ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.
 

 

 

Oppdatert 07.06.2021

 


Midtre Bø B
Dette bruket ble fraskilt Midtre Bøe i ca. 1695.

Landskyld: 3 huder.

 

Bonde, leilending

Erik Olsen Midtbøe f. ca. 1629 bg. 5/4-1694. ”Erik Olssen Børønningen 65 aar g. f.j.”

g.m. Karen (Madsdatter?) f. ca. 1619 bg. 23/1-1718. ”Erik Bøes enche Karen 98.”

1. Mads Eriksen f. ca. 1656. Se Gromstulen(A).

2. Jennert Eriksdatter f. ca. 1658 g.m. Christen Solvesen. Se N. Bø(A).

3. Lars Eriksen. Var i 1720 i tjeneste hos forvalter Bergsted på Fossum. Siden ser vi ikke mere til ham i Gjerpen. Se barnedåpen nedenfor.

4. Cathrine Eriksdatter g.m. enkem. Mads Hansen. Se Gromstul(A) u. Bø.

5. Tollef Eriksen f. ca. 1663. Se Gromstulen(A).

6. Torjer Eriksen f. ca. 1665. Se Børønningen Andre.

7. Ole Eriksen f. ca. 1668 g.m. Live Amundsdatter. Se Børønningen(A).

8. Abraham Eriksen f. ca. 1669 bg. 24/2-1694. Arbeidet ved Jernverket. Bodde på Børønningen da han døde. Ugift.

Bruker i 1664.

 

2/4-1702 "et drengebarn fra Bøe, Abraham Jenssen. 10 uger, moderen Maren Eriksdatter,
da amme hos Jacob Turmand paa Closteret: have zedel."

 

Erik brukte M. Bø i 1664. Landskyld: 3 huder. Han døde 30 år senere på Børønningen.

 

Barnedåp i Gjerpen kirke den 21/4-1720:

”et uægte barn fra Hytten, Pernille. Moderen Kirsten Ingebretsdatter. Barnefader Lars Erikssøn hos Bergstæd.”

Test: Solve Bø, Henric Mognssøn, Jeronimus’s qde, Abraham Bøes datter.

Bg. 13/7-1720: ”Lars Erikssøns uægte barn Pernille fra Bøeje, 12 uger.”

 

Bonde, leilending

Ole Gundersen fra Dyrkoll f. ca. 1665.

Bruker ca. 1693.

 

Ole Gundersen flyttet i ca. 1697 til Sem nedre. Se Sem nedre.

 

Bonde, leilending

Hans Andersen Bøe fra S. Bø(B) f. ca. 1673 bg. 26/4-1708. ”Hans Anderssøn fra Mellum Bøe, 34 aar 6 maaneder.”, s.a. Anders Hansen Bøe.

g. i Gjerpen 18/6-1699 m. Maren Olsdatter fra Skien dpt. 12/6-1668 bg. 7/1-1714. ”Lars Halvorssøns qde Maren fra M: Bøe, 45 aar.”

1. Anders Hansen dpt. 30/4-1702.

2. Karen Hansdatter dpt. 13/4-1704.

3. Ole dpt. 7/8-1707 bg. 22/5-1701. ”Hans M. Bøes Søn Ole 1 aar 11 d.”

Bruker 1697.


F.f. Hans Bøes søn Anders: Anders Bøe, Christian Rudt (Ruth) ved Hytten, Knud Østensen, Peder Svenskes qvinde Margrete i Scheen, Lars Haagensens Enche Kisti i Scheen, Anders Bøes datter Anna.

F.f. Hans mellem Bøes datter Karen: Anders Hanssen Bø, Peder Gullichssen, Peder Svenkes qvinde Margrete af Scheen, Halvor Bøes qvinde Else, Andres Hanssens d. Anna.

F.f. Hans MellemBøes søn Ole: Jan Claussøn ved Hytten og hans søn Mathis, Rasmus Skriver, Peder Svenskis qvinde Margrete, Knud Bøes qvinde Anna.

 

Fra vielsen i Gjerpen kirkebok:

”Hans Anderssen fra mellem Bø og Maren Olsd. fra Skeen. - Fik seddel paa tilladelse fra Provsten at maatte vies her. De blev troloved i Skien.”

Maren var trolig d.a. Oluf Svenningsen og Karen Ambiørnsdatter i Skien.

Enka Maren Olsdatter ble g2g med Lars Halvorsen. Se nedenfor.

 

Bonde, leilending

Lars Halvorsen Bøe fra Kise f. ca. 1682 bg. 14/2-1728. ”Lars Bø, 46 aar.”, s.a. Halvor Gundersen.

g1g i Gjerpen 2/11-1710 m. enke Maren Olsdatter fra Skien dpt. 12/6-1668 bg. 7/1-1714. ”Lars Halvorssøns qde Maren fra M:Bøe, 45 aar.” Se ovenfor.

Forlovere: "Christopher Kise og Ingebret Rosvald."

g2g i Gjerpen 15/12-1715 m. Inger Tollefsdatter fra Gromstulen(A) under Bø dpt. 9/3-1690 bg. 19/11-1729. ”Lars Bøes Enche Inger, 42 aar.”, d.a. Tollef Eriksen.

Forlovere: "Morten og Christen Bøe."

1. Margrethe Larsdatter dpt. 10/1-1712.

Barn i 2. ekteskap:

2. Søren Larsen dpt. 1/8-1717. Se N. Skotland.

3. Maren Larsdatter dpt. 6/7-1721.

4. Anne Larsdatter dpt. 17/12-1724. Ugift i 1768. Bg. 12/4-1801. ”lægdslem Anne Larsdtr, død i Skotland, menes at være henved 80 aar.”

Bruker 1710.
 

F.f. Lars Halvorssøns datter Margrete fra M. Bøe: Knud Bø, Herman Kiise, Jan Jostensøns qvinde Hellie, Maren Kiise.

F.f. Lars Bøes søn Søren: Morten Bø, Solve Bø, Hans Bratsberg, Per Gullichssøns qde Kirsten, Giertrud Tolfsdatter Berreberg.

F.f. Lars Bøes datter Maren: Herman Kise, Gunder Rød, Lars Rising, Jacob Bøes qde., Giertrud Tolfsdatter.

F.f. Lars Bøes datter Anne: Herman Kise, Per Bø, Per Skavens qde., Giertrud Berreberg.

 

Bonde, leilending

Peder Tollefsen fra Gromstulen(A) under Bø dpt. 26/10-1704 bg. 22/1-1764. ”Peder Tollefsen Bøe 56 aar.”, s.a. Tollef Eriksen.

g1g i Gjerpen 17/11-1731 m. Ingeborg Halvorsdatter fra Hoppestad nedre dpt. 26/12-1706 bg. 2/6-1753. ”Peder Tollefsen Bøes kone 47 aar.”, d.a. Halvor Tollefsen Hoppestad.

g2g i Gjerpen 8/1-1754 m. enke Maren Thomasdatter fra N. Løberg(5) "Stensrød" dpt. 24/11-1715 bg. 11/5-1783. ”Peder Tollefsen Bøes enke 72 aar.”, d.a. Thomas Paulsen.

1. Inger dpt. 12/10-1732. Død som liten.

2. Inger dpt. 9/5-1734 bg. mars 1735. ”Per M. Bøes Inger, 1 aar.”

3. Tolf Pedersen dpt. 18/11-1736.

4. Halvor Pedersen dpt. 25/10-1739.

5. Mons bg. 4/6-1743. ”Per Tolfssøns Mogns, 4 uger.”

6. Lars bg. 10/11-1748. ”Peder Tollefsen Bøes Søn Lars 3 aar.”

7. Nils dpt. 18/6-1747 bg. 1/4-1748. ”Peder Tollefsen Bøes Søn Nils 18 uger.”

8. Else Pedersdatter dpt. 3/4-1749.

Barn i 2. ekteskap:

9. Peder Pedersen dpt. 6/10-1754.

Bruker ca. 1732.


F.f. Per Tolfssøns Inger fra Bø: Knud Bø, Abraham Tolfssøn, Nils Olssøn, Mogns Hoppestads qde. Maren Hoppestad.

F.f. Per Tolfssøns Inger: -------- Erik Bøeje, Steph(en) ---- -- Maren Christensdatter.
F.f. Per M: Bøes Tolf: Knud Bø, Gunder Bø, Arve Bø, Nils Hoppestads qde., Giertrud Aashammer.

F.f. Per Bøes Halvor: ---- Bø, Erik og Tolf Hoppestad, Per Fosses qde. An---------

F.f. Peder Tollefsen Bøes db. Nils: Knud Bøes kone, Maren Larsdtr., Tollef Hoppestad, Østen Knudsen.

F.f. Peder Tollefsen Bøes pb. Else: Knud Bøes kone, Maren Larsdtr., Solve Bøe, Peder Aslaksen Bøe, Østen Knudsen.
F.f. Peder Tollefsen Bøes db. Peder: Knud Bøes kone, Live Gundersdtr., Abraham Løberg, Jan Johannisen.


Peder overtok bygselen på gården etter sin søsters mann (svoger).
 

Begravelse i Gjerpen: Karen f. ca. 1667 bg. 1/6-1745. ”Per M: Bøes qde Karen, 78 aar.”

 

Bonde, leilending

Lars Pedersen Bøe fra M. Bø(A) dpt. 15/3-1739 bg. 8/2-1784. ”Lars Pederssen f. Bøe, 45 aar.”, s.a. Peder Aslaksen.

g. i Gjerpen 6/6-1765 m. Dorthea Solvesdatter fra Rosvald f. ca. mai 1738 bg. 17/8-1788. ”Lars Bøes enke 52 aar.”, d.a. Solve  Ingebretsen.

1. Elen dpt. 2/7-1765 bg. 22/2-1784. ”Lars Pedersen Bøes d. Elen 19 aar.”

2. Gunder dpt. 26/12-1767 bg. 1/8-1779. ”Lars Bøes s. Gunder 11 1/2 aar.”

3. Peder Larsen dpt. 25/3-1770. Se Børønningen(D) under Bø.

4. Dorthe Maria dpt. 23/8-1772 bg. 1/4-1774. ”Lars Bøes dtr. Dorthe Maria 3/4 aar.”

5. Solve Larsen dpt. 2/4-1775.

6. Hans Larsen dpt. 13/4-1777. Se Familie 73 - Fossum 1835.

7. Gunder dpt. 31/10-1779 bg. 1/10-1780. ”Lars Bøes s. Gunder 1 aar.”

8. Gunder dpt. 3/3-1782 bg. 2/7-1786. ”Lars Bøes s. Gunder 4 1/2 aar.”

Bruker ca. 1765.


F.f. Christopher (Skal være Lars!) Pedersens pb. Elen fra Bøe: Christopher Pedersens kone, Inger Hansdatter, Rasmus Pedersen, Christopher Pedersen, Halvor Solvesen.
F.f. Lars Bøes db. Gunder: Jan Bøes kone, Karen Pedersdtr., Jan Bøe, Christopher Bøe, Engebret Solvesen.

F.f. Lars Bøes db. Peder: Halvor Aases kone, Maren Solvesdtr., Christopher Bøe, Halvor Aas, Lars Heljesen.

F.f. Lars Bøes pb. Dorthe Maria: Mons Hoppestads kone, Maren Pedersdatter, Mons Hoppestad, Halvor Aas, Engebret Solvesen.

F.f. Lars Bøes db. Solve: Halvor Solvesen Bøes kone, Maren Pedersdtr., Christopher Tvetten, Engebret Rosval, Ole Amundsen.

F.f. Lars Bøes db. Hans: Engebret Rosvals kone, Mads Eriksens kone, Halvor Aas, Engebret Rosval, Ole Nisterøe.

F.f. Lars Bøes db. Gunder: Mads Eriksens kone, Maren Fransdatter, Engebret Rosvold, Ole Amundsen, Aslak Pedersen.
F.f. Lars Bøes db. Gunder: Mads Eriksens kone, Karen Østensdatter, Engebret Rosvald, Ole Nisterøe, Aslak Pedersen.


1/4/1784       LARS PEDERSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 10b.s. 620a.

Mellom-Bøe     Arvinger:                            

               Enka  Dorthe Solvesdatter og barna:

               1. Peder Larssen 16 år. Form: Jan Johs. Bøe.

               2. Solve Larssen  9 "   -"- : ------"------

               3. Hans Larssen   6 "   -"- : farbroren Mads Dyrendahl.

               4. Gunnar Larssen 2 "   -"- : ------------"-----------.

               Enka tok Jan Johannessen Bøe til laugverge.

Brt: 110 - 2 - 14

Net:   5 - 0 -  5

 

Bonde, arbeider, leilending

Peder Hansen fra Sandbakken under Tufte dpt. 27/7-1755 d. 6/1-1847 på M. Bø, s.a. Hans Pedersen.

g. i Gjerpen 6/10-1785 m. Elen Olsdatter fra S. Kise dpt. 21/1-1759 d. 12/8-1817 på Bø, d.a. Ole Aslaksen Kiise.

1. Hans Pedersen dpt. 23/7-1786. Se nedenfor.

2. Christopher dpt. 26/12-1789 bg. 13/4-1797.

3. Ole Pedersen dpt. 18/1-1795. Se nedenfor.

Bruker ca. 1790.

 

F.f. Peder Hansens db. Hans paa M. Bøe: Marthe Hansdtr., Helvig Olsdtr., Peder Engebretsen Bøe, Lars Hansen, Aslak Pedersen.

F.f. Peder Hansens db. Christopher fra Bøe: Nils Nilsens kone, Helvig Olsdtr., Erik Olsen, Johannes Jansen, Peder Engebretsen.
F.f. Peder Hanssøns db. Ole fra Mel. Bøe: Erik Kiises k., Dorthe Pedersdtr., Hans Christopherssøn, Mads Janssøn, Nils Christenssøn.


Tjenestepike her i 1801: Askjer (Asgerd) Aslaksdatter 12 år. Hun ble senere gift med eldstesønnen Hans. Se nedenfor.

 

Arbeider, innerst

Hans Pedersen Bøe herfra dpt. 23/7-1786 d. 30/5-1825 under Bø, s.a. Peder Hansen Bøe.

g. i Gjerpen 13/11-1817 m. Asgerd Aslaksdatter fra Skriva under Bø dpt. 14/6-1789, d.a. Aslak Nilsen.

Forlovere: "Kirkesanger Lund, Peder Hansen Bøe."

1. Christopher Hansen f. 4/10-1818. Se Familie 5 - Løberg 1865.

2. Peder f. 7/8-1824 d. 27/5-1828.

 

Enka Asgerd Aslaksdatter ble g2g med Nils Isaksen. Se nednefor.
 

Gruvearbeider, husmann

Nils Isaksen fra N. Bø(D) dpt. 18/10-1789 d. 8/10-1876 på Løberg, s.a. Isak Hansen Bøe.

g. i Gjerpen 29/9-1831 m. enke Asgerd Aslaksdatter fra Skriva under Bø dpt. 14/6-1789 d. 18/6-1875 på Løberg, d.a. Aslak Nilsen. Se ovenfor.

Forlovere: "Mads Madsen Fossum, Ole G. Bøe."

1. Hans Nilsen f. 27/7-1833 på N. Bø.

Bruker i 1835.

I 1835 hadde de en gutt her ved navn Isak Isaksen, 10 år. Han var nevnt som ”fattiglem”.
Asgerd var tidligere gift med Hans Pedersen (ovenfor).
Asgerds sønn, Christopher Hansen med familie bodde her i 1845.
Senere flyttet de med
hennes sønn Christopher til Løberg.

Bonde, leilending

Ole Pedersen Bøe herfra dpt. 18/1-1795 d. 10/2-1867 på Bø, s.a. Peder Hansen Bøe. Se ovenfor.

g. i Gjerpen 5/10-1826 m. Karen Johannesdatter fra N. Bø(A) dpt. 28/5-1805 d. 1893 i Sugar Creek, Wisc., d.a. Johannes Jansen Bøe.

Forlovere: "Helge Larsen Bøe, Jacob Larsen Grinie."

1. Hans f. 31/3-1828 d. 18/5-1828 på M. Bø.

2. Elen Kirstine Olsdatter f. 10/4-1829 g.m. smed Hans Johnsen. Se Familie 67 - Fossum 1865.

3. Hedevig f. 3/9-1831 d. 7/5-1844 på M. Bø.

4. Peder Olsen f. 10/9-1833. Se nedenfor.

5. Anne Olsdatter f. 16/12-1835 g.m. sagmester Ole Ellefsen på Fossum. Se Familie 16 - Fossum 1865.

6. Johannes Olsen f. 28/1-1838 g.m. Eline Martine Nilsdatter. Se Venstøp(36) til de emg. til Am. 9/4-1869. Bosatte seg i Delavan, Sugar Creek, Wisconsin.

7. Hans Olsen f. 23/11-1842. Se Flata under Fossum.

8. Erik f. 28/6-1846 d. 9/6-1858.

9. Helvig Olsdatter f. 29/3-1849 d. 1916 i Sugar Creek g. i Walworth, Wisconsin 6/3-1875 med Ole Olsen (Ole Kittelson). Bodde i Sugar Creek, Wisconsin.

Bruker ca. 1846.

 

Tjenestefolk som var her i 1835: Christopher Hansen 17 år og Ingeborg Simonsdatter 25 år.
Tjenestefolk i 1845: Ole Johannesen, 24 år og Børthe K. Johnsdatter, 20 år.

Den 1. april 1873 emigrerte sønnen her, Peder Olsen med familie (se nedenfor) og hans mor, enka Karen Johannesdatter,
til N. Amerika. De bosatte seg i Sugar Creek, Wisconsin.

 

Arbeider, innerst

Peder Olsen herfra f. 10/9-1833 d. i USA, s.a. Ole Pedersen Bøe. Se ovenfor.

g. i Gjerpen 5/1-1865 m. Maren Thurine Hansdatter fra Bjørndalen(A) under Bø f. 21/3-1839 d. i USA, d.a. Hans Nilsen Biørndalen.

1. Karen Pedersdatter f. 2/7-1865.

2. Maren Anne Pedersdatter f. 30/3-1869.

3. Hulda Elise Pedersdatter f. 26/6-1872.

 

Denne familien bodde her til de emigrerte til N. Amerika den 1. april 1873. De bosatte seg i Delavan, Wisconsin ved Sugar Creek.

 

Bonde, forpakter

Isak Nilsen Bøe fra Grorud i Siljan f. 27/1-1829 d. 7/10-1884 på Bø, s.a. Nils Knudsen.

g1g i Siljan 12/6-1863 m. Marie Jonsdatter fra Tormodsrød i Siljan f. 24/6-1841 d. 10/3-1877 på Bø, d.a. Jon Olsen Tormodsrød.
Forlovere: "G.br. Helge Helgesen Hogstad og Husm. Amund Vetlesen Præstegaarden."
g2g i Siljan 22/10-1880 m. Pernille Mathiasdatter f. 17/5-1831 på Engelstad d. 31/5-1921, d.a. Mathias Borgersen og Pernille Pedersdatter på Engelstad i Siljan.

1. Nils Isaksen Bøe f. 2/12-1863 på Tormodsrød i Siljan. Se Foss(1).

2. Berte Karine Isaksdatter f. 5/4-1867 på Tormodsrød.

3. John Isaksen Bøe f. 5/11-1871 på Tormodsrød g.m. Antonie fra Larvik f. 8/1-1868. Bosatt i Skien i 1900 og i 1910.

4. Hans Jacob Isaksen Bøe f. 16/11-1874 på Bø.

Bruker 1872.

 

Marie Jonsdatter er trolig søster til Anne Helvig Jonsdatter g.m. Jens Isaksen på S. Rønningen i Luksefjell.
Disse døde fra sine små barn og to av dem kom hit.
Det var Isak Jensen f. 26/9-1855 og Ingeborg Karine Jensdatter f. 24/3-1853. Sistnevnte døde av tæring
her den 16/1-1874.


Tjenestepike her i 1875: Anna Gulliksdatter Haugerød fra Sauherad f. 1858.
Gårdens besetning 1875: 2 hester, 4 kuer, 2 ungdyr og 7 sauer.

Under folketellingene 1900 og 1910 bor enka Pernille Mathiasdatter
sammen med sin søster Elen Marie,
hos hennes sønn på Ballestad
(50).

Fra Norges matrikkel 1889, matrikulert til gnr 10 bnr 4. Senere (mellom 1910 og 1950) omregulert til bnr 12.

 

Se heretter Bø(12).
 Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no