| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.10.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 51 - Ballestad søndre - Rydningen
Gammelt løpenr. 227c, 228c. Siden Norges matrikkel 1889: 65/51.

Utskilt fra Ballestad(52) i 1839.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skylsætningsforrettning, hvorved løpenr. 228c er udskilt fra bnr 52, afholdt 27. april, tinglyst 2. september 1839."
Se Møllerstua.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skifte efter Torgrim Gundersen, hvorved løpenr. 227c med mer, er udlagt sønnen Ole Torgrimsen, afholdt og tinglyst 3. september 1793." Se Ballestad(52).
"Fæstebrev fra Ole Torgrimsen til Ole Thorsen Gogstad og efterkommere paa halvdelen af en stenhob, som  tomt til en vindmølle med
kjørevei til Kongeveien, mod aarlig afgift 2 spd.
, datert 31. mai 1825, tinglyst 27. juni 1829."

"Skifte efter Ole Torgrimsen, hvorved løpenr. 228c er udlagt sønnen Nils Olsen af 16. juli, tinglyst 2. sept. 1839."
"Skjøde fra Nils Olsens angitte arvinger til Ole Andersen paa løpenr. 228c. Dat. 10. januar, tinglyst 6. mai 1846."
"Skjøde fra Ole Andersen til Kristen Mathiasen paa løpenr. 228c. Dat. og tinglyst 25 august 1853."
"Skjøde fra Erik Larsen til Mikkel Olsen paa løpenr. 227c. Dat. 4. oktober, tinglyst 2. november 1832."
"Skifte efter Mikkel Olsen, hvorved løpenr. 227c er udlagt stervboenken Ragnhild Andersdatter. Dat. 15. juli, tingl. 28. aug. 1843."

G.br., selveier (på sin frues vegne)
Christen Andreas Mathisen fra V. Klyve i Solum f. 15/10-1815 på Hella under N. Hanes i Melum, s.a. Mathias Pedersen.
g. 27/12-1844 m. enke Ragnhild Andersdatter fra Skyer(1) dpt. 11/11-1804 d. 14/11-1887 på Ballestad, d.a. Anders Larsen Skyer.
1. Maria Anne Christensdatter  f. 14/9-1845 g.m. Jens Jørgensen. Se Ballestad(33).
2. Andrea Christensdatter f. 18/4-1849 g. 2/5-1884 m. Ole Peter Jonsen fra Brevik f. ca. 1857, s.a. Andreas Jonsen.
Br. 1853.

Ragnhild var enke etter Mikkel Olsen Ballestad. Se Ballestad(33) "Skyerputten".

Tjenestepike i 1845: Karen Christophersdatter(20).

"Skjøde fra Kristen Mathiasen, som gift med enken Ragnhild Andersdatter, til svigersønnen Jens Jørgensen paa dette med flere
brug og løsøre for 4800 kroner. Forbehold for selgeren af byggeretten ("bryggeretten"?!) til eiendommen saa længe han og hustru begge lever.
Naar en af dem dør overgaar retten til kjøberen mot at betale længstlevende 240 kr. aarlig som ophold, dat. 30. nov., tinglyst 1. desember 1886."

Arbeider, leilending
Nils Halvorsen
f. ca. 1781 i Siljan? d. 30/1-1869 på Ballestad som enkemann.
g.m. Marthe Nilsdatter fra S. Holm(7) dpt. 14/3-1790 d. før 1869, d.a. Nils Gundersen Holm.
1. Halvor Nilsen f. 22/10-1820 på Rustad i Siljan. Var daglønner og bodde her med foreldrene i 1845. Se Bratsberg(31) "Skauen".
2. Nils Nilsen f. 11/12-1822
på Rustad i Siljan.
3. Jacob f. 1826 d. 9/4-1830 på Berberg.
-   f. 24/3-1830. ”Niels Halvorsen og Marte Nielsd.s dødfødte Drengebarn.“
4. Jacob Nilsen f. 3/9-1831 på Berberg. Se nedenfor.
5. Maren Karine Nilsdatter f. 4/5-1835 på Berberg.
6. Karen Gurine f. 4/5-1835 d. 2/8-1835.
Br. ca. 1840.

Denne familien bodde på N. Berberg fra mars 1830 og til ca. 1840.

Fra Gjerpen kirkebok:
Christian (NB), 18/1-1842, Enka Inger Magrethe Nielsd. Berberg og Gift Mand Niels Halvorsen Berberg.
Uægte. Anmeldt af begge Forældre selv.”

Se denne Christian NilsenBallestad(23).

Ugifte Kirsten Sivertsdatter(33), bodde her som innerst i 1845.

Arbeider, leilending
Jacob Nilsen
herfra f. 3/9-1831 på Berberg, s.a. Nils Halvorsen.
g. 3/10-1862 m. Inger Marie Christensdatter fra Lien under Meen f. 23/12-1828, d.a. Christen Nilsen Lien.
1. Karen Marie Jacobsdatter f. 10/8-1862 på Ballestad.
2. Nils Christian Jacobsen f. 19/10-1863 på Follaug.
3. Karen Marie Jacobsdatter f. 20/8-1866 på Ballestad g. 18/12-1909 m. Andreas Abrahamsen Hanæs. Dissentere (metodister?).

4. Jacobine Jacobsdatter f. 25/7-1870 på Ballestad.
Br. ca. 1862.

G.br., selveier
Jens Jørgensen Ballestad fra Kåsa under Tørnes i Drangedal f. 27/7-1848 i Drangedal , s.a. Jørgen Jensen og Odberg Karine Anstensdatter Håstul/Ødberg.
g.m. Maria Anne Christensdatter herfra f. 14/9-1845.
Br. 1886. Se Ballestad(33).

G.br., selveier
Haakon Stalsberg.
Br. 1903.

G.br., selveier
Ole M. Grini.
Br. 1905.

To familier under dette bnr. Nevnt i folketellingen 1910:

1.
G.br., selveier
Lars Bliksaas fra Bleksås under V. Hem i Sauherad f. 3/5-1857, s.a. pike Aaste Andersdatter og ungkar Lars Larsson (senere gift).
g. m. Anna Marie Olsdatter fra Furuholmen i Skåtøy f. 1/5-1878, d.a. Ole Halvorsen og Thora Olsdatter.
Noe usikkert.

2.
G.br., selveier
Aasmund O. Aase fra Eidsborg i Lårdal f. 28/9-1866.
g.m. NN død før 1910.
1. Gunnar Aase f. 29/11-1892 på Omdal (i Solum?).
2. Margit Aase f. 7/5-1894 på Omdal.
3. Anne Aase f. 11/9-1901 i Mo i Telemark.
4. Gjermund Aase f. 12/9-1903 i Mo i Telemark.
5. Halvor Aase f. 12/9-1903 i Mo i Telemark.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Eksekusjonsforretning hos Aasmund O. Aase til Mo sparebank for kr. 1019,80 heri (av dette bruk) og løsøre, avholdt 10/8, tinglyst 17/8-1910."

G.br., selveier
Severin Sivertsen.
Br. 1911.

G.br., selveier
Hans Riis Follaug.
Br. 1917.

G.br., selveier
Edvard Bernhardsen.
Br. 1924.

Ballestad - Rønningen (Hoels gartneri), ble skilt ut herfra ved skylddelingsforretning, datert 24/1, tinglyst 31/1-1925.

G.br., selveier
Johannes P. Ballestad.
Br. 1963.

(C) Gard Strøm.