ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune. Siden 1964 en del av Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 15.11.2022
 


Flata

Husmannsplass under Fossum. Eier: Løvenskiold-Fossum.

 


Langs Bø-elva. Foto: Widerøe 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.
Flata i forgrunnen. Hyniveien går nordover mot Justeplassen og Ødegården (hvit slaggsteinsbygning), rett ovenfor Flata.

 

Beboere.

Nils Olsen fra 1841. Se Lia(A).

Christen Nilsen fra 1857. Se Lia(A).

Anders Hansen fra 1863. Se Lia(A).

 

Smed, verksgartner (i 1865)

John Nilsen fra Fossum f. 6/4-1821, s.a. Nils Michael Aslesen. Se Familie 37 - Fossum 1801.

g. 4/2-1842 m. Ingeborg Kirstine Thorsdatter fra Grini f. 8/4-1817, d.a. Thor Andersen. Se Familie 1 - Grini 1835.

1. Nils Theodor Johnsen f. 1/3-1842.

2. Peder Johnsen f. 30/7-1844. Matros i 1865.

3. Bernt Johnsen f. 30/10-1845.

4. Andreas Johnsen f. 14/9-1848. Hammerdreng i 1865.

5. Jacob Johnsen f. 15/4-1850.

6. Elise Marie f. 2/10-1852 d. 18/8-1860 på Fossum.

7. Johanne Gurine Johnsdatter f. 31/10-1854.

8. Hans Martinius Johnsen f. 21/6-1856.

9. Inger Kirstine Johnsdatter f. 10/12-1858.

Br. 1868.
 

Ingeborg Kirstine var i tjeneste på Gjerpen Prestegård hos presten Frederik Rode under folketellinga 1835.
Alle barna er født på Fossum. De bodde i en av Liabrakkene i 1865. De kom til Flata i 1868 og bodde her til
de
emigrerte til N. Amerika i april 1871.
Barna som var med dem: Jacob, Johanne Gurine, Hans Martinius og Inger Kirstine.

 

Dagarb., havearb., jordbruker

Hans Olsen Flatha fra M. Bø(B) f. 23/11-1842, s.a. Ole Pedersen Bøe.

g. 14/5-1871 m. Margrethe Christophersdatter fra øvre Hoppestad(B) f. 12/12-1839, d.a. Christopher Larsen.

1. Kristian Flata f. 6/3-1872. Se Hoppestadv. 80 under Venstøp.

2. Karoline Marie Hansdatter Flatha f. 13/4-1874.

3. Olaus Hansen Flatha f. 30/8-1877 g.m. Helga Andersdatter Serkeland fra Siljan. Se Fossumv. 8 under Venstøp.

4. Hanna Mathilde Hansdatter Flata f. 17/6-1882.

Br. 1871.
 

Hans Olsen Flatha ble far til barnet Hans Hansen f. 26/4-1866. Mor var Anne Helvig Christensdatter fra S. Bø(B) f. 12/3-1845.
Anne Helvig ble senere gift med murer Jan Isaksen. Se Familie 20 - Fossum 1891.
Denne Hans Hansen vokste opp som deres sønn og ble gift 10/5-1895 med svenske Emma Kristine Andersdatter fra Rølanda
i Elfsborgs len, f. ca. 1860, d.a. Anders Eriksson. Da han giftet seg ble brudgommen skrevet for Hans Hansen Bø. De bodde
i en av Liabrakkene i 1900. Se Familie 28 - Fossum 1900.

 

Alle her var født i Gjerpen. I 1875 hadde de 2 kuer på plassen. Hans Flatha flyttet på sine eldre dager til Drengstue-
bygningen på Fossum noe før 1900. Under folketellinga 1900 var han hagearbeider ved godset.
Siden flyttet de til sønnen Kristian Flata i Hoppestadv. 80.
 

Kvegrøkter, melkekjører for Løvenskiold-Fossum
Ole Ellefsen
fra Rogstad(9) Ollebakken i Sandsvær, Buskerud f. 1/1-1848 d. 4/2-1910 på Gromstul under Bø, s.a. Ellef Eriksen fra Rollag og Karen Olea Olsdatter fra Muggerud.
g1g i Efteløt krk. i Sansvær 15/4-1873 m. Berthe Sofie Larsdatter fra Ulleberg-eie i Efteløt sogn i Sandsvær pr.gj. f. 23/11-1849 d. 13/7-1887 på Åsenplass u. Såtvedt, d.a. Lars Olsen Ulleberg og Aase Maria Jørgensdatter.
g2g i Siljan krk. 2/1-1891 m. Marie Danielsdatter fra Myra under Sørbø i Siljan f. 11/11-1849, d.a. Daniel Olsen. Se Siljan Bygdebok side 454.
Forlovere: "Solve Danielsen Myra og Ingebret E. Serkeland."
1. Edvard Olsen f. 22/5-1873 i Sandsvær. Se Familie 72 - Bøle 1900.
2. Anton Laurits f. 9/9-1876 på Såtvedt-eie d. 2/11-1881 i Hostvedthagen.
3. Karen Mathilde Olsdatter f. 27/10-1878 i Hostvedthagen.
4. Olaus Olsen f. 14/9-1881 i Hostvedthagen i Sandsvær d. 5/3-1901 i Sydney, Australia. Han var sjømann. Olaus var i USA i 1900. Ugift.
5. Laura Olsdatter f. 15/6-1885 i Steinbekk i Sandsvær.
Barn i 2. ekteskap:
6. Daniel Olsen f. 22/6-1891 på Fossum.

Se Sandsværs Historie, bind V, side 160/161. Se også Sauherad bygdebok, bind VI, side 108.
 

Da de giftet seg bodde Ole Ellefsen som tjenestegutt på Rogstad i Sandsvær. Berthe Sofie bodde hjemme under
Ulleberg. Denne familien bodde på forskjellige steder, men i det samme området i Sandsvær.
Da den første kona døde tok det 3 år før han giftet seg igjen. Ole hadde sin bror Ingebret Anton Ellefsen på Serkeland
i Siljan. Han flyttet dit med sine barn da den første kona døde.

De kom til Gjerpen i 1891. Det døde en mann på Borgeskogen i 1901 som skal være av denne familien:
Ole Nilsen, sagmester, d. 18/11-1901 i Borgeskoven, f. 1871 Brevik (?). Lungebet. Utskrevet af Statskirken.
Tilhører den Lutherske Frikirke. Efter lensmandens opgave søn af melkekjører paa Fossum Ole Ellefsen og
hustru Berthe.”


De avlet både korn og poteter på Flata i 1900. De hadde både grønsakhage og frukthage. I tillegg hadde de et par kuer.

Familien flyttet til en av Gromstul-plassene under Bø før 1910.

 

Skogsarbeider, forpakter

Halvor Andreasen Refsdal fra Drangedal f. 16/10-1867 i Seljord d. juli 1946, s.a. fløter Andreas Johnsen Kjeaasen.

g. i Drangedal 27/3-1893 m. Inger Marie Knudsdatter Dalene i Drangedal f. 28/9-1871 på Grandalen under N. Voje d. 3/12-1966, d.a. skogsarbeider Knut Tellefsen Dalene og Kirsti Gundersdatter.

1. Agna Refsdal f. 18/8-1897 i Kjeåsen, Drangedal g.m. Thor Sundet. Se Lia(C) under Fossum.

2. Knut Refsdal f. 25/12-1909 i Guldbrands, Drangedal. Venstøphøgda 15.

3. Arne Refsdal f. 15/4-1912 i Guldbrands, Drangedal. Bodde først på Ødegården under Fossum. De flytta siden til Hyniv. 290 under Fossum.           

Br. 1919.

 

Da denne familien bodde i Drangedal var Halvor kirketjener i Drangedal kirke. Hvertfall i 1912.


Skogsarbeider, forpakter

Arthur Waldemar Johnsen fra Venstøphøgda 145 f. 5/11-1903 d. 2/2-1973, s.a. John Larsen.

g.m. Alvilde Rød fra Rød under Kise f. 14/9-1908 d. 28/4-2005, d.a. Ole Olsen Rød.

1. Adolf Wilhelm Johnsen f. 1929 g.m. Reidun Ignora Sti f. 1933. Bosatt i Klosterv. i Skien.

2. Oddrun Irene Johnsen.

Br. 1946.

 

Arthur Johnsen bygde siden hus under Hoppestad. Se Hoppestadv. 385.

 

Plassens grenser beskrevet av Arthur Johnsen på 1950-tallet:

”Nord: Ødegard, øst: Bøelva, syd: Lia, vest: Vegen (Hynivegen).”


Plassen Flata ble siden slått sammen med Lia(A) og jorda ble tilplanta med skog på 1970-tallet.

Bygningene ble revet. Se foto øverst på siden.
 (C) post@gamlegjerpen.no