| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Skifjell
Gård nr. 93 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.12.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Skifjell 6 - Ryggen
Gammelt løpenr. (245a, 246)c. Siden Norges matrikkel 1889: 93/6.

Opprinnelig seter og husmannsplass under gården Enggrav.

Utskilt fra Engrav(1) i 1872.


Ryggen 17.5.1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkivert hos Telemark Museum, Skien.


Adresse i dag: Ryggenv. 24, 3719 Skien.

Arbeider, husmann
Johannes Bjørgufsen
fra Svolsbru i Morgedal, Kviteseid dpt. 25/1-1789 i Brunkeberg krk., s.a. Bjørgulv Johansen og Margit Knudsdatter.
g. i Brunkeberg krk. 27/3-1815 m. Gro Olsdatter f. 1779 d. 11/12-1853 på Ryggen.
Forlovere: "Tarje Klev og Halvor Bjaaland."
1. Margith dpt. 7/1-1816 i Brunkeberg kirke, Kviteseid. Født på plassen Kleppe.
2. Gunhild Johannesdatter f. 7/4-1818 på ”Heybøe” i Brunkeberg, Kviteseid g.m. Henrik Ellefsen. Se Sagplassen under Skifjell.
Br. i 1823, 1835.

Johannes Bjørgusens ugifte søster, Gro Bjørgusdatter(55) er registrert innflyttet i 1836 fra sitt fødested, Kviteseid til
sin bror Johannes på Ryggen. De bodde her også i 1845. Gro Bjørgusdatter døde 30/7-1853 hos sin bror på Ryggen.

I 1845 bodde denne familien også her:

Arbeider, husmann med jord, siden selveier
Isak Olsen
fra Skyer(4) dpt. 18/5-1788 d. 30/3-1868 på Ryggen, s.a. Ole Johannesen Skyer.
g1g 27/10-1814 m. Maria Isaksdatter fra Vosserødklev dpt. 9/5-1782 d. 16/2-1836 på Ballestad, d.a. Isak Gundersen Vosserødklev.
g2g i Solum kirke 10/3-1837 m. Gunhild Larsdatter fra Moen under Tveit i Melum, Solum dpt. 12/2-1797 i Solum d. 7/4-1874 på Ryggen, d.a. Lars Eriksen Moen og Anne Clausdatter Munken.
Br. 1837-1866.

Se Isak Olsens første ekteskap
Ballestad(5).

G.br., murer, selveier
Haakon Jonassen Ryggen
fra Tokil i Sillerud, Sverige f. 3/3-1834, s.a. Jonas Haakonsson.
g1g 3/11-1861 m. Ingeborg Olsdatter fra Haukeroa under Bø i Luksefjell f. 26/9-1838 d. 24/10-1864 på Løberg, d.a. Ole Olsen Haukeroa.
g2g 27/12-1865 m. Anne Gurine Jensdatter fra Melum sogn i Solum f. 1833 d. 3/10-1899 på Ballestad, d.a. Jens Torjusen.
1. Lena Marie Haakonsen f. 4/4-1863 på Løberg g. 28/12-1883 m. Severin Olsen fra Skien, s.a. Ole Simonsen.
Barn i 2. ekteskap:
2. Johan Haakonsen f. 22/12-1866 i Ryggen. Overtok gården.
3. Gunhild Elise Haakonsdatter f. 1/1-1869 g. 31/10-1891 m. Anders Gundersen (Anders Ellefsen). Se Familie 70 - Bøle 1910.
4. Ingeborg Haakonsdatter f. 29/11-1870 g. 12/11-1898 m. Johannes Olsen fra Solum. Se Familie 85 - Bøle 1900.
5. Olava Haakonsdatter f. 2/4-1873 g. 24/6-1899 m. Søren Olsen Follaug fra Follaug(1). Bygde Ilenlia 3, under Ballestad (65/72).
6. Anne Helmine Haakonsdatter f. 22/6-1876 d. 15/7-1883 på Ryggen.
Br. 1866.

Etter opplysninger fra etterkommer, Roar Rosenvold:
Haakon Jonassen og broren Ole (egentlig Oluf) Jonassen kom fra Sverige tidlig på 1850-tallet og slo seg først ned i Nedre Eiker hvor det var arbeide å få. Haakon flyttet videre, først til Siljan i 1858, siden til Gjerpen rundt 1861. Broren, Ole Jonassen, kom etter til Gjerpen med sin familie utpå 1880-tallet.


Ingeborg Olsdatter var i tjeneste på Fekjan før de giftet seg og Haakon var i tjeneste på Løberg.

Hans andre kone, Anne Gurine Jensdatter, var i tjeneste på Ryggen før hun giftet seg med enkemannen
Haakon Jonasen "på Løberg".

Haakon Jonassen ble kalt husmann under folketellingen 1865, innerst (leieboer) i 1866 og selveier i 1869.

Besetning på Ryggen i 1875: 3 kuer, 1 kalv og 3 sauer.

I 1891 hadde familien en fostersønn her, Tellef Nilsen, f. 1884 i Gjerpen.

G.br., tømmermand, selveier

Johan Haakonsen
herfra f. 22/12-1866, s.a. Haakon Jonassen.
g.
31/5-1895 m. Helga Anundsdatter (Helge Anundsdatter) fra Hartang i Nes, Sauherad f. 7/3-1870 på Ringhus i Nes, d.a. husmann Anund Nilsen og Gunhild Tovsdatter.
Forlovere: "Kristen Skogsrød, Haakon Jonassen Ryggen."
1. Håkon August Håkonsen (”Gusten” Håkonsen) f. 18/11-1895. Se Rising Terrasse 1B under Prestegården.
2. Hjalmar Håkonsen f. 1/6-1897.
3. Gustava Amanda Haakonsen f. 28/7-1898 g.m. Kristian Andersen. Se Århusv. 105 under Falkum.
4. Amund Mattias Haakonsen f. 3/9-1901.
5. Nils Oluf f. 20/1-1903 d. 26/2-1904 på Ryggen.

6. Nils Oluf Haakonsen f. 12/9-1904 d. 25/5-1991. Se
Gjerpenhavna 9 under Prestegården.
7. Jonas Telin Haakonsen f. 18/6-1906 d. 22/6-1962. Ugift.
8. Johanne Gurine Haakonsen f. 15/8-1910.
9. Isak Haakonsen f. 8/9-1913. Overtok eiendommen.
10. Anna Haakonsen.
Br. 1910.

F.f. Johan Haakonsens Nils Oluf på Ryggen: G.br. Kristian Kristiansen Skogsrød og hustru Marie samt foreldrene.

Helga (skrevet Helge i kirkebøkene) ble konfirmert i Nes kirke i Sauherad 21. september 1884.
Alle barna ble visstnok boende i Skiens-distriktet.

Se folketellingen 1900.
Se folketellingen 1910

G.br., selveier
Isak Haakonsen Ryggen
herfra f. 8/9-1913 d. 27/4-1985.
g.m. Anne Tomine Solberg fra N. Falkum f. 7/3-1913 i Gjerpen d. 31/12-1995, d.a. handelsgartner Ole T. Solberg. Se Århusv. 78 under Falkum.
1. Helga Irene Håkonsen f. 1942 g.m. Asbjørn Johansen fra Buskerud f. 5/1-1937. Bosatt i Ryggenv. 8, 3719 Skien.
2. Ragnhild Håkonsen f. 1945 g.m. Arnfinn Rønningbakken fra Åsterød f. 1942. Bosatt i Ryggenv. 16.
3. Svein Håkonsen f. 1954. Overtok eiendommen.
Br. 1937.

Anne Tomine ble konfirmert i Skien kirke den 4/12-1927.

Selveier
Svein Ole Håkonsen
f. 1954.
g.m. May-Britt Fjeld f. 1956.
1. Ann-Iren Håkonsen f. 1983.
2. Bjørn Isak Håkonsen f. 1985. Overtok eiendommen.
Br. 1983.

Selveier
Bjørn Isak Håkonsen f. 1985. 
g.m. Benedikte Bilberg f. 1983, d.a. Bjørn Bilberg.
1. Ola Håkonsen f. 2011.
2. Sigve Håkonsen f. 2013.
Eier 2013.

Vi ser av kartet nedenfor at det er solgt fra en god del hyttetomter herfra.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.