| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Foss
Gård nr. 53 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Skriva - Skreva - Skriua
Gammel husmannsplass under M. Foss.

Utskilt fra l.nr. 137b - M. Foss - i 1842. Løpenr. 137c. Foss(5) siden 1889.

Det har versert forskjellige skrivemåter igjennom tidene: Skrenna, Skreua, Skriua, Skrøvi, Skrechen og Screue.

Adresse i dag: Luksefjellv. 730, 3721 Skien.

Arbeider, husmann
Mads Skrehen
f. ca. 1618 bg. 2/8-1685.”Maz Skrehen 67 aar g.”
g.m. Gjertrud f. ca. 1625 bg. 12/4-1690. ”Giertrud Skrehens 65 aar g.”
1. Auen Madsen (Ove) f. ca. 1651. Se Strømdal Hovedgård.
Br. i 1670.

Arbeider, husmann
Halvor Rasmussen Skreue
f. ca. 1621 bg. 19/10-1709. ”Halvor Rasmussøn fra Fos eje 88 aar 7 mnd.”
1. Rasmus Halvorsen f. ca. 1670. Se N. Venstøp(B).
2. Christopher Halvorsen dpt. 19/3-1682 g.m. Maren Olsdatter.
3. Halvor Halvorsen dpt. 5/7-1685. Se Skavan(B) under Fossum.
4. Christen Halvorsen dpt. 24/9-1688. Se nedenfor.
5. ?Hans Halvorsen. Fadder for Peder Trulsen Skavans barn i 1720.

Halvor Skrøvvis søn Christopher.
Halvor Skrøvis s. Halvor.
Halvor Skrovis søn Christen.

Arbeider, husmann
Christen Halvorsen
herfra dpt. 24/9-1688 bg. 5/3-1726. ”Christen Halvorssøn fra Fos, 38 aar.”
g. 6/11-1715 m. Berthe Svendsdatter fra Grinihagen under Grini dpt. 1/4-1684 bg. 17/9-1752. ”Berthe Foss 67 aar.”, d.a. Svend Madsen. 
Forlovere: "Peder Doxerø og Søren Grinj."
1. Halvor Christensen dpt. 23/8-1716. Se Tangen under Skilbred.
2. Hans Christensen dpt. 16/10-1718.
3. Karen dpt. 13/10-1720 bg. 27/4-1721. ”Christen Halvorssøns Karen 1/2 aar.”
4. Peder Christensen (Per) dpt. 19/4-1722. Se Erlands Venstøp.
5. Anders Christensen dpt. 31/10-1723.
Br. ca. 1720.

F.f. Christen Halvorssøns søn Halvor fra Lund: Rasmus Grinj, Christopher Grinj, Erik Lund, Anders Sems qde., Gunbor Grinj, Ragnild fra Berreberg.
F.f. Christen Halvorssøns søn Hans fra Lille Fos: Rasmus Sem, Stephen Jønnval, Tore Køjte, Maren Grinj.
F.f. Christen Skreus datter Karen: Christopher Grinj, Even Nøglegaard, Ole Limis qde., Randi Jensdatter.
F.f. Christen Screues søn Per: Jost Fos,
Christen Eresrø, Per Eresrøs qde., Tone og Marta Kasted.
F.f. Christen Fosejes søn Anders: Rasmus Venstøb, Christian Venstøb, Maren Hoppestad, Hellie Køjten.

Berthe Svendsdatter ble født på S. Oterholt i 1684 og Christen Halvorsen ble født her.
Denne husmannsfamilien bodde i 1716 u. Lund. Fra ca. 1720 bodde de her på Skreua.

Arbeider, husmann
Gisle Guldbrandsen
trolig fra Rollag i Buskerud f. ca. 1681 bg. 27/5-1764. ”Jisle Gulbrandsen 83 aar.”
g. i Rollag 16/7-1719 m. Aase Heljesdatter fra Rollag f. ca. 1692 bg. 12/5-1774. ”Jisle Gulbrandsens enke 82 aar.”
Forlovere: "Knud Amdal, Bjørn Rue."
1. Gunne Gislesdatter dpt. 10/9-1719 i Rollag g.m. Knud Halvorsen. Se Bratsberg(13) "Skauen".
2. Gulbrand Gislesen dpt. 26/9-1722 i Rollag. Se nedenfor.
3. Simen dpt. 24/3-1725 i Rollag.
4. Simen dpt. 7/9-1727 i Rollag.
5. Guri bg. 18/5-1730 i Rollag. "Guri Gislesd. 11 mnd. gml."
6. Guri Gislesdatter f. ca. 1734 g.m. Halvor Alfsen. Se Familie 19 - Kleiva 1762.
Br. ca. 1734.

Fra Rollag kirkebok:
Vielse: ”Gisle Gulbrandsen Flaaten og Aase Heljesdatter.”
F.f. Gisle Flaatens Gunne: Tollev Joensen, Gisle Knudsen, Ingebor Vanskog?, Olou Tovsdatter, Ingebor Olsdatter.
F.f. Gisle Gulbrandsen Liens Gulbran: Halvor V. Søstrud, Knud Heljesen Loftsgaard, Halvor Tostensen, Barbro, Tosten Olsens, Anne Gulbrandsdatter.
F.f. Gisle Flaatens Simen:Tollev Bakke, Halvor Gregvar, Peer Gislesen, Jøran Viken, Lisbeth Olsdatter.
F.f. Gisle GrønFlaatens Simen: Halvor Gregvar, Tollev Grøteu?, Halvor Tufte, Birgit N. Gregvar, Tore Fresteli?

Denne familien kom fra Rollag i Numedal. De kom til Gjerpen og bosatte seg på Skreua i ca. 1734.
Familien har flytta fra Rollag mellom 1727 og 1734.

I forbindelse med salget av Gjerpen kirkegods til Kanselliråd Herman Leopoldus i 1735 ble det holdt en
rettslig besiktigelse over alle godses eiendommer.

Kilde: Besiktigelse av "Schreua" under Foss den 23. Augustij 1735 (avskrift Jan Christensen).

Derefter Rætten sadt til at beskrive dend 3die Pladz SCHREUA, som beboes af Gisle Guldbrandsen, som haver kiøbt huuse og RødningsRæt af jtyge Eyere hr. Fogden Schweder, og haver ey anden fæste derpaa. Hvor fandtis:
1. Eet gl. Stuehuus med Stue, Skorsteen og 2de Vinduer udj, 1 afskiødt Kaave, 1 lidet tilbygt Kammer med 1 Vindue udj, Et Svale for Dørren, med Svale Kaave, alle tæcket med hoen udj slæt stand.
2. Een ladet med Laave, og 1 gl. høehuus tæcket med hoen, udj temmelig god stand.
3. Et gl. Fæehuus tæcket med hoen.
4. Een nye hæstestald uden Røstning tæcket over med hoen.
Kand saae 1 quartell. byg, og 2 1/2 tønder haure. Kand fødde 2 Kiør. Giver aarlig afgiftt 1 Rdr.


Arbeider, husmann
Gulbrand Gislesen
herfra dpt. 26/9-1722 i Rollag, Buskerud bg. 26/2-1786. ”Gulbrand Jislesen 63 aar.”
g. 16/1-1748 m. Maren Larsdatter fra S. Jønnevald dpt. 17/12-1724 bg. 23/2-1783. ”Gulbrand Jislesens kone 58 aar.”, d.a. Lars Jacobsen Jønnevald.
-   bg. 15/3-1748. ”Gulbrand Gislesens dødf. pb.”
1. Ole Gulbrandsen dpt. 29/9-1749. Se Kreppa.
2. Jacob dpt. 26/9-1751 bg. 23/10-1751. ”Gulbrand Jislesens s. Jacob 4 uger.”
3. Jacob dpt. 25/2-1753 bg. 1/12-1759. ”Gulbrand Jislesens s. Jacob 7 aar.”
4. Maria dpt. 2/2-1755 bg. 22/7-1772. ”Gulbrand Jislesens d. Maria 16 aar.”
5. Karen Gulbrandsdatter dpt. 12/6-1757 g.m. Halvor Olsen. Se Askilsbakken under Meen.
6. Jacob dpt. 13/1-1760 bg. 19/1-1760. ”Gulbrand Jislesens s. Jacob 14 dage.”
7. Anne Gulbrandsdatter dpt. 1/2-1761 g.m. enkem. Jens Olsen Folloug. Se Follaug(3).
8. Malene Gulbrandsdatter (Magdalene) dpt. 2/2-1764 g.m. Abraham Andersen. Se Familie 8 - S. Brekke 1810.
9. Helvig Gulbrandsdatter dpt. 14/12-1766.
10. Marthe dpt. 7/10-1770 bg. 17/3-1771. ”Gulbrand Jislesens d. Marthe 1/2 aar.”

F.f. Gulbrand Jislesens db. Ole: Vebiøn Fielles kone, Gunne Jislesdtr., Halvor Rasmusen, Gulbrand Fieldet, Rasmus Andersen.
F.f. Gulbrand Jislesens db. Jacob: Nils Otterholts kone, Margrethe Eriksdatter, Christen Jønneval, Jens Gundersen, Christen Asbiønsen.
F.f. Gulbrand Jislesens db. Jacob: Christen Jønnevals kone, Barbara Povelsdtr, Henning Jønneval, Halvor Rasmusen, Christen Jønneval.
F.f. Gulbrand Jislesens pb. Maria: Christen Jønnevals kone, Jens Thommesens kone, Christen Jønneval, Jens Thommesen.
F.f. Gulbrand Jislesens pb. Karen: Engel Jønnevalds kone, Jens Thommesens kone, Jens Bugoth, Johannes Andersen.
F.f. Gulbrand Jislesens db. Jacob: Christen Jønnevals kone, Gunne Jislesdatter, Christen Jønneval, Christen Zachariasen, Povel Olsen.
F.f. Gulbrand Jislesens pb. Anne: Hans Christensens kone, Maren Hansdtr., Ole og Hans Christensønner, Jisle Jønneval.
F.f. Gulbrand Jislesens pb. Malene: Nils Eriksens kone, Anne Olsdatter, Helje Jønneval, Einer Andersen, Christen Eriksen.
F.f. Gulbrand Jislesens pb. Helvig: Johannis Otterholts kone, Ragnil Olsdatter, Johannes Otterholt, Nils Eriksen, Ole Abrahamsen.
F.f. Gulbrand Jislesens pb. Marthe fra Tofte Ejet: Johannes Otterholts kone, Anne Catrine Andersdtr., Knud Halvorsen, Jacob Arnesen, Ole Gudbrandsen.

Barnedåp i Gjerpen d.12.oct.1780:   Margrethe Andreædtrs uægte db. Andreas Larsen.
Hun giorde barsel hos Gulbrand Jislesen under S. Riising og lod til barnefader udlægge en Smedesven Lars Knudsen.
Test: Tormoe Jonsens kone, Gunbiør Hansdatter, Gulbrand Jislesen, Thor Halvorsen.

Bg. 27/7-1788. ”Malene Gulbrandsdtrs. d. Anne 5 mnd.”

Denne familien flyttet før 12. oktober 1780 til Ø. Sokka.

Arbeider, husmann
Ole Halvorsen
f. ca. 1731 bg. 16/7-1805. ”Ole Halvorssøn Skreua und. Ml. Foss, meldt at være 74 aar.”
g1g
g2g ca. 1769 m. Bergit Tollefsdatter f. ca. 1736 bg. 16/1-1794. ”Ole Skreuas kone Bergit Tollevsdtr. u/m. Foss 58 aar.”
1. Margith Olsdatter f. ca. 1761 g.m. Jacob Hansen. Se Åsen under Berberg.
2. Anne Olsdatter f. ca. 1768 g.m. Reier Andersen. Se Foss-eiet (usikker boplass under Foss).
Barn i 2. ekteskap:
3. Ingeborg Olsdatter f. ca. 1770 g.m. Ole Pedersen. Se Plassen under Eriksrød.
4. Sarka Olsdatter dpt. 8/4-1776 g.m. Thore Halvorsen. Se Sandbakken under Tufte.
Br. 1780.

F.f. Ole Halvorsens pb. Sarcha fra Tofte Ejet: Christen Andersens kone, Anne Nilsdatter, Knud Andersen, Halvor Pedersen.

Denne familien bodde tidligere på Sandbakken u. Tufte. Ole og Birgit er ikke registrert gift i Gjerpen,
Skien, Solum, Eidanger, Siljan, Sauherad, Seljord, Tinn, Hjartdal eller Holla.

Ole Halvorsen ble i 1781 bestjålet av Herman Knudsen Døhl, som mer eller mindre bodde i huset hos ham,
sammen med sin daværende kjæreste Maren Hansdatter. Tyveriet skjedde mens Ole Halvorsen var til seters
med familien. Det som ble stjålet var ett strielaken, brød, bondesøljer, ringer og lenker, 7 alen ubleket lerret,
et par blå strømper, et par strømpebånd, og et par skospenner.
Les om rettsakene i Luksefjellminner 12, side 24 (Skavan Miniforlag).

I 1782 var Ole Halvorsen registrert her med kone og tre barn.

24/9/1794      BERTHE (BERGIT!) TOLLEVSDATTER          Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 119a.
Schreua        Arvinger:                            
u/M.Foss       Enkem. Ole Halvorssen og barna:
               1. Inger Olsdtr. 24 år.
               2. Sara Olsdtr.  18 ” (Sarka!)
               Faren er formynder.
Brt: 113 - 1 - 10
Net:  94 - 0 -  0

29/9/1798      OLE HALVORSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 358a.
Schreua
u/M.Foss.       
Arvinger (frivillig skifte mens han levde):
”Barna og svogeren (svigersønnen!) Thore Halvorssen som avd. hadde gått i forlik med at Thore skulle
overdras pl. Schreua og Sandbakke til bruk og rådighet så lenge han levde, mot at Thore
betalte gjelda samt svarte Ole en årlig follaug stor.”
Videre står det: ”Ole skal og ha hus, varme og vask, samt pleie og tilsyn på sine gamle dage.
Det andre i boet, når gjelden er fradraget, skal deles mellom hans 4 barn:”
               1. Margit Olsdtr. g.m. Jacob Hanssen u/Berreberg.
              
2. Anne Olsdtr. g.m. Reidar Anderssen u/Foss.
               3. Ingeborg Olsdtr. g.m. Ole Pederssen.
               4. Sarcha Olsdtr. g.m. Thore Halvorssen.
Brt: 118 - 2 - 12
Net:  41 - 3 -  8

Thore Halvorsen
g.m. Sarka Olsdatter herfra dpt. 8/4-1776.
Br. 1798.

Thore Halvorsen hadde Skreua fra 1798-1812. Se Sandbakken under Tufte.

Arbeider, husmann
Anders Eriksen fra Lundsåsen f. ca. 1739 bg. 4/3-1807. "
Anders Erikssøn und. Ml. Foss 67 2/3 aar."
g1g 11/10-1768 m. Anne Jørgensdatter fra Kleven(1)
dpt. 25/3-1729 bg. 25/4-1794. ”Anders Putens kone Anne Jørgensdtr. 69 ½ aar.”, d.a. Jørgen Hansen Kleven.
g2g 27/11-1794 m. Anne Eriksdatter
fra Listul dpt. 24/6-1769, d.a. Erik Pedersen Listuel.
1. Marthe Margrethe Andersdatter f. 14/12-1802 g.m. Rønnik Christensen. Se nedenfor.
Br. ca. 1806.

Anders Eriksen med familie bodde tidligere i Putten under Gravli.

Enka Anne Eriksdatter ble g2g med John Olsen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
John Olsen
fra N. Grinilia u. Bø i Luksefjell dpt. 26/12-1781 d. 11/1-1827 på Skreua, s.a. Ole Olsen Grinilia.
g. 2/1-1812 m. enke Anne Eriksdatter fra Listul
dpt. 24/6-1769, d.a. Erik Pedersen Listuel.
Forlovere: "Christopher Glende, Thor Halvorsen."
1. Anders Johnsen f. 18/6-1815 på Skreua d. 1/11-1834. "
Anders Johnsen, ungk., 1/11-1834, 19 ½ aar, Berberg, Tjente hos Arve Berberg.
    Fandes død ved veien i nærheten af Fossum, hvorhen han skulde bringe noget Korn, og
formodes at være falden ut over en Pr??pi?? ved Veien."
Br. 1812.

Enka Anne Eriksdatter ble den 14/12-1802 mor til Marthe Margrethe Andersdatter.
Faren var Anders Eriksen som døde under M. Foss (trolig på Skreua) i 1807. Se ovenfor.

24/4/1827      JON OLSSEN                  Bamble skifteprot. nr. 16, s. 174a. 1136.
Skreua         Arvinger:                            
u/Foss anden   Enka Anne Eriksdtr.
               og sønnen Anders Jonssen 12 år.
               Formynder: Farbroren Elev Olssen Svarverplass.
               Laugverge for enka ble svogeren Rønnek Christenssen.
Brt: 43 - 1 - 16
Net: 11 - 1 -  1

Arbeider, husmann
Rønnik Christensen
fra Vassend under Mo dpt. 3/8-1800 d. 10/12-1871 på Tufte, s.a. Christen Hansen Vassend.
g. 27/8-1824 m. Marthe Margrethe Andersdatter herfra f. 14/12-1802 d. 9/4-1873 på Tufte, d.a. Anders Eriksen og Anne Eriksdatter. Se ovenfor.
Forlovere: "Lars Moe, Tov Flaten."
Br. 1828.

Det var litt problematisk å finne Marthe Margrethe Andersdatters opphav.
I konfirmasjonslisten for 1819 i Gjerpen kan vi finne "Marthe Andersdatter Skriua under Foss".
Hennes fødselsdato var 14/12-1802. Faren var avdøde Anders Eriksen og moren var
Anne Eriksdatter "nu gift med John Olsen" (se ovenfor).

Denne familien flyttet i 1838 til et hus under N. Venstøp. Se Familie 27 - Venstøp 1845.

Ole Grimarson fra Hjartdal.
g.m. Kathrine Marie Anundsdatter fra Kongsberg.
Br. ca. 1838.

Denne familien bodde først på Fekjan. De kom hit i ca. 1838. I ca. 1841 flyttet de
herfra til Mauråsen under Tufte. Se der.

Johannes Caspersen fra Svanskog i Sverige brukte Skriua fra 1842-1852.
Se Holmen under Ås.

Senere eiere og brukere: Halvor Olsen (1852-1865), Ole Sigurdsen Eriksrød (1865-1867). Se N. Eriksrød.
Andreas Olsen Eriksrød
(1867-1905). Se S. Eriksrød. Ole Andreasen Eriksrød (1905-1928). Se S. Eriksrød.

Karl J. Oterholt
(1928-1964). Jørgen Oterholt g.m. Alfhild Plassen (1964).
De 2 sistnevnte familiene bodde i Luksefjellv. 730 under Foss.

(C) Gard Strøm.