ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 08.05.2023
 


Løberg midtre B
Landskyld i 1660: 3 huder.

Dette bruket ble utskilt fra hovedbølet av M. Løberg i ca. 1660.

Tollef Løberg f. ca. 1644.
Br. ca. 1665.

Bonde, leilending
Engebret Olsen Løberg
fra M. Løberg(A) f. ca. 1661 bg. 2/12-1702. ”Ingebret Løberg 41 aar 2 maaneder gammel.”, s.a. Ole Solvesen Løberg.
g. 26/7-1691 m. Karen Anundsdatter fra N. Løberg(B) "Stensrød" f. ca. 1660 bg. 19/7-1738 i Eidanger. ”
Siul Ochlungens kone Karen Amundsdatter 72 aar.”, d.a. Anund Knudsen.
1. Berte dpt. 22/1-1693 bg. 14/5-1693. ”
Ingebret Løbergs datter Berte 16 uger.”
2. Anne Engebretsdatter dpt. 8/7-1694 g.m. Hans Lunde i Eidanger.
3. Ole Engebretsen dpt. 4/12-1698 bg. 6/3-1737 i Eidanger. ”
Ole Engebretsøn Ochlungen, 38 aar 2 maaneder.” g. i Eidanger 12/9-1723 med Ingeborg Olsdatter Kjendalen.
    Se Oklungen i Eidanger. Enka ble g2g 8/7-1738 m. Tollef Mikkelsen. Bodde samme sted.
4. Berthe Engebretsdatter dpt. 30/4-1702 g.m. Stoe Sørensen. Se Ødegården i Bjørkedalen (Eidanger).
Bruker 1691.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ingebret Løbergs datter Berte: Ole Jenssen i Scheen, Jon Løberg, Isak Anunsen, Karen Follof, Marthe Øfrom, Maren Anunsdatter Løberg.
F.f. Ingebret Løbergs datter Anne: Ole Jenssen Snibetorp, Isak Sneltvedt, Abraham Øvrum, Karen, Jon Løbergs, Marthe Løberg, Lisbeth Anundsdatter Løberg.
F.f. Ingebret Løbergs søn Ole: Gunder Follou, Isak Nærum, Anun Løbers søn Tollef, Jon Løbergs qvd Karen, Karen Olsdatter Løberg.
F.f. Ingebret Løbergs datter Birte: Gulich Espedalen, Gunder Berrebierg, Tollef Løberg, Jacob Løbergs qde. Karen, Abraham Øfroms qde. Marta, Maren Anunsdatter Løberg.

Enka Karen Amundsdatter ble g2g 1705 med Sigurd Aslaksen på Oklungen i Eidanger.
Forlovere: "Knud Skifjeld og Isac Sneltvet."

Bonde, leilending
Mathis Larsen Løberg
fra S. Løberg f. ca. 1675 bg. 20/4-1736. ”Matis Løberg, 61 aar og 1 maaned.”, s.a. Lauritz Lauritzen Løberg.
g. 30/8-1705 m. Karen Olsdatter fra S. Sneltvedt(B) f. ca. 1676 bg. 20/4-1748. ”Mathis Løbergs enke 72 aar.”, d.a. Ole Sneltvedt.
1. Gunhild Mathisdatter dpt. 25/7-1706 g.m. Engebret Gundersen. Se N. Løberg(6).     
2. Marthe Mathisdatter dpt. 9/12-1708 g1g m. Hans Østensen. Se Jermundsplass under Meen.
3. Lars Mathisen dpt. 18/9-1712.
4. Engebret Mathisen dpt. 1/12-1715. Se M. Løberg(A).
5. Gunder Mathisen dpt. 24/12-1719 bg. 21/4-1742. ”
Matis Løbergs Gunder, 22 aar g.”
6. Jacob bg. 18/7-1722. “
Matis Løbergs hiemdøbte søn Jacob 2 timer gl.”
B
uker 1704.

F.f. Mathis Løbergs datter Gunhild: Ole Isaksen Sneltvet, Anders Olsen fra Scheen, Tollef Løberg, Nils Løbergs qde. Maren, Marta Sneltvet.
F.f. Mathis Løbergs datter Marta: Isak Sneltvet, Gunder Jonssøn Løberg, Nils Løbergs qvinde, Kirsten Rolfsdatter.
F.f. Mathis Løbergs hiemdøbte søn Lars: Isac Sneltvet, Jacob Løberg,Isac Jonssøn Løberg, Nils Løbergs qvinde, Gunhild Løberg.
F.f. Mathis Løbergs søn Ingebret: Nils Løberg, Jacob Isacssøn, Ole Lucassøn, Maren Sneltvet, Karen Løberg.
F.f. Mathis Løbergs søn Gunder: Jacob Løberg, Jacob Jonssøn, Jon Løberg. Nils Løbergs qde, Kirsten Torsd.  Løberg.

28/9-1736      MATHIAS LARSSEN LØBERG         Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 274a.
M.Løberg       Arvinger:                            
               Enka Karen Olsdatter og barna:
               1. Lars Mathiassen      24 år
               2. Engebreth Mathiassen 21 "
              
3. Gunder Mathiassen    17 "
               4. Gunhild Mathiasdtr.  30 " g.m. Engebret Gunderssen.
               
5. Marthe Mathiasdtr.   27 ".
               Enka verge under tilsyn av Anders Lie.
Brt: 106 - 0 - 10
Net:  51 - 2 -  7
Eldste datter Gunhild hadde fått 15 rdlr. i heimefølge. Nå var boets tilstand slik at det
måtte kortes ned til 10 rdlr., og de andre barna nøye seg med 5 rdlr.
Etter avskrift av skiftekort foretatt av Grenland Ættehistorielag.

Bonde, leilending
Nils Sørensen Løberg
fra Grini(7) dpt. 23/3-1710 bg. 12/8-1773. ”Nils Sørensen Løberg 63 1/4 aar.”, s.a. Søren Jansen Grini.
g1g 18/12-1733 m. enke Marthe Gundersdatter fra N. Grini(1) dpt. 4/5-1684 bg. 9/5-1753. ”Nils Sørensen Grinies kone 70 aar.”, d.a. Gunder Christensen Grini.
g2g 3/7-1755 m. Gunhild Andersdatter "fra Løberg" f. ca. 1713 bg. 3/9-1795. ”Nils Løbergs enke Gunhild Andersdatter, 82 år gml.”
Bruker ca. 1756.

Nils Sørensen kom hit i ca. 1756. Han hadde ingen barn. Se også N. Grini(1). Gunhild Andersdatter var trolig
ikke født i Gjerpen, men hun var sannsynligvis tjenestepike på Løberg før hun ble gift.

Bonde, leilending
Nils Olsen Løberg fra Flåtten i Eidanger f. ca. 1706 bg. 23/9-1790. ”Nils Olessøn Løberg 84 aar.”, s.a. Ole Olsen Flåtten og Anne Nilsdatter.
g1g i Eidanger 15/5-1733 m. Kirsten Nilsdatter fra Hovholt i Eidanger f. 1708 bg. 17/6-1749, 41 aar gml., d.a. Nils Pedersen og Berthe Hansdatter.
Forlovere: "Rolf Larsen og Anders Rasmusen."
g2g i Eidanger 11/11-1750 m. Maria Larsdatter fra N. Grava i Eidanger dpt. 11/3-1725 bg. 28/5-1774. ”Nils Olsen Løbergs kone 51 aar.”, d.a. Lars Pedersen Grava og Anna Andersdatter.
1. Maria dpt. 19/7-1733 i Eidanger bg. 23/9-1733 i Eidanger.
2. Maria Nilsdatter dpt. 20/10-1734 i Eid. d. før 1790 g. i Eidanger 3/8-1753 m. Nils Amundsen fra Langangen. Bodde på Skjelsvik i Eidanger.
    Barn 1. Ellen Nilsdatter f. ca. 1760.
    Barn 2. Hans Nilsen f. ca. 1770.
    Barn 3. Ole Nilsen f. ca. 1772. Disse barna var i 1790 på Viersdalen i Eidanger. Maria var hos slekta på Hovholt i Eidanger før hun giftet seg.
3. Berthe Nilsdatter dpt. 12/2-1736 g.m. Jacob Halvorsen. Se Familie 29b - Ø. Borge 1801.
4. Malene dpt. 12/2-1736 bg. 9/2-1737. ”
unge Niels Olsøns liden datter fra Hogholt ved nafn Malene 11 maaneder.”
5. Anne Nilsdatter dpt. 16/6-1737 d. 1767 g. i Porsgrunn 24/5-1764 m. matros Lars Christensen Rørholt på ”Vessia” i Porsgrunn d. før 1775. Bodde på Vestsiden i Porsgrunn.
    Barn 1. Kirsti Larsdatter g.m. Peder Hegna. Peder Hegna ble formynder for sine unge svigerinner. 
    Barn 2. Loriel Larsdatter.
    Barn 3. Maria Larsdatter.
    Matros Lars Christensen ble g2g i Porsgrunn 25/2-1768 med Ane Susanne Larsdatter fra Vestsiden.
6. Anthonette Nilsdatter dpt. 15/2-1739 d. 1771 g. i Eidanger 3/3-1761 m. Ole Jacobsen fra Kvestad. Bodde på Rød i Eidanger.
    Ole Jacobsen Rød ble g2g i Eidanger 13/2-1772 med Kirsten Larsdatter.
    Barn 1. Hans Olsen Rød.
    Barn 2. Lars Olsen Rød.
7. Maren dpt. 11/5-1741 i Eidanger.
8. Maren Nilsdatter dpt. 9/6-1743 i Eidanger g.m. Torstein Hansen. Se Lia(A) und. Bø.
9. Guri dpt. 16/10-1746 i Eid. bg. 14/12-1748.
Barn i 2. ekteskap:
10. Kirsten Nilsdatter dpt. 22/8-1751 i Eidanger g.m. Jacob Jonsen. Se Roligheten under Sneltvedt.
11. Anne Nilsdatter dpt. 24/3-1754 i Eidanger g.m. Jon Jonsen. Se N. Løberg(A) ”Stensrød”.
12. Lars Nilsen dpt. 1/5-1756 i Eidanger. Se nedenfor.
13. Malene dpt. 22/10-1758 i Eidanger bg. 6/5-1759 i Eidanger. ”
Niels Hovolts barn Malene, 6 maaneder 3 uger.”
14. Ole Nilsen f. ca. 1760 (lakune i Eidanger kirkebok). ”Var ikke helt riktig”. Bodde hjemme hele sitt liv.
15. Anund Nilsen dpt. 23/4-1764. Se N. Løberg(C) og Løbergmyra(A).
16. Anders Nilsen dpt. 22/2-1767. Ugift i 1790.
Bruker 1762.

F.f. Niels Olsøn soldat paa Hougholt, og Kirsten Nielsdatters første Ægte barn Maria: Anna Nielsdatter Flaaden, Gurj Nielsdatter Hougholt, Niels Andfindsøn Hougholt, Niels Olsøn Hougholt, Olle Olsøn Flaaden.
F.f. Soldat Niels Olsøn Haugholt og Kirsten Nielsdatters Maria: Birthe Pedersdatter N. Lunde, Aaste Olsdatter Flaaden, Niels Olssøn Hougholt, soldat Olle Olsøn Flaaden, Anders Nielsøn Hougholt.
F.f. Niels Hogholtes Birthe: Birthe Pedersdatter, Gurj Nielsdatter, Jacob Olsøn, Niels Hansøn, Olle Nielsøn.
F.f. Niels Olsøn Hogholtes og Kirsten Nielsdatters ægte datter Anne: Marthe Torkildsdatter Hogholt, Guri Nilsdatter ibid., Niels Pedersøn Hogholt og Anders Nielsen Hogholt.
F.f. Unge Niels Olsøn Houoltes og Kirsten Nielsdatters ægte datter Antonette: Ole Flottens kone Maria Andersdatter, Guri Nielsd., Niels Anfindsøn, gamle Niels Olsøn Hogholt og Anders Nilsøn ibid.
F.f. Niels Olsøn Houholtes og Kirsten Nielsd. ægte datter Maren: gamle Niels Olsøn Hougholtes kone, Gurj Nielsd. Hougholt, Jacob Qvæstad og Lars Nielsøn Hougholt.
F.f. Niels Olsøn Hougholtes ægte datter Maren: Jacob Qvæstads k. Oste Olsdatter, Guri Evensdatter Lunde, Peder Rolfsøn Schielsvig og Anders Nielsøn Hougholt.
F.f. Niels Hogholtes og Kirsti Nielsdatters ægte datter Guri: Lars Landgangens kone Guri Nielsdatter, Ingeborg Olsdatter Hogholt, Ole Flotten, Lars Nielsen Hogholt.
F.f. Niels Hogholts og Maria Larsdatters barn: Kirsti: Anders Hovholts kone, Anne Olsdatter Flaatten, Hans Muuhle og Lars Nielsen Hougholt.
F.f. Niels Hovolts barn Anne: Ole Flaattens kone, Lisbeth Larsdatter, Knud Flaatten, Anders Hovolt og Ole Larsen.
F.f. Niels Hovholts b. Malene: Niels Christensens kone i Brevig, Zidsel Røllougsd. Oxum, Anders Hovolt, Even Hemo(?) og Ole Olsen Flaatten.
F.f. Nils Olsen Løbergs db. Anun: Anun Løbergs kone, Ingebor Christensdatter, Nils Sørensen Løberg, Anders Jonsen.
F.f. Nils Olsen Løbergs db. Anders: Annun Løbergs kone, Berthe Nilsdtr., Nils Løberg, Anun Løberg, Nils Halvorsen.

Denne familien bodde tidligere på Hovholt i Eidanger. Barna t.o.m. Ole er født der. Familien kom til Gjerpen i ca. 1762.

24/5-1775      MARIE LARSDATTER      Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 335a.               
Løberg         Arvinger:                             
               Enkem. Niels Olssen og barna:
               1. Lars Nielssen     18 år.
               2. Ole Nielssen      15 "
               3. Anund Nielssen    11 "
               4. Anders Nielssen    8 "
               5. Kirsten Nielsdtr.
23 "
               6. Anne Nielsdtr.    20 "
               Faren selv verge for sine barn.
Brt: 113 - 1 -  8
Net: 103 - 3 - 12.
Etter avskrift av skiftekort foretatt av Grenland Ættehistorielag.

14/10-1790     NILS OLSSEN       Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 490b.
M. Løberg       Arvinger: Barna:
               1. Lars Nilssen, myndig, bor på gården.
               2. Ole Nilssen    29 år.
               3. Amund Nilssen  25 ”
               4. Anders Nilssen 23 ”
               5. Kristi Nilsdtr. enke etter Jacob Jonssen Roligheten u/Gjerpen prestegd.
               6. Anne Nilsdtr. g.m. Jon Jonssen u/N.Løberg.
               7. Maria Nilsdtr. g.m. Nils Skjelsvik, men død, 3 barn:
                  a. Hans Nilssen  20 år.
                  b. Ole Nilssen   18 ”
                  c. Elen Nilsdtr. 30 ”
                  Alle oppholder seg på Wiersdalen i Eidanger.
                  Formynder for disse ble Jacob Hanssen i Eidanger.
               8. Berthe Nilsdtr. død, etterlatt seg en datter:
                  a. Netten Jacobsdtr. 20 år.
                      Formynder: Faren Jacob Halvorssen.
               9. Anne Nilsdtr. død, etterlatt seg 3 barn:
                  a. Kristi Larsdtr. g.m. Peder Hegna.
                  b. Loriel Larsdtr. ugift.
                  c. Maria Larsdtr.  --”--.
                  Formynder for disse to ble Peder Hegna.
              10. Anthonette Nilsdtr. død, etterlatt seg 2 barn:
                  a. Hans Olssen, er hos faren på gd. Røe i Eidanger.
                  b. Lars Olssen, ----------------”-----------------.
                     Faren, Ole Røe, er formynder for sine barn.
              11. Mari Nilsdtr. g.m. Torstein Hanssen Bøe i Gjerpen.
Brt:   55 - 1 - 18
Gjeld: 61 - 1 - 16 (insolvent).
Etter avskrift av skiftekort foretatt av Grenland Ættehistorielag.

Bonde, leilending
Lars Nilsen Løberg
herfra dpt. 1/5-1756 i Eidanger, s.a. Nils Olsen Løberg.
g. 2/1-1778 m. Marthe Andersdatter fra Kjær(1) dpt. 13/3-1757 i Solum bg. 23/1-1813. “Lars Nilsen Løbergs kone Marthe Andersdtr. 60 aar.”, d.a. Anders Larsen Kjær.

1. Maria dpt. 11/4-1779 bg. 9/5-1779. ”Lars Nilsens pb.
Maria fra Løberg ejet 5 uger.”
2. Kirsten Larsdatter (Kirsti) dpt. 28/5-1780 g.m. Anders Thomasen. Se Familie 85 - Kleiva 1845.
3. Ole Larsen Løberg dpt. 28/9-1783. Se nedenfor.

4. Nils dpt. 10/9-1786 bg. 25/11-1787. ”Lars Nilsen Løbergs s. Nils 1 aar.”

5. Nils Larsen Løberg dpt. 28/9-1788 g.m. Severine Paulsdatter. Se Familie 79 - Kleiva 1845.
6. Maria bg. 18/12-1791. ”Laers Nilssøns Løbergs hj.db. pb. Maria 2 timer.“
7. Anders Larsen dpt. 1/12-1793.
8. Anne Maria dpt. 15/4-1798 bg. 18/4-1808. ”Lars Nilssøns pb. Anne Maria f. Ml.Løberg 10 aar.”
Bruker 1777.

F.f. Lars Nilsen Løbergs Maria: Jon Løbergs kone, Zidsel Andersdtr., Svend Løberg, Annun Løberg, Ole Nilsen.
F.f. Lars Nilsen
fra Løbergs Kisten: Lars Kiærs kone, Marthe Larsdtr., Ole Jensen fra Løberg, Lars Schejesen, Anun Nilsen.
F.f. Lars Nilsen
fra Løbergejes Ole: Jon Torbiønsen Løbergs kone, Anne Kistine Andersdtr., Jon Torbiønsen Løberg, Svend Løberg, Anun Nilsen.
F.f. Lars Nilsen M.Løbergs Nils: Anne Kistine Andersdtr., Zidsel Andersdtr., Jon Torbiønsen Løberg, Amun Nilsen, Svend Jørgensen.
F.f. Lars Løbergs Nils: Isak Holms kone, Zidsel Andersdtr., Lars Kjær, Anund Nilsen, Anders Nilsen.
F.f. Laers Nilssøn fra M. Løbergs Anders: Anun Løbergs k., Aganete Torstensdatter, Ole Løberg, Laers Hanssøn, Gunder Evenssøn.
F.f. Laers Nilssøn fra Ml. Løbergs Anne Maria: Lars Hanssøns k., Ingerliv Jonsdtr., Ole og Anund Løberg, Jens Olessøn.

I 1801: Lars Nilsens bror, Ole Nilsen: ”Vanvittig 40 aar, oppholdes hos broderen.”

Bonde, leilending

Ole Larsen Løberg
herfra dpt. 28/9-1783 bg. 15/1-1849 på Løberg.
g. i Stavern 23/4-1815 m. Ingeborg Evensdatter fra Stavern (Fredriksværn) f. 1786 i Froland, Nedenes i Aust Agder d. 2/2-1871 på N. Holm.
Forlovere: "Sergeanterne Sem og Simonsen."
1. Marthe Olsdatter f. 2/4-1816 på Løberg g.m. Nils Nilsen Røsager. Se Røsaker(1).
2. Berthe Olsdatter f. 3/6-1818 g.m. Ole Olsen. Se Setre under Rising.
3. Even Olsen f. 2/11-1820. Se Setre under Rising.
4. Anders Olsen f. 1/4-1824.
Bruker 1815.

F.f. Ole Larsen Mellem Løberg og Ingeborg Evensdatters Marthe: Severine Thorsd., Kirsten Larsd., Kittil Olsen, Niels Larsen, Lars Olsen.
F.f. Ole Larsen Løberg og Ingeborg Evensdatters Birte: Amund Løbergs kone, p. Inger Johnsd. Løberg, Anund Nielsen Løberg, Gunder Thomesen ibid., Kittil Olsen Løberg.
F.f. Ole Larsen Løberg og Ingeborg Evensdatters Even: Gunder Løbergs kone, pige Anne Kirstine Larsd. ib., Jens Olsen ib., Niels Larsen Bratsbergkl., Anders Thommesen Løberg.
F.f. Ole Larsen Løberg og Ingeborg Evensdatters Anders: Gunder Løbergs kone, pige Ingeborg Larsd. Løberg, Gunder Tommesen Løberg, Anders Thommesen ib., Niels Løberg.

Da Ole giftet seg var han dimmitert jeger i Fredriksværn. Ingeborg Evensdatter er
registrert innflyttet hit fra Fredriksværn i april 1815 som gift med Ole Larsen Løberg.

Tjenstepike i 1825: Gurine Halvorsdatter(23).
Tjenestepike i 1845: Anne Gurine Hansdatter f. ca. 1829.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

390

Midt-Løberg

Ole Larsen

1 hud 6 skind

3 daler - 2 ort - 18 skilling

391 ditto Fossum Jernværk ditto ditto

Da Ole Larsen Løberg døde, flyttet enka til Holm(5) sammen med sønnen Even og hans familie. Det var
enka Ingeborg Evensdatter som da hadde bygselen (leiekontrakten) på Holm. Løvenskiold-Fossum eide
begge gårdene.

Dette bruket var en del av eiendomsmassen som Løvenskiold-Fossum i 1862 solgte til G. D. Hofgaard.

Se Løberg(2).
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no