ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Follestad
Under gård nr. 63 Bratsberg i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1854.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 08.08.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Follestad store - Follestad søndre
Gammelt løpenr. 204 i matrikkelen 1838.

Se også Gamle Follestad.

Også kalt Follestad store. I tilgjengelige matrikler kalt Follestad søndre.

Søndre Follestad 1661:

Paull paaboer.
Schylder Aarlig 1 huud, er 5 m med bøxell.
Arbeidspenge, 1 m 21 sk.
Ledingsmør – 2 merker, er 8 sk.
och Meell – 4 merker, er 2 s 2 alb.
Er – 1 Rdlr 3 m 7 s 2 alb.

Follestad er ikke nevnt i sogneprestens manntall av 1664, eller fogdens manntall av 1666.

I skattematrikkelen av 1670 er det nevnt at Kolkin, Follestad søndre og Follestad nordre -
”Er oprøddet platser udj Bradtsberg gaards march”.

I et manntall gjort for de sjømilitære i 1706 står det følgende: ”Bratsberg med Folloug Herregaards Strand, ligger ved Søen.”

Kjøpmann i Skien, Nicolay Plesner førte opp dette huset i 1812. Huset står der fremdeles
og minner oss om en svunnen tid.

Adresse i dag: Bøleveien 1, 3724 Skien.

Kjøpmann, grosserer, skipsreder, selveier
Nicolay Plesner
fra Skien dpt. 2/7-1774 d. 23/8-1842 på Follestad. Gravlagt i Skien, s.a. Knud Plesner og Maria f. Kall.
g. i Skien 31/5-1797 m. Anne Winther Jørgensen dpt. 15/7-1777 d. 12/4-1846 på Follestad, d.a. Jochum Jørgensen Winther.
1. Jochum Jørgensen Plesner dpt. 5/4-1798 i Skien bg. 20/8-1800 i Skien.
2. Johan bg. 17/9-1802. ”Hr. Nicolaj Plesners hjemmedøbte Søn Johan, 2 ½ dag.”
3. Marie Pauline dpt. 3/5-1804 i Skien bg. 16/7-1807. ”Hr. Nicolaj Plesners Datter, 3 aar.”
4. Alla Joachime Plesner dpt. 28/2-1806 (hjemmedøpt) i Skien g.m. skattefut Plesner i Bergen.
5. Knud Plesner dpt. 17/4-1807 bg. 13/2-1809. ”Hr. Nicolaj Plesners Søn Knud Plesner, 2 aar.”
6. Nicolay Call Plesner dpt. 9/11-1808 i Skien. Bodde her i 1835. Han var da ugift kjøpmann. Var i Bergen i 1842.
7. Poul Friderich f. 7/5-1810 i Skien bg. 15/6-1810 i Skien. ”Hr. Nicolaj Plesners Søn Poul Friderich, 2 mnd.”
8.
Marie Pauline Plesner f. 11/5-1812 i Skien g.m. enkemann Søren Munch. Se nedenfor.
9. Elise Georgine Simonine Plesner f. august 1814 (dpt. 11/9) i Skien.
10. Alexander Julius Plesner f. 1/12-1818 i Skien. Bodde i Skien i 1842. Se nedenfor.
Br. 1818. 

Tjenestefolk i følge folketellingen for Gjerpen 1835.
Ole Andersen Bommen(20), Karen Johanne Gundersdatter(21) og Karen A. Halvorsdatter(25). 

10/6-1840      NICOLAI PLESNER jun.        Bamble Skifteprot. nr. *)
S.Follestad    - oppbudsbo -  
Boet eide en sag, nr. 15, på Smieøya i Skien, solgt etter 3. gangs auksjon for 480 spd.
Videre hadde boet en del tømmer liggende på Follestad, på Blekebakken, i vassdraga fra
Skotfossen til Østeraaen og på saga i Skien.
Siste forhandlingsmøte var 14.juli 1842.
Registreringsforretningen 29.8.1842 funnen i Reg.p.k. nr. 22 folie 32.
Kjøpm. Nicolai Plesner var da død.

*) A: BS 18 s.190-202-220b-288.
B: BS 21 s.400b.

29/8-1842      NICOLAY PLESNER        Bamble Skifteprot. nr. 22, side 32.
Follestad      - kjøpmann, død 23/8-1842 -          
               Arvinger:
               Enka Anne Winter Plesner f. Jørgenssen og barna:
               1. Nicolai C. Plesner, myndig, fraværende, i Bergen.
               2. Alexander Julius Plesner 23 år, bor i Skien.
               3. Alla Joachime Plesner g.m. skattefut Plesner i Bergen.
               4. Marie Pauline Plesner g.m. skipskaptein Munk.
              
5. Eline Georgine Simonine Plesner, ugift.
Enkas laugverge og formynder for Eline ble kaptein Munk.
Tilsynsverge for de fraværende og kurator for Alexander ble kjøpm. T. S. Plesner.
Brt: ca. 439 - 2 - 10 
Gjeld:   800 - 0 -  0 (Insolvent).

Skipsfører, amerikansk konsul, kjøpmann
Søren Hansen Munk
fra Skien f. ca. 1799 i Stavanger d. 15/4-1847 på Follestad, s.a. doktor, landsfysicus Hans Munk.
g1g i Skien 23/2-1832 m. jomfru Christiane Myhre fra Skien dpt. 9/5-1806 i Skien, d.a. Hr. Gudmund Friderich Myhre.
Forlovere: Doctor Ridder Munch, Kjøbmand Christopher Myhre
.
g2g i Gjerpen 21/12-1833 m. Marie Pauline Plesner herfra f. 11/5-1812, d.a. Nicolai Plesner.
Forlovere: Dr. Med. H. Munk, Nicolay Plesner.
1. Hans Munk f. 24/10-1834 på Gjemsø.
2. Christian Carelius Munk f. 6/1-1839 på Gjemsø.
3. Søren f. 18/9-1840. Døpt i Skien kirke.
4. Nicolai Plesner d. 30/10-1841 i Follestad. ”Forbrændt”.
5. Anna Nicoline Munk f. 9/9-1842 i Follestad d. 8/3-1856 på Follestad. Døde av ”betændelse”.
6. Karen Munk f. 23/5-1846 i Follestad.
Br. 1841.

F.f. Skibscapitain Søren Munk og Madame Marie født Plesners Hans paa Gjemsøe: Madame Plesner, Follestad af Gjerpen, Jomfr. Margrethe Myhre,
      Jomfr. Plesner, Follestad, Dr. Medicin Amtsphysikus H. Munk, Graaten, H. Cappelen, Kjøbmand H. L. Barth(?), Kjøbmand Tellev Plesner.
F.f. Skibscapitain Søren Munks Christian Carelius paa Gjemsøe: Frue Bigitte Christopher Myhre, Skeen, Jomfr. Elise Plesner, Søecapitain Søren Hansen Munk,
      Hans Kløcker, Skeen, Slagter Schanke af Skeen.
F.f. Søkapitain Søren H. Munk og Madame Marie f. Plesner i Klosterhaugenes Søren: Madame Anne W. Plesner, jomfr. Inger Blom, Hr. Doctor og
      Landfysicus H. Munk, Skien, Ludvig Ludvigsen ibid., Hr. Søecapitain Plesner, Follestad.


Innflyttet: Vaar 1841. Anmeldt: 2/12-1841.
Skipper Søren Munch, 42
Marie f. Plesner, 30
Hans Munch, 7
Nicolay (død senere), 4 ½
Christian Karenius Munch, 3 ½
Søren Munch, 1
Fra: Solum Sogn. Til: Follestad.


Denne familien bodde tidligere på Gjemsø i Solum.

Andre beboere her i følge folketellingen for Gjerpen 1845.
Enkefru Madame Anne Plesner, hans Svigermor(67), Jomfru Eline Plesner, hans ugifte svigerinne(31),
handelsbetjent Carl Johan Ording(18).
Tjenestefolk: John Pedersen(27), Maren Hansdatter(27), Maren Thorsdatter(19), Aslaug Helgesdatter(21)
og Inger Christensdatter(24).

Biografi over hans far Hans Munk. Kilde: Store Norske leksikon. Se folketellingen 1801 for Stavanger.
Hans Munk, født i København i 1770, dansk-norsk lege, en av de mest markante leger i Norge på første del av 1800-tallet. Ble 1796 sendt til Norge for å studere radesyke, og skrev 1814 en avhandling om sykdommen. Var fra 1798 landfysikus lege i Stavanger amt (Rogaland), 1803–06 offentlig lege (landfysikus) i Drammen, fra 1806 i Fredrikstad og fra 1817 i Skien. Munk hevdes å ha vært den første som utførte en koppevaksinasjon i Norge, i Stavanger 1802. Han arbeidet med et utkast til en medisinalanordning for Norge, og for etableringen av et medisinsk selskap. Han utgav et arbeid om hudsykdommer (1841) og en stor oversikt over det medisinske lovverket (1804 og 1834). Han døde i Skien i 1848 (1847).


Statskaptein
Alexander Julius Plesner
herfra f. 1/12-1818, s.a. Nicolay Plesner.
g.m. Gundvor Elise f. Tharaldsen f. ca. 1824 d. 21/7-1853 på Follestad. ”Døde kort efter at være forløst med et dødfødt Barn.”

16/8-1853      GUNVOR ELISE PLESNER f. THARALDSSEN       Bamble Skifteprot. nr. *)
Follestad      Arvinger:                            
               Enkem. statskaptein Julius Plesner (barnløse)
               og avdødes mor og søsken:
               1. Mora Else Tharaldssen, Laugverge: Bankadm. Chr. Myhre.
               2. Tharald Tharaldssen 22 år.                Formynder eller
               3. Johan Tharaldssen   20 "                   tilsynsverge for
               4. Elias Tharaldssen   19 "                    de 4 første barna: Thams.
              
5. Claudia Tharaldssen 27 "          
               6. Juliane Tharaldssen 16 "                   Verge: Chr.
Myhre.
               7. Fredrike Tharaldssen g.m. Johan Thams.
Brt: 4651 - 50
Net: 3808 - 97
*) A: BS 30 s.70b. B: BS 20B s.87. C: (1850-54) 299.


Se også N. Follestad.

 | 1600 | 1700 | 1801 | 1835
| 1845 |

Dette området ble i forbindelse med byutvidelsen 1854, overført til Skien by.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no