ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Follestad
Under gård nr. 63 Bratsberg i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1854.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 08.08.2019
 Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Follestad 1801
Kilder: Folketellingen 1801. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter og andre kilder.

7 familier bodde her under folketellinga 1801.


Se også Follestad søndre og Follestad nordre.

 | 1600 | 1700 | 1801 | 1835 | 1845 |

Dette området ble i forbindelse med byutvidelsen 1854, overført til Skien by.


Familie 1.
Follestad 1801.

Arbeider
Anders Nilsen
f. ca. 1756 bg. 9/2-1812. ”Anders Nilssøn f. Follestad, meent at være ved 56 aar.”
g. 31/8-1786 m. Karen Christiansdatter Høst fra M. Holm dpt. 2/12-1759 d. 16/4-1835 på Bratsbergkleiva, d.a. Christian Egedius Nielsen Høst.
1. Anne Andersdatter dpt. 26/7-1789. I tjeneste i Skien i 1821.
2. Christian Andersen dpt. 30/9-1792.
3. Isak Andersen dpt. 17/5-1795. Se Familie 38 - N. Brekke 1845.
4. Engelbert Andersen dpt. 6/5-1798.
5. Karen Kirstine Andersdatter dpt. 18/1-1801.

F.f. Anders Nilsens pb. Anne fra Follestad: Maria (mangler patronymikon), Anne Johanne Larsdtr., Hans Nilsen, Søren Grinie, David Holm, Nils Christiansen.
F.f. Anders Nilssøns db. Christian fra Follestad: Ingebor Christiansdtr., Ingebor Pedersdtr., Peder Mælum, Helle Christiansson, IsakGunderssøn.
F.f. Anders Nilssøns db. Isak fra Follestad: Ingebor Haraldsdtr., Sara Skojesdtr., David Holm, Søren Grinie, Christen Laerssøn.
F.f. Anders Nilssøns db. Engelbert f. Follestad: Maren Jacobsdtr., Maren Hermansdtr., Peder Mælum, Nils Sørenssøn, Lars Amundssøn.
F.f. Anders Nilssøns pb. Karen Kirstine f. Follestad: David Holms k., Gunnil Andersdtr., Helle Christianssøn, Torbjørn Torstenssøn, Nils Olessøn.

Denne familien bodde i Follestad fra 1789. Under folketellingen 1801 var Anders Nilsen ført opp
som ”Jordløs husmand”. Han er ikke funnet døpt i Gjerpen.


Familie 2.
Follestad 1801.

Knud Thomassen f. ca. 1746 bg. 6/6-1792. ”Knud Thomæsøn f. Follstad 46 3/4 aar.”
g. i Skien 27/9-1770 m. Karen Kirstine Torstensdatter fra Skien?
Forlovere: Hans Halvorsen, Jacob Jørgensen Offenberg.
1. Maren Dorthea Knudsdatter f. ca. 1775.
2. Kirsten Knudsdatter f. 1776.
3. Karen Kirstine Knudsdatter f. 1781.
4. Berthe Kirstine Knudsdatter dpt. 28/1-1783.
5. Thorsten Knudsen dpt. 16/7-1785.
6. Thomas Knudsen f. ca. 1788.
7. Anne Karine Knudsdatter dpt. 15/12-1790.

F.f. Knud Thomesens pb. Berthe Kistine fra Follestad: Ledvor Clausens kone, Berthe Thomesdtr., Jacob Tostensen, Ole Michelsen, Kittil Pedersen.
F.f. Knud Thommesens db.
Tosten fra Follestad: Ledvor Clasens kone, Kisten Jonsdtr., Sommer, Anders Petersen, Ledvor Clasen, Peder Sommer.
F.f. Knud Thomæsøns pb.
Anne Karine fra Follestad: Berthe og Anne Thomæsdøtter, Levor Claussøn, Anders Pederssøn, Michel Olessøn. 

15/6-1792      KNUT THOMMESSEN        Bamble Skifteprot. nr. 11, side 655b.
N. Follestad    Arvinger:
u/Bratsberg    Enka Karen Kirstine Torstensdatter og barna:
               1. Thorsten Knutssen             8 år.
              
2. Thomas Knutssen               5 "
               3. Maren Dorthea Knutsdtr. 16 … 17 "
               4. Kirsten Knutsdtr.            15 "
               5. Karen Kirstine Knutsdtr.     10 "
               6. Berthe Kirstine Knutsdtr.    
9 "
               7. Anne Carine Knutsdtr.         2 "
Enka tok sin bror Jacob Torstenssen til laugverge. Han ble også formynder for sønnene.
Formynder for døtrene ble farbroren Anders Isakssen(!?).
Brt: 323 - 1 - 16
Net:  39 - 1 -  9
 


Familie 3.
Follestad 1801.

Her var oppført arbeider Ole Andersen fra Skien. Se Familie 59 - Kleiva 1784.


Familie 4.
Follestad 1801.
 

Flåtemann
Christen Bærulfsen
fra N. Holm dpt. 2/9-1759 d. 17/7-1836 på Follestad, s.a. Bærulf Christensen Holm.
g. i Skien 29/11-1796 m. Berthe Maria Skousgaard (fra Langesund?) f. ca. 1760 d. 21/5-1853 på Follestad.
1. Bæruld dpt. 2/12-1798 bg. 1/11-1808. ”Christen Berulfssøns db. Berulf f. Follestad 9 aar.”
2. Rasmus Christensen dpt. 23/9-1801 g. i Skien 4/1-1820 m. Anne Dorthea Isaksdatter.
3. Andreas dpt. 6/5-1804 d. 17/10-1815 i Follestad.
4. Lars Christensen dpt. 12/4-1807.
Se Familie 15 - Follestad 1845.
-   f. 21/2-1817. ”Christen Bærulfsens dødfødte Drengebarn”

F.f. Christen Berulfssøns db. Berulf fra Follestad: Maren Berulfsdtr., Else Maria Nilsdtr., Simon Jonssøn, Lars Berulfssøn, Carl Olessøn.
F.f. Christen Beruldssøns db. Rasmus fra Follestad: Maren Beruldsdtr., Ingebor Jacobsdatter, Simon Jonssøn, Lars Beruldssøn, Jens Olessøn.
F.f. Christen Berulfssøns db. Andreas fra Follestad: Dorthe Jensdtr., Anne Dorthe Pedersdtr., Lars Berulfssøn, Engelbert Gunderssøn, Jon Simonssøn.
F.f. Christen Berulfssøns db. Lars fra Follestad: Ole Halvorssøns k., Maren Olesdtr., Simon Janssøn, Nils Nilssøn, Anders Olessøn.

Tjenestepike her i 1801: Maria Nilsdatter, ugift, f. ca. 1772.


Familie 5.
Follestad 1801.

Christian Olsen Follestad.
g.m. Elisabeth Marie Hermansdatter f. ca. 1743 d. 24/8-1829 på Bratsbergkleiva


Familie 6.
Follestad 1801.

Arbeider, husmann
Kjøstol Clemmetsen
fra Ulefoss sagbruk f. 24/12-1790 i Holla d. 11/1-1815 på Follestad, s.a. Clemmet Gundersen. Se Familie 27 - Saga 1801.
g. i Gjerpen 28/12-1811 m. Ingeborg Jørgensdatter "fra S. Brekke" (fra Skipnes i Helgen) f. ca. 1790 i Holla?, trolig d.a. gjestgiver Jørgen Pedersen og Aaste Hansdatter.
Forlovere: "Ole Olessøn og Christian Anderssøn".
1. Anne Kjøstolsdatter f. 18/4-1812 g. i Holla 17/11-1836 m. gartner Ole Olsen. Se Familie 18 - Saga 1835.
2. Jørgen Kjøstolsen f. 4/2-1814. Se Familie 29 - Ø. Borge 1865.

F.f. Kjøstol Clemetssøns pb. Anne fra Follestad: Rasmus Halvorssøns enke, Christine Olesdtr., Ole Olessøn, Isak Johannissøn, Thor Anderssøn.
F.f. Kjøstol Klemetsen og Ingeborg Jørgensdtr. Follestads Jørgen: Asloug Hansdtr., Ane Maria Tomesdtr, Ole Olsen, Nils Pedersen, Hans Isaksen.


Familie 7.
Follestad 1801.

Tollbetjent i Skien, losjerende
Simon Axelsen f. ca. 1765.
g.m. Sybille Sørensdatter fra Skien f. ca. 1766 d. 24/5-1815 på Follestad.
1. Ellen Susanna Simonsdatter f. ca. 1798.

Denne familien bodde i Ø. Porsgrunn i 1801. De kom hit først noe senere.


Se også Follestad søndre og Follestad nordre.

 | 1600 | 1700 | 1801 | 1835 | 1845 |

Dette området ble i forbindelse med byutvidelsen 1854, overført til Skien by.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no