ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Vestre Borge
Gård nr. 73 i Gjerpen kommune i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 24.05.2021

Vestre Borge 1845
Kilde: Folketellingen 1845. Supplert med opplysninger fra kirkeboka og andre kilder.
 

1835 1845 1865 1875 1891 1900 1910

Det ser ut til å ha vært 17 hus i Borgeskauen under V. Borge i 1845.


Familie 1.
Vestre Borge 1845. ”Sand” - Borgeskogen.

Det opprinnelige huset her ble oppført i 1814 av Jacob Østensen. Tidligere "adresse": Sand, også kalt ”Sandhullet”.
Adresse 2019: Håvundv. 417.

Matros
Peder Hansen
fra Porsgrunn f. ca. 1817, s.a. Hans Pedersen i Porsgrunn.
g. 6/9-1838 m. Anne Karine Jacobsdatter f. 3/3-1811, d.a. Jacob Østensen. Se Familie 11 - V. Borge 1835.
1. Hans Jacob Pedersen f. ca. 1839.
2. Lars Pedersen f. ca. 1841.
3. Johanne Dorthea Pedersdatter f. 1844 g.m. Ole Bjørnsen fra Kviteseid. Se Familie 2 - V. Borge 1865.

Dette huset var Anne Karine Jacobsdatters barndomshjem. Det ble siden overtatt av hennes søster
som hele tiden bodde her sammen med sin sønn Johan Eriksen. Se også Familie 1 - V. Borge 1865.

Deretter ble huset overtatt av denne Johan Eriksen. Se Familie 31 - V. Borge 1910.


Familie 2.
Vestre Borge 1845. Hus med 4 husstander. Borgeskogen. 1/4.

Her var oppført enka etter Trond Torkildsen, Ellen Haavardsdatter og deres sønn Lars Trondsen. Se Familie 14 - V. Borge 1835.


Familie 3.
Vestre Borge 1845. Hus med 4 husstander. Borgeskogen. 2/4.

Her var oppført Carl Bendixen med familie. Se Familie 10 - V. Borge 1835.


Familie 4.
Vestre Borge 1845. Hus med 4 husstander. Borgeskogen. 3/4.

Arbeider
Anders Gundersen
fra Bekkevold(1) f. 16/1-1804 (dpt. 16/6-1805) d. 21/7-1839 på Osebakken, s.a. Gunder Nilsen Bekkevald.
g. 4/1-1831 m. Karen Kirstine Andersdatter fra S. Bakken dpt. 27/5-1804, d.a. Anders Thorsen Bakken.
Forlovere: "Ole N. Lie, Isak A. Bakken."
1. Berthe Kirstine Andersdatter f. 2/6-1831 på Bekkevold g. 9/3-1854 m. Nils Olsen Skifjeld fra Sagplassen.
2. Isak Andersen f. 3/10-1833 på Bekkevold. Se Familie 12 - Borgestad 1875.
3. Anne Elise Andersdatter f. 21/6-1838 på Borgestad.


Familie 5.
Vestre Borge 1845. Hus med 4 husstander. Borgeskogen. 4/4.

Kjørekarl, innerst
Hans Danielsen
fra Gulset f. ca. 1798 d. 23/10-1874 på Borgeskogen, s.a. Karen Olsdatter g.m. enkemannen Johannes Hansen. Se Familie 6 - Gulset 1801.
g.m. Kirsten Mikkelsdatter fra Siljan? f. ca. 1794 d. 17/1-1859 på Borgeskogen.
1. Berthe Maria Hansdatter f. 28/4-1822. Ugift.
2. Daniel Hansen f. 14/6-1825.
3. Mikkel Hansen f. 1/7-1831. Han finner jeg ikke som gift eller død. Ikke i folketellingen 1865. Heller ikke blant utflytta.

Hans Danielsen
ble konfirmert i Gjerpen kirke som 16-åring, boende på Osebakken i 1814.

Under folketellingen 1845 ble det nevnt at Kirsten Mikkelsdatter var ”Krøbling”. Hans Danielsen bodde på
Borgeskogen også i 1865. Da som enkemann sammen med sin ugifte datter Berthe Maria Hansdatter.

Se Familie 3 - V. Borge 1865.


Familie 6.
Vestre Borge 1845. Borgeskogen.

Arbeider
Jørgen Halvorsen Wenstøb
fra N. Venstøp(A) dpt. 1/6-1788, s.a. Halvor Larsen Wenstøb og hans 3. kone Ingeborg Olsdatter.
g. 7/5-1816 m. Maren Larine Larsdatter fra Storgaden 205 dpt. 1/8-1790 d. 16/6-1847 på Borgeåsen, d.a. Lars Danielsen. Se Familie 16 - Ø. Borge 1801.
Forlovere: "Peder Syversen, Guttorm Knudsen."
1. Halvor Jørgensen f. 16/6-1816. Se Vognmannsg. 3 på Osebakken.


Familie 7.
Vestre Borge 1845. Borgeskogen.

Huset ble oppført i ca. 1825 i følge innføring i innflyttingsprotokollen. (Se nedenfor).

Maler, huseier
Christen Hansen
f. ca. 1799
g. (i Holla?) m. Elen Maria Mathiasdatter fra Rui i Kviteseid f. ca. 1802, d.a. Mathias Gjertsen Rui og Marthe Askiersdatter.
1. Anne Christensdatter f. 14/9-1823.
2. Marthe Kirstine Christensdatter f. 5/8-1826.
3. Karen Andrea Christensdatter f. 22/6-1829.
4. Hans Mathias Christensen f. 27/4-1833.
5. Mathias Christensen f. ca. 1836 i Holla.
”Photografist” i 1865. Senere malermester, g. i Gjerpen 24/8-1869 m. Karen Martine Johansdatter f. ca. 1842 i Solum, d.a. Johan Hansen.
    Barn 1. Alfred Christophus Constantin Mathiasen f. 4/4-1870. Disse 3 emigrerte til N. Amerika våren 1872. Se Presteattest av 8/4-1872.
6. Maria Christensdatter f. ca. 1839.

Elen Maria hadde ei søster, Karen Mathiasdatter g.m. Nils Mikkelsen. Se Kolkinmyr(4) under Follaug.
Elen Marias mor, enka Marthe Askiersdatter f. ca. 1786 bodde her i 1845.

Christen Hansen og kona emigrerte til N. Amerika våren 1872. Se Presteattest av 9/4-1872

Innflyttet til Gjerpen våren 1825 (Gjerpen kirkebok):
”Christen Hansen, 26 aar og Hustrue Ellen Maria Mathiasd., 27 aar samt en datter Anne f. 14/9-1823.
Fra Holden Præstegjeld for bedre at kunde ærnære sig. Bygger ved Borgeskogen.
Attest fra Klem (sogneprest i Holla) dat. 28/4-1825.”


Familie 8.
Vestre Borge 1845. Borgeskogen.

Matros
Even Christensen
fra Knardalstrand i Solum f. 29/10-1816, s.a. Christen Johnsen og Gunhild Reiersdatter. Se Solumslekt.org.
g. 27/12-1844 m. Ingeborg Kittilsdatter Riis fra Borgeskogen f. 2/2-1822 d. 1888, d.a. lærer Kittil Kittilsen Riis. Se Familie 8 - V. Borge 1835.
1. Christian Evensen f. 9/12-1845 på Borgeskogen.
2. Grethe Berthea Evensdatter f. 28/5-1849 på Borgeskogen.
3. Karl Martinius Evensen f. 29/8-1850 på Borgeskogen g. 1881 m. Inger Marie Olsdatter f. 1847 i Bamble.
4. Simonine Christine Evensdatter f. 1858.
5. Edvard Evensen f. 1863.

I følge Finn C. Knudsen: Alle disse 5 søsken emigrerte visstnok til Amerika. Familien flyttet senere
til Skiensg. 6 på Osebakken, som ble overført til Porsgrunn kommune den 20. august 1842.


Familie 9.
Vestre Borge 1845. Borgeskogen.

Skredder og ungkar
Johan Wiersen
fra Storgt. 214 på Osebakken f. 15/5-1816 d. 1875, s.a. Ole Wiersen. Se Familie 27 - Borgestad 1835.
Bodde her alene i 1845. 


Familie 10.
Vestre Borge 1845. Borgeskogen.

Enke, fattiglem
Maren Sophie Pedersdatter Rankenberg.

2 barn: Sjømann Peder Olsen(21) og Maren Olsdatter(13). 
Maren Sophie var enke etter Ole Jacobsen.  Se Familie 7 - V. Borge 1835.


Familie 11.
Vestre Borge 1845.

Her var oppført Hans Sørensen og hustru. Se Familie 6 - V. Borge 1835.


Familie 12.
Vestre Borge 1845. Borgeskogen.

Her var oppført Svend Petersen med familie. Se Familie 5 - V. Borge 1835.


Familie 13.
Vestre Borge 1845. Borgeskogen.

Arbeider
Abraham Olsen
fra Bruset i Melum sogn, Solum pr.gj. dpt. 9/6-1794 i Solum kirke, s.a. Ole Abrahamsen og Helvig Andersdatter.
g. i Solum kirke 1/1-1821 m. Anne Larsdatter fra Solum f. ca. 1794 d. 10/3-1851 på Borgeskogen. ”Hængt sig selv, 57 aar.”, d.a. Lars NN.
Forlovere: "Isak Bruset og Peder Mælum".
1. Maren Anne Abrahamsdatter f. 9/3-1821 på Bruset i Solum (dpt. 15/4-1824) g.m. Christian Julius Knudsen Buer. Se Familie 10 - V. Borge 1865.
2. Ole Abrahamsen f. 23/12-1826 i Ø. Porsgrunn.
3. Andreas Abrahamsen f. 19/11-1829 i Ø. Porsgrunn.
4. Lars Abrahamsen f. 10/4-1836 i Borgeskogen.

F.f. Abraham Olsen og Anne Larsdatter Bruseths Maren Anne: Maren Poulsd. Dolva, Karen Andersd. Bruseth, Gunder Hansen(?), Hans(?) Gundersen, Nils Karlsen, alle fra Bergene.
F.f. Dagarbeider Abraham Olsen af Østre Porsgrund og hustru Anne Larsdatters Ole: Jørgen Jensens kone, Maren Olsd., fra Solum, pige Marthe Larsd., tjenestedreng Torjus Isachsen do.,
      Amound Hansen do., Hans Andersen alle fra Østre Porsgrund, Tjenestedrengen Abraham Jacobsen, Dagarbeider Tollef Nielsen. Begge fra Gierpen.
F.f. Dagarb. Abraham Olsen af Østre Porsgrund og hustru Anne Larsdatters Andreas: Marthe Aslaksd., do. Inger Pedersd., Hans Andersen, Berthel Hansen Karth, Ole Michelsen, Anders Isachsen. 
F.f. Abraham Olsen under W. Borge og Anne Larsdatters Lars: Elen Maria Isaksd. Borgeskov, p. Anne Olsd. Porsgrund, Christen Isaksen Osebakken, Anund Andersen Borgeskov.

Innfl.: 1835. Anmeldt: 18/6-1836.
Navn, alder:
Abraham Olsen, 45
og kone Anne Larsd., 37 med Børn:
Maren Anne Abrahamsd., 15
Ole Abrahamsen, 10
Andreas Abrahamsen, 6.
Fra: Født i Solum, indflytted fra Porsgrund.
Til: Westre Borge.


I min leting etter den rette Anne Larsdatter f. ca. 1794, kona til Abraham Olsen, setter jeg opp noen forslag fra folketellingen 1801:
1. Anne Larsdatter f. ca. 1796 i Eidanger. Foreldre: Lars Nilsen "Overaalen" i Eidanger.
2. Anne Larsdatter f. ca. 1793 i Solum. Foreldre Lars Bæruldsen og Karen Audunsdatter under Gimsøy Kloster.
3. Ingen aktuelle i Skien.
4. Ingen aktuelle i Porsgrunn.
5. Anne Larsdatter f. ca. 1792 i Bamble. Foreldre: Hm. Lars Arvesen og Inger Larsdatter under Nenset i Bamble.
6. Anne Larsdatter f. ca. 1794 i Gjerpen. Foreldre: G.br. Lars Torgrimsen Ballestad og Anne Eriksdatter.
7. Ingen aktuelle i Holla.
 


Familie 14.
Borge V. 1845. Borgeskogen.

Her var oppført Morten Helgesens enke, Anne Jacobsdatter og barna. Se Familie 12 - V. Borge 1835.


Familie 15.
Vestre Borge 1845. Borgeskogen.

Her var oppført arbeider Jacob Olsen (Rosterdal) med familie. Se Familie 29 - V. Borge 1865.


Familie 16.
Vestre Borge 1845. Borgeskogen.

Sjauerarb., huseier
Peder Christensen
fra Stavern, Tanum sogn i Brunlanes, Vestfold f. 1810, s.a. Christen Pedersen Lie.
g. 1/9-1836 m. Margrethe Gundersdatter fra N. Ramsåsen f. 22/5-1811 d. 5/11-1879 på Borgeskogen, d.a. Gunder Mathiasen Ramsaasen.
1. Christen Pedersen f. 29/11-1836. Seilmaker. Se Familie 23 - Borgestad 1865.
2. Gunder Pedersen f. 3/5-1839.
3. Karen Kirstine f. 29/7-1841 d. 18/3-1842 u. V. Borge.
4. Ole Pedersen f. 10/3-1843
5. Karen Kirstine Pedersdatter f. 24/10-1845
6. Andreas Pedersen f. 16/11-1848. Bodde hjemme i 1875.
7. Mariane Pedersdatter f. 10/5-1851. Bodde hjemme i 1875 og i 1891.
8. Petrea Pedersdatter f. 19/2-1853. Bodde hjemme i 1875 og i 1891.

Peder var i tjeneste på Riis før de giftet seg. De bodde her siden. I 1875 var Peder jordbruksarbeider.
Sønnen, Christen var blitt enkemann og bodde i samme hus med sine 2 barn.


Familie 17.
Vestre Borge 1845. Borgeskogen.

Maler
Ole Svendsen
f. 1805.
g. (ikke i Gj.) m. Gro Hansdatter f. ca. 1817.
1. Torgun Olsdatter f. 1840.
2. Hans Olsen f. 1841.
3. Maren Olsdatter f. 1844.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

© post@gamlegjerpen.no