| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Doksrød
Gård nr. 128 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 17.06.2018


Bjørkekollen
Gamle boplasser beliggende under det gamle løpenr. 435a, Doksrød(1).

De to familiene nedenfor bodde på dette området, som den dag i dag blir kalt for
Bjørkekollen eller ”Bjørkoll”.

Denne eiendommen ble aldri skyldsatt.

Man tror at husene (2 boliger) lå til venstre i den skarpe høyresvingen før Storhaugveien 56.

Isak Samuelsen var på Doksrød i 1801 og nevnt som ”jordløs huusmand og fattig”.
 

Familie 1.
Under Doksrød(1).

Arbeider, husmann
Isak Samuelsen
f. ca. 1748 d. 19/7-1833 på Sneltvedt.
g. 3/12-1785 m. Siri Eriksdatter fra Listul i Luksefjell dpt. 19/5-1766 bg. 14/7-1805. ”Isak Samuelssøns kone Siri Eriksdtr. 39 1/6 aar.”, d.a. Erik Pedersen fra Fjelldalen.
1. Maren Isaksdatter dpt. 9/7-1786 g.m. Gunder Nilsen Haukeroen. Se Familie 1 - N. Brekke 1810.
2. Peder Isaksen dpt. 24/5-1790. Se Sem(7) "Smedjordet".
3. Anne Isaksdatter dpt. 20/1-1793 g.m. Søren Andersen Brødter. Se nedenfor.
4. Ingeborg Isaksdatter dpt. 3/5-1795 g.m. Ole Hansen. Se Familie 132 - Kleiva 1845.
-   bg. 8/2-1798. ”Isak Samuelssøns dødf. pb. u/Doxrøe.”
5. Aslaug Isaksdatter dpt. 28/7-1799 g.m. Ole Olsen Buslaatten. Se Familie 122 - Kleiva 1845.
6. Erik (tvilling) dpt. 5/6-1803 bg. 20/9-1810. ”Isak Samuelssøns db. Erik und. Doxrøe 7 ¼ aar.”
7. Torine (tvilling) dpt. 5/6-1803 bg. 13/8-1803. ”Isak Samuelssøns Tvilling pigebarn Torine under Doxrøe ¼ aar.”
8. Ole Isaksen dpt. 21/7-1805. Se Familie 25 - N. Brekke 1845.

F.f. Isak Samuelsens pb. Maren fra Liestuul: Jacob Riisings kone, Margrethe Monsdtr., Abraham Monsen, Torjus Aslaksen.
F.f. Isak Samuelssøns søn Peder u/Listul: Jacob Riisings k., Anne Eriksdatter, Peder Hanssøn, Christopher Erikssøn.
F.f. Isak Samuelssøns pb. Anne u/Doxrøe: Knud Klevens k., Peder Fielddalens kone, Knud Kleven, Peder Fieldalen, Tord Doxrøe.
F.f. Isak Samuelssøns pb. Ingebor u/Doxrøe: Anders Putens k., Else Kirstine Jacobsdtr., Torsten, Engelbert og Henric Doxrøe.
F.f. Isak Samuelssøns pb. Asloug u/Doxrøe: Henric Doxrøes k., Ingebor Jacobsdtr., Peder Fjelddalen, Lars Johannissøn, Torsten Doxrøe.
F.f. Isak Samuelssøns u/Doxrøe. Tvillinger. Erik: Anders Torjerssøns k, Inger Olesdtr, Henric og Michel Doxrøe, Zacharias Jacobssøn.
F.f. Isak Samuelssøns u/Doxrøe. Tvillinger. Torine: Lars Johannissøns k., Christine Jacobsdtr., Gunnul, Erik og Even Nilssøn.
F.f. Isak Samuelssøns db. Ole u/Doxrøe: Jan Jacobssøns k., Anne Madsdatter, Henric og Michel Doxrøe, Jens Hanssøn.

Andre beboere i 1801: Moder og enke Aslaug Gundersdatter(50) - ”Fattig og hjelpes”, hennes
datter Kirsten Hansdatter(16), samt losjerende, ugifte Gunhild Knudsdatter(50).

Arbeider, husmann
Søren Andersen Brødter (Broeter)
f. ca. 1777 d. 31/3-1846 på Doksrød.
g. 8/4-1817 m. Anne Isaksdatter herfra dpt. 20/1-1793 d. 20/3-1883 på Doksrød.
Forlovere: "Bærulf Simonsen af Skien, Peder Isaksen Doxrød."
1. Sirene (Sørine) f. 13/5-1817 d. 2/1-1830.
2. Gurine Sørensdatter f. 21/3-1820 g.m. Christen Nilsen. Se Familie 2 nedenfor.
3. Andrea Sørensdatter f. 22/2-1823 g.m. Nils Olsen. Se Kjøya under Fjelldalen.
4. Christine f. 18/4-1826 d. 30/4-1826.
5. Christine Sørensdatter f. 4/4-1827 g.m. Jørgen Olsen. Se Kjøya under Fjelldalen.
6. Søren Sørensen f. 22/7-1830. Se nedenfor.
7. Isak f. 27/2-1834 d. 12/3-1834.
Br. ca. 1817.

F.f. Søren Brøter og Anne Isaksdatters Sirene: Christen Holms kone, pige Ingeborg Isaksd., Peder Isaksen, Niels Houerød, Christopher Nielsen Holm.
F.f. Søren Andersen Broiter og Anne Isaksdatter under Doxrøds Gurine: Pige Maren Larsd. Semb, p. Anne Jacobsd. Semb, Niels Halvorsen Semb, Henrik Torgersen Semb, Aslak Larsen Lund.
F.f. Søren Andersen og Anne Isaksdatter under Doxrøds Andrea: Pige Ingeborg Isaksd. Hoppestad, Anne Olsd. Bøe, Torstein Henriksen Doxrød, Jens Henriksen Doxrød, Halvor Ingebretsen Doxrød.
F.f. Søren Andersen Brødte og Anne Isaksdatter Doxrøds Christine: pige Aslau Jensd. Kleva (Bratsbergkleiva), p. Johanne Olsd. Semb, Ole Isaksen Brekke, Jens Doxrød.
F.f. Søren Andersen Brødter og Anne Isaksdatter under Doxrøds Søren: Niels N. Klevens kone, p. Ellen Danielsd. Semb, Christen Mikkelsen Doxrød, Jens Henriksen Doxrød, Ole Isaksen Doxrød.

Det ser ikke ut til at Søren er født i Gjerpen. Han er heller ikke nevnt i innflyttingslistene i kirkebøkene,
som starter i 1815. Gårdsnavn som likner på Brødter finnes i Aker (både østre og vestre) og i Hedmark.
Etter gjennomgåelse av aktuelle gårdsnavn i folketellingen 1801 for hele landet, kom jeg ikke på sporet
av noen sikker Søren Andersen, men det var flere ugifte både soldater og tjenestefolk som kunne passe
med navn og alder. All den tid vi ikke kan se noen Andersen eller Andersdøtre som faddere for hans
barn, kom han trolig langveis i fra.

1835 ble dette kalt ”en plads under Doxrød”. I folketellingen 1845 karakterisert som ”huus uden jord”.
I begge folketellinger ble Søren og Anne betegnet som fattiglem. D.v.s. at de mottok understøttelse fra
fattigvesenet, tilsvarende sosialhjelp. Det var nok ”smalhans” i ”Bjørkoll” på den tiden.

Arbeider, husmann uten jord
Søren Sørensen
herfra f. 22/7-1830 d. etter 1895, s.a. Søren Andersen Doksrød.
g. 29/4-1856 m. Inger Karine Olsdatter fra Fjelldalen(2) f. 16/9-1831 d. 29/7-1894 ved Doksrød, d.a. Ole Pedersen Fjelddalen.
1. Ole Sørensen f. 1/3-1860.
Br. i 1865/91.

Han ble også skrevet for Søren Bjørkekollen og Søren Bjørkol.

Familie 2.
Under Doksrød(1).

Arbeider, huseier, forpakter
Kristen Nilsen
fra Moholt i Siljan f. 1/2-1817 d. 21/6-1904 på "Foss fattighjem", s.a. Nils Christensen ved Moholt.
g. 13/11-1840 m. Gurine Sørensdatter herfra f. 21/3-1820 på Bjørkekollen d. 12/5-1892 på Bjørkekollen, d.a. Søren Andersen Brødter. Se Familie 1 ovenfor.
Forlovere: "Niels Nielsen Kleven og Sigurd Zachariasen."
1. Anne Maria f. 14/8-1841 d. 3/11-1853 under Doksrød.
2. Gunhild f. 19/1-1844 d. 24/3-1856. Døde 12 år gammel av nervefeber.
3. Maren Kristensdatter f. 19/1-1844 d. 31/7-1919 i Skien g. 21/7-1867 m. enkemann Carl Fredrik Martini fra Kristiania f. 18/8-1823 d. 4/1-1907 i Skien. Bodde i Hjellen i Skien.
4. Ingeborg f. 1/2-1849 d. 5/10-1853 under Doksrød.

5. Ingeborg Marie Kristensdatter f. 29/1-1854.
6. Nils Kristensen f. 16/3-1856.
7. Kristian Kristensen f. 25/6-1858.
8. Simon Kristensen f. 20/10-1860.
9. Isak Kristensen f. 28/4-1864.
Ugift gårdsarbeider på Rising hos Torsten Mathisen Riising i 1891.
Br. 1840.

I 1891 bodde Christen (Kristen) og Gurine her alene. Hennes bror Søren bodde i nabohuset.


Familien nedenfor vet man ikke sikkert hvor bodde.
Men de oppholdt seg under Doksrød i tiden 1855 til 1862.

Arbeider, husmann

Ole Nilsen Doxrød
fra Knollen under nedre Låvell i Sauherad f. 7/8-1827, s.a. Nils Rollefsen Knollen og Ingeborg Olsdatter.
g. 4/7-1855 m. Inger Marie Halvorsdatter fra M. Berg f. 10/11-1831, d.a. Halvor Aslaksen Berg.
Forlovere: "Ole Jensen Berberg og Ole Nielsen Knollen."
1. Nils Olsen f. 22/8-1856 på Doksrød.
2. Karen Kirstine Olsdatter f. 9/1-1859 på Doksrød.
3. Halvor Olsen f. 29/12-1861 på Doksrød.

F.f. Ole Nielsen Doxrud og Inger Marie Halvorsdatters Niels: Aslak Halvorsen Grini og Halvor Halvorsen Sem, Ole Nielsen Sukka, Anne Halvorsd. Meen, Inger Olsdatter Doxrud.

Ole er registrert innflyttet fra Sauherad til Gjerpen som ungkar, 25 år gammel.
Oppholdssted i Gjerpen da: Bø som tjenestedreng.

Denne familien emigrerte til N. Amerika i mars 1862 sammen med ungkarene Ole Halvorsen Doxrød (21 år) og
Ole Christensen Doxrød (32).

(C) Gard Strøm.