| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Haugedal med Tuftedalen
Gård nr. 44 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri med tiden og med brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 21.08.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Haugedal
Løpenummer 590 i Saude herred (Sauherad).

Første gang nevnt i biskop Eysteins jordebok i 1398. Trolig ryddet en gang i tiden 1000 – 1300.
Haugedal ble nyryddet etter Svartedauen i ca. 1745/46.
Matrikulert under Veium i Sauherad fram til 1847 - ”Vejum med Ødahlen”.

Haugedal ble overført til Gjerpen i kirkelig sammenheng i 1776.

Ingen seter. Husmannsplass: Åmot ryddet ca. 1770.

Eiere: Gjerpen sogneprest i 1398 (Gjerpen prostigods). Admiral Cort Adeler fra 1668.
”De Adelerske arvinger” fram til 1723. Jon Tovsen Edingsaas og Johannes Nilsen Veium
fra 1723-1724. Der etter igjen ”De Adelerske arvinger” som i 1730 solgte til grev
Danneskiold af Laurvig. Brødrene Deichman fra 1734. Kannseliråd Herman Løvenskiold fra 1739.
Siden da har Haugedal stort sett tilhørt Løvenskiold-Fossum.

Ektraskattmanntallet 1762 for Sauherad: ”Tilhører Fossum Jernværks eyere i Gierpen Sougn.”

Skogsarbeider, leilending
Rønnik Jonsen Haugedal
dpt. 10/10-1717 (født på Høymyr) bg. 9/10-1803. ”Rønnich Hougedal f. Luxefjeld, meldt at være over 80 aar.”, s.a. tj.p. Christense Rønniksdatter og tj.d. Jon Andersen.
g1g 9/12-1740 m. Anne Olsdatter fra Skilbred(1) dpt. 6/9-1716 bg. 11/5-1741. ”Rønnich Fiellets qde Anne, 26 aar. Uforløst.”, d.a. Ole Biugsen Skilbred.
Forlovere: "Ole Glenne, Jan Kittilssøn."
g2g 25/4-1743 m. Berthe Andersdatter fra Flittig under Mo f. ca. 1715 bg. 23/3-1793. ”Rønnich Hougedals kone Berthe Andersdtr. 78 aar.”, d.a. Anders Andersen.
Forlovere: "Aslach Grinj og Simen ......"
1. Anders Rønniksen dpt. 6/10-1743. Født på Flittig under Mo. Se N. Sætre.
2. Hans Rønniksen dpt. 18/7-1745. Født på Flittig. Se S. Grinilia under Bø.
3. Jon Rønniksen dpt. 18/7-1745. Født på Flittig. Se Ø. Bø(3).
4. Anne Rønniksdatter dpt. 3/9-1747 i Sh. g. 19/7-1769 m. enkemann Søren Jansen Grini. Se Grinihaven.
5. Christense Rønniksdatter dpt. 8/6-1749 i Sauherad g.m. Thomas Gundersen. Se Bratsberg 63 "Langeland".
6. Kari dpt. 12/4-1751 i Sh. bg. 22/2-1755 i Sauherad.
7. Børthe Rønniksdatter dpt. 24/6-1753 i
Sauherad. bg. 27/3-1780. ”Rønniche Houedals d. Berthe 29 aar.” Ugift.
8. Kari Rønniksdatter dpt. 29/2-1756 i Sauherad g1g i Siljan 8/11-1778 m. Nils Ingvoldsen Søland. Kari g2g 17/6-1792 m. Jon Nilsen Torsholt. Bodde på Søland.
9. Ole Rønniksen dpt. 30/9-1759 i Sauherad. Se nedenfor.
10. Gro Rønniksdatter dpt. 23/10-1763 i Sauherad g. i Siljan 16/9-1784 m. Ole Knudsen Søntvedt. Bodde på Slettekollen under Søland i Siljan.
Br. 1746.

F.f. Rønnic Flittigs Anne (Anders): Ole Gunderssøn, Aslak Grinj og qde., Anne Andersdatter.
F.f. Rønnic Flittigs tvillinger Jon, Hans: Rasmus Rising, Jan Grinj, Halvor Jostssøn, Gulbrand Jestssøn, Tron Olssøns qde. Karen Larsdatter, Ingebret Econrøs qde. Inger Olsdatter.
F.f. Rønnek Jonsen og Berthe Andersdatter Hougedahl, deres datter Anne: Aaste Enersd. Løvald, Kirsti Sigursd. Fladhuus, Hans Gripenstad, Ole Fækiøn og Niels Rollefsen Løvald.
F.f. Rønnich Jonsen og Børthe Andersdatter, deres Datter Christense: Aaste Løvald, Torgon Svalestuen, Hans Gripenstad, Erich Pladzen, Niels Løvald.
F.f. Rønnek Jonsøns og Berthe Andersdatters Kari: Guri Kiøstolsd. Grippenstad, Anne Iversd. Stykket, Hans Grippenstad, Hendrik Danielsøn Saude Østre gd.
F.f. Rønnich Hougedalls og Berthe Andersdatters Børte: Guri Gripenstad, Taran Pladsen, Ole Tronsen Dale, Ole Bedstuel, Sigur Ellefsen Solem.
F.f. Rønnich Hougedales qvd. Børthe. Deres datter Kari: Guroe Grippenstad, Mari Sunde, Hans Grippenstad, Halvor Saude (Sunde?).
F.f. Rønnich Hougedales og Berthe Andersdatters Søn Ole: Guri Grippenstad, Taran Pladsen, Gunnil Torgersd. Svæven(?), Hans Grippenstad og Isach Andersen Pladsen.
F.f. Rønnich Jonsøn Hougedals og Berte Andersdatter Datter Groe: Torgon Svalestuen, Margit Olsd. Saude, Gunlech Svalestuen, Ole Noregutto og Kittil Sigursøn Fladhuus.

Rønnik bodde på Sem i 1736 da han ble konfirmert (trolig i tjeneste der). Han var født på Høymyr
som ”uægte barn” av Christence Rønniksdatter og Jon Andersen som begge den gang var i
tjeneste på Tufte.

Rønnik giftet seg annen gang med datteren på Flittig under Mo og bodde der til han kom til Haugedal i 1746.
Da det første barnet ble døpt må presten ha skrevet veldig feil. Han har kalt Anders for ”Anne” i kirkeboken.
Dette var nok en sønn og selvsagt skulle han oppkalles etter morfaren der de bodde.

Ekstraskattmanntallet 1762: ”Havende i Huuset sin Kones Fader Anders.”

Siden Haugedal den gangen lå til Sauherad prestgjeld, måtte de bruke Sauherad kirke fram til 1776.

Dette er Rønniks mor: (f. ca. 1670) bg. 9/2-1745. ”Crestense Rønnicsdatter, 75 aar.”

Dåp i Gjerpen kirke 10/10-1717:
”uægte barn Rønnich, fød i Højmyr. Moderen Christense Rønnicsdatter. Faderen udlagt Jon Anderssøn som tiente med hende paa Tofte.
Test: Hans Grinitejen, Ole Lyngaas, Hans Amots qde. Gurj Berg.”

Det var en barnedåp i Sauherad krk. den 19/9-1767 for Aslaug Svalestuens og Hans Rønniksens ”uægte” barn Rønnaug.

Andre i Sauherad kirkebok hvor Haugedal er nevnt:
Halvor Torstensen f. ca. 1721 bg. 19/10-1776. ”Halvor Torstensen Hougedal, 55 aar, 8 m. 3 uge.” Ved Sauar krk.
Halvor f. ca. 1777 bg. 28/8-1781. ”Halvor Hougedals søn Halvor, 4 ¾ aar.” Ved Sauar krk.
bg. 11/1-1783. ”Aase Torstensdatter Hougedals søn Torsten, 9 aar.” Ved Sauar krk.
bg. 16/12-1788.  ”Torsten Hougedals søn Biørn, 1 dag.” Ved Sauar krk.

Arbeider, leilending
Ole Rønniksen Hougedal
herfra dpt. 30/9-1759 i Sh. d. 24/5-1847 på Åmot, s.a. Rønnik Jonsen Hougedal.
g1g 20/7-1780 m. Marthe Olsdatter fra Eriksrød dpt. 27/10-1754 d. 13/4-1819. ”Marthe Olsdatter, Hougedal i Luxefield, 64 aar.”, d.a. Ole Sigurdsen.
g2g i Siljan 13/3-1823 m. Kari Knudsdatter fra Toklev under Island i Siljan f. ca. 1795 d. 26/1-1862 på Solum.
1. Anne Olsdatter dpt. 5/11-1780 g2g m. enkem. Rasmus Olsen. Se Glenna(B).
2. Berthe dpt. 5/11-1780 bg. 1/7-1781. ”Ole Rønnichsens d. Berthe 8 mnd.”
3. Berthe Olsdatter dpt. 1/12-1782 g.m. Thomas Jørgensen. Se Plasstua under Eriksrød.
4. Ole Olsen d.e. dpt. 5/6-1785. Se N. Haugedal.
5. Gunhild Olsdatter dpt. 12/10-1788.
6. Kari Olsdatter dpt. 20/2-1791 g.m. Erik Viarsen. Se Tvinnhella under Mo.
7. Rønnik Olsen dpt. 29/12-1793. Se Fekjan under Dale.
8. Halvor Olsen dpt. 26/12-1796. Se S. Haugedal.
9. Anders dpt. 9/2-1800 bg. 16/3-1800. ”Ole Rønnikssøns db. Anders f. Hougedal i Luxef. 11 uger.”
10. Berthe bg. 15/4-1802. ”Ole Rønnikssøns hd. pb. Berthe f. Hougedal, som levede paa 3 dag.”
Barn i 2. ekteskap:
11. Ole Olsen d.y. f. 20/12-1821 på Rustad i Siljan. Se Åmot under Haugedal.
12. Marthe Olsdatter f. 10/4-1825 g.m. Aslak Torjersen. Se Gåshølen(1).
13. Knud f. 8/4-1828 d. 11/4-1828.
14. Helge Olsdatter f. 11/7-1829 g1g m. Isak Abrahamsen. Se Plassen under Dyrkoll.
Br. 1785.

F.f. Ole Rønnichsens tvillingdøttre fra Houedahl, Anne og Berthe: Anders Rønnichsens kone, Lars Fieldets kone, Christence Rønnichsdatter, Anne Olsdtr.,
og   Povel Vebiønsen, Ole Olsen, Erik Abrahamsen, Thomas Gundersen.
F.f. Ole Rønnichsens pb. Berthe fra Houedal: Anne Olsdtr., Aslov Olsdtr., Ole Olsen, Rejer Andersen.
F.f. Ole Rønnichsens db. Ole fra Hougedal: Vigger Andersens kone, Aslou Olsdtr., Rønniche Hougedal, Vigger Andersen, Ole Olsen.
F.f. Ole Rønnichsens pb. Gunnil fra Hougedal: Jon Fieldets kone, Aslov Olsdtr., Jon Fieldet, Halvor Olsen, Isak Andersen.
F.f. Ole Rønnichssøns pb. Karen fra Luxefield: Wijer Anderssøns k., Barbara Halvorsdtr., Wijer Anderssøn, Halvor Olessøn, Sigur Olessøn.
F.f. Ole Rønnichssøns db. Rønnich fra Luxefield: Halvor Ersrøes k., Hedevig Isaacsdtr., Halvor og Sigur Ersrøe, Isak Anderssøn.
F.f. Ole Rønnichssøns db. Halvor f. Hougedal: Rasmus Eikornrøes k., Siri Olesdtr., Rasmus Isakhssøn, Halvor Ersrøe, Sigur Ersrøe.
F.f. Ole Rønnikssøns db. Anders f. Hougedal i Luxefjeld: Rasmus Eikornrøes k., Siri Olesdtr., Sigur Olessøn, Rasmus Isakssøn, Wijer Anderssøn.

Uægte Barn Ole f. 20/12-1821. Forældre Ole Rønniksen Oudal (Haugedal) fra Gjerpen sogn og pigen Kari Knudsdatter ”Kløvja”? 

Kilde: KGII – Militære ruller – nr 56
Kompanirulle for det 2 smålenske nasjonale inf. reg. – det gjerpenske kompani – kapt von Hoel.
Sesjonsstedet Porsgrund 20 mars 1781.

Legd 24                                  Legdsmann             Alder                       Ungt mandskap                alder      høyde
Hougerøe (Haugedal)     Niels Olsen             23 år  har tjent     Niels Olsen          gms         23            68.1/2
½ Dahle sæter                     Knud Olsen             45 år                       Ole Knudsen         hms         20           61.1/2
samt Plassene                                                                                      Ole Olsen             hms         25            62.1/2
Godahl, Solum og  Lia       Lars Svenkesen        40 år har tjent     Torgeir Olsen       hms         24            63.1/2
i Luxefjeld                             Tron Dahlis enke                                   Anders Larsen     gms         18             57

(gms = gårdmannssønn,  hms = husmannssønn)

Denne familien bodde tidligere ca. 5 år på Åmot (u. Haugedal).
I 1801 bodde Oles far, enkemannen Rønnik Jonsen her 80 år gammel.

John, 3/12-1816 (Uægte), Moder: pigen Birte Olsd., Hougedal i Luxefield. Udlagt til Barnefader: Tov Johnsen Flaten und. Moe.

Haugedal ble delt i to bruk med samme løpenummer i ca. 1831.

Se Haugedal nordre, Haugedal søndre, Tuftedalen og Åmot.

(C) Gard Strøm.