| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Gulset
Gård nr. 2 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm

Oppdatert 14.01.2019 .


Gulset 1762

Se også gårdene og husmannsplassene.

Kilde: Ekstraskattmanntallet 1762.

I 1762 var det hele 11 arbeider- og husmannsfamilier på Gulset.
 

 

Familie 1.

Gulset 1762.

 

Arbeider, husmann

Nils Larsen f. ca. 1701 bg. 6/8-1786. ”Nils Larsen f. Gulset ejet 85 aar.”

g. 22/10-1733 m. Ragnhild Hansdatter fra Kittilsrød under Rising dpt. 26/11-1702 bg. 20/12-1778. ”Nils Larsens kone f. Gulset ejet 84 1/2 aar.”, d.a. Hans Tinndøling.

1. Hans dpt. 25/9-1735 bg. 14/12-1738. "Nils Larssøns Hans, 3 aar."
2. Dorthe Nilsdatter dpt. 12/1-1738.

3. Maren Nilsdatter dpt. 19/6-1740 bg. 16/3-1766. ”Nils Larsens d. Maren f. Gulset ejet 27 aar.” Ugift.

4. Hans Nilsen dpt. 5/5-1743.

F.f. Nils Larssøns Hans: Isak Gulsæt, Jan ......., Helge Gulsæts qde., Else...........
F.f. Nils Larssøn fra Gulsæts Dorte: Hans Skaven, Jens Simonssøn, Anders Rustes qde., Dorte Bratsberg.
F.f. Nils Gulsætsejes Maren: Knud Ingebretssøn, Jacob Vadret, Nils Aslaksson, Isak Gulsæts qde.,
Gasmands datter.
F.f. Nils Larssøn fra Gulsætejes Hans
: Lars Olssøn, Jon Larssøn og qde. (ikke flere).

 

Oversikt over de fattige på Bratsbergkleiva i 1781: ”Nils Larsen Gulset 82 år, under Bratseberg, gift med en gammel og syg hustru.”
Hun døde i 1778, så dette er nok litt eldre, uoppdaterte opplysninger.

 

 

Familie 2.

Gulset 1762.

 

Arbeider, husmann

Christen Jonsen ”fra Gulseteie” dpt. ca. 1728

g. 13/10-1755 m. Kirsten Nilsdatter dpt. ca. 1732 bg. 12/5-1788. ”Christen Jonsens kone f. Bradsbergkl. 56 aar.”


Denne familien flyttet til Bratsbergkleiva i 1763. Se Familie 32a - Kleiva 1784.

 

Familie 3.

Gulset 1762.

Trolig på gården hos Anders Gundersen. Se Gulset (C).

 

G.br., leilending

Gunder Andersen Haatvedt fra Håtveit store i Holla f. ca. 1705 bg. 14/7-1770. ”Gunder Andersen f. Bøe 65 ½ aar.”, s.a. Anders Stensen og Marthe Gundersdatter.

g. i Holla 24/7-1735 m. Karen Halvorsdatter fra sagbruket i Holla (Ulefoss) f. ca. 1707 bg. 18/1-1784. ”Thomas Gundersens moder f. Bratsbergkleven, 76  aar.”, d.a. Halvor Olsen og Maren Jonsdatter.

1. Halvor Gundersen dpt. i Holla 22/4-1736 f. på Håtveit. Se Langangen(B) under Fossum.

2. Kirsten Gundersdatter dpt. i Holla 3/8-1737 f. på Håtveit g.m. Søren Jørgensen Sem fra Kleven. Se N. Sem(8).

3. Anders Gundersen dpt. i Holla 23/11-1738 f. på Håtveit g.m. enke Ellen Jonsdatter. Se Gulset(C).

4. Marthe dpt. 6/10-1740 bg. 6/1-1741. ”Marthe Gundersd. gl. 3 maaneder, 2 dage.” Tvillinger f. og død på Håtveit.

5. Maren dpt. 6/10-1740 bg. 6/1-1741. ”Maren Gundersd. gl. 2 Maaneder 1 dag.” Tvillinger f. og død på Håtveit.

6. Gunder Gundersen dpt. i Holla 22/10-1741, f. på Bø i Holla. Se Strømdal Hovedgård.

7. Maren dpt. 24/11-1743 i Solum bg. 13/12-1748 i Solum (født og død på Omdal).

8. Ole Gundersen dpt. 21/11-1745 i Solum. Gruvearbeider. Se S. Grini(9) og N. Skotland(C) under Hyni.

9. Thomas dpt. 19/5-1748 i Solum bg. 17/7-1748 i Solum.

10. Maren Gundersdatter dpt. 27/7-1749 i Solum f. på Omdal d. i Holla 1779 g. i Holla 1776 m. spikersmedsvenn Rasmus Johansen ved Ulefos Jernverk.

11. Marthe Gundersdatter dpt. 18/12-1751 i Holla g.m. Jon Jacobsen. Bodde på Klosterøya i Solum. Se Solumslekt.no.

12. Steen Gundersen dpt. 10/3-1754 i Holla. Se Follaug(4).

13. Thomas Gundersen dpt. 4/5-1758 i Gjerpen. Se Bratsberg(19) "Skauen".

 

Denne familien bodde på Gunders farsgård Håtveit i Holla fra 1735 – 1741. Gunder kjøpte i 1744 halvparten av østre
Omdal i Solum (hans bror Anders hadde tidligere kjøpt den andre delen).
De fikk fire barn på Omdal. Han solgte Omdal igjen i 1750 og flyttet tilbake til Holla. De døpte igjen barn i Holla i 1751
og i 1754. De bodde da på/ved Romnes.
I 1758 kom de til Gjerpen Lille (Lagmannsgården). Sønnen Thomas ble født der. I 1762 bodde de på Gulset.

Det fremgår av et skiftet på Gunnerud under Holla prestegård 12.08.1739 etter Maren Jonsdatter at Karen Halvorsdatter var datter av Halvor Olsen og Maren Jonsdatter og at Karen Halvorsdatter var gift med Gunder Andersen. Takk til Tormod Skau.

Skifte på Gunnerud under Holla prestegård 12.08.1739: ”Mari Jonsdatter død, enkemannen Tommes Andersen og deres barn Anne Thomesdatter 16 år og Helvig Thomesdatter 14 år, såvelsom den salige kvinnes i første ekteskap med Halvor Olsen avlede 3 barn: Jon Halvorsen 23-24 år, Tolev Halvorsen 22 år «som begge formedelst deres Skikelighed og Ædruelighed vorde self uden formynder», og Karen Halvorsdatter gift med Gunder Andersen. Faren Thomes Andersen verger selv for sine to umyndige døtre.”


Skiftet etter Gunder ble holdt på nordre Bø i Gjerpen, hvor han døde 9 måneder tidligere. Han kan
ikke sees å ha leid eller eid nordre Bø, men kan ha bodd hos slekt eller bekjente eller på legd.

9/4/1771       GUNDER ANDERSSEN nordre BØE         Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 24b.

Nordre Bøe     Arvinger:                            

               Enka Karen Halvorsdatter og barna:

               1. Halvor Gunderssen, myndig.

               2. Anders Gunderssen, --”--

               3. Gunder Gunderssen, --”--

               4. Ole Gunderssen,    --”--

               5. Stein Gunderssen  17 år. Formynder broren Halvor.

               6. Thomas Gunderssen 13 ”   ----”---- --”--  Gunder.

               7. Kirsten Gundersdtr. g.m. Søren Sem.

               8. Maren Gundersdtr.  21 år. Formynder Søren Sem.

               9. Martha Gundersdtr. 19 ”   ----”---- broren Ole.

               Laugverge for enka ble sønnen Anders Gunderssen.

Brt: 80 - 0 -  0

Net: 35 - 0 - 12

Familie 4.

Gulset 1762.

 

Jacob Isaksen med kone.

Tjenestegutt i 1762: Mons Olsen. Se Familie 11 nedenfor.

 

Familie 5.

Gulset 1762.

 

Arbeider, husmann

Jacob Andersen fra Geitebua i Holla (Valebø) dpt. 17/7-1718 bg. 15/1-1764. ”Jacob Andersen f. Gulset 49 aar.”, s.a. Anders Jensen Gieddeboen.

g. i Holla 30/12-1743 m. Maren Pedersdatter (tvilling) fra Gladholt(3) i Holla (Valebø) dpt. 15/9-1720 bg. 26/4-1772. ”Jacob Andersens enke f. Gulset ejet 52 aar.”, d.a. Peder Nilsen Gladholt (skifte).

1. Else Jacobsdatter dpt. 3/10-1751.

2. Anders Jacobsen dpt. 2/7-1755.

3. Peder Jacobsen dpt. 15/10-1758.

4. Maren Jacobsdatter dpt. 15/11-1761.
 

F.f. Jacob Andersens pb. Else fra Gulset Ejet: Knud Smeds kone, Solve Gulsets kone, Gunder Gulseth, Anders Eriksen.
F.f. Jacob Andersens db. Anders fra Gulset Ejet: Johannis Gundersens kone, Karen Gulbrandsdtr., Lars Pedersen, Abraham Jansen.
F.f. Jacob Andersens db. Peder fra Gulset Ejet: Christen Jonsens kone, Kirsten Jansdtr., Abraham Jansen, Nils Abrahamsen.
F.f.
Jacob Andersens pb. Maren fra Gulset Ejet: Ole Eriksens kone, Maren Nilsdatter, Anders Evensen, Hans Biørbech.


Denne familien kom trolig til Gjerpen i ca. 1750. Maren Pedersdatter var tvilling. Hun ble trolig feilskrevet av presten i Holla kirkebok for Anne Pedersdatter.
Alderen 52 år stemmer dermed ved hennes begravelsesinnføring i Gjerpen kirkebok.


Familie 6.

Gulset 1762.

 

Her var oppført husmann Peder Herlofsen m/ familie. Se Kittilskås under Gulset.

 

Familie 7.

Gulset 1762.

 

Arbeider, husmann

Hans Gundersen dpt. ca. 1711 bg. 27/5-1764. ”Hans Gundersen f. Gulset ejet 53 aar.”

g. (23/10-1755 Ingeborg Pedersdatter?) g2g 19/6-1767 Aslak Hansen?

 

Familie 8.

Gulset 1762.

 

Arbeider, husmann

Ole Eriksen ikke fra Gj. f. ca. 1692 bg. 2/1-1774. ”Ole Eriksen f. Gulset ejet 81 aar.”

g. NN  dpt. ca. 1717 bg. 27/5-1776. ”Ole Eriksens enke f. Gulset 58 1/2 aar.”

1. Ragnhild Olsdatter.

 

Familie 9.

Gulset 1762.

 

Arbeider, husmann

Lars Pedersen fra Lille Strømdal dpt. 16/1-1718 bg. 18/12-1763. ”Lars Pedersen f. Gulset ejet 47 aar.”, s.a. Peder Haagensen.

g1g 2/1-1750 m. Maren Andersdatter fra Ballestad? dpt. ca. 1714 bg. 24/3-1754. ”Lars Pedersens kone f. Gulset Ejet 40 aar.”, d.a. Anders NN Ballestad?

g2g 19/7-1754 m. Ingeborg Nilsdatter dpt. ca. 1719 bg. 22/1-1764. ”Lars Pedersens enke f. Gulset ejet 45 aar.”

1. Anders dpt. 13/9-1750 bg. 4/10-1750. ”Lars Pedersens s. Anders 3 uger.”

2. Peder dpt. 25/11-1753 bg. 30/12-1753. ”Lars Pedersens s. Peder 5 uger.”

Barn i 2. ekteskap:

3. Maren Larsdatter dpt. 16/2-1755.

4. Peder dpt. 3/12-1760 bg. 13/3-1763. ”Lars Pedersens s. Peder 2 aar 8 uger.”

 

F.f. Lars Pedersen fra Gulset Ejets db. Anders: Anders Jacobsen Ballestads kone, Guri Andersdtr., Anders Ballestad, Ouen Pedersen.
F.f. Lars Pedersen fra Gulset Ejets db. Peder: Ole Buers kone, Else Vetlesdtr., Ouen Pedersen, Sven Pedersen, Ole Jansen.
F.f. Lars Pedersen fra Gulset Ejets pb. Maren: Ole Buers kone, Maren Henrichsdatter, Sven Pedersen, Ouen Pedersen.
F.f. Lars Pedersen fra Gulset Ejets db. Peder: Ole Eriksens kone, Marthe Olsdtr., Ole Jansen, Sven Pedersen.

 

Familie 10.
Gulset 1762.


Arbeider, husmann 

Anders Evensen f. 1715 bg. 8/1-1764. ”Anders Evensen f. Gulset 48 aar.”

g. 7/3-1747 m. Maren Jacobsdatter

1. Karen Andersdatter dpt. 9/7-1758

2. Nils bg. 8/1-1764. ”.... og søn Nils 6 1/2 aar.”

3. Valborg bg. 8/1-1764. ”... og dtr. Valbor 2 aar.”


Det har ikke lykkes meg å finne Maren gravlagt i Gjerpen.

Familie 11.
Gulset 1762. Ole Jansens Plads.

Arbeider, husmann med jord

Ole Jansen trolig fra Venstøp dpt. 10/3-1726 bg. 15/7-1786. ”Ole Jansen f. Gulset ejet 61 aar.”, s.a. Jan Larsen Svenske. Se Familie 12 - Venstøp 1762.

g. 17/9-1750 m. Inger Rasmusdatter fra Strømdal dpt. 17/2-1726 bg. 29/7-1804. ”Ole Janssøns enke, Inger Rasmusdtr., død und. Borrestad 78 1/2 aar.”, d.a. Rasmus Ovesen Strømdal.

1. Pernille Olsdatter dpt. 4/10-1750 g.m. Ole Gundersen. Se Familie 58 - Kleiva 1784.

2. Karen Olsdatter dpt. 22/3-1752 g. i Ø. Porsgrunn 24/5-1791 m. Tollef Rasmussen f. ca. 1744. Bodde i Ø. Porsgrunn.

3. Jan Olsen dpt. 15/9-1753. Se Familie 12 - Borgestad 1801.

4. Inger Olsdatter dpt. 14/12-1755 g.m. Mathias Reiersen. Se Toftejordet under Gulset.

5. Dorthe Olsdatter dpt. 28/3-1758 g. 19/4-1781 m. Giert Jacobsen "fra Vadrette". Se Familie 10 - Gulset 1700.

6. Rasmus dpt. 19/4-1761 bg. 21/12-1777. ”Ole Jansens s. Rasmus fra Gulset ejet 16 aar.”

7. Mons Olsen dpt. 15/1-1764. Se nedenfor.

8. Hans Olsen dpt. 26/10-1766. Se Familie 4 - Gulset 1801.

9. Ole dpt. 4/5-1769 bg. 3/12-1769. ”Ole Jansens s. Ole 1/2 aar.”

 

Familie 12.
Gulset 1762.

 

Arbeider, innerst

Mons Olsen herfra dpt. 15/1-1764, s.a. Ole Jansen.

g. i Gjerpen 23/7-1789 m. Karen Alfsdatter f. ca. 1755.
1. Anne Kirstine Monsdatter f. ca. 1788.
2. Inger Monsdatter f. ca. 1791.
3. Ole Monsen f. ca. 1793.
4. Karen Marie Monsdatter f. ca. 1795.
5. Else Cathrine Monsdatter f. ca. 1800.

Denne familien bodde i Ø. Porsgrunn under folketellingen 1801.

 

(C) Gard Strøm.