ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.
                      

Oppdatert 05.03.2021
 


Falkum 1782

Kilde: Folketellingen 1782. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og annet.
Se også gårdene.
 Falkum i andre tellinger:
| 1700 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 |

 


 

Familie 1.

S. Falkum 1782.

 

Kjøpmann 

Zacharias Zachariasen f. ca. 1748 bg. 22/5-1793 i Skien, 45 år gammel.


Zacharias var ugift i 1782. Han hadde 5 tjenestedrenger og 4 tjenestepiker. Han hadde også ei husholderske og en skriverkarl.
Disse 12 menneskene bodde her i samme hus under denne folketellinga.

 


 

Familie 2.

S. Falkum 1782. Under S. Falkum.

 

Arne Johannesen fra Falkumhaven dpt. 27/12-1745 bg. 15/3-1799 i Skien krk., s.a. Johannes Reiersen. Se Familie 7 - Falkum 1762.

g. 17/10-1776 m. Aaste Hansdatter fra S. Sneltvedt(C) dpt. 25/3-1759 bg. 3/2-1804 i Skien. "Arne Johannesens Enke, 46 aar.", d.a. Hans Helgesen.

1. Anne dpt. 29/6-1777 bg. 3/8-1777. ”Arne Johannisens d. Anne 5 uger.”

2. Anne Maria Arnesdatter dpt. 16/8-1778.

3. Johannes dpt. 25/2-1781 bg. 12/4-1781. ”Arne Johannisens s. Johannes 6 uger.”

4. Johannes dpt. 24/3-1782 bg. 22/4-1787. ”Arne Johannesens s. Johannes 5 aar.”

5. Hans dpt. 17/7-1785 bg. 11/9-1785. ”Arne Johannisens s. Hans 8 uger.”

6. Peder Arnesen dpt. 23/7-1786.

7. Johannes bg. 2/8-1789. ”Arne Johannesen hj.db. søn Johannes 3 dage.”

8. Hans dpt. 19/9-1790 bg. 19/12-1790. ”Arne Johannissøns db. Hans u/Søndre Falchum 1/4 aar.”

9. Marthe Arnesdatter dpt. 29/1-1792.

10. Berthe Karine Arnesdatter dpt. 10/11-1793.

11. Hans Johannes dpt. 7/10-1797 i Skien bg. 6/7-1802 i Skien. "Arne Johannesens Søn Hans Johannes, 5 aar."
 

F.f. Arne Johannisens pb. Anne fra Falchum Ejet: Jon Meens kone, Berthe Johannisdtr., Ole Falchum, Jens Sneltvet, Jens Johannisen.

F.f. Arne Johannisens pb. Anne Maria fra Falchum Ejet: Realf Johannisens kone, Gunnil Hansdtr., Ole Gulbrandsen, Erland Eriksen, Jens Johannisen.

F.f. Arne Johannisens db. Johannes fra Falchum Ejet: Erland Eriksens kone, Maren Johannisdtr., Jens Sneltvet, Jon Meen, Nils Larsen.

F.f. Arne Johannisens db. Johannes fra Falchum Ejet: Maren Johannisdtr., Maren Isaksdatter, Erland Eriksen, Jens Johannisen, Peder Johannisen.

F.f. Arne Johannisens db. Hans fra S. Falchum Ejet: Erland Eriksens kone, Karen Hansdtr., Jens Johannisen, Peder Johannisen, Johannes Isaksen.

F.f. Arne Johannisens db. Peder fra S. Falchum Ejet: Saamund Christensens kone, Inger Jensdtr., Jon Buer, Erland Eriksen, Halvor Isaksen.

F.f. Arne Johannissøns db. Hans u/S. Falchum: Johannes Isakssøns k., Inger Jensdtr., Jens Johannissøn, Erland Erikssøn, Saamund Christenssøn.

F.f. Arne Johannissøns pb. Marthe u/S. Falchum: Saamund Christenssøns k., Karen Margarete Olesdtr., Ole Rasmusen, Jens Johannissøn, Halvor Isakssøn.
F.f. Arne Johannissøns pb. Berthe Karine u/S. Falchum: Gunder Johannissøns k., Anne Clarine Erlandsdtr., Ole Buer, Saamund Christenssøn, Johannes Isakssøn.

 

Da denne familien bodde her i 1782 var det av 2 barna som levde. I tillegg hadde de ”en liten dreng”.
Arne Johannesens mor, hans bror og søster bodde også her. Enka Aaste og barna bodde i 1801 i
Tatterbakken i Skien. De må ha flyttet innenfor Skien bygrense innen oktober 1797, for da døper de
sønnen Hans Johannes i Skien kirke.Familie 3.

S. Falkum 1782.

 

Arbeider

Erland Eriksen fra S. Lundsåsen dpt. 23/5-1747 bg. i Skien 7/7-1810. "Erland Erichsen, Gjerpen, 64 aar.", s.a. Erik Erlandsen.
g. 14/9-1776 m. Margrethe Johannesdatter fra S. Falkum dpt. 26/1-1749, d.a. Johannes Reiersen. Se Familie 7 - Falkum 1762.
1. Anna Clarine Erlandsdatter dpt. 2/2-1777.
2. Berte Kirstine Erlandsdatter dpt. 12/12-1779.
3. Maren Erlandsdatter  dpt. 12/1-1783.
4. Ellen Johanne Erlandsdatter f. ca. 1788 i Skien.
5. Margrethe Erlandsdatter f. ca. 1792 i Skien.
 
F.f. Erland Eriksens pb. Anne Clarine: Nils Falchums kone, Berthe Johannisdatter, Lars Fossum, Christen Eriksen, Hans Eriksen.
F.f. Erland Eriksens pb.
Berthe Kistine fra Falchum Ejet: Arne Johannisens kone, Inger Maria Hansdtr., Jens Johannisen, Halvor Hansen, Friderich Schuls.
F.f. Erland Eriksens pb.
Maren fra Falchum Ejet: Ole Falchums kone, Maren Isaksdatter, Realf Johannesen, Lars Kiær, Christen Eriksen.

De hadde 2 barn i 1782. Ingen tjenestefolk. I 1801 bodde de i ”Kirkestrædet” i Skien. Erland
var dagarbeider. De hadde en losjerende: Jørgen Iversen Lund(31), ugift skoleholder (lærer).
 


Familie 4.

S. Falkum 1782.

Her var oppført Jørgen Abrahamsen med familie. Se Familie 2 - Falkum 1801.


 

Familie 5.

S. Falkum 1782.


Jon Olsen f. ca. 1725 bg. 20/3-1792. ”Jon Olessøn ved Falchum 67 aar.”

Pluss kone og 2 barn i 1782.

 


 

Familie 6.

S. Falkum 1782.

 

Innerst
Aslak Evensen
f. ca. 1723 bg. 16/2-1783. ”Aslak Evensen f. Falchum ejet 60 aar.”

Med kone og 3 barn i 1782.

 


 

Familie 7.

S. Falkum 1782.

 

Prokurator

Lars Lind f. ca. 1748.  

g.m. Gurine Susanne Hanssen d. mellom 1782-1801, d.a. postmester i Risør, Ellef Hanssen.

1. Maria Lind f. ca. 1776. Bodde i 1801 hos sin far i Kragerø.

De hadde i 1782 fire barn og ei tjenestejente. I 1801 bodde Lars Lind og datteren Maria i
”Søndre Strandgaden” i Kragerø.

 


 

Familie 8.

N. Falkum 1782.

 

Innerst
Jon Asbjørnsen
fra Gravli(1) dpt. 22/4-1752 i Åmotsdal, Seljord bg. 19/1-1803 i Solum. "Jon Asbiørnsen Graaten 52 aar.", s.a. Asbjørn Olsen Gravli.

g. i Gjerpen 3/1-1778 m. Marthe Halvorsdatter f. ca. 1754 d. 22/11-1828. "Marte, Jon Asbjørnsens Enke Graaten 70-80 aar."

1. Johannes f. ca. 1777 bg. 25/7-1779. ”Jon Asbiønsens s. Johannes 1 1/4 aar.”

2. Johan dpt. 17/5-1778 bg. 22/4-1781. ”Jon Asbiønsens søn Johan 1 aar.

3. Maren Gurine dpt. 10/3-1782 bg. 2/6-1782. ”Jon Asbiønsens dtr. Maren Gurine 10 uger.“

4. Johan Johnsen dpt. 23/11-1783 på Osebakken.

5. Halvor Johnsen dpt. 11/2-1786 i Solum. 

F.f. Jon Asbiønsens db. Johan fra Fieldal Ejet: Margith Asbiønsdtr., Gunhild Biønsdatter, Knud Fieldalen, Peder Halvorsen, Ole Asbiønsen.
F.f. Jon Asbiønsens pb. Maren Gurine fra Falchum N. Ejet: Peder Bouerøes kone, Marthe Christensdatter, Peder Halvorsen, Ole Asbiønsen, Gunder Asbiønsen.

F.f. Jon Asbiønsens db. Johan fra Osebachen: Peder Bouerøes kone, Anne Ellingsdatter, Ole Asbiønsen, Gunder Asbiønsen.
F.f. Et Drengebarn kaldet Halvor. Forældre Jon Asbiørns. Graaten, Marthe Halvorsd.: Kisti Mathisd., Tore Noor, Peder Olsen, Halvor Asbiørns., Haagen Amundsen.

I 1782 var denne familien leieboere (inderster) hos Søren Christensen Falchum. Se N. Falkum(A).
I 1786 hadde familien flyttet til Gråten under øvre Kjærringteigen i Solum.

 


 

Familie 9.

N. Falkum 1782. En husmannsplass.

 

Her var oppført husmann Isak Abrahamsen Riising med familie. Se Familie 5 - Falkum 1801.

 


 

Familie 10.

N. Falkum 1782.


Arbeider
Isak Halvorsen fra S. Oterholt dpt. 26/12-1728 bg. 3/8-1771. "
Isak Halvorsen 53 ½ aar.", s.a. Halvor Engelsen Oterholt.
g. 2/10-1759 m. Maren Johannesdatter fra S. Falkum dpt. 14/4-1737, d.a. Johannes Reiersen. Se Familie 7 - Falkum 1762.
1. Marthe Isaksdatter dpt. 2/3-1760.
2. Johannes Isaksen dpt. 28/2-1762.
3. Halvor dpt. 27/5-1764 bg. 19/7-1764. "
Isak Halvorsens s. Halvor 5 uger."
4. Halvor Isaksen dpt. 5/1-1766.
5. Karen dpt. 11/9-1768 bg. 26/1-1772. "
Isak Halvorsens d. Karen 3 ½ aar."

 

F.f. Isak Halvorsens pb. Marthe fra Falchum Ejet: Abraham Falchums kone, Anne Johannisdtr., Lars Stranda, Realf Johannisen, Jacob Riising.
F.f. Isak Halvorsens db.
Johannes: Johannes Rejersens enke, Berthe Johannisdtr., Lars Arnesen, Realf Johannisen, Arne Johannisen.
F.f.
Isak Halvorsens db. Halvor: Henning Otterholts kone, Ingebor Engelsdtr., Henning Otterholt, Henning Jønneval, Søren Halvorsen.
F.f. Isak Halvorsens db. Halvor: Jens Jonsens kone, Marthe Halvorsdatter, Niri Vattenberg, Christen Eriksen, Thor Knudsen.

F.f. Isak Halvorsens pb. Karen: Realf Johannisens kone, Johanne Johannisdtr., Brynil Jensen, Anders Christensen, Arne Johannisen.

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no