ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |

Oppdatert 26.05.2024


Gjerpen Kirkebok

Fødte barn

1829 - 1834


Sogneprest i Gjerpen (1813-1834): Edvard Storm Munch.

Tips! Av faddere kan man, i de aller fleste tilfeller, finne dåpsbarnets nærmeste familie.
Alle barns dåpsnavn er her uthevet og slutter alltid med punktum.

Avskrevet av G.S. Uten ansvar for eventuelle feil.
Presten har skrevet personnavn og stedsnavn slik han har oppfattet det, eller selv mente det burde skrives.
"Vanlige folk" som arbeidere, husmenn og bønder, behersket vanligvis ikke skrivekunsten på denne tiden.
Språkmessig er vi her i "dansketiden", selv om vi siden 1814 har vært i union med Sverige.

Forkortelser her:
BbKlev = Bratsbergkleven = Bratsbergkleiva
dbt. = døbt = døpt
do. = ditto = samme
E. = Enke, Enkemand
Fadd: = Faddere:
f. = født
Gmd. = Gaardmand
HD = Hjemmedøbt af
Hm. = Huusmand
ib. = ibid. = ibidem = samme sted
Jfr. = Jomfru
K. = Kone
Oseb. = Osebakken
P. = Pige

Tips: Munch hadde en tendens til å skrive alle Kittil for Ketil og Kjøstel ble til Tjøstel.
Thor eller Tor blir ofte Thord.


Søk på denne siden: Hold nede [CONTROL] og trykk [f].


Døpte/ fødte i Gjerpen:
| 1681 - 1746 | 1746 - 1795 | 1796 - 1814 |
| 1814 - 1823 | 1823 - 1829 | 1829 - 1834 | 1834 - 1856 | 1857 - 1871 | 1872 - 1885 | 1886 - 1895 | 1896 - 1904 |
| 1905 - 1913 | 1901 - 1919 kl. | 1920 - 1931 kl. |


f. 19/11-1829. dbt. 29/11-1829. Johannes Pedersen Baugerød og Anne Olsdatters Ole Peter. Fadd: Ole T. Grønsteens K., Bøe, P. Karen Andersd. Sembsrødningen, Ole Tolfsen Grønsteen, Peder Pedersen Baugerød, Ole Pedersen Lund.

f. 20/9-1929. dbt. 6/12-1829. Matros Gunder Olsen under N. Brekke og Else Knudsdatters Birgitte. Fadd: Amund Torjussens Enke, S. Brekke, P. Kirsti Olsd. Semb, Svend Knudsen Lien, Erik Simonsen S. Brekke, Halvor Haraldsen ib.. HD af Peder Drengsens K.

f. 13/10-1829. dbt. 6/12-1829. Niels Stenulfsen Nyegaard under Meen og Kari Andersdatters Anders. Fadd: Niels Grunderøds Enke, P. Anne Kirstine Rasmusd. Nyegaard, Gunder Stenulfsen ib., Johannes Evensen Egaasen. HD af M. Egaasen.

f. 25/9-1829. dbt. 6/12-1829. Hans Ingebrigtsen Fossum og Anne Olsdatters Ingebrigt. Fadd: Claus Hoppestads K., P. Kirsten Zakariasd. Kleven, Isak Christensen Fossum, Halvor Aslaksen ib., Jacob Olsen ib. Hjemmed. af Anne Moe.

f. 17/11-1829. dbt. 13/12-1829. Werksarb. Truels Nielsen Fossum og Inger Thomesdatters Niels. Fadd: P. Anne Kirstine Hansd., Fossum, P. Helvig Zakariasd. ib., Jacob Jacobsen ib., Hans Hansen ib., Harald Hansen ib. HD af Anne Moe.

f. 26/10-1829. dbt. 13/12-1829. Halvor Andersen Sneltvedt og Ellen Larsdatters Marthe. Fadd: K. Berthe Larsd. Frogner, P. Hedevig Larsd. Bugot, Isak Hansen Røsager, Hans Isaksen Frogner, Even Andersen Sneltvedt. HD af Gunner Løbergs K.

f. 2/10-1829. dbt. 26/12-1829. Ole Jacobsen, Borgeskov og Maren Sophie Pedersdatters Olavus. Fadd: K. Ingeborg Jacobsd. BbKlev, P. Kraen Christensd. Osebakken, Hans Sørensen, Borgeskov, Hans Olsen ib., Erik Christophersen, Oseb. HD af Jermund Hansens E.

f. 3/10-1829. dbt. 26/12-1829. Mads Christensen N. Bøe og Kari Gunnersdatters Hans. Fadd: Ole Hoppestads K., P. Marie Sigfredsd. Fossum, Lars Hoppestad, Niels Jensen Bøe, Christen Madsen Bøe. HD af Gunild Aas.

f. 21/11-1829. dbt. 26/12-1829. Ole Johannesen N. Bøe og Ingeborg Larsdatters Erik. Fadd: Niels Nielsens K. Bøe, P. Karen Johannesd. ib., Jacob Madsen Fossum, Niels Olsen Aas, Chr. L. Hoppestad. HD af N. Nielsen Bøe.

f. 14/11-1829. dbt. 26/12-1829. Rasmus Bærulfsen Slettene under Moe og Live Jacobsdatters Lars. Fadd: Peder B. Aases K., P. Mari Hansd. Kutterød, Halvor Bærulfsen Aas, Isak Pedersen under Moe, Hans Jacobsen under Berreberg.

f. 30/11-1829. dbt. 26/12-1829. Halvor Larsen Houerød og Ingeborg Hansdatters Lars. Fadd: Peder Engebretsens K. Aarhuus, P. Maren Halvorsd. Kiise, Peder Ingebretsen Aarhuus, Hans Kiise, Christen Larsen Moe.

f. 10/11-1829. dbt. 26/12-1829. Johannes Ingebretsen under Venstøb og Marthe Clarine Fredriksdatters Karen Fredrikke. Fadd: Moderen selv, P. Ingeborg Larsd. Fossum, Andreas Ingebrigtsen, Peder Ingebretsen, Claus Storm, alle af Fossum.

f. 16/11-1829. dbt. 26/12-1829. Reier Andersen N. Brekke og Anne Isaksdatters Hans. Fadd: Bengt Jacobsens K. under Berberg, P. Karen Olsd. Sneltved, Christen Mikkelsen Doxrød, Anders O. Sneltvedt, Peder Johnsen Løberg.

f. 23/9-1829. dbt. 26/12-1829. Gunner Isaksen Norrig under Otterholt og Berthe Østensdatters Inger Maria. Fadd: Knud Bøes K. Else Halvorsd., P. Maren Marie Ingebrigtsd. Ekornrød, Lucas Engebretsen Moe, Rasmus Lekaas, Østen Knudsen Bøe. HD Anne Erse (Eriksrød).

f. 14/11-1829. dbt. 26/12-1829. Anders Christensen N. Grinie og Anne Kirstine Pedersdatters Christian. Fadd: P. Pernille Petersd. Grinie, P. Ingeborg Isaksd. ib., Gregorius I. Grinie, Anders Olsen ib., Christopher N. Venstøb. HD Marie Vasbrekke.

f. 10/10-1829. dbt. 26/12-1829. John Tormodsen Kikut og Ingeborg Torgiersdatters Johan. Fadd: Halvor Sukkens K., P. Anne Gurine Johnsd. Kikut, Torger Olsen Sæteret, Niels Røsager, Tormod Johnsen Kikut.

f. 30/9-1829. dbt. 26/12-1829. Lars Larsen Kiær og Anne Olsdatters Lars. Fadd: E. Anne Larsd. Kiær, P. Signe Solvesd. ib., Solve Larsen ib., Isak Larsen ib., Ole Torsen ib. HD Marie Vasbrekke.

f. 16/11-1829. dbt. 26/12-1829. Peder Sørensen Grinie og Berthe Olsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Jørgen Grinies K., P. Marthe Thordsd. Grinie, Johan E. Salvesen Grinie, Halvor Reiersen Foss, Lars Jacobsen Grinie. HD Marie Vasbrekke.

f. 25/11-1829. dbt. 26/12-1829. Ole Hansen, N. Brekke og Marthe Christensdatters Hans Christian. Fadd: Ole Nielsens K. Fossum, P. Karen Christensd. Aarhuus, Hans Christensen N. Brekke, Hans Rasmussen Frogner, Halvor Sørensen Nykaas. HD Marie Vasbrekke.

f. 22/11-1829. dbt. 26/12-1829. Niels Abrahamsen Wattenberg under Gjerpen Præstegaard og Kari Olsdatters Ole. Fadd: Christian Holms K., P. Gunhild Olsd. Hobek, Anders Olsen Skilbred, Aslak Høgelie, Halvor Olsen Bugot. HD Marie Vasbrekke.

f. 30/11-1829. dbt. 26/12-1829. Fredrik Larsen Sneltved Mellem og Marthe Maria Andersdatters Andreas. Fadd: Halvor Bierketvedts K., Eidanger, P. Kari Larsd. Sneltvedt, John Johnsen Skogsrød, Ole Tollefsen Brækkejordet, John Johnsen Steensrød. HD Jens Sneltvedts K.

f. 4/11-1829. dbt. 26/12-1829. Hans Eriksen Henningsdal under Moe og Margrete Olsdatters Erik. Fadd: P. Helvig Olsd. Luxefield, P. Karen Jensd. Tejen, Anders Johnsen Luxefield, Ole Olsen Limie, Abraham Olsen Moe. HD Chr. Vasenden.

f. 18/8-1829. dbt. 26/12-1829. Ole Halvorsen Foss og Kirsti Torkelsdatters Karen. Fadd: John Andersens K. Tufte, P. Kirsti Halvorsd. Semb, Knud Halvorsen Tufte, Sigurd Halvorsen af Skien, Peder Johnsen Jønnevald. HD Torkel Johnsen Foss.

f. 21/11-1829. dbt. 26/12-1829. Even Nielsen Løberg og Gurine Torbiørnsdatters Johanne. Fadd: P. Gro Ketilsd. Stulen, Niels Torbiørnsens K., Løberg, Simon T. Marker, Torbiørn Gundersen Løberg, Jens Gundersen ib. HD Gunner Tollevsens K. Løberg.

f. 9/11-1829. dbt. 26/12-1829. Niels Isaksen Kiølnæs og Anne Lisbet Olsdatters Jacob. Fadd: P. Hedevig Andersd. Hitterød, P. Berte Isaksd. Oseb., Lars Hansen ib., Isak Isaksen Trolsaas, Lars Isaksen Oseb. HD Chr. Paus.

f. 24/11-1829. dbt. 26/12-1829. Ole Olsen BbKlev og Asloug Isaksdatters Jens. Fadd: K. KIrsten Larsd. af Skien, P. Christine Abrahamsd. BbKlev, Anders Halvorsen ib., Andreas Nielsen ib., Ole Isaksen ib. HD Niels Larsens K. BbKlev.

f. 17/11-1829. dbt. 27/12-1829. Skolelærer Johannes Nielsen Oseb. og Karen Kirstine Aslaksdatters Arnt Christian. Fadd: Jacob Bommens K. Oseb., P. Karen Nielsd. ib., Niels Jacobsen ib., Hans Nielsen Blokmager ib., Ole Peder Halvorsen ib. HD Faderen selv.

f. 25/8-1829. dbt. 27/12-1829. Ole Christian Thordsen Oseb. og Hedevig Arnesdatters Arnt Torenius. Fadd: P. Kirsten Andersd. Aarhuus, P. Andrea Andersd. ib., Erik Trondsen Oseb., Thron Aanesen ib., Peter Ole Hiort, Oseb. HD Jomfru Olsen.

f. 8/10-1829. dbt. 27/12-1829. Hans Ingebrigtsen Oseb. og Kirsten Marie Jensdatters Kirstine. Fadd: P. Karen Ingebrigtsd. Oseb., P. Inger Ingebrigtsd. ib., Jacob Ingebrigtsen ib., Ole Nielsen ib., Ole Andersen ib. HD Skolelærer Nielsen.

f. 19/10-1829. dbt. 27/12-1829. Haagen Bærulfsen under Moe og Karen Kirstine Rasmusdatters Rasmus. Fadd: Frants Hagens K., Dyrkold, P. Karen Bærulfsd. Moe, Rasmus Hagen, Rasmus Dyrkold, Peder Aasen.

f. 5/11-1829. dbt. 1/1-1830. Muurearbeider Torger Andersen Oseb. og Anne Kirstine Eriksdatters Erik. Fadd: Jens Olsens K., Oseb., P. Marte Eriksd. af Eidanger, Knud Christophersen under Sølie, Knud Johnsen Oseb., Hans Mikkelsen ib. HD Kone Karen Ramsaas.

f. 14/10-1829. dbt. 3/1-1830. Ole Jansen Kaasa under Limie og Guro Olsdatters Olava. Fadd: Jørgen Hobeks K., P. Gunhild Olsd. Hobek, Jørgen O. Hobek, Tormoe H. Goupaasen, Halvor Jansen Kaasa. HD Faderen selv.

f. 28/9-1829. dbt. 3/1-1830. Torger Torgersen Gaasehølen under Tufte og Gunhild Pedersdatters Aslak. Fadd: Søren Christensens K., Aashammeren, P. Karen Olsd. Nøglegaard, Halvor Olsen ib., Anders Andersen ib., Gunder Eriksen af Graaten. HD Thor Hougen.

f. 2/11-1829. dbt. 3/1-1830. Møllemester Lars Iversen Ballestad og Inger Jonsdatters Iver. Fadd: Gotfred Ulriksens Kone af Porsgrund, P. Karen Iversd. af Solum, Isak Iversen Herre, Ole Jansen Oseb., Lars Olsen Ballestad. HD Gunder Aagestad.

f. 2/11-1829. dbt. 8/1-1830. Søren Olsen Oseb. og Maren Christine Smiths Niels. Fadd: Hans Vetlesens K., Oseb., P. Ingeborg Jensd. ib., Svend Thronsen ib., Gunder S. Skoven, Niels Nielsen Lie, Oseb. HD Jomfru Olsen.

f. 8/12-1829. dbt. 10/1-1830. Halvor Torsteinsen Skilbred og Maren Margrete Isaksdatters Berthe. Fadd: P. Pernille Petersd. Grinie, P. Margrete Isaksd. af Skien, Anders Olsen Skilbred, Jacob Davidsen Holm, Niels Davidsen ib. HD Anders Skilbreds K.

f. 25/12-1829. dbt. 10/1-1830. Snedker Svenke Larsen Follestad og Anne Cathrine Olsdatters Olavus. Fadd: Lars Larsens K. af Skien, P. Kirsten Larsd. BbKlev, Peder Olsen Holm, Frogner, Lars Sivertsen Rød, Gunder Olsen af Eidanger.

f. 17/12-1829. dbt. 10/1-1830. Arne Lorentsen Fossum og Karen Olsdatters Anne Gurine. Fadd: P. Gunhild Zakariasd. Berreberg, P. Maren Olsd. Fossum, Christopher Larsen Fossum, Lars Lorentsen ib., Halvor C. Glende.

f. 31/10-1829. dbt. 10/1-1830. Matros Lars Halvorsen Follestad og Berthe Maria Hansdatters Hans. Fadd: Moderen selv, P. Anne Johansd. Leerodden, Hans Halvorsen ib., Christen Bærulfsen Follestad, Lars Christensen ib. HD Christine Bommen.

f. 19/12-1829. dbt. 10/1-1830. Jens Jensen Ballestad og Mariane Olsdatters Anne Margrete. Fadd: P. Marthe Larsd. af Eidanger, P. Ingeborg Jensd. Ballestad, Niels Olsen Aakre, Gregers Halvard Olsen, Daniel Jacobsen Ballestad. HD Skolelærer John Jacobsen Ballestad.

f. 28/12-1829. dbt. 17/1-1830. Valdemar Tolvsen Aashammer og Anne Olsdatters Thomas. Fadd: Niels Larsens K., Fossum, P., Inger Johnsd. Aas, Hans Tolvsen ib., Ole Tolvsen ib., Aslak Orekaasen.

f. 14/12-1829. dbt. 17/1-1830. Ole Ellingsen Skilbred og Dorthe Kirstine Aslaksdatters Gurine. Fadd: Anders Skilbreds K., P. Karen Jørgensd. ib., Anders O. Skilbred, Niels Sigurdsen ib., Halvor Torstensen ib.

f.  29/11-1829. dbt. 17/1-1830. Halvor Olsen under Strømdal og Kirstine Isaksdatters Gunhild Margrete. Fadd: Erik Olsens K., Falkum, P. Sara Isaksd. af Skien, Peder Olsen Holm, Anund Berjulfsen BbKlev, Arne Isaksen Hynie. HD Peder Drengsens K.

f. 23/12-1829. dbt. 17/1-1830. Knud Larsen Buer og Inger Maria Larsdatters Christian Julius. Fadd: Peder Larsens K., Meen, P. Gunhild Hansd. Meen, Hans P. Larsen ib., Halvor Larsen ib.

f. 31/11-1829. dbt. 17/1-1830. Niels Eriksen Bekkevald og Gunhild Haavardsdatters Erik. Fadd: P. Karen Hansd. Riis, P. Ingeborg Haavardsd. ib., Lars Halvorsen Fossum, Ingebrigt Halvorsen Oseb., Christen Nielsen Bekkevald.

f. 26/8-1829. dbt. 24/1-1830. Skrædder Søren Jensen BbKlev og Ingeborg Nielsdatters Marthe. Fadd: K. Cathrine Ketilsd. BbKlev, P. Andrea Halvorsd. Bbklev, Snedker P. Monrad, Paul Nielsen BbKlev, Christen Eriksen ibid. HD Niels Larsens K., BbKlev.

f. 30/12-1829. dbt. 24/1-1830. Helge Larsen Foss Mellem(?) og Mari Johannesdatters Johannes. Fadd: Ole Pedersens K., Bøe, P. Anna Marie Johannesd. Bøe, Jacob Larsen Grinie, Østen Larsen Dyrkold, Jacob Madsen Dyrendal.

f. 17/12-1829. dbt. 24/1-1830. Hans Hansen Jarsengen og Maria Jensdatters Inger Maria. Fadd: Ole Bakkeskovens K., P. Ingeborg Maria Hansd., Skien, Tolv Jensen Venstøb, Niels Larsen Jarsengen, Lars Larsen under Klep.

f. 28/12-1829. dbt. 7/2-1830. Tollef Larsen under Lie og Maren Gurine Larsdatters Hans. Fadd: K. Maren Gundersd. Ødegaarden, P. Anne Marie Hansd. Ramsaas, Ole Hansen ib., Ole Hansen Lie, Rasmus Pedersen Ødegaarden. HD Hans Ramsaasens K.

f. 10/10-1829. dbt. 7/2-1830. Smed Anders Jacobsen BbKlev og Oline Andersdatters Marthe. Fadd: Ole Tollefsens K., Blegebakken, P. Ingeborg Hansd. Folloug, Gunder Tommesen Løberg, John Gundersen ib., Johannes Jensen Ballestad. HD P. Drengsens K.

f. 16/12-1829. dbt. 7/2-1830. Henrik Jensen Fossum og Karen Kirstine Hansdatters Jens. Fadd: Gunder Larsens K., Fossum, P. Anne Andersd. af Solum, Ole Olsen af Solum, Ole Fredriksen Fossum, Thor Rasmussen af Solum.

f. 30/1-1830. dbt. 14/2-1830. Halvor Larsen Svarttangen under Meen og Marte Margrete Larsdatters Lars. Fadd: Hans Peder Meens K., P. Ingeborg Gurine Thordsd. Ballestad, Hans Larsen Buer, Peder Larsen Meen, Lars Larsen Svarttangen.

f. 20/1-1830. dbt. 14/2-1830. Peder Isaksen Øde-Sneltved under Gjerpen prestegaard og Marthe Pedersdatters Peder. Fadd: Jens Thordsens K. under Frogner, P. Anne Elisabeth Larsd., BbKlev, Lars Gregersen Øde-Sneltved, Reier Andersen Brekke, Bengt Jacobsen Løberg.

f. 3/2-1830. dbt. 21/2-1830. Isak Gundersen Espedalen og Marte Marie Olsdatters Maren. Fadd: Niels Espedals K., P. Inger Marie Hansd. Sanden, John Olsen Buer, Peder Larsen Meen, Lars Gundersen Lie.

f. 27/11-1829. dbt. 21/2-1830. Niri Knudsen Gulset og Anne Karine Mathiasdatters Andreas. Fadd: P. Kari Mathiasd. Gulset, P. Berte Mathiasd. ib., Lars Gundersen ib., Rasmus Chr. Strømdal, Erik Mathiasen Gulset. HD Peder Conradsen.

f. 15/1-1830. dbt. 21/2-1830. Paul Aslaksen u. Bøe nordre og Gunhild Rasmusdatters Karen. Fadd: Halvor Olsens K., N. Brekke, P. Ingeborg Jensd. Sneltved, Halvor Skiold, Fossum, Jens Aslaksen Bøe, Aslak Christophersen Falkum.

f. 29/1-1830. dbt. 21/2-1830. Erik Andersen BbKlev og Marthe Kirstine Halvorsdatters Lars. Fadd: P. Marthe Larsd. af Skien, P. Ingeborg Hansd. Folloug, Lars Christensen BbKlev, Halvor Jacobsen ib., Anders Evensen Falkum.

f. 8/2-1830. dbt. Aslak Olsen Moe og Maria Olsdatters Ingeborg. Fadd: Lars Moes K., Christian Torkelsens K. Luxefield, Ole Halvorsen Holm, Daniel Olsen Moe, Lars Olsen Luxefield.

f. 16/2-1830. dbt. 28/2-1830. Lars Christensen Hoppestad Nedre og Karen Madsdatters Ole. Fadd: Christen Boes K., Peder Madsens K., Bøe, Ole Chr. Hoppestad, Niels Olsen Aas, Christen Madsen Bøe.

f. 11/9-1829. dbt. 28/2-1830. Sivert Nielsen under Borrestad og Barbara Johansdatters Hans. Fadd: Moderen selv, P. Kirsten Sivertsd. Fløtterød, Torjer Johnsen Skottet, Lars Johnsen Oseb., Ole Gundersen af Skien. HD Skolelærer Nielsen, Oseb.

f. 21/12-1829. dbt. 28/2-1830. Jens Jørgensen Meier Oseb. og Kirsten Christine Nielsdatters Andreas. Fadd: Lars Hansens K., Oseb., Berthe Brynjulfsd. af Solum, Søren Olsen Oseb., Anders Gundersen ib., HD Skolelærer Nielsen, Oseb.

f. 15/1-1830. dbt. 28/2-1830. Ellef Johnsen Bestul, Luxefield og Ingeborg Ingebrigtsdatters Ingebrigt. Fadd: Erik Ingebrigtsens K., Venstøb, P. Sara Larsd. Moe, Erik Ingebrigtsen Venstøb, Rasmus Johnsen Luxefield, Ole Olsen Limie.

f. 8/2-1830. dbt. 28/2-1830. Anders Andersen under Ballestad og Maren Larsdatters Anne Marie. Fadd: Niels Thordsens K., Ballestad, P. Johanne Larsd. Giemsøe, Niels Thordsen Ballestad, Even Jacobsen ib., Lars Larsen Meen. HD Gunder Augestad.

f. 19/1-1830. dbt. 28/2-1830. Johannes Hansen Follestad og Anne Marie Christensdatters Christiane. Fadd: Andreas Kiørers K. af Skien, P. Karen Halvorsd. af Solum, Niels Børresen Venstøb, Christopher Løkenberg, Ingebrigt Løkenberg.

f. 16/10-1829. dbt. 7/3-1830. Anders Ingebrigtsen Lien under Tufte og Kari Hansdatters Anneken. Fadd: Moderen selv, P. Ingeborg Reiersd. Tufte, Anders Ingebrigtsen Lien, Ole Jacobsen Aasen, Gunner Pedersen Tufte. HD Torkel Jacobsen Aasen.

f. 8/12-1829. dbt. 7/3-1830. Niels Sørensen Tufte og Helene Andersdatters Søren. Fadd: Christian Limies K., P. Karen Ingebrigtsd. Dyrkold, Daniel Tufte, Peder Sørensen ib., Harald A. Limie. HD Anders Venstøbs Enke.

f. 1/1-1830. dbt. 7/3-1830. Sigurd Sigurdsen under Tufte og Helene Andersdatters Anders. Fadd: Peder Andersens K. af Solum, P. Aase Sigurdsd. Tufte, Isak Sørensen af Solum, Peder Andersen af Solum, Gunder Lysa (under Sem). HD Anders Venstøbs Enke.

f. 23/12-1829. dbt. 7/3-1830. Knud Jacobsen under Foss mellem og Anne Olsdatters Karen. Fadd: Halvor Jacobsens K. Foss, P. Karen Olsd. Eriksrød, Halvor Olsen ib., Lars Olsen Otterholt, Ole Olsen ib. HD Jacob Hansens Enke Berreberg.

f. 14/1-1830. dbt. 14/3-1830. Gunder Børresen BbKlev og Maren Mikkelsdatters Anne Mikeline. Fadd: P. Karen Mikkelsd. Bratsberg, P. Anne Maria Mikkelsd. ib., Niels Børresen BbKlev, Jens Jacobsen Gulset, Christen Mikkelsen Bratsberg. HD P. Drengsens K.

f. 25/1-1830. dbt. 14/3-1830. Peder Ingebrigtsen Fossum og Johanne Marie Andersdatters Niels. Fadd: Lars Madsens K., Fossum, P. Maren Amundsd. Bøe, Ingebrigt Amundsen ib., Jens Henriksen ib., Jens Hansen Fossum. HD Anne Moe.

f. , 27/11-1829. dbt. 19/3-1830. Skipper Jens Aalborg Oseb., og Maren Sølies Maren Jensine. Fadd: Madame Lene Petersen, Oseb., Jfru Anne Elise Bruun, Oseb., Skipper J. Hansen af Porsgrund, Jørgen Zakariassen af Skien, Skipper Niels Aalborg, Oseb. HD Jomfr. Olsen Gjordemoder.

f. 25/3-1830. dbt. 29/3-1830. Andreas Abrahamsen Kløcker Houen og Mette Marie Olsens Dorthea Augusta Hansine. Fadd: Madame Charlotte Nielsen, Ballestad, Jfr. Anne Sommer Baar, Skien, Løientnant Hofgaard ved Jens Hougen, Ltn. Hans Høst(?) ved Erik Bøhle, Abraham Kløcker.

f. 17/10-1829. dbt. 31/3-1830. Skipper Jacob Petersen Oseb. og Caroline Augusta Kurtzhals's Anne Marie. Fadd: Madame Bolette Boiesen af Porsgrund, Jomfru Inger Manall, Oseb., Toldcasserer Rasch af Porsgrund, Klokker Thomsen Porsgrund, Skipper Th. Wright, Oseb. HD Jomfru Olsen.

f. 8/2-1830. dbt. 4/4-1830. Halvor Johannesen N. Brekke og Ingeborg Andersdatters Johannes. Fadd: John Gromstuls K., Bøe, P. Kirstine Johannesd. S. Brekke, Halvor Nielsen Troldsaas, Ole Nielsen Biørndal, Niels Andersen Venstøb. HD Marie Vasbrekke.

f. 7/3-1830. dbt. 4/4-1830. Uægte. P. Anne Pedersdatter Fielddalen. Udlagt Peder Pedersen Markers Gunhild. Fadd: K. Anne Marie Eriksd. Doxrød, P. Helge Pedersd. Fielddalen, Jens Henriksen Doxrød, Christen Mikkelsen ib., Torsten Henriksen ib. HD Peder Fielddalens K.

f. 10/12-1829. dbt. 8/4-1830. Guldsmed Hans Sørensen Oseb. og Elisabeth Marie Guttormsdatters Hulda Elisabeth. Fadd: Jacob Bommens K., Oseb., P. Anne Marie Thronsd. ib., Farver(?) Beutler Oseb., Even Jacobsen ib., Gunder Tofte ib. HD Jfr. Olsen.

f. 24/12-1829. dbt. 9/4-1830. Isak Larsen Hoppestul i Luxefield og Kari Andersdatters Maren. Fadd: Ole L. Otterholts K., Gulbrand Fieldets K., Gulbrand Larsen Fieldet, Lars Olsen Otterholt, Ole Olsen ib. HD Anders Larsen Fieldet.

f. 25/3-1830. dbt. 12/4-1830. Niels Torbiørnsen Løberg og Berthe Torbiørnsdatters Ragnhild. Fadd: Even Nielsens K., Løberg, P. Kirsten Torbiørnsd. Marker, Torbiørn Gundersen Løberg, Jens Gundersen ib., Ole Jensen ib. HD Gunder Løbergs K.

f. 15/3-1830. dbt. 12/4-1830. Christen Christiansen Aarhuus og Inger Nielsdatters Christine. Fadd: P. Anne Nielsd. Holm, P. Anne Kirstine Larsd. Gulsæt, Halvor Christensen Fossum, Gunder Nielsen Hynie, Christian N. Holm.

f. 22/2-1830. dbt. 18/4-1830. Gunder Andersen Holmen under Borrestad og Anne Johannesdatters Andreas Johan. Fadd: Christen Holmens K., Borrestad, P. Berthe Johannesd. ib., Engebret Andersen Borgeskov, Niels Andersen Rødningen, Anders Giertsen Fløtterød. HD Enken Dorthe Meier, Borrestad.

f. 10/12-1829. dbt. 18/4-1830. Niels Knudsen under Borrestad og Gunhild Saamundsdatters Maren. Fadd: P. Maren Larsd. Oseb., P. Karen Kittilsd. Borrestad, Ole Knudsen ibid., Mathias Gundersen Ramsaas, Hans Nielsen Borrestad. HD Enken Dorthe Meier, Borrestad.

f. 20/3-1830. dbt. 22/4-1830. John Olsen Buer og Kirsten Jacobsdatters Marie. Fadd: Isak Espedalens K., P. Maria Jacobsd. Sølie, Anders Kragetoe, Lars J. Langerød, Christen Sanne. HD Ole Buer.

f. 28/2-1830. dbt. 25/4-1830. Ole Olsen under N. Brekke og Marthe Gundersdatters Inger Andrea. Fadd: Reier Olsens K., N. Brekke, P. Inger Maria Pedersd. BbKlev, Lars Gregersen Øde-Sneltved, Johannes Gundersen, Giemsøe, Daniel Pedersen BbKlev.
HD Christine Bommen.

f. 9/4-1830. dbt. 7/5-1830. Translateur Olaves Christian Bernhoft og Sørine Johanne Catharine Hagerups Leonhard Christian. Fadd: Frue Hagerup af Hedemarken, Frøken Minda Ranum, K.herre Løvenskiold, Oberst Stabell, Foged Paludan, Leutnant Crøger, Postmester Bentsen, Forvalther Jynge.

f. 29/3-1830. dbt. 16/5-1830. Lars Tygesen Kiær og Gunhild Gundersdatters Laurine. Fadd: Einar O. Sneltveds K., P. Ingeborg Larsd. Øde-Sneltved, Lars Gregersen Øde-Sneltved, Johannes Gundersen ib., Lars Nielsen ib. HD Marie Vasbrekke.

f. 4/5-1830. dbt. 16/5-1830. Isak Pedersen Kolkind og Gurine Larsdatters Maren. Fadd: Gunder Baaserøds K., P. Mariane Christensd. Holmen, Amund Jensen Ballestad, Isak Olsen ib., Erik L. Ballestad.

f. 17/12-1829. dbt. 23/5-1830. Søren Martinus Blom, Falkum og Giertrud Christiane Wessels Anna Severine. Fadd: Madame Elisabeth Marie Blom, Skien, Jfrue Sophie Bernhoft, Giemsøe, Sorenskriver Jonas Wessel, Foged Paludan, Kjøbmand Knud Blom, Skien. HD Proust Munch.

f. 25/1-1830. dbt. 23/5-1830. Ole Nielsen Oseb. og Marthe Christensdatters Christian. Fadd: Moderen selv, Pige Kirsten Olsd. af Porsgrund, Erik Christophersen af Oseb., Torger Andersen ib., Jacob Andersen ib. HD Skolelærer Nielsen.

f. 9/1-1830. dbt. 23/5-1830. Ole Olsen Drengen plads i Luxefield og Gunhild Larsdatters Karen. Fadd: P. Karen Halvorsd. Luxefield, P. Anne Gurine Olsd. ib., Sigurd Sigirdsen Aarhuus, Ole Johannesen Luxefield, Ellef Olsen ib. HD Ole Houkeroen.

f. 13/3-1830. dbt. 23/5-1830. Torkel Johnsen Liestul i Luxefield og Turine Helgesdatters Jørand. Fadd: Erik Helgesens K., Gulsæt, P. Gunhild Helgesd. ib., Peder Nyehuus ib., Peder Rising ib., Ole Ingebrigtsen, Slemdal. HD Ole Houkeroen.

f. 26/4-1830. dbt. 31/5-1830. Niels Olsen Aas - Søndre og Maren Christensdatters Lars. Fadd: Lars Hoppestads K., Ole Hoppestads K., John A. Stulen, Knud P. Christophersen Aashammer, Christen Bøe, Ole Bøe. HD Gunhild Aas.

f. 12/2-1830. dbt. 31/5-1830. Skomager Christian Christiansen under Bratsberg og Ingeborg Marie Nielsdatters Inger Marie. Fadd: P. Dorthea Haraldsd. BbKlev, P. Karen Abrahamsd. ib., John Olsen af Skien, Ole Nielsen Berg, Christian Tendrup, Bratsberg. HD Christian B.....(?).

f. 1/5-1830. dbt. 31/5-1830. Peder Aslaksen Fossum og Ingeborg Maria Jacobsdatters Anne. Fadd: Ole Olsens Kone af Brevig, P. Maria Sigfredsd. Fossum, Jacob Larsen Grinie, Jacob Madsen Fossum, Hans Johannesen ib. HD Helge L. Foss.

f. 24/4-1830. dbt. 31/5-1830. Christopher Olsen Fossum og Ingeborg Johnsdatters Peter. Fadd: Ole Larsens K. Hynie, P. Jørgine Knudsd. Fossum, Isak Hansen Fossum, Ole Christiansen ib., Hasle Nielsen ib.

f. 9/4-1830. dbt. 31/5-1830. Gregorius Eriksen Gravlie og Anne Malene Simonsdatters Erik. Fadd: Peder Lunds K., P. Gunhild Zachariasd. Berreberg, Børre H. Fielddalen, Halvor Christophersen Glende, Halvor Eriksen Putten.

f. 30/4-1830. dbt. 31/5-1830. Ole Tollefsen Bratsberg og Inger Torstensdatters Ole. Fadd: Jens Thordsens K., Frogner, P. Anne Maria Mikkelsd. Bratsberg, Torkel Skilbred, Anders Borgersen Bratsberg, Christen M. Bratsberg. HD Christine Bommen.

f. 10/4-1830. dbt. 31/5-1830. Isak Eriksen BbKlev og Anne Torgiersdatters Karen Marie. Fadd: P. Maren Johannesd. af Skien, P. Gunhild Gulliksd. BbKlev, Thomas Eriksen ib., Jørgen Olsen Bratsberg.

f. 6/12-1829. dbt. 31/5-1830. Ole Tollefsen S. Brekke og Kirstine Larsdatters Pernille. Fadd: Moderen selv, P. Karen Larsd. Sneltved, Augen Tollefsen Ballestad, Anders Tollefsen Meen, Fredrik L. Sneltved. HD P. Sørensens Enke.

f. 5/5-1830. dbt. 31/5-1830. Halvor Aslaksen Berg under Lille Gierpen og Kirsten Halvorsdatters Aslak. Fadd: Ole Nielsens K., BbKlev, P. Ingeborg Johnsd. Skien, Ole Aslaksen Berg, Hans Aslaksen Brekke, Christen Christensen Berg.

f. 12/4-1830. dbt. 31/5-1830. Halvor Olsen Mustved og Marie Olsdatters Ole. Fadd: Niels Wattenbergs K., P. Helvig Olsd. Bugot, Ole Bugot, Even O. Bugot, Even Christophersen Folloug. HD Ole Bugot.

f. 29/4-1830. dbt. 31/5-1830. Hans Christensen N. Brekke og Gunhild Thordsdatters Sidsel. Fadd: Ole Hansens K., N. Brekke, P. Maren Gurine Johannesd. Holden, Lucas Thordsen Holden, Gullik Rasmussen Blegebakken, Hans Rasmussen Frogner. HD Marie Vasbrekke.

f. 20/4-1830. dbt. 31/5-1830. Isak Hansen Røsager og Kirsti Larsdatters Marie. Fadd: Halvor Gaardens K., P. Anne Isaksd. Røsager, Hans Larsen af Slemdal, Christen Andersen Steensaasen. Halvor Andersen Gaarden.

f. 20/2-1830. dbt. 31/5-1830. (Uægte). Moder: P. Mari Biørgusdatter under Bøe. Fader: Ingebrigt Haslesen under Eriksrød. Christian. Fadd: John Andersens K., Tufte, P. Karen Andersd. Tufte, Klokker Lund, Aarhuus, Johan Solvesen Grinie, Hans Rasmussen Frogner. HD Torkel Johnsen Aasen.

f. 6/4-1830. dbt. 31/5-1830. (Tvillinger). Ole Isaksen Aasterød og Anne Kirstine Halvorsdatters Halvor.  Fadd: Hans Stubberøds K., P. Marie Andersd. Meen, Isak Andersen under Meen, Lars Andersen Stubberød, John O. Skifield. HD Gunhild Hørta (begge).

f. 6/4-1830. dbt. 31/5-1830. (Tvillinger). Ole Isaksen Aasterød og Anne Kirstine Halvorsdatters Karen. Fadd: Isak Olsens K., Ballestad, P. Marte Halvorsd. Langerød, Gunder Isaksen Meen, Gunder Pedersen Baaserød, Isak Olsen Ballestad.

f. 9/4-1830. dbt. 31/5-1830. Halvor Rasmussen Jønnevald og Maren Dorthea Hansdatters Hans. Fadd: Ole Jansens K., Tufte, P. Karen Jansd. Bøe, John Jansen Bøe, Ole Jacobsen Foss, Ole Jansen Tufte. HD Peder Myrens K.

f. 29/3-1830. dbt. 31/5-1830. Halvor Bærulfsen Gaaseholen under S. Aas og Karen Nielsdatters Peder. Fadd: Peder Aases K., P. Karen Bærulfsd. Aas, Rasmus Bærulfsen Slettene, Christen E. Orekaasen, Abraham Isaksen Gaasehølen.

f. 11/10-1829. dbt. 2/6-1830. Provst og Sognepræst Edvard Munch og Johanne Sophie Hofgaards Petronelle Elisabeth Cathrine. Fadd: Frue Wessel af Biørndalen, Madame Børting(?) fra Skien, Jfrue Cathr. Hofgaard, Kammerherre Løvenskiold, Fossum, Præsus Dahl, Hans Johan Storm Munch, Gierpen Præstegaard. HD Povst Munch.

f. 30/3-1830. dbt. 6/6-1830. Niels Olsen BbKlev og Magnild Maria Jensdatters Ole. Fadd: Ole Gundersens Enke, S. Brekke, P. Kirsti Olsd. ib., Helge Olsen ib., Ole Olsen BbKlev, Ketil Clausen ib. HD Niels Løbergs K.

f. 1/4-1830. dbt. 6/6-1830. Gunder Halvorsen BbKlev og Maren Nielsdatters Elisabeth. Fadd: Hans J. Halvorsens K., BbKlev, P. Anne L...a Olsd., ib., Rasmus Ketilsen BbKlev, Andreas Nielsen ib., Ole Larsen ib. HD Niels Løbergs K.

f. 7/5-1830. dbt. 6/6-1830. Lars Sivertsen Engrav og Maline Gurine Olsdatters Simon. Fadd: Svenke Larsens K., Follestad, P. Marie Sivertsd. Riis, Peder Larsen Meen, Erik E. Bøhle, Simon Hansen Nærum.

f. 17/8-1829. dbt. 6/6-1830. Hans Jacob Gasmann Foss og Anne Kirstine Pedersdatters August. Fadd: Moderen selv, Karen Helene Gasmann, Hans J. Gasmann, Engebret Lund, Svenke Johnsen af Skien. HD H. Gasmann.

f. 15/4-1830. dbt. 6/6-1830. Kudsk Rasmus Fredriksen Fossum og Lisbeth Hansdatters Rasmus. Fadd: Borger Ingebrigtsens K., Fossum, P. Ademine Hansd. ib., Bygmester Storm, Fossum, Lodsfoged I. Ingebrigtsen ib., Lars Fredriksen Storm ib. HD Anne Moe.

f. 24/5-1830. dbt. 6/6-1830. Sondre Madsen under N. Brekke og Inger Tommesdatters Thomas. Fadd: Ole Olsens K., N. Brekke, P. Berthe Gurine Ketilsd. Stulen, Ketil Stulen, Niels Ketilsen ib., Hans Rasmussen Frogner. HD Ketil Stulens K.

f. 28/5-1830. dbt. 13/6-1830. Anders Giertsen Fløtterød - Ødegaarden og Sidsel Andersdatters Gunhild Christine. Fadd: Gunder Halvorsens K., P. Maren Gundersd. Oseb., Niels Andersen Rønningen, Ingebrigt Andersen Oseb., Christian Giertsen af Solum.

f. 14/5-1830. dbt. 13/6-1830. Niels Ketilsen Løvaas under Rising og Pernille Pedersdatters Gregorius. Fadd: Hans Sæterets K., P. Johanne Torbiørnsd. Putten, Jørgen O. Hobek, Claus Nielsen Trolsaas, Halvor Torbjørnsen Putten. HD Ketil Stulens K.

f. 7/5-1830. dbt. 20/6-1830. Aslak Svendsen Høglie under Grinie og Anne Olsdatters Anne. Fadd: Christian D. Holms K., P. Guro Jørgensd. Marker, Christian D. Holm, Jørgen Anundsen Høglie, Niels Abrahamsen Wattenberg. HD Gudmund Kausanrød.

f. 24/4-1830. dbt. 20/6-1830. Jan Henriksen Doxrød og Ingeborg Larsdatters Halvor. Fadd: Jan Doxrøds K., P. Kirsti Isaksd. Doxrød, Jost(?) Henriksen Doxrød, Torstein Henriksen ib., Halvor Ingebretsen ib.

f. 20/5-1830. dbt. 20/6-1830. Johannes Jensen Eegaasen og Margit Hansdatters Hans Michael. Fadd: Niels Grunderøds K., P. Inger Nielsd. Eegaasen, Even Christophersen Folloug, Isak Jacobsen Folloug, Lars Ketilsen Gunderød.

f. 20/5-1830. dbt. 20/6-1830. Anders Tollefsen Hegna under Meen og Anne Lisbet Edvardsdatters Ingeborg. Fadd: P. Ingeborg Borgersd. Buer, Svend Liens K., Meen, Gunner Steenulfsen under Meen, John Andersen Buer, Hans Olsen Espedalen.

f. 29/1-1830. dbt. 20/6-1830. Skomager Isak Nielsen Oseb. og Anne Kirstine Molbaks Johan Lauritz. Fadd: K. Sara Vetlesen af Oseb., P. Marte Marie Hansd. ib., Hans Nielsen ib., Niels Nielsen ib., Niels Christian Nielsen ib. HD Skolelærer Nielsen.

f. 25/3-1830. dbt. 4/7-1830. Hans Mikkelsen Oseb. (Braaten) og Inger Eriksdatters Karen. Fadd: Knud Eriksens K. Oseb., Gunhild Mikkelsd. af Porsgrund, Ole Eriksen Lie, Lars Gundersen Lie, Torger Andersen Oseb. HD Kari Ramsaasen.

f. 23/4-1830. dbt. 4/7-1830. Ole Henriksen under Fossum og Karen Jensdatters Karen Helene. Fadd: Henrik Jensens Enke, Fossum, P. Kirsti Svendsd. ib., Peder Ingebrigtsen ib., Harald Hansen ib., Niels Jensen ib. HD Henrik J. Bøes Enke.

f. 6/3-1830. dbt. 4/7-1830. Tormoe Hansen under S. Frogner (Goupaasen) og Kirsten Jansdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Hans Sæterets K., P. Karen Jørgensd. Marker, Knud J. Goupaasen, Niels Abrahamsen Wattenberg, Tormoe Johnsen Kikut. HD Knud J. Goupaasen.

f. 3/4-1830. dbt. 4/7-1830. Erik Viarsen Luxefield (Østre Bøe) og Kari Olsdatters Rønnik. Fadd: Thomas Jacobsens K. Erse, P. Kari Ingvoldsd. Moe, Halvor Olsen Erse, Ole Viarsen Oseb., Niels Christensen Hoppestad.

f. 11/6-1830. dbt. 4/7-1830. Johannes Olsen Bratsberg og Asloug Nielsdatters Marte Pernille. Fadd: Knud Hansens K. Oseb., P. Helvig Olsd. Bugot, Ole Einarsen Sneltved, Christen Mikkelsen Bratsberg, Ingebrigt Pedersen Bratsberg.

f. 16/4-1830. dbt. 9/7-1830. Smed Erik Thronsen Oseb. og Dorthea Condrups Constantius. Fadd: Gullik Johnsens K. af Porsgrund, P. Marthe Maria Bucke Oseb., Smed Iver Larsen af Skien, Kjøbm. Niels Jacobsen Oseb., Snedker Niels Aanesen ib. HD Jfr. Olsen.

f. 4/6-1830. dbt. 11/7-1830. Niels Larsen Jarsengen under Langerød og Gunhild Jensdatters Berthe Kirstine. Fadd: Hans Hansens K. Jarsengen, P. Mari Larsd. af Eidanger, Tolv Jensen Venstøb, Ole Olsen under Bakken, Søren Stoesen af Eidanger. HD Hans Ramsaases K.

f. 20/5-1830. dbt. 11/7-1830. Skoleholder Gunder Arnesen S. Ballestad og Anne Ketilsdatters Mariane. Fadd: Jacob Strømdals K., P. Anne Dorthea Arnesd. Augestad, John Rasmussen Sølie, Knud Ketilsen Gulsæt, Hans Arnesen Augestad. HD Gunder Augestad.

f. 10/4-1830. dbt. 11/7-1830. Abraham Christensen BbKlev og Dorthe Thomesdatters Christen. Fadd: P. Ragne Jacobsd. af Skien, P. Anne Elisabet Larsd. BbKlev, Christen Danielsen Brekkejord, Isak Christensen BbKlev, Ola Larsen ib. HD P. Drengsens K.

f. 13/6-1830. dbt. 11/7-1830. Søren Thordsen under Lille Gierpen og Berthe Hansdatters Lars. Fadd: Niels Wattenbergs K., P. Johanne Ketilsd. under Frogner, Isak Hansen Steensrød, Anders Hansen under Meen, Anders Olsen Stubberød. HD Marie Vasbrekke.

f. 10/4-1830. dbt. 18/7-1830. Anders Hansen Grindelien i Luxefield og Berthe Johansdatters Hans. Fadd: Anders Ingebrigtsens Kone, Tufte, P. Birthe Marie Olsd. Tufte, Anders Ingebrigtsen ib., Niels Ingebrigtsen ib., Lars Andersen Stubberød. HD Ole Houkeroen.

f. 14/5-1830. dbt. 18/7-1830. (tvillinger) Ole Nielsen S. Hynie og Anne Pedersdatters Peder. Fadd: Ole Peter Christensens K. af Eidanger, P. Kirsti Nielsd. Hynie, Ole Halvorsen af Porsgrund, Peder Olsen Aarhuus. HD Klokker Lund (begge barn).

f. 14/5-1830. dbt. 18/7-1830. (tvillinger) Ole Nielsen S. Hynie og Anne Pedersdatters Ingeborg. Fadd: Jens Andersens K., Fossum, P. Ingeborg Pedersd. af Skien, Harald Hansen Fossum, Lars Lorentsen ib., Anders Jensen ib.

f. 22/2-1830. dbt. 18/7-1830. Peder Johnsen under Eriksrød og Ingeborg Pedersdatters Ole. Fadd: Erik Olsens K. Falkum, P. Anne Jacobsd. Teigen, Halvor H. Erse, Peder Johnsen Jønnevold, Erik Olsen Falkum. HD Gunild Aas.

f. 25/5-1830. dbt. 25/7-1830. Jacob Isaksen Augestad og Live Hansdatters Jacob. Fadd: K. Ingeborg Andersd. Ødegaarden, P. Ingeborg K. Eriksd. Sanden, Christen Olsen under Sølie, Halvor Olsen ib., Lars Hansen af Porsgrund. HD H. Ramsaases K.

f. 10/4-1830. dbt. 25/7-1830. Svend Petersen Oseb. (Borgeskov) og Berthe Maria Hansdatters Hanna. Fadd: Jørgen Halvorsens K., Borgeskov, P. Karen Mathiasd. ib., Ole Jacobsen ib., Anders Gundersen Oseb. HD Skolelærer Nielsen.

f. 21/6-1830. dbt. 25/7-1830. Halvor Viarsen Luxefield og Maria Andersdatters Hedevig. Fadd: Niels Berrebergs K., P. Helvig Knudsd. ib., Niels Halvorsen Berreberg, Poul Aslaksen af Luxefield, Erik Andersen ibid. HD Ole Houkeroen.

f. 2/6-1830. dpt. 13/8-1830. Ole Jensen Oseb. og Anne Margrete Eidorphs Clara. Fadd: Lars Iversens K. Fossum, P. Birgitte Eriksd. Oseb., Knud Eriksen ib., Hans Ingebrigtsen ib., Jens Eriksen Solum. HD Jfrue Olsen.

f. 4/7-1830. dbt. 13/8-1830. Kjøbm. Hans Eleonardus Møller, Aakre og Laura Aalls Hans. Fadd: Madame Birgitte Møller i Porsgrund, Jomfrue Mariane Møller ib., Grossist H. Møller ib., Grossist Hans Cappelen Giemsøe, Kjøbm. Elias Flood Porsgrund.

f. 1/7-1830. dbt. 15/8-1830. Bygmester Claus Storm, Fossum og Anne Dorthea Falkenbergs Peter Christian Falkenberg. Fadd: Jens Tollefsens K., Herre, Jfrue Petræa Falkenberg, Kragerøe, "Oberstiger"? Falkenberg, Langøen, Garvermester Hansen, Skien, Lars Fredrik Storm, Fossum. HD Klokker Lund.

f.  4/7-1830. dbt. 15/8-1830. Hans Halvorsen Kiise og Gunhild Larsdatters Christen. Fadd: Jacob Brænsæters K. under Moe, P. Kirsti Halvorsd. Kiise, Christen N. Hoppestad, Ole Eriksen Kise, Christen Larsen under Moe. HD Gunhild Aas.

f. 7/8-1830. dbt. 29/8-1830. John Pedersen under Ballestad og Sigrid Jensdatters Lars. Fadd: Svend Knudsens K. under Meen, P. Anne Kirstine Jensd. Ballestad, Svend Knudsen under Meen, Amund Jensen Ballestad, Peder Pedersen ib.

f. 9/8-1830. dbt. 29/8-1830. Niels Børresen S. Venstøb og Karen Nielsdatters Niels. Fadd: Elias Aarhuuses K., P. Kirsten Nielsd. ib., Jacob Jensen Gulsæt, Ketil K. Gulsæt, Jacob N. Strømdal, Gunder A. Augestad.

f. 22/7-1830. dbt. 29/8-1830. Søren Andersen Brøter under Doxrød og Anne Isaksdatters Søren. Fadd: Niels N. Klevens K., P. Ellen Danielsd. Semb, Christen Mikkelsen Doxrød, Jens Henriksen ib., Ole Isaksen ib. HD Even Klevens K.

f. 17/7-1830. dbt. 29/8-1830. Anders Andersen under Meen og Inger Tollefsdatters Anne Kirstine. Fadd: Jacob Christophersens K., under Lie, P. Karen Olsd. under Meen, Simon Hansen Nærum, Christen Sørensen under Øvrum, Ingebrigt Mathiasen ib.

f. 2/8-1830. dbt. 29/8-1830. Anders Johnsen Flaten under Moe og Mari Sørensdatters Søren. Fadd: Simen Madsens K. under Moe, P. Helje Madsd. ib., Niels Larsen Moe, Tov Johnsen Semb, Peder T. Høisæt.

f. 12/8-1830. dbt. 5/9-1830. Anders Hansen Kragetoe og Maren Margrete Jacobsdatters Niels. Fadd: Lars Jacobsens K., Langerød, P. Maria Jacobsd. Sølie, Anders Jacobsen Sølie, John Olsen Buer, Lars Jacobsen Langerød.

f. 26/8-1830. dbt. 19/9-1830. Lars Rasmussen Fossum og Maren Karine Hansdatters Sophie Hedevig. Fadd: Henrik Evensens K., Fossum, P. Elise Hansd., ib., Niels Høier Hansen ib., Rasmus Halvorsen ib., Christen Rasmussen ib. HD Anne Moe.

f. 24/8-1830. dbt. 19/9-1830. Halvor Larsen Venstøb og Anne Jacobsdatters Sophie. Fadd: Ole Tollefsens K., Skien, P. Henriette Kirstine Jacobsd. ib., Anders Olsen Nøglegaard, Halvor Olsen ib., Ole Toresen Rising.

f. 12/7-1830. dbt. 19/9-1830. Anders Reiersen under N. Foss og Maria Hansdatters Anne Gurine. Fadd: Halvor Reiersens K., Aas, P. Kari Reiersd. Tufte, Halvor Reiersen Aas, Halvor Olsen Aas, Jens Olsen ib. HD Hans Houkeroens Enke.

f. 23/7-1830. dbt. 19/9-1830. Ole Mikkelsen Kastdalen under øvre Semb og Anne Johnsdatters Johanne. Fadd: Niels N. Aamodts K., P. Anne Dorthe Ingebregtsd. af Porsgrund, Erik Mikkelsen Houerød, Hans Olsen Marker, Niels Mikkelsen Houerød. HD Ellef Ramsmyrs K.

f. 30/7-1830. dbt. 19/9-1830. Ole Gulliksen Follestad og Gunhild Nielsdatters Gullik. Fadd: P. Anne Marie Johnsd. af Skien, P. Kirsten Torbiørnsd. Marker, Christen Mikkelsen Bratsberg, Christen Tiøstolfsen Follestad, Simen Gulliksen af Skien. HD Christine Bommen.

f. 19/8-1830. dbt. 19/9-1830. Bengt Jacobsen Bratsbergskov og Marte Isaksdatters Isak. Fadd: Reier Andersens K., N. Brekke, P. Mari Isaksd. Øde-Sneltved, Peder J. Øde-Sneltved, Peder Christensen Skoven, Ole Jensen Løberg. HD Christine Bommen.

f. 3/8-1830. dbt. 19/9-1830. Halvor Ingebrigtsen Doxrød og Anne Marie Eriksdatters Ingebrigt. Fadd: Christen Mikkelsens K. Doxrød, P. Ellen Helgesd. S. Brekke, Niels N. Bøe, Halvor Paulsen Doxrød, Ole Isaksen Doxrød. HD Ole F. Holm.

f. 7/8-1830. dbt. 19/9-1830. Hans Olsen S. Brekke og Karen Olsdatters Ole Peter. Fadd: Enke Inger Hansd. Lerke, N. Brekke, P. Bergitte Olsd. Skien, Harald Hansen Fossum, Niels Olsen ib., Niels Evensen Kleven.

f. 22/7-1830. dbt. 26/9-1830. Erik Mikkelsen Houerød og Marte Halvorsdatters Halvor. Fadd: Gregorius Fielddalens Kone, P. Anne Olsd. Marker, Børre Fielddalen, Lars Z. Gravlie, Ole M. Kastedalen. HD Ellef Ramsmyrs K.

f. 29/6-1830. dbt. 26/9-1830. Matros Svend Hansen Nomme, BbKlev og Anne Andersdatters Bendix. Fadd: Madame Hanne Møller af Skien, Jfrue Susanne Kruuse ibid., Snedkermester Peter Monrad, BbKlev, Skreddersvend C. G.Kiilen(?) af Skien, Skreddermester Ole Madsen af Skien. HD Enke Aave Tangen(?).

f. 4/9-1830. dbt. 3/10-1830. Knud Christophersen under Sølie og Marte Maria Eriksdatters Live. Fadd: Torjer Andersens K., Oseb., P. Maren Christophersd. under Sølie, Jacob Andersen Ødegaarden, Mathias Christophersen under Sølie, Tommes Eriksen af Eidanger.

f. 14/4-1830. dbt. 3/10-1830. Gunder Nielsen under Aarhuus og Anne Svendsdatters Niels. Fadd: Christen Skredders K., Aarhuus, P. Anne Nielsd. Holm, Ole N. Hynie, Christopher N. Holm. HD Ole Hynie.

f. 30/7-1830. dbt. 7/10-1830. Matros Christen Aslaksen under S. Brekke og Marte Nielsdatters Christian. Fadd: Ole Olsens K., Klosterhougene, P. Maren Nielsd. ibid., Jest Nielsen ib., Skomager Aulie, S. Brekke S. Brekke, Anders Nielsen ib.

f. 31/7-1830. dpt. 17/10-1830. Gunder Thomesen BbKlev og Maren Olsdatters Alet Kirstine. Fadd: Isak Bommens K., BbKlev, P. Anne Sophie Andersd., ib., Ole Nielsen Folloug, Thomes Eriksen ib., Peder Olsen af Skien. HD P. Drengsens K.

f. 3/9-1830. dbt. 17/10-1830. Niels Sigurdsen Skilbred og Margrete Zakariasdatters Harald. Fadd: Ole Kitilrøds K., P. Anne Andersd. Skilbred, Anders Olsen ib., Jacob Christensen Glende, Isak Aslaksen Langerød. HD A. Skilbreds K.

f. 1/9-1830. dbt. 17/10-1830. Torgrim Andersen Dahlie i Luxefield og Anne Andersdatters Ingeborg. Fadd: Niels Tuftes K., P. Kirsti Andersd. Limie, Harald Andersen ib., John Olsen Høglie, John Johnsen Bestul. HD Ole Knudsen Høglie.

f. 15/9-1830. dbt. 17/10-1830. Ole Ingebrigtsen Høglie, Luxefield og Guri Helgesdatters Live. Fadd: Knud Olsens K. Høglie, P. Jørgine Pedersd. Tufte, Ellef J. Bestul, Ole J. Gromstul, Rasmus J. Gromstul. HD Ole Knudsen Høglie.

f. 11/10-1830. dbt. 24/10-1830. Halvor Eriksen Gravlie og Anne Turine Halvorsdatters Ingeborg. Fadd: Gregorius Gravlies K., P. Johanne Torbiørnsd. Puttedalen, Gregoroius Gravlie, Halvor Torbiørnsen Putten, Mathias Sukken.

f. 3/10-1830. dbt. 24/10-1830. Isak Jacobsen Folloug og Karen Christophersdatters Christopher. Fadd: Even Christophersens K. Folloug, P. Karen Olsd. ib., Christopher Evensen ib., Even Christophersen ib., Christopher Olsen ib.

f. 3/10-1830. dbt. 24/10-1830. Ole Torsteinsen under Eriksrød og Ingeborg Jacobsdatters Gunhild Maria. Fadd: Jacob Teiens K., Moe, P. Maren Olsd. Erse, Halvor Olsen Moe, Jacob Teien ib., Hans Jacobsen Berreberg.

f. 20/9-1830. dbt. 24/10-1830. John Andersen under Meen og Karen Pernille Borgersdatters Hedevig. Fadd: Svend Knudsens K., Meen, P. Marte Kirstine Andersd. ib., Jacob Ingebrigtsen Meenstad, Halvor Borgersen Løberg, Hans Andersen Meen.

f. 28/9-1830. dbt. 31/10-1830. Peder Bærulfsen Aas S. og Berthe Larsdatters Lars. Fadd: Ole P. Gaasehølens K., P. Maren Hansd. Aas, Niels Olsen ib., Halvor Bærulfsen Gaasehølen, Rasmus Bærulfsen Slettene, Haagen Bærulfsen ib.

f. 24/4-1830. dbt. 31/10-1830. Hattemager Lars Peter Sylvander Oseb. og Ellen Severine Hansdatters Anne Gurine. Fadd: Moderen selv, P. Marthe J. K. Bielke Oseb., Ole Nordbye ib., Mathias Torsteinsen, Porsgrund, Ole Stohl ibid. HD Skolelærer Nielsen.

f. 4/10-1830. dbt. 31/10-1830. Isak Larsen Riis N. og Karen Hansdatters Jacob. Fadd: Anders Hansens K., Riis, Mariane Christensd. Holmen, Erik Kitilsen Riis, Søren Andersen Norddal af Eidanger, Christen Larsen Holmen.

f. 25/9-1830. dbt. 31/10-1830. Anders Larsen Riis N. og Asgierd Giermundsdatters Lars. Fadd: Erik Riises K., P. Karen Mathiasd. Borge, Kitil K. Riis, Wetle Nielsen Slevolden, Eidanger, Christen Hansen under Borge, Niels Mikkelsen Houerød. HD Gjordemoderen.

f. 9/8-1830. dbt. 31/10-1830. Capitaine Arne Colbiørnsen Venstøb og Anne Simonine Floods Hanna Petra Marie. Fadd: Madame Inger Flood Venstøb, Madame Hanna Flood, Eidanger, Jfrue Marthe Lieungh, Skien, Kiøbmand Elias Flood, Porsgrund, Kiøbm. Paulus Flood, Handelsbetjent Riise, ib. HD Provst Munch.

f.  4/10-1830. dbt. 14/11-1830. Hans Christensen Vasenden under Moe og Asloug Andersdatters Anders. Fadd: Moderen selv, P. Ingeborg Reiersd. under Tufte, Rønnik Vasenden, Hans Christensen ib., Ellef Olsen Luxefield. HD Christen Vasenden.

f. 27/10-1830. dbt. 14/11-1830. Torkel Torstenson Sørbøe og Inger Sigurdsdatters John. Fadd: Ole Tollevsens K., Skien, P. Karen Olsd. Sneltved, Einer Olsen ib., Anders Olsen ib., Niels Abrahamsen Wattenberg.

f. 5/11-1830. dbt. 14/11-1830. Erik Isaksen Løberg og Berthe Larsdatters Lars. Fadd: Knud Isaksens K., Løberg, P. Maren Nielsd. ib., Isak Larsen Skyer, Lars Andersen ib., Ingebrigt Isaksen Løberg.

f. 5/10-1830. dbt. 14/11-1830. Jens Aslaksen under N. Bøe og Lene Olsdatters Ole. Fadd: Peder Madsens K., Bøe, P. Maren Hansd. ib., Paul Aslaksen ib., Niels Nielsen ib., Ole Johannesen ib.

f. 17/9-1830. dbt. 14/11-1830. Peder Aslaksen Stulen (Ophougen) og Berthe Pedersdatters Gregorius. Fadd: John A. Stulens K., P. Karine Pedersd. Aashammer, Gregorius A. Stulen, Simon A. Stulen, Jens Isaksen Foss. HD Gunhild Stulen.

f. 25/1-1830. dbt. 14/11-1830. Niels Levorsen Houen (Berreberg) og Pernille Jacobsdatters Niels. Fadd: Ole Hougens K., Berreberg, P. Ingeborg Zakariasd. ib., Zakarias O. Berreberg, Halvor Christophersen Glende, Ole Jacobsen Berreberg. HD Thor Hougen.

f. 7/11-1830. dbt. 14/11-1830. Ole Nielsen under Bøe N. og Kirstine Johannesdatters Maren Kirstine. Fadd: John Hansens K. under Bøe, P. Aslau Marie Jonsd. Løvaas, Christen Nielsen under Bøe, Hans Nielsen ib., Christian Nielsen ib.

f. 18/10-1830. dbt. 14/11-1830. Anders Jensen Hauland, Oseb. og Maren Knudsdatters Karen Jørgine. Fadd: Herman Halvorsens K. af Solum, P. Marie Anundsd. ib., Knud Olsen ib., Torjus Jensen ib., Isak Isaksen under Borrestad.

f. 22/6-1830. dbt. 21/11-1830. Jacob Christensen under Hynie og Anne Kirstine Christensdatters Gunhild Maria. Fadd: Ole Christensens K., Fossum, P. Maren Dorthea Olsd. ib., Ole Christensen Fossum, Niels Olsen ib., Amund Jensen Mela. HD Hans Vægters Kone, Fossum.

f. 16/11-1830. dbt. 21/11-1830. Harald Halvorsen under Bøe Nordre og Maren Jensdatters Kirsten Maria. Fadd: Abraham Nielsens K., Bøe, P. Kirsten Aslaksd. ib., Niels Jensen ib., Abraham Nielsen ib., Johannes Andersen ib.

f. 19/9-1830. dbt. 21/11-1830. Christen Tiøstolfsen Follestad og Berthe Nielsdatters Tiøstolf. Fadd: Ketil Nielsens K., Falkum, P. Inger Torkelsd. Skien, Simon Gulliksen ib., Ole Gulliksen Follestad, Halvor Tiøstolfsen, Porsgrund. HD Christine Bommen.

Nytt Kirke = Aar.

f. 30/10-1830. dbt. 28/11-1830. Christian Petersen Frogner = Myren og Gro Olsdatters Jørgen Petersen. Fadd: Hans Sæterets K., P. Ingeborg Olsd. Sæteret, Tormoe Olsen ib., John Olsen ib., Daniel Petersen Brekkejord.

f. 11/6-1830. dbt. 28/11-1830. Christen Christiansen Oseb. og Anne Helene Jacobsdatters Anne Margrete. Fadd: Moderen selv, P. Marte Marie Pedersd. Oseb., Christen Olsen ib., Andreas Viarsen ib., Lars Jacobsen ib. HD Skolelærer J. Nielsen.

f. 29/10-1830. dbt. 5/12-1830. Morten Eriksen under Venstøb og Anne Halvorsdatters Karen Kirstine. Fadd: Halvor Erses K., P. Karen Olsd. Erse, Halvor Olsen ib., Erik Orekaasen, Tov Johnsen Semb. HD Madame Thoresen.

f. 8/11-1830. dbt. 5/12-1830. Gunder Petersen Baaserød og Berthe Isaksdatters Peder. Fadd: Isak Pedersens K. under Ballestad, P. Kirsten Gundersd. Meen, Torstein Helgesen Meen, Harald Hansen Fossum, Amund Jensen Ballestad. HD Ole Hørtes Enke.

f. 20/10-1830. dbt. 5/12-1830. Ingebrigt Sigurdsen under Moe og Marte Hansdatters Christopher. Fadd: Simon Ekornrøds K., P. Jørand Sigurdsd. Moe, Lucas Ingebrigtsen Moe, Isak Sørensen ib., Ole Mikkelsen Hvassdalen. HD H. Bøes K.

f. 16/10-1830. dbt. 5/12-1830. Ingebrigt Ingebrigtsen Skavan under Fossum og Inger Maria Sørensdatters Jens Severin. Fadd: Gartner Bojers K., Fossum, P. Adamine Hansd. Fossum, "Melles...." Christen Larsen, Fossum, Christian Larsen ib., Lars Fredr. Storm Skavan. HD Madame Thronsen.

f. 12/8-1830. dbt. 12/12-1830. Tov Johnsen Semb og Maren Halvorsdatters Johan. Fadd: Anders Baurøs Enke, P. Karen Andersd. (Maren Andersd.?)  under Semb, Jens Henriksen, Bøe, Niels Andersen Fossum, Halvor Aslaksen ib. HD Enke Maria Vasbrekke.

f. 24/10-1830. dbt. 12/12-1830. Christen Mikkelsen Doxrød og Berthe Maria Olsdatters Ole. Fadd: Halvor Paulsens Kone, Doxrød, P. Anne Mikkelsd. ib., Halvor Ingebrigtsen ib., Jens Henriksen ib., Torstein Henriksen ibid. HD Enke Maria Vasbrekke.

f. 22/11-1830. dbt. 19/12-1830. Harald Olsen Bekkevald og Live Larsdatters Jacob. Fadd: Niels Espedalens K., P. Marthe Larsd. Bakken, Anders O. Solli, Halvor Rasmussen ib., Jacob Olsen Rød.

f. 30/9-1830. dbt. 19/12-1830. Lars Hansen Bøe og Ellen Ingebrigtsdatters Karen Kirstine. Fadd: Ole E. Kises Kone, P. Inger Larsd. Bøe, Ole E. Kiise, Hans N. Bøe, Christian Nielsen ib. HD Henrik Jensen Bøe.

f. 22/9-1830. dbt. 26/12-1830. Lars Olsen Løberg nordre og Anne Margrete Knudsdatters Knud. Fadd: Moderen selv, P. Karen Isaksd. Hynie, John Gundersen Løberg, Ole Jensen Løberg, Knud Olsen Venstøb. HD Gunder Løbergs Kone.

f. 6/10-1830. dbt. 26/12-1830. Snedker Tellef Hildahl BbKlev og Kari Sondresdatters Tellevine. Fadd: Maria Christensd. Klostertangen, K. af Hans Andreassen, P. Marthe Maria Nielsd. BbKlev, Thor Eriksen Vold, Halvor Olsen, Skien, Jørgen Hansen Paus, Skien. HD Rasmus Riis.

f. 2/9-1830. dbt. 26/12-1830. Aslak Halvorsen BbKlev og Anne Gurine Nielsdatters Nicoline Henrikke. Fadd: K. Anne Elisabeth Danielsd. BbKlev, Karoline Fredrikka Boydler ib., Rasmus Trulsen ib., Christen Halvorsen ib., Anders Halvorsen ib., Lars Christensen ib. HD Christine Bommen.

f. 9/11-1830. dbt. 26/12-1830. Anders Rasmussen BbKlev og Anne Pedersdatters Andrea. Fadd: Christen Pedersens K., BbKlev, P. Gunhild Marie Hermansd. Blegebakken, Hans Larsen BbKlev, Lars Christensen ib., Peder Christensen Bratsbergskoven. HD Madame Amundsen, Jordemoder, Graaten.

f. 7/9-1830*  (17/9-1830?) dbt. 26/12-1830. Berthel Andersen BbKlev og Anne Karine Isaksdatters Anders. Fadd: Engelbret Andersens K., BbKlev, P. Ingeborg Andersd., Follestad, Hans Guttormsen BbKlev, Jørgen Tjøstolfsen, Follestad, Amund Brynildsen BbKlev, Andreas Andersen ib. HD Peder Drengsens K. paa BbKl.
*(Hele familien er registrert utflytta til Langesund i april 1843. Ved konfirmasjonen i Langesund kirke i 1846, var det opplyst at han var født 9. sept. i Gjerpen og at faren var sjømann. Hvilken fødselsdato er riktig? G.S.)

f. 3/10-1830. dbt. 26/12-1830. Peder Isaksen Follestad og Maren Karine Pedersdatters Maren Dorothea. Fadd: Moderen selv, P. Oline Halvorsd., Solum, Ole Pedersen, Skien, Ole Gulliksen Follestad, Christen Tjøstolfsen ibid. HD Christine Bommen.

f. 26/10-1830. dbt. 26/12-1830. Mikkel Nissen Mela og Pernille Andersdatters Anne Maria. Fadd: Hans Andersens K. af V. Porsgrund, P. Cathrine Nisd. Mela, Nis Nissen ib., Niels Rasmussen ib., Christopher Iversen V. Porsgrund. HD Madame Thronsen.

f. 1/12-1830. dbt. 26/12-1830. Ole Nielsen BbKlev og Anne Aslaksdatters Niels. Fadd: Halvor Bergs K., P. Ingeborg Johnsd. af Skien, Ole Berg, Hans Nielsen BbKlev, Christen Christiansen Solum.

f. 27/11-1830. dbt. 26/12-1830. Hans Tellefsen under N. Brekke og Live Andersdatters Marthe. Fadd: Knud Olsens K., Brække, P. Anne Halvorsd. ib., Knud Olsen ib., Niels Gundersen ib., Ole Hansen ib.

f. 23/10-1830. dbt. 26/12-1830. Ole Olsen af Osebakken og Maren Severine Andersdatters Anders. Fadd: Moderen selv, P. Magdalene Reiersen, Christen Jacobsen, Søren Olsen, Hans Sørensen Oseb. HD Johannes Nielsen.

f. 17/12-1830. dbt. 26/12-1830. Peder Jensen Teien under Moe og Svanov Gundbjørnsdatters Jens. Fadd: Ole Solverøds K. af Slemdal, P. Kari Gundbjørnsd. Gromstul, Gundbjørn Gromstul, Niels Jensen Teien, John Hansen Moe.

f. 25/7-1830. dbt. 28/12-1830. Advocat Chr. Dahl, Haven under Falkum og Ellen Platts Carl Immanuel. Fadd: Madame Jette Cappelen, Skien, Jomfr. Elise Cappelen ib., Kammerherre E. Løvenskiold, Fossum, Postmester Bentsen, Skien, Lieutnant Bronn, Skien. HD Provst Munch.

f. 23/9-1830. dbt. 1/1-1831. Ole Ingebrigtsen Gulsæt og Ingeborg Jensdatters Kirsten. Fadd: Erik Helgesens K., Gulsæt, P. Gunhild Helgesd. ib., Erik Helgesen ib., Ole Ingebrigtsen af Skien, Niels Ingebrigtsen Holm.

f. 21/12-1830. dbt. 2/1-1831. Niels Rasmussen Sanden og Gunhild Solvesdatters Karen Kirstine. Fadd: P. Maren Eriksd. Sanden, Lars Hansen ib., Rasmus Halvorsen ib., Lars Rasmussen Bøhle. HD K. Karen Andersd. Oseb.

f. 5/9-1830. dbt. 2/1-1831. Ole Olsen Tveten af Eidanger og Anne Aslaksdatters Ole. Fadd: Ole Ellingsens K., P. Johanne Torbjørnsdatter Puttedalen, Gregers Aslaksen Tveten, Halvor Ellingsen Sukken, Ole Ellingsen Skilbred. HD Ole Johnsen Kaasa.

f. 14/11-1830. dbt. 2/1-1831. Niels Børresen BbKlev og Sophie Isaksdatters Isak. Fadd: K. Maren Olsd. BbKlev, P. Anne Sophie Andersd. ibid., Ole Andersen Tangen ibid., Engelbret Andersen ibid., Anders Halvorsen ib., Gunder Børresen Mela, Børre Christian Jacobsen Gulsæt. Madame Amundsen.

f. 3/8-1830. dbt. 2/1-1831. Jacob Engelbretsen Osebakken og Ingeborg Lorentzdatters Gurine. Fadd: Hans Engelbretsens K., Oseb., P. Inger Engelbretsd., Porsgrund, Niels Nielsen Lie af Oseb., Lars Hansen ib., Lars Lorentzen Fossum. HD Johannes Nielsen.

f. 22/10-1830. dbt. 5/1-1831. Thron Aanesen Osebakken og Anne Cathrine Petersdatters Andreas. Fadd: Anders Halvorsens K. Oseb., P. Marie Tronsd. ib., Jens Jensen ib., Gunder Hansen ib., Gunder A. Tofte ib. HD Johannes Nielsen.

f. 4/12-1830. dbt. 9/1-1831. Niels Nielsen Kleven og Karen Nielsdatters Jens. Fadd: Anders Haukenæses K. fra Solum, P. Maren Helline Hellesd., Skien, Anders Jensen Omdalsstranden i Solum, Jens Andersen ibid, Isak Sørensen Østgaarden i Solum, Jens Nielsen Rugla, Halvor Nielsen Lyngaasen. HD Ellef Ramsmyrs K. under Fjelddalen.

f. 5/11-1830. dbt. 9/1-1831. Ole Andersen BbKlev og Anne Christensdatters Elen Marie. Fadd: K. Kirstine Jacobsd., Porsgrund, P. Maria Johnsd. BbKlev, Gunder Thommesen ib., Niels Børresen ib., Engebret Pedersen ib., Vincens Arnesen, Porsgrund, Jon Bjørgusen, BbKlev. HD Enke Anne Olsd. Tangen.

f. 12/10-1830. dbt. 9/1-1831. Skibscaptein Niels M. Aalborg Oseb. og Kirsten M. Sølies Annette Mathilde. Fadd: Madame Inger Torgersen, Skien, Jfrue Bendixen Oseb., Kjøbm. Ole Arnesen Oseb., Skibscapt. O. Christensen ib., Lensmand Christen Aalborg i Seufde (Sauherad). HD Jomfru Olsen.

f. 8/10-1830. dbt. 9/1-1831. Lars Hansen Riis og Maren Isaksdatters Mathilde Kirstine Annette. Fadd: K. Lisbeth Olsd., Oseb., P. Kirsten Riis ib., Lensmand O. Riis, Brevig, Jens Meyer Oseb., Isak Isaksen ib., Lars Isaksen ib. HD Skolelærer Johannes Nielsen paa Osebakken.

f. 5/11-1830. dbt. 9/1-1831. Ole Torbjørnsen Marker og Anne Hansdatters Niels. Fadd: Hans Sæterets K. Signe Hansd., P. Karen Jørgensd. Marker, Jørgen Torstensen ib., Jørgen Thorbjørnsen Grinie, Simon Thorbjørnsen. HD Jørgen Markers K.

f. 25/9-1830. dbt. 9/1-1831. (Uægte). Johannes. Moder: Helvig Johannesd. under Fossum. Fader: Halvor Aslaksen ibid. Fadd: Ole Henriksens K., Fossum, P. Karen Jensd. Teien, Ole Henriksen Fossum, Torgrim Olsen Ballestad, Johan Erboe Grinie. HD Henrik Jensens Enke, Bøe.

f. 7/11-1830. dbt. 16/1-1831. (Uægte). Gunhild. Moder: Pige Berthe Evensd. Lie. Udlagt til Fader: Gunuld Pedersen af Seufde (Sauherad). Fadd: Hans Hansens K. Jarsengen, P. Magnild Evensd. Lie, Peder Isaksen Øde-Sneltved, Halvor Torbjørnsen Puttekaas, Even Bugot. HD Hans Ramsaasens Kone.

f. 17/12-1830. dbt. 16/1-1831. Johannes Gundersen Gulsæt og Marthe Nielsdatters Anders. Fadd: Vebjørn Halvorsens K. Gulsæt, P. Maren Jacobsd. ib., Ole Gundersen Brække, Knud Ketilsen Gulsæt, Ole Nielsen BbKlev. HD Jacob Gulsæt.

f. 4/1-1831. dbt. 16/1-1831. Daniel Jacobsen Ballestad og Anne Kirstine Olsdatters Karen. Fadd: Erik Olsens K. Ballestad, P. Hedevig Jensd. ib., Hans Jensen ib., John Jacobsen ib., Torgrim Olsen ib.

f. 27/12-1830. dbt. 23/1-1831. Gunder Ingebrigtsen Fossum og Gunhild Rollefsdatters Carl. Fadd: Halvor Johannesens K., Brække, P. Anne Larsd. Bøe, Anders Nielsen Venstøb, Peder Ingebrigtsen under Aarhuus, Johannes Larsen Fossum. HD Enke Anne Moe.

f. 27/12-1830. dbt. 30/1-1831. Lensmand Peder Pedersen Lund og Anne Dortheas Inger Dorthea. Fadd: Madame Lund, Aarhuus, Jfrue Karine Haraldsen Semb, Herman Bagger, Folloug, Hans Melsom. Skien, Nicolai Schaanning, ib. HD Klokker Lund.

f. 3/1-1831. dbt. 6/2-1831. Isak Jansen Mauraasen under Tufte og Maren Larsdatters Lars. Fadd: Jens H. Doxrøds K., P. Jørgine Pedersd. Tufte, Ole O. Nøglegaard, Ole Jansen Mauraasen, Peder Jansen ib.

f. 10/1-1831. dbt. 13/2-1831. Gjert Ellingsen Høymyr og Maren Nielsdatters Anne. Fadd: Gunder Lysas K., P. Gundborg Gjertsd. Høymyr, Faderen selv, Ole E. Skilbred, Halvor Ellingsen Sukken.

f. 10/1-1831. dbt. 13/2-1831. Mathias Eriksen under Strømdal og Maria Halvorsdatters Erik. Fadd: P. Berte Kirstine Mathiasd. Gulset, P. Karen Gundersd. Skien, Hans Johannesen Strømdal, Østen Eriksen Gulset.

f. 31/12-1830. dbt. 13/2-1831. Hans Hansen Fossum og Kirsten Olsdatters Hans Andreas. Fadd: Christian Holms K., Skien, P. Anne Andersd. ib., Christian Holm ib., Lars Gundersen Fossum, Jahn Jensen Fossum. HD Madame Trohnsen (Thronsen).

f. 27/12-1830. dbt. 20/2-1831. Skibscapitain Hans Holmboe Wright, Osebakken og Ingeborg Marie Høghs Caroline Petrea. Fadd: Madame Christi, Brevig, Jomfru Anne Pedersen, Porsgrund, Skibscapt. B. Bomhoff ib., Jens J. Pedersen ib., Obertolder Hans Aschehoug Stathelle ("Sathellet"). HD Jomfr. Olsen.

f. 25/12-1830. dbt. 27/2-1831. Halvor Sørensen under Moe og Karen Johanne Christensdatters Karen Maria. Fadd: Christen Christensens K., Aarhuus, P. Karen Ingvaldsd. under Moe, Henrik Evensen Fossum, Isak Sørensen Moe, Hans Sørensen ib. HD Hans Wegters K.

f. 21/12-1830. dbt. 27/2-1831. Christen Larsen Fossum og Karen Ingebrigtsdatters Lars Severin. Fadd: Borger Ingebrigtsens Kone, Fossum, P. Kirsti Larsd. ib., Christian Larsen ib., Lars Storm Skavan, Ingebrigt Ingebrigtsen ib.

f. 13/2-1831. dbt. 27/2-1831. Jan Nielsen under Kolkind og Marie Andersdatters Gunhild Marie. Fadd: P. Johanne Andersd. under Meen, P. Mari Nielsd. af Slemdal, Isak Andersen Meen, Gunder Nyegaard, Johannes Ryggen, Meen.

f. 27/12-1830. dbt. 27/2-1831. Gunder Isaksen under Meen og Inger Sondresdatters Isak. Fadd: Niels Grunderøds Kone, P. Kirsti Gundersd. Meen, Niels Grunderød, Lars Ketilsen ib., Gunder Pedersen Baaserød. HD Ole Hørtes Enke.

f. 27/12-1830. dbt. 27/2-1831. Ole Hansen, N. Brekke og Marte Christensdatters Anne Maria. Fadd: Hans Christensens K., N. Brekke, P. Guri Hansd. af Skien, Knud Olsen, N. Brekke, Niels Gundersen ib., Hans Tollefsen ib. HD Madame Tronsen.

f. 18/10-1830. dbt. 1/3-1831. Borgerskolelærer Fr. G. Wibe, Follestad og Fredrikke Hansine Timmermands Cornelius Elias. Fadd: Madame Hans Ørn, Skien, Jfrue Olava Hulen, Skien, Postmester Ingier(?), Skien,Apotheker Müllertz ib., Forvalter J. Jynge ib. HD Gjrdemoder Madame Amundsen, Graaten.

f. 3/12-1830. dbt. 6/3-1831. Proqurator Realf Cappelen, Borrestad og Anne Sophie Steenbuchs Christiane Elisabeth. Fadd: Frue Prostinde Steenbuch, Eidanger, Jfrue Ambirline Aall, Brigade=Auditør Cappelen, Søelieutenant Fr. Løvenskiold, Forvalter Jørgen Traag, Herrebakken. HD Pastor Steenbuch.

f. 19/2-1831. dbt. 6/3-1831. Niels Nielsen Bøe og Inger Maria Andersdatters Inger Maria. Fadd: Ole Johannesens K., Bøe, P. Anne Christophersd. ib., Niels Halvorsen Lysa, Halvor Doxrød, Ole O. (P?) Bøe.

f. 1/11-1830. dbt. 13/3-1831. Arb. Knud Christensen BbKlev og Anne Jensdatters Jens. Fadd: P. Jørgine Rasmusd. under Strømdal, P. Karen Sørensd., BbKlev, Ingebrigt Rasmussen af Skien, Isak Rasmussen under Strømdal, Isak Sørensen BbKlev. HD P. Drengsens K.

f. 26/11-1830. dbt. 13/3-1831. Arb. Niels Simonsen S. Brekke og Karen Maria Rasmusdatters Marthe Marine. Fadd: Erik Simonsens K., BbKlev, P. Kirsten Christensd. af Skien, Simon Korsvaldsen, Brekkejord, Johannes Løkenberg ib., Ingebrigt Johannesen ib. HD Madame Trohnsen.

f. 26/1-1831. dbt. 13/3-1831. Niels Olsen Fossum og Maren Christensdatters Christen. Fadd: Ole Knudsens K., Fossum, P. Berthe Kirstine Nielsd., Fossum, Levor Christensen af Solum, Niels Hansen Fossum, Ole Knudsen af Eidanger. HD Anne Moe.

f. 5/2-1831. dbt. 20/3-1831. Gunder Stenulfsen Erse under Houen og Mari Christensdatters Marte Kirstine. Fadd: Niels Grunderøds K., P. Anne Hansd. Houen, Niels Stenulfsen Nyegaard, Jan Nielsen under Meen, Johannes Borgesen under Engrav. HD Niels Gundersens K.

f. 10/2-1831. dbt. 20/3-1831. Ole Rasmussen Ekornrød under Moe og Ingeborg Torsteinsdatters Karen. Fadd: Paul Aslaksens K. under Bøe, P. Marie Rasmusd. Moe, Halvor Christiansen Skiold, Fossum, Jacob Torsteinsen under Moe, Ole Torsteinsen ib. HD Rasmus Ekornrøds K.

f. 8/2-1831. dbt. 20/3-1831. Amund Jensen under Ballestad og Anne Pedersdatters Karen Maria. Fadd: Harald Hansens K., Fossum, Å. Ingeborg Jensd. Bøhle, Gunder Pedersen Ballestad, Peder Pedersen ib., John Pedersen ib. HD Ole Hansens K. Meen.

f. 25/1-1831. dbt. 20/3-1831. Peder Pedersen Baugerød og Ingeborg Nielsdatters Maren Andrea. Fadd: Anders Bauerøs Enke, P. Karen Maria Andersd., Semb, Johannes Pedersen Baure (Baugerød), Christen Pedersen Aasen, Niels Jensen Lien. HD Anders Baures E.

f. 20/2-1831. dbt. 20/3-1831. Einar Olsen Sneltvedt Søndre og Gurine Larsdatters Lars. Fadd: Christen Doxrøds K., P. Karen Olsd. Sneltved, Christen M. Doxrød, Reier Andersen N. Brekke, Anders Olsen Sneltved. HD Gunder Løbergs K.

f. 2/2-1831. dbt. 27/3-1831. Halvor Paulsen Doxrød og Inger Marie Andersdatters Anders. Fadd: Christen M. Doxrøds K., P. Karen Andersd. Rønningen, Ole Isaksen Doxrød, Halvor Ingebrigtsen ib., Johannes Pedersen Baure (Baugerød). HD Ole Paulsen Doxrød.

f. 6/2-1831. dbt. 27/3-1831. Mads Pedersen Sørbøe og Karen Jensdatters Jens. Fadd: Erik Pedersens K., Frogner, P. Maren Pedersd. Aasen, Gunner Pedersen ib., Rasmus J. Furuvald. HD Gunner Løbergs K.

f. 28/2-1831. dbt. 31/3-1831. Erik Ingebrigtsen Venstøb N. og Kirstine Knudsdatters Ingebrigt. Fadd: Torkild Liestuls K., P. Anne Nielsd. Holm, Johannes Hansen Luxefield, Ellef Johnsen ib., Christopher Nielsen Holm. HD Madame Thronsen.

f. 11/1-1831. dbt. 31/3-1831. Ole Olsen under Brekke og Ragnhild Maria Eriksdatters Erik. Fadd: Thor Hoisæts K., P. Anne Thorsd. af Solum, Anders Larsen ib., Reier Findal, Halvor Isaksen Lien, Ole Thorsen, Solum, Aasold Abrahamsen ib. HD S. Høisæts Enke.

f. 24/3-1831. dbt. 31/3-1831. Ketil Olsen Løberg N. og Ingeborg Johnsdatters Svenke. Fadd: Jens Løbergs K., P. Karen Maria Johnsd. Løberg, Jens Løberg, Gunner Tommesen ib., Ole Jensen ib.

f. 3/1-1831. dbt. 31/3-1831. Ole Christensen Bratsberg og Kirsti Andersdatters Christen. Fadd: Moderen selv, P. Johanne Andersd. under Meen, Torkel Sørbøe, Anders Hansen under Meen, Hans Stubberød. HD Christine Bommen.

f. 18/12-1830. dbt. 31/3-1831. Christian Torkilsen Rønningen i Luxefield og Kari Olsdatters Ole. Fadd: Aslak Moes K., P. Karen Abrahamsd. Hoppestad, Aslak Moe, Lars Olsen Sæteret, Niels Andersen Luxefield. HD Ole K. Høglie.

f. 7/1-1831. dbt. 31/4-1831. Knud Olsen Østre Bøe i Luxefield og Gurine Thordsdatters Ole. Fadd: Anders Johnsens K. Luxefield, P. Hedevig Andersd. ib., Anders Johnsen ib., Abraham Olsen ib., John Johnsen ib. HD Ole K. Høglie.

f. 10/1-1831. dbt. 4/4-1831. Hans Isaksen Grinie og Maren Gurine Danielsdatters Hans. Fadd: Moderen selv, P. Ingeborg Isaksd. Grinie, Hans S. Grinie, Anders O. Grinie, Gregorius J. Grinie. HD Hans S. Grinie.

f. 19/2-1831. dbt. 4/4-1831. Halvor Nielsen Lyngaasen og Ingeborg Danielsdatters Niels. Fadd: Grgorius Tuftes K., P. Christine Christiansd. Limie, Gregorius N. Tufte, Niels C. Limie, Christian C. Limie. HD Maria Wasbrekka.

f. 20/12-1830. dbt. 4/4-1831. Hans Andreas Eriksen under Aarhuus og Ingeborg Hansdatters Hans. Fadd: P. Kirsten Jensd. Aarhuus, P. Berte Hansd. BbKlev, Petter Berg af Skien, Christen Isaksen BbKlev, Anders Evensen Aarhuus. HD Madme Trohnsen.

f. 25/2-1831. dbt. 4/4-1831. Niels Thorsen Grini Søndre og Maren Knudsdatters Niels. Fadd: P. Maria Jacobsd. Grinie, P. Maren Karine Thorsd. Grinie, Ole Trohnsen Grinie, Hans Thorsen ib., Jacob Thorsen ib. HD Maria Wasbrekka.

f. 1/3-1831. dbt. 4/4-1831. Halvor Ellingsen Sukken og Ingeborg Kirstine Aslaksdatters Elling. Fadd: Ole Tvindhellens K., P. Gundborg Justd. Høymyr, Giert Ellingsen ib., John T. Kikut, Gregorius A. Tveten. HD Madame Trohnsen.

f. 26/2-1831. dbt. 4/4-1831. Halvor Christiansen Fossum og Karen Rasmusdatters Anne Maria. Fadd: P. Karen Rasmusd. Fossum, P. Kirsten Christensd. ib., Povel Aslaksen Bøe, Ole Rasmussen Moe, Hasle Nielsen Fossum. HD Madame Trohnsen.

f. 13/2-1831. dbt. 4/4-1831. Claus Olsen under Grinie og Ellen Gurine Gundersdatters Anne Gurine. Fadd: Ole Wasbrekkas Enke, Grinie, P. Karen Gundersd. af Skien, Gunder Axelsen ib., Johan Erboe, Grinie, Lars Jacobsen ib. HD Maria Wasbrekka.

f. 20/12-1830. dbt. 4/4-1831. Jørgen Pedersen BbKlev og Kirsten Thomasdatters Jørgine. Fadd: Truls Nielsens K., Fossum, P. Berte Maria Tronsd. Løberg, Gunder Tronsen ib., Truls Nielsen Fossum, Niels Ketilsen BbKlev. HD Niels Olsens K. BbKlev.

f. 20/2-1831. dbt. 4/4-1831. Daniel Aslaksen Tufte og Gurine Andrea Eriksdatters Anne Elise. Fadd: Niels Tuftes K., P. Karen Pedersd. Limie, Mathias EriksenHelstvedt, Ole Olsen Nøglegaard, Harald Andersen Limie. HD Aslau Tufte.

f. 24/2-1831. dbt. 4/4-1831. Ole Karlsen under Hynie nordre og Kirstine Maria Knudsdatters Knud. Fadd: Peder Paulsens K. af Skien, P. Katrine Knudsd. Fossum, Christen Tobiesen af Skien, Simon Christensen ib., Christopher Olsen Fossum.

f. 16/3-1831. dbt. 4/4-1831. Anders Jacobsen Søli Øvre og Anne Jacobsdatters Simon. Fadd: Lars Langerøds K., P. Berte Kirstine Amundsd. af Eidanger, Niels Jacobsen ib., John O. Buer, Christen H. Sanne.

f. 1/3-1831. dbt. 4/4-1831. Lars Olsen Ballestad søndre og Marte Hansdatters Hans. Fadd: Christopher Jørgensens K., BbKlev, P. Anne Olsd. Ballestad, Jens Olsen ib., Hans Jensen ib., Johannes Jensen ib.

f. 28/2-1831. dbt. 4/4-1831. Anders Johnsen Wenstøb nordre og Berte Isaksdatters Karen. Fadd: Christian Netzes K., Tufte, Hans Tolvsens K., Aashammeren, Halvor Tolvsen Hynie, Johannes Johnsen Wenstøb, Christian Netz, Tufte.

f. 4/4-1831. dbt. 10/4-1831. Lars Larsen Brekke S. og Ingeborg Gurine Thorsdatters Gurine. Fadd: Torgrim Thordsens K., Ballestad, P. Mari Thordsd. ib., Lars Thordsen ib., Niels Thordsen ib., Halvor Larsen Meen.

f. 12/2-1831. dbt. 10/4-1831. Auen Tollefsen Ballestad søndre og Ingeborg Karine Jacobsdatters Tollef. Fadd: Hans Jensens K. Ballestad, P. Karen Maria Jacobsd. ib., Hans Jensen ib., John Jacobsen ib., Hans Jacobsen ib. HD Gunhild Aas.

f. 1/2-1831. dbt. 10/4-1831. Ole Evensen Sørbøe og Inger Jonsdatters Johannes. Fadd: Hans Larsens K., Solum, P. Berte Jonsd. Løberg, Hans Larsen, Solum, Johannes Halvorsen Bøhle, Peder Jonsen Løberg. HD Jens Sneltveds K.

f. 3/4-1831. dbt. 24/4-1831. Even Christophersen Folloug og Elisabeth Olsdatters Even. Fadd: Johannes Eegaasens K., P. Helvig Olsd. Bugot, Mikkel Evensen Eegaasen, Isak Jacobsen Ballestad, Even Olsen Bugot.

f. 14/1-1831. dbt. 8/5-1831. Arbeidsmand Ole Olsen BbKlev og Berthe Sophie Nielsdatters Maren Pernille. Fadd: Gunder Olsens K., Skien, P. Marthe Kirstine Rasmusd. BbKlev, Hans S. Grinie, Halvor Torbiørnsen Rising, Joh. Solvesen Grinie. HD Christen Einarsens E., Gulset.

f. 27/4-1831. dbt. 8/5-1831. Isak Eriksen Melum Nordre og Ragnhild Larsdatters Lars. Fadd: Anund Løbergs K., P. Kirsti Larsd. under Bratsberg, Erik Pedersen Frogner, Lars Larsen af Skien, John Larsen BbKlev, HD Gjordemoder.

f. 7/12-1830. dbt. 12/5-1831. Skipper Bartholomæus Rasch Bredsdorff, Oseb. og Johanne fød Juels Ingeborg Henrikke Mikkeline Jacobine. Fadd: Madame Trane af Porsgrund, Jomfrue Johnsen ib., Kjøbm. Niels Johnsen ib., Skipper Herman Hald(?) af Eidanger, Niels Vauvert af Porsgrund. HD Jomfrue Olsen.

f. 17/4-1831. dbt. 15/5-1831. Henrik Evensen Fossum og Maria Jensdatters Karen Kirstine. Fadd: Lars Rasmussens K., Hynie, P. Elise Hansd., Aarhuus, Anders Evensen ib., Johannes Larsen Fossum, Lars Halvorsen ib. HD Anne Moe.

f. 20/4-1831. dbt. 15/5-1831. Halvor Olsen Brækkejordet og Karen Aslaksdatters Inger Marie. Fadd: Niels Wattenbergs K., P. Maren Christophersd. Mela, Jørgen Olsen Hobek, Anders Olsen Skilbred. HD Anders Skilbreds Kone.

f. 25/4-1831. dbt. 15/5-1831. John Hansen under Bøe og Gunhild Johannesdatters Hans. Fadd: Ole Nielsens K., Bøe, P. Asloug Marie Johnsd. ib., Ole Nielsen ib., Christen Nielsen ib., Hans Nielsen ib.

f. 2/4-1831. dbt. 23/5-1831. Hans Johannesen Fossum og Pernille Rasmusdatters Inger Karine. Fadd: Lars Trostes K. af Bamble, P. Marte Olsd. Fossum, Amund Peter Kittilsen, Porsgrund, Peder Aslaksen Fossum, Mads Hansen Kutterøe. HD Mad. Trohnsen.

f. 19/2-1831. dbt. 23/5-1831. Christian Andersen Wenstøb og Anne Halvorsdatters Ingeborg Maria. Fadd: Knud Bøes K., P. Anne Kirstine Pedersd. Wenstøb, Østen Andersen ib., Niels Nielsen ib., Daniel Pedersen ib.

f. 20/3-1831. dbt. 23/5-1831 (tvillinger). Jørgen Torbjørnsen Grinie og Karen Maria Nielsdatters Sara. Fadd: Moderen selv, P. Maria Jacobsd. Grinie, Anders C. Grinie, Solve J. Grinie, Johan Erboe Solvesen ib. HD Maria Wasbrekka (begge).

f. 20/3-1831. dbt. 23/5-1831 (tvillinger). Jørgen Torbjørnsen Grinie og Karen Maria Nielsdatters Maren. Fadd: Niels Aamots K., P. Maren Torbjørnsd. Grinie, Peder Sørensen ib., Lars Jacobsen ib., Jørgen Jørgensen ib.

f. 30/3-1831. dbt. 23/5-1831. Christopher Larsen Hoppestad Øvre og Maria Davidsdatters Lars. Fadd: Niels O. Aases K., Christian Holms K., Ole J. Bøe, Christopher Olsen Aas, Jacob D. Glende. HD Gunhild Aas.

f. 22/3-1831. dbt. 23/5-1831 (tvillinger). Lars Larsen Aabye, Meen og Kirsten Larsdatters Laurits. Fadd: Halvor Larsens K., Skien, P. Berte Maria Andersd. af Solum, Styrmand Hoel af Holden, Anders Andersen Follestad, Erik E. Bøle. Ole Riis Skolelærer (begge).

f. 22/3-1831. dbt. 23/5-1831 (tvillinger). Lars Larsen Aabye, Meen og Kirsten Larsdatters Kirstine Marie. Fadd: Skolelærer Riis's K. af Solum, Jomfrue Sørbøe af Skien, Christen L. Holmen, Halvor Ekornrød, Sivert Sørbøe af Skien.

f. 13/11-1830. dbt. 23/5-1831. Skipper Jacob Petersen, Oseb. og Caroline Augusta Kurzhals Jens Sigmund. Fadd: Madame Ottesen, Oseb., Jomfrue Hanna Bollin (Bolin) af Solum, Kontolleur Lundstrøm, Porsgrund, Kaptain P. Boyesen ib., Kaptain N. Wauvert ib., Toldbetjent Bugge, Graaten. HD Jfr. Olsen.

f. 24/4-1831. dbt. 23/5-1831. Ingebret Gundersen Holmen og Gunild Marie Johnsens Gurine Tomine. Fadd: Isak Olsens Enke af Eidanger, P. Inger Andrea Gundersen af Graaten, Abraham Eriksen Wold, Ole Gundersen Graaten, Halvor Olsen ib. HD Klokker Johnsen.

f. 26/12-1830. dbt. 23/5-1831. Thor Olsen Løberg, BbKlev og Anne Tomine Offenbergs Lars. Fadd: Madame Ludvigsen, Graaten, Jmfr. Offenberg, Skien, Jacob Offenberg, Graaten, Anders Hansen, Skien, Hans Hansen ib. HD Madame Trohnsen.

f. 5/4-1831. dbt. 23/5-1831. Anders Tommesen BbKlev og Anne Andersdatters Kirsten Andrea. Fadd: Gunder Løbergs K., P. Marte Nielsd. BbKlev, Ole Larsen Løberg, Lars Andersen, Solum, Gunder T. Løberg. HD Madame Amundsen.

f. 18/12-1830. dbt. 23/5-1831. Hans Wetlesen, Osebakken og Sara Hansdatters Martin Carinius. Fadd: Kone Karen Kirstine "Laceth"(?), Oseb., P. Aavet Hanna Isaksd. ib., Smed E. Tronsen ib., Niels Aanesen ib., Niels Christian Nielsen ib., Skredders. Kirkegaard, Porsgrund. HD Skolelærer Nielsen.

f. 20/3-1831. dbt. 29/5-1831. Torkel Jonsen Aasen under Foss og Berte Hansdatters Halvor. Fadd: Moderen selv, P. Mari Jensd. Bestul, Faderen selv, Peder Johnsen Jønnevald, Ole Olsen Otterholdt. HD Rønnik Christensen.

f. 21/2-1831. dbt. 29/5-1831. Niels Tiøstolfsen Holt, BbKlev og Elisabeth Danielsdatters Nicoline. Fadd: Moderen selv, P. Karen Sørensd. BbKlev, Anders Halvorsen ib., Christen Halvorsen ib., Peder Sivertsen af Skien. HD Rasmus Riis.

f. 23/4-1831. dbt. 29/5-1831 (tvillinger). Anders Mathiesen Langerød og Ragnild Maria Jonsdatters Kirsten. Fadd: Anders Kragetoes K., P. Karen Andersd. Fløtterøe, Lars M. Fløtterøe, Ole Mathiesen af Eidanger, Jacob J. Langerød. HD Lars Langerød (begge).

f. 23/4-1831. dbt. 29/5-1831 (tvillinger). Anders Mathiesen Langerød og Ragnild Maria Jonsdatters Anne Dorthea. Fadd: Anders Jacobsens K., Ballestad, P. Anne Andersd. Oseb., Knud Andersen Fløtterøe, Even J. Ballestad, Niels Evensen Kleven.

f. 18/2-1831. dbt. 29/5-1831. Ole Sigurdsen Kittilrød under Rising og Mari Torsteinsdatters Karen Kirstine. Fadd: Niels Skilbreds K., P. Johanne Torbjørnsd. Puttekaasa, Jørgen O. Hobek, Mathias Sukka, Niels Kittilsen Stulen. HD Ole Jansen Kaasa.

f. 15/4-1831. dbt. 29/5-1831. Harald Mathiesen Aaltved og Gunnild Tovsdatters Niels. Fadd: Harald Lies K., P. Kirsti Larsd. Lie, Anders M. Svinholdt, Sigurd S. Fløtterød, Hans Andersen Ødegaarden. HD Hans Ramsaasens K.

f. 12/4-1831. dbt. 29/5-1831. Lars Ellingsen Høymyr og Inger Karine Nielsdatters Maren Gurine. Fadd: Halvor Lyngaasens K., P. Anne Pedersd.Lyngaasen, Halvor N. ib., Halvor Sukka, Halvor P. Putten. HD Elling Høymyrs K.

f. 26/2-1831. dbt. 29/5-1831. Jens Andersen Lien, Fossum og Ingeborg Nielsdatters Thomas Johan. Fadd: Ole N. Hynies K., P. Karen Jensd. Fossum, Ole N. Hynie, Anders Jensen ib., Hans Tollevsen Brekke. HD Madame Trohnsen.

f. 24/4-1831. dbt. 29/5-1831. Jacob Madsen Dyrendal under Fossum og Kirsti Johannesdatters Mads. Fadd: Helge Larsens K., Foss, P. Anne Maria Johannesd. Bøe, Lars Madsen Fossum, Peder Aslaksen ib., Ole P. Bøe. HD Madame Trohnsen.

f. 26/4-1831. dbt. 29/5-1831. Hendrik Christophersen Fossum og Anne Maria Tollevsdatters Dorthea. Fadd: Christopher Hendriksens K., Fossum, P. Ingeborg Larsd. ib., Lars Halvorsen ib., Christopher Hendriksen ib., Henrik Sørensen af Slemdal. HD Madame Trohnsen.

f. 24/4-1831. dbt. 5/6-1831. Christen Olsen Mustvedt og Anne Andersdatters Inger Andrea. Fadd: Halvor O. Mustvedts K., P. Helvig Olsd. Bugot, Even Olsen ib., Lars Solvesen Kiær, Anders Solvesen ib. HD Ole Kaasa.

f. 1/11-1830. dbt. 5/6-1831. Matros Jørgen Larsen, Osebakken og Gunhild Jansdatters Halvor Bruun. Fadd: Lars Nielsens K. af Solum, P. Mette Kirstine Jansd. ib., Lars Nielsen ib., Hans Knudsen Oseb., Jørgen Bruun ib. HD J. Nielsen.

f. 3/4-1831. dbt. 5/6-1831. Rasmus Johnsen Grumstul i Luxefield og Dorte Nielsdatters Maren. Fadd: Arve Berrebergs K., P. Anne Rasmusd. ib., Ole Johnsen Gromstul, John Johnsen ib., Christopher Rasmussen Berreberg. HD Amund Olsen af Sandsværd.

f. 3/3-1831. dbt. 5/6-1831. Aslak Eriksen Orekaasen under Otterholt og Giertrud Nielsdatters Erik. Fadd: Anders Reiersens K., Foss, P. Maren Aslaksd. Orekaasen, Ole Halvorsen Erse, Ole Torstensen Brænsæter, Jacob Thronsen Rising. HD Thor Hansen(?).

f. 24/4-1831. dbt. 12/6-1831. Ole Aslaksen Berg, BbKlev og Ingeborg Johnsdatters Aslak. Fadd: P. Karine Petersd. af Skien, P. Sophie Hansd. ib., Ole Nielsen, BbKlev, Halvor Aslaksen Berg, Halvor Christensen, Skien. HD Christine Bommen.

f. 5/3-1831. dbt. 12/6-1831. Ole Isaksen Doxrød og Anne Larsdatters Anders. Fadd: Halvor P. Doxrøds K., P. Ingeborg Zakariasd. Berreberg, Halvor P. Doxrød, Jon Henriksen ib., Christen Mikkelsen ib. HD Faderen selv.

f. 13/5-1831. dbt. 19/6-1831. Lars Svendsen Bøe og Hedevig Ingebretsdatters Karen. Fadd: Halvor Johannesens K., Brekke, P. Mari Aslaksd. Bøe, Svend Sigfridsen Fossum, Ingebret Amundsen Bøe, Niels Andersen Venstøb.

f. 1/2-1831. dbt. 19/6-1831. Jacob Andersen Ramsaas, Oseb. og Pauline Caroline Christensdatters Marthe Kirstine. Fadd: P. Ellen Dorthea Christophersd., Turine Larsd. Fløtterød, Hans Knudsen Ønna, Anders Jensen Auestad, Jens Olsen. Alle fra Oseb. HD Skolelærer J. Nielsen.

f. 16/4-1831. dbt. 26/6-1831. Jens Pedersen Bøe og Jørgine Andersdatters Peder. Fadd: Engebret Pedersens K., Fossum, P. Karen Maline Jørgensd. Bøe, Ole Pedersen ib., Christian Andersen Venstøb, Lucas Engebretsen Moe.

f. 2/6-1831. dbt. 26/6-1831. Anders Gundersen Bækkevald og Karen Kirstine Andersdatters Berthe Kirstine. Fadd: Kone Kari Gundersd. Bækkevald, P. Ingeborg Christensd. Oseb., Niels Andersen Bakken, Knud Andersen Fløtterød, Ole Hansen Lie.

f. 27/1-1831. dbt. 26/6-1831. Søren Jensen BbKlev og Ingeborg Nielsdatters Anne Marthe. Fadd: Kone Cathrine Kitilsd. BbKlev, Pige Dorthea Halvorsd., Christen Eriksen, Gunder Axelsen, Ole Olsen. Alle fra Bratsbergklev. HD Niels Larsens Kone.

f. 20/10-1830. dbt. 26/6-1831. Niels Nielsen Houerød og Anne Anundsdatters Ole. Fadd: Zacharias Klevens K., P. Ingeborg Zachariasd., Ole Pedersen Fjelddalen, Anders Jensen Kleven, Sigurd Zachariassen ibid. HD Ellef Radsmyrs Kone.

f. 6/12-1830. dbt. 3/7-1831. Hans Sørensen Osebakken og Christiane Storms Severine Dorthea. Fadd: Moderen selv, Magdalene Hansd. Oseb., Faderen selv, Thor Nielsen Høgseth, Anders Gundersen Bækkevold. HD Gunder Arnesen Auestad.

f. 21/11-1830. dbt. 3/7-1831. Hans Andersen Borge og Live Iversdatters Maren Anne. Fadd: Moderen selv, P. Turine Halvorsd. Gjerpen, Peder Isaksen Ødesneltved, Torkild Skilbred, Christen Brændsæter. HD Anders Ramsaasens Enke.

f. 27/4-1831. dbt. 3/7-1831. Rasmus Kitilsen BbKlev og Jensine Henriksdatters Hendrikke. Fadd: K. Maria Andersd. Grønderud, P. Kirsten Sørensd. BbKlev, Gunder Halvorsen ib., Anders Isaksen ib., Andreas Nielsen ib. HD den anordnede Gjordemoder Madame Thronsen.

f. 26/6-1831. dbt. 3/7-1831. (Uægte). Apotheker Thyge Thygesen Oseb. og P. Karine Olsd. under Sølies Anders. Fadd: Anders Hansens K. Søli, P. Anne Marie Hansd. Ramsaas, Halvor Ramsaas, Halvor Olsen Sørbøe, Ole Lie. HD P. Anne Ramsaasen.

f. 6/5-1831. dbt. 24/7-1831. Søren Olsen Lie og Ingeborg Nielsdatters Anne. Fadd: Niels Stulens K. under Lie, P. Magnild Evensd. ib., Hans Andersen Borge, Simon Jacobsen Sølie, Ole Nielsen Stulen under Lie.

f. 26/5-1831. dbt. 24/7-1831. Søren Christensen Aas søndre og Ingeborg Pedersdatters John. Fadd: Jens Isaksens K. under Foss, P. Berthe Dorthea Christophersd. Aarhuus, Knud Peter Christophersen ib., Anders Andersen Myra under Nøglegaard, Gunder Eriksen fra Graaten.

f. 4/4-1831. dbt. 24/7-1831. Hans Johannesen Tydskland under Strømdal og Karen Nielsdatters Hedevig. Fadd: Lars Nielsens K. Tydskland, P. Elen Jacobsd. ib., Lars Nielsen ib., Niels Nielsen ib., Peder Larsen ib. HD Isak Tydsklands Kone.

f. 1/5-1831. dbt. 31/7-1831. Mathias Solvesen nordre Brekke og Karen Hansdatters Karen Marie. Fadd: Iver Fladeruds(?) K., Skien, Anne Marie Halvorsd. ib., Lars Larsen Nordre Brække, Knud Olsen ib., Halvor Halvorsen, Skien. HD Madame Thronsen paa Hynie.

f. 13/6-1831. dbt. 31/7-1831. Christen Olsen Sølie og Ingeborg Andersdatters Iver. Fadd: Ole Ødegaardens K., Oseb., P. Kirsti Olsd. Søli, Halvor Olsen ib., Anders Gundersen Sanden, Christen Danielsen BbKlev. HD Hans Ramsaasens Kone.

f. 5/4-1831. dbt. 3/8-1831. Jens Torsteinsen Berg, BbKlev og Kirsten Tollefsdatters Jacob. Fadd: Bærulf Simonsens K., Skien, P. Ingeborg Marie Eriksd., Ophold Porsgrund, Jacob Ingebrigtsen BbKlev, Hans Tollefsen, V. Porsgrund, Harald Halvorsen Riis. HD Rasmus Riis.

f. 14/2-1831. dbt. 14/8-1831. Ole Jacobsen Borrestad og Inger Rasmusdatters Marthe Marie. Fadd: Johannes Nærums Enke, Borrestad, P. Else Dorthea Hansd. Aakerød, Niels Jacobsen Løvaas, Niels Larsen Braaten, Even Olsen Bugot. HD Jermund Osebakkens K.

f. 26/12-1830. dbt. 14/8-1831. Tollef Jansen Borge og Karen Halvorsdatters Halvor. Fadd: Harald Halvorsens K., Skien, P. Gunhild Sørensd., Oseb., Ole Halvorsen ib., Engebret Andersen ib., Anders Isaksen ib. HD Gunder Augestad.

f. 28/7-1831. dbt. 14/8-1831. Isak Halvorsen Aas Nordre og Hedevig Madsdatters Halvor. Fadd: Simon Ekornrøds K., under Moe, P. Anne Halvorsd. Aas, Ole Pedersen Gaasehølen, Gregorius A. Stulen, Lars Halvorsen Aas, Halvor Olsen ib.

f. 27/6-1831. dbt. 14/8-1831. John Olsen Buer og Kirsti Jacobsdatters Live. Fadd: Isak Espedalens K., Lars Jacobsens K., Sølie, Anders Jacobsen ib., Christen Hansen Sanni, Lars Langerød, Hans L. Meen. HD Ole Buer.

f. 16/6-1831. dbt. 21/8-1831. Knud Eriksen Oseb. og Maren Gurine Pedersdatters Mariane. Fadd: P. Elisabeth Anundsd. Herre, P. Birgitte Eriksd., Oseb., Christen Jacobsen ib., Halvor Olsen Gjerrestad, Jacob Engebretsen Oseb. HD Jermund Halvorsens K., Borgeskoven.

f. 2/3-1831. dbt. 21/8-1831. Niels Larsen Osebakken og Maria Torkildsdatters Isak. Fadd: K. Else Knudsd Oseb., P. Marthe Pedersd. ib., Lars Nielsen Oseb., Ole Jacobsen ib., Hans Knudsen Bjørntvedt. HD Jermund Halvorsens Enke.

f. 30/6-1831. dbt. 21/8-1831. Lars Andersen Skiefjeld under Meen og Anne Marie Olsdatters Marthe Kirstine. Fadd: Hans Stubberøds K. under Ballestad, P. Johanne Andersd. Steensrød, Isak Hansen Steensrød, Jacob Olsen Stubberød, John Olsen Skiefjeld, Claus Olsen Vasbrekka.

f. 21/7-1831. dbt. 28/8-1831. Erik Pedersen Frogner og Karen Marie Eriksdatters Andreas. Fadd: Mads Pedersens K., Sørbye, P. Anne Pedersd., Aasen under Tufte, Isak Eriksen Mæla, Jens Thorsen Frogner, Hans Isaksen ib., Gunder Pedersen Aasen under Tufte, Lars Andersen Otterholdt. HD Madame Thronsen.

f. 26/3-1831. dbt. 11/9-1831. Proqurator H. G. Gasmann og Anne Kirstine Pedersdatters Gabrielle Eulalia. Fadd: Madame Pedersen paa Semb, Jomfru Christiane Barnholt, Skien, Chr. Hansen do., Christian Larsen fra Fossum, Lars Fredriksen Storm, Skavan. HD Gjordem. Madame Thronsen.

f. 12/7-1831. dbt. 11/9-1831. Niels Jensen Bøe og Anne Marie Madsdatters Karen. Fadd: Lars Christensens K., Hoppestad, P. Inger Ingebrigtsd., Fossum, Niels Christophersen Bøe, Peder Madsen ib., Christen Madsen ib. HD Madame Thronsen.

f. 22/4-1831. dbt. 11/9-1831. Christian Nielsen Gjelden og Margrethe Nielsdatters Inger Margrethe. Fadd: Abraham Hoppestads K., Karen Maria Abrahamsd. ib., Abraham Hoppestad, Halvor Abrahamsen ib., Christian Christiansen ib. HD Aslak Tufte.

f. 10/4-1831. dbt. 11/9-1831. Knud Halvorsen Tufte og Johanne Jacobsdatters Gurine. Fadd: Moderen selv, P. Kari Reiersd. Tufte, Knud Halvorsen ib., John Andersen ibid., Christen Christophersen Bøe. HD Torkild Jonsen Foss.

f. 17/7-1831. dbt. 11/9-1831. Ole Nielsen Trolsaas og Margrethe Isaksdatters Sara Pernille. Fadd: Niels Trolsaases K., P. Pernille Pedersd. ib., Niels Thorsen Grinie, Lars Jacobsen ib., Halvor Nielsen Trolsaas. Madame Thronsen.

f. 21/8-1831. dbt. 11/9-1831. Johannes Halvorsen Hørtha under Meen og Marthe Johnsdatters Halvor. Fadd: Gunder Baaserøds K., P. Gurine Halvorsd. Bratsbergskoven, Gunder Halvorsen Buer, Gunder Isaksen Meen, Jacob Jansen Rolighed under Gjerpen.

f. 25/6-1831. dbt. 11/9-1831. Arne Isaksen Hynie og Ingeborg Madsdatters Isak. Fadd: Moderen selv, P. Karen Kirstine Isaksd. Løberg, Halvor Tolvsen Hynie, Ole Andersen ib., Johannes Madsen Mæla. HD Mad. Thronsen.

f. 8/2-1831. dbt. 11/9-1831. Jørgen Jansen Gulsæt og Ingeborg Olsdatters Frederik. Fadd: Solve Danielsens K. Gulsæt, P. Maren Jacobsd. ib., Peder Jonsen Hynie, Jens Jacobsen Gulsæt, Knud Kitilsen ib. HD Lars Gulliksen Gulsæt.

f. 19/4-1831. dbt. 11/9-1831. Hans Peter Olsen, Oseb. og Margith Iversdatters Iver. Fadd: Moderen selv, P. Karen Olsd., Skien, Anders Hansen Oseb., John Ballestad, Even Olsen Bugot. HD Jermund Halvorsens Enke.

f. 20/7-1831. dbt. 11/9-1831. Ole Mathiassen Klep og Inger Torgersdatters Mathias. Fadd: Lars Larsens K., Klep, P. Karen Gundersd. Ramsaas, Anders M. Svinholt, Jacob Larsen Høiseth, Ole Hansen Ramsaas. HD Hans Ramsaasens Kone.

f. 11/5-1831. dbt. 11/9-1831. Ole Halvorsen Eriksrød og Marthe Christiansdatters Gunner. Fadd: Tov Johnsens K., Semb, P. Karen Olsd. Erse (Eriksrød), Halvor Halvorsen ib., Morten Eriksen ib., Ole Thorsteinsen ib. HD Torkild Aasen(?).

f. 3/9-1831. dbt. 18/9-1831. Ole Pedersen Bøe og Karen Johannesdatters Hedevig. Fadd: Jacob Madsens K., Fossum, P. Maria Johannesd. Bøe, Jens Pedersen ib., Niels Nielsen ib., Erik Heljesen Foss.

f. 4/9-1831. dbt. 18/9-1831. Ole Jacobsen under Berberg og Ellen Karine Danielsdatters Jacob. Fadd: P. Elisabeth Torgersd. Wenstøb, P. Anne Karine Danielsd. under Brekke, Christen Danielsen ib., Hans Jacobsen Berberg og Knud Jacobsen under Foss. HD Mad. Ødegaard.

f. 4/9-1831. dbt. 25/9-1831. Peder Johnsen BbKlev og Gunhild Andrea Halvorsdatters Anne Marie. Fadd: P. Maren Andersd. Mela, P. Else Christiane Abrahamsd. Falkum, Jens Thorsen Frogner, Arne Johnsen Valebøe, Hans Halvorsen BbKlev.

f. 22/7-1831. dbt. 25/9-1831. Christen Olsen Øvrum og Inger Rasmusdatters Marthe. Fadd: K. Ingeborg Rasmusd. Klep, P. Anne Jacobsd. Øvrum, Harald R. Lie, Ingebrigt Mathiassen Øvrum, Jacob O. Riis, Rasmus M. Øvrum. HD Lars Langerød.

f. 14/8-1831. dbt. 2/10-1831. Matros Ole Andersen, Oseb. og Anne Marie Andersdatters Karen. Fadd: Ole Halvorsens Kone, Oseb., P. Inger Jensd. ib., Erik Christophersen ib., Hans Jacobsen ib, Jens Halvorsen ib. HD Gunnar Augestad.

f. 20/9-1831. dbt. 2/10-1831. Ole Olsen Nøglegaard og Dorthe Nielsdatters Gunhild. Fadd: P. Gunhild Olsd. Nøglegaard, P. Kari Olsd. ib., Halvor Larsen Venstøb, Halvor Olsen Nøglegaard, Ole Nielsen af Slemdal.

f. 21/8-1831. dbt. 9/10-1831. Halvor Christophersen Glænde og Gunhild Zachariasdatters Inger. Fadd: Arne Lorentsens K., Fossum, P. Maren Zachariasd. Berberg, Zacharias Olsen ib., Ole Olsen Luxefjeld, Jacob Davidsen Glænde. HD Ole Isaksen Doxrød.

f. 26/9-1831. dbt. 9/10-1831. Thord Andersen Berberg og Marie Jacobsdatters Ingeborg. Fadd: Jens Thordsens K., Graaten, P. Mariane Jensd. ib., Jens Thordsen ib., Christen Pedersen Skavan, Peder Christensen ib.

f. 12/9-1831. dbt. 9/10-1831. Halvor Johansen Slættene og Magnild Christensdatters Kirsten. Fadd: Rasmus Furuvals K., P. Anne Larsd. Slættene, Ole Johnsen Furuval, Christen Christophersen Rød, Christen Nielsen Hoppestad.

f. 6/8-1831. dbt. 16/10-1831. Anders Pedersen Gulsæt og Johanne Susanne Abrahamsdatters Karen Marie. Fadd: Rasmus Halvorsens K., Skien, P. Cathrine Pedersd. Gulsæt, Solve Sørensen Hynie, Hans Jensen, Solum, Jens Jacobsen Gulsæt.

f. 7/9-1831. dbt. 16/10-1831. Anders Hansen Fossum og Christine Christophersdatters Christopher. Fadd: Jan Hansens K., Porsgrund, p. Marthe Christophersd. ib., Christen Halvorsen BbKlev, Halvor Olsen Hobek, Rasmus Halvorsen Fossum, Christopher Nirisen Mæla. HD Hans Vægters Kone.

f. 8/9-1831. dbt. 16/10-1831. Christopher Jørgensen BbKlev og Pernille Olsdatters Ole. Fadd: Christen Haraldsens K., BbKlev, P. Anne Barbara Olsd. Ballestad, Rasmus Hansen Frogner, Hans Rasmussen ib., Lars Christensen BbKlev.

f. 19/8-1831. dbt. 16/10-1831. Jens Jacobsen Søli-eje og Marthe Larsdatters Jacob. Fadd: P. Anne Larsd. Fløtterød, P. Kirsti Larsd. ib., Rasmus Andersen Ødegaard, Isak Jacobsen Folloug, Ingebrigt Olsen Sølie.

f. 29/9-1831. dbt. 23/10-1831. Ole Sigurdsen Eriksrød og Anne Christine Nielsdatters Sigurd. Fadd: Pernille Ingebrigtsd., P. Karen Christiansd., Nis Mikkelsen Mæla, Marthin Nissen Mæla, Daniel Olsen Brække.

f. 12/8-1831. dbt. 23/10-1831. Paul Poulsen Follestad og Anne Halvorsdatters Halvor. Fadd: P. Anne Marie Jensd., P. Hedevig Larsd., Ingebrigt Jacobsen BbKlev, Peder Paulsen Gjelden, Ole Rasmussen, Skien, Svenke Larsen Follestad. HD Gjdemoderen i Graaten.

f. 2/10-1831. dbt. 23/10-1831. Hans Nielsen Bøe N. og Aslaug Marie Jensdatters Mariane. Fadd: Ole Nielsens K. Bøe, P. Anne Christophersd. ib., Abraham & Christian Nielssønner ib., Hans Rasmussen Fossum. HD Anders Venstøbs Enke.

f. 5/8-1831. dbt. 23/10-1831. Peder Jensen Hynie og Karen Jansdatters Carine. Fadd: Ole Christensens Enke, Fossum, P. Ingeborg Jensd. Gulsæt, Ole Nielsen Fossum, Hans Jørgensen ib., John Jensen ib.

f. 7/9-1831. dbt. 23/10-1831. Ole Olsen Fækjend i Luxefjeld og Karen Olsdatters Gunild Marie. Fadd: Torgrim Dalis K., Luxefjeld, P. Mari Olsd. ib., Torgrim Dali ib., Anders Dali ib., Ellef Olsen ib.

f. 11/10-1831. dbt. 30/10-1831. Ole Jensen Berreberg og Margrethe Eriksdatters Maren Jensine. Fadd: Halvor Christophersens K., Glænde, P. Anne Rasmusd. Berreberg, Zacharias Olsen ib., Christopher Rasmussen ib., Ole Olsen Luxefjeld. HD Jens Thorsens Enke, Fossum.

f. 21/9-1831. dbt. 30/10-1831. Christen Hansen Sanden og Anne Marie Jacobsdatters Live. Fadd: Anders Jacobsens K., Sølie, Jomfr. Sophie Wagener Sanden, John Olsen Buer, Isak Gundersen Espedalen, Anders Kragetoe, Lars Jacobsen Søli.

f. 3/9-1831. dbt. 6/11-1831. Ole Johnsen Vallerdalen (under Meen) og Jøran Vetlesdatters Ingeborg. Fadd: Peder Johnsens K., Auestad i Slemdal, P. Karen Jensd. Gjerpen, Peder Johnsen Auestad, Halvor Holte i Slemdal, Jacob Svendsen Auestad (Slemdal=Siljan).

f. 27/9-1831. dbt. 6/11-1831. Niels Larsen Fossum og Inger Tolvsdatters Tolv Andreas. Fadd: Isak Hansens K., Fossum, P. Maren Elisabeth Andersd. ib., Christopher Olsen ib., Ole Tolvsen Aashammer, Hans Andreas Olsen Fossum.

f. 10/10-1831. dbt. 6/11-1831. Erik Helgesen Gulsæt og Anne Pedersdatters Georgine. Fadd: Peder Halvorsens K. Gulsæt, Gurine Pedersd. ib., Fredrik Hansen, Skien, Svend Helgesen Gulsæth, Vebjørn Halvorsen ib.

f. 2/10-1831. dbt. 13/11-1831. Solve Sørensen Hynie Nordre og Ingeborg Tolvsdatters Ingebrigt. Fadd: Christen Jensens K. Skavan, P. Ingeborg Larsd. Fossum, Henrik Danielsen ib., Henrik Solvesen ib., Johan Solvesen Grini. HD Sognets Gjordemoder Madame Ødegaard.

f. 6/10-1831. dbt. 13/11-1831. Harald Hansen Fossum og Marte Marie Pedersdatters Hans.  Fadd: Ole Skomagers K. Fossum, P. Marthe Olsd. ib., Gunder P. Bauerød, Isak P. Bauerød, Ole N. Hynie, Niels Hansen Fossum. HD Ole Knudsen Fossum.

f. 27/4-1831. dbt. 18/11-1831. Anders Larsen Auli, Brække S. og Ragnhild Marie Aslaksdatters Jørgen. Fadd: K. Lene Marie Johannesd., Skien, P. Maren Nielsd. Klosterhougene, Niels Børresen Brække, Christopher Johannesen ib, Ingebrigt Johannesen ib. HD Aslak Rustan(?), Brække.

f. 5/11-1831. dbt. 20/11-1831. Lars Eliasen BbKlev og Margrete Axelsdatters Axel. Fadd: Lars Larsens K., Kiær, P. Signe Solvesd. ib., Gunner Axelsen BbKlev, Peder Larsen Kiær, Andreas Solvesen ib.

f. 1/10-1831. dbt. 27/11-1831. Anders Amundsen Borge Østre og Ellen Marie Isaksdatters Christian. Fadd: Moderen selv, P. Anne Isaksd. Riis, Erik Christophersen Oseb., Peter Olsen ib., Christian Isaksen ib. HD Jermund Halvorsens Enke, Oseb.

f. 5/11-1831. dbt. 27/11-1831. Niels Olsen Skyer og Gunild Svendsdatters Live. Fadd: Isak Larsens K., Skyer, P. Berthe Nielsd. ib., Isak Larsen ib., Johannes Olsen ib., Peder Johnsen Løberg. HD Isak Larsens Kone.

f. 18/11-1831. dbt. 4/12-1831. Rasmus Halvorsen Leekaas og Marthe Knudsdatters Inger. Fadd: Peder Madsens K. Bøe, P. Maren Halvorsd. Leekaas, Halvor H. Holt, Hans R. Bøe, Østen R. Bøe.

f. 20/10-1831. dbt. 4/12-1831. Halvor Tolvsen Hynie og Kari Johnsdatters Maren Dorthea. Fadd: Arne Isaksens K., P. Cathrine Andersd. Wærge, Ole N. Hynie, Jacob Christensen ib., Gunder Nielsen Holm.

f. 31/5-1831. dbt. 11/12-1831. Arne Lorentsen Fossum og Karen Olsdatters Kirsten Marie. Fadd: Halvor Glændes K., P. Ingeborg Pedersd. af Slemdal, Christopher Larsen Fossum, Jacob Jacobsen ib., Jacob Ingebrigtsen Osebakken. HD Hans Vægters Kone.

f. 2/10-1831. dbt. 11/12-1831. Ole Gundersen Brække Søndre og Inger Svendsdatters Reier Andreas. Fadd: Svend Thordsens K. Brække Søndre, P. Karen Olsd. Kjær, Svend Thordsen Brække S., Smed Tollef Veberg, Skien, Johan Solvesen Grini. HD Faderen selv.

f. 20/10-1831. dbt. 11/12-1831. Thron Thorkildsen Borgeskoven og Ellen Haavardsdatters Lars. Fadd: Moderen selv, P. Anne Haavardsd. Borgeskoven, Hans Isaksen Grini, Christen Eriksen BbKlev, Even Olsen Bugot. HD Gunder Arnesen Auestad.

f. 16/11-1831. dbt. 11/12-1831. (Uægte). Boel Kirstine. Moder: Pige Inger Margrete Pedersd. BbKlev. Udlagt til Barnefader: Simon Christophersen under Aarhuus.
Fadd: P. Ingeborg Jacobsd. S. Brække, P. Caroline Bøidtler, Oseb., Daniel og Sivert Pederssønner BbKlev, Christen Danielsen S. Brække. HD Madame Ødegaard.

f. 2/10-1831. dbt. 18/12-1831. Ole Jensen Fossum og Maria Olsdatters Amalie Elisabeth. Fadd: Ole Henriksens K. Fossum, P. Marte Olsd. ib., Christen Christensen ib., Niels Hansen ib., Ole Henriksen ib. HD Ole Wægters Kone.

f. 9/2-1831. dbt. 18/12-1831. Christen Jørgensen Oseb. og Aase Marie Levorsdatters Sophie. Fadd: Enke Live Tollevsd. Oseb., P. Maren Hansd. ib., Lars Johnsen ib., Hans Sørensen ib. HD Gunner Augestad.

f. 7/11-1831. dbt. 26/12-1831. Daniel Pedersen Brekke Søndre og Gunild Olsdatters Peder. Fadd: P. Ingeborg Jacobsd. Brekke, P. Anne Kirstine Danielsd. ib, Christian Pedersen Frogner, Christen Danielsen Brekke, Hans Jonsen Kikut. HD Madame Ødegaard.

f. 3/9-1831. dbt. 26/12-1831. Niels Halvorsen Berberg og Marte Nielsdatters Jacob. Fadd: Christen Christiansens K. Aarhuus, P. Anne Nielsd. Holm, Gunder N. Holm, Christopher N. Holm, Zacharias N. Kleven. HD Ellef Ramsmyrs Enke.

f. 24/4-1831. dbt. 26/12-1831. Anders Ingebretsen Tufte og Kari Hansdatters Ingebrigt. Fadd: John Andersens K. Tufte, P. Gunild Larsd. ib., Knud Halvorsen ib., Mads Hansen Kutterød, Ole Halvorsen Foss. HD Bjørgus Kari.

f. 29/3-1831. dbt. 26/12-1831. Rasmus Pedersen under Bratsberg og Ingeborg Jansdatters Johan Frederik. Fadd: Moderen selv, P. Kirsten Jensd. Kleven, Tollef Jansen Oseb., Jens Sigurdsen Blegebakken, Jens Andersen Aarhuus. HD Madame Trohnsen.

f. 25/11-1831. dbt. 26/12-1831. Ole Olsen BbKlev og Asleu Isaksdatters Erik. Fadd: P. Anne Olsd. Meen, P. Inger Nielsd. ib., Ole Isaksen Brekke, Anders Nielsen BbKlev, Gutorm Knudsen ib. HD Jordemoderen i Graaten.

f. 14/11-1831. dbt. 26/12-1831. Ole Tronsen Moe, Oseb. og Hedevig Arvesdatters Simonine Jørgine. Fadd: Moderen selv, P. Anne Andersd. Oseb., Ole T. Moe ib., Thor O. Moe, Langesund. HD G. Augestad.

f. 19/10-1831. dbt. 26/12-1831. Jacob Jacobsen Langerød (Udhougen) og Berte Larsdatters Anne Turine. Fadd: Knud Buers K., P. Marte Nielsd. Strømdal, Even J. Ballestad, Anders J. Ballestad, Anders Jacobsen Meen. HD Lars Langerød.

f. 10/12-1831. dbt. 26/12-1831. Niels Olsen Ruth, Brekke og Inger Marie Hansdatters Elisabeth Gurine. Fadd: Christian Pedersens K. Frogner, P. Marie Richart af Skien, Daniel Olsen Ruth af Skien, Jacob Larsen Grinie, Bøie Levorsen Skien.

f. 12/11-1831. dbt. 26/12-1831. Erik Kittilsen Riis n. og Karen Larsdatters Carl. Fadd: Anders Larsens K. Riis, P. Kirsten Kittilsd. Riis, Isak L. Riis, Kittil K. Riis, Jens K. Riis.

f. 28/11-1831. dbt. 26/12-1831. Isak Halvorsen under Dyrkold og Torberg Gundersdatters Halvor. Fadd: K. Hedevig Madsd. Aas, P. Anne Halvorsd. Kaasa, Ole J. Furuvald, Rasmus I. Dyrkold, Isak Halvorsen Aas.

f. 15/11-1831. dbt. 26/12-1831. Ole Hansen Lie og Hedevig Andersdatters Hans. Fadd: P. Anne Karine Andersd. Lid, P. Karen Andersd. Fløtterød, Ole E. Lie, Christen P. Lie, Jacob Nielsen Klep.

f. 1/12-1831. dbt. 26/12-1831. Thor Nielsen Høiseth og Inger Sørensdatters Sara. Fadd: Ole Olsens K. under Bakken, P. Anne Larine Larsd. Høiseth, Erik Bakkeskoven, Anders M. Sviinholdt, Anders Jonsen under Moe.

f. 16/8-1831. dbt. 27/12-1831. (Uægte). Christian Christinus. Moder: Pige Anne Kirstine Pedersd. Gulsæt. Udlagt til Barnefader, Forvalter Isak Jynge i Skien.
Fadd: Isak Eriksens K. Mela, P. Kirsten Larsd. under Bratsberg, Isak Eriksen, Mela, Knud Larsen Bratsberg, Hans Jensen af Solum. HD Gjordemoder Madame Ødegaard (i Graaten).

f. 6/12-1831. dbt. 1/1-1832. Christen Isaksen Holm og Anne Rasmusdatters Christen. Fadd: Christian Davidsens K. Holm, Jacob Davidsens K. Glende, Niels Rasmussen Hoppestad, Anders Isaksen Holm, Ole Isaksen Doxrød.

f. 12/10-1831. dbt. 1/1-1832. Niels Nielsen Oseb. og Grethe Nielsdatters Andreas. Fadd: Hans Vetlesens K. Oseb., P. Mette Nielsd. ib., Anders Halvorsen, Jens Meier, Isak Nielsen, Niels Chr. Nielsen. Alle af Oseb. HD Gunder Augestad.

f. 31/11-1831. dbt. 1/1-1832. Anders Arvesen Bebakken(?) og Karen Andersdatters Mariken. Fadd: Gunder Hansens K. Oseb., P. Anne Haavardsd. ib., Erik Thronsen, Niels Aanesen, Christopher Sivertsen. Alle af Oseb. HD Gunder Augestad.

f. 16/9-1831. dbt. 1/1-1832. Ole Pedersen Fjelddalen og Helge Nielsdatters Inger Carine. Fadd: Aslak Larsens K. Falkum, P. Maren Torine Ellefsd. Ramsmyr, Ole Pedersen Fjelddalen, Niels Nielsen Hougerød, Aslak Levorsen Falkum. HD Ellef Ramsmyrs Enke.

f. 16/10-1831. dbt. 8/1-1832. Skomager Erik Jacobsen Eriksrød (Erse) under Meen og Anne Carine Henriksdatters Ellen Margrethe. Fadd: Kitil Olsens K. Løberg, Karen Johnsd., Jens Olsen, Anund Isaksen, Ole Jonsen. Alle fra Løberg. HD Henrik Jensens Kone, Bøe.

f. 10/11-1831. dbt. 8/1-1832. Halvor Aslaksen Berg og Kirsten Halvorsdatters Inger Marie. Fadd: Moderen selv, P. Hedevig Pedersd. Kjær, Peder Isaksen Berg, Johannes Pedersen Kjær, Andreas Solvesen ib. HD Solve Kjærs Kone.

f. 9/12-1831. dbt. 8/1-1832. Ole Larsen Menstad og Maren Gundersdatters Marthe. Fadd: John Rasmussens K. Søli, P. Berthe Kirstine Olsd. ib., Tollev Larsen Lie, Rasmus Andersen Ødegaarden, Anders Gundersen Sanden. HD Hans Ramsaasens Kone.

f. 10/12-1831. dbt. 8/1-1832. Paul Andersen Brække Nordre og Karen Ingebrigtsdatters Ingebrigt. Fadd: Hans Christensens K. Brække, P. Marie Ingebrigtsd. Dyrkold, Rasmus Ingebrigtsen ib., John Helgesen af Skien, Anders Hansen ib. HD Den examinerede Gjordemoder Madame Ødegaard.

f. 25/6-1831. dbt. 15/1-1832. Niels Jacob Olsen Brekke Søndre og Karen Amundsdatters Niels Jacob. Fadd: Moderen selv, P. Anne Hedevig Nielsd. under Lie, Ole Nielsen ib., Peder Evensen Kleven, Hans Jacob Løkenberg. HD Peder Drengsens Kone, BbKlev.

f. 19/12-1831. dbt. 15/1-1832. John Andersen (Broen) under Meen og Karen Pernille Bjørgersdatters Jacob. Fadd: P. Ingeborg Bjørgersd., Bratsberg, P. Maren Andersd. Meen, Hans Peter Andersen ib., Hans Olsen ib., Lars Bjørgersen Bratsberg.

f. 9/10-1831. dbt. 15/1-1832. Torger Andersen Oseb. og Anne Kirstine Eriksdatters Anders. Fadd: Knud JOhnsens K. Oseb., P. Kirsti Eriksd., Eidanger, Jens Olsen Oseb., Hans Mikkelsen ib., Thomas Eriksen, Eidanger. HD G. A. Augestad.

f. 14/10-1831. dbt. 15/1-1832. Hans Johnsen Oseb. og Amalie Elisabeth Torgersens Kirsten Cathrine. Fadd: Ole Torgersens K., Gjemsøe, P. Anne Torgersd. ib., Ole Torgersen Hougene, Brynjulf Johnsen ib., Mikkel Johansen ib. HD Jomfru Olsen.

f. 15/10-1831. dbt. 15/1-1832. Rønik Christensen Foss og Marthe Margrethe Andersdatters Andrea. Fadd: Marthe Margrethe Foss, P. Karen Reiersd. ib., Rønik Christensen ib., Peder Jensen Moe, Ole Olsen Otterholt. HD Rønik Christensens Kone.

f. 10/10-1831. dbt. 15/1-1832. Anders Viersen Engrav og Ellen Berthea Halvorsdatters Hanna. Fadd: Ole Larsens K. af Eidanger, P. Gunild Mikkelsd. ib., Ole Viersen Oseb., Johan Olsen ib., Lars Aabye, Meen.

f. 4/11-1831. dbt. 15/1-1832. Hans Jensen Ballestad og Marthe Marie Jacobsdatters Maren. Fadd: Hans Jacobsens K. Ballestad, P. Ragnild Ingebrigtsd. Bøhle, Anders Tollevsen Ballestad, John Jacobsen ib., Jens Olsen ib. HD Madame Ødegaard.

f. 27/11-1831. dbt. 22/1-1832. John Johnsen Kolkind og Anne Andersdatters Isak. Fadd: Fredrik Sneltveds K., P. Maren Isaksd. Løberg, John Johnsen Steensrød, Halvor Halvorsen af Porsgrund, Anders Jacobsen Løberg.

f. 14/11-1831. dbt. 29/1-1832. Zakarias Olsen Berreberg og Magnild Simonsdatters Amund. Fadd: Halvor Glendes K., Pige Maren Zakariasd. Berreberg, Halvor Christophersen Glende, Halvor Poulsen Doxrød, Ole Isaksen Doxrød. HD Ole Isaksen Doxrød.

f. 8/9-1831. dbt. 29/1-1832. Halvor Aslaksen Venstøb Nordre og Hedevig Zakariasdatters Karen Dorthea. Fadd: Ole Fossums K., P. Marthe Christophersd. Fossum, Lars Halvorsen ib., Tolv Jensen, Isak Hansen Fossum. HD Anders Venstøbs Enke.

f. 4/1-1832. dbt. 29/1-1832. Isak Halvorsen under Bratsberg og Maren Pernille Fredriksdatters Halvor. Fadd: Lucas Thordsens K. af Skien, P. Frederikke Fredriksd. ib., Christen Halvorsen Mela, Henrik Fredriksen, Skien, Mads Pedersen Sørbye. HD Mad. Ødegaard.

f. 25/1-1832. dbt. 5/2-1832. Svenke Larsen Follestad og Anne Cathrine Olsdatters Anne. Fadd: John Larsens K. BbKlev, P. Johanne Olsd. (Bøe S.?), Ole Larsen Bratsbergskov, Lars Larsen af Skien, Knud Larsen BbKlev.

f. 27/1-1832. dbt. 19/2-1832. Lars Hansen Øde-Sanden og Ingeborg Kirstine Eriksdatters Gunhild. Fadd: Knud Hansens K., Bjørntvedt, P. Maren Eriksd. Sanden, Hans Hansen af Porsgrund, Rasmus Nielsen Sanden, Anders Eriksen Sanden. HD Anne Augestad.

f. 17/1-1832. dbt. 19/2-1832. Hans Olsen Marker under Grinie og Anne Mikkelsdatters Anne. Fadd: Erik Houerøds K, P. Anna Olsd. Marker, Ole M. Kastdalen, Aslak Svendsen Høglie, Niels Mikkelsen Houerød.

f.  14/10-1831. dbt. 19/2-1832. Matros Gregers Halvorsen Oseb. og Anne Cathrine Olsdatters Ole Andreas. Fadd: Ole Andersens K. Oseb., P. Marie Bøydtler Oseb., Lars Sørensen Stusserød, Oseb., Jens Jensen Ballestad. HD Gjordemoder Jomfrue Olsen.

f. 27/12-1831. dbt. 19/2-1832. Johannes Hansen Follestad og Anne Marie Christensdatters Hans Christian. Fadd: Niels Børresens K. Brækkejordet, P. Maren Dorthea Olsd. af Skien, Anders Skiold ib., Claus Christensen af Solum, Jørgen Tiøstolfsen Follestad. HD Madame Amundsdatter i Grraten.

f. 14/7-1831. dbt. 20/2-1832. Kirkesanger Chr. Lund, Aarhuus og Severine Wilhelmine S. Hammers Adolf Laurits. Fadd: Moderen selv, Jfrue Christine Gasmann Foss, Skipper Chr. Lund af Skien, Forvalter I. Jynge ib., Kjøbm. N. Larsen ib. HD Moderen selv.

f. 25/7-1831. dbt. 20/2-1832. Skibskapt. Chr. Eckstorm, Grinie S. og Alison Kirstine Lieunghs Diderik Cappelen. Fadd: Madame Elisabeth Lieungh af Skien, Jomfrue Pauline Eckstorm, Grinie, Skibskapt. Elias Lieungh af Skien, Kaldscapelan(?) Theodor Dop, Faderen selv. HD Prost Munch.

f. 13/7-1831. dbt. 4/3-1832. Skipper Ole Christensen Oseb. og Anne Maries Hermann Sakariesen. Fadd: Anne K. Aalborg, Oseb., Jomfrue Eleonora Thrane ib., Skipper Jens Aalborg ib., Ellef Funnemark ib., Ole S. Skotberg(?) af Skien. HD H. Meier.

f. 18/1-1832. dbt. 4/3-1832. Jens Meier Osebakken og Christine Nielsdatters Johan Martin. Fadd: Ole Nielsens K. af Solum, P. Berthe Hansd. Oseb., Niels Nielsen Lid ib., Søren Olsen ib., Lars K. Riis. HD G. Augestad.

f. 21/12-1831. dbt. 4/3-1832. Simon Madsen under Moe og Maren Maria Ingebretsdatters Ingebreth. Fadd: Isak Halvorsens K. Aas, P. Helga Madsd. Moe, Halvor Madsen ib., Lucas Ingebretsen ib., Isak H. Aas. HD Ole Gaasehølen.

f. 20/1-1832. dbt. 4/3-1832. Hans Ingebretsen Oseb. og Ingeborg Jensdatters Inger Hansine. Fadd: Moderen selv, P. Johanne Christiansd., Oseb., Ingebret Sørensen ib., Jens Andersen ib., Jens Jensen ib. HD Marte Askjersd. Oseb.

f. 8/1-1832. dbt. 4/3-1832. Christen Nielsen under Meen og Anne Marie Halvorsdatters Marie. Fadd: Moderen selv, P. Karen Olsd. under Meen, John Andersen ib., Gunder Steenulfsen ib., Hans Olsen Myren ib. HD M. Evensen.

f. 9/2-1832. dbt. 4/3-1832. Engebret Andersen BbKlev og Ingeborg Christensdatters Inger. Fadd: Bertel Andersens K, BbKlev, P. Kirsten Nielsd. ib., Hans Gutormsen ib., Lars Christensen ib., Hans Solvesen ib.

f. 19/2-1832. dbt. 4/3-1832. Erik Olsen Ballestad og Ellen Dorthea Christiansdatters Christiane. Fadd: Erik Larsens K. Ballestad, P. Marie Thorsd. ib., Daniel Jacobsen ib., Torgrim Olsen ib., Niels Olsen ib.

f. 15/1-1832. dbt. 11/3-1832. Skipper Simon Andersen Bommen, Oseb. og Karen Halvorsdatters Martine Marie. Fadd: Moderen selv, Jomfrue A. C. Sanne, Niels Jacobsen, Valentin Simonsen Bommen, Oseb., Ole Peter Halvorsen Oseb. HD Jfru Olsen.

f. 25/2-1832. dbt. 11/3-1832. Christian Davidsen Holm og Margrete Olsdatters Anne Marie. Fadd: K. Anne Rasmusd. Holm, P. Maren Christophersd. Holm, Jørgen Olsen Hobek, Anders Olsen Skilbred, Jacob Davidsen Glende.

f. 14/1-1832. dbt. 11/3-1832. Møllemester Lars Iversen Fossum og Inger Jansdatters Caroline. Fadd: Gunder Larsens K. Fossum, P. Kirsten Gundersd. ib., Peder Aslaksen ib., Abraham Iversen af Herre, Jacob Eriksen Fossum.

f. 26/2-1832. dbt. 13/3-1832. Niels Olsen Espedalen og Karen Hansdatters Karen. Fadd: Harald Bekkevalds K., P. Lene Jensd. Meen, Halvor A. Ekornrød, Jacob Andersen Meen, Anders Olsen Sølie. HD Madame Ødegaarden.

f. 2/12-1831. dbt. 18/3-1832. Lars Halvorsen Follestad og Berte Maria Hansdatters Lars. Fadd: Peder Isaksens K., Follestad, P. Inger Lauritsd. ib., Svenke Larsen ib., Lars Christensen ib., Lars Halvorsen ib. HD Madame Amundsen.

f. 24/2-1832. dbt. 18/3-1832. Ole Eriksen Kise og Dorte Ingebretsdatters Ole. Fadd: Hans H. Kises K., P. Karen Rasmusd. Fossum, Gunder Eriksen ib., Solve I. Rosvald, Rasmus Jensen Furuvald.

f. 11/12-1831. dbt. 18/3-1832. Ellef Jonsen Bestul og Ingeborg Ingebretsdatters Ole. Fadd: Erik I. Wenstøbs K., P. Sara Nielsd. Moe, Erik I. Wenstøb, Niels Larsen Moe, Halvor Haugedal. HD Ole Haugedal.

f. 24/10-1831. dbt. 18/3-1832. Halvor Olsen Haugedal og Anne Ingebretsdatters Halvor. Fadd: Christopher N. Holms K., P. Karen Jensd. Teien, Ellef J. Bestul, Christopher N. Holm, Ole Olsen Otterholdt. HD Ole Høgelie.

f. 16/1-1832. dbt. 18/3-1832. Skipper Jens Aalborg Oseb. og Maren Sølies Hulda. Fadd: Madame Wauvert, Porsgrund, Jomfrue Inger Johnsen ib., Overtoldbetjent Lundstrøm ib., Skolelærer(?) Christensen, Oseb., Skolelærer Gunner Augestad ib. HD Jfrue Olsen.

f. 20/2-1832. dbt. 18/3-1832. Matros Søren Olsen Osebakken og Maren Christine Smiths Anne Maria. Fadd: Hans Ingebretsens K., Oseb. P. Ellen Halvorsd under Sølie, Anders Jensen Hovland, Oseb., Hans Vetlesen ib., Jens Meier Oseb. HD Gjermund Christensens Enke.

f. 28/1-1832. dbt. 25/3-1832. John Aslaksen Stulen (Ophougen) og Ingeborg Olsdatters Ole. Fadd: Hans Hoppestads K., P. Kirsten Lucasd. Stulen, Mons Monsen Hoppestad, Christopher Olsen Aas, Gregorius Aslaksen Stulen. HD Kone Gunhild Aas.

f. 29/2-1832. dbt. 25/3-1832. Rasmus Jensen Furuvold og Maria Hansdatters Margrete. Fadd: Halvor Jensens K., Aas, P. Rangdi Hansd. Furuvold, Ole Johnsen ib., Rasmus Ingebrigtsen Dyrkold, Lars Hansen Furuvold.

f. 20/2-1832. dbt. 1/4-1832. Halvor Rasmussen Jønnevald og Maren Dorthea Hansdatters Andreas. Fadd: Ole Jacobsens K., Berreberg, P. Karen Jonsd. Bøe, John Jansen ib., Peder Jansen ib., Ole Jansen under Tufte.

f. 21/2-1832. dbt. 1/4-1832. Knud Jacobsen under Foss og Anne Olsdatters Jacob. Fadd: Hans A. Otterholts K., P. Marie Olsd. Otterholdt, Lars Olsen ib., Ole Olsen ib., Halvor Olsen Erse (Eriksrød).

f. 30/12-1831. dbt. 1/4-1832. (Uægte). Ole. Moder: Pige Inger Knudsdatter BbKlev. Udlyst til Barnefader: Ole Alfsen Kragetoe.
Fadd: Peder Knudsens K., BbKlev, P. Kirstine Sørensd. ib., Gunder Halvorsen ib., Paul Nielsen ib., Christian Johnsen ib. HD Madame Amundsen, Gjordemoder.

f. 26/3-1832. dbt. 7/4-1832. Baadfører Halvor Andersen, Ekornrød under Bratsberg og Anne Olsdatters Elisabeth. Fadd: Madame Larsen af Skien, Jfrue Anne Kirstine Sørbøe ib., Lars Aabye Meen, Erik Eriksen Bøle, Anders Olsen Sølie.

f. 27/12-1831. dbt. 7/4-1832. Niels Sørensen Tufte og Inger Karine Andersdatters Karen Kirstine. Fadd: Anders Limies K., P. Maren Andersd. Limie, Gunder Andersen ib., Anders N. Limie, Mads Hansen Kutterød. HD Mad. Ødegaard, Gjordemoder.

f. 22/3-1832. dbt. 15/4-1832. Torsten Helgesen Houkeraasen under Meen og Kirsten Gunnersdatters Hans. Fadd: Gunner Pedersens K., Baaserød, P. Ingeborg Helgesd. under Meen, Gunner Isaksen Vosserødklev, Gunner Pedersen Baaserød, Hans Danielsen ib.

f. 22/2-1832. dbt. 15/4-1832. Zakarias Jensen Kleven og Anne Halvorsdatters Hedevig. Fadd: Gunner Berulfsens K., Lysa, P. Maren Ellefsd. Ramsmyr, Anders Jensen Kleven, Jens Zakariasen ib., Knud Knudsen ib.

f. 24/3-1832. dbt. 19/4-1832. Anders Hansen Kragetoe og Maren Margrete Jacobsdatters Knud. Fadd: Christen Hansens K., Sanden, P. Kirsten Larsd. Kragetoe, Anders Jacobsen Sølie, John Rasmussen Buer, Lars Jacobsen Langerød.

f. 21/1-1832. dbt. 19/4-1832. (Uægte). Hans Andreas. Moder: Pige Marthe Olsd. i Follestad, kommer fra Solum. Opgivet Fader: Søefarende Torstein Halvorsen af Porsgrund.
Fadd: Moderen selv, P. Maren Torsteinsd., Gunner Bentsen Lysa, Halvor Nielsen Lysa, Niels Halvorsen Lysa. Forældrene, de skulle ville ægte hinanden, sked uden udlyst, ved Solum.

f. 8/3-1832. dbt. 19/4-1832. Christopher Olsen under Øvrum og Kirsten Jensdatters Inger Johanne. Fadd: Kone Inger Rasmusd. under Øvrum, P. Maren Rasmusd. ib., Christen Olsen Øvrum, Ingebrigt Mathisen Øvrum, Lars Andersen under Meen.

f. 6/3-1832. dbt. 23/4-1832. Jacob Torstensen Brænsæter under Moe og Maren Larsdatters Lars. Fadd: Hans Halvorsens K., Kise, P. Kirsten Olsd. under Moe, Ole Rasmussen under Moe, Christen Larsen ib., Peder Johannesen Luxefield.

f. 18/8-1831. dbt. 23/4-1832. Niels Nielsen under Strømdal og Margrete Pedersdatters Anne Karine. Fadd: Hans Johannesen Bøhles K., P. Dorte Marie Larsd. Tydskland, Lars Nielsen ib., Peder Larsen ib., Lars Pedersen af Solum. HD Isak Tydsklands Kone.

f. 11/2-1832. dbt. 29/4-1832. Isak Pedersen under N. Brekke og Helge Olsdatters Maren. Fadd: P. Anne Mathiasd. N. Brekke, P. KIrsten Halvorsd. ib., Ole Olsen Brekke S., Ole Isaksen do. N., Fredrik Pedersen af Skien. HD Mad. Ødegaard.

f.  14/4-1832. dbt. 13/5-1832. Jacob Davidsen Glende og Maren Rasmusdatters Rasmus. Fadd: Christian Holms K., P. Anne Rasmusd. Berreberg, Niels Davidsen Holm, Christopher Larsen Hoppestad, Christopher Rasmussen Berreberg. HD Ole Isaksen Doxrød.

f. 16/2-1832. dbt. 18/5-1832. Christen Larsen Osebakken og Aavet Olsdatters Anders. Fadd: P. Magdalene Nielsd. Oseb., P. Ingeborg Christensd. ib., Niels Johnsen ib., Christian Andersen ib., Anders Larsen Bakken. HD Enke Marthe Christensd. Oseb.

f. 2/11-1831. dbt. 23/5-1832. Gunner Halvorsen Aashammeren og Anne Jacobsdatters Andrea. Fadd: Moderen selv, P. Marie Olsd. Otterholt, Faderen selv, Johan E. Solvesen Grinie, Hans Sivertsen Riis. HD Peder Myrens Kone under Tufte.

f. 25/2-1832. dbt. 27/5-1832. Hans Ingebrigtsen Oseb. og Kirsten Maria Jensdatters Jens. Fadd: Ole Nielsens K. af Solum, P. Inger Ingebrigtsd. Oseb., Gregers Halvorsen ib., Andreas Olsen ib., Lars Sørensen Fossum. HD Enke Marte Christensd.

f. 24/5-1832. dbt. 3/6-1832. Niels Jacobsen under Skogsrød og Karen Isaksdatters Isak. Fadd: Reier Andersens K., N. Brekke, P. Maren Isaksd. af Skien, Peder Isaksen Øde-Sneltved, Bengt Jacobsen Bratsbergskov, Peder Johnsen Løberg.

f. 7/5-1832. dbt. 3/6-1832. Ander Giertsen under Fløtterød og Anne Kirstine Rasmusdatters Cecilia. Fadd: Christian Giertsens K., Solum, P. Marthe Alfsd. Kragetoe, Niels Andersen Rønningen, Anders Kiær af Skien, Tollef Rasmussen ib. HD Anders Fløtterød.

f. 25/1-1832. dbt. 3/6-1832. Torstein Henriksen Doxrød og Rangdi Jansdatters Henrik. Fadd: Halvor Ingebrigtsens K., Doxrød, P. Anne Mikkelsd. ib., Faderen selv, Christen Mikkelsen Doxrød, Halvor Ingebrigtsen ib. HD Ole K. Holm.

f. 10/3-1832. dbt. 3/6-1832. Niels Rasmussen Mela og Cathrine Mikkelsdatters Ingeborg Cathrine. Fadd: Mikkel Mikkelsens K., Mela, P. Fredrikke Fredriksd. af Skien, Mikkel Nissen ib., Nis Mikkelsen ib., Christen Halvorsen ib. HD Madame Ødegaard.

f. 19/4-1832. dbt. 7/6-1832. Proprietaire Christian Paus, Kjølnæs og Else Mare Bjerks Johanne. Fadd: Frue Maren Løvenskiold, Ravnæs, Jfrue Benedikte Aall, Borrestad, Told.... Rasch, Kjøbm. E. Flood, Apotheker Müllerz, Byefogd Cappelen. HD Faderen selv.

f. 14/4-1832. dbt. 12/6-1832. Christen Christophersen under Dyrkold og Gunhild Ingebrigtsdatters Christopher. Fadd: P. Maren Ingebrigtsd. Dyrkold, P. Marie Ingebrigtsd. ib., Rasmus J. Dyrkold, Østen Larsen ib., Mads Jansen Bøe. HD Hans Bøes Enke.

f. 7/3-1832. dbt. 12/6-1832. Christian Christiansen BbKlev og Ingeborg Maria Nielsdatters Niels. Fadd: Ole Nielsens K., BbKlev, P. Inger Olsd. af Solum, Hans Nielsen BbKlev, Aslak Nielsen ib., Anders Pedersen af Solum. HD Christiane Bommen.

f. 31/3-1832. dbt. 12/6-1832. Peder Aslaksen Fossum og Maria Jacobsdatters Maren. Fadd: Jacob Madsens K., Fossum, P. Maren Madsd. ib., Lars Iversen ib., Lars Madsen ib., Hans Johannesen ib. HD Mad. Ødegaard.

f. 20/4-1832. dbt. 12/6-1832. Niels Abrahamsen Wattenberg under Gjerpen og Kari Olsdatters Andreas. Fadd: Halvor Mustvedts K., P. Gunhild Olsd. Hobek, Anders O. Skilbred, Jørgen O. Hobek, Henrik Gunnersen Præstegaarden. HD Mad. Ødegaard.

f. 13/4-1832. dbt. 12/6-1832. Snedker Jens Jensen Oseb. og Live Olsdatters Amborline. Fadd: Moderen selv, P. Kirsten Jensd. af Porsgrund, Anders Jensen ib., Knud Hansen ib., Jens Jensen Oseb. HD Enke Marthe Asgiersd.

f. 27/5-1832. dbt. 17/6-1832. Vetle Rasmussen Augestad og Karen Jacobsdatters Mariane. Fadd: Harald Lies K., P. Anne Jacobsd. Klep, Hans Rasmussen Sølie, John Rasmussen Buer, Christen Olsen Øvrum.

f. 26/5-1832. dbt. 17/6-1832. Børre Halvorsen Gravlie og Ingeborg Eriksdatters Ingeborg Marie. Fadd: Kone Anne Marie Gravlie, P. Anne Halvorsd. Putten, Gregorius Halvorsen Fielddalen, Lars Zakariassen Gravlie, Just Eriksen Gravlie.

f. 12/3-1832. dbt. 17/6-1832. Hans Olsen Henningsdal og Margrethe Olsdatters Karen. Fadd: Kone Turine Helgesd. Liestuel, P. Maren Hansd. Henningsdal, Hans Andersen Fossum, Hans N. Bøe, Knud Jacobsen Kastet. HD Ole Houkeroen.

f. 7/4-1832. dbt. 17/6-1832. Isak Larsen Hoppestul i Luxefield og Kari Olsdatters Karen. Fadd: Halvor Fieldets Kone. Halvor Reiersens K., Foss, Guldbrand Larsen Fieldet, Ole Larsen Otterholt, Ole Olsen Otterholt.

f. 10/5-1832. dbt. 24/6-1832. Gregorius Aslaksen Stulen (Ophougen) og Anne Halvorsdatters Aslak. Fadd: Isak H. Aasens K., P. Helvig Simonsd. Stulen, John A. Stulen, Isak H. Aas, Aslak Lucasen Stulen. HD Gunhild N. Aas.

f. 25/4-1832. dbt. 24/6-1832. Hans Larsen Meen og Ingeborg Marie Hansdatters Laurentse. Fadd: Halvor Larsens K., Meen, P. Amborg Kirstine Larsd. Meen, Søren Olsen Oseb., Hans Andersen ib., Isak Riis Oseb. HD Ketil Riis.

f. 1/7-1831. dbt. 24/6-1832. Hans Danielsen Oseb. og Kirsten Mikkelsdatters Mikkel. Fadd: Anders Hansens K., Oseb., P. Helga Pedersd. Fielddal, Hans S. Grinie, Christen Eriksen BbKlev, Carl N. Holt, BbKlev. HD Jermund Halvorsens Enke, Borgeskov.

f. 3/2-1832. dbt. 1/7-1832. Bogholder J. Boyesen Erlands Venstøb og Anne Elisabeth Ordings Anna Marie. Fadd: Madame Chr. A. Blom, Skien, Jfrue Borgine Blom, Stavanger, Lieutenant Bruun, Kjøbm. J. Bøjesen, Skien, Kjøbm. R. Ording ib., Kjøbm. Christian Myhre ib. HD Præsten Wettergreen.

f. 16/4-1832. dbt. 4/7-1832. Fuldmægtig Ellef Funnemark, Oseb. og Olea Elisabeths Anton Rosinius. Fadd: Moderen selv, Jfrue Else Funnemark, Oseb., Kjøbm. Niels Jacobsen ib., Faderen selv, Hans Andr. Funnemark.

f. 21/6-1832. dbt. 8/7-1832. John Larsen BbKlev og Cathrine Kitilsdatters Anne Birgitte. Fadd: Søren Jensens K., BbKlev, P. Marthe Nielsd. ib., Ole O. Skinnert ib., Ole Olsen Brænsæter ib., Elias Andersen ib.

f. 12/5-1832. dbt. 8/7-1832. Peder Ingebrigtsen under Aarhuus og Berthe Olsdatters Hans. Fadd: Halvor Johannesens K., Brekke, Berthe Nielsd. Aarhuus, Hans C. Houerød, Gunder Jensen Gulsæt.

f. 23/6-1832. dbt. 15/7-1832. Niels Jensen Fossum og Jørgine Rasmusdatters Maren Karine. Fadd: Ole Nielsens K, Fossum, P. Marthe Rasmusd. Strømdal, Isak Rasmussen ib., Anders Olsen Falkum, Mads Monsen Fossum.

f. 17/6-1832. dbt. 22/7-1832. Niels Børresen under S. Brekke og Karen Nielsdatters Niels. Fadd: Johannes Hansens K., Follestad, P. Gunhild Ketilsd. Gulsæt, Jacob Nielsen Strømdal, Elias Jensen Aarhuus, Ingebrigt Johannesen Løkenberg. HD Mad. Ødegaard.

f. 11/7-1832. dbt. 12/8-1832. Knud Halvorsen BbKlev og Ingeborg Olsdatters Inger Gurine. Fadd: Zakarias Mikkelsens Enke, Gulsæt, P. Ellen Larss. Moe, Jacob Isaksen Bommen, BbKlev, Knud Jacobsen ib., Elias Andersen ib. HD Madame Fredriksen i Graaten.

f. 14/7-1832. dbt. 12/8-1832. Christopher Nielsen Holm og Marthe Engebrigtsdatters Ingeborg. Fadd: P. Anne Nielsd. Holm, P. Karen Olsd. ib., Halvor Olsen ib., Gunder Nielsen Aarhuus, Erik Engebrigtsen Venstøb.

f. 17/6-1832. dbt. 12/8-1832. Ole Jahnsen Kaasen og Guro Olsdatters Kirstine. Fadd: K. Anne Olsd. Høgli, P. Karen Jørgensd. Marker, Jørgen Olsen Hobek, Niels Nielsen Røsager, Ole Olsen Tveten. HD Ole Jahnsen Kaasen.

f. 4/5-1832. dbt. 19/8-1832. Simon Danielsen Jønnevald og Dorthea Pedersdatters Sophie Hedevig. Fadd: Moderen selv, P. Karen Pedersd. Limi, Faderen selv, Halvor Nielsen Lyngaasen, Anders Andersen Myren. HD Gjordemoder Madame Ødegaard.

f. 31/7-1832. dbt. 19/8-1832. Isak Tollefsen Langeland (Langerød?) ved Berreberg og Anne Kirstine Olsdatters Maren Gurine. Fadd: Moderen selv, P. Anne Pedersd. Blegebakken ved Skien, Anund Hansen af Skien, Jørgen Tjøstolsen, Follestad, Peder Christensen Bratsbergskoven.

f. 14/7-1832. dbt. 19/8-1832. Rasmus Rasmussen Ballestad og Inger Nielsdatters Kirstine. Fadd: Niels Grønnerøds K., P. Anne Rasmusd., Vestre Porsgrund, Christian Netz Tufte, Lars Rasmussen Bøle, Lars Grønnerød. HD John J. Ballestad.

f. 16/4-1832. dbt. 19/8-1832. Rasmus Bæruldsen Slettene under Moe og Line Jacobsdatters Rasmus. Fadd: Peder Bæruldsens K. Aas, P. Karen Bæruldsd. Moe, Peder Bæruldsen Aas, Haagen Bæruldsen ib. HD Margit Leekaas.

f. 3/7-1832. dbt. 21/8-1832. Erik Hendriksen Grosvald Fossum og Marthe Johannesdatters Niels. Fadd: Hendrik Evensens K., Fossum, P. Marte Nielsd. ib., Hendrik Evensen ib., Lars Halvorsen ib., Christian Christensen ib.

f. 26/7-1832. dbt. 26/8-1832. Ole Larsen BbKlev og Ragne Turine Tollevsdatters Lars. Fadd: P. Ingeborg Larsd., Skien, P. Gunild Halvorsd. ibid., Ole Fredriksen Fossum, Knud Guttormsen BbKlev, Peder Hansen ibid.

f. 3/8-1832. dbt. 26/8-1832. Lars Jacobsen Langerød og Ellen Jacobsdatters Jacob. Fadd: Christen Sandens K., Ingeborg Thronsd. Sølie, Anders H. Kragetoe, John O. Buer, Lars Jacobsen Sølie, Even Jacobsen Ballestad.

f. 14/8-1832. dbt. 26/8-1832. Christen Rasmussen Fossum og Anne Kirstine Larsdatters Maren Dorthea. Fadd: Halvor Nielsens K., Bøe, P. Karen Rasmusd. Fossum, Peder Johnsen Jønnevald, Ole E. Kise, Hans R. Fossum.

f. 27/7-1832. dbt. 26/8-1832. Ole Olsen Oseb. og Karen Nielsdatters Anne. Fadd: P. Karen Christensd. Oseb., P. Maren Christophersd. ibid., John Nielsen, Skien, Niels Nielsen Grumstulen, Anders Johannesen Bøe. HD Joh. Nielsen.

f. 4/6-1832. dbt. 26/8-1832. Peder Sørensen Tufte og Inger Andersdatters Ingeborg Dorthea. Fadd: Madame A. Chr. Gasmann, Foss, P. Karen Pedersd. Limi, Daniel Aslaksen Tufte, Gregorius Nielsen ib., Halvor Leerodden. HD Madame Ødegaard.

f. 10/7-1832. dbt. 26/8-1832. Hans Rasmussen Sølie og Sara Johnsdatters Marthe. Fadd: Anders Kleps K. Ingeborg Rasmusd., Christen Øvrums K. Inger Marie Rasmusd., Jacob Olsen Riis, John Rasmussen Rønningen, Vetle Rasmussen Auestad, Rasmus Haraldsen Lie.

f. 23/7-1832. dbt. 26/8-1832. Anders Mathiassen Svinholdt og Gunild Nielsdatters Ingeborg Marie. Fadd: P. Anne Larine Larsd. Høiset, P. Berthe Marie Andersd., Porsgrund, Thord Nielsen Høiset, Mathias Larsen ibid., Simon Jacobsen Sølie, Anders Johnsen Moe.

f. 27/7-1832. dbt. 28/8-1832. Kjøbmand Hans Eleonardus Møller og Laura Aalls Jacob. Fadd: Madame Inger Møller af Holden, Jomfrue Benedikte Aall fra Næs Jernværk, Jernværksejer Jacob Aall, Byefogd N. B. Cappelen, Clare Sewell af London.

f. 6/6-1832. dbt. 2/9-1832. Halvor Sørensen Nyekaas under Moe og Karen Johanne Christensdatters Anders. Fadd: Rasmus Leekaases K., P. Maren Halvorsd. Moe, Isak Sørensen Nyekaas, Hans Sørensen ibid., Christen Larsen Vestermoe. HD Margit Gulliksd. Leekaas.

f. 5/7-1832. dbt. 2/9-1832. Claus Olsen Grinie Søndre og Ellen Gurine Gundersdatters Gunder. Fadd: Lars Andersens K., Skifjeld, P. Karen Gundersd., Skien, Niels Eriksen BbKlev, Isak Abrahamsen ibid., Peder Hansen, Skien. HD Marie Vasbrekka.

f. 20/6-1832. dbt. 2/9-1832. Adjunct Fredrik Plum, Brække og Dorothea Nicoline Rabens Fredrik Christian. Fadd: Fru Von Raben af Skien, Mathilde Munch, Gjerpen Præstegaard, Madame S. Borthig af Skien, Rector Ørn ib., Doctor Minch ib., Postmester Bentsen ib., Lieutenant Crøger ibid. HD Provst Munch.

f. 15/4-1832. dbt. 2/9-1832. Halvor Jansen Brække Nordre og Kirstine Lorentsdatters Anne Kirstine. Fadd: Ole Bergs K., Brække, P. Karen Amundsd. ibid., Hans Aslaksen Berg ib., Lars Lorentsen Fossum, Reier Andersen Brække N. HD Ole Jansen Kaasen.

f. 13/2-1832. dbt. 2/9-1832. Lars Nielsen Strømdal og Anne Marie Johannesdatters Johanne Margrethe. Fadd: Christian Dahls K., Klostrhougene, P. Ellen Jacobsd. Tydskland, Jacob Nielsen Strømdal, Hans Johannesen ib., Lars Pedersen, Solum.

f. 4/5-1832. dbt. 9/9-1832. Rasmus Johan Viig Follestad og Cicilia Venstøbs Rachel Serene. Fadd: Peder Arnesens K. af Skien, P. Bendicte Christine Viig, Ø. Porsgrund, Skbscapt, Jørgen Johnsen ib., Snedker P. Venstøb, Skien, Lars Ørstved, Eidanger. HD Mad. Amundsen i Graaten.

f. 20/5-1832. dbt. 9/9-1832. Ole Aslaksen Berg Brække Nordre og Ingeborg Johnsdatters Inger Andrea. Fadd: Halvor Jansens K., Brække N., P. Johanne Marie Olsd., Skien, Hans Aslaksen Berg, Brække N., Aslak Nielsen Berg, BbKlev, Halvor Aslaksen ib. HD Hans Bergs K., BbKlev.

f.  7/8-1832. dbt. 9/9-1832. Lars Larsen Kjær og Anne Olsdatters Ole. Fadd: Gunder Axelsens K., BbKlev, P. Kari Olsd. Kjær, Lars Eliassen BbKlev, Isak Larsen Kjær, Lars Solvesen Kjær. HD Marie Vasbrekka.

f. 22/7-1832. dbt. 16/9-1832. Christen Pedersen Aasen under Lund (Lundsåsen) og Karen Evensdatters Gunner. Fadd: Moderen selv, P. Karen Andersd., Johannes Pedersen Baugerød, Tov Johnsen Semb, Niels Evensen Kleven. HD Madame Ødegaard.

f. 26/7-1832. dbt. 23/9-1832. Halvor Ingebrigtsen Doxrød og Anne Marie Eriksdatters Halvor. Fadd: Moderen selv, P. Ingeborg Knudsd. Doxrød, Jens Henriksen ib., Halvor Paulsen ib., Ole Isaksen ib. HD Ole Isaksen.

f. 31/8-1832. dbt. 23/9-1832. Jacob Isaksen under Augestad og Live Hansdatters Berthe Kirstine. Fadd: P. Karen Torgersd. Oseb., P. Anne Isaksd. under Øvrum, Lars Hansen Sanden, Anders Andersen Augestad, Knud Isaksen Sølie.

f. 26/8-1832. dbt. 23/9-1832. Niels Olsen Aas Søndre og Maren Christensdatters Ole. Fadd: Ole Johannesens K., Bøe, Ole Christensens K., Hoppestad,  Christopher Larsen ib., Lars Christensen ib., Peder Bærulfsen Aas.

f. 2/9-1832. dbt. 23/9-1832. Lars Rasmussen Hynie Nordre og Maren Karine Hansdatters Rasmus. Fadd: Christen Rasmussens K., Fossum, P. Adamine Hansd. ib., Niels Høier ib., Anders Elg ib., Hans Rasmussen ib. HD Madame Ødegaard.

f. 21/9-1832. dbt. 14/10-1832. Halvor Larsen Engrav og Marthe Margrete Larsdatters Peder. Fadd: P. Amborg Larsd. Meen, P. Karen Larsd. ib., Peder Larsen ib., Anders Larsen Follestad, Ole Larsen Svarttangen.

f. 28/6-1832. dbt. 14/10-1832. Skolelærer Gunner Arnesen, Oseb. og Anne Ketilsdatters Mathilde. Fadd: Niels Aanesens K., Oseb., P. Gunhild Ketilsd. Gulsæt, Svend Thronsen Oseb., Garver J. Bommen ib., Arne Andersen Augestad. HD Moderen selv.

f. 2/9-1832. dbt. 14/10-1832. Skomager Niels Gunnersen Brækkejordet N. og Anne Andersdatters Karen Jørgine. Fadd: Erik Olsens K., Falkum, P. Anne Marie Gunnersd. af Solum, Gunner Børresen, Mela, Lars Larsen Svarttangen, Giert Andersen af Solum. HD Mad. Ødegaard.

f.  27/7-1832. dbt. 14/10-1832. Christen Hansen Fossum og Ingeborg Olsdatters Peder. Fadd: Isak Vestermoes K., Fossum, P. Kirstine Larsd. ib., Peder Aslaksen ib., Lars Storm, Skavan, Isak Vestermoe, Fossum. HD Enke Kari Venstøb.

f. 1/7-1832. dbt. 18/10-1832. Kammerherre og Ordonans Officer for H. Maj. Kongen, Ernst Severin Løvenskiold og Franciska Veronica Johanne Josephine født Baronesse af Serkendorfs Eugenia Josephine. Fadd: Hendes Majestet Dronningen og Hendes Kongel. Høihed Kronprinsessen, hands ved Hustru Vellerde Statsminister S. von Løvenskiold lade sig anmelde som Fadder. Desforuden Frue Anne Løvenskiold f. Wold. Frue Maren Løvenskiold Ravnæs, Her Exellence Statsminister Løvenskiold, Dr. M. Munch, Foged Paludan. HD Provst Munch.

f. 11/9-1832. dbt. 21/10-1832. Jens Henriksen under Bøe og Karen Olsdatters Gurine. Fadd: Halvor Olsens K., Mustvedt, P. Kirsten Henriksd., Bøe, Even Christophersen Folloug, Even Olsen Bugot, Christen Olsen Mustvedt.

f. 11/9-1832. dbt. 21/10-1832. John Rasmussen Sølie Øvre og Anne Dorthea Arnesdatters Andreas. Fadd: Gunner Augestad K., Oseb., P. Maren Jacobsd. Klep, Hans Rasmussen Sølie, Vetle Rasmussen Augestad, Simon Jacobsen Sølie. HD Gunner Augestad.

f. 26/7-1832. dbt. 21/10-1832. Hans Jacob Johannesen Brækkejordet S. og Marthe Marie Nielsdatters Niels. Fadd: Hans Jacob Halvorsens K., BbKlev, P. Ragnhild Halvorsd. Frogner, Johannes J. Løkenberg Brækkejord., Ingebrigt Johannesen ib., Erik Simonsen ib.

f. 1/4-1832. dbt. 4/11-1832. (Uægte). Carl Christian. Moder: Kone Andrea Fr. Storm, Osebakken. Barnefader: Kobbersmed Peter Ole Hiort fra Sverige.
Fadd: Hans Jonsens K., Oseb., P. Olalie Jacobsd., ib., Gunner Skoven, Ketil Nielsen af Porsgrund, Anders Bommen Oseb. HD Jermund Christensens Enke, Oseb.

f. 18/8-1832. dbt. 4/11-1832. Ole Olsen Drengen, Luxefield og Gunhil Larsdatters Berthe. Fadd: P. Karen Halvorsd. Luxefield, P. Marie Andersd. ib., Ole Johannesen ib., John Johannesen ib., John Høglie ib. HD Ole Houkeroen.

f. 15/7-1832. dbt. 6/11-1832. Guldsmed Hans Sørensen, Oseb. og Elisabet Maria Guttormsdatters Jacob Marinius. Fadd: Moderen selv, P. Magdalene Reiersen Oseb., Garver J. Bommen ib., Snedker Jens Jensen ib., Hjulmager E. Jacobsen ib. HD Skolelærer G. Augestad.

f. 12/8-1832. dbt. 6/11-1832. Jacob Ingebrigtsen Oseb. og Ingeborg Lorentsdatters Karen Kirstine. Fadd: Hans Sagmesters Kone, Oseb., P. Inger Kirstine Ingebrigtsd. ib., Arne Lorentsen Fossum, Lars Lorentsen ib., Johannes Lorentsen ib.

f. 4/9-1832. dbt. 6/11-1832. Niels Stenulfsen Nygaard under Meen og Kari Andersdatters Marie. Fadd: Jacob Andersens K., Meen, P. Maren Borgersd. under Meen, Gunner Stenulfsen Meen, Niels Pedersen Grunderød, Niels Andersen under Ballestad. HD M. Evensen Eegaasen.

f. 17/10-1832. dbt. 6/11-1832. Johan Rasmussen BbKlev og Marthe Karine Torsteinsdatters Maren. Fadd: Christopher Jørgensens K., BbKlev, P. Anne Berthea Johnsd. ib., Hans Guttormsen ib., Christen Eriksen ib., Isak Sørensen ib. HD P. Drengsens Kone.

f. 9/9-1832. dbt. 11/11-1832. Niels Olsen Fossum og Maren Christiansdatters Marius. Fadd: Levor Christensens K. af Solum, P. Mari Olsd. Fossum, Levor Christensen, Solum, Hans Olsen Brekke, Johannes Larsen Fossum. HD Anne Moe.

f. 20/8-1832. dbt. 11/11-1832. Christen Jacobsen under Strømdal og Maren Jørgensdatters Jørgen. Fadd: P. Ellen Jacobsd., Tydskland, P. Anne Pedersd. Blegebakken i Skien, Søren Pedersen ib., Ole Jørgensen ib., Rasmus Jacobsen, Strømdal. HD Isak Tydsklands K.

f. 28/10-1832. dbt. 18/11-1832. Lars Christensen Hoppestad Nedre og Kari Madsdatters Christian. Fadd: Niels Aases K., P. Maria Halvorsd. Lekaas, Mons M. Hoppestad, Christen C. Bøe, Christen Madsen Bøe.

f. 1/5-1832. dbt. 18/11-1832. Anthoni Hansen BbKlev og Ingeborg Nielsdatters Isak Hansen. Fadd: Moderen selv, P. Ella Jacobsd. af Skien, Isak Christensen BbKlev, Andreas Andersen ib., Niels Andersen ib. HD Peder Drengsens Kone.

f. 12/10-1832. dbt. 18/11-1832. Peder Isaksen Ø. Semb og Inger Torsteinsdatters Christine. Fadd: Provstinde S. Munch, Christine Mathilde Munch, Clare Sewell, Edvard Storm Munch, Kirkesanger Lund. HD Marie Vasbrekka.

f. 6/10-1832. dbt. 21/11-1832. Hans Hansen Kleven og Ingeborg Kirstine Zakariasdatters Sara Andrea. Fadd: Halvor Glendes K., P. Ingeborg Ellefsd. Svarverplads, Niels Evensen Kleven, Christian Nielsen ib., Sigurd Zakariasen Kleven.

f. 29/3-1832. dbt. 23/11-1832. Forhenv. Kjøbmand Ole Colbiørnsen Schultz, Falkum og Anne Elisabeth Borchs Eveline Cathinca. Fadd: Madame Blom, Lille Gjerpen, Jfrue Elise Raben af Skien, Foged Paludan, Lieutenant Bronn, Kjøbm. Chr. Myhre af Skien. HD Pastor Bull i Skien.

f. 30/10-1832. dbt. 25/11-1832. Abraham Jacobsen Ballestad og Karen Jensdatters Karen Turine. Fadd: Augen Tollefsens K., Ballestad, P. Helvig Jensd. ib., Johannes Jensen ib., John Jacobsen ib., Hans Jacobsen ib.

f. 2/11-1832. dbt. 25/11-1832. Hans Andersen Stubberød under Ballestad og Anne Kirstine Larsdatters Marte. Fadd: Lars Skiefields Kone, P. Ingeborg Sophie Larsd. af Skien, Hans Sørensen Hagen, Ole Fredriksen Fossum, Ole Isaksen Steensrød.

f. 2/5-1832. dbt. 1/12-1832. Forhenv. Adjunkt Herman Bagger, Folloug og Marthe Elise Winthers Eggert Christian. Fadd: Madame Stockmann af Skien, Jomfrue Hanne Paludan ib., Byfoged Cappelen i Skien, Presten Rasch i Porsgrund, Nicolai Plesner, Follestad. HD Provst Munch.

Nyt Kirke-Aar.

f. 5/10-1832. dbt. 2/12-1832. Johannes Mathiesen under Tufte og Anne Andersdatters Mathias. Fadd: P. Karen Gundbjørnsd. Gromstul, P. Kirsten Gundbjørnsd. ib., Ole O. Otterholdt, Torjer T. Gaasehølen, Ole T. Gaasehølen.

f. 19/7-1832. dbt. 2/12-1832. Johannes Madsen Mela N. og Juliane Maria Andersdatters Mads. Fadd: Arne Isaksens K., Hynie, P. Johanne Marie Isaksd. Mela, Mads Monsen Grinie, Hasle Nielsen Mela, C. Netz Tufte. HD Madame Ødegaard.

f. 13/4-1832. dbt. 9/12-1832. Niels Hansen Glænde, Brekke og Margrete Johnsdatters Dorthe Gurine. Fadd: P. Ingeborg Jacobsd. Brække S., P. Karen Danielsd. BbKlev, Christen Danielsen Brække, Peder Pedersen ib., Anders Zakariasen ib. HD Peder Drengsens Kone.

f. 13/10-1832. dbt. 9/12-1832. Ingebret Ingebretsen Skavan og Inger Maria Sørensdatters Søren. Fadd: Christen Larsens K., Fossum, P. Anne Maria Ingebretsd. ib., Borger Ingebretsen ib., Ole Lund ib., Lars Haagensen ib. HD Madame Ødegaard.

f. 20/11-1832. dbt. 23/12-1832. Erik Andersen N. Brekkejord og Marte Kirstine Halvorsdatters Severin. Fadd: P. Anne Cathrine Olsd. af Skien, P. Maren Cathrine Sørensd. ibid., Jens Thordsen Frogner, Jacob Halvorsen Brekke N., Peder Johnsen Fossum.

f. 23/10-1832. dbt 23/12-1832. Skoleholder Johan Erboe Solvesen Øde-Sneltved og Ingeborg Larsdatters Marte Marie. Fadd: Jørgen T. Grinies K., P. Marte Hansd. af Solum, Solve Ingebrigtsen Grinie, Ingebrigt Solvesen ib., Peder Isaksen Øde-Sneltved, Even Olsen Sneltved. HD Faderen selv.

f. 7/10-1832. dbt. 26/12-1832. Lars Thorsen Ballestad S. og Karen Sørensdatters Lars. Fadd: Niels Ballestads K., P. Maria Thorsd. ib., Torgrim Thorsen ib., Lars Larsen under Brekke, Christen Sørensen Øvrum. HD M. Evensen.

f. 12/9-1832. dbt. 26/12-1832. Peder Knudsen BbKlev og Frederike Larsdatters Christen. Fadd: Enke Karen Jensd. BbKlev, P. Kirsten Sørensd., Skien, Ole Olsen BbKlev, Christian Jensen ib., Jon Jensen ib. HD Madame Amundsen.

f. 13/10-1832. dbt. 26/12-1832. Niels Tollefsen under Augestad og Karen Gunnersdatters Gunner. Fadd: Anders Kleps Kone, P. Gunhild Evensd. Borrestad, Niels Olsen Agerød, Halvor Olsen Sølie, Tollef Nielsen Agerød. HD Anders Ramsaasens Enke.

f. 6/8-1832. dbt. 26/12-1832. John Andersen under Tufte og Johanne Olsdatters Anders. Fadd: Moderen selv, P. Karen Pedersd. Grinie, Peder Pedersen Brække, Sigurd Halvorsen, Skien, Anders Ingebretsen Erse. HD Torkild Jonsen Tufte.

f. 9/9-1832. dbt. 26/12-1832. Tollef Kittilsen Hildal BbKlev og Maren Sondresdatters Martin. Fadd: Halvor Erses K. af Skien, P. Maren Hansd. Paus ib., Christ. Wenstøb BbKlev, Jon Larsd., ib., Jens Riis ib. HD Madame Amundsen.

f. 11/9-1832. dbt. 26/12-1832. Anders Jensen Kleven og Marie Jacobsdatters Jens. Fadd: K. Anne Halvorsd. Kleven, P. Maren Ellefsd. Ramsmyr, Jacob Abrahamsen Slemdal, Jens Z. Kleven, Torstein J. Kausanrød. HD Gudmund Kausanrød.

f. 26/10-1832. dbt. 26/12-1832. Gunder Thommesen BbKlev og Maren Pernille Olsdatters Thomine. Fadd: Peder Olsens K. i Skien, P. Marte Gurine Gundersd. ib., Hans Jøntvedt ib., Christen Eriksen BbKlev, Ole Nielsen ib. HD Mad. Amundsen.

f. 11/11-1832. dbt. 26/12-1832. Isak Larsen Riis og Karen Hansdatters Mariane. Fadd: Kone Maren Hansd. af Eidanger, P. Ellen Hansd. ib., Søren Olsen Oseb., Jacob Hansen af Eidanger, Niels Kjendalen ib. HD Jermund Halvorsens Kone.

f. 2/12-1832. dbt. 26/12-1832. Anders Larsen Riis og Asgierd Gjermundsdatters Maren. Fadd: Erik Riises K., P. Karen Mathiasd. ib., Christen Hansen Borge, Jens R. Riis, Niels N. Houerød. HD Jermund Halvorsens Kone.

f. 12/6-1832. dbt. 26/12-1832. Tormo Hansen Marker og Kirsti Jansdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Moderen selv, P. Anne Gurine Jonsd. Kikut, Christen A. Stensaasen, Niels N. Sukka, Knud J. Goupaasen. HD Ole Jansen Kaasa.

f. 17/10-1832. dbt. 26/12-1832. Anders Andersen under Nøglegaard og Karine Pedersdatters Andrea. Fadd: Peder Stulens K., P. Inger Pedersd. ib., Søren Aashammer, Jens Isaksen Foss, Gunner Pedersen Tufte. HD Peder Myrens Enke.

f. 19/9-1832. dbt. 26/12-1832. Anders Evensen Aarhuus og Andrea Andersdatters Kirsten Andrea. Fadd: Anders Aarhuuses K., P. Kirsten Andersd. Aarhuus, Jens Nielsen ib., Jens Andersen ib., Knud Andersen ib. HD Klokker Lund.

f. 9/11-1832. dbt. 26/12-1832. Harald Olsen Bekkevald og Live Kirstine Larsdatters Marte Kirstine. Fadd: Jacob Riises K., P. Anne Larsd. Kjølnæs, Anders O. Sølie, Lars L. Bakken, Knud Andersen Fløtterød. HD Christen Eriksen.

f. 15/11-1832. dbt. 26/12-1832. Ole Christiansen Fossum og Anne Olsdatters Isak. Fadd: Christen Rasmussens K., Fossum, P. Marte Olsd. ib., Rasmus Halvorsen ib., Halvor Aslaksen ib., Harald Hansen ib.

f. 10/11-1832. dbt. 26/12-1832. Gunner Borgersen Mela Lille og Maren Mikkelsdatters Berntine. Fadd: Niels Borgersens K., BbKlev, P. Inger Mikkelsd. Bratsberg, Jens Steer Gulset, Christen Bratsberg, Jens Kildal af Skien. HD Madame Ødegaard.

f. 16/12-1832. dbt. 26/12-1832. Gunder Aslaksen BbKlev og Anne Johnsdatters Anne Kirstine. Fadd: Ole Nielsens K., BbKlev, P. Marte Christensd. ib., Halvor A. Berg ib., Niels Olsen ib., Peder Hansen ib.

f. 10/12-1832. dbt. 26/12-1832. Ole Nielsen Bøe nordre og Kirstine Johannesdatters Karen. Fadd: Abraham Nielsens K., Bøe, P. Anne Kirstine Christophersd. ib., John Hansen ib., Christian Nielsen ib., Niels Christophersen ib.

f. 18/9-1832. dbt. 28/12-1832. Søren Martinusen Blom, Falkum og Giertrud Christiane Wessels Sophie Amalia. Fadd: Madame Anne Cathrine Blom, Jomfrue Anne Cathrine Wessel, Kjøbm. Christopher Myhre af Skien, Kjøbm. H.S. "Bortig"(?) ib., Kandidat Hans Wessel fra Biørndalen. HD Provst Munch.

f. 1/11-1832. dbt. 30/12-1832. Gregorius Nielsen Tufte og Maren Gurine Jansdatters Niels Semb. Fadd: Moderen selv, P. Christine Christiansd. Limie, Faderen selv, Niels C. Limie, Lars C. Limie. HD Peder Myrens Enke.

f. 10/10-1832. dbt. 30/12-1832. (tvilling) Ole Johannesen Falkum og Katrine Petersdatters Johan Petter. Fadd: Halvor Larsens K., Skien, Else Funnemark Falkum, Anders Petersen Gulset, Hendrik Danielsen Fossum, Solve Sørensen Hynie. HD Mad. Ødegaard (begge).

f. 10/10-1832. dbt. 30/12-1832. (tvilling) Ole Johannesen Falkum og Katrine Petersdatters Johannes. Fadd: P. Anne Kirstine Petersd. Mela, P. Ingeborg Halvorsd. Fossum, Hans Jensen af Solum, Peder Johnsen Falkum, Halvor Olsen af Skien.

f. 19/10-1832. dbt. 30/12-1832. Torjer Torjersen Haasehølen under Tufte og Gunnild Pedersdatters Peder. Fadd: Søren Christensens K., Aashammer, P. Ingeborg Pedersd. ib., Hans Andersen Otterholdt, Johannes N. Gaasehølen, Ole Olsen ib. HD Peder Myrens Enke.

f. 30/11-1832. dbt. 30/12-1832. Sigurd Sigurdsen under Tufte og Helene Andersdatters Ole. Fadd: Peder Lunds K., P. Karen Zakariasd. Berberg, Peder Z. Lund, Lars C. Limie, Harald A. Limie. HD Anders Wenstøbs Enke.

f. 6/11-1832. dbt. 30/12-1832. Anders Johnsen under Moe og Mari Sørensdatters Niels. Fadd: Simon Madsens K., Moe, P. Karen Larsd. ib., Simon Madsen Moe, Tov Jonsen Semb, Halvor Halvorsen Erse.  HD Søren Høgseths Enke.

f. 1/11-1832. dbt. 30/12-1832. Peder Olsen Holm, Bratsberg og Kirsten Maria Sondresdatters Kirsten Maria. Fadd: Ketil Løbergs K., P. Johanne Halvorsd. Frogner, Sondre Ketilsen Løberg, Knud Larsen Bratsberg, Jens Thorsen Frogner. HD Sondre Ketilsen.

f. 4/11-1832. dbt. 30/12-1832. Mads Pedersen Sørbøe og Karen Jensdatters Maria. Fadd: Erik Pedersens K., Frogner, P. Anne Pedersd. Tufte, Gunder Pedersen ib., Rasmus J. Furuvald, Isak Halvorsen Bratsberg. HD Peder Madsen Tufte.

f. 24/11-1832. dbt. 30/12-1832. Niels Nielsen Kleven og Karen Nilsdatters Gunild Kirstine. Fadd: Halvor Lyngaasens K., P. Berte Kirstine Nielsd., Solum, Hans Tollefsen af Solum, Christian N. Kleven, Hendrik Elefsen Ramsmyr. HD Elef Ramsmyrs Enke.

f.  3/11-1832. dbt. 30/12-1832. Anders Reiersen under Foss og Marie Hansdatters Ingeborg Marie. Fadd: Halvor Reiersens K., Foss, P. Kari Hansd. ib., Halvor Olsen Erse, Amund Hansen Mela, Halvor Reiersen Foss. HD Hans Haakonsens Enke.

f. 18/10-1832. dbt. 30/12-1832. Niels Torbjørnsen Løberg og Berte Torbjørnsdatters Anne Marie. Fadd: P. Anne Andersd. af Skien, P. Karen Jensd. Løberg, Jens Olsen ib., Gunder Thommesen ib., Torbjørn Gundersen ib. HD Gunder Løbergs Kone.

f. 22/10-1832. dbt. 30/12-1832. Ole Olsen Oseb. og Maren Andersdatters Andrea. Fadd: Ole Andersens K., Oseb., P. Karen Jonsd. Graaten, Søren Olsen Oseb., Lars Jacobsen ib., Christen (ikke mer. G.S.). HD Jermund Halvorsens Enke.

f. 26/11-1832. dbt. 30/12-1832. Halvor Torstensen Skilbred og Maren Margrete Isaksdatters Marthe. Fadd: Moderen selv, P. Ingeborg Amundsd. Skilbred, Anders Olsen ib., Ole Ellingsen ib., Isak A. Langerød (under Berberg).

f. 30/4-1832. dbt. 1/1-1833. Skipper Jacob Petersen Oseb. og Caroline Augusta Kurtzhals' Henrick Ulrick Kurtzhals. Fadd: Madame Karen Aalborg, Oseb., Jomfrue Nora Thrane ib., Skipper Christen Wauvert, Porsgrund, Agels. Tygesen, Oseb., Skipper S. Solie, Porsgrund. HD Mad. Amundsen.

f. 17/12-1832. dbt. 1/1-1833. Jens Aslaksen under Bøe og Lene Olsdatters Inger Maria. Fadd: Paul Aslaksens K., Bøe, P. Karen Knudsd. ib., Peder Madsen ib., Niels Isaksen ib., Niels Olsen ib.

f. 22/11-1832. dbt. 6/1-1833. Erik Jacobsen Steensaasen og Anne Carine Henriksdatters Jacob. Fadd: Fredrik Larsens Kone, Sneltved, P. Karen Jensd. Løberg, Fredrik Larsen Sneltved, Ole J. Løberg, Sondre Gundersen Løberg. HD Henrik Jensens Kone, Bøe.

f. 7/9-1832. dbt. 6/1-1833. Østen Andersen Mæla og Kirsten Jensdatters Jens Andreas. Fadd: Halvor Larsens K., Skien, P. Marie Jacobsd., Brevig, John Johnsen, Skien, Jørgen Pedersen ib., Anders Jacobsen Holm, Christian A. Venstøb. HD Mad. Ødegaard.

f. 1/12-1832. dbt. 6/1-1833. (Uægte). Kirsten Laurine. Moder: Pige Anne Olsd. Bugslotten paa BbKlev. Udlagte til Barnefader: Ungk. Lars Larsen Aabye paa Meen. Fadd: Ole Bugslottens K., BbKlev, P. Gundborg Olsd. BbKlev, Andreas Nielsen ib., Jens Hansen ib., David Førre ib. HD Niels Olsens Kone, BbKlev.

f. 24/12-1832. dbt. 13/1-1833. Christen Olsen Øvrum og Inger Marie Rasmusdatters Karen Johanne. Fadd: K. Maren Olsd. Øvrum, P. Anne Kirstine Rasmusd. Riis, Hans Rasmussen Sølie, Vetle Rasmussen ib., Christopher Olsen Øvrum.

f. 30/12-1832. dbt. 13/1-1833. Johannes Jensen Ballestad og Hedevig Jacobsdatters Jacob. Fadd: Abraham Jacobsens K., Ballestad, P. Ragnhild Ingebrigtsd. Bøle, Halvor Andersen ib., Erik Larsen Ballestad, Knud Jacobsen Frogner. HD John Jacobsen Ballestad.

f. 12/12-1832. dbt. 13/1-1833. Andreas Olsen Bøe Mellem og Maren Hansdatters Niels Andreas. Fadd: Christen Bøes K., P. Gunild Larsd. Fossum, Søren Paus af Skien, Ole Solvesen Bøe, Jens Aslaksen Bøe. HD Niels Nielsen Bøe.

f. 9/12-1832. dbt. 20/1-1833. Christopher Olsen Fossum og Ingeborg Johnsdatters Christopher. Fadd: Niels Jensens K., Fossum, P. Karen Knudsd. ib., Christen Jansen Skavan, Lars Gundersen Fossum, Ole Fredriksen ib.

f. 26/12-1832. dbt. 20/1-1833. Niels Larsen Moe og Karen Jensdatters Maren. Fadd: K. Ingeborg Danielsd. Moe, P. Kirsti Olsd. Flitti, Jens N. Teien, Niels Jensen Flitti, Daniel Olsen Moe. HD Christian Rønningen.

f. 30/11-1832. dbt. 20/1-1833. Rasmus Olsen Rønningen i Luxefield og Mari Andersdatters Ingeborg. Fadd: Niels Berbergs K., P. Kari Andersd. af Slemdal, Faderen selv, Halvor O. Holm, Sigurd Sigurdsen Aashammer. HD Ole Haukeroen.

f. 15/9-1832. dbt. 20/1-1833. Christen Christiansen, Oseb. og Anne Helene Jacobsdatters Hans Christian. Fadd: Moderen selv, P. Kari Jacobsd. Oseb., Faderen selv, Halvor Christian Jacobsen ib., Jacob Jacobsen ibid. HD Gunder Augestad.

f. 31/12-1832. dbt. 27/1-1833. Hans Jacobsen Ballestad og Anne Gundersdatters Jacob. Fadd: Peder Larsens K., Meen, P. Karen Marie Jacobsdatter Ballestad, Daniel Jacobsen ib., Hans Jensen ib., Isak Gundersen Espedalen. HD John J. Ballestad.

f. 28/11-1832. dbt. 27/1-1833. Ole Olsen Brække og Marthe Gundersdatters Inger Andrea. Fadd: Johan Erboe Solvesens K., Ødesneltved, P. Aase Larsd. Kjær, Lars Gregersen Ødesneltved, Johannes Gundersen af Solum, Christen Danielsen Brække S. HD Peder Drengsens K., BbKlev.

f. 23/11-1832. dbt. 27/1-1833. Ole Nielsen Oseb. og Marthe Christensdatters Anne Elisabeth. Fadd: Moderen selv, P. Anne Gurine Olsd. Oseb, , Torger Andersen ib., Jens Olsen ib., Anders Jensen ib. HD Anders Ramsaasens Enke.

f. 2/1-1833. dbt. 27/1-1833. Erik Eriksen Ballestad og Marie Pedersdatters Erik. Fadd: K. Ragnild Eriksd. Nørum, P. Anne Eriksd., Halvor Andreassen Ekornrød, Halvor Larsen af Skien, Isak Hansen Nærum. HD Kirkesanger Lund.

f. 10/1-1833. dbt. 3/2-1833. Hans Knudsen Bøe S. og Johanne Olsdatters Østen. Fadd: Rasmus Lekaases K., P. Kari Knudsd. Bøe, Lars Halvorsen Fossum, Gunner Norrig, Anders Olsen Bøe. HD Mads Bøes Enke.

f. 29/12-1832. dbt. 3/2-1833. MIkkel Nissen S. Melum (Mela) og Pernille Andersdatters Nis. Fadd: Niels Rasmussens K., Mela, P. Else Maria Larsd., Skien, Nis Mikkelsen Mela, Hans Andersen af Porsgrund, Christen Halvorsen BbKlev. HD Mad. Ødegaard.

f. 12/12-1832. dbt. 10/2-1833. Elias Jensen Aarhuus og Marte Kirstine Larsdatters Andreas. Fadd: Niels Børresens K., Brække N., P. Kirsten Nielsd. Strømdal, Hans Larsen Meen, Jacob A. Meen, Jens Jacobsen Gulset. HD Klokker Lund.

f. 28/11-1832. dbt. 10/2-1833. Sømand Ole Jansen Oseb. og Anne Margrete Eidorphs Birgitte. Fadd: Moderen selv, P. Birgitte Eriksd. Oseb., Gotfred Ulriksen af Porsgrund, Lars Iversen Fossum, Thomes Larsen af Brevig. HD Gjermund Halvorsens Enke, Oseb.

f. 7/12-1832. dbt. 17/2-1833. Ole Nielsen Kiendalen, BbKlev og Dorthea Abrahamsdatters Anne Kirstine. Fadd: P. Maren Nielsd. Kiendalen, Solum, P. Karen Abrahamsd. BbKlev, Peder Nielsen Kiendalen, Solum, John Olsen af Skien, Even Evensen ib. HD Mad. Amundsen.

f. 27/1-1833. dbt. 24/2-1833. Isak Hansen Røsager og Kirsten Larsdatters Lars. Fadd: Jørgen Hobeks K., P. Maren Isaksd. Røsager, Jørgen O. Hobek, Christen Steensaasen, Hans J. Frogner.

f. 6/2-1833. dbt. 24/2-1833. Anders Tollefsen Kolkind og Anne Elisabeth Iversdatters Tollef. Fadd: Ole Tollefsens K., Bratsberg, P. Ingeborg Borgersd., Kolkind, Halvor Halvor Borgersen ib., Auen Tollefsen Ballestad, Gunner Stenulfsen Houen.

f. 26/12-1832. dbt. 24/2-1833. Ole Jacobsen Borgeskov og Maren Sophie Pedersdatters Maren. Fadd: Moderen selv, P. Ingeborg Jacobsd. Brækkejord, Faderen selv, Daniel Olsen S. Brække, Christen Danielsen ibid. HD Anders Ramsaasens Enke.

f. 10/1-1833. dbt. 3/3-1833. John Haraldsen under Kolkind og Margrete Biørnsdatters Aaste Kirstine. Fadd: John Skogsrøds K., Folloug, P. Mari Gulliksd. Folloug, Isak Putten Ballestad, John Nielsen under Folloug, Joachim Haagensen Folloug.

f. 16/2-1833. dbt. 10/3-1833. Christopher Larsen Hoppestad øvre og Maria Davidsdatters Kirsten. Fadd: Christian Holms K., Niels Hoppestads K., Ole Johannesen Bøe, Christopher Olsen Aas, Niels Davidsen Holm.

f. 24/2-1833. dbt. 10/3-1833. Peder Jensen Tejen under Moe og Svanoug Gunbiørnsdatters Maren Gurine. Fadd: Niels L. Moes K., P. Karen Gundbiørnsd. Grumstul, Gundbiørn Olsen Dybedal, Halvor Olsen Holm, Niels Jensen Tejen.

f. 31/12-1832. dbt. 10/3-1833. Erik Olsen Falkum S. og Torberg Petersdatters Maren Kirstine. Fadd: Erik Madsens K., Falkum, P. Ingeborg Olsd. Falkum, Erik Madsen ib., Ketil Nielsen ib., Halvor Olsen Tydskland (under Strømdal). HD Christine Bommen.

f. 20/2-1833. dbt. 17/3-1833. Peder Pedersen Brække S. og Inger Andersdatters Andreas. Fadd: Skomager Aulies K., Brækkejord, P. Marthe Gulliksd. ib., Erik Simonsen ib., Daniel Pedersen ib., Christen Danielsen ib.

f. 16/2-1833. dbt. 17/3-1833. Aslak Olsen Moe og Maria Olsdatters Ole. Fadd: P. Sara Larsd. Moe, P. Kirsten Gundbiørnsd. Dybedal, Niels Larsen Moe, Daniel Olsen ib., Christopher Olsen, Solum(?).

f. 20/12-1832. dbt. 17/3-1833. Ole Alfsen under Baaserød og Berthe Malene Larsdatters Niels. Fadd: Moderen selv, P. Pernille Pedersd. Stubberød, Johannes Ryggen, Ole S. Aasterød, Hans K. Aannen (Ønna). HD Ole Hørtes Enke.

f. 22/2-1833. dbt. 24/3-1833. Halvor Ellingsen Sukken Østre og Ingeborg Aslaksdatters Aslak. Fadd: Ole Olsens K. Tveten, P. Gunborg Giertsd. Høimyr, Ole Ellingsen Skilbred, Ole Olsen Tveten, Tormoe Johnsen Kikut. HD Ellef Høimyr.

f. 9/2-1833. dbt. 24/3-1833. Hans Christensen under N. Brække og Gunhild Thordsdatters Thord. Fadd: Lucas Thordsens K., Skien, P. Karen Maria Pedersd.Giemsøe, Lucas Thordsen af Skien, Jørgen Christensen Aarhuus. HD Hans Bergs Kone S. Brekke.

f. 14/8-1832. dbt. 24/3-1833. Brynjulf Anundsen BbKlev og Karen Andersdatters Andreas. Fadd: Moderen selv, P. Ragnhild Halvorsd. Frogner, Hans Isaksen Frogner, Peder Pedersen S. Brække, Anund Brynjulfsen BbKlev. HD Mad. Amundsen af Graaten.

f. 26/1-1833. dbt. 31/3-1833. Søren Olsen Stulen under Lie og Ingeborg Nielsdatters Anne. Fadd: K. Ingeborg Andersd. Sølie, P. Berte Kirstine Olsd. Sølie, Simon Jacobsen ib., Rasmus Andersen Bratsberg, Anders Eriksen Sanden. HD Hans Ramsaasens Kone.

f. 18/1-1833. dbt. 31/3-1833. Ole Olsen Tveten under Rising og Anne Aslaksdatters Margrete. Fadd: Halvor Sukkens K., P. Gunborg Giertsd. Høimyr, Halvor E. Sukken, Niels Ketilsen Stulen, Ole Olsen Limie. HD Ole Jansen Kaasa.

f. 26/2-1833. dbt. 31/3-1833. Einar Olsen Sneltved og Gurine Larsdatters Anders. Fadd: Christen Doxrøds K., P. Karen Olsd. Sneltved, Lars Gregersen Ødesneltved, Johan Solvesen ib., Reier Andersen N. Brekke. HD Gunner Løbergs Kone.

f. 12/2-1833. dbt. 4/4-1833. Isak Jansen under Tufte og Marie Larsdatters Peder. Fadd: Lars Follougs Enke, BbKlev, P. Jørgine Pedersd. Tufte, Peder Jansen ib., Jens H. Doxrød, Ole Larsen BbKlev.

f. 14/10-1832. dbt. 4/4-1833. Niels Levorsen Hougen under Berberg og Pernille Jacobsdatters Nicolay. Fadd: Moderen selv, P. Anne Halvorsd. Berberg, Isak Aslaksen Langerød, Hans Jacobsen Aasen, Ole Jacobsen ib. HD Thor Hougen.

f. 15/12-1832. dbt. 4/4-1833. Anders Hansen Luxefield og Berthe Johnsdatters Hedevig. Fadd: Rønnik Christensens K. under Foss, P. Inger .... Andersd. Luxefield, Anders Ingebretsen under Erse, Ole Johannesen Grindlien, John Luxefield. HD Ole Houkeroen.

f. 28/1-1833. dbt. 8/4-1833. Lars Sivertsen Engrav og Malene Gurine Olsdatters Ole. Fadd: P. Anne Kirstine Sivertsd. Riis, P. Johanne Elisabeth Olsd., Eidanger, Hans Larsen af Skien, Svenke Larsen Bratsberg, Peter Larsen Strømdal, Hans Iversen Riis.

f. 17/3-1833. dbt. 8/4-1833. Isak Gunnersen Espedalen og Marte Marie Olsdatters Ole. Fadd: John Buers K., P. Anna Nielsd. Espedal, Christen Sanne, Lars G. Lie, Peder Larsen Meen.

f. 16/1-1833. dbt. 8/4-1833. Christen Larsen Holmen under Borrestad og Anne Kirstine Larsdatters Anne Berthea. Fadd: Gunner Andersens K., Borrestad, P. Mariane Christensd. Holmen, Sivert Hansen Riis, Isak Nærum, Lars Aabye Meen. HD Enke Dorthe Meier.

f. 7/3-1833. dbt. 8/4-1833. Isak Jacobsen Folloug og Karen Christophersdatters Mariane. Fadd: Even Christophersens K., Folloug, P. Karen Olsd. ib., Christopher Evensen ib., John Jacobsen Ballestad, Niels Thordsen ib. HD John Ballestad.

f. 11/3-1833. dbt. 14/4-1833. Ole Halvorsen Bratsbergskov og Ingeborg Ketilsdatters Karen Maria. Fadd: Christen Pedersens Kone, Bratsbergskov, P. Maren Olsd. ib., Christen Larsen, Skien, Halvor Olsen Bratsbergskov, Ole Olsen ib.

f. 17/3-1833. dbt. 14/4-1833. Lars Thordsen Skiefield under Engrav og Mari Andersdatters Maria. Fadd: Zakarias Engravs Kone, P. Johanne Andersd.Steensrød, Isak Andersen Steensrød, Ole Isaksen ib., Lars Andersen ib.

f. 30/11-1832. dbt. 21/4-1833. (Uægte). Maren. Moder: Pige Maren Jacobsd. under Berreberg. Udlagt Barnefader: Christen Danielsen Brekkejordet. Fadd: Rasmus Bærulfsens K., Moe, P. Ingeborg Reiersd. under Tufte, Ole Torstensen Erse, Ole Jacobsen under Berreberg, Niels Levorsen Houen. HD Peder Myrens Enke.

f. 24/2-1833. dbt. 21/4-1833. (Uægte). Isak. Moder: Pige Sara Isaksdatter under Hynie. Barnefader: Anund Brynjulfsen Brække S. Fadd: Arne Isaksens K. under Hynie, P. Gurine Isaksd. Hynie, Brynjulf Anundsen Brekkejordet, Halvor Olsen under Strømdal, Jens E. Aarhuus. HD Madame Amundsen.

f. 21/1-1833. dbt. 21/4-1833. Tov Johnsen Semb og Maren Halvorsdatters Ole. Fadd: Christen Pedersens K., Lund, P. Maren Amundsd. Grinie, Christen Pedersen Lundsaasen, Morten Eriksen Venstøb, Anders Johnsen under Moe. HD Marie Vasbrekke.

f. 10/3-1833. dbt. 5/5-1833. Skomager Ole Carlsen N. Mela og Kirstine Marie Knudsdatters Johanne Dorthea. Fadd: Simon Christensens K., Skien, P. Marthe Thordsd. ib., Hans Christian Pedersen ib., Tobias Peder Paulsen ib., Peder Pedersen ib. HD Mad. Ødegaard.

f. 13/3-1833. dbt. 5/5-1833. (tvillinger) Ole Nielsen under S. Brekke og Anne Haavardsdatters Andreas. Fadd: Niels Andersens K., N. Brekke, P. Anne Hedevig Nielsd. Solie (Sølie?), Ole Kiendalen, Peder Hansen BbKlev, John Solvesen Grinie. HD Mad. Ødegaard.

f. 13/3-1833. dbt. 5/5-1833. (tvillinger) Ole Nielsen under S. Brekke og Anne Haavardsdatters Ole. Fadd: P. Anne Olsd. af Skien, P. Ragnhild Marie Nielsd. Sanden, Anders Ingebretsen Bratsberg, Knud Isaksen Fløtterød, Hans Rasmussen Frogner. HD Mad. Ødegaard.

f. 21/1-1833. dbt. 12/5-1833. (Uægte). Ole. Moderen: Enke Karen Kirstine Nielsd. Kausanrød. Barnefader: Uk. Henrik Ellefsen Ramsmyr. Fadd: P. Kirsten Jensd. Kausanrød, P. Ragne Amundsd. Høglie, Aslak Svendsen Høglie, Niels Ketilsen Stulen, Amund Amundsen Høglie. HD Ole J. Kaasa.

f. 20/3-1833. dbt. 12/5-1833. Torbiørn Gunnersen Løberg og Anne Karine Andersdatters Marie. Fadd: P. Tone Andersd., Skien, P. Anne Marie Solvesd. Grinie, Jens Gunnersen Løberg, Svenke Gunnersen ib., Ole Jensen ib. HD Gunner Løbergs Kone.

f. 5/4-1833. dbt. 12/5-1833. Halvor Christiansen "Skid."(?) Fossum og Karen Rasmusdatters Kirsten. Fadd: P. Else Nielsd. Fossum, P. Thone Nielsd. ib., Paul Aslaksen under Bøe, Ole Rasmussen under Moe, Hasle Nielsen Fossum. HD A. Venstøbs Enke.

f. 17/12-1832. dbt. 12/5-1833. Ole Sigurdsen Kitilrød under Rising og Maria Torsteinsdatters Marte Maria. Fadd: Niels Skilbreds K., P. Johanne Torbjørnsd. Puttedalen, Niels S. Skilbred, Mathias H. Sukken, Halvor Putten. HD Ole Kaasa.

f. 14/3-1833. dbt. 12/5-1833. Halvor Olsen under Strømdal og Kirsten Gurine Isaksdatters Kirsten Maria. Fadd: Erik Skomagers K., Falkum, P. Andrea Isaksd. Aarhuus, Erik Olsen Falkum, Erik Madsen Falkum, Aslak Larsen Falkum. HD Mad. Ødegaard.

f. 2/3-1833. dbt. 19/5-1833. Afdøde Ingebret Amundsen under Bøe nordre og Maren Sørensdatters Søren. Fadd: Ole Nielsens K. under Bøe, Abraham Nielsens K. ib., Christopher Nielsen ib., Christen Madsen ib., Halvor Sørensen Stulen. HD Henrik Jensens Enke under Bøe.

f. 10/4-1833. dbt. 19/5-1833. Halvor Olsen Aas nordre og Maren Simonsdatters Anne Gurine. Fadd: Jens Poulsens K. af Skien, P. Ingeborg Simonsd. Stulen, Lars Olsen Aas, Jens Olsen ib., Lucas Aslaksen Stulen. HD Gunild Aas.

f. 17/4-1833. dbt. 27/5-1833. Rasmus Engebretsen Dyrkold og Maria Jacobsdatters Engebreth. Fadd: Østen Larsens K., Dyrkold, P. Maria Ingebretsd. ib., Østen Larsen ib., Christen Christophersen ib., Lars Jacobsen Grinie. HD Gunild Aas.

f. 25/4-1833. dbt. 27/5-1833. Ole Christensen Hoppestad nedre og Karen Halvorsdatters Halvor. Fadd: Niels Olsens K., Aas, Rasmus Lekaases K., Halvor H. Holt, Peder M. Bøe, Christen Christensen Bøe.

f. 3/4-1833. dbt. 27/5-1833. Jacob Halvorsen Brekke n. og Maren Helene Jacobsdatters Inger Maria. Fadd: Jens Thorsens K., Frogner, P. Ingeborg Halvorsd., Skien, Hans Halvorsen Brekke, Ingebret Pedersen BbKlev, Ingebret Jacobsen ib. HD Madame Ødegaard.

f. 22/4-1833. dbt. 27/5-1833. Christen Larsen Fossum og Karen Margrete Ingebretsdatters Martin. Fadd: Ingebret Ingebretsens K., Skavan, P. Anne Maria Borgersd. Fossum, Jacob Petersen ib., Hans Jensen Moe, Niels Høier ib. HD Madame Ødegaard.

f. 11/4-1833. dbt. 27/5-1833. Knud Jonsen Oseb. og Johanne Olsdatters Serine. Fadd: Torjer Amdersens K., Oseb., P. Else Maria Hansd. Aakre, Jens Olsen Oseb., Anders Jensen ib., Hans Mikkelsen ib. HD Anders Ramsaases Enke.

f. 20/1-1833. dbt. 27/5-1833. Ole Halvorsen under Foss og Kirsti Torkildsdatters Ole. Fadd: P. Anne Amundsd. Berberg, P. Katrine Amundsd. ib., Hans O. Wasenden, Ole Olsen Luxefjeld, Peder Jonsen under Jønnevald. HD Torkild Jonsen Foss.

f. 27/4-1833. dbt. 27/5-1833. Christen Hansen under Borge og Elen Maria Mathiasdatters Hans Mathias. Fadd: Isak Larsens K., Riis, P. Karen Mathiasd. Riis, Jacob Olsen Riis, Anders Larsen ib., Niels Mikkelsen Haurød. HD Jermund Halvorsens Enke.

f. 17/5-1833. dbt. 9/6-1833. Ole Pedersen Aarhuus og Anne Larsdatters Inger Dorthea. Fadd: John Halvorsens K. af Skien, P. Dorthea Pedersd. Aarhuus, Halvor Isaksen Aas, Ole Nielsen Hynie, Knud Olsen Pedersborg. HD Madame Ødegaard.

f. 17/12-1832. dbt. 9/6-1833. Niri Knudsen Gulsæt og Anne Carine Mathiasdatters Isak. Fadd: Isak Eriksens K., Gulsæt, Værn Jonsens K., ib., Erik Mathisen ib., Johannes Olsen Gjerpen Lille, Værn Henrik Johnsen Gulsæt. HD Madame Ødegaard.

f. 24/2-1833. dbt. 16/6-1833. Iver Herkelsen Ugelstad, Oseb. og Susanne Kruses Christian Severin Kruse. Fadd: Dyrlæge Qvislings K., Oseb., P. Marte Bjelke ib., Christian Kruse ib., Erik Tronsen ib., Gunder Augestad ib. HDJermund Myrens Enke.

f. 23/3-1833. dbt. 16/6-1833. Ole Engebretsen under Limie og Ingeborg Johnsdatters Engebret. Fadd: Gunder Bentsens K. under Semb, Ole Kastdalens K., ib., Erik J. Wenstøb, Halvor Nielsen under Semb, Niels Halvorsen ib. HD John Kastdalens Enke.

f. 17/2-1833. dbt. 16/6-1833. Hans Olsen Sætre under Rising og Signe Hansdatters Ole. Fadd: Daniel Pedersens K., Brekke, P. Berte Maria Christensd. Sbeltved, Anders Lindberg Tveten, Torjer Olsen Sætre, Tormo Jonsen Kikut. HD Ole Kaasa.

f. 14/8-1832. dbt. 16/6-1833. Knud Christensen Brekke nordre og Maren Zakariasdatters Mads. Fadd: Hans Tollefsens K., Brekke, P. Ingeborg Ingebretsd. ib., Hans Tollefsen ib., Poul Poulsen ib., Christen Christensen ib. HD Ole Kaasa.

f. 28/5-1833. dbt. 16/6-1833. Anders Jacobsen Sølie øvre og Anne Jacobsdatters Engebreth. Fadd: John Buers K., Lars Langerøds K., Anders Hansen Kragetoe, Lars J. Sølie, Amund Jacobsen Sillian.

f. 9/4-1833. dbt. 20/6-1833. (Tvilling). Jahn Jensen Bøe mellem og Maren Amundsdatters Jens. Fadd: Abraham Bjørndalens K., P. Maria Fredriksd. Fossum, Halvor Aslaksen ib., Lars Gundersen ib., John Jahnsen ib. HD Mad. Ødegaard (begge).

f. 9/4-1833. dbt. 20/6-1833. (Tvilling). Jahn Jensen Bøe mellem og Maren Amundsdatters Aslak. Fadd: Hans Bjørndalens K., P. Anne Larsd. Bøe, Ole Fredriksen Fossum, Peter Friberg ib., Peder Jansen Bøe.

f. 12/4-1833. dbt. 23/6-1833. Smed Anders Jacobsen BbKlev og Oline Andersdatters Anders. Fadd: Thor Andersens K., Bratsberg, P. Berte Pedersdatter BbKlev, Thor Andersen Bratsberg, Ole Jacobsen BbKlev, Halvor Larsen Wenstøb. HD Christine Bommen.

f. 23/5-1833. dbt. 23/6-1833. Anders Jensen Hauland, Oseb. og Maren Knudsdatters Knud. Fadd: Søren Olsens K., Oseb., P. Johanne Maria Hermandsd., Vold, Knud Olsen Bolvig, Hermand Halvorsen ib., Niels Elefsen ib. HD Jermund Myrens Enke.

f. 18/4-1833. dbt. 23/6-1833. Niels Olsen BbKlev og Magnild Maria Jensdatters Jens Lauritz. Fadd: Ole Isaksens K. af Solum, P. Maren Andersd. af Skien, Helge Olsen Brekke, Gunder Olsen ib., Anders Jensen under Aarhuus. HD Madame Evensen.

f. 10/3-1833. dbt. 23/6-1833. Ole Torbjørnsen Marker under Grinie og Anne Hansdatters Simon. Fadd: Hans Sætres K., P. Kirsti Torbjørnsd. Marker, Anund Jørgensen Høgelie, Jørgen Torbjørnsen Grinie, Niels T. Løberg. HD Jørgen Markers Kone.

f. 7/3-1833. dbt. 23/6-1833. Peder Ingebretsen Fossum og Johanne Maria Ingebretsdatters Marte Maria. Fadd: Ingebret Pedersens K., Fossum, Christopher Hendriksens K., ib., Christen Madsen Bøe, Niels Ingebretsen af Skien, Niels Sivertsen Fossum. HD Anne Moe.

f. 10/5-1833. dbt. 23/6-1833. Arne Lorentsen Fossum og Karen Olsdatters Johanne Karine. Fadd: Halvor Glendes K., P. Andrea Lorentsd. ib., Christopher Larsen ib., Solve Sørensen Hynie, Hans Isaksen Fossum.

f. 23/4-1833. dbt. 23/6-1833. (Uægte). Christian. Moder: Pige Maren Kirstine Madsd. Fossum. Ungk. Østen Knudsen Bøe. Fadd: Niels Hoppestads K., P. Karen Madsd. Fossum, Hans Johannesen ib., Peder Aslaksen ib., Mads Madsen ib. HD Madame Ødegaard.

f. 2/5-1833. dbt. 30/6-1833. Even Nielsen Løberg og Gurine Torbjørnsdatters Niels. Fadd: Niels T. Løbergs K., P. Berthe Thomasd. ib., Gunder Thommesen ib., Sondre Gundersen ib., Ole Jensen ib. HD Gunder Løbergs Kone.

f. 7/4-1833. dbt. 30/6-1833. (Uægte). Michael. Moder: Enke Live Tollovsd., Oseb. (Fader:) Halvor Mikkelsen Woxvold ib. Fadd: Gunder Hansens K. Oseb., P. Anne Gulline Tollefsd. ib., Christen Jørgensen ib., Gunder Hansen ib. HD Jermund Halvorsens Enke.

f. 29/4-1833. dbt. 30/6-1833. (Uægte). Hans Andreas. Moder: P. Karen Beruldsdatter Moe. Fader: Isak Sørensen Nykaas under Moe. Fadd: Rasmus Slettenes K., Haagen Slettenes K., Peder B. Aas, Haagen Beruldsen Moe, Rasmus Beruldsen Moe. HD Margith Leekaas.

f. 3/3-1833. dbt. 30/6-1833. Niels Knudsen Holmen under Borrestad og Gurine Saamundsdatters Marie. Fadd: Gunder Holmens K., P. Elen Olsd.Aakre, Jacob Christensen Oseb., Lars Jacobsen ib., Mathias Olsen ib. HD Dorthe Meier.

f. 25/5-1833. dbt. 30/6-1833. Abraham Olsen Luxefield og Gurine Olsdatters Else. Fadd: Knud Jacobsens K., Foss, P. Ingeborg Zakariasd. Berberg, Knud Jacobsen Foss, Sigurd Solum under Tufte, Ole Olsen Luxefield. HD Ole Haukeroen.

f. 29/4-1833. dbt. 30/6-1833. Ole Isaksen Aasterød og Anne KIrstine Halvorsdatters Ingeborg. Fadd: Isak Olsens K., Ballestad, P. Karen Aslaksd., Langerød, Isak Aslaksen ib., Lars Nielsen Foss, Peder Christiansen Fossum. HD Ole Hørtas Kone.

f. 10/2-1833. dbt. 30/6-1833. Tollef Larsen under Lie og Maren Larsdatters Karen Kirstine. Fadd: Ole Hansens K., Lie, P. Anne Jacobsd. Klep, Ole Hansen Lie, Zakarias Gundersen ib., Rasmus Haraldsen ib. HD Hans Ramsaasens Kone.

f. 26/5-1833. dbt. 30/6-1833. Anders Hansen Lien under Fossum, Christine Christophersdatters Jacob. Fadd: Christopher Hendriksens K., Fossum, P. Marte Christophersd. ib., Hans Jansen ib., Rasmus Halvorsen ib., Elias Andersen BbKlev.

f. 30/5-1833. dbt. 30/6-1833. Lars Christensen BbKlev og Ellen Larsdatters Christian. Fadd: Ingebret Andersens K., BbKlev, P. Dorthea Halvorsd. ib., Hans Solvesen ib., Engebret Noord ib., Andreas Bommen ib.

f. 19/6-1833. dbt. 7/7-1833. Jon Pedersen Ballestad og Sigrid Jensdatters Peder. Fadd: Svend Knudssøns K., Meen, Ingeborg Jensd. Ballestad, Svend Knudssøn Meen, Peder Pedersen Ballestad, Jon Andersen Meen.

f. 5/5-1833. dbt. 7/7-1833. Skomager Anders Larsen Aulie S. Brekke og Ragnhild Maria Aslaksdatters Anne Margrete. Fadd: Aslak Rugstads Enke, Brekke S., Ole Olsens K., Klosterhaugene af Solum, Hans Guttormsen BbKlev, Lars Halvorssøn ib., Faderen selv. HD Madame Ødegaard.

f. 13/12-1832. dbt. 14/7-1833. Hjulmager Thor Olsen Løberg, S. Brekke og Thomine Hoffenbergs Guri. Fadd: Jacob Hoffenbergs K., Graaten, P. Kirsten Dortea Hoffenberg, Skien, Jens Olsen Løberg, Ketil Olsen ib.,Contourist A.L. Hansen, Skien. HD Mad. Ødegaard.

f. 28/6-1833. dbt. 15/7-1833. Kjøbm. Ole Arnesen Oseb. og Pauline C. Schioldborgs Pauline Anne Elisabeth Wølner. Fadd: Madame Sal. Høst, Solum, Jmfr. Andrea Bendixen Oseb., Lorents Larsen Fossum, Tjøstolf Thygesen Oseb., Kjøbm. N. Jacobsen, ib. Hd Skolel. Augestad.

f. 17/6-1833. dbt. 21/7-1833. Kittil Nielsen Falkum og Kari Tjøstelsdatters Halvor. Fadd: Erik Olsens K. Falkum, P. Anne Jensd., Skien, John Jacobsen Ballestad, Halvor Tjøstolsen af Solum, Aslak Larsen Falkum. HD John Ballestad.

f. 7/7-1833. dbt. 4/8-1833. Reier Andersen Brekke N. og Anne Isaksdatters Ole. Fadd: Ener Olsens K. Sneltved, P. Johanne Halvorsd. Frogner, Peder Ødesneltved, Peder Johnsen Løberg, Anders Olsen Sneltved.

f. 7/7-1833. dbt. 4/8-1833. Ole Nielsen Hynie og Anne Pedersdatters Gurine. Fadd: Ole Christensens K. af Eidanger, P. Karen Jensd. Fossum, Jens Andersen ib., Anders Jensen ib., Even Abrahamsen Hynie. HD Mad. Ødegaard.

f. 6/7-1833. dbt. 4/8-1833. Bengt Jacobsen under Bratsberg og Marte Isaksdatters Ellen Maria. Fadd: Enke MariaIsaksd. Ødesneltved, Niels Myrens K., Christen Bratsberg, Peder Christensen under Bratsberg, Hans Christensen ib.

f. 14/6-1833. dbt. 11/8-1833. Simon Nielsen Venstøb og Karen Gurine Christiansdatters Maren Gurine. Fadd: Halvor Larsens K. Venstøb, P. Anne Kirstine Pedersd. ib., Halvor Larsen ib., Jacob Nielsen Strømdal.

f. 14/6-1833. dbt. 11/8-1833. Paul Aslaksen Bøe Nordre og Gunild Rasmusdatters Inger Marie. Fadd: Jens Aslaksen Bøes K. Bøe, P. Maren Rasmusd. Moe, Ole Rasmussen ib., Niels Olsen Bøe, Halvor Skjold Fossum. HD Anders Grønsteen, Bøe.

f. 16/6-1833. dbt. 18/8-1833. Peder Bæruldsen Aas Søndre og Berthe Larsdatters Maren Karine. Fadd: Niels Aases K., P. Margrethe Hansd. Aas, Christopher Olsen ib., Halvor Bæruldsen Aas, Rasmus Bæruldsen Moe. HD Gunild Aas.

f. 15/5-1833. dbt. 18/8-1833. Halvor Andersen Sneltvedt N. og Ellen Larsdatters Berthe. Fadd: Isak Røsagers K., P. Marie Isaksd. Røsager, Isak Røsager, Even Andersen Sneltved, Lars Andersen ib. HD Ole Gunnarsen.

f. 4/2-1833. dbt. 18/8-1833. Lars Peter Sylvander, Borgestad og Ellen Severine Hansdatters Othilde. Fadd: Moderen selv, P. Isine Alethe Madsd. Oseb., Faderen selv, Lars Olsen Oseb., Mads Eriksen. HD Jermund Halvorsens Enke.

f. 27/7-1833. dbt. 18/8-1833. Niels Isaksen Bøe Nordre og Asgjerd Aslaksdatters Hans. Fadd: Halvor Hobeks K. Brekke, P. Ingeborg Simonsd. Stulen, Ole Pedersen Bøe, Jens Aslaksen ib., Christopher Aslaksen af Skien.

f. 2/8-1833. dbt. 18/8-1833. Hans Isaksen Fossum og Maren Dorthea Olsdatters Jens. Fadd: Isak Hansens K. Fossum, P. Anne Isaksd. ib., Isak Hansen ib., Harald & Niels Hanssønner ib.

f. 30/3-1833. dbt. 1/9-1833. Mathias Eriksen Tydskland under Strømdal og Marie Halvorsdatters Halvor. Fadd: Ole Nielsens K. Gulsæt, P. Ellen Jacobsd. Strømdal, Ole Nielsen ib., Østen Eriksen ib., Aslak Larsen Falkum. HD Madame Ødegaard.

f. 1/7-1833. dbt. 1/9-1833. Christen Christiansen Aarhuus og Inger Nielsdatters Karen. Fadd: Christian Christensens K. af Skien, P. Anne Nielsd Holm, Halvor C. Fossum, Halvor Christensen Aarhuus, Gunder Nielsen Holm.

f. 3/6-1833. dbt. 1/9-1833. Abraham Christensen Bbklev og Dorthe Thomasdatters Birthe Marie. Fadd: Zakarias Ellefsens Enke Kjær, P. Marthe Nielsd., Porsgrund V., Andreas Andersen Bommen BbKlev, Isak Andersen Brække Søndre, Halvor Olsen Sørbye. HD Mad. Amundsen i Graaten.

f. 7/8-1833. dbt. 1/9-1833. Hans Andersen Bratsberghouen under Borge og Ambor Kirstine Larsdatters Anne Turine. Fadd: Hans Larsens K. Meen, P. Anne Kirstine Jacobsd. Søli, Peder Larsen Meen, Rasmus Andersen Bratsberghaven, Isak Christensen Borge.

f. 7/7-1833. dbt. 1/9-1833. Proqurator R. Cappelen og Anne Sophie Steenbuchs Anne Hermine. Fadd: Madame Petronelle Borthig, Skien, Jfrue Marie Cappelen, Mela, Konsul Flood, Porsgrund, Kjøbm. Job Kiil, Oseb., Kjøbm. Chr. Hansen Blom, Skien. HD Præst Steenbuch.

f. 3/4-1833. dbt. 8/9-1833. Jacob Nielsen Oseb. og Inger Olsdatters Ingeborg. Fadd: P. Anne Oline Amundsd. Nærum, P. Grethe Amundsd. Oseb., Gunder Olsen af Porsgrund, Lars Olsen Oseb., Isak Larsen Aaltved. HD Gunder Augestad paa Oseb.

f. 26/7-1833. dbt. 8/9-1833. Skomager Ingebrigt Pedersen BbKlev og Marie Johnsdatters Karen Margrethe. Fadd: Erik Paulsens K. af Skien, P. Hedvig Sophie Christophersd. BbKlev, Jacob Knudsen ib., Ingebrigt Jacobsen ib., Knud Isaksen ib. HD Mad. Amundsen i Graaten.

f. 11/4-1833. dbt. 8/9-1833. Hans Andreas Eriksen Aarhuus og Ingeborg Hansdatters Anne Elisabeth. Fadd: P. Marthe Hansd. BbKlev, P. Berthe Hansd. ib., Christen Eriksen ib., Peder Hansen ib., Sigurd Sigurdsen Aarhuus. HD Klokker Lund.

f. 12/8-1833. dbt. 8/9-1833. Christen Madsen Bøe N. og Inger Ingebrgtsdatters Anne Marie. Fadd: Lars Christensens K. Hoppestad, Peder Madsens K., Bøe, Niels Jensen Bøe, Peder Ingebrigtsen Fossum, Svend Sigridsen ib.

f. 24/6-1833. dbt. 15/9-1833. Hans Andersen Fossum og Hedevig Olsdatters Anders. Fadd: Harald Hansens K. Fossum, Maren Margrethe Henriksd. ib., Ole Olsen af Skien, Lars Lorentsen Fossum, Johannes Larsen ib. HD Hans Vægters Kone, Fossum.

f. 23/7-1833. dbt. 15/9-1833. Rasmus Jacobsen Oseb. og Gunild Danielsdatters Carl Daniel. Fadd: Jens Evensens K. Tolleskoven, P. Siri Knudsd. Oseb., Johannes Hansen Follestad, Isak Jacobsen Oseb., Jacob Engebrigtsen af Eidanger.

f. 1/9-1833. dbt. 1/10-1833. Ole Evensen Sørbye og Inger Johnsdatters Peder. Fadd: Johannes Bøhles K., P. Marthe Johnsd. Løberg, Peder Johnsen ib., Mads Pedersen Sørbye, Hans Larsen Aas af Skien.

f. 10/9-1833. dbt. 6/10-1833. Ole Pedersen Bøe Mellem og Kari Johannesdatters Peder. Fadd: Niels Isaksens K. Bøe, P. Mari Johannesd. ib., Jens Pedersen ib., Christopher Olsen Aas, Helge Larsen Foss.

f. 14/9-1833. dbt. 6/10-1833. Aslak Svendsen Grinie og Anne Olsdatters Svend. Fadd: Niels Markers K., P. Kirsti Jensd. Lysa, Niels Nielsen Marker, Asbiørn Gunnersen Fislerud, Torsten Johnsen Kausanrød. HD Gudmund Kausanrød.

f. 25/8-1833. dbt. 6/10-1833. Ellef Johnsen Bestul og Ingeborg Ingebretsdatters Gunild. Fadd: Erik Venstøbs K., P. Karen Larsd. Moe, Erik Venstøb, John Olsen Luxefield, Ole Olsen ib.

f. 9/8-1833. dbt. 6/10-1833. Augen Tollevsen Ballestad og Ingeborg Karine Jacobsdatters Karen. Fadd: Abraham Jacobsens K. Ballestad, P. Hedevig Jensd. ib., Daniel Jacobsen ib., John Ballestad, Hans Jensen ib. HD John Ballestad.

f. 21/8-1833. dbt. 6/10-1833. Ole Isaksen Nordre Brække og Kirsten Halvorsdatters Margrethe. Fadd: P. Marthe Johnsd. Brække, P. Inger Isaksd. ib., Peder Isaksen Semb, Ole Hansen Brække, Ole Olsen BbKlev. HD Marie Vasbrækka.

f. 7/9-1833. dbt. 6/10-1833. Lars Larsen Ballestad og Ingeborg Gurine Thorsdatters Inger. Fadd: Niels Thordsens K., Ballestad, P. Ingeborg Marie Larsd. Meen, Torgrim Thordsen Ballestad, Lars Thordsen ib., Ole Larsen Meen. HD Even Jacobsen Ballestad.

f. 16/9-1833. dbt. 13/10-1833. Knud Christophersen Søli nedre og Maren Eriksdatters Elen Mathea. Fadd: Anders Svinholts K., P. Sara Andersd. af Laurvig, Mathias Christophersen Søli, Christen Eriksen Øvrum, Simon Jacobsen Søli.

f. 8/7-1833. dbt. 13/10-1833. Niels Olsen Skyer og Gunild Svendsdatters Karen. Fadd: Christen Sneltveds K., P. Anne Nielsd. Skyer, Isak Skyer, Johannes Halvorsen Bøhle, Isak Olsen Ballestad. HD Gunder Løbergs Kone.

f. 2/8-1833. dbt. 13/10-1833. Peder Jensen Hynie og Karen Jansdatters Gunild Marie. Fadd: Jens Risers K. Fossum, P. Ingeborg Jensd. ib., Jørgen Jansen Gulsæt, Aslak Larsen Falkum, Even Abrahamsen Hynie. HD Anders Venstøbs Enke.

f. 1/5-1833. dbt. 13/10-1833. Valdemar Tolvsen Aas og Anne Olsdatters Lars. Fadd: Hans Tolvsens K. Aas, P. Karen Pedersd. Jønnevald, Christopher Christophersen Aarhuus, Ole Tolvsen ib., Hans Jacobsen Berreberg. HD Gunild Aas.

f. 24/8-1833. dbt. 13/10-1833. Torgrim Andersen Dahli og Anne Andersdatters Halvor. Fadd: Anders Dahlis K., P. Kari Olsd. Luxefjeld, Anders Dahli, Anders Andersen junior ib., Ole Olsen Fikjen. HD Ole Knudsen Høgli.

f. 20/6-1833. dbt. 25/10-1833. Anders Jensen Oseb. og Jacobine Jakobsdatters Jensine. Fadd: Anders Olsens K. Kjølnæs, P. Berte Jensd. Oseb., Jens Olsen ib., Hans Mikkelsen Borgestad, Knud Olsen ib. HD Jermund Halvorsens Enke.

f. 15/9-1833. dbt. 26/10-1833. Ebbe Nielsen Ballestad og Charlotte Amalia født Borses Ingeborg Birgithe. Fadd: Moderen selv, P. Else Houen, Faderen selv, Erik Eriksen Ballestad, H. A. Ingebrigtsen. HD Madame Ødegaard.

f. 8/10-1833. dbt. 27/10-1833. Knud Larsen Bratsbergskoven og Anne Isaksdatters Lars. Fadd: Lars Larsens K. af Skien, P. Johanne Christensd. ib., Svenke Larsen Follestad, Isak Larsen Bratsbergskoven, Ole Larsen ib.

f. 10/8-1833. dbt. 27/10-1833. Peder Isaksen Follestad og Maren Karine Pedersdatters Petrea Marthine. Fadd: Moderen selv, P. Inger Olsd. BbKlev, Ole Pedersen af Skien, Halvor Hansen Follestad, Ole Gulliksen ib. HD Mad. Amundsen i Graaten.

f. 21/9-1833. dbt. 27/10-1833. Knud Olsen Godal og Gurine Thoresdatters Thore. Fadd: P. Karen Halvorsd. Luxefjeld, P. Helvig Olsd. ib., Abraham Olsen ib., Ellef Olsen ib., John Johannesen.

f. 27/9-1833. dbt. 27/10-1833. (Uægte). Andreas. Moder: Pige Anne Karine Andersd. Søli nedre. Fader: Torkild Torsteinsen Skilbred, arbeider paa Sørbye. Gift mand.
Fadd: Jacob Olsens K. Søli, Anne Isaksd. Skyer, Christen Olsen Søli, Hans Halvorsen Riis, Klokker Lund paa Aarhuus. HD Anders Ramsaasens Enke.

f. 4/8-1833. dbt. 3/11-1833. Christen Olsen Mustved og Anne Andersdatters Christian. Fadd: Lars Larsens K. Kjær, P. Margrethe Larsd. ib., Isak Larsen Kjær, Even Olsen Bugot, Halvor Andersen Gaarden. HD Marie Vasbrekka.

f. 3/10-1833. dbt. 3/11-1833. Anders Gundersen Bekkevald og Karen Kristine Andersdatters Isak. Fadd: P. Karen Gundersd. Ramsaas, P. Karine Larsd. Bakken, Niels Tollefsen Søli, Niels Andersen Bakken, Mathias Gundersen Ramsaas. HD Anders Bækkevalds Kone.

f. 9/10-1833. dbt. 3/11-1833. Christen Halvorsen Haven under Falkum og Maren Dorthea Hendriksdatters Marie Christine. Fadd: Iver(?) Flaseruds K. af Skien, P. Ingeborg Hansd. Folloug, Christen Mikkelsen Bratsberg, Knud Guttormsen BbKlev, Halvor Jørgensen Borgeskoven.

f. 29/9-1833. dbt. 3/11-1833. John Hansen Grumstul og Gunild Johannesdatters Else Kirstine. Fadd: Ole Nielsens K. Grumstul, P. Anne Christophersd. ib., Ole, Christen og Hans Nielssønner ib.

f. 23/9-1833. dbt. 8/11-1833. Abraham Kløcker Houen og Marie Olsens Jenny Elisabeth. Fadd: Else Houen, P. Anne Eriksd. Bøhle, Erik Bøhle, John Jacobsen Ballestad, Jens Houen. HD John Jacobsen Ballestad.

f. 3/5-1833. dbt. 10/11-1833. Hans Hansen Jarsengen under Langerød og Marie Jensdatters Anne Carine. Fadd: Niels Jarsengens K., P. Anne Marie Tollvsd. Grinie, Tolv Jensen ib., Hans Olsen af Eidanger, Torsten Olsen ib. HD Anne Ramsaasen.

f. 12/9-1833. dbt. 10/11-1833. Ole Gulliksen Follestad og Gunild Nielsdatters Inger Maria. Fadd: Moderen Selv, P. Inger Carlsd. Follestad, Simon Gulliksen Brække N., Christen Tiøstolfsen Follestad, Lars Johannesen af Skien. HD Madame Monrad i Skien.

f. 1/10-1833. dbt. 10/11-1833. Halvor Sørensen Nykaas under Moe og Karen Johanne Christensdatters Maren. Fadd: Hans Nykaases K., P. Karen Ingvoldsd. ib., Hans Sørensen ib., Christen Larsen ib., Ole Jensen Berreberg. HD Halvor Lekaas Enke.

f. 18/9-1833. dbt. 10/11-1833. Bertel Andersen BbKlev og Anne Carine Isaksdatters Karen Marie. Fadd: Feier Søren Christensens K. af Skien, P. Anne Abrahamsd. BbKlev, Hans Guttormsen ib., Ingebrigt Andersen ib., Niels Børresen ib. HD Madame Amundsen i Graaten.

f. 17/10-1833. dbt. 10/11-1833. Thord Knudsen Luxefjeld og Kirstine Olsdatters Knud. Fadd: Erik Venstøbs K., P. Maren Lucasd., Stulen, Erik Ingebrigtsen Venstøb, Lucas Aslaksen Stulen, Skrædder M. Chr. Neetz.

f. 30/8-1833. dbt. 17/11-1833. Isak Pedersen Ballestad og Gurine Larsdatters Larine. Fadd: Isak Pedersens K. Ballestad, P. Anne Kirstine Larsd. ib., Amund Jensen ib., Peder Pedersen ib., Torgrim Olsen Ballestad. HD John Ballestad.

f. 11/6-1833. dbt. 17/11-1833. Hans Vetlesen Oseb. og Sara Hansdatters Hanne Sophie. Fadd: Hans Ingebrigtsens K. Oseb., P. Marthe Marie Isaksd. ib., Niels Aanesen ib., Søren Olsen ib., Jens Jensen ib. HD Jermund Christensens Enke.

f. 1/11-1833. dbt. 24/11-1833. Ole Fredriksen Folloug og Ingeborg Sophie Larsdatters Frederike. Fadd: Niels Thordsens K. Ballestad, P. Marie Fredriksd. Fossum, Isak Jacobsen Kolkind, Lars Olsen Ballestad, Østen Knudsen Bøe.

f. 20/10-1833. dbt. 24/11-1833. Peder Isaksen Ødesneltved og Marthe Pedersdatters John. Fadd: Reier Andersens K. Brække, P. Marie Isaksd., Skien, Johan Solvesen Ødesneltved, Peder Johnsen Løberg, Hans Olsen Vasbrekka.

f. 25/8-1833. dbt. 24/11-1833. Johan Mørk Follestad og Anne Olsdatters Fredrik. Fadd: Svenke Larsens K. Follestad, P. Inger Lauritsd. ib., Svenke Larsen ib., Ole Olsen ib., Isak Tollefsen ib. HD Mad. Amundsen i Graaten.

Nyt Kirke - Aar.

f. 9/7-1833. dbt. 1/12-1833. Knud Halvorsen Tufte og Johanne Jacobsdatters Anne. Fadd: Moderen selv, P. Ingeborg Reiersd. Tufte, Faderen selv, Ole Halvorsen Tufte, Ole Olsen ib. HD Torkild Johnsen Jønnevald.

f. 24/10-1833. dbt. 1/12-1833. Christian Tendrup BbKlev og Anne Carine Ellefsdatters Karen Marine. Fadd: Hans Kjølstads K. af Skien, P. Berte Marie Ellefsd. ib., Christen Mikelsen Bratsberg, Thomas Andersen af Skien, Halvor Haraldsen BbKlev. HD Mad. Amundsen.

f. 20/10-1833. dbt. 8/12-1833. Gunner Halvorsen BbKlev og Maren Nielsdatters Niels. Fadd: Ole Larsens K. BbKlev, P. Anne Knudsd.(?) ib., Ole Larsen ib., Hans Jacob Halvorsen ib., Isak Andersen ib. HD Mad. Amundsen.

f. 9/10-1833. dbt. 15/12-1833. Niels Sørensen Tufte og Inga Carine Andersdatters Maren Dorthea. Fadd: Moderen selv, P. Christine Andersd. Limi, Anders Nielsen ib., Harald Andersen ib., Mads Hansen Kutterød. HD Anders Venstøbs Enke.

f. 25/9-1833. dbt. 15/12-1833. Lensmand P. Pedersen Semb og Anne Dorthea Lunds Marie Christine. Fadd: Snedker Nielsens K., Skien, P. Grethe Lund, Semb, Faderen selv, Hans Isaksen Grinie, Snedker Nielsen af Skien. HD Madame Ødegaard.

f.  16/11-1833. dbt. 26/12-1833. Ole Andersen Oseb. og Marie Andersdatters Ingeborg Marie. Fadd: Ole Olsens K., Oseb., Inger Jensd. ib., Ole Andersen ib., Ole Olsen ib., Even Halvorsen ib. HD Jermund Halvorsens Enke.

f. 23/11-1833. dbt. 26/12-1833. Lars Hansen Riis, Oseb. og Maren Isaksdatters Anne Gurine. Fadd: Isak Isaksen K. Borgestad, Berthe Isaksd. Trolsaas, Lorents Meier af Skien, Lars Isaksen Trolsaas, Jens Meier Oseb. HD Gunder Auestad.

f. 3/11-1833. dbt. 26/12-1833. Lars Ellingsen Høimyr og Inger Carine Nielsdatters Margrethe. Fadd: Halvor Sukkens K., P. Christine Christiansd. Limi, Niels og Lars Christenssønner Limi, Halvor Nielsen Lyngaasen. HD Maria Vasbrækka.

f. 5/10-1833. dbt. 26/12-1833. Morten Eriksen Aarhuus og Anne Halvorsdatters Maren Gurine. Fadd: Ole Eriksrøds K., P. Anne Kirstine Danielsd., Skien, Tov Johnsen Semb, Halvor Eriksrød, Erik Christensen Orekaasen. HD Kari Venstøb.

f. 17/10-1833. dbt. 26/12-1833. Peder Aslaksen Fossum og Ingeborg Marie Jacobsdatters Karen Marie. Fadd: Sigurd Bratsbergs K., P. Karen Madsd. Fossum, Lars Iversen ib., Hans Johannesen ib., Svend Sigfridsen ib. HD Mad. Ødegaard.

f. 6/12-1833. dbt. 26/12-1833. Christen Christophersen Rød under Kise og Rangdi Hansdatters Kirsten. Fadd: Rasmus Furuvalds K., P. Margrethe Hansd. Aas, Lars Hansen Aas, Jacob Gundersen Rød, Christen N. Hoppestad. HD Gunild Aas.

f. 29/8-1833. dbt. 26/12-1833. Jens Isaksen Foss og Anne Margrethe Pedersdatters Andrea. Fadd: Ole Otterholts K., P. Inger Pedersd. Foss, Halvor Jacobsen ib., Anders Andersen Nøglegaard, Christen Olsen Aashammer, Søren Christensen ib. HD Ole Aases Kone.

f. 8/11-1833. dbt. 26/12-1833. Anders Johnsen Venstøb Nordre og Berthe Isaksdatters Anne Gurine. Fadd: Hans Tolvsens K. Aashammer, P. Inger Gundersd. Fossum, Niels Isaksen Bøe, Halvor Tolvsen Hyni, Halvor Halvorsen ib.

f. 21/10-1833. dbt. 26/12-1833. Knud Larsen Buer og Inger Marie Larsdatters Martinus. Fadd: Jacob Langerøds K., P. Marthe Nielsd. Strømdal, Peder H. Meen, Anders J. Meen, Jacob Strømdal. HD Knud Larsen Buer.

f. 6/12-1833. dbt. 26/12-1833. Hans Nielsen Bøe Nordre og Aslaug Marie Johnsdatters Niels. Fadd: John Gromstulens K. Bøe, P. Karen Rasmusd. Fossum, Ole, Christian og Christen Nielssønner ib.

f. 26/10-1833. dbt. 26/12-1833. Tollef Jansen Oseb. og Karen Kirstine Halvorsdatters Johan. Fadd: K. Berthe Marie Hansd. Oseb., Marthe Andersd. ib., Jens Jensen Ballestad, Christen Isaksen Oseb., Peder Hansen ib. HD Gunder Auestad.

f. 3/10-1833. dbt. 26/12-1833. Ole Thordsen Moe, Oseb. og Hedevig Arnesdatters Niels Peter. Fadd: Marthe Olsd., Maren Hansd., Jacob Christensen Lie, Andreas Trosdal, Thor Olsen Moe. (Alle Oseb? G.S.) HD Gunder Auestad.

f. 6/11-1833. dbt. 26/12-1833. Christen Eriksen Puttekaas under Rising og Berthe Gurine Ketilsdatters Erik. Fadd: P. Gro Ketilsd. Stulen, P. Rønnov Ketilsd. Puttekaas, Niels Ketilsen Stulen, Hans Johnsen Kikut, Christen Henriksen. HD Ketil Stulens Kone.

f. 30/10-1833. dbt. 26/12-1833. Peder Larsen Meen og Maren Gundersdatters Gunder. Fadd: Isak Gundersens K. Espedalen, Amborg Kirstine Larsd. Meen, Hans Jacobsen Ballestad, Hans Peter Larsen Meen, Halvor Larsen ib. HD Torgrim Ballestad.

f. 13/9-1833. dbt. 26/12-1833. Torkild Johnsen Foss og Berthe Hansdatters Amund. Fadd: Ole Halvorsens K. Aasen, P. Johanne Torkildsd. Foss, Faderen selv, Lars Olsen Oterholt, Ile Olsen ib. HD Lars Olsen Oterholt.

f. 21/11-1833. dbt. 26/12-1833. Anders Olsen Grini og Margrethe Isaksdatters Hans. Fadd: Hans Isaksens K. Grini, Anne Isaksd. ib., Anders Christensen ib., Grogorius Isaksen ib., Simon Isaksen ib. HD Madame Ødegaard.

f. 27/11-1833. dbt. 26/12-1833. Torgrim Thorsen Ballestad og Ingeborg Christophersdatters Thor. Fadd: Even Jacobsens K. Ballestad, Marie Thorsd. ib., Niels Thorsen ib., Erik Eriksen ib., Lars Thorsen ib. HD Niels Thorsen Ballestad.

f. 19/10-1833. dbt. 29/12-1833. Niels Olsen Ekornrød (Udhougen) og Anne Kirstine Hansdatters Hanna Sine. Fadd: Jahn Hansens K. af Solum, P. Elen Olsd. Ekornrød, Anders H. Ekornrød, Ingvold Jonsen ib., Isak Olsen Nærum. HD Mad. Amundsen i Graaten.

f. 11/9-1833. dbt. 29/12-1833. Iver Førre, Bratsberg og Maren Elise Hansdatters Ivella Henriette. Fadd: Sigurd Sigurdsens K. Bratsberg, P. Elen Margrethe Førre ib., Christen Mikkelsen ib., Jens A. Isaksen Moe af Solum, David J. Førre Bratsberg. HD Peder Drengsens K.

f. 30/10-1833. dbt. 29/12-1833. Lars Iversen Fossum og Inger Jahnsdatters Elise. Fadd: Christen Larsen Enke, Fossum, P. Marte Borgersd. ib., Lars Storm Skavan, Peder Aslaksen Fossun, Aslak Pedersen ib. HD Skolelærer G. Lund.

f. 13/12-1833. dbt. 29/12-1833. Christen Christophersen Dyrkold og Gunnild Ingebretsdatters Maren Maria. Fadd: Østen Dyrkolds K., P. Marie Ingebretsd. ib., Rasmus I. Dyrkold, Østen L. Dyrkold, Halvor F. Dyrkold.

f. 4/10-1833. dbt. 29/12-1833. Søren Christensen Aashammer og Ingeborg Pedersdatters Andreas. Fadd: Jens Isaksens K. Foss, P. Berte Dorthea Christophersd. Aashammer, Knud P. Christophersen ib., Anders Andersen Nøglegaard, Torjer Torjersen Gaasehølen. HD Peder Myrens Enke.

f. 4/11-1833. dbt. 1/1-1834. Christian Andersen Venstøb og Anne Halvorsdatters Østen. Fadd: Peder Aslaksens K. Fossum, P. Anne Helene Amundsd. Venstøb, Østen A. Mela, Christian Neetz Tufte, Erik Ingebrigtsen Venstøb. HD Anders Venstøbs Enke.

f. 24/9-1833. dbt. 3/1-1834. Trond Aanesen, Oseb. og Anne Kathrine Petersdatters Anne Margrete. Fadd: Niels Aanesen, Gunner Augestad, Ole Viersen, Anders Halvorsen, Hans Gunnersen, Arne Trondsen, Gunner Tuftes K., Porsgrund, P. Magdalene Reiersen Oseb. HD Gunner Augestad.

f. 19/8-1833. dbt. 3/1-1834. Niels M. Aalborg, Oseb. og Kirsten M. Aalborgs Jakob. Fadd: Madame Maren Aalborg, Jfr. Matthea Christensen, Apotheker Thygesen, Ellef Funnemark, Jakob Petersen. HD Jfr. Olsen.

f. 27/12-1833. dbt. 5/1-1834. Isak Halvorsen Aas Nordre og Anne Helvig Madsdatters Lars. Fadd: Gregorius Stulens K., P. Anne Carine Pedersd. af Skien, Lars Halvorsen Aas, Halvor Halvorsen ib., Simon Madsen Moe. HD Gunild Aas.

f. 28/11-1833. dbt. 5/1-1834. Christen Danielsen, Brække Søndre og Ingeborg Jacobsdatters Rasmus. Fadd: Peder Pedersens K., Brække, P. Inger Pedersd. ib., Sigurd Halvorsen Langeland, Peder Hansen BbKlev, Sivert Pedersen ib. HD Daniel Olsens K., Brække.

f. 2/11-1833. dbt. 5/1-1834. Christen Aslaksen Rust, Brække Søndre og Marthe Jesine Nielsdatters Aslak. Fadd: Ole Olsens K., Klosterhougene, P. Kirsten Christensd. Holmen, Anders Auli, Christopher Løkenberg, Halvor Andersen BbKlev. HD Madame Ødegaard.

f. 14/8-1833. dbt. 5/1-1834. Lars Olsen Løberg og Anne Margrethe Knudsdatters Anne Larine. Fadd: Moderen selv, P. Karen Jensd. Løberg, Ole Jensen ib., Sondre G. Løberg, Fredrik Larsen Sneltved. HD Gunder Løbergs Kone.

f. 1/11-1833. dbt. 5/1-1834. Halvor Poulsen Doxrød og Inger Marie Andersdatters Karen. Fadd: Zakarias Berrebergs K., P. Karen Olsd. Holm, Zakarias Berreberg, Halvor Doxrød, Christen Mikkelsen ib. HD Ole J. Holm.

f. 12/12-1833. dbt. 5/1-1834. Halvor Olsen Mustved og Marie Olsdatters Gunild Marie. Fadd: Niels Wattenbergs K., Helvig Olsd. Bugot, Halvor Olsen Brække, Even Christophersen Folloug, Jens Henriksen Bøe.

f. 12/11-1833. dbt. 5/1-1834. Ole Andersen Tangen, BbKlev og Anne Elise Christensdatters Andrea. Fadd: Gunder Follougs K., P. Marie Rosted, Porsgrund, Niels Børresen, Bratsberg, Jacob Knudsen ib., Knud Isaksen ib.

f. 26/12-1833. dbt. 5/1-1834. Mons Monsen Hoppestad og Ingeborg Aslaksdatters Anne Gurine. Fadd: Peder Stulens K., Kirsten Simonsd. ib., Christian Nielsen Bøe, Niels R. Hoppestad, John R. Stulen.

f. 27/12-1833. dbt. 12/1-1834. Christen Pedersen Aasen under Lund og Inger Evensdatters Inger Andrea. Fadd: Peder Wattenbergs K. Aasen, P. Anne Andersd. Bouerød, Johannes Pedersen ib., Peder Evensen Kleven, Niels Evensen ib. HD Peder Aasens Kone.

f. 10/12-1833. dbt. 12/1-1834. Halvor Johannesen Brække og Ingeborg Andersdatters Andreas. Fadd: Ole Hansens K., Brække, P. Anne Gurine Gundersd. Fossum, Anders Nielsen Venstøb, Niels Andersen ib., Halvor Olsen Brække. HD Mad. Ødegaard.

f. 11/12-1833. dbt. 19/1-1834. Forwalter Jacob Bøyesen og Anne Elisabeth Ordings Marie Elisabeth. Fadd: Madame Ording af Skien, Frøken Petronelle Bøyesen ib, Lieutenant Hald, Fossum, Skibscap. E. Lieungh af Skien, Hother Bøtger ib. HD Mad. Ødegaard.

f. 15/12-1833. dbt. 19/1-1834. Hans Isaksen Frogner og Inger Andersdatters Isak. Fadd: Isak Røsagers K., P. Maren Tronsd. ib., Hans Andersen Otterholt, Erik Pedersen Frogner, Ole Tronsen ib. HD Peder Drengsens Kone.

f. 12/11-1833. dbt. 19/1-1834. Simon Gulliksen, Brekke S. og Anne Nielsdatters Nicoline. Fadd: Niels Axelsen Hynies K., Brække, P. Karen Amundsd., Skien, Christopher Aslaksen ib., Niels Rasmussen af Solum, Ole Gulliksen Follestad. HD Hans Bergs Kone.

f. 19/6-1833. dbt. 23/1-1834. Herman Bagger (paa Folloug G.S.) og Marthe Elise Winthers Claudine Margrethe. Fadd: Madame Marie Myhre, Skien, Jfr. M. Stockmann ib., Skibskapt. Elias Lieungh ib., Skibskapt. Paul Lieungh ib., Kjøbm. H. Stockmann ib. HD Mad. Ødegaard.

f. 30/12-1833. dbt. 26/1-1834. Hans Mikelsen Braaten under Borgestad og Inger Kirstine Eriksdatters Ingeborg. Fadd: Jens Olsens K. Braaten, P. Mariane Petersd. Lie, Knud Johnsen Braaten, Torger Andersen Ramsaas, Ole Eriksen Lie.

f. 1/1-1834. dbt. 26/1-1834. Johannes Halvorsen Bøhle og Karen Marie Johnsdatters Halvor. Fadd: Hans Aases K., Solum, Berthe Johnsd. Løberg, Ingebrigt Johnsen Bøhle, John Johnsen Ballestad, Ole Evensen Sørbye. HD John Jacobsen Ballestad.

f. 16/6-1833. dbt. 2/2-1834. Jacob Olsen Borgeskoven og Aase Marie Knudsdatters Ole. Fadd: Moderen selv, P. Inger Knudsd. Oseb., Søren Olsen ib., Peder Hansen ib., Ingebrigt Mathisen Øvrum. HD Jermund Halvorsens Enke.

f. 2/1-1834. dbt. 9/2-1834. Knud Hansen Oseb. og Kirsten Jensdatters Hans. Fadd: Moderen selv, p. Elen Olsd., Porsgrund, Lars Hansen Sanden, Hans Ingebrigtsen Oseb., Rasmus Nielsen Sanden. HD Marte Askjerdsd.

f. 1/12-1833. dbt. 9/2-1834. Knud Eriksen Oseb. og Maren Gurine Pedersdatters Edvard. Fadd: Kone Maren Pedersd, af Eidanger, P. Birgitte Eriksd. Oseb., Lars Dale af Brevig, Ole Jansen Oseb., Mads Larsen af Porsgrund. HD Jermund Halvorsens Enke.

f. 3/12-1833. dbt. 9/2-1834. Ole Nielsen Trolsaas (under Grini. G.S.) og Margrete Isaksdatters Maren. Fadd: Ole Markers K., P. Pernille Petersd. Grinie, Claus Nielsen Trolsaas, Halvor Nielsen ib., Jens Johannesen Brekke. HD Mad. Ødegaard.

f. 28/12-1833. dbt. 9/2-1834. Johannes Evensen Eegaasen og Margit Hansdatters Karen Helene. Fadd: Christen Olsens K., Øvrum, P. Anne Stefensd. Eegaasen, Mikkel Evensen ib., Isak G. Espedalen, Anders Jacobsen Meen.

f. 6/1-1834. dbt. 9/2-1834. Helge Larsen Foss Lille og Mari Johannesdatters Helvig. Fadd: Ole Larsens Enke, Foss, P. Berte Jensd. Bøe, Jacob Larsen Grinie, Lars Jacobsen ib., Helge Larsen Foss.

f. 13/1-1834. dbt. 16/2-1834. John Andersen Meen og Karen Pernille Borgersdatters Halvor. Fadd: P. Ingeborg Borgersd. Hougen, Maren Andersd. Meen, Halvor Borgersen Bratsberg, Hans Andersen Meen, Thor Ketilsen Riis. HD Torgrim Ballestad.

f. 3/2-1834. dbt. 2/3-1834. Jørgen Christensen Aarhuus og Anne Halvorsdatters Christian. Fadd: Hans Christensens K., Brække, P. Thore Jensd. af Skien, Halvor Nykaas under Moe, Ole Hansen Glende, Peder Christensen af Skien, Gunder Holm.

f. 16/10-1833. dbt. 2/3-1834. Christen Jørgensen Oseb. og Aase Marie Levorsdatters Levor. Fadd: Lars Isaksens K., Oseb., P. Karen Kirstine Hansd. ib., Hans Sørensen ib., Ole Sørensen ib., Ole Johannesen ib. HD Jermund Myrens Enke.

f. 17/11-1833. dbt. 2/3-1834. Anders Petersen Gulsæt og Johanne Susanne Abrahamsdatters Johan Andreas. Fadd: Ole Johannesens K., Skien, P. Birte Andrea Nielsd. Strømdal, Henrik Danielsen Hyni, Jacob N. Strømdal, Hans Jensen af Solum. HD Mad. Ødegaard.

f. 8/2-1834. dbt. 2/3-1834. Hans Halvorsen Kise og Gunild Larsdatters Margrethe. Fadd: Ole Eriksens K., Kise, P. Maren Halvorsd. ib., Jacob Brændsæter under Moe, Christen Larsen ib., Christen Nielsen Hoppestad.

f. 22/1-1834. dbt. 2/3-1834. Erik Ingebrigtsen Venstøb Nordre og Karen Kirstine Knudsdatters Inger Maria. Fadd: Peder Ingebrigtsens K. af Slemdal, P. Maren Hansd. ib., Thore Knudsen ib., Ole Ingebrigtsen ib., John Ingebrigtsen af Slemdal.

f. 13/11-1833. dbt. 2/3-1834. Hans Tollevsen Brække Nordre og Live Andersdatters Andreas. Fadd: Knud Slettekolles Enke under Brække, P. Marthe Johnsd. Brække, Ole Jensen af Holden, Knud Christensen Brække, Hans Halvorsen ib. HD Mad. Ødegaard.

f. 5/12-1833. dbt. 9/3-1834. Tollef Mortensen Sanrød(?), Oseb. og Caroline Olsd. Ramsborgs Hans Peter Fredrik Theodor. Fadd: Moderen selv, Eulalia Evensd. Oseb., Faderen selv, Hans Christian Ramsborg, Oseb. HD Jermund Halvorsens Enke.

f. 16/12-1833. dbt. 12/3-1834. Ole Johnsen Vallerdalen under Meen og Gøran Vetlesdatters Vetle. Fadd: Halvor Hansens K., Sneltved, P. Gunild Halvorsd. ib., Gunner Isaksen Vosserødkleven, Gunner Baaserød, Ole Eriksen Hørta.

f. 3/11-1833. dbt. 12/3-1834. Rasmus Johnsen Grumstul under Bøe Østre (Luksefjell. G.S.) og Dorthe Nielsdatters Gunild. Fadd: Thorkild Listuls K., Luxefield, P. Gunild Rasmusd. Berreberg, Faderen selv, Thorkild Johnsen Luxefield, Ellef Johnsen ib.

f. 15/2-1834. dbt. 16/3-1834. Halvor Aslaksen Berg, BbKlev og Kirsten Halvorsdatters Anne Gurine. Fadd: Ole Nielsens K. BbKlev, Kari Olsd. Kjær, Hans A. Berg, Brække, Ole Aslaksen ib., Ole Nielsen BbKlev.

f. 3/11-1833. dbt. 16/3-1834. Aslak Nielsen Berg, under Folloug og Jørand Olsdatters Ole. Fadd: Ole Fredriksens K. Folloug, P. Kirsti Olsd. af Slemdal, Hans Nielsen Berg, BbKlev, Halvor Amundsen Folloug, Christian Johnsen BbKlev. HD Hans Nygaards Enke.

f. 25/1-1834. dbt. 16/3-1834. Amund Jensen under Ballestad og Anne Pedersdatters Kirsten. Fadd: Moderen selv, P. Maren Amundsd. Ballestad, Amund Jensen ib., Peder Pedersen ib., John Pedersen ib. HD Ole Hansens Kone Meen.

f. 28/11-1833. dbt. 23/3-1834. (Uægte). Ole. Moder: Else Nielsd. Eriksrød. Fader: John Halvorsen Eriksrød. Fadd: Anders Griniliens K. under Erse, P. Maren Pedersd. ib., Knud Olsen under Tufte, Ole Ingebretsen ib., Ole Olsen ib. HD Niels Torsteinsen.

f. 14/10-1833. dbt. 23/3-1834. Søren Jensen BbKlev og Ingeborg Nielsdatters Niels. Fadd: John Larsens K., BbKlev, P. Inger Maria Sørensd. ib., Niels Løberg ib., Elias Andersen ib., Carl Nielsen Holt ib. HD Niels Løbergs K.

f. 28/2-1834. dbt. 27/3-1834. Johannes Gunnersen Gulsæt og Marthe Nielsdatters Christian. Fadd: Peder Ingebrigtsens K. Gulsæt, P. Oline Olsd. Falkum, Faderen selv, Peder Sørensen Grini, Niels Abrahamsen Wattenberg.

f. 25/12-1833. dbt. 27/3-1834. Halvor Olsen Haugedal under Bøe i Luxefjeld og Anne Ingebrigtsdatters John. Fadd: Henrik Thorstensens K. Semb, P. Kari Ingebrigtsd. Moe, Henrik Thorstensen Semb, Hans Vasenden, Halvor Rasmussen Jønnevald. HD Ole Knudsen Høglie, Luxefjeld.

f. 9/3-1834. dbt. 27/3-1834. Gunner Stenulfsen Eriksrød under Houen og Mari Christensdatters Anne Margrethe. Fadd: Niels Pedersens K. Grønnerød, P. Gunild Johannesd. Engrav, Johannes Bjørgusen ib., Jan Nielsen Meen, Niels Gundersen Buer.

f. 8/2-1834. dbt. 27/3-1834. Ole Hansen Lie, Lie og Hedevig Andersdatters Maren Kirstine. Fadd: Sigurd Bratsbergs K., P. Marthe Larsd. Bakken, Ole Eriksen Lie, Anders Jacobsen Klep, Knud Andersen Fløtterød.

f. 1/3-1834. dbt. 31/3-1834. Gunder Bentsen Lysa under Semb og Anne Johnsdatters Turine. Fadd: P. Thore Johannesd. af Skien, P. Maren Ingebrigtsd. Dyrkold, Niels Halvorsen Lysa, Ole Mikelsen Kastdalen, Hans Hansen Semb. HD Ellef Ramsmyrs Enke, Fjeldalen.

f. 20/2-1834. dbt. 31/3-1834. Halvor Tolvsen Hynie og Karen Johnsdatters Ingeborg Andrea. Fadd: Hans Tolvsens K. Aashammer, P. Berthe Nielsd. Aarhuus, Ole Tolvsen Aashammer, Anders J. Venstøb, Halvor Halvorsen Aarhuus. HD Halvor Tolvsen Hynie.

f. 24/3-1834. dbt. 31/3-1834. Isak Halvorsen Dyrkold og Torberg Gundersdatters Karen. Fadd: Rasmus Dyrkolds K., P. Maren Halvorsd. Dyrkold, Ole J. Furuvald, Halvor Halvorsen Aas, Rasmus J. Dyrkold.

f. 13/2-1834. dbt. 31/3-1834. Erik Olsen Ballestad og Ellen Dorthea Christiansdatters Andrea. Fadd: Lars Larsens K., Ballestad, P. Anne Andersd. ib., Erik Larsen ib., Erik Olsen ib., Niels Olsen ib. HD Thorgrim Olsen Ballestad.

f. 23/2-1834. dbt. 31/3-1834. Isak Eriksen BbKlev og Anne Jørgine Torgersdatters Karen Marie. Fadd: Gunder Thomassens K., BbKlev, P. Gunild Gulliksd. ib., Elias Andersen ib., Peder Hansen ib., Thomas Eriksen ib. HD Madame Amundsen.

f. 2/3-1834. dbt. 31/3-1834. Jacob Rasmussen BbKlev og Anne Margrethe Tygesdatters Anne Jacobine. Fadd: Johannes Mogensens K. BbKlev, Marie Christensd. af Skien, Ole Olsen Mela, Hans Olsen Skien, Jacob Isaksen BbKlev. HD Madame Amundsen.

f. 16/2-1834. dbt. 31/3-1834. Thord Nielsen Høiset og Inger Sørensdatters Inger Turine. Fadd: Anders Svinholts K., P. Maren Nielsd. Løberg, Jacob Larsen Høiset, Hans Sørensen, Oseb., Ole Olsen Bakkeskoven. HD Søren Høisets Enke.

f. 26/2-1834. dbt. 31/3-1834. Ole Isaksen Doxrød og Anne Larsdatters Christen. Fadd: Halvor Paulsens K. Døxrød, Kirsten Christensd. Holmen, Christen Larsen ib., Christopher Johannesen Brække, Anders Isaksen Holm. HD Ole Isaksen Doxrød.

f. 14/2-1834. dbt. 31/3-1834. Christopher Nielsen Holm og Marthe Ingebrigtsdatters Niels. Fadd: Erik Venstøbs K, P. Anne Nielsd. Holm, Gunner Nielsen ib., Christen Christiansen Aarhuus, Erik Venstøb. HD Elef Ramsmyrs Enke.

f. 11/2-1834. dbt. 31/3-1834. Hans Knudsen Øen, Ballestad og Anne Margrethe Anundsdatters Anund. Fadd: Enke Inger Andersd. Grønnerød, P. Ingeborg Johnsd., Knud Olsen Øen, Anders Ketilsen Grønnerød, Peter Olsen Myrene. HD John Jacobsen Ballestad.

f. 2/2-1834. dbt. 31/3-1834. Halvor Olsen Hobek, Brekke Nordre og Karen Aslaksdatters Ole. Fadd: Ole Hobeks K., Brække, P. Ingeborg Jensd. Semb, Anders Olsen Skilbred, Halvor Olsen Mustvedt, Niels Wattenberg. HD Madame Ødegaard.

f. 14/2-1834. dbt. 6/4-1834. Spigersmed Christopher Pedersen Aashammer og Anne Thorsdatters Thor Andreas. Fadd: Moderen selv, P. Berte Dorthea Christophersd. Aas, Knud Peter Christophersen ib., Christopher Christophersen, Ole Christensen Hoppestad. HD Gunild Aas.

f. 31/3-1834. dbt. 13/4-1834. Christen Rasmussen Fossum og Anne Kirstine Larsdatters Lars. Fadd: Lars Rasmussens K. Fossum, P. Gunild Ketilsd. Gulset, Peder Johnsen Jønnevald, Rasmus Halvorsen Fossum, Hans Rasmussen ib.

f. 12/3-1834. dbt. 20/4-1834. Lars Gundersen Gulsæt Vestre og Anne Larsdatters Rasmus Martinius. Fadd: Isak Eriksens K. Gulsæt, Anne Jacobsd. ib., Jens Jacobsen ib., Lars Andreas Larsen ib., Gunder Larsen ib. HD Madame Ødegaard.

f. 13/3-1834. dbt. 27/4-1834. Niels Børresen BbKlev og Sophie Isaksdatters Carl. Fadd: Jacob Isaksen Bommens K., P. Maren Kirstine Jacobsd. Gulseth, Gunder Børresen Mela, Børre S. Jacobsen Gulseth, Overjæger Jacob Knudsen BbKlev. HD Madame Amundsen af Skien.

f. 5/3-1834. dbt. 27/4-1834. Ole Hansen Tyri, BbKlev og Ingeborg Isaksdatters Isak. Fadd: Moderen selv, P. Marthe Johnsd. N. Brække, Ole Olsen Bugslotten, Ole Isaksen N. Brække, Anund Bertelsen ib. HD Mad. Amundsen af Skien.

f. 23/3-1834. dbt. 27/4-1834. Knud Jacobsen Kasted under Foss og Anne Olsdatters Niels. Fadd: Halvor Jacobsen Fosses K., P. Turine Eriksd. Berberg, Ole Olsen Oterholt, Ole Olsen Kullebaand under Limi, Laers Nielsen Foss. HD Jacob Hansens Enke under Berberg.

f. 29/2-1834. dbt. 4/5-1834. Knud Isaksen Bommen, BbKlev og Anne Sophie Isaksdatters Karen. Fadd: Erik Poulsens K. af Skien, P. Marthe Gurine Gundersd. BbKlev, Gunder Thomsen Folloug ib., Isak Sørensen ib., Poul Eriksen af Skien. HD Mad. Amunds. af Skien.

f. 18/10-1833. dbt. 11/5-1834. Herr Skibscapitain Berthel Hansen Hall (Oseb.?) og Karen Poppes Berta Caroline. Fadd: Madame Frederikke Monrad, Jfr. Kirstine Marie Monrad, Skibscapitain Lars Fejlberg, Lehnsmand U. Poppe, Provisor Schive. HD Mad. Ødegaard.

f. 23/3-1834. dbt. 11/5-1834. Daniel Jacobsen Ballestad og Anne Kirstine Olsdatters Kirsten. Fadd: Erik Olsen Ballestads K., P. Karen Marie Andersd., ib., Hans Jacobsen ib., Hans Jensen ib., Niels Olsen ibidem. HD John J. Ballestad.

f. 16/4-1834. dbt. 11/5-1834. Lars Andersen Otterholt og Anne Pedersdatters Andrea. Fadd: Ole Larsen Fosses Enke, P. Maren Pedersd. under Tufte, Mads Pedersen Sørbye, Gunder Pedersen under Tufte, Hans Andersen Otterholt.

f. 8/5-1834. Ole Larsen Brækkejord og Sara Jensdatters Ingeborg Marie. Fadd: (Ingen faddere). Død uden det kom til Kirken. HD Thore Berg.

f. 12/5-1834. dbt. 19/5-1834. Halvor Olsen Holm og Sara Larsdatters Maren. Fadd: Kirsten Marie Sondresd. Frogner, P. Karen Olsd. Holm, Niels Larsen Moe, Ole Jensen Berberg, Gregorius Danielsen Lund.

f. 26/1-1834. dbt. 19/5-1834. Niels Simonsen Søndre Brække og Marie Rasmusdatters Rasmus. Fadd: Niels Børresens Enke, BbKlev, P. Anne Laurine Larsd. ib., Simon Simonsen ib., Erik og Niels Simonssønner ib. HD Christine Bommen.

f. 19/2-1834. dbt. 19/5-1834. Christopher Jørgensen BbKlev og Pernille Olsdatters Anne. Fadd: Johannes Olsens K., BbKlev, P. Anne Berthea Johansd. ib., Lars Olsen under Ballestad, Johan Rasmussen BbKlev, Hans Rasmussen Frogner. HD Madame Amundsen af Skien.

f. 2/3-1834. dbt. 19/5-1834. Svend Petersen Borgeskoven og Berthe Marie Hansdatters Anders. Fadd: Inger Jensd. Riis, P. Marie Thorsd. Borrestad, Halvor Jørgensen Borgeskoven, Mathias Olsen Borrestad, Christopher Christensen ibid. HD Gjermund Halvorsens Enke Marthe.

f. 13/3-1834. dbt. 19/5-1834. Niels Larsen Fossum og Inger Tolvsdatters Anne. Fadd: Hans Tolvsens K. Aashammer, P. Berthe Kirstine Jensd. Fossum, Ole Tolvsen Aashammer, Halvor Tolvsen Hyni, Anders Wenstøb. HD Kari Wenstøb.

f. 16/3-1834. dbt. 19/5-1834. Johannes Mathiassen under Tufte og Anne Andersdatters Mathias. Fadd: Ole Gaasehølens Enke, P. Gunhild Olsd. Otterholt, Torjus Torjussen Gaasehølen, Ole Olsen Nøglegaard, Halvor Andersen BbKlev.

f. 20/3-1834. dbt. 19/5-1834. Even Abrahamsen under Hyni og Marthe Amundsdatters Maren. Fadd: Anders Ulsvands K., P. Kari Olsd. Fossum, Niels Andersen ib., Lars Abrahamsen af Slemdal, Mads Monsen Fossum. HD Christine Bommen.

f. 23/3-1834. dbt. 19/5-1834. Claus Olsen under Grini og Elen Karine Gundersdatters Elen Clarine. Fadd: Anders Gundersens K. af Skien, P. Aaste Clarine Larsd. ib., Tolv Jørgensen, Jørgen T. Grini og Ingebret S. Grini. HD Marie Wasbrekka.

f. 31/3-1834. dbt. 19/5-1834. Anders Ingebretsen Borgeskoven og Anne Kirstine Olsdatters Anne Marie. Fadd: Ingeborg Haraldsd. af Porsgrund, P. Inger Marie Gundersd. Skoven, Isak Larsen Riis, Torjus Ingebretsen Sanden, Poul Olsen Blegebakken af Skien. HD Gjermund Andersens Enke.

f. 13/4-1834. dbt. 19/5-1834. Even Christophersen Folloug og Elisabeth Olsdatters Christian. Fadd: Halvor Olsen Mustvedts K., P. Marie Olsd. Puttedalen, Christopher Evensen Folloug, Isak Jacobsen Kolkind, Even Olsen Bugodt. HD Mad. Amundsen af Skien.

f. 19/4-1834. dbt. 19/5-1834. John Olsen Skiefjeld under Meen og Ingeborg Isaksdatters Isak. Fadd: Berthe Isaksd. Borrestad, P. Kirsti Olsd. Buer, Isak Isaksen Holmen under Borrestad, Niels Isaksen Kjølnæs, Laers Isaksen ib. HD Ole Hørtas Enke.

f. 9/2-1834. dbt. 19/5-1834. Christian Christensen BrKlev og Ingeborg Nielsdatters Ole. Fadd: Aslak Bergs K. BbKlev, P. Gurine Olsd. ib., Hans Nielsen ib., Ole Laersen ib., Knud Svendsen af Solum. HD Mad. Amundsen.

f. 6/11-1833. dbt. 20/5-1834. Herr Klokker Christen Lund (Aarhuus. G.S.) og Madame Sophie f. Hammers Anette Wilhelmine. Fadd: Moderen selv, Jomfr. Christine Gasmann, Hr. Laers Aarhuus, faderen selv, Organist Isaksen. Herr. HD Klokker Lund.

f. 28/3-1834. dbt. 20/5-1834. Sigvald Anundsen Aarhuus og Dorthea Pedersdatters Anund. Fadd: Ole N. Hynis K., P. Gunhild Ketilsd. Gulsæt, Sivert Anundsen Semb, Ole Pedersen Aarhuus, Johannes Ketilsen Gulsæt. HD Marie Wasbrække.

f. 19/1-1834. dbt. 25/5-1834. Jens Pedersen Mellem Bøe og Jørgine Andersdatters Andreas. Fadd: Niels Jensens K. Fossum, P. Ingeborg Simonsd. Stulen, Ole Pedersen Bøe, Peder Jansen ib., Halvor Rasmussen Jønnevald. HD Anders Ingebretsens Enke.

f. 25/1-1834. dbt. 25/5-1834. Poul Poulsen Follestad og Anne Halvorsdatters Else Marie. Fadd: Christopher Halvorsens K. fra Skien, P. Gunhild Jensd. Follestad, Ole Rasmussen fra Skien, Peder Pedersen ib., Peder Halvorsen. HD Mad. Amundsen.

f. 9/2-1834. dbt. 25/5-1834. Ole Nielsen Oseb. og Berthe Marie Brynildsdatters Niels Benedictus. Fadd: Jens Meyers K., P. Mette Nielsd., Niels Nielsen Lie, Oseb., Hans Ingebretsen og Jacob Ingebretsen. HD G. Augestad.

f. 17/4-1834. dbt. 25/5-1834. Jahn Nielsen Hegna under Meen og Marie Andersdatters Andreas. Fadd: K. Johanne Andersd. Løberg, P. Marie Isaksd. ib., Gunder Stenulfsen Erse under Houen, Isak Andersen Rønningen under Meen, Lars Isaksen Skyer under Løberg(!).

f. 16/2-1834. dbt. 1/6-1834. Ole Olsen Luxefjeld og Karen Olsdatters Ole. Fadd: Thore Knudsens K. Wenstøb, P. Mari Olsd. Luxefjeld, Thore Knudsen Wenstøb, Ole Johannesen Luxefjeld, John Johannesen ib. HD Ole Knudsen Høgli, Luxefjeld.

f. 18/3-1834. dbt. 1/6-1834. Simon Danielsen Jønnevald og Dorthea Pedersdatters Kirsten Dorthea. Fadd: Moderen selv, P. Ingeborg Isaksd. Grini, Faderen selv, Halvor Nielsen Lyngaasen, Hans Grini. HD Hans Grini.

f. 13/1-1834. dbt. 8/6-1834. Skomager Tollef Pedersen Mela og Wilhelmine Bendixens Herman. Fadd: "Helene"(?) Jacobsen Venstøb, P. Karen Borgersd. Fossum, Niels Høyer ib., Rasmus Halvorsen ib., Faderen selv. HD Madame Ødegaard.

f. 9/4-1834. dbt. 8/6-1834. Skrædder Peder Evensen Brekkejordet og Vivika Gundersdatters Inger Andrea. Fadd: Moderen selv, P. Boel Gundersd., Niels Evensen og Gunder Evensen Kleven (BbKlev?), Mathis Solvesen Brækkejordet. HD Madame Jacobsen.

f. 13/4-1834. dbt. 8/6-1834. Tov Johnsen Semb og Maren Halvorsdatters Ole. Fadd: Morten Eriksens K., Wenstøb, Inger Henriksd. Aasen under Semb, Peder Pedersen ib., Niels Tovsen Høysæth og Hans Hansen Semb. HD Marie Wasbrekke.

f. 20/4-1834. dbt. 8/6-1834. John Aslaksen Stulen og Ingeborg Olsdatters Ingeborg. Fadd: Niels O. Aases K., P. Maren Lucasd. Stulen, Arve N. Berberg, Mons M. Hoppestad, Christopher O. Aas. HD Gunhild Aas.

f. 9/4-1834. dbt. 15/6-1834. Erik Wiersen Luxefjeld og Kari Olsdatters Hans. Fadd: Christian Torkildsens K. Luxefjeld, P. Ingvaldsd. Moe, Faderen selv, Rasmus Ekornrød, Ole Olsen Luxefjeld.

f. 20/4-1834. dbt. 15/6-1834. Knud Jacobsen Nordre Frogner og Gro Olsdatters Jacob. Fadd: K. Marthe Jacobsd. Ballestad, Ingeborg Olsd. Sætre, Johannes J. Ballestad, Hans Olsen Sætre, Torjer Olsen ib. HD Hans Bergs Kone.

f. 23/4-1834. dbt. 15/6-1834. Christian Torkildsen Luxefjeld og Kari Olsdatters Karen Marie. Fadd: Aslak Moes K., P. Anne Gulbrandsd. Fjeldet, Aslak O. Moe, Lars Olsen Sætre, Halvor Olsen Sætre.

f. 27/4-1834. dbt. 16/6-1834. Abraham Iversen Follestad og Kirsten Christine Gundersdatters Iver Christian. Fadd: Iver Isaksens K. af Solum, P. Laurentse Gundersd. Fossum, Laers Iversen ib., Laers F. Storm ib., Jacob Eriksen BbKlev. HD Madame Amundsen.

f. 11/5-1834. dbt. 15/6-1834. Niels Sigurdsen Skilbred og Anne Margrethe Zachariasdatters Marthe Gurine. Fadd: Gunhild Andersd. Skilbred, Mari Larsd. ib., Anders Olsen ib., Ole Ellingsen ib., Nils Davidsen Holm.

f.  28/5-1834. dbt. 15/6-1834. Johan Erboe Solvesen Ødesneltvedt og Ingeborg Larsdatters Lars. Fadd: Solve Ingebretsens K., Grini, Inger Larsd. Ødesneltvedt, Johannes Gundersen af Solum, Niels Solvesen Grini, Ener Olsen Sneltvedt.

f. 8/6-1834. (tvillinger) Lars Olsen Ballestad og Marthe Hansdatters Jens. og Anne. Fadd: (Ingen faddere). Død inden Kirken. HD Niels Torsen Ballestad.

f. 1/6-1834. dbt. 22/6-1834. Halvor Ellingsen Sukka og Ingeborg Aslaksdatters Ole. Fadd: Ole Tvetens K., P. Anne Gurine Gregersd. ib., Giert E. Høymyr, Ole P. Skilbred, Jans J. Kikud.

f. 14/6-1834. dbt. 22/6-1834. Christian Davidsen Holm og Margrethe Olsdatters David. Fadd: Anne Marie Davidsd. Hoppestad, Maren Rasmusd. Glenna, Jacob Davidsen ib., Christopher Larsen Hoppestad, Niels Davidsen Glenna.

f. 5/5-1834. dbt. 6/7-1834. Niels Olsen Fossum og Maren Christensdatters Marthe Marie. Fadd: Levor Christensens K. af Solum, P. Marie Olsd. Fossum, Levor Christensen af Solum, Harald Hansen Fossum, Niels Hansen ib. HD Anne Moe.

f. 30/5-1834. dbt. 6/7-1834. Jens Olsen Oseb. og Else Knudsdatters Karen Kirstine. Fadd: Knud Johnsens K. Oseb., P. Karen Knudsd. ib., Knud Andersen, Niels Helgesen, Torger Andersen. HD Gjermund Halvorsens Enke.

f. 16/5-1834. dbt. 6/7-1834. Jens Tostensen BbKlev og Kirsten Tollefsdatters Telephine. Fadd: Inger Marie Tostensd. fra Skien, P. Marthe Nielsd. BbKlev, Solve Sørensen under Fossum, Ingebret Jacobsen BbKlev, Harald Halvorsen af Skien. HD Madame Amundsen.

f. 1/6-1834. dbt. 6/7-1834. Halvor Rasmussen Jønnevald og Maren Dorthea Hansdatters Maren Karine. Fadd: P. Else Hansd. Aakre, P. Karen Jensd. Bøe, John Jacobsen Bøe, Peder Jahnsen ib., Christen Madsen ib. HD Peder Myrens Enke.

f. 14/6-1834. dbt. 6/7-1834. Christen Mikkelsen Doxrød og Berthe Marie Olsdatters Halvor. Fadd: Halvor Poulsens K. Doxrød, Anne Mikkelsd. ib., Jens Henriksen ib., Tosten Henriksen ib., Jahn Henriksen ib.

f. 16/6-1834. dbt. 6/7-1834. Halvor Larsen Wenstøb og Anne Jacobsdatters Ole. Fadd: Simon Wenstøbs K., P. Kirsten Jensd. af Skien, Peder Pedersen Wenstøb, Ole Andersen Nøglegaard, Ole Tronsen Rising.

f. 22/4-1834. dbt. 13/7-1834. Harald Rasmussen Lie (gaard) og Anne Carine Andersdatters Niels. Fadd: Ole Hansens K. Lie, Wetle Rasmussens K. Augestad, Jacob Nielsen Klep, Ole Eriksen Lie, Rasmus Haraldsen ib. HD Christen Eriksen.

f. 4/5-1834. dbt. 13/7-1834. Andreas Nielsen BbKlev og Kirsten Marie Sørensdatters Niels. Fadd: Peder Knudsens K. BbKlev, P. Gurine Olsd. ib., Christian Johnsen ib., John Nielsen ib., Svenke Larsen Follestad. HD Gjordemoder Mad. Amundsen.

f. 14/6-1834. dbt. 13/7-1834. Hans Jensen Ballestad og Marthe Marie Jacobsdatters Berthe. Fadd: Abraham Jacobsens K. Ballestad, John Jacobsens K. ib., Hans Jacobsen ib., Jens Olsen ib., Daniel Jacobsen ib. HD John Jacobsen Ballestad.

f. 20/6-1834. Halvor Ingebretsen Doxrød og Anne Marie Eriksdatters Erik. Fadd: (Ikke faddere) Død uden Kirke. HD Afgaaed Skoleholder Ole Isaksen Doxrød.

f. 30/3-1834. dbt. 27/7-1834. Jens Jacobsen under Sølie og Marthe Larsdatters Ingeborg Marie. Fadd: P. Thurine Larsd. Oseb., P. Kirsten Larsd. ib., Knud Larsen ib., Isak Christensen Borge, Jacob Johnsen under Sølie. HD Gjermund Andersens Enke.

f. 5/6-1834. dbt. 27/7-1834. Hans Christensen Wasenden og Sigrid Solvesdatters Anne Andrea. Fadd: Lars Larsen Kjærs K., P. Anne Helene Knudsd. Kleven, Isak Larsen Kjær, Niels Larsen ib., Peder Larsen ib.

f. 12/6-1834. dbt. 27/7-1834. Hans Johnsen BbKlev og Amalia Elisabeth Olsdatters Karen Andrea. Fadd: K. Else Cathrine Lund af Giemsøe kloster, Jfr. Anne Kirstine Olsd. ibid., Tobaksspinder Mathias Thorstensen af Skien, John Olsen ib., Jacob Isaksen Bruun BbKlev. HD Madame Amundsen af Graaten.

f. 17/6-1834. dbt. 27/7-1834. Isak Eriksen Gulsæth og Ragnhild Larsdatters Karen Marie. Fadd: Moderen selv, P. Maren Larsd. Lille Gjerpen, Ole Pedersen Aarhuus, Lars Larsen Gulsæth, Erik Pedersen Frogner.

f. 17/6-1834. dbt. 27/7-1834. Jacob Olsen Fossum og Adamine Hansdatters Karen Gurine. Fadd: Lars Rasmussens K. Fossum, P. Anne Hansd. ib., Halvor Rasmussen ib., Aslak Pedersen og Jens Hendriksen ibid.

f. 19/1-1834. dbt. 3/8-1834. Procurator Søren M. H. Blom, Falkum og Christiane født Kessels Caroline Elise Johanne. Fadd: Madame Susanne Hals, Jfr. Susaane Blom, Kjøbmand Christopher H. Blom, Johan Blom, alle 3 af Skien, Fuldmægtig Borcksenius fra Solum Sogn. HD Stiftsprovst Much.

f. 7/6-1834. dbt. 3/8-1834. Sigurd Halvorsen Langeland under Bratsberg og Elisabeth Olsdatters Karen Kirstine. Fadd: Thor Andersens K., BbKlev, P. Maren Rasmusd. af Skien, Bent Svenkesen Bratsberg, Christen Danielsen S. Brække, Halvor Nielsen Trolsaas af Skien. HD Thor Andersen BbKlev.

f. 15/3-1834. dbt. 3/8-1834. John Olsen Luxefjeld og Dorthe Andersdatters Anders. Fadd: P. Kari Andersd. Luxefjeld, P. Hedvig Olsd. ib., Abraham Olsen ib., Peder Olsen Holm, Bratsberg, Halvor Abrahamsen Hoppestad. HD Ole Knudsen Høglie.

f. 13/7-1834. dbt. 3/8-1834. Christen Olsen under Sølie og Ingeborg Andersdatters Ingebret. Fadd: Hans Andersens K. under Borge, P. Ingeborg Olsd. Oseb., Rasmus Andersen under Borge, Simon Rasmussen Sølie og Gunder Sanna. HD Gjermund Andersens Enke.

f. 5/6-1834. dbt. 10/8-1834. Ole Larsen under Sølie og Maren Gundersdatters Lars. Fadd: Halvor Birketveds K., P. Anne Kirstine Jacobsd. Sølie, John Rasmussen ib., Anders Gundersen Sanna, Peter Christensen, Oseb. HD Hans Ramsaasens Kone.

f. 19/6-1834. dbt. 10/8-1834. Ener Olsen Sneltvedt og Gurine Larsdatters Inger Marie. Fadd: Christen Mikkelsens K. Doxrød, P. Karen Olsd. Sneltved, Lars Gregersen Ødesneltved, Johan Solvesen ib., Anders Olsen Sneltved. HD Gunder Løbergs Kone.

f. 18/7-1834. dbt. 10/8-1834. Daniel Pedersen BbKlev og Gunhild Olsdatters Ole. Fadd: P. Karen Gundersd. af Skien, P. Berthe Christensd. Sneltved, Sivert Pedersen Brække, Torjer Olsen Sætret og Erik Eriksen BbKlev. HD Mad. Amundsen i Graaten.

f. 31/7-1834. John. (Uægte). Pige Thorberg Tovsdatter Løberg og Uk. John Johnsen Steensrød. Fadd: (ingen faddere). Død inden Kirken. HD Ragnhild Løberg.

f. 17/11-1833 (!). dbt. 24/8-1834. Asmus Asmussen Sukes(?) BbKlev og Pernille Marie Pedersdatters Andreas. Fadd: Daniel Pedersens K., P. Ingeborg Pedersd., Christen Eriksen Brænsæter, Ole Andersen Usterud. HD Madame Amundsen.

f. 6/6-1834. dbt. 24/8-1834. Arne Isaksen under Hyni og Ingeborg Madsdatters Gunhild Johanne. Fadd: P. Gurine Isaksd. Hyni, P. Andrea Isaksd. ib., Halvor Tolvsen ib., Johannes Madsen Mela, Ole Andersen BbKlev. HD Mads Jacobsen.

f. 6/8-1834. dbt. 24/8-1834. Ole Olsen BbKlev. og Aslaug Isaksdatters Anne Serine. Fadd: P. Anne Olsd. BbKlev, P. Gunborg Olsd. ib., Anders Jensen Lia, Knud Guttormsen BbKlev, Anders Andersen ib.

f. 6/8-1834. dbt. 31/8-1834. Niels Andersen Bakken og Karen Gunnersdatters Gunner. Fadd: Anders Bekkevalds K., P. Margrete Gunnersd. Rasmaas, Lars Larsen Bakken, Anders Olsen Fossejordet, Mathias Gunnersen Ramsaas. HD Anders Bakkens Kone.

f. 24/7-1834. dbt. 31/8-1834. Niels Helgesen Oseb. og Marie Christensdatters Halvor. Fadd: Jens Olsens K. Oseb., P. Anne Helene Helgesd. ib., Knud Jonsen under Borrestad, Hans Olsen Oseb., Tollov Larsen ib. HD Jermund Myrens Enke.

f. 19/7-1834. dbt. 31/8-1834. Ole Olsen Nøglegaard og Dorthe Nielsdatters Ole. Fadd: Anders Olsens K. Mela, P. Kari Olsd. Nøglegaard, Lars H. Wenstøb, Anders Olsen Mela, Niels Ingebretsen Tufte.

f. 24/4-1834. dbt. 31/8-1834. Haagen Beruldsen under Aas og Anne Kirstine Rasmusdatters Maren. Fadd: Christen Hagans K., P. Inger Pedersd. Aas, Halvor Beruldsen Gaasehølen, Peder Beruldsen Aas, Rasmus Beruldsen Moe. HD Margit Leekaas.

f. 3/8-1834. dbt. 31/8-1834. Hans Rasmussen Frogner og Maren Christophersdatters Karen Christine. Fadd: Solve Rosvalds K., P. Anne Christophersd. under Bøe, Ole Olsen Borge, Hans Isaksen Frogner, Christopher Jørgensen BbKlev. HD Skolelærer Nielsen, Skien.

f. 7/6-1834. dbt. 7/9-1834. Engebret Andersen BbKlev og Ingeborg Christensdatters Christian. Fadd: Lars Christensens K. BbKlev, P. Karen Nielsd. ib., Hans Guttormsen ib., Isak Andersen ib., Halvor Hansen Ramsaas.

f. 17/5-1834. dbt. 7/9-1834. Rønnik Christensen under Foss og Marte Andersdatters Hans. Fadd: P. Marthe Nielsd. Foss, P. Ingeborg Reiersd. Tufte, Hans Jacobsen Berberg, Lars N. Foss, Anders Johnsen Foss. HD Faderen selv.

f. 24/8-1834. dbt. 7/9-1834. Halvor Larsen Haurød og Ingeborg Hansdatters Ingeborg Kirstine. Fadd: Isak Halvorsens K. Dyrkold, P. Maren Halvorsd. ib., Isak Halvorsen ib., Hans H. Kise, Rasmus J. Furuvald.

f. 24/8-1834. dbt. 14/9-1834. Ole Sigurdsen Eriksrød og Anne Christine Nisdatters Andreas. Fadd: Niels Rasmussens Kone af Solum, P. Inger Andersd. Luxefjeld, Sigurd Ersøe (Eriksrød), Nis Nissen Mela, Mikkel Nissen ib.

f. 7/8-1834. dbt. 14/9-1834. Gregorius Aslaksen Stulen og Anne Halvorsdatters Gunild. Fadd: John Stulens K., P. Maren Lucasd. ib., Peder A. Stulen, Mons M. Hoppestad og Isak H. Aas. HD Madame Jacobsen.

f. 15/5-1834. dbt. 14/9-1834. Gunder Halvorsen Aashammer og Anne Jacobsdatters Anne Karine. Fadd: P. Inger Gundersd. Aashammer, P. Karen Kirstine Olsd. ib., Hans Jacobsen ib., Ole Jacobsen ib., Anders J. Wenstøb. HD Peder Myrens Enke.

f. 10/8-1834. dbt. 14/9-1834. Hans Hansen Fossum og Kirsten Olsdatters Inger. Fadd: Lars Iversens K. Fossum, P. Laurine Gundersd. ib., Jan Jansen Fossum, Lars Gundersen ib., Christian Holm, Skien.

f. 10/8-1834, dbt. 21/9-1834. Hans Larsen Meen og Marie Hansdatters Turine. Fadd: Moderen selv, P. Elen Halvorsd. Oseb., Peder L. Meen, Halvor Larsen ib., Halvor Holtung. HD Torgrim Ballestad.

f. 26/7-1834. dbt. 21/9-1834. Ole Jacobsen Oseb. og Inger Maria Rasmusdatters Peder. Fadd: Moderen selv, P. Berte Jensd. Oseb., Faderen selv, Niels Jacobsen Skogsrød, Halvor L. Wenstøb. HD Jermund Myrens Enke.

f. 22/7-1834. dbt. 21/9-1834. Anders Andersen under Nøglegaard og Karen Pedersdatters Karen Andrea. Fadd: Simon Jønnevalds K., P. Inger Pedersd. Foss, Jens Isaksen ib., Søren Christensen Aashammer, Ole Olsen af Skien. HD Peder Myrens Enke.

f. 3/8-1834. dbt. 21/9-1834. Mathias Solvesen Brække N. og Karen Hansdatters Randine. Fadd: Peder Evensens K., P. Margrete Solvesd., Skien, Iver Hansen, Skien, Jon Knudsen ib., Mads Solvesen under Brække. HD Madame Jacobsen.

f. 1/8-1834. dbt. 21/9-1834. Ole Rasmussen under Moe og Ingeborg Torsteinsdatters Turine. Fadd: Paul Aslaksens K. Bøe, P. Maria Rasmusd. Moe, Halvor Skjold Fossum, Jacob Torsteinsen Moe, Ole Torsteinsen ib.

f. 31/8-1834. dbt. 28/9-1834. Halvor Larsen Svartangen og Marthe Margrethe Larsdatters Halvor. Fadd: Knud Andersen Ødegaarden ved Porsgrund og Kone Amborg Kirstine Larsd., Hans Peter Larsen Meen, P. Ingeborg Larsd. Svartangen, Peder Pedersen Meen. HD M. Evensen Eegaasen.

f. 13/9-1834. dbt. 5/10-1834. Ole Johnsen Furuvald og Helvig Gundersdatters Gunder. Fadd: Torberg Gundersd. Kaasa, P. Mari Larsd. Furuvald, Isak Halvorsen Kaasa, Halvor Sørensen Stulen, Lars Halvorsen Pladsen.

f. 29/9-1834. Hans Peter Olsen Oseb. og Maria Iversdatters Ole. Fadd: (Ingen faddere). Afmeldt af Marthe Jensdatter. Døde før Daabens Konfirmation.

f.  4/9-1834. dbt. 5/10-1834. Mads Pedersen Sørbye og Kari Jensdatters Peder. Fadd: Ole Evensen Sørbye, Erik Pedersen Frogner, Gunder Pedersen Tufte, Peder Johnsen Løberg, Margrethe Jensd. Furuvald, Maren Pedersd. Tufte. HD Peder Madsen.

f. 16/7-1834. dbt. 5/10-1834. Envold Johnsen Ekornrød og Margrethe Halvorsdatters Maren Kirstine. Fadd: Thor Rasmussen Kiørbek af Solum, John Olsen Wasbrekken, Andreas Halvorsen Ekornrød, Elen Kirstine Olsd. Ekornrød, Anne Isaksd. HD.

f. 23/8-1834. dbt. 5/10-1834. Isak Halvorsen Bratsbergskoven og Maren Pernille Fredriksdatters Henrikka. Fadd: Lars Thorsens K. af Porsgrund, Fredrikke Fredriksd. af Skien, Lucas Thorsen Skien, Jacob Isaksen Bommen, Christen Halvorsen Mela. HD Peder Drengsens Kone paa BbKlev.

f. 27/9-1834. Skibscapitain Niels Aalborg, Oseb. og Kirsten Solies Marie Nicoline. Fadd: (Ingen faddere). HD Gjordemoder Jmfr. Olsen, men død før Daabens Konfirmation.

f. 8/6-1834. dbt. 17/10-1834. Skibscapitain Jean Borelly Erboe, Oseb. og Maren Margrethe født Bulls Henrik Otto. Fadd: Moderen selv, Jfr. Anne Sommer Erboe, Jfr. Dorthea Marie Erboe, Henrik Andreas Erbøe, Faderen selv. HD Sognepr. Halling i Porsgrund.

f. 10/10-1834. Hans Isaksen Bøe og Aslev Olsdatters Halvor. Fadd: (Ingen faddere). HD Gjordemoder, døde 6 Timer efter.

f. 3/9-1834. dbt. 19/10-1834. Lehnsmand Peder Pedersen Limie og Anne Dorthea Lunds Christen Andreas Lund. Fadd: Skoleholder Hans Isaksen Grinie, Snedker Niels Nielsen i Skien, Garver John Olsen, Skien, Karen Nielsen i Skien, P. Grethe Madsen(?) Lund Limie. HD Klokker C. Lund.

f. 24/4-1834. dbt. 19/10-1834. Anders Wiarsen Myren under Engrav og Elen Berthea Halvorsdatters Torsten. Fadd: Ole Larsen Biørntved i Eidanger, Hans Larsen Meen, Faderen selv, Torstens Moder, P. Anne Wiersd., Eidanger. HD Torgrim Olsen Ballestad.

f. 17/8-1834. dbt. 19/10-1834. Niels Larsen Oseb. og Marie Torkildsdatters Inger Larine. Fadd: Lars Nielsen Gunnerud, Oseb. Ole Jacobsen ibid., Hans Johannesen ib., Anders Hansens K. ib., P. Marie Hansd. ib. HD Gjermund Andersens Enke.

f. 13/4-1834. dbt. 26/10-1834. Niels Jacob Olsen Brekkejordet og Karen Anundsdatters Olavus. Fadd: Lars Nielsen BbKlev, Ingebrecht Johannesen Blegebakken, Svend Johannesen ib., Ragnild Torkildsd. ib., Anne Maria Larsd. ib. HD Christine Bommen.

f. 5/7-1834. dbt. 26/10-1834. Christen Kiøstolfsen Follestad og Birthe Nielsdatters Anders. Fadd: Ole Gulliksen Follestad, Halvor Hansen ib., Niels Nielsen af Skien, Karen Kiøstolfsd. Falkum, Gunild Pedersd. Follestad. HD Gjordemoder Madame Amundsen.

f. 26/8-1834. dbt. 2/11-1834. Niels Olsen BbKlev og Magnild Maria Jensdatters Jens Lauritz. Fadd: Ole Larsens K., BbKlev, P. Jørgine Pedersd. Mauraasen, Hans Aslaksen Brekkejord, Knud Guttormsen BbKlev, Anders Jensen Lien. HD Gjordemoder Mad. Amundsen.

f. 25/10-1834. dbt. 2/11-1834. Christen Andersen Steensaasen og Anne Thronsdatters Thron. Fadd: Christen Olsen Mustvedt, Halvor Olsen Mustvedt, Even Olsen Bugot, Anne Andersd. Mustvedt, P. Maria Isaksd. Røsager.

f. 27/8-1834. dbt. 9/11-1834. Harald Mathisen Aaltvedt og Gunild Thorsdatters Ingebrecht. (Ingebret.) Fadd: Anders Svinholt, Lars Høgseth, Rasmus Andersen, Karen Bradsberg, Gunild Larsd. Aaltvedt.

f. 24/9-1834. dbt. 9/11-1834. Hans Jacob Johannesen S. Brekke og Marthe Marie Nielsdatters Marthe Marie. Fadd: Anne Jacobsd. Brekkejordet, P. Kirstine Christensd. Skien, Hans Jacob Halvorsen BbKlev, Christopher Johannesen Brekkejordet, Ingebregt Johannesen Brekke. HD Gjordemoder Peder Drengsens Kone.

f. 26/9-1834. dbt. 9/11-1834. Lars Halvorsen Bratsberg og Karine Pedersdatters Maren Karine. Fadd: Niels Amundsen BbKlev, Halvor Madsen Ekornrød, Isak Halvorsen Aas, Helge Madsd. Ekornrød, Anne Stiansd. BbKlev. HD Gjordemoder Madame Amundsen.

f. 7/10-1834. dbt. 16/11-1834. Christian Tendrup BbKlev og Anne Karine Ellefsdatters Karen Christiane. Fadd: K. Maren Christensen, P. Ingeborg Hansd. Folloug, Christen Michelsen Bratsberg, Lars Gundersen Fossum, Peder Hansen Kleven. HD Madame Amundsen.

f. 29/10-1834. dbt. 16/11-1834. Niels Nielsen Kleven og Karen Nielsdatters Isak. Fadd: Hans Tollefsen Hougen fra Solum, Jens Andersen Omdalsstrand, Henrik Ellefsen Randsmøe, Jens Nielsen Rulands K. fra Westre Porgrund, P. Berthe Nielsd.

f. 23/9-1834. dbt. 16/11-1834. Niels Abrahamsen Wattenberg og Karen Olsdatters Johanne Sophie. Fadd: K. Sidsel Hansd. Hobæk, Ingeborg Jensd. Holm, Christian Davidsen Holm, Halvor Olsen Mustvedt, Ole Olsen Brekkejord. HD Gjordemoder mad. Jacobsen.

f. 6/10-1834. dbt. 16/11-1834. Torsten Lassesen Dahle, Oseb. og Birgitte Dorthea Eriksdatters Lars Gotfred. Fadd: Niels Eriksens K. fra Brevig, P. Thurine Larsd. fra Porsgrund, Knud Eriksen Oseb., Halvor Gjerrestad, Brevig, Lasse Baltzersen Dahle. HD Gjordemoder Gjermund Halvorsens Enke.

f. 21/10-1834. dbt. 23/11-1834. Engebregt Gundersen Holmen under Borrestad og Gunild Marie Olsdatters Gunder Olaus Christie. Fadd: Inger Dorthea Olsen Graaten, Kirsten Andrea Gundersd. ib. Abraham Gundersen, Lehnsmand Ole Mathisen Tveten, Christen Holmen. HD Klokker Wold i Solum.

f. 24/10-1834. dbt. 23/11-1834. Ole Nielsen under Bøe og Kirstine Johannesdatters Abraham. Fadd: Christen Nielsen under Bøe, Hans Nielsen ib., Christian Nielsen ib., Anne Christophersd. ib., Gunild Johannesd. ib. HD Gunild Johannesd. Bøe.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no