ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Follestad
Under gård nr. 63 Bratsberg i Gjerpen.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

 

Oppdatert 18.05.2024Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Follestad 1845
Kilder: Folketellingen for Gjerpen 1845. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter og andre kilder.

19 familier i ca. 16 hus.


Se også Follestad søndre og Follestad nordre.

 | 1600 | 1700 | 1801 | 1835 | 1845 |

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 1.
Follestad 1845. 2 familier i samme hus. 1/2.

Arbeider
Ole Olsen Skinnert
fra Solum dpt. 13/9-1807 i Solum, s.a. Ole Olsen Skinnert. Se Familie 12 - Follestad 1835.
g. 28/12-1835 m. Karen Madsdatter fra Fossum f. 22/7-1813, d.a. Mads Madsen. Se Familie 34 - Fossum 1835.
Forlovere: "Hans Johannessen og Christen Halvorsen Mæla."
1. Mads Olsen f. 30/3-1836. Hadde adresse her i 1865 som matros.
2. Inger Margrethe Olsdatter f. 26/7-1839 i Follestad.
3. Anne Maria Olsdatter f. 18/12-1842 i Follestad.
4. Karen Kirstine  f. 4/10-1845 d. 5/1-1846 i Follestad. "Ole Olsen Skinnerts datter Karin,
5. Christian Olsen f. 26/1-1847 i Follestad. Hadde adresse her i 1865 som sjømann.
6. Karen Kirstine Olsdatter (Karin) f. 2/7-1849 i Follestad d. 26/6-1869 i Follestad, Lungetæring. 20 aar."
7. Olava Olsdatter f. 27/10-1851 i Follestad.
8. Maren Sofie Olsdatter f. 8/3-1854 i Follestad.

Både Ole og Karen var i 1835 tjenestefolk hos Cappelen på søndre Mæla.
Under folketellingen for Skien 1865 bodde familien fortsatt her.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 2.
Follestad 1845. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Arbeider, innerst
Hans Andreas Olsen Skinnert
fra Solum dpt. 27/9-1810 i Solum, s.a. Ole Olsen Skinnert. Se Familie 12 - Follestad 1835.
g. 4/8-1842 m. Marthe Arnesdatter fra Solum f. 1809 d. 15/6-1883 i Follestad, d.a. Arne Thorsen under Åfoss i Solum.
Forlovere: "Lars Olsen Ballestad og Halvor Olsen i Skien."
1. Anne Berthea Hansdatter f. 1844.
Bodde her i 1845.

Hans far enkemann og arbeider Ole Olsen Skinnert (65) og bodde her i des. 1845.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 3.
Follestad 1845.

Arbeider
Jørgen Hansen Paust
fra Skien f. 1812, s.a. Hans Jørgensen Paust g. i Skien 10/12-1812 med Marthe Mathiasdatter.
g. 25/1-1838 m. Nicoline Sophie Jensdatter Lindberg fra Porsgrunn f. 1810, d.a. bødker Jens Lindberg i Porsgrunn.
Forlovere: "Bødker Niels Jensen Lindberg i Skien og Søren Hansen i Skien."
1. Hans Jørgensen f. 9/10-1838.
2. Jens Jørgen Jørgensen f. 25/10-1840.
3. Marthe Serine f. 22/9-1842 d. 6/11-1843.
4. Søren Hansen Paust f. 12/9-1844 d. 14/10-1904. Emigrerte fra Skien til N. Amerika i 1860. Bodde i Camp Douglas, Juneau Co., Wisconsin.
    Gift der i ca. 1866 m. Anne Kirstine Olsdatter fra Bratsbergkleiva f. 30/6-1844, d.a. Ole Nilsen Kjendalen. Søren skrev seg for Samuel Paust i Amerika.
5. Mathias Paust f. 18/5-1846 på Follestad.
6. Marthe Marie f. 24/2-1851 d. 2/11-1852. Døde av kikhoste.

Jørgen Hansen Paust sin bror, Mathias, bodde også i Follestad under denne folketellingen. Se nedenfor.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 4.
Follestad 1845.

Her var oppført Isak Tollefsen med familie. Se Familie 11 - Follestad 1835.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 5.
Follestad 1845.

Sagmester, snekker
Isak Larsen fra Bratsberg(17) "Skauen" dpt. 9/4-1814 d. 3/3-1871, s.a. Lars Johnsen Skouen.
g. 12/11-1835 m. Johanne Dorthea Christensdatter fra Blekebakken i Skien f. 17/11-1814, d.a. tømmerfløter Christen Tobiassen i Skien.
Forlovere: "Knud Larsen under Bratsberg og Isak Isaksen under Bratsberg."
1. Christen Isaksen f. 10/12-1835 på Skauen d. 2/7-1857 i Skien. Tømrer. Ugift.
2. Anne Karine f. 3/1-1838 d. 1/1-1850.
3. Lars Isaksen f. 3/1-1840. Skipstømmermann.
4. Hans Isaksen f. 10/3-1843 på Follestad.
5. Peder f. 11/7-1845 d. 7/4-1847.
6. Peder f. 8/8-1847 d. 25/8-1853 i Follestad.
7. Andreas f. 14/3-1850 d. 23/11-1852. Døde av Kikhoste.
8. Ole Isaksen f. 27/4-1852.
9. Bernhard Isaksen f. 2/11-1854.
10. Anne Bolette Isaksdatter f. 4/6-1856 g. i Skien 19/11-1882 m. mekaniker Karl Jensen fra Gj. f. 1858, s.a. hugger Jens Madsen. Forlovere: Andreas Kristensen, Lars Isaksen.
11. Christen f. 5/7-1860 i Skien d. 26/3-1862 på Follestad i Skien.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Isak Larsen Bratsbergskoven og Johanne Christensdatters Christen: Knud Larsen Bbergskov, Svenke Larsen Follestad, Christen Tobiassen i Skien, Cathrine Kittilsd. BbKlev., Marie Isaksd. under Bratsberg.
F.f.
F.f.
F.f. Isak Larsen Follestad og Johanne Christensdatters Hans: Knud Larsen Bratsbergskoven, Andreas Christensen i Skien, Peder Christensen ib., Tobias Christensen Lone, Elen Gundersd. ib., P. Thore Marie Sørensd. ib.
F.f. Isak Larsen Follestad og Johanne Christensdatters Peder: Knud Larsen Bratsbergskov, Lars Larsen af Solum, Isak Isaksen und. Bratsberg, pige Maren Halvorsd. Follestad, moderen selv.
F.f. Isak Larsen Follestad og Johanne Christensdatters Peder: Andreas Christensen Follestad og Kone Thore Maria Sørensd., do., pige Berthe Maria Johannesd. BbKlev., Amund Isaksen Skogsrød, Isak Isaksen Bratsbergsk.
F.f.

Denne familien bodde her i 1843 og i 1856.

Johanne Dorthea var i tjeneste på Venstøp før hun giftet seg. Som nygifte bodde de som inderster (leieboere) på
Løbergmyra(A). De var deretter en tid på Skauen under Bratsberg.

 

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva, Ekornrød und. Bratsberg og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 6.
Follestad 1845. 3 familier i samme hus. 1/3.

Her var oppført snekker Svenke Larsen med familie. Se Familie 8 - Follestad 1835.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 7.
Follestad 1845. Samme hus som ovenfor. 2/3.

Arbeider, innerst
Ole Andersen Bommen
fra Kleiva f. 8/12-1822, s.a. Anders Andersen Bommen. Se Familie 17 - Kleiva 1845.
g. 13/11-1845 m. Karen Jørgine Carlsdatter fra V. Borge f. 29/8-1820, d.a. sjømann Carl Bendixen i Borgeskogen under V. Borge. Se Familie 10 - V. Borge 1835.
Forlovere: "Hans Olsen under Ballestad og Ole Christensen fra Kolkind."
1. Andreas Olsen Bommen f. 18/8-1846 på Bratsbergkleiva.
2. Berthe Marie f. 20/7-1849 på Follestad d. 19/5-1851 i Follestad.
3. Karl Olsen Bommen f. 22/9-1851 i Follestad.
4. Olavus Olsen Bommen f. 13/4-1853 i Follestad.
5. Benedict Olsen Bommen f. 14/9-18-56 på Bratsbergkleiva.

F.f. Ole Andersen BbKlev. og Karen Georgine Carlsdatters Andreas: Svenke Larsen Follestad, Kittil Gundersen Kongerød, Halvor Jensen Blegebakken, Sigurd Langelands Kone Lisabeth Olsd., pige Benedicte Larsd. Oseb.
F.f. Ole Andersen Follestad og Maren Jørgine Carlsdatters Berthe Marie: Elisabeth Olsd. Langeland, Lava Johannesd. BbKlev., Tollef Halvorsen Ekornrød, Andreas Andersen Brækkej., Niels Andersen BbKlev.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 8.
Follestad 1845. Samme hus som ovenfor. 3/3.

Arbeider, innerst
Christian Henriksen Aasen
fra S. Lundsåsen f. 25/3-1815 d. 14/2-1862 på Follestad under Bratsberg, s.a. Henrik Torjersen.
g. 3/3-1842 m. Ingeborg Larsdatter fra S. Sneltvedt(D) f. 21/8-1816 d. 2/8-1874 på Bratsbergkleiva, d.a. Lars Kittilsen Sneltvedt.
Forlovere: "Nils Abrahamsen Wattenberg og Thormod Johnsen Kikut."
1. Marthe Karine Christiansdatter f. 25/1-1842 på Frogner.
2. Karen Kirstine f. 1844 d. 13/5-1845.
Br. 1847.

Christian var i tjeneste på Hobek hos Jørgen Olsen Hobæk i 1835. I 1842 bodde det nygifte paret på Frogner.
I 1845 leide Christian og Ingeborg husrom her hos sagmester Svenke Larsen.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 9.
Follestad 1845. 2 familier i samme hus. 1/2.

Her var oppført daglønner Paul Paulsen (50) med familie og leieboer Andreas Oldrup. Se Familie 10 - Follestad 1835.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 10.
Follestad 1845. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Skomaker, innerst (leieboer)
Christian Andreas Emilius Oldrup fra Danmark f. 22/3-1818 (døpt i Vor Frelsers kirke i København), s.a. Niels Michelsen Oldrup og Johanne Larsdatter.
g. i Christiania 1842 m. Ingeborg Olsdatter fra Marker(A) under Grini f. 11/12-1814 i Helgen i Holla, d.a. Ole Hansen Marker.
1. Caroline Emilie Oldrup f. 1842 i Christiania.
2. Ingeborg Henriette f. 8/3-1845 d. 27/9-1845 i Follestad.
3. Ingeborg Henriette Oldrup f. 16/10-1846.
4. Hans Carl Oldrup f. 18/2-1849 i Follestad.

Ingeborg Olsdatter ble født på Killingkoven under Solberg i Valebø (Ytre) i Holla prestegjeld.

”Pige Ingeborg Olsdatter Marker, 27”, ble meldt utflyttet til Christiania i juni 1840.
Denne familien er deretter registret innflyttet fra Christiania til Follestad i Gjerpen i januar 1845.
De bodde på Follestad som innerster (leieboere) hos Paul Paulsen i 1845.

Fra folketelling 1840 for København.
København, København (Staden), Skindergade (Lige numre), Skindergade 44, Kælderen, 3, FT-1840, D2353

Navn: Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested.
Lars Jensen 40 Gift Skomagermester.
Maren Kirstine Larsen 44 Gift Hans kone.
Karl Roppert Jensen 16 Ugift deres Børn.
Karen Kirstine Jensen 13 Ugift deres Børn.
Anders Latrus Jensen 10 Ugift deres Børn.
Johannes Poulus Jensen 6 Ugift deres Børn.
Nicolai Frederik Severin Jensen 4 Ugift deres Børn.
Niels Jensen Bagge 25 Ugift Skomagersvend.
Johan Christian Nielsen 25 Ugift Skomagersvend.
Christian Emilius Oldrup 21 Ugift Skomagersvend.
Jens Peter Ferdinant Jensen 20 Ugift Skomagersvend.


Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 11.
Follestad 1845.

Her var oppført daglønner Peder Isaksen (51) med familie. Se Familie 5 - Follestad 1835

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 12.
Follestad 1845.

Matros, senere flåtemann, huseier
Andreas Christensen fra Bakken i Skien f. 20/2-1819, s.a. flåtemann Christen Tobiasen og Boel Andersdatter.
g. 23/10-1845 m. Thore Marie Sørensdatter fra Kolkinmyr(1) under Kolkinn dpt. 7/12-1817 i Kåsene under Oseid store i Drangedal, d.a. Søren Jensen.
Forlovere: "Tobias Christensen, Skien og Ole Niels Jørgensen, Skien."
1. Christen Andreasen f. 1846.
2. Boel Andreasdatter f. 1848.
3. Søren f. 1850 d. 20/12-1851.
4. Søren Andreasen f. 1853.
5. Inger Marie Andreasdatter f. 1855.
6. Ingeborg Andreasdatter f. 1858. 

Av folketellingen for Skien 1865 kan vi se at Andreas eide huset de bodde i.
Alle barna var døpt i Skien kirke.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 13.
Follestad 1845.

Her var oppført daglønner Ole Gulliksen (60) med familie. Se Familie 4 - Follestad 1835.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 14.
Follestad 1845.

Møller
Kjøstol Christensen fra Follestad f. 19/9-1830 i Follestad, s.a. Christen Kjøstolsen. Se Familie 3 - Follestad 1835.
g1g m. Anne Kirstine Nilsdatter.
g2g 27/9-1863 med Marthe Olsdatter fra Åsterød(1) f. 26/1-1825, d.a. Ole Isaksen Aasterød.
1. Christen Christensen f. 14/11-1855 i Follestad i Gjerpen d. 18/10-1916.
2. Nils Christensen f. 1857 i Skien.
3. Andreas Christensen f. 1859 i Skien. 

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 15.
Follestad 1845.

Skomaker
Lars Christensen
fra Follestad dpt. 12/4-1807, s.a. Christen Bærulfsen. Se Familie 4 - Follestad 1801.
g. 12/1-1832 m. Berthe Olsdatter fra V. Porsgrunn f. 1807, d.a. Ole Jacobsen.
Forlovere: "Lars Halvorsen Follestad, Peder Isaksen Follestad."
1. Christiane Marie Larsdatter f. 1833.
2. Carl Larsen f. 3/4-1835 på S. Brekkejordet.
3. Berthine Larsdatter f. 1838. Ikke døpt i Gjerpen.
4. Lauritz Larsen f. 12/2-1841 Follestad.
5. Christen Larsen f. 6/8-1843.
6. Andreas Christensen f. 30/5-1846 d. 14/3-1848.
7. Anne Dorthea Larsdatter f. 20/2-1849.
8. Andrea Larsdatter f. 18/8-1851 på Follestad.
9. Caroline Larsdatter f. 22/4-1854 på Follestad.

Enka Berthe Marie Skougsgaard(80), hans moder, fattig, bodde hos dem i 1845. Innerst samme år:
Daglønner, ungkar, Reier Ingebretsen (30). Reier døde 26/3-1849 som ugift fattiglem på nordre Brekkejordet.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 16a.
Follestad 1845.

Skipper
Mathias Hansen Paust
fra Skien f. ca. 1810 d. ca. 1844, s.a. Hans Jørgensen Paust g. i Skien 10/12-1812 m. Marthe Mathiasdatter.
g. i Holla 10/4-1811 m. Anne Gundersdatter fra Holla f. 12/6-1812, d.a. Gunder Hansen og Berthe Tronsdatter. Se Familie x - Verket 1801.
1. Hans Severin Mathiasen f. 26/10-1839 på Follestad.
2. Gunder Marthinius f. 23/10-1842 d. 30/11-1842. Hjemmedøpt av farbror Johannes Hansen Follestad.
3. Gunder Marthinius f. 23/10-1843 d. 11/3-1847 på Follestad.
4. Jørgen Mathiasen f. 7/11-1845. Født etter farens død.

Mathias Hansen var styrmann i oktober 1839. Han ble trolig borte på sjøen rundt 1845. Anne Gundersdatter var
enke med tre smågutter og ei tjenestejente her i 1845. Tjenestejenta var Anne Isaksdatter(16).
Mathias Hansen Paust sine brødre, Jørgen og Johannes, bodde i nabolaget på Follestad. 

18/1-1848      MATHIAS HANSSEN PAUS        Bamble Skifteprot. nr. *)
Follestad      - skipper -                           
               Arvinger:
               Enka Anne Gundersdatter og barna:
               Laugverge: Johannes Hanssen Follestad.
               1. Hans Severin Mathiassen 8 år.
               2. Jørgen Mathiassen       2 "
               Formynder: Jørgen Hanssen Paus.
Brt: 365 - 116
Net: 267 -  74.
Enka giftet seg før skiftets slutt med Kittil Gunderssen.
Skiftet sluttført 30.10.1849.
*) A: BS 30 s.17. B: BS 20 s.195. C: BS 25 s.309.

Enka Anne Gundersdatter ble g2g med Kittil Andreas Gundersen. Se nedenfor.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 16b.
Follestad 1845.

Kittil Andreas Gundersen fra Kongerød i Solum f. 19/1-1816, s.a. Gunder Kittilsen Kongerød og Johanne Pedersdatter Bjørntvedt.
g. i Gjerpen 29/7-1849 m. enke Anne Gundersdatter fra Holla f. 12/6-1812, d.a. Gunder Anundsen Hollen og Alev Stiansdatter.
1. Mathias Kittilsen f. 3/11-1848 i Follestad.
2. Gunder f. 14/9-1850 i Follestad d. 30/12-1850 i Follestad.
3. Gunder Johan Kittilsen f. 21/9-1851 i Follestad.
4. Johanne Berntine Kittilsdatter f. 18/12-1854 i Follestad.

Se Anne Gundersdatters første ekteskap ovenfor.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 17.
Follestad 1845.

Matros
Christen Halvorsen
fra Skien f. ca. 1811 .
g.m. Anne Jørgensdatter fra Marker(B) under Grini dpt. 26/4-1801, d.a. Jørgen Thorstensen Marker.
1. Thomas Andreas Christensen f. 1835 i Solum.

Registrert innflyttet fra Solum til Follestad i Gjerpen i juni 1838:
Matros Christen Halvorsen f. i Skien (27) og hustru Anne Jørgensdatter (40)
født i Gjerpen og barna (som nevnt nedenfor).

Her bodde i 1845 enka Anne Jørgensdatter (46). Det er nevnt at ”Manden er bortrømt”. Mannen var Christen Halvorsen
og må ha forsvunnet mellom 1838 og 1845.
Dette var hennes andre ekteskap og de hadde sønnen Thomas Andreas Christensen f. 1835 (trolig i Solum). Fra et tidligere
ekteskap med en Thomas, hadde hun barna: Henrik Jørgen Thomasen f. 1825 (var sjømann i 1845), Peder Thomasen f. 1826
(sjømann i 1845) og  Nils Thomasen f. 1829.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 18.
Follestad 1845.

Skipstømmermann
Torkel Børresen
fra Øyestad prestegjeld, Aust Agder dpt. 5/6-1803, s.a. pige Maren Olsdatter Omholtejet i Øyestad og ungkar Børre Eliasen fra Riiseejet.
g. 29/10-1840 m. Karen Kirstine Aslaksdatter fra Langerød under Berberg f. 16/11-1815, d.a. Aslak Halvorsen.
Forlovere: "Ole Isaksen Doxrød og Halvor Engebretsen."
1. Andreas Torkelsen f. i Solum 1840 d. 1907. Skrev seg Andrew Benson i USA. Bodde i Barns Co., Nord Dakota.
2. Børre Torkelsen f. 1/6-1843. Skrev seg Ben Benson i USA. Gift i Minnesota med Mary f. 1852 i Indiana. Bodde i 1880 i Valley City, Barnes Co., N.D.
    Han var “land agent” i 1880. En slags eiendomsmegler.
3. Ole f. 25/10-1844 d. 26/11-1844. ”Døde før Daabens Konfirmation.”
4. Marthe Marie Torkelsdatter f. 17/8-1847 d. 24/12-1893 g. i Fillmore 18/11-1867 m. Johannes (John) P. Lenvig fra Hafslo f. 10/2-1841 d. 25/8-1904.
    Kjøpte farm i Marsh twp., Barns Co., ND. Skrev seg Mary M. Benson.
5. Anders Christian Torkelsen f. 26/3-1851.
6. Karen Thorine Torkelsdatter f. 19/9-1854.
7. John A. Benson f. 1859 i USA d. 1946 g.m. Laura (1860-1955). Bodde i Valley City, Barnes Co., N.D. i 1880.

Torkild var ifølge vielsesprotokollen ”paa Gjemsø” før han giftet seg. Hun bodde hjemme på Langerød.
Deres bosted var her under folketellingen 1845. De siste årene i Gjerpen ble deres bosted i kirkeboka
skrevet for Ekornrød under Bratsberg. Dette huset må ligge i grenseland og er trolig samme sted.

Denne familien emigrerte til N. Amerika den 17/4-1857. De bosatte seg først i Fillmore Co., Minnesota. Torkel
bodde i 1880 i Barnes Co., Nord Dakota.

I USA skrev de seg for: Torkel og Carrie Benson.

All info fra USA er mottatt av andre, og ikke kvalitetssikret fra min side.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Familie 19.
Follestad 1845.

Her var oppført kobberslager Johannes Hansen fra Gulset med familie. Se Familie 1 - Follestad 1835.

Inderst (leieboer) i huset samme år var Tollef Halvorsen f. 9/12-1826. Han var fra Hyni og s.a. Halvor Tolfsen og Kari Jonsdatter.

Etter en storbrann på Kleiva i 1854, ble Søndre og nordre Brekkejorder, Bratsbergkleiva og Follestad innlemmet i Skien by.


Se også Follestad søndre og Follestad nordre.

 | 1600 | 1700 | 1801 | 1835 | 1845 |


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no