| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.02.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Løberg søndre A
Landskyld i 1720: 1 ½ hud.

Dette bruket ble siden en del av Løberg(2).

G.br., leilending
Jon Jacobsen Løberg
fra S. Løberg dpt. 29/3-1701 bg. 25/9-1763. ”Jon Jacobsen f. Bradsb.Kl. 66 aar.”, s.a. Jacob Tollefsen Løberg.
g1g 19/9-1723 m. Kirsten Thorsdatter d. ca. sep. 1744. Hun er ikke funnet begravet i Gjerpen kirkebok.
g2g 6/7-1745 m. enke Kirsten Corfitsdatter fra Bratsbergkleiva f. ca. 1700, d.a. Corfitz Jungersen. Se Familie 7 - Kleiva 1711.
Forlovere: Isak Løberg og Halvor Follaug.
1. Maren dpt. 30/4-1724 bg. 22/6-1730. ”Jon Løbergs Maren 6 aar.”
2. Anne dpt. 7/10-1725 bg. 6/1-1726. ”Jon Løbergs Anne, 17 uger.”
3. Nils Jonsen (tvilling) dpt. 25/4-1728.
4. Jacob (tvilling) dpt. 25/4-1728 bg. 23/5-1728. ”Jon Løbergs tvilling Jacob 3 uger.”
5. Gunder Jonsen dpt. 14/1-1731. Konf. 19 år gml. i 1750 med bopel Bratsbergkleiva.
6. Thor Jonsen dpt. 8/3-1733. Se Hauen(A).
7. Maren Jonsdatter dpt. 20/3-1735. Konf. 17 år gml. i 1752 med adresse Løberg.
8. Jacob Jonsen dpt. 31/3-1737. Konf. 19 år gml. i 1756 med bopel Meenseje. Se Gromstulen(B) u. Bø.
9. Abraham dpt. 22/3-1739. Død før mai 1740.
10. Abraham dpt. 1/5-1740 bg. 11/5-1740. ”Jon Løbergs Abraham, 14 dage gl.”
11. Karen Jonsdatter dpt. 7/10-1742 g.m. Rasmus Engebretsen. Se Dyrkoll.
12. Anders Jonsen dpt. 27/9-1744. Se S. Sneltvedt(B).
Barn i 2. ekteskap:
13. Per dpt. 20/11-1746 bg. 20/10-1748. ”Jon Løbergs db. Peder 2aar”.
14. Berthe Jonsdatter dpt. 5/10-1749 g.m. Svend Jørgensen. Se M. Løberg(A).
15. Inger Jonsdatter dpt. 28/1-1753.
16. Jon Jonsen dpt. 8/9-1754. Se N. Løberg(A) ”Stensrød”.
Br. 1723.

F.f. Jon Løbergs Maren: Matis Løberg, Jacob Løberg, Nils Løbergs qvd., Maren Søli.
F.f. Jon Løbergs datter Anne: Jacob Løberg, Isak Løberg, Thomas Løbergs qvd. Ellen, Anne i Prestegaarden.
F.f. Jon Løbergs tvillinger Jacob og Nils: Matis Løberg, Anun Løbergeje, Nils Løberg, Lars Ballestad, Thomas og Isak Løbergs quinder, Gunhild og Maren Løberg.
F.f. Jon Løbergs Gunne: Tomas og Jacob Løberg, Nils Løberg, Thore Løbergs qvd.
Karen.
F.f. Jon Løbergs Tor: Jacob og Thore(Thomas?)
Løberg, Isac Løbergs qvd, Karen Løberg.
F.f. Jon Løbergs Maren: Isak Løberg, Lars Evensen, Hans Løberg, Tomas Løbergs qvd., Dorthe Bradsbierg.
F.f. Jon Løbergs Jacob: Jacob Løberg, Even Borge, Aslac Løberg, Isac Løbergs qvd.,  Marie Løberg.
F.f. Jon Løbergs Abraham: .........., Lars Egaasen, Christen ............ og qvd., Maren Skyer.
F.f. Jon Løbergs Abraham: Jacob og Isak Løberg, Christen Skyers qde., Karen Nilsdatter.
F.f. Jon Løbergs Karen: Isac, Tomas, Lars Løberg, Stephan Guldbrandsens qvd., Birte Jacobsdatter.
F.f. Jon Løbergs Anders: Ingebret Espedalen, Ole Jacobsen, Ingebret Mathisen, Jørgen Ballestads qvd., Dorthe Andersdatter.
F.f. Jon Løbergs barn Per: Ole Johannessens kone, Anna Isaksdatter, Børger Ballestad, Engebret Løberg, Anders Jacobsen.
F.f. Jon Løbergs pb. Berthe: Engebret Espedalens kone, Dorthe Andersdatter, Ole Egaasen, Børger Ballestad, Nils Johannessen.
F.f. Jon Løbergs pb. Inger: Guldbrand Stephensens kone, Karen Stephensdatter, Ingebret Espedalen, Ole Schyer, Isak Stephensen.
F.f. Jon Løbergs db. Jon: Borjer Ballestads kone, Anne Jacobsdatter, Isak Løberg, Ole Schyer, Nils Johannessen.


Jon Jacobsen Løberg flyttet til Bratsbergkleiva en gang i sitt andre ekteskap. Han døde der.

Kirsten Corfitsdatter var enke etter Ole Mogensen Rose. Se Familie 4 - Kleiva 1730.

Kanselliråd Herman Løvenskiold kjøpte i 1745 begge brukene på S. Løberg.

G.br., leilending
Anund Isaksen Løberg
fra S. Løberg(B) dpt. 25/11-1731 bg. 16/5-1789. ”Anun Løberg 57 1/2 aar.”, s.a. Isak Jonsen Løberg.
g. 20/10-1757 m. Else Jacobsdatter fra V. Borge(B) dpt. 25/3-1726 bg. 15/8-1810. ”Enken Else Jacobsdtr. f. S. Løberg 84 5/12 aar.”, d.a. Jacob Olsen Borge.
1. Jacob Anundsen dpt. 13/8-1758. Se Løbergmyra(A).
2. Maren Anundsdatter (Mari) dpt. 12/10-1760 g.m. Anders Olsen. Se Bratsberg(18) "Skauen".
3. Isak dpt. 20/3-1763 bg. 14/5-1763. ”Amun Løbergs s. Isak 9 uger.”
4. Isak Anundsen dpt. 14/9-1766. Se nedenfor.
5. Lars Anundsen dpt. 23/6-1771 g. 12/10-1799 m. Else Clausdatter. Bodde på Bakken i Skien i 1801.
Br. 1758.

F.f. Anun Løbergs db. Jacob: Ole Buers kone, Maren Jonsdtr., Nils Løberg, Ole Borge, Jon Isaksen.
F.f. Annun Løbergs pb. Maren: Nils Løbergs kone, Karen Jonsdtr., Ole Jacobsen, Jens Gudmundsen, Jon Isaksen.
F.f. Anun Løbergs db. Isak: Jon Løbergs kone, Marthe Isaksdtr., Ole Jacobsen, Ole Buer, Jon Løberg.
F.f. Anun Løbergs db. Isak: Nils Løbergs kone, Marthe Engebretsdtr., Ole Nærum, Ole Jacobsen, Anders Jonsen.
F.f. Anun Løbergs db. Lars: Nils Løbergs kone, Maren Haralsdatter, Nils Løberg, Jens Sneltvet, Ole Nærum.

Tjenestepike her i 1762 var Marthe Olsdatter. 

10/7-1789      ANUND ISAKSSEN           Bamble skifteprot. nr. 11, s. 379b.
S.Løberg       Arvinger:                            
               Enka Else Jacobsdatter og barna:
               1. Jacob Anundssen, myndig.
               2. Isak Anundssen 23 år.
              
3. Lars Anundssen 20 ”
               4. Mari Anundsdtr. g.m. Anders Olssen u/Bratsberg.

Enka fikk Jon Isakssen til laugverge.
Formynder for Isak og Lars ble farbroren Jon Isakssen.
Brt: 82 - 2 - 10
Net: 41 - 1 - 21.

G.br., leilending
Isak Anundsen Løberg
herfra dpt. 14/9-1766 d. 7/12-1830 på S. Løberg.
g. 19/7-1792 m. Marthe Eriksdatter fra S. Bøle dpt. 13/3-1768 d. 30/1-1843 på S. Løberg, d.a. Erik Andersen Bøle.
1. Erik Isaksen dpt. 1/1-1796. Se nedenfor.
2. Anund Isaksen dpt. 20/1-1799. Se Skogsrød.
3. Ragnhild Maria Isaksdatter dpt. 27/9-1801 g.m. Even Gundersen. Se Familie 116 - Kleiva 1845.
4. Anne Isaksdatter dpt. 9/9-1804 g.m. Knud Larsen. Se Bratsberg(17) ”Myren”.
5. Ingebret Isaksen dpt. 4/10-1807 d. 31/1-1839 på S. Løberg. Ugift.
6. Isak Isaksen f. 14/11-1811. Se Bratsberg(18) ”Skauen”.

Br. 1792.


F.f. Isak Anundssøns Erik S.Løberg: Laers Torgrimssøns kone, Inger Jonsdtr, Ole Torgrimssøn, Laers Anunssøn, Gunder Evenssøn.
F.f. Isak Anundssøns Anund paa f. S.Løberg: Anders Olessøn, Karen Clausdtr., Jon Løberg, Lars Anundssøn, Erik Erikssøn.
F.f. Isak Anundssøns Ragnil Maria f. S.Løberg: Lars Torgrimssøns k., Inger Jonsdtr. Erik Bøle, Ole Torgrimssøn, Lars Anundssøn.
F.f. Isak Anundssøns Engelbert f. S.Løberg: Lars Torgrimssøns k., Erik Bøles k, Nils Jonssøn, Anders Doxrøe, Jon Jacobssøn.
F.f. Isak Anundssøns Isak f. S.Løberg: Maren Jacobsdtr., Kirsten Andersdatter, Nils og Jon Jonssøn, Jon Jacobssøn.

Tjenestepike her i 1801: Kirsten Andersdatter(17). Isaks gamle mor Else Jacobsdatter bodde også her i 1801.

G.br., leilending
Erik Isaksen
herfra dpt. 1/1-1796 d. 1/2-1865 på Stensrød u. Løberg.
g.m. Berthe Larsdatter d.y. fra Skyer(1) dpt. 21/2-1790 d. 29/10-1877 på Stensrød u. Løberg, d.a. Lars Svenkesen Skyer.
1. Isak Eriksen f. 23/6-1825. Se Løberg(4) "Stensrød".
2. Lars Eriksen f. 5/11-1830.
Br. ca. 1830.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

386

Løberg søndre

Isak Anundsens Enke

 1 hud 6 skind

4 daler - 3 ort - 4 skilling

Eriks mor, enka Marthe Eriksdatter f. ca. 1766, bodde her i 1835.
Det samme gjorde Eriks bror Ingebret Isaksen f. ca. 1807.

Tjenestefolk som bodde her i 1835: Maren Olsdatter 30 år, f. ca. 1805,
Anne Iversdatter, 16 år  f. ca. 1819 og John Johnsen, 20 år f. ca. 1815.

Tjenestefolk som bodde her i 1845: Ole Nilsen f. ca. 1826, Kristine Larsdatter f. ca. 1817,
og Berthe Jørgensdatter f. ca. 1823.

Søndre og midtre Løberg, innkludert Rønningen, ble kjøpt av agronom Gerhard Didrik Hofgaard i 1862.
Selgeren var Løvenskiold-Fossum.

Etter Hofgårds tid ble det igjen skilt ut flere selvstendige bruk.

Se Løberg(2).

(C) Gard Strøm.