| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.07.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 62 - Skarpeland - Skyerputten
Gammelt løpenr. 221. Siden Norges matrikkel 1889: 65/33, siden: 65/62.

Dette er husmannsplassen Skyerputten, som ble skyldsatt og solgt i 1836. Landskyld i 1835: 1 hud 7/12 skinn.

Adresse i dag: Grønnerødv. 25, 3719 Skien.


Det samme bruket ble i skjøte av 1957 fra Nils Gjone til Olav Gjone kalt ”Skarpeland.”
Gammel betegnelse var ”Skyerputten”. Løpenr. 221 ble i matrikkelen 1838 kalt ”Skyer Plads”.

G.br., selveier
Mikkel Olsen Ballestad
fra Hørta under Meen dpt. 18/1-1801 d. 29/10-1842 på Ballestad, s.a. Ole Olsen Hørta.
g. 27/10-1835 m. Ragnhild Andersdatter fra Skyer(1) dpt. 11/11-1804, d.a. Anders Larsen Skyer.
Forlovere: "Jens Hansen Ballestad, Lars Andersen Skyer."
1. Gunhild Mikkelsdatter f. 2/8-1836 g.m. Ole Kolbjørnsen. Se Ballestad(41).
2. Helvig Mikkelsdatter f. 3/3-1839.
Br. 1835.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

221  

Ballestad nordre - Pladsen Skyer

Mikkel Olsen Ballestad 

- (1 7/12 skind)

0 daler - 2 ort - 0 skilling

227c Ballestad nordre - Rødningen Mikkel Olsen Ballestad  1 7/12 skind 0 - 1 ort - 17 skilling


Enka Ragnhild Andersdatter ble g2g med Christen Andreas Mathiasen. Se Ballestad(51).

Løpenr. 221 var i 1845 eid av Christen Andreas MathiasenBallestad(51).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

221

Ballestad nordre

Christen Mathiasen

0 daler - 2 ort - 13 skilling

227c, 228c Ballestad søndre Christen Mathiasen 1 daler - 0 ort - 10 sk.

G.br., selveier
Jens Jørgensen Ballestad
fra Kåsa under Tørnes i Drangedal f. 27/7-1848 i Drangedal d. 19/12-1902 på Ballestad, s.a. Jørgen Jensen og Odberg Karine Anstensdatter Håstul/Ødberg.
g. 5/6-1879 m. Maria Anne Christensdatter (Marianne Jørgensen Ballestad) fra Ballestad(51) f. 14/9-1845 d. 26/7-1901 på Ballestad av tuberkulose, d.a. Chrisen Andreas Mathisen og Ragnhild Andersdatter (se ovenfor).
Br. 1886.

Jens Jørgensen Ballestad eide også Gnr 109 bnr 1 - Grønnerød seter. Abraham Kløcker eide denne setermarka
tidligere, ifølge matrikkelen 1838. Se Hauen(1).

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 67

 33

221

Ballestad 

Skyerputten 

Jens Jørgensen

0 daler - 2 ort - 0 sk.

1 mark 31 øre

 67  51 227c, 228c Ballestad Rydningen ditto 0 dl. - 3 ort - 12 sk. 2 mark 79 øre
109    1 377b Grunderød Gr. Sæter ditto                    8. sk. 0 mark 41 øre

Jens Jørgensen Ballestad hadde planer om å lage en dam på sin eiendom i Leirkup for å fange ål.
Dette ble droppet i følge et forlik (nedenfor).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Forlig, hvorved Jens Jørgensen frafaller sin formentlige ret til at oprett
e dam, eller aalefiske i Lerkupelven mod kontant betaling 250 kr.
af Børsesjøkanalen, dat. 14. aug., tinglyst 16. sept. 1895."


1891: Jens Jørgensens svigerfar, enkemann Christen Andreas Mathisen bodde her.
Tjenestejente: Pauline Anette Coch fra Solum f. 1871.
Fosterdatter: Marie Olsdatter f. 1879 i Gjerpen.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning, hvorved dette brug er udskilt fra bnr 5, tinglyst 3. juli 1897."
"Skjøde fra Abraham Olsen Hauen til Jens Jørgensen for kr. 3.000, dat. 29. nov., tinglyst 1. des. 1897."
"Skjøde fra Skifteretten i Jens Jørgensen Ballestad og hustru Marianne Kristensdatters dødsbo til Haakon Olsen for kr. 16.500
på dette brug og bnr 33 og 57, dat. 15., tinglyst 29. aug. 1903."

Deretter var eiendommen på handel noen år.
Haakon O. Stalsberg
fra 1903.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

65 

33

Ballestad 

Skyerputten

Haakon Olsen (Stalsberg)

0 mark 91 øre

65 51 Ballestad Rydningen Haakon Olsen (Stalsberg) 2 mark 72 øre
65 62 Ballestad Putten Haakon Olsen (Stalsberg) 1 mark 16 øre


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Haakon O. Stalsberg til Nils Johansen Ballestad paa dette brug og bnr 33 for kr. 7.000, dat. 14., tinglyst 29. april 1905."

Nils Johansen Ballestad fra 1905.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Nils Johansen v/ Jens Løberg*, angivelig ifølge fuldmagt til Nils Nilsen Gjone herpaa og paa bnr 33 for kr. 9.000, dat. 11.
april, tinglyst 10. mai 1911."
* "Hjemmelen atsaa ikke i orden."
"Grunnbokshjemmel til Nils Nilsen Gjone på dette brug og bnr 33 i henhold til tinglysningslovens § 39 nr. 3 (Eiendommens verdi kr. 8.900),
dat. 17/6-1940, tinglyst 3/7-1940."

G.br., selveier
Nils Kristian Nilsen Gjone
fra Gjone(1) i Kvelde i Hedrum f. 30/12-1882 i Siljan d. 17/1-1962 i Gjerpen, s.a. hjulmaker Nils Halvorsen fra Gonsholt i Siljan og Karen Johanne Olsdatter fra Kvelderønningen.
g. i Kvelde kirke 21/11-1909 m. Helma Otilie Davidsen fra Gjone(9) i Kvelde, Hedrum f. 17/5-1889 i Larvik d. 3/11-1978 i Gjerpen, d.a. Ole Martin Davidsen Gjone store og Hella Andrea Anundsdatter fra Gjone søndre.
Forlovere: "Brudens Fader, Mathias Amundsen."
1. Kathrine Gjone f. 6/9-1910 i Hedrum d. 9/6-1996 g.m. Asmund Sletten fra Fåberg. Ingen barn.
2. Helene Gjone f. 14/11-1913 i Gjerpen d. 21/11-2000 i Skien. Ugift. Ingen barn.
3. Olav Gjone f. 7/3-1920. Overtok gården.
Br. 1911.

Nils Kristian vokste opp på gården Gjone mellem i Kvelde i Hedrum. Han var født på Gonsholt i Siljan.
Ved vielsen var det bekreftet at de ikke var i slekt.
Han hadde 6 søsken. En av dem var Anna Marie f. 1875 som var gift med Martin Flid her i Gjerpen.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 65

33

Ballestad - Skyerputten

Nils Nilsen Gjone 

0 mark 91 øre 

 65 62 Ballestad - Putten nordre Nils Nilsen Gjone 1 mark 16 øre

G.br., snekker
Olav Gjone
herfra f. 7/3-1920 d. 19/8-1994.
g.m. Ruth Løberg fra Løberg(11) "Leppen" f. 6/4-1922 d. 11/1-1994, d.a. Olaus Leppen Løberg.
1. Eli Gjone f. 1950 g.m. Arild Morvik fra Grimstad.
    Barn 1. Line Morvik f. 1977.
    Barn 2. Inge Morvik f. 1981.
2. Anne Gjone f. 1953. Overtok gården.
3. Tove Gjone f. 1955 g.m. Øistein Ekornrød fra Limi. Bosatt i Siljan.
    Barn 1. Heidi Ekornrød f. 1978.
    Barn 2. Anders Ekornrød f. 1984.
4. Marit Gjone f. 1964 g.m. Sven Reiersen fra Hornnes i Aust Agder.
    Barn 1. Magnus Reiersen f. 1995.
    Barn 2. Ingrid Reiersen f. 2000.
Br. 1957.

Takk til Eli Morvik f. Gjone for hjelp her!


Ballestad bnr 33 "Skarpland" 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

Selveier
Anne Gjone herfra f. 1953.
g. 1977 m. Jan Martin Kjær fra Sneltvedt(11)
1. Nils Olav Kjær f. 1977.
2. Janne Kjær f. 1980.
Br. 1991.

Ekteskapet ble oppløst.

Drevet sammen med Ballestad(62) fra 1897.
Drevet sammen med Ballestad(27) fra 1953.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.