langerød og Karen Kirstine Wetlesdatters Maria Anne. Fadd: John Gundersens Kone Karen Andersd. Rødningen und. Løberg, pige Anne Dorthea Andersd. Langerød, Lars Jacobsen ib., Niels Andersen Fløtterød, Christian Jørgensen und. Aarhuus.

f. 3/11-1851. dbt. 28/12-1851. Ole Olsen Eriksrød, Orekaas og Karen Maria Johannesdatters Johanne Dorthea. Fadd: Halvor Olsen Eriksrød, Christian Olsen Aas, Ole Halvorsen Eriksrød, Enke Anne Olsd. und. Tufte, moderen selv.

f. 2/9-1851. dbt. 23/11-1851. Halvor Borgersen und. Bratsberg og Anne Henriksdatters Erik. Fadd: Jens Henriksen BbKlev., John Andersen Brua und. Meen, pige Kirsten Borgersd., Bratsberg, Begge forældrene selv.

f. 7/9-1851. dbt. 23/11-1851. Hans Jacob Evensen Bøe mellem og Thore Maria Davidsdatters Daniel. Fadd: Isak Svendsen Bøe og Kone Berthe Pedersd., pige Helvig Mathisd. Bøe, Ole Pedersen ib., Jacob Torstensen Berberg.

f. 20/9-1851. dbt. 30/11-1851. Hans Christensen und. Folloug og Berthe Maria Olsdatters Ole. Fadd: Peder Christensen und. Bratsberg og Kone Berthea Nielsd., Jacob Thorsen ib., Even Evensen Folloug, pige Karen Svenkesd. ib.

f. 4/9-1851. dbt. 30/11-1851. Hans Olsen und. Meen og Anne Nielsdatters John. Fadd: Lars Isaksen Skyer, Kittel Nielsen ib., Niels Helgesen und. Meen, pige Anne Sørine Johnsd. ib., moderen selv.

f. 26/10-1851. dbt. 30/11-1851. Jens Halvorsen Meen og Anne Karine Olsdatters Ole Christian. Fadd: Erik Eriksen Ballestad, Gunder Pedersen Meen, Eriks Kone Maria Pedersd., Begge forældrene selv.

f. 27/8-1851. dbt. 7/12-1851. Christian Julius Knudsen und. Borge W. og Maria Anne Abrahamsdatters Knud. Fadd: Lars Knudsen Sannes Kone Anne Magrethe Jacobsd., pige Marthe Hansd. Meen, Abraham Olsen Borgeskov, Andreas Olsen Riis, Andreas Abrahamsen Borge.

f. 25/10-1851. dbt. 21/12-1851. Hans Olsen und. Frogner og Gunild Pedersdatters Isak. Fadd: Abraham Olsen BbKlev., Niels Olsen Løberg, Isak Pedersen Ødesneltvedt, Hans Pedersens Kone, Berthe Knudsd., Bratsberg, pige Andrea Christensd. Mustvedt.

f. 2/10-1851. dbt. 21/12-1851. Jens Jensen und. Borrestad og Ingeborg Eriksdatters Hans. Fadd: Niels Peter Strahl i Porsgrund, Lars Gotfried Torstensen und. Borrestad, pige Ingeborg Martine Madsd. Nærum, Begge forældrene selv.

f. 15/11-1851. dbt. 28/12-1851. Rasmus Hansen Sølie og Gunild Maria Jensdatters Hans. Fadd: Anders Jacobsens Kone, Ingeborg Rasmusd. Klep, pige Marthe Hansd. Sølie, Wetle Rasmussen Ougestad, Christian Bækkevald, Niels Jensen Bøhle.

f. 26/10-1851. dbt. 28/12-1851. Anders Thorsen Gulseth og Maria Anne Gundersdatters Thor. Fadd: Anders Pedersen Gulseth, Jacob Thorsen Bratsberg, Olaus Svenkesen Follestad, Gunder Arnesens Kone Anne Kittelsd. Gulseth, pige Ingeborg Thorsd. i Skien.

f. 3/10-1851. dbt. 28/12-1851. Olaus Pedersen BbKlev. og Caroline Christine Johnsdatters Junny Petrus. Fadd: Fredrik Frøiseth, Gjemsøe, Hans Christian Werner i Skien, Østen Helgesen ib., Peder Walebøes Kone Nicolea Larsd. Brækkejord, pige Mariane Pedersd. ib.

f. 1/11-1851. dbt. 28/12-1851. Johannes Henriksen, Fossum og Aaste Cathrine Gundersdatters Johannes. Fadd: Tollef Henriksen og Kone Nicoline Pedersd., Fossum, Zacharias Andersen, ib., Hans Henriksen, ib., pige Magrethe Andersd., ib.

f. 19/10-1851. dbt. 28/12-1851. Knud Larsen, Ballestad og Maren Anundsdatters Andreas. Fadd: Jens Jacobsens kone Marthe Larsd. und. Sølie, pige Karen Johnsd. Ballestad, John Jensen und. Sølie, Jacob Jensen ib., Faderen selv.

f. 25/10-1851. dbt. 28/12-1851. Andreas Johnsen BbKlev. og Maren Maria Tollefsdatters Hanna. Fadd: Niels Hansen Folloug, Isak Larsen Skougen, Hans Tollefsen Sørbøe, BbKlev., pige Karen Brynildsd. i Skien og Moderen selv.

f. 22/9-1851. dbt. 1/1-1852. Halvor Johnsen und. Frogner og Ingeborg Larsdatters Ida Sophie. Fadd: Sadelmager Juel og Kone Maren Larsdatter i Skien, Ole Jørgensen Hobæk, Ole Christophersen, Brækkejord, Even Johnsen ib., pige Margith Isaksd. Laugmandsgaarden.

f. 26/11-1851. dbt. 1/1-1852. Anders Ellefsen und. Hynie og Karen Kirstine Webiørnsdatters Anne. Fadd: Christen Olsen Skotland, Halvor Olsen ib., Halvor Nielsen Aarhuus, Isak Ellefsens Kone Aslaug Webiørnsd., Gulseth, pige Karine Eriksd. Gulseth.

f. 19/12-1851. dbt. 1/1-1852. Henrik Solvesen und. Hynie og Sophie Isaksdatters Inger Caroline. Fadd: Niels Gundersen und. Mæhla, Conrad Andersen Gulseth, Henrik Solvesen und. Mæhla, pige Anne Karine Isaksd. Herøen, moderen selv.

f. 16/12-1851. dbt. 1/1-1852. Lars Hansen Grinie og Maren Isaksdatters Andrea. Fadd: Tov Larsen, Tyskland, Jan Solvesen, Grinie, Søren Jørgensen ib., Hans Rasmussens Kone Magrethe Hansd. Fossum, pige Inger Pedersd. und. Aas.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn. | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 1/11-1851. dbt. 1/1-1852. Peder Olsen und. W. Borge og Helene Knudsdatters Petrea. Fadd: Torjus Tronsens kone Stine Olsd. Borgeskoven, pige Anne Johnsd., Porsgrund, Hans Knudsen Ønna und. Klep, Engebregt Knudsen ib., Olaus Olsen Borgeskov.

f. 30/9-1851. dbt. 1/1-1852. Johan Fredrik Richard, N. Brækkejord og Elen Kirstine Gundersdatters Caroline Magrethe. Fadd: Peder Sørensens kone Berthe Pedersd., Brækkejord, pige Marie Jacobsd. i Skien, Engebregt Løkenberg, Brækkejord, Iver Rasmussen, Porsgrund, Marcus Hansen i Skien.

f. 15/10-1851. dbt. 28/12-1851. Harald Hansen, Fossum og Ingeborg Maria Gundersdatters Olavus. Fadd: Svend Andersens Kone Inger Magrethe Gundersd., Fossum, p. Anne Dorthe Nielsd. ib., Niels Hansen ib., Anders Jahnsen ib., Niels Gundersen Mæhla.

f. 26/7-1851. dbt. 28/12-1851. Styrmand Lauritz Winfeld Nielsen Ballestad og Dorthea Augusta Hansine Kløckers Ludvig Bernhard. Fadd: Gregorius Isaksens Kone Else Johnsd. Hougen, Jomfr. Ingeborg Birgitte Nielsen, John Jacobsen Bøhle, Erik Eriksen Ballestad, Hans Holst Kløcker, Mathias E. Øvrum.

f. 2/12-1851. dbt. 1/1-1852. Halvor Olsen Aas og Maren Simonsdatters Christopher. Fadd: Niels Olsen Stulen og Kone Ingeborg Simonsd., Jens Olsen Aas, Aslak Halvorsen ib., pige Anne Gurine Halvorsd. ib.

f. 5/12-1851. dbt. 1/1-1852. Lorentz Lorentzen, Fossum og Marthe Eliasdatters Elias. Fadd: Jens Eliassen Aarhuus, Lars Halvorsen Brækkejord., Christen Olsens Kone Inger Olsd., Fossum, pige Karen Jacobsd. i Porsgrund, Lars Lorentzen, Fossum.

f. 21/11-1851. dbt. 4/1-1852. Hans Levordsen Gulseth og Gurine Andrea Christensdatters Johan. Fadd: Abraham Pedersens Kone Gurine Christiansd. Wenstøb, pige Kristin D. Christensd. Aadna, Christen Sørensen ib., Abraham Nielsen Wattenberg, Carl Kittelsen Kleven i Melum.

f. 23/8-1851. dbt. 4/1-1852. Ole Christensen und. Tufte og Aslaug Nielsdatters Emil August.  Fadd: Christen Hansen Gulseth, Peder Andersen Biring und. Wenstøb, Gulbrand Jensen ib., pige Maren Anne Hansd. Fossum og pige Anne Olsd. Berberg.

f. 3/12-1851. dbt. 18/1-1852. Hans Olsen, Fossum og Maren Haraldsdatters Olavus. Fadd: Jens Jensen, Fossum, Halvor Hansen ib., Lars Nielsen ib., Erik Eriksens Kone Karen Gundersd., ib., pige Kirsten Maria Haraldsd. ib.

f. 2/11-1851. dbt. 18/1-1852. Niels Tollefsen, Follestad og Maren Halvorsdatters Theodor. Fadd: Tollef Halvorsen, Anders Nielsen ib., Halvor Isaksen Gjemsøe, Martin Pausts Kone Dorthe Marie Isaksd. Blegebakken, pige Ingeborg Halvorsd. Gjemsøe.

f. 28/10-1851. dbt. 18/1-1852. Christian Nielsen Kleven og Anne Pedersdatters Peder. Fadd: Niels Nielsen Kleven, og Kone Karen Nielsd., pige Anne Maria Nielsd. ib., Jens Nielsen ib., Isak Nielsen ib.

f. 17/11-1851. dbt. 18/1-1852. Christen Nielsen und. Doxrød og Gurine Sørensdatters Christian. Fadd: Daniel Gregoriussen Lund og Kone Mine Halvorsd., Halvor Thorbiørnsen Thveten, Niels Halvorsen Lyngaasen, pige Inger Kirstine Engebregtsd. und. Doxrød.

f. 22/11-1851. dbt. 18/1-1852. Ole Torgrimsen BbKlev. og Elen Christine Enriksdatters Theodor. Fadd: Christopher Nielsen Holt, Hans Nielsen Holt, BbKlev., Adolph Thronsen ib., Halvor Halvorsens Kone Helvig Nielsd. ib., pige Nicoline Nielsd.

f. 15/11-1851. dbt. 18/1-1852. Daniel Andersen und. Tufte og Kirsten Olsdatters Anders. Fadd: Niels Solvesens Kone Anne Maria Tovsd., Wenstøb, pige Karen Andersd. und. Tufte, Peder Andersen Fossum, Ole Peter Olsen Lien ib., Jens Olsen Lien ib.

f. 12/11-1851. dbt. 4/1-1852. Ole Andersen Ballestad og Anne Sophie Amalia Kløckers Helvig. Fadd: Niels Andersen Skyer, Lauritz Nielsen, Ballestad, Hans Klocker Hougen, Christen Mathisens Kone Ragnild Andersd. Ballestad, pige Amdrea Eriksd. Ballestad.

f. 16/11-1851. dbt. 18/1-1852. Ole Jensen Løberg og Gunild Maria Larsdatters Karen Maria. Fadd: Peder Løbergs Kone Karen Jensd., pige Helvig Jensd. ib., Ole Kittelsen ib., Ole Larsen ib., Mads Eriksen ib. Hjemmedøbt af Skoleholder Ole Hobæk.

f. 16/9-1851. dbt. 18/1-1852. Hans Halvorsen Bugot og Maren Pedersdatters Ingeborg Tellie. Fadd: Einar Olsens Kone Gurine Larsd., Sneltvedt, pige Gunild Pedersd. Høiseth, Halvor Hansen Sneltvedt, Einar Olsen ib., Lars Einarsen ib.

f. 17/10-1851. dbt. 18/1-1852. Elias Asbiørnsen Klep og Gunild Larsdatters Karen Maria. Fadd: Ole Olsen Bakkeskov, Ole Nielsen Stulen, Anders Asbiørnsen Klep, pige Laurine Larsd. Høiseth, moderen selv.

f. 18/11-1851. dbt. 1/2-1852. Torkild Olsen Sverrig und. Moe og Anne Malene Halvorsdatters Anne Helvig. Fadd: Isak Hansen und. Bøe, Halvor Olsen Orekaas, Ole Olsen Aasen, pige Karen Olsd. ib., moderen selv. Hjemmedøbt af Ole Oterholt.

f, 20/11-1851. dbt. 1/2-1852. Ole Henriksen N. Brækkejordet og Thurine Tovsdatters Anne Thurine. Fadd: John Hansens Kone Maren Abrahamsd. Fossum, pige Karine Christiansd. BbKlev., Anders Hansen Fossum, Ole Tovsen BbKlev., Søren Andersen Flata (und. Fossum). Hjemmedøbt af Skolelærer Anundsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 4/12-1851. dbt. 1/2-1852. Zacharias Andersen und. Fossum og Dorthea Henriksdatters Caroline Marie. Fadd: Christian Andersens Kone Sophie Borgersd. und. Fossum, pige Karen Nielsd. Tufte, Johannes Henriksen Fossum, Hans Henriksen ib., Ole Peter Andersen Limie.

f. 23/10-1851. dbt. 1/2-1852. Christen Christiansen und. Borrestad og Anne Helene Jacobsdatters Christine. Fadd: Jacob Jacobsen i Porsgrund, Christian Jacobsen ib., Hans Christian Christensen und. Borrestad, pige Anne Marie Christensd. ib., moderen selv. HD af Skoleholder Lars Isaksen.

f. 9/12-1851. dbt. 1/2-1852. Ole Olsen und. Ø. Borge og Maren Kirstine Engebregtsdatters Ida Marie. Fadd: Torjus Engebregtsen und. Borrestad, Anders Engebregtsen ib., Thor Andersen (i) Porsgrund, Enke Berthe Marie Hansd. ib., pige Anne Maria Andersd. ib.

f. 14/10-1851. dbt. 1/2-1852. Aslak Pedersen und. Ø. Borge og Kirsten Olsdatters Berthea. Fadd: David Thorsens kone Karen Berthea Pedersd. i Eidanger, pige Maren Olsd. (i) Porsgrund, Ole Hansen ib., Peder Hansen und. Borge, Peder Aslaksen ib. HD af Skoleholder Peder Rasmussen Øvrum.

f. 23/11-1851. dbt. 1/2-1852. Gunder Clausen Follestad og Karen Maria Jacobsdatters Christian. Fadd: Peder Clausen Foss, Anders Clausen Brækkejordet og Kone Maren Guttormsd., Hans Jespersen i Skien, pige Christiane Johnsd. ib.

f. 9/12-1851. dbt. 1/2-1852. Thomas Thomassen N. Brækkejord og Anne Magrethe Torstensdatters Christian. Fadd: Daniel Pedersens Kone Gunhild Olsd., BbKlev., pige Karen Anne Jacobsd. Gjerpen, Christen Danielsen Brækkejordet, Christian Raaberg i Skien, Peder Eliassen Wattenberg.

f. 22/11-1851. dbt. 1/2-1852. Aslak Halvorsen BbKlev. og Anne Oline Mikkelsdatters Hans Martin. Fadd: Enke Sina Mikkelsd. (i) Porsgrund, pige Nicoline Henrika Aslaksd. i Skien, Christen Halvorsen BbKlev., Hans Nielsen Holth, Christian Engebregtsen ib.

f. 19/1-1852. dbt. 15/2-1852. Niels Gjerdtsen Høimyhr og Maren Zachariasdatters Simon. Fadd: Erik Gregoriussen Gravlie, Elling Halvorsen Sukka, Aslak Halvorsen ib., pige Signe G. Gjerdtsd. Høimyhr, Moderen selv.

f. 27/11-1851. dbt. 15/2-1852. Niels Svendsen und. Kleven og Marthe Jensdatters Jens. Fadd: Jens Zachariassens Kone Karen Aslaksd. Kleven, pige Gunild Svendsd. Tudal (i Slemdal), Niels Johnsen Kausanrød, Anund Anundsen Høgelie, Jørgen Olsen Kaasa. HD af Skolel. Elling Larsen.

f. 2/2-1852. Lars Isaksen Skyer og Anne Dorthe Nielsdatters Hans. Fadd: (Ingen faddere). Døde før hjemmedaabens Konfirmation. Hjemmedøbt af Hans Olsen Meen.

f. 17/1-1852. dbt. 15/2-1852. Jahn Christiansen Limie (Gjelden) og Gurine Christophersdatters Ludvig Christopher. Fadd: Daniel Gregoriussens Kone Mine Halvorsd. Limie, pige Sophie Christophersd. Limie, Abraham Pedersen Wenstøb, Skrædder Christ. Lund i Skien, Iver Hansen Fladhuus ib.

f. 18/1-1852. dbt. 15/2-1852. NB. Bernt Andreas. Pige Maren Andersdatter BbKlev. og Uk. Bernt Christian Johnsen i Skien. Anmeldt af Faderen.
Fadd: Niels Halvorsens Kone Marthe M. Hermansd. i Skien, pige Kirsten Hansd. ib., Peder Christensen Bratsberg, Hans Christensen ib., Rasmus Andersen BbKlev.

f. 8/12-1851. Ole Gundersen und. Ø. Borge og Amborg Kirstine Larsdatters Lars. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Skoleholder Lars Isaksen.

f. 12/1-1852. dbt. 29/2-1852. Abraham Olsen BbKlev. og Anne Maria Pedersdatters Hans Andreas. Fadd: Jens Henriksen BbKlev., Hans Pedersen Bratsberg, Isak Pedersen (i) Skien, pige Cathrine Olsd. ib.

f. 12/1-1852. dbt. 7/3-1852. NB. Johan Lauritz. Pige Ingeborg Tolvsdatter und. Bratsberg og Uk. Skomagersvend Lars E. Hetland fra Christiansand. Hjemmedøbt af Skolel. Anundsen. Uægte. Anmeldt af Pigens moder.
Fadd: Peder Christensens Kone Berthe Nielsd. Skougen und. Bratsberg, pige Guro Kiøstolfsd. i Skien, Lars Larsen Stensrød, Niels Isaksen Skyer, Ole Tolvsen Bratsberg.

f. 31/12-1851. dbt. 14/3-1852. Augen Sørensen BbKlev. og Marthe Christine Stodsdatters Carl. Fadd: Søren Danielsen i Skien, Isak Sørensen BbKlev., Hans Johnsen ib., pige Elen Maria Bentsd. ib., moderen selv.

f. 3/3-1852. dbt. 14/3-1852. Gregorius Halvorsen Putten (und. Rising) og Magrethe Arvesdatters Erik, + Fadd: Gregorius Eriksens Kone Anna Malene Simonsd. Gravelie, pige Ingeborg Halvorsd. Putten, Simon Gregoriussen Gravelie, Erik Gregoriussen ib., Gregorius Larsen ib.

f. 16/10-1851. dbt. 14/3-1852. Aslak Olsen Gaasehølen und. Aas og Maren Larsdatters Engebregt. Fadd: Mads Andersen Bøe og Kone, John Olsen Furuvald, pige Maren Olsd. ib., Halvor Olsen i Skien. HD af Ole Oterholt.

f. 18/12-1851. dbt. 29/2-1852. Jørgen Olsen paa Glænde og Christine Sørensdatters Anne Maria. Fadd: Søren Sørensen und. Doxrød, Rasmus Jacobsen Glænde, pige Andrea Sørensd. Doxrød, pige Tarald Olsd. (Taran Olsd.) i Skien og faderen selv. HD af Skolel. Isak Andersen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 17/12-1851. dbt. 29/2-1852. Peder Pedersen Wenstøb og Karen Olsdatters Laura. Fadd: Lars Larsens Kone Anne Olsd. Kiær, Pige Inger Maria Olsd. ib., Daniel Pedersen BbKlev., Aslak Pedersen ib., Abraham Pedersen Wenstøb.

f. 22/1-1852. dbt. 29/2-1852. Christen Nielsen Lien und. Bøe og Karen Olsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Mads Larsens Kone Karen Olsd. Langgangen, pige Karen Nielsd. Bøe, Peder Larsen Hoppestad, Mads Larsen ib., Halvor Olsen Kiise.

f. 11/12-1851. dbt. 7/3-1852. Gunder Hansen Tyskland und. Strømdal og Ingeborg Torgersdatters Anne Jørgine. Fadd: Ole Bugtens Enke, Maren Olsd. i Solums Sogn, pige Gunhild Hansd. Strømdal, Torbiørn Gundersen Tyskland, John Larsen Bakkene i Solum, Hans Johnsen Bugten ib.

f. 24/10-1851. dbt. 7/3-1852. NB. Petronelle Helene. Pige Anne Christensdatter fra Borgeskoven, "sednest ophold" i Christiania og malersvend, Ungk. Johan Knudsen fra Moss. Hjemmedøbt af Skoleholder Lars Eriksen.
Fadd: Christen Hansens Kone Elen Maria Mathisd. und. Borge, pige Maren Andersd. Riis, Severin Knudsen (i) Porsgrund, Niels Olsen ib., Hans Christensen Borgeskoven.

f. 6/6-1851. dbt. 7/3-1852. Amund Torstensen und. Wenstøb (Lia i Wenstøbskoven) og Karen Olsdatters Anne Gurine. Fadd: Ole Olsen Eriksrød, Ole Halvorsen ib., Ole Olsen Aasen, pige Anne Olsd. und. Tufte, moderen selv. HD af Rønnik Christensen Wenstøbskov.

f. 8/1-1852. dbt. 7/3-1852. Johan Pedersen Follestad og Ingeborg Andrea Sørensdatters (Kolkind) Petra Marie. Fadd: Mathias Sørensens Kone Kariane Sørensd. (i) Porsgrund, pige Petrea Pedersd., Follestad, Andreas Christensen ib., Peder Thomassen ib., Jens Sørensen (i) Skien.

f. 24/1-1852. dbt. 14/3-1852. Niels Johnsen Braanen und. Ballestad og Maria Jensdatters Seriane. Fadd: Enke Anne Dorthea Sivertsd. i Skien, pige Karen Anundsd. ib., Niels Andersen Fløtterød, Anders Pedersen Braanen, Lars Johnsen (i) Skien. HD af Skoleh. Lars Isaksen.

f. 28/12-1851. dbt. 14/3-1852. Hans Sivertsen Riis og Benedicte Bentsdatters Anne Kirstine. Fadd Lars Sivertsen Enggravs Kone Malene Olsd., pige Mariane Johnsen (i) Porsgrund, Rasmus Jacobsen Riis, Peter Olsen Troldsaas, Niels Haraldsen Riis.

f. 25/1-1852. dbt. 28/3-1852. Gunder Jensen und. Mæla og Maren Sørensdatters Karen Marie. Fadd: Halvor Gulliksens Kone Maren Kittelsd. und. Mæla, pige Mathea Gulliksd. ib., Niels Gundersen ib., Ole Nielsen ib., Niels Thorsen ib.

f. 4/2-1852. dbt. 28/3-1852. Niels Sivertsen Fossum og Anne Dorthea Jensdatters Anne Caroline. Fadd: Peder Jensen Riser, Christen Olsen Skotland, Jens Andreas Andersen Ulvsvand, pige Gunild Maria Pedersd. Gulseth, moderen selv. HD af Skoleh. Anders Lien.

f. 27/2-1852. dbt. 28/3-1852. Ole Olsen Oterholt og Sara Jensdatters Niels. Fadd: Halvor Rasmussen Oterholt og Kone Ingeborg Pedersd., Jacob Knudsen Kaste, Niels Knudsen ib., pigen Marthe Olsd.

f. 10/1-1852. dbt. 28/3-1852. Johannes Johannesen und. Hougen og Anne Amundsdatters Andreas. Fadd: Jens Amundsen Gromstul, Lars Isaksen Ballestad, Niels Helgesen Lien und. Meen, pige Karen Amundsd. Nærum, moderen selv. HD af Skoleh. Lars Isaksen.

f. 22/11-1851. dbt. 8/4-1852. Svend Olsen Kopper S. Brækkejord og Maren Anundsdatters Ole Martinus. Fadd: Andreas Pedersen Brækkej., Christen Engebregtsen ib., Niels Hansen ib., pige Marthe Andrea Anundsd. i Skien, moderen selv. HD af Skolel. Anundsen.

f. 13/3-1852. dbt. 8/4-1852. Jan Solvesen Grinie og Anne Johnsdatters Engebregt. Fadd: Niels Solvesen Wenstøb, Niels Jørgensen Grinie, Ole Pedersen ib., pige Maren Jørgensd. ib., moderen selv.

f. 2/1-1852. dbt. 25/4-1852. Engebregt Andersen und. Mæla og Anne Dorthea Olsdatters Niels Peter. Fadd: Halvor Johannesen und. Mæhla, Johannes Halvorsen ib., Niels Thorsen ib., Christopher Andersens Kone Kirsten Ellefsd. af Solum Sogn, pige Sophia Simonsd. i Skien. HD af Skoleh. Niels Anundsen.

f. 31/3-1852. dbt. 23/5-1852. Even Larsen Rønningen und. Løberg og afdød Kone Karen Gurine Larsdatters Carl Eduard. (Karl Edvard.) Fadd: John Gundersen Rønningen, Anders Andersen Skogsrød, Ole Nielsen Skilbred, Halvor Larsens Kone Marthe Larsd. Ballestad, pige Christina Larsd. Rønningen.

f. 12/4-1852. dbt. 23/5-1852. Johannes Olsen Bøe og Maren Jacobsdatters Lars. Fadd: Johannes Jacobsen og Mads Jacobsen und. Fossum, Christen Christensen Bøe, pige Ingeborg Helgesd. Bøe, pige Elen Olsd. ib.

f. 16/3-1852. dbt. 25/5-1852. Jagtjunker Frantz Emil Bodenhoff og Elise Louise Dorthea født Müller, Jønnevalds Gothold Ernst Emil. Fadd: Oberst Müller og lieutenant Müller fra Danmark, Oberstinde Müller, Hoffmashkald Løvenskiold, Jomfrue Cathrine Hals, Fossum.

f. 3/3-1852. Niels Jahnsen Fossum og Elise Christine Olsdatters Johan Peter. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Skoleh. Anders Lie.

f. 7/3-1852. dbt. 6/6-1852. Abraham Pedersen Doxrød og Berthe Maria Jensdatters Peder. Fadd: Peder Christiansen i Skien og Kone Anne Maria Jensd., Hans Anthonisen BbKlev., Simon Pedersen und. Semb, pige Anne Halvorsd. Doxrød. HD af Isak Andersen Grinie.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 5/4-1852. dbt. 6/6-1852. Tollef Hansen Falkum og Gunild Anundsdatters Hans. Fadd: Enke Torberg Petersd. und. Falkum, pige Andrea Torgersd. Haven, Erik Rasmussen i Skien, Niels Nielsen Falkum, Anund Hansen Strømdal.

f. 21/2-1852. dbt. 28/3-1852. Kittel Nielsen BbKl. og Berthe Jørgensdatters Olava. Fadd: Peder Nielsen BbKlev. og Kone Aslaug Olsd., Peder Jørgensen ib., Gregorius Nielsen Brækkejordet, pige Jørgine Jørgensd. (i) Skien. HD af Skoleh. Gulbrandsen.

f. 30/1-1852. dbt. 28/3-1852. Olaus Andersen und. Borge og Kone Kaisa Andersdatters Caroline. Fadd: Peder Christensen, Zacharias Mortensen og John Olsen, alle paa Borgeskoven, pige Christine Olsd. i Porsgrund og moderen selv.

f. 20/2-1852. dbt. 28/3-1852. Lars Kittelsen und. Strømdal og Karonille Larsdatters Inger Gurine. Fadd: Knud Kittelsen af Helgen Sogn og Kone Marie Olsd., Johannes Hansen Strømdal, pige Karen Jacobsd. Gulseth.

f. 14/2-1852. dbt. 28/3-1852. Mads Pedersen S. Sneltvedt og Anne Jørgensdatters Karen Maria. Fadd: Gunder Pedersen Frogner og Kone Berthe Johnsd., pige Johanne Jørgensd. Gaupaasen, Gunder Larsen Kiær, Jens Madsen Sneltvedt. HD af Skoleh. Ole Hobæk.

f. 18/12-1851. dbt. 28/3-1852. NB. Anne Dorthea. Ungk. Bendix Svendsen BbKlev. og pige Inger Magrethe Davidsdatter fra Solum, nu BbKlev. HD af Svend Hansen BbKlev. Uægte. Anmeldt af Svend Numme.
Fadd: Svend Nummes Kone Anne Andersd. BbKlev., pige Andrea Olsd. i Skien, Chrstian Olen Tangen i Skien, Peder Thomassen Follestad, Sigurd Halvorsen Langeland.

f. 21/2-1852. dbt. 28/3-1852. Ole Jensen und. Espedalen og Elisabeth Nielsdatters Karen Jensine. Fadd: Abraham Nielsen Wattenberg, Ole Nielsen ib., Anders Pedersen und. Ballestad, Niels Andersens Kone Ingeborg Jensd. Fløtterød, pige Sophie Nielsd. Wattenberg. HD af Skoleh. Lars Isaksen.

f. 25/10-1851. dbt. 4/4-1852. Jens Torkildsen Huken, S. Brækkejord og Marthe Karine Christensdatters Anne Johanne. Fadd: Halvor Olsen Brækkejord, Hans Jørgen Olsen ib., pige Olea Hansd. ib., pige Maren Helgesd. i Skien. HD af Svend Hansen Numme.

f. 4/3-1852. dbt. 8/4-1852. Ole Halvorsen Riis og Elen Kirstine Olsdatters Louise Kirstine. Fadd: Halvor Halvorsen Riis, Jacob Isaksen ib., Anders Gundersen Aakre, pige Kirsten Olsd. Egelie, pige Maren Andersd. Riis.

f. 15/3-1852. dbt. 8/4-1852. Niels Jensen Øde-Sneltvedt og Marthe Johnsdatters Ingeborg. Fadd: Ole Evensen og Gunder Pedersen Sørbøe, Johannes Halvorsen Bøhle, Peder Johnsens Kone Karen Jensd. Løberg, pige Kirsti Jensd. ib.

f. 24/3-1852. dbt. 8/4-1852. Lars Eriksen N. Brækkejord og Maren Fredriksdatters Elise Fredrikke. Fadd: Enke Kirstine Halvorsd., pige Ingeborg Eriksd. Grinie, Peter Olsen und. "Brenberg"(?), Andreas Fredriksen i Skien, faderen selv.

f. 13/2-1852. dbt. 8/4-1852. NB. Kirstine. Pige Kirsten Olsdatter Aashammer og Uk. Hans Halvorsen, tjener paa Jønnevald. Uægte. Anmeldt af Moderen.
Fadd: Ole Sørensens KoneAnne Christiansd. Aashammer, pige Anne Karine Gundersd. ib., Christen Hansen ib., Ole Waldemarsen ib., Lars Waldemarsen ib.

f. 14/3-1852. dbt. 8/4-1852. Carl Johan Eriksen und. Strømdal og Dorthe Marie Mogensdatters Caroline. Fadd: Lars Nielsens Kone Anne Marie Halvorsd. und. Strømdal, pige Hanne Larsd. i Skien, Mons Monsen ib., Ole Olsen ib., Peder Jensen und. Gjemsøe.

f. 16/3-1852. dbt. 25/4-1852. Christen Rasmussen Fossum (egentlig M. Wenstøb) og Anne Kirstine Larsdatters Sophie Helvig. Fadd: Niels Mortensens Kone Gunhild Pedersd., Fossum, Niels Jansen ib., John Hansen ib., Isak Olsen ib., pige Karen Maria Larsd. Brækkejord.

f. 4/5-1852. dbt. 6/6-1852. Johannes Caspersen Aashammer og Anne Svennungsdatters Lars Peter. Fadd: Ole Sørensens Kone Anne Christiansd. Aashammer, pige Berthe Svennungsd., Holden, Peter Casper Aashammer, Erik Sørensen ib., Lars Tollefsen i Holden.

f. 6/3-1852. dbt. 6/6-1852. Lars Halvorsen BbKlev. og Anne Magrethe Solvesdatters Lars. Fadd: Hans Halvorsen BbKlev., Niels Christian Olsen ib., Lars Olsen ib., pige Marine Gundersd. i Skien, moderen selv.

f. 20/2-1852. dbt. 6/6-1852. Jacob Solvesen, Nisterød und. Bøe og Elen Halvorsdatters Solve. Fadd: Hans Halvorsen Kiise og Kone Gunild Larsd., pige Magrethe Hansd. ib., Christopher Halvorsen Hougerød, Aslak Gregoriussen Stulen. HD af Hans Kiises Kone.

f. 14/4-1852. dbt. 6/6-1852. Ole Johnsen S. Sneltvedt og Guild Halvorsdatters Andreas. Fadd: Anders Johnsen Steensrød, og Kone Ingeborg Nielsd., pige Kirsten Larsd., Sneltvedt, Einar Olsen ib., Lars Einarsen ib. HD af Skoleh. Ole Hobæk.

f. 1/5-1852. dbt. 6/6-1852. Niels Larsen Kiær og Maria Gundersdatters Axel. Fadd: Andreas Solvesens Kone Maren Engebregtsd., Kiær, pige Anne Gundersd. Grinie, Peder Larsen Brækkejord, Søren Isaksen Røsager, John Gundersen Sæ...(?). HD af Ole Hobæk.

f. 24/3-1852. dbt. 13/6-1852. Niels Andersen Skyer og Ragnild Helgesdatters Svenke. Fadd: Hans Jensens Kone Ingeborg Helgesd., Ballestad, pige Anne Maria Ellefsd. Houkeraas, Ole Andersen Ballestad, Christen Mathisen ib., Lars Isaksen Skyer. HD af John Jacobsen Bøhle.

f. 17/4-1852. dbt. 13/6-1852. Ernst Andreas Hansen Aarhuus og Anne Jensine Arnesdatters Ernst Gustav. Fadd: Hans Andreas Eriksen und. Aarhuus, Hans Hansen ib., pige Anne Elisabeth Hansd., Begge forældre selv.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 28/3-1852. dbt. 23/6-1852. Hans Holst Kløcker Hougen og Anne Marie Eriksdatters Hans Holst. Fadd: Gregorius Isaksen Hougen, Erik Olsen Ballestad, Mathias Engebregtsen Øvrum, Ole Andersen Ballestad, Lauritz Nielsens Kone Dorthea Kløcker, pige Sophie Sørensen (i) Porsgrund. HD af Skolel. Mathias Øvrum.

f. 13/5-1852. dbt. 27/6-1852. Svend Olsen Fossum og Marthe Olsdatters Rasmus. Fadd: Niels Jensen Fossum, Anders Olsen ib., Peter Christophersen ib., Christen Olsens Kone Inger Olsd. ib., pige Inger Maria Olsd. ib.

f. 2/4-1852. dbt. 27/6-1852. Lars Johansen und. Løberg og Kirsten Thorbiørnsdatters Niels Theodor. Fadd: Ole Jensen Løberg, Lars Olsen og Ole Kittelsen ib., pige Gurine Christiansd. i Skien, moderen selv.

f. 28/3-1852. dbt. 27/6-1852. Lorentz Christian Isaksen BbKlev. og Petronelle Gundersdatters Wilhelm. Fadd: Ole Gundersens Kone Jensine Johnsd. i Skien, pige Elen Marie Hansd. ib., Hans Johnsen og Gunder Axelsen BbKlev., Thorsten Johansen ib.

f. 24/2-1852. dbt. 25/4-1852. Peder Sigfridsen Fossum og Karen Olsdatters Karen Sophie. Fadd: Mads Larsen und. Fossum og Kone Karen Olsd., Hjulmager Christophersen Brækkejord, og Kone Sina Sørensd., Svend Sigfridsen Fossum. HD af Skoleh. Anders Lia.

f. 27/10-1851. dbt. 25/4-1852. Ole Olsen Follestad og Karen Madsdatters Olava. Fadd: Isak Tollefsen Follestad, Isak Larsen ib., Fredrik Johannesen ib., pige Inger Sophie Olsd., Graaten, moderen selv. HD af Faderen.

f. 10/4-1852. Isak Isaksen und. Bratsberg og Kirsten Larsdatters Marie. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Bekræftelse. HD af Skolel. J. Gulbrandsen.

f. 15/4-1852. dbt. 20/5-1852. Halvor Olsen Kiise og Anne Olsdatters Inger Karine. Fadd: Erik Olsens Kone Maria Andersd. Hoppestad, pige Maren Olsd. Sukka, Ole Olsen Kiise, Engebregt Olsen Holt, Christen Nielsen Lien.

f. 27/2-1852. dbt. 23/5-1852. Christopher Svendsen Bøe og Maren Magrethe Arvesdatters Anne Martine. Fadd: Andreas Arvesens Kone Karine Kittelsd. i Solum, Telephine Tollefsd. Follestad, Gurine Gulliksen Orekaas i Solum, Niels Svendsen og Peter Svendsen Fossum. HD af Skoleh. Anders Lie.

f. 25/5-1852. Hans Andersen Borrestadholmen og Anne Magrethe Jacobsdatters Jacobine. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Bekræftelse. HD af Skoleh. Lars Isaksen.

f. 19/2-1852. dbt. 6/6-1852. Peder Pedersen Fjelddalen og Maren Halvorsdatters Anne. Fadd: Mikkel Eriksens Kone Maren Arvesd. Hougerød, Gregorius Halvorsen Fjelddal, Peder Olsen ib., John Aslaksen Høgelie, pige Kirsten Halvorsd. Slettene.

f. 22/4-1852. dbt. 6/6-1852. Engebregt Olsen Holt og Karen Gundbiørnsdatters Anne Dorthea. Fadd: Halvor Olsens Kone Anne Helvig Olsd. Kiise, pige Anne Kirstine Olsd. ib., Ole Olsen ib., Erik Olsen Hoppestad.

f. 15/4-1852. dbt. 6/6-1852. Jørgen Waldemarsen Aashammer og Karen Johnsdatters Marthe Karine. Fadd: Enke Marthe Carlsd. Semb, pige Anne G. Waldemarsd. Aashammer, Ole Waldemarsen ib., Lars Waldemarsen ib., Lars Sørensen Semb.

f. 17/3-1852. dbt. 6/6-1852. Lars Jacobsen Øvrum og Anne Maria Haraldsdatters Anne Karine. Fadd: Jacob Jacobsens Kone Kirsten Jacobsd. Langerød, pige Kirsten Maria Christensd. Sølie, Isak Olsen Nærum, Peder R. Øvrum, Rasmus Haraldsen Lie. HD af Skoleh. Peder R. Øvrum.

f. 14/4-1852. dbt. 6/6-1852. Niels Andersen Bakken og Karen Gundersdatters Ingeborg. Fadd: Isak Andersen Sølie, Gunder Nielsen Bakken, pige Berthe K. Andersd. Løberg, Begge forældrene selv. HD af Skoleh. Niels A. Krageto.

f. 7/5-1852. dbt. 6/6-1852. Abraham Nielsen Nøklegaard og Karen Nielsdatters Anne. Fadd: Ole Olsen Nøklegaard, Rasmus Jacobsen Glænde, Jacob Davidsens Kone Maren Rasmusd. Glænde, pige Gunild Olsd. Nøklegaard, Faderen selv.

f. 25/2-1852. dbt. 13/6-1852. Gunder Thomassen Folloug og Maren Pernille Olsdatters Maren Pernille Caroline. Fadd: Kontorist Børresens Kone, Olava Wenstøb, pige Thomine Gundersd. BbKlev., Ole Andersen Tangen, Marcus Nielsen i Porsgrund, Jacob Pedersen i Skien, Skolel. Johannes Gulbrandsen. HD af Skoleh. Lars Isaksen.

f. 23/11-1851. dbt. 16/6-1852. Procurator Adolph Dahl, Haven og Julie født Plesners Birgitte Christopha. Fadd: Frue Birgitte Myhre i Skien, Frøken Charlotte "Klots" ib., Apotheker Krohn, Procurator Bellmann, Kiøbmand Backa, T. Plesner og G. Myhre, alle i Skien. HD af Præsten Rode.

f. 13/4-1852. dbt. 27/6-1852. Ole Olsen Aamodt i Luxefield og Ingeborg Andersdatters Anders. Fadd: Halvor Abrahamsen Luxefjeld og Kone Thone Halvorsd., Engebregt og Ole Halvorsen Hougedal, Pige Inger Thorine Andersd. Luxefjeld.

f. 20/5-1852. dbt 11/7-1852. Tollef Halvorsen Follestad og Anne Magrethe Pedersdatters Halvor. Fadd: Halvor Halvorsen und. Hynie, Peder Pedersen i Skien, Torsten Torstensen ib. (i Skien), Marcus Danielsens Kone Inger Halvorsd. ib., Pige Elise Didrikke Pedersd. ib.

f. 29/5-1852. dbt. 11/7-1852. Gunder Larsen Kiær og Maren Jørgensdatters Ole. Fadd: Mads Pedersen Sneltvedt, Thyge Larsen Kiær, Lars Johansen Øde-Sneltvedt, pige Maren Larsd. Kiær, Moderen selv.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 26/4-1852. dbt. 11/7-1852. Ellef Helgesen Houkeraas og Elen Jacobsdatters Eduard. Fadd: Hans Jensen Ballestad og Kone Ingeborg Helgesd., pige Lene Maria Johannesd. Eegaasen, Johannes Jensen ib., Jacob Ellefsen Houkeraas.

f. 27/4-1852. dbt. 11/7-1852. Isak Larsen Follestad og Johanne Christensdatters Ole. Fadd: Knud Larsen und. Bratsberg, Lars Larsen i Graaten, Isak Isaksen und. Bratberg, og Kone Kirsten Larsd., Pige Karen Svenkesd. Follestad.

f. 29/3-1852. dbt. 11/7-1852. Jens Pedersen Tofte og Sophie Pedersd. und. Bratsbergs Peder Cornelius. Fadd: Muuremester Christian Aanesen, Skien, John Jansen i Porsgrund, Niels Jensen ib., Peder Holms Kone Anna Sophia Andersd. Bbkl., pige Maren Halvorsd. Holm.

f. 18/5-1852. dbt. 11/7-1852. Christian Christensen Bøe N. og Anne Maria Johannesdatters Johannes. Fadd: Knud Christensen i Skien og Jacob Christensen ib., Mads Jacobsen Dyrendal, Johannes Olsens Kone Maren Jacobsd. Bøe, pige Ingeborg Helgesd. ib.

f. 29/3-1852. dbt. 11/7-1852. Thomas Lassesen und. Borrestad og Birgitte Dorthea Eriksdatters Bernhard. Fadd: Jens Jensen und. Borrestad, Lars G. Lassesen ib., pige Marie Anne Knudsd. i Porsgrund, Begge forældrene selv.

f. 11/5-1852. dbt. 11/7-1852. Christopher Hansen paa Kiær og Hansine Jacobsdatters Hans. Fadd: Halvor Olsen Musvedt og Kone Maria Olsd., Andreas Solvesen Kiær, Ole Larsen ibid., pige Magrethe Larsd. ib.

f. 26/4-1852. dbt. 11/7-1852. Hans Pedersen Bratsberg og Berthe Maria Knudsdatters Peter. Fadd: Abraham Olsens Kone Anne Maria Pedersd. Bbkl., Johanne Martinie Jacobsd., Peder Isaksen Øde-Sneltvedt, Thyge Andersen i Skien.

f. 4/4-1852. dbt. 25/7-1852. Christen Johansen Fossum og Maren Kirstine Knudsdatters Carl Emil. Fadd: Johannes Johansen Fossum, og Kone Marie Reiersd., pige Cathrine Larsd. ib., Christian Johansen ib., Hans Rasmussen ib.

f. 23/5-1852. dbt. 25/7-1852. Thomas Hansen Haven og Marthe Andersdatters Hans. Fadd: Peder Hansen Blegebakken, Isak Torsen Falkum, Reier Andersen Haven, Erik Kolles kone Christiane Andersd. BbKl., pige Ingeborg Andersd. und. Bratsberg.

f. 30/4-1852. dbt. 25/7-1852. Elias Andersen Bbkl. og Berthe Thomasdatters Thomas. Fadd: Paul Løberg og kone Dorthea Halvorsd., pige Hansine Paulsd. Bbkl., Kiøstel Nilsen ib., Peder Jørgensen ib., Erik Isaksen ib.

f. 1/4-1852. dbt. 27/6-1852. Lars Gulbrandsen Bøe W. i Luxefjeld og Karen Larsdatters Gunild. Fadd: Lars Olsen Sætret og Kone Karen Gulbrandsd., Ole Larsen iv., Halvor Olsen ib., pige Karen Halvorsd. Holm.

f. 7/5-1852. dbt. 27/6-1852. Zacharias Gundersen Ø. Sølie og Maren Sørensdatters Karen Sophie. Fadd: John Gundersen Ougestad, Niels Sørensen Langgangsæter, Abraham Sørensen ib., Lars Rønningens Kone Anne Dorthea Arnesd. Bjerketvedt, pige Karen Sørensd. Langgangsæter.

f. 17/3-1852. dbt. 27/6-1852. Claus Thorsen und. Borrestad og Kirsten Olsdatters Olava. Fadd: Gunder Nielsen Bakken, Thorjus Thronsen und. Borge, Olaus Carlsen ib., Pige Anne Thorsd. i Porsgrund, moderen selv.

f. 23/4-1852. dbt. 27/6-1852. Abraham Andersen Grinilie og Anne Gurine Olsdatters Berthe. Fadd: Clemmet Johannesen Luxefjeld og Kone Karen Andersd., Peder Johannesen Grinilie, Halvor Torkildsen Gromstul, pige Inger Andersd. Luxefjeld.

f. 22/12-1852. dbt. 27/6-1852. Halvor Abrahamsen W. Bøe i Luxefjeld og Thone Gurine Halvorsdatters Ingeborg Gurine. Fadd: Lars Gulbrandsen Luxefjeld og Kone Karen Larsd., Ole Halvorsen Dyrkold, Ole Johnsen Hoppestad, pige Karen Maria Abrahamsdatter ib.

f. 28/5-1852. dbt. 25/7-1852. Knud Peter Christophersen, Fossum og Karen Iversdatters Anne Kirstine. Fadd: Hans Christophersen i Skien og kone Karen Hansd., pige Marthe Christensd. Skotland, Henrik Solvesen ib., Christopher Knudsen.

f. 18/4-1852. dbt. 25/7-1852. Ole Olsen Buslaatten, BbKlev og Berthe Andersdatters Olava Andrea. Fadd: Knud Pedersens Kone Karen Clemmetsd. Blegebakken, pige Inger Andrea Gundersd. ib., Gregorius Nielsen Brækkej., Ole Andersen BbKlev, Ole Olsen Buslaattens kone, ibid.

f. 27/5-1852. dbt. 25/7-1852. Ole Jensen Fossum og Mette Andrea Abrahamsdatters Jensine. Fadd: Engebregt Pedersens kone Karen Jensdatter und. Aarhuus, pige Inger Christensd. Gjemsøe, Christen Andersen Follestad, Anders Christensen ib., Jens Henriksen Fossum.

f. 25/5-1852. dbt. 1/8-1852. Andreas Madsen Kuttere og Maren Nielsdatters Ingeborg. Fadd: Hans Knudsens Kone Johanne Olsd. Foss, pige Gunild Olsd. Nøklegaard, Ole Nielsen Bøe, Halvor Nielsen Stulen, Peder Christensen Gløsmyhr.

f. 20/2-1852. dbt. 1/8-1852. Ellef Evensen S. Brækkejord og Karen Andrea Olsdatters Inger Magrethe. Fadd: Skomager Williams(?) Kone Karen Andersd. i Skien, pige Maria Olsd. ib., Christian Christensen Brækkej., Even Evensen ib.

f. 7/7-1852. dbt. 15/8-1852. Niels Olsen N. Falkum og Maren Johnsdatters Kirsten. Fadd: John Johnsen Brækkejord, Ole Johnsen Sneltvedt, Wetle Olsen Høgseth, Isak Eriksens Kone Ragnild Larsd. und. Gulseth, pige Berthe Olsd. Løberg.

f. 29/7-1852. dbt. 22/8-1852. Blikkenslager Hans Pedersen boende paa Riis og Pernille Hansdatters Pauline. Fadd: Ole Halvorsens Kone Elen K. Olsd. Riis, pige Mariane Isaksd. ib., Hans og Jacob Isakssønner ib., Halvor Halvorsen Buer.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 13/3-1852. dbt. 25/7-1852. Hans Jacob Larsen S. Brækkejord og Marthe Thorsdatters Theodor. Fadd: Peder Pedersen Goberg, Brækkejord, Christian Christensen ib., Aslak Christensen ib., pige Birgitte Gundersd. ib., moderen selv.

f. 2/7-1852. dbt. 25/7-1852. Knud Pedersen Gulseth og Marthe Marie Helgesdatters Helge. Fadd: Gunder Nielsens Kone Ingeborg Gurine Pedersd. Sporbakken, pige Karen Elise Bruun i Follestad, Anders Pedersen Gulseth, Carl Carlsen Sand, Tov Helgesen Dahl.

f. 2/6-1852. dbt. 1/8-1852. Ebbe Stadsholm Raaberg, N. Brækkejord og Anne Helene Isaksdatters Isak Jensen. Fadd: Hans Christophersen i Skien, Peder Sørensen Brækkejord, pige Marie Isaksd. Brevig, Begge forældrene selv.

f. 20/3-1852. dbt. 1/8-1852. Jens Kittelsen Ø. Borge og Inger Marie Gundersdatters Carl Gustav. Fadd: Erik Øvrums Kone Inger Nielsd. und. Borge, pige Grethe Olsd. Porsgrund, Gunder Kolkjen Skougen, Erik Kittelsen Riis, Tor Eriksen und. Borge.

f. 11/5-1852. dbt. 1/8-1852. Hans Jørgen Olsen S. Brækkejord og Anne Hansdatters Carl. Fadd: Hans Aslaksen N. Brækkej., Ole Hansen ib., Theodor Larsen S. Brækkej., pige Birgitte Gundersd. ib., moderen selv.

f. 3/6-1852. dbt. 15/8-1852. NB. Hans Carl. Uægte. Anmeldt af moderen selv. Pige Margith Johnsdatter Bbkl. og Ungk. Ole Peter Hansen. Hjemmedøbt af Svend Numme.
Fadd: Bendix Svendsens Kone, Inger M. Davidsd., BbKl., pige Christiane Christiansd., ib., Isak Andersen, Søren Andersen og Gunder Nirisen Bbkl.

f. 2/8-1852. dbt. 22/8-1852. Mathias Gundersen Ramsaasen og Maria Eriksdatters Martin. Fadd: Niels Andersens Kone, Karen Gundersd. Bakken, pige Karen Maria Mathiasd. Ramsaas, Lars Larsen und. Klep, Isak Nielsen Sande, Ole Olsen Bakkeskov.

f. 13/7-1852. dbt. 22/8-1852. Jacob Torstensen Berberg og Inger Andrine Berntsdatters Torsten. Fadd: Hans Jacob Evensen Bøe og kone Thore Davidsd., Isak Olsen Berberg, Ole Christensen Semb, pige Anne Olsd. Berberg.

f. 6/7-1852. dbt. 22/8-1852. Torjus Thronsen und. W. Borgeskov og Berthe Christine Olsdatters Christian. Fadd: Isak Thronsen Kaalrød, Olavus Olsen Borgeskov, Peder Olsens Kone Helene Knudsd. ib., pige Berthe Kirstine Thronsd. Meen, faderen selv.

f. 4/6-1852. dbt. 22/8-1852. Ole Gundersen Svarverplads und. Tufte og Maren Ellefsdatters Erik Andreas. Fadd: Anders Ellefsens Kone Karen Webjørnsd. und. Gulseth, pige Karen Olsd. Aarhuus, Hans Hansen i Skien, Isak Ellefsen und. Gulseth, Marcus Gundersen Rød.

f. 1/7-1852. dbt. 5/9-1852. Einar Olsen N. Sneltvedt og Gurine Larsdatters Isak. Fadd: Ole Johnsen Sneltvedt og kone Gunild Halvorsd., Anders Olsen ib., Halvor Olsen Mustvedt, pige Maren Larsd. Kiær. Hjemmedøbt af Ole Hobæk.

f. 1/3-1852. dbt. 12/9-1852. Halvor Olsen Orekaas und. Oterholt og Anne Amundsdatters Halvor. Fadd: Ole Thomassens kone Karen Knudsd. Kastet, pige Karen Olsd. Aasen, Engebregt Andersen Grumstul, Ole Olsen und. Foss, Jacob Jacobsen Rustad i Slemdal.

f. 23/7-1852. dbt. 22/8-1852. Gunder Aslaksen und. Bøe og Kirstine Nielsdatters Inger Maria. Fadd: Christen Nielsen und. Bøe og Kone Karen Olsd., Mads Olsen und. Fossum, Jens Larsen und. Bøe, pige Karen Nielsd. und. Bøe.

f. 17/7-1852. dbt. 22/8-1852. Niels Haraldsen Riis og Aaste Maria Thronsdatters Elise. Fadd; Lars Olsens Kone Ingeborg Thronsd. und. Borrestad, pige Anna Hansd. Sølie, Hans Sivertsen Riis, Christian Haraldsen Bækkevald, Jacob Thronsen Ballestad.

f. 23/6-1852. dbt. 5/9-1852. Torger Johnsen Kittelrød og Maria Olsdatters Karen. Fadd: Even Olsen Sørbøe, Johannes Olsen ib., Peder Olsen Gjemsøe, Even Sørbøes Kone Maria Anne Amundsd., pige Olava Olsd. Kaasa. Hjemmedøbt af Ole Hobæk.

f. 14/7-1852. dbt. 12/9-1852. Aslak Paulsen, Skriva und. Bøe og Karen Pedersdatters Inger Karine.  Fadd: Ole Abrahamsen und Bøe, Hans Nielsen Bøe, Peder Olsen ib., pige Karen Paulsd. Stulen, moderen selv.

f. 11/9-1852. Farver Isak Hansen Nærum, Brækkejord og Berthe Eriksdatters Lovise Mathilde. Fadd: (Ingen faddere) Død før hjemmedaabems Bekræftelse. Hjemmedøbt af Fadermoderen.

f. 24/7-1852. dbt. 26/9-1852. Johannes Wernersen Ryen, N. Brækkejord og Karen Dorthea Buchvalds Martine Marie. Fadd: Smed Thomas Iversen, Skien, Rebslager Beckmand ib., pige Lovisa Kuhr ib., Begge forældrene selv.

f. 11/9-1852. dbt. 26/9-1852. Erik Rasmussen Øvrum og Anne Magrethe Isaksdatters Maren. Fadd: Simon Jacobsens Kone Maria Rasmusd. Sølie, Pige Maren Isaksd. Espedal, Peder Rasmussen, Porsgrund, Torjus Rasmussen Øvrum, Ole Isaksen Espedal.

f. 22/6-1852. Rasmus Jacobsen Riis og Anne Kirstine Jacobsdatters Inger Andrea. Fadd: (Ingen faddere) Død før Daabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Hans Sivertsen Riis.

f. 27/5-1852. dbt. 8/10-1852. Arnt Olsen Thorestad og Kirstine Martine Lie, Mæhlas Erika Marie Louise. Fadd: Agronom Elling Wefferstad, Gjemsøe, Jfr. Marthe Nielsen i Skien, Begge forældrene selv.

f. 1/9-1852. dbt. 17/10-1852. Anders Christiansen und. Wenstøb og Karen Christensdatters Christiane. Fadd: Halvor Larsen Rising og Kone Anne Jacobsd., Lars Halvorsen ib., Engebregt Andersen Fossum, pige Olava Johansd. i Skien.

f. 24/9-1852. Halvor Halvorsen BbKl. og Helvig Elisabeth Nielsdatters Anne Elisabeth. Fadd: (Ingen faddere) Død før Daabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Skolelærer Gulbrandsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 2/10-1852. dbt. 7/11-1852. Niels Johnsen Kausanrød og Ingeborg Jørgensdatters Anne Johanne. Fadd: Niels Aslaksen Høgelie, Søren Jørgensen Grinie, Niels Jørgensen ib., pige Maren Jørgensd. ib., moderen selv.

f. 5/9-1852. dbt. 7/11-1852 (14/11). Ole Nielsen Stulen (af Lie) og Ingeborg Gundersdatters Anne Karine. Fadd: Ole Olsen Bakkeskoven, Elias Asbiørnsen Klep, Anders Nielsen Follestad, pige Nilia Sørensd. Stulen, moderen selv. Møtte ikke til daaben, hjemmedbt 14. Nov.

f. 16/8-1852. dbt. 12/9-1852. Peder Sørensen Fossum og Marthe Kirstine Madsdatters Mads. Fadd: Ole Sørensens Kone Anne Christiansd. und. Aas, pige Inger Kirstine Pedersd. und. Fossum, Peder Aslaksen ib., Anders Sørensen und. Aas, Mads Olsen Follestad.

f. 29/6-1852. dbt. 12/9-1852. Guldsmedsvend Hans Christian Werner, S. Brækkejord og Boel Rebbi Pedersdatters Peder Magnus. Fadd: Enke Nicolea Larsd. Brækkej., pige Inger Gurine Andersd. BbKl., Skræddersvend Morthensen i Skien, Olavus Pedersen BbKl., Østen Helgesen Murearb. i Skien.

f. 8/7-1852. dbt. 15/9-1852. Just Wright Grøndahl og Nicoline Marie Grøndahls Birger. Fadd: Madame Elise Evensen Brevig, Overtoldbetjent Frellsen og Prokurator Frek i Skien, Forvalter N. A. Bredsdorff og Kone Walborg Bredsdorff.

f. 23/8-1852. dbt. 26/9-1852. Niels Mortensen Fossum og Gunild Pedersdatters Peder. Fadd: Christen Rasmussens Kone Anne Kirstine Larsd. Fossum, pige Karen Marie Pedersd. ib., Jens Engebregtsen Skien, Lars Christensen Fossum, Peder Pedersen ib.

f. 17/7-1852. dbt. 26/9-1852. Christen Olsen Fossum og Jette Malene Nielsdatters Ole. Fadd: Niels Jahnsens Kone Elise Olsd. Fossum, pige Inger Andersd. ib., Christen Olsen Snedker ib., Isak Olsen ib., Hans Henriksen ib. Hjemmedøbt af Skolelærer Tharaldsen.

f. 21/8-1852. dbt. 26/9-1852. Ole Larsen und. Sørbøe og Ingeborg Jensdatters Jens. Fadd: Jens Madsen Sneltvedt, Niels Nielsen ib., Isak Andersen Wenstøb og Kone Berthe Jensd., pige Kirsten Larsd. Sneltvedt.

f. 20/8-1852. dbt. 26/9-1852. Gregorius Larsen Gravelie og Maren Larsdatters Lars. Fadd: Simon Gregoriussen Gravelie, Erik Gregoriussen ib., Gregorius Halvorsen Fjelddalen og Kone Anne Malene Simonsd., pige Maren Halvorsd. Holm.

f. 3/6-1852. dbt. 26/9-1852. Christen Pedersen Lie og Magrethe Andersdatters Hans Ernst. Fadd: Ole Hansen Lies Kone Pernille Ellefsd., pige Karen Andersd. Fossjord, Gunder Olsen Lie, Anders Olsen Lie, Ole Andersen Fossjord. Hjemmedøbt af Skolelærer Nils A. Krageto.

f. 19/9-1852. dbt. 17/10-1852. NB. Niels Torkild. Pigen Gjertrud Torkildsen Aasen paa Bratsbergklev og Ungk. John Nielsen Bækkevald. Uægte. Anmeldt af moderen selv.
Fadd: Tov Johnsen BbKl., Halvor Sigurdsen Langeland, Amund Torkildsen BbKl., pige Berthe Torgersd. Meenstad, pige Magrethe Olsd. Brække.

f. 8/9-1852. dbt. 17/10-1852. Rasmus Christensen Rosvald og Kirsten Maria Hansdatters Hans. Fadd: Halvor Isaksen Aas, Halvor Simonsen Ekornrød, pige Magrethe Hansd. Kiise, begge forældrene selv.

f. 24/8-1852. dbt. 17/10-1852. Anders Engebregtsen und. Borrestad og Anne Kirstine Olsdatters Martin Severin. Fadd: Ole Olsens Kone Maren Kirstine Engebregtsd. und. Borge, pige Anne Maria Andersd. und. Borrestad, Engebregt Andersen und. Borge, Torjus Engebregtsen ib., Ole Paulsen Skien.

f. 8/9-1852. dbt. 17/10-1852. Ole Christiansen und. Ø. Borge og Maren Johnsdatters Johan. Fadd: Ole Halvorsens Kone Elen Kirstine Olsd. Riis, pige Anne Johnsd. ib., John Nielsen, Anders Eriksen og Lars Isaksen, alle paa Riis.

f. 6/7-1852. Gunder Larsen Gulseth og Kirsten Hansdatters Johanne Agathe Rolfine. Fadd: (Ingen faddere) Død før Daabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Faderen.

f. 29/9-1852. dbt. 14/11-1852. Jørgen Hansen Fossum og Dorthea Gundersdatters Hansine. Fadd: Peder Andersen Fossum, Daniel Andersen ib., Erik Eriksen ib., pige Mariken Hansd. ib., moderen selv. HD af Skolelærer Tharaldsen.

f. 20/10-1852. dbt. 21/11-1852. Ole Pedersen und. Grinie og Berthe Marie Andersdatters Elise Petronelle. Fadd: Søren Pedersen Brækkejord, Jan Sovesen Grini, Søren Jørgensen ib., pige Ingeborg Andersd. Kolkind, moderen selv.

f. 6/10-1852. dbt. 21/11-1852. Johannes Kittelsen und. Borrestad og Oline Pedersdatters Kirsten Petrea. Fadd: Kone Maren Gurine Kittelsd. und. Mæhla, pige Maren Pernille Brækka af Solum, Peder Kittelsen Steensrød ib., Søren Pedersen Brækka ib., Lars Halvorsen Ballestad. HD af Skoleholder Lars Isaksen.

f. 25/10-1852. dbt. 28/11-1852. Zacharias Nielsen Berberg og Maren Kirstine Arvesdatters Ingeborg. Fadd: Isak Olsen Berberg, Rasmus Jacobsen Glende, Gregorius Nielsen Skilbred, Peder Olsen Fjelddalens Kone Maren Nielsd., pige Marie Olsd. Berberg.

f. 19/11-1852. dbt. 5/12-1852. Tollef Henriksen Aashammer og Nicoline Pedersdatters Marie. Fadd: Johannes Henriksen Fossum, Hans Henriksen ib., Ole Waldemarsen Aashammer, Ole Sørensens Kone Anne Christiansd. ib., pige Ingeborg Hansd. Jønnevald.

f. 7/11-1852. dbt. 12/12-1852. Anders Larsen Bakken og Anne Helvig Nielsdatters Maren Karine. Fadd: Niels Andersens Kone Karen Gundersd. Bakken, pige Marthe Kirstine Andersd. ib., Niels Andersen Fløtterød, Ole Andersen Fossjord, Harald Olsen Bækkewald.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 10/8-1852. dbt. 17/10-1852. Lars Knudsen Sande og Anne Magrethe Jacobsdatters Jacob. Fadd: Lars Jacobsen Øvrums kone Anne M. Haraldsd., pige Marthe K. Jacobsd. Langerød, Andreas Haraldsen Sande, Christian Jul Knudsen Borgeskov, Marthinius Knudsen Buer. HD af Skoleholder Peder R. Øvrum.

f. 20/9-1852. dbt. 17/10-1852. Peter Jonassen und. Bøe og Berthe Kirstine Johnsdatters Olavus. (Olaus.) Fadd: Mads Jacobsens Kone Karen Johannesd. Langgang, pige Anne Maria Johansd. Fossum, Jacob Johnsen und. Bøe, Hans Johansen og Ole Johnsen ib.

f. 24/8-1852. dbt. 25/10-1852. Aslak Pedersen Sverrig und. Moe og Gunhild Amundsdatters Peder. Fadd: Jens Halvorsens Kone Kirstine Jensd. Gaasehølen, pige Inger Rasmusd. Slettene, Gregorius Pedersen Stulen, Peder Pedersen ib., Jens Svenkesen Moe.

f. 6/9-1852. dbt. 7/11-1852. Anders Olsen Fossum og Andrea Gundersdatters Ole Peter. Fadd: Gunder EriksenBrekkejord, Svend Olsen Fossum, Christen Olsen ib., pige Inger Andersd. ib., moderen selv. HD af Skolelærer Tharaldsen.

f. 1/9-1852. dbt. 7/11-1852. Halvor Rasmussen und. Ø. Borge og Kirstine Andrea Jensdatters Rudolph. Fadd: Gunder Isaksen Skougen, Børre Christian Amundsen Porsgrund, Andreas Pedersen ib., Mathias Sørensens Kone Karine Sørensd. und. Borrestad, pige Anne Jacobsd. i Bamble.

f. 16/10-1852. Halvor Halvorsen Rising og Maren Sophie Hansdatters Anthon Martin. Fadd: (Ingen faddere) Død før Daabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Faderen.

f. 2/9-1852. dbt. 14/11-1852. Nils Thorsen N. Brækkejord og Marianne Magdalen Suhrs Theodor Martinius. Fadd: Johan Pedersen Follestad og Kone Andrea Sørensd., Halvor Thorsen Holden, Ole Larsen Helgen sogn, pige Karine Christiansd. i Skien. HD af Skolel. A. Biørne.

f. 5/10-1852. dbt. 21/11-1852. Søren Nielsen Kolkind og Maren Sybille Olsdatters Niels. Fadd: Ole Christiansen Kolkind, Hans Larsen Rødningen, Halvor Nielsen und. Ballestad, pige Gunild Mikkelsd. Rønning, moderen selv.

f. 31/8-1852. dbt. 5/12-1852. Johannes Hansen Løkenberg S. Brækkej. og Petronelle Christophersdatters Hans. Fadd: Christopher Johannesen Brækkej., Erik Christophersen ib., Niels Hansen ib., Adolph Thronsens Kone Christiane Engebregtsd. ib., pige Ingeborg Gurine Hansd. ib. HD af A. Amundsen.

f. 17/8-1852. dbt. 12/12-1852. Hans Nielsen Berg BbKl. og Inger Hansdatters Christian Martinius. Fadd: Daniel Lunds Kone Mine Halvorsd., pige Anne Hansd. i Skien, Christian Neltz ib., Aslak Nielsen Berg, Niels Halvorsen Lyngaas.

f. 1/11-1852. dbt. 19/12-1852. NB. Niels. Pigen Elen Gurine Torgrimsdatter Ballestad og Ungk. Jens Nielsen Kleven. Hjemmedøbt af Skoleholder Lars Isaksen. Uægte. Anmeldt af pigens Fader.
Fadd: Even Jacobsen Ballestad, Ole Torgrimsen ib., Thor Torgrimsen ib., Jacob Halvorsens KoneKaren Arnesd. ib., pige Anne Isaksd. ib.

f. 30/10-1852. dbt. 2/1-1853. Isak Jacobsen und. Sølie og Anne Maria Nielsdatters Jacob. Fadd: Hans Jacobsen und. Sølie, Jacob Jacobsen ib., Jacob Isaksen ib., pige Nicoline Nielsd. und. Borge, moderen selv. HD af Niels Andersen.

f. 5/10-1852. dbt. 2/1-1853. Halvor Halvorsen und. Strømdal og Marthe Sørine Mikkelsdatters Martinus. Fadd: Tov Larsen Tyskland, Anders Nirisen ib., Halvor Jørgensen af Skien, pige Mette Ellefsd. ib., moderen selv.

f. 1/12-1852. dbt. 2/1-1853. Isak Jacobsen und. Ø. Borge og Guhild Iversdatters Jacob. Fadd: Christian Iversen af Solum sogn, Lars Jonsen und. Sølie, Abraham Jacobsen i Eidanger, pige Gunild Jacobsd. und. Børge, pige Christine Iversd. i Porgrund. HD Niels Krageto.

f. 4/12-1852. dbt. 2/1-1853. Ole Knudsen Kaste und. Foss og Andrea Olsdatters Karen Olava. Fadd: Ole Thomassen und. Jønnevald og Kone Karen Knudsd., pige Gurine Olsd. Hynie, Niels Olsen ib., Jacob Knudsen Kastet. HD Ole Olsen Oterholt.

f. 1/12-1852. dbt. 2/1-1853. Hans Nielsen Holt, BbKl. og Maren Kirstine Christiansdatters Anne Elisabeth. Fadd: Christopher Nielsen Holt Bbkl., Niels Christiansen af Skien, Jens Christiansen ib., Halvor Halvorsens Kone Hedevig Elisabeth Bbkl., pige Nicoline Nielsd. ib.

f. 2/10-1852. dbt. 2/1-1853. John Nielsen Fossum og Ingeborg Kirstine Thorsdatters Elise Marie. Fadd: Christopher Nielsens Kone Karen Nielsd. i Skien, pige Marie Olsd. Hynie, Zacharias Nielsen Fossum, Johannes Bæruldsen Blegebakken. HD Tharaldsen.

f. 17/10-1852 midlertidig i Skien. dbt. 2/1-1853 her. Erik Rasmussen BbKl. og Andrea Torgersdatters Marthe Kirstine. Fadd: Anders Johnsen Ballestad, Jacob Evensen ib., Johan Andersen und. Foss, pige Maren Larsd. Langerød, pige Kirsten Torgersd. Solie.

f. 7/5-1852. dbt. 2/1-1853. Johannes Pedersen und. Aarhuus og Dordi Gundersdatters Else. Fadd: Hans Gundersen Tyskland, Christian Johannesen und. Falkum, Ole Johannesen und. Aarhuus, Hans Gundersens Kone Aaste Olsd. Tyskland, pige Karen Johansd. Gulseth. HD Anders Lie.

f. 2/11-1852. dbt. 2/1-1853. Lars Halvorsen N. Brækkejord og Aase Gurine Abrahamsdatters Anne Gurine. Fadd: Christian Christiansen Brækkej., Aslak Christensen ib., pige Anne Kirstine Halvorsd. i Skien, Begge forældrene selv.

f. 10/11-1852. dbt. 2/1-1853. Anders Isaksen Brændseter und. Moe og Marthe Karine Halvorsdatters Anne. Fadd: Engebregt Eriksen Rød og Kone Karen Isaksd., pige Sophie Halvorsd. Rising, Ole Halvorsen ib., Abraham Olsen Liestul.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 17/12-1852. Ole Johnsen Skiefjeld og Gunhild Hansdatters Marthe Kirstine. Fadd (ingen faddere) Død før Daabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af John Olsen Skiefjeld.

f. 16/9-1852. dbt. 2/1-1853. Halvor Pedersen S. Brækkejord og Gurine Andrea Larsdatters Laura Tellephine. Fadd: Theodor Larsen i Skien, John Carlsen ib., Lars Gjertsen Brækkej., John Pedersen Kone Elen Maria Hansd. ib., pige Anne Pedersd. i Skien.

f. 7/7-1852. dbt. 16/1-1853. Halvor Halvorsen und. Hynie og Berthe Nielsdatters Anne Maria.  Fadd: Tollef Halvorsen Follestads Kone Grethe Pedersd., pige Andrea Halvorsd. i Skien, Jens Nielsen Hynie, Marcus Danielsen Skien, Tollef Nielsen Fossum. HD af Anders Jensen Lien.

f. 2/10-1852. Halvor Rasmussen Oterholt og Ingeborg Pedersdatters Thorine. Fadd: (ingen faddere). Død førend Hjemmedaabens Bekræftelse. HD af Ole Oterholt.

f. 9/1-1853. Peder Olsen Leikaas og Helvig Simonsdatters Maren. Fadd: (ingen faddere) Død før Daabens Bekræftelse. HD af Skoleholder Hans Larsen.

f. 12/4-1852. dbt 2/1-1853. Østen Gundersen Hynie og Helvig Nielsdatters Knud. Fadd: Ole Peter Olsen Fossum, Lars Anundsen ib., Thor Olsen ib., pige Marie Johnsd. ib., Karen Gundersd., Erik Jønnevalds(?) kone. HD Anders Lie.

f. 3/10-1852. dbt. 2/1-1853. Isak Abrahamsen Dyrkold og Helge Olsdatters Aslak. Fadd: Rasmus Dyrkold, Christopher Halvorsen Hougerød, Peder Christensen Gløsmyhr, pige Marthe Olsd. Oterholt, moderen selv. HD Skoleh. Hans Nielsen Bøe.

f. 18/12-1852. Ole Andersen BbKl. og Inger Andrea Jensdatters Hans. Fadd: (ingen faddere) Død før Daabens Bekræftelse. HD af Knud Pedersens Kone.

f. 8/11-1852. dbt. 16/1-1853. Isak Zachariassen Klevn og Inger Karine Eriksdatters Zacharias. Fadd: Jens Zachariassen Kleven, og Kone Karen Aslaksd., pige Helvig Zachariasd. ib., Torsten Olsen ib., Niel Nielsen Hougerød. HD Ole Hobæk.

f. 7/12-1852. dbt. 16/1-1853. Ole Nielsen Skyer og Johanne Ernestine Johannesdatters Johannes. Fadd: Peder Christensens Kone Berthe Nielsd. Skouen, pige Karen Johannesd. Eegaasen, Johannes Jensen ib., Kittel Nielsen Skyer, Hans Olsen Meen.

f. 31/10-1852. dbt. 23/1-1853. Bagersvend Theodor Severin Knudsen Bbkl. og Berthe Kirstine Nielsdatters Niels Emil. Fadd: Jan Solvesens Kone Maren paa Grinie, pige Ingeborg Johnsd. af Skien, Engebregt Ryen Brækkej., Lars Beier i Skien, Erik Aulie ibid.

f. 15/10-1852. dbt. 13/1-1853. Skibsfører Andreas Bomhoff Grinie og Dorthea Sophie Bomhoffs Bendix. Fadd: Madame Nicoline Grøndahl, Jomfr. Hanne Cock, Brevig, Kjøbm. Lud. Ludvigsen i Skien, Skibscapitain Halvor Arveskoug, Peder Haraldsen i Skien.

f. 8/12-1852. dbt. 23/1-1853. Anund Andersen Aashammer og Ingeborg Kirstine Engebregtsdatters Johan. Fadd: Ellef Olsens Kone Karen Elisabeth Engebregtsd. und. Bøe, pige IngeborgHansd. Jønnevald, Johannes Caspersen Aashammer, Jens Andreas Andersen Ulsvand, Rasmus Andersen ib.

f. 27/11-1852. dbt. 23/1-1853. Hjulmager Ole Christophersen N. Brækkejord og Agnethe Aasine Sørensens Johan Theodor. Fadd: Halvor Johnsens Kone Ingeborg Larsd. und. Frogner, pige Sophie Torkildsd. Laurvig, Torkild Sørensen ib., Peder Sigfridsen Fossum, Anthon Sørensen Brækkejord, Sadelmager Larsen i Skien.

f. 27/1-1853. NB. Svenke. Ungk. Johannes Torkildsen Aasen og Pige Aaste Svenkesdatter. Tvilling uægte. Anmeldt af Faderen. Døde før Daabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Søren Tufte.

f. 27/1-1853. NB. Johannes. Ungk. Johannes Torkildsen Aasen og Pige Aaste Svenkesdatter. Tvilling uægte. Anmeldt af Faderen. Døde før Daabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Søren Tufte.

f. 30/12-1852. dbt. 13/2-1853. Even Olsen Sørbøe og Maria Anne Anundsdatters Ole. Fadd: Torger Johnsens Kone Maria Olsd. Kittelrød, pige Anne Anundsd. Ballestad, Anund Isaksen ib., John Olsen Skien, Johannes Olsen Sørbøe.

f. 31/12-1852. dbt. 27/2-1853. Torsten Olsen Kleven og Anne Kirstine Torgrimsdatters Torgrim. Fadd: Christian Christiansen og Kone Jørgine Pedersd. Gundbjørnsdalen, pige Andrea Sørensd. Doxrød, Isak Engebregtsen ib., Niels Johannesen Kleven. HD Ole Hobæk.

f. 22/8-1852. dbt. 27/2-1853. Niels Engebregtsen und. Eriksrød og Anne Nielsdatters Ole. Fadd: Engebregt Eriksen Rød og Kone Karen Isaksd., pige Inger Maria Eriksd., Ole Gundersen Afsøla (i Slemdal G.S.), Hans Christensen Lien und. Tufte. HD Ole Oterholt.

f. 8/10-1852. dbt. 13/2-1853. Johannes Andersen Flata und. Moe og Kirstine Zachariasdatters Karen Andrea. Fadd: Niels Gjertsens Kone Maren Zachariasd. Høimyhr, pige Thurine Andersd. Lund, Anders Isaksen Brændsæter, Søren Andersen BbKl., Hans Andersen Moe.

f. 1/1-1853. dbt. 13/2-1853. Ole Jørgensen Hobæk og Anne Larsdatters Sophie Augusta. Fadd: Sadelmager Juel og Kone i Skien, Halvor Johnsen Frogner, Ole Halvorsen Mustvedt, Peder Eliassen Wattenberg, pige Johanne Sophia Nielsd. ib.

f. 1/11-1852. dbt. 27/2-1853. Hans Olsen Follestad og Marthe Arnesdatters Olava. Fadd: Halvor Olsens Enke Anne Olsd. i Skien, pige Maren Isaksd. Follestad, Ole Olsen ib., Tollef Halvorsen ib., Halvor Nielsen Folloug. HD af Faderen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 2/1-1853. dbt. 27/2-1853. Anders Thorsen Gulseth og Mariane Gundersdatters Maren. Fadd: Knud Gundersen Gulseth, Jacob Thorsen und. Bratsberg, pige Anne Thorsd. ib., Begge forældrene selv.

f. 2/10-1852. dbt. 6/3-1853. Anders Eriksen Fossum og Karen Olsdatters Ingeborg. Fadd: Peder Andersens Kone Karen Oline Pedersd. Fossum, pige Anne Olsd. Berberg, Thor Olsen Fossum, Erik Eriksen ib., Christopher Christophersen ib. HD Tharaldsen.

f. 25/10-1852. dbt. 6/3-1853. Just Sørensen N. Brækkejord og Laurentze Gundersdatters Ulrikke Marie. Fadd: Christen Sørensens Kone Andrea Gundersd. i Skien, pige Karen Anundsd. Brækkej., Peder Sørensen ib., Andreas Sørensen i Skien, Torsten Torstensen ib.

f. 6/1-1853. dbt. 24/3-1853. Georg Jessen Cudrio, Wenstøb og Berthe Marie Evensdatters Thalie Cathrine. Fadd: Madame Oliva Ludvigsen i Skien, Jfr. Karen Lund, Aarhuus, Even Christensen Kløverød, Skolelærer Anthon Biørn, Handelsbetjent Otto Eberhardt i Skien. HD af Kjøbmand Lund.

f. 23/2-1853. dbt. 24/3-1853. Isak Thronsen Nygaard og Kirsten Andersdatters Elen Thurine. Fadd: Lars Thronsen, Skien, Torjus Thronsen Borgeskov, Lars Larsen Meen, pige Ingeborg Johnsd. ib., moderen selv.

f. 20/9-1852. dbt. 24/3-1853. Niels Gundersen Fossum og Maren Christensdatters Christiane. Fadd: Hans Olsens Kone Maren Abrahamsd. Fossum, Pige Dorthea Gundersd. ib.,Peder Christensen ib., Torsten Olsen ib., Thor Olsen ib. HD Tharaldsen.

f. 4/1-1853. dbt. 24/4-1853. Mathias Jacobsen Aarhuus og Marthe Olsdatters Lise. Fadd: Halvor Halvorsen und. Hynie og Kone Berthe Elisabeth Nielsd., John Olsen Furuvald, John Peter Larsen Bugten i Solum, pige Maren Gurine Olsd. Furuvald.

f. 7/2-1853. dbt. 24/4-1853. Ole Abrahamsen und. Bøe og Ingeborg Halvorsdatters Karen Maria. Fadd: Christen Nielsen Hoppestad, Ole Halvorsen Dyrkold, Aslak Paulsen Skriva, pige Karen Maria Abrahamsd. Hoppestad, Moderen selv.

f. 8/10-1852. dbt. 27/2-1853. Skolelærer Bjørn Tharaldsen Fossum og Ingeborg Christiansdatters Christian. Fadd: Christen Rasmussen Fossum og Kone Anne Kirstine, John Hansen ib., Skolelærer Halvor Halvorsen, pige Kari Hansdatter. HD af Faderen.

f. 9/1-1853. dbt. 27/2-1853. Andreas Christensen Follestad og Thore Marie Sørensdatters Søren. Fadd: Ole Jørgensen i Skien, Tobias Christensen ib., Niels Sørensen Follestad, John Pedersens Kone Andrea Sørensd. ib., pige Anne Berthea Sørensd..

f. 14/1-1853. dbt. 6/3-1853. Ole Jacobsen Ekonrød und. Moe og Karen Olsdatters Ole.  Fadd: Johannes Andersen Flata og Kone Kirstine Pedersd., Peder Jacobsen Rønningen i Slemdal, pige Thorine Olsd. Ekonrød.

f. 13/1-1853. dbt. 6/3-1853. Jens Pedersen Stulen og Ingeborg Lucasdatters Peder. Fadd: Peder Bæruldsen Aas, Jens Halvorsen Gaasehølens Kone Kirstine Jensd., Halvor Isaksen Stulen, pige Maren Karine Pedersd. Aas. HD af Skolelærer Hans Nielsen Bøe.

f. 26/1-1853. Ole Torgrimsen S. Brækkejord og Elen Christine Henriksdatters Udøbte drengebarn. Fadd: (ingen faddere) Døde uden Daab.

f. 15/1-1853. dbt. 6/3-1853. Svennung Nielsen Aarhuus og Inger Olsdatters Anders. Fadd: Jens Eliassen Aarhuus, Abraham Pedersen Wenstøb, Abraham Nielsen Wattenberg, pige Maren Nielsd. Aarhuus, Moderen selv.

f. 23/1-1853. dbt. 13/3-1853. Niels Tollefsen Aasen und Tufte og Gurine Olsdatters Engebregt. Fadd: Isak Christensens Kone Maria Andersd. Holm, Lars Helgesen Langerød, Anders Olsen Skilbred, Niels Halvorsen Lyngaasen, pige Karen Halvorsd. Langerød.

f. 28/1-1853. dbt. 13/3-1853. Ole Olsen Jarseng og Anne Gundersdatters Martin. Fadd: Mathias Gundersen Ramsaasens Kone Maria Eriksd., pige Karen Maria Mathiasd. Klep, Isak Nielsen Jarseng, Erik Olsen Bakkeskov, Gunder Gundersen Ramsaasen.

f. 9/1-1853. dbt. 24/3-1853. Anders Gulbrandsen Teigen und. Moe og Anne Pedersdatters Gunder. Fadd: John Olsen Wasenden, Lars Guldbrandsen Luxefjeld, Niels Pedersen Flittig og Kone Kirsti Olsd., pige Sophie Halvorsd. Rising.

f. 7/11-1852. dbt. 24/3-1853. Christen Christophersen und. Dyrkold og Berthe Engebregtsdatters Andreas. Fadd: Rasmus Engebregtsens Kone Maria Olsd. Magnild Eriksd. Dyrkold, Engebregt Rasmussen ib., Anders Halvorsen Furuvald, Christopher Christensen.

f. 15/1-1853. dbt. 24/3-1853. Isak Svendsen Bøe N. og Berthe Pedersdatters Peder. Fadd: Peder Svendsen Skilbred, Hans Evensen Bøe, Torsten Mattisen ib., Hans Evensens Kone Thore Davidsdatter, pige Elen Pedersd. ib.

f. 23/3-1853. Marcus Larsen N. Brækkejord og Helvig Marie Olsdatters drengebarn (uden navn). Død uden Daab.

f. 4/3-1853. dbt. 10/4-1853. Isak Jensen und. Bøe og Karen Frantsdatters Jens. Fadd: Niels Jensen Fossum, Engebregt Frantsen und. Tufte og Kone Maria Andersd., pige Gurine Jensd. i Skien, Faderen selv. HD af Skoleholder Hans Nielsen.

f. 31/1-1853. dbt. 24/4-1853. Christopher Nielsen Holt BbKl. og Christiane Hansdatters Christian. Fadd: Hans N. Holts Kone Maren Christiansd. BbKl., pige Nicoline Nielsd. ib., Børre Børresen ib., Engebregt Jacobsen Hougen ib., Halvor Halvorsen ibid.

f. 14/2-1853. dbt. 1/5-1853. Jacob Thronsen Ballestad og Kirsten Pedersdatters Elen. Fadd: Peder Pedersen Bugten og Kone Inger Gundersd. af Solum, Jørgen Pedersen ib., Christen Sørensen und. Øvrum, pige Elisabeth Pedersd. Hougen. HD Skoleh. Lars Isaksen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 20/2-1853. dbt. 8/5-1853. Jacob Bentsen und. Espedalen og Karen Jansdatters Ragnild Marie. Fadd: Niels Andersens Kone Ingeborg Jensd. Fløtterød, pige Elise Pedersd. Hougen, Ole Jansen Løberg, Niels Johnsen Ballestad, Anders Pedersen ib. HD ditto.

f. 2/4-1853. dbt. 8/5-1853. Jens Henriksen BbKl. og Kone Anne Elisabeth Larsdatters Berthe Petrea. Fadd: Halvor Borgersens Kone Anne Henriksd. und. Bratsberg, pige Karen Hansd. BbKl., Abraham Olsen ib., Hans Johnsen ib., Nicolay Danielsen ib.

f. 27/4-1853. Ole Olsen Follestad og Anne Pedersdatters Ingeborg. Fadd: (ingen faddere) Død før Daabens Bekræftelse. HD af Faderen.

f. 2/2-1853. dbt. 22/5-1853. Anders Nielsen und. Meen og Karen Christensdatters Ragnild Marie. Fadd: Ole Christensen Kolkind, Kittel Nielsen Skyer, Niels Helgesen und. Meen, pige Anne Gurine Nielsd. Ballestad, moderen selv. HD Lars Isaksen.

f. 15/2-1853. dbt. 29/5-1853. John Helgesen BbKl. og nu afdøde Kone Maren Olsdatters Olava. Fadd: Isak Sørensens Kone Karen Knudsd. BbKl., pige Dorthe Maria Johnsd. i Skien, Sigurd Halvorsen Langeland, Ole Sigurdsen ib., Niels Isaksen Skyer. HD Niels Løbergs K.

f. 24/3-1853. dbt. 29/5-1853. Jens Isaksen Rønningen i Luxefjeld og Anne Helvig Johnsdatters Ingeborg Karine. Fadd: Niels Pedersen Flittig og Kone Kirsti Olsd., pige Karen Andersd. Liestul, Ole Johnsen Thormodsrød, Ole Larsen Sætret i Luxefjeld.

f. 24/2-1853. dbt. 29/5-1853. Hans Johannesen und. Borrestad og Kirstine Knudsdatters Maren Kirstine. Fadd: Niels Johannesen und. Borrestad, Anders Engebregtsen, pige Marie Olsd., Osebakken, Begge forældrene selv. HD Skoleh. Lars Isaksen.

f. 19/2-1853. dbt. 29/5-1853. Peder Christensen und. Borge og Magrethe Gundersdatters Petrea. Fadd: Ole Jacobsen Borgeskov, Zacharias Mortensen ib., August Wilhelm Larsen ib., pige Kirsten Olsd. Egelie, pige Marthe Olsd. i Porsgrund.

f. 5/6-1852. dbt. 29/5-1853. Jacob Olsen und. Borge og Aase Maria Knudsdatters Karen Kirstine. Fadd: Hans Johannesen und. Borrestad, Ole Jacobsen og Knud Jacobsen Borgeskov, Hans Kiøstolfsens Enke Inger Knudsd. i Porsgrund, moderen selv.
Møtte ikke før 12. Juni.

f. 30/11-1852. NB. Anne. Pige Ingeborg Torgrimsdatter Dhle og Ungk. Matros Engebregt Olsen af Langesund. Døde før Daabens Bekræftelse. HD af Anders Nielsen Dahle. Uægte. Anmeldt af Anders Dahle.

f. 29/3-1853. dbt. 29/5-1853. Abraham Pedersen Wenstøb og Anne Gurine Christiansdatters Maren Martine. Fadd: Jan Christiansens Kone Anne Gurine Christensd., Limie, pige Berthe Torstensd. ib., Peder Pedersen Wenstøb, Peder Jansen ib., Niels Johansen ib.

f. 30/1-1853. dbt. 1/5-1853. Knud Pedersen BbKl. og Karen Clemetsdatters Christian Fredrik. Fadd: Christopher Jørgensen BbKl. og Kone Kirstine Clemetsd., pige Anna Laurine Pedersd. ib., Anders Hansen ib., Svend Hansen ib. HD af Svend Hansen (Numme).

f. 14/3-1853. dbt. 1/5-1853. Ole Johnsen Buslaatten og Anne Olsdatters John. Fadd: Johannes Pedersen Aarhuus, Niels Thorsen Mæhla, Ole Olsen ib., pige Dorthe Johnsd. Jønnevald, pige Marthe Olsd. Fossum.

f. 30/1-1853. dbt. 22/5-1853. Jacob Andersen BbKl. og Inger Andrea Gundersdatters Andreas. Fadd: Ole Andersens Kone Inger Andrea Jansd. BbKl., pige Gurine Olsd. ib., Gunder Aslaksen Berg, Aslak Gundersen ib., Anders Paulsen i Skien. HD af Svend Numme.

f. 3/3-1853. dbt. 22/5-1853. Hans Peter Pedersen Borge og Anne Kirstine Thronsdatters Peder. Fadd: Lars Thronsen i Skien, Martin Johnsen ib., Lars Larsen Holmen, pige Berthe Thronsd. Meen, moderen selv.

f. 17/4-1853. dbt. 22/5-1853. Harald Gundersen Gulseth og Karen Olsdatters Gunder. Fadd: Isak Eriksens Kone Ragnild Larsd. und. Gulseth, pige Guri Hansd., Niels Olsen und. Falkum, Wetle Olsen Mæhla, Ole Olsen ib.

f. 7/5-1853. dbt. 29/5-1853. John Andreas Hansen Fossum og Maren Abrahamsdatters Hans. Fadd: Niels Mortensens Kone Gunild Pedersd. Fossum, pige Pernille Hansd. ib., Anders Hansen ib., Søren Henriksen ib., Ole Olsen i Skien.

f. 30/3-1853. dbt. 29/5-1853. Christen Hansen und. Aas og Karen Andersdatters Hans Christian. Fadd: Isak Andersen BbKl. og Kone Berthe Pernille Hansd., Ole Waldemarsen Aashammer, Andreas Knudsen Gaupaas, pige Gurine Andersd. und. Foss.

f. 12/3-1853. dbt. 29/5-1853. NB. Niels. Pige Bergith Halvorsdatter fra Bøe Præstegjeld, nu i Kleven og Ungkarl Jens Nielsen Kleven. HD af Gunder Kleven. Uægte. Anmeldt af moderen.
Fadd: Mathias Sørensen Fjelddalen, Ole Christensen Doxrød, Jan Engebregtsen ib., Peder Olsens Kone Maren Nielsd. Fjelddal, pige Tharand Olsd. ib.

f. 3/3-1853. dbt. 29/5-1853. Mads Andersen Rød und. Kiise og Maren Kirstine Olsdatters Ole. Fadd: Niels Andersen Doxrød, Niels Johannesen Kleven, Halvor Olsen Gaasehølen, pige Anne Nielsd. Kleven og moderen selv.

f. 24/5-1853. Isak Tollefsen Stulen (und. Lid. G.S.), nu i Bodsfengsel og Maren Kirstine Fredriksdatters Ole. Fadd: (ingen faddere) Død førend Daabens Bekræftelse. HD af Skoleh. Niels Krageto.

f. 3/5-1853. dbt. 12/6-1853. Peder Clausen und. Foss og Maren Pedersdatters Christian. Fadd: Jan Christiansen Limie og Kone Gurine Christophersd., pige Gurine Andersd. und. Foss, Ole Olsen Oterholt, Anders Andersen und. Nøklegaard.

f. 8/3-1853. dbt. 10/6-1853. Hans Jacobsen und. Berberg og Helvig Olsdatters Hans. Fadd: Ole Pedersens Kone Gunild Thronsd. und. Tufte, pige Maren Rasmusd. Slettene, John Olsen Wasend, Hans Christensen und. Tufte, Jacob Olsen Jønnevald.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 25/11-1852. dbt. 12/6-1853. Christen Hansen Nedre Wenstøb og Agnethe Andersdatters Anne Jacobine. Fadd: Hans Andreas Eriksen und. Aarhuus, Ole Aslaksen Wenstøb, Gulbrand Jensen Fossum, Christian Johansens Kone Anne Magrethe Pedersd. ib., pige Pauline Gulbrandsd. Wenstøb.

f. 4/4-1853. dbt. 12/6-1853. NB. Maria Anne. Enken Kirsten Maria Sørensdatter BrKl. og Sagarbeidsmand og (.........) Aslak Nielsen Berg, BbKl. Uægte. Anmeldt af Moderen.
Fadd: Anders Andersen BbKl., Søren Olsen ib., Niels Andreassen ib., pige Else Maria Nielsd. ib, moderen selv.

f. 18/2-1853. dbt. 12/6-1853. Isak Andersen BbKl. og Berthe Jensdatters Inger Andrea. Fadd: Gunder Axelsen Hynie og Kone Anne Andersd. BrKl., Ole Larsen Laugmandsgaarden, Johannes Andersen Gulseth, pige Gurine Andersd. i Skien. HD af Isak Halvorsen BbKl.

f. 25/2-1853. dbt. 12/6-1853. Isak Andersen und. Meen og Anne Thurine Nielsdatters Hanne. Fadd: Enke Karen Andersd. und. Nygaard, pige Live Thorsd. Meen, Anders Nielsen ib., Knud Larsen Braanen, Christen Olsen Steensrød. HD Skoleh. Lars Isaksen.

f. 14/10-1852. dbt. 12/6-1853. Johan Johnsen und. Guseth og Maren Kirstine Nielsdatters Elen Nicoline. Fadd: Anders Nielsen und. Hynie, Christian Jørgensen und. Gulseth, Fredrik Jørgensen ib., pige Anna Helene Jacobsd. Gulseth, moderen selv. HD Anders Pettersen.

f. 15/3-1853. dbt. 10/6-1853. Orocurator Jørgen Adolph Dahl, Haven (und. Falkum) og Julie født Plesners Elen Christine. Fadd: Skattefoged Bendix Plesner fra Bergen (f. i Skien1807), Kiøbmand Teleph Plesner i Skien og Kone Grethe Plesner, Jomfru Julie Myhre ib., faderen selv.

f. 19/5-1853. dbt. 19/6-1853. John Gundersen Rønningen und. Løberg og Karen Andersdatters Berthe Kirstine. Fadd: John Andersen Langerød og Kone Karen Wetlesd., pige Kirsten Andersd. ib., Even Larsen Rønningen, Even Gundersen Bbkl.

f. 2/3-1853. dbt. 19/6-1853. Erik Eriksen Fossum og Karen Gundersdatters Johanne. Fadd: Niels Gundersens Kone Maren Magrethe Christensd. Fossum, pige Maren Karine Halvorsd. ib., Østen Gundersen ib., Anders Eriksen ib., Johannes Larsen. HD Tharaldsen.

f. 12/5-1853. dbt. 19/6-1853. Niels Isaksen Sætret i Luxefjeld og Thone Johannesdatters Gunild Maria. Fadd: Clemet Johannesen Luxefjeld og Kone Karen Andersd., Halvor Olsen Sætret, Christopher Christensen, pige Thorine Børresd. Gaaserud.

f. 9/5-1853. dbt. 19/6-1853. Niels Olsen Stulen N. og Ingeborg Simonsdatters Maren. Fadd: Aslak Halvorsens Kone Helvig Madsd. Aas, pige Anne Gurine Halvorsd. ib., Christen Olsen und. Fossum, Halvor Olsen ib., Ole Halvorsen Aas.

f. 25/4-1853. dbt. 19/6-1853. Niels Andersen N. Brækkejord og Gurine Gundersdatters Anne Kirstine. Fadd: Niels Johnsen Brække, Peder Johnsen Rød og Kone Gunild Halvorsd., pige Hanne Pedersd., Anders Larsen ib. HD af Skolelærer A. Biørn.

f. 10/2-1853. dbt. 12/6-1853. Gunder Halvorsen und. Moe og Inger Maria Olsdatters Halvor. Fadd: Niels Larsen Moe, Torkild Halvorsen und. Bøe, Abraham Torjussen fra Solum, pige Ingeborg Halvorsd. ib., moderen selv.

f. 25/4-1853. dbt. 12/6-1853. Ole Gundersen und. Ø. Borge og Amborg Larsdatters Lars. Fadd: Peder Larsen Meen, Halvor Larsen Ballestad, pige Marthe Hansd. Meen, begge forældrene selv. HD af Skoleh. Niels Andersen Krageto.

f. 27/4-1853. dbt. 12/6-1853. Anders Pedersen Gulseth og Maren Anne Stiansdatters Bernhard Severin. Fadd: Stian Pedersens Kone Maren D. Pedersd. Klep i Eidanger, pige Mathilde Gundersd. Gulseth, Gunder Nielsen Sperrebakken, Knud Pedersen Gulseth, Jørgen Stiansen Klep.

f. 12/12-1852. dbt. 12/6-1853. Daniel Olsen und. Foss og Maren Pedersdatters Mads. Fadd: Mads Pedersen Sneltvedt, Gunder Pedersen Frogner, Aslak Johannesen und. Bratsberg, Mads Pedersens Kone Anne Jørgensd. Sneltvedt, pige Johanne Maria Gundersd. und. Frogner. HD af Ole Oterholt.

f. 25/2-1853. dbt. 12/6-1853. Engebregt Johannesen BbKl. og Joachime Andrea Gundersdatters Nicolay. Fadd: Johannes Hansens Kone Petronelle Christophersd. BbKl., pige Karen Olsd. Brækkej., Christopher Johannesen Løkenberg, Hans Jacob Johannesen Brækkej., Lars Nielsen Løberg ib.

f. 23/3-1853. dbt. 12/6-1853. Hans Sørensen N. Brækkejord og Maren Isaksdatters Søren. Fadd: Lars Sørensen Brækkej., Lars Larsen BbKl., Ole Isaksen Steensrød, Christen Steensaasens Kone Anne Thronsd., Brækkej., pige Johanne Sørensd. ib.

f. 20/11-1852. dbt. 12/6-1853. NB. Torsten. Ole Halvorsen und. Hougedal og Kirsti Torstensdatter. HD af John Hansen Tuftedalen. Uægte født. Forældrene ægteviede 2. Jan. 1853.

f. 30/4-1853. dbt. 19/6-1853. Christen Olsen Fossum og Inger Olsdatters Martin. Fadd: Anders Olsen Fossum, Isak Olsen ib., Lorentz Lorentzen ib., pige Lovise Jensd. ib., moderen selv. HD af Skolelærer Tharaldsen.

f. 17/5-1853. dbt. 19/6-1853. Aslak Halvorsen Aas og Anne Helvig Madsdatters Simon. Fadd: Niels Olsens Kone Ingeborg Simonsd. Stulen, pige Anne Dorthea Halvorsd. und. Mæhla, Lars Halvorsen Rising, Halvor Simonsen Rosvald, Lars Isaksen Aas.

f. 19/5-1853. dbt. 19/6-1853. Simon Jacobsen Sølie og Maria Rasmusdatters Andreas. Fadd: Anders Jacobsens Kone Ingeborg Rasmusd. Klep, pige Live Isaksd. Espedal, Lars Gundersen Bjerketvedt, Torjus Rasmussen og Peder Rasmussen Øvrum.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 6/2-1853. dbt. 19/6-1853. Marcus Gundersen Rød und. Kiise og Kirsten Knudsdatters Gunder. Fadd: Jacob Knudsen und. Tufte, Peder Knudsen ib., Hans Pedersen und. Berberg, pige Anne Karine Gundersd. Aashammer, moderen selv.

f. 24/3-1853. dbt. 19/6-1853. Anders Nielsen Dahle og Mari Torgrimsdatters Anders. Fadd: Abraham Olsen Høglie, Ole Olsen Fækjend, pige Kirsten Pedersd. i Skien, og begge forældrene selv.

f. 2/5-1853. dbt. 19/6-1853. Halvor Thorbiørnsen Tveten og Anne Gurine Gregersdatters Kirsten. Fadd: Even Olsen Puttekaas og Kone Johanne Thorbiørnsd., Elling Halvorsen Sukken, Thyge Larsen Kiær, pige Magrethe Olsd. Tveten. HD Skoleh. Ole Hobæk.

f. 22/3-1853. dbt. 19/6-1853. Ole Pedersen Sandbakken und. Tufte og Kone Gunild Thronsdatters Anne Petrea. Fadd: Ole Knudsen Kastet und. Foss, Niels Knudsen ib., Jacob Knudsen Aasen, pige Andrea Larsd. ib., moderen selv.

f. 4/4-1853. dbt. 19/6-1853. NB. Marie Pauline. Ungk. Skomagersvend Paul Paulsen Holthe fra Trondhjem og Pige Karen Andersdatter Brækkejord. Uægte. Anmeldt af Pigens Fader.
Fadd: Christen Halvorsens Kone Anne Marie Bøidler, BbKl., Pige Anne Magrethe Andersd. Brækkej., Christopher Johannesen Løkenberg ib., Andreas Pedersen ib., Jørgen Andersen ib.

f. 26/11-1852. dbt. 19/6-1853. Ole Sigurdsen und. Godal og Marie Olsdatters Gunild. Fadd: Ole Knudsen Godal, Anders Rasmussen Bæstul, Erik Hansen Dahle, Pige Kirsten Hansd. ib., moderen selv. HD af Anders Nielsen Dahle.

f. 12/5-1853. dbt. 19/6-1853. Ole Olsen Solum og Anne Hansdatters Sophie. Fadd: Ole Andersen Øgter, Niels Nielsen ib., Ole Halvorsen Eriksrød, Niels Nielsens Kone Gunild Olsd. Øgter, Pige Ingeborg Hansd. Jønnevald. HD af Niels Nielsen Øgter.

f. 14/2-1853. dbt. 19/6-1853. Fredrik Larsen Øgter og Maren Engebregtsdatters Maren Gurine. Fadd: Niels Nielsen Øgter, Niels Gjertsen Høimyhr, Johannes Andersen Flata og Kone Kirstine Zachariasd., moderen selv. HD af Niels Nielsen Øgter.

f. 16/12-1852. dbt. 24/6-1853. Gartner Carl Wilhelm Leisner Fossum og Berthe Marie født Olsens Magrethe Sophie. Fadd: Bogholder Foss' Kone Karen Sarina født Dahl, Pige Mari Guttormsen, Meenstad, John Pettersen Fossum, Møller Mads Pedersen ib., Bødker Johan Jørgen Widerberg i Skien.

f. 26/5-1853. dbt. 10/7-1853. Lars Isaksen Skyer og Anne Dorthe Nielsdatters Karen. Fadd: Ole Nielsens Kone Ernstine Johannesd. Skyer, Pige Maren Isaksd. ib., Peder Christensen Bratsberg, Niels Isaksen Skyer, Lars Zachariassen Skiefjeld.

f. 28/5-1853. dpt. 10/7-1853. Kittel Nielsen Skyer og Anne Johannesdatters Elisabeth. Fadd: Torger Olsens Kone Berthe Maria Christensd. Sneltvedt, Pige Karen Nielsd. Skyer, Peder Johnsen Løberg, Lars Christensen Grønnerød, Lars Kittelsen ib. HD Johannes Eegaasen.

f. 29/3-1853. dbt. 10/7-1853. Thyge Larsen Kjær og Ingeborg Gregersdatters Marie. Fadd: Gunder Larsen Kiær og Kone Maren Johnsd., Halvor Thorbiørnsen Tveten, Ole Halvorsen Mustvedt, Pige Aase Larsd. Kiær. HD af Skolelærer Ole Hobæk.

f. 16/3-1853. dbt. 19/6-1853. Ole Andersen Øgter og Dorthe Olsdatters Niels. Fadd: Ole Olsen Solum, Ellef Ellefsen Øgter, Christian Olsen Eriksrød, Jacob Knudsen Aasens Kone Kirsti Olsd. und. Tufte, Pige Maren Sigurdsd. Gromstul. HD af Niels Iversen.

f. 4/4-1853. dbt. 10/7-1853. Hans Christophersen Fossum og Ingeborg Olsdatters Carl Ingebordius. (Carl Hansen). Fadd: Abraham Abrahamsen fra Mælum Sogn og Kone Anne Kirsti Johannesd., Pige Maren Christophersd. Fossum, Christopher og Peter Christophersen Fossum. HD af Ingeborg Olsd. Fossum.

f. 8/5-1853. dbt. 10/7-1853. Lars Olsen Ballestad og Magrethe Sivertsdatters Edvard. Fadd: Lars Sivertsens Kone Malene Olsd. Enggrav, Pige Gunild Olsd. i Porsgrund, Peter Larsen Strømdal, Iver Lund, Porsgrund, Hans Isaksen Riis.

f. 12/10-1852. dbt. 10/7-1853. Jens Steen Jacobsen Gulseth og Karen Isaksdatters Jacob. Fadd: Gunder Børresen Ballestad, Børre Jacobsen Gulseth, Knud Gundersen ib., Pige Berntine Gundersd. Ballestad, moderen selv. HD af Gunder Ougestad.

f. 13/4-1853. dbt. 10/7-1853. Ole Andersen Follestad og Karen Jørgine Carlsdatters Olavus. Fadd: Sigurd Langelands Kone Elisabeth Olsd., pige Inger Andersd. Aulie, Ole Sigurdsen Langeland, Tollef Paulsen i Skien, Hans Andreassen BbKl.

f. 3/5-1853. dbt. 10/7-1853. Dreiermester Job Engebregt Martinius Bryde, Bbkl. og Henrikke Sophie Sørensens Jens Carl. Fadd: Madame Sophie Holm BbKl., Lina Jørgensen Haven, Snedker Chr. Noord, Skien, Skomager Elias Noord ib., Sivert Pedersen BbKl.

f. 7/7-1853. Peder Jansen Wenstøb N. og Inger Laurine Pedersdatters Olavus. Fadd: (ingen faddere). Død før Daabens Bekræftelse. HD af Skolelærer Tharaldsen.

f. 13/6-1853. dbt. 24/7-1853. Mathias Sørensen Fjelddalen og Anne Christine Børresdatters Børre. Fadd: Engebregt Jansen Doxrød og Kone Kari Pedersd., Just Eriksen Musvedt, Christen Olsen Semb, pige Inger Andrea Bertelsd. i Skien.

f. 17/4-1853. dbt. 24/7-1853. Christen Nielsen und. N. Bøe og Karen Olsdatters Mads. Fadd: Halvor Olsen Kiise, Gunder Aslaksen und. Bøe, Aslak Engebregtsen ib., pige Karen Nielsd. ib., moderen selv. HD af Skoleh. Hans Nielsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 14/2-1853. dbt. 24/7-1853. Ole Tolvsen und. Foss og Karen Olsdatters Jacob. Fadd: Ole Thomassens Kone Karen Knudsd. Aasen und. Jønnevald, pige Karine Gundersd. Aashammer (eller Aarhus?), Ole Olsen Eriksrød, Ole Halvorsen ib., Ole Waldemarsen und. Aas.

f. 17/7-1853. Peder Johannesen Grinilie og Kone Berthe Karine Olsdatters Niels. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Bekræftelse. HD af Anders Hansen Grinilie.

f. 25/6-1853. dbt. 24/7-1853. Abraham Olsen BbKl. og Anne Marie Pedersdatters Hans Andreas. Fadd: Hans Pedersens Kone Berthe Maria Knudsd. Bratsberg, pige Jensine Ravn i Skien, Jens Henriksen BbKl., Isak Pedersen i Skien, Peder Pedersen Øde-Sneltvedt.

f. 13/6-1853. dbt. 24/7-1853. Østen Halvorsen BbKl. og Maren Johnsdatters Johan. Fadd: Ole Johnsen Kolkind, Ole Pedersen Goberg, Nicolay Danielsen, pige Ingeborg Johnsd. i Skien, moderen selv.

f. 23/6-1853. dbt. 31/7-1853. Hans Evensen Bøe mell. og Thore Maria Davidsdatters Anders Christian. Fadd: Anders Andreassen Skogsrød og Kone Helvig Evensd., Torsten Mathiassen Bøe, Peder Olsen ib., pige Karen Davidsd. ib. HD Enke Ingeborg Johnsd. Fossum.

f. 18/4-1853. dbt. 24/7-1853. Even Abrahamsen Fossum og Berthe Trulsdatters Kirsten. Fadd: Gunder Jacobsen Fossum, Jens Jansen ib., Peder Olsen Hynie, pige Kirsten Maria Trulsd. Blegebakken og moderen selv. HD af Anders Lie.

f. 17/3-1853. dbt. 24/7-1853. Gunder Eriksen Kleven og Anne Kittelsdatters Karen Magdalene. Fadd: Isak Zachariassen Kleven og Kone Inger Eriksd., Niels Nielsen Hougerød, Niels Johannesen Kleven, pige Maren Thomine Nielsd.Hougerød. HD Ole Hobæk.

f. 19/1-1853. dbt. 24/7-1853. Christen Pedersen Skiefjeld und. Enggrav og Karen Helene Johnsdatters Anne. Fadd: Anders Andreassen Skogsrød, Simon Larsen Enggrav, John Jensen ib., pige Helvig Johnsd. Brua (und. Meen. G.S.), moderen selv. HD Niels Krageto.

f. 5/7-1853. dbt. 24/7-1853. Christian Nielsen Søndre Bøe og Anne Abrahamsdatters Andrea. Fadd: Aslak Paulsen und. Bøe og Kone Karen Pedersd., Aslak Engebregtsen ib., Lars Olsen ib., pige Maren Olsd. Falkum.

f. 11/4-1853. dbt. 24/7-1853. Hans Knudsen paa Foss lille og Johanne Olsdatters Maria Anne. Fadd: Lars Helgesen Langerød, Mads Jacobsen und. Bøe, Østen Hansen Bøe, pige Helvig Helgesd. ib., moderen selv.

f. 26/6-1853. dbt. 31/7-1853. Isak Olsen Berberg og Kirsten Gulliksdatters Elise. Fadd: Jacob Torstensens Kone Andrine Beruldsd. Berberg, pige Maren Olsd. ib., Marcus Olsen ib., Ole Jensen ib., Ole Gulliksen Præstegaarden.

f. 3/5-1853. dbt. 14/8-1853. Niels Gundersen Steensaasen und. Løberg og Inger Larsdatters Ingeborg Marie. Fadd: Ole Jansens Kone Guro Olsd. Kaasa, pige Johanne Jørgensd. Goupaasen, Hans Isaksen og Søren Isaksen Røsager, Halvor Kittelsen Falkum. HD. Ole Hobæk.

f. 25/7-1853. dbt. 28/8-1853. Isak Christensen Holm og Marie Andersdatters Kirstine. Fadd: Anders Olsen Skilbred, Anders Eriksen Kleven, Ole Nielsen Wattenberg, Zacharias Nielsens Kone Maren K. Arvesd. Berberg, pige Marie Halvorsd. i Skien.

f. 5/7-1853. dbt. 28/8-1853. Niels Jensen und. Fossum og Karen Rasmusdatters Karen Gurine. Fadd: Lars Rasmussens Kone Maren Karine Hansd. Brækkejord, pige Inger Karine Jensd. Puttekaas, Svend Olsen Fossum, Isak Jansen und. Bøe, Lars Christensen i Skien. HD af Skoleholder Biørn Tharaldsen.

f. 30/6-1853. dbt. 28/8-1853. (Tvillinger). Aslak Pedersen BbKl. og Marie Nielsdatters Marie. Fadd: Daniel Pedersen BbKl.'s Kone Grethe Nicolaysd., Nicolay Danielsen ib., Lars Simonsen ib. pige Gunild Andrea Abrahamsd. Graaten.

f. 30/6-1853. dbt. 28/8-1853. (Tvillinger). Aslak Pedersen BbKl. og Marie Nielsdatters Petrea. Fadd: Abraham Pedersen og Peder Pedersen Wenstøb, Engebregt Jansen ib., pige Maren Anne Pedersd. ib., Moderen selv. HD Niels Anundsen Løberg. Begge.

f. 10/5-1853. dbt. 31/7-1853. NB. Niels Olsen. Ungk. Ole Nielsen Grorud og pige Anne Thorine Olsdatter Marker. HD af Skoleholder Ole Hobæk. Uægte. Anmeldt af moderen selv.
Fadd: Jørgen Thorbjørnsen Grinie, Jørgen Eriksen og Gregorius Eriksen Marker, pige Maren Jørgensd. Grinie, pige Tharand Olsd. Fjelddalen.

f. 9/6-1853. dbt. 31/7-1853. Gunder Andersen Limie og Karen Andersdatters Anders. Fadd: Zacharias Andersens Kone Dorthea Henriksd. Fossum, pige Maren Haraldsd. Limie, Halvor Hansen Tufte, Harald Andersen Limie, Ole Peter Andersen ib.

f. 27/6-1853. dbt. 14/8-1853. Jens Halvorsen Meen og Anne Karine Olsdatters Halvor. Fadd: Peder Larsens Kone Mari Gundersd. Meen, pige Inger Engebregtsd. BbKl., Engebregt Olsen Enggrav, Lars Sivertsen ib., Halvor Larsen Ballestad. HD skoleholder Lars Isaksen.

f. 1/5-1853. dbt. 28/8-1853. Isak Ellefsen Gulseth og Asloug Webiørnsdatters Ole. Fadd: Anders Ellefsen Hynie, Christen Olsen Fossum, Halvor Olsen ib., pige Mare Christensd. Gulseth, moderen selv.

f. 23/6-1853. dbt. 28/8-1853. Christen Gundersen Fossum og Dorthea Svendsdatters Andreas. Fadd: Christopher Svendsens Kone Maren Arvesd. und. Fossum, pige Inger Andersd. ib., Peder Gundersen ib., Niels Svendsen ib., Jan Peter Svendsen ib.

f. 26/5-1853. dbt. 11/9-1853 (tvillinger). Gunder Jacobsen Fossum og Karen Olsdatters Jacob. Fadd: Even Abrahamsen Fossum, Christen Olsen og Halvor Olsen Skotland, Hans Isaksens Kone Maren Dorthea Olsd., pige Gunild Maria Jacobsd.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 27/5-1853 (tvillinger). Gunder Jacobsen Fossum og Karen Olsdatters Anne Marie. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Bekræftelse. HD av Skolelærer Tharaldsen. Begge.

f. 9/6-1853. dbt. 11/9-1853. Halvor Johnsen Fossum og afdøde Maren Christiansdatters Johan Christian. Fadd: Niels Jensen Fossum, Peder Olsen Hynie, Christian Halvorsen und. Aarhuus, pige Anne Karine Nielsd. Fossum, pige Kirsten Halvorsd. und. Aarhuus.

f. 4/8-1853. dbt. 11/9-1853. Lars Jacobsen Follestad og Karen Kirstine Pedersdatters Peder. Fadd: Tobias Pedersen i Skien, Paul Pedersen ib, Peder Jensen ib., Pige Andrea Nielsd. ib. og moderen selv.

f. 10/8-1853. dbt. 11/9-1853. Christian Jørgensen und. Gulseth og Karen Olsdatters Jørgen. Fadd: Peder Jensen Fossum, Andreas Jørgensen und. Gulseth, Fredrik Jørgensen ib., pige Berthe Halvorsd. Follestad, moderen selv.

f. 11/5-1853. dbt. 11/9-1853. Jan Pedersen BbKl. og Berthe Kirstine Andersdatters Christian. Fadd: Kittel Nielsen BbKl., Christian Larsen ib. Peder Jahnsen i Skien, pige Marie Andersd. BbKl., pige Anne Kirstine Nielsd. i Skien. HD af Skolel. Gulbrandsen.

f. 30/7-1853. dbt. 18/9-1853. Halvor Nielsen und. Aarhuus og Ingeborg Maria Ellefsdatters Carl. Fadd: Gunder Nielsen Holm und. Aarhuus, Christian Johannesen ib., pige Petronelle Gundersd. ib., begge forældrene. HD af Klokkeren.

f. 9/8-1853. dbt. 18/9-1853. Lars Andersen und. Borrestad og Karen Hansdatters Hans. Fadd: Hans Jensen Ballestad, Isak Eriksen Løberg, pigen Berthe Hansd. Ballestad, begge forældrene selv.

f. 15/8-1853. dbt. 18/9-1853. Lars Halvorsen Slettene und. Aas (und. Moe? G.S.) og Anne Gurine Isaksdatters Lars. Fadd: Peder Pedersen Fjelddalen og Kone Maren Halvorsd., pige Kirsten Halvorsd. Slettene, Halvor Isaksen Stulen, Lars Pedersen Aas.

f. 14/4-1853. dbt. 28/8-1853. Hans Ingvaldsen Teigen und. Moe og Ingeborg Jacobsdatters Anne Kirstine. Fadd: Anund Anundsen Høgelie og Kone Karen Jacobsd., Ole Halvorsen Eriksrød, David Davidsen Holm, pige Karen Jensd. Semb.

f. 30/7-1853. dbt. 18/9-1853. Andreas Hansen und. Bratsberg og Anne Maria Nielsdatters Karen Marie.  Fadd: Hans Jacobsen Folloug, Niels Hansen und. Bratsberg, Peder Christensen ib., pige Jensine Jensd., ib., moderen selv.

f. 6/8-1853. dbt. 18/9-1853 (tvillinger). Christen Jacobsen Lie und. Borrestad og Maren Magrethe Hansdatters Elise. Fadd: Matros Jens Majers Kone Elise Nielsd. i Porsgrund, pige Christine Hansd. Braaten, Carl Eriksen Riis, Iver Christensen Sølie i Porsgrund.
Begge HD af Skoleholder Lars Isaksen.

f. 6/8-1853. dbt. 18/9-1853 (tvillinger). Christen Jacobsen Lie und. Borrestad og Maren Magrethe Hansdatters Marthine. Fadd: Styrmand Severin Bøidlers Kone Kirstine Moe, pige Severine Knudsd. Braaten, Anders Engebregtsen und. Borrestad, Edvard Christian Christensen ib.

 f. 22/8-1853. dbt. 18/9-1853. Andreas Andersen und. Mæhla og Gurine Hansdatters Marthine. Fadd: Halvor Johannesen und. Mæhla, Engebregt Andersen ib., Christopher Andersen i Solum Sogn, John Jacobsen Bøhles Kone Ragnild Engebregtsd., pige Anne Larsd. i Skien.

f. 23/7-1853. dbt. 18/9-1853. Bernt Johnsen BbKl. og Ragnild Olsdatters Berthine. Fadd: Peder Zachariassen Brækkej., Niels Anthonisen BbKl., pige Anne Nielsd. ib., Begge forældrene selv. HD af Faderen selv.

f. 18/7-1853. dbt. 18/9-1853. Niels Andersen und. Ø. Borge og Anne Thurine Nielsdatters Karen Guline. Fadd: Christian Thorsen Høiseth, Nils Thorsen ib., Niels Tollefsen i Augestad, pige Karen Christensd. Sølie, moderen selv. HD af Mathias E. Øvrum.

f. 31/8-1853. dbt. 9/10-1853. Ole Olsen Mindaas und. Meenstad og Kirsten Dorthea Isaksdatters Berthe Kirstine. Fadd: Isak Isaksen und. Borrestad, Anders Andersen Meenstad, pige Anne Olsd. Borrestad, Begge forældrene selv.

f. 2/6-1853. dbt. 9/10-1853. Engebregt Pedersen und. Aarhuus og Karen Jensdatters Berntine Kirstine. Fadd: Ole Jensen Fossum, Fredrik Jørgensen und. Gulseth, Jan Jørgensen ib., pige Anne Elisabeth Hansd. und. Aarhuus, moderen selv. HD af Gunder Augestad.

f. 24/8-1853. dbt. 9/10-1853. Lorentz Lorentzen Fossum og Marthe Eliasdatters Marthe Kirstine. Fadd: Lars Lorentzen Fossum, Jens Eliassen Aarhuus, Christen Olsen Fossum, pige Gurine Larsd. und. Hynie, moderen selv.

f. 17/9-1853. Jens Torkildsen Borgeskov og Ragnild Marie Olsdatters Elise Kirstine. Fadd: (ingen faddere). Døde før Hjemmedaabens Bekræftelse. HD af Skoleholder Lars Isaksen.

f. 13/9-1853. dbt. 23/10-1853. Niels Andersen Wenstøb og Karen Olsdatters Karen Gurine. Fadd: Andreas Andersen Mæhla og Kone Gurine Hansd., Engebregt Andersen ib., Lars Halvorsen Rising, pige Maren Anne Pedersd. Wenstøb.

f. 18/7-1853. dbt. 18/9-1853. Hans Helgesen Gulseth og Berthe Andrea Kittelsdatters Carl. Fadd: Svend Helgesen Gulseth, Knud Gundersen og Carl Gundersen ib., pige Mathilde Gundersd. ib., Moderen selv. HD af Gunder Augestad.

f. 6/8-1853. dbt. 9/10-1853. Peder Pedersen und. Øvre Sølie og Ingeborg Pedersdatters Peter. Fadd: Gunder Olsen, Iver Christensen og Ole Christensen Sølie, pige Marthe Olsd. i Porsgrund, moderen selv. HD af Skolelærer Mathias Øvrum.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 31/8-1853. dbt. 9/10-1853. Niels Jensen Lien und. Fossum og Magrethe Halvorsdatters Halvor. Fadd: Peder Sørensens Kone Marthe Kirstine Madsd. Fossum, pige Karen Olsd. Berberg, Anders Jensen Lien, Hynie, Jens Jensen und. Fossum, Christen Olsen ib. HD Tharaldsen.

f. 22/8-1853. dbt. 9/10-1853. John Jensen Lien Und. Fossum og Gunild Nielsdatters Olavus. Fadd: Niels Svendsen Fossum, Jan Peter Svendsen ib., Iver Svendsen ib., pige Gunild Maria Larsd. ib., moderen selv. HD af Skoleholder Biørn Tharaldsen.

f. 25/7-1853. dbt. 9/10-1853. Kudsk paa Fossum Ole Mouritzen og Elen Olalia Johnsdatters Ferdinand. Fadd: Fredrik Ferdinand Osavy, Smed paa Fossum, John Johnsen Stathelle, Anders Abrahamsen ib., pige Nielsine Johnsd. ib., moderen selv.

f. 6/9-1853. dbt. 9/10-1853. Hans Andersen und. Borrestad og Anne Magrethe Jacobsdatters Jacob. Fadd: Johannes Kittelsens Kone Oline Pedersd. und. Borrestad, pige Lovise Larsd. ib., Rasmus Jacobsen ib., Carl Nielsen ib., Engebregt Hansen ib.

f. 11/9-1853. dbt. 9/10-1853. Erik Hansen Dahle og Christine Christiansdatters Christian. Fadd: Ole Knudsen Kastes Kone Andrea Olsd., pige Karen Hansd. Henningsdal, Abraham Abrahamsen Grinilie, Anders Hansen Moe, Harald Andersen Limie. HD Anders Nielsen Dahle.

f. 2/9-1853. dbt. 23/10-1853. Ole Jensen (rettet fra Jonsen: G.S.) Fossum og Mette Andrea Abrahamsdatters Jens. Fadd: Peder Sørensen Fossum og Kone Marthe Kirstine Madsd., pige Inger Kirstine Pedersd., ib., Even Abrahamsen ib., Hans Rasmussen ib. HD af Thar.

f. 10/9-1853. dbt. 23/10-1853. Peder Gundersen und. Tufte og Ingeborg Elisabeth Arvesdatters Arve. Fadd: Jens Jensen Kampekastet, Fredrik Jørgensen ib., Engebregt Andersen Lien, Anders Andersens Kone Marthe Arvesd. Kampekastet, pige Karen Olsd. Aasen.

f. 2/9-1853. dbt. 30/10-1853. Lars Christensen Grønnerød og Kirsten Andrea Andersdatters Christen. Fadd: Andreas Nielsens Kone Elen Magrethe Christensd. i Skien, pige Karen Helene Johannesd. Eegaasen, Christopher Johannesen Løkenberg, Lars Kittelsen Grønnerød, Ole Andersen Ballestad.

f. 28/9-1853. dbt. 30/10-1853. Bendix Svendsen BbKl. og Inger Magrethe Davidsdatters Daniel Severin. Fadd; Christen Olsen i Skien, Isak Andersen BbKl., Andreas Gjertsen i Graaten, pige Marie Olsd. i Skien, moderen selv.

f. 2/9-1853. dbt. 30/10-1853. Andreas Arnesen Skridtsholt, BbKl. og Hedevig Sophie Christophersdatters Bernt Christopher. Fadd: Ole Andersen Usterud, Engebregt Pedersen Skien, pige Karen Elise Børresen BbKl., Begge forældrene selv.

f. 22/9-1853. dbt. 2/11-1853. (tvilling). Hans Olsen Baaserød og Anne Serine Amundsdatters Olavus. Fadd: John Olsen Buer, Ole Olsen Hørta, Rasmus Nielsen Fløtterød, pige Marie Larsd. Langerød, pige Maren Larsdatter ib. HD af Niels Krageto (begge).

f. 22/9-1853. dbt. 2/11-1853. (tvilling). Hans Olsen Baaserød og Anne Serine Amundsdatters Karen Kirstine. Fadd: Hans Andersen Krageto, Niels Andersen ib., Knud Andersen ib., pige Maren Johnsd. Buer, moderen selv.

f. 17/9-1853. dbt. 23/10-1853. Niels Solvesen Wenstøb og Anne Maria Tolvsdatters Marthe Maria. Fadd: Jan Solvesens Kone Anne Johnsd. Grinie, pige Maren Jørgensd. ib., Tolv Jansen Wenstøb, Abraham Pedersen ib., Solve Engebregtsen Grinie.

f. 30/9-1853. dbt. 23/10-1853. Smed Adolph Thronsen og Christiane Engebregtsdatters Thore Petrea. Fadd: Carl Thronsens Kone Kirsten Larsd. Porsgrund, pige Gunild Mikkelsd. und. Ballestad, Constantinus Thronsen Fossum, Even Evensen Folloug, Christian Evensen ib.

f. 24/9-1853. dbt. 30/10-1853. Jacob Knudsen und. Tufte og Andrea Larsdatters Karen Lovise. Fadd: Ole Knudsen Kastet og Kone Andrea Olsd., Niels Knudsen ib., Ole Thomassen und. Jønnevald, pige Andrea Jansd. und. Tufte.

f. 2/10-1853. dbt. 30/10-1853. John Pedersen Follestad og Maren Henriksdatters Petrea. Fadd: Ole Henriksens Kone Thurine Torsd., Brækkejord., pige Lisbeth Hansd. i Skien, Ole Olsen Follestad, Niels Pedersen ib., faderen selv.

f. 30/8-1853. dbt. 30/10-1853. Hans Olsen und. Meen og Anne Nielsdatters Gunild Maria. Fadd: Ole Nielsen Skyer og Kone Ernstine Johannesd., Lars Isaksen ib., Peder Christensen und. Bratsberg, pige Karen Nielsd. ib.

f. 20/10-1853. dbt. 13/11-1853. John Pedersen S. Brækkejord og Elen Maria Hansdatters Petrea Augusta. Fadd: Ole Andersen i Skien, Lars Andersen Bejer ib., Christian Christensen Brækkejord, pige Anna Maria Hansd. i Skien, moderen selv.

f. 1/11-1853. dbt. 20/11-1853. Hans Pedersen paa Riis og Pernille Hansdatters Helmine. Fadd: Halvor Halvorsen Riis, Hans Isaksen ib., Jacob Isaksen ib., Anders Larsens KoneAsgjer Gjermundsd. Riis, pige Maren Andersd. ib.

f. 27/8-1853. dbt. 20/11-1853. Tov Larsen und. Strømdal og Aaste Olsdatters Anne Serine. Fadd: Torsten Larsen i Solum, og Kone Gunild Hansd., Claus Olsen fra Holden, Jens Hansen Fossum, pige Maren Larsd. Gulseth.

f. 14/10-1853. dbt. 11/12-1853. Erik Pedersen Frogner og Karen Nielsdatters Maren Susanne. Fadd: Gunder Pedersen Frogner og Kone Berthe Johnsd., pige Andrea Christensd. Mustvedt, Peder Eriksen ib., Andreas Pedersen Frogner.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 12/11-1853. dbt. 11/12-1853. Erik Halvorsen BbKl. og Christiane Andersdatters Nicoline. Fadd: Isak Tovsen Falkum, Thomas Hansen ib. og Kone Marthe Andersd., Anders Andersen BbKl., pige Anne Halvorsd. ib.

f. 12/10-1853. dbt. 13/11-1853. Erik Sørensen Aashammer og Iverine Sophie Tolvsdatters Søren Theodor. Fadd: Johannes Caspersen Aashammer og Kone Anne Svennungsd., Ole Sørensen ib., Johan Bæruldsen Foss, pige Andrea Jensd. ib.

f. 19/9-1853. dbt. 13/11-1853. Peder Olsen und. W. Borge og Helene Knudsdatters Ole Christian. Fadd: Torjus Thronsen Borgeskoven, Engebregt Knudsen Porsgrund, Amund Hansen Klep, pige Anne Johnsd. Porsgrund, moderen selv.

f. 1/11-1853. Søren Nielsen Kolkind og Maren Sybille Olsdatters Hans. Fadd: (Ingen faddere). Død før Daabens Bekræftelse. HD af Skolelærer Lars Isaksen.

f. 24/9-1853. dbt. 20/11-1853. (tvillinger) Halvor Halvorsen BbKl. og Helvig Elisabeth Nielsdatters Halvor. Fadd. Christopher Nielsen Holt BbKl. og Kone Christiane Hansd., Børre Nielsen ib., Ole Andersen ib., pige Nicoline Nielsd.

f. 24/9-1853. dbt. 20/11-1853. (tvillinger) Halvor Halvorsen BbKl. og Helvig Elisabeth Nielsdatters Eduard. Fadd: Hans Nielsen Holt BbKl. og Kone Maren Christiansd., Christen Halvorsen ib., Engebregt Jacobsen Ballestad, pige Karen Elise Nielsd. BbKl.

f. 29/9-1853. dbt. 20/11-1853. Ellef Olsen und. Fossum og Karen Elisabeth Engebregtsdatters Martin. Fadd: Mads Larsen Langgangen og Kone Karen Olsd., Peder Engebregtsen Fossum, Anund Andersen und. Aas, pige Marthe Pedersd. und. Fossum.

f. 20/10-1853. dbt. 20/11-1853. Gunder Clausen Follestad og Karen Maria Jacobsdatters Jacob. Fadd: Christen Kiøstolfsen Follestad, Kiøstolf Christensen ib., Gunder Olsen ib., pige Mari Olsd. ib., moderen selv.

f. 14/10-1853. dbt. 27/11-1853. Peder Johnsen Løberg og Karen Jensdatters Peder. Fadd: Niels Jensens Kone Marthe Johnsd. Øde-Sneltvedt, pige Johanne Maria Gundersd. Frogner, Ole Jensen Løberg, Halvor Johannesen Bøhle, Peder Olsen Sørbøe.

f. 4/11-1853. dbt. 11/12-1853. Jens Halvorsen Gaasehølen und. Aas og Kirstine Jensdatters Aslak. Fadd: Jens Isaksen und. Foss, Lars Rasmussen Slettene, Peder Halvorsen Gaasehølen, pige Andrea Jensd. und. Foss, moderen selv.

f. 15/9-1853. dbt. 11/12-1853. Hans Kittelsen Mauraasen und. Tufte og Karen Halvorsdatters Halvor. Fadd: Halvor Gulliksen Mæhla, Ole Isaksen Brækkejordet, Ole Johnsens Kone Gunild Amundsd. Sandbakken und. Tufte, pige Magrethe Hansd. Kiise, faderen selv.

f. 26/10-1853. dbt. 18/12-1853. Thomas Andersen BbKl. og Live Halvorsdatters Halvor. Fadd: Isak Andersens Kone Berthe Petronelle Hansd. (ib. G.S..), pige Anne Halvorsd. Skien, Elias Andersen BbKl., Johan Tovsen ib., Fredrik Isaksen Bratsberg.

f. 25/10-1853. dbt. 27/12-1853. Kontorist Børre Børresen BbKl. og Olava Kirstine Wenstøbs Niels Christopher. Fadd: Halvor Halvorsens Kone Helvig Nilsd. BbKl., pige Karen Elise Nielsd. ib., Kiøbm. Constantius Rode i Skien, Kiøbm. Ludvig Rode ib., Fredrik Aanundsen ib.

f. 5/10-1853. dbt. 27/12-1853. Hans Andreas Anthonisen i Follestad og Olea Jensdatters Jens Anthon. Fadd: Christian Holm i Skien, Abraham Pedersen Doxrød, Olavus Svenkesen Follestad, Peder Christiansens Kone Anne Marie Jensd. i Skien, pige Gunild Gjertsd. ib. HD af Bernt Johnsen BbKl.

f. 28/10-1853. dbt. 18/12-1853. Christopher Jansen Gran BbKlev og Gurine Olsdatters Gurine. Fadd: Hans Nielsen BbKl., Christopher Nielsen ib., Ole Olsen ib., pige Anne Hansd. i Skien, moderen selv.

f. 3/11-1853. dbt. 18/12-1853. John Hansen und. W. Borge og Magrethe Halvorsdatters Maria Anne. Fadd: Rasmus Hansen Sølie, Hans Hansen ib., pige Marthe Hansd. ib., Begge forældrene selv.

f. 5/9-1853. dbt. 27/12-1853. Rasmus Jacobsen Riis og Anne Kirstine Jacobsdatters Inger Andrea. Fadd: Anders Jacobsens Kone Ingeborg Rasmusd. Klep, pige Kirsten Gurine Simonsd. Sørlie, Wetle Rasmussen Augestad, Ole Christensen Sølie. HD Hans Siverts. Riis.

f. 29/9-1853. dbt. 27/12-1853. John Knudsen und. Borrestad og Maren Cathrine Jacobsdatters Carl. Fadd: Jacob Hansen Porsgrund, Niels Olsen und. Borrestad, Johannes Jacobsen Porsgrund, Hans Jacobsens Kone Maren Halvorsd. i Porsgr., pige Serine Knudsd. ib. HD af Skoleh. Lars Isaksen.

f. 29/10-1853. dbt. 1/1-1854. Knud Jørgensen und. Løberg N. og Helvig Halvorsdatters Peder. Fadd: Ole Jensen Løberg, Ole Larsen ib., Mads Pedersen Sneltvedt og Kone Anne Jørgensd., pige Johanne Jørgensd. Gaupaas.

f. 26/10-1853. dbt. 1/1-1854. Jacob Torgersen und. Lie og Ragnild Maria Nielsdatters Hans Andreas. Fadd: Tollef Larsens Kone Maren und. Lie, pige Maria Larsd. Langerød, Hans Hansen Ramsaas, Mathias Olsen Porsgrund, Halvor Halvorsen Lie. HD af Skoleh. Niels A. Krageto.

f. 24/10-1853. dbt. 8/1-1854 (NB. Fremmødte først 22 Jan.). Ole Haraldsen und. Ø. Borge og Anne Christensdatters Harald. Fadd: Christian Haraldsen Bækkevold, Jacob Haraldsen Porsgrund, Jacob Christensen i Skien, p. Marthe Hansd. Sølie, Moderen selv. HD af Skoleh. Mathias Øvrum.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 8/10-1853. dbt. 8/1-1854. Børre Jacobsen Gulseth og Gunild Hansdatters Borger. Fadd: Gunder Børresen Ballestad, Jens Jacobsen Gulseth, p. Berntine Gundersd. Ballestad, Begge Forældrene.

f. 3/12-1853. dbt. 8/1-1854. Jacob Pedersen Ager, S. Brækkejord og Maren Olsdatters Isak. Fadd: Christen Engebregtsen Brækkejord, Andreas Pedersen ib., Ole Andersen ib., p. Aslaug Olsd. Holmen, p. Karen Olsd. Brækkejord.

f. 27/11-1853. dbt. 22/1-1854. Ole Olsen Svinholt (Høiseth) og Maren Karine Jacobsdatters Jacob. Fadd: Jacob Olsen Flogstad, og Abraham Olsen ib. af Eidanger sogn, p. Ole (!) Jacobsd. Grønsholt ib., Begge Forældrene selv.

f. 9/12-1853. dbt. 22/1-1854. Johan Pedersen Follestad og Andrea Sørensdatters Søren. Fadd: Andreas Christensens Kone Thone Maria Sørensd. Follestad, p. Petrea Math. Pedersd. ib., Niels Sørensen ib., Niels Thorsen Brækkejord, Jens Sørensen Skien.

f. 14/11-1853. dbt. 22/1-1854. Ole Christensen Kolkind og Maren Anne Christensdatters Christen. Fadd: Søren Nielsen Kolkind, Halvor Nielsen Ballestad, Jacob Nielsen ib., p. Christine Christensd. Tufte, Moderen selv. HD af Skoleh. Lars Isaksen.

f. 9/12-1853. dbt. 22/1-1854. Bundtmagerswend Abraham Åkerlund Br.Kl. og Karen Maria Gundersdatters Bernhard Gustav. Fadd: Bundtmager C. Wenstøb Br.Kl., Jens Torstensen Riis ib., Søren Olsen ib., Styrmand Bergs Kone Anne Hansine Singdal i Skien, p. Anne Birgitte Johnsd. Br.Kl.

f. 1/1-1854. Møller Mads Pedersen Fossum og Henriette Gurine Offenbergs Henrik Emil. Fadd: (Ingen faddere). Døde førend Hjemmedaabens Bekræftelse. HD af Skolelærer Tharaldsen.

f. 10/8-1853. dbt. 19/2-1854. Torsten Johnsen Høgelie og Anne Thorine Halvorsdatters Johan. Fadd: Niels Johnsen Kausanrød, Ole Henriksen ib., Amund Amundsen Høgelie og Kone Karen Jacobsd., p. Christine Halvorsd. Putten. HD af Skoleh. Ole Hobæk.

f. 23/9-1853. dbt. 1/1-1854. NB. Tvilling til nr. 5-1853 af Dødfødte. Mikkel Eriksen Ramsmyhr og Karen Arvesdatters Karen Maria. Fadd: Zacharias Nielsen Berberg og Kone Maren Kirstine Arvesd., Anders Eriksen Kleven, Halvor Eriksen Hougerød, p. Anne Maria Eriksd. ib. HD af Skoleh. Ole Hobæk.

f. 29/9-1853. dbt. 3/1-1854. Skipper Lauritz Winfeldt Nielsen Ballestad og Dorthe Augusta Hansine Kløckers Caroline Christine. Fadd: Skolelærer M. Øvrums K. Ingeborg Birgitte Nielsen i Porsgrund, p. Petronelle Dorthea Eriksd. Ballestad, Gregorius Isaksen Hougen, John Jacobsen Bøhle, Ole Christian Eriksen Ballestad. HD af Mathias E. Øvrum.

f. 21/11-1853. dbt. 8/1-1854. Halvor Gulliksen 7und. Mæhla og Maren Kittelsdatters Anne Gurine. Fadd: Johannes Kittelsen und. Borrestad og K. Oline Pedersd., Peder Kittelsen af Solum, Hans Kittelsen Mouraasen, p. Gurine Gulliksd. i Skien.

f. 28/10-1853. dbt. 8/1-1854. NB. Hindret af Uvejr. Døbte Barnet først den 22. Jan. Niels Andersen Skyer og Ragnild Helgesdatters Maria Anne. Fadd: Lars Isaksen Skyer og K. Anne Dorthe Nielsd. og Kittil Nielsen ib., Ole Andersen Ballestad, p. Gunild Mikkelsd. ib.

f. 10/11-1853. dbt. 8/1-1854. Kontorist Andreas Christinus Haraldsen Semb og Ingeborg Karine Gundersdatters Hella. Fadd: Bankassistent Christian Haraldsen, Skien, Handelsbetjent Michael Melsom ib., Maler Dahl, Semb, Jfr. Caroline Pedersen Limie, Moderen, Peder Pedersen Limie.

f. 15/1-1854. NB. Pige Maren Pedersdatter Bougerød, N. Brækkejord og Uk. Bernt Larsen Killemyhr i Slemdal sogn. Uden navn. Fadd: (Ingen faddere). Død uden Daab. Uægte. Anmeldt af pigens Fader.

f. 23/11-1853. dbt. 22/1-1854. Halvor Larsen Ballestad og Marthe Magrethe Larsdatters Caroline. Fadd: Jens Halvorsens k. Anne Olsd. Meen, p. Marthe Hansd. ib., Ole Larsen ib., Ole Olsen Ødegaarden, Peder Halvorsen Ballestad. HD af Skoleh. Lars Isaksen.

f. 16/11-1853. dbt. 22/1-1854. Claus Thorsen und. Borrestad og Kirsten Olsdatters Clara. Fadd: Lars Isaksen og Hans Isaksen Riis, Hans Pedersen ib., p. Mariane Isaksd. ib., Moderen selv.

f. 6/12-1853. dbt. 22/1-1854. Rasmus Nielsen Fløtterød og Berthe Kirstine Andersdatters Maren Magrethe. Fadd: Niels Andersens K. Ingeborg Jensd. Fløtterød, p. Maria Larsd. Langerød, Hans Olsen Baaserød, Hans Andersen Krageto, Niels Andersen ib.

f. 5/11-1853. dbt. 19/2-1854. Anders Nielsen und. Hynie og Anne Isaksdatters Anne Pernille. Fadd: Ole Johnsens K. Inger Olsd. und. Aarhuus, p. Petronella Gundersd. ib., Niels Gundersen ib., Hans Jensen ib., Christian Johannessen ib.

f. 30/12-1853. dbt. 19/2-1854. Ole Knudsen Bøe og Maren Abrahamsdatters Marie Anne. Fadd: Isak Svendsen Bøe og K. Berthe Pedersd., Peder Olsen ib., Andreas Halvorsen ib., p. Helvig Mathiasd. ib.

f. 2/12-1853. dbt. 26/2-1854. Anders Eriksen Riis og Anne Johnsdatters Karen. Fadd: Anders Larsens K. Asgjerd Gjermundsd. Riis, p. Maren Halvorsd. Buer, Ole Christiansen Borgeskoven, Lars Andersen Riis, Lars Eriksen Riis. HD af Hans Sivertsen Riis.

f. 12/1-1854. dbt. 26/2-1854. Ole Andersen Ballestad og Amalie Anne Sophie Kløckers Hans. Fadd: Niels Andersen Skyer, Lars Christensen Grønnerød, Thorsten Mathiassen Ballestad, Lars Christensens K. Kirsten Andersd. Grønnerød, p. Gunild Mikkelsd. Ballestad. HD af Skolel. Lars Isaksen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 29/10-1853. dbt. 26/2-1854. Peder Pedersen Wenstøb N. og Karen Olsdatters Olaus. Fadd: Ole Larsen Kiær, Aslak Pedersen Br.Kl., Nicolay Danielsen ib., p. Maren Karine Pedersd. Wenstøb, Moderen selv. HD af Skolelærer Tharaldsen.

f. 14/1-1854. dbt. 26/2-1854. Anders Andreassen Skogsrød og Helvig Evensdatters Jacob. Fadd: Hans Evensen Bøe og K. Thore Maria Davidsd., Even Larsen und. Løberg, Isak Olsen Ryggen, p. Christine Larsd. Løberg.

f. 14/12-1853. dbt. 12/3-1854. Peder Olsen und. Semb Øvre og Ingeborg Kirstine Jensdatters Hans. Fadd: Enke Marthe Carlsd. Semb, p. Karen Halvorsd. Doxrud, Jens Johannesen Brækkejord, Lars Sørensen Semb, Simon Pedersen und. Semb.

f. 30/9-1853. dbt. 12/3-1854. Peder Zachariassen S. Brækkejord og Maren Olsdatters Andreas. Fadd: Christopher Johannessen Løkenberg, Andreas Pedersen, Brækkej., Rasmus Christensen ib., Christen Engebregtsens K. Anne Svendsd. ib., p. Inger Dorthea Olsd. ib. HD af Skolel. Peder Øvrum.

f. 24/1-1854. dbt. 2/4-1854. NB. Pige Inger Maria Hansdatter Jarsengen og Uk. Ole Larsen Wenstøbs Uægte Ole. Fadd: Niels Solvesen Wenstøb og K. Anne Maria Towsd., Anders Isaksen Brændsæter, Ole Johnsen Skiefjeld, p. Olava Nielsd. Wenstøb. Anmældt af pigen selw.

f. 9/12-1853. dbt. 9/4-1854. Ole Halvorsen und. Dyrkold og Johanne Johannesdatters Clemet. Fadd: Ole Abrahamsen Hoppestad, Christen Nielsen ib., Christopher Larsen Hougerød, p. Karen Abrahamsd. Hoppestad, Moderen selw. HD af Skoleh. Hans Isaksen Bøe.

f. 22/2-1854. dbt. 13/4-1854. Niels Andersen Bakken og Karen Gundersdatters Ole. Fadd: Gunder Andersen Nærum, Hans Olsen Lie, p. Karen Maria Mathiasd. Ramsaas, Begge Forælfrene selw.

f. 21/1-1854. dbt. 13/4-1854. Peder Andersen Fossum og Karen Oline Pedersdatters Anders. Fadd: Christian Johannessen Fossum, Daniel Andersen ib., Elias Larsen Brækkejord, p. Petronelle Andersd. i Solum Sogn, Moderen Selw. HD af Skolelærer Tharaldsen.

f. 28/1-1854. dbt. 13/4-1854. Niels Jahnsen Fossum N. og Elise Christine Olsdatters Carl Thoresius. Fadd: Erik Eriksens K. Karen Gundersd. Fossum, p. Petronelle Kirstine Olsd. fra Eidanger, Anders Johansen Fossum, Niels Olsen Hynie og Peder Olsen ib. HD ditto.

f. 28/2-1854. dbt. 13/4-1854. Abraham Pedersen Doxrød og Berthe Maria Jensdatters Jens Peter. Fadd: Isak Engebregtsen Doxrød, Aslak Gundersen Holm, Niels Gundersen Bougerød, p. Inger K. Engebregtsd. Doxrød, Moderen selw.

f. 11/1-1854. dbt. 26/2-1854. Johannes Olsen Bøe og Maren Jacobsdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Mads Jacobsen Bøe, Johannes Jacobsen und. Fossum, Peder Olsen Bøe, Christen Chr.'s K. Anne Maria Johannesd. Bøe, p. Helvig Helgesd. ib.

f. 11/1-1854. dbt. 12/3-1854. Anders Olsen Sneltvedt S. og Johanne Halvorsdatters Maria Anne. Fadd: Lars Einarsen Sneltvedt og K. Maren Larsd., p. Anna Halvorsd. Doxrød, Johannes Halvorsen und. Frogner, Isak Reiersen Br.Kl.

f. 5/2-1854. dbt. 12/3-1854. Jan Andreas Christiansen Limie og Anne Gurine Christophersdatters Lovise Magrethe. Fadd: Enke Gurine Pedersd. Tufte, p. Berthe Torstensd. Limie, Iver Hansen Fladerud, Skien, Daniel Gregoriussen Lund, Abraham Nielsen Wattenberg.

f. 31/1-1854. dbt. 12/3-1854. Jens Zachariassen Kleven og Karen Kirstine Aslaksdatters Marie. Fadd: Isak Zachariassen Kleven og K. Inger Eriksd., Aslak Svendsen Høgelie, Niels Aslaksen ib., p. Anne Aslaksd. ib.

f. 10(18?)/1-1854. dbt. 26/3-1854. Hans Jensen Ballestad og Ingeborg Helgesdatters Lovise. Fadd: Even Olsen Ballestad og K. Maria Anna Amundsd., Isak Abrahamsen Bøhle, Johannes Jensen Ballestad, p. Maren Hansd. ib.

f. 30/10-1853. dbt. 26/3-1854. Anders Hansen Lien und. Fossum og Dorthe Maria Jensdatters Maria Anne. Fadd: John Jensen Fossum, Peter Svendsen ib., Jacob Andersen ib., p. Elen Magrethe Andersd. i Skien, moderen selw.

f. 24/2-1854. dbt. 26/3-1854. Johannes Olsen Sørbøe og Olava Olsdatters Ida Gurine. Fadd: John Olsen Sørbøe i Skien og K. Maria Andersdatter, p. Maria Olsd. Kaasa, Ole Olsen ib., Peder Olsen Sørbøe.

f. 15/2-1854. dbt. 13/4-1854. Ole Rønniksen und. Ø. Borge og Inger Christensdatters Maren Gurine. Fadd: Ole Christensens K. Maren Anne Wetlesd. Ouestad, p. Ingeborg Christensd. Sølie, Christen Olsen ib., Ole Christensen und. Sølie, Faderen Selw.

f. 17/2-1854. dbt. 13/4-1854. Ole Nielsen und. Mæhla og Margith Jahnsdatters Else Marie. Fadd: Hasle Nielsen und. Mæhla, Lars Olsen ib., Just Sørensen Brækkejord, p. Kirsten Olsd. Mæhla, Moderen selw. HD af Anders Jensen Lien.

f. 30/3-1854. dbt. 13/4-1854. Niels Thorsen Aarhuus og Gunild Kittelsdatters Ingeborg. Fadd: Ole Johnsens K. Anne Olsd. Aarhuus, p. Marthe Halvorsd. i Skien, John Thorsen Mæhla, Niels Gundersen und. Aarhuus, Christian Jørgensen ib.

f. 24/2-1854. dbt. 13/4-1854. Jacob Solvesen Nisterød und. Bøe og Elen Halvorsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Hans Halvorsen Kiise og K. Gunild Larsd., Christopher Halvorsen Hougerød, p. Ingeborg Kirstine Halvorsd. ib., Aslak Gregoriussen Stulen.

f. 13/2-1854. dbt. 13/4-1854. Lars Andersen N. Brækkejord og Maren Larsdatters Inger Elise. Fadd: Peder Sørensens K. Berthe Pedersd. Brækkejord, p. Berthe Halvorsd. i Skien, Even Andersen Gjemsøe, Jens Larsen und. Bøe, Faderen selw.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 7/4-1854. Anders Nielsen Follestad og Susanne Johansdatters Anne Nicoline. Fadd: (ingen faddere) Døde før Daabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Faderen.

f. 13/2-1854. dbt. 13/4-1854. Svend Andersen und. Fossum og Inger Kirstine Gundersdatters Gunder. Fadd: Niels Gundersen paa Mæhla, Niels Svendsen Fossum, Jan Peter Svendsen ib., p. gunild Olsd. Nøklegaard, Moderen selw. HD af Skolelærer Tharaldsen.

f. 2/4-1854. dbt. 30/4-1854. Anders Eriksen Kleven og Kirsten Christensdatters Halvor. Fadd: Erik Mikkelsen Hougerød, Mikkel Eriksen Ramsmyhr, Niels Nielsen Hougerød, Mikkel Eriksens K. Karen Arvesd., p. Karen Arvesd., p. Anne Maria Eriksd. Hougerød. HD af Skoleh. Ole Hobæk.

f. 27/3-1854. dbt. 30/4-1854. Ole Sørensen Aashammer og Anne Christiansdatters Søren. Fadd: Erik Sørensen Aarhuus og K. Everine Tolfsd., Mads Madsen Fossum, Peder Sørensen ib., p. Andrea Halvorsd. Aashammer.

f. 15/3-1854. dbt. 30/4-1854. Christopher Hansen und. Bøe og Dorthe Eriksdatters Erik. Fadd: Niels Jensen Lien und. Bøe, Peder Olsen ib., Hans Nielsen ib., p. Magnild Eriksd. Aasen, Moderen selw.

f. 23/2-1854. dbt. 30/4-1854. NB. Uægte. Pige Regine Nielsdatter og Uk. Christen Jørgensen, begge paa Fossum. Christian Martinius. Fadd: Hans Christophersen Lien og K. Ingeborg Johanne Abrahamsd., Erik Eriksen ib., Rasmus Nielsen ib., p. Maren Lovise Jensd. ib. HD af Skolelærer Tharaldsen. Anmeldt af pigens Moder.

f. 17/2-1854. dbt. 30/4-1854. Ole Olsen Br.Kl. og Berthe Andersdatters Ole. Fadd: Jens Olsen BrKl. og K. Maren Halvorsd., Halvor Halvorsen i Skien, Simon Sørensen Br.Kl., p. Marianne Hansd. i Skien.

f. 1/2-1854. dbt. 7/5-1854. Ole Andersen Br.Kl. og Inger Andrea Jensdatters Carl Fredrik. Fadd: Peder Pedersen i Skien, Ole Pedersen ib., Simon Larsen ib., p. Ingeborg Fredriksd. ib. og Moderen selw. HD af Skolelærer P. Øvrum.

f. 31/1-1854. dbt. 21/5-1854. Halvor Rasmussen Oterholt og Ingeborg Pedersdatters Peder. Fadd: Ole Towsens K. Karen Olsd. und. Tufte, p. Maren Guttormsd. Oterholt, Ole Olsen ib., Peder Knudsen ib., Niels Knudsen und. Jønnevald. HD af Ole Olsen Oterholt.

f. 2/5-1854. Halvor Halvorsen Rising og Maren Sophie Hansdatters Anthon Martin. Fadd: (ingen faddere). Død før Hjemmedaabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Skoleholder Isak And. Grinie.

f. 28/1-1854. dbt. 6/6-1854. Mekanikus Ole Olsen Fossum og Eline Madsdatters Ole. Fadd: Ole Aslaksen Fossum, Christen Hansen ib., Johannes Henriksen ib., p. Ingeborg Madsd. fra Næs, Moderen selw. Hjemmedøbt af Skoleh. Tharaldsen.

f. 1/5-1854. dbt. 11/6-1854. Anders Olsen und. S. Bøe og Ingeborg Paulsdatters Peder. Fadd: Aslak Engebregtsen Grønsteen, Niels Hansen ib., Aslak Paulsen und. Bøe, p. Inger Maria Paulsd., ib., Moderen selw.

f. 5/4-1854. dbt. 11/6-1854. Lars Hansen Grinie S. og Maren Isaksdatters Isak. Fadd: Hans Rasmussens K. Magrethe Hansd. Fossum, p. Maren Jørgensd. Grinie, Jon Solvesen ib., Halvor Halvorsen Rising, Jens Hansen Fossum.

f. 20/4-1854. dbt. 11/6-1854. John Gundersen N. Semb og Ingeborg Andersdatters Gunder. Fadd: Thomas Eriksen und. Doxrød, Bent Gundersen Semb, Ole Pedersen ib., Jacob Røds K. Maren Andersd. Semb, p. Maren Torgersd. Skottet(?) i Skien.

f. 25/2-1854. dbt. 30/4-1854. Johannes Torkildsen Aasen und. Foss og Aaste Svenkesdatters Inger Berthea. Fadd: John Torkildsen Br.Kl., Halvor Torkildsen i Skien, Anund Torkildsen Br.Kl., p. Karen Svenkesd. Follestad, p. Maren Torkildsd. i Skien.

f. 29/1-1854. dbt. 30/4-1854. Christen Nielsen und. Doxrød og Gurine Sørensdatters Ingeborg Marie. Fadd: Torsten Olsens K. Anne Kirstine Torgrimsd. Kleven, p. Andrea Sørensd. und. Doxrød, Søren Gregoriussen og Erik Gregoriussen Gravlie, Jens Zachariassen Kleven. HD af Skoleholder Ole Hobæk.

f. 22/2-1854. dbt. 30/4-1854. Peder Svendsen Skilbred og Marthe Gundersdatters Inger. Fadd: Jacob Glændes K. Maren Rasmusd., p. Maren Nielsd. Austad i Slemdal, Svend Nielsen ib., Isak Svendsen Bøe, Lars Helgesen Langerød. HD af Skolel. Isak Andersen.

f. 12/3-1854. dbt. 30/4-1854. Peder Olsen Fjelddalen og Maren Nielsdatters Maren Helene. Fadd: Gregorius Halvorsen Fjelddal, Niels Nielsen Hougerød, Zacharias Nielsen Berberg, Isak Engebregtsens K. Helge Olsd. Doxrød, p. Maren Nielsd. Skilbred.

f. 8/12-1853. dbt. 30/4-1854. Anders Jensen Lie, Hynie og Dorthea Thoresdatters Karen Thorine. Fadd: Niels Jensen Lie og K. Magrethe Halvorsd. Fossum, p. Anne Caroline Andersd. Hynie, Jens Jensen Fossum, Christen Olsen ib. HD af Faderen.

f. 1/1-1854. dbt. 30/4-1854. Ole Johnsen Skiefjeld og Gunild Hansdatters Inger Maria. Fadd: Andreas Larsen Skiefjeld, Isak Johnsen ib. og K. Anne Maria Olsd., p. Marthe Kirstine(?) Larsd. Baaserød. HD af John Olsen Skiefjeld.

f. 23/3-1854. dbt. 14/5-1854. Even Tollefsen und. Løberg og Kone Hanne Svendsdatters Thea. Fadd: Peder Løbergs K. Karen Jensd., p. Karen Tollefsd. und. Lie, Ole Jensen Løberg, Hans Tollefsen Sølie, Jacob Tollefsen Steensrød. HD af Jens Løbergs K. Maren Jacobsd.

f. 8/5-1854. NB. Uægte. Anne Maria. Pige Maren Anne Andersdatter fra Langerød, nu i Kreppa. Opgiven Fader: Uk. Magnus Olsen, arbeidsmand fra Sverrige. Fadd: (Ingen faddere). Døde før Daabens Bekræftelse. HD af Christian Limie. Anmeldt af John Andersen Langerød,

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 20/2-1854. dbt. 21/5-1854. Halvor Engebregtsen und. Borge og Søvei Olsdatters Maria Anne. Fadd: Engebregt Engebregtsen fra Eidanger og K. Karen Thorsd., p. Anne Thorsd. Høiseth, Niels Thorsen ib., Ole Jacobsen Borge. HD af John Jacobsen Bøhle.

f. 5/4-1854. dbt. 28/5-1854. Anders Sigurdsen und. Tufte og Kirsten Jensdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Niels Jensen Øde-Sneltvet og K. Marthe Johnsd., p. Ingeborg Sigurdsd. Mælum Sogn, Ole Peter Andersen Limie, Ole Sigurdsen und. Tufte.

f. 25/4-1854. dbt. 28/5-1854. Engebregt Olsen Holt og Karen Gundbiørnsdatters Karen. Fadd: Erik Olsens K. Maria Andersd. Hoppestad, p. Anne Kirstine Olsd. Kiise, Halvor Olsen ibid., Ole Olsen ib., Lars Olsen Hoppestad.

f. 8/4-1854. dbt. 28/5-1854. Peder Hansen Meen og Anne Isaksdatters Hansine Marie. Fadd: Hans Larsens K. Anne Kirstine Jensd. Meen, p. Gunhild Andrine Hansd. ibid., Gregorius Isaksen Hougen, Martinus Knudsen Buer, Faderen selw.

f. 19/5-1854. dbt. 11/6-1854. Daniel Gregoriussen Lund og Anne Mine Halvorsdatters Halvor. Fadd: Jan Limies K. Gurine Christophersd., p. Berthe Torstensd., ib., Abraham Pedersen Wenstøb, Abraham Nielsen Wattenberg, Halvor Nielsen Lyngaasen.

f. 8/3-1854. dbt. 11/6-1854. Aslak Olsen Gaasehølen und. Aas og Maren Larsdatters Halvor. Fadd: Mads Andersen Rød og K. Maren Kirstine Olsd., Gunder Olsen Furuvald, Anders Halvorsen ib., p. Maren Gurine Olsd. ib.

f. 6/4-1854. dbt. 11/6-1854. Torger Johnsen Kittelrød og Maria Olsdatters Ole. Fadd: Thormod Johnsen Løvaas, Hans Johnsen Kikut, Even Olsen Ballestad, Farwer Sørbøes K. Marie Andersd. i Skien, p. Johanne Marie Gundersd. und. Frogner.

f. 16/5-1854. Isak Eriksen S. Løberg og K. Maria Hansdatters Lars. Fadd: (Ingen faddere). Død før Hjemmedaabens Bekræftelse. HD af Lars Nielsen Løberg.

f. 22/5-1854. dbt. 18/6-1854. Rollef Nielsen Gulseth og Bergith Halvorsdatters Rollef. Fadd: Gunder Arnesen Gulseth, Knud Gundersen ib., Gunder Evensen ibid., Isak Eriksens K. Ragnild Larsd., p. Karen Maria Isaksd. Gulseth.

f. 28/2-1854. dbt. 18/6-1854. Gunder Hansen und. Strømdal og Ingeborg Torgersdatters Theodor. Fadd: Niels Halvorsens K. Maria Hermansd. Blegebak., p. Gunild Hermansd. i Skien, Tov Larsen Tyskland, Lars Pedersen Bugten, Anund Simonsen Teglværket.

f. 9/3-1854. dbt. 18/6-1854. Engebregt Andersen und. Mæla og Anne Dorthea Olsdatters Gunder. Fadd: Andreas Halvorsen Borrestad, Hans Jørgen Olsen Brækkej., Johannes Halvorsen Mæhla, Andreas Andersens K. Gurine Hansd. ib., p. Andrea Gulliksd. ib. HD af Anders Jensen Lie.

f. 26/12-1853. dbt. 18/6-1854. Hans Jacob Larsen S. Brækkejord og Marthe Thorsdatters Lars Gunnerus. Fadd: Isak Andersen Brækkejord, Lars Halvorsen ib., p. Gunild Olsd. ib., Begge Forældrene. HD af Skolel. Anthon Biørn.

f. 8/1-1854. dbt. 18/6-1854. Engebregt Halvorsen Hougedal og Kari Jørgensdatters Halvor. Fadd: John Hansen Tuftedal, Ole Larsen Sætret, Anders Nielsen Dahle og K. Mari Torgrimsd., p. Berthe Larsd. Sætret. HD af John Hansen Tuftedal.

f. 22/4-1854. dbt. 2/7-1854. Auen Sørensen BrKl. og Marthe Christine Stodsdatters Christian.  Fadd:  Isak Sørensen BrKl. og K. Karen Marie Knudsd., p. Kirsten Chr. Hansd. Laugmandsgaarden, Hans Johnsen BrKl., Halvor Kittilsen Falkum.

f. 18/3-1854. dbt. 2/7-1854. Engebregt Jansen und. Wenstøb og Ingeborg Pedersdatters Johan. Fadd: Abraham Pedersen Wenstøb og K. Gurine Christiansd., p. Maren Karine Pedersd. ib., Halvor Rasmussen Bøe, Niels Solvesen Wenstøb.

f. 8/6-1854. dbt. 2/7-1854. NB. Johan. Pige Anne Gundersdatter und. Doxrød og en Svensk Dagarbeider(?) Ole Johnsen.
Fadd: John Gundersens K. Ingeborg Andersd. Semb, p. Aaste Kirstine Johnsd. Grinie, Niels Larsen Kiær, Ellef Ellefsen Semb, Thomas Eriksen und. Doxrød. HD af Skolelærer Isak Andersen. Anmeldt af pigens Stedfader Thomas Eriksen.

f. 24/4-1854. dbt. 11/6-1854. Christian Nielsen Kleven og Anne Pedersdatters Kirstine. Fadd: Isak Zachariassen Kleven og K. Inger Eriksd., p. Magrethe Nielsd. Toldnæs i Solum, Daniel og Niels Halvorsen Lyngaas.

f. 11/3-1854. dbt. 11/6-1854. Erik Christiansen und. Ø. Borge og Inger Nielsdatters Karen. Fadd: Lars Jacobsen Sølie, Niels Jensen Porsgrund, p. Hanna Jensd. ib., Begge Forældrene.

f. 8/5-1854. dbt. 11/6-1854. Christian Christiansen Kiær og Georgine Pedersdatters Berthe Maria. Fadd: Zacharias Nielsen Røsager, Christopher Hansen Kiær, Lars Christiansen ib., p. Inger Olsd. Fjelddal, Moderen selw.

f. 25/2-1854. dbt. 11/6-1854. Lars Elias Jørgensen Follestad og Mariane Knudsdatters Laura Mariane. Fadd: Gunder Skjellas (Skjellaug i Lunde. GS) K. Karen Pedersd. Follestad, p. Martine Petrea Pedersd. ib., Engebregt Johannesen Løkenberg BbKl., Isak Hansen und. Frogner, Johannes Engebregtsen BrKl.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 28/1-1854. dbt. 11/6-1854. Tollef Torstensen Gromstuel og Maren Sigurdsdatters Karen. Fadd: Lars Gulbrandsen Bøe W., Rasmus Olsen Bæstul, Ole Torstensen Gromstuel og K. Karen Sigurdsd., P. Maren Torkildsd. Skildbred. HD af Abraham Olsen Liestuel.

f. 9/5-1854. dbt. 18/6-1854. Peder Jacobsen Aashammer og Karen Knudsdatters Anne Karine. Fadd: Jacob Knudsen Aasen og K. Kirsti Olsd., P. Maren Jacobsd. Rønning, Peder Knudsen Aasen, Ole Jacobsen Ekonrød.

f. 16/1-1854. dbt. 18/6-1854. Ole Johannesen Kaasa i Luxefjeld og Maren Andersdatters Karen Maria. Fadd: Clemmet Johannesen Bøe Ø., Johannes Pedersen Grinilie, Abraham Abrahamsen ib., Clemmets K. Karen Gundersd. Hoppestad. HD af Anders Larsen, Luxefj.

f. 14/3-1854. dbt. 18/6-1854. Abraham Olsen Høgelie og Grethe Pedersdatters Maren Andrea. Fadd: Abraham Olsen Liestul, Anders Rønningen Luxefjeld, Christian Jørgensens K. Karen Olsd. Gulseth, p. Thorine Torgrimsd. i Skien.

f. 9/4-1854. dbt. 23/6-1854. Hans Holst Kløcker, Hougen og Anne Marie Eriksdatters Elise Marie. Fadd: Lauritz Nielsens K. Dorthea f. Kløcker, Ballestad, Jfr. Jenny E. Kløcker, Hougen, Gregorius Isaksen ib., Ole Andersen Ballestad, Ole Eriksen ib. HD af Skoleh. Lars Isaks.

f. 9/4-1854. dbt. 2/7-1854. Niels Olsen Skiefield og Berthe Kirstine Andersdatters Karen Berthea. Fadd: Henrik Ellefsen Skiefjeld og K. Gunild Johannesd., Niels Andersen Bakken, Isak Andersen Borgeskov, p. Anne Elise Andersd. Meen. HD af Skoleh. Hans Nielsen Bøe.

f. 2/5-1854. dbt. 2/7-1854. Christopher Halvorsen Hougerød W. og Asloug Paulsdatters Inger Andrea. Fadd: Aslak Paulsen Skriva (und. Bøe), Hans Nielsen Bøe, Peder Christensen Gløsmyhr, p. Magrethe Hansd. Kise og Moderen selw. HD af Skoleh. Hans Nielsen Bøe.

f. 7/5-1854. dbt. 2/7-1854. Kittel Nielsen BrKl. og Berthe Jørgensdatters Kirstine. Fadd: Peder Nielsen Skien, Isak Pedersen ib., Gregorius Nielsen Brækkejord, Isak Andersens K. Berthe Pernille Hansd. BrKl., p. Jørgine Jørgensd. Follestad.

f. 27/5-1854. dbt. 2/7-1854. Peder Pedersen und. Fjelddalen og Maren Halvorsdatters Anne Maria. Fadd: Peder Olsens Kone Maren Nielsd. Fjelddal, p. Tarand Olsd. Marker, Gregorius Halvorsen Fjelddal, Jørgen Olsen ib., Mikkel Eriksen Hougerød.

f. 10/5-1854. dbt. 2/7-1854. Ole Simonsen BrKl. og Maren Helgesdatters Olavus. (Olaus.) Fadd: Halvor Nielsen und. Ballestad og K. Ingeborg Larsd., p. Fredrikke Olsd. ib., Lars Simonsen BrKl., Niels Helgesen Ballestad. HD af Skoleh. Lars Isaksen.

f. 19/4-1854. dbt. 2/7-1854. Hans Andreas Hansen BrKl. og Maren Dorthea Andersdatters Andreas. Fadd: Ole Andersen N. Brækkejord, Anund Torkildsen S. Brækkejord, p. Anne Kirstine Halvorsd. ib., Begge Forældrene selw.

f. 6/4-1854. dbt. 9/7-1854. Torger Johnsen Sollie (und. Fossjord) og Marie Larsdatters Niels. Fadd: Marie Hansd. Lie, p. Anne Larsd. Krageto, Halvor Hansen Bakken, Hans Larsen ib., Mathias Olsen Øvrum. HD af Skolelærer Niels Andersen.

f. 20/4-1854. dbt. 9/7-1854. Isak Abrahamsen (Plassen und.) Dyrkold og Helge Olsdatters Ole. Fadd: Ole Rasmussen Dyrkold, Anders Halvorsen Furuvald, p. Gurine Olsd. ib., Begge forældrene selw. HD af Hans Nielsen Bøe. HD af Hans Nielsen Bøe.

f. 3/6-1854. dbt. 30/7-1854. Lars Enersen Sneltvedt og Maren Larsdatters Ole. Fadd: Gunder Larsen Kjær og K. Maren Jørgensd., p. Larine Larsd. Sørbøe, Thyke Larsen Kjær, Ole Andersen Sneltvedt. HD af Skoleholder Ole Hobæk den 11. Juni 1854.

f. 26/6-1854. dbt. Skomager Lars Arnesen Holmen und. Borrestad og Marie Olsdatters Ole. Fadd: Niels Larsen Holmens K., Ingeborg Nielsd., p. Maren Andersd. Riis, Lars Andersen ibid., Hans Isaksen ib., Knud Larsen Holmen.

f. 20/5-1854. dbt. 13/8-1854. Hammersmed Johannes Henriksen Fossum og Aaste Cathrine Gundersdatters Andreas. Fadd: Lorentz Lorentzen Forrum og K. Marthe Eliasd., p. Gurine Jacobsd., Niels Svendsen ib., Zacharias Andersen ib.

f. 27/5-1854. dbt. 13/8-1854. Ole Christensen Kolkind und. Folloug og Kirstine Olsdatters Hans. Fadd: Moderen, p. Gunild Nielsd. Løvaasen und. Skogsrød, Isak Nielsen ib., Halvor Olsen Kolkind, Christian Christophersen Folloug.

f. 30/5-1854. dbt. 13/8-1854. Jens Jensen Braaten und. Borrestad og Ingeborg Eriksdatters Edvard Martinius. Fadd: Begge forældrene, p. Ingeborg Martine Madsd. Braaten, Thomas Lassesen fra Porsgrund, Lars Madsen Braaten.

f. 30/6-1854. dbt. 13/8-1854. Smed Knud Peter Christophersen, Fossum og Karen Iversdatters Johan. Fadd: Ole Jensen Fossums K., Andrea Abrahamsd., p. Elise Larsd. Bratsberg, Niels Gundersen Mæhla, Christopher Knudsen Fossum.

f. 6/3-1854. dbt. 2/7-1854. Halvor Johansen Fossum og Magrethe Andersdatters Fredrikke. Fadd: Peder Andersens K. Karen Oline Pedersd. Fossum, p. Elisabeth Kirstine Isaksd. i Skien, Christen Johansen Fossum, Daniel Andersen ib., Peder Christensen ib. HD af Skolelærer Tharaldsen.

f. 27/4-1854. dbt. 2/7-1854. Ole Christiansen Borgeskov og Maren Johnsdatters Karen. Fadd: Anders Larsens K. Asgjerd Gjermundsd. Riis, p. Sophie Monrad i Porsgrund, Snedker Peter Monrad ib., Hans Christensen Borgeskov, Anders Eriksen Riis. HD af Mathias Øvrum.

f. 1/6-1854. dbt. 2/7-1854. Hans Carl Halvorsen Mæhla og Mathea Gulliksdatters Hanne Caroline. Fadd: Halvor Gulliksens K. Maren G. Kittelsd. und. Mæhla, p. Andrea Gulliksd. ib., Mikkel Nissen ib., Søren Andreas Halvorsen i Solum, Andreas Halvorsen Borrestad.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 3/5-1854. dbt. 2/7-1854. Ole Isaksen Steensrød und. Løberg og Lisbeth Borgersdatters Berthe. Fadd: Lars Isaksens K. Anne Dorthe Nielsd. Skyer, p. Kirsten Borgersd. und. Bratsberg(?), Hans Sørensen Brækkej., Lars Larsen ib., Jacob Tollefsen Steensrød.

f. 20(?)/5-1854. dbt. 2/7-1854. Johan Fredrik Richard, N. Brækkejord og Elen Kirstine Gundersdatters Anne Karine. Fadd: Peder Sørensens K. Berthe Pedersd. Brækkej., p. Dorthea Paulsd. i Skien, Johannes Engebregtsen Løkenberg, Anders Olsen Usterud, Faderen selw.

f. 3/6-1854. dbt. 2/7-1854. Hans Olsen und. Bratsberg og Gunhild Pedersdatters Christine. Fadd: Abraham Olsens K. Anne Maria Pedersd. BbKl., p. Sina Paulsd. ib., Hans Pedersen und. Bratsberg, Peder Pedersen Øde-Sneltvedt, Niels Olsen Bøe.

f. 16/5-1854. dbt. 2/7-1854. Skibsfører Andreas Bomhoff, Grinie og Dorthea Sophie Bomhoffs Else Catharine. Fadd: Stiger And. Paulsen Gulseth, Mægler And. C. Evensen i Brevig, Martin Grøndahl fra Christiania, Jfr. Caroline Watner Grinie, moderen selw.

f. 6/12-1853. dbt. 9/7-1854. Isak Gundersen Fossum og Karen Johnsdatters Karen. Fadd: Peder Johnsens K. Inger Ingebretsd. Venstøb, p. Maren Karine Halvorsd. Fossum, Peder Johnsen Venstøb, Niels Johnsen fra Solum, Niels Gundersen Fossum.

f. 13/4-1854. dbt. 9/7-1854. Christen Pedersen Lie og Margrethe Andersdatters Karen Kirstine. Fadd: Hans Andersens K. Stine Jahnsd. Osebakken, p. Karen Olsd. Lie, Ole Andersen Fossejordet, Gunder Olsen Lie, Tolv(?) Eriksen ib.

f. 8/3-1854. dbt. 30/7-1854. Ole Olsen Follestad og Karen Madsdatters Maren Sophie. Fadd: Hans Olsen Follestads K. Marthe Larsd., p. Else Marie Paulsd. Follestad, Gunder Olsen ib., Hans Paulsen ib., Peder Jørgensen ib.

f. 16/3-1854. dbt. 30/7-1854. Erik Christensen und. Eriksrød og Maren Pedersdatters Ingeborg. Fadd: John Pedersen og K. Maren Henriksd. und. Follestad, Nils Pedersen ib., Nils Eriksen Hoppestad, p. Marie Pedersd. und. Jønnevald. HD af Ole O. Otterholt.

f. 11/6-1854. dbt. 30/7-1854. Aslak Torgersen Gaasehølen und. Tufte og Marthe Olsdatters Thurine. Fadd: Anders Johannesen og K. Inger Karine Johnsd. und. Foss, p. Ingeborg Torgersd. Gaasehølen, Peder Torgersen ib., og Faderen selw.

f. 3/7-1854. dbt. 13/8-1854 (gift i Skien 5/6-1854). Gmd. Johan Andersen Langerød und. Berberg og Inger Kirstine Pedersdattersdatters (Karen Kirstine Wetlesdatter!!!) Anders.  Fadd: Johan Gundersen und. Løberg og K. Karen Andersd., p. Kirsten Andersd. Langerød, Lars Jacobsen ib., Christian Jørgensen und. Aarhuus.

f. 15/7-1854. dbt. 21/8-1854. Farwer Isak Hansen Nærum Brækkejord N. og afdød Kone Berthe Eriksdatters Erik. Fadd: Madame Christiane Knudsen Brækkejord, p. Petronelle Eriksd. Ballestad, Erik Eriksen BrKl., Skolel. Eriksen i Skien, Hans I. Nærum, Brækkejord. HD af Skolel. Eriksen.

f. 11/7-1854. dbt. 27/8-1854. Hans Christophersen Bratsberg og Berthe Marie Olsdatters Andreas. Fadd: Peder Christensens K. Berthe Nielsd. und. Bratsberg, p. Ingeborg Thorsd. ib., Jacob Thorsen ib., Even og Christian Evensen Folloug.

f. 26/6-1854. dbt. 27/8-1854. Zacharias Gundersen Ø. Sølie og Maren Sørensdatters Gottfried. Fadd: Anders Sørensens K. Anne Helene Jacobsd. fra Eidanger, p. Anne Sørensd. ib., Erik Sørensen ib., John Larsen ib., Gunder Olsen Sølie.

f. 27/7-1854. dbt. 27/8-1854. Halvor Borgersen Bratsberg og Anne Henriksdatters Isak. Fadd: Jens Henriksen BrKl., John Andersen und. Meen, Halvor Johnsen ib., p. Karen Kirstine Henriksd. i Skien, moderen selw.

f. 20/6-1854. dbt. 27/8-1854. Hans Johannessen und. Borrestad og Kirstine Knudsdatters Martinus. Fadd: Niels Johannessen und. Borge, Edvard Christensen ib., Ole Jacobsen ib., p. Ingeborg Arvesd. i Porsgrund og moderen selw.

f. 5/8-1854. dbt. 27/8-1854. NB (tvilling). Jan Solvesen Grini og Anne Johnsdatters Engebregt. Fadd: Lars Hansens K. Maren Isaksd. Grinie, p. Berthe Karine Olsd. ib., Niels Solvesen Wenstøb, Tolv Jensen ib., Anders Johannessen und. Foss.

f. 5/8-1854. dbt. 27/8-1854. NB (tvilling). Jan Solvesen Grini og Anne Johnsdatters Marthe Maria. Fadd: Niels Solvesens K. Anne Maria Tolvsd. Wenstøb, p. Maren Jørgensd. Grinie, Søren Jørgensen ib., Niels Jørgensen ib., Claus Olsen Wassbrække.

f. 22/6-1854. dbt. 27/8-1854. Jens Amundsen und. Hynie og Dorthe Kirstine Olsdatters Olavus. (Olaus.) Fadd: Peder Olsen Hynie, Niels Gundersen und. Aarhuus, Christian Jørgensen ib., Ole Knudsens K. Andrea Olsd. Fossum, p. Ingeborg Olsd. Hynie.

f. 3/7-1854. dbt. 27/8-1854. NB (Uægte tvilling). Andreas. Pige Ingeborg Johnsdatter und. Kolkind og Uk. Rasmus Gulliksen Blegebakken. Anmeldt af moderen selw.
Fadd: Østen Halvorsen und. Kolkind og K. Maren Johnsd., p. Gunhild Mikkelsd. Folloug, Even Christophersen ib., Halvor Olsen Kolkind.

f. 3/7-1854. dbt. 27/8-1854. NB (Uægte tvilling). Mariane. Pige Ingeborg Johnsdatter und. Kolkind og Uk. Rasmus Gulliksen Blegebakken. Anmeldt af moderen selw.
Fadd: Halvor Nielsen und. Ballestad og K. Ingeborg Larsd., p. Fredrikke Olsd. ib., Jacob Nielsen ib., Lars Olsen ib.

f. 26/5-1854. dbt. 27/8-1854. Niels Hansen und. Wenstøb og Inger Hansdatters Andreas. Fadd: Abraham Pedersen Wenstøb og K. Gurine Christiansd., p. Karen Rollefsd. Hynie, Peder Gundersen Fossum, Lars Larsen ib. HD af Tharaldsen.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 9/7-1854. dbt. 30/7-1854. Afdøde gmd. Jens Pedersen Stulen og gjordemoder Ingeborg Lucasdatters Maren Jensine. Fadd: Johan Andersen og K. Inger Pedersd. und. Foss, Ingebret Olsen Holt, Lars Pedersen Aas og p. Maren Pedersd. ib.

f. 11/7-1854. dbt. 30/7-1854. Leilend. Ole Christensen Riis og Maren Anne Mikkelsdatters Karen Marie. Fadd: Rasmus Jacobsen Riis's K. Anne Kirstine, Christen Olsen Sølie, Wetle Rasmussen Augestad, Jacob Andersen Klep, p. Marthe Christensd. Sølie.

f. 13/7-1854. dbt. 30/7-1854. Arbeidsmand Ole Pedersen Grini og Berthe Marie Andersdatters Andrea. Fadd: Matros Ole Halvorsens K. Ingeborg Marie Pedersd. fra Brevig, p. Ingeborg Andersd. Folloug, Knud Christensen Grini, Niels Jørgensen ib., Isak Abrahamsen Bøle.

f. 30/5-1854. dbt. 13/8-1854. NB. Uægte. Ida Henrikke Marie. Pige Evella Henriette Iversdatter Førre und. Follestad og Uk. matros Martin Boyesen af Skien. Anmeldt af Barnemoderen selw.
Fadd: Peder Sommers K. Andrea Sørensd. Follestad, p. Hanna Nielsd. ib., Niels Svendsen ib., Thomas Andreas Christensen ib., Peder Pedersen Sommer ib.

f. 7/7-1854. dbt. 13/8-1854. Inderst Anders Christiansen Grini og Karen Christensdatters Christian. Fadd: Moderen selw, p. Olava Johansd. BrKl., Halvor Christiansen Grini, Ole Nielsen ib., Amund Amundsen Bratsberg.

f. 4/7-1854. dbt. 13/8-1854. Rasmus Hansen Sølie og Gunild Marie Jensdatters Sara Lovise. Fadd: Christian Haraldsens K. Anne Hansd. Bekkevald, p. Marthe Hansd. Sølie, Jacob Haraldsen Bekkevald, Niels Jensen Aakre, Hans Hansen Sølie. HD af Skoleholder Niels Andersen Krageto den 10. Juli 1854.

f. 8/3-1854. Jens Andreas Hansen BrKl. og Anne Gundersdatters Laurenze. Fadd: (Ingen faddere) Døde før Daabens Bekræftelse. HD af Garwer A. Doksrud i Skien.

f. 16/7-1854. dbt. 27/8-1854. Hans Nielsen Holt, BrKl. og Maren Kirstine Christiansdatters Marie. Fadd: Christian Jensen i Skien, Christopher Nielsen Holt og Halvor Halvorsen BrKl., p. Christiane Christiansd. i Skien, Moderen selw.

f. 21/7-1854. dbt. 27/8-1854. Isak Olsen Lie und. Borge og Thore Gundersdatters Karen Marie. Fadd: Niels Olsen Lie og Anders Olsen Lie, p. Ida Elise Hansd. i Porsgrund, Begge forældrene selw.

f. 27/6-1854. dbt. 27/8-1854. Søren Pedersen S. Brækkejord og Inger Madsdatters Marie. Fadd: Peder Aslaksens K. Maren Kirstine Madsd. Fossum, p. Birgitte Gundersd. Brækkej., Mads Madsen Fossum, Peder Sørensen ib., Halvor Pedersen Brækkejord.

f. 26/7-1854. dbt. 10/9-1854. Johannes Johansen Fossum og Gunhild Marie Reiersdatters Fredrik Reinhart. Fadd: Christian Johansen Fossum, Rasmus Rasmussen ib., Gunder Aslaksen und. Bøe, p. Marthe Johannesd. Fossum og Moderen selw.

f. 27/7-1854. dbt. 10/9-1854. Thomas Hansen Falkum (fra Bø i Tel. De flytta til Solum i 1858) og Marthe Andersdatters Andreas. Fadd: Peder Hansen af Skien, Isak Thorsen Falkum, Andreas Hansen ib., p. Karen Olsd. Hagen og moderen selw.

f. 25/7-1854. dbt. 1/10-1854. Bundtmagerswend Søren Olsen og Anne Bergitte Jørgensdatters Johan Oluf. Fadd: Forældrene, John Larsen BrKl., Mons Monsen af Skien, Agnethe Johnsd. BrKl.

f. 22/7-1854. dbt. 1/10-1854. Niels Syversen Fossum og Anne Dorthea Jensdatters Lauritz. Fadd: Moderen, Ingebret Andersen, Rasmus Andersen, Anders Ellefsen, Gurine Nielsd. Mæla. HD af Skolel. Tharaldsen.

f. 3/8-1854. dbt. 1/10-1854. Halvor Olsen Eriksrud og Anne Jacobsdatters Halvor. Fadd: Moderen, Maren Tommesd. Eriksrud, Tov Johnsen BrKl., Peder Olsen Lekaas, Ole Halvorsen Eriksrud.

f. 3/9-1854. dbt. 8/10-1854. Niels Helgesen Ballestad og Anne Gurine Nielsdatters Hans. Fadd: Erik Nielsen Baarrestad, Anders Nielsen Meen, Christen Olsen Stuverud, Anne Karine Svendsd. Meen, Faderen. HD af Skolel. Lars Isaksen.

f. 19/6-1854. dbt. 8/10-1854. Hans Jørgen Olsen Brækkejordet og Anne Hansdatters Aslak. Fadd: Anne Isaksd. Brækkejordet, Christine Olsd. ib., Ingebret Andersen Venstøp. Ole Hansen ib., Niels Olsen ib. HD af Christen Rustad(?).

f. 18/9-1854. dbt. 29/10-1854. Svend Olsen Fossum og Marthe Olsdatters Rasmus. Fadd: Inger Olsd. Fossum, Kirstine Sørensd., Johannes Lorensen fra Porsgrund, Anders Olsen Fossum, Isak Olsen ib.

f. 15/9-1854. dbt. 29/10-1854. Ingebret Knudsen und. Borge og Marthe Olsdatters Carl. Fadd: Helene Knudsd. Borge, Kirsten Simonsd. Sørlie, Olaus Olsen Borge, Lars Olsen ib., Christen Olsen ib.

f. 30/8-1854. dbt. 29/10-1854. Gunder Axelsen Kleven og Anne Abrahamsdatters Axel. Fadd: Moderen, Inger Olava Knudsd. Kleven, Elling Nielsen fra Stavanger, Peder Larsen Brække, Lars Nielsen Kleven.

f. 3/9-1854. dbt. dbt. 29/10-1854. Isak Jensen und. Bøe av Fossum og Karen Frantzdatters Ingebret. Fadd: Niels Jensen Fossum, Ingebret Frantzen ib., Isak Jensen ib., Karen Rasmusd. ib., Inger Karine Jensd. ib. HD af Hans Nielsen.

f. 4/5-1854. dbt. 29/10-1854. Ole Olsen Aamoth og Ingeborg Andersdatters Anders. Fadd: Ingebret og Ole Halvorsen Haugdal, Dorthe Larsd. Sætre, Helvig Nielsd. Hynie, Østen Gundersen ib. HD af Halvor Abrahamsen Fjeldet.

| Født | Døpt | Foreldres navn og bosted | Navn | Faddere | Eventuel hjemmedåp |

f. 2/10-1854. dbt. 5/11-1854. Halvor Olsen Otterholt og Anne Amundsdatters Isak. Fadd: Ole Halvorsen Aasen, Isak Hansen ib., Jacob Knudsen ib., Karen Knudsd. ib., Kirsti Olsd. ib.

f. 6/9-1854. dbt. 19/11-1854. Gunder Jensen Mæla og Maren Sørensdatters Niels Andreas. Fadd: Anne Kathrine Hansd. Mæla, p. Martine Jensd. Aarhuus, Hans Jensen ib., Gunder Jensen Fossum, Jacob Andersen ib.

f. 21/9-1854. dbt. 19/11-1854. John Johnsen Brækkejordet og Karen Pedersdatters Carl. Fadd: Inger Madsd. Brækkejordet, Larine Fredriksd. Sneltvet, Søren Pedersen, Ole Johnsen Sneltvet, Ole Olsen Brækkejordet.

f. 24/9-1854. dbt. 26/11-1854. Christopher Hansen Sem og Sina Jacobsdatters Olaus. Fadd: Marthe Carlsd. Sem, Gunild Halvorsd. Mustved, Ole Halvorsen ib., Ole Larsen og Christopher Hansen. HD af Ole Hobek.

f. 22/10-1854. dbt. 3/12-1854. Gunder Aslaksen Bøe og Kirsten Nielsdatters Niels. Fadd: Maren Kirstine Madsd. Fossum, Karen Kirstine Larsd. Bøe, Peder Aslaksen Fossum, Johannes Johannessen ib., Christen Nielsen Bøe.

f.  25/7-1854. dbt. 27/8-1854. Halvor Mortensen Wenstøb og Inger Thomasdatters Andrine. Fadd: Morten Eriksen Wenstøb, Erik Mortensen ib., Jan Nielsen Fossum og Karen Kirstine Mortensd., p. Oline Thomasd. Wenstøb.

f. 24/7-1854. dbt. 4/9-1854. Fuldmægtig Erik Johan Cappelen, Borrestad og Maren Dorthea Hedevig født Blehrs Anne Sophie. Fadd: Albert Blehr, godseier, Stathelle og K. Lovise Blehr, Jfr. Johanne Cathrine Blehr ib., Ludvig Blehr ib., Cand. Jur. Jonas Blom, Skien.

f. 29/7-1854. dbt. 10/9-1854. Mads Jacobsen Bøe og Ingeborg Helgesdatters Maren. Fadd: Johannes Olsens K. Maren Jacobsd. Bøe, p. Helvig Helgesd. ib., Lars Helgesen Langerøe, Johannes Jacobsen Fossum, Halvor Olsen Kise.

f. 16/7-1854. dbt. 22/9-1854. Georg Jessen Cudrio og Marthe Marie Evensdatters Ingeborg. Fadd: Moderen, Jfr. Mathilde Carlsen, Kjøbmand Edvard Christian Bagger, Konst. Lensmand P. Pedersen og Christian Evensen Kløverød af Slemdal (Siljan). HD af H..ter Lund.

f. 11/8-1854. dbt. 1/10-1854. Halvor Rasmussen Bøe og Anne Olsdatters Olava. Fadd: Maren Karine Halvorsd. Fossum, Peder Jansen Venstøp, Hans Halvorsen Foss, Andreas Halvorsen Bøe.

f. 16/5-1854. dbt. 1/10-1854. Zacharias Nielsen Fossum og Ingeborg Andrea Fredriksdatters Jacobine. Fadd: Ingeborg Thorsd. Fossum, Karen Svenkesd. ib., Christen Nielsen ib., Christopher Christophersen ib., Halvor Olsen ib. HD af Skolel. Taraldsen.

f. 29/8-1854. dbt. 1/10-1854. Jens Olsen Aas og Karen Pedersdatters Ingeborg Dorthea. Fadd: Ole Halvorsen Aas, Aslak Johnsen