| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Grini
Gård nr. 57 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 24.03.2014


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart. Veien som går tvers over kartet er Siljanveien. Helt til venstre, en liten "snipp" av Lundsåsen.

Griniteigen
Gammel husmannsplass under S. Grini  ryddet ca. 1680.

Landskyld i 1776: 6 skinn (1/2 hud).
Landskyld 1801: 4 skinn.

4 skinn ble solgt til Tyge Thorsen Kjær (2 skinn) og Lars Larsen Kjær (2 skinn) i 1819.
Griniteigen ble deretter liggende under 118/8 (vestre teig) og 118/17 (østre teig).

Plassen Griniteigen lå til venstre og til høyre for den nåværende Siljanveien, like
ved Lundsåsen.

Området der husmannsplassen lå er i dag eid av Ragnar og Sonja Kjær.

Første kjente bruker:  

Jon Hansen f. ca. 1647 bg. 2/10-1692. ”Jon Grinniteien 45 aar g.”
1. Berthe Jonsdatter dpt. 17/6-1688.
Br. i 1690.

Jon Graflis d. Berte.

Jon bodde på Gravli(1) i 1688 og døde på Griniteigen, ifølge registeret i Gjerpen første kirkebok.

Barnedåp i Gjerpen 30/3-1690. Nils Aamots s. Peder:
Jon Grinnitej, Ole Kreppe, Lars Rolighed, Elen Stensaasen, Aslak Gravelis qnde Marthe Ingebredsd. tien hos Willum Wil.

f. ca. 1633 bg. 7/1-1700. ”Berte Haralsdatter en kvinne fra Grinnitejen 67 aar g. fattig jord.”

Arbeider, husmann
Hans Mathisen f. ca. 1660 bg. 1/4-1728. ”Hans Grinitejn, 68 aar.”
g. 13/1-1689 m. Inger Torjersdatter f. ca. 1647 bg. 26/4-1742. ”Inger Grinitejn, 95 aar.”
1. bg. 16/9-1688. ”Hans Doxrøs og Inger Torjersd. barn avlet før de bleven ectevide.”
2. Marthe Hansdatter dpt. 21/7-1689.
3. Mikkel Hansen dpt. 26/3-1699.
4. Mathis bg. 13/12-1701. ”i samme graf Hans Mathisens Hiemedøbte Søn fra Grini Ejer Mathis 1 dag og 2 netter gl.”
Br. 1700.

F.f. Hans Matthisen Ries (Risingeje?) hans datter Marthe. Testes non annotet.
F.f. Hans Mathisens søn fra Højmyr Michel: Mons Kousenrø, Helge Lyngaasen, Jørgen Bouerøs s. Hans, Ole Venstøbs qvinde Karen, Mons Kiers qnde Marthe.


Hans bodde på Doksrød fra 1688 - 1689. På Risingejet i 1689, Hans Baugerøds kvinne
Inger var nevnt i 1690. Hun var da
fadder for ”Hans Tinndølings datter Anne”.

Hans Mathisen ble kalt Hans Høymyr i 1699.


Presten på denne tiden hadde en tendens til å føre opp gamle menneskers alder betydelig
høyere enn det skulle være, men det er heller ikke helt usannsynlig at Inger Griniteigen skulle
få et barn som 52-åring i 1699.

Barnedåp i Gjerpen 29/4-1714.
Uægte barn fra Kise, Karen. Moderen Ingeborg Nilsdatter fra Kiær. Barnefader udlagt Peder Hanssøn, en rejsende svend.
Test: Hans Grinitejn. Christen Kise-ejende.
Maren Bratsberg. Martha Grinitejn.

Barnedåp i Gjerpen
10/5-1716. U=ægte barn fra Kiær Maren. Udlagt Anders Jonssøn ægtemand fra Mustved.
Test: Hans Grinitejn, Isak Berg, Aaste Steensaas, Isak Sneltveds pige Sitsel.


Barnedåp 6/12-1716. Frans Kittelrøs datter Kirsten.
Test: Halvor Poulssøn, Matis Grinitejn, Ingeborg Bratsberg, Maren Graflj.


Arbeider, husmann
Peder
"Henriksen"? f. ca. 1696 bg. 1/11-1780. ”Peder Grinitejen 84 aar.”
g1g i Skien 22/9-1735 m. Karen Andersdatter f. ca. 1677 bg. 28/1-1754. ”Peder Grinitejens kone 77 aar.”
g2g m. NN f. ca. 1719 bg. 30/12-1755. ”Peder Grinitejens kone 36 aar.”
g3g m. NN f. ca. 1712 bg. 2/6-1783. ”Peder Grinitejens enke 71 aar.”
Br. 1742.

Per Grinitejen var den 4/10-1742, sammen med Torkild Aamodt, forlover for Per Erikssøn og Ellen Mathisdatter.

Andre:
Thor Gundersen f. ca. 1680 bg. 2/8-1754. ”Thor Gundersen f. Grinitejen 74 aar.”
Anders Sørensen f. ca. 1678 bg. 9/7-1758. ”Anders Sørensen f. Grinitejen 80 aar.”
Hans Griniteigen f. ca. 1701 bg. 17/5-1741. ”Hans Grinjtejn, 40 aar.”

Arbeider, selveier
Jacob Jansen
fra S. Grini(7) dpt. 14/3-1745 d. 22/4-1790. ”Jacob Jansen 47 aar.”, s.a. Jan Sørensen Grini.
g1g 29/12-1767 m. Else Olsdatter fra N. Sem dpt. 22/11-1739 bg. 9/4-1768. ”
Jacob Grinies kone 28 aar.”, d.a. Ole Gundersen Sem.
g2g i Siljan 10/5-1769 m. Marthe Halvorsdatter fra Høyset i Siljan f. ca. 1729 bg. 21/1-1775. ”Jacob Grineteiens kone 46 aar.”
Forlovere:
Nils Wetlesøn Holte og Peder Lars. Høysæt.
g3g 14/11-1776 m. Kirsten Nilsdatter fra M. Løberg(B) f. på Hovholt i Eid. dpt. i Eid. 22/8-1751, d.a. Nils Olsen.
1. Else Kirstine dpt. 4/4-1768 bg. 24/9-1769. ”Jacob Grinitejens d. Else Kistine 1 1/2 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Else Kirstine Jacobsdatter dpt. 6/5-1770.
3. Anne Jacobsdatter dpt. 8/3-1772.
4. Helvig Jacobsdatter dpt. 21/8-1774 g.m. Anders Johnsen. Se Brua under Meen.
Barn i 3. ekteskap:    
5. Jan Jacobsen dpt. 28/9-1777. Se Roligeten under Sneltvedt.
6. Peder Jacobsen dpt. 5/3-1780.
7. Nils Jacobsen dpt. 24/4-1785 g.m. enke Siri Rollefsdatter. Se Familie 8b - Kleiva 1801.
8. Marthe Maria Jacobsdatter dpt. 16/3-1788.
Br. 1768.

F.f. Jacob Grinies pb. Else Kistine: Ole Kræppas kone, Ingebor Olsdtr., Søren Sem, Hans Riising, Jest Halvorsen.
F.f. Jacob Grinitejens pb. Else Kistine: Isak Sørensens kone, Gunbiør Aslaksdatter, Søren Grinie, Hans Riising, Sven Jørgensen.
F.f. Jacob Grinitejens pb. Anne: Anders Kiærs kone, Ingebor Olsdatter, Søren Grinie, Hans Riising, Hans Aslaksen.
F.f. Jacob Grinitejens pb. Helvig: Lars Kiærs kone, Marthe Andersdtr., Jest Halvorsen, Halvor Jonsen, Ole Aanesen.
F.f. Jacob Grinitejens db. Jan: Hans Aslaksen Grinies kone, Christence Rønnichsdtr., Søren Grinie, Jest Halvorsen, Lars Heljesen.
F.f. Jacob Grinitejens db. Peder: Lars Kiærs kone, Anne Monsdtr., Anders Nilsen og Engebret Nilsen.
F.f. Jacob Jansens db. Nils fra Rolighed: Lars Løbergs kone, Anne Kistine Andersdtr., Søren Grinie, Lars Kiær, Jest Halvorsen.
F.f. Jacob Jansens pb. Marthe Maria fra Rolighed: Søren Røsagers kone, Inger Johannesdtr., Gunder Johannisen, Anun Nilsen, Jens Oredalen.


Jacob bodde på Griniteigen fra 1768. Han ble siste gang kalt Jacob Grinitejen i kirkeboken i juni 1781.
Skiftet etter hans første kone, Marthe Halvorsdatter, ble holdt her i 1776.

20/9/1776      MARTHE HALVORSDATTER         Bamble Skifteprot. 9, s. 436a.
Griniteigen    Arvinger:                            
               Enkem. Jacob Janssen og barna:
               1. Else Jacobsdtr.   6 år.
               2. Anne Jacobsdtr.   4 "
               3. Helvig Jacobsdtr. 2 "
               Faren ble ifl. loven verge for sine barn.
Brt:   145 - 3 - 21
Gjeld: 149 - 2 - 18 (insolvent).
Jordegods:
1/2 hud m.b. i åsetet Griniteigen ifl. skjøte dat. 14.5.1772, tinglyst 12.9.1772 fra enkemannens bror Søren Janssen. Verdi 120 rdlr.

Jacob kjøpte 6 skinn i Griniteigen av sin bror Søren Jansen i 1777.

Det kan fremdeles sees tufter etter hus som har stått på den del av eiendommen,
som i dag (2010), er eid av Ragnar Kjær på Kjær(8) (118/8).

Det ser ikke ut til å ha bodd folk her etter 1801.

(C) Gard Strøm.