ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Båserød
Gård nr. 96 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til post@gamlegjerpen.no  ved Gard Strøm.Oppdatert 14.05.2024

 


Båserød 1
Gnr 96 - bnr 1. Gammelt løpenummer 371. Siden Norges matrikkel 1889: 96/1.

Delt fra hovedbølet i 1776.

Landskyld 1776: 6 skinn (1/2 hud).

Adresse i dag: Løbergv. 563, 3719 Skien.

G.br., selveier

Peder Gundersen
fra Båserød dpt. 19/5-1750 bg. 11/7-1813. ”Peder Gundersen Baaserøed 63 aar.”, s.a. Gunder Larsen.
trolovet 29/4-1780 m. Maren Margrethe Solvesdatter fra Gulset(B)
dpt. 3/10-1762 d. 24/7-1834, d.a. Solve Aslaksen Gulset.
1. Karen Pedersdatter dpt. 4/3-1781 g.m. Daniel Hansen fra Ballestad. Se Båserød(2).
2. Solve dpt. 25/8-1782 bg. 3/1-1798 i Kodal, Andebu.
3. Gunder dpt. 13/2-1785 bg. 11/9-1791 i Kodal, Andebu.
4. Lars dpt. 23/9-1787 bg. 16/3-1788. ”Peder Baaserøes s. Lars 1/2 aar.”
5. Anne Pedersdatter dpt. 11/3-1789 g.m. enkemann Amund Jensen. Se Brånan under Ballestad.
6. Gunder Pedersen dpt. 30/10-1791 i Kodal, Andebu. Overtok gården.
7. Isak Pedersen dpt. 23/2-1794 i Kodal, Andebu. Se Follaug(8) "Kolkinn".
8. Lars dpt. 18/9-1796 i Kodal, Andebu bg. 18/8-1799. ”Peder Gunderssøns db. Lars - f. Baaserøe 2 11/12 aar.”
9. Solve dpt. 6/10-1799 bg. 27/1-1801. ”Peder Gunderssøns db. Solve f. Baaserøe 1 1/3 aar.”
10. Lars dpt. 27/2-1803 bg. 29/7-1804. ”Peder Gunderssøns db. Lars f. Baaserøe 1 5/12 aar.”
11. Marthe Marie Pedersdatter dpt. 10/3-1805 g.m. Harald Hansen fra Hyni. Se Familie 36 - Fossum 1845.
Eier 1787.

F.f. Peder Gundersen Lies pb. Karen: Lars Baaserøes kone, Martha Olsdatter, Erik Bøle, Lars Hansen, Isak Gundersen.
F.f. Peder Gundersen Baaserøes db. Solve: Erik Bøles kone, Isak Baaserøes kone, Nils Aasterøe, Lars Hansen.
F.f. Peder Baaserøes db. Gunder: Zacharias Lies kone, Anne Eriksdtr., Nils Hansen, Isak Baaserøe, Christen Gundersen.
F.f. Peder Baaserøes db. Lars: Nils Aasterøes kone, Anne Eriksdatter, Erik Bøle, Anders Evensen, Ole Olsen.
F.f. Peder Baaserøes pb. Anne: Ole Olsens kone, Marthe Thorsdtr., Erik Bøle, Nils Aasterøe, Lars Andersen.
F.f. Peder Gunderssøns Solve f. Baaserøe:  Isak Anderssøns k., Live Halvorsdtr., Kittil Sondressøn, Erik Erikssøn, Anders Olessøn.
F.f. Peder Gunderssøns Lars f. Baaserøe: Ole Olessøns k., Karen Pedersdtr., Erik Erikssøn, Kittil Nilssøn, Gunder Isakssøn.
F.f. Peder Gunderssøns Marthe Maria f. Baaserøe: Lars Svartangens k., Karen Pedersdatter, Erik Bøle, Gunder Isakssøn, Nils Nilssøn.

17/2/1817      PEDER GUNDERSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 13, s. 294a.
Baaserød       Arvinger:                            
               Enka Maren Margrethe Solvesdatter og barna:
               1. Gunder Pederssen 25 år.
               2. Isak Pederssen   23 ”
               3. Karen Pedersdtr. g.m. Daniel Hanssen
               4. Anne Pedersdtr.         27 år.
               5. Martha Maria Pedersdtr. 12 ”
               Enkas verge Daniel Hanssen Baaserød.
               Verge for Isak ble Niels Nielssen Hørta.
                --”--   -”- Anne og Marthe: Gunder Isakssen Waasrødkleiva.
Brt: 301 - 0 - 0
Net: 285 - 4 - 3
Jordegods: Gårdparten Baaserød, 5 skind m.b. og hus, verd 250 rdl.

Denne familien flyttet i ca. 1790 til Kodal sogn i Andebu prestegjeld, Vestfold, hvor de bodde på gården Hvitstein.
De kom tilbake hit, trolig våren 1799. (Etter opplysning av Kristian Hunskaar).

Isak Baaserød døper datter Anne 24/1-1790.
F.f.
Isak Baaserøes pb. Anne: Lars Hvalens k., Tore Pedersdtr., Erik Bøle, Lars Olsen.

Peder Halvorsen Baaserøe døper datteren Ragnhild 18/8-1793.
F.f.
Peder Halvorssøns pb. Ragnil fra Baaserøe: Ole Pederssøns k., Live Halvorsdtr., Peder Hanssøn, Engelbert Pederssøn, Even Halvorssøn.

Alf Nilsen døpte sønnen Ole 30/10-1796.
F.f.
Alf Nilssøns db. Ole f. Baaserøe: Isak Anderssøns k., Askjer Tollevsdatter, Kittil og Nils Nilssøn, Nils Tollevssøn.

Matrikkelen 1801: Hele gården 1 hud. Peder Gundersen eide og brukte 10 skinn og
broren Erik Gundersen på S. Bøle brukte 2 skinn.

Båserød(2) ble utskilt i 1808.

G.br., selveier

Gunder Pedersen Baaserød
  herfra dpt. 30/10-1791 i Kodal, Andebu d. 28/10-1842 på Båserød.
g. 28/1-1817 m. Berthe Isaksdatter fra Åsterød dpt. 22/9-1793, d.a. Isak Andersen.
Forlovere: "Daniel Hansen under Meen og Gunder Isaksen Aasterød."
1. Peder (tvilling) f. 10/11-1817 d. 28/9-1818 på Båserød.
2. Isak Gundersen
(tvilling) f. 10/11-1817 d. 12/11-1829.
3. Maren Margrethe Gundersdatter f. 15/12-1820 g. 9/4-1844 m. Peder Christophersen fra Øvrum(10) "Ødegården".
   
Emigrerte til N. Amerika sammen med sin lillebror Peder Gundersen, i april 1844. Hans Danielsen Baaserød med familie reiste samtidig.
4. Peder Gundersen f. 8/11-1830. Emigrerte til Amerika med sin søster og hennes mann våren 1844. Se Presteattest av 25/4-1844.
Eier 1813.

F.f. Gunder Pedersen og Birte Isaksdatters tvillinger Peder og Isak paa Baaserød: Karen Pedersdatter Baaserød, Anne Pedersdatter Baaserød, Daniel Hansen, Isak Aasterød,
      Ole Aasterød. For Isak: Lars Svarttangens k., Anne Christine Gulliksdatter, Hans Olsen Skogsrød, Isak Baaserød, Anun Tollefsen Bøle.
F.f. Gunder Pedersen og Berthe Isaksdatter Baaserøds datter Maren Margrethe: Daniel Ballestads k., p. Sigrid Halvorsdatter Eidanger, Isak Aasterød, John Løkenberg, Mette(Marthe?) Hørta.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

371

Boserød

Gunder Pedersen

5 skind

0 daler - 2 ort - 12 skilling

372  ditto Hans Danielsen 5 skind 0 daler - 2 ort - 12 skilling
373 Et jordstykke Erik Eriksen 2 skind 0 daler - 0 ort - 12 skilling
374 Jordstykket Broten (Braaten) John Olsen 0 0 daler - 0 ort - 6 skilling


27/1-1843      GUNDER PEDERSSEN          Bamble Skifteprot. nr. *)
Baaserød       - selveier -                         
               Arvinger:
               Enka Berthe Isaksdatter og barna:
               1. Peder Gunderssen 12 år.
               2. Maren Gundersdtr.
               Enkas laugverge: Jacob Hanssen Nærum.
               Formynder for Peder: Isak Pederssen Ballestad.
              
----”---- -”- Maren: Gunder Isakssen Waasserødkleiv.
Brt: 292 - 1 - 8

Net: 259 - 2 - 4.
Jordegods: 5 skind eller 2 ort 12 sk. skyld av gd. Baaserød, matr.nr.95,
nytt nr.109, l.nr. 371 m. hus og herl., takst 250 spd.

*) A: BS 18 s.336b. B: BS 22 s.52b. C: BS 24 s.29b.

Peder Gundersen arvet gården etter sin far bare 12 år gammel. Som 14 åring ble gården
solgt og han utvandret til Amerika i 1844.

Anders Hansen ”Kragetoe” på Kråketo kjøpte gården i 1844 av Peder Gundersen som
emigrerte til Amerika. Gården har etter denne tid trolig ikke vært bebodd over lengere tid.
Heretter for det meste brukt til sommerseter.

Jon Olsen g2g m. Ingeborg Isaksdatter bodde på Båserød i 1822 og 1825.
De bodde også andre steder. Se Skifjell(2) "Lille Skifjell".

Båserød var ubebodd i 1845.

Anders Hansens brorsønn, Hans Olsen som tidligere hadde kjøpt Båserød(2), overtok
denne parten etter sin onkel i 1851. Se Båserød(2).

Nils Andersen
på Bekkevold, som giftet seg med enka etter Hans Olsen, overtok begge
disse eiendommene i 1861. Han beholdt Båserød(2), men solgte Båserød(1) i 1864 til
Lars Zakariasen Skifjeld.
Siden da har det ikke vært samme eiere på  begge brukene.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

371

Baaserød

Lars Zachariæsen

0 daler - 2 ort - 21 skilling

372 Baaserød Hans Olsen 0 daler - 2 ort - 20 skilling
373 Baaserød Johannes H. Ballestad 0 daler - 1 ort - 4 skilling
374 Baaserød Simon H. Nygaard 0 daler - 0 ort - 6 skilling

Andreas Olsen Grønnerød kjøpte Båserød(1) i 1884.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

96

1

371

Baaserød

Baaserød

Andreas Olsen

0 - 2 - 12

1 mark 48 øre

96 2 372a Baaserød Baaserød Nils Andersen 0 - 1 - 20 1 mark 07 øre
96 3 372b Baaserød Baaserød Nils Jacobsen Løkenberg 0 - 0 - 16 0 mark 39 øre
96 4 373 Baaserød Baaserød Ole Kr. Eriksen 0 - 0 - 12 0 mark 60 øre
96 5 374 Baaserød Braaten Simon Hansen 0 - 0 - 6 0 mark 13 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

96

1

Baaserød

Baaserød

Andreas Olsen

1 mark 48 øre

96 2 Baaserød Baaserød Vetle Olsen Riis 1 mark 07 øre
96 3 Baaserød Baaserød Nils Jacobsen Løkenberg 0 mark 39 øre
96 4 Baaserød Baaserød Erik Olsen Ballestad 0 mark 60 øre
96 5 Baaserød Braaten Erik Olsen Ballestad 0 mark 13 øre

Johan Haakonsen Ryggen hadde den fra 1913-1919.
Edvard Eriksen
på Ballestad-myra fra 1919. Se Ballestad(12).

Deretter ble plassen solgt i 1930 til Nils A. SøliSøli(1).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

96

1

Baaserød

Nils A. Søli

1 mark 48 øre

96 2 Baaserød Lars Myren 0 mark 03 øre
96 3 Baaserød Johan Nilsen Fløtterød 0 mark 39 øre
96 4 Baaserød Einar O. Ballestad 0 mark 60 øre
96 5 Baaserød - Bråten Einar O. Ballestad 0 mark 13 øre
96 6 Baaserød - Kringsjå Lars Myren 0 mark 02 øre
96 7 Baaserød - Fredly Lars Myren 0 mark 02 øre

Hans sønn, Andreas Søli (Einar Andreas Søli) på Meen(11) overtok i 1972.
Siden har hans datter og svigersønn overtatt.
I dag: Hans Ove Meen. Se Søli(1).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no