| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Skifjell
Gård nr. 93 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 16.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Skifjell 9 - Kåsa - Skifjell søndre
Utskilt fra bnr 7 i 1882. Siden Norges matrikkel 1889: 93/9.
 

Adresse i dag: Skifjellv. 411, 3719 Skien.


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

93 

9

(245a, 246)g

Skifjeld

Kaasa

Lars Zakariassen

0 daler - 2 ort - 22 skilling

1 mark 57 øre


Skogsarbeider, g.br., selveier
Anders Tidemandsen
fra Langerudåsen i Sandsvær f. 27/1-1866 på Langerudåsen, s.a. g.br. Tidemand Svendsen og Larine Andersdatter.
g1g 6/4-1890 m.
Anne Ingebretsdatter fra Langangen(A) under Fossum f. 21/11-1863 på Stulen d. 9/9-1893 på Dyrendal, d.a. Ingebret Pedersen.
g2g
14/11-1896 m. Gusta Karoline Ingebretsdatter "fra Sørbø" f. 10/2-1877, d.a. Ingebret Nilsen.
1. Theodor Ingebret Andersen (Theodor Andersen) f. 30/3-1890 på Langangen under Fossum. Konfirmert 30/4-1905 med bosted Fossum. Se Århusv. 105 under Falkum.
2. Kristian Andersen f. 16/9-1891 på Langangen under Fossum. Konfirmert 7/10-1906 med adresse Bø i Gjerpen.
Se Århusv. 101 under Falkum.
Barn i 2. ekteskap:
3. Ingebret Skifjeld f. 22/6-1898 på Fossum.
4. Anne Skifjeld f. 20/2-1900.
Br. 1896.

Under folketellingen 1891 var Anders Tidemandsen losjerende jordbruksarbeider hos Lars Christensen på M. Bø.
Denne familien bodde på Dyrendal under Fossum fra 1893-1896.
Hans gamle far, Tidemand Svendsen, døde på Fossum den 9/2-1896. Han var født i Sandsvær i 1836.
Anders Tidemandsen hadde trolig en bror, Ditlef Tidemandsen, som var på Fossum i 1898.
Var Anton Tidemandsen en annen bror? Se Skifjell store.

Tjenestepike her i 1900: Anna Petersen ug. f. 1861 (”hjelper til i huset”) og hennes datter, en udøpt pike f. 25/11-1900.

Anders Tidemandsen ble konfirmert i 1882 i Sandsvær. Anne Ingebretsdatter ble født på Stulen på Opphauen og vokste opp på Langangen under Fossum.
Hans andre kone, Gusta Karoline Ingebretsdatter, var født i ei stue på Stensåsen under Sørbø.

I oktober 1906, da sønnen Kristian ble konfirmert i Gjerpen kirke, var det oppført at hans far var i Amerika. Faren var heller ikke i Norge under folketellingen 1910. Han er oppført som emigrert, over Oslo, til Minnesota, N. Amerika med skipet "Angelo" i 1902, 36 år gammel. Oppført som gift arbeider, men han reiste trolig alene.
Sønnene Theodor og Kristian ble oppført som ugifte tømmerhuggere under folketellingen 1910. De bodde hos den ugifte Per Ingebretsen og hans mor, og guttenes mormor, enka Karen Nilsdatter. De bodde i en av Liabrakkene på Fossum, hvor det da bodde 4 familier der.
Se deres besteforeldre på Langangen(A) under Fossum.


Se folketellingen 1900
 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

93

9

Skifjeld

Kaasa

Hans Kr. Pedersen

1 mark 57 øre


G.br., selveier
Hans Christian Pedersen Skifjeld
fra S. Ås(A) f. 7/1-1870 d. i februar 1947 i Skien, s.a. vognmann Peder Hansen.
g. i Gjerpen 12/4-1890 m. Edvarda Helgesen fra Egersund f. 13/4-1864 d. 4/1-1956 i Skien, d.a. Helge Tallaksen.
1. Elise Skifjeld f. 20/8-1890 i Gjerpen.
2. Herman Skifjeld 27/5-1892 i Skien d. 13/12-1964 g.m. Helga Sofie f. 24/7-1897 d. 29/3-1982. Gravlagt i Gjerpen.
3. Gunvor Skifjeld f. 30/5-1894 i Skien d. 15/12-1989 g.m. Jacob Grønli f. 22/11-1895 d. 4/2-1973. Gravlagt på Gimsøy i Skien.
4. Peder Skifjeld f. 9/5-1896 i Skien. Se Lund(4) "Lundshagen".
5. Hanna Skifjeld f. 30/5-1898.
3. Esther Skifjeld f. 23/2-1900 i Skien d. 2/2-1979 i Skien. Trolig ugift.
4. Einar Skifjeld f. 2/1-1904 i Skien.
5. Hans Skifjeld f. 6/9-1905 i Skifjellkåsa.
6. Kristine Skifjeld f. 21/10-1907 i Skifjellkåsa. Ugift. Bodde hos sin bror Peder på Lund(4).
Br. ca. 1904.

Mange takk til Erling T. Endresen i Egersund for utfylling og retting her.

Edvarda Helgesen ble konfirmert i Egersund kirke i 1880.

Hans Christian Pedersen var tidligere kusk ved Skien brannvesen. I den tiden bodde familien i brannkaserna i
Skien. De fleste barna ble født der.

Han kjøpte denne plassen i ca. 1904.

Sine eldre dager bodde de i annen etasje hos sin sønn Peder Skifjeld på Lund(4).

Se folketellingen 1910.
 

G.br., skomaker, forpakter
Arnt K. Skifjeld
(Arnt Skifjeld) fra Skifjellrønningen under Haukeråsen f. 15/6-1889 i Solum d. 17/10-1969, s.a. g.br. Karl Martinius Olsen Skifjeld.
g.m. Laurentse Kristoffersen fra Tåtøy v/ Kragerø f. 27/10-1890 d. 20/11-1947. Gravlagt på Porsgrunn Vestre.
1. Maren Skifjeld f. 24/1-1916 på Skifjell.
2. Karl Skifjeld f. 11/4-1920 d. 3/12-1996 g. i Porsgrunn 3/9-1941 m. Gerd Eveline Johannesen fra Porsgrunn f. 24/3-1923 d. 16/4-2006. Gravlagt på Porsgrunn Vestre.
2. Solveig Skifjeld f. 24/1-1923.
3. Andrea Skifjeld.
4. Kristoffer Skifjeld f. 14/4-1927 på Vestsiden d. 26/6-1987. Gravlagt på Porsgrunn Vestre.
Br. i 1916.

F.f. Arnt Skifjells sønn Karl: Amalie Skifjell, skogarb. Sigvald Torsen Skifjell samt foreldrene.
F.f. Arnt Skifjelds datter Solveig: Chamottefabrikkarb. Gustav Amundsen og hustru Stefine, Borgestad og foreldrene.

Denne familien var leilendinger her til de på 1920-tallet flyttet til V. Porsgrunn. Arnt Skifjeld åpnet egen
skomakerforretning der.

Hans bror, Halvor Olaus Karlsen Løberg (Halvor Løberg) bodde på Løberg(33) "Fjeldstad" før han flytta
til Brevik mellom 1915 og 1919 med sin familie.

Skogsarbeider, forpakter
Johan Andersen Skifjeld
(Johan Skifjeld) fra Nordalsetret i Eidanger f. 23/4-1876 d. 12/5-1931, s.a. sagmester Anders Jensen og Grethe Johnsdatter.
g. i Kvelde i Hedrum 11/6-1896 m. Gunhild Lovise Larsdatter fra Ragnhildrød i Kvelde, Hedrum f. 27/8-1868 d. 5/4-1952, d.a. g.br. Lars Isaksen Ragnhildrød.
1. Gunda Karoline Skifjeld f. 14/5-1897 i Haukerlien under Oklungen i Eidanger g.m. Johan Eriksen Stensrød. Se Løberg(5) "Stensrød".
2. Signe Amanda Skifjeld f. 27/7-1898 i Lien under Oklungen g.m. Ole Kristian Ingebretsen Kvisla f. 1889. Bodde på Kvislarønningen i Siljan. Se deres barn i Siljanboka (Bakken) side 37.
3. Hjalmar Skifjeld f. 5/6-1901 i Lien. Se nedenfor.
4. Jenny Laurine Skifjeld f. 28/7-1906 i Lien g.m. Herman Lauritzen. Bosatt på Gimsøy i Skien.
Br. i 1921.

Da de giftet seg i Kvelde kirke i 1896, var Johan jernbanearbeider. Denne familien var tidligere
leilendinger på plassen Lien under Oklungen. Alle barna ble født der.
 
De skrev seg senere for Johan og Lovise Skifjeld.


Johan Skifjeld med trebeinet. Foto utlånt av Gerd Hovland 2015.

Arbeider, selveier 
Hjalmar Andersen Skifjeld
(Hjalmar Skifjeld) herfra f. 5/6-1901 d. 9/6-1987.
g. i Borgestad krk. 29/11-1947 m. Bergljot Therese Mathisen fra Porsgrunn f. 25/2-1897 d. 22/2-1953, d.a. forpakter Christian Mathisen.
Forlovere: "Herman Lauritzen, snekker i Skien og Jenny Lauritzen, husmor i Skien."
Br. 1944.

Denne familien bodde først på Borgestad. Da Hjalmar ble enkemann i 1953, flyttet han til et hus ved Sørbø.
Han er gravlagt på Borgestad. Graven ble slettet i 2003. Ingen barn.


Gudrun Stensrød, Bergljot og Hjalmar. Pakket og klar til Strømstadtur.
Foto: Utlånt av Gerd Hovland 2015.

 


Hjalmar Skifjeld med sine to hester. Foto utlånt av Gerd Hovland 2015.
 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

93

9

Skifjell - Kåsa

Hjalmar Andersen Skifjeld

1 mark 57 øre


Selveier
Arne Skifjell

Br. 1984. Se Skifjell(5) Store Skifjell.

Sameie med Store Skifjell siden 1984.

Selveier
Vetle Skifjell.
Br. 2001. Se Store Skifjell.

Skifjellkåsa var ubebodd i mange år. Huset ble pusset opp på 1990-tallet og er i dag utleiebolig.

(C) Gard Strøm.