ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Follestad
Under gård nr. 63 Bratsberg i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1854.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 08.08.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Anbefalt bok: "Langs Ælva. Minner fra Follestad og Bøleveien" av Thorbjørn Wahlstrøm (2009).
 


Gamle Follestad
Follestad var, så langt vi vet, husmannsplasser under Bratsberg. Opprinnelig kan Follestad ha vært en utlastings-
plass for gården Follaug ("Follaugstad") på samme måte som Menstad trolig var en lasteplass for gården Meen og
Borgestad for gården Borge. Det var mye salg av tømmer til utlandet før Norge, på 1660-tallet, fikk en ny lov om at
kun byborgere skulle ha tillatelse til å selge trelast.
Kilde: Gjerpen bygdebok (Terje Christensen).

Kilde: "Gjerpen Provstigods og Gjerpen Kirkegods" ved Leopold Løvenskiold (1917), side 15.
Generaladmiral Cort Adeler (født som Curt Sørensen/ Sivfersøn i Brevik den 16/12-1622), kjøpte den 22 desember 1666: "Giemsøe closter, Bratsberg Gaard med Husmannsplads Schouen, Follaug gaard med underliggende Kolkind, Echornrød og 2 Follestad-Pladse." Overdragelsen (skjøtet) var fra geheimråd og statholder i Kjøbenhavn, Christopher Gabel på vegne av kongen.
Se en kort biografi over Cort Adeler.

Gjennom mange år var de første bosatte her husmenn under Bratsberg gård. Først en husmannsplass fra første
halvdel av 1600-tallet, siden 2 husmannsplasser fra ca. 1660. Disse ble kalt for nordre og søndre Follestad.
Siden ble de bosatte leilendinger under "Bratsberg adelige sædegaard".

Generalmajor ArnoldBorgestad drev sitt skipsverft i Follestad på 1690-tallet.


Se også Follestad søndre og Follestad nordre.

 | 1600 | 1700 | 1801 | 1835 | 1845 |

Dette området ble i forbindelse med byutvidelsen 1854, overført til Skien by.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no