ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Dyrkoll
Gård nr. 16 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 11.05.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Plassen
Husmannsplass under Dyrkoll. Eier: Løvenskiold-Fossum.

Arbeider, husmann
Østen Larsen fra Børønningen(B) under Bø dpt. 10/4-1791, s.a. Lars Helgesen.
g. 13/11-1817 m. Anne Margrethe Engebretsdatter fra Dyrkoll(1) dpt. 17/4-1797, d.a. Engebret Rasmussen Dyrkoll.
Forlovere: "Henrik Evensen ved Fossum, Kirkesanger Lund."
1. Karen Maria Østensdatter f. 26/4-1818 g.m. Aslak Pedersen. Se S. Ås(A).
2. Engebret Østensen f. 29/4-1821. Se Rosvald.
3. Lars Østensen f. 16/11-1826. Emigrerte til Amerika med sine foreldre i 1849.
Br. 1823.

Enka Ingeborg Østensdatter, Østens mor (85) bodde her i 1835. Østen og kona (og sønnen Lars) bodde i 1845
hos sin sønn Engebret på Rosvald. De bodde siden en tid på Tufte før hele familien sommeren 1849 emigrerte
til N. Amerika. De bosatte seg i Ashippun, Dodge County, Wisconsin. Se Presteattest av 15/5-1849.

Arbeider, husmann
Ole Halvorsen fra Bø(2) i Luksefjell
f. 26/9-1822.
g. 12/4-1844 m. Johanne Marie Johannesdatter fra Siljan f. 23/6-1819.
Br. 1845.

Denne familien flyttet over til Kåsa i 1850.

Arbeider, husmann
Isak Abrahamsen fra Norge under Oterholt dpt. 6/3-1803 d. 31/10-1865, s.a. Abraham Isaksen.
g. 23/7-1852 m. Helge Olsdatter fra Haugedal i Luksefjell f. 11/7-1829, d.a. Ole Rønniksen.
1. Aslak Isaksen f. 3/10-1852.
2. Ole Isaksen f. 20/4-1854.
3. Karen Maria Isaksdatter f. 15/12-1856.
4. Hans Isaksen f. 2/10-1859.
5. Jacob Isaksen f. 16/6-1864.
Br. 1852.

Denne familien bodde her fra 1852. Enka og barna bodde her i 1865.

Enka Helge Olsdatter ble g2g i Skien m. Østen Gundersen. Se Familie 13 - Hyni 1845.

Halvor Halvorsen
Br. 1872.

Jordbruker, skogsarbeider, husmann
Thorkild Pedersen Plassen fra Gilleren under Kuslungen i Sauherad f. 21/3-1828 d. 2/3-1904 på Plassen, s.a. kirkesanger Peder Christensen og Gunhild Torkildsdatter.
g. i Sauherad 26/11-1846 m. Margith Pedersdatter "fra Pinknapp" i Sauherad f. 2/7-1821 d. 15/10-1886 på Plassen, d.a. pige Gunne Knudsdatter og Per Gulliksen Hvalen.
1. Gunhild Thorkildsdatter f. 19/4-1848 på Gilleren under Kuslungen i Sauherad. Se nedenfor.
2. Mari Thorkildsdatter f. 27/12-1849 på Gilleren.
3. Peder Thorkildsen f. 16/2-1852 på Gilleren. Se Ås(11).
4. Halvor Thorkildsen f. 7/6-1854 på Gilleren. Se Dypedal under Oterholt.
5. Margith Thorkildsdatter f. 4/4-1858 på Gilleren. Se nedenfor.
6. Kari Thorkildsdatter f. 14/6-1859 på Gilleren g.m. Tov Olsen. Se V. Haugerød.
7. Ole Thorkildsen f. 13/6-1862 på Gilleren. Se Augonsplassen 11 under Strømdal.
8. Kristen Thorkildsen f. 9/8-1864 på Gilleren. Se V. Stulen.
Br. 1874.

Torkild var oppført som husmann med jord her i 1875. På plassen hadde de 2 kuer og 2 sauer.

Datteren Gunhild bodde her med sin datter, Oline Marie Pedersdatter f. 18/7-1875. Hennes far var
uk. Peder Nilsen Gjelstad. Oline Marie ble g.m. Daniel Pedersen. Se Brennseter under Mo.

Datteren Margith Torkildsdatter ble den 7/9-1880 mor til ei jente Gunhild Marie Olsdatter.
Faren var arbeider Ole Olsen.
Gunhild Marie ble den 22/1-1898 g.m. Gregorius Gregoriussen Sem. Se Sem(9).


Sønnen her Kristen Torkildsen Plassen ble i 1883 far til Andreas Stulen, født på Gåshølen. Moren var piken Inger Marie Aslaksdatter.

I 1900 bodde kun enkemannen Thorkild Pedersen (ovenfor) her med ei tjenestejente,
Marie Pedersdatter f. 1876 i Gjerpen.

Skogsarbeider, forpakter
Andreas Stulen (Andreas Kristensen) f. 18/1-1883, s.a. pike Inger Marie Aslaksdatter Gaasehølen og uk. Kristen Torkildsen. (Se ovenfor.).
g. 3/7-1904 m. Inger Kristine Stulen fra V. Stulen f. 26/4-1885, d.a. Thore Halvorsen Stulen.
Br. 1904.

De bodde ikke her lenger enn til 1908. Vi kan se av folketellingen 1910 at de da bodde i Stulen.
Trolig i den gamle arbeiderboligen som ble revet i 1962.
Siden var de på V. Stulen fra 1919-1946. Han bygde da Stulenv. 287 under Dyrkoll.

Olaus H. Gaasehølen
Br. 1908.

Ole Pedersen  
Br. 1909. Se V. Haugerød.

Anund J. Lisland
Br. 1920.

Denne plassen ble sammenføyd med bnr 2 ”Store Dyrkoll” ved en større omregulering i 1918.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart.
                                                                                                                                       Stu


(C) Gard Strøm.