| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 18.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Meen 37 - Hørta
Opprinnelig husmannsplass under Meen(28).

Skyldsatt og utskilt fra Meen(28) 1. mars 1898. Gnr 70 bnr 37.

Adresse i dag: Skifjellv. 210, 3719 Skien.

Eiendomsopplysninger: Se Gjerpen sorenskriveri, Tinglysingsprotokoll.

Arbeider, husmann
Ole Nilsen Hørta
"fra Lid" f. ca. 1682 bg. 9/1-1763. ”Ole Loven 81 aar.”
g1g 9/3-1712 m. Anne Nilsdatter "fra Nærum" f. ca. 1681 bg. 23/7-1748. ”Ole Lovens kone 67 aar.”
g2g 25/2-1749 m. Marthe Olsdatter f. ca. 1710 bg. 4/1-1795.
”enken  Marthe Olesdtr. Loven f. Bradsb.kl. 85 aar.”
1. Anders Olsen dpt. 28/5-1713.
2. Maren Olsdatter dpt. 6/6-1714.
3. Magnild Olsdatter dpt. 22/12-1715 g1g m. Nils Thorsen på Skogsrød g2g m. Ole Nilsen Prossen. Se Familie 47 - Kleiva 1762.
4. Ole Olsen dpt. 6/11-1718.
5. Else dpt. 7/12-1721 bg. 25/3-1741. ”Ole Hørtas Else, 20 aar g.”
6. Nils Olsen dpt. 27/8-1724. Se Haukeråsen.
7. Jon Olsen dpt. 25/3-1728. Se Låven.
8. Kirsten dpt. 25/12-1730 bg. 10/6-1731. ”Ole Meensejes Kirsten, 24 uger g.”
Br. ca. 1728.

F.f. Ole Nilssøns Søn Anders fra Langerø: Hans Krageto, Anders Jonssøn Sanne, Lars Flotterøs enche Live, Ingebret Bechwalds enche Ragnild, Matha Nilsdatter Nærum.
F.f. Ole Langerøs datter Maren: Gunder Øfrum, Anon Lundseje, Abraham Øfrums qde. Martha, Halvor Bechevalds datter Anna.
F.f. Ole Nilsen Langerøds datter Magnild: Ole Langerø, Helge Høyset, Lars Fløtterø, Anders Lies quinde, Hans Lies pige Lisbeth.
F.f. Ole Nilsen Langerøds søn Ole: Nils Hafsund, Hans Svinholt, Nils Becheval, Tone Buer og Magnhild Becheval.
F.f. Ole Nilsen Langerøds datter Else: Morten Myren, Lars Ballestad, Alexander Fløtterøs quinde, Lisbeth Nilsdatter Lien.
F.f. Ole Nilsen Langerøds søn Nils: Anders Ramsaas, Halvor Stenholt, Morten Aasterøds quinde og Lisbeth Li.
F.f. Ole Meensejes hiemdøbte Jon: Ole Krageto, Hans Gundersen Li, Hans Kragetos quinde og Birthe Meen.
F.f. Ole Meensejes Kirsten: Anders Ramsaas, Christen Haukerås, Gunder Båserø, Hans Kragetos quinde og Maren Rosvald.

I første ekteskap stod det skrevet i kirkeboken at Ole kom fra Lid og at Anne kom fra Nærum.
Disse gårdene kan de like gjerne ha vært i tjeneste på.


Denne familien bodde på Langerød fra 1712 til 1728. De kom til Hørta i 1728 og
bodde her til de i ca. 1741 flyttet til sin sønn Ole Olsen på Låven.  

Legdslem og enke Gunhild Andersdatter Hørta f. ca. 1731 bg. 17/2-1805, 74 år gml.
Hun kom fra Løkenberg og døde her som legdslem. 

G.br., leilending
Ole Jacobsen Hørta
fra N. Ballestad(A) dpt. 17/3-1709 bg. 3/11-1781. ”Ole Jacobsen f. Meens ejet 72 aar.”, s.a. Jacob Olsen Ballestad.
g1g 1/5-1735 m. enke Ragnhild Jacobsdatter fra Meen(A) dpt. 10/5-1703 bg. 12/1-1739. ”Ole Jacobssøns Ragnild, 35 aar. Døde i barselseng”, d.a Jacob Larsen Meen.
g2g 12/5-1739 m. Maren Gundersdatter fra Øvrum(B) dpt. 6/5-1708 bg. 6/7-1782. ”Ole Jacobsens enke f. Meens ejet 75 aar.”, d.a. Gunder Clausen Øvrum.
1. Jacob dpt. 4/1-1739 bg. 1/6-1740 ”Ole Jacobssøns Jacob, 14 uger.”
Barn i 2. ekteskap:    
2. Jacob Olsen dpt. 17/9-1741. Se Nygård.
3. Nils Olsen dpt. 30/8-1744. Se Rønningen under Meen. Se også Familie 36 - Ø. Borge 1801.
4. Ragnhild Olsdatter dpt. 8/10-1747. Konfirmert som 16 år i 1763.
5. Anders dpt. 1/11-1750 bg. 17/8-1755. "
Ole Jacobsens s. Anders f. Meens Ejet 4 aar."
6. Gunder Olsen Hørta dpt. 1/6-1755. Se Familie 39 - Ø. Borge 1782.
Br. ca. 1747.

F.f. Ole Jacobssøns Jacob: Ingebret Espedal, Isak Hanssøn, Asmun Tolfssøn og qde., Kirsten Isaksdatter.
F.f. Ole Jacobssøns Jacob: Amun Tolfssøn, Nils Gunderssøn, Anders Jacobssøns qde., Anne Jacobsdatter.
F.f. Ole Jacobssøns Nils: Ingebret Løberg, Nils og Guner Øfrum, Anders Ballestads qde., Else Jacobsdatter.
F.f. Ole Jacobsens pb. Ragnil fra Meens Ejet: Nils Øfrums kone, Else Jacobsdtr., Christen Øfrum, Anders Jacobsen, Isak Jacobsen.
F.f. Ole Jacobsens db. Anders fra Meens Ejet: Anders Jacobsen Ballestads kone, Anne Jacobsdtr., Engebret Løberg, Amun Tollefsen, Ole Jacobsen.
F.f. Ole Jacobsen db. Gunder fra Meens Ejet: Anders Ballestads kone, Else Jacobsdatter, Hans Meen, Christen Øfrum, Ole Jacobsen.

Arbeider, husmann
Nils Nilsen Hørta
”fra Tellemarchen” f. ca. 1756 (helst før 1752?) d. 19/1-1829. ”Niels Nielsen 70 aar, gaardmand under Meen.”
g1g 13/9-1777 m. Marthe Olsdatter f. ca. 1740 bg. 15/6-1794 ”Nils Nilssøn Hørtes kone Marthe Olesdtr. 54 aar.”
g2g 2/10-1794 m. enke Inger Nilsdatter fra Edingsås i Sauherad dpt. 16/11-1755 i Sauherad d. 20/4-1831 på Hørta, d.a. Nils Kittilsen og Aslaug Tollefsdatter.
1. Helje Nilsdatter dpt. 26/4-1778. Trolig oppkalt etter sin farmor.
2. Ole Nilsen Hørta dpt. 30/1-1780. Se Familie 7 - Ø. Borge 1835.
3. Nils dpt. 20/5-1782 bg. 2/6-1782.”Nils Nilsens s. Nils 14 dage.”
4. Gunhild Nilsdatter dpt. 22/2-1784 g. 24/11-1806 m. Jon Pedersen fra Kvelde.
Br. ca. 1780.

F.f. Nils Nilsens pb. Helje fra Meens Ejet: Anders Gundersens kone, Johanne Christophersdtr., Anders Gundersen, Lavrants Hansen.
F.f. Nils Nilsens db. Ole fra Meens Ejet: Nils Hansens kone, Maren Olsdtr., Peder Nyegaard, Arne Nilsen.

F.f. Nils Nilsens db. Nils under Meen: Engebret Bierketvets kone, Maren Christensdtr., Nils Jonsen, Johannes Jacobsen.
F.f. Nils Nilsens pb. Gunhild under Meen: Nils Jacobsens kone, Karen Olsdtr., Nils Jacobsen, Hans Nilsen.

Nils Nilsen er nevnt i et manntall over fattige i Gjerpen som ble ført av lensmannen i desember 1781.
Det var nevnt at han bodde under Meen, at han var født i ”Tellemarchen” og at han hadde vært her
i 10 år. Han var ”Huusarm”, 26 år, gift og hadde en sønn og en datter som ikke kunne tjene (for unge).

Nils kom trolig hit i tjeneste noe før konfirmasjonsalderen. Han var konfirmant her som 17 åring i 1775
og bodde på Hørta resten av livet.

11/8/1794      MARTHE OLSDATTER    Bamble Skifteprotokoll nr. 12, s. 115a.
Hørta          Arvinger:                            
u/Meen         Enkem. Nils Nilssen og barna:
               1. Ole Nilssen      14 år. Form.: Lars Anderssen Hørta.
               2. Helge Nilsdtr.   17 "   --"--: Faren.
              
3. Gunhild Nilsdtr. 11 "   --"--: Faren.
Brt: 26 - 2 - 20
Net:  0 - 1 - 17 som enkemannen fikk.

Hans andre kone Inger Nilsdatter var enke etter Peder Olsen på Haukeråsen.
Kittil Wallerdal var forlover da Nils Hørtas datter Gunhild giftet seg i 1806.
Nils Hørta flyttet til Askilsbakken under Meen etter at han mistet sin første kone.

Arbeider, husmann
Ole Olsen Hørta
fra Riis(8) dpt. 13/5-1764 d. 23/6-1821 på Hørta, s.a. Ole Olsen Riis.
g. 29/12-1788 m. Gunhild Mikkelsdatter fra Gravli(1) dpt. 17/6-1753, d.a. Mikkel Zachariasen Gravli.
1. Ole dpt. 11/10-1789 bg. 6/12-1789. ”Ole Olsens s. Ole 7 uger.”
2. Maren dpt. 16/1-1791 bg. 10/5-1811. ”Ole Olessøn Hørtes pb. Maren und. Meen, 20 1/3 aar.”
3. Ole Olsen dpt. 9/3-1794. Se nedenfor.
4. Kirsten dpt. 24/6-1798 bg. 22/9-1799. ”Ole Olessøns pb. Kirsten u/Meen 1 1/4 aar.”
5. Mikkel Olsen dpt. 18/1-1801. Se Ballestad(33).
Br. 1788.

F.f. Ole Olsens db. Ole u/Meen: Marthe Olsdtr., Gunnil Olsdatter, Peder Baaserød, Christen Gundersen, Isak Christensen.
F.f. Ole Olessøns pb. Maren u/Meen: Gunnil Olesdtr., Karen Sivertsdtr., Isak Christenssøn, Christen Gunderssøn, Laers Anderssøn.
F.f. Ole Olessøns db. Ole u/Meen: Gunnil Olesdtr., Karen Sivertsdtr., Laers og Peder Anderssøn, Christen Gunderssøn.
F.f. Ole Olessøns pb. Kirsten u/Meen: Guri Tordsdtr., Gunnil Olesdtr., Svend Zacharias Tordssøn, Lars Nilssøn, Anders Olessøn.
F.f. Ole Olessøns db. Michel u/Meen: Dorthe Olesdtr., Karen Olesdtr., Ole Løkenberg, Anders Olessøn, Ole Tordssøn.

Gunhild Mikkelsdatter var i tjeneste på Frogner før hun giftet seg. I 1801 bodde Oles gamle mor her,
enka Ingeborg Christophersdatter(74). Hun hadde vært gift 2 ganger. Siste gang med enkemann
Christen Larsen Skifjell. Se Skifjell store.

Arbeider, husmann
Ole Olsen Hørta
herfra dpt. 9/3-1794 d. 16/6-1864 på Hørta, s.a. Ole Olsen Hørta.
g. 1/11-1822 m. Maren Larsdatter (Maria Larsdatter) fra Åltvedt(B) dpt. 1/7-1792 d. 4/2-1875 på Hørta av Lungebetennelse, d.a. Lars Halvorsen Aaltvedt.
1. Ole Olsen f. 2/4-1825 på Hørta. Se Riis(1).
2. Ragnhild Olsdatter f. 20/7-1829 på Hørta d. 14/5-1868 på Hørta.
Br. ca. 1822.

F.f. Ole Olsen Hørtas sønn Ole: Ole Bjørntvedts kone af Eidanger, pige Kirsti Larsdatter Aaltvedt, Mikkel Olsen Grunderød, Ole Larsen Bjørntvedt, Halvor Larsen Aaltvedt.
F.f. Ole Olsen og Mari Larsdatter Hørtas Ragnhild: Ole Biørntvedts kone, Eidanger, pige Mari Larsd., Porsgrund, Isak Larsen Aaltvedt, Halvor Larsen ibid., Mikkel Olsen Hoven (Hauen).

Enka Gunhild Mikkelsdatter (78) ”moder” bodde her i 1835. I 1865 bodde enka
Mari (Maren) Larsdatter her med sine to ugifte barn Ole og Ragnhild.

Arbeider, husmann
Johannes Halvorsen Hørta
fra S. Brekkejordet dpt. 6/10-1793 d. 2/3-1838 på Hørta, s.a. Halvor Asbjørnsen. Se Familie 23 - S. Brekke 1801.
g. 22/4-1830 m. Marthe Jansdatter fra Roligheten under Sneltvedt dpt. 8/9-1805 d. 30/7-1837 på Hørta, d.a. Jan Jacobsen Roligheten.
Forlovere: John O. Buer og Isak Espedalen.
1. Halvor Johannesen f. 21/8-1831. Se Solli u. Fossjordet.
2. John Johannesen f. 9/3-1835. Se Kjær(4) "Solli".
Br. 1830-1838.

Losjerende (Inderst) her i 1835:  Enke Anne Anundsdatter (61).

Kona døde her i 1837 og han selv døde her året etter. da var barna små og de ble
plassert i fosterhjem. Halvor kom til Petter Løkenberg på nabogården, mens John
kom til sin onkel Jacob Jansen på Roligheten under Sneltvedt.

I 1865 var denne plassen ubebodd og eid av Peder H. Meen. Se Meen(17).

Skogsarbeider, husmann
Hans Hansen fra Sauherad f. 1828, s.a. Hans Hansen.
g1g m.
g2g i Gjerpen 27/7-1875 m. enke Maren Andrea Sørensdatter fra Siljan f. 1840, d.a. Søren Olsen.

Barna nedenfor var Maren Andrea Sørensdatters barn med hennes første ektemann Andreas Pedersen:
1. Severin Andreasen f. 1870 i Siljan.
2. Inga Andreasdatter f. 1872 i Siljan g. 9/2-1895 m. sagarb. Anton Martinius Andersen. Se Bøle 1900.

Både Hans Hansen og Maren Andrea Sørensdatter var på Åsterød da de giftet seg med hverandre.
Maren Andrea var, som nevnt, enke etter snekker Andreas Pedersen.
I 1875 var han i arbeide for ”Haukeråsen brugs interesseselkab” og hogde tømmer.

Losjerende 1875:
Den ugifte dagarbeider Berte Helene Olsdatter fra Siljan f. 1856 og hennes datter
Anna Josefine Fredriksdatter f. 1874 i Kjose i Brunlanes.

G.br., bygningssnekker, selveier
Andreas Rasmussen (Ødegaard)
fra Fløtterød(3) "Ødegården" f. 12/4-1866 d. 26/1-1919, s.a. Rasmus Gjertsen Fløtterød.
g. 19/7-1894 m. Marianne Larsdatter Pladsen fra Vosserødklev f. 10/10-1867 på Stubberød d. 21/12-1963, d.a. Lars Hansen Pladsen.
1. Marta Margrete Ødegaard f. 17/3-1896 i Porsgrunn g.m. Eivind Skifjeld. De var søskenbarn. Bodde i Skien.
2. Maren Ødegaard f. 21/1-1898 på Hørta. Maren grunnla og drev Hovenga kolonial. Ugift. Bodde i Liane 21 under Ø. Borge.
3. Rakel Ødegaard f. 9/3-1901. Arbeider i Hovenga kolonial. Ugift. Bodde i Liane 21 u. Ø. Borge.
4. Lars Ødegaard f. 20/3-1903. Se Fløtterød(3) ”Storødegården”.
5. Inger Ødegaard f. 20/3-1910. Arbeider i Hovenga kolonial. Ugift. Bodde i Liane 21 u. Ø. Borge.
Br. 1898.

F.f. Andreas Rasmussen Ødegaardens datter Martha Margrethe: Moderen, Anne Kirstine Rasmussen Langerød, faderen, Kristian Larsen Skifjeld.

Tjenestepike her i 1900: Marta Larsdatter fra Skien, f. 1881.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 70

37

Men (Meen)

Hørta

Andreas Ødegaarden

1 mark 61 øre

Under folketellingen 1910 bodde også Andreas sin bror Hans Ødegaarden her f. 9/8-1869.
Han var møbelsnekker for egen regning (selvstendig).
I 1915 overtok Andreas Ødegaard sin farsgård Fløtterød(3) "Ødegården" og flyttet dit.

G.br., selveier
Johannes Olsen Hørta
fra Graver i Valebø, Holla f. 22/10-1874 i Solum, s.a. Ole Johannesen.
g. 12/11-1898 m. Ingeborg Haakonsdatter fra Ryggen under Skifjell f. 29/11-1870, d.a. Haakon Jonasen.
1. Gerda Marie Olsen Hørta f. 3/6-1901 på Bøle g. 2/7-1936 m. papirarb. Sverre Bernhard Hansen f. 9/4-1901 i Skien, s.a. papirarb. Anders Hansen.
2. Ida Olsen f. 4/8-1903 på Bøle.
3. Olaf Olsen Hørta f. 30/9-1905 på Bøle. Overtok bruket.
4. Helga Gurine Olsen Hørta f. 15/6-1909 på Ekornrød under Bratsberg. Gift med Einar K. Godal. Se Slettene under Mo.
5. Margit Olsen Hørta f. 18/6-1914.
Br. 1911.

Denne familien losjerte som nygifte på Bøle i 1900 i huset hos enka Laurine Tidemandsen.
Johannes var da tomtearbeider. Se Familie 85 - Bøle 1900.

Under folketellingen 1910, var de nevnt i et hus på Ekornrød under Bratsberg (63/84).
Han hadde da arbeide på Bøle sagbruk.

Den eldste datteren her, Sypike Gerda Marie Olsen Hørta f. 3/6-1901 fikk et barn,
John Ingolf Hørta f. 21/6-1923 med ugift skreddersvenn Karl Vilhelm Aalund i Skien.
Faddere var: G.br. Johannes Olsen Hørta og hustru Ingeborg, Maren og sagmester
Anders Ellefsen Bøle.

John Ingolf Hørta kjøpte i 1946 gården Skyer(1). Se der.

G.br., selveier
Olaf Hørtha
herfra f. 30/9-1905 d. 23/2-1990.
g. ca. 1933 m. Tora Marie Kaasa fra Lunde i Telemark f. 18/12-1905 d. 25/2-1981.
1. Johannes Hørta f. 2/3-1935 i Langangen i Eidanger. Overtok eiendommen.
2. Oddmar Hørta f. 22/6-1936 i Langangen d. 3/3-2009. Bodde på Heistad.
3. Gunn Ingjerd Hørtha f. 1940 g. i Borgestad kirke 1960 med sjåfør Kristian Larsen f. 27/10-1936 i Gjerpen d. 7/12-2012. Bosatt på Brattås ved Skjelsvik i Porsgrunn.
4. Håkon Hørtha f. 1942. Ugift. Bosatt i 3917 Porsgrunn.
5. Tordis Hørtha f. 1949 g.m. Helge Isaksen fra Gjerpen f. 1946. Bosatt i Gulsetv. 78 under Strømdal.
Br. 1946.

Olaf Hørtha forpaktet forskjellige bruk før han overtok farsbruket etter krigen. Han forpaktet
bl.a. en gård i Langangen fra han giftet seg og fram til 1940. Under hele krigen forpaktet
han Gurstad gård i Nes i Sauherad.
Han arbeidet senere på gårder i distriktet rundt Hørta etter at han flyttet hit.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 70

37

Meen - Hørta

 Olaf Hørta

1 mark 61 øre

Etter Olaf Hørtha er det ingen som har drevet gardsbruk her. Gammelhuset og driftsbygningene er revet.

Tømmerkjører, selveier
Johannes Hørtha
herfra f. 2/3-1935 i Langangen i Eidanger d. 5/12-2010, s.a. Olaf Hørta.
g. 2/10-1971 m. Fride Lill Sølverød fra Eidanger Prestegård f. 1/1-1944 d. 29/4-1976, d.a. forpakter Kristian Sølverød.
1. Thorhild Hørtha f. 21/6-1972.
2. Ole Christian Hørtha f. 8/12-1973.
3. Sondre Hørtha f. 25/3-1976.
Br. 1990.

Johannes Hørtha satte opp nytt hus like ved der det gamle stod. Han hadde egen tømmerbil og
kjørte på heltid. Han ble gravlagt ved sin kone ved Eidanger kirkegård.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.