| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hoppestad
Gård nr. 12 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 28.07.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Hoppestad øvre B
Bruket som ble skilt ut fra hovedbølet av Øvre Hoppestad i ca. 1680.

Gammelt løpenr. 93c.
Det senere br. nr. 12.

G.br., leilending
Erik Christensen Hoppestad f. ca. 1642 bg. 29/11-1699. ”Erik Hoppestad 57 aar g.”
g.m. Maren Tormodsdatter fra Gravli? f. ca. 1647 bg. 8/1-1709. ”Maren Hoppestad 61 aar gl.”, trolig d.a. Tormod Graflj.
1. Birthe Eriksdatter f. ca. 1672 bg. 30/1-1733. ”Birte Eriksdatter fra Hoppestad, 61 aar.”
2. Levor Eriksen f. ca. 1675 bg. 20/11-1698. ”Erik Hoppestads søn Levor 22 1/2 aar g.”
3. Jens Eriksen f. ca. 1677. Se nedenfor.
4. Else Eriksdatter g.m. Halvor Tollefsen. Se Hoppestad nedre.
5. Christen dpt. 4/5-1684  bg. 25/9-1698. ”Erik Hoppestads Søn Christen 12 aar g og 5 maan.”
6. Tormod dpt. 28/12-1686 bg. 13/11-1698. ”Erik Hoppestads søn Tormod, 11 aar g.”
-   bg. 3/3-1689. ”Erik Hoppestads døfødd barn.”
Br. ca. 1680.

31/1-1700      ERICH CHRISTENSSØN ØVRE HOPPESTAD    Bamble skifteprot. nr. ? pag. 145b.
Ø.Hoppestad    Arvinger:
               Enka Maren Tormodsdatter og barna:
               1. Jens Erikssøn, 22 år,
               2. Berthe Eriksdtr.
               3. Else Eriksdtr.
               Formynder: Moren for sin to døtre.
Brt: 125 - 3 - 14
Net: 114 - 0 - 14.

G.br., leilending
Jens Eriksen Hoppestad herfra f. ca. 1677 bg. 9/1-1733. ”Jens Hoppestad, 56 aar.”
g. 18/11-1703 m. Karen Nilsdatter fra N. Oterholt f. ca. 1681 bg. 2/10-1744. ”Jens Hoppestads enche Karen, 62 aar.”, d.a. Nils Christophersen Otterholt.
1. Erik Jensen dpt. 22/6-1704 . Se N. Oterholt.
2. Margrethe Jensdatter dpt. 5/4-1706 g.m. Henning Ellefsen Jønnevald. Se N. Jønnevald.
3. Karen Jensdatter dpt. 16/12-1708 g.m. enkem. Nils Lucassen. Se Hoppestad øvre(A).
4. Christen Jensen dpt. 24/4-1712. Hadde trolig denne gården en tid. Se nedenfor.
5. Inger Jensdatter dpt. 20/1-1715 g.m. Engebret Lucassen Fieldet. Se Ø. Bø(4) i Luksefjell.
6. Gjertrud dpt. 6/1-1718  bg. 12/3-1718. ”Jens Hoppestads d. Giertrud, 8 uger.”
7. Maren Jensdatter dpt. 29/1-1719 g.m. Hans Aslaksen Moe. Se S. Mo.
8. Karen Jensdatter dpt. 1/11-1721 g.m. Peder Engebretsen Øvrum. Se Øvrum(B).
9. Nils Jensen dpt. 14/5-1724. Se S. Bø(B).
Br. ca. 1703.

F.f. Jens Hoppestads Søn Erik: Nils Tofte, Nils Otterholt, Aslak Tofte, Ole Hoppestads qvinde, Nils Holms qvinde.
F.f. Jens Hoppestads datter Margrete: Nils Otterholt, Ole Hoppestad, Clas Smed i Scheen, Rasmus Grinis qvinde Rønnau, Halvor Hoppestads qvinde Birte.
F.f. Jens Hoppestads datter Karen: Nils Otterholt, Aslak Kise, Jan Tofte, Ole Hoppestads qvinde Karen, Martha Holm.
F.f. Jens Hoppestads søn Christen: Nils Otterholt, Nils Holm, Ole Hoppestads dreng Hans, Isak Moos qde., Halvor Hoppestads qde Else, Ole Hoppestads datter Karen.
F.f. Jens Hoppstads datter Inger: von Capelen, Cornelius Christenssøn, Ole Jonssøns qde., Capelens datter. Alle fra Scheen.
F.f. Jens Hoppestads datter Giertrud: Peder Lensmand, Nils Otterholt, Rasmus Aas, Claus Smeds qde i Scheen og Jacob Vetlessøns datter Børte.
F.f. Jens Hoppestads Maren: Nils Otterholt, Nils Holm, Rasmus Sems qde. Rønnou, Johanne Stægen.
F.f. Jens Hoppestads datter Karen: Nils Otterholt, Aslak Kiise, Jan Holm, Per Lænsmnds qde., Margreta Hoppestad.
F.f. Jens Hoppestads Nils: Nils Otterholt, Nils Holm, Henning Jønnevald, Rasmus Venstøbs qde., Randi Bø.

Kilde: Bamble tingbok nr 5 1704-09. 7 des 1705. (Avskrift alle: Jan Christensen.)
Jens Hoppestad, som var stående soldat under Major Steens kopani, har slått til Jens Giønge paa gaten, så han falt baklengs.
På grunn av at Jens er soldat, henvises det til krigsretten, ”helst efterdj mand er vidende, at J deslige Sager ikke udj
Lang Tid af dend Civil Ret er worden dømbt”.
Kilde: Bamble tingbok nr 5 1704-09. 22 juli 1709.
Jens Hoppestad og Lars Aas må møte på tinget p.g.a. slagsmål sammen i et bryllup på Dyrkold.
Kilde: Bamble tingbok. 22 april 1720
Ingebret Rosvald for å ha slått Jens Hoppestad ”udj  sit eget huus”.
Aslak Kise vitner etter avlagte prov:
”Etter hellig tre kongers dag sistleden var vitnet og Jens Hoppestad inne hos Ingebret Rosvald. Denne lå i senga, men sto straks opp
og tok fatt på Jens og hadde ham overende i benken, som skjedde av vred hu, og en trette de hadde sammen nest tilforn på Nordre Aas
uti et barsel, og vitnet skilte dem fra hinanden og var Jens Hoppestad da noe blodig på det ene kinnet, da han oppkom.
Kona til Ingebret Rosvald, Maren Solvesdatter, vitner også:
Hun bevitner at hennes mann kom hjem utpå natta fra et barsel på Aas, og at han var svært full. Han gikk og la seg, men så kom
Jens Hoppestad og Aslak Kise inn til dem, og Ingebret sto opp og pratet med Jens borte i benken. Så gikk Ingebret og la seg igjen
og Jens ble sittende hos dem og drikke.
Hun nevner ikke at han slo, så med bare et vitnemål at det var slagsmål, ble Ingebret frikjent.
Kilde: Bamble Tingbok nr 7
Jens Hoppestad og Hans Halvorsen, slagsmål sammen i Petter Gassmands hus, hvor det var umulig å holde dem fra hverandre,
særlig Jens Hoppestad var ivrig, kledte av sig og ville sloss. ............. saa ropte Hans Halvorsen at Jens Hoppestad bet ham, og Hans Halvorsen slo Jens Hoppestad, som lå under, noen slag i ansiktet.
................ men de forligtes, og ikke mere skulle omtales og vitnet bandt en klut om Hans Halvorsens finger, som Jens Hoppestad hadde bitt ham i og var det tommel fingeren. Halvor Halvorsen møtte for retten og forklarte denne handel således at være, det han og Jens Hoppestad kom til å trette noe sammen hos Petter Gassmand, idet Jens Hoppestad sa at en husmann ikke burde drikke med en gårdmann, derover kom Hans Halvorsen og i trette med Jens Hoppestad om det samme, og paa det siste røk de sammen på gulvet og sloss.

7/3/1733       JENS ERIKSSEN            Bamble skifteprot. nr. 3b, s. 47b.
Ø.Hoppestad    Arvinger: Enka Karen Nielsdatter og barna:
               1. Erik Jenssen, bor på Otterholt, 29 år,
               2. Christen Jenssen, 20 år,
               3. Niels Jenssen,    9 ”,
               4. Karen Jensdtr. g.m. Niels Lucassen Fieldet,
               5. Inger Jensdtr. 17 år,
               6. Maren Jensdtr. 14 ”,
               7. Karen Jensdtr. 11 ”.
Brt: 227 - 2 -  6
Net:  50 - 1 - 16    (Johan von Cappelen i Skien eide Ø. Hoppestad)

G.br., leilending
Christen Jensen herfra dpt. 24/4-1712 bg. 20/4-1777. ”Christen Jensen 68 aar.”
g1g 4/11-1738 m. Pernille Aslaksdatter fra S. Kise dpt. 21/9-1710 bg. 3/12-1742. ”Christen Hoppestads qde, Pernille, 34 aar.”, d.a. Aslak Halvorsen Kiise.
g2g 2/1-1768 m. Live Hansdatter.
1. Karen Christensdatter dpt. 13/9-1739 g.m. Ole Knudsen. Se Nisterud u. Bø.
Barn i 2. ekteskap:
2. Pernille dpt. 5/6-1768  bg. 10/7-1768. ”Christen Jensens d. Pernille 6 uger.”
3. Pernille dpt. 24/6-1769  bg. 26/12-1769. ”Christen Jensens dtr. Pernille 1/2 aar.”
4. Margrethe Christensdatter dpt. 1/1-1771.
5. Jens dpt. 14/3-1773  bg. 2/2-1774. ”Christen Jensens s. Jens 1 aar.”
6. Jens Christensen dpt. 24/9-1775.

F.f. Christen Hoppestads Karen: Isak Hoppestad, Halvor og Hans Kiise, Nils Hoppestads qde., Maren Hoppestad.
F.f. Christen Jensens pb. Pernille fra Foss Ejet: Ole Nisterøes kone, Marichen Clausdtr., Nils Jensen, Ole Nisterøe.
F.f. Christen Jensens pb. Pernille: Christen Clausens kone, Maria Jensdatter, Christen Larsen, Niri Vattenberg.
F.f. Christen Jensens pb. Margrethe fra Hytten: Christen Thommesens kone, Ingebor Kielsdatter, Niri Rejersen, Ole Hansen.
F.f. Christen Jensens db. Jens fra Hytten: Petter Hansens kone, Dorthe Christophersdatter, Niri Vattenberg, Peder Hansen.
F.f. Christen Jensens db. Jens fra Hytten: Jan Hansens kone, Karen Engebretsdatter, Niri Vattenberg, Ole Hansen.

Kilde: Bamble tingbok nr 12 den 12 nov. 1739 på Berberg tingstue. (Avskrift: Jan Christensen.).
Christen Jensen Hoppestad ble innstevnet for slagsmål med soldat Halvor Halvorsen i ”fæster øl” på Nordre Venstøp.

Christen bodde her i sitt 1. ekteskap. Han ser ikke ut til å ha vært i Gjerpen i 1762.
Siden bodde han ved Fossum.

4/2-1743       PERNILLE ASLAKSDATTER        Bamble skifteprot. nr. 4, side 287b.
Hoppestad      Arvinger: Enkem. Christen Jenssen og deres eneste barn Karen Christensdtr. 4 år.
                     Faren er formynder.
Brt:    62 - 2 - 16
Gjeld: 113 - 2 - 16 (insolvent).

Enka Live Hansdatter ble g2g med enkemann Lars Christophersen. Bodde hvor?

G.br., leilending
Christen Monsen Hoppestad fra Hoppestad nedre(B) dpt. 20/7-1710 bg. 21/5-1749. ”Christen Monsen Hoppestad 38 aar.”
g1g 29/4-1735 m. Berthe Lucasdatter fra Sætret i Luksefjell dpt. 23/7-1713 bg. 27/11-1739. ”Christen Mognssøns qde Birte, 26 aar. Døde i barselseng. ”, d.a. Lucas Engebretsen.
Forlovere: "Ole og Anders Luxefield. "
g2g 25/5-1740 m. Gjertrud Nilsdatter fra Åskverna dpt. 25/2-1714 i Eidanger, d.a. møller Nils Jensen.
Forlovere: "Per Bøe og Nils Grini."
1. Mons Christensen dpt. 28/8-1735.
2. Maria dpt. 25/11-1736  bg. 1/5-1740. ”Christen Mognssøns Maria, 3 aar. Barnekopper.”
3. Ingeborg dpt. 30/11-1738  bg. 14/12-1738. ”Christen Hoppestads Ingeborg, 14 dage.”
Barn i 2. ekteskap:
4. Jens dpt. 13/11-1740  (?bg. 14/10-1742. ”Christen Hoppestads ......?.....”- uleselig. G.S.)
5. Birte Christensdatter dpt. 10/11-1743.
-   bg. 30/8-1742. ”Christen Hoppestads dødfødde barn.”
6. Nils bg. 3/12-1746. ”Christen Hoppestads barn Nils, 8 maaneder.”
7. Maren Christensdatter dpt. 24/9-1747 g.m. Thor Jonsen Hauen. Se Hauen(A).
Br. 1735.

F.f. Christen Hoppestads (Mogens - bortrevet): Gudmund Moo, Ole Sneltved, ------, Gudmun Moos qde. Margrete --.
F.f. Christen Hoppestads Maria: Ole Sneltved, Anders og Micel Fieldet, Nils Hoppestads qde., Anne Hoppestad.
F.f. Christen Mognssøns Ingeborg: Nils Hoppestad og hustru, ?øllou Torssøn, Karen Moo, Anne Hoppestad.
F.f. Christen Hoppestads Jens: Eric Bø, Isak og Nils Hoppestad og hands qde. Kirsten Nilsdatter.
F.f. Christen Mognssøn Hoppestads Birte: Jeronimus Pederssøn, Nils Grinj, Claus Hoppestad og qde...., Marta Jensdt.
F.f.
Christen Monsen Hoppestads pb. Maren: Claus Hoppestads kone, Anne Isaksdtr., Nils og Claus Hoppestad, Jacob Knudsen.

Berthe Lucasdatter var søster til Nils Lucassen på øvre Hoppestad(A).

Kilde: Bamble tingbok nr 14a, 1 aug 1748. Avskrift: Jan Christensen.
Senor Frans Levin stevner Christen Monsen Hoppestad formedelst han udi atskillige brylluper og i sær udi Ole Kittilsens brøllup har prejudiceret ham udj hans privilegier med at opvarte med spil og musik.

Enka Gjertrud Nilsdatter ble g2g med Borger Johannesen. Se Follaug(4).

G.br., leilending
Christian Willumsen Hoppestad fra Venstøp dpt. 27/10-1726 bg. 31/12-1807. ”Christian Willumssøn Kiise 81 1/4 aar.”, s.a. Willum Østensen ved jernverket. Se Familie 13 - Venstøp 1711.
g1g 3/11-1751 m. Inger Halvorsdatter fra N. Kise dpt. 11/12-1728 bg. 31/5-1788. ”Christian Hoppestads kone 60 aar.”, d.a. Halvor Aslaksen Kise.
g2g 4/10-1788 m. enke Maren Engebretsdatter fra Dyrkoll dpt. 19/9-1734 bg. 11/11-1806. ”Christian Kiises kone Maren Engelbertsdtr. 72 1/4 aar.”, d.a. Engebret Johannesen Dyrkoll.
1. Christopher Christiansen dpt. 18/6-1752 g.m. Pernille Danielsdatter. Se øvre Hoppestad(C).
2. Gjertrud dpt. 6/10-1754  bg. 27/12-1754. ”Christian Hoppestads dtr. Giertrud 11 uger.”
3. Karen dpt. 4/1-1756  bg. 29/9-1758. ”Christian Hoppestads d. Karen 3 aar.”
4. Willum Christiansen dpt. 10/12-1758 . Se nedenfor.
5. Anne Christiansdatter dpt. 18/10-1761 g.m. Claus Monsen Hoppestad. Se nedre Hoppestad(A).
6. Hans dpt. 9/12-1764 bg. 24/7-1773. ”Christian Hoppestads s. Hans 9 aar.”
7. Halvor Christiansen dpt. 20/3-1768. Se M. Løberg(A).
Br. 1763.

F.f. Christian Vilhelmsens db. Christopher: Hans Strømdals kone, Dorthe Halvorsdatter, Halvor Kiise, Isak Hoppestad, Østen Knudsen.
F.f. Christian Hoppestads pb. Giertrud: Christen Moes kone, Karen Andersdtr., Nils Bøe, Ole Kiise, Hans Halvorsen.
F.f. Christian Hoppestads pb. Karen: Knud Bøes kone, Karen Halvorsdtr., Isak Hoppestad, Gunder Bøe, Hans Halvorsen.
F.f. Christian Hoppestads db. Vilhelm: Ole Hoppestads kone, Margrethe Nilsdatter, Gunder Bøe, Peder Bøe, Christopher Isaksen.
F.f. Christian Hoppestads pb. Anne: Elen Jansdtr., Marthe Henrichsdatter, Christen Nilsen, Erik Halvorsen, Hans Halvorsen.
F.f. Christian Hoppestads db. Hans: Hans Kiises kone, Pernille Halvorsdtr., Østen Bøe, Christen Hoppestad, Hans Kiise.
F.f. Christian Hoppestads db. Halvor: Hans Kiises kone, Marichen Clausdtr., Aslak Isaksen, Østen Bøe, Christen Hoppestad.

Landskyld 1763: 2 huder 4 skinn.

Christian Hoppestad flyttet til N. Kise i sitt 2. ekteskap (i 1788). Maren Eriksdatter var enke etter
Hans Halvorsen Kiise, bror av Christians første kone. Han giftet seg altså med sin svigerinne.

Kilde: Bamble tingbok nr 17 1761-66: "Fossum verks eieres festebrev til Christian Willumsen paa 2 huder 4 sk i Øvre Hoppestad 27 mai 1763."

Søknad 23 aug 1779 til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab, innsendt av presten Monrad til Gjerpen, vedr leilending Christian Wilhelmsen Hoppestad i Gjerpen sogn, ”for at han have forbedret hans Jorder saaledes, at derpaa nu kan holdes 3 Heste og 16 til 18 voxne Kreature, i stedet for at der tilforn ikke kunde holdes fleere end 1 Hest og 2 á 3 Kreature; ligesom han desuden nu kan avle saavel det fornødne Føde- som Sædekorn; for at have udflyttet hans Gaard paa Jorderne, og opført samme med smukke og bequemme Bygninger m.v.
Tilkjent premie på 8 riksdaler i 1780.

G.br., leilending
Willum Christiansen Hoppestad herfra dpt. 10/12-1758 d. 15/5-1821 på Hoppestad.
g. i Solum krk. 10/6-1796 m. pige Aaved Christensdatter fra Klovholt i Solum dpt. 19/4-1756 d. 20/6-1831 på Hoppestad, d.a. Christen Larsen.
Br. 1786

Ingen barn. Det var i 1801 2 tjenestefolk her: Erik Jonasen 16 år og Gunhild Olsdatter 18 år.

30/8-1831      AAVEDT CHRISTENSDATTER                 Bamble Skifteprot. nr. *)
Hoppestad      og tidl.avd. WILHELM CHRISTIANSSEN  
               (Barnløse.) Arvinger:
            A. Wilhelm Christianssens arvinger:
               1. Brorsønn Abraham Christopherssen
               2. ---”---- Christian Christopherssen
               3. Brordatter Inger Christophersdtr.
               4. Søster Anne Christiansdtr.
            B. Aavedt Christensdtr. arvinger:
               1. Brorsønn Christen Larssen
               2. Brorsønns sønn Niels Hanssen Klovholt
               3. ----”---- -”-- Claus Hanssen
               4. ----”---- -”-- Rasmus Hanssen
               5. ----”---- -”-- Lars Hanssen
               6. Brorsønns datter Anne Kirstine Hansdtr.
               7. ----”---- --”--- Marthe Hansdtr.
               8. ----”---- --”--- Aavedt Karine Hansdtr.
               9. ----”---- --”--- Anne Lisbeth Hansdtr.
               10. Brordatter Karine Larsdtr.
               11. ----”----- Marthe Larsdtr.
               12. ----”----- Anne Larsdtr.
               13. Søsterdatter Gunhild Marie Jacobsdtr.
               14. -----”------ Anne Kirstine Isaksdtr.
               15. -----”------ Aavedt Karine Isaksdtr.
Brt: 138 - 103
Net:  77 -  96
*)A: BS 17 s.130-196-381.

G.br., leilending
Christopher Larsen Hoppestad fra S. Ås(A) dpt. 17/2-1799 d. 16/6-1864 på Hoppestad, s.a. Lars Halvorsen Aas og Gunhild Christophersdatter.
g. 9/10-1823 m. Anne Maria Davidsdatter fra M. Holm dpt. 15/4-1804 d. 15/9-1882 på Ås, d.a. David Gregorius Christiansen Høst.
Forlovere: Ole Olsen Aas, David Holm.
1. Margrethe f. 17/6-1824 d. 21/2-1838.
2. Ingeborg Christophersdatter f. 20/3-1826 d. 30/7-1854 på Hoppestad. Ugift.
3. Anne Helvig Christophersdatter f. 2/10-1828 g.m. Ole Peter Andersen. Se Glenna(1).
4. Lars f. 30/3-1831 d. 20/2-1832.
5. Kirsten Christophersdatter f. 16/2-1833 g.m. Johannes Jacobsen. Se Dyrendal under Fossum.
6. Lars f. 1/8-1835 d. 16/4-1836.
7.
Gunhild Maria Christophersdatter f. 16/3-1837 d. 15/11-1856.

8. Margrethe Christophersdatter f. 12/12-1839 g.m. Hans Olsen. Se Flata under Fossum.
9. Elise Christophersdatter f. 24/11-1842 g.m. Peder Hansen. Se S. Ås(A).
10. Hans Christophersen f. 14/4-1845. Drev gården her med sin mor i 1865. Se S. Ås(A).
11. Lars f. 1849 d. 19/4-1853.
Br. ca. 1825.

1825: Tjenestefolk: Gunhild Abrahamsdatter(15) og John Jensen(13).

Gunder Eriksen Hoppestad
f. 1844.
Br. 1868.

I dag er dette trolig bare jord. Etter 1886 har dette bruket vært drevet sammen med bnr 1 (Hoppestad nedre).

Se Hoppestad(1).

(C) Gard Strøm.