ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Follestad
Under gård nr. 63 Bratsberg i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1854.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 08.08.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Follestad lille - Follestad nordre
Gammelt løpenr. 203 under Bratsberg i matrikkelen 1838.

Se også Gamle Follestad.

Follestad Nordre 1661:

Gutorm paaboer.
Schylder aarlig till Kongl: Ma: med bøxsell, 1 huud, er aarlig 5 m.
Leeding Smør – 2 merker, er 8 sk.
Meell – 4 merker, er 2 sk. 2 alb.
Arbeidspenge – 1 m 21 sk.
Er tilsammen – 1 Rdlr 3 m 7 sk. 2 alb.

Follestad er ikke nevnt i sogneprestens manntall av 1664, eller fogdens manntall av 1666.

I skattematrikkelen av 1670 er det nevnt at Kolkin, Follestad søndre og Follestad nordre ”Er oprøddet platser udj
Bradtsberg gaards march”.

I et manntall gjort for de sjømilitære i 1706 står det følgende: ”Bratsberg med Folloug Herregaards Strand, ligger ved Søen.”

Follestad er nå og da også nevnt i Skien kirkebøker.

Arbeider
Knud Follestad
f. ca.
1. Hans Knudsen dpt. 3/11-1773 i Skien.

F.f. Knud Follestads Søn Hans: Hans Christian Follestads Kone, Mette Paust, Søren Ek, Thomas Paust, Christian Follestad.

Arbeider
Lars Nilsen
1. Jens Larsen dpt. 9/10-1795 i Skien.

 F.f. Laers Nilssøns db. Jens fra Nordre Follestad: Hans Nilssøns k., Dorothea Møller, Jens Rosenberg, Nils Henrich Buchvald, Andreas Richard.

Arbeider
Anders Nielsen Wiibe
fra Danmark
g. i Skien 21/2-1743 m. Anne Dorte Jensdatter Haddeslef fra Danmark f. ca. 1720 bg. 20/1-1769 i Skien. ”Anders Wiibes Kone, 49 aar.”
1. Ingeborg Marie Wiibe f. ca. 1744 g. i Skien 12/2-1770 m. Knud Pedersen.
2. Peder Andersen Wiibe f. ca. 1747.
Se nedenfor.
3. Lisbeth Andersdatter Wiibe dpt. 14/7-1748.

F.f. Anders Nilsens pb. Lisbeth fra BradsbergKleven: Engebret Nilsens kone, Kisten Jonsdtr., Nils Nilsen, Lars Jacobsen.

Dåp i Gjerpen 4/9-1746: ”Jens Povelsens barn Abraham.
Test: Anders Wibes kone, Malene Stephensdatter, Jørgen Kollier, Peder Bradsberg, Abraham Tysk.”

I 1762 var det en tjenestedreng her ved navn Peder Christophersen.

Arbeider
Peder Andersen Wiibe herfra f. ca. 1747, s.a. Anders Nielsen Wiibe.
g.m. NN
1. Datter f. ca. 1782 bg. 14/10-1785 i Skien. ”Wibes datter, 2 ½.”
2. Fredrik Georg Wiibe f. ca. 1787. Se nedenfor.
3. Anne Margrethe Pedersdatter Wiibe f. ca. 1790.
4. Peter Eiler Pedersen Wiibe f. ca. 1791.


Tjenestepike i 1801: Karen Gundersdatter (35) og ugift.

Inderst (leieboer)
Valentin Olsen f. ca. 1769.
g.m. Catharine Augustinsdatter f. ca. 1750.
1. Hans Jacob Valentinsen f. ca. 1791.
2. Karen Valentinsdatter f. ca. 1793.

Valentin Olsen var første gang nevnt i Gjerpen kirkebok som fadder for Jacob Torstensens barn på Bratsbergkleiva i 1789.
Han leide husrom av Peder Wibe i 1801.

Borgerskolelærer
Fredrik Georg Wiibe
herfra f. ca. 1787, s.a. Peder Andersen Wiibe.
g. i Skien 24/8-1814 m. Fredrikke Hansine Timmermand f. ca. 1789.
Forlovere: Ole H. Cudrio, John P.
Hansen.
1. Tobias Peter f. 28/6-1815 på Follestad.
2. Anne Magrethe Wiibe f. 12/1-1819 på Follestad.
3. Cornelius Elias Wiibe f. 18/10-1830 på Follestad.

Wiibe var i 1830 nevnt som ”Borgerskole-lærer”. Andre i huset i 1835: Marie Nielsdatter (20) og Birthe Thorsdatter (33).

I 1845 hadde Fredrikke blitt enke. Hun bodde her sammen med sin ugifte datter Anne Margrethe og tjenestepikene:
Anne Halvorsdatter(17) og Anne Marie Paulsdatter(17). Det var tydelig nevnt at de bodde på nordre Follestad.


Se også S. Follestad

 | 1600 | 1700 | 1801 | 1835 | 1845 |

Dette området ble i forbindelse med byutvidelsen 1854, overført til Skien by.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no