ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

Oppdatert 21.11.2021.


Gulset 17 - Nyhus - Vestre Gulset

Gammelt løpenr. 21. Siden Norges matrikkel 1886: Gnr 2 - bnr 17.

Tidligere kalt Gulsetkåsa.

 

Før salget til bonden i 1802, tilhørte eiendommen Peder Hansen Falkum.


 

Adresse 2020: Vestre Gulset 241, 3742 Skien.

 

G.br., selveier

Anders Reiersen fra lille Findal i Solum dpt. 1/1-1758 i Bamble kirke, s.a. Reier Andersen Findal.

g. 19/7-1793 m. Anne Kirstine Nilsdatter fra Gulset B f. 1774, d.a. Nils Gundersen Gulseth.

Br. 1802.


Anders Reiersen ble født på Herre. Han og familien bodde på Findal i Solum.
Reiersen solgte plassen i 1805 til Nils Pedersen Meltvedt.

 

Gunder Nilsen eide Nyhus i 1805 og i 1819. Gården ble skyldsatt før 1825. Gunder Nilsen ble g. i Gjerpen 5/1-1813 med
Anna Torgrimsdatter fra Brenne(7) "Nordistu" i Holla (Valebø) f. 25/2-1783, d.a. Torgrim Gulliksen Brenne.

 

G.br., fergemann, leilending

Peder Andersen Nyhus fra Nyhus i Solum dpt. 30/9-1786 i Solum d. 29/4-1873 på Gulset, s.a. Anders Christensen Nyhus og Guri Jacobsdatter.

g. i Solum 12/8-1813 m. Sigrid Knudsdatter (Siri Knudsdatter) fra Hulka under Klyve i Solum dpt. 25/1-1784 i Solum d. 16/11-1862 på Gulset, d.a. Knud Svendsen og Ingeborg Torjusd.
Forlovere: "Klokker Johnsen og Claus Christensen Moen."

1. Ingeborg Gurine Pedersdatter f. 11/9-1815 på Gråten i Solum d. 8/8-1894 på Sperrebakken g. 5/10-1848 m. Gunder Nilsen Sperrebakken. Bodde i Sperrebakken i Melum sogn.

2. Anders Pedersen f. 29/11-1820. Kjøpte denne eiendommen i 1847. Se nedenfor.

3. Knud Pedersen f. 23/11-1822. Var snekker og bodde her ugift i 1845. Flyttet til Brevik i april 1854 og ble der.

Br. ca. 1819.

 

Kilde: Gjerpen kirkebøker.
I innflyttingslistene til Gjerpen 1819 kan vi finne: ”Peder Andersen, Aftient Soldat og Hussar. Har Fergested paa et Stykke Jord under Gulseth.
Hvorfra Ankommet: Solum præstegjeld. Attest fra Schwach dat. 19/10-1819.”

Og samtidig: ”Sigrid Knudsd. med pigebarnet; Ingeborg Gurine, 4 aar.” Peder ble skrevet som Nyhus da han giftet seg i 1813.

Som enkemann flytta Peder Andersen med sin sønn og hans familie til Kristiansand. Han må ha kommet tilbake til Gulset, for han døde her i 1873.

 

 

Arbeider Nils Andersen f. ca. 1779 bodde her i 1835. Det var ikke nevnt om han var ugift eller enkemann.
Han var trolig bror av Peder Andersen.

 

Eier fra 1832-1847 var Ole Nilsen Meltvedt. Se Meltvedt under Håtveit i Holla.

 

 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

21              

Gulsetg - Kaasa

Ole Nielsen Meltvedt

1 skind

0 daler - 2 ort - 0 skillingG.br., snekker, handelsborger, selveier

Anders Pedersen Gulseth herfra f. 29/11-1820, s.a. Peder Andersen Nyhus.

g1g 4/12-1845 m. Berntine Kittilsdatter fra Gulset(7) f. 18/1-1825 d. 26/3-1846 etter barsel på Gulset, d.a. Kittil Knudsen Gulset.

g2g i Eidanger 29/6-1852 m. Maren Anne Stiansdatter fra Klepp i Eidanger f. 19/9-1830 i Eidanger d. 3/2-1867 i Kristiansand, d.a. Stian Pedersen og Maren Dorthea Pedersdatter.

Forlovere: "Gunder Nilsen Spærrebakken af Mælum og Lars Jacobsen Solverø (i Eid.)."

g3g 27/10-1868 m. Randi Thoresdatter Høiland fra Konsmo sogn i N. Audnedal prestegjeld, Vest-Agder f. 25/3-1831, d.a. Thore Jørgensen og Aasne.

Forlovere: "Anders Thorsen i Skien og Hans Andersen, Gulset."

1. Anne Severine f. 5/3-1846 d. 6/6-1848 på Gulset.

Barn i 2. ekteskap:

2. Bernhard Severin Andersen Gulseth f. 27/4-1853. Til N. Amerika med far og stemor i 1871.

3. Stian Peter f. 1/9-1854 i Brevik d. 15/4-1857 på Gulset.

4. Peder Andersen Gulseth f. 10/1-1857. Til N. Amerika med far og stemor i 1871.

5. Maren Dorthea f. 28/12-1858 d. 16/5-1862 på Gulset.

6. Stian Peter Andersen Gulseth f. 20/6-1861. Til N. Amerika med far og stemor i 1871.

7. Martinius f. 13/3-1863 d. 22/12-1863 på Gulset.

8. Martin Theodor Gulseth f. 24/12-1864 i Kristiansand. Til N. Amerika med far og stemor i 1871.

Br. 1847.


Berntine Kittilsdatter døde i barselseng med sitt første og eneste barn. Anders Pedersen Gulseth flyttet til Brevik
i april 1854, men kom tilbake året etter.


 

Kilde: Gjerpen kirkebøker.

Anders Pedersen med familie flyttet til Kristiansand den 13/10-1864 og kom tilbake igjen i 1867. De var i Kristiansand under folke-tellingen 1865. Hans far Peder Andersen (79) flyttet sammen med dem. Da Martin Theodor ble døpt i Kristiansand kirke den 22/1-1865 var Anders handelsborger og ble skrevet for Anders Pedersen Gulseth.
Hans 2. kone Maren Anne Stiansdatter døde i Kristiansand i februar 1867. Anders flyttet tilbake til Gjerpen med sin far og sine barn i september 1867. Hans 3. kone er meldt innflyttet til Gulset i Gjerpen fra "Nord Audnedal" i Vest-Agder den 12/9-1868 for "at indtræde i Ægteskab".


Denne familien utvandret til N. Amerika i mai 1871. Se Presteattest av 15/5-1871.


Gbr., slakter, selveier, flåtemann

Isak Ellefsen fra Svarverplass under Tufte f. 23/7-1826, s.a. Ellef Olsen.

g1g 2/3-1849 m. Aslaug Vebjørnsdatter fra Vebjørnsplass under Gulset f. 28/1-1826 d. 7/12-1871 på Gulset, d.a. Vebjørn Halvorsen.

g2g i Skien 11/5-1873 m. Maren Andrea Jensdatter fra Skien f. 17/10-1840 i Solum d. 4/4-1876 i Skien, d.a. Jens Arnesen og Maren Dorthea Hansdatter Hentia under Åfoss.

Forlovere: "Abraham Sørensen, Anders Ellefsen."

1. Anne Berntine Isaksdatter f. 1/4-1849 i Svarverplass under Tufte g.m. Hans Jørgen Halvorsen Rising. Se Rising(1).

2. Erik Isaksen f. 12/3-1851 på Gulset.

3. Ole Isaksen f. 1/5-1853.

4. Ingeborg Kirstine Isaksdatter f. 27/2-1856 g. i Kristiania domkirke 25/9-1888 m. Adolf Emil Hansen.

5. Udøpt gutt f. 18/10-1857 d. 18/10-1857.
6. Johan Wilhelm Isaksen f. 10/12-1860 g. i Porsgrunn 12/7-1885 m. Karoline Halvorsdatter fra Porsgrunn f. 1862, d.a. arbeider Halvor Gundersen.
    Barn 1. Anna Karine f. 5/2-1885 i Porsgrunn d. 13/11-1886 på Gulset i Gjerpen.

7. Andreas Isaksen f. 1/11-1863 g.m. Hansine Hansdatter fra Gulset. Se Familie 16 - Gulset 1891.

8. Inger Andrea Isaksdatter f. 10/6-1870 på Gulset d. 24/2-1891 på Bakken i Skien av tuberkulose. Se ramme nedenfor.

Barn i 2. ekteskap:
9. Dorthea f. 11/4-1874 i Skien. Hjemmedøpt og død tidlig.
Br. ca. 1849.

 

Andre beboere her i 1865: Enke Kirsti Hansdatter f. i Sauherad (76) med understøttelse av ”Fattigkassen” og
ugifte Halvor Vebjørnsen (52), legdslem. Dette var Aslaugs mor og vanføre bror.
Isak Ellefsen var nevnt som innerst her i 1863, som husmann uten jord i 1865 og som selveier i 1870.

Isak Ellefsen og barna Ole, Ingeborg Kirstine, Andreas og Inger Andrea ble meldt innflyttet til Skien i juli 1874.
I følge FT 1875 bodde de i Skien og Isak var da i arbeide som tømmerfløter (”flaademand”). De bodde i hans
svigermors hus i Bakkegata på "Blegebakken". (Huseier ”Jens Arnesens Enke”).

 

Inger Andrea Isaksdatter herfra, fikk et barn, Anna Benedicte Larsen f. i Skien 7/1-1888. Faren ble oppført som arbeider og ungkar, Andreas Larsen f. ca. 1869. I 1900 var Anna Benedicte Larsen pleiebarn på Risinghagen hos enka Tore Knudsdatter. Se Familie 4 - Rising 1900.
Hun var i 1916 tjenestepike på Notodden da hun ble gift der den 9/7-1916 med Erik Olsen Haugen fra Heddal f. 30/7-1888, sønn av forpakter Ole Eriksen Haugen. De bodde på Notodden resten av livet. De fikk 3 barn.


G.br., hustømmermann, selveier

Thor Torgrimsen Nyhus fra Ballestad(39) f. 27/11-1833 d. 21/1-1905 på Gulset, s.a. Torgrim Thorsen Ballestad. I følge KB døde han av hjerneslag.

g. 9/1-1862 m. Andrea Eriksdatter fra Ballestad(52) f. 13/2-1834 d. etter 1910, d.a. Erik Olsen Ballestad.

1. Thorvald Nikolai Thorsen f. 25/10-1862 på Ballestad. Se nedenfor.

2. Erik Thorsen f. 5/11-1865 på Ballestad d. i USA 1950. Emigrerte til Amerika i 1883.

3. Ingeborg Elise ”Lisa” Thorsdatter Nyhus f. 21/7-1868 på Ballestad. Ugift.

4. Thora Annette f. 22/12-1870 på Gulset d. 1871.

5. Thomas Severin Ballestad f. 21/3-1872 på Gulset d. 1954 g.m. Sigrid Nyhus 1877-1953. Thomas var i 1891 handelsbetjent i Solum kolonial.

6. Kirsten Marie Thorsdatter f. 27/5-1875 på Gulset g.m. Sivert Smukkestad. Se Familie 6 - Mæla 1910.

Br. 1869.

Den første tiden de var gift seilte Thor som matros. Han bodde tidligere på Ballestad(41).
Han eide fra 1860/61 S. Ballestad, l.nr. 223 a, b og c. ”Ballestad med Myrjordet”.
I 1869 kjøpte han denne gården. I 1875 arbeidet han som tømmrer ved siden av gårdsdriften.
Se også Ballestad(41).


Landskyld i 1889: 1 skylddaler 10 skilling (rev. til 3 mark 9 øre).

 

Under folketellingen 1910 bodde enka, sammen med sin datter Ingeborg Elise i et hus på Mæla. Se Familie 7 - Mæla 1910.

Thorvald Nikolai Thorsen Gulseth
f. 25/10-1862. Overtok denne eiendommen etter sin far i 1909.
Se Kittilskås under Gulset.


G.br., selveier

Emil Wahlstrøm fra Ødegården(7) under Hyni f. 6/1-1879, s.a. Esekiel Wahlstrøm.

g.m. Bendikte Olsdatter fra Teksle i Holla.

Br. 1917.


I 1900 var Emil ugift sjømann og hadde adresse hos sine foreldre på Ødegården under Hyni.

Emil Wahlstrøm flyttet siden til Skien hvor han ble boende med sin familie i Blekebakkv. 17.

Olaf J. Hansen
fra Bamble, s.a. Hans Edvard Hansen fra Bærø ved Kragerø og Gunhild Olsd. Øygarden fra Lunde.

Olaf Hansen kjøpte gården i 1928 og solgte den i 1933 til sin bror Hans Christian Hansen.


G.br., selveier

Hans Christian Hansen fra Bamble f. 19/1-1887, s.a. Hans Edvard Hansen fra Bærø ved Kragerø og Gunhild Olsd. Øygarden fra Lunde.

g.m. Astrid Eek fra Bamble f. 15/5-1888, d.a. Jens Isaksen Eek og Ellen Amundsd. fra Tangvall.

Br. 1933.


Staten v/ Telemark Fylkeslandbruksstyre eide bruket fra 1958-1963.

 

Hans Spitdalen eide Nyhus fra 1963. Se Ebbes plass.

 

Eiendommen ble solgt til A/S Skien Tomteselskap i 1967. Husene med ei romslig tomt er utskilt til bruksnr. 36.

 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no