ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.05.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Løberg søndre B
Gammelt løpenr. 387.

Utskilt fra hovedbølet av S. Løberg i ca. 1720.

Landskyld i 1720: 1 ½ hud.

Dette bruket ble siden en del av Løberg(2) "Hofgaard/ Landsverk".

G.br., leilending
Isak Jonsen Løberg
fra S. Løberg dpt. 16/3-1692 bg. 14/8-1765. ”Isak Løberg 73 aar.”, s.a. Jon Ingebretsen Løberg.
g. 20/8-1724 m. Maren Tollefsdatter fra Søli øvre(A) dpt. 25/3-1705 bg. 16/2-1747. ”Isak Løbergs kone 43 aar.”, d.a. Tollef Amundsen Søli.
1. Karen Isaksdatter dpt. 23/9-1725 g.m. Halvor Haraldsen Houen. Se Hauen(A).
2. Marthe Isaksdatter dpt. 2/7-1727 g1g m. Hans Helgesen Sneltvedt. Se S. Sneltvedt(C).
3. Anne Isaksdatter dpt. 1/5-1729 g1g m. enkemann Isak Hansen Sneltvedt. Se S. Sneltvedt(B).
4. Anund Isaksen dpt. 25/11-1731. Se S. Løberg(A).
5. Jon dpt. 21/2-1734 bg. 15/6-1734. ”
Isak Løbergs Jon, 16 uger. Barnekopper.”
6. Gunhild dpt. 1/5-1735 bg. 27/10-1748. ”Isak Løbergs dtr. Gunnil 13 aar.”
7. Jon Isaksen (tvilling) f. i desember 1737. Se nedenfor.
8. Inger f. i desember 1737. Død tidlig?
9. Gunne dpt. 3/4-1740 bg. 2/7-1740. ”
Isak Løbergs Gunder(!), 14 uger.”
10. Gunder Isaksen dpt. 15/10-1741.
11. Jacob dpt. 8/3-1744 bg. 3/4-1749. ”
Isak Løbergs søn Jacob 6 aar.“
Br. 1723.

F.f. Isak Løbergs datter Karen: Amun Søli, Jon Løberg, Abraham Houen, Jacob Løbergs qvd, Gunhild Løberg.
F.f. Isak Løbergs datter Marta: Jacob Løberg, Anun Søli, Jon Løbergs quinde, Gunhild Løberg.
F.f. Isak Løbergs datter Anne: Amun Søli, Nils Løberg, Jon Løbergs quinde, Gunhild Løberg.
F.f. Isak Løbergs Anun: Mathis og Jacob Løberg, Jon Løbergs qde, Gunhild Løberg.
F.f. Isak Løbergs Jon: Ingebret Espedalen, Anun Søli, Halvor Svinholts qde, Dorte Løberg.
F.f. Isak Løbergs Gunder: Anun Søli, Jacob og Nils Løberg, Jon Løbergs qde, Karen Løberg.
F.f. Isak Løbergs tvillinger Jon og Inger: Thomas Løberg, Anun Søli, Sivert Espedalen, Lars Løberg, Jon Løbergs qde, Halvor Kleven, Dorte og Karen Løberg.
F.f. Isak Løbergs Gunne: Amun Søli, Jon og Nils Løberg, Halvor Klevens qde, Børte Jensdatter.
F.f. Isak Løbergs Gunder: Jacob Løberg, Anun Søli, Nils Nilssøn, Halvor Follous qde, Marta Jacobsdatter.
F.f. Isak Løbergs Jacob: Jon Løberg, Anun Søli, Søren Nilssøn, Halvor Follous qde, Karen Isaksdatter.
 

8/3-1748       MAREN TOLVSDATTER LØBERG       Bamble Skifteprot. nr. 5, s. 144b.
S. Løeberg      Arvinger: Enkem. Isak Jonssen og barna:
               1. Anund Isakssen 16 år
               2. Jon Isakssen   10 ”
               3. Gunder Isakssen 7 ”
               4. Jacob Isakssen  4 ”
               5. Karen Isaksdtr. g.m. Harald Haaven (Houen).
               6. Marthe Isaksdtr.  20 år
               7. Anne Isaksdtr.    19 ”
               8. Gunhild Isaksdtr. 12 ”.
Faren selv verge for sine barn.
Brt:    72 - 0 - 22
Gjeld: 136 - 3 -  5 (insolvent).

Kanselliråd Herman Løvenskiold kjøpte i 1745 begge brukene på S. Løberg.

G.br., leilending

Jon Isaksen Løberg
herfra f. des. 1737 d. 5/12-1820 på Løberg.
trolovet i Siljan 27/12-1762 m. Ingeborg Nilsdatter fra Bratsbergkleiva dpt. 19/5-1737 d. 18/9-1823 på Løberg, d.a. Nils Isaksen på Kleiva. Se Familie 1 - Kleiva 1730.
Forlovere:
Niels Knudsen Klep og Halvor Haraldsen Ballestad.
1. Maren Jonsdatter dpt. 9/10-1763 g.m. Halvor Knudsen. Se Bratsberg(13) "Skauen".
2. Karen Jonsdatter dpt. 2/2-1766 g.m. Jacob Hansen Ballestad. Se N. Ballestad(1).
3. Isak Jonsen dpt. 6/8-1769. Se N. Ballestad(D).
4. Nils Jonsen dpt. 16/2-1772. Se nedenfor.
5. Jacob Jonsen dpt. 20/11-1774. Se Hegna under Søli.
6. Abraham dpt. 9/8-1778 bg. 29/8-1779. ”Jon Løbergs s. Abraham 1 aar.”
7. Inger Jonsdatter dpt. 2/7-1780 (?g.m. Gunder Jonsen Løberg. Bodde på Brekke i 1801 med datter Anne Gundersdatter f. ca. 1796,
    eller g.m. Hans Christensen Augestad i 1809 og var tj. pike på Bakken i 1801? Ikke funnet gift i Gjerpen, Skien, Eidanger eller Siljan.)
Br. 1765.

F.f. Jon Løbergs pb. Maren: Annun Løbergs kone, Ingebor Christensdatter, Anun Løberg, Jens Sneltvet, Isak Nilsen.
F.f. Jon Løbergs pb. Karen: Annun Løbergs kone, Anne Isaksdtr., Anun Løberg, Jens Sneltvet, Hans Larsen.
F.f. Jon Løbergs db. Isak: Nils Løbergs kone, Anne Christensdtr., Tollef Løberg, Isak Sneltvet, Jens Sneltvet.
F.f. Jon Løbergs db. Nils: Ammun Løbergs kone, Sophia Nilsdtr., Nils Sørensen Løberg, Nils Olsen Løberg.
F.f. Jon Løbergs db. Jacob: Anun Løbergs kone, Aaste Hansdtr., Ole Schyer, Jens Sneltvet, Svend Løberg.
F.f. Jon Isaksen S. Løbergs db. Abraham: Anun Løbergs kone, Maren Anunsdatter, Ole Løberg, Lars Løberg, Jacob Ammundsen.
F.f. Jon Isaksen S.Løbergs pb. Inger: Svend Løbergs kone, Maren Anundsdtr., Jens Sneltvet, Tollef Nilsen, Jacob Anunsen.

Tjenestepike her i 1801: Kirsten Olsdatter f. ca. 1788. 

30/10-1801     JON ISAKSEN og INGEBORG NIELSDATTER   Bamble skifteprot. nr. 12, s. 521a.
S.Løberg         (De oppga sitt bo i levende live.) Arvinger: Barna:
                               1. Isak Jonssen, gift, bor på Ballestad her i sognet.
                               2. Nils Jonssen, over 30 år. Han skulle ta over gaarden Løberg mot at forsørge sine gamle foreldre på livstid.
                               3. Jacob Jonssen, gift og bor i Porsgrunn.
                               4. Mari Jonsdtr. g.m. Halvor Knutssen Bratsbergskogen.
                               5. Kari Jonsdtr. g.m. Jacob Hanssen Ballestad.
                               6. Inger Jonsdtr. 21 år. Formynder ble broren Nils.
                               Gaarden S. Løberg tilhørte Fossum jernverk.

G.br., leilending
Nils Jonsen Løberg
herfra dpt. 16/2-1772 d. 13/3-1853 på Løberg.
g. 1/9-1803 m. Agnethe Tygesdatter fra Kjær(1) dpt. 21/3-1779 d. 18/12-1849 på Løberg, d.a. Tyge Thorsen Kjær.
Forlovere: "Isak Løberg og Jon Svendsen Løberg."
1. Isak dpt. 13/5-1804 d. 28/11-1826. ”Søn af Niels Johnsen Løberg, 23 aar”
2. Maren Nilsdatter dpt. 5/1-1806 g.m. Jacob Larsen. Se Høgset(B).
3. Ingeborg dpt. 8/5-1808. Døde ung.
4. Lars Nilsen f. 12/10-1810. Bodde trolig her til han emigrerte til N. Amerika i 1855. Se nedenfor.
5. Ingeborg Nilsdatter f. 19/5-1813 g.m. Anders Jonsen Stensrød. Emigrerte til N. Amerika 23/4-1855 med 4 barn. Se N. Løberg(4) "Stensrød".
6. Jørgen Nilsen Løberg (Jorgen Nilsen Loberg) f. 23/9-1815 d. 2/2-1884. Emigrerte som ungkar sammen med sin bror i mai 1843 med ”Salvator” fra Porsgrunn til Ashippun, Dodge Co., Wisconsin,
    g. i Amerika 9/7-1845 med Gurine Isaksdatter f. 14/3-1813 d. 8/11-1894. Se Presteattest av 1/5-1843.
    Barn 1. Nils Loberg f. 1/2-1848 d. 8/5-1895.
    Barn 2. Isak Loberg f. 12/1-1850.
    Barn 3. Anne Martine Loberg f. 11/3-1852.
    De hadde trolig flere barn.
7. Marthe Nilsdatter f. 3/2-1818 g.m. Ole Nilsen Skyer. Se Skyer(8).
8. John Nilsen f. 29/1-1823 d. 1/2-1844 i Ashippun. Emigrerte sammen med sin bror Jørgen i mai 1843. Han kom til Pine Lake settlement i nærheten av Ashippun, Wisconsin,
    hvor han døde etter ca. 1 år. Se Presteattest av 1/5-1843.
Br. 1805.

F.f. Nils Jonssøns Isak fra S.Løberg: Halvor Knudssøns k., Inger Jonsdatter, Jacob Hanssøn, Isak Anundssøn, Lars Tygessøn.
F.f. Nils Jonsens pb. Maren fra Søndre Løberg: Jacob Jonsens kone, Kirsten Tygesdatter, Jacob Hansen, Isak Anundsen, Lars Tygesen.
F.f. Nils Jonssøns Ingebor f. S.Løberg: Halvor Knudssøns k., Kirsten Tygesdtr., Isak og Jon Løberg, Peder Tygessøn.
F.f. Nils Jonssøns Lars f. S.Løberg: Halvor Knudssøns k., Kirsten Tygesdatter, Isak Anundssøn, Lars Evenssøn, Peder Tygessøn.
F.f. Nils Jonsens Ingebor f. Sønd. Løberg: Lars Tygesens k., Kirsten Tygesdtr., Peder Tygesen, Jacob Jonsen, Isak Anundsen.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

387

Løberg søndre

Niels Johnsen

 1 hud 6 skind

4 daler - 3 ort - 4 skilling

Tjenestefolk her i 1845: Peder Pedersen f. ca. 1825, Even Tollefsen f. ca. 1826,
Inger Gundersdatter f. ca. 1825 og Gunhild Halvorsdatter f. ca. 1829.

Arbeider, innerst
Lars Nilsen Løberg
herfra f. 13/10-1810 d. 24/1-1890 i Nelsonville, Wisconsin.
g. i Siljan 4/10-1839 m. Kirsti Larsdatter fra Høyset i Siljan f. 10/8-1815 d. 3/1-1852 på Løberg, d.a. Lars Knudsen og Anne Olsdatter. Hun døde i barselseng.
Forlovere: "Knud Larsen Høyset og Knud Olsen Høyset (Slemdøler)."
1. Nils Larsen Løberg f. 12/9-1840 d. 25/6-1901 i North New Hope, Wisconsin g. i Amerika m. Rhoda NN f. 10/7-1848 d. 30/1-1917. Han var farmer ved New Hope, Wisconsin (i 1880).
    Barn 1. Clara L. Loberg f. 1872.
    Barn 2. Edward Loberg f. 20/10-1876 d. 18/1-1952 i North New Hope..
2. Lars Larsen f. 25/3-1842 (Lars L. Loberg) d. 14/4-1917 i Nelsonville. Han bodde først i Pine Lake, Waukesha Co., Wisconsin. Etter noen måneder dro han nordover,
    med hester og vogn, til byen New Hope i Wisconsin. Han var med i ”Company B, 47th Wisconsin Volunteer Infantry” og kjempet i borgerkrigen.
    Da han kom tilbake giftet han seg den 27/9-1867 med Oline Rustad f. ca. 1847 i Norge. De hadde gård ved Amherst, Wisconsin. Dessuten bygde han en ”General store”,
    et landhandleri som han drev i 35 år.
    Barn 1. Clara S. Loberg f. 1869 g.m. Carl Doxrud.
    Barn 2. Emma L. Loberg f. 1871 g.m. George Larson.
    Barn 3. Ida S. Loberg f. 1874 g.m. Olaf Swenson.
    Barn 4. Anna M. Loberg f. 1876.
    Barn 5. Lewis f. 1879 d. 1882.
    Barn 6. Effie Loberg g.m. Charles Sorbye.
    Barn 7. Oscar Loberg.
    Barn 8. Irving Loberg. Han var i Frankrike med den 31th Signal Battalion.
    Barn 9. Almer Loberg g. 9/6-1917 m. Ruth Keener. Almer og svogeren Sorbye overtok familieforretningen i Amherst.
3. Isak Larsen Loberg f. 23/9-1843. Ingen opplysninger om hvor det ble av ham i statene. Han døde kanskje tidlig.

F.f. Lars Nielsen Løberg søndre og Kirsti Larsdatters Niels: Ole Jensens kone, Gunhild Larsd. Løberg, p. Maren Larsdatter Høgseth, Erik Isaksen Løberg, Anders Johnsen Stensrød, Jacob Larsen Høgseth.
F.f. Lars Nielsen Løberg og Kirsti Larsdatters Lars: Anders Johnsens kone, Ingeborg Nielsd. Stensrød, p. Marthe Nielsd., Løberg, Jørgen Nielsen ibid., Ole Jensen ibid., Ole Nielsen Skyer.
F.f. Lars Nielsen Løberg og Kirsti Larsdatters Isak: Ole Jensens kone, Gunhild M. Larsd. Løberg, p. Inger Gundersd., ibid., Anders Johnsen Stensrød, Ole Nielsen Skyer, Isak Eriksen Løberg.

Enkemannen Lars Nilsen Løberg 45 år og hans 5 barn emigrerte til Amerika i april 1855. Sammen med ham
reiste også hans søster Ingeborg, hennes mann Anders Johnsen Stensrød og deres 4 barn.
De bosatte seg i den lille byen Amherst i Wisconsin. I folketellingen 1880 for Amherst, Wi., bodde Lars N. Løberg
på gården hos sin sønn Lars og hans familie. Han (gamle Lars) var da 69 år og ”retired farmer” -  pensjonert bonde.
Se presteattest av 28/4-1855.

Kilde: www. civilwar.vesterheim.org i USA.
Om sønnen her, Lars Larsen Loberg:

WI 46th Inf Co B. Residence: New Hope, Portage County, Wisconsin. Born 25 Mar 1842 in Gjerpen, Norway. Civil War: Farmer. Age 22. Unmarried. Blue eyes, brown hair, fair complexion, 5’10”. Enlisted for one year on 11 Feb 1865 at Amherst, Wisconsin. Mustered 22 Feb 1865 at Madison, Wisconsin. Bounty $100, $33.33 paid. Private. Mustered out with this Company on 27 Sep 1865 at Nashville, Tennessee. Post war: Lived at Nelsonville, Wisconsin. Died 14 Apr 1917 and was buried at Nelsonville. Sources: (WHS Series 1200 box 186-3,17; red book vol 51) (Ulvestad p308) (Wisconsin Cemetery Records) “Loberg, Lars Larson”

Denne gården ble i 1862 slått sammen med S. Løberg(A) og solgt til G. D. Hofgaard.

Se Løberg(2).


(C) post@gamlegjerpen.no