| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Tufte
Gård nr. 54 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 09.05.2013Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Svarverplass
Husmannsplass under Tufte.

Vær oppmerksom på at det også var en Svarverplass under Mo.

Svarverplass under Tufte ble aldri skyldsatt og hadde derfor ikke eget løpenummer eller bruksnummer.

Arbeider, husmann
Asgaut Jensen
f. ca. 1632 bg. 9/1-1736. ”Asgout Jensson, 104 aar.”
g1g NN?
g2g NN f. ca. 1680 bg. 14/2-1740. ”Asgout Svarves enche, 60 aar.”
1. ?Karen Asgautsdatter g. 8/9-1732 m. Hans Eriksen (Moeje?)
2. Jens Asgautsen f. ca. 1714 bg. 13/12-1739 ”Jens Asgoutssøn, 25 aar.”
3. Marthe Asgautsdatter f. ca. 1721 bg. 19/8-1791.
Var hos søsteren Inger på Skilbred i 1762.
4. Paul Asgautsen dpt. 26/12-1725. Se nedenfor.
5. Ole Asgautsen dpt. 15/5-1729. Se nedenfor.
6. Inger Maria Asgautsdatter dpt. 28/2-1723 g.m. Gunder Olsen Skilbred. Se Skilbred(1).
Br. ca. 1720.

F.f. Asgouts Poul fra Tofteeje: Knud og Even fra Berreberg, Zacharias Havbachs qde., Joh: Jønnevald.
F.f. Asgoudts Ole: Henrig Jønneval, Lars Fos, Lars Jønnevals qde, Birte hos Jan Jostssøn.
F.f. Asgout Jensøns datter Inger Maria: Gunder Nøglegaard, Lars Nygaard, Zacharias Havbachs qde., Live Fos.

Tips! Gamle mennesker ble, ofte på 1700-tallet, av presten notert som betydelig eldre enn de egentlig var. Bevisst eller ubevisst.

Asgaut/ Aschaut var ikke noe vanlig navn på 1700-tallet. Flest med det navnet var å finne i Rogaland.
I følge folketellingen 1801 for hele landet, var det videre 4 i Østfold, 1 i Andebu i Vestfold, 1 i Vinje,
1 i Bygland i Nedenes og 1 i Strandebarm i Hordaland. Altså et meget uvanlig navn. Det er nærliggende
for oss i Telemark å tenke at han kom fra Vinje.

Arbeider, innerst
Ole Asgautsen herfra dpt. 15/5-1729 bg. 1/7-1770. "
Ole Aschoutsen 40 aar."
g. 25/11-1758 m. Gunhild Thorsdatter. Slektning av Thor V. Sokka?
1. Aslak dpt. 13/8-1758 bg. 23/9-1764. "
Ole Aschoutsens s. Aslak 6 aar."
2. Marthe dpt. 4/5-1760 bg. 8/5-1763. "
Ole Aschoutsens pb. Marthe 2 ½ (!!) aar."
3. Berthe dpt. 17/1-1762 bg. 8/5-1763. "...
og hans d. Berthe 1 aar."
4. Marthe Olsdatter dpt. 14/12-1766.
5. Thor Olsen (tvilling) dpt. 18/9-1768.
6. Aslak Olsen (tvilling) dpt. 18/9-1768.

F.f. Ole Aschoutsens db. Aslak: Povel Aschoutsens kone, Marthe Aschoutsdatter, Povel Aschoutsen, Knud Olsen.
F.f. Ole Aschoutsens pb. Marthe: Halvor Lyngaasens kone, Bergith Jacobsdatter, Thor Sucha, Gunder Schielbred.
F.f. Ole Aschoutsens pb. (navn utelatt, men skal være Berthe): Rollef Trolsaases enke, Ingebor Olsdtr., Povel Aschoutsen, Halvor Thorsen.
F.f.
Ole Aschoutsens pb. Marthe: Mette Holmgreen, Maren Haagensdtr., Halvor Sucha, Povel Aschoutsen, Tosten Thorsen.
F.f.
Ole Aschoutsens tvillingsønner Thor og Aslak: Ole Olsens kone, Povel Aschoutsens kone, Maren Hansdtr., Marthe Aschoutsdatter, Povel Aschoutsen, Halvor Thorsen, Even Larsen, Tosten Thorsen.

Denne familien bodde på Brekke-eiet sommeren 1763. På Rustan? Ikke nevnt i Ekstraskattmanntallet av 1762.

Arbeider,
husmann
Paul Asgautsen
herfra dpt. 26/12-1725 bg. 26/4-1789. ”Povel Aschoutsen 67 aar.”
g. 12/11-1751 m. Maren Zachariasdatter fra Skien dpt. 28/2-1731 bg. 17/4-1774. ”Povel Aschoutsens kone 45 aar.”, d.a. Zacharias Gabrielsen i Skien.
1. Aslak dpt. 1/1-1752 bg. 27/3-1774. ”Povel Aschoutsens s. Aslak 16 aar.”
2. Zacharias Paulsen dpt. 25/3-1754.

4. Berthe Paulsdatter dpt. 5/9-1756.
5. Jens dpt. 1/6-1760 bg. 1/5-1774. ”Povel Aschoutsens s. Jens 12 aar.”
6. Marthe dpt. 29/5-1763 bg. 23/12-1763. ”Povel Aschoutsens d. Marthe 1/2 aar.”
7. Anne Paulsdatter dpt. 16/6-1765.
Br. ca. 1760.

F.f. Povel Aschoutsens db. Aslak: Christen Jønnevalds kone, Marthe Aschoutsdtr., Henning og Christen Jønneval, Henning Otterholt.
F.f. Povel Aschoutsens db. Zacharias: Gunder Schilbreds kone, Kistine Zachariædtr., Henning Jønneval, Gunder Schielbred, Ole Aschoutsen.
F.f. Povel Aschoutsens pb.
Berthe: Gunder Olsens kone, Kistine Zachariædatter, Gunder Olsen, Jens Stephensen, Ole Aschoutsen.
F.f. Povel Aschoutsens db. Jens: Lars Nirisens kone, Marthe Aschoutsdatter, Lars Nirisen, Anders Jensen.
F.f. Povel Aschoutsens pb. Marthe: Gulbrand Jønnevals kone, Marthe Aschoutsdtr., Henning og Gulbrand Jønneval.
F.f. Povel Aschoutsens pb.
Anne fra Tofte Ejet: Helje Jønnevals kone, Maren Torchilsdatter, Henning Jønneval, Anders Olsen.

Maren Zachariasdatter var datter av Anna Ellefsdatter fra N. Jønnevald som var gift i Skien med møller Zacharias Gabrielsen.
Se Gabrielsplass under Foss.

Amund Thoresen
Br. 1774.

Arbeider, husmann
Thor Jacobsen
fra N. Gåsehølen u. Ås dpt. 2/5-1756 bg. 10/5-1788. “Thor Jacobsen f. Tofte ejet 35 aar.”, s.a. Jacob Arnesen Gaasehølen.
g. 21/4-1778 m. Marthe Rollevsdatter fra Trollsåsen u. Grini dpt. 17/12-1752 d. 9/9-1818. ”gift med John Johnsen Løberg, 66 aar.”, trolig d.a. Rollef Thorsen Trolsaasen.
1. Jens dpt. 3/5-1778 bg. 9/7-1779. ”Thor Jacobsens s. Jens f. Gaashølen 1 ¼ aar.”
2. Anne Thorsdatter dpt. 10/12-1780 g.m. enkem. Ole Torkildsen. Se Buslåtten u. Venstøp.
3. Maren dpt. 25/1-1784 bg. 22/11-1785.
“Thor Jacobsens d. Maren 1 ¾ aar.”
4. Jens Thorsen dpt. 26/12-1786. Se under N. Frogner.
Br. 1781.

F.f. Thor Jacobsens db. Jens fra Aas Ejet: Halvor Faarevolds kone, Kisten Jacobsdatter, Nils Berreberg, Jacob Arnesen.
F.f. Thor Jacobsens pb.
Anne fra Aas Ejet: Rasmus Dyrchols kone, Anne Nilsdtr., Nils Berreberg, Jacob Arnesen, Hans Abrahamsen.
F.f. Thor Jacobsens pb.
Maren under Tofte: Anders Berrebergs kone, Kisten Jacobsdtr., Nils Berreberg, Jacob Arnesen, Nils Nirisen.
F.f. Thor Jacobsens db.
Jens fra Tofte Ejet: Jan Olsens kone, Karen Jacobsdtr., Nils Berreberg, Jacob Arnesen, Gunder Monsen.

Denne familien bodde først noen år på N. Gåsehølen u. Ås.

Enka Marthe Rollefsdatter ble g2g m. Jon Jonsen på N. Løberg(A) "Stensrød".
Begge barna (Jens og Anne) bodde der i 1801.

Arbeider, leilending
Anders Hansen
f. ca. 1757 bg. 26/12-1797. "Anders Hanssøn under Tofte 40 ½ aar."
g. i Solum 10/9-1779 m. Anne Hansdatter fra Bruset i Solum dpt. 4/4-1747 i Solum d. 21/11-1831 på Svarverplass under Tufte, d.a. Hans Tollefsen.
1. Ingeborg Maria dpt. 5/11-1780 bg. 7/1-1798. "afdøde Anders Hanssøns pb. Ingebor Maria under Tofte 17 1/6 aar."
2. Berthe Andersdatter dpt. 28/3-1785 g.m. Ellef Olsen. Se nedenfor.
3. Hans Andersen dpt. 1/2-1789.
Br. ca. 1790.

F.f. Anders Hansens pb. Ingebor Maria fra Falchum Ejet: Jon Schielbreds kone, Kisten Andersdatter, Christen Hansen, Jørgen Falchum, Ole Pedersen.
F.f. Anders Hansens pb. Berthe paa lille Foss: Torchil Limies kone, Anne Christiansdtr., Torchil Limie, Ole Gundersen, Christopher Christiansen.
F.f. Anders Hansens db. Hans paa Lille Foss: Anders Nøglegaards kone, Isane Isaksdtr., Ole Andersen, Ole Christensen.

4/1/1798       ANDERS HANSSEN        Bamble Skifteprot. 12, s. 350a.
Svarvar        Arvinger:                             
u/Tufte        Enka Anne Hansdatter og barna:
               1. Hans Anderssen     9 år.
               2. Birthe Andersdtr. 13 "
               Søren Tufte ble verge for barna.
               Lensm. Limi laugverge for enka.
Brt:   47 - 1 - 9
Gjeld: 70 - 3 - 1 (insolvent).

Anders Hansen var leilending av Lille Foss fra 1785-1789 før familien flyttet hit som husmannsfolk.
Enka døde her i 1831:  "Anne Hansd., enke, d. 21/11-1831, 85 aar, Svarverpladsen u. Tufte, enke efter
Anders Hansen."

Anders Hansens opphav har jeg ikke klart å finne enda. Noen tips?
Det er ikke den Anders Hansen som er f. 1758 i Holla.
Han ser ut til å ha en bror som heter Christen Hansen (fadder).

Arbeider, husmann
Ellef Olsen
fra N. Grinilia dpt. 23/10-1785 d. 5/5-1862 i Skien, s.a. Ole Olsen.
g. 19/6-1812 m. Berthe Andersdatter herfra dpt. 28/3-1785 d. 16/10-1855 på Svarverplassen.
1. Ingeborg Marie Ellefsdatter f. 3/1-1813 g.m. Halvor Nilsen. Se Århusv. 107 B "Goberg" under Århus.
2. Anders f. 13/11-1815 d. 18/7-1816.
3. Maren Ellefsdatter f. 8/6-1817 g.m. hammersmed Ole Gundersen. Se Skomakerplass(B) under Ås.
4. Anders Ellefsen f. 30/8-1820. Se S. Skotland(B) under Hyni.
5. Ole Ellefsen f. 7/9-1823 d. 30/4-1838.
6. Isak Ellefsen f. 23/7-1826. Se Nyhus under Gulset.
Br. 1812.

F.f. Ellev Olsens pb. Ingebor Maria u/Tofte: Peder Myrens k., Maria Andersdatter, Aamund Andersen, Ole Johnsen, Halvor Foss.
F.f. Ellev Olsen og Birte Andersd. und. Tuftes Anders: pige Asloug Andersd., Mari Olsd., Thov Olsen, John Olsen, Ole Engebretsen.
F.f. Ellef Olsen og Birte Andersd., Svarverpladsen under Tuftes Maren: Peder Myhrens Kone, pige Birte Andersd. Hougen, Amund Andersen Hougen, Ole Jonsen ibid., John Olsen Skriua.
F.f. Ellef Olsen og Marte (!) Andersd. Tufte-Eies Anders: Simon Lunds enke, pige Karen Olsd. Glende, Peder Jansen Tufte, Niels Larsen Hougen, Sigurd Halvorsen Jønnevald.
F.f. Ellef Olsen og Berthe Andersd. under Tuftes Ole: Thore Godals kone, pige Anne Jacobsd.
B.klev., Thore Godal, John Olsen u. Foss, Niels Berreberg.
F.f. Ellef Olsen, Berthe Andersdatter under Tuftes Isak: Kone Maren Olsd., Godal, pige Gunhild Zachariasd., Berreberg, Thore Godal, Niels Levordsen Berreberg, Peder Olsen Nøglegaard.

Obs! Ved datteren, Ingeborg Maries vielse i Gjerpen kirke, ble farens navn skrevet for Ellef Johnsen.
Dette er feil og skal være Olsen.
Jeg har dobbeltsjekket med hennes konfirmasjon i mai 1829 nr. 18, hvor det tydelig står Ellef Olsen og
Berthe Andersdatter. Konklusjon: Presten har skrevet feil navn ved denne vielsen.


Sigurd Olsen
med familie bodde her fra ca. 1861 – 1866.
Br. 1861. Se N. Jønnevald.

(C) Gard Strøm.