ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 27.03.2024

Sneltvedt 11
Gammelt løpenr. 402c. Siden Norges matrikkel 1886: 115/11.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.
 

Utskilt fra S. Sneltvedt(E) i 1873 og solgt til bondeselveie samme år.

Adresse 2000: Sneltvedtv. 157 og 160, 3719 Skien.

G.br., selveier

Andreas Olsen Sneltvedt
fra S. Sneltvedt(E) f. 14/4-1852 d. 17/12-1913, s.a. Ole Johnsen Sneltvedt.
g. 24/9-1875 m. Olava Olsdatter ”Lava” fra N. Løberg(6) f. 16/12-1849 d. 10/3-1937, d.a. Ole Jensen Løberg.
1. Gusta Marie Sneltvedt f. 17/2-1876 d. 1949 g.m. Martin Halvorsen Putten. Se Gravli(3) "Putten".
2. Ole A. Sneltvedt f. 11/2-1878 g.m. Marianne Sørbø.
3. Anne Marie Sneltvedt f. 27/4-1881 d. 1918 g.m. Halvor Lie. Bodde i Mælagata.
4. Anton A. Sneltvedt f. 24/3-1883. Overtok gården.
5. Kirsten Sneltvedt f. 24/5-1885 g.m. Martin Jørgensen Kjær. Se Kjær(12) "Nordkjærra".
6. Olga Sneltvedt f. 6/3-1888 g.m. Halvor Karlsen Bugodt. Se Doksrød(2) ”Hagen”.
7. Hanna Sneltvedt f. 12/12-1890 d. 1942 g.m. enkemann og svoger Halvor J. Lie. Bodde i Mælagata.
Br. 1873.

  Norges Matrikel november 1874 (før delingen):

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

402c

Sneltvedt søndre

John og Andreas Olsen

2 daler - 0 ort - 20 skilling 

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

115

11

402c

Sneltvet

søndre

Andreas Olsen

1 - 1 - 1

2 mark 79 øre

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets navn

Eier

Matrikelskyld

115

11

Sneltvet

søndre

Andreas Olsen

4 mark 45 øre

115 22 Sneltvet Oredalen dito 0 mark 03 øre

Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Anton Andreassen Sneltvedt
herfra f. 24/3-1883 d. 2/12-1963, s.a. Andreas Olsen Sneltvedt.
Br. 1916. Ugift.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 115/56 Heimly (Utskilt hustomt).
"Skjøte fra Anton A. Sneltvedt (ugift) til Martin J. Kjær for kr. 150.- (for tomta), dat. 25/3-1933, tingl. 17/7-1933. Skyldmark 0 mark 10 øre."
Se Sneltvedtveien 160.

Gårdens grenser nedskrevet av Anton A. Sneltvedt  på 1950-tallet:
”Mot øst til Børsesjø, mot nord til Berg, mot øst til Sneltvedt og mot syd også Sneltvedt.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

115

11

Snelvedt søndre

Anton Andreassen Sneltvedt

2 mark 34 øre

Anton Sneltvedt var ugift. Gården ble derfor overtatt av nevøen Johannes Andreas Kjær.

G.br., selveier
Johannes Andreas Kjær
fra Kjær(12) "Nordkjærra" f. 8/4-1919 d. 13/2-1995, s.a. Martin Jørgensen Kjær.
g.m. Gudrun Mustvedt fra Mustvedt(1) f. 1/9-1921 d. 11/12-1991, d.a. Peder Andreas Kristiansen Mustvedt.
1. Jan Martin Kjær f. 1950. Overtok gården.
2. Arne Kjær f. 1955. Bygde Sneltvedtstien 1.
Br. 1957.

G.br., selveier
Jan Martin Kjær herfra f. 1950.
Br. 1977.

Se også Ballestad(33) "Skarpeland".

Fra Grunnboka: "Andel av Sneltvedtvegen 160 (Gnr 115, bnr 56) er overdradd til Jan Martin Kjær (13.09.1977)."

Jan Martin Kjær kjøpte også jorda på Sneltvedt(26) "Nedre" i ca. 2006.


Sneltvedtveien 160
Gnr 115 - bnr 56 "Heimly".

Hustomt utskilt fra Sneltvedt(11) i 1933.

Utskilt fra Sneltvedt 11 i 1933 i følgende skylddelingsforretning.
"Bnr 56 utskilt (fra bnr 11) ved Skylddelingsforretning avholdt 20/3-1933, tingl. 7/4-1933.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 115/56 Heimly (Utskilt hustomt).
"Skjøte fra Anton A. Sneltvedt (ugift) til Martin J. Kjær for kr. 150.- (for tomta), dat. 25/3-1933, tingl. 17/7-1933. Skyldmark 0 mark 10 øre."

Kjører ved Skien meieribolag, huseier
Martin Jørgensen Kjær
(Martin J. Kjær) fra Kjær(1) f. 10/1-1881 d. 12/3-1966, s.a. Jørgen Amundsen Høgli Kjær.
g. i Gjerpen 31/12-1905 m. Kirsten Sneltvedt fra Sneltvedt(11) f. 24/5-1885 d. 16/9-1966, d.a. Andreas Olsen Sneltvedt.
1. Ingeborg Olava Kjær f. 17/4-1906 g.m. Sakarias Lund. Se nedenfor.
-   dødfødt jente f. 8/4-1907.
-   dødfødt gutt f. 2/12-1908.
-   dødfødt gutt f. 6/10-1909.
2. Johannes Andreas Kjær f. 8/4-1919. Se Sneltvedt(11).
Eier 1933.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 115/56 Heimly (Utskilt hustomt).
"Dagbokført 29/6-1959. Skjøte fra Martin J. Kjær f. 10/1-1881, til Johannes Andreas Kjær f. 8/4-1919 for kr. 12.000 + forbeholdt føderåd av verdi kr. 5000, dat. 27/6, grunnbokført (tingl.) 10/7-1959."

Johannes Andreas Kjær f. 8/4-1919. Se Sneltvedt(11).

Arbeider, leieboer av en etasje i huset
Sakarias Lund fra Lund øvre f. 5/8-1897 d. 25/6-1944.
g. i Gjerpen 1931 m. Ingeborg Olava Kjær herfra f. 17/4-1906 d. 5/6-1992.
1. Bjørg Margareth Lund f. 26/10-1931 g.m. Bernt Willy Solum. Se Sneltvedtstien 6.
2. Gerd Elisabeth Lund f. 18/8-1934 g.m. Aslak Høgli. Bygde Sneltvedtlia 3 under Sneltvedt(26) "Nedre".
Beboere i andre etasje ca. 1933.

Denne familien bodde så lenge de kunne hver sommer på Gaupåsen øvre under Frogner.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 115/56 Heimly.
"Dagbokført 13/9-1977. Skjøte til Jan Martin Kjær, f. 1950, for kr. 20.000,- "
"Målebrev av 16/8-1977 - 1.979 kvm."

Jan Martin Kjær fra Sneltvedt(11) f. 1950.
Eier 1977.


Sneltvedtveien 160 - "Heimly". Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.


Sneltvedtstien 6
Gnr 115 - bnr 119 "Sollund".

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for bnr 119 Sollund.
Utskilt fra 115/11 "ved skylddeling fra bnr 11, avholdt 25/10, grunnbokført (tingl.) 11/12-1971."
Hjemmel: Johannes Andreas Kjær.
"Dagbokført 15/12-1971. Skjøte til Bernt Willy Solum f. 23/3-1930, for kr. 5.000 (tomta), dat. 1. grunnbokført (tingl.) 16/12-1971."

Jobba hos trelasthandler på Bakken i Skien
Bernt Willy Solum fra Åmot under Haugedal i Luksefjell f. 23/3-1930 d. 24/1-2009, s.a. Kristian Solum.
g. 3/10-1959 m. Bjørg Margareth Lund fra Sneltvedtv. 160 f. 26/10-1931 d. 20/7-2015, d.a. Sakarias Lund.
1. Bernt Ove Solum f. 1962.
2. Bjørn Terje Solum f. 1965.
3. Tove Birgitte Solum f. 1967.
Eier 1971.

Denne familien eide setra Gaupåsen øvre under Frogner, som ble benytta hver sommer.
Gaupåsen er godt vedlikeholdt. Se Gaupåsen øvre.

Bjørg Margareth Solum var ei aktiv dame på så mange måter. Hun var bl.a. flink til å veve. Hun hadde
ikke tall på hvor mange filleryer hun hadde produsert og solgt til venner og bekjente opp igjennom åra.
Hun mottok mange premier på Dyrskuen i Seljord for prima vevearbeider.


(C) Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no