ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.
                      

Oppdatert 05.03.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 


Falkum 1700

Kilder: Kirkebøker fra tidlig på 1700-tallet.


Noen av disse familiene er kun nevnt her i kortere perioder. Se også Falkum-gårdene.
Det er tydlig at Falkumhaven er det tidligst bebodde området på Falkum, bortsett fra gårdene.
Se også gårdene.
 Falkum i andre tellinger:

| 1700 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 |

 


 

Familie 1.

Haven under S. Falkum. ”Falcumhaven”.


Arbeider, husmann 

Isak Erlandsen f. ca. 1649 bg. 12/7-1698. ”Isak Erlandsen paa  S. Falkum ejer, 49 aar g. Monsr. Joechum penger for Jord og Klokk.”

1. Else Isaksdatter g.m. Ole Torgersen. Se nedenfor.
2. Berthe Isaksdatter g.m. Hans Larsen. Se nedenfor.

 


 

Familie 2.
Haven under S. Falkum. ”Falchumhaven”.

Arbeider, husmann

Ole Torjersen f. ca. 1653 bg. i Skien 5/7-1732.

g. 20/4-1701 m. Else Isaksdatter herfra, d.a. Isak Erlandsen. Se ovenfor.

1. Isak Olsen dpt. 16/5-1701.

F.f. Olle Torjerssens Søn i Falchumhafven, Isak: Søren Jyde i Laugmands-Hafven, Michel Saudreng Blegebachen, Ewen Hendrich i Presteg., Jens Ormssens qvinde Astri,
      Aase Biørnsdatter, Aaste Asbiørnsd. hos David Falchum, Berte Isaksdatter.


Else bodde på ”Søndre Falchum-eje” da hun giftet seg. Denne familien flyttet før 1707 til Skien.
Else er søster til Berthe Isaksdatter nedenfor.

 Familie 3.

Haven under S. Falkum. ”Falcumeje”.


Arbeider, husmann 

Hans Larsen

g. 12/9-1706 m. Berthe Isaksdatter herfra, d.a. Isak Erlandsen. Se ovenfor.

1. Karen dpt. 21/1-1707 bg. 19/2-1707. ”Hans Larsens datter Karen fra Falcum ejer 3 uger gl.”

2. Lars Hansen dpt. 26/12-1707.

3. Anna dpt. 30/11-1710 bg. 11/1-1711. ”Hans Falcum ejes datter Anna 6 uger.”

4. Isak dpt. 22/11-1711 bg. 22/5-1712. ”Hans Falcumejes søn Isak 1/2 aar gl.”

5. Karen f. ca. 1713 bg. 28/10-1715. ”Hans Falcums datter Karen 2 1/2 aar. Barnekopper.”

6. Johannes dpt. 7/6-1716 bg. 24/12-1716. ”Hans Falcuums søn Johannes, i Kiste med Maren Bradsberg i Scheen.”

7. Karen f. ca. 1722 bg. 23/2-1730. ”Hans Falcums Karen - 8 aar - Barnekopper.”

8. Isak Hansen dpt. 5/8-1725.

F.f. Hans Larssens datter Karen fra Falchum ejer: Ove Strømdal, Mogens Larssen fra Hytten, Else Isaksdatter fra Scheen, Kirsten Larsdatter fra Hytten.

F.f. Hans Larssøns søn Lars fra Falcum eje: Ove Strømdal, Ole Torgierssøn, Mogens Larssen ved Hytten, Ole Torgierssøns qvinde Else, Birte Vigværing hos Margrete H?anil.

F.f. Hans Larssøns datter Anna fra Falcum eje: Nils Gulsæt, Jacob Gulsæt, Christen Snidkers qvinde fra Falcumeje, Kirsten Gulsæts datter.

F.f. Hans Larssøns søn Isak fra Falcumeje: Søren Klocher, Abraham Kiær i Scheen, Christen Snidkers qvinde Falchumeje.

F.f. Hans Larssøns søn Johannes fra Falcumeje: Nils Janssøn, Mads Gulbrandssøn, Christen Kuskes qde Borrestad.
F.f. Hans Larssøns søn Isak fra Falcum eje: Nils Larssøn, Mads skomager, Isak Findal, Mads skomagers qde, Marta Biørnsdatter i Scheen.

 

Berthe Isaksdatter hadde sin søster, Else Isaksdatter her i 1707 (se ovenfor).
Hans Larsens antatte søsken: Mogens Larsen ved Fossum jernerk og Kirsten Larsdatter samme sted.

Skoskatten 1711:
Huusmand Hans Larssøn Self, 3, kone og 1 barn, 18 sk.
 


 

Familie 4.

Haven under S. Falkum. ”Falcumhaven”.

 

Smed, husmann

Søren Jacobsen fra Jylland i Danmark

g.m. Kirsten f. ca. 1659 bg. 17/5-1717. ”Anders Jydes qde Kirsten fra Falcumhaven 58 aar.”

1. Jacob Sørensen dpt. 3/7-1701.


Søren Jacobsen var bror til Christen Jacobsen. Se nedenfor. Hvordan jeg kan vite at de kom fra Jylland?
En person som ble kalt for "Jyde", er en person som kom fra Jylland. Derfor.

 Familie 5.

Haven under S. Falkum. ”Falcumhaven”.


Snekker, husmann

Christen Jacobsen fra Jylland i Danmark f. ca. 1666 bg. 8/4-1712. ”Christen Jacobssøn Snedker fra Falcumeje 46 aar.”

g.m. Anne (1701) Kirsten (1702)

1. Kirsten Christensdatter dpt. 29/9-1701.
2. NN. Barn som levde i 1711 i følge skoskatten.


”Christen Snidker” bodde tidligere på Skotland under Hyni.

F.f. Christen Snidkers datter Kirsten fra Skotland: Claus Venstøb fra byen, Søren Jacobsen Jyde fra Falchumhaven, Jens Hieronimussen fra Hytten, Christen Snidkers qvinde Anna fra Falchum eje, Anna Jansdatter hos Wejer.

Dåp i Gjerpen den 15/1-1702: Ove Strømdals søn Mogens.
Faddere: Nils Gulsæt, Christen Jyde paa Falchumhauge,
Lars Arnessen hos Nils Gulsæt, Christen Jydes qvinde Kirsten paa Falchum-Haugen, Isak Gulsæts datter Ingeborrig,

Skoskatten 1711: Christen Snedcher Self, 4, kone og 2 børn, 24 sk.


Andre på ”Falchum eje”:

 

Knud f. ca. 1639 bg. 16/11-1724. ”Knud Falcumeje 85 aar.”

g.m. Inger f. ca. 1649 bg. 29/11-1729. ”Knud Falcums Enche Inger 80 aar.”

 

Jens f. ca. 1675 bg. 6/2-1739. ”Jens Falcumeje, 64 aar.”

Tollef Falcumeje. Barn: Anders dpt. 30/3-1718 bg. 7/5-1719. ”Tolf Falcumejes søn Anders 1 aar.”

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no