| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Falkum
Gård nr. 3 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


Oppdatert 12.04.2022
 

UNDER ARBEID
 

Hustomter
Utskilt fra gnr 3 Falkum.

Noen som mangler?
Noen adresser kan være for nyetablerte til å bli tatt med her. Andre adresser kan være bosatt
av familier som ikke har slektstilknytning til Gjerpen.

Jeg tar i mot oppdateringer og/ eller rettelser på epostadresse post@gamlegjerpen.no.

Gå til andre adresser på Opphauen i Gjerpen.

 Århusveien
Hustomter utskilt fra gnr 3 Falkum. Postnr. 3723 Skien.

 


Solberg gartneri på begge sider av Århusveien på nordre Falkum. Foto: Widerøe 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.
 


 


Grensestein
mellom Skien og Gjerpen. Plassert like syd for Solbergtun. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.

 

Århusveien starter på Falkum. Are Frodes vei er grensa mellom matrikkelgårdene Falkum og Århus. Solbergtun er
oppført på Falkums grunn. Like sør for Solbergtun ligger denne gammel grensesteinen, som ble plassert der i forbind-
else med byutvidelsen i 1916/17.
Eiendommene nord for grensesteinen lå til Gjerpen kommune fram til kommunesammenslåingen Solum-Gjerpen-Skien
i 1964. Tilsvarende grensestein ligger på Mæla-siden.

 Hus med lavere nummer har ligget til Skien by siden 1916/17 og blir ikke tatt med i Gamle Gjerpen.
 Århusv. 73.
3/34 "Solberg". Solberg Gartneri I.

 


Århusv. 73. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.

 

Tomt utskilt fra N. Falkum(20) i 1903.

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 77a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag. (N. Falkum bnr 20 - Paulsen).
"Skyldsætningsforretning afholdt 13. og 21. nov. og tinglyst 9. des. 1903, hvorved er udskilt bnr 34 'Solberg' av skyldmark 2 mark 64 øre."


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 453a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.

"Obligation fra Torgrim Olsen Solberg til brugseier H. Larsen for kr. 2000.-, dat. 17., tinglyst 19. des. 1903."

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 453a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.

"Skjøte fra H. A. Aanesen og Andersens bo til Torgrim Olsen Solberg for kr. 9.650,00, dat. 11/11, tinglyst 30/11-1907."

 

 

G.br., skomaker, arbeider
Torgrim Olsen Solberg (Torgrim O. Solberg) f. 11/11-1860 på Gråten under Sunde i Sauherad d. 1951, s.a. Ole Sigurdsen og Ingeborg Torgrimsdatter.
g1g m. Anne Olea Halvorsdatter f. 1860 d. 19/10-1893 i Namløshagen i Holla, 33 år gml.(D.E.L.K.), d.a. Halvor NN.
g2g borgerlig 7/12-1894 m. Sabine Theodora Solveig Sandersdatter fra Kristiansand f. ca. 1860 d. 1947, d.a. Sander Sandersen.

1. Andreas Olaus Svendby f. 8/2-1882 på Follestad i Skien. Se Familie 74 - Falkum 1910.

2. Halvor Solberg f. 25/8-1884 på Gråten i Sauherad. Se Århusv. 93 under Falkum.
3. Ole Johannes Torgrim Solberg (Ole T. Solberg) f. 8/3-1887 i Namløshagen, Holla. Se Århusv. 78 under Falkum.

4. Inger Andrea Solberg f. 6/9-1889 i Namløshagen.
5. Anne Tomine "Mina" Solberg f. 8/4-1892 i Namløshagen d. 10/11-1980 i Dearborn, Wayne Co., Michigan, USA. Gift og 1 barn. Utvandret til Iowa 1912 sammen med broren Halvor Solberg.
    Hun ble der g.m. Hans Laurits Pedersen f. 11/9-1891 d. 7/4-1982. Ett barn: Ardis Rose Petersen f. 19/3-1919 d. 30/8-2013. 
Barn i 2. ekteskap:
6. Sander Solberg f. 11/10-1895 i Namløshagen. Se Århusv. 99 under Falkum.
7. Ingeborg Andrea Solberg f. 9/12-1897 i Namløshagen g.m. Theodor Andersen. Se Århusv. 105 under Falkum.

8. Rosalia Elisabeth Solberg f. 19/12-1899 i Namløshagen d. 8/8-1918 på Solberg. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
9. Martin Theodor Solberg (Martin Solberg) f. 29/4-1903 på Falkum. Se nedenfor.
Eier 1903.

 

Da Torgrim ble konfirmert i Sauherad hovedkirke i 1875, sto han oppført som Torgrim Olsen Graaten.

 

Denne familien tilhørte Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn (D.E.L.K.). Alle kirkehandlingene ble foretatt der.

 

Under folketellingen 1900, bodde denne familien i Namløshagen under Namløs i Holla. Torgrim arbeidet da som
sliperiarbeider. Se folketellingen 1900.

Solberg kjøpte dette jordstykket i 1903. Se folketellingen 1910. For å finansiere eiendomskjøpet skilte han ut en
rekke hustomter som han solgte.

 


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

34 

Falkum 

Solberg

Torgrim Olsen

2 mark 64 øre

 


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 453a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.

"Skylddelingsforretning, hvorved er utskilt til kjøbmand G. Gurholdt bnr 57, en tomt 'Furuheim' av skyld 8 øre, avholdt 2/12, tinglyst 4/12-1907."
Se Århusv. 96.

"Erklæring fra Torgrim Olsen Solberg til kammerherre Løvenskiold, hvori den siste faar ret til at henlægge tømmer og pramme ved denne
eiendoms strandbred i Falkumelven, samt ret til at anbringe ledningstexter og fæstigheter, at foreta arbeider for at lette og bekvemliggjhøre adkomsten
verksherrens arbeidere har under arbeidet, fri passage paa stranden. Alt mot 400 kr. engang for alle, dat. 6., tinglyst 15. mars 1911."

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 453a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.

"Kjendelser i overekspropriationssak, Skien brukseierforening mot Thor A. Hustvedt m. fl., hvorefter bl.a. denne med flere
eiendomme mot fastsat skjønserstatning maa taale Hjellevandets opdæmming til 16 fot paa kanalens vandmerke i Skien, avsagt 5. sep.,
tinglyst 16. okt. 1912."


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 453b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.

"Skylddelingsforretning avholdt 30. aug., tinglyst 8. sep. 1915, hvorved til Sander Solberg er utskilt bnr 167 'Fredbo' av skyld 7 øre."
(Denne eiendommen har siden blitt slettet igjen. Før 1950.)

"Skylddelingsforretning avholdt 11. juli1916, tinglyst 27. januar 1917, hvorved 2 øre av denne eiendommen er avgaat til Skiens by."

"Skylddelingsforretninger avholdt 4., tinglyst 9. april 1919, hvorved er utskilt:
1. bnr 176 'Hjemly' av skyld 6 øre til Sander Torgrimsen (Solberg). Se Århusv. 99.
2. bnr 177 'Norhaug' av skyld 18 øre til Teodor Andersen. Se Århusv. 105 A.


"Skylddelingsforretninger avholdt 6., tinglyst 12. juli 1922, hvorved er utskilt:
1. bnr 178 'Bjerkeli' til Andreas T. Solberg av skyld 17 øre. (Slettet igjen før 1950.)
2. bnr 179 'Lillejordet' til Theodor Andersen av skyldmark 0,12. Se Århusv. 90.
3. bnr 180 ' Solstad' til Sander T. Solberg av skyldmark 0,05.

 

"Skylddelingsforretninger avholdt 14. okt. 1922, tinglyst 18. okt. 1922, hvorved er utskilt:
1. bnr 181 'Solvang' til Ferdinand Hansen av skyldmark 0,17. Se Århusv. 87.
2. bnr 182 'Eikelund' til Halvor Solberg av skyldmark 0,27. Se Århusv. 93.

Hefte: "Ifølge skjøte paa bnr 181, har kjøperen rett til baatplads og adkomstvei til samme paa dette bruk."
Hefte: "Ifølge skjøte tinglyst 29. sep. 1923 har bnr 182 rett til baatplass ved Falkumelven."


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 453b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.

"Skylddelingsforretning avholdt 27. juni 1923, tinglyst 30. juni 1923, hvorved til Harald Susås er utskilt bnr 183 'Solheimen' av
skyldmark 0,5 øre." Se Århusv. 85 B.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 401a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelingsforretning avholdt 9. sept. 1925, tinglyst 26. sept. 1925, hvorved til Aasta Susaas er utskilt bnr 184 'Fagerli' av skyllmark
0,05." Se Århusv. 85 A.
"Skylddelingsforretning avholdt 21/7-1928, tinglyst 13/8-1928, hvorved til Paulus Andersen er utskilt bnr 185 'Vesleheim' av skyllmrk. 0,05.
Se Århusv. 83 A.


Handelsgartner

Martin Theodor Solberg (Martin Solberg) herfra f. 29/4-1903 på Falkum d. 29/11-1969, s.a. Torgrim Olsen Solberg.
g.m. Ruth f. 20/12-1902 d. 16/10-1990.
1. Kjell Arnt Solberg f. 6/1-1929 d. 19/1-1989.
Eier før 1950.
 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

34

Falkum - Solberg

Martin Solberg

1 mark 30 øre

 


Dette var det siste gårdsareal av matrikkelgården Falkum som lå i Gjerpen i 1950.

 

Området er for lengst delt opp og utskilt til ytterligere boligtomter.

 

Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.
 


Århusv. 77 A.
3/209.

 


Århusv. 77 A. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.


Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.
 


Århusv. 77 B.
3/209 (samme bruksnummer som ovenfor).


Århusv. 77 B. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.

Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.Solberg gartnerier.
Foto: Widerøe 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

Århusv. 78.
Solberg Gartneri II.


Århusv. 78. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, 13.12.2015.

Handelsgartner, selveier
Ole Johannes Torgrim Solberg (Ole T. Solberg) fra Århusv. 73 f. 8/3-1887 i Namløshagen, Holla. d. 19/11-1958, s.a. Torgrim O. Solberg.
g.m Anette Gunhilde Gundersen fra Skien f. 8/10-1889 d. 28/11-1960.
1. Torgrim Arne Solberg f. 4/9-1910 d. 26/7-1995 g.m. NN Rønningen fra Høydalen i Kilebygda.
2. Albert Solberg f. 21/12-1912 d. 14/2-1986.
3. Anne Tomine Solberg f. 7/3-1913 g.m. Isak Haakonsen Ryggen. Se Skifjell(6) - Ryggen.
4. Hans Solberg f. 14/1-1915 d. 26/7-1985 g.m. NN fra Kragerø. Bodde i Slemdalsgate 11 i Skien.
5. Gulbrand Olaf Solberg f. 8/2-1918 d. 28/9-1999 g.m. Hjørdis Karen Rønningen fra Høydalen i Kilebygda f. 28/6-1923 d. 5/8-2014. De bodde i Raulandsvegen 105 B i Skien og drev "Solberg Pels".
6. Martha Marie “Mosse” Solberg f. 26/2-1921 d. 17/1-2000. g.m Harald Nilsen fra Århusv 99 under Falkum f. 23/11-1918 d. 25/6-1973. De bodde i Århusv. 51 på nordre Falkum i Skien.
7. Per Wollert Solberg f. 16/2-1924. Se Hyniv. 48 A under Gulset.
8. Otto Stener Solberg f. 6/1-1926. Se Århusv 79 under Falkum.
9. Inger Solberg f. ca 1927.
Eier ca. 1924.

Denne familien er registrert bosatt på Solberg gartneri under folketellingen 1910 og ved en rekke barnefødsler fram til 1924.
Senere flyttet de hit, til det som idag er Århusvegen 78 hvor Ole T. Solberg drev gartneri.

Takk til Fredrik Andersen, som også har bidratt med hele denne familien!


Århusv. 79.
3/208. Utskilt fra 3/34 Århusv. 73 i 1988.

Dette huset ble oppført rundt 1975 på eiendommen til Solberg Gartneri.


Århusv. 79. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.

Servitør
Otto Stener Solberg
fra Århusv. 78 under Falkum f. 6/1-1926 d. 30/12-2004, s.a. handelsgartner Ole T. Solberg.
g.m. Anna NN f. 25/11-1930 d. 14/12-2001.
Eier 1975.

Takk til Fredrik Andersen for opplysninger her!

Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.


Århusv. 83.
3/185 "Vesleheimen". Utskilt fra Solberg gartneri i 1928. Se Århusv. 73.


Århusv. 83. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.

Tidligere kolonialforretning.

Arbeider, kjøpmann
Paulus Andersen fra Goberg under Århus f. 20/2-1903 i Hoppestadv. 2, d. 10/12-1984, s.a. Johan Bertrand Andersen.
g. 1926 m. Anna Jørgensen fra Skien f. 17/11-1905 d. 8/5-1978, d.a. Ole Jørgensen og Maren.
1. Ruth Evelyn Andersen "Nuppe" f. 7/5-1926 d. 28/11-1979 g. i Gjerpen 2/8-1952 m. salmakermester Ragnar Næss Jenssen f. 8/2-1924 i Gjerpen d. 11/8-2008. Bodde lengst i Gulsetkåsa 11, Skien.
    Barn 1. Jens Runar Jenssen f. 1953.
    Barn 2. Marianne Jennsen f. 1958.
    Barn 3. Stian Jenssen f. 1965.
2. Kaare Johnny Andersen (Kaare Andersen) f. 1927. Overtok huset.
Eier 1928.

Kilde: Fredrik Andersen (2015).
Denne familien leide en kvistleilighet hos familien Bang i Gulsetvegen 46 under Strømdal fra 1926 til de i 1931 flyttet inn i eget nybygd hus i Århusvegen 83. Her drev Anna kolonialforretning fra ca 1945 mens Paulus arbeidet  på Myrens Tresliperi.  Han var også fagforeningsformann og  medlem av Gjerpen herredstyre som representant for Arbeiderpartiet.Brudebilde av Paulus Andersen (1903-1984) og Anna f. Jørgensen (1905-1978).


Takk til Stian Jenssen for hjelp til barn nr. 1 sin familie.

 
  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

185

Falkum - Vesleheimen

Paulus Andersen 

0 mark 05 øre

 

Sosialøkonom og konstituert Sykehussjef i Telemark
Kaare Johnny Andersen (Kaare Andersen) herfra f. 1927
g. i Oslo 1956 m. Randi Bøe f. 1929.
1. Pål Bøe Andersen f. 1957.
2. Elisabeth Bøe Andersen f. 1959.
3. Anne Bøe Andersen f. 1965.

Eier 1984.

Kaare Andersen bodde ikke her etter at han overtok huset, men leide det ut. Han er idag bosatt i
Rising Terrasse 66.

Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.

Takk til Fredrik Andersen for god hjelp!


Århusv. 85 A.
3/184 "Fagerli". Tomta ble utskilt fra Solberg gartneri i 1925. Se Århusv. 73.

Dette huset ble oppført i 2013.


Århusv. 85 A. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.

Frk. Aasta Susaas fra Susås i Holla f. 20/7-1887, d.a. Halvor Olsen Susaas.
Tomteeier 1925.

Frøken Susaas var ugift og bodde på Ulefoss.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

184

Falkum - Fagerli

Frk. Aasta Susås

0 mark 05 øre

 

Bankkasserer
Harald Susaas fra Susaas i Holla f. 6/5-1897 d. 8/9-1961.
g.m. Sofie Holm f. 1/8-1897 d. 25/4-1975.
Eier etter 1950. Se Århusv. 85 B.
 

Bent Einar Susaas fra Århusv. 85 B f. 1961, s.a. Hallvard Susaas.
g.m. Hege Bø f. 1962.
1. Herman Bø Susaas.
2. Sofie Bø Susaas.
Eier 2012.

Takk til Fredrik Andersen for innsamling av informasjon her.

Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.


Århusv. 85 B.
3/183 "Solheimen". Utskilt fra Solberg gartneri i 1923. Se Århusv. 73.


Århusv. 85 B. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.

Bankkasserer i Norges Bank
Harald Susaas fra Susås i Holla f. 6/5-1897 d. 8/9-1961, s.a. Halvor Olsen Susaas.
g.m. Sofie Holm fra S. Holm(7) f. 1/8-1897 d. 25/4-1975, d.a. Lars Gregoriussen Holm.
1. Lars Holm Susaas (tvilling) f. 8/9-1924. Se N. Venstøp(57).
2. Halvor (tvilling) f. 10/8-1924 (for tidlig født) d. 11/8-1924.
3. Hallvard Susaas f. 1928. Overtok huset.
4. Kjell Nikolai Susaas f. 30/12-1932 d. 6/6-1983 g.m. Inger-Lise Leerstang fra Bergsbygda f. 1934. Hus i Frierv. 145 på Heistad, Porsgrunn kommune.
    Barn 1. Kristin Susaas f. 1966.
    Barn 2. Harald Leerstang Susaas f. 1968.
Eier 1923.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

183

Falkum - Solheimen

Harald Susaas

0 mark 05 øre

 

Hallvard Susaas herfra f. 1928.
g. i Skien 20/10-1956 m. Ellen Kristine Rode fra Tomteg. 59 i Skien f. 6/12-1936 d. 27/2-2021, d.a. handelsreisende Leif Rode og Ruth Elisabeth Andersen.
1. Hilde Susaas f. 1958 g.m. Runar Nielsen f. 1958.
2. Bent Einar Susaas f. 1961. Se Århusv. 85 A.
Eier 1975.

Takk til Fredrik Andersen for innsamling av informasjon her.

Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.


Århusv. 87.
3/181 "Solvang". Utskilt fra Solberg gartneri i 1922. Se Århusv. 73.


Århusv. 87. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 6, side 56a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Torgrim O. Solberg til Ferdinand Hansen for kr. 3.000, dat. 2., tinglyst 14. februar 1923."

Arbeider
Ferdinand Samuel Hansen
(Ferdinand Hansen) fra Skien f. 1/3-1885 d. 11/5-1956, s.a. cellulosearbeider Kornelius Hansen.
g. i Gjerpen 24/3-1921 m. Hanna Henriette Marie Johansen fra Skovby f. 27/10-1889 d. 30/1-1964, d.a. papirfabrikkarbeider Jan Henrik Johansen.
1. NN.
2. Snefrid Margaret Hansen f. 5/4-1925.
Eier 1923.

Da de giftet seg var det nevnt at han var sagarbeider og bodde på Einaren under Gulset. Hun var syerske i Kristiania.
Ferdinand Hansen oppførte huset i 1923. Det ble raskt dårlige tider og pengene mistet stadig sin verdi.
I 1929 måtte han dessverre gå fra huset. Han flyttet til Skotfoss. De er gravlagt på Omdal gravplass.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 6, side 56a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet er stadfestet, dat. 23/2-1929, tinglyst 1/3-1929."

Leieboer, salmaker
Søren Jenssen f. 1/1-1894 i Skien d. 25/9-1963, s.a. Salmaker Jens Jenssen.
g.m. Kamilla Gulovna Olsen f. 27/11-1898 d. 18/6-1988, d.a. Amalie Johanne Olsen
1. Ragnar Næss Jenssen f. 8/2-1924 d.11/8- 2008 g. 2/8-1952 i Gjerpen m. Ruth Evelyn Andersen f. 7/5-1926 d. 28/11-1979 fra Århusv. 83
2. Synnøve Næss Jenssen f. 1934 g.m. Ingebret Kise f. 1931. Bosatt i Kviteseidv. 1 i Skien.
Leieboere fra ca 1924 - ca 1935.


En ung familie Jenssen. Kamilla, lille Ragnar og Søren Jenssen. Foto innsendt av Stian Jenssen, sønn av Ragnar.


Ragnar og mor Kamilla Jenssen utenfor nåværende Århusv. 87, sommeren 1925.
Til venstre Århusv. 105, i midten bak treet Århusv. 109 og til høyre Århusv. 99.

Denne familien bodde seinere i flere eneboliger på Nordre Falkum: Raulandsvegen 12, deretter Århusvegen
53 og til slutt Kviteseidv. 1.

"Auksjonsskjøte til frk. Sigrid Haslemo for kr. 9.200, dat. 24/5-1934, tinglyst 25/5-1934."

Butikkmedarbeider
Sigrid Aanundsdotter Haslemo (Sigrid Haslemo) fra Bykle i Setesdal f. 5/12-1876 d. 6/11-1956 i Bykle, d.a. Aanund Sigbjørnsson Vatnedal og Gro Hallvardsdotter Oddeskar.
Eier 1934 - 1935. Ugift.

Se Lokalhistoriewiki for Bykle.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 6, side 56a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Sigrid Haslemo til fru Marie Snarteland for kr. 10.500, dat. 25/7-1935, tinglyst 16/9-1935."


Pleiehjemsbestyrinde
Marie Snarteland f. Heggland (Marie Heggland) fra Heggland i Fyresdal f. 10/4-1888 d. 1/1-1960, d.a. Tori Olavsson Hegland.
g. i Gjerpen 29/5-1912 m. Halvor Snarteland fra Fyresdal f. 7/4-1884 d. 18/4-1920, s.a. Talleiv Snarteland.
1. Gudrun Snarteland (Gudrun Heggland) f. 19/8-1913 d. 3/9-1997. Ugift. Bodde her sammen med søsteren og hennes familie.
2. Torleiv Snarteland f. 7/8-1915 d. 30/6-1935.
3. Kristi Heggland f. 12/7-1918 g.m. Bjarne Løberg. Se nedenfor.
Eier 1935.

Kilde: Fredrik Andersen.
Marie og Halvor Snarteland var bestyrere på Folseth Fattiggård i Fyresdal når ekteskapet ble inngått. Seinere skal de ha flyttet til Melum-traktene. Marie var enke når hun kjøpte Århusvegen 87, og startet ca 1940 et lite pleiehjem for psykisk utviklingshemmede  her. En gang før 1950 tok hun tilbake sitt pikenavn.  Datteren Gudrun fikk 29/4-1939 innvilget det samme navnebytte.

Familien er Gravlagt på Solum kirkegård.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

181

Falkum - Solvang

Fru Marie Heggland

0 mark 17 øre

 


Butikkmedarbeider i Bratsberg Landmannsforretning på Lie

Bjarne Løberg fra Løberg(25) "Fedraheim" f. 7/7-1911 d. 20/5-1986, s.a. Peder Jensen Løberg.
g.m. Kristi Heggland herfra f. 12/7-1918 d. 2/6-1998.
1. Else Marit Løberg f. 1951.Se nedenfor.
2. Ragnhild Marie Løberg f. 1953. Se nedenfor.
Eiere ca. 1960.

 

Gudrun Heggland herfra f. 18/8-1913 d. 3/9-1997. Gravlagt i Solum.

Bodde her i 1994. Ugift.


Professor ved Universitetet i Oslo Else Marit Løberg herfra f. 1951.
og
MSc Pharm. ved legemiddelfirma i Oslo Ragnhild Marie Løberg (Ragnhild Løberg) f. 1953.
Eiere 1999.

 

Ragnhild Løberg

SVP Quality and Regulatory affairs, Algeta

Løberg begynte i Algeta i 2002, og har vært involvert i utviklingen og dokumentasjonen av legemidlet Xofigo, samt etableringen av Algeta som en fullverdig farmasøytisk bedrift. Hun var ansvarlig for FDA-godkjennelsen av produksjonsfasilitetene på Kjeller, og har solid erfaring fra regulatorisk arbeide, innen forskning og utvikling, og i produksjon av farmasøytiske produkter.

Før Algeta jobbet Løberg som Quality Director i Pronova Biocare AS (nå eid av BASF), et av verdens ledende selskaper innen produksjon og utvikling av omega-3 fettsyrer.  Hos Pronova var hun ansvarlig for all kvalitetssikring, inkludert FDA-godkjennelse av produksjonsanlegget i Norge. Samlet har Løberg mer enn 25 års erfaring fra farmasøytisk sektor, med dyp kunnskap innen etablering og administrasjon av farmasøytiske kvalitetssystemer, spesielt i oppstartsfasen for bioteknologiske selskaper. Løberg har en MSc Pharm fra Universitetet i Oslo (1978). (Kilde: Helseindustrikonferansen.no -2016).

 


Mange takk til Fredrik Andersen!


Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.
 


 

Århusv. 90.

3/179 "Lillejordet". Utskilt fra Solberg gartneri i 1922. Se Århusv. 73.

 


Århusv. 90. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.

 


Theodor I. Andersen
(Theodor Andersen).
Eier 1922. Se Århusv. 105.

 

Tomta til Århusv. 92 ble skilt ut herfra i 1947.

 

Thorleif Anker Andersen (Thorleif Andersen) fra Århusv. 105 f. 21/9-1919 d. 30/3-1965, s.a. Theodor Andersen.
Eier før 1950. Se Århusv. 105.

 

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

179

Falkum - Lillejordet

Thorleif Anker Andersen

0 mark 04 øre

 

 

Denne tomta ble ikke bebygd før på slutten av 1960-tallet eller begynnelsen på 1970-tallet.
Huset ble da satt opp av Torild f. Andersen fra Århusv. 105 og hennes mann NN Kristiansen.


Takk til Fredrik Andersen for godt samarbeid!Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.
 


Århusv. 91.
3/194 "Bakkeli". Utskilt fra Århusv. 93 i 1963.

Huset ble oppført i 1965.


Århusv. 91. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.

Sivilingeniør og rektor ved Høyskolen i Telemark
Olav Torsholt f. 1932.
g.m. Berit Raak f. 1936.
1. Anne Torsholt f. 1958.
2. Eli Torsholt f. 1959.
3. Pål Torsholt f. 1962.
Eier 1963.

Olav Torsholt var ordfører i Siljan fra 1988 til 1991.

Kjell H. Helmundsen fra Hoppestadv. 18 under Venstøp f. 1937, s.a. Johan Helmundsen.
g.m. Brit Turid f. 1947.
1. Anne Lene Helmundsen f. 1963.
2. Nina Helmundsen f. 1965.
Eier 1972.

Øyvind Rønningen f. 1962.
g.m. Kjerstin Skjelbreid f. 1966.
Eiere 1999.

Takk til Fredrik Andersen!

Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.

 


 

Århusv. 92.
3/189 "Roheim". Utskilt fra Århusv. 90 i 1947.

 

Oppført i 1961-1962.

 


Århusv. 92. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.

 


Gartneriarbeider, pelsberederiarbeider, tresliperiarbeider
Roald Andersen fra Århusv. 99 under Falkum f. 18/9-1924 i Goberg d. 27/11-1997, s.a. Torleif Andersen.
g.m. Olga Thomine Olsen f. 1926 d. 2009, d.a. Ola Olsen og Tone NN.
1. Rolf Bjørn Andersen f. 1945 g.m. Annie Olette Tørklep f. 1948. Bosatt ved Våle i Re, Vestfold.
2. Marit Synnøve Andersen f. 20/2-1946 d. 20/9-2001 g.m. Altilio Frati f. 1936 i Italia. Bodde i Ancona, Italia.
3. Knut Andersen f. 30/11-1953 d. 18/3-1981. Ugift.
Eier før 1950.
 

 

Kilde: Rolf Bjørn Andersen (innhentet for Gamle Gjerpen av Fredrik Andersen).
Denne familien bodde først i Gulsetvn 155, som tidligere var Gulset skole. De flyttet så til Karlstad i Sverige en periode hvor Roald Andersen jobbet i Bryskes Gartneri. Deretter leide de 1. etasje i Århusveien 99, fram til han fikk oppført Århusvegen 92 . Det skjedde 1961-1962 og byggmester var Hasleberg. Roald Andersen jobbet ca 22 år i Solberg gartneri. Etterpå var han sysselsatt  i 3 år på Nenset Sandtak før han begynte på Solberg Pels. Der var han en del år og fikk deretter  jobb på Myren tresliperi hvor han trivdes veldig godt. Etter Roalds død i 1997 bodde Olga Thomine Andersen alene i huset fram til sin død 2009.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

189

Falkum - Roheim

Roald Andersen

0 mark 04 øre

 


Takk til Fredrik Andersen for godt samarbeid!

Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.

 


Århusv. 93.
3/182 "Eikelund". Utskilt fra Solberg gartneri i 1922. Se Århusv. 73.


Århusv. 93 (og 95). Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.

Kilde: Gammel grunnbok.
"Utskilt fra bnr 34 ved skylddelingsforretning avholdt 14/10, tingl. 18/10-1922."
"Skjøte fra Torgrim O. Solberg til Halvor Solberg for kr. 4.000.- , dat. 23/8, tingl. 29/9-1923."

 

Denne tomta ble ikke bebygd før på 1960-tallet. Huset ble da satt opp som en tomannsbolig, hvor den søndre delen
fikk adresse Århusv. 93 og den nordre delen Århusv 95. Byggherre var da Arne Johansen (se nedenfor).

Halvor Solberg fra Århusv. 73 under Falkum f. 25/8-1884 på Gråten i Sauherad d. 30/3-1968 i Chicago, USA, s.a. Torgrim Olsen Solberg.
g.m. Eline Emilie Guttelvik f. 9/8-1895 i Stoksund, S. Trøndelag d. i mars 1979 i Chicago, USA, d.a. Elisæus Olsen.
1. Eidrun Solberg f. 1921 i Gjerpen d. 1928 i Chicago.
2. Rudolf Wilford Solberg f. 27/11-1926 i Gjerpen d. 25/11-25/11-1993 i Chicago
g. 21/10-1950 i Chicago m. Jarlfrid Marie Simonsen f. 3/11-1918 i Skudenes på Karmøy, Rogaland, d.a. Torger Martin Simonsen
3.
Henry Solberg f. 15/7-1931 i Chicago.
Eier 1923.

Halvor Solberg utvandret 1912 sammen med sin søster Anne Tomine Solberg til Iowa, USA. Der traff han sine kone, Eline Emilie som hadde utvandret fra Norge 1914. Disse må ha reist tilbake til Norge og Gjerpen før 1921 for familien emigrerte på nytt til USA i 1927. De bosatte seg da i Chicago, Illinois.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

182

Falkum - Eikelund

Halvor Solberg

0 mark 27 øre

 


Kilde
: Telemark fylke, Skien, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad
"Dagbok nr 1518, 20/8-1956, Skjøte fra Halvor Solberg f. 25/8-1884, til fru Mina Waldenstrøm f. 9/12-1918 for kr. 15.000, dat. 16/8, rf. 30/8-1956."

 

Mina Augusta Waldenstrøm  f. 9/12-1918 d. 26/7-1990.
g.m. Willy Anker Waldenstrøm f. 25/2-1916 d. 3/9-1980.
Eier 1956.

Resten av denne eiendommen ble kjøpt av Arne G. Johnsen noen år senere.

Kilde: Telemark fylke, Skien, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad
"Dagbok nr 2358, 5/10-1960, Skjøte fra fru Mina Waldenstrøm, til Arne B Johansen f. 29/10-1928 for kr. 25.000, dat. 3/10, rf. 18/10-1960."


Møbelhandler og arbeider
Arne Gerald Johansen f. 1928.
g.m. Liv Jeanne f. 1930.
1. Roar Emil Johansen f. 1954.
Eier 1960.

Kilde: Gammel Grunnbok.
3/194 "Bakkeli ble utskilt herfra
i 1963. Se Århusv. 91.
3/196 "Eikelund" ble utskilt herfra i 1963. Se Århusv. 95.

Mange takk til Fredrik Andersen!

Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.


 

Århusv. 94.
3/188 "Heimholt".

 


Århusv. 94. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.


 

Alf Kornelius Gurholt (Alf Gurholt) fra Århusv. 96 under Falkum f. 24/8-1902 i Skien d. 17/1-1975, s.a. Gunnar Gurholt.
g.m. Inger Mathea Engerud fra Århusv. 96 under Falkum f. 21/10-1907 d. 21/1-1990, d.a. Oskar Larsen Engerud.
Eier før 1950.

 

Gravlagt på Nordre gravlund.
 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

188

Falkum - Heimholt

Alf Gurholt 

0 mark 04 øre

 

 

Takk til Fredrik Andersen for godt samarbeid!


Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.

 


Århusv. 95.
3/196. "Eikelund II". Utskilt fra Århusv. 93 i 1963.


Århusv. 95 (og 93). Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.


Kilde
: Telemark fylke, Skien, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad.
"Dagbok nr 120, 18/1-1964, Skjøte fra Arne Johansen, til fru Albertha Langfeldt f. 30/3-1902 for kr. 7.038, dat. 31/12-1963, rf 27/1-1964."


Alberta Franciska Olivia Langfeldt (f. Albertsen) f. 6/3-1902 i Mariaburg, Antwerpen, Belgiahttps://d.mhcache.com/FP/Images/spacer.gif d. 30/11-1970, d.a. Hans Albertsen og hustru Christine Rasmussen.
g.m. Johan Georg Langfeldt f. 21/3-1892 i Kristiansand d. 3/7-1939 i Kristiansand.
1. Gerd Langfeldt f. 1921 g.m. NN Tvedt
2. Eve Langfeldt f. 1923 g.m. NN Kjellevik
3. Sylvie Langfeldt f. 1924 g.m. NN Verkaeren
4. Liv Jeanne Langfeldt f. 22/6-1930 g.m. Arne Gerald Johansen. Se nedenfor.
5. Johan G. Langfeldt f. 1934.
Eier 1964.

Kilde
: Telemark fylke, Skien, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad.
"Dagbok nr 1034, 30/3-1971, Hjemmelsovergang til 1.) Gerd Tvedt f. 17/12.21 2.) Eve Kjellevik f. 27/2.23. 3.) Sylvie Verkaeren f. 22/10.24

4.) Liv Johansen
f. 22/6.30
5.) Johan G Langfeldt f. 25/7.34, som arvinger etter fru Alberta Langfeldt  død 30/11.70

"Dagbok nr 1035, 30/3-1971, Skjøte fra nr. 1,2,3 og 5 i.h.t. foranstående på deres andeler til
nr. 4.
Liv Johansen f. 22/6.30 for kr. 45.600,- dat 18/3. gbf. ¼.1971.

Liv Jeanne Johansen fra Århusv. 93 f. 22/6-1930 d. 5/2-2016..
g.m. Arne Gerald Johansen f. 1928.
1. Roar Johansen.
2. Sylvie Johansen.
3. Nina Johansen.
Eier 1971.

Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.


 

Århusv. 96.

3/57 "Furuheim". Utskilt fra Solberg gartneri i 1907. Se Århusv. 73.

Etterlyser bilde av det gamle huset: Gard Strøm 95 78 94 94.

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 229a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Torgrim Olsen Solberg, til G. Gurholdt for kr. 400 (tomt), dat. 17/1, tinglyst 22/2-1908."

Kjøpmann
Gunnar Gurholt (Gunder Kristiansen) fra Listul i Luksefjell f. 14/11-1870 på Listul, s.a. Kristian Gundersen.
g.m. Sofie Jacobsen fra Brevik f. 8/8-1871 d. 1954, d.a. Jacob Jensen.
1. Gudmund Johannes Gurholt f. 15/5-1899 på Ordings løkke i Skien d. 12/8-1976.
2. Alf Kornelius Gurholt f. 24/8-1902 på Ordings løkke i Skien. Se Århusv. 94 under Falkum.
Eier 1908.

Før Gunnar Gurholt ble kjøpmann, arbeidet han som sliperiarbeider på Løvenskiolds tresliperi på Myra under Strømdal.

 

Under folketellingen 1910, bodde denne familien som leieboere i Holbergsgate i Skien. De betalte en husleie på kr. 350 pr. år.

 

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien. Gravstedet ble slettet i 1999.

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 229a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra G. Gurholt, medundertegnet av hustruen S. Gurholt, til sønnen Alf Gurholt for kr. 5.000, dat. 1. mars 1928, tinglyst 9. mars 1928."

 

Alf Gurholt herfra.
Eier 1928. Se Århusv. 94.

 

NSB-ansatt

Oskar Larsen Engerud fra Skoger ved Drammen f. 5/9-1884 d. 22/1-1966, s.a. Ole Larsen.
g.m. Jenny Sofie Simonsen f. 8/12-1878 d. 1955, d.a. Sigvart Simonsen.
1. Inger Mathea Engerud f. 21/10-1907 g.m. Alf Gurholt. Se Århusv. 94.
2. Simon O. Engerud f. 8/7-1909 d. 29/8-1979 g.m. Gudve f. 20/10-1911 d. 2/12-2000. Gravlagt i Botne ved Holmestrand.
Eier ca. 1947.

 

Gravstedet på Nordre gravlund i Skien ble slettet i 1999.

 

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 3

57

Falkum - Furuheim

O. Engerud

0 mark 08 øre

 


I dag Århusv. 96 A og 96 B.

 

Takk til Fredrik Andersen for godt samarbeid!

 

Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.


Århusv. 96 A og 96 B. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.

 

 


Århusv. 99.
3/176 "Hjemly". Utskilt fra Solberg gartneri i 1919.


Solberg gartnerier.
Foto: Widerøe 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.


Århusv. 99. Utsnitt fra annet bilde innsendt av Stian Jenssen 2015.

Papirarbeider
Sander Solberg
fra Århusv. 73 under N. Falkum f. 11/10-1895 i Namløshagen, Holla d. 21/2-1933 på Solberg gartneri, s.a. Torgrim Olsen Solberg.
g. i D.E.L.K. 30/3-1915 (notarius 29/3-1915) m. Martha Mathilde Eriksen fra Skien f. 27/4-1895 d. 31/12-1977, d.a. Erik Haldor Eriksen og Anna Tomine Tovsdatter.
Eier 1919.

Kilde: Fredrik Andersen (2015).
Dette ekteparet fikk ingen barn. De utvandret til Iowa, USA i 1925. De var i 1930 bosatt i Chicago, Illinois sammen med Sanders halvbror Halvor og hans kone Eline.
Etter Sanders død giftet enka seg på nytt med Oscar Waldemar Malm. De er alle gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Arbeider
Torleif Andersen
fra Frognerv. xx f. 25/4-1906 d. 1974, s.a. August Andersen.
g. i Skien 30/5-1925 m. Agnes Andersen fra Goberg under Århus f. 19/3-1905 i Hoppestadv. 2 d. 6/12-1971, d.a. Johan Bertrand Andersen.
1. Roald Andersen f. 18/9-1924 i Goberg d. 27/11-1997. Se Århusv. 92.
2. Rigmor Holm Andersen f. 16/8-1926 i Goberg d. 25/5-1998 i Kviteseid g. i Seljord 31/5-1945 m. Aslak Olavsson Kvålseth fra Ordalen i Brunkeberg f. 3/3-1920 d. 4/1-1996. Bodde i Ordalen.
    Barn 1. Åsmund Kvålseth f. 1946.
    Barn 2. Ottar Kvålseth f. 1948.
    Barn 3. Magne Kvålseth f. 1954.
3. Leif Andersen f. 1929. Fikk utdelt tomta 3/180, som sannsynligvis  ville vært Århusv. 89. Tomta står i dag ubebygd (2015). Han overtok dette huset.
Eier 1935.


Foto fra nordsiden av Århusv. 99 i 1948. Litt av Århusv. 109 i bakgrunnen. Se også "Furua på Århus" til høyre i bakgrunnen.
1. rad fra venstre: Agnes Andersen, Anne Nilsen, Hans Nilsen, Øyvind Andersen, Ingerid Johanne Andersen, Rolf Bjørn Andersen og
Leif Andersen.
2. rad: Olav Snartland, Arne Andresen, Kaare Johnny Andersen, Anker Johan Andersen og Henrik Nilsen.
Foto innsendt av Fredrik Andersen 2015.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

176

Falkum - Hjemly 

Fru Agnes Andersen

0 mark 06 øre 

Kilde: Fredrik Andersen (2015).
Denne familien bodde på 1 rom og kjøkken i andre etasje på Goberg (Århusv. 107B) fra 1924 til de kjøpet Århusvegen 99 i 1935. Torleif arbeidet som fyrbøter ved Myrens Tresliperi.

Kjører, arbeider, leieboer
Hans Nilsen fra Lia under Fossum f. 22/10-1893 d. 28/9-1972, s.a. kjører Andreas Nilsen. Se Familie 24 - Fossum 1891.
g. i Gjerpen 14/9-1918 m. Anne Myrkaas fra Drangedal f. 4/12-1887 d. 9/8-1980, d.a. skogsarbeider Hans Hansen Myrkaas.
"Forlovere: "Karl Nilsen og Martin Nilsen, begge Falkum."
1. Harald Nilsen f. 23/11-1918 d. 25/6-1973 g.m. Martha Marie "Mosse" Solberg fra Århusv. 78 f. 26/2-1921 d. 17/1-2000. Bodde i Århusv. 51 på Falkum i Skien.
2. Arne Nilsen f. 11/10-1920 d. 4/6-1977 g.m. Aslaug f. 25/5-1927 d. 6/10-1991. Bodde på Skotfoss.

Denne familien var leieboere her fra rundt 1935 til litt før 1950. De bodde i forskjellige leiligheter på nordre Falkum og Århus.


Brødrene Harald og Arne Nilsen på Århushaugen på 1940-tallet. Foto innsendt av Fredrik Andersen 2015.

Elektriker
Leif Andersen herfra f. 1929.
Eier ca. 1971.

Det gamle huset ble solgt og revet på 2000-tallet og en ny 4-mannsbolig ble oppført.

Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.


Det nye huset i Århusv. 99. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.


Århusv. 101.
3/190 "Solly 2". Utskilt fra 3/177 "Nordhaug" (Århusv. 105) i 1947.


Århusv. 101. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.


Sliperiarbeider, anleggsarbeider
Kristian Andersen fra Skifjell(9) "Kåsa" f. 16/9-1891 på Langangen under Fossum d. 19/4-1981, s.a. Anders Tidemandsen.
g. 1921 m. Gustava Amanda Haakonsen fra Skifjell(6) "Ryggen" f. 28/7-1898 d. 9/1-1963, d.a. Johan Haakonsen.
1. Anker Johan Andersen f. 22/3-1922. Se nedenfor.
2. Ivar William f. 25/8-1924 d. 27/11-1924.
3. Annie Helene Andersen f. 4/9-1925 d. 2/1-1990 g.m. NN Eriksson. Hun er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
4. Gudrun Katrine Andersen f. 30/7-1928. Gift.
5. Einar Cato Andersen f. 4/9-1931 d. 25/6-1972. Ugift.
6. Solveig Andersen f. ca. 1933. Gift.
Eier 1947.

Kristian Andersen kjøpte denne tomta i 1947. De bodde tidligere i andre etasje hos hans bror Theodor Andersen.
Se Århusv. 105.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

190

Falkum - Solly 2

Kristian Andersen

0 mark 02 øre

 


Kirketjener
Anker Johan Andersen (Anker Andersen) fra Århusv. 105 f. 22/3-1922, s.a. Kristian Andersen.
g1g m. ukjent.
g2g m. Magny Imenes f. 1924.
Eier 1981.

Ingen barn i noen av ekteskapene.

Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.
 


Århusv. 102.
4/286.

Denne tomta er skilt ut fra gnr 4 søndre Mæla, men blir likevel tatt med her.Århusv. 102. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.
 


Malingfabrikant
Finn Ragnar Gjærum f. 1921.
g.m. Turid f. 1930.

Gjærum drev Fingo malingfabrikk.

 

 

Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.

 

 


Århusv. 103.
3/191 "Bjerkelund". Utskilt fra 3/177 "Nordhaug" (Århusv. 105) i 1947.


Århusv. 103. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.

Marlow Sneltvedt fra Frognerv. 19 f. 28/8-1917 d. 7/1-1995, s.a. kolonialhandler Ole O. Sneltvedt i Frognerv. 19. Se Sneltvedt(7).
g.m. Dordis Alida Andersen fra Århusv. 105 f. 28/4-1921 d. 10/10-1998, d.a. Theodor Andersen.
1. Knut Aage Sneltvedt f. 1949.
2. Kjell Magne Sneltvedt f. 1960.
3. Roger Sneltvedt f. 1963.

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

191

Falkum - Bjerkelund

Marlow Sneltvedt

0 mark 06 øre

 

Takk til Fredrik Andersen for godt samarbeid!

Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.


Århusv. 105.
3/177 "Nordhaug". Utskilt fra Solberg gartneri, Århusv. 73 i 1919.


Århusv. 105. Foto: Fredrik Andersen for Gamle Gjerpen, april 2015.


Veiarbeider, jordarbeider, huseier
Theodor Ingebret Andersen (Theodor Andersen) fra Skifjell(9) "Kåsa"  f. 25/3-1890 d. 23/5-1974, s.a. Anders Tidemandsen.
g. i D.E.L.K. 14/10-1918 (notarius 12/10-1918) m. Ingeborg Andrea Solberg fra Århusv. 73 f. 9/12-1897 d. 1/4-1987, d.a. Torgrim Olsen Solberg.
1. Thorleif Anker Andersen f. 21/9-1919. Se nedenfor.
2. Dordis Alida Andersen f. 28/4-1921 g.m. Marlow Sneltvedt. Se Århusv. 103 under Falkum.
3. Ruth Elisabeth Andersen f. 16/4-1923.
4. Robert Sander Andersen f. 23/8-1926
d. 12/2-1974. Ugift.
5. Alf Konrad Andersen (Alf Andersen) f. 1930 g.m. Anne Lise Tufte fra S. Tufte(8). Se Luksefjellv. 345 under Tufte.
    Barn 1. Karin Andersen.
    Barn 2. Grete Andersen.
6. Thor Ingvar Andersen f. 1933 g.m. Ragnhild K. fra Gulset f. 1932. Bosatt i Vestre Gulset 279 (2015).
Eier 1919.

Denne familien tilhørte Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfunn (D.E.L.K.). De bodde i husets første etasje.
Han leide i flere år ut andre etasje til sin bror Kristian Andersen. Se Århusv. 101 under Falkum.

Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

En liten ande-historie fortalt av Helge Andersen i 2015:
Theodor Andersen hadde 7 tamme ender i et bur på eiendommen sin. Hver morgen og ettermiddag slapp ham dem ut og de vagget i samlet flokk ned veien til Goberg. Her fulgte de stien forbi huset og ned til lensa. De koste seg så en stund ved å svømme rundt i elva og leke. Når de var fornøyde gikk de atter i samlet flokk tilbake til buret sitt.


Thorleif Anker Andersen herfra f. 21/9-1919 d. 30/3-1965.
g.m. Ingerid f. 2/1-1925 d. 10/9-2005.
1. Berit Synnøve Andersen f. 23/5-1947 d. 10/10-1998 g.m. Svein Borgersen. Bosatt i Høyåsv. 28 under Strømdal.
2. Torild Andersen. Se Århusv. 90 under Falkum.
3. Nn Andersen g.m. Nn Møller. Bosatt på Falkum i Skien.
Leieboere fra rundt 1950

Thorleif med familie overtok leiligheten i andre etasje mens foreldrene Theodor og Ingeborg Andrea, samt
den ugifte sønnen Robert Sander ble boende i første etasje.
Tomta 3/179 "Lillejordet” som Theodor kjøpte i 1922, tilfaller Thorleif en gang før 1950. Han forblir boende i
Århusvegen 105 og hans datter Torildd overtar tomta og bygger hus der som får adresse Århusvegen 90.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

177

Falkum - Nordhaug

Theodor Andersen

0 mark 10 øre


 

Nyere opplysninger blir ikke tatt med i "Gamle Gjerpen", da Gjerpen ble sammenslått med Skien kommune i 1964.

Mange takk til Fredrik Andersen!


For høyere husnummer i Århusveien, se Århusv. under gnr 5 Århus.


(C) Gard Strøm.