ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 22.11.2023
 Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.
 


Sneltvedt 3 - Sneltvedt søndre
Gammelt løpenr. 400a. Siden Norges matrikkel 1889: 115/3 m.fl.

Adresse i 1985: Sneltvedtv. 284, 3719 Skien.

Anders Olsen på Sneltvedt(1) kjøpte løpenr. 399 og 400 av Løvenskiold-Fossum i 1873.
Disse eiendommene ble til bnr 1, 2, 3 og 4. Han ble selv boende på bnr 1, beholdt bnr 3
til sønnen Ole Andersen og solgte de to andre gårdene.

Sneltvedt(4) ble utskilt herfra i 1873.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

400a

Sneltvedt søndre

Anders Olsen

1 daler - 1 ort - 15 skilling

G.br., selveier
Ole Andersen Sneltvedt
fra Sneltvedt(1) f. 9/3-1836 d. 8/2-1893, s.a. Anders Olsen Sneltvedt.
g. 17/9-1863 m. Gunhild Marie Halvorsdatter fra Mustvedt(2) f. 12/12-1834 d. 24/4-1897, d.a. Halvor Olsen Mustvedt.
1. Johanne Marie Olsdatter f. 5/10-1863 g.m. Lars Larsen Ballestad. Se Ballestad(39).
2. Halvor Olsen f. 15/1-1865 d. 24/4-1886. Ugift.
3. Sofie Olsdatter f. 14/10-1868 g.m. Nils Gregoriusen Skilbred. Se Frogner(22) ”Vonheim”.
4. Anne Olsdatter f. 1/12-1872 g.m. Aslak Johnsen. Overtok denne gården.
Br. ca. 1875.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

115

3

400a

Sneltvet

søndre

Anders Olsen

2 - 0 - 1

3 mark 42 øre

Anton Olsen fra Tufte f. 1880, s.a. Ole Amundsen, som var blitt enkemann, bodde her i 1891.
Det bodde også flere andre barn her som hørte til familien. Antons far bodde på lensmannsgården på Limi og arb-
eidet der.

G.br., selveier
Aslak Johnsen Sneltvedt
fra Kjær(9) f. 24/8-1864 i Trollsåsen under Grini d. 16/9-1941 s.a. John Aslaksen Høgli Kjær.
g.m. Anne Olsdatter Sneltvedt herfra f. 11/12-1872 d. 30/7-1948.
1. Gudrun f. 18/1-1896 d. 7/7-1896.
2. Ole Sneltvedt f. 28/6-1897.
3. John Aslaksen Sneltvedt f. 18/5-1899. Overtok gården.
4. Harald f. 31/5-1901 d. 6/6-1901.
5. Arne Sneltvedt f. 25/12-1902 d. 20/10-1977.
6. Gudrun Sneltvedt f. 8/6-1905 g.m. Didrik Hovland fra Løberg(37) "S. Hovland". De bodde i Saudegata i Skien.
    Barn 1. Svein Hovland. Overtok denne gården etter onkelen i 1979. Se nedenfor.
7. Margrethe Sneltvedt f. 20/6-1907 d. 21/6-1937 g.m. Rolf K. Kløverød fra Sneltvedt(35). Bodde i Sneltvedtv. 167.
8. Ruth Sneltvedt f. 25/12-1909 d. 19/5-1994. Bodde på gården med sin bror John Sneltvedt. Ugift.
Br. 1894.

Se folketellingen 1900.

Det ble bygd nytt tun og nye hus her i 1903.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

115

3

Sneltvet

søndre

Aslak Johnsen

3 mark 42 øre

Se folketellingen 1910.
 


Familien Aslak Johnsen Sneltvedt ca. 1915. Innsendt av Gregorius Skilbred på Frogner-gården Vonheim.
Bakerste rekke fra venstre: Aslak og Anne, Ole, John og Arne. Jentene: Gudrun, Margrethe og Ruth.


G.br., selveier

John Aslaksen Sneltvedt
f. 18/5-1899 d. 20/5-1978.
Br. 1949. Ugift.

Gårdens grenser slik de ble beskrevet av John Aslaksen Sneltvedt på 1950-tallet:
”Mot syd, søndre Sneltvedt, mot vest til Sneltvedtmyr som ble frasolgt i 1874, mot
øst til Sørbø og mot nord til Peder Olsen Sneltvedt.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

115

3

Sneltvedt søndre

John Sneltvedt

3 mark 42 øre

Det var søskenparet John og Ruth Sneltvedt som ble boende på denne gården.  De ble begge gamle her og det
ble så som så med både gårdsdrifta og vedlikeholdet etter hvert. Særlig etter at broren døde i 1978.
Bygningene ble nedbrent av brannvesenet i 1997.

Selveier
Svein Hovland
fra Saudegata i Skien f. 12/2-1944, s.a. Didrik Hovland. Se Løberg(37) "S. Hovland".
g. 21/1-1977 m. Liv Holmene fra Skien f. 19/6-1943, d.a. Reidar Michael Holmene og Jørga Sofie Stensen.
1. Ragni Hovland f. 13/10-1978.
Br. 1979.

Svein Hovland bygde nytt hus på eiendommen. Adresse: Sørbøv. 2, 3719 Skien.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no