ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

Oppdatert 09.08.2023 .


Gulset 14 - Kittilskås - Ødegårdsbakken

Gammel husmannsplass under Gulset.

Skyldsatt til gammelt løpenr. 18. Fra 1889 bruk nr. 14.

 

Arbeider, husmann

Peder Herlofsen f. ca. 1709 bg. 17/5-1795. ”Peder Herlofssøn under Gulset 86 aar.”

g.m. NN f. ca. 1716 bg. 23/12-1787. ”Peder Herlofsens kone 71 aar.”

1. Erik Pedersen

2. ?Einer Pedersen. Bodde på Bratsbergkleiva i 1776. Flyttet ut av sognet før 1801.

3. ?Peder Pedersen (Ole?).

4. Lars Pedersen f. ca. 1741. Se Ebbes plass u. Gulset.

5. Herlof Pedersen f. ca. 1742 g. 24/6-1725 m. Karen Jansdatter. Bodde på Falkumeie i 1775. Siden Bratsbergkleiva.

6. Kittil Pedersen f. ca. 1749. Se nedenfor.

7. Aase Pedersdatter f. ca. 1750 g. 3/5-1783 Christian Andersen. Se Familie 75 -Kleiva 1801.

8. ?Jon Pedersen f. ca. 1758. Var på Trollsåsen i konfirmasjonstiden.

9. Tov f. 1754 bg. 24/4-1763. ”Peder Herlufsens s. Tov, 9 aar.”

10. Christen Pedersen dpt. 2/9-1759.

11. Nils dpt. 24/2-1762 bg. 13/2-1763. ”Peder Herlufsens s. Nils 1 aar.”

Bruker i 1744.


F.f. Peder Herlufsens db. Christen: Ole Eriksens kone, Ingebor Olsdtr., Hans Biorbech, Lars Pedersen.

F.f. Peder Herlufsens db. Nils: Gunder Omdals kone, Kisten Halvorsdatter, Lars Evensen, Ole Hansen.


En sønn Herlof ble konfirmert med bosted ”Gulseteie” i 1744.

 

Husmann med jord

Kittil Pedersen herfra f. ca. 1749 bg. 11/4-1813. ”Kittil Pedersen - Gulset eje 70 aar.”, s.a. Peder Herlofsen.

g1g i Gjerpen 13/11-1777 m. Dorthe Johannesdatter fra Ødesneltvedt dpt. 8/12-1843 bg. 3/7-1796. ”Kittil Pederssøns kone Dorthe Johannisdtr. und. Gulset 55 aar.”, d.a. Johannes Pedersen.

g2g i Gjerpen 5/8-1800 m. Ingeborg Larsdatter f. ca. 1757, d.a. Lars NN og Signe Sørensdatter.
Forlovere: "
Peder Falchum og Gunder Larssøn Gulsæt."

-  bg. 19/7-1778. ”Kittil Pedersens dødf. søn.”

1. Johannes bg. 30/5-1779. ”Kittil Pedersens tvillingsøn Johannes 1 dag ...”    

2. Maren bg. 30/5-1779. ”... og d. Maren f. Breche ejet 1/2 dag.”

3. Johannes Kittilsen dpt. 23/7-1780. Se nedenfor.

4. Maren Kittilsdatter dpt. 10/8-1783 g. 10/11-1809 m. Peder Olsen Goberg. Se Goberg(6).

5. Peder dpt. 5/8-1787 bg. 18/11-1787. ”Kittil Pedersens s. Peder 1/4 aar.”

Bruker ca. 1800.

 

F.f. Kittil Pedersen fra S. Breche Ejets Johannes: Aslach Christensens kone, Maren Larsd., Herlof og Erich Pedersønner, Peder Johannisen.
F.f.
Kittil Pedersen fra S. Breche EjetMaren: Aslach Christensens kone, Inger Johannesd., Herlof Pedersen, Erich Pedersen, Halvor Johannisen.
F.f.
Kittil Pedersen fra S. Breche Ejets Peder: Aslach Christensens kone, Maren Johannisd., Isach Andersen, Gunder Johannisen, Erich Pedersen.
 

Kittil Pedersen bodde på S. Brekkejordet i flere år før han kom tilbake til Gulset. Ingeborgs mor,
enka Signe Sørensdatter (78), bodde på Gulset med dem i 1801. Det var ingen barn i 2. ekteskap.
Se også Familie 9 - S. Brekkej 1782.

6/2-1800       DORTHE JOHANNESDATTER            Bamble Skifteprot. nr. 12, side 468a.
Ødegården      Arvinger:                            
u/Gulset       Enkem. Kittil Pederssen og barna:
               1. Johannes Kittilssen 17 år.
               2. Maren Kittilsdtr.   15 "
               Formynder ble Peder Falchum.
Brt: 6 - 1 - 8
Net: 2 - 0 - 8 som enkem. fikk mot å betale skiftet.
 

Arbeider, inderst

Johannes Kittilsen Kaasa dpt. 23/7-1780 d. 2/2-1838 under Falkum, s.a. Kittil Pedersen.

g. 30/7-1809 m. Kirsten Andersdatter fra S. Mæla f. ca. 1788

Forlovere: "Johannes Eriksen og Christopher Nirisen."

1. Peder Johannesen f. 22/8-1809

2. Anders bg. 28/3-1812. ”Johannes Kittilssøns hd. db. Anders und. S. Breche 4 dage.”

3. Dorothea dpt. 4/6-1813 d. 4/6-1817.

4. Karen Maria f. 31/12-1815 d. 16/1-1819

5. Kittil Johannesen f. 12/8-1818 g.m. Karen Marie Gundersdatter fra Ballestad.

6. Dorthe Maria Johannesdatter f. 27/10-1820

7. Christian f. 28/11-1822 d. 3/10-1823 på Gulset.

8. Karen Maria Johannesdatter f. 17/9-1824 g.m. Ole Olsen fra Eriksrød. Se Strømdal 1865.

9. Dorthe Maria Johannesdatter f. 14/12-1826

10. Christian Johannesen f. 8/7-1829 g. i Skien 17/4-1854 m. Elise Karine Eriksen fra Skien f. ca. 1827, d.a. Erik Paulsen.

Bruker ca. 1815.

 

Da Johannes ble konf. i 1802, 22 år gammel holdt han til under Gulset. I 1801 var han i tjeneste på
Bratsberg gård. Kirsten var i 1801 i tjeneste hos oppsynsmann Peder Hansen på S. Mæla.
Der var hun til hun giftet seg. Denne familien bodde u. Gulset i 1809, under søndre Brekke
(søndre Brekkejordet) i 1812/13, under Gulset igjen fra 1815. Johannes eide Kåsa u. Gulset i 1815 og
har navnet sitt derfra.
I 1829, da Christian ble født, skrev presten at familien bodde under Strømdal. I 1835 er Johannes med
familie registrert som innerster (leide hus) på plass nr. 5 u. Moen på Gulset. De flyttet til Falkum
mellom 1835 og 1838. Johannes døde der og er gravlagt i Gjerpen. Kirsten er så langt ikke funnet
gravlagt i Gjerpen.

 

G.br., selveier

Ole Nilsen fra Grøtsund i Solum f. ca. 1801(1789?) d. 15/11-1845 på Gulset.

g. i Solum m. Kirsten Jensdatter fra Solum f. ca. 1786 d. 30/9-1853 på Gulset, d.a. Jens NN og Ingeborg Halvorsdatter.

Eier 1828.

 

Leieboere her i 1835: Anders Larsen fra Holte i Holla og hans 1. kone Maren Nilsdatter. De flyttet siden til Falkum. Se Falkum 1845.

I 1845 bodde enka Kirsten her med sim mor, enka Ingeborg Halvorsdatter (78) og en fosterdatter, Inger Andrea Olsdatter(11).

 

Innflyttet til Gjerpen 10/11-1828: Ægtefolkene Ole Nielsen Grøtsund, 39 aar og Kirsten Jensd.

Fra Solum. Til: Gulseth. Attest fra Schwach dat. 30/11-1828.

 

I 1835 eid av Peder Olsen på Blekebakken i Skien som ”plads under l.nr. 13c. Moen.”

Oppsitter i 1838: Ole Nilsen.

Landskyld 1838: 1 skinn (rev. til 2 ort).

 
17/10-1853     KIRSTEN JENSDATTER           Bamble Skifteprot. nr. *)
Gulseth        - enke etter Ole Nielssen -          

               Arvinger: Kirsten og Ole var barnløse. Det forelå et testamente av 1.12.1845, konfirmert
               15.8.1846. Arvingene etter dette var avd. brødre:
               1. Halvor Jenssen Dilsdalen (Helgen i Holla).

               2. Erik Jenssen Røraasen i Mælum (Dalsbygda i Solum).
               3. Jens Jenssen i Amerika.           
               4. Abraham Jenssen i Amerika.

               5. Ole Jenssen, død, etterlatt seg 3 barn:
                 a. Andrea Olsdtr.          19 år.       Formynder:
                 b. Aavedt Kirstine Olsdtr. 17 "     Anders Petterssen

                 c. Olava Olsdtr.           15 "           Gulseth.
               Tilsynsverge for 3 og 4: Svend Helgessen Gulseth.
Brt: 458 - 109
Net: 287 -  14 1/2
Jordegods: Kaasa u/Gulset, skyld 2 ort, med hus, solgt for 316 spd.
*) A: BS 31 s.64.
B: BS 20B s.75. C: (1850-54) 310. 

Husmann

Ingebret Ketilsen fra Sigdal f. 1837

g.m. Torgun Christiansdatter fra Sauherad f. 1838

Bruker i 1865. Se Gulset(9).

 

G.br., tømmermann, huseier

Jacob Christensen fra Strømdal f. 18/2-1828, s.a. husmann Christen Jacobsen. Se Tyskland(4) u. Strømdal.

g.m. Maren Halvorsdatter fra Ødegården u. Hyni f. 31/5-1837, d.a. Halvor Tolfsen.

1. Marie Jacobsdatter f. 1860 i Skien. Tjenestepike i Brevik i 1875.

2. Halvor Jacobsen f. 1862 i Skien.

3. Jacobine Jacobsdatter f. 1864 i Skien.

Bruker i 1875.

 

De bodde i sitt eget hus i Skien i 1865. Det var da nevnt at de var ”Christelige Dissentere”. Hans mor bodde hos dem som enke allerede da.

Jacobs mor, Maren Kathrine Jørgensdatter, bodde her i 1875 og ble forsørget av sønnen. Jacob tilhørte menigheten ”Gjendøperne”.

 

Eier fra 1877: Ole Thorstensen. Landskyld i 1889 2 ort (rev. til 73 øre). Se Familie 48 - Fossum 1875.

 

Hustømmermann, g.br., selveier

Thorvald Nikolai Thorsen fra Nyhus under Gulset f. 25/10-1862 på Ballestad d. 1946, s.a. Thor Torgrimsen fra Ballestad, på Gulset. Se Gulset 1875.

g. 23/11-1884 m. Hansine Hansdatter fra Gulset(4) f. 1864, d.a. Hans Andersen Gulseth.

1. Hanna Kristiane Torvaldsdatter f. 1885 Gj.

2. Hans Torleiv Torvaldsen f. feb. 1889 Gj.

Eier 1887.

Thorvald var født på Ballestad. Tjenestepike: Rakel Sofie Sannæs fra Tveit ved Kristiansand f. 1875. Tilh. den Evangelisk lutherske
frimenighet. Det gjorde også Hansine i 1891.

Snekker, leilending

Ole Torkilsen Tangen fra Tuftedalen under Haugedal i Luksefjell f. 21/6-1875 på Plassen-Tangen i Sauherad d. 1/8-1959 i Cochrane, Ontario, s.a. Torkild Tovsen Tangen.

g1g i Skien krk. 13/6-1897 m. Anne Johnsdatter fra Jevnaker f. 1872 d. 11/4-1943 i Cochrane, d.a. husm. John Andersen Lynneseie.

Forlovere: "Tømmermand Anders Engebretsen Sandbakken og tømmermand Isak Engebretsen Sandbakken. Begge af Skien."

g2g i Cochrane, Ontario m. Jessie NN f. 1885 d. 17/4-1953 i Cochrane.

1. Margit Thorkilson (tvilling) f. 26/1-1898 i Skien d. 1990 i Canada.

2. Karen (tvilling) f. og hjemmedøpt i Skien den 26/1-1898 d. 26/1-1898 i Skien.

3. Jenny Thorkilson f. 6/8-1900 i Gjerpen d. 29/12-1930 i Cochrane, Canada.

4. Anne Thorkilson f. 1/10-1901 d. 1982 i Canada.

5. Theodor Thorkilson f. 21/9-1904 i Nipissing, Ontario d. 5/1-1929.

6. Oscar Thorkilson f. 28/6-1906 i Canada d. 1979.

7. George Thorkilson f. 1909 i Canada.

8. Charlie Thorkilson f. 1913 i Canada d. 14/12-1939 i Cochrane, Ontario.

Bruker ca. 1900.

 

I januar 1898 hadde familien adresse Adjunkt Arentzgade i Skien. Denne familien tilhørte ”Den frie misjon” da de bodde her i 1900.
Tjenestegutt her i 1900: Jørgen Jørgensen f. 1890 i Gj. På gården hadde de kyr og høns, de avlet både korn og poteter.
Det var både frukthage og kjøkkenhage her.

 

Tømmermann Ole Torkildsen(29) emigrerte alene til Canada med ”Montebello” den 17/4-1903. Han ble boende i Cochrane, Ontario.
Hans første kone og 3 barn er registrert i ei skipsliste (takket være Anne-Grete Borlaug!) emigrert til Canada i november 1903.

Ole Tangen var hjemme og feiret sin 80-årsdag på Betel i Gjerpen den 21/6-1955.

Papirfabrikkarbeider
Thorbjørn Olsen fra Drangedal f. 7/5-1858.
g.m. Kari Olsen fra Gjerstad f. 20/8-1872.
1. Ole Thorbjørnsen f. 28/6-1881 i Sannidal.
2. Jens Thorbjørnsen f. 17/9-1897 i Sannidal.
3. Johanne Thorbjørnsen f. 31/5-1899 i Skien.
4. Georg Thorbjørnsen f. 8/6-1902 i Solum.
5. Anker Thorbjørnsen f. 11/7-1905 i Gjerpen.
6. Olaf Thorbjørnsen f. 16/3-1907.

Se folketellingen 1910.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no