ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 30.12.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 3 - Ballestad nordre - Sandbrekke
Gammelt løpenr. 215 c, k.  Siden Norges matrikkel 1889: 65/3 m.fl.

Utskilt fra N. Ballestad(1) i ca. 1834.

Med de gamle husmannsplassene Sandbrekke og Skarpeland.

Adresse i dag: Ballestadv. 43, 3713 Skien.

G.br., selveier
Hans Jensen Ballestad
fra N. Ballestad(D) f. 26/1-1800 d. 8/4-1877 på Ballestad, s.a. Jens Hansen Ballestad.
g1g 6/9-1821 m. Marthe Maria Jacobsdatter fra N. Ballestad(1) dpt. 8/3-1795 d. 23/5-1843 på Ballestad, d.a. Jacob Hansen Ballestad.
Forlovere: Johannes Hansen Ballestad, Hans Jacobsen ibid.
g2g 3/1-1845 m. Ingeborg Helgesdatter fra Haukeråsen under Meen (tvilling) f. 7/2-1816 på Buer(1) i Eidanger d. 9/10-1901, Helge Larsen Buer.
1. Anne Hansdatter f. 25/12-1822 g.m. Erik Nilsen f. 4/1-1824. Se Familie 1 - Borgestad 1865.
2. Karen Hansdatter f. 26/11-1825 g.m. Lars Andersen. Se Fossjordet.
3. Marie Hansdatter f. 13/9-1828 g.m. Isak Eriksen Løberg. Se S. Løberg(A).
4. Maren Hansdatter f. 4/11-1831 d. 29/4-1855 på Nærum. Ugift tjenestepike.
5. Berthe Hansdatter f. 14/6-1834 g.m. tømmermann Reinolt Pedersen. Se Familie 4 - Borgestad 1865.
Barn i 2. ekteskap:
6. Marthe Marie Hansdatter f. 19/8-1845 d. 1929. Ugift.
7. Jens Hansen f. 19/9-1849. Overtok bruket.
8. Lovise Hansdatter f. 10/1-1854 g.m. Ketil Pedersen. Se Ballestad(55).
Br. 1834.

Ingeborg Helgesdatter var i tjeneste på Skyer før hun giftet seg.
Hun var søster til Ellef Helgesen på Haukeråsen.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

215b  

Ballestad nordre 

John Jacobsen 

9 1/4 skinn 

1 daler - 1 ort - 13 skilling 

Gårdmann Ingebret Olsen og Anne Kirstine Knudsdatter fikk ei datter,
Severine Jørgine f. 30/12-1859 på Sandbrekka u. Ballestad.
De er siden ikke å se i Gjerpen kirkebøker eller folketellinger.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

215 b,h,i

Ballestad nordre 

John Jacobsen 

1 daler - 4 ort - 8 skilling 

G.br., selveier
Jens Hansen Ballestad
herfra f. 19/9-1849 d. 15/3-1935, s.a. Hans Jensen Ballestad.
g. 2/12-1886 m. Karen Marie Andreasdatter fra Holla f. 2/9-1863 d. 28/4-1929, d.a. Andreas Jensen Rønningen fra Holla f. 22/2-1835 d. 13/10-1895 og Anne Kirstine Nilsdatter Valøya f. 1840 d. 10/11-1921.
1. Ingeborg Kirstine Ballestad f. 17/3-1887 g. 6/9-1922 m. Nils Kristian Gonsholt fra Siljan f. 12/9-1875 d. 1945.
2. Hans Jensen Ballestad f. 11/10-1889 d. 26/1-1933. Ugift.
3. Andreas Jensen Ballestad f. 23/11-1894. Se Ballestad(51) "Møllerhuset".
4. Jørgen Kristian Jensen Ballestad f. 17/8-1905. Overtok gården.
Br. 1877.

Se folketellingen 1910.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 65

3

215c,k

Ballestad nordre   

Skarpeland og Sandbrekke

Jens Hansen

 0 - 4 - 10 1/2

2 mark 82 øre

G.br., selveier
Jørgen Kristian Jensen Ballestad
(Jørgen Jensen Ballestad) herfra f. 17/8-1905 d. 26/11-1981.
g. 1936 m. Esther Kittilsen fra Bakken under Fossum f. 4/2-1907 d. 20/7-1978, d.a. Simon Kittilsen Bjørndalen.
Br. 1932.

Dette ekteparet hadde ingen barn. Etter at Jørgen døde i 1981, kjøpte Jørgens "tantebarn", Karen Marie Syversen
f. Gonsholt, gården på odel.


Ballestad(3) 1941. Foto skannet etter Porsgrunn Dagblad lørdag 6. desember 1941.


Jørgen J. Ballestad med sine flotte Telemarkskyr ca. 1941. Foto skannet fra Norske Gårdsbruk, Telemark (1955).

Jørgen J. Ballestad beskrev, på 1950-tallet, gårdens grenser slik:
Eiendommen besto av 3 adskilte bruk nr. 3, 66 og 38, hvilke hendholdsvis er ”Sandbrekke”,
”Nederjordet” og ”Liamyra”.

1. ”Sandbrekke”, der våningshusa og driftsbygningene står, grenser i nord til Georg og Lars Gundersen
og Abraham Kløckers eiendom. Mot øst Georg og Lars Gundersen. Mot sør til samme, mot vest til Kløckers eiendom.

2. ”Nederjordet” består av delene ”Skabba”, ”Skarpeland”, ”Meensbråten”, ”Låvangekra”, ”Puttekra”, ”Lillemyr” og
”Tangen” som alle er sammenhengende fra vest mot øst. Grenser fra vest, om nord, til Georg og Lars Gundersens
eiendom, Jacob Eriksens, Hans O. Follaug, Lerkupelva, Nils Gjone, Abraham og Karl Kittilsens, Søren H. Ballestads
og Isak Larsen Ballestads eiendommer.

3. ”Liamyra”: Vest Lerkupelva. Nord, Bernhard O. Ballestad. Øst og Sør, Erik A. Ballestads eiendom.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

65 

3 

Skarpeland og Sandbrække

Jørgen J. Ballestad

2 mark 35 øre

65 38 Liamyren ("Liamyra") Jørgen J. Ballestad 1 mark 07 øre
65 66 Skarpeland ("Nederjordet") Jørgen J. Ballestad 0 mark 61 øre

Ballestad(64) ble utskilt herfra i 1899.
Drevet sammen med Ballestad(38) fra 1897.
Drevet sammen med Ballestad(66) fra 1902.

Som vi ser av kartet nedenfor, er det dessverre ikke mye igjen av hans farsgård i 2011.
Alle de gamle husa er for lengst revet.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.