| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.



Oppdatert 27.03.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 41 - Ballestad søndre - Rydningen
Gammelt løpenummer 223c. Siden Norges matrikkel 1889: 65/41 og 64/7 m.fl.

Utskilt fra Ballestad(39) i 1832.


Ballestad bnr 41. Foto: Skannet fra Norske gardsbruk Telemark. (Foyn forlag 2006). Bildet er trolig noe eldre.

Adresse i dag: Håvundv. 294, 3714 Skien.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skyldsætning afholdt 3die, thinglæst 5te September 1832, hvorved er til Niels Thorsen solgt andel Rødningen, en part af skyld 1 2/3
skind (sætting), efter matrikulen, ny skyld 1 ort 19 skilling." Gjelder Ballestad(39).

"Skjøde fra Torgrim Thorsen til Nils Thorsen, dat. 27. Aug., tinglyst 5. sept. 1832."

G.br., selveier
Nils Thorsen Ballestad
fra Ballestad(39) dpt. 26/8-1798 d. 24/9-1838 på S. Ballestad, s.a. Thor Heljesen Ballestad.
g. i Solum 6/1-1829 m. Karen Marie Arnesdatter fra Åfoss i Solum dpt. 30/1-1803 i Solum d. 25/11-1874 på Ballestad, d.a. Arne Thorsen Hentia og Birte Larsdatter.
Br. 1832.

Nils Thorsen eide 1 2/3 skinn (settinger) av dette bruket.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Testamente mellem ægtefolkene Nils Torsen og Karen Marie Arnesdatter, hvorefter lengstlevende skal være førstedødes arving,
konfirmert 26. sept. 1838, tinglyst 31. aug. 1840."

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (skylddaler)

223c

Ballestad S - Rødningen

Nils Thorsen

0 tønder 1 2/3 sættinger

0 daler - 1 ort - 19 skilling 

Enka Karen Marie Arnesdatter ble g2g 27/12-1839 med enkemannen Isak Jacobsen fra gården Siljan i Melum,
f. ca. 1788. Han var sønn av Jacob Arnesen Siljan. Dette ekteskapet endte med separasjon i ca. 1840.

Karen Marie Arnesdatter er registrert som innflyttet til Gjerpen høsten 1843 som ”Separert Kone, 41, eier Rødningen under Ballestad, utflyttet til Solum etter attest den 5/6-1840 (flyttet i desember 1839). Født i Solum, gift her i Gjerpen hvorfra igjen udflyttet 5/6-1840. Nu hidflyttet fra Solum. Opholder sig paa Rødningen under Ballestad.”

Karen Marie Arnesdatter ble g3g med enkemann Jacob Halvorsen Rød. Se nedenfor.

Tjenestepike her i 1845: Inger Andrea Gundersdatter(12).

G.br., selveier
Jacob Halvorsen Rød
fra Rød under Kise dpt. 27/3-1803 d. 14/1-1858 på Ballestad, s.a. Halvor Jacobsen Rød.
g1g 30/12-1831 m. Maren Helene Johnsdatter fra Brevik dpt. 1/2-1804 i Brevik kirke d. 28/10-1846 på Bratsbergkleiva, s.a. John Andersen Sandøen og Helge Marie Halvorsdatter.
Forlovere: "Jens Thorsen Frogner, Ingebret Jacobsen Bratsbergklev."
g2g 14/4-1848 m. fraskilte Karen Marie Arnesdatter fra Åfoss i Solum dpt. 30/1-1803 i Solum d. 25/11-1874 på Ballestad, d.a. Arne Thorsen Hentia (solumslekt.org).
1. Inger Maria Jacobsdatter f. 3/4-1833 på Nordre Brekkejordet, g. i Skien kirke 18/11-1859 m. Carl Johan Andersen fra Skien f. ca. 1828, s.a. Anders Pedersen.
2. Halvor Jacobsen f. 3/9-1836 på Kleiva. "Åndsvag". Ugift.
3. Johan Jacobsen f. 26/2-1838 på Kleiva. Sjømann i 1858.
4. Christine Jacobsdatter f. 25/6-1842 på Kleiva.
Br. 1848.

Jacob bodde tidligere på Bratsbergkleiva mens han seilte som matros. Se Familie 30 - Kleiva 1845.
Jacob Halvorsen var født på Mustvedt og vokste opp på Rød under Kise.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Ægtepagt mellem Karen Marie Arnesdatter og Jacob Halvorsen Rød, hvorefter dette brug skal være den førstes særeiendom,
dat. 22. jan., tinglyst 2. feb. 1848."
 

13/2/1858      JACOB HALVORSSEN RØD        Bamble Skifteprot. nr. *)
Ballestad      - død 14.1.1858 -                    
               Arvinger:
               Enka Karen Marie Arnesdatter (Laugverge: Halvbroren Gunder Johnssen Klosterhaugene)
               og Jacobs barn etter 1.ekteskap:
               1. Halvor Jacobssen              22 år. x)
               2. Johan Jacobssen           20 1/2 " , på sjøreise.
               3. Ingeborg Marie Jacobsdtr. 24 1/2 "
               4. Christine Jacobsdtr.          16 "
               Formynder: Hans Halvorssen Rød.
x) "Sønnen Halvor Jacobssen er så aldeles manglende åndsevner at han må ansees udyktig til selv at
      bestyre sin del, gjenstridig, vært på arbeidsanstalt, men kommet hjem igjen til jul."

Brt: 60 - 117
Net:  6 -  93
*) A: BS 31 s.101.
B: BS 106 s.383-452. C: BS 124 s.363.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Karen Marie Arnesdatter til Thor Torgrimsen med forbehold af brugsret til et kammer og et laaseferdigt vedskur, samt adgang til
kjøkkenet og i 10 aar forskjellige andre predstationer, hvorfor haves Panteret med 2. prioritet i eiendommen, dat. 1., tinglyst 6. februar 1861."


G.br., skipstømmermann, selveier
Thor Torgrimsen Ballestad
fra Ballestad(39) f. 27/11-1833 d. 21/1-1905 på Gulset, s.a. Torgrim Thorsen Ballestad.
g. 9/1-1862 m. Andrea Eriksdatter fra Ballestad(52) f. 13/2-1834, d.a. Erik Olsen Ballestad.
1. Thorvald Nikolai Thorsen f. 25/10-1862. Se Gulset(4).
2. Erik Thorsen f. 5/11-1865 d. i USA 1955. Emigrerte til Amerika i 1883. Han var pastor i den Luterske kirke fra 1893-1936.
3. Ingeborg Elise ”Lisa” Ballestad f. 21/7-1868. Ugift.
4. Thora Annette f. 22/12-1870 på Ballestad d. 1871.
5. Thomas Severin Ballestad f. 21/3-1872 på Gulset d. 1954 g.m. Sigrid Nyhus 1877-1953
6. Kirsten Marie Ballestad f. 27/5-1875 på Gulset d. 1962 g.m. Syver (Smukkestad?) 1882-1923.
Br. 1861.

Thor Torgrimsen kjøpte i 1860 og 1861 S. Ballestad, l.nr. 223 a, b og c. ”Ballestad med Myrjordet”.

Boende på denne gården i 1865: Fattiglem, Hansine Jørgensdatter(14) fra Skien.
Dessuten enke (og tidligere eier av gården) Karen Marie Arnesdatter(63). Hun hadde
føderåd og bodde i innhuset med Thor Torgrimsens familie.

Thor Ballestad arbeidet i 1865 som skipstømmermann ved siden av gårdsdriften.
I 1869 kjøpte han gården Gulset(17) ”Nyhus” og flyttet dit.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Thor Torgrimsen til Ole Kolbjørnsen Rønningen for 650 Spd., dat. 8. juni, tinglyst 1. juli 1874."

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

223c

Ballestad søndre

Thor Torgrimsen

0 daler - 2 ort - 6 skilling

  Påført matrikkelen: "Nu Ole Kolbjørnsen."

G.br., arbeider, selveier
Ole Kolbjørnsen Rønningen
fra Kolbjørnsløkka ("Pladsen") under Høyset i Siljan f. 30/4-1827 d. 14/5-1896 på Ballestadrønningen, s.a. husmann Kolbjørn Olsen og Anne Berntsdatter.
g1g 2/11-1866 m. Gunhild Mikkelsdatter fra Ballestad(33) f. 2/8-1836 d. 1/9-1886 på Ballestadrønningen, d.a. Mikkel Olsen.
g2g 6/11-1890 m. Marie Anne Nilsdatter fra Skyer(1) f. 28/10-1853, d.a. Nils Andersen Skyer.
Forlovere: "Lars Knutsen, Svenke Nilsen."
Br. 1874.

Ole Kolbjørnsen kjøpte i mars 1868 et jordstykke av Follaug (64/7) med en landskyld på 2 mark 60 øre.
Det ser ikke ut til å ha vært bygninger på den jorda, men den utgjorde 2/3 av gårdens areal.

Ole Kolbjørnsen Rønningen fikk ingen barn.

Husdyr i 1875: 1 hest, 4 kuer, 1 kalv og en gris.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Gjensidig testament mellem Ole Kolbjørnsen og Marie Anne Nilsdatter Ballestad, hvorefter længstlevende skal være førsteavdødes
enearving, dat. 11/3-1893, tinglyst 17/3-1909, samt med paategnet bevidnelse om at Marianne Nilsdatter efter Ole Kolbjørnsens død
indgik i egteskap med Nils Olsen Ballestad, dat. 15/3, tinglyst 17/3-1909."

Enka Marie Anne Nilsdatter ble g2g med Nils Olsen. Se nedenfor.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

65 

41

223c

Ballestad

Rydningen

Ole Kolbjørnsen

0 dl. - 1 ort - 19 sk.

1 mark 16 øre 

64 7 Mange! Follaug Follau ditto 0 dl. - 3 ort - 16 sk. 2 mark 60 øre

Sagarbeider, g.br.
Nils Olsen Ballestad
fra Sikane i Siljan f. 3/2-1868 i Larvik (konfirmert 1882 i Siljan) d. 1906, s.a. Ole Nilsen "Sigene" og Anne Severine Mikkelsdatter.
g. 24/4-1898 m. enke Marie Anne Nilsdatter fra Skyer(1) f. 28/10-1853, d.a. Nils Andersen Skyer.
Forlovere: "Lars Kristian Skyer, Haakon Olsen Bøle."
Br. 1898.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Gjensidig testament mellem Nils Olsen og hustru Marie Anne Nilsdatter Ballestad, hvorefter længstlevende skal være førstedødes
enearving, dat. 27. Juli 1901, tinglyst 26. Januar
1907."
 
Dette paret fikk heller ingen barn.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Attest om at Nils Olsen Ballestad
er afgaaet ved døden, dat. 22. okt., tinglyst 26. januar 1907."

Tjenestepike her i 1900: Marie Olsen f. 1879. Fattiglem som bodde på gården mot betaling:
Ugifte Gunnar Karlsen fra Holla f. 1838.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 65

41

Ballestad

Rydningen

Nils Olsen

1 mark 16 øre 

 65 30 Ballestad Braanen og Kudalen Nils Olsen 1 mark 68 øre
 64 7 Follau Follau Ole Kolbjørnsen(!) 2 mark 60 øre


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Marianne Olsen Ballestad til Ole Pedersen Afsøle paa dette bruk og gnr 64 bnr 7 for 15.000 kr.,
dat. 15/3, tinglyst 17/3-1909."

G.br., selveier
Ole Pedersen Ballestad
fra Follaug(9) f. 25/3-1869 på Afsøla i Siljan d. 10/2-1950, s.a. Peder Gundersen Follaug.
g. i Siljan 5/2-1891 m. Elise Johannesdatter fra Toa i Siljan f. 7/4-1867 i Siljan d. 6/5-1943, d.a. Johannes Pedersen Vanebu og Anna Pernille Isaksdatter Toa.
Forlovere: "Peder G. Afsøle, Gunder P. Afsøle."
1. Peder Ballestad f. 23/1-1892 i Siljan d. før 1945 g.m. Clara. Emigrerte til USA.
2. Pauline Anna Ballestad f. 26/11-1893 i Siljan g.m. Charles Andersen (Charly Andersen) f. 16/2-1892. Bodde i Sollia 14 på Bøle. Barn: Svein Andersen.
3. Johanne Marie Ballestad f. 27/11-1896 i Siljan d. 20/11-1948 g.m. kaptein Bjarne Haraldsen Bratsberg f. 26/11-1892 d. 22/2-1980. Barn: Else Margaret Haraldsen.
4. Emma Othilie Ballestad f. 24/10-1898 i Siljan g. 1920 m. kjører Louis Fridolf Larsen fra Borge f. 28/8-1895.
5. Mathilde Ballestad f. 22/12-1900 i Siljan g.m. Thorleif Hansen. Bodde i Skien. Ingen barn.
6. Johannes Ballestad f. 2/6-1903 i Siljan. Overtok bruket.
Br. 1909.

Ole Ballestad kjøpte gården av enka etter Nils Olsen Ballestad. Han skrev seg for Ole P. Ballestad.



Ole P. Ballestads brødre i Gjerpen, som alle var født på Afsøla i Siljan.
Aslak Pedersen Ballestad. Se Ballestad(28).
Peder Pedersen Løberg. Se Løberg(31) "Landheim".
Gunnar Pedersen Follaug. Se Follaug(9).

Fra Tinglysingsprotokollen ang. jordeiendommen Follaug(7).
Det var 3 skylddelingsforretninger der i tidsrommet 1911 - 1942.

"Skylddelingsforretning, avholdt 1. april, tinglyst 8. april 1911, hvorved der er utskilt en parcel bnr 19 "Vanddammen" (landskyld 0 mark 03 øre), solgt til Bøle byggekommune, samt en parcel, bnr 20 kalt "Parken" (landskyld: 0 mark 07 øre), solgt til Abraham Hauen for kr. 500.-"

"Skyldelingsforretning, avholdt 26. juli, tinglyst 15. aug. 1917, hvorved til Sigvart Larsen Ekornrød er fraskilt bnr. 24 "Vonheim", av skyld 0 mark 30 øre."

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Ole P. Ballestad f. 25/3-1869 til sønnen Johannes P. Ballestad f. 2/6-1903 på dette bruk m.m. for kr. 16.200, hvorav for
løsøre kr. 2.200, dat. 24/11-1936, tinglyst 2/12-1936."

G.br., kunstmaler, selveier
Johannes P. Ballestad
herfra f. 2/6-1903 på Afsøla i Siljan d. 12/9-1966.
g. 1937 m. Margit Maurdalen fra Vinje f. 1/6-1904 d. 14/5-1996, d.a. Aslak Wetleson Maurdalen og Sigrid Olavsdatter Nordjorde.
1. Eli Sigrunn Ballestad f. 1941. Overtok gården.
Br. 1936.


Foto fra før 1950. Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark 1954.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 65

41

Ballestad - Rydningen

Johannes P. Ballestad

 1 mark 16 øre

 64 7 Follaug - Follau Johannes P. Ballestad  2 mark 20 øre

Gården bestod i 1955 av to parter.
1.”Follaug-stykket” (64/7), grenser i nord til Røsland, i vest til Sigvart Larsen (Bøle 133), i syd til Sigvart Larsen, Isak Sanni (Bøle 19),
    Gjerpen kommune og gartner Hoel, i øst riksvegen.
2.”Hjemmestykket” (65/41), grenser i nord til Edv. Bernhardsen og lærer Inleggen, i syd Jacob Eriksen, vest Anton Mathisen, øst riksvegen.


Selveier
Eli Sigrunn Ballestad
(Tua Ballestad) herfra f. 1941.
g. 1969 m. Tore Rudolf Kristiansen fra Herre f. 1944.
1. Gro Ballestad Kristiansen f. 1969.
2. Anette Ballestad Kristiansen f. 1970.
3. Jostein Ballestad Kristiansen f. 1974.
Br. 1968.

Sameie med Ballestad(51) fra 1963.

Fra "Norske gardsbruk, Telemark" (Foyn forlag 2004). Utdrag.
Ballestad (Rydningen).
Gården er i dag på 30 dekar jord. En del av eiendommen (Follaug-delen) ble solgt til Skien kommune (der Bølehøgda skole ligger) og til Kervel fabrikker. Jorda har vært bortleid siden 1962. I tunet står et våningshus fra rundt 1901, som ble restaurert i 1984 og 2002, og en låve fra 1937.
Eierens bestefar, Ole P. Ballestad, kjøpte gården av enka etter Nils Olsen Ballestad i 1909.
Like nord for eiendommen ligger Hoels Hage & Blomstersenter AS.


Kart fra skogoglandskap.no 2014.

(C) Gard Strøm.