ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert  02.05.2023

 


Løberg 7 - Løberg nordre
Gammelt løpenr. 394bc. Siden Norges matrikkel 1889: 112/7.

Utskilt fra Løberg(6) i 1828.


Kledd tømre fra 1828. Til høyre eldhuset av omtrent samme alder.


Adresse 2000: Løbergvn. 153 og 155, 3719 Skien.

Landskyld: 1 hud 3 skinn (1 hud = 12 skinn).

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet.
"Udløsningsskjøde fra Gunder Thomassen med fler til Jon Torbjørnsen for 800 rdl. for dette brug, dateret 27de April, thinglæst 7de Mai 1828."

Bonde, selveier
John Torbjørnsen Løberg
fra N. Løberg(6) dpt. 6/3-1808 d. 13/10-1828, s.a. Torbjørn Jensen Løberg fra Gjerstad.
Eier 1828. Ugift.

Ved Johns død, ble det av presten skrevet: ”Druknede sig selv i et kjærn i Skoven. Sindsforvirring af drikfældighed.”

3/11-1828      JOHN THORBJØRNSSEN LØBERG           Bamble Skifteprotok. nr. 16, s. 264a.
Løberg         - død mellom 13. og 28.okt. -        
               Arvinger:
               Avdødes mor og søstre:
               1. Mora Ragnhild Sondresdtr. g.m. Gunder Thomassen Løberg og bor på Løberg.
              
2. Berthe Thorbjørnsdtr. g.m. Nils Thorbjørnssen Marker.
               3. Gurine Thorbjørnsdtr. g.m. Even Nilssen.

Brt: 515 - 1 - 16
Net: 154 - 3 -  4.
Jordegods: 1 hud 3 skind i nordre Løberg, taksert for 500 spd.
Se også skifte etter Even (Eivind) Nielssen Løberg.

13/10-1842     JOHN TORBJØRNSSEN LØBERG        Bamble Skifteprot. nr. 18 side 304 og nr. 24 side 10b.
Løberg         (Skiftet påbegynt for flere år siden).
               Arvinger: Mora og avdødes søsken:
              
1. Mora Ragnhild Sondresdtr. g.m. Gunder Tomassen Løberg.
               2. Berthe Torbjørnsdtr. g.m. Niels Torbjørnssen Løberg.
              
3. Gurine Torbjørnsdtr. enke etter Jon Nielssen (hvis bo er under behandling). Laugverge: Hans Guthormssen.
               4. Halvbror Torbjørn Gunderssen Fahret, myndig.
               5. Halvbror Jens Gunderssen Rønningen, myndig.
               6. Halvbror Sondre Gunderssen, myndig.
               7. Halvbror Thomas Gunderssen 19 1/2 år. Kurator: Broren Torbjørn Gunderssen.
               8. Halvsøster Marie Gundersdtr. ugift, tjener hos prokurator Peterssen.
Brt: 542 - 0 - 0
Net: 160 - 1 - 5.
Jordegods: 1 hud 3 skind eller 4 skylddaler 2 ort 16 sk. av gd. nordre Løberg, matr.nr.17, nytt nr.120, takst 500 spd.
 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 530. Digitalarkivet.
"Hjemmelsbrev i det den 9de Decembr. 1842 sluttede skifte Efter John Torbjørnsen, hvorefter denne Grunden er tillagt Niels Thorbjørnsen,
dateret 6te, thinglæst 10. Januar 1843."

Bonde, selveier
Nils Thorbjørnsen Løberg
(Nels Loberg Nelson) fra Marker(C) under Grini dpt. 28/5-1797 d. i Wisconsin, USA, s.a. Thorbjørn Nilsen Marker.
g. i Gjerpen 20/4-1824 m. Berthe Torbjørnsdatter fra N. Løberg(6) dpt. 7/12-1799 d. i Wisconsin, USA., d.a. Torbjørn Jonsen Løberg fra Gjerstad.
Forlovere: "
Thor Olsen Løberg, Hans Jacobsen Bommen."
1. Thomas Nilsen f. 8/6-1824 på Bratsbergkleiva.
2. Simon Nilsen f. 4/10-1825 på Bratsbergkleiva g. i Amerika med
Serena Omit.
    Barn 1. Johan S. Loberg f. 21/9-1860 i Iola g. 1884 m. Flora Nelson, d.a. Jerome Nelson. Bodde i Amherst, Wisconsin.
3. Tharand Nilsdatter f. 25/3-1827 (hjemmedøpt 9/4-1827, dpt. i Skien krk. 18/5-1828).
4. Ragnild Nilsdatter f. 25/3-1830.
5. Anne Maria Nilsdatter f. 18/10-1832 på Løberg.
6. John Nilsen Loberg (John Nelson) f. 10/4-1836 g. i Amherst m. (enke?) Anne Marie Knudsdatter Skowen fra Bratsberg(17) f. 25/1-1836, d.a. Knud Larsen.
    John Nelson Loberg kjøpte en eiendom i Amherst i 1863.
    Barn 1. Nels Loberg f. 18/2-1860 g.m. en lærer i Alban skole, Dena Boe.
    Barn 2. Carl Loberg f. 3/2-1864 g.m. Ingeborg Marie Gurholt.
    Barn 3. Anton Loberg f. 25/8-1866 g.m. Gusta Grothe.
    Barn 4. Anna Loberg f. 1/9-1868 g.m. Theodore Johnson.
    Barn 5. Emma Loberg f. 5/10-1871 g.m. Benjamin Anderson f. 4/12-1870.
    Barn 6. Ida Loberg f. 17/9-1875 g.m. Henry Nelson.
    Barn 7. Julius Loberg f. 1880 g.m. Marie Ingebretson. Julius overtok barndomshjemmet i Amherst i 1918. Hans sønn Johan f. 1902 overtok gården i 1957 og var fremdeles
    i Lobergfamiliens eie i 1979. (Info: My good friend Lorna Mandt Robertson).
7. Johan Nilsen f. 2/8-1837 d. 19/12-1920 g. i Amherst, Wisconsin 11/10-1859 med Anne Marie Knudsdatter fra Myren under Bratsberg. Han var medlem av
    ”Den Norske Synodes Kirkeraad”. Bodde i ”Indilandet”, Wisconsin. Farmer fra 1859. Han var med i den Amerikanske borgerkrig. Se nedenfor.
8. Kirsten Maria Nilsdatter f. 20/9-1840 på Løberg g.m. Ole Waller (Ollie Waller). Etterkommer: Debbie Thompson i Iola, Wisconsin.
9. Nils Nilsen f. 14/11-1845 på Løberg.
Bruker 1832. Eier 1843.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Niels Torbjørnsen BbKlev og Berthe Torbjørnsdatters Thomas: Anders Jacobsens kone Bratsb.kl., pige Gurine Torbjørnsd. Løberg, Isak Jacobsen af Skien, Anund Isaksen Løberg, Johan Torbjørnsen Løberg.
F.f. Niels Torbjørnsen BbKlev og Berthe Torbjørnsdatters
Simon: Jørgen Markers kone, pige Mari Torbjørnsd. af Skien, Ole Torbjørnsen Marker, Peder Olsen Lunde, Even Nielsen Bratsbergkl.
F.f. Skien. Arbeider Niels Torbjørnsen og Berthe Totbjørnsdatters
Tharand: Hege Torbjørnsd., Ingeborg Larsd., Jørgen Torbjørnsen, Simon Torbjørnsen, John Torbjørnsen.
F.f.
Niels Torbiørnsen Løberg og Berthe Torbiørnsdatters Ragnhild: Even Nielsens K., Løberg, P. Kirsten Torbiørnsd. Marker, Torbiørn Gundersen Løberg, Jens Gundersen ib., Ole Jensen ib. HD Gunder Løbergs K.
F.f. Niels Torbjørnsen Løberg og Berte Torbjørnsdatters 
Anne Marie: P. Anne Andersd. af Skien, P. Karen Jensd. Løberg, Jens Olsen ib., Gunder Thommesen ib., Torbjørn Gundersen ib. HD Gunder Løbergs Kone.
F.f.
Niels Torbiørnsen Løberg og Berthe Torbiørnsdatters John: Gurine Torbiørnsd. Løberg, P. Maria Gundersd. ib., Gunder Torbiørnsen, Even Nielsen, Ole Jensen, Alle paa Løberg.
F.f. Niels Torbiørnsen Løberg og Berthe Torbiørnsdatters 
Johan: Lars Johannesens Kone, Kirsten Torbiørnsd. und. Løberg, P. Marie Gundersd. ib., Niels Anundsen ib., Thomas Gundersen Løberg, Rasmus Pedersen Blegebakken.
F.f. Niels Thorbiørnsen Løberg og Berthe Thorbiørnsdatters 
Kirsten Maria: Even Nielsens Kone, Gurine Thorbiørnsd. Løberg, P. Marthe Olsd. ib., Ole Jensen ib., Even Olsen ib., Jacob Bentzen ibid.
F.f. Niels Thorbiørnsen N. Løberg og Berthe Thorbiørnsdatters 
Niels: Ole Jensen Løberg og Kone Gunild Larsd., pige Tarand Nielsd. do., Simon Nielsen do., Jacob Jacobsen do.

Denne familien bodde en stund i et hus på Bratsbergkleiva i nærheten av Bomhovet. Han ble en gang nevnt som
Nils Thorbjørnsen Bommen, mens de bodde på Kleiva.

”Føderaadsmennesker” som bodde her i 1835:
Gunder Thommasen f. ca. 1778 og Ragnild Sondresdatter f. ca. 1778. Se N. Løberg(6).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

394

Løberg nordre

Gunder Thomassen, Even Nielsen, Niels Thorbjørnsen

1 hud 3 skind

4 daler - 2 ort - 16 skilling

Hele familien emigrerte til N. Amerika i mai 1849. Reiseruten var seilskute fra Skien eller Porsgrunn til New York.
Deretter båt til Albany i Canada, Erie kanalen til Buffalo og igjen båt til Milwaukee, Wisconsin.
De kom først til Ashippun i Dodge county. Senere bar det nordover med oksekjerre til byen Scandinavia. De bodde
en tid i Iola, men kom siden til Amherst, Wisconsin hvor de ble boende.


"Nels and Berthe Loberg Nelson settled at Cherry Hill in 1849." Foto: Arkivert ved Ashippun History Committee, Ashippun, Wisc., USA.

Kilde: http://vesterheim.org/CivilWar/db/n/nel/006760.html
Johan Nelson (Loberg):
WISCONSIN 46th Infantry Company B. Residence: Amherst, Portage County, Wisconsin. Born “Johan Nielsen Løberg” on 2 Aug 1838 at Gjerpen, Telemark, Norway, son of Niels Torbjørnsen Løberg and Berthe Thorbjørnsdatter. He came to America with his parents and six siblings on “Valhalla”, which sailed from Skien, Telemark, 2 Jun 1849 and arrived in New York on 11 Aug 1849. They came to Ashippen Township, Dodge County, Wisconsin. Johan was married on 11 Oct 1859 to Anne Marie Knudsdatter Bratsbergskougan (1836-1921). Eleven children. Johan and Anne moved about 1860 to Portage County. Civil War: Farmer. Age 27. Married. Gray eyes, brown hair, light complexion, 5’10”. Enlisted for one year on 7 Feb 1865 at Amherst. Enlistment credited to Alto, Fond du Lac County. Mustered 22 Feb 1865 at Madison, Wisconsin. Bounty $100, $33.33 paid. Private. On detached service at railroad blockhouse 38 since 20 Jun 1865. Mustered out with this Company on 27 Sep 1865 at Nashville, Tennessee. Post war: He died 19 Dec 1920.
Sources(kilder): (WHS Series 1200 box 186-3,17; red book vol 51) (Naeseth-Hedberg ’49-2393) (Ulvestad p 308).

Nils (Torbjørnsen) Loberg var med i den Amerikanske borgerkrig og tjenestegjorde i ”Company B, 47th Wisconsin,
Volunteers Infantry” fra Amherst.
 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri Panteregister nr. IV 4a, folie 84. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Torbjørnsen til Karl Chr. Holm paa anpart af dette brug, dat. 27. dec. 1848, thinglæst 11. jan. 1849."


Karl Chr. Holm.
Eier 1849.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri Panteregister nr. IV 4a, folie 84. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Karl Chr. Holm til Peder Johnsen, dat. 3. april, thingl. 5. mai 1852."

Bonde, selveier
Peder Jonsen Løberg
fra M. Løberg(A) f. 25/6-1811 d. 5/3-1881 på Løberg, s.a. Jon Svendsen Løberg.
g. i Gjerpen 5/7-1839 m. Karen Jensdatter fra N. Løberg(6) "Labakke" f. 1/5-1816 d. 22/10-1895 på Løberg, d.a. Jens Olsen Løberg.
1. John f. 5/9-1839 d. 17/9-1839 på Løberg.
2. Karen Maria Pedersdatter f. 27/1-1841 g.m. John Torgersen Frogner. Se Frogner(8).
3. John f. 19/8-1843 d. 10/8-1846 på M. Løberg.
4. Jens Pedersen f. 14/2-1846. Se nedenfor.
5. Johanne Pedersdatter (tvilling) f. 15/5-1848 g.m. Anders Einarsen. Se Sørbø(3).
6. Maren Pedersdatter (tvilling) f. 15/5-1848 d. 21/6-1865 på Løberg.
7. John Pedersen Løberg f. 15/5-1851. Bodde på Follestad i Skien.
8. Peder f. 14/10-1853 d. 30/12-1865 på Løberg.
9. Berthe Pedersdatter f. 11/5-1856 g.m. Johan Olaves Nilsen Ballestad. Se Ballestad(12).
10. Christian Pedersen f. 4/3-1861.
Eier 1852.

F.f. Peder Johnsen Løberg og Karen Jensdatters John: (Ingen faddere). HD (Hjemmedøbt) af Gunder Løbergs Kone. Dødt før Hjemmedaabens Konfirmation.
F.f. Peder Johnsen M. Løberg og Karen Jensdatters 
Karen Maria: Ole Jensens Kone Gunild Larsd. Løberg, P. Marthe Johnsd. ib., Johannes Halvorsen Bøhle, Johan Solvesen Øde-Sneltvedt, Gunder Pedersen Sørbøe.
F.f. Peder Johnsen M. Løberg og Karen Jensdatters 
John: Ole Jensens Kone Gunild Maria Larsd. Løberg, P. Anne Maria Pedersd. i Skien, Johannes Halvorsen Bøhle, Johan Solvesen Øde-Sneltvedt, Gunder Pedersen Sørbø.
F.f. Peder Johnsen M. Løberg og Karen Jensdatters 
Jens: Gunder Pedersens Kone Berthe Johnsd. Sørbøe, pige Maria Olsd. do., Johannes Halvorsen Bøhle, Ole Jensen Løberg, John Olsen Sørbøe.
F.f. Peder Johnsen Løberg og Karen Jensdatters 
Johanne: Johan Solvesens Enke Marthe Johansd. Øde-Sneltvedt, pige Maria Anne Anundsd. Ballestad, Gunder Pedersen Sørbøe, Even Olsen do., Torger Johnsen Kikut.
F.f. Peder Johnsen Løberg og Karen Jensdatters 
Maren: Ole Jensen Løberg og Kone Gunild Larsd., pige Maria Olsd. Sørbøe, Johannes Halvorsen Bøhle, Ole Kittilsen Løberg.

Peder overtok gården M. Løberg(A) etter sin far i 1839 og kjøpte denne gården i 1852.
De bodde her i 1865. Ingen tjenestefolk her da.

Peder J. Løberg kjøpte i 1873, gården Sneltvedt(1) som han aldri bodde på, men han drev jorda der.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

394b

Løberg nordre

Peder Johnsen

2 daler - 0 ort - 9 skilling

1875: Tjenestepike Anne Karine Jacobsdatter f. 1860 i Skien. Buskap: 2 hester, 5 kuer, 4 kalver, 6 sauer og 1 gris.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri Panteregister nr. IV 4a, folie 84. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Peder Johnsens enke og arvinger til søn og medarving Jens Pedersen paa dette brug m.m. for kr. 4.930,
dat. 1., thingl. 18. febr. 1882."

Bonde, selveier
Jens Pedersen Løberg
herfra f. 14/2-1846 d. 9/8-1916, s.a. Peder Jonsen Løberg.
g. i Gjerpen 27/11-1874 m. Maria Anne Andersdatter fra S. Sneltvedt(A) f. 11/1-1854 d. 6/12-1904, d.a. Anders Olsen Sneltvedt.
Forlovere: "Jon T. Frogner og Ole A. Sneltvet."
1. Johanne Petrea Jensen Løberg f. 1878 g.m. Edvard Løberg. Se Sneltvedtv. 389 under Løberg.
2. Karen Marie Jensen Løberg f. 5/5-1881 g.m. Johan Rønningen. Se Løberg(3) ”Rønningen”.
3. Peder Jensen Løberg f. 22/5-1884. Se Løberg(25) ”Fædraheim”.
4. Anders Løberg f. 21/3-1887. Emigrerte til Amerika (Wisconsin) som 19-åring den 10/8-1906.
5. Johan Jensen Løberg f. 16/4-1890. Overtok gården.
6. Olga Jonette Løberg f. 17/8-1895 g.m. Hans Riis Follaug. Se Follaug(9).
Eier 1882.

F.f. Jens P. Løbergs datter Olga: Inga Ballestad i Skien, Petrea Jensd. Løberg, Johan Nilsen Ballestad, Karl Andersen Bugodt.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

112

7

394bc

Løberg

Løberg nordre

Jens Pedersen

2 daler - 2 ort - 0 sk.

5 mark 35 øre

Løberg(24) ble utskilt herfra i 1899 (jord) og solgt til Olaus L. Løberg på Leppen.
Jens Pedersen Løberg utskilte Løberg(25) ”Fædraheim” i 1900.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

112

7

Løberg

Løberg nordre

Jens Pedersen

2 mark 97 øre

112 25 Løberg Fedraheim Jens P. Løberg 3 mark 44 øre

Se folketellingen 1910.

Bonde, selveier
Johan Jensen Løberg
herfra f. 16/4-1890 d. 26/3-1964.
g. i Gjerpen 10/9-1919 m. Hilda Sofie Kleven fra Kleven(10) f. 13/2-1900 d. 3/7-1985, d.a. Isak Olsen Kleven.
1. Jens J. Løberg f. 17/12-1919. Se nedenfor.
2. Ingrid Sofie Løberg f. 8/9-1921 g.m. Hein Kaas Gaathaug. Se Mustvedt(2).
3. Mary Løberg f. 3/4-1926 d. 1/1-2020. Gravlagt på Tørmo i V. Porsgrunn. G.m. Helge O. Slåen f. 30/4-1919 d. 3/4-2001. Gravlagt på V. Porsgrunn.
    Barn 1. Berit Slåen g.m. Bjørn Lilløy.
    Barn 2. Helge Slåen f. 1948 overtok denne gården etter sin onkel Jens.
    Barn 3. Ivar Slåen g.m. Tove Jørgensen.
    Barn 4. Karin Slåen g.m. Pekka Heimonen.
    Barn 5. Inger Slåen g.m. Kjell Johnsen.
4. Kjell Løberg f. 30/6-1931 d. 21/6-2002 g.m. Elsie Grethe Andersen f. 2/10-1938 d. 20/1-2004. Gravlagt i Siljan.
Eier 1916.

Signe Johanne Løberg f. 28/11-1908 fra Løbergmyra(C), mistet sin mor tidlig. Hun vokste opp her.
Hun ble g.m. Anund Anker Stensåsen. Se Steinsåsen under Sørbø.

Kilde: ”Norske Gårdsbruk” 1954.
Våningshuset er oppgitt til å være bygd i ca. 1860, bryggerhuset er like gammelt og uthuset ble oppført i 1899.
Gårdens besetning i 1954: 2 hester, 8 kuer, 3 kalver, 4 griser, 1 sau og 15 høner. 

”Pers-hytta” seter hører til gården (Løbergseter). Setra ligger like ved de to Rustan setrene. Husene på setra skal
være særdeles gamle. De er trolig oppført like etter at de to Gjerstad-karene kom og kjøpte hele Løberg nordre.
De kom i 1777. Se N. Løberg(6) "Labakke".


Løbergseter har vært i denne gårdens eie siden 1852. Foto: Herman E. Timm fra 1910-20-åra.

Andre eiere av gården og Løbergseter:
Kristian Sletteberg
g.m. Inga Brenne fra 1932-1936.
Hein Kaas Gaathaug
fra Mustvedt(2) fra 1936-1954. Se Mustvedt(2).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

7

Løberg nordre

Ingrid J. Løberg

2 mark 48 øre


Bonde, selveier
Jens J. Løberg
herfra f. 17/12-1919 d. 24/1-2000.
g. 19/5-1956 m. Signe Margrete Øvrum f. 3/11-1928 d. 31/1-1992, d.a. Lars August Øvrum.
Eier 1954.

Ingen barn.

Jens Løberg ble på 40-tallet valgt inn i Styret "Sneltvedt Santalmisjon" og seinere i "Sneltvedt Indremisjon".
Der var han også formann i en periode. Hans nevø Helge Slåen overtok gården i 1992.

Mekaniker, bonde, selveier
Helge Slåen
fra Porsgrunn f. 1948, s.a. Hølje Slåen og Mary f. Løberg (herfra).
g.m. Signe Liv Vesterdal f. 1954.
1. Monica Slåen f. 1974.
2. Svein Gøran Slåen f. 1975.
Eier 1992.


Løberg bnr 7 "N. Løberg". Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter tillatelse.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012. Alle teiger.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012. Hovedgården og "heia" mot nord-øst.
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no