ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bratsberg
Gård nr. 63 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.05.2020


Bratsberg 13 - Skauen
Gammelt løpenr. 179. Utskilt til forpaktning i ca. 1780.

Samme eiere som Bratsberg(1) til 1898.

Dagarbeider, husmann med jord
Knud Halvorsen
fra Rollag i Numedal, Buskerud dpt. 23/7-1734 i Rollag pr.gj. bg. 30/11-1806. ”Knud Halvorssøn f. Bratsb.Kl., meldt at være som født i Numedal, 72 aar.”, s.a. Halvor Knudsen.
g1g 22/10-1763 m. Gunne Gislesdatter fra Skreua under Foss dpt. 10/9-1719 i Rollag bg. 2/2-1793. ”Knud Halvorssøns kone Gunne Gislesdtr. u/Bradsberg 69 aar.”, d.a. Gisle Guldbrandsen.
g2g 4/9-1793 m. enke Pernille Hansdatter fra Skien? f. ca. 1745. Ikke gravlagt i Gjerpen.
1. Halvor Knudsen dpt. 31/3-1764. Se nedenfor.
2. Gisle dpt. 2/7-1765 bg. 8/8-1765. ”Knud Halvorsens s. Jisle 5 uger.”
3. Lars Knudsen dpt. 6/7-1766.
Br. ca. 1780.

F.f. Knud Halvorsens db. Halvor fra Luxefjeld: Christen Larsens kone, Anne Sørensdtr., Halvor Alfsen, Jens Halvorsen.
F.f. Knud Halvorsens db. Jisle fra Luxefjeld: Lars Olsens kone, Anne Olsdtr, Gunder Halvorsen, Lars Olsen.
F.f. Knud Halvorsens db. Lars fra Luxefjeld: Lars Olsens kone, Kisten Michelsdtr., Jest Halvorsen, Jacob Jonsen.

Knud Halvorsen bodde tidligere i Luksefjell. Usikkert hvor.

Hans andre kone, Pernille Hansdatter var tidligere gift med smed Thor Pedersen. Se Familie 44 - Kleiva 1784.

Arbeider, husmann med jord
Halvor Knudsen
herfra dpt. 31/3-1764 d. 24/1-1827 u. Bratsberg, s.a. Knud Halvorsen.
g. 3/10-1788 m. Maren Jonsdatter fra S. Løberg(B) dpt. 9/10-1763 d. 27/5-1826 u. Bratsberg, d.a. Jon Isaksen Løberg.
1. bg. 27/2-1790. ”Halvor Knudsens tvillinger 9 timer.”
2. bg. 27/2-1790. ”Halvor Knudsens tvillinger 9 timer.”
3. Ingeborg Halvorsdatter dpt. 13/11-1791.
4. Knud dpt. 1/5-1796 bg. 26/7-1801. ”Halvor Knudssøns db. Knud u/Bratsberg 5 1/4 aar.“
5. Jon dpt. 26/12-1798 bg. 27/12-1801. ”Halvor Knudssøns db. Jon u/Bratsberg 3 aar.“
6. Isak Halvorsen dpt. 27/2-1803. Se nedenfor.

F.f. Halvor Knudssøns pb. Ingebor u/Bradsberg: Daniel Pederssøns k., Karen Jonsdtr., Jes Halvorssøn, Isak Jonssøn, Halvor Christenssøn.
F.f. Halvor Knudssøns db. Knud u/Bradsberg: Jacob Ballestads k., Inger Jonsdtr., Knud og Jes Halvorssøn, Isak Jonssøn.
F.f. Halvor Knudssons db. Jon u/Bradsberg: Abraham Anderssøns k., Inger Jonsdtr., Lars og Nils Jonssøn, Anders Christenssøn.
F.f. Halvor Knudssøns db. Isak u/Bratsberg: Lars Jonssøns k., Inger Jonsdtr., Jacob Hanssøn, Isak og Jacob Jonssøn.

Halvor ble født i Luksefjell. Han bodde på Bratsbergskauen da han ble konf. i 1780.

30/5/1827      HALVOR KNUTSSEN                     Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 196b.
Schougen       og MARIE JONSDATTER                  
u/Bratsberg    Arvinger: Barna:
               1. Isak Halvorssen, myndig, bor på plassen.
               2. Ingeborg Halvorsdtr. 35 år.
               Formynder for Ingeborg: Morbroren Niels Jenssen Løberg.
Brt: 116 - 3 - 16
Net:  93 - 1 -  2.

Arbeider, husmann
Ole Halvorsen
fra Melteig under Håtveit store i Holla dpt. 11/2-1742, s.a. Halvor Andersen Melteig.
g. 9/11-1776 m. Else Larsdatter fra Lagmannsgården dpt. 5/9-1751, d.a. Lars Nilsen og Anne Nilsdatter.
1. Anne dpt. 21/12-1777 bg. 20/9-1778. ”Ole Halvorsens d. Anne f. Bradsberg ejet 1 3/4 aar.”
2. Halvor Olsen dpt. 21/2-1779.
3. Anne Olsdatter dpt. 30/4-1780.
Br. i 1782.

F.f. Ole Halvorsens pb. Anne fra Bradsberg Ejet: Lars Nilsens kone, Giertrud Olsdatter, Isak Rejersen, Peder Halvorsen, Laers Knudsen.
F.f. Ole Halvorsens db. Halvor fra Bradsberg Ejet: Anders Aarhuses kone, Marthe Olsdatter, Aslak Bradsberg, Lars Nilsen, Halvor Larsen.
F.f. Ole Halvorsens pb. Anne fra Bradsbergskauen: Lars Nilsens kone, Maren Christensdtr., Lars Halvorsen, Abraham Skouen, Knud Halvorsen.


Ole Halvorsen og Else Larsdatter var såkalte sammenbrakte barn, siden hennes mor, Anne Nilsdatter var Oles stemor.
Familien Ole Halvorsen bodde på Bratsbergskauen i 1777-1782. De flytta trolig ut av sognet.
Ikke å se i Gjerpen kirkebøker etter barnedåpen i 1780. De er ikke i Telemark i 1801.

Sagmester, leilending
Isak Halvorsen
herfra dpt. 27/2-1803 d. 4/1-1876 på Skauen, s.a. Halvor Knudsen Skoven.
g. i Skien 14/9-1826 m. Maren Pernille Fredriksdatter dpt. 15/8-1802 i Solum d. 2/2-1893 i Skien, d.a. Fredrik Pedersen Sorteland.
Forlovere: Isach Jacobsen Bommen, Niels Johnsen Løberg.
1. Maren Isaksdatter f. 1/7-1827 d. 11/7-1842 på Skauen.
2. Fredrik Anthon Isaksen f. 21/4-1829 på Skauen g. i Skien 24/9-1857 m. Torine Christiansdatter Sand fra Skien (d.a. Christian Jensen Sand).
3. Halvor Isaksen f. 1/1-1832 på Skauen g. 26/5-1857 m. Kirsten Marie Pedersdatter f. 1834 i Holla (d.a. Peder Isaksen Skougen fra Holla).
    Bodde i Bakkeg. i Skien i 1875 m. 7 barn født i Skien, Sylling og Hedrum. Halvor var formann ved saga.
4. Henrikke Isaksdatter f. 23/8-1834. Innflyttet til Larvik 28/4-1854. Hun kom da i tjeneste hos sorenskriver(?) Th. Olsen. Tilbakeflyttet 14/4-1856,
    g.m. Skomaker Erik Martin Olsen fra Kjølling f. 1833. Bodde i Prinsensg. i Skien i 1875.
5. Ingeborg Johanne Isaksdatter f. 24/10-1837.
6. Abraham f. 26/6-1840 d. 19/7-1840. ”Hiemedøbt af Christine Bommen.
Døde før Daabens Konfirmation.”
7. Isak f. 26/6-1840 d. 19/7-1840. ”Hiemedøbt af Christine Bommen. Døde før Daabens Konfirmation.”
8. Henrik Andreas Bruun Isaksen f. 25/11-1841 g. i Skien 27/2-1870 m. Kirsten Johannesdatter fra Brekkejordet f. 29/6-1821.
    Bodde i Nedre Elveg. i Follestad i 1875. Henrik Isaksen var da styrmann.

Gunborg Olsdatter(36) bodde her i 1835.

Sagmester, leilending
Hans Christensen Skouen
fra Bratsberg(31) ”Skauen” f. 3/9-1812 d. 2/3-1896 på Bratsbergskauen, s.a. Christen Pedersen Skouen.
g. 29/8-1844 m. Birthe Maria Olsdatter fra Skjelbed i Solum f. 27/3-1818 d. 19/6-1864 på Follaug, d.a. Ole Christophersen Skjelbred og Helvig Hansdatter.
Br. 1844.

Hans Christensen Skauen flyttet til gården Follaug(4) i 1851.

Simon Olsen Kolkinn.
Br. 1898. Se Bratsberg(3).

Bonde, forpakter
Tarje Nilsen Skauen f. ca. 1844 i Nissedal.
g.m. Karen f. ca. 1845 i Gjerpen.
1. Anne Skauen f.ca. 1875 i Skien. Butikkjomfru i 1900.
2. Petra Skauen f.ca. 1878 i Sk. Folkeskolelærerinde i 1900.
3. Johanne Skauen f. ca. 1880 i Gjerpen.
4. Peder Skauen f. ca. 1883 i Gj. Kontorist ved vincompani i 1900.
5. Karoline Skauen f. ca. 1885 i Gj.
6. Nils Skauen f. ca. 1888 i Gj.
Bruker i 1900.

Herman Halvorsen.
Br. 1938. Se Bratsberg(3).

Thoralf Halvorsen.
Br. 1954. Se Bratsberg(3).

Sameie med gnr 63 bnr 3 siden 1898.

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no