ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 22.11.2023


Sneltvedt(1) til høyre, Sneltvedt(2) til venstre, 17.mai 1961.
Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkivert: Telemark museum, Skien.
 


Sneltvedt 2 - Sneltvedt søndre
Gammelt løpenr. 399b. Gnr 115 bnr 2.

Utskilt fra Sneltvedt(1) i 1873.

Adresse i dag: Sneltvedtv. 328, 3719 Skien.

G.br., selveier, tømmermann (tømrer)
Gunnar Johnsen Sneltvedt
(Gunnar Sneltvedt) fra Rønningen nordre under Løberg f. 16/12-1845 d. 7/1-1927, s.a. husmann Jon Gundersen.
g. 30/3-1876 m. Seriane Nilsdatter fra Ballestad(12) ”Myren” f. 24/1-1852 d. 21/11-1884, d.a. Nils Johnsen Ballestad. Hun var født på Brånan under Ballestad.
Forlovere: "Jens Pedersen Løberg og Johan Nilsen Ballestad."
1. John Gundersen f. 21/12-1876. Overtok gården.
2. Nils Gundersen f. 5/12-1879. Se Sneltvedt(33) "Nordbø" Han skrev seg for Nils Nordbø.
3. Karen Marie f. 17/2-1884 d. 1885.
Br. 1873.

Gunnar Sneltvedt, som han skrev seg for, bodde på Løbergrønningen i 1876 da han giftet seg.
Han bygde selv nye hus her.

Kilde: Varden januar 1927.

Gunnar J. Sneltvedt (1845-1927).


Dødsfald
.
En kjendt og agtet Gjerpen-sokning Gunnar Johnsen Sneltvedt er inat avgaat ved døden efter nogen maaneders sykeleie, 81 aar gammel. Han var født paa Rønningen under Løberg i Gjerpen og har været litt av hvert. I sin opvekst var han sammen med sin far som tømmerarbeider og opførte bl.a. Hofgaards hovedgaard paa Løberg og den store uthusbygning paa Bratsberg hovedgaard, som blev kasseret efter branden for flere aar siden. Han var en dygtig gaardbruker og nyrydningsmand og har lagt mange maal udyrket jord under gaarden.
Han bodde i de sidste 20 aar hos sin ældste søn John Gundersen Løberg (Sneltvedt!). Den gamle hædersmand efterlater sig mange venner i Gjerpen.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

399b

Sneltvedt søndre

Gunder Johnsen

1 daler - 0 ort - 22 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

115

2

399b

Sneltvet

søndre

Gunder Jonsen

2 - 0 - 14

3 mark 05 øre

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

115

2

Sneltvet

Sneltvet søndre

Gunder Johnsen

3 mark 05 øre

G.br., selveier
John G. Sneltvedt
herfra f. 21/12-1876 d. 28/5-1965.
g. 16/9-1905 m. Maren Olava Isaksdatter fra Røsaker(1) f. 20/5-1883 d. 23/9-1974, d.a. Isak Eivindsen Røsaker.
Forlovere: Anders Løberg i Skien og Olav Bugodt.
1. Sigurd Sneltvedt f. 26/4-1906 d. 12/2-1977 g. 28/12-1935 m. Margit Kostveit fra Vinje f. 19/6-1908 d. 29/10-1986. Bodde på Moen under Gulset.
    Sigurd vokste opp på Moen under Gulset.
2. Georg Sneltvedt f. 24/7-1907 d. 26/9-1979 g. 19/9-1922 m. Margit Andersen fra Bamble d. 4/10-1990. Drosjeeier.
    Bodde i Sneltvedtv. 7 på Frogner. Kun en sønn: Lærer Finn Sneltvedt.
3. Ida Olette Sneltvedt f. 25/3-1909 g.m. Alfred Stensåsen. Overtok gården.
4. Andreas Sneltvedt f. 27/2-1911 d. 1988. Bodde i Furuheimv. 19 på Borgestad.
5. Johannes Olaves Sneltvedt f. 2/11-1912. Se Rising Terrasse 24.
6. Kristian Martinius Sneltvedt f. 1/7-1914. Bodde i Ekornrødv. 1 på Bøle. Hadde melkeruta i Gjerpen før Haugseter.
7. Mathilde Marie Sneltvedt f. 11/3-1916 g.m. Henry Haugen f. 28/9-1914 d. 8/11-1991. Se Griniv. 1.
8. Ester Helene Sneltvedt f. 24/10-1917 d. 6/12-1986 g. 12/3-1937 m. Fritjof Adolfsen d. 24/7-1979. Bodde i Siljan.
    Barn 1. Inger Lise Adolfsen.
     Barn 2. Randi Adolfsen.
9. Isak Sneltvedt f. 27/11-1919 d. 19/4-1994 g. 28/6-1947 m. Maren Debora Jenssen fra Gråten f. 24/5-1924 d. 27/11-2011. Lastebilsjåfør, siden bussjåfør. Bodde i Kjørbekkveien. Ingen barn.
10. Sofie Algjerda Sneltvedt (Sofie Sneltvedt) f. 1/5-1921 d. 4/9-2001 g. 13/1-1945 m. Rolf Andersen fra Bakken f. 11/10-1919 d. 14/7-1993, s.a. Ole og Gurine Andersen på Bakken i Skien.
      Barn 1. Gerd Andersen.
      Barn 2. Tove Andersen.
11. Asbjørn Sneltvedt f. 14/1-1923 d. 5/10-1983 g.m. Ruth d. 12/8-1971. Bodde i Duestien. Ekteskapet oppløst. Jobbet ved NSB.
12. Otto Sneltvedt f. 16/5-1924. Se Rising Terrasse 46
13. Oskar Sneltvedt f. 13/8-1926 d. 6/3-1998. Bodde i Vadrettskogen under Gulset.
Br. 1907.

Se folketellingen 1910

G.br., selveier
Alfred Stensåsen
fra Sørbø(1) "Stensåsen" f. 14/8-1905 i Solum d. 3/9-1993, s.a. Andreas O. Kjønaas.
g. 20/10-1934 m. Ida Olette Sneltvedt herfra f. 24/3-1909 d. 25/5-1987.
1. Jonn Andreas Stensåsen f. 22/6-1935. Se nedenfor.
2. Anne Marie Stensåsen ”Mia” f. 1937 g.m. Martin Haugseter. Se hus under Skyer(13).
3. Reidunn Margrethe Stensåsen f. 1946 g.m. Jens Gunnar Rosland. Bosatt i Bamble.
Br. 1941.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

115

2

Sneltvedt søndre

Alfred Stensaasen (Stensåsen)

3 mark 03 øre


G.br., selveier

Jonn Andreas Stensåsen
herfra f. 22/6-1935 d. 14/4-1984.
g.m. Karen Kristine Larsen fra Solum f. 29/7-1929 d. 5/5-1988.
1. Marianne Stensåsen f. 1959 g. 1983 m. Jan Steinar Thingstad.
2. Jorunn Stensåsen f. 1961 g.m. Ole Bjørn Skoftedalen. Overtok gården.
3. Ingjerd Stensåsen f. 1964 g. 1986 m. Ove Bjørn Strand. Bodde i det nye innhuset etter foreldrene.
Br. 1974.

Fra Grunnboka: "Andel av Sneltvedtvegen 328 (Gnr 115, bnr 2) er overdradd for kr 250.000 til Jorunn Stensåsen og Ole Bjørn Skoftedalen (21.12.1987)."

Jonn Stensåsen bygde ny enebolig oppe i lia, øst for gården.

Selveier
Jorunn Stensåsen herfra f. 1961. 
g.m. Ole Bjørn Skoftedalen f. 1956.
1. Jarle Skoftedalen f. 1985.
2. Vetle Skoftedalen f. 1990.
Br. 1987.

Fra Grunnboka: "Andel av Sneltvedtvegen 328 (Gnr 115, bnr 2) er overdradd for kr 930.000 fra Ole Bjørn Skoftedalen til Jorunn Stensåsen (19.03.1996)."

Selveier
Jorunn Stensåsen herfra f. 1961.
Br. 1996.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no