| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Frogner
Gård nr. 62 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 21.12.2016Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.
 

Frogner 22 - Vonheim
62/22.
Utskilt fra Frogner(11) i 1909.

Skjøte dat. 7. april 1909, tinglyst 20 april 1910:
"Skjøte fra Distriktslæge Andreas Backer og hustru Mariane Backer f. Blom til stortingsmand Nils Skilbred for kr. 13.700.-, med rett til
brug af en Frogner søndre tilhørende vei."


Frogner bnr 22 "Vonheim". Foto: Gregorius Skilbred jr. 2013.


Adresse i dag: Frognerlia 37, 3715 Skien.

G.br., snekker, stortingsmann, selveier
Nils Gregoriussen Skilbred
fra Skilbred(2) f. 20/8-1860 d. 2/5-1943, s.a. Gregorius Nilsen Skilbred.
g. 28/8-1885 m. Sophie Olsdatter fra Sneltvedt(3) f. 14/10-1868 d. 16/3-1947, d.a. Ole Andersen Sneltvedt.
1. Anna Skilbred f. 8/11-1885 d. 22/2-1989 g. 24/4-1905 m. Rudolf Andersen f. 10/6-1885 d. 3/6-1957. Bodde i Øvregt. 56 på Kleiva. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
    Barn 1. Arne Aasterød f. 5/10-1905 på Bratsbergkleiva d. 16/3-1994 g.m. Astrid Marie Kjørbek f. 12/6-1911 d. 25/3-1998. Gravlagt på Eidanger kirkegård i Porsgrunn.
    Barn 2. Nils Skilbred f. 14/7-1910 d. 8/7-1971 g.m. Gunhilde "Hilde" Olsen f. 15/3-1914 d. 15/12-1980.
    Barn 3. Sigurd Andersen f. 14/9-1914 d. 8/6-1970 g.m. Solveig Stave. Han er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
    Barn 4. Randi Andersen f. 7/10-1923 d. 31/5-1987 g.m. Ole Hansen f. 3/11-1913 d. 21/6-1986. Gravlagt på Nordre gravlund i Skien.
2. Gunhild Marie Skilbred f. 26/4-1889 g.m. Nils Olsen Foss. Se Foss(8).
3. Sara Skilbred f. 25/11-1891 g.m. Halvor Lyngaas fra Venstøp. Se Venstøp(5).
4. Gregorius Skilbred f. 12/7-1896. Overtok gården.
5. Hjørdis Skilbred f. 27/8-1898 d. 7/4-1992 g. 27/6-1925 m. Kristoffer Lund fra S. Lund f. 4/10-1898. Bodde først i Rising Terrasse. Siden i Dr. Backersv. 55 på Frogner.
    Barn 1. Bjørn Halvard Lund f. 5/2-1926 på Rising g.m. Lillian Jenssen. Han ble rektor ved skogskolen i Steinkjær. Fra Steinkjær Avisa. 1 barn: Siv Lund.
    Barn 2. Torhild Lund f. 8/11-1927 g.m. Odd Lund. Firma "Haugland & Lund" Kontormaskiner. Bodde på Frogner. 2 barn: Morten Odd Lund og Roy Espen Lund.

Br. 1909.


Nils G. Skilbred rundt 1880.

Denne familien kom til Frogner i ca. 1894 og forpaktet en gammel husmannsplass her. I 1909 kjøpte Nils en del jord
av Frogner hovedgård og bygde nye hus her. Gården fikk navnet ”Vonheim”.

Nils Skilbred var stortingsrepresentant i 4 perioder. Han var dessuten varamann for Gunnar Knudsen i 8 år. Han satt på stortinget under både statsminister Gunnar Knudsen og for Christian Michelsen. I 1895 var han med på å starte Gjerpen frisinnede ungdomslag, som i 1901 bygde sitt eget møtelokale, Fagerheim på Sem (ved Holmsveien). Her ble det i mange år arrangert dansefester helt inn i 1960-tallet.

 


Nekrolog fra Varden 3. mai 1943.

G.br., selveier
Gregorius Skilbred sr.
herfra f. 12/7-1896 på Skilbred d. 2/6-1964.
g1g 14/1-1921 m. Randi Torgersen f. 18/12-1899 d. 19/3-1935, d.a. Anders Torgersen og Maren Gunelia Pedersdatter Aas.
g2g 5/8-1939 m. Signe Sønderland fra Sønderland i Treungen, Nissedal f. 7/7-1905 d. 10/8-1982, d.a. Olav Sveinungsen Sønderland og Kari Tarjeirsdatter Aarak.
1. Sofie Skilbred f. 22/2-1921 d. 15/11-2005 g. 30/11-1940 m. Kåre Lauritsen. Bodde i Skien.
2. Torgeir f. 22/3-1929 d. 28/3-1929 på Vonheim.
Barn i 2. ekteskap:
3. Solveig Skilbred f. 3/7-1941 i Skien d. 25/5-1971 i Oslo. Gravlagt i Gjerpen. Ugift.
4. Gregorius Skilbred f. 1945. Overtok gården.
5. Nils Olav Skilbred f. 1949. Se Skilbred(2).
Br. 1942.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

62 

22

 Vonheim

Gregorius Skilbred 

3 mark 47 øre 


Flyfoto av Gjerpensdalen fra sør med Vonheim i forgrunnen 1958. Foto: Innsendt av Gregorius Skilbred jr. 2013.


Frogner(22) "Vonheim". Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.
Neste gård nord for "Vonheim", er Frogner(26) "Lagård" (Bjørn Sølland).


G.br., selveier
Gregorius Skilbred jr.
herfra f. 1945.
g1g 24/6-1972 m. Solbjørg Rød fra Rød under Kise f. 1952, d.a. Sverre O. Rød.
g2g 1998 m. Karin Skyer f. 1948 i Melum, d.a. Roald Skyer og Ingeborg Thomine f. Marum.
1. Davy Skilbred f. 1988. Overtok gården i 2012.
Br. 1962.

Gregorius Skilbred jr. har gjort en flott jobb med sin egen slektshistorie.

G.br., selveier
Davy Wilhelmsen Skilbred herfra f. 1988.
g. 19/2-2011 m. Camilla Marie Wilhelmsen fra Sannidal f. 1990, d.a. Tom William Wilhelmsen og Kristin Johansen.
1. Sofie Marie Skilbred f. 2013.
Br. 2012.

Takk til Gregorius Skilbred jr. for hjelp til oppdateringer i denne familien.

(C) Gard Strøm.